SZELLEMI DISZCIPLÍNA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZELLEMI DISZCIPLÍNA"

Átírás

1 SZELLEMI DISZCIPLÍNA A Szellemi Diszciplína lényege annak a szabadságnak a keresése, ami lehetővé teszi az alany számára, hogy megszabaduljon saját tudatának meghatározottságától és feltételeitől, és ezeket túlhaladva eljusson az egyetemes struktúrákhoz. A diszciplína eljárási módszere (modus operandi) a meditáció. A meditációnak különböző fajtáit különböztethetjük meg. Mindenekelőtt meg kell egyeznünk abban, hogy mit értünk meditáció alatt, és hogy milyen formái léteznek. Létezik egy természetes meditáció, amely során a gondolkodás az ingerre reflexként reagál; ez a tudat reflexív, az észlelt dolgokból kiinduló tevékenységéről szól. Például, látok egy lépcsőt és meditálok róla. A természetes meditáció a külső dolgokat veszi figyelembe. Igazából nem is meditáció, hanem a tudat egy természetes tevékenysége, amellyel megpróbálja visszaadni azokat a prezentációkat, amelyekkel a természetben vagy általában a környezetben találkozik. Az egyszerű meditáció esetén a gondolkodás túlmutat a dolgok puszta visszatükrözésén. Az elme mélyebbre halad, és az ismeretlen vagy általában az érdeklődés gyökereit keresi. Az egyszerű meditáció egy fejlettebb forma, túlmutat a szemem előtt levő tárgy diktatúráján. Túlmutat az egyszerű megjelenítésen, és rejtett dolgokat próbál megoldani. Ez a kutató hozzáállás, ez a felszín alatti keresés a híd a Szellemi Diszciplínához, ami a meditáció harmadik fajtája. Az egyszerű meditáció nélkülözhetetlen a meditatív terület megtisztításához, az ábrándok, a konfliktusok és az ezen gyakorlatoktól idegen témák fokozatos elcsendesítéséhez. A Szellemi Diszciplína a hangsúlyt a tudat aktusaira, és nem a tudat tárgyaira helyezi, még ha ez utóbbiakra folyamatosan hivatkoznia is kell. A meditáló a bizonyosság és a kétség, egyértelműség és kétértelműség légkörében mozog addig, amíg el nem érkezik egy tapasztalati igazsághoz. Bár a lépések tisztán le vannak írva, a tapasztalat megszerzése mindegyik lépésnél hatalmas feladat, és egy vagy több út kipróbálásával történik addig, amíg a pontos jelentése fel nem merül, és elő nem tűnik a meditáció bizonyossága és biztonsága. Ezt fontos figyelembe venni, mivel a kétség és bizonyosság ezen váltakozása a gondolkodás és a meditáció természetes tulajdonsága. Számos téma kapcsolódik a Szellemi Diszciplínához, ilyen például a tudatszintek témája. A tudat koncepciója itt alapvetően dinamikus és történelmi, és a szintek megkülönböztetése különböző aktusfajtákra világít rá, attól függően, hogy azok a félálom, az álom, az ébrenlét vagy az önmagunkon való tudatosság szintjén jelentkeznek. A tudat tárgyai is a tudatszintnek megfelelő tulajdonságokkal rendelkeznek. Átlépek az egyik szintből a másikba, és ennek következtében módosulnak az aktusok és a tárgyak. Itt fel kell hívni a figyelmet arra, hogy a diszciplína szempontjából nem csak a legvilágosabb aktusok érdekesek. Ezen túlmenően fontos megjegyezni, hogy a gondolkodás folyamata a válaszadó központok működésével is kapcsolatban van.

2 Így, a szellemi munka kereteinek meghatározása után beléphetünk a tudatba, alámerülhetünk, az 5. lépésben pedig felfedezhetjük a szellemi formát, hogy aztán azt túlhaladva felemelkedjünk az egyetemes struktúrák felé. Első harmad: tanulás A Szellemi Diszciplína lépései 1 1. Megtanulni látni. A figyelmet az észlelésre fordítjuk, megtisztítva azt a reprezentációktól, asszociációktól, stb. Csak a figyelem és az észlelés Egyedül a látás aktusa marad meg. Azt, amit látok, más jelenségek is kísérik, ezért csak látni akarok, megszüntetve minden más szellemi tevékenységet. Más módon látok. Az álmodozás, a memória és az érzékek keresését mint zavaró tényezőket (interferenciákat) fedezem fel. A feltételezett valóságot egy bizonyos módon látom. Megtanulunk látni, nem egy természetes dolog. Ezért a figyelem arra irányul, hogyan látom a tárgyat; megváltozik a súlypont. Csak a figyelem és az észlelés. A megtanulni látni így működik. 2. Meglátni minden dologban az érzékszerveket. Minden észlelt dologban benne van az érzékelés (az érzékszervek által szolgáltatott adat) és a dolog. Például egy fa észlelése. A látó, halló, tapintó stb. érzékszervek más és más eredményt adnak ugyanarról a dologról, mivel egyazon tárgy észlelésének csak bizonyos tartományait fedik le, ami minden tudást az érzékszervekből származó ismeretekhez láncol Megjelenik a távolság a tárgy és én köztem. Az érzékelés és a dolog. Én nem a dolgot látom, hanem az észlelést. Arra fordítom a figyelmemet, amit az érzékelésből észlelek és arra, ami maga a tárgy. Biztos, hogy nem esnek egybe. Ebben a lépésben megértjük az azonosulás mechanizmusát. Azt, ahol egy jelenséggé olvad össze az észlelt tárgy és az észlelő érzékszerv. Nem úgy van, mint ahogy a szenzualisták vagy az antik tudatfelfogás tartja, hogy a tudat egy üres lap (tabula rasa), amelynek nincsen saját tartalma, és mindent kívülről kap. Így aztán, amikor az érzékek tévednek akkor problémák merülnek fel. Megpróbáljuk látni az érzékelés és a dolog között a különbséget. Attól függően, hogy az adat egyik vagy másik érzékszerven keresztül érkezik-e, a valóság észlelésének más-más tartománya jelenik meg számomra. Ha az adatok a látáson keresztül érkeznek, ahhoz bizonyos érzetek kapcsolódnak, ha a halláson keresztül, akkor mások, ha tapintás útján, akkor megint mások, és így tovább minden érzékszerv esetén. A kép, amelyet egy zaj alapján alakítok ki egy tárgyról, nagyban különbözik a vizualizált képtől. Az érzékszervek egyfajta megkülönböztető tevékenységet végeznek (a jelenségek világának észlelési tartományai közötti különbségek). Így tehát, amikor a végső képet alakítom ki egy tárgyról, azt a különböző érzékszerveken keresztül érkező adattartományokon keresztül teszem. Például ez a folyadék fekete a látás számára, kávé az ízlelés számára és meleg a tapintás számára. 1 Célszerű a lépések elsajátítását és a napi rutingyakorlatokat a mindennapi élet keretei között végezni. Ez meglehetősen eltér a csendről, a nyugalomról és az érzékek visszavonulásáról szóló elképzelésektől, vagyis azoktól a helyzetektől, amelyek a konstruktív meditáció gyakorlásához szükségesek. Az biztos, hogy a teljes negyedek rutinjainak ismétlésekor, valamint az egész diszciplína rutingyakorlata során a meditálónak távolságot kell kialakítania saját maga és érzéki igények között. De ez nem egy feltétel, inkább az erőfeszítésekkel való takarékoskodás kérdése, amely a megfelelő szellemi koncentrációhoz szükséges. Gyakran ugyanezt a tájat használjuk a lépések gyakorlásakor, és ez lehetővé teszi a használt eljárások különbségeinek hangsúlyozását.

3 Ugyanígy különböző pozíciók, különböző nézőpontok és különböző perspektívák ugyanarról a tárgyról, különböző valóságokra osztják azt fel. Sok elmélkedés kezdődik ezen első két lépés megtétele után. Kérdések merülnek fel az észlelés igazságáról és azokról a tartományokról, amelyekben ezek az észlelések megjelennek. 3. Látni az érzékszervekben a tudatot. Minden észlelés rendelkezik egy struktúrával, ami nem az érzékszervekben, hanem a tudatban van. Vegyük például a fa esetét: a különböző érzékelések észlelésekké rendeződnek, és ez az észlelés egy még nagyobb struktúrába vagy környezetbe (a tudatba) ágyazódik be. Különbséget kell tenni a tudatot szervező struktúra és az észlelések között, el lehet választani őket. Ezenfelül, ezt az elválasztást nem csak megérteni kell, de végre is kell hajtani Nem elkülönült dolgok (elkülönült formák és színek) érkeznek, hanem struktúrák, például formák és mélységek. Megfigyelem ezt a tevékenységet, ami nem az érzékszervé, hanem a tudaté. Ismerősként érzékelem. A valóság minden látványában jelen van a tudat. Habár a valóság különböző tartományi érkeznek hozzám, a tudat az, ami végül meghatározza a dolgokat. A strukturálások csinálják, ők adják a végszót és mondatják velem: ez egy marslakó. Mindig a tudaté és az ő diktatúrájáé az utolsó szó. A tudat mindig beleavatkozik a tárgy kialakításába. Egy öreg minden lében kanál, aki mindenbe beleüti az orrát, és azt szeretné elérni, hogy az észlelés megbízható legyen, hogy biztonságos kikötőbe vigyen. Úgy is mondhatjuk, hogy a tudat folyamatosan alakítja, megjeleníti az információt, ami az észlelésen keresztül érkezik hozzá. Ismeretlen dolgok jelennek meg e működés során, és keressük ezek megoldását. Ahogy a tárgy belém keveredik, én is belekeveredek a tárgyba. Ez az a pont, ahol megértjük, hogy a tudat többre következtet, mint amennyit észlel, és ez a jelenség teremti az illúziót. 4. Látni a tudatban a memóriát. Megfigyelem, hogy minden észlelésben jelen vannak az érzékszervek, hogy a tudat szervezi az érzékszervek által szolgáltatott adatokat, és hogy ez a tudat által szervezett adat rendelkezik egy struktúrával, amely a megjelenítésnek vagy korábbi észlelések emlékeinek köszönhető. Tehát a tudat a memória segítségével szervezi és ismeri fel a korábbi rögzítéseket. Erőfeszítést teszek, hogy minden észlelés eltűnjön és csak a tudat és a képek-megjelenítések maradjanak valamint az ezekre irányított figyelem. A strukturálódás nem egy zárt körben történik, hanem a memória közreműködésével. A memóriának köszönhető, hogy felismerünk valamit, amit érzékelünk: Ez egy marslakó, és láttam már valahol. De látjuk a csalásokat is a gondolkodás folyamában. Például: egyesek azt javasolják, hogy nézzük a dogokat előfeltételezések nélkül. Ez csak egy mondat. Ez nem lehetséges. Egy valóság tudata nem lehetséges memória nélkül, mert vannak előfeltételezések, amelyek a memóriából, a felhalmozódott tapasztalatból érkeznek. Világos, törekszem erre, feltevések nélkül látni, de hogyan tegyem ezt? Itt vannak az érkező észlelés különböző tartományai, de most megjelenik egy harmadik összezavaró fogalom. A tárgy, az érzékszervek, a tudat és most még a memória is. Ez a harmadik fogalom mindent összezavar. A memóriának ez a megjelenése nagyon érdekes a rejtélyek megoldásában. A tárgy, az érzékszervek és a tudat diktatúrájához most hozzáadhatjuk a memória diktatúráját. Itt fejeződik be az első harmad, amely sok rejtélyt hagy maga után, anélkül, hogy választ adna rájuk. Ha ebben a harmadban maradok, még abban is kételkednék, hogy kimenjek-e egyáltalán az utcára, nem tudom, mihez tartsam magam, magamra figyeljek vagy a dudálásra? Egyfajta referenciahiány jelenik meg, régi hitek dőlnek le, miközben a valósággal kapcsolatos új megértések jelennek meg.

4 Második harmad: meghatározottság 5. Látni a memóriában az irányultságot. A szellemi forma megfigyelése, de nem mint megjelenítésé, hanem mint egy aktusé, ami a megjelenítés egy tárgyához hajlamos kötődni. Így az irányultságot a megjelenítésekben figyeljük meg. Ez az erőfeszítés megmutatja a memória (megjelenítések) azon irányultságát, hogy aktusokat egészítsen ki Minden jelenség, ami számomra megjelenik, a memóriában jelenik meg. A memória egészíti ki a tudat által elindított aktusokat. Most megjelenik még valami. Mi ez az irányultság, honnan jön? Meg fogom látni a memóriában a meghatározottságot. Egy működési mechanizmus, véget nem érő aktusokkal és tárgyakkal, amelyek meghatároznak számomra egy bizonyos irányt. A memóriáról ami eddig olyan passzívnak/engedelmesnek, pusztán a valóság egy másolatának tűnt kiderül, hogy kényszerítő erővel rendelkezik. Irányultsággal és kényszerítő erővel. Itt megfigyelhetjük a szellemi formát, ezt az aktus-tárgy struktúrát. Eddig tárgyakat láttam, de most a szellemi formát kell megfigyelni. Ez nem egy reprezentáció, nem egy kép. Akkor mi ez? Valami, amibe bele vagyok helyezve. Ez a tudatomnak az a területe, amely bizonyos paramétereken belül mozog. De ez nem egy reprezentáció; úgy vizsgálom ezt a formát, mint egy struktúrát, nem úgy, mint egy tárgyat. Nem tárgyakat látok, hanem ezt a bennem levő szellemi formát látom. A szellemi forma a tudatom egy jellemzője (attribútuma). Nem tudom tárgyként vizualizálni, csak aktusok együtteseként. Különbséget teszek a szellemi aktus és a tárgy között. Látom, hogy az aktusok mindig működnek és tárgyak felé mutatnak, ahol a tudat a megnyugvást keresi. A szellemi forma ezekről a tárgyakban végződő aktusokról szól. Alá vagyok vetve a szellemi formának, meghatároz engem. Alá vagyok vetve az aktusok által meghatározott szellemi formának, amely aktusok akár megfelelően, akár tévesen, de ki akarnak teljesedni. Az aktusok elkerülhetetlenül tárgyakhoz vannak kötve. Ezek noetikusnoematikus struktúrák. Ebben a struktúrában nem tudom elválasztani az aktusokat a tárgyaktól, mivel szétválaszthatatlan a kapcsolatuk. Nem csak a hülé (anyag) adatairól, hanem szellemi tárgyakról is beszélünk. Megjelenik számomra az aktus-tárgy struktúra, ez a meghatározottság, amely szellemi formaként rám kényszeríti magát. 6. Látni az irányultságban a leláncoltságot. Megfigyelem, hogy még ha mellőzöm is a megjelenítéseket, maga az erőfeszítés, hogy megszüntessem őket, egy elvárásként jelenik meg, egy pillanatként, amelyben ez az állapot létrejön vagy sem, egy irányított, de meghatározott figyelemként. Röviden: a tapasztalatok, szellemi ellenállások és az erőfeszítések olyan erőkként, irányultságként jelennek meg, amelyek leláncolják a tudatot, és amelyek nélkül - úgy tűnik - a tudat nem rendelkezik szervezett struktúrával. Ez a lépés megmutatja, hogy ezen általános irányultság nélkül a tudat nem tud cselekedni. Összefoglalva tehát, arról van szó, hogy megfigyeljük a gondolkodás mechanikusságát, megfigyeljük a tudat leláncoltságát vagy az irányultsággal való szembehelyezkedést Megpróbálom megállítani a cselekvést és a működést. Megpróbálok kiürülni, de mindig van aktus, tárgy és mozgás. Szóval van egy leláncoltság az irányultságban. Gondolkodni fogok, de megjelenítés nélkül, mondom. Ez egy pszichológiai naivitás, mivel cönesztéziás képeim és megjelenítéseim is vannak. Tegyünk egy próbát, képzeljünk el 24 centis csavart. Most eltüntetem ezt a megjelenítést, most nem fogom látni, mondom. Igen, de újra megjelenik; ott marad társjelenlétként, és később visszatér, újra megjelenik. A megszüntetésére irányuló erőfeszítés elvárásként jelenik meg. Egy pillanatra sikerül elérni, hogy nem látom a csavarhúzót, és tessék... újra itt van! Bele van csavarozva az agyadba. Az átkozott elvárás leláncol, itt vagyok, mindig a következő pillanat felé mutatva. Ezek a gondolkodás meghatározottságai, aktusok és tárgyak, melyek kölcsönösen feltételezik egymást.

5 7. Látni az leláncoltságban az állandót. Megfigyelem, hogy az elvárások, az ellenállások és a tudat pillanatainak változásai ellenére, ami állandó, az a leláncoltság. Nincs a tevékenységnek olyan egyéb formája, ami ne volna leláncolva. Szóval ennyi diktatúra közepette, ahol minden leláncoltnak és előre meghatározottnak tűnik, felfedezem, hogy a leláncoltság az, ami állandó. Különféle szellemi műveletek, de mind kényszerítések, amelyekben megfigyelem az aktusok és tárgyak ezen leláncoltságát. Csatornát váltok, megpróbálok más filmet nézni, és ott vannak az elvárások. Kísérletezek, hogy mely kialakításban érzem magam szabadnak, és látom, hogy ez nem lehetséges. Teljesen kontrollált vagyok. Ezek meghatározottságok, és ezeket leláncoltságnak hívom. Létezik egy keresése annak a szabadságnak, ami kihúzhatna a leláncoltságból, de felfedezem, hogy az egyetlen, ami állandó az a szellemi aktusok és tárgyak összeláncoltsága. Akkor csak az üres aktusoknak szentelem magam, mondom. Jó, ez nem lehetséges. Be vagyok zárva egy, az alapvető struktúrájában leláncolt tudatba. Megfigyelem, hogy a tudatnak van egy struktúrája és egy működése, ami megkerülhetetlen számomra. 8. Látni az állandót egyben és mindenben. Megfigyelem, hogy a jelenségek sokszínűsége csak látszólagos, és hogy minden jelenség önmagában leláncoltság. Igaz ez a tudatra magára, igaz ez a dolgokra magukra, és ezért a tudat és a dolgok önmagukkal azonosak és nem a jelenséggel. Tehát az azonosság állandó és a sokszínűség változó. Az egy és a minden azonos és állandó. Nincs különbség az egy és a minden között Kérdéseket teszek fel arról, ami más-mint-én. Még a külső világ is strukturáltként jelenik meg a számomra. Ez furcsa. Látom, hogy ősszel és télen a fák nőnek és minden változik, hogyan lássam meg az állandót? Hogy van ez? Látom a sokszínű természetet, a jelenségek sokszínűségét, de mindezekben benne van ez a leláncoltság. Felfedezem, hogy minden szellemi jelenség magában hordozza a leláncoltságot. A dolog maga és a tudat maga leláncolt. Önmagukban azonosak, önmagukkal azonosak és nem a jelenségekkel. Egyre több dolgot találok, ami megakadályozza a felszabadulásomat. Felmerül az interszubjektivitás kérdése: hogyan lehetséges, hogy egy tudat képes kommunikálni egy másikkal, hogyan lehet ugyanaz a megjelenítés két különböző tudatban, hol van a közös: a megjelenítésben vagy a tudat természetében? Folyamatos kutatómunkában vagyunk, ami óriási feszültséggel jár. Itt fejeződik be a második harmad, több bonyodalommal, mint az első, de mélyebb megértéssel a tudat működésével, a meghatározottságaival és a korlátaival kapcsolatban. Harmadik harmad: szabadság 9. Látni az állandó formát működésben. Megfigyelem, ahogy az állandó forma még a jelenségek sokszínűségében is megjelenik, legyenek azok akár szubjektívek, akár objektívek. Az állandó forma a saját szükséglete miatt cselekszik. Ugrás a lépések sorozatában. A szolipszizmus 2 megtörése. Még a jelenségek sokszínűségében is van egy állandó forma, a formán az aktus-tárgy, tudatvilág struktúrát értve. A prezentációk lehetnek sokszínűek, de ez átmeneti. Az A pontból a B pontba haladva megváltozik a helyzete, de számomra mindig az állandó formát jeleníti meg. Megállapítom, hogy ez a változatos valóság ugyanaz a prezentáció, csak különböző 2 Szolipszizmus: (a latin solus ipse, önmaga kifejezésből). A szubjektivizmus radikális formája, amely szerint csak az ember számára csak saját maga létezik illetve ismerhető meg.

6 mezőkben. Megfigyelem, hogy az állandó változtatni tudja a helyzetét. Az állandót lehet dinamikusnak látni. Ez az állandó forma mindig önmagában hordozza ezt a rögzítettséget. A dolgok változó formában jelennek meg számomra, de a változékonyságban észrevehető a forma állandósága. A világ és a tudat egy állandó módon létezik, de ennek az állandóságnak vannak változatai. A forma önmagában állandó, de a megjelenéseiben különböző. Az aktusok és a tárgyak kölcsönösen feltételezik egymást, és az egyik nem magyarázható a másik nélkül. Mindent, ami a tudat működésével történik, a világgal együtt kell látni, a tudat ad értelmet ennek a világnak. Itt vannak a természeti jelenségek. Hogy máshogy mutatkozhatna meg az értelmük, ha nem a tudat létezésének köszönhetően? A világ, mint olyan nem létezik a tudat nélkül, a Föld nevű bolygó, mint világ nem létezik a mindennek identitást adó tudat nélkül. A felfedezés, hogy a tudat-világ struktúra minden tudatra érvényes, és a saját szükséglete szerint működik, a szolipszizmus megtörését eredményezi, amely az interszubjektivitásról szóló kérdéssel (8. lépés) indult. 10. Látni azt, ami nem mozgás-forma. Intuícióval megsejthető egy a formát és a mozgásformát nélkülöző környezet, ami nem semmiként jelenik meg, hanem úgy, mint valami, ami nem mozgás-forma. Tehát valami, amit a mozgással kapcsolatban észlelhetünk létezőként, de aminek tulajdonságai különböznek a referenciaként vett tárgy tulajdonságaitól. Ez a nem mozgás-forma nem függ a leláncoltságtól. Strukturális aktusokban mozgunk. Ami nem aktus-tárgy, az olyan, mint a tárgy kiegészítése, mint a világ kiegészítése. Ami hiányzik a szöghöz, hogy teljes legyen; mint egy film negatívja. Ez mindazt tartalmazza, amit a tudatom nélkülöz, és aminek köszönhetően mozogni képes. Ami nem mozgás-forma nem semmiként jelenik meg. Nem a semmi marad. Mi ez, ami nem mozgás-forma, ami megmenekül? Nem függ a leláncoltságtól. Azaz lehetséges egy nem mozgás-forma, amely nem leláncolt és nagyon önhatalmú. Vagy a leláncoltságban maradsz, vagy kilépsz belőle. És amikor tagadom a leláncoltságot, megjelenik valami, ami megmenekül a tudattól, a tárgyak és a tájak leláncoltságától. Valami, ami nem függ az előzőekben felfedezett meghatározottságtól. Ezzel az intuíció-megértéssel egy szintáttörés következik be. 11. Ugyanannak látni azt, ami van, és ami nincs. A mozgás-formát és a nem-mozgásformát úgy látom, mint ami van. Felfedezem, hogy a mozgás-forma és a nem-mozgás forma VAN, és hogy mindkettő ugyanazzal az alapvető identitással rendelkezik. 12. Ugyanazt látni az egyben és a mindenben. Megfigyelem, hogy a világ, és következésképpen én magam és minden dolog a gyökerében és az észlelt jelenségektől függetlenül, ugyanaz. Minden, a köztem és mások, illetve maguk a dolgok közötti különbség eltűnik. Itt fejeződnek be ezek a rendkívüli elmélkedések. Ez egy módja a megjelenítések leláncoltságáról való meditálásnak, akár belülről, akár kívülről jönnek ezek a számomra megjelenő prezentációk; másrészt a tudat jelenségeiről való meditálás egy módja, amely jelenségeket csak ritkán látunk, annak ellenére, hogy mindig működnek, ahogy a hal sem látja a vizet, ami körülveszi. Ez az elmélkedés a maximális elvonatkoztatáshoz vezetett el

7 minket, a mélynek olyan megéléséhez, amelyben azt, ami van, és azt, ami nincs, azonosként érzékeljük. Nem egy kifinomult elméleti redukcióról beszélünk, hanem a tudatról, amely túlhaladt a kezdeti meghatározottságain, a faj meghatározottságain. A második harmad fojtogató állapota a harmadik harmadban végre kiútra lel, amennyiben ezeknek a lépéseknek a tökéletesítésén dolgozva elérkezünk a végső univerzális struktúrák megtapasztalásához. Egy új valóság jelenik meg. A lépések összefoglalása Ez egy módszer az összes lépés összefoglalására. Az oda és vissza folyamata lehetővé teszi a lépéssorozat destrukturálását, az egyes lépések függetlenítését az őket megelőzőektől, illetve az utánuk következőktől. Ez a feltételektől történő megszabadulás igen érdekes, és jó gyakorlat lehet a Diszciplínába való belépéshez. Ezekkel az oda és vissza irányú lépésekkel és bizonyos elgondolásokkal teljesíthetjük a világról való kérdezéshez szükséges minimális feltételeket. Ez egy nagyon jó felkészülés e munkák megkezdéséhez. Az 1. lépéstől a 12-ig. Oda-vissza nézet. Oda: 1. A külső tárgyak figyelése a különböző érzékszervekkel (ábránd) 2. A tárgy elhagyása, és az érzékelés-észlelés bizonyítéka (azonosulás) 3. Az észlelés és a tudat elrendezésének szétválasztása, a megjelenítésekre támaszkodva vagy sem (különböző elrendezések különböző illúziókat okoznak) 4. Folyamatos rögzítések és frissítések felfedezése a memóriában, melyek lehetővé teszik a tárgyak felismerését (megértés) 5. Mind a tudat, mind a memória intencionalitásának irányultságként történő megtapasztalása (szellemi forma) 6. Az irányultságon keresztül az aktus tárgyakkal strukturálódik (meghatározottságok) 7. Ez a leláncoltság állandó (a tudat meghatározottsága) 8. Ez a leláncoltság közös a tudatban és a világban, a tárgyakkal strukturált aktusokban, a tárgyakban önmaguk között (tudat-világ, interszubjektivitás) 9. Az aktus-tárgy és a tudat-világ, az mozgás-forma (strukturális környezet) 10. Ami nem aktus-tárgy, az teljes mértékben az aktus-tárgyra vonatkozó. 11. Az aktus-tárgy és a kiegészítője ugyanaz a struktúra. 12. Ez a közös struktúra mindenre érvényes. Közös mindenben, kicsiben és nagyban. A 12-től az 1. lépésig tartó szekvencia. Oda-vissza nézet. Ezek közelítések, oda-vissza gyakorlatok. Az 1. lépéstől a 12-ig tartó sorozatot amely felkészíti a meditálót - el lehet kezdeni a 12-től, haladva a 11-ik, a 10-ig, és így tovább. Kapcsolatok tűnnek fel a 9. lépéshez érkezve, a tudat és a világ különböző, de ugyanabból a környezetből származnak. A tudat folyamatosan működik a tárgyak irányába. Az idők egy pillanatban keresztezik egymást, a jövő az, ami meghatározza a múltat. Ebben a kereszteződésben van a pillanat, és innen tudok menni a jövő felé. Előre el tudok képzelni dolgokat és emlékezni arra, ami történt. A még nem létező működése a terv. Az, aminek ki kell egészülnie, a tudat azon aktusai, amelyek még nincsenek, a jövő. A tudat ezen kívül képes strukturálni, a világból érkező adatok beérkeznek a területére és strukturálja őket. A világ nem csak úgy keletkezik, azért keletkezik, hogy legyen egy tudat, ami elrendezi.

8 Vissza: 12. A teljes struktúra. 11. Megjelennek a területei annak, ami van és ami nincs. 10. Az, ami nincs, ürességként vagy annak a kiegészítéseként jelenik meg, ami van. 9. Az, ami van, úgy jelenik meg mint mozgás-forma, tudat-világ. 8. A világot a tudat folyamatosan észleli. Kapcsolatban vannak egymással. 7. Ezt a kapcsolódást a leláncoltság állandósága teszi lehetővé. 6. Az aktus-tárgy kapcsolat és állandó és feloldhatatlan lánc. 5. A tudat irányultsága a tárgyak felé egy folyamatos tevékenység. 4. A tudatnak három ideje van: múlt, jelen és jövő. Ez a memóriának köszönhető. E nélkül csak jelen lenne emlék és jövő nélkül. 3. A tudat maga is egy struktúra, de emellett képes strukturálni, képes elrendezni a bejövő adatokat. 2. Az adatok először az érzékszervekbe érkeznek, és ezek a tudatba észlelésként továbbítják őket. 1. A tudaton, a tudat struktúráján, a tudat memóriáján, az észlelésen-érzékelésen kívül van a külvilág, tele figyelemre méltó tárgyakkal és jelenségekkel. Közelítő munkák Lehet a lépésekhez közelítő gyakorlatokat végezni, de ezeket nem szabad összetéveszteni magukkal a lépésekkel. Az 1. lépéshez: különböző érzékszervekkel figyelni egy külső tárgyra. A 2. lépéshez: mindegyik érzékszerv vagy ezek közös észlelési tevékenységének megfigyelése (nagyobb figyelem az érzékszerveken, mint a tárgyakon). A 3. lépéshez: a strukturáló tudat és az észlelés közötti különbség megfigyelése (a külső tárgy elhagyása), például egy hanggal, megfigyelve, hogyan szervezi ezt a tudat. A 4. lépéshez: memóriával kapcsolatos gyakorlatok. Tárgyak felkutatása, általában az emlékek felidézése (első olvasott könyv, első családi emlék stb.). Itt figyelembe kell venni, hogy a memória lehet friss, középtávú vagy régi. Az 5. lépéshez: figyelni egy tárgyat, amit valaki hirtelen kiránt az észlelési térből. Megfigyelni, hogyan marad kifeszítve a megfigyelő (feszültséggel a tárgy irányába). Akár konkrétak, akár absztraktak a tárgyak, a lényeg, hogy lássuk az irányultságot a jövőben, a múltban vagy a jelenben történő keresésre. A 6. lépéshez: a tudat kiürítése, az észlelhető és megjeleníthető tárgyak eltüntetése. Ez bizonyítja ennek a lehetetlenségét, és így megtapasztalható az aktus-tárgy és következő aktusok állandó láncolatát. A 6. és a 7. lépés megtapasztalása. A 8. lépéshez a láncolat példáit látni a világban és a tudatban, és így tanulmányozni a tudat-világ kapcsolatot. Meg lehet figyelni, hogyan láncolódnak össze a különböző tárgyak egy szobában: fal a fallal, az ajtóval, a zárral stb., azaz a tárgyak egymásutániságát. Miközben ezt figyeljük, fenntartjuk az aktusok és a tárgyak és újabb aktusok társjelenlétét. A 9. lépéshez: mindkét tevékenység (külső és belső) tevékenység megfigyelése, nem párhuzamosan, hanem egy egészként (a mozgás-forma és a tudat-világ struktúra megtapasztalása). A 10. lépéshez: a dinamikus üresség megalkotása, nemcsak a tárgyak, hanem az aktusok hiányának is a létrehozása. A látottak, hallottak figyelmen kívül hagyása. Mondhatni, az észlelés figyelmen kívül hagyása. Ebben az erőfeszítésben megtapasztaljuk azt-ami-nem-a-semmi, a mozgás-forma kiegészítését. A 11. lépéshez: a 9. és a 10. lépés ismétlése. Így megjelenik a tudat-világ (ezekkel a külső és belső támaszokkal) mintha az ürességben lebegne (a 11. lépéshez egy egyszerűbb gyakorlatot is lehet csinálni: látni egy külső tárgyra irányított aktust és közben elkerülni az egyéb tárgyakra irányuló aktusokat). A 12. lépéshez: az előzőek teljes egészében történő érzékelése, amely fokozatosan ki lehet terjeszteni illetve le lehet csökkenteni. Ennek a teljes struktúrának (a mozgás-forma és a kiegészítése) a kiterjesztésére irányuló erőfeszítés magával vonja a tudat kiterjesztését vagy koncentrációját.

Az oktatás stratégiái

Az oktatás stratégiái Az oktatás stratégiái Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Falus Iván (2003): Az oktatás stratégiái és módszerei. In: Falus Iván (szerk.): Didaktika. Elméleti alapok a tanítás tanulásához.

Részletesebben

Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK

Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK 2 HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK AZ EMLÉKEID HATÁROZNAK MEG Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek korlátozóak, mint például «nem érdemlem meg», «nem vagyok elég művelt» vagy «szegénynek születtem,

Részletesebben

A nyelv valóságfelidéző szerepe az elvonatkoztatásra képes gondolkodáson

A nyelv valóságfelidéző szerepe az elvonatkoztatásra képes gondolkodáson A nyelv és gondolkodás viszonya A nyelv fogalma: a legegyetemesebb jelrendszer. Egy nagyobb közösség, általában egy nemzet tulajdona. A külső és a belső valóságot minden más jelrendszernél pontosabban

Részletesebben

Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS. A szeretet mindenkié

Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS. A szeretet mindenkié Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS A szeretet mindenkié Előszó Szavakkal lefesteni a láthatatlant, megformálni az érinthetetlent A szó fogyatékos eszköz. Ahogy az öt emberi érzékszerv is. Kétséges, hogy

Részletesebben

Fenomenológiai perspektíva

Fenomenológiai perspektíva Fenomenológiai perspektíva Fenomenológiai perspektíva Jellemzői, kiindulópontjai: A világból felvett összes információt némiképpen megszemélyesítve értelmezzük A hangsúly az egyén szubjektív tapasztalatán,

Részletesebben

Az orvosi pszichológia alapjai III. Tanulás és emlékezés

Az orvosi pszichológia alapjai III. Tanulás és emlékezés Az orvosi pszichológia alapjai III. Tanulás és emlékezés A MAGATARTÁSTUDOMÁNYOK ALAPJAI Tisljár Roland, Ph.D. tisljar.roland@sph.unideb.hu Tanulás Viszonylag állandó, a tapasztalatok következtében kialakuló

Részletesebben

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés Tartalom A tartalom és forma jelentése és kettőssége. A forma jelentősége, különösen az ember biológiai és társadalmi formáját illetően. Megjegyzés Ez egy igen elvont téma. A forma egy különleges fogalom

Részletesebben

S atisztika 2. előadás

S atisztika 2. előadás Statisztika 2. előadás 4. lépés Terepmunka vagy adatgyűjtés Kutatási módszerek osztályozása Kutatási módszer Feltáró kutatás Következtető kutatás Leíró kutatás Ok-okozati kutatás Keresztmetszeti kutatás

Részletesebben

Dr. Péczely László Zoltán. A Grastyán örökség: A játék neurobiológiája

Dr. Péczely László Zoltán. A Grastyán örökség: A játék neurobiológiája Dr. Péczely László Zoltán A Grastyán örökség: A játék neurobiológiája A motiváció A motiváció az idegrendszer aspeficikus aktiváltsági állapota, melyet a külső szenzoros információk, és a szervezet belső

Részletesebben

Patandzsali Jóga szútrái

Patandzsali Jóga szútrái Patandzsali Jóga szútrái A tudat változásai Atma Center, 2009. 09. 11. Gauranga Das atmacenter.hu Bevezető mantra Harih Óm Szaha návavatu Szaha nau bhunaktu Szaha vírjan karavávahaih Tédzsaszvinávadhítamasztu

Részletesebben

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő Prievara Tibor Nádori Gergely A 21. századi szülő Előszó Ez a könyvecske azért született, hogy segítsen a szülőknek egy kicsit eligazodni az internet, a számítógépek (összefoglaló nevén az IKT, az infokommunikációs

Részletesebben

szolgáltatás ismertető www.primerate.hu

szolgáltatás ismertető www.primerate.hu Szemkamera kutatás szolgáltatás ismertető Mi is az a szemkamera? A szemkamera egy vizuális eszköz, amely képes rögzíteni az emberi szem mozgását, miközben az hirdetéseket, prospektusokat, DM levelet, reklámújságot,

Részletesebben

Fontos tudnivalók a Pszichológia pótvizsgához 10. évfolyamos tanulók számára

Fontos tudnivalók a Pszichológia pótvizsgához 10. évfolyamos tanulók számára Fontos tudnivalók a Pszichológia pótvizsgához 10. évfolyamos tanulók számára A pótvizsgán írásban kell számot adni a tudásodról. A feladatlap kitöltésére 45 perced lesz. Az írásbeli feladatlapon a következő

Részletesebben

Anyssa. Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek

Anyssa. Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek Anyssa Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek Szeretettel köszöntöm! Távolsági hívás, avagy üzen a lélek: könyvemnek miért ezt a címet adtam? Földi és misztikus értelemben is, jól értelmezhető. Pont ezért,

Részletesebben

Magyar Képzőművészeti Egyetem Doktori Iskola EMLÉKEZÉS-PRÓBA

Magyar Képzőművészeti Egyetem Doktori Iskola EMLÉKEZÉS-PRÓBA Magyar Képzőművészeti Egyetem Doktori Iskola EMLÉKEZÉS-PRÓBA Művészi kísérletek az emlékek felé vezető utak akadálymentesítésére DLA értekezés tézisei Bánföldi Zoltán Témavezető: Tölg Molnár Zoltán festőművész,

Részletesebben

Fizika óra. Érdekes-e a fizika? Vagy mégsem? A fizikusok számára ez nem kérdés, ők biztosan nem unatkoznak.

Fizika óra. Érdekes-e a fizika? Vagy mégsem? A fizikusok számára ez nem kérdés, ők biztosan nem unatkoznak. Fizika óra Érdekes-e a fizika? A fizikusok számára ez nem kérdés, ők biztosan nem unatkoznak. A fizika, mint tantárgy lehet ugyan sokak számára unalmas, de a fizikusok világa a nagyközönség számára is

Részletesebben

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója.

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója. Takáts Péter: A TEREMTŐ EMBER Amikor kinézünk az ablakon egy természetes világot látunk, egy olyan világot, amit Isten teremtett. Ez a világ az ásványok, a növények és az állatok világa, ahol a természet

Részletesebben

1. Lecke: Bevezetés és a folyamat. elindítása

1. Lecke: Bevezetés és a folyamat. elindítása 1. Lecke: Bevezetés és a folyamat elindítása 1. Lecke: Bevezetés és a folyamat elindítása Gratulálok a döntésedhez! Kalló Melinda vagyok és üdvözöllek az első leckén! Ez egy kicsit rendhagyó tanítás lesz,

Részletesebben

OPTIKAI CSALÓDÁSOK. Vajon valóban eltolódik a vékony egyenes? A kávéházi fal. Úgy látjuk, mintha a vízszintesek elgörbülnének

OPTIKAI CSALÓDÁSOK. Vajon valóban eltolódik a vékony egyenes? A kávéházi fal. Úgy látjuk, mintha a vízszintesek elgörbülnének OPTIKAI CSALÓDÁSOK Mint azt tudjuk a látás mechanizmusában a szem által felvett információt az agy alakítja át. Azt hogy valójában mit is látunk, nagy szerepe van a tapasztalatoknak, az emlékeknek.az agy

Részletesebben

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén, az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az

Részletesebben

GRASSROOTS A GYERMEKEK KOROSZTÁLYOS JELLEMZŐI. 5-7 éves korban

GRASSROOTS A GYERMEKEK KOROSZTÁLYOS JELLEMZŐI. 5-7 éves korban GRASSROOTS A GYERMEKEK KOROSZTÁLYOS JELLEMZŐI 5-7 éves korban ÁLTALÁNOS ÉSZREVÉTELEK: A gyermekek fejlődésük során különböző szinteken mennek át. Különböző szükségletek, attitűdök és növekedési periódusok.

Részletesebben

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

CDC 2000 Vezérlő 2.Működési módok Asian Plastic

CDC 2000 Vezérlő 2.Működési módok Asian Plastic 2.1 Rendszer teszt Menü 00 Bekapcsoláskor a 00 számú menü jelenik meg a képernyőn 3 mp időtartamig, amíg az elektromos rendszer teszteli önmagát. A menüben megjelenő információk gép specifikusak, változtatni

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT ÓBUDAI EGYETEM. Neumann János Informatikai kar Alba Regia Egyetemi Központ

SZAKDOLGOZAT ÓBUDAI EGYETEM. Neumann János Informatikai kar Alba Regia Egyetemi Központ ÓBUDAI EGYETEM Neumann János Informatikai kar Alba Regia Egyetemi Központ SZAKDOLGOZAT OE-NIK Hallgató neve: Berencsi Gergő Zsolt 2010. Törzskönyvi száma: T 000123/FI38878/S-N Tartalomjegyzék Tartalmi

Részletesebben

A netgeneráció kihívásai Bedő Ferenc

A netgeneráció kihívásai Bedő Ferenc A netgeneráció kihívásai Bedő Ferenc www.zalai-iskola.hu www.edidakt.hu Előzmények Figyelemfelhívás pozitív optimizmus Don Tapscott Mark Prensky Helyzetértékelés negatív realitás Netgeneráció 2010. kutatás

Részletesebben

Megjegyzések Silo Üzenetéhez

Megjegyzések Silo Üzenetéhez Megjegyzések Silo Üzenetéhez Ezek a megjegyzések nem fedik le Silo Üzenetének összes témáját, csak azokat, melyeknél ez szükségesnek tűnt az írás jobb megértéséhez. Silo Üzenetét annak tartalmi sorrendjét

Részletesebben

Mohamed Aida* 58% 27% 42% EGYÉNI STRESSZLELTÁRA. (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT SZOKÁSOK /JELLEMZŐK

Mohamed Aida* 58% 27% 42% EGYÉNI STRESSZLELTÁRA. (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT SZOKÁSOK /JELLEMZŐK Mohamed Aida* EGYÉNI STRESSZLELTÁRA (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK 100-66% 65-36% 35-0% 27% EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT 0-35% 36-65% 66-100% 42% SZOKÁSOK /JELLEMZŐK 0-35% 36-65% 66-100% 58% Cégnév:

Részletesebben

REKLÁMPSZICHOLÓGIA 7. A MOTIVÁCIÓ

REKLÁMPSZICHOLÓGIA 7. A MOTIVÁCIÓ REKLÁMPSZICHOLÓGIA 7. A MOTIVÁCIÓ Vance Packard: The Hidden Persuaders (1970) Az üzletember a reklámot hajszolva furcsa vadonba tévedt; a lélek tudatalatti rétegébe Motiváció-kutatás Ernest Dichter: 1962

Részletesebben

VÁLLALATGAZDASÁGTAN II. Döntési Alapfogalmak

VÁLLALATGAZDASÁGTAN II. Döntési Alapfogalmak Vállalkozási VÁLLALATGAZDASÁGTAN II. Tantárgyfelelős: Prof. Dr. Illés B. Csaba Előadó: Dr. Gyenge Balázs Az ökonómiai döntés fogalma Vállalat Környezet Döntések sorozata Jövő jövőre vonatkozik törekszik

Részletesebben

Fenomenológiai perspektíva 2. Személyes konstrukciók

Fenomenológiai perspektíva 2. Személyes konstrukciók Fenomenológiai perspektíva 2. Személyes konstrukciók Személyes konstrukciók Kiindulópont: A fizikai valóság, önmagunk és az események megtapasztalása személyenként jelentősen változik személyes képet alakítunk

Részletesebben

ELITE YOUTH. fejlesztése az utánpótlás futballban. Készítette: Szalai László MLSZ Edzőképző Központ Igazgató

ELITE YOUTH. fejlesztése az utánpótlás futballban. Készítette: Szalai László MLSZ Edzőképző Központ Igazgató fejlesztése az utánpótlás futballban Készítette: Szalai László MLSZ Edzőképző Központ Igazgató az utánpótlás futballban a személyiségtulajdonságok, gondolati- és gyakorlati-cselekvéses képességek sajátos

Részletesebben

A betegséggel kapcsolatos nézetek, reprezentációk

A betegséggel kapcsolatos nézetek, reprezentációk A betegséggel kapcsolatos nézetek, reprezentációk Összeállította: dr. Pék Győző Forrás: Csabai-Molnár: Egészség, betegség, gyógyítás Medicina Laikus teóriák az egészségről és annak elvesztéséről A stressz,

Részletesebben

Az óvodás korúak közlekedésre nevelés módszertana. Gulyás Anikó közlekedéspedagógia Budapest, 2014.02.28.

Az óvodás korúak közlekedésre nevelés módszertana. Gulyás Anikó közlekedéspedagógia Budapest, 2014.02.28. Az óvodás korúak közlekedésre nevelés módszertana Gulyás Anikó közlekedéspedagógia Budapest, 2014.02.28. Projekt kidolgozásának ütemterve Helyzetelemzés végzése a programban résztvevő óvodáról. Ismeretszerzés

Részletesebben

ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Apáczai Kiadó

ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Apáczai Kiadó ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Apáczai Kiadó Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak

Részletesebben

Oktatók, stratégiák, motiváció tanulás

Oktatók, stratégiák, motiváció tanulás Oktatók, stratégiák, motiváció tanulás 1 A felnőttképző oktatóval szemben támasztott követelmények 1.Tanácsadó szerep szakmai felkészültség oktatási módszerek ismerete és alkalmazása a tudás átadásának

Részletesebben

COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ

COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban Ország: Vállalat: SPANYOLORSZÁG FONDO FORMACIÓN EUSKADI Képesítés: Az innováció fejlesztői és elősegítői a fémipari KKV-k munkacsoportjaiban EQF szint:

Részletesebben

A vállalati minőségi rendszer kiépítésének lehetőségei

A vállalati minőségi rendszer kiépítésének lehetőségei 6. A vállalati minőségi rendszer kiépítésének lehetőségei 6.1 A választás és az első lépés A vállalat több minőségi filozófia és minőségbiztosítási rendszer közül választhat, tetszése szerint dönthet.

Részletesebben

A kutya kiképzése. Az alkalmazott etológia kérdései. I. rész

A kutya kiképzése. Az alkalmazott etológia kérdései. I. rész A kutya kiképzése Az alkalmazott etológia kérdései I. rész Tény: Az ember kb. i. e. 12000 évvel ezelőtt háziasította a kutyákat, az állatok közül vélhetőleg elsőként. - Mi hát az etológia? A tudomány szempontjából

Részletesebben

Az alábbi CD-k megvásárolhatóak a jógaközpontunkban az órák előtt vagy után.

Az alábbi CD-k megvásárolhatóak a jógaközpontunkban az órák előtt vagy után. Az alábbi CD-k megvásárolhatóak a jógaközpontunkban az órák előtt vagy után. Jóga Nidra 1. Streszoldó relaxáció CD Időtartam: 43 perc A mélylazítás hatásos jógatechnikája során a gyakorló elsajátíthatja

Részletesebben

Experience hotel service. Az élményturizmus lényegében ezt jelenti legyen élményekkel teli a pihenésed!

Experience hotel service. Az élményturizmus lényegében ezt jelenti legyen élményekkel teli a pihenésed! 1 Az élményturizmus lényegében ezt jelenti legyen élményekkel teli a pihenésed! Mi az az élményturizmus? Nyaralni, túrázni, utazni mindenki másképp szokott. Van, aki spontán indul el, van, aki alaposan

Részletesebben

Óravázlat Matematika. 1. osztály

Óravázlat Matematika. 1. osztály Óravázlat Matematika 1. osztály Készítette: Dr. Jandóné Bapka Katalin Az óra anyaga: Számok kapcsolatai, számpárok válogatása kapcsolataik szerint Osztály: 1. osztály Készség-és képességfejlesztés: - Megfigyelőképesség

Részletesebben

A drámai tér, a cselekmény tere nem azonos a látható térrel A filmkép csak egy részletét mutatja meg annak a világnak, ahol a cselekmény játszódik A

A drámai tér, a cselekmény tere nem azonos a látható térrel A filmkép csak egy részletét mutatja meg annak a világnak, ahol a cselekmény játszódik A A drámai tér, a cselekmény tere nem azonos a látható térrel A filmkép csak egy részletét mutatja meg annak a világnak, ahol a cselekmény játszódik A képen kívüli tér is szerepet játszik a rendezésben és

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

Navigáci. stervezés. Algoritmusok és alkalmazásaik. Osváth Róbert Sorbán Sámuel

Navigáci. stervezés. Algoritmusok és alkalmazásaik. Osváth Róbert Sorbán Sámuel Navigáci ció és s mozgástervez stervezés Algoritmusok és alkalmazásaik Osváth Róbert Sorbán Sámuel Feladat Adottak: pálya (C), játékos, játékos ismerethalmaza, kezdőpont, célpont. Pálya szerkezete: akadályokkal

Részletesebben

Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet

Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet Tartalom Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet 1. fejezet: Egy új szemlélet Minden vágyad meghallgatásra talál, és

Részletesebben

Csatlakozási állapot megjelenítése

Csatlakozási állapot megjelenítése Csatlakozási állapot megjelenítése Ellenőrizheti a vevő és a jármű között a csatlakozás állapotát. Ezek a kapcsolatok felelősek az olyan információkért, mint a GPS információ és a parkolási jelzések. 1

Részletesebben

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás)

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Saját vállalkozás Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Piaci részesedés Haszonkulcs Marketing folyamatok Marketing szervezet Értékesítési/marketing kontrol adatok

Részletesebben

Új szemlélet az egészségügyi ellátásban? Dr. Gábor Katalin

Új szemlélet az egészségügyi ellátásban? Dr. Gábor Katalin Új szemlélet az egészségügyi ellátásban? Dr. Gábor Katalin Florence Nightingale 1860 Bárki, aki felelős pozícióba kerül, tartsa észben a következőt: nem az a legfontosabb kérdés, hogy én magam hogyan tehetem

Részletesebben

Patandzsali Jóga szútrái

Patandzsali Jóga szútrái Patandzsali Jóga szútrái Mi a jóga? Atma Center, 2009. 08. 21. Gauranga Das atmacenter.hu Bevezető mantra Harih Óm Szaha návavatu Szaha nau bhunaktu Szaha vírjan karavávahaih Tédzsaszvinávadhítamasztu

Részletesebben

Tanterv az erkölcstan 1-4.

Tanterv az erkölcstan 1-4. Tanterv az erkölcstan 1-4. Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak a fejlesztése,

Részletesebben

RÉV Alapítvány. Interjú, mint a munkaerő-kiválasztás Legfontosabb eleme

RÉV Alapítvány. Interjú, mint a munkaerő-kiválasztás Legfontosabb eleme RÉV Alapítvány Interjú, mint a munkaerő-kiválasztás Legfontosabb eleme Készítette: Kabainé Ujj Gyöngyi andragógus Interjú típusai Strukturált interjú az előre megfogalmazott, célzott kérdések minimális

Részletesebben

Vezetői önértékelő kérdőív

Vezetői önértékelő kérdőív Vezetői önértékelő kérdőív Kérdőív megnevezése Jele, kódja Vezetői önértékelő kérdőív 10_Ovodavez_Ön_Ért sorsz Megnevezés Adat 1. Óvodavezető neve 2. Oktatási azonosítója 4. Értékelés időpontja: Kérjük,

Részletesebben

Továbbiak a gyermekek javaslatai szerint:

Továbbiak a gyermekek javaslatai szerint: 72 órás (egész éves) viselkedésjavító foglalkozás óravázlata Javasolt csoportlétszám 6 fő A foglalkozások kötött vagy kötetlen voltát mindig a foglalkozásvezető határozza meg. 1 1-2. óra Bemutatkozás,

Részletesebben

Beszéd a Magyar Atlanti Tanács 20 éves évfordulóján

Beszéd a Magyar Atlanti Tanács 20 éves évfordulóján Beszéd a Magyar Atlanti Tanács 20 éves évfordulóján Stefánia, 2012. október 5. Tisztelt Nagykövet Asszony! Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Tanácskozás! Ünnepelni és emlékezni jöttünk ma össze. Ünnepelni a

Részletesebben

TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-0231

TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-0231 TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-0231 Munkavállalók képzésének megvalósítása a Raben Trans European Hungary Kft.-nél Napjainkra az emberi erőforrás-fejlesztés, különösen a felnőttek oktatása és képzése egyre nagyobb

Részletesebben

1. Magyarországi INCA-CE továbbképzés

1. Magyarországi INCA-CE továbbképzés 1. Magyarországi INCA rendszer kimenetei. A meteorológiai paraméterek gyakorlati felhasználása, sa, értelmezése Simon André Országos Meteorológiai Szolgálat lat Siófok, 2011. szeptember 26. INCA kimenetek

Részletesebben

Információ megjelenítés Alapok

Információ megjelenítés Alapok Információ megjelenítés Alapok Szavak és képek Duális kódolás elmélete (Paivio) Szerkezetek Vizuális Vizuális Rendszer Képi információ Imagens Nem-verbális válasz Szóbeli Halló Rendszer Információ beszédből

Részletesebben

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal 24 SÁNDOR Jenő 3 + 1 SZEMPONT A COACH-KÉPZÉS KIVÁLASZTÁSÁHOZ Először is lépjünk egyet hátra: mi a coaching? E gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal foglalkozna, világos

Részletesebben

Az értelmi nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2015

Az értelmi nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2015 Az értelmi nevelés Dr. Nyéki Lajos 2015 Bevezetés Az értelmi nevelés a művelődési anyagok elsajátítására, illetve azok rendszeres feldolgozásával az intellektuális képességek fejlesztésére irányul, és

Részletesebben

Azazel szívcsakra meditációja

Azazel szívcsakra meditációja Azazel szívcsakra meditációja Azazel szívcsakra meditációja azon az elven működik, hogy a főcsakrákat a szívcsakrával összekapcsolja, amely lehetővé teszi az energia áramlást az energiavezetékeken az egész

Részletesebben

AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE

AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE A projekt célja Tanulásra és alkotásra ösztönző tanításitanulási környezet kialakítása A tanítás és tanulás hatékonyságát elősegítő módszertani újdonságok beépítése

Részletesebben

Digitális mérőműszerek. Kaltenecker Zsolt Hiradástechnikai Villamosmérnök Szinusz Hullám Bt.

Digitális mérőműszerek. Kaltenecker Zsolt Hiradástechnikai Villamosmérnök Szinusz Hullám Bt. Digitális mérőműszerek Digitális jelek mérése Kaltenecker Zsolt Hiradástechnikai Villamosmérnök Szinusz Hullám Bt. MIRŐL LESZ SZÓ? Mit mérjünk? Hogyan jelentkezik a minőségromlás digitális jel esetében?

Részletesebben

Digitális mérőműszerek

Digitális mérőműszerek KTE Szakmai nap, Tihany Digitális mérőműszerek Digitális jelek mérése Kaltenecker Zsolt KT-Electronic MIRŐL LESZ SZÓ? Mit mérjünk? Hogyan jelentkezik a minőségromlás digitális TV jel esetében? Milyen paraméterekkel

Részletesebben

OKTATÁSI ALAPISMERETEK

OKTATÁSI ALAPISMERETEK 0611 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. máj us 18. OKTATÁSI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Módszertani útmutató a vizsgázók írásbeli teljesítményének

Részletesebben

1. kép. A Stílus beállítása; új színskála megadása.

1. kép. A Stílus beállítása; új színskála megadása. QGIS Gyakorló Verzió: 1.7. Wroclaw Cím: A Print composer használata és a címkézés. Minta fájl letöltése innen: http://www.box.net/shared/87p9n0csad Egyre több publikációban szerepelnek digitális térképek,

Részletesebben

Érzelmeink fogságában Dr. József István okl. szakpszichológus egyetemi docens Érzelmi intelligencia Emotional Intelligence Az érzelmi intelligencia az érzelmekkel való bánás képessége, az a képesség, amivel

Részletesebben

Mi van a Lajtner Machine hátterében?

Mi van a Lajtner Machine hátterében? 1 Mi van a Lajtner Machine hátterében? Ma egyeduralkodó álláspont, hogy a gondolat nem más, mint az agy elektromos (elektromágneses) jele. Ezek az elektromágneses jelek képesek elhagyni az agyat, kilépnek

Részletesebben

Patandzsali Jóga- szútrái

Patandzsali Jóga- szútrái Patandzsali Jóga- szútrái A szamápatti Atma Center, 2010. 01.08. Gauranga Das atmacenter.hu Bevezető mantra Harih Óm Szaha návavatu Szaha nau bhunaktu Szaha vírjan karavávahaih Tédzsaszvinávadhítam asztu

Részletesebben

ELEMI BÁZISTRANSZFORMÁCIÓ LÉPÉSEI 1.EGYSZERŰSÍTETT VÁLTOZAT. 1.a) Paramétert nem tartalmazó eset

ELEMI BÁZISTRANSZFORMÁCIÓ LÉPÉSEI 1.EGYSZERŰSÍTETT VÁLTOZAT. 1.a) Paramétert nem tartalmazó eset ELEMI BÁZISTRANSZFORMÁCIÓ LÉPÉSEI 1.EGYSZERŰSÍTETT VÁLTOZAT 1.a) Paramétert nem tartalmazó eset A bázistranszformáció egyszerűsített változatában a bázison kívül elhelyezkedő vektorokból amennyit csak

Részletesebben

Fejlődéselméletek. Sigmund Freud pszichoszexuális Erik Erikson pszichoszociális Jean Piaget kognitív Lawrence Kohlberg erkölcsi

Fejlődéselméletek. Sigmund Freud pszichoszexuális Erik Erikson pszichoszociális Jean Piaget kognitív Lawrence Kohlberg erkölcsi Fejlődéselméletek Sigmund Freud pszichoszexuális Erik Erikson pszichoszociális Jean Piaget kognitív Lawrence Kohlberg erkölcsi Suplicz Sándor BMF TMPK 1 S.Freud: A pszichoszexuális fejlődés A nemhez igazodás

Részletesebben

Kulcsok a megértéshez

Kulcsok a megértéshez Kulcsok a megértéshez Egyre nagyobb az érdeklődés a spirituális ismeretek, a misztikus kapcsolatok, és a nem tudományos gyógyítás iránt. Ez a tény jelzi, hogy valami történik, s ezt sok ember érzi. Valami

Részletesebben

1.3 AZ ÉSZLELÉS (PERCEPCIÓ)

1.3 AZ ÉSZLELÉS (PERCEPCIÓ) 1.3 AZ ÉSZLELÉS (PERCEPCIÓ) 17 illetve előzetes elvárásunk, szükségleteink és addigi tapasztalataink. Ha nehezen felismerhető, kétértelmű ingerekkel találkozunk, akkor azokat rejtett elvárásainknak megfelelően

Részletesebben

A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010

A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010 A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010 INGER TUDATTALAN KÉSZTETÉS EMÓCIÓ PSZICHOANALITIKUS MODELL Beck, 1974. INGER EMÓCIÓ TANULÁSELMÉLETI

Részletesebben

Dokumentum létrehozása/módosítása a portálon:

Dokumentum létrehozása/módosítása a portálon: Dokumentum létrehozása/módosítása a portálon: 1. Belépés a szerkesztőfelületre A következő webcímre belépve - http://www.zalaegerszeg.hu/licoms/login - megjelenik a szerkesztőfelület beléptető ablaka,

Részletesebben

Tartalomjegyzék Bevezető Gyógyító erőim felfedezése Üdvözöllek a valóság rejtvényében! Minden szenvedés az önvaló megtagadásából ered

Tartalomjegyzék Bevezető Gyógyító erőim felfedezése Üdvözöllek a valóság rejtvényében! Minden szenvedés az önvaló megtagadásából ered Tartalomjegyzék Bevezető 11 Birtokolni vagy létezni? 11 Válj eggyé az elképzeléseiddel! 11 A gyakorlat mindent megmagyaráz 12 Gyakorlat: A párhuzamos éned 16 A tapasztalat fontosabb, mint az elméleti tudás

Részletesebben

A pénzről- és a közösségről

A pénzről- és a közösségről A pénzről- és a közösségről (Hetedik nyilvánosságra hozott csatornázás: Öreg és Margaréta. 2009 febr. 27.) Margaréta látja azt az épület-modellt, - Dobogókő központi helyén, amit korábban megálmodott.

Részletesebben

Idő és tér. Idő és tér. Tartalom. Megjegyzés

Idő és tér. Idő és tér. Tartalom. Megjegyzés Tartalom Az idő és tér fogalma és legfontosabb sajátosságaik. Megjegyzés Ez egy rövid, de meglehetősen elvont téma. Annyiból érdekes, hogy tér és idő a világunk legalapvetőbb jellemzői, és mindannyian

Részletesebben

A kézi hőkamera használata összeállította: Giliczéné László Kókai Mária lektorálta: Dr. Laczkó Gábor

A kézi hőkamera használata összeállította: Giliczéné László Kókai Mária lektorálta: Dr. Laczkó Gábor A kézi hőkamerával végzett megfigyelések és mérések célkitűzése: A diákok ismerjék meg a kézi hőkamera használatát, hasonlítsák össze a fényképezőgép képalkotásával. Legyenek képesek a kijelzőn látható

Részletesebben

Állatkerti foglalkozások. Óvodásoknak

Állatkerti foglalkozások. Óvodásoknak Állatkerti foglalkozások Óvodásoknak Az állatkert az élmények kertje Élménygyűjtő séták az állatkertben Vannak, akik már megtapasztalták, milyen izgalmas úgy érkezni egy állatkerti látogatásra, hogy ott

Részletesebben

A színtévesztés foglalkozásegészségügyi. kérdései. Dr.Ungváry Lilla. Repülési, Hajózási és Tengerészeti Egészségügyi Központ 2012.05.16.

A színtévesztés foglalkozásegészségügyi. kérdései. Dr.Ungváry Lilla. Repülési, Hajózási és Tengerészeti Egészségügyi Központ 2012.05.16. A színtévesztés foglalkozásegészségügyi kérdései Dr.Ungváry Lilla Repülési, Hajózási és Tengerészeti Egészségügyi Központ 2012.05.16. Problémák: Nincsen egyetlen, 100%-os diagnózist adó teszt A tesztek

Részletesebben

AZ ONLINE NYELVTANULÁS, AVAGY HOGYAN HASZNÁLJUK KI MAXIMÁLISAN AZ INTERNET ADTA LEHETŐSÉGEKET

AZ ONLINE NYELVTANULÁS, AVAGY HOGYAN HASZNÁLJUK KI MAXIMÁLISAN AZ INTERNET ADTA LEHETŐSÉGEKET AZ ONLINE NYELVTANULÁS, AVAGY HOGYAN HASZNÁLJUK KI MAXIMÁLISAN AZ INTERNET ADTA LEHETŐSÉGEKET Mi az az ONLINE nyelvtanulás? Az ONLINE nyelvtanulás nem más, mint amikor a tanárral (és esetleg a tanulótársakkal)

Részletesebben

SILO. Pszichológia I.

SILO. Pszichológia I. SILO Pszichológia I. A mű jegyzet az 1975 november közepén a Görögországban található Korfun Silo által tartott előadássorozatról. A jegyzetet az előadásokon résztvevők készítették. A szöveget a psziché

Részletesebben

PolyVision illesztőprogram Kibocsátási megjegyzések 2.2. változat

PolyVision illesztőprogram Kibocsátási megjegyzések 2.2. változat PolyVision illesztőprogram Kibocsátási megjegyzések 2.2. változat C. átdolgozás 2011. február 3. Áttekintés Ez a dokumentum a PolyVision illesztőprogram 2.2. változatára vonatkozó kibocsátási megjegyzéseket

Részletesebben

A változás szabadsága

A változás szabadsága Hollenda Zsolt A változás szabadsága Munkafüzet www.tudatossag.hu www.problema-megoldas.hu Tartalomjegyzék Miért vagyunk itt?... 3 Megéri változtatni?... 4 Sosem késő... 5 Sorsunk a saját kezünkben van...

Részletesebben

A hatékony és szakszerű kommunikáció a tanárok és diákok között többet jelent a pusztán egymással való beszélgetésnél.

A hatékony és szakszerű kommunikáció a tanárok és diákok között többet jelent a pusztán egymással való beszélgetésnél. Cím A tanár-diák kommunikáció alapjai Rövid leírás A hatékony és szakszerű kommunikáció a tanárok és diákok között többet jelent a pusztán egymással való beszélgetésnél. Amit magában foglal: állandóan

Részletesebben

Egyszerű tábla. Nagy Zsófia: A mi táblánk

Egyszerű tábla. Nagy Zsófia: A mi táblánk Nagy Zsófia: A mi táblánk 2011 decemberében, karácsonyi meglepetésként, egyik diákom családjának közbenjárása révén került osztálytermünkbe egy Mimio interaktív tábla. Persze nagy volt az öröm a gyerekek

Részletesebben

Új műveletek egy háromértékű logikában

Új műveletek egy háromértékű logikában A Magyar Tudomány Napja 2012. Új műveletek egy háromértékű logikában Dr. Szász Gábor és Dr. Gubán Miklós Tartalom A probléma előzményei A hagyományos műveletek Az új műveletek koncepciója Alkalmazási példák

Részletesebben

www.tantaki.hu Oldal 1

www.tantaki.hu Oldal 1 www.tantaki.hu Oldal 1 Egy TITOK az idegen nyelv tanulásával kapcsolatban Amire senki nem gondol Nagy Erika, 2014 Minden jog fenntartva! Jelen kiadványban közölt írások a szerzői jogról szóló 1999. évi

Részletesebben

Kettőscsillagok vizuális észlelése. Hannák Judit

Kettőscsillagok vizuális észlelése. Hannák Judit Kettőscsillagok vizuális észlelése Hannák Judit Miért észleljünk kettősöket? A kettőscsillagok szépek: Rengeteg féle szín, fényesség, szinte nincs is két egyforma. Többes rendszerek különösen érdekesek.

Részletesebben

A kultúra szerepe a fájdalomban

A kultúra szerepe a fájdalomban A fájdalom A fájdalom nem kizárólagosan testi jelenség, hanem a test, az elme és a kultúra együttműködéseként áll elő. A fizikai élmény elválaszthatatlan kognitív és érzelmi jelentőségétől. Az egészséges

Részletesebben

Közösségi kezdeményezéseket megalapozó szükségletfeltárás módszertana. Domokos Tamás, módszertani igazgató

Közösségi kezdeményezéseket megalapozó szükségletfeltárás módszertana. Domokos Tamás, módszertani igazgató Közösségi kezdeményezéseket megalapozó szükségletfeltárás módszertana Domokos Tamás, módszertani igazgató A helyzetfeltárás célja A közösségi kezdeményezéshez kapcsolódó kutatások célja elsősorban felderítés,

Részletesebben

A pedagógiai kutatás metodológiai alapjai. Dr. Nyéki Lajos 2015

A pedagógiai kutatás metodológiai alapjai. Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógiai kutatás metodológiai alapjai Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógiai kutatás jellemző sajátosságai A pedagógiai kutatás célja a személyiség fejlődése, fejlesztése során érvényesülő törvényszerűségek,

Részletesebben

Silo. A Pszichológiai jegyzetek című könyv bemutatása. 2006. augusztus 31. Rosario, Argentína Könyvvásár

Silo. A Pszichológiai jegyzetek című könyv bemutatása. 2006. augusztus 31. Rosario, Argentína Könyvvásár Silo A Pszichológiai jegyzetek című könyv bemutatása 2006. augusztus 31. Rosario, Argentína Könyvvásár Köszönettel tartozom az Ulrica Kiadónak a Pszichológiai jegyzetek című könyvem gondos kiadásáért.

Részletesebben

NEOSYS COACH KÉPZÉS 2015-16 TÁJÉKOZTATÓ

NEOSYS COACH KÉPZÉS 2015-16 TÁJÉKOZTATÓ NEOSYS COACH KÉPZÉS 2015-16 TÁJÉKOZTATÓ A DÖNTÉSKÖZPONTÚ COACHING KÉPZÉS FELÉPÍTÉSE A képzés 2015. szeptember 11.-én indul és 2016. április 8.-án zárul. A képzési folyamat elemei: 4x2 nap (72 óra), elsősorban

Részletesebben

Jelentés, jelek és jelrendszerek

Jelentés, jelek és jelrendszerek Tartalomjegyzék A jel...1 Jeltipológia a jelek fajtái...2 A jel formája és jelentése közötti kapcsolat...3 Indexek...4 Ikonok, ikonikus jelek...5 Az indexek és ikonok értelmezése...6 Szimbólumok...7 A

Részletesebben

ÖSSZJÁTÉK Család és Kapcsolati Műhely Alapítvány

ÖSSZJÁTÉK Család és Kapcsolati Műhely Alapítvány ÖSSZJÁTÉK Család és Kapcsolati Műhely Alapítvány ÖSSZJÁTÉK Család és Kapcsolati Műhely Alapítvány Mottó LÁTNI ÉS HALLANI azt, ami bennem van, és nem azt, aminek lennie kellene; ELMONDANI azt, ami érzek

Részletesebben

Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció

Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció. BEMUTATÁS Képességeinek legnagyobb részét az ember sohasem realizálja, s ezek mindaddig ki sem bontakozhatnak, amíg jobban meg nem értjük természetüket.

Részletesebben

A szóbeli vizsgán nem kap pontot lásd az első oszlopot! A szóbeli vizsgán nem kap pontot. A szóbeli vizsgán nem kap pontot lásd az első oszlopot!

A szóbeli vizsgán nem kap pontot lásd az első oszlopot! A szóbeli vizsgán nem kap pontot. A szóbeli vizsgán nem kap pontot lásd az első oszlopot! ICF-kompetenciák Az egyes szintekhez tartozó minimumkészségek leírása alapján. A szürke háttérben azok a kritériumok szerepelnek, amelyek meglétekor a jelölt nem felel meg a vizsgán. Kompetenciák ACC szint

Részletesebben

Láma Csöpel A REJTETT ARC. A Belső Ösvény pecsétjei. Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai. Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar

Láma Csöpel A REJTETT ARC. A Belső Ösvény pecsétjei. Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai. Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar Láma Csöpel A REJTETT ARC A Belső Ösvény pecsétjei Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar TARTALOM Előszó 7 A Belső Ösvény és a pecsétek 9 A rejtett arc

Részletesebben