A sürgõsségi és az intenzív terápia szerepe és kapcsolata a fekvõbeteg ellátásban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A sürgõsségi és az intenzív terápia szerepe és kapcsolata a fekvõbeteg ellátásban"

Átírás

1 magazin MOTESZ A ségi és az intenzív terápia szerepe és kapcsolata a fekvõbeteg ellátásban Dr. Mezofi Miklós Fovárosi Önkormányzat Szent Imre Kórház, Budapest Rövidítések: CTAS Canadian Triage Acuity Scale METTS Medical Emergency Triage and Treatment System SO1, SO2 Sürgõsségi Osztály 1-2 HBCS Homogén Betegcsoport UH ultrahang ALS advanced life support ACS akut coronaria syndroma NITE neurointenzív terápiás egység MET Medical Emergency Team SESZ Sürgõsségi Ellátó Szolgálat RoSC Recovery of Spontaneous Circulation DNR Do Not Resuscitate Bevezetés Mottó: Semmi sem nehezebb, veszélyesebb és bizonytalanabb, mint élenjárni egy új rend bevezetésében. A kezdeményezõ ugyanis ellenségeivé teszi mindazokat, akiknek kedvezett a régi rend és csak lagymatag támogatást kap azoktól, akiknek hasznos az új. Niccolo Macchiavelli, A Szent Imre Kórház szeptemberében megfogalmazott stratégiai terve a kórház fõ célkitûzéseként a regionális ségi kórház kialakítását jelölte meg. Állást foglalt egy valódi, angolszász-típusú ségi egység létrehozásáról és ezzel párhuzamosan egy funkcionális mátrix, fél-mátrix, integrált kórház kialakításáról. A cikkben a miértekre és a hogyanokra próbálok választ adni. A Sürgõsségi Orvostan, a ségi ellátás, a ségi ellátórendszer értelmezése, fogalmainak korrekt ismerete hazánkban általánosan még nem ismert (zárójelben jegyzem meg: az Aneszteziológia és Intenzív Terápia is csak hosszabb, több évtizedes munkásság után foglalta el méltó helyét az orvosi gyakorlatban, képzésben és tudományban egyaránt). Ezért szükségesnek tartom, hogy elöljáróban ismertessem a Sürgõsségi Orvostan legfontosabb ismérveit. A Sürgõsségi Orvostan legfontosabb ismérvei A Sürgõsségi Orvostan szakmai megfogalmazásban: önálló diszciplina, fõ küldetése az elõre nem látható, ellátás hiányában halált vagy maradandó egészségkárosodást okozó betegségek és sérülések felismerése, menedzselése, gyógyítása, a további szövõdmények megelõzése. Az egészségpolitika szempontjából: önálló, multidiszciplináris szakterület, melynek tárgya elsõsorban mindazon heveny egészségkárosodások kezelése, amelyeknél a rizikó, a kimenet, a költséghatékonyság és a kezelés megkezdésének ideje fordítottan arányos (10,8). A ségi ellátás nem = a betegek ellátásával! A ségi orvostan fõ tevékenységei az alábbiakban foglalhatók össze: 1. A megfelelõ ellátási szint és idõ meghatározása (osztályozás, triázs, triage) 2. Gyors diagnosztika 3. Szükség és lehetõség szerinti elsõdleges vagy definitív ellátás 4. Diszpozíció (10,8) 5. Ez napjainkban kiegészül az European Working Time Directive következtében az idõnyeréssel, azaz a halasztott definitív ellátás kezdéssel (kevesebb ügyeletes rendszerben tartása). Elsõ kapcsolódási pontként: mindehhez a ségi és az intenzív terápiás ellátás jelentõs erõsítése szükséges minden, a ségi ellátó rendszerben résztvevõ fekvõbeteg-ellátó intézményben (1. ábra). 1. ábra. A ségi és az intenzív terápiás osztály szerepe az ellátás folyamatosságában és az ügyeleti szolgálatok csökkentésében 1

2 MOTESZ magazin 2. ábra. A Canadian Triage Acuity Scale (a hozzárendelt idõkkel, az elsõ a nõvér, a második az orvos idõ saját gyakorlatunkban) 4. ábra. A prioritások és a tennivalók definiálása a METTS (Medical Emergency Triage and Treatment System) - vitális jel bázisú rendszerben Az osztályozás (triázs) olyan értékelõ rendszer, melynek segítségével akut egészségkárosodás esetén nagy valószínûséggel meghatározható a szükséges ellátás szintje (mind humán erõforrás, mind mûszeres szükséglete) és idõbeli sége. Lehetõvé teszi, hogy az ellátórendszer a beteg aktuális állapotához rendeljen ellátói szintet, kapacitást, biztosítva a beteg biztonságát, az ellátás megfelelõségét és folyamatos fenntarthatóságát, azaz optimális erõforrás kihasználást (10,8,2). Magunk a Canadian Triage Acuity Scale -t használjuk (2. ábra) ban a kanadai CTAS National Working Group a gyerek és felnõtt skála egyesítésének szándékával megváltoztatta az egyes szintek színeit (3. ábra) (2). A hazai gyakorlatban vita tárgya, hogy a triázst orvos vagy nõvér végezze. Amerikai felmérések szerint az orvos triázs 2-5%-kal pontosabb, de 45%-kal drágítja az ellátást (8). Magunk nõvér-triázst használunk problémás döntés esetében természetesen azonnal sor kerülhet a mûszakvezetõ bevonására. A triázs alapja az ABCDE rendszer (légutak, légzés, keringés, idegrendszer, körülmények), és a panasz jellege ben a triázs nõvér elsõdleges találati aránya 90-92%-osnak bizonyult (megegyezik az amerikai orvos-triázs eredményességével). A Medical Emergency Team (a késõbbiekben részletesebben érintjük) elfogadottá válása után alakították ki a ségi osztályokon és a kórházon belül is alkalmazható Medical Emergency Triage and Treatment System -et (METTS) (4. ábra) (9). A diszpozíció (l,5. ábra) ugyancsak rendkívül fontos, meghatározó eleme a ségi ellátás színvonalának. Míg az Egyesült Államokban a ségi ellátórendszer kialakítása elõtt az elsõdleges diszpozíciós találati arány 70%-os volt, addig 10 évvel a rendszer kialakítása után már 95%-os (8). Kórházunkban az elsõdleges diszpozíciós találati arány 2007-ben megközelítette a 97%-ot (96,7%). Miért hasznos a ségi ellátórendszer kialakítása az egészségpolitikának? A lakosság számára a legfontosabb, hogy szükség esetén számíthasson gyors és hatékony segítségre, ellátásra, biztonságban érezhesse magát. Ezért (is) kellene bármely egészségügyi reform egyik központi kérdésének lennie, idõt és bizalmat adna a re- 3. ábra. A Canadian Triage Acuity Scale 2008-as módosítása (3) 5. ábra. Diszpozíció a Sürgõsségi Betegellátó Osztályról (24 órán belül kötelezõ a diszpozíció eldöntése). 2

3 magazin MOTESZ 6. ábra. A ségi ellátó rendszer egy regionális elemének felépítése 7. ábra. Az esetek Canadian Triage Acuity Scale (CTAS) szerinti besorolása, gyakorisága és az egyes szintekhez rendelhetõ orvosok kvalifikációja form komplex végrehajtásához. A MOTESZ által kiadott A ségi ellátás fejlesztésének nemzeti programja jó alapanyag lehet a rendszer kialakításához. Számításaink szerint mintegy 20 SO1 szintû és 40 SO2 szintû kórház biztosíthatja a betegek, a ségi esetek szakmailag magas szakmai színvonalú és biztonságos ellátását. Ennek egy SO1 köré szervezhetõ regionális elemének szerkezetét mutatja a 6. ábra. Miért hasznos a ségi osztály üzemeltetése a kórházaknak? (Még akkor is, ha a ségi ellátás alapelveinek megfelelõen mûködõ ségi osztályok súlyosan alulfinanszírozottak, ezért a kórháznak közvetlenül veszteséget termelnek.) Optimális humán-erõforrás koncentrációt biztosít napi 24 órában, csökkenthetõvé válik az ügyeletesek száma. Egy helyre lehet koncentrálni az akut diagnosztikus és terápiás eszközöket, amelyek kihasználása is hatékonyabb a non-stop mûködés miatt. A fekvõbeteg osztályok mûködése zavartalanabb, a fekvõbeteg ellátást nem igénylõ betegeket kiszûri, a betegek alapvizsgálatok után, jó iránydiagnózissal érkeznek a definitív ellátó osztályokra. Mindez rövidíti az átlagos ápolási idõt (a HBCS optimumhoz), ezáltal a szakmák hatékonysága nõ. A ségi orvostan és az intenzív terápia kapcsolódási pontjai A ségi ellátásban a kórkép súlyossága és az ellátási szint progresszivitása egyenesen arányos, azonban ha a gyakoriságot is elemezve nézzük, két, egymáshoz képest fordított piramisként ábrázolhatjuk (7. ábra). Az ábra két fontos tényre mutat: 1. A betegek 5-8%-át képezõ kritikus állapotú beteg elsõdleges, életmentõ ellátására függetlenül az eset szakmai besorolhatóságától a ségi (oxyológiai) és az intenzív terápiás szakorvosok képesek. Az Ulm-i Polytrauma Centrum ellátási protokolljában is az elsõ 5 percben (melyet a golden first hour felosztásában vörös színnel jelölnek) a beteget két aneszteziológus intenzív terápiás szakorvos (+ egy szakasszisztens) látja el: az egyik a légutakat biztosítja és megkezdi a lélegeztetést, illetve szükség szerint az altatást, míg a másik artériás és vénás kanülálást végez (utóbbit centrálisan természetesen). Csak ezt követõen (a sárga tíz percben) kezdik tevékenységüket a traumatológusok (elsõdleges vérzéscsillapítás, sebellátás), majd a harmadik szakaszban történnek meg a szükséges, a lehetõ legkomplexebb diagnosztikus tevékenységek (CT, UH az ellátó helyen!). 2. Valóban multidiszciplinárisan képzett szakemberekre van szükség, hiszen ezek a kritikus állapotú betegek azonnali beavatkozást igénylõ, igen eltérõ eredetû állapotokat, illetve kis idõablakú kórképeket jelölnek, csak példaként: reszuszcitáció (ALS tanfolyami vizsgával végezhetõ korrekt módon!) shock állapotok légzési elégtelenség keringési elégtelenség, ACS (akut koronária szindróma) eszméletlen beteg, stb. Kis idõablakú kórképek, például: 1. stroke thrombolysis 2. szepszis early goal directed therapy (korai, célorientált terápia) 3. ACS, stb. A multidiszciplinaritást legjobban a Model of the Clinical Practice of Emergency Medicine bizonyítja, melynek harmadik változata ben jelent meg és többek között három triage fokozatba sorolva szakmaspecifikumonként és kórképenként jelzi mindazon állapotokat, amelyekkel a ségi orvos találkozhat (4). Ezek közül az 1. táblázatban foglaltam össze mindazokat, amelyekben emergency, azaz kritikus állapotok is elõfordulnak, azaz a ségi orvostan és az intenzív terápia közös területét képezik. Ilyen multidiszciplináris tudás követelményével rendelkezõ orvosi tevékenység a fekvõbeteg ellátásban mindössze kettõ van: a ségi orvostan és az intenzív terápia. 3

4 MOTESZ magazin 1. táblázat. A "Model of Clinical Practice of Emergency Medicine" átfogóan mutatja a kórképek lehetséges triázs-besorolását (három kategóriájú osztályozásban) (5). A táblázatban azokat tüntettem fel, amelyeknél kritikus besorolás lehetõségét is jelzik. 1. Tünetek, jelek, állapotok 1.1. Általános A tudatállapot változása Apnoe Hátfájás Vérzés Kóma Cyanosis Csökkent éberség Láz Hypotonia Polytrauma Fájdalom Bénulás Mérgezés Shock Syncope 1.2. Hasi tünetek Nem szokványos hüvelyi vérzés Haematemesis Haematochesia Fájdalom Peritonitis 1.3. Mellkasi tünetek Fájdalom Nehézlégzés Vérköpés Szívdobogásérzés A légzés rövidülése, tachypnoe Tachycardia Wheezing 1.4. Fej és nyak Fejfájás Stridor 2. Hasi és gastrointestinalis kórképek 2.1. Nyelõcsõ Sav- és lúgmérgezés Boerhaave szindróma Mallory-Weiss szindróma Nyelõcsõ-légcsõ fistula Varicositas Perforáció 2.2. Máj és epeút betegségek Hepatorenalis szindróma Cholangitis 2.3. Hasnyálmirigy Pancreatitis 2.4. Peritoneum Spontán bakteriális peritonitis 2.5. Gyomor Gyomorvérzés Perforáció 2.6. Vékonybél Aortoentericus fistula Vascularis insuffitientia 2.7. Vastagbél Enterocolitis necrotisans Intussusceptio Volvulus Perforáció 2.8. Lép Ruptura 3.0. Cardiovascularis kórképek 3.1. Cardiopulmonaris arrest 3.2. Congenitalis abnormalitások Genetikaiak Anatómiaiak 3.3. Keringési kórképek Artériásak Aneurysma Aorta dissectio Thromboembolizáció Vénásak Thromboembolizáció 3.4. Ritmuszavarok Dysrhythmiák Kamriak Supraventrikulárisak Vezetési zavarok 3.5. Szerzett szívizom betegségek Cardiac failure Cor pulmonale High output Low output Cardiomyopathuák Dilatatív Hypertrophiás Koronária szindrómák Ischaemiás szívbetegség Myocardiális infarctus Myocarditis Kamrai aneurysma 3.6. A pericardium betegségei Pericardialis tamponád 3.7. Endocarditis 3.8. Hypertoia 3.9. Tumorok Billentyû betegségek 4. Bõrbetegségek Nekrotizáló infekciók Staphylococcal scalded skin syndrome Stevens-Johnson szindróma Toxikus epidermikus necrolysis 5. Endocrin, metabolikus és táplálkozási betegségek 5.1. Sav-bázis zavarok (metabolikus vagy respiratórikus) 4

5 magazin MOTESZ Acidozis Alkalozis Kevert 5.2. Mellékvesekéreg elégtelenség 5.3. Folyadék-elektrolit háztartás zavarai Calcium Folyadék hiány / túlterhelés Kálium Nátrium 5.4. Szénhidrát anyagcsere DM I. típus Komplikációk Ketoacidosis Hyperosmolaris coma Hypoglykaemia 5.5. Pajzsmirigy betegségek Hyperthyreosis Hypotyhreosis 6. Enviromentalis betegségek 6.1. Csípések és marások Tengeri élõlények Kígyók 6.2. Légnyomás változások Légembolia Barotrauma Dekompressziós szindróma 6.3. Elektromos áramütés 6.4. Magaslati betegség Agyoedema Tüdõoedema 6.5. Hõmérsékleti eltérések Hõguta Lehûlés 6.6. Sugérbetegség 7. Fej, szem, fül, orr és garat Papilla-oedema Sinus cavernosus thrombosis Epistaxis 7.5. Garat / Gége Ludwig angina Idegentest Epiglottitis Retropharyngealis tályog 8. Hematológiai betegségek 8.1. Transzfúziós szövõdmények 8.2. Véralvadási betegségek Alvadási zavarok Szerzett Hemophiliák DIC Vérlemezke betegségek 8.4. Pancytopenia 8.5. Vörösvérsejt eltérések Aplasticus anaemia Methaemoflobinaemia 9. Immunológiai kórképek 9.2. HIV és manifesztációi 9.3. Hypersensitivitás Anaphylaxia Angiooedema Gyógyszerallergia 9.6. Transzplantációval öszefüggõ problémák Kilökõdés 10. Szisztémás infekciós betegségek Bakteriális Botulizmus Meningococcus Egyéb bakt. Fertõzések (pl. streptococcus) Gáz-gangrena Szepszis/bakteriaemia Shock SIRS Toxikus shock szindróma Tetanus Biológiai fegyverek Vírus betegségek Hanta vírus HIV Rabies Pandaemiák 11. Nem traumás musculosceletális betegségek Gerinc betegségek Cauda equina szindróma Izom-betegségek Rhabdomyolysis Lágyszövet betegségek Gangrena 12. Idegrendszeri betegségek Demyelinizációs kórképek Fejfájás Infekciók, gyulladásos betegségek Encephalitis Intracranialis/spinalis tályog Bakteriális meningitis Neuromuscularis kórképek Gillen-Barré szindróma Myasthenia gravis Görcsrohamok Status epilepticus Gerincvelõ kompresszió Stroke Intracerebrális vérzés Subarachnoidális vérzés Embolia Thrombózis 13. Szülészet-nõgyógyászat Terhességi komplikációk Méhenkívüli terhesség HELLP szindróma Placenta abruptio Placenta previa Eclampsia Szülés elõtti komplikációk 5

6 MOTESZ magazin Magzati distress Uterus ruptura Szülési komplikációk Magzati malpozíció Köldökzsinór elõreesés Köldökzsinór nyakra tekeredés Szülés utáni problémák Vérzés 14. Pszichiátriai és személyiség zavarok Hangulat és elmezavarok Akut pszichózis Szuicidium veszély Organikus pszichózis Intoxikáció és/vagy megvonás Alkohol Opioidok Nyugtatók/altatók/szorongásoldók Szimpatikomimetikumok és kokain Interperszonális erõszak (gyerek, szexuális partner, öreg) Gyilkosság rizikója 15. Vese és urogenitalis kórképek Akut és krónikus veseelégtelenség Dialízis komplikációk Scrotum gangrena (Fournier-gangrena) 16. Mellkasi - légzési kórképek Akut felsõ légúti betegségek Epiglottitis Pertussis Obstrukció Tracheostoma komplikációk Pleura, mediastinum és mellkasfal betegségek Mediastinitis Tenziós pneumothorax Nem kardiális tüdõoedema Obstruktív és restriktív tüdõbetegségek Asthma / akut allergiás reakció Krónikus obstruktív tüd?betegség Cysticus fibrosis Környezeti / ipari ártalom Idegentest Fizikai és kémiai ártalmak Gázok, inhalátorok Tüdõembolia (szeptikus vagy vénás) Tüdõ infekciók Aspiráció Bakteriális Gomba Vírus 17. Toxikológia (nem részletesen!) Gyakorlatilag minden mérgezés lehet kritikus! x 18. Traumatológia (nem részletesen!) Abdominális Mellkasi x Bõr / Égés Arc - Le Fort Fej - intrcranialis sérülés Gerinc és gerincvelõ Nyak Csípõ-trauma Polytrauma A ségi ellátás humán erõforrás szükségletének biztosíthatósága Amikor a Szent Imre Kórházban elindult a ségi ellátás, az országban mindössze 12 ségi orvostani szakorvos volt. A ségi orvostani tevékenység magas szakmai színvonalú indításához két alapvetõ tényezõre volt szükség: nemzetközi standardokon alapuló protokollokra és megfelelõ személyzetre. Utóbbi biztosítását szolgálta egy újabb magyar világszabadalom: a ségi és intenzív terápiás mátrix. Természetesen nem strukturális mátrix azaz sem az ágyak, sem a személyzet nem volt szabadon átjárható. A mátrix az orvosi humán-erõforrás mátrixot jelentette/jelenti a mai napig. A három alappillér a Sürgõsségi Betegellátó Osztály (a mátrixban nem osztály: Egység), a Központi Mûtõ és Aneszteziológiai Szolgálat (mint látható: egyrészt a Központi Mûtõt az Aneszteziológiai Szolgálat felügyelete/vezetése alá helyeztük) és az Intenzív Terápiás Osztály (mátrixban: IT Egység), melyhez rövidesen a Neurointenzív Egység is csatlakozott humán erõforrás mátrixa eredményezte a Sürgõsségi Intézet kialakulását. Hivatalos ÁNTSZ befogadásban ez a Sürgõsségi Betegellátó Centrum, ami természetesen mást jelent, de az elnevezés a mûködés szempontjából irreleváns. Ez a funkcionális szerkezet a mai napig biztosítja a Sürgõsségi Egység megfelelõ szakmai színvonalú orvosi humán erõforrását. A Sürgõsségi Intézet dolgozói (négy profilvezetõt leszámítva) 8:2:2 aránytól 4:4:4 arányig (az egy évre jutó hónapok számát jelöli) forognak a három alappillér között (a Neurointenzív NITE az intenzív ellátás részét képezi). A rendszernek további jelentõs elõnye a burn out szindróma veszélyének csökkentése. A burn out elsõsorban a Sürgõsségi Egység dolgozóit fenyegeti, de a forgórendszer a többi egység beosztottait is kíméli a kiégéstõl. A történelmi hûség kedvéért: az ország elsõ 24 ségi orvostani szakorvosából 7 kórházunkból került ki. Más kérdés, hogy ebbõl négy ségi orvostanásszá kiképzett aneszteziológus-intenzív terápiás szakorvosunk jelenleg külföldön (kettõ Norvégiában, egy Németországban, egy Nagy-Britanniában) dolgozik, így a képzési folyamatot lényegében újrakezdhetjük. 6

7 magazin MOTESZ Kórházon belüli ségi szolgálatok A betegek biztonságához, a kórházi halálozás csökkentéséhez két funkcionális elem, két szolgálat kialakítása, kórház szintû edukációja és mûködtetése szükséges: a Reszuszcitációs Szolgálaté és a Sürgõsségi Ellátó Szolgálaté (Medical Emergency Team). A kórházon belüli Reszuszcitációs Szolgálatot (elsõsorban a Sürgõsségi Egység vezetõje miatt, aki a Magyar Reszuszcitációs Társaság egyik alapítója és vezetõje, a reszuszcitációs oktatás egyik országos felelõse volt) a Sürgõsségi Egység csapata vezette és vezeti: minden mûszakban nevesítve van a szolgálat vezetõje, a kórház minden profilján/ápolási egységén ismert a 1888-as telefonszám, amelyen a szolgálat riasztható. A szolgálatvezetés kritériuma nem a ségi és/vagy intenzív terápiás szakvizsga, hanem igazolt eredményes ALS tanfolyam végzettség. Az átlag kiérkezési idõ kevesebb, mint két perc, az elsõdleges spontán keringés-visszaállás százalék (RoSC) megközelíti a 70%-ot. A Sürgõsségi Egység (ismételten hangsúlyozom: az átlag magyar struktúra rendszerben ez azonos a Sürgõsségi Betegellátó Osztállyal) kórházon belüli elismertségét jelezte, amikor a kórházon belüli ségi eseteket kezdték leszállítani a Sürgõsségi Egységre. Így került sor a Sürgõsségi Egységen pl. egy HELLP szindrómás beteg diagnózisára. Ez a tény és elsõsorban ausztrál és amerikai irodalmi adatok felvetették egy intrahospitális ségi szolgálat létrehozását, amit az angolszász országban Medical Emergency Team-nek (vagy Rapid Response Team-nek) neveznek (3,6,7), és amit kórházunkban nem találtunk jobb fordítást Sürgõsségi Ellátó Szolgálatnak nevezünk (6-10) óta az Intenzív Terápiás Team: a profilvezetõ vagy helyettese (napközben), illetve az ügyeletvezetõ látják el a SESZ (Sürgõsségi Ellátó Szolgálat) vezetését ezen idõ alatt a kórházon belüli hirtelen (váratlan) mortalitás mintegy 15-20%-kal csökkent. Mit jelent a Sürgõsségi Ellátó Szolgálat (Medical Emergency Team)? 1. Bármely kórházban évente számos olyan beteg hal meg (relatíve vagy abszolút) alacsony dependenciájú (általános) osztályon, aki az idõben alkalmazott intenzív terápiás kezeléssel menthetõ lenne. 2. A keringésmegállást az esetek jelentõs részében (70-90%) periarrest jelenségek elõzik meg. Ezek a jelenségek jól meghatározhatók és alkalmazásukkal kidolgozható egy riasztási és ellátási rendszer, melynek célja nem a spontán keringés helyreállítása, hanem a keringésmegállás megelõzése. 3. A Sürgõsségi Ellátó Szolgálat (SESZ) (Medical Emergency Team - MET, Rapid Response Team) jelentõsen hozzájárulhat a kórházi halálozás csökkentéséhez. Irodalmi adatok szerint ez a csökkenés (a Do Not Resuscitate eseteket nem számítva) 20-35%-os mértékû. A csökkenés statisztikailag szignifikáns. A kezdeti team-jelleg (intenzíves, kardiológus, egyéb szakmák) a késõbbiekben két lehetséges szakember csoportra szûkült: az intenzívesekre és a ségiekre (3,6,7), majd lényegében az intenzív terápia kórházszintû, szükségszerû expandálását jelentette (1). Mivel a ség kapu az extra- és in-hospitalis ellátás között, az in-hospitalis ségi szolgálat az intenzíves team feladata lett. Az elkerülhetõ keringésmegállásban szerepet játszó tényezõk: 1. Helytelen terápiás részleg (ségi diszpozíció!): az elkerülhetõ szívmegállás kockázata 30- szor nagyobb egyszerû kórházi osztályon történõ ápolás mellett. 2. A felügyelet hiánya: a betegeket a potenciálisan elkerülhetõ keringésmegállásoknál az esetek 45%- ban a keringésmegállás elõtt 24 órán belül megvizsgálta egy tapasztalt orvos is. A keringésmegállások többsége azonban olyankor következett be, amikor a kellõ szintû (minõség, hozzáférhetõség) orvosi felügyelet nem állt rendelkezésre. 3. A nem megfelelõ monitorozás: az oxigenizáció zavarai és a ritmusabnormalitások az esetek 90%-ában kimutathatók a keringésmegállást megelõzõ 24 órában. Ezek 54%-a valamilyen formában észlelésre is kerül, de a beteg monitorozási/ellátási szintje csak az esetek 29%-ában emelkedik (Surrey).(3,6,7,). Irodalmi adatok szerint a MET (SESZ) leggyakrabban használt riasztási kritériumai a következõk: 1. HR=<40 vagy>130/perc 2. SBP<90 vagy>220 Hgmm 3. Légzésszám: <6(8) vagy >24 (30) 4. Akut mentális státusz változás (GCS változás 2) 5. SpO 2<90 vagy FiO 2>50% 6. akut szignifikáns vérzés 7. görcsroham 8. nõvér szerint nincs jól 9. különbözõ pontrendszerek alkalmazása (3,6,7). Magunk a riasztási kritériumok kiválasztásakor arra törekedtünk, hogy a nõvérek által (is) jól észlelhetõ, mûszerezettséget nem igénylõ kritériumokat válasszunk, azzal az alapelvvel, hogy inkább több felesleges, mint egy elmulasztott szükséges riasztás történjen. Saját, 4 éve alkalmazott kritériumaink: 1. Nem tisztázott állapotromlás 2. 30/perc< légzésszám<8/perc perc< pulzusszám<40 perc 4. Szisztolés vérnyomás<90 Hgmm 5. GCS csökkenés 2 6. Nyilvánvaló intubációs szükséglet 7. (oligo-anuria, SpO 2 csökkenés). A SESZ riasztás nem konzílium: 1. nemcsak orvos kérheti (nõvér, beteghordó ) 2. a riasztás sorrendje: elõször a SESZ-t, aztán az osztályos/ügyeletes orvost 3. a döntési kompetencia nem marad a kezelõorvos kezében 4. a SESZ vezetõorvosa egy személyben kompetens a beteg további ellátásával kapcsolatos intézkedések meghozatalára. Mindehhez a kórház egészére kiterjedõ edukáció szükséges: 1. Megértetni és elfogadtatni a SESZ szellemiségét és szükségességét 2. Mind az orvosoknál, mind a 7

8 MOTESZ magazin nõvéreknél készség-szintûvé tenni a riasztási kritériumokat és azok észlelését 3. Begyakoroltatni a riasztási láncot (telefon: 1111) és a kérõlapok kitöltését (dokumentáció és utólagos feldolgozhatóság: helyileg kidolgozott Utstein-formula ) (5). Kórházunkban az elsõ 3 év tapasztalatai alapján a SESZ mûködése, kórházi elfogadottsága egyértelmûen pozitív. Bár a DNR (do not resuscitation) kautélák alkalmazásának hiánya miatt a mortalitás csökkenése valamelyest elmarad a nemzetközi adatoktól, az adatlapok elemzése alapján a DNR betegek kizárásával a mortalitás csökkenése megközelíti a 20%-ot (5). A magasabb érték elérésének gátat szab az Intenzív Terápiás ellátás legfõbb korlátja: az alacsony kapacitás (ágyszám). Összegzés Számos gondolat, ábra kimaradt a ségi ellátással, ellátórendszerrel kapcsolatban de nem ez volt az elsõdleges feladat. Megpróbáltam összefoglalni, hogy miért kell a kellõ számú: ~760! ségi szakorvos hiányában elsõsorban a Sürgõsségi Orvostan és az Intenzív Terápia hasonlóságaira támaszkodva az Intenzív Terápiás szakorvosokra építeni az angolszász-típusú, azt meghaladó szakmai színvonalú (és humanitású) Sürgõsségi Osztályok kialakítását. A kórház kapujában (Sürgõsségi Osztály) és a kórházon belül (Sürgõsségi Ellátó Szolgálat, MET intenzíves csapat) végzett orvosi munka hasonlóságai a vitális veszélyeztetett betegek ellátása során evidenciának tekinthetõk. Jómagam, úgyis mint orvos-szakmai vezetõ, akkor vagyok nyugodt, ha a kritikus állapotban kórházunkba érkezõ betegeket jól kiképzett ségi orvostani szakorvosok és/vagy intenzív terapeuták fogadják. Irodalom 1. Aneman A és Parr M: Medical emeregency teams: a role for expanding intensive care? Acta Anaesthesiol Scand 2006; 50: Bullard MJ, Unger B, Spence J és Grafstein E, the CTAS National Working Group: Revisions to the Canadian Emergency Department Triage and Acuity, CJEM 2008;10(2): DeVita MA, Braithwrite RS, Mahidhara R és mtsai: Use of medical emergency team responses to reduce hospital cardiopulmonary arrest, Qual Saf Health Care 2004 Aug; 13(4): EM Model Review Task Force: 2007 Model of the Clinical Practice of Emergency Medicine, F:\S\ABR\ Taskforce\EM Model Task Force\2007\ EM Model Rev\Web Model 2007.doc 5. Futó J, Berényi T éa Mezõfi M: Kórházon belüli ségi ellátó szolgálat tapasztalatok Magyarországon. (Közlés alatt: Anesztézia és Intenzív Terápia, 2008 dec.) 6. Kerridge RK és Saul P: The medical emergency team, evidence-based medicine and ethics, Medical Journal of Australia 2003; 179(6): Lee A, Bisley G, Hillmann KM és Daffurn K: The Medical Emergency Team, Anaesth Intensive Care 1995 Apr(2): Tintinalli JE, Kelen GD, Stapczynski S, Ma D és Cline DM: Emergency Medicine, McGrew-Hill, 6 th Edition, Widgren BR és Jourak M: Medical Emergency Triage and Treatment System (METTS): A New Protocol in Primary Triage and secondary Priority decision in Emergency medicine, J. Emerg Med 2008 Oct Wyatt J, Illingworth RN, Clancy M és mtsai: Oxford Handbook of Accident and Emergency Medicine (Oxford Medical Publications, 2006) Levelezési cím Dr. Mezõfi Miklós orvos-igazgató Szent Imre Kórház Budapest, Tétényi út Tel./Fax: (1) gmail.com 8

Posztreszuszcitációs ellátás 2015

Posztreszuszcitációs ellátás 2015 Posztreszuszcitációs ellátás 2015 Magyar Resuscitatios Társaság MRT-füzetek 1. MAGYAR RESUSCITATIOS TÁRSASÁG ISBN 978-963-12-2174-9 Magyar Resuscitatios Társaság, 2015 Tartalomjegyzék A szerkesztő előszava...2

Részletesebben

Dr. Kósa Zsigmond Dr. Vadász Mária INTEGRÁLT MEGYEI EGÉSZSÉGÜGYI MINÕSÉGÜGYI RENDSZER SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYÉBEN

Dr. Kósa Zsigmond Dr. Vadász Mária INTEGRÁLT MEGYEI EGÉSZSÉGÜGYI MINÕSÉGÜGYI RENDSZER SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYÉBEN Dr. Kósa Zsigmond Dr. Vadász Mária INTEGRÁLT MEGYEI EGÉSZSÉGÜGYI MINÕSÉGÜGYI RENDSZER SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYÉBEN Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészség Szövetség 2000 Szerkesztõ: dr. Kósa Zsigmond,

Részletesebben

A stroke thrombolítikus kezelése Szegedi tapasztalatok

A stroke thrombolítikus kezelése Szegedi tapasztalatok magazin MOTESZ A stroke thrombolítikus kezelése Szegedi tapasztalatok Dr. Dézsi Lívia 1, Dr. Molnár Anna 2, Dr. Sztriha László 1, Dr. Ágoston Zsuzsanna 2, Dr. Sas Katalin 1, Dr. Vécsei László 1 és Dr.

Részletesebben

Magyar Gyermekaneszteziológiai. és Intenzív Terápiás Társaság. XII. Kongresszusa, Továbbképző tanfolyama és. Szakmai Kiállítása

Magyar Gyermekaneszteziológiai. és Intenzív Terápiás Társaság. XII. Kongresszusa, Továbbképző tanfolyama és. Szakmai Kiállítása ANESZTEZIOLÓGIA ÉS INTENZÍV TERÁPIA 41(1): 2011 3 Magyar Gyermekaneszteziológiai és Intenzív Terápiás Társaság XII. Kongresszusa, Továbbképző tanfolyama és Szakmai Kiállítása Cserkeszőlő, Aqua Spa Konferencia

Részletesebben

2007/2 V. évfolyam. 2. szám

2007/2 V. évfolyam. 2. szám 2007/2 V. évfolyam 2. szám ú j raélesztés Resuscitatio Hungarica A Magyar Resuscitatiós Társaság Lapja Journal of the Hungarian Resuscitation Council (HuRC) Főszerkesztő / Editor in Chief: Dr. Diószeghy

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja 3. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 1249 TARTALOMJEGYZÉK Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja a cerebrovascularis betegségekről Készítette: a Magyar Stroke Társaság Vezetősége I. Alapvető megfontolások

Részletesebben

HealthOnLine Hírlevél

HealthOnLine Hírlevél HealthOnLine Hírlevél 2012/7 - Különszám A betegút szervezés módszertana és európai példái GYEMSZI Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet Informatikai és Rendszerelemzési

Részletesebben

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium szakmai protokollja a bélelégtelen betegek otthoni és kórházi parenterális táplálásáról

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium szakmai protokollja a bélelégtelen betegek otthoni és kórházi parenterális táplálásáról A Nemzeti Erőforrás Minisztérium szakmai protokollja a bélelégtelen betegek otthoni és kórházi parenterális táplálásáról Készítette: A Szakmai Kollégium Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Tanácsa és

Részletesebben

INTENZÍV TERÁPIA Egyetemi jegyzet

INTENZÍV TERÁPIA Egyetemi jegyzet INTENZÍV TERÁPIA Egyetemi jegyzet Összeállította: Dr. Molnár Zsolt Pécsi Tudományegyetem Orvostudományi és Egészségtudományi Centrum Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet Pécs, 2004 1 Előszó A

Részletesebben

Allergológiai krízis állapotok. Az anafilaxia, rovarméreg allergia és herediter angioneuroticus oedema diagnosztikája és kezelése

Allergológiai krízis állapotok. Az anafilaxia, rovarméreg allergia és herediter angioneuroticus oedema diagnosztikája és kezelése Allergológiai krízis állapotok Az anafilaxia, rovarméreg allergia és herediter angioneuroticus oedema diagnosztikája és kezelése A Klinikai Immunológiai és Allergológiai Szakmai Kollégium (KIASZK) Ajánlása

Részletesebben

Hypertensiv krízisállapotok és a perioperatív hypertonia aktualitásai

Hypertensiv krízisállapotok és a perioperatív hypertonia aktualitásai ÖSSZEFOGLALÓ KÖZLEMÉNYEK / REVIEW ARTICLES Hypertensiv krízisállapotok és a perioperatív hypertonia aktualitásai Actualities of hypertensive crises and perioperative hypertension Gondos Tibor 1, Futó Judit

Részletesebben

Közös kincsünk a gyermek

Közös kincsünk a gyermek Mottó: A gyermek a mi mai befektetésünk a holnap társadalmába. WHO Közös kincsünk a gyermek Nemzeti Csecsemõés Gyermekegészségügyi Program 2005. NOVEMBER 2 KÖZÖS KINCSÜNK A GYERMEK Tartalomjegyzék BEVEZETÕ

Részletesebben

2. Az alkohol-politika alapelvei

2. Az alkohol-politika alapelvei ALKOHOLPOLITIKA- ÉS STRATÉGIA 2006 Országos Addiktológiai Intézet (Tervezet) Dr. Buda Béla Mb. igazgató 1 ALKOHOLPOLITIKA- ÉS STRATÉGIA 1. Helyzetelemzés Kutatások alapján bizonyított tény, hogy az alkohol

Részletesebben

A szív- és érrendszeri megbetegedések magyarországi epidemiológiája

A szív- és érrendszeri megbetegedések magyarországi epidemiológiája A szív- és érrendszeri megbetegedések magyarországi epidemiológiája Populációs kardiovaszkuláris vizsgálatoktól a személyre szabott kardiológiáig A Semmelweis Egyetem Kardiológiai Központjának stratégiai

Részletesebben

Diagnosztikus és terápiás bronchológia felnõttés gyermekkorban. Transthoracalis tûbiopszia

Diagnosztikus és terápiás bronchológia felnõttés gyermekkorban. Transthoracalis tûbiopszia Diagnosztikus és terápiás bronchológia felnõttés gyermekkorban. Transthoracalis tûbiopszia A Tüdõgyógyászati Szakmai Kollégium ajánlása 2005. Kedves Kollégák! Szakmánk régi adósságát törleszti a Bronchológiai

Részletesebben

SCIENTIFIC JOURNAL OF THE HUNGARIAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

SCIENTIFIC JOURNAL OF THE HUNGARIAN SOCIETY OF CARDIOLOGY SCIENTIFIC JOURNAL OF THE HUNGARIAN SOCIETY OF CARDIOLOGY Cardiologia Hungarica ESC GUIDELINE The diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure 2008 1 Recommendation of Hungarian Society of

Részletesebben

Az iszkémiás stroke és tranziens iszkémiás attak ellátásának szakmai irányelvei 2008

Az iszkémiás stroke és tranziens iszkémiás attak ellátásának szakmai irányelvei 2008 Az iszkémiás stroke és tranziens iszkémiás attak ellátásának szakmai irányelvei 2008 A European Stroke Organisation (ESO) Végrehajtó Bizottsága és az ESO Szerző Bizottsága Peter A. Ringleb Heidelberg,

Részletesebben

Nemzeti Rákellenes Program

Nemzeti Rákellenes Program ... Az Élet él és élni akar... Nemzeti Rákellenes Program 2006. FEBRUÁR Kiadta az Egészségügyi Minisztérium megbízásából az Egészségügyi Szakképzõ és Továbbképzõ Intézet Felelõs kiadó: Dr. Rácz Jenõ egészségügyi

Részletesebben

A folyamat-újraszervezési (BPR) projektek tapasztalatai az egészségügyben

A folyamat-újraszervezési (BPR) projektek tapasztalatai az egészségügyben A folyamat-újraszervezési (BPR) projektek tapasztalatai az egészségügyben Dr. Palicz Tamás, Vártok Józsefné, Dr. Szócska Gábor Semmelweis Egyetem, Kútvölgyi Igazgatóság Az egészségügyi szervezetek fejlesztése,

Részletesebben

Kellemes karácsonyi ünnepeket, sikerekben és élményekben gazdag boldog új esztendôt kívánunk a MOTESZ Magazin olvasóinak!

Kellemes karácsonyi ünnepeket, sikerekben és élményekben gazdag boldog új esztendôt kívánunk a MOTESZ Magazin olvasóinak! MOTESZ MAGAZIN TUDOMÁNYOS, SZAKMAPOLITIKAI ÉS INFORMÁCIÓS FOLYÓIRAT Kellemes karácsonyi ünnepeket, sikerekben és élményekben gazdag boldog új esztendôt kívánunk a MOTESZ Magazin olvasóinak! Az egészségügy

Részletesebben

A magnetoterápia alkalmazásának lehetőségei a Magyar Honvédség hivatásos állománya életminőség-javításában

A magnetoterápia alkalmazásának lehetőségei a Magyar Honvédség hivatásos állománya életminőség-javításában DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS /tervezet/ Rikk János A magnetoterápia alkalmazásának lehetőségei a Magyar Honvédség hivatásos állománya életminőség-javításában Témavezető: Dr habil Kóródi Gyula PhD NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI

Részletesebben

az akut isémiás stroke ellátásához

az akut isémiás stroke ellátásához Az Egészségügyi Minisztérium szakmai irányelve az akut isémiás stroke ellátásához 2002 2 Bevezetés: Az akut stroke állapot a világ fejlett országaiban a mortalitási és morbiditási statisztikák igen előkelő

Részletesebben

15. fejezet. A vérkeringés rendszerének károsodásai

15. fejezet. A vérkeringés rendszerének károsodásai 15. fejezet A vérkeringés rendszerének károsodásai Jánosi András Berényi István Folyovich András Juhász Ferenc Lengyel Mária Morvai Veronika Veress Gábor Általános rész A vérkeringés rendszerének állapota

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai irányelve a cerebrovascularis betegségek ellátásáról

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai irányelve a cerebrovascularis betegségek ellátásáról Az Egészségügyi Minisztérium szakmai irányelve a cerebrovascularis betegségek ellátásáról A Magyar Stroke Társaság és a Neurológiai Szakmai Kollégium szakmai irányelve, 2010 Készítette: A Magyar Stroke

Részletesebben

Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium. s z a k m a i i r á n y e l v e. A bizonyítékokon alapuló szakmai irányelvek fejlesztéséhez

Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium. s z a k m a i i r á n y e l v e. A bizonyítékokon alapuló szakmai irányelvek fejlesztéséhez Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium s z a k m a i i r á n y e l v e A bizonyítékokon alapuló szakmai irányelvek fejlesztéséhez 1 TARTALOM Bevezetés... 4 1. Az irányelv célja és célcsoportjai...

Részletesebben

Az egészségügy humán erőforrás stratégiája Munkapéldány

Az egészségügy humán erőforrás stratégiája Munkapéldány 2010. Az egészségügy humán erőforrás stratégiája Munkapéldány Vízvári László Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet 2010.02.03. 1 Szerkesztette: Vízvári László Gyetvai Györgyi A 2008-as anyagot

Részletesebben

prof. Ádány Róza: A prevenció helyzete Magyarországon és viszonya a lakosság egészségi állapotából adódó prioritásokhoz

prof. Ádány Róza: A prevenció helyzete Magyarországon és viszonya a lakosság egészségi állapotából adódó prioritásokhoz prof. Ádány Róza: A prevenció helyzete Magyarországon és viszonya a lakosság egészségi állapotából adódó prioritásokhoz Tartalomjegyzék A hazai népegészségügyi helyzet globális jellemzése 2 A magyar lakosság

Részletesebben

Az egészségügyi rendszerek teljesítményének mérése

Az egészségügyi rendszerek teljesítményének mérése Az egészségügyi rendszerek teljesítményének mérése Tartalom Bevezetés... 3 A WHO indikátorai az egészségügyi rendszerek teljesítményének mérésére... 4 OECD: Health Care Quality Indicators Project... 5

Részletesebben

KLINIKAI ONKOLÓGIA. Gyógyszeres kezelés GIST Csontáttétek Immunonkológia

KLINIKAI ONKOLÓGIA. Gyógyszeres kezelés GIST Csontáttétek Immunonkológia 1. évfolyam 4. szám 2014. december MAGYAR KLINIKAI ONKOLÓG ÓGIAI TÁRSASÁG KLINIKAI ONKOLÓGIA Gyógyszeres kezelés GIST Csontáttétek Immunonkológia Tirozinkináz-gátlók és biszfoszfonátok Multigénes prognosztikai

Részletesebben

A Magyar Resuscitatios Társaság 2011. évi felnőtt emeltszintű újraélesztési (ALS) Irányelve

A Magyar Resuscitatios Társaság 2011. évi felnőtt emeltszintű újraélesztési (ALS) Irányelve A Magyar Resuscitatios Társaság 2011. évi felnőtt emeltszintű újraélesztési (ALS) Irányelve Diószeghy Csaba, Hauser Balázs, Tóth Zoltán, Gőbl Gábor A Magyar Resuscitatios Társaság ad hoc ALS Munkacsoportja

Részletesebben