ÉLŐ RÓZSAFÜZÉR ZARÁNDOKLAT VECSÉSÉRT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉLŐ RÓZSAFÜZÉR ZARÁNDOKLAT VECSÉSÉRT"

Átírás

1 ÉLŐ RÓZSAFÜZÉR ZARÁNDOKLAT VECSÉSÉRT TARTALOM IMA és ÉNEKFÜZET Minden az imán áll vagy bukik. Az Élő rózsafüzér egy esdeklő könyörgés Szűz Máriához, hogy Európa útját különleges védelmébe vegye." Christoph Schönborn bécsi bíboros ELŐSZÓ 1 ÉNEKEK IMÁDSÁGOK Mária énekek 10 Máriához 2 gitáros énekek 14 Jézussal 5 KIEGÉSZÍTÉS Irgalmas Jézus Plébánia rózsafüzérek 6 A hit évében Lelkipásztori Terv 18 egyéb imádságok 8 Hitvallás szeminárium +meghívó az utolsó alkalomra 22 ELŐSZÓ Minden ember Isten egyedülálló teremtménye, drágagyöngy a lelke. Legszebbé akkor válik, ha Isten fénye csillog rajta. Mi, keresztények, akik az egyházban együtt alkotjuk Krisztus láthatatlan füzérét, szomorúan látjuk, hogy mennyi embertársunk elvesztette lelke csillogását. A magányossá vált és a sötétség árnyékába került embereket Jézus meg akarja menteni. Az ő szeretete vezet minket is, hogy az imádság erejével, a rózsafüzér segítségével felemeljük Isten boldogító közelségébe ezeket az embereket. Felajánljuk értük és szeretett városunkért áldozatainkat, imáinkat. Kerüljenek ki a lelki fájdalmakból, boldogtalanság, kétségbeesés, tévedések és egyéb sötét lelki állapotból embertársaink és együtt éljünk egy még szebb és boldogabb életet! Rózsafüzért imádkozva szeretnénk minden emberi lelket Istenhez visszavezetni. A rózsafüzér minden egyes Üdvözlégyénél az emberekre, Isten gyöngyszemeire gondolhatunk, akiket az Ő láthatatlan füzérébe, az egyház és a szentek közösségébe hívunk. Ha mind a 4 rózsafüzért el tudjuk imádkozni, akkor minden egyes Üdvözlégy Vecsés városából több mint 100 emberért fog Isten elé szállni... Kimegyünk az utcákra, ahol az emberek járnak kelnek, és ahol házaikban élnek így jelképezik az utcák az élő rózsafüzér zsinórját. A nagy gyöngyszemeknél pedig, amikor a Miatyánkot imádkozzuk, templomainkra is gondolhatunk, ahonnan a közös Isten dicséret hangzik fel mindannyiunk közös mennyei Atyjához. Az imafüzér keresztjét pedig a két plébánia alkotja, közösen kezdjük és fejezzük be imádságunkat. A befejező szentmisén Vecsés város lelki felemelkedéséért imádkozunk. Így válik a város imádságunk által élő rózsafüzérré. A hit évében tehát nemcsak saját magunkért könyörgünk, hanem azért is, hogy minél több ember hajoljon meg Krisztus előtt, örömmel élje keresztény életét szent egyházának közösségében! IMÁDSÁGOK MÁRIÁHOZ Az Istenszülőhöz VALÓBAN MÉLTÓ dicsérni téged, Istenszülő, a boldogságost és szeplőtelent és a mi Istenünknek anyját. Ki a keruboknál tiszteltebb és a szeráfoknál hasonlíthatatlanul dicsőbb vagy, ki az Istent, az Igét sérülés nélkül szülted, téged, valóságos Istenszülő, magasztalunk! Ó Mária, mivel te vagy Isten mosolya, Krisztus fényességének tükröződése, a Szentlélek lakóhelye, a hajnalcsillag, a mennyország kapuja és az első föltámadott teremtmény, testvéreinkkel együtt kérünk: könyörögj érettünk! (XVI. Benedek pápa Lourdes, 2008) Oltalmad alá futunk, Istennek szent Anyja! Könyörgésünket meg ne vesd szükségünk idején, hanem oltalmazz meg minden veszedelemtől, mindenkoron dicsőséges és áldott Szűz; Mi Asszonyunk, mi Közbenjárónk, mi Szószólónk, 2

2 engeszteld meg nekünk Szent Fiadat, ajánlj minket Szent Fiadnak, mutass be minket Szent Fiadnak. Ámen. Most segíts meg Mária, ó irgalmas Szűz Anya! Keservét a búnak bajnak eloszlatni van hatalmad. Hol már ember nem segíthet a te erőd nem törik meg! Hő imáit gyermekidnek, nem, Te soha nem veted meg! Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy Anya vagy! Most segíts meg, Mária! Ó irgalmas Szűz Anya. Amen. Emlékezzél meg, kegyes Szűz Mária arról, hogy sohasem lehetett hallani, hogy te valakit magára hagytál, aki oltalmadat kérte, segítségedért könyörgött vagy pártfogásodért esedezett. Én is ilyen bizalomtól lelkesítve sietek hozzád, szüzek Szüze, jóságos Anyám! Hozzád fordulok és színed előtt bűnösként sóhajtva lábadhoz borulok. Ne vesd meg szavamat, örök Igének szent Anyja, hanem hallgasd meg kegyelmesen. Amen. Szűz szülője Istennek, engedd, hogy tied legyek! Tied élet s halálban, Tied jó és balsorsban, Tied küzdve szenvedve, Tied most és örökre. Szűz szülője Istennek, Engedd, hogy tied legyek! Anyám, benned bízom és remélek; Anyám, te utánad epedek; Anyám, te jóságos, kegyelmezz; Anyám, te hatalmas, védelmezz! Anyám, ó jöjj, segíts imádkozni; Anyám, ó jöjj, segíts küzdeni; Anyám, ó jöjj, segíts szenvedni; Anyám, ó jöjj, ne hagyj elveszni! Hiszen tudsz segíteni, ó hatalmas; akarsz is segíteni, ó irgalmas; kell is segítened, ó hűséges; fogsz is segíteni, ó kegyelmes! Anyám! Te vagy a kegyelmek Anyja, szomorúak vigasztalója, bűnösök oltalma és menedéke, földnek reménysége, s mennynek ékessége. Ki kérte még segélyedet hasztalanul? Ki távozott tőled meghallgatatlanul? Azért bizton mondom minden szenvedésben: Mária mindig segít, minden időben! Biztosan állítom életben s halálban: Mária mindig segít, minden balsorsban! Azért hiszem, s meghalok ezen hitemben, hogy veled leszek, ó Anyám, fönn a mennyben. Szűz szülője Istennek, engedd, hogy tied legyek! Tied élet s halálban, Tied jó és balsorsban, Tied küzdve szenvedve, Tied most és örökre! Szűz szülője Istennek, engedd, hogy tied legyek. Ámen. P: Imádkozzál érettünk, Istennek Szent Anyja! H: Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire! P: Könyörögjünk! Mindenható örök Isten, aki a dicsőséges Szűz Anyának, Máriának testét és lelkét, hogy Szent Fiadnak méltó hajléka legyen, a Szentlélek munkálkodása által előkészítetted, add, hogy akinek emlékezetén örvendünk, annak kegyes közbenjárása által a reánk váró bajoktól és az örök haláltól megmeneküljünk. Krisztus, a mi Urunk által. H: Ámen. 3 4

3 IMÁDSÁG Jézussal Elmélkedések Jézusnak örök élete van: Ő a második isteni személy. Értünk, emberekért "hagyta ott" a mennyországot. Emberi testet vett fel és megszületett Betlehemben. Gyermekként, fiatalként egészen a komoly felnőtt korig élte egyszerű életét. Megkeresztelkedésekor már teljesen világossá vált: én és az Atya egy vagyunk! És látja a megnyílt eget és hallja az Atya szózatát: Te vagy az én szeretett Fiam! De egész életét emberként kell leélnie: megtapasztalva, hogy mit jelen éhesnek, betegnek lenni Sőt az emberi lélek sokszor jelent keserűséget, pusztaságot is. Szeretete nem ismer határt: ellenségszeretetre buzdít, és bármit elvállal az emberekért, akár a kínhalált is. Fohászok Krisztus Isten könyörülj rajtam! Megtestesülésedet csodáljuk és hálát adunk neked! Te az Atya szózata, a láthatóvá vált Isten vagy! Ismered gyengeségeinket, erősíts minket! Taníts meg jobban szeretni, mindenkit! RÓZSAFÜZÉREK A rózsafüzér elénk tárja Krisztus Urunk földi életét: gyermekkorát és engedelmességét a Szűzanyának Jézus életének csodálatos pillanatait megváltó szenvedését és kereszthalálát dicsőséges feltámadását, valamint a Szűzanya mennybevételét. Az Üdvözlégyet ismételve Krisztust és a Szűzanyát látjuk lelki szemünk előtt. Szemlélve életük titkait, a mindennapi életünkhöz kapunk eligazítást, segítséget. Az Apostoli Hitvallás (Hiszekegy) Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek Teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban; aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától; szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül; fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján; onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem a katolikus Anyaszentegyházat; a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát; a test feltámadását és az örök életet. Ámen. Emberi értelmünket meghaladja, hogy testi halála után hogyan tud mégis köztünk lenni: az Eucharisztiában csodálatosan velünk maradt és táplál minket. Oly sok mondanivalóm volna, de nem vagytok elég erősek hozzá, de majd a Szentlélek megvilágosít benneteket! Haza megyek! el sem tudjuk képzelni azt a kitörő örömet, amit Jézus átélt, amikor visszatérhetett dicsőségébe! A feltámadás tudata adott neki erőt a fájdalom idején is. Leborulok Jelenléted előtt, táplálj engem! Küldd el Lelkedet, hogy vezessen utamon! Az örök boldogság vágyát tartsd ébren bennem! (részlet a Krisztusfüzér Jézus imádságából) Az Úr imádsága (Miatyánk) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved; jöjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma; és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól! (Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.) Ámen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van Teveled! Áldott vagy Te az asszonyok között és áldott a Te méhednek gyümölcse Jézus. (itt következnek a titkok ) Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz érettünk bűnösökért most, és halálunk óráján! Ámen. 5 6

