FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS Fogászati szolgálat ellátására. 1. számú módosítás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS Fogászati szolgálat ellátására. 1. számú módosítás"

Átírás

1 FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS Fogászati szolgálat ellátására 1. számú módosítás Iktatószám: IV /2014. amely létrejött egyrészről Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8., adószám: ) képviseli: Horváth István polgármester, (a továbbiakban: Megbízó) másrészről a KartaiDent Fogászati Kft. (székhely: 7100 Szekszárd, Alisca u. 32. fsz. 6., adószám: , bankszámlaszám: ) képviseli: Dr. Kartai Anett ügyvezető (szül.: Kaposvár, , an.: Marics Anna, lakcím: 7100 Szekszárd, Alisca u. 32. fsz. 6.) fogorvos (a továbbiakban: Megbízott) között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: Szerződő felek, a közöttük január 01. napján hatályba lépett feladat-ellátási szerződést fogászati szolgálat ellátására egyező akarattal az alábbiak szerint módosítják: 1. Szerződő felek a szerződés II. fejezetének 2. pontját az alábbiak szerint módosítják: 2. Megbízott köteles a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendelet (a továbbiakban: EüM rendelet) rendelkezéseinek megfelelően, valamint az Önkormányzat által elvárt alábbi időpontban rendelés céljából a betegek rendelkezésére állni: Hétfő: 8:00 19:00 Kedd: Szerda: 10:00 14:00 Csütörtök: 8:00 16:00 Péntek: 8:00 15:00 2. A szerződés 1. számú melléklete helyébe jelen módosítás 1. számú melléklete lép. 3. A szerződés 2. számú melléklete helyébe jelen módosítás 2. számú melléklete lép. 4. Szerződő felek a szerződés IV. fejezetének 5. pontját az alábbiak szerint módosítják: 5. Szerződő felek jelen szerződésből eredő vitáikat elsősorban peren kívül rendezik, ennek meghiúsulása esetére felek a Szekszárdi Járásbíróság, illetve értékhatártól függően a Szekszárdi Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki. 5. A szerződés egyéb pontjai változatlanul hatályban maradnak. 6. Jelen módosítás október 01. napján lép hatályba. 7. Jelen módosítást Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének /2014. (...) határozata hagyta jóvá. Jelen szerződés 5 egyező példányban készült, amelyet a szerződő felek átolvasást és értelmezést követően mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írtak alá. Szekszárd, szeptember Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Horváth István polgármester MEGBÍZÓ KartaiDent Fogászati Kft. Dr. Kartai Anett Ügyvetető, orvos MEGBÍZOTT

2 1. számú melléklet 4. számú gyermek és ifjúsági, fogorvosi körzet, Szekszárdi Baka István Általános Iskola, Szekszárd, Béri Balogh Ádám u. 89.: Szekszárdi Garay János Gimnázium, Szekszárdi Baka István Általános Iskola, Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola, Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten, Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda, Szálkai Óvoda, Szent Rita Katolikus Óvoda.

3 2. sz. melléklet Az ügyeleti szolgálat Megbízó által történő finanszírozásának összege ,- Ft/ügyeleti nap. Szekszárd, Harc, Szálka és Sióagárd és Őcsény települések lakosainak a szolgáltatás ingyenes.

4 Iktatószám: IV. 582/2014. FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS Fogászati szolgálat ellátására 1. számú módosítás amely létrejött egyrészről Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8., adószám: ) képviseli: Horváth István polgármester, (a továbbiakban: Megbízó) másrészről a Dr. Czuczor Edit (szül.: Paks , an.: Badacsonyi Julianna, lakcím: 7100 Szekszárd, Cserhát u. 1., Vállalkozói ig. szám: ES , adószám: , bankszámlaszám: ) egyéni vállalkozó fogorvos (a továbbiakban: Megbízott) között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: Szerződő felek, a közöttük április 01. napján hatályba lépett feladat-ellátási szerződést fogászati szolgálat ellátására egyező akarattal az alábbiak szerint módosítják: 5. A szerződés 1. számú melléklete helyébe jelen módosítás 1. számú melléklete lép. 6. A szerződés 2. számú melléklete helyébe jelen módosítás 2. számú melléklete lép. 7. Szerződő felek a szerződés IV. fejezetének 5. pontját az alábbiak szerint módosítják: 5. Szerződő felek jelen szerződésből eredő vitáikat elsősorban peren kívül rendezik, ennek meghiúsulása esetére felek a Szekszárdi Járásbíróság, illetve értékhatártól függően a Szekszárdi Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki. 4. A szerződés egyéb pontjai változatlanul hatályban maradnak. 5. Jelen módosítás október 01. napján lép hatályba. 6. Jelen módosítást Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének /2014. (...) határozata hagyta jóvá. Jelen szerződés 5 egyező példányban készült, amelyet a szerződő felek átolvasást és értelmezést követően mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írtak alá. Szekszárd, szeptember Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Horváth István polgármester MEGBÍZÓ Dr. Czuczor Edit Egyéni vállalkozó fogorvos MEGBÍZOTT

5 1. számú melléklet 2. számú körzet, ERGONOM Kft., Szekszárd, Tartsay u. 16.: Szekszárdi Kolping Katolikus Szakképző Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Vidékfejlesztési Minisztérium Dunántúli Agrár-Szakképző Központ, Csapó Dániel Középiskola, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, Szent László Szakképző Iskola Bezerédj István Szakképző Iskolai Tagintézmény, Szent László Szakképző Iskola Egészségügyi-Szociális Szakképző Tagintézmény, Baptista Esély Szakképző Iskola, Comenius Általános Iskola, Szent József Katolikus Általános Iskola Katholische Grundschule

6 2. sz. melléklet Az ügyeleti szolgálat Megbízó által történő finanszírozásának összege ,- Ft/ügyeleti nap. Szekszárd, Harc, Szálka és Sióagárd és Őcsény települések lakosainak a szolgáltatás ingyenes.

7 Iktatószám: IV../2014 FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS Fogászati szolgálat ellátására amely létrejött egyrészről Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.) képviselője: Horváth István polgármester, mint megbízó (továbbiakban: Megbízó) másrészről a Dr. Kunné dr. Vörös Krisztina (születési helye, ideje: Szekszárd, augusztus 27., születési név: Vörös Krisztina, anyja neve: Varga Katalin, lakcím: 7100 Szekszárd, Dr. Tolnai Lajos u. 13., egyéni vállalkozói igazolvány száma: ES , nyilvántartási szám: ) vállalkozó fogorvos (a továbbiakban: Megbízott) között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: I. Általános rendelkezések 1. Megbízó jelen szerződéssel az önálló orvosi tevékenységről szóló évi II. törvény 2/B. - ában foglaltakra figyelemmel Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének /2014 (IX.) számú határozata alapján megbízza Megbízottat, hogy Szekszárd Megyei Jogú Város 3. számú gyermek és ifjúsági fogászati körzetére vonatkozólag területi ellátási kötelezettséggel, működtetési jog birtokában biztosítsa a fogászati szolgálatot. 2. Megbízott jelen szerződés keretében vállalja, hogy ellátja a gyermek és ifjúsági fogászati szolgálatot, és kijelenti, hogy a fogorvosi tevékenység folytatásához előírt jogszabályi feltételeknek megfelel, rendelkezik az adott tevékenység folytatására feljogosító képzettséggel. A Tolna Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve által kiadott működési engedély másolatát az Egészségügyi Gondokság rendelkezésére bocsátja. 3. Megbízott tudomásul veszi, hogy a működtetési jog alapján nyújtott önálló orvosi tevékenységet akadályoztatásának jogszabályban meghatározott eseteit kivéve csak személyesen folytathat. 4. Megbízott jelen feladat-ellátási szerződés keretében kötelezettséget vállal arra, hogy egyéni vállalkozás keretében a működési területén a mindenkor hatályos jogszabályoknak, szakmai és etikai előírásoknak megfelelően ellátja a fogorvosi feladatokat. 5. Megbízott által ellátandó körzet nevelési-, oktatási intézmények listáját Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló 54/2012. (XII.17.) önkormányzati rendelete szerint a szerződés 1. sz. melléklete tartalmazza. Az ellátandó körzet nevelési-, oktatási intézményeinek meghatározásánál Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének fent megnevezett mindenkor hatályos rendelete az irányadó. 6. Megbízott vállalja, hogy amennyiben a praxis jogot el kívánja idegeníteni, elidegenítési szándékáról tájékoztatja a Megbízót. A működtetési jog folytatására jogosult személy, illetőleg az általa elidegenített működtetési jogot megszerző orvos köteles Megbízó hozzájárulását kérni Megbízó általi vállalkozó orvosként történő foglalkoztatásához. 7. Megbízott a tevékenységét az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: Egészségbiztosítási Pénztár) finanszírozása alapján, illetőleg a rendelkezésére álló más források igénybevételével végzi. 8. Megbízó jelen feladat-ellátási szerződéssel hozzájárul ahhoz, hogy Megbízott az Egészségbiztosítási Pénztárral finanszírozási szerződést kössön, és a körzet részére járó finanszírozási összeget közvetlenül Megbízott számlájára utalják. 9. Megbízott által biztosított ügyeleti szolgálatot, jelen szerződés 2. sz. mellékletében foglaltak szerint Megbízó finanszírozza.

8 10. Megbízó a körzetmódosítás miatt bekövetkezett, fogorvost ért kár esetén kártalanítási kötelezettséggel tartozik, amelynek megállapításánál figyelembe kell venni a fogorvosi szolgáltató által a finanszírozás keretében kapott egy éves összeget. II. Megbízott kötelezettségei 1. Megbízott köteles ellátni a 3. számú gyermek és ifjúsági körzet 1. számú mellékletében meghatározott nevelési-, oktatási intézmények gyermekeit, tanulóit. 2. Megbízott köteles a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendelet (a továbbiakban: EüM rendelet) rendelkezéseinek megfelelően, valamint az Önkormányzat által elvárt alábbi időpontban rendelés céljából a betegek rendelkezésére állni: Hétfő: 8:00 15:00 Kedd: 7:00 15:00 Szerda: 8:00 15:00 Csütörtök: 7:00 15:00 Péntek: Megbízott a fogorvosi tevékenység ellátásához a hatályos jogszabályok szerinti képesítésű alkalmazottat (ápoló, asszisztens) foglalkoztat. Az alkalmazással járó költségek Megbízottat terhelik. Megbízott vállalja, hogy a rendelőben alkalmazott dolgozók munkaszerződéséből egy példányt az Egészségügyi Gondnokság részére átad, továbbá vállalja, hogy leendő asszisztensével olyan szerződést köt, amelyben ügyeleti szolgálat ellátására kötelezi. 4. Megbízott akadályoztatása esetén az EüM rendelet 7. (1) bekezdése alapján köteles a helyettesítéséről gondoskodni. A helyettes orvosnak és asszisztensnek rendelkeznie kell a feladatkörre előírt képesítéssel és a Tolna Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve által kiadott működési engedéllyel. A helyettesítés költségei a Megbízottat terhelik. A Megbízott tartós akadályoztatása esetén, a rendelési idő megváltoztatásával járó helyettesítéshez az Egészségügyi Gondnokság előzetes tájékoztatása mellett Megbízó hozzájárulása szükséges. 5. Megbízott által biztosított ügyeleti szolgálatot, jelen szerződés 2. sz. mellékletében foglaltak szerint Megbízó finanszírozza, mely kiegészül az ügyeleti szolgálatot igénybe vevő beteg meghatározott összegű hozzájárulásával. Megbízott a fogászati ügyeleti szolgálatot hétvégén és munkaszüneti napokon a Szekszárdi Garay János Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Intézet 7100 Szekszárd, Zrínyi u. 78. szám alatti fogorvosi rendelőben 8-14 óráig biztosítja egy asszisztens közreműködésével. 6. Megbízott köteles az előírt nyilvántartásokat vezetni, és azokat kérésre az Egészségügyi Gondnokság részére átadni. III. Helyiség-, berendezés- és eszközhasználat 1. Megbízott a Megbízó rendelkezése alatt álló Szekszárdi Garay János Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Intézet 7100 Szekszárd, Zrínyi u. 78. szám alatti rendelőt a jelen szerződés időtartamához igazodva, bérleti díj fizetése nélkül ingyenesen használhatja. A rendelési időn kívüli fogorvosi tevékenység tekintetében a rendelő használatára vonatkozó szabályokat a felek külön megállapodásban rendezik. 2. Megbízott a Megbízó tulajdonában lévő helyiséget rendeltetésszerűen, a jó gazda gondosságával köteles használni, a szerződés megszűnésekor pedig olyan állapotban visszaadni, hogy az megfeleljen az egészségügyi szakmai előírásoknak.

9 3. Megbízott gondoskodik a helyiségen belüli szükség szerint felmerülő karbantartási munkák elvégzéséről. 4. A rendelő és a közösen használt helyiségek (váróterem, mosdó) rezsiköltségei (vízdíj, áramdíj, szemétszállítási díj, fűtési díj, telefondíj) Megbízottat terhelik, amelyet a Megbízott közvetlenül fizet ki a szolgáltatóknak. Megbízott gondoskodik a rendelő takarításáról és viseli az ezzel kapcsolatos költségeket. 5. A rendelőben keletkező veszélyes hulladékot, ütemezetten, telefonos egyeztetés alapján az Egészségügyi Gondnokság szállítja el. 6. Megbízott vállalja, hogy az 1. pontban megjelölt fogorvosi rendelő felszerelését a 60/2003. (X.20.) ESZCSM rendelet előírásainak megfelelően biztosítja, és folyamatosan rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban tartja. A berendezések, eszközök pótlásának, javíttatásának kötelezettsége és az ezzel kapcsolatos költségek viselése a Megbízottat terheli. IV. Záró rendelkezések 1. Jelen feladat-ellátási szerződés október 01. napján lép hatályba. Jelen szerződés hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a április 10. napján kelt szerződés és annak május 30., március 01., május 01. és december 29. napján kelt módosításai. 2. Jelen szerződést felek határozatlan időre kötik meg azzal, hogy azt bármelyik fél hat hónapos felmondási idővel szüntetheti meg, amelyet írásban kell a másik féllel közölni. 3. Megbízó a szerződést indoklással felmondja, ha - a fogorvos a feladat-ellátási szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi a jogszabályban foglalt működésére vonatkozó előírásokat, - a fogorvos önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát bármely okból elveszti. 4. Szerződő felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy a szerződés fennállása alatt együttműködnek a fogorvosi szolgálat zavartalan biztosítása érdekében. Jelen szerződésben foglaltak betartását Megbízó ellenőrizheti. 5. Szerződő felek jelen szerződésből eredő vitáikat elsősorban peren kívül rendezik, ennek meghiúsulása esetére felek a Szekszárdi Járásbíróság, illetve értékhatártól függően a Szekszárdi Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki. 6. Jelen feladat-ellátási szerződést Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a /2014 (IX..) számú határozatával hagyott jóvá. 7. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az önálló orvosi tevékenységről szóló évi II. törvény és annak végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendelet, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendelet, valamint a vonatkozó jogszabályok hatályos rendelkezései az irányadóak. Jelen szerződés 5 egyező példányban készült, amelyet a szerződő felek átolvasást és értelmezést követően mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írtak alá. Szekszárd, szeptember Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Horváth István polgármester MEGBÍZÓ Dr. Kunné dr. Vörös Krisztina vállalkozó fogorvos MEGBÍZOTT

10 1. sz. melléklet számú körzet, Szekszárdi Garay János Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Intézet, Szekszárd, Zrínyi utca 78.: Szekszárdi Babits Mihály Általános Iskola, Szekszárdi Baka István Általános Iskola Tagintézménye, Szekszárdi Garay János Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Intézet, Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Gyakorlóiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gyakorlóóvoda, Szekszárdi Waldorf Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi, Az Én Ovim Óvoda és Bölcsőde, Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája, Szekszárdi I. Béla Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola, Szekszárdi Garay János Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Intézet Sióagárdi Tagintézménye, Zombai Általános Iskola Harci Tagiskolája, Sióagárdi Közös Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi Sióagárdi Tagóvodája, Sióagárdi Közös Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi Harci Tagóvodája

11 2. sz. melléklet Az ügyeleti szolgálat Megbízó által történő finanszírozásának összege ,- Ft/ügyeleti nap. Szekszárd, Harc, Szálka, Sióagárd és Őcsény települések lakosainak a szolgáltatás ingyenes.

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.:1/349-1/2014/i. Üi: Csomor Ágnes E l ő t e r j e s z t é s Tárgy: IX. számú fogorvosi körzet működtetése. Melléklet: Feladat-ellátási szerződés

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 58/2013. (III. 14.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 58/2013. (III. 14.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (2800 Tatabánya, Fő tér 6., bankszámlaszám: OTP Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága 11740009-15384481-00000000, adószám:

Részletesebben

Határozatok 2013.06.25. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2013. (VI.25.) Önkormányzati számu határozata:

Határozatok 2013.06.25. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2013. (VI.25.) Önkormányzati számu határozata: Határozatok 2013.06.25. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2013. (VI.25.) Önkormányzati számu határozata: 1. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Nádudvari

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. augusztus 25-i ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. augusztus 25-i ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. augusztus 25-i ülésének jegyzőkönyvéből: 138/2011.(VIII.25.) sz. önkormányzati határozat: Orvosi Rendelő I. sz. fogászati szolgálat vállalkozásban

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 211-12/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 6-án, 14 00 órakor tartott rendkívüli

Részletesebben

VAGYONVÉDELMI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

VAGYONVÉDELMI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS VAGYONVÉDELMI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyfelől Név: Legfőbb Ügyészség adószám: 15300148-2-41 székhely: 1055 Budapest, Markó u. 16. vagyonvédelmi Megbízó (továbbiakban: Megbízó), másfelől a

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. március 12-én a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

1/2015. (I.9.) Kt. határozat

1/2015. (I.9.) Kt. határozat 1/2015. (I.9.) Kt. határozat Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési feladatok ellátását az 145/2014.(XI.25.) Kt. határozat mellékletét képező tartalommal (20

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere Ikt.szám:47.280/2012. Javaslat a ápoló-gondozó célú lakóotthon szociális szolgáltatás nyújtásának átvállalására vonatkozó megállapodás megkötésének jóváhagyására

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dr. Juhász Zsuzsanna szerződéséről

ELŐTERJESZTÉS Dr. Juhász Zsuzsanna szerződéséről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Dr. Juhász Zsuzsanna szerződéséről

Részletesebben

Előterjesztés A fogyatékos személyek nappali szociális ellátásával összefüggő kérdésekről

Előterjesztés A fogyatékos személyek nappali szociális ellátásával összefüggő kérdésekről Előterjesztés A fogyatékos személyek nappali szociális ellátásával összefüggő kérdésekről Biatorbágy Város Képviselő-testülete a szociális igazgatásiról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III tv-ben

Részletesebben

(fogyatékos személyek nappali ellátására)

(fogyatékos személyek nappali ellátására) Iktatószám(Megbízó):.../2014 Iktatószám(Megbízott):.../2014 Iktatószám(Intézmény):.../2014 M E G Á L L A P O D Á S (fogyatékos személyek nappali ellátására) amely létrejött egyrészről Név: Budapest Főváros

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 218/2013. (XII. 18.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 218/2013. (XII. 18.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat:

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: 1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-2012-4.10.0/A, KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Részletesebben

Megbízási szerződés közös képviselet ellátására TERVEZET

Megbízási szerződés közös képviselet ellátására TERVEZET Megbízási szerződés közös képviselet ellátására TERVEZET mely létrejött egyrészről a Bp...sz. alatti Társasház (székhelye:.., adószáma:.) mint Megbízó (továbbiakban: Megbízó), másrészről a (székhelye:..,

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Az egészségügyi, oktatási és egyéb tevékenység megbízási. jogviszonyban történő ellátásának rendjéről 2011.

Az egészségügyi, oktatási és egyéb tevékenység megbízási. jogviszonyban történő ellátásának rendjéről 2011. Az egészségügyi, oktatási és egyéb tevékenység megbízási jogviszonyban történő ellátásának rendjéről 2011. Tartalomjegyzék: A szabályzat célja 3. oldal 1. A szabályzat hatálya 3. oldal 2. Az egészségügyi

Részletesebben

Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására

Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására 14253058 S algó Vagyon Kft. Salgótarján SV/2.411-2/2015 Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján Megyei Jogú Város

Részletesebben

Helyiségbérleti szerződés minta

Helyiségbérleti szerződés minta Helyiségbérleti szerződés minta ( Bérbeadó jelen helyiségbérleti szerződés minta indoklás nélküli megváltoztatásának jogát fenntartja.) amely szerződés létrejött egyrészről a Palota Holding Ingatlan- és

Részletesebben

Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita a jegyző általános helyettese Megállapodás jóváhagyása (KLIK összevont szerződés)

Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita a jegyző általános helyettese Megállapodás jóváhagyása (KLIK összevont szerződés) RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita a

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület! Kérem, az előterjesztés megvitatását és az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Tisztelt Képviselő-testület! Kérem, az előterjesztés megvitatását és az alábbi határozati javaslat elfogadását. Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést véleményezte: Ügyrendi

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 33/2014.(III.13.) HATÁROZATA. A városi sportpálya bérbeadásáról

Jegyzőkönyvi kivonat DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 33/2014.(III.13.) HATÁROZATA. A városi sportpálya bérbeadásáról Jegyzőkönyvi kivonat Készült Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 13. napján a Demecseri Polgármesteri Hivatal A épülete (4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1.) Polgármester Irodájában

Részletesebben

KÖZÉTKEZTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

KÖZÉTKEZTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS KÖZÉTKEZTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről KÓNY Község Önkormányzata 9144 Kóny, Rákóczi u 30. Képviseli: Aller Imre polgármester Adószám: 15366461-2-08 Számlaszám: 11737069-15366461-00000000

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének../2013. (..) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról, valamint javaslat a Közösségi Ház használati szabályzatának elfogadására

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÉS EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE Szám: EPL/6/2/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Ikt. szám: 1811/2011. Javaslat a Salgótarjáni Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére térítésmentes helyiséghasználat biztosítására Tisztelt Közgyűlés! A Salgótarjáni

Részletesebben

. napirendi pont JAVASLAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁST BIZTOSÍTÓ ELLÁTÁSI SZERZŐDÉSEK

. napirendi pont JAVASLAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁST BIZTOSÍTÓ ELLÁTÁSI SZERZŐDÉSEK . napirendi pont DR. OTTÓFI RUDOLF ALPOLGÁRMESTER ELŐTERJESZTÉSE JAVASLAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁST BIZTOSÍTÓ ELLÁTÁSI SZERZŐDÉSEK FELÜLVIZSGÁLATÁRA, VALAMINT SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI

Részletesebben

1. A társulás neve: Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás (a továbbiakban: Társulás)

1. A társulás neve: Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás (a továbbiakban: Társulás) KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA (MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Amely létrejött az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés k) pont és a Magyarország

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére Tárgy: A Békés Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta Gazdálkodási Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/6 Döntéshozatal módja: Egyszerű

Részletesebben