Hulladékgazdálkodással összefüggő kérdésekről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hulladékgazdálkodással összefüggő kérdésekről"

Átírás

1 K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 19-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 98/2013. (06.19.) Öh. sz. határozata Hulladékgazdálkodással összefüggő kérdésekről Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a hulladékgazdálkodással összefüggő kérdésekről szóló előterjesztést. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy július 1-jétől december 31-ig terjedő időszakra közszolgáltatói szerződést kössön az AHK Kft-vel a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátására. A képviselő-testület a szükséges forrást a évi költségvetése általános tartalékkerete terhére biztosítja. A szerződést a határozat melléklete tartalmazza. Felelős: polgármester Határidő: Tarjáni István s.k. polgármester dr. Kovács András s.k. jegyző a kiadmány hiteléül: Pénzesné Szép Anna jegyzőkönyvvezető

2 S Z O L G Á L T A T Á S I S Z E R Z Ő D É S egyrészről: Biatorbágy Város Önkormányzata (székhely: 2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/a). képviseli: Tarjáni István polgármester, dr. Kovács András jegyző ellenjegyzésével, adószám: , KSH-számjel: ), mint Megrendelő másrészről: AHK Agglomerációs Hulladékkezelő Kft. (székhely: 1087 Budapest, Alföldi u. 7.) képviseli: Fabró Vilmos ügyvezető, cégjegyzékszám: , adószám: ), mint Szolgáltató (továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alábbi feltételekkel. 1. A SZERZŐDŐ FELEK KIJELENTÉSEI 1.1 Jelen szolgáltatási szerződést abból a célból kötik a Felek, hogy a Megrendelőnek Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdésének 19. pontja szerint a települési önkormányzat gondoskodjon a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról az új hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés hatályba lépéséig. 1.2 A Megrendelő kijelenti, hogy a jelen szerződés megkötése képviseleti szabályait, valamint harmadik személyekkel szemben vállalt kötelezettségeit nem sérti. 1.3 A Szolgáltató kijelenti, hogy a székhelye szerint illetékes cégbíróságon bejegyzett gazdasági társaság, és jelen szerződés megkötése képviseleti és cégszabályait, valamint harmadik személyekkel szemben vállalt kötelezettségeit nem sérti. 1.4 A Szolgáltató kijelenti, hogy a jelen szerződés szerinti tevékenység végzéséhez szükséges hatósági engedélyekkel, tárgyi, technikai és személyi feltételekkel rendelkezik. A jelen szerződés szerinti tevékenység végzéséhez szükséges hatósági engedélyek másolata a jelen szerződés 2. sz. mellékletét képezi Kapcsolattartási pontok: Szolgáltató részéről: a) szerződéssel kapcsolatban: Fabró Vilmos ügyvezető Tel: 30/ b) hulladékszállítással kapcsolatban: Ivánka Tóth Sándor projektmenedzser Tel: 30/ c) számlázással kapcsolatban: Tóth Éva adminisztrátor Tel: 30/ Megrendelő részéről: a) szerződéssel kapcsolatban: dr. Révész Zoltán aljegyző Tel: 23/ , 150. mellék b) hulladékszállítással kapcsolatban: Molnár János városgondnokság-vezető Tel: 30/

3 c) számlázással kapcsolatban: Czuczor Orsolya pénzügyi osztályvezető Tel: 23/ , 115. mellék 2. A SZERZŐDÉS TÁRGYA A Megrendelő megrendeli, a Szolgáltató jelen szerződésben részletezettek szerint elvállalja a Biatorbágy város közigazgatási területén keletkező települési szilárd hulladék gyűjtését, szállítását és Pusztazámori lerakó telepen történő ártalmatlanítását, valamint a lomtalanítás, a szelektív hulladék és a zöldhulladék gyűjtés elvégzését. 3. A HULLADÉK GYŰJTÉSE, SZÁLLÍTÁSA ÉS ÁRTALMATLANÍTÁSA 3.1. Edényzet A településen a hulladék gyűjtése szabvány zetből (60, 120, 240 l-es kuka, 1100 l-es zárt konténer) történik figyelemmel jelen szerződés egyéb kiegészítő rendelkezéseire. A többlet hulladék elhelyezésére a Szolgáltató által forgalmazott feliratozott zsák szolgál Hulladékszállítás A települési hulladék gyűjtése a Szolgáltató tulajdonában lévő zárt rendszerű, öntömörítős járműparkkal, az önkormányzattal egyeztetett program alapján heti gyakorisággal a mellékelt járattervben (1. sz. melléklet) foglaltak szerint történik Önkormányzati intézmények, Biatorbágy telephelyű gazdálkodó szervezetű ingatlantulajdonosok hulladékszállítása a természetes személy ingatlantulajdonosok hulladékszállításával azonos napon történik Amennyiben a járatnap ünnepnap, a hulladékszállítás az ünnepnapot követő első munkanapon történik. Az ettől eltérő esetekben a Szolgáltató előzetesen írásban tájékoztatja az ingatlantulajdonosokat és a Megrendelőt az eseményt megelőző szállítási napon Az indokoltan elmaradt szolgáltatás 24 órán belül pótlásra kerül. A 24 órát meghaladó akadályoztatás esetén a Szolgáltató megoldási javaslatot tesz a Megrendelő részére. Indokoltan elmaradhat a szolgáltatás az alábbi esetben: járhatatlan utak (a kedvezőtlen időjárási viszonyok következtében, illetve út- és közműépítés miatt); a Szolgáltató részéről felmerülő, de neki nem felróható okból származó létszám vagy műszaki probléma miatt Hulladéklerakás A Szolgáltató biztosítja a Megrendelőnek a Pusztazámori hulladéklerakó igénybevételét legalább a szerződés időtartamáig, települési hulladék lerakása céljából. 4. SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS

4 4.1. Szolgáltató a Biatorbágy, Szily-kastély területén (2051 Biatorbágy, Kálvin tért 4.) szelektív üveghulladék gyűjtő szigetet üzemeltet A ingatlantulajdonosok a Házhoz menő szelektív gyűjtés szolgáltatás révén otthonukban gyűjthetik a pont szerint átlátszó zsákban a csomagolási hulladékot vegyesen, amelyet kéthetenként (páratlan hetek) szedik be a gyűjtőautók a háztartásoktól a gyűjtési napokon. (Ez azt jelenti, hogy kitisztítva elhelyezhető így az üvegen kívül /balesetveszély/ a műanyag csomagolások, a társított italos kartonok és fém csomagolások) A vegyes háztartási papírhulladékot (pl.: reklámújságok, összehajtott karton, stb.) az ingatlantulajdonosok által kötegelve, vagy papírdobozban szintén különgyűjtve havonta szedik be a gyűjtőautók a háztartásoktól a gyűjtési napokon Elektronikai hulladékgyűjtő konténer kerül elhelyezésre a Szily-kastély (2051 Biatorbágy, Kálvin tért 4.) udvarában. 5. LOMTALANÍTÁSI, ELHAGYOTT HULLADÉK KEZELÉSE 5.1. A Szolgáltató az ingatlantulajdonosoknál keletkező lomhulladékot, évi 1 alkalommal, maximum 3 m 3 -t háztartásonként elszállítja és ártalmatlanítja, az alábbiak szerint: a.) a lomtalanítás a hulladékgyűjtéssel azonos időben- szerdán vagy csütörtökön-, de a lakók által kért napon történik; július 1. és november 30. között. b.) a 06-30/ telefonszámon kérhet időpontot a lomhulladék elszállítására, ill. e- mailben az címen, egy héttel előre. c.) csak a díjhátralékkal nem rendelkezők vehetik igénybe. Szállítólevél készül a lomtalanításról. d.) Szolgáltató a lomtalanítás megkezdés előtt elektronikus úton ( en) tájékoztatja megrendelőt az adott házhoz menő lomtalanítás igényléséről 6. A SZOLGÁLTATÁS 6.1. A települési szilárd hulladék gyűjtésének, szállításának és ártalmatlanításának díjai július. 01. és december 31. között akként, hogy a díjat a a) Lakosság a rezsicsökkentésről szóló évi LIV. törvény (2) A természetes személy ingatlantulajdonos részére kiállított számlában meghatározott hulladékgazdálkodási közszolgáltatásért fizetendő szolgáltatási egységre jutó összeg (beleértve az alapdíjat) nem haladhatja meg a április 14. napján alkalmazott díj legfeljebb 4,2 százalékkal megemelt összegének 90 százalékát - szerint fizeti meg, b) Biatorbágy Város Önkormányzata a Szolgáltatási szerződésben rögzített árak és az Ingatlantulajdonosok által megfizetett díjak közötti különbséget fizeti meg.

5 Biatorbágy belterületén, valamint a külterületi-és üdülőterületeken életvitelszerűen egész évben ott tartózkodóknak heti egyszeri szállítással SZERZŐD- HETŐ EDÉNYMÉRET Heti egyszeri ürítés EGYSZERI ÜRÍTÉSI NEGYEDÉVES ÜRÍTÉSI ÉVES ÜRÍTÉSI Ebből az ingatlan tulajdonos által Ebből az ingatlan tulajdonos által Ebből az ingatlan tulajdonos által 60 literes 120 literes 240 literes 189 Ft+ÁFA 112 Ft+ÁFA 2464 Ft+ÁFA 1460 Ft+ÁFA 9855 Ft+ÁFA 5840 Ft+ÁFA 314 Ft+ÁFA 224 Ft+ÁFA 4093 Ft+ÁFA 2920 Ft+ÁFA Ft+ÁFA Ft+ÁFA 628 Ft+ÁFA 449 Ft+ÁFA 8186 Ft+ÁFA 5854 Ft+ÁFA Ft+ÁFA Ft+ÁFA literes * 2880Ft+ÁFA 2057 Ft+ÁFA *1.100 literes bérleti díja: 3871,-Ft/db/hó+ÁFA Külterületi-és üdülőterületeken a szolgáltatást ideiglenesen igénybevevő (életvitelszerűen egész évben ott nem tartózkodó részére) a 60, 120, 240 és 1100 literes utáni díj 75 %-át fizetik meg a közszolgáltatónak, azaz a szolgáltatás díja heti egyszeri szállítással SZERZŐD- HETŐ EDÉNY MÉRET Heti egyszeri ürítés EGYSZERI ÜRÍTÉSI Ebből az ingatlan tulajdonos által NEGYEDÉVES ÜRÍTÉSI Ebből az ingatlan tulajdonos által ÉVES ÜRÍTÉSI Ebből az ingatlan tulajdonos által 60 literes 142 Ft+ÁFA 84 Ft+ÁFA 1848 Ft+ÁFA 1095 Ft+ÁFA 7391 Ft+ÁFA 4370 Ft+ÁFA

6 120 literes 240 literes literes * 236 Ft+ÁFA 168 Ft+ÁFA 3070 Ft+ÁFA 2190 Ft+ÁFA Ft+ÁFA 8760 Ft+ÁFA 471 Ft+ÁFA 337 Ft+ÁFA 6140 Ft+ÁFA 4391 Ft+ÁFA Ft+ÁFA Ft+ÁFA 2160 Ft+ÁFA *1.100 literes bérleti díja: 3871,-Ft/db/hó+ÁFA A gyűjtőautóval járhatatlan külterületi- és üdülőterületen - szolgáltatást ideiglenesen igénybevevő -, valamint a gyűjtőautóval járhatatlan belterületen lakó ingatlantulajdonosoknak a pontban szereplő 120 literes ürítése utáni díj 75 %-áért megfelelő mennyiségű jelzett zsákot biztosít a Szolgáltató, és ebben kötelesek az ingatlantulajdonosok a hulladékokat a járható út határára kihelyezni. Szolgáltató csak ezen területről köteles a hulladékot elszállítani.,melynek díja Zsákméret (l) Díj Ft/ negyedév ,-Ft+ÁFA A zöldhulladék-szállítás július 1.- október 31. között, kéthetente, a Szolgáltató által készített hulladéknaptárban megjelölt napokon zajlik külön erre rendszeresített gyűjtőjárművel, melyet az ingatlantulajdonosok a zöldhulladék gyűjtéséhez biztosított zsák megvásárlásával vehet igénybe. A zöldhulladék gyűjtéséhez használt zsákokat Szolgáltató saját költségére legyártatja és gondoskodik azok értékesítéséről a Településen. A zsákok átlátszó anyagból, 120 literes méretben készülnek zöld színű felirattal jelölve. A zsákban csak és kizárólag a méreténél beleférő zöldhulladék helyezhető el. Egy 120 l-es zsák ára 312,-Ft+ÁFA/db. Évente egyszer várhatóan október 30. után térítésmentesen zöldhulladék (falevél) gyűjtésre kerül sor A Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés keretében az ingatlantulajdonosok bármilyen, a benne lévő hulladék azonosítására alkalmas átlátszó zsákban tehetik ki a 4. rész szerint szelektíven gyűjtött hulladékot. Akinek a szelektív gyűjtéshez zsákra van szüksége, a Szolgáltató 76,-Ft+ÁFA/db áron biztosít szelektív-hulladékgyűjtésre rendelt zsákokat, a jelenlegi zsákárusító helyeken. A házhoz menő szelektív gyűjtés költségeit a jelen szerződés pontjában rögzített közszolgáltatási díj tartalmazza A többlet települési szilárd hulladék elszállítására alkalmas zsákok ára, amiket a Szolgáltató biztosít az ingatlantulajdonosnak, a jelenlegi zsákárusító helyeken: 60 literes zsák 437,-Ft+ Áfa /db 120 literes zsák 632,-Ft+ Áfa /db Az elszállított hulladék mennyisége után az önkormányzati intézmények által fizetendő szolgáltatási díj: 2,62,-Ft/liter+ÁFA A lomtalanítások alkalmával begyűjtött, elszállított és ártalmatlanított hulladék kezelési költsége: 7.966,-Ft/m3+ÁFA mely összeget, az 5.1.c. pont szerinti szállítólevél alapján Szolgáltató kiszámláz a Megrendelő felé.

7 Az illegális szemétlerakók felszámolása heti két alkalommal (kedd, péntek) külön erre a feladatra szervezett gyűjtőjárattal történik. Ezen szolgáltatás díja gépjárművenként, óránként ,-Ft+ÁFA, a hulladék elhelyezéséért fizetendő ártalmatlanítási díj ,-Ft/tonna+ÁFA. A Szolgáltató által elszállított lomtalanítás és az illegális szemétlerakókról származó gazdátlan hulladékok mennyiségét az önkormányzat által kijelölt személy igazolja GPS-alapú menetlevél ellenében. A heti két gyűjtőjárat feletti megrendelésre jogosult a Megrendelő képviselőin túl Megrendelő b) pontjában megjelölt kapcsolattartója A szelektív gyűjtésben résztvevőnek - a hulladéknak a begyűjtőhelyen (pl. gyűjtőpont) történő átadásáért - díj nem számítható fel A közszolgáltatási díj beszedésére utólag, negyedévente kerül sor, melynek megszervezését, bonyolítását, az ingatlantulajdonosok ilyen irányú tájékoztatását a Szolgáltató vállalja A közszolgáltatási díj megfizetése az ingatlantulajdonosok részéről készpénz-átutalási vagy beszedési megbízással történik a Szolgáltató vagy az általa megbízott alvállalkozó (DÍJBESZEDŐ HOLDING Zrt.) számlájára A Szolgáltató a települési szilárd hulladék kezelésére irányuló hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéért fizetendő közszolgáltatási díj beszedésére, valamint szükség esetén behajtására, valamint a számla kiállítására és kézbesítésére jogosult alvállalkozót alkalmazni Felek megállapodnak abban, hogy a nem veszélyes települési szilárd hulladék kezelésére irányuló komplex hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételével kapcsolatosan keletkező igazolt tulajdonosi díjhátralékok adók módjára történő behajtása érdekében kölcsönösen együttműködnek. 7. KÖTELEZETTSÉGEK 7.1. A Szolgáltató kötelezettségei a) A Szolgáltató kötelezi magát a közszolgáltatás folyamatos és teljes körű ellátására. b) A Szerződő Felek rögzítik, hogy a Szolgáltató a hulladék átvételével szerzi meg annak tulajdonjogát, és ettől az időponttól viseli a kárveszélyt. c) A Szolgáltató köteles a hulladékot átvenni és a hatályos jogszabályoknak illetve hatósági előírásoknak megfelelően elvégezni a hulladék ártalmatlanítását és elhelyezését a Pusztazámori telepen. d) Abban az esetben, ha a Szolgáltató a hulladékbirtokostól átvett hulladékban veszélyes hulladékot talál, azt a hulladékbirtokos köteles visszafogadni, vagy a költségek áthárításával ezeket az anyagokat igazolhatóan ártalmatlanítani kell. A veszélyes hulladék kezeléséből keletkező többletköltséget a hulladékbirtokos viseli. e) A Szolgáltató vállalja, hogy jelen szerződés időtartalma alatt, egyszer megszervezi a veszélyes hulladékok összegyűjtését az ingatlantulajdonosoktól. f) A Szolgáltató a hulladék mennyiségéről számítógépes nyilvántartást vezet, és a jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettségét rendszeresen teljesíti. g) A Szolgáltató feladata a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges jármű, gép, berendezés biztosítása, valamint a szükséges létszámú és képzettségű szakember alkalmazása. h) A Szolgáltató kötelezi magát a közszolgáltatás folyamatos, biztonságos és bővíthető teljesítéséhez szükséges fejlesztések, beruházások és karbantartások elvégzésére.

8 i) A Szolgáltató kötelezi magát, hogy a begyűjtés során elszóródott hulladékot összetakarítja. j) Amennyiben a hulladékgyűjtő igazoltan a Szolgáltató hibájából rongálódik meg, a Szolgáltató kártérítésre kötelezhető. k) A Szolgáltató az ingatlantulajdonos egyidejű értesítése mellett nem köteles kiüríteni azt az t, amelyik: túlsúlyos: 60 literes maximum 12,5 kg súlyú lehet; 120 literes maximum 25 kg súlyú lehet; 240 literes maximum 50 kg súlyú lehet; 1110 literes maximum 229 kg súlyú lehet; sérült; későn lett kihelyezve; nem a Szolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőben kerül kihelyezésre; esetén megállapítható, hogy az ben kihelyezett hulladék az ürítés, vagy a szállítás során a szállítást végző személyek életében, testi épségében, egészségében, továbbá a gyűjtő járműben vagy berendezésében kárt okozhat, vagy a hasznosítás, ártalmatlanítás során veszélyeztetheti a környezetet; esetén érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy a kihelyezett mérgező, robbanó, folyékony, veszélyes, vagy olyan anyagot tartalmaz, amely a települési szilárd hulladékkal együtt nem gyűjthető, nem szállítható, nem ártalmatlanítható, vagy nem minősül települési hulladéknak; kihelyezett gyűjtő túltöltött, és a gyűjtő ürítése a környezet szennyezése, a hulladék szóródása nélkül nem lehetséges amelyik nincs ellátva a 7.2 a) pont szerinti matricával, vagy a matrica nem felel meg az méretének; továbbá az a zsák, ami zöldhulladék esetén nem a Szolgáltató logójával ellátott, kereskedelmi forgalomban kapható műanyag, hulladékgyűjtő zsákban kerül kihelyezésre Megrendelő kötelezettségei a) Megrendelő kötelezi magát, hogy minden információt (név, lakcím, létszám stb.) a Szolgáltató rendelkezésére bocsát, amely a szolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához szükséges. Szolgáltató az adatokat az adatvédelmi törvényben előírt szabályok szerint kezeli. b) E körben a Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az ingatlantulajdonosoktól begyűjti a hulladékszállításra vonatkozó igényeket, mely alapján megállapítható, hogy az egyes ingatlanoknál milyen méretű hulladékgyűjtő ből történik a hulladék elszállítása, illetőleg az egyes háztartások milyen t igényelnek a jövőre nézve. A megfelelő mennyiségű, az méretet és a Szolgáltató elnevezését tartalmazó matricát Szolgáltató eljuttatja az ingatlantulajdonosok részére. A Szolgáltató gondoskodik a matricák kiosztásáról és az ingatlantulajdonosok tájékoztatásáról a matricák megfelelő zeten való elhelyezése kapcsán. A Szolgáltató nem köteles a hulladékot az ingatlantulajdonosoktól elszállítani, ha a hulladékgyűjtő nincs ellátva matricával vagy nem a méretének megfelelő matrica van rajta. c) Megrendelő a helyi rendelet megalkotásánál a hulladékról szóló évi CLXXXV törvényben foglaltak szerint jár el. d) Megrendelő kötelezi magát a közszolgáltatás körébe tartozó, valamint a településen folyó egyéb hulladékkezelési tevékenységek és különböző közszolgáltatások összehangolásának elősegítésére.

9 8. VITÁS KÉRDÉSEK RENDEZÉSE A Szerződő Feleknek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, mely közöttük a szerződéssel kapcsolatban merül fel. Minden, a szerződés megkötése után felmerülő a megrendelés teljesítését akadályozó körülményről a felek kölcsönösen kötelesek egymást tájékoztatni. 9. A SZERZŐDÉS HATÁLYA, MEGSZŰNÉSE 9.1. Szerződő Felek a Szolgáltatási szerződést határozott időre, július 01-től december 31-ig kötik, amely a Felek kölcsönös aláírásával lép hatályba Jelen szerződés megszűnik: a) a szerződésben meghatározott időtartam lejártával, vagy b) a Szolgáltató jogutód nélküli megszűnésével, vagy c) a Felek közös megegyezése alapján, vagy d) bármelyik fél általi felmondással A szolgáltatási szerződés az alábbi esetben 2 hónapos felmondási idővel felmondható a Megrendelő részéről: a) ha a Szolgáltató a környezet védelmére vonatkozó jogszabályok vagy a reá vonatkozó hatósági határozat előírásait súlyosan megsértette, és ennek tényét a bíróság vagy hatóság jogerősen megállapította; b) ha a Szolgáltató a szerződésben megállapított kötelezettségét neki felróhatóan súlyosan megsértette A szolgáltatási szerződés 2 hónapos felmondási idővel felmondható a Szolgáltató részéről, amennyiben a Megrendelő a szerződésben foglalt kötelezettségét súlyosan megsérti, és ezzel a Szolgáltatónak kárt okoz, vagy akadályozza a szolgáltatás teljesítését. 10. MINŐSÉG-ELLENŐRZÉS A szolgáltatás megkezdésekor a Szolgáltató Szolgáltatási Naplót nyit meg az Önkormányzattal egyeztetett helyen. A teljesítés minőségét kifogásoló bejelentések ebben tehetők meg. Az elmaradt szolgáltatást a bejelentés után a Felek 24 órán belül közösen kivizsgálják és intézkednek annak pótlásáról. A Szolgáltató képviselője köteles a teljesítést a naplóban igazolni. 11. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK A szerződés értelmezésére és jelen szerződésben nem szabályozott rendelkezésekre vonatkozóan a Magyarország hatályos jogszabályai és Megrendelő vonatkozó rendelete az irányadóak Jelen szerződés kizárólag mindkét Fél által kölcsönösen, írásban módosítható.

10 A szerződést a Felek áttanulmányozás után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt 4 eredeti példányban jóváhagyólag aláírják. Kelt: Biatorbágy, június Mellékletek: 1. sz. melléklet: Járatterv 2. sz. melléklet: Szolgáltató engedélye Tarjáni István Megrendelő képviseletében Fabró Vilmos Szolgáltató képviseletében

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÉS EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE Szám: EPL/6/2/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2014. (VI. 27.) önkormányzati

Részletesebben

Települési hulladék gyűjtésére, szállítására, kezelésére és ártalmatlanítására vonatkozó KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

Települési hulladék gyűjtésére, szállítására, kezelésére és ártalmatlanítására vonatkozó KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 1 Települési hulladék gyűjtésére, szállítására, kezelésére és ártalmatlanítására vonatkozó KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Mely létrejött egyfelől továbbiakban Önkormányzat, másfelől Balatonvilágos Község Önkormányzata

Részletesebben

Celldömölk Város Önkormányzata. 3/2014.(III.04.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Celldömölk Város Önkormányzata. 3/2014.(III.04.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Celldömölk Város Önkormányzata 3/2014.(III.04.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk

Részletesebben

Hajdúhadház Városi Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2014.(II.24.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Hajdúhadház Városi Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2014.(II.24.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Hajdúhadház Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014.(II.24.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Hajdúhadház Városi Önkormányzat Képviselő- testülete Magyarország

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Inárcs Nagyközség

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete a település tisztaságáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás szabályairól Halásztelek

Részletesebben

ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L Ő- T E S T Ü L E T É N E K. 14/2013.(XII.18.) önkormányzati r e n d e l e t e

ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L Ő- T E S T Ü L E T É N E K. 14/2013.(XII.18.) önkormányzati r e n d e l e t e ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L Ő- T E S T Ü L E T É N E K 14/2013.(XII.18.) önkormányzati r e n d e l e t e a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014.(II.21.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014.(II.21.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014.(II.21.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6.

Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Témafelelős: Kiss Ferenc Ikt.sz.: E-3802/2014. Tárgy: hulladékgazdákodási közszolgáltatási szerződés megkötése a Szentes Városellátó Nonprofit

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2015. február 18-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2015. február 18-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-68/2015. ELŐTERJESZTÉS a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2015. február 18-i ülésére Tárgy: Előterjesztő:

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS. Alsómocsolád Község Önkormányzata

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS. Alsómocsolád Község Önkormányzata 112.:s.10 HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészt: másrészt: Alsómocsolád Község Önkormányzata székhely: 7345 Alsómocsolád, Rákóczi utca 21. PIR szám: 334770 adószám: 15334778-1-02

Részletesebben

Arnót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1./2014.(I. 30.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Arnót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1./2014.(I. 30.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Arnót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1./2014.(I. 30.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Arnót Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012.

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya 1.. (1) A rendelet területi hatálya Zagyvaszántó község közigazgatási területére terjed ki.

I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya 1.. (1) A rendelet területi hatálya Zagyvaszántó község közigazgatási területére terjed ki. EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA 14/2004.(IV.30.) Rendelet a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 01/2005.(I.31.), a 2/2006.(I.26.) és 15/2006.(XI.30.) és 7/2007.(XI.22.) Rendelettel

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6.

Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Témafelelős: Kiss Ferenc Tárgy: a települési hulladékról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet megalkotása Mell: Csongrád

Részletesebben

Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (V. 31.) rendelete

Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (V. 31.) rendelete Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (V. 31.) rendelete a hulladékgazdálkodás, a köztisztaság és közterület használat helyi szabályairól Dunaharaszti Város Önkormányzatának

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 58/2013 (XII.21.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 58/2013 (XII.21.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 58/2013 (XII.21.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a hulladékról szóló 2012.

Részletesebben

I. Általános rendelkezések 1..

I. Általános rendelkezések 1.. Kökény község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete Hatályos:2014-11-17 -tól Kökény község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. (XI.17.) önkormányzati

Részletesebben

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I.16.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I.16.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I.16.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

A Mohácsi Önkormányzat 7/2014.(VI.2) r e n d e l e t e. a köztisztaságról, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendjéről

A Mohácsi Önkormányzat 7/2014.(VI.2) r e n d e l e t e. a köztisztaságról, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendjéről A Mohácsi Önkormányzat 7/2014.(VI.2) r e n d e l e t e a köztisztaságról, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendjéről Mohács Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Magyarország

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. Tárgy: Döntés a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról szóló rendelet megalkotására

ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. Tárgy: Döntés a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról szóló rendelet megalkotására ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám:64 /2014 Tárgy: Döntés a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról szóló rendelet megalkotására Előterjesztő neve: Bencsik Mónika polgármester

Részletesebben

Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2014.(II.28.) önkormányzati rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2014.(II.28.) önkormányzati rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014.(II.28.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2013.(XII.17.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2013.(XII.17.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2013.(XII.17.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

5/2012. (II.28) KT. rendelet. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról

5/2012. (II.28) KT. rendelet. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról 5/2012. (II.28) KT. rendelet A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról Báránd Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. (1) és

Részletesebben

A rendelet hatálya II. FEJEZET A HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

A rendelet hatálya II. FEJEZET A HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁS BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 38/2013.(XII.02.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodásról és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésének kötelező

Részletesebben

1 Módosítva a 33/2008./XI.28.sz. ÖK. rendelet 1. -a alapján 2

1 Módosítva a 33/2008./XI.28.sz. ÖK. rendelet 1. -a alapján 2 Ócsa Város 1 Önkormányzatának 10/1999./III.31./számu Önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatással és a köztisztasággal kapcsolatos egyes kérdésekről 2 1

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. december 18. ülésének 6. napirendi pontjához

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. december 18. ülésének 6. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS ELŐTERJESZTÉS Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. december 18. ülésének 6. napirendi pontjához Tisztelt Képviselő-testület! A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.

Részletesebben

2. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése 2..

2. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése 2.. Igal Város Önkormányzata Képsviselő-testületének 4/2014. (IV.1.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Igal Város Önkormányzatának

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Erdőkertes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2011. (XII.30.) sz., 8/2011. (IV.01.) sz., 1/2011. (I.28.) sz. és 17/2010.(XII.16.) sz. önkormányzati rendeletekkel módosított 12/2008.(12.04.)

Részletesebben

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 37/2013. (X.31.)

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 37/2013. (X.31.) KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 37/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodási és a nem közművel összegyűjtött szennyvíz közszolgáltatásokról Keszthely Város

Részletesebben