Közzétételi Lista. Hódmezővásárhelyi SZC Eötvös József Szakképző Iskolája

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közzétételi Lista. Hódmezővásárhelyi SZC Eötvös József Szakképző Iskolája"

Átírás

1 Közzétételi Lista Hódmezővásárhelyi SZC Eötvös József Szakképző Iskolája

2 A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról alapján a nevelési-oktatási intézmény közzétételi listát készít. A közzétételi lista tartalmát a fenti jogszabály 23. -a tartalmazza. 1. Tájékoztató a felvételi lehetőségekről Felvétel a tagintézmény 9. osztályába és a szakképző folyamra A jelentkezés módja, és ideje: A 28/2015. sz. EMMI rendelet szerint: a tanulók által kitöltött, az iskola által továbbított jelentkezési lapon február 12-ig a 9.folyamra, 2016.augusztus 12-ig az érettségi utáni képzésekre. A képzés kezdete: A 2016/2017 -es tan rendje szerint, szeptember 1. Más iskolából történő átvétel A tanulói jogviszony felvétel vagy átvétel útján keletkezik. A felvétel és átvétel jelentkezés alapján történik. A felvételről vagy átvételről az igazgató dönt. 2. A beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma 9-es beiratkozás időpontja: június 23. Az NSZFH által engedélyezett osztályok száma SZAKGIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK Általános képzés (9-12. folyam) A képzés Felvehető Kód- Képzési Ágazat Szakmacsoport időtartama létszám szám forma () (fő) nappali 4 32 Egészségügy 301 Közgazdaság 302 nappali 4 16 Sport 303 nappali 4 32 Szépészet 304 nappali 4 16 Informatika 305 nappali 4 32

3 3. A köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanenként, nevelési enként az egy főre megállapított díjak mértéke, a fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételek is A TÉRÍTÉSI DÍJ ÉS A TANDÍJ MÉRTÉKE KÖZÉPFOKÚ ISKOLÁKBAN II. Érettségire felkészítő képzésben részt vevő tanulók TÉRÍTÉSI DÍJ KEDVEZMÉNYES TÉRÍTÉSI DÍJ 4. (2) a nem tanköteles tanulónak az általános és középfokú iskolában a tanulmányi követelmények Ha a tanuló háztartásában az 1 főre jutó nettó jövedelem az alábbi értékhatárok közé esik (Ft) nem teljesítése miatt az folyam második alkalommal történő megismétlésekor az R. 33 (1) 0 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft bekezdés b) és c) pontjában meghatározott köznevelési közfeladatokért térítési díjat kell fizetnie, amelynek mértéke a díjalap Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Térítési díj: Ft 6. (1) a) 6. (1) b) 6. (1) c) 6. (1) d) 6. (1) e) 6. (1) f) 6. (1) g) 6. (1) i) Díj 1%-a Díj 20%-a Díj 30%-a Díj 40%-a Díj 50%-a Díj 60%-a Díj 70%-a Díj 90%-a 20%-a (5) A nem a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatás keretében részt vevő 19. életét betöltő tanulónak a tandíj mértéke a díjalap Ha a tanuló háztartásában az 1 főre jutó nettó jövedelem az alábbi értékhatárok közé esik (Ft) 0 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Tanulmányi átlag Tan díj: Ft 6. (1) a) Díj 1%-a 6. (1) b) 6. (1) c) 6. (1) d) Díj 20%-a Díj 30%-a Díj 40%-a 6. (1) e) Díj 50%-a 6. (1) f) Díj 60%-a 6. (1) g) Díj 6. (1) i) Díj 70%-a 90%-a 4,5-5 5%-a ,5-4,4 8%-a ,5-3,4 12%-a ,0-2,4 17%-a elégtelen 20%-a A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és ideje, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos -

4 nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai MÉG NEM VOLT EBBEN AZ ÉVBEN. 5. A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje, es munkaterv alapján a nevelési ben, tanben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai Hagyományok és iskolai ünnepek Dátum Program Pite tábor Pite nap Szalagtűző ünnepség Szalagavató bál Eötvös nap Végzős ballagás Az iskola bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú iskolai nyílt napok / programok 5.1 Nyitvatartási rend A tan munkanapjain Dátum Program Nyílt nap, szakmai bemutatók Nyílt nap, iskolai bemutatók

5 5.2 A tanben tervezett jelentősebb események, rendezvények időpontjai (Az es munkaterv alapján) Dátum Ünnep Megemlékezés módja Nemzeti ünnepek október október 22. ünnepi műsor március március 11. ünnepi műsor Nemzetünk szabadságtörekvéseit tükröző, továbbá nemzeti múltunk mártírjainak emlékét, példáját őrző emléknapok október 6. Az aradi vértanúk történelem órákon megemlékezés február 25. A kommunista és egyéb történelem órákon diktatúrák áldozatai megemlékezés április 16. A holokauszt áldozatai történelem órákon megemlékezés június 4. A Nemzeti Összetartozás történelem órákon Napja megemlékezés Fontosabb dátumok Tannyitó nevelőtestületi értekezlet: (péntek) Tannyitó ünnepély: szeptember 1. (kedd) Ballagási ünnepség: 2016.április 30. (szombat) Tanzáró ünnepély: június 15 (szerda) Ünnepek Dátum Ünnep Megemlékezés október 6. Az aradi vértanúk emléknapja október 23. Nemzeti ünnep november 1. Mindenszentek A megemlékezés időpontját, módját és annak felelősét a részletes programterv, illetve

6 2015. december Karácsony január 1. Új a munkaközösségi munkatervek tartalmazzák február 25. Kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja március 15. Nemzeti ünnep Húsvét április 16. A holocaust áldozatainak emléknapja május 01. Munka ünnepe Pünkösd június 28. Pedagógus nap június 4. Nemzeti összetartozás napja augusztus 20. Az államalapítás ünnepe 6. A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai (a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával) MÉG NEM VOLT EBBEN AZ ÉVBEN. 7. A szervezeti és működési szabályzat, a házirend és a pedagógiai program Az intézmény alapdokumentumai önálló dokumentumként elérhetőek: 8. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége (a betöltött munkakörök alapján)

7 Sorszám További szakképesítés angol nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár magyar szakos bölcsész és tanár, finnugor szakos bölcsész matematika-fizika szakos középiskolai tanár egészségtan-testnevelés szakos tanár, testnevelés szakos középiskolai tanár 5. angol nyelv szakos tanár 6. történelem szakos bölcsész és tanár, magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár 7. testnevelés szakos tanár Tanított tantárgyak angol nyelv (angol nyelv); magyar nyelv és irodalom (magyar nyelv és irodalom); fizika (fizika); matematika (matematika); pályaorientáció, szakmai alapozás tantárgya - Egészségügy (anatómia és egészségtan); testnevelés (testnevelés); angol nyelv (angol nyelv); történelem (történelem); magyar nyelv és irodalom (magyar nyelv és irodalom); testnevelés (testnevelés); testnevelés (gimnasztika); kémia-fizika szakos középisk. tanár, ped. Értékelési szakértő földrajz szakos középiskolai tanár magyar, gép-gyorsíró szakos tanár, orosz nyelv és irodalom szakos bölcsész tanár, szakvizsgázott pedagógus drámapedagógiai szakon, szociológia szakos bölcsész fizika (fizika); pályaorientáció, szakmai alapozás tantárgya - Egészségügy (mentálhigiéné); tantárgy - Egészségügy (etika);

8 kereskedemi üzemgazdász, kereskedelmi, gazdasági szaktanár egészségügyi szakoktató, biológia szakos tanár, biológia szakos középiskolai tanár, közoktatásvezető földrajz-informatika szakos tanár, közoktatásvezető orosz-testnevelés szakos ált.isk.tanár, német szakos nyelvtanár, testnevelés szakos tanár angol szakos tanár, okleveles angoltanár kémia-matematika szakos tanár, kémia szakos középiskolai tanár, szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető rajz-történelem szakos tanár, történelem szakos bölcsész és tanár, műv.rajz.-műv.tört. és ábr.geom.középiskolai tanár, vizuális kommunikáció szakos tanár biológia-technika szakos tanár, egészségtan tanár os alapozó tantárgy - Közgazdaság (elméleti gazdaságtan); tantárgy - Közgazdaság (statisztika); os alapozó tantárgy - Egészségügy (betegmegfigyelés); tantárgy - Egészségügy (az emberi test); informatika (informatika); testnevelés (testnevelés); angol nyelv (angol nyelv); matematika (matematika); kémia (kémia); rajz és műalkotások elemzése, vizuális kultúra (rajz); történelem (történelem); tantárgy - Egészségügy (elsősegélynyújtás); tantárgy - Egészségügy (gyógyszertan);

9 matematika szakos tanár, fizika szakos tanár, matematika szakos középiskolai tanár biológiakörnyezetvédelem szakos tanár, biológia szakos tanár bőrfeldolgozóipari szakos műszaki tanár, szakközgazdász matematika (matematika); biológia (biológia); szakmai elméleti tantárgy - Egészségügy (anatómia és élettan); tantárgy - Közgazdaság (üzleti gazdaságtan); os alapozó tantárgy - Közgazdaság (gazdasági és jogi ismeretek); 22. matematika szakos tanár magyar-orosz szakos ált.isk.tanár, német szakos nyelvtanár, magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár testnevelés-rekreáció szakos tanár, testnevelés szakos tanár 25. üzemgazdász szervező üzemmérnök, Európa szakértő történelem szakos középiskolai tanár, földrajz szakos középiskolai tanár, matematika (matematika); német nyelv (német nyelv); testnevelés (testnevelés); tantárgy - Közgazdaság (pénzügyi alapismeretek); tantárgy - Közgazdaság (adózás); tantárgy - Közgazdaság (projektfolyamatok követése); szakmai elméleti tantárgy - Közgazdaság (üzleti kommunikáció); történelem (történelem);

10 közoktatásvezető angol-oros szakos tanár, angol nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár magyar-történelem szakos középiskolai tanár, informatikus könyvtáros magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár általános iskolai tanító, gép-és gyorsírás tanítására kép. tanár, kommunikáció szakos bölcsész, közoktatásvezető 32. testnevelés szakos tanár okleveles közgazdász, szakvizsgázott ped. matematika szakos középiskolai tanár közgazdász, adótanácsadó okl.tört.tanár - okl.egészségfejl.tanár magyar-orosz szakos középiskolai tanár okleveles informatikatanár angol nyelv (angol nyelv); magyar nyelv és irodalom (magyar nyelv és irodalom); os alapozó tantárgy - Közgazdaság (ügyviteli gyakorlatok); testnevelés (edzéselmélet); testnevelés (testnevelés); informatika (informatika); matematika (matematika); tantárgy - Közgazdaság (könyvelés); szakmai elméleti tantárgy - Közgazdaság (számvitel gyakorlat); tantárgy - Egészségügy (csecsemő- és gyermekgondozás); történelem (történelem); magyar nyelv és irodalom (magyar nyelv és irodalom); informatika (informatika);

11 9. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége (a betöltött munkakörök alapján) A nevelő és oktató munkát segítők száma: Munkakör Létszám Végzettség, szakképesítés (fő) iskolatitkár 1 fő érettségi, szakközépiskola titkárságvezető ped.asszisztens 1 fő egyetem, középfokú agrármérnök, agrármérnök tanár, UEFA "A" edzői minősítés ped.asszisztens 1 fő főiskola, középfokú általános iskolai tanító, UEFA "A" és "B" edzői minősítés 10. Az országos mérés-értékelés enkénti eredményei 10. folyam gimnázium 10. folyam szakközépiskola 10. folyam gimnázium 10. folyam szakközépiskola 2010/ / / / /2015 Matematika 1544 CSH 1578 CSH 1583 CSH 1626 CSH 1617 CSH 1570 CSH 1602 CSH 1595 CSH 1626 CSH 1609 CSH Szövegértés 1592 CSH 1527 CSH 1520 CSH 1649 CSH 1551 CSH 1650 CSH 1641 CSH 1605 CSH 1613 CSH 1601 CSH

12 11. A tanulók le- és kimaradásával, folyamismétlésel kapcsolatos adatok Lemorzsolódási mutatók Szakközépiskola (kifutó gimnáziumi képzéssel) Megnevezés Az intézmény lemorzsolódási mutatói 2010/ / / / / /16 9. folyam adatai: folyamból lemorzsolódó tanulók száma - 9. folyamból lemorzsolódó tanulók % (az folyamon tanulókhoz viszonyítva) 28/ ,25% 17/ ,1% növekedés 38/ / / ,6% 9,1% 6,6% 10. folyam adatai: folyamból 10/-4 9/-13 14/-5 27/-10 11/-3 lemorzsolódó tanulók száma -10. folyamból lemorzsolódó tanulók % (az folyamon tanulókhoz viszonyítva) 6% 5% növekedés 9,1% 19,76% 10,1% 11. folyam adatai: folyamból 5/-1 3/-2 10/-3 19/-3 6/-3 lemorzsolódó tanulók száma folyamból lemorzsolódó tanulók % (az folyamon tanulókhoz viszonyítva) 3,9% 1,1% 8,9% 20,25 4,5% 12. folyam adatai: folyamból 1/-0 1/-0 0/-1 0/-0 0/-0 lemorzsolódó tanulók száma folyamból lemorzsolódó tanulók % (az folyamon tanulókhoz viszonyítva) 1% 1% 1,2% növekedés 0% 0

13 11.2. Évismétlési mutatók Szakközépiskola Megnevezés Az intézmény lemorzsolódási mutatói 2010/ / / / /15 9. folyam adatai: folyamból ismétlő tanulók száma folyamból ismétlő tanulók % (az folyamon 16,16% 7,3% 9,7% 17,3% 19,83% tanulókhoz viszonyítva) 10. folyam adatai: folyamból ismétlő tanulók száma folyamból ismétlő tanulók % (az folyamon 2% 10% 12,24% 5,8 5% tanulókhoz viszonyítva) 11. folyam adatai: folyamból ismétlő tanulók száma folyamból ismétlő tanulók % (az folyamon 4,9% 3,4% 8,9% 7,5% 4,2% tanulókhoz viszonyítva) 12. folyam adatai: folyamból ismétlő tanulók száma folyamból ismétlő tanulók % (az folyamon tanulókhoz viszonyítva) 2% 2% 1,1% 0% 0% 12. Az érettségi vizsgák átlageredményei Évek Elért érettségi vizsga átlageredmények Elért eredmények az előző hez viszonyítva (%) Elért eredmények a táblázat első éhez viszonyítva ,53 104% 100% ,475 98,4% 98,4% ,58 103% 101,4% ,48 97,2% 98,6% ,19 91,6% 90,4%

14 13. A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségei Az intézményben működő szakkörök, diákkörök Szakkörök, diákkörök Színjátszó szakkör Igénybevétel Ingyenes Térítéses x Egyéb igénybevételi feltétel leírása Fejlesztő foglalkozások, tehetséggondozás Tantárgy tantárgyi tehetséggondozás tantárgyi érettségi felkészítő Igénybevétel Ingyenes Térítéses x x Egyéb igénybevételi feltétel leírása A mindennapi testedzés A testedzés biztosításának módja Mindennapos testnevelés a testnevelés órákon Heti két óra úszás Tömegsport (tollaslabda, torna, kézilabda, aerobic) Szabad testmozgás lehetősége Érettségi felkészítő testnevelésből Egyéb körülmény, feltétel Balogh Imsi Sportaréna Gyarmati Dezső Sportuszoda Balogh Imsi Sportaréna; Sportpálya Balogh Imsi Sportaréna; sportpálya; rekortán futópálya; street work out létesítmény Balogh Imsi Sportaréna; Sportpálya 14. Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai A hétvégi házi feladat szabályai Iskolai dolgozatok szabályai A diákoknak joga van megtudni a témazáró dolgozat időpontját a dolgozatírás előtt legalább 1 héttel. A megírt dolgozatot a tanár a megírástól számított 15 munkanapon belül köteles kiosztani (kivétel a tanár akadályoztatottsága). A határidő túllépése esetén a dolgozat érdemjegyét csak a tanuló kérésére lehet beírni a naplóba és az osztályozásnál

15 figyelembe venni. Dolgozatnak minősül minden olyan írásbeli számonkérés, amely három vagy ennél több óra tananyagának elsajátítását ellenőrzi. Addig új dolgozatot nem írathat az adott tantárgyból, míg az előző dolgozatot nem értékelte. Egy napon adott osztályban 2 témazáró dolgozat íratható. A tanulónak joga, hogy dolgozatait megnézze és érdemjegyét, munkájában elkövetett hibáit megismerje. Amennyiben a tanuló úgy érzi, hogy a dolgozat javítása során a tanár hibát követett el, akkor kérheti a hiba orvoslását. Ha erre a javító tanár nem hajlandó, a tanuló az iskola oktatás-szervezési intézményvezetőhelyetteséhez illetve tagintézmény-vezetőhöz fordulhat kérésel A szülő joga, hogy a témazáró dolgozatot fogadóórákon megtekintse. 15. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, folyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje Az osztályozó vizsga követelményeit a kerettantervek és a szakmai vizsgakövetelmények határozzák meg. A tanulmányok alatt tervezett osztályozó vizsgák időpontja: -ha a hiányzások miatt szükséges osztályozó vizsgát tenni, akkor a féli ill. az végi osztályozó értekezlet előtti két hét áll rendelkezésre -ha közben, a tanuló átvétele miatt szükséges osztályozó vizsgát tenni, akkor a vezetői határozat szerint, alkalmanként szabályozott a vizsga időpontja. 15. Iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma Évfolyam Oszt.jelölés Ágazat//szakma Az osztályban tanulók száma (2015. október 1.) 9. A egészségügy B közgazdaság C sport D szépészet E informatika A egészségügy B egészségügyi technika 6 közgazdaság C sport 30 szépészet A egészségügy B közgazdaság 10 szépészet C kereskedelem 9 sport 14

16 Évfolyam Oszt.jelölés Ágazat//szakma Az osztályban tanulók száma (2015. október 1.) egészségügyi szcs A művészet, közművelődés, kommunikáció szcs B közgazdasági szcs. 10 kereskedelem szcs C gimnáziumi sport osztály 17 egészségügyi szcs B művészet, közművelődés, kommunikáció szcs. 7 közgazdasági szcs. 9 1/13. A gyakorló ápoló 12 pénzügyi-számviteli ügyintéző 7 1/13. E gyakorló ápoló (esti) 20 1/13. F pénzügyi-számviteli ügyintéző (esti) 11 2/14. A gyakorló ápoló 14 pénzügyi-számviteli ügyintéző 10 2/14. E gyakorló ápoló (esti) 15