PÁLYÁZAT. a Táncsics Mihály Tehetséggondozó Kollégium Intézményvezető beosztására

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZAT. a Táncsics Mihály Tehetséggondozó Kollégium Intézményvezető beosztására"

Átírás

1 PÁLYÁZAT a Táncsics Mihály Tehetséggondozó Kollégium Intézményvezető beosztására Budapest, december 06. Készítette: Benkő Beáta

2 Tartalomjegyzék Pályázat 2. Pályázati nyilatkozat 3. Tartalomjegyzék 4. Szakmai önéletrajz 5. Az intézmény vezetésének programja Bevezetés Helyzetelemzés Humán erőforrás Szakmai munka Tanulást segítő tevékenységek Diákok Diákönkormányzat (DÖK) munkája Szabadidős tevékenység és az infrastrukturális ellátottság Rendezvények, projektek, kirándulások Fejlesztési elképzelések Vezetői program Zárszó, összefoglaló gondolatok 20. Melléklet 21. Bizonyítványok a végzettség és a szakképzettség meglétét igazoló okmányok 21. Erkölcsi bizonyítvány 25. Munkáltatói igazolás 26. 2

3 Szakmai önéletrajz Személyes adatok Név: Állandó lakcím: Értesítési cím: Telefonszám: Benkő Beáta Állampolgárság: Születési hely, idő: Nem: Családi állapot: Nyelvvizsga: Vezetői engedély: Számítógép használat: angol nyelv középfok C B kategóriás jogosítvány felhasználói szintű Tanulmányok Budapesti Műszaki Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga József Attila Tudományegyetem és Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Kar Földrajz szakos középiskolai tanár József Attila Tudományegyetem Természettudományi Kar Szeged Környezetvédő szakosító posztgraduális képzés Okleveles Környezetvédő Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Szeged Főiskolai szintű földrajz-rajz szakos tanár József Attila Gimnázium Makó - Speciális angol-német nyelvi tagozat Gimnáziumi érettségi 3

4 Szakmai tapasztalat, munkahelyek től a mai napig TMTK Intézményvezető TMTK AJTP lány oldali csoportvezető tanár TMTK Lány oldali munkaközösség-vezető Táncsics Mihály Kollégium, majd Táncsics Mihály Tehetséggondozó Kollégium (TMTK) Budapest Kollégiumi nevelőtanár Koós Károly Kollégium Budapest Kollégiumi nevelőtanár Gábor Dénes Gimnázium, Műszaki Szakközépiskola és Kollégium Szeged Kollégiumi nevelőtanár Tisza Lajos Könnyűipari Szakközépiskola Szeged Divatismeret, divatrajz, szabadkézi rajz tanár Gábor Dénes Gimnázium, Műszaki Szakközépiskola és Kollégium Szeged Kollégiumi nevelőtanár Kossuth Lajos Általános Iskola Szeged Földrajz-rajz szakos tanár Pedagógus felnőttképzés Autogén tréning relaxációs sajátélmény továbbképzés 30 óra Konferenciák Székesfehérvár Kollégiumi Szövetség Konferenciája Veszprém AJTP Tanévnyitó Szakmai Konferencia Kollégiumi Szövetség Konferenciája Szeged AJTP Tehetség Konferencia Kisvárda AJTP Tanévnyitó Szakmai Konferencia Budapest Tehetség Konferencia Budapest AJTP Tehetség Konferencia Miskolc AJTP Tehetség Konferencia 4

5 Pályázatok, projektmunkák hó Pedagógus csapatépítő tréning sikeres pályázat Kulturális pályázat sikeres pályázat Kulturális pályázat sikeres pályázat 2007/2008. tanév óta Kollégiumi Környezetvédelmi projekt elindítása és vezetése A Szelektív hulladékgyűjtés bevezetése a kollégiumban Környezeti nevelés, környezettudatos életvitel pályázat - sikeres pályázat A fűszer- és gyógynövény kert telepítése, a kollégiumi kert fajgazdagságának bővítése, komposztálás beindítása 2008/09. tanév óta Étkezési Bizottsági tagság Kollégiumok Országos Ki-Mit-Tud? versenye, az országos döntő lebonyolítása a kollégiumban Intézményi koordináló tanár Kulturális pályázat sikeres pályázat Budapest titkai a múlt útvesztői verseny Intézményi projektvezető tanár Eredményünk: 3. helyezés A versenyről a Köznevelés június 1. (68. évfolyam 22. szám) számában is beszámoltak. Egyéb végzett tevékenység hó OFI Földrajz tantárgy szaktanácsadó/tantárgygondozó képzési tananyagának szakmai véleményezése 5

6 Az intézmény vezetésének programja 1. Bevezetés "... mi teremtünk szép, okos lányt és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt..." József Attila A fenti idézet már sok éve az intézmény mottója és híven tükrözi a kollégiumban megfogalmazott alapeszményt és az értékátadás fontosságát. Nekünk, az itt dolgozó pedagógusoknak ebben az intézmény típusban egészen más jellegű a dolgunk és feladatunk, mintha egy iskolában dolgoznánk. Sokszor csak néhány hónapunk adatik arra, hogy egy vidéki diákot megtanítsunk valami újra, jóra, értékesre, hogy egy kicsit neveljük. A mottó a kollégium aulájának falán is olvasható, hirdetve az itt dolgozók pedagógiai hitvallását. Tizenhét éve vagyok a pedagógus pályán és nyolc éve dolgozom a Táncsics Mihály Tehetséggondozó Kollégiumban, szeptembere óta, mint intézményvezető. Mindig fontos volt számomra a szakmai továbblépés lehetősége, egy jó intézmény, melyben megtalálhattam ennek lehetőségét. Ez a kollégium teljesen más szellemben működött, mint előző munkahelyeim. Itt együtt dolgozhattam és dolgozhatok a mai napig egy roppantul agilis, képzett tanárokból és vezetőkből álló csapattal. Hiszem és vallom, hogy hatékony munkát végző, jól működő intézményhez elengedhetetlen egy jó csapat, amelynek tagjai egyéni adottságaikkal, képességeikkel kiegészítik, erősítik egymást és ezáltal egy komplett egészet tudnak alkotni. Kollégiumunkban adott ez a csapat, és itt nem csak konkrétan a megszerzett képesítésekre gondolok, hanem arra a többlet tudásra, széles egyéni érdeklődési körre is, melyet a napi munka mellett még át lehet és át is kell adni a diákságnak. Ennek tudatában fontos vezetői feladatomnak tartom azt, hogy megfelelő feladatmegosztással, ösztönzéssel mindenki számára lehetőséget teremtsek arra, hogy mindenki saját, egyéni képességeivel a csapat aktív, alkotó, egymást segítő és innovációra nyitott tagja legyen. Természetesen a minőségi munka elérésében az intézmény vezetésének kulcsszerepe van, ennek eléréséhez kell egy jó karmester is. A hatékonyság fogalmáról ma már a kollégiumokban is szükséges beszélni és alkalmazni is kell ezt a mindennapi munkánk területén. Ugyanis eredményeket csak úgy tudunk felmutatni és folyamatosan produkálni, ha megtaláljuk az összhangot a diákok, szülők igényei, a pedagógusok képességei, idő ráfordítási hajlandósága, a rendelkezésre álló infrastrukturális háttér és az anyagi javak között. Ugyanakkor nem felejthetjük el azt sem, hogy diákjaink a tanév nagy részében nálunk laknak, itt élik az életüket, ez az intézmény az otthonuk, sokan közülük hetekig-hónapokig - különböző okok miatt - nem tudnak hazautazni, vagy esetleg nincs is hova Én úgy vélem, hogy mindezek tudatában kell kialakítani, természetesen állandó koordinálással, egy jól működő nevelési intézményt, hogy az a tanulók második otthonaként egy segítő szellemi műhely legyen, mely optimális esetben ezernyi szállal kötődik a külső világhoz, a környezetünkhöz, de belül mégiscsak más, egyedi és olyan amilyen nincs sehol máshol. 6

7 2. Helyzetelemzés A Táncsics Mihály Kollégium 1992-től létezik a mai formájában, miután egy két lépcsőben történő intézmény összevonás után a mostani telephelyét és a végleges nevét is megkapta. Az itt folytatott sokrétű tehetséggondozó munka (Továbbtanulásra felkészítő tehetséggondozó program spec, Arany János Tehetséggondozó Program, Hagyományos részleg) után 2010 őszétől a Táncsics Mihály Tehetséggondozó Kollégium nevet viseli az intézmény. 2.1 Humán erőforrás Az igazgató közvetlen munkatársai az igazgatóhelyettesek (az általános és külkapcsolatokért felelős igazgatóhelyettes, aki egyben az AJTP programgazda is és a pedagógiai igazgatóhelyettes). A két igazgatóhelyettes a saját területén önállóan tevékenykedik, végzett munkájukról rendszeresen beszámolnak az igazgatónak, a nagyobb súlyú döntések előtt pedig egyeztetnek és megbeszélést tartanak az igazgatóval. A pedagógiai igazgatóhelyettes közvetlen irányítása alatt dolgoznak a munkaközösségvezetők (lány oldali vezetőtanár és fiú oldali vezetőtanár) és az ő iránymutatásai szerint önállóan irányítják a részlegtestületek munkáját. A munkaköröket, az azokhoz tartozó jogokat, hatásköröket és feladatokat az SzMSz és a munkaköri leírás tartalmazza. A munkaköri leírások nem személyre szabottak, hanem munkakörhöz kötöttek. Azaz létezik egy nevelőtanári, egy munkaközösség-vezetői stb. munkaköri leírás. Nevelőtestület Jelenleg 28 pedagógus tartozik a kollégiumhoz. A 28 fő közül ketten gyermekeikkel vannak otthon. Nevelő-oktató munkát segítők Jelenleg 2 fő segíti munkánkat ebben a feladatkörben, egyikük az igazgatói titkárságon dolgozik, a másik fő egy fél állású rendszergazda. Továbbá egy fél állásban foglalkoztatott ápolónő is az intézményben fog dolgozni, az ő felvétele jelenleg folyamatban van. 2.2 Szakmai munka A tantestületben a fiatalabb 30-as korosztálytól a 60 éves korosztályig egyaránt megtalálhatók a kollégák. Ld. 1 ábra. 1. ábra 7

8 A tapasztalt jelző immár mindenkire elmondható, hiszen igen szerencsések vagyunk abban a tekintetben, hogy minden kolléga hosszabb ideje dolgozik az intézményben, a legrövidebb itt töltött idő 4 tanév, s bőven vannak akik immár több évtizedes Táncsicsos múltat mondhatnak magukénak (van, aki már 30 évnél régebben dolgozik az intézményben). Kiemelendő pozitívum, hogy a szakmai munkában való folyamatos megújulásra is nagy igényű gárdáról beszélhetünk. Az intézményben nagyarányú az egyetemi végzettségű és a szakvizsgával rendelkező kollégák száma. A szakvizsgázott kollégák száma 8 fő (ebből 1 fő tanügy-igazgatási szakértő), 1 fő képzése folyamatban van, 1 fő érettségi vizsgaelnöki teendőket láthat el, 1 fő pedig a kollégiumi szaktanácsadó képzésre jelentkezett. Ld. 2 ábra. 2. ábra Jó az ellátottság bizonyos sláger szakokból, gondolok itt a matematika, fizika, történelem szakokra, melyekből a különórákra igen nagy az igény a diákok körében. Ezekből a tantárgyakból több szaktanárral is rendelkezünk. Az idegennyelv szakos, illetve idegen nyelvet beszélő kollégák száma csökkent az elmúlt évek során, ezért nagy szükségünk lenne a nyelvtanulásban segíteni tudó tanárokra. Az intézmény szakos ellátottsága: angol, biológia, eszperantó, ének-zene, fizika, földrajz, játék- és szabadidő-szervező, környezetvédő, közgazdász, magyar nyelv és irodalom, matematika, mérnök tanár (agrár), mérnök tanár (vegyész), mozgókép és médiakultúra, műszaki tanár (villamos-ipari), német, népművelő, orosz, pedagógia, programozó matematikus, rajz, spanyol, sportszervező, számítástechnika, technika, testnevelés, történelem, vizuális és környezetkultúra. A kollégium pedagógusainak szakok száma szerinti megoszlása a 3. ábrán látható. 3. ábra 8

9 2.3 Tanulást segítő tevékenységek A diákok felkészülését infrastrukturálisan segíti számos tanulószoba, számítógép termek, audió-vizuális stúdió, klubszobák, rádió stúdió, zeneterem, konditermek, valamint a több mint kötetes könyvtár internet hozzáféréssel. Az épületben kialakításra került a vezeték nélküli hálózat, melyhez a hozzáférési lehetőséget a diákok részére időbeli korlátozással biztosítjuk, igazodva a napirendhez. A korábban már említett kedvező szakos összetétel is igen nehezen tudja biztosítani a diákok oldaláról jelentkező nagyarányú szaktárgyi segítség igényét, hiszen diákjaink jellemzően igen nagyszámú, nagyságrendileg 60 feletti, különböző iskolába járnak. A tanulást segítő tevékenységek igen differenciált rendszere figyelhető meg az intézményben. Ezek a következők: Felmérés év elején a 9. évfolyamos diákoknak. Felzárkóztatás a felmérés eredményétől függően. Tanulószoba a tanulmányi eredménytől függően. Korrepetálás a szaktárgyi eredménytől függően. Érettségire felkészítés igény szerint. Tehetséggondozó szaktárgyi foglalkozás továbbtanulási szándék szerint. A Táncsics Mihály Tehetséggondozó Kollégiumban az alábbi részlegek találhatóak: 1. Hagyományos részleg Ez a részleg a klasszikus kollégiumi funkciók szerint működik. Az érettségizett korosztály is ebben a részlegben van. A diákok szocializációjának elősegítése, napi tanulmányi munkájának nyomon követése, segítése, a tanulást segítő tevékenységekbe való beosztása a csoportvezető tanár feladata. Próbáljuk elősegíteni anyagi helyzetük javítását, személyiségük fejlődésében a tematikus foglalkozások is segítenek. Ezek a diákok is részt vehetnek a spec részleg által működtetett szakkörök munkájában. Diákjaink nagy része a hagyományos részleghez tartozik. 2. Továbbtanulásra felkészítő tehetséggondozó program ( spec ) Ez a részleg azoknak a középiskolás diákoknak ideális, akik a felsőoktatásba való bekerülést tűzték ki célul. Évfolyamonkénti, illetve nyelvekből tudásszint szerint lebontott szaktárgyi szakkörökön vesznek részt (matematika és fizika tárgyak különböző területei, történelem, angol, spanyol) és a megtanult ismeretekről rendszeres számonkérés formájában adnak számot, negyedévente pedig értékelést készítenek róluk tanáraik. Ez iránymutató információt ad a felsőoktatási intézménybe való bejutás esélyéről. Ezek a diákok minden évben kimagasló eredményeket érnek el az országos tanulmányi versenyeken és diákolimpiákon. Eredményeiket elemezve megállapítható, hogy a spec részleg diákjai az utóbbi években gyakorlatilag teljes arányban bejutottak a felsőoktatási intézményekbe. 3. Arany János Tehetséggondozó Program (AJTP) Intézményünk a 2000/2001. tanévben indult program alapító tagja, társiskolánk a programban a Puskás Tivadar Távközlési Technikum Infokommunikációs Szakközépiskola. A programba való bejutás feltételei igen szigorúak (szociális helyzet és felvételi eljárás dönt) és január hónapban a felvételi során el is dől, hogy kiknek sikerült bekerülni. A kollégiumban felvételi elbeszélgetés van, önéletrajzot kell írni a diákoknak ezzel a verbális képességek, a motiváltság, a szövegértési képesség mérhető. Munkánkat pszichológus is segíti a felvételi 9

10 során. Ezután 5 évig a programban tanulnak ezek a diákok, az előkészítő év során tantárgyi és kulturális felzárkóztatás, közösségépítés és szocializáció zajlik a csoportban. A diákoknak egy tanév során minden hónapban egyszer kötelező hétvégi bent maradásuk van a kollégiumban. Ezen alkalmakkor különböző, fejlesztésükre szánt programokon vesznek részt, önismeretet, tanulásmódszertant tanulnak. Hét közben kötelező sportfoglalkozásuk, tantárgyi felkészítő óráik vannak. A program keretében az öt év alatt ezek a diákok ECDL vizsgát, nyelvvizsgát, és B kategóriás jogosítványt szerezhetnek a program anyagi támogatásával. A programban résztvevő diákok eredményeit tekintve az évfolyamonkénti érettségi átlagok 3,9 felettiek, a jogosítványszerzés 70 % feletti arányú, a középfokú angol C típusú nyelvvizsgát szerzettek aránya 20-50% közötti, a felsőfokú továbbtanulás aránya 40 % feletti, az ECDL vizsgakövetelményeinek teljesítése 100%-os arányt mutat. A diákok, a közvetlen információszerzés és ismereteik bővítése miatt, évente több alkalommal kötelező tanulmányi kirándulásokon is részt vesznek. Év közben Magyarország különböző tájaival és kulturális értékeivel ismerkednek meg, az öt év során pedig a történelmi Magyarország több területére látogatnak el. 2.4 Diákok A diákok számának alakulása az elmúlt években igen kedvező, növekvő tendenciát mutatott. A létszám mélypontja őszén volt, mely a Ménesi úti épület rekonstrukciójával függött össze. Ennek befejezése után ismét közelített a létszámunk a maximálisan felvehető 550 fő felé, sőt 1 évvel ezután folyamatos túljelentkezést könyvelhettünk el. A Ménesi úti épületbe azonban a 2012/13-as tanévtől nem fogadhatunk diákokat ott 67 fő diáknak volt kollégiumi elhelyezése (jelenleg egyetemi hallgatók laknak az épületben), így a Rátz L. utcai épületben jelentős túljelentkezés realizálódott. A 2012/13. tanévtől a feltölthető létszámunk 483 fő. A nemek aránya ebből 235 lány és 248 fiú volt. A 20213/14. tanév kezdetétől a mai napig a lányok aránya magasabb a kollégiumban, a fiú oldalon jelenleg is van még néhány férőhely. Kollégiumunk diákjai, mint már korábban említettem, nagyságrendileg több mint 60 különböző iskolába járnak. Az utóbbi évek általános tendenciája, hogy a középiskolás korosztály létszáma alatta marad az érettségizett korosztályénak, 40 % - 60 % körül mozog az arányuk. Pozitívumként könyvelhető el, hogy a középiskolások aránya megközelítőleg nem változik. 2.5 Diákönkormányzat (DÖK) munkája A Diákönkormányzat tevékenysége szerves része a kollégiumban folyó munkának. Minden csoport maga közül választja ki az adott tanévre a képviselőjét. A diákság tevékenyen részt vesz a kollégiumi rendezvények szervezésében, lebonyolításában. Igen szerencsésnek mondható, hogy néhány igen karizmatikus, erre a munkára igazán rátermett személy mindig van a közösségben, akik irányításával egy jól működő, aktív diákönkormányzat van jelen a kollégiumban. 2.6 Szabadidős tevékenység és az infrastrukturális adottság A tartalmas szabadidő eltöltését diákjaink számára színes kínálat biztosítja: kulturális rendezvények látogatása, színház-, mozi látogatás, kézműves foglalkozások, korcsolyázás, uszodalátogatás, lövészklub, játékklub, kollégiumi újság szerkesztése, 100% THM rádió műsorvezetés, felkészítő szakkörök, futball, röplabda, tenisz, tollaslabda, kőhoki, pingpong, minigolf, aerobik, gerinc torna, kardio edzés, jóga, zsírégető edzés, kondizás. 10

11 Jelenleg jelentős sportéletünk van. Rendszeresen labdarúgó kupák zajlanak, pingpong- és tollaslabda versenyek kerülnek megrendezésre, továbbá uszoda és korcsolya bérleteket kölcsönözhetnek diákjaink, speciális edzéseken vehetnek részt a tanulók egyéni edzéstervet kaphatnak, s annak útmutatása alapján edzhetnek, gerinctornára, kardio edzésre járhatnak. Az épület adottságai nagyon jók, ami abból adódik, hogy az épület eredetileg is kollégiumnak épült. A kollégiumban 120 hálószoba, 20 tanterem található, melyek részben a tanulást segítik, részben a szabadidő tartalmas eltöltését biztosítják. Termeink közül 2 kondicionáló teremként, 1 kézműves teremként, 1 zeneteremként, 3 számítógép teremként, egy stúdióként, egy rádiószobaként, 2 klubhelyiségként üzemel. Továbbá egy könyvtár, egy hatalmas, világos, tágas aula, mely sportolásra is alkalmas terület (asztalitenisz, tollaslabda, kőhoki), egy felújított színpad és a hozzá kiépített hangtechnikai rendszer, 1 ha kert terület, 4 sportpálya (focipálya, teniszpálya, streetball-röplabda pálya, strandröplabda pálya) és mobil minigolf pálya áll a diákok rendelkezésére. Szintenként vizesblokkok, teakonyhák és mosásra alkalmas helyiségek kerültek kialakításra. 2.7 Rendezvények, projektek, kirándulások Nagyon sikeres és sok diákot megmozgató, nagy hagyományokkal rendelkező rendezvényeink a Gólyatábor, a Kollégiumi hét, a Farsang, a kollégiumi Ballagás, a Gyermekhét és az Egészséghetek. A kollégiumban már évek óta kiemelten foglalkozunk az Egészségfejlesztéssel, melynek egyik fő programja az évente két alkalommal megrendezett Egészséghét, és a Környezeti neveléssel. Ennek főbb elemei az intézményi szelektív hulladékgyűjtés, a kertgondozás és a kollégium környékén végzett rendszeres, a diákság bevonásával történő kerületi nagytakarítási akciókon, szemétgyűjtésen, játszótér takarításon való részvételünk is. Fontos feladatunknak tartjuk és próbáljuk megragadni a támogatott, megpályázható, így a diákság részéről minimális önrészt igénylő programokat. Így rendszeresen különböző kulturális rendezvényekre tudnak ellátogatni diákjaink és már több alkalommal az Erzsébet-táborban is nyaralhattak, mely utat a kollégiumban végzett munka jutalmául kapták. Nagy sikerű volt az Irány Katalónia! projektmunka, az E-Twinning programban és a Pillangóhatás projektben való részvétel is (a hatalmas közterületet díszítő falfestmény a Kelenföldi pályaudvarnál látható). Évek óta jól működik az intézményben a szociális kompetenciák fejlesztésére irányuló akciósorozat, melyben önkéntes munkát vállalva vehetnek részt a diákok. Megvalósult programjaink: Mikulásra játék, mesekönyv, ruhanemű gyűjtése és ezek átadása gyermekotthonokban, óvodákban, kórházi gyermekosztályon; határon túliaknak ruhagyűjtés. Évek óta folyik a saját készítésű, újrafelhasznált anyagokból gyártott ballagási ajándékok és dekorációk készítése. Intézményünk sikeresen pályázott és nyert pénzt sporteszközök beszerzésére és hangtechnikai fejlesztésre is, melyből az ebédlőben levő színpad hang-, fénytechnikája és a rádióstúdió létrehozása valósulhatott meg. 11

12 3. Fejlesztési elképzelések 1. Tanulás, tehetséggondozás Mindenképpen szükségesnek tartom a mindennapi felkészülést szolgáló szilenciumi rendszer átgondolását, újraépítését a tanulás hatékonyságának növelése érdekében. Ezt természetesen csak a kollégák konkrét közreműködésével, javaslataival, együttes munkavégzéssel képzelem el. Az elmúlt évek tapasztalata mindenképpen azt mutatja, hogy a régi rendszer felett eljárt az idő. Tanulni továbbra is kell, de a szerkezet, felépítés fejlesztést, újragondolást igényel. Regisztrált tehetségpont vagyunk, lehetőség szerint újabb minősítések megszerzésére kell törekedni. Nagyon fontosnak tartom a már meglévő tehetséggondozó programokban végzett munkát továbbvinni, fejleszteni és a szakkollégiumi rendszerhez csatlakozni. A szakkollégiumi rendszer intézményünkben megvalósítható modelljének kidolgozása már elkezdődött. Az ehhez való csatlakozás tovább színesítené kollégiumunk tehetséggondozó tevékenységét (a határon túli kapcsolat kiépítése, újabb programhétvégék beépítése éves munkánkba, gazdagítás újabb formái). Foglalkozni kell az AJTP diákbázisával. Meg kell próbálni azt felfejleszteni, mind létszámában, mind képességeiben. A közösségi szolgálat lehetőségének megteremtése a kollégiumban a diákok számára. 2. Értékelési rendszer átdolgozása A jelenlegi értékelési rendszerünk jól bevált hasznos elemeit mindenképpen tovább kell folytatni. Ez nagy segítséget nyújt a mindennapi pedagógiai munkánkban, azonnali visszajelzést nyújt a diákoknak és a szülőknek is. A pozitív táblázatban feldolgozott értékelési rendszer továbbgondolást kíván és szerves részévé kell hogy váljon a diákok teljesítmény mutatójának. 3. Projektmunka rendszer kidolgozása Kollégiumunkban a 2008/2009-es tanévben volt már egy konkrét tematikára épülő projektmunka. Ennek továbbgondolásaként szeretnék egy olyan rendszert kidolgozni a kollégákkal együtt, melyben megmozgatjuk a diákokat és élünk a kollégiumban fellelhető emberi erőforrásokkal. Terveim szerint ebbe bele lehetne építeni például az Ökokollégium projektben való részvételt, a szociális kompetenciák fejlesztését szolgáló tevékenységeket, az egyéni vállalásokat. A célok elérése esetén milyen pozitív hatások várhatóak kérdéskört, a diákok jutalmazását és az ehhez szükséges források előteremtését is át kell gondolni. 4. Humán erőforrások, a tanárok fejlesztése, továbbképzése Emberi erőforrásaink igen jók a kollégiumban, azonban állandóan változó világunkban folyamatosan és továbbra is szükség van az ismereteink bővítésére. Szeretném ösztönözni minden kollégámat, hogy a lehető legtöbb továbbképzésen, konferencián, szakmai fórumon való részvételre, hiszen célunk a még magasabb színvonalú, tanulást, fejlődést segítő nevelési rendszer létrehozása, a teljesítmény és a hatékonyság fokozása. Mivel az angol szakos kolléganő nyugdíjba ment, ezt a szaktanári hiányt lehetőség szerint minél előbb pótolni kellene. 12

13 Fontos feladat a felkészülés a pedagógus-életpályamodellre, a tájékoztatás, a határidők figyelemmel kísérése, a szakmai anyagok és az ezzel kapcsolatos továbbképzések eljuttatása a kollégákhoz, továbbá a szakmai segítségnyújtás lehetőségének megteremtése a portfólió elkészítéséhez. 5. Intézményi alapdokumentumok átdolgozása, aktualizálása A Házirend és az SZMSZ dokumentumaink átdolgozása, aktualizálása szükségessé vált. Kiemelten fontosnak tartom az e téren végzett tantestületi munka, közös szakmai alkotás, csapatépítő szerepét. 6. Info-kommunikációs rendszerünk Mindenképpen fejlődnünk és fejlesztenünk kell ezen a téren is. A diákjaink már a virtuális világban élnek, abba születtek, interneteznek, általában laptopon olvasnak, az információkat onnan szerzik, az ott zajló kommunikációról már nem is beszélve. Ha nem fejlődünk és lépünk mi is magasabb szintre ezen a területen végképp lemaradunk. Foglalkoznunk kell a belső és a külső hálózati kommunikációnk fejlesztésével és szabályozásával is, mely egyre sürgetőbbé vált. Kollégiumi honlapunk folyamatos gondozást igényel, jó lenne létrehozni egy olyan aktuális információkat tartalmazó felületet, amelyet olvasva tanár, diák és a szülő is naprakészen tájékozott lehetne a kollégiumi dolgokkal, történésekkel kapcsolatban. 7. Ösztöndíjrendszer fejlesztése Jó lenne, ha minél több hátrányos helyzetű, rászoruló diákunk tudna részesülni ösztöndíjban. Ennek a rendszernek a kitalálása és ehhez szükséges anyagi fedezet megteremtése egy nagyon szép célkitűzés a tantestület számára. 8. Szabadidő eltöltése Kollégiumunk ragyogó adottságokkal rendelkezik, mint azt már a Helyzetelemzésben leírtam. Növelni kellene a diákok által sportolásra szánt időt. Külön figyelmet kellene fordítani a lány diákok sportolására, s nekik is újfajta edzésformákat felkínálni és rávenni őket a mozgásra. Adottságainkat még jobban kihasználva jó lenne létrehozni egy kültéri tornapályát és régi nagy álmom egy műanyag borítású futósáv létrehozása a kerítés mentén. Számos, a szabadidő tartalmas eltöltését biztosító foglalkozást, tevékenységet kínálunk. Fontos feladatunk, hogy lehetőség szerint minden diák kapcsolódjon be az érdeklődési körének megfelelő foglalkozásokba. A fővárosban élünk, a kulturális programok kínálata nagyon széleskörű és ezeket rendszeresen látogatják is diákjaink, ennek csupán az anyagi fedezet szabhat határt. Mindenképpen törekedni kell az ingyenes, vagy kedvezményes lehetőségek keresésére, bővítésére. Évente két alkalommal kollégiumi hetet rendezünk a diákoknak, ezt a hagyományt mindenképpen folytatni kell, a programkínálatot folyamatosan bővíteni, aktualizálni szükséges. 9. DÖK munkája Nagyon fontosnak tartom, hogy a Diákönkormányzat vezetőségében dolgozó, arra alkalmas személyek utánpótlás nevelését, és azt, hogy az erre ambíciót mutató, tehetséges diákok ösztönzésére odafigyeljünk. Minden kollégának, de főleg a DÖK patronáló kollégának a feladata ez. Fontos, hogy a jövőben támogató pedagógiai tevékenységgel a diákokat segítsük a helyes és jó döntések meghozatalában. 13

14 Egy jól működő, erős DÖK mindenképpen az intézmény sikeres munkáját tükrözi, ahol a diákok önállóan, felelősen, színvonalas munkával szervezik az életüket és jól érzik magukat. 10. Környezettudatosság, Ökokollégium projekt A hetedik éve működő környezetvédelmi projektet, melyet mindenképpen folytatni és fejleszteni kell, és a közeli jövőben megfontolandó az ökoiskola rendszerhez való csatlakozás. A kollégiumi 1 ha kertterület többcélú, élmény- és látványkert jellegű kialakításának irányába is jó lenne elindulni. A fajgazdagságot mindenképpen jó lenne növelni. El lehetne gondolkodni a most olyan divatos közösségi kert program kollégiumi diákokra, csoportokra való alkalmazásán is. Együttműködhetnénk különböző szervezetekkel növénycsere, beszerzés, tapasztalatok átadása terén. Gondolnunk kell az intézmény épületének energiahatékonyabbá tételére is például épületszigetelésre, nyílászáró cserére és napkollektor, esetleg napelem rendszer kiépítésére. Az épületet lefedő lapos tetővel is kezdeni lehetne valamit, az idei év nagy beázásai után mindenképpen változtatásra lenne szükség. Nagy álmom a zöldtető létrehozása, mely a szigetelési gondokon is segíthetne. 11. A kollégiumi egészfejlesztési programja Folyamatosan aktualizálni és bővíteni szükséges a sportolási lehetőségek és az Egészséghét programkínálatát. Minél több diákot ránevelni a rendszeres testmozgásra. Célfeladat a káros szenvedélyek kialakulásának vagy a már meglévők arányának a csökkentése a diákok körében. A tanulási terhelés kompenzálása és a stressz kezelés segítése a teljeskörű egészségnevelés megvalósításával. 12. Kollégiumi étkezés Mindenképpen szorgalmazom az Étkezési Bizottság munkájának újraindítását, az elért eredmények megtartását. Tevékenységüknek és érdemi javaslataiknak létjogosultsága van, természetesen a kötelező előírások figyelembe vételével. Jó lenne, ha megvalósulhatna a speciális étrendet igénylő diákok étkeztetése is, az alkalmazott dietetikus szakember segítségével. 13. Pályázatokon való részvétel Az anyagi források előteremtése a különböző projektek megvalósítására csak ezen az úton tűnik biztosítottnak, természetesen ehhez fenntartónk mindenkori támogatása is szükséges lesz az önrész vállalás miatt. 14. Hagyományőrzés, akikre büszkék vagyunk projekt fejlesztése A 2012/13. tanévben az aulában létrehoztuk a Táncsics emlékfalat. A célunk az volt, hogy egyrészt a hozzánk látogatók azonnal a büszkeségeinkkel találkozhatnak, másrészt a diákokat ösztönözzük. Létre kell hoznunk a honlap felületén is ezt. Fontosnak tartanám a régi diákok felkeresését, akik méltóak arra, hogy felkerüljenek erre a falra, és a büszkeségeink listára, hiszen több ismert, híres, tudós, művész ember került ki az évtizedek alatt a falaink közül. Szervezhetnénk bemutatkozó esteket, beszélgetéseket és régi diákoknak találkozókat (a spec részlegen ez jól működik már). Korábban a Hagyományos részlegen is volt régi diákok találkozója, jó volna feleleveníteni ezt a hagyományt. 14

15 A jó példa, a tehetségek bemutatása a diákok számára is ösztönzően hat. 15. Külkapcsolati rendszer fejlesztése Ez a tevékenység nagyon sokrétűen kell hogy működjön intézményünkben. A fenntartóval és a gazdasági szervezettel hosszú távú, építő, gyümölcsöző kapcsolatot szükséges kiépíteni, hiszen a célunk közös. Intézményünkben konferenciákat, műhelyfoglalkozásokat, bemutató órákat szervezhetnénk, melyeken megmutathatnánk a mi munkánkat, annak sajátosságait, Jó gyakorlat -ot mutathatnánk be, hiszen a tapasztalatcsere mindenki számára, így nekünk is nagyon fontos. A nyílt nap programot már elindítottuk, ezt folytatni kell. A szülőkkel és az osztályfőnökökkel való kapcsolattartást azonban még további fejlesztést kíván. A megyei, környékbeli iskolák igazgatóinak bemutatkozó levelet küldtünk, mellyel célunk az volt, hogy új diákokat vonzzunk be intézményünkbe. Ezt is folytatni kell, s esetleg konkrét intézménylátogatásokra is sor kerülhetne, hogy bemutatkozhassunk. Az AJTP diákbázisának bővítése is fontos célkitűzés terveink között, a partneriskolával közösen. A testvérkollégium hálózatot, kapcsolati rendszert a továbbiakban is ápolni kell, és esetleg újabb intézményekkel lehetne felvenni a kapcsolatot. 4. Vezetői program Programom megírásakor az vezérelt, hogy a kollégium már eddig elért eredményeit, sikereit szeretném megőrizni, tovább folytatni és a jövőben tovább gyarapítani. Milyen kollégiumot szeretnék? Nekem olyan kollégium vezetése a célom: Ahová a diákok szívesen jönnek, mert megértő, motiváló és szerető légkör veszi körül őket, hiszen a kollégium sokszor nem is a második, hanem az első számú otthonuk. Ahol az életkori sajátosságaiknak megfelelően tanulhatnak és élhetik a mindennapjaikat a diákok. Ahol a széleskörű tevékenységkínálat segítségével a diákok új területeit fedezheti fel a tudományoknak, művészeteknek és a már meglévő képességeik tovább fejlődhetnek és kibontakozhatnak. Ahová a szülők szívesen hozzák gyermekeiket, és együttműködnek nevelési - és oktatási céljaink elérésében. Ahol a sok hátrányos helyzetű diák segítséget, támogatást, kompenzációt kap a felnőtt életbe való elinduláshoz. Ahol a tantestület minden tagja fontosnak érzi magát, és a mindennapi munka mellett megtalálja és át tudja adni azt a plusz tevékenységet, amelyhez a legjobban ért és amiben kibontakozhat. Amelyik a lehetőségekhez mérten képes rugalmasan alkalmazkodni a társadalmi elvárásokhoz, a diákok, a szülők, és a fenntartó igényeihez. Amelyet a minőségi munka és az elért sikerek láttán a fenntartó is szívesen támogat. Ahol jó a munkahelyi légkör, ahol pozitív, jókedvű felnőttekkel találkozhatnak a diákok. Ahol a vidéki diákok otthonra találnak, szívesen és tartalmasan töltik el a szabadidejüket az intézmény kerítésén belül. 15

16 Legfontosabb vezetői törekvéseim és céljaim A kollégiumi nevelő-oktató munka hatékonyságának további növelése. Innovatív, alkotó intézményvezetés megvalósítása. Egységesebb pedagógiai munka megvalósítása. A vezetési funkciók, úgy mint tervezés-szervezés-ellenőrzés-elemzés-értékelés-döntésvégrehajtás folyamatnak a végigvitele. A kulcskompetenciák folyamatos fejlesztése a tanulást segítő tevékenységek és a Kollégiumi Alapprogrami Foglalkozások segítségével. Ebben jelenleg is megtalálhatóak az anyanyelvi, digitális, tanulás tanulása, személyközi, szociális, állampolgári, kulturális, vállalkozói, természettudományos területek. A már létrehozott, megalkotott pedagógiai értékeink megőrzése. A pályázási lehetőségek megragadása. A folyamatosan változó világunkhoz való gyors alkalmazkodási és a felnőtt életben való sikeres helytállási képességet elsajátíttatni a diáksággal. Az egyre nagyobb számú és egyre növekvő hátránnyal küzdő diákok fokozott segítése. A gyermek- és ifjúságvédelmi munka továbbfejlesztése. A megbízott tanár és az alkalmazott pszichológus szakember munkájának kibővítése. Az értékelések folyamatos elemzése, az eredmények közzététele, az ezzel foglalkozó kolléga, a jövőben esetleg kollégák ez irányú munkájának további ösztönzése és az eredmények felhasználása, széles fórumokon való megjelentetése, publikálása. A pedagógusok ön- és továbbképzési igényének növelése, a konferenciákon, tanfolyamokon való részvételre való ösztönzés, a mindennapi pedagógiai munkában jól hasznosítható ismeretek elsajátítása. A demokratikus iskolavezetési gyakorlat megvalósítása, ahol a közösség tagjai önállóan, de mégis koordinálva, ellenőrizve dolgoznak, annak tudatában, hogy minden dolog megbeszélhető, a kritika építő jellegű. A szak- és szakmai szervezetekkel jó munkakapcsolatot kívánok kialakítani. Munkánkat segítő, kölcsönös, aktív kommunikációs rendszer és információáramlás kiépítése, ahol mindenki véleménye számít. A közös célok pontos megfogalmazása, az egyén és a közösség érdekeinek összehangolása, konszenzus kialakítása. Biztonságérzet és harmónia kialakítása. Intézményünk eddigi eredményeinek és hagyományelemeinek megőrzése, közös értékeink tiszteletben tartása, a hagyománytisztelet fejlesztése. Új értékek megteremtése. Nyugodt, együttműködő munkahelyi klíma kialakítása. Kollégiumot vezetni csak az ebben érintettek közös együttműködésével, az ehhez szükséges nyugodt, elfogadó és folyamatos kommunikációra épülő jó munkahelyi légkör megteremtésével, egy együttműködő közösség létrehozásával lehet. Természetesen ahány kolléga annyi vélemény és külön érték létezik, de hiszem, ha egy csónakban evezünk, akkor az előnyök és a pozitívumok győznek, és ezek majd előreviszik az intézményt. Vezetőként meggyőzéssel, a célok és feladatok világos és pontos meghatározásával, a dolgozók aktív részvételével szeretném kibontakoztatni a kollégák tehetségét, aktivitásukat fokozni, mivel ezáltal érhető el a fejlődés, majd a továbbhaladás a pedagógiai utunkon. Vezetőként a demokratikus, menedzser típusú vezetési szemléletet tartom a helyes és járható útnak. 16

17 Egy jó vezető legyen vállalkozó szellemű, az információkat jól kezelő, a feladatokat jól elosztó, kapcsolattartó, de ugyanakkor probléma érzékeny és empatikus. Legyen egyenes, nyílt, a közösség tagjai számára legyen nyilvánvaló, hogy bármikor kész segíteni és hogy a tévedések, hibák is vállalhatók, kijavíthatók, korrigálhatók hiszen senki sem tökéletes. Egy jó vezető legyen tájékozott az emberi kapcsolatokról, a problémákról informálódjon és ezekről kellő tapintattal tudjon a helyzetnek megfelelően beszélni, intézkedni, dönteni. Úgy gondolom, vezetőként alkalmas vagyok arra, hogy felelősséget vállaljak más emberekért, célokat tűzzek ki és irányt mutassak, helyes döntéseket hozzak, a kollégiumnak és dolgozóinak, mint csapatnak az érdekeit, értékeit és sikerét képviseljem, meghallgassam mások véleményét, motiváljak, elismerjek és ha szükséges szankcionáljak, igazságos és következetes legyek, az elvégzendő munkát arányosan, egyértelműen megfogalmazva adjam feladatként kollégáimnak, jó példával szolgáljak kollégáim számára, a kollégium arculatát megőrizzem és továbbfejlesszem, az új értékek megteremtését ösztönözzem. 17

18 5. Zárszó, összefoglaló gondolatok Mindenképpen építő jellegű volt számomra, hogy az intézményben eltöltött 8 év után megírtam ezt a pályázatot. Így összeszedve és áttekintve az elmúlt évek és az utóbbi hónapok munkáját tűnik fel számomra, hogy mennyi mindent tettünk már és mennyi mindent kellene még tennünk. Az igazgatói, vezetői munkát idén ősszel már elkezdtem, természetesen szeretném tovább folytatni és a lehetőségekhez mérten a kitűzött célokat megvalósítani. Kiemelten fontosnak tartom, hogy a megkezdett új úton menjünk tovább, miközben a jó dolgokat nem csak megőrizzük, de tovább is építjük. A bevezetésben már írtam a minőségről, s ha ehhez hozzátesszük a hatékonyságot, a kor szellemének való megfelelést, a lojalitást, a gyermekszeretetet, a munkánk iránti odaadást s megfűszerezzük egy csipetnyi humorral, akkor elmondhatjuk, hogy igazán jót alkottunk. Köszönetnyilvánítás Szeretném megköszönni a kollégáimnak és a kollégium dolgozóinak, hogy ilyen sokan támogatták eddigi munkámat, és bíztattak a pályázat megírására. Szeretném megköszönni a sok építő jellegű gondolatot, ötletet, jó tanácsot, szakmai segítséget és a kritikát is. Pályázatomat az egyik számomra igen találó és a környezettudatosság szakterületemmel összecsengő mottóval zárom, úgy érzem, ez a gondolat a jövőbeli munkánkra igazán találó lehet: Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan! Budapest, december 06. Benkő Beáta 18

Pályázat. a Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

Pályázat. a Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére. Pályázat a Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére. Készítette: Móricz Katalin 1 A tanulás nem felkészülés az életre, a tanulás

Részletesebben

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására Pályázat a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatói állására A pályázat kiírója: Törökbálint Város Önkormányzata 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály u. 79. Pályázó: Palkóné

Részletesebben

Pályázat. a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. intézményvezetői beosztásának ellátására

Pályázat. a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. intézményvezetői beosztásának ellátására Pályázat a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola intézményvezetői beosztásának ellátására Imréné Lukácsi Ildikó matematika fizika - számítástechnika szakos középiskolai tanár ildiready@gmail.com

Részletesebben

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakiskola és Óvoda II. Rákóczi Ferenc Tagiskolája tagintézmény

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakiskola és Óvoda II. Rákóczi Ferenc Tagiskolája tagintézmény VEZETŐI PÁLYÁZAT A Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakiskola és Óvoda II. Rákóczi Ferenc Tagiskolája tagintézmény Tagintézmény-vezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére. Lestár Péter Egységes Középiskola,

Részletesebben

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ VEZETŐI PÁLYÁZAT A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ A pályázat tárgya: Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola

Részletesebben

Pályázat. a Türr István Gimnázium és Kollégium intézményvezetői állására. Készítette: Németh Zsolt

Pályázat. a Türr István Gimnázium és Kollégium intézményvezetői állására. Készítette: Németh Zsolt Pályázat a Türr István Gimnázium és Kollégium intézményvezetői állására Készítette: Németh Zsolt Veszprém Megyei Intézményfenntartó Központ Tisztelt Miniszter Úr! Alulírott, Németh Zsolt megpályázom a

Részletesebben

Pályázat. Tagintézményvezető. a Dózsa György Általános Iskola Szilágyi Erzsébet Általános Iskola Tagintézménye. állásának betöltésére.

Pályázat. Tagintézményvezető. a Dózsa György Általános Iskola Szilágyi Erzsébet Általános Iskola Tagintézménye. állásának betöltésére. Pályázat a Dózsa György Általános Iskola Szilágyi Erzsébet Általános Iskola Tagintézménye Tagintézményvezető állásának betöltésére 2015. 0 Klebersberg Intézményfenntartó Központ Dunaújvárosi Tankerülete

Részletesebben

PÁLYÁZAT INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM KECSKEMÉT

PÁLYÁZAT INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM KECSKEMÉT PÁLYÁZAT INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM KECSKEMÉT 2013 KÉSZÍTETTE: SZABÓ ISTVÁN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok Név: Szabó István Sándor Születési hely és idő: Kecskemét,

Részletesebben

Kisteleki Általános Iskola

Kisteleki Általános Iskola Kisteleki Általános Iskola Intézményvezetői pályázat Vezetési program Pályázó: Csányi József Kistelek 2014. 1 Pályázat Kisteleki Általános Iskola Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató:

Részletesebben

MAGYARNÉ TELISKA GYÖNGYI PÁLYÁZAT A SZENCZI MOLNÁR ALBERT REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA

MAGYARNÉ TELISKA GYÖNGYI PÁLYÁZAT A SZENCZI MOLNÁR ALBERT REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA 1 MAGYARNÉ TELISKA GYÖNGYI PÁLYÁZAT A SZENCZI MOLNÁR ALBERT REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA 2015. MAGYARNÉ TELISKA GYÖNGYI 1188 BUDAPEST ÜLTETVÉNY U. 4. PÁLYÁZATI NYILATKOZAT

Részletesebben

IGAZGATÓI PÁLYÁZAT GORKA SZABOLCS

IGAZGATÓI PÁLYÁZAT GORKA SZABOLCS IGAZGATÓI PÁLYÁZAT GORKA SZABOLCS BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2010. február 22. Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testület Budapest Bocskai út 39-41. 1113 Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Helyzetértékelés és Vezetői program

Helyzetértékelés és Vezetői program Helyzetértékelés és Vezetői program a Zrínyi Miklós Gimnázium igazgatói álláspályázatához Készítette: Edényi László Budapest, 2012. február 10. Mottó: Félig sem olyan fontos az, amit tanítunk gyermekeinknek,

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium 5650 Mezőberény Petőfi u. 13-15. E-mail: psg@mezobereny. hu Tel.: 66/515-578, 66/515-579 Fax.: 66/515-580 TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium Kollégium és Közétkeztetési

Részletesebben

Pályázat a Darus Utcai Magyar-Német Két Tannyelvű Általános Iskola intézményvezetői állására azonosító: 2015-06-14

Pályázat a Darus Utcai Magyar-Német Két Tannyelvű Általános Iskola intézményvezetői állására azonosító: 2015-06-14 Emberi Erőforrások Minisztere KLIK Központi Jogi és Személyügyi Főosztály 1051 Budapest, Nádor u. 32. Pályázat a Darus Utcai Magyar-Német Két Tannyelvű Általános Iskola intézményvezetői állására azonosító:

Részletesebben

Pályázat a Budapest XVI. Kerületi Szerb Antal Gimnázium meghirdetett intézményvezetői állására

Pályázat a Budapest XVI. Kerületi Szerb Antal Gimnázium meghirdetett intézményvezetői állására Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, amit csinál, és megtalálja

Részletesebben

OM: 028407. Békéscsaba, 2014.

OM: 028407. Békéscsaba, 2014. KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT BÉKÉSCSABAI TANKERÜLET BÉKÉSCSABAI SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM OM: 028407 Békéscsaba, 2014. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolája. Pályázat

A Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolája. Pályázat Pályázat A Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolája tagintézményvezető-helyettesi beosztásának ellátására Pályázó: Molnárné Földes Ágnes Kecskemét 2014 Tartalom

Részletesebben

Pedagógiai Program. Szihalmi Általános Iskola és AMI 3377 Szihalom Hunyadi út 138.

Pedagógiai Program. Szihalmi Általános Iskola és AMI 3377 Szihalom Hunyadi út 138. 2013 Pedagógiai Program 031593 Szihalmi Általános Iskola és AMI 3377 Szihalom Hunyadi út 138. Tartalomjegyzék: 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.3. Fejlesztési területek nevelési célok... 9 1.4. A

Részletesebben

Szilágyi Tibor 5650 Mezőberény Kereki u. 10.

Szilágyi Tibor 5650 Mezőberény Kereki u. 10. Szilágyi Tibor 5650 Mezőberény Kereki u. 10. Balog Zoltán Emberi Erőforrások Minisztere részére Klebelsberg Intézményfenntató Központ 1051 Budapest Nádor u. 32. KLIK Személyügyi Főosztály Tárgy: Intézményvezetői

Részletesebben

Jelmondatunk: Intelligens Lehetőségek Sora! PEDAGÓGIAI PROGRAM

Jelmondatunk: Intelligens Lehetőségek Sora! PEDAGÓGIAI PROGRAM Jelmondatunk: Intelligens Lehetőségek Sora! PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ... 5 2. INTÉZMÉNYI ADATOK... 5 AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 5 AZ ISKOLA PROFILJA... 5 AZ ISKOLA ARCULATA, LOGÓJA...

Részletesebben

A TISZAFÖLDVÁRI HAJNÓCZY JÓZSEF GIMNÁZIUM HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A TISZAFÖLDVÁRI HAJNÓCZY JÓZSEF GIMNÁZIUM HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A TISZAFÖLDVÁRI HAJNÓCZY JÓZSEF GIMNÁZIUM HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM:037 923 Egységes szerkezetben Tartalomjegyzék 1. Bevezető 4.oldal 1.2. Az intézmény jelene 1.1 Az iskola

Részletesebben

BUDAPEST III. KERÜLETI KERÉK ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM. igazgató

BUDAPEST III. KERÜLETI KERÉK ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM. igazgató BUDAPEST III. KERÜLETI KERÉK ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 Budapest, 2013. Kocsisné Hodosi Eszter igazgató Fák, csillagok, állatok és kövek, szeressétek a gyermekeimet. Ha messze

Részletesebben

A Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium helyzetelemzése TÁMOP 3.1.4.

A Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium helyzetelemzése TÁMOP 3.1.4. A Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium helyzetelemzése TÁMOP 3.1.4. 1 Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium 2. Az intézmény bemutatása 2.1. Az intézményi feladatellátás jogi és

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT OKTATÁSI, IFJÚSÁG- ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁG

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT OKTATÁSI, IFJÚSÁG- ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁG III JSJOÍ BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT OKTATÁSI, IFJÚSÁG- ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁG Készült a Képviselő-testület 2012. május 30-i ülésére! Tárgy: A Hermán Ottó Általános Iskola magasabb

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola. KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola*Pedagógiai program* 2013

PEDAGÓGIAI PROGRAM. KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola. KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola*Pedagógiai program* 2013 KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Kelt: Eger, 2013. március 27. Összeállította: az iskola vezetése 1 A PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALMA 1. BEVEZETŐ...7 1.1 A pedagógiai

Részletesebben

Budapest, 2012. június 30. - 1 -

Budapest, 2012. június 30. - 1 - Budapest, 2012. június 30. - 1 - Pedagógiai program Általános adatok 1. Az iskola neve: Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola 2. Az iskola fenntartója: Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal

Részletesebben

PÁLYÁZAT. A Szivárvány Óvoda Óvodavezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

PÁLYÁZAT. A Szivárvány Óvoda Óvodavezető (magasabb vezető) beosztás ellátására PÁLYÁZAT A Szivárvány Óvoda Óvodavezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Készítette: Pinczés Katalin Klára óvodavezető 4024.Debrecen, Iparkamara u.2. II./2. Tartalomjegyzék 1. SZAKMAI, PEDAGÓGIAI

Részletesebben

PÁLYÁZAT. a dunaharaszti Hunyadi János Általános Iskola igazgatói állására

PÁLYÁZAT. a dunaharaszti Hunyadi János Általános Iskola igazgatói állására PÁLYÁZAT a dunaharaszti Hunyadi János Általános Iskola igazgatói állására Készítette: Karlné Purczeld Erika intézményvezető Hunyadi János Általános Iskola Tartalom 1.Bevezetés... 3 2.Helyzetelemzés...

Részletesebben

FEJÉR MEGYEI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

FEJÉR MEGYEI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM FEJÉR MEGYEI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. március 31. Tartalomjegyzék BEVEZETŐ RÉSZ... 4 I. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA... 5 1. Az iskola arculata, képzési kínálata, képzési

Részletesebben

Pályázat. a Lovassy László Gimnázium igazgatói állására. Készítette: Schultz Zoltán. Veszprém Kiskőrösi u. 8. 8200

Pályázat. a Lovassy László Gimnázium igazgatói állására. Készítette: Schultz Zoltán. Veszprém Kiskőrösi u. 8. 8200 Pályázat a Lovassy László Gimnázium igazgatói állására Készítette: Schultz Zoltán Veszprém Kiskőrösi u. 8. 8200 88/781-078 20/473-9174 schultz.zoltan@chello.hu 1. Bevezetés, pályázat Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben