BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS 1. kt. sz.: XIV

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS 1. kt. sz.: XIV. 236. 1.2013."

Átírás

1 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS 1. kt. sz.: XIV JEGYZŐJÉTŐL Előadó: Nagyné Tóth Békéscsaba, Szent István tér 7. Krisztina Mell.: 5 db Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) Telefax: (66) E-maii: NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel! Tárgy: Közterület-átnevezések Előkészítő: Véleményező: Stratégiai - Fejlesztési Osztály Városépítészeti Csoport Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Nemzetiségi, Ügyrendi és Ellenőrzési Bizottság Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottság Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése február 22-én tartandó nyilvános üiésére Tisztelt Közgyűlés! A Magyar Közlöny évi 155. számában került kihirdetésre az egyes törvényeknek a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető elnevezések tilalmával összefiiggő módosításáról szóló évi CLXVII. törvény (a továbbiakban: Törvény). A Törvény január hó l. napján lépett hatályba. A Törvény 4. -a módosította a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 14. -át, amelynek (2) bekezdése az alábbi szöveggel lépett hatályba: "A 13. (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott közterület, illetve közintézmény nem viselheti a) olyan személy nevét, aki a XX századi önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában részt vett, vagy b) olyan kifejezést vagy olyan szervezet nevét, amely a XX századi önkényuralmi politikai rendszerre közvetlenül utal. " A közterületek elnevezése az Mötv. 13. (1) bekezdésének 3. pontja értelmében a helyi önkormányzat feladata. A Mötv. 14. (3) bekezdése szerint:,,ha a helyi önkormányzat döntése során kétség merülfel a tekintetben, hogy a közterület neve megfelel-e a (2) bekezdésnek, arról beszerzi a Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalását."

2 2 Aközterületek, településrészek, egyes műtárgyak elnevezéséről, művészeti alkotások, valamint művészeti alkotásnak nem minősülő emléktáblák közterületi elhelyezéséről és a házszámozásról szóló 26/2008. (V. 26.) önk. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) határozza meg Békéscsaba Megyei Jogú Város közigazgatási területén a közterületek és településrészek nevének (a továbbiakban: földrajzi név), illetve egyes műtárgyak elnevezésének véleményeztetésére, megállapítására, megváltoztatására, nyilvántartására, alkalmazására vonatkozó előírásokat. A Rendeletben foglaltaknak megfelelően létrejött a Földrajzi Névi Munkacsoport (a továbbiakban: Munkacsoport), amelynek feladata a földrajzi nevek megállapítására, illetve megváltoztatására vonatkozó javaslatok összegyűjtése, rendszerezése, értékelése és közgyűlés elé terjesztése. A Munkacsoport a Mötv ában megfogalmazott szempontok szerint megvizsgálta Békéscsaba közterület elnevezéseít. I. A Munkacsoport az alábbiakban felsorolt közterületek átnevezését javasolja. l esek tere [Az elnevezés a Tanácsköztársaság katonáira emlékeztet. Korábbi elnevezése: 19-esek tere, a II. világháború idején bombatámadásban elpusztult Kakas szálló helyén kialakított tér, 1968 után nevezték átjelenlegi nevére.] 2. Ligeti Károly sor [Ligeti Károly ( ) vasmunkás, író, újságíró; az I. világháború idején Oroszországba kerül, megszervezi az első omszki Vörös Gárdát, 1918-ban az Omszkot védő magyar csapatok parancsnoka; 1919-ben kivégzik. A közterület korábbi elnevezése: Ligeti szőlők, a közeli Széchenyi-ligetről kapta az elnevezését, a századhúszas éveiben kezdett beépülni ez a terület ben nevezték el Ligeti sornak, amely természetes névadással keletkezett utcanév, ehhez később kapcsolták hozzá az azonos alakú személynevet tőllett Ligeti Károly sor.] 3. Marx tér [Karl Marx ( ) német filozófus, közgazdász, Engelsszel együtt a marxizmus ideológiai megalapítója. A közterület korábbi elnevezésére nincs forrás, Gerla központi tere.] 4. Peter Jilemniczky utca [Peter Jilemniczky ( ) cseh származású szlovák író, tyságíró és 1928 között a Szovjetunióban élt; az 1930-as évektől írt műveiben a szlovák parasztság élete, küzdelmei jelennek meg. Az utca korábbi elnevezésére nincs forrás, csak a Puskin tér beépítését követően lett elnevezve. Az utca vonala a régi vásártér közepén húzódik, a területen található Szlovák Altalános Iskola és Gimnázium valamint diákotthonnal hozható kapcsolatba a névválasztás.] 5. Asztalos János utca [Asztalos János ( ) aranyműves, 1937-től kapcsolódott be a munkásmozgalomba; az illegális KMP tagja, 1945-től pártfunkciót töltött be, 1948-tól a néphadsereg politikai tisztje, 1956-ban a Budapesti Pártbizottság védői között esett el. Az utca korábbi elnevezése (1911-től): Boczkó utca. Boczkó Károlyfőszolgabíró választhatta az utcanevet Boczkó Dániel ( ) uradalmi ügyvéd, Békés, majd Arad megyei kormánybiztos tiszteletére, aki Aradvédelmekor vált legendás alakká. Váifogságra ítélték, vagyonátelkobozták, szabadulása után visszakapott vagyonátjótékony célra fordította. A csabaiaknak is adott kölcsönt, így hálából a város képviselőjévé választották ben nevezték át az utcát Asztalos János utcának.] 6. Ágoston Péter utca [Agoston Péter ( ) a Tanácsköztársaság idején direktóriumi elnök, a Peidl-kormányban külügyminiszter; a népbiztosperben halálra ítélik, de 1920-ban fogolycserével a Szovjetunióba kerül, végül nyugaton telepedik le. Az utca korábbi elnevezésére nincs forrás, 1958-ban kapta jelenlegi nevét.]

3 3 7. Hámán Kató utca [Hámán Kató ( ) munkásmozgalmi vezető; az illegális KMP tagja, a Tanácsköztársaság idején a munkás- és katonatanács tagja; az 1920 as évektől a szakszervezeti mozgalomban végzett vezető tevékenységet. A közterület korábbi elnevezésére nincs forrás. A Réthy Pál Kórházon keresztül vezetett korábban egy utca, amely ugyancsak Hámán Kató nevét viselte 1946-tól. Korábban ez az utca 1865-től a Serház utca, 1864-től a Szegényápoida utca, 1910-től a Kórház utca, később a Breznyik utca elnevezést kapta. Breznyik János ( ) 1842-től a selmeci főiskola tanára, 1919 után Csabára jött, magánnevelői intézetet indított, ezzel rakta le a mai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium alapjait.] 8. Padrach Lajos utca [Padrach Lajos ( ) 1932-ben került kapcsolatba a munkásmozgalommal; a spanyol polgárháború megindulása után a nemzetközi brigád magyar zászlóaljában harcolt, 1938-ban esett el. Az utca korábbi elnevezésére nincs forrás, 1992-ben az ott lakók kérése miatt nem lett módosítva az utcanév.] 9. Paróczay János utca [Paróczay János az 1919-es csabai direktórium elnöke. Az utca korábbi elnevezésére nincs forrás, 1979-ben kapta a zsákutca ezt a nevet.] 10. Sziklai Sándor utca [Sziklai Sándor ( ) honvéd ezredes; 1915-ben orosz hadifogságba kerül, partizánként harcolt a Vörös Hadseregben; az Orosz KP tagja; között Spanyolországban a nemzetközi brigádpolitikai tisztje, 1944-től a Vörös Hadsereg tisztje, 1948-tól a Honvédelmi Minisztérium dolgozója, 1953-tól a Hadtörténeti Intézet igazgatója; októberében az intézetnél harcban esett el. Az utca korábban a Kolozsvári utcához tartozott, de 1958-ban a Sziklai Sándor utca nevet kapta, majd 1992-ben ez Szemian Sámuel utcára módosult, de a helyi lakosok kérésére 1993-tóf ismét a Sziklai Sándor utca nevet kapta.] II. A Munkacsoport az alábbiakban felsorolt, a lakosság vagy civil szervezetek által indítványozott közterület átnevezéseket illetően a Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalásának beszerzését javasolja: 1. Gorkij utca [Maxim Gorkij ( ) orosz-szovjet író, drámaíró, az orosz irodalom 20. századi klasszikusa. Az utca elnevezését 1968-ban kapta, korábbi elnevezésre nincs információnk.] 2. Lipták András utca [Lipták András ( ) korán részt vett a szakszervezeti mozgalomban; 1944-ben az MKP békéscsabai szervezetének alapító tagja; a város első választott munkás-polgármestere 1945 és 1949 között; 1953-ban autóbalesetben meghalt. Az utca 1962-ig Szent Miklósi út, illetőleg Szentmiklósi út néven volt ismert, nevét Szentmiklós pusztáról kapta.] 3. Rajk László utca [Rajk László ( ) politikus, miniszter; 1930-tól vett részt a munkásmozgalomban; 1937 és 1941 között Spanyolországban a nemzetközi brigád politikai biztosa; 1941 és 1945 között rövid megszakítással börtönben van; 1945-től az MKP Központi Vezetőségének tagja, majd főtitkárhelyettese; 1946 és 1948 között belügyminiszter, 1949-ig külügyminiszter; 1949-ben kivégzik, 1956-ban rehabilitálják. Az utca 1974-ig Béke utca néven szerepelt ajegyzékben.] 4. Somogyi Béla utca [Somogyi Béla ( ) tanító, újságíró; a Tanácsköztársaság idején nem vállalt szerepet, viszont a proletárhatalom bukása után elítélte a megtorlást, ezért kivégezték. Az utcának nincs korábbi elnevezése.} 5. Stromfeld Aurél utca [Stromfeld Aurél ( ) a Tanácsköztársaság idején a Vörös Hadsereg vezérkari főnöke; a bukás után letartóztatták, az SZDP-ben és az illegális KMP-ben végzett jelentős tevékenységet. Az utca a korábbi Darányi-kert felosztásávaljött létre, korábbi elnevezése nincs.] 6. Úttörő utca [Az utca 1958-ban kapta elnevezését.}

4 4 7. Botyánszki Pálné utca [Botyánszki Pálné ( ) a csabai szociáldemokrata mozgalom vezetője; az SZDP városi titkára, sztrájkok, tüntetések szervezője; 1945 után az SZDP békéscsabai városi titkára, országgyűlési képviselő, 1954-től az MKP Központi Vezetőségének titkára. Az utca eredetileg Megyeri út néven volt ismert ben Sztraka Károly ( ) tanárról nevezték el, aki a Lenkey utca sarkán található iskola legendás pedagógusa, ismertpomológus volt.] 8. Dobos István utca [Dobos István ( ) hivatásos pilóta; 1919-ben őt bízták meg Szamuely Tibor Kijevbe szállításával, akkor ez repülési bravúrnak számított. A közterület a Lencsési lakótelep egyik legújabb utcája, nevét 1992-ben kapta, korábbi elnevezése nincs.] III. A Nyisztor Nándor utca elnevezés valószínűleg tévedés eredménye. Nyisztor György a Tanácsköztársaság fóldművelésügyi népbiztosa volt. A Nándor keresztnév valószínűleg tévedésből került az utcanévbe, felülvizsgálata erre tekintettel célszerűnek mutatkozik. Az L pontban felsorolt átnevezendő közterületek közül az 1-4.-re érkeztek javaslatok: 1. Az 1919-esek tere Boczkó Dániel tér legyen. (Az elnevezést indokolja, hogy 1998-ban itt került elhelyezésre Udvardi Anikó szobrászművész Boczkó Dánielt ábrázoló mellszobra. Boczkó Dániel életrajza az előterjesztés 1. számú melléklete.) 2. A Ligeti Károly sor Ligeti sor legyen. (A közterület a szomszédos Széchenyi-liget miatt korábban is Ligeti sorként volt ismert.) 3. A Marx tér Wenc1rneim Károly tér legyen. (A településrész fótere méltóképpen emlékezne meg a Gerla történetében fontos szerepet betöltő huszárkapitányról és a Wenckheim családról. Wenckheim Károly életrajza az előterjesztés 2. számú melléklete.) 4. A Peter Jilemniczky utca Dedinszky Gyula utca legyen. (A Szlovák Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium utcájának a helytörténész-néprajzkutató-lelkész személyéről történő elnevezése jól példázná a város szlovák-magyar gyökereit. Dedinszky Gyula életrajza az előterjesztés 3. számú melléklete.) A Helytörténeti Kollégium és a Földrajzi Névi Munkacsoport megtárgyalta a kezdeményezéseket, és támogatja valamennyi elnevezés Közgyűlés elé terjesztését. Az L pontban megjelölt közterületek elnevezésére még nem érkezett javaslat. Konkrét közterülethez rendelés nélkül az alábbi javaslatok érkeztek: Zsilinszky Mihály történetíró, politikus, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, Békéscsaba díszpolgára (rövid életrajza az 4. számú mellékletben), id. Réthy Béla gyógyszerész, az orvosi pemetefű cukorka feltalálója (rövid életrajza az 5. számú mellékletben). Békéscsaba Megyei Jogú Város közterület elnevezései között nem szerepel egyik javasolt név sem. A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság, a Nemzetiségi, Ügyrendi és Ellenőrzési Bizottság, valamint a Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottság az előterjesztést megtárgyalta, a bizottsági határozatok az előterjesztés mellékletét képezik. A határozat végrehajtásában közreműködő felelős hivatali egységek: Stratégiai-Fejlesztési Osztály Városépítészeti Csoport, Városüzemeltetési Osztály, Közigazgatási Osztály.

5 5 Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy döntését az alábbi határozati javaslat alapján hozza meg. HATÁROZATI JAVASLAT: l. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 14. (2) bekezdésében foglaltakra tekintettel- jóváhagyja az alábbi közterület-elnevezéseket: Az 1919-esek tere elnevezés Boczkó Dániel térre változik. A Ligeti Károly sor elnevezés Ligeti sorra változik. A Marx tér elnevezés Wenckheim Károly térre változik. A Peter Jilemniczky utca elnevezés Dedinszky Gyula utcára változik. 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése felkéri a Földrajzi Névi Munkacsoportot, hogy az alábbi közterületek új elnevezésével kapcsolatos javaslatokat - figyelembe véve a már beérkezett indítványokat, továbbá a lakosság és a civil szervezetek véleményét is - gyűjtse össze, és a márciusi közgyűlésre készítse elő a közterületekhez rendelt elnevezésekkel kapcsolatos előterjesztést: Asztalos János utca, Ágoston Péter utca, Hámán Kató utca, Padrach Lajos utca, Paróczay János utca, Sziklai Sándor utca, Nyisztor Nándor utca. 3. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 14. (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel - a Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalását kéri az alábbi közterületek átnevezésével kapcsolatban: Gorkij utca, Lipták András utca, Rajk László utca, Somogyi Béla utca, Stromfeld Aurél utca, Úttörő utca, Botyánszki Pálné utca, Dobos István utca. Felelős: Dr. Szvercsák Szilvia jegyző Határidő: március 31. Békéscsaba, február 12. Ellenjegyzés: 'u' ~ PenzugYl: ~. I Dr~ jegyző

6 1. számú melléklet Boczkó Dániel ( ) Boczkó Dániel (Szarvas, Csabacsűd, 1870.) földbirtokos, konnánybiztos. Apja, id. Boczkó Dániel - aki a Liptó megyei Deményfa1váró1 települt át Szarvasra - Tessedik Sámuellelkésztársa volt. Testvérei Boczkó Sámuel Királyi táblai ügyvéd, a Podmaniczky bárók ügyésze és Boczkó Károly, Szarvas első, alkotmányosan választott országgyűlési képviselője ( ), az orosházi kerület esküdtje ( ), Szarvas al-szolgabírája. Iskoláit Szarvason (Mezőberényben) és Késmárkon végezte. Pozsonyban jogi tanulmányokat folytatott ban jogi vizsgát tett és még ebben az évben tiszti ügyésszé nevezték ki. Az 1830-as évektől táblabíró és az endrődi Stockhammer uradalom ügyvédje volt. Ezt követően Békéscsabán, később Szarvason az evangélikus egyház felügyelője volt. Nemesi származása, társadalmi rangja miatt a megye gazdag középnemesei közé sorolták. Vagyonának egy részét jótékony célokra fordította, több alapítványhoz is hozzájárult ben a Békés megyei szabadelvű ellenzék tagjaként kezdte politikai szereplését. Az 1830-as és 1840-es években megyei és országos mozgalmakban is részt vett. Mint táblabíró 1845-ben fellépett az örökváltsági szerződés megkötése ellen ban az orosházi kerületben országgyűlési képviselőnek választották. Az Ausztriától fiiggetlen külképviseletek létrehozását javasolta, valamint Pest megsegítésére adományokat ajánlott fel. Előbb Békés, majd Arad megye konnánybiztosává nevezték ki. Ezt a tevékenységét Kossuth Lajos Krassó, Zaránd, Hunyad, Temes és Torontál megyékre is kiterjesztette. Boczkó nevét a február 8-i aradi csata tette ismertté. Kossuth kinevezte Erdély teljhatalmú konnánybiztosává. Az es forradalom és szabadságharc utolsó heteiben erélyes intézkedéseket hozott a rend fenntartása érdekében. Korlátozta a céhek jogait, kimondta az iparszabadságot. Az utolsó aradi országgyűlésen még részt vett. A szabadságharc bukása után a körözöttek listájára került, majd október 23-án halálra ítélték. Halálos ítéletének részlete: "Inquisit Daniel Boczko soile wegen Theilname an dem Verbrechen des Hochverrats, nebst VerfalI seines gesamten Vennögens zum Ersatz für den durch die Rebellien verursachten Schaden mit dem Tode durch den Straug bestraft werden." - "Boczkó Dániel vádlott, legyen a hazaárulás bűntettében való részvételéért, a lázadás okozta károk kiegyeniítése érdekében, teljes vagyonelkobzás mellett, akasztás általi halállal büntetve." I. Ferenc Józsefcsászár azonban 1O évi várfogságra változtatja az ítéletet, meghagyva a vagyonelkobzást. A büntetés helyéül a kufsteini börtönt jelölték ki, ahonnan 1853-ban átszállították Olmützbe decemberében, 67 éves korában szabadult ki. Visszakapta megmaradt vagyonát, és visszavonult birtokára. A Bach-korszakban, semmilyen hivatalt nem vállalt. A Bach-korszak bukása után, ismét részt vett a közéletben: az 1861 évi és az i országgyűléseken Békéscsaba képviselője, a Határozati Párt tagja, az ülés korelnöke volt ban lemondott képviselőségéről, ennek ellenére 1869-ben ismét megválasztották szeptember 9-én csabacsűdi birtokán 81 éves korában meghalt. Hamva, a Kerepesi úti temető 302-es számú kriptájába helyezték ben Békéscsabán utcát neveztek el tiszteletére, mely 1962-ig viselte nevét. (A jelenlegi Asztalos János utca.)

7 2. számú melléklet GrófWenckheim Károly ( ) Gróf Wenckheim Károly császári és királyi kamarás, huszárkapitány február 24-én született Budán, Wenckheim Seraf Ferenc és Pálffy Borbála gyermekeként. Nagyszülei apai ágon Wenckheim József ( ) és Gruber Terézia. Dédszülei Wenckheim József Ágoston birodalmi lovag, osztrák állami tanácsos és Harruckern Mária Cecília, Harruckern János György leánya. Weinckheim Károly január 14-én Milánóban kötött házasságot Radetzky Friderikával, Radetzky v. Radetz neumarkti gróf, ismertebb nevén Radetzky marsall (akinek a nevéhez a Radetzky-induló fűződik) és Franziska v. Strassoldo Graffemberg bárónő leányával. A grófkastélyt építtetett Gerlán. A tervek elkészítésére Ybl Miklóst kérte fel ben Gerla Póstelek néven önálló falut létesített. Községházát építtetett, bírót és jegyzőt alkalmazott. Wenckheim Károly 18 félvér anyakancát örökölt Wenckheim Ferenc gyulai méneséből. Ezek az anyakancák képezték a gerlai lótenyészet alapját, amely Károly fiának, Gézának az uradaimában érte el fénykorát. Wenckheim Károly június 17-én hunyt el Gerlán.

8 3. számú melléklet Dedinszky Gyula (Dunagálos Békéscsaba 1994) Dedinszky Gyula evangélikus lelkész, helytörténész, néprajzkutató. Apja, Dedinszky János, evangélikus lelkész, anyja Stollmann Anna. A Felvidékről származó családban hat generáción át, 200 évre visszamenőleg mindig volt evangélikus lelkész. Édesapja 30 éven át volt Dunagálos lelkipásztora. Dedinszky Gyulát szülei tudatosan nevelték a kétnyelvűségre édesanyja szlovákul, édesapja magyarul beszélt gyermekeivel. Dedinszky Gyula 1931-ben vette feleségül Veres Margitot, házasságukból két gyermek született. Szülőfalujából három elemi elvégzése után apja a közeli Újverbászra küldte, hogy németül is megtanuljon. A gimnázium első évét is itt végezte, majd Békéscsabára került, ahol 1923-ban érettségizett. Tanulmányait a pécsi egyetem soproni teológiai fakultásán folytatta. Tanára volt Pröhle Károly és az eperjesi teológiáról Sopronba került Deák János ben első magyar teológusként egy évet a helsinki egyetem teológiai szakán töltött. Lelkésszé szentelése után 1928-ban Kiskőrösre került segédlelkésznek a kétnyelvű (magyarszlovák) gyülekezethez. Egy év múlva fél évet Ipolyvecen, majd újabb fél évet Szarvason szolgált ben visszahívták Kiskőrösre, ahol lelkésszé választották ben hívták Békéscsabára, miután a város két lelkészt (Szeberényi Lajos Zsigmond és Szeberényi Gusztáv) vesztett el rövid időn belül. Lelkészi munkáját jól felkészülten, nagy odaadással végezte. Tehetségére hamarosan felfigyeltek, s a bányai egyházkerület lelkészi fójegyzőnek, valamint országos aljegyzőnek választotta után egyre erősebb politikai nyomás nehezedett rá. Hatalmi nyomásra hamarosan minden egyházi tisztségétől megfosztották azzal az indokkal, hogy zavarja az egyház és az állam közötti jó viszony kialakulását. Fél évre a gyülekezeti munkától is eltiltották. Háttérbe szorított lelkészként szolgálhatott nyugdíjaztatásáig, 1972-ig. A mellőzés éveiben helytörténeti és néprajzi kutatásokba kezdett. Dolgozott könyvtárakban, levéltárakban, beszéltette idős híveit, figyelemmel kísérte azok életét, szokásait. Rövidesen nem akadt ember a városban, aki többet tudott volna Békéscsaba múltjáról, népénekszármazásáról, nyelvéről, szokásairól, mint Ő. Ismereteit számos kéziratban rögzítette, melyekből néhány önálló kötetben is megjelent. Publikációjának egy része egyházi és helyi lapokban látott napvilágot. Munkáival rendszeres és eredményes résztvevője volt a megyei és országos néprajzi pályázatoknak. Minden érdekelte, ami összefüggött a csabaiak hétköznapjaival, ünnepnapjaival. Tanulmányt írt Csaba nemzetiségi történetéről, a csabai tanyavilágról, az ottani népéletről, a paraszti munkaeszközökről. A szlovák betű útja Békéscsabán című művében elemzi a városban szlovák nyelven megjelent dokumentumokat a tankönyvektől az egyházi kiadványokon át a parasztírók és mások munkájáig. Feldolgozta a város szociális és kulturális történetét, írt a "Cabiansky Kalendár" jelentőségéről, összegyűjtötte a csabai anekdotákat és vidám történeteket. A Magyar Néprajzi Társaság 1981 ben az önkéntes néprajzgyűjtők legmagasabb kitüntetésével, a Sebestyény Gyula emlékéremmel ismerte el munkásságát. Tudományos munkáját az Evangélikus Hittudományi Egyetem (Teológiai Akadémia) díszdoktori címmel, Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a "Békéscsabáért" kitüntetéssel ismerte el.

9 4. számú melléklet Zsilinszky Mihály ( ) (Békéscsaba, május l. - Budapest, október 6.) belső titkos tanácsos, államtitkár, tanár, történész, az MTA tagja (levelező: 1878, rendes: 1899), az első békéscsabai díszpolgár. Szlovák származású paraszt szülők gyermeke, az elemi iskoláit szülőhelyén és Orosházán, a gimnáziumot Szarvason végezte ban a pesti protestáns teológiai akadémia hallgatója lett és egyidejűleg nevelősködött Fabiny Teofil családjánál. Két év múlva külfóldre ment, a hallei és a berlini egyetemeken tanult, majd beutazta Németországot, Svájcot, Franciaországot és Olaszországot. A magyar és szlovák nyelveken túl még négy nyelvet sajátított el ben megválasztották a szarvasi fógimnázium tanárának, ahol a magyar irodalmat és történelmet tanította, emellett, mint egyházi szónok is sikerrel működött, a tanári hivatása mellett tankönyveket írt és ismeretterjesztő előadásokat tartott ben családi okokból lemondott tanári állásáról és idejét tudományos búvárlatoknak, valamint egyháza és megyéje ügyeinek szentelte. Előbb a csabai egyház, majd a békés-csanádi evangélikus egyházmegye választotta meg felügyelőjének és 1885 között a Békés vármegyei Régészeti és Művelődéstörténelmi Társulat fótitkára és évkönyveinek szerkesztője ben hét hónapig szerkesztette a Gyulán kiadott Békés c. társadalmi hetilapot, amelyben közzétette politikai nézeteit től több ízben a Szabadelvű Párt színeiben indult, mint képviselő, először a gyomai kerületet képviselte két ülésszakon át, majd 1881 és 1887 közt szülővárosát. Részt vett a tanügyi és gazdasági kérdések megvitatásában, tagja volt a horvát regnikoláris deputációnak és az alapok és alapítványok jogi tennészetének meghatározására kiküldött bizottságnak. Egy ideig, mint a képviselőház jegyzője is működött és 1892 között Csongrád vármegyei, 1892 és 1895 között Zólyom vármegyei fóispán február 20-tól 1905-ig a vallás- és közoktatásügyi minisztériumban volt államtitkár ban nyugalomba vonult és ekkor a király belső titkos tanácsosi címmel tűntette ki ban ismét fóllépett képviselőnek és a békéscsabai választókerületet képviselte, 190l-ben ismét megválasztották ban a bányai evangélikus egyházkerület világi felügyelője lett, 1911-től pedig ugyanannak világi elnöke. A koalíció idején visszavonult a politikától, később azonban ismét fellépett munkapárti programmal és a szarvasi kerületet képviselte ben a kolozsvári és genfi egyetemek díszdoktori oklevéllel, a király pedig a Lipót-rend középkeresztjével tűntették ki. Képviselőként és államtitkári tisztségében igyekezett előtérbe helyezni megyéje és szülővárosa érdekeit. A Magyar Tudományos Akadémia 1878-ban levelező, 1899-ben rendes tagjává választotta. Számos társulatnak elnöke, illetőleg választmányi tagja volt. Több történeti és művészettörténeti tanulmány szerzője között a Magyar Történelmi Társulat alelnöki tisztét is betöltötte. Támogatásával épült meg a csabai neogót katolikus templom, a Közművelődés Háza (1914), amelyben múzeum és könyvtár kapott helyet. Elősegítette a csabai iskolák fejlesztését is. Öccse, Endre Bajcsy-Zsilinszky Endre édesapja. Elhunyt október 4-én hajnali 4 órakor, örök nyugalomra helyezték október 7-én délután a Kerepesi úti temetőben az ágostai hitvallású evangélikus egyház szertartása szerint. Neje Reök Ilona volt. A városban 1910 és 1949 között utcanév őrizte emlékét. (Konkrét közterülethez rendelés nélküli javaslat.)

10 5. számú melléklet Id. Réthy Béla ( ) Id. Réthy Béla (Szarvas, Békéscsaba, 1935) családja német származású. Nagybátyja békéscsabai orvos volt. Gyermekkora óta gyógyszerésznek készült, így az ötödik gimnáziumi osztály elvégzése után Ternajgó Cézár újaradi gyógyszerészmesterhez került inasnak ban gyakornoki vizsgát tett, a békéscsabai Varshágh Béla gyógyszerészhez szegődött. Az itteni fizetéséből nehezen élt meg, így visszatért Aradra, ahol Rozsnyay Mátyás patikájába állt be. Egyetemi tanulmányait Budapesten végezte 1882-től, ahol Than Károly tanítványa volt. A Gyógyszerészeti hetilapba írt cikkeket, és fordított német szaklapokból ben Békéscsabán telepedett le ban Kétegyházán létesítette a "Vöröskereszt" gyógyszertárat, majd 1891-ben Pásztón bérelt patikát ben megvásárolta korábbi munkaadójától a "Sas" hoz címzett gyógyszertárat. Országos hírűvé vált az itt működő laboratóriuma és gyógycukorkagyára. Később háztartási vegyi cikkeket készített nagy választékban. Elnöke volt a Magyarországi Gyógyszerész Egyesület helyi szervezetének, a Magyar Vöröskereszt békéscsabai fiókjának, a békéscsabai sakk-körnek. Továbbá tagja volt a békéscsabai képviselőtestületnek, Békés vármegye törvényhatóságának, a Békéscsabai Múzeum-Egyesület igazgatóságának. Jövedelméből alapítványokat támogatott, és továbbra is cikkeket jelenített meg a Gyógyszerészeti szaklapokban, és helyi lapokban is ben átadta fiának a gyógyszertárat és a gyárrá fejlesztett laboratóriumot. (Konkrét közterülethez rendelés nélküli javaslat.)

ÖSSZEFOGLALÓ A XX. SZÁZADI ÖNKÉNYURALMI RENDSZEREKHEZ KÖTHETŐ ELNEVEZÉSEKKEL ÖSSZEFÜGGŐ SZAKMAI VIZSGÁLATRÓL

ÖSSZEFOGLALÓ A XX. SZÁZADI ÖNKÉNYURALMI RENDSZEREKHEZ KÖTHETŐ ELNEVEZÉSEKKEL ÖSSZEFÜGGŐ SZAKMAI VIZSGÁLATRÓL ÖSSZEFOGLALÓ A XX. SZÁZADI ÖNKÉNYURALMI RENDSZEREKHEZ KÖTHETŐ ELNEVEZÉSEKKEL ÖSSZEFÜGGŐ SZAKMAI VIZSGÁLATRÓL Az önkormányzati törvény alapján a közterületek elnevezése önkormányzati feladat. A közterület

Részletesebben

NÓGRÁD-HONTI ARCKÉPCSARNOK A MADÁCH IMRE VÁROSI KÖNYVTÁR HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNYÉBŐL. ÖSSZEÁLLÍTOTTA: VAS ÁGNES HELYISMERETI KÖNYVTÁROS

NÓGRÁD-HONTI ARCKÉPCSARNOK A MADÁCH IMRE VÁROSI KÖNYVTÁR HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNYÉBŐL. ÖSSZEÁLLÍTOTTA: VAS ÁGNES HELYISMERETI KÖNYVTÁROS NÓGRÁD-HONTI ARCKÉPCSARNOK A MADÁCH IMRE VÁROSI KÖNYVTÁR HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNYÉBŐL. ÖSSZEÁLLÍTOTTA: VAS ÁGNES HELYISMERETI KÖNYVTÁROS 1. Ádám Ferenc György (Ungvár, 1942. október 5. Balassagyarmat,

Részletesebben

Kecskemét polgármesterei 1848-1950

Kecskemét polgármesterei 1848-1950 Kecskemét polgármesterei 1848-1950 Kecskemét Szabadság-tér Freiheits Platz Lechner Ödön és Pártos Gyula tervei alapján 1893-tól 1896-ig épült városháza korabeli fényképe Az 1746-ban épült régi városháza.

Részletesebben

Sportvezetők újévi köszöntése

Sportvezetők újévi köszöntése Ára: 165 Ft XXVI. évfolyam 3. szám ÖNKORMÁNYZATI HETILAP Sportvezetők újévi köszöntése Miként az lassan egy évtizede gyakorlattá vált, idén sem maradt el a város vezetőinek és a helyi sportklubok irányítóinak

Részletesebben

A Magyar Jugoszláv Társaság története (1945. október 1949 vége) Sajtó alá rendezte, a bevezetőt írta és jegyzetekkel ellátta A.

A Magyar Jugoszláv Társaság története (1945. október 1949 vége) Sajtó alá rendezte, a bevezetőt írta és jegyzetekkel ellátta A. Rex József A Magyar Jugoszláv Társaság története (1945. október 1949 vége) Sajtó alá rendezte, a bevezetőt írta és jegyzetekkel ellátta A. Sajti Enikő Néhány szó a szerzőről és a kéziratról Egy évvel ezelőtt

Részletesebben

A magyar keresztény politika nagy kísérlete

A magyar keresztény politika nagy kísérlete A magyar keresztény politika nagy kísérlete A DNP országgyűlési képviselőcsoportja (ELSŐ RÉSZ) E folyóirat 2008. évi 5. és 6., valamint 2009. évi 1. és 2. száma négyrészes cikksorozatot közölt: A nagy

Részletesebben

Németh Csaba: A GYULAI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG MEGALAPÍTÁSA

Németh Csaba: A GYULAI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG MEGALAPÍTÁSA Németh Csaba: A GYULAI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG MEGALAPÍTÁSA A reformáció Gyulán Máig vita tárgy, hogy Luther Márton vallásújításáról mikor értesülhettek először Gyulán, kik és mikor léptek az új vallásfelekezet

Részletesebben

Istentől áldott, új esztendőt!

Istentől áldott, új esztendőt! A keresztény nemzeti gondolat hírnöke Ára: 210 Ft XXI. évfolyam 1. szám * Társadalmi, kulturális, hagyományőrző folyóirat * 2014. január Istentől áldott, új esztendőt! Várfi András polgármester újévi köszöntője

Részletesebben

Farkas Ádám A MAGYAR-SZOVJET MŰVELŐDÉSI TÁRSASÁG TÖRTÉNETE 1945-1954

Farkas Ádám A MAGYAR-SZOVJET MŰVELŐDÉSI TÁRSASÁG TÖRTÉNETE 1945-1954 Farkas Ádám A MAGYAR-SZOVJET MŰVELŐDÉSI TÁRSASÁG TÖRTÉNETE 1945-1954 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 2 I. Bevezetés 3 II. A magyar-szovjet kapcsolatok 1945 és 1948 között 5 III. Már a párt árnyékában.

Részletesebben

FLEISZ JÁNOS. 1. Ki volt Szacsvay Imre?

FLEISZ JÁNOS. 1. Ki volt Szacsvay Imre? FLEISZ JÁNOS Szacsvay Imre (1818 1849), az elfeledett vértanú Szacsvay Imre, Nagyvárad első országgyűlési képviselője, az országgyűlés jegyzője, a szabadságharc polgári vértanúinak legifjabbika, elévülhetetlen

Részletesebben

Zalaegerszegi füzetek 8.

Zalaegerszegi füzetek 8. Zalaegerszegi füzetek 8. Wlassics Gyula és kora 1852-1937 Zalaegerszeg, 2002 Zalaegerszegi Füzetek 8. Sorozatszerkesztő: Kapiller Imre Szerkesztő: Kapiller Imre Technikai szerkesztő: Pintyőke Gábor A

Részletesebben

Fasori Örökdiák. t imor D omini pr inc ip ium s c ien t i æ A z Úrnak f élelme f e je a bölc se s ségnek 2. s z ám

Fasori Örökdiák. t imor D omini pr inc ip ium s c ien t i æ A z Úrnak f élelme f e je a bölc se s ségnek 2. s z ám Fasori Örökdiák A Budapesti E vangélikus Gimnázium Volt Növendékeinek Egyesüle te hírle vele t imor D omini pr inc ip ium s c ien t i æ A z Úrnak f élelme f e je a bölc se s ségnek 2. s z ám Húsz éve indult

Részletesebben

Sétál a család Veszprémben A zsidó múlt nyomában

Sétál a család Veszprémben A zsidó múlt nyomában Sétál a család Veszprémben A zsidó múlt nyomában A kiadvány a Miniszterelnökség Civil Alap 2014. pályázati program támogatásával, a Magyar Holokauszt Emlékév 2014. keretében jött létre. Magyar Nemzeti

Részletesebben

A Semmelweis család eredete és története The roots and history of Family Semmelweis

A Semmelweis család eredete és története The roots and history of Family Semmelweis A Semmelweis család eredete és története The roots and history of Family Semmelweis v. Prof. k.kapronczay@freestart.hu Initially submitted October 20, 2010; accepted for publication November 5, 2010 Abstract:

Részletesebben

DUNAKESZI HELYTÖRTÉNETI SZEMLE

DUNAKESZI HELYTÖRTÉNETI SZEMLE IV. évfolyam 1. szám Dunakeszi 2011. május Szerkesztőség: Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár Dunakeszi, Kossuth Lajos u. 6. Felelős szerkesztő: Csoma Attila és Lőrincz Róbert A dunakeszi paradicsom Megjelenik

Részletesebben

(orok és emberek. SZEKSZÁRD Tolna megyei Tanács VB Könyvtára 1973l

(orok és emberek. SZEKSZÁRD Tolna megyei Tanács VB Könyvtára 1973l (orok és emberek Tolna megyeiek életrajzgyűjteménye SZEKSZÁRD Tolna megyei Tanács VB Könyvtára 1973l összeállította és szerkesztette: Sipter Gézáné Lektorálta: dr. Andrásfalvy Bertalan, a Magyar Tudományos

Részletesebben

Száznyolcvan évvel ezelőtt született Tisza Kálmán: Érdemeit vízbe írták, hibáit kőbe vésték

Száznyolcvan évvel ezelőtt született Tisza Kálmán: Érdemeit vízbe írták, hibáit kőbe vésték Galambos László Száznyolcvan évvel ezelőtt született Tisza Kálmán: Érdemeit vízbe írták, hibáit kőbe vésték A kissé átfogalmazott, Gratz Gusztávtól átvett, de Shakespearetől kölcsönzött gondolat fejezi

Részletesebben

3. A KÖNYVTÁR VEZETŐI, BELSŐ SZERVEZETE, LÉTSZÁMA ÉS MUNKATÁRSAI

3. A KÖNYVTÁR VEZETŐI, BELSŐ SZERVEZETE, LÉTSZÁMA ÉS MUNKATÁRSAI 76 3. A KÖNYVTÁR VEZETŐI, BELSŐ SZERVEZETE, LÉTSZÁMA ÉS MUNKATÁRSAI ALMÁSY Pál, a képviselőház alelnöke 1849. június 26-án kinevezte VASVÁRY Károlyt "a képviselőház könyv- és alirattárnokává". A könyvtár

Részletesebben

Az esz ter go mi saj tó tör tén ete ke zd ete kt ől na pj ain

Az esz ter go mi saj tó tör tén ete ke zd ete kt ől na pj ain Az esz ter go mi saj tó tör tén ete ke zd ete kt ől na pj ain k 1828-2011 A város története a helyi sajtó tükrében irta Muzslai Zsitva Ágnes I.Esztergomi közéleti lapok 1863-2011 II.Esztergomi katolikus

Részletesebben

Székesfehérvár urbanizációja

Székesfehérvár urbanizációja Székesfehérvár urbanizációja A városfejlődés a kiegyezés korában Az elütő aspirácziók mindig a városi polgárság inteligencziájának mértékét árulták el. S a kedvező pillanatokban tanusított szükkeblüség,

Részletesebben

TÖRTÉNELEM III. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR

TÖRTÉNELEM III. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR 1 F ORRÁSKÖZPONTÚ TÖRTÉNELEM KAPOSI JÓZSEF SZÁRAY MIKLÓS TÖRTÉNELEM III. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR NEMZETI TANKÖNYVKIADÓ 2 ÉVSZÁMOK 1722 1723: a pozsonyi országgyűlésen a magyar rendek

Részletesebben

III. évfolyam 3. szám. Kiadja a. 2008. augusztus

III. évfolyam 3. szám. Kiadja a. 2008. augusztus 75 éve, 1933 augusztus 15-én hunyt el Szánthó Géza református lelkész, Rákoscsaba történetének kutatója III. évfolyam 3. szám 2008. augusztus Kiadja a Ádám Ferenc Szántó Géza művének helye a korabeli helytörténetírásban

Részletesebben

FEJEZETEK A MAGYAR OLASZ KULTURÁLIS KAPCSOLATOKRÓL 1880 1945 KÖZÖTT

FEJEZETEK A MAGYAR OLASZ KULTURÁLIS KAPCSOLATOKRÓL 1880 1945 KÖZÖTT Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Szlavikovszky Beáta FEJEZETEK A MAGYAR OLASZ KULTURÁLIS KAPCSOLATOKRÓL 1880 1945 KÖZÖTT Történelemtudományi Doktori Iskola Vezető: Dr. Fröhlich Ida

Részletesebben

JÓZSEF NÁDOR KISLEXIKON

JÓZSEF NÁDOR KISLEXIKON JÓZSEF NÁDOR KISLEXIKON Dicső dolog és szent kötelesség a hazáért vért ontani, de e mellett szükséges annak segélésére más áldozatokat is tenni. (József nádor - 1809. április 27.) szerkesztette: Hegedűs

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS LENGYEL KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 15. ÉVES TÖRTÉNETE 1995-2010

AZ ORSZÁGOS LENGYEL KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 15. ÉVES TÖRTÉNETE 1995-2010 1 BUSKÓ ANDRÁS VIRÁGH JÓZSEF AZ ORSZÁGOS LENGYEL KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 15. ÉVES TÖRTÉNETE 1995-2010 BUDAPEST, 2010. 2 Bevezető Magyarországon évszázadok óta több nemzeti kisebbség él együtt. Az ország

Részletesebben

A MAGYAR ZSIDÓSÁG ÉS A GYÓGYSZERÉSZET 1945-IG

A MAGYAR ZSIDÓSÁG ÉS A GYÓGYSZERÉSZET 1945-IG Szmodits László, Dobson Szabolcs A MAGYAR ZSIDÓSÁG ÉS A GYÓGYSZERÉSZET 1945-IG Magyar Gyógyszerésztörténeti Társaság 2014 TARTALOMJEGYZÉK 1. A MAGYAR ZSIDÓSÁG ÉS A GYÓGYSZERÉSZET A XIX. SZÁZAD VÉGÉIG 4

Részletesebben

Alsózsolca, 2010. novemberében. Farkas Ferenc helytörténet kutató, nyugdíjas iskolaigazgató, a Vay Miklós Egyesület tagja

Alsózsolca, 2010. novemberében. Farkas Ferenc helytörténet kutató, nyugdíjas iskolaigazgató, a Vay Miklós Egyesület tagja Ajánlás Az utóbbi húsz esztendőben helyi szerzők tollából egymás után jelentek meg olyan írások, melyek Alsózsolca település helytörténetének hosszabb-rövidebb időszakát mutatták be. Ezek alapmunkák, melyek

Részletesebben

D ó k a K l á r a TISZA LAJOS ÉS SZEGED

D ó k a K l á r a TISZA LAJOS ÉS SZEGED D ó k a K l á r a TISZA LAJOS ÉS SZEGED Az 1879-es szegedi árvíznek és az utána megindult újjáépítésnek napjainkban már kisebb könyvtárra való irodalma van, és a levéltári iratanyag is roppant gazdag.

Részletesebben

Rátz László tanár úr

Rátz László tanár úr STUDIA PHYSICA SAVARIENSIA XIII. Némethné Pap Kornélia Rátz László tanár úr Szombathely 2006 Dombormûves fehér márványtábla a Budapesti Evangélikus Gimnázium lépcsõházában NÉMETHNÉ PAP KORNÉLIA RÁTZ LÁSZLÓ

Részletesebben

VÁLOGATÁS A MAGYAR ZENEMŰVÉSZ-PEDAGÓGUSOK 2014. ÉVI KEREK SZÜLETÉSI ÉVFORDULÓIBÓL - TERVEZET -

VÁLOGATÁS A MAGYAR ZENEMŰVÉSZ-PEDAGÓGUSOK 2014. ÉVI KEREK SZÜLETÉSI ÉVFORDULÓIBÓL - TERVEZET - VÁLOGATÁS A MAGYAR ZENEMŰVÉSZ-PEDAGÓGUSOK 2014. ÉVI KEREK SZÜLETÉSI ÉVFORDULÓIBÓL - TERVEZET - 5., BŐVÍTETT, JAVÍTOTT VÁLTOZAT Köszönettel fogadjuk a további jelentősnek ítélt évfordulós információkat

Részletesebben