Közzétételi Lista. Hódmezővásárhelyi SZC Eötvös József Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közzétételi Lista. Hódmezővásárhelyi SZC Eötvös József Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája"

Átírás

1 Közzétételi Lista Hódmezővásárhelyi SZC Eötvös József Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

2 A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról alapján a nevelési-oktatási intézmény közzétételi listát készít. A közzétételi lista tartalmát a fenti jogszabály 23. -a tartalmazza. 1. Tájékoztató a felvételi lehetőségekről Felvétel a tagintézmény 9. osztályába és a szakképző folyamra A jelentkezés módja, és ideje: A 14/2017. (VI. 14.). sz. EMMI rendelet szerint: a tanulók által kitöltött, az iskola által továbbított jelentkezési lapon február 19-ig a 9.folyamra, július-augusztus az érettségi utáni képzésekre. A képzés kezdete: A 2018/2019-es tan rendje szerint, szeptember 1. Más iskolából történő átvétel A tanulói jogviszony felvétel vagy átvétel útján keletkezik. A felvétel és átvétel jelentkezés alapján történik. A felvételről vagy átvételről az igazgató dönt. 2. A beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma 9-es beiratkozás időpontja: június 21. Az NSZFH által engedélyezett osztályok száma SZAKGIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK Általános képzés (9-12. folyam) Ágazat Kódszá Képzési A képzés Felvehető m forma időtartama () létszám (fő) Egészségügy 3010 nappali 4 32 Sport 3020 nappali 4 32 Szépészet (fodrász) 3030 nappali 4 16 Szépészet (kozmetikus) 3031 nappali 4 16 Informatika 3040 nappali 4 32 Informatika (nyelvi előkészítő) 3041 nappali

3 3. A köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanenként, nevelési enként az egy főre megállapított díjak mértéke, a fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételek is A TÉRÍTÉSI DÍJ ÉS A TANDÍJ MÉRTÉKE KÖZÉPFOKÚ ISKOLÁKBAN II. Érettségire felkészítő képzésben részt vevő tanulók TÉRÍTÉSI DÍJ 4. (1) a nem tanköteles tanulónak az általános és középfokú iskolában a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az folyam második alkalommal történő megismétlésekor az R. 33 (1) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott köznevelési közfeladatokért térítési díjat kell fizetnie, amelynek mértéke a díjalap 20 -a KEDVEZMÉNYES TÉRÍTÉSI DÍJ Ha a tanuló háztartásában az 1 főre jutó nettó jövedelem az alábbi értékhatárok közé esik (Ft) 0 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Térítési díj: Ft 6. (1) a) 6. (1) b) 6. (1) c) 6. (1) d) 6. (1) e) 6. (1) f) 6. (1) g) 6. (1) h) 6. (1) i) Díj 1%-a Díj 20%-a Díj 30%-a Díj 40%-a Díj 50%-a Díj 60%-a Díj 70%-a Díj 80%-a Díj 90%-a 20%-a Ft 1400 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 5. (5) A nem a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatás keretében részt vevő 19. életét betöltő tanulónak a tandíj mértéke a díjalap Ha a tanuló háztartásában az 1 főre jutó nettó jövedelem az alábbi értékhatárok közé esik (Ft) 0 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Tanulmányi átlag Tan díj: Ft 6. (1) a) Díj 1%-a 6. (1) b) 6. (1) c) 6. (1) d) Díj 20%-a Díj 30%-a Díj 40%-a 6. (1) e) Díj 50%-a 6. (1) f) Díj 60%-a 6. (1) g) Díj 6. (1) h) 70%-a Díj 80%-a 6. (1) i) Díj 90%-a 4,5-5 5%-a Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 3,5-4,4 8%-a Ft 100 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 2,5-3,4 12%-a Ft 100 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 2,0-2,4 17%-a Ft 200 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft elégtelen 20%-a Ft 200 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 3

4 4. A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és ideje, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai MÉG NEM VOLT EBBEN AZ ÉVBEN. 5. A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje, es munkaterv alapján a nevelési ben, tanben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai Hagyományok és iskolai ünnepek Dátum Program Pite tábor Pite nap Szalagtűző ünnepség Szalagavató bál Eötvös nap Végzős ballagás Az iskola bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú iskolai nyílt napok / programok 5.1 Nyitvatartási rend A tan munkanapjain Dátum Program Nyílt nap, szakmai bemutatók Nyílt nap, iskolai bemutatók 4

5 5.2 A tanben tervezett jelentősebb események, rendezvények időpontjai (Az es munkaterv alapján) Dátum Ünnep Megemlékezés módja Nemzeti ünnepek október október 20. ünnepi műsor március március 14. ünnepi műsor Nemzetünk szabadságtörekvéseit tükröző, továbbá nemzeti múltunk mártírjainak emlékét, példáját őrző emléknapok október 6. Az aradi vértanúk történelem órákon megemlékezés október 2-ával kezdődő héten február 25. A kommunista és egyéb diktatúrák áldozatai történelem órákon megemlékezés február 19-el kezdődő héten április 16. A holokauszt áldozatai történelem órákon megemlékezés április 16-ával kezdődő héten június 4. A Nemzeti Összetartozás Napja történelem órákon megemlékezés a június 4-el kezdődő héten Fontosabb dátumok Tannyitó nevelőtestületi értekezlet: (csütörtök) 9:00 Tannyitó ünnepély: szeptember 1. Ballagási ünnepség: május 03. (csütörtök) Tanzáró ünnepély: június 15. 5

6 Ünnepek Dátum Ünnep Megemlékezés október 6. Az aradi vértanúk emléknapja október 23. Nemzeti ünnep november 1. Mindenszentek december Karácsony január 1. Új február 25. Kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja március 15. Nemzeti ünnep április 16. Húsvét április 16. A holocaust áldozatainak emléknapja május 1. Munka ünnepe június 4. Pünkösd június 4. Nemzeti összetartozás napja június 28. Pedagógus nap augusztus 20. Az államalapítás ünnepe A megemlékezés időpontját, módját és annak felelősét a részletes programterv, illetve a munkaközösségi munkatervek tartalmazzák. 6. A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai (a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával) MÉG NEM VOLT EBBEN AZ ÉVBEN. 7. A szervezeti és működési szabályzat, a házirend és a pedagógiai program Az intézmény alapdokumentumai önálló dokumentumként elérhetőek: 6

7 8. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége (a betöltött munkakörök alapján) Munkakör Végzettség Szakképzettség 1. tanár egyetem angol nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár 2. tanár egyetem, egyetem magyar szakos bölcsész és tanár, finnugor szakos bölcsész 3. tanár egyetem egészségtantanár 4. tanár egyetem matematika szakos tanár 5. tanár egyetem matematika-fizika szakos középiskolai tanár 6. tanár főiskola, egyetem egészségtan-testnevelés szakos tanár, testnevelés szakos középiskolai tanár 7. tanár egyetem, egyetem magyar szakos középiskolai tanár, angol szakos középiskolai tanár történelem szakos bölcsész és tanár, magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár 8. tanár egyetem, egyetem 9. tanár főiskola testnevelés szakos tanár 10. tanár egyetem földrajz szakos középiskolai tanár 11. tanár főiskola angol nyelv tanár magyar, gép-gyorsíró szakos tanár, orosz nyelv és irodalom szakos bölcsész tanár, szakvizsgázott pedagógus drámapedagógiai szakon, szociológia szakos bölcsész főiskola, egyetem, 12. tanár egyetem, egyetem 13. tanár egyetem magyar-történelem szakos bölcsész tanár 14. tanár főiskola, egyetem diplomás ápoló, okl.ápoló 15. tanár főiskola, főiskola kereskedemi üzemgazdász, kereskedelmi, gazdasági szaktanár 16. tanár főiskola, főiskola, egyetem, főiskola üzemmérnök, mérnök-tanár, andragógus tanár, minőségügyi szakmérnök 17. tanár egyetem, egyetem földrajz-informatika szakos tanár, közoktatásvezető 18. tanár főiskola, főiskola, egyetem orosz-testnevelés szakos ált.isk.tanár, német szakos nyelvtanár, testnevelés szakos tanár 19. tanár főiskola angol nyelv szakos tanár 20. tanár főiskola, egyetem angol szakos tanár, okleveles angoltanár 21. tanár főiskola, egyetem, egyetem fizika és szám.tech.tanár, informatika sz. tanár, fizika sz. tanár 22. tanár főiskola, egyetem biológia-környezetvédelem szakos tanár, biológia szakos tanár 23. tanár egyetem matematika szakos tanár 24. tanár főiskola, egyetem műszaki menedzser, okl. mérnöktanár 25. tanár főiskola, főiskola, egyetem magyar-orosz szakos ált.isk.tanár, német szakos nyelvtanár, magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár 26. tanár főiskola, egyetem testnevelés-rekreáció szakos tanár, testnevelés szakos tanár 27. tanár főiskola üzemgazdász 28. tanár főiskola, főiskola szervező üzemmérnök, Európa szakértő 29. tanár főiskola, főiskola, egyetem, egyetem egészségügyi szakoktató, biológia szakos tanár, biológia szakos középiskolai tanár, közoktatásvezető 30. tanár főiskola, egyetem angol-orosz szakos tanár, angol nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár 31. könyvtárostanár egyetem, egyetem magyar-történelem szakos középiskolai tanár, informatikus könyvtáros 32. tanár egyetem magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár 33. tanár főiskola,főiskola, egyetem, egyetem általános iskolai tanító, gép-és gyorsírás tanítására kép. tanár, kommunikáció szakos bölcsész, közoktatásvezető 34. tanár egyetem, egyetem okl. közgazdász, okl. közgazdásztanár 35. tanár egyetem, egyetem okleveles közgazdász, szakvizsgázott ped.pályaorientációs szakter. 36. tanár egyetem okl.testnevelő t. és okl. biológia tanár 37. tanár egyetem matematika szakos középiskolai tanár 38. tanár főiskola egészségtantanár egyetem, felsőfokú 39. tanár szakképzés, egyetem közgazdász, adótanácsadó, okl. közgazdásztanár 40. tanár egyetem okl.informatikatanár, okl. matematikatanár 41. tanár egyetem, egyetem, OKJ-s kép. középisk.testnevelő t., humánmenedzsment szakértő, kulturális menedzser 42. tanár egyetem magyar-orosz szakos középiskolai tanár 7

8 9. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége (a betöltött munkakörök alapján) A nevelő és oktató munkát segítők száma: Munkakör Létszám Végzettség, szakképesítés (fő) iskolatitkár 1 fő érettségi, szakközépiskola titkárságvezető ped.asszisztens 1 fő egyetem, középfokú agrármérnök, agrármérnök tanár, UEFA "A" edzői minősítés ped.asszisztens 1 fő főiskola, középfokú általános iskolai tanító, UEFA "A" és "B" edzői minősítés ped.asszisztens 1 fő marketing- és reklámügyintéző, intézményi kommunikátor, MLSZ Grassroots " C" labdarúgóedző 10. Az országos mérés-értékelés enkénti eredményei 10. folyam gimnázium 10. folyam szakközépiskola 10. folyam gimnázium 10. folyam szakközépiskola 2010/ / / / / / / /2018 Matematika Szövegértés

9 11. A tanulók le- és kimaradásával, folyamismétlésel kapcsolatos adatok Lemorzsolódási mutatók Szakgimnázium Megnevezés 2010/ /12 Az intézmény ási mutatói 2012/ / / / / /18 9. folyam adatai: folyamból 28/-3 17/-19 38/-24 21/-12 22/-14 8/ ó tanulók száma - 9. folyamból 2,1% ó tanulók % 25,25 növekedé (az % s folyamon 13,6% 9,1% 6,6% 2,2% 10. folyam adatai: folyamból 10/-4 9/-13 14/-5 27/-10 11/-3 8/ ó tanulók száma -10. folyamból 5% ó tanulók % 19,76 6% növekedé 9,1% (az % s folyamon 10,1% 6,8 11. folyam adatai: folyamból 5/-1 3/-2 10/-3 19/-3 6/-3 2/ ó tanulók száma ,9% 1,1% 8,9% 20,25 4,5% 3% 9

10 folyamból ó tanulók % (az folyamon 12. folyam adatai: folyamból ó tanulók száma folyamból ó tanulók % (az folyamon /-0 1 1/-0 1 1% 1% 0/-1-1 1,2% növeked és 0/-0 0 0/-0 0 0% 0 0/

11 11.2. Évismétlési mutatók Szakgimnázium Az intézmény ási mutatói Megnevezés 2010/ / / / / / / /18 9. folyam adatai: folyamból ismétlő tanulók száma - 9. folyamból ismétlő tanulók % (az folyamon 16,16% 7,3% 9,7% 17,3% 19,83% 15,03% 20,38% 10. folyam adatai: folyamból ismétlő tanulók száma folyamból ismétlő tanulók % (az folyamon 2% 10% 12,24% 5,8 5% 4,5% 14,14% 11. folyam adatai: folyamból ismétlő tanulók száma folyamból ismétlő tanulók % (az folyamon 4,9% 3,4% 8,9% 7,5% 4,2% 1,5% 0% 12. folyam adatai: folyamból ismétlő tanulók száma folyamból ismétlő tanulók % (az folyamon 2% 2% 1,1% 0% 0% 0% 0% 11

12 12. Az érettségi vizsgák átlageredményei (súlyozott) Évek Elért érettségi vizsga átlageredmények Elért eredmények az előző hez viszonyítva (%) Elért eredmények a táblázat első éhez viszonyítva ,53 104% 100% ,475 98,4% 98,4% ,58 103% 101,4% ,48 97,2% 98,6% ,19 91,6% 90,4% ,15 98,7% 89,2% ,13 99,4% 88,7% 12

13 13. A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségei Az intézményben működő szakkörök, diákkörök Szakkörök, diákkörök Színjátszó szakkör Igénybevétel Ingyenes Térítéses x Egyéb igénybevételi feltétel leírása Fejlesztő foglalkozások, tehetséggondozás Tantárgy tantárgyi tehetséggondozás tantárgyi érettségi felkészítő Igénybevétel Ingyenes Térítéses x x Egyéb igénybevételi feltétel leírása A mindennapi testedzés A testedzés biztosításának módja Mindennapos testnevelés a testnevelés órákon Heti két óra úszás Tömegsport (tollaslabda, torna, kézilabda, aerobic) Szabad testmozgás lehetősége Érettségi felkészítő testnevelésből Egyéb körülmény, feltétel Balogh Imsi Sportaréna Gyarmati Dezső Sportuszoda Balogh Imsi Sportaréna; Sportpálya Balogh Imsi Sportaréna; sportpálya; rekortán futópálya; street work out létesítmény Balogh Imsi Sportaréna; Sportpálya 14. Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai A hétvégi házi feladat szabályai Iskolai dolgozatok szabályai A diákoknak joga van megtudni a témazáró dolgozat időpontját a dolgozatírás előtt legalább 1 héttel. A megírt dolgozatot a tanár a megírástól számított 15 munkanapon belül köteles kiosztani (kivétel a tanár akadályoztatottsága). A határidő túllépése esetén a dolgozat érdemjegyét csak a tanuló kérésére lehet beírni a naplóba és az osztályozásnál figyelembe venni. Dolgozatnak minősül minden olyan írásbeli számonkérés, amely három 13

