A-D103-nx02 Buddhista etika és vallástudomány 3. (Etika) / Végh József. A szerzetesek és a gyakorlók élete 1. Buddhista szertartások és ünnepek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A-D103-nx02 Buddhista etika és vallástudomány 3. (Etika) / Végh József. A szerzetesek és a gyakorlók élete 1. Buddhista szertartások és ünnepek"

Átírás

1 A szerzetesek és a gyakorlók élete 1. Buddhista szertartások és ünnepek 1. A szertartás fogalma Antropológia, nyugati egyházi szempontok szerint: 1.1 Rítus: egy közösség által elfogadott és szabályozott, ismétlõdõ, többnyire szertartásos cselekményekkel, mozdulatokkal, szöveggel kísért, bizonyos esetekben meghatározott tárgyakkal végzett, mágikus és/vagy vallásos célú szokáscselekmény. Hagyományosan a közösség meghatározza a szokáscselekmény helyét, idejét és körülményeit is. (BH 2005). A rítus, a szertartás célja, hogy a vallási élményt ismételten megtapasztalni akaró közösség, szabályozott keretekben, biztosan, biztonságos körülmények között élhesse át az adott közösséget életrehívó, fenntartó vallási tapasztalatot. (Ninian Smart nyomán) A rítusok a kulturális antropológia szempontjából csoportosíthatók a) alkalom szerint (ilyenek az ún. átmeneti rítusok: keresztelõ, legényavatás, lakodalom vagy a kalendáriumi rítusok: újév, Szent Iván-nap); b) a rituális cselekmény célja (pl. termékenység-, egészségvarázslás); formája (pl. köszöntõ, színjátékszerû népszokás, alakoskodás); c) a hozzá kapcsolódó szokáscselekmény szerint (pl. füstölés, zajkeltés, körüljárás); d) valamint a bennük szereplõ õsi elemek szerint. Ezek az õsi elemek különösen a tisztító jellegû (katartikus) rítusokban naptári ünnepekhez vagy az emberélet fordulóihoz kapcsolódnak a tûz, a füst, a víz, a zöld ág, a vesszõ tisztító, egészségvarázsló és gyógyító erejébe vetett hit alapján. A vízzel való cselekvés módja lehet a locsolás, a mosdás, a fürdés, idõpontjai közül fontos például a húsvéti ünnepkör. Az emberélet fordulóinál lényeges az elsõ fürdetés és az utolsó, a halott lemosása. A tûz gyújtásának és átugrálásának legfõbb ideje a nyári napforduló tája, például Szent Iván napja (jún. 24.), de hasonló rítussal jelölik az emberélet fordulóit is (pl. a lakodalomban). Az egészségvarázsló vesszõzésre példa az aprószentek napi korbácsolás. A lármázás, a zajkeltés egyebek közt szilveszterkor a gonosz, rossz szellemek elûzésére szolgál. (BH 2005 alapján) e) Megkülönböztethetõ a rítus aszerint, hogy 1) egyénileg vagy 2) közösségben, ill. a közösség képviseletében hajtják-e végre, s hogy 3) ki a rítust végrehajtó személy (pl. a közösség által a rítus végrehajtására kiválasztott személy lehet a sámán, máskor azonban bárki a közösség tagjai közül) Buddhista rítusok közül a) egyéni szertartások: felajánlás, esküvő, meghalás, temetés, meditáció. b) közösségi szertartások: menedékvétel, meditáció, felajánlás, temetés, nyolc fogadalom (uposattha), szerzetesi fogadalmak; szobrok, szentélyek, templomok, sztúpák felszentelése A rítus kifejezést a néprajztudomány, ill. az antropológia a vallási szóhasználatból vette át Keresztény egyházi (vallási) értelemben a rítus jelképes istentiszteleti cselekvés, amely az egyén és vallásos közössége, ill. egyháza viszonyát szabályozza. Az a) életkori és életmódbeli rítusok (keresztelõ [keresztség], bérmálás [konfirmálás], házasság, temetés) mellett szûkebb körre tartoznak a b) felszentelések és a fogadalomtételek. A vallásos emberek legszélesebb körét érintik a c) liturgikus rítusok (szertartásrendek), melyeknek több családja van az egyes felekezeteken belül és azok között.( BH 2005 alapján) 2. Rítusok, szertartások Buddha hagyományvonalain 2.1 Hínajána (közelebbről: théraváda) és a közös ünnepek, szertartások Leggyakoribb, legjellemzőbb szertartások Lásd az ünnepnapok szerzetesi tevékenységeinél: upószatha, menedékvétel, felajánlások stb. A paritta (szingaléz pirit) a páli/szanszkrit pari+tra védelem szóból ered. Egy olyan szertartásra utal, amelyen Buddha szavainak a recitációjával űzték el a gonoszt és a szerencsétlenséget. Az erre a célra összegyűjtött Buddha beszédek a következők: Csatubhánavárapáli vagy más néven Piruvánapotvahanse. A gyűjtemény huszonkilenc szuttát tartalmaz, ezeket parittáknak nevezik. Ezek közül a legfontosabbakat nagy-parittáknak mondják. Ezek a következők: Drágakő szutta (Ratana szutta), Az együttérzés szuttája (Mettá szutta), a Nagy áldás (Mahámangala szutta). Ezeket a szuttákat mind egyénileg, mind közösségileg előadták, recitálták. Alkalmat is szolgáltathatott hozzá bármilyen esemény, nagy ünnep, családi szerencse vagy szerencsétlenség. A szútrák nagy része szanszkrit 1

2 változatban is megtalálható! (Magyarul Porosz Tibor fordításában olvashatóak, Rövid szövegek, TKBF (=Khuddakapátha) Théraváda ünnepek Egy buddhista közösség életében számtalan jeles nap van egy évben, ami a Vészakh ünneppel kezdődik, a májusi telihold éjszakája, Buddha születésének és megvilágosodásának az ünnepével, és halálának az emléknapjával mindegyik, nemcsak théraváda hagyományban a legfőbb ünnep, bár a kínai, tibeti, japán naptár nem innen számolja az évkör kezdetét. Ezeken a napokon a világi hívők meglátogatják a közeli templomokat, szentélyeket, ételeket ajánlanak fel a szerzeteseknek és a közösségnek, arra napra, vagy hosszabb időre leteszik az öt fogadalmat, többen a nyolcat, és meghallgatnak egy dharma-beszédet. Délután ételt osztanak a szegények között, este csatlakoznak a sztúpa/ sztúpák körül zajló szertartásokhoz, ami a sztúpa háromszori megkerülésével kezdődik, tisztelettel Buddha, Dharma és a Közösség iránt. A nap esti recitációkkal, tanítással és meditációval zárul Általános buddhista kalendárium (Különböző földrajzi és nemzetiségi szokások miatt ez a naptár sokféle helyi buddhista ünneppel egészül ki!) Buddhista Újév A vészakhoz kapcsolódóan, ám hogy azzal mégse keveredjen, három nappal az áprilisi telihold után ünneplik. (A mahájána országokban ez az első hónap teliholdja a nyugati naptár szerint a januári telihold első napjára esik. Kínában, Koreában, Vietnámban a helyi szokásokhoz alkalmazkodva egykét héttel később, január és február fordulóján ünneplik. Tibetben pedig még ennél is később, február közepén, végén!) Vészakh vagy Viszákha felajánlás ("Buddha napja") Vészakh vagy Viszákha felajánlás Buddha hagyományos születésnapja. A viszákha púdzsa a Buddha születésnapján tett felajánlást jelenti. Ez a legnagyobb buddhista ünnep az évben, mivel Buddha születéséről, haláláról és megvilágosodásáról egyszerre emlékeznek. A vészakh név az indiai kalendáriumban már a védikus idők óta ennek a hónapnak a neve, indiai szokás szerint természetszerűleg nevezték el a telihold napi ünnepet a hónapró, bár ez néha a holdciklusok miatt, a nyugati naptár szerint júniusra is eshet A magha felajánlás napja (A közösség /szangha/ napja) A harmadik holdhónap (március) teliholdja. Ezen a napon Buddha életének egy fontos eseményéről emlékeznek meg. Benáreszből, az első Őzparkban tartott elvonulás után, Buddha Rádzsagahába ment, ahol Buddha 1250 megvilágosodott tanítványa volt, akik azért tértek be vándorlásukból, hogy tiszteletüket tegyék Buddha előtt. A Véluvana kolostorban gyűltek össze, Száriputta és Mógallána, Buddha két fő tanítványának a vezetésével. Az ő gyülekezetüket négyesnek mondták, mert négy tényező hozta őket össze: 1) mindannyian arhatok, 2) mindannyiukat maga Buddha avatta szerzetessé, 3) bármiféle külön hívás nélkül gyűltek össze, 4) Magha hónap teliholdján Az aszalha felajánlás napja (Dhamma nap) Az aszalha felajánlást Buddha tiszteletére teszik a nyolcadik hónap (kb. július) teliholdján. Ezen a napon Buddha első, Őzparkban tartott tanítására emlékeznek, amikor Sákjamuni először forgatta meg a tan kerekét (Dhammacsakka pavattana szutta) az öt aszkétának, s akik közül Kóndannya, a legidősebb elérte a megvilágosodás első fokát, a folyamba lépettek tisztaságát Upószattha nap (Az önvizsgálat napja ) Minden hónapban négy napot tartanak a théraváda országokban a hold ciklusával összhangban alkalmasnak az önvizsgálatra: a teli- és újholdak napját, valamint a holdnegyedek napjait. Srí Lankán Pója napnak nevezik. 2

3 Az upószattha napokon a szerzetesek (és az arra a napra szerzetessé lett világiak) megújítják a dhamma gyakorlatukat. A szerzetesek számára ezek a napok az elmélyültebb meditációt jelentik, ezen napon a legtöbb kolostorban nem végeznek fizikai munkát (pl. kolostori épületek javítása). Újholdkor és teliholdkor a szerzetesi szabályokat (Pátimókkha) recitálják. A világiak pedig leteszik a nyolc fogadalmat. (Részletesen lásd a mahájána szertartásoknál!) Ezzel mintegy feltöltik a gyakorlásukat, megerősítik a tanítás iránti elkötelezettségüket. Ezt tehetik otthon is, de többnyire felkeresik a közeli kolostorok egyikét, hogy dharma tanításban részesülhessenek, felajánlásokat tehessenek a szerzetesi közösség számára, és többnyire a szerzetesekkel maradnak késő estig meditálni. Ha valakinek nincs lehetősége meglátogani egy kolostort, akkor otthon magában gyakorolva is érezheti az ezen a napon, abban az órában gyakorló théraváda követő emberek közösségét. A megfelelő napok számítása ősi módszerekkel történik, ezért nem mindig esnek pontosan egybe a csillagászati dátumokkal, ezen felül egyes közösségek gyakran követnek a saját hagyományaikban ettől egy kicsit eltérő évszámítást. Az év folyamán több upószattha nap nagy ünnepekkel esik egybe: magha felajánlás, Vészakh, aszalha felajánlás, pavarana nap, Ánápánaszati nap. Vö.: Mulupószatha szutta (AN III.70) Beszéd az upószatha alapjairól Upószatha szutta (AN VIII.41) Az upószatha beszéde Viszákhuposzatha szutta (AN VIII.43) Beszéd a Vészakh ünnepi upószatháról Szakka szutta (AN X.46) Beszéd a Szakka nemzetséghez (az upószatháról) Irodalom: Nyánavara szerzetes kérdései az upószatháról; Lay Buddhist Practice, by Bhikkhu Khantipalo (BPS Wheel Publication No. 206); 2006 upószatha napjai (a Metta Forest kolostor, Thaiföld szerint) Első Telinegyed Hold Utolsó Újhold Első negyed negyed január február 6 13 Magha púdzsa március április május 5 12 Viszákha púdzsa június július 3 10 Aszalha púdzsa augusztus szeptember október 7 Pavarana nap november 5 Ánápánaszati nap december * 28* 3

4 2006 upószatha napjai (a Metta Forest kolostor, Thaiföld szerint) Teli- Hold Utolsó Első Teli- Újhold negyed negyed Hold január február * 25* március 3 Magha púdzsa április * 25* május Viszákha púdzsa június 8 15* 23* 29 július Aszalha púdzsa augusztus szeptember október Pavarana nap november Ánápánaszati nap december * * A csillaggal jelölt napok a mahájána kolostori számítást egy nappal később követik Pavarana nap és kathina felajánlás Ez a nap jelzi az általában három hónapos esős évszak (vassza) végét. A következő hónapban tartják a kathina szertartást, amikor a világi hívők azért gyűlnek össze, hogy a szerzetesek ruháihoz szükséges anyagot és egyéb, a közösség számára hasznos dolgot felajánljanak. A kathina szartartás, avagy a Csuha felajánlás szertartása a pavarana nap utáni hónap bármelyik napján tartható Ánápánaszati nap Az esős évszak végén Buddha megindult azon, milyen elszántan gyakoroltak az összegyűlt szerzetesek az elvonulás alatt, és arra bátorította őket, hogy hosszabbítsák meg még egy hónappal az elvonulásukat. Az így négy hónaposra nyúlt elvonulás végén, teliholdkor mondta el nekik a légzés tudatosításáról szóló tanítást (Ánápánaszati szutta, MN 118) Abhidhamma nap A burmai szerzetesi naptárban ezt a napot annak emlékére jelölték ki, hogy Buddha egy alkalommal meglátogatta anyját a Tusita égben, és abhidhamma tanításokat adott neki. Erről a burmai holdhónap számítás szerinti 7. hónap teliholdján emlékeznek meg. Mivel náluk az év kb. áprilisban kezdődik, ez többnyire októberre esik Szongkran ünnep Thaiföldön április középső napjaiban ünneplik. A világiak kitakarítják, megtisztítják házaikat, Kimossák a ruháikat, és két három napig illatos vizeket hintenek a szerzetesekre, újoncokra. A folyók partján gyűlnek össze, és halakat engednek vissza a folyóba. Ezeket az ebben az időszakban kiszáradó kisebb tavakból mentették korábban ki. Ilyenkor egymást is összefröcskölik, s mikorra már mindenki jól elázott, csónakversenyeket rendeznek Loj Krathong ( A sodródó csészék ünnepe ) A Kathina szertartás ünnepe után, amikor a folyók áradnak, veszi kezdetét Thaiföldön a Loj Krathong ünnep, a thai naptár szerinti 12. hónap teliholdján. Az emberek levelekből készült, virággal feldíszített kis csónakokat bocsájtanak gyertyákkal és füstölőkkel a vízre. Ezzel, úgy gondolják 4

5 megszabadulhatnak a rossz szerencsétől. Eredetileg ez a szertartás Buddha Namada folyó parti lábnyomait tisztelte meg Indiában A szántás ünnepe Májusban, újhold és telihold között két fehér ökröt fognak egy aranyszínű eke elé, amit négy fehérbe öltözött lány követ, és rizsmagokat szórnak egy arany és egy ezüstszínű kosárból a barázdába. Ez arról emlékezik meg, amikor Buddha még csak hét éves volt, s először ment ki apjával a földekre a szántást megnézni. Az ünneppel valójában mégis megvilágosodásának első pillanatára emlékeznek Elefánt ünnep Thaiföldön november utolsó szombatján tartják az elefánt-ünnepet. Buddha egyszer megszelídített egy vad elefántot. Ezen a napon az idősebb gyakorlók és a fiatalabb gyakorlók barátságát is ünneplik A Fog ünnepe Srí Lanka Kandy nevű városában van Buddha fogának a temploma. Valójában magát az ereklyét sohasem látni, egy kosár belsejében őrzik. Ezt a kosarat egyszer, augusztusban, teliholdkor körbehordozzák Ulambana ( Az ősök napjai ) A mahájána hagyományvonalak országaiban a 8. holdhónap első felében tartják ezeket a megemlékezéseket. A hiedelmek szerint ilyenkor megnyílnak a pokol kapui, és teliholdig meglátogathatják rokonaikat a szenvedő lelkek. Ételeket ajánlanak fel nekik, annak reményében, hogy mihamarabb megszabaduljanak majd a szenvedéseiktől. Ez az ünnep több théraváda országban is ismert: Kambodzsa, Laosz, Vietnam. Japánban ez megfelel az Obon ünnepnek, amely július 13-án kezdődik, és három napig tart, ott úgy mondják, ezekben a napokban egyesülnek a család élő tagjai a már elhunyt ősökkel Avalókitésvara születésnapja (Kuan-jin) Az Avalókitésvarában megtestesülő bódhiszattva eszmény ünnepe. Tibetben és Kínában az együttérző szeretet tökéletes cselekedetét megtestesítő Avalókitésvara ünnepét március teliholdján ünneplik. Források: Kalupahana Temetési szertartás Srí Lankán Mindegyik buddhista irányzat úgy tartja, hogy a halál pillanatában minden, ebben az életben és korábban felhalmozott cselekedet aktiválódik, hiszen a továbblétesülés léte és / vagy minősége a tét. Mivel a korai filozófiai iskolák nagy része, ( hínajána) nem fogadta el a köztes lét (antarbháva, bardo) fogalmát, számukra az összetett jelenségek széthullásával már kezdetét is veszi a továbblétesülés. Ezen irányzatok közül ma már csak a théravádát gyakorolják, amely a xviii-xix. században vált egyeduralkodóvá Srí Lankán. A temetésen tehát az elsődleges meditációs téma, Sákjamuni utolsó szavaival összhangban, az összetett jelenségek mulandósága. Ezt a jól ismert verset kórusban mondják a hamvasztás előtt. ( ) A temetési szertartásnak ezt a részét a halott ruháinak a felajánlásá -nak (mataka-vasztra-púdzsá) hívják. A szerzetesek összegyűlnek a halottasháznál, vagy a temetőben. Az egyik szerzetes vezényletével a résztvevők leteszik az ( ) öt fogadalmat. Ekkor jönnek Buddha verses utolsó szavai ( ): Aniccsá vata szankhárá, uppádavajadhammino. Uppaddszitvá niruddzshanti tészan vúpaszamo szukho. Mind, ami összetett széthull, megszületik majd elpusztul, Létrejön, és elenyészik, elnyugvása a boldogság. 5

6 A hozzátartozók fehér szövetet ajánlanak fel a szerzeteseknek (panszukúla). Ezt csíkokra kell tépni, s abból varrni a csuhát, emlékezve a legkorábbi szerzetesek eredeti szokásaira, amikor is a levetett rongyokból állították össze ruháikat. A felajánlás után a hozzátartozók összeülnek egy gyékényen, a tiszteletadás testtartásában, és mindenki egy kis vizet önt egy tálcán lévő csészébe, ameddig az túl nem csordul. Közben a szerzetesek a Khuddakapátha gyűjtemény A falakon túli szuttát (Tirokuddhasutta) recitálják (Porosz 2002, 19-20). Unname udakan vattan jathá ninnan pavattati Evameva itó dinnan pétánam upakappati. Jathá várivahá púrá paripúrénti szágaram Evameva itó dinnan pétánam upakappati. (8-9.) Ahogy a víz fentről zúdul és a mély helyre lefolyik, éppen úgy az adomány itt eltávozottakat szolgál. Ahogy a telt folyómedrek teletöltik az óceánt, Éppen úgy az adomány itt eltávozottakat szolgál. Ezután megtörténik ( ) a hamvasztás. Ezután következik, általában három nappal a temetés után, de még azon a héten belül a hozzátartozókkal a halott otthonában tartott ( ) ima a halott érdemeiért (mataka-bana) követ. Ekkor rendszerint elhangzik egy, az alkalomhoz illő (1) dharmabeszéd, (2) amely végén egy közös recitálás során a szokásos módon felajánlják az érdemeket, (3) majd a résztvevők felajánlásai következnek, s legvégül (4) frissítőket szolgálnak fel (1) Három hónappal a halál időpontja után, a halottra emlékezve külön alamizsnát osztanak a szerzeteseknek (sanghika dána). Ezt később ezen a napon évente megismétlik, s mellé a (2) felajánlás a halott nevében (mataka dána) szertartást is elvégzik. Ugyanis hitük szerint, ha a hozzáztartozók alacsonyabb létformákba, pontosabban éhes szellemekként (péták) születtek volna újjá, akkor ebben az állapotban ők maguktól képtelenek lennének bármilyen felajánlást tenni, szertartást végezni. (Vö.: a Khuddakanikája Pétávatthu gyűjteményét, amely ezekről a szellemekről szóló történeteket tartalmaz.) A hagyomány szerint Buddha Falakon túli beszéde is egy ilyen alkalommal igyekezett segítséget nyújtani, ezért recitálják ezen a kiegészítő szertartáson is. (Forrás: Kariyawasam 1995, 43-46;) Csan / Zen A csan / zen buddhizmus gyakorlatcentrikusságában a théravádával rokon irányzatnak tekinthető, ám a filozófiai háttere a mahájána irányzatok közé. A temetési rítusokban pedig erős kínai hatást mutat. Ennek egyik oka, hogy Buddha tanítása mindig nyitott volt a gyakorlók, a hívők, a világi támogatók igényeire. Japánban a buddhizmus elterjedésével a 6. századtól tartanak buddhista temetéseket, világi emberek számára. Egy formai követelménynek kell eleget tenni: buddhista szerzetesnek kell lennie. A zenben a temetési szertartás olyan fontos, mint a megvilágosodás. Ezért is ragaszkodtak olyan sokáig ahhoz, hogy buddhista temetése csak buddhista szerzetesnek lehet. Így a zen temetési szertartások terjedése egyet jelentett a világiak felavatásával. Egy általános buddhista menedékvétel elég volt a temetési szertartáshoz, még a hívő életében. Nem kellett elköteleznie magát a csan/zen egyik irányzata mellett sem. Mivel a felavatások a feudális hierarchiában történtek, a világi hívők passzivitásával, manapság a zenben már nem ritka a posthumus szerzetessé avatás. Manapság azért is a zen szerzetesek veszik ki a részüket a leginkább az ilyen szertartásokból, mert a zen nyitottsága volt képes a leginkább alkalmazkodni a modern igényekhez. Maga a szertartás a szinte minden hagyományban közös nirvána szútra versének, és/vagy a szív szútra rövid szövegének a recitálásából és egy dharma-beszédből áll. Ebben a szótó zen mesterek leggyakrabban úgy beszélnek a halálról, hogy az sem nem alászállás a pokolba 6

7 (dzsigoku) sem nem felemelkedés valamiféle mennyországokba (tendo). Ez összhangban van a hagyományos (sintó), japán gondolkodással, mely szerint az ősök itt élnek közöttünk, a természet erőiben. Forrás: Theresa Hanley: Inquiry Report on Zen Buddhist Funeral Rituals. vagy Hagyományos kínai temetkezés A családi kapcsolatok Ha az apa halt meg, akkor Kínában a legidősebb fiú lép a helyébe, ő lesz a családfő. Ha a legidősebb fiú hunyt el, a sorban következő fiú már nem veheti át a helyét. Ez esetben a legidősebb fiú legdősebb fia, vagyis azon az ágon az unoka. Az ő tisztje és felelősége az ősökkel törődni, elrendezni a temetést A temetési szertartás Két fő hagyomány ismeretes (1) A negyvekilenc napig tartó, amelynek az első hét napja a legfontosabb. Ha a család úgy kívánja, mindegyik héten imádkoznak. Ha a család nagyon szegény, az első hét első három napján mindenképpen imádkoznak az elhunyt érdemeiért és szerencsés továbblétesüléséért, a szokások szerint az a legszerencsésebb, ha a szegény család is tud annyit adni a kolsotornak, hogy az első hét végig imával teljen. A temetési költségek megfizetése a lányok dolga. A családfőnek kell legalább az első, de illő a második imát is mondania. A temetést, vagy hamvasztást is a családfőnek kell vezetni, elkezdeni. (2) A második hagyományban csak tíz napig tart az imaszertartás. Az első napon egy kezdő szertartás, és általában három napos ciklusokban a folytatás, egészen a temetésig vagy hamvasztásig. Majd a legvégén, száz nap múlva egy záró imaszertartást tartanak. Ez már nem kötelező, a család anyagi helyzetétől is függ, hogy megengedheti-e magának. A negyvenkilenc napos szertartás kapcsolódik szorosan a mahájána buddhizmushoz, hiszen a köztes lét (antarábháva, bardo) szerint a két tövábblétesülés közötti periódusban törődik az elhunyt széthulló halmazaival. A szertartásra összpontosító tudatok, mintegy jelzőfény, segítik a tudatot megtalálni a továbblétesülés számára elérhető legkedvezőbb formáját. 2.2 A mahájána buddhizmus fő jellemzőjének tartják a szertartások elterjedését, gyarapodását a közösség életében. Sokan a szerzetes tanítók világiak felé tett gesztusának tartják, illetve mások azt hangsúlyozzák, hogy a világi, népi igények hívták életre azt a sokféle szertartást, amelyet a nyugati szemlélők a sok mahájána irányzat hínajánától megkülönböztető jellegzetességének tartanak. Holott a tháravádában is ugyanúgy vannak szertartások, sők a hatodik században lejegyzett, a buddha beszédek (szutták) jelentését magyarázó (atthakathá) magyarázatok már a Buddha életével kapcsolatos szertartásokat a korai mahájánával megtévesztően hasonló pompával írják le, pl. Buddha temetésén istenek sokasága van jelen, és mindenki a maga módján szebbnél szebb, és illatosnál illatosabb módon fejezi ki tiszteletét és megrendülését Sákjamuni Buddha földi maradványainál (buddhaszaríra) A legtöbb mahájána ünnepnek, szertartásnak van korai, ún. hínajána előzménye. Nyugati értelemben a meditáció gyakorlata és a szertartások összemosódnak. Ez a természetes velejárója a gyakorlat folyamán végzett imák, himnuszok, Buddha beszédek recitációjának, felajánlásoknak. Ezeket ráadásul naponta többször is elvégzi egy mahájána gyakorló, miközben a közösségekben végzett gyakorlást erősebbnek tartván az ilyen jellegű együttléteket is igénylik A mahájána legfőbb megkülönböztető jellemzője a bódhiszattva fogadalom, ennek letétele az egyik legtöbbet ismételt szertartás. A hagyományos ceremóniák, szokások, amelyek arra voltak hivatva, hogy összehangolják az egyénre és a közösségre szabott szabályok betartását egy ún. hétágú gyakorlatban (saptavidhá anuttara púdzsa) terjedtek el és váltak népszerűvé. Ezt a legtöbb 7

8 meditáció kezdetekor, sőt rendszeresen végzett tevékenység gyakorlattá nemesítése érdekében végezték Gyakori formula még a tiszteletadás (vandaná) nagy mesterek, illetve az őket megtestesítő jelképek előtt, illetve a sztúpák és egyéb emlékhelyek háromszoros megkerülése, valamint a hódolatadáskor, fogadalmakkor végzett leborulások önálló gyakorlatként végzett formája. Szinte mindig valamilyen ajándék felajánlásával jár együtt A hétágú gyakorlat és a világegyetem mandalájának a felajánlása A hétágú gyakorlat (yan lag bdun pa) a következő: a) Leborulás, tiszteletadás (púdzsa, phyag-'tshal) b) Felajánlás (vandaná, mchod-pa 'bul-ba) c) Beismerés, vallomás (bshags-pa) d) Örvendezés (rjes-su yi-rang) e) Kérés (bskul-ba), Vagyis Buddhától kérünk tanításokat. f) Ima (gsol-ba 'debs-pa) g) Felajánlás (bsngo-ba) Részletesen, gyakorlati oldalról: A HÉTÁGÚ GYAKORLAT ÉS A VILÁGEGYETEM MANDALÁJÁNAK A FELAJÁNLÁSA (A tibeti gyakorlat fordítása, Loszang Szönam előadása alapján) A) leborulás (phyag 'tshal ba) Amikor tisztelettel meghajlunk, az hódolat a testtel. Amikor a Buddhák tulajdonságait himnuszokban dícsérjük, vagy imát mondunk valakiért, az hódolat a szóban. A Buddhák testének, beszédének és tudatának, akár csak a legkisebb tulajdonságának a felidézése, az hódolat a gondolatban. Ekképpen hajlok meg a testemmel, a beszédemmel és gondolataimmal előtted, Sákjamuni Buddha. B) Felajánlás. (mchod pa 'bul ba) Képzeljük el magunk előtt a felajánlásokat: tiszta vizet, virágot, füstölőt, fényt, illatos vizet, ételt, zenét, és a világegyetem mandaláját majd ajánljuk fel tisztelettel mesterünknek, Sákjamuninak. Kétféle felajánlás van: Kézzel fogható felajánlás. (dngos 'byor gyi mchod pa) Gondolati felajánlás. (yid gyis sprul ba'i mchod pa) Illetve: A "kézzel fogható" javak felajánlása. (zang zig gi mchod pa) A feladat teljesítésének felajánlása.(sgrub pa'i mchod pa) C) Beismerés. (bshags pa) A legnagyobb megbánással ismerem be testem, beszédem és tudatom minden rossz cselekedetét, amelyeket a ragaszkodástól, a gyűlölettől és a nem-tudástól vezettetve követtem el. Ezekre négy hatásos ellenszer van: (gnyen po stobs bzhi) a) A bizalom ereje. (rten gyi stobs) Képzeljük el tárgyként a menedék jelképeit: Buddhát, a Tanítást (tankerék), a Közösséget (legalább két tanítvány), előttünk, fenn a térben, s folyamodunk hozzájuk oltalomért! b) A megbánás ereje. (rnam par sun 'byin pa'i stobs) 1 Kánoni szövegforrásai: Bhadracsarí pranidhána (a Gandavjúha szútra része); Triszkandha, az Upáliparipriccshából stb. Sok tantrikus szöveg is tanítja a hétágú gyakorlatot. 8

9 Ez azt jelenti, hogy emlékezünk testünk, beszédünk és tudatunk ragaszkodástól, gyűlölettől és nemtudástól vezettetve elkövetett ártalmas vagy rossz cselekedeteire, mint az időben felismert mérget kiadjuk magunkból. c) Az ellenszerek használatából fakadó erő. (gnyen po kun tu spyod pa'i stobs) Test, beszéd és gondolat olyan érdemes tetteivel mint a szútrákba vetett bizalom, a leborulások, felajánlások; elmélkedés a felébredés önzetlen szándékán (bódhicsitta); betekintés a dolgok végső természetébe, vagyis az ürességbe; valamint a mantrák recitálása és hasonlók a felébredéshez vivő úton tartanak bennünket. d) A bűnök feladásának az ereje. (nyes pa las slar ldog pa'i stobs) Elhatározzuk, hogy rossz cselekedeteinket, amelyek letérítenek a felébredéshez vezető útról, nem követjük el még egyszer. D) Őszinte öröm (rjes su yi rang) Érezzünk őszinte örömöt minden mások elkövetett, éppen elkövetett, elkövetendő érdemes és előrevivő cselekedete kapcsán. Amikor látunk valakit a legapróbb érdemeset vagy előrevivőt cselekedni, akkor örüljünk úgy, mint amikor egy koldus kincset talál. E) Kérés. (bskul pa) Kérjük a Buddhákat, hogy forgassák a Dharma kerekét és képzeljük el amint a Mester beleegyezik, s a tanítványok jelenlétében megforgatja a Tanítás kerekét. F) Könyörgés. (gsol 'debs) Kérjünk minden mestert, Buddhát, bódhiszattvát, hogy ne távozzanak a végső ellobbanásba (maháparinirvána), hogy éljenek köztünk világkorszakokon át cselekedve a jót minden érző lény örömére. Képzeljük el őket, amint kérésünkbe beleegyeznek, ás lássuk őket magunk előtt, amint köztünk vannak. G) Felajánlás. (bsngo ba) Minden összegyűjtött erényt és érdemet felajánlunk az érző lények javára, hogy mihamarabb érjék el a buddhaságot; hogy terjedjen a tanítás; hogy mesterünk éljen hosszú életet; hogy minden érző lény minél hamarabb békességben és boldogságban élhessen. Amikor mások számára ajánljuk fel a gyakorlattal szerzett érdemeket, akkor érezzük magunkban a szeretet és együttérzést. A hétágú gyakorlat megtisztít bennünket és összegyűjti érdemeinket. A beismerés a rossz hatásoktól tisztít meg, a többi gyakorlat pedig halmozza érdemeinket. Az őszinte öröm mások jó cselekedetei felett szintén fokozza az érdemeket, a felajánlás pedig kimeríthetetlenné teszi azokat. A hétágú gyakorlat az érdemhalmozás és megtisztulás minden lényeges elemét tartalmazza, és egyaránt szerepel a szútra és a tantra gyakorlatok között. Ezért fontos ezt a gyakorlatot addig gyakorolni, amíg el nem érjük a tökéletességet. A gyakorlat egésze, és különösen a vége, az érdemfelajánlás a meditációs gyakorlat végi feloldódással, az elképzelt, megjelenített világ feloldása, és a teremtő erőnk felett érzett öröm, az egész meditációs teremtő folyamat feloldása minden lény javára fontos eleme a mahájána gyakorlásnak. *** A bódhiszattva életútja avagy a megvilágosodás önzetlen szándékának napi fogadalmai Buddha szélesebb ösvényén, a több embert hordozi képes mahájána jármű legfőbb ismertetőjegye, hajtó ereje a megvilágosodás önzetlen szándéka, a bódhicsitta. Ennek a mindenre kiterjedő bemutatása Sántidéva műve, a Bódhiszattva életútja (sz.: bódhicsarjávatára, et.: csöpa-la dzsukpa). Ez a mű Nágárdzsuna tanítása szerint, a prászangika madhjamaka iskola filozófiai nézőpontjából foglalja össze a megvilágosodásra önzetlen 9

10 szándékkal törekvő lény teendőit. Ha belegondolunk, milyen nehéz egy ilyen fogadalmat teljesíteni: a nyugati ember számára szinte teljesen lehetetlen, ha nem tudja magát beleélni a keleti ciklikus, világkorszakok váltakozásával számoló időszemléletébe; illetve Buddha követői esetében is a korai iskolák nagy része, amelyeket utóbb hínajánának, csekélyebb értékű járműnek, keskenyebb útnak neveztek el, bele sem mert gondolni, hogy egy hétköznapi gyakorló minden más lény érdekében is a megvilágosodásra törjön. Később persze a ma élő egyetlen hínajána irányzat, a théraváda gyakorlói is eljutottak odáig, hogy kivételes esetben ők is elfogadják, látják értelmét a bódhiszattva fogadalomnak. (Ilyen fogadalmat tett Buddhaghósza, a híres páli nyelvű magyarázatok szerzője, illetve később tettek a thai és burmai királyok.) A mahájána is különös gondot fordít a megvilágosodás önzetlen szándákának az őrzésére. Az első gondolattól kezdve sok, a hétköznapi életbe illeszkedő, azt átnemesítő cselekedet szolgálja, az elején még a szélesebb ösvényt járó gyakorló számára is nagyon távoli és elérhetetlennek tűnő célt. Ezek a rítusok, és a világi ember megszokott tevékenységeire is tekintettel lévő gyakorlatok sora óvják kezdettől fogva a bódhicsittát. Ezért nem meglepő, hogy ha valaki a belső úton járva (et.: nangpe-lam) egészen más szemmel olvassa a Bódhiszattva életútjának a verseit. A mű tíz fejezetéből, a nemzetközi gyakorlattal egyezően az első nyolc fejezet olvasható magyarul. A kilencedik fejezet témája a bölcsesség, csak alapos buddhista filozófiai előképzettséggel érthető, szinte csak írott vagy szóbeli magyarázatok segítségével fordítható. Sántidéva a Nálandában, kora nagy kolostor egyetemén szerzetestársainak és tanárainak fejtette ki a mahájána tanításait. A tizedik, utolsó fejezet a Fogadalom (Pranidhána) egy, a könyv olvasásával (megértés, megvalósítás) szerzett érdemeket felajánló szertartás, illetve a teljesen megértett önzetlen szándék valódi fogadalma. Ezt sok kiadásból kihagyják, mert nem tartják elég filozofikusnak, noha a Bölcsesség fejezetet pedig éppen túl filozofikus volta miatt szokták kihagyni. A következő útmutató arra figyelmeztet, mennyire szétválaszthatatlan a Bódhiszattva életútjában elmélet és gyakorlat, és hogy a mahájána ösvényen mennyire egybefonódik szertartás és gyakorlat. A mű első nyolc fejezete könyvként világos, mindenki számára befogadható és érthető tanításokat kíván adni, nem gyakorló világiaknak is megfogadható tanácsokkal, illetve a későbbi gyakorlás magvait elültető versekkel, szakaszokkal, csakúgy, mint a Dhammapada. Így a mű a legelterjedtebb, a mai napig sok országban gyakorolt hétágú gyakorlat vagy hétágú felajánlás néven ismert szertartáshoz kapcsolódik (szaptavidhá anuttará púdzsá, et.: jenlag dünpe csöpa). 2 A bódhiszattva életútja olvasása a felajánlásokhoz I. fejezet Elhatározás (választható) a) Leborulás (vandaná) I.36. II. fejezet b) Felajánlás (púdzsaná) II.1-7. (2-5. választható) i. Önmagunk felajánlása II.8. ii. A felajánlás megtétele II Többféle felsorolás létezik, ezek tagjai változnak, sőt, még a névben említett hét ág is lehet több, vagy kevesebb. A következő szentiratokban mahájána és vadzsrájána változatok is előfordulnak: Bhadracsarípranidána (ez a Gandavjúha szútra része), Triszkandha (ez az Upáli-paripriccshá része) stb. 10

11 iii. Felajánlás a Három II Drágaságnak iv. Menedékvétel II.26. c) Megbánás, beismerés II i. Bűnbánat és halálmeditáció II ii. Menedékvétel II iii. A hibák megvallása II III. fejezet d) Örvendezés mások III.1-3. érdemein e) Kérés III.4. f) Könyörgés III.5. g) Az érdemek felajánlása III.6. h) i. Önfeladás III ii. A bódhiszattva fogadalom III iii. A megvilágosodás III önzetlen szándékának a dícsérete (ima) IV. fejezet. A szertartás lezárása IV.1. [Sántidéva összegzi, hogy a bódhiszattva gyakorlatok szempontjából miért fontos ez a szertartás.] 11

12 Felhasznált irodalom: BH Britannica Hungarica. elektronikus kiadás, 2005 BP Buddhism in Practice, edited by Donald S. Lopez Jr., Princeton University Press, Princeton Gómez, Luis O.: A Mahāyāna Liturgy. In BP, Kalupahana, David J. (ed.) Buddhist Thought and Ritual. Motilal Banarsidass, Delhi 2001 (=Paragon House Publ., 1991.) Kariyavasam, A. G. S.: Buddhist Ceremonies and Rituals of Sri Lanka. The Wheel Publications, No 402/404. Kandy, Pūja. Buddhista Misszió. (Az AMM Rend szertartáskönyve) Porosz Tibor: Rövid szövegek. A khuddhakapátha. TKBF Sántidéva: A bódhiszattva ösvény Fejezet. (Buddhista meditáció) F., kiadta: Magyarországi Karma Kagyüpa Közösség, Tar Végh József, Ceglédbercel, február

www.varosijogi.hu MESTEREKRŐL

www.varosijogi.hu MESTEREKRŐL MESTEREKRŐL Sok szó esik a régen élt és önmagát felismerő mesterekről, ám gyakran egyfajta misztikus ködbe burkolóznak bennünk, mintha elérhetetlenek, legendák volnának, amivé mi sosem válhatunk. Számtalan

Részletesebben

Láma Csöpel A REJTETT ARC. A Belső Ösvény pecsétjei. Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai. Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar

Láma Csöpel A REJTETT ARC. A Belső Ösvény pecsétjei. Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai. Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar Láma Csöpel A REJTETT ARC A Belső Ösvény pecsétjei Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar TARTALOM Előszó 7 A Belső Ösvény és a pecsétek 9 A rejtett arc

Részletesebben

XV. KARMAPA KHATYAB DORDZSE. A belső ragyogás. gyakorlata. Oltalmazó Csenrézi. meditációjának magyarázata. A lények javáért szüntelen hulló eső

XV. KARMAPA KHATYAB DORDZSE. A belső ragyogás. gyakorlata. Oltalmazó Csenrézi. meditációjának magyarázata. A lények javáért szüntelen hulló eső XV. KARMAPA KHATYAB DORDZSE A belső ragyogás gyakorlata Az Oltalmazó Csenrézi meditációjának magyarázata A lények javáért szüntelen hulló eső Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar KIADJA A Magyarországi

Részletesebben

A világ mint karmikus vízió Megjegyzések a Buddha-testek doktrínájáról Tantest Gyönyörtest Átváltozástest A Tiszta Földekről

A világ mint karmikus vízió Megjegyzések a Buddha-testek doktrínájáról Tantest Gyönyörtest Átváltozástest A Tiszta Földekről Németh Norbert eddigi előadásai 2011. január 28. Bevezetés a bardó tanításokba Nyugati és keleti hozzáállás Tibeti Halottaskönyv A helyes beállítódásról Bardókról általában Az élet utáni állapotválotzásokról

Részletesebben

Az alacsony célt kitűző személy meditációinak áttekintése

Az alacsony célt kitűző személy meditációinak áttekintése I. Függelék Az alacsony célt kitűző személy meditációinak áttekintése A LAM-RIM MEDITÁCIÓK EREDMÉNYES VÉGZÉSÉNEK HAT ELŐFELTÉTELE : 1. A meditálás helye háborítatlan legyen (mthun pa i yul na gnas pa).

Részletesebben

1%-kal fényesebb jövőt!

1%-kal fényesebb jövőt! M E G S Z A B A D U L Á S Buddhista Meditáció Központ KARMA RATNA DARGYE LING ] TIBETI KARMA KAGYÜ HAGYOMÁNY ] BUDAPEST TAR XIV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2013. FEBRUÁR Egyetlen gyertya fénye elűzi évezredek sötétjét.

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

Vízkereszt Közzétette: (https://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve

Vízkereszt Közzétette:  (https://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve 2011 január 06. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Give 1/5 Give 2/5 Mérték Give 3/5 Give 4/5 Give 5/5 A vízkereszt, más néven háromkirályok vagy epifánia egy keresztény ünnep, amelyet általában

Részletesebben

Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata

Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata Magunkról A Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata Árpád fejedelem évének Fergeteg havában, 2007 januárjában alakult. Szándékunk az

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

[45] MITSUGO. Titkos tanítás

[45] MITSUGO. Titkos tanítás 1 [45] MITSUGO Titkos tanítás Az összes Buddha által őrzött és fenntartott Nagy Utat a következő koan fejezi ki: Te olyan vagy, én olyan vagyok és mindketten óvjuk elődeink erényeit és osztozunk megvilágosodásukban.

Részletesebben

BUDDHAPEST. Buddhapest: Cölibátus (és spirituális egyesülés) a buddhizmusban. Így hallottam.

BUDDHAPEST. Buddhapest: Cölibátus (és spirituális egyesülés) a buddhizmusban. Így hallottam. 1 / 6 2016.04.25. 20:44 BUDDHAPEST HÉTKÖZNA PI BUDDHIZM US Így hallottam. 2015. SZEPTEMBER 25., PÉNTEK Cölibátus (és spirituális egyesülés) a buddhizmusban BUDDHA FM - BUDDHISTA RÁDIÓ MAGYARUL Sokan úgy

Részletesebben

Előszó Tarab Tulku Rinpocse

Előszó Tarab Tulku Rinpocse Előszó A Tarab Füzetek" Tarab Rinpocse tanításait tartalmazzák. Tarab Tulku Rinpocse tibeti Láma, Tarab XI. újjászületése. Rinpocse megkapta a Lharampa Geshe / Ph.D. fokozatot a Drepung Kolostoregyetemen

Részletesebben

Lodzsong a szellem képzése. Csöpel Láma. tiszta szemlélet. Santidéva: című meditáció kézikönyvének magyarázata III. KÖTET

Lodzsong a szellem képzése. Csöpel Láma. tiszta szemlélet. Santidéva: című meditáció kézikönyvének magyarázata III. KÖTET Lodzsong a szellem képzése Csöpel Láma tiszta szemlélet Santidéva: A BÓDHISZATTVA ÖSVÉNY című meditáció kézikönyvének magyarázata III. KÖTET 6. tiszta szemlélet 7. buzgóság Buddhista Meditáció Központ

Részletesebben

Lodzsong gyakorlatok 2 5. Küldés szeretet

Lodzsong gyakorlatok 2 5. Küldés szeretet Potova Lodzsong gyakorlatok 2 5 Küldés szeretet Amikor a meditációt végezzük, üljünk nyugodtan és lélegezzünk nyugodtan. Minden kilégzés alatt gondoljuk a következőt: A kilégzésünk olyan energia, amely

Részletesebben

Miért van szükség éleslátásra *

Miért van szükség éleslátásra * 7 Miért van szükség éleslátásra * (ii) Hogyan képezd magad az éleslátásban (ii) Hogyan képezd magad az éleslátásban [564] Amint már elmagyaráztam, 232 a meditatív nyugalom jellegzetességei a következők:

Részletesebben

Tanítás a gyülekezetről

Tanítás a gyülekezetről Tanítás a gyülekezetről ADUNARE Tanítás a gyülekezetről. A keresztény élet egyik legfontosabb leckéje a gyülekezetről való tanulás. Isten mindíg az Ő gyülekezetét használja arra hogy a földön véghezvigye

Részletesebben

BUDDHAPEST. A fogadalmakról. Így hallottam.

