ÉLŐ RÓZSAFÜZÉR ZARÁNDOKLAT VECSÉSÉRT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉLŐ RÓZSAFÜZÉR ZARÁNDOKLAT VECSÉSÉRT"

Átírás

1 ÉLŐ RÓZSAFÜZÉR ZARÁNDOKLAT VECSÉSÉRT TARTALOM IMA és ÉNEKFÜZET Minden az imán áll vagy bukik. Az Élő rózsafüzér egy esdeklő könyörgés Szűz Máriához, hogy Európa útját különleges védelmébe vegye." Christoph Schönborn bécsi bíboros ELŐSZÓ 1 ÉNEKEK IMÁDSÁGOK Mária énekek 10 Máriához 2 gitáros énekek 14 Jézussal 5 KIEGÉSZÍTÉS Irgalmas Jézus Plébánia rózsafüzérek 6 A hit évében Lelkipásztori Terv 18 egyéb imádságok 8 Hitvallás szeminárium +meghívó az utolsó alkalomra 22 ELŐSZÓ Minden ember Isten egyedülálló teremtménye, drágagyöngy a lelke. Legszebbé akkor válik, ha Isten fénye csillog rajta. Mi, keresztények, akik az egyházban együtt alkotjuk Krisztus láthatatlan füzérét, szomorúan látjuk, hogy mennyi embertársunk elvesztette lelke csillogását. A magányossá vált és a sötétség árnyékába került embereket Jézus meg akarja menteni. Az ő szeretete vezet minket is, hogy az imádság erejével, a rózsafüzér segítségével felemeljük Isten boldogító közelségébe ezeket az embereket. Felajánljuk értük és szeretett városunkért áldozatainkat, imáinkat. Kerüljenek ki a lelki fájdalmakból, boldogtalanság, kétségbeesés, tévedések és egyéb sötét lelki állapotból embertársaink és együtt éljünk egy még szebb és boldogabb életet! Rózsafüzért imádkozva szeretnénk minden emberi lelket Istenhez visszavezetni. A rózsafüzér minden egyes Üdvözlégyénél az emberekre, Isten gyöngyszemeire gondolhatunk, akiket az Ő láthatatlan füzérébe, az egyház és a szentek közösségébe hívunk. Ha mind a 4 rózsafüzért el tudjuk imádkozni, akkor minden egyes Üdvözlégy Vecsés városából több mint 100 emberért fog Isten elé szállni... Kimegyünk az utcákra, ahol az emberek járnak kelnek, és ahol házaikban élnek így jelképezik az utcák az élő rózsafüzér zsinórját. A nagy gyöngyszemeknél pedig, amikor a Miatyánkot imádkozzuk, templomainkra is gondolhatunk, ahonnan a közös Isten dicséret hangzik fel mindannyiunk közös mennyei Atyjához. Az imafüzér keresztjét pedig a két plébánia alkotja, közösen kezdjük és fejezzük be imádságunkat. A befejező szentmisén Vecsés város lelki felemelkedéséért imádkozunk. Így válik a város imádságunk által élő rózsafüzérré. A hit évében tehát nemcsak saját magunkért könyörgünk, hanem azért is, hogy minél több ember hajoljon meg Krisztus előtt, örömmel élje keresztény életét szent egyházának közösségében! IMÁDSÁGOK MÁRIÁHOZ Az Istenszülőhöz VALÓBAN MÉLTÓ dicsérni téged, Istenszülő, a boldogságost és szeplőtelent és a mi Istenünknek anyját. Ki a keruboknál tiszteltebb és a szeráfoknál hasonlíthatatlanul dicsőbb vagy, ki az Istent, az Igét sérülés nélkül szülted, téged, valóságos Istenszülő, magasztalunk! Ó Mária, mivel te vagy Isten mosolya, Krisztus fényességének tükröződése, a Szentlélek lakóhelye, a hajnalcsillag, a mennyország kapuja és az első föltámadott teremtmény, testvéreinkkel együtt kérünk: könyörögj érettünk! (XVI. Benedek pápa Lourdes, 2008) Oltalmad alá futunk, Istennek szent Anyja! Könyörgésünket meg ne vesd szükségünk idején, hanem oltalmazz meg minden veszedelemtől, mindenkoron dicsőséges és áldott Szűz; Mi Asszonyunk, mi Közbenjárónk, mi Szószólónk, 2

2 engeszteld meg nekünk Szent Fiadat, ajánlj minket Szent Fiadnak, mutass be minket Szent Fiadnak. Ámen. Most segíts meg Mária, ó irgalmas Szűz Anya! Keservét a búnak bajnak eloszlatni van hatalmad. Hol már ember nem segíthet a te erőd nem törik meg! Hő imáit gyermekidnek, nem, Te soha nem veted meg! Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy Anya vagy! Most segíts meg, Mária! Ó irgalmas Szűz Anya. Amen. Emlékezzél meg, kegyes Szűz Mária arról, hogy sohasem lehetett hallani, hogy te valakit magára hagytál, aki oltalmadat kérte, segítségedért könyörgött vagy pártfogásodért esedezett. Én is ilyen bizalomtól lelkesítve sietek hozzád, szüzek Szüze, jóságos Anyám! Hozzád fordulok és színed előtt bűnösként sóhajtva lábadhoz borulok. Ne vesd meg szavamat, örök Igének szent Anyja, hanem hallgasd meg kegyelmesen. Amen. Szűz szülője Istennek, engedd, hogy tied legyek! Tied élet s halálban, Tied jó és balsorsban, Tied küzdve szenvedve, Tied most és örökre. Szűz szülője Istennek, Engedd, hogy tied legyek! Anyám, benned bízom és remélek; Anyám, te utánad epedek; Anyám, te jóságos, kegyelmezz; Anyám, te hatalmas, védelmezz! Anyám, ó jöjj, segíts imádkozni; Anyám, ó jöjj, segíts küzdeni; Anyám, ó jöjj, segíts szenvedni; Anyám, ó jöjj, ne hagyj elveszni! Hiszen tudsz segíteni, ó hatalmas; akarsz is segíteni, ó irgalmas; kell is segítened, ó hűséges; fogsz is segíteni, ó kegyelmes! Anyám! Te vagy a kegyelmek Anyja, szomorúak vigasztalója, bűnösök oltalma és menedéke, földnek reménysége, s mennynek ékessége. Ki kérte még segélyedet hasztalanul? Ki távozott tőled meghallgatatlanul? Azért bizton mondom minden szenvedésben: Mária mindig segít, minden időben! Biztosan állítom életben s halálban: Mária mindig segít, minden balsorsban! Azért hiszem, s meghalok ezen hitemben, hogy veled leszek, ó Anyám, fönn a mennyben. Szűz szülője Istennek, engedd, hogy tied legyek! Tied élet s halálban, Tied jó és balsorsban, Tied küzdve szenvedve, Tied most és örökre! Szűz szülője Istennek, engedd, hogy tied legyek. Ámen. P: Imádkozzál érettünk, Istennek Szent Anyja! H: Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire! P: Könyörögjünk! Mindenható örök Isten, aki a dicsőséges Szűz Anyának, Máriának testét és lelkét, hogy Szent Fiadnak méltó hajléka legyen, a Szentlélek munkálkodása által előkészítetted, add, hogy akinek emlékezetén örvendünk, annak kegyes közbenjárása által a reánk váró bajoktól és az örök haláltól megmeneküljünk. Krisztus, a mi Urunk által. H: Ámen. 3 4

3 IMÁDSÁG Jézussal Elmélkedések Jézusnak örök élete van: Ő a második isteni személy. Értünk, emberekért "hagyta ott" a mennyországot. Emberi testet vett fel és megszületett Betlehemben. Gyermekként, fiatalként egészen a komoly felnőtt korig élte egyszerű életét. Megkeresztelkedésekor már teljesen világossá vált: én és az Atya egy vagyunk! És látja a megnyílt eget és hallja az Atya szózatát: Te vagy az én szeretett Fiam! De egész életét emberként kell leélnie: megtapasztalva, hogy mit jelen éhesnek, betegnek lenni Sőt az emberi lélek sokszor jelent keserűséget, pusztaságot is. Szeretete nem ismer határt: ellenségszeretetre buzdít, és bármit elvállal az emberekért, akár a kínhalált is. Fohászok Krisztus Isten könyörülj rajtam! Megtestesülésedet csodáljuk és hálát adunk neked! Te az Atya szózata, a láthatóvá vált Isten vagy! Ismered gyengeségeinket, erősíts minket! Taníts meg jobban szeretni, mindenkit! RÓZSAFÜZÉREK A rózsafüzér elénk tárja Krisztus Urunk földi életét: gyermekkorát és engedelmességét a Szűzanyának Jézus életének csodálatos pillanatait megváltó szenvedését és kereszthalálát dicsőséges feltámadását, valamint a Szűzanya mennybevételét. Az Üdvözlégyet ismételve Krisztust és a Szűzanyát látjuk lelki szemünk előtt. Szemlélve életük titkait, a mindennapi életünkhöz kapunk eligazítást, segítséget. Az Apostoli Hitvallás (Hiszekegy) Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek Teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban; aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától; szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül; fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján; onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem a katolikus Anyaszentegyházat; a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát; a test feltámadását és az örök életet. Ámen. Emberi értelmünket meghaladja, hogy testi halála után hogyan tud mégis köztünk lenni: az Eucharisztiában csodálatosan velünk maradt és táplál minket. Oly sok mondanivalóm volna, de nem vagytok elég erősek hozzá, de majd a Szentlélek megvilágosít benneteket! Haza megyek! el sem tudjuk képzelni azt a kitörő örömet, amit Jézus átélt, amikor visszatérhetett dicsőségébe! A feltámadás tudata adott neki erőt a fájdalom idején is. Leborulok Jelenléted előtt, táplálj engem! Küldd el Lelkedet, hogy vezessen utamon! Az örök boldogság vágyát tartsd ébren bennem! (részlet a Krisztusfüzér Jézus imádságából) Az Úr imádsága (Miatyánk) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved; jöjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma; és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól! (Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.) Ámen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van Teveled! Áldott vagy Te az asszonyok között és áldott a Te méhednek gyümölcse Jézus. (itt következnek a titkok ) Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz érettünk bűnösökért most, és halálunk óráján! Ámen. 5 6

4 Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Örvendetes titkok: A bevezető 3 üdvözlégynél: Aki hitünket növelje Aki reményünket erősítse Aki szeretetünket tökéletesítse Az 5 tizednél: 1. Akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál 2. Akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál 3. Akit te Szent Szűz a világra szültél 4. Akit te Szent Szűz a templomban bemutattál 5. Akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál Világosságos titkok: A bevezető 3 üdvözlégynél: Aki megtisztítson minket Aki lelkünk békéjét megőrizze Aki a Szentségekben megerősítsen Az 5 tizednél: 1. Aki a Jordánban megkeresztelkedett 2. Aki a kánai menyegzőn megmutatta isteni erejét 3. Aki meghirdette Isten országát 4. Aki a Tábor hegyen megmutatta isteni dicsőségét 5. Aki az Eucharisztiában nekünk adta magát Fájdalmas titkok: A bevezető 3 üdvözlégynél: Aki értelmünket megvilágosítsa Aki emlékezetünket erősítse Aki akaratunkat tökéletesítse Az 5 tizednél: 1. Aki érettünk vérrel verítékezett 2. Akit érettünk megostoroztak 3. Akit érettünk tövissel megkoronáztak 4. Aki érettünk a keresztet hordozta 5. Akit érettünk keresztre feszítettek 7 Dicsőséges titkok: A bevezető 3 üdvözlégynél: Aki gondolatainkat irányítsa Aki szavainkat vezérelje Aki cselekedeteinket kormányozza Az 5 tizednél: 1. Aki halottaiból feltámadott 2. Aki a mennybe fölment 3. Aki nekünk a Szentlelket elküldte 4. Aki téged Szent Szűz, a mennybe fölvett 5. Aki téged Szent Szűz, a mennyben megkoronázott Az Isteni Irgalmasság Rózsafüzére Mi Atyánk.. Üdvözlégy.. Hiszekegy.. A nagy szemekre: Mennyei Atya! Felajánlom Neked szeretett Fiadnak a mi Urunk Jézus Krisztus testét és vérét, lelkét és Istenségét engesztelésül bűneinkért, és az egész világ bűneiért. A kis szemekre: (10 szer ismételve) Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazz nekünk, és az egész világnak. Befejezésként (3 szor): Szent Isten! Szent Erős! Szent Halhatatlan! Irgalmazz nekünk, és az egész világnak. EGYÉB IMÁDSÁGOK LISIEUX I SZENT TERÉZHEZ, A MISSZIÓK VÉDŐSZENTJÉHEZ Urunk, Jézus, hálát adunk neked, hogy hazánkba látogathatott Lisieux i Szent Teréz ereklyéje. Emberek ezrei rótták le tiszteletüket a különböző helyszíneken és kérték pártfogását a missziók szentjének. Szívünk örömmel volt tele, amikor városunkba is eljutott az ereklye, de valójában hisszük, hogy nemcsak az ereklyét, földi maradványait tisztelhettük templomunkban, hanem lélekben itt volt velünk és velünk van most is és meghallgatja kéréseinket. Urunk, add, hogy ezt az égi jelet minél többen felismerjék, mindenütt, a világ bármely részén, ahol megjelenik. Égi jel ez, mert figyelsz kicsiny nyájadra és azt kéred tőlünk, hogy kis 8

5 Szent Terézhez hasonlóan mi is szívünkre helyezzük a szándékot, hogy törődjünk mások hitével. Add, hogy megértsük jeleidet! Adj nekünk evangelizációs lelkületet, lelkesedést, missziós küldetést! Adj összefogást és egységet itteni keresztény gyermekeidnek, hogy jó keresztény közösség építésével Isten országát valósítsuk meg és így hiteles tanúid lehessünk! Lisieux i Kis Szent Teréz! A te vágyad az volt, hogy a mennyországot is a földön töltsed, hogy segíthesd az embereket. Ezért járod a világot földi maradványaiddal is. Köszönjük égi segítségedet! A körülöttünk lévő emberekért kérünk, akik Istent és egyházát nem ismerik, vagy félreismerték, hiszen a missziók ügye a tiéd is! Segíts, hogy terjedjen szent hitünk ott, ahol élünk! Segíts azokon a hívőkön is, akik eltávolodtak már az Úrtól és egyházától! Gyermekeinkért és fiataljainkért is kérünk, hiszen te már gyermekként lángoló szeretettel ragaszkodtál Istenhez és oly fiatalon vett magához az Úr! Kérjük továbbra is közbenjárásodat! VÁROSMISSZIÓS IMÁDSÁG Mindenható és irgalmas Isten, ég és föld Teremtője! Hallgasd meg szeretett gyermekeid imáját! Töltsd be fényeddel ezt a várost, amit most Neked ajánlunk, ahol oly régóta akarnak az emberek megismerni és szeretni Téged! Tárd ki az ajtókat és a szíveket, hogy Fiad beköltözhessen. Úr Jézus Krisztus, az emberiség testvére! Te ismered örömeinket, félelmeinket és szükségeinket. Engedd, hogy felismerjünk Téged, mint Megváltónkat és Üdvözítőnket! Adj nekünk reményt és vágyakozást az Istenben gyökerező élet után! Áldd meg mindazokat, akik keresik az igazságot, adj erőt és bátorságot azoknak, akik országod eljöveteléért fáradoznak! Szentlélek, szeretet Lelke! Újítsd meg Pünkösd csodáját Egyházadban itt és most is. Készíts fel minket, hogy befogadhassuk ajándékaidat, amelyekkel el akarsz halmozni minket. Szűz Mária, Megváltónk Édesanyja! Te vagy plébániánk védőszentje! Rád bízzuk a városunkban élő valamennyi embert. Érintsd meg a szívüket! Vezesd őket szeretett Fiadhoz! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Ámen. A VÁROS MEGÁLDÁSA Isten, minden áldás forrása, halmozza el e város minden lakóját bőséges kegyelmével és őrizze meg őket a jövőben erőben, egészségben. A hívőket tartsa meg hűségben a hitükhöz, adjon nekik rendíthetetlen reményt és türelmet, hogy mindvégig megmaradjanak a szeretetben. A nem hívőket vezesse el az Isten szeretetének felismerésére és az iránta való engedelmességre. Adjon mindenkinek békét az életben, eredményt a munkában, buzgóságot és kitartást az imában és végül a boldog örök életet. A mindenható Istennek, az Atyának, a Fiúnak és a Szent léleknek az áldása szálljon erre a fővárosra és minden benne élőre, és maradjon meg ez az áldás rajtuk. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen. SZENT MIHÁLY IMA Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben; a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk! Esedezve kérjük: Parancsoljon neki az Isten! Te pedig, mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére! Ámen. ÉNEKEK Mária (nép)énekek Angyaloknak királynéja (Hozsanna 287) 1. Angyaloknak királynéja tiszta szűz! Kérjed a Te szent Fiadat érettünk Ékes virágszál, hozzád esdeklünk Szép szűz Mária! Könyörögj érettünk! 2. Pátriárkák királynéja tiszta szűz! stb. 3. Prófétáknak királynéja tiszta szűz! stb. 4. Apostolok királynéja tiszta szűz! stb. 5. Vértanúknak királynéja tiszta szűz! stb. 6. Hitvallóknak királynéja tiszta szűz! stb. 7. A szüzeknek királynéja tiszta szűz! stb. 8. Mindenszentek királynéja tiszta szűz! stb. 9. Rózsafüzér királynéja tiszta szűz! stb. 10. Békességnek királynéja tiszta szűz! stb. 11. Magyarország Nagyasszonya tiszta szűz! stb. 9 10

6 Máriát dicsérni (Hozsanna 292) 1. Máriát dicsérni, Hívek, jöjjetek, / Mert ő fogja kérni Fiát értetek. Üdvözlégy, Mária! Mondja minden hív, / Áldott légy, Mária! Mondja nyelv és szív. 2. Ha értünk Mária Fiát kérleli, / Kérését szent Fia Meg nem vetheti. Üdvözlégy, Mária! Istentől csodával néki adatott, / Hogy anyaságával Szűz maradhatott. Üdvözlégy, Mária! Teljes áldásokkal, mint világgal tűz, / És szent malasztokkal e dicsőült Szűz. / Üdvözlégy, Mária! Fogantatásban O vétkes nem volt, / Sem élte folytában, sem midőn megholt. / Üdvözlégy, Mária! Ó Szűz, életfája a jámboroknak, / És fő pátrónája hív magyaroknak. Üdvözlégy, Mária! Te vagy segítsége minden híveknek / Es nagy reménysége a bűnösöknek. / Üdvözlégy, Mária!.. 8. Azért is szívemben mostan vigadok / Es igaz lelkemből híved maradok. / Üdvözlégy, Mária! Utolsó órámban segélj engemet, / Az örök hazába segítsd lelkemet. Üdvözlégy, Mária!... Te vagy földi éltünk Vezércsillaga (Hozsanna 195) 1. Te vagy földi éltünk Vezércsillaga, Édes reménységünk Kegyes Szűzanya Téged rendelt jó anyánknak az Isten Fia, Azért áldunk örvendezve, ó Szűz Mária! 2. Te hajnalcsillag vagy Éltünk hajnalán, Hogy kövessünk annak Egész folyamán. Téged rendelt jó anyánknak az Isten Fia, Azért áldunk örvendezve, ó Szűz Mária! 3. Te reménycsillag vagy életünk tengerén, Átragyogsz minden bú és baj fellegén. Téged rendelt jó anyánknak az Isten Fia, Azért áldunk örvendezve, ó Szűz Mária! 4. Te mint reménycsillag mosolyogsz felénk, Ha tűrve s Istenben bízva szenvedünk. Téged rendelt jó anyánknak az Isten Fia, Azért áldunk örvendezve, ó Szűz Mária! 5. És ha elközelget éltünk alkonya, Te vagy vigaszteljes esti csillaga. Téged rendelt jó anyánknak az Isten Fia, Azért áldunk örvendezve, ó Szűz Mária! Boldogasszony Anyánk (Hozsanna 284) 1. Boldogasszony Anyánk régi nagy Pátrónánk! Nagy ínségben lévén, így szólít meg hazánk: Magyarországról, édes hazánkról, Ne feledkezzél el szegény 11 magyarokról! 2. Ó Atyaistennek kedves szép leánya, Krisztus Jézus Anyja, Szentlélek mátkája! Magyarországról Nyisd fel az egeket sok kiáltásunkra, Anyai palástod fordítsd oltalmunkra. Magyarországról Kegyes szemeiddel tekintsd meg népedet, Segéld meg áldásra magyar nemzetedet. Magyarországról Sírnak és zokognak árváknak szívei, Hazánk pusztulásán özvegyek lelkei. Magyarországról Vedd el országodról ezt a sok ínséget, Melyben torkig úszunk. O nyerj békességet. Magyarországról Irtsd ki, édes Anyánk, az eretnekséget, Magyar nemzetedből a hitetlenséget. Magyarországról Hogy mint Isten Anyját régen tiszteltenek, Ügy minden magyarok most is dicsérjenek. Magyarországról... Boldogasszony, édes (Hozsanna 174) 1. Boldogasszony, édes, Hozzád esd ma néped: Veszni indult lelkét Hogy te mentenéd meg, Édes Szűzanyánk! 2. Dicséretét zengjék Egyszülött Fiadnak, Kik az égben laknak S kik a földön élnek, Édes Szűzanyánk! 3. Szent Fiad igéit Hogy megtartsa néped, Égi fényességet Eszközölj ki nékünk: Édes Szűzanyánk! 4. Hisszük, hogy a lelked Kegyelemmel ékes És Fiad Szívéhez Általad jutunk el, Édes Szűzanyánk! 5. Fölajánljuk Néked Szenvedéseinket: Végy szívedbe minket S mutass meg az Urnák, Édes Szűzanyánk! 6. Szent az Isten, szent, szent! Égiek kiáltják, Földiek így áldják Szent Fiad hatalmát, Édes Szűzanyánk! Áldozzunk hív keresztények (Hozsanna 173) 1. Áldozzunk hív keresztények, A kegyelem kútfejének, Hogy megadta Istenünk Szűz Máriát minekünk. 2. Máriáé volt a gyermek, Ki mellett az égi lelkek Áldva ígyen zengettek: Dicsőség az Istennek! 3. Higgyünk, higgyünk, a buzgó hit Megnyitja az ég ajtóit, Ezáltal lett Mária Az Istennek szent Anyja. 4. Zengje ég, föld s benne minden: Szent, örökké szent az Isten! Mint a szent Szűz zengette, Mondjuk: Szent az Úr neve! 12

7 Szűz Mária, mennynek (Hozsanna 178) 1. Szűz Mária, mennynek gyöngyös ékessége, Tiszta szeretetnek aranya, szépsége. Szeretlek és áldlak, én szívembe zárlak, Mária, Mária! Bűnösök szószólója! 2. Ó Mária, tenger Csillaga, est fénye, Szegény gyarló ember második reménye! Általad, szűz Szépség, Istennek dicsőség! Mária, Mária! Bűnösök szószólója! 3. Te szent Szülöttednek földi útját jártad, Minden szavát ennek Te szívedbe zártad. Ó legyen, míg élünk, élted nyitott könyvünk. Mária, Mária! Bűnösök szószólója! 4. Te, Szűzanyánk, hittél az angyali szónak, Azért anyja lettél a mennyei Jónak. Ó kegyelmek tára, légy hitünk mentsvára! Mária, Mária! Bűnösök szószólója! 5. Mária, megtérek, bízva futok hozzád. Míg pályát nem érek, szívem bízom terád. Szeretlek örökké, Te szárnyaddal födj bé. Mária, Mária! Bűnösök szószólója! 6. Anyánk nyerd meg nékünk, hogy mind szentül éljünk Szent, szent szent! Énekkel Úristent dicsérjünk Hogy kövessünk téged ösvényén az égnek. Mária, Mária! Bűnösök szószólója! Lelkem tiszta lánggal ég (Hozsanna 183) 1. Lelkem tiszta lánggal ég, ó Mária éretted. Rólad szólnom édesség, Szívem úgy megilletted. Hogy szerelmeddel fölbátorítál, Kegyességeddel hőn ápolgatál, Köszönöm, mint Anyámnak kegyelmes pátrónámnak. 2. Sok bajban és veszélyben segítettél, s megvédtél. Az Istentől énnekem soksok áldást megnyertél. Ha fohászkodtam, Hozzád szólottam, Tőled mennyei jókhoz jutottam, Köszönöm, mint Anyámnak kegyelmes pátrónámnak. 3. Azért, míg csak élhetek, tiszta szívből dicsérlek; Dicsérjen is tégedet földön minden jó lélek. Ó nagy Szeretet, érdemem felett Rám terjesztetted kegyességedet; Köszönöm, mint Anyámnak, kegyelmes pátrónámnak. 4. Mivel tehát magadat hív anyámnak mutattad, Szegény bűnös fiadat jóságodra méltattad; ínség ha jő rám, ha üt végórám, Te is, Szűzanyám, siess énhozzám. Köszönöm, mint Anyámnak, kegyelmes pátrónámnak. Nyújtsd ki mennyből (Hozsanna 189) 1. Nyújtsd ki mennyből, ó szent Anyánk, kezedet, Meg ne utáld ínségében hívedet, Mária, Mária, Mária, Szűzanya! 2. Oltalomhely Isten után csak te vagy, Szólj mellettem, mert Istennél szavad nagy Mária, Mária, Mária, Szűzanya! 3. Vétkeimnek rútságáért meg ne vess, Szent Fiadnak országába bevezess, Mária, Mária, Mária, Szűzanya! 4. Hogyha megvetsz, édesanyám, mit tegyek? Vétkeimnek tengerében elveszek. 13 Mária, Mária, Mária, Szűzanya! 5. Szánd meg, kérlek, én szomorú estemet, Ne tekintse Fiad, Jézus, vétkemet. Mária, Mária, Mária, Szűzanya! 6. Hanem nézze irgalmának tengerét S a te buzgó könyörgésed érdemét. Mária, Mária, Mária, Szűzanya! 7. És ha majdan elközelget halálom, Kegyes Anya, te légy édes vigaszom. Mária, Mária, Mária, Szűzanya! 8. Akkor segíts engem, szegény szolgádat, Kérjed értem Jézust, te szent Fiadat. Mária, Mária, Mária, Szűzanya! Győzelemről énekeljen (Hozsanna 280B) 1. Győzelemről énekeljen / Napkelet és napnyugat, Millió szív összecsengjen, / Magasztalja az Urat! Krisztus újra földre szállott, / Vándorlásunk társa lett; Mert szerette a világot, / Kenyérszínbe rejtezett. / Krisztus kenyér s bor színében, / Úr s király a föld felett: Forrassz eggyé békességben / Minden népet s nemzetet! 2. Egykor értünk testet öltött, / Kisgyermekként jött közénk;/ A keresztfán vére ömlött / Váltságunknak béreként. Most az oltár Golgotáján / Újra itt a drága vér, Áldozat az Isten Bárány, / Krisztus teste a kenyér. Krisztus kenyér stb. 3. Zúgjon hát a hálaének, / Szálljon völgyön, tengeren: A szeretet Istenének / Dicsőség és üdv legyen! / Az egész föld legyen oltár, / Virág rajta a szívünk, Minden dalunk zengő zsoltár, / Tömjén illat a hitünk. Krisztus kenyér stb. 4. István király árva népe, / Te is hajtsd meg homlokod, Borulj térdre, szórd elébe / Minden gondod, bánatod! A kereszt volt ezer éven / Reménységed oszlopa: Most is Krisztus jele légyen / Jobb jövőnknek záloga: Krisztus kenyér stb. GITÁROS ÉNEKEK Indulj és menj, hirdesd szavam, népemhez küldelek én! Tövis és gaz, vér és panasz meddig hallgassam még én? /:Küldelek én, megáldalak én, csak menj és hirdesd szavam!:/ Tüzessé teszem ajkaidat, gyémánttá homlokodat, népemnek őrévé rendellek én, Lelkemet adom melléd. S 2. Add a kezed /: Add a kezed, hogy zengjünk az Úrnak, zengjünk az Úrnak alleluját!:/ /: Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja!:/ Kitárt karokkal mindenki áldja, mindenki áldja az élet Urát! 14

8 Ujjongó szívvel zengjünk az Úrnak, zengjünk az Úrnak alleluját! /: Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja!:/ S 18./: Anyámnak az Egyháznak szívében szeretet leszek.:/ Legfőbb óhajom, hogy Téged szeresselek, hogy Téged szeresselek mindhalálig! S 90. Békesség legyen velünk Békesség legyen velünk, itt van Jézus köztünk! Békesség, békesség legyen velünk! S 91. Jézusom, én szeretlek 1. Jézusom, én szeretlek égen földön kereslek, tudom jól, hogy megtalállak. Jézusom én akarom, hogy Tied legyen kis dalom, azt is tudod, mindig várlak. /:Én olyan nagyon szeretném, ha minden szavad érteném, soha soha el nem hagylak!:/ 2. Jézusom, ha lehetne, maradj velem örökre, tudom, Te is ezt kívánod. Jézusom, én jó leszek, így szerzek majd örömet, tudom, Te is csak ezt várod. /:Most Rád bízom a szívemet, hogy mindig kedves, jó legyek, Te is örülsz, hogyha látod!:/ S 109. Köszönöm, Jézus 1. Köszönöm Jézus, köszönöm Jézus, köszönöm Uram, hogy szeretsz engem. Köszönöm, Jézus, köszönöm, Jézus, Köszönöm, Uram, hogy szeretsz engem! 2. A Golgotára ment, és meghalt értem, A harmadik napon, O feltámadott, Ó, alleluja, ó alleluja,... S 117. Mária, jó Anyánk 1. Mária, jó Anyánk kérünk hogy nézz le ránk, ó nézz, ó nézz le ránk! Hittel sok gyermeked Tőled vár szép jelet, Tőled, Tőled, ó jó Anyánk! Mária, jó Anyánk kérünk hogy nézz le ránk! 2. Új harcok, új szavak, új eszmék hullanak még sincs, még sincs remény! Megfáradt, szép szemek megtörten fénylenek, Ó mért, ó mért, ó mondd, miért?! Mária, jó Anyánk, kérünk, hogy nézz le ránk! 3. Megtévedt nemzedék két kézzel szórja szét minden kincsét, hitét. Nem hisznek semmiben, nem bíznak senkiben. Ó mért, ó mért, ó mondd, miért?! Mária, jó Anyánk, kérünk, hogy nézz le ránk! S 119. Mária, Mária, szép virágszál 1. Mária, Mária, szép virágszál, Mária, szikrázó Nap. Szeplőtlen fogantatott ártatlan lány, Könyörögj érettünk Anyánk! 2. Mária, Mária szép virágszál, Mária, szikrázó Nap. Védelmezz magyarok 15 Nagyasszonya! Imádkozz érettünk Anyánk! 3. Nézd, önzésünk mély, sötét börtönbe zár, A hűtlenség kígyója szívünkre vár. Erőtlen gyermeked Hozzád kiált, Ne hagyj el, jöjj, segíts már! 4. Mária, Mária, szép virágszál, Mária, szikrázó Nap. Szeplőtlen fogantatott ártatlan lány, Könyörögj érettünk Anyánk! 5. Mária, Mária szép virágszál, Mária, szikrázó Nap. Védelmezz magyarok Nagyasszonya! Imádkozz érettünk Anyánk! 6. A szeretet hűsége szívedben ég, Mint hajnali verőfény, oly tiszta, szép. Lánglelked tűzjelét ragyogtasd ránk, Utunkon előttünk járj! 7. Mária, Mária, szép virágszál, Mária, szikrázó Nap. Szeplőtlen fogantatott ártatlan lány, Könyörögj érettünk Anyánk! 8. Mária, Mária szép virágszál, Mária, szikrázó Nap. Védelmezz magyarok Nagyasszonya! Imádkozz érettünk Anyánk! S 125. Mint szarvas 1. Mint szarvas hűs vizek után, szívem eped, vágyik Hozzád! Lelkem repes az élő Ur felé, mikor jössz el, hogy elvigyél? 2. Könnyek között telt életem, mert az Urat nem ismertem. Szomjaztam én az Igazság után, s nem tudtam, hogy O rég várt rám! 3. Szelíd hangja megragadott, és felemelt, magához vont. Kiválasztott, hogy meglássam arcát, ó, Jézus, jöjj, úgy várunk Rád! 4. Mint szarvas hűs vizek után, szívem eped, vágyik Hozzád! Lelkem repes az élő Úr felé, mikor jössz el, hogy elvigyél? S 139. Olyan hitet 1. /:Olyan hitet, mint a szikla, olyan hitet, mint a szikla, olyan hitet kaptam Tőled lelkembe.:/ 2. Olyan reményt, mint a tavasz Olyan szeretetet, mint a tenger Olyan békét, mint a folyó Olyan örömöt, mint a forrás Olyan szomjat, mint a szarvas Olyan derűt, mint a napfény... S 143. Ő az Úr 1. Ő az Úr! Ő az Úr! Meghalt értem a kereszten, Ő az Úr! Minden térd meghajoljon minden nyelv csak Róla szóljon, mert Jézus, 0 az Úr! 2. Ő az Úr! Ő az Úr! Feltámadott a halálból, Ő az Úr! Minden térd meghajoljon,minden nyelv csak Róla szóljon, mert Jézus, Ő az Úr! 3. Ő az Úr! Ő az Úr! Betölt engem Szentlelkével, Ő az Úr! Minden térd 16

9 meghajoljon, minden nyelv csak Róla szóljon, mert Jézus, Ő az Úr! 4. Ő az Úr! Ő az Úr! Táplál engem szent testével, Ő az Úr! Minden térd meghajoljon, minden nyelv csak Róla szóljon, mert Jézus, Ő az Úr! 5. Ő az Úr! Ő az Úr! Táplál engem szent vérével, Ő az Úr! Minden térd meghajoljon, minden nyelv csak Róla szóljon, mert Jézus, Ő az Úr! Ő az Úr! Ő az Úr! Ő az Úr! Ő az Úr! S 151. Szeretet áradjon köztünk Szeretet áradjon köztünk! Szeretet gyúljon bennünk! Szeretet töltsön el minket! Add ezt nekünk Urunk! Hadd legyünk testvéri szívvel mindnyájan egyek Benned! Lobbantsa lángra szívünket szereteted! S 152. Az Úr jósága Az Úr jósága, hogy még élünk a földön, mert az O irgalma soha véget nem ér. Újjáéled reggelre, minden reggelre. Nagy a Te hűséged, ó Uram! Nagy a Te hűséged! S 164. Te vagy az út Te vagy az út, az igazság, Te vagy az élet! Hozzád megyek, áldom Neved, általad élek. /:Megszabadítottál, kenyeret s bort adtál. Tested és véred táplál, hűséged éltet, alleluja!:/ S 197. Áldásoddal megyünk 1. Áldásoddal megyünk, megyünk innen el. Néked énekelünk boldog éneket. Te vagy mindig velünk, ha útra kelünk. Őrizd életünk minden nap! 2. Mindennap dicsérünk Téged, jó Uram. Néked énekelünk vígan, boldogan. Maradj mindig velünk, ha útra kelünk! Őrizd életünk minden nap! 3. La, la... Maradj mindig velünk, ha útra kelünk! Őrizd életünk minden nap, minden nap! KIEGÉSZÍTÉS Vecsés Irgalmas Jézus Plébánia A hit évét az élő rózsafüzér imaösszefogással tudjuk kezdeni. Legyen az egész év mindannyiunk és környezetünk lelki megújulásának segítője. Jelen kis füzetünk lehetőséget nyújt számunkra,hogy a kedves hívek kezébe adhassuk Lelkipásztori Tervünk kiegészítéseit és hívjunk mindenkit egy a hitvallásunkról szóló előadás és elmélkedés sorozatra. Lelkipásztori tervünk kiegészítései a Hit évére ( ) Lelkipásztori tervünk óta ad irányt nekünk, mely részletesen tartalmazza a célkitűzéseket és terveket, melyeket minden évben szeretnénk megvalósítani. Jelen írásunk pedig egy kiegészítés ehhez az alap Terv hez, mely vezérfonalunk a Hit évében. Mindkettőt szeretettel ajánljuk minden hívő figyelmébe akár nyomtatott formában, akár az internet útján. Világegyházban élve: A II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából XVI. Benedek pápa meghirdette katolikus egyházunk számára a hit évét, mely október 11 től nov. 24 ig (Krisztus Király ünnepéig) tart. Hitünk továbbadásának előmozdítása érdekében létrehozta az Új Evangelizáció Pápai Tanácsát. Egyben kiemelt figyelmet kap az is, hogy 20 évvel ezelőtt adta ki egyházunk a kor emberét megszólító nagy Katekizmust (hitünk összefoglalását). Ezek arra ösztönöznek bennünket, hogy elmélyüljünk a II. Vatikáni zsinat tanításai, a hitvallásunk és a Katekézis segítségével A hívekben segíteni felébreszteni és megerősíteni a hit továbbadásának vágyát. Jézus buzdít minket: Maradjatok meg szeretetemben." (Jn 15,9) Menjetek, és tegyetek tanítványommá minden népet! (Mt 28,19) Ezért a mottónk: megerősödni és tanúságot tenni 17 18

10 ld. honlapunk Egyházmegyénkkel: Ebben az évben egyházmegyénk életében is két fontos esemény történik: dr. Beer Miklós megyéspüspök atya Vácott megnyitja az egyházmegyei zsinatot (okt. 11 én), és Eucharisztikus Konferenciát tartunk (2013. máj én). Ezért minden alkalmon ott szeretnénk lenni, és a zsinati beszélgetésekben is részt venni, de nemcsak regionális szinten, hanem plébániánkon is meghívjuk a híveket az együtt gondolkodásra. Plébániánkon: Szeretnénk megerősödni, ezért egy hitünkről szóló elmélkedés és előadás sorozatra várjuk a híveket (ld. alább a Krisztusfüzér kurzus alatt). Missziós vágytól vezérelve valósítjuk meg az első élő rózsafüzért, és a további evangelizációs terveinket. Felnőtt foglalkozások és katekézisek: Alpha kurzus felnőtt katekumenátus hitvallás szeminárium (Krisztusfüzér kurzus) zsinati beszélgetések munkacsoportok Munkacsoportokban egy egy zsinati dokumentum feldolgozása egyházmegyei zsinati témák megbeszélése ld. honlapunk ill. váci egyházmegyei találkozóhoz munkacsoportok felállítása imádkozunk a Krisztusfüzér segítségével is Imádságosan: Élő rózsafüzér Vecsésért (2012. okt. 14.) Havi missziós szándékra jobban figyelni Imaháttér: Imacsoportjaink rendszeresen imádkozzanak a következő szándékra: Kérjük Istenünket, hogy egyházközségünk hívei a hit évében meg tudjanak újulni! és a különböző imaösszejöveteleinken: szentségimádás, irgalmasság imaórája, imavirrasztás, szentmisék Pio atya kilencedét imádkozzuk továbbra is egymást beosztva A hónap harmadik vasárnapján hitünkkel és az evangelizációval foglalkozunk (prédikáció) hitvalláson hangsúly (váltakozva, pl. énekelve is) egyetemes könyörgések, kánon akklamációk (ld. missziós szentmiséken), áldozás utáni imádság; a küldetésnek és áldásnak a szentmise végén nagyobb hangsúlyt adunk missziós jelképes ajándékok (só, gyertya, templom stb.) Ezek elkészítésében a missziós gyermekek és más közösségek, csoportok is segítenek. Adományok felvitele minden vasárnapi szentmisében: elsővasárnaponként (közösségünkért felajánlott szentmisén) testületi tagok hozzák fel, a hónap második vasárnapján (családszentmisén) egy egy család, a harmadik vasárnapon egy egy közösségünk képviselői, az utolsó vasárnapon hittanosok ill. fiatalok. Lelkinapok: egyházközségi: nagyböjtben és?2013 őszén missziós jellegű lelkinap katekumen, Alpha kurzus, elsőáldozói lelkinapok 19 20

11 Egyéb: Ismertetni szeretnénk (média és prédikációk stb. által) a pápa szándékait (Porta fidei) a vatikán honlapját erre az évre (http://www.annusfidei.va/content/novaevangelizatio/en.html) a logót egyházmegyei programok honlapjait: Eucharisztikus Konferencia: Zsinat: Pápai Missziós Művek (ld. prospektus, honlap) Szent Gyermekség Művében munkálkodni újságokat: új Misszió, Népek missziója és SzGyM hírlevél (a PMM től), verbiták újsága: Világposta készülő kézbeadható kiadványok, prospektusok terjesztése az OLI (Országos Lelkipásztori Intézet) ajánlásai egyéb média: pl. váci egyházmegyei katolikus televízió adásai, filmvetítések (pl. Az utolsó hegycsúcs) plakátkiállítás Fontosabb dátumok összegzése: Egyházmegyei nyitó szentmise: okt. 11., csütörtök Élő rózsafüzér Vecsésért: okt. 14. katekumenek lelkigyakorlata: okt. És közülük sokan részesülnek szentségeinkben: nov. 11 én Szent Erzsébet kápolna búcsúja: nov. 18. keresztény bálunk: febr. 1., péntek lelkinap: márc. 3. (Krisztusfüzér szeminárium keretében) Irgalmasság Konferencia: Eger, ápr. 6. Irgalmasság ünnepe: ápr. 7. pünkösdhétfőn, máj. 20.: kirándulás? Máriaremete templomunk búcsúja (pünkösd utáni 3. szombat, ill. vas.): jún. 9. Váci Egyházmegyei Találkozó,?jún szentségimádási napunk: aug. 22. (módosításhoz Testületi döntés kell) egyházközségi nap: ősze (szeptember) HITVALLÁS szeminárium (Krisztusfüzér kurzus) MEGHÍVÁS AZ UTOLSÓ ALKALOMRA A Hit évében egy előadás elmélkedés sorozatra hívtunk mindenkit egyházközségünkben. Ennek fő témája hitvallásunk egy egy mondata volt; ezt egészítettük ki a jellegzetesen katolikus témákkal (Oltáriszentség, Máriatisztelet) és néhány fontos gondolattal (csend, lelki nehézségek...). Mindezt nagyszerűen foglalja össze a német nyelvterületen "a hit gyöngyeinek" elnevezett Krisztusfüzér. Hitünk legfontosabb titkait is végig tudjuk imádkozni a segítségével (pl. hitvallásunkat, Jézus imát stb.), tehát több mint program: imaéletünkhöz is segíteni tud. Ajánljuk azoknak, akik őszintén keresik az Istent, nagyobb szeretetre törekednek és minden eszközt (régit és újat is) szívesen megragadnak hitük elmélyítése érdekében. (részletesebben: honlapunkon, ill. Céljaink voltak tehát: hitünk lényegi pontjait sorra venni a pápa által kért két fontos szempontot szem előtt tartva: a II. Vatikáni Zsinat dokumentumaival és a Katolikus Katekézissel is ismerkedve vendég előadók segítségével megismerkedni a Krisztusfüzérrel és annak imádságra ösztönző lehetőségével (saját füzér készítése pl.) énekelünk (újat is), imádkozunk 21 22

12 Elmélkedéseink: Téma (hitvallásnak megfelelően): szeretetgyöngy Hiszek az Anyaszentegyházban. (Irgalmasság ünnepe) dr. Székely János esztergom budapesti segédpüspök Isten gyöngy Hiszek a Teremtő Istenben. Előadó: GÁSPÁR ISTVÁN, nagymarosi plébános, az Országos Lelkipásztori Intézet vezetője titok gyöngy Hiszek a Szentlélekben. Kemenes Gábor atya, a karizmatikus megújulás képviselője, az Echo medjugorjei újság szerkesztője csend gyöngy a csend, az ima fontossága, a Krisztus füzér titok gyöngy +... az Oltáriszentségben dr. Fábry Kornél, kaposvári plébános, főiskolai tanár, az Alpha alapítvány elnöke én gyöngy Kurali M. Dominika SDR nővér, gimnáziumi tanár Hiszek a megtestesült Jézus Krisztusban. dr. Káposztássy Béla, szobi plébános, főiskolai tanár éjszakagyöngye feltámadásgyöngye Keresztrefeszítés, szenvedés, halál. dr. Kerényi Lajos piarista szerzetes, az egerszalóki ifjúsági találkozók szervezője és szeretettel végzi a kórházi beteglátogatási szolgálatot Várom az eljövendő örök életet. keresztséggyöngye +... Jézus istenségében. Vallom az egy keresztséget. dr. Beer Miklós, váci megyéspüspök pusztasággyöngye Benvin Sebastian Madassery SVD, a PMM magyarországi igazgatója +... valóságos emberként élt (nagyböjti lelkinap) dr. Gável Henrik, pestszentlőrinci plébános MEGHÍVÁS AZ UTOLSÓ ALKALOMRA Szeretettel hívjuk az utolsó alkalomra azokat is, akik nem jelentkeztek a kurzus elvégzésére nov. 9 én, szombaton tól gyülekező, éneklés, és püspök atya megérkezése után elmélkedés ráhagyatko zás gyöngy... született Szűz Máriától (nagyböjti lelkinap) Jácinta nővér, Opus Sanctissimae Trinitatis Közösség 23 24

ALAPIMÁDSÁGOK. Ároni áldás

ALAPIMÁDSÁGOK. Ároni áldás Ároni áldás ALAPIMÁDSÁGOK Áldjon meg téged az Úr, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg tégedet! Világosítsa meg az Úr az Ő orcáját terajtad, és könyörüljön terajtad! Fordítsa az Úr az Ő orcáját rád,

Részletesebben

Ima a családokért. Dicsőséges Szentháromság, minden szeretet és közösség forrása, köszönjük neked a családunkat.

Ima a családokért. Dicsőséges Szentháromság, minden szeretet és közösség forrása, köszönjük neked a családunkat. BEVEZETŐ ÉNEK Ó, halld meg, Uram, ó halld meg imám, hívlak, jöjj, válaszolj! 1 Ó, halld meg, Uram, ó halld meg imám, jöjj és figyelj reám! Jöjj, Szentlélek, jöjj közénk, jöjj el, fényességünk, 2 jöjj,

Részletesebben

2013. július 4. Szentségkitétel. Szent vagy Uram, szent vagy, Minden fölött szent vagy, Jézus kenyér színében, Az Oltáriszentségben.

2013. július 4. Szentségkitétel. Szent vagy Uram, szent vagy, Minden fölött szent vagy, Jézus kenyér színében, Az Oltáriszentségben. 2013. július 4. Szentségkitétel Szent vagy Uram, szent vagy, Minden fölött szent vagy, Jézus kenyér színében, Az Oltáriszentségben. 1 A szentségkitétel után Üdvöz légy, örökké áldott légy, az Oltáriszentségben

Részletesebben

Szentségkitétel. A szentségkitétel után

Szentségkitétel. A szentségkitétel után Üdvöz légy, örökké áldott légy, Szentségkitétel Szent vagy Uram, szent vagy, Minden fölött szent vagy, Jézus kenyér színében, Az Oltáriszentségben. A szentségkitétel után az Oltáriszentségben jelen lévő

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK: 1. Corona Divinae Misericordiae 2. Az Isteni Irgalmasság rózsafüzére 3. Az Isteni Irgalmasság tisztelete "Fausztína nővér imája

TARTALOMJEGYZÉK: 1. Corona Divinae Misericordiae 2. Az Isteni Irgalmasság rózsafüzére 3. Az Isteni Irgalmasság tisztelete Fausztína nővér imája TARTALOMJEGYZÉK: 1. Corona Divinae Misericordiae 2. Az Isteni Irgalmasság rózsafüzére 3. Az Isteni Irgalmasság tisztelete "Fausztína nővér imája alapján" 4. Novena ad Beatam Mariam Virginem 5. Magnificat

Részletesebben

Imádságok a Kövi Szűz Mária templom 150 éves jubileumára

Imádságok a Kövi Szűz Mária templom 150 éves jubileumára Imádságok a Kövi Szűz Mária templom 150 éves jubileumára Április 15-től szeptember 11-ig Szentháromság Atya Fiú Szentlélek Mária tisztelete I Mária tisztelete II Családért Ifjúságért Engesztelés Hazáért

Részletesebben

MINDENT JÉZUSNAK MÁRIA ÁLTAL, MINDENT MÁRIÁNAK JÉZUSÉRT!

MINDENT JÉZUSNAK MÁRIA ÁLTAL, MINDENT MÁRIÁNAK JÉZUSÉRT! MINDENT JÉZUSNAK MÁRIA ÁLTAL, MINDENT MÁRIÁNAK JÉZUSÉRT! MARISTA TESTVÉREK 2008 1. SEGÍTSÉGÜL-HÍVÁSOK Jézus Szentséges Szíve, irgalmazz nekünk. Szűz Mária Szeplőtelen Szíve, könyörögj érettünk. Szent József,

Részletesebben

A Szent Pápa nyomában! LENGYELORSZÁGI ZARÁNDOKÚT

A Szent Pápa nyomában! LENGYELORSZÁGI ZARÁNDOKÚT A Szent Pápa nyomában! LENGYELORSZÁGI ZARÁNDOKÚT ÚTIFÜZET 2014. MÁJUS 12-16. NÉHÁNY TUDNIVALÓ Néhány tudnivaló: - Szállás: Halcnow-ba (Biesko Biala egyházmegye kegyhelye). - Utazás: 1 autóbusszal lehet

Részletesebben

Az Isteni Irgalmasság ajándéka és az emberi engesztelés ereje

Az Isteni Irgalmasság ajándéka és az emberi engesztelés ereje Az Isteni Irgalmasság ajándéka és az emberi engesztelés ereje Összefoglalónkban Szent Fausztina nővérről, az Isteni Irgalmasságról valamint a magyar Regnum Marianumról és az Úr Jézus és a Szűzanya által

Részletesebben

Keresztény énekek Gitáros dalok és református énekek

Keresztény énekek Gitáros dalok és református énekek [Ide írhatja a szöveget] [Ide írhatja a szöveget] [Ide írhatja a szöveget] Keresztény énekek Utolsó frissítés: 2013.09.01. [Ide írhatja a szöveget] oldal 1 A jászolban ki az ott... 11 A kegyelem árad...

Részletesebben

Budapest-Külső-Kelenföldi Református Egyházközség 1115 Budapest, Ildikó tér 1. Ifjúsági Gitáros Füzet

Budapest-Külső-Kelenföldi Református Egyházközség 1115 Budapest, Ildikó tér 1. Ifjúsági Gitáros Füzet Budapest-Külső-Kelenföldi Református Egyházközség 1115 Budapest, Ildikó tér 1. Ifjúsági Gitáros Füzet 2009 Tartalomjegyzék A mélyből Hozzád száll szavam 40. A Nap felkelésétől lenyugvásáig 10. A sár lehúz,

Részletesebben

TE VAGY AZ URAM, SZENT VAGY

TE VAGY AZ URAM, SZENT VAGY TE VAGY AZ e a/e Te vagy az, akiből élet árad e a/e Te vagy csak igaz szó a számban. D C e a/e Szívem kincse, lélegzetem, mindenem. Te vagy az, akire mindig vártam, Hajnalcsillag vagy az éjszakában, Olyan

Részletesebben

Engesztelő imádságok hazánk lelki megújulásáért. Szerkesztette: Jánossy Gábor

Engesztelő imádságok hazánk lelki megújulásáért. Szerkesztette: Jánossy Gábor Engesztelő imádságok hazánk lelki megújulásáért Szerkesztette: Jánossy Gábor Stella Maris Alapítvány Budapest, 2007 Jelen összeállításunkhoz kiadványainkból: Rózsafüzér imakönyv bővített, átdolgozott kiadás,

Részletesebben

Egy óra az Oltáriszentség elõtt

Egy óra az Oltáriszentség elõtt Egy óra az Oltáriszentség elõtt Szentségimádás Töltsünk el együtt egy órát az Oltáriszentség elõtt Ima Szent Mihályhoz Szent Mihály arkangyal védelmezz minket a küzdelemben! A sátán gonosz kísértései

Részletesebben

MISKOLC-DIÓSGYŐRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA. HIT- ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY RÓMAI KATOLIKUS ÉS GÖRÖGKATOLIKUS HELYI TANTERVE 1-8.

MISKOLC-DIÓSGYŐRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA. HIT- ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY RÓMAI KATOLIKUS ÉS GÖRÖGKATOLIKUS HELYI TANTERVE 1-8. MISKOLC-DIÓSGYŐRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA HIT- ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY RÓMAI KATOLIKUS ÉS GÖRÖGKATOLIKUS HELYI TANTERVE 1-8. évfolyam Miskolc 2013 Római katolikus hitoktatás kerettanterve 1-8.

Részletesebben

IMÁDKOZZUNK HIVATÁSOKÉRT

IMÁDKOZZUNK HIVATÁSOKÉRT IMÁDKOZZUNK HIVATÁSOKÉRT 1. Ima hivatásokért A szív nem ott van, ahol van, hanem, ott, ahol szeret Szent Bernát IMA HIVATÁSOKÉRT 1.1. Ima a hivatás felismeréséért Uram, bölcs gondviseléseddel öröktől

Részletesebben

IMAFÜZET BRENNER JÁNOS 1931-1957. Brenner János Szombathelyen született 1931. december 27-én, a háromgyermekes család második fiúgyermekeként.

IMAFÜZET BRENNER JÁNOS 1931-1957. Brenner János Szombathelyen született 1931. december 27-én, a háromgyermekes család második fiúgyermekeként. IMAFÜZET BRENNER JÁNOS BOLDOGGÁ AVATÁSÁÉRT BRENNER JÁNOS 1931-1957 Brenner János Szombathelyen született 1931. december 27-én, a háromgyermekes család második fiúgyermekeként. Később mindhárom fiúból pap

Részletesebben

2000. júl. aug. V/4. szám. Tengernek Csillaga. Ára: 150,- Ft. keresztény folyóirat. Jézusom, bízom Benned! Budapest Szent István bazilika

2000. júl. aug. V/4. szám. Tengernek Csillaga. Ára: 150,- Ft. keresztény folyóirat. Jézusom, bízom Benned! Budapest Szent István bazilika Tengernek Csillaga keresztény folyóirat 2000. júl. aug. V/4. szám Ára: 150,- Ft Jézusom, bízom Benned! Budapest Szent István bazilika Meglátják az Úr dicsõségét Örüljön a puszta és a kiaszott vidék, ujjongjon

Részletesebben

Tartalomjegyzék 8/1. 8/4 Tartalomjegyzék --- ----- --- -----

Tartalomjegyzék 8/1. 8/4 Tartalomjegyzék --- ----- --- ----- 8/4 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 8/1 Cím Oldal --- ----- HADD JÖJJEK ÉN............H- 1 HÁLAADÓ ZSOLTÁR........... H- 2 HÁLÁT ADOK AZ ESTI ÓRÁN........H- 3 HÁLÁT ADOK, HOGY ITT A REGGEL.... H- 4 HA

Részletesebben

Elsőáldozásra készülök!

Elsőáldozásra készülök! Elsőáldozásra készülök! Katolikus köszöntés: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindörökké. Ámen. Laudetur Jesus Christus! In aeternum. Amen. Keresztvetés: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. Szentháromság

Részletesebben

ÚJ RÓZSAFÜZÉREK A RÓZSAFÜZÉR IMAKÖNYV KIEGÉSZÍTÉSE

ÚJ RÓZSAFÜZÉREK A RÓZSAFÜZÉR IMAKÖNYV KIEGÉSZÍTÉSE ÚJ RÓZSAFÜZÉREK A RÓZSAFÜZÉR IMAKÖNYV KIEGÉSZÍTÉSE Új rózsafüzérek a Rózsafüzér imakönyv kiegészítése Bevezetés ISBN 963 217 511 5 számú Rózsafüzér imakönyv kiegészítése Felelős szerkesztő: Jánossy Gábor

Részletesebben

Ima papi-szerzetesi hivatásokért

Ima papi-szerzetesi hivatásokért Ima papi-szerzetesi hivatásokért 1. Urunk, adj nekünk jó papokat, ne olyanokat, amilyeneket megérdemlünk! Urunk, adj nekünk jó papokat, akik hivatásuk fenségét átérzik és azt nem saját fényüknek tekintik!

Részletesebben

Egy óra az Oltáriszentség előtt

Egy óra az Oltáriszentség előtt Egy óra az Oltáriszentség előtt Ima Szent Mihályhoz Szent Mihály főangyal védelmezz minket a küzdelemben! A sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk! Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten! Te

Részletesebben

70.- Ft. 1997. júl. aug. II. évfolyam 4. szám. Tengernek Csillaga. keresztény folyóirat. Budavári Boldogasszony kegyszobor

70.- Ft. 1997. júl. aug. II. évfolyam 4. szám. Tengernek Csillaga. keresztény folyóirat. Budavári Boldogasszony kegyszobor 70.- Ft Tengernek Csillaga keresztény folyóirat 1997. júl. aug. II. évfolyam 4. szám Budavári Boldogasszony kegyszobor Jöjj és vedd el koronád! Örülj, vigadj, tisztaságban kivirágzott anyaság, kit körülvesz

Részletesebben

EBBEN AZ ÉVBEN IS AZ ISTENI IRGALMASSÁG KILENCEDÉVEL

EBBEN AZ ÉVBEN IS AZ ISTENI IRGALMASSÁG KILENCEDÉVEL EBBEN AZ ÉVBEN IS AZ ISTENI IRGALMASSÁG KILENCEDÉVEL Készülünk Árpád-házi Szent Margit és Szent Fausztina segítségével GYERTYASZENTELŐ BOLDOGASSZONY NAPJÁRA 2015. 02. 02-re INDÍTÓ GONDOLATOK ÁRPÁD-HÁZI

Részletesebben

Veled és F el éd. Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! Imádkozzatok! A Szent László Plébánia lapja. Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep

Veled és F el éd. Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! Imádkozzatok! A Szent László Plébánia lapja. Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Veled és F el éd A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Imádkozzatok! Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! XX./5. (178.sz.) 2010. november Tiszták, hősök, szentek

Részletesebben

KERESZTÉNY GYÜLEKEZET. Énekeskönyv. Keresztyén Ifjusági Missziós Alapítvány

KERESZTÉNY GYÜLEKEZET. Énekeskönyv. Keresztyén Ifjusági Missziós Alapítvány KERESZTÉNY GYÜLEKEZET Énekeskönyv Keresztyén Ifjusági Missziós Alapítvány Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm; reá hallgassatok! Máté 17,5b TARTALOMJEGYZÉK 1. rész...4 2. rész...57 3. rész...99

Részletesebben

ÉNEKGYÜJTEMÉNY SZOLOKMA 2009 1

ÉNEKGYÜJTEMÉNY SZOLOKMA 2009 1 ÉNEKGYÜJTEMÉNY SZOLOKMA 2009 1 2 1. MESSZE VOLTAM Messze voltam, de megkerestél engem, Tied lettem én drága Megváltóm. A Golgotát elszenvedted helyettem, Így lettél nékem örök üdvadóm. Kar: Hogyan köszönjem

Részletesebben

Édesanyák imádsága BEVEZETŐ ÉNEK. Ima a családokért. Dicsőséges Szentháromság, minden szeretet és közösség forrása, köszönjük neked a családunkat.

Édesanyák imádsága BEVEZETŐ ÉNEK. Ima a családokért. Dicsőséges Szentháromság, minden szeretet és közösség forrása, köszönjük neked a családunkat. Édesanyák imádsága BEVEZETŐ ÉNEK 1 Jöjj Szentlélek Úristen, áraszd le ránk teljesen Mennyből fényességedet 2x Jöjj el, jöjj el, jöjj el, jöjj el, jöjj Szentlélek Úristen! Ima a családokért Dicsőséges Szentháromság,

Részletesebben

AHOGY NÉZLEK TÉGED. A Királynak áldozok A Királynak áldozok Néki szolgálok

AHOGY NÉZLEK TÉGED. A Királynak áldozok A Királynak áldozok Néki szolgálok AHOGY NÉZLEK TÉGED Ahogy nézlek téged Elszáll minden félelem Ahogy szól szelíd szavad Nem kérdezek már Amikor érzem itt vagy Szent Szellemed hoz közel Erős karod átölel És új élet tölt el A mennyben van

Részletesebben