Kedvenc Bibliai idézetem. Jn 14, 15, 26

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kedvenc Bibliai idézetem. Jn 14, 15, 26"

Átírás

1

2 Kedvenc Bibliai idézetem Jn 14, 15, 26 Ha szerettek, tartsátok meg parancsaimat, én meg majd kérem az Atyát, és más vigasztalót ad nektek: az Igazság Lelkét, aki örökké veletek marad. A világ nem kaphatja meg, mert nem látja és nem ismeri. De ti ismeritek, mert bennetek van és bennetek marad. S a Vigasztaló, a Szentlélek, akit majd a nevemben küld az Atya, megtanít benneteket mindenre és eszetekbe juttat mindent, amit mondtam nektek. A Lélek ajándékai: Akin az Úr lelke nyugszik, megkapja: a bölcsesség és az értelem lelkét; a tanács és az erősség lelkét; a tudás és az Úr félelmének lelkét, s az Úr félelmében telik öröme. (Iz 11, 2-3) A Lélek ajándéka még a tudomány és a jámborság is. A Lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény. (Gal. 5, 22-23) Ez a Szentlélek mindig is érdekelt! Bár voltam bérmálkozó, nem éreztem, hogy bármi történne velem ott és akkor. De életem folyamán fellelhető működése. Gondoltam, majd fogok valami szent dolgot csinálni bérmálás után... De életem folyamán egyre jobban rájöttem, ki/mi a Szent és mit szeretne velem. Kopogtat, de nem mindig hallom, sok minden megzavar abban, hogy meghalljam. Csendre van hozzá szükségem! És a bérmálkozás után jó pár évre, el kellett jutnom oda, hogy kérjem a Szentlelket - hogy jöjjön, áradjon szét bennem! Vegyen nálam lakást! Odaadom a szívem neki! Leginkább a dicséretben érzem. Amikor éneklünk, Neki, Róla, Érte. És az áldozatban. Persze nem a sajátomban, mert sokszor még mindig nehéz áldozatot hozni másokért. A szentmise áldozatban érzem. A Lélek indít ott lennem, készségesen jelen lennem. A Lélek indít ráébredésre, hogy erre van szükségem! A Lélek, akit olyan sokszor mellőzök, mert megfoghatatlan, lerajzolhatatlan és elképzelhetetlen. De látom a többiek szemében, jó tetteimben, a szeretetben, ami körülvesz. 2

3 A Katolikus Karizmatikus Megújulás eredete: Pünkösd és a Szentlélek folyamatos áradása az Egyházban Az Apostolok Cselekedetében olvashatjuk, hogy az apostolok betöltekeztek Szentlélekkel, Aki megerősítette őket, a Krisztust nem ismerő társadalomban. Általa imádkoztak, építették a közösségeket, evangelizáltak sokszor az életük árán is, támogatták egymást és a szegényeket, használták a karizmákat, amit a Lélek adott nekik az Egyház javára. Általa lettek igazán radikális Krisztus követők, általa merték vállalni annyian a vértanúságot az első századokban. A Szentlélek nagy erővel működött köztük. A IV. század első negyedétől könnyebbedet a helyzet, sőt érdemesebb lett kereszténynek lenni. Ezzel együtt a Szentlélek újabb és újabb inspirációkat adott. Így jöttek létre a szerzetesrendek, aztán különböző kongregációk, lelkiségi mozgalmak. Tőle kapták a bátorságot a misszionáriusok, hogy más földrészen evangelizáljanak, Tőle kapták az igazságért való odaadottságot, hogy akár meg is halljanak érte. A rendkívüli karizmák nem tűntek el, csak megritkultak 1. Boldog Elena Guerra nővér a XIX. Század végén 12 levelet írt a pápának, és arra kérte, hogy hívja össze az Egyházat újból a Cenákulumba, hogy kiáradjon a pünkösdi Lélek. A XIII. Leó pápa pedig fogékony lett a bíztatásra, és június 5-én kiadta a Provide Matris Charitate kezdetű levelét, melyben elrendelte a Pünkösd előtti kilenced imádkozását. XIII. Leó pápa azonban tovább folytatta a megkezdett utat, és egy nagyszabású munkát adott ki, összefoglalva az egyház tanítását a Szentlélekről a Divinum illud munus enciklikában 2. Műve folytatásaként első másodperceiben a Szentléleknek ajánlotta a XX. századot. Ha belegondolunk, szükség is volt erre, a XX. század két világháborúja, a szekularizáció, a hitetlenség világában az egyház állta a sarat, a II. Vatikáni Zsinattal pedig egy új korszak köszöntött az egyházra. Sajnos a katolikus egyházban nem nagy visszhangra talált eleinte, de a protestáns felekezeteknél megerősödött a Szentlélek utáni vágy, és megindult köztük a pünkösdista lelkiség. Közben a Szentlélek áradt feltartóztathatatlanul, és sok protestáns szívet gyújtott lángra. Közben a katolikus egyházban is nagy események történtek, XXIII. János alig 3 hónappal a megválasztása után jan. 25-én bejelentette az egyház egyetemes zsinatra való összehívását, amelyet október 11-én meg is kezdtek. Újítsd meg csodáidat napjainkba, új pünkösd gyanánt! imádkozta XXIII. János pápa 3. Isten meghallgatta ezt a kérést, és már maga a zsinat olyan új szellemben történt, amit a résztvevő püspökök nem is vártak. Az előkészített dokumentumokat nem csak aláírni kellett, hanem odahallgatva a Lélek indítására, tanítvánnyá lettek. A zsinati atyák szélesre tárták a kapukat a Szentlélek előtt, Ő pedig nagy változást, nagy megújulást indított el köztünk. Épp csak hazamentek a zsinati atyák az utolsó ülés után, dec. 8-án, és belekezdtek a zsinat szellemének átadásába, és rá egy bő évvel február 18-án megszületett a Katolikus Karizmatikus Megújulás. A lelkigyakorlatra készülő fiatalok Duqesne Egyetem diákjai voltak, valóban a Szentlélekkel szerettek volna megismerkedni, de nem számítottak arra, hogy a Szentlélek elemi erővel fog kiáradni rájuk. Már vége felé tartott a lelkigyakorlat, többek születésnapját szerették volna megünnepelni, ám egyre másra a kápolnába mentek, valami vagy Valaki odavonzotta őket. Ekkor nagyon sokan betöltekeztek Szentlélekkel. Saját stílusuknak megfelelően, van aki megkapta a nyelvek adományát, van aki érezte a Lélek erős jelenlétét, van aki tele lett örömmel Olyan erővel ragadta el őket, hogy hazatérve erről nem tudtak hallgatni, még ha sokakban ez megütközést is keltett. Elterjedt a híre az egyetemen, sőt egyetemek között is. Túllépett az egyetemeken, megjelent a plébániákon és a katolikus intézményekben. Pár év leforgása alatt elérte az összes földrészt. Akik megtapasztalták a Lélek erős munkáját, igényelték, hogy a többiekkel együtt imádkozzanak, dicsőítsék Istent. A világi katolikusok után papok, szerzetesek és püspökök is bekapcsolódtak (a legismertebb név Suenens bíborosé). Az Új pünkösd gyorsan átterjedt Európába és a többi földrészre. Egyre másra alakultak az imaközösségek, lelkigyakorlatok, nagyobb imaösszejövetelek, találkozók regionális, országos, majd nemzetközi szinten. Kongresszusok és megújult plébániák jelentek meg nyomában. Folyóiratok és könyvtárnyi könyv ír gyümölcseiről: a hitükben középszerűvé vált emberek szívében új lelkesedés fakadt, a 1 Kovács Gábor: A lángoló Isten Marana Tha old 2 Kovács Gábor: A lángoló Isten 147. oldal 3 Humanae Salutis apostoli konstitúció, az ima dec. 25-én este hangzott el

4 szekularizált világból nagyon sok frissen megtért érkelezett, sok megfáradt pap friss erőt kapott. Sok papi és szerzetesi hivatás született,. Világszerte leginkább az angol Catholic Charismatic Renewal kifejezést használják, és mi magyarok is így Katolikus Karizmatikus Megújulásnak hívjuk. Katolikus, mert a katolikus egyházon belül él és tevékenykedik, együttműködve a hierarchiával. Karizmatikus, mert a Szentlélekben való újjászületés emelkedik ki Megújulás, mert a célja egyszerűn a személyes és közösségi életünk megújulása Jézus radikális követése alapján. A Katolikus Karizmatikus Megújulás hasonló, azonban mégis különbözik a többi mozgalomtól, mert ennek nincs alapítója, pontosabban a Szentlélek az. Ezt egyetlen mozgalom, vagy lelkiség sem mondhatja el magáról. Ma már minden földrészen megtalálható, több mint 140 országban, továbbra is impu1zívan növekszik száma, ma mintegy 120 millióan tartoznak világszerte a Katolikus Karizmatikus Megújuláshoz 4. Ez több mint a katolikusok 10%-a. A Megújulás lelkiségének három kiemelkedő vonása: A Jézus Krisztusban való személyes hit, amely a tudatos döntésben, megtérésben és az Evangélium szerinti értékrend elfogadásában nyilvánul meg. A Szentlélek kiáradásáért való ima (Szentlélek-keresztség, személyes Pünkösd), amelyben megújul és hatékonnyá válik a keresztség és bérmálás kegyelme, a Jézusnak átadott élet. A Szentlélek adományainak (karizmák) kérése és elfogadása és használata Isten dicsőségére és az Egyház szolgálatára 5. Nem új egyház akar lenni, hanem kovász, mely új életet visz az Egyházba. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás rövid története A Megújulás megjelenésének hazánkban is volt előtörténete: Előbb a Szociális Misszió Társulatban tól, majd a Szociális Testvéreknél 1923-tól. A karizmatikus megújulás erős hullámai az 1970-es években jelentek meg. Kimondott alapítási dátumot, helyet, személyt nem tudunk mondani, az akkori Állami Egyházügyi Hivatal (ÁEH) 6 feladata a diktatúra céljainak megfelelően az egyházak kézbentartása, 1990-ig árgus szemekkel vizslatta az egyházi megmozdulásokat, csoportosulásokat, és próbált gátat vetni minden új kezdeményezésnek egyre kezdett terjedni. Minden megfigyelés ellenére a Megújulás futótűzként terjedt. Magyarországon a nyolcvanas évek végéig folytak a kihallgatások, megfigyelések. A közösségi ima kapcsán sokan felfedezték és megszerették a Szentírást, a dicsőítő ima erejét. A karizmák feléledése, főként a gyógyító imaszolgálatnak a felfedezése nagy ajándék volt. A Szentlélek keresztség nyomán megelevenedett a hitük, és örömük a Lélekben. Átadták magukat Jézusnak (megtértek), rendszeresebben gyóntak, áldoztak, spontán módon imádkoztak, sőt az életgyónás is megjelent. A megkülönböztetés ajándéka segítette tájékozódni őket a kommunizmus, a sajtó, és a nyugatról beérkező tévedések között. Közös imák, dicsőítések, egymásért való közbenjáró imák, a találkozók, a megújulás részévé váltak. Majd kialakultak ennek a nyomán a helyi imaközösségek, amiket külföldiek is megerősítettek. (Emmanuel, Nyolc Boldogság) Még a fordulat éve előtt elkezdődtek a Karizmatikus Megújulás legismertebb lelkigyakorlatai, a Szentlélek Szemináriumok. A 90-es évek elejétől hazánkat is elárasztó New-Age irodalom ellenében a Megújulás a keresztények tájékoztatását, és információk áramlását segítette elő. Lelkes Napok Komolyabb ifjúsági munka kezdődött már 2006-tól, 2008-ban történt az első Országos Ifjúsági Találkozó, amin mintegy 250 fiatal vett részt óta elkezdődött a Lelkes Napok program, amely egy hetes nyári 4 ICCRS honlap utolsó hozzáférés: április Polgár Eszter Judit: 2010 A Karizmatikus megújulás kialakulása, tevékenységei és hatásai a kereszténységre, szakdolgozat,győri Hittudományi Főiskola, Katekéta lelkipásztori munkatárs 6 Tomka Ferenc: Halálra szántak, mégis élünk! - Egyházüldözés és az ügynök kérdés (2005) Szent István Társulat 33. old.

5 ifjúsági lelkigyakorlat tábori jelleggel, és amelyben a Szentlelket kívánjuk megismertetni - amennyire mi képesek vagyunk - megtapasztaltatni a fiatalokkal. Idén az 5. alkalommal rendezzük meg a Lelkes Napokat a év közötti korosztálynak. Mindig új helyszínre mentünk a növekvő létszám miatt. Most Vajtán jún a között leszünk együtt, reményeink szerint en, amelyből legalább 40 segítő, atyákkal együtt. Célunk, hogy személyes Isten kapcsolatra, vagy új találkozásra segítsük a résztvevőket, de az is, hogy a Szentlelket még inkább elfogadják, mint életük vezetőjét. Az előadások mellett jelentős szerepe van a dicsőítéseknek, kiscsoportoknak, sportnak, játékoknak, közösség teremtésnek, szentmiséknek, fakultatív programoknak, egyéni és közösségi imáknak. A fiatalok koruk szerint végig csoportokba vannak beosztva, és a csoportvezető segíti őket, de számos személyes beszélgetésre is sor kerülhet képzett lelkigondozókkal, és gyóntatókkal. Naponta más más atyát kérünk meg misézni, hogy még több papot ismerhessenek meg. A tavalyi után kértünk visszajelzést tőlük tapasztalataikról, néhány ezek közül: - Azt viszem magammal, hogy szeretem magam, és elhiszem, hogy értékes vagyok, és érzem, hogy fontos vagyok. - Az utolsó este gyónás után teljesen felszabadultam és ki tudtam nyitni a szívem, mintha a szentlélek simogatott volna dicsőítés közben. - Isten szólt hozzám és én meghallottam. És hallottam folyamatosan. Megkaptam a Szentlélek-keresztséget, és még sok más adományt. Leginkább szeretet, de olyan igazi isteni szeretet a mennyből. - Egy csomó negatív és pusztító erő távozott tőlem. - Sokkal jobban tisztelem a szüleim, meg tudok bocsátani. - Megtapasztaltam, hogy Isten az én drága, szerető Édesapám. Átadtam neki az életemet és minden gazdagságomat : vágyaimat, terveimet, elvárásaimat még azt is, ami a világon nekem a legfontosabb tegyen vele amit szeretne. Ezek után Jézus megajándékozott az ő boldogságával! Most én vagyok a világon a legszegényebb, de a leggazdagabb is. - Napi fél óra imádáságot ígértem az Istennel a láng őrzésére. Közösséget szeretnék alapítani az egyetemen. Idén először még fiatalabbak felé is lépést teszünk, és a Tini Lelkes Napokat is létrehozzuk éves korosztálynak. Ideje június Helye: az egészen új pataki plébánia. Náluk értelemszerűen több lesz a játék, a mozgás, kevesebb a tanítás, de az ima és a dicsőítés bízunk benne, hogy ugyanolyan erőteljes lesz, mint a nagyoknál, és ők is megtapasztalják Isten feléjük áradó szeretetét. További információk és jelentkezés a illetve a címen. Most Pünkösd előtt, mi akik átéljük, hogy szükségünk van a Szentlélek erejére, bátorítására és vezetésére, kérjük állhatatosan: Jöjj Szentlélek, nálad nélkül semmi az ember! Bartha Angéla SSS A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás elnöke 5

6 Egyházmegyei Eucharisztikus Kongresszus Május 10 és 11.-én rendezték meg Vácott az Országos Eucharisztikus Kongresszust. Én pénteken 14 órától késő estig ott voltam. Napsütés, béke, Oltáriszentség, ima végre ráértem. Gondoltam az esti misét már nem várom meg, hisz itthon már voltam reggel. Aztán mégis elmentem egy párhuzamos, ifiknek szóló misére. Mondták, hogy dicsőítés, közbenjárás lesz itt. Na jó - gondoltam. Szökni akartam a gitáros énekek alatt is, de valami, vagy inkább VALAKI ott marasztalt. Ezek után éltem át életem legmegrendítőbb miséjét. Nem sokat néztem ki a misét celebráló atyából, gondoltam halálra fogom unni magam, ám a szentbeszédet olyan tűzzel és átéléssel mondta el, hogy az a velőmig hatolt, totálisan felásott. Döbbenten éltem át azt az izzó szeretetet, amely képes volt értem vállalni a halált is. "Nem vagyok méltó..." mondtam életemben először nagy átéléssel és hálával egyszerre. Megpróbálok pár mondatot felvillantani nektek a szentbeszédből. Az alap ige: "Ha nem eszitek az én testemet és nem isszátok az én véremet nincs élet bennetek." (Jn.6,53) Ezek szerint mi nem is élünk akkor? Ha eljön az Atya és szétnéz itt a földön, majd azt fogja mondani, hogy " Ti nem is éltek, csak vegetáltok."??? Egyszer kihívták egy nénihez az atyát, hogy vigye neki el az Urat (áldoztatni ment), de nem volt, aki beengedje a lakásba. Nagy dühösen hazament, majd telefonos egyeztetés után délután újra útra kelt. Már 10 perce autózott, amikor a fejéhez kapott "te jó ég az Urat meg otthon hagytam"! Hogy esne neked, ha téged felejtenélek el magammal vinni, amikor te vársz rám és téged is szeretne látni valaki? Mi sokszor még emberszámba sem vesszük Jézust... Ha a búza engedi, hogy Jézussá váljon, akkor mi miért nem engedjük meg Jézusnak, hogy minket átváltoztasson? Jézusnak a mi bizalmatlanságunk fáj a legjobban. A kanalas gyógyszert nem lehet önmagában megetetni egy gyerekkel. Meg kell kicsit édesíteni, igaz? Akkor már megeszi. Ez az édesítő Isten embersége, e nélkül nem is tudnánk befogadni az ő Istenségét! A pap átváltoztatáskor maga a Főpap és Jézus az áldozat, de a nap további 23 órájában ez fordítva van. Mi vagyunk az áldozat, akit Jézus, mint főpap bemutat az atyának: "Nézd papa, bemutatom neked őt, aki átadta már magát nekem teljesen. Az akaratát, vágyait, érzelmeit... Egy papnak így szólalt meg Jézus a lelkiismeretén keresztül átváltoztatás után: " Ti nem papok vagytok, hanem hentesek. Úgy csaptok oda, mint egy kiló dagadót!" Ennyire emlékszem a szentbeszédből. Közben mondta a pap, hogy hátra érkezett egy atya, lehet nála gyónni. Egymás után álltak fel a fiatalok. A csoda számomra ezután következett. Már régóta vágytam arra, hogy az átváltoztatás ne történjen olyan ripsz - ropszra. Vártam, hogy ez után a beszéd után mi lesz ekkor. Lássatok csodát az atya felemelte az akkor még ostyát a magasba, nagyon magasra és csak tartotta és tartotta és tartotta, majd nagyon - nagyon lassan lehozta Jézust és ugyanígy tett a borral is. Fájdalmasan szép volt. Persze teljesen átformálva ezek után is haza akartam jönni gondolván, hogy többet már nem bírnék elviselni, de az Úr még marasztalt és egy csodálatos közbenjáró imával is megajándékozott. Ez úgy nézett ki, hogy több helyen állt két-két ember, aki imádkozott azért, aki kérte ezt tőlük. Bátorságot vettem magamon és nem bántam meg. Konkrét útmutatást kaptam az élet rengetegében a járható úthoz. Nem kevesebb a lehetőségünk, mint hogy mi is ajándékozhatjuk egymásnak a Szentlelket. Engedd magadból kitörni Krisztust, hogy cselekedhessen általad! Válj áldássá Te is és bátran áldj meg másokat is! Gógucz Emma

7 Kylie Bisutti, Victoria's Secret modell megtérése Ahogy az előző számban olvashattátok, a megtérésről volt szó. Sajnos, még nem sikerült teljesen elszakadnunk ettől a témától, ugyanis a minap ez a történet került a szemünk elé. Nagyon örülünk neki! A korábban Victoria's Secret (fehérneműmárka) modellként dolgozó Kylie Bisutti, azt hitte, hogy álmai fognak valóra válni, mikor felkérést kapott a modellügynökségtől. Hamarosan a munka megkezdése után rájött, hogy modellnek lenni kevesebb, mint egy modell szerepe. Boldogtalan lett, és elégedetlen az életével, megtért és feladta karrierjét. "Azért fizettek, hogy vetkőzzek és kéjelgően pózoljak. Ez már nem ruhák bemutatásáról szólt, úgy éreztem magam, mint egy darab hús, amit áruba bocsátottak" - nyilatkozta Kylie legutóbbi interjújában. Miután megnyerte a Victoria's Secret "Angyal kerestetik" című versenyét, modellkarrierje magasan ívelni kezdett felfelé. Ahelyett, hogy úgy érezte volna mindene megvan, 19 éves friss házas létére, nem érezte magát se sikeresnek, se boldognak. Egy különösen rossz nap után térdre borult, és Istenhez kiáltott: Istenem, miért engedted, hogy megnyerjem a Victoria's Secret versenyét, hogyha ez ilyen nyomorulttá tett engem? Ezzel a munkával nem tanusítok tiszteletet a férjem felé... Istenem, válaszokat akarok! " Események sora késztette arra Kyliet, hogy feladja modellkarrierjét. Ezen események egyike volt, mikor ráeszmélt, hogy rossz példát mutat a nőknek. "Akkoriban futott a Victoria's Secret show a TV-ben, és figyeltem a Twittert, hogy nők arról csipognak, hogy ők milyenek a modellekhez képest" mondta a New York Postnak. "Ez eszembe juttatta azokat az időket, mikor még modellkarrierem elején jártam. A 8 éves unokahúgom, rám nézett miközben sminkeltem, és azt mondta: Megyek és kihányom amit ettem, hogy úgy nézhessek ki, mint te!" Megértettem, hogy a karrierem hamis üzenetet közvetít a nők felé az önbizalomról és az egészséges testképről." Ez a pillanat inspirálta a későbbiekben, hogy nyilvánosság elé álljon, és elmondja, hogy elkötelezte magát Isten mellett. Ezt írta a Twitteren: "Feladtam az álmom, hogy Victoria's Secret modell legyek, cserébe azért, hogy derék feleség lehessek." A Példabeszédek 31. rész 30. versében ez áll: "Csalóka a báj, mulandó a szépség, de az Urat félő asszony dicséretre méltó." Azon a ponton Kylie felhagyott a szakmával, csakhogy a szórakoztatóipar nem hagyta őt. "Azután a bizonyos twitter bejegyzés után visszautasítottam egy felkérést a "Dancing With the Stars"(táncverseny hírességekkel) nevű műsortól, és egy másik lehetőséget is a "The CW"-től. Úgy éreztem, hogy ezek a szereplések nem tennének jót az üzenetemnek" mondta. A félbehagyott karrierje a Victoria's Secretnél, és a visszautasított ajánlatok, sok "millióba" kerülhettek neki, de azt mondja "Soha nem voltam elégedettebb egész életemben". Ehelyett azon dolgozik, hogy a fiatal nőknek pozitív példát mutasson. "Most egy keresztény ruhakollekció kialakítására összpontosítok, eközben utazgatok, előadásokat tartok, és blogolok (imnoangel.org). A kollekciót ebben a hónapban mutatjuk be vékony, normál, és duci testalkatú modellek közreműködésével. Azt szeretném, ha a nők olyan modelleket látnának a kifutón, akik hasonlóan néznek ki, mint ők. Azért teszem ezt, hogy az átlagnő is jól érezhesse magát a bőrében. Kylie könyve a Nem vagyok angyal: Victoria's Secret modelltől a szerepmodellig (I'm No Angel: From Victoria's Secret Model to Role Model) május 14-én fog megjelenni. 7

8 Ez az a nap! Már kevesebb, mint 20 nap! Israel Houghton & New Breed Az örszörös Grammy díjas Israel Houghton több mint 15 éve dolgozik zenei pályán, mely során gospel dalaival emberek tömegét kápráztatja el, miközben Istent dicsőíti. A Kaliforniában született fiú korán kezdett zenélni, 5-6 éves korában már a gyülekezetben dobolgatott. Israel szintetizátorozott is, 16 évesen pedig gitározni tanult. 19 évesen a gyülekezetben szolgált, mint dobos, hamarosan pedig ő vezette a dicsőítést is. Lassan egyre többen figyeltek fel tehetségére ben feleségével, Meleasa-val megalapította a New Breedet. Ezt a mozgalmat azok számára hoztuk létre, akik hiszik, hogy az igazság és az imádat kéz a kézben jár. Célunk, hogy visszatükrözzük Isten szívét, az egyes országok, a szegények, az elveszettek és az elfelejtettek iránti szerelmét. Minket nem a társadalom sokszor lekicsinylő mentalitása határoz meg. Az örökségünk az örökkévalóságon túl van. Nincsenek határok, amikor a végtelenhez érünk. Mi vagyunk a New Breed! mutatkozik be így a facebook adatlapján a csapat. Az együttes ötvözi a gospel, a rock, az R&B és a jazz elemeit, a szerzemények pedig az életről, az elfogadásról és az örömhírről szólnak. A New Breed eddigi több, mint egy évtizedes munkája alatt már elég sok sikert elért. Albumaik rendszeresen a zenei listák élén állnak. Kívánunk további sikereket nekik! Ha tetszett ez a kis bemutatkozó róluk, többet itt tudhatsz meg róluk: Ha már az EZ AZ A NAP! rendezvénynél tartunk, reméljük, sokan jöttök! Aki még nem hallott erről a június 1-jén megrendeződő programról; a szervezőknek az a célja, hogy elcsábítsanak téged, hogy Te is éld meg a keresztények egységét, együtt dicsőítsük Istent, közösen imádkozzunk a nemzetünkért, halljad az evangéliumot és mindemellett nagyszerű zenei élményben legyen részed. Eddigi számainkban mindig bemutattunk egy-két előadót, együttest, hogy megjöjjön a kedved, hogy el gyere. Reméljük kaptál elég motivációt arra, hogy gyere! Ne hagyd ki az év egyik legnagyobb keresztény buliját! Hozd el a barátaidat is! A rendezvény helye: Papp László Budapest Sportaréna A rendezvény pontos időpontja: június Jegyárak a oldalon! 8

9 Filmajánló Éli könyve (a film 12 +-os!) Futurisztikus, világégés utáni lét, ahol a víz az egyik legnagyobb kincs és azaz egy könyv, amit a főhős visz magával. A Földet atomháború pusztította el. A világvége utáni pusztaságban az erőszak az úr. Éli, a magányos harcos nyugatra akar eljutni, hogy beteljesítse küldetését. Tudja, hogy mindenképpen célba ér. Egy könyv utolsó példánya van nála, amely hitet adhat az embereknek, hogy van remény az újjászületésre. Vannak, akik ölni is hajlandóak azért, hogy megszerezzék ezt a könyvet. Éli a kisvárosban keresztezi a környéket uraló hadúr útját. Carnegie a martalócaival megszállottan kutatja a könyv nyomát, a könyv segítségével akarja kiterjeszteni hatalmát. Az emberiség sorsa Éli kezében van. Kritikusoktól kapott hideget és meleget is a film. Nem akarom lelőni a több csavart magában rejtő sztorit, csak egy valamit szeretnék megosztani veletek azt az érzést, amit ez a film kiváltott bennem. Főhősünk annyira magáévá tette a könyvet, olvassa, védi, abból él, és kívülről tudja. Biztos előttetek sem titok, hogy a filmben szereplő könyv, a Könyvek Könyve. Régen, amikor még nem volt írásbeliség, és kicsivel talán még utána is, bizony szájról-szájra adták tovább a történeteket, vigyázva arra, hogy egy szó, egy pontocska és vessző se vesszen el belőle. Mi hogyan vagyunk vele? Hogy viszonyulunk Isten nekünk szóló szerelmes leveléhez? Tudjuk, hogy ez az igazi FaithBook? Ha rajtunk múlna, tovább tudnánk adni a következő generációknak? Fejből? (Hit könyve Jézus be akar írni a könyvébe Egyetértesz? Jelenések könyve 3,5) 9

10 ÉLET A PLÉBÁNIÁN FÉK Egy szeptemberben induló programsorozatra szeretnénk hívni benneteket. A címe Fiatalok az Élet Küszöbén, rövid nevén FÉK. Azért gondoltunk rátok, mert már nem vagytok gyerekek, de még felnőttek sem. Azonban a saját életetekre vonatkozóan már ebben az életkorban is komoly, egész életre kiható döntéseket kell hoznotok. Ezeken az alkalmakon szeretnénk nektek segíteni abban, hogy hogyan erősítsétek jellemeteket, hogyan tudjatok nemet mondani olyan kérésre, amely a házasság előtti szexuális kapcsolatra vagy kábítószer használatra buzdít. Ha elhatároztad, hogy szeretnél ezen részt venni, kérünk terjeszd baráti körödben és hozz magaddal még egy-két barátot, ismerőst. Ez biztosan mindenkinek javára válik! Gerber Mónika és Zsófia IFJÚSÁGI ÉS GYEREK NAP! Ifjúsági és Gyerek nap a plébánián! Megismerheted a plébániánkon működő csoportokat, zene, jó hangulat, szép idő és sok program vár! Ne felejtsd otthon a családodat sem! Az ebéd gulyás leves és palacsinta lesz, de lesznek sütik, melyeknek vásárlásával a plébánia gyerektáborát támogathatod. Az előző számban még május 25-e szerepelt a nap dátumául, de csak lapzárta után tudtuk meg, hogy ez az időpont csúszik június 8-ra! PURE FASHION Kedves éves lányok! A Pure Fashion (Tiszta Divat) egy olyan kezdeményezés, ami azért jött létre, mert szeretnénk boldog, kiegyensúlyozott, magabiztos fiatal nőket nevelni belőletek. Szeptembertől indítunk találkozásokat havonta egy alkalommal. Ezeken szó lesz, önismeretről, életvezetésről, női hivatásról, külső-, belső szépségről, szabadságról, döntésekről, női-férfi különbségekről, kommunikációról, konfliktuskezelésről. Hívd el barátnőidet és garantált a jó hangulat! Ha érdekel, keresd Gersei Kata hitoktatót, vagy írj a A Szervezők bemutatkozót tartanak a káposztásmegyeri Szentháromság plébánián án 18:00tól. Olyan lányok lesznek az előadók, akik már végeztek ilyen kurzust, illetve a szervezők válaszolnak kérdéseitekre. Gyertek! TÁBOROK Remélem, eldöntötted már, hogy mindenképp jössz a plébániánk szervezte táborokba. Ha nem, gyorsan vésd be a családi naptárba! A CSALÁDI TÁBOR július 4. és 7. között Péliföldszentkereszten lesz. Gyönyörű hely, sok ember, sok korosztály. Sőt Székely János püspök atya is velünk lesz! Erre gyorsan, de még lehet jelentkezni! A tavaly olyan jól sikerült GYEREK ÉS IFJÚSÁGI TÁBORUNK (7-24 éves korig) pedig idén Mátraszentimre-Bagolyirtáson a Stella Katolikus Egyházi Üdülőben fogja a bentlakók idegeit igénybe venni. Új és régi barátok, zene, kirándulás, jó hangulat, nyár mi kell még? 10

11 Az agapé fő fogásai Ebben a számban egy finom duplajó pogácsát fogunk megosztani Veletek! Reméljük, megsütitek, és elhozzátok nekünk a következő agapéra vasárnap a 9-es mise után! :D Hozzávalók: 25 dkg finomliszt 25 dkg teljes kiőrlésű liszt 25 dkg margarin 1 pohár tejföl 1 tojás ½ tasak sütőpor 10 dkg trappista sajt 10 dkg füstölt sajt 2 3 teáskanál só Elkészítés: A sajtokat lereszeljük, a hozzávalókat összegyúrjuk (A sajtokat is! Ha valaki szeretne a tetejére is sajtot szórni, az számoljon pluszban vele!). A tésztát 20 percig kelesztjük, majd átgyúrjuk, és még 40 percig kelesztjük. Ezután kinyújtjuk ujjnyi vastagra, és éles késsel keresztben-hosszában sűrűn bevagdossuk. Kicsi pogácsaszaggatóval kiszaggatjuk, tepsire tesszük. Előmelegített sütőben 180 fokon kb percig sütjük. 11

12 Programok Május Június: Pünkösd vasárnap Elsőáldozás a 9-es misén Pünkösd hétfő Karizmák ünnepe Máriaremetén :30 A Szent István Bazilika elől indul a fáklyás felvonulás Don Bosco ereklyéjével Óbudára ( Nagymarosi Ifjúsági Találkozó Ha a plébániai csapattal szeretnél jönni, akkor 7:30tól várunk titeket Rákospalota-Újpest vasútállomáson (indulás: 7:53) ( Szentháromság vasárnapja A Karitász adja az agapét a 9-es mise után Krisztus Szent Teste és Vére, Úrnapja, körmenet Tanévzáró Te Deum a 9-es misén Szent Anna óvoda tanévzáró miséje délelőtt Plébániai Gyereknap délután 13:30-17:30 a templomkertben Az esti 18:00 mise után a Laudate kórus ad évadzáró koncertet Gyertek be vasárnaponként a reggeli 9-es mise után az agapéra beszélgetni, ismerkedni! A jó beszélgetések garantáltak! :) Plébániánk dolgai megtalálhatók az interneten is: Várjuk gondolataidat észrevételeidet, írásaidat a: címen. A KIFLI a Kertvárosi Ifjúsági Fórum LapjaI Az Újpest Kertvárosi Plébánia időszakos kiadványa tinédzserek és kortalanok ( ) számára. Megjelenik havonta. Egyházi felelős: Pályi László plébános: Honlap: Facebook: Kifli Újság Főszerkesztők: Gersei Kata és Gersei Csenge:

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

Kedvenc Bibliai idézetem Barátom lett az Úr!

Kedvenc Bibliai idézetem Barátom lett az Úr! 2. évfolyam 2. szám Kedvenc Bibliai idézetem Barátom lett az Úr! Senki sem szeret jobban, mint az, aki életét adja barátaiért. Ha megteszitek, amit parancsolok nektek, a barátaim vagytok. Nem nevezlek

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

JÁNOS 6,38. Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember. A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013.

JÁNOS 6,38. Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember. A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013. H A R A N G S Z Ó Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember A L S Ó V Á R O S I A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013. szeptember Mert nem azért szálltam alá a mennybõl, hogy

Részletesebben

"Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?"

Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak? "Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?" 1 Krón 29,5 Gyógyulásunk és megerősödésünk akkor történik, amikor fenntartás nélkül átadjuk magunkat Jézusnak. Minél jobban megnyílunk, és engedjük, hogy

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

AZ ÚJ CSALÁD MOZGALOM HÍRLEVELE

AZ ÚJ CSALÁD MOZGALOM HÍRLEVELE AZ ÚJ CSALÁD MOZGALOM HÍRLEVELE 2. szám - 2014. december Kik az Új Családok? Sokan kérdezik tőlünk mostanában, hogy kik az Új Családok, mi jellemző rájuk, mit tesznek, hogyan élnek? Összegyűjtöttünk néhány

Részletesebben

Megújult az egyházközségi honlap

Megújult az egyházközségi honlap LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIV. évfolyam 3. szám 2014. március Megújult az egyházközségi honlap Amint a templomi hirdetésekben már hírül adtuk, megújult a plébánia honlapja. A

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Maradjunk meg a saját erősségünkben!

Maradjunk meg a saját erősségünkben! Maradjunk meg a saját erősségünkben! Pál apostol ezt írja a rómaiaknak: Mert tudjuk, hogy az egész teremtett világ, egyetemben fohászkodik és nyög mind idáig. (Rm. 8, 22) E szavak közel kétezer éve hangoztak

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

A ránk következő két hétben is gondoljunk imádságban a szabadulni vágyókra a Misszióban.

A ránk következő két hétben is gondoljunk imádságban a szabadulni vágyókra a Misszióban. Március 8. (hétfő) Adjuk hálát azokért a nőkért, asszonyokért, lányokért, akik ott vannak életünkben, és sok tekintetben Imádkozzunk, hogy Istenünk kezében azokká formálódhassanak, akiknek Urunk őket elképzelte,

Részletesebben

Pozitív intézményi légkör

Pozitív intézményi légkör Pozitív intézményi légkör Mitől más a keresztyén iskola? Írjon le három dolgot, amely ön szerint megkülönbözteti a keresztyén iskolákat más iskoláktól! Ossza meg gondolatait az ön mellett ülővel. A keresztyén

Részletesebben

Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e?

Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e? Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e? Jézust szelídnek tartjuk. Ilyennek mutatja a házasságtörő asszonynak az esete. Meg akarják kövezni, de Jézus megmentette ettől. A keresztfán kéri az Atyát,

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

H I R D E T É S E I N K november 30 december 7.

H I R D E T É S E I N K november 30 december 7. H I R D E T É S E I N K 2014. november 30 december 7. 1. A jövő heti Baba-Mama klub kivételesen nem kedden, hanem szerdán lesz 10 órától. Ekkor mikulásünnepség lesz, Petkó Tamás atyával. 2. Az Első Szeretet

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

Forrás. Jézus mellénk állt

Forrás. Jézus mellénk állt Forrás a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Jézus mellénk állt 13. évf. 1. szám 2016. január 10. Gárdonyi Géza népszerű karácsonyi énekében jól láttatja az első karácsony valóságát: Nem

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

Caramel: Tûrnöm kell 2015. June 24.

Caramel: Tûrnöm kell 2015. June 24. Caramel: Tûrnöm kell 2015. June 24. Nem lenne tanár, és azt is elmondja, miért nem. - Kipróbálná magát külföldön, de imád magyarul énekelni. - Interjú Molnár Ferenc Caramellel cigányságról, kirekesztésrõl,

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

IGE. rovat. Lelki percek

IGE. rovat. Lelki percek A nyíradonyi Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola lapja I. évfolyam, 1. szám Nyíradony, 2011. október Lelki percek Papp Miklós lelki igazgató rovata Ha azt mondod egy embernek: milyen nagyszerű

Részletesebben

Ballagási ünnepség

Ballagási ünnepség Felelős szerkesztő: Breznay Gáborné Írta és szerkesztette: Molnár Máté Fotókat készítette: Lajos Abigél és Róka Zsófia Ballagási ünnepség 2016.04.29. Igen, elballagtak a SZISZKI végzős diákjai is. Könny,

Részletesebben

Péter és az ima hatalma

Péter és az ima hatalma A Biblia gyermekeknek bemutatja Péter és az ima hatalma Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Ruth Klassen 60/57. Történet www.m1914.org Bible for

Részletesebben

Palánki Ferenc segédpüspök prédikációja. csak a nyitó szentmisén és most így a vége felé. Biztos, hogy nagyon sok élménnyel van tele a

Palánki Ferenc segédpüspök prédikációja. csak a nyitó szentmisén és most így a vége felé. Biztos, hogy nagyon sok élménnyel van tele a Palánki Ferenc segédpüspök prédikációja Fıtisztelendı paptestvérek, Krisztus hívei, szeretett testvéreim! Sajnálom, hogy nem tudtam részt venni ezen a találkozón, ezen a mőhelyen, lelkigyakorlaton, csak

Részletesebben

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM!

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Dr. Egresits Ferenc ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Kérdések és megfontolások Jézus passiója kapcsán az irgalmasság évében. - Az esetleges párhuzamok és áthallások nem a véletlen művei! -

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 24. ÁLDÁSOK az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 1. Az Úr a te kősziklád, várad és megmentőd, benne lelj oltalmat. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére. Zsolt

Részletesebben

Kapásod van! Figyelj! Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket.

Kapásod van! Figyelj! Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket. Kapásod van! Figyelj! Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket. János 15,16 Jézus Péter bárkáját választja, a mélyre küldi, és olyan döntést kíván tőle, amely egyedül személyes hitén

Részletesebben

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET A Jézus Szíve lelkiség nem ájtatossági forma, hanem Bíró Ferenc SJ szavaival a reális Krisztus reális követése tettben és igazságban. Jézus Szíve ünnepéhez kapcsolódó imakilencedünk

Részletesebben

Csak az Isten kegyelme segíthet

Csak az Isten kegyelme segíthet Csak az Isten kegyelme segíthet Lectio: Ef 2,1-13 Textus: Ef 2,4-10 Kedves Testvéreim! Róm 1,18-ban ezt olvassuk: Mert nyilván van az Istennek haragja mennyekből, az embereknek minden hitetlensége és hamissága

Részletesebben

Önmeghaladás, életcélok, jóllét

Önmeghaladás, életcélok, jóllét PÁL FERENC Önmeghaladás, életcélok, jóllét A lélektani és spirituális dimenziók összefüggései Néhány alkalommal találkoztam Gyökössy Bandi bácsival. Többek között, amikor a papnevelõ intézetbe jártam,

Részletesebben

mondott, és nem kimondott gondolataival. Még senki sem tudta így elmondani ezeket, akár burkoltan is, bizony ezek a dalok gyakran kimondják azt,

mondott, és nem kimondott gondolataival. Még senki sem tudta így elmondani ezeket, akár burkoltan is, bizony ezek a dalok gyakran kimondják azt, II. fejezet [...] Legyél az esernyőm, Óvj a széltől, és ha mégis elázom, Te legyél az égen a Nap, Te melegíts át, ha néha fázom! Én meg olyan leszek hozzád, mint a gazdájához a véreb Amikor először láttam

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

Forrás. Márk evangéliuma

Forrás. Márk evangéliuma Forrás 12. évf. 1. szám 2015. január 25. a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Márk evangéliuma Jézus Krisztus Isten Fia evangéliumának kezdete. Ezekkel a szavakkal kezdődik Márk evangéliuma,

Részletesebben

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések?

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések? A Biblia üzenete Mindennek rendelt ideje van és ideje van az ég alatt minden akaratnak. Prédikátor könyve 3:1 Terveink szerint Üzleti terv, hiteltörlesztési terv, munkaterv, fejlődési terv. Ismerősek a

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem jelenthetett komolyabb problémát az, hogy megértesse

Részletesebben

Mennybõl az Angyal... 2010.02.04. Utolsó frissítés 2013.02.04.

Mennybõl az Angyal... 2010.02.04. Utolsó frissítés 2013.02.04. Mennybõl az Angyal... 2010.02.04. Utolsó frissítés 2013.02.04. Mennybõl az Angyal, lejött hozzátok Abban a pillanatban szólalt meg ez a dal a cédé lejátszómon, amikor belekezdtem ebbe az írásba az angyalokról.

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok 2005/6 Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek,

Részletesebben

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek.

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2014/5 Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. (Róm 6,13) Felnőttként konfirmáltak: Első sor (balról jobbra): Pécskay-Seress

Részletesebben

Tanítás a házasságról

Tanítás a házasságról Tanítás a házasságról ADUNARE Tanítás a házasságról A házasságról való tanítás nagyon fontos mivel kihatással van minden ember életére. A házasság jó dolog. A házasság Istentől való dolog. Amikor összeházasodunk

Részletesebben

Ha aa magasban. Kereszténység és közélet Kiút az anarchiából OSZTIE ZOLTÁN ELÔADÁSOK A SZENT ISTVÁN TÁRSULATNÁL XVI.

Ha aa magasban. Kereszténység és közélet Kiút az anarchiából OSZTIE ZOLTÁN ELÔADÁSOK A SZENT ISTVÁN TÁRSULATNÁL XVI. Ha aa magasban ELÔADÁSOK A SZENT ISTVÁN TÁRSULATNÁL XVI. OSZTIE ZOLTÁN Kereszténység és közélet Kiút az anarchiából OSZTIE ZOLTÁN Kereszténység és közélet Kiút az anarchiából SZENT ISTVÁNTÁRSULAT az Apostoli

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Számomra mindig jelzés értékű az, ha valamilyen formában megrezdül a lelkem, megérinti valami. Ilyenkor az jut az eszembe, hogy ott még feladatom, tanulni valóm van. Üzenni

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org 2012

Részletesebben

EGY VÉRBELI CIGÁNYMUZSIKUS

EGY VÉRBELI CIGÁNYMUZSIKUS EGY VÉRBELI CIGÁNYMUZSIKUS Magyar vagyok. Természetem komoly, Mint hegedűink első hangjai; Ajkamra fel-felröppen a mosoly, De nevetésem ritkán hallani. Ha az öröm legjobban festi képem: Magas kedvemben

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve Jézushoz

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

Aki nélkül nem lehetne Karácsony

Aki nélkül nem lehetne Karácsony III. évf. 4. szám 2014. december A Budapest-Nagytétényi Református Egyházközség időszakos kiadványa Aki nélkül nem lehetne Karácsony Bármikor, bárhol végbemehet egy ilyen kérdezz-felelek: - Mi kell a Karácsonyhoz?

Részletesebben

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Pasarét, 2011. szeptember 4. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Alapige: 1Sámuel 26,23-25 Az Úr mindenkinek megfizet a maga igazsága és hűsége szerint, mert

Részletesebben

Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan

Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan Hittankönyv a középiskolák 11. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó ELSİ RÉSZ: KATOLIKUS DOGMATIKA Bevezetés A hittan, a teológia

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

A CJ egyetemes küldetése - Küldetés minden néphez

A CJ egyetemes küldetése - Küldetés minden néphez A CJ egyetemes küldetése - Küldetés minden néphez A Congregatio Jesu egyetemes küldetése: Latin-Amerika - Argentína - Brazília - Chile - Kuba Küldetés az egész világra, minden néphez Európa - Ausztria

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

Szabó Józsué Dániel PORTFÓLIÓ

Szabó Józsué Dániel PORTFÓLIÓ Szabó Józsué Dániel PORTFÓLIÓ plakát plakát roll-up, fagyiölcsér kampány üzlet portál könyv A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre,

Részletesebben

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban

Részletesebben

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja A Körmendi Egyházközség 2017. évi tervezett programja Január 3. kedd 18.00 A Karitász csoport összejövetele 5. csütörtök 19.00 Felnőtt katekézis 7. szombat 19.00 A Családcsoport összejövetele 8. vasárnap

Részletesebben

Szeretetközösség. 11. összejövetel

Szeretetközösség. 11. összejövetel Szeretetközösség 11. összejövetel 73 Előkészítés Helyezz el körben annyi széket, ahányan lesztek! A kör közepére készíts elő egy Szentírást és egy gyertyát, melyet az összejövetel kezdetén meggyújthattok.

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Jézus órája János evangéliumában

Jézus órája János evangéliumában MICHAEL FIGURA Jézus órája János evangéliumában 1. A HELY- ÉS IDÔMEGHATÁROZÁS FONTOSSÁGA JÁNOS EVANGÉLIUMÁBAN A kánai menyegzôrôl szóló perikópában (2,1 11), amely a világosság olvasójának második titka,

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

P. Tilmann Beller LÁNYKÉRDÉSEK

P. Tilmann Beller LÁNYKÉRDÉSEK LÁNYKÉRDÉSEK Tilmann atya válaszol P. Tilmann Beller LÁNYKÉRDÉSEK P. Tilmann Beller LÁNYKÉRDÉSEK Családakadémia-Óbudavár Egyesület Óbudavár, 2006 Ezt a kis füzetet Tilmann atya készítette Weeber Orsi,

Részletesebben

Katekéta lelkipásztori munkatárs alapképzés Katekéta zárószigorlat 2016/2017

Katekéta lelkipásztori munkatárs alapképzés Katekéta zárószigorlat 2016/2017 Katekéta lelkipásztori munkatárs alapképzés Katekéta zárószigorlat 2016/2017 1) A katekézis. A katekézis és a Szentírás A. A katekézis az evangelizáció folyamatában. Megtérés és hit. A katekézis meghatározása

Részletesebben

Vérfolyásos hívő gondolkozás (mód)otok megújulásával alakuljatok át harc az elménkben dől el

Vérfolyásos hívő gondolkozás (mód)otok megújulásával alakuljatok át harc az elménkben dől el Vérfolyásos hívő Róm 12:1 Kérlek titeket testvérek, Isten irgalmára, adjátok oda a testeteket Isten számára élő, szent, és neki tetsző áldozatul, ez legyen a ti ésszerű, igeszerű istentiszteletetek, 12:2

Részletesebben

Engedelmeskedjetek egymásnak

Engedelmeskedjetek egymásnak Erdélyi Gyülekezet Zalatnay István Reménység Szigete 2010. augusztus 22. Lekció: 4Móz 9,15-23 Textus: Ef 5,21-6,9 Engedelmeskedjetek egymásnak Engedelmeskedjetek egymásnak, Krisztus félelmében. Az asszonyok

Részletesebben

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27.

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27. 4. tanulmány Boldog és hálás július 21 27. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 12:2; 1Korinthus 13; Galata 5:19-23; 1Thesszalonika 1:1-10; 1Timóteus 1:15 Hálát adunk az Istennek mindenkor mindnyájatokért,

Részletesebben

Jézus vére, ments meg minket!

Jézus vére, ments meg minket! ÜZENET A CSÉPAI, SZELEVÉNYI, TISZAUGI ÉS TISZASASI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEK TÁJÉKOZTATÓJA V. évfolyam, 6. szám, 2007. július HÍREK, INFORMÁCIÓK, LELKISÉG, GYERMEKSAROK Jézus vére, ments meg minket!

Részletesebben

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned Iskolánk felsős énekkara és gregorián kórusa az őszi szünetben (2014.10.24 10.30-ig) egy hetet töltött Lengyelországban a prezentációs nővérek által fenntartott

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

AZ ÚJ CSALÁD MOZGALOM HÍRLEVELE

AZ ÚJ CSALÁD MOZGALOM HÍRLEVELE AZ ÚJ CSALÁD MOZGALOM HÍRLEVELE 3. szám, 2015. március 3. szám - 2015. március Apró lépések a családokért Néhány évvel ezelőtt egy kolléganőm felhívott, hogy nem tudja, mit csináljon, ugyanis abortuszra

Részletesebben

HÁLA KOPOGTATÁS. 1. Egészség

HÁLA KOPOGTATÁS. 1. Egészség HÁLA KOPOGTATÁS 1. Egészség Annak ellenére, hogy nem vagyok annyira egészséges, mint szeretném, teljesen és mélységesen szeretem és elfogadom a testemet így is. Annak ellenére, hogy fizikailag nem vagyok

Részletesebben

Nagy öröm. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8).

Nagy öröm. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8). Nagy öröm Lectio: ApCsel 8,1-25. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8). Fülöp Samáriában hirdette a Messiást. Jézusról tett bizonyságot, a Szabadítóról. Az ember mindig kapcsolatban kellene,

Részletesebben

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18.

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Mozgókép Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Kedves Testvérek! Sokszor érzi az ember, hogy egy prédikációban jó tanácsokat kap, példamutatást, utat, amin járni lehet, iránymutatást,

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember.

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember. MÉGIS Alapíttatott azzal a céllal, hogy közösségünk erısödjön, egymásnak ily módon is lelki támaszt nyújthassunk és a mindenkori eseményekrıl hírt adjunk. HAVAZÁS Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak

Részletesebben

Meg nem írható szakdolgozati témák jegyzéke 2015. november 6. (Elfogadott szakdolgozatok, szakdolgozatcímek címlistája 2013 2015)

Meg nem írható szakdolgozati témák jegyzéke 2015. november 6. (Elfogadott szakdolgozatok, szakdolgozatcímek címlistája 2013 2015) Meg nem írható szakdolgozati témák jegyzéke 2015. november 6. (Elfogadott szakdolgozatok, szakdolgozatcímek címlistája 2013 2015) Az alábbi táblázatban a megírt szakdolgozatokat, szakdolgozat címeket találjátok.

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló Séta a szülőfalumban Egy szép napon elmentünk a barátnőmmel sétálni a szülőfalumban. Az Erzsébet parkban megmutattam az emlékművet, a református templomot meg a nyári színpadot. _ Te, nagyon szereted a

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

Jézus, a tanítómester

Jézus, a tanítómester 9. tanulmány Jézus, a tanítómester május 23 29. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 6:5; Lukács 4:31-37; 6:20-49; 8:19-21, 22-25; 10:25-37 Mindenkit ámulatba ejtett tanítása, mert szavának ereje

Részletesebben

Mesélnél általános iskolai tanulmányaidról? Már ott is érdekelt az iskolán kívüli kulturális élet?

Mesélnél általános iskolai tanulmányaidról? Már ott is érdekelt az iskolán kívüli kulturális élet? Szalai-Bordás Gergő a Földes Ferenc Gimnázium volt diákja, jelenleg az ELTE ÁJK jogász hallgatója. Középiskolás évei során magyar nyelv és irodalom tantárgyból ért el kimagasló eredményeket, valamint az

Részletesebben