BUDDHAPEST. A fogadalmakról. Így hallottam. 1 / 6 2016.04.27. 2:24 BUDDHAPEST HÉTKÖZNA PI BUDDHIZM US Így hallottam. 2015. SZEPTEMBER 18., PÉNTEK A fogadalmakról BUDDHA FM - BUDDHISTA RÁDIÓ MAGYARUL A legtöbb vallás rendelkezik erkölcsi és etikai

Részletesebben

4.Pecsét 1. Pradnyápáramitá, 2. Mádhjamika, 3. Vinaja, 4. Pramána, 5. Abhidharma.

4.Pecsét 1. Pradnyápáramitá, 2. Mádhjamika, 3. Vinaja, 4. Pramána, 5. Abhidharma. 4.Pecsét A Buddha tanításait két részre osztják: az egyik a Szútra, a másik a Tantra. A Szútrát a Gelukpa hagyomány öt nagy szöveg alapján tanulmányozza. Ha valaki jól ismeri ezt az az öt szöveget, akkor

Részletesebben

Buddhista Meditáció Központ

Buddhista Meditáció Központ M E G S Z A B A D U L Á S KARMA RATNA DARGYE LING TIBETI KARMA KAGYÜ HAGYOMÁNY BUDAPEST TAR VIII. ÉVFOLYAM 1.SZÁM 2007. FEBRUÁR GYÖNGÉDSÉG ÖNMAGUNK FELÉ 2. oldal Tiszteletreméltó Láma Ngawang Rinpocse

Részletesebben

Mára megtérése. Körtvélyesi Tibor

Mára megtérése. Körtvélyesi Tibor Mára megtérése Körtvélyesi Tibor Upagupta és Asóka Az Asókávadána (Asóka-avadána, Asóka legendái) 1 c. mű keletkezése a II. századra tehető. A mű teljes egészében megtalálható a Divyávadána 2 c. gyűjteményben.

Részletesebben

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 1 Tiszták, hősök, szentek Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 2013 Géza fejedelem megkereszteltette fiát, aki a keresztségben

Részletesebben

A Mennyország, Isten gyönyör otthona

A Mennyország, Isten gyönyör otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyör otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Sarah S. 60/60. Történet www.m1914.org Bible

Részletesebben

Menedékvétel A MENEDÉKVÉTEL ALAPVETŐ OKAI

Menedékvétel A MENEDÉKVÉTEL ALAPVETŐ OKAI 7. Menedékvétel Következő nagy témakörünk a menedékvétel gyakorlata részletesen. Ez a gyakorlat négy részből áll : 1. A Buddhában, a Dharmában és a Szanghában való menedékvétel alapvető okai. 2. A menedékvétel

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

Tanítások. Nem mahájána:

Tanítások. Nem mahájána: Tanítások Tanfelfogás: Három laksana: Nirvána: Nyolcrétő Ösvény: Iskola-különbségek Nem mahájána: Mahászanghika Szthaviravádin Pudgalavádin Szarvásztivádin Szautrántika Szrutamayi pradnyá (hallomásból

Részletesebben

Csöpel Láma. Santidéva: című meditáció kézikönyvének magyarázata I. KÖTET

Csöpel Láma. Santidéva: című meditáció kézikönyvének magyarázata I. KÖTET Lodzsong a szellem képzése Csöpel Láma LÉPÉSRŐL-LÉPÉSRE A BÓDHISZATTVÁK ÖSVÉNYÉN Santidéva: A BÓDHISZATTVA ÖSVÉNY című meditáció kézikönyvének magyarázata I. KÖTET 1. A BÓDHICITTA NAGYSZERŰSÉGE 2. VALLOMÁS

Részletesebben

14. A három magas képzés A NIRVÁNÁHOZ VEZETŐ ÖSVÉNYEK

14. A három magas képzés A NIRVÁNÁHOZ VEZETŐ ÖSVÉNYEK 14. A három magas képzés A NIRVÁNÁHOZ VEZETŐ ÖSVÉNYEK Elérkeztünk a középszintű célt kitűző személy meditációinak utolsó részéhez. Megismertétek a szamszára valódi természetét, és a kérdés most már az,

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

Az időszak neve. Szokások

Az időszak neve. Szokások A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából Katolikus liturgiának megfelelő adventi koszorú, három lila és egy rózsaszín gyertyával. Advent (ádvent, úrjövet) a keresztény kultúrkörben a karácsonyt (dec.25-ét)

Részletesebben

Usui Szellemi Iskola Közösség

Usui Szellemi Iskola Közösség A z Usui Szellemi Iskola Közösség mint egyház székhely: 1131 Budapest, Szent László utca 182. fszt. 4; bejegyző végzés száma: Komárom-Esztergom Megyei Bíróság Pk.60.017/2008; Nyilvántartási száma: 69.

Részletesebben

Cültrim Rinpocse. a megvilágosulás szellemének ereje. Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar

Cültrim Rinpocse. a megvilágosulás szellemének ereje. Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar Cültrim Rinpocse a megvilágosulás szellemének ereje Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar KIADJA A Magyarországi Karma Kagyüpa Buddhista Közösség Technikai szám (SZJA 1%-hoz): 0059 ISBN 978-963-89386-8-8

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Élet - Halál (90x70 cm, vászon, olaj) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA ÉLET és HALÁL Az élet a halál kistestvére. (Dobrosi Andrea) Az életre

Részletesebben

Buddhista Meditáció Központ KARMA RATNA DARGYE LING TIBETI KARMA KAGYÜ HAGYOMÁNY BUDAPEST - TAR

Buddhista Meditáció Központ KARMA RATNA DARGYE LING TIBETI KARMA KAGYÜ HAGYOMÁNY BUDAPEST - TAR M_-R, TAR-PA M E G S Z A B A D U L Á S Buddhista Meditáció Központ KARMA RATNA DARGYE LING TIBETI KARMA KAGYÜ HAGYOMÁNY BUDAPEST - TAR II. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2001. ÁPRILIS Karma Csagme: Csenrézi mar tri

Részletesebben

Buddhista Meditáció Központ KARMA RATNA DARGYE LING TIBETI KARMA KAGYÜ HAGYOMÁNY BUDAPEST - TAR

Buddhista Meditáció Központ KARMA RATNA DARGYE LING TIBETI KARMA KAGYÜ HAGYOMÁNY BUDAPEST - TAR M_-R, TAR-PA M E G S Z A B A D U L Á S Buddhista Meditáció Központ KARMA RATNA DARGYE LING TIBETI KARMA KAGYÜ HAGYOMÁNY BUDAPEST - TAR III. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2002. JÚNIUS Örömmel értesítünk mindenkit, hogy

Részletesebben

BUDDHA, DHARMA, SZANGHA

BUDDHA, DHARMA, SZANGHA BUDDHA, DHARMA, SZANGHA Buddha = törekvés a megvilágosodásra Dharma = Buddha tana Szangha = Közösség BUDDHA Az emberi élet célja nem más, mint a megvilágosodásra való törekvés. Hogy ez a törekvés az emberi

Részletesebben

B u d d h i s t a M e d i t á c i ó K ö z p o n t

B u d d h i s t a M e d i t á c i ó K ö z p o n t B u d d h i s t a M e d i t á c i ó K ö z p o n t KARMA RATNA DARGYE LING TIBETI KARMA KAGYÜ HAGYOMÁNY BUDAPEST - TAR IV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM Dévacsen a Nagy Boldogság Birodalma Magyarázatok Kalu Rinpocse

Részletesebben

A disszertáció tartalma

A disszertáció tartalma 1 A DÉMONOK SEREGÉT LEGYŐZŐ VADZSRA CÍMŰ HAYAGRÍVA SZÁDHANA DOKTORI DISSZERTÁCIÓ TÉZISEK "A démonok seregét legyőző vadzsra" című skyer-sgang hagyományvonal szerinti Hayagríva szádhanáról írt doktori disszertációban

Részletesebben

Tarab Tulku Rinpocse

Tarab Tulku Rinpocse Előszó A Tarab Füzetek" Tarab Rinpocse tanításait tartalmazzák. Tarab Tulku Rinpocse tibeti Láma, Tarab XI. újjászületése. Rinpocse megkapta a Lharampa Geshe / Ph.D. fokozatot a Drepung Kolostoregyetemen

Részletesebben

Ma már minden negyedik amerikai "felvilágosultnak" mondható. Hallelúja!

Ma már minden negyedik amerikai felvilágosultnak mondható. Hallelúja! Ma már minden negyedik "felvilágosultnak" Ma már minden negyedik "felvilágosultnak" 2014 január 08. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még értékelve Givenincs Ma már minden negyedik Mérték Az ak 74 százaléka

Részletesebben

Magyarország rákos betegeinek statisztikája.

Magyarország rákos betegeinek statisztikája. 138 Magyarország rákos betegeinek statisztikája. Magyarország rákos betegeinek összeszámlálására s ezen adatoknak tudományos feldolgozására azon mozgalom szolgáltatta a közvetlen indokot, mely külföldön

Részletesebben

A szolgálat lelki ajándékai

A szolgálat lelki ajándékai A szolgálat lelki ajándékai 0. Áttekintés Szolgálat Segítés Adakozás Könyörületesség Zene Vendégszeretet 1.1 Mit mond az Írás? Igehely: Róma 12,7; 1 Péter 4,11. Szolgálat = diakonia az Újszövetségben a

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

Buddhista Meditáció Központ KARMA RATNA DARGYE LING TIBETI KARMA KAGYÜ HAGYOMÁNY BUDAPEST - TAR

Buddhista Meditáció Központ KARMA RATNA DARGYE LING TIBETI KARMA KAGYÜ HAGYOMÁNY BUDAPEST - TAR M_-R, TAR-PA M E G S Z A B A D U L Á S Buddhista Meditáció Központ KARMA RATNA DARGYE LING TIBETI KARMA KAGYÜ HAGYOMÁNY BUDAPEST - TAR 1. SZÁM 2000. JANUÁR Karma Csagme: Csenrézi mar tri A mahamudra és

Részletesebben

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET A Jézus Szíve lelkiség nem ájtatossági forma, hanem Bíró Ferenc SJ szavaival a reális Krisztus reális követése tettben és igazságban. Jézus Szíve ünnepéhez kapcsolódó imakilencedünk

Részletesebben

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás)

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) A vallás Vallásnak tekintünk minden olyan eszmerendszert, amely az emberi és társadalmi élet végső kérdéseire, az élet értelmére és céljára

Részletesebben

Mester-ség. Jézus, Buddha, Krisna, a Zen mesterek, a mostani tanítók például Tolle mind ugyanazt mondták és mondják.

Mester-ség. Jézus, Buddha, Krisna, a Zen mesterek, a mostani tanítók például Tolle mind ugyanazt mondták és mondják. ÉN-MI Mester-ség Kincs Meg világosodás Mire érdemes figyelni? Változtatás elfogadás Mit jelent embernek lenni? Kinek Hány a viszonya? világ közepe van? Jézus és mi Nézőpont Átalakuló váltás kérdés Együttérzés

Részletesebben

A Harminchét Bodhiszattva Gyakorlat

A Harminchét Bodhiszattva Gyakorlat A Harminchét Bodhiszattva Gyakorlat Ngulcsu Thogme Zangpo Tisztelet és hódolat Lokeshvarának! Három kapummal mindig tisztelettel borulok le a legtökéletesebb mester és oltalmazó, Csenrézi előtt, aki bár

Részletesebben

Patandzsali Jóga szútrái

Patandzsali Jóga szútrái Patandzsali Jóga szútrái Bevezető előadás Atma Center, 2009. 07. 17. Gauranga Das atmacenter.hu Bevezető mantra Harih Óm Szaha návavatu Szaha nau bhunaktu Szaha vírjan karavávahaih Tédzsaszvinávadhítamasztu

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Rudolf Steiner. Szellemi hierarchiák és tükröződésük a fizikai világban

Rudolf Steiner. Szellemi hierarchiák és tükröződésük a fizikai világban Rudolf Steiner Szellemi hierarchiák és tükröződésük a fizikai világban Rudolf Steiner Szellemi hierarchiák és tükröződésük a fizikai világban Állatöv, planéták és kozmosz 10 előadás Düsseldorf, 1909.

Részletesebben

Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Múzeumi nap 2.

Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Múzeumi nap 2. Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Karácsony fénye Múzeumi nap 2. Múzeumi nap 2. tematika Múzeumi nap helye és ideje:

Részletesebben

A Dhammapada magyarázatok áttekintése

A Dhammapada magyarázatok áttekintése A Dhammapada magyarázatok áttekintése A Dhammapada-történetek áttekintése I Párok (Yamakavagga) Téma vers / A történet magyar / páli címe történet 1/1 1 Csakkhupála théra (Cakkhupālattheravatthu) Ha szálka

Részletesebben

Buddhista Meditáció Központ

Buddhista Meditáció Központ M E G S Z A B A D U L Á S KARMA RATNA DARGYE LING TIBETI KARMA KAGYÜ HAGYOMÁNY BUDAPEST TAR VII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2006. JÚNIUS TANÍTÁS Tiszteletreméltó Kalu Rinpocse 2. oldal LODZSONG MEDITÁCIÓ 3. oldal

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben

Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok

Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok (Általános bevezetés eléje olvasása szükséges: 1. kötet!) 94. kötet 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Angyal Mágia. Az egyik módja, hogy kívánságainkat, üzeneteinket kiküldjük az univerzumba, illetve angyalaink segítségét kérjük, gyertyamágia.

Angyal Mágia. Az egyik módja, hogy kívánságainkat, üzeneteinket kiküldjük az univerzumba, illetve angyalaink segítségét kérjük, gyertyamágia. Angyal Mágia Az egyik módja, hogy kívánságainkat, üzeneteinket kiküldjük az univerzumba, illetve angyalaink segítségét kérjük, gyertyamágia. A szertarta s menete: 1. Válassz egy szép gyertyát magadnak,

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Szolnoki Főiskola Könyvtár és Távoktatási Központ

Szolnoki Főiskola Könyvtár és Távoktatási Központ 5 6 Megérkezett Simon-Júdás Jaj már néked pőregatyás! Rég felírta Noé Tokaj Hegyormára Hegyaljai kapás várj Simon Júdásra! Akár haszon, akár kár, Simon-Júda a határ. /Szüret, regula/ Ma használatos neve

Részletesebben

Buddha, Dharma, Sangha

Buddha, Dharma, Sangha Buddha, Dharma, Sangha Buddha: törekvés a megvilágosodásra - van szenvedés - ezt felismerni. Dharma: a szenvedésnek van oka, ezt felismerni. Ez az ok, a vágy (következménye a létkerék tanában van). A szenvedés

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

HETÉNYEGYHÁZI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET STRATÉGIÁJA

HETÉNYEGYHÁZI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET STRATÉGIÁJA HETÉNYEGYHÁZI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET STRATÉGIÁJA KÉSZÜLT 2014 NYARÁN JÖVŐKÉP: Azt ismertük fel, hogy Isten olyan krisztusközpontú gyülekezetet akar látni Hetényegyházán, amely felismeri és cselekszi az

Részletesebben

1+1% TAR-PA. Buddhista Meditáció Központ 2011. JANUÁR M E G S Z A B A D U L Á S. Adója 1+1%-val. 2011. augusztus 19 21.

1+1% TAR-PA. Buddhista Meditáció Központ 2011. JANUÁR M E G S Z A B A D U L Á S. Adója 1+1%-val. 2011. augusztus 19 21. a M E G S Z A B A D U L Á S Buddhista Meditáció Központ KARMA RATNA DARGYE LING ] TIBETI KARMA KAGYÜ HAGYOMÁNY ] BUDAPEST TAR XII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM Karmapa Ház az együtt gyakorlók otthona Láma Csöpel tanítása

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 1 Megrendülten tudatjuk, hogy 2013. január 26-án 87 éves korában, hosszú szenvedés után elhunyt. Szeretett halottunk hamvait 2013. február 10-én 10.30 órakor a Budafoki Temetőben a Római Katolikus Egyház

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

Van egy. Géber László

Van egy. Géber László Géber László Van egy Van egy különleges jógagyakorlat, a beszédszünet. Néhány órától egykét napig tarthat, és jelentős idegenergia felhalmozódásával jár. Az utóbbi időben gyakran próbálom alkalmazni, illetve

Részletesebben

MUNKAERÕPIACI POZÍCIÓK GYÕR-MOSON-SOPRON ÉS SZABOLCS- SZATMÁR-BEREG MEGYÉKBEN

MUNKAERÕPIACI POZÍCIÓK GYÕR-MOSON-SOPRON ÉS SZABOLCS- SZATMÁR-BEREG MEGYÉKBEN MUNKAERÕPIACI POZÍCIÓK GYÕR-MOSON-SOPRON ÉS SZABOLCS- SZATMÁR-BEREG MEGYÉKBEN A Társadalomkutatási Informatikai Egyesülés (TÁRKI) 1993 végén, a Népjóléti Minisztérium megbízásából végzett kutatásainak

Részletesebben

2138 Vas Nyúl éve. Hold Naptár 2011. tartalmazza a tibeti holdév napjait is. Karma Ratna Dargye Ling Buddhista Meditáció Központ

2138 Vas Nyúl éve. Hold Naptár 2011. tartalmazza a tibeti holdév napjait is. Karma Ratna Dargye Ling Buddhista Meditáció Központ 2138 Vas Nyúl éve Hold Naptár 2011 tartalmazza a tibeti holdév napjait is Karma Ratna Dargye Ling Buddhista Meditáció Központ 1 Jószerencse ima OM! Hódolat a megvilágosultaknak, a Tannak és a nemes közösségnek,

Részletesebben

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL?

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI - SZAKKÉPZÉSI PROGRAM

PEDAGÓGIAI - SZAKKÉPZÉSI PROGRAM Fischer Mór Porcelánipari Szakiskola 8440 Herend, Kossuth Lajos u. 146. (88) 523-287 E-mail: herendiszakiskola@herend.com Web: www.herendiszakiskola.hu PEDAGÓGIAI - SZAKKÉPZÉSI PROGRAM Készítette: Szomi

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

TAR-PA. Buddhista Meditáció Központ 2011. JÚNIUS M E G S Z A B A D U L Á S. vezetésével Tar 2011. július 3. szellemi vezetője 2011.

TAR-PA. Buddhista Meditáció Központ 2011. JÚNIUS M E G S Z A B A D U L Á S. vezetésével Tar 2011. július 3. szellemi vezetője 2011. a M E G S Z A B A D U L Á S Buddhista Meditáció Központ KARMA RATNA DARGYE LING ] TIBETI KARMA KAGYÜ HAGYOMÁNY ] BUDAPEST TAR XII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2011. JÚNIUS Szabadító Buddha Anya Templomavató ünnepsége

Részletesebben

Budai ófár. Háztáji Hírek. pítvány igazgatója, akivel elbeszélgettünk az alapítvány munkájáról.

Budai ófár. Háztáji Hírek. pítvány igazgatója, akivel elbeszélgettünk az alapítvány munkájáról. Budai ófár 2014. május KÉRJÜK, TÁMOGASSA ADÓJA 1%VAL A FRANKEL ZSINAGÓGA ALAPÍTVÁNYT! ADÓSZÁM: 18114878-1-41 MAZSIHISZ TECHNIKAI SZÁMA: 0358 KÖSZÖNJÜK! Nagy örömünkre szolgált, hogy az idén is több, mint

Részletesebben

63 5 84 36 Elősz ű ű ű ELSŐ FEJEZET ᔗ匷 y má ve á e e g e e ᔗ匷 e e g k e e e g k, A MERIDIÁNOK ű e e g k b 365 ÉRINTÉS ÉS BIZALOM v gyá ű A SIACU SZINTJEI ű gygyí m á, A SIACU HASZNAI MILYEN ÁLLAPOTOKON

Részletesebben

Csöpel Láma NYUNGNE. Az Együttérzés Buddhájának böjtös gyakorlata

Csöpel Láma NYUNGNE. Az Együttérzés Buddhájának böjtös gyakorlata Csöpel Láma NYUNGNE Az Együttérzés Buddhájának böjtös gyakorlata 2 nyungne A meditáció A meditáció segítségével megtanuljuk méltányolni a jelent, végtelen gazdagságával és lehetőségeivel együtt. Ehhez

Részletesebben

ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Apáczai Kiadó

ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Apáczai Kiadó ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Apáczai Kiadó Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak

Részletesebben

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5 TARTALOM Előszó a magyar kiadáshoz 5 Í.MÁTÉ EVANGÉLISTA-KI IS VOLT Ő? 13 1.1 A meghaladott életrajzi portré 13 1.2Az evangélium az evangélista nélkül 16 1.3 A teológiai portré 19 1.4Előzetes módszertani

Részletesebben

A gazdag ember és a szegény ember

A gazdag ember és a szegény ember A Biblia gyermekeknek bemutatja A gazdag ember és a szegény ember Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta :

Részletesebben

Tibeti művelődéstörténet

Tibeti művelődéstörténet Tibeti művelődéstörténet Bevezetés - Tibet [Bod, Xizang 西 藏 ] arab forrásokban: Tubbad, Többöd alakban. - Önálló kultúra perem vagy szigetkultúra (Toynbee felosztása). - Vallásos kultúra feudalizmus.

Részletesebben

A tanítványság és az ima

A tanítványság és az ima január 11 17. A tanítványság és az ima SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 9:2-19; Máté 14:22-23; 26:36; János 17:6-26; Zsidók 2:17; 1Péter 4:7 De nemcsak őérettök könyörgök, hanem azokért is,

Részletesebben

Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet

Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet Tartalom Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet 1. fejezet: Egy új szemlélet Minden vágyad meghallgatásra talál, és

Részletesebben

Mindenszentek. Halottainkra emlékezünk!

Mindenszentek. Halottainkra emlékezünk! Rákoskeresztúr, 2015. november Egyházközségi kiadvány XV. évfolyam 3. szám Megjelenik: alkalmanként Terjesztés: a Szent Kereszt és Szent Pál templomban Honlap: www.szentkereszt.weblapmagus.hu Mindenszentek

Részletesebben

Forrás. Jézus mellénk állt

Forrás. Jézus mellénk állt Forrás a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Jézus mellénk állt 13. évf. 1. szám 2016. január 10. Gárdonyi Géza népszerű karácsonyi énekében jól láttatja az első karácsony valóságát: Nem

Részletesebben

Buddhista Meditáció Központ

Buddhista Meditáció Központ M E G S Z A B A D U L Á S Buddhista Meditáció Központ KARMA RATNA DARGYE LING ] TIBETI KARMA KAGYÜ HAGYOMÁNY ] BUDAPEST TAR XIII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2012. JÚNIUS Cültrim Rinpocse vezetésével Csenrézi meghatalmazás

Részletesebben

M_-R,b. Buddhista Meditáció Központ AZ IDŐ BUDDHISTA SZEMLÉLETÉRŐL

M_-R,b. Buddhista Meditáció Központ AZ IDŐ BUDDHISTA SZEMLÉLETÉRŐL M_-R,b M E G S Z A B A D U L Á S KARMA RATNA DARGYE LING TIBETI KARMA KAGYÜ HAGYOMÁNY BUDAPEST TAR V. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2004. DECEMBER AZ IDŐ BUDDHISTA SZEMLÉLETÉRŐL A Nyungne meditációk alkalmával naponta

Részletesebben

HALÁL, KÖZTES LÉT, ÚJJÁSZÜLETÉS

HALÁL, KÖZTES LÉT, ÚJJÁSZÜLETÉS HALÁL, KÖZTES LÉT, ÚJJÁSZÜLETÉS Őszentsége a XIV. Dalai Láma tanítása I. 1 ( ) A halált, amelyet senki sem akar, régóta vizsgálják a vallásokon belül és azon kívül. A buddhizmusban a Buddha első tanítása

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A gazdag ember és a szegény ember

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A gazdag ember és a szegény ember A Biblia gyermekeknek bemutatja A gazdag ember és a szegény ember Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta :

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus 1 Asszertivitás (Sam R. Lloyd alapján) Jelentése: Pozitívan gondolkodunk Önérvényesítő módon viselkedünk Önbizalmat érzünk 2 Önmagunk és

Részletesebben

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA Mágikus SZERtartás EGÉSZséges +boldog ÉLETedért! INGYENES EGÉSZséget és boldogságot teremtő IMA Mágikus SZERtartás, amit otthonodban végezhetsz EGÉSZséges +BOLDOG életedért!

Részletesebben

Ballagási ünnepség

Ballagási ünnepség Felelős szerkesztő: Breznay Gáborné Írta és szerkesztette: Molnár Máté Fotókat készítette: Lajos Abigél és Róka Zsófia Ballagási ünnepség 2016.04.29. Igen, elballagtak a SZISZKI végzős diákjai is. Könny,

Részletesebben

GYORS TÉNYKÉP FÉRFI ÉS NŐI MUNKANÉLKÜLIEK A SOMOGY MEGYEI TELEPÜLÉSEKEN

GYORS TÉNYKÉP FÉRFI ÉS NŐI MUNKANÉLKÜLIEK A SOMOGY MEGYEI TELEPÜLÉSEKEN Tér és Társadalom 7. 1993.1-2: 103-111 GYORS TÉNYKÉP FÉRFI ÉS NŐI MUNKANÉLKÜLIEK A SOMOGY MEGYEI TELEPÜLÉSEKEN (Employment situation of men and women in rural and urban settlements of Somogy country) TARDOS

Részletesebben

Láma Csöpel. miért meditáljunk? kérdések a meditációról és a buddhizmusról. Buddhista Meditáció Központ. Budapest Tar

Láma Csöpel. miért meditáljunk? kérdések a meditációról és a buddhizmusról. Buddhista Meditáció Központ. Budapest Tar Láma Csöpel miért meditáljunk? kérdések a meditációról és a buddhizmusról Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar BEVEZETŐ A meditáció Mi a buddhizmus? Belső világunk a leghatalmasabb világ. Felébred

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben