Tisztelt Képviselő-testület!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tisztelt Képviselő-testület!"

Átírás

1 Előterjesztés Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 26-i ülésére és Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselőtestületének szeptember 24-i ülésére Tárgy: Beszámoló a közös önkormányzati hivatal működéséről. Tisztelt Képviselő-testület! A Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 85. -ának (1) bekezdése alapján jött létre március 1-i hatállyal. Beszámolómban tulajdonképpen az eltelt 6 hónap eredményeiről, történéseiről tudok számot adni. A közös önkormányzati hivatal létrehozásának oka az volt, hogy a törvény értelmében a 2000 fő lakosságszámot meg nem haladó községi önkormányzatok nem tarthatnak fenn önálló polgármesteri hivatalt. A városi, valamint a 2000 főt meghaladó lakosságszámú települési önkormányzat pedig nem tagadhatja meg a közös hivatal létrehozására vonatkozó megállapodás megkötését, ha azt a vele határos település kezdeményezi. Ezen törvényi háttéren alapulva kötötte meg a két település Képviselő-testülete a közös önkormányzati hivatal létrehozására vonatkozó megállapodást. A megállapodás megkötése természetesen nem volt ilyen egyszerű, több fordulós egyeztetési eljárás előzte meg, mire kialakultak a végleges álláspontok, amelyet mind a két fél el tudott fogadni. A közös önkormányzati hivatal az erről szóló alapító okirat elfogadásával jött létre, amelyet mind a két fél képviselő-testülete határozattal hagyott jóvá. A közös önkormányzati hivatal létszáma 28 főben került megállapításra a költségvetési törvény által finanszírozott létszám figyelembevételével. Ebből 4 fő az ecsegfalvi kirendeltségen dolgozik. A Közös Önkormányzati Hivatal megalakulását követő első intézkedések között történt meg a Közös Önkormányzati Hivatal törzskönyvi nyilvántartásba vétele a Magyar Államkincstár által. Első intézkedések voltak továbbá a hivatali körbélyegzők, fejbélyegzők elkészíttetése, valamint a hivatali épületeken a címertáblák elhelyezése az új hivatali elnevezéssel. Ezeket követték a munkajogi intézkedések. A közös hivatali szervezet köztisztviselőinek a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény alapján értesítést kellett készíteni, miszerint megváltozott a foglalkoztatójuk megnevezése. A munkajogi intézkedések közül a legfájóbb mozzanat az volt, amikor az ecsegfalvi kirendeltség dolgozóinak a besorolását vissza kellett állítani a 100 %-os beállási szintre mivel az ő bérbesorolásuk +20%-os eltérítést tartalmazott. Emberileg nem volt könnyű feldolgozni, hiszen a kint maradt 4 főnek a korábbi 6 fő munkáját kellett elvégeznie 20%-al kevesebb bérért. Óriási eredmény volt viszont, hogy az ecsegfalvi hivatalban lévő 2 fő dolgozót a dévaványai székhely hivatal át tudta venni foglalkoztatás szempontjából, így létszám leépítésre sehol nem került sor. A dévaványai köztisztviselők bére, mivel nem tartalmazott eltérítést, változatlan maradt. A névváltozást rengeteg egyéb helyen is át kellett vezetni, pénzintézetnél, közszolgáltatóknál, csekkeken stb. Ezek az intézkedések bár nem tűnnek jelentősnek, az elindulásban nélkülözhetetlenek voltak. A települések által kötött megállapodás értelmében a jegyző minden hónap első és harmadik keddi napján biztosítja a kirendeltségen az őt kereső ügyfelek részére az ügyfélfogadást, illetve ellenőrzi és felügyeli az igazgatási munkát. A hónap negyedik keddjén részt vesz a 1

2 bizottsági és testületi üléseken, ezen túlmenően az előre nem tervezett rendkívüli üléseken, illetve a települési ünnepségeken, rendezvényeken. A hivatal feladata a Mötv. alapján az önkormányzat működésével, a polgármester vagy a jegyző feladat és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása. A hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában. Azt, hogy a közös hivatal a törvényben foglalt feladatainak milyen módon és hogyan tesz eleget az alábbiakban szeretném bemutatni. A Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti felépítése: A közös önkormányzati hivatal egységes, de szakmai szervezeti egységekre (irodákra) tagolódik. A közös önkormányzati hivatal Ecsegfalva Községben állandó jelleggel kirendeltséget működtet az önkormányzati, gazdálkodási és igazgatási munka folyamatos ellátásához és az ügyfélfogadás biztosításához. A kirendeltségen biztosítani szükséges az ügyfélforgalommal járó ügytípusok teljes körű ellátását. Polgármester Dévaványa Polgármester Ecsegfalva Jegyző Kirendeltség Ecsegfalva Igazgatási iroda Adóiroda Gazdálkodási iroda Műszaki iroda Szervezési iroda A Hivatal emberi erőforrás helyzete: A Hivatal személyi összetétele: A Közös Hivatal köztisztviselői létszámát a közös hivatalt létrehozó Képviselő-testületek a költségvetési törvényben finanszírozott létszám figyelembe vételével 28 főben állapították meg, amely az alábbiak szerint oszlik meg: Foglalkoztatási forma Szervezeti egység megnevezése Betöltött létszám fő Köztisztviselők Jegyző 1 Igazgatási iroda 5 (+Gyeden lévő 1 fő) Gazdálkodási iroda 6 Műszaki iroda 5 (+Gyeden lévő 2 fő) Adóiroda 3 Ecsegfalvi Kirendeltség 4 Ügykezelő Szervezési iroda 1 Összesen 25 2

3 Foglalkoztatási forma Köztisztviselők, ügykezelők nemek szerinti megoszlása: Szervezeti egység megnevezése Betöltött létszám Ebből férfi nő köztisztviselő Jegyző 1 1 Igazgatási iroda 5 5 Gazdálkodási iroda Műszaki iroda Adóiroda Ecsegfalvi Kirendeltség 4 4 ügykezelő Szervezési iroda 1 1 Összesen Foglalkoztatási forma Köztisztviselők, ügykezelők iskolai végzettség szerinti megoszlása: Szervezeti egység megnevezés Betöltött létszám Felsőfokú (egyetemi, főiskolai) végzettség Ebből Középfokú végzettség köztisztviselő Jegyző 1 1 Igazgatási iroda Gazdálkodási iroda Műszaki iroda Adóiroda Ecsegfalvi Kirendeltség Ügykezelő Szervezési iroda 1 1 Összesen Foglalkoztatási forma Köztisztviselők, ügykezelők kor szerinti megoszlása: Szervezeti egység megnevezés Betöltött létszám 25 év alatti év közötti Ebből év közötti év közötti köztisztviselő Jegyző 1 1 Igazgatási iroda Gazdálkodási iroda Műszaki iroda Adóiroda Ecsegfalvi Kirendeltség Ügykezelő Szervezési iroda 1 1 Összesen Az önkormányzati hivatal dolgozóinak átlag életkora: 40 év 56 év fölötti 3

4 Tájékoztató adat a hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők, ügykezelők augusztus 31- ig ki nem adott halmozott szabadságairól: A Képviselő-testület korábbi ülésén beszámoltam arról, hogy a hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők és ügykezelők esetében jelentős számú ki nem adott szabadság halmozódott fel. Sajnos az ellátandó feladatok mennyisége és a rendelkezésre álló létszám, valamint a hivatal működőképességének megőrzése érdekében ezen a rossz gyakorlaton ezidáig sem sikerült javítani augusztus 31-ig a hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők és ügykezelők ki nem adott szabadsága összesen 1001 nap. Ebből a kirendeltség dolgozóinak ki nem adott szabadsága 68 nap. Ezeknek a számadatoknak a törvénybe való ütközésen túl az önkormányzat költségvetését érintő pénzügyi kihatása akkor lehet, ha a sok szabadságot felhalmozó dolgozó nyugállományba vonul, vagy köztisztviselő jogviszonya átszervezés, vagy bármilyen más ok miatt megszűnik. A ki nem adott szabadságokon túl jelentős a túlmunkavégzés is. A Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal dolgozóinak szabadságnyilvántartása ig engedélyezett szabadságok alapján Összes igénybe vehető szabadság Összes igénybe vett szabadság Még kivehető szabadság Balogh Csilla Csatári Mónika Cserven Csilla Erdei Sándor Ernyes Csilla Feke László Felföldi Attila Gyányi Irén Győrfi József Gyuricza Máté Kiss Ferencné Kürti Béla Lengyel László Pappné Rabi Erzsébet Pócsik Eszter Szarka Andrea Szűcs Mariann Szűcsné Horváth Margit Tóth Katalin Tóth Mihályné Ecsegfalvi kirendeltség Ádám Sándorné Rácz Anikó Sótiné Füleki Valéria Vilmánszki Jánosné Összesen: 1001 nap 4

5 2013. évi továbbképzések A közös hivatal köztisztviselői éves továbbképzési terv alapján vesznek részt a kötelező, illetve ajánlott továbbképzéseken. A továbbképzéseket koordinálását a Békés Megyei Kormányhivatal végzi. A kötelező továbbképzések ez évtől e-learning alapúak, amelyre október hónapban fog sor kerülni. A továbbképzési terven kívüli egyéb továbbképzések: Egyéb továbbképzések március 1. és augusztus 31. között: - Felnőttképzés Szociális, Gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző továbbképzésen 1 fő köztisztviselő vett részt. (Még 2012-ben kezdődött, de áprilisában ért véget.) - Mérlegképes könyvelők évi kötelező továbbképzésén 4 fő köztisztviselő vett részt. (3 fő Dévaványáról, 1 fő az Ecsegfalvi Kirendeltségről.) - Közigazgatási szakvizsgára felkészítő konzultáción vett részt 1 fő köztisztviselő, aki később eredményes szakvizsgát tett. - Alapvizsga letételére köteles 1 fő köztisztviselő (2014. év április hó 1-ig) - Jelenleg folyamatban van 2 fő köztisztviselő továbbképzése Számítástechnikai szoftverüzemeltető képzésen. A közös önkormányzati hivatalban végzett ellenőrzések augusztus 31-ig: A Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatalban augusztus 31-ig az ellenőrzési jogkörrel felruházott szervek 4 esetben tartottak ellenőrzést. Az ellenőrzések megállapításai: Ellenőrzés megnevezése: Iratkezelés közlevéltári ellenőrzése Ellenőrzést végezte: Békés Megye Képviselő-testülete Megyei Levéltára, Farkas György segéd levéltáros Ellenőrzés megállapításai: Levéltár átadásra érett iratanyag a Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltárhoz 2014 őszéig kerül átadásra. A szervezet rendelkezik egyes iratkezelési szabályzattal. A nyilvántartás vezetése az ügyviteli iratokról gépi e-forte iktató rendszerrel történik. Az iratokat az irattári terv szerint kezelik. Az irattári helyiségek állapota az évi LXVI. tv. 4., 9. -ban foglaltaknak megfelel. Ellenőrzés megnevezése: TAKARNET rendszer használata, az adatfelhasználás jogszerűségének ellenőrzése Ellenőrzést végezte: Békés Megyei Kormányhivatal Földhivatala Hajdú Róza járási földhivatal-vezető, Baksa Zsolt ingatlan-nyilvántartási ügyintéző, Somogyi Sándor ingatlan-nyilvántartási ügyintéző Ellenőrzés megállapításai: A biztonsági előírások betartása megfelelő. A földhivatali adatok felhasználása, napló ellenőrzése rendben volt. Az ellenőrzés a székhely hivatalban és a kirendeltségen is megtörtént. 5

6 Ellenőrzés megnevezése: Jegyző hatáskörébe tartozó I. fokú szociális feladatellátás vonatkozásában felügyeleti ellenőrzés Ellenőrzést végezte: Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala, Szedlacsekné Pelle Beatrix Ellenőrzés megállapításai: Az ellenőrzés közölt iktatószám szerinti lista alapján véletlenszerű kiválasztással történik. Az ellenőrzésre került iratok száma: 4 db. Az ellenőrzés folyamatban van. Ellenőrzés megnevezése: Jogszerűségi I. fokú gyámhatósági ellenőrzés jegyzői hatáskörben az Ecsegfalvi Kirendeltségen került sor Ellenőrzést végezte: Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és gyámhivatala részéről Dr. Vámos Viktória Ellenőrzés megállapításai: Megállapítások és iratanyag került bekérésre, szúrópróbaszerűen történt az ellenőrzés. Jogszabálysértések olyan esetben fordultak elő, amely jóhiszeműen szervezett és gyakorolt jogokat érintenek, így a jogszabálysértő döntések felügyeleti jogkörben történő megsemmisítése vagy megváltoztatása az ügyfél alapvető jogaival és érdekeivel volna ellentétes. A közös önkormányzati hivatal munkarendje és ügyfélfogadási rendje Munkarendje: A Dévaványai Székhelye: hétfőtől csütörtökig ig. pénteken ig. Az Ecsegfalvi Kirendeltségen: hétfőtől és kedden ig. szerdán és csütörtökön ig. pénteken ig. Ügyfélfogadása: A Dévaványai Székhelye: hétfőtől , ig. kedden ig. szerdán és csütörtökön nincs ügyfélfogadás, pénteken , ig. Az Ecsegfalvi Kirendeltségen: hétfőtől és kedden ig. szerdán ig. csütörtökön és pénteken nincs ügyfélfogadás. A Dévaványai székhely hivatal ügyfélfogadási rendjét nagyban befolyásolja, hogy egy épületben található a Kormányhivatal járási kirendeltségével, ahol minden nap van 6

7 ügyfélfogadás. A közös bejárati ajtók miatt az ügyfélfogadási rend ezért az önkormányzati hivatalnál betarthatatlan, gyakorlatilag csak papíron létezik. Helyiség átadás a Járási Hivatalnak január 1-je, vagyis a Gyomaendrődi Járási Hivatal felállása óta a Dévaványai Önkormányzat hivatali épületében két hatóság működik. Egyrészt az épület helyt ad a Járási Kirendeltségnek az ott dolgozó 8 fővel, illetve az épület másik felében található az önkormányzati hivatal munkaszervezete július 1-től újabb helyiségek kerültek átadásra a járásnak. Megállapodás alapján átadásra került a jegyzői iroda, illetve a titkárság (6-os iroda) fele. A 6-os irodában gipszkartonfal választja ketté a helyiséget. A helyiségek kialakítása most van folyamatban. Az átadást követően az önkormányzati hivatalban még racionálisabban kell gondolkodni a megmaradt helyiségek kihasználásáról. Törvényességi helyzet: A közös hivatal felállása óta eltelt időszakban törvényességi felhívás a felügyeletet gyakorló Békés Megyei Kormányhivatal részéről nem érkezett. A bizottsági és képviselő-testületi jegyzőkönyvek határidőre beérkeztek. Ecsegfalva Község vonatkozásában egy törvényességi felhívás érkezett, amely olyan törvénysértés megszüntetésére irányult, amely még a közös hivatal felállítása előtti időszakban keletkezett. A Képviselő-testület február 12-i ülésén megalkotott települési szilárd hulladék közszolgáltatási díjmegállapító rendelete tárgyában. Ecsegfalva Önkormányzat Képviselő-testülete július 30-án megtartott ülésén tárgyalta a törvényességi felhívást, az abban foglaltakkal egyetértett és a törvénysértő önkormányzati rendeletet hatályon kívül helyezte. Ecsegfalva Önkormányzatát érintően figyelmet kell fordítani a képviselő-testületi jegyzőkönyvek határidőre történő megküldésére, mert a késedelmes megküldést a Kormányhivatal bírsággal szankcionálhatja. A törvényességi referenssel való kapcsolattartásunk és együttműködésünk kölcsönös bizalmon, egymás segítésén és egy jó munkakapcsolaton alapul. Tárgyi feltételek, ügyfél tájékoztatás: Az önkormányzati hivatal épülete sajnos már nem felel meg a jelenkor elvárásainak. A város középületei közül a legelavultabb, legleromlottabb állapotban lévő épület a városháza. Az ügyfelek részére a várakozás céljára nem áll rendelkezésre korszerű ügyféltér. Az ügyféltér télen fűtetlen, nyáron az árnyékolás hiánya miatt elviselhetetlenül meleg. Az ügyfelek részére ügyintézéskor bizonyára sokszor kényelmetlen az is, hogy az általuk elmondottakat többen is hallják, mivel a helyiségek kialakítása a nagy ügyfélforgalmú irodákban nem teszik lehetővé a bizalmas ügyintézést. Elavult a hivatal elektromos hálózata is, amely nehezen bírja a sok számítógép és fénymásoló egyszerre történő működtetését. Az ügyfelek tájékozódását elősegítendő az ügyféltérben az első bejárattal szemben információs táblát helyeztünk el. Ezen túlmenően az ajtókon megtalálható a szervezeti egység megnevezése, illetve az ott dolgozó kollegák neve és beosztása feltüntetésre került. 7

8 Az ügyfelek tájékoztatását próbáljuk elősegíteni az önkormányzati honlap útján is, amelyet szeretnénk folyamatosan fejleszteni és még áttekinthetőbbé tenni. A honlapon megtalálhatók az ügyintézést elősegítendő ügymenet leírások is. Az ügymenet leírásokból az ügyfelek részletesen tájékozódhatnak az adott ügyfajta jogszabályi előírásairól, ha az ügyintézés illeték, vagy igazgatásszolgáltatási díj köteles, annak mértékéről, az ügyintézési határidőről. Az ügy intézése érdekében a hivatal melyik szervezeti egységéhez fordulhatnak, azon túl az eljáró ügyintéző nevét, elérhetőségét, az ügyfélfogadási időt, a jogorvoslatról való tájékoztatást. Az ügyekhez kapcsolódóan letölthetőek a formanyomtatványok is. Úgy gondolom ez nagy segítséget jelent minden ügyfél részére. Az önkormányzati hivatal informatikai háttere megfelelőnek mondható. A számítógépek hálózatba vannak kötve, a szoftvereink jogtiszták. Lehetőségeinkhez mérten folyamatosan újítjuk a gépállományt, hiszen ha valami tönkre megy egyrészt nincs is más választásunk, a munkavégzés nem állhat le. A hivatalban lévő nagy teljesítményű fénymásolókat béreljük, így ezzel kapcsolatos karbantartási kiadások nem merülnek fel. A hatósági munkavégzés jogszabályi hátterét a székhely hivatalnál a Complex Kiadó CD jogtárával biztosítjuk, amely az egyik legmodernebb ilyen jellegű kiadvány, hiszen számtalan keresési funkciója mellett, egybe szerkesztve megtalálható a jogszabályhoz kapcsolódó megértést segítő magyarázat, és valamint a kapcsolódó bírósági jogesetek is. Online funkciója révén a jogszabályok naprakészen frissítettek. A hivatalba járó Magyar Közlönyök számát erre való tekintettel egyre csökkentettük. A kirendeltségen a jogszabályok elérése az internet alapú jogszabálykeresővel biztosított. Ügyiratkezelés, ügyiratforgalmi adatok Iktatott ügyiratok száma től ig terjedő időszakban A dévaványai székhelyre vonatkozóan Iroda főszám alszám összesen Szervezési Iroda Igazgatási Iroda Adóiroda Műszaki Iroda Gazdálkodási Iroda Mindösszesen Az ecsegfalvai kirendeltségre vonatkozóan főszám alszám összesen

9 Ügyiratforgalom Ágazat dévaványai székhelyre vonatkozóan ecsegfalvai kirendeltségre vonatkozóan főszám alszám összesen főszám alszám összesen Pénzügyek Adó-, értékbizonyítvány Adóellenőrzés, adategyeztetés, adókedvezményi-mentességi ügyek, adókivetés ellni jogorvoslatok, adóbevallás és adókivetés, adóhátralék, túlfizetés, téves befizetés Adók módjára behajtandó köztartozások iratai Vagyoni igazolás Egészségügyi igazgatás Iskola-egészségügyi szolgálat szervezése Egészségügyi ellátást támogató pályázatok Háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi, gyógyszerészi, védőnői, ügyeleti pályázatok, szerződések (lejárat után) Házi szakápolási szolgálat, járóés fekvőbeteg-szakellátás, 1-1 óraszám, ügyeletek Bölcsődék működésével kapcsolatos iratok Rágcsálómentesítés, szúnyoggyérítés, rovarirtás Szociális igazgatás Szociális ellátást támogató pályázatok Helyi rendeletben szabályozott átmeneti ellátások (saját 2-2 ellátások) Átmeneti segély Közüzemi kompenzációs ügyek, lakbér-hozzájárulás Lakásfenntartási támogatási ügyek Aktív korúak ellátása Temetési segély Szociális kölcsön Adósságkezelési szolgáltatás (lakhatást segítő ellátás, adósságcsökkentési támogatás) Köztemetés

10 Gondozási szükséglet vizsgálata Társhatósági megkeresések (idegen környezettanulmány, igazolások Közgyógyellátás Környezetvédelem, építési ügyek, településrendezés, területrendezés kommunális igazgatás Környezetvédelmi hatásvizsgálati eszközök telepítése Átnézeti nyilvántartási térkép, földmérési alaptérkép Területfejlesztési koncepció, területrendezési terv, településfejlesztési koncepció, településfejlesztési stratégia, településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat Településrendezési kötelezések 1-1 Településképi véleményezési eljárás Bontási-, építési-, összevont-, használatbavételi-, fennmaradási engedélyezési eljárások, építésügyi vagy eljárási bírság kiszabása, bontási vagy átalakítási kötelezettség, végrehajtási eljárás, engedély hatályának meghosszabbítása iránti engedélyezési eljárás Építésügyi hatósági bizonyítványok, igazolások, adatkérés, adatszolgáltatás Építésüggyel kapcsolatos panaszok és egyéb észrevételek intézése, tájékoztatások, szolgáltatás körében kiadott szakmai nyilatkozat Hulladéklerakó-helyek (szilárd, állati eredetű, folyékony) kijelölése, létesítése, hulladékkezelési szerződések, hulladékgazdálkodási program Köztemetők létesítése, lezárása, megszüntetése, nyilvántartásai, térképei, újbóli használatba vétele Közterületi felújítás, karbantartás, hibaelhárítás 1-1 Közterület tisztántartása,

11 felügyelete, hulladék elhelyezése, gyűjtése, szállítása, hulladékártalmatlanítás, hulladékújrahasznosítás, hulladékgazdálkodási bírság ügyek Közlekedés és hírközlési igazgatás Közterület-foglalási, - használati megállapodások díja Belterületi közútkezelői hozzájárulás 2-2 Vasúti átkelőhelyek, gépkocsibehajtók, gyalogutak, járdák, kerékpárutak, közutak 1-1 fenntartása, parkolók kialakítása, fenntartása Egyéb közútkezelői hozzájárulás 2-2 Vízügyi igazgatás Árvíz- és belvíz-védekezési terv 1-1 Vízjogi létesítési, fennmaradási és üzemeltetési engedély 1-1 Ivóvíz-, szennyvízhálózat, csapadékcsatorna-hálózat üzemeltetése Közkifolyókkal, tűzcsapokkal kapcsolatos ügy 1-1 Vízszennyezési, vízvédelmi és csatornabírság ügyek Önkormányzati, igazságügyi és rendészeti igazgatás Anyakönyvi, állampolgársági ügyek Anyakönyv, anyakönyvi alapirat, betűrendes névmutató, családi jogállás rendezésével kapcsolatos irat, apa adatai nélkül anyakönyvezett születések nyilvántartása, házasságkötéssel, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésével kapcsolatos jegyzői engedély, felmentés Anyakönyvi okirat kiállítása iránti kérelem, belföldi és külföldi jogsegély iránti kérelem, anyakönyvi kivonat átvételi elismervénye, anyakönyvi adatszolgáltatás iratai, anyakönyvbe történő betekintés iratai, anyakönyvi események egyeztetése 11

12 Anyakönyvi Szolgáltató Rendszer működésével kapcsolatos egyéb ügyek Állampolgársági egyéb ügyek, hazai anyakönyvezési kérelem, névváltoztatási kérelem felterjesztésével, továbbá házassági névmódosítási 9-9 kérelem áttételével kapcsolatos iratok, családi események polgári szertartása Polgárok személyi adatainak, lakcímének nyilvántartásával kapcsolatos ügyek Adategyeztetés A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásával kapcsolatos ügyek A címnyilvántartással kapcsolatos ügyek Választásokkal kapcsolatos ügyek Választási jegyzőkönyvek (szavazóköri és eredményjegyzőkönyvek) első eredeti példánya Szavazókörök, helyi önkormányzati választókerületek megállapítása Rendőrségi ügyek 1-1 Együttműködési szerződés a rendőri feladatok ellátásának segítésére, támogatása, 1-1 bűnmegelőzési önkormányzati feladatok Igazságügyi igazgatás 1-1 Birtokvédelmi ügy 1-1 Egyéb igazgatási ügy Címerhasználat, névhasználat, turisztikai logó engedélyezése, zászló (lobogó) kitűzésével 1-1 kapcsolatos iratok Hagyatéki ügyek Hatósági bizonyítványok, igazolások, adatkérés, adatszolgáltatás Hirdetmények (ingatlan bérleti, vételi ajánlat, haszonbérlet is) kifüggesztésről igazolás Lakásügyek Önkormányzati bérlakásra várók ügyei, névjegyzéke

13 Lakásbérleti szerződés, lakáscsere, lakáshasznosítás (lejárat után), lakásbérleti szerződés megszűnése Helyiség-, garázsbérleti, - elidegenítési szerződés, helyiséggazdálkodási ügyek (lejárat után) Első lakáshoz jutás, lakásépítés, lakásvásárlás, egyéb lakáscélú támogatás egyedi ügyek (lejárat után) Lakásfelújítási, karbantartási támogatás Gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatás Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás megállapítása Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére kiadott igazolások Ipari igazgatás Telepengedélyek, bejelentés köteles tevékenységek, nyilvántartása Törzsvezetékek létesítése és vezetékjogi engedélyezési eljárása Kereskedelmi igazgatás, turisztika Vásár, piac rendezésének engedélyezése, bevásárlóközpont üzemeltetésének bejelentése, adatváltozások bejelentése, tevékenység folytatásának ellenőrzése és annak jogkövetkezményei Működési engedély köteles kereskedelmi tevékenység folytatásának engedélyezése, bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásának bejelentése, zenés, táncos rendezvények rendezvénytartási engedélyezése, adatváltozások

14 bejelentése, tevékenység folytatásának ellenőrzése és annak jogkövetkezményei Földművelésügy, állat- és növényegészségügyi igazgatás Állati hulladékgyűjtő hellyel, gyűjtő-átrakó teleppel (gyepmesteri teleppel), kedvtelésből tartott állatok kegyeleti temetőjével kapcsolatos iratok Állattartási, állatvédelmi ügy Méhészekkel kapcsolatos egyedi ügyek Fás szárú és cserje kivágási bejelentések, engedélyek, közterületi fa- és cserjepótlás Művelési ágváltozások 1-1 Termőföld elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlásával kapcsolatos iratok Munkaügyi igazgatás, munkavédelem Közfoglalkoztatási terv, közhasznú, közcélú foglalkozatás szervezése, álláshelyek, közérdekű munkával kapcsolatos operatív ügyek Közoktatási és művelődésügyi, igazgatás Tanköteles és fejlesztő iskolai oktatásra köteles tanulók nyilvántartása Közoktatási, kulturális megállapodások Szobrok, művészi alkotások, emlékművek, emléktáblák állítása, újraállítása, kiállítása Oktatási, nevelési, kulturális, művészeti tárgyú pályázatok, támogatások, ösztöndíjak Honvédelmi, katasztrófavédelmi igazgatás, fegyveres biztonsági őrség Polgári védelmi szervezet létrehozása (területi, települési, munkahelyi is) Katasztrófavédelmi terv Önkormányzati és általános igazgatási ügyek

15 Képviselő-testület iratai Polgármesteri, főpolgármesteri, alpolgármesteri tisztség átadásátvétel, egyéb feladat- és 2-2 hatáskör átadás-átvételével kapcsolatos iratok Képviselő-testületi jegyzőkönyv és mellékletei (előterjesztések, sürgősségi indítványok, tájékoztatók, közmeghallgatás, interpellációk, egyéb döntéselőkészítő iratok stb.) Képviselő-testületi zárt ülések jegyzőkönyvei és mellékletei, zárt ülésekről készült hanganyagok Képviselő-testületi bizottságok, részönkormányzatok üléseinek, falugyűlések, járási tanácskozások, lakossági fórum jegyzőkönyvei és mellékletei Képviselő-testületi bizottságok, részönkormányzatok zárt üléseiről készül jegyzőkönyvek, hang- és képanyagok Önkormányzati rendeletek, határozatok, szabályzatok, együttműködési 1-1 szerződések/megállapodások eredeti példánya Nemzetiségi önkormányzat iratai Együttműködési megállapodások Nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzati bizottsági üléseinek jegyzőkönyvei, mellékletei, előterjesztések, egyéb döntéselőkészítő iratok Oktatási, nevelési, kulturális, művészeti célú pályázatok, támogatások, ösztöndíjak iratai Szervezet, működés Intézmények, érdekeltségi körébe tartozó gazdasági társaságok alapítása, alapító okiratok, tevékenység változása, megszüntetése, irányítással és működéssel kapcsolatos elvi ügyek, szervezeti és működési szabályzat, fejlesztési tervek, 15

16 ellenőrzési jegyzőkönyvek, minőségirányítási program Intézmények, érdekeltségi körébe tartozó gazdasági társaságok irányításával és működésével kapcsolatos 1-1 felügyeleti, ellenőrzési, operatív ügyek Kártérítések 1-1 Közérdekű kérelmek, panaszok, javaslatok, bejelentések 1-1 Külső szervek, Állami Számvevőszék, a fővárosi és megyei kormányhivatal ellenőrzése, átvilágítás, fenntartói, szakfelügyeleti vizsgálatok, törvényességi felhívások, törvényességi felügyeleti bírsággal kapcsolatos iratok, ügyészi intézkedések, a helyi önkormányzat helyett a fővárosi és megyei kormányhivatal vezetője által megalkotott önkormányzati rendeletekkel kapcsolatos iratok, a fővárosi és megyei kormányhivatal által pótolt helyi önkormányzati határozatok, a helyi önkormányzat által pótolt feladat-ellátási kötelezettséggel kapcsolatos iratok Statisztika (éves) Statisztika (időszaki) Társulási megállapodások, társulási tanács üléseinek előterjesztései, jegyzőkönyvei, határozatai Népszámlálás, egyéb összeírások lebonyolításával 1-1 kapcsolatos ügyek Alapítvánnyal, nonprofit szervezettel kapcsolatos ügyek Önkormányzati (fejlesztési, működési célú) elnyert pályázatok Állásfoglalások kérése Hivatal, munkakör átadásátvételi jegyzőkönyv Körlevelek (intézkedést igénylő) 2-2 Intézkedést nem igénylő, de vezetői utasítás alapján iktatott körlevelek, meghívók, 16

17 tájékoztatók Tájékoztatás, adatszolgáltatás Iratkezelés, ügyvitel Ügyvitelszervezés (saját fejlesztésű/megrendelésű elektronikus program leírások, programrendszer, védelem szabályozás stb.) Kiadmányozásra használt és más, joghatás kiváltására alkalmas bélyegzők nyilvántartása, selejtezésükről, 1-1 visszavonásukról készült jegyzőkönyvek Személyzeti, bér- és munkaügyek A foglalkoztatottak illetményügyei (bérjegyzék, illetménykiegészítés, illetménypótlékok, személyi illetmény megállapítása, illetményeltérítés, járulékszámolás, jutalom, munkáltatói kölcsön, távolléti díj, letelepedési támogatás, köztisztviselői, közalkalmazotti juttatások stb.) Fizetési előleg, helyettesítések, kereseti igazolás, személyi tárgyú pályázati kiírások és beadott pályázatok, üres álláshelyekről tájékoztatás, tartalékállománnyal, betöltetlen álláshelyekkel, pályázatokkal kapcsolatos iratok Jelenléti ívek, munkába járás költségeinek térítése, utazási utalványok ügyei, napidíjak, szabadságolási rend, szabadságügyek, egy hónapnál rövidebb fizetés nélküli szabadság Kinevezés, megbízás, besorolás, átsorolás, áthelyezés, minősítés, egyéni teljesítményértékelés iratai, munkaköri leírás, felmentés a képesítési előírás alól, esküokmányok, hatósági bizonyítványok, címek, kitüntetések adományozása, közszolgálati munkaviszony igazolása, rendelkezési, tartalékállományba helyezés 17

18 (erről tájékoztatás) és megszüntetés, felmentés, munkavégzés alóli felmentés, nyugdíjazás, végkielégítés, esti megbízások, összeférhetetlenség, kirendelés, prémium évek programba helyezés Közigazgatási alap-, és szakvizsga-kötelezettséggel kapcsolatos ügyek, ügykezelői 1-1 alapvizsga-kötelezettséggel kapcsolatos ügyek Vagyonnyilatkozat 7-7 Megbízási szerződések Közhasznú, közcélú alkalmazások távmunka egyedi ügyei Kitüntetések, kitüntető címek, díjak adományozásának előkészítése, lebonyolítása Továbbképzés, átképzés egyedi ügyei, szakmai gyakorlat, egyetemi, főiskolai hallgatók szakmai gyakorlata (konzulens kérése) Továbbképzési éves és középtávú terv Pénz- és vagyonkezelés Anyag- és készletnyilvántartás, kisebb beszerzések, megrendelések Banki és pénzügyi levelezés, átutalási megbízások, bankszámlakivonat, bankszámlanyitás Közbeszerzéssel nem járó beruházások szervezése és pénzügyi lebonyolítása, épületfenntartás, felújítási terv, felújítások szervezése és pénzügyi lebonyolítása, településüzemeltetéssel, fejlesztéssel kapcsolatos feladatok Fizetési felszólítás, számlareklamáció, számlarendezés, számlaegyeztetés, követelés érvényesítése, adósságelengedés Illetményszámfejtés Ingatlan- és

19 vagyonnyilvántartás; tulajdonjog-, szolgalmi jog, vezetékjog-rendezés, nyilvántartás Költségvetéssel és pénzkezeléssel kapcsolatos ügyek (adósságrendezés, átcsoportosítás, céltartalékok felhasználása, pénzmaradvány elszámolása, pótelőirányzat, reorganizáció,, számviteli rend, intézmények közüzemi számlájának rendezése) Önkormányzati vagyonkezelésre, elidegenítésre, bérletre, cseréjére, jelzálogjaira, vásárlására, haszonbérletére, vagyonkezelői jog létesítésére vonatkozó alapiratok, szerződések, beruházási terv, tervpályázat, tulajdonosi hozzájárulás, törzskönyvi nyilvántartás Közbeszerzési ügyek (árubeszerzés, szolgáltatások megrendelése) Önkormányzati ingatlanok fenntartása, karbantartása A Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal március 1-jétől augusztus 31-ig időszakra kiterjedő küldeményei Hónap Könyvelt küldemények db POSTAKÜLDEMÉNYEK (székhely) Díj Ft Közönséges levélpostai küldemény db Díj Ft Összesen db Összesen Ft Március Április Május Június Július Augusztus Összesen A fenti időszakban hivatalos, Dévaványa városon belüli, helyi kézbesítők által kézbesített küldemények összesen: 6304 db, melyből könyvelt küldemény 5511 db, közönséges levélküldemény 793 db. 19

20 Hónap Könyvelt küldemények db POSTAKÜLDEMÉNYEK (kirendeltség) Díj Ft Közönséges levélpostai küldemény db Díj Ft Összesen db Összesen Ft Március Április Május Június Július Augusztus Összesen Az igazgatási iroda tevékenységének bemutatása Az igazgatási iroda jelenleg 6 fővel látja el feladatát, 4 fő köztisztviselő, 1 fő ügykezelő. A 4 fő köztisztviselőből 1 fő irodavezető és 1 fő szociális ügyintéző, 2 fő igazgatási ügyintéző, 1 fő anyakönyvvezető. Az iroda 1 fő igazgatási ügyintézője tartós távollét (GYED) miatt nem aktív dolgozó. A hivatal legnagyobb ügyfélforgalmát lebonyolító iroda. Az iroda tevékenységét folyamatosan 3 fő közfoglalkoztatott segíti. Az Iroda által ellátott főbb feladatok A szociális törvényen alapuló szociális ellátások megállapításával kapcsolatos feladatok. A gyermekek védelmével kapcsolatos gyermekvédelmi ellátások megállapításával kapcsolatos feladatok. Az anyakönyvi feladatok ellátása. Népesség-nyilvántartással kapcsolatos ügyintézés. Hagyatéki eljárás. Költségalapú és szociális bérlakások bérlőinek kiválasztásával kapcsolatos döntések előkészítése. Otthonteremtés helyi támogatására vonatkozó kérelmek döntésre történő előkészítése, Képviselő-testület elé terjesztése. Fiatalok életkezdési támogatásának megállapításával összefüggő feladatok. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázatokkal kapcsolatos feladatok. A gáz-, villamos energia felhasználásával kapcsolatos védendő fogyasztói feladatok ellátása. Ügyiratkezeléssel kapcsolatos feladatok. A postai küldeményekkel kapcsolatos teendők. Üzletek működési engedélyével kapcsolatos feladatok. Telepengedéllyel kapcsolatos feladatok ellátása. Vásárrendezéssel kapcsolatos ügyek. Erdőgazdálkodással kapcsolatos ügyek. Földügyekkel kapcsolatos feladatok (hirdetmények, vagyongazdálkodás) Állattartással kapcsolatos feladatok ellátása. Méhészkedéssel kapcsolatos feladatok. Növényvédelemmel kapcsolatos feladatellátás. 20

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i ülésére és Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. szeptember 24-i ülésére Tárgy: Beszámoló a

Részletesebben

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Szt. (1993. évi III. törvény) Mindegyik pénzbeli ellátás igénylése a Polgármesteri Hivatalban történik! Hatályos: 2011.12.31-ig! Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól

Részletesebben

Beszámoló. A Szociális és Egészségügyi Bizottság döntéseinek száma és a Képviselő-testület döntését előkészítő tevékenysége. beszámolók véleményezése

Beszámoló. A Szociális és Egészségügyi Bizottság döntéseinek száma és a Képviselő-testület döntését előkészítő tevékenysége. beszámolók véleményezése Beszámoló A Dévaványa Város Képviselő-testületének 211. március 31.-i ülésére. A lakosság szociális helyzetének értékelése, a Szociális és Egészségügyi Bizottság beszámolója a 21. évben végzett munkájáról.

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés

Város Polgármestere. Előterjesztés Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/118. Fax: 06 23 310-135 E-mail: igazgatas@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés az egyes pénzbeli és természetben

Részletesebben

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalva) Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 8. (5) bekezdésében

Részletesebben

A Rendelet 15. (2) bekezdése az alábbiakra módosul: 15. (2) Rendszeres települési gyógyszertámogatás a kérelmezőnek akkor lehet megállapítani,

A Rendelet 15. (2) bekezdése az alábbiakra módosul: 15. (2) Rendszeres települési gyógyszertámogatás a kérelmezőnek akkor lehet megállapítani, Zalaszentmihály Község Önkormányzati képviselő-testületének 6/2015 (V.08.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 2/2015(II.27.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. március 1-től jelentős

Részletesebben

Előterjesztés. Kunágota Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Almáskamarás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete,

Előterjesztés. Kunágota Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Almáskamarás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Előterjesztés Kunágota Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Almáskamarás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, 2014. április hónapban tartandó együttes ülésére Tárgy: Beszámoló a Kunágotai Közös

Részletesebben

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása ÁPOLÁSI DÍJ fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása, 35/342-806 ápolási díj megállapítása iránti kérelem jövedelemnyilatkozat vagyonnyilatkozat

Részletesebben

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról 1 / 6 2016.11.08. 17:15 Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról Tarnaszentmiklós Község Önkormányzatának

Részletesebben

Az előterjesztés száma: 156/2016.

Az előterjesztés száma: 156/2016. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges, az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalható! Az előterjesztés száma: 156/2016. Decs Nagyközség Képviselő-testületének 2016. szeptember

Részletesebben

A szervezeti egységek változó feladat- és hatáskörei

A szervezeti egységek változó feladat- és hatáskörei 2.SZ. MELLÉKLET Javaslat a Polgármesteri Hivatal strukturális átalakítására című előterjesztéshez A szervezeti egységek változó feladat- és hatáskörei Építéshatósági és Általános feladatköre a) az építési,

Részletesebben

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása Mikebuda Község Önkormányzata képviselő-testületének 11/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély kialakításával összefüggő rendeletmódosításokról Mikebuda Község Önkormányzatának

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/1102-1/2012/I. Tárgy: Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának Üi.: dr. Dobó A. módosítása Melléklet: Módosító okirat Makó Város Önkormányzat

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet Titkárság a tevékenységének társadalmi szintű szervezési és koordinatív támogatásával, adatgyűjtéssel és elemzéssel kapcsolatos, valamint az előkészítő és

Részletesebben

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló a 6/2011. (IV.13.) önkormányzati

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 15/2014. (XI.26), a 19/2014.(XII.19.) valamint az 5/2015 (II.26.) rendeletekkel önkormányzati módosítva!)

EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 15/2014. (XI.26), a 19/2014.(XII.19.) valamint az 5/2015 (II.26.) rendeletekkel önkormányzati módosítva!) EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 15/2014. (XI.26), a 19/2014.(XII.19.) valamint az 5/2015 (II.26.) rendeletekkel önkormányzati módosítva!) Foktő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013 (X.14.) önkormányzati

Részletesebben

1. A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása Jobbágyi Község Önkormányzata 22/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelet az önkormányzati segély kialakításával összefüggő önkormányzati rendeletek módosításáról Jobbágyi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Települési támogatások

Települési támogatások Becske Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Becske Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

A rendelet hatálya 1..

A rendelet hatálya 1.. Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2006.(III.21.) Ktr. rendelete A gyermekek védelmét szolgáló pénzbeli és természetbeni ellátásokról. 1 Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014. (IV. 10.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-26/2015. Tárgy: Az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK május 19-ei képviselő-testületi ülésre

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK május 19-ei képviselő-testületi ülésre ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-020 jegyzo@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2016.