14 vagy ennél több óra tananyagának elsajátítását ellenőrzi. Addig új dolgozatot nem írathat az adott tantárgyból, míg az előző dolgozatot nem értékelte. Egy napon adott osztályban 2 témazáró dolgozat íratható. A tanulónak joga, hogy dolgozatait megnézze és érdemjegyét, munkájában elkövetett hibáit megismerje. Amennyiben a tanuló úgy érzi, hogy a dolgozat javítása során a tanár hibát követett el, akkor kérheti a hiba orvoslását. Ha erre a javító tanár nem hajlandó, a tanuló az iskola oktatás-szervezési intézményvezetőhelyetteséhez illetve tagintézmény-vezetőhöz fordulhat kérésel A szülő joga, hogy a témazáró dolgozatot fogadóórákon megtekintse. 15. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, folyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje Az osztályozó vizsga követelményeit a kerettantervek és a szakmai vizsgakövetelmények határozzák meg. A tanulmányok alatt tervezett osztályozó vizsgák időpontja: -ha a hiányzások miatt szükséges osztályozó vizsgát tenni, akkor a féli ill. az végi osztályozó értekezlet előtti két hét áll rendelkezésre -ha közben, a tanuló átvétele miatt szükséges osztályozó vizsgát tenni, akkor a vezetői határozat szerint, alkalmanként szabályozott a vizsga időpontja. 15. Iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma Tagintézmény neve: HSZC Eötvös József Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája Osztály jele Ágazat/szakma neve Fő a Egészségügy 33 9b Szépészet (Kozmetikus) 16 9b Szépészet (Fodrász) 20 9c Sport 27 9d Informatika 36 10a Egészségügy 22 10a Sport 13 10b Szépészet (Kozmetikus) 7 10b Szépészet (Fodrász) 13 10c Informatika 24 11a Egészségügy 17 11b Közgazdaság 15 11b Szépészet ágazat 14 11c Sport ágazat 18 11d Informatika ágazat 15 14

15 12a Egészségügy 25 12b Közgazdaság 13 12b Egészségügyi-technika 6 12c Sport 13 12c Szépészet 9 13a Kereskedelem 7 13a Közgazdaság 6 14a Kereskedelem 9 14a Egészségügy 4 13e Közgazdaság 29 13e Egészségügy 12 14e Közgazdaság 10 14e Egészségügy 7 15e Egészségügy 14 Összesen

Közzétételi Lista. Hódmezővásárhelyi SZC Eötvös József Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Közzétételi Lista. Hódmezővásárhelyi SZC Eötvös József Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája Közzétételi Lista Hódmezővásárhelyi SZC Eötvös József Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 2016-2017 A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról alapján

Részletesebben

Közzétételi Lista. Hódmezővásárhelyi SZC Eötvös József Szakképző Iskolája

Közzétételi Lista. Hódmezővásárhelyi SZC Eötvös József Szakképző Iskolája Közzétételi Lista Hódmezővásárhelyi SZC Eötvös József Szakképző Iskolája 2015-2016 A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról alapján a nevelési-oktatási

Részletesebben

Közzétételi Lista. Hódmezővásárhelyi SZC Eötvös József Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Közzétételi Lista. Hódmezővásárhelyi SZC Eötvös József Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája Közzétételi Lista Hódmezővásárhelyi SZC Eötvös József Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 2018-2019 1 A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról alapján

Részletesebben

229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet. a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet. a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról A jogszabály mai napon (2015.IV.29.) hatályos állapota A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 10.

Részletesebben

Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum Pálfy Vízügyi Szakgimnáziuma. Különös Közzétételi Lista

Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum Pálfy Vízügyi Szakgimnáziuma. Különös Közzétételi Lista Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum Pálfy Vízügyi Szakgimnáziuma Különös Közzétételi Lista 1. Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a térítési díjának, a tandíjának és egyéb díjak mértékét nevelési

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista

Különös Közzétételi Lista Különös Közzétételi Lista 2016/2017. tanév Kisboldogasszony Katolikus Általános iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. OM 201747 1. A felvételi lehetőségek Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a felvételi

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 10. fejezete előírja az oktatási intézményeknek, hogy mely adatokat kell közérdekűnek tekinteni és közzétételi listában megjeleníteni. 1.

Részletesebben

A PÉCSI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUMA, SZAKGIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA 2018/19.

A PÉCSI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUMA, SZAKGIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA 2018/19. A PÉCSI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUMA, SZAKGIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA 2018/19. TANÉV Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

Részletesebben

Közzétételi lista. (a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet a alapján)

Közzétételi lista. (a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet a alapján) Kaposvári SZC Nagyatádi Szakképző Iskolája 7500 Nagyatád, Baross G. u. 6. Tel: 82/553-410; Fax: 82/553-411 E-mail: iskola@liveedu.nagyatadi.hu; Honlap: www.naszi.sulinet.hu Közzétételi lista (a nemzeti

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 10. fejezete előírja az oktatási intézményeknek, hogy mely adatokat kell közérdekűnek tekinteni és közzétételi listában megjeleníteni. 1.

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista

Különös Közzétételi Lista Különös Közzétételi Lista 2013/2014. tanév Kisboldogasszony Katolikus Általános iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. OM 201747 1. A felvételi lehetőségek Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a felvételi

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista I. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató II. Beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma III. A nevelési-oktatási intézmény

Részletesebben

Tagintézmény megnevezése: Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola Pálfy- Vízügyi Tagintézmény. Különös Közzétételi Lista Szakközépiskola

Tagintézmény megnevezése: Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola Pálfy- Vízügyi Tagintézmény. Különös Közzétételi Lista Szakközépiskola Tagintézmény megnevezése: Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola Pálfy- Vízügyi Tagintézmény Különös Közzétételi Lista Szakközépiskola 11. A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége

Részletesebben

BGSZC ESTERZSÉBETI ÖZGAZDASÁGI ZAK GIMNÁZIUMA Különös közzétételi lista 1. A felvételi lehetőségről szóló tájékoztató

BGSZC ESTERZSÉBETI ÖZGAZDASÁGI ZAK GIMNÁZIUMA Különös közzétételi lista 1. A felvételi lehetőségről szóló tájékoztató Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

1084 Budapest, Rákóczi tér 4. Tel.: 313-0030, Tel./fax: 313-3182, Honlap: www.jelky.hu. Közzétételi lista

1084 Budapest, Rákóczi tér 4. Tel.: 313-0030, Tel./fax: 313-3182, Honlap: www.jelky.hu. Közzétételi lista Közzétételi lista 1 Iskolánk felvételi lehetőségei: 01 kód: Divat- és stílustervező párhuzamos képzés 02 kód: Textilműves párhuzamos képzés Divat és stílustervező képzés érettségizett jelentkezőknek (2

Részletesebben

Közzétételi lista 1. A felvételi lehetőségről szóló tájékoztató

Közzétételi lista 1. A felvételi lehetőségről szóló tájékoztató Közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges, melynek

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista

Különös Közzétételi Lista Különös közzétételi lista Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum Építészeti és Faipari Szakképző Iskolája Különös Közzétételi Lista 1. A felvételi lehetőségek Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg

Részletesebben

Vak Bottyán János Katolikus Műszaki és Közgazdasági Szakgimnázium, Gimnázium és Kollégium

Vak Bottyán János Katolikus Műszaki és Közgazdasági Szakgimnázium, Gimnázium és Kollégium Vak Bottyán János Katolikus Műszaki és Közgazdasági Szakgimnázium, Gimnázium és Kollégium 3200 Gyöngyös, Than Károly út 1. Telefon: (+36) 37/505-100 Telefax: (+36) 37/505-108 Honlap: www.vbjnet.hu E-mail:

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista

Különös Közzétételi Lista Különös Közzétételi Lista Galamb József Mezőgazdasági Szakgimnázium és Szakközépiskola 2017 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Sorszám

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista Általános iskola

Különös Közzétételi Lista Általános iskola Különös Közzétételi Lista Általános iskola 1. A felvételi lehetőségek Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a felvételi lehetőségeket: A törvényben előírt életkor, óvodai szakvélemény, az iskolaérettségről

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére. Szilvási Általános Iskola

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére. Szilvási Általános Iskola Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A nevelő

Részletesebben

1084 Budapest, Rákóczi tér 4. Tel.: , Tel./fax: , Honlap: Közzétételi lista

1084 Budapest, Rákóczi tér 4. Tel.: , Tel./fax: , Honlap:   Közzétételi lista Közzétételi lista 1 Iskolánk felvételi lehetőségei: 01 kód: Divat- és stílustervező párhuzamos képzés 02 kód: Textilműves párhuzamos képzés Divat és stílustervező képzés érettségizett jelentkezőknek (2

Részletesebben

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján KÖZZÉTÉTELI LISTA A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2. Beiratkozás ideje, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma

Részletesebben

Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum Boros Sámuel Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája KÖZZÉTÉTELI LISTA

Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum Boros Sámuel Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája KÖZZÉTÉTELI LISTA Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum Boros Sámuel Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája KÖZZÉTÉTELI LISTA 2017-2018 Tartalom 1. Tájékoztató a felvételi lehetőségekről... 3 2. A beiratkozásra meghatározott

Részletesebben

VÁSÁROSNAMÉNYI II. RÁKÓCZI FERENC GIMNÁZIUM KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

VÁSÁROSNAMÉNYI II. RÁKÓCZI FERENC GIMNÁZIUM KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE VÁSÁROSNAMÉNYI II. RÁKÓCZI FERENC GIMNÁZIUM KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Jogszabályi alapja: A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben

Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum Baross Gábor Gépipari, Közlekedési Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája. Közzétételi Lista Középiskola

Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum Baross Gábor Gépipari, Közlekedési Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája. Közzétételi Lista Középiskola Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum Baross Gábor Gépipari, Közlekedési Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája Közzétételi Lista Középiskola 1. A felvételi lehetőségek - Szakgimnázium osztály esetében 1.

Részletesebben

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája szeptember

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája szeptember A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája 2017. szeptember A 11/1994. évi Kormányrendelet a közoktatási intézmények számára 2009. augusztus 31 étől Különös közzétételi lista elkészítését

Részletesebben

23. (1). b) A beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma

23. (1). b) A beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma A Povolny Ferenc Szakképző Iskola közzétételi listája a Nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet alapján 23. (1). A nevelési-oktatási intézményi közzétételi

Részletesebben

Az iskola neve: Terézvárosi Magyar Angol, Magyar Német Két Tannyelvű Általános Iskola

Az iskola neve: Terézvárosi Magyar Angol, Magyar Német Két Tannyelvű Általános Iskola Az iskola neve: Terézvárosi Magyar Angol, Magyar Német Két Tannyelvű Általános Iskola Az iskola címe: 1065 Budapest, Pethő S. u. 4. Az iskola OM azonosítószáma: 035264 Tanév megnevezése: 2017/2018. tanév

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája szeptember

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája szeptember A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája 2016. szeptember A 11/1994. évi Kormányrendelet a közoktatási intézmények számára 2009. augusztus 31-étől Különös közzétételi lista elkészítését

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

Tanév megnevezése: 2016/2017.tanév

Tanév megnevezése: 2016/2017.tanév Az iskola neve: Terézvárosi Magyar Angol, Magyar Német Két Tannyelvű Általános Iskola Az iskola címe: 1065 Budapest, Pethő S. u. 4. Az iskola OM azonosítószáma: 035264 Tanév megnevezése: 2016/2017.tanév

Részletesebben

Közzétételi lista. 2. A beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma

Közzétételi lista. 2. A beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma BGSZC Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakgimnáziuma 1184 Budapest, Hengersor u. 34 (1) 295-1941, (1) 295-1943 titkar@plkik.axelero.net OM: 203061 Telephely azonosító: 012 Közzétételi lista

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 2014/2015. tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre,

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján

Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Végzettség Szakok Munkaköre

Részletesebben

Földeáki Návay Lajos Általános Iskola

Földeáki Návay Lajos Általános Iskola Az iskola neve: Földeáki Návay Lajos Általános Iskola Az iskola címe: 6922 Földeák, Zárda u. 18-20. Az iskola OM azonosítószáma: 029695 Tanév megnevezése: 2015/2016-os tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Közzétételi lista. Szakképzettségek

Közzétételi lista. Szakképzettségek Közzétételi lista I. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató Lásd: Pedagógiai program 1.11 Az iskolába jelentkező tanulók felvételének és átvételének elvei + Nkt. 50, 51. II. III. IV. Beiratkozásra

Részletesebben

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája szeptember

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája szeptember A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája 2018. szeptember A 11/1994. évi Kormányrendelet a közoktatási intézmények számára 2009. augusztus 31-étől Különös közzétételi lista elkészítését

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015. OKTÓBER 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2016/2017. tanévben induló osztályaink

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015. OKTÓBER 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2016/2017. tanévben induló osztályaink KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015. OKTÓBER 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2016/2017. tanévben induló osztályaink 01 kód magyar angol két tanítási nyelvű gimnáziumi osztály Az angol nyelv és kultúra

Részletesebben

Közzétételi Lista HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZC NÁVAY LAJOS SZAKGIMNÁZIUMA, SZAKÖZÉPISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA

Közzétételi Lista HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZC NÁVAY LAJOS SZAKGIMNÁZIUMA, SZAKÖZÉPISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA Közzétételi Lista HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZC NÁVAY LAJOS SZAKGIMNÁZIUMA, SZAKÖZÉPISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA 2017-2018 Tartalom 1. Tájékoztató a felvételi lehetőségekről... 2 2. A beiratkozásra meghatározott idő,

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztását

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztását 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztását Legmagasabb iskolai végzettség Szakképzettség 2011/2012. tanévben tanított tantárgy angol nyelv

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben

Intézményi közzétételi lista a es nevelési évre

Intézményi közzétételi lista a es nevelési évre Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai Általános Művelődési Központ 5600 Békéscsaba, Lenkey u.12. Tel.: 66/645-686, 06-20/4188169 email: lenkeyovi@t-online.hu Intézményi közzétételi lista a 2018-2019-es nevelési évre

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége, tanított szakja

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége, tanított szakja A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége, tanított szakja 1., közoktatási vezető szakvizsga, tagintézmény-vezető, 4.o. testnevelés 2. 1.osztályfőnöke, egész napos iskola 3. 1.osztály egész napos

Részletesebben

A végzősök 153 tanítási nappal, 31 hétre számoljanak Az alsóbb évfolyamok 179 ill. 180 tanítási napra és 36 hétre számoljanak. szeptember 15.

A végzősök 153 tanítási nappal, 31 hétre számoljanak Az alsóbb évfolyamok 179 ill. 180 tanítási napra és 36 hétre számoljanak. szeptember 15. Debreceni Szc Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája munkaterve a 2018/2019-es tanévre szakgimnázium 179 tanítási nap szakközépiskola 180 tanítási nap szakgimnázium 8 tanítás

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KASZAP NAGY ISTVÁN REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA OM: 035917 5420 TÚRKEVE, KOSSUTH L. U. 15. Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

Palonai Magyar Bálint Általános Iskola

Palonai Magyar Bálint Általános Iskola Intézmény neve: Palonai Magyar Bálint Általános Iskola Igazgató: Makkos Csaba Címe: Fonyód Fő u. 8. Telefon / fax: 85 / 361423 Email cím: mbaltisk@tonline.hu OM azonosító: 034007 Telefon: 85361423 1. Pedagógusok

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai 1. egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

VÁSÁROSNAMÉNYI II. RÁKÓCZI FERENC GIMNÁZIUM KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

VÁSÁROSNAMÉNYI II. RÁKÓCZI FERENC GIMNÁZIUM KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE VÁSÁROSNAMÉNYI II. RÁKÓCZI FERENC GIMNÁZIUM KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Jogszabályi alapja: a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista Általános iskola

Különös Közzétételi Lista Általános iskola Különös Közzétételi Lista Általános iskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Sorszám Pedagógus azonosító száma Végzettsége Szakképzettsége

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre

Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai Általános Művelődési Központ 5600 Békéscsaba, Lenkey u.12. Tel.: 66/645-686, 66/324-462 email: lenkeyovi@t-online.hu Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján. Végzettség Szakok Munkaköre Tanított tantárgyak. EKF: magyar, igazgató, tanár

Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján. Végzettség Szakok Munkaköre Tanított tantárgyak. EKF: magyar, igazgató, tanár Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Végzettség Szakok Munkaköre

Részletesebben

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet és a 32/2008.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ZSIRAI ÁLTALÁNOS ISKOLA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ZSIRAI ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ZSIRAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2016/2017-ES TANÉV 1 Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére (A lista személyes adatokat nem tartalmazhat) 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

Különös közzétételi lista. A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége, és tanított tárgyai 2016/2017. tanév

Különös közzétételi lista. A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége, és tanított tárgyai 2016/2017. tanév Különös közzétételi lista A 11/1994 (VI.8) MKM rendelet 10. sz. mellékletében leírtaknak megfelelően intézményünk által nyilvánosságra hozandó adatok A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége,

Részletesebben

Közzétételi lista 2015/2016. A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. alapján. Az iskola neve: ÚJPESTI HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA 189011

Közzétételi lista 2015/2016. A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. alapján. Az iskola neve: ÚJPESTI HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA 189011 Közzétételi lista 2015/2016. A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. alapján AZ ISKOLA ADATAI Az iskola neve: ÚJPESTI HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA 189011 Az iskola címe:1048 Budapest Homoktövis utca 100.

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista Rumi Rajki István ÁMK Általános Iskolája

Különös Közzétételi Lista Rumi Rajki István ÁMK Általános Iskolája Különös Közzétételi Lista Rumi Rajki István ÁMK Általános Iskolája 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Tanító Sorszám Szakképzettsége

Részletesebben

A nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. alapján előírt közzétételi lista (1):

A nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. alapján előírt közzétételi lista (1): Ádám Jenő Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista A nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. alapján

Részletesebben

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája szeptember

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája szeptember A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája 2015. szeptember A 11/1994. évi Kormányrendelet a közoktatási intézmények számára 2009. augusztus 31-étől Különös közzétételi lista elkészítését

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista Győri Kovács Margit Német Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Iparművészeti Szakközépiskola és Szakiskola OM 202971 Jogszabályi háttér: 229/2012.

Részletesebben

Kötelező közzétételi lista

Kötelező közzétételi lista Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskola 1095 Budapest, Mester u. 23. : 1450 Budapest, Postafiók 178. Tel/fax:06/1/215-9254 e-mail: teleki@teleki-bp.sulinet.hu Kötelező közzétételi lista 1.) Pedagógusok

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai 1. egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

Különös közzétételi lista. 10. számú melléklet a 11/1994.(VI.8.) MKM rendelethez ÁLTALÁNOS ISKOLAI INTÉZMÉNYEGYSÉG

Különös közzétételi lista. 10. számú melléklet a 11/1994.(VI.8.) MKM rendelethez ÁLTALÁNOS ISKOLAI INTÉZMÉNYEGYSÉG Különös közzétételi lista 10. számú melléklet a 11/1994.(VI.8.) MKM rendelethez ÁLTALÁNOS ISKOLAI INTÉZMÉNYEGYSÉG 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA HESZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2642 Nógrád, Vasút sor 9. OM: 032274 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. tanév mely készült a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben

A Hejőkeresztúri IV. Béla Általános Iskola közzétételi listája. 2018/19-es tanévre vonatkozóan

A Hejőkeresztúri IV. Béla Általános Iskola közzétételi listája. 2018/19-es tanévre vonatkozóan A Hejőkeresztúri IV. Béla Általános Iskola közzétételi listája 2018/19-es tanévre vonatkozóan 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendeletnek (a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról) megfelelően

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján. Végzettség Szakok Munkaköre Tanított tantárgyak. EKF: magyar, igazgató, tanár

Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján. Végzettség Szakok Munkaköre Tanított tantárgyak. EKF: magyar, igazgató, tanár Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Végzettség Szakok Munkaköre

Részletesebben

A beiratkozás időpontját a 2017/2018-as tanévre az éves munkaterv tartalmazza (2017. június 22.) ban indult osztályok:

A beiratkozás időpontját a 2017/2018-as tanévre az éves munkaterv tartalmazza (2017. június 22.) ban indult osztályok: Közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges, melynek

Részletesebben

Új Suli Alapítványi Általános Iskola 1165 Budapest, Baross Gábor u. 38./A. Közzétételi lista. Szabó Erika intézményvezető

Új Suli Alapítványi Általános Iskola 1165 Budapest, Baross Gábor u. 38./A. Közzétételi lista. Szabó Erika intézményvezető Új Suli Alapítványi Általános Iskola 1165 Budapest, Baross Gábor u. 38./A. Közzétételi lista Szabó Erika intézményvezető Budapest, 2019. szeptember 13. Telefon: 06/1-40-40-210 e-mail: ujsuli@gmail.com

Részletesebben

Felvehető létszám (fő) Gimnázium 0001 nappali Képzési forma

Felvehető létszám (fő) Gimnázium 0001 nappali Képzési forma A Wesley János óvoda, Általános iskola és Középiskola, Szeged közzétételi listája a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról alapján 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 10.sz. melléklet 11/1994.(06.08.)MKM rendelethez

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 10.sz. melléklet 11/1994.(06.08.)MKM rendelethez D Ó Z S A G Y Ö R G Y Á L T A L Á N O S I S K O L A 2400 DUNAÚJVÁROS, KÖZTÁRSASÁG U. 14. TELEFON: 25/413-035, 411-035, 410-021, FAX:25/410-021 www.dozsa-duj.sulinet.hu dozsaduj@freemail.hu Különös közzétételi

Részletesebben

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján Különös közzétételi lista a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

1 fő főiskola matematika - kémia szak 1 fő főiskola matematika - rajz szak 1 fő főiskola matematika - fizika szak. Matematika

1 fő főiskola matematika - kémia szak 1 fő főiskola matematika - rajz szak 1 fő főiskola matematika - fizika szak. Matematika Az iskola neve: Terézvárosi Magyar-Angol, Magyar-Német Két Tannyelvű Általános Iskola Az iskola címe: 1065 Budapest, Pethő S. u. 4. Az iskola OM azonosítószáma: 03564 Tanév megnevezése: 014/015.tanév A

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Iskolánk a vonatkozó jogszabály (32/2008. (XI. 24.) OKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények m ködésér l szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet módosításáról) értelmében a következ

Részletesebben

Palonai Magyar Bálint Általános Iskola

Palonai Magyar Bálint Általános Iskola Intézmény neve: Palonai Magyar Bálint Általános Iskola Igazgató: Makkos Csaba Címe: Fonyód Fő u. 8. Telefon / fax: 85 / 361423 Email cím: mbaltisk@tonline.hu OM azonosító: 034007 Telefon: 85361423 1. Pedagógusok

Részletesebben

2012/2013. tanév. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

2012/2013. tanév. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2012/2013. tanév A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Szakközépiskola Tantárgy Magyar nyelv és irodalom Történelem Társadalomismeret,

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista Szent Péter és Pál Szalézi Általános Iskola A közoktatási intézmény eredményességéről, személyi és tárgyi feltételeihez kapcsolódó információkról szükséges a szülőket tájékoztatni.

Részletesebben

Különös közzétételi lista. A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége, és tanított tárgyai 2013/2014

Különös közzétételi lista. A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége, és tanított tárgyai 2013/2014 Különös közzétételi lista A 11/1994 (VI.8) MKM rendelet 10. sz. mellékletében leírtaknak megfelelően intézményünk által nyilvánosságra hozandó adatok találhatók ebben a menüpontban A pedagógusok iskolai

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához egyetem + 5 Főiskola 6 Főiskola Tanító, német sorszám Iskolai végzettség

Részletesebben