4 Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Örvendetes titkok: A bevezető 3 üdvözlégynél: Aki hitünket növelje Aki reményünket erősítse Aki szeretetünket tökéletesítse Az 5 tizednél: 1. Akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál 2. Akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál 3. Akit te Szent Szűz a világra szültél 4. Akit te Szent Szűz a templomban bemutattál 5. Akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál Világosságos titkok: A bevezető 3 üdvözlégynél: Aki megtisztítson minket Aki lelkünk békéjét megőrizze Aki a Szentségekben megerősítsen Az 5 tizednél: 1. Aki a Jordánban megkeresztelkedett 2. Aki a kánai menyegzőn megmutatta isteni erejét 3. Aki meghirdette Isten országát 4. Aki a Tábor hegyen megmutatta isteni dicsőségét 5. Aki az Eucharisztiában nekünk adta magát Fájdalmas titkok: A bevezető 3 üdvözlégynél: Aki értelmünket megvilágosítsa Aki emlékezetünket erősítse Aki akaratunkat tökéletesítse Az 5 tizednél: 1. Aki érettünk vérrel verítékezett 2. Akit érettünk megostoroztak 3. Akit érettünk tövissel megkoronáztak 4. Aki érettünk a keresztet hordozta 5. Akit érettünk keresztre feszítettek 7 Dicsőséges titkok: A bevezető 3 üdvözlégynél: Aki gondolatainkat irányítsa Aki szavainkat vezérelje Aki cselekedeteinket kormányozza Az 5 tizednél: 1. Aki halottaiból feltámadott 2. Aki a mennybe fölment 3. Aki nekünk a Szentlelket elküldte 4. Aki téged Szent Szűz, a mennybe fölvett 5. Aki téged Szent Szűz, a mennyben megkoronázott Az Isteni Irgalmasság Rózsafüzére Mi Atyánk.. Üdvözlégy.. Hiszekegy.. A nagy szemekre: Mennyei Atya! Felajánlom Neked szeretett Fiadnak a mi Urunk Jézus Krisztus testét és vérét, lelkét és Istenségét engesztelésül bűneinkért, és az egész világ bűneiért. A kis szemekre: (10 szer ismételve) Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazz nekünk, és az egész világnak. Befejezésként (3 szor): Szent Isten! Szent Erős! Szent Halhatatlan! Irgalmazz nekünk, és az egész világnak. EGYÉB IMÁDSÁGOK LISIEUX I SZENT TERÉZHEZ, A MISSZIÓK VÉDŐSZENTJÉHEZ Urunk, Jézus, hálát adunk neked, hogy hazánkba látogathatott Lisieux i Szent Teréz ereklyéje. Emberek ezrei rótták le tiszteletüket a különböző helyszíneken és kérték pártfogását a missziók szentjének. Szívünk örömmel volt tele, amikor városunkba is eljutott az ereklye, de valójában hisszük, hogy nemcsak az ereklyét, földi maradványait tisztelhettük templomunkban, hanem lélekben itt volt velünk és velünk van most is és meghallgatja kéréseinket. Urunk, add, hogy ezt az égi jelet minél többen felismerjék, mindenütt, a világ bármely részén, ahol megjelenik. Égi jel ez, mert figyelsz kicsiny nyájadra és azt kéred tőlünk, hogy kis 8

5 Szent Terézhez hasonlóan mi is szívünkre helyezzük a szándékot, hogy törődjünk mások hitével. Add, hogy megértsük jeleidet! Adj nekünk evangelizációs lelkületet, lelkesedést, missziós küldetést! Adj összefogást és egységet itteni keresztény gyermekeidnek, hogy jó keresztény közösség építésével Isten országát valósítsuk meg és így hiteles tanúid lehessünk! Lisieux i Kis Szent Teréz! A te vágyad az volt, hogy a mennyországot is a földön töltsed, hogy segíthesd az embereket. Ezért járod a világot földi maradványaiddal is. Köszönjük égi segítségedet! A körülöttünk lévő emberekért kérünk, akik Istent és egyházát nem ismerik, vagy félreismerték, hiszen a missziók ügye a tiéd is! Segíts, hogy terjedjen szent hitünk ott, ahol élünk! Segíts azokon a hívőkön is, akik eltávolodtak már az Úrtól és egyházától! Gyermekeinkért és fiataljainkért is kérünk, hiszen te már gyermekként lángoló szeretettel ragaszkodtál Istenhez és oly fiatalon vett magához az Úr! Kérjük továbbra is közbenjárásodat! VÁROSMISSZIÓS IMÁDSÁG Mindenható és irgalmas Isten, ég és föld Teremtője! Hallgasd meg szeretett gyermekeid imáját! Töltsd be fényeddel ezt a várost, amit most Neked ajánlunk, ahol oly régóta akarnak az emberek megismerni és szeretni Téged! Tárd ki az ajtókat és a szíveket, hogy Fiad beköltözhessen. Úr Jézus Krisztus, az emberiség testvére! Te ismered örömeinket, félelmeinket és szükségeinket. Engedd, hogy felismerjünk Téged, mint Megváltónkat és Üdvözítőnket! Adj nekünk reményt és vágyakozást az Istenben gyökerező élet után! Áldd meg mindazokat, akik keresik az igazságot, adj erőt és bátorságot azoknak, akik országod eljöveteléért fáradoznak! Szentlélek, szeretet Lelke! Újítsd meg Pünkösd csodáját Egyházadban itt és most is. Készíts fel minket, hogy befogadhassuk ajándékaidat, amelyekkel el akarsz halmozni minket. Szűz Mária, Megváltónk Édesanyja! Te vagy plébániánk védőszentje! Rád bízzuk a városunkban élő valamennyi embert. Érintsd meg a szívüket! Vezesd őket szeretett Fiadhoz! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Ámen. A VÁROS MEGÁLDÁSA Isten, minden áldás forrása, halmozza el e város minden lakóját bőséges kegyelmével és őrizze meg őket a jövőben erőben, egészségben. A hívőket tartsa meg hűségben a hitükhöz, adjon nekik rendíthetetlen reményt és türelmet, hogy mindvégig megmaradjanak a szeretetben. A nem hívőket vezesse el az Isten szeretetének felismerésére és az iránta való engedelmességre. Adjon mindenkinek békét az életben, eredményt a munkában, buzgóságot és kitartást az imában és végül a boldog örök életet. A mindenható Istennek, az Atyának, a Fiúnak és a Szent léleknek az áldása szálljon erre a fővárosra és minden benne élőre, és maradjon meg ez az áldás rajtuk. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen. SZENT MIHÁLY IMA Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben; a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk! Esedezve kérjük: Parancsoljon neki az Isten! Te pedig, mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére! Ámen. ÉNEKEK Mária (nép)énekek Angyaloknak királynéja (Hozsanna 287) 1. Angyaloknak királynéja tiszta szűz! Kérjed a Te szent Fiadat érettünk Ékes virágszál, hozzád esdeklünk Szép szűz Mária! Könyörögj érettünk! 2. Pátriárkák királynéja tiszta szűz! stb. 3. Prófétáknak királynéja tiszta szűz! stb. 4. Apostolok királynéja tiszta szűz! stb. 5. Vértanúknak királynéja tiszta szűz! stb. 6. Hitvallóknak királynéja tiszta szűz! stb. 7. A szüzeknek királynéja tiszta szűz! stb. 8. Mindenszentek királynéja tiszta szűz! stb. 9. Rózsafüzér királynéja tiszta szűz! stb. 10. Békességnek királynéja tiszta szűz! stb. 11. Magyarország Nagyasszonya tiszta szűz! stb. 9 10

6 Máriát dicsérni (Hozsanna 292) 1. Máriát dicsérni, Hívek, jöjjetek, / Mert ő fogja kérni Fiát értetek. Üdvözlégy, Mária! Mondja minden hív, / Áldott légy, Mária! Mondja nyelv és szív. 2. Ha értünk Mária Fiát kérleli, / Kérését szent Fia Meg nem vetheti. Üdvözlégy, Mária! Istentől csodával néki adatott, / Hogy anyaságával Szűz maradhatott. Üdvözlégy, Mária! Teljes áldásokkal, mint világgal tűz, / És szent malasztokkal e dicsőült Szűz. / Üdvözlégy, Mária! Fogantatásban O vétkes nem volt, / Sem élte folytában, sem midőn megholt. / Üdvözlégy, Mária! Ó Szűz, életfája a jámboroknak, / És fő pátrónája hív magyaroknak. Üdvözlégy, Mária! Te vagy segítsége minden híveknek / Es nagy reménysége a bűnösöknek. / Üdvözlégy, Mária!.. 8. Azért is szívemben mostan vigadok / Es igaz lelkemből híved maradok. / Üdvözlégy, Mária! Utolsó órámban segélj engemet, / Az örök hazába segítsd lelkemet. Üdvözlégy, Mária!... Te vagy földi éltünk Vezércsillaga (Hozsanna 195) 1. Te vagy földi éltünk Vezércsillaga, Édes reménységünk Kegyes Szűzanya Téged rendelt jó anyánknak az Isten Fia, Azért áldunk örvendezve, ó Szűz Mária! 2. Te hajnalcsillag vagy Éltünk hajnalán, Hogy kövessünk annak Egész folyamán. Téged rendelt jó anyánknak az Isten Fia, Azért áldunk örvendezve, ó Szűz Mária! 3. Te reménycsillag vagy életünk tengerén, Átragyogsz minden bú és baj fellegén. Téged rendelt jó anyánknak az Isten Fia, Azért áldunk örvendezve, ó Szűz Mária! 4. Te mint reménycsillag mosolyogsz felénk, Ha tűrve s Istenben bízva szenvedünk. Téged rendelt jó anyánknak az Isten Fia, Azért áldunk örvendezve, ó Szűz Mária! 5. És ha elközelget éltünk alkonya, Te vagy vigaszteljes esti csillaga. Téged rendelt jó anyánknak az Isten Fia, Azért áldunk örvendezve, ó Szűz Mária! Boldogasszony Anyánk (Hozsanna 284) 1. Boldogasszony Anyánk régi nagy Pátrónánk! Nagy ínségben lévén, így szólít meg hazánk: Magyarországról, édes hazánkról, Ne feledkezzél el szegény 11 magyarokról! 2. Ó Atyaistennek kedves szép leánya, Krisztus Jézus Anyja, Szentlélek mátkája! Magyarországról Nyisd fel az egeket sok kiáltásunkra, Anyai palástod fordítsd oltalmunkra. Magyarországról Kegyes szemeiddel tekintsd meg népedet, Segéld meg áldásra magyar nemzetedet. Magyarországról Sírnak és zokognak árváknak szívei, Hazánk pusztulásán özvegyek lelkei. Magyarországról Vedd el országodról ezt a sok ínséget, Melyben torkig úszunk. O nyerj békességet. Magyarországról Irtsd ki, édes Anyánk, az eretnekséget, Magyar nemzetedből a hitetlenséget. Magyarországról Hogy mint Isten Anyját régen tiszteltenek, Ügy minden magyarok most is dicsérjenek. Magyarországról... Boldogasszony, édes (Hozsanna 174) 1. Boldogasszony, édes, Hozzád esd ma néped: Veszni indult lelkét Hogy te mentenéd meg, Édes Szűzanyánk! 2. Dicséretét zengjék Egyszülött Fiadnak, Kik az égben laknak S kik a földön élnek, Édes Szűzanyánk! 3. Szent Fiad igéit Hogy megtartsa néped, Égi fényességet Eszközölj ki nékünk: Édes Szűzanyánk! 4. Hisszük, hogy a lelked Kegyelemmel ékes És Fiad Szívéhez Általad jutunk el, Édes Szűzanyánk! 5. Fölajánljuk Néked Szenvedéseinket: Végy szívedbe minket S mutass meg az Urnák, Édes Szűzanyánk! 6. Szent az Isten, szent, szent! Égiek kiáltják, Földiek így áldják Szent Fiad hatalmát, Édes Szűzanyánk! Áldozzunk hív keresztények (Hozsanna 173) 1. Áldozzunk hív keresztények, A kegyelem kútfejének, Hogy megadta Istenünk Szűz Máriát minekünk. 2. Máriáé volt a gyermek, Ki mellett az égi lelkek Áldva ígyen zengettek: Dicsőség az Istennek! 3. Higgyünk, higgyünk, a buzgó hit Megnyitja az ég ajtóit, Ezáltal lett Mária Az Istennek szent Anyja. 4. Zengje ég, föld s benne minden: Szent, örökké szent az Isten! Mint a szent Szűz zengette, Mondjuk: Szent az Úr neve! 12

7 Szűz Mária, mennynek (Hozsanna 178) 1. Szűz Mária, mennynek gyöngyös ékessége, Tiszta szeretetnek aranya, szépsége. Szeretlek és áldlak, én szívembe zárlak, Mária, Mária! Bűnösök szószólója! 2. Ó Mária, tenger Csillaga, est fénye, Szegény gyarló ember második reménye! Általad, szűz Szépség, Istennek dicsőség! Mária, Mária! Bűnösök szószólója! 3. Te szent Szülöttednek földi útját jártad, Minden szavát ennek Te szívedbe zártad. Ó legyen, míg élünk, élted nyitott könyvünk. Mária, Mária! Bűnösök szószólója! 4. Te, Szűzanyánk, hittél az angyali szónak, Azért anyja lettél a mennyei Jónak. Ó kegyelmek tára, légy hitünk mentsvára! Mária, Mária! Bűnösök szószólója! 5. Mária, megtérek, bízva futok hozzád. Míg pályát nem érek, szívem bízom terád. Szeretlek örökké, Te szárnyaddal födj bé. Mária, Mária! Bűnösök szószólója! 6. Anyánk nyerd meg nékünk, hogy mind szentül éljünk Szent, szent szent! Énekkel Úristent dicsérjünk Hogy kövessünk téged ösvényén az égnek. Mária, Mária! Bűnösök szószólója! Lelkem tiszta lánggal ég (Hozsanna 183) 1. Lelkem tiszta lánggal ég, ó Mária éretted. Rólad szólnom édesség, Szívem úgy megilletted. Hogy szerelmeddel fölbátorítál, Kegyességeddel hőn ápolgatál, Köszönöm, mint Anyámnak kegyelmes pátrónámnak. 2. Sok bajban és veszélyben segítettél, s megvédtél. Az Istentől énnekem soksok áldást megnyertél. Ha fohászkodtam, Hozzád szólottam, Tőled mennyei jókhoz jutottam, Köszönöm, mint Anyámnak kegyelmes pátrónámnak. 3. Azért, míg csak élhetek, tiszta szívből dicsérlek; Dicsérjen is tégedet földön minden jó lélek. Ó nagy Szeretet, érdemem felett Rám terjesztetted kegyességedet; Köszönöm, mint Anyámnak, kegyelmes pátrónámnak. 4. Mivel tehát magadat hív anyámnak mutattad, Szegény bűnös fiadat jóságodra méltattad; ínség ha jő rám, ha üt végórám, Te is, Szűzanyám, siess énhozzám. Köszönöm, mint Anyámnak, kegyelmes pátrónámnak. Nyújtsd ki mennyből (Hozsanna 189) 1. Nyújtsd ki mennyből, ó szent Anyánk, kezedet, Meg ne utáld ínségében hívedet, Mária, Mária, Mária, Szűzanya! 2. Oltalomhely Isten után csak te vagy, Szólj mellettem, mert Istennél szavad nagy Mária, Mária, Mária, Szűzanya! 3. Vétkeimnek rútságáért meg ne vess, Szent Fiadnak országába bevezess, Mária, Mária, Mária, Szűzanya! 4. Hogyha megvetsz, édesanyám, mit tegyek? Vétkeimnek tengerében elveszek. 13 Mária, Mária, Mária, Szűzanya! 5. Szánd meg, kérlek, én szomorú estemet, Ne tekintse Fiad, Jézus, vétkemet. Mária, Mária, Mária, Szűzanya! 6. Hanem nézze irgalmának tengerét S a te buzgó könyörgésed érdemét. Mária, Mária, Mária, Szűzanya! 7. És ha majdan elközelget halálom, Kegyes Anya, te légy édes vigaszom. Mária, Mária, Mária, Szűzanya! 8. Akkor segíts engem, szegény szolgádat, Kérjed értem Jézust, te szent Fiadat. Mária, Mária, Mária, Szűzanya! Győzelemről énekeljen (Hozsanna 280B) 1. Győzelemről énekeljen / Napkelet és napnyugat, Millió szív összecsengjen, / Magasztalja az Urat! Krisztus újra földre szállott, / Vándorlásunk társa lett; Mert szerette a világot, / Kenyérszínbe rejtezett. / Krisztus kenyér s bor színében, / Úr s király a föld felett: Forrassz eggyé békességben / Minden népet s nemzetet! 2. Egykor értünk testet öltött, / Kisgyermekként jött közénk;/ A keresztfán vére ömlött / Váltságunknak béreként. Most az oltár Golgotáján / Újra itt a drága vér, Áldozat az Isten Bárány, / Krisztus teste a kenyér. Krisztus kenyér stb. 3. Zúgjon hát a hálaének, / Szálljon völgyön, tengeren: A szeretet Istenének / Dicsőség és üdv legyen! / Az egész föld legyen oltár, / Virág rajta a szívünk, Minden dalunk zengő zsoltár, / Tömjén illat a hitünk. Krisztus kenyér stb. 4. István király árva népe, / Te is hajtsd meg homlokod, Borulj térdre, szórd elébe / Minden gondod, bánatod! A kereszt volt ezer éven / Reménységed oszlopa: Most is Krisztus jele légyen / Jobb jövőnknek záloga: Krisztus kenyér stb. GITÁROS ÉNEKEK Indulj és menj, hirdesd szavam, népemhez küldelek én! Tövis és gaz, vér és panasz meddig hallgassam még én? /:Küldelek én, megáldalak én, csak menj és hirdesd szavam!:/ Tüzessé teszem ajkaidat, gyémánttá homlokodat, népemnek őrévé rendellek én, Lelkemet adom melléd. S 2. Add a kezed /: Add a kezed, hogy zengjünk az Úrnak, zengjünk az Úrnak alleluját!:/ /: Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja!:/ Kitárt karokkal mindenki áldja, mindenki áldja az élet Urát! 14

8 Ujjongó szívvel zengjünk az Úrnak, zengjünk az Úrnak alleluját! /: Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja!:/ S 18./: Anyámnak az Egyháznak szívében szeretet leszek.:/ Legfőbb óhajom, hogy Téged szeresselek, hogy Téged szeresselek mindhalálig! S 90. Békesség legyen velünk Békesség legyen velünk, itt van Jézus köztünk! Békesség, békesség legyen velünk! S 91. Jézusom, én szeretlek 1. Jézusom, én szeretlek égen földön kereslek, tudom jól, hogy megtalállak. Jézusom én akarom, hogy Tied legyen kis dalom, azt is tudod, mindig várlak. /:Én olyan nagyon szeretném, ha minden szavad érteném, soha soha el nem hagylak!:/ 2. Jézusom, ha lehetne, maradj velem örökre, tudom, Te is ezt kívánod. Jézusom, én jó leszek, így szerzek majd örömet, tudom, Te is csak ezt várod. /:Most Rád bízom a szívemet, hogy mindig kedves, jó legyek, Te is örülsz, hogyha látod!:/ S 109. Köszönöm, Jézus 1. Köszönöm Jézus, köszönöm Jézus, köszönöm Uram, hogy szeretsz engem. Köszönöm, Jézus, köszönöm, Jézus, Köszönöm, Uram, hogy szeretsz engem! 2. A Golgotára ment, és meghalt értem, A harmadik napon, O feltámadott, Ó, alleluja, ó alleluja,... S 117. Mária, jó Anyánk 1. Mária, jó Anyánk kérünk hogy nézz le ránk, ó nézz, ó nézz le ránk! Hittel sok gyermeked Tőled vár szép jelet, Tőled, Tőled, ó jó Anyánk! Mária, jó Anyánk kérünk hogy nézz le ránk! 2. Új harcok, új szavak, új eszmék hullanak még sincs, még sincs remény! Megfáradt, szép szemek megtörten fénylenek, Ó mért, ó mért, ó mondd, miért?! Mária, jó Anyánk, kérünk, hogy nézz le ránk! 3. Megtévedt nemzedék két kézzel szórja szét minden kincsét, hitét. Nem hisznek semmiben, nem bíznak senkiben. Ó mért, ó mért, ó mondd, miért?! Mária, jó Anyánk, kérünk, hogy nézz le ránk! S 119. Mária, Mária, szép virágszál 1. Mária, Mária, szép virágszál, Mária, szikrázó Nap. Szeplőtlen fogantatott ártatlan lány, Könyörögj érettünk Anyánk! 2. Mária, Mária szép virágszál, Mária, szikrázó Nap. Védelmezz magyarok 15 Nagyasszonya! Imádkozz érettünk Anyánk! 3. Nézd, önzésünk mély, sötét börtönbe zár, A hűtlenség kígyója szívünkre vár. Erőtlen gyermeked Hozzád kiált, Ne hagyj el, jöjj, segíts már! 4. Mária, Mária, szép virágszál, Mária, szikrázó Nap. Szeplőtlen fogantatott ártatlan lány, Könyörögj érettünk Anyánk! 5. Mária, Mária szép virágszál, Mária, szikrázó Nap. Védelmezz magyarok Nagyasszonya! Imádkozz érettünk Anyánk! 6. A szeretet hűsége szívedben ég, Mint hajnali verőfény, oly tiszta, szép. Lánglelked tűzjelét ragyogtasd ránk, Utunkon előttünk járj! 7. Mária, Mária, szép virágszál, Mária, szikrázó Nap. Szeplőtlen fogantatott ártatlan lány, Könyörögj érettünk Anyánk! 8. Mária, Mária szép virágszál, Mária, szikrázó Nap. Védelmezz magyarok Nagyasszonya! Imádkozz érettünk Anyánk! S 125. Mint szarvas 1. Mint szarvas hűs vizek után, szívem eped, vágyik Hozzád! Lelkem repes az élő Ur felé, mikor jössz el, hogy elvigyél? 2. Könnyek között telt életem, mert az Urat nem ismertem. Szomjaztam én az Igazság után, s nem tudtam, hogy O rég várt rám! 3. Szelíd hangja megragadott, és felemelt, magához vont. Kiválasztott, hogy meglássam arcát, ó, Jézus, jöjj, úgy várunk Rád! 4. Mint szarvas hűs vizek után, szívem eped, vágyik Hozzád! Lelkem repes az élő Úr felé, mikor jössz el, hogy elvigyél? S 139. Olyan hitet 1. /:Olyan hitet, mint a szikla, olyan hitet, mint a szikla, olyan hitet kaptam Tőled lelkembe.:/ 2. Olyan reményt, mint a tavasz Olyan szeretetet, mint a tenger Olyan békét, mint a folyó Olyan örömöt, mint a forrás Olyan szomjat, mint a szarvas Olyan derűt, mint a napfény... S 143. Ő az Úr 1. Ő az Úr! Ő az Úr! Meghalt értem a kereszten, Ő az Úr! Minden térd meghajoljon minden nyelv csak Róla szóljon, mert Jézus, 0 az Úr! 2. Ő az Úr! Ő az Úr! Feltámadott a halálból, Ő az Úr! Minden térd meghajoljon,minden nyelv csak Róla szóljon, mert Jézus, Ő az Úr! 3. Ő az Úr! Ő az Úr! Betölt engem Szentlelkével, Ő az Úr! Minden térd 16

9 meghajoljon, minden nyelv csak Róla szóljon, mert Jézus, Ő az Úr! 4. Ő az Úr! Ő az Úr! Táplál engem szent testével, Ő az Úr! Minden térd meghajoljon, minden nyelv csak Róla szóljon, mert Jézus, Ő az Úr! 5. Ő az Úr! Ő az Úr! Táplál engem szent vérével, Ő az Úr! Minden térd meghajoljon, minden nyelv csak Róla szóljon, mert Jézus, Ő az Úr! Ő az Úr! Ő az Úr! Ő az Úr! Ő az Úr! S 151. Szeretet áradjon köztünk Szeretet áradjon köztünk! Szeretet gyúljon bennünk! Szeretet töltsön el minket! Add ezt nekünk Urunk! Hadd legyünk testvéri szívvel mindnyájan egyek Benned! Lobbantsa lángra szívünket szereteted! S 152. Az Úr jósága Az Úr jósága, hogy még élünk a földön, mert az O irgalma soha véget nem ér. Újjáéled reggelre, minden reggelre. Nagy a Te hűséged, ó Uram! Nagy a Te hűséged! S 164. Te vagy az út Te vagy az út, az igazság, Te vagy az élet! Hozzád megyek, áldom Neved, általad élek. /:Megszabadítottál, kenyeret s bort adtál. Tested és véred táplál, hűséged éltet, alleluja!:/ S 197. Áldásoddal megyünk 1. Áldásoddal megyünk, megyünk innen el. Néked énekelünk boldog éneket. Te vagy mindig velünk, ha útra kelünk. Őrizd életünk minden nap! 2. Mindennap dicsérünk Téged, jó Uram. Néked énekelünk vígan, boldogan. Maradj mindig velünk, ha útra kelünk! Őrizd életünk minden nap! 3. La, la... Maradj mindig velünk, ha útra kelünk! Őrizd életünk minden nap, minden nap! KIEGÉSZÍTÉS Vecsés Irgalmas Jézus Plébánia A hit évét az élő rózsafüzér imaösszefogással tudjuk kezdeni. Legyen az egész év mindannyiunk és környezetünk lelki megújulásának segítője. Jelen kis füzetünk lehetőséget nyújt számunkra,hogy a kedves hívek kezébe adhassuk Lelkipásztori Tervünk kiegészítéseit és hívjunk mindenkit egy a hitvallásunkról szóló előadás és elmélkedés sorozatra. Lelkipásztori tervünk kiegészítései a Hit évére ( ) Lelkipásztori tervünk óta ad irányt nekünk, mely részletesen tartalmazza a célkitűzéseket és terveket, melyeket minden évben szeretnénk megvalósítani. Jelen írásunk pedig egy kiegészítés ehhez az alap Terv hez, mely vezérfonalunk a Hit évében. Mindkettőt szeretettel ajánljuk minden hívő figyelmébe akár nyomtatott formában, akár az internet útján. Világegyházban élve: A II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából XVI. Benedek pápa meghirdette katolikus egyházunk számára a hit évét, mely október 11 től nov. 24 ig (Krisztus Király ünnepéig) tart. Hitünk továbbadásának előmozdítása érdekében létrehozta az Új Evangelizáció Pápai Tanácsát. Egyben kiemelt figyelmet kap az is, hogy 20 évvel ezelőtt adta ki egyházunk a kor emberét megszólító nagy Katekizmust (hitünk összefoglalását). Ezek arra ösztönöznek bennünket, hogy elmélyüljünk a II. Vatikáni zsinat tanításai, a hitvallásunk és a Katekézis segítségével A hívekben segíteni felébreszteni és megerősíteni a hit továbbadásának vágyát. Jézus buzdít minket: Maradjatok meg szeretetemben." (Jn 15,9) Menjetek, és tegyetek tanítványommá minden népet! (Mt 28,19) Ezért a mottónk: megerősödni és tanúságot tenni 17 18

10 ld. honlapunk Egyházmegyénkkel: Ebben az évben egyházmegyénk életében is két fontos esemény történik: dr. Beer Miklós megyéspüspök atya Vácott megnyitja az egyházmegyei zsinatot (okt. 11 én), és Eucharisztikus Konferenciát tartunk (2013. máj én). Ezért minden alkalmon ott szeretnénk lenni, és a zsinati beszélgetésekben is részt venni, de nemcsak regionális szinten, hanem plébániánkon is meghívjuk a híveket az együtt gondolkodásra. Plébániánkon: Szeretnénk megerősödni, ezért egy hitünkről szóló elmélkedés és előadás sorozatra várjuk a híveket (ld. alább a Krisztusfüzér kurzus alatt). Missziós vágytól vezérelve valósítjuk meg az első élő rózsafüzért, és a további evangelizációs terveinket. Felnőtt foglalkozások és katekézisek: Alpha kurzus felnőtt katekumenátus hitvallás szeminárium (Krisztusfüzér kurzus) zsinati beszélgetések munkacsoportok Munkacsoportokban egy egy zsinati dokumentum feldolgozása egyházmegyei zsinati témák megbeszélése ld. honlapunk ill. váci egyházmegyei találkozóhoz munkacsoportok felállítása imádkozunk a Krisztusfüzér segítségével is Imádságosan: Élő rózsafüzér Vecsésért (2012. okt. 14.) Havi missziós szándékra jobban figyelni Imaháttér: Imacsoportjaink rendszeresen imádkozzanak a következő szándékra: Kérjük Istenünket, hogy egyházközségünk hívei a hit évében meg tudjanak újulni! és a különböző imaösszejöveteleinken: szentségimádás, irgalmasság imaórája, imavirrasztás, szentmisék Pio atya kilencedét imádkozzuk továbbra is egymást beosztva A hónap harmadik vasárnapján hitünkkel és az evangelizációval foglalkozunk (prédikáció) hitvalláson hangsúly (váltakozva, pl. énekelve is) egyetemes könyörgések, kánon akklamációk (ld. missziós szentmiséken), áldozás utáni imádság; a küldetésnek és áldásnak a szentmise végén nagyobb hangsúlyt adunk missziós jelképes ajándékok (só, gyertya, templom stb.) Ezek elkészítésében a missziós gyermekek és más közösségek, csoportok is segítenek. Adományok felvitele minden vasárnapi szentmisében: elsővasárnaponként (közösségünkért felajánlott szentmisén) testületi tagok hozzák fel, a hónap második vasárnapján (családszentmisén) egy egy család, a harmadik vasárnapon egy egy közösségünk képviselői, az utolsó vasárnapon hittanosok ill. fiatalok. Lelkinapok: egyházközségi: nagyböjtben és?2013 őszén missziós jellegű lelkinap katekumen, Alpha kurzus, elsőáldozói lelkinapok 19 20

11 Egyéb: Ismertetni szeretnénk (média és prédikációk stb. által) a pápa szándékait (Porta fidei) a vatikán honlapját erre az évre ( a logót egyházmegyei programok honlapjait: Eucharisztikus Konferencia: Zsinat: Pápai Missziós Művek (ld. prospektus, honlap) Szent Gyermekség Művében munkálkodni újságokat: új Misszió, Népek missziója és SzGyM hírlevél (a PMM től), verbiták újsága: Világposta készülő kézbeadható kiadványok, prospektusok terjesztése az OLI (Országos Lelkipásztori Intézet) ajánlásai egyéb média: pl. váci egyházmegyei katolikus televízió adásai, filmvetítések (pl. Az utolsó hegycsúcs) plakátkiállítás Fontosabb dátumok összegzése: Egyházmegyei nyitó szentmise: okt. 11., csütörtök Élő rózsafüzér Vecsésért: okt. 14. katekumenek lelkigyakorlata: okt. És közülük sokan részesülnek szentségeinkben: nov. 11 én Szent Erzsébet kápolna búcsúja: nov. 18. keresztény bálunk: febr. 1., péntek lelkinap: márc. 3. (Krisztusfüzér szeminárium keretében) Irgalmasság Konferencia: Eger, ápr. 6. Irgalmasság ünnepe: ápr. 7. pünkösdhétfőn, máj. 20.: kirándulás? Máriaremete templomunk búcsúja (pünkösd utáni 3. szombat, ill. vas.): jún. 9. Váci Egyházmegyei Találkozó,?jún szentségimádási napunk: aug. 22. (módosításhoz Testületi döntés kell) egyházközségi nap: ősze (szeptember) HITVALLÁS szeminárium (Krisztusfüzér kurzus) MEGHÍVÁS AZ UTOLSÓ ALKALOMRA A Hit évében egy előadás elmélkedés sorozatra hívtunk mindenkit egyházközségünkben. Ennek fő témája hitvallásunk egy egy mondata volt; ezt egészítettük ki a jellegzetesen katolikus témákkal (Oltáriszentség, Máriatisztelet) és néhány fontos gondolattal (csend, lelki nehézségek...). Mindezt nagyszerűen foglalja össze a német nyelvterületen "a hit gyöngyeinek" elnevezett Krisztusfüzér. Hitünk legfontosabb titkait is végig tudjuk imádkozni a segítségével (pl. hitvallásunkat, Jézus imát stb.), tehát több mint program: imaéletünkhöz is segíteni tud. Ajánljuk azoknak, akik őszintén keresik az Istent, nagyobb szeretetre törekednek és minden eszközt (régit és újat is) szívesen megragadnak hitük elmélyítése érdekében. (részletesebben: honlapunkon, ill. Céljaink voltak tehát: hitünk lényegi pontjait sorra venni a pápa által kért két fontos szempontot szem előtt tartva: a II. Vatikáni Zsinat dokumentumaival és a Katolikus Katekézissel is ismerkedve vendég előadók segítségével megismerkedni a Krisztusfüzérrel és annak imádságra ösztönző lehetőségével (saját füzér készítése pl.) énekelünk (újat is), imádkozunk 21 22

12 Elmélkedéseink: Téma (hitvallásnak megfelelően): szeretetgyöngy Hiszek az Anyaszentegyházban. (Irgalmasság ünnepe) dr. Székely János esztergom budapesti segédpüspök Isten gyöngy Hiszek a Teremtő Istenben. Előadó: GÁSPÁR ISTVÁN, nagymarosi plébános, az Országos Lelkipásztori Intézet vezetője titok gyöngy Hiszek a Szentlélekben. Kemenes Gábor atya, a karizmatikus megújulás képviselője, az Echo medjugorjei újság szerkesztője csend gyöngy a csend, az ima fontossága, a Krisztus füzér titok gyöngy +... az Oltáriszentségben dr. Fábry Kornél, kaposvári plébános, főiskolai tanár, az Alpha alapítvány elnöke én gyöngy Kurali M. Dominika SDR nővér, gimnáziumi tanár Hiszek a megtestesült Jézus Krisztusban. dr. Káposztássy Béla, szobi plébános, főiskolai tanár éjszakagyöngye feltámadásgyöngye Keresztrefeszítés, szenvedés, halál. dr. Kerényi Lajos piarista szerzetes, az egerszalóki ifjúsági találkozók szervezője és szeretettel végzi a kórházi beteglátogatási szolgálatot Várom az eljövendő örök életet. keresztséggyöngye +... Jézus istenségében. Vallom az egy keresztséget. dr. Beer Miklós, váci megyéspüspök pusztasággyöngye Benvin Sebastian Madassery SVD, a PMM magyarországi igazgatója +... valóságos emberként élt (nagyböjti lelkinap) dr. Gável Henrik, pestszentlőrinci plébános MEGHÍVÁS AZ UTOLSÓ ALKALOMRA Szeretettel hívjuk az utolsó alkalomra azokat is, akik nem jelentkeztek a kurzus elvégzésére nov. 9 én, szombaton tól gyülekező, éneklés, és püspök atya megérkezése után elmélkedés ráhagyatko zás gyöngy... született Szűz Máriától (nagyböjti lelkinap) Jácinta nővér, Opus Sanctissimae Trinitatis Közösség 23 24

ÉLŐ RÓZSAFÜZÉR ZARÁNDOKLAT VECSÉSÉRT

ÉLŐ RÓZSAFÜZÉR ZARÁNDOKLAT VECSÉSÉRT ÉLŐ RÓZSAFÜZÉR ZARÁNDOKLAT VECSÉSÉRT TARTALOM IMA- és ÉNEKFÜZET Minden az imán áll vagy bukik. Az Élő rózsafüzér egy esdeklő könyörgés Szűz Máriához, hogy Európa útját különleges védelmébe vegye." Christoph

Részletesebben

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. IMA SZENT JÓZSEFHEZ Szent József, légy házunk ura, Kis családunk pátrónusa, Egyetértés, hű szeretet Egyesítse

Részletesebben

4 Isteni malasztnak anyja, / Tisztaságos anya, Szeplőtelen szűz anya, / Makula nélkül való anya, Könyörögj érettünk! 5 Szűz virág szent anya, /

4 Isteni malasztnak anyja, / Tisztaságos anya, Szeplőtelen szűz anya, / Makula nélkül való anya, Könyörögj érettünk! 5 Szűz virág szent anya, / MÁJUSI LITÁNIA Kezdőének 1 Uram irgalmazz nekünk, / Krisztus, kegyelmezz nekünk, Krisztus, hallgass minket, / Krisztus hallgass meg minket, Uram, irgalmazz nekünk! 2 Mennybéli Atya Isten, / Megváltó Fiú

Részletesebben

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. 2

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. 2 MÁJUSI LITÁNIA ezdőének (SzVU 161) vagy: Néked ajánljuk Szűzanyánk (SzVU 188) vagy: Néped, Isten, eléd járul (SzVU 176) vagy: Boldogasszony, édes, hozzád... (SzVU 174) vagy: Máriát dicsérni, hívek jöjjetek

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

ALAPIMÁDSÁGOK. Ároni áldás

ALAPIMÁDSÁGOK. Ároni áldás Ároni áldás ALAPIMÁDSÁGOK Áldjon meg téged az Úr, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg tégedet! Világosítsa meg az Úr az Ő orcáját terajtad, és könyörüljön terajtad! Fordítsa az Úr az Ő orcáját rád,

Részletesebben

RÓZSAFÜZÉR-TÁRSULAT IMAFÜZETE

RÓZSAFÜZÉR-TÁRSULAT IMAFÜZETE RÓZSAFÜZÉR-TÁRSULAT IMAFÜZETE Szent Mihály Arkangyal védelmezz minket a küzdelemben, a Sátán gonosz kísértése ellen légy oltalmunk. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten. Te pedig mennyei seregek

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

A pap a ministránsokkal és a segédkezőkkel együtt bevonul a temploma. Ezalatt elhangzik a kezdőének.

A pap a ministránsokkal és a segédkezőkkel együtt bevonul a temploma. Ezalatt elhangzik a kezdőének. A SZENTMISE A pap a ministránsokkal és a segédkezőkkel együtt bevonul a temploma. Ezalatt elhangzik a kezdőének. A keresztvetés Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Keresztet vetünk, és feleljük: Az

Részletesebben

A MISE RENDJE MAGYARUL

A MISE RENDJE MAGYARUL BEVEZETŐ SZERTARTÁS KEZDŐÉNEK Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A MISE RENDJE MAGYARUL A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal.

Részletesebben

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT 1 Az 1. olvasmány után A 2. olvasmány után A 3. olvasmány után: Mózes éneke (a kórus énekli) A 4. olvasmány után 2 Az 5. olvasmány után Alleluja

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve PPEK 904 Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina Kis Boldogasszony képeskönyve mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár

Részletesebben

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 24. ÁLDÁSOK az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 1. Az Úr a te kősziklád, várad és megmentőd, benne lelj oltalmat. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére. Zsolt

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

Csorda pásztorok midőn Betlehemben /: csordát őriztek éjjel a mezőben. :/ Isten angyali jövének melléjük, /: Nagy félelemmel telik meg ő szívük.

Csorda pásztorok midőn Betlehemben /: csordát őriztek éjjel a mezőben. :/ Isten angyali jövének melléjük, /: Nagy félelemmel telik meg ő szívük. Betlehemes játék 2. Vezető: /csenget/ Gyerekek! Bejöhetnek a betlehemesek? Gyerekek: Igen!!! Mind: Adjon az Úristen szerencsés jó estét, A kicsi Jézuska neve dicsértessék. Eljöttünk, eljöttünk, Róla jó

Részletesebben

ALAPIMÁDSÁGOK. Ároni áldás

ALAPIMÁDSÁGOK. Ároni áldás Ároni áldás ALAPIMÁDSÁGOK Áldjon meg téged az Úr, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg tégedet! Világosítsa meg az Úr az Ő orcáját terajtad, és könyörüljön terajtad! Fordítsa az Úr az Ő orcáját rád,

Részletesebben

22. Hogyan szól hozzánk Isten az imában? Eszünkbe juttatja,amit mondani akar nekünk. Aki ismeri Jézust, és Isten üzenetét az ráismer Isten szavára.

22. Hogyan szól hozzánk Isten az imában? Eszünkbe juttatja,amit mondani akar nekünk. Aki ismeri Jézust, és Isten üzenetét az ráismer Isten szavára. HITTAN - ANYAG ÖSSZEFOGLALÁSA BÉRMÁLKOZÓK RÉSZÉRE 2016. 1. Ki az Isten? Az egész világ Ura és a mi Mennyei Atyánk 2. Hány személy az Isten? Az Isten három Személy: Atya, Fiú, Szentlélek. 3. Mit jelent

Részletesebben

A BÚCSÚJÁRÓK ÉNEKEI 267

A BÚCSÚJÁRÓK ÉNEKEI 267 A BÚCSÚJÁRÓK ÉNEKEI 267 268 Induláskor 161 BOLDOG SZŰZ MÁRIA 2. Ma, buzgó híveid, útra indulunk, Fáradsággal hozzád szívből sóhajtunk. 3. Te vagy, kit választott Isten anyjának, Te vagy szent szülője mi

Részletesebben

ÉNEKEK A SZENTEKRŐL 285

ÉNEKEK A SZENTEKRŐL 285 ÉNEKEK A SZENTEKRŐL 285 286 Szent János áldása 171 SZENT JÁNOSNAK SZÉP, KEGYES ÁLDÁSA 2. Jézus Krisztus töviskoronája Legyen ezen ajtónak a zárja, És a három nagy vasszege az ajtó kilincse, Hogy a gonosz

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

2015. november 5. Szentségkitétel. Szent vagy Uram, szent vagy, Minden fölött szent vagy, Jézus kenyér színében, Az Oltáriszentségben.

2015. november 5. Szentségkitétel. Szent vagy Uram, szent vagy, Minden fölött szent vagy, Jézus kenyér színében, Az Oltáriszentségben. 2015. november 5. Szentségkitétel Szent vagy Uram, szent vagy, Minden fölött szent vagy, Jézus kenyér színében, Az Oltáriszentségben. 1 A szentségkitétel után Üdvöz légy, örökké áldott légy, az Oltáriszentségben

Részletesebben

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. PPEK 879 Gyermekimák Gyermekimák mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és a könyvtárral kapcsolatos legfrissebb

Részletesebben

2015. január 8. Szentségkitétel. Szent vagy Uram, szent vagy, Minden fölött szent vagy, Jézus kenyér színében, Az Oltáriszentségben.

2015. január 8. Szentségkitétel. Szent vagy Uram, szent vagy, Minden fölött szent vagy, Jézus kenyér színében, Az Oltáriszentségben. 2015. január 8. Szentségkitétel Szent vagy Uram, szent vagy, Minden fölött szent vagy, Jézus kenyér színében, Az Oltáriszentségben. 1 A szentségkitétel után Üdvöz légy, örökké áldott légy, az Oltáriszentségben

Részletesebben

ADVENT ESTI DICSÉRET

ADVENT ESTI DICSÉRET ADVENT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Megszánva árva népedet, hogy

Részletesebben

V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja.

V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja. V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja. HIMNUSZ (H 299) Föld vigadása, ég új ragyogása, Nap hajnalfénye, Alkotód szülője, ments meg a mélytől,

Részletesebben

Jézus 5 mély sebéhez ima:

Jézus 5 mély sebéhez ima: Sötétség lett Sötétség lett, midőn a zsidók Jézust keresztre feszítették volna. 9 óra tájban Jézus megszólalt, hangos szóval mondván: Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engemet! és lehajtá fejét,

Részletesebben

IMÁDKOZZUNK. Tartalom

IMÁDKOZZUNK. Tartalom Imádkozzunk Legyünk õszinték! Mikor nyakunkon van a 40. vagy az 50. életévünk, azt vesszük észre, hogy valamit nem a legjobban csináltunk. Valami hiányzik az életünkbõl. Elfelejtettünk imádkozni, vagy

Részletesebben

Az engesztelő imatalálkozó menete 2013. június 13. BODOLLÓN 16:30

Az engesztelő imatalálkozó menete 2013. június 13. BODOLLÓN 16:30 Az engesztelő imatalálkozó menete 2013. június 13. BODOLLÓN 16:30 A papság a sekrestyében öltözködik. A ministránsok és a szoborvivők a kegyszoborral felsorakoznak és várakoznak. Becsengetésre bevonuló

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért

Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért január 18-tól, Árpádházi Szent Margit napjától október 1-ig, Lisieux-i Kis Szent Teréz ünnepéig A másik Kis Szent Terézhez mondott ima mellett készült egy komolyabb

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA. * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja.

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA. * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. 1 HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. MEGHÍVÁS A lelkész az Úr asztala mögött áll. Krisztus,

Részletesebben

Az Isten lélek, ezért akik imádják, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk

Az Isten lélek, ezért akik imádják, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk Az Isten lélek, ezért akik imádják, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk (Jn. 4,24) Az Isten lélek, ezért akik imádják, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk (Jn. 4,24) www.eletalelekben.ro

Részletesebben

Ének és imakönyv. Vác 2013. Május 10 11. A remény éltető forrása A bűnösöket hívom (Mk 2,17)

Ének és imakönyv. Vác 2013. Május 10 11. A remény éltető forrása A bűnösöket hívom (Mk 2,17) A remény éltető forrása A bűnösöket hívom (Mk 2,17) Egyházmegyei Eucharisz tikus Kongresszus Vác 2013. Május 10 11. Ének és imakönyv a Váci Egyházmegyei Eucharisztikus Kongresszus programjával, imádságaival

Részletesebben

Szentségkitétel. Szent vagy Uram, szent vagy, Minden fölött szent vagy, Jézus kenyér színében, Az Oltáriszentségben.

Szentségkitétel. Szent vagy Uram, szent vagy, Minden fölött szent vagy, Jézus kenyér színében, Az Oltáriszentségben. Szentségkitétel Szent vagy Uram, szent vagy, Minden fölött szent vagy, Jézus kenyér színében, Az Oltáriszentségben. 1 A szentségkitétel után Üdvöz légy, örökké áldott légy, az Oltáriszentségben jelen lévő

Részletesebben

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése 13. Bûnbánati imádságok Advent 1. vasárnapja Istenem! Méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem. De légy

Részletesebben

KÖZÉP-MAGYARORSZÁG, DÉL-DUNAMENTI ISTENI IRGALMASSÁG ÉS A BÉKE KIRÁLYNőJE IMACSOPORT

KÖZÉP-MAGYARORSZÁG, DÉL-DUNAMENTI ISTENI IRGALMASSÁG ÉS A BÉKE KIRÁLYNőJE IMACSOPORT KÖZÉP-MAGYARORSZÁG, DÉL-DUNAMENTI ISTENI IRGALMASSÁG ÉS A BÉKE KIRÁLYNőJE IMACSOPORT 2014 AZ ISTENI IRGALMASSÁG ÜZENETEI "Az Egyháznak a legfontosabb teendői között kell számon tartania, hogy hirdesse

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

GYERMEK KERESZTELÉSE A VASÁRNAPI SZENTMISÉBEN

GYERMEK KERESZTELÉSE A VASÁRNAPI SZENTMISÉBEN GYERMEK KERESZTELÉSE A VASÁRNAPI SZENTMISÉBEN 1 2 I. RÉSZ A./ A GYERMEK FOGADÁSA Az egybegyűlt közösség köszöntése után a pap a szülőket és a keresztszülőket az oltár elé hívja és az alábbiak szerint szólítja

Részletesebben

Javaslat az. Apátfalvi archaikus népi imák. települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat az. Apátfalvi archaikus népi imák. települési értéktárba történő felvételéhez Javaslat az Apátfalvi archaikus népi imák települési értéktárba történő felvételéhez I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Csapó Jánosné 2. A

Részletesebben

rózsafüzér ájtatosság

rózsafüzér ájtatosság o k tóberi rózsafüzér ájtatosság imaszándékok a hónap minden napjára Szeretettel várjuk a kedves testvéreket október hónap minden napján az esti szentmise előtt 17.15 órakor kezdődő rózsafüzér imádságunkra

Részletesebben

- Imádkozzunk Urunkhoz, Istenünkhöz és a Szűzanyához, tanítsanak meg bennünket arra, hogy mindig helyesen kérjük azt, ami javunkra szolgál!

- Imádkozzunk Urunkhoz, Istenünkhöz és a Szűzanyához, tanítsanak meg bennünket arra, hogy mindig helyesen kérjük azt, ami javunkra szolgál! Gyújtsunk mécsest a 6 éve elhunyt Bálint József jezsuita atyáért, a két éve elhunyt Máriáért, Lászlóért és Júliannáért valamint az egy éve elhunyt Nándiért. Drága Üdvözítőnk, szándékainkat egyesítjük szerető

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

A KERESZTSÉG SÁKRAMENTUMA

A KERESZTSÉG SÁKRAMENTUMA A KERESZTSÉG SÁKRAMENTUMA A) GYERMEKKERESZTSÉG ÉNEK Jöjjetek, kérjük Isten áldott Szentlelkét, hogy ébressze fel szívünkben a felelõsséget a tanítvánnyá tétel szolgálata és e gyermek iránt. * Énekmondással

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben

Imák a Jó Pásztor Üzeneteiből

Imák a Jó Pásztor Üzeneteiből Imák a Nagyfigyelmeztetésre. Imák a Jó Pásztor Üzeneteiből A dokumentum forrása: www.uzenetek.eu Szerző: A te szerető Megmentőd, Jézus Krisztus cimre. Page 1 Információ a dokumentum használatához A dokumentumot

Részletesebben

Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete. Böjt idejére I. (Első két hét) (2016. február 10-20.)

Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete. Böjt idejére I. (Első két hét) (2016. február 10-20.) Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete Böjt idejére I. (Első két hét) (2016. február 10-20.) Erdélyi Gyülekezet Budapest, 2016 2 Tartalomjegyzék Napi változó részek a Reggeli áhítathoz - II.10 (Böjt 1. napja)

Részletesebben

2015. augusztus 6. Szentségkitétel. Szent vagy Uram, szent vagy, Minden fölött szent vagy, Jézus kenyér színében, Az Oltáriszentségben.

2015. augusztus 6. Szentségkitétel. Szent vagy Uram, szent vagy, Minden fölött szent vagy, Jézus kenyér színében, Az Oltáriszentségben. 2015. augusztus 6. Szentségkitétel Szent vagy Uram, szent vagy, Minden fölött szent vagy, Jézus kenyér színében, Az Oltáriszentségben. 1 A szentségkitétel után Üdvöz légy, örökké áldott légy, az Oltáriszentségben

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ I. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDŐ I. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ I. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Részletesebben

HIMNUSZ Délelőtt Most jöjj, Szentlélek, szállj közénk, Atyát s Fiút ki egybekötsz, szívünket, kérünk, töltse be kegyelmed égi ereje.

HIMNUSZ Délelőtt Most jöjj, Szentlélek, szállj közénk, Atyát s Fiút ki egybekötsz, szívünket, kérünk, töltse be kegyelmed égi ereje. 1 ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: CSÜTÖRTÖK DÉLELŐTTI, DÉLI ÉS DÉLUTÁNI, VAGYIS NAPKÖZI IMAÓRA V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen

Részletesebben

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad.

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad. Kedves Testvéreim! A Húsvét ünneplésében hangsúlyt kap az a gondolat, hogy az Egyház évről évre új nemzedékkel gazdagodik. Elsősorban a keresztségre vonatkoztatjuk ezt a megállapítást, ezt a bátorítást,

Részletesebben

AZ ÚRVACSORA SÁKRAMENTUMA

AZ ÚRVACSORA SÁKRAMENTUMA AZ ÚRVACSORA SÁKRAMENTUMA A) ÚRVACSORAI ISTENTISZTELET Az úrnap délelõtti istentiszteleten kívül egyéb alkalmak is lehetnek az úrvacsorával élésre. (Gyülekezeti nap, evangélizációk, konferenciák záró alkalma,

Részletesebben

Legyenek eggyé kezedben

Legyenek eggyé kezedben Legyenek eggyé kezedben EGYETEMES IMAHÉT ÖKUMENIKUS ZÁRÓ ALKALMA KITEKINTÉSSEL A BIBLIA ÉVÉRE 2009. január 25. vasárnap - 15. 30 tól a gyülekezés alatt a Miskolc - Belvárosi Evangélikus Egyházközség In

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

AZ ÚRNAP DÉLELÕTTI ISTENTISZTELET

AZ ÚRNAP DÉLELÕTTI ISTENTISZTELET AZ ÚRNAP DÉLELÕTTI ISTENTISZTELET A) ÚRVACSORÁVAL A szolgálattevõ az úrasztalához egyenesen a szószékre megy, és Isten igéjével köszönti a gyülekezetet. KÖSZÖNTÉS 1. Kegyelem néktek és békesség Istentõl,

Részletesebben

Fájó szívvel gyújtottunk A Szűzanya minden anyai segítséget megad, hogy a tisztítótűzben szenvedő lelkeket megmentsük:

Fájó szívvel gyújtottunk A Szűzanya minden anyai segítséget megad, hogy a tisztítótűzben szenvedő lelkeket megmentsük: Fájó szívvel gyújtottunk mécsest az októberben elhunyt Jánosért, Sándorért és mennyei születésnapjukat novemberben ünneplő testvéreinkért, Istvánért (2010), Józsefért, Ágiért, Zitáért, Angéláért, Lászlóért,

Részletesebben

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK A BÉRMÁLÁSI SZENTMISÉBEN. (A változat)

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK A BÉRMÁLÁSI SZENTMISÉBEN. (A változat) (A változat) Cel.: Testvéreim! Jézus elküldte Egyházának a Szentlelket, hogy megújítsa, megszentelje és megörvendeztesse. Imádságainkban kérjük a Szentlelket hittel és bizalommal! A fohászokra adott válaszunk

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

HIMNUSZ Délelőtt Most jöjj, Szentlélek, szállj közénk, Atyát s Fiút ki egybekötsz, szívünket, kérünk, töltse be kegyelmed égi ereje.

HIMNUSZ Délelőtt Most jöjj, Szentlélek, szállj közénk, Atyát s Fiút ki egybekötsz, szívünket, kérünk, töltse be kegyelmed égi ereje. 1 ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: SZERDA DÉLELŐTTI, DÉLI ÉS DÉLUTÁNI, VAGYIS NAPKÖZI IMAÓRA V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben,

Részletesebben

ÁRPÁDHÁZI SZENT ERZSÉBET PLÉBÁNIA ST. ELIZABETH OF HUNGARY CHURCH

ÁRPÁDHÁZI SZENT ERZSÉBET PLÉBÁNIA ST. ELIZABETH OF HUNGARY CHURCH ÁRPÁDHÁZI SZENT ERZSÉBET PLÉBÁNIA ST. ELIZABETH OF HUNGARY CHURCH GYÓNTATÁS: Vasárnap tíz órától tíz óra 25-ig KERESZTELÉS: Egy hónapi elõzetes bejelentés után HÁZASSÁG: Hat hónapi elõzetes bejelentés

Részletesebben

1. A KERESZTELÉS RENDJE (gyülekezeti istentisztelet keretében) felépítés

1. A KERESZTELÉS RENDJE (gyülekezeti istentisztelet keretében) felépítés 1. A KERESZTELÉS RENDJE (gyülekezeti istentisztelet keretében) felépítés GYÜLEKEZETI ÉNEK BEVEZETÉS, SZERZÉSI IGÉK KERESZTELÉSI IGEHIRDETÉS IMÁDSÁG KERESZTELÉS ELŐTT KÉRDÉSEK, HITVALLÁS KERESZTELÉS [A

Részletesebben

Hívek: Uram segíts meg engem. (mindenki mélyen meghajolva)

Hívek: Uram segíts meg engem. (mindenki mélyen meghajolva) f mf f Pap: Istenem, jöjj segítségemre. (keresztvetés) f mf f Hívek: Uram segíts meg engem. (mindenki mélyen meghajolva) f mf f Mind: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. (fölegyenesedünk)

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

V. ALKALMI ISTENTISZTELETEK

V. ALKALMI ISTENTISZTELETEK V. ALKALMI ISTENTISZTELETEK Keresztelés A keresztelési rend felépítése (gyülekezeti istentisztelet keretében) GYÜLEKEZETI ÉNEK BEVEZETÉS, SZERZÉSI IGÉK KERESZTELÉSI IGEHIRDETÉS IMÁDSÁG KERESZTELÉS ELÕTT

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ IV. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDŐ IV. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ IV. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

Lima Liturgia. 1. Bevonulási zsoltár vagy himnusz 2. Üdvözlés

Lima Liturgia. 1. Bevonulási zsoltár vagy himnusz 2. Üdvözlés Lima Liturgia F = Főcelebráns GY = Gyülekezet K = Koncelebráns 1. Bevonulási zsoltár vagy himnusz 2. Üdvözlés A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje

Részletesebben

Báthory István Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium

Báthory István Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium Báthory István Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium Én azért jöttem, hogy életük legyen és bőségben legyen. (János 10, 10) A TANULÓ ADATAI Név:... Osztály:... Osztályfőnök:... Lakcím:...

Részletesebben

BvvgvvvvgvvvvvgvvvvgvvvvvG8vvvvhvvvvvvvhvvvvtfvvvvFhvvvvgvvv{vvvjvvvvvkvvvvvlvvvvvhvvvvkvvvvvjvvv[vvvjvvvvvvkvvvvuhvvvbvtfvvvvvvvvbbÌ

BvvgvvvvgvvvvvgvvvvgvvvvvG8vvvvhvvvvvvvhvvvvtfvvvvFhvvvvgvvv{vvvjvvvvvkvvvvvlvvvvvhvvvvkvvvvvjvvv[vvvjvvvvvvkvvvvuhvvvbvtfvvvvvvvvbbÌ Húsvétvasárnap Feltámadási körmenet Az előre meghatározott időpontban mindannyian a szentsírnál gyülekeznek, amelynek kapuja zárva van. Közben érkezik a menet, amelyet a három kenetvivő asszony vezet,

Részletesebben

Tanuljunk imádkozni ADUNARE

Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni. Imádkozni tanulni olyasvalami ami örömet hoz az életünkbe és Istennek is tetsző. Az egyik legfontosabb lecke amelyet megtanulhatunk az az hogy hogyan imádkozzunk,

Részletesebben

Édesanyák imádsága BEVEZETŐ ÉNEK. Ima a családokért. Dicsőséges Szentháromság, minden szeretet és közösség forrása, köszönjük neked a családunkat.

Édesanyák imádsága BEVEZETŐ ÉNEK. Ima a családokért. Dicsőséges Szentháromság, minden szeretet és közösség forrása, köszönjük neked a családunkat. Édesanyák imádsága BEVEZETŐ ÉNEK 1 Jöjj Szentlélek Úristen, áraszd le ránk teljesen Mennyből fényességedet 2x Jöjj el, jöjj el, jöjj el, jöjj el, jöjj Szentlélek Úristen! Ima a családokért Dicsőséges Szentháromság,

Részletesebben

1. A vasárnapi istentisztelet 2. A mindennapi istentisztelet

1. A vasárnapi istentisztelet 2. A mindennapi istentisztelet XVI. liturgikus rendek kottával 1. A vasárnapi istentisztelet 2. A mindennapi istentisztelet 1. A vasárnapi istentisztelet a vasárnapi istentisztelet liturgikus rendjének. használati módja szerint a lelkész

Részletesebben

HIMNUSZ Délelőtt Most jöjj, Szentlélek, szállj közénk, Atyát s Fiút ki egybekötsz, szívünket, kérünk, töltse be kegyelmed égi ereje.

HIMNUSZ Délelőtt Most jöjj, Szentlélek, szállj közénk, Atyát s Fiút ki egybekötsz, szívünket, kérünk, töltse be kegyelmed égi ereje. 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: KEDD DÉLELŐTTI, DÉLI ÉS DÉLUTÁNI, VAGYIS NAPKÖZI IMAÓRA V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben,

Részletesebben

HÚSVÉT ESTI DICSÉRET

HÚSVÉT ESTI DICSÉRET HÚSVÉT ESTI DICSÉRET HIMNUSZ Nem bántott húsvét éjszaka az Úr öldöklı angyala. Szabaddá lettünk: elbukott a szörnyő fáraó hada. A Bárány immár Krisztusunk, ki értünk önként szenvedett. Az új kovásztalan

Részletesebben

Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok

Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok (Általános bevezetés eléje olvasása szükséges: 1. kötet!) 94. kötet 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima www.scriptural-truth.com Az ima Azariah A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó A dal, a három zsidók és Azariah ima 1:1 és mentek a tűz közepén dicsérő Isten, és az áldás az

Részletesebben

MEGSZABADÍTÓ IMA a 7 TIZEDES RÓZSAFÜZÉRREL együtt BEVEZETŐ

MEGSZABADÍTÓ IMA a 7 TIZEDES RÓZSAFÜZÉRREL együtt BEVEZETŐ BEVEZETŐ A világ, és benne Magyarország helyzete, gondjaink, nehézségeink komolyan igénylik, hogy Istenre, Mennyei Atyánkra figyelve kikönyörögjük a támogatást országunk, népünk, sőt az egész Föld számára

Részletesebben

Szentségkitétel. A szentségkitétel után

Szentségkitétel. A szentségkitétel után Szentségkitétel Szent vagy Uram, szent vagy, Minden fölött szent vagy, Jézus kenyér színében, Az Oltáriszentségben. A szentségkitétel után Üdvöz légy, örökké áldott légy, az Oltáriszentségben jelen lévő

Részletesebben

SZÁLLÁST KERES A SZENT CSALÁD

SZÁLLÁST KERES A SZENT CSALÁD SZÁLLÁST KERES A SZENT CSALÁD 1 Jelenlevők: Vendég előimádkozó Vendégek Házigazda előimádkozó Házigazdák Közösen Vendégek: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Házigazdák: Mindörökké, Ámen. Közösen: Az Atya,

Részletesebben

Nagy öröm. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8).

Nagy öröm. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8). Nagy öröm Lectio: ApCsel 8,1-25. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8). Fülöp Samáriában hirdette a Messiást. Jézusról tett bizonyságot, a Szabadítóról. Az ember mindig kapcsolatban kellene,

Részletesebben

Imádkozzunk azokért az elhunyt Imatársainkért, akik reményeink szerint az Atyai Házban most velünk imádkoznak.

Imádkozzunk azokért az elhunyt Imatársainkért, akik reményeink szerint az Atyai Házban most velünk imádkoznak. Édes Jézus szeretnénk kéréseinket nagy alázattal, méltatlanságunk tudatában, bizalommal, az isteni akarat elfogadásának szándékával és mély hittel eléd terjeszteni. (EVMN 2016.06.25.) Bízva abban, hogy

Részletesebben

Szentségkitétel. A szentségkitétel után

Szentségkitétel. A szentségkitétel után Szentségkitétel Szent vagy Uram, szent vagy, Minden fölött szent vagy, Jézus kenyér színében, Az Oltáriszentségben. A szentségkitétel után Üdvöz légy, örökké áldott légy, az Oltáriszentségben jelen lévő

Részletesebben

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK 1 Szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt

Részletesebben

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Imaóránk előtt egy ünnepélyes eseményre kerül sor, ugyanis ennek a Szeretetláng Imacsoportnak van egy új Szentségtartója, Szentségmutatója, ami az oltáron látható. Nagyon egyszerű, de a lényeg, hogy Krisztus

Részletesebben

Szentségkitétel. Szent vagy Uram, szent vagy, Minden fölött szent vagy, Jézus kenyér színében, Az Oltáriszentségben. A szentségkitétel után

Szentségkitétel. Szent vagy Uram, szent vagy, Minden fölött szent vagy, Jézus kenyér színében, Az Oltáriszentségben. A szentségkitétel után Szentségkitétel Szent vagy Uram, szent vagy, Minden fölött szent vagy, Jézus kenyér színében, Az Oltáriszentségben. A szentségkitétel után Üdvöz légy, örökké áldott légy, az Oltáriszentségben jelen lévő

Részletesebben

Tételek hittanból (2016. május 20.)

Tételek hittanból (2016. május 20.) Tételek hittanból (2016. május 20.) 1. Kinyilatkoztatás Biblia (jelentése, részei, felosztása, keresés benne, sugalmazás) 2. Egy XX. századi magyar boldog élete, jelentősége 3. Teremtéstörténet - bűnbeesés

Részletesebben

Ottawai Kálvin Magyar Református Gyülekezet Ottawai Magyar Katolikus Közösség

Ottawai Kálvin Magyar Református Gyülekezet Ottawai Magyar Katolikus Közösség Ottawai Kálvin Magyar Református Gyülekezet Ottawai Magyar Katolikus Közösség 2012. január 22. Ökumenikus istentisztelet iszt elet 1132.. szám Lelkipásztor: Ft. Kürnyek Róbert és Nt. Péter László St. Elizabeth

Részletesebben

ISKOLAI IMÁDSÁGOK ***

ISKOLAI IMÁDSÁGOK *** ISKOLAI IMÁDSÁGOK ÁLTALÁNOS IMÁK 1.) Fogadd el Uram, szabadságomat, fogadd egészen. Vedd értelmemet, akaratomat, s emlékezésem. Mindazt amim van, és ami vagyok, Te adtad ingyen. Visszaadok, Uram, egyszerre

Részletesebben

Erről az Imakönyvről www.thewarningsecond-coming.com http://www.masodikeljovetel.hu/

Erről az Imakönyvről www.thewarningsecond-coming.com http://www.masodikeljovetel.hu/ Erről az Imakönyvről Az imák, és litániák (dőlt kiemeléssel) amelyek ebben a könyvben találhatóak nem emberi eredetűek. Ezek egy egyszerű hétköznapi nőnek adattak, aki férjezett családanya, Európában lakik,

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van.

ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van. V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben