BIOLÓGIA 8. évfolyam

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BIOLÓGIA 8. évfolyam"

Átírás

1 A TERMÉSZETTUDOMÁNYOS OKTATÁS KOMPLEX MEGÚJÍTÁSA A RÉVAI MIKLÓS GIMNÁZIUMBAN ÉS KOLLÉGIUMBAN Munkafüzet BIOLÓGIA 8. évfolyam Rebákné Németh Erzsébet Rebák Sándor TÁMOP /

2 TARTALOM A laboratórium munka- és balesetvédelmi szabályzata... 3 Általános bevezetés A bőr I A bőr II Mozgás I. csontok Mozgás II. csontváz Mozgás III. izomzat Légzés I Légzés II Légzés III Táplálkozás I Táplálkozás II Táplálkozás III Táplálkozás IV Keringés I Keringés II Idegi szabályozás* Érzékelés* I. látás Érzékelés II. Látás Érzékelés III. hallás Érzékelés IV. szaglás és ízlelés Érzékelés V. Bőrérzékelés Fogalomtár Források... 74

3 A LABORATÓRIUM MUNKA- ÉS BALESETVÉDELMI SZABÁLYZATA 1. A laboratóriumban a tanuló csak felügyelet mellett dolgozhat, a termet csak engedéllyel hagyhatja el! 2. A kísérlet elvégzése előtt figyelmesen el kell olvasni a leírást! Az eszközöket és a vegyszereket csak a leírt módon és megfelelő körültekintéssel szabad használni! 3. A kísérletek során köpeny használata kötelező! Ha a gyakorlat ezt megköveteli, védőszemüveget, illetve gumikesztyűt kell használni! A tálcán mindig legyen száraz ruha és a közelben víz! 4. Úgy kell dolgozni, hogy közben a laboratóriumban tartózkodók testi épségét, illetve azok munkájának sikerét ne veszélyeztessük! A kísérleti munka elengedhetetlen feltétele a rend és fegyelem. 5. A vegyszerhez kézzel hozzányúlni, megízlelni szigorúan tilos! Ha többféle vegyszert használunk, közben mindig töröljük le a kanalat! A gázokat, gőzöket legyezgetéssel szabad megszagolni! 6. Vegyszerből mindig csak az előírt mennyiséget lehet használni. A maradékot nem szabad visszatenni az üvegbe, hanem csak a megfelelő vegyszergyűjtőbe! A vegyszeres üvegek kupakjait nem szabad összecserélni! 7. Tartsuk be a melegítés szabályait: a kémcsőbe tett anyagokat kémcsőfogó segítségével ferdén tartva, állandóan mozgatva, óvatosan melegítsük! A kémcső nyílását ne fordítsuk a szemünk vagy társunk felé! 8. Kísérletezés közben ne nyúljunk az arcunkhoz, szemünkhöz, a munka elvégzése után mindig alaposan mossunk kezet! Ha a bőrünkre maró hatású folyadék cseppen, előbb száraz ruhával töröljük le, majd bő vízzel mossuk le! 9. Elektromos vezetékekhez, kapcsolókhoz nem szabad vizes kézzel hozzányúlni, mindig tudni kell, hol lehet áramtalanítani! 10. Láng közelében tilos tűzveszélyes anyagokkal dolgozni! Tűz esetén a megfelelő tűzoltási módot kell alkalmazni (vízzel, homokkal, letakarással vagy poroltóval)! 11. A munka befejeztével a munkahelyen rendet kell rakni! A munkahely elhagyása előtt ellenőrizni kell, hogy a gáz- és vízcsapot elzártuk-e, ill. a mérőkészüléket áramtalanítottuk-e! 12. A laboratóriumban étkezni és inni tilos! - 3 -

4 13. Vegyszereket hazavinni szigorúan tilos! 14. Ha bármilyen baleset történik, azonnal szólni kell a tanárnak, vagy a laboratórium dolgozóinak! Néhány fontos laboratóriumi eszköz Bunsen-égő meggyújtása 1. levegőnyílás elzárása 2. gyufagyújtás 3. gázcsap megnyitása 4. gáz meggyújtása 1. ábra 2. ábra - 4 -

5 A vegyszereken szereplő (új) veszélyességi piktogramok, jelzések és jelentésük: Tűzveszélyes anyagok Robbanó anyagok Oxidáló anyagok Nyomás alatt álló gázok Irritáló anyagok Mérgek Maró hatású anyagok Emberre ártalmas Veszélyes a vízi környezetre A vegyszerek csomagolásán ezen kívül R és S jelzést, valamint számokat találunk. Például a hypo esetében: R 31, R 36/38, R 52 S 1/2, S 20, S 24/25, S 26, S 37/39, S 46, S 50 Az R jelzés a környezetre és az emberre vonatkozó veszélyeket jelenti, az S jelzés a veszélyes anyagok felhasználása során követendő biztonsági tanácsokat jelzi. A számok 1-től 61-ig terjednek és mindegyik egy-egy mondatot jelez, amik jelentése a laboratórium falán lévő táblázatban található! - 5 -

6 A hypo esetében: R 31 Savval érintkezve mérgező gázok képződnek R 36/38 Szem-és bőrizgató hatású R 52 Ártalmas a vízi szervezetekre S 1/2 S 20 Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó! Használat közben enni, inni nem szabad! S 24/25 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és szembejutást! S 26 Ha szembe kerül, bő vízzel azonnal ki kell mosni, és orvoshoz kell fordulni! S 37/39 Megfelelő védőkesztyűt és arc-szemvédőt kell viselni! S 46 S 50 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni! Savval nem kezelhető! Egyéb munkavédelmi szimbólumok: Védőszemüveg használata kötelező Védőkesztyű használata kötelező Vigyázz! Forró felület! Vigyázz! Alacsony hőmérséklet! Vigyázz! Tűzveszély! Vigyázz! Mérgező anyag! - 6 -

7 Alapelvek, célok: ÁLTALÁNOS BEVEZETÉS Az Ember a természetben műveltségi területen folyó nevelés-oktatás során a tanulók lehetőséget kapnak ahhoz, hogy korszerű természettudományi műveltséget, világképet, gondolkodás- és szemléletmódot építsenek fel magukban. Megismerkedhetnek az anyagok tulajdonságaival, a természeti környezet változásaival, kölcsönhatásaival, a jelenségekkel, a törvényszerűségekkel. Az Ember a természetben műveltségi terület keretében zajló nevelőoktató munka feladata, célja sokrétű: általános természettudományi fogalmak, eljárások és szemléletmódok kialakítása, készségek, képességek alakítása, a személyiségjegyek pozitív formálása, a tudomány, a tudományos kutatásnak, mint társadalmi tevékenységnek a bemutatása, a tudományok egymásra épülését biztosító külső és belső feltételek kiemelése, a tudásrendszerek összehangolása, a tudomány és a technika, valamint a társadalom fejlődésének kapcsolatát érintő meggyőződések formálása, a tanulók rendszerben, kölcsönhatásban, kapcsolatokban történő gondolkozásának erősítése, az életben nélkülözhetetlen, s elsősorban a természettudományokban begyakorolható megismerési, tanulási, értelmezési technikák és módszerek azonosítása, fejlesztése. Az Ember a természetben műveltségi területen folyó nevelés-oktatás a természeti folyamatok, összefüggések, s az ember ezekkel való kapcsolatának tényleges megértésére épül. Maga a megismerési, tanulási folyamat a tanulók aktív, értelmező tevékenysége, a tapasztalatoknak a már meglévő elképzelések keretei között történő feldolgozása, az eredmények önálló, kritikus értékelése és alkalmazása. A tanulók elsajátíthatják a tudományos megismerés legelemibb eljárásait, a megismerési folyamatokkal kapcsolatos általános tudásrendszereket és műveleteket, mint amilyen az előzetes elképzelések formába öntése, a hipotézisalkotás, a megfigyelések és a kísérletek tervezése, a mindennapokból ismert mennyiségek elemi szintű értelmezése, tudatos használata, mérése, - 7 -

8 a tapasztalatok nyelvileg helyes megfogalmazása szóban és írásban, rögzítése rajzban, és grafikonon, a problémamegoldás elemi műveletei, az ismeretszerzés, tájékozódás már kisiskoláskorban elérhető és gyakorolható módszerei. Követelmények: A biológiai vizsgálatok során a tanulók egy folyamat, jelenség megfigyelése előtt megismerik annak lényegét, modellezve azt, vagyis kicsiben, egyszerűsítve, a valóságos elemeket helyettesítő anyagokkal és eszközökkel. Mivel a vizsgálat nemcsak a folyamat, jelenség megismerésére szolgál, hanem arra is, hogy a tanulók megismerjék a feltételeit, ezért a természetbe beavatkozva módosítanak egy vagy több feltételt. Az új körülmények között szerzett tapasztalataikat össze tudják hasonlítani az eredetivel, így tisztázzák a folyamat, a jelenség feltételeit. A valóság megismerésének megközelítése a természettudományos kulcskompetenciával kapcsolatos, amely megfelelő szintje lehetővé teszi, hogy a tanulók megfelelő ismeretek és módszerek felhasználásával leírják és magyarázzák a természet jelenségeit, folyamatait, és az ismereteik birtokában el tudják gondolni azok várható kimenetelét is. A természettudományos kompetencia kritikus és kíváncsi attitűdöt alakít ki az emberben, aki ezért igyekszik megismerni és megérteni a természeti jelenségeket. A környezettel való összhang megteremtése és tartós fenntartása érdekében a tanulóknak nemcsak a világot leíró természettudományos modelleket, elméleteket kell megismerniük, hanem azt is, hogy a természettudományok megfigyelések, vizsgálódások és kísérletezések sorozatán keresztül jutottak el a bizonyított igazságok (elméletek, szabályok, törvényszerűségek) felismeréséhez. Ezért az iskolában cselevő, aktív tanulási környezetben kell megismerni a tervszerű megfigyelés, vizsgálódás és kísérletezés módszerét, a nyert adatok, információk igazolásának vagy cáfolásának, a tudományos tényeken alapuló érvelésnek, a modellalkotásnak, illetve feldolgozásának a módjait. A természettudomány maga is komplex, emiatt a segédkönyvben lévő kísérletek is sokoldalúak. A kísérletek alapja a tudományos megfigyelés, melynek a következő kritériumoknak kell megfelelni: céltudatosság: a tevékenység egy adott kérdés, szempont, probléma megválaszolásáért történik, amelyet előzőleg kiválasztottunk, - 8 -

9 tervszerűség: a vizsgálandó jelenséget pontosan meg kell határoznunk, gondosan kiválasztva a megfigyelési technikát, objektivitás: a szubjektív tényezők kiküszöbölése, ki kell zárnunk előítéleteinket annak érdekében, hogy a megfigyelt folyamat ténylegesen a valóságot tükrözze, megbízhatóság: akkor teljesül, ha a megfigyelési eljárás megismétlésekor újra és újra ugyanazt az eredményt kapjuk, érvényesség: arra vonatkozik, hogy a megfigyelésből származó adatok mennyire kapcsolódnak az adott fogalom elfogadott jelentéseihez

10 Bevezető feladat: A BŐR I. Olvasd el az alábbi szöveget, majd válaszolj a kérdésekre! Az emberi bőr szervezetünk első védelmi vonala. Három réteg építi fel: hám, irha és bőralja. Elválaszt és összeköt, színt ad, védelmet nyújt, részt vesz a hőszabályozásban, kiválasztásban és az érzékelésben. A hámot többrétegű elszarusodott hámsejtek építik fel. Az alsó sejtsorban találhatók a festéktartalmú sejtek. A hámból nyúlnak alá a verejtékmirigyek és a faggyúmirigyek. A bőr középső rétege az irha. Nagyrészt lazarostos kötőszövet, melyben sok vérér található. Ezek a tápanyagellátás mellett a hőszabályozásban is nélkülözhetetlen szerepet töltenek be. A legmélyebben a bőralja helyezkedik el. A lazarostos kötőszövetben több-kevesebb zsírszövetet találunk. Sorold fel bőrünk rétegeit!. Mely szövetek építik fel őket?. Mi a bőr feladata?.. Mely képződmények köthetők a hámhoz? Melyik réteg felelős a tápanyagellátásért? 1. Kísérlet: Emberi hámszövet vizsgálata kész metszeten mikroszkóp, kész metszet: hámszövet, munkafüzet Állítsátok be a mikroszkópot a vizsgálathoz! Helyezzétek a hámszövet metszetét a tárgyasztalra és rögzítsétek! Végezzétek el a mikroszkópi megfigyelést! A látottakat rajzoljátok le a munkafüzetbe! 2. kísérlet: Emberi hámszövet vizsgálata saját anyagon

11 mikroszkóp, hámszövetkaparék, tárgylemez, fedőlemez, munkafüzet Öltsétek ki a nyelveteket és a felső fogsorotokhoz szorítva húzzátok vissza! Majd vegyetek mintát a metszőfogaitok éléről! Az így szerzett kenetet tegyétek tárgylemezre, borítsátok le fedőlemezzel és vizsgáljátok meg mikroszkóp alatt! A látottakat rajzoljátok le a munkafüzetbe! 3. kísérlet: Hajszál vizsgálata kézi nagyítóval csipesz, hajszál, kézi nagyító, munkafüzet Húzzatok ki pár hajszálat! Vizsgáljátok meg kézi nagyítóval! A látottakat rajzoljátok le a munkafüzetbe! Elméleti ismeretek: Az ember bőre* három rétegre különíthető. A többrétegű hámszövetből* álló hámra, a nagyrészt lazarostos kötőszövetből felépülő irhára és a főként zsírszöveti* bőraljára. Az egyes rétegek sokrétű feladatot látnak el. Védenek a mechanikai, a kémiai hatásoktól, a káros napsugaraktól, a kiszáradástól, puhává teszik a bőrt és meggátolják a kórokozók bejutását. A bőrnek szerepe van a hőszabályozásban és érzékszervként is működik. Feladatok: 1. feladat Rajzold le a bőrszövet mikroszkópi képét!

12 Melyek a hámszövet jellemzői?. Vastagságuk szerint hogyan csoportosíthatjuk a hámszöveteket?.. Milyen összefüggés van a hámszövet felépítése és működése között?. Válassz ki a hámszövettípusok közül hármat és jellemezd azokat a táblázatban! A hámszövet típusa A szerv, amelyből származik Főbb jellemzői 2. feladat Rajzold le a metszőfogadról vett mintán látottakat! 3. feladat Készíts rajzot a nagyítóval megvizsgált hajszálról!

13 Bevezető feladat: A BŐR II. Olvasd el az alábbi szöveget és oldd meg a feladatokat! Az emberi bőr szervezetünk első védelmi vonala. Három réteg építi fel: hám, irha és bőralja. Elválaszt és összeköt, színt ad, védelmet nyújt, részt vesz a hőszabályozásban, kiválasztásban és az érzékelésben. A hámot többrétegű elszarusodott hámsejtek építik fel. Az alsó sejtsorban találhatók a festék tartalmú sejtek. A hámból nyúlnak alá a verejtékmirigyek és a faggyúmirigyek. A bőr középső rétege az irha. Nagyrészt lazarostos kötőszövet, melyben sok vérér található. Ezek a tápanyagellátás mellett a hőszabályozásban is nélkülözhetetlen szerepet töltenek be. A legmélyebben a bőralja helyezkedik el. A lazarostos kötőszövetben több-kevesebb zsírszövetet találunk. Kösd össze az összetartozókat! hám irha bőralja vérér festéktartalmú sejtek zsírszövet faggyúmirigy elszarusodott hámsejtek verejtékmirigy Írd a megállapítások elé a megfelelő betűt (I = igaz, H = hamis)!.. A hám festékanyaga a káros sugarak átjutását akadályozza meg... A faggyúmirigy váladéka vízhatlanná teszi a bőrt és véd a kiszáradástól... A hám laza rostos kötőszövetből épül fel... A bőr érzékszervként is működik... A bőr legvastagabb rétege a bőralja... A hám az erősen igénybevett helyeken megvastagodik... A légutakat csillós hám fedi... A hámszövetben sok a sejt közötti állomány

14 1. kísérlet: Ujjlenyomat készítése bélyegzőpárna, tinta, munkafüzet Öntsetek bőségesen tintát a bélyegzőpárnára! Nyomjátok mutató ujjatokat először a bélyegzőpárnára, majd a munkafüzet megfelelő helyére! Tanulmányozzátok a lenyomatot, keressetek rajta ismétlődő elemeket! Oldjátok meg a munkafüzet feladatait! 2. kísérlet: Ujjlenyomat előhívása vasháromláb, azbesztbetétes lángelosztó háló, borszeszégő, gyufa, főzőpohár, szűrőpapír, olló, vegyszeres kanál, kevés zsír tálkában, jódkristály Kenjétek be a mutatóujjatok ujjbegyét vékonyan zsírral! Majd kis darab szűrőpapírra készítsetek ujjlenyomatot! Tegyetek a szűrőpapírra vegyszeres kanállal az ujjlenyomat mellé jódkristályokat! Majd helyezzétek a vasháromláb azbesztbetétes lángelosztó hálójára! Borítsatok rá főzőpoharat! Borszeszégő lángjával hevítsétek a letakart szűrőpapírt! Egy kis idő elteltével vizsgáljátok meg, mi történt a főzőpohár alatt! Tapasztalataitokat rögzítsétek a munkafüzetben! Elméleti ismeretek: Az ember bőre három rétegre különíthető. A többrétegű hámszövetből álló hámra, a nagyrészt lazarostos kötőszövetből* felépülő irhára és a főként zsírszöveti bőraljára. Az egyes rétegek sokrétű feladatot látnak el. Védenek a mechanikai, a kémiai hatásoktól, a káros napsugaraktól, a kiszáradástól, puhává teszik a bőrt és meggátolják a kórokozók bejutását. A bőrnek szerepe van a hőszabályozásban és érzékszervként is működik

15 Feladatok: 1. feladat Készítsd el az ujjlenyomatodat! Hasonlíts össze társad ujjlenyomatával!.. Miért tudja a hatóság azonosítani az embereket ujjlenyomatuk alapján?.. 2. feladat Írd le a jóddal előhívott ujjlenyomatod vizsgálata során szerzett tapasztalataidat!

16 Bevezető feladat: MOZGÁS I. CSONTOK Olvasd el az elméleti ismeretek szövegét és jellemezd a szöveteket a táblázatban! A szövet fajtája A sejtek alakja Az elhelyezkedése porcszövet csontszövet 1. kísérlet: Csontszövet* és porcszövet* vizsgálata mikroszkóp, kész metszetek: csontszövet, porcszövet, munkafüzet Állítsátok be a mikroszkópot a vizsgálathoz! Helyezzétek a csontszövet, majd a porcszövet metszetét a tárgyasztalra és rögzítsétek! Végezzétek el a mikroszkópi megfigyeléseket! A látottakat rajzoljátok le a munkafüzetbe! 2. kísérlet: Csont anyagainak vizsgálata két csirkecsont, 10%-os sósavoldat főzőpohárban, csipesz, víz főzőpohárban, borszeszégő, gyufa vasháromláb, drótháló, munkafüzet

17 A vizsgálatot két csirkecsonttal végezzétek! Az egyiket áztassátok híg sósavoldatba egy napon keresztül! Miután az idő eltelt, csipeszszel emeljétek ki és vízzel mossátok le! Vizsgáljátok meg, mi történt vele! A másik csirkecsontot helyezzétek dróthálóra és hevítsétek borszeszégő lángjával, legalább húsz percig! Miután az idő eltelt, vízben hűtsétek le! Vizsgáljátok meg, mi történt vele! Próbáljátok eltörni! Tapasztalataitokat rögzítsétek a munkafüzetben! Elméleti ismeretek: Az ember mozgás szervrendszere csontvázból és a csontokhoz tapadó izmokból áll. A több mint kétszáz csontból álló csontváz támasztja és szilárdítja szervezetünket és védi belső szerveinket. Támasztószöveteink a csont- és porcszövetek. Csontszövetünk szilárdságát a benne lévő 70%-nyi szervetlen anyagoknak, rugalmasságát a 30 %- nyi szerves anyagoknak köszönheti. A csontsejtek soknyúlványúak, szilvamag alakúak és egyesével állnak. A porcszövet sejtjei gömbölydedek, nyúlvány nélküliek és többnyire csoportosan helyezkednek el. Feladatok: 1. feladat Rajzold le a mikroszkóppal megvizsgált szövetféleségeket! porcszövet csontszövet 2. feladat Mi történt a sósavban áztatott és a hevített csirkecsonttal?

18 Mi a tapasztaltak magyarázata? feladat A gyermekek csontjaiban 45% a víz, 45% a szerves anyag, 10 % az ásványi só. Az idős emberek csontjaiban 40% a víz, 40% a szerves anyag és 20% az ásványi só. Hasonlítsd össze oszlopdiagramon az értékeket! Elemezd a különbségek következményét!

19 Bevezető feladat: MOZGÁS II. CSONTVÁZ Olvasd el az elméleti ismeretek szövegét és oldd meg a feladatot! Húzd alá azokat az állításokat, amelyek nem igazak az emberi csontvázra! 1. Csontjaihoz tapadnak a vázizmok. 2. A bordák ízülettel kapcsolódnak egymáshoz. 3. A bordák egy része a szegycsonthoz kapcsolódik. 4. Része a koponya. 5. A koponyában nincs ízület. 6. A keresztcsonti csigolyák összenőttek. 7. Mindegyik csont megszakított összeköttetéssel kapcsolódik a másikhoz. 8. A gerincoszlop csigolyákból áll. 9. A felső és alsó végtag felépítése hasonló. 10. Minden csigolyához borda kapcsolódik. 1. kísérlet: A csontkapcsolatok megfigyelése emberi csontváz, munkafüzet Vizsgáld meg az emberi csontvázon a csontkapcsolatokat! Rajzold le a munkafüzetbe a csontkapcsolatok különböző típusait, a csontvázon látottakat alapján! 2. kísérlet: Csirkeszárny vizsgálata csirkeszárny, bonctál, olló, szike, csipesz, munkafüzet Vigyázva szedjétek le a bőrt és az izmokat (húst) a csirkeszárnyról! Vizsgáljátok meg a könyökízület szerkezetét! A látottakat rajzoljátok le a munkafüzetbe!

20 Elméleti ismeretek: Az ember mozgás szervrendszere csontvázból* és a csontokhoz tapadó izmokból áll. Az emberi csontváz csontjai folyamatos vagy megszakított összeköttetéssel kapcsolódnak egymáshoz. Folyamatos összeköttetést biztosít a varrat, a porcos kapcsolódás és a csontöszszenövés. A mozgatható csontok megszakított összeköttetéssel, ízülettel* kapcsolódnak egymáshoz. Feladatok: 1. feladat Vizsgáld meg az emberi csontvázon a csontkapcsolatokat! Rajzold le különböző típusait a csontvázon látottakat alapján! Készíts rajzot egy ízületről, nevezd meg a részeit! Írj példát folyamatos csontkapcsolatokra! varrat:

21 összenövés:... porcos kapcsolódás: feladat Figyeld meg a csirkeszárny részeit! Rajzold le a látottakat!

22 Bevezető feladat: MOZGÁS III. IZOMZAT Miről szól a mai óra? Fejtsd meg a rejtvényt! 1. Az egyik alkarcsont. 2. A mozgatható csontok kapcsolódási módja. 3. A legnagyobb csontunk. 4. Összehúzódásra és elernyedésre képes. 5. A keresztcsonti csigolyák kapcsolata. 6. A koponya csontjaira jellemző kapcsolat. 7. Passzívan vesz részt a mozgásban 1. kísérlet: Simaizomszövet és harántcsíkolt izomszövet összehasonlítása mikroszkóp, kész metszetek: simaizomszövet, harántcsíkolt izomszövet, munkafüzet Állítsátok be a mikroszkópot a vizsgálathoz! Helyezzétek a simaizomszövet majd a harántcsíkolt izomszövet metszetét a tárgyasztalra és rögzítsétek! Végezzétek el a mikroszkópi megfigyeléseket! A látottakat rajzoljátok le a munkafüzetbe!

23 2. kísérlet: Ínszövet vizsgálata mikroszkóp, kész metszet: ínszövet, munkafüzet Állítsátok be a mikroszkópot a vizsgálathoz! Helyezzétek az ínszövet metszetét a tárgyasztalra és rögzítsétek! Végezzétek el a mikroszkópi megfigyeléseket! A látottakat rajzoljátok le a munkafüzetbe! Elméleti ismeretek: A mozgás izmok segítségével történik. Az izomszövet sejtjei összehúzódásra és elernyedésre képesek. A harántcsíkolt izomszövet* alapegységei az izomrostok. Hosszú sejtjeinek plazmájában hosszirányban helyezkednek el a vékony izomfonalak. Mikroszkóp alatt vizsgálva az izomrostok haránt irányban csíkozottnak látszanak. A simaizomszövet* megnyúlt, végein kihegyesedő sejtjei szorosan egymáshoz tapadnak. Plazmájukban találhatók az összehúzódást létrehozó vékony izomfonalak, elrendeződésük kevésbé szabályos. Az ínszövet* nagy részét szorosan egymás mellé rendeződött kötőszöveti rostok alkotják. A tömött rostnyalábok között szárnyas ínsejtek helyezkednek el. Feladatok: 1. feladat Készíts rajzot a simaizomszövetről és a harántcsíkolt izomszövetről! simaizomszövet Milyen egységek építik fel az izomszöveteket! harántcsíkolt izomszövet. Honnan kapta nevét a harántcsíkolt izomszövet?

24 2. feladat Hasonlítsd össze a két izomféleséget! Írd a számokat a megfelelő helyre! simaizomszövet harántcsíkolt izomszövet 1. Összehúzódásra és elernyedésre képes. 2. A vázizomzatunk fő tömegét alkotja. 3. Összehúzódása gyors és erőteljes. 4. Belső szerveink izomzata. 5. Alapegysége az izomrost. 6. Lassú, szünet nélküli mozgás jellemzi. 7. Alapegysége az izomsejt. 8. Nagy erőfeszítésre 9. képes 10. A szervezet mozgását biztosítja. 11. Hamar elfárad. 3. feladat Készíts rajzot a megfigyelt ínszövetről!

25 Írj igaz állításokat az ínszövetről!

26 LÉGZÉS I. Bevezető feladat: Olvasd el az elméleti ismeretek szövegét és oldd meg a feladatot! Kövesd végig a levegő útját az orrüregtől a légzőfelületig! 1. kísérlet: Légzésszám mérése stopperóra, munkafüzet Stopperóra segítségével mérjétek meg, hogy egy perc alatt hányszor vesztek levegőt! Végezzetek húsz guggolást és újra mérjétek meg az egy perc alatti légzésszámot! 2. kísérlet: A tüdő levegő-befogadó képességének mérése kétliteres műanyagpalack, üvegkád, víz, gumicső, alkoholos filc, vízmérőedény, munkafüzet A műanyagpalackot töltsétek meg színültig vízzel és zárjátok le kupakkal! A vízzel telt palackot szájával lefelé állítsátok bele egy vízzel megtöltött üvegkádba, és a víz alatt csavarjátok le róla a kupakot! A gumicső egyik végét a víz alatt vezessétek be a palackba! A másik végén keresztül egy levegővételnyi levegőt fújjatok a műanyagpalackba! Ezután állítsátok függőlegesre a palackot és jelöljétek meg az oldalán filctollal a benne lévő levegő és víz határfelületét! Öntsétek ki a palackból a vizet, és a filctollas jelölés magasságáig ismét töltsétek meg vízzel. Majd a vizet öntsétek vízmérőedénybe és

27 állapítsátok meg térfogatát! Ez a térfogat az egy levegővételnyi levegő térfogata 3. kísérlet: A kilégzési levegő vizsgálata kisméretű lombik, gumicsőcső, félliteres üveg, alufólia, szívószál, stopperóra, meszes víz, gyertya, gyufa, munkafüzet Egy kisméretű lombikba tegyetek frissen készült meszes vizet! Gumicsövön keresztül óvatosan fújjatok bele levegőt néhány percen át! Mi történik a meszes vízzel? A tapasztalatot rögzítsétek a munkafüzetben! Tegyetek egy égő gyertyát egy félliteres üvegbe, majd fedjétek le a nyílását alufóliával! Mérjétek meg stopperórával, hány másodperc alatt alszik el a láng! Ezután fújjatok szívószálon át hússzor a lefedett üvegbe, majd helyezzétek bele óvatosan az égő gyertyát, és újra zárjátok le az üveget! Mérjétek meg stopperórával, hogy most mennyi idő alatt alszik el a gyertya! A tapasztalatot rögzítsétek a munkafüzetben! Elméleti ismeretek: A légzés*gázcsere, amely a légzőszervrendszer segítségével történik. Az orrüregen beáramló levegő a garaton, gégén keresztül a légcsőbe jut. A légcső két főhörgőben folytatódik, amelyek a jobb és bal tüdőfélbe vezetnek. A főhörgő hörgőkre, hörgőcskékre ágazik tovább. A hörgőcskékhez szőlőfürtszerű léghólyagok kapcsolódnak. Ezek fala adja a légzőfelületet*

28 Feladatok: 1. feladat Rögzítsd a táblázatban, hányszor vettél levegőt egy perc alatt nyugalomban és húsz guggolás után! Nyugalomban Húsz guggolás után légvételek száma 2. feladat Mennyi volt az egy levegővételnyi levegőd térfogata? Hasonlítsd össze társaidéval! 3. feladat Mi történt a meszes vízzel a befújt levegő hatására? Hány másodperc alatt alszik el a láng, ha égő gyertyát egy félliteres üvegben teszünk, majd lefedjük a nyílását? Mérd meg hogy húszszori befúvás után, mennyi idő alatt alszik el a láng? Méréseid eredményét rögzíts a táblázatban! Első mérés Hússzori befúvás utáni mérés... sec sec Mi a különbség oka?

29 Bevezető feladat: LÉGZÉS II. Nevezd meg a légzőszervrendszer szerveit! 3. ábra 1. kísérlet: A Donders-féle tüdőmodell másfél literes műanyagpalack, dugóhúzó, két léggömb, szívószál, szigetelőszalag, gyurma, kés, munkafüzet Egy másfél literes műanyagpalackot késsel vágjatok ketté keresztben! Azzal a részével dolgozzatok tovább, amelyiken a kupakja van! Egy levágott szájú léggömböt húzzatok rá a műanyagpalack vágási nyílására! Erősítsétek rá szorosan szigetelő szalaggal! Dugóhúzóval fúrjatok lyukat a palack kupakja közepére! Egy szívószálat dugjatok bele egy léggömbbe úgy, hogy a fele kiálljon, és erősítsétek rá szigetelő szalaggal! Most a szívószálat vezessétek át a kupakra fúrt lyukon és tömítsétek az esetleges réseket gyurmával! Ezután a kupakba rögzített léggömböt dugjátok bele a műanyag palackfélbe és a kupakot jó erősen csavarjátok rá! Ezután működtessétek a Donders-féle tüdőmodellt! A műanyagpalack aljára rögzített léggömb közepét megcsípve húzzátok jól lefelé, majd engedjétek vissza! Figyeljétek meg, mi történik a palackban lévő léggömbbel! A tapasztalatokat rögzítsétek a munkafüzetben!

30 2. kísérlet: Mellkaskerület mérése mérőszalag, munkafüzet Vegyél egy mély levegőt, a társad pedig mérje meg a mellkasod kerületét mérőszalaggal! Végezzétek el a mérést erőteljes kilégzés után is! Majd cseréljétek meg a szerepeket, és úgy is végezzétek el a méréseket! Az eredményeket rögzítsétek a munkafüzetben! Elméleti ismeretek: Belégzéskor a rekeszizom összehúzódik, kupolája a hasüreg felé mozdul, a mellkas ürege megnövekszik. Kilégzéskor az izmok elernyednek, a rekeszizom a mellüregbe domborodik, a mellüreg szűkül. Feladatok: 1. feladat Figyeld meg a Donders-féle tüdőmodell működését, majd válaszolj a kérdésekre! 4. ábra Mit tapasztalsz? Mely szerveinknek felel meg a műanyag palack aljára rögzített léggömb és a palackban lévő léggömb?

31 2. feladat A mellkaskerület méréseinek eredményeit rögzítsd a táblázatban! Mellkaskerület saját társ centiméter belégzéskor erőltetett kilégzéskor Elemezd a mérések eredményét! Hasonlítsd össze egy aktívan sportoló és egy nem sportoló társad adatait! Milyen következtetést tudsz levonni?

32 LÉGZÉS III. Bevezető feladat: Gyűjtsd össze a dohányzás rövid- és hosszú távú hatásait! rövidtávú hatások: hosszú távú hatások: 1. kísérlet: A dohányzás során keletkezett káros anyagok kimutatása kétliteres puha műanyagpalack, vatta, gyurma, két centi hosszú gumicső, egy szál cigaretta, gyufa, kancsóban víz, pohár, munkafüzet Egy kétliteres puha műanyagpalackba töltsetek pár ujjnyi vizet. Tegyetek vattát az üveg szájába, majd gyurmával szorosan zárjátok le! Egy szál cigaretta füstszűrős végére húzzatok szorosan két centi hosszú gumicsövet! A palack gyurmasapkájába mélyítsetek lyukat és nyomjátok bele a gumicsőbe foglalt cigarettavéget! Most préseljétek ki a levegőt a palackból! Ezután nyitott ablaknál gyújtsátok meg a cigarettát és pumpáljátok a palackot kézzel, míg a cigaretta végig nem ég! Negyedóra elteltével vizsgáljátok meg a vattadugót és a palackból pohárba kitöltött vizet! A tapasztalatokat rögzítsétek a munkafüzetben!

33 2. kísérlet: Erőltetett kilégzés vizsgálata léggömbök, stopperóra, mérőszalag, munkafüzet A kis csoport minden tagja fújjon fel minél nagyobbra egy-egy léggömböt! Egyenként mérjétek az időt stopperórával! Mérjétek meg a felfújt léggömbök kerületét mérőszalaggal! Kinek sikerül a legrövidebb idő alatt, a legnagyobbra felfújni léggömbjét? Tapasztalataitokat rögzítsétek a munkafüzetben! Elméleti ismeretek: A dohányfüstben nagyon sok egészségre ártalmas anyag van. Közéjük tartozik a nikotin, a szén-monoxid és a kátrány. Mindezek hatására a légzőszervrendszerben különböző betegségek alakulhatnak ki. A dohányfüst a nemdohányzókat is veszélyezteti, hiszen akaratuk ellenére beszívják a káros anyagokat! Feladatok: 1. Elemezd a következő ábrát! Fogalmazd meg, mit tudtál leolvasni róla! 5. ábra

34 Mi a vitálkapacitás? Írd le négy lépésben a belégzés, majd a kilégzés folyamatát! Belégzés: Kilégzés: feladat A dohányzás során keletkezett káros anyagok kimutatását szolgáló kísérlet után fogalmazd meg tapasztalataidat! Mit nevezünk passzív dohányzásnak? Miért káros az egészségre? Fogalmazz meg hasznos tanácsokat, amelyekkel megvédheted légzőszervrendszered egészségét!

35 feladat Kinek sikerült a legrövidebb idő alatt, a legnagyobbra felfújni léggömböt? A legrövidebb:. s A léggömb kerülete:.. cm

36 TÁPLÁLKOZÁS I. Bevezető feladat: Olvasd el az elméleti ismeretek szövegét és válaszolj a kérdésekre! Csoportosítsd a tápanyagokat a megadott szempontok szerint! Szerves Szervetlen Különítsd el a szerves tápanyagokat szerepkörük szerint! Sorolj fel ásványi anyagokat! 1. kísérlet: Fehérjék hőérzékenysége hígított tojásfehérje, szemcseppentő, kémcső, kémcsőfogó, borszeszégő, gyufa, munkafüzet Tojásfehérje oldatból 4-5 cseppet tegyetek kémcsőbe és enyhén melegítsétek! A tapasztalatokat rögzítsétek a munkafüzetben! 2. kísérlet: Fehérje kimutatása tej, kémcső, kémcsőfogó, borszeszégő, gyufa, munkafüzet Töltsetek kémcsőbe tejet! Melegítsétek borszeszégő felett! Figyeljétek a változásokat! Hasonlítsátok össze az eredményt az előző kísérletben történtekkel! A tapasztalatokat rögzítsétek a munkafüzetben!

37 3. kísérlet: Zsír, olaj kimutatása dióbél, írólap, munkafüzet Írólapot dörzsöljetek erősen dióbéllel! Ezután az írólapot tartsátok a fény felé? Mi történt? A tapasztalatokat rögzítsétek a munkafüzetben! Elméleti ismeretek: Az élelmiszerekből álló táplálék a szervezet számára nélkülözhetetlen tápanyagokat* tartalmaz. Szerves tápanyagok a fehérjék, szénhidrátok és zsírszerű anyagok, szervetlenek az ásványi anyagok és a víz. A fehérjék főként a sejtek építőanyagai, a szénhidrátok elsősorban fűtőanyagok. Legnagyobb energiatartalmú fűtőanyagaink a zsírszerű anyagok. Legfontosabb ásványi anyagok a kalcium, a foszfor és a vas. A víz fontos sejtalkotó és egyben közege a szervezetben lejátszódó jelenségeknek. Feladatok: 1. feladat Mit tapasztaltál, amikor a tojásfehérje oldatot enyhén melegítetted? Miért nagyon veszélyes a 40 fok feletti láz? 2. feladat Mi történt a kémcsőben melegített tejjel?

38 3. feladat Mit tapasztaltál, miután a dióbelet szétdörzsölted az írólapon?

39 Bevezető feladat: TÁPLÁLKOZÁS II. Olvasd el az elméleti ismeretek szövegét és oldd meg a feladatot! Írd a megállapítások elé a megfelelő betűt (I = igaz, H = hamis)!.. A táplálék a szervezet számára nélkülözhetetlen tápanyagokat tartalmaz... Szerves tápanyagok a fehérjék, szénhidrátok és zsírszerű anyagok... A fehérjék elsősorban fűtőanyagok... A zsírszerű anyagok a sejtek építőanyagai... Az ásványi anyagok és a víz szervetlen tápanyagok... A szénhidrátok elsősorban fűtőanyagok. 1. kísérlet: Keményítő kimutatása keményítő-oldat, burgonya gumója, Lugol-oldat, kés, kémcső, kémcsőfogó, szemcseppentő, borszeszégő, munkafüzet Töltsetek meg félig egy kémcsövet keményítőoldattal! Cseppentsetek hozzá Lugol-oldatot! Figyeljétek meg mi történt! Ezután borszeszégő felett melegítsétek a kémcső tartalmát! Figyeljétek meg, mi történik! Cseppentsetek burgonyagumó frissen vágott felületére Lugololdatot! Figyeljétek meg, mi történik! A tapasztalatokat rögzítsétek a munkafüzetben! 2. kísérlet: Keményítő kimutatása élelmiszerekben szemcseppentő, kenyér, tejföl, zsír, főtt tojás, kifli, Lugol-oldat, munkafüzet

40 Cseppentsetek Lugol-oldatot különböző élelmiszerekre! Melyiknél mutat keményítőtartalmat? A tapasztalatokat rögzítsétek a munkafüzetben! 3. kísérlet: Cukortartalom kimutatása szemcseppentő, vércukormérő-csíkok, tej, kakaó, gyümölcslé, kóla, ásványvíz, munkafüzet Cseppentsetek vércukormérő tesztcsíkjára sorban a megvizsgálni kívánt folyékony anyagokból (tej, kakaó, gyümölcslé, kóla, ásványvíz)! Olvassátok le cukortartalmuk értékét! A tapasztalatokat rögzítsétek a munkafüzetben! Elméleti ismeretek: Az élelmiszerekből álló táplálék a szervezet számára nélkülözhetetlen tápanyagokat tartalmaz. Szerves tápanyagok a fehérjék, szénhidrátok és zsírszerű anyagok, szervetlenek az ásványi anyagok és a víz. A fehérjék főként a sejtek építőanyagai, a szénhidrátok elsősorban fűtőanyagok. Legnagyobb energia tartalmú fűtőanyagaink a zsírszerű anyagok. Feladatok: 1. feladat Milyen színváltozást tapasztaltál a cseppentés után a kémcsőben és a burgonyagumó felszínén? Mit tapasztaltál a keményítőoldat megmelegítésekor? Mi okozza a színváltozást a melegítéskor?

41 Mi a keményítő élettani szerepe? 2. feladat Melyik élelmiszer tartalmazott keményítőt? Rögzítsd a táblázatba tapasztalataidat! Élelmiszer Kenyér Tejföl Zsír Főtt tojás Kifli Elszíneződés 3. feladat A mérések elvégzése után rögzítsd a táblázatba tapasztalataidat! Élelmiszerek Cukortartalom Tej Kakaó Gyümölcslé Kóla Ásványvíz

42 Bevezető feladat: TÁPLÁLKOZÁS III. Olvasd el az elméleti ismeretek szövegét és válaszolj a kérdésekre! Mely folyamatokat értjük a táplálkozás alatt? Melyek az emésztőszervrendszer részei? Egészítsd ki a következő táblázatot! A mirigy neve Váladéka Szerepe nyálmirigyek hasnyálmirigy epe bélnedv fehérjebontás 1. kísérlet: A nyál keményítőbontó hatása nyálminta, keményítőoldat, Lugol-oldat, szemcseppentő, óraüveg, fehér csempelap, üvegbot, munkafüzet Csoportotok minden tagjától vegyetek nyálmintát óraüvegre! A mintákhoz egyenként adjatok szemcseppentővel 2-2 ml keményítőoldatot! Egy-egy fehér csempelapra üvegbot segítségével vegyetek két percenként, összesen öt alkalommal mintát az óraüvegről! Minden mintavétel után a mintát vizsgáljátok meg egy-egy csepp Lugololdattal! A tapasztalatokat rögzítsétek a munkafüzetben!

43 2. kísérlet: Emberi nyál vizsgálata nyálminta, óraüveg, szemcseppentő, mikroszkóp, tárgylemez, fedőlemez, papírtörlő, munkafüzet Óraüvegre csorgassatok kevés nyálat! Figyeljétek meg külső tulajdonságait! Majd egy kis nyálat szemcseppentővel tegyetek tárgylemezre, fedjétek le fedőlemezzel, és vizsgáljátok meg mikroszkóp alatt! A tapasztalatokat rögzítsétek a munkafüzetben! 3. kísérlet: Emberi nyál kémhatása nyálminta, óraüveg, indikátorpapír, alma, keksz, csokoládé, joghurt, munkafüzet Csoportotok négy tagjától vegyetek nyálmintát óraüvegre és indikátorpapírral állapítsátok meg kémhatását! Ezután a csoport tagjai fogyasszanak el különböző élelmiszereket (alma, keksz, csokoládé, joghurt)! Evés után, várjatok néhány percet és másodszor is vegyetek nyálmintát mindenkitől! Az új mintákon is végezzétek el a kémhatásmérést! A tapasztalatokat rögzítsétek a munkafüzetben! Elméleti ismeretek: A táplálkozás* folyamatait, a táplálékfelvételt, az emésztést, a felszívódást és a szükségtelen anyagok leadását az emésztőszervrendszer végzi. Részei a tápcsatorna és a hozzákapcsolódó emésztőmirigyek*. A tápcsatorna előbélre, középbélre és az utóbélre tagolódik. A szájüregben a nyálmirigyek által termelt nyál megkezdi a szénhidrátok bontását. A gyomormirigyek gyomornedve fehérjebontó hatású. A középbélbe önti váladékát a máj. Az általa termelt epe a nagy zsírcseppeket kicsikre aprózza. Ugyancsak a középbél első szakaszába kerül a hasnyálmirigy váladéka, a hasnyál, ami mind a három fontos tápanyagunkat bontja. Az emésztést a bélnedv fejezi be, amely szintén képes mindhárom fontos tápanyagunk lebontására. A

44 vékonybélben történik a felszívódás. A vastagbélben a víz és ásványi anyagok visszaszívódása és a székletté kialakulása zajlik. Feladatok: 1. feladat Mi a lényege a Lugol-próbának? Milyen a keményítő-jód komplex színe? Miért csökken a nyál hatására az idő múlásával az indigókék szín intenzitása? Hogyan lehetne kísérlet nélkül is meggyőződni a nyál szénhidrát bontó hatásáról? A tejfölt egyes piaci kofák úgy dúsítják, hogy abba keményítőt kevernek. Hogyan lehet leleplezni a csalást?

45 2. feladat Jellemezd a nyál külső tulajdonságait (szín, szag, állag)! Rajzold le a mikroszkóp alatt megvizsgált nyálat! 3. feladat Jegyezzük fel a friss nyál indikátorral mért adatai!. A mérés adatait rögzítsétek a táblázatban! Melyik élelmiszer elfogyasztása után mértétek a legmagasabb ph értéket! Tanulók A friss nyálminta ph-ja Elfogyasztott élelmiszer A második nyálminta ph-ja 1. alma 2. keksz 3. csokoládé 4. joghurt

46 Bevezető feladat: TÁPLÁLKOZÁS IV. Miért fontos az egészséges táplálkozás? Fogalmazz meg táplálkozási tanácsokat! 1. kísérlet: Az epe szerepe két kémcső, szemcseppentő, főzőpohárban víz, az epét helyettesítő folyékony mosogatószer, főzőpohárban étolaj, munkafüzet Vegyetek két kémcsövet! Az egyikbe töltsetek 5 cm 3 vizet, a másikba 4 cm 3 vizet és 1 cm 3 mosogatószert! Mindkét kémcsőbe szemcseppentővel csepegtessetek csepp étolajat, majd rázzátok alaposan össze azokat! Figyeljétek meg a történéseket a kémcsövekben! Majd hagyjátok állni néhány percig a kémcsöveket, és ismét vizsgáljátok meg őket! A tapasztalatokat rögzítsétek a munkafüzetben! 2. gyakorlat: Táplálékpiramis készítése munkafüzet A gyakorlat leírása: A táplálékpiramis* a főbb élelmiszercsoportok fogyasztásának mennyiségi viszonyait mutatja be. A munkafüzetedben készíts a megadott élelmiszerekből táplálékpiramist! Elméleti ismeretek: A táplálék felvételt, az emésztést, a felszívódást és a szükségtelen anyagok leadását az emésztőszervrendszer végzi. Részei a tápcsatorna és a hozzákapcsolódó emésztőmirigyek. A tápcsatorna előbélre, középbélre és utóbélre tagolódik. Az emésztőmirigyek vá

47 ladékai a fontos tápanyagokat bontják. A vékonybélben befejeződik az emésztés, megtörténik a felszívódás. Fontos az egészséges táplálkozás hogy szervezetünk minden tápanyaghoz hozzájusson. Feladatok: 1. feladat Hasonlítsd össze a két kémcsőben lejátszódó folyamatot! Az rajzon ábrázold, majd írd le, hogy mi történt!.. 1 cm 3 5 cm 3 összerázás 4 cm 3. kiindulás eredmény 2. feladat A felsorolt élelmiszerekből állíts össze táplálékpiramist! Vedd figyelembe az egészséges táplálkozás szabályait! banán, rozskenyér, tej, alma, müzli, dobostorta, sárgarépa, csirkecomb, sajt, paradicsom, rizs, káposzta, tojás, burgonya, hal, felvágott

48 Bevezető feladat: KERINGÉS I. Tanulmányozd a következő táblázatot, majd válaszolj a kérdésekre! Sejtes elemek Vörösvérsejtek Fehérvérsejtek Vérlemezkék Alakjuk ovális, korong gömb alakú ovális vagy csillag Színük piros színtelen rózsaszín Számuk 5 millió/mm3 6-8 ezer/mm ezer/mm3 Sejtmagjuk nincs van nincs Feladatuk oxigénszállítás belső védekezés véralvadás Melyek a vér sejtes elemei? Melyikből van a legtöbb egy mm 3 vérben? Melyiknek köszönhetjük a kórokozók leküzdését? Mi a szerepe a vérlemezkéknek? Melyik veszi fel a tüdőben az oxigént? 1. kísérlet: Pulzus mérése stopperóra, munkafüzet Szorítsd egyik kezed középső három ujját a másik kezed csuklójának belső felszínére! Rövid idő múlva érezni fogod verőered lüktetését. Ez a pulzus*. Mérd meg stopperóra segítségével a percenkénti

49 pulzusszámodat! Végezz 15 guggolást és ismételd meg a mérést! Tapasztalataidat rögzítsd a munkafüzetben! 2. kísérlet: Vérnyomásmérés vérnyomásmérő, munkafüzet A kísérlet leírása Három társad tegye szabaddá felkarját, ügyelve arra, hogy a feltűrt ruhaujj a vérkeringésüket ne szorítsa el! Mérd meg társaid vérnyomását vérnyomásmérővel! A mérést lehetőleg csendes környezetben végezd, közben osztálytársaid se beszéljenek! A mérést szív magasságában, ülő helyzetben végezd! Kis idő elteltével a kijelzőn megjelenik a vérnyomás* értéke. Ezután társaid végezzenek gimnasztikai gyakorlatokat pár percig! A fizikai terhelés után is mérd meg társaid vérnyomását, és hasonlítsd össze a nyugalmi állapotukban mért értékekkel! Elméleti ismeretek: A keringés szervrendszerét a szív, a hozzákapcsolódó erek és az azokban keringő vér alkotják. A vér feladata az anyagszállítás. Tápanyagokat, oxigént, hormonokat juttat el a sejtekhez, és elszállítja onnan a CO 2 -ot és a bomlástermékeket. Szerepe van még a kórokozókkal szembeni védekezésben is. A vér folyékony kötőszövet, sejtekből és sejtközötti állományból áll. Sejtes elemei a vörösvérsejtek, fehérvérsejtek és a vérlemezkék. Sejtközötti állománya a vérplazma. Feladatok: 1. feladat A pulzusmérés során szerzett tapasztalataidat rögzítsd a táblázatba! Pulzusom nyugodt állapotban Pulzusom guggolások után Mi a pulzus?

50 Mire következtethetünk a pulzusszámból?... Mennyi egy egészséges ember pulzusszáma percenként?. Hogyan változott a pulzusszám 15 guggolás után? 2. feladat A vérnyomásmérés tapasztalatait foglald táblázatba! Osztálytársaim Vérnyomás nyugodt állapotban Vérnyomás terhelés után Mi a vérnyomás? Mennyi egy egészséges ember vérnyomása? Ha egy férfi vérnyomása 190/100, akkor milyen betegségben szenved? Mi lehet az oka?

51 KERINGÉS II. Bevezető feladat: Tanulmányozd a következő táblázatot, majd oldd meg a feladatokat! Sejtes elemek Vörösvérsejtek Fehérvérsejtek Vérlemezkék Alakjuk ovális, korong gömb alakú ovális vagy csillag Színük piros színtelen rózsaszín Számuk 5 millió/mm ezer/mm ezer/mm 3 Sejtmag nincs van nincs Feladatuk oxigénszállítás belső védekezés véralvadás Egészítsd ki a táblázat alapján a következő szöveget! A vér sejtes elemei a.., a fehérvérsejtek és a... Egy mm 3 vérben legtöbb a..., legkevesebb a.. van. A fehérvérsejteknek sejtmagjuk.. A vérlemezkék felelősek a.. A szervezetbe kerülő kórokozók leküzdése a.. feladata. A vörösvérsejtek az... szállításában vesznek részt. Írd a megállapítások elé a megfelelő betűt (I = igaz, H = hamis)!.. A vér folyékony kötőszövet... A vörösvérsejteknek nincs sejtmagjuk... A vérsejt közötti állománya a vérlemezke... A fehérvérsejtek színtelenek... A vérlemezkék gömb alakúak... A vér szervezetünk második védelmi vonala. 1. kísérlet: Emberi vér vizsgálata mikroszkópok, kész metszet: emberi vérkenet, munkafüzet

52 Állítsátok be a mikroszkópot a vizsgálathoz! Helyezzétek az emberi vérkenet kész metszetét a tárgyasztalra és rögzítsétek! Végezzétek el a mikroszkópi megfigyelést! A látottakat rajzoljátok le a munkafüzetbe! 2. kísérlet: Véralvadási idő egyszer használatos tű, fertőtlenítő kendő, szűrőpapír, munkafüzet Fertőtlenítsd az ujjbegyedet és finoman szúrd meg a tűvel! A kiserkenő vért kb. 30 másodpercenként szűrőpapírral itasd le! Az időt stopperrel mérd, azt csak akkor állíts le, amikor háromszor egymás után is száraz maradt a szűrőpapír! A tapasztalatot rögzítsd a munkafüzetben! 3. kísérlet: Vércukorszínt meghatározása egyszer használatos tű, fertőtlenítő kendő, vércukorszintmérő, tesztcsík Helyezzétek be a tesztcsíkot a vércukorszintmérő csíktartójába! A kijelzőn néhány másodperc múlva megjelenik egy villogó vércseppszimbólum, jelezve, hogy a cseppentés következik. Fertőtlenítsd társad ujjbegyét és finoman szúrd meg a tűvel! Majd a reagensmezőre cseppents egy kis vért! Olvasd le a vércukorszint értékét! A tapasztalatot rögzítsétek a munkafüzetben! Elméleti ismeretek: A keringés szervrendszerét a szív, a hozzákapcsolódó erek és az azokban keringő vér alkotja. A vér feladata az anyagszállítás. Tápanyagokat, oxigént, hormonokat juttat el a sejtekhez és elszállítja onnan a CO 2 -ot és a bomlástermékeket. Szerepe van még a kórokozókkal szembeni védekezésben is. A vér folyékony kötőszövet, sej

53 tekből és sejtközötti állományból áll. Sejtes elemei a vörösvérsejtek, fehérvérsejtek és a vérlemezkék. Sejtközötti állománya a vérplazma Feladatok: 1. feladat Figyeld meg először kisebb, majd nagyobb nagyítással a vér sejtes elemeit! Megfigyeléseidről készíts rajzot! 2. feladat Mennyi idő kellett a véralvadáshoz? Melyik sejtalkotó felelős a véralvadásért? 3. feladat Mennyi volt a vércukorszínt értéke? Mennyi egy egészséges ember éhnyomorra mért vércukorszintje? A mért érték az egészséges határértékek között volt-e? Melyik belső elválasztású mirigyünk felelős a normál vércukorszintért?

54 Bevezető feladat: IDEGI SZABÁLYOZÁS* Olvasd el figyelmesen az elméleti ismeretek szöveget és oldd meg a feladatot! Hasonlítsd össze a feltétlen és feltételes reflexeket! Írd a számokat a megfelelő helyre! feltétlen reflex:. feltételes reflex: 1. velünk született 2. egy inger váltja ki 3. akaratlagos 4. akaratunktól független 5. központja általában a gerincvelő 6. több inger kapcsolódik össze 7. tanult folyamat 8. központja többnyire az agyvelő 1. kísérlet: Emberi idegszövet vizsgálata mikroszkóp, kész metszet: idegszövet, munkafüzet Állítsátok be a mikroszkópot a vizsgálathoz! Helyezzétek az emberi idegszövet kész metszetét a tárgyasztalra és rögzítsétek! Végezzétek el a mikroszkópi megfigyelést! A látottakat rajzoljátok le a munkafüzetbe! 2. kísérlet: Gerincvelő keresztmetszet elemzése gerincvelő keresztmetszet makett, munkafüzet

55 Tanulmányozzátok az idegrendszer alacsonyabb központja, a gerincvelő makettjét! A megfigyelteket rögzítsétek a munkafüzetben! 3. kísérlet: Térdreflex vizsgálata szék, reflexkalapács, munkafüzet Valamelyik társad üljön le egy székre! Egyik lábát behajlított állapotban lazán vesse keresztbe a másikon! Mérj egy határozott közepes erősségű ütést, reflexkalapáccsal, térdkalács alatti inára! Figyeld meg, mi történik! A tapasztalatot rögzítsétek a munkafüzetben! Elméleti ismeretek: Életfolyamataink legfőbb irányítója az agyvelőből és a gerincvelőből álló központi idegrendszer. Hozzá kapcsolódik a szervezetünket átszövő idegekből* és dúcokból felépülő környéki idegrendszer. A szervezet ingerekre* adott válasza a reflex*. A feltétlen reflexet* egy inger váltja ki, akaratunktól független és velünk született. Központja általában a gerincvelő. Alacsonyabb rendű idegi működés, ilyen például a térdreflex. A feltételes reflex* több inger hatására létrejövő akaratlagos, tanult folyamat. Központja általában az agyvelő Feladatok: 1. feladat Vizsgáld meg az idegszövet kész metszetét! Megfigyeléseidről készíts rajzot!

56 2. feladat Tanulmányozd az idegrendszer alacsonyabb központja, a gerincvelő makettjét! Elemezd felépítését! Hogyan helyezkedik el a fehér- és a szürkeállomány? Figyeld meg a ki- és belépő idegeket! Megfigyeléseidet rögzítsd a gerincvelőt ábrázoló rajz mellé! 3. feladat Milyen reflexválaszt tapasztaltál, amikor a reflex kalapáccsal a társad térdkalács alatti inára ütöttél? Hol van e reflex központja?. Mi a térdreflex élettani funkciója? Ismertesd a reflexívet! Nevezd meg a számokkal jelölt részeket! ábra

57 Bevezető feladat: ÉRZÉKELÉS* I. LÁTÁS Olvasd el a következő szöveget! Az ott szerzett információk alapján lásd el magyarázó szöveggel az alatta lévő ábrát! 7. ábra.. 1. kísérlet: Szemünk alkalmazkodó képessége munkafüzet Olvasd el az alábbi szöveget úgy, hogy egyre közelebb tartod a munkafüzetet a szemedhez! Mérd meg azt a távolságot, ahonnan még tisztán látod a betűket! Mérd meg azt is, milyen messze tudod tartani a szemedhez a szöveget, hogy még olvasni tudd! Végezd el az előző kísérleteket és a méréseket mindkét szemedre külön-külön! A mérés közben a másik szemed csukd be! Tapasztalataidat rögzítsd a munkafüzetben! Érzékszerveink segítségével fogjuk fel a külvilág ingereit. A funkciónak megfelelő receptorsejtek az ingert ingerületté alakítják. Az érző idegrostok elvezetik az agykéreg megfelelő központjába, ahol kialakul az érzet

58 2. kísérlet: Vakfolt kimutatása munkafüzet Takard le finoman jobb tenyereddel jobb szemed! Emeld az ábrát bal kezeddel szemmagasságba, és bal szemeddel figyeld az ábrán a keresztet! Fejedet merőleges irányban lassan közelítsd az ábra felé! Tapasztalatodat rögzítsd a munkafüzetben! 3. kísérlet: Színtévesztés munkafüzet 8. ábra Nézd meg az alábbi ábrát! Milyen alakzatot látsz a közepén? Tapasztalatodat rögzítsd a munkafüzetben! 9. ábra

Eszközismertető Stopper használat egyszerű, lenullázni az első két gomb együttes megnyomásával lehet.

Eszközismertető Stopper használat egyszerű, lenullázni az első két gomb együttes megnyomásával lehet. A kísérlet megnevezése, célkitűzései: A ki és belégzés folyamatának megfigyelése Tüdőmodell készítés Eszközszükséglet: Szükséges anyagok: meszes víz Szükséges eszközök: olló, csipesz, gumikesztyű, lufi,

Részletesebben

Az ember szervezete és egészsége biológia verseny 8. osztály

Az ember szervezete és egészsége biológia verseny 8. osztály Az ember szervezete és egészsége biológia verseny 8. osztály 2013. április 26. 13.00 feladatok megoldására rendelkezésre álló idő: 60 perc Kódszám: Türr István Gimnázium és Kollégium 1. feladat: A vérkeringés

Részletesebben

B TÉTEL A cukor, ammónium-klorid, nátrium-karbonát kémhatásának vizsgálata A túró nitrogéntartalmának kimutatása A hamisított tejföl kimutatása

B TÉTEL A cukor, ammónium-klorid, nátrium-karbonát kémhatásának vizsgálata A túró nitrogéntartalmának kimutatása A hamisított tejföl kimutatása 2014/2015. B TÉTEL A cukor, ammónium-klorid, nátrium-karbonát kémhatásának vizsgálata A kísérleti tálcán lévő sorszámozott eken három fehér port talál. Ezek: cukor, ammónium-klorid, ill. nátrium-karbonát

Részletesebben

B TÉTEL A túró nitrogéntartalmának kimutatása A hamisított tejföl kimutatása A keményítő kimutatása búzalisztből

B TÉTEL A túró nitrogéntartalmának kimutatása A hamisított tejföl kimutatása A keményítő kimutatása búzalisztből 2011/2012. B TÉTEL A túró nitrogéntartalmának kimutatása A kémcsőben levő túróra öntsön tömény nátrium-hidroxid oldatot. Melegítse enyhén! Jellegzetes szagú gáz keletkezik. Tartson megnedvesített indikátor

Részletesebben

Az ember szervezete és egészsége biológia verseny 8. osztály

Az ember szervezete és egészsége biológia verseny 8. osztály Az ember szervezete és egészsége biológia verseny 8. osztály 2012. április 27. 13.00 feladatok megoldására rendelkezésre álló idő : 60 perc Kód: Türr István Gimnázium és Kollégium 1 1. Feladat: Szövetek

Részletesebben

Tapasztalat: Magyarázat:

Tapasztalat: Magyarázat: 1. Kísérlet Szükséges anyagok: 3,2 g cinkpor; 1,5 g kénpor Szükséges eszközök: porcelántál, vegyszeres kanál, vas háromláb, agyagos drótháló, Bunsen-égő Végrehajtás: Keverjük össze a cinkport és a kénport,

Részletesebben

2390-06 Masszázs alapozás követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

2390-06 Masszázs alapozás követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Ön azt a feladatot kapta a munkahelyén, hogy készítsen kiselőadást a sejtek működésének anatómiájáról - élettanáról! Előadása legyen szakmailag alátámasztva, de a hallgatók számára érthető!

Részletesebben

Tudós Rektor Természettudományi Csapatverseny 8. évfolyam részére. Csapat neve:... Csapattagok neve:... Iskola: Település:

Tudós Rektor Természettudományi Csapatverseny 8. évfolyam részére. Csapat neve:... Csapattagok neve:... Iskola: Település: Tudós Rektor Természettudományi Csapatverseny 8. évfolyam részére Csapat neve:... Csapattagok neve:...... Iskola: Település: 2. forduló 1. Nevezzétek el a képeken látható szöveteket és oldjátok meg a feladatokat,

Részletesebben

TANULÓI KÍSÉRLET (45 perc) Az állati szövetek összehasonlító vizsgálata mikroszkóppal 1. (hámszövet, kötő-és támasztószövet)

TANULÓI KÍSÉRLET (45 perc) Az állati szövetek összehasonlító vizsgálata mikroszkóppal 1. (hámszövet, kötő-és támasztószövet) TANULÓI KÍSÉRLET (45 perc) Az állati szövetek összehasonlító vizsgálata mikroszkóppal 1. (hámszövet, kötő-és támasztószövet) A kísérlet, mérés megnevezése, célkitűzései: Az élőlények rendszere az alábbi

Részletesebben

A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Miklós Gimnáziumban és Kollégiumban. Munkafüzet. 8. évfolyam

A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Miklós Gimnáziumban és Kollégiumban. Munkafüzet. 8. évfolyam A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Miklós Gimnáziumban és Kollégiumban Munkafüzet FÖLDRAJZ 8. évfolyam Rebák Sándor Rebákné Németh Erzsébet TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0031 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Az anyagok változásai 7. osztály

Az anyagok változásai 7. osztály Az anyagok változásai 7. osztály Elméleti háttér: Hevítés hatására a jég megolvad, a víz forr. Hűtés hatására a vízpára lecsapódik, a keletkezett víz megfagy. Ha az anyagok halmazszerkezetében történnek

Részletesebben

TANULÓI KÍSÉRLET (45 perc párban is végezhető)

TANULÓI KÍSÉRLET (45 perc párban is végezhető) TANULÓI KÍSÉRLET (45 perc párban is végezhető) A kísérlet, mérés megnevezése, célkitűzései : A csontok és a csontok ízületes kapcsolódásának vizsgálata Az ember mozgás szervrendszerének alapvető feladata

Részletesebben

Hámszövetek (ízelítő ) Hámszövetek (felépítés szerint) Hámszövetek (felépítés szerint) Hámszövetek (felépítés szerint) Hámszövetek (felépítés szerint)

Hámszövetek (ízelítő ) Hámszövetek (felépítés szerint) Hámszövetek (felépítés szerint) Hámszövetek (felépítés szerint) Hámszövetek (felépítés szerint) Szövettan I. Hámszövetek (ízelítő ) Állati szövetek típusai Hám- és mirigyszövet Kötő- és támasztószövet Izomszövet Idegszövet Sejtközötti állomány nincs Sejtközötti állomány van Hámszövetek (felépítés

Részletesebben

3. Általános egészségügyi ismeretek az egyes témákhoz kapcsolódóan

3. Általános egészségügyi ismeretek az egyes témákhoz kapcsolódóan 11. évfolyam BIOLÓGIA 1. Az emberi test szabályozása Idegi szabályozás Hormonális szabályozás 2. Az érzékelés Szaglás, tapintás, látás, íz érzéklés, 3. Általános egészségügyi ismeretek az egyes témákhoz

Részletesebben

Fizikai tulajdonságai: Tapasztalat: Magyarázat: Kémiai tulajdonságai: Előállítása: 1. laboratóriumban: 2. iparban:

Fizikai tulajdonságai: Tapasztalat: Magyarázat: Kémiai tulajdonságai: Előállítása: 1. laboratóriumban: 2. iparban: 1. Kísérlet : Hidrogén kimutatása, égése Szükséges anyagok: egy darab cink, sósav Szükséges eszközök: kémcső, cseppentő, gyújtópálca Végrehajtás: a, A kémcsőbe tedd bele a cinkdarabot, majd csepegtess

Részletesebben

A KÖZÉPSZINTŰ KÉMIA SZÓBELI VIZSGA GYAKORLATI KÉRDÉSEI ÉS KELLÉKEI

A KÖZÉPSZINTŰ KÉMIA SZÓBELI VIZSGA GYAKORLATI KÉRDÉSEI ÉS KELLÉKEI A KÖZÉPSZINTŰ KÉMIA SZÓBELI VIZSGA GYAKORLATI KÉRDÉSEI ÉS KELLÉKEI I. TÉTEL SZENT-GYÖRGYI ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 2011. 1. A szőlőcukor és répacukor megkülönböztetése A tálcán szőlőcukor,

Részletesebben

FÖL(D)PÖRGETŐK HÁZI VERSENY 2. FORDULÓ 7-8. évfolyam Téma: Lelkünk temploma, avagy nagyító alatt az emberi test

FÖL(D)PÖRGETŐK HÁZI VERSENY 2. FORDULÓ 7-8. évfolyam Téma: Lelkünk temploma, avagy nagyító alatt az emberi test A Földpörgetők versenyen, minden tantárgy feladataira összesen 20 pontot lehet kapni, így egy forduló összpontszáma 100 pont a feladatok számától függetlenül. Csak a kiosztott fejléces üres papírokra lehet

Részletesebben

Levegő összetételének vizsgálata

Levegő összetételének vizsgálata A kísérlet, mérés megnevezése, célkitűzései: A levegő összetételének vizsgálata A levegőben lévő szennyeződések megfigyelése Eszközszükséglet: Szükséges anyagok: meszes víz, kobalt-klorid oldat, színezőanyag

Részletesebben

Veszélyes anyagok álruhában

Veszélyes anyagok álruhában Veszélyes anyagok álruhában SZKA103_29 Vegyszerek a környezetben tanulói Veszélyes anyagok álruhában 3. évfolyam 121 Diákmelléklet D1 Megfigyelési feladatok A csoport Figyeljétek meg, milyen hatással van

Részletesebben

2010-2011 Szövettan, kültakaró és mozgás

2010-2011 Szövettan, kültakaró és mozgás Négyféle asszociáció A. zsírszövet B. laza rostos kötőszövet C. mindkettő D. egyik sem 2010-2011 Szövettan, kültakaró és mozgás 1. Kötő- és támasztószövet 2. Változatos alakú és működésű sejtekből áll.

Részletesebben

FELADATLAPOK BIOLÓGIA

FELADATLAPOK BIOLÓGIA FELADATLAPOK BIOLÓGIA 8. osztály Lengyelné Hohl Márta biológia-8-01 1/2 A CSONTVÁZ FELÉPÍTÉSE: GERINCOSZLOP, CSIGOLYÁK! BALESETVÉDELEM, BETARTANDÓ SZABÁLYOK, AJÁNLÁSOK A mikroszkóp használatát a tanárod

Részletesebben

Az ember szervezete és egészsége. Biológia verseny. 8. osztály. 2014. április 25. A feladatok megoldására rendelkezésre álló idő : 60 perc KÓDSZÁM:

Az ember szervezete és egészsége. Biológia verseny. 8. osztály. 2014. április 25. A feladatok megoldására rendelkezésre álló idő : 60 perc KÓDSZÁM: Az ember szervezete és egészsége Biológia verseny 8. osztály 2014. április 25. A feladatok megoldására rendelkezésre álló idő : 60 perc KÓDSZÁM: Türr István Gimnázium és Kollégium 1. A tápcsatorna szervei

Részletesebben

Szövetek Szövet: az azonos eredetű, hasonló működésű és hasonló felépítésű sejtek csoportjait szövetnek nevezzük. I. Hámszövet: A sejtek szorosan

Szövetek Szövet: az azonos eredetű, hasonló működésű és hasonló felépítésű sejtek csoportjait szövetnek nevezzük. I. Hámszövet: A sejtek szorosan Szövetek Szövet: az azonos eredetű, hasonló működésű és hasonló felépítésű sejtek csoportjait szövetnek nevezzük. I. Hámszövet: A sejtek szorosan kapcsolódnak. Hiányzik a sejtközötti állomány. Feladata:

Részletesebben

Ismerkedés az anyagi világ egységével, az anyagok tulajdonságaival és az anyagokkal kapcsolatos emberi tudás alakulásával

Ismerkedés az anyagi világ egységével, az anyagok tulajdonságaival és az anyagokkal kapcsolatos emberi tudás alakulásával Ismerkedés az anyagi világ egységével, az anyagok tulajdonságaival és az anyagokkal kapcsolatos emberi tudás alakulásával diákmelléklet ÉN ÉS A VILÁG 5. évfolyam 131 D1 Feladatlap Adatlap a világűrben

Részletesebben

Az emésztő szervrendszer. Apparatus digestorius

Az emésztő szervrendszer. Apparatus digestorius Az emésztő szervrendszer Apparatus digestorius Táplálkozás A táplálék felvétele. A táplálék tartalmaz: Ballasztanyagokat: nem vagy kis mértékben emészthetők, a bélcsatorna mozgásában van szerepük Tápanyagokat:

Részletesebben

Raktározó alapszövet vizsgálata

Raktározó alapszövet vizsgálata A kísérlet megnevezése, célkitűzései: Raktározó alapszövet funkciójának bemutatása Metszetkészítés Mikroszkóp használat gyakorlása Eszközszükséglet: Szükséges anyagok: almamag, csírázó burgonya, sárgarépa,

Részletesebben

Felkészülés: Berger Józsefné Az ember című tankönyvből és Dr. Lénárd Gábor Biologia II tankönyvből.

Felkészülés: Berger Józsefné Az ember című tankönyvből és Dr. Lénárd Gábor Biologia II tankönyvből. Minimum követelmények biológiából Szakkközépiskola és a rendes esti gimnázium számára 10. Évfolyam I. félév Mendel I, II törvényei Domináns-recesszív öröklődés Kodomináns öröklődés Intermedier öröklődés

Részletesebben

TANULÓI KSÉRLET (45 perc párban is végezhető) A kísérlet, mérés megnevezése, célkitűzései : A vázizom felépítése és kapcsolódása a csontokhoz

TANULÓI KSÉRLET (45 perc párban is végezhető) A kísérlet, mérés megnevezése, célkitűzései : A vázizom felépítése és kapcsolódása a csontokhoz TANULÓI KSÉRLET (45 perc párban is végezhető) A kísérlet, mérés megnevezése, célkitűzései : A vázizom felépítése és kapcsolódása a csontokhoz Az ember mozgás szervrendszerének alapvető feladata a hely-és

Részletesebben

TANULÓI KÍSÉRLET (45 perc)

TANULÓI KÍSÉRLET (45 perc) Összeállította: Törökné Török Ildikó TANULÓI KÍSÉRLET (45 perc) A kísérlet, mérés megnevezése, célkitűzései: Az egysejtű élőlények sejtjei és a többsejtű élőlények sejtjei is csak mikroszkóppal láthatóak.

Részletesebben

Tej összetételének vizsgálata

Tej összetételének vizsgálata A kísérlet megnevezése, célkitűzései: A tej összetételének, tulajdonságainak vizsgálata A házi tej (nyers tej) és a boltban kapható tej összehasonlítása Eszközszükséglet: Szükséges anyagok: salétromsav,

Részletesebben

Magyar Táncművészeti Főiskola Nádasi Ferenc Gimnáziuma. Mozgásanatómia. Mozgásanatómia

Magyar Táncművészeti Főiskola Nádasi Ferenc Gimnáziuma. Mozgásanatómia. Mozgásanatómia Magyar Táncművészeti Főiskola Nádasi Ferenc Gimnáziuma Mozgásanatómia Mozgásanatómia 9. évfolyam A 9. évfolyamon az intézményünk profiljának megfelelő tantárgy, a mozgásanatómia kerül bevezetésre. A mozgásanatómia

Részletesebben

Szakköri tanulói munkafüzet

Szakköri tanulói munkafüzet Szakköri tanulói munkafüzet Biológia 7-8. évfolyam 2015. Összeállította: Heiling Jolán 1 TARTALOM MUNKA-ÉS BALESETVÉDELMI, TŰZVÉDELMI SZABÁLYOK... 2 1. FÉNYMIKROSZKÓP ÉS MIKROSZKÓPI TECHNIKÁK... 4 2. BAKTÉRIUMOK

Részletesebben

A vitálkapacitás. 1. Miért nem folyik ki az összes víz az edényből azonnal az ábrán látható helyzetben?

A vitálkapacitás. 1. Miért nem folyik ki az összes víz az edényből azonnal az ábrán látható helyzetben? 1 A vitálkapacitás Követelmény: Ismertesse a vitálkapacitás fogalmát. Hasonlítsa össze aktív sportoló és nem sportoló fiúk és lányok vitálkapacitását bemutató táblázat értékeit. Adjon magyarázatot az eltérésekre.

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT TTMK, BIOLÓGIA INTÉZET ÁLLATTANI TANSZÉK AZ ÁLLATI SZÖVETEK (ALAPSZÖVETTAN) Írta:

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT TTMK, BIOLÓGIA INTÉZET ÁLLATTANI TANSZÉK AZ ÁLLATI SZÖVETEK (ALAPSZÖVETTAN) Írta: NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT TTMK, BIOLÓGIA INTÉZET ÁLLATTANI TANSZÉK AZ ÁLLATI SZÖVETEK (ALAPSZÖVETTAN) Írta: Dr. Kovács Zsolt Negyedik, javított, bővített kiadás Szombathely

Részletesebben

A kötőszövet formái: recés kötőszövet, zsírszövet, lazarostos kötőszövet, tömöttrostos kötőszövet.

A kötőszövet formái: recés kötőszövet, zsírszövet, lazarostos kötőszövet, tömöttrostos kötőszövet. 1 Kötőszövetek Szerkesztette: Vizkievicz András Ebbe az alapszövetbe igen különböző feladatot végző szöveteket sorolunk, amelyek elláthatnak mechanikai, anyagcsere, hőszabályozás, védelmi és regenerációs

Részletesebben

Biológia 8. osztály. 1. A binokuláris mikroszkóp használata... 2. 2. Ozmózis és adszorpció... 4

Biológia 8. osztály. 1. A binokuláris mikroszkóp használata... 2. 2. Ozmózis és adszorpció... 4 Biológia 8. osztály 1 Biológia 8. osztály Tartalom 1. A binokuláris mikroszkóp használata............................................ 2 2. Ozmózis és adszorpció........................................................

Részletesebben

I. kategória II. kategória III. kategória 1. Jellemezd a sejtmag nélküli szervezeteket, a baktériumokat. Mutasd be az emberi betegségeket okozó

I. kategória II. kategória III. kategória 1. Jellemezd a sejtmag nélküli szervezeteket, a baktériumokat. Mutasd be az emberi betegségeket okozó Szóbeli tételek I. kategória II. kategória III. kategória 1. Jellemezd a sejtmag nélküli szervezeteket, a baktériumokat. Mutasd be az emberi betegségeket okozó baktériumokat és a védőoltásokat! 2. Jellemezd

Részletesebben

Hámszövetek (felépítés szerint) Hámszövetek (felépítés szerint) Hámszövetek (felépítés szerint) Hámszövetek (felépítés szerint)

Hámszövetek (felépítés szerint) Hámszövetek (felépítés szerint) Hámszövetek (felépítés szerint) Hámszövetek (felépítés szerint) Szövettan I. Állati szövetek típusai Hám- és mirigyszövet Kötő- és támasztószövet Izomszövet Idegszövet Sejtközötti állomány nincs Sejtközötti állomány van Laphám (utóvese, érfal) köbhám csillós hám speciális

Részletesebben

Érettségi követelmények KÉMIA tantárgyból

Érettségi követelmények KÉMIA tantárgyból Érettségi követelmények KÉMIA tantárgyból Témakörök: 1. Atomszerkezet 2. Kémiai kötések 3. Molekulák és összetett ionok 4. Anyagi halmazok 5. Kémiai átalakulások 6. Hidrogén és nemesgázok 7. Halogénelemek

Részletesebben

Élettelen ökológiai tényezők

Élettelen ökológiai tényezők A kísérlet, mérés megnevezése, célkitűzései: Savas eső környezetkárosító hatásainak megfigyelése Metszetkészítés, mikroszkópos megfigyelés Eszközszükséglet: Szükséges anyagok: víz, kénes-sav, lakmusz,

Részletesebben

Tanulói munkafüzet. FIZIKA 9. évfolyam 2015. egyetemi docens

Tanulói munkafüzet. FIZIKA 9. évfolyam 2015. egyetemi docens Tanulói munkafüzet FIZIKA 9. évfolyam 2015. Összeállította: Scitovszky Szilvia Lektorálta: Dr. Kornis János egyetemi docens Tartalomjegyzék 1. Az egyenletes mozgás vizsgálata... 3 2. Az egyenes vonalú

Részletesebben

A vér és vérkeringés témához kapcsolódó vizsgálatok és bemutatások. A vérvizsgálatokat a gyakorlatra kikészített alvadásban gátolt vérrel végezzük

A vér és vérkeringés témához kapcsolódó vizsgálatok és bemutatások. A vérvizsgálatokat a gyakorlatra kikészített alvadásban gátolt vérrel végezzük A vér és vérkeringés témához kapcsolódó vizsgálatok és bemutatások A vérvizsgálatokat a gyakorlatra kikészített alvadásban gátolt vérrel végezzük 1. Mivel történhet a levett vérminta alvadásának gátlása?

Részletesebben

Tanulói munkafüzet. Biológia. 11. évfolyam 2015.

Tanulói munkafüzet. Biológia. 11. évfolyam 2015. Tanulói munkafüzet Biológia 11. évfolyam 2015. Összeállította: Ambrus Ildikó Lektorálta: Dr. Pollák Edit Szakképző Iskola és ban 1 Tartalom Munkavédelmi, balesetvédelmi és tűzvédelmi szabályok... 2 1.

Részletesebben

Az alamtermés szöveti és biokémiai vizsgálata Biológia10Almatermésvizsgálata Összeállította: Törökné Török Ildikó Lektorált tananyag

Az alamtermés szöveti és biokémiai vizsgálata Biológia10Almatermésvizsgálata Összeállította: Törökné Török Ildikó Lektorált tananyag TANULÓI KÍSÉRLET (45 perc) Az almatermés szöveti és biokémiai vizsgálata A kísérlet, mérés megnevezése, célkitűzései: Az almafa jellemzői, amit már a Természetismeret órán megtanultunk: A Zárvatermők törzsébe

Részletesebben

Gyakorló ápoló képzés 2012.06.05.

Gyakorló ápoló képzés 2012.06.05. ÉRZÉKSZERVEK 1 Ingerlékenység: az élőlények közös tulajdonsága, ami azt jelenti, hogy képesek felfogni és feldolgozni a külső környezetből és a szervezetünkből származó hatásokat, ingereket. A külvilág

Részletesebben

Természetes vizek szennyezettségének vizsgálata

Természetes vizek szennyezettségének vizsgálata A kísérlet, mérés megnevezése, célkitűzései: Természetes vizeink összetételének vizsgálata, összehasonlítása Vízben oldott szennyezőanyagok kimutatása Vízben oldott ionok kimutatása Eszközszükséglet: Szükséges

Részletesebben

TANULÓI KÍSÉRLET (45 perc)

TANULÓI KÍSÉRLET (45 perc) TANULÓI KÍSÉRLET (45 perc) Az idegrendszer magasabb működése - a tanulás folyamatának A kísérlet, mérés megnevezése, célkitűzései: A tudás az elraktározott információk előhívása, amely a sikeres tanulás

Részletesebben

KÉMIA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. Középszint

KÉMIA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. Középszint KÉMIA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. Középszint Szóbeli vizsga A témakörök ismeretének mélységét a részletes érettségi követelmény meghatározza. A zárójelben levő számok a vizsgakövetelmény megfelelő fejezetére

Részletesebben

1. PLAZMOLÍZIS VIZSGÁLATA ANYAGOK, ESZKÖZÖK:

1. PLAZMOLÍZIS VIZSGÁLATA ANYAGOK, ESZKÖZÖK: 1. PLAZMOLÍZIS VIZSGÁLATA ANYAGOK, ESZKÖZÖK: lilahagyma, mikroszkóp, kés, penge, csipesz, óraüvegek, tárgylemez, fedőlemez, cseppentők, 10%-os CaCl 2 -oldat, víz. Végezze el az alábbi kísérletet, és feleljen

Részletesebben

SZKKVSZI Kőrösy József Tagintézménye 2011. június. 1. Szóbeli tétel B. altétel Kísérletek fémekkel

SZKKVSZI Kőrösy József Tagintézménye 2011. június. 1. Szóbeli tétel B. altétel Kísérletek fémekkel SZKKVSZI Kőrösy József Tagintézménye 2011. június Kémia szóbeli érettségi Kísérletek leírása 1. Szóbeli tétel B. altétel Kísérletek fémekkel A tálcán található három fémből (kalcium, vas, réz) tegyen keveset

Részletesebben

Vadmadarak és emlősök anatómiája és élettana. Mozgás szervrendszer Fogak

Vadmadarak és emlősök anatómiája és élettana. Mozgás szervrendszer Fogak Vadmadarak és emlősök anatómiája és élettana Mozgás szervrendszer Fogak Mozgás szervrendszer A helyváltoztatás az állatok jellemző képessége. A mozgásmód faji sajátosság eltérés rendellenesség Izmok aktív

Részletesebben

MINIMUM KÖVETELMÉNYEK BIOLÓGIÁBÓL Felnőtt oktatás nappali rendszerű képzése 10. ÉVFOLYAM

MINIMUM KÖVETELMÉNYEK BIOLÓGIÁBÓL Felnőtt oktatás nappali rendszerű képzése 10. ÉVFOLYAM MINIMUM KÖVETELMÉNYEK BIOLÓGIÁBÓL Felnőtt oktatás nappali rendszerű képzése 10. ÉVFOLYAM I. félév Az élőlények rendszerezése A vírusok Az egysejtűek Baktériumok Az eukariota egysejtűek A gombák A zuzmók

Részletesebben

TANULÓI KÍSÉRLET (45 perc )

TANULÓI KÍSÉRLET (45 perc ) TANULÓI KÍSÉRLET (45 perc ) A kísérlet, mérés megnevezése, célkitűzései: Az emberi vese (és a nefron) működése 1. Az ember kiválasztó szervrendszere (http://hu.wikipedia.org/wiki/kiv%c3%a1laszt%c3%b3_szervrendszer)

Részletesebben

Kémia 7.o. írásbeli vizsga Minta feladatsor:

Kémia 7.o. írásbeli vizsga Minta feladatsor: Kémia 7.o. írásbeli vizsga Minta feladatsor: 1. Az ábra egy anyag részecskéinek elhelyezkedését ábrázolja. Milyen halmazállapotú az illető anyag? Indokold a választ! 2. A halak a vízben oldott oxigént

Részletesebben

A kísérlet célkitűzései: A fénytani lencsék megismerése, tulajdonságainak kísérleti vizsgálata és felhasználási lehetőségeinek áttekintése.

A kísérlet célkitűzései: A fénytani lencsék megismerése, tulajdonságainak kísérleti vizsgálata és felhasználási lehetőségeinek áttekintése. A kísérlet célkitűzései: A fénytani lencsék megismerése, tulajdonságainak kísérleti vizsgálata és felhasználási lehetőségeinek áttekintése. Eszközszükséglet: Optika I. tanulói készlet főzőpohár, üvegkád,

Részletesebben

Tanmenet. Csoport életkor (év): 14 Nagyné Horváth Emília: Biológia 13-14 éveseknek Kitöltés dátuma (év.hó.nap): 2004. 09. 10.

Tanmenet. Csoport életkor (év): 14 Nagyné Horváth Emília: Biológia 13-14 éveseknek Kitöltés dátuma (év.hó.nap): 2004. 09. 10. Tanmenet Iskola neve: IV. Béla Általános Iskola Iskola címe: 3664 Járdánháza IV: Béla út 131. Tantárgy: Biológia Tanár neve: Tóth László Csoport életkor (év): 14 Tankönyv Nagyné Horváth Emília: Biológia

Részletesebben

A természettudományos oktatás komplex megújítása a Móricz Zsigmond Gimnáziumban. Tanulói munkafüzet BIOLÓGIA. 8. évfolyam. Nánainé Kozári Erika

A természettudományos oktatás komplex megújítása a Móricz Zsigmond Gimnáziumban. Tanulói munkafüzet BIOLÓGIA. 8. évfolyam. Nánainé Kozári Erika A természettudományos oktatás komplex megújítása a Móricz Zsigmond Gimnáziumban Tanulói munkafüzet BIOLÓGIA 8. évfolyam Nánainé Kozári Erika TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0013 Kedves Diákok! A körülöttünk lévő

Részletesebben

TANULÓI KÍSÉRLET (45 perc) A reggeli emésztése a gyomor funkciója, egészséges táplálkozás A kísérlet, mérés megnevezése, célkitűzései:

TANULÓI KÍSÉRLET (45 perc) A reggeli emésztése a gyomor funkciója, egészséges táplálkozás A kísérlet, mérés megnevezése, célkitűzései: TANULÓI KÍSÉRLET (45 perc) A reggeli emésztése a gyomor funkciója, egészséges táplálkozás A kísérlet, mérés megnevezése, célkitűzései: Az ember táplálkozás szervrendszere: 1. TÁPLÁLKOZÁS FOGALMA: A táplálkozáson

Részletesebben

Az érzékszervek feladata: A környezet ingereinek felvétele Továbbítása a központi idegrendszerhez. fény hő mechanikai kémiai

Az érzékszervek feladata: A környezet ingereinek felvétele Továbbítása a központi idegrendszerhez. fény hő mechanikai kémiai ÉRZÉKSZERVEK 1 Ingerlékenység: az élőlények közös tulajdonsága, ami azt jelenti, hogy képesek felfogni és feldolgozni a külső környezetből és a szervezetünkből származó hatásokat, ingereket. A külvilág

Részletesebben

Az emberi test. 23. Megnyílik a világ A látás

Az emberi test. 23. Megnyílik a világ A látás Az emberi test 23. Megnyílik a világ A látás Ne csak nézd! Miért nevezik világtalannak a nem látókat? 23.1. Az emberi szem 23.2. A szem helyzete a koponyában szemgolyó köt hártya könnymirigy könnycsatorna

Részletesebben

Levéltípusok,levélmódosulatok megfigyelése

Levéltípusok,levélmódosulatok megfigyelése A kísérlet, mérés megnevezése célkitűzései: Levéltípusok megfigyelése A levél módosulatok felismerése, vizsgálata Funkciójuk és változataik megismertetése Lomblevél szöveti felépítése Eszközszükséglet:

Részletesebben

Kémia: minden, ami körülvesz. 5.modul: Gyakorlati feladatok: anyagok és tulajdonságaik

Kémia: minden, ami körülvesz. 5.modul: Gyakorlati feladatok: anyagok és tulajdonságaik Kémia: minden, ami körülvesz 5.modul: Gyakorlati feladatok: anyagok és tulajdonságaik TARTALOM 5.modul: Gyakorlati feladatok: anyagok és tulajdonságaik...2 1. Sodium PolYacrylate egy polimer a babák egészségéért...3

Részletesebben

TANULÓI KÍSÉRLET (45 perc) A kísérlet, mérés megnevezése, célkitűzései: Rovarok testfelépítésének (házi légy és krumplibogár) vizsgálata mikroszkóppal

TANULÓI KÍSÉRLET (45 perc) A kísérlet, mérés megnevezése, célkitűzései: Rovarok testfelépítésének (házi légy és krumplibogár) vizsgálata mikroszkóppal TANULÓI KÍSÉRLET (45 perc) A kísérlet, mérés megnevezése, célkitűzései: Rovarok testfelépítésének (házi légy és krumplibogár) vizsgálata mikroszkóppal A gerinctelen állatok közé tartozik az ízeltlábúak

Részletesebben

Növényi indikátorok használata kémhatás vizsgálatakor

Növényi indikátorok használata kémhatás vizsgálatakor Jelző oldatok (ok) növényi alapanyagokból Növényi ok használata kémhatás vizsgálatakor A gyakorlat célkitűzése: A közvetlen környezetünkben előforduló vizes oldatok jellegének felfedezése. Szükséges fogalmak:

Részletesebben

Eszközismertető Fontos feladat: - a mikroszkóp helyes használatának megismertetése, ill. átismétlése - a digitális mérleg használatának bemutatása

Eszközismertető Fontos feladat: - a mikroszkóp helyes használatának megismertetése, ill. átismétlése - a digitális mérleg használatának bemutatása A kísérlet megnevezése, célkitűzései: A mohanövény teleptestének és szervkezdeményeinek vizsgálata, összehasonlítása A spóratartó és a spórák megfigyelése, metszetkészítés Eszközszükséglet: Szükséges anyagok:

Részletesebben

TANULÓI KÍSÉRLET (45 perc) A növényi szövetek összehasonlító vizsgálata mikroszkóppal 1. (osztódószövet, bőrszövet)

TANULÓI KÍSÉRLET (45 perc) A növényi szövetek összehasonlító vizsgálata mikroszkóppal 1. (osztódószövet, bőrszövet) TANULÓI KÍSÉRLET (45 perc) A növényi szövetek összehasonlító vizsgálata mikroszkóppal 1. (osztódószövet, bőrszövet) A kísérlet, mérés megnevezése, célkitűzései: Az élőlények rendszere az alábbi kis táblázatban

Részletesebben

fogalmak: szerves és szervetlen tápanyagok, vitaminok, esszencialitás, oldódás, felszívódás egészséges táplálkozás:

fogalmak: szerves és szervetlen tápanyagok, vitaminok, esszencialitás, oldódás, felszívódás egészséges táplálkozás: Biológia 11., 12., 13. évfolyam 1. Sejtjeinkben élünk: - tápanyagok jellemzése, felépítése, szerepe - szénhidrátok: egyszerű, kettős és összetett cukrok - lipidek: zsírok, olajok, foszfatidok, karotinoidok,

Részletesebben

Emberi test-anatómia/élettanfiziológia

Emberi test-anatómia/élettanfiziológia Emberi test 1 Témák: Mozgásrendszer Légzőrendszer Keringési rendszer Emésztőrendszer Vizeletkiválasztó és elvezető rendszer Szaporodás szervrendszere Belső elválasztású mirigyek rendszere Idegrendszer

Részletesebben

BIOLÓGIA ÉS EGÉSZSÉGTAN VERSENY

BIOLÓGIA ÉS EGÉSZSÉGTAN VERSENY Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Keszthely, Vásár tér 10. TESTÜNK TITKAI BIOLÓGIA ÉS EGÉSZSÉGTAN VERSENY 2011/2012. tanév Támogatónk: Szövettan Ábraelemzés A képeken

Részletesebben

TANULÓI KÍSÉRLET (párban végzik-45 perc) Kalorimetria: A szilárd testek fajhőjének meghatározása

TANULÓI KÍSÉRLET (párban végzik-45 perc) Kalorimetria: A szilárd testek fajhőjének meghatározása TANULÓI KÍSÉRLET (párban végzik-45 perc) Kalorimetria: A szilárd testek fajhőjének meghatározása A kísérlet, mérés megnevezése, célkitűzései: A kalorimetria (jelentése: hőmennyiségmérés) (http://ttk.pte.hu/fizkem/etangyakpdf/1gyak.pdf)

Részletesebben

TANULÓI KÍSÉRLET (45 perc) A növényi szövetek összehasonlító vizsgálata mikroszkóppal 2. (szállítószövet, alapszövetek)

TANULÓI KÍSÉRLET (45 perc) A növényi szövetek összehasonlító vizsgálata mikroszkóppal 2. (szállítószövet, alapszövetek) TANULÓI KÍSÉRLET (45 perc) A növényi szövetek összehasonlító vizsgálata mikroszkóppal 2. (szállítószövet, alapszövetek) A kísérlet, mérés megnevezése, célkitűzései: Az élőlények rendszere az alábbi kis

Részletesebben

rugós erőmérő parafa dugó kapilláris csövek drótkeret cérnaszállal műanyag pohár víz, mosogatószer

rugós erőmérő parafa dugó kapilláris csövek drótkeret cérnaszállal műanyag pohár víz, mosogatószer A kísérlet célkitűzései: A folyadék felületén lejátszódó jelenségek értelmezése, adhéziós és kohéziós erők fogalmának megismerése Eszközszükséglet: kristályosító csésze rugós erőmérő parafa dugó üveglap

Részletesebben

BIOLÓGIA. Munkafüzet. 12. évfolyam. Péntek Szilvia A TERMÉSZETTUDOMÁNYOS OKTATÁS KOMPLEX TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0031

BIOLÓGIA. Munkafüzet. 12. évfolyam. Péntek Szilvia A TERMÉSZETTUDOMÁNYOS OKTATÁS KOMPLEX TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0031 A TERMÉSZETTUDOMÁNYOS OKTATÁS KOMPLEX MEGÚJÍTÁSA A RÉVAI MIKLÓS GIMNÁZIUMBAN ÉS KOLLÉGIUMBAN Munkafüzet BIOLÓGIA 12. évfolyam Péntek Szilvia TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0031 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 3 A laboratórium

Részletesebben

A kísérlet, mérés megnevezése célkitűzései: A különböző kémhatású talajok eltérő termőképességének megismertetése

A kísérlet, mérés megnevezése célkitűzései: A különböző kémhatású talajok eltérő termőképességének megismertetése A kísérlet, mérés megnevezése célkitűzései: A különböző kémhatású talajok eltérő termőképességének megismertetése Eszközszükséglet: Szükséges anyagok: homoktalaj, erdőtalaj, desztillált víz, 0,02 m/m %-os

Részletesebben

BIOLÓGIA TANMENET 8. ÉVFOLYAM

BIOLÓGIA TANMENET 8. ÉVFOLYAM BIOLÓGIA TANMENET 8. ÉVFOLYAM IKT eszközökkel támogatott órák Használt taneszközök: BIOLÓGIA 8. (MOZAIK KIADÓ) tankönyv, munkafüzet; filmek, szemléltető eszközök, számítógépek, kivetítő, SDT, Realika,

Részletesebben

REACH: R- és S-mondatok. A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R-mondatok:

REACH: R- és S-mondatok. A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R-mondatok: REACH: R- és S-mondatok A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R-mondatok: R 1 Száraz állapotban robbanásveszélyes R 2 Ütés, súrlódás, tűz vagy más gyújtóforrás robbanást R 3 Ütés, súrlódás,

Részletesebben

1. ábra Tükrös visszaverődés 2. ábra Szórt visszaverődés 3. ábra Gombostű kísérlet

1. ábra Tükrös visszaverődés 2. ábra Szórt visszaverődés 3. ábra Gombostű kísérlet A kísérlet célkitűzései: A fény visszaverődésének kísérleti vizsgálata, a fényvisszaverődés törvényének megismerése, síktükrök képalkotásának vizsgálata. Eszközszükséglet: szivacslap A/4 írólap vonalzó,

Részletesebben

Táplálék. Szénhidrát Fehérje Zsír Vitamin Ásványi anyagok Víz

Táplálék. Szénhidrát Fehérje Zsír Vitamin Ásványi anyagok Víz Étel/ital Táplálék Táplálék Szénhidrát Fehérje Zsír Vitamin Ásványi anyagok Víz Szénhidrát Vagyis: keményítő, élelmi rostok megemésztve: szőlőcukor, rostok Melyik élelmiszerben? Gabona, és feldolgozási

Részletesebben

1.1. Reakciósebességet befolyásoló tényezők, a tioszulfát bomlása

1.1. Reakciósebességet befolyásoló tényezők, a tioszulfát bomlása 2. Laboratóriumi gyakorlat A laborgyakorlatok anyagát összeállította: dr. Pasinszki Tibor egyetemi tanár 1.1. Reakciósebességet befolyásoló tényezők, a tioszulfát bomlása A reakciósebesség növelhető a

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 19. EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. május 19. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

1. Egységben az erő! (5p) A következő két szöveg és eddigi tudásod alapján válaszolj a kérdésekre!

1. Egységben az erő! (5p) A következő két szöveg és eddigi tudásod alapján válaszolj a kérdésekre! Megoldás. Egységben az erő! (5p) A következő két szöveg és eddigi tudásod alapján válaszolj a kérdésekre! A mikorrhiza (gomba-gyökér kapcsolat) a növény tápanyagellátásában játszik lényeges szerepet, azon

Részletesebben

térképet, és válaszolj a kérdésekre római számokkal!

térképet, és válaszolj a kérdésekre római számokkal! A római számok 1. Budapesten a kerületeket római számokkal jelölik. Vizsgáld meg a térképet, és válaszolj a kérdésekre római számokkal! Hányadik kerületben található a Parlament épülete? Melyik kerületbe

Részletesebben

A természettudományos oktatás komplex megújítása a Móricz Zsigmond Gimnáziumban. Szaktanári segédanyag BIOLÓGIA. 8. évfolyam. Nánainé Kozári Erika

A természettudományos oktatás komplex megújítása a Móricz Zsigmond Gimnáziumban. Szaktanári segédanyag BIOLÓGIA. 8. évfolyam. Nánainé Kozári Erika A természettudományos oktatás komplex megújítása a Móricz Zsigmond Gimnáziumban Szaktanári segédanyag BIOLÓGIA 8. évfolyam Nánainé Kozári Erika TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0013 BEVEZETÉS A TÁMOP 3.1.3. Természettudományos

Részletesebben

PROTECT-B PUMPÁS KULLANCS- ÉS SZÚNYOGRIASZTÓ AEROSZOL

PROTECT-B PUMPÁS KULLANCS- ÉS SZÚNYOGRIASZTÓ AEROSZOL BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT-B PUMPÁS KULLANCS- ÉS SZÚNYOGRIASZTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa:

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Témakörök Biológia Osztályozó vizsgákhoz 2012/2013 9. Természettudományos Osztálya-kémia tagozat A növények életműködései Légzés és kiválasztás Gázcserenylások működése Növényi párologtatás vizsgálata

Részletesebben

FELADATLAPOK BIOLÓGIA

FELADATLAPOK BIOLÓGIA FELADATLAPOK BIOLÓGIA 11. osztály, tehetséggondozó szakkör/fakultáció Lukácsné Zubor Zsuzsa TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék...2. oldal Tűz és balesetvédelem...3.oldal 1. Biokémia- diffúzió, ozmózis jelensége...7.

Részletesebben

LABORATÓRIUMI MUNKANAPLÓ

LABORATÓRIUMI MUNKANAPLÓ LABORATÓRIUMI MUNKANAPLÓ 1.a. Tantárgy: Kémia 1.b. A gyakorlat pontos címe: KE.5. Szénhidrátok 2. Foglalkozás dátuma és időpontja: 3. Foglalkozás helyszíne (terem): 4. A foglalkozás vezetője: 5. Közreműködő

Részletesebben

Érettségi kísérletek kémiából 2012.

Érettségi kísérletek kémiából 2012. Érettségi kísérletek kémiából 2012. 1. Két óraüvegen tejföl található, az egyik lisztezett. A tálcán lévő anyagok segítségével azonosítsa a lisztezett tejfölt! Válaszát indokolja! 2 db óraüveg Lugol-oldat

Részletesebben

I. Útmutató a tankönyvcsalád használatához

I. Útmutató a tankönyvcsalád használatához I. Útmutató a tankönyvcsalád használatához A gimnáziumi biológia tankönyvek átdolgozott kiadása, felépítésében a kerettanterv előírásait követi. Ennek megfelelően: a 10. osztályos tankönyvben Az élővilág

Részletesebben

V É R Z K A S A Y E N P

V É R Z K A S A Y E N P Hevesy György Országos Kémiaverseny Kerületi forduló 2012. február 14. 7. évfolyam 1. feladat (1) Írd be a felsorolt anyagok sorszámát a táblázat megfelelő helyére! fémek anyagok kémiailag tiszta anyagok

Részletesebben

kalap tönk gallér bocskor spóratartó

kalap tönk gallér bocskor spóratartó TANULÓI KÍSÉRLET (45 perc) Az erdő gombái A kísérlet, mérés megnevezése, célkitűzései: Az erdők élőlényei életközösségeket alkotnak, amelyben az egyes élőlények között kapcsolat és kölcsönhatás van. Az

Részletesebben

BIOLÓGIA munkafüzet Tanulói kísérletgyűjtemény-munkafüzet az általános iskola 9. osztálya számára

BIOLÓGIA munkafüzet Tanulói kísérletgyűjtemény-munkafüzet az általános iskola 9. osztálya számára A Siófoki Perczel Mór Gimnázium tanulói segédlete BIOLÓGIA munkafüzet Tanulói kísérletgyűjtemény-munkafüzet az általános iskola 9. osztálya számára 9. o s z t ály CSODÁLATOS TERMÉSZET TARTALOM 1. A nyelv

Részletesebben

BIOLÓGIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

BIOLÓGIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Biológia középszint 0613 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 18. BIOLÓGIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Útmutató a középszintű dolgozatok értékeléséhez

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 4. osztályos tanulók részére. Élô és élettelen természet. Tompáné Balogh Mária. ...

KÖRNYEZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 4. osztályos tanulók részére. Élô és élettelen természet. Tompáné Balogh Mária. ... Tompáné Balogh Mária KÖRNYEZETISMERET Élô és élettelen természet TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK. osztályos tanulók részére............. a tanuló neve pauz westermann AZ ÉLÔ ÉS ÉLETTELEN TERMÉSZET ALAPISMERETEI.

Részletesebben

Vérnyomásmérés, elektrokardiográfia. A testhelyzet, a légzés, a munkavégzés hatása a keringési rendszerre. A mérési adatok elemzése és értékelése

Vérnyomásmérés, elektrokardiográfia. A testhelyzet, a légzés, a munkavégzés hatása a keringési rendszerre. A mérési adatok elemzése és értékelése Vérnyomásmérés, elektrokardiográfia A testhelyzet, a légzés, a munkavégzés hatása a keringési rendszerre. A mérési adatok elemzése és értékelése Pszichológia BA gyakorlat A mérést és kiértékelést végezték:............

Részletesebben

BIOTÉKA AZ EMBER TESTE ÉS EGÉSZSÉGE BIOLÓGIA MUNKAFÜZET MEGOLDÁSAI

BIOTÉKA AZ EMBER TESTE ÉS EGÉSZSÉGE BIOLÓGIA MUNKAFÜZET MEGOLDÁSAI ASZTALOS GYULÁNÉ DR. FRANYÓ ISTVÁN BIOTÉKA AZ EMBER TESTE ÉS EGÉSZSÉGE BIOLÓGIA MUNKAFÜZET MEGOLDÁSAI 8. évfolyam (Raktári száma: RE01033/M/1) TESTÜNK FELÉPÍTÉSE M.F.: 3. old. 1. szervrendszer < szervezet

Részletesebben

A. feladat témakörei

A. feladat témakörei Általános kémia KÉMIA KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGA TÉMAKÖREI ÉS KÍSÉRLETEI 1. Atomszerkezet 2. A periódusos rendszer 3. Kémiai kötések 4. Molekulák, összetett ionok 5. Anyagi halmazok 6. Egykomponensű anyagi

Részletesebben

TÉMA. A csontváz az emberi test támasza. Hogyan mozog az ember?

TÉMA. A csontváz az emberi test támasza. Hogyan mozog az ember? TÉMAKÖR. Az ember a természet része TÉMA. A csontváz az emberi test támasza. Hogyan mozog az ember? CÉL. Tovább ismertetni a tanulókat az emberi test felépítésével, a csontvázzal, mint az emberi test támasza,

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. október 19. EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. október 19. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS

Részletesebben

HŐTÉRKÉP AZ OSZTÁLYUNKRÓL

HŐTÉRKÉP AZ OSZTÁLYUNKRÓL HŐTÉRKÉP AZ OSZTÁLYUNKRÓL Cél: Tudatosítsuk a gyerekekben, hogy az osztályterem hőmérséklete hatással van szervezetünkre, koncentrálóképességünkre, komfortérzetünkre. Ismertessünk meg a tanulókkal olyan

Részletesebben