PÁLYÁZAT. a Táncsics Mihály Tehetséggondozó Kollégium Intézményvezető beosztására

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZAT. a Táncsics Mihály Tehetséggondozó Kollégium Intézményvezető beosztására"

Átírás

1 PÁLYÁZAT a Táncsics Mihály Tehetséggondozó Kollégium Intézményvezető beosztására Budapest, december 06. Készítette: Benkő Beáta

2 Tartalomjegyzék Pályázat 2. Pályázati nyilatkozat 3. Tartalomjegyzék 4. Szakmai önéletrajz 5. Az intézmény vezetésének programja Bevezetés Helyzetelemzés Humán erőforrás Szakmai munka Tanulást segítő tevékenységek Diákok Diákönkormányzat (DÖK) munkája Szabadidős tevékenység és az infrastrukturális ellátottság Rendezvények, projektek, kirándulások Fejlesztési elképzelések Vezetői program Zárszó, összefoglaló gondolatok 20. Melléklet 21. Bizonyítványok a végzettség és a szakképzettség meglétét igazoló okmányok 21. Erkölcsi bizonyítvány 25. Munkáltatói igazolás 26. 2

3 Szakmai önéletrajz Személyes adatok Név: Állandó lakcím: Értesítési cím: Telefonszám: Benkő Beáta Állampolgárság: Születési hely, idő: Nem: Családi állapot: Nyelvvizsga: Vezetői engedély: Számítógép használat: angol nyelv középfok C B kategóriás jogosítvány felhasználói szintű Tanulmányok Budapesti Műszaki Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga József Attila Tudományegyetem és Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Kar Földrajz szakos középiskolai tanár József Attila Tudományegyetem Természettudományi Kar Szeged Környezetvédő szakosító posztgraduális képzés Okleveles Környezetvédő Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Szeged Főiskolai szintű földrajz-rajz szakos tanár József Attila Gimnázium Makó - Speciális angol-német nyelvi tagozat Gimnáziumi érettségi 3

4 Szakmai tapasztalat, munkahelyek től a mai napig TMTK Intézményvezető TMTK AJTP lány oldali csoportvezető tanár TMTK Lány oldali munkaközösség-vezető Táncsics Mihály Kollégium, majd Táncsics Mihály Tehetséggondozó Kollégium (TMTK) Budapest Kollégiumi nevelőtanár Koós Károly Kollégium Budapest Kollégiumi nevelőtanár Gábor Dénes Gimnázium, Műszaki Szakközépiskola és Kollégium Szeged Kollégiumi nevelőtanár Tisza Lajos Könnyűipari Szakközépiskola Szeged Divatismeret, divatrajz, szabadkézi rajz tanár Gábor Dénes Gimnázium, Műszaki Szakközépiskola és Kollégium Szeged Kollégiumi nevelőtanár Kossuth Lajos Általános Iskola Szeged Földrajz-rajz szakos tanár Pedagógus felnőttképzés Autogén tréning relaxációs sajátélmény továbbképzés 30 óra Konferenciák Székesfehérvár Kollégiumi Szövetség Konferenciája Veszprém AJTP Tanévnyitó Szakmai Konferencia Kollégiumi Szövetség Konferenciája Szeged AJTP Tehetség Konferencia Kisvárda AJTP Tanévnyitó Szakmai Konferencia Budapest Tehetség Konferencia Budapest AJTP Tehetség Konferencia Miskolc AJTP Tehetség Konferencia 4

5 Pályázatok, projektmunkák hó Pedagógus csapatépítő tréning sikeres pályázat Kulturális pályázat sikeres pályázat Kulturális pályázat sikeres pályázat 2007/2008. tanév óta Kollégiumi Környezetvédelmi projekt elindítása és vezetése A Szelektív hulladékgyűjtés bevezetése a kollégiumban Környezeti nevelés, környezettudatos életvitel pályázat - sikeres pályázat A fűszer- és gyógynövény kert telepítése, a kollégiumi kert fajgazdagságának bővítése, komposztálás beindítása 2008/09. tanév óta Étkezési Bizottsági tagság Kollégiumok Országos Ki-Mit-Tud? versenye, az országos döntő lebonyolítása a kollégiumban Intézményi koordináló tanár Kulturális pályázat sikeres pályázat Budapest titkai a múlt útvesztői verseny Intézményi projektvezető tanár Eredményünk: 3. helyezés A versenyről a Köznevelés június 1. (68. évfolyam 22. szám) számában is beszámoltak. Egyéb végzett tevékenység hó OFI Földrajz tantárgy szaktanácsadó/tantárgygondozó képzési tananyagának szakmai véleményezése 5

6 Az intézmény vezetésének programja 1. Bevezetés "... mi teremtünk szép, okos lányt és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt..." József Attila A fenti idézet már sok éve az intézmény mottója és híven tükrözi a kollégiumban megfogalmazott alapeszményt és az értékátadás fontosságát. Nekünk, az itt dolgozó pedagógusoknak ebben az intézmény típusban egészen más jellegű a dolgunk és feladatunk, mintha egy iskolában dolgoznánk. Sokszor csak néhány hónapunk adatik arra, hogy egy vidéki diákot megtanítsunk valami újra, jóra, értékesre, hogy egy kicsit neveljük. A mottó a kollégium aulájának falán is olvasható, hirdetve az itt dolgozók pedagógiai hitvallását. Tizenhét éve vagyok a pedagógus pályán és nyolc éve dolgozom a Táncsics Mihály Tehetséggondozó Kollégiumban, szeptembere óta, mint intézményvezető. Mindig fontos volt számomra a szakmai továbblépés lehetősége, egy jó intézmény, melyben megtalálhattam ennek lehetőségét. Ez a kollégium teljesen más szellemben működött, mint előző munkahelyeim. Itt együtt dolgozhattam és dolgozhatok a mai napig egy roppantul agilis, képzett tanárokból és vezetőkből álló csapattal. Hiszem és vallom, hogy hatékony munkát végző, jól működő intézményhez elengedhetetlen egy jó csapat, amelynek tagjai egyéni adottságaikkal, képességeikkel kiegészítik, erősítik egymást és ezáltal egy komplett egészet tudnak alkotni. Kollégiumunkban adott ez a csapat, és itt nem csak konkrétan a megszerzett képesítésekre gondolok, hanem arra a többlet tudásra, széles egyéni érdeklődési körre is, melyet a napi munka mellett még át lehet és át is kell adni a diákságnak. Ennek tudatában fontos vezetői feladatomnak tartom azt, hogy megfelelő feladatmegosztással, ösztönzéssel mindenki számára lehetőséget teremtsek arra, hogy mindenki saját, egyéni képességeivel a csapat aktív, alkotó, egymást segítő és innovációra nyitott tagja legyen. Természetesen a minőségi munka elérésében az intézmény vezetésének kulcsszerepe van, ennek eléréséhez kell egy jó karmester is. A hatékonyság fogalmáról ma már a kollégiumokban is szükséges beszélni és alkalmazni is kell ezt a mindennapi munkánk területén. Ugyanis eredményeket csak úgy tudunk felmutatni és folyamatosan produkálni, ha megtaláljuk az összhangot a diákok, szülők igényei, a pedagógusok képességei, idő ráfordítási hajlandósága, a rendelkezésre álló infrastrukturális háttér és az anyagi javak között. Ugyanakkor nem felejthetjük el azt sem, hogy diákjaink a tanév nagy részében nálunk laknak, itt élik az életüket, ez az intézmény az otthonuk, sokan közülük hetekig-hónapokig - különböző okok miatt - nem tudnak hazautazni, vagy esetleg nincs is hova Én úgy vélem, hogy mindezek tudatában kell kialakítani, természetesen állandó koordinálással, egy jól működő nevelési intézményt, hogy az a tanulók második otthonaként egy segítő szellemi műhely legyen, mely optimális esetben ezernyi szállal kötődik a külső világhoz, a környezetünkhöz, de belül mégiscsak más, egyedi és olyan amilyen nincs sehol máshol. 6

7 2. Helyzetelemzés A Táncsics Mihály Kollégium 1992-től létezik a mai formájában, miután egy két lépcsőben történő intézmény összevonás után a mostani telephelyét és a végleges nevét is megkapta. Az itt folytatott sokrétű tehetséggondozó munka (Továbbtanulásra felkészítő tehetséggondozó program spec, Arany János Tehetséggondozó Program, Hagyományos részleg) után 2010 őszétől a Táncsics Mihály Tehetséggondozó Kollégium nevet viseli az intézmény. 2.1 Humán erőforrás Az igazgató közvetlen munkatársai az igazgatóhelyettesek (az általános és külkapcsolatokért felelős igazgatóhelyettes, aki egyben az AJTP programgazda is és a pedagógiai igazgatóhelyettes). A két igazgatóhelyettes a saját területén önállóan tevékenykedik, végzett munkájukról rendszeresen beszámolnak az igazgatónak, a nagyobb súlyú döntések előtt pedig egyeztetnek és megbeszélést tartanak az igazgatóval. A pedagógiai igazgatóhelyettes közvetlen irányítása alatt dolgoznak a munkaközösségvezetők (lány oldali vezetőtanár és fiú oldali vezetőtanár) és az ő iránymutatásai szerint önállóan irányítják a részlegtestületek munkáját. A munkaköröket, az azokhoz tartozó jogokat, hatásköröket és feladatokat az SzMSz és a munkaköri leírás tartalmazza. A munkaköri leírások nem személyre szabottak, hanem munkakörhöz kötöttek. Azaz létezik egy nevelőtanári, egy munkaközösség-vezetői stb. munkaköri leírás. Nevelőtestület Jelenleg 28 pedagógus tartozik a kollégiumhoz. A 28 fő közül ketten gyermekeikkel vannak otthon. Nevelő-oktató munkát segítők Jelenleg 2 fő segíti munkánkat ebben a feladatkörben, egyikük az igazgatói titkárságon dolgozik, a másik fő egy fél állású rendszergazda. Továbbá egy fél állásban foglalkoztatott ápolónő is az intézményben fog dolgozni, az ő felvétele jelenleg folyamatban van. 2.2 Szakmai munka A tantestületben a fiatalabb 30-as korosztálytól a 60 éves korosztályig egyaránt megtalálhatók a kollégák. Ld. 1 ábra. 1. ábra 7

8 A tapasztalt jelző immár mindenkire elmondható, hiszen igen szerencsések vagyunk abban a tekintetben, hogy minden kolléga hosszabb ideje dolgozik az intézményben, a legrövidebb itt töltött idő 4 tanév, s bőven vannak akik immár több évtizedes Táncsicsos múltat mondhatnak magukénak (van, aki már 30 évnél régebben dolgozik az intézményben). Kiemelendő pozitívum, hogy a szakmai munkában való folyamatos megújulásra is nagy igényű gárdáról beszélhetünk. Az intézményben nagyarányú az egyetemi végzettségű és a szakvizsgával rendelkező kollégák száma. A szakvizsgázott kollégák száma 8 fő (ebből 1 fő tanügy-igazgatási szakértő), 1 fő képzése folyamatban van, 1 fő érettségi vizsgaelnöki teendőket láthat el, 1 fő pedig a kollégiumi szaktanácsadó képzésre jelentkezett. Ld. 2 ábra. 2. ábra Jó az ellátottság bizonyos sláger szakokból, gondolok itt a matematika, fizika, történelem szakokra, melyekből a különórákra igen nagy az igény a diákok körében. Ezekből a tantárgyakból több szaktanárral is rendelkezünk. Az idegennyelv szakos, illetve idegen nyelvet beszélő kollégák száma csökkent az elmúlt évek során, ezért nagy szükségünk lenne a nyelvtanulásban segíteni tudó tanárokra. Az intézmény szakos ellátottsága: angol, biológia, eszperantó, ének-zene, fizika, földrajz, játék- és szabadidő-szervező, környezetvédő, közgazdász, magyar nyelv és irodalom, matematika, mérnök tanár (agrár), mérnök tanár (vegyész), mozgókép és médiakultúra, műszaki tanár (villamos-ipari), német, népművelő, orosz, pedagógia, programozó matematikus, rajz, spanyol, sportszervező, számítástechnika, technika, testnevelés, történelem, vizuális és környezetkultúra. A kollégium pedagógusainak szakok száma szerinti megoszlása a 3. ábrán látható. 3. ábra 8

9 2.3 Tanulást segítő tevékenységek A diákok felkészülését infrastrukturálisan segíti számos tanulószoba, számítógép termek, audió-vizuális stúdió, klubszobák, rádió stúdió, zeneterem, konditermek, valamint a több mint kötetes könyvtár internet hozzáféréssel. Az épületben kialakításra került a vezeték nélküli hálózat, melyhez a hozzáférési lehetőséget a diákok részére időbeli korlátozással biztosítjuk, igazodva a napirendhez. A korábban már említett kedvező szakos összetétel is igen nehezen tudja biztosítani a diákok oldaláról jelentkező nagyarányú szaktárgyi segítség igényét, hiszen diákjaink jellemzően igen nagyszámú, nagyságrendileg 60 feletti, különböző iskolába járnak. A tanulást segítő tevékenységek igen differenciált rendszere figyelhető meg az intézményben. Ezek a következők: Felmérés év elején a 9. évfolyamos diákoknak. Felzárkóztatás a felmérés eredményétől függően. Tanulószoba a tanulmányi eredménytől függően. Korrepetálás a szaktárgyi eredménytől függően. Érettségire felkészítés igény szerint. Tehetséggondozó szaktárgyi foglalkozás továbbtanulási szándék szerint. A Táncsics Mihály Tehetséggondozó Kollégiumban az alábbi részlegek találhatóak: 1. Hagyományos részleg Ez a részleg a klasszikus kollégiumi funkciók szerint működik. Az érettségizett korosztály is ebben a részlegben van. A diákok szocializációjának elősegítése, napi tanulmányi munkájának nyomon követése, segítése, a tanulást segítő tevékenységekbe való beosztása a csoportvezető tanár feladata. Próbáljuk elősegíteni anyagi helyzetük javítását, személyiségük fejlődésében a tematikus foglalkozások is segítenek. Ezek a diákok is részt vehetnek a spec részleg által működtetett szakkörök munkájában. Diákjaink nagy része a hagyományos részleghez tartozik. 2. Továbbtanulásra felkészítő tehetséggondozó program ( spec ) Ez a részleg azoknak a középiskolás diákoknak ideális, akik a felsőoktatásba való bekerülést tűzték ki célul. Évfolyamonkénti, illetve nyelvekből tudásszint szerint lebontott szaktárgyi szakkörökön vesznek részt (matematika és fizika tárgyak különböző területei, történelem, angol, spanyol) és a megtanult ismeretekről rendszeres számonkérés formájában adnak számot, negyedévente pedig értékelést készítenek róluk tanáraik. Ez iránymutató információt ad a felsőoktatási intézménybe való bejutás esélyéről. Ezek a diákok minden évben kimagasló eredményeket érnek el az országos tanulmányi versenyeken és diákolimpiákon. Eredményeiket elemezve megállapítható, hogy a spec részleg diákjai az utóbbi években gyakorlatilag teljes arányban bejutottak a felsőoktatási intézményekbe. 3. Arany János Tehetséggondozó Program (AJTP) Intézményünk a 2000/2001. tanévben indult program alapító tagja, társiskolánk a programban a Puskás Tivadar Távközlési Technikum Infokommunikációs Szakközépiskola. A programba való bejutás feltételei igen szigorúak (szociális helyzet és felvételi eljárás dönt) és január hónapban a felvételi során el is dől, hogy kiknek sikerült bekerülni. A kollégiumban felvételi elbeszélgetés van, önéletrajzot kell írni a diákoknak ezzel a verbális képességek, a motiváltság, a szövegértési képesség mérhető. Munkánkat pszichológus is segíti a felvételi 9

10 során. Ezután 5 évig a programban tanulnak ezek a diákok, az előkészítő év során tantárgyi és kulturális felzárkóztatás, közösségépítés és szocializáció zajlik a csoportban. A diákoknak egy tanév során minden hónapban egyszer kötelező hétvégi bent maradásuk van a kollégiumban. Ezen alkalmakkor különböző, fejlesztésükre szánt programokon vesznek részt, önismeretet, tanulásmódszertant tanulnak. Hét közben kötelező sportfoglalkozásuk, tantárgyi felkészítő óráik vannak. A program keretében az öt év alatt ezek a diákok ECDL vizsgát, nyelvvizsgát, és B kategóriás jogosítványt szerezhetnek a program anyagi támogatásával. A programban résztvevő diákok eredményeit tekintve az évfolyamonkénti érettségi átlagok 3,9 felettiek, a jogosítványszerzés 70 % feletti arányú, a középfokú angol C típusú nyelvvizsgát szerzettek aránya 20-50% közötti, a felsőfokú továbbtanulás aránya 40 % feletti, az ECDL vizsgakövetelményeinek teljesítése 100%-os arányt mutat. A diákok, a közvetlen információszerzés és ismereteik bővítése miatt, évente több alkalommal kötelező tanulmányi kirándulásokon is részt vesznek. Év közben Magyarország különböző tájaival és kulturális értékeivel ismerkednek meg, az öt év során pedig a történelmi Magyarország több területére látogatnak el. 2.4 Diákok A diákok számának alakulása az elmúlt években igen kedvező, növekvő tendenciát mutatott. A létszám mélypontja őszén volt, mely a Ménesi úti épület rekonstrukciójával függött össze. Ennek befejezése után ismét közelített a létszámunk a maximálisan felvehető 550 fő felé, sőt 1 évvel ezután folyamatos túljelentkezést könyvelhettünk el. A Ménesi úti épületbe azonban a 2012/13-as tanévtől nem fogadhatunk diákokat ott 67 fő diáknak volt kollégiumi elhelyezése (jelenleg egyetemi hallgatók laknak az épületben), így a Rátz L. utcai épületben jelentős túljelentkezés realizálódott. A 2012/13. tanévtől a feltölthető létszámunk 483 fő. A nemek aránya ebből 235 lány és 248 fiú volt. A 20213/14. tanév kezdetétől a mai napig a lányok aránya magasabb a kollégiumban, a fiú oldalon jelenleg is van még néhány férőhely. Kollégiumunk diákjai, mint már korábban említettem, nagyságrendileg több mint 60 különböző iskolába járnak. Az utóbbi évek általános tendenciája, hogy a középiskolás korosztály létszáma alatta marad az érettségizett korosztályénak, 40 % - 60 % körül mozog az arányuk. Pozitívumként könyvelhető el, hogy a középiskolások aránya megközelítőleg nem változik. 2.5 Diákönkormányzat (DÖK) munkája A Diákönkormányzat tevékenysége szerves része a kollégiumban folyó munkának. Minden csoport maga közül választja ki az adott tanévre a képviselőjét. A diákság tevékenyen részt vesz a kollégiumi rendezvények szervezésében, lebonyolításában. Igen szerencsésnek mondható, hogy néhány igen karizmatikus, erre a munkára igazán rátermett személy mindig van a közösségben, akik irányításával egy jól működő, aktív diákönkormányzat van jelen a kollégiumban. 2.6 Szabadidős tevékenység és az infrastrukturális adottság A tartalmas szabadidő eltöltését diákjaink számára színes kínálat biztosítja: kulturális rendezvények látogatása, színház-, mozi látogatás, kézműves foglalkozások, korcsolyázás, uszodalátogatás, lövészklub, játékklub, kollégiumi újság szerkesztése, 100% THM rádió műsorvezetés, felkészítő szakkörök, futball, röplabda, tenisz, tollaslabda, kőhoki, pingpong, minigolf, aerobik, gerinc torna, kardio edzés, jóga, zsírégető edzés, kondizás. 10

11 Jelenleg jelentős sportéletünk van. Rendszeresen labdarúgó kupák zajlanak, pingpong- és tollaslabda versenyek kerülnek megrendezésre, továbbá uszoda és korcsolya bérleteket kölcsönözhetnek diákjaink, speciális edzéseken vehetnek részt a tanulók egyéni edzéstervet kaphatnak, s annak útmutatása alapján edzhetnek, gerinctornára, kardio edzésre járhatnak. Az épület adottságai nagyon jók, ami abból adódik, hogy az épület eredetileg is kollégiumnak épült. A kollégiumban 120 hálószoba, 20 tanterem található, melyek részben a tanulást segítik, részben a szabadidő tartalmas eltöltését biztosítják. Termeink közül 2 kondicionáló teremként, 1 kézműves teremként, 1 zeneteremként, 3 számítógép teremként, egy stúdióként, egy rádiószobaként, 2 klubhelyiségként üzemel. Továbbá egy könyvtár, egy hatalmas, világos, tágas aula, mely sportolásra is alkalmas terület (asztalitenisz, tollaslabda, kőhoki), egy felújított színpad és a hozzá kiépített hangtechnikai rendszer, 1 ha kert terület, 4 sportpálya (focipálya, teniszpálya, streetball-röplabda pálya, strandröplabda pálya) és mobil minigolf pálya áll a diákok rendelkezésére. Szintenként vizesblokkok, teakonyhák és mosásra alkalmas helyiségek kerültek kialakításra. 2.7 Rendezvények, projektek, kirándulások Nagyon sikeres és sok diákot megmozgató, nagy hagyományokkal rendelkező rendezvényeink a Gólyatábor, a Kollégiumi hét, a Farsang, a kollégiumi Ballagás, a Gyermekhét és az Egészséghetek. A kollégiumban már évek óta kiemelten foglalkozunk az Egészségfejlesztéssel, melynek egyik fő programja az évente két alkalommal megrendezett Egészséghét, és a Környezeti neveléssel. Ennek főbb elemei az intézményi szelektív hulladékgyűjtés, a kertgondozás és a kollégium környékén végzett rendszeres, a diákság bevonásával történő kerületi nagytakarítási akciókon, szemétgyűjtésen, játszótér takarításon való részvételünk is. Fontos feladatunknak tartjuk és próbáljuk megragadni a támogatott, megpályázható, így a diákság részéről minimális önrészt igénylő programokat. Így rendszeresen különböző kulturális rendezvényekre tudnak ellátogatni diákjaink és már több alkalommal az Erzsébet-táborban is nyaralhattak, mely utat a kollégiumban végzett munka jutalmául kapták. Nagy sikerű volt az Irány Katalónia! projektmunka, az E-Twinning programban és a Pillangóhatás projektben való részvétel is (a hatalmas közterületet díszítő falfestmény a Kelenföldi pályaudvarnál látható). Évek óta jól működik az intézményben a szociális kompetenciák fejlesztésére irányuló akciósorozat, melyben önkéntes munkát vállalva vehetnek részt a diákok. Megvalósult programjaink: Mikulásra játék, mesekönyv, ruhanemű gyűjtése és ezek átadása gyermekotthonokban, óvodákban, kórházi gyermekosztályon; határon túliaknak ruhagyűjtés. Évek óta folyik a saját készítésű, újrafelhasznált anyagokból gyártott ballagási ajándékok és dekorációk készítése. Intézményünk sikeresen pályázott és nyert pénzt sporteszközök beszerzésére és hangtechnikai fejlesztésre is, melyből az ebédlőben levő színpad hang-, fénytechnikája és a rádióstúdió létrehozása valósulhatott meg. 11

12 3. Fejlesztési elképzelések 1. Tanulás, tehetséggondozás Mindenképpen szükségesnek tartom a mindennapi felkészülést szolgáló szilenciumi rendszer átgondolását, újraépítését a tanulás hatékonyságának növelése érdekében. Ezt természetesen csak a kollégák konkrét közreműködésével, javaslataival, együttes munkavégzéssel képzelem el. Az elmúlt évek tapasztalata mindenképpen azt mutatja, hogy a régi rendszer felett eljárt az idő. Tanulni továbbra is kell, de a szerkezet, felépítés fejlesztést, újragondolást igényel. Regisztrált tehetségpont vagyunk, lehetőség szerint újabb minősítések megszerzésére kell törekedni. Nagyon fontosnak tartom a már meglévő tehetséggondozó programokban végzett munkát továbbvinni, fejleszteni és a szakkollégiumi rendszerhez csatlakozni. A szakkollégiumi rendszer intézményünkben megvalósítható modelljének kidolgozása már elkezdődött. Az ehhez való csatlakozás tovább színesítené kollégiumunk tehetséggondozó tevékenységét (a határon túli kapcsolat kiépítése, újabb programhétvégék beépítése éves munkánkba, gazdagítás újabb formái). Foglalkozni kell az AJTP diákbázisával. Meg kell próbálni azt felfejleszteni, mind létszámában, mind képességeiben. A közösségi szolgálat lehetőségének megteremtése a kollégiumban a diákok számára. 2. Értékelési rendszer átdolgozása A jelenlegi értékelési rendszerünk jól bevált hasznos elemeit mindenképpen tovább kell folytatni. Ez nagy segítséget nyújt a mindennapi pedagógiai munkánkban, azonnali visszajelzést nyújt a diákoknak és a szülőknek is. A pozitív táblázatban feldolgozott értékelési rendszer továbbgondolást kíván és szerves részévé kell hogy váljon a diákok teljesítmény mutatójának. 3. Projektmunka rendszer kidolgozása Kollégiumunkban a 2008/2009-es tanévben volt már egy konkrét tematikára épülő projektmunka. Ennek továbbgondolásaként szeretnék egy olyan rendszert kidolgozni a kollégákkal együtt, melyben megmozgatjuk a diákokat és élünk a kollégiumban fellelhető emberi erőforrásokkal. Terveim szerint ebbe bele lehetne építeni például az Ökokollégium projektben való részvételt, a szociális kompetenciák fejlesztését szolgáló tevékenységeket, az egyéni vállalásokat. A célok elérése esetén milyen pozitív hatások várhatóak kérdéskört, a diákok jutalmazását és az ehhez szükséges források előteremtését is át kell gondolni. 4. Humán erőforrások, a tanárok fejlesztése, továbbképzése Emberi erőforrásaink igen jók a kollégiumban, azonban állandóan változó világunkban folyamatosan és továbbra is szükség van az ismereteink bővítésére. Szeretném ösztönözni minden kollégámat, hogy a lehető legtöbb továbbképzésen, konferencián, szakmai fórumon való részvételre, hiszen célunk a még magasabb színvonalú, tanulást, fejlődést segítő nevelési rendszer létrehozása, a teljesítmény és a hatékonyság fokozása. Mivel az angol szakos kolléganő nyugdíjba ment, ezt a szaktanári hiányt lehetőség szerint minél előbb pótolni kellene. 12

13 Fontos feladat a felkészülés a pedagógus-életpályamodellre, a tájékoztatás, a határidők figyelemmel kísérése, a szakmai anyagok és az ezzel kapcsolatos továbbképzések eljuttatása a kollégákhoz, továbbá a szakmai segítségnyújtás lehetőségének megteremtése a portfólió elkészítéséhez. 5. Intézményi alapdokumentumok átdolgozása, aktualizálása A Házirend és az SZMSZ dokumentumaink átdolgozása, aktualizálása szükségessé vált. Kiemelten fontosnak tartom az e téren végzett tantestületi munka, közös szakmai alkotás, csapatépítő szerepét. 6. Info-kommunikációs rendszerünk Mindenképpen fejlődnünk és fejlesztenünk kell ezen a téren is. A diákjaink már a virtuális világban élnek, abba születtek, interneteznek, általában laptopon olvasnak, az információkat onnan szerzik, az ott zajló kommunikációról már nem is beszélve. Ha nem fejlődünk és lépünk mi is magasabb szintre ezen a területen végképp lemaradunk. Foglalkoznunk kell a belső és a külső hálózati kommunikációnk fejlesztésével és szabályozásával is, mely egyre sürgetőbbé vált. Kollégiumi honlapunk folyamatos gondozást igényel, jó lenne létrehozni egy olyan aktuális információkat tartalmazó felületet, amelyet olvasva tanár, diák és a szülő is naprakészen tájékozott lehetne a kollégiumi dolgokkal, történésekkel kapcsolatban. 7. Ösztöndíjrendszer fejlesztése Jó lenne, ha minél több hátrányos helyzetű, rászoruló diákunk tudna részesülni ösztöndíjban. Ennek a rendszernek a kitalálása és ehhez szükséges anyagi fedezet megteremtése egy nagyon szép célkitűzés a tantestület számára. 8. Szabadidő eltöltése Kollégiumunk ragyogó adottságokkal rendelkezik, mint azt már a Helyzetelemzésben leírtam. Növelni kellene a diákok által sportolásra szánt időt. Külön figyelmet kellene fordítani a lány diákok sportolására, s nekik is újfajta edzésformákat felkínálni és rávenni őket a mozgásra. Adottságainkat még jobban kihasználva jó lenne létrehozni egy kültéri tornapályát és régi nagy álmom egy műanyag borítású futósáv létrehozása a kerítés mentén. Számos, a szabadidő tartalmas eltöltését biztosító foglalkozást, tevékenységet kínálunk. Fontos feladatunk, hogy lehetőség szerint minden diák kapcsolódjon be az érdeklődési körének megfelelő foglalkozásokba. A fővárosban élünk, a kulturális programok kínálata nagyon széleskörű és ezeket rendszeresen látogatják is diákjaink, ennek csupán az anyagi fedezet szabhat határt. Mindenképpen törekedni kell az ingyenes, vagy kedvezményes lehetőségek keresésére, bővítésére. Évente két alkalommal kollégiumi hetet rendezünk a diákoknak, ezt a hagyományt mindenképpen folytatni kell, a programkínálatot folyamatosan bővíteni, aktualizálni szükséges. 9. DÖK munkája Nagyon fontosnak tartom, hogy a Diákönkormányzat vezetőségében dolgozó, arra alkalmas személyek utánpótlás nevelését, és azt, hogy az erre ambíciót mutató, tehetséges diákok ösztönzésére odafigyeljünk. Minden kollégának, de főleg a DÖK patronáló kollégának a feladata ez. Fontos, hogy a jövőben támogató pedagógiai tevékenységgel a diákokat segítsük a helyes és jó döntések meghozatalában. 13

14 Egy jól működő, erős DÖK mindenképpen az intézmény sikeres munkáját tükrözi, ahol a diákok önállóan, felelősen, színvonalas munkával szervezik az életüket és jól érzik magukat. 10. Környezettudatosság, Ökokollégium projekt A hetedik éve működő környezetvédelmi projektet, melyet mindenképpen folytatni és fejleszteni kell, és a közeli jövőben megfontolandó az ökoiskola rendszerhez való csatlakozás. A kollégiumi 1 ha kertterület többcélú, élmény- és látványkert jellegű kialakításának irányába is jó lenne elindulni. A fajgazdagságot mindenképpen jó lenne növelni. El lehetne gondolkodni a most olyan divatos közösségi kert program kollégiumi diákokra, csoportokra való alkalmazásán is. Együttműködhetnénk különböző szervezetekkel növénycsere, beszerzés, tapasztalatok átadása terén. Gondolnunk kell az intézmény épületének energiahatékonyabbá tételére is például épületszigetelésre, nyílászáró cserére és napkollektor, esetleg napelem rendszer kiépítésére. Az épületet lefedő lapos tetővel is kezdeni lehetne valamit, az idei év nagy beázásai után mindenképpen változtatásra lenne szükség. Nagy álmom a zöldtető létrehozása, mely a szigetelési gondokon is segíthetne. 11. A kollégiumi egészfejlesztési programja Folyamatosan aktualizálni és bővíteni szükséges a sportolási lehetőségek és az Egészséghét programkínálatát. Minél több diákot ránevelni a rendszeres testmozgásra. Célfeladat a káros szenvedélyek kialakulásának vagy a már meglévők arányának a csökkentése a diákok körében. A tanulási terhelés kompenzálása és a stressz kezelés segítése a teljeskörű egészségnevelés megvalósításával. 12. Kollégiumi étkezés Mindenképpen szorgalmazom az Étkezési Bizottság munkájának újraindítását, az elért eredmények megtartását. Tevékenységüknek és érdemi javaslataiknak létjogosultsága van, természetesen a kötelező előírások figyelembe vételével. Jó lenne, ha megvalósulhatna a speciális étrendet igénylő diákok étkeztetése is, az alkalmazott dietetikus szakember segítségével. 13. Pályázatokon való részvétel Az anyagi források előteremtése a különböző projektek megvalósítására csak ezen az úton tűnik biztosítottnak, természetesen ehhez fenntartónk mindenkori támogatása is szükséges lesz az önrész vállalás miatt. 14. Hagyományőrzés, akikre büszkék vagyunk projekt fejlesztése A 2012/13. tanévben az aulában létrehoztuk a Táncsics emlékfalat. A célunk az volt, hogy egyrészt a hozzánk látogatók azonnal a büszkeségeinkkel találkozhatnak, másrészt a diákokat ösztönözzük. Létre kell hoznunk a honlap felületén is ezt. Fontosnak tartanám a régi diákok felkeresését, akik méltóak arra, hogy felkerüljenek erre a falra, és a büszkeségeink listára, hiszen több ismert, híres, tudós, művész ember került ki az évtizedek alatt a falaink közül. Szervezhetnénk bemutatkozó esteket, beszélgetéseket és régi diákoknak találkozókat (a spec részlegen ez jól működik már). Korábban a Hagyományos részlegen is volt régi diákok találkozója, jó volna feleleveníteni ezt a hagyományt. 14

15 A jó példa, a tehetségek bemutatása a diákok számára is ösztönzően hat. 15. Külkapcsolati rendszer fejlesztése Ez a tevékenység nagyon sokrétűen kell hogy működjön intézményünkben. A fenntartóval és a gazdasági szervezettel hosszú távú, építő, gyümölcsöző kapcsolatot szükséges kiépíteni, hiszen a célunk közös. Intézményünkben konferenciákat, műhelyfoglalkozásokat, bemutató órákat szervezhetnénk, melyeken megmutathatnánk a mi munkánkat, annak sajátosságait, Jó gyakorlat -ot mutathatnánk be, hiszen a tapasztalatcsere mindenki számára, így nekünk is nagyon fontos. A nyílt nap programot már elindítottuk, ezt folytatni kell. A szülőkkel és az osztályfőnökökkel való kapcsolattartást azonban még további fejlesztést kíván. A megyei, környékbeli iskolák igazgatóinak bemutatkozó levelet küldtünk, mellyel célunk az volt, hogy új diákokat vonzzunk be intézményünkbe. Ezt is folytatni kell, s esetleg konkrét intézménylátogatásokra is sor kerülhetne, hogy bemutatkozhassunk. Az AJTP diákbázisának bővítése is fontos célkitűzés terveink között, a partneriskolával közösen. A testvérkollégium hálózatot, kapcsolati rendszert a továbbiakban is ápolni kell, és esetleg újabb intézményekkel lehetne felvenni a kapcsolatot. 4. Vezetői program Programom megírásakor az vezérelt, hogy a kollégium már eddig elért eredményeit, sikereit szeretném megőrizni, tovább folytatni és a jövőben tovább gyarapítani. Milyen kollégiumot szeretnék? Nekem olyan kollégium vezetése a célom: Ahová a diákok szívesen jönnek, mert megértő, motiváló és szerető légkör veszi körül őket, hiszen a kollégium sokszor nem is a második, hanem az első számú otthonuk. Ahol az életkori sajátosságaiknak megfelelően tanulhatnak és élhetik a mindennapjaikat a diákok. Ahol a széleskörű tevékenységkínálat segítségével a diákok új területeit fedezheti fel a tudományoknak, művészeteknek és a már meglévő képességeik tovább fejlődhetnek és kibontakozhatnak. Ahová a szülők szívesen hozzák gyermekeiket, és együttműködnek nevelési - és oktatási céljaink elérésében. Ahol a sok hátrányos helyzetű diák segítséget, támogatást, kompenzációt kap a felnőtt életbe való elinduláshoz. Ahol a tantestület minden tagja fontosnak érzi magát, és a mindennapi munka mellett megtalálja és át tudja adni azt a plusz tevékenységet, amelyhez a legjobban ért és amiben kibontakozhat. Amelyik a lehetőségekhez mérten képes rugalmasan alkalmazkodni a társadalmi elvárásokhoz, a diákok, a szülők, és a fenntartó igényeihez. Amelyet a minőségi munka és az elért sikerek láttán a fenntartó is szívesen támogat. Ahol jó a munkahelyi légkör, ahol pozitív, jókedvű felnőttekkel találkozhatnak a diákok. Ahol a vidéki diákok otthonra találnak, szívesen és tartalmasan töltik el a szabadidejüket az intézmény kerítésén belül. 15

16 Legfontosabb vezetői törekvéseim és céljaim A kollégiumi nevelő-oktató munka hatékonyságának további növelése. Innovatív, alkotó intézményvezetés megvalósítása. Egységesebb pedagógiai munka megvalósítása. A vezetési funkciók, úgy mint tervezés-szervezés-ellenőrzés-elemzés-értékelés-döntésvégrehajtás folyamatnak a végigvitele. A kulcskompetenciák folyamatos fejlesztése a tanulást segítő tevékenységek és a Kollégiumi Alapprogrami Foglalkozások segítségével. Ebben jelenleg is megtalálhatóak az anyanyelvi, digitális, tanulás tanulása, személyközi, szociális, állampolgári, kulturális, vállalkozói, természettudományos területek. A már létrehozott, megalkotott pedagógiai értékeink megőrzése. A pályázási lehetőségek megragadása. A folyamatosan változó világunkhoz való gyors alkalmazkodási és a felnőtt életben való sikeres helytállási képességet elsajátíttatni a diáksággal. Az egyre nagyobb számú és egyre növekvő hátránnyal küzdő diákok fokozott segítése. A gyermek- és ifjúságvédelmi munka továbbfejlesztése. A megbízott tanár és az alkalmazott pszichológus szakember munkájának kibővítése. Az értékelések folyamatos elemzése, az eredmények közzététele, az ezzel foglalkozó kolléga, a jövőben esetleg kollégák ez irányú munkájának további ösztönzése és az eredmények felhasználása, széles fórumokon való megjelentetése, publikálása. A pedagógusok ön- és továbbképzési igényének növelése, a konferenciákon, tanfolyamokon való részvételre való ösztönzés, a mindennapi pedagógiai munkában jól hasznosítható ismeretek elsajátítása. A demokratikus iskolavezetési gyakorlat megvalósítása, ahol a közösség tagjai önállóan, de mégis koordinálva, ellenőrizve dolgoznak, annak tudatában, hogy minden dolog megbeszélhető, a kritika építő jellegű. A szak- és szakmai szervezetekkel jó munkakapcsolatot kívánok kialakítani. Munkánkat segítő, kölcsönös, aktív kommunikációs rendszer és információáramlás kiépítése, ahol mindenki véleménye számít. A közös célok pontos megfogalmazása, az egyén és a közösség érdekeinek összehangolása, konszenzus kialakítása. Biztonságérzet és harmónia kialakítása. Intézményünk eddigi eredményeinek és hagyományelemeinek megőrzése, közös értékeink tiszteletben tartása, a hagyománytisztelet fejlesztése. Új értékek megteremtése. Nyugodt, együttműködő munkahelyi klíma kialakítása. Kollégiumot vezetni csak az ebben érintettek közös együttműködésével, az ehhez szükséges nyugodt, elfogadó és folyamatos kommunikációra épülő jó munkahelyi légkör megteremtésével, egy együttműködő közösség létrehozásával lehet. Természetesen ahány kolléga annyi vélemény és külön érték létezik, de hiszem, ha egy csónakban evezünk, akkor az előnyök és a pozitívumok győznek, és ezek majd előreviszik az intézményt. Vezetőként meggyőzéssel, a célok és feladatok világos és pontos meghatározásával, a dolgozók aktív részvételével szeretném kibontakoztatni a kollégák tehetségét, aktivitásukat fokozni, mivel ezáltal érhető el a fejlődés, majd a továbbhaladás a pedagógiai utunkon. Vezetőként a demokratikus, menedzser típusú vezetési szemléletet tartom a helyes és járható útnak. 16

17 Egy jó vezető legyen vállalkozó szellemű, az információkat jól kezelő, a feladatokat jól elosztó, kapcsolattartó, de ugyanakkor probléma érzékeny és empatikus. Legyen egyenes, nyílt, a közösség tagjai számára legyen nyilvánvaló, hogy bármikor kész segíteni és hogy a tévedések, hibák is vállalhatók, kijavíthatók, korrigálhatók hiszen senki sem tökéletes. Egy jó vezető legyen tájékozott az emberi kapcsolatokról, a problémákról informálódjon és ezekről kellő tapintattal tudjon a helyzetnek megfelelően beszélni, intézkedni, dönteni. Úgy gondolom, vezetőként alkalmas vagyok arra, hogy felelősséget vállaljak más emberekért, célokat tűzzek ki és irányt mutassak, helyes döntéseket hozzak, a kollégiumnak és dolgozóinak, mint csapatnak az érdekeit, értékeit és sikerét képviseljem, meghallgassam mások véleményét, motiváljak, elismerjek és ha szükséges szankcionáljak, igazságos és következetes legyek, az elvégzendő munkát arányosan, egyértelműen megfogalmazva adjam feladatként kollégáimnak, jó példával szolgáljak kollégáim számára, a kollégium arculatát megőrizzem és továbbfejlesszem, az új értékek megteremtését ösztönözzem. 17

18 5. Zárszó, összefoglaló gondolatok Mindenképpen építő jellegű volt számomra, hogy az intézményben eltöltött 8 év után megírtam ezt a pályázatot. Így összeszedve és áttekintve az elmúlt évek és az utóbbi hónapok munkáját tűnik fel számomra, hogy mennyi mindent tettünk már és mennyi mindent kellene még tennünk. Az igazgatói, vezetői munkát idén ősszel már elkezdtem, természetesen szeretném tovább folytatni és a lehetőségekhez mérten a kitűzött célokat megvalósítani. Kiemelten fontosnak tartom, hogy a megkezdett új úton menjünk tovább, miközben a jó dolgokat nem csak megőrizzük, de tovább is építjük. A bevezetésben már írtam a minőségről, s ha ehhez hozzátesszük a hatékonyságot, a kor szellemének való megfelelést, a lojalitást, a gyermekszeretetet, a munkánk iránti odaadást s megfűszerezzük egy csipetnyi humorral, akkor elmondhatjuk, hogy igazán jót alkottunk. Köszönetnyilvánítás Szeretném megköszönni a kollégáimnak és a kollégium dolgozóinak, hogy ilyen sokan támogatták eddigi munkámat, és bíztattak a pályázat megírására. Szeretném megköszönni a sok építő jellegű gondolatot, ötletet, jó tanácsot, szakmai segítséget és a kritikát is. Pályázatomat az egyik számomra igen találó és a környezettudatosság szakterületemmel összecsengő mottóval zárom, úgy érzem, ez a gondolat a jövőbeli munkánkra igazán találó lehet: Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan! Budapest, december 06. Benkő Beáta 18

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium (OM azonosító: 035282) Györgyi Albert) Az iskola dolga, hogy megtanítsa vélünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség, egyetem Szak megnevezése Egyéb szakképesítés Tanított tárgyak,, tanár, pedagógiaangol

Részletesebben

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B OM azonosító: 201286 Telephely kód: 001 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482-367 E-mail: gimnazium@nagylaszlo-komlo.sulinet.hu

Részletesebben

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Szakközépiskola Nagy László Gimnáziuma 7300 Komló, Alkotmány u. 2. OM azonosító: 201286 Telephely kódja: 013 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482367 E-mail:

Részletesebben

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján KÖZZÉTÉTELI LISTA A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2. Beiratkozás ideje, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

Közzétételi lista. Szakképzettségek

Közzétételi lista. Szakképzettségek Közzétételi lista I. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató Lásd: Pedagógiai program 1.11 Az iskolába jelentkező tanulók felvételének és átvételének elvei + Nkt. 50, 51. II. III. IV. Beiratkozásra

Részletesebben

A Vaszary János Általános Iskola pedagógusainak adatai

A Vaszary János Általános Iskola pedagógusainak adatai Pedagógus 01 felsőfokú egyetem matematika, számítástechnika Pedagógus 02 felsőfokú főiskola magyar, orosz szakos általános iskolai gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája Pedagógus 03 felsőfokú

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség További

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. tanító,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév 1. A KOLLÉGIUMBAN DOLGOZÓ PEDAGÓGUSOK VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE Név Igazgató Igazgatóhelyettes végzettség Szakképesítés (kompetencia terület) matematika-

Részletesebben

Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium?

Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium? Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium? Helytálljunk, mégis szabadon szaladjunk (Illyés Gyula) Az I. Béla Gimnázium Tehetséggondozó Középiskola Tehetségpont Ökoiskola, Madárbarát Iskola, Pénziránytű

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Általános Iskola Tápiószele

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista I. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató II. Beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma III. A nevelési-oktatási intézmény

Részletesebben

1084 Budapest, Rákóczi tér 4. Tel.: 313-0030, Tel./fax: 313-3182, Honlap: www.jelky.hu. Közzétételi lista

1084 Budapest, Rákóczi tér 4. Tel.: 313-0030, Tel./fax: 313-3182, Honlap: www.jelky.hu. Közzétételi lista Közzétételi lista 1 Iskolánk felvételi lehetőségei: 01 kód: Divat- és stílustervező párhuzamos képzés 02 kód: Textilműves párhuzamos képzés Divat és stílustervező képzés érettségizett jelentkezőknek (2

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2016/2017-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2016/2017-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2016/2017-es tanévre 2 Beköszöntő helyett Választani mindig nehéz, hiszen a döntéssel, miközben új utak nyílnak, mások lezárulnak. Különösen nehéz ismeretek hiányában felelősségteljesen

Részletesebben

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet és a 32/2008.

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapest IX. Kerületi Szent Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A L SÓ TAGOZAT P edagógiai programunkban célul tűztük ki, hogy minden tanulónkat képességének megfelelő szinten

Részletesebben

BEISKOLÁZÁS 2014/2015

BEISKOLÁZÁS 2014/2015 BEISKOLÁZÁS 2014/2015 Az iskola jellege, célkitűzése: Gimnáziumunkban az általános műveltséget megalapozó, kétszintű érettségi vizsgára, felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére, valamint a munkába állásra

Részletesebben

Az iskola a 2014/2015. tanévre a következő osztályokba hirdet felvételt: Az általános iskola 8. osztályát befejezettek számára

Az iskola a 2014/2015. tanévre a következő osztályokba hirdet felvételt: Az általános iskola 8. osztályát befejezettek számára Intézmény neve: Egri Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Címe: 3300 Eger, Bem tábornok utca 3. Telefon/fax: (36) 515-020, 313-765 E-mail: egrikossuthtitkarsag@gmail.com Honlap: www.kossuthzsuzsa.hu

Részletesebben

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280 Kedves Tanuló! Bizonyára nehéz feladat előtt állsz, hiszen döntened kell arról, hogy milyen iskolában akarsz tanulni az elkövetkezendő néhány évben. Tájékoztatónkkal szeretnénk számodra segítséget nyújtani,

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A nevelőtestület összetétele, feladatai A nevelőtestület létszáma 14 fő, csoportok száma 13 Név Szak óraszám feladat Kurinszky László földrajz - népművelő munkaközösség-vezető,

Részletesebben

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján Különös közzétételi lista a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

Táncsics Mihály Tehetséggondozó Kollégium 2012/2013-as tanévre szóló munkaterve

Táncsics Mihály Tehetséggondozó Kollégium 2012/2013-as tanévre szóló munkaterve Táncsics Mihály Tehetséggondozó Kollégium 2012/2013-as tanévre szóló munkaterve I. A tanév helyi rendje a kollégiumban A pedagógusok első munkanapja: 2012.08.27. Tanévnyitó értekezlet: 2012.08.28. Őszi

Részletesebben

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő A tehetségsegítő programokban korábban vagy jelenleg részt vevő tehetséges fiatalok kortárs tehetségsegítővé

Részletesebben

Asbóth Sándor TKSZK Aktuális minőségcélok 2011. Aktuális minőségcélok. Vezetők 2011-11. Pedagógusok 2011-11

Asbóth Sándor TKSZK Aktuális minőségcélok 2011. Aktuális minőségcélok. Vezetők 2011-11. Pedagógusok 2011-11 Aktuális (minőség) céljaink Asbóth Sándor Térségi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 1. A jelenlegi tanulólétszám megtartása (növelése) Aktuális minőségcélok Sorszám Minőségcél Felelős, határidő Vezetők

Részletesebben

Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium?

Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium? Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium? Helytálljunk, mégis szabadon szaladjunk (Illyés Gyula) Szekszárdi I. Béla Gimnázium Akkreditált Kiváló Tehetségpont Ökoiskola, Madárbarát Iskola, Mentoráló intézmény

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ

BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ Kecskeméti Katona József Gimnázium Becsület és dicsőség az érdemesnek! 6000 Kecskemét, Dózsa György u. 3. Telefon: 76/481-583 www.kjg.hu OM azonosító: 027944 A 2016-2017. tanévben

Részletesebben

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna.

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna. A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás Dr. Majoros Anna igazgatóhelyettes Erősségek Az intézet hírneve Nyitottság innovációra Vezetői

Részletesebben

A Budapest, XVIII. Kerületi SOFI Közzétételi listája 2015.

A Budapest, XVIII. Kerületi SOFI Közzétételi listája 2015. Az intézményben dolgozó pedagógusok és végzettségeik A Budapest, XVIII. Kerületi SOFI Közzétételi listája 2015. 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANÁRKÉPZÉSI ÉS TUDÁSTECHNOLÓGIAI KAR A KÖZNEVELÉSI RENDSZER PEDAGÓGIAI, SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE LSP_TK102G4. HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához egyetem + 5 Főiskola 6 Főiskola Tanító, német sorszám Iskolai végzettség

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

I. Szervezeti, személyzeti adatok

I. Szervezeti, személyzeti adatok KÖZZÉTÉTELI LISTA 10. számú melléklet a 11/1994. MKM rendelet és a 40/2005. OKM rendelet alapján I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat A közfeladatot ellátó szerv hivatalos adatai Fazekas Utcai Általános

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához:

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL Bander Katalin Galántai Júlia Országos Neveléstudományi

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista

Különös Közzétételi Lista Különös Közzétételi Lista 2013/2014. tanév Kisboldogasszony Katolikus Általános iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. OM 201747 1. A felvételi lehetőségek Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a felvételi

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

pedagógusok Iskolai végzettség Főiskola matematika-testnevelés tanár Oktatási azonosító szakos Szakképzettség Szakvizsga Szakkollégium S.sz.

pedagógusok Iskolai végzettség Főiskola matematika-testnevelés tanár Oktatási azonosító szakos Szakképzettség Szakvizsga Szakkollégium S.sz. S.sz. 1 Iskolai végzettség matematika-testnevelés tanár Egyetem gyógytestnevelő tanár szakos Szakképzettség Szakvizsga Szakkollégium Oktatási azonosító 74911947817 2 magyar nyelv és irodalom tanító 76788670402

Részletesebben

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója Az iskola neve: Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Az iskola OM-azonosítója: 028300

Részletesebben

Különös közzétételi lista Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127.

Különös közzétételi lista Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127. Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127. Tel: 06-36-490-005 E-mail: mezisko@gmail.hu Ikt.sz:1074/2013.12.02. Ügyintéző: Bartók István ig. Különös közzétételi lista Mezőszemerei

Részletesebben

OM azonosító: 201573 GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK. angol, német, Emelt óraszámban angol nyelv oktatása. 20

OM azonosító: 201573 GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK. angol, német, Emelt óraszámban angol nyelv oktatása. 20 Az iskola neve: Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda Címe: 5200 Törökszentmiklós, Almásy út 1. Telefon/fax: 06-56/390-002 E-mail: tmbercsenyi@gmail.com Igazgató: Kocsis

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

Közzétételi lista 2015/2016. A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. alapján. Az iskola neve: ÚJPESTI HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA 189011

Közzétételi lista 2015/2016. A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. alapján. Az iskola neve: ÚJPESTI HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA 189011 Közzétételi lista 2015/2016. A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. alapján AZ ISKOLA ADATAI Az iskola neve: ÚJPESTI HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA 189011 Az iskola címe:1048 Budapest Homoktövis utca 100.

Részletesebben

Továbbtanulás a felsőoktatásban

Továbbtanulás a felsőoktatásban Továbbtanulás a felsőoktatásban Szemerszki Marianna Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) OFI konferencia, 2011. december 7. Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 Intézményrendszer

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében kiírt TÁMOP- 3.1.4-12/2 Innovatív iskolák fejlesztése című pályázatban való részvételre

Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében kiírt TÁMOP- 3.1.4-12/2 Innovatív iskolák fejlesztése című pályázatban való részvételre Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája 3060 Pásztó, Nagymező út 36. 1 124/2012. A határozat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel. Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák!

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kedves Szülők! Kedves Diákok! Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kiadványunkkal tájékoztatni szeretnénk leendő diákjainkat, szüleiket, osztályfőnökeiket a 2015-2016. tanévben indítandó osztályainkról.

Részletesebben

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei:

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Helyi tanterv MELLÉKLET - 2011.évi CXC törvény nemzeti köznevelésről 6. számú Melléklete - 110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról,

Részletesebben

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015.

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Készítette: Sümeginé Vitális Éva D e b r e c e n, 2014. szeptember 12. Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások:

Részletesebben

A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE

A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE Ssz. Beosztása Végzettsége, szakképesítése 1. Tagintézményvezető 1. biológia-kémia szakos 2. szakvizsgázott ped., közokt. vezető 2. Tanító 1. 2. magyar

Részletesebben

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12 Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Társadalmi Széchenyi Megújulás István Operatív Program Továbbtanulást erősítő Pályázati konstrukció Társadalmi Megújulás Operatív

Részletesebben

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége,

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

Különös közzétételi lista Gimnázium. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Különös közzétételi lista Gimnázium. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Gimnázium 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához S. Végzettsége Szakképzettsége 1. egyetem magyar nyelv és

Részletesebben

Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás)

Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás) Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás) 1. A felvételi vizsgák jelentkezési határideje: 2014. december 9. (kedd)-ig jelentkezés a hat és a négy, illetve öt évfolyamos képzésre jelentkezők

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Szalkszentmártoni Petőfi Sándor Általános Iskola OM:027935 KLIK 030009 6086 Szalkszentmárton, Petőfi tér 12. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE 10. sz. melléklet a 11/1994.

Részletesebben

Képzési formák. Hatosztályos gimnázium. Négyosztályos gimnázium. Szakközépiskolai képzés

Képzési formák. Hatosztályos gimnázium. Négyosztályos gimnázium. Szakközépiskolai képzés Képzési formák Hatosztályos gimnázium Négyosztályos gimnázium Szakközépiskolai képzés (kertész- és növényvédelmi technikus, bor és pezsgőgyártó technikus 4+1 év) A gimnáziumi képzés eredményei Célja, hogy

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Ssz. Végzettség Tanított tantárgyak 1. 2. 3. szakvizsgázott

Részletesebben

Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium

Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium Felvételi tájékoztató a 2016/17 os tanévre Az iskola mottója : Legfontosabb adatok Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium e mail.: honlap: OM azonosító: 036723 "A míveletlen föld csak gazt terem, A lélek

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Szakszolgálati feladatellátásunk a számadatok tükrében Baranya Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai 1. egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1, A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Egyetemet végzett pedagógus Szakvizsgázott pedagógus Tanár Tanító Napközis

Részletesebben

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik Géniusz Országos Tehetségnap Budapest, 2010. március 27. Sarka Ferenc a Magyar Tehetséggondozó Társaság alelnöke A tehetségsegítés nemzeti

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban

Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban Érettségi felkészítés Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban Alapvető információk Az iskola az alaptantervi órákon a középszintű érettségi vizsgához nyújt képzést, a

Részletesebben

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő A lelkesedés nagyon fontos a siker elérése érdekében, lelkesedni pedig csak olyan dolog iránt tud az ember, amit szeret is. Amikor hivatást választunk érdemes tehát figyelembe venni az érdeklődési területeinket,

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

A vezető szerepe és feladatai a tehetséggondozásban

A vezető szerepe és feladatai a tehetséggondozásban A vezető szerepe és feladatai a tehetséggondozásban Közoktatásvezetők V. Országos Konferenciája Pécs, 2010. szeptember 23. Dr. Balogh László Magyar Tehetséggondozó Társaság elnöke l_balogh@tigris.unideb.hu

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztását

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztását 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztását Legmagasabb iskolai végzettség Szakképzettség 2011/2012. tanévben tanított tantárgy angol nyelv

Részletesebben

Tervezett képzési formák, tagozatok, osztályok, szakmacsoportok és ezek belső kódszámai: Képzési szakképzési célcsoportok:

Tervezett képzési formák, tagozatok, osztályok, szakmacsoportok és ezek belső kódszámai: Képzési szakképzési célcsoportok: Információ a 2016-2017. évi Megyei Pályaválasztási Tájékoztatóhoz Intézmény neve: Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakközépiskola és Szakiskola Intézmény címe: 3300 Eger, Mátyás király

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Közzétételi lista 2015/2016. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2015/2016. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2015/2016. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben