Lekció: Aki azon gondolkodik, hogy gonoszt cselekedjék,

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Lekció: Aki azon gondolkodik, hogy gonoszt cselekedjék,"

Átírás

1 Hírlevél Kelenföldi Református Egyházközség lapja, I Húsvét Váltsághalál - Feltámadás - Örökélet Bizonyságtétel g Evangéliumot Minden Otthonba g Adakozás g A reformáció g énekei Könyvajánló g Hirdetések Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél a Jézus Krisztust Jn.17,3 Megismerni a gondviselő Istent, és az Ő szent Fiát az Úr Jézus Krisztust, Igéje és Szentlelke által lehetséges. Bölcsesség - Bolondság Takaró Károly Lekció: Aki azon gondolkodik, hogy gonoszt cselekedjék, azt cselszövőnek hívják. A balgatag dolognak gondolása bűn, és a rágalmazó az ember előtt utálatos. Ha lágyan viselted magadat a nyomorúság idején, szűk a te erőd. Szabadítsd meg azokat, akik a halálra vitetnek, és akik a megölésre tántorognak, tartóztasd meg! Péld. 24:8-11 Imádság: Magasztalunk közöttünk és bennünk. Uram, téged gondviselő, édes oly sokféleképpen támad a Atyánk. Gondviselésednek sátán bennünket, magukat a része, hogy igéddel és szentlelkeddel időben figyelmezteted a gyermekeidet a várható történésekre, megjelented a titkokat. Feltárod azt, ami a lélekben készül, bennünk és ellenünk. Kérünk téged, hogy Jézus Krisztusért a te igéddel és lelkeddel munkálkodj gonoszságnak átadott lelkekkel, szabadíts meg tőlük. Kérünk téged,erősíts meg minket a Krisztus Jézusban való hitben. Növelj bennünket az életszentségben, az engedelmességben, a hozzád való hűségben, fiadért, a Krisztusért kérünk. Ámen Textus: Az Úrnak áldása, az gazdagít meg, és azzal semmi nem szerez bántást. Miképpen játék a bolondnak bűnt cselekedni, azonképpen az eszes férfiúnak bölcsen cselekedni. Amitől retteg az istentelen, az esik meg őrajta; amit pedig kívánnak az igazak meglesz Péld. 10, 22-24

2 Régóta figyelem azt a különleges életvitelt, ahogy az emberek a Biblia igazságaihoz viszonyulnak, és azt látom, hogy azok, akik a teljes szentírást Jézus Krisztusban szemlélhetik tehát világosságot és bölcsességet kaptak, nem fordítanak elég figyelmet és erőt arra, hogy az egész életüket, a Krisztussal való közösségre építsék fel. A féligazságot szeretők és hirdetők teljes erővel és energiával hirdetik és építik a maguk fél igaz életét tehát félig hamis életét, míg a teljes igazság ismeretén lévők nem mutatják ezt a buzgóságot. Ezért a mai napon egy olyan párhuzamot kívánok bemutatni nektek, amelyikben nyilvánvalóvá teszi az Isten igéje, hogy ma egy sereg ember bár vallásosnak tartja magát, játszik a bűnnel. Így fogalmazza ezt a Példabeszédek könyve játék a bolondnak bűnt cselekedni. Mintha nem lenne komoly dolog, mintha nem lenne halálos játék a bolondnak bűnt cselekedni. S mert a parancs így hangzik, hogy szabadítsd meg azokat, akik a halálra vitetnek és akik megöletésre tántorognak, tartóztasd fel, hogy ne mehessenek tovább, ne vitethessenek tovább, ezért beszélek erről az Igéről ma játék a bolondnak bűnt cselekedni. Élet-halál kérdés, hogy bölcsen viseljük magunkat, és ne bolond módjára cselekedjünk. A Példabeszédek könyvének van egy speciális vonalvezetése, a bölcsesség mint személy szólal meg benne (Péld. 8:14, 15, 22, 35). Azt mondja a Bölcsesség: enyém a tanács és a valóság, én vagyok az eszesség, enyém az erő. Én általam uralkodnak a királyok és az uralkodók végeznek igazságot. Az Úr az Ő útjának kezdetéül szerzett engem, az ő munkái előtt. Régen, örök időktől fogva felkenettem, kezdettől, a föld kezdetétől fogva. Mert aki megnyer engem, nyert életet, és szerzett az Úrtól jó akaratot. De aki vétkezik ellenem, erőszakot cselekszik az ő lelkén és mindenki aki gyűlöl engem, az szereti a halált! Az egyik oldalon: az Isten minden útja kezdetéül megalkotott engem, a bölcsességet, enyém a tanács, enyém az erő, enyém az élet. Aki nélkülöz engem, az bolond, és játék a bolondnak bűnt cselekedni. Világos vonalvezetés. Kétségtelen, hogy a bolondságnak következményei vannak. Azt mondja amitől retteg az istentelen, az esik meg őrajta. Minden lélek aki bűnt követett el, vagy a bűn urának szolgálatában áll, megismerte a félelmet. Megfélemlém, mondja az első bűnt elkövető ember, és elrejtezék. A bűnös ember álnok ember is, akinek játék bűnt cselekedni, kivétel nélkül mind kevéllyé válik. A hitetlent a gonoszsága pusztítja el és eközben ő is pusztít másokat, nincs békessége az istentelennek. Nyughatatlan a lelke. Valahol árt, valamivel szennyez, gonoszt gondol és cselekszik. A Péld. 11:9 írja: szájával rontja meg a képmutató a felebarátját. Félrevezet, gonoszul informál és saját bűnébe csábít mást. Az istentelennek a szája megromol, ezért ami kijön belőle az romlott és megront. Rágalmazó, utálatos emberré lesz. A rágalmazó pedig még a barátját is elárulja. Utálatosak az Úrnál az álnok szívűek, akiknek játék bűnt cselekedni. A bolond még a saját házát is megháborítja. Nincs nyugalom, nincs pihenés, nincs oázis. Poklossá teszi a saját házát. Mert beviszi a tisztátalanságot, a paráznaságot, a gonosz rágalmazó szót és az otthon többé nem otthon, nem mentsvár, hanem egy hely, ahonnan menekülni kell, ahol nincs békesség. A Péld. 12:17 azt mondja: a hirtelen haragú bolondságot cselekszik, nincs benne megfontolás. Amíg a bölcs uralkodik a maga érzelmein és belső, tiszta ítélete elé állítja a történést, a bolond kimutatja indulatát, haragjának teljességét. Azt mondja az Isten Igéje, hogy Bízzad az Úrra a te dolgaidat és a te dolgaid véghez mennek. (Péld.16,3) Az ő egész indulatját előmutatja a bolond, de a bölcs végre megcsendesíti azt. (Példabeszédek 29,11) Igen, mert mikor nincs mennyei látás a nép elvadul (Péld.29,18), szükség van arra, hogy az Isten személyesen beleavatkozzon az ember életébe, és útját állja. A testi, földi, ördögi világból kapott szemlélet egy alacsonyabb rendű világ ismeretét nyújtja, ahol játék a bolondnak bűnt cselekedni. Szolgává teszi a bűn a testet és a lelket. Ebből következik: a bolond csúfolja a bűnt (Péld.14,9), és gúnyolja a bűnért való áldozatot, pedig szabadítóra van szüksége. Azt mondja Isten: tartóztasd fel, ne engedd tovább, a halál felé tántorog, esztelenül, nem látja, hogy mi van benne, mi van vele, mi történik körülötte, nem fogja fel. Állj elé, álld el az útját! A bűn büntetése halál. Nézz Jézusra! A kereszten kitárt két karja állja el az utat. A kitárt kar azonban ölelő kar is, Jézus éppen ezért állta el az útját az embernek, mert csak az átölelés szeretete tartja vissza a bűnöst attól, hogy tovább menjen az ő útján. A kegyelem számunkra az, amikor Isten Jézusban magát kijelenti, értelmünk és lelkünk észlelése alá bocsátja önmagát. Mivel az észlelő képességünknek két tényező a meghatározója: kell hozzá érzékszerv, és kell hozzá meglévő információ, amihez kapcsolni lehet a következőt. Mivel nincs érzékszervünk az Isten megismerésére, és a bűnös léleknek nincs mihez kapcsolni az Istent, ezért a kegyelem ajándéka, hogy Isten szentlelke megragadja az ember lelkét. Aztán az ismeretének szemét megvilágosítja, és felragyog neki a Krisztus. Az Ige és az Isten lelke egy új világra szüli meg az embert, és ekkor elkezdi érzékelni a meglévő szellemvilág hatalmát, erejét, irányultságát és a teljes élet valóságáról kap képet. Aki nem tudja hova kapcsolni az Isten beszédét, arról le is pereg, nem fogadja be, nem terem gyümölcsöt, nem él a kegyelemben. Ez azt jelenti, hogy nem véletlenül jelöli meg az Isten Jézus Krisztus által a kiválasztottjait. Ez a megjelölés, elpecsételés az ördögi szellemvilágnak szól. Azt jelenti: Az enyém! A Krisztus Jézus pecsétje van rajta,

3 tulajdonba van véve. Az Isten kimondta róla a végső szót: Nem nyúlhatsz az életéhez! Az, enyém és hiába rázod, győztes lesz ellened a hitben. Mert amíg másnak játék, mint bolondnak bűnt cselekedni, téged épp ebből a bűncselekvésből vont ki az Isten, Krisztus Jézus által. Hallgasd Jézust! Az Úrnak lelke van énrajtam, mivel felkent engem, hogy hirdessem a szegénynek az evangéliumot, elküldött, hogy a töredelmes szívűt meggyógyítsam. A töredelmes szívű, meggyógyíttatik. El tudod-e most mondani az Úrnak? - Uram, oly sok mindenben, mint bolond cselekedtem. Oly sok mindenben bolond eszköz voltam. Annyi mindent tehetett velem, bennem, általam a gonosz. Játékszere lettem. Meg sem gondoltam, hogy játék a bolondnak bűnt Imádság: Köszönöm, hogy kimondtad, hogy a mi szívünk a Te otthonod. Ha most latrok barlangja is, van hatalmad megtisztítani és azért jöttél, hogy neked szenteltessék az. Azt mondtad a Te lelked temploma. Légy áldott, azért a hűségért, ahogy gondot viselsz rólunk, légy áldott, hogy azt az ösvényt, amelyiken járunk, azt Te sövénnyel elrekeszted, hogy ne találjuk régi útjainkat. Légy áldott, hogy szívünkre beszélsz, mert Te tartod szükségesnek és fontosnak, hogy a Te gyermekeid szentek legyenek. Kérem, Uram, hogy a Te kegyelmed kísérjen kitkit haza! Ne engedj az ördögnek hozzáférést se a szívhez, se az elméhez, se a lélekhez! Hadd őriztessék meg a Te igéd, a Te akaratod, hadd teljesedjen be az. A Te beszéded lélek és élet, az akaratod, az élet. Segíts Uram előtted maradni, segíts az cselekedni. Bocsáss meg nekem! Szabadíts meg Uram, hogy megszabaduljak! Tisztíts meg, hogy megtisztuljak! Lelkeddel ruházz fel engem, hogy új értelemre jussak! Könyörülj rajtam, hogy éljek! Jézus Krisztus nevében kérem! Azért állít meg, és azért beszél a szívedre, mert dehogy akar lemondani rólad. Dehogy engedi, hogy ingadozzon a szíved, hogy odabenn idegen tüzek égjenek. Állítsd meg, mert nem akarom a halálát! Azt akarom, hogy megtérjen és éljen! Hirdesd neki, hogy megváltottam, hogy elpecsételtem. Hirdesd neki, hogy kinyilvánítottam a mindenség előtt: az enyém vagy, ezen a hiten leszel győzedelmes! Álljatok ellene az ördögnek és elfut tőletek! Bízzál Istenben, és végbeviszi szent gondolataidat. Ámen. elesettnek fölkelni, a sebzett lelkűnek a Te kegyelmed adjon gyógyulást, a hozzád kiáltó bűnösnek Te adj szabadítást és kötést, Jézus Krisztusért. Eléd hozzuk a gyászolókat, vigasztaló kegyelmedet kérve rájuk. Betegeinket, legkedvesebb szeretteinket, a Te kezedbe tesszük hittel. Te szabtad meg életünk idejét, kérünk téged, hogy őrizd meg abban a mi lelkünket. Ámen. Bizonyságtétel Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy! Ézsaiás 43,1 Szönyi Péter missziói gondnok, presbiter Ezt az igét Csenge lányunk kapta Istentől mikor megkereszteltük. Mint hívő emberek, Istennek Krisztusban megváltott gyermekei, számon tartjuk az Úr ajándékait, kijelentéseit, ígéreteit, hiszen nagyon sokszor iránymutatást, bátorítást, erőt jelentenek a szürke hétköznapok közepette, amikor olykor-olykor elerőtlenedünk, megfáradunk, aggodalmaskodunk, vagy a szemünk nem lát már tovább a földi dolgoknál. Előtte is ismertük ezt a szívet melengető igét, de így még személyesebbé vált a számunkra, és nem is gondoltuk, hogy ez az egyetlen egy mondat és a benne megfogalmazott Isteni kijelentés és ígéret hosszú hónapokon át az egyetlen megtartó erővé válik! Nem ember az Isten, hogy hazudjék, és nem embernek fia, hogy megváltozzék. Mond-é ő valamit, hogy meg ne tenné? Ígér-é valamit, hogy azt ne teljesítené? 4.Móz 23,19 Néhány szót magunkról, hogy akik esetleg nem ismernének bennünket, megértsék miért született meg ez a kis bizonyságtétel, hálaadás és egyben egy szívből jövő nagyon hálás köszönet először Istennek megtartó, gyógyító kegyelméért, de minden testvérnek itt Kelenföldön és szerte(!) a világon, akik hosszú hónapokon keresztül hordoztak bennünket imádságban és egyéb módon is betöltötték a szükségeinket! Szőnyi Péter missziói gondnok és presbiter vagyok, feleségemmel Krisztivel, az Úr kegyelméből három kislányt nevelünk, Csenge Virágot aki 7 esztendős, Boróka Sárát aki 2,5 éves és Emma Dorkát, aki 1 éves november elejétől fogva történtek kisebbnagyobb nehézségek Csengével, amik mögé mi

4 nem gondoltunk komoly és fajsúlyos dolgokat, egyszerűen betudtuk annak, hogy már elfáradt az óvodába járástól. Később azonban összeállt villámlásszerűen bennünk minden jel, mint egy kirakós darabkái. Csak röviden, néhány mozaik darabkát megemlítve: Először drága Teréz néni az óvodából kérdezte, hogy : mostanában esetleg Csenge későn fekszik le? Mert mindig elsőnek fekszik le ebéd után és azonnal el is alszik, meg mintha egy kicsit fáradékonyabb lenne és sápadtabb.! Mondtuk, hogy nem változtattunk az esti lefekvési szokáson, szerintünk csak elfáradt. Két napra rá a sétánál Csenge a kerékpárjával nagyon rövid távokat tudott csak megtenni, folyton a nyakamba kéredzkedett, hogy elfáradt, mi persze értetlenkedve ismét a korai kelésekre fogtuk a dolgot és hogy elfáradt már az oviba járástól. Egy pénteki nap reggelére bedagadt bal szemhéjjal kelt fel kislányunk, nem fájt neki és láza sem volt, gyerekorvosunk is furcsállta ezt, de pontos diagnózist nem tudott mondani, míg nincs a kezében egy vérkép. Másnapra egészen bedagadt, hogy ki sem tudta nyitni, János kórházba menet csont fájdalomra(!) panaszkodott Csenge és végig a nyakamba ülve tettük meg az oda és vissza utat. Az ottani ügyeletes doktornő megállapította a könnymirigy gyulladást, de ő is furcsállta, hogy csak az egyik szemen van duzzanat, és nincs láz(!). Szemcseppektől vasárnapra teljesen elmúlt a gyulladás, mi megnyugodva mentünk már hétfőn először a vérvételre ahol azért megkérdezték, hogy minden rendben van-e, mert nagyon sápadt és fehérbőrű a gyermek(!), majd vissza kontrollra a János kórházba ahol megnyugodva konstatálták a látványos javulást. Azonban ebéd után, játék közben hívta gyermekorvosunk feleségemet, hogy nagyon rossz a vérkép 55ös hemoglobin szint - és azonnal össze kéne csomagolni és bemenni a János kórház gyerekosztályára. Mivel Borókánk még csak öt hónapos volt és szopizott, így félelmekkel és aggodalmakkal telve én mentem be Csengével. Ott szintén vettek vért Csengétől és először nem akarták elhinni, hogy nagy a baj, és valami tévedésről lehet szó, mert szerintük a levett vér sötétebb volt ránézésre, mint a már hozott, kész vérkép szerinti Sajnos tévedtek, tényleg annyira rossz volt Csenge vérképe. Itt még ki sem pakolhattam, át kellett mennünk a 2.számú Gyermekklinikára, ahol még egyszer késő este megvizsgálták, vért vettek és azonnal vért kapott. Ezen az éjszakán nem sokat aludtam, egyre csak kavarogtak a fejemben a gondolatok és csak imádkoztam, hogy könyörüljön rajtunk az Úr! Másnap átkerültünk a haematológiai osztályra, ahol különféle vizsgálatokat végeztek el Csengén. Még mindig az értetlenség, félelem és tehetetlenség uralkodott bennem, de kifelé próbáltam Csenge előtt titkolni és nyugodtnak maradni. Délutánra feleségem is megérkezett és már kettőnket kért be kislányunk kezelőorvosa a nővérszobába, ahol közölte velünk a rossz hírt, hogy sajnos amitől tartottak beigazolódott a csontvelő mintavételből: acute lymphoblastic leukemia (ALL), azaz csontvelő leukémiája van Csengének Együtt sírtunk Krisztivel és csak úgy záporoztak bennünk a kérdések és a miértek is. Mi ez a betegség? Hogyan alakul ki? És megannyi kérdés. Kezelő orvosunk amit tudott, rögtön ott türelmesen megválaszolt és a továbbiakban is bíztatott bennünket, hogy bármi kérdésünk van nyugodtan tegyük fel, akár huszadszorra is, megválaszolják! Az első sokk után, a lelkünkben fájdalommal és értetlenséggel léptünk ki a szobából, hogy visszamenjünk Csengéhez, ám ekkor a legnagyobb nyomorúságunkba beleszólt Isten! Egyszerre eszembe juttatta a címadó igeverset, Csenge keresztelési igéjét: Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém

5 vagy! És hirtelen teljes békesség költözött a szívembe, tudván azt, hogy Isten nem mondott le kislányunkról, hanem teljesen fel fog épülni!!! És hogy mennyire egy lélekkel itattatunk meg, azt akkor is megtapasztalhattam, amikor kb. egy fél órára rá hívott drága Püspök Úr, hogy erőt adjon, lelki támasz legyen és ugyanezt mondta bátorításképpen: Gondoljatok arra, mit kapott Csenge a keresztelésekor! Kapaszkodjatok bele! És én akkor már örvendezve mondtam, hogy már megtörtént az Úr kegyelméből! Ezután elkezdődött egy szigorú protokoll szerinti, hat hónapos kemoterápiás kezelés, ahol napra lebontva tudtuk, hogy mikor milyen gyógyszert fog kapni Csenge, mik a várható reakciók, mikor lesz gyenge, mikor lehet nagyon rosszul. Isten még itt is megadta a bizonyságtétel lehetőségét! Egyik este ahogy ültem a széken Csenge ágya mellett és olvasgattam a bibliát, egy anyuka lépett oda hozzám. A gyerekek már régen aludtak, a két kórteremben rajtam kívül csak egy apuka volt. Kicsit csodálkozva és szinte szemrehányóan kérdezte meg, hogy én hogy tudom ezt ilyen nyugodtan viselni? Miért nem aggódom? Mi lesz ekkor meg akkor? Olyan jó volt elmondani neki, hogy az orvosok mondhatnak nekem bármit, ha az én Uram azt mondta Csengéről, hogy az övé és meg fogja gyógyítani, akkor az úgy is lesz! Ő nem hazudik! Nekem egy élő és hatalmas Istenem van!! Éreztük a rengeteg imádság erejét, ahogy hordozott bennünket ismeretlenül is sok sok testvér! Isten valóban megdicsőítette magát és soksok apró csodát tett velünk végig a kezelés sorozat alatt. Például Csenge lett a kedvence minden nővérkének, elnevezték Hófehérkének, mert a kis kleopátra frizurájával és hajpántjával valóban hasonlított a Walt Disney által rajzolt mese szereplőre. Neki hullott ki a legkésőbb a haja! A csodájára jártak, hogy még mindig mennyi haja van, holott már rengeteg mérget kapott intravénásan. A haj elvesztésénél is olyan kegyelmes volt az Isten! Tudtuk, hogy egyszer eljön a nap, amikor elveszíti Csengénk a haját. Próbáltuk is neki elmagyarázni, hogy eljön majd azaz idő, meg ő maga is látta a többi kis sorstársánál, akiknek már nem volt hajuk, mégis féltünk, hogy a felkészítés ellenére is meg fogja nagyon viselni. Éppen otthon lehettünk, és egy rajzfilmet néztünk. Csenge édesanyja ölében ült, feleségem meg simogatta az ő haját, egyszer csak integet nekem, hogy nézzem meg a tenyerét. Eddig is mindig tele volt hajszállal Csenge párnája, ezt már megszoktuk, de amit mutatott, az elborzasztott: csomóban fogta kislányunk haját, és már egy nagy folt volt gyermekünk feje búbján! Megijedtünk, hogy ilyen hamar és egy nap alatt veszíti el ékes hajkoronáját. Mit fog hozzá szólni! És Isten ismét belenyúlt az eseményekbe és Csenge szívébe! Kirohant a fürdőszobába kezet mosni, de előtte elhaladt az előszobai tükör előtt, majd visszalépett, mert meglátta magát benne Én utána mentem és akkor ott még a lélegzetem is elállt, hogy most mi fog történni. Felkészültem a legrosszabbra, ám ekkor azt láttam, hogy Csengénk elneveti magát, miközben a tenyérnyi kopasz fejbőrt paskolja a feje búbján és közben ezt mondogatja: Jééé, úgy nézek ki mint a Papa mármint az apósom tisztára úgy nézek ki!!! Akkor már együtt nevettünk vele és végtelenül hálásak voltunk Istennek, hogy ezt a félelmünket is megoldotta és szabaddá tett tőle!! Igaza volt a doktornőnek, amikor azt mondta, hogy higgye el kedves apuka és anyuka, hogy az egész kezeléssorozat sokkal jobban meg fogja magukat viselni, mint Csengét! És igaza volt. Más ígéretet is kaptunk Mikola Borbálán keresztül az Istentől, a Jn 11,4 : Ez a betegség nem halálos, hanem az Isten dicsőségére való, hogy dicsőíttessék általa az Istennek Fia. Újabb ékes bizonyítéka Isten hozzánk való kegyelmének! És miután eltelt a fél év, csak utána gondolkodtunk, hogy szinte észre sem vettük és átmentünk az egészen! Hogy honnan volt hozzá erőnk? Az Úr adta meg ezt is. Azóta már túl vagyunk a másfél éves fenntartó kezelésen is. Ez is nagyon jó eredményekkel zárult és már egyáltalán nem kell semmilyen gyógyszert szednie kicsi lányunknak februárjában megtörtént az utolsó csontvelővizsgálata is Csengének, aminek az eredménye NEGATÍV, teljesen normális lelet!! Végtelenül hálásak vagyunk mindenkinek akik hordoztak bennünket akár anyagiakban, akár imádságban. Tudjuk, hogy még kb. 5 évnek kell eltelnie, hogy teljesen gyógyultnak nyilvánítsák Csengét, de hisszük, hogy amit Isten megígért már a második napon, az nem fog megváltozni az elkövetkezendő esztendőkben sem! Soli Deo Gloria

6 EMO - Evangéliumot Minden Otthonba Jézussal egy úton járva... Luk. 24. alapján Szönyi Péter missziói gondnok, presbiter Gyülekezetünkben is elindult az Evangéliumot Minden Otthonba (EMO) szolgálattal valamint a Kelenföldi Evangélikus gyülekezettel karöltve a kerületünkben élő emberek templomba, Istentiszteletre, Jézussal való közösségbe hívogatása. Sztanó Péter a magyarországi EMO szolgálat vezetője, valamint munkatársa Suhai Szabolcs meghívásával, bemutatkozásukkal és gyakorlati képzésükkel vette kezdetét ez a missziói szolgálat. Az első alkalom amikor párossával kimehettünk és hívogathattunk, február 16-án egy szombati napon kezdődött. Püspök Úr igével szolgált, kiemelve, hogy az Úr küldötteként járunk ennek megfelelően alázattal és nem felfuvalkodva(!) - és hogy a mi harcunk nem test és vér ellen van, hanem lelki hatalmasságok ellen, intve bennünket, hogy az éretlen vitatkozásokat kerüljük, de ahol Isten beszélgetést készít, ott legyünk készek erre is! Rendkívül fontos ezt megemlíteni, hiszen lelki eledel és fegyverzet nélkül nem lehet elindulni! Utána történtek meg a párok és a körzet utcáinak kiosztása. Mindannyian az előre megbeszélt, kinyomtatott, mindkét gyülekezet nagyheti alkalmaira való szeretetteljes meghívókat, valamint az EMO saját és más egyéb traktátusait vittük az otthonokba. Én egy idősebb asszonytestvérrel aki már hosszú évek óta végzi ezt a szolgálatot látogattam végig a Lágymányosi utca páros oldalán lévő házban lakó családokat. Tudni kell, hogy nagyon nagy a félelem és a bizalmatlanság az emberekben a mindenféle becsöngető idegen felé a sorozatos betörések, lopások, rongálások miatt, ezért nem ért váratlanul bennünket, amikor nem akartak beengedni a lépcsőházakba. Mindig imádkoztunk egy-egy kapu előtt, hogy az Úr nyissa meg előttünk az utat, hogy eljuttathassuk a meghívókat a családokhoz. Rögtön az első kapunál akadályba ütköztünk, először egyáltalán nem akartak beengedni bennünket az imént felsorolt okok miatt. Akkor sikerült bejutni, amikor elmondtam, hogy mi nem vinni akarunk, hanem ajándékot hoztunk minden családnak! Igaz ekkor csak a levélszekrényekig jutottunk, de a célt így is elértük! A többi házban is sikerrel jártunk, nagyon sok helyre eljuttathattuk a meghívókat, a legtöbb helyen lakásról-lakásra járva sikerült személyesen átadni ezeket! Mindig kihangsúlyoztuk, hogy a kerület református gyülekezetének küldötteiként járunk, elejét véve annak, hogy esetleg valami szektának gondoljanak bennünket. Talán egyetlen ház volt, ahová nem tudtunk bejutni, még akkor sem, amikor épp hazaérkezett egy ott lakó hölgy és hiába mondtuk, hogy akár csak a levélszekrényekig szeretnénk bejutni, mindvégig hajthatatlan maradt! Sajnos kevés beszélgetésre került sor, ekkor is csak felszínesen tudtunk az evangéliumról beszélni. A legtöbb esetben az emberek szemében a közönyt láttuk, ami nagyon elszomorított bennünket, hiszen egyszerűbb tudomásul venni ha valakit nem érdekel a vallásnak és hitnek dolgai, ezt kifejezésre is juttatja vagy együtt örülni olyannal aki örömmel fogadta a meghívásunkat, de azt nehéz megemészteni, hogy elfogadja ugyan, unottan át is vette, de tudtuk jól, hogy távozásunk után valószínűleg a szemetesbe fogja dobni az ajándékokat. Nagyon sokat kell ezért a szolgálatért is imádkozni, hogy a fásult közönyből és sötétségből ragadja ki az Úr az embereket! A szolgálat az altemplomban ért véget este 18 órakor, ahol megbeszéltük a tapasztaltakat, számba lettek véve azok a családok, ahol esetleg nagy nyomorúság van, vagy lehetne vissza menni látogatni, mert Isten készített utat egy magányos vagy beteg idős ember felé, de hallottunk olyan fiatalemberről is, aki szintén segítséget kért, hogy rendezni tudja az életét. Közös hálaadással, imádsággal és egy szerény vacsorával zártuk az aznapi szolgálatot. Kérjük a testvérek imádságát ezért a szolgálatért is és buzdítanám a fiatalabb testvéreket, hogy aki kap az Úrtól elhívást erre a munkára, bátran jöjjön, ne féljen!

7 Krisztusért járva követségben 2 Kor. 5,20 Hollósi - Simon Judit február 16-án a Kelenföldi Evangélikus és Református Gyülekezet, az Evangéliumot Minden Otthonba Alapítvánnyal karöltve, a XI. kerület legbelső részeit kezdte el bejárni, bekopogtatva minden otthonba a Biblia jó hírével, hívogatva mindenkit a gyülekezeti, valamint a Húsvétot megelőző Nagy heti alkalmakra. Hálatelt szívvel köszönöm az Úr Istennek, hogy elkészítette számomra is a szolgálat lehetőségét. A zajos mindennapokban hányszor nem halljuk meg a hívó szót; saját nehézségeinkkel, csüggesztő Adakozásról a Biblia tükrében körülményeinkkel, igaztalanságainkkal vagyunk elfoglalva, elfeledve, hogy nem a magunk erejében, hanem Isten ígéretében kell hinnünk, aki Krisztus érdeméért elfogad, megbocsájtja bűneinket és megerősít. Nála van minden hatalom. Szeretete és könyörülete végtelen és kimeríthetetlen. Úgy ahogy meg van az a hely, amit nekünk készített ama napra, úgy a mindennapokban van olyan feladat Isten szolgálatában, amelyet személy szerint nekünk kell elvégeznünk. Az Isten áldása kísérje az előttünk álló szombati alkalmakat. Szent Lelkéből áradó erő tegyen készségessé bennünket arra, hogy az Ő dicsőségére végezzük a szolgálatot. Török Csaba Adakozás az ó- és az újszövetség szerint Az ószövetségi időkben a szent sátor, majd később a jeruzsálemi templom gondozását, őrzését, a kultikus szertartások végzését Isten Lévi nemzetségének tagjaira bízta. A munkát ők végezték, de anyagi szükségleteikről, ellátásukról egész Izráel nemzeti közössége gondoskodott. Ezért törvény gondoskodott a módjáról és a mértékéről is. Mindenkinek minden jövedelmének a tizedét kellett befizetni adó formájában. Izrael Istennel való békétlenségének egyik forrása az volt, hogy nem vették komolyan, mindig be akarták csapni, hazug, képmutató módon kivitelezték. Az újszövetségi adakozás két dologban különbözik: nincs törvényben előírva, tehát önkéntes adományról van szó, másodszor a mértéke sincs megszabva. Ezek a tények azonban nem teszik kisebbé az adakozás fontosságát. Isten a tizedet nem törölte el, ezért az még mindig egy jó viszonyítási alap a kegyelemből való adakozás mértékének is. Az adakozás indító oka Isten nem a pénzünket akarja, hanem először a szívünket. Adjad, fiam, a te szívedet nékem, és szemeid az én utaimat megőrizzék. Istennek tehát nem a mi pénzünkre, adományunkra fáj a foga, Ő bennünket szeretne kiemelni bűneinkből, megszabadítani rabságunkból. Szeretne nekünk emberi, értékes életet ajándékozni. Ennek lesz majd következménye az, hogy az ilyen ember, akivel Isten ezt elvégzi, az úgy gondolkodik, hogy egész éltem sem lesz elég zengenem az Ő dicséretét. Pál apostol az adakozás kapcsán először mindig arról beszélt, aki először adott: Aki tulajdon Fiának nem kedvezett, hanem mindnyájunkért odaadta, hogyne adna vele együtt mindent nekünk? Az adakozó, ajándékozó Istenről beszél nekünk az ige. Mi az oka az adakozásunknak? Az a hálára indító felismerés, hogy minden az Övé. Csak abból adhatunk vissza valamit, amit tőle kaptunk. Ezért a hívő ember kérdése soha nem az, hogy mennyit adjak az Úrnak, hanem, hogy Uram, mennyit tarthatok meg magamnak, abból, amit nekem adsz. Fontos ez a kérdés. Nem megtartani, hanem továbbadni azt, amit Isten nálunk csak letett ideiglenesen, hogy azzal szerinte való módon sáfárkodjunk. Az adakozás célja Bár a templom, az áldozati kultusz, és evvel Lévi nemzetségének szerepe is lényegileg megváltozott Krisztus Urunk kereszthalálát és feltámadását követően, a gyülekezet ingatlan és ingó vagyonáról, és a gyülekezetben szolgálók anyagi szükségleteiről hasonlóképpen a közösség tagjai gondoskodnak

8 mind a mai napig. Ha egy szóba kellene összefoglalni, így hangzana: adakozni kell, mert szükség van. Isten parancsba adta, hogy ne legyen szűkölködő közöttetek. Ha az egyiknek többje van, hordozza a másiknak, a gyengébbnek a terhét. Jó lenne megfontolni az első keresztyén gyülekezetekben kialakult gyakorlatot, senki nem tartott meg semmit magának, hanem mindenük közös volt. Most én segítek, holnap talán rajtam kell, hogy valaki segítsen. S így mindjárt nem olyan bizonytalan a jövő, bármilyen gazdasági nehézségek is vannak. A Biblia megtanít bennünket arra, hogy elsősorban a gyülekezet közösségében kell ezt tennünk. Jeruzsálem gyülekezetének a szegény tagjai számára gyűjt Pál apostol, nem az egész Jeruzsálemnek. Nem azt mondja, hogy sok a koldus, sok nyomorult és szegény van, hanem azt mondja, hogy a jeruzsálemi gyülekezet szegényeinek. Isten igéje azt mondja: először a hitünk cselédei felé tartozunk. Legfontosabb a belmisszió, de a külmisszió mellett se menjünk el érzéketlenül, mert a világ keresztyénei, bárhol élnek is, közénk tartoznak az üldözöttek is, ugyanannak a Krisztus testnek a tagjai. S ha fáj valahol ennek a testnek valamelyik tagja, és ha egészségesnek mondjuk ezt a testet, az kell, hogy nekünk is fájjon. Együttérzésünket ki kell fejeznünk anyagiakban is. Az adakozás szempontjai: önként, hálából, jó szívvel Nagyon fontos kihangsúlyozni az adakozással kapcsolatban azt, hogy az nem anyagi, hanem lelki kérdés. Adakozásunk milyensége és mértéke elsősorban nem a vagyoni állapotunkról, hanem a lelki beállítottságunkról árulkodik. Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Ez nem parancs, csak jó tanács, de következményei vannak. Gondoljunk csak a két bibliai történetre. Az egyik a gazdag ifjú esete, akinek Jézus azt mondta, hogy ha igazán akarja őt követni, akkor ossza szét a vagyonát a szegények között Jézus nem magának kérte azután pedig álljon be a követésébe. A másik annak a szegény özvegyasszonynak az esete, aki a két fillérjét, a teljes vagyonát betette a templomi perselybe. A pénznek, a vagyonnak, a Mammonnak ilyen megkötöző hatalma van, bálvánnyá tud válni, ha nem hagyjuk, hogy Jézus rendelkezzen felette. De tud felszabadító, reménységgel bíztató is lenni, mindenem visszaadom, mert tudom, gondoskodni fogsz ezután is a tieidről. Amitek van, aszerint adjatok, ne aszerint, amitek nincs! Nagyon szeretjük úgy elméletben odaajándékozni a meg nem nyert lottónyereményt, a meg nem kapott örökséget. Azt oszd, amid van, ne ami nincs. Az ige arra is figyelmeztet és tanácsolja, hogy csak valóságos, meglévő szükségletet kell kielégíteni. Azért, hogy másnak könnyebbségük legyen, nektek ne legyen nyomorúságotok! Megóv Isten bennünket attól, hogy a meggondolatlan adakozástól az adakozó elszegényedjen. Az adakozás gyümölcsei - Újra és újra emlékeztet bennünket arra, hogy mindent, amink van Istentől kaptunk. Mid van amit nem úgy kaptál? Ha pedig kaptad, mit dicsekszel, mintha nem kaptad volna? (1Kor4,7) - Megtanít minket az Isten gondolatai szerinti gazdálkodásra az anyagi javainkkal. Aki szűken vet, szűken is arat, aki bőven vet, bőven is arat! (2Kor 9,6) - Az adakozó meggazdagodik: Így mindenben meggazdagodtok a teljes tisztaszívűségre, amely hálaadást szül az Isten iránt általunk. Mert ennek a szolgálatnak az ellátása nemcsak a szentek szükségleteit elégíti ki, hanem sokakat hálaadásra is indít az Isten iránt. Van, aki bőven osztogat, mégis gyarapszik. - A szükségben lévő segítséget kap - Isten neve dicsőíttetik. - Minden alázatos és őszinte áldozat hozatalunk, ami sokszor lemondással jár, átélhetővé teszi Krisztus áldozatát, hogy gazdag lévén szegénnyé lett érettünk, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodjunk. Egy verssel szeretném zárni. ami híven tükrözi a Krisztus szerinti adakozás módját és mértékét, és a gyümölcsét is. így szól: Hány arcról töröltél le könnyet, Hány kézbe adtál kenyeret, Hányszor mondtad ki bizonyságképpen A legszentebb Krisztus nevet? Szerezz másoknak örömet, amikor csak teheted, Adj, dicsérj, segíts, hajolj le, szárítsd a könnyeket, Adj, amid van, s amíg van, ne bánd, ha nem marad, S ha már minden javad elfogyott, osztd széjjel magadat! Szerezz örömet, hadd legyen boldogabb a

