A sürgõsségi és az intenzív terápia szerepe és kapcsolata a fekvõbeteg ellátásban

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A sürgõsségi és az intenzív terápia szerepe és kapcsolata a fekvõbeteg ellátásban"

Átírás

1 magazin MOTESZ A ségi és az intenzív terápia szerepe és kapcsolata a fekvõbeteg ellátásban Dr. Mezofi Miklós Fovárosi Önkormányzat Szent Imre Kórház, Budapest Rövidítések: CTAS Canadian Triage Acuity Scale METTS Medical Emergency Triage and Treatment System SO1, SO2 Sürgõsségi Osztály 1-2 HBCS Homogén Betegcsoport UH ultrahang ALS advanced life support ACS akut coronaria syndroma NITE neurointenzív terápiás egység MET Medical Emergency Team SESZ Sürgõsségi Ellátó Szolgálat RoSC Recovery of Spontaneous Circulation DNR Do Not Resuscitate Bevezetés Mottó: Semmi sem nehezebb, veszélyesebb és bizonytalanabb, mint élenjárni egy új rend bevezetésében. A kezdeményezõ ugyanis ellenségeivé teszi mindazokat, akiknek kedvezett a régi rend és csak lagymatag támogatást kap azoktól, akiknek hasznos az új. Niccolo Macchiavelli, A Szent Imre Kórház szeptemberében megfogalmazott stratégiai terve a kórház fõ célkitûzéseként a regionális ségi kórház kialakítását jelölte meg. Állást foglalt egy valódi, angolszász-típusú ségi egység létrehozásáról és ezzel párhuzamosan egy funkcionális mátrix, fél-mátrix, integrált kórház kialakításáról. A cikkben a miértekre és a hogyanokra próbálok választ adni. A Sürgõsségi Orvostan, a ségi ellátás, a ségi ellátórendszer értelmezése, fogalmainak korrekt ismerete hazánkban általánosan még nem ismert (zárójelben jegyzem meg: az Aneszteziológia és Intenzív Terápia is csak hosszabb, több évtizedes munkásság után foglalta el méltó helyét az orvosi gyakorlatban, képzésben és tudományban egyaránt). Ezért szükségesnek tartom, hogy elöljáróban ismertessem a Sürgõsségi Orvostan legfontosabb ismérveit. A Sürgõsségi Orvostan legfontosabb ismérvei A Sürgõsségi Orvostan szakmai megfogalmazásban: önálló diszciplina, fõ küldetése az elõre nem látható, ellátás hiányában halált vagy maradandó egészségkárosodást okozó betegségek és sérülések felismerése, menedzselése, gyógyítása, a további szövõdmények megelõzése. Az egészségpolitika szempontjából: önálló, multidiszciplináris szakterület, melynek tárgya elsõsorban mindazon heveny egészségkárosodások kezelése, amelyeknél a rizikó, a kimenet, a költséghatékonyság és a kezelés megkezdésének ideje fordítottan arányos (10,8). A ségi ellátás nem = a betegek ellátásával! A ségi orvostan fõ tevékenységei az alábbiakban foglalhatók össze: 1. A megfelelõ ellátási szint és idõ meghatározása (osztályozás, triázs, triage) 2. Gyors diagnosztika 3. Szükség és lehetõség szerinti elsõdleges vagy definitív ellátás 4. Diszpozíció (10,8) 5. Ez napjainkban kiegészül az European Working Time Directive következtében az idõnyeréssel, azaz a halasztott definitív ellátás kezdéssel (kevesebb ügyeletes rendszerben tartása). Elsõ kapcsolódási pontként: mindehhez a ségi és az intenzív terápiás ellátás jelentõs erõsítése szükséges minden, a ségi ellátó rendszerben résztvevõ fekvõbeteg-ellátó intézményben (1. ábra). 1. ábra. A ségi és az intenzív terápiás osztály szerepe az ellátás folyamatosságában és az ügyeleti szolgálatok csökkentésében 1

2 MOTESZ magazin 2. ábra. A Canadian Triage Acuity Scale (a hozzárendelt idõkkel, az elsõ a nõvér, a második az orvos idõ saját gyakorlatunkban) 4. ábra. A prioritások és a tennivalók definiálása a METTS (Medical Emergency Triage and Treatment System) - vitális jel bázisú rendszerben Az osztályozás (triázs) olyan értékelõ rendszer, melynek segítségével akut egészségkárosodás esetén nagy valószínûséggel meghatározható a szükséges ellátás szintje (mind humán erõforrás, mind mûszeres szükséglete) és idõbeli sége. Lehetõvé teszi, hogy az ellátórendszer a beteg aktuális állapotához rendeljen ellátói szintet, kapacitást, biztosítva a beteg biztonságát, az ellátás megfelelõségét és folyamatos fenntarthatóságát, azaz optimális erõforrás kihasználást (10,8,2). Magunk a Canadian Triage Acuity Scale -t használjuk (2. ábra) ban a kanadai CTAS National Working Group a gyerek és felnõtt skála egyesítésének szándékával megváltoztatta az egyes szintek színeit (3. ábra) (2). A hazai gyakorlatban vita tárgya, hogy a triázst orvos vagy nõvér végezze. Amerikai felmérések szerint az orvos triázs 2-5%-kal pontosabb, de 45%-kal drágítja az ellátást (8). Magunk nõvér-triázst használunk problémás döntés esetében természetesen azonnal sor kerülhet a mûszakvezetõ bevonására. A triázs alapja az ABCDE rendszer (légutak, légzés, keringés, idegrendszer, körülmények), és a panasz jellege ben a triázs nõvér elsõdleges találati aránya 90-92%-osnak bizonyult (megegyezik az amerikai orvos-triázs eredményességével). A Medical Emergency Team (a késõbbiekben részletesebben érintjük) elfogadottá válása után alakították ki a ségi osztályokon és a kórházon belül is alkalmazható Medical Emergency Triage and Treatment System -et (METTS) (4. ábra) (9). A diszpozíció (l,5. ábra) ugyancsak rendkívül fontos, meghatározó eleme a ségi ellátás színvonalának. Míg az Egyesült Államokban a ségi ellátórendszer kialakítása elõtt az elsõdleges diszpozíciós találati arány 70%-os volt, addig 10 évvel a rendszer kialakítása után már 95%-os (8). Kórházunkban az elsõdleges diszpozíciós találati arány 2007-ben megközelítette a 97%-ot (96,7%). Miért hasznos a ségi ellátórendszer kialakítása az egészségpolitikának? A lakosság számára a legfontosabb, hogy szükség esetén számíthasson gyors és hatékony segítségre, ellátásra, biztonságban érezhesse magát. Ezért (is) kellene bármely egészségügyi reform egyik központi kérdésének lennie, idõt és bizalmat adna a re- 3. ábra. A Canadian Triage Acuity Scale 2008-as módosítása (3) 5. ábra. Diszpozíció a Sürgõsségi Betegellátó Osztályról (24 órán belül kötelezõ a diszpozíció eldöntése). 2

3 magazin MOTESZ 6. ábra. A ségi ellátó rendszer egy regionális elemének felépítése 7. ábra. Az esetek Canadian Triage Acuity Scale (CTAS) szerinti besorolása, gyakorisága és az egyes szintekhez rendelhetõ orvosok kvalifikációja form komplex végrehajtásához. A MOTESZ által kiadott A ségi ellátás fejlesztésének nemzeti programja jó alapanyag lehet a rendszer kialakításához. Számításaink szerint mintegy 20 SO1 szintû és 40 SO2 szintû kórház biztosíthatja a betegek, a ségi esetek szakmailag magas szakmai színvonalú és biztonságos ellátását. Ennek egy SO1 köré szervezhetõ regionális elemének szerkezetét mutatja a 6. ábra. Miért hasznos a ségi osztály üzemeltetése a kórházaknak? (Még akkor is, ha a ségi ellátás alapelveinek megfelelõen mûködõ ségi osztályok súlyosan alulfinanszírozottak, ezért a kórháznak közvetlenül veszteséget termelnek.) Optimális humán-erõforrás koncentrációt biztosít napi 24 órában, csökkenthetõvé válik az ügyeletesek száma. Egy helyre lehet koncentrálni az akut diagnosztikus és terápiás eszközöket, amelyek kihasználása is hatékonyabb a non-stop mûködés miatt. A fekvõbeteg osztályok mûködése zavartalanabb, a fekvõbeteg ellátást nem igénylõ betegeket kiszûri, a betegek alapvizsgálatok után, jó iránydiagnózissal érkeznek a definitív ellátó osztályokra. Mindez rövidíti az átlagos ápolási idõt (a HBCS optimumhoz), ezáltal a szakmák hatékonysága nõ. A ségi orvostan és az intenzív terápia kapcsolódási pontjai A ségi ellátásban a kórkép súlyossága és az ellátási szint progresszivitása egyenesen arányos, azonban ha a gyakoriságot is elemezve nézzük, két, egymáshoz képest fordított piramisként ábrázolhatjuk (7. ábra). Az ábra két fontos tényre mutat: 1. A betegek 5-8%-át képezõ kritikus állapotú beteg elsõdleges, életmentõ ellátására függetlenül az eset szakmai besorolhatóságától a ségi (oxyológiai) és az intenzív terápiás szakorvosok képesek. Az Ulm-i Polytrauma Centrum ellátási protokolljában is az elsõ 5 percben (melyet a golden first hour felosztásában vörös színnel jelölnek) a beteget két aneszteziológus intenzív terápiás szakorvos (+ egy szakasszisztens) látja el: az egyik a légutakat biztosítja és megkezdi a lélegeztetést, illetve szükség szerint az altatást, míg a másik artériás és vénás kanülálást végez (utóbbit centrálisan természetesen). Csak ezt követõen (a sárga tíz percben) kezdik tevékenységüket a traumatológusok (elsõdleges vérzéscsillapítás, sebellátás), majd a harmadik szakaszban történnek meg a szükséges, a lehetõ legkomplexebb diagnosztikus tevékenységek (CT, UH az ellátó helyen!). 2. Valóban multidiszciplinárisan képzett szakemberekre van szükség, hiszen ezek a kritikus állapotú betegek azonnali beavatkozást igénylõ, igen eltérõ eredetû állapotokat, illetve kis idõablakú kórképeket jelölnek, csak példaként: reszuszcitáció (ALS tanfolyami vizsgával végezhetõ korrekt módon!) shock állapotok légzési elégtelenség keringési elégtelenség, ACS (akut koronária szindróma) eszméletlen beteg, stb. Kis idõablakú kórképek, például: 1. stroke thrombolysis 2. szepszis early goal directed therapy (korai, célorientált terápia) 3. ACS, stb. A multidiszciplinaritást legjobban a Model of the Clinical Practice of Emergency Medicine bizonyítja, melynek harmadik változata ben jelent meg és többek között három triage fokozatba sorolva szakmaspecifikumonként és kórképenként jelzi mindazon állapotokat, amelyekkel a ségi orvos találkozhat (4). Ezek közül az 1. táblázatban foglaltam össze mindazokat, amelyekben emergency, azaz kritikus állapotok is elõfordulnak, azaz a ségi orvostan és az intenzív terápia közös területét képezik. Ilyen multidiszciplináris tudás követelményével rendelkezõ orvosi tevékenység a fekvõbeteg ellátásban mindössze kettõ van: a ségi orvostan és az intenzív terápia. 3

4 MOTESZ magazin 1. táblázat. A "Model of Clinical Practice of Emergency Medicine" átfogóan mutatja a kórképek lehetséges triázs-besorolását (három kategóriájú osztályozásban) (5). A táblázatban azokat tüntettem fel, amelyeknél kritikus besorolás lehetõségét is jelzik. 1. Tünetek, jelek, állapotok 1.1. Általános A tudatállapot változása Apnoe Hátfájás Vérzés Kóma Cyanosis Csökkent éberség Láz Hypotonia Polytrauma Fájdalom Bénulás Mérgezés Shock Syncope 1.2. Hasi tünetek Nem szokványos hüvelyi vérzés Haematemesis Haematochesia Fájdalom Peritonitis 1.3. Mellkasi tünetek Fájdalom Nehézlégzés Vérköpés Szívdobogásérzés A légzés rövidülése, tachypnoe Tachycardia Wheezing 1.4. Fej és nyak Fejfájás Stridor 2. Hasi és gastrointestinalis kórképek 2.1. Nyelõcsõ Sav- és lúgmérgezés Boerhaave szindróma Mallory-Weiss szindróma Nyelõcsõ-légcsõ fistula Varicositas Perforáció 2.2. Máj és epeút betegségek Hepatorenalis szindróma Cholangitis 2.3. Hasnyálmirigy Pancreatitis 2.4. Peritoneum Spontán bakteriális peritonitis 2.5. Gyomor Gyomorvérzés Perforáció 2.6. Vékonybél Aortoentericus fistula Vascularis insuffitientia 2.7. Vastagbél Enterocolitis necrotisans Intussusceptio Volvulus Perforáció 2.8. Lép Ruptura 3.0. Cardiovascularis kórképek 3.1. Cardiopulmonaris arrest 3.2. Congenitalis abnormalitások Genetikaiak Anatómiaiak 3.3. Keringési kórképek Artériásak Aneurysma Aorta dissectio Thromboembolizáció Vénásak Thromboembolizáció 3.4. Ritmuszavarok Dysrhythmiák Kamriak Supraventrikulárisak Vezetési zavarok 3.5. Szerzett szívizom betegségek Cardiac failure Cor pulmonale High output Low output Cardiomyopathuák Dilatatív Hypertrophiás Koronária szindrómák Ischaemiás szívbetegség Myocardiális infarctus Myocarditis Kamrai aneurysma 3.6. A pericardium betegségei Pericardialis tamponád 3.7. Endocarditis 3.8. Hypertoia 3.9. Tumorok Billentyû betegségek 4. Bõrbetegségek Nekrotizáló infekciók Staphylococcal scalded skin syndrome Stevens-Johnson szindróma Toxikus epidermikus necrolysis 5. Endocrin, metabolikus és táplálkozási betegségek 5.1. Sav-bázis zavarok (metabolikus vagy respiratórikus) 4

5 magazin MOTESZ Acidozis Alkalozis Kevert 5.2. Mellékvesekéreg elégtelenség 5.3. Folyadék-elektrolit háztartás zavarai Calcium Folyadék hiány / túlterhelés Kálium Nátrium 5.4. Szénhidrát anyagcsere DM I. típus Komplikációk Ketoacidosis Hyperosmolaris coma Hypoglykaemia 5.5. Pajzsmirigy betegségek Hyperthyreosis Hypotyhreosis 6. Enviromentalis betegségek 6.1. Csípések és marások Tengeri élõlények Kígyók 6.2. Légnyomás változások Légembolia Barotrauma Dekompressziós szindróma 6.3. Elektromos áramütés 6.4. Magaslati betegség Agyoedema Tüdõoedema 6.5. Hõmérsékleti eltérések Hõguta Lehûlés 6.6. Sugérbetegség 7. Fej, szem, fül, orr és garat Papilla-oedema Sinus cavernosus thrombosis Epistaxis 7.5. Garat / Gége Ludwig angina Idegentest Epiglottitis Retropharyngealis tályog 8. Hematológiai betegségek 8.1. Transzfúziós szövõdmények 8.2. Véralvadási betegségek Alvadási zavarok Szerzett Hemophiliák DIC Vérlemezke betegségek 8.4. Pancytopenia 8.5. Vörösvérsejt eltérések Aplasticus anaemia Methaemoflobinaemia 9. Immunológiai kórképek 9.2. HIV és manifesztációi 9.3. Hypersensitivitás Anaphylaxia Angiooedema Gyógyszerallergia 9.6. Transzplantációval öszefüggõ problémák Kilökõdés 10. Szisztémás infekciós betegségek Bakteriális Botulizmus Meningococcus Egyéb bakt. Fertõzések (pl. streptococcus) Gáz-gangrena Szepszis/bakteriaemia Shock SIRS Toxikus shock szindróma Tetanus Biológiai fegyverek Vírus betegségek Hanta vírus HIV Rabies Pandaemiák 11. Nem traumás musculosceletális betegségek Gerinc betegségek Cauda equina szindróma Izom-betegségek Rhabdomyolysis Lágyszövet betegségek Gangrena 12. Idegrendszeri betegségek Demyelinizációs kórképek Fejfájás Infekciók, gyulladásos betegségek Encephalitis Intracranialis/spinalis tályog Bakteriális meningitis Neuromuscularis kórképek Gillen-Barré szindróma Myasthenia gravis Görcsrohamok Status epilepticus Gerincvelõ kompresszió Stroke Intracerebrális vérzés Subarachnoidális vérzés Embolia Thrombózis 13. Szülészet-nõgyógyászat Terhességi komplikációk Méhenkívüli terhesség HELLP szindróma Placenta abruptio Placenta previa Eclampsia Szülés elõtti komplikációk 5

6 MOTESZ magazin Magzati distress Uterus ruptura Szülési komplikációk Magzati malpozíció Köldökzsinór elõreesés Köldökzsinór nyakra tekeredés Szülés utáni problémák Vérzés 14. Pszichiátriai és személyiség zavarok Hangulat és elmezavarok Akut pszichózis Szuicidium veszély Organikus pszichózis Intoxikáció és/vagy megvonás Alkohol Opioidok Nyugtatók/altatók/szorongásoldók Szimpatikomimetikumok és kokain Interperszonális erõszak (gyerek, szexuális partner, öreg) Gyilkosság rizikója 15. Vese és urogenitalis kórképek Akut és krónikus veseelégtelenség Dialízis komplikációk Scrotum gangrena (Fournier-gangrena) 16. Mellkasi - légzési kórképek Akut felsõ légúti betegségek Epiglottitis Pertussis Obstrukció Tracheostoma komplikációk Pleura, mediastinum és mellkasfal betegségek Mediastinitis Tenziós pneumothorax Nem kardiális tüdõoedema Obstruktív és restriktív tüdõbetegségek Asthma / akut allergiás reakció Krónikus obstruktív tüd?betegség Cysticus fibrosis Környezeti / ipari ártalom Idegentest Fizikai és kémiai ártalmak Gázok, inhalátorok Tüdõembolia (szeptikus vagy vénás) Tüdõ infekciók Aspiráció Bakteriális Gomba Vírus 17. Toxikológia (nem részletesen!) Gyakorlatilag minden mérgezés lehet kritikus! x 18. Traumatológia (nem részletesen!) Abdominális Mellkasi x Bõr / Égés Arc - Le Fort Fej - intrcranialis sérülés Gerinc és gerincvelõ Nyak Csípõ-trauma Polytrauma A ségi ellátás humán erõforrás szükségletének biztosíthatósága Amikor a Szent Imre Kórházban elindult a ségi ellátás, az országban mindössze 12 ségi orvostani szakorvos volt. A ségi orvostani tevékenység magas szakmai színvonalú indításához két alapvetõ tényezõre volt szükség: nemzetközi standardokon alapuló protokollokra és megfelelõ személyzetre. Utóbbi biztosítását szolgálta egy újabb magyar világszabadalom: a ségi és intenzív terápiás mátrix. Természetesen nem strukturális mátrix azaz sem az ágyak, sem a személyzet nem volt szabadon átjárható. A mátrix az orvosi humán-erõforrás mátrixot jelentette/jelenti a mai napig. A három alappillér a Sürgõsségi Betegellátó Osztály (a mátrixban nem osztály: Egység), a Központi Mûtõ és Aneszteziológiai Szolgálat (mint látható: egyrészt a Központi Mûtõt az Aneszteziológiai Szolgálat felügyelete/vezetése alá helyeztük) és az Intenzív Terápiás Osztály (mátrixban: IT Egység), melyhez rövidesen a Neurointenzív Egység is csatlakozott humán erõforrás mátrixa eredményezte a Sürgõsségi Intézet kialakulását. Hivatalos ÁNTSZ befogadásban ez a Sürgõsségi Betegellátó Centrum, ami természetesen mást jelent, de az elnevezés a mûködés szempontjából irreleváns. Ez a funkcionális szerkezet a mai napig biztosítja a Sürgõsségi Egység megfelelõ szakmai színvonalú orvosi humán erõforrását. A Sürgõsségi Intézet dolgozói (négy profilvezetõt leszámítva) 8:2:2 aránytól 4:4:4 arányig (az egy évre jutó hónapok számát jelöli) forognak a három alappillér között (a Neurointenzív NITE az intenzív ellátás részét képezi). A rendszernek további jelentõs elõnye a burn out szindróma veszélyének csökkentése. A burn out elsõsorban a Sürgõsségi Egység dolgozóit fenyegeti, de a forgórendszer a többi egység beosztottait is kíméli a kiégéstõl. A történelmi hûség kedvéért: az ország elsõ 24 ségi orvostani szakorvosából 7 kórházunkból került ki. Más kérdés, hogy ebbõl négy ségi orvostanásszá kiképzett aneszteziológus-intenzív terápiás szakorvosunk jelenleg külföldön (kettõ Norvégiában, egy Németországban, egy Nagy-Britanniában) dolgozik, így a képzési folyamatot lényegében újrakezdhetjük. 6

7 magazin MOTESZ Kórházon belüli ségi szolgálatok A betegek biztonságához, a kórházi halálozás csökkentéséhez két funkcionális elem, két szolgálat kialakítása, kórház szintû edukációja és mûködtetése szükséges: a Reszuszcitációs Szolgálaté és a Sürgõsségi Ellátó Szolgálaté (Medical Emergency Team). A kórházon belüli Reszuszcitációs Szolgálatot (elsõsorban a Sürgõsségi Egység vezetõje miatt, aki a Magyar Reszuszcitációs Társaság egyik alapítója és vezetõje, a reszuszcitációs oktatás egyik országos felelõse volt) a Sürgõsségi Egység csapata vezette és vezeti: minden mûszakban nevesítve van a szolgálat vezetõje, a kórház minden profilján/ápolási egységén ismert a 1888-as telefonszám, amelyen a szolgálat riasztható. A szolgálatvezetés kritériuma nem a ségi és/vagy intenzív terápiás szakvizsga, hanem igazolt eredményes ALS tanfolyam végzettség. Az átlag kiérkezési idõ kevesebb, mint két perc, az elsõdleges spontán keringés-visszaállás százalék (RoSC) megközelíti a 70%-ot. A Sürgõsségi Egység (ismételten hangsúlyozom: az átlag magyar struktúra rendszerben ez azonos a Sürgõsségi Betegellátó Osztállyal) kórházon belüli elismertségét jelezte, amikor a kórházon belüli ségi eseteket kezdték leszállítani a Sürgõsségi Egységre. Így került sor a Sürgõsségi Egységen pl. egy HELLP szindrómás beteg diagnózisára. Ez a tény és elsõsorban ausztrál és amerikai irodalmi adatok felvetették egy intrahospitális ségi szolgálat létrehozását, amit az angolszász országban Medical Emergency Team-nek (vagy Rapid Response Team-nek) neveznek (3,6,7), és amit kórházunkban nem találtunk jobb fordítást Sürgõsségi Ellátó Szolgálatnak nevezünk (6-10) óta az Intenzív Terápiás Team: a profilvezetõ vagy helyettese (napközben), illetve az ügyeletvezetõ látják el a SESZ (Sürgõsségi Ellátó Szolgálat) vezetését ezen idõ alatt a kórházon belüli hirtelen (váratlan) mortalitás mintegy 15-20%-kal csökkent. Mit jelent a Sürgõsségi Ellátó Szolgálat (Medical Emergency Team)? 1. Bármely kórházban évente számos olyan beteg hal meg (relatíve vagy abszolút) alacsony dependenciájú (általános) osztályon, aki az idõben alkalmazott intenzív terápiás kezeléssel menthetõ lenne. 2. A keringésmegállást az esetek jelentõs részében (70-90%) periarrest jelenségek elõzik meg. Ezek a jelenségek jól meghatározhatók és alkalmazásukkal kidolgozható egy riasztási és ellátási rendszer, melynek célja nem a spontán keringés helyreállítása, hanem a keringésmegállás megelõzése. 3. A Sürgõsségi Ellátó Szolgálat (SESZ) (Medical Emergency Team - MET, Rapid Response Team) jelentõsen hozzájárulhat a kórházi halálozás csökkentéséhez. Irodalmi adatok szerint ez a csökkenés (a Do Not Resuscitate eseteket nem számítva) 20-35%-os mértékû. A csökkenés statisztikailag szignifikáns. A kezdeti team-jelleg (intenzíves, kardiológus, egyéb szakmák) a késõbbiekben két lehetséges szakember csoportra szûkült: az intenzívesekre és a ségiekre (3,6,7), majd lényegében az intenzív terápia kórházszintû, szükségszerû expandálását jelentette (1). Mivel a ség kapu az extra- és in-hospitalis ellátás között, az in-hospitalis ségi szolgálat az intenzíves team feladata lett. Az elkerülhetõ keringésmegállásban szerepet játszó tényezõk: 1. Helytelen terápiás részleg (ségi diszpozíció!): az elkerülhetõ szívmegállás kockázata 30- szor nagyobb egyszerû kórházi osztályon történõ ápolás mellett. 2. A felügyelet hiánya: a betegeket a potenciálisan elkerülhetõ keringésmegállásoknál az esetek 45%- ban a keringésmegállás elõtt 24 órán belül megvizsgálta egy tapasztalt orvos is. A keringésmegállások többsége azonban olyankor következett be, amikor a kellõ szintû (minõség, hozzáférhetõség) orvosi felügyelet nem állt rendelkezésre. 3. A nem megfelelõ monitorozás: az oxigenizáció zavarai és a ritmusabnormalitások az esetek 90%-ában kimutathatók a keringésmegállást megelõzõ 24 órában. Ezek 54%-a valamilyen formában észlelésre is kerül, de a beteg monitorozási/ellátási szintje csak az esetek 29%-ában emelkedik (Surrey).(3,6,7,). Irodalmi adatok szerint a MET (SESZ) leggyakrabban használt riasztási kritériumai a következõk: 1. HR=<40 vagy>130/perc 2. SBP<90 vagy>220 Hgmm 3. Légzésszám: <6(8) vagy >24 (30) 4. Akut mentális státusz változás (GCS változás 2) 5. SpO 2<90 vagy FiO 2>50% 6. akut szignifikáns vérzés 7. görcsroham 8. nõvér szerint nincs jól 9. különbözõ pontrendszerek alkalmazása (3,6,7). Magunk a riasztási kritériumok kiválasztásakor arra törekedtünk, hogy a nõvérek által (is) jól észlelhetõ, mûszerezettséget nem igénylõ kritériumokat válasszunk, azzal az alapelvvel, hogy inkább több felesleges, mint egy elmulasztott szükséges riasztás történjen. Saját, 4 éve alkalmazott kritériumaink: 1. Nem tisztázott állapotromlás 2. 30/perc< légzésszám<8/perc perc< pulzusszám<40 perc 4. Szisztolés vérnyomás<90 Hgmm 5. GCS csökkenés 2 6. Nyilvánvaló intubációs szükséglet 7. (oligo-anuria, SpO 2 csökkenés). A SESZ riasztás nem konzílium: 1. nemcsak orvos kérheti (nõvér, beteghordó ) 2. a riasztás sorrendje: elõször a SESZ-t, aztán az osztályos/ügyeletes orvost 3. a döntési kompetencia nem marad a kezelõorvos kezében 4. a SESZ vezetõorvosa egy személyben kompetens a beteg további ellátásával kapcsolatos intézkedések meghozatalára. Mindehhez a kórház egészére kiterjedõ edukáció szükséges: 1. Megértetni és elfogadtatni a SESZ szellemiségét és szükségességét 2. Mind az orvosoknál, mind a 7

8 MOTESZ magazin nõvéreknél készség-szintûvé tenni a riasztási kritériumokat és azok észlelését 3. Begyakoroltatni a riasztási láncot (telefon: 1111) és a kérõlapok kitöltését (dokumentáció és utólagos feldolgozhatóság: helyileg kidolgozott Utstein-formula ) (5). Kórházunkban az elsõ 3 év tapasztalatai alapján a SESZ mûködése, kórházi elfogadottsága egyértelmûen pozitív. Bár a DNR (do not resuscitation) kautélák alkalmazásának hiánya miatt a mortalitás csökkenése valamelyest elmarad a nemzetközi adatoktól, az adatlapok elemzése alapján a DNR betegek kizárásával a mortalitás csökkenése megközelíti a 20%-ot (5). A magasabb érték elérésének gátat szab az Intenzív Terápiás ellátás legfõbb korlátja: az alacsony kapacitás (ágyszám). Összegzés Számos gondolat, ábra kimaradt a ségi ellátással, ellátórendszerrel kapcsolatban de nem ez volt az elsõdleges feladat. Megpróbáltam összefoglalni, hogy miért kell a kellõ számú: ~760! ségi szakorvos hiányában elsõsorban a Sürgõsségi Orvostan és az Intenzív Terápia hasonlóságaira támaszkodva az Intenzív Terápiás szakorvosokra építeni az angolszász-típusú, azt meghaladó szakmai színvonalú (és humanitású) Sürgõsségi Osztályok kialakítását. A kórház kapujában (Sürgõsségi Osztály) és a kórházon belül (Sürgõsségi Ellátó Szolgálat, MET intenzíves csapat) végzett orvosi munka hasonlóságai a vitális veszélyeztetett betegek ellátása során evidenciának tekinthetõk. Jómagam, úgyis mint orvos-szakmai vezetõ, akkor vagyok nyugodt, ha a kritikus állapotban kórházunkba érkezõ betegeket jól kiképzett ségi orvostani szakorvosok és/vagy intenzív terapeuták fogadják. Irodalom 1. Aneman A és Parr M: Medical emeregency teams: a role for expanding intensive care? Acta Anaesthesiol Scand 2006; 50: Bullard MJ, Unger B, Spence J és Grafstein E, the CTAS National Working Group: Revisions to the Canadian Emergency Department Triage and Acuity, CJEM 2008;10(2): DeVita MA, Braithwrite RS, Mahidhara R és mtsai: Use of medical emergency team responses to reduce hospital cardiopulmonary arrest, Qual Saf Health Care 2004 Aug; 13(4): EM Model Review Task Force: 2007 Model of the Clinical Practice of Emergency Medicine, F:\S\ABR\ Taskforce\EM Model Task Force\2007\ EM Model Rev\Web Model 2007.doc 5. Futó J, Berényi T éa Mezõfi M: Kórházon belüli ségi ellátó szolgálat tapasztalatok Magyarországon. (Közlés alatt: Anesztézia és Intenzív Terápia, 2008 dec.) 6. Kerridge RK és Saul P: The medical emergency team, evidence-based medicine and ethics, Medical Journal of Australia 2003; 179(6): Lee A, Bisley G, Hillmann KM és Daffurn K: The Medical Emergency Team, Anaesth Intensive Care 1995 Apr(2): Tintinalli JE, Kelen GD, Stapczynski S, Ma D és Cline DM: Emergency Medicine, McGrew-Hill, 6 th Edition, Widgren BR és Jourak M: Medical Emergency Triage and Treatment System (METTS): A New Protocol in Primary Triage and secondary Priority decision in Emergency medicine, J. Emerg Med 2008 Oct Wyatt J, Illingworth RN, Clancy M és mtsai: Oxford Handbook of Accident and Emergency Medicine (Oxford Medical Publications, 2006) Levelezési cím Dr. Mezõfi Miklós orvos-igazgató Szent Imre Kórház Budapest, Tétényi út Tel./Fax: (1) gmail.com 8

Beteghez integrált ellátási rendszer, mint az akut jellegű betegellátás XXI. századi formája

Beteghez integrált ellátási rendszer, mint az akut jellegű betegellátás XXI. századi formája Beteghez integrált ellátási rendszer, mint az akut jellegű betegellátás XXI. századi formája Dr. Korcsmáros Ferenc XXIII. Magyarországi Egészségügyi Napok Debrecen, 2016. október 5-7 ALAPKÉRDÉSEK: 1. POPULÁCIÓ

Részletesebben

Medical emergency team (MET) a betegbiztonság szolgálatában DR. KORCSMÁROS FERENC GRÓF TISZA ISTVÁN KÓRHÁZ SÜRGŐSSÉGI BETEGELLÁTÓ OSZTÁLY

Medical emergency team (MET) a betegbiztonság szolgálatában DR. KORCSMÁROS FERENC GRÓF TISZA ISTVÁN KÓRHÁZ SÜRGŐSSÉGI BETEGELLÁTÓ OSZTÁLY Medical emergency team (MET) a betegbiztonság szolgálatában DR. KORCSMÁROS FERENC GRÓF TISZA ISTVÁN KÓRHÁZ SÜRGŐSSÉGI BETEGELLÁTÓ OSZTÁLY Mottó: Az a legjobb újraélesztés amit el sem kell kezdeni! Miben

Részletesebben

Triage alfa, béta, gamma... omega. Bognár Zsolt Heim Pál Gyermekkórház Sürgősségi Betegellátó Osztály

Triage alfa, béta, gamma... omega. Bognár Zsolt Heim Pál Gyermekkórház Sürgősségi Betegellátó Osztály Triage alfa, béta, gamma... omega Bognár Zsolt Heim Pál Gyermekkórház Sürgősségi Betegellátó Osztály Feladatok alfa: allokáció béta: besorolás, osztályozás gamma: kritikus állapotú beteg ellátásában

Részletesebben

A SÜRGŐSSÉGI OSZTÁLY MŰKÖDÉSI FELTÉTELEI

A SÜRGŐSSÉGI OSZTÁLY MŰKÖDÉSI FELTÉTELEI A SÜRGŐSSÉGI OSZTÁLY MŰKÖDÉSI FELTÉTELEI 24 ÉV TAPSZTALATA Dr. Pikó Károly Osztályvezető főorvos Sürgősségi Betegellátó Osztály Jósa András Megyei Kórház, Nyíregyháza SÜRGŐSSÉGI SZAKVIZSGA SÜRGŐSSÉGI ELŐKÉSZÍTŐ

Részletesebben

Sürgősségi betegellátás szerepe az egészségpolitikában. dr. Gál János SE AITK

Sürgősségi betegellátás szerepe az egészségpolitikában. dr. Gál János SE AITK Sürgősségi betegellátás szerepe az egészségpolitikában dr. Gál János SE AITK A rosszul értelmezett szó: sürgősség Azonnali mentőhívás: Csillapíthatatlan vérzés esetén Ha csont törik Ha beteg fullad( nem

Részletesebben

Sürgősségi ellátás egy egyetemi klinika intenzív ellátásának. szemszögéből

Sürgősségi ellátás egy egyetemi klinika intenzív ellátásának. szemszögéből Sürgősségi ellátás egy egyetemi klinika intenzív ellátásának szemszögéből Dr. Hermann Csaba SE AITK 1. Intenzív terápia Multidiszciplinális Magas erőforrásigény Magas időfaktor 2. Sürgős szükség hazai

Részletesebben

Sürgősségi betegellátás Szekszárd 2013. Dr. Simon János Tolna megyei Balassa János Kórház

Sürgősségi betegellátás Szekszárd 2013. Dr. Simon János Tolna megyei Balassa János Kórház Sürgősségi betegellátás Szekszárd 2013 Dr. Simon János Tolna megyei Balassa János Kórház Egy kis történelem Kezdetben belgyógyászati ill kardiológiai ambulancia 4 megfigyelő ágy Ágyak száma négyről nyolcra

Részletesebben

Lakossági tájékoztató a Központi Orvosi Ügyelet működéséről

Lakossági tájékoztató a Központi Orvosi Ügyelet működéséről Lakossági tájékoztató a Központi Orvosi Ügyelet működéséről Ezúton tájékoztatjuk a Marcali kistérség lakosságát, hogy az orvosi ügyeleti ellátás az alábbiak szerint történik. Hol és mikor érhető el a Központi

Részletesebben

Protokoll. Protokoll a gépi lélegeztetésről tőrténő leszoktatásról. Ellenőrizte: SZTE ÁOK AITI Intenzív Terápiás Kerekasztal

Protokoll. Protokoll a gépi lélegeztetésről tőrténő leszoktatásról. Ellenőrizte: SZTE ÁOK AITI Intenzív Terápiás Kerekasztal . A DOKUMENTUM CÉLJA Az intenzív osztályokon ápolt betegek lélegeztetési idejének optimalizálása. 2. A DOKUMENTUM HATÁLYA Szegedi Tudományegyetem Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet valamennyi

Részletesebben

Minőségbiztosítás a hospitális sürgősségi ellátásban

Minőségbiztosítás a hospitális sürgősségi ellátásban Minőségbiztosítás a hospitális sürgősségi ellátásban Dr. Kovács Csilla (Kenézy Gyula Kórház és RI Sürgősségi Betegellátó Osztály, Debrecen) A kórházi sürgősségi ellátásban a minőségbiztosítást segítő tényezők:

Részletesebben

átalakulása a kórházstruktúrára? Milyen hatással van a sürgősségi ellátás átalakulása a kórházak szerkezetére? Az átalakítás előnyeinek összefoglalása

átalakulása a kórházstruktúrára? Milyen hatással van a sürgősségi ellátás átalakulása a kórházak szerkezetére? Az átalakítás előnyeinek összefoglalása A sürgősségi ellátás tervezete az NFT II-ben, ennek hatása a magyar kórházstruktúra és a kórházak belső szerkezetének átalakulására Dr. Pikó Károly elnök Oxyológiai-Sürgősségi, Honvéd- és Katasztrófaorvostani

Részletesebben

A Debreceni EOEC ÁOK, a Pécsi TE ÁOK, a Semmelweis Egyetem ÁOK, és a Szegedi TE ÁOK által összeállított anyagok alapján, és jóváhagyásukkal

A Debreceni EOEC ÁOK, a Pécsi TE ÁOK, a Semmelweis Egyetem ÁOK, és a Szegedi TE ÁOK által összeállított anyagok alapján, és jóváhagyásukkal ORVOSI DIPLOMÁHOZ KÖTHETŐ KOMPETENCIÁK (Az egyetemek által megjelölt, a gyakorlati leckekönyvben felsorolt azon készségek alapján, amelyeket a végezte megjelöléssel illettek, és amelyekre az oktató megtanította

Részletesebben

DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK (DEMIN XIII.) 2013. május 30.

DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK (DEMIN XIII.) 2013. május 30. DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK (DEMIN XIII.) 2013. május 30. Miért kell kiemelt figyelemmel kezelni a stroke ellátást? Európában évente 1.2 millió stroke 300,000 halott 300,000 rokkant 15 millió

Részletesebben

A kórházi sürgősségi ellátás nemzetközi szemszögből

A kórházi sürgősségi ellátás nemzetközi szemszögből A kórházi sürgősségi ellátás nemzetközi szemszögből Prof. Dr. Pintér Lajos HM miniszteri megbízott Dr. Pápai Tibor Ph.D centrumvezető ápoló 1 A nemzetközi sürgősségi ellátás evolúciója a gazdasági, urbanizációs,

Részletesebben

A XXI. Század kórháza: funkcionális kórház

A XXI. Század kórháza: funkcionális kórház A XXI. Század kórháza: funkcionális kórház 40 éves a Szent Imre Kórház Intenzív Terápiás Osztálya Budapest, 2005. november 24. Dr. Mezőfi Miklós intézetvezető főorvos E-mail: miklos.mezofi@gmail.com Ideális

Részletesebben

Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Szakmai Kollégium irányelvei, útmutatói, módszertani levelei, ajánlásai

Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Szakmai Kollégium irányelvei, útmutatói, módszertani levelei, ajánlásai irányelvei, útmutatói, módszertani levelei, ajánlásai Az egészségügyi miniszter 33/1981. (Eü.K. 21.) EüM számú utasítása az anaesthesiológiai és intenzív betegellátó osztályok, az égési sérülteket ellátó

Részletesebben

Kovács Balázs és Magyar Péter. Semmelweis Egyetem Radiológiai és Onkoterápiás Klinika november 24.

Kovács Balázs és Magyar Péter. Semmelweis Egyetem Radiológiai és Onkoterápiás Klinika november 24. Kovács Balázs és Magyar Péter Semmelweis Egyetem Radiológiai és Onkoterápiás Klinika 2009. november 24. 1 Olyan helyzet, amiben fennáll az életveszély, vagy maradandó károsodás azonnali esélye 2 3 óra

Részletesebben

Engedélyszám: 6195-11/2009-0003EGP Verziószám: 1.

Engedélyszám: 6195-11/2009-0003EGP Verziószám: 1. 1. feladat Új dolgozó kollégájának magyarázza el a beteg felvétel rendjét a sürgősségi osztályon, a triage kategória jelentőségét, megállapításának módját, mutassa be az első állapot felmérés során alkalmazható

Részletesebben

A képalkotó diagnosztika sűrgősségi vonatkozásai

A képalkotó diagnosztika sűrgősségi vonatkozásai A képalkotó diagnosztika sűrgősségi vonatkozásai Dr Horváth Gyula Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház Radiológiai Osztály XII. Magyar Sűrgősségi Orvostani Kongresszus Kaposvár, 2013.november 7-9. 1988

Részletesebben

Mellkasi sürgősségi vizsgálatok

Mellkasi sürgősségi vizsgálatok Mellkasi sürgősségi vizsgálatok Nagy Endre SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁOK, RADIOLÓGIAI KLINIKA, SZEGED A SÜRGŐSSÉGI ELLÁTÁSBAN a téves diagnózis következményei végzetesek lehetnek képalkotó eljárások nélkül

Részletesebben

A SÜRGŐSSÉG NÁLUNK -SZENT PANTALEON KÓRHÁZ DUNAÚJVÁROS

A SÜRGŐSSÉG NÁLUNK -SZENT PANTALEON KÓRHÁZ DUNAÚJVÁROS A SÜRGŐSSÉG NÁLUNK -SZENT PANTALEON KÓRHÁZ DUNAÚJVÁROS Máté Ágnes osztályvezető FÖLDRAJZI HELYZET SZENT PANTALEON KÓRHÁZ Többprofilú közösségi kórház Ellátandó lakosság: 135 ezer fő Aktív ágyak: 493 Krónikus

Részletesebben

periarrest állapot: 14-600 /100 ezer terhesség cardiac arrest: 3-5/ 100 ezer terhesség a terhes nő resustitatioja= két páciens/ anya és magzat/ a

periarrest állapot: 14-600 /100 ezer terhesség cardiac arrest: 3-5/ 100 ezer terhesség a terhes nő resustitatioja= két páciens/ anya és magzat/ a periarrest állapot: 14-600 /100 ezer terhesség cardiac arrest: 3-5/ 100 ezer terhesség a terhes nő resustitatioja= két páciens/ anya és magzat/ a magzati túlélés legjobb lehetősége az anya túlélése fontos

Részletesebben

FELNŐTT ANESZTEZIOLÓGIAI ÉS INTENZÍV SZAKÁPOLÓ SZAK ÓRAREND Helye: Centrumelnöki Hivatal Földszint Nagytanácsterem 2013. március 19.

FELNŐTT ANESZTEZIOLÓGIAI ÉS INTENZÍV SZAKÁPOLÓ SZAK ÓRAREND Helye: Centrumelnöki Hivatal Földszint Nagytanácsterem 2013. március 19. 2013. március 18. Ápolás lélektani ismeretek az intenzív betegellátásban Ápolás lélektani ismeretek az intenzív betegellátásban Ea:Gál Lászlóné Az intenzív szakápolók mentálhigiénéje Ea:Gál Lászlóné Folyadék

Részletesebben

ETC KÉPZÉS MÁSKÉNT? Vass Péter. Semmelweis Egyetem AITK Sürgősségi OxiológiaiTanszéki csoport

ETC KÉPZÉS MÁSKÉNT? Vass Péter. Semmelweis Egyetem AITK Sürgősségi OxiológiaiTanszéki csoport ETC KÉPZÉS MÁSKÉNT? Vass Péter Semmelweis Egyetem AITK Sürgősségi OxiológiaiTanszéki csoport A baleseti halálozás 90 % az első hét napban történik. Az első néhány órában bekövetkező elhalálozások azonban

Részletesebben

Forgalmi, teljesítmény és költség adatok (2009.01-2009.12)

Forgalmi, teljesítmény és költség adatok (2009.01-2009.12) 2010.02.01 Felsővezetői Tájékoztató 1/10. o Kapacitás adatok Orvos létszám Felnőtt kardiológia 29,00 29,00 0,0% 29,00 29,00 Felnőtt szívsebészet 16,32 15,88-2,7% 15,75 14,00 Összevont gyermek ellátás 19,21

Részletesebben

Ischaemias szívbetegség kezelése PCI-vel

Ischaemias szívbetegség kezelése PCI-vel Ischaemias szívbetegség kezelése PCI-vel Semmelweis Egyetem ÁOK Kardiológiai Központ Dr. Merkely Béla Ischaemiás szívbetegség klinikai formái tünetmentes (silent ischaemia!) congestiv functiozavar / /

Részletesebben

A magyar oxyológia-sürgősségi orvostan. graduális és posztgraduális képzési. standardjai

A magyar oxyológia-sürgősségi orvostan. graduális és posztgraduális képzési. standardjai A magyar oxyológia-sürgősségi orvostan graduális és posztgraduális képzési standardjai 2007 E.M. independent specialty Graduális képzés (2014-es standardok): I. Esősegélynyújtás: Segélykérés, BLS-AED

Részletesebben

POSZTOPERATÍV SZÖVŐDMÉNYEK. DR. Márton János SZTE Sebészeti Klinika 2011.

POSZTOPERATÍV SZÖVŐDMÉNYEK. DR. Márton János SZTE Sebészeti Klinika 2011. POSZTOPERATÍV SZÖVŐDMÉNYEK DR. Márton János SZTE Sebészeti Klinika 2011. Szövődmények Meghatározás: a műtéti eljárás alatt vagy után jelentkező klinikai eltérés az elvárt normális események folyamatától,

Részletesebben

Tel.:69/511-150 Email:foig@mohacskorhaz.hu

Tel.:69/511-150 Email:foig@mohacskorhaz.hu Ellátandó lakosok száma: Szakmánként eltérő 50.213-80.001 fő Fekvőbeteg kapacitás: 210 aktív ágy 108 krónikus ágy 1400 egynapos sebészeti típusú beavatkozás Járóbeteg kapacitás: 1075 szerződött óra Közalkalmazotti

Részletesebben

PEG BEÜLTETÉS FINANSZÍROZÁSA A

PEG BEÜLTETÉS FINANSZÍROZÁSA A PEG BEÜLTETÉS FINANSZÍROZÁSA A GYAKORLATBAN Ludman István, Veres Tamás Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum Mátraháza, 2012. június 15. HBCs alapú finanszírozás Homogén Betegség Csoportok

Részletesebben

Stroke kezelésének alapelvei. Prof. Dr. Komoly Sámuel MTA doktora PTE Neurológiai Klinika igazgatója

Stroke kezelésének alapelvei. Prof. Dr. Komoly Sámuel MTA doktora PTE Neurológiai Klinika igazgatója Stroke kezelésének alapelvei Prof. Dr. Komoly Sámuel MTA doktora PTE Neurológiai Klinika igazgatója Hogyan kezelhetı a stroke? Primer prevenció a stroke rizikójának csökkentése STROKE Akut kezelés Szekunder

Részletesebben

Sürgősségi betegellátás gyermekkorban. Krivácsy Péter Gyermekgyógyász szintentartó tanfolyam

Sürgősségi betegellátás gyermekkorban. Krivácsy Péter Gyermekgyógyász szintentartó tanfolyam Sürgősségi betegellátás gyermekkorban Krivácsy Péter Gyermekgyógyász szintentartó tanfolyam 2014.11.13. Témák» Alapvető információk» Súlyos állapotú gyermek vizsgálatának alapjai» Terápiás szemléleti változások»

Részletesebben

A HÁZIORVOS HATÁSKÖRE SÜRGŐS SZÜKSÉG ESETÉN

A HÁZIORVOS HATÁSKÖRE SÜRGŐS SZÜKSÉG ESETÉN A HÁZIORVOS HATÁSKÖRE SÜRGŐS SZÜKSÉG ESETÉN Háziorvosi Továbbképzés 2012. Május 23. HMKH Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Dr. Molnár Márta A SÜRGŐS SZÜKSÉG DEFINÍCIÓJA 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről

Részletesebben

Cardio- Pulmonális. Reanimáció. Cardio- Pulmonális. A Magyar Resuscitatiós Társaság 2011. évi felnőtt kórházi alapszintű újraélesztési irányelve

Cardio- Pulmonális. Reanimáció. Cardio- Pulmonális. A Magyar Resuscitatiós Társaság 2011. évi felnőtt kórházi alapszintű újraélesztési irányelve felnőtt alapszintű újraélesztés () Dr. Fritúz Gábor ERC-minősített instruktor Országos -AED vezetőinstruktor Semmelweis Egyetem Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika A segélyhívás szerepe A minőségi

Részletesebben

Útmutató a Jegyzőkönyv az agyhalál megállapításáról nevű dokumentum kitöltéséhez

Útmutató a Jegyzőkönyv az agyhalál megállapításáról nevű dokumentum kitöltéséhez Útmutató a Jegyzőkönyv az agyhalál megállapításáról nevű dokumentum kitöltéséhez Vonatkozó jogszabályok: 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről 18/1998. (XII. 27.) EüM rendelet az egészségügyről szóló

Részletesebben

2334-06 Intenzív ellátást igénylő betegek megfigyelése, monitorizálása követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

2334-06 Intenzív ellátást igénylő betegek megfigyelése, monitorizálása követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat A mentőegység által 45 éves keringési rendszer megbetegedésében szenvedő, kritikus állapotú férfi beteg érkezik az intenzív osztályra. Tanítsa meg a pályakezdő ápolótársának milyen eszköz nélküli

Részletesebben

hatályos:

hatályos: 1886/2016. (XII. 28.) Korm. határozat az Egészséges Magyarország 2014 2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia 2017 2018 évekre vonatkozó cselekvési tervéről A Kormány hatályos: 2016.12.28 - a) elfogadja az

Részletesebben

I.fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A szabályzat célja és hatálya

I.fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A szabályzat célja és hatálya A Pécsi Tudományegyetem térítési díj ellenében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatásainak szabályzata I.fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szabályzat célja és hatálya 1. A szabályzat célja, hogy az egyéni

Részletesebben

Betegfogadásifelvételi

Betegfogadásifelvételi A krónikus (reumatológiai/mozgásszervi rehabilitációs fekvőbeteg) felvételi szabályzat a Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház Nonprofit Kft-ben Betegfogadásifelvételi szakmai szabályzat (Érvényessége:

Részletesebben

Palliatív és hospice ellátás Szlovákiában

Palliatív és hospice ellátás Szlovákiában Pozsony-i Szent Erzsébet Egészségügyi és Szociális Munka Főiskola Érsekújvár-i Szent László Ápolástani Kar Palliatív és hospice ellátás Szlovákiában PhDr. Dobsonyová Andrea doc. PhDr. Jankechová Monika,

Részletesebben

Alapfokú elsősegélynyújtás. www.szegedizoltan.hu

Alapfokú elsősegélynyújtás. www.szegedizoltan.hu Alapfokú elsősegélynyújtás www.szegedizoltan.hu 1997. évi CLIV. törvény 5. (3)e, Mindenkinek kötelessége - a tőle elvárható módon - segítséget nyújtani és a tudomása szerint arra illetékes egészségügyi

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Felnőtt aneszteziológiai és intenzív szakápoló szakképesítés. 2342-06 Intenzív betegellátás modul. 1.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Felnőtt aneszteziológiai és intenzív szakápoló szakképesítés. 2342-06 Intenzív betegellátás modul. 1. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Részletesebben

ALAPJOGOKTÓL A KÖLTSÉGHATÉKONYSÁGON KERESZTÜL A JÖVŐNKIG INDIKÁTOR RENDSZEREK, ADATOK ÉS SZEREPE A SÜRGŐSSÉGI ELLÁTÁSBAN

ALAPJOGOKTÓL A KÖLTSÉGHATÉKONYSÁGON KERESZTÜL A JÖVŐNKIG INDIKÁTOR RENDSZEREK, ADATOK ÉS SZEREPE A SÜRGŐSSÉGI ELLÁTÁSBAN ALAPJOGOKTÓL A KÖLTSÉGHATÉKONYSÁGON KERESZTÜL A JÖVŐNKIG INDIKÁTOR RENDSZEREK, ADATOK ÉS SZEREPE A SÜRGŐSSÉGI ELLÁTÁSBAN I. fejezet: Méltóság 1. cikk: Az emberi méltóság 2. cikk: Az élethez való jog

Részletesebben

GOTTSEGEN GYÖRGY ORSZÁGOS KARDIOLÓGIAI INTÉZET. C:secsemoszívsebészeti Osztály. Mutéti tájékoztatás és nyilatkozatok

GOTTSEGEN GYÖRGY ORSZÁGOS KARDIOLÓGIAI INTÉZET. C:secsemoszívsebészeti Osztály. Mutéti tájékoztatás és nyilatkozatok GOTTSEGEN GYÖRGY ORSZÁGOS KARDIOLÓGIAI INTÉZET C:secsemoszívsebészeti Osztály 10. Mutéti tájékoztatás és nyilatkozatok A beteg / szülo / törvényes gyám mutéttel kapcsolatos tájékoztatása, orvosi felvilágosítása

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Légzőszervi szakápoló szakképesítés. 2440-06 Légzőszervi szakápolás modul. 1. vizsgafeladat. 2011. november 10.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Légzőszervi szakápoló szakképesítés. 2440-06 Légzőszervi szakápolás modul. 1. vizsgafeladat. 2011. november 10. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Részletesebben

Az akut myocardialis Infarctus mechanikus szövődményei

Az akut myocardialis Infarctus mechanikus szövődményei Az akut myocardialis Infarctus mechanikus szövődményei Dr.Szabolcs Zoltán Ph.D. Semmelweis Egyetem, Szívsebészeti Klinika Budapest Székelyudvarhely, 2011. június 9-10. Az akut transmuralis szívinfarktus

Részletesebben

Apnoe. légzési frekvencia percenként szív frekvencia percenként átlag (±2 SD) koraszülöttek 55 ± 16 142 ± 14. újszülöttek 40 ± 8 120 ± 12

Apnoe. légzési frekvencia percenként szív frekvencia percenként átlag (±2 SD) koraszülöttek 55 ± 16 142 ± 14. újszülöttek 40 ± 8 120 ± 12 Apnoe Definíció: meghatározott ideig tartó légzésmegállás. Általában >20 sec. Újszülöttekben periodikus légzés (reguláris légzés minta 3-10 sec időtartamra megszakad. Oszcillációs mintázat) életkor légzési

Részletesebben

ÚJ SÜRGŐSSÉGI BETEGELLÁTÓ ÖNÁLLÓ OSZTÁLY SZEGEDEN

ÚJ SÜRGŐSSÉGI BETEGELLÁTÓ ÖNÁLLÓ OSZTÁLY SZEGEDEN ÚJ SÜRGŐSSÉGI BETEGELLÁTÓ ÖNÁLLÓ OSZTÁLY SZEGEDEN A Szegedi Tudományegyetem (SZTE) élt a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírt pályázati lehetőséggel, és olyan egészségügyi fejlesztésbe kezdett, amely

Részletesebben

Vizitdíj. Alkalmanként 300 forintos vizitdíj fizetése mellett igénybe vehető szolgáltatások:

Vizitdíj. Alkalmanként 300 forintos vizitdíj fizetése mellett igénybe vehető szolgáltatások: Vizitdíj Az egészségügy átalakítása irányába tett eddigi lépések közül a lakosságot legérzékenyebben érintő változás a vizitdíj bevezetése. Célja az indokolatlan orvoshoz fordulások számának csökkentése,

Részletesebben

A lépések 1. Shock. A lépések 3. A lépések 2. Gyermek reanimáció. Köszönöm megtisztelő figyelmüket 2012.03.03.

A lépések 1. Shock. A lépések 3. A lépések 2. Gyermek reanimáció. Köszönöm megtisztelő figyelmüket 2012.03.03. Miért fontos? Reanimáció Újraélesztés Dr Sirák András Családorvos, mentőorvos Semmelweis Egyetem Családorvosi Tanszék Tanszékvezető: Dr Kalabay László egyetemi tanár 1 Alapfogalmak Eszköz nélküli újraélesztés

Részletesebben

Antibiotikus kezelési stratégia a Sürgősségi Egységben. Vass Péter, Berényi Tamás Fővárosi Önkormányzat Szent Imre Kórház Budapest SBC-SBE

Antibiotikus kezelési stratégia a Sürgősségi Egységben. Vass Péter, Berényi Tamás Fővárosi Önkormányzat Szent Imre Kórház Budapest SBC-SBE Antibiotikus kezelési stratégia a Sürgősségi Egységben Vass Péter, Berényi Tamás Fővárosi Önkormányzat Szent Imre Kórház Budapest SBC-SBE Antibiotikus kezelés indikációi a Sürgősségi Egységben Súlyos szepszis

Részletesebben

ERC 2005. AJÁNLÁS LAIKUS ÁLTAL VÉGZETT FELNŐTT BLS. Túri M. OMSZ D.A.R. Hmvhely

ERC 2005. AJÁNLÁS LAIKUS ÁLTAL VÉGZETT FELNŐTT BLS. Túri M. OMSZ D.A.R. Hmvhely ERC 2005. AJÁNLÁS LAIKUS ÁLTAL VÉGZETT FELNŐTT BLS Túri M. OMSZ D.A.R. Hmvhely OKTATÁS, MOTIVÁCIÓ -Rövid, lényegre törekvő didaktikai módszerek: Dr Ahmed Idris kísérlete (American Airlines, Texas Southwest.

Részletesebben

Talált betegek Dr. Botos Péter Markhot Ferenc Kórház Eger Sürgősségi Betegellátó Osztály

Talált betegek Dr. Botos Péter Markhot Ferenc Kórház Eger Sürgősségi Betegellátó Osztály Budapest Hotel Mercure**** 2011. november 4.-5. Talált betegek Dr. Botos Péter Markhot Ferenc Kórház Eger Sürgősségi Betegellátó Osztály Az előadás témája Definíció Talált beteg a területen: - epidemiológia

Részletesebben

- Az idő Mindent megváltoztat. - Mindenki ezt mondja,de ez nem igaz. Csak a tettek hoznak változást. Ha nem tesz semmit, nem változik semmi.. Sürgősségi Betegellátó Önálló Osztály Banga Béla Erik - MSc

Részletesebben

Vekerdy-Nagy Zsuzsanna tájékoztató Emmi, BUDAPEST 2014. Március 5.

Vekerdy-Nagy Zsuzsanna tájékoztató Emmi, BUDAPEST 2014. Március 5. Vekerdy-Nagy Zsuzsanna tájékoztató Emmi, BUDAPEST 2014. Március 5. Megváltozott a progresszivitási szintek tartalma, jelentése: az ellátások az I és a II szinten történnek zömében III. szint: rendelkezésre

Részletesebben

Ápolás és Betegellátás Alapszak Ápoló Szakirány Záróvizsga tételsor

Ápolás és Betegellátás Alapszak Ápoló Szakirány Záróvizsga tételsor Ápolás és Betegellátás Alapszak Ápoló Szakirány Záróvizsga tételsor 1. Az eszméletlen beteg az eszmélet és a tudat fogalma az eszméletlenség és kóma okai fokozatai, felosztások az eszméletlenség okai ápolási

Részletesebben

PTX. Mellűri folyadékgyülem. Thoracocentesis

PTX. Mellűri folyadékgyülem. Thoracocentesis A sürgősségi diagnosztika és terápia alapjai a kisállat- Dr. Németh Tibor Ph.D tanszékvezető egyetemi docens Szent István Egyetem, ÁOTK Sebészeti és Szemészeti Tanszék és Klinika Sürgősségi esetek a kisállat-

Részletesebben

1. Intracranialis monitorozás ápolói feladatai az intenzív terápiás osztályon

1. Intracranialis monitorozás ápolói feladatai az intenzív terápiás osztályon 1. Intracranialis monitorozás ápolói feladatai az intenzív terápiás osztályon 2. Intenzív ellátásra szoruló politraumatizált beteg ápolása 3. Immobilizációs szindróma megelőzése az intenzív terápiás osztályon

Részletesebben

SÚLYOS SÉRÜLT ELLÁTÁSA BOGNÁR PÉTER

SÚLYOS SÉRÜLT ELLÁTÁSA BOGNÁR PÉTER SÚLYOS SÉRÜLT ELLÁTÁSA BOGNÁR PÉTER Első teendők a helyszínen Biztonságos-e a helyszín? Mi volt a baleseti mechanizmus? Hány sérült van? Szükség van-e kárhelyparancsnokra, kárhelyparancsnoki teendők ellátására?

Részletesebben

Fábiánné Gelsi Eleonóra

Fábiánné Gelsi Eleonóra Az intenzív osztályos ellátás szempontjai plazmaferezissel kezelt betegeink kapcsán Fábiánné Gelsi Eleonóra Témavezető: Prof. Dr. Soltész Pál, Szabóné Törő Anna Debreceni Egyetem Orvos és Egészségtudományi

Részletesebben

Súlyos sérülésekhez társuló vérzés ellátása - európai ajánlás

Súlyos sérülésekhez társuló vérzés ellátása - európai ajánlás Súlyos sérülésekhez társuló vérzés ellátása - európai ajánlás 2010 - Nardai Gábor, Péterfy Kórház, Baleseti Központ XI. Magyar Sürgősségi Orvostani Kongresszus, 2010 Debrecen Súlyos sérülésekhez társuló

Részletesebben

A sürgősség nálunk Székesfehérvár

A sürgősség nálunk Székesfehérvár A sürgősség nálunk Székesfehérvár Dr. Sárkány Ágnes Kaposvár, MSOTKE-MOT kongresszus 2013.10.09. Előadás témái SO 19 éve alakult SO épitészeti felépitése SO területi ellátó kötelezettsége Szakmai feladatai

Részletesebben

Koraszülött és újszülött szállítás. Dr. Nagy Andrea DEOEC Gyermekklinika

Koraszülött és újszülött szállítás. Dr. Nagy Andrea DEOEC Gyermekklinika Koraszülött és újszülött szállítás Dr. Nagy Andrea DEOEC Gyermekklinika Mozgó Intenzív Osztály mnicu Összetétele: Nagy gyakorlatú intenzíves szakasszisztens Neonatológiában jártas orvos Mentőgépkocsivezető

Részletesebben

Sav-bázis és vérgáz elemzés. Dr Molnár Zsolt Pécsi Tudományegyetem

Sav-bázis és vérgáz elemzés. Dr Molnár Zsolt Pécsi Tudományegyetem Sav-bázis és vérgáz elemzés Dr Molnár Zsolt Pécsi Tudományegyetem A H + potenciája H + nmol/l H + potenciája: ph (pondus Hydrogenii) Sörensen, 1909 ph = -lg H + -lg 40 = 7.40 40 A H + potenciája H + nmol/l

Részletesebben

A TELJES SZÍV- ÉS ÉRRENDSZERI RIZIKÓ ÉS CSÖKKENTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI

A TELJES SZÍV- ÉS ÉRRENDSZERI RIZIKÓ ÉS CSÖKKENTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI A TELJES SZÍV- ÉS ÉRRENDSZERI RIZIKÓ ÉS CSÖKKENTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI Dr. Páll Dénes egyetemi docens Debreceni Egyetem OEC Belgyógyászati Intézet A HYPERTONIA SZÖVŐDMÉNYEI Stroke (agykárosodás) Szívizom infarktus

Részletesebben

Elsősegély - Alapok. Dr. Rosta Máté

Elsősegély - Alapok. Dr. Rosta Máté Elsősegély - Alapok Dr. Rosta Máté Mentési Lánc Korai segélyhívás Korai BLS Korai Defibrilláció Korai Emeltszintű ellátás Mindenek előtt!!! Halott hősök nem mentenek életet! Saját biztonságunk a legfőbb.

Részletesebben

Az MPS kezelési és követési protokollok változásai. Dr. Varga Norbert Toxikológia és Anyagcsere Osztály

Az MPS kezelési és követési protokollok változásai. Dr. Varga Norbert Toxikológia és Anyagcsere Osztály Az MPS kezelési és követési protokollok változásai Dr. Varga Norbert Toxikológia és Anyagcsere Osztály MPS-k MPS I MPS II MPS III MPS IV MPS VI MPS VII MPS IX Hurler-Scheie Hunter Sanfilippo Morquio Maroteaux

Részletesebben

Sürgősségi ellátás a neurológiában

Sürgősségi ellátás a neurológiában Csiba László - Fülesdi Béla Sürgősségi ellátás a neurológiában * Sürgős ellátást igénylő neurológiai betegségek * * Gyakran használt neurológiai gyógyszerekkel okozott mérgezések * Egyes neurológiai betegségek

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT TÉMÁK. 1.) A stroke képalkotó diagnosztikája és differenciál diagnosztikája.

SZAKDOLGOZAT TÉMÁK. 1.) A stroke képalkotó diagnosztikája és differenciál diagnosztikája. PTE ETK KAPOSVÁRI KÉPZÉSI KÖZPONT KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKAI ANALITIKA SZAKIRÁNY SZAKDOLGOZAT TÉMÁK 1.) A stroke képalkotó diagnosztikája és differenciál diagnosztikája. 2.) Az agy fejlődési rendellenességeinek

Részletesebben

Az apró munka és szakmai háttere: a MOTESZ MADOFE Program

Az apró munka és szakmai háttere: a MOTESZ MADOFE Program X. Országos Járóbeteg Szakellátási Konferencia és V. Országos Járóbeteg Szakdolgozói Konferencia, 2008. szeptember 18-20., Balatonfüred Egészségpolitika I. Szekció, 2008. szeptember 19. Az apró munka és

Részletesebben

Dr. Szűcs Andrea, Dr. Ujhelyi Enikő PhD. Egyesített Szent István és Szent László Kórház Gyermekintenzív Osztály

Dr. Szűcs Andrea, Dr. Ujhelyi Enikő PhD. Egyesített Szent István és Szent László Kórház Gyermekintenzív Osztály Dr. Szűcs Andrea, Dr. Ujhelyi Enikő PhD Egyesített Szent István és Szent László Kórház Gyermekintenzív Osztály Központi idegrendszeri infekciók Bakteriális meningitis Vírusos encephalitis Meningoencephalitis

Részletesebben

TRIAGE KÓRHÁZI KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT

TRIAGE KÓRHÁZI KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT TRIAGE KÓRHÁZI KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT Dr. Szokoly Miklós Ph. D Orvos Igazgató Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ Dr. Aradi Petra Ph. D BME MOGI Budapest, 2015. október 17. A BK-ban

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A PROJEKT MEGVALÓSULÁSÁRÓL

BESZÁMOLÓ A PROJEKT MEGVALÓSULÁSÁRÓL BESZÁMOLÓ A PROJEKT MEGVALÓSULÁSÁRÓL TÁMOP-6.2.4.A-11/1-2012-0013 Létszámbővítés az egészségügyi ellátás fejlesztése érdekében a Kaposi Mór Oktató Kórházban Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház 7400

Részletesebben

Current konferencia tapasztalatai Nizza, 2005. szeptember 1-5. 1

Current konferencia tapasztalatai Nizza, 2005. szeptember 1-5. 1 Sürgősségi szakvizsga előkészítő tanfolyam 2006. február 6. Current status of EM around the world konferencia tapasztalatai Nizza, 2005. szeptember 1-5. 1 Szabolcs-Szatmár Dr. Pikó Károly orvosigazgató

Részletesebben

SIRS alkalmazhatósága gyermekkorban

SIRS alkalmazhatósága gyermekkorban SIRS alkalmazhatósága gyermekkorban Rácz Gabriella, Majoros Xénia, Wágner Katalin, Varga Norbert, Bognár Zsolt Heim Pál Gyermekkórház Sürgősségi Betegellátó Osztály 2011. November 4-5., Sürgősségi Kongresszus

Részletesebben

Kritikus állapotú betegek intrahospitalis transzportja

Kritikus állapotú betegek intrahospitalis transzportja Kritikus állapotú betegek intrahospitalis transzportja XII. Magyar Sürgősségi Orvostani Kongresszus A MSOTKE - MOT közös tudományos rendezvénye Kaposvár 2013. november 7-9. Gőbl Gábor Budapest Problematika

Részletesebben

"Surviving Sepsis Campaign" irányelv: reszuszcitációs protokollok NEM kellenek

Surviving Sepsis Campaign irányelv: reszuszcitációs protokollok NEM kellenek "Surviving Sepsis Campaign" irányelv: reszuszcitációs protokollok NEM kellenek Dr. Csomós Ákos egyetemi docens Semmelweis Egyetem, AITK, Budapest Az ellenfél: Prof. Rudas László, Szeged A vizsgálat célja:

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Ápoló szakképesítés Szakápolás modul. 1. vizsgafeladat október 09.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Ápoló szakképesítés Szakápolás modul. 1. vizsgafeladat október 09. Emberi Erőforrások Minisztériuma Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

A mellkasi betegségek diagnosztikus lehetőségei. Dr. Miheller Pál Semmelweis Egyetem, II.sz. Belgyógyászati Klinika

A mellkasi betegségek diagnosztikus lehetőségei. Dr. Miheller Pál Semmelweis Egyetem, II.sz. Belgyógyászati Klinika A mellkasi betegségek diagnosztikus lehetőségei Dr. Miheller Pál Semmelweis Egyetem, II.sz. Belgyógyászati Klinika Fizikálsi status inspectio, palpatio, percussio, auscultatio Funkcionális vizsgálatok

Részletesebben

A stroke ellátás helyzete Magyarországon

A stroke ellátás helyzete Magyarországon A stroke ellátás helyzete Magyarországon Bereczki Dániel SE Neurológiai Klinika Magyar Stroke Társaság Agyi érbetegségek kórházi kezeléseinek esetszáma és a kezelt személyek száma 160 000 140 000 120

Részletesebben

J E L E N T É S a fekvőbeteg-szakellátás teljesítményéről 2015. május

J E L E N T É S a fekvőbeteg-szakellátás teljesítményéről 2015. május J E L E N T É S a fekvőbeteg-szakellátás teljesítményéről 2015. május Országos Egészségbiztosítási Pénztár Tartalomjegyzék Aktív fekvőbeteg-szakellátás ----------------------------------------------------------

Részletesebben

Folyamatcentrikus betegút menedzselés gyakorlati megvalósítása és eredményei az onkológiai ellátás területén

Folyamatcentrikus betegút menedzselés gyakorlati megvalósítása és eredményei az onkológiai ellátás területén Folyamatcentrikus betegút menedzselés gyakorlati megvalósítása és eredményei az onkológiai ellátás területén Király Gyula 2016. október 6., Debrecen XXIII. MAGYARORSZÁGI EGÉSZSÉGÜGYI NAPOK 1 A fejlesztés

Részletesebben

Őssejttranszplantált gyermekek intenzív ellátása

Őssejttranszplantált gyermekek intenzív ellátása Őssejttranszplantált gyermekek intenzív ellátása Dr. Faggyas Attila Szent László Kórház, GYITO Őssejttranszplantáció (SCT) Az őssejttranszplantáció egy rohamosan fejlődő terápiás lehetőség különböző malignus

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Ápoló szakképesítés Szakápolás modul. 1. vizsgafeladat november 9.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Ápoló szakképesítés Szakápolás modul. 1. vizsgafeladat november 9. Emberi Erőforrások Minisztériuma Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. elnökhelyettes JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Részletesebben

Új orális véralvadásgátlók

Új orális véralvadásgátlók Új orális véralvadásgátlók XI. Magyar Sürgősségi Orvostani Kongresszus Lovas András, Szegedi Tudományegyetem, Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet Véralvadásgátlók alkalmazási területei posztoperatív

Részletesebben

Contramal. a sürgősségi betegellátásban. Ács Gábor dr. 2000.

Contramal. a sürgősségi betegellátásban. Ács Gábor dr. 2000. Contramal a sürgősségi betegellátásban Ács Gábor dr. 2000. A FÁJDALOM an unpleasant sensory and emotional experience associated with actual or potential tissue damage...pain is always subjective. (IASP

Részletesebben

A krónikus veseelégtelenség kardio-metabolikus kockázata

A krónikus veseelégtelenség kardio-metabolikus kockázata A krónikus veseelégtelenség kardio-metabolikus kockázata Dr. Kiss István Fıv. Önk. Szent Imre Kórház, Belgyógyászati Mátrix Intézet, Nephrologia-Hypertonia Profil 1 2 SZÍV ÉS ÉRRENDSZERI KOCKÁZAT ÉS BETEGSÉG

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Gyermek aneszteziológiai és intenzív szakápoló szakképesítés Gyermek intenzív szakápolás modul 1.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Gyermek aneszteziológiai és intenzív szakápoló szakképesítés Gyermek intenzív szakápolás modul 1. Emberi Erőforrások Minisztériuma Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

Sürgősségi lánc felépítése és működése

Sürgősségi lánc felépítése és működése Sürgősségi lánc felépítése és működése Konstantin-kereszt A mentés "Az Egészségügyi Törvény 94. -a szerint: ( 1 ) A mentés az azonnali egészségügyi ellátásra szoruló betegnek a feltalálási helyén, mentésre

Részletesebben

Mélyvénás trombózis és tüdőembólia

Mélyvénás trombózis és tüdőembólia Mélyvénás trombózis és tüdőembólia dr. Sirák András családorvos Velence Semmelweis Egyetem Családorvosi Tanszék Tanszékvezető: dr. Kalabay László egyetemi tanár Sirák MVT és PE 1 MVT gyakori betegség Legtöbbször

Részletesebben

1. Emlődaganatok neoadjuváns kezelésének hatása a műtéti technikára Témavezető: Dr. Harsányi László PhD egyetemi docens

1. Emlődaganatok neoadjuváns kezelésének hatása a műtéti technikára Témavezető: Dr. Harsányi László PhD egyetemi docens SZAKDOLGOZAT TÉMAJAVASLATOK A 2012/2013 tanévre Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar I. sz. Sebészeti Klinika SEBÉSZET 1. Emlődaganatok neoadjuváns kezelésének hatása a műtéti technikára 2.

Részletesebben

9024 Győr, Vasvári Pál u. 2-4.

9024 Győr, Vasvári Pál u. 2-4. Petz Aladár Megyei Oktató Kórház bemutatkozása 2011. április 9. Készítette: Csordás Adrienn Turbók Adrienn Az intézmény alapításának éve: 1749. Az alapító neve: Győr Város Tanácsa A korábban Szentháromság

Részletesebben

GYERMEKGYÓGYÁSZAT Laryngitis subglottica

GYERMEKGYÓGYÁSZAT Laryngitis subglottica Laryngitis subglottica Csecsemõ- és Gyermekgyógyászati Szakmai Kollégium Definíció A laryngitis subglottica a gége és a subglotticus nyálkahártya ödémájával járó, gyakran súlyos inspiratorikus dyspnoét

Részletesebben

Sav-bázis egyensúly. Dr. Miseta Attila

Sav-bázis egyensúly. Dr. Miseta Attila Sav-bázis egyensúly Dr. Miseta Attila A szervezet és a ph A ph egyensúly szorosan kontrollált A vérben a referencia tartomány: ph = 7.35 7.45 (35-45 nmol/l) < 6.8 vagy > 8.0 halálozáshoz vezet Acidózis

Részletesebben

Hypoxia oxigénhiány. Definíció és alapfogalmak

Hypoxia oxigénhiány. Definíció és alapfogalmak Hypoxia oxigénhiány Rácz Olivér és Dombrovský Péter Miskolci Egyetem, Egészségügyi Kar Šafárik Egyetem, Orvosi Kar hypoxmisk 1 Definíció és alapfogalmak Hypoxia szöveti oxigénhiány Hypoxémia alacsony O

Részletesebben

AKTUÁLIS. Az ország lakosságának érsebészeti ellátását biztosító központok átszervezése

AKTUÁLIS. Az ország lakosságának érsebészeti ellátását biztosító központok átszervezése AKTUÁLIS Hogyan tovább érsebészet? Írta: DR. ACSÁDY GYÖRGY Soltész Lajos Emlékelőadás, Pécs, 2005. október 12. Bevezetés Azok a nagy tekintélyű kollégák, akik korábban abban a megtiszteltetésben részesülhettek,

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 0 /0. tanévre Csecsemő és gyermekápoló szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 3 0 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai

Részletesebben

Katasztrófális antifoszfolipid szindróma

Katasztrófális antifoszfolipid szindróma Katasztrófális antifoszfolipid szindróma Gadó Klára Semmelweis Egyetem, I.sz. Belgyógyászati Klinika Antifoszfolipid szindróma Artériás és vénás thrombosis Habituális vetélés apl antitest jelenléte Mi

Részletesebben

ÁLLAMVIZSGA TÉTELSOR (Elméleti)

ÁLLAMVIZSGA TÉTELSOR (Elméleti) ÁLLAMVIZSGA TÉTELSOR (Elméleti) ÁLTALÁNOS OXYOLOGIA 1. Az oxyologia diszciplináris sajátosságai, viszonya más szakterületekhez 2. Az oxyologiai kórfolyamatok jellemzése 3. A sürgősségi betegellátás Magyarországon

Részletesebben

Vizsgálataink. EKG (Elektrokardiogramm) A míg az lész, a mi vagy. (Goethe)

Vizsgálataink. EKG (Elektrokardiogramm) A míg az lész, a mi vagy. (Goethe) Kardiológiai Szakrendelés Dr. Füsi Gabriella Kardiológus Főorvos Élni való minden élet, Csak magadhoz hű maradj. Veszteség nem érhet téged, A míg az lész, a mi vagy. (Goethe) Vizsgálataink EKG (Elektrokardiogramm)

Részletesebben