VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye."

Átírás

1 Szám:02/193-8/2013. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése június 27-ei ülésére Tárgy: Tájékoztató a Balaton Fejlesztési Tanács munkájáról, valamint a megyei területfejlesztési tervezés és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet fejlesztési programjának összefüggéseiről Előadó: Dr. Bóka István, a Balaton Fejlesztési Tanács elnöke Az előterjesztés összeállítását koordinálta: Dr. Imre László megyei jegyző Az előterjesztés előkészítésében bevont szervezet, személy: Balatoni Integrációs és Nonprofit Kft. Dr. Molnár Gábor munkaszervezet vezető Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Főépítészi, Területfejlesztési, Területrendezési és Vagyongazdálkodási Iroda Fabacsovics Zoltán megyei főépítész, irodavezető Arnold György területfejlesztési referens Az előterjesztést megtárgyalta: Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság

2 Tisztelt Közgyűlés! A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése feladatainak ellátása részeként a december 20-i ülésén a 75/2012. (XII.20.) MÖK határozatával megállapított évi munkatervében a júniusi ülésre tervezte a Tájékoztató a Balaton Fejlesztési Tanács munkájáról, valamint a megyei területfejlesztési tervezés és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet (BKÜ) fejlesztési programjának összefüggéseiről tárgyú napirend megtárgyalását. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 27. (1) bekezdése alapján január 1-jétől a megyei önkormányzat területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési, valamint koordinációs feladatokat lát el. A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló évi XXI. törvény 15. (2) bekezdése értelmében a Balaton Kiemelt Üdülőkörzete térségében a Balaton Fejlesztési Tanács látja el a területfejlesztési koncepció és program kidolgozását, a területrendezési terv készítésében való közreműködést és más közös területfejlesztési feladatokat. A Veszprém Megyei Önkormányzat jövőbeni területfejlesztési feladatainak ellátása során szorosan együtt kíván működni a Balaton Fejlesztési Tanáccsal. Az együttműködést a törvényi szabályozás is segíti a Tanács szavazati joggal rendelkező tagjainak kijelölése által. A térségi fejlesztési tanács tagjai a tanács illetékességi területén működő megyei közgyűlések elnökei és a közgyűlések egy-egy képviselői, továbbá a Balaton Fejlesztési Tanács tekintetében a Kormány képviselője. A Balaton parttal rendelkező megyék így Veszprém megye is fejlesztési céljainak elérése nem képzelhető el a Balaton Kiemelt Üdülőkörzethez tartozó települések versenyképességének továbbfejlesztése nélkül. A területi érintettség mellett a Balaton Fejlesztési Tanács és munkaszervezetének több mint egy évtizedes területfejlesztési tapasztalatai is indokolják a szorosabb együttműködést, az érdemi partnerség megteremtését. A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet fejlesztésével kapcsolatban a Balaton Fejlesztési Tanács rendelkezik adatokkal, információkkal, elemzésekkel, ezért felkértem a tanács elnökét a tájékoztató elkészítésére. A Balaton Fejlesztési Tanács elnökének tájékoztatója az előterjesztés mellékletét képezi. Tisztelt Közgyűlés! Kérem a Balaton Fejlesztési Tanács munkájáról, valamint a megyei területfejlesztési tervezés és a BKÜ fejlesztési programjának összefüggéseiről szóló tájékoztató megtárgyalását és tudomásulvételét. Veszprém, június 15. Lasztovicza Jenő s.k. a megyei közgyűlés elnöke

3 Tájékoztató a Balaton Fejlesztési Tanács munkájáról, valamint a megyei területfejlesztési tervezés és a BKÜ fejlesztési programjának összefüggéseiről 1. A Balaton Fejlesztési Tanács tagjai A Területfejlesztési Törvény 2012-ben hatályba lépő módosítása érintette a Balaton Fejlesztési Tanács összetételét, melyet a BFT februári ülésén fogadott el. A Tanács szavazati joggal rendelkező tagjai: - a kormány képviselője, - a megyei közgyűlések elnökei 3 fő, - a megyei közgyűlések képviselői 3 fő. A területfejlesztési törvény alapján a térségi fejlesztési tanács ülésein állandó meghívottként részt vesznek a BKÜ mindazon gazdasági, társadalmi és egyéb szervezetei akik elkötelezettek a térség fejlesztésében. 2. A BFT és munkaszervezete évi tevékenységének kiemelt területei A Tanács évi főbb feladatait a Szervezeti és Működési Szabályzat II. fejezetében szereplő és a évi munkatervében elfogadott feladatok határozzák meg. A BFT feladatainak főbb csoportjai: 1. A fejlesztési időszakra vonatkozó tervezési eljárásban a Balaton régió érdekének képviselete, részvétel a tervezési folyamatban; A BFT és a Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség rendszeresen részt vesz a Veszprém Megyei Önkormányzat által 2012.márciusában létrehozott Területfejlesztési Szakmai Kollégium munkájában. Veszprém megye és a megye részét is képező Balaton Kiemelt Üdülőkörzet összehangolt és hatékony fejlesztése érdekében részt vettünk abban a munkában, amely jogszabály (2011. évi CLXXXIX. törvény 27. (1) bekezdése) alapján hatalmazta fel a Veszprém Megyei Önkormányzatot arra, hogy az országos területfejlesztési koncepcióval összhangban kidolgozza a megye hosszú távú területfejlesztési koncepcióját, a koncepció és a területrendezési terv alapján a megye fejlesztési programját, ezzel megalapozva Veszprém megye területi fejlesztését a Európai Uniós költségvetési ciklusra. E munka részeként véleményeztük az OTK Veszprém megyei oldalának elkészítését és kiegészítési javaslattal láttuk azt el, amit a Kollégium elfogadott. A Veszprém Megyei Önkormányzat Elnökének kérésére részletesen véleményeztük a PESTTERV által készített Helyzetelemzés munkaközi változatát (Veszprém megye területfejlesztési koncepciója ) és a helyzetelemzésre alapozott jövőképet. Szakmai észrevételeink megtétele során gondot fordítottunk arra, hogy azokban a balatoni és a Veszprém megyei érdekek együttesen, egymást erősítve érvényesülhessenek a as fejlesztési programozási időszakban. 1

4 Veszprém megye fejlesztési koncepciójának anyagai mellett a munkaszervezet elkészítette még Somogy-, Zala-, és az Enyingi Járás BKÜ-höz való közelsége okán Fejér megye, valamint az OFK és az OTFK társadalmi egyeztetésre bocsátott változatának véleményezését. Észrevételeink elsősorban - bár nem kizárólagosan - a balatoni területpolitika szempontjai alapján kerültek rögzítésre abban a reményben, hogy azok alkotó módon járulhatnak hozzá a véleményezett dokumentumok javításához, ezen keresztül pedig a Balatont érintő korábbi területpolitika hibáinak kijavításához. Az OFK és az OTFK-val kapcsolatos javaslatainkat részben a Balaton Fejlesztési Tanácsban (BFT) érintett megyék és egyéb önkormányzati és civil partnereink (Veszprém MJV, DDTRFÜ, Nők a Balatonért Egyesület (NABE), Balatoni Civil Szervezetek Szövetsége, stb.) véleményének ismeretében alakítottuk ki. 2. A 2020-ig szóló Balaton Hosszútávú Területfejlesztési Koncepciójának (BHTK), a BFT időszakra szóló Fejlesztési Programjának megvalósítása a rendelkezésre álló erőforrások függvényében; A feladat a Koncepcióban szereplő fejlesztési irányok, célok megvalósításához kapcsolódó előkészítő, segítő, támogató szakmai tevékenységet foglalja magába, melynek főbb elemei: a fejlesztések támogatása, a fejlesztések megvalósulásához szükséges támogatási lehetőségek biztosítása, a régió természeti, gazdasági, környezeti életéhez kapcsolódó jogi környezet vizsgálata, a regionális szintű együttműködési szervezetek, rendszerek segítése, támogatása, régiós szintű projektek megvalósítása, segítése, a régióban megvalósult fejlesztések, események nyomon követése, a Koncepcióban meghatározott indikátorok vizsgálata. 3. Balaton Fejlesztési Koncepció, stratégia, tervek megvalósulásának vizsgálata, monitoringja; A BFT, a BKÜ Hosszútávú Területfejlesztési koncepciójában integrált (környezeti, gazdasági, társadalmi és közlekedési) indikátorok szerinti monitoring tevékenységet határozott meg. Ezen indikátorok szolgálnak alapjául a koncepció, stratégia, tervek megvalósulásának mérésére, illetve a térség forrásfelvevő képességének, forrásszerzése eredményességének vizsgálatára. Az indikátorok mérését, az előző évek adatait a munkaszervezet folyamatosan gyűjti, és elemzi meghatározóan TEIR, ill. EMIR-adatbázis, valamint saját számításokon alapuló mutatók segítségével (pl.tge, HDI). A fenti adatok elemzése keretében a munkaszervezet a régió állapotát leíró részletes tanulmányt készített, melyet a BFT decemberi ülésén tárgyalt. Ezzel párhuzamosan az adatgyűjtési lehetőségek figyelembevételével módosult a vizsgálandó indikátorok köre. Az elemzési munka folytatásaként a munkaszervezet hatástanulmány tervet készített a Bakony és a Balaton régió együttműködésének lehetőségeiről. 2

5 4. Balatoni közösségi közlekedés fejlesztésére irányuló program megvalósításában való részvétel; Jelenleg 4 kiemelt projekt van folyamatban: 1. DDOP Balatoni Közösségi Közlekedésfejlesztési pályázat január 1. és március 30. között kerül megvalósításra a Balatoni Integrációs Kft. vezetésével beadott Balaton Régiós közlekedésfejlesztési projekt a Dél-Dunántúli Operatív Program keretében. A projekt elemei: Máv épületek felújítása Fonyód, Balatonmáriafürdő, Balatonszentgyörgy, Balatomáriafürdő vasútállomás környéke felújítása, Siófok buszmegállók fejlesztése, Egységes utastájékoztató rendszer a nagyobb vasútállomásokon és hajóállomásokon. 2. Déli parti vasútfejlesztés A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF Zrt.) az előkészítő munkákra kiírt pályázat eredményeként megkapta a helyben cserés pályafelújításról az elkészült terveket a Főmterv Zrt.-től, amelyek a Balatonaliga - Balatonszentgyörgy szakaszon a pálya felújításával emelt sebességű és zajcsökkentett vonatforgalmat tesznek lehetővé. A NIF Zrt. az NFÜ bevonásával keresi a lehetséges forrásokat a kivitelezés mielőbbi, legalább részbeni megindítására. Az időközben folyamatosan készülő komplex megvalósíthatósági tanulmány alapján a javasolt második vágányok tekintetében a NIF Zrt. elfogadta a BFT szakértőinek álláspontját az ütemes és pontos menetrend tarthatóságával kapcsolatban. Időközben az NFM támogatását is sikerült megszerezni, így a kijelölésre került második vágány-szakaszok engedélyes terveinek elkészítése folyamatban van. 3. A Balaton kötöttpályás körüljárásának és megközelítésének fejlesztése keretében elvégezni szükséges munkák meghatározása című tanulmány A NIF Zrt. megrendelésére az Unitef 83 Zrt. és az Uvaterv Zrt. alkotta konzorcium határidőben leszállította A Balaton kötöttpályás körüljárásának és megközelítésének fejlesztése keretében elvégezni szükséges munkák meghatározása című tanulmány véglegesnek szánt változatát. A BFT szakértői véleményezték az anyagot és jelezték a Koncepció megvalósításához szükséges hiányosságokat. A hiányosságok pótoltatása folyamatban van, a BFT szakértői következetesen érvényesíteni kívánják a Tanács által elfogadott távlati célokat, amelyekkel a NIF Zrt. is egyetért. 4. A II. balatoni kompátkelő projekt előkészítésének helyzete Az 5 elemet tartalmazó nagy projekt megvalósíthatósági tanulmánya novemberében elkészült. A tervezett projektelemek: - fonyódi indító és fogadó oldal közlekedési rehabilitációja - BH Zrt. fonyódi kikötőjének átépítése - 2 db gyorsjáratú komphajó megépítése - BH Zrt. badacsonyi kikötőjének átépítése 3

6 - badacsonyi indító és fogadó oldal kialakítása a 71-es út és vasút alatti gyalogos aluljáró kiépítésével A projekt teljes tervezett összköltsége 5,6 milliárd Ft. Kedvező döntés esetén a projekt megvalósításának befejezési határideje: Az elbírálás és szerződéskötés felgyorsítása, valamint a kiemelt projekt státusz biztosítása esetén, a határidők rövidülhetnek. A Tanács és szakértői folyamatosan figyelemmel kísérik a projekt előkészítését, és szakmai, véleményezési tevékenységükkel segítik annak megvalósítását. 5. A Balaton vízminőség- és vízszintszabályozást javító intézkedések kidolgozásának és megvalósításának elősegítése; A BFT részletes észrevételt és javaslatot küldött tagjai és partszervezetei véleményének felhasználásával a Nemzeti Vízstratégia készítéséhez, a vízgazdálkodásról, öntözésről és aszálykezelésről, a jövő vízügyi, öntözésfejlesztési és aszály kezelési politikáját megalapozó a fenntarthatóságot biztosító konzultációs vitaanyaghoz. 6. A Balaton törvény, valamint más, a Balaton régióval kapcsolatos jogszabályok felülvizsgálatában, végrehajtásában való közreműködés I. félévében került sor a Balaton Tv módosítására, melyhez a Tanács tagjai és a térség szakmai szervezeteinek javaslata alapján alakította ki álláspontját, és küldte meg a Tv módosítását előkészítő belügyminisztérium részére. 7. Fejlesztések megvalósulását akadályozó jogszabályok feltérképezése, felülvizsgálatuk kezdeményezése; Jelenleg folyamatban van a hajózási képesítésekről szóló 15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelet és a víziközlekedés rendjéről szóló 57/2011. (XI. 22.) NFM rendelet módosítása. A Balaton szempontjából a tervezet több témakört is érint, köztük a veszteglés, vízen való hajótárolás kérdéskörét, a természetvédelmi igények érvényesítését, a hajózás biztonságát, valamint a vízkezelési feladatokat is. Ezért a BFT széleskörű szakmai egyeztetést, elemzést végezett számos érintett szakmai és civil szervezet bevonásával. A civil szervezetek akceptálható véleményének beépítésével a Tanács végleges javaslatát a BFT Közbiztonsági Testülete alakította ki. A Testület tagjai többek között a vizirendészet, katasztrófavédelem, vízügy, vizimentők és a meteorológiai szolgálat szakemberei, területi képviselői. 8. Folyamatos információ biztosítás a Tanács és a régió fejlesztésével kapcsolatban a Balaton fejlesztésében érdekelt szervezetek, sajtó részére; A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területére vonatkozó sajtófigyelést napi rendszerességgel végzi a munkaszervezet. Az első és legfontosabb hírforrása az itt élő embereknek a három megyei napilap Somogyi Hírlap, Zalai Hírlap, Veszprém Megyei Napló, amelyet kiemelten figyelünk. Több felmérés is azt 4

7 mutatja, hogy a BKÜ lakossága kedveli a megyei napilapokat, ezért ezek a lapok az információátadás hatékony csatornái a Balaton Fejlesztési Tanács számára is. Fontosnak tartjuk, a BFT megjelenését az országos napilapokban, tévécsatornákon, hírportálokon, amelyeknek napi híreit figyelemmel kísérjük. Naponta frissítjük Internetes oldalunkat az aznapi sajtómegjelenésekkel, amelyek a Sajtószoba menüpont, regionális hírek alfejezetre kattintva, illetve a honlap fő oldalán olvashatók. 9. Közreműködés a Balaton régióban a 2013-ben elérhető hazai és EU-s források minél hatékonyabb felhasználásában. A BFT munkaszervezete a régió támogatási lehetőségeinek felhasználása, esélyeinek növelése céljából - rendszeresen figyeli a hazai és a nemzetközi pályázati lehetőségeket, ezeket dokumentálja, partnerei részére megküldi, - folyamatosan egyeztetéseket végez a régió szereplőivel fejlesztéseik megvalósítási lehetőségei témájában, - hatékony és minél eredményesebb pályázói részvétel érdekében egyedi pályázati tanácsadást biztosít a balatoni turisztikai pályázat és egyéb pályázatok előkészítése, lebonyolítása terén, - projektmenedzserként segíti több régiós projekt megvalósítását, előkészítését (pl: Balatonboglár egészségügy fejlesztési projekt, Hévíz csapadékvíz elvezetés fejlesztési projekt, Országos Meteorológiai Szolgálat időjárás előrejelző rendszer fejlesztése, stb.). 10. Nemzetközi és a határmenti kapcsolatok fejlesztése, együttműködések támogatása. A Balaton és térsége sajátos fejlesztési igényei miatt kedvelt mintaterülete és partnere nemzetközi együttműködéseknek, projektkezdeményezéseknek. A nemzetközi kapcsolatok egyrészt a Tanács együttműködései, másrészt a munkaszervezet részvételével megvalósuló nemzetközi projektek keretében jelennek meg a Tanács tevékenységében. A) A Balaton Fejlesztési Tanács nemzetközi együttműködései A külföldi partnerekkel való folyamatos kapcsolattartás mellett a Balaton Fejlesztési Tanács nemzetközi megkereséseket követően együttműködési keret-megállapodásokat kötött azonos adottságú területek irányító szervezeteivel közös programok, projektek kezdeményezésére és megvalósítására. A megállapodások célterülete a fenntartható fejlődés elősegítése, különös figyelemmel a környezetvédelem és turizmus területére. Az együttműködő partnerek: Chapala-tó, Mexikó Poyang-tó, Kína Ioannina-tó, Görögország Dongqian-tó, Kína Továbbá a BFT Munkaszervezete a Balatoni Civil Szervezetek Szövetségével közösen aktívan részt vesz az Élő Tavak (Living Lakes) nemzetköz hálózat munkájában. 5

8 B) A Balatoni Integrációs Kft. nemzetközi projektjei évben már folyamatban lévő projektek folytatása: EULAKES: A projekt a különböző hasznosítású európai tavak ökoszisztémájának, biológiai sokszínűségének fenntartására koncentrál a természet és az ember által kiváltott beavatkozások tükrében. A projekt célja, hogy hosszú távú tervek készüljenek a tavak kezelésére vonatkozóan, annak érdekében, hogy legalább a jelenlegi állapotuk fenntartható legyen a klímaváltozás, az emberi beavatkozások és az egyéb természeti hatások ellenére ben elkezdődött az EULAKES modell (vízminőség, térinformatika, parti sáv hasznosítása témakörben számítógépes modellezések) elkészítése, mely 2013-ban kerül befejezésre és véglegesítésre. A projekt másik eleme keretében (sérülékenység vizsgálat) meghatározásra kerültek a különböző adaptációs intézkedések, melyek elemzése, hatékonyságuk felmérése, és ez alapján egy közös stratégia és intézkedési terv kidolgozása 2013-ban valósul meg. A lakosság, elsősorban a gyermekek környezettudatosságának növelése érdekében 2012-ben egy átfogó oktatási kampány valósult meg, melynek elemei: Balatoni általános iskolákban elindított szakkörök, Facebook-on szervezett Balatonológia elnevezésű játékos oktatási kampány ban a Facebook kampány kiterjesztésre kerül a projektpartnerek területére is egy nemzetközi verseny keretében. RELACS projekt: A projekt fő célja, hogy Európa szálláshelyeit (beleértve a hoteleket, panziókat, apartmanokat, ifjúsági szállásokat, kempingeket, magán szálláshelyeket, stb.) ösztönözze, hogy megújuló energiaforrások használatával kapcsolatos intézkedések megvalósítása révén növeljék az épületek energiahatékonyságát. A projekt célja továbbá egy európai szintű hálózat létrehozása a turisztikai szállásadóhelyek között. A évi főbb feladatok az alábbiak: o 10 szálláshely számára energiaaudit, 5 szálláshely számára pedig megvalósíthatósági tanulmány készíttetése, arról, hogy az adott szálláshelyen milyen energiaracionalizálási intézkedéseket célszerű megtenni (bekerülési költség, megtérülési idő, megtakarítás mértéke). o A projekt zárásaként örömteli kötelezettségünk, hogy márciusban részt vegyünk a "Legenergiahatékonyabb szálláshely" címért rendezett verseny berlini díjkiosztóján, ahol a magyarországi RELACS-hálózat egyik tagja (Evangélikus Konferenciaközpont és Missziós Otthon, Balatonszárszó) különdíjat fog kapni. Régiók együttműködése a bioenergetikai tudástranszfer és az energiahatékonyság területén REBE (Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program ) A Kft részt vesz a Pannon Egyetem Georgikon Kara vezetésével, 9 nemzetközi partner bevonásával októberében indult projekt megvalósításában. A projekt elemei: energiahatékonysági- ill. képzési stratégia kidolgozása, szaktanácsadás, szakemberek továbbképzése, energetikai technikus képzés kidolgozása, felnőtt szakmai továbbképzés kidolgozása a rossz energiahatékonyságú, régi épületek felújítására. Az eredmények hosszútávon történő fenntartása a magyar-osztrák közös szakemberképzésen alapul, ennek során tanár- és diákcsere valósul meg, ezzel is erősítve a határon átnyúló együttműködést és tapasztalatcserét. 6

9 BE-NATURE Natura 2000 területek hatékonyabb irányításának/kezelésének megvalósítása (BEtter management and implementation of NATURa 2000 sites) A projekt célja javítani az élőhelyek, valamint a természet és a biológiai sokféleség védelmét Natura 2000 területeken. A projekt segít elérni a Fauna-Flóra-Élőhely Direktívában (92/43 EEC) megfogalmazott célokat a partnerek közötti tapasztalatok, legjobb megoldások megosztásának elősegítésével, a stratégiai tervezés, feladattervek összeállítás során. A projekt keretében elkészült a célterület (Szigliget melletti terület) kezelési terve, mely alapján 2013-ban megvalósul a 8,5 ha-os élőhely védelmével kapcsolatos beavatkozás (területtisztítás, élőhelyrehabilitáció), és a teljes Tapolcai medencére elkészül a tájkezelési terv. Lake Admin / Tavak helyreállítására/rehabilitációjára irányuló kezdeményezés a regionális közigazgatás szintjén A projekt célja a regionális fejlesztési politikák hatékony javítása, kapcsolódva az ágazati tervekhez és programokhoz a vízgazdálkodás témakörében különösen a természetes és mesterséges tavak, víztározók rehabilitációja, kezelése terén. A projekt keretében év során megkezdődött a bevált, jó vízgazdálkodási gyakorlatok összegyűjtése, rendszerezése és egy valós példákat bemutató Európai Tómegőrzési Archívum létrehozása, amely bármikor tovább bővíthető és hozzáférhető a tavak kezeléséért felelős szakemberek, regionális hatóságok, közigazgatási szervek, és egyéb érdekeltek számára ban folytatódik az archívum feltöltése és megkezdődik a bevált jó gyakorlatok alapján a tóvédelmi megvalósíthatósági tervek készítése. Tourage - az időskori turizmus fejlesztési lehetőségeinek feltárása A projekt célja az időskori turizmus fejlesztési lehetőségeinek feltárása a nemzetközi jógyakorlatok elemzésén, értékelésén keresztül évi helyzetfeltáró munka keretében elkészült az időskori turizmusra vonatkozó regionális analízisünk, mely kiterjed a turisztikai kereslet és kínálat elemzésére, valamint a jövőbeli demográfiai változások bemutatására. Kiválasztásra és kidolgozásra került 5 db régiós és dél-dunántúli jógyakorlat, és elindult az időskorú turisták igényeinek felmérésére vonatkozó kérdőíves lekérdezés. A projekt folytatásaként 2013-ban folytatódik a kérdőíves lekérdezés és elkezdődik az időskorú turizmus fejlesztésére vonatkozó stratégia kidolgozása. INTourAct Integrated Tourism Action Plans for SEE excellence Integrált Turisztikai Cselekvési Tervek a Délkelet-Európai országok érdemeire/értékeire vonatkozóan A projekt célja: integrált és fenntartható turisztikai cselekvési tervek kidolgozása a települési területek megközelítési szempontjából, ami hozzájárul a funkcionális régiók fenntartható fejlődéséhez. A projekt év végén indult. Jelenleg folyamatban van a helyi fórumok szervezése, melynek keretében a fórum tagok (turisztikai szereplők, vállalkozások, szervezetek) 4 munkacsoportban (környezetvédelem, kultúra-kulturális örökségvédelem, innováció-szakmai kompetenciák, mobilitás) felmérik a régió állapotát (SWOT analízis), fejlesztési irányokat határoznak meg, melyek beépülnek a későbbi cselekvési tervekbe. 7

10 2013. évben induló új projektek: Active Ageing Osztrák-Magyar határon átnyúló projekt A projekt az időskorúak társadalmi bevonására irányul a Keszthelyi és az osztrák schneeberglandi kistérség részvételével. A projekt elemei: időskorúak társadalmi bevonási lehetőségeinek vizsgálata, mintaprojektek kidolgozása. A projekt keretében demográfiai analízis készül a felmerülő lehetőségek, kihívások megvitatására, létrehozásra kerül az aktív idősek interregionális hálózata, és kidolgozásra kerülnek az idősek életminőségének javítására vonatkozó alábbi pilot projektek: o Regionális házmester, o Akadálymentes és generációbarát térkialakítás, o Időskori iparágak fejlesztése a regionális gazdaság fejlesztése akadálymentes terméke gyártása témakörben, o Mentori program, melynek keretében az idősek adják át tapasztalataikat a fiatal munkavállalóknak) A projekt január 01. és december 31 között valósul meg. 11. BFT célfeladatok A BFT célfeladatok keretében folytatni kívánjuk a Tanács több évre visszanyúló programjait, projektjeit: o Mozdulj Balaton sport programsorozat a balatoni strandokon a szabadidős sport lehetőségek biztosítása, o A Balatoni Regionális Monitoring Rendszer üzemeltetése. A rendszer elsősorban vízminőségi és hidrológiai adatokat gyűjt, melyek alapját képezik a közép és rövidtávú kutatásoknak, elemzéseknek, valamint adatbázist biztosít a Balatonnal foglalkozó szakmai szervezeteknek. Fontos, hogy egy évben se maradjon ki az adatok gyűjtése, folyamatos legyen, mert ellenkező esetben megszakad az adatsor, és ellehetetleníti a már meglévő adatok elemzését, esetleg fals következtetések levonását eredményezné. o A korábbi évek BFT fejlesztési forrás felhasználásának ellenőrzéséhez, jelentési kötelezettségekhez kapcsolódó feladatok ellátása. 12. BFT hatáskörébe utalt fejlesztési forrás felhasználása A BFT 2013.évben is jelezte fejlesztési forrás igényét a kormányzat számára a évi fejlesztési feladatok támogatására. A forrás tervezett felhasználási területei: Vízparti közösségi területek komplex fejlesztése Közbiztonság, vízbiztonság fejlesztése, Kiemelt rendezvények támogatása A forrás biztosításáról várhatóan júliusában születik döntés. 3. A megyei területfejlesztési tervezés és a BKÜ fejlesztési programjának összefüggései Jelenlegi tudomásunk szerint a as fejlesztési programozási ciklus Területi Operatív Programjában (TOP) elkülönített Balaton program (Balaton ITI) is helyet kap. 8

11 Meglátásunk szerint a Balatonnal érintkező megyék - így Veszprém - fejlesztési céljainak elérése, a Koncepcióban vázolt jövőkép megvalósulása nem képzelhető el a Balaton-felvidék versenyképessé tétele nélkül és persze fordítva sem. Ennek zálogát abban látjuk, ha a TOPon belül Veszprém megye a kijelölt célok és prioritások szerint arányosan, a többi OP és a TOP megye területére eső MJV-, és Balaton ITI céljait és prioritásait szem előtt tartva fejleszti a megye egész területét, helyesen megválasztott területi céljai szerint egyebek mellett a Balaton-felvidéket is. A as ciklusban elmaradt és elodázhatatlan balatoni fejlesztések (kiemelt turisztikai vonzerőfejlesztés, vízszint szabályozás, mederkotrás, vízpart rehabilitáció, stb.) ugyanis csak abban az esetben tudnak egyebek mellett Veszprém megye javára is megvalósulni között az önálló forrású és a BFT döntési kompetenciájába utalt Balatoni integrált területi beavatkozások keretében, ha azok a BKÜ területén a megyei fejlesztésekkel összhangban, szinergikus hatásokat keltve jönnek létre. Siófok, június 5. Dr. Bóka István s.k. elnök 9

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. szám: 02/151-10/2014 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Balaton Fejlesztési Tanács munkájáról és a megyei képviseletről

TÁJÉKOZTATÓ a Balaton Fejlesztési Tanács munkájáról és a megyei képviseletről SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE 7400 KAPOSVÁR, Vármegyeháza, Fő utca 10. tel.: 82/898-246 e-mail: gelencser.attila@som-onkorm.hu Ügyiratszám: SMÖ/626/2014. TÁJÉKOZTATÓ a Balaton Fejlesztési Tanács munkájáról

Részletesebben

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2014. IX. 10-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI II. KÖTET

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2014. IX. 10-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI II. KÖTET XXIV. évfolyam 9. szám 2014. szeptember 10. NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2014. IX. 10-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. szeptember 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. szeptember 25-i ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 02/211-5/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft 2014. június

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft 2014. szeptember

Részletesebben

Pest Megyei Területfejlesztési Program

Pest Megyei Területfejlesztési Program Stratégiai Program munkarész Pest Megyei Területfejlesztési Program Készült Pest Megye Önkormányzatának megbízásából 2014-ben. Köszönetet mondunk azoknak a Pest megyei önkormányzatoknak, Pest megyei vállalkozásoknak,

Részletesebben

A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi csomag

A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi csomag HUSRB/1203/213/151 CODEX CoordinatedDevelopment and Knowledge Exchange on Spatial Planning Methodology A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi

Részletesebben

ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM STRATÉGIAI PROGRAM

ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM STRATÉGIAI PROGRAM ZALA MEGYEI KÖZGYŰLÉS ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM STRATÉGIAI PROGRAM V 0.4 2014. AUGUSZTUS 1. Készítette: a forprojekt Kft és a Városfejlesztés Zrt 1 Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 1) A tervezési

Részletesebben

ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJÁNAK TERÜLETI HATÁSVIZSGÁLATA

ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJÁNAK TERÜLETI HATÁSVIZSGÁLATA ZALA MEGYEI KÖZGYŰLÉS ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJÁNAK TERÜLETI HATÁSVIZSGÁLATA 214. OKTÓBER 1. Készítette: a forprojekt Kft, a Városfejlesztés Zrt és a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014-2020

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014-2020 Vezetői összefoglaló... 4 1. Módszertani bevezető... 15 1.1. A tervezés feltételrendszere... 15 1.2. Fejlesztéspolitika - az ITS megvalósulásának finanszírozása... 16 1.3. Partnerségi egyeztetési terv

Részletesebben

Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Hosszú Távú Területfejlesztési Koncepció 2020-ig

Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Hosszú Távú Területfejlesztési Koncepció 2020-ig Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Hosszú Távú Területfejlesztési Koncepció 2020-ig Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. 2009. 1 Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló... 4 2. Bevezetés... 15 2.1. Dokumentum

Részletesebben

Balaton Régió Fejlesztési Stratégia és Részletes Fejlesztési Terv STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLATA

Balaton Régió Fejlesztési Stratégia és Részletes Fejlesztési Terv STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLATA VÁTI Kht. Területpolitikai és Információszolgáltatási Igazgatóság Balaton Régió Fejlesztési Stratégia és Részletes Fejlesztési Terv STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLATA Megbízó: Önkormányzati és Területfejlesztési

Részletesebben

Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József J A V A S L A T. Nógrád Megye Önkormányzata 2014-2019. évi ciklusra vonatkozó gazdasági programjára

Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József J A V A S L A T. Nógrád Megye Önkormányzata 2014-2019. évi ciklusra vonatkozó gazdasági programjára NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 3. sz. napirendi pont 37-10 /2015. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József J A V A S L A T Nógrád Megye Önkormányzata 2014-2019. évi ciklusra

Részletesebben

MEGHÍVÓ 2015. február 12.

MEGHÍVÓ 2015. február 12. MEGHÍVÓ 2015. február 12. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. február 12-én (csütörtök) 09 00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem Javasolt

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu szám: 02/219-3/2012 E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE STRATÉGIAI PROGRAMJA

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE STRATÉGIAI PROGRAMJA SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE STRATÉGIAI PROGRAMJA 2014. JÚNIUS 13. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE STRATÉGIAI PROGRAMJA Készült a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat megbízásából A területfejlesztési

Részletesebben

Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia Stratégiai Környezeti Vizsgálata

Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia Stratégiai Környezeti Vizsgálata Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia Stratégiai Környezeti Vizsgálata A környezeti jelentés egyeztetési változata Megbízó: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Készítette: Terra Studio Kft. 2013. október 1

Részletesebben

A HÉVÍZI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2008-2018

A HÉVÍZI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2008-2018 A HÉVÍZI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2008-2018 Készült: a Hévízi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása megbízásából a Pannon Projekt Kft.-ben Szombathely, 2008. szeptember 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatal ügyrendje ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A Polgármesteri Hivatal jogállása és elnevezése

Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatal ügyrendje ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A Polgármesteri Hivatal jogállása és elnevezése Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatal ügyrendje ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Polgármesteri Hivatal jogállása és elnevezése (1. 1) A Polgármesteri Hivatal elnevezése: Makó Város

Részletesebben

1. melléklet: Társadalmi egyeztetési munkaterv

1. melléklet: Társadalmi egyeztetési munkaterv 1. melléklet: Társadalmi egyeztetési munkaterv Rendezvény megnevezése helye ideje szervezője célközönség rendezvényen résztvevők száma Polgárdi járási egyeztetés Polgárdi, Városháza 2013. február 21. Fejér

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megye Önkormányzatának

Komárom-Esztergom Megye Önkormányzatának Készült Komárom-Esztergom Megye Önkormányzatának megbízásából II. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM (2005-2008) Egyeztetési anyag PESTTERV Pest Megyei Terület-, Település-, Környezet Tervező és Tanácsadó Kft. 1085

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA Készült a Veszprém megye fejlesztésének megalapozása a 2014-2020 közötti időszakra című, ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0011 azonosítószámú projekt keretében a Veszprém Megyei Önkormányzat megbízásából VESZPRÉM

Részletesebben

Heves Megye Területfejlesztési Programja (2014-2020) területi hatásvizsgálata

Heves Megye Területfejlesztési Programja (2014-2020) területi hatásvizsgálata Heves Megye Területfejlesztési Programja (2014-2020) területi hatásvizsgálata Készült a Heves Megye Területfejlesztési Programja (2014-2020) Heves Megyei Önkormányzat által 2013. november 29-én elfogadott

Részletesebben

Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Közhasznú beszámolója

Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Közhasznú beszámolója Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Közhasznú beszámolója 2009 Székesfehérvár, 2010. március 31. 1 Tartalomjegyzék Közhasznú beszámoló... 3 I. Számviteli beszámoló...

Részletesebben

SOMOGY MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA

SOMOGY MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA SOMOGY MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA STRATÉGIAI ÉS OPERATÍV PROGRAM 2014-2020 ÁROP-1.2.11/A-2013 SOMOGY MEGYE KÉSZÍTETTE: SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2014. SZEPTEMBER TARTALOMJEGYZÉK Vezetői összefoglaló...

Részletesebben

SELLYE PARTNERSÉGI TERVE

SELLYE PARTNERSÉGI TERVE Terra Studió Kft. 1034 Budapest, Szomolnok u. 14. SELLYE PARTNERSÉGI TERVE Projekt azonosító: DDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Dél-Dunántúli Operatív Program - Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban

Részletesebben

MEGHÍVÓ 2014. december 18.

MEGHÍVÓ 2014. december 18. MEGHÍVÓ 2014. december 18. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. december 18-án (csütörtök) 10 00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem Javasolt

Részletesebben

Bács-Kiskun 2020 Bács-Kiskun megyei területfejlesztési koncepció környezeti vizsgálata

Bács-Kiskun 2020 Bács-Kiskun megyei területfejlesztési koncepció környezeti vizsgálata Bács-Kiskun 2020 Bács-Kiskun megyei területfejlesztési koncepció környezeti vizsgálata 2013. november Készült az ÁROP-1.2.11/A-2013-A kódszámű Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI NATÚRPARKOK SZAKMAI KONCEPCIÓJA. Szakmai és szervezeti-működési keretek meghatározása

A MAGYARORSZÁGI NATÚRPARKOK SZAKMAI KONCEPCIÓJA. Szakmai és szervezeti-működési keretek meghatározása A MAGYARORSZÁGI NATÚRPARKOK SZAKMAI KONCEPCIÓJA Szakmai és szervezeti-működési keretek meghatározása A MAGYARORSZÁGI NATÚRPARKOK SZAKMAI KONCEPCIÓJA 1. rész Szakmai és szervezeti-működési keretek meghatározása

Részletesebben