M i n i s z t e r i r e n d e l e t. egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "M i n i s z t e r i r e n d e l e t. egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról"

Átírás

1 EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE IGAZSÁGÜGYI MINISZTER NEMZETGAZDASÁGI MINISZTER BELÜGYMINISZTER Ikt. szám: /2014/JISZOC A évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bekezdései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült november 13-án M i n i s z t e r i r e n d e l e t egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról Budapest, november készítette: Baloghné Gábor Katalin dr. Nádai Erika dr. Maretta Zóra Kovácsné Bárány Ildikó dr. Ecsédi Orsolya dr. Mattenheim Gréta dr. Csák Andrea dr. Izsa Szabolcs látta: Nyitrai Imre helyettes államtitkár Fűrész Tünde helyettes államtitkár dr. Lantai Csilla főosztályvezető-helyettes Krizsán Ildikó főosztályvezető dr. Kecskés Péter főosztályvezető dr. Lakatos Hedvig főosztályvezető-helyettes Andrási Kata főosztályvezető jóváhagyta: Czibere Károly szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár

2 - 2 - E G Y E Z T E T É S I L A P 1. Az egyeztetés alapadatai honlapon való közzététel várható időpontja: közigazgatási egyeztetés várható időpontja: államtitkári értekezlet várható időpontja: kormányülés várható időpontja: 2. Az egyeztetésben részt vevők 2.1. A Kormány ügyrendje/jogszabály alapján egyetértésre vagy véleményezésre jogosultak intézmény egyetért nem ért egyet nem adott véleményt MvM BM HM IM KKM NFM NGM FM észrevétele maradt fenn 2.2. Egyéb állami szervek egyéb állami szerv egyetért nem ért egyet Alapvető Jogok Biztosának Hivatala Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Országos Bírósági Hivatal Legfőbb Ügyészség nem adott véleményt észrevétele maradt fenn 2.3. Civil szervezetek civil szervezet egyetért nem ért egyet Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség nem adott véleményt észrevétele maradt fenn

3 Magyarországi Református Egyház Zsinatának Irodája Magyarországi Evangélikus Egyház Diakóniai Osztály Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Magyarországi Baptista Egyház Megyei Jogú Városok Szövetsége Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekszövetsége, Jászberény Községek, Kistelepülések és Kistérségek Országos Önkormányzati Szövetsége Magyar Önkormányzatok Szövetsége Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége Jegyzők Országos Szövetsége Budapesti Önkormányzatok Szövetsége Országos Nemzetiségi Önkormányzatok Szövetsége Magyar Bölcsődék Egyesülete Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezete Nevelőszülők Érdekvédelmi Egyesületeinek Szövetsége Nevelőszülők és Befogadó Szülők Országos Szakmai Érdekképviseleti Szövetsége Alapítvány Nevelőszülők Országos Független Érdekvédelmi Szakszervezete Magyar Gyermek- és Ifjúságvédelmi Szövetség (MAGYISZ) Gyermekvédelmi Szakszolgáltatók Szakmai Egyesülete (GYESZE) ÁGOTA Alapítvány Magyar Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesülete Módszertani Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesülete Nevelőotthonok Nemzetközi Szövetsége- Magyarországi Egyesülete Lakásotthonok Országos Szakmai Egyesülete (LOSZE) Átmeneti Gondozást Ellátók Országos Érdekvédelmi Szövetsége Szociális Intézmények Országos Szövetsége Szociális Igazgatók Magyarországi - 3 -

4 Egyesülete Szociális Klaszter Egyesület Szociális Ellátók és Szociális Ellátottak Egyesülete Euro-Régió Szociális Szakmai Közösség Egyesület Országos Alapellátási Szövetség Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete Szociális Területen Dolgozók Szakszervezete Szociális és Egészségügyi Ágazatban Dolgozók Demokratikus Szakszervezete Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány Katolikus Karitász Johannita Segítőszolgálat Egyesület Magyar Ökumenikus Segélyszervezet Szent Lukács Szeretetszolgálat Magyar Vöröskereszt Kézenfogva Alapítvány Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. Értelmi Sérülteket Szolgáló Társadalmi Szervezetek és Alapítványok Országos Szövetsége Országos Fogyatékosságügyi Tanács Népesedési Kerekasztal - 4 -

5 - 5 - V E Z E T Ő I Ö S S Z E F O G L A L Ó 1. Az előterjesztés célja A tervezet a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.), a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.), a sportról szóló évi I. törvény, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló T/2089. számú törvényjavaslathoz kapcsolódó, miniszteri rendeleti szintű módosításokat tartalmazza. Emellett főként a jogalkalmazás során felmerülő gyakorlati problémák megoldását célzó, pontosító rendelkezéseket tartalmaz a tervezet. 2. Az igénybe vett eszközök 2.1. Egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosítása A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet (a továbbiakban: Ir.) módosítása Az előterjesztés szerinti rendelet-tervezet az Ir. kisebb, pontosító jellegű módosításait tartalmazza július 20-ától a Margitsziget a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület lett. A Fővárosi Önkormányzat által ott nyújtott alapszolgáltatások esetén az Ir. hatályos előírása miszerint az alapszolgáltatást nyújtó székhelynek, telephelynek és az ellátottak számára nyitva álló egyéb helyiségnek az ellátási területen kell lennie nem teljesíthető, ezért szükséges a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület kivételként történő meghatározása. Egyszerűsödik a dokumentációs kötelezettség a szociálisan nem rászorult személyek részére nyújtott támogató szolgáltatás és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében azzal, hogy a módosítás ezen érintettek vonatkozásában megszünteti az orvosi igazolás benyújtásának követelményét. Szintén a dokumentációs teher csökkentését szolgálja az alapszolgáltatást igénylő személy nyilatkozattételi kötelezettségének megszüntetése arról, hogy igénybe vesz-e más szolgáltatónál, intézménynél valamilyen alapszolgáltatást A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosítása Célként került megfogalmazásra, hogy a házi segítségnyújtás bemeneti feltételeit és tartalmát szükséges felülvizsgálni, tekintettel arra, hogy számos esetben olyan klienskör számára, olyan tevékenységek végzése és finanszírozása történik, amely nem a közpénzekből működtetett szociális szolgáltatások kompetenciája. Az átalakítás első lépéseként a tervezet a házi

6 - 6 - segítségnyújtás keretébe tartozó gondozási tevékenységek körét újraszabályozza, a korábbiakhoz képest résztevékenységekre alábontva. A Rendelet új mellékletében meghatározott gondozási tevékenységeket kell a gondozási naplóban nevesítetten feltüntetni, és állami támogatást kizárólag ezek után a tevékenységek után igényelhet a fenntartó. A módosítás egyúttal megtiltja azt, hogy a kedvező javadalmazású társadalmi gondozóval kiváltható legyen a szakmai létszám, ezért előírásra kerül, hogy a létszámnormák teljesítése szempontjából a társadalmi gondozó nem vehető figyelembe. A tárca tervei között szerepel a célzottság és hatékonyság növelése érdekében a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás feladatainak racionalizálása és a párhuzamosságok megszüntetése. Ennek első lépéseként a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény módosítására irányuló törvényjavaslat szerint január 1-jét követően integrált formában lehet csak létrehozni új családsegítés szolgáltatást vagy gyermekjóléti szolgáltatást. Az integrálási törekvésekkel összefüggésben a Rendelet módosítása megszünteti a szociális segítő munkakört, és a tanácsadó munkakörre a jelenleg előírt 2 fő létszámot 1 főre csökkenti. Ugyanakkor a tanácsadó munkakör betöltése rugalmasabbá válik: a foglalkoztatott munkaviszony vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében is foglalkoztatható lesz. A Rendelet korábbi módosítása alapján hajléktalanok éjjeli menedékhelye és átmeneti szállása esetében törlésre került az ápoló, gondozó munkakör létszámelőírása, helyette szociális segítő munkakörre került meghatározásra ugyanaz a létszám. A munkakör megváltoztatását gyakorlati tapasztalatok indokolták, mivel ezekben az intézménytípusokban nem a fizikai gondozáshoz, ápoláshoz, hanem a mentális és életvezetési problémák kezeléséhez igényelnek segítséget a hajléktalan emberek. A létszámelőírás tehát változatlan maradt, kizárólag a munkakör megnevezése módosult. Ugyanakkor a korábbi 100 férőhelyre történő vetítési arány 50 férőhelyes vetítési arányban lett meghatározva, melyet a jelen módosítás a korábbi vetítési arány visszaállításával módosít. A gyakorlati tapasztalatok szerint támogató szolgáltatás esetében elégségesnek bizonyul, ha a vezető felsőfokú végzettséggel bír, a vezető munkakör esetében a hatályos képesítési előírások széleskörűek. Erre tekintettel a személyi segítő munkakörnél a felsőfokú végzettségre vonatkozó előírások hatályon kívül helyezésre kerülnek, ezzel egyidejűleg az OKJ-s szakképesítésű személyek aránya 65%-ról 90%-ra növekszik. Így, bár felsőfokú végzettségű személyt nem lesz kötelező alkalmazni, a rugalmasság biztosított lesz a vezető számára annyiban, hogy a fennmaradó 10%-ban a feladatellátás és kompetencia-igény szerint tetszőleges képesítéssel rendelkező személyt alkalmazhat. Fentiek mellett a foglalkoztatottak számára kedvező szabályokat vezet be a módosítás a szakképzettség elismerése vonatkozásában. A fogyatékos személyek nagylétszámú ápoló-gondozó otthonainak jelenleg zajló kiváltása, valamint a támogatott lakhatás bevezetése óta eltelt másfél éves időszak tapasztalatai indokolják a támogatott lakhatás egyes szabályainak pontosítását. E körben pontosításra kerül a komplex szükségletfelmérés gyakoriságára, a felmérés módszerére, a felmérést végzőkre vonatkozó szabályozás, és speciális akadálymentesítési szabály kerül meghatározásra. A módosítás előírja továbbá, hogy a felmérések költségeit a szolgáltatást nyújtóknak kell fedezniük. A Rendelet mellékletében meghatározott szükségletprofil-összefoglaló táblázat

7 - 7 - módosításával egyértelművé válik, hogy a felmérést végzők a szükséglet fennállásáról vagy fenn nem állásáról döntenek, a támogatott lakhatás igénybevételéről az intézményvezető dönt. A közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet szerint a tanulói, hallgatói jogviszonyuk alapján 90%-os utazási kedvezményre jogosultak a nappali és a szakosított ellátást nyújtó szociális intézmények bentlakói, bejáró gondozottjai, valamint kísérőik és látogatóik a lakóhely és az intézmény székhelye, telephelye között, az intézmény igazolása alapján. Jogszabály eddig nem határozta meg a kiállítandó igazolás formáját, ezért a különböző módon, nem egyértelmű formában kiállított, sokszor hiányos igazolást gyakran nem fogadták el utazáskor. A módosítás e problémát kívánja felszámolni egy kötelezően alkalmazandó formanyomtatvány meghatározásával A gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet módosítása A Rendelet házi segítségnyújtásra vonatkozó szabályainak módosításával összefüggésben, az ott megfogalmazott cél elérése érdekében szükséges a házi segítségnyújtás bemeneti feltételének módosítása: az 1 órás gondozási szükséglet megállapításához előírt 11 pont 20 pontra történő felemelése. A módosítás alapján 20 pontot kell elérni a gondozási szükséglet vizsgálata során ahhoz, hogy a szolgáltatás biztosítható legyen az igénylő számára. A ponthatár felemelése alapján az igénylőnek olyan szükséglettel kell rendelkeznie, amely nagyobb mértékű támogatási igényt jelez, és olyan, például ápolási feladatok elvégzését feltételezi, amihez elengedhetetlen a szakképzett és hivatásos szociális gondozó munkája. Az állam a szolgáltatásnyújtás terén ott kíván szerepet vállalni, ahol a család és a helyi közösség már nem tud segítséget nyújtani, és külső, szakszerű segítségre van szükség az idős ember önálló életvitelének támogatásához. A módosított ponthatárt csak a január 1-jét követően házi segítségnyújtást igénylőkre kell alkalmazni, a hatálybalépéskor ellátásban részesülők gondozási szükségletét nem érinti a változás Egyes gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosítása A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet módosítása Az egyes törvényeknek a gyermekek védelme érdekében történő módosításáról szóló évi CCXLV. törvény január 1-jei hatállyal módosította a Gyvt.-t a megelőző pártfogás, mint új jogintézmény bevezetése érdekében. A megelőző pártfogásnak, mint a bűncselekményt vagy elzárással is sújtható szabálysértést elkövető fiatalkorúak bűnismétlésének megakadályozását célzó új hatósági intézkedésnek csak a törvényi szintű szabályai születtek meg évben és kerültek be a gyermekvédelmi törvénybe. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet (a továbbiakban: NMr.) jelenleg még nem tartalmazza a törvényi szintű szabályok végrehajtásához szükséges részletes szakmai szabályokat. Az NMr. módosításának egyik fő

8 - 8 - célja a megelőző pártfogással kapcsolatos feladatok megjelenítése a gyermekjóléti szolgálatnál, valamint amennyiben az ideiglenes hatállyal elhelyezett, nevelésbe vett gyermek megelőző pártfogása fennmarad, a gyermek gondozási helyénél március 15-től, az új polgári törvénykönyv hatálybalépésével összefüggésben bővült a területi gyermekvédelmi szakszolgálati feladatok köre, többek között a támogatott közvetítői eljárásban nyújtott szolgáltatás biztosításával. Figyelemmel arra, hogy új jogintézmény bevezetése történt, a szolgáltatásnyújtáshoz szükséges szakmai létszámminimum-normák meghatározásához a jogalkotó számára nem álltak rendelkezésre esetszámok. Az esetszámok akadályozott meghatározása okán olyan tartalmú átmeneti rendelkezés született, melynek értelmében 2014-ben a bevezetés évében a szolgáltatás nyújtásához szükséges minimum 1 fő közvetítőt a területi gyermekvédelmi szakszolgálat (TEGYESZ) a közalkalmazotti jogviszony mellett más munkavégzésre irányuló jogviszonyban is foglalkoztathatja, azonban január 1-jétől már csak közalkalmazotti jogviszonyban kerülhet sor a foglalkoztatásra. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság felmérése szerint az esetszámok jelentősen különböznek az egyes megyékben, a fővárosban, illetve egyes TEGYESZ-ekben kimondottan alacsonyak. Figyelemmel az esetszámok alakulására indokolatlan kötelezően előírni minimumlétszámként 1 fő közvetítő közalkalmazotti jogviszonyban történő alkalmazását január 1-jétől. A javasolt módosítás időkorlátozás nélkül teszi lehetővé a közvetítő foglalkoztatása tekintetében a közalkalmazotti jogviszony és a más munkavégzésre irányuló jogviszony közötti választási lehetőséget a munkáltató számára. A módosítás célja, hogy az adott TEGYESZ-ben jelentkező szolgáltatási igényhez igazodva, arra alapozva kerüljön alkalmazásra a közvetítő. A módosítási javaslat a költséghatékonyságot is fokozza. A családok átmeneti otthonában jelenleg intézményenként heti 5 órában kell pszichológiai tanácsadót és szintén heti 5 órában jogászt foglalkoztatni. Mivel a családok átmeneti otthonában lévők igényei, szükségletei jellemzően túlmutatnak az előírt két munkakörön, az előterjesztés kibővíti az előírásokat fejlesztő pedagógiai tanácsadó munkakörrel. Ugyanakkor a tervezet az előírt munkaidőt racionálisabban határozza meg oly módon, hogy az említett munkakörökben alkalmazottakat összesen heti 10 órában kell foglalkoztatni az ellátottak szükségletei szerint, fenntartói döntés alapján. Hasonló elvek mentén módosulnak a gyermekjóléti szolgáltatás létszámelőírásai is. Gyógypedagógiai vagy fejlesztő pedagógiai tanácsadó, pszichológiai tanácsadó és jogász alkalmazása összesen heti 45 órában lesz kötelező a fenntartó választása szerint. A családok átmeneti otthonában megjelenő új munkakörre tekintettel a tervezet meghatározza a fejlesztő pedagógiai tanácsadó munkakörhöz kapcsolódó képesítési előírást a gyermekjóléti szolgáltatás ugyanezen munkakörére meghatározott képesítési előírással megegyezően. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény, a sportról szóló évi I. törvény, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló T/2089. számú törvényjavaslat szerint a gyermekjóléti szolgáltatás feladatai között meghatározásra kerül az iskolai szociális munka végzése. A Gyvt. módosítása értelmében a gyermekjóléti szolgáltatás a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében iskolai szociális munkát biztosíthat. A törvényi szabályozással összefüggésben szükséges a tevékenység céljának és tartalmának meghatározása az NMr.-ben.

9 - 9 - Az NMr. módosítása a bölcsődei és családi napközi ellátás tekintetében tartalmazza a folyamatban lévő Gyvt. módosításához kapcsolódó végrehajtási szabályokat. A 3 éves kortól kötelezővé váló óvodai nevelésre tekintettel mind a bölcsőde vezetőjének, mind a családi napközi fenntartójának szükséges előírni, hogy a bölcsődei ellátásban maradó harmadik életévét betöltött gyermekekről, valamint a családi napköziben ellátott, 3 5 éves gyermekekről tájékoztassák a gyermekek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjét. A GYED extra bevezetése és ehhez kapcsolódóan a Gyvt. 41. (1) bekezdésének folyamatban lévő módosítása folytán, még nagyobb jelentőséggel bír a bölcsődei ellátásban részesülő gyermekek szülei keresőtevékenységének igazolása. A módosítás ezért előírja, hogy a szülőnek a bölcsődei ellátás megkezdésétől számított legkésőbb egy hónapon belül munkáltatói igazolással kell igazolnia a bölcsőde felé a keresőtevékenység folytatását. Az NMr. módosítása fentieken túl a gyakorlatban felmerült, jogértelmezést elősegítő pontosításokat tartalmaz A helyettes szülők, a nevelőszülők, a családi napközit működtetők képzésének szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint az örökbefogadás előtti tanácsadásról és felkészítő tanfolyamról szóló 29/2003. (V. 20.) ESzCsM rendelet módosítása A Gyvt. folyamatban lévő módosítása július 1-jétől a nevelőszülői tevékenységet végző személy számára a jelenlegi szabályozás szerinti egy helyett, kétféle képesítési előírás teljesítése közötti választási lehetőséget tesz lehetővé. A módosítás értelmében a nevelőszülő választhat, hogy az Országos Képzési Jegyzékben szereplő nevelőszülő szakképesítés megszerzését vállalja, vagy a helyettes szülők, a nevelőszülők, a családi napközit működtetők képzésének szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint az örökbefogadás előtti tanácsadásról és felkészítő tanfolyamról szóló miniszteri rendeletben meghatározott, a nevelőszülők számára szervezett központi oktatási program (a továbbiakban: KOP) alapján szervezett képzésben szerez képesítést a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyba kerülésétől számított két éven belül. E Gyvt.-módosítással összhangban szükséges a KOP-ra vonatkozó keretszabályok megalkotása. Ezen túl a Gyvt. folyamatban lévő módosítása időkorlátozás nélkül lehetővé teszi azt, hogy a 60 órás nevelőszülői tanfolyam sikeres elvégzését követően megkezdhetővé váljon a nevelőszülői tevékenység a jövőben is. Indokolt ezért a rendelet hatályának ismételt kiterjesztése a nevelőszülőkre, a nevelőszülői tanfolyam tematikájának megjelenítése és a jelenleg hatályos 15. (5) bekezdés hatályon kívül helyezése. Mindemellett megtörtént a nevelőszülői tanfolyam 32 órás tematikájának felülvizsgálata is. A tervezett módosítás többletforrás bevonását igényli, a KOP kidolgozásának, a hozzá kapcsolódó képzési segédlet elkészítésének forrását az Emberi Erőforrások Minisztériumának évi 20/18 Gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat, a KOP alapján megvalósuló nevelőszülő képzés forrását az EFOP biztosítja Az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 37/2013. (V. 28.) EMMI rendelet módosítása

10 A Gyvt. tervezett módosítása tartalmazza, hogy az OKJ-s nevelőszülő szakképzés a Befogadott gyermek ellátásának alapfeladatai követelménymodul modulzáró vizsgájának sikeres letételét vagy a 60 órás nevelőszülői tanfolyam sikeres elvégzését követően megkezdhető a nevelőszülői tevékenység, amennyiben a nevelőszülő vállalja, hogy a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyba kerülésétől számított két éven belül OKJ-s nevelőszülő szakképesítést szerez vagy sikeresen elvégzi a nevelőszülők számára a KOP alapján szervezett képzést. Az OKJ-s nevelőszülő szakképzés több követelménymodulból épül fel, a követelménymodulok indításának, továbbá a modulzáró vizsgák sorrendjét jogszabály nem határozza meg, azaz a jelenlegi szabályozási környezetben megtörténhet, hogy a képzőintézmény pl. az idegen nyelvi modullal kezdi meg a nevelőszülő szakképzést. A módosítás célja, hogy a nevelőszülői elhelyezés a Gyvt.-ben meghatározottak szerint ütemesen fejleszthető legyen, az OKJ-s szakképzést választó nevelőszülők ellátórendszerbe történő beléptetése ne húzódjon el, és a megfelelő felkészültséggel, tudásanyag birtokában kezdje meg a nevelőszülő a tevékenységét. Ennek érdekében szükséges a rendeletben meghatározni, hogy az OKJ-s nevelőszülő képzést szervező szervezet a azonosító számú a Befogadott gyermek ellátásának alapfeladatai követelménymodul modulzáró vizsgája lebonyolítását követően kezdheti meg a további követelménymodulok oktatását Az új javítóintézeti rendtartás A január 1-jén hatályba lépő a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról évi CCXL. törvényhez (a továbbiakban: Bv. tv.) és a folyamatban lévő Gyvt.-módosításhoz kapcsolódóan a javítóintézetek működésével és rendjének fenntartásával kapcsolatos eljárásrendet indokolt egy új javítóintézeti rendtartásban megjeleníteni. A Bv. tv (7) bekezdése felhatalmazza a gyermekek és az ifjúság védelméért felelős minisztert figyelemmel arra, hogy Bv. tv a szerint a javítóintézetek az ő felügyelete alatt működnek, hogy a javítóintézetek rendtartását az igazságügyért felelős miniszterrel és a büntetés-végrehajtásért felelős miniszterrel egyetértésben kiadott rendeletben állapítsa meg. Az új rendelkezések közül kiemelendők az anya-gyermek együttes elhelyezésének körülményeire, tárgyi feltételeire, a gyermek számára biztosított ellátásra vonatkozó rendelkezések, amelyek megegyeznek a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi intézményekben történő kiskorú anya és gyermeke elhelyezésére vonatkozó szabályokkal. Ugyanilyen jelentős a fiatalkorú eltávozásra és szabadságra engedése érdekében a javítóintézet által elvégzendő előkészítő, egyeztető feladatok szabályozása, amelyek garantálják, hogy a fiatalkorút a szabadság, illetve eltávozás ideje alatt ne érjék a fejlődését hátráltató káros hatások. Az új javítóintézeti rendtartás kidolgozása során megtörtént a jelenleg hatályos rendtartás elavult jogi terminológiájának, az intézményrendszernek és a javítóintézetben foglalkoztatottak szakképesítésének felülvizsgálata is. Az új javítóintézeti rendtartás hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a javítóintézetek rendtartásáról szóló 30/1997. (X. 11.) NM rendelet.

11 3. Előzmények, kapcsolódások A tervezetben foglaltak nem tükrözik a miniszter végleges álláspontját A tervezet a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény, a sportról szóló évi I. törvény, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló T/2089. számú törvényjavaslat miniszteri rendeleti szintű végrehajtási szabályait tartalmazza. A tervezet kapcsolódik továbbá az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló előterjesztéshez. Az új javítóintézeti rendtartás a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló évi CCXL. törvény január 1-jei hatályba lépéséhez kapcsolódik. A tervezet szerinti rendelkezések összhangban vannak a Kormány által elfogadott, a szociális területet érintő társadalompolitikai elképzelésekkel. 4. Európai uniós kapcsolódások A tervezet nem rendelkezik európai uniós kapcsolódással. Előzetes véleményezési kötelezettség az Európai Unió joga alapján nem áll fenn. A tervezet nem tartalmaz az EUMSz 107. cikke szerinti állami támogatást. 5. Országgyűlési tárgyalásra vonatkozó információk 6. Társadalmi egyeztetés A tervezet az Egyeztetési lapon feltüntetett szervezetekkel kerül egyeztetésre. 7. Vitás kérdések 8. Az előterjesztés kommunikációja

12 Milyen kommunikáció javasolt az előterjesztés elfogadása esetén? követő vagy kezdeményező* *a kívánt kommunikációs forma aláhúzandó! 2. A tájékoztatás módja: Kormányülést követő szóvivői tájékoztató Tárcaközlemény Tárca által szervezett sajtótájékoztató igen/nem igen/nem igen/nem 3. Fő üzenet (4-5 mondat) (a kormányzati kommunikáció tartalma, az előterjesztő kommunikációs szándéka): A módosítások főbb célja az Országgyűléshez benyújtott szociális és gyermekvédelmi törvénycsomaghoz kapcsolódva a gyakorlati tapasztalatok beépítése, a szociális intézmények fenntarthatóságának elősegítése. A törvényi változások közül kiemelendő a támogatott lakhatás szabályainak pontosítása, ezzel segítve az új szolgáltatási forma létrehozását és működtetését, valamint a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás működésének racionalizálása. Beépül továbbá a gyermekvédelmi törvénybe a gyermekvédelmi rendszer részét képező javítóintézetekre és a javítóintézeti ellátásra vonatkozó szabályozás. A törvényi szabályok végrehajtását szolgálja az új javítóintézeti rendtartásról szóló miniszteri rendelet megalkotása. Javul a családjukból kiemelt, gyermekvédelmi szakellátásban élő gyermekek helyzete, rugalmasabbá válik a nevelőszülők képzésének rendszere. A módosításokkal a gyermek szükségleteihez igazodó, fejlődését hatékonyabban szolgáló jogszabályi keret megteremtése a cél. Az előterjesztő részéről nyilatkozó: Czibere Károly szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár 4. Részletes kommunikációs terv: Tervezett időtartam: egyszeri Eszközrendszer: közlemény Anyagi ráfordítás: nincs

13 H A T Á S V I Z S G Á L A T I L A P A tervezethez az alábbi hatásvizsgálati lap került csatolásra: - a helyettes szülők, a nevelőszülők, a családi napközit működtetők képzésének szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint az örökbefogadás előtti tanácsadásról és felkészítő tanfolyamról szóló 29/2003. (V. 20.) ESzCsM rendelet módosítása kapcsán a nevelőszülők számára szervezett Központi Oktatási Program forrásigényének biztosítását bemutató hatásvizsgálati lap. A többi intézkedés tekintetében a tervezethez nem kerülnek hatásvizsgálati lapok csatolásra, mert a tervezet a törvényi rendelkezések végrehajtását szolgáló rendelkezéseket tartalmaz. A hatásvizsgálati lapok a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény, a sportról szóló évi I. törvény, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló T/2089. számú törvényjavaslat keretében kerültek bemutatásra.

14 melléklet az /2014/JISZOC számú tervezethez Az emberi erőforrások miniszterének /2014. (...) EMMI r e n d e l e t e egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 132. (2) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a 2. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 132. (2) bekezdés b) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a 3. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 132. (2) bekezdés m) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el: 1. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet módosítása 1. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet (a továbbiakban: Ir.) 2/D. -a a következő (4) bekezdéssel egészül ki: (4) Amennyiben alapszolgáltatást külön jogszabályban meghatározott, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott területen nyújtanak, az alapszolgáltatást nyújtó székhelynek, telephelynek, valamint az ellátottak számára nyitva álló egyéb helyiségeknek, továbbá jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén a szakmai központoknak nem kell az alapszolgáltatás ellátási területén lennie. 2. Az Ir. 3. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

15 (2) A kérelem előterjesztésekor mellékelni kell az 1. számú melléklet I. része szerinti orvosi igazolást vagy a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás ideje alatt, illetve annak megszűnését követő 30 napon belül történő igénylésnél a kórházi zárójelentést a) a szociálisan nem rászorult személyeknek nyújtott szolgáltatás kivételével, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás esetén, b) házi segítségnyújtás, idősek, fogyatékosok és demens személyek nappali ellátása esetén, és c) az éjjeli menedékhely kivételével bentlakásos intézmény esetén. 3. Az Ir. 2/D. (2) bekezdésében a lennie szövegrész helyébe a lennie, ide nem értve a (4) bekezdés szerinti esetet szöveg lép. Hatályát veszti az Ir a A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet módosítása 5. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet (a továbbiakban. R.) 5/D. -a a következő f) ponttal egészül ki: (A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás fenntartója a szociális ágazati portálon közzéteszi és negyedévente aktualizálja az alábbi adatokat:) f) a belépési hozzájárulással betölthető férőhelyek száma és a belépési hozzájárulás összege. 6. Az R. 25. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (3) Az Szt. 63. (2) bekezdése szerinti, a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott támogatásra jogosító gondozási tevékenységeket és résztevékenységeket az 5. számú melléklet tartalmazza. 7. (1) Az R. 27. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (3) A házi segítségnyújtásban az egyszemélyes szolgálat kivételével tiszteletdíjban részesíthető társadalmi gondozók is alkalmazhatók, számuk azonban nem

16 haladhatja meg a szakképzett gondozók számát. A társadalmi gondozó a 2. számú mellékletben meghatározott létszámnormák teljesítése szempontjából nem vehető figyelembe. A társadalmi gondozó az 5. számú melléklet 3., 4. és 7. pontja szerinti gondozási tevékenységeket végezheti. (2) Az R. 27. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (4) A házigondozó napi gondozási tevékenységéről az 5. számú melléklet szerint gondozási naplót vezet, az 5. számú melléklet szerinti gondozási tevékenységeken belüli résztevékenységek megnevezéseinek feltüntetésével. 8. Az R. az Az intézmény tárgyi feltételei alcímet megelőzően a következő 40/A. -sal egészül ki: 40/A. Az intézményvezető a nappali, valamint szakosított ellátást nyújtó intézmény ellátottja, valamint az ellátott látogatója és kísérője számára a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet 3. (1) bekezdés e) és f) pontja, valamint (2) bekezdése szerinti utazási kedvezményre való jogosultság érvényesítéséhez a 15. számú melléklet szerinti igazolást állít ki. Az igazolás az abban feltüntetett adatokban bekövetkező változásig, de legfeljebb a kiállításától számított három évig érvényes. 9. (1) Az R. 110/B. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A támogatott lakhatás komplex szükségletfelmérés eredménye alapján biztosítható. A komplex szükségletfelmérést az igénybevevő szolgáltatást megalapozó körülményeiben történt változás esetén, de az első szükségletfelmérés időpontját követően legkésőbb másfél év múlva, ezt követően legalább háromévente meg kell ismételni. (2) Az R. 110/B. -a a következő (5) bekezdéssel egészül ki: (5) A komplex szükségletfelmérés költségét a fenntartó viseli. 10. Az R. 110/E. -a a következő (2) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi szövegének jelölése (1) bekezdésre módosul: (2) A támogatott lakhatást biztosító ingatlanok esetében az igénybevevő fogyatékossági típusának megfelelő speciális szükségletekhez igazodva kell biztosítani az akadálymentes használatot. Az igénybevevő állapotának változása esetén a változáshoz igazodó akadálymentesítésről is gondoskodni kell. 11.

17 Az R a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki: (4) A december 31-én szociális intézményben foglalkoztatott általános ápoló, általános asszisztens vagy felnőtt szakápoló szakközépiskolai végzettséggel vagy szakiskolai képesítéssel rendelkező személy szakképzettnek tekintendő, azzal, hogy rá a (3) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni. (5) Szakképzettnek kell tekinteni azt a személyt, aki a december 31-én hatályos 3. számú melléklet szerinti felsőfokú végzettséget vagy OKJ-s szakképesítést szerez, amennyiben tanulmányait január 1-jét megelőzően kezdte meg. 12. (1) Az R. 2. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul. (2) Az R. 3. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul. (3) Az R. a 3. melléklet szerinti 5. számú melléklettel egészül ki. (4) Az R. 14. számú melléklete a 4. melléklet szerint módosul. (5) Az R. az 5. melléklet szerinti 15. számú melléklettel egészül ki. 13. Az R. a) 77. (1) bekezdés a) pontjában az időskorúak szövegrész helyébe az idősek szöveg, b) 110/B. (2) bekezdésében a támogatási szükségletfelmérő szakmentor képzettséggel rendelkező szövegrész helyébe az az erre irányuló akkreditált képzést sikeresen elvégző szöveg, c) 110/C. (2) bekezdésében a módszerekkel szövegrész helyébe a módszerekkel, felmérő eszközökkel szöveg lép. Hatályát veszti az R. a) 39/D. (2) bekezdése, b) 100. (2) bekezdése, c) 101. (3) bekezdése. 14.

18 A gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet módosítása 15. A gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet 6. -a a következő (2) bekezdéssel egészül ki: (2) A 3. számú melléklet szerinti ponthatárok január 1-jétől történő változását csak az ezen időpontot követően házi segítségnyújtást igénylőkre kell alkalmazni. 16. A gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet 3. számú melléklete a 6. melléklet szerint módosul. 4. Záró rendelkezések 17. Ez a rendelet január 1-jén lép hatályba.

19 melléklet a /2014. ( ) EMMI rendelethez 1. Az R. 2. számú melléklet I. rész 3. pontjában hatályát veszti a szociális segítő vagy szövegrész. 2. Az R. 2. számú melléklet I. rész 3. pontjában a 2 fő szövegrész helyébe az 1 fő szöveg lép. 3. Az R. 2. számú melléklet II. rész 2. pont A) alpontjában a klubja szövegrész helyébe a nappali ellátása szöveg lép. 4. Az R. 2. számú melléklet II. rész 2. pont F) alpontjában a szociális segítő (50 férőhelyre vetítve) szövegrész helyébe a szociális segítő (100 férőhelyre vetítve) szöveg lép. 5. Az R. 2. számú melléklet Kiegészítő szabályok rész 8. pontjában a klubjai és a klubja szövegrészek helyébe a nappali ellátása szöveg lép. 6. Az R. 2. számú melléklet Kiegészítő szabályok része a következő 13. ponttal egészül ki: 13. Családsegítés esetében a tanácsadó munkakör munkaviszony vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében is betölthető.

20 melléklet a /2014. ( ) EMMI rendelethez 1. Az R. 3. számú melléklet 6.1. pontja személyi segítő munkakörében hatályát veszti az igazgatásszervező, a szociális igazgatás szakirányú végzettséggel és a viselkedéselemző szövegrész. 2. Az R. 3. számú melléklet 6.1. pontja személyi segítő munkakörében a 65 szövegrész helyébe a 90 szöveg lép.

Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról

Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról A tervezet a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő azon miniszteri

Részletesebben

78/2011. (XII. 30.) NEFMI rendelet. egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

78/2011. (XII. 30.) NEFMI rendelet. egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 78/2011. (XII. 30.) NEFMI rendelet egyes tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról A igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 132. (2) bekezdés h) pontjában, a

Részletesebben

II. fejezet. Gyermekjóléti Szolgálat működtetése

II. fejezet. Gyermekjóléti Szolgálat működtetése 2. sz. melléklet II. fejezet Gyermekjóléti Szolgálat működtetése Jogszabályok és a fenntartó által előírt feladatok. A gyermekjóléti szolgálat feladatai: 1997. évi XXXI. tv., a 235/1997 ( XII.17.) sz.

Részletesebben

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere I/I. A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Megyei Jogú Város Közgyűlésének 17/2012. (III.29.) önkormányzati rendelete a i Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. 1. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük

TÁJÉKOZTATÓ. 1. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük TÁJÉKOZTATÓ Az egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról és a szociális módszertani intézmények kijelöléséről és feladatairól, valamint a szociális szolgáltatók, intézmények engedélyezési

Részletesebben

c) a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram pályázataival kapcsolatos feladatokat a módosítás alapján az ESZA Kht. helyett az NCSSZI látja el.

c) a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram pályázataival kapcsolatos feladatokat a módosítás alapján az ESZA Kht. helyett az NCSSZI látja el. A kormányzati szervezetrendszer átalakítása keretében a Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet is átalakításra kerül, szociális ágazati feladatait a továbbiakban Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. MÁRCIUS TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői

Részletesebben

Ágazati jogszabályok évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól,

Ágazati jogszabályok évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól, Szociális és gyámügyi igazgatás Ágazati jogszabályok 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól, 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk

Részletesebben

CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT LÉTREHOZÁSA

CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT LÉTREHOZÁSA Előterjesztést készítette: dr. Varga Tibor Előterjeszti: Hegedűs Ferenc polgármester CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT LÉTREHOZÁSA ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. december 18.-i ülésére Tárgyalja

Részletesebben

5. Hatályon kívül helyező rendelkezések. 6. Hatályba léptető rendelkezések

5. Hatályon kívül helyező rendelkezések. 6. Hatályba léptető rendelkezések 89036 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 222. szám 29. E rendelet 15. (7) bekezdésétől eltérően a közigazgatási szerv 2014-ben a 2014. január 1-jei állapotnak megfelelően köteles adatot szolgáltatni legkésőbb

Részletesebben

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve 1 A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 2010. évi munkaterve A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: Szociális

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása Az együttműködés lehetőségei Gyermekvédelmi rendszer jogi háttere 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998. (IV.

Részletesebben

M i n i s z t e r i r e n d e l e t. egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek. módosításáról

M i n i s z t e r i r e n d e l e t. egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek. módosításáról ---------------------- SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 1585-2/2009-SZMM M i n i s z t e r i r e n d e l e t egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról Budapest, 2009. február

Részletesebben

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról 6/2012.(II.29.), 6/2013 (IV.15.) 3/2014. (II.26.)

Részletesebben

Az elkövető kiskorú védelembe van-e véve?

Az elkövető kiskorú védelembe van-e véve? 1 Megelőző elrendelése vagy mellőzése Bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható v. vádolt a gyermek Elzárással is sújtható szabálysértés miatt szabálysértési eljárás alá vonták a gyermeket

Részletesebben

M i n i s z t e r i r e n d e l e t

M i n i s z t e r i r e n d e l e t NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTER Ikt. szám: 59747-4/2011-NEFMI(SZ) M i n i s z t e r i r e n d e l e t a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól

Részletesebben

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő

Részletesebben

(1) Ez a rendelet 2011. november 1-jén lép hatályba. (2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

(1) Ez a rendelet 2011. november 1-jén lép hatályba. (2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének../2011. (..) önkormányzati rendelet-tervezete a Pápa városban biztosítható személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a

Részletesebben

Gyermekvédelmi ellátás rendszere II.

Gyermekvédelmi ellátás rendszere II. TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere II. Előadó: Kátainé Lusztig Ilona gyermekjogi képviselő 2013. október

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

G y e r m e k e i n k

G y e r m e k e i n k G y e r m e k e i n k védelmében delmében A jegyzői i gyámhat mhatóság g feladat és hatásk sköre Jogszabályi háttér 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, 149/1997.(IX.10.)

Részletesebben

A Kormány. /2010. ( ) Korm. r e n d e l e t e

A Kormány. /2010. ( ) Korm. r e n d e l e t e 1 A Kormány /2010. ( ) Korm. r e n d e l e t e a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm.

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 136. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/324-585

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 136. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/324-585 PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 136. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. október 10-i ülésére Tárgy: Pápa Város

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. január 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. január 26-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 26/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. január 26-i ülésére Tárgy: Módosító indítvány a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros

Részletesebben

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A társadalombiztosítás rendszere ellátások 1997:LXXXI. és LXXXIII. törvény Egészségbiztosítási ellátások: a) egészségügyi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. november 29-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. november 29-i rendes ülésére 5. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 29-i rendes ülésére Tárgy: A szociális szolgáltatásokról szóló 22/2003. (VIII.

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2. melléklet a... /2016. (VI.24.) határozathoz Okirat száma: 3/AO/ÓTSZEGYII/2016 Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/ Fax: 89/

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/ Fax: 89/ PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 90. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. június 27-i ülésére Tárgy: Pápa Város Önkormányzata

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

8/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról

8/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról A jogszabály mai napon hatályos állapota 8/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Szak áj é oz oz at nap

Szak áj é oz oz at nap Szakmai tájékoztató nap 2015. Február 16. Budapest Szakmai tájékoztató nap A bölcsődei ellátást érintő változásokról Mi indokolja a jogszabály módosítást Milyen jogszabályokat érint a változás Mely tartalmakban

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda Ikt.szám: 5293/2014. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda J a v a s l a t a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni.

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni. Albertirsa Város Önkormányzata 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a Humánszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2007. (II. 28.) rendelete

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2007. (II. 28.) rendelete Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2007. (II. 28.) rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Oktatási és Kulturális Minisztérium 31404/2008. E L ŐT E R J E S Z T É S A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet módosításáról Budapest, 2008. december VEZETŐI

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról 1 1 Módosította: 5/2012.(II.14.) számú

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról egységes szerkezetben a 14/2015.(VI.25.), valamint a 28/2015.(XII.17.),

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám:1-2/2015. Sorszám: ELŐTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 12. napján tartandó ülésére Tárgy: Segítő

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÁS az együttes finanszírozás szabályairól

TÁJÉKOZTATÁS az együttes finanszírozás szabályairól TÁJÉKOZTATÁS az együttes finanszírozás szabályairól Tisztelt Felhasználók! 2015. január 1-től több jogszabály tételesen rendelkezik arról, hogy az egyes szociális, és gyermekjóléti szolgáltatások, valamint

Részletesebben

T/4448. számú törvényjavaslat

T/4448. számú törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/4448. számú törvényjavaslat a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek az ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés kiterjesztése érdekében

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

Az előterjesztésben foglaltak nem tükrözik a miniszter végleges álláspontját.

Az előterjesztésben foglaltak nem tükrözik a miniszter végleges álláspontját. 1 A szociális törvény módosításával összhangban, valamint a jogértelmezést segítő pontosítások megtétele miatt szükségessé vált a szakterülethez tartozó egyes miniszteri rendeletek módosítása. A tervezet

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 1 ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 2. A költségvetési szerv székhelye: Pápa, Barát u. 9.

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

A R. 9. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A R. 9. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 42/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati

Részletesebben

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya 1. 1

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya 1. 1 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról és a gyermekétkeztetés térítési díjairól (Egységes

Részletesebben

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2.

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2. Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodás nyújtó

Részletesebben

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról

Részletesebben

A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratát Módosító Okirat

A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratát Módosító Okirat 1. sz. melléklet a 179/2014. (VII. 24.) önkormányzati határozathoz A Alapító Okiratát Módosító Okirat Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testülete által 2014. május 28-án kiadott 135/2014. (V.28.)

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 852/2008.

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 852/2008. E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 852/2008. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának módosítása ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA augusztus 16., hétfõ. Tartalomjegyzék. 229/2010. (VIII. 16.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA augusztus 16., hétfõ. Tartalomjegyzék. 229/2010. (VIII. 16.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. augusztus 16., hétfõ 133. szám Tartalomjegyzék 229/2010. (VIII. 16.) Korm. rendelet 69/2010. (VIII. 16.) ME határozat 70/2010. (VIII. 16.) ME határozat

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

Tájékoztató a városi gyámhivataloknak a gyámhatósági jogszabályok 2011. január 1-i változásairól

Tájékoztató a városi gyámhivataloknak a gyámhatósági jogszabályok 2011. január 1-i változásairól Tájékoztató a városi gyámhivataloknak a gyámhatósági jogszabályok 2011. január 1-i változásairól 2011. január 1. napján hatályba lépett a 2010. évi CLXXI. törvény, mely módosította a gyermekek védelméről

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014.(III.27.) önkormányzati rendelete a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 43/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 43/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 43/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelete a felnőtt és gyermek személyes gondoskodást nyújtó ellátásról szóló 24/2004. (IV. ) ÖKT rendelet módosításáról

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (II. 17.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (II. 17.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (II. 17.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 37/2007. (VI. 29.) rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 37/2007. (VI. 29.) rendelete 1 Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2007. (VI. 29.) rendelete 1 a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. - 1 -

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. - 1 - - 1 - Az egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról szóló T/7402. számú törvényjavaslat (a továbbiakban: törvényjavaslat) tartalmazza a gyermekek

Részletesebben

A.../2012.(...) Kgy. sz. határozat 1. számú melléklete

A.../2012.(...) Kgy. sz. határozat 1. számú melléklete A.../2012.(...) Kgy. sz. határozat 1. számú melléklete Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény felhatalmazása

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012. (V. 29.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012. (V. 29.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012. (V. 29.) önkormányzati rendelete a Paks Kistérségi Alapszolgáltatási Központban személyes gondoskodást nyújtó alapellátásokról, azok igénybevételéről

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Okirat száma: E/566203/2/2016. Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján a Szociális Gondozó Központ alapító okiratát

Részletesebben

Módosító okirat. 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye

Módosító okirat. 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye 459/2015. (XII. 17.) KÖKT határozat a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ alapító okirata módosításáról (17 igen, egyhangú szavazattal) 1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének december 10-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének december 10-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 10-i ülésére Tárgy: A nevelési intézményekben alkalmazandó intézményi térítési díjakról, valamint a gyermekétkeztetés intézményi

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére Lengyeltóti Város Önkormányzatának Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi utca 2. Ügyiratszám: 200-4/2014 E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. január 27-i ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. január 27. A napirendet tárgyaló ülés típusa-2

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. január 27-i ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. január 27. A napirendet tárgyaló ülés típusa-2 ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. január 27-i ülésére A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. január 27. A napirendet tárgyaló ülés: Képviselő-testület Előterjesztő: Kmetty Károly polgármester

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és hozza meg döntését!

ALPOLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és hozza meg döntését! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ALPOLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZATÁNAK Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális szolgáltatásokról,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére BELÜGYMINISZTER../../BM Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2011....-án. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a települési önkormányzat hivatásos tűzoltóság, önkormányzati

Részletesebben

KUNSZENTMIKLÓS VÁROS POLGÁRMESTERE

KUNSZENTMIKLÓS VÁROS POLGÁRMESTERE KUNSZENTMIKLÓS VÁROS POLGÁRMESTERE Témafelelős:Baski Zsuzsanna Tárgy: Javaslat a Család- és Gyermekjóléti Központ alapító okiratának elfogadására Véleményező bizottság: - KUNSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/1995. /V. 25./ sz. RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/1995. /V. 25./ sz. RENDELETE SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/1995. /V. 25./ sz. RENDELETE a bölcsődés-korú gyermeket nevelő családok szociális támogatásáról (Hatálytalan 2011. május 1-jétől, hatályon kívül helyezte a bölcsődés korú

Részletesebben

Gyermekek napközbeni ellátási rendszerének átalakítása Február 17. Budapest

Gyermekek napközbeni ellátási rendszerének átalakítása Február 17. Budapest Gyermekek napközbeni ellátási rendszerének átalakítása 2016. Február 17. Budapest A gyermekek napközbeni ellátását érintő változások célja Új, rugalmasabb szabályok bevezetése Egyszerűbb ellátási formák

Részletesebben

TERVEZET NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM IKTATÓSZÁM: NGM/19819/ /2016.

TERVEZET NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM IKTATÓSZÁM: NGM/19819/ /2016. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM IKTATÓSZÁM: NGM/19819/ /2016. A 2011. évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bekezdés rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült: 2016. június 1-én. TERVEZET az eljárási illetékek

Részletesebben

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a H a t á r o z a t t e r v e z e t A Képviselő-testület NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a Kistérségi Szociális Központ alapító okiratának felülvizsgálata

Részletesebben

székhelye: település közterület neve jellege szám emelet, ajtó irányítószám típusa: állami, nem állami, egyházi ágazati azonosító 1 : adószám: - -

székhelye: település közterület neve jellege szám emelet, ajtó irányítószám típusa: állami, nem állami, egyházi ágazati azonosító 1 : adószám: - - A A működési engedély kiadása iránti kérelemhez (a szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről szóló 321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. -a alapján a fenntartó

Részletesebben

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít.

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2005. (IX. 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról* Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

15/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet

15/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet 1. oldal 15/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről és az ellátások intézményi térítési díjainak megállapításáról (Egységes

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 764-2/2009-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat működésének engedélyezéséről,

Részletesebben

Budapest, 2015. július

Budapest, 2015. július A tervezetben foglaltak nem tükrözik a miniszter végleges álláspontját. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE IGAZSÁGÜGYI MINISZTER NEMZETGAZDASÁGI MINISZTER BELÜGYMINISZTER IKT. SZÁM: 32098-3/2015/JISZOC A 2011.

Részletesebben

Házi segítségnyújtás a gyakorlatban. Márta Anna

Házi segítségnyújtás a gyakorlatban. Márta Anna Házi segítségnyújtás a gyakorlatban Márta Anna 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Házi segítségnyújtás 63. (1) Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelete a Paks Kistérségi Szociális Központban személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a

Részletesebben

3. (vasúti személyszállítás, (helyi közúti és kötöttpályás közlekedés)

3. (vasúti személyszállítás, (helyi közúti és kötöttpályás közlekedés) Az utazási költségtérítést, az arra való jogosultság megállapításának, igazolásának módját több jogszabály együttesen határozza meg. Az alábbiak az igénybe vett közlekedési mód - közforgalmú személyszállítás

Részletesebben

Az engedélyes bejegyzése iránti kérelemhez csatolandó, illetve a működést engedélyező szervnek bemutatandó iratok

Az engedélyes bejegyzése iránti kérelemhez csatolandó, illetve a működést engedélyező szervnek bemutatandó iratok Az engedélyes bejegyzése iránti kérelemhez csatolandó, illetve a működést engedélyező szervnek bemutatandó iratok A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2014. január 1.

Részletesebben

Heves megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 2015.

Heves megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 2015. Mentuszné dr. Terék Irén Heves megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 2015. Mit jelent a családi napközi? Szolgáltatás. A családi napközi a gyermekjóléti alapellátás része, a gyermekek napközbeni

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2011. (IV.05.) önkormányzati rendelete

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2011. (IV.05.) önkormányzati rendelete Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2011. (IV.05.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről

Részletesebben

A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratát Módosító Okirat

A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratát Módosító Okirat A 112/2014. (IV. 25.) határozat 1. melléklete A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratát Módosító Okirat Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. december 19-én

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat Jelenlegi szabályozás Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE A gyermekek védelméről Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület február hónap 18. napján tartandó ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület február hónap 18. napján tartandó ülésére Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület 2016. február hónap 18. napján tartandó ülésére Tárgy: A Hajdúhadházi Mikrotérségi módosításának jóváhagyása Szociális Gondozási

Részletesebben