Felhívás az Oktatási és Kulturális Minisztérium által támogatott, tantárgyi versenyeredmények közzétételére. Tisztelt Intézményvezetők!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Felhívás az Oktatási és Kulturális Minisztérium által támogatott, tantárgyi versenyeredmények közzétételére. Tisztelt Intézményvezetők!"

Átírás

1 2009. május HÍRLÁNC V E R S E N Y E K Felhívás az Oktatási és Kulturális Minisztérium által támogatott, tantárgyi versenyeredmények közzétételére Tisztelt Intézményvezetők! Ezúton tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet az előző tanévhez hasonlóan, kiadványban kívánja megjelentetni a megyében tanuló általános és középiskolás diákok - az Oktatási és Kulturális Minisztérium által támogatott -, tantárgyi tanulmányi versenyek megyei és országos fordulóiban elért eredményeit, valamint a más minisztériumok által meghirdetett versenyeken elért (OKTV, SZÉTV, OSZTV, SZKTV, SZTKV) országos helyezéseket. Ennek érdekében kérjük, hogy az intézményükből a 2008/2009. tanévben a fent említett versenyeken (megyei fordulóban 1. helyezést, illetve országos fordulóban helyet, a minősítéssel értékelt versenyeken pedig arany fokozatot) elért tanulók adatait, a Hírlánchoz mellékelt táblázatot kitöltve, intézetünk címére, Miléné Kisházi Edit nevére, május 23-ig visszajuttatni szíveskedjenek. A beérkezett eredmények ismeretében szervezzük meg a megyében kimagasló versenyeredményt szerzett tanulók és felkészítő tanáraik értékelését, a tanév végén, a Megyeházán. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy kizárólag a mellékelt táblázatban, a fent nevezett határidőig beérkezett információkat van módunkban figyelembe venni. További munkájukhoz sok sikert kívánunk. Miskolc, május Tisztelettel: Budai Erzsébet igazgató 1

2 HÍRLÁNC május A K T U Á L I S T O V Á B B K É P Z É S E K A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai és Közművelődési Intézetben 2009 tavaszán induló akkreditált pedagógus-továbbképzések Nélkülözhetetlen értékelés I. Az alapkészségek mérése a DIFER mérőeszköz-csomaggal A továbbképzés azonosítója: OM 175/101/05 A továbbképzés tervezett időpontja: május ; 28. Jelentkezési határidő: postafordultával (az intézet címén, írásban) A továbbképzés óraszáma: 30 óra A továbbképzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet 3527 Miskolc, Selyemrét u. 1. A képzés költsége: ,-Ft/fő A képzés tematikája: - Ismerkedés a mérőeszközökkel - Pszichológiai és pedagógiai háttér - Reláció szókincs - Elemi számolás - A mérés adminisztrációja - Írásmozgás - elmélet - Írásmozgás - gyakorlat - Szocialitás - elmélet - Szocialitás - gyakorlat - Írásmozgás kiértékelése - Következtetés - elmélet - Összefüggés-megértés (elmélet gyakorlat) - Beszédhanghallás (elmélet gyakorlat) - Az adatok értékelése, elemzése - Mérési szituáció modellálása - A fejlesztés lehetőségei (szakirodalom) - A tanfolyam zárása, értékelése A tanfolyamon való részvétel érvényessége a foglalkozások teljes óraszámának 80%-án való megjelenés. A képzés zárásának ellenőrzési formája: gyakorlati vizsga, amelyen legalább két készségterület mérésében való kompetencia demonstrálása a feladat, szituációs gyakorlat keretében. A tanfolyam sikeres elvégzését tanúsítvány igazolja. A képzésre történő jelentkezés módja A mellékelt jelentkezési lapon írásban, amelyet az alábbi címre, postán kell megküldeni: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet, 3527 Miskolc, Selyemrét u.1. 2

3 2009. május HÍRLÁNC A gyermeki agresszió mit tehetünk az óvodában, iskolában? Indítási engedély száma: OKM-2/25/2006. A továbbképzés tervezett időpontja: június Jelentkezési határidő: postafordultával (az intézet címén, írásban) A továbbképzés óraszáma: 30 óra A továbbképzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet 3527 Miskolc, Selyemrét u. 1. A képzés költsége: ,-Ft/fő A továbbképzés célja A tréning sajátélményű gyakorlatokon keresztül fejleszti a résztvevők önismeretét, indulatkezelését, konfliktus- és probléma megoldási készségét. Előadó: Dr. Buda Mariann mentálhigiénikus, kutató fejlesztő pedagógus, a KLTE Neveléstudományi Tanszékének adjunktusa, a Tehetünk ellene? A gyermeki agresszió című könyv szerzője. (Szakterülete: didaktika, tanulási képességek, tanuláslélektan, iskolai mentálhigiéné.) A tanfolyam tematikája Viszonyunk az agresszióhoz Hogyan vagyunk dühösek a magánéletben? Hogyan vagyunk dühösek a gyerekek között? Hogyan kezeljük indulatainkat? Saját élmények számbavétele Az önértékelés szerepe az énkép és a problémamegoldás közötti összefüggések Feszültség - levezetési eljárások Az agresszió természetrajza A felnőttek szerepe az agresszív viselkedés kialakulásában és fennmaradásában Viszonyunk a gyerekek agressziójához és az agresszív magatartású gyerekhez Az agresszió háttere feszültség, érzelmi zavar, agresszív viselkedéskészlet Esetelemzés Az agresszió megelőzése A megelőzés széleskörű munkája feszültségcsökkentés, az érzelmi élet fejlesztése, az agresszív viselkedéskészlet átalakítása A megelőzés lehetőségei a tanári munkában szabályok, közösségi élet, önértékelés, feszültségtűrés, érzelmi élet fejlesztése, szociális képességek fejlesztése Intézményi szintű megelőzés a pszichoterror ( mobbing ) 3

4 HÍRLÁNC május Az agresszió kezelése Hogyan csökkenthetjük az agressziót? stratégiai tervek Az agresszió kezelésének hatékony eljárásai az agresszív magatartású gyerekek támogatása, énképek, kudarctűrésének javítása, integrálása a csoportba, a csoport társas képességeinek javítása Tervkészítés a gyakorlatban Kommunikáció a szülőkkel és a segítő szakemberekkel - A kommunikátor személye: bizalom, hitelesség; Kommunikációs ügyesség: közös kód, zaj, zavar a befogadásban; Az asszertivitás és a konstruktív konfliktusmegoldás kommunikációs elemei. Kommunikációs helyzetgyakorlatok közös nyelv hiánya, bizalmatlanság, érzelmek, indulatok, konfliktusok A tanúsítvány kiadásának feltétele: az összóraszám 80%-án történő részvétel A képzés sikeres teljesítésének igazolása: tanúsítvány A továbbképzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet, illetve megállapodás szerint a megrendelő intézményben A képzésre történő jelentkezés módja A mellékelt jelentkezési lapon írásban, amelyet az alábbi címre, postán kell megküldeni: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet, 3527 Miskolc, Selyemrét u.1. Népművészek gyermekjátékai, gyermekjátékok a népművészetben című kiállítás megnyitója Miskolc, április 16. Dr. Barsi Ernő néprajzkutató 4

5 2009. május HÍRLÁNC Indítási engedélyszám: OM 298/57/2006. A kooperatív tanulás A továbbképzés tervezett időpontja: június , 10 órától Jelentkezési határidő: postafordultával (az intézet címén, írásban) A továbbképzés óraszáma: 30 óra A továbbképzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet 3527 Miskolc, Selyemrét u.1. A képzés költsége: ,-Ft/fő A továbbképzés célja Az általános iskolában dolgozó pedagógusok felkészítése a kooperatív tanulás gyakorlati alkalmazására. A kooperatív tanulás elméletét adó társadalomfilozófiai és szociálpszichológiai alapoknak, a korszerű stratégiai oktatási módszerek alapelveivel, az együttműködő tanulás módszereinek, szervezésének, tervezésének, az oktatás folyamatában való alkalmazás lehetőségeinek, valamint a pedagógus-szerep új dimenzióinak megismertetése. A kooperatív tanulásirányításhoz szükséges alapvető készségek, jártasságok és képességek kialakítása. Az elméleti ismereteknek részben kooperatív saját élményű feldolgozásán keresztül gyakorlati tapasztalat nyújtása. Az előírt tartalmai követelmények az alábbiak megismerése, értelmezése, alkalmazása: A kooperatív tanulás társadalmi és szociálpszichológiai hátteréül szolgáló korszerű elméletek. A korszerű stratégiai tanítási tanulási módszerek főbb jellemzői A kooperatív tanulás fejlesztő hatásának mechanizmusa A csoportalakítás, a csoportfejlesztés, a kommunikáció- és gondolkodás-fejlesztés, a tanulóknak szóló visszajelzés korszerű módszerei, valamint az oktatási folyamatban alkalmazható kooperatív tanulási módszerek Az előírt formai követelmények Minimális részvétel a továbbképzésen: az összóraszám 90 százaléka. A tematikai egységenként értékelés visszajelzés-jellegű, kritérium az aktív részvétel és a csoporttagokhoz való kooperatív viszony. Záródolgozatként óratervezet benyújtása, valamint tesztlap kitöltése. 5

6 HÍRLÁNC május Kötelező szakirodalom Balog László (2006): Pedagógiai pszichológia az iskolai gyakorlatban. Urbis Könyvkiadó, Bp. I-V. rész, o. (össz.: 66. oldal) N. Kollár Katalin Szabó Éva (szerk.) (2004): Pszichológia pedagógusoknak. Osiris, Bp fejezet, o. (össz.: 171. oldal) Ajánlott szakirodalom Balogh László (2000): Tanulási stratégiák és stílusok, a fejlesztés pszichológiai alapjai. Kossuth Egyetem Kiadó, Debrecen. Horvát Attila (1994): Kooperatív technikák. OKI, Bp. Kagan, Spencer (2001): Kooperatív tanulás. Önkonet Kft., Bp. Roeders, Paul (1997): A hatékony tanulás titka. Calibra Kiadó, Bp. Vastagh Zoltán (1999): Kooperatív pedagógiai stratégiák az iskolában. Janus Pannonius Tudományegyetem, Pécs. A hallgatók saját eszközei Papír, íróeszköz, színes ceruza, vagy toll, vagy filctoll (4 szín), kötelező irodalom. A képzésre történő jelentkezés módja A mellékelt jelentkezési lapon írásban, amelyet az alábbi címre, postán kell megküldeni: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet 3527 Miskolc, Selyemrét u.1. Népművészek gyermekjátékai, gyermekjátékok a népművészetben című kiállítás részlete 6

7 2009. május HÍRLÁNC Indítási engedélyszám: OKM-3/179/2008. Iskolai tehetséggondozás A továbbképzés tervezett időpontja: június , 10 órától Jelentkezési határidő: postafordultával (az intézet címén, írásban) A továbbképzés óraszáma: 30 óra A továbbképzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet 3527 Miskolc, Selyemrét u.1. A képzés költsége: ,-Ft/fő A továbbképzés célja A különböző közoktatási intézményekben, nevelési tanácsadókban dolgozó pedagógusok, pedagógus munkakörben foglalkoztatott pszichológusok felkészítése az iskolai tehetség-gondozás elméletének és gyakorlatának témakörében. Cél, hogy a résztvevők képesek legyenek az iskolai tehetséggondozás megtervezésére, megvalósítására a saját szakterületükön; alkalmasakká váljanak gyorsító és gazdagító programok tervezésére, megvalósítására, fejlesztésére. Tartalmi követelmények 1. Ismerniük kell a tehetséggel, tehetségfejlesztéssel kapcsolatos fogalmakat, s adekvát módon kell használniuk azokat. 2. Ismerniük kell az iskolai tehetséggondozás főbb módszereit, s e módszerek tervezésével kapcsolatos kompetenciát kell szerezniük 3. Jártasságot kell szerezniük a komplex tehetséggondozó programok tervezésében. A képzés indokoltsága A hazai nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjaiban rendre feltűnik a tehetséges tanulókkal történő kiemelt foglalkozás, törődés motívuma. Ugyanakkor iskoláinkban csak elvétve akadnak, akik megalapozott szakismeretekkel rendelkeznek a tehetséges tanulók gondozásával kapcsolatban. E továbbképzés keretében ezt a szakmai űrt igyekszünk pótolni. Jelen képzést azoknak a pedagógusoknak, nevelőtestületeknek ajánljuk, akik tehetséggondozással kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismereteik révén is szeretnének hozzájárulni a diákok, az iskola és saját hatékonyságuk növeléséhez. Tematikai egységek és a hozzájuk tartozó módszerek, munkaformák A javarészt konkrét, gyakorlati munkára építő képzés során a hallgatók megismerkednek a tehetséggondozás elméleti alapjaival, s a gyakorlatban (egyéni és kiscsoportos formában) szereznek jártasságot a tárgykörben. Részletesen szó lesz az alábbi témakörökről: 7

8 HÍRLÁNC május 1. Alapfogalmak a tehetség meghatározásához: lényeges megismerni, hogyan is definiálható a tehetség fogalma, hiszen a szakemberek csak akkor tudják tudatosan fejleszteni a tehetséget, ha megismerik annak természetét. 2. Az iskolai tehetséggondozás főbb módszerei: a tananyag minőségével és mennyiségével, a tanulásra szánt idő mértékével, a tehetségesek személyiségfejlesztésével kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismereteket sajátítanak el a résztvevők. 3. Komplex tehetséggondozó programok: hazai és külföldi programok megismerésén túl magába a programkészítés folyamatába kalauzolja el a résztvevőket. 4. A komplex fejlesztő programok használata: a tehetségfejlesztő programok hatásvizsgálata az a szabályozó tényező, amely e programok minőségbiztosításához és továbbfejlesztéséhez egyaránt szükséges. Ennek elméleti és gyakorlati lehetőségeiről is szó lesz. A képzés sajátosságai A résztvevők a képzés során megtörtént esetek szóbeli ismertetésén alapuló életszerű feladatokat oldanak meg (többnyire kiscsoportos formában), amelyek révén az egyes témakörökben szerzett elméleti ismereteiket a gyakorlatban is tesztelhetik. Ezáltal rövid idő alatt juthatnak olyan szakmai rutinhoz, amely lehetővé teszi, hogy a tehetséggondozás tervezése terén magas színvonalon fejthessék ki tevékenységüket. A továbbképzést tartják: a Debreceni Egyetem oktatói A képzés sikeres teljesítésének igazolása: tanúsítvány A tanúsítvány kiadásának feltételei - Az összóraszám 90 %-án való részvétel. - Az elméleti ismereteket felmérő teszt és a záródolgozat követelményeinek teljesítése. A teszt az elméleti ismereteket, a záródolgozat a gyakorlati jellegű kompetenciát méri. A tesztet a tanfolyam végén töltik ki a hallgatók. A képzésre történő jelentkezés módja A mellékelt jelentkezési lapon írásban, amelyet az alábbi címre, postán kell megküldeni: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet 3527 Miskolc, Selyemrét u.1. Népművészek gyermekjátékai, gyermekjátékok a népművészetben című kiállítás részlete 8

9 2009. május HÍRLÁNC Az indítási engedély száma: OKM-2/19/2006. Az egyéni tanulási stratégiák fejlesztése A továbbképzés tervezett időpontja: 2009 júniusában Jelentkezési határidő: postafordultával (az intézet címén, írásban) A továbbképzés óraszáma: 30 óra A továbbképzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet 3527 Miskolc, Selyemrét u.1. A képzés költsége: ,-Ft/fő A továbbképzés célja A különböző közoktatási és tanácsadó intézményekben dolgozó pedagógusok, pszichológusok, felkészítése a tanulók egyéni tanulása során megfigyelt (és/vagy a tanuló és/ vagy a szülők, és/vagy a pedagógusok által jelzett) tanulásmódszertani problémák feltárására és korrigálására. Cél, hogy a résztvevők képesek legyenek az egyéni tanulásmódszertani problémákat önállóan diagnosztizálni, a diagnosztizálás alapján az egyéni tanulást segítő fejlesztési tervet összeállítani, s megvalósítani, továbbá az ehhez szükséges terminológia- és eszközrendszert adekvátan kiválasztani és használni. Az előírt tartalmi követelmények Tanulásdiagnosztikai kompetencia: konkrét ismeretekkel és gyakorlati jártassággal rendelkezzenek a hazai gyakorlatban alkalmazott tanulásdiagnosztikai eszközöket illetően (pl. milyen változókat mérnek, hány évesek körében használhatók, milyen tanulás módszertani problémák feltárásár és milyen fejlesztési célok megfogalmazására alkalmasak, hogyan kell használni azokat stb.). Tanulásmódszertani kompetencia: a konkrét ismeret szintjén és a jártasság szintjén is sajátítsanak el az egyéni tanulásfejlesztésben alkalmazható tanulási módszereket. Tanulásfejlesztési kompetencia: képesek legyenek a diákok körében a tanulásdiagnosztika és a tanulás módszertani fejlesztés átfogó megtervezésére, megvalósítására; a diagnosztika során feltárt tanulási problémák korrigálására alkalmas tanulási módszerek kiválasztására, nevelésére és oktatására. A képzésben való részvétel feltétele: főiskolai vagy egyetemi szintű pedagógus-képesítés. A program tematikája A képzés indokoltsága: a pedagógiai, pedagógia-pszichológiai szakirodalomban több évtizede visszatérő motívum, hogy a tanulók többsége inadekvát, felszínes, javarészt reproduktív tanulási módszereket alkalmaz. E tanulási problémák jelentős része azonban feltárható, s megfelelő fejlesztőeljárások révén korrigálható! Az első tematikai egység a tanulásdiagnosztika és-fejlesztés alapfogalmait és elméleti hátterét járja körül. Megismerkedünk a tanuláselméletek,- modellek fogalmával, valamint a tanulási taktika, stratégia, stílus fogalmával. Külön figyelmet fordítunk a tanulás IPOO-modelljére. 9

10 HÍRLÁNC május A következőkben tanulásdiagnosztikával kapcsolatosan az alábbi kérdések kerülnek megvitatásra. Mi a tanulásdiagnosztika célja? Milyen módszerei vannak a tanulásdiagnosztikának? Milyen előnyei és hátrányai vannak az egyes módszereknek? Hogyan kell használni a tanulásdiagnosztikai megfigyelési szempontsorokat, kérdőíveket, teszteket, interjú és tartalomelemzés módszereket? Hogyan mérhető a tanulók teljesítménye az IPOO-modell egyes fázisaiban? Az utolsó tematikai egység a tanulásfejlesztésre koncentrál. Olyan kérdések merülnek itt fel, mint: Milyen módon fejleszthető a tanulás? Hogyan fejleszthető a tanulás input (információbemenet) fázisa? Hogyan fejleszthető a tanulás output (feleléssel, dolgozatírással stb., tehát információprezentációval jellemezhető) fázisa? Melyek a tanulásszervezés fejlesztésének lehetőségei? A hallgatók saját eszközei: papír, íróeszköz. A tanúsítvány kiadásának feltételei az összóraszám 90 %-án való részvétel az ellenőrző feladatok elvégzése a záródolgozat követelményeinek teljesítése A képzés sikeres teljesítésének igazolása: tanúsítvány A képzésre történő jelentkezés módja A mellékelt jelentkezési lapon írásban, amelyet az alábbi címre, postán kell megküldeni: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet 3527 Miskolc, Selyemrét u.1. Népművészek gyermekjátékai, gyermekjátékok a népművészetben című kiállítás megnyitója Miskolc, április

11 2009. május HÍRLÁNC TOVÁBBKÉPZÉSEN VALÓ RÉSZVÉTEL MEGRENDELÉSE a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet által szervezett tanfolyamra Cím: 3527 Miskolc, Selyemrét u. 1. Fax: 46/ Az alábbi továbbképzésre jelentkezem Címe Ha az első helyen megjelölt tanfolyam nem indul, akkor az alábbi képzésre jelentkezek Kódszáma Címe Az alábbi témákban javasolok továbbképzést szervezni A megrendelő intézmény neve:.. címe:. A hallgató neve: leánykori neve:.... anyja neve:... születési helye, ideje:..... lakcíme:.... telefon/ . A képzés költéségének számlázási címe: Az indító a megrendeléstől való visszalépést kizárólag írásban a képzés megkezdése előtt 30. napig fogadja el. A kiszámlázott részvételi díjat stornó számla megküldésével tudja érvényteleníteni, az időközben kifizetett díjat 8 munkanapon belül visszautalja. Amennyiben a megrendeléstől való visszalépést a megadott határidőn belül nem jeleztem írásban, a kiszámlázott követeléstől nem áll módjukban eltekinteni. Kelt:. P.h.. hallgató munkáltató 11

12 HÍRLÁNC május PÁLYAVÁLASZTÁS Továbbtanulás, pályaválasztás előtt álló tanulók és osztályfőnökök figyelmébe! Előzetes (telefonos, személyes, írásos) bejelentkezés után folyamatosan fogadjuk intézetünkben a pályaválasztás előtt álló (7-8. évfolyamos és a középiskolás) tanulókat (és szüleiket) egyéni tanácsadásra. Egyéni tanácsadáson segítjük a hozzánk forduló, sajátos nevelési igényű és/vagy tanulási nehézséggel, egészségügyi problémával küzdő tanulók iskola- és szakmaválasztását. Időpont egyeztetés: Bogátiné Lakatos Edit pályaválasztási felelőssel Telefon: 46/ /17-es mellék Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet, 3527 Miskolc, Selyemrét u számú melléklet a 17/2008. (V. 9.) OKM rendelethez A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 8. számú mellékletében meghatározott középfokú iskolai felvételi eljárás lebonyolításának ütemezése a 2008/2009. tanévben HATÁIDŐK FELADATOK Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi eljárás keretében a felvehető létszám 90%-ánál kevesebb tanulót vettek fel A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki A ig megtartott rendkívüli felvételi eljárást meghirdető iskola igazgatója dönt a felvételi kérelmekről A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás befejezése a fenntartónál Ha a tanköteles tanulót nem vették fel középfokú iskolába, az általános iskola értesítést küld a tanulóról a tanuló állandó lakhelye (vagy tartózkodási helye) szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjének Beiratkozás a középfokú iskolákba az iskola igazgatója által meghatározott időben Beiratkozás az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium által fenntartott rendészeti szakközépiskolákba Beiratkozás a Honvédelmi Minisztérium által fenntartott szakképző iskolába A tanköteles tanulók beíratása a kötelező felvételt biztosító iskolába (az iskola által meghatározott időben) Beiratkozás a Honvédelmi Minisztérium által fenntartott szakképző iskolába A tanköteles tanulók beíratása a kötelező felvételt biztosító iskolába (az iskola által meghatározott időben). 12

13 2009. május HÍRLÁNC Mi a teendő, ha nem veszik fel a tanulót a középfokú intézményekbe? A középfokú iskolákba történő jelentkezés rendje és a felvételi eljárás szabályai a 16/2008. (IV. 30.) OKM rendelettel módosított 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 8. számú melléklete alapján A felvételi eredmények közlése 8. A felvételi jegyzék kézhezvétele után a felvételt hirdető középfokú iskola - a jegyzéknek megfelelően - megküldi a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőnek és az általános iskolának. Az általános iskola értesítése jegyzék formájában is történhet. A jogorvoslati eljárás A jelentkezés elutasítása esetén az iskola igazgatójának fel kell hívnia a jelentkező, kiskorú jelentkező esetén a jelentkező és a szülő figyelmét, hogy a közoktatási törvény ának (2) bekezdése alapján a döntés ellen jogorvoslattal élhet A jogorvoslati eljárást megindító kérelmet annak az iskolának a fenntartójához kell benyújtani, amelyiknek a döntésével a tanuló, a szülő nem ért egyet. Ha több jelentkezési kérelemmel kapcsolatos döntés ellen élnek a jogorvoslat lehetőségével, egyidejűleg valamennyi felvételiről szóló döntést tartalmazó lapot továbbítani kell Az eljárást megindító kérelmeket az általános felvételi eljárásban oly módon kell elbírálni, hogy a jogorvoslati eljárás a tárgyév június 1-jéig befejeződjék. Ha a jelentkező tanköteles, a jogorvoslati eljárás eredményéről értesíteni kell azt az iskolát, amellyel a jelentkező tanulói jogviszonyban áll. A pontban leírt esetben csak akkor kell értesíteni az általános iskolát, ha a jogorvoslati eljárás eredményeképpen a tanuló a középiskolába felvételt nyert A rendkívüli felvételi eljárás 9.1. Az iskola igazgatója a felvételi döntésekről szóló értesítések megtörténte után a következő tanév első napjáig rendkívüli felvételi eljárást írhat ki Abban az esetben, ha az általános felvételi eljárás keretében a középiskolába felvehető tanulói létszám kevesebb, mint kilencven százalékát sikerült betölteni, a rendkívüli felvételi eljárást ki kell írni. A kiírást meg kell küldeni a székhely szerint illetékes önkormányzat jegyzőjének, főjegyzőjének, továbbá a hivatalnak, amely a megküldött és öszszesített adatokat közzéteszi az interneten, és megküldi a főjegyzők részére A rendkívüli felvételi eljárásban új jelentkezési lapot kell benyújtani a felvételt meghirdető iskola által meghatározott formában és időpontig. A rendkívüli felvételi eljárásban több jelentkezési lap is benyújtható, de egy jelentkezési lapon csak egy iskola jelölhető meg. A felvételi kérelmekről az iskola igazgatójának kell döntenie. A rendkívüli felvételi eljárás ideje: május Figyelem! A rendkívüli felvételi eljárást hirdető középfokú intézményekről és az üres férőhelyekről érdeklődni lehet április utolsó hetétől intézetünk pályaválasztási felelősénél! Telefon: 46/ /17 /Bogátiné Lakatos Edit Illetve megtekinthető honlapunkon: Szakszolgálat/Pályaválasztás menüpont 13

14 HÍRLÁNC május H Í R E K - F E L H Í V Á S O K Tájékoztatás a közoktatást érintő új jogszabályokról 13/2009. (IV. 2.) OKM rendelet (Magyar Közlöny 42. szám) az érettségi és a szakmai vizsgák lebonyolítására nyújtott támogatás igénylésének, folyósításának és elszámolásának rendjéről 14/2009. (IV. 2.) OKM rendelet (Magyar Közlöny 42. szám) a szakközépiskola tizenegy-tizenkettedik évfolyamán az iskolai gyakorlati oktatás támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól 15/2009. (IV. 2.) OKM rendelet (Magyar Közlöny 42. szám) a pedagógiai szakszolgálatok és a sajátos nevelési igényű tanulók támogatása igénylésének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének rendjéről 16/2009. (IV. 2.) OKM rendelet (Magyar Közlöny 42. szám) az alapfokú művészetoktatási intézmények támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól 17/2009. (IV. 2.) OKM rendelet (Magyar Közlöny 42. szám) a minőségbiztosítás, mérés, értékelés, ellenőrzés támogatása és a teljesítmény motivációs pályázati alap igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól 18/2009. (IV. 2.) OKM rendelet (Magyar Közlöny 42. szám) a komprehenzív iskolamodellek megszervezéséhez kapcsolódó támogatásigénylési, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól 19/2009. (IV. 2.) OKM rendelet (Magyar Közlöny 42. szám) a sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal foglalkozó gyógypedagógiai pótlékra jogosultak támogatása és az osztályfőnöki pótlékra jogosultak támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól 20/2009. (IV. 3.) OKM rendelet (Magyar Közlöny 43. szám) a XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium költségvetési fejezethez tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok 2009.évi felhasználásának szabályairól Tárgymutató a február hónapban kihirdetett jogszabályokról, illetve közzétett határozatokról (Magyar Közlöny 43. szám) évi XVII. törvény a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CLXIX. törvény módosításáról (Magyar Közlöny 44. szám) 82/2009. (IV. 10.) Kormányrendelet (Magyar Közlöny 48. szám) egyes kormányrendeleteknek a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény módosításával összefüggő módosításáról 21/2009. (IV. 16.) OKM rendelet (Magyar Közlöny 52. szám) a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet és a 2008/2009. évi tanév rendjéről szóló 17/2008. (V. 9.) OKM rendelet módosításáról 14

15 2009. május HÍRLÁNC Speciális végzettségű pedagógusok adatbázisa A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet Egységes Pedagógiai Szakszolgálat intézményegysége a megye speciális szakember ellátottságának felmérése-, illetve a sajátos nevelési igényű gyermekek ellátását végző nevelésioktatási intézmények szakmai- és módszertani munkájának segítése érdekében, adatbázist készít a megyében dolgozó szakemberek együttműködésével. Az adatbázisba történő jelentkezés önkéntes. Az adatok rögzítésére lehetőséget biztosítunk intézetünk honlapján, az alábbi elérhetőségen: végzettségű pedagógusok űrlapja Pedagógus portrék A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai és Közművelődési Intézet Média Műhelye felhívásban fordul megyénk pedagógusaihoz. Egy szép hagyományt szeretnénk folytatni akkor, amikor kiemelkedő pedagógusokról portréfilmeket kívánunk készíteni. A jelenünknek és jövőnknek megörökített életpályák DVD-n hozzáférhetőek intézetünk könyvtárában, amelyek tudományos kutatások és diplomamunkák forrásai is lehetnek. Ezúton kérjük tehát kedves kollégáinkat, hogy aki ismer ilyen gazdag és tartalmas szakmai életutakat bejáró személyiségeket, juttassa el nevüket intézetünk munkatársához, Zsámba Lászlóhoz, aki a munka vezetőjeként felveszi a kapcsolatot a javasolt kollégákkal. Címünk: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai és Közművelődési Intézet 3527 Miskolc, Selyemrét u. 1. Telefon: 46/ Figyelem! A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai és Közművelődési Intézet Média Műhelye általános és középiskolai tanítási órák videofelvételét tervezi. Célunk, hogy a tantárgy és a téma pontos megjelölésével intézetünkben filmes módszertani gyűjteményt hozzunk létre megyénk oktatási intézményei számára. A professzionális technikával elkészített felvételek, minden esetben az adott iskola szellemi termékeként, az iskola tulajdonában maradnak. A szerkesztett felvételek egy másolatát intézetünk könyvtárában DVD hordozón helyezzük el, ezzel is biztosítva a nagyobb hozzáférést. Kérjük a kollégákat, hogy a tantárgy és a téma megjelölésével jelentkezzenek az alábbi elérhetőségen intézetünk munkatársánál, Zsámba Lászlónál. Telefon: 46/

16 HÍRLÁNC május Zöld hírek - Pályázati felhívás LAMPL HUGÓ-EMLÉKPLAKETT ADOMÁNYOZÁSÁNAK KEZDEMÉ- NYEZÉSÉRE. Beadási határidő: Részletek a oldalon - Pályázni lehet az illegális hulladéklerakók eltávolítására. Határidő: Részletek a Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Minisztérium honlapján án kerül sorra a Jeles napok, tanösvények című többfordulós vetélkedő döntőjére. Érdeklődőket szeretettel várunk. A döntő 9 órakor kezdődik a Miskolci Vadasparkban május 15-ére esik a Zöld Forrás program leadási határideje - Erdei iskola szolgáltatások szempont- és követelményrendszere ismerhető meg a oldalon - Gyermekeknek hasznos olvasmány az állatmesék oldala: - A Jeles napokkal kapcsolatban multimédiás oktatási segédanyag található a oldalon - A Jeles napok témakörében tesztkérdések gazdag tárházát nyújtja a Gyermek Borsodi Fonó A Diósgyőri Ady Endre Kulturális és Szabadidő Központ IX. alkalommal rendezi meg a Gyermek Borsodi Fonó Folklórfesztivált a Diósgyőri Várban. A rendezvény időpontja: június 2 június 9. A szervezett program naponta 10 órától 15 óráig tart. A program: - Népművészeti, népi kismesterség bemutató. - Panoptikum a vár rondellájában. - Rendhagyó történelemóra. Az Art Kommandó Interaktív Színpad tagjai korhű középkori jelmezben mutatják be a Diósgyőri Vár fénykorát. - Középkori lovasíjász bemutató a várárokban. - Táncház. Vezető: Barsi Csaba táncpedagógus. Zene: AGYAGBANDA. - Íjászbemutató a várárokban. - Néptánc és népzenei bemutató a felső vár szabadtéri színpadán. Közreműködnek a Szinvavölgyi Néptáncműhely gyermekcsoportjai, kísér a Tényleg Zenekar. Az egész napos rendezvényre a belépődíj egységesen: Ft. Az osztályfőnök és 1 fő kísérő tanár részére a belépés díjtalan! A tanulók belépődíjként egy színes képeslapot kapnak a Diósgyőri Várról, melyet postán elküldhetnek, vagy emlékbe megtarthatnak. A rendezvényre jelentkezni írásban lehet a Diósgyőri Ady Endre Kulturális és Szabadidő Központ címén (3534 Miskolc- Diósgyőr, Árpád u. 4.) Jelentkezési határidő: május 22. Zánka Immár harminc éve folytatott környezeti nevelési tevékenység, 209 hektáros természeti környezet a Balaton partján, 16 fős szakember gárda az oktatás szolgálatában, épített és terepi infrastruktúra, mindez együtt az erdei iskola minősítéssel rendelkező Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Oktatási és Üdültetési Kht. erdei iskolájában! Válassza pedagógiai céljainak legjobban megfelelő erdei iskola programunkat, ráadásul mindezt a 2008/2009. tanévben is előző évi áron! Részletek a iskola elérhetőségen, vagy a 30/ és 1/ telefonszámon. 16

17 2009. május HÍRLÁNC Országos és határon túli általános iskolai műveltségi vetélkedő A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Gyermekkönyvtára Benedek Elek születésének 150. évfordulója alkalmából Népmesetudós kerestetik címmel műveltségi vetélkedőt hirdet. A játék célja megemlékezés a nagy mesemondó életének legfontosabb eseményeiről és ismerkedés a magyar népmesekinccsel. A versenyre a magyarországi és a határon túli magyar nyelvű általános iskolák negyedik osztályosainak háromfős csapatait várják. Iskolánként egy csapat vehet részt a játékban! A vetélkedő egy írásbeli fordulóból és a szóbeli döntőből áll. Az írásbeli forduló feladatlapja, valamint a felkészüléshez ajánlott irodalom május 4-től tölthető le a II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár honlapjáról (www.rfmlib.hu). A feladatok beküldési határideje: május 25., mely egyben a versenyre történő jelentkezés is. A további időpontokról honlapukon folyamatosan tájékoztatást adnak, s a megoldásokat is közzéteszik. A megoldásokat személyesen, postai úton (3530 Miskolc, Görgey Artúr u. 11.) vagy ben a címen fogadják. A döntő június 2-án lesz a megyei könyvtárban, az írásbeli fordulóban legjobb eredményt elért tíz csapat részvételével. A sikeresen szereplő tanulókat értékes könyvekkel, valamint meglepetés előadással jutalmazzák. Helytörténeti tábor A történelem iránt érdeklődő tanulók ezen a nyáron is jelentkezhetnek helytörténeti kutatótáborba, amelyet július között rendez meg a Zrínyi Ilona Gimnázium, a Herman Ottó Múzeum, a Megyei Honismereti Egyesület és a Megyei Levéltár. Céljuk a Deszka temető sírjainak regisztrálása. Mindennap megyénk kiemelkedő történészeinek előadását hallhatják a diákok, ebéd után változatos szabadidős programok kerülnek megrendezésre. Érdeklődni és pályázati lapot kérni Titkos Sándorné igazgatóhelyettesnél lehet a 46/ telefonon és a Zrínyi Ilona Gimnáziumban (Miskolc, Nagyváthy u. 5.). Jelentkezési határidő: május 15. Népzenei ajánlat Általános és középiskolák számára: hangszerbemutató! - Hangszerek a magyar népzenében címmel, rendhagyó énekórák, kérésre igazodva a tananyaghoz. Az előadáson több osztály, esetleg évfolyam együttesen is részt vehet. Óvodák figyelmébe! A Lármafa Együttes Jeles napok a néphagyományban című műsorsorozatot kínál, mely szeptembertől májusig, havonta mutatja be az adott évszak, hónap ünnepeit, jellemző szokásait. További információ: Boncsér Gábor népzenetanár, etnográfus Tel: 06-20/

18 HÍRLÁNC május Látható hangok A kommunikációs kompetencia fejlesztése zenei-esztétikai aktivitásokkal A Látható hangok című oktatócsomag hatékony segítség az óvodában, az óvodából az iskolába történő átmenet idején, valamint a különböző szintű írási-olvasási problémák megelőzését célzó személyiségfejlesztő munkában. A program játékos, élményszerű esztétikai-zenei foglalkozások során fejleszti a 3-8 éves gyermekek hangfelismerését (állathangok), és a változatos hangképzés képességét. A hangtulajdonságok elemzésével, leképezésével megalapozza a hang-jel-hang kapcsolat kialakulását, mely az írás és az olvasás alapfeltétele. A változatos zenei kalandozásokat mozgás, dramatizálás, éneklés és hangszeres játék, valamint 120 könnyen énekelhető európai népi játékdal színesíti. Az egymásra épülő nehézségű természeti és környezeti hangok, valamint a rájuk hasonlító zenék fejlesztik a hallás érzékenységét és a munkalapok segítségével elvezetik az 6-7 éves gyermekeket a képi, a grafikus és az ikonikus formákon át a szimbolikus írásig. Az anyaghoz Tanári kéziköny, Kalandozások a hangok birodalmában, Munkalapok, Vidám zenészek daloskönyv és 4 CD tartozik. Ára: 4800,-Ft Megrendelhető en: és telefonon (06-1) Üdülési lehetőség Az Éltes Mátyás Általános és Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon (4200 Hajdúszoboszló, Dózsa György u ) a nyári szünidőben az alábbi szolgáltatásokat nyújtja. Szálláshely A csoportok számára az intézményben 4 db 10 férőhelyes hálót biztosítanak. Az ágyak emeletesek és igény szerint átcsoportosíthatóak. A szobákhoz közös vizesblokk tartozik. A szálláshely díjai: 600,-Ft + ÁFA (120,-Ft) = 720,-Ft/fő/éjszaka (18 év felettieknek + 300,-Ft idegenforgalmi adó). Étkezési lehetőség: 20 fő felett vehető igénybe Az étkezés díja ÁFÁ-val: reggeli: 236.-Ft; ebéd: 550.-Ft; vacsora: 262.-Ft Elérhetőségük: (06-52) Szerkesztőségi hírek Hírláncunk következő számának lapzártája: május 15. A lapzárta után érkező információkat, hirdetéseket, egyéb változtatásokat a nyomdai határidő miatt nem tudjuk figyelembe venni! Információikat, híreiket a következő címre várjuk: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet Csépányi-Fürjes Mária 3527 Miskolc, Selyemrét u. 1. Kérjük, hogy amennyiben lehetséges, alkalmazzák az elektronikus továbbítást a címre. 18

19 2009. május HÍRLÁNC B E S Z E R Z É S R E A J Á N L J U K Általános és a középiskolai tanároknak ajánljuk a következő kiadványainkat! 1. Diákszemmel A posta Nagy várakozással indítjuk útjára ezt a kiadványt, amelynek szerzői éves diákok. Riportjaikkal az a céljuk, hogy megosszák élményeiket a szakmát választó diáktársakkal, és az őket segítő tanárokkal, szülőkkel, hogy a választás nehézségeit sikerüljön közösen leküzdeni. Szeretnék a munka világát minél életszerűbben bemutatni, korosztályukhoz közel hozni. 2. Mező Ferenc Miléné Kisházi Edit: Az iskolai alulteljesítés tanulásmódszertani aspektusból A kötet az Oktatási Minisztérium és a MTA Pedagógiai Bizottsága által ben támogatott kutatás keretében jött létre. Az alulteljesítés sokszínű fogalmát tanulásmódszertani aspektusból közelítették meg a szerzők. A könyv elméleti összegzésében a fogalom meghatározása, az azonosítás problémakörei és a kompenzálás lehetőségei, a gyakorlati részben az alkalmazott módszer átadásáról szóló tapasztalatok jelennek meg. 3. Szerk.: Hegymeginé Nyíry Enikő: Ötletek, módszerek a környezeti neveléshez A kiadvány megjelentetésével intézetünk célja, hogy széles körben terjessze a jó ötleteket, új módszereket, segítve ezzel a színvonalasabb, eredményesebb környezeti nevelési munkát. A kiadvány módszertani segédkönyv, óvodától a középiskoláig hasznos információkat nyújthat, és mintákat adhat az oktatásinevelési intézményeknek. 4. Szerk.: Tariné Beregi Judit: Fejlesztő tervek gyűjteménye A könyv elsősorban a folyamatos figyelemmel kísérésben részesülő, és az átlag alatti értelmi képességekkel rendelkező gyerekek fejlesztésére szolgál. Kiadványunk olyan kézzelfogható, kipróbált, mellékletekkel kiegészített terveket tartalmaz, melyek a gyógypedagógiai ismeretekkel nem rendelkező pedagógus kollégák számára megkönnyítik, és egyben szakszerűvé teszik a mindennapi fejlesztő foglalkozásokat. MEGRENDELŐLAP Megrendelem az alábbi kiadványokból a megjelölt példányszámot. Szerző Cím Ár Pld. Szerk.: László Béláné Diákszemmel A posta 224,- Mező Ferenc Miléné Kisházi Edit Szerk.: Hegymeginé Nyíri Enikő Szerk.: Tariné Beregi Judit Az iskolai alulteljesítés tanulás módszertani aspektusból Ötletek, módszerek a környezeti nevelésben Fejlesztő tervek gyűjteménye Mellékletek a kiadványhoz A megrendelő neve:... Pontos címe: Dátum:. P.H.. aláírás A megrendelő visszaküldendő a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet címére (3550. Miskolc, Pf. 505.) 19

20 HÍRLÁNC május TÖRTÉNELEM TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 2009 Tisztelt Igazgató, Történelemtanár Asszony/Úr! A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és közművelődési Intézet a 2009/2010. tanévre ismét kiadja Balla Árpád 5-8. évfolyamos történelem témazáró feladatlapjait. Az ötödik, a hatodik és a hetedik osztályos témazárókat az előző tanévekre, a nyolcadikos füzetet a 2009/2010. tanévre az országos kompetencia mérések tapasztalatait felhasználva megújítottuk. A kollégák visszajelzései szerint a feladatlapok szakmailag jól hasznosíthatók, s gazdaságosabbak is, mintha fénymásolt témazárókat készítenének. A feladatlapok a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet címén, a mellékelt megrendelőlapon igényelhetők. Tavaszi megrendelést a tavalyi készlet erejéig tudunk teljesíteni, de ezt kérjük külön megjelölni. A megrendelésekre visszaigazolást nem küldünk, csak augusztus utolsó két hetében, az utolsó módosítás alapján fogjuk a feladatlapokat postázni. Várjuk megrendeléseiket! Miskolc, január 30. Budai Erzsébet Igazgató MEGRENDELŐLAP Iskolánk megrendeli a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet kiadásában 2009/2010. tanévre megjelenő történelem témazáró feladatlapokat az alábbiak szerint: Irányár Tanulói (db) Tanári Ingyenes Nem ingyenes (db) 5. osztályos füzet (2006) 378 Ft 5. osztályos megoldókulcs (2006) 378 Ft 6. osztályos füzet (2007) 378 Ft 6. osztályos megoldókulcs (2007) 378 Ft 7. osztályos füzet (2008) 378 Ft 7. osztályos megoldókulcs (2008) 378 Ft 8. osztályos füzet (ÚJ) 378 Ft 8. osztályos megoldókulcs (ÚJ) 378 Ft Az ingyenes és nem ingyenes, tanulói és a tanári példányokat kérem, külön számlázzák! igen nem Kérjük, hogy a tanulói példányok darabszámát csak akkor bontsák meg, ha azokat külön kell számlázni. Az árak az ÁFÁ-t és a postaköltséget is tartalmazzák. Számlázási cím:... Szállítási cím:... Dátum: P.h. aláírás 20

Hatások ellenhatások a nevelésben

Hatások ellenhatások a nevelésben 2009. november HÍRLÁNC A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet Hatások ellenhatások a nevelésben címmel 2009. november 24 25 26-án Lillafüreden, a Hotel

Részletesebben

2008. november HÍRLÁNC

2008. november HÍRLÁNC 2008. november HÍRLÁNC A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet VÁLTOZÁSOK MEGFELELÉSEK címmel országos konferenciát szervez. Tartalmi megújulások, tanulásszervezési,

Részletesebben

TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2012/2013

TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2012/2013 A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ nyilvántartási száma: 05-0062-05 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-2180 TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2012/2013 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei

Részletesebben

ISKOLA UTÁN ISKOLA ELŐTT

ISKOLA UTÁN ISKOLA ELŐTT ISKOLA UTÁN ISKOLA ELŐTT A KomáromEsztergom Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja és a Középdunántúli Regionális Pedagógiai Intézet PÁLYAVÁLASZTÁSI KIADVÁNYA A 2012/2013. TANÉVRE Általános és középiskolát

Részletesebben

PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁT VÉGZETT TANULÓK TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEI HEVES MEGYÉBEN

PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁT VÉGZETT TANULÓK TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEI HEVES MEGYÉBEN HEVES I NTÉZET PEDAGÓGI AI MEGYEI PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁT VÉGZETT TANULÓK TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEI HEVES MEGYÉBEN A 2014/2015-ÖS TANÉVBEN PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ Általános

Részletesebben

Pedagógiai Híradó A Közép-dunántúli Regionális Pedagógiai Intézet ingyenes információs lapja

Pedagógiai Híradó A Közép-dunántúli Regionális Pedagógiai Intézet ingyenes információs lapja 2010. szeptember Veszprém Megyei Pedagógiai Híradó A Közép-dunántúli Regionális Pedagógiai Intézet ingyenes információs lapja A tartalomból A 2010/2011. tanév rendje... 3. oldal A középfokú iskolai felvételi

Részletesebben

Pályaválasztási tájékoztató Kiadvány. 2015/16 tanévre. Baranya megye

Pályaválasztási tájékoztató Kiadvány. 2015/16 tanévre. Baranya megye Pályaválasztási tájékoztató Kiadvány 2015/16 tanévre Baranya megye Tartalom I. fejezet... 5 Kedves Olvasó!... 5 Hova tovább? A közoktatás intézményei a 8. osztály után... 7 A felvételi eljárás ütemezése

Részletesebben

Iskola- és pályaválasztási kiállítás. katalógusa 2008.

Iskola- és pályaválasztási kiállítás. katalógusa 2008. Iskola- és pályaválasztási kiállítás katalógusa 2008. Sulimix iskola- és pályaválasztási kiállítás katalógusa 2008 1 Sulimix Iskola- és pályaválasztási kiállítás katalógusa 2008. Szakmai szerkesztő: Kelédiné

Részletesebben

ÚTJELZŐ. Vas megyei középiskolák tájékoztatója. Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ.

ÚTJELZŐ. Vas megyei középiskolák tájékoztatója. Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ. ÚTJELZŐ Vas megyei középiskolák tájékoztatója Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ Szombathely, 2013 A kiadvány a középfokú iskolák vezetőitől kapott tájékoztatás

Részletesebben

Éves munkaterve. Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, és Alapfokú Művészeti Iskola 2014/2015. Nyíregyháza, 2014. szeptember 3.

Éves munkaterve. Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, és Alapfokú Művészeti Iskola 2014/2015. Nyíregyháza, 2014. szeptember 3. Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, és Alapfokú Művészeti Iskola Levelezési cím: H - 4400 Nyíregyháza, Gomba utca 7. Telefon és Fax: +36(42)406-079/18; E-mail: info@bethleniskola.hu www.bethleniskola.hu

Részletesebben

Integrált Pedagógiai Rendszer

Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Széchenyi István Körzeti Általános Iskolája Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Pedagógiai Programjának 10/8. sz.

Részletesebben

Csongrád megyei pályaválasztási tájékoztató 2015 2016. tanév Csongrád megyei továbbtanulási lehetőségek a középfokú oktatási intézményekben

Csongrád megyei pályaválasztási tájékoztató 2015 2016. tanév Csongrád megyei továbbtanulási lehetőségek a középfokú oktatási intézményekben Csongrád megyei pályaválasztási tájékoztató 2015 2016. tanév Csongrád megyei továbbtanulási lehetőségek a középfokú oktatási intézményekben Felelős kiadó: Bacsa Judit Főigazgató Csongrád Megyei Pedagógiai

Részletesebben

Békés megyei pályaválasztási tájékoztató 2014/2015. tanévre. - alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezők részére -

Békés megyei pályaválasztási tájékoztató 2014/2015. tanévre. - alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezők részére - Békés megyei pályaválasztási tájékoztató 2014/2015. tanévre - alapfokú gel rendelkezők részére - Békés Megyei Pedagógiai Intézet 2014 A tájékoztatóban szereplő adatokat a középfokú iskolák szolgáltatták.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 3 1. Az intézmény adatai... 3 II. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. Pedagógiai alapelvek, célok, feladatok, eszközök, eljárások... 4 2. Személyiségfejlesztéssel

Részletesebben

Móra Ferenc Általános Iskola

Móra Ferenc Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskola Helyi pedagógiai program 2013. Intézményi adatok 1 Az intézmény neve: Móra Ferenc Általános Iskola OM azonosító: 035182 Székhelye: 1214 Budapest, Tejút u. 10. Fenntartó: Klebelsberg

Részletesebben

A N Y É K L Á D H Á Z I K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A

A N Y É K L Á D H Á Z I K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A A N Y É K L Á D H Á Z I K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A N Y É K L Á D H Á Z A 2015. 03. 30. 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A köznevelési törvény alapján

Részletesebben

Minőségirányítási program. Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Készítette: Gazdikné Kasa Csilla igazgató

Minőségirányítási program. Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Készítette: Gazdikné Kasa Csilla igazgató Minőségirányítási program Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Készítette: Gazdikné Kasa Csilla igazgató 1 1. MINŐSÉGPOLITIKA 3 1.1. Bevezetés 2 A gyáli Ady Endre Általános Iskola a

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM...5 Nevelési Program...6 1. Pedagógiai alapelveink...7 2. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai feladatai...9

Részletesebben

Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola 5520 Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2.

Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola 5520 Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2. A gimnáziumi oktatás 89. tanéve és a szakoktatás 73. tanéve a Sárréten MUNKATERV 2014/2015-ös tanév 2014. augusztus 31. OM azonosító: 037828 Székhely: Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2. Tel./Fax.: 66/371-151 E-mail.:

Részletesebben

Pedagógiai program Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola és Alapfokú Zeneiskola 2013.

Pedagógiai program Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola és Alapfokú Zeneiskola 2013. Pedagógiai program Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola és Alapfokú Zeneiskola 2013. Tartalomjegyzék Bevezető Településeink jellemzői 5. A nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjára vonatkozó

Részletesebben

MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA

MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA Füzesabonyi Remenyik Zsigmond Középiskola, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Teleki Blanka Tagiskolája titkárság: 36/542-411, igazgató:36/542-412 E-mail:

Részletesebben

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29.

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 2013 Pedagógiai program Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola. KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola*Pedagógiai program* 2013

PEDAGÓGIAI PROGRAM. KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola. KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola*Pedagógiai program* 2013 KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Kelt: Eger, 2013. március 27. Összeállította: az iskola vezetése 1 A PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALMA 1. BEVEZETŐ...7 1.1 A pedagógiai

Részletesebben

Jelmondatunk: Intelligens Lehetőségek Sora! PEDAGÓGIAI PROGRAM

Jelmondatunk: Intelligens Lehetőségek Sora! PEDAGÓGIAI PROGRAM Jelmondatunk: Intelligens Lehetőségek Sora! PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ... 5 2. INTÉZMÉNYI ADATOK... 5 AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 5 AZ ISKOLA PROFILJA... 5 AZ ISKOLA ARCULATA, LOGÓJA...

Részletesebben

A MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZÉCHENYI ZSIGMOND SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZÉCHENYI ZSIGMOND SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZÉCHENYI ZSIGMOND SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2011 TARTALOM 1. BEVEZETŐ... 5 1.1. Az intézmény jogi státusza... 5 1.2. Az intézményben ellátott oktatási-nevelési

Részletesebben

JÓVÁHAGYÓ NYILATKOZAT:...

JÓVÁHAGYÓ NYILATKOZAT:... Tartalom Bevezető... 2 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 4 1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A TAPOLCAI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 201170 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 5. verzió Utolsó felülvizsgálat: 2014. március 28. Bajner Imre igazgató 1 Tartalom A pedagógiai program jogi háttere...

Részletesebben

Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium NEVELÉSI PROGRAM. 2009. szeptember

Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium NEVELÉSI PROGRAM. 2009. szeptember Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium NEVELÉSI PROGRAM 2009. szeptember A CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM NEVELÉSI PROGRAMJA A Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium helyzete és aktuális állapota A gimnázium működésének

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium 5650 Mezőberény Petőfi u. 13-15. E-mail: psg@mezobereny. hu Tel.: 66/515-578, 66/515-579 Fax.: 66/515-580 TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium Kollégium és Közétkeztetési

Részletesebben

A bajai Bereczki Máté Szakképző Iskola pedagógiai programja

A bajai Bereczki Máté Szakképző Iskola pedagógiai programja A bajai Bereczki Máté Szakképző Iskola pedagógiai programja Baja, 2010. BEVEZETŐ Az iskola ünnepélyes megnyitására 1904. február 24-én került sor, a várostól e célra kapott 46 kh-on. Az iskola céljaira

Részletesebben