A Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft évi pénzügyi terve

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. 2014. évi pénzügyi terve"

Átírás

1 A Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft évi pénzügyi terve A Balatoni Integrációs Kft. célja, hogy a régió fejlesztésében 2000 óta végzett sikeres tevékenységét, szakmai tapasztalatát felhasználva segítse a régió fejlesztési céljaihoz illeszkedő beruházások, fejlesztések megvalósítását, forrás szerzését, szakmai együttműködések kialakítását. Fontosnak tartjuk, hogy a beruházások előkészítése mellett segítsük a fejlesztések megvalósítását, figyelemmel kísérjük működésüket. Célunk a régióba behozni minden olyan szaktudást és anyagi tőkét mely hozzájárul a régió fejlesztéséhez. Elkötelezettséget érzünk az iránt, hogy a helyi értékekre építve új, innovatív lehetőségek megvalósításával segítsük elő a Balaton megújulását. 1. HUMÁNERŐFORRÁS ÁLLOMÁNY A Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft, az Alapító Okiratában foglaltak szerint alaptevékenységeként a Tanács tevékenységi köréhez kapcsolódó, szakmai, operatív feladatokat látja el. A Kft. főállású munkatársainak száma 21 fő (+ 3 fő GYES-en). A Kft. személyi állománya az alábbi feladatokat látja el: 9 fő végzi a Kft. feladataihoz kapcsolódó szakmai munkát, mely magába foglalja a BFT tevékenységéhez kapcsolódó feladatok, illetve a Kft. vállalkozási tevékenységéhez tartozó feladatok elvégzését. 2 fő látja el a titkársági, fenntartói feladatot (1 fő 8 órás, 1 fő 6 órás). 3 fő foglalkozik a Kft, és a Kft. feladatköréből adódóan a BFT pénzügyeinek bonyolításával. 6 fő foglalkozik a Balatonra vonatkozó gazdaságszociológiai, társadalomtudományi kutatások végzésével, tervezési feladatok ellátásával a Társadalomtudományi Kutatócsoport keretein belül Balatonfüreden (1 fő 6 órás) 1 fő munkatársunk keszthelyi központtal végzi a Balaton nyugati térségéhez kapcsolódó koordinációs feladatokat. A 2013-hez képest a Kft. alkalmazottainak száma 3 fővel növekedett, és egy kolléganő visszajött GYES-ről. Az új munkatársak határozott időre, adott projekt keretében ellátandó feladatra kerültek felvételre. 2. SZAKMAI TEVÉKENYSÉG évre a Kft. tevékenységének szerkezetében jelentős változást nem tervezünk, továbbra is három fő feladatcsoport lesz a jellemző: BFT munkaszervezeti feladatok, Többletforrás bevonása a régió fejlesztésére, Vállalkozási tevékenység. I. BFT munkaszervezeti feladatok: A munkaszervezeti feladatok a BFT munkatervében kerülnek meghatározásra. Jelentős változás a évhez képest nem várható. Ezen tevékenységeket 2 csoportba sorolhatóak: - BFT munkaszervezeti feladatok - BFT munkaszervezeti célfeladatok 1

2 BFT munkaszervezeti feladatok A BFT munkaszervezeti feladatok várhatóan a évi feladatokhoz hasonlóan alakulnak, azzal a kiegészítéssel, hogy markánsan megjelenik a tervezési időszakhoz kapcsolódó tervezési munka, valamint az MNV Zrt-vel megvalósuló együttműködés esetén az állami tulajdonban lévő területek hasznosításának vizsgálata. A BFT feladatainak főbb témakörei: 1. A fejlesztési időszakra vonatkozó tervezési feladatok ellátása; tervezési dokumentumok elkészítése koncepció, stratégia, operatív program, intézményfejlesztési program, végrehajtási módszertan projektfejlesztés a régió fejlesztési céljaihoz, intézkedéseihez illeszkedő projektek gyűjtése, fejlesztése, az egyes Operatív Programokhoz a Balatoni fejlesztések megvalósulását szolgáló háttéranyagok készítése, a térség szereplőinek bevonása a tervezési folyamatba, 2. A Balaton régió fejlesztésére fordítható hazai fejlesztési forrás hatékony felhasználása; 3. A Balaton régiót érintő jogszabályok kialakításában, felülvizsgálatában, végrehajtásában való közreműködés; 4. Folyamatos információ biztosítás a Tanács és a régió fejlesztésével kapcsolatban a Balaton fejlesztésében érdekelt szervezetek, sajtó részére; 5. Balaton Fejlesztési Koncepció, stratégia, tervek megvalósulásának vizsgálata, monitoringja; 6. Nemzetközi és a határmenti kapcsolatok fejlesztése, együttműködések támogatása. BFT munkaszervezeti célfeladatok A BFT célfeladatok keretében folytatni kívánjuk a Tanács több évre visszanyúló programjait, projektjeit: o Mozdulj Balaton sport programsorozat a balatoni strandokon a szabadidős sport lehetőségek biztosítása, o A Balatoni Regionális Monitoring Rendszer üzemeltetése. A rendszer elsősorban vízminőségi és hidrológiai adatokat gyűjt, melyek alapját képezik a közép és rövidtávú kutatásoknak, elemzéseknek, valamint adatbázist biztosít a Balatonnal foglalkozó szakmai szervezeteknek. Fontos, hogy egy évben se maradjon ki az adatok gyűjtése, folyamatos legyen, mert ellenkező esetben megszakad az adatsor, és ellehetetleníti a már meglévő adatok elemzését, esetleg fals következtetések levonását eredményezné. o BFT 2014 évi fejlesztési forrás felhasználásához kapcsolódó feladatok lebonyolítása o A korábbi évek BFT fejlesztési forrás felhasználásának ellenőrzéséhez, jelentési kötelezettségekhez kapcsolódó feladatok ellátása. o időszakra vonatkozó tervezési feladatok ellátása a fent meghatározott szakmai tartalommal ÁROP projekt lebonyolítása. o Balatoni Közösségi Közlekedés fejlesztési projekt lebonyolítása január 1. és december 31. között kerül megvalósításra a Balatoni Integrációs Kft. vezetésével beadott Balaton Régiós közlekedésfejlesztési projekt a Dél-Dunántúli Operatív Program keretében. 2

3 II. Többletforrás bevonása a régió fejlesztésére A./ Nemzetközi projektek kidolgozása, megvalósítása A nemzetközi projektek továbbra is meghatározó szerepet fognak betölteni a Kft. életében évben új projekt indítását nem tervezzük. A tevékenység a évben már folyamatban lévő projektek folytatását tartalmazza: Régiók együttműködése a bioenergetikai tudástranszfer és az energiahatékonyság területén REBE (Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program ) A Kft részt vesz a Pannon Egyetem Georgikon Kara vezetésével, 9 nemzetközi partner bevonásával októberében indult projekt megvalósításában. A projekt elemei: energiahatékonysági- ill. képzési stratégia kidolgozása, szaktanácsadás, szakemberek továbbképzése, energetikai technikus képzés kidolgozása, felnőtt szakmai továbbképzés kidolgozása a rossz energiahatékonyságú, régi épületek felújítására. Az eredmények hosszútávon történő fenntartása a magyar-osztrák közös szakemberképzésen alapul, ennek során tanár- és diákcsere valósul meg, ezzel is erősítve a határon átnyúló együttműködést és tapasztalatcserét. A Kft. feladata a projekt kommunikációs feladatainak elvégzése (rendezvény szervezés, tájékoztató anyag készítés, stb). A projekt tervezett befejezési időpontja: június 30. BE-NATURE Natura 2000 területek hatékonyabb irányításának/kezelésének megvalósítása (BEtter management and implementation of NATURa 2000 sites) A projekt célja javítani az élőhelyek, valamint a természet és a biológiai sokféleség védelmét Natura 2000 területeken. A projekt segít elérni a Fauna-Flóra-Élőhely Direktívában (92/43 EEC) megfogalmazott célokat a partnerek közötti tapasztalatok, legjobb megoldások megosztásának elősegítésével, a stratégiai tervezés, feladattervek összeállítás során. A projekt keretében elkészült a célterület (Szigliget melletti terület) kezelési terve, mely alapján ban megvalósult a 8,5 ha-os élőhely védelmével kapcsolatos beavatkozás (területtisztítás, élőhelyrehabilitáció), valamint a teljes Tapolcai medencére elkészül a tájkezelési terv. A környezetvédelemre való figyelemfelhívás és a környezettudatos viselkedésre való ösztönzés érdekében május, június és szeptember hónapban a projekt keretében 684 általános iskolás diák és kísérő tanára vehetett részt ismeretterjesztő kiránduláson a Kis-Balaton fokozottan védett természetvédelmi területen és a kápolnapusztai bivalyrezervátumban. A projekt január 31-én lezárult. Lake Admin / Tavak helyreállítására/rehabilitációjára irányuló kezdeményezés a regionális közigazgatás szintjén A projekt célja a regionális fejlesztési politikák hatékony javítása, kapcsolódva az ágazati tervekhez és programokhoz a vízgazdálkodás témakörében különösen a természetes és mesterséges tavak, víztározók rehabilitációja, kezelése terén. A projekt keretében év során a bevált, jó vízgazdálkodási gyakorlatok összegyűjtésére, rendszerezésére került sor az Európai Tómegőrzési Archívum létrehozásával. Továbbá elemzésre kerültek a közötti tervezési időszakra vonatkozó fejlesztési dokumentumok, stratégiák a vízgazdálkodás témakörének figyelembe vételével. Tourage - az időskori turizmus fejlesztési lehetőségeinek feltárása A projekt célja az időskori turizmus fejlesztési lehetőségeinek feltárása a nemzetközi jógyakorlatok elemzésén, értékelésén keresztül évi helyzetfeltáró munka keretében elkészült az időskori turizmusra vonatkozó regionális analízisünk, mely kiterjed a turisztikai kereslet és kínálat elemzésére, valamint a jövőbeli demográfiai változások bemutatására. Kiválasztásra és kidolgozásra került 5 db régiós és dél-dunántúli jógyakorlat, és elindult az időskorú turisták igényeinek felmérésére 3

4 vonatkozó kérdőíves lekérdezés ban elkészült két kérdőíves felmerés a hazai és a külföldi időskorú turisták körében, és elkezdődött a projekt megvalósíthatósági tanulmányának kidolgozása, mely 2014-ben fejeződik be. INTourAct Integrated Tourism Action Plans for SEE excellence Integrált Turisztikai Cselekvési Tervek a Délkelet-Európai országok érdemeire/értékeire vonatkozóan A projekt célja: integrált és fenntartható turisztikai cselekvési tervek kidolgozása a települési területek megközelítési szempontjából, ami hozzájárul a funkcionális régiók fenntartható fejlődéséhez ban a projekt keretein belül 4 workshop került megrendezésre környezetvédelem, kultúra-kulturális örökségvédelem, innováció-szakmai kompetenciák, mobilitás témakörökben. A workshopok eredményeképpen elkészült az adott tématerületekhez kapcsolódó SWOT analízis, mely a későbbi cselekvési terv alapját képezi ban kifejlesztésre került egy internetes platform, mely az érintett partner régiókat mutatja be, és lehetőséget biztosít turisztikai attrakciók bemutatására is. A platform technikai hátterének elkészülte után ben kerülnek feltöltésre a Balatont érintő turisztikai attrakciók. Active Ageing Osztrák-Magyar határon átnyúló projekt A projekt az időskorúak társadalmi bevonására irányul a Keszthelyi és az osztrák schneeberglandi kistérség részvételével. A projekt elemei: időskorúak társadalmi bevonási lehetőségeinek vizsgálata, mintaprojektek kidolgozása. A projekt keretében demográfiai analízis készül a felmerülő lehetőségek, kihívások megvitatására, létrehozásra kerül az aktív idősek interregionális hálózata, és kidolgozásra kerülnek az idősek életminőségének javítására vonatkozó további pilot projektek. A Kft fő tevékenységeként társadalomtudományi kutatást végzett a Keszthelyi Kistérség területén. 250 időskorú és 50 fiatalkorú lakos bevonásával kérdőíves vizsgálat zajlott, az érintett polgármesterek, intézmények és civilek körében interjúsorozatot végeztünk, valamint statisztikai adatokon alapulva demográfiai elemzést készítettünk. Az kutatás eredményeinek szintézise év végén kezdődött meg. A projekt: 2014-ben zárul. CO-HU CODE: Joint Planning CODE - Közös Tervezés és Együttműködés a Határmenti Térség Hosszútávú Fejlesztéséért A projekt fő célja a határmenti térség versenyképességének növelése és a turisztikai kínálat bővítése, közös tervezési együttműködés révén. Elkészítésre kerülő dokumentumok: Zala megye gazdasági tudományos innovációs döntéstámogató hálózat létrehozására irányuló koncepció, a térségre vonatkozó TDM tanulmányt, valamint a horvát partnerekkel közösen tervezési dokumentum a térségi fejlesztések ösztönzése érdekében. A projekt keretében 2013-ban az adminisztratív teendők mellett sor került egy horvátországi projekt meetingre, valamint a Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. által szervezett projekt nyitókonferenciára. A projekt szakmai része februárjában indul. CO-HU ATDS: Amusement Tourism Development Strategy* /("Élményturizmus Fejlesztése a Határmenti Térségben/") A projekt átfogó célja a határmenti térség turizmusának fejlesztése, kiemelt figyelmemmel az élményt-nyújtó, tematikus turisztikai szolgáltatások ösztönzésére. A projekt keretében részletes tanulmány készül a tematikus élményparkok létrehozására és fejlesztésére vonatkozóan. A projektben fő hangsúlyt kap Koprivnica városában egy természettudományi,- technológiai park, a Balaton régióban pedig egy családbarát élményfürdő fejlesztésére irányuló tanulmány 4

5 kidolgozása. Mindezek mellett egy közös élményturizmus fejlesztési stratégia is kidolgozása kerül. A projekt megvalósítása alatt kiemelt szerepet játszik a nyilvánosság folyamatos tájékoztatása és az elkészült projekteredmények széles körben történő terjesztése. A projekt november 1. és február 28. között valósul meg. A 2013-as évben a projekttel kapcsolatban adminisztratív teendők voltak, a nyitókonferencia várhatóan február végén kerül megrendezésre, ezt követően indul el majd a projekt szakmai részének kidolgozása. B./ Hazai projektek kidolgozása, megvalósítása Natura 2000 területek kezelési tervének elkészítése A BKÜ területén 11 Natura 2000 terület található, melyek kezelési tervének elkészítésére a Kft. támogatást nyert. A kezelői tervek elkészítését a Balaton-felvidéki Nemzeti Park közreműködésével fogjuk kidolgozni. A fenntartási terv főbb elemei: o A tervezési terület alapállapot jellemzése o Veszélyeztető tényezők o Kezelési feladatok meghatározása Természetvédelmi célkitűzés, a terület rendeltetése Kezelési javaslatok Kutatás, monitorozás A kezelési javaslatok megvalósításának lehetséges eszközei a jogszabályok és a tulajdonviszonyok függvényében A kezelési tervek 2013 január 1. és június 30. között kerülnek kidolgozásra. III. Vállalkozási tevékenység A Kft. vállalkozási tevékenysége több részből áll: környezetvédelmi, hulladékgazdálkodási programok és tervek készítése (1), Pályázatfigyelés (2), Pályázatírás (3), Projektmenedzselés (4), Felmérések, elemzések készítése (5), Részvétel szakmai projektek kidolgozásában (6), Külső szervezetek számára pénzügyi, számviteli feladatok ellátása (7). Környezetvédelmi, hulladékgazdálkodási programok készítése (1) A Kft. vállalkozási tevékenysége keretében összetett, komplex tervezői munkát végez, mint például a környezetvédelem általános szabályairól, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló törvény előírásainak megfelelő környezetvédelmi tervek, koncepciók, beruházáshoz kapcsolódó környezeti hatásvizsgálatok, elemzések, hulladékgazdálkodási rendszerek kialakítására vonatkozó tervek, dokumentációk elkészítése, azok felülvizsgálata települési, kistérségi, regionális szinten. 5

6 Pályázatfigyelés, Pályázatírás, Projektmenedzselés (2) (3) (4) A Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. vállalkozási tevékenység keretében több szervezet számára is végez pályázatfigyelési, pályázatírási és projektmenedzseri tevékenységet év folyamán ezen tevékenységünket folytatni kívánjuk. Felmérések, elemzések készítése (5) A Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. gazdaságszociológiai kutatócsoportja jelentős szakmai gyakorlattal rendelkezik gazdaságszociológia, társadalmi elemzések felmérések készítésében. Ezen kapacitásunk kihasználására vállaljuk régiós, kistérségi, mikrorégiós és települési szintű kutatások, elemzések elvégzését többek között a következő témákban: gazdasági összehasonlítások, elemzések, a tárgyi és az intézményi infrastruktúra állapota, a helyi társadalom szegmenseinek jellemzői, a turizmusban érintett szereplők gazdasági és társadalmi tulajdonságai, környezettudatossága, stb. Részvétel szakmai projektek kidolgozásában (6) A Kft. jelentős szakmai tapasztalattal rendelkezik hazai, nemzetközi, beruházási típusú, illetve tanulmányok, programok, szakmai együttműködések kidolgozására irányuló projektek előkészítésében, megvalósításában. Külső szervezetek számára pénzügyi, számviteli feladatok ellátása (7) A Kft. vállalkozási tevékenység keretében vállalja külső szervezetek, civil szervezetek, vállalkozások pénzügyi, számviteli feladatainak ellátását évben két civil szervezet számára végeztük ezt a tevékenységet, melyet továbbra is folytatni kívánunk. A vállalkozási tevékenység keretében 2014-ban várhatóan a projektmenedzselési tevékenységünk kerül előtérbe a már folyamatban lévő projektek menedzselése révén, mivel kevés pályázati felhívás várható, valamint a kapacitás jelentős részét leköti a BFT forrás menedzselése, illetve a időszakra szóló tervezési feladatok ellátása. Az egyes tevékenységek keretében elvégzendő feladatok pénzügyi jellemzőit a Pénzügyi terv táblázata tartalmazza. 3. PÉNZÜGYI TERV A Kft. működési jellegű tevékenységét tekintve évben a évihez hasonló szerkezetű finanszírozást tervezünk. Előzetesen a évi tevékenységünket 314,9 millió Ft bevétellel tervezzük, melyből 149,4 millió Ft a Kft. működési jellegű kiadásait fedezi, 165,5 millió Ft pedig a Kft által megvalósítandó programok keretében külső szakértők, szolgáltatók által elvégzendő tevékenységek forrását biztosítja. A Kft. tevékenysége ellátásához szükséges bevételeket több forrás biztosítja: 1. a BFT megbízásából, közhasznúsági szerződés keretében ellátott feladatok végrehajtására biztosított forrás - működési költség évben 65 millió Ft. 2. a BFT célfeladatok végrehajtására vonatkozó támogatások, bevételek évben az alábbi feladatok megvalósítását finanszírozzák: o Mozdulj Balaton sport programsorozat EMMI és önkormányzati forrás, o A Balatoni Regionális Monitoring Rendszer üzemeltetése. o BFT 2014 évi fejlesztési forrás felhasználásához kapcsolódó feladatok lebonyolítása NFM menedzselési díj. 6

7 o A korábbi évek BFT fejlesztési forrás felhasználásának ellenőrzéséhez, jelentési kötelezettségekhez kapcsolódó feladatok ellátása korábbi években elhatárolt NFM menedzselési forrás. o időszakra vonatkozó tervezési feladatok ellátása ÁROP projekt lebonyolítása KIM forrás. o Balatoni Közösségi Közlekedés fejlesztési projekt lebonyolítása DDROP forrás. 3. többletforrás bevonása a régió fejlesztésére - Nemzetközi és hazai projektek 4. a Kft. vállalkozási tevékenységéből származó bevétel. A Kft. pénzügyi tervének bevételi oldalát a mellékelt táblázat tartalmazza: Az egyes programok bevétele mellett igyekeztünk feltüntetni a program során már most, előre ismert kifizetési kötelezettséget is. Ezek a kötelezettségek az alvállalkozói teljesítéseket, a projekt végrehajtása során biztosan felmerülő, a Kft. működési kiadásaihoz (bér + rezsi) nem kapcsolódó kiadásokat takarja, pl.: külső szakértői díjak, eszközbeszerzés, workshop rendezés költségei (szállás, étkezés, oktatói díj), kiadványok készítése. A Kft. várható pénzügyi lehetőségei: A Kft évre az alábbi főbb bevételekkel számol: megnevezés BFT munkaszervezeti feladatok évi bevétel külső kifizetések Kft. működési jellegű 1 BFT működési támogatás BFT munkaszervezeti célfeladatok 2 Egyedi szennyvíz forrás menedzselési díja ÁROP tervezés Közlekedésfejlesztési projekt Fejlesztési forrás menedzselés Integrált monitoring rendszer fejlesztése, működtetése Előző évi fejlesztési források 2013 évi feladatok menedzselési díja Többletforrás bevonása a régió fejlesztésére REBE (HU-AU projekt) (95%) Be-Natura (95%) Tourage (95%) Lake Admin Intouract Active Ageing CO-HU CODE CO-HU ATDS

8 megnevezés évi bevétel külső kifizetések Kft. működési jellegű 16 Nemzetközi projektek önerő finanszírozása évi elhatárolás Natura 2000 kezelői tervek Vállalkozási tevékenység 18 Pályázatírás Projektmenedzsment, projekt kidolgozás Szakértői tevékenység (Felmérések, elemzések, tervek készítése) Pénzügyi, számviteli feladatok végzése Összesen: Összegezve, a Kft. feladatai 4 nagy csoportba sorolhatóak, melyek finanszírozási megoszlását és százalékos arányát az alábbi táblázat tartalmazza: Forrás Bevétel [Ft] [%] Kft. finanszírozás [Ft] 1. BFT munkaszervezeti alapfeladatok % BFT munkaszervezeti célfeladatok % Többletforrás bevonása a régió fejlesztésére % Vállalkozási tevékenység % Összesen: Mivel a BFT-től átvett feladatok finanszírozása nem fedezi teljes mértékben a Kft. jelenlegi munkaerő állományának fenntartását, ezért a jelentős szaktudást felhalmozott munkaerő megtartása érdekében a Kft. vállalkozói tevékenysége, valamint nemzetközi és hazai projektekben való részvétel révén biztosítja a szükséges többletforrást. A évi bevételek részletezése 1. BFT munkaszervezeti alapfeladatok: BFT működési támogatás (1) évben várható támogatás 65 millió Ft, mely a munkaszervezeti feladatok mellett tartalmazza az MNV Zrt-vel közös finanszírozásban ellátásra kerülő, az állami területek hasznosítására vonatkozó program BFT által biztosítandó forrását, és 20 millió Ft külső szakértői díjat regionális projektek fejlesztésére. 2. BFT munkaszervezeti célfeladatok A BFT működéséhez kacsolódó célfeladatok végrehajtására 112 millió Ft áll rendelkezésre. A forrás részletes felosztása: 8

9 5 000 e Ft egyedi szennyvízrendszerek fejlesztésére vonatkozó BFT pályázat menedzselési díja (2), A BFT évi NFM forrásmaradvány terhére lehetőséget kapott az egyedi szennyvíztisztító kisberendezések támogatására. A forrás pályázati úton kerül felhasználásra, melynek lebonyolítási feladatait a munkaszervezet végzi ,-Ft ÁROP tervezési projekt megvalósítása (3), A BFT és a munkaszervezet 100 millió Ft támogatásban részesült a időszakra vonatkozó tervezési dokumentumok elkészítésére, tervezési feladatok ellátására évben a tevékenység kisebb része, 7,8 millió Ft értékben megvalósult. A fennmaradó támogatás szeptember 30-ig kerül felhasználásra ,-Ft Közlekedésfejlesztési projekt (4), A Balaton Régió közlekedésfejlesztési projektje a Dél-Dunántúli Operatív Program támogatásával valósul meg, a projekt 90%-os támogatásával. A Kft. a projekt keretében a projekt előkészítésével és tájékoztatási kötelezettségével kapcsolatos feladatokat látja el e Ft BFT évi fejlesztési forrás menedzselési díja (5), A BFT évben 220 millió Ft fejlesztési forrással rendelkezik. A forrás részben pályázati úton, részben egyedi döntéssel kerül felhasználásra, melynek lebonyolítási feladatait a munkaszervezet végzi e Ft - előző években nyújtott BFT támogatáshoz kapcsolódó menedzselési, ellenőrzési feladatok ellátása (7), Az előző évek fejlesztési forrásainak felhasználásához kapcsolódó menedzselési tevékenység a projektek lezárását követő 5 évig áll fenn évben a Kft. költségvetése lehetővé tette a következő évek menedzselési feladatainak finanszírozására vonatkozó összeg elkülönítését, melyet évenként egyenlő részletben építünk be a Kft. adott évi költségvetésébe. 3. Többletforrás bevonása a régió fejlesztésére REBE bioenergetikai tudástranszfer és az energiahatékonysági projekt (8) A projekt október 1.-től június 30-ig tart, és 95 % EU és hazai társfinanszírozású támogatás mellett EUR támogatással valósul meg. Kft. A projekt tájékoztatási tevékenységében vesz részt. A 2014-re eső támogatás összege 1,5 millió Ft. Be-Nature projekt (9) A projekt februárjában indult és január 31-ig tartott, 95 % EU és hazai társfinanszírozású támogatás mellett EUR támogatással valósul meg. A 2014-re eső támogatás összege 3,8 millió Ft. TOURAGE (10) A projekt I negyedévében indult és december 31-ig tart, 95 % EU és hazai társfinanszírozású támogatás mellett EUR támogatással valósul meg. A 2014-re eső támogatás összege 7,9 millió Ft. Lake Admin (11) A projekt I negyedévében indult és december 31-ig tart, 95 % EU és hazai társfinanszírozású támogatás mellett EUR támogatással valósul meg. A 2014-re eső támogatás összege 18,7 millió Ft. Intouract (12) A projekt év végén indult és június 30-ig tart, 95 % EU és hazai társfinanszírozású támogatás mellett EUR támogatással valósul meg. A 2014-re eső támogatás összege 13,8 millió Ft. 9

10 Active Ageing (13) A projekt január 1-én indult és december 31-ig tart, 95 % EU és hazai társfinanszírozású támogatás mellett EUR támogatással valósul meg. A 2014-re eső támogatás összege 8,3 millió Ft. CO-HU CODE: Joint Planning CODE - Közös Tervezés és Együttműködés a Határmenti Térség Hosszútávú Fejlesztéséért (14) A projekt október 1-én indult és január 31-ig tart, 95 % EU és hazai társfinanszírozású támogatás mellett EUR támogatással valósul meg. A 2014-re eső támogatás összege 16 millió Ft. CO-HU ATDS: Amusement Tourism Development Strategy* /("Élményturizmus Fejlesztése a Határmenti Térségben/") (15) A projekt november 1-én indult és február 28-ig tart, 95 % EU és hazai társfinanszírozású támogatás mellett EUR támogatással valósul meg. A 2014-re eső támogatás összege 20,8 millió Ft. Nemzetközi projektek önerő finanszírozása (16) A évi beszámoló előzetes számai alapján a Kft-nek lehetősége lesz 4,5 millió Ft elhatárolására a évben megvalósuló nemzetközi projektjeinek önerejének finanszírozására. Natura 2000 kezelői tervek (17) A projekt január 1-én indult és június 30-ig tart, 100 % támogatás mellett 26,2 millió Ft támogatással valósul meg. A 2013-ra eső támogatás összege 17,4 millió Ft. 4. Vállalkozási tevékenység Pályázatfigyelés, pályázatírás (18) A Kft. vállalkozási szerződés keretében végez folyamatos pályázatfigyelést és pályázatírást. Projektmenedzsment, projektkidolgozás (19) Egyrészt a pályázatírási tevékenységhez kapcsolódóan, másrészt attól függetlenül a Kft. részt vesz fejlesztési projektek kidolgozásában, megvalósíthatósági tanulmányok készítésében, projektek, beruházások lebonyolításában. A tevékenységet az év során folyamatosan végezzük. A Kft. jelenleg 7 projekt kidolgozásában, megvalósításában vesz részt. Szakértői tevékenység (Felmérések, elemzések, tervek készítése) (20) A Kft. évek óta folyamatosan végez a térség önkormányzatai részére tervezési programozási tevékenységet a környezetvédelmi, hulladékgazdálkodási témakörben, illetve komoly szakmai háttérrel rendelkezik felmérések, elemzések, szakmai háttéranyagok, döntés megalapozó tanulmányok készítésében. A Kft. a tevékenységet 2013-ben is folytatni, fejleszteni kívánja. Pénzügyi, számviteli feladatok végzése (21) A Kft. felkészült számviteli kapacitással rendelkezik, mely kapacitást vállalkozói alapon is hasznosítani kívánjuk. Jelenleg két civil szervezet pénzügyi, számviteli feladatainak ellátását végzi a Kft. 10

11 Kiadások A Kft. tervezett kiadásait a évi C. számviteli Törvény alapján összeállított számlatükör bontásban az alábbi táblázat tartalmazza: A táblázatban a Kft. teljes kiadási tervezett számai mellett a bevételi oldalhoz hasonlóan - külön megjelenítettük a Kft. alapműködéséhez kapcsolódó kiadásokat, mely nem tartalmazza a Kft. által megvalósítandó nemzetközi és egyéb projektek külső kifizetési igényeit. A táblázatban összehasonlító adatként megjelenítettük a évi adatokat. A évi adatok csak tájékoztató jellegűek. A mérlegkészítés időpontjáig (2014. február 28.) elszámolt évet érintő aktív és passzív elhatárolások (2014-ben teljesülő bevételek és kiadások) és a végleges eredmény ismeretében elszámolandó adók, értékcsökkenés elszámolás a közölt adatokat módosíthatja. Megnevezés évi tervezett kiadás csak Kft. alapműködés (Ft) évi tervezett kiadás - teljes (Ft) évi kiadás teljes (nem végleges) (Ft) Anyagköltség Szolgáltatások Bér Bérjárulékok Személyi jellegű egyéb kifizetések Egyéb ráfordítások Beruházásokhoz kapcsolódó értékcsökkenés Pénzügyi ráfordítások Összesen: A Kft évi működésére is a korábbi évekre jellemző visszafogott gazdálkodás lesz a jellemző, azaz törekszünk a takarékos működésre a dologi kiadások visszafogásával. Az anyagköltség esetében a év bázisán terveztünk. Ezen költségtípus esetén kis összegben - jelentkeznek olyan kiadások, amelyek nem az alaptevékenységhez kapcsolódnak, hanem az egyes nemzetközi projektekhez. Szolgáltatások esetében a Kft. alapműködésében nettó 15 mft összegű szolgáltatás igénybevételével számolunk, mely tartalmazza többek között - a repi és hazai kiküldetési költségeket /személyi jellegű kifizetések/, - bérleti díjakat (másoló, terembér), egyéb gépek fenntartási költségét és javítását, - hirdetési díjakat, Internet, telefon költséget, állandó megbízottak (jogász, informatikus, üzemorvos, könyvvizsgáló) megbízási díját, nki projektek alvállalkozói kifizetések önerejét, posta költséget, egyéb szolgáltatásokat, biztosítási díjakat, hatósági díjakat, - stb. Mivel a Kft. alaptevékenységére nem tud ÁFA-t visszaigényelni, ezért ezen kiadások ÁFA tartalma a számviteli Tv. szabályai szerint az egyéb ráfordítások soron került tervezésre 5 millió Ft nagyságban. A Kft. projektjeit is figyelembe véve, a projektekhez kapcsolódó külső szolgáltatások nettó 123 mft-al emelik a szolgáltatások tervezett költségét, melyek ÁFA tartalma 30,5 mft. 11

12 A évben a bérköltségek 1,6 millió Ft-os emelkedésével kell számolunk, melynek oka az év közben GYES-ről visszatérő kolléga bérköltsége, és az egyes projektekhez határozott időre felvett munkavállalók bérköltsége évben a személyi jellegű juttatások keretében - a kollégák munkába járás jogszabály szerinti finanszírozását és a projektekhez kapcsolódó rendezvények reprezentációs költségeit, külföldi kiküldetések önerejét tudjuk biztosítani. A beruházásokhoz kapcsolódó értékcsökkenés évben tényleges kifizetést nem jelent, hiszen a beruházások az előző években valósultak meg, és cashflow szempontból akkor jelent meg, azonban a számviteli szabályok alapján az ÉCS összege a mérlegben kiadási oldalon jelenik meg, azaz ben a Kft-nek ki kell termelnie a korábbi beszerzések pótlásának (ÉCS) költségét. A pénzügyi ráfordítások a Kft. likviditási hitelének felhasználásához kapcsolódó hitelköltséget, a bankszámla vezetés költségét és a nemzetközi projektek árfolyamkülönbségét tartalmazza. Mivel a Kft. bevételeinek nagy része továbbra is utófinanszírozással kerül átadásra, a cég folyamatos működtetésének és fizetőképességének fenntartása érdekében szükségesnek tartjuk a Kft. számlavezetője által biztosított likviditási hitel fenntartását. Siófok, február 18. Készítette: Fekete-Páris Judit Dr. Bóka István elnök Dr. Molnár Gábor ügyvezető igazgató./2014 (02.28.) BFT határozat A Balaton Fejlesztési Tanács a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft évi pénzügyi tervéről szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 1. A Balaton Fejlesztési Tanács a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft évi pénzügyi tervét elfogadta. Felelős: Dr. Molnár Gábor ügyvezető igazgató Határidő: azonnal 12

A Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. 2015. évi pénzügyi terve

A Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. 2015. évi pénzügyi terve A Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. 2015. évi pénzügyi terve A Balatoni Integrációs Kft. célja, hogy a régió fejlesztésében 2000 óta végzett sikeres tevékenységét, szakmai tapasztalatát felhasználva

Részletesebben

7 napirendi pont 1. melléklet Részletes tájékoztató a Balatoni Integrációs Kft. 2014. évi tevékenységéről

7 napirendi pont 1. melléklet Részletes tájékoztató a Balatoni Integrációs Kft. 2014. évi tevékenységéről Részletes tájékoztató a Balatoni Integrációs Kft. 2014. évi tevékenységéről 1 Tartalomjegyzék 1. Összegzés... 3 2. A BFT munkaszervezeti feladatok ellátása... 5 2.1. A 2014-20 fejlesztési időszakra vonatkozó

Részletesebben

Tájékoztató a Balaton Fejlesztési Tanács 2014. évi tevékenységéről

Tájékoztató a Balaton Fejlesztési Tanács 2014. évi tevékenységéről Tájékoztató a Balaton Fejlesztési Tanács 2014. évi tevékenységéről 1 Tartalomjegyzék 1. A Balaton Fejlesztési Tanács tagjai... 3 2. A BFT és munkaszervezete 2014. évi tevékenységének kiemelt területei...

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Balaton Fejlesztési Tanács munkájáról és a megyei képviseletről

TÁJÉKOZTATÓ a Balaton Fejlesztési Tanács munkájáról és a megyei képviseletről SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE 7400 KAPOSVÁR, Vármegyeháza, Fő utca 10. tel.: 82/898-246 e-mail: gelencser.attila@som-onkorm.hu Ügyiratszám: SMÖ/626/2014. TÁJÉKOZTATÓ a Balaton Fejlesztési Tanács munkájáról

Részletesebben

A Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. 2016. évi pénzügyi terve

A Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. 2016. évi pénzügyi terve A Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. 2016. évi pénzügyi terve A Balatoni Integrációs Kft. célja, hogy a régió fejlesztésében 2000 óta végzett sikeres tevékenységét, szakmai tapasztalatát felhasználva

Részletesebben

Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.

Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. A Balatoni Integrációs Kft. fő feladatai a régió jövőjét szolgáló fejlesztési dokumentumok elkészítése, megvalósulásukat segítő projektfejlesztési,

Részletesebben

A Balaton Fejlesztési Tanács évi munkaterve

A Balaton Fejlesztési Tanács évi munkaterve A Balaton Fejlesztési Tanács 2016. évi munkaterve A Balaton Fejlesztési Tanács célja, hogy a Balaton gazdájaként egy közösen elfogadott fejlesztési program mentén ösztönözze; és külső források, szaktudás

Részletesebben

Natura 2000 területek hatékonyabb kezelésének megvalósítása

Natura 2000 területek hatékonyabb kezelésének megvalósítása Natura 2000 területek hatékonyabb kezelésének megvalósítása (BEtter management and implementation of NATURa 2000 sites) Lenhoffer Andrea, Egerszegi Zita Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. Debrecen,

Részletesebben

Előterjesztés Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. 2014. évi beszámolójának elfogadásáról, Felügyelő Bizottságának megválasztásáról

Előterjesztés Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. 2014. évi beszámolójának elfogadásáról, Felügyelő Bizottságának megválasztásáról Előterjesztés Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. 2014. évi beszámolójának elfogadásáról, Felügyelő Bizottságának megválasztásáról A Balatoni Integrációs Kft., mint a Balaton Fejlesztési Tanács

Részletesebben

Előterjesztés a Balatoni Integrációs Kft. 2013. évi tevékenységéről, pénzügyi beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadásáról

Előterjesztés a Balatoni Integrációs Kft. 2013. évi tevékenységéről, pénzügyi beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadásáról Előterjesztés a Balatoni Integrációs Kft. 2013. évi tevékenységéről, pénzügyi beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadásáról A Balatoni Integrációs Kft., mint a Balaton Fejlesztési Tanács által

Részletesebben

A Balaton Fejlesztési Tanács évi munkaterve

A Balaton Fejlesztési Tanács évi munkaterve A Balaton Fejlesztési Tanács 2017. évi munkaterve A Balaton Fejlesztési Tanács célja, hogy a Balaton gazdájaként egy közösen elfogadott fejlesztési program mentén ösztönözze; és külső források, szaktudás

Részletesebben

E E Pannonia. Nyitókonferencia Opening conference 2014. 01. 23, Pécs

E E Pannonia. Nyitókonferencia Opening conference 2014. 01. 23, Pécs E E Pannonia Nyitókonferencia Opening conference 2014. 01. 23, Pécs Izrada zajedničkog akcijskog plana energetske učinkovitosti za pograničnu regiju EE Pannonia EE Pannonia Elaboration of joint energy

Részletesebben

A Savarai Turizmus Nonprofit Kft. Szöveges kiegészítés. 2013. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz. /2013.01.01. 2013.12.31.

A Savarai Turizmus Nonprofit Kft. Szöveges kiegészítés. 2013. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz. /2013.01.01. 2013.12.31. A Savarai Turizmus Nonprofit Kft. Szöveges kiegészítés 2013. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz /2013.01.01. 2013.12.31. időszakról/ Vörös - Borsody Csilla Ügyvezető Szombathely, 2014. április 04. Savaria

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

Savaria Turizmus Nonprofit Kft.

Savaria Turizmus Nonprofit Kft. Savaria Turizmus Nonprofit Kft. 2014. évi első féléves mérleg beszámolójának SZÖVEGES KIEGÉSZÍTÉSE Készítette: Savaria Turizmus Nonprofit Kft. Ügyvezető: Vörös-Borsody Csilla Szombathely, 2014. augusztus

Részletesebben

Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak.

Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak. Horizon 2020 Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak. Munkatársainkkal a kis- és középvállalkozások, önkormányzatok, érdekképviseleti

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám:02/193-8/2013. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft évi. Közhasznúsági jelentése. Wágner Zita ügyvezető igazgató

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft évi. Közhasznúsági jelentése. Wágner Zita ügyvezető igazgató Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft 2014. évi Közhasznúsági jelentése Wágner Zita ügyvezető igazgató A KFT a cégbejegyzéskor közhasznú szervezetként lett bejegyezve. Számviteli beszámoló Tevékenységünket

Részletesebben

J A V A S L A T. a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervének II. számú módosítására

J A V A S L A T. a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervének II. számú módosítására Ikt. sz.: 37-77/2015. 7. sz. napirendi pont A határozati javaslat törvényes: dr. Szabó József J A V A S L A T a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervének II. számú módosítására

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM KALOCSAI KORNÉL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG

Részletesebben

SAVARIA VÁROSFEJLESZTÉSI NONPROFIT KFT I. FÉLÉVI MÉRLEG BESZÁMOLÓ SZÖVEGES ELEMZÉSE. Szombathely, augusztus 4.

SAVARIA VÁROSFEJLESZTÉSI NONPROFIT KFT I. FÉLÉVI MÉRLEG BESZÁMOLÓ SZÖVEGES ELEMZÉSE. Szombathely, augusztus 4. SAVARIA VÁROSFEJLESZTÉSI NONPROFIT KFT. 2016. I. FÉLÉVI MÉRLEG BESZÁMOLÓ SZÖVEGES ELEMZÉSE Szombathely, 2016. augusztus 4. A Savaria Városfejlesztési Nonprofit Kft. 2016. I. félév Pénzügyi gazdasági tevékenysége

Részletesebben

Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. Az RFH csoport tagja

Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. Az RFH csoport tagja Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. Az RFH csoport tagja Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. Szeretjük a kihívásokat! TANÁCSADÁS FEJLESZTÉS FINANSZÍROZÁS KÖZVETÍTÉS PÁLYÁZATÍRÁS PROJEKTMENEDZSMENT

Részletesebben

K+F+I befektetési portfólió kialakítása Hajdú-Bihar megyében weboldal segítségével című projekt bemutatása. Lövei Attila projektmenedzser

K+F+I befektetési portfólió kialakítása Hajdú-Bihar megyében weboldal segítségével című projekt bemutatása. Lövei Attila projektmenedzser K+F+I befektetési portfólió kialakítása Hajdú-Bihar megyében weboldal segítségével című projekt bemutatása Lövei Attila projektmenedzser A Hajdú Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. tevékenysége

Részletesebben

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17.

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17. Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17. A tervezés folyamata -közös programozási folyamat a két partnerország részvételével -2012 őszén programozó munkacsoport

Részletesebben

CSESZT REGÉLŐ Térségfejlesztési, és Felnőttoktatási Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.

CSESZT REGÉLŐ Térségfejlesztési, és Felnőttoktatási Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A CSESZT REGÉLŐ Térségfejlesztési és Felnőttoktatási Kiemelten Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2010. évi gazdálkodásáról Csesztreg, 2011. április 21. 8973 Csesztreg

Részletesebben

A megyei tervezési folyamat

A megyei tervezési folyamat A megyei tervezési folyamat állása, aktualitásai KÍGYÓSSY GÁBOR Területfejlesztési munkatárs, vezető tervező Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal ÁROP Fejér megyei nyitókonferencia Székesfehérvár, 2014.

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN Miben különböznek a nemzetközi programok? 1. Idegen nyelv használata 2. Konzorciumépítés

Részletesebben

A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács évi ülései

A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács évi ülései A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2010. évi ülései 1. sz. melléklet 2010. január 7-i ülés zárt ülés 2010. január 21-i ülés napirendje: 4) Döntés a Pécs Város Önkormányzata által a KÖZOP keretében

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Társaság 2006. évi üzleti terve. Tervdokumentáció részei :

SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Társaság 2006. évi üzleti terve. Tervdokumentáció részei : SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Társaság 2006. évi üzleti terve Tervdokumentáció részei : I/1. számú melléklet: I/2. számú melléklet: I/3. számú melléklet:

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

Tavak helyreállítására/rehabilitációjára irányuló kezdeményezés a regionális közigazgatás szintjén

Tavak helyreállítására/rehabilitációjára irányuló kezdeményezés a regionális közigazgatás szintjén Tavak helyreállítására/rehabilitációjára irányuló kezdeményezés a regionális közigazgatás szintjén Lake-Admin Regional administration of lake restoration initiative Egerszegi Zita Balatoni Integrációs

Részletesebben

Határmenti programok. Határmenti programok. Tartalom. Magyarország részvétele az Európai Területi Együttműködési programokban 2007-2013 között

Határmenti programok. Határmenti programok. Tartalom. Magyarország részvétele az Európai Területi Együttműködési programokban 2007-2013 között Tartalom Magyarország részvétele az Európai Területi Együttműködési programokban 2007-2013 között Határmenti programok Transznacionális programok Interregionális program 2009 Nov Hegyesi Béla, VÁTI Kht

Részletesebben

Csongrád Megye Integrált Területi Programja

Csongrád Megye Integrált Területi Programja Csongrád Megye Integrált Területi Programja Csongrád Megye Integrált Területi Programja megyék, MJV-k részére meghatározott forráskeret 7 évre (2014-2020) 1702/2014. (XII.3.) Korm. határozat Csongrád megye:

Részletesebben

Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban

Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban Németh Mónika Miniszterelnökség Nemzetközi Főosztály 1 2012 Partnerségi

Részletesebben

3170 Szécsény, Rákóczi út 84. A Szécsényi Városfejlesztő Kft. ÜZLETI TERVE Készítette: Haralambeasz Zsuzsanna

3170 Szécsény, Rákóczi út 84. A Szécsényi Városfejlesztő Kft. ÜZLETI TERVE Készítette: Haralambeasz Zsuzsanna 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. A Szécsényi Városfejlesztő Kft. ÜZLETI TERVE 2014. Készítette: Haralambeasz Zsuzsanna 1 I. A vállalkozás leírása A Szécsényi Városfejlesztő Kft-t Szécsény Város Önkormányzata

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁSTENGELY 1. Térségi a foglalkoztatási helyzet javítása

Részletesebben

Smart City Tudásbázis

Smart City Tudásbázis Smart City Tudásbázis Projektpartner: Vezető partner és további projektpartnerek: TINA VIENNA (Vezető partner) Esetleg Bécs város kollégái és üzlettársai a kiválasztott tématerületeken Potenciális projektpartnerek

Részletesebben

AZ ALBENSIS FEJÉR MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI NONPROFIT KFT. SZEREPE A PROGRAMOZÁSI IDŐSZAKBAN

AZ ALBENSIS FEJÉR MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI NONPROFIT KFT. SZEREPE A PROGRAMOZÁSI IDŐSZAKBAN AZ ALBENSIS FEJÉR MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI NONPROFIT KFT. SZEREPE A 2014-2020 PROGRAMOZÁSI IDŐSZAKBAN KÖFOP-3.3.3-15-2016-00001 KÖZEL A SEGÍTSÉG ORSZÁGOS KONFERENCIASOROZAT SZÉKESFEHÉRVÁR, 2016. NOVEMBER

Részletesebben

K Ö ZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

K Ö ZHASZNÚSÁGI JELENTÉS K Ö ZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009 CSERHÁT NATÚRPARK KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY székhely: 3176 Hollókő, Kossuth út 46. adószám: 18643563-1-12 közhasznúsági fokozat: közhasznú alapítvány közhasznúsági végzés: Pk.60.039/2007/4.

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

Transznacionális programok

Transznacionális programok Transznacionális programok Csalagovits Imre János csalagovits@vati.hu 06 30 2307651 OTKA Konferencia 2009 Május 22 1 Tartalom Hidden Agenda Nemzeti és transznacionális érdek Stratégia és menedzsment Transznacionális

Részletesebben

Jelentés. Tapolca Város Önkormányzatnak a pályázati támogatásokkal megvalósuló projektek pénzügyi elszámolásának ellenőrzéséről. Tapolca, 2009.

Jelentés. Tapolca Város Önkormányzatnak a pályázati támogatásokkal megvalósuló projektek pénzügyi elszámolásának ellenőrzéséről. Tapolca, 2009. Jelentés Tapolca Város Önkormányzatnak a pályázati támogatásokkal megvalósuló projektek pénzügyi elszámolásának ellenőrzéséről Tapolca, 2009. 2 Bevezetés A vizsgálatra a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban. 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia

Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban. 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia Államreform Operatív Program ÁROP-1.1.19 Amiről szó lesz. Az ÁROP-1.1.19 pályázati

Részletesebben

Tájékoztatás a közötti Határmenti Programok keretében az ETT-k számára megnyíló lehetőségekről

Tájékoztatás a közötti Határmenti Programok keretében az ETT-k számára megnyíló lehetőségekről Tájékoztatás a 2014-2020 közötti Határmenti Programok keretében az ETT-k számára megnyíló lehetőségekről Shiraishi Renáta, Endrész Kinga Határmenti Gazdaságfejlesztési Főosztály Európai Területi Együttműködési

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi munkaterve Elfogadta: A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a 2011. február 17-i ülésén 1 Jelen dokumentum a Nyugat-dunántúli Regionális

Részletesebben

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája Magyar Műszaki Értelmiség Napja 2009. Dr. Szépvölgyi Ákos KDRIÜ Nonprofit Kft. 2009.05.14. A Közép-Dunántúl hosszú távú területfejlesztési koncepciója (1999)

Részletesebben

as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető

as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető 2014-2020-as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető Kb. 8000 milliárd Ft 2007-2013 Lakásberuházás korlátozott lehetőségek Forrás nagysága: operatív programnak nyújtott

Részletesebben

Előterjesztés a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. részvételével benyújtott nemzetközi projektekről

Előterjesztés a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. részvételével benyújtott nemzetközi projektekről Előterjesztés a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. részvételével benyújtott nemzetközi projektekről A 72/2004 (XII.14.) BFT számú határozatában a Balaton Fejlesztési Tanács felhatalmazta a Balatoni

Részletesebben

Tájékoztató a Balaton Fejlesztési Tanács 2014. évi tevékenységéről

Tájékoztató a Balaton Fejlesztési Tanács 2014. évi tevékenységéről Tájékoztató a Balaton Fejlesztési Tanács 2014. évi tevékenységéről 1 Tartalomjegyzék 1. A Balaton Fejlesztési Tanács tagjai... 3 2. A BFT és munkaszervezete 2014. évi tevékenységének kiemelt területei...

Részletesebben

Savaria Turizmus Nonprofit Kft.

Savaria Turizmus Nonprofit Kft. Savaria Turizmus Nonprofit Kft. 2013. évi első féléves mérleg beszámolójának SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE Készítette: Savaria Turizmus Nonprofit Kft. Ügyvezető: Vörös-Borsody Csilla Szombathely, 2013. szeptember

Részletesebben

Szlovákia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020

Szlovákia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 Szlovákia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 Terület és településfejlesztési programok 2014-2020 között, különös tekintettel a Közép-magyarországi régióra JENEI Gábor Programirányító

Részletesebben

Készült: 2012. április 26... aláírás

Készült: 2012. április 26... aláírás Adószám: 18131677-1-41 Statisztikai számjel: 18131677-9499-569-01 Székhely: 1135 Budapest, Szent László út 15. V/8. EUROPA VARIETAS ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. Készült: 2012. április 26....

Részletesebben

4. napirendi pont - melléklet Tájékoztató a Balaton Fejlesztési Tanács 2015. évi tevékenységéről

4. napirendi pont - melléklet Tájékoztató a Balaton Fejlesztési Tanács 2015. évi tevékenységéről Tájékoztató a Balaton Fejlesztési Tanács 2015. évi tevékenységéről 1 Tartalomjegyzék 1. A Balaton Fejlesztési Tanács tagjai... 3 2. A BFT és munkaszervezete 2015. évi tevékenységének kiemelt területei...

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Dél-Zalai Civil Fórum Egyesület K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2011 Nagykanizsa, 2012. május T a r t a l o m 1. A Dél-Zalai Civil Fórum Egyesület számviteli beszámolója 2. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

Gazdasági vezető. Nemzetközi projektmenedzser. Pénzügyi menedzser. Projektasszisztens

Gazdasági vezető. Nemzetközi projektmenedzser. Pénzügyi menedzser. Projektasszisztens A Regionális Innovációs Ügynökségként működő, innovációs fejlesztésekkel és projektek menedzsmentjével foglalkozó Pannon Novum Nonprofit Kft. pályázatot hirdet az alábbi munkakörök betöltésére: Gazdasági

Részletesebben

Budapest, Február 7-9. Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest

Budapest, Február 7-9. Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest Desztinációs Menedzsment Nemzetközi Konferencia Budapest, 2007. Február 7-9. Desztinációs Menedzsment Koncepció és Magyarország esete Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest Koncepció Desztinációs

Részletesebben

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Az Európai Unió kohéziós politikája Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Kohéziós politika az elnevezés néhány év óta használatos korábban: regionális politika, strukturális politika

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

Közös ipari park és területi gazdaságfejlesztési stratégia kialakítása HUHR/1001/2.1.4/0004

Közös ipari park és területi gazdaságfejlesztési stratégia kialakítása HUHR/1001/2.1.4/0004 Közös ipari park és területi gazdaságfejlesztési stratégia kialakítása HUHR/1001/2.1.4/0004 A projekt kedvezményezettei: Vezető partner: Tótszerdahely Önkormányzata Projekt partner: Gorican Önkormányzata

Részletesebben

Környezetipari és Megújuló Energetikai Kompetenciaés Innovációs Központ (KÖMEKIK)

Környezetipari és Megújuló Energetikai Kompetenciaés Innovációs Központ (KÖMEKIK) Környezetipari és Megújuló Energetikai Kompetenciaés Innovációs Központ (KÖMEKIK) tudományos tanácsadó Kapos ITK Kht. Kompetenciaközpont konzorciumi tagok és munkatársak Kapos ITK Kht. Görcs Nóra (okl.

Részletesebben

Az integrált városfejlesztés a kohéziós politikai jogszabály tervezetek alapján különös tekintettel az ITI eszközre

Az integrált városfejlesztés a kohéziós politikai jogszabály tervezetek alapján különös tekintettel az ITI eszközre Az integrált városfejlesztés a kohéziós politikai jogszabály tervezetek alapján - 2014-2020 különös tekintettel az ITI eszközre A diák Nicholas Martyn, a DG Regio főigazgatóhelyettesének 2012. március

Részletesebben

GYERMEKLIGET ÓVODAI OKTATÓ NONPROFIT KFT. 5502. GYOMAENDRŐD, SUGÁR ÚT 53/1. Közhasznúsági jelentés 2013

GYERMEKLIGET ÓVODAI OKTATÓ NONPROFIT KFT. 5502. GYOMAENDRŐD, SUGÁR ÚT 53/1. Közhasznúsági jelentés 2013 Adószám: 21904428-1-04 Cégbíróság: Gyula Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 04-14-000053 GYERMEKLIGET ÓVODAI OKTATÓ NONPROFIT KFT. 5502. GYOMAENDRŐD, SUGÁR ÚT 53/1. 2013 Fordulónap: 2013. december

Részletesebben

Gárdony-Kápolnásnyék-Nadap-Pákozd-Pázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu

Gárdony-Kápolnásnyék-Nadap-Pákozd-Pázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI FELÜLVIZSGÁLAT (HVS) 2013! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatósága 16/2013. (III.6.) közlemény értelmében elrendelte

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2009.

Közhasznúsági jelentés 2009. Adószám: 18997659-1-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs Pk. 60173/2007/4/I., 2007.12.14. szám: 4028, Debrecen, Damjanich u. 23. 2/9. 2009. Fordulónap: 2009. december 31. Beszámolási

Részletesebben

Natura 2000 erdőterületek finanszírozása ( )

Natura 2000 erdőterületek finanszírozása ( ) Natura 2000 erdőterületek finanszírozása (2014 2020). Általános cél az uniós természetvédelmi irányelvek maradéktalan végrehajtása (EU Biológiai Sokféleség Stratégia 2020, 1. Cél) érdekében a fajok és

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Tanácsának 2010. december 16.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Tanácsának 2010. december 16.-i ülésére Iktató szám: ELŐTERJESZTÉS A Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Tanácsának 2010. december 16.-i ülésére Tárgy: A Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása és egyben a Fejlesztési

Részletesebben

Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései. Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26.

Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései. Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26. Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26. Innovációs tevékenység célja Magasabb hozzáadott érték Versenyelőny Piacbővítés CSOMIÉP Kft. Legrand Zrt.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS City College Üzleti Szakképző Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2300 Ráckeve, Kossuth u. 73. Telefon: 06/66/640 304, Fax.: 66/640 305 www.citycollege.hu E mail: citycoll@gmail.com Adószám:

Részletesebben

A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon

A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon Dr. BALOGH Zoltán Ph.D. nemzetközi ügyek csoport vezetője Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2009. (XI.2.) R E N D E L E T E. A város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2009. (XI.2.) R E N D E L E T E. A város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2009. (XI.2.) R E N D E L E T E A város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról Mátészalka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Kistérségi. Információs Rendszer Fejlesztési Irányok. Honfi Vid KE ÁTK egyetemi tanársegéd Balaton-Park 2000. Kht ügyvezető

Kistérségi. Információs Rendszer Fejlesztési Irányok. Honfi Vid KE ÁTK egyetemi tanársegéd Balaton-Park 2000. Kht ügyvezető Kistérségi Információs Rendszer Fejlesztési Irányok Honfi Vid KE ÁTK egyetemi tanársegéd Balaton-Park 2000. Kht ügyvezető Balaton-Park 2000. Kht. A Környezetvédelmi Szolgáltató Közhasznú Társaságot, 8

Részletesebben

Foglalkoztatási paktumok Magyarországon Kassa, július 8.

Foglalkoztatási paktumok Magyarországon Kassa, július 8. Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Foglalkoztatási paktumok Magyarországon Kassa, 2010. július 8. Előzmények EU tagállamokban kísérleti jelleggel 1997-ben foglalkoztatási paktumok létrehozása

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 1 A megyei önkormányzat feladatai megyei szintű

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás / Infrastruktúra Operatív Program keretében

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás / Infrastruktúra Operatív Program keretében 5. sz. melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás / Infrastruktúra Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása ernyőszervezeteken keresztül című pályázati felhíváshoz Kódszám:

Részletesebben

www.regions4greengrowth.eu Mátrai Melinda Projektmenedzser, ÉARFÜ Nonprofit Kft. Nyíregyháza, 2013. június 6.

www.regions4greengrowth.eu Mátrai Melinda Projektmenedzser, ÉARFÜ Nonprofit Kft. Nyíregyháza, 2013. június 6. www.regions4greengrowth.eu Mátrai Melinda Projektmenedzser, ÉARFÜ Nonprofit Kft. Nyíregyháza, 2013. június 6. A projekt A megújuló energiaforrásokat alkalmazó technológiák ösztönzése és finanszírozási

Részletesebben

A GUTS Projekt. Fenntartható Városi Közlekedési Rendszerek. Győr, Mobilis, 2013. junius.28.

A GUTS Projekt. Fenntartható Városi Közlekedési Rendszerek. Győr, Mobilis, 2013. junius.28. A GUTS Projekt Fenntartható Városi Közlekedési Rendszerek Győr, Mobilis, 2013. junius.28. 1 Az Integrált Városfejlesztési Stratégia megállapításai A közlekedésből származó káros anyag kibocsátás folyamatosan

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. Lenti és Vidéke Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 2009.01.01. 2009.12.31.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. Lenti és Vidéke Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 2009.01.01. 2009.12.31. Adószám: 2234026-1-20 Cégjegyzék szám: 20-14-000060 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Lenti és Vidéke Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 2009.01.01. 2009.12.31. 2 Tartalomjegyzék: 1. Egyszerűsített éves

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés a Becsehelyi Közhasznú Sportegyesület 2013. évi működéséről és tevékenységéről

Közhasznúsági jelentés a Becsehelyi Közhasznú Sportegyesület 2013. évi működéséről és tevékenységéről Közhasznúsági jelentés a Becsehelyi Közhasznú Sportegyesület 2013. évi működéséről és tevékenységéről Készült a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 19. (3) bekezdésének megfelelően.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 18560293-1-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs 2053 szám: 4025 Debrecen, Barna u. 2. fsz./1. Közhasznúsági jelentés 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási időszak:

Részletesebben

2016. évi Elemi költségvetés

2016. évi Elemi költségvetés Manolisz Glezosz 12. Évfolyamos Görögnyelv Oktató Iskola 2016. évi Elemi költségvetés Szöveges indoklás Budapest, 2016. január 20. Határozat száma: Intézmény vezető Általános indoklás A 2016. évi elemi

Részletesebben

A projektzáró tájékoztató rendezvény június 23.

A projektzáró tájékoztató rendezvény június 23. A projektzáró tájékoztató rendezvény 2010. június 23. A leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásainak megerősítése ÁROP-1.1.5/C A Tokaji kistérség fejlesztési és együttműködési

Részletesebben

A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület LEADER kritériumrendszere A Nyírség Helyi Akciócsoport

Részletesebben

2009. évi közhasznúsági jelentés

2009. évi közhasznúsági jelentés Alapítva: 1986 M E N E D É K A L A P Í T V Á N Y KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ SZERVEZET Székhely: 1221 Budapest Leányka u. 34. III/21. Adószám: 19004909-2-43 Telefon/Fax: (1) 229-3542 Levélcím: Segítő Kéz Iroda

Részletesebben

SAVARIA VÁROSFEJLESZTÉSI NONPROFIT KFT ÉVI ÜZLETI TERV. Szombathely,

SAVARIA VÁROSFEJLESZTÉSI NONPROFIT KFT ÉVI ÜZLETI TERV. Szombathely, SAVARIA VÁROSFEJLESZTÉSI NONPROFIT KFT. 2016. ÉVI ÜZLETI TERV Szombathely, 2016.02.01. Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 1 2. A társaság tevékenységi területe... 1 3. Beruházások, infrastruktúra... 2 4.

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA 1 8 0 1 9 6 4 9-1 - 4 3 adószáma cégjegyzék száma KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA 2 0 1 4 ÉV A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva

Részletesebben

A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) évre szóló éves fejlesztési kerete

A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) évre szóló éves fejlesztési kerete A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) 2015. évre szóló éves fejlesztési kerete Vállalkozások versenyképességének javításáról szóló 1. prioritás azonosító jele neve VEKOP-1.2.1-15 Mikro-,

Részletesebben

A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS

A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS Dr. Bene Ildikó Szolnok, 2015.11.24. ÚMFT-ÚSZT projektek projektgazdák szerinti megoszlása JNSZ megyében 2007-2013 között JNSZ megye uniós támogatásai 2007-2013 ÖSSZESEN:

Részletesebben

MANNINGER JENŐ Zala megyei fejlesztésekért felelős miniszteri biztos

MANNINGER JENŐ Zala megyei fejlesztésekért felelős miniszteri biztos MANNINGER JENŐ Zala megyei fejlesztésekért felelős miniszteri biztos Stratégiai fejlesztési irányok Stratégiai fejlesztési irányok húzó projektjei Támogatási keret (Mrd Ft) Forrás Finanszírozás

Részletesebben

SZÉCHENYI PROGRAMIRODA ZALA MEGYE TOP FEJLESZTÉSEK

SZÉCHENYI PROGRAMIRODA ZALA MEGYE TOP FEJLESZTÉSEK SZÉCHENYI PROGRAMIRODA ZALA MEGYE TOP FEJLESZTÉSEK AZ ITP ELFOGADÁSA A Zala Megyei Önkormányzat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) végrehajtásának zalai keretrendszerét Integrált

Részletesebben

A HAKI szolgáltatásai az EHA fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához

A HAKI szolgáltatásai az EHA fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához A HAKI szolgáltatásai az EHA fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához Békefi Emese és Dr. Váradi László Halászati és Öntözési Kutatóintézet SustainAqua Termelői Fórum Rétimajor, 2009. június 26. HAKI

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének június 24-i ülése 10. sz. napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének június 24-i ülése 10. sz. napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. június 24-i ülése 10. sz. napirendi pontja Javaslat a Tolnáért Nkkft. üzleti tervének elfogadására Előadó: Bán Róbert, a Tolnáért Nkkft.

Részletesebben

Az Ózdi Sportcentrum Nonprofit Kft. közhasznúsági jelentése az alapító Ózd Város Önkormányzata részére

Az Ózdi Sportcentrum Nonprofit Kft. közhasznúsági jelentése az alapító Ózd Város Önkormányzata részére Az Ózdi Sportcentrum Nonprofit Kft. közhasznúsági jelentése az alapító Ózd Város Önkormányzata részére Előterjesztő: ÓZDSZOLG Nonprofit Kft ügyvezetője Ó z d, 2011.július 28. A Képviselő-testület a 12/KH/2011.

Részletesebben

KÖZGYŰLÉS. Balatonfüred, 2015. november 28.

KÖZGYŰLÉS. Balatonfüred, 2015. november 28. KÖZGYŰLÉS Balatonfüred, 2015. november 28. Bejárható Magyarország Program előzménye Kormány 1184/2013 (IV.9.) határozata alapján A Bejárható Magyarország program legfőbb célkitűzése az ország minél részletesebb

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének, 2013. május 29-án tartandó ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének, 2013. május 29-án tartandó ülésére 1940-1/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének, 2013. május 29-án tartandó ülésére Tárgy: Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft 2013. évi üzleti terve

Részletesebben

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013 Mintaprojekt az elérhető Európai Uniós források felhasználásának elősegítéséért a hátrányos helyzetű lakosság fenntartható lakhatási körülményeinek és szociális helyzetének javítása érdekében Pécsett 2013.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához I. Általános rész 1. A vállalkozás bemutatása A Társaság a Transz-In Bt-ből való átalakulással 2001.március 10-én kezdte meg működését. Tulajdonosai:

Részletesebben

M E N E D É K A L A P Í T V Á N Y

M E N E D É K A L A P Í T V Á N Y M E N E D É K A L A P Í T V Á N Y Ki e melkedően közhaszn ú szervezet 1 2 21 Budapest L eá nyk a u 34. 3/21. Telefon / Fax: 1/229-3542 A kuratórium elnöke: Kovács Zoltán 2010. évi közhasznúsági jelentés

Részletesebben

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan TÁMOP 4.2.1C-14/1/Konv-2015-0012 Völgyiné Nadabán Márta Miskolc MJV Önkormányzata, partner szintű

Részletesebben

SEFTA-KER KFT. FENNTARTHATÓSÁGI TERV

SEFTA-KER KFT. FENNTARTHATÓSÁGI TERV SEFTA-KER KFT. FENNTARTHATÓSÁGI TERV A Sefta-Ker Kft. felismerve a fenntartható fejlődés jelentőségét, egyúttal mélyítve munkatársainak e szemlélet iránti elkötelezettségét megalkotja fenntarthatósági

Részletesebben