Lekció: Aki azon gondolkodik, hogy gonoszt cselekedjék,

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Lekció: Aki azon gondolkodik, hogy gonoszt cselekedjék,"

Átírás

1 Hírlevél Kelenföldi Református Egyházközség lapja, I Húsvét Váltsághalál - Feltámadás - Örökélet Bizonyságtétel g Evangéliumot Minden Otthonba g Adakozás g A reformáció g énekei Könyvajánló g Hirdetések Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél a Jézus Krisztust Jn.17,3 Megismerni a gondviselő Istent, és az Ő szent Fiát az Úr Jézus Krisztust, Igéje és Szentlelke által lehetséges. Bölcsesség - Bolondság Takaró Károly Lekció: Aki azon gondolkodik, hogy gonoszt cselekedjék, azt cselszövőnek hívják. A balgatag dolognak gondolása bűn, és a rágalmazó az ember előtt utálatos. Ha lágyan viselted magadat a nyomorúság idején, szűk a te erőd. Szabadítsd meg azokat, akik a halálra vitetnek, és akik a megölésre tántorognak, tartóztasd meg! Péld. 24:8-11 Imádság: Magasztalunk közöttünk és bennünk. Uram, téged gondviselő, édes oly sokféleképpen támad a Atyánk. Gondviselésednek sátán bennünket, magukat a része, hogy igéddel és szentlelkeddel időben figyelmezteted a gyermekeidet a várható történésekre, megjelented a titkokat. Feltárod azt, ami a lélekben készül, bennünk és ellenünk. Kérünk téged, hogy Jézus Krisztusért a te igéddel és lelkeddel munkálkodj gonoszságnak átadott lelkekkel, szabadíts meg tőlük. Kérünk téged,erősíts meg minket a Krisztus Jézusban való hitben. Növelj bennünket az életszentségben, az engedelmességben, a hozzád való hűségben, fiadért, a Krisztusért kérünk. Ámen Textus: Az Úrnak áldása, az gazdagít meg, és azzal semmi nem szerez bántást. Miképpen játék a bolondnak bűnt cselekedni, azonképpen az eszes férfiúnak bölcsen cselekedni. Amitől retteg az istentelen, az esik meg őrajta; amit pedig kívánnak az igazak meglesz Péld. 10, 22-24

2 Régóta figyelem azt a különleges életvitelt, ahogy az emberek a Biblia igazságaihoz viszonyulnak, és azt látom, hogy azok, akik a teljes szentírást Jézus Krisztusban szemlélhetik tehát világosságot és bölcsességet kaptak, nem fordítanak elég figyelmet és erőt arra, hogy az egész életüket, a Krisztussal való közösségre építsék fel. A féligazságot szeretők és hirdetők teljes erővel és energiával hirdetik és építik a maguk fél igaz életét tehát félig hamis életét, míg a teljes igazság ismeretén lévők nem mutatják ezt a buzgóságot. Ezért a mai napon egy olyan párhuzamot kívánok bemutatni nektek, amelyikben nyilvánvalóvá teszi az Isten igéje, hogy ma egy sereg ember bár vallásosnak tartja magát, játszik a bűnnel. Így fogalmazza ezt a Példabeszédek könyve játék a bolondnak bűnt cselekedni. Mintha nem lenne komoly dolog, mintha nem lenne halálos játék a bolondnak bűnt cselekedni. S mert a parancs így hangzik, hogy szabadítsd meg azokat, akik a halálra vitetnek és akik megöletésre tántorognak, tartóztasd fel, hogy ne mehessenek tovább, ne vitethessenek tovább, ezért beszélek erről az Igéről ma játék a bolondnak bűnt cselekedni. Élet-halál kérdés, hogy bölcsen viseljük magunkat, és ne bolond módjára cselekedjünk. A Példabeszédek könyvének van egy speciális vonalvezetése, a bölcsesség mint személy szólal meg benne (Péld. 8:14, 15, 22, 35). Azt mondja a Bölcsesség: enyém a tanács és a valóság, én vagyok az eszesség, enyém az erő. Én általam uralkodnak a királyok és az uralkodók végeznek igazságot. Az Úr az Ő útjának kezdetéül szerzett engem, az ő munkái előtt. Régen, örök időktől fogva felkenettem, kezdettől, a föld kezdetétől fogva. Mert aki megnyer engem, nyert életet, és szerzett az Úrtól jó akaratot. De aki vétkezik ellenem, erőszakot cselekszik az ő lelkén és mindenki aki gyűlöl engem, az szereti a halált! Az egyik oldalon: az Isten minden útja kezdetéül megalkotott engem, a bölcsességet, enyém a tanács, enyém az erő, enyém az élet. Aki nélkülöz engem, az bolond, és játék a bolondnak bűnt cselekedni. Világos vonalvezetés. Kétségtelen, hogy a bolondságnak következményei vannak. Azt mondja amitől retteg az istentelen, az esik meg őrajta. Minden lélek aki bűnt követett el, vagy a bűn urának szolgálatában áll, megismerte a félelmet. Megfélemlém, mondja az első bűnt elkövető ember, és elrejtezék. A bűnös ember álnok ember is, akinek játék bűnt cselekedni, kivétel nélkül mind kevéllyé válik. A hitetlent a gonoszsága pusztítja el és eközben ő is pusztít másokat, nincs békessége az istentelennek. Nyughatatlan a lelke. Valahol árt, valamivel szennyez, gonoszt gondol és cselekszik. A Péld. 11:9 írja: szájával rontja meg a képmutató a felebarátját. Félrevezet, gonoszul informál és saját bűnébe csábít mást. Az istentelennek a szája megromol, ezért ami kijön belőle az romlott és megront. Rágalmazó, utálatos emberré lesz. A rágalmazó pedig még a barátját is elárulja. Utálatosak az Úrnál az álnok szívűek, akiknek játék bűnt cselekedni. A bolond még a saját házát is megháborítja. Nincs nyugalom, nincs pihenés, nincs oázis. Poklossá teszi a saját házát. Mert beviszi a tisztátalanságot, a paráznaságot, a gonosz rágalmazó szót és az otthon többé nem otthon, nem mentsvár, hanem egy hely, ahonnan menekülni kell, ahol nincs békesség. A Péld. 12:17 azt mondja: a hirtelen haragú bolondságot cselekszik, nincs benne megfontolás. Amíg a bölcs uralkodik a maga érzelmein és belső, tiszta ítélete elé állítja a történést, a bolond kimutatja indulatát, haragjának teljességét. Azt mondja az Isten Igéje, hogy Bízzad az Úrra a te dolgaidat és a te dolgaid véghez mennek. (Péld.16,3) Az ő egész indulatját előmutatja a bolond, de a bölcs végre megcsendesíti azt. (Példabeszédek 29,11) Igen, mert mikor nincs mennyei látás a nép elvadul (Péld.29,18), szükség van arra, hogy az Isten személyesen beleavatkozzon az ember életébe, és útját állja. A testi, földi, ördögi világból kapott szemlélet egy alacsonyabb rendű világ ismeretét nyújtja, ahol játék a bolondnak bűnt cselekedni. Szolgává teszi a bűn a testet és a lelket. Ebből következik: a bolond csúfolja a bűnt (Péld.14,9), és gúnyolja a bűnért való áldozatot, pedig szabadítóra van szüksége. Azt mondja Isten: tartóztasd fel, ne engedd tovább, a halál felé tántorog, esztelenül, nem látja, hogy mi van benne, mi van vele, mi történik körülötte, nem fogja fel. Állj elé, álld el az útját! A bűn büntetése halál. Nézz Jézusra! A kereszten kitárt két karja állja el az utat. A kitárt kar azonban ölelő kar is, Jézus éppen ezért állta el az útját az embernek, mert csak az átölelés szeretete tartja vissza a bűnöst attól, hogy tovább menjen az ő útján. A kegyelem számunkra az, amikor Isten Jézusban magát kijelenti, értelmünk és lelkünk észlelése alá bocsátja önmagát. Mivel az észlelő képességünknek két tényező a meghatározója: kell hozzá érzékszerv, és kell hozzá meglévő információ, amihez kapcsolni lehet a következőt. Mivel nincs érzékszervünk az Isten megismerésére, és a bűnös léleknek nincs mihez kapcsolni az Istent, ezért a kegyelem ajándéka, hogy Isten szentlelke megragadja az ember lelkét. Aztán az ismeretének szemét megvilágosítja, és felragyog neki a Krisztus. Az Ige és az Isten lelke egy új világra szüli meg az embert, és ekkor elkezdi érzékelni a meglévő szellemvilág hatalmát, erejét, irányultságát és a teljes élet valóságáról kap képet. Aki nem tudja hova kapcsolni az Isten beszédét, arról le is pereg, nem fogadja be, nem terem gyümölcsöt, nem él a kegyelemben. Ez azt jelenti, hogy nem véletlenül jelöli meg az Isten Jézus Krisztus által a kiválasztottjait. Ez a megjelölés, elpecsételés az ördögi szellemvilágnak szól. Azt jelenti: Az enyém! A Krisztus Jézus pecsétje van rajta,

3 tulajdonba van véve. Az Isten kimondta róla a végső szót: Nem nyúlhatsz az életéhez! Az, enyém és hiába rázod, győztes lesz ellened a hitben. Mert amíg másnak játék, mint bolondnak bűnt cselekedni, téged épp ebből a bűncselekvésből vont ki az Isten, Krisztus Jézus által. Hallgasd Jézust! Az Úrnak lelke van énrajtam, mivel felkent engem, hogy hirdessem a szegénynek az evangéliumot, elküldött, hogy a töredelmes szívűt meggyógyítsam. A töredelmes szívű, meggyógyíttatik. El tudod-e most mondani az Úrnak? - Uram, oly sok mindenben, mint bolond cselekedtem. Oly sok mindenben bolond eszköz voltam. Annyi mindent tehetett velem, bennem, általam a gonosz. Játékszere lettem. Meg sem gondoltam, hogy játék a bolondnak bűnt Imádság: Köszönöm, hogy kimondtad, hogy a mi szívünk a Te otthonod. Ha most latrok barlangja is, van hatalmad megtisztítani és azért jöttél, hogy neked szenteltessék az. Azt mondtad a Te lelked temploma. Légy áldott, azért a hűségért, ahogy gondot viselsz rólunk, légy áldott, hogy azt az ösvényt, amelyiken járunk, azt Te sövénnyel elrekeszted, hogy ne találjuk régi útjainkat. Légy áldott, hogy szívünkre beszélsz, mert Te tartod szükségesnek és fontosnak, hogy a Te gyermekeid szentek legyenek. Kérem, Uram, hogy a Te kegyelmed kísérjen kitkit haza! Ne engedj az ördögnek hozzáférést se a szívhez, se az elméhez, se a lélekhez! Hadd őriztessék meg a Te igéd, a Te akaratod, hadd teljesedjen be az. A Te beszéded lélek és élet, az akaratod, az élet. Segíts Uram előtted maradni, segíts az cselekedni. Bocsáss meg nekem! Szabadíts meg Uram, hogy megszabaduljak! Tisztíts meg, hogy megtisztuljak! Lelkeddel ruházz fel engem, hogy új értelemre jussak! Könyörülj rajtam, hogy éljek! Jézus Krisztus nevében kérem! Azért állít meg, és azért beszél a szívedre, mert dehogy akar lemondani rólad. Dehogy engedi, hogy ingadozzon a szíved, hogy odabenn idegen tüzek égjenek. Állítsd meg, mert nem akarom a halálát! Azt akarom, hogy megtérjen és éljen! Hirdesd neki, hogy megváltottam, hogy elpecsételtem. Hirdesd neki, hogy kinyilvánítottam a mindenség előtt: az enyém vagy, ezen a hiten leszel győzedelmes! Álljatok ellene az ördögnek és elfut tőletek! Bízzál Istenben, és végbeviszi szent gondolataidat. Ámen. elesettnek fölkelni, a sebzett lelkűnek a Te kegyelmed adjon gyógyulást, a hozzád kiáltó bűnösnek Te adj szabadítást és kötést, Jézus Krisztusért. Eléd hozzuk a gyászolókat, vigasztaló kegyelmedet kérve rájuk. Betegeinket, legkedvesebb szeretteinket, a Te kezedbe tesszük hittel. Te szabtad meg életünk idejét, kérünk téged, hogy őrizd meg abban a mi lelkünket. Ámen. Bizonyságtétel Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy! Ézsaiás 43,1 Szönyi Péter missziói gondnok, presbiter Ezt az igét Csenge lányunk kapta Istentől mikor megkereszteltük. Mint hívő emberek, Istennek Krisztusban megváltott gyermekei, számon tartjuk az Úr ajándékait, kijelentéseit, ígéreteit, hiszen nagyon sokszor iránymutatást, bátorítást, erőt jelentenek a szürke hétköznapok közepette, amikor olykor-olykor elerőtlenedünk, megfáradunk, aggodalmaskodunk, vagy a szemünk nem lát már tovább a földi dolgoknál. Előtte is ismertük ezt a szívet melengető igét, de így még személyesebbé vált a számunkra, és nem is gondoltuk, hogy ez az egyetlen egy mondat és a benne megfogalmazott Isteni kijelentés és ígéret hosszú hónapokon át az egyetlen megtartó erővé válik! Nem ember az Isten, hogy hazudjék, és nem embernek fia, hogy megváltozzék. Mond-é ő valamit, hogy meg ne tenné? Ígér-é valamit, hogy azt ne teljesítené? 4.Móz 23,19 Néhány szót magunkról, hogy akik esetleg nem ismernének bennünket, megértsék miért született meg ez a kis bizonyságtétel, hálaadás és egyben egy szívből jövő nagyon hálás köszönet először Istennek megtartó, gyógyító kegyelméért, de minden testvérnek itt Kelenföldön és szerte(!) a világon, akik hosszú hónapokon keresztül hordoztak bennünket imádságban és egyéb módon is betöltötték a szükségeinket! Szőnyi Péter missziói gondnok és presbiter vagyok, feleségemmel Krisztivel, az Úr kegyelméből három kislányt nevelünk, Csenge Virágot aki 7 esztendős, Boróka Sárát aki 2,5 éves és Emma Dorkát, aki 1 éves november elejétől fogva történtek kisebbnagyobb nehézségek Csengével, amik mögé mi

4 nem gondoltunk komoly és fajsúlyos dolgokat, egyszerűen betudtuk annak, hogy már elfáradt az óvodába járástól. Később azonban összeállt villámlásszerűen bennünk minden jel, mint egy kirakós darabkái. Csak röviden, néhány mozaik darabkát megemlítve: Először drága Teréz néni az óvodából kérdezte, hogy : mostanában esetleg Csenge későn fekszik le? Mert mindig elsőnek fekszik le ebéd után és azonnal el is alszik, meg mintha egy kicsit fáradékonyabb lenne és sápadtabb.! Mondtuk, hogy nem változtattunk az esti lefekvési szokáson, szerintünk csak elfáradt. Két napra rá a sétánál Csenge a kerékpárjával nagyon rövid távokat tudott csak megtenni, folyton a nyakamba kéredzkedett, hogy elfáradt, mi persze értetlenkedve ismét a korai kelésekre fogtuk a dolgot és hogy elfáradt már az oviba járástól. Egy pénteki nap reggelére bedagadt bal szemhéjjal kelt fel kislányunk, nem fájt neki és láza sem volt, gyerekorvosunk is furcsállta ezt, de pontos diagnózist nem tudott mondani, míg nincs a kezében egy vérkép. Másnapra egészen bedagadt, hogy ki sem tudta nyitni, János kórházba menet csont fájdalomra(!) panaszkodott Csenge és végig a nyakamba ülve tettük meg az oda és vissza utat. Az ottani ügyeletes doktornő megállapította a könnymirigy gyulladást, de ő is furcsállta, hogy csak az egyik szemen van duzzanat, és nincs láz(!). Szemcseppektől vasárnapra teljesen elmúlt a gyulladás, mi megnyugodva mentünk már hétfőn először a vérvételre ahol azért megkérdezték, hogy minden rendben van-e, mert nagyon sápadt és fehérbőrű a gyermek(!), majd vissza kontrollra a János kórházba ahol megnyugodva konstatálták a látványos javulást. Azonban ebéd után, játék közben hívta gyermekorvosunk feleségemet, hogy nagyon rossz a vérkép 55ös hemoglobin szint - és azonnal össze kéne csomagolni és bemenni a János kórház gyerekosztályára. Mivel Borókánk még csak öt hónapos volt és szopizott, így félelmekkel és aggodalmakkal telve én mentem be Csengével. Ott szintén vettek vért Csengétől és először nem akarták elhinni, hogy nagy a baj, és valami tévedésről lehet szó, mert szerintük a levett vér sötétebb volt ránézésre, mint a már hozott, kész vérkép szerinti Sajnos tévedtek, tényleg annyira rossz volt Csenge vérképe. Itt még ki sem pakolhattam, át kellett mennünk a 2.számú Gyermekklinikára, ahol még egyszer késő este megvizsgálták, vért vettek és azonnal vért kapott. Ezen az éjszakán nem sokat aludtam, egyre csak kavarogtak a fejemben a gondolatok és csak imádkoztam, hogy könyörüljön rajtunk az Úr! Másnap átkerültünk a haematológiai osztályra, ahol különféle vizsgálatokat végeztek el Csengén. Még mindig az értetlenség, félelem és tehetetlenség uralkodott bennem, de kifelé próbáltam Csenge előtt titkolni és nyugodtnak maradni. Délutánra feleségem is megérkezett és már kettőnket kért be kislányunk kezelőorvosa a nővérszobába, ahol közölte velünk a rossz hírt, hogy sajnos amitől tartottak beigazolódott a csontvelő mintavételből: acute lymphoblastic leukemia (ALL), azaz csontvelő leukémiája van Csengének Együtt sírtunk Krisztivel és csak úgy záporoztak bennünk a kérdések és a miértek is. Mi ez a betegség? Hogyan alakul ki? És megannyi kérdés. Kezelő orvosunk amit tudott, rögtön ott türelmesen megválaszolt és a továbbiakban is bíztatott bennünket, hogy bármi kérdésünk van nyugodtan tegyük fel, akár huszadszorra is, megválaszolják! Az első sokk után, a lelkünkben fájdalommal és értetlenséggel léptünk ki a szobából, hogy visszamenjünk Csengéhez, ám ekkor a legnagyobb nyomorúságunkba beleszólt Isten! Egyszerre eszembe juttatta a címadó igeverset, Csenge keresztelési igéjét: Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém

5 vagy! És hirtelen teljes békesség költözött a szívembe, tudván azt, hogy Isten nem mondott le kislányunkról, hanem teljesen fel fog épülni!!! És hogy mennyire egy lélekkel itattatunk meg, azt akkor is megtapasztalhattam, amikor kb. egy fél órára rá hívott drága Püspök Úr, hogy erőt adjon, lelki támasz legyen és ugyanezt mondta bátorításképpen: Gondoljatok arra, mit kapott Csenge a keresztelésekor! Kapaszkodjatok bele! És én akkor már örvendezve mondtam, hogy már megtörtént az Úr kegyelméből! Ezután elkezdődött egy szigorú protokoll szerinti, hat hónapos kemoterápiás kezelés, ahol napra lebontva tudtuk, hogy mikor milyen gyógyszert fog kapni Csenge, mik a várható reakciók, mikor lesz gyenge, mikor lehet nagyon rosszul. Isten még itt is megadta a bizonyságtétel lehetőségét! Egyik este ahogy ültem a széken Csenge ágya mellett és olvasgattam a bibliát, egy anyuka lépett oda hozzám. A gyerekek már régen aludtak, a két kórteremben rajtam kívül csak egy apuka volt. Kicsit csodálkozva és szinte szemrehányóan kérdezte meg, hogy én hogy tudom ezt ilyen nyugodtan viselni? Miért nem aggódom? Mi lesz ekkor meg akkor? Olyan jó volt elmondani neki, hogy az orvosok mondhatnak nekem bármit, ha az én Uram azt mondta Csengéről, hogy az övé és meg fogja gyógyítani, akkor az úgy is lesz! Ő nem hazudik! Nekem egy élő és hatalmas Istenem van!! Éreztük a rengeteg imádság erejét, ahogy hordozott bennünket ismeretlenül is sok sok testvér! Isten valóban megdicsőítette magát és soksok apró csodát tett velünk végig a kezelés sorozat alatt. Például Csenge lett a kedvence minden nővérkének, elnevezték Hófehérkének, mert a kis kleopátra frizurájával és hajpántjával valóban hasonlított a Walt Disney által rajzolt mese szereplőre. Neki hullott ki a legkésőbb a haja! A csodájára jártak, hogy még mindig mennyi haja van, holott már rengeteg mérget kapott intravénásan. A haj elvesztésénél is olyan kegyelmes volt az Isten! Tudtuk, hogy egyszer eljön a nap, amikor elveszíti Csengénk a haját. Próbáltuk is neki elmagyarázni, hogy eljön majd azaz idő, meg ő maga is látta a többi kis sorstársánál, akiknek már nem volt hajuk, mégis féltünk, hogy a felkészítés ellenére is meg fogja nagyon viselni. Éppen otthon lehettünk, és egy rajzfilmet néztünk. Csenge édesanyja ölében ült, feleségem meg simogatta az ő haját, egyszer csak integet nekem, hogy nézzem meg a tenyerét. Eddig is mindig tele volt hajszállal Csenge párnája, ezt már megszoktuk, de amit mutatott, az elborzasztott: csomóban fogta kislányunk haját, és már egy nagy folt volt gyermekünk feje búbján! Megijedtünk, hogy ilyen hamar és egy nap alatt veszíti el ékes hajkoronáját. Mit fog hozzá szólni! És Isten ismét belenyúlt az eseményekbe és Csenge szívébe! Kirohant a fürdőszobába kezet mosni, de előtte elhaladt az előszobai tükör előtt, majd visszalépett, mert meglátta magát benne Én utána mentem és akkor ott még a lélegzetem is elállt, hogy most mi fog történni. Felkészültem a legrosszabbra, ám ekkor azt láttam, hogy Csengénk elneveti magát, miközben a tenyérnyi kopasz fejbőrt paskolja a feje búbján és közben ezt mondogatja: Jééé, úgy nézek ki mint a Papa mármint az apósom tisztára úgy nézek ki!!! Akkor már együtt nevettünk vele és végtelenül hálásak voltunk Istennek, hogy ezt a félelmünket is megoldotta és szabaddá tett tőle!! Igaza volt a doktornőnek, amikor azt mondta, hogy higgye el kedves apuka és anyuka, hogy az egész kezeléssorozat sokkal jobban meg fogja magukat viselni, mint Csengét! És igaza volt. Más ígéretet is kaptunk Mikola Borbálán keresztül az Istentől, a Jn 11,4 : Ez a betegség nem halálos, hanem az Isten dicsőségére való, hogy dicsőíttessék általa az Istennek Fia. Újabb ékes bizonyítéka Isten hozzánk való kegyelmének! És miután eltelt a fél év, csak utána gondolkodtunk, hogy szinte észre sem vettük és átmentünk az egészen! Hogy honnan volt hozzá erőnk? Az Úr adta meg ezt is. Azóta már túl vagyunk a másfél éves fenntartó kezelésen is. Ez is nagyon jó eredményekkel zárult és már egyáltalán nem kell semmilyen gyógyszert szednie kicsi lányunknak februárjában megtörtént az utolsó csontvelővizsgálata is Csengének, aminek az eredménye NEGATÍV, teljesen normális lelet!! Végtelenül hálásak vagyunk mindenkinek akik hordoztak bennünket akár anyagiakban, akár imádságban. Tudjuk, hogy még kb. 5 évnek kell eltelnie, hogy teljesen gyógyultnak nyilvánítsák Csengét, de hisszük, hogy amit Isten megígért már a második napon, az nem fog megváltozni az elkövetkezendő esztendőkben sem! Soli Deo Gloria

6 EMO - Evangéliumot Minden Otthonba Jézussal egy úton járva... Luk. 24. alapján Szönyi Péter missziói gondnok, presbiter Gyülekezetünkben is elindult az Evangéliumot Minden Otthonba (EMO) szolgálattal valamint a Kelenföldi Evangélikus gyülekezettel karöltve a kerületünkben élő emberek templomba, Istentiszteletre, Jézussal való közösségbe hívogatása. Sztanó Péter a magyarországi EMO szolgálat vezetője, valamint munkatársa Suhai Szabolcs meghívásával, bemutatkozásukkal és gyakorlati képzésükkel vette kezdetét ez a missziói szolgálat. Az első alkalom amikor párossával kimehettünk és hívogathattunk, február 16-án egy szombati napon kezdődött. Püspök Úr igével szolgált, kiemelve, hogy az Úr küldötteként járunk ennek megfelelően alázattal és nem felfuvalkodva(!) - és hogy a mi harcunk nem test és vér ellen van, hanem lelki hatalmasságok ellen, intve bennünket, hogy az éretlen vitatkozásokat kerüljük, de ahol Isten beszélgetést készít, ott legyünk készek erre is! Rendkívül fontos ezt megemlíteni, hiszen lelki eledel és fegyverzet nélkül nem lehet elindulni! Utána történtek meg a párok és a körzet utcáinak kiosztása. Mindannyian az előre megbeszélt, kinyomtatott, mindkét gyülekezet nagyheti alkalmaira való szeretetteljes meghívókat, valamint az EMO saját és más egyéb traktátusait vittük az otthonokba. Én egy idősebb asszonytestvérrel aki már hosszú évek óta végzi ezt a szolgálatot látogattam végig a Lágymányosi utca páros oldalán lévő házban lakó családokat. Tudni kell, hogy nagyon nagy a félelem és a bizalmatlanság az emberekben a mindenféle becsöngető idegen felé a sorozatos betörések, lopások, rongálások miatt, ezért nem ért váratlanul bennünket, amikor nem akartak beengedni a lépcsőházakba. Mindig imádkoztunk egy-egy kapu előtt, hogy az Úr nyissa meg előttünk az utat, hogy eljuttathassuk a meghívókat a családokhoz. Rögtön az első kapunál akadályba ütköztünk, először egyáltalán nem akartak beengedni bennünket az imént felsorolt okok miatt. Akkor sikerült bejutni, amikor elmondtam, hogy mi nem vinni akarunk, hanem ajándékot hoztunk minden családnak! Igaz ekkor csak a levélszekrényekig jutottunk, de a célt így is elértük! A többi házban is sikerrel jártunk, nagyon sok helyre eljuttathattuk a meghívókat, a legtöbb helyen lakásról-lakásra járva sikerült személyesen átadni ezeket! Mindig kihangsúlyoztuk, hogy a kerület református gyülekezetének küldötteiként járunk, elejét véve annak, hogy esetleg valami szektának gondoljanak bennünket. Talán egyetlen ház volt, ahová nem tudtunk bejutni, még akkor sem, amikor épp hazaérkezett egy ott lakó hölgy és hiába mondtuk, hogy akár csak a levélszekrényekig szeretnénk bejutni, mindvégig hajthatatlan maradt! Sajnos kevés beszélgetésre került sor, ekkor is csak felszínesen tudtunk az evangéliumról beszélni. A legtöbb esetben az emberek szemében a közönyt láttuk, ami nagyon elszomorított bennünket, hiszen egyszerűbb tudomásul venni ha valakit nem érdekel a vallásnak és hitnek dolgai, ezt kifejezésre is juttatja vagy együtt örülni olyannal aki örömmel fogadta a meghívásunkat, de azt nehéz megemészteni, hogy elfogadja ugyan, unottan át is vette, de tudtuk jól, hogy távozásunk után valószínűleg a szemetesbe fogja dobni az ajándékokat. Nagyon sokat kell ezért a szolgálatért is imádkozni, hogy a fásult közönyből és sötétségből ragadja ki az Úr az embereket! A szolgálat az altemplomban ért véget este 18 órakor, ahol megbeszéltük a tapasztaltakat, számba lettek véve azok a családok, ahol esetleg nagy nyomorúság van, vagy lehetne vissza menni látogatni, mert Isten készített utat egy magányos vagy beteg idős ember felé, de hallottunk olyan fiatalemberről is, aki szintén segítséget kért, hogy rendezni tudja az életét. Közös hálaadással, imádsággal és egy szerény vacsorával zártuk az aznapi szolgálatot. Kérjük a testvérek imádságát ezért a szolgálatért is és buzdítanám a fiatalabb testvéreket, hogy aki kap az Úrtól elhívást erre a munkára, bátran jöjjön, ne féljen!

7 Krisztusért járva követségben 2 Kor. 5,20 Hollósi - Simon Judit február 16-án a Kelenföldi Evangélikus és Református Gyülekezet, az Evangéliumot Minden Otthonba Alapítvánnyal karöltve, a XI. kerület legbelső részeit kezdte el bejárni, bekopogtatva minden otthonba a Biblia jó hírével, hívogatva mindenkit a gyülekezeti, valamint a Húsvétot megelőző Nagy heti alkalmakra. Hálatelt szívvel köszönöm az Úr Istennek, hogy elkészítette számomra is a szolgálat lehetőségét. A zajos mindennapokban hányszor nem halljuk meg a hívó szót; saját nehézségeinkkel, csüggesztő Adakozásról a Biblia tükrében körülményeinkkel, igaztalanságainkkal vagyunk elfoglalva, elfeledve, hogy nem a magunk erejében, hanem Isten ígéretében kell hinnünk, aki Krisztus érdeméért elfogad, megbocsájtja bűneinket és megerősít. Nála van minden hatalom. Szeretete és könyörülete végtelen és kimeríthetetlen. Úgy ahogy meg van az a hely, amit nekünk készített ama napra, úgy a mindennapokban van olyan feladat Isten szolgálatában, amelyet személy szerint nekünk kell elvégeznünk. Az Isten áldása kísérje az előttünk álló szombati alkalmakat. Szent Lelkéből áradó erő tegyen készségessé bennünket arra, hogy az Ő dicsőségére végezzük a szolgálatot. Török Csaba Adakozás az ó- és az újszövetség szerint Az ószövetségi időkben a szent sátor, majd később a jeruzsálemi templom gondozását, őrzését, a kultikus szertartások végzését Isten Lévi nemzetségének tagjaira bízta. A munkát ők végezték, de anyagi szükségleteikről, ellátásukról egész Izráel nemzeti közössége gondoskodott. Ezért törvény gondoskodott a módjáról és a mértékéről is. Mindenkinek minden jövedelmének a tizedét kellett befizetni adó formájában. Izrael Istennel való békétlenségének egyik forrása az volt, hogy nem vették komolyan, mindig be akarták csapni, hazug, képmutató módon kivitelezték. Az újszövetségi adakozás két dologban különbözik: nincs törvényben előírva, tehát önkéntes adományról van szó, másodszor a mértéke sincs megszabva. Ezek a tények azonban nem teszik kisebbé az adakozás fontosságát. Isten a tizedet nem törölte el, ezért az még mindig egy jó viszonyítási alap a kegyelemből való adakozás mértékének is. Az adakozás indító oka Isten nem a pénzünket akarja, hanem először a szívünket. Adjad, fiam, a te szívedet nékem, és szemeid az én utaimat megőrizzék. Istennek tehát nem a mi pénzünkre, adományunkra fáj a foga, Ő bennünket szeretne kiemelni bűneinkből, megszabadítani rabságunkból. Szeretne nekünk emberi, értékes életet ajándékozni. Ennek lesz majd következménye az, hogy az ilyen ember, akivel Isten ezt elvégzi, az úgy gondolkodik, hogy egész éltem sem lesz elég zengenem az Ő dicséretét. Pál apostol az adakozás kapcsán először mindig arról beszélt, aki először adott: Aki tulajdon Fiának nem kedvezett, hanem mindnyájunkért odaadta, hogyne adna vele együtt mindent nekünk? Az adakozó, ajándékozó Istenről beszél nekünk az ige. Mi az oka az adakozásunknak? Az a hálára indító felismerés, hogy minden az Övé. Csak abból adhatunk vissza valamit, amit tőle kaptunk. Ezért a hívő ember kérdése soha nem az, hogy mennyit adjak az Úrnak, hanem, hogy Uram, mennyit tarthatok meg magamnak, abból, amit nekem adsz. Fontos ez a kérdés. Nem megtartani, hanem továbbadni azt, amit Isten nálunk csak letett ideiglenesen, hogy azzal szerinte való módon sáfárkodjunk. Az adakozás célja Bár a templom, az áldozati kultusz, és evvel Lévi nemzetségének szerepe is lényegileg megváltozott Krisztus Urunk kereszthalálát és feltámadását követően, a gyülekezet ingatlan és ingó vagyonáról, és a gyülekezetben szolgálók anyagi szükségleteiről hasonlóképpen a közösség tagjai gondoskodnak

8 mind a mai napig. Ha egy szóba kellene összefoglalni, így hangzana: adakozni kell, mert szükség van. Isten parancsba adta, hogy ne legyen szűkölködő közöttetek. Ha az egyiknek többje van, hordozza a másiknak, a gyengébbnek a terhét. Jó lenne megfontolni az első keresztyén gyülekezetekben kialakult gyakorlatot, senki nem tartott meg semmit magának, hanem mindenük közös volt. Most én segítek, holnap talán rajtam kell, hogy valaki segítsen. S így mindjárt nem olyan bizonytalan a jövő, bármilyen gazdasági nehézségek is vannak. A Biblia megtanít bennünket arra, hogy elsősorban a gyülekezet közösségében kell ezt tennünk. Jeruzsálem gyülekezetének a szegény tagjai számára gyűjt Pál apostol, nem az egész Jeruzsálemnek. Nem azt mondja, hogy sok a koldus, sok nyomorult és szegény van, hanem azt mondja, hogy a jeruzsálemi gyülekezet szegényeinek. Isten igéje azt mondja: először a hitünk cselédei felé tartozunk. Legfontosabb a belmisszió, de a külmisszió mellett se menjünk el érzéketlenül, mert a világ keresztyénei, bárhol élnek is, közénk tartoznak az üldözöttek is, ugyanannak a Krisztus testnek a tagjai. S ha fáj valahol ennek a testnek valamelyik tagja, és ha egészségesnek mondjuk ezt a testet, az kell, hogy nekünk is fájjon. Együttérzésünket ki kell fejeznünk anyagiakban is. Az adakozás szempontjai: önként, hálából, jó szívvel Nagyon fontos kihangsúlyozni az adakozással kapcsolatban azt, hogy az nem anyagi, hanem lelki kérdés. Adakozásunk milyensége és mértéke elsősorban nem a vagyoni állapotunkról, hanem a lelki beállítottságunkról árulkodik. Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Ez nem parancs, csak jó tanács, de következményei vannak. Gondoljunk csak a két bibliai történetre. Az egyik a gazdag ifjú esete, akinek Jézus azt mondta, hogy ha igazán akarja őt követni, akkor ossza szét a vagyonát a szegények között Jézus nem magának kérte azután pedig álljon be a követésébe. A másik annak a szegény özvegyasszonynak az esete, aki a két fillérjét, a teljes vagyonát betette a templomi perselybe. A pénznek, a vagyonnak, a Mammonnak ilyen megkötöző hatalma van, bálvánnyá tud válni, ha nem hagyjuk, hogy Jézus rendelkezzen felette. De tud felszabadító, reménységgel bíztató is lenni, mindenem visszaadom, mert tudom, gondoskodni fogsz ezután is a tieidről. Amitek van, aszerint adjatok, ne aszerint, amitek nincs! Nagyon szeretjük úgy elméletben odaajándékozni a meg nem nyert lottónyereményt, a meg nem kapott örökséget. Azt oszd, amid van, ne ami nincs. Az ige arra is figyelmeztet és tanácsolja, hogy csak valóságos, meglévő szükségletet kell kielégíteni. Azért, hogy másnak könnyebbségük legyen, nektek ne legyen nyomorúságotok! Megóv Isten bennünket attól, hogy a meggondolatlan adakozástól az adakozó elszegényedjen. Az adakozás gyümölcsei - Újra és újra emlékeztet bennünket arra, hogy mindent, amink van Istentől kaptunk. Mid van amit nem úgy kaptál? Ha pedig kaptad, mit dicsekszel, mintha nem kaptad volna? (1Kor4,7) - Megtanít minket az Isten gondolatai szerinti gazdálkodásra az anyagi javainkkal. Aki szűken vet, szűken is arat, aki bőven vet, bőven is arat! (2Kor 9,6) - Az adakozó meggazdagodik: Így mindenben meggazdagodtok a teljes tisztaszívűségre, amely hálaadást szül az Isten iránt általunk. Mert ennek a szolgálatnak az ellátása nemcsak a szentek szükségleteit elégíti ki, hanem sokakat hálaadásra is indít az Isten iránt. Van, aki bőven osztogat, mégis gyarapszik. - A szükségben lévő segítséget kap - Isten neve dicsőíttetik. - Minden alázatos és őszinte áldozat hozatalunk, ami sokszor lemondással jár, átélhetővé teszi Krisztus áldozatát, hogy gazdag lévén szegénnyé lett érettünk, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodjunk. Egy verssel szeretném zárni. ami híven tükrözi a Krisztus szerinti adakozás módját és mértékét, és a gyümölcsét is. így szól: Hány arcról töröltél le könnyet, Hány kézbe adtál kenyeret, Hányszor mondtad ki bizonyságképpen A legszentebb Krisztus nevet? Szerezz másoknak örömet, amikor csak teheted, Adj, dicsérj, segíts, hajolj le, szárítsd a könnyeket, Adj, amid van, s amíg van, ne bánd, ha nem marad, S ha már minden javad elfogyott, osztd széjjel magadat! Szerezz örömet, hadd legyen boldogabb a

ÖRÖMMONDÓ. A ZUGLÓI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA 2010. 1. szám

ÖRÖMMONDÓ. A ZUGLÓI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA 2010. 1. szám ÖRÖMMONDÓ A ZUGLÓI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA 2010. 1. szám Én, az ÚR, vagyok a ti szentetek, Izráel teremtője, a ti királyotok. én újat cselekszem, most kezd kibontakozni, majd megtudjátok! (Ézs. 43:15.19)

Részletesebben

Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10)

Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10) 25 sz június.qxd 6/14/04 9:30 PM Page 1 Újfolyam A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2004. június 25., jubileumi szám Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10)

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2009./4. szám Mindig szeret a barát, de testvérré a nyomorúságban válik. Péld 17,17 A vidám szív a legjobb orvosság, a bánatos lélek pedig a csontokat is

Részletesebben

Örülni fog a puszta és a szomjú föld, vigad a pusztaság, és kivirágzik rajta a nárcisz. Virágba borul és vigad, vígan örvendezik.

Örülni fog a puszta és a szomjú föld, vigad a pusztaság, és kivirágzik rajta a nárcisz. Virágba borul és vigad, vígan örvendezik. Örülni fog a puszta és a szomjú föld, vigad a pusztaság, és kivirágzik rajta a nárcisz. Virágba borul és vigad, vígan örvendezik. Része lesz a Libánon pompájában, a Karmel és Sárón díszében. Meglátják

Részletesebben

Új Mustármag. Tartalom: Hírek papa Nyílt levél Bemutatkozás Programjaink in Memoriam

Új Mustármag. Tartalom: Hírek papa Nyílt levél Bemutatkozás Programjaink in Memoriam Új Mustármag A Bethánia CE Szövetség hírlevele 2011. március - április Legyen derekatok felövezve, és lámpásotok meggyújtva. Ti pedig legyetek hasonlók az olyan emberekhez, akik várják, mikor tér vissza

Részletesebben

A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid!

A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid! 2014. november 1. szombat A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid! Igehirdetésekben számtalanszor elhangzik a felszólítás: engedelmeskedjetek Istennek, kövessétek

Részletesebben

A tartalomból. Pecznyík Pál. Örvendj Isten népe!

A tartalomból. Pecznyík Pál. Örvendj Isten népe! Örvendj Isten népe! Örvendj Isten népe, Urad jő hamar, szárnyaljon szívedből boldog háladal! De nagy örömödben el ne bízd magad, bűnbánó szívedből fakadjon szavad! Idegen vagy itt lenn, zarándok csupán,

Részletesebben

Nehéz kérdés. Bizonytalan helyzetekben kitől szoktál tanácsot kérni? S ha kaptál, az értékét lemérni: a gyakorlatban milyen messzire viheted?

Nehéz kérdés. Bizonytalan helyzetekben kitől szoktál tanácsot kérni? S ha kaptál, az értékét lemérni: a gyakorlatban milyen messzire viheted? A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./2. szám Nehéz kérdés Bizonytalan helyzetekben kitől szoktál tanácsot kérni? S ha kaptál, az értékét lemérni: a gyakorlatban milyen messzire viheted?

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám Még a fának is van reménysége: ha kivágják, újból kihajt, és nem fogynak el hajtásai. Még ha elvénül is a földben gyökere, ha elhal is a porban

Részletesebben

Ézsaiás 7,4: Légy óvatos, maradj nyugton! Ne félj, ne lágyuljon meg a szíved.

Ézsaiás 7,4: Légy óvatos, maradj nyugton! Ne félj, ne lágyuljon meg a szíved. 2010. jún.1. kedd Tünde Ézsaiás 7,4: Légy óvatos, maradj nyugton! Ne félj, ne lágyuljon meg a szíved. Néha könnyen mondjuk másoknak, hogy ne félj, maradj nyugton, minden jó lesz. Sokszor alaptalanul, előzetes

Részletesebben

Jeremiás próféta könyve 12,3: Te ismersz engem, URam! Látod, mert megvizsgáltad, hogy tied a szívem.

Jeremiás próféta könyve 12,3: Te ismersz engem, URam! Látod, mert megvizsgáltad, hogy tied a szívem. 2013. szeptember 1. vasárnap Jeremiás próféta könyve 12,3: Te ismersz engem, URam! Látod, mert megvizsgáltad, hogy tied a szívem. URam, Te ismersz engem, Előtted semmi nincs elrejtve, ismered tetteimet,

Részletesebben

REFORMÁTUS ÉLET A Tiszavasvári Református Gyülekezet negyedévente megjelenő folyóirata 2008. szeptember - XII. évfolyam 2. szám

REFORMÁTUS ÉLET A Tiszavasvári Református Gyülekezet negyedévente megjelenő folyóirata 2008. szeptember - XII. évfolyam 2. szám REFORMÁTUS ÉLET A Tiszavasvári Református Gyülekezet negyedévente megjelenő folyóirata 2008. szeptember - XII. évfolyam 2. szám Lekonfirmáltunk! Vártuk az ősembert...! Az egyháztag fogadalma 101 éves lettem

Részletesebben

NAGYOBB A SZÍVÜNKNÉL

NAGYOBB A SZÍVÜNKNÉL Szeverényi János NAGYOBB A SZÍVÜNKNÉL IGEHIRDETÉSEK ÉLŐ VÍZ füzetek 6. Kiadja az Evangélikus Missziói Központ Magyar Evangélikus Rádiómisszió és a Magyarországi Evangélikus Egyház missziói bizottsága Budapest,

Részletesebben

ÁHÍTAT. Célunk a. misszió. Segédanyag a személyes növekedéshez

ÁHÍTAT. Célunk a. misszió. Segédanyag a személyes növekedéshez ÁHÍTAT Célunk a misszió Segédanyag a személyes növekedéshez Célunk a misszió Áhítatok Segédanyag a személyes növekedéshez Eurázsiai Egyházrégió ISBN 978-963-88215-6-0 Názáreti Egyház Alapítvány, Budapest,

Részletesebben

Egy legenda szerint az Úr maga. elé állította az állatokat, és megkérdezte. arra, hogy ott legyen Jézus

Egy legenda szerint az Úr maga. elé állította az állatokat, és megkérdezte. arra, hogy ott legyen Jézus örömhírlap 17. ÉVFOLYAM, 4. SZÁM 2012. Karácsony A Fót-Központi Református Egyházközség Folyóirata Milyennek lát az Úr? Egy legenda szerint az Úr maga TARTALOMJEGYZÉK ARTALOMJEGYZÉK: elé állította az állatokat,

Részletesebben

REFORMÁTUS ÉLET A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A

REFORMÁTUS ÉLET A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A REFORMÁTUS ÉLET A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A www.szrke.com AUGUSZTUS 2012 Nincs olyan szent, mint az Úr, rajtad kívül senki sincsen, nincs olyan kőszikla, mint a mi Istenünk. 1Sám. 2,2 2012.

Részletesebben

Pál levele a galatákhoz 6,2: Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét.

Pál levele a galatákhoz 6,2: Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét. 2013. május 1. szerda Pál levele a galatákhoz 6,2: Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét. Van teher, ami nem lehet levenni más válláról. Mindig nagy hálával gondolok gyermekkoromra,

Részletesebben

Sárospataki Református Lapok

Sárospataki Református Lapok Sárospataki Református Lapok LXIV. évf. 2. szám 2011. június A tiszáninneni reformátusok lapja A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben

Részletesebben

BENJAMIN GERRITSZ CUYP: AZ ANGYAL MEGNYITJA KRISZTUS SÍRJÁT (1640 KÖRÜL)

BENJAMIN GERRITSZ CUYP: AZ ANGYAL MEGNYITJA KRISZTUS SÍRJÁT (1640 KÖRÜL) evangélikus hetilap 72. évfolyam, 14. szám 2007. április 8. Húsvét ünnepe Ára: 180 Ft SEMPER REFORMANDA Itt is, másutt is azt hallom, hogy Krisztus minden igéje engem akar vigasztalni. Minden szava, tette

Részletesebben

www.fasor.hu A Budapest-Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2012. május Újfolyam 50. szám Fotó: Devich Márton

www.fasor.hu A Budapest-Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2012. május Újfolyam 50. szám Fotó: Devich Márton www.fasor.hu Újfolyam 50. szám A Budapest-Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2012. május Fotó: Devich Márton MAGVETÉS A RÁNK BÍZOTT KINCS A rád bízott drága kincset ôrizd meg a bennünk lakozó Szentlélek

Részletesebben

MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIUMI TESTVÉRKÖZÖSSÉG LAPJA 2011 / 7

MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIUMI TESTVÉRKÖZÖSSÉG LAPJA 2011 / 7 A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIUMI TESTVÉRKÖZÖSSÉG HAVILAPJA 2013/5 MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIUMI TESTVÉRKÖZÖSSÉG LAPJA 2011 / 7 Mi a lényeg? A v legény az esküv napját idejében el készítette az utolsó részletig.

Részletesebben

és erejének megtagadása

és erejének megtagadása SZÖVETSÉG HÍREK 2009. II. negyedév Hírek Bemerítés Gál Mónika (Szeghalom), Hajdú Istvánné, Jassó Józsefné és Vári Jánosné (Füzesgyarmat) bemerítési alkalma volt 2009. június 21-én a Szeghalmi Baptista

Részletesebben

...azonképpen a Krisztusban is mindnyájan megeleveníttetnek. (1Kor15,22)

...azonképpen a Krisztusban is mindnyájan megeleveníttetnek. (1Kor15,22) A Debrecen-Csapókerti Református Egyházközség lapja XX. évfolyam 2. szám 2015. április 5....azonképpen a Krisztusban is mindnyájan megeleveníttetnek. (1Kor15,22) Darmstadt Imakert 2 Magvetés Élet örök

Részletesebben

...mindnyájan egyféleképpen szóljatok, és ne legyenek közöttetek szakadások, hanem ugyanazzal a meggyőződéssel igazodjatok egymáshoz. 1Kor.

...mindnyájan egyféleképpen szóljatok, és ne legyenek közöttetek szakadások, hanem ugyanazzal a meggyőződéssel igazodjatok egymáshoz. 1Kor. 2013. Szeptember...mindnyájan egyféleképpen szóljatok, és ne legyenek közöttetek szakadások, hanem ugyanazzal a meggyőződéssel igazodjatok egymáshoz. 1Kor. 1,10 ÖSSZHANG A Rákoscsabai Református Egyházközség

Részletesebben

REMÉNYSÉG. Katona István: Jöjj, Szentlélek. A Szentlélek eljövetele

REMÉNYSÉG. Katona István: Jöjj, Szentlélek. A Szentlélek eljövetele Én ugyan vizzel keresztellek titeket megtérésre, de aki utánam jő erősebb nálamnál, akinek a saruját hordozni sem vagyok méltó; ő Szent Lélekkel és tűzzel keresztel majd titeket. Máté 3:11 A Pécs-Somogyi

Részletesebben

VESD AZ ÚRRA TERHEDET

VESD AZ ÚRRA TERHEDET A Pomáz-Csobánkai Református Társegyházközség lapja III. évfolyam 4. szám Szenved e valaki közöttetek? Imádkozzék! Öröme van e valakinek? Énekeljen dicséretet! Beteg e valaki közöttetek? Hívassa magához

Részletesebben

Lelkipásztori jelentés a Svábhegyi Református Missziói Egyházközség 2011. évérõl

Lelkipásztori jelentés a Svábhegyi Református Missziói Egyházközség 2011. évérõl Mily szépek a hegyeken az örömmondónak lábai, aki békességet hirdet, jót mond, szabadulást hirdet. M (Ézsaiás 52:7) M 8. évfolyam 1. szám 2012. Húsvét A Budapesti Svábhegyi Református Egyházközség lapja

Részletesebben

Tengernek Csillaga. Mária korszakának lapja. 2014. szept. okt. XIX/5. szám. Ára: 290,- Ft. Petőfiszállás-Szentkút kegyszobor

Tengernek Csillaga. Mária korszakának lapja. 2014. szept. okt. XIX/5. szám. Ára: 290,- Ft. Petőfiszállás-Szentkút kegyszobor Tengernek Csillaga Mária korszakának lapja 2014. szept. okt. XIX/5. szám Ára: 290,- Ft Petőfiszállás-Szentkút kegyszobor Spirituális támogatók: P. Jáki Teodóz OSB., Katona István, P. Kovács Ervin Gellért

Részletesebben

A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A

A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A REFORMÁTUS ÉLET A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A www.szrke.com 2014. Május Jézus mondja: Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet. Máté 28,19a 2014. május Református Élet KÖSZÖNTÉS BUDAPESTRŐL

Részletesebben

A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXV. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921. Vezetõ maradt mindvégig, hiányozni fog!

A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXV. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921. Vezetõ maradt mindvégig, hiányozni fog! Szeretet 2014. FEBRUÁR 2. sz. A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXV. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921 Vezetõ maradt mindvégig, hiányozni fog! A szövetség elnökének igehirdetése január 11-én, a Hargita

Részletesebben