Közzétételi Lista. Hódmezővásárhelyi SZC Eötvös József Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közzétételi Lista. Hódmezővásárhelyi SZC Eötvös József Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája"

Átírás

1 Közzétételi Lista Hódmezővásárhelyi SZC Eötvös József Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

2 A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról alapján a nevelési-oktatási intézmény közzétételi listát készít. A közzétételi lista tartalmát a fenti jogszabály 23. -a tartalmazza. 1. Tájékoztató a felvételi lehetőségekről Felvétel a tagintézmény 9. osztályába és a szakképző folyamra A jelentkezés módja, és ideje: A 14/2017. (VI. 14.). sz. EMMI rendelet szerint: a tanulók által kitöltött, az iskola által továbbított jelentkezési lapon február 19-ig a 9.folyamra, július-augusztus az érettségi utáni képzésekre. A képzés kezdete: A 2018/2019-es tan rendje szerint, szeptember 1. Más iskolából történő átvétel A tanulói jogviszony felvétel vagy átvétel útján keletkezik. A felvétel és átvétel jelentkezés alapján történik. A felvételről vagy átvételről az igazgató dönt. 2. A beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma 9-es beiratkozás időpontja: június 21. Az NSZFH által engedélyezett osztályok száma SZAKGIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK Általános képzés (9-12. folyam) Ágazat Kódszá Képzési A képzés Felvehető m forma időtartama () létszám (fő) Egészségügy 3010 nappali 4 32 Sport 3020 nappali 4 32 Szépészet (fodrász) 3030 nappali 4 16 Szépészet (kozmetikus) 3031 nappali 4 16 Informatika 3040 nappali 4 32 Informatika (nyelvi előkészítő) 3041 nappali

3 3. A köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanenként, nevelési enként az egy főre megállapított díjak mértéke, a fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételek is A TÉRÍTÉSI DÍJ ÉS A TANDÍJ MÉRTÉKE KÖZÉPFOKÚ ISKOLÁKBAN II. Érettségire felkészítő képzésben részt vevő tanulók TÉRÍTÉSI DÍJ 4. (1) a nem tanköteles tanulónak az általános és középfokú iskolában a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az folyam második alkalommal történő megismétlésekor az R. 33 (1) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott köznevelési közfeladatokért térítési díjat kell fizetnie, amelynek mértéke a díjalap 20 -a KEDVEZMÉNYES TÉRÍTÉSI DÍJ Ha a tanuló háztartásában az 1 főre jutó nettó jövedelem az alábbi értékhatárok közé esik (Ft) 0 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Térítési díj: Ft 6. (1) a) 6. (1) b) 6. (1) c) 6. (1) d) 6. (1) e) 6. (1) f) 6. (1) g) 6. (1) h) 6. (1) i) Díj 1%-a Díj 20%-a Díj 30%-a Díj 40%-a Díj 50%-a Díj 60%-a Díj 70%-a Díj 80%-a Díj 90%-a 20%-a Ft 1400 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 5. (5) A nem a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatás keretében részt vevő 19. életét betöltő tanulónak a tandíj mértéke a díjalap Ha a tanuló háztartásában az 1 főre jutó nettó jövedelem az alábbi értékhatárok közé esik (Ft) 0 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Tanulmányi átlag Tan díj: Ft 6. (1) a) Díj 1%-a 6. (1) b) 6. (1) c) 6. (1) d) Díj 20%-a Díj 30%-a Díj 40%-a 6. (1) e) Díj 50%-a 6. (1) f) Díj 60%-a 6. (1) g) Díj 6. (1) h) 70%-a Díj 80%-a 6. (1) i) Díj 90%-a 4,5-5 5%-a Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 3,5-4,4 8%-a Ft 100 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 2,5-3,4 12%-a Ft 100 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 2,0-2,4 17%-a Ft 200 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft elégtelen 20%-a Ft 200 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 3

4 4. A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és ideje, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai MÉG NEM VOLT EBBEN AZ ÉVBEN. 5. A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje, es munkaterv alapján a nevelési ben, tanben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai Hagyományok és iskolai ünnepek Dátum Program Pite tábor Pite nap Szalagtűző ünnepség Szalagavató bál Eötvös nap Végzős ballagás Az iskola bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú iskolai nyílt napok / programok 5.1 Nyitvatartási rend A tan munkanapjain Dátum Program Nyílt nap, szakmai bemutatók Nyílt nap, iskolai bemutatók 4

5 5.2 A tanben tervezett jelentősebb események, rendezvények időpontjai (Az es munkaterv alapján) Dátum Ünnep Megemlékezés módja Nemzeti ünnepek október október 20. ünnepi műsor március március 14. ünnepi műsor Nemzetünk szabadságtörekvéseit tükröző, továbbá nemzeti múltunk mártírjainak emlékét, példáját őrző emléknapok október 6. Az aradi vértanúk történelem órákon megemlékezés október 2-ával kezdődő héten február 25. A kommunista és egyéb diktatúrák áldozatai történelem órákon megemlékezés február 19-el kezdődő héten április 16. A holokauszt áldozatai történelem órákon megemlékezés április 16-ával kezdődő héten június 4. A Nemzeti Összetartozás Napja történelem órákon megemlékezés a június 4-el kezdődő héten Fontosabb dátumok Tannyitó nevelőtestületi értekezlet: (csütörtök) 9:00 Tannyitó ünnepély: szeptember 1. Ballagási ünnepség: május 03. (csütörtök) Tanzáró ünnepély: június 15. 5

6 Ünnepek Dátum Ünnep Megemlékezés október 6. Az aradi vértanúk emléknapja október 23. Nemzeti ünnep november 1. Mindenszentek december Karácsony január 1. Új február 25. Kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja március 15. Nemzeti ünnep április 16. Húsvét április 16. A holocaust áldozatainak emléknapja május 1. Munka ünnepe június 4. Pünkösd június 4. Nemzeti összetartozás napja június 28. Pedagógus nap augusztus 20. Az államalapítás ünnepe A megemlékezés időpontját, módját és annak felelősét a részletes programterv, illetve a munkaközösségi munkatervek tartalmazzák. 6. A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai (a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával) MÉG NEM VOLT EBBEN AZ ÉVBEN. 7. A szervezeti és működési szabályzat, a házirend és a pedagógiai program Az intézmény alapdokumentumai önálló dokumentumként elérhetőek: 6

7 8. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége (a betöltött munkakörök alapján) Munkakör Végzettség Szakképzettség 1. tanár egyetem angol nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár 2. tanár egyetem, egyetem magyar szakos bölcsész és tanár, finnugor szakos bölcsész 3. tanár egyetem egészségtantanár 4. tanár egyetem matematika szakos tanár 5. tanár egyetem matematika-fizika szakos középiskolai tanár 6. tanár főiskola, egyetem egészségtan-testnevelés szakos tanár, testnevelés szakos középiskolai tanár 7. tanár egyetem, egyetem magyar szakos középiskolai tanár, angol szakos középiskolai tanár történelem szakos bölcsész és tanár, magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár 8. tanár egyetem, egyetem 9. tanár főiskola testnevelés szakos tanár 10. tanár egyetem földrajz szakos középiskolai tanár 11. tanár főiskola angol nyelv tanár magyar, gép-gyorsíró szakos tanár, orosz nyelv és irodalom szakos bölcsész tanár, szakvizsgázott pedagógus drámapedagógiai szakon, szociológia szakos bölcsész főiskola, egyetem, 12. tanár egyetem, egyetem 13. tanár egyetem magyar-történelem szakos bölcsész tanár 14. tanár főiskola, egyetem diplomás ápoló, okl.ápoló 15. tanár főiskola, főiskola kereskedemi üzemgazdász, kereskedelmi, gazdasági szaktanár 16. tanár főiskola, főiskola, egyetem, főiskola üzemmérnök, mérnök-tanár, andragógus tanár, minőségügyi szakmérnök 17. tanár egyetem, egyetem földrajz-informatika szakos tanár, közoktatásvezető 18. tanár főiskola, főiskola, egyetem orosz-testnevelés szakos ált.isk.tanár, német szakos nyelvtanár, testnevelés szakos tanár 19. tanár főiskola angol nyelv szakos tanár 20. tanár főiskola, egyetem angol szakos tanár, okleveles angoltanár 21. tanár főiskola, egyetem, egyetem fizika és szám.tech.tanár, informatika sz. tanár, fizika sz. tanár 22. tanár főiskola, egyetem biológia-környezetvédelem szakos tanár, biológia szakos tanár 23. tanár egyetem matematika szakos tanár 24. tanár főiskola, egyetem műszaki menedzser, okl. mérnöktanár 25. tanár főiskola, főiskola, egyetem magyar-orosz szakos ált.isk.tanár, német szakos nyelvtanár, magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár 26. tanár főiskola, egyetem testnevelés-rekreáció szakos tanár, testnevelés szakos tanár 27. tanár főiskola üzemgazdász 28. tanár főiskola, főiskola szervező üzemmérnök, Európa szakértő 29. tanár főiskola, főiskola, egyetem, egyetem egészségügyi szakoktató, biológia szakos tanár, biológia szakos középiskolai tanár, közoktatásvezető 30. tanár főiskola, egyetem angol-orosz szakos tanár, angol nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár 31. könyvtárostanár egyetem, egyetem magyar-történelem szakos középiskolai tanár, informatikus könyvtáros 32. tanár egyetem magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár 33. tanár főiskola,főiskola, egyetem, egyetem általános iskolai tanító, gép-és gyorsírás tanítására kép. tanár, kommunikáció szakos bölcsész, közoktatásvezető 34. tanár egyetem, egyetem okl. közgazdász, okl. közgazdásztanár 35. tanár egyetem, egyetem okleveles közgazdász, szakvizsgázott ped.pályaorientációs szakter. 36. tanár egyetem okl.testnevelő t. és okl. biológia tanár 37. tanár egyetem matematika szakos középiskolai tanár 38. tanár főiskola egészségtantanár egyetem, felsőfokú 39. tanár szakképzés, egyetem közgazdász, adótanácsadó, okl. közgazdásztanár 40. tanár egyetem okl.informatikatanár, okl. matematikatanár 41. tanár egyetem, egyetem, OKJ-s kép. középisk.testnevelő t., humánmenedzsment szakértő, kulturális menedzser 42. tanár egyetem magyar-orosz szakos középiskolai tanár 7

8 9. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége (a betöltött munkakörök alapján) A nevelő és oktató munkát segítők száma: Munkakör Létszám Végzettség, szakképesítés (fő) iskolatitkár 1 fő érettségi, szakközépiskola titkárságvezető ped.asszisztens 1 fő egyetem, középfokú agrármérnök, agrármérnök tanár, UEFA "A" edzői minősítés ped.asszisztens 1 fő főiskola, középfokú általános iskolai tanító, UEFA "A" és "B" edzői minősítés ped.asszisztens 1 fő marketing- és reklámügyintéző, intézményi kommunikátor, MLSZ Grassroots " C" labdarúgóedző 10. Az országos mérés-értékelés enkénti eredményei 10. folyam gimnázium 10. folyam szakközépiskola 10. folyam gimnázium 10. folyam szakközépiskola 2010/ / / / / / / /2018 Matematika Szövegértés

9 11. A tanulók le- és kimaradásával, folyamismétlésel kapcsolatos adatok Lemorzsolódási mutatók Szakgimnázium Megnevezés 2010/ /12 Az intézmény ási mutatói 2012/ / / / / /18 9. folyam adatai: folyamból 28/-3 17/-19 38/-24 21/-12 22/-14 8/ ó tanulók száma - 9. folyamból 2,1% ó tanulók % 25,25 növekedé (az % s folyamon 13,6% 9,1% 6,6% 2,2% 10. folyam adatai: folyamból 10/-4 9/-13 14/-5 27/-10 11/-3 8/ ó tanulók száma -10. folyamból 5% ó tanulók % 19,76 6% növekedé 9,1% (az % s folyamon 10,1% 6,8 11. folyam adatai: folyamból 5/-1 3/-2 10/-3 19/-3 6/-3 2/ ó tanulók száma ,9% 1,1% 8,9% 20,25 4,5% 3% 9

10 folyamból ó tanulók % (az folyamon 12. folyam adatai: folyamból ó tanulók száma folyamból ó tanulók % (az folyamon /-0 1 1/-0 1 1% 1% 0/-1-1 1,2% növeked és 0/-0 0 0/-0 0 0% 0 0/

11 11.2. Évismétlési mutatók Szakgimnázium Az intézmény ási mutatói Megnevezés 2010/ / / / / / / /18 9. folyam adatai: folyamból ismétlő tanulók száma - 9. folyamból ismétlő tanulók % (az folyamon 16,16% 7,3% 9,7% 17,3% 19,83% 15,03% 20,38% 10. folyam adatai: folyamból ismétlő tanulók száma folyamból ismétlő tanulók % (az folyamon 2% 10% 12,24% 5,8 5% 4,5% 14,14% 11. folyam adatai: folyamból ismétlő tanulók száma folyamból ismétlő tanulók % (az folyamon 4,9% 3,4% 8,9% 7,5% 4,2% 1,5% 0% 12. folyam adatai: folyamból ismétlő tanulók száma folyamból ismétlő tanulók % (az folyamon 2% 2% 1,1% 0% 0% 0% 0% 11

12 12. Az érettségi vizsgák átlageredményei (súlyozott) Évek Elért érettségi vizsga átlageredmények Elért eredmények az előző hez viszonyítva (%) Elért eredmények a táblázat első éhez viszonyítva ,53 104% 100% ,475 98,4% 98,4% ,58 103% 101,4% ,48 97,2% 98,6% ,19 91,6% 90,4% ,15 98,7% 89,2% ,13 99,4% 88,7% 12

13 13. A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségei Az intézményben működő szakkörök, diákkörök Szakkörök, diákkörök Színjátszó szakkör Igénybevétel Ingyenes Térítéses x Egyéb igénybevételi feltétel leírása Fejlesztő foglalkozások, tehetséggondozás Tantárgy tantárgyi tehetséggondozás tantárgyi érettségi felkészítő Igénybevétel Ingyenes Térítéses x x Egyéb igénybevételi feltétel leírása A mindennapi testedzés A testedzés biztosításának módja Mindennapos testnevelés a testnevelés órákon Heti két óra úszás Tömegsport (tollaslabda, torna, kézilabda, aerobic) Szabad testmozgás lehetősége Érettségi felkészítő testnevelésből Egyéb körülmény, feltétel Balogh Imsi Sportaréna Gyarmati Dezső Sportuszoda Balogh Imsi Sportaréna; Sportpálya Balogh Imsi Sportaréna; sportpálya; rekortán futópálya; street work out létesítmény Balogh Imsi Sportaréna; Sportpálya 14. Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai A hétvégi házi feladat szabályai Iskolai dolgozatok szabályai A diákoknak joga van megtudni a témazáró dolgozat időpontját a dolgozatírás előtt legalább 1 héttel. A megírt dolgozatot a tanár a megírástól számított 15 munkanapon belül köteles kiosztani (kivétel a tanár akadályoztatottsága). A határidő túllépése esetén a dolgozat érdemjegyét csak a tanuló kérésére lehet beírni a naplóba és az osztályozásnál figyelembe venni. Dolgozatnak minősül minden olyan írásbeli számonkérés, amely három 13

14 vagy ennél több óra tananyagának elsajátítását ellenőrzi. Addig új dolgozatot nem írathat az adott tantárgyból, míg az előző dolgozatot nem értékelte. Egy napon adott osztályban 2 témazáró dolgozat íratható. A tanulónak joga, hogy dolgozatait megnézze és érdemjegyét, munkájában elkövetett hibáit megismerje. Amennyiben a tanuló úgy érzi, hogy a dolgozat javítása során a tanár hibát követett el, akkor kérheti a hiba orvoslását. Ha erre a javító tanár nem hajlandó, a tanuló az iskola oktatás-szervezési intézményvezetőhelyetteséhez illetve tagintézmény-vezetőhöz fordulhat kérésel A szülő joga, hogy a témazáró dolgozatot fogadóórákon megtekintse. 15. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, folyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje Az osztályozó vizsga követelményeit a kerettantervek és a szakmai vizsgakövetelmények határozzák meg. A tanulmányok alatt tervezett osztályozó vizsgák időpontja: -ha a hiányzások miatt szükséges osztályozó vizsgát tenni, akkor a féli ill. az végi osztályozó értekezlet előtti két hét áll rendelkezésre -ha közben, a tanuló átvétele miatt szükséges osztályozó vizsgát tenni, akkor a vezetői határozat szerint, alkalmanként szabályozott a vizsga időpontja. 15. Iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma Tagintézmény neve: HSZC Eötvös József Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája Osztály jele Ágazat/szakma neve Fő a Egészségügy 33 9b Szépészet (Kozmetikus) 16 9b Szépészet (Fodrász) 20 9c Sport 27 9d Informatika 36 10a Egészségügy 22 10a Sport 13 10b Szépészet (Kozmetikus) 7 10b Szépészet (Fodrász) 13 10c Informatika 24 11a Egészségügy 17 11b Közgazdaság 15 11b Szépészet ágazat 14 11c Sport ágazat 18 11d Informatika ágazat 15 14

15 12a Egészségügy 25 12b Közgazdaság 13 12b Egészségügyi-technika 6 12c Sport 13 12c Szépészet 9 13a Kereskedelem 7 13a Közgazdaság 6 14a Kereskedelem 9 14a Egészségügy 4 13e Közgazdaság 29 13e Egészségügy 12 14e Közgazdaság 10 14e Egészségügy 7 15e Egészségügy 14 Összesen