Az esztergomi cs. és kir. 26. gyalogezred felvonulása a keleti harctérre és tűzkeresztsége 1914 augusztusában

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az esztergomi cs. és kir. 26. gyalogezred felvonulása a keleti harctérre és tűzkeresztsége 1914 augusztusában"

Átírás

1 Miklós Tamás Az esztergomi cs. és kir. 26. gyalogezred felvonulása a keleti harctérre és tűzkeresztsége 1914 augusztusában Bevezetés Ausztria vesztesként került ki az évi porosz osztrák háborúból. A vereséget követően átszervezték a császári hadsereget, s ennek keretén belül január 9-én legfelsőbb elhatározás született arról, hogy a Mihály orosz nagyherceg nevét viselő császári királyi 26. gyalogezredet ezentúl a Magyar Királyság területéről egészítik ki, és magyar ezredként szervezik újjá. Az ezred új hadkiegészítő körzete Esztergom és Hont vármegyéket, Nógrád vármegye kékkői járását, valamint Bars vármegye oszlányi, kis-tapolcsányi, verebélyi és lévai járásait foglalta magába, központja pedig Esztergom lett. A hadkiegészítő körzet parancsnoka Lehmann ő rnagy lett. Az ezred IV. zászlóaljának kerete 1867 februárjának végén érkezett meg Esztergomba. Az első magyarországi újoncok 360 fős csoportja májusban vonult be az ezredhez. 1 Az V. zászlóalj keretét 1868 áprilisában állították fel. 2 Az általános hadkötelezettség bevezetésével megnövekedett az újonclétszám is, amelynek következtében 1869-ben az ezredek felépítése is megváltozott. Ettől kezdve az öt zászlóaljból álló ezred IV. és V. zászlóaljai tartalékparancsnokság megnevezés alatt folyamatosan a hadkiegészítő körzet központjában állomásoztak. Ezenkívül felállították a pótzászlóaljkeretet is, amely háború esetén a zászlóaljak kiegészítéséért volt felelős, így ennek megfelelően a többi zászlóaljtól eltérően 5 századból állt. Egy-egy század békeállománya a három tábori zászlóaljnál 95 fő, míg a tartalékparancsnokságnál 74 fő volt. 3 A 26. gyalogezred törzse és az I- III. zászlóaljak ekkor még továbbra is a cseh tartományban állomásoztak ban az ezred részt vett Bosznia-Hercegovina okkupációjában. A tábori ezred az augusztus 26-ai livnói és szeptember 7-ei klujcsi ütközetekben tüntette ki magát. A hadjáratot követően az ezred megszálló feladatokat látott el az okkupációs övezetben, amelyet csak szeptember 20-án hagyott el. Új állomáshelyei ezt követően a szlovéniai Ljubljana (III. zászlóalj), Kamnik (II. zászlóalj) és Maribor (I. zászlóalj) lettek. 4 1 Wrede, Alphons Freiherr von: Geschichte des k. u. k. Infanterieregimentes Michael Groszfürst von Ruszland Nr. 26 vom seiner Errichtung bis zur Gegenwart Raab (Győr), 1909., o. 2 Wrede i. m o. 3 Wrede i. m o. 4 Wrede i. m o. 1

2 1882. október 1-jével (illetve január 1-jével) lépett életbe az ezredek új diszlokációja. Az átszervezésekkel együtt a hadkiegészítési körzet is megváltozott, amely ezt követően Esztergom, Bars és Hont vármegyékre terjedt ki. 5 A gyalogezredek ettől kezdve 4 tábori zászlóaljból (zászlóaljanként 4 századból) és egy pótzászlóaljkeretből álltak. Az ezredeknek lehetőleg a saját hadkiegészítési kerületükben kellett állomásozniuk. Kivételes esetekben az ezredeket, illetve az egyes zászlóaljakat a hadkiegészítő kerületen kívül is el lehetett helyezni önálló különítményként, azonban egy zászlóaljnak minden körülmények között a hadkiegészítő kerület központjában kellett állomásoznia. 6 Ennek az értelmében szeptember 16-án az ezred elhagyta korábbi állomáshelyeit és Magyarországra vonult, ahol az V. hadtest kötelékébe lépett. Az ezredtörzs Új-Szőnyben, az I. zászlóalj a Monostori erődben, a 9., 10. és 11. századok a Csillag-erődben, a 12. század pedig az Igmándi-erődben lett elhelyezve. A II. zászlóalj Esztergomba vonult, ahol a IV. zászlóalj és a pótzászlóaljkeret állomásozott. Az V. zászlóalját az újonnan felállított 102. gyalogezrednek adta át az ezred re sikerült az ezred számára elegendő szállást kialakítani Esztergomban, így a törzs, az I., II. és III. zászlóalj Esztergomban lett elhelyezve, a IV. zászlóalj pedig Komáromba került. 8 Képeslap a Kossuth Lajos utcai laktanyáról (Forrás: Arcanum postcards) 5 Wrede i. m o. 6 Wrede i. m o. 7 Wrede i. m o. 8 Wrede i. m o. 2

3 1889-ben a IV. zászlóaljat Komáromból az okkupációs területre, Banja Lukára helyezték át, ahonnan csak szeptember 25-én tért haza. A zászlóalj új állomáshelye Esztergom lett, míg a II. zászlóaljat Győrbe irányították. 9 Utóbbit 1895-ben Dalmáciába, Castelnouvo-ba helyezték át Szpoynarowski Péter őrnagy parancsnoksága alatt ban jelentős változás történt az ezred elhelyezését illetően. Az ezredtörzs, valamint az I., II. és IV. zászlóaljak Bécsbe lettek áthelyezve új békehelyőrségükbe, csupán a III. zászlóalj maradt Esztergomban. 11 Az elvonuló zászlóaljak helyére a soproni cs. és kir. 76. gyalogezred alakulatai érkeztek a városba december 20-án legfelsőbb elhatározás született a következő év áprilisában végrehajtandó állomáshelycserékről, amelynek értelmében az ezredtörzs, a II., és a IV. zászlóalj Győrbe, míg az I. zászlóalj pedig Rogaticába (Bosznia) lett áthelyezve. 12 A mozgósítás Az általános mozgósítás a győri békehelyőrségben érte a 26-osokat július 31-én. Esztergomban, a hadkiegészítő kerület központjában ekkor csak az ezred III. zászlóalja és a pótzászlóaljkeret állomásozott. Borotha Livius ezredes ezredparancsnok 13 még ezen a napon kiadta rendelkezéseit a mozgósítást illetően, amelynek első napja augusztus 4. volt. Az utasítás értelmében az ezred megérkezését nem volt szabad kihirdetni Esztergomban, az illetékes hatóságok esetleges tájékoztatásával a hadkiegészítő körzet parancsnoka lett megbízva. 14 A Győrben állomásozó 3 zászlóalj kerete és az ezredtörzs augusztus 5-én délután 2 és 5 órakor, két lépcsőben érkezett meg Esztergomba. A város lakossága ujjongva köszöntötte a bevonulókat. Ezután az egyes századok a számukra kijelölt gyülekezőhelyekre meneteltek, ahol egyesültek a tartalékosokkal. Augusztus 6-ára megalakult a tábori ezred és a Mária Terézia téren felállított oltárnál istentiszteleten vett részt, melyet Lukáts Dezső tábori lelkész tartott. Az este folyamán az ezred 9 Wrede i. m és 497. o. 10 Wrede i. m o. 11 Wrede i. m o. 12 Wrede i. m és 516. o. 13 Borotha Livius, trstenicai (Budapest, december 5. Bécs, január): A Bécsújhelyi Katonai Akadémia elvégzése után augusztus 18-án nevezték ki hadnaggyá és szeptember 1-től a cs. és kir. 29. tábori vadászzászlóaljhoz került Miskolcra ben a bécsi Hadiiskola hallgatója, majd II. o. századosként a cs. és kir. 23. tábori vadászzászlóaljhoz osztották be Kolozsvárra november 1-jén I. o. századossá nevezték ki november 1-jétől őrnagy, majd május 1-jével alezredes. Ekkor került a cs. és kir. 26. gyalogezredhez Győrbe, ahol a II. zászlóalj parancsnoka lett től az ezred parancsnoka. Borotha ezredes a harctéren súlyosan megbetegedett, ezért a 65. gyalogdandár parancsa értelmében október 24-én Klempa Kálmán őrnagy, az I. zászlóalj parancsnoka vette át ideiglenesen az ezredparancsnokságot. Katonai pályafutásának lezárásaként IV. Károly június 21-én vezérőrnaggyá nevezte ki. Mirnik, Ivan: Die Familien von Borota aus der Kroatischslawonischen Militärgrenze. In: Povijesni Prilozi. Historical Contributions. God o. 14 HM HIM Hadtörténelmi Levéltár (Budapest); II cs. és kir. 26. gyalogezred iratai (1. doboz): K.u.K. I.R. Nr. 26. Res. Nr Abmarsch des Regts. aus Győr 3

4 tisztjei bajtársi vacsorán vettek részt, ahol Borotha ezredes felavatta a Caldiero serleget, amelyet az egykor az ezredhez tartozó Kick Otto alezredes ajándékozott az ezrednek. 15 A cs. és kir. 26. gyalogezred Esztergomban (Forrás: MNM Balassa Bálint Múzeuma, Esztergom) 15 Már a háború alatt felmerült annak az ötlete, hogy közérthető formában megíratják és kiadják a 26-osok világháborús történetét. A leendő mű fényképeiből 1918 áprilisában és májusában vetítéseket is rendeztek (Ld. Esztergom XXIII. évf. 14. sz. [1918. április 7.] 3. o.; Esztergom XXIII. évf. 21. sz. [1918. május 26.] 3. o.). Bár az ezredtörténeti mű előkészületei igen előrehaladott állapotban voltak, végül valószínűleg csak néhány példány készülhetett belőle. Erre utal egy 1922-ben, a helyi sajtóban megjelent rövid hír is, amely szerint [a] volt 26. cs. és kir. gyalogezred története díszkötésben néhány példányban a 3. kp. zászlóalj könyvtárából megvehető. Ára 300 korona. Megrendelők Pál Imre őrnagyhoz forduljanak, kitől a könyv készpénzfizetés ellenében átvehető. Ez idáig azonban az ezredtörténeti műnek egyetlen köz- vagy magángyűjteményben fennmaradt példánya sem ismert. Csupán néhány német nyelvű nyomtatott fejezet, illetve egyes fejezetek magyar nyelvű fordítása és kézirata maradt fenn, amelyeket ma a Hadtörténelmi Levéltárban őriznek. (HM HIM Hadtörténelmi Levéltár (Budapest); II cs. és kir. 26. gyalogezred iratai, 4. doboz) A német nyelvű kiadás címe: Kriegsgedenkbuch der Sechsundzwanziger. Kriegsalbum des K. u. K. Inf.-Reg. Schreiber Nr. 26. A nyomtatott belső borítón a kiadás helyeként Esztergomot, a kiadás éveként pedig 1918-at tüntetik fel. Hosszabb szünetet követően, a 30-as évek bajtársi összejövetelein merült fel ismételten az ezredtörténet kiadásának gondolata, de az ötlet ezúttal sem valósulhatott meg. Az egyes eseményekhez a tervezett ezredtörténeti mű német nyelvű fejezeteit használtuk fel. Mivel az oldalak nagy többségén nem találhatók nyomtatott oldalszámok, a lábjegyzetekben az utólag ceruzával felírt oldalszámokat adtuk meg. 4

5 Felvonulás a keleti hadszíntérre Augusztus 7-én 16 az I. és II. zászlóalj virágokkal feldíszítve a vasútállomásra vonult, ahonnan vasúton északra, Galíciába szállították ő ket. Másnap a másik két zászlóalj, az I-IV. géppuskás szakasz és az ezredtörzs is útnak indult a lelkes lakosság kíséretében. A vasúti szállítás a Budapest Hatvan Kassa Eperjes Rzeszów útvonalon történt. 17 Augusztus 11-én délelőtt 11 órakor utolsó lépcsőként a IV. zászlóalj is beérkezett a felvonulási területre. Időközben elterjedt a katonák között az a híresztelés, hogy még aznap megütköznek az ellenséggel. A IV. zászlóalj egy rövidebb pihenő után a nyári hőségben a Sokolów felé, északi irányba vezető úton menetelt tovább éjjelező körletéhez, Nienadówkához. Az I-III. zászlóaljak éjjelre már Brzóza-Królewskánál álltak. Augusztus 12-én kora reggel folytatódott a menet: az I-III. zászlóaljak Tarnogórán keresztül a San folyóhoz, a IV. zászlóalj Letownia felé vonult. A katonákat igencsak kimerítette a nyári hőség és a sokszor nehezen járható, mély homokon keresztül vezetető utak is fárasztóan hatottak; de mivel augusztus 13-ára már orosz támadásra számítottak, mindent meg kellett tenni a menetcél eléréséért. Ez délutánra sikerült is: a csapatok a San folyónak Rudniktól a Starzynától keletre lévő görbületig tartó szakaszát szállták meg. 18 Augusztus 13-án azonban minden továbbra is nyugodt maradt. Augusztus 14-én az egész ezred átkelt a Sanon. Az ezredtörzs, valamint az II. és IV. zászlóaljak délután 1 óra 30 és 4 óra között egy komp és két csónak segítségével áthajóztak a folyón, mialatt az I. zászlóalj Rudnik mellett egy szükséghídon, a III. zászlóalj pedig Koziarniánál egy gázlón keresztül kelt át a túlsó partra. 19 Ezt követően az ezred Krszeszówban maradt és a San-vonal védelmét látta el, valamint a Tanew-régióban végzett felderítéseket. Krszeszówban néha csak néhány tiszt és legénységi állományú maradt, amíg a többiek a főállásban vagy hírszerzőjárőrökben voltak. Hidakat vertek a Tanew folyón keresztül és utakat építettek. Augusztus 18-án Krszeszówban szentmise keretében emlékeztek meg az uralkodó, Ferenc József születésnapjáról, míg az előretolt századoknál kisebb ünnepségekre került sor. Az intenzív felderítések eredményeként megállapítást nyert, hogy az ellenséges orosz hadsereg gyülekezése meglepően előrehaladott állapotban volt. A legfelsőbb hadseregvezetés ezért úgy határozott, hogy a haderő jelentős részével megtámadja a gyülekezésben lévő orosz 16 Téves az a szakirodalomban elterjedt adat, miszerint a 26-osok augusztus 4-én indultak el a harctérre Esztergomból. Ld.: Komárom és Esztergom közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyék multja és jelene. Főszerk.: O sváth Andor. Magyar Vármegyék és Városok Multja és Jelene, Budapest, o. 17 Kriegsgedenkbuch der Sechsundzwanziger 3. o. 18 Kriegsgedenkbuch der Sechsundzwanziger 3. o. 19 Kriegsgedenkbuch der Sechsundzwanziger 4. o. 5

6 csoportok egyikét. 20 A Kelet-Galíciában harcoló osztrák magyar erőkre a Visztula és a Bug folyók között lévő orosz 4. hadsereg volt a legveszélyesebb, így ez ellen a szárnycsoport ellen kellett vonulnia az osztrák magyar 1. hadseregnek. Augusztus 18-án délben a IV. zászlóaljat a Tanew-régión túlra Janówba küldték, ahova 19-én a déli órákban érkezett meg. A település körüli magaslatokat hídfőszerűen megerődítették, és három század szállta meg őket. Augusztus 22-én az egész ezred bevonult Janówba (ma: Janów Lubelski), a hadosztály tüzérsége a gyalogság mögött foglalt állást. 21 Huszonhatos géppuskások, háttérben a Mária Valéria híddal (Forrás: Viola Bence magángyűjteménye) 20 Kriegsgedenkbuch der Sechsundzwanziger 4. o. 21 Kriegsgedenkbuch der Sechsundzwanziger 4. o. 6

7 Az ezred előnyomulása kelet felé Augusztus 23-án az ezred elhagyta Janówot és megindult a közeledő ellenség felé. A 26-osok ezen a napon Andrzejównál foglaltak állást, ahol beásták magukat. Északnyugatra tőlük a Polichnánál lévő magaslat felől már csatazaj és ágyúdörgés hallatszott. Délután 4 óra 30-kor honvédcsapatok váltották fel az ezredet, amely ezt követően Modlyborzyce felé indult meg. Amint kiértek az erdőből látni lehetett, hogy az északra fekvő falvak már lángokban állnak. Modlyborzyce előtt rövid időre letáboroztak a 26-osok. Az ezred végül csak éjfél után állt meg, és a legszigorúbb készültségben éjszakázott félúton Polichna felé, Zarajecnél. 22 Ezen a napon esett el az ezred első hősi halottja: este 10 órakor a 16. század egyik szakaszát Makay főhadnagy parancsnoksága alatt felderítésre küldték ki. A század Polichnától északra az erdőben hirtelen gyalogsági tüzet kapott, s a tűzharcban Jozefini Mihály gyalogos fejlövéstől találva hősi halált halt. 23 A következő reggelen, 24-én az ezred egy tűlevelű erdőben pihente ki az elmúlt napok fáradtságait. Estére elérték Polichnát, és a falu mögött állították fel táborukat. A III. zászlóaljat a Krasznikra vezető útra rendelték biztosítani, mivel Krasznik előtt ellenséges erőket jelentettek. Az 1. hadsereg főerői augusztus 25-én a reggeli órákban megindultak Krasznik felé. A 26- osok ezen a napon estek át a tűzkeresztségen, amikor a jobbszárnyon Strózára támadtak. Az odavezető út egy erdőn keresztül vezetett, de még mielőtt az ezred elhagyhatta volna az erdőt, az orosz csapatok heves puskatűzzel fogadták az elővédet. Még közvetlenül az erdő széle mögött harci alakzatot vett fel az ezred, és kinyomulva az erdőből széles arcvonalban az alacsony magaslat ellen nyomult. A jobbszárnyról gyalogsági tüzet kapott az ezred, amely annyira megzavarta a támadást, hogy az ezred és az előző nap már Szatarkára irányított cs. és kir. 83. gyalogezred egyes századai rossz arcvonalat vettek fel kelet felé. Borotha ezredes előrelovagolt és személyesen avatkozott be a kialakult helyzetbe, s kiigazította az arcvonalat. Ezzel egyidejűleg Koczian alezredes támadása a III. zászlóaljjal északi irányba vetett vissza egy nagyobb orosz csoportot. 24 A II. és III. zászlóalj Koczian alezredes vezetésével Strózán keresztül nyomult előre oly eredményesen, hogy az ellenség délután 4 órára teljesen megfutott. A 26-osok vesztesége 1 fő súlyos és 6 fő könnyű sérült volt. Augusztus 26-án az ezred Wola-Studziankira menetelt, és a 27-ére virradó éjszakát a falutól délre sátrakban töltötték Kriegsgedenkbuch der Sechsundzwanziger 5. o. 23 HM HIM Hadtörténelmi Levéltár (Budapest); II cs. és kir. 26. gyalogezred iratai (4. doboz): Der erste Tote des Regiments 24 Kriegsgedenkbuch der Sechsundzwanziger 6. o. 25 Kriegsgedenkbuch der Sechsundzwanziger 6. o. 7

8 A hadosztályparancsnokság parancsa augusztus 27-ére csak annyit írt elő az ezred számára, hogy egyelőre a Majdan-Jeziorka Stara Wies vonalat érje el kölcsönös támogatással, és maradjon ott a további parancsig. Azonban amint az elővéd I. zászlóalj Klempa ő rnagy parancsnoksága alatt elérte ezt a vonalat, az oroszok heves és precíz tüzérségi tüzet zúdítottak rá. Ezzel egyidőben Rudnik felől, ahol a szomszédos cs. és kir. 14. gyaloghadosztály nyomult előre, heves harci zaj hallatszott. Ekkor Borotha ezredes a támadás mellett döntött. Az ezredparancsnok így emlékezett vissza erre a pillanatra, három évvel később: Miután elértük Annow-Majdant, ez időre még sem a hírszerzőjárőröktől, sem az elővédemtől, amely éppen M. H. Josefownál lévő magaslatot mászta meg és heves, pontos srapneltüzet kapott a Bychawától délre lévő 253-as magaslatról, semmiféle jelentés nem érkezett be az ellenségtől, Rudnik környékéről heves harci zaj hangzott fel, amely egyre jobban erősödött, és számomra azt a gyanút sugalmazta, hogy a 14. gy.h.o. erős orosz erőkkel ütközött össze. [ ] Ebben a pillanatban számomra az elhatározás rövidesen megfogant, mert önállóan kellett cselekednem tekintet nélkül a hadosztály rendelkezésére, mindössze a korábban kiadott»kölcsönös segítség«parancsának szellemében. Elővédemet, a 26/I. zászlóaljat tovább küldtem a Galeczowskától és Galeczowtól nyugatra lévő hegyhátra, ezáltal biztosítva a nekem kijelölt előnyomulási terepet észak felé, és mivel a további tájékozódásra nem állt rendelkezésre elegendő idő, az erdei ütközetek meglepő hatására építve elhatároztam, hogy főerőmet M. H. Jozefowon keresztül az erdőn át attól északkeleti irányban az ellenség szárnya, illetve háta ellen küldöm támadásra. Mindenekelőtt a 276-os magaslatra, az előrelovagolt tüzérparancsnokhoz vágtattam és gyorsan tájékoztattam a helyzetről, valamint az ellenséges tüzérség leküzdésére elrendeltem a tüzérégi tűz megnyitását. Két századot a 253-as magaslaton át észak felé küldtem, hogy vegye fel az összeköttetést az elővéddel, közvetlen védelmet nyújtva a tüzérségnek, és arra az esetre azzal az utasítással, ha támadásom M. H. Josefowon keresztül nem ragadná meg rendesen az ellenséget, kívülről nyomuljanak be az erdőbe, hogy egy ilyen fenyegetéssel a döntést felgyorsítsák. 26 A főcsapat már északnyugati irányban áthaladt M. H. Josefowon és a 83. gyalogezredhez csatlakozva benyomult az erdőbe, ahol heves harc tört ki. Az elővéd jobb oldalvédszázada az oroszok támadása következtében felbomlott és megindult visszafelé. Borotha ezredes azonban tovább folytatta a támadást. A súlyos harcok ellenére a 26-osok végül visszavetették az orosz erőket. Az eredmény olyan hatásos volt, hogy a győzelemittas I. és III. zászlóalj egészen estig üldözte a visszavonulókat. Estére a két zászlóalj közel 12 km-re a frontvonal előtt, a Lesniczówka Galeczów vonalban állt. Csak az ezredes parancsára tértek vissza Majdan-Jeziorkára és már késő éjszaka volt, amikor Koczian zászlóalja és Neurihrer százados százada is megérkezett az ezredhez. 26 HM HIM Hadtörténelmi Levéltár (Budapest); II cs. és kir. 26. gyalogezred iratai (1. doboz): Borotha, Livius: Das Gefecht bei Majdan-Jeziorka am 27. August Wien, am 27. August

9 Ezekben a harcokban esett el Rencz László főhadnagy. Ő volt az ezred első tiszti hősi halottja. 27 Az ezred összvesztesége kb. 250 főt tett ki. A harcok során a 26/III. zászlóalj az orosz 85., 86. és 188. gyalogezredektől és a 47. tüzérezredtől ejtett foglyokat. 28 Mivel az ezredparancsnok számára a Zarasow irányából lőtt rendkívül pontos tüzérségi tűz túlságosan gyanús volt, Matirko hadnagyot M. H. Josefow átvizsgálására utasította. A razzia során egy pincében egy 16 fős orosz telefonjárőrre bukkantak, amely a tüzérségi tüzet irányította. A járőrt további eljárás céljából az V. hadtest parancsnokságának adták át. Találkozóharc Bychawánál A cs. és kir. 33. gyaloghadosztály augusztus 28-ára a következő intézkedést adta ki: Op. N: 105. Összes hds.-eink ma döntő harcban állanak hasonló erejű orosz erőkkel. Ezen harcok kimenetelétől függ a hadjárat sorsa. A harc amennyiben még ma nem vezetne eredményhez, a következő napokban az utolsó ember bevetéséig folytatandó. Ezen, a hds. fő pk. Frigyes fh. megbízásából kiadott parancs általánosan kihirdetendő. A 26-osokra a parancs alábbi része vonatkozott: Borotha ezds. oszlopa /26. gy.e. 15./I. t. á. oszt. 1/4 hu. szd./ M. H.-nál Majdan Jeziorkától É.K-re. Előnyomul a Kosarzewka völgytől Ny.-ra húzódó magaslatokon Zdrapyra. 29 Borotha ezredes csoportja reggel 7 óra 30-kor indult meg Majdan-Jeziorkától északi irányba, és a 14. és 33. gyaloghadosztályok között nyomult előre. A hadoszlop délelőtt 10 óra körül elérte az M. H. Lesniczowkánál lévő magaslatot, Bychawától északnyugatra. A hadoszlopparancsnok ezt a terepalakulatot tartotta a legalkalmasabbnak arra, hogy bevárja a hadosztály további parancsait, illetve, hogy összefüggően tartsa a hadtest frontvonalát. Az előrelátható hosszú várakozási időre való tekintettel Borotha ezredes elrendelte a csapatok számára az aznapi étkezés kiosztását. Ezzel egyidőben a Kosarzewka völgyben, egy Izyce Tusow területéről lassan délnek húzódó, sűrű porfelleget figyeltek meg, amelyből egy nagyobb ellenséges gyalogsági oszlop közeledésére következtetett az ezredparancsnok. Az északnyugati irányból hallható harci zaj is az ellenség jelenlétére utalt. 11 óra 45-kor érkezett meg 33. gyaloghadosztály Op számú parancsa, amely szerint Piotrowice, Izyce vonalában erős ellenséges állásokat állapítottak meg, Ossowa és Olsowiec környékén pedig csak gyenge gyalog és lovas járőröket figyeltek meg. A parancs szerint a 27 Kriegsgedenkbuch der Sechsundzwanziger 7. o. 28 HM HIM Hadtörténelmi Levéltár (Budapest); II cs. és kir. 26. gyalogezred iratai (1. doboz): Borotha, Livius: Das Gefecht bei Majdan-Jeziorka am 27. August Wien, am 27. August HM HIM Hadtörténelmi Levéltár (Budapest); Tanulmánygyűjtemény 922. Koffler Gyula: A 26. gy.e. találkozó harca Byhawánál aug. hó 28.-án. Budapest, február o. 10

10 hadosztály főoszlopának Bychawától ÉK-re a 269-es csúcsra, Borotha ezredes oszlopának Zdrapynál csatlakozva, a Kosarzewka völgytől Ny-ra húzódó magaslatokra kellett előnyomulnia. A 14. gyaloghadosztállyal az összeköttetést Pawlownál kellett felvenni. 30 Ütközet Bychawánál. A szénaboglyánál Borotha Livius ezredes ezredparancsnok és az ezred segédtisztje, Kopita József százados látható. A bal felől oda szaladó tiszt Klempa Kálmán őrnagy, az I. zászlóalj parancsnoka (Forrás: MNM Balassa Bálint Múzeuma, Esztergom) Itt az ezred harcalakzatot vett fel a Bychawa Strzyzowice út mentén. Az első lépcső jobbszárnyán a II. zászlóalj, tőle balra a IV. zászlóalj állt; a III. zászlóalj a második, az I. zászlóalj pedig a harmadik lépcsőt alkotta. A tüzérség Grodzany környékén csoportosult azzal a feladattal, hogy az ellenség esetleges előnyomulását a Kosarzewka völgyben tűz alá vegye. Az ezredparancsnok visszaemlékezése szerint az azonnali előnyomulásról már nem lehetett szó, mert ennek egyrészt a 14. gy.h.o-val összhangban kellett volna történnie, másrészt véleményem szerint ezen magaslatok elérése már harc nélkül nem volt lehetséges, amennyiben a sejtésem az Izycénél lévő porfellegekre vonatkozóan helyesnek bizonyult. Mivel a hírszerzőjárőröktől eddig még nem érkezett be jelentés, megparancsoltam a tüzérségi tűz megnyitását Bychawkára, hogy így a leggyorsabb módon szerezzenek tudomást arról, ami a fedett és beláthatatlan Kosarzewka-völgyben történik. 30 HM HIM Hadtörténelmi Levéltár (Budapest); Tanulmánygyűjtemény 922. Koffler Gyula: A 26. gy.e. találkozó harca Byhawánál aug. hó 28-án. Budapest, február o. 11

11 A tüzérség parancsnoka, Anton Edler von Gapp alezredes, a nagy távolságra és az ismételten beérkezett parancsra való tekintettel, miszerint a lőszerrel takarékoskodni kell, kérte, hogy a tüzet csak később nyithassa meg. Úgy gondolta, hogy a szél felkavarja a port. Én vitattam utóbbit, és kis idő után ismét megparancsoltam a tüzérségi tüzet, mert tartottam egy áttöréstől a hadosztály frontján, a Kosarzewka-völgyben. 31 Délután, 14 óra tájában Bychawkától keletre ellenséges tüzérség tűnt fel, amelyet a hadoszlop tüzérsége a 14. gyaloghadosztály tüzérségével együtt rövid idő alatt elűzött. 15 óra tájában a 14. gyaloghadosztály jobbszárnya a Pawlowtól keletre lévő magaslat irányában fejlődött fel. Ebben a pillanatban Borotha ezredes felismerte, hogy ha a gyanúja a Kosarzewka völgyben előnyomuló erős ellenséges oszlopról beigazolódik, a hadosztály támadása végzetes következményekkel járhat, ezért a 14. hadosztály jobbszárnyának védelmére, a Kosarzewka-völgyben lévő ismeretlen körülmények tisztázására, valamint hogy elkerülje a saját hadosztályfront áttörését, az ezredparancsnok úgy döntött, hogy teljes erővel északi irányban beavatkozik a harcokba. Ennek megfelelően a Pawlow és Zdrapy közötti térségben (a Pawlowtól keletre lévő erdő keleti szegélye 241-es csúcs 225-ös magaslat, valamint a Kosarzewka völgy közötti sávban) a II. zászlóaljnak jobbszárnyával a 14. hadosztályhoz csatlakozva a Pawlowtól keletre fekvő erdő keleti szegélye irányban, a IV. zászlóaljnak pedig jobbra csatlakozva Zdrapy ellen kellett támadnia. Eközben riadóztatták a hátrébb lévő I. és III. zászlóaljakat is, amelyeket a második lépcsőben jobbra lépcsőzve állítottak fel, hogy szükség esetén vagy Pawlow, vagy pedig Zdrapy irányában legyenek bevethetőek. Borotha ezredes leírása szerint a tüzérség a legkevésbé sem tudta támogatni a támadást, minthogy az idő sürgetésében egy alapos tüzérségi előkésztés sajnos ki volt zárva. Minden a pillanattól függött! 32 Alig érték el a tűzvonal zászlóaljai a Zdrapytól Pawlowra húzódó hegyhátat, Wiercisow irányából heves ellenséges oldalazó tüzérségi tűzben, a túlerőben lévő ellenséggel találkozóharc fejlődött ki. A tűzlépcsőben lévő zászlóaljak 2 századot a rajvonalba rendeltek, 2 századot pedig tartalékban tartottak vissza. A támadás során az első vonal alighogy áthaladt a Zdrapytól nyugatra vezető úton, heves puska- és géppuskatűzbe került. A századok átgázoltak az első orosz vonalon, de mire megérkeztek a magaslatra, már az összes század az első vonalban volt bevetve. 31 HM HIM Hadtörténelmi Levéltár (Budapest); II cs. és kir. 26. gyalogezred iratai (1. doboz): [Borotha, Livius?:] Das Gefecht bei ZDRAPY am 28. August [Wien, 1917.?] 32 HM HIM Hadtörténelmi Levéltár (Budapest); II cs. és kir. 26. gyalogezred iratai (1. doboz): [Borotha, Livius?:] Das Gefecht bei ZDRAPY am 28. August [Wien, 1917.?] 12

12 Ekkor a 14. gyaloghadosztály jobb- és az ezred balszárnya a magas tiszti veszteségek miatt megingott. 33 Briebrecher Gyula ő rnagy a támadás során súlyosan megsebesült, és hátra kellett szállítani. 34 Borotha ezredes a kritikus helyzet elhárítására a III. zászlóaljat a pawlowi erdő irányában vetette be. 35 A késő délutáni órákban a Zdrapynál még mindig fenyegető áttörés megakadályozására az I. zászlóaljat a bychawkai templom irányában vetették be, hogy közvetlenül zárja le a Kosarzewka völgyet, ahol egyre jelentősebb orosz tömegek gyülekeztek déli irányban. Zdrapy déli részét a saját csapatok felgyújtották, hogy ezzel akadályozzák meg az ellenség további előnyomulását. A település hamarosan lángokba borult és egészen késő éjjelig bevilágította a harcteret. A súlyos harcok és a túlerőben lévő orosz gyalogság dacára az ezred és a 14. gyaloghadosztály balszárnya mintegy 3 órás kemény küzdelem árán visszavetette az ellenséget, miközben az ezred balszárnya egészen a 241-es magaslatig jutott előre. Mikor Borotha ezredes már minden tartalékát harcba vetette, és úgy tűnt, hogy az ezred uralja a harcteret, az ezredparancsnok a 33. gyaloghadosztály beavatkozását kérte a siker további kiaknázásához: Mikor már minden erőmet harcba vetettem, és meggyőződtem róla, hogy az ezred tartja a harcteret, kértem a 33. gy.h.o-t, hogy avatkozzon bele az ütközetbe a Kosarzewka keleti partján, a siker kiaknázására. Számomra ismeretlen, hogy ez a kérés eljutott-e a hadosztályhoz, csak azt tudom, hogy a hadosztály nem avatkozott be, csak feltételezni tudom, hogy ez is egy ellenségre bukkanhatott. 36 A szürkület beálltakor érkezett meg a harctérre Braun Lajos tüzérségi ezredes, és ekkor érkeztek be Borotha ezredparancsnok harcálláspontjára az előrevont ütegek is, de a sötétségre és a saját csapatok védelmére való tekintettel már le kellett mondani az alkalmazásukról. A gyalogsági harc mélyen benyúlt az éjszakai órákba, és az oroszok teljes vereségével végződött. 33 HM HIM Hadtörténelmi Levéltár (Budapest); Tanulmánygyűjtemény 922. Koffler Gyula: A 26. gy.e. találkozó harca Byhawánál aug. hó 28-án. Budapest, február o. 34 HM HIM Hadtörténelmi Levéltár (Budapest); II cs. és kir. 26. gyalogezred iratai (1. doboz): Liszai, Julius: Gefechtsbericht über die Tätigkeit am 28. August HM HIM Hadtörténelmi Levéltár (Budapest); II cs. és kir. 26. gyalogezred iratai (1. doboz): [Borotha, Livius?:] Das Gefecht bei ZDRAPY am 28. August [Wien, 1917.?] 36 HM HIM Hadtörténelmi Levéltár (Budapest); II cs. és kir. 26. gyalogezred iratai (1. doboz): [Borotha, Livius?:] Das Gefecht bei ZDRAPY am 28. August [Wien, 1917.?] 14

13 Ütközet után Zdrapynál az ezred súlyos veszteségeket szenvedett: 9 tiszt és 50 fő legénység hősi halált halt; 20 tiszt és 780 fő legénység megsebesült; 282 fő eltűnt. Koffler Gyula leírásában azt valószínűsíti, hogy az eltűntek nagy része elesett, mivel a harctér az ellenséges tűz miatt nem volt átkutatható. A II. és IV. zászlóalj M. H. Grodzanynál gyülekezett. Az ugyanitt kialakított kötözőhelyen Dr. Klein Sándor ezredorvos kb. 600 sebesültet részesített első segélyben. Itt feküdtek a súlyos sebesültek is, közöttük volt Briebrecher Gyula ő rnagy térdlövéssel, Incze Zoltán százados mellkas-lövéssel és Gavora Adalbert főhadnagy haslövéssel. Utóbbi kettő hamarosan belehalt súlyos sérülésébe. 37 Ezzel szemben a 26-osok 137 orosz katonát és 2 orosz tisztet (közöttük egy ezredest) ejtettek fogságba. Egy fogságba esett, sebesült, magasabb rendfokozatú orosz törzstisztnél egy hadműveleti térképet találtak, amelyen egy erős hadoszlopot rajzoltak be a Kozarsewka-völgybe, amelyből ismét egy hadoszlop ágazott le Bychawkától Pawlow felé. Ennélfogva a térkép alapján, melyet másnap az V. hadtestparancsnoksághoz beosztott Hermann Ritter Langer von Langenrode vezérkari alezredesnek adtam át, taktikai megfontolásomat, amely döntésre vezetett, megerősítve éreztem. írta Borotha ezredes 1917 augusztusában. 38 A III. zászlóalj és az I. zászlóalj részei az éjszakát még a csatatéren töltötték. Augusztus 29-én reggel az ellenség még egyszer támadást intézett a 26-osok ellen, de ezen próbálkozásuk teljes kudarcba fulladt. Borotha ezredes napiparancsban dicsérte meg az ezredet az előző napi hősies helytállásáért, illetve intézkedett a megüresedett parancsnoki posztok betöltéséről is: 1. Az ezred tegnap egy olyan ragyogó haditettet hajtott végre, amelyet egyetlen más csapattest sem mutatott fel. Közel négy órás véres küzdelemben az ezred egy tüzérségben és gyalogságban messze túlerőben lévő ellenséget futamított meg. Hálát adok a Mindenhatónak segítségéért, és lelkem legmélyéről gratulálok a tiszteknek és a legénységnek hősies magatartásukért. Őszintén siratom mindazokat, akik életüket adták a Császárért, Királyért és Hazáért a becsület harcterén, és könyörgöm Isten segítségéért, hogy enyhítse a rengeteg sebesült fájdalmát. 2. A következő parancsnoki posztok a tényleges kinevezésig a következőképpen alakulnak: II. zászlóalj Lengyel százados, segédtiszt von Ullisperger hadnagy, 8. század Poljak hadnagy, 13. század Sípos Aba főhadnagy, 16. század Kascha főhadnagy Kriegsgedenkbuch der Sechsundzwanziger 8. o. 38 HM HIM Hadtörténelmi Levéltár (Budapest); II cs. és kir. 26. gyalogezred iratai (1. doboz): [Borotha, Livius?:] Das Gefecht bei ZDRAPY am 28. August [Wien, 1917.?] 39 HM HIM Hadtörténelmi Levéltár (Budapest); II cs. és kir. 26. gyalogezred iratai (1. doboz): Tagesbefehl 29./ M. H. Grodzany 15

14 Augusztus 30-án Bychawán keresztül Olszowiecre menetelt az ezred, ahol azt a parancsot kapta, hogy támogatásként bocsásson 2 zászlóaljat Lieb vezérőrnagy rendelkezésére, a többi hadosztálytartalékba került. Ennek értelmében a II. és III. zászlóaljat Lieb vezérőrnagy alá rendelték, és a 280-as magaslatra meneteltek Piotrkówtól nyugatra. A többi zászlóalj végül nyugalomban állíthatta fel sátrait. Ide érkezett be az I. menetzászlóalj is Esztergomból, amelyből pótolhatták az ezred első személyi veszteségeit Kriegsgedenkbuch der Sechsundzwanziger 9. o. 16

A limanowai csata emléknapja Sopronban

A limanowai csata emléknapja Sopronban A limanowai csata emléknapja Sopronban 2 A limanowai csata emléknapja Sopronban A Soproni Huszár Hagyományőrző Egyesület nevében köszöntöm vendégeinket, tagjainkat, és a megjelenteket. Egyesületünk császári

Részletesebben

SUBA János. Karhatalom szervezése a Magyar Királyi Honvédségben 1918-ban

SUBA János. Karhatalom szervezése a Magyar Királyi Honvédségben 1918-ban SUBA János Védhírszerzőszolgálat kiépítése 1918-ban SUBA János Karhatalom szervezése a Magyar Királyi Honvédségben 1918-ban A háború utolsó évében a hadsereg több mint fele már nem a frontokon harcolt,

Részletesebben

Sőregi Zoltán KATONÁK KERÉKPÁRON. A magyar királyi honvédség kerékpáros tisztjeinek adattára 1920-1945

Sőregi Zoltán KATONÁK KERÉKPÁRON. A magyar királyi honvédség kerékpáros tisztjeinek adattára 1920-1945 Sőregi Zoltán KATONÁK KERÉKPÁRON A magyar királyi honvédség kerékpáros tisztjeinek adattára 1920-1945 Bevezető Az emberiség történelme során a legtöbb találmányt, újdonságot vagy hadviselés céljából hozta

Részletesebben

1914-18. magyar harcterein. VIII. A Gorlicei csata (1915. május 2-5.)

1914-18. magyar harcterein. VIII. A Gorlicei csata (1915. május 2-5.) Részletek Veress Zoltán 1914-18. magyar harcterein (81-88. o.) VIII. A Gorlicei csata (1915. május 2-5.) A központi hatalmak fő hadvezetésben ismét viták folytak: ismét Falkenhayn ellenében Conrad, Hindenburg

Részletesebben

MAGYARORSZÁG NAGY HÁBORÚJA. Limanowa hősei

MAGYARORSZÁG NAGY HÁBORÚJA. Limanowa hősei MAGYARORSZÁG NAGY HÁBORÚJA Limanowa hősei Muhr Ottmár ezredes és a soproni 9. Nádasdy huszárezred a Limanowa Tymbark melletti harcokban 1914. december 8 11. Soproni Széchenyi István Gimnázium Berecz Zsuzsanna

Részletesebben

Soltész Imre csö. ezredes és fia, dr. Soltész István

Soltész Imre csö. ezredes és fia, dr. Soltész István Az alábbi információ zömét Soltész Imre fivérének dédunokája, a mai Trvanában (Nagyszombaton) élő Boris Majerov szolgáltatta, amiért köszönetünket fejezzük ki. Soltész Imre csendőr ezredes 1877. február

Részletesebben

MELLÉKLETEK A HATÁRŐRIZETI SZABÁLYZATHOZ

MELLÉKLETEK A HATÁRŐRIZETI SZABÁLYZATHOZ KL.: 00670/62. sz. SZIGORÚAN TITKOS!... sz. példány MELLÉKLETEK A HATÁRŐRIZETI SZABÁLYZATHOZ A BM HATÁRŐRSÉG ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁG KIADÁSA 1 9 6 3 \ Kapj á k : M iniszterhelyettesek H atárőrség 2500 pld.

Részletesebben

Budapest ostromkalauz

Budapest ostromkalauz Mihályi Balázs Budapest ostromkalauz 1944-1945 Budapest, 2014 Tartalom Előszó... 7 Budapest ostroma (1944 45)... 9 Védelmi és támadási eljárások Budapest ostrománál... 20 Buda Észak... 29 Buda Dél... 62

Részletesebben

hogy ezzel a szultánt János ellen fordítja. I. Ferdinánd

hogy ezzel a szultánt János ellen fordítja. I. Ferdinánd Az előzményekről 1526 augusztusában Mohácsnál a Szulejmán szultán vezette törökök megverték a magyar sereget. A csatában odaveszett a magyar király, II. Lajos is. A csata után Szulejmánnak 12 nap is elegendő

Részletesebben

A K.u.K. 68. Jászkun gyalogezred emlékhelyei

A K.u.K. 68. Jászkun gyalogezred emlékhelyei A K.u.K. 68. Jászkun gyalogezred emlékhelyei Az 1866-os königgrätzi csatát követően a cs. és kir. 68. gyalogezred tisztjei elhatározták, hogy a hadjáratban elesett bajtársaik számára emlékművet állítanak.

Részletesebben

2. 1. sz. Honvéd Kórház. Honvédelmi Minisztérium Honvéd Vezérkar Főnöke Titkárság (MNHF Eü. Csf. útján) B u d a p e s t

2. 1. sz. Honvéd Kórház. Honvédelmi Minisztérium Honvéd Vezérkar Főnöke Titkárság (MNHF Eü. Csf. útján) B u d a p e s t 1. sz. honvéd-kórház parancsnokság Bpest, XII., Királyhágó u. 1. sz. Ksz. 02/[1957.] 2. 1. sz. Honvéd Kórház Honvédelmi Minisztérium Honvéd Vezérkar Főnöke Titkárság (MNHF Eü. Csf. útján) B u d a p e s

Részletesebben

B. Stenge Csaba vitéz nemes belényesi Heppes Miklós repülő alezredes

B. Stenge Csaba vitéz nemes belényesi Heppes Miklós repülő alezredes B. Stenge Csaba vitéz nemes belényesi Heppes Miklós repülő alezredes Heppes Miklós öccséhez, Aladárhoz hasonlóan - a magyar királyi honvéd légierő hosszú szolgálati idejű, fontos beosztásokat betöltő,

Részletesebben

I ~ I :1, -~.'~ ~ij: '~""~ '"'.. \".',~ ".-., ",tl~,,l 'D!z' t'j: ~~. r, ~ { ~ , I'", ri ' l',il.' \../,. ~. \j ]J, \y. s Z ÁM Á ]{ A', ... ,.._ra.

I ~ I :1, -~.'~ ~ij: '~~ ''.. \.',~ .-., ,tl~,,l 'D!z' t'j: ~~. r, ~ { ~ , I', ri ' l',il.' \../,. ~. \j ]J, \y. s Z ÁM Á ]{ A', ... ,.._ra. ... f..- \"t ;. É'... " '.. ". '. :1 -.' ij: '"" '"'.. \".' ".-. " tl l 'D!z' t'j:. r { '" ri ' l'l.' ': S ". N : ': R E.'J \../.. \j ]J \y s Z ÁM Á ]{ A'....._ra. :r-" - P. ' O R Ll T T "'.Lt\ S.)'!'

Részletesebben

Tragédia a fennsíkon Vasvári halála

Tragédia a fennsíkon Vasvári halála 2012 július 12. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 Kétszáznegyvenezernyi orosz hadsereg hömpölyödött alá Magyarországra.

Részletesebben

FOURLOG 2011 Logisztikai Képzési Program

FOURLOG 2011 Logisztikai Képzési Program FOURLOG 2011 Logisztikai Képzési Program A Magyar Honvédség 2011. évi Gyakorlatok, Kiképzések és Rendezvények terve alapján a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, az Osztrák Szövetségi Haderő Logisztikai

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

ZENTA EMBERVESZTESÉGEI A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K)BAN

ZENTA EMBERVESZTESÉGEI A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K)BAN Viktimológia 49 Molnár Tibor ZENTA EMBERVESZTESÉGEI A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K)BAN A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K) világháború fogalmának meghatározása nem egyszerű feladat. Tudományos megfogalmazás szerint

Részletesebben

ÚJKOR A félszigeti háború Spanyolországban és Portugáliában

ÚJKOR A félszigeti háború Spanyolországban és Portugáliában ÚJKOR A félszigeti háború Spanyolországban és Portugáliában A félszigeti háború, ahogy a későbbiekben a történészek elnevezték, a napóleoni háborúk egy jelentős részét képezte. A francia hadsereg folyamatosan

Részletesebben

A VADÁSZREPÜLŐGÉP VEZETŐK KIKÉPZÉSI RENDSZERE HAZÁNKBAN 1961-TŐL A HAZAI KÉPZÉS BEINDÍTÁSÁIG

A VADÁSZREPÜLŐGÉP VEZETŐK KIKÉPZÉSI RENDSZERE HAZÁNKBAN 1961-TŐL A HAZAI KÉPZÉS BEINDÍTÁSÁIG Téglás László A VADÁSZREPÜLŐGÉP VEZETŐK KIKÉPZÉSI RENDSZERE HAZÁNKBAN 1961-TŐL A HAZAI KÉPZÉS BEINDÍTÁSÁIG A vadászrepülőgép-vezetők képzése az egész világon az egyik legbonyolultabb kiképzés, amit a hadseregekben

Részletesebben

Tanácsköztársaság: csapda és honvédõ háború (2009 March 21, Saturday) - Csenke László - Básthy Gábor

Tanácsköztársaság: csapda és honvédõ háború (2009 March 21, Saturday) - Csenke László - Básthy Gábor Tanácsköztársaság: csapda és honvédõ háború (2009 March 21, Saturday) - Csenke László - Básthy Gábor 90 éve, hogy megbukott a demokratikus "népuralmi" berendezkedés, de korántsem a kommunisták forradalma

Részletesebben

Az óbudai Schmidt-kastély ellenállói

Az óbudai Schmidt-kastély ellenállói KARACS ZSIGMOND Az óbudai Schmidt-kastély ellenállói Az országot 1956. október 4-én a keringõ hírek ellenére váratlanul érte a katasztrófa. Az emberek bíztak a szovjet csapatok kivonulásában, mindenki

Részletesebben

A POLYCHNAI ÜTKÖZET 1914. AUGUSZTUS 23-ÁN

A POLYCHNAI ÜTKÖZET 1914. AUGUSZTUS 23-ÁN A POLYCHNAI ÜTKÖZET 1914. AUGUSZTUS 23-ÁN A világháborúban elesett 76-os hősök emlékművének leleplezése, alkalmából (1931 augusztus 23) volt es. kir. 76 gyalogezredben bajtársai számára összeállította

Részletesebben

A KÖZÉPISKOLÁSOK FELADATAI. 1. 1849. január 1. 2. 1849. január 3. 3. 1849. január 5. 4. 1849. január 8.

A KÖZÉPISKOLÁSOK FELADATAI. 1. 1849. január 1. 2. 1849. január 3. 3. 1849. január 5. 4. 1849. január 8. A KÖZÉPISKOLÁSOK FELADATAI 1. TOTÓ Melyik válasz a helyes? a) Mikor szállta meg Windischgrätz a fővárost? 1. 1849. január 1. 2. 1849. január 3. 3. 1849. január 5. 4. 1849. január 8. b) Melyik várost szabadította

Részletesebben

TANULMÁNYOK CSONGRÁD MEGYE TÖRTÉNETÉBŐL XXIII/A

TANULMÁNYOK CSONGRÁD MEGYE TÖRTÉNETÉBŐL XXIII/A TANULMÁNYOK CSONGRÁD MEGYE TÖRTÉNETÉBŐL XXIII/A A l g y ő ÁSOTTHALOM B a l á s t y a B o r d á n y CSENGELE D o m a s z é k F o r r á s k ú t K is k u n d o r o z s m a M ó r a h a l o m R ö s z k e R

Részletesebben

Batthyány István kormánybiztossága

Batthyány István kormánybiztossága Batthyány István kormánybiztossága 1849. április 25-ei keltezéssel az alábbi bejegyzés olvasható Székesfehérvár tanácsának jegyzőkönyvében: Minden itt volt császári katonaság és katonai hatóság ma reggel

Részletesebben

A VOLT M. KIR. SZEGEDI 5. HONVÉD GYALOGEZRED A VILÁGHÁBORÚBAN ÍRTA NÓNAY DEZSŐ NY. TÁBORNOK, AZ EZRED V. PARANCSNOKA.

A VOLT M. KIR. SZEGEDI 5. HONVÉD GYALOGEZRED A VILÁGHÁBORÚBAN ÍRTA NÓNAY DEZSŐ NY. TÁBORNOK, AZ EZRED V. PARANCSNOKA. A VOLT M. KIR. SZEGEDI 5. HONVÉD GYALOGEZRED A VILÁGHÁBORÚBAN ÍRTA NÓNAY DEZSŐ NY. TÁBORNOK, AZ EZRED V. PARANCSNOKA. BUDAPEST, 1931. A S Z E R Z Ő K I A D Á S A (VIII. K Á L V Á R I A - T É R 18.) RÖVIDÍTÉSEK:

Részletesebben

Nemzetiségi kérdés Komárom-Esztergom vármegyében 1945 1950 között

Nemzetiségi kérdés Komárom-Esztergom vármegyében 1945 1950 között Nemzetiségi kérdés Komárom-Esztergom vármegyében 1945 1950 között Mottó: A kollektív felelősség elvével és a kollektív megtorlás gyakorlatával a magyar nemzet sem most, sem a jövőben sohasem azonosíthatja

Részletesebben

Az 1945. májusi Cseh Nemzeti Felkelés

Az 1945. májusi Cseh Nemzeti Felkelés Az 1945. májusi Cseh Nemzeti Felkelés Mgr. Tomáš Jakl Egy össznemzeti felkelés gondolata, mint a szövetségeseknek nyújtható leghatékonyabb segítség a CsSzK felszabadításában, gyakorlatilag már rögtön az

Részletesebben

A MAGYAR HONVÉDSÉG LÉGIERŐ HADERŐNEM HELYE ÉS SZEREPE A MAGYAR HONVÉDSÉG TŰZTÁMOGATÁSÁBAN A HADERŐNEM ALAPFELADATAI. BALOGH IMRE vezérőrnagy 1

A MAGYAR HONVÉDSÉG LÉGIERŐ HADERŐNEM HELYE ÉS SZEREPE A MAGYAR HONVÉDSÉG TŰZTÁMOGATÁSÁBAN A HADERŐNEM ALAPFELADATAI. BALOGH IMRE vezérőrnagy 1 BALOGH IMRE vezérőrnagy 1 A MAGYAR HONVÉDSÉG LÉGIERŐ HADERŐNEM HELYE ÉS SZEREPE A MAGYAR HONVÉDSÉG TŰZTÁMOGATÁSÁBAN A HADERŐNEM ALAPFELADATAI A Magyar Honvédség légierő feladatait a 61/2000. (VI. 21.)

Részletesebben

KÖZÉPKOR Az Aragón Királyság védelme a két Péter háborúja idején (1356 1366)

KÖZÉPKOR Az Aragón Királyság védelme a két Péter háborúja idején (1356 1366) KÖZÉPKOR Az Aragón Királyság védelme a két Péter háborúja idején (1356 1366) Donald J. Kagay az Albany State University történészprofesszora, szakértője a középkori általános és hadtörténetnek, különös

Részletesebben

Életút: dr. Küry Albert, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye alispánja [1]

Életút: dr. Küry Albert, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye alispánja [1] Published on Reformáció (http://reformacio.mnl.gov.hu) Címlap > Életút: dr. Küry Albert, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye alispánja Életút: dr. Küry Albert, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye alispánja [1] Küry

Részletesebben

A RÉTKÖZ SZABOLCS VÁRMEGYE KATONAI LEÍRÁSÁBAN /1782-1785/

A RÉTKÖZ SZABOLCS VÁRMEGYE KATONAI LEÍRÁSÁBAN /1782-1785/ PÓK JUDIT A RÉTKÖZ SZABOLCS VÁRMEGYE KATONAI LEÍRÁSÁBAN /1782-1785/ Az I. katonai adatfelvétel, az ún. Josephinische Aufnahme, egy monumentális térképészeti munka, 1763-ban vette kezdetét, amikor is Mária

Részletesebben

Dr. André László m. kir. csendőr százados

Dr. André László m. kir. csendőr százados Dr. André László m. kir. csendőr százados Budapesten született 1915. január 16-án köztisztiviselői családban. Nagyapja a Belügyminisztériumban dolgozott a Csendőrgazdászati Osztály irányításában, így már

Részletesebben

Bombázók Bevetési Jelentései

Bombázók Bevetési Jelentései Bombázók Bevetési Jelentései Az itt következő négy Bevetési Jelentés eredeti leírását az 1945-ös bombázásokról a 15. Légierők Történelmi Kutatóintézetében őrzik mikrofilmen és gépelt formában. Négy csoport

Részletesebben

Rejtő Ernő igaz története

Rejtő Ernő igaz története B. Stenge Csaba B. Stenge Csaba: Rejtő Ernő igaz története Rejtő Ernő igaz története Rasztik (Rejtő) Ernő 1919. október 15-én született Baján, római katolikus családban. Édesapja Rasztik István Géza (1888-1939)

Részletesebben

Sándor Iván. Az éjszaka mélyén

Sándor Iván. Az éjszaka mélyén Sándor Iván Az éjszaka mélyén 1914 Felsőtestüket a bársonyhuzatú karosszékekben hátrafeszítve, fejüket magasra emelve, az elnök egy-egy közbevetésére rábólintva hallgatták a miniszterek Pinchon külügyminiszter

Részletesebben

Családi állapota: Nős, 2 gyermekes Gyermekeinek keresztnevei (zárójelben születési évszámuk): Attila (1982) Alexandra (1987)

Családi állapota: Nős, 2 gyermekes Gyermekeinek keresztnevei (zárójelben születési évszámuk): Attila (1982) Alexandra (1987) Dr. Für Gáspár alezredes Elérhetőség: Mobiltelefon: +36 70 3341440 HM vezetékes: 02 2 29548 Vezetékes fax: +36 1 432900 HM fax: 29910 e-mail: fur.gaspar@uni-nke.hu Személyes adatok: Születési idő: 1958.

Részletesebben

Megúsztuk volna a szovjeteket az ügyes kiugrással?

Megúsztuk volna a szovjeteket az ügyes kiugrással? II. világháború Megúsztuk volna a szovjeteket az ügyes kiugrással? Veczán Zoltán, 2015. október 15., csütörtök 19:42, frissítve: péntek 15:46 Bevonuló szovjet csapatok Budapesten. Gépfegyverek, csomagok

Részletesebben

A somogyi rosseb hadosztály a Don-kanyarban

A somogyi rosseb hadosztály a Don-kanyarban A somogyi rosseb hadosztály a Don-kanyarban A somogyi rosseb hadosztály a Don-kanyarban LUKÁCS BENCE ÁKOS SZABÓ PÉTER A SOMOGYI ROSSEB HADOSZTÁLY A DON-KANYARBAN Hadiokmányok, harctéri naplók, tábori

Részletesebben

A Magyar Királyi Ludovika Akadémia szellemisége egy életen át

A Magyar Királyi Ludovika Akadémia szellemisége egy életen át A Magyar Királyi Ludovika Akadémia szellemisége egy életen át Vitéz Szende László ny. gyalogsági ezredest, 98. születésnapja alkalmából, otthonában köszöntötte a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem képviseletében

Részletesebben

AZ UKRAJNAI KATONAI ESEMÉNYEK TÉRKÉPEKEN

AZ UKRAJNAI KATONAI ESEMÉNYEK TÉRKÉPEKEN AZ UKRAJNAI KATONAI ESEMÉNYEK TÉRKÉPEKEN (DR WINKLER GUSZTÁV) A következőkben röviden bemutatjuk a Kelet-Ukrajnában folyó katonai műveleteket egy térképsorozat segítségével. A térképek méretaránya és a

Részletesebben

Garán Nándor az egyetlen tatabányai hivatásos repülőtiszt a II. világháborúban

Garán Nándor az egyetlen tatabányai hivatásos repülőtiszt a II. világháborúban DR. B. STENGE CSABA Garán Nándor az egyetlen tatabányai hivatásos repülőtiszt a II. világháborúban A tóvárosi születésű id. Garán Nándor (1890 1963) az I. világháború idején előbb az Adrián szolgált a

Részletesebben

Barcsa Dániel: A hűség krónikása Rugonfalvi Kiss István emlékezete

Barcsa Dániel: A hűség krónikása Rugonfalvi Kiss István emlékezete Barcsa Dániel: A hűség krónikása Rugonfalvi Kiss István emlékezete Annak idején a kádári Magyarországon senki sem emlékezett meg RugonfalviKiss István születésének századik évfordulójáról. Ezen csöppet

Részletesebben

A szolnoki Magyar Királyi Honvéd gyalogezred története 1920-1945-ig

A szolnoki Magyar Királyi Honvéd gyalogezred története 1920-1945-ig 1 A szolnoki Magyar Királyi Honvéd gyalogezred története 1920-1945-ig A szolnoki helyőrség a román megszállást követően a budapesti katonai körlet parancsnoksághoz tartozott. A helyőrség állományát a vasi

Részletesebben

2012. Rónaföldi Zoltán: Múltba nézek Légi események Bánréve térségében, 1944. októberben. Amerikai vadászgépek alacsonytámadása 2012.10.21.

2012. Rónaföldi Zoltán: Múltba nézek Légi események Bánréve térségében, 1944. októberben. Amerikai vadászgépek alacsonytámadása 2012.10.21. 2012. Rónaföldi Zoltán: Múltba nézek Amerikai vadászgépek alacsonytámadása 1944. október 21. 2012.10.21. 2 Rónaföldi Zoltán: Múltba nézek Rónaföldi Zoltán Múltba nézek térségében. 1944. október Amerikai

Részletesebben

DOBERDÓ JAJ! Én Istenem, hol fogok én meghalni? Hol fog az én piros vérem kifolyni? Olaszország közepében lesz a sírom,

DOBERDÓ JAJ! Én Istenem, hol fogok én meghalni? Hol fog az én piros vérem kifolyni? Olaszország közepében lesz a sírom, DOBERDÓ JAJ! Ha kimegyek a doberdói harctérre, Feltekintek a csillagos nagy égre, Csillagos ég, merre van a magyar hazám, Merre sirat engem az édesanyám? Én Istenem, hol fogok én meghalni? Hol fog az én

Részletesebben

A Délvidéki Visszatérés Tábori Posta levelezőlapjai

A Délvidéki Visszatérés Tábori Posta levelezőlapjai Kedves szakosztályi tagok! Ez a példány a számítógépen való olvasásra szolgál! Ha ki akarja nyomtatni, használja a Helyi201101nyomtatható. pdf fájlt! X. évfolyam 1. szám 2011. március Készítette: FILEP

Részletesebben

Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ

Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ MÉDIANÉZŐ KFT. -NEMZETI EMLÉKEZET BIZOTTSÁGA 1 A tartalom Felfüggesztett büntetést kapott Biszku Béla Felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték nem jogerősen

Részletesebben

A Paula viharciklon és következményei és katasztrófavédelemi tapasztalatai

A Paula viharciklon és következményei és katasztrófavédelemi tapasztalatai 1 Dr. Lits Gábor A Paula viharciklon és következményei és katasztrófavédelemi tapasztalatai A Paula viharciklon Ausztria Steiermark és Karnten tartományai területén minden eddiginél nagyobb károkat okozott,

Részletesebben

A géppuska Önműködő, sorozatlövés leadására alkalmas lőfegyverek léteztek már az első világháború kitörése előtt is, igazán félelmetes hírnévre azonban 1914 után tettek szert, amikor a géppuskák a lövészárok-háborúkban

Részletesebben

1956 a szabadságharc katonapolitikája

1956 a szabadságharc katonapolitikája KIRÁLY BÉLA 1956 a szabadságharc katonapolitikája Király Béla hadtörténész az MTA külsô tagja 1912-ben született Kaposvárott. Tanulmányait 1930 1935 között a Ludovika Akadémián, 1940 1942 között a Honvéd

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 3508/01149 Vérzivataros évtizedek 1914-1944 MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Az idén 2014. november 18-19-én, immár 41.alkalommal került sor a Hajdú-Bihar

Részletesebben

KÉPES KRÓNIKÁK. fény. MÚZEUM AVATÓ 2011. május 8.

KÉPES KRÓNIKÁK. fény. MÚZEUM AVATÓ 2011. május 8. KÉPES KRÓNIKÁK fény MÚZEUM AVATÓ 2011. május 8. 2 Tisztelt Díszvendégeink, tisztelt Hagyományőrzők, tisztelt Soproni Polgárok! Erőt, tisztességet! Hadd üdvözöljem ezzel a huszárköszönéssel a megjelenteket,

Részletesebben

Doktori (PhD) értekezés tézisei

Doktori (PhD) értekezés tézisei Doktori (PhD) értekezés tézisei Réfi Attila A császári-királyi huszárság törzstisztikara a francia forradalmi és a napóleoni háborúk korában /1792-1815/ Témavezető: Dr. Zachar József Eötvös Loránd Tudományegyetem

Részletesebben

SUBA JÁNOS A MAGYAR KIRÁLYI CSENDŐRSÉG DISZLOKÁCIÓJA. Bevezetés

SUBA JÁNOS A MAGYAR KIRÁLYI CSENDŐRSÉG DISZLOKÁCIÓJA. Bevezetés SUBA JÁNOS A MAGYAR KIRÁLYI CSENDŐRSÉG DISZLOKÁCIÓJA Bevezetés 1849-ben a magyar rebellió után ahogy a Birodalmi történetírás és közgondolkodás nevezte az 1848/49-i magyar forradalmat és szabadságharcot

Részletesebben

MŰLEÍRÁS 01. Építészeti leírás. Helyszín

MŰLEÍRÁS 01. Építészeti leírás. Helyszín Építészeti leírás Helyszín Tervezési helyszínnek egy olyan zöld parkot kerestem, mely könnyen megközelíthető, viszont el van szigetelve a város zajától, így alkalmassá válva az elmélyült megemlékezésre.

Részletesebben

Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Cím: 5600 Békéscsaba, Kazinczy utca 9. Az igazgatóság telefon és fax számai: Tel: (66) 549-470 Fax: (66) 441-628 E-mail cím: bekes.titkarsag@katved.gov.hu SZEPTEMBER

Részletesebben

Meg kell küzdenem a társadalomba beivódott előítéletekkel

Meg kell küzdenem a társadalomba beivódott előítéletekkel http://www.honvedelem.hu/cikk/14500 Meg kell küzdenem a társadalomba beivódott előítéletekkel Végh Ferenc nyugállományú vezérezredes az elmúlt hetekben több konferencián is jelen volt. A Magyar Honvédség

Részletesebben

A Magyaros tető elfoglalása 1917. március 8-án

A Magyaros tető elfoglalása 1917. március 8-án CSIKÁNY TAMÁS A Magyaros tető elfoglalása 1917. március 8-án A kassai 39. honvéd gyaloghadosztály 1916 szeptemberében a menekülő románokat sikeresen üldözve elérte Csíkszeredát, majd pihenés nélkül tovább

Részletesebben

ÁLLÁSFOGLALÁS A CIVIL TÁRSADALMI RÉSZVÉTELRŐL ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ DUNA RÉGIÓRA VONATKOZÓ STRATÉGIÁJÁRÓL

ÁLLÁSFOGLALÁS A CIVIL TÁRSADALMI RÉSZVÉTELRŐL ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ DUNA RÉGIÓRA VONATKOZÓ STRATÉGIÁJÁRÓL STEFAN AUGUST LÜTGENAU ÁLLÁSFOGLALÁS A CIVIL TÁRSADALMI RÉSZVÉTELRŐL ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ DUNA RÉGIÓRA VONATKOZÓ STRATÉGIÁJÁRÓL Kismarton/Eisenstadt, 2010. február 15. Az Európai Unió Duna régióra vonatkozó

Részletesebben

Közlekedési szakszolgálat

Közlekedési szakszolgálat Közlekedési szakszolgálat A csendőrség a kölekedésrendészeti szolgálatot kisérletképpen 1229-ben vezette be a balatoni és a bécsi utak forgalmának irányitására és ellenőrzésére. E feladatok ellátására

Részletesebben

IV. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny!

IV. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny! IV. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny! Az idén IV. alkalommal került megrendezésre a páros pontyfogó versenyünk, a közel 12 hektáros, VII. számú tavunkon. Ebben az évben is 37 párost tudtunk egymás

Részletesebben

KATONAI ALAPISMERETEK

KATONAI ALAPISMERETEK Katonai alapismeretek középszint 1111 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 23. KATONAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Azoknál a

Részletesebben

Ízelítő a magyar gyalogság egyenruháiból az 1800-as években Csak belső használatra összeállította: Udovecz György

Ízelítő a magyar gyalogság egyenruháiból az 1800-as években Csak belső használatra összeállította: Udovecz György 1 Ízelítő a magyar gyalogság egyenruháiból az 1800-as években Csak belső használatra összeállította: Udovecz György gyalogsági zubbony 1798-1808 között kép: Ottenfeld Magyar gránátos és tiszt 1805-ből,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLEKEDÉSI RENDSZERT ÉRT HÁBORÚS KÁROK ÉS A HELYREÁLLÍTÁS TAPASZTALATAI 1944 1947

A MAGYAR KÖZLEKEDÉSI RENDSZERT ÉRT HÁBORÚS KÁROK ÉS A HELYREÁLLÍTÁS TAPASZTALATAI 1944 1947 A MAGYAR KÖZLEKEDÉSI RENDSZERT ÉRT HÁBORÚS KÁROK ÉS A HELYREÁLLÍTÁS TAPASZTALATAI 1944 1947 Horváth Attila 1 Az amerikai és brit légierő tömeges légitámadás sorozata a kiválasztott magyarországi célpontok

Részletesebben

Felkelõcsoport a Corvin közben

Felkelõcsoport a Corvin közben EÖRSI LÁSZLÓ Felkelõcsoport a Corvin közben A forradalom kirobbanását követõ éjjeli-hajnali órákban megjelentek a fõvárosban a szovjet páncélos alakulatok, amelyekkel szemben városzszerte felvették a harcot

Részletesebben

Oktató-kutatás - tudományos. Oktatás - kutatás - tudományos

Oktató-kutatás - tudományos. Oktatás - kutatás - tudományos SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév Dr. Czuprák Ottó E-mail Czuprak.Otto@uni-nke.hu Állampolgárság magyar Születési dátum 1951. 0. 10. Neme férfi Szakmai tapasztalat

Részletesebben

A Kárpátok lejtőin komoly dolgok készülődnek"

A Kárpátok lejtőin komoly dolgok készülődnek GALAMBOS SÁNDOR A Kárpátok lejtőin komoly dolgok készülődnek" (Egy német város lapjai a magyar szabadságharcról) Nyíregyháza és Iserlohn német város között napjainkban élénk testvérvárosi kapcsolat áll

Részletesebben

SzabolcS-Szatmár-beregi

SzabolcS-Szatmár-beregi SzabolcS-Szatmár-beregi Szemle társadalomtudomány irodalom mûvészet a megye önkormányzatának folyóirata megjelenik negyedévenként 48. évfolyam, 03.. Szám Főszerkesztő: Karádi Zsolt Szerkesztőség: Antal

Részletesebben

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről 9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről Tanulmányok, recenziók, cikkek, kéziratok, kiadványszerkesztés Barthó Zsuzsanna 1. A salgótarjáni házicselédek

Részletesebben

Kaposvár és a megye katonamúltja 1850-1918

Kaposvár és a megye katonamúltja 1850-1918 Kaposvár és a megye katonamúltja 1850-1918 Somogy az 1848-49. évi szabadságharcot követı katonatörténete 1860-ban kezdıdik, amikor is, 1860-ban Kaposvárra települ a Császári és Királyi 44.-es Gyalogezred

Részletesebben

A háború és a béke kérdései ifj. gróf Andrássy Gyula gondolkodásában

A háború és a béke kérdései ifj. gróf Andrássy Gyula gondolkodásában A háború és a béke kérdései ifj. gróf Andrássy Gyula gondolkodásában Ifjabb gróf Andrássy Gyula Kép forrása: Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budapest Gyűjteménye http://bpkep.fszek.hu/webpac_kep/corvinaweb?act

Részletesebben

MAGYAR KATONA EGÉSZSÉGÜGY A NEMZETKÖZI BIZTONSÁGI KÖZREMŰKÖDŐ ERŐK KERETÉBEN. A misszióra való felkészülés folyamata

MAGYAR KATONA EGÉSZSÉGÜGY A NEMZETKÖZI BIZTONSÁGI KÖZREMŰKÖDŐ ERŐK KERETÉBEN. A misszióra való felkészülés folyamata MAGYAR KATONA EGÉSZSÉGÜGY A NEMZETKÖZI BIZTONSÁGI KÖZREMŰKÖDŐ ERŐK KERETÉBEN Vekerdi Zoltán Cserenyecz Béla 1 Az Országgyűlés az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők műveleteiben magyar

Részletesebben

A honvédelmi miniszter./2006. ( ) HM. rendelete

A honvédelmi miniszter./2006. ( ) HM. rendelete MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE. számú példány A honvédelmi miniszter./2006. ( ) HM rendelete a Magyar Honvédség, valamint a miniszter közvetlen irányítása (felügyelete) alá tartozó szervezetek

Részletesebben

AZ EGYKORI CS. ÉS KIR. 24. TÁBORI VADÁSZ- ZÁSZLÓALJ TÖRTÉNETE

AZ EGYKORI CS. ÉS KIR. 24. TÁBORI VADÁSZ- ZÁSZLÓALJ TÖRTÉNETE AZ EGYKORI CS. ÉS KIR. 24. TÁBORI VADÁSZ- ZÁSZLÓALJ TÖRTÉNETE ÍRTA SZILI KOVÁT S LÁSZLÓ TARTALÉKOS FŐHADNAGY ÁTNÉZTE ÉS KIEGÉSZÍTETTE GERBERT KÁROLY NY. ALTÁBORNAGY BUDAPEST, 1940 DECEMBER TÉRKÉPVÁZLATOK,

Részletesebben

A szatmári béke. Magyarország a szatmári béke idején

A szatmári béke. Magyarország a szatmári béke idején 1 A szatmári béke Magyarország a szatmári béke idején A szatmári béke megkötésének körülményeit vizsgálva vissza kell tekintenünk az azt megelőző eseményekhez. 1701-ben Rákóczi Ferenc egy nemesi mozgalmat

Részletesebben

Utasítások a Magyar Királyi Csendőrség számára. Budapest, 1888, Pesti Nyomda. 224 p.

Utasítások a Magyar Királyi Csendőrség számára. Budapest, 1888, Pesti Nyomda. 224 p. Utasítások a Magyar Királyi Csendőrség számára. Budapest, 1888, Pesti Nyomda. 224 p. TARTALOM (a lapszámok a könyv oldalaira és nem a pdf oldalakra vonatkoznak!) I. Szervezeti utasítás. A) A csendőrség

Részletesebben

Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium

Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Az emeletes buszunk, mellyel utaztunk Így mentünk Kárpátaljára Elindultunk: 7 órakor, Budapestről Délkor elértük a határt, kis idő után

Részletesebben

I. FEJEZET: A BOLDOG BÉKEIDŐK

I. FEJEZET: A BOLDOG BÉKEIDŐK 7 I. FEJEZET: A BOLDOG BÉKEIDŐK Mottó: Minden katonának erkölcsi kötelessége csapattestének történetét ismerni, annyival is inkább, mert a csapattest úgyszólván családja a katonának, melyben életének legszebb

Részletesebben

Borbáth László családi környezete és a katonai pályafutása 1848-ig

Borbáth László családi környezete és a katonai pályafutása 1848-ig Ajánlás A baróti székhelyű Tortoma Kiadó Borbáth László életrajzának megjelentetésével nagymértékben hozzájárult az 1848 49-es forradalom és szabadságharc erdővidéki eseményeinek feltárásához. A régió

Részletesebben

Csak védelemre épített erődrendszerrel háborút, de még csatát sem lehet nyerni. Hárosy (Haszala) Teofil

Csak védelemre épített erődrendszerrel háborút, de még csatát sem lehet nyerni. Hárosy (Haszala) Teofil Csak védelemre épített erődrendszerrel háborút, de még csatát sem lehet nyerni. Hárosy (Haszala) Teofil Terület visszacsatolások 1938-41 Az 1939-ben a Kárpátalja visszatértével szinte azonnal megkezdődött

Részletesebben

Rács Balázs főtörzsőrmester

Rács Balázs főtörzsőrmester Rács Balázs főtörzsőrmester 1908-ban született a Csanád vármegyei Magyarbánhegyesen, egy kisbirtokos család nyolc gyermeke közül negyedikként. Az elemi iskolát kitűnő eredménnyel végezte el, amely után

Részletesebben

1989.04.25. - 22 - Rádiófigyelő Szolgálati használatra

1989.04.25. - 22 - Rádiófigyelő Szolgálati használatra mm^étimt^tá 1989.04.25. - 22 - Rádiófigyelő Csapatkivonás BBC London, 1989. április 25 Panoráma Ma megkezdődött a Magyarországon tartózkodó szovjet csapatok részleges kivonása, amely Moszkva szerint végül

Részletesebben

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido-történet gyerekeknek Richard Moon és Chas Fleischman tollából Vass Anikó és Erszény Krisztián fordításában Előszó Ezt a történetet közel huszonöt

Részletesebben

A TERÜLETELLENŐRZÉSBEN (TERÜLET MEGTARTÁSBAN) RÉSZTVEVŐ MANŐVERERŐK TÜZÉRSÉGI TŰZTÁMOGATÁSÁNAK TAPASZTALATAI

A TERÜLETELLENŐRZÉSBEN (TERÜLET MEGTARTÁSBAN) RÉSZTVEVŐ MANŐVERERŐK TÜZÉRSÉGI TŰZTÁMOGATÁSÁNAK TAPASZTALATAI VI. NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS SZAKMAI KONFERENCIA DR. SZABÓ TIBOR alezredes A TERÜLETELLENŐRZÉSBEN (TERÜLET MEGTARTÁSBAN) RÉSZTVEVŐ MANŐVERERŐK TÜZÉRSÉGI TŰZTÁMOGATÁSÁNAK TAPASZTALATAI Hozzászólásomban, a

Részletesebben

Hírlevél 20. hét. Citrom riasztás! 2013.05.13.

Hírlevél 20. hét. Citrom riasztás! 2013.05.13. Citrom riasztás! Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2800 Tatabánya, Ságvári Endre út 18. Tel: 06 (34)/512-070 www.komarom.katasztrofavedelem.hu e-mail: komarom.szovivo@katved.gov.hu

Részletesebben

Repülőszázadok Ongán 1919

Repülőszázadok Ongán 1919 Czirók Zoltán Repülőszázadok Ongán 1919 90 évvel ezelőtt igaz mindössze két hónap erejéig mozgalmassá váltak a hétköznapok Onga határában, mivel a Vörös Légjáró Csapatok több repülőalakulata is a község

Részletesebben

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK A következő történet szereplői közül példaként egy olyan helybéli embert állíthatunk, akit a neve miatt mindenki Bokor Mihálynak szólított, és akiről semmi rosszat

Részletesebben

Magyar Tűzoltó Szövetség. 145 év, töretlenül

Magyar Tűzoltó Szövetség. 145 év, töretlenül Magyar Tűzoltó Szövetség 145 év, töretlenül Magyar Tűzoltó Szövetség 1870-2015 Tisztelt Olvasó! Tisztelt Olvasó! Immár száznegyvenöt éve, hogy gróf Széchenyi Ödön, a legnagyobb magyar fia, a magyar tűzvédelem

Részletesebben

A pesti egyetemi orvoskar 1848/49-ben

A pesti egyetemi orvoskar 1848/49-ben Forrás: http://www.ujsag.sote.hu/se200803/20080317.html Semmelweis Egyetem IX. évfolyam 3. szám 2008. március 15. A pesti egyetemi orvoskar 1848/49-ben Az Orvoskar állapota 1848-ban Az egyetem Budáról

Részletesebben

Ötvenhat elhullajtott levelei Gyulán

Ötvenhat elhullajtott levelei Gyulán 20 2006/XVIII. 5 6. e z e r k i l e n c s z á z ö t v e n h a t Cora Zoltán Ötvenhat elhullajtott levelei Gyulán 1989 után az -os események újra- és átértékelése lehetségessé vált a korábbi egységes nézettel

Részletesebben

BÉRES JÚLIA. A Hortobágy mint tájegység

BÉRES JÚLIA. A Hortobágy mint tájegység Interdiszciplinaritás a régiókutatásban IV. BÉRES JÚLIA A Hortobágy mint tájegység 1. A Hortobágy Közép-Európa legnagyobb füves pusztája, mely a Tisza bal partján, a Hajdúságtól keletre, az Észak-Tiszántúlon

Részletesebben

Adalékok Bogyay Kamill életrajzához és a szentesi repülés történetéhez

Adalékok Bogyay Kamill életrajzához és a szentesi repülés történetéhez B. Stenge Csaba: Adalékok Bogyay Kamill életrajzához és a szentesi repülés történetéhez Aki tudományos igénnyel igyekezne Bogyay Kamill 1 csendőr alezredesnek, az 1945 előtti szentesi repülés 2 motorjának

Részletesebben

ERRATA. 154. o. Hanák Sándor szökésének történetét maga mesélte el nekem. A szerzó

ERRATA. 154. o. Hanák Sándor szökésének történetét maga mesélte el nekem. A szerzó ERRATA Kéziratom szerkesztett változata számomra karácsonyi meglepetésként jelent meg. Ennek tudható be a néhány tévedés, illetve fontosnak tartom az alábbi kiegészítéseket. A szerzó 230. o. Gereöffy osztályparancsnok,

Részletesebben

Hadszíntér és hátország

Hadszíntér és hátország Hadszíntér és hátország LÖVÉSZÁRKOK A HÁTORSZÁGBAN A napjainkban olyan élesen látható árkok és törésvonalak gyökerei legalább száz évre, az 1905 1918 közötti évtizedre nyúlnak vissza érvel monográfiájában

Részletesebben

Véget ért az EUFOR 15. váltásának szolgálata. Cs. Sárkány Beáta hadnagy Fotó: Hegedűs Csaba őrnagy

Véget ért az EUFOR 15. váltásának szolgálata. Cs. Sárkány Beáta hadnagy Fotó: Hegedűs Csaba őrnagy Véget ért az EUFOR 15. váltásának szolgálata Cs. Sárkány Beáta hadnagy Fotó: Hegedűs Csaba őrnagy Ünnepélyes keretek között köszöntötte Böröndi Gábor dandártábornok, az MH Összhaderőnemi Parancsnokság

Részletesebben

Igaz Béla dr. 186 Illés József dr.

Igaz Béla dr. 186 Illés József dr. Igaz Béla dr. 186 Illés József dr. Igaz Béla dr., a felsőház tagj'a. 1865- ben született a somogymegyei Lábodon. Az egyetemet a bécsi Pázmáneumban végezte s ott szerezte meg a hittudományi oklevelet. Tanulmányai

Részletesebben

IRATFORMÁZÁSI SZABÁLYZAT

IRATFORMÁZÁSI SZABÁLYZAT IRATFORMÁZÁSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék Bevezetés.. 3 Nyílt irat 4 Kérelem, beadvány 5 Nyílt iratminta, melléklettel...6 Parancs, intézkedés 7 Sokszorosított parancs, intézkedés 8 Jegyzőkönyv..9 Elektronikus

Részletesebben

SZABÓ József Határvadász zászlóaljak a Keleti-Kárpátok védelmi rendszerében 1940 1944

SZABÓ József Határvadász zászlóaljak a Keleti-Kárpátok védelmi rendszerében 1940 1944 SZABÓ József Határvadász zászlóaljak a Keleti-Kárpátok védelmi rendszerében 1940 1944 A terület-visszacsatolásokat követően, 12 határportyázó osztály és 16 határvadász zászlóalj valamint 1 határvadász

Részletesebben

A játék célja. A játék tartozékai. A játéktáblák

A játék célja. A játék tartozékai. A játéktáblák Szabályfüzet A középkorban minden nemesnek az volt a legfontosabb, hogy minél nagyobb terület fölött uralkodjon, és minél nagyobb befolyást szerezzen a királyi udvarban. A beházasodás más nemesi családokba

Részletesebben