9 másik, Kinek lényéből az öröm rád visszasugárzik! Adakozás rendje a Kelenföldi Református Gyülekezetben - Adakozás perselypénz formájában: Az istentisztelet szerves része. Az adakozás az istentiszteleten ugyanúgy szent cselekedet és istentisztelet, mint az igeolvasás, az igehirdetés, az imádság vagy a dicséret és az áldás. - Adakozás Egyházfenntartói Járulék címén: Nem adó, önkéntes adomány. Ennek fizetése egyik feltétele, hogy valaki gyülekezetünk regisztrált, választójoggal rendelkező tagja lehessen. A járulék minimális mértékére a presbitérium határozata alapján felnőtt, kereső egyháztagok esetén Ft/év, nyugdíjasok esetében Ft/év, diákok esetén 2000 Ft/év. Befizetési lehetőség: istentiszteletek után a templomban, hivatali időben a hivatalban, vagy csekken. Számlaszámunk: Egyéb külön adományok: diakóniára, Isten dicsőségére, külön meghirdetett céladományokra (óvoda, fenntartás) Befizetés a A Reformáció és annak hatása a református gyülekezeti énekekre járulékhoz hasonló módon. - Alapítványi célokra: diakónia, könyvkiadás, intézményi támogatás, testvér gyülekezeti támogatás, stb. Befizetési lehetőség csekken. Alapítványi számlaszám: Az Istennek pedig van hatalma arra, hogy minden kegyelmét kiárassza rátok, hogy mindenütt mindenkor minden szükségessel rendelkezzetek, és bőségben éljetek minden jó cselekedetre. (2Kor 9,8) Ebben az isteni ígéretben bízva legyen áldás minden adakozón és az adományok felhasználóin is! Alföldy-Boruss Csilla Areformáció hatalmas erejű ébredés és megújulás volt az egyházak életében, melyen keresztül Isten évszázadokra felrázta a halálbamerült egyházat. Ezzel az európai kultúrát, a tudományos életet és a társadalmi mozgásokat új utakra terelte. Az egyház eltért a biblia tanításaitól, és amikor szerte a világon Istennek a Lelke megmozgatta a theológusok szívét, Angliában John Wycliff, Csehországba Husz János, Helvétiában Zwingli, és Genfben John Calvin Isten Igéjének világossága hatására megfogalmazták a tanaikat. Husz Jánost 1415-ben kivégezték, Luther pedig 1517 okt. 31-én kiszögezte a Wittenbergi Vártemplom kapujára a 95 tételt. Ezért a wormsi birodalmi ülés kiátkozta, de menekülésében Frigyes, szász választófejedelem pártfogásába vette, és Wartburg várába rejtette, ahol Luther lefordította az Újszövetséget. Mik voltak a reformáció legfontosabb tételei? - Solus Cristus = Egyedül Krisztus - Sola scriptura = Egyedül a Szentírás - Sola gratia = Egyedül a kegyelem - Sola fide = Egyedül a hit A Biblia Istennek egyedül kijelentett szava. Nincs szükség hagyományokra, jelenésekre, különleges misztikus élményekre. Isten Jézus Krisztusban adta az egyedüli közbenjárót, és az Ő egyetlen golgotai áldozata örökre tökéletes váltságot szerzett a benne hívőknek. A bűnökre a bocsánatot megvásárolni nem lehet, azt pénzért árulni utálatos Isten előtt. Isten Igéje szerint nincsenek közbenjáró szentek, és Jézus édesanyja bár egyedüli szolgálatra hívatott el, de ő is bűnben született ember volt. Nincs társ-megváltó. Az egyház üzletet csinált a bűnbocsánatból, a papság manipulálta a híveket, és megakadályozta, hogy a hivők személyes kapcsolatba kerüljenek az élő hit által Istennel és Jézus Krisztussal. A Mise latinul hangzott el, amit a nép nem értett. Ezért hangsúlyossá vált az anyanyelven történő liturgia. Minden nép a maga nyelvén tisztelje az Istent! A hirdetett Ige, az ének, imádság a nép számára legyen érthető. Az Istentisztelet középpontjában Isten hirdetett Igéje, a prédikáció áll. S minden, ami az Istentiszteleten elhangzik, az Ige szolgálatában kell hogy álljon. Ki a szobrokat, ki mindent, ami akadályozza az Ige meghallását!

10 Az ének helye az Istentiszteleten A Gyülekezeti ének az istentisztelet szerves része, az Istenimádás eszköze. Az imádság, a hívő gyülekezet énekes beszéde Istennel. Lehet hála, bűnbánat, könyörgés szava, lehet hitvallás, a Szentlélek által való élő kapcsolat, bizonyságtétel Isten kegyelmes munkájáról. Elsőrendű lehetőség az istentiszteletben való aktív részvételre. A gyülekezeti ének nem csupán istentiszteleti tevékenység, hanem jelen van a keresztyén ember egész életében is. Luther Márton zeneszerető ember volt. Ő jól tudta, hogy a zene hatalma jó és rossz célokra egyaránt felhasználható. A zenét nagyon fontosnak tartotta, de csak alárendelt viszonyban! LUTHER azt mondta, Az ének csatorna, lelki kitárulkozás, s ahova ha nem a tisztát, nemeset öntjük, megrontja az egész belsőt. - A zene Istennek egyik legkedvesebb és legdicsőségesebb ajándéka, melynek a Sátán elkeseredett ellensége. - A művészetek egyik fajtáját sem szabad elnémítani, de csak Annak szolgálatában, Aki azt teremtette. Németországban Luther által megszületett a Gesungene Gotteswort - az énekelt Ige, a korál. Célja volt új, biblikus, anyanyelven énekelhető énekeket szerezni, hogy ne csak a kórus énekeljen, hanem a gyülekezet énekszóval is részt vegyen az Istentiszteleten. 33 éneket írt, és az ő énekköltése kortársait is ösztönözte. Az ő magvetése nyomán sarjadt ki a keresztyén énekköltészet legnemesebb formája, a német evangélikus gyülekezeti ének, a korál. Luther énekei: 390, 192, 217, 218, 233, 234, 293, 298, 303, 316, 483. Zwingli zeneileg a legképzettebb reformátor. 10 hangszeren játszik, és mégis teljesen száműzte a zenét a liturgiából. Csak később változtatott álláspontot. A reformáció után pár évvel új énekeskönyv áradat indult el ben Antwerpenben jelenik meg mind a 150 zsoltárt magábafoglaló gyűjtemény, melybe nagyrészt népi eredetű németalföldi, német, francia dallamok kerülnek. Nem sokkal később jelentek meg az angol, skót, finn, skandináv zsoltárénekeskönyvek, valamint a magyar psalmusok, azaz zsoltárparafrázisok. /A zsoltárparafrázisok = Zsoltárszövegek új dallamokkal./ A XV. században épülnek sorra az első orgonák a református templomainkban. Tehát a reformáció visszaállította az éneket a régi, feledésbe ment jogaiba. Gönczi Kovács /Fabricius/ György debreceni énekeskönyve (1592) előszavában ez áll: Nálunk az énekléssel kezdett az evangélium tiszta tudománya beszállani. Hogy az ének milyen erős fegyver lehetett a reformátok őseink kezében, azt legjobban az ellenreformáció római katolikus énekeskönyve példázza, az 1651-ben megjelent Cantus Catolici -ben: A hívek nagyobb részét a római szentszéktől az éneklésbeli zengéseknek édesgetése vonta el. Kálvin János / /: a reformátorok közül a legradikálisabb álláspontot képviseli. A templomot, és az istentiszteletet megtisztította a biblia szerint nem odatartozó dolgoktól: a./ a misétől b./ a gregorián énekléstől c./ a művészetektől Célja az volt, hogy a templomot alkalmassá kell tenni, hogy az emberek figyelmét semmi el ne vonja az Igehirdetéstől. A templomban ne legyen semmi tárgy vagy Isten-pótlék, ami bálvánnyá válhatna (Heidelbergi Káté, II. Helvét Hitvallás). Kálvin kristálytiszta gondolkodására vall, hogy nem csupán a misét űzte ki a templomból, hanem a gregorián éneket is, hiszen a kettő egy tőről fakad, s a kettő között elszakíthatatlan kapcsolat van, együtt születtek és nevelkedtek. A művészeteknek a kitessékelése a templomból sokak számára mind máig érthetetlen, de Kálvin tudja, hogy a művészet igen alkalmas arra, hogy valláspótlék legyen. Ezért száműzi Kálvin az orgonát is, mert Isten és ember között csak az Ige hozhat létre kapcsolatot. Kálvin azonban nem csak tisztogatott, hanem alkotott is május 25-én a genfiek csatlakoznak a reformációhoz, és egyhangúan eldöntik, hogy ezentúl az evangélium és az Isten igéje szerint fognak élni. A misét eltörlik, és így eltűnik a gregorián ének is. Azonban kilenc hónap sem telik el, és felmerül az igény, hogy a megreformált istentiszteletben, amelyben a prédikáció dominál, helyet kapjon néhány zsoltár is, amelyet imádságként énekelhetnek a hívek. Kálvin számára a zene Isten ajándéka. A Zsoltárok könyve a legalkalmasabb arra, hogy dallammal ellátva énekelhesse a gyülekezet. 25 év kell a vállalkozás sikeréhez. Ő az, aki az első gyűjteményt összeállította ben jelenik meg az első gyűjtemény, melyben 19 zsoltár jelenik meg ben 35 zsoltár, 1543-ban 49 zsoltár. Clement Marot zsoltárfordítót kérte meg a zsoltárok versbeszedésére, majd Marot hirtelen halála után Theodor de Beza-t folytatja a

11 munkát, és 1562-ben jelenik meg a teljes genfi zsoltáros könyv. Kálvin, Marot, Beza szövegei híven ragaszkodnak a bibliai szöveghez. Általában 2 bibliai versből lett 1 énekvers. A páratlan bibliai vers esetében az énekben félvers jelenik meg. Az a jó énekeskönyv, aminek énekei bibliai eredetűek. A zsoltárok dallamait a francia Loys Bourgeois genfi kántor írta Claude Goudimel irányításával, majd Goudimel dolgozta fel az első 4 szólamú letéteket. Máig is a legértékesebb zsoltárfeldolgozások ezek. Továbbá az új énekek dallamaival kapcsolatban neki olyan énekek kellettek, amelyekben a tartalom, költői és zenei forma mind Isten dicséretére méltók, Isten Igéjéből merítettek, művésziek, választékosak, ugyanakkor a nép számára is könnyen megszerethetőek. Az ének istentiszteleti szerepére és módjára nézve nem a zsidó templomi kultuszra, hanem az őskeresztyén szokásokra igyekszik visszatérni. A szöveghez alkalmazkodó énekre törekedett. A magyar énekes reformátorok A magyar reformátorok szinte mind énekszerzők is voltak. A gyülekezet a saját nyelvén énekeljen, és az új énekeknek legyen néphez közelálló dallama. Sokat merítettek spontán is a magyar népdalkincsből. Ebben a történelmi korban született meg a históriás ének műfaja. Ennek hatására a népi szerzők, énekes prédikátorok ebben a stílusban énekelték az adott történelmi helyzetben elmondott énekes imádságaikat. A mohácsi csata után az ország nemzeti és lelki magáratalálásában a katasztrófa utáni eszmélés éveiben igen nagy szerepet játszottak a protestáns prédikátorok. Tanításukat gyorsan elfogadta a vigasztalást váró és a nemzeti feltámadást sóvárgó nemzet. A külföldön tanult prédikátorok felismerték, hogy énekek segítségével hatásosabban hirdethetik a megújított hit tanait. Magukkal hozták a reformátoroknak az egyházi énekekről szóló tanításait, mert érezték, hogy nagy szükség van a gyülekezet énekes imádságára. A haldokló országnak, népnek üzentek ezek az énekek Uram Isten siess Benne vetem minden bizodalmam - 380/5 Rajtad semmit sem fog a pogány ellenség. A magyar keresztyén ember imádságaivá váltak ezek az énekek, melyek a históriás énekstílusból fejlődtek ki. Sztárai Mihály, a baranyai gyülekezet prédikátora, az egyik legnagyobb énekköltő, saját hegedű kíséretével tanította énekelni a híveket. 255/92. Zsoltár, 254/34, 260/34 parafrázisai. Huszár Gál 151, 372 Szegedi Kiss István 368 Szegedi Gergely 163, 311, 387 Tinódi Lantos Sebestyén 161 Balassi Bálint 220, 252 Méliusz Juhász Péter... Szenci Molnár Albert 1574-ben Szencen született, 12 évesen útra kel, és Göncön Károli Gáspár szolgálatába szegődik el, ahol a Biblia kinyomtatásánál segédkezik. Majd Debrecenben, Kassán, Wittenbergben, Drezdában, Heidelbergben, és Strassburgban tanul. Itt kizárják az egyetemről a kálvinista hite miatt, hazatér, mecénást keres, és megy tovább Frankfurtba, Altdorfba. Latin-magyar, magyar-latin szótárt szerkeszt, és 1606-ban Zsoltárfordítást készít. Kálvin Institúcióját is lefordítja. További énekei: Simeon éneke 447 Mária éneke Zakariás éneke Tízparancsolat 474 Hiszekegy 232 Mi Atyánk Isten törvényéről 211 A 16. században kétféle énekeskönyv létezett: - I. A középkori latin énekek egyszerűsített magyar nyelvű változatai a Graduálok, amit a liturgiát végző lelkész használt. A leghíresebb graduál énekeskönyvek: Huszár Gál 1574, és az Öreg Graduál 1636, melyet I. Rákóczi György támogatásával adtak ki. - II. A gyülekezet énekeit tartalmazó énekeskönyv: a Cancionálé. Az ellenreformáció idején a katolikus egyház énekeskönyve a Cantus Catolici /1651/, protestáns eredetű énekeket is tartalmaz, de az eredet elhallgatásával. Tulajdonképpen a katolikus egyházat is a reformáció ajándékozta meg a gyülekezeti énekkel, hisz az ő liturgiájukba is csak az ellenreformáció idején kerültek bele a népénekek. Tanuljuk és szeressük a saját népünk énekeit az otthoni csendességeinkben is!

12 Könyvajánló Bill Hybels: Ki nem ér rá imádkozni? Legtöbbünk számára nehézséget jelent, hogy időt találjunk az imádkozásra. Tele vagyunk feladatokkal munka, család, gyülekezet... Reggeltől estig rohanunk a dolgaink után. Bill Hybels, mint egy népes gyülekezet lelkipásztora, nagyon jól ismeri ezt a problémát. Saját életében is úgy találta, hogy az imádkozás és a rohanás nem fér meg egymás mellett. Életének egy pontján döntést hozott: egyszerűen túl elfoglalt ahhoz, hogy ne imádkozzon. De nemcsak ez a gond az imádkozással. Minden erőnkkel arra törekszünk írja, hogy ne szoruljunk rá senki másra. Az imádkozás idegen büszke emberi természetünktől. De ha megismerjük az imádkozást, csodálatos tapasztalat küszöbén állunk. Ennél örömtelibbet és lélekmelengetőbbet sohasem ismertünk, s ez még nagyobb örömöt ad, mint a meghallgatott imádság. Ez a könyv nem arra született, hogy unalmas olvasmányaink között sorakozzon a polcon. Az adó kétszer 1%-áról Befizetett adónk kétszer 1%-ról ebben az évben is rendelkezhetünk. 1%-kal valamelyik egyházat támogathatjuk (nem gyülekezetet!), másik 1%-ot pedig közhasznú intézmény (alapítvány) támogatására fordíthatjuk. Felhívjuk a figyelmet, hogy a nyilatkozat formai követelményei szigorúak: a szabálytalanul kitöltött rendelkező nyilatkozat érvénytelen, így a kiválasztott szervezetnek szánt juttatás elvész. Hogy a rendelkezés célhoz érhessen kérjük, hogy körültekintően járjanak el a nyilakozat kitöltésekor! A Magyarországi Református Egyház technikai száma: 0066 Kelenföldi Refomátus Gyülekezeti Alapítvány adószáma: Húsvéti istentiszteleti rend Ismerd meg az élet hatalmát! Kelenföldi Barokk Esték március 23. szombat 17:00 Johann Sebastian Bach - János passió u április 20. szombat 17:00 orgonaest mv. u május 25. szombat 17:00 Alföldy-Boruss Csilla - orgonaest u Június 15. szombat 17:00 kamaraest Kelenföldi Irodalmi Esték március 21. csütörtök 18:00 József Attila u április 18. csütörtök 18:00 Tamási Áron u május 16. csütörtök 18:00 Gárdonyi Géza Életre Keltett Történelem április 25. csütörtök 18:00 Az északi Oroszlán (II. Gusztáv Adolf) u május 23. csütörtök 18:00 Emberöltőnyi háború (Richelieu) március 24. virágvasárnap 9:00 istentisztelet Ft. Takaró Károly 10:30 istentisztelet Ft. Takaró Károly március 25. hétfő 18:30 evangélizáció Ft. Takaró Károly Az ember teremtésének rendkívüliségei március 26. kedd 18:30 evangélizáció Ft. Takaró Károly Antropológia a redeltetéshez március 27. szerda 18:30 evangélizáció Ft. Takaró Károly Az ember építettsége és a lélek eredete március 28. csütörtök 18:30 evangélizáció Ft. Takaró Károly A bűn misztériuma, metafizikája, következményei március 29. nagypéntek 10:30 úrv.istentisztelet Nt. Mikola Borbála A megváltás speciális útja 18:30 úrv.istentisztelet Ft. Takaró Károly Miért választotta Isten ezt az utat? március 31. húsvét vasárnap 9:00 úrv.istentisztelet Ft. Takaró Károly Az idegenkezű munka legyőzetik! Feltámadás 11:00 úrv.istentisztelet Ft. Takaró Károly Az Igaz Egyház és a Hamis Egyház harca 17:00 úrv.istentisztelet Nt. Mikola Borbála április 1. húsvét hétfő 10:30 úrv.istentisztelet Nt. Mikola Borbála du. házi úrvacsorák Budapest-Kelenföldi Református Egyházközség Budapest, Október 23. u. 5. tel/fax: banksz.szám:

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése 13. Bûnbánati imádságok Advent 1. vasárnapja Istenem! Méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem. De légy

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

Nagy öröm. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8).

Nagy öröm. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8). Nagy öröm Lectio: ApCsel 8,1-25. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8). Fülöp Samáriában hirdette a Messiást. Jézusról tett bizonyságot, a Szabadítóról. Az ember mindig kapcsolatban kellene,

Részletesebben

Drága Gyülekezet! 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet. 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki

Drága Gyülekezet! 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet. 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban. 4 Mert

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor NAGYSZOMBAT AZ ÚR AKARATA SZERINT Ézs 53, 9-12 És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után: pedig nem cselekedett hamisságot,

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS Alapige: Malakiás 2,13-16 És ezt is cselekszitek: betöltitek az Úr oltárát könnyhullatással, sírással

Részletesebben

AZ ÚRVACSORA SÁKRAMENTUMA

AZ ÚRVACSORA SÁKRAMENTUMA AZ ÚRVACSORA SÁKRAMENTUMA A) ÚRVACSORAI ISTENTISZTELET Az úrnap délelõtti istentiszteleten kívül egyéb alkalmak is lehetnek az úrvacsorával élésre. (Gyülekezeti nap, evangélizációk, konferenciák záró alkalma,

Részletesebben

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília Újpest-Belsőváros 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja Juhász Emília TANÉVZÁRÓ Alapige (textus): Ef 6,1-4; 6,10 Olvasandó (lectio): Péld 3,1-18 Heidelbergi Káté*: XXI. ÚRNAP (*Olvasható a szolgálat végén)

Részletesebben

Csak az Isten kegyelme segíthet

Csak az Isten kegyelme segíthet Csak az Isten kegyelme segíthet Lectio: Ef 2,1-13 Textus: Ef 2,4-10 Kedves Testvéreim! Róm 1,18-ban ezt olvassuk: Mert nyilván van az Istennek haragja mennyekből, az embereknek minden hitetlensége és hamissága

Részletesebben

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 24. ÁLDÁSOK az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 1. Az Úr a te kősziklád, várad és megmentőd, benne lelj oltalmat. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére. Zsolt

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

CSELEKEDJ! Bevezetés. 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála,

CSELEKEDJ! Bevezetés. 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, CSELEKEDJ! 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, hogy eltékozolja a vagyonát. 2 Ezért előhívatta, és így szólt hozzá: Mit hallok rólad? Adj

Részletesebben

1. A vasárnapi istentisztelet 2. A mindennapi istentisztelet

1. A vasárnapi istentisztelet 2. A mindennapi istentisztelet XVI. liturgikus rendek kottával 1. A vasárnapi istentisztelet 2. A mindennapi istentisztelet 1. A vasárnapi istentisztelet a vasárnapi istentisztelet liturgikus rendjének. használati módja szerint a lelkész

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

yymár meglévő csoport számára:

yymár meglévő csoport számára: 1. HÉT: FILIPPI 1,1 11 Tényleg Krisztushoz tartozom? Kezdjük a beszélgetést azzal, hogy feltesszük valamelyiket a következő kérdések közül a csoportnak: yykezdő csoport számára: Mi indított arra, hogy

Részletesebben

Bizonyára, ha még embereknek igyekeznék tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék!

Bizonyára, ha még embereknek igyekeznék tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék! 2014. december 31. Mandabokor Óévi Istentisztelet 1 Kérve kérlek az Isten és a Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat; az ő eljövetelére és országára kérlek: 2 hirdesd az igét, állj

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL Az Avas-Déli Református Gyülekezet kiadványa 2015. Május "Az utolsó napokban, így szól az Isten, kitöltök Lelkemből minden halandóra. ApCsel 2, 17. ÁLDOTT PÜNKÖSDI ÜNNEPEKET

Részletesebben

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből.

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből. Pasarét, 2013. november 10. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza AZ ÚR SZABADÍTÁSA Lekció: Zsoltár 107,1-16 Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította

Részletesebben

Drága megváltott Gyülekezet!

Drága megváltott Gyülekezet! 2015. április 3. Nyíregyháza, Mandabokor Nagypénteki Istentisztelet 14 Mert a Krisztus szeretete szorongat minket, mivel azt tartjuk, hogy ha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt; 15 és azért

Részletesebben

Megtanulni megbocsátani

Megtanulni megbocsátani Megtanulni megbocsátani ADUNARE Megtanulni megbocsátani. Megtanulni megbocsátani az egyik legfontosabb lecke a keresztény életünkben. A megbocsátásról tanulhatunk az egész Biblián keresztül. Amikor megbocsátunk

Részletesebben

Csorda pásztorok midőn Betlehemben /: csordát őriztek éjjel a mezőben. :/ Isten angyali jövének melléjük, /: Nagy félelemmel telik meg ő szívük.

Csorda pásztorok midőn Betlehemben /: csordát őriztek éjjel a mezőben. :/ Isten angyali jövének melléjük, /: Nagy félelemmel telik meg ő szívük. Betlehemes játék 2. Vezető: /csenget/ Gyerekek! Bejöhetnek a betlehemesek? Gyerekek: Igen!!! Mind: Adjon az Úristen szerencsés jó estét, A kicsi Jézuska neve dicsértessék. Eljöttünk, eljöttünk, Róla jó

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27.

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27. 4. tanulmány Boldog és hálás július 21 27. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 12:2; 1Korinthus 13; Galata 5:19-23; 1Thesszalonika 1:1-10; 1Timóteus 1:15 Hálát adunk az Istennek mindenkor mindnyájatokért,

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Pasarét, 2013. június 27. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Alapige: Malakiás 1,6a A fiú tiszteli atyját, a szolga is az ő urát. És ha én atya

Részletesebben

TORNYOSPÁLCAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÁLDÁS REFORMÁTUS DIAKÓNIAI KÖZPONT IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA PROGRAMFÜZET 2015/5. SZÁM

TORNYOSPÁLCAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÁLDÁS REFORMÁTUS DIAKÓNIAI KÖZPONT IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA PROGRAMFÜZET 2015/5. SZÁM 19.hét május4-8. Május hónap - tervezett programok Hétfő Anyáknapi köszöntő Mónika,Flórián Kedd Egészségmegőrző nap Györgyi,Gotthárd Szerda Piac Ívett,Frida Csütörtök Kéz és körömápolás Gizella,Bendegúz

Részletesebben

Maradjunk meg a saját erősségünkben!

Maradjunk meg a saját erősségünkben! Maradjunk meg a saját erősségünkben! Pál apostol ezt írja a rómaiaknak: Mert tudjuk, hogy az egész teremtett világ, egyetemben fohászkodik és nyög mind idáig. (Rm. 8, 22) E szavak közel kétezer éve hangoztak

Részletesebben

AZ AJÁNDÉK. Alapige: 2. Korinthus 9,15 Hála legyen Istennek az Ő kimondhatatlan ajándékáért!

AZ AJÁNDÉK. Alapige: 2. Korinthus 9,15 Hála legyen Istennek az Ő kimondhatatlan ajándékáért! Pasarét, 2012. december 25. (karácsony) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza AZ AJÁNDÉK Lekció: Máté 2,1-12 Alapige: 2. Korinthus 9,15 Hála legyen Istennek az Ő kimondhatatlan ajándékáért! Imádkozzunk! Mennyei

Részletesebben

Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14.

Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14. Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14. Most akkor a korinthusiak úrvacsoráznak, vagy nem úrvacsoráznak? Összegyűlnek, az Úr vacsorájára, de Pál mégis azt mondja:

Részletesebben

Isten felméri Ábrahám szeretetét

Isten felméri Ábrahám szeretetét A Biblia gyermekeknek bemutatja Isten felméri Ábrahám szeretetét Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : M. Maillot és Tammy S. Franciáról fordította : Helga Himer Kiadta :

Részletesebben

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA. * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja.

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA. * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. 1 HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. MEGHÍVÁS A lelkész az Úr asztala mögött áll. Krisztus,

Részletesebben

Tanuljunk imádkozni ADUNARE

Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni. Imádkozni tanulni olyasvalami ami örömet hoz az életünkbe és Istennek is tetsző. Az egyik legfontosabb lecke amelyet megtanulhatunk az az hogy hogyan imádkozzunk,

Részletesebben

Megszentelte a 7. napot: Mit jelent ez? Mire mondjuk azt, hogy szent?

Megszentelte a 7. napot: Mit jelent ez? Mire mondjuk azt, hogy szent? Suhai György 1. oldal 2000.11.24. Gen. 2:1-3. A szombatnap elrendelése Fő kérdés: Mire adta nekünk Isten a nyugodalom napját? Hogyan élhetünk vele helyesen? Az itt leírtak tulajdonképpen egy, a nyugodalom

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

Lelkészbeiktatás Piskitelepen

Lelkészbeiktatás Piskitelepen Lelkészbeiktatás Piskitelepen 2016. 11. 22. Munkálkodjon ki-ki a maga helyén Lelkészbeiktatás Piskitelepen Szórványvidéken, a szívós kitartásba kövesedett küzdelemben edzett harangok szebben szólnak. Kiváltképpen

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

Tanítás a gyülekezetről

Tanítás a gyülekezetről Tanítás a gyülekezetről ADUNARE Tanítás a gyülekezetről. A keresztény élet egyik legfontosabb leckéje a gyülekezetről való tanulás. Isten mindíg az Ő gyülekezetét használja arra hogy a földön véghezvigye

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek.

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2014/5 Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. (Róm 6,13) Felnőttként konfirmáltak: Első sor (balról jobbra): Pécskay-Seress

Részletesebben

Pozitív intézményi légkör

Pozitív intézményi légkör Pozitív intézményi légkör Mitől más a keresztyén iskola? Írjon le három dolgot, amely ön szerint megkülönbözteti a keresztyén iskolákat más iskoláktól! Ossza meg gondolatait az ön mellett ülővel. A keresztyén

Részletesebben

MAGVETÉS. Legyen minden napunk Karácsony! A Ramocsaházi Református Egyházközség kiadványa. 2014. december

MAGVETÉS. Legyen minden napunk Karácsony! A Ramocsaházi Református Egyházközség kiadványa. 2014. december MAGVETÉS A Ramocsaházi Református Egyházközség kiadványa 2014. december Legyen minden napunk Karácsony! Sokan megmosolyogják a gyermekeket, akik őszinte tekintettel kérik: bárcsak ma is karácsony lenne!

Részletesebben

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Pasarét, 2011. szeptember 4. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Alapige: 1Sámuel 26,23-25 Az Úr mindenkinek megfizet a maga igazsága és hűsége szerint, mert

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ. Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 3. évfolyam 1. szám

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ. Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 3. évfolyam 1. szám IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 3. évfolyam 1. szám Adjatok hálát az ÚRnak, hívjátok segítségül nevét, hirdessétek tetteit a népek közt! 1Krón. 16,8 Kedves Testvérem!

Részletesebben

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

Jézus az ég és a föld Teremtője

Jézus az ég és a föld Teremtője 1. tanulmány december 29 január 4. Jézus az ég és a föld Teremtője SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 1:1; Zsoltár 19:2-4; János 1:1-3, 14; 2:7-11; Kolossé 1:15-16; Zsidók 11:3 Kezdetben teremté

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Könnyelműen vagy felelősségteljesen a hétköznapokban?

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Könnyelműen vagy felelősségteljesen a hétköznapokban? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Könnyelműen vagy felelősségteljesen a hétköznapokban? Életidőnk Nagy, meghatározó döntéseink emlékszünk-e rájuk? Nagy, meghatározó

Részletesebben

Jézus, a tanítómester

Jézus, a tanítómester 9. tanulmány Jézus, a tanítómester május 23 29. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 6:5; Lukács 4:31-37; 6:20-49; 8:19-21, 22-25; 10:25-37 Mindenkit ámulatba ejtett tanítása, mert szavának ereje

Részletesebben

ADVENT ESTI DICSÉRET

ADVENT ESTI DICSÉRET ADVENT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Megszánva árva népedet, hogy

Részletesebben

JÁNOS 6,38. Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember. A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013.

JÁNOS 6,38. Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember. A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013. H A R A N G S Z Ó Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember A L S Ó V Á R O S I A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013. szeptember Mert nem azért szálltam alá a mennybõl, hogy

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

A gyarapodás üzenete 3. rész

A gyarapodás üzenete 3. rész Beszéltünk Istennek a megalapozott rendjéről, Isten feddéséről, ami lerontja a hamis tanításokat. Isten Igéje mindig a javadra van. Meg kell formálni az anyagi életünket Isten Igéjével. Krisztus Testének

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org 2012

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

ISTEN TETTEI ÉS A MI TETTEINK

ISTEN TETTEI ÉS A MI TETTEINK Pasarét, 2014. július 20. (vasárnap este) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Cseri Kálmán ISTEN TETTEI ÉS A MI TETTEINK Alapige: Róma 1,1-7 Pál, Krisztus Jézus szolgája, elhívott apostol, akit az Isten

Részletesebben

boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17)

boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17) BOLDOGMONDÁSOK boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17) Boldog ember az, a ki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók

Részletesebben

Pál származása és elhívása

Pál származása és elhívása 11. tanulmány Szeptember 5 11. Pál származása és elhívása SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Apostolok cselekedetei 9:1-22; 26:18; 1Korinthus 15:10; Galata 2:1-17; Filippi 3:6 De az Úr azt mondta neki:

Részletesebben

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem jelenthetett komolyabb problémát az, hogy megértesse

Részletesebben

ISTEN IGAZI CSODÁJA. Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 2Királyok 4,1-7

ISTEN IGAZI CSODÁJA. Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 2Királyok 4,1-7 Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTEN IGAZI CSODÁJA Lekció: 2Királyok 4,1-7 Alapige: 2Királyok 4,1-2 Egyszer egy prófétatanítvány felesége így kiáltott

Részletesebben

Textus: Péld. 14.17, 14.29, 17.14, 19.19, 29.8, 25.28, 16.32, 15.1, 19.11, 10.12, 17.9, 25.21-22 Harag - önuralom

Textus: Péld. 14.17, 14.29, 17.14, 19.19, 29.8, 25.28, 16.32, 15.1, 19.11, 10.12, 17.9, 25.21-22 Harag - önuralom Lekció: Ef. 4.17-32 2013. ápr. 14. Gazdagrét Textus: Péld. 14.17, 14.29, 17.14, 19.19, 29.8, 25.28, 16.32, 15.1, 19.11, 10.12, 17.9, 25.21-22 Harag - önuralom Minél többet hallunk a bölcsességről, annál

Részletesebben

NYILVÁNVALÓ SZERETET

NYILVÁNVALÓ SZERETET Pasarét, 2015. december 25. (péntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza NYILVÁNVALÓ SZERETET Énekek: 182; 321,1-3. 4. 6-7; 447 Lekció: Lukács 2,1-14 Alapige: 1János 4,9-10 Azáltal lett nyilvánvalóvá

Részletesebben

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések?

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések? A Biblia üzenete Mindennek rendelt ideje van és ideje van az ég alatt minden akaratnak. Prédikátor könyve 3:1 Terveink szerint Üzleti terv, hiteltörlesztési terv, munkaterv, fejlődési terv. Ismerősek a

Részletesebben

Péter és az ima hatalma

Péter és az ima hatalma A Biblia gyermekeknek bemutatja Péter és az ima hatalma Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Ruth Klassen 60/57. Történet www.m1914.org Bible for

Részletesebben

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET!

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Pasarét, 2012. augusztus 30. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Alapige: 1János 4,1 Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket,

Részletesebben

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50 Újpest-Belsőváros 2008. 09. 07. Juhász Emília TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS Alapige (textus): Mk 6,50 Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52 Ezután azonnal megparancsolta tanítványainak, hogy szálljanak hajóba, és menjenek

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

AZ ÚR TÚLÁRADÓ KEGYELME

AZ ÚR TÚLÁRADÓ KEGYELME Pasarét, 2014. július 20. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Földvári Tibor AZ ÚR TÚLÁRADÓ KEGYELME Lekció: Zsidók 3,7-19 Alapige: 4 Mózes 15,1-7 Azután így szólt az ÚR Mózeshez: Szólj Izráel

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

8. A SZÜLŐ A SZOLGÁLATRA NEVELŐ

8. A SZÜLŐ A SZOLGÁLATRA NEVELŐ Kezdés 8. A SZÜLŐ A SZOLGÁLATRA NEVELŐ Olyannyira fontos téma a szolgálatra nevelés, hogy talán ezzel kellett volna kezdeni az egész sorozatot. A szolgálat az egyik leghatékonyabb gyógyír a mai tévútra

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

A tudatosság és a fal

A tudatosság és a fal A tudatosság és a fal Valami nem stimmel a világgal: háborúk, szenvedések, önzés vesz körül bennünket, mikor Jézus azt mondja, hogy az Isten országa közöttetek van. (Lk 17,21) Hol van ez az ország Uram?

Részletesebben

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT 1 Az 1. olvasmány után A 2. olvasmány után A 3. olvasmány után: Mózes éneke (a kórus énekli) A 4. olvasmány után 2 Az 5. olvasmány után Alleluja

Részletesebben

A ránk következő két hétben is gondoljunk imádságban a szabadulni vágyókra a Misszióban.

A ránk következő két hétben is gondoljunk imádságban a szabadulni vágyókra a Misszióban. Március 8. (hétfő) Adjuk hálát azokért a nőkért, asszonyokért, lányokért, akik ott vannak életünkben, és sok tekintetben Imádkozzunk, hogy Istenünk kezében azokká formálódhassanak, akiknek Urunk őket elképzelte,

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

Legyenek eggyé kezedben

Legyenek eggyé kezedben Legyenek eggyé kezedben EGYETEMES IMAHÉT ÖKUMENIKUS ZÁRÓ ALKALMA KITEKINTÉSSEL A BIBLIA ÉVÉRE 2009. január 25. vasárnap - 15. 30 tól a gyülekezés alatt a Miskolc - Belvárosi Evangélikus Egyházközség In

Részletesebben