Közzétételi Lista. Hódmezővásárhelyi SZC Eötvös József Szakképző Iskolája

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közzétételi Lista. Hódmezővásárhelyi SZC Eötvös József Szakképző Iskolája"

Átírás

1 Közzétételi Lista Hódmezővásárhelyi SZC Eötvös József Szakképző Iskolája

2 A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról alapján a nevelési-oktatási intézmény közzétételi listát készít. A közzétételi lista tartalmát a fenti jogszabály 23. -a tartalmazza. 1. Tájékoztató a felvételi lehetőségekről Felvétel a tagintézmény 9. osztályába és a szakképző folyamra A jelentkezés módja, és ideje: A 28/2015. sz. EMMI rendelet szerint: a tanulók által kitöltött, az iskola által továbbított jelentkezési lapon február 12-ig a 9.folyamra, 2016.augusztus 12-ig az érettségi utáni képzésekre. A képzés kezdete: A 2016/2017 -es tan rendje szerint, szeptember 1. Más iskolából történő átvétel A tanulói jogviszony felvétel vagy átvétel útján keletkezik. A felvétel és átvétel jelentkezés alapján történik. A felvételről vagy átvételről az igazgató dönt. 2. A beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma 9-es beiratkozás időpontja: június 23. Az NSZFH által engedélyezett osztályok száma SZAKGIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK Általános képzés (9-12. folyam) A képzés Felvehető Kód- Képzési Ágazat Szakmacsoport időtartama létszám szám forma () (fő) nappali 4 32 Egészségügy 301 Közgazdaság 302 nappali 4 16 Sport 303 nappali 4 32 Szépészet 304 nappali 4 16 Informatika 305 nappali 4 32

3 3. A köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanenként, nevelési enként az egy főre megállapított díjak mértéke, a fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételek is A TÉRÍTÉSI DÍJ ÉS A TANDÍJ MÉRTÉKE KÖZÉPFOKÚ ISKOLÁKBAN II. Érettségire felkészítő képzésben részt vevő tanulók TÉRÍTÉSI DÍJ KEDVEZMÉNYES TÉRÍTÉSI DÍJ 4. (2) a nem tanköteles tanulónak az általános és középfokú iskolában a tanulmányi követelmények Ha a tanuló háztartásában az 1 főre jutó nettó jövedelem az alábbi értékhatárok közé esik (Ft) nem teljesítése miatt az folyam második alkalommal történő megismétlésekor az R. 33 (1) 0 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft bekezdés b) és c) pontjában meghatározott köznevelési közfeladatokért térítési díjat kell fizetnie, amelynek mértéke a díjalap Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Térítési díj: Ft 6. (1) a) 6. (1) b) 6. (1) c) 6. (1) d) 6. (1) e) 6. (1) f) 6. (1) g) 6. (1) i) Díj 1%-a Díj 20%-a Díj 30%-a Díj 40%-a Díj 50%-a Díj 60%-a Díj 70%-a Díj 90%-a 20%-a (5) A nem a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatás keretében részt vevő 19. életét betöltő tanulónak a tandíj mértéke a díjalap Ha a tanuló háztartásában az 1 főre jutó nettó jövedelem az alábbi értékhatárok közé esik (Ft) 0 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Tanulmányi átlag Tan díj: Ft 6. (1) a) Díj 1%-a 6. (1) b) 6. (1) c) 6. (1) d) Díj 20%-a Díj 30%-a Díj 40%-a 6. (1) e) Díj 50%-a 6. (1) f) Díj 60%-a 6. (1) g) Díj 6. (1) i) Díj 70%-a 90%-a 4,5-5 5%-a ,5-4,4 8%-a ,5-3,4 12%-a ,0-2,4 17%-a elégtelen 20%-a A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és ideje, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos -

4 nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai MÉG NEM VOLT EBBEN AZ ÉVBEN. 5. A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje, es munkaterv alapján a nevelési ben, tanben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai Hagyományok és iskolai ünnepek Dátum Program Pite tábor Pite nap Szalagtűző ünnepség Szalagavató bál Eötvös nap Végzős ballagás Az iskola bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú iskolai nyílt napok / programok 5.1 Nyitvatartási rend A tan munkanapjain Dátum Program Nyílt nap, szakmai bemutatók Nyílt nap, iskolai bemutatók

5 5.2 A tanben tervezett jelentősebb események, rendezvények időpontjai (Az es munkaterv alapján) Dátum Ünnep Megemlékezés módja Nemzeti ünnepek október október 22. ünnepi műsor március március 11. ünnepi műsor Nemzetünk szabadságtörekvéseit tükröző, továbbá nemzeti múltunk mártírjainak emlékét, példáját őrző emléknapok október 6. Az aradi vértanúk történelem órákon megemlékezés február 25. A kommunista és egyéb történelem órákon diktatúrák áldozatai megemlékezés április 16. A holokauszt áldozatai történelem órákon megemlékezés június 4. A Nemzeti Összetartozás történelem órákon Napja megemlékezés Fontosabb dátumok Tannyitó nevelőtestületi értekezlet: (péntek) Tannyitó ünnepély: szeptember 1. (kedd) Ballagási ünnepség: 2016.április 30. (szombat) Tanzáró ünnepély: június 15 (szerda) Ünnepek Dátum Ünnep Megemlékezés október 6. Az aradi vértanúk emléknapja október 23. Nemzeti ünnep november 1. Mindenszentek A megemlékezés időpontját, módját és annak felelősét a részletes programterv, illetve

6 2015. december Karácsony január 1. Új a munkaközösségi munkatervek tartalmazzák február 25. Kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja március 15. Nemzeti ünnep Húsvét április 16. A holocaust áldozatainak emléknapja május 01. Munka ünnepe Pünkösd június 28. Pedagógus nap június 4. Nemzeti összetartozás napja augusztus 20. Az államalapítás ünnepe 6. A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai (a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával) MÉG NEM VOLT EBBEN AZ ÉVBEN. 7. A szervezeti és működési szabályzat, a házirend és a pedagógiai program Az intézmény alapdokumentumai önálló dokumentumként elérhetőek: 8. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége (a betöltött munkakörök alapján)

7 Sorszám További szakképesítés angol nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár magyar szakos bölcsész és tanár, finnugor szakos bölcsész matematika-fizika szakos középiskolai tanár egészségtan-testnevelés szakos tanár, testnevelés szakos középiskolai tanár 5. angol nyelv szakos tanár 6. történelem szakos bölcsész és tanár, magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár 7. testnevelés szakos tanár Tanított tantárgyak angol nyelv (angol nyelv); magyar nyelv és irodalom (magyar nyelv és irodalom); fizika (fizika); matematika (matematika); pályaorientáció, szakmai alapozás tantárgya - Egészségügy (anatómia és egészségtan); testnevelés (testnevelés); angol nyelv (angol nyelv); történelem (történelem); magyar nyelv és irodalom (magyar nyelv és irodalom); testnevelés (testnevelés); testnevelés (gimnasztika); kémia-fizika szakos középisk. tanár, ped. Értékelési szakértő földrajz szakos középiskolai tanár magyar, gép-gyorsíró szakos tanár, orosz nyelv és irodalom szakos bölcsész tanár, szakvizsgázott pedagógus drámapedagógiai szakon, szociológia szakos bölcsész fizika (fizika); pályaorientáció, szakmai alapozás tantárgya - Egészségügy (mentálhigiéné); tantárgy - Egészségügy (etika);

8 kereskedemi üzemgazdász, kereskedelmi, gazdasági szaktanár egészségügyi szakoktató, biológia szakos tanár, biológia szakos középiskolai tanár, közoktatásvezető földrajz-informatika szakos tanár, közoktatásvezető orosz-testnevelés szakos ált.isk.tanár, német szakos nyelvtanár, testnevelés szakos tanár angol szakos tanár, okleveles angoltanár kémia-matematika szakos tanár, kémia szakos középiskolai tanár, szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető rajz-történelem szakos tanár, történelem szakos bölcsész és tanár, műv.rajz.-műv.tört. és ábr.geom.középiskolai tanár, vizuális kommunikáció szakos tanár biológia-technika szakos tanár, egészségtan tanár os alapozó tantárgy - Közgazdaság (elméleti gazdaságtan); tantárgy - Közgazdaság (statisztika); os alapozó tantárgy - Egészségügy (betegmegfigyelés); tantárgy - Egészségügy (az emberi test); informatika (informatika); testnevelés (testnevelés); angol nyelv (angol nyelv); matematika (matematika); kémia (kémia); rajz és műalkotások elemzése, vizuális kultúra (rajz); történelem (történelem); tantárgy - Egészségügy (elsősegélynyújtás); tantárgy - Egészségügy (gyógyszertan);

9 matematika szakos tanár, fizika szakos tanár, matematika szakos középiskolai tanár biológiakörnyezetvédelem szakos tanár, biológia szakos tanár bőrfeldolgozóipari szakos műszaki tanár, szakközgazdász matematika (matematika); biológia (biológia); szakmai elméleti tantárgy - Egészségügy (anatómia és élettan); tantárgy - Közgazdaság (üzleti gazdaságtan); os alapozó tantárgy - Közgazdaság (gazdasági és jogi ismeretek); 22. matematika szakos tanár magyar-orosz szakos ált.isk.tanár, német szakos nyelvtanár, magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár testnevelés-rekreáció szakos tanár, testnevelés szakos tanár 25. üzemgazdász szervező üzemmérnök, Európa szakértő történelem szakos középiskolai tanár, földrajz szakos középiskolai tanár, matematika (matematika); német nyelv (német nyelv); testnevelés (testnevelés); tantárgy - Közgazdaság (pénzügyi alapismeretek); tantárgy - Közgazdaság (adózás); tantárgy - Közgazdaság (projektfolyamatok követése); szakmai elméleti tantárgy - Közgazdaság (üzleti kommunikáció); történelem (történelem);

10 közoktatásvezető angol-oros szakos tanár, angol nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár magyar-történelem szakos középiskolai tanár, informatikus könyvtáros magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár általános iskolai tanító, gép-és gyorsírás tanítására kép. tanár, kommunikáció szakos bölcsész, közoktatásvezető 32. testnevelés szakos tanár okleveles közgazdász, szakvizsgázott ped. matematika szakos középiskolai tanár közgazdász, adótanácsadó okl.tört.tanár - okl.egészségfejl.tanár magyar-orosz szakos középiskolai tanár okleveles informatikatanár angol nyelv (angol nyelv); magyar nyelv és irodalom (magyar nyelv és irodalom); os alapozó tantárgy - Közgazdaság (ügyviteli gyakorlatok); testnevelés (edzéselmélet); testnevelés (testnevelés); informatika (informatika); matematika (matematika); tantárgy - Közgazdaság (könyvelés); szakmai elméleti tantárgy - Közgazdaság (számvitel gyakorlat); tantárgy - Egészségügy (csecsemő- és gyermekgondozás); történelem (történelem); magyar nyelv és irodalom (magyar nyelv és irodalom); informatika (informatika);

11 9. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége (a betöltött munkakörök alapján) A nevelő és oktató munkát segítők száma: Munkakör Létszám Végzettség, szakképesítés (fő) iskolatitkár 1 fő érettségi, szakközépiskola titkárságvezető ped.asszisztens 1 fő egyetem, középfokú agrármérnök, agrármérnök tanár, UEFA "A" edzői minősítés ped.asszisztens 1 fő főiskola, középfokú általános iskolai tanító, UEFA "A" és "B" edzői minősítés 10. Az országos mérés-értékelés enkénti eredményei 10. folyam gimnázium 10. folyam szakközépiskola 10. folyam gimnázium 10. folyam szakközépiskola 2010/ / / / /2015 Matematika 1544 CSH 1578 CSH 1583 CSH 1626 CSH 1617 CSH 1570 CSH 1602 CSH 1595 CSH 1626 CSH 1609 CSH Szövegértés 1592 CSH 1527 CSH 1520 CSH 1649 CSH 1551 CSH 1650 CSH 1641 CSH 1605 CSH 1613 CSH 1601 CSH

12 11. A tanulók le- és kimaradásával, folyamismétlésel kapcsolatos adatok Lemorzsolódási mutatók Szakközépiskola (kifutó gimnáziumi képzéssel) Megnevezés Az intézmény lemorzsolódási mutatói 2010/ / / / / /16 9. folyam adatai: folyamból lemorzsolódó tanulók száma - 9. folyamból lemorzsolódó tanulók % (az folyamon tanulókhoz viszonyítva) 28/ ,25% 17/ ,1% növekedés 38/ / / ,6% 9,1% 6,6% 10. folyam adatai: folyamból 10/-4 9/-13 14/-5 27/-10 11/-3 lemorzsolódó tanulók száma -10. folyamból lemorzsolódó tanulók % (az folyamon tanulókhoz viszonyítva) 6% 5% növekedés 9,1% 19,76% 10,1% 11. folyam adatai: folyamból 5/-1 3/-2 10/-3 19/-3 6/-3 lemorzsolódó tanulók száma folyamból lemorzsolódó tanulók % (az folyamon tanulókhoz viszonyítva) 3,9% 1,1% 8,9% 20,25 4,5% 12. folyam adatai: folyamból 1/-0 1/-0 0/-1 0/-0 0/-0 lemorzsolódó tanulók száma folyamból lemorzsolódó tanulók % (az folyamon tanulókhoz viszonyítva) 1% 1% 1,2% növekedés 0% 0

13 11.2. Évismétlési mutatók Szakközépiskola Megnevezés Az intézmény lemorzsolódási mutatói 2010/ / / / /15 9. folyam adatai: folyamból ismétlő tanulók száma folyamból ismétlő tanulók % (az folyamon 16,16% 7,3% 9,7% 17,3% 19,83% tanulókhoz viszonyítva) 10. folyam adatai: folyamból ismétlő tanulók száma folyamból ismétlő tanulók % (az folyamon 2% 10% 12,24% 5,8 5% tanulókhoz viszonyítva) 11. folyam adatai: folyamból ismétlő tanulók száma folyamból ismétlő tanulók % (az folyamon 4,9% 3,4% 8,9% 7,5% 4,2% tanulókhoz viszonyítva) 12. folyam adatai: folyamból ismétlő tanulók száma folyamból ismétlő tanulók % (az folyamon tanulókhoz viszonyítva) 2% 2% 1,1% 0% 0% 12. Az érettségi vizsgák átlageredményei Évek Elért érettségi vizsga átlageredmények Elért eredmények az előző hez viszonyítva (%) Elért eredmények a táblázat első éhez viszonyítva ,53 104% 100% ,475 98,4% 98,4% ,58 103% 101,4% ,48 97,2% 98,6% ,19 91,6% 90,4%

14 13. A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségei Az intézményben működő szakkörök, diákkörök Szakkörök, diákkörök Színjátszó szakkör Igénybevétel Ingyenes Térítéses x Egyéb igénybevételi feltétel leírása Fejlesztő foglalkozások, tehetséggondozás Tantárgy tantárgyi tehetséggondozás tantárgyi érettségi felkészítő Igénybevétel Ingyenes Térítéses x x Egyéb igénybevételi feltétel leírása A mindennapi testedzés A testedzés biztosításának módja Mindennapos testnevelés a testnevelés órákon Heti két óra úszás Tömegsport (tollaslabda, torna, kézilabda, aerobic) Szabad testmozgás lehetősége Érettségi felkészítő testnevelésből Egyéb körülmény, feltétel Balogh Imsi Sportaréna Gyarmati Dezső Sportuszoda Balogh Imsi Sportaréna; Sportpálya Balogh Imsi Sportaréna; sportpálya; rekortán futópálya; street work out létesítmény Balogh Imsi Sportaréna; Sportpálya 14. Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai A hétvégi házi feladat szabályai Iskolai dolgozatok szabályai A diákoknak joga van megtudni a témazáró dolgozat időpontját a dolgozatírás előtt legalább 1 héttel. A megírt dolgozatot a tanár a megírástól számított 15 munkanapon belül köteles kiosztani (kivétel a tanár akadályoztatottsága). A határidő túllépése esetén a dolgozat érdemjegyét csak a tanuló kérésére lehet beírni a naplóba és az osztályozásnál

15 figyelembe venni. Dolgozatnak minősül minden olyan írásbeli számonkérés, amely három vagy ennél több óra tananyagának elsajátítását ellenőrzi. Addig új dolgozatot nem írathat az adott tantárgyból, míg az előző dolgozatot nem értékelte. Egy napon adott osztályban 2 témazáró dolgozat íratható. A tanulónak joga, hogy dolgozatait megnézze és érdemjegyét, munkájában elkövetett hibáit megismerje. Amennyiben a tanuló úgy érzi, hogy a dolgozat javítása során a tanár hibát követett el, akkor kérheti a hiba orvoslását. Ha erre a javító tanár nem hajlandó, a tanuló az iskola oktatás-szervezési intézményvezetőhelyetteséhez illetve tagintézmény-vezetőhöz fordulhat kérésel A szülő joga, hogy a témazáró dolgozatot fogadóórákon megtekintse. 15. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, folyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje Az osztályozó vizsga követelményeit a kerettantervek és a szakmai vizsgakövetelmények határozzák meg. A tanulmányok alatt tervezett osztályozó vizsgák időpontja: -ha a hiányzások miatt szükséges osztályozó vizsgát tenni, akkor a féli ill. az végi osztályozó értekezlet előtti két hét áll rendelkezésre -ha közben, a tanuló átvétele miatt szükséges osztályozó vizsgát tenni, akkor a vezetői határozat szerint, alkalmanként szabályozott a vizsga időpontja. 15. Iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma Évfolyam Oszt.jelölés Ágazat//szakma Az osztályban tanulók száma (2015. október 1.) 9. A egészségügy B közgazdaság C sport D szépészet E informatika A egészségügy B egészségügyi technika 6 közgazdaság C sport 30 szépészet A egészségügy B közgazdaság 10 szépészet C kereskedelem 9 sport 14

16 Évfolyam Oszt.jelölés Ágazat//szakma Az osztályban tanulók száma (2015. október 1.) egészségügyi szcs A művészet, közművelődés, kommunikáció szcs B közgazdasági szcs. 10 kereskedelem szcs C gimnáziumi sport osztály 17 egészségügyi szcs B művészet, közművelődés, kommunikáció szcs. 7 közgazdasági szcs. 9 1/13. A gyakorló ápoló 12 pénzügyi-számviteli ügyintéző 7 1/13. E gyakorló ápoló (esti) 20 1/13. F pénzügyi-számviteli ügyintéző (esti) 11 2/14. A gyakorló ápoló 14 pénzügyi-számviteli ügyintéző 10 2/14. E gyakorló ápoló (esti) 15

Közzétételi Lista. Hódmezővásárhelyi SZC Eötvös József Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Közzétételi Lista. Hódmezővásárhelyi SZC Eötvös József Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája Közzétételi Lista Hódmezővásárhelyi SZC Eötvös József Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 2017-2018 1 A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról alapján

Részletesebben

Közzétételi Lista. Hódmezővásárhelyi SZC Eötvös József Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Közzétételi Lista. Hódmezővásárhelyi SZC Eötvös József Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája Közzétételi Lista Hódmezővásárhelyi SZC Eötvös József Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 2016-2017 A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról alapján

Részletesebben

Közzétételi Lista. Hódmezővásárhelyi SZC Eötvös József Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Közzétételi Lista. Hódmezővásárhelyi SZC Eötvös József Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája Közzétételi Lista Hódmezővásárhelyi SZC Eötvös József Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 2018-2019 1 A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról alapján

Részletesebben

Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum Pálfy Vízügyi Szakgimnáziuma. Különös Közzétételi Lista

Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum Pálfy Vízügyi Szakgimnáziuma. Különös Közzétételi Lista Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum Pálfy Vízügyi Szakgimnáziuma Különös Közzétételi Lista 1. Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a térítési díjának, a tandíjának és egyéb díjak mértékét nevelési

Részletesebben

229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet. a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet. a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról A jogszabály mai napon (2015.IV.29.) hatályos állapota A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 10.

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista

Különös Közzétételi Lista Különös Közzétételi Lista 2016/2017. tanév Kisboldogasszony Katolikus Általános iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. OM 201747 1. A felvételi lehetőségek Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a felvételi

Részletesebben

1084 Budapest, Rákóczi tér 4. Tel.: 313-0030, Tel./fax: 313-3182, Honlap: www.jelky.hu. Közzétételi lista

1084 Budapest, Rákóczi tér 4. Tel.: 313-0030, Tel./fax: 313-3182, Honlap: www.jelky.hu. Közzétételi lista Közzétételi lista 1 Iskolánk felvételi lehetőségei: 01 kód: Divat- és stílustervező párhuzamos képzés 02 kód: Textilműves párhuzamos képzés Divat és stílustervező képzés érettségizett jelentkezőknek (2

Részletesebben

Közzétételi lista 1. A felvételi lehetőségről szóló tájékoztató

Közzétételi lista 1. A felvételi lehetőségről szóló tájékoztató Közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges, melynek

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 10. fejezete előírja az oktatási intézményeknek, hogy mely adatokat kell közérdekűnek tekinteni és közzétételi listában megjeleníteni. 1.

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista

Különös Közzétételi Lista Különös Közzétételi Lista 2013/2014. tanév Kisboldogasszony Katolikus Általános iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. OM 201747 1. A felvételi lehetőségek Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a felvételi

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

BGSZC ESTERZSÉBETI ÖZGAZDASÁGI ZAK GIMNÁZIUMA Különös közzétételi lista 1. A felvételi lehetőségről szóló tájékoztató

BGSZC ESTERZSÉBETI ÖZGAZDASÁGI ZAK GIMNÁZIUMA Különös közzétételi lista 1. A felvételi lehetőségről szóló tájékoztató Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

VÁSÁROSNAMÉNYI II. RÁKÓCZI FERENC GIMNÁZIUM KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

VÁSÁROSNAMÉNYI II. RÁKÓCZI FERENC GIMNÁZIUM KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE VÁSÁROSNAMÉNYI II. RÁKÓCZI FERENC GIMNÁZIUM KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Jogszabályi alapja: A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben

A PÉCSI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUMA, SZAKGIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA 2018/19.

A PÉCSI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUMA, SZAKGIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA 2018/19. A PÉCSI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUMA, SZAKGIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA 2018/19. TANÉV Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista I. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató II. Beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma III. A nevelési-oktatási intézmény

Részletesebben

Vak Bottyán János Katolikus Műszaki és Közgazdasági Szakgimnázium, Gimnázium és Kollégium

Vak Bottyán János Katolikus Műszaki és Közgazdasági Szakgimnázium, Gimnázium és Kollégium Vak Bottyán János Katolikus Műszaki és Közgazdasági Szakgimnázium, Gimnázium és Kollégium 3200 Gyöngyös, Than Károly út 1. Telefon: (+36) 37/505-100 Telefax: (+36) 37/505-108 Honlap: www.vbjnet.hu E-mail:

Részletesebben

Közzétételi lista. (a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet a alapján)

Közzétételi lista. (a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet a alapján) Kaposvári SZC Nagyatádi Szakképző Iskolája 7500 Nagyatád, Baross G. u. 6. Tel: 82/553-410; Fax: 82/553-411 E-mail: iskola@liveedu.nagyatadi.hu; Honlap: www.naszi.sulinet.hu Közzétételi lista (a nemzeti

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján KÖZZÉTÉTELI LISTA A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2. Beiratkozás ideje, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma

Részletesebben

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája szeptember

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája szeptember A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája 2016. szeptember A 11/1994. évi Kormányrendelet a közoktatási intézmények számára 2009. augusztus 31-étől Különös közzétételi lista elkészítését

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztását

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztását 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztását Legmagasabb iskolai végzettség Szakképzettség 2011/2012. tanévben tanított tantárgy angol nyelv

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 10. fejezete előírja az oktatási intézményeknek, hogy mely adatokat kell közérdekűnek tekinteni és közzétételi listában megjeleníteni. 1.

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista

Különös Közzétételi Lista Különös közzétételi lista Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum Építészeti és Faipari Szakképző Iskolája Különös Közzétételi Lista 1. A felvételi lehetőségek Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista Általános iskola

Különös Közzétételi Lista Általános iskola Különös Közzétételi Lista Általános iskola 1. A felvételi lehetőségek Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a felvételi lehetőségeket: A törvényben előírt életkor, óvodai szakvélemény, az iskolaérettségről

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 2014/2015. tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre,

Részletesebben

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája szeptember

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája szeptember A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája 2017. szeptember A 11/1994. évi Kormányrendelet a közoktatási intézmények számára 2009. augusztus 31 étől Különös közzétételi lista elkészítését

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére. Szilvási Általános Iskola

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére. Szilvási Általános Iskola Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A nevelő

Részletesebben

Közzétételi lista. 2. A beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma

Közzétételi lista. 2. A beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma BGSZC Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakgimnáziuma 1184 Budapest, Hengersor u. 34 (1) 295-1941, (1) 295-1943 titkar@plkik.axelero.net OM: 203061 Telephely azonosító: 012 Közzétételi lista

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

Közzétételi lista. Szakképzettségek

Közzétételi lista. Szakképzettségek Közzétételi lista I. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató Lásd: Pedagógiai program 1.11 Az iskolába jelentkező tanulók felvételének és átvételének elvei + Nkt. 50, 51. II. III. IV. Beiratkozásra

Részletesebben

Az iskola neve: Terézvárosi Magyar Angol, Magyar Német Két Tannyelvű Általános Iskola

Az iskola neve: Terézvárosi Magyar Angol, Magyar Német Két Tannyelvű Általános Iskola Az iskola neve: Terézvárosi Magyar Angol, Magyar Német Két Tannyelvű Általános Iskola Az iskola címe: 1065 Budapest, Pethő S. u. 4. Az iskola OM azonosítószáma: 035264 Tanév megnevezése: 2017/2018. tanév

Részletesebben

VÁSÁROSNAMÉNYI II. RÁKÓCZI FERENC GIMNÁZIUM KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

VÁSÁROSNAMÉNYI II. RÁKÓCZI FERENC GIMNÁZIUM KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE VÁSÁROSNAMÉNYI II. RÁKÓCZI FERENC GIMNÁZIUM KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Jogszabályi alapja: a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben

Földeáki Návay Lajos Általános Iskola

Földeáki Návay Lajos Általános Iskola Az iskola neve: Földeáki Návay Lajos Általános Iskola Az iskola címe: 6922 Földeák, Zárda u. 18-20. Az iskola OM azonosítószáma: 029695 Tanév megnevezése: 2015/2016-os tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista

Különös Közzétételi Lista Különös Közzétételi Lista Galamb József Mezőgazdasági Szakgimnázium és Szakközépiskola 2017 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Sorszám

Részletesebben

Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján

Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Végzettség Szakok Munkaköre

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége, tanított szakja

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége, tanított szakja A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége, tanított szakja 1., közoktatási vezető szakvizsga, tagintézmény-vezető, 4.o. testnevelés 2. 1.osztályfőnöke, egész napos iskola 3. 1.osztály egész napos

Részletesebben

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája szeptember

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája szeptember A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája 2018. szeptember A 11/1994. évi Kormányrendelet a közoktatási intézmények számára 2009. augusztus 31-étől Különös közzétételi lista elkészítését

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015. OKTÓBER 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2016/2017. tanévben induló osztályaink

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015. OKTÓBER 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2016/2017. tanévben induló osztályaink KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015. OKTÓBER 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2016/2017. tanévben induló osztályaink 01 kód magyar angol két tanítási nyelvű gimnáziumi osztály Az angol nyelv és kultúra

Részletesebben

Tanév megnevezése: 2016/2017.tanév

Tanév megnevezése: 2016/2017.tanév Az iskola neve: Terézvárosi Magyar Angol, Magyar Német Két Tannyelvű Általános Iskola Az iskola címe: 1065 Budapest, Pethő S. u. 4. Az iskola OM azonosítószáma: 035264 Tanév megnevezése: 2016/2017.tanév

Részletesebben

1084 Budapest, Rákóczi tér 4. Tel.: , Tel./fax: , Honlap: Közzétételi lista

1084 Budapest, Rákóczi tér 4. Tel.: , Tel./fax: , Honlap:   Közzétételi lista Közzétételi lista 1 Iskolánk felvételi lehetőségei: 01 kód: Divat- és stílustervező párhuzamos képzés 02 kód: Textilműves párhuzamos képzés Divat és stílustervező képzés érettségizett jelentkezőknek (2

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

Tagintézmény megnevezése: Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola Pálfy- Vízügyi Tagintézmény. Különös Közzétételi Lista Szakközépiskola

Tagintézmény megnevezése: Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola Pálfy- Vízügyi Tagintézmény. Különös Közzétételi Lista Szakközépiskola Tagintézmény megnevezése: Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola Pálfy- Vízügyi Tagintézmény Különös Közzétételi Lista Szakközépiskola 11. A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége

Részletesebben

Palonai Magyar Bálint Általános Iskola

Palonai Magyar Bálint Általános Iskola Intézmény neve: Palonai Magyar Bálint Általános Iskola Igazgató: Makkos Csaba Címe: Fonyód Fő u. 8. Telefon / fax: 85 / 361423 Email cím: mbaltisk@tonline.hu OM azonosító: 034007 Telefon: 85361423 1. Pedagógusok

Részletesebben

Különös közzétételi lista. A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége, és tanított tárgyai 2016/2017. tanév

Különös közzétételi lista. A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége, és tanított tárgyai 2016/2017. tanév Különös közzétételi lista A 11/1994 (VI.8) MKM rendelet 10. sz. mellékletében leírtaknak megfelelően intézményünk által nyilvánosságra hozandó adatok A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége,

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai 1. egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KASZAP NAGY ISTVÁN REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA OM: 035917 5420 TÚRKEVE, KOSSUTH L. U. 15. Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ZSIRAI ÁLTALÁNOS ISKOLA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ZSIRAI ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ZSIRAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2016/2017-ES TANÉV 1 Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére (A lista személyes adatokat nem tartalmazhat) 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

Közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista Általános iskola

Különös Közzétételi Lista Általános iskola Különös Közzétételi Lista Általános iskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Sorszám Pedagógus azonosító száma Végzettsége Szakképzettsége

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai 1. egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája szeptember

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája szeptember A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája 2015. szeptember A 11/1994. évi Kormányrendelet a közoktatási intézmények számára 2009. augusztus 31-étől Különös közzétételi lista elkészítését

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista Középiskola. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv

Különös Közzétételi Lista Középiskola. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv Különös Közzétételi Lista Középiskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Sorszám Végzettsége Szakképzettsége 1. Egyetem Történelem

Részletesebben

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Ssz. Végzettség Tanított tantárgyak 1. 2. 3. szakvizsgázott

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista Rumi Rajki István ÁMK Általános Iskolája

Különös Közzétételi Lista Rumi Rajki István ÁMK Általános Iskolája Különös Közzétételi Lista Rumi Rajki István ÁMK Általános Iskolája 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Tanító Sorszám Szakképzettsége

Részletesebben

Betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége Betöltött munkakörök alapján a ok iskolai végzettsége és szakképzettsége sorszám munkakör végzettség mely szak(ok)ra képesített tanított tantárgy foglalkozások 1. tagintézményvezető gazdálkodási szakos

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista Középiskola. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Különös Közzétételi Lista Középiskola. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös Közzétételi Lista Középiskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Sorszám Végzettsége Szakképzettsége 1. Egyetem Történelem

Részletesebben

Különös közzétételi lista. 10. számú melléklet a 11/1994.(VI.8.) MKM rendelethez ÁLTALÁNOS ISKOLAI INTÉZMÉNYEGYSÉG

Különös közzétételi lista. 10. számú melléklet a 11/1994.(VI.8.) MKM rendelethez ÁLTALÁNOS ISKOLAI INTÉZMÉNYEGYSÉG Különös közzétételi lista 10. számú melléklet a 11/1994.(VI.8.) MKM rendelethez ÁLTALÁNOS ISKOLAI INTÉZMÉNYEGYSÉG 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Kötelező közzétételi lista

Kötelező közzétételi lista Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskola 1095 Budapest, Mester u. 23. : 1450 Budapest, Postafiók 178. Tel/fax:06/1/215-9254 e-mail: teleki@teleki-bp.sulinet.hu Kötelező közzétételi lista 1.) Pedagógusok

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista Középiskola. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Különös Közzétételi Lista Középiskola. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös Közzétételi Lista Középiskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Sorszám Végzettsége Szakképzettsége 1. Egyetem Történelem

Részletesebben

Különös közzétételi lista. A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége, és tanított tárgyai 2013/2014

Különös közzétételi lista. A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége, és tanított tárgyai 2013/2014 Különös közzétételi lista A 11/1994 (VI.8) MKM rendelet 10. sz. mellékletében leírtaknak megfelelően intézményünk által nyilvánosságra hozandó adatok találhatók ebben a menüpontban A pedagógusok iskolai

Részletesebben

Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum Boros Sámuel Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája KÖZZÉTÉTELI LISTA

Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum Boros Sámuel Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája KÖZZÉTÉTELI LISTA Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum Boros Sámuel Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája KÖZZÉTÉTELI LISTA 2017-2018 Tartalom 1. Tájékoztató a felvételi lehetőségekről... 3 2. A beiratkozásra meghatározott

Részletesebben

Közzétételi lista 2015/2016. A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. alapján. Az iskola neve: ÚJPESTI HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA 189011

Közzétételi lista 2015/2016. A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. alapján. Az iskola neve: ÚJPESTI HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA 189011 Közzétételi lista 2015/2016. A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. alapján AZ ISKOLA ADATAI Az iskola neve: ÚJPESTI HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA 189011 Az iskola címe:1048 Budapest Homoktövis utca 100.

Részletesebben

A végzősök 153 tanítási nappal, 31 hétre számoljanak Az alsóbb évfolyamok 179 ill. 180 tanítási napra és 36 hétre számoljanak. szeptember 15.

A végzősök 153 tanítási nappal, 31 hétre számoljanak Az alsóbb évfolyamok 179 ill. 180 tanítási napra és 36 hétre számoljanak. szeptember 15. Debreceni Szc Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája munkaterve a 2018/2019-es tanévre szakgimnázium 179 tanítási nap szakközépiskola 180 tanítási nap szakgimnázium 8 tanítás

Részletesebben

Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján. Végzettség Szakok Munkaköre Tanított tantárgyak. EKF: magyar, igazgató, tanár

Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján. Végzettség Szakok Munkaköre Tanított tantárgyak. EKF: magyar, igazgató, tanár Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Végzettség Szakok Munkaköre

Részletesebben

Különös közzétételi lista Gimnázium. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Különös közzétételi lista Gimnázium. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Gimnázium 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához S. Végzettsége Szakképzettsége 1. egyetem magyar nyelv és

Részletesebben

Palonai Magyar Bálint Általános Iskola

Palonai Magyar Bálint Általános Iskola Intézmény neve: Palonai Magyar Bálint Általános Iskola Igazgató: Makkos Csaba Címe: Fonyód Fő u. 8. Telefon / fax: 85 / 361423 Email cím: mbaltisk@tonline.hu OM azonosító: 034007 Telefon: 85361423 1. Pedagógusok

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához egyetem + 5 Főiskola 6 Főiskola Tanító, német sorszám Iskolai végzettség

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista Szolnoki Szolgáltatási SZC Vásárhelyi Pál Közgazdasági, Egészségügyi és Idegenforgalmi Két Tanítási Nyelvű Tagintézménye 2017/2018-as tanév 1. A felvételi lehetőségekről szóló

Részletesebben

Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum Baross Gábor Gépipari, Közlekedési Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája. Közzétételi Lista Középiskola

Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum Baross Gábor Gépipari, Közlekedési Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája. Közzétételi Lista Középiskola Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum Baross Gábor Gépipari, Közlekedési Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája Közzétételi Lista Középiskola 1. A felvételi lehetőségek - Szakgimnázium osztály esetében 1.

Részletesebben

23. (1). b) A beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma

23. (1). b) A beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma A Povolny Ferenc Szakképző Iskola közzétételi listája a Nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet alapján 23. (1). A nevelési-oktatási intézményi közzétételi

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség További

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Főiskola tanító tanító főiskola 5 Főiskola 6 Főiskola magyar és irodalom,

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista Győri Kovács Margit Német Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Iparművészeti Szakközépiskola és Szakiskola OM 202971 Jogszabályi háttér: 229/2012.

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztását

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztását 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztását Legmagasabb iskolai végzettség Szakképzettség német nyelv és irodalom - orosz nyelv és irodalom

Részletesebben

Intézményi közzétételi lista a es nevelési évre

Intézményi közzétételi lista a es nevelési évre Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai Általános Művelődési Központ 5600 Békéscsaba, Lenkey u.12. Tel.: 66/645-686, 06-20/4188169 email: lenkeyovi@t-online.hu Intézményi közzétételi lista a 2018-2019-es nevelési évre

Részletesebben

Közzétételi Lista HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZC NÁVAY LAJOS SZAKGIMNÁZIUMA, SZAKÖZÉPISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA

Közzétételi Lista HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZC NÁVAY LAJOS SZAKGIMNÁZIUMA, SZAKÖZÉPISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA Közzétételi Lista HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZC NÁVAY LAJOS SZAKGIMNÁZIUMA, SZAKÖZÉPISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA 2017-2018 Tartalom 1. Tájékoztató a felvételi lehetőségekről... 2 2. A beiratkozásra meghatározott idő,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA HESZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2642 Nógrád, Vasút sor 9. OM: 032274 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. tanév mely készült a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben

1 fő főiskola matematika - kémia szak 1 fő főiskola matematika - rajz szak 1 fő főiskola matematika - fizika szak. Matematika

1 fő főiskola matematika - kémia szak 1 fő főiskola matematika - rajz szak 1 fő főiskola matematika - fizika szak. Matematika Az iskola neve: Terézvárosi Magyar-Angol, Magyar-Német Két Tannyelvű Általános Iskola Az iskola címe: 1065 Budapest, Pethő S. u. 4. Az iskola OM azonosítószáma: 03564 Tanév megnevezése: 014/015.tanév A

Részletesebben

A nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. alapján előírt közzétételi lista (1):

A nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. alapján előírt közzétételi lista (1): Ádám Jenő Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista A nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. alapján

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1, A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Egyetemet végzett pedagógus Szakvizsgázott pedagógus Tanár Tanító Napközis

Részletesebben

Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján. Végzettség Szakok Munkaköre Tanított tantárgyak. EKF: magyar, igazgató, tanár

Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján. Végzettség Szakok Munkaköre Tanított tantárgyak. EKF: magyar, igazgató, tanár Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Végzettség Szakok Munkaköre

Részletesebben