A Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft évi pénzügyi terve

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. 2014. évi pénzügyi terve"

Átírás

1 A Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft évi pénzügyi terve A Balatoni Integrációs Kft. célja, hogy a régió fejlesztésében 2000 óta végzett sikeres tevékenységét, szakmai tapasztalatát felhasználva segítse a régió fejlesztési céljaihoz illeszkedő beruházások, fejlesztések megvalósítását, forrás szerzését, szakmai együttműködések kialakítását. Fontosnak tartjuk, hogy a beruházások előkészítése mellett segítsük a fejlesztések megvalósítását, figyelemmel kísérjük működésüket. Célunk a régióba behozni minden olyan szaktudást és anyagi tőkét mely hozzájárul a régió fejlesztéséhez. Elkötelezettséget érzünk az iránt, hogy a helyi értékekre építve új, innovatív lehetőségek megvalósításával segítsük elő a Balaton megújulását. 1. HUMÁNERŐFORRÁS ÁLLOMÁNY A Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft, az Alapító Okiratában foglaltak szerint alaptevékenységeként a Tanács tevékenységi köréhez kapcsolódó, szakmai, operatív feladatokat látja el. A Kft. főállású munkatársainak száma 21 fő (+ 3 fő GYES-en). A Kft. személyi állománya az alábbi feladatokat látja el: 9 fő végzi a Kft. feladataihoz kapcsolódó szakmai munkát, mely magába foglalja a BFT tevékenységéhez kapcsolódó feladatok, illetve a Kft. vállalkozási tevékenységéhez tartozó feladatok elvégzését. 2 fő látja el a titkársági, fenntartói feladatot (1 fő 8 órás, 1 fő 6 órás). 3 fő foglalkozik a Kft, és a Kft. feladatköréből adódóan a BFT pénzügyeinek bonyolításával. 6 fő foglalkozik a Balatonra vonatkozó gazdaságszociológiai, társadalomtudományi kutatások végzésével, tervezési feladatok ellátásával a Társadalomtudományi Kutatócsoport keretein belül Balatonfüreden (1 fő 6 órás) 1 fő munkatársunk keszthelyi központtal végzi a Balaton nyugati térségéhez kapcsolódó koordinációs feladatokat. A 2013-hez képest a Kft. alkalmazottainak száma 3 fővel növekedett, és egy kolléganő visszajött GYES-ről. Az új munkatársak határozott időre, adott projekt keretében ellátandó feladatra kerültek felvételre. 2. SZAKMAI TEVÉKENYSÉG évre a Kft. tevékenységének szerkezetében jelentős változást nem tervezünk, továbbra is három fő feladatcsoport lesz a jellemző: BFT munkaszervezeti feladatok, Többletforrás bevonása a régió fejlesztésére, Vállalkozási tevékenység. I. BFT munkaszervezeti feladatok: A munkaszervezeti feladatok a BFT munkatervében kerülnek meghatározásra. Jelentős változás a évhez képest nem várható. Ezen tevékenységeket 2 csoportba sorolhatóak: - BFT munkaszervezeti feladatok - BFT munkaszervezeti célfeladatok 1

2 BFT munkaszervezeti feladatok A BFT munkaszervezeti feladatok várhatóan a évi feladatokhoz hasonlóan alakulnak, azzal a kiegészítéssel, hogy markánsan megjelenik a tervezési időszakhoz kapcsolódó tervezési munka, valamint az MNV Zrt-vel megvalósuló együttműködés esetén az állami tulajdonban lévő területek hasznosításának vizsgálata. A BFT feladatainak főbb témakörei: 1. A fejlesztési időszakra vonatkozó tervezési feladatok ellátása; tervezési dokumentumok elkészítése koncepció, stratégia, operatív program, intézményfejlesztési program, végrehajtási módszertan projektfejlesztés a régió fejlesztési céljaihoz, intézkedéseihez illeszkedő projektek gyűjtése, fejlesztése, az egyes Operatív Programokhoz a Balatoni fejlesztések megvalósulását szolgáló háttéranyagok készítése, a térség szereplőinek bevonása a tervezési folyamatba, 2. A Balaton régió fejlesztésére fordítható hazai fejlesztési forrás hatékony felhasználása; 3. A Balaton régiót érintő jogszabályok kialakításában, felülvizsgálatában, végrehajtásában való közreműködés; 4. Folyamatos információ biztosítás a Tanács és a régió fejlesztésével kapcsolatban a Balaton fejlesztésében érdekelt szervezetek, sajtó részére; 5. Balaton Fejlesztési Koncepció, stratégia, tervek megvalósulásának vizsgálata, monitoringja; 6. Nemzetközi és a határmenti kapcsolatok fejlesztése, együttműködések támogatása. BFT munkaszervezeti célfeladatok A BFT célfeladatok keretében folytatni kívánjuk a Tanács több évre visszanyúló programjait, projektjeit: o Mozdulj Balaton sport programsorozat a balatoni strandokon a szabadidős sport lehetőségek biztosítása, o A Balatoni Regionális Monitoring Rendszer üzemeltetése. A rendszer elsősorban vízminőségi és hidrológiai adatokat gyűjt, melyek alapját képezik a közép és rövidtávú kutatásoknak, elemzéseknek, valamint adatbázist biztosít a Balatonnal foglalkozó szakmai szervezeteknek. Fontos, hogy egy évben se maradjon ki az adatok gyűjtése, folyamatos legyen, mert ellenkező esetben megszakad az adatsor, és ellehetetleníti a már meglévő adatok elemzését, esetleg fals következtetések levonását eredményezné. o BFT 2014 évi fejlesztési forrás felhasználásához kapcsolódó feladatok lebonyolítása o A korábbi évek BFT fejlesztési forrás felhasználásának ellenőrzéséhez, jelentési kötelezettségekhez kapcsolódó feladatok ellátása. o időszakra vonatkozó tervezési feladatok ellátása a fent meghatározott szakmai tartalommal ÁROP projekt lebonyolítása. o Balatoni Közösségi Közlekedés fejlesztési projekt lebonyolítása január 1. és december 31. között kerül megvalósításra a Balatoni Integrációs Kft. vezetésével beadott Balaton Régiós közlekedésfejlesztési projekt a Dél-Dunántúli Operatív Program keretében. 2

3 II. Többletforrás bevonása a régió fejlesztésére A./ Nemzetközi projektek kidolgozása, megvalósítása A nemzetközi projektek továbbra is meghatározó szerepet fognak betölteni a Kft. életében évben új projekt indítását nem tervezzük. A tevékenység a évben már folyamatban lévő projektek folytatását tartalmazza: Régiók együttműködése a bioenergetikai tudástranszfer és az energiahatékonyság területén REBE (Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program ) A Kft részt vesz a Pannon Egyetem Georgikon Kara vezetésével, 9 nemzetközi partner bevonásával októberében indult projekt megvalósításában. A projekt elemei: energiahatékonysági- ill. képzési stratégia kidolgozása, szaktanácsadás, szakemberek továbbképzése, energetikai technikus képzés kidolgozása, felnőtt szakmai továbbképzés kidolgozása a rossz energiahatékonyságú, régi épületek felújítására. Az eredmények hosszútávon történő fenntartása a magyar-osztrák közös szakemberképzésen alapul, ennek során tanár- és diákcsere valósul meg, ezzel is erősítve a határon átnyúló együttműködést és tapasztalatcserét. A Kft. feladata a projekt kommunikációs feladatainak elvégzése (rendezvény szervezés, tájékoztató anyag készítés, stb). A projekt tervezett befejezési időpontja: június 30. BE-NATURE Natura 2000 területek hatékonyabb irányításának/kezelésének megvalósítása (BEtter management and implementation of NATURa 2000 sites) A projekt célja javítani az élőhelyek, valamint a természet és a biológiai sokféleség védelmét Natura 2000 területeken. A projekt segít elérni a Fauna-Flóra-Élőhely Direktívában (92/43 EEC) megfogalmazott célokat a partnerek közötti tapasztalatok, legjobb megoldások megosztásának elősegítésével, a stratégiai tervezés, feladattervek összeállítás során. A projekt keretében elkészült a célterület (Szigliget melletti terület) kezelési terve, mely alapján ban megvalósult a 8,5 ha-os élőhely védelmével kapcsolatos beavatkozás (területtisztítás, élőhelyrehabilitáció), valamint a teljes Tapolcai medencére elkészül a tájkezelési terv. A környezetvédelemre való figyelemfelhívás és a környezettudatos viselkedésre való ösztönzés érdekében május, június és szeptember hónapban a projekt keretében 684 általános iskolás diák és kísérő tanára vehetett részt ismeretterjesztő kiránduláson a Kis-Balaton fokozottan védett természetvédelmi területen és a kápolnapusztai bivalyrezervátumban. A projekt január 31-én lezárult. Lake Admin / Tavak helyreállítására/rehabilitációjára irányuló kezdeményezés a regionális közigazgatás szintjén A projekt célja a regionális fejlesztési politikák hatékony javítása, kapcsolódva az ágazati tervekhez és programokhoz a vízgazdálkodás témakörében különösen a természetes és mesterséges tavak, víztározók rehabilitációja, kezelése terén. A projekt keretében év során a bevált, jó vízgazdálkodási gyakorlatok összegyűjtésére, rendszerezésére került sor az Európai Tómegőrzési Archívum létrehozásával. Továbbá elemzésre kerültek a közötti tervezési időszakra vonatkozó fejlesztési dokumentumok, stratégiák a vízgazdálkodás témakörének figyelembe vételével. Tourage - az időskori turizmus fejlesztési lehetőségeinek feltárása A projekt célja az időskori turizmus fejlesztési lehetőségeinek feltárása a nemzetközi jógyakorlatok elemzésén, értékelésén keresztül évi helyzetfeltáró munka keretében elkészült az időskori turizmusra vonatkozó regionális analízisünk, mely kiterjed a turisztikai kereslet és kínálat elemzésére, valamint a jövőbeli demográfiai változások bemutatására. Kiválasztásra és kidolgozásra került 5 db régiós és dél-dunántúli jógyakorlat, és elindult az időskorú turisták igényeinek felmérésére 3

4 vonatkozó kérdőíves lekérdezés ban elkészült két kérdőíves felmerés a hazai és a külföldi időskorú turisták körében, és elkezdődött a projekt megvalósíthatósági tanulmányának kidolgozása, mely 2014-ben fejeződik be. INTourAct Integrated Tourism Action Plans for SEE excellence Integrált Turisztikai Cselekvési Tervek a Délkelet-Európai országok érdemeire/értékeire vonatkozóan A projekt célja: integrált és fenntartható turisztikai cselekvési tervek kidolgozása a települési területek megközelítési szempontjából, ami hozzájárul a funkcionális régiók fenntartható fejlődéséhez ban a projekt keretein belül 4 workshop került megrendezésre környezetvédelem, kultúra-kulturális örökségvédelem, innováció-szakmai kompetenciák, mobilitás témakörökben. A workshopok eredményeképpen elkészült az adott tématerületekhez kapcsolódó SWOT analízis, mely a későbbi cselekvési terv alapját képezi ban kifejlesztésre került egy internetes platform, mely az érintett partner régiókat mutatja be, és lehetőséget biztosít turisztikai attrakciók bemutatására is. A platform technikai hátterének elkészülte után ben kerülnek feltöltésre a Balatont érintő turisztikai attrakciók. Active Ageing Osztrák-Magyar határon átnyúló projekt A projekt az időskorúak társadalmi bevonására irányul a Keszthelyi és az osztrák schneeberglandi kistérség részvételével. A projekt elemei: időskorúak társadalmi bevonási lehetőségeinek vizsgálata, mintaprojektek kidolgozása. A projekt keretében demográfiai analízis készül a felmerülő lehetőségek, kihívások megvitatására, létrehozásra kerül az aktív idősek interregionális hálózata, és kidolgozásra kerülnek az idősek életminőségének javítására vonatkozó további pilot projektek. A Kft fő tevékenységeként társadalomtudományi kutatást végzett a Keszthelyi Kistérség területén. 250 időskorú és 50 fiatalkorú lakos bevonásával kérdőíves vizsgálat zajlott, az érintett polgármesterek, intézmények és civilek körében interjúsorozatot végeztünk, valamint statisztikai adatokon alapulva demográfiai elemzést készítettünk. Az kutatás eredményeinek szintézise év végén kezdődött meg. A projekt: 2014-ben zárul. CO-HU CODE: Joint Planning CODE - Közös Tervezés és Együttműködés a Határmenti Térség Hosszútávú Fejlesztéséért A projekt fő célja a határmenti térség versenyképességének növelése és a turisztikai kínálat bővítése, közös tervezési együttműködés révén. Elkészítésre kerülő dokumentumok: Zala megye gazdasági tudományos innovációs döntéstámogató hálózat létrehozására irányuló koncepció, a térségre vonatkozó TDM tanulmányt, valamint a horvát partnerekkel közösen tervezési dokumentum a térségi fejlesztések ösztönzése érdekében. A projekt keretében 2013-ban az adminisztratív teendők mellett sor került egy horvátországi projekt meetingre, valamint a Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. által szervezett projekt nyitókonferenciára. A projekt szakmai része februárjában indul. CO-HU ATDS: Amusement Tourism Development Strategy* /("Élményturizmus Fejlesztése a Határmenti Térségben/") A projekt átfogó célja a határmenti térség turizmusának fejlesztése, kiemelt figyelmemmel az élményt-nyújtó, tematikus turisztikai szolgáltatások ösztönzésére. A projekt keretében részletes tanulmány készül a tematikus élményparkok létrehozására és fejlesztésére vonatkozóan. A projektben fő hangsúlyt kap Koprivnica városában egy természettudományi,- technológiai park, a Balaton régióban pedig egy családbarát élményfürdő fejlesztésére irányuló tanulmány 4

5 kidolgozása. Mindezek mellett egy közös élményturizmus fejlesztési stratégia is kidolgozása kerül. A projekt megvalósítása alatt kiemelt szerepet játszik a nyilvánosság folyamatos tájékoztatása és az elkészült projekteredmények széles körben történő terjesztése. A projekt november 1. és február 28. között valósul meg. A 2013-as évben a projekttel kapcsolatban adminisztratív teendők voltak, a nyitókonferencia várhatóan február végén kerül megrendezésre, ezt követően indul el majd a projekt szakmai részének kidolgozása. B./ Hazai projektek kidolgozása, megvalósítása Natura 2000 területek kezelési tervének elkészítése A BKÜ területén 11 Natura 2000 terület található, melyek kezelési tervének elkészítésére a Kft. támogatást nyert. A kezelői tervek elkészítését a Balaton-felvidéki Nemzeti Park közreműködésével fogjuk kidolgozni. A fenntartási terv főbb elemei: o A tervezési terület alapállapot jellemzése o Veszélyeztető tényezők o Kezelési feladatok meghatározása Természetvédelmi célkitűzés, a terület rendeltetése Kezelési javaslatok Kutatás, monitorozás A kezelési javaslatok megvalósításának lehetséges eszközei a jogszabályok és a tulajdonviszonyok függvényében A kezelési tervek 2013 január 1. és június 30. között kerülnek kidolgozásra. III. Vállalkozási tevékenység A Kft. vállalkozási tevékenysége több részből áll: környezetvédelmi, hulladékgazdálkodási programok és tervek készítése (1), Pályázatfigyelés (2), Pályázatírás (3), Projektmenedzselés (4), Felmérések, elemzések készítése (5), Részvétel szakmai projektek kidolgozásában (6), Külső szervezetek számára pénzügyi, számviteli feladatok ellátása (7). Környezetvédelmi, hulladékgazdálkodási programok készítése (1) A Kft. vállalkozási tevékenysége keretében összetett, komplex tervezői munkát végez, mint például a környezetvédelem általános szabályairól, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló törvény előírásainak megfelelő környezetvédelmi tervek, koncepciók, beruházáshoz kapcsolódó környezeti hatásvizsgálatok, elemzések, hulladékgazdálkodási rendszerek kialakítására vonatkozó tervek, dokumentációk elkészítése, azok felülvizsgálata települési, kistérségi, regionális szinten. 5

6 Pályázatfigyelés, Pályázatírás, Projektmenedzselés (2) (3) (4) A Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. vállalkozási tevékenység keretében több szervezet számára is végez pályázatfigyelési, pályázatírási és projektmenedzseri tevékenységet év folyamán ezen tevékenységünket folytatni kívánjuk. Felmérések, elemzések készítése (5) A Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. gazdaságszociológiai kutatócsoportja jelentős szakmai gyakorlattal rendelkezik gazdaságszociológia, társadalmi elemzések felmérések készítésében. Ezen kapacitásunk kihasználására vállaljuk régiós, kistérségi, mikrorégiós és települési szintű kutatások, elemzések elvégzését többek között a következő témákban: gazdasági összehasonlítások, elemzések, a tárgyi és az intézményi infrastruktúra állapota, a helyi társadalom szegmenseinek jellemzői, a turizmusban érintett szereplők gazdasági és társadalmi tulajdonságai, környezettudatossága, stb. Részvétel szakmai projektek kidolgozásában (6) A Kft. jelentős szakmai tapasztalattal rendelkezik hazai, nemzetközi, beruházási típusú, illetve tanulmányok, programok, szakmai együttműködések kidolgozására irányuló projektek előkészítésében, megvalósításában. Külső szervezetek számára pénzügyi, számviteli feladatok ellátása (7) A Kft. vállalkozási tevékenység keretében vállalja külső szervezetek, civil szervezetek, vállalkozások pénzügyi, számviteli feladatainak ellátását évben két civil szervezet számára végeztük ezt a tevékenységet, melyet továbbra is folytatni kívánunk. A vállalkozási tevékenység keretében 2014-ban várhatóan a projektmenedzselési tevékenységünk kerül előtérbe a már folyamatban lévő projektek menedzselése révén, mivel kevés pályázati felhívás várható, valamint a kapacitás jelentős részét leköti a BFT forrás menedzselése, illetve a időszakra szóló tervezési feladatok ellátása. Az egyes tevékenységek keretében elvégzendő feladatok pénzügyi jellemzőit a Pénzügyi terv táblázata tartalmazza. 3. PÉNZÜGYI TERV A Kft. működési jellegű tevékenységét tekintve évben a évihez hasonló szerkezetű finanszírozást tervezünk. Előzetesen a évi tevékenységünket 314,9 millió Ft bevétellel tervezzük, melyből 149,4 millió Ft a Kft. működési jellegű kiadásait fedezi, 165,5 millió Ft pedig a Kft által megvalósítandó programok keretében külső szakértők, szolgáltatók által elvégzendő tevékenységek forrását biztosítja. A Kft. tevékenysége ellátásához szükséges bevételeket több forrás biztosítja: 1. a BFT megbízásából, közhasznúsági szerződés keretében ellátott feladatok végrehajtására biztosított forrás - működési költség évben 65 millió Ft. 2. a BFT célfeladatok végrehajtására vonatkozó támogatások, bevételek évben az alábbi feladatok megvalósítását finanszírozzák: o Mozdulj Balaton sport programsorozat EMMI és önkormányzati forrás, o A Balatoni Regionális Monitoring Rendszer üzemeltetése. o BFT 2014 évi fejlesztési forrás felhasználásához kapcsolódó feladatok lebonyolítása NFM menedzselési díj. 6

7 o A korábbi évek BFT fejlesztési forrás felhasználásának ellenőrzéséhez, jelentési kötelezettségekhez kapcsolódó feladatok ellátása korábbi években elhatárolt NFM menedzselési forrás. o időszakra vonatkozó tervezési feladatok ellátása ÁROP projekt lebonyolítása KIM forrás. o Balatoni Közösségi Közlekedés fejlesztési projekt lebonyolítása DDROP forrás. 3. többletforrás bevonása a régió fejlesztésére - Nemzetközi és hazai projektek 4. a Kft. vállalkozási tevékenységéből származó bevétel. A Kft. pénzügyi tervének bevételi oldalát a mellékelt táblázat tartalmazza: Az egyes programok bevétele mellett igyekeztünk feltüntetni a program során már most, előre ismert kifizetési kötelezettséget is. Ezek a kötelezettségek az alvállalkozói teljesítéseket, a projekt végrehajtása során biztosan felmerülő, a Kft. működési kiadásaihoz (bér + rezsi) nem kapcsolódó kiadásokat takarja, pl.: külső szakértői díjak, eszközbeszerzés, workshop rendezés költségei (szállás, étkezés, oktatói díj), kiadványok készítése. A Kft. várható pénzügyi lehetőségei: A Kft évre az alábbi főbb bevételekkel számol: megnevezés BFT munkaszervezeti feladatok évi bevétel külső kifizetések Kft. működési jellegű 1 BFT működési támogatás BFT munkaszervezeti célfeladatok 2 Egyedi szennyvíz forrás menedzselési díja ÁROP tervezés Közlekedésfejlesztési projekt Fejlesztési forrás menedzselés Integrált monitoring rendszer fejlesztése, működtetése Előző évi fejlesztési források 2013 évi feladatok menedzselési díja Többletforrás bevonása a régió fejlesztésére REBE (HU-AU projekt) (95%) Be-Natura (95%) Tourage (95%) Lake Admin Intouract Active Ageing CO-HU CODE CO-HU ATDS

8 megnevezés évi bevétel külső kifizetések Kft. működési jellegű 16 Nemzetközi projektek önerő finanszírozása évi elhatárolás Natura 2000 kezelői tervek Vállalkozási tevékenység 18 Pályázatírás Projektmenedzsment, projekt kidolgozás Szakértői tevékenység (Felmérések, elemzések, tervek készítése) Pénzügyi, számviteli feladatok végzése Összesen: Összegezve, a Kft. feladatai 4 nagy csoportba sorolhatóak, melyek finanszírozási megoszlását és százalékos arányát az alábbi táblázat tartalmazza: Forrás Bevétel [Ft] [%] Kft. finanszírozás [Ft] 1. BFT munkaszervezeti alapfeladatok % BFT munkaszervezeti célfeladatok % Többletforrás bevonása a régió fejlesztésére % Vállalkozási tevékenység % Összesen: Mivel a BFT-től átvett feladatok finanszírozása nem fedezi teljes mértékben a Kft. jelenlegi munkaerő állományának fenntartását, ezért a jelentős szaktudást felhalmozott munkaerő megtartása érdekében a Kft. vállalkozói tevékenysége, valamint nemzetközi és hazai projektekben való részvétel révén biztosítja a szükséges többletforrást. A évi bevételek részletezése 1. BFT munkaszervezeti alapfeladatok: BFT működési támogatás (1) évben várható támogatás 65 millió Ft, mely a munkaszervezeti feladatok mellett tartalmazza az MNV Zrt-vel közös finanszírozásban ellátásra kerülő, az állami területek hasznosítására vonatkozó program BFT által biztosítandó forrását, és 20 millió Ft külső szakértői díjat regionális projektek fejlesztésére. 2. BFT munkaszervezeti célfeladatok A BFT működéséhez kacsolódó célfeladatok végrehajtására 112 millió Ft áll rendelkezésre. A forrás részletes felosztása: 8

9 5 000 e Ft egyedi szennyvízrendszerek fejlesztésére vonatkozó BFT pályázat menedzselési díja (2), A BFT évi NFM forrásmaradvány terhére lehetőséget kapott az egyedi szennyvíztisztító kisberendezések támogatására. A forrás pályázati úton kerül felhasználásra, melynek lebonyolítási feladatait a munkaszervezet végzi ,-Ft ÁROP tervezési projekt megvalósítása (3), A BFT és a munkaszervezet 100 millió Ft támogatásban részesült a időszakra vonatkozó tervezési dokumentumok elkészítésére, tervezési feladatok ellátására évben a tevékenység kisebb része, 7,8 millió Ft értékben megvalósult. A fennmaradó támogatás szeptember 30-ig kerül felhasználásra ,-Ft Közlekedésfejlesztési projekt (4), A Balaton Régió közlekedésfejlesztési projektje a Dél-Dunántúli Operatív Program támogatásával valósul meg, a projekt 90%-os támogatásával. A Kft. a projekt keretében a projekt előkészítésével és tájékoztatási kötelezettségével kapcsolatos feladatokat látja el e Ft BFT évi fejlesztési forrás menedzselési díja (5), A BFT évben 220 millió Ft fejlesztési forrással rendelkezik. A forrás részben pályázati úton, részben egyedi döntéssel kerül felhasználásra, melynek lebonyolítási feladatait a munkaszervezet végzi e Ft - előző években nyújtott BFT támogatáshoz kapcsolódó menedzselési, ellenőrzési feladatok ellátása (7), Az előző évek fejlesztési forrásainak felhasználásához kapcsolódó menedzselési tevékenység a projektek lezárását követő 5 évig áll fenn évben a Kft. költségvetése lehetővé tette a következő évek menedzselési feladatainak finanszírozására vonatkozó összeg elkülönítését, melyet évenként egyenlő részletben építünk be a Kft. adott évi költségvetésébe. 3. Többletforrás bevonása a régió fejlesztésére REBE bioenergetikai tudástranszfer és az energiahatékonysági projekt (8) A projekt október 1.-től június 30-ig tart, és 95 % EU és hazai társfinanszírozású támogatás mellett EUR támogatással valósul meg. Kft. A projekt tájékoztatási tevékenységében vesz részt. A 2014-re eső támogatás összege 1,5 millió Ft. Be-Nature projekt (9) A projekt februárjában indult és január 31-ig tartott, 95 % EU és hazai társfinanszírozású támogatás mellett EUR támogatással valósul meg. A 2014-re eső támogatás összege 3,8 millió Ft. TOURAGE (10) A projekt I negyedévében indult és december 31-ig tart, 95 % EU és hazai társfinanszírozású támogatás mellett EUR támogatással valósul meg. A 2014-re eső támogatás összege 7,9 millió Ft. Lake Admin (11) A projekt I negyedévében indult és december 31-ig tart, 95 % EU és hazai társfinanszírozású támogatás mellett EUR támogatással valósul meg. A 2014-re eső támogatás összege 18,7 millió Ft. Intouract (12) A projekt év végén indult és június 30-ig tart, 95 % EU és hazai társfinanszírozású támogatás mellett EUR támogatással valósul meg. A 2014-re eső támogatás összege 13,8 millió Ft. 9

10 Active Ageing (13) A projekt január 1-én indult és december 31-ig tart, 95 % EU és hazai társfinanszírozású támogatás mellett EUR támogatással valósul meg. A 2014-re eső támogatás összege 8,3 millió Ft. CO-HU CODE: Joint Planning CODE - Közös Tervezés és Együttműködés a Határmenti Térség Hosszútávú Fejlesztéséért (14) A projekt október 1-én indult és január 31-ig tart, 95 % EU és hazai társfinanszírozású támogatás mellett EUR támogatással valósul meg. A 2014-re eső támogatás összege 16 millió Ft. CO-HU ATDS: Amusement Tourism Development Strategy* /("Élményturizmus Fejlesztése a Határmenti Térségben/") (15) A projekt november 1-én indult és február 28-ig tart, 95 % EU és hazai társfinanszírozású támogatás mellett EUR támogatással valósul meg. A 2014-re eső támogatás összege 20,8 millió Ft. Nemzetközi projektek önerő finanszírozása (16) A évi beszámoló előzetes számai alapján a Kft-nek lehetősége lesz 4,5 millió Ft elhatárolására a évben megvalósuló nemzetközi projektjeinek önerejének finanszírozására. Natura 2000 kezelői tervek (17) A projekt január 1-én indult és június 30-ig tart, 100 % támogatás mellett 26,2 millió Ft támogatással valósul meg. A 2013-ra eső támogatás összege 17,4 millió Ft. 4. Vállalkozási tevékenység Pályázatfigyelés, pályázatírás (18) A Kft. vállalkozási szerződés keretében végez folyamatos pályázatfigyelést és pályázatírást. Projektmenedzsment, projektkidolgozás (19) Egyrészt a pályázatírási tevékenységhez kapcsolódóan, másrészt attól függetlenül a Kft. részt vesz fejlesztési projektek kidolgozásában, megvalósíthatósági tanulmányok készítésében, projektek, beruházások lebonyolításában. A tevékenységet az év során folyamatosan végezzük. A Kft. jelenleg 7 projekt kidolgozásában, megvalósításában vesz részt. Szakértői tevékenység (Felmérések, elemzések, tervek készítése) (20) A Kft. évek óta folyamatosan végez a térség önkormányzatai részére tervezési programozási tevékenységet a környezetvédelmi, hulladékgazdálkodási témakörben, illetve komoly szakmai háttérrel rendelkezik felmérések, elemzések, szakmai háttéranyagok, döntés megalapozó tanulmányok készítésében. A Kft. a tevékenységet 2013-ben is folytatni, fejleszteni kívánja. Pénzügyi, számviteli feladatok végzése (21) A Kft. felkészült számviteli kapacitással rendelkezik, mely kapacitást vállalkozói alapon is hasznosítani kívánjuk. Jelenleg két civil szervezet pénzügyi, számviteli feladatainak ellátását végzi a Kft. 10

11 Kiadások A Kft. tervezett kiadásait a évi C. számviteli Törvény alapján összeállított számlatükör bontásban az alábbi táblázat tartalmazza: A táblázatban a Kft. teljes kiadási tervezett számai mellett a bevételi oldalhoz hasonlóan - külön megjelenítettük a Kft. alapműködéséhez kapcsolódó kiadásokat, mely nem tartalmazza a Kft. által megvalósítandó nemzetközi és egyéb projektek külső kifizetési igényeit. A táblázatban összehasonlító adatként megjelenítettük a évi adatokat. A évi adatok csak tájékoztató jellegűek. A mérlegkészítés időpontjáig (2014. február 28.) elszámolt évet érintő aktív és passzív elhatárolások (2014-ben teljesülő bevételek és kiadások) és a végleges eredmény ismeretében elszámolandó adók, értékcsökkenés elszámolás a közölt adatokat módosíthatja. Megnevezés évi tervezett kiadás csak Kft. alapműködés (Ft) évi tervezett kiadás - teljes (Ft) évi kiadás teljes (nem végleges) (Ft) Anyagköltség Szolgáltatások Bér Bérjárulékok Személyi jellegű egyéb kifizetések Egyéb ráfordítások Beruházásokhoz kapcsolódó értékcsökkenés Pénzügyi ráfordítások Összesen: A Kft évi működésére is a korábbi évekre jellemző visszafogott gazdálkodás lesz a jellemző, azaz törekszünk a takarékos működésre a dologi kiadások visszafogásával. Az anyagköltség esetében a év bázisán terveztünk. Ezen költségtípus esetén kis összegben - jelentkeznek olyan kiadások, amelyek nem az alaptevékenységhez kapcsolódnak, hanem az egyes nemzetközi projektekhez. Szolgáltatások esetében a Kft. alapműködésében nettó 15 mft összegű szolgáltatás igénybevételével számolunk, mely tartalmazza többek között - a repi és hazai kiküldetési költségeket /személyi jellegű kifizetések/, - bérleti díjakat (másoló, terembér), egyéb gépek fenntartási költségét és javítását, - hirdetési díjakat, Internet, telefon költséget, állandó megbízottak (jogász, informatikus, üzemorvos, könyvvizsgáló) megbízási díját, nki projektek alvállalkozói kifizetések önerejét, posta költséget, egyéb szolgáltatásokat, biztosítási díjakat, hatósági díjakat, - stb. Mivel a Kft. alaptevékenységére nem tud ÁFA-t visszaigényelni, ezért ezen kiadások ÁFA tartalma a számviteli Tv. szabályai szerint az egyéb ráfordítások soron került tervezésre 5 millió Ft nagyságban. A Kft. projektjeit is figyelembe véve, a projektekhez kapcsolódó külső szolgáltatások nettó 123 mft-al emelik a szolgáltatások tervezett költségét, melyek ÁFA tartalma 30,5 mft. 11

12 A évben a bérköltségek 1,6 millió Ft-os emelkedésével kell számolunk, melynek oka az év közben GYES-ről visszatérő kolléga bérköltsége, és az egyes projektekhez határozott időre felvett munkavállalók bérköltsége évben a személyi jellegű juttatások keretében - a kollégák munkába járás jogszabály szerinti finanszírozását és a projektekhez kapcsolódó rendezvények reprezentációs költségeit, külföldi kiküldetések önerejét tudjuk biztosítani. A beruházásokhoz kapcsolódó értékcsökkenés évben tényleges kifizetést nem jelent, hiszen a beruházások az előző években valósultak meg, és cashflow szempontból akkor jelent meg, azonban a számviteli szabályok alapján az ÉCS összege a mérlegben kiadási oldalon jelenik meg, azaz ben a Kft-nek ki kell termelnie a korábbi beszerzések pótlásának (ÉCS) költségét. A pénzügyi ráfordítások a Kft. likviditási hitelének felhasználásához kapcsolódó hitelköltséget, a bankszámla vezetés költségét és a nemzetközi projektek árfolyamkülönbségét tartalmazza. Mivel a Kft. bevételeinek nagy része továbbra is utófinanszírozással kerül átadásra, a cég folyamatos működtetésének és fizetőképességének fenntartása érdekében szükségesnek tartjuk a Kft. számlavezetője által biztosított likviditási hitel fenntartását. Siófok, február 18. Készítette: Fekete-Páris Judit Dr. Bóka István elnök Dr. Molnár Gábor ügyvezető igazgató./2014 (02.28.) BFT határozat A Balaton Fejlesztési Tanács a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft évi pénzügyi tervéről szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 1. A Balaton Fejlesztési Tanács a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft évi pénzügyi tervét elfogadta. Felelős: Dr. Molnár Gábor ügyvezető igazgató Határidő: azonnal 12

A Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. 2015. évi pénzügyi terve

A Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. 2015. évi pénzügyi terve A Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. 2015. évi pénzügyi terve A Balatoni Integrációs Kft. célja, hogy a régió fejlesztésében 2000 óta végzett sikeres tevékenységét, szakmai tapasztalatát felhasználva

Részletesebben

7 napirendi pont 1. melléklet Részletes tájékoztató a Balatoni Integrációs Kft. 2014. évi tevékenységéről

7 napirendi pont 1. melléklet Részletes tájékoztató a Balatoni Integrációs Kft. 2014. évi tevékenységéről Részletes tájékoztató a Balatoni Integrációs Kft. 2014. évi tevékenységéről 1 Tartalomjegyzék 1. Összegzés... 3 2. A BFT munkaszervezeti feladatok ellátása... 5 2.1. A 2014-20 fejlesztési időszakra vonatkozó

Részletesebben

Tájékoztató a Balaton Fejlesztési Tanács 2014. évi tevékenységéről

Tájékoztató a Balaton Fejlesztési Tanács 2014. évi tevékenységéről Tájékoztató a Balaton Fejlesztési Tanács 2014. évi tevékenységéről 1 Tartalomjegyzék 1. A Balaton Fejlesztési Tanács tagjai... 3 2. A BFT és munkaszervezete 2014. évi tevékenységének kiemelt területei...

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Balaton Fejlesztési Tanács munkájáról és a megyei képviseletről

TÁJÉKOZTATÓ a Balaton Fejlesztési Tanács munkájáról és a megyei képviseletről SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE 7400 KAPOSVÁR, Vármegyeháza, Fő utca 10. tel.: 82/898-246 e-mail: gelencser.attila@som-onkorm.hu Ügyiratszám: SMÖ/626/2014. TÁJÉKOZTATÓ a Balaton Fejlesztési Tanács munkájáról

Részletesebben

A Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. 2016. évi pénzügyi terve

A Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. 2016. évi pénzügyi terve A Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. 2016. évi pénzügyi terve A Balatoni Integrációs Kft. célja, hogy a régió fejlesztésében 2000 óta végzett sikeres tevékenységét, szakmai tapasztalatát felhasználva

Részletesebben

Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.

Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. A Balatoni Integrációs Kft. fő feladatai a régió jövőjét szolgáló fejlesztési dokumentumok elkészítése, megvalósulásukat segítő projektfejlesztési,

Részletesebben

Natura 2000 területek hatékonyabb kezelésének megvalósítása

Natura 2000 területek hatékonyabb kezelésének megvalósítása Natura 2000 területek hatékonyabb kezelésének megvalósítása (BEtter management and implementation of NATURa 2000 sites) Lenhoffer Andrea, Egerszegi Zita Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. Debrecen,

Részletesebben

Előterjesztés Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. 2014. évi beszámolójának elfogadásáról, Felügyelő Bizottságának megválasztásáról

Előterjesztés Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. 2014. évi beszámolójának elfogadásáról, Felügyelő Bizottságának megválasztásáról Előterjesztés Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. 2014. évi beszámolójának elfogadásáról, Felügyelő Bizottságának megválasztásáról A Balatoni Integrációs Kft., mint a Balaton Fejlesztési Tanács

Részletesebben

Előterjesztés a Balatoni Integrációs Kft. 2013. évi tevékenységéről, pénzügyi beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadásáról

Előterjesztés a Balatoni Integrációs Kft. 2013. évi tevékenységéről, pénzügyi beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadásáról Előterjesztés a Balatoni Integrációs Kft. 2013. évi tevékenységéről, pénzügyi beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadásáról A Balatoni Integrációs Kft., mint a Balaton Fejlesztési Tanács által

Részletesebben

J A V A S L A T. a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervének II. számú módosítására

J A V A S L A T. a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervének II. számú módosítására Ikt. sz.: 37-77/2015. 7. sz. napirendi pont A határozati javaslat törvényes: dr. Szabó József J A V A S L A T a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervének II. számú módosítására

Részletesebben

A Savarai Turizmus Nonprofit Kft. Szöveges kiegészítés. 2013. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz. /2013.01.01. 2013.12.31.

A Savarai Turizmus Nonprofit Kft. Szöveges kiegészítés. 2013. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz. /2013.01.01. 2013.12.31. A Savarai Turizmus Nonprofit Kft. Szöveges kiegészítés 2013. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz /2013.01.01. 2013.12.31. időszakról/ Vörös - Borsody Csilla Ügyvezető Szombathely, 2014. április 04. Savaria

Részletesebben

E E Pannonia. Nyitókonferencia Opening conference 2014. 01. 23, Pécs

E E Pannonia. Nyitókonferencia Opening conference 2014. 01. 23, Pécs E E Pannonia Nyitókonferencia Opening conference 2014. 01. 23, Pécs Izrada zajedničkog akcijskog plana energetske učinkovitosti za pograničnu regiju EE Pannonia EE Pannonia Elaboration of joint energy

Részletesebben

K+F+I befektetési portfólió kialakítása Hajdú-Bihar megyében weboldal segítségével című projekt bemutatása. Lövei Attila projektmenedzser

K+F+I befektetési portfólió kialakítása Hajdú-Bihar megyében weboldal segítségével című projekt bemutatása. Lövei Attila projektmenedzser K+F+I befektetési portfólió kialakítása Hajdú-Bihar megyében weboldal segítségével című projekt bemutatása Lövei Attila projektmenedzser A Hajdú Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. tevékenysége

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi munkaterve Elfogadta: A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a 2011. február 17-i ülésén 1 Jelen dokumentum a Nyugat-dunántúli Regionális

Részletesebben

Szlovákia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020

Szlovákia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 Szlovákia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 Terület és településfejlesztési programok 2014-2020 között, különös tekintettel a Közép-magyarországi régióra JENEI Gábor Programirányító

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁSTENGELY 1. Térségi a foglalkoztatási helyzet javítása

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban. 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia

Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban. 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia Államreform Operatív Program ÁROP-1.1.19 Amiről szó lesz. Az ÁROP-1.1.19 pályázati

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Tanácsának 2010. december 16.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Tanácsának 2010. december 16.-i ülésére Iktató szám: ELŐTERJESZTÉS A Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Tanácsának 2010. december 16.-i ülésére Tárgy: A Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása és egyben a Fejlesztési

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám:02/193-8/2013. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak.

Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak. Horizon 2020 Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak. Munkatársainkkal a kis- és középvállalkozások, önkormányzatok, érdekképviseleti

Részletesebben

CSESZT REGÉLŐ Térségfejlesztési, és Felnőttoktatási Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.

CSESZT REGÉLŐ Térségfejlesztési, és Felnőttoktatási Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A CSESZT REGÉLŐ Térségfejlesztési és Felnőttoktatási Kiemelten Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2010. évi gazdálkodásáról Csesztreg, 2011. április 21. 8973 Csesztreg

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Társaság 2006. évi üzleti terve. Tervdokumentáció részei :

SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Társaság 2006. évi üzleti terve. Tervdokumentáció részei : SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Társaság 2006. évi üzleti terve Tervdokumentáció részei : I/1. számú melléklet: I/2. számú melléklet: I/3. számú melléklet:

Részletesebben

Környezetipari és Megújuló Energetikai Kompetenciaés Innovációs Központ (KÖMEKIK)

Környezetipari és Megújuló Energetikai Kompetenciaés Innovációs Központ (KÖMEKIK) Környezetipari és Megújuló Energetikai Kompetenciaés Innovációs Központ (KÖMEKIK) tudományos tanácsadó Kapos ITK Kht. Kompetenciaközpont konzorciumi tagok és munkatársak Kapos ITK Kht. Görcs Nóra (okl.

Részletesebben

Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban

Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban Németh Mónika Miniszterelnökség Nemzetközi Főosztály 1 2012 Partnerségi

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN Miben különböznek a nemzetközi programok? 1. Idegen nyelv használata 2. Konzorciumépítés

Részletesebben

Készült: 2012. április 26... aláírás

Készült: 2012. április 26... aláírás Adószám: 18131677-1-41 Statisztikai számjel: 18131677-9499-569-01 Székhely: 1135 Budapest, Szent László út 15. V/8. EUROPA VARIETAS ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. Készült: 2012. április 26....

Részletesebben

Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. Az RFH csoport tagja

Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. Az RFH csoport tagja Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. Az RFH csoport tagja Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. Szeretjük a kihívásokat! TANÁCSADÁS FEJLESZTÉS FINANSZÍROZÁS KÖZVETÍTÉS PÁLYÁZATÍRÁS PROJEKTMENEDZSMENT

Részletesebben

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17.

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17. Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17. A tervezés folyamata -közös programozási folyamat a két partnerország részvételével -2012 őszén programozó munkacsoport

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Dél-Zalai Civil Fórum Egyesület K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2011 Nagykanizsa, 2012. május T a r t a l o m 1. A Dél-Zalai Civil Fórum Egyesület számviteli beszámolója 2. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM KALOCSAI KORNÉL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG

Részletesebben

A Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. a következő állásokat hirdeti meg:

A Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. a következő állásokat hirdeti meg: A Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. a következő állásokat hirdeti meg: Marketing menedzser Projekt munkatárs Műszaki munkatárs Pozíciókat érintő háttérinformációk 1 oldal 2 oldal 3 oldal 4-5 oldal Marketing

Részletesebben

Transznacionális programok

Transznacionális programok Transznacionális programok Csalagovits Imre János csalagovits@vati.hu 06 30 2307651 OTKA Konferencia 2009 Május 22 1 Tartalom Hidden Agenda Nemzeti és transznacionális érdek Stratégia és menedzsment Transznacionális

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 18560293-1-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs 2053 szám: 4025 Debrecen, Barna u. 2. fsz./1. Közhasznúsági jelentés 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási időszak:

Részletesebben

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája Magyar Műszaki Értelmiség Napja 2009. Dr. Szépvölgyi Ákos KDRIÜ Nonprofit Kft. 2009.05.14. A Közép-Dunántúl hosszú távú területfejlesztési koncepciója (1999)

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

Smart City Tudásbázis

Smart City Tudásbázis Smart City Tudásbázis Projektpartner: Vezető partner és további projektpartnerek: TINA VIENNA (Vezető partner) Esetleg Bécs város kollégái és üzlettársai a kiválasztott tématerületeken Potenciális projektpartnerek

Részletesebben

Gárdony-Kápolnásnyék-Nadap-Pákozd-Pázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu

Gárdony-Kápolnásnyék-Nadap-Pákozd-Pázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI FELÜLVIZSGÁLAT (HVS) 2013! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatósága 16/2013. (III.6.) közlemény értelmében elrendelte

Részletesebben

A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS

A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS Dr. Bene Ildikó Szolnok, 2015.11.24. ÚMFT-ÚSZT projektek projektgazdák szerinti megoszlása JNSZ megyében 2007-2013 között JNSZ megye uniós támogatásai 2007-2013 ÖSSZESEN:

Részletesebben

Gazdasági vezető. Nemzetközi projektmenedzser. Pénzügyi menedzser. Projektasszisztens

Gazdasági vezető. Nemzetközi projektmenedzser. Pénzügyi menedzser. Projektasszisztens A Regionális Innovációs Ügynökségként működő, innovációs fejlesztésekkel és projektek menedzsmentjével foglalkozó Pannon Novum Nonprofit Kft. pályázatot hirdet az alábbi munkakörök betöltésére: Gazdasági

Részletesebben

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére Tisztelt Kuratórium! A pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló 2003. évi XLVII.

Részletesebben

4. napirendi pont - melléklet Tájékoztató a Balaton Fejlesztési Tanács 2015. évi tevékenységéről

4. napirendi pont - melléklet Tájékoztató a Balaton Fejlesztési Tanács 2015. évi tevékenységéről Tájékoztató a Balaton Fejlesztési Tanács 2015. évi tevékenységéről 1 Tartalomjegyzék 1. A Balaton Fejlesztési Tanács tagjai... 3 2. A BFT és munkaszervezete 2015. évi tevékenységének kiemelt területei...

Részletesebben

TÁMOP PROJEKTEK PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSA

TÁMOP PROJEKTEK PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSA TÁMOP PROJEKTEK PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSA 2010.02.26. POLGÁR ÉVA TÉMAKÖRÖK elszámolható költségek útmutató (ESZA/ERFA) könyvvizsgálat a projekt végén előlegből származó kamatbevétel bevételek kezelése milyen

Részletesebben

Határmenti programok. Határmenti programok. Tartalom. Magyarország részvétele az Európai Területi Együttműködési programokban 2007-2013 között

Határmenti programok. Határmenti programok. Tartalom. Magyarország részvétele az Európai Területi Együttműködési programokban 2007-2013 között Tartalom Magyarország részvétele az Európai Területi Együttműködési programokban 2007-2013 között Határmenti programok Transznacionális programok Interregionális program 2009 Nov Hegyesi Béla, VÁTI Kht

Részletesebben

Tavak helyreállítására/rehabilitációjára irányuló kezdeményezés a regionális közigazgatás szintjén

Tavak helyreállítására/rehabilitációjára irányuló kezdeményezés a regionális közigazgatás szintjén Tavak helyreállítására/rehabilitációjára irányuló kezdeményezés a regionális közigazgatás szintjén Lake-Admin Regional administration of lake restoration initiative Egerszegi Zita Balatoni Integrációs

Részletesebben

A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon

A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon Dr. BALOGH Zoltán Ph.D. nemzetközi ügyek csoport vezetője Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének, 2013. május 29-án tartandó ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének, 2013. május 29-án tartandó ülésére 1940-1/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének, 2013. május 29-án tartandó ülésére Tárgy: Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft 2013. évi üzleti terve

Részletesebben

Előterjesztés a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. részvételével benyújtott nemzetközi projektekről

Előterjesztés a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. részvételével benyújtott nemzetközi projektekről Előterjesztés a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. részvételével benyújtott nemzetközi projektekről A 72/2004 (XII.14.) BFT számú határozatában a Balaton Fejlesztési Tanács felhatalmazta a Balatoni

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. Lenti és Vidéke Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 2009.01.01. 2009.12.31.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. Lenti és Vidéke Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 2009.01.01. 2009.12.31. Adószám: 2234026-1-20 Cégjegyzék szám: 20-14-000060 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Lenti és Vidéke Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 2009.01.01. 2009.12.31. 2 Tartalomjegyzék: 1. Egyszerűsített éves

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás / Infrastruktúra Operatív Program keretében

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás / Infrastruktúra Operatív Program keretében 5. sz. melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás / Infrastruktúra Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása ernyőszervezeteken keresztül című pályázati felhíváshoz Kódszám:

Részletesebben

Tájékoztató a Balaton Fejlesztési Tanács 2014. évi tevékenységéről

Tájékoztató a Balaton Fejlesztési Tanács 2014. évi tevékenységéről Tájékoztató a Balaton Fejlesztési Tanács 2014. évi tevékenységéről 1 Tartalomjegyzék 1. A Balaton Fejlesztési Tanács tagjai... 3 2. A BFT és munkaszervezete 2014. évi tevékenységének kiemelt területei...

Részletesebben

Mária Út Közhasznú Egyesület önkormányzati munkatalálkozó Hogyan tudjuk megsokszorozni a Mária út helyi szintű kiteljesedéséhez a forrásainkat?

Mária Út Közhasznú Egyesület önkormányzati munkatalálkozó Hogyan tudjuk megsokszorozni a Mária út helyi szintű kiteljesedéséhez a forrásainkat? Mária Út Közhasznú Egyesület önkormányzati munkatalálkozó Hogyan tudjuk megsokszorozni a Mária út helyi szintű kiteljesedéséhez a forrásainkat? Esztergom, 2015. november 26-27. Feladat megosztás - stratégiai

Részletesebben

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Az Európai Unió kohéziós politikája Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Kohéziós politika az elnevezés néhány év óta használatos korábban: regionális politika, strukturális politika

Részletesebben

GYERMEKLIGET ÓVODAI OKTATÓ NONPROFIT KFT. 5502. GYOMAENDRŐD, SUGÁR ÚT 53/1. Közhasznúsági jelentés 2013

GYERMEKLIGET ÓVODAI OKTATÓ NONPROFIT KFT. 5502. GYOMAENDRŐD, SUGÁR ÚT 53/1. Közhasznúsági jelentés 2013 Adószám: 21904428-1-04 Cégbíróság: Gyula Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 04-14-000053 GYERMEKLIGET ÓVODAI OKTATÓ NONPROFIT KFT. 5502. GYOMAENDRŐD, SUGÁR ÚT 53/1. 2013 Fordulónap: 2013. december

Részletesebben

www.regions4greengrowth.eu Mátrai Melinda Projektmenedzser, ÉARFÜ Nonprofit Kft. Nyíregyháza, 2013. június 6.

www.regions4greengrowth.eu Mátrai Melinda Projektmenedzser, ÉARFÜ Nonprofit Kft. Nyíregyháza, 2013. június 6. www.regions4greengrowth.eu Mátrai Melinda Projektmenedzser, ÉARFÜ Nonprofit Kft. Nyíregyháza, 2013. június 6. A projekt A megújuló energiaforrásokat alkalmazó technológiák ösztönzése és finanszírozási

Részletesebben

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére Tisztelt Kuratórium! A pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló 2003. évi XLVII.

Részletesebben

Közös ipari park és területi gazdaságfejlesztési stratégia kialakítása HUHR/1001/2.1.4/0004

Közös ipari park és területi gazdaságfejlesztési stratégia kialakítása HUHR/1001/2.1.4/0004 Közös ipari park és területi gazdaságfejlesztési stratégia kialakítása HUHR/1001/2.1.4/0004 A projekt kedvezményezettei: Vezető partner: Tótszerdahely Önkormányzata Projekt partner: Gorican Önkormányzata

Részletesebben

Előterjesztés Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 28-i ülésére.

Előterjesztés Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 28-i ülésére. Előterjesztés Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 28-i ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! A Hegyhát-Észak Térségi Egyesület 1995. évben alakult meg 10 önkormányzat részvételével.

Részletesebben

KÖZGYŰLÉS. Balatonfüred, 2015. november 28.

KÖZGYŰLÉS. Balatonfüred, 2015. november 28. KÖZGYŰLÉS Balatonfüred, 2015. november 28. Bejárható Magyarország Program előzménye Kormány 1184/2013 (IV.9.) határozata alapján A Bejárható Magyarország program legfőbb célkitűzése az ország minél részletesebb

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés a Becsehelyi Közhasznú Sportegyesület 2013. évi működéséről és tevékenységéről

Közhasznúsági jelentés a Becsehelyi Közhasznú Sportegyesület 2013. évi működéséről és tevékenységéről Közhasznúsági jelentés a Becsehelyi Közhasznú Sportegyesület 2013. évi működéséről és tevékenységéről Készült a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 19. (3) bekezdésének megfelelően.

Részletesebben

Kistérségi. Információs Rendszer Fejlesztési Irányok. Honfi Vid KE ÁTK egyetemi tanársegéd Balaton-Park 2000. Kht ügyvezető

Kistérségi. Információs Rendszer Fejlesztési Irányok. Honfi Vid KE ÁTK egyetemi tanársegéd Balaton-Park 2000. Kht ügyvezető Kistérségi Információs Rendszer Fejlesztési Irányok Honfi Vid KE ÁTK egyetemi tanársegéd Balaton-Park 2000. Kht ügyvezető Balaton-Park 2000. Kht. A Környezetvédelmi Szolgáltató Közhasznú Társaságot, 8

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS City College Üzleti Szakképző Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2300 Ráckeve, Kossuth u. 73. Telefon: 06/66/640 304, Fax.: 66/640 305 www.citycollege.hu E mail: citycoll@gmail.com Adószám:

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2009.

Közhasznúsági jelentés 2009. Adószám: 18997659-1-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs Pk. 60173/2007/4/I., 2007.12.14. szám: 4028, Debrecen, Damjanich u. 23. 2/9. 2009. Fordulónap: 2009. december 31. Beszámolási

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ FEHÉR MIKLÓS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM ADÓSZÁM: 18016512-1-08 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Győr, 2013.05.23. Horváth Zsolt Képviselő FEHÉR MIKLÓS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

Részletesebben

2009. évi közhasznúsági jelentés

2009. évi közhasznúsági jelentés Alapítva: 1986 M E N E D É K A L A P Í T V Á N Y KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ SZERVEZET Székhely: 1221 Budapest Leányka u. 34. III/21. Adószám: 19004909-2-43 Telefon/Fax: (1) 229-3542 Levélcím: Segítő Kéz Iroda

Részletesebben

Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései. Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26.

Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései. Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26. Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26. Innovációs tevékenység célja Magasabb hozzáadott érték Versenyelőny Piacbővítés CSOMIÉP Kft. Legrand Zrt.

Részletesebben

Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében

Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében A TÁMOP 2. prioritás tartalma A gazdaság és a munkaerıpiac változása folyamatos alkalmazkodást kíván meg, melynek legfontosabb eszköze a képzés.

Részletesebben

A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület LEADER kritériumrendszere A Nyírség Helyi Akciócsoport

Részletesebben

A Somogy Megyei Önkormányzat szerepe a terüle7ejlesztésben. 2013.november 28.

A Somogy Megyei Önkormányzat szerepe a terüle7ejlesztésben. 2013.november 28. A Somogy Megyei Önkormányzat szerepe a terüle7ejlesztésben 2013.november 28. Megyei önkormányzatterületfejlesztés A megyei önkormányzat területi önkormányzat, amely törvényben meghatározottak szerint területfejlesztési,

Részletesebben

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013 Mintaprojekt az elérhető Európai Uniós források felhasználásának elősegítéséért a hátrányos helyzetű lakosság fenntartható lakhatási körülményeinek és szociális helyzetének javítása érdekében Pécsett 2013.

Részletesebben

M E N E D É K A L A P Í T V Á N Y

M E N E D É K A L A P Í T V Á N Y M E N E D É K A L A P Í T V Á N Y Ki e melkedően közhaszn ú szervezet 1 2 21 Budapest L eá nyk a u 34. 3/21. Telefon / Fax: 1/229-3542 A kuratórium elnöke: Kovács Zoltán 2010. évi közhasznúsági jelentés

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához I. Általános rész 1. A vállalkozás bemutatása A Társaság a Transz-In Bt-ből való átalakulással 2001.március 10-én kezdte meg működését. Tulajdonosai:

Részletesebben

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére Tisztelt Kuratórium! A pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló 2003. évi XLVII.

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 1 A megyei önkormányzat feladatai megyei szintű

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E-TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E-TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E-TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA Előadás címe: Településfejlesztés a gyakorlatban Előadó neve:

Részletesebben

ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség bemutatása. Vámosi Gábor igazgató

ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség bemutatása. Vámosi Gábor igazgató ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség bemutatása Vámosi Gábor igazgató 1 Megalakulás Az intézmény az Intelligens Energia Európa Program támogatásával alakult meg 2009. március 6-án Tulajdonosok:

Részletesebben

Közhasznúsági beszámoló kiegészítő melléklete A Kapernaum Csoport Alapítvány 2005. évi tevékenységéről

Közhasznúsági beszámoló kiegészítő melléklete A Kapernaum Csoport Alapítvány 2005. évi tevékenységéről Közhasznúsági beszámoló kiegészítő melléklete A Kapernaum Csoport Alapítvány 2005. évi tevékenységéről I. Általános rész Alapítvány neve: Kapernaum Csoport Alapítvány Székhelye: 1126 Budapest, Hollósy

Részletesebben

A térségfejlesztés modellje

A térségfejlesztés modellje Szereplők beazonosítása a domináns szervezetek Közigazgatás, önkormányzatok Szakmai érdekképviseletek (területi szervezetei) Vállalkozók Civil szervezetek Szakértők, falugazdászok A térségfejlesztés modellje

Részletesebben

A Fejér megyei tervezési folyamat aktualitásai

A Fejér megyei tervezési folyamat aktualitásai A Fejér megyei tervezési folyamat aktualitásai KÍGYÓSSY GÁBOR területfejlesztési munkatárs, vezető tervező Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal Területfejlesztési tevékenység Fejér megyében ÁROP projekt

Részletesebben

Pécsi Harmadik Színház Nonprofit Kft. 7633 Pécs, Hajnóczy J. u. 41. Adószám: 20991478-2-02 Cg.szám: 02-09-072423 2012.01.01 2012.12.

Pécsi Harmadik Színház Nonprofit Kft. 7633 Pécs, Hajnóczy J. u. 41. Adószám: 20991478-2-02 Cg.szám: 02-09-072423 2012.01.01 2012.12. Pécsi Harmadik Színház Nonprofit Kft. 7633 Pécs, Hajnóczy J. u. 41. Adószám: 20991478-2-02 Cg.szám: 02-09-072423 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31 Könyvvizsgáló által ellenőrzött beszámoló. 1

Részletesebben

1. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése a régiókban DAOP-2.1.1/K-11 DDOP-2.1.1/I-11 ÉAOP-2.1.1/H-11 ÉMOP-2.1.1/C-11 KDOP-2.1.1/G-11 KMOP-3.1.

1. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése a régiókban DAOP-2.1.1/K-11 DDOP-2.1.1/I-11 ÉAOP-2.1.1/H-11 ÉMOP-2.1.1/C-11 KDOP-2.1.1/G-11 KMOP-3.1. o ldal 1 Tisztelt Partnerünk! Az alábbiakban szeretném felhívni a figyelmét az Új Széchenyi Terv Gyógyító Magyarország Egészségipari Program pályázati lehetőségeire: 1. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése

Részletesebben

Előterjesztés a Balaton Fejlesztési Tanács részére biztosított 2015. évi fejlesztési forrás felhasználásáról

Előterjesztés a Balaton Fejlesztési Tanács részére biztosított 2015. évi fejlesztési forrás felhasználásáról Előterjesztés a Balaton Fejlesztési Tanács részére biztosított 2015. évi fejlesztési forrás felhasználásáról A Balaton Fejlesztési Tanács 2015. február 19-n határozta meg a rendelkezésére álló 70 millió

Részletesebben

MKÖH SZMSZ SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 9. FÜGGELÉK SZABÁLYZAT

MKÖH SZMSZ SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 9. FÜGGELÉK SZABÁLYZAT SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 1.) Az egységes pályázati rendszer kiterjed: a) a Közös Önkormányzati Hivatal valamennyi szervezeti egységének tevékenységi körébe tartozó, b) a szervezeti

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

Éves beszámoló 2010. A település élhetõbbé tétele szempontjából az itt élõk bevonása a község életébe az egyik legfontosabb célkitûzésünk.

Éves beszámoló 2010. A település élhetõbbé tétele szempontjából az itt élõk bevonása a község életébe az egyik legfontosabb célkitûzésünk. Éves beszámoló 2010 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Kapott támogatások és egyéb bevételek bemutatása 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 4. Vagyon kimutatás a 2010. évre 5. A cél szerinti

Részletesebben

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan TÁMOP 4.2.1C-14/1/Konv-2015-0012 Völgyiné Nadabán Márta Miskolc MJV Önkormányzata, partner szintű

Részletesebben

EU Compass projekt ismertetése 1.

EU Compass projekt ismertetése 1. EU Compass projekt ismertetése 1. Támogató alap: Magyarország- Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 Pályázat benyújtás: 2010. 09. 15. Döntés: 2011. 03. 25. Szerződéskötés:

Részletesebben

MOVE NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT. KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2011

MOVE NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT. KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2011 MOVE REHABILITÁCIÓS IPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT. (8500 Pápa, Komáromi u. 87.) KÖZHASZNÚSÁGI E. december 31. Mellékletek: I. Számviteli beszámoló II. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

A HAKI szolgáltatásai az EHA fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához

A HAKI szolgáltatásai az EHA fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához A HAKI szolgáltatásai az EHA fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához Békefi Emese és Dr. Váradi László Halászati és Öntözési Kutatóintézet SustainAqua Termelői Fórum Rétimajor, 2009. június 26. HAKI

Részletesebben

A GUTS Projekt. Fenntartható Városi Közlekedési Rendszerek. Győr, Mobilis, 2013. junius.28.

A GUTS Projekt. Fenntartható Városi Közlekedési Rendszerek. Győr, Mobilis, 2013. junius.28. A GUTS Projekt Fenntartható Városi Közlekedési Rendszerek Győr, Mobilis, 2013. junius.28. 1 Az Integrált Városfejlesztési Stratégia megállapításai A közlekedésből származó káros anyag kibocsátás folyamatosan

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

SEFTA-KER KFT. FENNTARTHATÓSÁGI TERV

SEFTA-KER KFT. FENNTARTHATÓSÁGI TERV SEFTA-KER KFT. FENNTARTHATÓSÁGI TERV A Sefta-Ker Kft. felismerve a fenntartható fejlődés jelentőségét, egyúttal mélyítve munkatársainak e szemlélet iránti elkötelezettségét megalkotja fenntarthatósági

Részletesebben

dr. Szaló Péter 2014.11.28.

dr. Szaló Péter 2014.11.28. Integrált településfejlesztési stratégiák a két programozási időszakban dr. Szaló Péter 2014.11.28. Városfejlesztés Tagállami hatáskör Nem közösségi politika Informális együttműködés a miniszterek között

Részletesebben

a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához Győr, 2013. április 25. ph. vállalkozás vezetője Jelen kiegészítő melléklet tartalmazza mindazon

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. Tartalom

Éves beszámoló 2013. Tartalom Éves beszámoló 2013 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Kapott támogatások és egyéb bevételek bemutatása 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 4. Vagyon kimutatás a 2013. évre 5. A cél szerinti

Részletesebben

MAGYARORSZÁG- SZLOVÁKIA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTM

MAGYARORSZÁG- SZLOVÁKIA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS MAGYARORSZÁG- SZLOVÁKIA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM 2007-2013 Közzététel dátuma: 2008. október 15. A pályázati felhívás hivatkozási száma: 2008/01 1 Pályázati felhívás hivatkozási

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS Az ember a megszerzett földdarabon igyekszik megfelelő körülményeket teremteni magának, családjának, közösségének. Amíg az építési szándékát megvalósítja, számos feltételt

Részletesebben