Részletes tájékoztató a Balaton Fejlesztési Tanács évi tevékenységéről

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Részletes tájékoztató a Balaton Fejlesztési Tanács 2012. évi tevékenységéről"

Átírás

1 Részletes tájékoztató a Balaton Fejlesztési Tanács évi tevékenységéről 1

2 Tartalomjegyzék 1. A Balaton Fejlesztési Tanács tagjai A BFT és munkaszervezete évi tevékenységének kiemelt területei A 2020-ig szóló Balaton Hosszútávú Területfejlesztési Koncepciójának és a BFT időszakra szóló Fejlesztési Programjának megvalósítása Balaton Fejlesztési Koncepció, stratégia, tervek megvalósulásának vizsgálata, monitoringja A Balaton törvény, valamint más, a Balaton régióval kapcsolatos jogszabályok felülvizsgálatában, végrehajtásában való közreműködés Fejlesztések megvalósulását akadályozó jogszabályok feltérképezése, felülvizsgálatuk kezdeményezése A Balaton régió érdekérvényesítésének erősítése, hatékony lobbi tevékenység szervezése Folyamatos információ biztosítás a Tanács és a régió fejlesztésével kapcsolatban a Balaton fejlesztésében érdekelt szervezetek, sajtó részére A Balaton régió fejlődését befolyásoló intézmény rendszer fejlesztését szolgáló szervezetek létrehozásnak, együttműködésének előkészítése rendelkezésre álló forrás esetén A Balaton Közlekedési Szövetség előkészítésének támogatása A BFT hatáskörébe utalt fejlesztési forrás felhasználási területeinek meghatározása, a forrás felhasználás lebonyolítása Az EU támogatások felhasználását szabályozó évi akciótervek végrehajtása során a régió érdekeinek, a balatoni projektek megvalósításának képviselete A Közreműködés a Balaton régióban a 2012-ben elérhető hazai EU-s források minél hatékonyabb felhasználásában Nemzetközi és a határmenti kapcsolatok fejlesztése, együttműködések támogatása BFT projektek A tanács ülésein végzett feladatok

3 1. A Balaton Fejlesztési Tanács tagjai A Területfejlesztési Törvény 2012-ben hatályba lépő módosítása érintette a Balaton Fejlesztési Tanács összetételét, melyet a BFT februári ülésén fogadott el. A Tanács szavazati joggal rendelkező tagjai évben: - a kormány képviselője, - a megyei közgyűlések elnökei 3 fő, - a megyei közgyűlések képviselői 3 fő. A területfejlesztési törvény alapján a térségi fejlesztési tanács ülésein állandó meghívottként vehet részt mindazon gazdasági, társadalmi és egyéb szervezetek képviselői, akiket az ülésen való részvételre felkérnek. Így állandó meghívottként a BFT ülésen részt vesz: - A Somogy Megyei Kormányhivatal képviselője - hivatalvezetője, - a Balatoni Főépítész, - a Regionális Fejlesztési Ügynökségek vezetői, - az érintett megyei kereskedelmi és iparkamarák képviselői - a Balatoni Civil Szervezetek Szövetségének képviselője, - a Balatoni Fürdőegyesületek Szövetsége képviselője, - a Balaton régió korábbi kistérségeinek elnökei, - a Balatoni Szövetség képviselője, - a KDT VIZIG Balatoni Vízügyi Kirendeltség vezetője, - a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság igazgatója, - a Nők a Balatonért Egyesület elnöke, a Mi Balatonunk Közhasznú Egyesület elnöke, Balaton Világörökségéért Közhasznú Alapítvány elnöke - a Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Oktatási és Üdültetési Nonprofit Közhasznú Kft. képviselője - Balatoni Regionális Marketing Igazgatóság igazgatója, - Balatoni Turizmus Szövetség - a MTA Balatoni Limnológiai Kutatóintézet vezetője, az MTA főtitkára, valamint - a BKÜ országgyűlési képviselői. 3

4 2. A BFT és munkaszervezete évi tevékenységének kiemelt területei A BFT február 24-án fogadta el évi munkatervét és költségvetését, melyben a Tanács meghatározta évi főbb feladatait. A feladatokat a Tanács és munkaszervezete, a Balatoni Integrációs Kft. folyamatosan végezte. A évben elvégzett főbb tevékenységek: 2.1. A 2020-ig szóló Balaton Hosszútávú Területfejlesztési Koncepciójának és a BFT időszakra szóló Fejlesztési Programjának megvalósítása A feladat a Koncepcióban szereplő fejlesztési irányok, célok megvalósításához kapcsolódó előkészítő, segítő, támogató szakmai tevékenységet foglalja magába, melynek főbb elemei: a fejlesztések támogatása, a fejlesztések megvalósulásához szükséges támogatási lehetőségek biztosítása, a régió természeti, gazdasági, környezeti életéhez kapcsolódó jogi környezet vizsgálata, a regionális szintű együttműködési szervezetek, rendszerek segítése, támogatása, régiós szintű projektek megvalósítása, segítése, a régióban megvalósult fejlesztések, események nyomon követése, a Koncepcióban meghatározott indikátorok vizsgálata. Az egyes tevékenységek részletesebb kifejtését az alábbi pontok tartalmazzák: 2.2. Balaton Fejlesztési Koncepció, stratégia, tervek megvalósulásának vizsgálata, monitoringja A BFT, a BKÜ Hosszútávú Területfejlesztési koncepciójában integrált (környezeti, gazdasági, társadalmi és közlekedési) indikátorok szerinti monitoring tevékenységet határozott meg. Ezen indikátorok szolgálnak alapjául a koncepció, stratégia, tervek megvalósulásának mérésére, illetve a térség forrásfelvevő képességének, forrásszerzése eredményességének vizsgálatára. Az indikátorok mérését, az előző évek adatait a munkaszervezet folyamatosan gyűjti, és elemzi meghatározóan TEIR, ill. EMIR-adatbázis, valamint saját számításokon alapuló mutatók segítségével (pl.tge, HDI). A fenti adatok elemzése keretében a munkaszervezet a régió állapotát leíró részletes tanulmányt készített, melyet a BFT decemberi ülésén tárgyalt. Ezzel párhuzamosan az adatgyűjtési lehetőségek figyelembevételével módosult a vizsgálandó indikátorok köre. Az elemzési munka folytatásaként a munkaszervezet hatástanulmány tervet készített a Bakony és a Balaton régió együttműködésének lehetőségeiről A Balaton törvény, valamint más, a Balaton régióval kapcsolatos jogszabályok felülvizsgálatában, végrehajtásában való közreműködés 1) 2012 tavaszán az Alkotmánybíróság 94/2011. (XI.17.) számú AB határozatában megállapított szabályozási kötelezettségek teljesítése (a évi CXII. Balaton 4

5 törvényben előírt tulajdoni korlátozásokkal összefüggésben, a tulajdonhoz való jog védelmének garanciái, valamint a kártalanítási igények érvényesítésének speciális szabályainak meghatározása) érdekében elkészült a Balaton törvény módosításának tervezete. A Balaton Fejlesztési Tanács tagjai és partnerszervezetei véleményezték a területfejlesztésről és területrendezésről szóló évi XXI. törvény és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló évi CXII. törvény módosításáról szóló törvény tervezetet. A törvénymódosítás elfogadása 2012-ben nem történt meg. 2) A vízpart rehabilitációhoz kapcsolódó jogszabályi háttér áttekintését és a kapcsolódó módosítási javaslatok kidolgozását végezte a munkaszervezet, mely kapcsolódik a Kft. részvételével folyó EUSCAPES- nemzetközi projekthez Fejlesztések megvalósulását akadályozó jogszabályok feltérképezése, felülvizsgálatuk kezdeményezése évben több a Balatont érintő jogszabály is módosításra került, melyhez kapcsolódóan a BFT tagok és szakértők bevonásával véleményezést, módosítási javaslatot készített a munkaszervezet melyeket megküldte az illetékes szaktárca részére. Az érintett jogszabályok: 1. A szabad vízen való tartózkodás alapvető szabályairól szóló rendelettervezet véleményezése - Javaslat a Balatonban veszteglő hajók problémáinak megoldására. 2. Az állam tulajdonában lévő vizek mederhasználati díjairól szóló NFM rendelet tervezet véleményezése. 3. Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (OFTK) véleményezése 4. Az Országos Területrendezési Tervről szóló évi XXI. Törvény (OTrT törvény) módosítására vonatkozó javaslatok véleményezése 2.5. A Balaton régió érdekérvényesítésének erősítése, hatékony lobbi tevékenység szervezése A tevékenységeket a Tanács és munkaszervezete folyamatosan végzi, sikerességét azonban jelentősen befolyásolta, a hazai és nemzetközi fejlesztéspolitikai célkitűzések, a tervezett intézkedések végrehajtásának ütemezése évben a BFT szakmai tevékenységén felül az alábbi főbb területeken végzett a Tanács és Elnöke lobby tevékenységet a régió érdekeinek képviseletében: as tervezési dokumentumok helyzetelemző fejezeteinek véleményezési, kiegészítési javaslatok készítése. 5

6 - Balatoni kerékpárturisztikai fejlesztések országos kiemelt projektként történő megvalósításának elősegítése. - Balaton Közösségi Közlekedés fejlesztési elemeinek megvalósítása. - Fejlesztési forrás biztosítása vízimentés, balatoni közbiztonság támogatására. - Mederhasználati díjak egyeztetése a térség szereplőinek érdekképviselete Folyamatos információ biztosítás a Tanács és a régió fejlesztésével kapcsolatban a Balaton fejlesztésében érdekelt szervezetek, sajtó részére A régió fejlesztéseiről szóló folyamatos információ biztosítás célja a Balaton köztudatbeli erősítése, mint vonzó befektetési terület, mint vonzó élettér, mint egy megújulását élő terület, mint vonzó turisztikai desztináció. Ezen cél elérése érdekében a BFT az alábbi tevékenységeket végezte: a) folyamatos Balaton jelenlét biztosítása a sajtóban. Ez nem csak BFT jelenlétet jelent, sokkal inkább a régióban megvalósuló fejlesztések, események, történések lehetőségek jelenlétét; b) a sajtó jelenléthez kapcsolódóan a megjelenések folyamatos figyelemmel követése, elemzése; c) folyamatos információ ellátás a Balaton fejlesztésében érdekelt szervezetek részére. a) Folyamatos Balaton jelenlét biztosítása a sajtóban A folyamatos sajtójelenlét biztosítása érdekében a BFT partneri kapcsolatot alakított ki a helyi, regionális, országos médiumokkal. Ennek keretében a BFT igyekszik őket megfelelő információval, közleményekkel, híranyagokkal ellátni. A sajtó megfelelő informálását továbbra is több irányból segíti elő a BFT. Egyrészt a sajtó minden rendezvényről tájékoztatást, meghívót, az esemény előtt és után sajtóközleményt kap. Ezen túlmenően a munkaszervezet megküldi hírlevelét, amely mintegy menüként szolgál az adott hónap híreiből, további témafeldolgozás ötletét adva. A Balaton térségéről megjelenő híreket a BFT internetes oldalán közzé tesszük. b) Sajtófigyelés, sajtó megjelenések elemzése A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területére vonatkozó sajtófigyelést napi rendszerességgel végzi a munkaszervezet. Az első és legfontosabb hírforrása az itt élő embereknek a három megyei napilap Somogyi Hírlap, Zalai Hírlap, Veszprém Megyei Napló, amelyet kiemelten figyelünk. Több felmérés is azt mutatja, hogy a BKÜ lakossága kedveli a megyei napilapokat, ezért ezek a lapok az információátadás hatékony csatornái a Balaton Fejlesztési Tanács számára is. Fontosnak tartjuk, a BFT megjelenését az országos napilapokban, tévécsatornákon, hírportálokon, amelyeknek napi híreit figyelemmel kísérjük. Naponta frissítjük Internetes oldalunkat az aznapi sajtómegjelenésekkel, amelyek a Sajtószoba menüpont, regionális hírek alfejezetre kattintva, illetve a honlap fő oldalán olvashatók. A hírek elemzése pozitív illetve negatív hangvétel alapján történik. 6

7 2012. január 1-től december 31-ig a Balaton sajtómegjelenése a következően alakult: 2012 év során 4339 hír jelent meg összesen az országos, megyei napi, heti lapokban, amely közvetlenül kapcsolódik a BFT illetve a Kft. tevékenységéhez, vagy a BKÜ településeihez, illetve foglalkozik csupán csak a Balatonnal, mint természeti jelenséggel, vagy vízállásával, egyéb vonzerejével. A hírek megjelenése a következőképpen alakult 2012-ben: Hónap Pozitív Negatív Összesen Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen Az elmúlt évek során a megjelent hírek gyakorisága is dokumentálva volt. A es évben az események megjelenési gyakorisága szinte követhetetlen volt, hiszen voltak olyan hírek, amelyek januári megjelenése után újra és újra visszatértek a különböző médiumok hasábjaira, akár még decemberben is. Ezek regisztrálása értelmét vesztette ez esetben. Így elmondható, hogy 2012-ben a Balatonnal kapcsolatban legyen az egy itt élő személy, vagy település, esemény, stb. a megfigyelt médiumokban a megjelenő hírek nagy része MTI hírforrásból származik. A megjelent balatoni híreket tekintve elmondható, hogy nyáron jelentősen megnő a térséggel foglalkozó hírek száma. A tekintetben, hogy egy-egy hír pozitív, vagy negatív besorolást kap-e nagyban függ attól, hogy egy-egy médium hogyan közöl egy-egy eseményt. A hírek túlnyomó többsége pozitív megjelenésű, bár erre is jellemző a szezonalitás éppenséggel ellentétesen, hisz télen jóval több pozitív töltetű hír jelenik meg a térséggel kapcsolatban, mint nyáron. Örömmel mondható el azonban az, hogy az év nagyobbik felében márciustól novemberig a megjelent hírek száma 350 db feletti. 7

8 600 R 2 = 0,7043 Összes sajtómegjelenés 2012-ben Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Polinom. (Összes sajtómegjelenés 2012-ben) c) Folyamatos információ ellátás a Balaton fejlesztésében érdekelt szervezetek részére Az információ ellátás 2 fő területe: c/1) honlap c/2) rendezvények c/1) Honlap A honlap célja egyrészt a gazdasági, társadalmi szereplők információigényének kielégítése, a régió lehetőségeinek megismertetése. c/2) Rendezvények 2012-ben is hangsúlyos szerepet kaptak az év során aktualitást nyert témakörökben megrendezett egyeztetések, rendezvények: - A Katasztrófavédelmi törvény változásából adódó önkormányzati feladatok áttekintésére, megismertetésére szerevezett fórumok (Siófok és Balatonalmádi) - A Balaton alacsony vízállásából, a vízháztartás és a vízminőség témakörében megrendezett fórumok (Siófok, Tihany és Keszthely); - A Régió aktuális gazdasági és társadalmi kérdéseivel foglalkozó fórumok (Gyenesdiás és Balatonfüred); - A Balaton parti öv növényzet-minősítésével, táj kezelésével foglalkozó fórum (Siófok); - A robbanószerkezetek megtalálása, vagy robbanószerkezetnek vélt tárgy felkutatása témakörben rendezett szakmai fórum (Balatonfüred). 8

9 A BFT elnöke és a munkaszervezet vezetője, szakértői több szakmai konferencián is felkérést kaptak a BFT tevékenységéhez kapcsolódó előadások megtartására: - A Balatont érintő szabályozások szükségessége, Dr. Bóka István; Az Országgyűlés Sport- és Turizmusbizottságának nyílt rendezvénye ( Parlament Felsőházi ülésterem), - Magyar borok a Távol-Keleten? - A Balaton Fejlesztési Tanács és a kínai kapcsolataiban rejlő lehetőségek - Dr. Molnár Gábor; XXXIII. Országos szőlész-borász továbbképző tanfolyam ( , Anna Grand Hotel, Balatonfüred): Kína szindróma szekció; - Az első szélsőségtől a hatodikig mi történt a évi alacsony vízállás óta? Dr. Molnár Gábor; Fórum a Balaton vízháztartásának aktuális kérdéseiről ( , Polgármesteri Hivatal, Siófok), - Módszerek tavak és tározók vidékfejlesztési szerepének erősítésére - A Lake-Admin projekt bemutatása - Molnár Gábor és Egerszegi Zita; LIV Georgikon Napok Nemzetközi Konferencia, ( , PE Georgikon Kar, Keszthely) - A Balaton Vízpótlásának aktuális kérdései, Dr. Molnár Gábor; Balatoni Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanács éves ülése ( , Polgármesteri Hivatal, Gyenesdiás), - Érzékeny és változó környezet, Dr. Molnár Gábor; BFT KTT Veszélyes tárgyak a Balatonban Egyeztető Fórum ( , Polgármesteri Hivatal, Balatonfüred), - Továbbá a BFT és a Kft. hazai és nemzetközi programjaihoz kapcsolódó rendezvények levezetése, a Balatont érintő előadások megtartása. A Balaton régió fejlesztéséhez kapcsolódó témakörök részletes megbeszéléseire a hazai és nemzetközi projektekhez, programokhoz kapcsolódó tematikus egyeztetéseken, munkaértekezleteken nyílt lehetőség. A főbb témakörök a klímaváltozás és hatásai, a környezetvédelem és természetvédelem aktualitásai, a turizmus fejlesztés lehetőségei, a megújuló energiahasznosítás gyakorlati tapasztalatait ölelték fel A Balaton régió fejlődését befolyásoló intézmény rendszer fejlesztését szolgáló szervezetek létrehozásnak, együttműködésének előkészítése rendelkezésre álló forrás esetén Ezen területen forrás hiányában csak a jelenlegi projektjeinkhez kapcsolódó együttműködéseket tudtuk megvalósítani: - Regionális turisztikai desztináció menedzsment szervezet, - a munkaszervezet folyamatosan kapcsolatot tart a regionális szervezettel, figyelemmel kíséri a szervezet tevékenységét, segíti nemzetközi kapcsolatai kialakítását, nemzetközi együttműködésekben valórészvételét. - Balatoni Közlekedési Szövetség, - a munkaszervezet gesztorsága mellett pályázat került beadásra a közösségi közlekedés fejlesztésére, mely tartalmazza a Közlekedési Szövetség programjában szereplő feladatok egy részét (vasút és 9

10 hajózási utastájékoztatási rendszer, vasútállomás felújítások, intermodális kapcsolatok fejlesztése). A pályázat nyert, megvalósítása januárjában elindult. - Kulturális alapú régiófejlesztés évben elkészült a Nemzeti Kulturális Alap forrásának támogatásával a Turisztikai jelentőséggel bíró kulturális és művészeti programkoordináció és támogatási rendszer kiépítése a Balaton régióban című projekt terv helyzetelemzése. A program megvalósításának következő II és I. félévében megvalósuló - feladata a fent említett helyzetelemzésre épülő partnerségi programterv alapján a regionális partnerségi program megvalósítása. A partnerségi program tervezett feladatai: Regionális program nyilvántartási rendszer érdekeltségi alapú felépítésének és működtetésének, intézményesítésének kidolgozása A minőségbiztosítás peremfeltételeinek kidolgozása BFT támogatási rendszer szervezeti és szakmai elemeinek kidolgozására javaslat készítése A TDM-ek gyakorlatának regionális programkoordinációba illesztése Szakmai monitoring értékelési rendszer kidolgozása Költséghatékonysági elemzések eredményeinek régióra adaptálása Regionális kulturális, művészeti periodika létesítésének kezdeményezése Balatoni Programszervezők Éves Konferenciája kezdeményezése 2.8. A Balaton Közlekedési Szövetség előkészítésének támogatása 1. DDOP Balatoni Közösségi Közlekedésfejlesztési pályázat Az előző pontban már utaltunk rá, hogy támogatásban részesült és így megvalósítható a munkaszervezet gesztorságával beadott közösségi közlekedésfejlesztési projekt. A projekt január 1 és március 30 között kerül megvalósításra. Főbb elmei: Balatoni Integrációs Kft. projekt költségvetés: ,-Ft Tevékenység: Megvalósíthatósági tanulmány elkészíttetése, a megvalósításhoz szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolítása, kötelező kommunikációs tevékenység elvégzése, projektszintű könyvvizsgálat elvégeztetése. A konzorcium tevékenységének koordinálása, a támogatási szerződés esetleges módosítása, a projektjelentések, kifizetési kérelmek elkészítése MÁV Zrt. projekt költségvetés: ,-Ft Tevékenység: Három vasútállomás (Balatonszentgyörgy, Balatonmáriafürdő, Fonyód) MÁV épületeinek, és utasforgalmi tereinek felújítása; akadálymentesítése, B+R parkolók kiépítése térfigyelő kamerával, Balatonszentgyörgy állomáson buszmegálló kialakítása. Utastájékoztató rendszer beszerzése (és kiépítése) Balatonszentgyörgy, Balatonmáriafürdő, Fonyód, Siófok, Balatonlelle, Balatonföldvár, Balatonboglár állomásokon 10

11 Siófok Város Önkormányzata projekt költségvetés: ,-Ft Tevékenység: Autóbusz megállók, fordulók fejlesztésének megvalósítása (buszöblök felújítása, várók, buszforduló kialakítása, felújítása) Buszmegállók utastájékoztatási rendszerrel való felszerelése Balatonmáriafürdő Önkormányzata projekt költségvetés: ,-Ft Tevékenység: A vasútállomás környezetének felújítása (buszöböl felújítás, zöldterület fejlesztés, P+R rendszer kiépítése, stb) Balatoni Hajózási Zrt. projekt költségvetése: ,-Ft Tevékenység: Hajókikötők területén utastájékoztatási rendszer elhelyezése (Siófok, Fonyód, Balatonfüred, Tihany, Badacsony) 2. Déli parti vasútfejlesztés A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF Zrt.) az előkészítő munkákra kiírt pályázat eredményeként megkapta a helyben cserés pályafelújításról az elkészült terveket a Főmterv Zrt.-től, amelyek a Balatonaliga - Balatonszentgyörgy szakaszon a pálya felújításával emelt sebességű és zajcsökkentett vonatforgalmat tesznek lehetővé. A NIF Zrt. az NFÜ bevonásával keresi a lehetséges forrásokat a kivitelezés mielőbbi, legalább részbeni megindítására. Az időközben folyamatosan készülő komplex megvalósíthatósági tanulmány alapján a javasolt második vágányok tekintetében a NIF Zrt. elfogadta a BFT szakértőinek álláspontját az ütemes és pontos menetrend tarthatóságával kapcsolatban. Időközben az NFM támogatását is sikerült megszerezni, így a kijelölésre került második vágányszakaszok engedélyes terveinek elkészítésére a NIF Zrt. hamarosan kiírja a közbeszerzést. 3. A Balaton kötöttpályás körüljárásának és megközelítésének fejlesztése keretében elvégezni szükséges munkák meghatározása című tanulmány A NIF Zrt. megrendelésére az Unitef 83 Zrt. és az Uvaterv Zrt. alkotta konzorcium határidőben leszállította A Balaton kötöttpályás körüljárásának és megközelítésének fejlesztése keretében elvégezni szükséges munkák meghatározása című tanulmány véglegesnek szánt változatát. A BFT szakértői véleményezték az anyagot és jelezték a Koncepció megvalósításához szükséges hiányosságokat. A hiányosságok pótoltatása folyamatban van, a BFT szakértői következetesen érvényesíteni kívánják a Tanács által elfogadott távlati célokat, amelyekkel a NIF Zrt. is egyetért. 4. A II. balatoni kompátkelő projekt előkészítésének helyzete Az 5 elemet tartalmazó nagy projekt megvalósíthatósági tanulmánya novemberében elkészült. A tervezett projektelemek: - fonyódi indító és fogadó oldal közlekedési rehabilitációja - BH Zrt. fonyódi kikötőjének átépítése - 2 db gyorsjáratú komphajó megépítése - BH Zrt. badacsonyi kikötőjének átépítése - badacsonyi indító és fogadó oldal kialakítása a 71-es út és vasút alatti gyalogos aluljáró kiépítésével A projekt teljes tervezett összköltsége 5,6 milliárd Ft. Kedvező döntés esetén a projekt megvalósításának befejezési határideje: Az elbírálás és szerződéskötés felgyorsítása, valamint a kiemelt projekt státusz biztosítása esetén, a határidők rövidülhetnek. A Tanács és szakértői folyamatosan figyelemmel kísérik a projekt előkészítését, és szakmai, véleményezési tevékenységükkel segítik annak megvalósítását. 11

12 2.9. A BFT hatáskörébe utalt fejlesztési forrás felhasználási területeinek meghatározása, a forrás felhasználás lebonyolítása A BFT évben 30 millió Ft fejlesztési forrással rendelkezett Balatoni közbiztonsági és vízbiztonsági feladatok ellátásának támogatására. A forrás felosztásáról a BKÜ területén dolgozó közbiztonság és vízbiztonság területén érintett szervezetek javaslata alapján. a Tanács döntött és az alábbi szervezetek, feladatok kerültek támogatásra: Támogatott szervezet Faladat Támogatás (Ft) Somogy Megyei Rendőrfőkapitányság Veszprém Megyei Rendőrfőkapitányság Zala Megyei Rendőrfőkapitányság Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság (Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság) Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata Országos Meteorológiai Szolgálat Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület Országos Mentőszolgálat Veszprém Megyei Polgárőr Szövetség Magyar Vöröskereszt Magyar Vitorlás Szövetség Balatoni rendezvények biztonsági költségeinek támogatása Turisztikai szezon többlet feladatainak finanszírozása, fejlesztések támogatása Turisztikai szezon többlet feladatainak finanszírozása (diáktolmácsok, túlmunka, szórólap, bűnmegelőzési tábor) Turisztikai szezon többlet feladatainak finanszírozása (diáktolmácsok, túlmunka, üzemanyag) Turisztikai szezon többlet feladatainak finanszírozása, fejlesztések támogatása Prevenciós kiadványok, tájékoztató eszközök Turisztikai szezon többlet feladatainak finanszírozása Turisztikai szezon többlet feladatainak finanszírozása új feladatokhoz költségtámogatás (személyi költség) Turisztikai szezon többlet feladatainak finanszírozása, működési támogatás (túlmunka) Turisztikai szezon többlet feladatainak finanszírozása, üzemanyag támogatás Ifjúsági elsősegélynyújtó program személyi költségek Kékszalag vitorlásversenyhez kapcsolódó közbiztonsági feladatok támogatása A munkaszervezet a forrás kihelyezéssel kapcsolatos előkészítő, elszámolási és ellenőrzési feladatokat elvégezte, a támogatás a szervezetek részére átutalásra került. 12

13 A megítélt támogatást a polgárőr szervezeteket képviselő Veszprém Megyei Polgárőr Szövetség nem tudta igénybe venni, így ezen forrás a minisztérium részére visszautalásra került Az EU támogatások felhasználását szabályozó évi akciótervek végrehajtása során a régió érdekeinek, a balatoni projektek megvalósításának képviselete évben nem került kidolgozásra új, a régiót speciálisan érintő pályázat. Az idén megjelent pályázatok (turisztikai vonzerő, turisztikai szolgáltatás-fejlesztés) kidolgozásában évben a Kft. részt vett Közreműködés a Balaton régióban a 2012-ben elérhető hazai EU-s források minél hatékonyabb felhasználásában A BFT munkaszervezete a régió támogatási lehetőségeinek felhasználása, esélyeinek növelése céljából - rendszeresen figyelte a hazai és a nemzetközi pályázati lehetőségeket, ezeket dokumentálta, partnerei részére megküldte, - folyamatosan egyeztetéseket végzett a régió szereplőivel fejlesztéseik megvalósítási lehetőségei témájában, - hatékony és minél eredményesebb pályázói részvétel érdekében egyedi pályázati tanácsadást biztosított a balatoni turisztikai pályázat és egyéb pályázatok előkészítése, lebonyolítása terén, - projektmenedzserként segíti több régiós projekt megvalósítását, előkészítését (pl: Balatonboglár egészségügy fejlesztési projekt, Hévíz csapadékvíz elvezetés fejlesztési projekt, Országos Meteorológiai Szolgálat időjárás előrejelző rendszer fejlesztése, stb.). Az előző évek tapasztalata alapján jelentősen javítható lenne a régiós projektek megvalósítási aránya, a pályázati források kihasználásának lehetősége, ha a BFT hatékonyabban részt tudna venni a térségi projektek, pályázatok előkészítésében, kidolgozásában, azonban évben forrás hiányában, ezen tevékenységet a Kft. egy-egy sikeres projekt esetében, csak vállalkozói alapon tudta végezni Nemzetközi és a határmenti kapcsolatok fejlesztése, együttműködések támogatása A Balaton és térsége sajátos fejlesztési igényei miatt kedvelt mintaterülete és partnere nemzetközi együttműködéseknek, projektkezdeményezéseknek. 1) A Balaton Fejlesztési Tanács nemzetközi együttműködései A külföldi partnerekkel való folyamatos kapcsolattartás mellett a Balaton Fejlesztési Tanács nemzetközi megkereséseket követően együttműködési keret-megállapodásokat kötött azonos adottságú területek irányító szervezeteivel közös programok, projektek 13

14 kezdeményezésére és megvalósítására. A megállapodások célterülete a fenntartható fejlődés elősegítése, különös figyelemmel a környezetvédelem és turizmus területére. a) Chapala-tó, Mexikó 2007-ben a Balaton Fejlesztési Tanács Együttműködési Megállapodást írt alá a mexikói Ocotlan Város Önkormányzatával a Balatonhoz hasonló adottságokkal rendelkező Chapala-tó fejlesztési tapasztalatainak megosztására. b) Poyang-tó, Kína 2007-ben a Balaton Fejlesztési Tanács Együttműködési Megállapodást írt alá a kínai Jiangxi tartomány Hegyek-Folyók-Tavak Fejlesztési Hivatalával (Mountain- River-Lake Development Office) közös programok, projektek kezdeményezésére és megvalósítására a fenntartható fejlődés elősegítése érdekében, különös figyelemmel a környezetvédelem és turizmus területére. Az együttműködés során 2012-ben egy nemzetközi konferenciára került sor a Poyang tó szervezésében, ahol 11 különböző országbeli, a Balatonhoz hasonló tó kezelési módszere került bemutatásra, megvitatásra és értékelésre a jógyakorlatok és nemzetközi tapasztalatok hasznosítása érdekében. c) Ioannina-tó, Görögország A Balaton Fejlesztési Tanács 2009 augusztusi ülésén Tóth József úr Magyarország athéni nagykövete szóbeli tájékoztató keretében ismertette az észak-görögországi Ioannina-tó és a Balaton fejlesztési szervezetei együttműködési lehetőségeit. Az együttműködés Ioanninai Tóbizottság, a Pannon Egyetem és Keszthely város részvételével került kialakításra évben az együttműködés főként az Egyetem tevékenysége terén folytatódott. d) Dongqian-tó, Kína 2010 nyarán a Balaton Fejlesztési Tanács Általános Alelnöke Nemzeti Erőforrás Minisztérium Kultúráért Felelős Államtitkársága javaslatára - együttműködési szándéknyilatkozatot írt alá Balatonfüreden a kínai Ningbo város közigazgatási területén lévő Dongquian tó delegációjával. Az együttműködés közös programok, projektek kezdeményezését és megvalósítását helyezi előtérbe, különös figyelemmel a kultúra és turizmus területére. Az együttműködés keretében megvalósuló tevékenységek az Államtitkárság szakmai támogatásával valósultak meg októberében került sor a Nemzetközi Rekreációs Tószövetség alakuló ülésére és az ügyrend elfogadására. A Tószövetség egy non-profit, nem kormányzati szervezet, melynek tagjai önkéntes alapon csatlakoznak a szervezethez. A szervezet működéséhez a tagok az általuk meghatározott módon és mértékben járulnak hozzá. A Tószövetség a BFT-t beválasztotta az alelnöki egységbe, melynek a franciaországi Anncy-tó képviselői, valamint két kínai tó a tagjai. A munkaszervezeti feladatokat és a koordinációt a Dongqian Tóbizottság végzi. A közös munka keretében 2012-ben delegációt fogadtunk a kínai partnertől, akik szakmai tanulmányúton vettek részt a Balaton régióban, megismerve a térség természeti, turisztikai, gazdasági, befektetési lehetőségeit. Továbbá a BFT Munkaszervezete a Balatoni Civil Szervezetek Szövetségével közösen aktívan részt vesz az Élő Tavak (Living Lakes) nemzetköz hálózat munkájában. 14

15 2) A Balatoni Integrációs Kft. nemzetközi projektjei évben a Kft. az alábbi nemzetközi projektekben vett részt: CHAMP Climate Change response through Managing Urban Europe-27 Platform LIFE+ pályázat / Válasz az Éghajlatváltozásra módszertan kialakítása az Európai Városok -27 Fenntartható Fejlesztése című projekt eredményein keresztül - Környezetirányítási rendszerek kiépítése helyi és megyei önkormányzatoknál országos szinten. A projekt április 30-án zárult. A helyi és regionális önkormányzatok óriási lehetőségekkel rendelkeznek az éghajlatváltozás elleni küzdelemben. Ők a felelősök különféle tervekért, irányítási feladatokért, és így meg van a lehetőségük, hogy konkrét intézkedéseket valósítsanak meg. A helyi és regionális önkormányzatok ugyancsak közvetlenül foglalkoznak a tudatosság növelésével, az ösztönző intézkedésekkel és további támogatás nyújtásával a közösségeiknek az éghajlatváltozással való küzdelemben. A es során megvalósított CHAMP projektben fejlesztettünk ki egy Képességfejlesztő Tananyagot az éghajlatváltozásra való helyi felkészülés érdekében. A CHAMP projekt a helyi önkormányzatok képességfejlesztésének támogatására összpontosít az éghajlatváltozás elleni harcban, az integrált irányítási rendszer segítségével. A CHAMP projekt keretében a fent említett tananyag felhasználásával Magyarországon 14 fő végezte el az integrált környezetirányítási rendszerek bevezetésével kapcsolatos képzést az alábbi szervezetek részéről: Balatonalmádi, Balatonföldvár, Balatonfüred, Budapest XVI. Kerület, Fonyód, Keszthely, Siófok, Taktaharkány, Tatabánya, Veszprém, Somogy Megyei Önkormányzat, Balatoni Hajózási Zrt. A képességfejlesztő csomag főbb elemei elérhetőek finn, magyar, német, olasz és svéd nyelveken az alábbi honlapon: Továbbá a projekt útjára indította az Európai Partnerség az Integrált Fenntarthatósági Irányításért kezdeményezést, amely az európai országok-beli nemzeti képzési központokból áll, és célja a helyi hatóságok képzése éghajlatváltozásra való felkészülés érdekében megvalósítandó integrált irányításra vonatkozóan. Energia-hatékony Általános Iskolák 50/50 Hálózata (EURONET 50/50 projekt) A projekt célja az oktatási intézmények energia megtakarításának az elősegítése. A projekt keretében a partnerek tapasztalataira, nemzetközi példákra, valamint a helyi adottságokra alapozva az energia-megtakarítást ösztönző intézkedési javaslatok kerülnek megfogalmazásra, amelyek később a projektben érdekelt általános iskolákban demonstrációs céllal megvalósításra is kerülnek. A projekt keretében egy tananyag került kifejlesztésre, melynek keretein belül a diákok megismerkedtek az energiahatékonysággal, felmérték az iskolájukat a már korábban kapott eszközökkel. A mérések eredményeit összegezték, feldolgozták, majd a tapasztalataikat átadták diáktársaiknak, megosztották az iskola vezetésével is. 15

16 2012-ben megvalósult a résztvevő iskolák energia megtakarításának vizsgálata, melynek eredményeként valamennyi iskola esetében ugyan eltérő mértékben érzékelhető volt az energia megtakarítás. A gyermekek munkájának elismeréseként a résztvevő iskolák részére iskolai kirándulást, tanulmányutat szerveztünk. A projekt I. félévben sikeresen lezárult. EUROSCAPES: A projekt célja zöld területek, mint pl. parkok, terek, parti területek, erdős vidékek innovatív jellegű menedzsment terveinek a kidolgozása és megvalósítása a városi, természetes és kulturális tájképek tekintetében nagy hangsúlyt fektetve a helyi élővilágra, éghajlati sajátosságokra és gazdasági tényezőkre. A projekt átfogó célja, hogy a tapasztalatok megosztása révén segítséget nyújtsanak a helyi önkormányzatoknak a települési, illetve azokhoz kapcsolódó zöld területek kezeléséhez és fenntartható fejlesztéséhez. A projekt év végén sikeresen lezárult. A projekt eredményeként a Kft a KÖDU VIZIG-el együtt dolgozva elkészített egy nádminősítési tanulmányt, mely a nádminősítés jogi szabályozásától indulva a szakmai feladatokon át a jövőbeni változtatási igényeket is feltérképezte. tervet készíttettünk a vízpartok humanizálásának lehetséges megoldásairól, mely az önkormányzatok számára lehet hasznos jövőbeni ilyen irányú beruházásaik esetén, a vízpart rehabilitációs tervek áttekintésre kerültek a helyi önkormányzatok bevonásával. A projekt keretében elkészült egy tájképmenedzsment terv a Balaton parti sávjára nézve, mely a vízpart rehabilitációs tervektől kezdve a nádminősítésen keresztül egészen a különböző területek tulajdoni viszonyainak rendezéséig felöleli a Balaton parti problémákat. A projekt során az év végéig elkészült a fenti menedzsment tervhez kapcsolódóan egy térinformatikai rendszer is, melyben elérhető lesz bárki számára internetes felületen egy űrlap elkészítése, amin különféle típusú bejelentésekre (adatbeküldésre) van lehetőség: természeti értékek károsítása, illegális feltöltések megléte, illegális stéglétesítés, nádirtás, szemétlerakás bejelentése témakörökben. A projekt zárásaként a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft november 20-án szemináriumot rendezett A terület- és településrendezés hatása a balatoni tájképre címmel, melyen több mint hetven, a Balaton ügyeit fontosnak érző résztvevő hallgatta meg az előadásokat az önkormányzatok, a civil szervezetek és a szakmai szervezetek képviseletében. EULAKES: A projekt a különböző hasznosítású európai tavak ökoszisztémájának, biológiai sokszínűségének fenntartására koncentrál a természet és az ember által kiváltott beavatkozások tükrében. A projekt célja, hogy hosszú távú tervek készüljenek a tavak kezelésére vonatkozóan, annak érdekében, hogy legalább a jelenlegi állapotuk fenntartható legyen a klímaváltozás, az emberi beavatkozások és az egyéb természeti hatások ellenére. 16

17 A projekt várható eredménye egy olyan új, integrált szemléletű döntéstámogató rendszer, amely a történeti ismeretanyagra, a monitoring rendszer tökéletesítésére, ökológiai modellezésre, térinformatikai és műholdas adatok feldolgozására épülve támogatja a döntéshozókat az éghajlatváltozás mérséklése és az ahhoz való alkalmazkodás, illetve más környezeti stresszek leküzdése érdekében hozandó intézkedések kialakításában. A döntéstámogató eszköz, amely maga is az EULAKES nevet viseli, összekapcsolja a fejlett tudományt a helyi közösségekkel. Az eszköz segítségével elkészül egy éghajlatváltozás elleni potenciális intézkedésekből álló katalógus. Várhatóan a projekt közvetlen hatást gyakorol a területhasználati tervezésre és a vízgyűjtő gazdálkodásra az összes vizsgált területen ben elkezdődött az EULAKES modell (vízminőség, térinformatika, parti sáv hasznosítása témakörben számítógépes modellezések) elkészítése, mely 2013-ban kerül befejezésre és véglegesítésre. A projekt másik eleme keretében (sérülékenység vizsgálat) meghatározásra kerültek a különböző adaptációs intézkedések, melyek elemzése, hatékonyságuk felmérése, és ez alapján egy közös stratégia és intézkedési terv kidolgozása 2013-ban valósul meg. A lakosság, elsősorban a gyermekek környezettudatosságának növelése érdekében 2012-ben egy átfogó oktatási kampány valósult meg, melynek elemei: - Balatoni általános iskolákban elindított szakkörök, - Facebook-on szervezett Balatonológia elnevezésű játékos oktatási kampány. RELACS projekt: A RELACS turisztikai szállások zöld energiával című projektünk 2012-ben harmadik évét töltötte (a projekt április végén zárul le). A projekt évi tevékenységeinek keretében február hónapban sikeresen megszerveztük és lebonyolítottuk a 4. projekttalálkozót Balatonszárszón. A külföldi projektpartnereknek és a kíséretükben érkezett szállodamenedzsereknek bemutattunk két szálláshelyet, amelyek a megújuló energia és a racionális energiafelhasználás szempontjából követendő példát jelentenek (Zenit Hotel Balaton ****Vonyarcvashegy, Evangélikus Konferenciaközpont és Missziós Otthon, Balatonszárszó). Az év során több workshopot szerveztünk a szálláshelyek vezetői és a szállodák személyzete számára energiamenedzsment (3 alkalom), illetve energiatudatos viselkedésmódok (1 alkalom) témában. A workshopokon az Interregionális Megújuló Energia Klaszter Egyesület (Pécs) szakemberei tartottak igen hasznos előadásokat, illetve a résztvevőkkel együtt történő bejárás keretében feltárták a workshopoknak helyet adó szállodák esetében azokat a pontokat, ahol lehetőség van az energia megtakarítására. Ezek a gyakorlatok mintát adtak a résztvevőknek a saját szálláshelyük energiahelyzetének racionalizálására. Folytattuk a RELACS szálláshely hálózat szervezését, így sikerült még 4 szálláshelyet bekapcsolnunk. Hálózati tagjainkat folyamatosan segítettük hírleveleink kiküldésével, telefonos technikai tanácsadással. Az év utolsó negyedévében előkészítettük az egyik legfontosabb feladatunk, az 10 db energiaaudit és az 5 db megvalósíthatósági tanulmány kidolgozását hálózati tagjaink számára. Három árajánlat bekérésével kiválasztottuk az alvállalkozó mérnök céget, szerződést kötöttünk velük, valamint közreműködtünk a szükséges adatok begyűjtésében hálózati tagjainktól. 17

18 Az energiaauditok és a megvalósíthatósági tanulmányok januárjában készültek el, és reményeink szerint az eme döntés-előkészítő dokumentumokban leírt javaslatok, megtakarítási lehetőségek inspirálni fogják a hazai RELACShálózat tagjait, hogy mielőbb tegyenek intézkedéseket a szálláshely energiafelhasználásának racionalizálása érdekében. Régiók együttműködése a bioenergetikai tudástranszfer és az energiahatékonyság területén REBE (Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program ) A Kft részt vesz a Pannon Egyetem Georgikon Kara vezetésével, 9 nemzetközi partner bevonásával októberében indult projekt megvalósításában. A projekt elemei: energiahatékonysági- ill. képzési stratégia kidolgozása, szaktanácsadás, szakemberek továbbképzése, energetikai technikus képzés kidolgozása, felnőtt szakmai továbbképzés kidolgozása a rossz energiahatékonyságú, régi épületek felújítására. Az eredmények hosszútávon történő fenntartása a magyar-osztrák közös szakemberképzésen alapul, ennek során tanár- és diákcsere valósul meg, ezzel is erősítve a határon átnyúló együttműködést és tapasztalatcserét. A projekt időtartama: október szeptember 30. A Balatoni Integrációs Kft. feladata a projekt során a nyilvánosság biztosítása. (weblap, kiadványok, sajtó események, rendezvények szervezése) ben a Kft-nek nem volt feladata a projektben. BeNatur: Natura 2000 területek hatékonyabb irányításának/kezelésének megvalósítása (BEtter management and implementation of NATURa 2000 sites) év elején kezdődött a Be-Natur elnevezésű projekt, amelynek célja javítani az élőhelyek, valamint a természet és a biológiai sokféleség védelmét Natura 2000 területeken, különösképpen a vizes élőhelyekre (folyók, tavak, tengerpart). A projekt segít elérni az Élőhely Irányelvben (92/43 EGK) megfogalmazott célokat a partnerek közötti tapasztalatok, legjobb megoldások megosztásának elősegítésével, a stratégiai tervezés, feladattervek összeállítás során. A projekt keretében a évben kidolgozásra került a 7210 és 7230 kódszámú meszes lápok téli sással és Caricion davallianae fajaival, valamint, mészkedvelő üde láp és sásrétek élőhelyek védelmével kapcsolatos kezelési terv. A terv alapján megkezdődött a Tapolca medence területén (Szigliget közigazgatási területe) 8,5 ha-on a hivatkozott élőhely védelmével kapcsolatos beavatkozás (területtisztítás, szárzúzás, inváziós növények irtása). Továbbá folyamatban van a kis kárókatona (Phalacrocorax pygmeus) faj védelmi tervének kidolgozása és országos szinten való jóváhagyása. A projekt megvalósítás szakmai hátterét a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság és a Balatoni Vízügyi Kirendeltség szakemberei biztosítják. A projekt honlapján a legújabb információk elérhetők az alábbi linken: 18

19 SKIPASS: Hegyi járőr védelmi rendszer a Katasztrófák integrált kezelésére / megelőzésére (Mountain patrol Safe System for Integrated Disaster Management System -IDMS) év elején elkezdődött a SKIPASS elnevezésű projekt, és június 30-án zárult. A projekt legfőbb célja az, hogy a katasztrófák integrált kezelésére/megelőzésére egy új, komplex rendszert építésen ki az önkéntes (civil) mentő- illetve a polgári védelmi szervezeteknél. A projekt gyakorlati megvalósításában összesen négy ország négy szervezete vett részt Olaszországból, Görögországból és Bulgáriából és Magyarországról. A projekt megvalósítása során a Somogy Megyei Katasztrófa és Polgárvédelmi Egyesület közreműködésével a polgári védelmi önkéntesek 5 napos elméleti és gyakorlati képzésére került sor. A SKIPASS képzés és az Integrált Katasztrófakezelési rendszer implementáció részeként megalakult az a gyakorlatorientált, önkéntesekből álló, multidiszciplináris mentőcsapat, amely az integrált katasztrófakezelés részeként széles körben bevethető vész esetén. Megalakításának fázisai: kiképzők kiképzése (helyi sajátosságok figyelembevételével, INSARAG elvek alapján); módszertani segédlet kidolgozása (tematikus anyagok CD-n); tényleges megalakítás, életre hívás. A Somogy Mentőcsoport 5 önkéntes mentőszervezet ( KÖTÉL Kaposvári Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület, Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata Egyesület, S.O.S. Zamárdi Regionális Rádiós Segélyhívó Alapítvány, Balaton Rádióamatőr DX Klub, Görgeteg Önkéntes Tűzoltó Egyesület) közreműködésével jött létre. A SKIPASS képzés tananyagát és a projektben megvalósított tevékenységekről bővebb információ található magyar, angol, olasz, orosz és görög nyelven az alábbi linken: Lake Admin / Tavak helyreállítására/rehabilitációjára irányuló kezdeményezés a regionális közigazgatás szintjén A LakeAdmin projekt februárban indult el, összesen 10 partnerszervezet közreműködésével valósul meg 9 ország területén (Finnország, Csehország, Észtország, Görögország, Olaszország, Málta, Magyarország, Írország, Dánia). A Víz Keretirányelv (VKI) célja, hogy 2015-re minden Európai felszíni és felszín alatti víztest jó állapotba kerüljön. Ez nagy kihívást jelent az EU országaiban és feltételezi a szükséges együttműködést a regionális, az országos és a nemzetközi szinteken. A legtöbb EU-tagállamban, a VKI által a tavakra meghatározott környezetvédelmi előírások újszerűek és nagy kihívást jelentenek. Az Európában található tavak, és más víztestek állapotának egy meghatározott ütemterv alapján történő javulása megköveteli a meglévő ismeretek és tapasztalatok megosztását. A LakeAdmin projekt egy helyileg koncentrált megközelítést kínál a VKI előírásainak teljesítéséhez. A LakeAdmin projekt fő célkitűzései: a tó rehabilitációs programok céljának, végrehajtásának javítása azokban a térségekben, amelyek elismerték a tavak fontosságát, és a tavaknak a gazdasági fejlődésben betöltött szerepét. Továbbá a regionális fejlesztési politikák hatékonyságának növelése a vízgazdálkodással kapcsolatban, különösen a térségi természetes és mesterséges tavak, valamint a víztározók helyreállítása és kezelése tekintetében. A projekt keretében év során megkezdődött a bevált, jó vízgazdálkodási gyakorlatok összegyűjtése, rendszerezése és egy valós példákat bemutató Európai 19

20 Tómegőrzési Archívum létrehozása, amely bármikor tovább bővíthető és hozzáférhető a tavak kezeléséért felelős szakemberek, regionális hatóságok, közigazgatási szervek, és egyéb érdekeltek számára. A projekt honlapján további információ érhető el a megvalósult tevékenységekről: Tourage - az időskori turizmus fejlesztési lehetőségeinek feltárása 2012 január 1-én indult a projekt, mely az időskorúaknak (65-X évesek) szóló turisztikai lehetőségek feltérképezését és termékfejlesztését tűzte ki célul Európa 12 régiójában. A programban bolgár, finn, görög, ír, spanyol, lett, lengyel, szlovák, román és magyar régiók vesznek részt. Magyarországról az Észak-Alföld és a Dél- Dunántúl. Utóbbi esetében a feladatok ellátása a Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség, valamint a Dél-Dunántúli Fejlesztési Ügynökség munkatársainak részvételével valósul meg. A projekt keretein belül az első évben elkészült a régióra vonatkozó helyzetértékelés, majd feltérképezésre kerültek lehetséges jó gyakorlatok az időskori turizmus témájában. A Balatoni Integrációs Kft. 5 db jó gyakorlatot nevesített, melyek a 2012 november közötti magyarországi tanulmányi út keretében bemutatásra kerültek a nemzetközi partnerek számára. A évi munka az érintett időskorúak utazási szokásaira irányuló kérdőíves felmérés elkészítésével zárul, melynek határideje december 31. INTourAct Integrated Tourism Action Plans for SEE excellence Integrált Turisztikai Cselekvési Tervek a Délkelet-Európai országok érdemeire/értékeire vonatkozóan A projekt célja: integrált és fenntartható turisztikai cselekvési tervek kidolgozása a települési területek megközelítési szempontjából, ami hozzájárul a funkcionális régiók fenntartható fejlődéséhez. A projekt év végén indult, így kezdő workshopon kívül jelentősebb tevékenység még nem valósult meg ban helyi fórumokat szervezünk, melynek keretében a fórum tagok (turisztikai szereplők, vállalkozások, szervezetek) 4 munkacsoportban (környezetvédelem, kultúra-kulturális örökségvédelem, innováció-szakmai kompetenciák, mobilitás) felmérik a régió állapotát (SWOT analízis), fejlesztési irányokat határoznak meg, melyek beépülnek a későbbi cselekvési tervekbe BFT projektek Régiós projektek megvalósítása: 1. Mozdulj Balaton program 2. Balatoni Regionális Monitoring Rendszer működtetése, 1. Mozdulj Balaton programsorozat A Sport Államtitkárság támogatásával évben sikerült megrendezni a Mozdulj Balaton programsorozatot. A program az előző évek gyakorlata alapján a települési strandok részvételével zajlott és szeptember 1. között. A programok 32 település 36 strandján valósultak meg. A 36 strandon 346 programnapon fő részvételét regisztrálták a szervezők. A résztvevők száma ugyan hasonló az előző évihez (2011-ben fő), de a balatonboglári Platán strand, ahol tavaly az összes résztvevő közel 10%-át (2608 fő) regisztrálták, idén a felújítás miatt nem vett részt a sorozatban. 20

21 A programsorozat, mint minden évben a vonyarcvashegyi sporttalálkozóval zárult. A sporttalálkozón 26 település 30 strandjának sportolói vettek részt és strandröplabdában, strandfociban, streetballban versenyeztek. A programsorozat a résztvevők és a sajtó megjelenések alapján egyaránt sikeresnek tekinthető. 2. Integrált Monitoring rendszer működtetése között egy regionális online integrált monitoring rendszer került kiépítésre, melynek elemei: forgalomszámláló rendszer, környezeti monitoring rendszer, és turistaszámláló rendszer (kerékpáros, strandok, kikötők, frekventált turisztikai helyek). A rendszer működtetésére év végéig volt jogszabályi kötelezettsége a munkaszervezetnek, azonban a későbbi tervezési munka megalapozásaként szükségesnek tartjuk az adatok további gyűjtését, archiválását és rendszerezését. A Monitoring rendszert működtetését a munkaszervezet külön forrás nélkül, saját erőből, nemzetközi projektjei segítségével, szakmai együttműködések keretében biztosítja. 3. A tanács ülésein végzett feladatok február 24. Siófok Az ülést megelőzően a Balaton Régió Közbiztonságáért évi kitüntetettjeinek díjazására került sor. A Tanács az ülésen: tájékoztatót hallgatott meg a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség ROP Irányító Hatóságának részéről az Új Széchenyi Terv I. évének megvalósulásáról, a Balaton régió területén támogatott fejlesztésekről, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség KEOP Irányító Hatóságának részéről az Új Széchenyi Terv I. évének megvalósulásáról, a Balaton régió területén támogatott fejlesztésekről, a Balaton régió Kerékpáros-turisztikai fejlesztési projektjének előkészítéséről, az EULAKES projekt keretében kidolgozott Balatoni havária tervek elkészítéséről, elfogadta a Balaton Fejlesztési Tanács a évi Munkatervét, a BFT évi költségvetését és a évi beszámolóját, a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft évi pénzügyi tervét, döntött az Attrazioni Kft. számára nyújtott támogatás visszavonásáról, támogatta a Balatoni Integrációs Kft. részvételét a TOURAGE Developing Senior Tourism in Remote Regions (Az időskori turizmus fejlesztése távoli régiókban) projektben, és felhatalmazta a KFT ügyvezetőjét a projektre vonatkozó támogatási szerződések aláírására február 24. Siófok Ismételt ülés A Tanács döntött a BFT Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról. 21

7 napirendi pont 1. melléklet Részletes tájékoztató a Balatoni Integrációs Kft. 2014. évi tevékenységéről

7 napirendi pont 1. melléklet Részletes tájékoztató a Balatoni Integrációs Kft. 2014. évi tevékenységéről Részletes tájékoztató a Balatoni Integrációs Kft. 2014. évi tevékenységéről 1 Tartalomjegyzék 1. Összegzés... 3 2. A BFT munkaszervezeti feladatok ellátása... 5 2.1. A 2014-20 fejlesztési időszakra vonatkozó

Részletesebben

BALATON RÉGIÓ FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

BALATON RÉGIÓ FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Balaton Fejlesztési Tanács BALATON RÉGIÓ FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2007-2013 Készítette: Vital Pro Kft. 2005. december 12. Tartalomjegyzék 1 Vezetői összefoglaló 4 2 Bevezetés 11 2.1 Dokumentum célja, tervezés

Részletesebben

Tájékoztató a Balaton Fejlesztési Tanács 2014. évi tevékenységéről

Tájékoztató a Balaton Fejlesztési Tanács 2014. évi tevékenységéről Tájékoztató a Balaton Fejlesztési Tanács 2014. évi tevékenységéről 1 Tartalomjegyzék 1. A Balaton Fejlesztési Tanács tagjai... 3 2. A BFT és munkaszervezete 2014. évi tevékenységének kiemelt területei...

Részletesebben

A Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. 2016. évi pénzügyi terve

A Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. 2016. évi pénzügyi terve A Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. 2016. évi pénzügyi terve A Balatoni Integrációs Kft. célja, hogy a régió fejlesztésében 2000 óta végzett sikeres tevékenységét, szakmai tapasztalatát felhasználva

Részletesebben

Előterjesztés a Balaton Fejlesztési Tanács részére biztosított 2016. évi fejlesztési forrás felhasználásáról

Előterjesztés a Balaton Fejlesztési Tanács részére biztosított 2016. évi fejlesztési forrás felhasználásáról Előterjesztés a Balaton Fejlesztési Tanács részére biztosított 2016. évi fejlesztési forrás felhasználásáról Javaslat a 2016. évi fejlesztési forrás felhasználására A Balaton Fejlesztési Tanács hatékony

Részletesebben

FELHÍVÁS. Turizmusfejlesztés megvalósítására a megyékben. A felhívás címe: Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés

FELHÍVÁS. Turizmusfejlesztés megvalósítására a megyékben. A felhívás címe: Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés FELHÍVÁS Turizmusfejlesztés megvalósítására a megyékben A felhívás címe: Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés A felhívás kódszáma: TOP-1.2.1-15 Magyarország Kormányának

Részletesebben

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA 2014. szeptember 18. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA Készült a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat megbízásából A területfejlesztési

Részletesebben

Lenti és Térsége Vidékfejlesztési Egyesület LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2014-2020

Lenti és Térsége Vidékfejlesztési Egyesület LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2014-2020 1 Lenti és Térsége Vidékfejlesztési Egyesület LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2014-2020 TERVEZET A Lenti és Térsége Vidékfejlesztési Egyesület közgyűlése a 11/2016. (I. 28.) számú határozattal egyhangúlag

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI M I NISZTÉRIUM

ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI M I NISZTÉRIUM SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ Háttéranyag a turizmus ágazat teljesítményének alakulásáról, valamint a Turisztikai Célelőirányzat forrásából megvalósuló pályázatokról I. Az ágazat teljesítményének alakulása 1. A turisztikai

Részletesebben

Sopron, 2015. május 11.

Sopron, 2015. május 11. Cím Sopron Megyei Jogú Város Integrált Területi Programja Verzió 2.0 MJV közgyűlési határozat száma és dátuma Területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős minisztériumi jóváhagyás száma és dátuma

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. március 23-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. március 23-i ülésére 8. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. március 23-i ülésére Tárgy: Felsılajos Község Polgármesterének beszámolója a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás Társulási

Részletesebben

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT AJAK VÁROS 2016.

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT AJAK VÁROS 2016. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT AJAK VÁROS 2016. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT AJAK VÁROS Készült Ajak Város Önkormányzata megbízásából Készítette MEGAKOM Tanácsadó Iroda 2016. MÁRCIUS 9. Adatgyűjtés lezárva: 2016. január

Részletesebben

BALATONFÜRED VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2008. JÚNIUS 12.

BALATONFÜRED VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2008. JÚNIUS 12. BALATONFÜRED VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2008. JÚNIUS 12. I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ...I-4 II. BEVEZETÉS... II-17 II.1. AZ INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA FOGALMA ÉS ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN...

Részletesebben

A Balatoni Integrációs Kht. 2007. évi tevékenysége, pénzügyi beszámolója

A Balatoni Integrációs Kht. 2007. évi tevékenysége, pénzügyi beszámolója A Balatoni Integrációs Kht. 2007. évi tevékenysége, pénzügyi beszámolója A Kht. tevékenysége 5 fő csoportba sorolható: 1. Az Alapító Okirat alapján a BFT tevékenységéhez, feladataihoz kapcsolódó szakmai,

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA Készült a Veszprém megye fejlesztésének megalapozása a 2014-2020 közötti időszakra című, ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0011 azonosítószámú projekt keretében a Veszprém Megyei Önkormányzat megbízásából VESZPRÉM

Részletesebben

ÜDE FOLT A HOMOKHÁTSÁGBAN!

ÜDE FOLT A HOMOKHÁTSÁGBAN! ÜDE FOLT A HOMOKHÁTSÁGBAN! ÜDE-KUNSÁG Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája 2011 Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló 3 1.1 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia jövőképe 3

Részletesebben

II. kötet: Integrált településfejlesztési stratégia

II. kötet: Integrált településfejlesztési stratégia TAMÁSI INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA II. kötet: Integrált településfejlesztési stratégia Projekt azonosító: DDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Dél-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés

Részletesebben

Balatonfűzfő Város komplex. városfejlesztési stratégiája. 2007. február

Balatonfűzfő Város komplex. városfejlesztési stratégiája. 2007. február komplex városfejlesztési stratégiája 2007. február HitesyBartuczHollai Euroconsulting Kft. 1124 Budapest, Németvölgyi út 114. tel: [06-1]-319-1790 fax: [06-1]-319-1381 e-mail: info@hbhe.hu www.hbheuroconsulting.hu

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2008. szeptember 24-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2008. szeptember 24-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2008. szeptember 24-i ülésére Tárgy: Dr. Kelemen Márk polgármester beszámolója a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás Társulási Tanácsában

Részletesebben

VAS MEGYE GAZDASÁGFEJLESZTÉSI FÓKUSZÚ TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2014-2020

VAS MEGYE GAZDASÁGFEJLESZTÉSI FÓKUSZÚ TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2014-2020 d VAS MEGYE GAZDASÁGFEJLESZTÉSI FÓKUSZÚ TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2014-2020 5.3. egyeztetési változat 2014. július 14. Vezetői összefoglaló Életminőség, Élhető környezet, Érték-teremtés- sikeres Vas

Részletesebben

Budapest Főváros XXIII. kerület, Soroksár Önkormányzata

Budapest Főváros XXIII. kerület, Soroksár Önkormányzata , Soroksár Önkormányzata Településfejlesztési Koncepció Helyzetfeltáró és helyzetértékelő munkarész A dokumentáció a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés

Részletesebben

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA BALMAZÚJVÁROS 2010. január Kertes 1997 Kft. Tolnai Jánosné Dr. 2 TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 6 1. BEVEZETŐ... 18 1.1. AZ INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

Részletesebben

GYÖNGYÖS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. 2016. február 2. Készítette: Metacom 96. Oldal 0

GYÖNGYÖS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. 2016. február 2. Készítette: Metacom 96. Oldal 0 GYÖNGYÖS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2016. február 2. Készítette: Metacom 96 A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet - a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési

Részletesebben

Budapesti Agglomeráció Gazdaságfejlesztési. Cselekvési Terve. BAFT Gazdaságfejlesztési ad hoc szakmai bizottsága

Budapesti Agglomeráció Gazdaságfejlesztési. Cselekvési Terve. BAFT Gazdaságfejlesztési ad hoc szakmai bizottsága B U D A P E S T I A G G L O M E R Á C I Ó G A Z D A S Á G F E J L E S Z T É S I C S E L E K V É S I T E R V E 2007 KÉSZÍTETTE A BUDAPESTI AGGLOMERÁCIÓS FEJLESZTÉSI TANÁCS GAZDASÁGFEJLESZTÉSI AD HOC SZAKMAI

Részletesebben

4. NEMZETI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2015 2020

4. NEMZETI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2015 2020 7690 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 83. szám 1. melléklet a 27/2015. (VI. 17.) OGY határozathoz 1. melléklet a /2015. ( ) OGY határozathoz 4. NEMZETI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2015 2020 Szakpolitikai

Részletesebben

VI. A STRATÉGIA MEGVALÓSÍTHATÓSÁGA

VI. A STRATÉGIA MEGVALÓSÍTHATÓSÁGA VI. A STRATÉGIA MEGVALÓSÍTHATÓSÁGA Tartalomjegyzék VI. A STRATÉGIA MEGVALÓSÍTHATÓSÁGA...1 VI.1. Ingatlangazdálkodás... 2 VI.1.1... 2 VI.1.2. Ingatlanállomány és ingatlangazdálkodás... 3 VI.1.3. Ingatlangazdálkodási

Részletesebben

VI. MELLÉKLETEK. Tartalomjegyzék. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

VI. MELLÉKLETEK. Tartalomjegyzék. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com VI. MELLÉKLETEK Tartalomjegyzék 6.1. melléklet Jelentkezési, tájékoztatási lap...217 6.2. melléklet Előzetes tudásszint felmérő lap...220 6.3. melléklet Tanulási forgatókönyv...221 6.4. melléklet Önellenőrző

Részletesebben

HÉVÍZ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. HÜBNER TERVEZŐ KFT. 7621 Pécs, János u. 8.

HÉVÍZ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. HÜBNER TERVEZŐ KFT. 7621 Pécs, János u. 8. HÉVÍZ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓRÓL, AZ INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁRÓL ÉS A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖKRŐL, VALAMINT EGYES TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SAJÁTOS

Részletesebben

Irány Pécs! A pécsi TDM szervezet fejlesztése Fejlesztési Program

Irány Pécs! A pécsi TDM szervezet fejlesztése Fejlesztési Program Irány Pécs! A pécsi TDM szervezet fejlesztése Fejlesztési Program 1 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...2 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 2. A TDM SZERVEZET BEMUTATÁSA...5 2.1. A TDM Szervezet alapadatai...5

Részletesebben

PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE

PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 2013. ÉVI 7/5. SZÁM A MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 2013. december 10. TARTALOMJEGYZÉK 7/5. SZÁM (2013. DECEMBER 10. ) MELLÉKLET 77/2013. (11.29.) PMÖ határozat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 12-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 12-ei ülésére ELŐTERJESZTÉS Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 12-ei ülésére Tárgy: Beszámoló a Zirc Kistérség Többcélú Társulása Tanács munkájáról Előadó: Fiskál János polgármester Az előterjesztés

Részletesebben

IDEGENFORGALMI RÉGIÓBAN. Bevezetés...2. Összefoglalás...2

IDEGENFORGALMI RÉGIÓBAN. Bevezetés...2. Összefoglalás...2 2016. március TURIZMUSGAZDASÁG A BALATON IDEGENFORGALMI RÉGIÓBAN STATISZTIKAI TÜKÖR Tartalom Bevezetés...2 Összefoglalás...2 Az elemzés módszertana...4 1. A balatoni régióban működő turisztikai vállalkozások

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020)

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft 2014. szeptember Fejezet: Tartalom

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Integrált térségi gyermekprogramok. A felhívás kódszáma: EFOP-1.4.2-16

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Integrált térségi gyermekprogramok. A felhívás kódszáma: EFOP-1.4.2-16 FELHÍVÁS a gyermekeket sújtó nélkülözés újratermelődésének megakadályozására és a gyermekek esélyeinek növelésére irányuló helyi projektek megvalósítására A felhívás címe: Integrált térségi gyermekprogramok

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tájékoztató a 2014-2020. évi TOP Vas megyei program tervezeteiről

ELŐTERJESZTÉS. Tájékoztató a 2014-2020. évi TOP Vas megyei program tervezeteiről VAS MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE ELŐTERJESZTÉS Tájékoztató a 2014-2020. évi TOP Vas megyei program tervezeteiről A Vas Megyei Területfejlesztési Koncepció és Program tavalyi elfogadása után, a Közgyűlés 2015.

Részletesebben

FELHÍVÁS. tehetséges fiatalok felkutatása, támogatása és a tehetséggondozás rendszerszintű továbbfejlesztésének megvalósítására.

FELHÍVÁS. tehetséges fiatalok felkutatása, támogatása és a tehetséggondozás rendszerszintű továbbfejlesztésének megvalósítására. FELHÍVÁS tehetséges fiatalok felkutatása, támogatása és a tehetséggondozás rendszerszintű továbbfejlesztésének megvalósítására A felhívás címe: Tehetségek Magyarországa A felhívás kódszáma: EFOP-3.2.1-15

Részletesebben

A Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. 2015. évi pénzügyi terve

A Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. 2015. évi pénzügyi terve A Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. 2015. évi pénzügyi terve A Balatoni Integrációs Kft. célja, hogy a régió fejlesztésében 2000 óta végzett sikeres tevékenységét, szakmai tapasztalatát felhasználva

Részletesebben

LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA

LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület előzetesen elismert LEADER Helyi Akciócsoport 2016. február 1 Tartalom Tartalom...2 1. A Helyi Fejlesztési Stratégia

Részletesebben

8. Cselekvési terv. 8.1 Az intézkedések leírása. Kultúrháló közösségi terek minőségi javítása és a helyi közösségek együttműködésének támogatása

8. Cselekvési terv. 8.1 Az intézkedések leírása. Kultúrháló közösségi terek minőségi javítása és a helyi közösségek együttműködésének támogatása 8. Cselekvési terv 8.1 Az intézkedések leírása 1.) intézkedés megnevezése 2)Specifikus cél 3)Indoklás, alátámasztás A támogatható tevékenység területek meghatározása Kultúrháló közösségi terek minőségi

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIA ÉS OPERATÍV PROGRAM

TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIA ÉS OPERATÍV PROGRAM SZÉKESFEHÉRVÁRI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIA ÉS OPERATÍV PROGRAM Készítette: Közép-Pannon Regionális Fejlesztési ZRT Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2008. április

Részletesebben

FADD TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

FADD TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1 1 FADD TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE V é l e m é n y e z t e t é s i d o k u m e n t á c i ó I. kötet: Megalapozó vizsgálat Készítette:PÉCSÉPTERV STÚDIÓ Kft, 7621 Pécs,

Részletesebben

HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2014-2019 Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Az elkészítésben közreműködő külső szakértők: Róka László, Deme Lóránt MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó

Részletesebben

Dunaharaszti Város Önkormányzata

Dunaharaszti Város Önkormányzata INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 314/2012. (IX. 8.) Korm. rendelet 31. (1) bekedzése szerinti véleményezési szakaszra 2015. október 30. Urban Lis Stúdió Kft. Cím: 1031 Budapest, Kadosa utca 19

Részletesebben

Pályázati figyelő 2012. július

Pályázati figyelő 2012. július Jelmagyarázat Műemlék-felújításhoz pályázatok kapcsolódó 1 kiíró Nemzeti Fejlesztési Ügynökség szervezet Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése DDOP-2.1.1/D-12, KDOP-2.1.1/D-12, NYDOP-2.1.1/F-12,

Részletesebben

I. FEJEZET BEVEZETİ. I.1. A koncepció szükségessége

I. FEJEZET BEVEZETİ. I.1. A koncepció szükségessége I. FEJEZET BEVEZETİ A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 70/E. -a deklarálja alapvetı állampolgári jogként a szociális biztonsághoz való jogot, amely szerint az állampolgárok

Részletesebben

Hajdúsági Kistérség Területfejlesztési Koncepciója és Programja HELYZETÉRTÉKELÉS 2005.

Hajdúsági Kistérség Területfejlesztési Koncepciója és Programja HELYZETÉRTÉKELÉS 2005. Hajdúsági Kistérség Területfejlesztési Koncepciója és Programja HELYZETÉRTÉKELÉS 2005. Tartalomjegyzék BEVEZETÉS I. A PROGRAMOZÁS MÓDSZERTANI MEGFONTOLÁSAI... 4 II. GAZDASÁG- ÉS IPARFEJLESZTÉS... 14 III.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. január 19-én 14.00 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2016. január 19-én 14.00 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. V. Játékos Balaton projekt marketingkommunikációs terve... 5. VI. Mellékletek... 11

TARTALOMJEGYZÉK. V. Játékos Balaton projekt marketingkommunikációs terve... 5. VI. Mellékletek... 11 MARKETING TERV Az Interaktív Játéktér az NFGM és a BFT támogatásával, a Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. koordinációjával valósult meg. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. A projekt

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 1-6/2012. Sorszám: 12. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. június 28. napján

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI SZOLGÁLTATÓK ÉS GYÁRTÓK SZÖVETSÉGE ÚJ INTÉZMÉNYRENDSZER ÉS FINANSZÍROZÁSI LEHETŐSÉGEK ÉS FELADATOK A MAGYAR VÍZIPARBAN C.

KÖRNYEZETVÉDELMI SZOLGÁLTATÓK ÉS GYÁRTÓK SZÖVETSÉGE ÚJ INTÉZMÉNYRENDSZER ÉS FINANSZÍROZÁSI LEHETŐSÉGEK ÉS FELADATOK A MAGYAR VÍZIPARBAN C. KÖRNYEZETVÉDELMI SZOLGÁLTATÓK ÉS GYÁRTÓK SZÖVETSÉGE ÚJ INTÉZMÉNYRENDSZER ÉS FINANSZÍROZÁSI LEHETŐSÉGEK ÉS FELADATOK A MAGYAR VÍZIPARBAN C. KONFERENCIA TÁJÉKOZTATÁS A TÁMOP-4.1.1 C-12/KONV -2012-0015 FELSŐOKTATÁSI

Részletesebben

KERTVÁROS" GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

KERTVÁROS GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA KERTVÁROS" GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA 3. sz. melléklet A Gyáli kistérség társult önkormányzatai a helyi önkormányzatok társulásáról és együttmőködésérıl szóló

Részletesebben

Javaslat A Diósgyőri vár Lillafüred közötti terület turizmusfejlesztési koncepciójára és a turisztikai kiemelt projekt tartalmára

Javaslat A Diósgyőri vár Lillafüred közötti terület turizmusfejlesztési koncepciójára és a turisztikai kiemelt projekt tartalmára MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE SV:10.092-21/2008. Melléklet: Prezentáció Javaslat A Diósgyőri vár Lillafüred közötti terület turizmusfejlesztési koncepciójára és a turisztikai kiemelt projekt

Részletesebben

Regió-portálok Magyarországon

Regió-portálok Magyarországon Regió-portálok Magyarországon Técsy Zoltán tanszéki mérnök Miskolci Egyetem, Földrajz-Környezettani Tanszék A tanulmány megjelenik a Szegedi Tudományegyetem Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszéke és

Részletesebben

HVS felülvizsgálati űrlapok 2. Jegyzőkönyv

HVS felülvizsgálati űrlapok 2. Jegyzőkönyv munkaszervezet vezető (jegyzőkönyvvezető) és a tervezői csoport legalább egy tagjának aláírása Jövőkép I Helyzetelemzés I Fő célkitűzések I Intézkedések I célterületek Ivéglegesítés Hozzászólások összefoglalója

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PROJEKT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PROJEKT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz c. pályázathoz Kódszám: TÁMOP- 3.1.1-11/1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

A Sopron Régió Turisztikai Központ Nonprofit Kft. desztináció és turizmusfejlesztési stratégiája* 2016-2020

A Sopron Régió Turisztikai Központ Nonprofit Kft. desztináció és turizmusfejlesztési stratégiája* 2016-2020 A Sopron Régió Turisztikai Központ Nonprofit Kft. desztináció és turizmusfejlesztési stratégiája* 2016-2020 Készítette: Barcza Attila *A desztináció és turizmusfejlesztési stratégia a "Turisztikai szervezetek

Részletesebben

Parti sétány, kerékpárút és kerékpáros turisztikai szolgáltatások kialakítása Balatonfűzfőn

Parti sétány, kerékpárút és kerékpáros turisztikai szolgáltatások kialakítása Balatonfűzfőn Parti sétány, kerékpárút és kerékpáros turisztikai szolgáltatások kialakítása Balatonfűzfőn A projekt azonosító száma: KDOP-2.1.1/D-12-2012-0005 A kivitelezés ideje: 2015. 06. 29. 2015. 10. 26. A kedvezményezett

Részletesebben

VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA

VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA HELYZETFELMÉRŐ, HELYZETELEMZŐ ÉS HELYZETÉRTÉKELŐ

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI INTÉZKEDÉSI TERV 2006-2008

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI INTÉZKEDÉSI TERV 2006-2008 JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI INTÉZKEDÉSI TERV Jóváhagyta: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 58/2006.(IV.28.) számú határozatával Készítette: Jász-Nagykun-Szolnok

Részletesebben

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010.

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. A TURISZTIKAI VONZERŐ FELHASZNÁLÁSA FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIA TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. NOVEMBER MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2010. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Nagy Gáspár Kulturális Központ. Vasvár. Min sített Közm vel dési Intézmény Cím elnyerésére benyújtott pályázat 2015

Nagy Gáspár Kulturális Központ. Vasvár. Min sített Közm vel dési Intézmény Cím elnyerésére benyújtott pályázat 2015 Nagy Gáspár Kulturális Központ Vasvár Min sített Közm vel dési Intézmény Cím elnyerésére benyújtott pályázat 2015 1/107 Tartalomjegyzék 1. Jelentkezési lap... 3 2. Az intézmény bemutatása... 6 3. Önértékelési

Részletesebben

TELKI ÚT MELLETTI TERVEZETT GOLFPÁLYA ÉS KÖRNYEZETE

TELKI ÚT MELLETTI TERVEZETT GOLFPÁLYA ÉS KÖRNYEZETE PÁTY TELKI ÚT MELLETTI TERVEZETT GOLFPÁLYA ÉS KÖRNYEZETE SZABÁLYOZÁSI TERVE ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSA ALÁTÁMASZTÓ SZÖVEGES MUNKARÉSZEK 1. ELŐZMÉNYEK A tervezési terület jelentős részére 2005-ben

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült 2006. augusztus 21-én, 17.00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzatának Európai Uniós, Regionális, Kommunikációs és Közbiztonsági Bizottságának

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI NATÚRPARKOK FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015-2030

A MAGYARORSZÁGI NATÚRPARKOK FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015-2030 A MAGYARORSZÁGI NATÚRPARKOK FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015-2030 Egyeztetési anyag 2015. november 18. 1 A MAGYARORSZÁGI NATÚRPARKOK FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Egyeztetési anyag 2015. november 18. A koncepció

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA Készült a Veszprém megye fejlesztésének megalapozása a 2014-2020 közötti időszakra című, ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0011 azonosítószámú projekt keretében a Veszprém Megyei Önkormányzat megbízásából VESZPRÉM

Részletesebben

Elemző, kiértékelő és összehasonlító tanulmány készítése a megvalósult turisztikai beruházásokról a Magyar Horvát határtérségben

Elemző, kiértékelő és összehasonlító tanulmány készítése a megvalósult turisztikai beruházásokról a Magyar Horvát határtérségben Elemző, kiértékelő és összehasonlító tanulmány készítése a megvalósult turisztikai beruházásokról a Magyar Horvát határtérségben Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013

Részletesebben

GAZDASÁGI PROGRAM. 2008. november. 632/2008. (XII.11.) Kt. határozat alapján jóváhagyta: Riz Levente polgármester

GAZDASÁGI PROGRAM. 2008. november. 632/2008. (XII.11.) Kt. határozat alapján jóváhagyta: Riz Levente polgármester BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI PROGRAM 632/2008. (XII.11.) Kt. határozat alapján jóváhagyta: Riz Levente polgármester 2008. november 1. Bevezetés, áttekintés A helyi

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. február 12-i ülése 11. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. február 12-i ülése 11. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. február 12-i ülése 11. számú napirendi pontja Javaslat a TOP-5.1.1-15 Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési

Részletesebben

A TERÜLETFEJLESZTÉS 10 ÉVE BÉKÉS MEGYÉBEN

A TERÜLETFEJLESZTÉS 10 ÉVE BÉKÉS MEGYÉBEN A TERÜLETFEJLESZTÉS 10 ÉVE BÉKÉS MEGYÉBEN 1996-2006. Békéscsaba, 2006. március 21. A területfejlesztés 10 éve Békés megyében 1996-2006 Készült a Békés Megyei Területfejlesztési Tanács megbízásából a Területfejlesztésr

Részletesebben

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ TURISZTIKAI HELYZETKÉPE ÉS FEJLESZTÉSI FELADATAI

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ TURISZTIKAI HELYZETKÉPE ÉS FEJLESZTÉSI FELADATAI A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ TURISZTIKAI HELYZETKÉPE ÉS FEJLESZTÉSI FELADATAI VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ (első munkaváltozat) Készült a Magyar Tudományos Akadémia RKK felkérésére Győr, 2004. Dr. Fekete Mátyás egyetemi

Részletesebben

Készítette: Béres Gábor. Közreműködött:

Készítette: Béres Gábor. Közreműködött: A hagyományos és kreatív iparágak, a kézművesség elterjesztésére irányuló múzeumi és közösségfejlesztési programok beillesztése a térségi stratégiai dokumentumokba a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet vonatkozásában

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT Szám: 81/2014. (XII. 18.) MÖK határozat Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. évi munkatervének megállapítása A Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

A területfejlesztés helyzetéről, avagy hol tart ma a területfejlesztési szakpolitika?

A területfejlesztés helyzetéről, avagy hol tart ma a területfejlesztési szakpolitika? A területfejlesztés helyzetéről, avagy hol tart ma a területfejlesztési szakpolitika? Tipold Ferenc főosztályvezető Nemzetgazdasági Minisztérium Területfejlesztési Tervezési Főosztály KFTE XIII. Területfejlesztők

Részletesebben

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KÖVEGY KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉHEZ, SZABÁLYOZÁSI TERVÉHEZ ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁHOZ

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KÖVEGY KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉHEZ, SZABÁLYOZÁSI TERVÉHEZ ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁHOZ KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KÖVEGY KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉHEZ, SZABÁLYOZÁSI TERVÉHEZ ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁHOZ készült a 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet alapján kidolgozó: Önkormányzata A környezeti

Részletesebben

a Nemzeti Erdőprogram - vidék- és területfejlesztés, - erdőtelepítés, - erdőszerkezet-átalakítás célprogram 2014-2020 közötti fejlesztésére

a Nemzeti Erdőprogram - vidék- és területfejlesztés, - erdőtelepítés, - erdőszerkezet-átalakítás célprogram 2014-2020 közötti fejlesztésére TERVEZET Nemzeti Erdészeti Stratégia a Nemzeti Erdőprogram - vidék- és területfejlesztés, - erdőtelepítés, - erdőszerkezet-átalakítás célprogram 2014-2020 közötti fejlesztésére Vidékfejlesztési Minisztérium

Részletesebben

A Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2010. évre szóló feladatterve

A Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2010. évre szóló feladatterve A Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2010. évre szóló feladatterve Stratégiai célkitűzések: A pénzügyi és gazdasági válság negatív hatásai még várhatóan 2010-ben is érezhetők lesznek, ezért a kamarai

Részletesebben

FELHÍVÁS. az energiatudatos gondolkodást és életmódot elősegítő, helyi szereplőket elérő szemléletformálás megvalósítására

FELHÍVÁS. az energiatudatos gondolkodást és életmódot elősegítő, helyi szereplőket elérő szemléletformálás megvalósítására FELHÍVÁS az energiatudatos gondolkodást és életmódot elősegítő, helyi szereplőket elérő szemléletformálás megvalósítására Szemléletformálási programok KEHOP-5.4.1 Magyarország Kormányának felhívása civil

Részletesebben

Apácatorna környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK

Apácatorna környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK Apácatorna környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 5 1.1. A MUNKA HÁTTERE... 6 1.2. IRODALOMJEGYZÉK... 8 2. HELYZETFELTÁRÁS... 10 2.1. TERVI KÖRNYEZET... 11 2.1.1.

Részletesebben

SZABÁLYZAT Bakonyi Helyi Márka védjegy szabályzata az európai területi A vidék minősége védjegynek való megfeleltetés érdekében

SZABÁLYZAT Bakonyi Helyi Márka védjegy szabályzata az európai területi A vidék minősége védjegynek való megfeleltetés érdekében SZABÁLYZAT Bakonyi Helyi Márka védjegy szabályzata az európai területi A vidék minősége védjegynek való megfeleltetés érdekében Figyelem! Szerzői jogvédelem alatt álló dokumentum. Az anyag részben vagy

Részletesebben

Előterjesztés a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2010. november 11-i ülésére

Előterjesztés a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2010. november 11-i ülésére 13. napirend Előterjesztés a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2010. november 11-i ülésére Tárgy: Döntés a 2011-13. évi Dél-Dunántúli Akcióterv munkaanyagának véleményezéséről Előterjesztő: Gelencsér

Részletesebben

KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS GAZDASÁGI ÉS MUNKA PROGRAMJA 2011 2014.

KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS GAZDASÁGI ÉS MUNKA PROGRAMJA 2011 2014. KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS GAZDASÁGI ÉS MUNKA PROGRAMJA 2011 2014. 1 Kiskunfélegyháza Város Gazdasági és Munka Programja 2011-2014 Tartalomjegyzék: A. Célok 2 B. Programok 4 C. Feladatok 7 I. GAZDASÁGFEJLESZTÉS

Részletesebben

BABÓT E G Y E Z T E T É S I D O K U M E N T U M HOSSZÚ TÁVÚ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015-2030. 2016. MEGBÍZÓ:Babót Önkormányzata

BABÓT E G Y E Z T E T É S I D O K U M E N T U M HOSSZÚ TÁVÚ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015-2030. 2016. MEGBÍZÓ:Babót Önkormányzata HOSSZÚ TÁVÚ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015-2030. E G Y E Z T E T É S I D O K U M E N T U M MEGBÍZÓ:Babót Önkormányzata KÉSZÍTETTE: TÉR-T-REND Kft., ECORYS MAGYARORSZÁG Kft. 2016. TARTALOM TARTALOM

Részletesebben

VONYARCVASHEGY NAGYKÖZSÉG

VONYARCVASHEGY NAGYKÖZSÉG VONYARCVASHEGY NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 59/2014.(V.29.) SZ. ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉS ALAPJÁN 314 / 2012. (XI.8.) KORM. RENDELET 36.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM A régió történelmi és kulturális örökségének fenntartható hasznosítása, valamint a természeti értékeken alapuló aktív turisztikai programok

Részletesebben

Pályázati lehetőségek. civil szervezetek részére. 2014. február 18.

Pályázati lehetőségek. civil szervezetek részére. 2014. február 18. BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTI POLGÁRMESTERI HIVATAL POLGÁRMESTERI IRODA EU PROGRAMIRODA Pályázati lehetőségek civil szervezetek részére 2014. február 18. 1173 Budapest, Pesti út 165.; Levélcím:

Részletesebben

A BKK helye, szerepe a fővárosi közlekedésben

A BKK helye, szerepe a fővárosi közlekedésben A BKK helye, szerepe a fővárosi közlekedésben Nyul Zoltán Stratégia és Innováció Igazgató Budapesti Közlekedési Központ Balatonföldvár, 2016. május 11. Tartalom 2010 után kialakított szervezeti modell

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. november 5-i rendkívüli ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. november 5-i rendkívüli ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 5-i rendkívüli ülésére Tárgy: A KÖZOP-3.5.0-09-11-2015-0086 projekttel kapcsolatos döntések meghozatala Előadó: Ottó Péter

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÉS KISTÉRSÉGE TERÜLETFEJLESZTÉSI TÁRSULÁS TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM STRATÉGIAI ÉS OPERATÍV PROGRAM

SÁRVÁR VÁROS ÉS KISTÉRSÉGE TERÜLETFEJLESZTÉSI TÁRSULÁS TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM STRATÉGIAI ÉS OPERATÍV PROGRAM SÁRVÁR VÁROS ÉS KISTÉRSÉGE TERÜLETFEJLESZTÉSI TÁRSULÁS TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM STRATÉGIAI ÉS OPERATÍV PROGRAM 2002 2 Tartalom Bevezetés I. A Sárvári Kistérség területfejlesztési ja II. A Sárvári Kistérség

Részletesebben

A SZEKSZÁRD-TOLNAI KISTÉRSÉG KULTURÁLIS ÉS KÖZMŐVELİDÉSI STRATÉGIÁJA ÉS RÖVIDTÁVÚ OPERATÍV PROGRAMJA

A SZEKSZÁRD-TOLNAI KISTÉRSÉG KULTURÁLIS ÉS KÖZMŐVELİDÉSI STRATÉGIÁJA ÉS RÖVIDTÁVÚ OPERATÍV PROGRAMJA KULTURÁLIS ÉS KÖZMŐVELİDÉSI STRATÉGIÁJA ÉS RÖVIDTÁVÚ OPERATÍV PROGRAMJA Munkaanyag 2010. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS...2 HELYZETELEMZÉS...3 A KISTÉRSÉG KÖZMŐVELİDÉSI HELYZETE...10 SWOT elemzés...18 Problémafeltárás...20

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. június 28-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésérıl.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. június 28-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésérıl. Szám: 1/1-132/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. június 28-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésérıl. Az ülés helye:

Részletesebben

K I V O N A T. A Tolna Megyei Közgyűlés 13/2013. (II. 15.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Területfejlesztési Koncepció tárgyában:

K I V O N A T. A Tolna Megyei Közgyűlés 13/2013. (II. 15.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Területfejlesztési Koncepció tárgyában: Szám: 2/2013. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. február 15-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 13/2013. (II. 15.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Területfejlesztési

Részletesebben

BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:./2013. Előkészítő: dr. Hajba Csabáné

BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:./2013. Előkészítő: dr. Hajba Csabáné BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:./2013. Előkészítő: dr. Hajba Csabáné ELŐTERJESZTÉS a Képviselőtestület 2013. június 27-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat

Részletesebben

ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS (tervezet)

ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS (tervezet) 1 ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS (tervezet) Amely létrejött egyrészről a Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás (székhely: 8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 1., képviseli: Holovits Huba társulási elnök),

Részletesebben

Terület- és településrendezési ismeretek

Terület- és településrendezési ismeretek Terület- és településrendezési ismeretek Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez Szerkesztette: László László Budapest 006. október A TANANYAGOT MEGALAPOZÓ TANULMÁNYOK SZERZŐI: DR. KÖKÉNYESI JÓZSEF

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ II. kötet

TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ II. kötet HAJDÓBÖSZÖRMÉNYI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS PROGRAMJA TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ II. kötet 2005. szeptember Tartalom Bevezetés... 2 Stratégia helyzetértékelés (SWOT elemzés)... 4 Erősségek...

Részletesebben

Iktatószám: 30765/2014. Önkormányzat 2013. évi zárszámadása

Iktatószám: 30765/2014. Önkormányzat 2013. évi zárszámadása Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 30765/2014. Tárgy: Önkormányzat 2013. évi zárszámadása Melléklet: előterjesztés melléklete (8 db táblázat) 1 db határozati javaslat 1 db

Részletesebben

ELTE GYETYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ELTE GYETYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ELTE GYETYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 Tartalomjegyzék: 1. Az intézmény adatai 4 1.1. Székhely, telephely megjelölése 4 1.2. Jogelőd intézményei 4 1.3.

Részletesebben

Munkaszám: DerTT-1/2015. Ikt. sz.: 47/2015. Derecske Város Önkormányzata

Munkaszám: DerTT-1/2015. Ikt. sz.: 47/2015. Derecske Város Önkormányzata Munkaszám: DerTT-1/2015. Ikt. sz.: 47/2015. Derecske Város Önkormányzata A Kék-Kálló Menti Népfőiskolai Társaság Egyesület felnőttképzési központjának, valamint a kapcsolódó II. világháborús emlék- és

Részletesebben