Kedvenc Bibliai idézetem. Jn 14, 15, 26

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kedvenc Bibliai idézetem. Jn 14, 15, 26"

Átírás

1

2 Kedvenc Bibliai idézetem Jn 14, 15, 26 Ha szerettek, tartsátok meg parancsaimat, én meg majd kérem az Atyát, és más vigasztalót ad nektek: az Igazság Lelkét, aki örökké veletek marad. A világ nem kaphatja meg, mert nem látja és nem ismeri. De ti ismeritek, mert bennetek van és bennetek marad. S a Vigasztaló, a Szentlélek, akit majd a nevemben küld az Atya, megtanít benneteket mindenre és eszetekbe juttat mindent, amit mondtam nektek. A Lélek ajándékai: Akin az Úr lelke nyugszik, megkapja: a bölcsesség és az értelem lelkét; a tanács és az erősség lelkét; a tudás és az Úr félelmének lelkét, s az Úr félelmében telik öröme. (Iz 11, 2-3) A Lélek ajándéka még a tudomány és a jámborság is. A Lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény. (Gal. 5, 22-23) Ez a Szentlélek mindig is érdekelt! Bár voltam bérmálkozó, nem éreztem, hogy bármi történne velem ott és akkor. De életem folyamán fellelhető működése. Gondoltam, majd fogok valami szent dolgot csinálni bérmálás után... De életem folyamán egyre jobban rájöttem, ki/mi a Szent és mit szeretne velem. Kopogtat, de nem mindig hallom, sok minden megzavar abban, hogy meghalljam. Csendre van hozzá szükségem! És a bérmálkozás után jó pár évre, el kellett jutnom oda, hogy kérjem a Szentlelket - hogy jöjjön, áradjon szét bennem! Vegyen nálam lakást! Odaadom a szívem neki! Leginkább a dicséretben érzem. Amikor éneklünk, Neki, Róla, Érte. És az áldozatban. Persze nem a sajátomban, mert sokszor még mindig nehéz áldozatot hozni másokért. A szentmise áldozatban érzem. A Lélek indít ott lennem, készségesen jelen lennem. A Lélek indít ráébredésre, hogy erre van szükségem! A Lélek, akit olyan sokszor mellőzök, mert megfoghatatlan, lerajzolhatatlan és elképzelhetetlen. De látom a többiek szemében, jó tetteimben, a szeretetben, ami körülvesz. 2

3 A Katolikus Karizmatikus Megújulás eredete: Pünkösd és a Szentlélek folyamatos áradása az Egyházban Az Apostolok Cselekedetében olvashatjuk, hogy az apostolok betöltekeztek Szentlélekkel, Aki megerősítette őket, a Krisztust nem ismerő társadalomban. Általa imádkoztak, építették a közösségeket, evangelizáltak sokszor az életük árán is, támogatták egymást és a szegényeket, használták a karizmákat, amit a Lélek adott nekik az Egyház javára. Általa lettek igazán radikális Krisztus követők, általa merték vállalni annyian a vértanúságot az első századokban. A Szentlélek nagy erővel működött köztük. A IV. század első negyedétől könnyebbedet a helyzet, sőt érdemesebb lett kereszténynek lenni. Ezzel együtt a Szentlélek újabb és újabb inspirációkat adott. Így jöttek létre a szerzetesrendek, aztán különböző kongregációk, lelkiségi mozgalmak. Tőle kapták a bátorságot a misszionáriusok, hogy más földrészen evangelizáljanak, Tőle kapták az igazságért való odaadottságot, hogy akár meg is halljanak érte. A rendkívüli karizmák nem tűntek el, csak megritkultak 1. Boldog Elena Guerra nővér a XIX. Század végén 12 levelet írt a pápának, és arra kérte, hogy hívja össze az Egyházat újból a Cenákulumba, hogy kiáradjon a pünkösdi Lélek. A XIII. Leó pápa pedig fogékony lett a bíztatásra, és június 5-én kiadta a Provide Matris Charitate kezdetű levelét, melyben elrendelte a Pünkösd előtti kilenced imádkozását. XIII. Leó pápa azonban tovább folytatta a megkezdett utat, és egy nagyszabású munkát adott ki, összefoglalva az egyház tanítását a Szentlélekről a Divinum illud munus enciklikában 2. Műve folytatásaként első másodperceiben a Szentléleknek ajánlotta a XX. századot. Ha belegondolunk, szükség is volt erre, a XX. század két világháborúja, a szekularizáció, a hitetlenség világában az egyház állta a sarat, a II. Vatikáni Zsinattal pedig egy új korszak köszöntött az egyházra. Sajnos a katolikus egyházban nem nagy visszhangra talált eleinte, de a protestáns felekezeteknél megerősödött a Szentlélek utáni vágy, és megindult köztük a pünkösdista lelkiség. Közben a Szentlélek áradt feltartóztathatatlanul, és sok protestáns szívet gyújtott lángra. Közben a katolikus egyházban is nagy események történtek, XXIII. János alig 3 hónappal a megválasztása után jan. 25-én bejelentette az egyház egyetemes zsinatra való összehívását, amelyet október 11-én meg is kezdtek. Újítsd meg csodáidat napjainkba, új pünkösd gyanánt! imádkozta XXIII. János pápa 3. Isten meghallgatta ezt a kérést, és már maga a zsinat olyan új szellemben történt, amit a résztvevő püspökök nem is vártak. Az előkészített dokumentumokat nem csak aláírni kellett, hanem odahallgatva a Lélek indítására, tanítvánnyá lettek. A zsinati atyák szélesre tárták a kapukat a Szentlélek előtt, Ő pedig nagy változást, nagy megújulást indított el köztünk. Épp csak hazamentek a zsinati atyák az utolsó ülés után, dec. 8-án, és belekezdtek a zsinat szellemének átadásába, és rá egy bő évvel február 18-án megszületett a Katolikus Karizmatikus Megújulás. A lelkigyakorlatra készülő fiatalok Duqesne Egyetem diákjai voltak, valóban a Szentlélekkel szerettek volna megismerkedni, de nem számítottak arra, hogy a Szentlélek elemi erővel fog kiáradni rájuk. Már vége felé tartott a lelkigyakorlat, többek születésnapját szerették volna megünnepelni, ám egyre másra a kápolnába mentek, valami vagy Valaki odavonzotta őket. Ekkor nagyon sokan betöltekeztek Szentlélekkel. Saját stílusuknak megfelelően, van aki megkapta a nyelvek adományát, van aki érezte a Lélek erős jelenlétét, van aki tele lett örömmel Olyan erővel ragadta el őket, hogy hazatérve erről nem tudtak hallgatni, még ha sokakban ez megütközést is keltett. Elterjedt a híre az egyetemen, sőt egyetemek között is. Túllépett az egyetemeken, megjelent a plébániákon és a katolikus intézményekben. Pár év leforgása alatt elérte az összes földrészt. Akik megtapasztalták a Lélek erős munkáját, igényelték, hogy a többiekkel együtt imádkozzanak, dicsőítsék Istent. A világi katolikusok után papok, szerzetesek és püspökök is bekapcsolódtak (a legismertebb név Suenens bíborosé). Az Új pünkösd gyorsan átterjedt Európába és a többi földrészre. Egyre másra alakultak az imaközösségek, lelkigyakorlatok, nagyobb imaösszejövetelek, találkozók regionális, országos, majd nemzetközi szinten. Kongresszusok és megújult plébániák jelentek meg nyomában. Folyóiratok és könyvtárnyi könyv ír gyümölcseiről: a hitükben középszerűvé vált emberek szívében új lelkesedés fakadt, a 1 Kovács Gábor: A lángoló Isten Marana Tha old 2 Kovács Gábor: A lángoló Isten 147. oldal 3 Humanae Salutis apostoli konstitúció, az ima dec. 25-én este hangzott el

4 szekularizált világból nagyon sok frissen megtért érkelezett, sok megfáradt pap friss erőt kapott. Sok papi és szerzetesi hivatás született,. Világszerte leginkább az angol Catholic Charismatic Renewal kifejezést használják, és mi magyarok is így Katolikus Karizmatikus Megújulásnak hívjuk. Katolikus, mert a katolikus egyházon belül él és tevékenykedik, együttműködve a hierarchiával. Karizmatikus, mert a Szentlélekben való újjászületés emelkedik ki Megújulás, mert a célja egyszerűn a személyes és közösségi életünk megújulása Jézus radikális követése alapján. A Katolikus Karizmatikus Megújulás hasonló, azonban mégis különbözik a többi mozgalomtól, mert ennek nincs alapítója, pontosabban a Szentlélek az. Ezt egyetlen mozgalom, vagy lelkiség sem mondhatja el magáról. Ma már minden földrészen megtalálható, több mint 140 országban, továbbra is impu1zívan növekszik száma, ma mintegy 120 millióan tartoznak világszerte a Katolikus Karizmatikus Megújuláshoz 4. Ez több mint a katolikusok 10%-a. A Megújulás lelkiségének három kiemelkedő vonása: A Jézus Krisztusban való személyes hit, amely a tudatos döntésben, megtérésben és az Evangélium szerinti értékrend elfogadásában nyilvánul meg. A Szentlélek kiáradásáért való ima (Szentlélek-keresztség, személyes Pünkösd), amelyben megújul és hatékonnyá válik a keresztség és bérmálás kegyelme, a Jézusnak átadott élet. A Szentlélek adományainak (karizmák) kérése és elfogadása és használata Isten dicsőségére és az Egyház szolgálatára 5. Nem új egyház akar lenni, hanem kovász, mely új életet visz az Egyházba. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás rövid története A Megújulás megjelenésének hazánkban is volt előtörténete: Előbb a Szociális Misszió Társulatban tól, majd a Szociális Testvéreknél 1923-tól. A karizmatikus megújulás erős hullámai az 1970-es években jelentek meg. Kimondott alapítási dátumot, helyet, személyt nem tudunk mondani, az akkori Állami Egyházügyi Hivatal (ÁEH) 6 feladata a diktatúra céljainak megfelelően az egyházak kézbentartása, 1990-ig árgus szemekkel vizslatta az egyházi megmozdulásokat, csoportosulásokat, és próbált gátat vetni minden új kezdeményezésnek egyre kezdett terjedni. Minden megfigyelés ellenére a Megújulás futótűzként terjedt. Magyarországon a nyolcvanas évek végéig folytak a kihallgatások, megfigyelések. A közösségi ima kapcsán sokan felfedezték és megszerették a Szentírást, a dicsőítő ima erejét. A karizmák feléledése, főként a gyógyító imaszolgálatnak a felfedezése nagy ajándék volt. A Szentlélek keresztség nyomán megelevenedett a hitük, és örömük a Lélekben. Átadták magukat Jézusnak (megtértek), rendszeresebben gyóntak, áldoztak, spontán módon imádkoztak, sőt az életgyónás is megjelent. A megkülönböztetés ajándéka segítette tájékozódni őket a kommunizmus, a sajtó, és a nyugatról beérkező tévedések között. Közös imák, dicsőítések, egymásért való közbenjáró imák, a találkozók, a megújulás részévé váltak. Majd kialakultak ennek a nyomán a helyi imaközösségek, amiket külföldiek is megerősítettek. (Emmanuel, Nyolc Boldogság) Még a fordulat éve előtt elkezdődtek a Karizmatikus Megújulás legismertebb lelkigyakorlatai, a Szentlélek Szemináriumok. A 90-es évek elejétől hazánkat is elárasztó New-Age irodalom ellenében a Megújulás a keresztények tájékoztatását, és információk áramlását segítette elő. Lelkes Napok Komolyabb ifjúsági munka kezdődött már 2006-tól, 2008-ban történt az első Országos Ifjúsági Találkozó, amin mintegy 250 fiatal vett részt óta elkezdődött a Lelkes Napok program, amely egy hetes nyári 4 ICCRS honlap utolsó hozzáférés: április Polgár Eszter Judit: 2010 A Karizmatikus megújulás kialakulása, tevékenységei és hatásai a kereszténységre, szakdolgozat,győri Hittudományi Főiskola, Katekéta lelkipásztori munkatárs 6 Tomka Ferenc: Halálra szántak, mégis élünk! - Egyházüldözés és az ügynök kérdés (2005) Szent István Társulat 33. old.

5 ifjúsági lelkigyakorlat tábori jelleggel, és amelyben a Szentlelket kívánjuk megismertetni - amennyire mi képesek vagyunk - megtapasztaltatni a fiatalokkal. Idén az 5. alkalommal rendezzük meg a Lelkes Napokat a év közötti korosztálynak. Mindig új helyszínre mentünk a növekvő létszám miatt. Most Vajtán jún a között leszünk együtt, reményeink szerint en, amelyből legalább 40 segítő, atyákkal együtt. Célunk, hogy személyes Isten kapcsolatra, vagy új találkozásra segítsük a résztvevőket, de az is, hogy a Szentlelket még inkább elfogadják, mint életük vezetőjét. Az előadások mellett jelentős szerepe van a dicsőítéseknek, kiscsoportoknak, sportnak, játékoknak, közösség teremtésnek, szentmiséknek, fakultatív programoknak, egyéni és közösségi imáknak. A fiatalok koruk szerint végig csoportokba vannak beosztva, és a csoportvezető segíti őket, de számos személyes beszélgetésre is sor kerülhet képzett lelkigondozókkal, és gyóntatókkal. Naponta más más atyát kérünk meg misézni, hogy még több papot ismerhessenek meg. A tavalyi után kértünk visszajelzést tőlük tapasztalataikról, néhány ezek közül: - Azt viszem magammal, hogy szeretem magam, és elhiszem, hogy értékes vagyok, és érzem, hogy fontos vagyok. - Az utolsó este gyónás után teljesen felszabadultam és ki tudtam nyitni a szívem, mintha a szentlélek simogatott volna dicsőítés közben. - Isten szólt hozzám és én meghallottam. És hallottam folyamatosan. Megkaptam a Szentlélek-keresztséget, és még sok más adományt. Leginkább szeretet, de olyan igazi isteni szeretet a mennyből. - Egy csomó negatív és pusztító erő távozott tőlem. - Sokkal jobban tisztelem a szüleim, meg tudok bocsátani. - Megtapasztaltam, hogy Isten az én drága, szerető Édesapám. Átadtam neki az életemet és minden gazdagságomat : vágyaimat, terveimet, elvárásaimat még azt is, ami a világon nekem a legfontosabb tegyen vele amit szeretne. Ezek után Jézus megajándékozott az ő boldogságával! Most én vagyok a világon a legszegényebb, de a leggazdagabb is. - Napi fél óra imádáságot ígértem az Istennel a láng őrzésére. Közösséget szeretnék alapítani az egyetemen. Idén először még fiatalabbak felé is lépést teszünk, és a Tini Lelkes Napokat is létrehozzuk éves korosztálynak. Ideje június Helye: az egészen új pataki plébánia. Náluk értelemszerűen több lesz a játék, a mozgás, kevesebb a tanítás, de az ima és a dicsőítés bízunk benne, hogy ugyanolyan erőteljes lesz, mint a nagyoknál, és ők is megtapasztalják Isten feléjük áradó szeretetét. További információk és jelentkezés a illetve a címen. Most Pünkösd előtt, mi akik átéljük, hogy szükségünk van a Szentlélek erejére, bátorítására és vezetésére, kérjük állhatatosan: Jöjj Szentlélek, nálad nélkül semmi az ember! Bartha Angéla SSS A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás elnöke 5

6 Egyházmegyei Eucharisztikus Kongresszus Május 10 és 11.-én rendezték meg Vácott az Országos Eucharisztikus Kongresszust. Én pénteken 14 órától késő estig ott voltam. Napsütés, béke, Oltáriszentség, ima végre ráértem. Gondoltam az esti misét már nem várom meg, hisz itthon már voltam reggel. Aztán mégis elmentem egy párhuzamos, ifiknek szóló misére. Mondták, hogy dicsőítés, közbenjárás lesz itt. Na jó - gondoltam. Szökni akartam a gitáros énekek alatt is, de valami, vagy inkább VALAKI ott marasztalt. Ezek után éltem át életem legmegrendítőbb miséjét. Nem sokat néztem ki a misét celebráló atyából, gondoltam halálra fogom unni magam, ám a szentbeszédet olyan tűzzel és átéléssel mondta el, hogy az a velőmig hatolt, totálisan felásott. Döbbenten éltem át azt az izzó szeretetet, amely képes volt értem vállalni a halált is. "Nem vagyok méltó..." mondtam életemben először nagy átéléssel és hálával egyszerre. Megpróbálok pár mondatot felvillantani nektek a szentbeszédből. Az alap ige: "Ha nem eszitek az én testemet és nem isszátok az én véremet nincs élet bennetek." (Jn.6,53) Ezek szerint mi nem is élünk akkor? Ha eljön az Atya és szétnéz itt a földön, majd azt fogja mondani, hogy " Ti nem is éltek, csak vegetáltok."??? Egyszer kihívták egy nénihez az atyát, hogy vigye neki el az Urat (áldoztatni ment), de nem volt, aki beengedje a lakásba. Nagy dühösen hazament, majd telefonos egyeztetés után délután újra útra kelt. Már 10 perce autózott, amikor a fejéhez kapott "te jó ég az Urat meg otthon hagytam"! Hogy esne neked, ha téged felejtenélek el magammal vinni, amikor te vársz rám és téged is szeretne látni valaki? Mi sokszor még emberszámba sem vesszük Jézust... Ha a búza engedi, hogy Jézussá váljon, akkor mi miért nem engedjük meg Jézusnak, hogy minket átváltoztasson? Jézusnak a mi bizalmatlanságunk fáj a legjobban. A kanalas gyógyszert nem lehet önmagában megetetni egy gyerekkel. Meg kell kicsit édesíteni, igaz? Akkor már megeszi. Ez az édesítő Isten embersége, e nélkül nem is tudnánk befogadni az ő Istenségét! A pap átváltoztatáskor maga a Főpap és Jézus az áldozat, de a nap további 23 órájában ez fordítva van. Mi vagyunk az áldozat, akit Jézus, mint főpap bemutat az atyának: "Nézd papa, bemutatom neked őt, aki átadta már magát nekem teljesen. Az akaratát, vágyait, érzelmeit... Egy papnak így szólalt meg Jézus a lelkiismeretén keresztül átváltoztatás után: " Ti nem papok vagytok, hanem hentesek. Úgy csaptok oda, mint egy kiló dagadót!" Ennyire emlékszem a szentbeszédből. Közben mondta a pap, hogy hátra érkezett egy atya, lehet nála gyónni. Egymás után álltak fel a fiatalok. A csoda számomra ezután következett. Már régóta vágytam arra, hogy az átváltoztatás ne történjen olyan ripsz - ropszra. Vártam, hogy ez után a beszéd után mi lesz ekkor. Lássatok csodát az atya felemelte az akkor még ostyát a magasba, nagyon magasra és csak tartotta és tartotta és tartotta, majd nagyon - nagyon lassan lehozta Jézust és ugyanígy tett a borral is. Fájdalmasan szép volt. Persze teljesen átformálva ezek után is haza akartam jönni gondolván, hogy többet már nem bírnék elviselni, de az Úr még marasztalt és egy csodálatos közbenjáró imával is megajándékozott. Ez úgy nézett ki, hogy több helyen állt két-két ember, aki imádkozott azért, aki kérte ezt tőlük. Bátorságot vettem magamon és nem bántam meg. Konkrét útmutatást kaptam az élet rengetegében a járható úthoz. Nem kevesebb a lehetőségünk, mint hogy mi is ajándékozhatjuk egymásnak a Szentlelket. Engedd magadból kitörni Krisztust, hogy cselekedhessen általad! Válj áldássá Te is és bátran áldj meg másokat is! Gógucz Emma

7 Kylie Bisutti, Victoria's Secret modell megtérése Ahogy az előző számban olvashattátok, a megtérésről volt szó. Sajnos, még nem sikerült teljesen elszakadnunk ettől a témától, ugyanis a minap ez a történet került a szemünk elé. Nagyon örülünk neki! A korábban Victoria's Secret (fehérneműmárka) modellként dolgozó Kylie Bisutti, azt hitte, hogy álmai fognak valóra válni, mikor felkérést kapott a modellügynökségtől. Hamarosan a munka megkezdése után rájött, hogy modellnek lenni kevesebb, mint egy modell szerepe. Boldogtalan lett, és elégedetlen az életével, megtért és feladta karrierjét. "Azért fizettek, hogy vetkőzzek és kéjelgően pózoljak. Ez már nem ruhák bemutatásáról szólt, úgy éreztem magam, mint egy darab hús, amit áruba bocsátottak" - nyilatkozta Kylie legutóbbi interjújában. Miután megnyerte a Victoria's Secret "Angyal kerestetik" című versenyét, modellkarrierje magasan ívelni kezdett felfelé. Ahelyett, hogy úgy érezte volna mindene megvan, 19 éves friss házas létére, nem érezte magát se sikeresnek, se boldognak. Egy különösen rossz nap után térdre borult, és Istenhez kiáltott: Istenem, miért engedted, hogy megnyerjem a Victoria's Secret versenyét, hogyha ez ilyen nyomorulttá tett engem? Ezzel a munkával nem tanusítok tiszteletet a férjem felé... Istenem, válaszokat akarok! " Események sora késztette arra Kyliet, hogy feladja modellkarrierjét. Ezen események egyike volt, mikor ráeszmélt, hogy rossz példát mutat a nőknek. "Akkoriban futott a Victoria's Secret show a TV-ben, és figyeltem a Twittert, hogy nők arról csipognak, hogy ők milyenek a modellekhez képest" mondta a New York Postnak. "Ez eszembe juttatta azokat az időket, mikor még modellkarrierem elején jártam. A 8 éves unokahúgom, rám nézett miközben sminkeltem, és azt mondta: Megyek és kihányom amit ettem, hogy úgy nézhessek ki, mint te!" Megértettem, hogy a karrierem hamis üzenetet közvetít a nők felé az önbizalomról és az egészséges testképről." Ez a pillanat inspirálta a későbbiekben, hogy nyilvánosság elé álljon, és elmondja, hogy elkötelezte magát Isten mellett. Ezt írta a Twitteren: "Feladtam az álmom, hogy Victoria's Secret modell legyek, cserébe azért, hogy derék feleség lehessek." A Példabeszédek 31. rész 30. versében ez áll: "Csalóka a báj, mulandó a szépség, de az Urat félő asszony dicséretre méltó." Azon a ponton Kylie felhagyott a szakmával, csakhogy a szórakoztatóipar nem hagyta őt. "Azután a bizonyos twitter bejegyzés után visszautasítottam egy felkérést a "Dancing With the Stars"(táncverseny hírességekkel) nevű műsortól, és egy másik lehetőséget is a "The CW"-től. Úgy éreztem, hogy ezek a szereplések nem tennének jót az üzenetemnek" mondta. A félbehagyott karrierje a Victoria's Secretnél, és a visszautasított ajánlatok, sok "millióba" kerülhettek neki, de azt mondja "Soha nem voltam elégedettebb egész életemben". Ehelyett azon dolgozik, hogy a fiatal nőknek pozitív példát mutasson. "Most egy keresztény ruhakollekció kialakítására összpontosítok, eközben utazgatok, előadásokat tartok, és blogolok (imnoangel.org). A kollekciót ebben a hónapban mutatjuk be vékony, normál, és duci testalkatú modellek közreműködésével. Azt szeretném, ha a nők olyan modelleket látnának a kifutón, akik hasonlóan néznek ki, mint ők. Azért teszem ezt, hogy az átlagnő is jól érezhesse magát a bőrében. Kylie könyve a Nem vagyok angyal: Victoria's Secret modelltől a szerepmodellig (I'm No Angel: From Victoria's Secret Model to Role Model) május 14-én fog megjelenni. 7

8 Ez az a nap! Már kevesebb, mint 20 nap! Israel Houghton & New Breed Az örszörös Grammy díjas Israel Houghton több mint 15 éve dolgozik zenei pályán, mely során gospel dalaival emberek tömegét kápráztatja el, miközben Istent dicsőíti. A Kaliforniában született fiú korán kezdett zenélni, 5-6 éves korában már a gyülekezetben dobolgatott. Israel szintetizátorozott is, 16 évesen pedig gitározni tanult. 19 évesen a gyülekezetben szolgált, mint dobos, hamarosan pedig ő vezette a dicsőítést is. Lassan egyre többen figyeltek fel tehetségére ben feleségével, Meleasa-val megalapította a New Breedet. Ezt a mozgalmat azok számára hoztuk létre, akik hiszik, hogy az igazság és az imádat kéz a kézben jár. Célunk, hogy visszatükrözzük Isten szívét, az egyes országok, a szegények, az elveszettek és az elfelejtettek iránti szerelmét. Minket nem a társadalom sokszor lekicsinylő mentalitása határoz meg. Az örökségünk az örökkévalóságon túl van. Nincsenek határok, amikor a végtelenhez érünk. Mi vagyunk a New Breed! mutatkozik be így a facebook adatlapján a csapat. Az együttes ötvözi a gospel, a rock, az R&B és a jazz elemeit, a szerzemények pedig az életről, az elfogadásról és az örömhírről szólnak. A New Breed eddigi több, mint egy évtizedes munkája alatt már elég sok sikert elért. Albumaik rendszeresen a zenei listák élén állnak. Kívánunk további sikereket nekik! Ha tetszett ez a kis bemutatkozó róluk, többet itt tudhatsz meg róluk: Ha már az EZ AZ A NAP! rendezvénynél tartunk, reméljük, sokan jöttök! Aki még nem hallott erről a június 1-jén megrendeződő programról; a szervezőknek az a célja, hogy elcsábítsanak téged, hogy Te is éld meg a keresztények egységét, együtt dicsőítsük Istent, közösen imádkozzunk a nemzetünkért, halljad az evangéliumot és mindemellett nagyszerű zenei élményben legyen részed. Eddigi számainkban mindig bemutattunk egy-két előadót, együttest, hogy megjöjjön a kedved, hogy el gyere. Reméljük kaptál elég motivációt arra, hogy gyere! Ne hagyd ki az év egyik legnagyobb keresztény buliját! Hozd el a barátaidat is! A rendezvény helye: Papp László Budapest Sportaréna A rendezvény pontos időpontja: június Jegyárak a oldalon! 8

9 Filmajánló Éli könyve (a film 12 +-os!) Futurisztikus, világégés utáni lét, ahol a víz az egyik legnagyobb kincs és azaz egy könyv, amit a főhős visz magával. A Földet atomháború pusztította el. A világvége utáni pusztaságban az erőszak az úr. Éli, a magányos harcos nyugatra akar eljutni, hogy beteljesítse küldetését. Tudja, hogy mindenképpen célba ér. Egy könyv utolsó példánya van nála, amely hitet adhat az embereknek, hogy van remény az újjászületésre. Vannak, akik ölni is hajlandóak azért, hogy megszerezzék ezt a könyvet. Éli a kisvárosban keresztezi a környéket uraló hadúr útját. Carnegie a martalócaival megszállottan kutatja a könyv nyomát, a könyv segítségével akarja kiterjeszteni hatalmát. Az emberiség sorsa Éli kezében van. Kritikusoktól kapott hideget és meleget is a film. Nem akarom lelőni a több csavart magában rejtő sztorit, csak egy valamit szeretnék megosztani veletek azt az érzést, amit ez a film kiváltott bennem. Főhősünk annyira magáévá tette a könyvet, olvassa, védi, abból él, és kívülről tudja. Biztos előttetek sem titok, hogy a filmben szereplő könyv, a Könyvek Könyve. Régen, amikor még nem volt írásbeliség, és kicsivel talán még utána is, bizony szájról-szájra adták tovább a történeteket, vigyázva arra, hogy egy szó, egy pontocska és vessző se vesszen el belőle. Mi hogyan vagyunk vele? Hogy viszonyulunk Isten nekünk szóló szerelmes leveléhez? Tudjuk, hogy ez az igazi FaithBook? Ha rajtunk múlna, tovább tudnánk adni a következő generációknak? Fejből? (Hit könyve Jézus be akar írni a könyvébe Egyetértesz? Jelenések könyve 3,5) 9

10 ÉLET A PLÉBÁNIÁN FÉK Egy szeptemberben induló programsorozatra szeretnénk hívni benneteket. A címe Fiatalok az Élet Küszöbén, rövid nevén FÉK. Azért gondoltunk rátok, mert már nem vagytok gyerekek, de még felnőttek sem. Azonban a saját életetekre vonatkozóan már ebben az életkorban is komoly, egész életre kiható döntéseket kell hoznotok. Ezeken az alkalmakon szeretnénk nektek segíteni abban, hogy hogyan erősítsétek jellemeteket, hogyan tudjatok nemet mondani olyan kérésre, amely a házasság előtti szexuális kapcsolatra vagy kábítószer használatra buzdít. Ha elhatároztad, hogy szeretnél ezen részt venni, kérünk terjeszd baráti körödben és hozz magaddal még egy-két barátot, ismerőst. Ez biztosan mindenkinek javára válik! Gerber Mónika és Zsófia IFJÚSÁGI ÉS GYEREK NAP! Ifjúsági és Gyerek nap a plébánián! Megismerheted a plébániánkon működő csoportokat, zene, jó hangulat, szép idő és sok program vár! Ne felejtsd otthon a családodat sem! Az ebéd gulyás leves és palacsinta lesz, de lesznek sütik, melyeknek vásárlásával a plébánia gyerektáborát támogathatod. Az előző számban még május 25-e szerepelt a nap dátumául, de csak lapzárta után tudtuk meg, hogy ez az időpont csúszik június 8-ra! PURE FASHION Kedves éves lányok! A Pure Fashion (Tiszta Divat) egy olyan kezdeményezés, ami azért jött létre, mert szeretnénk boldog, kiegyensúlyozott, magabiztos fiatal nőket nevelni belőletek. Szeptembertől indítunk találkozásokat havonta egy alkalommal. Ezeken szó lesz, önismeretről, életvezetésről, női hivatásról, külső-, belső szépségről, szabadságról, döntésekről, női-férfi különbségekről, kommunikációról, konfliktuskezelésről. Hívd el barátnőidet és garantált a jó hangulat! Ha érdekel, keresd Gersei Kata hitoktatót, vagy írj a A Szervezők bemutatkozót tartanak a káposztásmegyeri Szentháromság plébánián án 18:00tól. Olyan lányok lesznek az előadók, akik már végeztek ilyen kurzust, illetve a szervezők válaszolnak kérdéseitekre. Gyertek! TÁBOROK Remélem, eldöntötted már, hogy mindenképp jössz a plébániánk szervezte táborokba. Ha nem, gyorsan vésd be a családi naptárba! A CSALÁDI TÁBOR július 4. és 7. között Péliföldszentkereszten lesz. Gyönyörű hely, sok ember, sok korosztály. Sőt Székely János püspök atya is velünk lesz! Erre gyorsan, de még lehet jelentkezni! A tavaly olyan jól sikerült GYEREK ÉS IFJÚSÁGI TÁBORUNK (7-24 éves korig) pedig idén Mátraszentimre-Bagolyirtáson a Stella Katolikus Egyházi Üdülőben fogja a bentlakók idegeit igénybe venni. Új és régi barátok, zene, kirándulás, jó hangulat, nyár mi kell még? 10

11 Az agapé fő fogásai Ebben a számban egy finom duplajó pogácsát fogunk megosztani Veletek! Reméljük, megsütitek, és elhozzátok nekünk a következő agapéra vasárnap a 9-es mise után! :D Hozzávalók: 25 dkg finomliszt 25 dkg teljes kiőrlésű liszt 25 dkg margarin 1 pohár tejföl 1 tojás ½ tasak sütőpor 10 dkg trappista sajt 10 dkg füstölt sajt 2 3 teáskanál só Elkészítés: A sajtokat lereszeljük, a hozzávalókat összegyúrjuk (A sajtokat is! Ha valaki szeretne a tetejére is sajtot szórni, az számoljon pluszban vele!). A tésztát 20 percig kelesztjük, majd átgyúrjuk, és még 40 percig kelesztjük. Ezután kinyújtjuk ujjnyi vastagra, és éles késsel keresztben-hosszában sűrűn bevagdossuk. Kicsi pogácsaszaggatóval kiszaggatjuk, tepsire tesszük. Előmelegített sütőben 180 fokon kb percig sütjük. 11

12 Programok Május Június: Pünkösd vasárnap Elsőáldozás a 9-es misén Pünkösd hétfő Karizmák ünnepe Máriaremetén :30 A Szent István Bazilika elől indul a fáklyás felvonulás Don Bosco ereklyéjével Óbudára (http://www.bazilika.biz/aktualis/don-bosco-eljon-hozzank) Nagymarosi Ifjúsági Találkozó Ha a plébániai csapattal szeretnél jönni, akkor 7:30tól várunk titeket Rákospalota-Újpest vasútállomáson (indulás: 7:53) (http://nagymaros.katolikus.hu/?page=plakat) Szentháromság vasárnapja A Karitász adja az agapét a 9-es mise után Krisztus Szent Teste és Vére, Úrnapja, körmenet Tanévzáró Te Deum a 9-es misén Szent Anna óvoda tanévzáró miséje délelőtt Plébániai Gyereknap délután 13:30-17:30 a templomkertben Az esti 18:00 mise után a Laudate kórus ad évadzáró koncertet Gyertek be vasárnaponként a reggeli 9-es mise után az agapéra beszélgetni, ismerkedni! A jó beszélgetések garantáltak! :) Plébániánk dolgai megtalálhatók az interneten is: Várjuk gondolataidat észrevételeidet, írásaidat a: címen. A KIFLI a Kertvárosi Ifjúsági Fórum LapjaI Az Újpest Kertvárosi Plébánia időszakos kiadványa tinédzserek és kortalanok ( ) számára. Megjelenik havonta. Egyházi felelős: Pályi László plébános: Honlap: Facebook: Kifli Újság Főszerkesztők: Gersei Kata és Gersei Csenge:

A Lélek áldása. Tartalom. Az új egyházi évvel megszínesedik a. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

A Lélek áldása. Tartalom. Az új egyházi évvel megszínesedik a. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2013. IV. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Az ICCRS nemzetközi prófétai találkozója Betlehemben A felső teremben folytattuk imánkat, ahol Istentől új pünkösdöt kértünk

Részletesebben

A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2012. III. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele 50 éve kezdődött a II. Vatikáni Zsinat A II. Vatikáni Zsinat nyitó lépést tett afelé, hogy Jézust és Egyházát minél jobban

Részletesebben

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2014. III. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Egy Lélek, sok kegyelem A Lelkes Napok után mindig az a kérdés van bennünk, vajon Isten adhat-e ennél többet és jobbat jövőre.

Részletesebben

A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2010. IV. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele 2. Gorove László és Kriszta tanítása Álmom volt, hogy mi itt a csarnokban egymás felé kezdtünk fordulni és egymástól bocsánatot

Részletesebben

Veled és. Fel éd. Gyermek születik nekünk, Fiú adatik nekünk! (Iz., 9,5) - K a r á c s o n y! - A Szent László Plébánia lapja

Veled és. Fel éd. Gyermek születik nekünk, Fiú adatik nekünk! (Iz., 9,5) - K a r á c s o n y! - A Szent László Plébánia lapja Veled és - K a r á c s o n y! - Fel éd A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Gyermek születik nekünk, Fiú adatik nekünk! (Iz., 9,5) XXI./6. (185.sz.) 2011. December

Részletesebben

XXII. évfolyam 3. szám, 2013. december. de colores. az esztergom-budapesti cursillo hírlevele

XXII. évfolyam 3. szám, 2013. december. de colores. az esztergom-budapesti cursillo hírlevele , 2013. december de colores az esztergom-budapesti cursillo hírlevele Sehol nem ártanak, és nem pusztítanak mert a föld tele lesz az Úr ismeretével (Iz 11,9 ) Sötétben járunk, hajnalra várunk! szól a Szent

Részletesebben

Új Mustármag. Tartalom: Hírek papa Nyílt levél Bemutatkozás Programjaink in Memoriam

Új Mustármag. Tartalom: Hírek papa Nyílt levél Bemutatkozás Programjaink in Memoriam Új Mustármag A Bethánia CE Szövetség hírlevele 2011. március - április Legyen derekatok felövezve, és lámpásotok meggyújtva. Ti pedig legyetek hasonlók az olyan emberekhez, akik várják, mikor tér vissza

Részletesebben

Vizet töltünk a korsóba. Kopogtató. 2010. dec., XX. évf. 3. (60.) szám A Magyar Schönstatt Családmozgalom lapja

Vizet töltünk a korsóba. Kopogtató. 2010. dec., XX. évf. 3. (60.) szám A Magyar Schönstatt Családmozgalom lapja 2010. dec., XX. évf. 3. (60.) szám A Magyar Schönstatt Családmozgalom lapja Kopogtató elfogadjuk, bármit mér ránk szeretõ kezével a mi Istenünk. Alig néhány hét múlva, mondhatni postafordultával kaptuk

Részletesebben

Isten éltessen, Feri atya! ÉBRESZT 2015. FEBRUÁR. Káposztásmegyeri Katolikus Közösség lapja, 25. évf. 1. ( 132. szám 1 Ébresztő 2015.

Isten éltessen, Feri atya! ÉBRESZT 2015. FEBRUÁR. Káposztásmegyeri Katolikus Közösség lapja, 25. évf. 1. ( 132. szám 1 Ébresztő 2015. Isten éltessen, Feri atya! ÉBRESZT 2015. FEBRUÁR Káposztásmegyeri Katolikus Közösség lapja, 25. évf. 1. ( 132. szám 1 Ébresztő 2015. február A KRISZTUS HÚSVÉTI MISZTÉRIUMÁT EL KÉSZÍT SZENT NEGYVENNAP Mindenekelőtt

Részletesebben

A Magyar Schönstatt Család lapja

A Magyar Schönstatt Család lapja Oázis A Magyar Schönstatt Család lapja Bízz bennem! Váltás-válság? A zöld szemű szörny A bizalom, mint feladat Kapaszkodjunk Istenbe! A fejből a szívbe vezető út Bízom a benned lévő jóban Szélfúvás a házaspárok

Részletesebben

VILÁGP STA. SZERETET AZ ISTEN (1Jn 4,16) Argentínai karácsony 8. oldal Börtönpasztoráció 11. oldal

VILÁGP STA. SZERETET AZ ISTEN (1Jn 4,16) Argentínai karácsony 8. oldal Börtönpasztoráció 11. oldal VILÁGP STA Új folyam, V. évf. 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2009. tél SZERETET AZ ISTEN (1Jn 4,16) Argentínai karácsony 8. oldal Börtönpasztoráció 11. oldal MISSZIÓS IMAKÖZÖSSÉGEK VERBITA

Részletesebben

VILÁGP. Mindnyájan értékesek vagytok az evangelizáció hatalmas mozaikjában. XVI. Benedek pápa

VILÁGP. Mindnyájan értékesek vagytok az evangelizáció hatalmas mozaikjában. XVI. Benedek pápa VILÁGP STA Újfolyam, IX. évf. 3. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2013. ősz Csipetnyi jókedv és szeretet Receptjavaslat missziós táborhoz 10. oldal A remény világossága A verbiták HIV és AIDS központja

Részletesebben

Szent István Király Plébánia, Pomáz Közösségi életünk Krisztus örömében. Hírek, közlemények, lelki írások.

Szent István Király Plébánia, Pomáz Közösségi életünk Krisztus örömében. Hírek, közlemények, lelki írások. Szent István Király Plébánia, Pomáz Közösségi életünk Krisztus örömében. Hírek, közlemények, lelki írások. Gyermekeink lelki élete a család imájának gyümölcse Kedves Testvérek! A múlt hónapban a családok

Részletesebben

Rózsafüzér Királynéja

Rózsafüzér Királynéja Rózsafüzér Királynéja 2014 - VIII. évf. 1. (52. sz.) Nagyböjt PLÉBÁNIÁNK ÉLETE 1146 Budapest, Thököly út 56. www.rozsafuzerkiralyneja.hu Az evangélium öröme betölti azok szívét és egész életét, akik találkoznak

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVII. évfolyam 2008. 8. szám október JÉZUS ANYJA, MÁRIA. És most különösen is szeretném szívünkbe vésni a Világosság rózsafüzér

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVII. évfolyam 2008. 8. szám október JÉZUS ANYJA, MÁRIA. És most különösen is szeretném szívünkbe vésni a Világosság rózsafüzér LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVII. évfolyam 2008. 8. szám október Október hónapban az egész világegyház Máriával, égi édesanyánkkal fordul Jézus Krisztushoz, a kegyelmek forrásához. Mária, Jézus anyja az Ige megtestesülésétől

Részletesebben

Veled és F el éd. Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! Imádkozzatok! A Szent László Plébánia lapja. Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep

Veled és F el éd. Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! Imádkozzatok! A Szent László Plébánia lapja. Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Veled és F el éd A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Imádkozzatok! Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! XX./5. (178.sz.) 2010. november Tiszták, hősök, szentek

Részletesebben

Tengernek Csillaga. Mária korszakának lapja. 2014. szept. okt. XIX/5. szám. Ára: 290,- Ft. Petőfiszállás-Szentkút kegyszobor

Tengernek Csillaga. Mária korszakának lapja. 2014. szept. okt. XIX/5. szám. Ára: 290,- Ft. Petőfiszállás-Szentkút kegyszobor Tengernek Csillaga Mária korszakának lapja 2014. szept. okt. XIX/5. szám Ára: 290,- Ft Petőfiszállás-Szentkút kegyszobor Spirituális támogatók: P. Jáki Teodóz OSB., Katona István, P. Kovács Ervin Gellért

Részletesebben

Péter hitével, Pál szívével

Péter hitével, Pál szívével Péter hitével, Pál szívével XVI. Benedek pápa rendelkezése szerint a katolikus egyházban 2013. a Hit Éve. Ebben az évben különös hangsúlyt kap a búcsúnk ünnepe, hiszen gyönyörű templomunk a két főapostol,

Részletesebben

HÍVÓ SZÓ A LÉLEK EREJE. Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8)

HÍVÓ SZÓ A LÉLEK EREJE. Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8) IV. évf. 9. szám 2013. május 19. HÍVÓ SZÓ SzigetszentmiklósKossuth utcai Református Egyházközség lapja A LÉLEK EREJE Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8) Pünkösd a Szentlélek

Részletesebben

A tevékeny Felebaráti szeretet és a napi többszöri imádság éve 21014

A tevékeny Felebaráti szeretet és a napi többszöri imádság éve 21014 A tevékeny Felebaráti szeretet és a napi többszöri imádság éve 21014 Szent István Király Plébánia, Pomáz Közösségi életünk Krisztus örömében. Hírek, közlemények, lelki írások. Feltámadás mindenütt Kedves

Részletesebben

VI. évfolyam 10. szám 2012. október

VI. évfolyam 10. szám 2012. október HÍRLEVÉL VI. évfolyam 10. szám 2012. október Szent István Király Plébánia, Pomáz Hírek, közlemények, sajtófigyelő, közösségeink élete, felhívások, lelki írások. Köszöntő Kedves Pomázi Hívek! Ebben a hónapban

Részletesebben

VILÁGPO STA. Újfolyam, I. évf., 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2005. tél

VILÁGPO STA. Újfolyam, I. évf., 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2005. tél VILÁGPO STA Újfolyam, I. évf., 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2005. tél Önkéntesi gyakorlat 2006. január 22., vasárnap délelõtt 11 órára várjuk a budapesti Názáret Missziósházba mindazokat,

Részletesebben

Interjú Lipinski Mihály CM atyával, magyarországi Vincés Család országos moderátorával

Interjú Lipinski Mihály CM atyával, magyarországi Vincés Család országos moderátorával Interjú Lipinski Mihály CM atyával, magyarországi Vincés Család országos moderátorával Beszámoló a júniusi Vincés Napról A Kereszt Nagyné Zólyomi Katalin novellája A Misszióstársaság bemutatása a az ember

Részletesebben

Egyengessétek az Úr útját!

Egyengessétek az Úr útját! VIII. évfolyam 5. szám 2005. VENI SANCTE Felsõ-krisztinavárosi Keresztelõ Szent János Plébánia, 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 9, telefon: 356-0089 Szentmisék rendje: Hivatali órák: Hétköznapokon reggel

Részletesebben

Mária, Krisztus Egyházának anyja

Mária, Krisztus Egyházának anyja Szent István Király Plébánia, Pomáz Közösségi életünk Krisztus örömében. Hírek, közlemények, lelki írások. Mária, Krisztus Egyházának anyja Kedves Testvérek! Én sem tudom mással kezdeni, mint a nagy lelki

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY AKIK BEFOGADTÁK A z adventi készülődés után elérkezett az idei karácsony ünnepe. Népszerű és kedves ünnep, bár nem biztos, hogy mindig értjük,

Részletesebben

VILÁGP STA. Veletek vagyok minden nap a világ végéig (Mt 28,20) Tízéves a Názáret Missziósház

VILÁGP STA. Veletek vagyok minden nap a világ végéig (Mt 28,20) Tízéves a Názáret Missziósház VILÁGP STA Új folyam, VI. évf. 3. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2010. õsz Veletek vagyok minden nap a világ végéig (Mt 28,20) Tízéves a Názáret Missziósház MISSZIÓS IMAKÖZÖSSÉGEK VERBITA BARÁTI

Részletesebben

VILÁGP STA. Békesség nektek!

VILÁGP STA. Békesség nektek! VILÁGP STA Új folyam, VI. évf. 1. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2010. tavasz Nyolcvan éves a Kõszegi Missziósház 6. oldal Egy szipus fiú új élete a Fülöp-szigeteken 8. oldal Szabadulás az alkohol

Részletesebben