Részletesebben

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2.

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2. Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodás nyújtó

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2014. (XI.18.) önkormányzati rendelete a köztisztviselők és ügykezelők jogviszonyának egyes kérdéseiről /egységes szerkezetben

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014. (IV. 10.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

3) A költségvetési szerv törzskönyvi nyilvántartási száma: a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény

3) A költségvetési szerv törzskönyvi nyilvántartási száma: a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény Turai Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata 1 (módosításokkal egységes szerkezetben) 2 Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 7/2008.(I.30.) határozattal elfogadott Alapító

Részletesebben

I. TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS

I. TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS Kistelek Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete alapján nyújtott pénzbeli és természetbeni települési támogatások I. TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS Típus Jogosultság

Részletesebben

Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2007.(I.31.)Ör a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról

Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2007.(I.31.)Ör a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2007.(I.31.)Ör a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról 1. Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször

Részletesebben

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról.

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes község Önkormányzatának Képviselő-Testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2016.(XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. A szociális célú tűzifa támogatásról

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2016.(XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. A szociális célú tűzifa támogatásról DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2016.(XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A szociális célú tűzifa támogatásról Demecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a települési önkormányzatok

Részletesebben

Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján

Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése szerint a jogszabályok előkészítése során

Részletesebben

Szociális ügyek. Szociális ügyintéző: Pölöskeiné Köstner Szilvia igazgatási főmunkatárs Telefon: 99/330-012. Ügyintézési határidők:

Szociális ügyek. Szociális ügyintéző: Pölöskeiné Köstner Szilvia igazgatási főmunkatárs Telefon: 99/330-012. Ügyintézési határidők: Szociális ügyintéző: Szociális ügyek Pölöskeiné Köstner Szilvia igazgatási főmunkatárs Telefon: 99/330-012 Ügyfélfogadási időpontok:. hétfő: 08:00-12:00; 13:00-16:00 kedd 13:00-15:30 szerda: 08:00-12:00

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 6. számú melléklet Az önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 38.. (1) bekezdése értelmében: "A képviselőtestület egységes hivatalt hoz létre - polgármesteri

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 e-mail: molnarpeter@pr.hu Tárgyalja: Minden bizottság Tisztelt Képviselő-testület! TÁJÉKOZTATÓ Újszász Városi Önkormányzat

Részletesebben

Dombrád Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 10./2001./XI. 27./Kt. számú R E N D E L E T E

Dombrád Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 10./2001./XI. 27./Kt. számú R E N D E L E T E Dombrád Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 10./2001./XI. 27./Kt. számú R E N D E L E T E A polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi

Részletesebben

Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról

Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról Vilonya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (VIII. 11.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletek módosításáról

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (VIII. 11.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletek módosításáról Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (VIII. 11.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletek módosításáról Inárcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Bakonyszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2015. (XI. 2,) önkormányzati rendelete

Bakonyszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2015. (XI. 2,) önkormányzati rendelete Bakonyszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015. (XI. 2,) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól A rendeletet Bakonyszentlászló Község Önkormányzat

Részletesebben

Az Szr. 6. helyébe a következő rendelkezés lép. Önkormányzati segély

Az Szr. 6. helyébe a következő rendelkezés lép. Önkormányzati segély Mátramindszent Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013 ( ) önkormányzati rendelete A szociális ellátások szabályozásáról szóló és a Gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló rendeletek módosításáról

Részletesebben

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 1 I. A Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) honlapjának működtetéséhez kapcsolódó feladatok és felelőségi

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2013.(XI..) önkormányzati rendelete

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2013.(XI..) önkormányzati rendelete Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013.(XI..) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás felhasználásának helyi szabályairól TERVEZET Balajt

Részletesebben

A Rendelet II. Fejezet 2. címe az alábbiak szerint módosul:

A Rendelet II. Fejezet 2. címe az alábbiak szerint módosul: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015. (III.24.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 8/2015. (II.24.)

Részletesebben

Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal. a közérdekű adatok közzétételének rendjéről szóló SZABÁLYZATA

Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal. a közérdekű adatok közzétételének rendjéről szóló SZABÁLYZATA Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal a közérdekű adatok közzétételének rendjéről szóló SZABÁLYZATA Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban

Részletesebben

Gyermekvédelmi tanácskozás 2014. március 11.

Gyermekvédelmi tanácskozás 2014. március 11. Gyermekvédelmi tanácskozás 2014. március 11. Változások a szociális segélyezés területén Budapest Főváros XIIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012.(II.13.) önkormányzati rendelete a pénzbeli

Részletesebben

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni.

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni. Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20 /2014.(XI.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 18/2014.(X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Csömör

Részletesebben

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2013.(XII.15.)önkormányzati rendelete

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2013.(XII.15.)önkormányzati rendelete Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(XII.15.)önkormányzati rendelete a természetbeni ellátásban nyújtott szociális célú tűzifa juttatásról Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

CECE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 19/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete

CECE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 19/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete CECE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete a helyi szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi rendszeréről szóló 13/2013 (XI.22) önkormányzati

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. 16/2013.(X.11.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatásról

Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. 16/2013.(X.11.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatásról Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 16/2013.(X.11.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatásról Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének

Részletesebben

Kővágóörsi Közös Hivatal

Kővágóörsi Közös Hivatal Kővágóörsi Közös Hivatal - Szervezeti struktúra A Hivatal létszáma 22 fő, melyből - 1 fő: jegyző - 1 fő aljegyző - 1 fő: igazgatási csoportvezető - 1 fő: szociális és gyermekvédelmi ügyintéző - 2 fő: kereskedelmi

Részletesebben

KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1. A kérelmező neve: Születési helye, ideje: Anyja neve: Családi állapota: Lakcíme:.. Tartózkodási helye:. TAJ száma:. Bankszámlaszám:.

Részletesebben

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének az 5/2010.(XI.16.) KT sz. rendeletével elfogadott Szervezeti és

Részletesebben

Csátalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról

Csátalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról Csátalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról Csátalja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Monostorapáti, november 8. T a k á cs Lászlóné jegyző

Monostorapáti, november 8. T a k á cs Lászlóné jegyző MONOSTORAPÁTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 8296 Monostorapáti Petőfi u. 123. Telefon; 87/435-055, 87/535-005; Fax: 87/435-055 E-mail: mapatik@hu.inter.net Hirdetmény Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

11. Szociális igazgatás

11. Szociális igazgatás 11. Szociális igazgatás 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Szociális igazgatás Ügyfelet érintő jog és kötelezettség megállapítása, Szociális ellátásra való jogosultság,

Részletesebben

Ramocsaháza/Nyíribrony/Nyírkércs Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. (XII.) H a t á r o z a t a

Ramocsaháza/Nyíribrony/Nyírkércs Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. (XII.) H a t á r o z a t a Ramocsaháza/Nyíribrony/Nyírkércs Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. (XII.) H a t á r o z a t a A Ramocsaházi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratáról A Képviselő-testület: 1. A Ramocsaházi

Részletesebben

K é r e l e m szociális tűzifa juttatásra való jogosultság megállapításához

K é r e l e m szociális tűzifa juttatásra való jogosultság megállapításához Melléklet a 3/2013.(XI.30.) sz. rendelethez K é r e l e m szociális tűzifa juttatásra való jogosultság megállapításához A kérelmező személyes adatai Neve:. Születési neve:. Anyja neve: Születési hely,

Részletesebben

Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról

Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról Hét Község Önkormányzat képviselő-testülete a lakosság szociális ellátásának

Részletesebben

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (XII. 10.) önkormányzati rendelete

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (XII. 10.) önkormányzati rendelete Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések Neszmély Község Önkormányzata megalkotja 9./2012(II.15.) önkormányzati rendeletét az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11.

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Hivatalos

Részletesebben

Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013.(...) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról

Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013.(...) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013.(....) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

1 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 6. 2 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33.

1 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 6. 2 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33. Okirat száma: A 39/2015.(III.19.) határozat 1. melléklete Módosító okirat A Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Sajószentpéter Városi Önkormányzat képviselő-testülete által 2014. február 27. napján kiadott,

Részletesebben

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata 181/2014.(XII.11.) sz. önk. határozat melléklete Tárnoki Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mű ködési Szabályzata Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő -testülete (a továbbiakban: alapító) Magyarország

Részletesebben

A gyermekétkeztetés megszervezése önkormányzati feladat. A gyermekek napközbeni ellátásáról az 1/2011. (I.24.) önkormányzati rendelet rendelkezik.

A gyermekétkeztetés megszervezése önkormányzati feladat. A gyermekek napközbeni ellátásáról az 1/2011. (I.24.) önkormányzati rendelet rendelkezik. Előterjesztő: Dr. Faragó Péter polgármester Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina Előterjesztés a gyermekek napközbeni ellátásáról szóló 1/2011. (I.24.) önkormányzati rendelet és a pénzbeli és természetbeni

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. (1) E rendelet 7. -ának hatálya kiterjed a Zuglói Önkormányzati Rendészet köztisztviselőire is.

1. A rendelet hatálya. 2. (1) E rendelet 7. -ának hatálya kiterjed a Zuglói Önkormányzati Rendészet köztisztviselőire is. Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2014. (XI.18.) önkormányzati rendelete a köztisztviselők és ügykezelők jogviszonyának egyes kérdéseiről /egységes szerkezetben

Részletesebben

1. A rendelet célja, hatálya

1. A rendelet célja, hatálya Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015. (XII..) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifára való jogosultságról, és az igénylés feltételeiről Ecsegfalva Község Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

Titkársági osztály. Ügyfélfogadás: hétfő szerda: 08:00 12:00 és 12:30 15:30 csütörtök: Szünnap péntek: 08:00 12:00

Titkársági osztály. Ügyfélfogadás: hétfő szerda: 08:00 12:00 és 12:30 15:30 csütörtök: Szünnap péntek: 08:00 12:00 Titkársági osztály A titkársági osztály munkatársai az I. emeleten végzik munkájukat. Paks, Dózsa György u. 55-61; Központ: 75/500-500; jegyzői titkárság: 75/500-533 E-mail: jegyzo@paks.hu Polgármesteri

Részletesebben

54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző. Szociális segítő É 1/6

54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző. Szociális segítő É 1/6 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE

LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48. Telefon: 06-(76) - 449-011, 449-003 Fax.: 06-(76) - 449-055 ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben Lakitelek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Fejezet. Bevezető rendelkezések

I. Fejezet. Bevezető rendelkezések Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2012. (XI. 14.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről Albertirsa

Részletesebben

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya NYÁREGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8/2001. (XII.15.) sz. Kt. rendelete a 11/2003. (XII.11.) számú Kt. rendelettel egységes szerkezetbe foglalt szövege a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők

Részletesebben

Rendszeres szociális segély. Ügyleírás: Szükséges okiratok:

Rendszeres szociális segély. Ügyleírás: Szükséges okiratok: Rendszeres szociális segély Ügyleírás: Szükséges okiratok: A hátrányos munkaerőpiaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott támogatás. Az ügyintézéshez a kérelmező személyi igazolványa,

Részletesebben

A Rendelet 21. (3) bekezdés b) pontja hatályát veszti. A Rendelet az alábbi 25/C. -al egészül ki:

A Rendelet 21. (3) bekezdés b) pontja hatályát veszti. A Rendelet az alábbi 25/C. -al egészül ki: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 22/2010. (VI.22.) rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 5/2003. (IV. 22.) számú rendelet

Részletesebben

A rendelet bevezető része helyébe a következő szöveg kerül:

A rendelet bevezető része helyébe a következő szöveg kerül: HALÁSZTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2010. (XI.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A FELNŐTT KORÚAKRA VONATKOZÓ SZOCIÁLIS GONDOSKODÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 7/2009. (III. 27.) ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

NEMESNÁDUDVARI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE

NEMESNÁDUDVARI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE 3. napirendi pont NEMESNÁDUDVARI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE 6345 Nemesnádudvar, Szentháromság tér 1. : 79/478-643 E-mail: jegyzo@nemesnadudvar.hu Ügyiratszám: 9-2/2016 Készítette: Kucsoráné dr.

Részletesebben

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA I. Az utasítás hatálya Ezen utasítás hatálya a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2014. január 1.

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 7/2012.

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 7/2012. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 7/2012. (III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról Lajosmizse

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző Előterjesztést készítette: Pappné Molnár Afrodité Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Mellékletek:.napirendi pont E - 26. Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség

Részletesebben

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2014 (XI.17) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2014 (XI.17) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2014 (XI.17) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről Báránd Község Önkormányzat

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 18.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól módosításokkal egységes szerkezetben Jánossomorja

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 18.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A rendelet hatálya. Köztisztviselői juttatások, támogatások

A rendelet hatálya. Köztisztviselői juttatások, támogatások Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II.13.) rendelete a köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról

Részletesebben

A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya

A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2015. (X.30.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifára való jogosultságról, és az igénylés feltételeiről Bucsa Község Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

Vilonya Község Polgármestere 8194 Vilonya, Kossuth u. 18., Tel./Fax: 88/ ;

Vilonya Község Polgármestere 8194 Vilonya, Kossuth u. 18., Tel./Fax: 88/ ; Vilonya Község Polgármestere 8194 Vilonya, Kossuth u. 18., Tel./Fax: 88/ 490-162; e-mail: vilonya@invitel.hu Beszámoló az átruházott gyermekvédelmi és szociális jogkörök 2013. I. félévi gyakorlásáról.

Részletesebben

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(XII.10.) önkormányzati rendelete a természetbeni ellátásban nyújtott szociális célú

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(XII.10.) önkormányzati rendelete a természetbeni ellátásban nyújtott szociális célú Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(XII.10.) önkormányzati rendelete a természetbeni ellátásban nyújtott szociális célú tűzifa juttatásról Monostorapáti község Önkormányzata

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.24.) számú önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.24.) számú önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.24.) számú önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10 /2014. (XI. 11.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás igénylésének helyi szabályairól Kápolnásnyék Község Önkormányzatának

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax.: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax.: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax.: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-15/2016. Tárgy: Az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló

Részletesebben

2/A. Helyi gázár- és távhőtámogatás

2/A. Helyi gázár- és távhőtámogatás Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselőtestületének 37/2011. (XII.12.) rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatásokról szóló 25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben