Augusztus 20-án 10 órakor

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Augusztus 20-án 10 órakor"

Átírás

1 Augusztus 20-án 10 órakor Szent István napja és új kenyér ünnepe községünkben a Templom téren Ünnepi műsor Új kenyér szentelése 11 óra, Ünnepi szentmise. Jegyzői tájékoztató a Képviselő-testület július hónapban megtartott rendkívüli üléseiről Ülés időpontja: 2009.július 10. A Polgármester Úr tájékoztatta a Képviselő-testületet a végrehajtott feladatokról és a folyamatban lévő ügyekről. Napirendek: 1./ Településfejlesztési döntés Tápiószecső Nagyközség Településszerkezeti tervének módosításáról 2./ Vállalkozói szerződés kötése KEOP pályázathoz tervezésre Az első két napirendről szóló előterjesztés tárgyalásával kapcsolatban a képviselő-testület 8 egyhangú szavazattal döntött, hogy a napirendi pontok közül törli azokat, bizottsági tárgyalás előkészítés lefolytatása miatt. Az első napirend tárgyalása a augusztus 5-i rendkívüli ülésen történik. 3./ Hulladékkezelési közszolgáltatási szerződés módosítása Az ÖKOVÍZ Kft-vel kötött, többször módosított hulladékkezelési szerződés módosítását a képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta, melynek tartalma, hogy a szerződés szeptember 30 napjáig újra meghosszabbításra került. 4./ PMG Kft ajánlata az iskola tarkett burkolat tisztítása és karbantartása megoldása érdekében A képviselők a PMG Kft ajánlatát megtárgyalták. A Kft írásban felajánlotta, hogy a Kft saját részére beszerez egy forgótárcsás tisztítógépet és azt térítésmentesen az éves karbantartáshoz az iskola rendelkezésére bocsátja évi egy, vagy több alkalommal, későbbiekben írásban rögzített megállapodás alapján. Továbbá beszerez és átad a Kft az iskola részére egy darab felmosó kocsit a szükséges felszerelésekkel, a tarkett burkolat napi karbantartása biztosításához. A képviselő-testület az ajánlatot 2 igen szavazattal, 5 ellenszavazattal, és 1 tartózkodással elutasította. 1

2 Ülés időpontja: 2009.július 16. A Polgármester Úr tájékoztatta a Képviselő-testületet a végrehajtott feladatokról és a folyamatban lévő ügyekről. Napirend: 1./ Vállalkozói szerződés kötése KEOP pályázathoz tervezésre A képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag fogadta el a 67/2009.(04.14) KT határozata értelmében, hogy a 083/11 hrsz-ú (kivett szeméttelep) terület vonatkozásában az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazgálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás által kiválaszott Ipolyvíz Kft-vel Vállalkozási szerződést köt rekultiváció tervezésére, és a vállalási díjak fedezetét összesen: Ft + ÁFA összeget a és évi költségvetés terhére biztosítja. A testületi ülések részletes jegyzőkönyve megtekinthető a település honlapján, a Kun Szabó Melinda jegyző hatáskörében és megbízásából: Dr. Kissné dr. Kada Zsuzsanna Általános igazgatási előadó Lakossági tájékoztató Munkavédelem Ez a cikkecske egyáltalán nem azért íródik, hogy a foglalkozás-egészségügyi orvosoknak ( üzemorvosoknak) reklámot csináljak. Mindezt a megszerzett tapasztalatok - és esetenként- a felháborodás hozta ki belőlem. Szokták mondani, hogy a törvény nem ismerése nem ment fel a felelősség alól. Hát, még ha a törvény nem ismerője nagyon is konkrétan behatárolható A törvény nem tesz különbséget a munkáltatók között legyen az óvoda, iskola, polgármesteri hivatal, egyéni vállalkozók sőt, a munkavállalókat, a dolgozókat is sok mindenre kötelezi legyen az kőműves, festő, lakatos, hegesztő, óvónő, tanár, konyhai alkalmazott, vagy akár önkormányzati dolgozó A Munkavédelmi Törvény 49. -a egyértelműen fogalmaz: a munkavállaló csak olyan munkára és akkor alkalmazható, ha a munkára külön jogszabályokban meghatározottak szerint- alkalmasnak bizonyult.!!!! Ez a jogszabály a 33/1998. (VI.24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről. E rendelet fogalmazza meg az előzetes, az időszakos, a soron kívüli, sőt a záró vizsgálatok törvényi végrehajtását. A munkaügyi vezető a munkáltatóhoz adott esetben a Polgármesteri Hivatalhoz belépő vagy a hivatalon belül áthelyezéssel más munkakörbe kerülő munkavállalót /dolgozót/ a munkaviszony létesítése, illetve a munkakör megváltozása előtt a foglalkozás-egészségügyi orvoshoz /üzemorvoshoz/ előzetes munkaköri alkalmassági vizsgálat céljából köteles elküldeni. (Beutalás munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatra nyomtatvánnyal) A munkaügyi vezető csak az orvosi vizsgálat alapján alkalmasnak minősített munkavállalóval köthet munkaszerződést. Amennyiben a munkavállaló az előírt orvosi vizsgálaton nem vesz részt, vagy a vizsgálat a választott munkakör betöltésére alkalmatlannak minősíti, a munkavállalóval munkaviszony nem létesíthető, illetve a megnevezett munkakörben nem foglalkoztatható. Az előzetes alkalmassági vizsgálat célja, hogy a foglalkozás-egészségügyi szakorvos el tudja dönteni, hogy: a munkavállaló egészségi szempontból alkalmas-e az általa betölteni kívánt munkakör ellátására; a munkavégzés nem veszélyezteti egészségét; nem okozza testi épségének előre látható károsodását; esetleges betegsége vagy testi fogyatékossága a munkakör ellátása során nem idézhet-e elő saját magával szemben, vagy dolgozótársaival kapcsolatban baleseti veszélyt. Az időszakos orvosi vizsgálatot a baleseti veszéllyel járó munkakörökben foglalkoztatott fizikai és könnyű fizikai dolgozóknál, a munkaviszony fennállása alatt, a munkaköri alkalmasság újbóli elbírálására az alkalmassági vizsgálatot végző orvos által meghatározott időközönként, de legalább: 40 éves korig háromévenként; életév között kétévenként; 50 év felett évenként; 18. életévig évenként kell elvégezni. (ide sorolandó az összes szakmunkás, konyhai dolgozó, takarítónő, stb.) A nők alkalmatlanságának megállapítása a 33/1998. (VI.24.) NM rendelet, valamint az MSZ szabvány 1.sz. melléklete szerint: fogamzóképes, terhes, nemrég szült, szoptatós anya nem foglalkoztatható a szabvány szerinti nehéz, közepesen nehéz munkakörökben, valamint hideg környezetben és 10 kg feletti anyagmozgatási munkákra, valamint baleseti veszéllyel járó munkakörökben. Feszültség alatt munkát végzőknél: évenként; (villanyszerelők) 2

3 Fokozott pszichés terheléssel járó tevékenységeknél: kétévenként; (ide sorolandók a hivatal csoportvezetői, előadói, a szociális munkások, ugyanis anyagi javakért, emberekért viselnek felelősséget). Vannak olyan technológiai folyamatok, amelyek során a munkavállaló olyan hatásokkal kerülhet kapcsolatba, amelyek egészségi állapotát károsan befolyásolhatják, ezért az illetékes egészségügyi hatóság előírja, hogy a jogszabályban rögzített időszakos alkalmassági vizsgálat gyakoriságán túl is a munkáltató ismételt alkalmassági vizsgálatra küldje a munkavállalóját. Időszakos orvosi vizsgálatok gyakorisága: 1. Hegesztő munkát végzők - évente - általános alkalmassági vizsgálat; -röntgen, fül-, orr-, gége- vizsgálat. 2. Akkumulátorok javítását, töltését végzők - félévente - általános alkalmassági vizsgálat; - toxikológiai vizsgálat. 3. Kompresszorkezelők - 2-évente - általános alkalmassági vizsgálat; - fül-, orr-, gégevizsgálat; - andrológiai vizsgálat. 4. Kazánfűtő - évente - terheléses pulzus- és vérnyomásmérés; EKG. 5. Fűrészgépkezelők - évente - terheléses pulzus- és ( különösen motoros stíl-fűrészek) vérnyomásmérés; EKG; röntgen; érpróba. A 33/1998. (VI.24.) NM rendelet felsorolja azokat a veszélyes munkaköröket is, ahol egyedül TILOS munkát végezni: - magasban végzett munka; - tűz- és robbanásveszéllyel járó munkakörök; - feszültség alatt végzett munka; - egyéb balesetveszéllyel járó munkakörök (mozgó munkaeszközök, mozgó termékek, mozgó alapanyagok, stb.). A polgármesteri hivatalnál és fenntartott intézményeinél a következő munkákat TILOS egyedül végezni: - villanyszerelés; - víz- és gázszerelés; - hegesztés; - faipari munkák; - fémipari forgácsolás; - üvegezés; - kőműves munkák; - fűnyírás, kaszálás, fagallyazás, stb.; - vegyszerekkel végzett munka; - stb. A nem egyedüli munkavégzés a segítő biztosítását jelenti, aki baleset, rendellenesség esetén segítséget tud nyújtani. A végrehajtásról: azon felesleges meditálni, hogy sokat kér-e az orvos a fejkvóta alapján dolgoznak vizsgálatért vagy keveset ők Remélem, vannak olyan munkáltatók, akiknek ezzel a kis cikkecskével fel tudtam hívni a figyelmét a kötelmeikre. Ezen feladatok végre nem hajtása pláne, halmozottan- súlyos anyagi következményekkel járhat egy munkavédelmi- és egy ÁNTSZ- vizsgálatnál is.milliókat és munkahelyet lehet veszíteni megéri?!?!? Hasznos tanácsok a kánikula idejére a hőguta megelőzése és kezelése érdekében Az utóbbi években többször figyelhető meg rendkívüli, gyakran hosszantartó meleg időjárás hazánkban. A kánikula bárkinek okozhat egészségi panaszokat (fejfájás, szédülés), vagy kellemetlen tüneteket, rosszullétet, de vannak különösen veszélyeztetett csoportok. Ilyenek például a várandósok, csecsemők és a kisgyermekek, a 65 évnél idősebbek, vagy a szívbetegségben és magas vérnyomás betegségben szenvedők. 3

4 Kánikulai napokon - ha csak tehetjük a különösen meleg dél körüli, kora délutáni órákat töltsük otthon, besötétített szobában, viszonylag hűvösben. Nagy melegben ajánlatos zuhanyozni langyos vagy hideg vízzel naponta akár többször is! A nap égető erejétől széles karimájú kalappal, napszemüveggel és napkrémmel védje magát. Fényvédő krémmel naponta többször is kenje be a bőrét. Forró nyári napokon az idősebbek ne a legmelegebb órákban végezzék a piaci bevásárlást. Könnyű, világos színű, bő szabású, pamut alapanyagú ruhát hordjunk forró napokon! Idősebbek se viseljenek ilyenkor sötét színű, fekete ruhát, fejkendőt! Lehetőleg éjjel szellőztessen. Akinek van elektromos ventillátora, használja a nagy melegben! Sose hagyjunk gyermekeket, állatokat (kutyát) zárt, szellőzés nélküli parkoló autóban, még árnyékban sem! Ne sétáltassuk a napon és ne öltöztessük túl a hőségben a fiatal csecsemőt sem. Kisgyermekeket árnyékban levegőztessünk, a játszótéren fa alatti válasszuk. Ha mindenképpen szabadban kell tartózkodnia a kánikula idején: - Korlátozza a szabadlevegőn való tartózkodást a kora reggeli (6-10 óráig) és esti órákra (18-22 óráig). - Napközben árnyékos helyen próbáljon pihenni. - Ha túl sokáig tartózkodik szabadban, akkor próbáljon legalább 1-2 órát légkondicionált környezetben eltölteni, míg szervezete lehűl és ezt követően ismét visszatérhet a kánikulába. - Csökkentse a fizikai munkavégzést. Ne ilyenkor végezze a nagytakarítást, ablakmosást! Csak az esti órákban kezdje el a befőzést, azt is állandó szellőztetés mellett! Mit és mennyit igyunk? Mit ne igyunk? Nagy melegben ajánlott napi 4 liter folyadékot inni. Fontos a sópótlás is!! Fogyasszon: vizet, ásványvizet, teát, szénsavmentes üdítőket, paradicsomlevet, aludttejet, kefirt, joghurtot, leveseket. Kerülje a kávét, alkohol tartalmú italokat, magas koffein és cukor tartalmú szénsavas üdítőket. Hőségben sokkal több folyadékot kell fogyasztani! A meleg és a fizikai munkavégzés fokozza az izzadást, a folyadékvesztést. Ne várjon addig, amíg szomjas lesz! Tudatosan igyon többet ilyenkor a szokásosnál! Ne fogyasszon olyan innivalót, amely sok cukrot, koffeint, vagy alkoholt tartalmaz ezek fokozzák a szomjúságérzetet, még több folyadékot vonnak el a szervezettől. Azok, akik szívgyógyszert szednek, a vízhajtás mellett is fogyasszanak elegendő mennyiségű folyadékot a forró napokon, azaz a szokásosnál egy literrel többet. Anyatej és szoptatás a középpontban A születés körüli várakozás örömteli és csodálatos. A természet mindenre gondol és az anyukáknak lehetőségük van készülni az újszülött fogadására. Ez jelenti a lelki és a testi felkészülést egyaránt. A kisbaba egészsége érdekében igen fontos a szoptatás. Augusztus első hete a Szoptatás Világhete, amelynek a WHO /Egészségügyi Világszervezet/ által 2009 évre kiadott jelmondata a következő: Szoptatás: Egy válasz vészhelyzetben / szükséghelyzetben - Ön felkészült erre? A jelmondat is utal arra, hogy a szoptatás az anyának és a gyermeknek olyan élményt nyújt, amely az üvegből való táplálás során nehezen jöhet létre, mindezek mellett a szoptatás kényelmes, egyszerű, nem igényel eszközöket és minden helyzetben alkalmazható. Az anyatej mindig rendelkezésre áll, megfelelő hőmérsékletű és steril. Az anyatej összetételében és mennyiségében folyamatosan alkalmazkodik a gyermek igényéhez. A szoptatott gyermeknek féléves koráig sem más folyadékra, sem táplálék kiegészítésre nincs szüksége. Az anyatej speciális védelmet nyújt a gyermek környezetében megjelenő kórokozókkal szemben, és soha nem vált ki allergiás reakciót. Kizárólagosan szoptatott csecsemők között szinte soha nem találni vérszegényt, ritkábbak és gyorsabb lefolyásúak a felső-légúti és az emésztőrendszert érintő fertőző betegségek. A szoptatás hosszú távú előnyökkel is jár: csökkenti egyes daganatos megbetegedések, az inzulinfüggő cukorbetegség, a fogfejlődési rendellenességek, egyes beszédhibák, és az elhízás kialakulásának esélyét. Az anyatej összetétele változik, alkalmazkodik a gyermek igényeihez. A születés után megjelenő, kis mennyiségű anyatejet kolosztrumnak, vagy előtejnek nevezzük. A szülés utáni harmadik, negyedik napon megjelenő tej az, ami egy ideig az előtejjel vegyesen szolgálja az újszülött táplálását. Az anyatej összetétele egy szoptatáson belül is változik. A szoptatás első perceiben hígabb, tejcukorban gazdag tejhez jut a csecsemő, míg a szoptatás második felében zsírdús, magas energiatartalmú tej ürül. Mindig a baba igénye szerinti szoptatás az alapja a sikernek. Tegyünk félre órát, mérleget, hagyatkozzunk a gyermek éhségére. Legalább napi 8-12 szoptatásra kerüljön sor a kezdeti időkben. Az egészséges gyermek jelezni fog, ha éhes. Az anyatejet a gyermek szervezete igen gyorsan megemészti. Az első hetekben szinte biztos, hogy a baba éjszaka is megéhezik. Az éjszakai szoptatásnak nagy szerepe van abban, hogy elegendő tej termelődjön. Az anyatejjel nem lehet takarékoskodni! ha ritkábban szoptat az anyuka, hogy egy etetésre több tej jusson, úgy kevés inger éri a mellet, és egyre kevesebb teje lesz. A gyakori szoptatás viszont visszahozza az apadó tejet. Az igény szerinti szoptatás azonban nem jelenti azt, hogy a kisbabát egész nap szoptatni kell. Nem biztos, hogy a nyugtalanság mindig éhséget jelez. Lehet, hogy a baba csak az édesanyja közelségét, egy kis ringatást, vagy éppen nyugalmat szeretne. Minden leendő anyukát arra biztatunk, hogy a szoptatás mindkét fél számára felemelő és csodálatos élményét próbálják minél tovább együtt élvezni. Hiszen a szoptatás az anyai gondoskodás, a szeretet legtermészetesebb kifejezési módja. Szoptatási kérdésekben segítséget kaphat orvosától, védőnőjétől. 4 ÁNTSZ Monori, Nagykátai kistérségi Intézet dr. Vass Csaba kistérségi tiszti főorvos

5 Tisztelt Szülők, Diákok! Szecsői Tükör 2009 augusztus Iskolai hírek A tankönyvárusítás az alábbiak szerint alakul: Hamarosan elkezdődik a 2009/2010-es tanév. Az új tanév kezdetéhez kapcsolódó legfontosabb információk A javító és osztályozó vizsgák augusztus 25-én és 26- an lesznek, a nagy létszám miatt 2 napon. Mindkét nap reggel 8-tól kezdünk, a pontos beosztásról minden érintettet levében értesítünk. A tanévnyitó ünnepség augusztus 31-én hétfőn lesz, a felső tagozaton 16:30-tól, az alsó tagozaton 18:00-tól. Ezen a napon válik hivatalossá az új osztályok elosztása is. Az első tanítási nap az oktatási törvény és a tanév rendjéről szóló OKM rendelet értelmében: szeptember 01. kedd. Alsó tagozat Szent István úti épületben: augusztus án óráig A tankönyvek várható árai körülbelül: 1. osztály 6.000,- től 8.500,- ig 2.a osztály 8.600,- 2.b osztály 8.600,- 2.c osztály 8.600,- 3.a osztály 8.600,- + nyelvkönyv: kb ,- 3.b osztály 8.800,- + nyelvkönyv: kb ,- 3.c osztály 8.800,- + nyelvkönyv: kb ,- 4.a osztály 9.200,- + nyelvkönyv: kb ,- 4.b osztály 9.400,- + nyelvkönyv: kb ,- 4.c osztály 9.400,- + nyelvkönyv: kb ,- Felső tagozat Petőfi Sándor utcai épületben. Az alsó tagozattól eltérően, itt évfolyamonként szervezzük az árusítást. Augusztus 24-én (hétfőn) óráig 8. évfolyam 25-én (kedden) óráig 7. évfolyam 26-án (szerdán) óráig 6. évfolyam 27-én (csütörtökön) 14-16,30 óráig 5. évfolyam ,30-18 óráig sikeresen javítóvizsgázók Az évfolyamismétlők az első tanítási napon (szeptember 1-én) kapják meg a tankönyveket. Az SNI tagozat tankönyveit az osztályfőnököktől kapják meg a tanulók az első héten. Tankönyvárak: 5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam Angolos kb ,- kb ,- kb ,- kb ,- Németes kb ,- kb ,- kb ,- kb ,- A tankönyvpiac rendjéről szóló évi XXXVII. Tv. 8. (4) bekezdése alapján térítésmentesen kapja a tankönyvet, aki: - tartósan beteg (az ezt igazoló orvosi papír fénymásolatát a tankönyv átvételekor kérjük leadni) - testi-, érzékszervi-, értelmi-, beszédfogyatékos, autista (érvényes szakértői bizottsági szakvéleménnyel kell rendelkeznie); - pszichés fejlődési zavarai miatt a tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott (dyslexia, dysgráfia, stb.). (Csak az érvényes szakértői véleménnyel rendelkező gyermekeknek jár támogatás.); - 3 vagy többgyermekes családban él (másolatot kérünk az emelt családi pótlék folyósításáról); - rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül. (Kérjük ellenőrizzék, hogy a gyermekvédelmi kedvezmény a tankönyvvásárlás időpontjában él-e, mert lejárt határozatokat nem tudunk elfogadni és az utólag kért kedvezményekre ingyenes tankönyvet biztosítani nem áll módunkban. Az érvényes igazolás másolatát szintén kérjük leadni.) Felhívjuk figyelmüket, hogy a tankönyvvásárlás időpontjában fénymásolásra nincs lehetőség, ezért kérjük, hogy minden igazolásról hozzanak magukkal fénymásolatot, mert ezt le kell adni. A térítésmentesek néhány könyvet kölcsönzéssel kapnak, amely lehet használt példány is. Az átmeneti vagy tartós nevelésbe vett, nevelőszülőknél nevelt gyermekek után nem jár normatív kedvezmény. A menza és a napközi a tanításhoz hasonlóan szeptember 1-jén indul. A tankönyvárusítással egy időben a menzaigénylést is felmérjük. Az étkezési díj 3x étkezés esetén 400 Ft, csak ebéd: 260 Ft volt az év első felében. Az összegek az ÁFA 20-ról 25%-ra való módosulása miatt várhatóan néhány forinttal magasabbak lesznek. Kedvezményes étkezésre is csak az jogosult, aki érvényes határozatot hoz magával. A határozat bemutatásáig mindenki teljes árat köteles fizetni. Kedvezményes étkezés a es tanévben: évfolyamon ingyenesen étkeznek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek. - A többi évfolyamon 50%-os kedvezményben részesülnek a gyermekvédelmi kedvezményben részesülők. - A 3 vagy többgyermekes családok és a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermekek is 50%-os étkezési kedvezményben részesülnek minden évfolyamon. A szülői értekezletek időpontjai: 1. osztályosoknak: szeptember osztályosoknak: szeptember osztályosoknak: szeptember osztályosoknak: szeptember 4. A kezdés időpontja, minden esetben: 16,30 óra. Feltétlenül számítunk a kedves szülők megjelenésére. 5

6 A 3-4. osztályos tanulók nyelvi csoportba besorolása az iskolai faliújságon megtekinthető. A felső tagozat szülői értekezletei egy héttel később kezdődnek. Kérem, hogy nagy figyelemmel nézzék Énekkarosaim! Szecsői Tükör 2009 augusztus gyermekük tájékoztató füzetét, melyben minden fontos időpontot közlünk! Czirják Attila igazgató Hamarosan itt az új tanév kezdete. Tanévnyitóra készülve augusztus 24-én (hétfőn) du. 4 órakor találkozunk a Petőfi S. utcai iskola énektermében egy rövid énekkari próbára. Hozzátok magatokkal jó hangú barátnőiteket, testvéreteket és unokatestvéreiteket is az eltávozott nyolcadikosok pótlására. Várom a leendő 5. osztályos jó hangú, énekelni szerető tanulókat is. Bátorság, gyertek! Szathmári tanár néni Iskolánk művészeti tagozatának zongora-furulya-fuvola, drámajáték és festészet tanszakaira pótbeiratkozást tartunk iskolánk tanévnyitó ünnepsége után, augusztus 31-én a Petőfi Sándor úti és a Szent István úti iskolában egyaránt. A pótbeiratkozásra azon tanulók szüleit várjuk, akik tanulási szándékukat ugyan jelezték a es tanévre, de a beiratkozást júniusban elmulasztották. (A művészeti oktatásunk szeptember elsejével - az általános iskolai tanévkezdéssel párhuzamosan indul.) Szathmáriné Bátori Magdolna igazgatóh. A Damjanich Művelődési Ház Programja Kulturális hírek Civil Fórum keretében Augusztus 14. Palatkai legényes és forgatós Táncház a Páva klubban. Augusztus 29. Kirándulás Egerbe Egynapos kirándulás Egerbe!!! A Damjanich Művelődési Ház augusztus 29-én szombaton egynapos kirándulást szervez Egerbe. Ekkor lesz a XIII. Egri Népzenei Gála és Szakmai Napok, ahol népzene-néptánc, kirakodó vásár színesíti a programot. A nap folyamán megtekintjük Eger nevezetességeit és ellátogatunk a Szépasszony Völgyébe. Egy kellemes kirándulás reményében várjuk jelentkezésüket. Utazás autóbusszal, melynek költsége Ft/fő A tervezett indulás reggel 6 óra, hazaérkezés kb 21 óra. Amennyiben igénylik az ebédet kellő számú jelentkező esetén megszervezzük. Jelentkezés és bővebb információ a Damjanich Művelődési Házban vagy a telefonszámon. Jelentkezési határidő augusztus 20. Minden érdeklődőt szeretettel várunk. Művelődési Ház dolgozói. Ofella Sándor Hagyományőrző Népi Együttes fellépései Augusztus 15. Lecsót a keceléből, hagyományőrző fesztivál Zsámbok Augusztus 19. Falunap Letkés. Augusztus 20. Szent István nap és Új kenyér ünnep Tápiószecső, Templom tér de. 10 óra Augusztus 29. Egeri Népzenei fesztivál fellép a Kékszivárvány Menyecskekoszorú Szeptember 5. Vass Lajos népzenei fesztivál, Zagyvarékas Szeptember 5. Falunap Gomba Szeptember 3-án 17 órakor a Fekete Medve Íjász Egyesület bemutatkozása a Sági úti Íjász pályán. ( A labdarúgó pálya mögött.) Szeptember óra, Művelődési Ház Páva Klubja. Emberek akik köztünk élnek beszélgető sorozatunk következő vendége: Márok Sándor a Felső Tápiómenti Erdélyi Magyarok Egyesületének alelnöke. A Damjanich Művelődési Házban működő Gyerkőc- Gyermek Néptánc Együttes felvételt hirdet. Kiket várunk? Az eddig is táncolókat és azokat az ovis, alsó tagozatos, illetve felső tagozatos gyerekeket, akik szívesen vesznek részt játékos programokban, és van kedvük egy nagyszerű együttesben sok-sok gyerekkel együtt lenni, és megismerkedni a magyar néptánc színes és gazdag kultúrájával. Fiúk és lányok jelentkezését egyformán szeretettel várjuk! Jelentkezni 5 éves kortól lehet, szeptember 30-ig. A foglalkozások kedd és pénteki napokon tól 18 óráig tartanak. Várjuk mindazok jelentkezését, akik szeretnének részt venni az együttes munkájában. Az Ofella Sándor Hagyományőrző Népi Együttes tagfelvételt hirdet kiscsoportjaiba. Várjuk azok hölgyekurak jelentkezését, akik szívesen részt vennének a közös munkában. Évente fellépésünk van országhatáron innen és túl. Minden korosztályt szeretettel várunk csoportjainkba jelentkezni szeptember 30-ig. 6

7 Kedves Anyukák, Apukák, Nagymamák, Nagypapák, Nagynénik, Nagybácsik, Keresztanyák, Keresztapák, Nyugdíjas pedagógusok és Lelkes fiatalok (14-felső korhatár nélkül) ALSZIK TÁPIÓSZECSŐ! MOZDULJUNK MEG GYERMEKEINKÉRT Ha arra várunk, hogy mások SEGÍTSENEK gyermekeinknek programot szervezni, akkor a számítógép eszi meg a lelküket!!! Ötleteket várunk, hogy milyen KÖZÖSSÉGI tevékenységeket, fejlesztő programokat szeretnénk gyermekeinknek. (kézműves foglalkozás, torna, tánc, csillagvizsgálás, bábszínház) HOZZUNK MI PROGRAMOKAT TÁPIÓSZECSŐRE!!!!!! Kérdőívre adott válaszaikat 2009 augusztus 31-ig : Dobják be kihelyezett ÉBREDJ SZECSŐ gyűjtőládáinkba ben is elküldhetik az címre Kérdéseikkel fordulhatnak: A kérdőíveket értékeljük ki együtt szeptember 10-én kor a Művelődési Házban pártállástól, politikai és etnikai hovatartozástól függetlenkismamák, kispapák, anyukák és apukák. ALSZIKTÁPIÓSZECSŐ! MOZDULJUNK MEG GYERMEKEINKÉRT. Ha arra várunk, hogy mások SEGÍTSENEK gyermekeinknek programot szervezni, akkor a számítógép eszi meg a lelküket!!! Ötleteket várunk, hogy milyen KÖZÖSSÉGI tevékenységeket, fejlesztő programokat szeretnénk gyermekeinknek. HOZZUNK MI PROGRAMOKAT TÁPIÓSZECSŐRE!!!!!! Jelölje be azt a programot amely helyben érdekelné: Játszóház Hagyományok megismerése Orvosi tanácsadás Zenei programok Mezőgazdasági ismeretek Kirándulás Színházi,bábszínházi programok Rajzszakkör Kézműves foglalkozások Természetgyógyászat Torna, gyógytorna Számítógépkezelés Hasznos programok Meseolvasás Koncertek Film és könyvklub Főzőklub Utazás klub Szezonális vásárok Kiállítások Beszélgetések népszerű művészekkel Akadályversenyek Újrahasznosítás otthon Mama-baba foglalkozások Motoros-és kocsitalálkozók Fotószakkör Nyelvtanulás Kirándulás erdészekkel Csillagvizsgálás Traktorkiállítás Börzék baba/gyermek Háztartási ismeretek Táncház Egyéb:... Milyen rendszerességgel? Heti Havi Alkalmi Milyen időpontban? Hétköznap De. Du. Hétvégén Érdeklődők életkora:... A kitöltött kérdőíveket, válaszaikat 2009 augusztus 31-ig : Dobják be kihelyezett ÉBREDJ SZECSŐ gyűjtőládáinkba ben is elküldhetik az címre Kérdéseikkel fordulhatnak: Gyűjtőládák: Magdolnatelep Aradi utcai bolt, Pelenkatelep Vegyesbolt, Polgármesteri Hivatal, Hudák Kereskedőház, Alkotmány tér Kozári bolt, Védőnői Szolgálat, Bata bolt, Gyermekorvosi Rendelő váró helyiség, Helyőrségi Klub, Dózsa György úti COOP (kenyeres), Czakó hentes, Vasútállomás pénztár, Csillag Szépségszalon (Diófa utcai kék ház), Anti fodrász, Matuz Éva boltja 7

8 Világnapok Augusztus 18. Európa nap Magyarországon. Az Európa Nap elnevezésű találkozót 1990-től minden évben augusztus 18-án rendezik meg az osztrák határ közelében. Az ünnepségen arra az eseményre emlékeznek, amikor augusztus 19-én az Ellenzéki Kerek asztal pártjai által rendezett Páneurópai Pikniken keletnémetek százai szakították át a határt, a határőrök hallgatólagos beleegyezésével. Szecsői Tükör 2009 augusztus 8 Szeptember második szombatja. Elsősegélynyújtás Világnapja. A Nemzetközi Vöröskereszt határozata alapján minden évben szeptember második szombatján ünnepeljük az Elsősegélynyújtás Világnapját. Ekkor azokról emlékezünk meg, akik mások életének megmentéséért dolgoznak. Web: Civil szervezetek Tápiószecsőn én megalakult a Tápiószecsői polgárőr Egyesület. Civil szervezetként célul tűztük ki, hogy a helyi körzeti megbízottal együttműködve, településünk közbiztonságán javítsunk, segítséget nyújtsunk a falu rendezvényeink lebonyolításában. 27 tag alapította az egyesületet. Sorainkba várunk minden polgárt aki aktívan akar tenni azért, hogy lakóhelyünk biztonságosabbá, élhetőbbé váljon. Kiemelten közhasznú szervezet várjuk a lakosság mindennemű támogatását. Palotai Gergely Polgárőr egyesület elnöke EGÉSZSÉG - RECEPT 7. rész Lakossági vélemények, észrevételek Van egy kis virág, amelyet évszázadok óta nemcsak szépsége miatt ültettek a kertekbe, hanem mert az apácák, szerzetesek ill. az egyszerű emberek is hittek titokzatos gyógyító erejében. A körömvirág a mediterrán térségből származó növény. Népi nevén borongóvirág, esőjelző, szemölcsvirág, diákvirág, körömhúj, tűzvirág, sárgavirágként emlegetik. Még saját magjáról ültetve is évszakról évszakra díszíti a kertet aranysárga, krém és barackszínű virágaival. Népi tapasztalat alapján, amennyiben a reggeli órákban szirmai zártak, aznap biztosan esni fog. A középkor apátsági főnővérei bőrpanaszokra kifejtett jótékony hatása miatt dicsérték. Az első világháború idején sebgyógyításra használták az egész világon. Az oroszok olyan mennyiségben termesztik, hogy ráragadt az orosz penicillin elnevezés. Az egyiptomiak azt tartották, megfiatalítja az embert. Napjainkban hidratáló hatásának hála, ideális kozmetikai alapanyaggá vált. Gyógyító hatásaként ismeretes a kenőcsként való alkalmazás seb és bőrpanaszok, vénás pangások, felfekvések kezelésére. A modern kutatások kimutatták, hogy hatékony gombaölő, hámosító, sebsarjadást serkentő hatással bír. Egyike a legsokoldalúbban felhasználható növényeknek a terhesség idején és a szülés után is. Készülhet belőle krém, tinktúra, olaj, sőt tea is. Hidratáló, fertőtlenítő, csökkenti a gyulladásos folyamatokat, megakadályozza a sebfertőzést, mivel fertőtlenítő-baktériumölő tulajdonságokkal is rendelkezik. A kenőcs természetes alapanyagokból készül, így mellékhatásai nincsenek. A babapopsi érzékeny bőrének ápolására is kiváló a krém, főleg a csecsemő testhajlataiban, mely hamar kipirosodik. A kenőcs segítségével megelőzhető a pelenka okozta kiütések kialakulása. A visszérgyulladás ellenségeként, visszérbántalmak, duzzadt, fáradt lábak kezelésére is alkalmas. Frissítő hideg lábzuhany után masszírozzon körömvirágkenőcsöt a problémás területre. Enyhíti a menstruációs panaszokat és helyreállítja a normális menstruációs ciklust. Erősíti a szaporítószerveket. Gyomor-, illetve nyombélfekély, vastagbélgyulladás, rossz emésztés esetén isszák. Megnyugtatja, erősíti a szívet, csökkenti a vérnyomást. Lépduzzanat és májpanaszok esetén is használ. Felhasználható hüvelymosásra, ilyenkor célszerű cickafarkkal társítani. Fertőtlenítő és gyulladásgátló, krónikus hasmenés, valamint bőr-és szájüregi betegségek kezelésére ajánlott. Használják bőrrepedésekre, kisebb sebekre, csípésekre. Krémet magunk is könnyedén készíthetünk tiszta disznózsírral, melyhez nem kell más, mint a megfelelő arány. Egyetlen kisgyermekes család elsősegély szekrényéből sem hiányozhat, mint kiváló popsikrém, amikor már semmi sem segít, a körömvirág krém a legmakacsabb pirosodást is megszünteti. Megelőzésre alkalmazhatják azok is, akiknek összeérő bőrfelületük miatt kipállásra hajlamos a bőre. Friss szárából nyert lével eltávolíthatunk szemölcsöt, sömört. A teafüvek nemcsak a testet, de a lelket is gyógyítani hivatottak! A körömvirág a báj és szépség jelképe! Lelkünkre hatás: Erőt és derűt áraszt magából ez a szívós, régi virágunk, melynek melegséget sugall napsárga szirma. A narancssárga szín kedvelői életvidám, jókedvű emberek, akik ontják magukból a szeretetet és gyengédséget. Amennyiben Ön is szeretne közéjük tartozni, csak egy kis kedves csokor az asztalra és az majd egész évre jókedvre deríti! A Nap éltető ereje jelenik meg a körömvirágban, amely a mellékvesére hatva fejti ki jótékony hatását. Aki a sárga színt szereti, derűs, intelligens, öntudatos jellemre utal, aki bátran kezdeményez, felvállalva problémáit, másoknak képes jó példát mutatni. Az elkészítés fortélyai a következő számban jelennek meg! Fogyó hold ideje: aug ig. szept ig. Amennyiben kérdése van, forduljon hozzám bizalommal! Batáné Dósa Angelika (17 óra után) 06-30/

9 Felhívjuk a lakosság figyelmét arra, hogy az elmúlt időszakban különféle módszerekkel csaltak ki pénzt elkövetők, idős emberektől július 19-én Tápiógyörgyén egy 87 éves idős asszonyt keresett meg egy fiatal nő, azzal az ürüggyel, hogy tudja, hogy a sértett egyedálló és beteges, így a házi orvos javaslatára hozott neki egy szerkezetet, amelyet majd beszerelnek a lakására, és ha ő rosszul lesz ezt megnyomva, riasztani tudja az orvost. A készülékért Ft csal ki az asszonytól, és gyorsan eltávozott. Később kiderült, hogy a házi orvosnak erről nincs tudomása, és a készülék is alkalmatlan ilyen feladatok betöltésére, értéke mindössze pár száz forint. A másik módszer, amelynek már több áldozata van illetékességi területünkön, hogy a mobil szolgáltató nevében valaki felhívja a sértettet. Nyereményjátékban való részvételt ígér, és különböző csábító nyereményeket, nagyobb Szecsői Tükör 2009 augusztus RENDŐRSÉGI FELHÍVÁS pénzösszeget, akkor ha több tízezer forintért valaki feltöltő kártyákat vásárol rövid időn belül. Majd az áldozatot visszahívják, és kérik, hogy telefonon diktálja be a feltöltő kártya számait, ezáltal egy másik telefonra ezt azonnal fel is töltik, és ezek a kártyák már értéktelenné válnak. Természetesen nem érkezik semmiféle beígért nyeremény postán vagy futárral, csak az elkövetők jártak jól, mert saját telefonjukra egy nagyobb összeget töltöttek fel, amelyet majd el tudnak telefonálni. Felhívjuk ezért a lakosság figyelmét arra, hogy ne dőljenek be ezeknek a csalóknak, és ha ilyen indokkal keresik meg Önöket, akkor érdeklődjenek a házi orvosnál, azonnal ne fizessenek ki semmit, illetve érdeklődjenek a mobil szolgáltatóknál, hogy valóban meghirdettek-e ilyen nyereményjátékot. Sport hírek Legyen megint egy sportos napod! Szecsői Futónap A Szecsői Futónap 2003-ban született és eseménydús 6 éves története alatt több neves élsportoló, amatőr futó, lelkes szülő, nagyszülő és gyermek tette felejthetetlenné minden év szeptemberének utolsó vasárnapját. A Tápiómenti Tömegsport Alapítvány által idén szeptember 27-én megrendezésre kerülő esemény előtt elevenítsük fel a Futónap elmúlt éveinek néhány jellemző mozzanatát! Az első futónapra ellátogatott hozzánk egy 50km-es gyalogló (Fülöp Attila), aki a futókkal gyalogolva is felvette a versenyt. Az 5. születésnapját ünneplő eseményen ismét láthattuk őt. Később megtisztelte jelenlétével az eseményt Huszár Erika, aki a 2006-os torinói olimpián gyorskorcsolya 1500m-es számában 4. helyezést szerzett. Vendégül láttunk több országosan jegyzett futót, akiknek 2007 óta névre szóló rajtszámmal kedveskedünk. Megszerette községünket Schirilla György is, aki a 6. Futónapot nyitotta meg. Láthattunk az elmúlt években sok óvodást és iskolás diákot versenyezni szülőt és gyermeket kézen fogva futni, babakocsis anyukákat célba érni, etióp futókat száguldani. Megható pillanatokat éltünk át, amint buzdítva tapsoltunk a SZAFI- soknak, és a dobogón álló mosolygó gyermekeknek. A történet idén folytatódik a 7. résszel. A szervezők idén is neves sportemberek meghívását tervezik a Futónapra, mely öregbíti Tápiószecső hírnevét. Gyere és éld át Te is az esemény hangulatát szeptember utolsó vasárnapján! 7. Szecsői Futónap szeptember óra A rendezvényről részletes információ, letölthető nevezési lapok és egyéb érdekességek olvashatók a rendező Tápiómenti Tömegsport Alapítvány honlapján, a oldalon. 9 Tápiómenti Tömegsport Alapítvány

2009. júl. aug. XIX. évfolyam, 7-8. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP. Tisztelt Lakosság!

2009. júl. aug. XIX. évfolyam, 7-8. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP. Tisztelt Lakosság! 2009. júl. aug. XIX. évfolyam, 7-8. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP Tisztelt Lakosság! Elkészültek a tájékoztató táblák, melyekre pályázati forrásból sikerült támogatást nyerni.

Részletesebben

Nincs nyári szünet. a beruházásokban 2013. AUGUSZTUS. Kaszáló utcai óvoda bôvítése Aszfaltozás a Zsíroshegyen

Nincs nyári szünet. a beruházásokban 2013. AUGUSZTUS. Kaszáló utcai óvoda bôvítése Aszfaltozás a Zsíroshegyen 2013. AUGUSZTUS Kaszáló utcai óvoda bôvítése Aszfaltozás a Zsíroshegyen Öregiskola nyugati szárnyának munkálatai Napelemek az iskolatetôn Fotó: Böngészô Nincs nyári szünet a beruházásokban Fotók: Jakab

Részletesebben

Baracsi. Tájékoztatjuk Tisztelt Olvasóinkat, hogy a SOLTI HÍRLAP KÖVETKEZÕ SZÁMA A 2007. AUGUSZTUS 20-I ÜNNEPSÉGET KÖVETÕEN JELENIK MEG.

Baracsi. Tájékoztatjuk Tisztelt Olvasóinkat, hogy a SOLTI HÍRLAP KÖVETKEZÕ SZÁMA A 2007. AUGUSZTUS 20-I ÜNNEPSÉGET KÖVETÕEN JELENIK MEG. TÁRSASÁGI ROVAT Tisztelt Olvasók! Továbbra is várjuk az Önök fényképeit újszülöttekrõl, születésnapokról, ifjú házasokról, ezüst- és aranylakodalmakról, osztálytalálkozókról és minden olyan eseményrõl,

Részletesebben

Tavaszi nagytakarítás a Föld Napjára

Tavaszi nagytakarítás a Föld Napjára Tisztelt Tápiószecsői Polgárok! A Szecsői Tükör februári számában tájékoztattam Önöket a Képviselő-testület azon döntéseiről, melyek a település közbiztonsági kérdéseit érintik. Ennek folytatásaként szeretnék

Részletesebben

Szecsői Tükör 2007 június

Szecsői Tükör 2007 június Tájékoztató a Képviselő-testület munkájáról Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. május 30-án rendes ülést tartott. Napirendi pontok, határozatok, közérdekű információk: 1.) A

Részletesebben

SZECSŐI TÜKÖR 2007 március. M e g h í v ó! Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete

SZECSŐI TÜKÖR 2007 március. M e g h í v ó! Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete M e g h í v ó! Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete nevében szeretettel meghívom Önt és kedves családját az 1848-as forradalom és szabadságharc 159. évfordulója alkalmából tartandó

Részletesebben

Tisztelt Egerfarmoson élők és elszármazottak!

Tisztelt Egerfarmoson élők és elszármazottak! Egerfarmos község Önkormányzatának hivatalos lapja X. évfolyam 1. szám 2013. június 30. A TARTALOMBÓL: Az önkormányzat munkájáról A nyáron 49 gyermek pályázatnak köszönhetően kap naponta egyszer meleg

Részletesebben

ÚJSÁG SZENTMÁRTONKÁTAI XXI. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2011. JÚLIUS - AUGUSZTUS ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP. Tisztelt Lakosság!

ÚJSÁG SZENTMÁRTONKÁTAI XXI. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2011. JÚLIUS - AUGUSZTUS ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP. Tisztelt Lakosság! SZENTMÁRTONKÁTAI XXI. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2011. JÚLIUS - AUGUSZTUS ÚJSÁG Tisztelt Lakosság! Július és augusztus hónapban a helyi újságnak nem jelent meg lapszáma, s ebben az eltelt idıszakban sok említésre

Részletesebben

Önkormányzati havilap XIX. évfolyam, 2. szám 2010. február. M e g h í v ó!

Önkormányzati havilap XIX. évfolyam, 2. szám 2010. február. M e g h í v ó! Önkormányzati havilap XIX. évfolyam, 2. szám 2010. február M e g h í v ó! Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete nevében szeretettel meghívom Önt és kedves Családját az 1848-as forradalom

Részletesebben

Híradó ALBERTIRSAI XII. DOLINA TELJESÍTMÉNYTÚRA 18. Albertirsai Gyógyfürdő. Mihez kezdjünk a megtakarításainkkal? Albertirsai piac és bolhapiac

Híradó ALBERTIRSAI XII. DOLINA TELJESÍTMÉNYTÚRA 18. Albertirsai Gyógyfürdő. Mihez kezdjünk a megtakarításainkkal? Albertirsai piac és bolhapiac ALBERTIRSAI Híradó KÖZÉLETI ÉS TÁJÉKOZTATÓ LAP Megjelenik minden hónapban 100 Ft XXVII. évfolyam, 6. szám 2015. június 18. oldal XII. DOLINA TELJESÍTMÉNYTÚRA 8. és 12. oldal 9-12. oldal 18. oldal 12. oldal

Részletesebben

A hõségrõl és annak túlélésérõl Dr. Papp Kornél családorvos hasznos tanácsokat tartalmazó írását keresse lapunk 7. oldalán!

A hõségrõl és annak túlélésérõl Dr. Papp Kornél családorvos hasznos tanácsokat tartalmazó írását keresse lapunk 7. oldalán! A hõségrõl és annak túlélésérõl Dr. Papp Kornél családorvos hasznos tanácsokat tartalmazó írását keresse lapunk 7. oldalán! X. évfolyam 30. szám 2015. július 24. Ingyenes információs lap ORSZÁGOS HÍR A

Részletesebben

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása!

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása! 2009. március VII. évfolyam 2. szám ZSOMBÓI HíRMONDÓ Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról Felhívás Falugyűlésre

Részletesebben

Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 3. szám 2011. õsz

Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 3. szám 2011. õsz Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 3. szám 2011. õsz Tisztelt Városlakók! Tét várossá nyilvánításának 10. évfordulóját ünnepeltük 2011 augusztusában. Az itt élõk régi vágya egy évtizede teljesült,

Részletesebben

F A I R. M e g h í v ó. 2012. március 15-én 18 órai kezdettel megemlékezést tart. MEGHÍVÓ. Farmosi Információk Riportok

F A I R. M e g h í v ó. 2012. március 15-én 18 órai kezdettel megemlékezést tart. MEGHÍVÓ. Farmosi Információk Riportok F A I R Farmosi Információk Riportok Lakossági közéleti tájékoztató XXIV. évfolyam 1-2 szám 2012. január-február M e g h í v ó MEGHÍVÓ Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. március 2-án

Részletesebben

Szennyvíz beruházási információ

Szennyvíz beruházási információ Szennyvíz beruházási információ A szennyvíz beruházás első nagy lakossági szervezése március 29-én és 30-án a belépési szándéknyilatkozatok aláírásával kezdődött. Miután a Csatornamű Vízgazdálkodási Társulást

Részletesebben

Gyáli Újság. Tisztelt Gyáliak! Meghívó. 2014. augusztus. Gyáli Újság

Gyáli Újság. Tisztelt Gyáliak! Meghívó. 2014. augusztus. Gyáli Újság Új G y á l Város Önkormányzat á n a k közéleti és információs lapja Tisztelt Gyáliak! Egy település fejlettségében nagyon fontos, hogy milyen az utak, egyéb közművek állapota, az intézményhálózat színvonala

Részletesebben

Első kézből... Településünk közügyeiről néhány gondolatban. Tisztelettel köszöntöm a Kedves Olvasókat!

Első kézből... Településünk közügyeiről néhány gondolatban. Tisztelettel köszöntöm a Kedves Olvasókat! Első kézből... Településünk közügyeiről néhány gondolatban Tisztelettel köszöntöm a Kedves Olvasókat! Engedjék meg, hogy ismételten első kézből tájékoztassam Önöket az önkormányzat életéről, döntéseiről

Részletesebben

2010. december XX. évfolyam, 12. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP. Van egy ország

2010. december XX. évfolyam, 12. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP. Van egy ország 2010. december XX. évfolyam, 12. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP Van egy ország idelenn, Füle Lajos arról szól az énekem: hol egy csillag tündökölt, Jézus Krisztus Földre jött.

Részletesebben

Irányt mutat a településszerkezeti terv

Irányt mutat a településszerkezeti terv VI. évfolyam 2. szám Kiadja Csörög Község Önkormányzata 2008. február Irányt mutat a településszerkezeti terv Elkészült Csörög Község Településszerkezeti Terve végleges változata, amelyet február 5-én,

Részletesebben

BUDAKESZI BUDAKESSER STADTANZEIGER. XXI. évf. 2012. június. http://hirmondo.budakeszi.hu. Új BKV. Aranyeső. Pitypangos Kolompos

BUDAKESZI BUDAKESSER STADTANZEIGER. XXI. évf. 2012. június. http://hirmondo.budakeszi.hu. Új BKV. Aranyeső. Pitypangos Kolompos XXI. évf. 2012. június BUDAKESZI BUDAKESSER STADTANZEIGER HÍRMONDÓ HÍRMONDÓ Új BKV menetrend Elballagtak Babaszépségverseny Aranyeső Bölények Lengyelországból http://hirmondo.budakeszi.hu Rejtvény Pitypangos

Részletesebben

Becsengettek! PÁLYÁZAT. Tisztelt Nyíracsádi Lakosok! 2013. szeptember xxii. évf. 8. szám

Becsengettek! PÁLYÁZAT. Tisztelt Nyíracsádi Lakosok! 2013. szeptember xxii. évf. 8. szám 2013. szeptember xxii. évf. 8. szám 1. a osztály Osztályfőnök: Czentyéné Kerti Judit Napközis nevelő: Marozsánné Bilák Erzsébet Bálega Barbara, Balogh Péter, Baranyi Mirella, Dudás Krisztina, Horváth Ramóna

Részletesebben

Ingyenes. II. évfolyam, 4. szám 2008. március 5. Ceglédi. Nem? Igen

Ingyenes. II. évfolyam, 4. szám 2008. március 5. Ceglédi. Nem? Igen Ingyenes Ceglédi II. évfolyam, 4. szám 2008. március 5. P A N O R Á M A E G É S Z S É G Ü G Y I M E L L É K L E T T E L 1 3-1 9. O L D A L Igen Nem? www.toyota.hu Nem hagy cserben. És hidegen. Toyota Corolla.

Részletesebben

Veresegyház Város 13. születésnapján. Benke Laci bácsi, háromszoros olimpiai bajnok szakácsmester értékelte a főzőversenyt

Veresegyház Város 13. születésnapján. Benke Laci bácsi, háromszoros olimpiai bajnok szakácsmester értékelte a főzőversenyt Veresegyház Város Önkormányzatának lapja VI. évfolyam 7. szám, 2012. július 1000 szeletes Dobostorta 2. oldal Kincsek Portája 12. oldal Természetvédelem 15. oldal Veresegyház Város 13. születésnapján Benke

Részletesebben

SZABOLCS HÍRADÓ. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 166. évfordulójára emlékeztünk. Ember lenni mindig, minden körülményben.

SZABOLCS HÍRADÓ. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 166. évfordulójára emlékeztünk. Ember lenni mindig, minden körülményben. SZABOLCS HÍRADÓ PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS LAPJA XXIV. ÉVFOLYAM 2014. MÁRCIUS Ára: 120 Ft Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 166. évfordulójára emlékeztünk Tompa Mihály:

Részletesebben

Ára: 180 Ft VIII. év fo lyam 14-15. szám, 2007. július 19. Hőségriadó: vízzel hűtötték az forró aszfaltot

Ára: 180 Ft VIII. év fo lyam 14-15. szám, 2007. július 19. Hőségriadó: vízzel hűtötték az forró aszfaltot Ára: 180 Ft VIII. év fo lyam 14-15. szám, 2007. július 19. A lap megjelenési területe a Tápió-vidék 21 települése: Bénye, Gomba, Farmos, Káva, Kóka, Mende, Nagykáta, Sülysáp, Szentmártonkáta, Szentlőrinckáta,

Részletesebben

Biztonságban a kerékpárok

Biztonságban a kerékpárok A harmonikás Sokan várták a Triatlon Nagyhéten a KreAktív színpad szombat esti fellépőjét a Sonny And His Wild Cows együttest. A koncert vendégművésze a tiszaújvárosi származású Czigány Attila, művésznevén

Részletesebben

KEREPESI VÉLEMÉNY. Három igennel NEM a koalíció újabb sarcaira. Megemlékezés a kommunizmus áldozatairól

KEREPESI VÉLEMÉNY. Három igennel NEM a koalíció újabb sarcaira. Megemlékezés a kommunizmus áldozatairól 2008. MÁRCIUS KEREPESI VÉLEMÉNY KEREPES-HOLLANDIA-SZÉPHEGY-SZILASLIGET FELELÕS KÖZÉLETI LAPJA Három igennel NEM a koalíció újabb sarcaira Tisztelt kerepesi honfitársaim, kedves választópolgárok! Több szempontból

Részletesebben

Az anyák napja. A Vértesszõlõsi Önkormányzat tájékoztató kiadványa 2011. április XVII. évfolyam 4. szám

Az anyák napja. A Vértesszõlõsi Önkormányzat tájékoztató kiadványa 2011. április XVII. évfolyam 4. szám A Vértesszõlõsi Önkormányzat tájékoztató kiadványa 2011. április XVII. évfolyam 4. szám Az anyák napja Idén május 1-je a hónap első vasárnapja, ez pedig azt jelenti, hogy a munka ünnepe egyben anyák napja

Részletesebben

Az idén is érkeztek az iskolához a felsõbb évfolyamokra új tanulók. Velük és az egy elsõ osztállyal az iskola tanulólétszáma

Az idén is érkeztek az iskolához a felsõbb évfolyamokra új tanulók. Velük és az egy elsõ osztállyal az iskola tanulólétszáma XX. évfolyam 9. szám Jánoshalma 2005. szeptember Megjelenik havonta Ára: 100 forint Jánoshalma Város önkormányzatának lapja Véget ért a nyári szünet ismét benépesültek az iskolák Városunk három oktatási

Részletesebben

SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII.

SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII. SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII. évfolyam 1. szám 2014. március 1848. MÁRCIUS 15. Több, mint másfél évszázada, 166 évvel ezelőtt ezen a napon forradalmi lázban égett a pesti ifjúság. S

Részletesebben