BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁG"

Átírás

1 BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁG Készült a szeptember 12-én tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Kincses Csilla közművelődési referens Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros XVI. kerület Békés Imre tér Moszkva parkra történő átnevezésére Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros Önkormányzatának főpolgármestere, Tarlós István azzal a kéréssel fordul a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat polgármesteréhez, hogy a Képviselő-testület alkosson véleményt a mai Békés Imre tér Moszkva parkra történő tervezett átnevezésével kapcsolatban. A kérelemhez Békés-Glass Imre életrajza is csatolásra került. (1. sz. melléklet) A közterület- és városrésznevek megállapításáról, valamint azok jelöléséről szóló 9/1989. ( ) Főv. Tan. Rendelet 17. (l)-(2) bekezdése értelmében: 17. (1) A Fővárosi Önkormányzat Közgyűlésének hatáskörébe tartozik: a) a városrésznév megállapítása; b) a több kerületre kiterjedő utcák elnevezése, nevük megváltoztatása; c) utcanevek védetté nyilvánítása; d) a személyről való elnevezés, illetve ilyen utcanévnek a megváltoztatása. (2) A Fővárosi Önkormányzat Közgyűlésének hatáskörébe tartozó utcaelnevezésekhez köteles az elnevezéssel érintett kerületi önkormányzat és - ha a kisebbséget e minőségében érinti - a kerületi kisebbségi önkormányzat javaslatát kikérni. " Fenti jogszabály alapján személyről történő elnevezés, illetve ilyen utcanévnek a megváltoztatása esetén a kerületi önkormányzat a közterület elnevezésére csak javaslatot tehet, mivel a döntés a Fővárosi Önkormányzat hatáskörébe tartozik. Javasolom, hogy a Képviselő-testület támogassa a Budapest Főváros XVI. kerület közigazgatási területén lévő Békés Imre tér Moszkva parkra történő átnevezését. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális és Sport Bizottsága szeptember 10-én véleményezi az előterjesztésben megfogalmazott javaslatot. A bizottsági határozat a Képviselő-testületi ülésen kerül kiosztásra. Kérem a Tisztelt Képviselő-testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. HATÁROZATIJA VASLAT: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselőtestülete javasolja a Fővárosi Önkormányzat Közgyűlésének, hogy a Budapest Főváros XVI. kerület közigazgatási területén lévő Békés Imre tér Moszkva parkra kerüljön átnevezésre.

2 2 A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a közterület elnevezésével kapcsolatosan a szükséges intézkedés megtételére. Határidő: október 12. Felelős: Kovács Péter polgármester (Elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel!) Budapest, augusztus 28. Láttam: "Ancsin Laszß jegyző Tárgyalja: Kulturális és Sport Bizottság Mellékletek: 1. sz. melléklet: Tarlós István - Budapest Főváros Főpolgármestere - levele

3 Békés-Glass Imre ( )* július 14-én született Budapesten Glass Imre néven, gyermekkorát Angyalföldön töltötte. Tizenöt évesen lakatosinas lett egy kisebb műhelyben, korán megismerkedett és kapcsolatba került munkásmozgalommal. Miután inasként felszabadult, a Csonka-gépgyárban szervezett munkásként kapott munkát ben tehetséges szervezőként és agitátorként belépett a Magyarországi Szocialista Munkáspártba ben került először a rendőrségre, amikor egy május elsejei ünnepség után eljárás indult ellene, de végül felmentették. Ugyanebben az évben vették fel a Kommunisták Magyarországi Pártja tagjai sorába, ahol rábízták a földmunkások közötti propagandamunkát ben a rendőrség a lakásán megtalált egy írógépet, amelyen röpiratokat és előadásokat gépelt, ezért két év börtönre ítélték, ennek egy részét a szegedi Csillagbörtönben töltötte ben pártnyomdát létesített Sashalmon, a nyomda az ő tevékeny részvételével 1936-ig működött. A Horthy-rendszer elől menekülve 1937-ben Franciaországba utazott, ahol a Francia Kommunista Párt tagja lett. Ekkor vette fel a Békés nevet, Franciaországban csak így ismerték. Eleinte az oktatási munkában vett részt, később az egyik kerületi sejtben kapott munkát. A háború kitörésekor beállt a francia hadseregbe, 1941-ben a Boczor József által vezetett fegyveres csoportban harcolt. A fegyverletétel után partizáncsoportot szervezett. A Gestapo november 17-én elfogta, halálra ítélték és február 22-én, Párizs közelében kivégezték. Hamvai a Fiumei úti temető Munkásmozgalmi panteonjában vannak, magyar kommunista hősök" között. (* Forrás: A szabadság vértanúi - Kossuth kiadó 1960) 2/2

4 ^ - t - S i / ^ i U^sa: Uoi^iL 7***,.,. W"%M MW^k^f^O\M^W/^^^^^^^wtF Budapest Főváros Főpolgármestere Oh^oS B U D a P C S T C W ' iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiuiiiii,, rii,,, i / ^ "O^f * ikt. szám: FPH003/751-54/2012 Kovács Péter úr polgármester részére Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat hiv. szám: Budapest, Havashalom utca 43. ügyintéző: Férge Szilvia telefon: tárgy: Vélemény kérése közterület elnevezésének megváltoztatása tárgyában - XVI. kerület Békési Imre tér Tisztelt Polgármester Úr! Budapest Főváros Önkormányzatának Közgyűlése várhatóan 2012 őszén egyes fővárosi közterületek nevének megváltoztatását, illetve névtelen közterületek elnevezését tervezi. A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 63/A. k) pontja szerint a Fővárosi Önkormányzatnak a hatáskörébe tartozó közterület-elnevezési ügyekben ki kell kérnie az érintett kerületi képviselő-testületek véleményét. Ezen törvényi rendelkezésnek megfelelően kérem, szíveskedjék véleményüket közölni a történő tervezett megváltoztatásáról. Békés Imre tér nevének Moszkva parkra A XVI. kerületben 1954-től volt Békés Imre utca, de 1992-ben a Fővárosi Közgyűlés visszanevezte Szent Imre utcára. A Békés-Glass Imréről 1967,-ben elnevezett IX. kerületi szakközépiskola pedig ma már Harsányi János nevét viseli. Véleményük kialakításához mellékelten csatolva megküldöm Békés-Glass Imre életrajzát. " H'i.c Budapest, jjjmusqo." Tisztelettel: Tarrís\srvai főpolgármester Melléklet: Békés-Glass Imre életrajza Budapest, Városház utca 9,-11. levélcím: 1840 Budapest telefon: fax:

5 Budapest Főváros XVI. kerületi Kulturális és Sport Bizottsága Önkormányzat Kiegészítés a 167/2012. számú Képviselő-testületi előterjesztéshez Előzetes kivonat a Kulturális és Sport Bizottság szeptember 10-i ülésén készült jegyzőkönyvéből: Napirend: 4. Javaslat a Budapest Főváros XVI, kerület Békés Imre tér Moszkva parkra történő átnevezésére 343/2012. (IX. 10.) KSB Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális és Sport Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy kérjen tájékoztatást a Főpolgármester Úrtól arra vonatkozóan, hogy az FPH003/751-54/2012. iktatószámú levelében javasolt XVI. kerületi közterület megnevezésének megváltoztatásánál mi indokolta az általa támogatott elnevezést. A bizottság felkéri az elnökét, hogy a javaslatot terjessze a Képviselő-testület elé. Határidő: szeptember 12. Kt. ülés Felelős: Horváth János bizottsági elnök Szavazás: 7 igen, egyhangú Budapest, szeptember 12. Horváth János s.k. bizottság elnöke Dr. Környeiné Rátz Katalin s. k. j egyző könyv-hitelesítő A kivonat hiteléül: Kovács Katalin ügyosztályvezető