Ne hagyd magad! Az önérvényesítés művészete

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ne hagyd magad! Az önérvényesítés művészete"

Átírás

1 Peter Lauster Ne hagyd magad! Az önérvényesítés művészete magyar könyvklub'

2 Előszó az új kiadáshoz Ennek a könyvnek az első kiadása ECON-szakkönyvként jelent meg 1976 őszén. E tizedik kiadás megjelenése előtt újból átnéztem, és elmondhatom, hogy mindmáig semmit sem vesztett aktualitásából: ez az az alapkönyv, amelyre az ECON kiadónál később megjelent könyveim épülnek, így a Hagyja, hogy szárnyaljon a lelke (Lassen Sie der Seele Flügel wachsen) és az Életművészet (Lebenskunst) címűek. Mivel a cím többértelmű, mindjárt az elején szeretném tisztázni, hogy nem valamiféle tekintélyelvű könyök-egoizmus" mellett kívánok szót emelni. Ezzel a könyvvel az a szándékom, hogy feltárjam, milyen károsak a magától értetődően elfogadott életszabályok". A könyv elejét ezért a lélek azon úgynevezett elhárító mechanizmusainak" szenteltem, amelyeket Anna Freud írt le elsőként, és amelyek a felületes félelemleküzdést szolgálják, és az élethazugságok kialakulását ösztönzik. Ez a hamis érvényesülési magatartás" azonban csak az önelnyomásba és a lelki konfliktusokba vezet bele egyre mélyebben. Ez a könyv különösképpen annak a szociálpszichológiai oldalnak szentel figyelmet, amely az egyes embert kibontakozásában akadályozza. Arról az ellentmondásról van itt szó, amely az önkibontakozási vágy és a társadalmi hatásokhoz való alkalmazkodás között feszül. Minden ember egyrészt korának gyermeke", akit a társadalmi kénysze-

3 rek alakítanak, másrészt individuum, akiben él a remény önmaga sorsának alakítására és a szabadság megvalósítására. A cím, Ne hagyd magad!, annak mottója, hogy lássuk át a kívülről jövő elnyomó befolyásokat, munkahelyünkön éppúgy, mint magánéletünkben, s hogy saját énünket ne veszítsük el. Legyen bátorságunk önmagunkhoz, legyen erőnk, hogy védekezzünk a hamis sugalmazások" ellen, legyen erőnk, hogy individuumként hitet tegyünk saját magunk és saját érzéseink mellett - ez az, amit a könyv címe mondani akar. Aki viszont azt hiszi, hogy a könyvből tippeket és javaslatokat kap ahhoz, hogyan nyomhat el és szedhet rá másokat, az csalatkozik, mert erről itt semmit sem talál. Számomra nem a hatalom gyakorlása a fontos és érdekes, hanem a védekezés mások" hatalmi befolyása ellen, amely az ember saját lelki szabadságának kibontakozását akadályozza. Köln, április

4 1. RÉSZ Pszichikai vakságunk status quója

5 Az elhanyagolt pszichikai világkép Mert a mai emberiség számára a veszély nem annyira abból a hatalmából ered, hogy fizikai folyamatokat uralni képes, mint az arra való képtelenségéből, hogy a társadalmi történéseket értelmesen irányítsa." Konrad Lorenz A tudományos ismeretek robbanásával az átlagember már nem tud megbirkózni. Még a szakember sem képes normális olvasási sebességgel feldolgozni valamennyi új publikációt, amely szakterületén megjelenik. Az ismeretanyag 1800-tól 1900-ig száz év alatt duplázódott meg, 1900-tól 1950-ig ötven év alatt, 1950-től 1960-ig mindössze tíz év alatt, s végül 1960-tól 1966-ig csupán hat év alatt újból megkétszereződött. Egy egyetemi hallgató, aki 1960-ban kezdte meg tanulmányait, tanulmányai befejezésekor kétszer akkora tudásmennyiséggel találta szemben magát, mint egyetemi pályafutása kezdetén. Nem csoda, hogy a legtöbb egyetemet és főiskolát végzett ember visszariad az interdiszciplináris szemléletmódtól, és rezignáltan megadja magát a szakbarbár sorsának és pályájának. A tudásanyag természetesen nem minden szakterületen növekedett egyforma robbanásszerű gyorsasággal. Úgy-

6 szólván stagnált például a kísérleti esztétika tudománya, amelyet Gustav Theodor Fechner alapított meg 1871-ben Lipcsében. 1 A kísérleti lélektan viszont, amely körülbelül ugyanabban az időben kezdte meg kutatómunkáját, lényegesen dinamikusabban fejlődött. A pszichológiához képest azonban összehasonlíthatatlanul gyorsabb ütemben fejlődtek a természettudományok, a fizika és a kémia. Az egyes tudományágak különböző fejlődési ütemének oka nem abban rejlik, hogy a tudósok az esztétika iránt kevésbé érdeklődnének, mint a termodinamika fizikai problémái iránt, hanem sokkal inkább a szubjektív karrierérzésben. Az aranymetszés" esztétikai hatásának tanulmányozásához nem állnak rendelkezésre kutatási eszközök, sem az állam, sem az ipar nem szentel elismerő figyelmet ennek a tudománynak. Más a helyzet például az áramlástannal, mely területet véletlenszerűen ragadtunk ki - az itt dolgozó kutatókhoz sokkal több pénzügyi eszköz áramlik, itt vannak felemelkedési esélyek, s végül még a Nobel-díj kilátása is kecsegteti a kutatót. Tübingeni egyetemi éveimből (1961-től 1968-ig) jól emlékszem Wolhelm Witte professzor egyik megjegyzésére, amelyet a pszichológiai optikáról tartott előadása során tett: Egy pszichológusnak mindent kell tudnia, csak egyet nem tudhat soha: a Nobel-díjat elnyerni." Ezen az előadáson 1962-ben harminc-negyven hallgató volt jelen. Numerus claususra nem volt szükség. Mit tanulsz? Pszichológiát? És mihez kezdesz majd vele?" - kérdeztek más fakultások diákjai részvevő hangsúllyal. A kérdést többnyire kiegészítették egy tanáccsal is: Ha mellette közgazdaságtant is tanulsz, vagy orvostudományt, az jó kombináció, de különben..." A pszichológia 1962-ben még úgy élt a diákok és egyáltalán az emberek tudatában, mint olyan tudás, amelyből nem lehet megélni. Időközben azonban a lélek tudománya nagymértékben megerősödött, és polgárjogot szerzett; ma

7 már több pénzügyi eszköz áll rendelkezésre a kutatáshoz, az álláshirdetések száma nő, négy kiírt állásra ma egy pályázó jut. Ezekkel a változásokkal párhuzamosan természetesen megnövekedett a pszichológiahallgatók száma, és ma már minden egyetemen felvételi korlátozások vannak. 1. ábra: A tudásanyag robbanása 1800-tól 1966-ig Az esztétika még mindig stagnál. E tudomány számára ma sem áll rendelkezésre több szubvenció, mint 1870-ben, Gustav Theodor Fechner idején.

8 A német kutatási minisztérium 1973-as kiadásai: 2 millió DM 1014,980 Energiakutatás és technológia 588,698 Úr- és repüléskutatási és -technikai létesítmények, tervek 542,600 Természettudományos-műszaki kutatás és fejlesztés 445,546 Adatfeldolgozás, hírközlés, technológia és dokumentáció 311,965 Általános kutatásfejlesztés 247,570 Az általános kutatásfejlesztés szervezetei MPG/FHG 136,990 Berendezések és tervezetek a biológia, ökológia és orvostudomány területén 84,570 Új technológiák a közlekedés és a kommunális ellátás, valamint a környezetvédelem területén 64,745 Technológiák kulcsfontosságú területeken, nyers-, alap- és ipari anyagok, vegyipari kutatás 40,250 Tengeri kutatás és tengeri technika (a Helgoland Tengerbiológiai Intézet nélkül) 9,875 Társadalomtudományi létesítmények 6,900 ESO 0,846 IMT A társadalomtudományi intézmények hátulról a harmadik helyet foglalják el. Az első helyeken állnak, mint az másképp nem is várható: az energiakutatás és technológia, a világűr- és repüléskutatás és -technika létesítményei, a természettudományos-műszaki kutatás és fejlesztés. A kutatások ilyen súlyozásának az elkövetkező években meg kell változnia. Fokozni kell a társadalomtudományi, szociálpszichológiai és pszichoterápiai kutatást. Mit hasz-

9 nál a természettudományos-műszaki ismeretanyag további robbanása, ha a városok mind barátságtalanabbak lesznek, a környezet tovább szennyeződik, az ökológiai egyensúly felborul, a neurózisok és a pszichoszomatikus tünetek száma megnő, és az élet minősége romlik. A technológiafejlesztést újra kell gondolni, és a soft technology" irányában kell haladni. Szükségünk van a magatartás technológiájára" is, ahogy azt B. F. Skinner amerikai pszichológus is javasolja, mindenesetre nem behaviourista értelemben. A Föld országai évente mintegy kétszázmilliárd dollárt költenek fegyverkezésre. Ennek az összegnek mindössze tíz százaléka (húszmilliárd) elegendő lenne az emberek közötti kapcsolatok javítását szolgáló kutatás megvalósításához. Ezzel csökkenthető, sőt végül megszüntethető lenne az atomháború veszélye. Mi gátol meg bennünket ebben? Mostanáig csupán a fizikai világkép bővítésén munkálkodtunk. Ehhez képest a pszichikai és a szociális világkép lényegtelennek számított. Ezt az elavult elképzelést revideálni kell, mert csak a pszichoszociális világkép kitágításával lehet feltartóztatni az embert önmegsemmisítésében. Milyen irányban fog haladni a lélektan ötven brit pszichológus futurológiai prognózisa szerint? Véleményük az, hogy a legerőteljesebben a társadalom- és személylélektan fog fejlődni, valamint az évszázad vége felé nagy áttörést várnak a neurofiziológiában és ezzel kapcsolatban a pszichodrogok előállításában. Az angol pszichológusok 1987-ig fontos felismeréseket jósolnak a magatartáskontroll területén, és új technikákat az önmanipulációban. Előrejelzésük szerint a pszichológia összességében praxisorientáltabb lesz, és mindenekelőtt erősebb hatást fog gyakorolni a nevelésre. Különösen érdekes a futurológusok utalása a szociálpszichológia és a személyiséglélektan fejlődésére. A mai világrendszer a társadalmi folyamatokra és a konfliktusmagatartásra vonatkozó nagyobb tudás nélkül biztonság-

10 gal már nem irányítható. A konkurencia- és teljesítménytársadalmat át kell vezetni egy kooperációs és teamtársadalomba. Nem lehet már sokáig elnyomni az emberek vágyát a szolidaritásra, státuskiegyenlítődésre és nagyobb egyenértékűségre. Nyíltság a fizikában és technikában, amennyire eladható Fejlődésének kezdetén az európai természettudománynak nem volt könnyű, hogy felismeréseit és igazságait" nyíltan kimondja és terjessze. Giordano Bruno reneszánsz kori olasz gondolkodót 1600 februárjában Rómában eretnekként megégették, mert azt állította, hogy a Föld a kozmoszban csupán egy porszemecske más porszemfelhők között. Ekkor a kísérleti fizika megalapítója, Galileo Galilei, harminchat éves volt. Hat évvel később távcsövet szerkesztett, és holdhegyeket, Jupiter-holdakat és napfoltokat fedezett fel. Mivel hitet tett a heliocentrikus világkép mellett (a Föld kering a Nap körül, nem fordítva), 1616-ban az egyház hallgatásra ítélte. Azt a hiú énképet sértette meg állításával, hogy az ember nem a világmindenség középpontjában él - ezt az igazságot be akarták tiltani, és el akarták nyomni. Galileit az akkori hatalmasságok ilyen megsértése miatt eretnekséggel vádolták, és ő 1633-ban Rómában egy inkvizíciós bíróság előtt esküvel tagadta meg felismerését, noha meg volt győződve felfogása helyességéről: és mégis mozog a Föld. A második nagy sértés az angol természetkutató, Charles Darwin részéről érte az emberiséget 1859-ben, azzal a felfedezéssel, hogy az ember ezen a Földön nem különleges lény, hanem törzsfejlődésileg rokonságban áll az állatokkal, mely rokoni viszony az emberszabású majmokkal különösen közeli. Itt ismét keveredett a vallásos nézetekkel való összeütközés és az ember hiú öntúlbecsülése: én kü-

11 lönleges lény vagyok, aki messze az állati fajok felett áll, és velük semmiképpen sem vagyok összehasonlítható. A harmadik nagy sértésről, mely az embert érte, a pszichoanalízis feltalálója, Sigmund Freud gondoskodott, amikor is e század kezdetén könyveiben azt mondta az embernek, hogy nem úr a saját házában", hanem magatartását lelkének mélyéből származó tudattalan motívumok és ösztönök befolyásolják. Freudot kortársai hevesen támadták, az értékek iránti vak materializmussal és pornográf tendenciákkal vádolták. Könyveit a nemzetiszocialisták betiltották, és 1933 májusában Berlinben elégették (Freud ekkor hetvenhét éves volt). Az agresszivitás kutatója, Konrad Lorenz, igen agresszívan nyilatkozott ezekről az igazság elnyomására tett kísérletekről: Az emberiség minden eszközzel védelmezi önértékelését, és valójában itt az ideje, hogy alázatot prédikáljunk, és komolyan megpróbáljuk felrobbantani az önmegismerés gőgből emelt akadályait." 3 Az igazság elnyomása nem kellene hogy megingassa az ember és sajátos világa glorifikált önértékelését. Az igazság elnyomása minden ember lelkében elhárító mechanizmusok formájában történik, hogy a személyes önértékelés nehogy megkérdőjeleződjék. Erről az igazságtól való félelemről részletesen szól a következő fejezet. A természettudományok, mindenekelőtt a fizikai és technikai irány, az ismeretanyag robbanásszerű fejlődését tudják maguk mögött. Ma a fizikusoknak teljes szabadságukban áll, hogy tetszés szerinti új világképeket vázoljanak fel. A prioritásokat mindenesetre a tőke határozza meg. Már önmagában az energia növekedési rátája megmutatja, milyen energiapotenciált bocsátott a fizika az emberiség rendelkezésére. A korai szélmalmok mintegy tíz lóerőt termeltek, Watt első gőzgépe (1765) már százat, a későbbi gőzgép (1850) már tízezer lóerőt, és a rakéta (1955) mintegy egymillió lóerőt. Ma ezerkétszáz megawatt (átszámítva LE) elektromos teljesítményű atomerő-

12 műveket építünk; ez elég ahhoz, hogy például egy akkora várost, mint Hamburg, ellásson árammal - és atombombákat, amelyek elegendők lennének a világ lakosságának kiirtásához és a Föld felszínének lepusztításához. Érdekes módon először a bombát fejlesztették ki, s csak azután az atomerőművet. Néhány éve megkezdődött a második atomkor: az atomtechnológiának az eddigi atomhatalmakon túlmenő elterjedése ig mintegy húsz államnak lesznek saját atombombái. Mintegy negyven államban állnak majd atomerőművek. A nukleáris palackszellem kilökte a dugót, és kijön a palackból. A fizika azért ment át ilyen fantasztikus fellendülésen, mert a fizikai felismerések alkalmazásával pénzt lehet keresni. A piacra vitel tette lehetővé az ipari forradalmat, és ezzel megkezdődött az ipari korszak mindazzal az előnynyel, amelyet a széles néprétegek és mindenekelőtt a vállalkozók számára hozott. Az általános jólét növekedett, a munkaidő csökkent (az elmúlt húsz évben heti tíz órával), a szegényeknek jobb dolguk lett, és a gazdagok még gazdagabbak lettek (jövedelmi olló). A nettó társadalmi termék évente egy főre (1962-es árakon számítva) a következő összegeket tette ki: = 1290 márka 1950 = 2791 márka 1900 = 1902 márka 1960 = 5421 márka 1925 = 2170 márka 1971 = 7683 márka A fizikai-műszaki haladás ilyen sikerei láttán nem csoda, hogy a természettudósoknak megadtak minden kutatási eszközt, amit azok kívántak, és hogy munkájuk abszolút prioritást kapott. Nem csoda az sem, hogy gondolkodásuk szabadon bontakozhatott ki, és ezen a téren nagyobb nyitottság uralkodott. A fizikai tudásanyag robbanásának semmiféle korlátozás, sem pénzügyi, sem etikai jellegű, nem szabott határt az elmúlt hetven évben.

13 Egy ideje azonban szaporodnak a kritikus hangok, és ilyen kérdések hallatszanak: Belefulladunk a haladásba? Nem kell-e megfékezni a tudomány gőgjét? Nem kellene-e megzabolázni a haladást, sőt tempóját visszafogni? Nem tanácstalanok-e a bűvészinasok a laboratóriumokban? Nem öngyilkos programot" szabadítottunk-e el? A Római Klub" - ennek a szervezetnek gazdasági vezetők és tudósok a tagjai -, megbízta a Massachusetts Institute of Technology (MIT) egyik teamjét, hogy a fejlődés mai állása szerint komputerrel készítse el jövőnk várható végszámláját". A munka eredménye a nagy feltűnést keltő és sokat vitatott bestseller lett, A növekedés határai, amely a következő eredményre jutott: ha a növekedést 1985-ig nem állítják meg, a világ olyan katasztrófába sodródik, amely halálosan veszélyezteti civilizációnkat. Néhány évvel később (1974-ben) megjelent a második Római Klub-tanulmány" ezzel a figyelmeztető címmel: Emberiség a válaszúton. A Janus-arcú szituáció - egyfelől nagyobb jólét és kényelem az emberiségnek, másfelől a nukleáris és ökológiai veszély - felveti a kérdést, vajon a technika destruktív oldala valóban a lényegéhez tartozik-e, nem a gazdasági és politikai egoizmus volt-e inkább az, ami ehhez a helyzethez vezetett. A technika olyan humánus vagy ahumánus, mint az ember, aki alkalmazza. Az alkalmazásról azonban nem a természettudósok döntenek, hanem egy vállalkozókból, közgazdászokból, katonai stratégákból és politikusokból álló hatalmi elit maroknyi csoportja. Tudósok ezrei nézik többé-kevésbé tehetetlenül találmányaik alkalmazását, mert hagyták, hogy elcsábítsa őket az államkasszából vagy a cégektől származó pénz. Eladták magukat, felfedezéseik immár nem az övéik, hanem azokéi, akik a tőkét adj ák - tehát ők már csak tanácsokat adhatnak, de döntéseket nem hozhatnak.

14 A pszichikai vakság szándékolt A technológiák, a gazdaság és az általános jólét korlátlan növekedését éltük át. Ez a civilizáció eddigi fejlődésének pozitív oldala. A személyiség- és szociálpszichológiai tudás azonban nem növekedett hasonló ütemben. A lélekről való tudás messze elmaradt, mert kutatásának a technikai expanzió szakaszában sajnos kevés figyelmet szenteltek, vagy semennyit sem. A jólét növekedése és a nagyobb szociális biztonság ellenére (némely bíráló úgy véli, hogy már túlságosan sok is a szociális államból) a lelki zavarok és betegségek száma nem csökkent, még csak nem is stagnált, hanem lényegesen megnövekedett.

15 Dr. Kurt Heinrich professzor, a mainzi Neuropszichiátriai Klinika idegorvosa úgy becsüli, hogy minden harmadik páciensnek, aki egy általános orvos rendelőjét felkeresi, pszichiátriai kezelésre is szüksége lenne. 5 Egy aneszteziológus mesélte nekem a műtőben szerzett mindennapi tapasztalata alapján, hogy az operált betegek ötven százaléka semmiféle szervi elváltozást nem mutat, így pszichikai esetnek" számíthat. Az alsó-szászországi szociális minisztérium 1973 elején kiadott egy statisztikát, mely szerint az NSZK lakosságából kereken tízmillióan szenvednek olyan lelki zavarokban, amelyek kezelésre szorulnak. 6 (Az NSZK-ban mintegy hatvankétmillió ember él, beleszámítva a kisgyerekeket és a nyugdíjasokat.) Ezenfelül mintegy kétmillióan szenvednek valamilyen elme- és kedély betegségben, és ezért munkaképtelenek. 7 E páciensek közül mintegy százezret kezelnek ideggyógyintézeti osztályokon. A pszichiátriai gondozás többnyire egyáltalán nem kielégítő, és az intézetek túlzsúfoltak. Egy hálóteremben gyakran hatvan beteg is van elhelyezve. A lakosság pszichiátriai ellátásában uralkodó rossz állapotok leírása megtöltene egy egész könyvet, itt azonban ezekre csak röviden utalhatunk, mert különben eltérnénk a tárgytól. A tartományi pszichiátriai kórházakban a felvételek száma állandóan nő, a vizsgált időszakban, 1956 és 1970 között megkétszereződött. 8 Különösen az alkoholizmus" diagnózissal felvettek száma növekedett erőteljesen és 1971 között mintegy négyszáznyolcvan százalékkal. 9 Az intézetek legtöbb páciense szkizofréniában (50,4 százalék), gyengeelméjűségben (11 százalék), alkoholizmusban (9,4 százalék) és mániás-depressziós kedélybetegségben (3,9 százalék) szenved.

16 3. ábra: A vetés szárba szökkent

17 A tartományi pszcihiátriai kórházakban ápolt betegek azonban csupáncsak a pszichiátriai nyomorúság jéghegyének picinyke csúcsát alkotják, ezek csak a pszichiátriai megbetegedés egészen súlyos esetei (pszichózisok, elmeés kedélybetegségek). A lakosság átfogó ambuláns pszichiátriai gondozása nem lehetséges, mivel a Szövetségi Köztársaságban csak mintegy ezerkétszáz saját rendelővel működő pszichiáter (idegorvos) van. Az egy lakosra jutó pszichiáterek száma más országokban sem sokkal magasabb, sőt részben lényegesen alacsonyabb. 4. ábra: Éves felvételek a tartományi pszichiátriai kórházakban De még rosszabb a helyzet annak a tízmillió pszichikailag sérült páciensnek az ellátásával, akik ugyan nem szenvednek elme- és kedélybetegségben, de pszichoszomatikus

18 tüneteik vannak (például gyomor- vagy nyombélfekély, szívidegesség, migrén), vagy neurózisban szenvednek. Az ő ellátásukra a Szövetségi Köztársaságban (más európai országokhoz hasonlóan) mintegy hatszáz-ezer önálló rendelővel működő pszichoterapeuta és pszichológus áll rendelkezésre. Egy pszichoterapeutára tehát mintegy tízezer potenciális páciens jut. Ehhez képest az orvosi ellátás jó - egy betegpénztári orvos ott mintegy ezerháromszázötven lakost lát el. Egy pszichoterapeuta azonban naponta maximálisan csak hat páciensnek szentelhet egy-egy órát, ez pedig hetente csak harminc beteget jelent. Egy ortodox pszichoanalízis átlagosan három-öt évig tart. Egy pszichoanalitikus tehát három-öt évenként csak harminc páciensnél végezhet el befejezett pszichoanalitikus kezelést. Munkában töltött évei során, ha harminc évig dolgozik, mintegy száz beteggel végezhet pszichoanalízist. Durván számítva tehát legalább ötven-százezer pszichoanalitikus hiányzik. Ahhoz azonban, hogy egy pszichikailag megbetegedett emberen segíteni lehessen, gyakran nincs szükség olyan hosszadalmas kezelésre, mint a pszichoanalízis. Ma már vannak kevesebb időt igénylő módszerek, amilyen a beszélgetésterápia, a viselkedésterápia, a csoportterápia, a Gestalt-(alak)terápia és a felvilágosító lelki tanácsadás. De a terápiának ezeknél a rövidebb formáinál is hiányzik mintegy ötvenezer terapeuta a lakosság szükséges ellátásához. E kirívó alulellátottság dacára a pszichoterapeuták képzése terén nem történik több, mint történt eddig a megszokott keretek között. Ennek különböző okai vannak. A gyakorló orvosoknak nem fűződik érdekük hozzá, hogy kiegészítő pszichoanalitikusi vagy pszichoterapeuta-képesítést szerezzenek, egyrészt mert ez azt jelentené, hogy háromnégy évvel később kezdenek keresni, másrészt mert pszichoterápiai rendeléssel soha nem lehet elérni százötvenkétszázötvenezer márka évi jövedelmet.

19 A pszichoterapeuták jelenlegi csekély száma mellett a terapeuták kapacitása jól ki van használva elegendő számú beteggel - némelyiknél a várakozási idő még több hónapot is kitesz. A betegek legtöbbje a közép- és felső rétegekből származó magánbeteg, aki óránként hatvan-százötven márka honoráriumot fizet a saját zsebéből, és ezt az összeget adójából leírhatja. A betegpénztárak nagy nehézségeket okoznak a pszichoterápiás kezelések költségeinek megtérítésekor. Pontosan tudják, hogy hozzájárulásukat mérhetetlenül meg kellene növelniük, ha a lakosság széles rétegei felfedeznék a pszichoterápiát. A pénztáraknak és végül is a hozzájárulást fizetőknek is gazdaságosabb, ha beérik a pszichofarmakumokkal, noha ez lelki egészségük szempontjából nem jobb. Erre a problematikára még majd részletesebben kitérünk. A pszichikai tömegnyomorúság (tízmillió ember lelkileg sérült) becslése csak nagyon durva, mert a valóságban még sokkal nagyobb, ha tekintetbe vesszük a kisebbségi érzések, az idegesség és a rossz hangulatra való hajlam diffúz problémakörét is. Amerikai pszichológusok tesztvizsgálatokkal megállapították, hogy az USA-ban minden második ember bátortalannak és gátlásosnak érzi magát. 10 Tapasztalataim szerint a nyugati ipari államok lakosságának jóval több, mint ötven százaléka önértékelési zavarban szenved, és szeretné egyéni személyiségstruktúráját pszichikailag szabadabban és öntudatosabban kibontakoztatni. Ezért éreztem késztetést arra, hogy megírjam ezt a könyvet. E könyv arra szolgál, hogy segítsen az olvasónak pszichikai vakságától lassan és fokozatosan megszabadulnia, és hogy ösztönözze az önmagára találás folyamatát. Jelenleg nem volna helyes a pszichológiának szemrehányásokat tenni, mert először is még nagyon fiatal tudomány, másrészt, mint már említettük, kutatási pénzeszközökkel való ellátottság tekintetében igen nehéz helyzetben van. A prioritásokat (még) más területek élvezik, mert

20 közvetlen hasznot itt technológiával lehet elérni. Pszichológiai kutatási eredményekkel közvetlenül üzletet csinálni nem lehet. Az individuál- és szociálpszichológiai terápiai kutatásokba ezért eddig sem a vállalkozók, sem a politikusok nem invesztáltak. Igen, a Hold pora fontosabbnak látszik, mint a kis elsős félelemtől gyöngyöző verítéke a számtanórán. Irenáus Eibl-Eibelsfeldt neves viselkedéskutató, Lorenz egykori tanítványa joggal panaszolta 1973-ban egy Spiegelesszében: 11 Szondákat lövünk fel a Marsra, és képeket küldünk onnan a Földre, de azt a problémát, hogyan éljünk együtt a szomszédunkkal, nyilvánvalóan nem oldjuk meg ilyen könnyen." Pedig e kérdés megoldásának lehetőségei igenis megvolnának, ha a viselkedéskutatás és a pszichológia pénzügyi eszközei ugyanolyanok lennének, mint az űrkutatáséi. Az ipar az elmúlt években igen szerény kutatási pénzeszközöket pumpált (a fizikához és kémiához képest) az alkalmazott üzempszichológiába (az emberi munkaerő optimális kihasználása), a reklámpszichológiába (a fogyasztók manipulálása), az értékesítési pszichológiába (az eladó személyzet képzése a forgalom fokozása céljából) és a tesztpszichológiába (az optimális pályázók kiválasztása). Végső soron itt az emberi tényezőről csak gazdasági értelemben van szó, munkaerőként és fogyasztóként, csak teljesítménynövelésről és újból csak a nyereség lehető legnagyobb mértékű növeléséről. Az individuálpszichológiai, terápiai kutatáshoz és a jelenlegi vakság leküzdéséhez nem áll rendelkezésre tőke, mivel ez az iparnak (a hagyományos vélekedés szerint) nem hoz közvetlen gazdasági hatékonyságot. Hasznosnak a kreativitásösztönzés és a személyiségképzés (megnyerően magabiztos fellépés a szakmai szférában) számít, valamint a teammunkában való alkalmazkodásra kész részvétel képességének szociálpszichológiai kutatása.

21 Az ilyenfajta célzott kutatást finanszírozzák, és eredményeit mohón integrálják a rendszerbe. Azonnal védekezőállásba helyezkedik azonban az ipar és az állam (egyetemek) a pszichológiai kutatással szemben, mihelyt a szociálpszichológiai kutatások a fennálló verseny- és teljesítményrendszert érintik, mihelyt elnyomó mechanizmusokat mutatnak fel, és az egyéni lelki szenvedést a fennálló társadalmi rendszer viszonyaira vezetik vissza. Az effajta feltárás és felvilágosítás nem kívánatos, és ezért pénzügyi támogatást sem kap, mivel azt akarják, hogy éppen e területen továbbra is megmaradjon a pszichikai vakság. A pszichológiában és a pszichológusok és pszichoterapeuták között ezért ma két különböző beállítottságot figyelhetünk meg. A pszichológusok és pszichoterapeuták nagyobb és befolyásosabb csoportjának elsősorban nem a társadalmi viszonyok kutatása a fontos, hanem a cselekvés és viselkedés motívumainak értéksemleges" szemlélete. A pszichológushallgatók információs szolgálata, az Info- Psychologie-aktuell így az os téli szemeszterre óva int a Pszichológia mint társadalom- vagy rendszerterápia című stúdiumtól. Ironikusan meg is jegyzi, a pszichológusok néha azt a gyanút (reményt) keltik, hogy a pszichológia segítségével a késő kapitalista társadalmi struktúrák felpuhíthatók, és a helyükben kora paradicsomi struktúrákat lehet berendezni". Vajon miért óvnak attól, hogy úgy tekintsünk a pszichológiára, mint a társadalomterápia segítőjére? Mert a hallgatónak igen gyorsan rá kell jönnie, hogy az egyetemen oktatott és gyakorolt lélektan nem e felé a cél felé tör. A pszichológiának teljes mértékben annak a szolgálatában kell állnia, aki a pénzt adja, és azt kell kutatnia, ami kenyéradó gazdájának hasznára van - más kutatásokhoz nem áll rendelkezésre pénz, mert az a kívánalom, hogy itt a pszichikai vakság továbbra is megmaradjon.

22 A pszichológia helyzetét jól jellemzi George Bernard Shaw egyik aforizmája: Az értelmes ember alkalmazkodik a világhoz, az ostoba megpróbálja a világot önmagához igazítani. Ezért aztán minden haladás az ostobáktól függ." Csak remélni lehet, hogy a jövőben minél több pszichológus lesz ostoba", és semmibe veszi a figyelmeztetést, mely a Pszichológia mint társadalom- vagy rendszerterápia című stúdiumtól óvja.

23 2. RÉSZ A félelem leküzdése

24 A félelem elhárítása " Akkor (az ember) következő feladata, hogy visszacsinálja az elhárítás művét, azaz hogy kitalálja és újra beiktassa azt, amit az elfojtás segítségével elhagyott, hogy helyreigazítsa az eltoltat, újból összekösse az izoláltat." Anna Freud Ahhoz, hogy az emberi pszichét jobban megértsük, elengedhetetlenül tanulmányoznunk kell Sigmund Freud dinamikus személyiségszerkezet-modelljét. A lelken belüli erőjátékok ismerete elvezet Freudnak ahhoz a provokáló hatású és ma is érvényes következtetéséhez, hogy az ember nem úr a saját házában. Anna Freud, a pszichoanalízis megalapítójának leánya, következetesen folytatta apja művét az énpszichológia és az elhárító mechanizmusok dinamikája területén ban, negyvenegy évesen (apja már nyolcvanéves volt ekkor, három évvel korábban égették el a műveit) publikálta máig is alapvető könyvét Az Én és az elhárító mechanizmusok címmel, 1 amelynek 1973-ban jelent meg a nyolcadik kiadása zsebkönyv formában, és amely ma alapműnek számít a pszichoanalitikus irodalomban. Sigmund Freud instanciamodellje a lélekről (ösztön-én vagy Id, Én, fölöttes Én vagy szuperego) azóta már hozzá-

25 tartozik a művelt közép- és felső réteg általános műveltségéhez, s itt azért vázoljuk fel röviden, hogy a témánk szempontjából ebből levezethető következtetéseket könnyebben érthetővé tegyük. Freud a pszichén belül három instanciát különböztet meg, amelyek befolyásolják az ember magatartását, az ösztön-ént (a szexuális és agressziós ösztön tudattalan ösztönszférájával), az Ént (a meggondolt cselekvés bázisát) és a fölöttes Ént (az átvett erkölcsi elképzelésekkel és a lelkiismereti funkcióval). Az Én a központi közvetítő pozícióját foglalja el a környezet, a fölöttes Én és az ösztön-én (Id) követelményeinek erőjátékában. Az Ént tehát három oldalról éri hatás, ahogy azt a grafikus ábrázolás sematikusan szemlélteti: 5. ábra: Három erő hat az Énre

26 Az Ént az ösztön-én hajtja (a szexualitás kielégítést követel), a fölöttes Én korlátozza (az erkölcs például tiltja az azonnali kielégítést), és a realitás csábítja, de blokkolja is. Az erőknek ebben a háromoldalú játékában küzd az Én a harmóniáért és a lelki egyensúlyért. Ez a lelken belüli folyamat azért nehezen áttekinthető az egyes ember számára, mert Freud nagy felfedezése szerint az ösztön-énből és a fölöttes Énből érkező impulzusok részben tudattalanok, az ember tehát gyakran nincs tisztában vele, hogy miért úgy cselekszik, ahogy cselekszik, és nem másképp. Ez nem azt jelenti, hogy az ember kormány nélküli hajóként vitorlázik az élet tengerén, hiszen a realitás követelményei és a fölöttes Én nehezen áttekinthető normái, irányvonalai nagyon is irányítják. Ha az Én az erők lelken belüli játékában gyenge, és alulmarad a két másik instanciával (ösztön-én és fölöttes Én) szemben, akkor lelki zavarok, neurózisok és pszichózisok keletkezhetnek. Ha például az ösztön-én (Id) győz az Én felett, és az erkölcsi fölöttes Én sem tud érvényre jutni, akkor az ember tartás és önuralom nélküli lesz, mivel szabad folyást enged mind szexuális impulzusainak, mind agreszszív kívánságainak (amelyek Freud szerint ösztönösek, ezt a tételt azonban joggal vitatják), és ilyen módon összeütközésekbe kerül a környezetével. Ha azonban a fölöttes Én győz az Én felett, az embert olyan mértékben uralják neveltetésének (a tekintélyszemélyeknek) a normái és erkölcsi elképzelései, hogy kényszerűen alkalmazkodva él, és megijesztik azok a lelkéből érkező impulzusok, amelyek ettől a normától eltérnek. Agresszív és szexuális késztetéseitől való félelmében fejleszti ki a különböző elhárító mechanizmusokat, hogy így jobban elnyomhassa és gátolhassa ösztönimpulzusait és kívánságait. Kultúrkörünkben az elhárító mechanizmusok ugyan minden embernél megfigyelhetők, azonban ezek már a lelki megbetegedés első tünetei. Az ösztön-énből szár-

III. Pszichoanalitikus perspektíva. Pszichoanalitikus perspektíva 2.: Szorongás, elhárítás, énvédelem

III. Pszichoanalitikus perspektíva. Pszichoanalitikus perspektíva 2.: Szorongás, elhárítás, énvédelem III. Pszichoanalitikus perspektíva Pszichoanalitikus perspektíva 2.: Szorongás, elhárítás, énvédelem Szorongás Freud: a szorongás = vészjelzés, mely figyelmezteti az ént, hogy valami kellemetlen fog bekövetkezni.

Részletesebben

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében Készítette: Uicz Orsolya Lilla 2011. Erőszakos, támadó!

Részletesebben

1. A másik ember megértése 2. Az empátia fogalmának kialakulása és fejlődéstörténete a modern lélektanban

1. A másik ember megértése 2. Az empátia fogalmának kialakulása és fejlődéstörténete a modern lélektanban TARTALOMJEGYZÉK 1. A másik ember megértése...11 Áttekinthető emberi világ...11 A rang és a formális viszonyok szerepe...12 A másik érdekessé válik...13 Új kommunikációs nehézségek...14 Az egyén szubjektív

Részletesebben

Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság. Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház

Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság. Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház Milyen tényezők játszanak szerepet a család agresszív légkörének kialakulásában / Strauss-

Részletesebben

A beteg és családja lelki reakciói az életet fenyegető betegségre és a veszteségre. Magyari Judit

A beteg és családja lelki reakciói az életet fenyegető betegségre és a veszteségre. Magyari Judit A beteg és családja lelki reakciói az életet fenyegető betegségre és a veszteségre Magyari Judit A betegek és családtagjaik lelki alkalmazkodásában nagy szerepe van: a rákkal kapcsolatos mai társadalmi

Részletesebben

Létkérdések a háziorvosi rendelőben

Létkérdések a háziorvosi rendelőben Létkérdések a háziorvosi rendelőben Az egzisztenciális pszichoterápiáról Dr. Kiss-Szőke Anna NOÉ Továbbképző Nap Szeged, 2014. szeptember 6. Egzisztenciális pszichológia 4 végső aggodalom: Halál Szabadság

Részletesebben

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5.

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5. Etika Bevezető Oktatási cél: A kurzus célja az etika körébe tartozó fogalmak tisztázása. A félév során olyan lényeges témaköröket járunk körbe, mint erény erkölcsi tudat, szabadság, lelkiismeret, moralitás,

Részletesebben

Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek

Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek Pszichoszociális elméletek Jellemzői: Pszichoanalitikus gyökerek Az Ego társas aspektusát hangsúlyozzák Pszichoszociális elméletek Csoportjai: Tárgykapcsolat-elméletek:

Részletesebben

A SZEMÉLYISÉG Lélektana. Dr Szabó Attila

A SZEMÉLYISÉG Lélektana. Dr Szabó Attila A SZEMÉLYISÉG Lélektana Dr Szabó Attila Mi különbözteti meg az embereket egymástól? A személyiség definiciója Allport (1961) meghatározása: A személyiség a személyen belüli pszichofizikai rendszerek olyan

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus 1 Asszertivitás (Sam R. Lloyd alapján) Jelentése: Pozitívan gondolkodunk Önérvényesítő módon viselkedünk Önbizalmat érzünk 2 Önmagunk és

Részletesebben

TARTALOM. 1. Bevezetés 2. A viselkedés genetikája 3. A viselkedés evolúciója

TARTALOM. 1. Bevezetés 2. A viselkedés genetikája 3. A viselkedés evolúciója GÉNEK ÉS VISELKEDÉS TARTALOM 1. Bevezetés 2. A viselkedés genetikája 3. A viselkedés evolúciója 1. BEVEZETÉS Ok és Okozat 1 Agy Viselkedés DNS Környezet Test: mereven huzalozott szabályok; agy: plasztikus

Részletesebben

A modern menedzsment problémáiról

A modern menedzsment problémáiról Takáts Péter A modern menedzsment problémáiról Ma a vezetők jelentős része két nagy problémával küzd, és ezekre még a modern a természettudományos gondolkodáson alapuló - menedzsment és HR elméletek sem

Részletesebben

Bálint csoport a komplementer medicinában Személyes és szakmai továbbképzés esetmunka útján

Bálint csoport a komplementer medicinában Személyes és szakmai továbbképzés esetmunka útján Bálint csoport a komplementer medicinában Személyes és szakmai továbbképzés esetmunka útján Dr. Harrach Andor Pszichiáter, pszichoszomatika és pszichoterápia szakorvos D SE Magatartástudomámyi Intézet,

Részletesebben

Fenomenológiai perspektíva 2. Személyes konstrukciók

Fenomenológiai perspektíva 2. Személyes konstrukciók Fenomenológiai perspektíva 2. Személyes konstrukciók Személyes konstrukciók Kiindulópont: A fizikai valóság, önmagunk és az események megtapasztalása személyenként jelentősen változik személyes képet alakítunk

Részletesebben

Agresszió. olyan viselkedés, amelynek célja kár, vagy szenvedés előidézése

Agresszió. olyan viselkedés, amelynek célja kár, vagy szenvedés előidézése Agresszió olyan viselkedés, amelynek célja kár, vagy szenvedés előidézése Ösztöntan Mc Dougall (1908) 18 különböző ösztön Freud (1920) Örömelv, libidó Frusztráció Erosz (életösztön) Thanatosz (halálösztön)

Részletesebben

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés Tartalom A tartalom és forma jelentése és kettőssége. A forma jelentősége, különösen az ember biológiai és társadalmi formáját illetően. Megjegyzés Ez egy igen elvont téma. A forma egy különleges fogalom

Részletesebben

Családi szocializáció és fejlődés

Családi szocializáció és fejlődés Családi szocializáció és fejlődés 8-9. óra Miről lesz szó az órán? A személyiségfejlődés két jelentős pszichoanalitikus elmélete: 1. Sigmund Freud pszichoszexuális elmélete 2. Erik H. Erikson pszichoszociális

Részletesebben

KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K!

KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! Gyakran Ismételt Kérdések a Vonzás Törvényéről 2010 KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! A kiadvány a tartalom módosítása nélkül, és a forrás pontos megjelölésével szabadon terjeszthető.

Részletesebben

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET ADHD-s gyermekek családjai részére KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ FÜZET Ezt a tájékoztató füzetet azért készítettük, hogy segítsünk a FIGYELEMHIÁNY/HIPERAKTIVITÁS

Részletesebben

GYEREKTERÁPIA. K. Németh Margit szakpszichológus képzés

GYEREKTERÁPIA. K. Németh Margit szakpszichológus képzés GYEREKTERÁPIA K. Németh Margit szakpszichológus képzés A két fı irányzat Anna Freud Gyereket nem lehet analízisbe venni Pedagógia hangsúlyozása A terapeuta valós személy A felettes én az ödipális örököse

Részletesebben

Dr. Balogh László: Az Arany János Tehetséggondozó program pszichológiai vizsgálatainak összefoglalása

Dr. Balogh László: Az Arany János Tehetséggondozó program pszichológiai vizsgálatainak összefoglalása Dr. Balogh László: Az Arany János Tehetséggondozó program pszichológiai vizsgálatainak összefoglalása (In: Balogh-Bóta-Dávid-Páskuné: Pszichológiai módszerek a tehetséges tanulók nyomon követéses vizsgálatához,

Részletesebben

Kommunikáció az élet végén. Magyari Judit

Kommunikáció az élet végén. Magyari Judit Kommunikáció az élet végén Magyari Judit A halálhoz való viszonyulás megváltozott. A múlt század elejéig nem fordulhatott elő, hogy valaki egyedül maradjon, és ne legyen mellette valaki, aki segít neki

Részletesebben

Deviancia Bánlaki Ildikó 2010

Deviancia Bánlaki Ildikó 2010 Deviancia Bánlaki Ildikó 2010 Deviancia Elhajlás, (helyes) úttól való eltérés. Deviáns viselkedés Olyan viselkedésforma, amely a társadalom többsége által elfogadott normát, normákat sért. Társas együttélésünket

Részletesebben

Dr. Halász László az MTA doktora, tudományos tanácsadó

Dr. Halász László az MTA doktora, tudományos tanácsadó Dr. Halász László az MTA doktora, tudományos tanácsadó Szociálpszichológiai Osztály Tel.: közvetlen: 279 6091 mellék: 6091 VH.1. emelet 119. szoba E-mail cím: mailto:halasz[kukac]mtapi[pont]hu PUBLIKÁCIÓK

Részletesebben

KERET Konferencia 2012. december 10. Európai Ifjúsági Központ. A segélyvonal: tények és következtetések (a segélyvonal munkatársai)

KERET Konferencia 2012. december 10. Európai Ifjúsági Központ. A segélyvonal: tények és következtetések (a segélyvonal munkatársai) KERET Konferencia 2012. december 10. Európai Ifjúsági Központ A segélyvonal: tények és következtetések (a segélyvonal munkatársai) Az adatokról A számok nem reprezentatívak, és nem is teljesek (nem mindenről

Részletesebben

5 lépés a gyógyulásig

5 lépés a gyógyulásig Jacques Martel 5 lépés a gyógyulásig Gyakorlati tanácsok a Lelki eredetû betegségek lexikona címû könyvhöz 5 lepes a gyogyulasig H 200 press.indd 3 5/16/14 9:31 AM A mû eredeti címe: Les 5 étapes pour

Részletesebben

Olyan tehetséges ez a gyerek mi legyen vele?

Olyan tehetséges ez a gyerek mi legyen vele? Olyan tehetséges ez a gyerek mi legyen vele? Kérdések elitista megközelítés egyenlőség elv? ritka, mint a fehér holló nekem minden tanítványom tehetséges valamiben mi legyen a fejlesztés iránya? vertikális

Részletesebben

A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010

A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010 A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010 INGER TUDATTALAN KÉSZTETÉS EMÓCIÓ PSZICHOANALITIKUS MODELL Beck, 1974. INGER EMÓCIÓ TANULÁSELMÉLETI

Részletesebben

Experience hotel service. Az élményturizmus lényegében ezt jelenti legyen élményekkel teli a pihenésed!

Experience hotel service. Az élményturizmus lényegében ezt jelenti legyen élményekkel teli a pihenésed! 1 Az élményturizmus lényegében ezt jelenti legyen élményekkel teli a pihenésed! Mi az az élményturizmus? Nyaralni, túrázni, utazni mindenki másképp szokott. Van, aki spontán indul el, van, aki alaposan

Részletesebben

Betegségmagatartás. Orvosi pszichológia előadás 3. hét Merza Katalin

Betegségmagatartás. Orvosi pszichológia előadás 3. hét Merza Katalin Betegségmagatartás Orvosi pszichológia előadás 3. hét Merza Katalin WHO definíciója: Mi az egészség? Az egészség a teljes testi, lelki és szociális jólét állapota, és nem csupán a betegség vagy fogyatékosság

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

Betegség elméletek. Bánfalvi Attila

Betegség elméletek. Bánfalvi Attila Betegség elméletek Bánfalvi Attila A halál kihordásának módjai A halál utáni élet a halál mint átjáró A halál idejének elhalasztása csak az evilági élet reális Az emlékezetben való megőrződés Halál és

Részletesebben

Az erkölcsi nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016

Az erkölcsi nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016 Az erkölcsi nevelés Dr. Nyéki Lajos 2016 Bevezetés Az erkölcsi nevelés lényegében magatartásformálás, amelynek során a társadalom igényeinek megfelelő tartós magatartásformák kialakítására törekszünk.

Részletesebben

TÖRPE GONDOLATOK TÖRPE JÖVŐ*

TÖRPE GONDOLATOK TÖRPE JÖVŐ* TÖRPE GONDOLATOK TÖRPE JÖVŐ* BESZÉLGETÉS KOVÁCS GÉZÁVAL, A MAGYAR TUDOMÁNYOS JÖVŐKUTATÁSI SZAKOSZTÁLYÁNAK VEZETŐJÉVEL AKADÉMIA KORPA: Egy idézettel kezdeném a beszélgetést: A jövő kritikus elágazási pontjai"

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila

A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila Debreceni Egyetem, Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszék Cím: 4010 Debrecen, Pf. 9., Tel: (52)

Részletesebben

Használd tudatosan a Vonzás Törvényét

Használd tudatosan a Vonzás Törvényét Használd tudatosan a Vonzás Törvényét Szerző: Koródi Sándor 2010. Hogyan teremtheted meg életedben valóban azokat a tapasztalatokat, amikre igazán a szíved mélyén vágysz? Ebből a könyvből és a hozzá tartozó

Részletesebben

PSZICHOLÓGIAI ÚJRAHASZNOSÍTÁS AVAGY NEM MINDEN SZEMÉT, AMI HULLADÉK

PSZICHOLÓGIAI ÚJRAHASZNOSÍTÁS AVAGY NEM MINDEN SZEMÉT, AMI HULLADÉK PSZICHOLÓGIAI ÚJRAHASZNOSÍTÁS AVAGY NEM MINDEN SZEMÉT, AMI HULLADÉK Szil Péter Az Integral folyóiratban 2001. márciusában megjelent írás (fordította: Cserháti Éva) bővített változata. Erőfeszítésünk, hogy

Részletesebben

A kutya kiképzése. Az alkalmazott etológia kérdései. I. rész

A kutya kiképzése. Az alkalmazott etológia kérdései. I. rész A kutya kiképzése Az alkalmazott etológia kérdései I. rész Tény: Az ember kb. i. e. 12000 évvel ezelőtt háziasította a kutyákat, az állatok közül vélhetőleg elsőként. - Mi hát az etológia? A tudomány szempontjából

Részletesebben

PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ

PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ 1 / 5 1. feladat 5 pont Határozza meg a szocializáció fogalmát! A szocializáció a társadalomba való beilleszkedés

Részletesebben

Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek. Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése

Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek. Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése A diszpozíciókat úgy is elképzelhetjük,

Részletesebben

Egység. Egység. Tartalom. Megjegyzés. Az egység jelentősége, jellemzői és különböző megjelenései. Az egység szerepe ebben a műben.

Egység. Egység. Tartalom. Megjegyzés. Az egység jelentősége, jellemzői és különböző megjelenései. Az egység szerepe ebben a műben. Tartalom Az egység jelentősége, jellemzői és különböző megjelenései. Az egység szerepe ebben a műben. Megjegyzés Az egység a mű egyik alapelve. Fogalmát, különböző megjelenéseit több téma tárgyalja a műben,

Részletesebben

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Boldogság - itthon vagy külföldön? Kőrössy Judit Kékesi Márk Csabai Márta

Boldogság - itthon vagy külföldön? Kőrössy Judit Kékesi Márk Csabai Márta Boldogság - itthon vagy külföldön? Kőrössy Judit Kékesi Márk Csabai Márta Boldogság kutatás 1960-as évek: mai értelemben vett boldogság kutatások kezdete 1980-as évek: szubjektív jóllét fogalma 1990-es

Részletesebben

Az autonómia és complience, a fogyatékosság elfogadtatásának módszerei

Az autonómia és complience, a fogyatékosság elfogadtatásának módszerei Az autonómia és complience, a fogyatékosság elfogadtatásának módszerei Dr. Kollár János egyetemi adjunktus Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Népegészségügyi Kar Magatartástudományi

Részletesebben

02. Tétel - Mi az etika szó jelentése, honnan származik és hol a helye a tudományok rendszerében?

02. Tétel - Mi az etika szó jelentése, honnan származik és hol a helye a tudományok rendszerében? VIZSGATÉTELEK 01. Tétel - Melyek az üzleti etika alapvető komponensei? 1. 02. Tétel - Mi az etika szó jelentése, honnan származik és hol a helye a tudományok rendszerében? 04-05. Mennyiben van döntési

Részletesebben

Dr. Antalfai Márta. XIII. Igazságügyi Környezetvédelmi Szakértői Konferencia Budapest, 2011. április 8. Minden jog fenntartva

Dr. Antalfai Márta. XIII. Igazságügyi Környezetvédelmi Szakértői Konferencia Budapest, 2011. április 8. Minden jog fenntartva Dr. Antalfai Márta XIII. Igazságügyi Környezetvédelmi Szakértői Konferencia Budapest, 2011. április 8. Minden jog fenntartva A katasztrófa legtöbbször végzetes következményekkel járó, nem várt fordulat,

Részletesebben

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33 A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján

Részletesebben

BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA ÚJSÁGÍRÓI KÉSZSÉGFEJLESZTÉS TRÉNING. Hallgatói elméleti anyag. 2012. tavasz

BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA ÚJSÁGÍRÓI KÉSZSÉGFEJLESZTÉS TRÉNING. Hallgatói elméleti anyag. 2012. tavasz BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA ÚJSÁGÍRÓI KÉSZSÉGFEJLESZTÉS TRÉNING Hallgatói elméleti anyag 2012. tavasz www.bkf.hu / Karriercentrum / Tréningek / Letölthető állományok Szakirodalom: Németh

Részletesebben

Családi életciklus. a szülői házból. családmag

Családi életciklus. a szülői házból. családmag Életmód a családban Családi életciklus 1. Szülői családdal töltött évek 2. Házasság, gyermekek születéséig 3. A gyermekek nevelése, távozásukig a szülői házból 4. Korosodó házaspárból álló családmag 5.

Részletesebben

Homeopátia és pszichoterápia. Nárcizmus?

Homeopátia és pszichoterápia. Nárcizmus? Dr. Simon Fiala Ágnes homeopátiás orvos, pszichoterapeuta Nárcizmus? Nárcizmus? Tartalom 28 éves nőbeteg B.Sz. esetének ismertetése 1. Nárcisztikus személyiségzavar - DSM 5 2. Homeopátiás alkati kritériumok

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

A család a fiatalok szemszögéből. Szabó Béla

A család a fiatalok szemszögéből. Szabó Béla A család a fiatalok szemszögéből Szabó Béla Témakörök A mai családok a számok tükrében Fiatalok családdal kapcsolatos attitűdjei Iskolai teljesítmény és a család Internet és család Összefoglalás, konklúziók

Részletesebben

A kultúra szerepe a fájdalomban

A kultúra szerepe a fájdalomban A fájdalom A fájdalom nem kizárólagosan testi jelenség, hanem a test, az elme és a kultúra együttműködéseként áll elő. A fizikai élmény elválaszthatatlan kognitív és érzelmi jelentőségétől. Az egészséges

Részletesebben

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén, az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az

Részletesebben

Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet

Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet Tartalom Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet 1. fejezet: Egy új szemlélet Minden vágyad meghallgatásra talál, és

Részletesebben

BÖRTÖNVILÁG. B örtönártalom. A személyi állomány lelki egészségi állapota' Túlterhelt ingázók

BÖRTÖNVILÁG. B örtönártalom. A személyi állomány lelki egészségi állapota' Túlterhelt ingázók B örtönártalom A személyi állomány lelki egészségi állapota' Szinte alig akad fórum, ahol ne vetődne fel, hogy a személyi állomány élet- és munkakörülményei az elmúlt években alig változtak. Sem az elöregedett

Részletesebben

Az egyén és a csoport A szociálpszichológia alapfogalmai. Osváth Viola szeptember. 18

Az egyén és a csoport A szociálpszichológia alapfogalmai. Osváth Viola szeptember. 18 Az egyén és a csoport A szociálpszichológia alapfogalmai Osváth Viola 2012. szeptember. 18 Szociálpszichológia Az egyén és a társadalom kapcsolatát ragadja meg Társas lény Fontos szerepe a társaknak Festinger:

Részletesebben

Mérés módja szerint: Időtáv szerint. A szegénység okai szerint

Mérés módja szerint: Időtáv szerint. A szegénység okai szerint Szegénység Fogalma: Az alacsony jövedelem és az ebből fakadó hátrányok HIÁNY (tárgyi, információs, pszichés, szociális következmények) Mérés módja szerint: Abszolút szegénység létminimum (35-45 e Ft) Relatív

Részletesebben

Érzelmeink fogságában Dr. József István okl. szakpszichológus egyetemi docens Érzelmi intelligencia Emotional Intelligence Az érzelmi intelligencia az érzelmekkel való bánás képessége, az a képesség, amivel

Részletesebben

Barabás Erzsébet. Titkos igazság

Barabás Erzsébet. Titkos igazság Barabás Erzsébet Titkos igazság Tudattalanság Élet és halál! Megszületni majd meghalni. Kérdés, hogy hogyan, miként és mikor vagy esetleg miért! Még meg sem születünk, már előtte kiválasztjuk az állítólagos

Részletesebben

Buddha pedig azt mondta a tanítványainak:

Buddha pedig azt mondta a tanítványainak: Buddha egy fa alatt ült, és a tanítványainak magyarázott. Odament hozzá egy férfi, és beleköpött az arcába. Buddha megtörölte az arcát, és visszakérdezett: - És most?akarsz még mondani valamit? A férfi

Részletesebben

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Hogyan kezelj érzékeny embereket? 2. rész

Hogyan kezelj érzékeny embereket? 2. rész Hogyan kezelj érzékeny embereket? 2. rész írta: Rue Ann Hass Tegyél fel olyan kérdéseket, amelyek erıs érzéseket, képeket, emlékeket idéznek fel és kopogtass a kapott válaszokra Munkám során hasznosnak

Részletesebben

Mentálhigiénés asszisztens / PEFŐ

Mentálhigiénés asszisztens / PEFŐ 1. a) Fogalmazza meg a szociális munka főbb dilemmáit, és saját munkaköréből támassza alá egy-egy példával! b) Határozza meg a neurózis és a pszichózis fogalmát! Soroljon fel jellemző tüneteket, tünetegyüteseket!

Részletesebben

Gyakorló ápoló képzés 2012.03.26.

Gyakorló ápoló képzés 2012.03.26. Etikai Kódexek Hivatások, foglalkozások szakmai szabályai Az etikai kódex feladata A kódex jogra épülő, írásos erkölcsi normagyűjtemény, a jognál részletesebb, olykor szigorúbb megfogalmazásokkal is él.

Részletesebben

Iskolai szexuális nevelés

Iskolai szexuális nevelés Iskolai szexuális nevelés Dr. Forrai Judit Dr. Semmelweis Egyetem Közegészségtani Intézet Emberi kapcsolatok, szerelem, szex Szerelmi-szexuális vágyak motivációi Szerelmesnek lenni Tartozni valakihez Szexuális

Részletesebben

Egyéni fejlődési utak. tanári kompetenciák. Mindenki társadalma, mindenki iskolája. A tanári szerep

Egyéni fejlődési utak. tanári kompetenciák. Mindenki társadalma, mindenki iskolája. A tanári szerep Egyéni fejlődési utak Mindenki társadalma, mindenki iskolája tanári kompetenciák A tanári szerep A tanári szerep - 1980 kognitív pszichológia, (Berliner n/a) Az újonc szerep 1 év megfontoltság racionális,

Részletesebben

Készítette: Bányász Réka 2009. XII. 07.

Készítette: Bányász Réka 2009. XII. 07. Az agresszió fogalma, formái és fejlődése Készítette: Bányász Réka 2009. XII. 07. Az agresszió fogalma Másokat sértő viselkedés + ártó szándék Verbális és/vagy cselekvéses Elkülönítendő az impulzivitástól

Részletesebben

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT!

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Engedj játszani! SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Ha csak lehet, játszik a gyermek. Mert végül a játék komolyodik munkává. Boldog ember, ki a munkájában

Részletesebben

Egyéni Fejlesztési Terv (Egyéni Előrehaladási Terv)

Egyéni Fejlesztési Terv (Egyéni Előrehaladási Terv) Egyéni Fejlesztési Terv (Egyéni Előrehaladási Terv) Mentor neve: Mentor azonosítója: Tanuló neve: Tanuló azonosítója: Az Egyéni Fejlesztési Terv egy folyamatosan változó, a tanuló fejlődését regisztráló,

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Előszó 9

Tartalomjegyzék. Előszó 9 Tartalomjegyzék Előszó 9 1. Fejezet: Mi a depresszió? 17 A depresszióról alkotott kép 21 Fekete kutya 22 Sötét alagút 24 Börtön 25 Sűrű köd 25 Melankólia 26 Freud 27 Az antidepresszívumok felfedezése...

Részletesebben

EMBERISMERET ÉS ETIKA

EMBERISMERET ÉS ETIKA Emberismeret és etika emelt szint 0911 É RETTSÉGI VIZSGA 010. október 7. EMBERISMERET ÉS ETIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 1. Esszé

Részletesebben

Tartalom. BEVEZETÉS 13 A szerzô megjegyzése 16

Tartalom. BEVEZETÉS 13 A szerzô megjegyzése 16 Tartalom BEVEZETÉS 13 A szerzô megjegyzése 16 1. fejezet AZ ISKOLAFÓBIÁRÓL 19 Iskolakerülésrôl van-e szó? 19 Az iskolafóbia típusai 20 Az iskolafóbia szempontjából fontos három korcsoport 21 Szorongásos

Részletesebben

A neveléslélektan tárgya

A neveléslélektan tárgya Szentes Erzsébet Sapientia EMTE, Tanárképző Intézet 2014 A neveléslélektan tárgya a felnevelkedés, a szocializáció, a nevelés, a képzés ezek szereplői és intézményei elsősorban a szociális (társas) környezet

Részletesebben

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak.

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. 1 2 'Abdu'l-Bahá sok évet töltött a Szentföldön, Akkó városában. Éveken keresztül fogoly volt, és

Részletesebben

Felnőttek, mert felnőttek

Felnőttek, mert felnőttek Zolnai Erika Felnőttek, mert felnőttek Értelmi sérült felnőttek szexuálpedagógiai támogatása KLTE S z o c í o Í ő í í í ű Tanszék Könyvtára Leli, KEZEM FOGVA ÖSSZ EfO & K > Kézenfogva Alapítvány Budapest,

Részletesebben

AKIK EGY CIPŐBEN JÁRNAK: SZÜLŐCSOPORT AUTISTA GYERMEKET NEVELŐ SZÜLŐK RÉSZÉRE

AKIK EGY CIPŐBEN JÁRNAK: SZÜLŐCSOPORT AUTISTA GYERMEKET NEVELŐ SZÜLŐK RÉSZÉRE AKIK EGY CIPŐBEN JÁRNAK: SZÜLŐCSOPORT AUTISTA GYERMEKET NEVELŐ SZÜLŐK RÉSZÉRE Varga Nóra, Ráczné Kárpáti Márta Jósa András Oktatókórház Nyíregyháza, Gyermek Rehabilitációs Osztály BEVEZETÉS Szülőcsoportunkat

Részletesebben

UEFA B. Általános pedagógiai ismeretek a labdarúgásban dolgozó edzők számára

UEFA B. Általános pedagógiai ismeretek a labdarúgásban dolgozó edzők számára Általános pedagógiai ismeretek a labdarúgásban dolgozó edzők számára A pedagógia fogalma: Kettős értelemben használt komplex fogalom. Egyrészt a nevelés elmélete, neveléstudomány, másrészt a nevelés gyakorlati

Részletesebben

Szociális asszisztens / PEFŐ. Érvényes: tól.

Szociális asszisztens / PEFŐ. Érvényes: tól. Érvényes: 2007. 01. 03-tól. 1 1. a) Mit értünk a szervezet fogalma alatt? Jellemezze a bürokratikus szervezetet! b) Mi a hospitalizáció és milyen hatással lehet a korai szeparáció a gyerekek szomatopszichés

Részletesebben

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal 24 SÁNDOR Jenő 3 + 1 SZEMPONT A COACH-KÉPZÉS KIVÁLASZTÁSÁHOZ Először is lépjünk egyet hátra: mi a coaching? E gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal foglalkozna, világos

Részletesebben

J e g y zőkönyv ISZB-NP-1/2010. (ISZB-NP-1/2010-2014.)

J e g y zőkönyv ISZB-NP-1/2010. (ISZB-NP-1/2010-2014.) ISZB-NP-1/2010. (ISZB-NP-1/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási bizottsága népesedéspolitikai albizottságának 2010. november 8-án, hétfőn, 8 óra 37 perckor

Részletesebben

Alkoholizm us és neurózis

Alkoholizm us és neurózis Alkoholizm us és neurózis Az iszákosság és alkoholizmus egyértelmű terjedése világszerte komoly probléma. A megelőzésével és eredményes gyógykezelésével kapcsolatos feladatok m indenütt gondokat okoznak.

Részletesebben

A betegséggel kapcsolatos nézetek, reprezentációk

A betegséggel kapcsolatos nézetek, reprezentációk A betegséggel kapcsolatos nézetek, reprezentációk Összeállította: dr. Pék Győző Forrás: Csabai-Molnár: Egészség, betegség, gyógyítás Medicina Laikus teóriák az egészségről és annak elvesztéséről A stressz,

Részletesebben

OKTATÁSI ALAPISMERETEK

OKTATÁSI ALAPISMERETEK 0611 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. máj us 18. OKTATÁSI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Módszertani útmutató a vizsgázók írásbeli teljesítményének

Részletesebben

Globális kihívások a XXI. század elején. Gyulai Iván 2012.

Globális kihívások a XXI. század elején. Gyulai Iván 2012. Globális kihívások a XXI. század elején Gyulai Iván 2012. Melyek a problémák? Társadalmi igazságtalanság, növekvő konfliktusok, fokozódó szegénység Erkölcsi hanyatlás A környezet degradációja, az erőforrások

Részletesebben

Gyermekkor. A bírósági szervezetrendszer jogalkalmazásának javítása az ítélkezési tevékenység hatékonyságának fokozása érdekében

Gyermekkor. A bírósági szervezetrendszer jogalkalmazásának javítása az ítélkezési tevékenység hatékonyságának fokozása érdekében Gyermekkor A bírósági szervezetrendszer jogalkalmazásának javítása az ítélkezési tevékenység hatékonyságának fokozása érdekében ÁROP-2-2-16-2012-2012-0005 Debrecen, 2013. április 8. dr. Ficsór Gabriella

Részletesebben

ELITE YOUTH. fejlesztése az utánpótlás futballban. Készítette: Szalai László MLSZ Edzőképző Központ Igazgató

ELITE YOUTH. fejlesztése az utánpótlás futballban. Készítette: Szalai László MLSZ Edzőképző Központ Igazgató fejlesztése az utánpótlás futballban Készítette: Szalai László MLSZ Edzőképző Központ Igazgató az utánpótlás futballban a személyiségtulajdonságok, gondolati- és gyakorlati-cselekvéses képességek sajátos

Részletesebben

Erkölcstan. 5-8. évfolyam. tantárgy 2013.

Erkölcstan. 5-8. évfolyam. tantárgy 2013. Erkölcstan tantárgy 5-8. évfolyam 2013. Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak

Részletesebben

Burnout, Segítő Szindróma

Burnout, Segítő Szindróma TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Burnout, Segítő Szindróma Hőhn Ildikó ellátottjogi képviselő. Segítő attitűd és a jogvédő Az attitűd étékelő

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A pedagógusképzés diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés 2009 2010 kutatási

Részletesebben

Hogyan emelj árat?- 1.rész

Hogyan emelj árat?- 1.rész Hogyan emelj árat?- 1.rész Elıszó Az áremelés kérdése kényes téma, de beszélni kell róla. Az áremelés témája arról jutott eszembe, hogy pár nappal ezelıtt az egyik multiban bevásároltam, és alkalmam volt

Részletesebben

ÉLETESEMÉNYEK LELKI ZAVARAI II.

ÉLETESEMÉNYEK LELKI ZAVARAI II. Ratkóczi Éva ÉLETESEMÉNYEK LELKI ZAVARAI II. SZEMÉLTISÉGZAVAROK Párbeszéd (Dialógus) Alapitvány Semmelweis Egyetem Me ntálbigiéné In tézet TARTALOM ELŐSZÓ 11 A LELKI ZAVAROKRÓL SZÓLÓ ISMERETEK ALKALMAZÁSA

Részletesebben

Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK

Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK 2 HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK AZ EMLÉKEID HATÁROZNAK MEG Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek korlátozóak, mint például «nem érdemlem meg», «nem vagyok elég művelt» vagy «szegénynek születtem,

Részletesebben

Mechatronika oktatásával kapcsolatban felmerülő kérdések

Mechatronika oktatásával kapcsolatban felmerülő kérdések Mechatronika oktatásával kapcsolatban felmerülő kérdések Az emberi tudásnak megvannak a határai, de nem tudjuk, hol (Konrad Lorenz) Célom ezzel a tanulmánnyal a mechatronika, mint interdiszciplináris tudomány

Részletesebben

Új szemlélet az egészségügyi ellátásban? Dr. Gábor Katalin

Új szemlélet az egészségügyi ellátásban? Dr. Gábor Katalin Új szemlélet az egészségügyi ellátásban? Dr. Gábor Katalin Florence Nightingale 1860 Bárki, aki felelős pozícióba kerül, tartsa észben a következőt: nem az a legfontosabb kérdés, hogy én magam hogyan tehetem

Részletesebben

KÖNYV AZ ÕSVALAMIRÕL. Georg Groddeck

KÖNYV AZ ÕSVALAMIRÕL. Georg Groddeck Thalassa (7) 1996, 3: 118 122 KÖNYV AZ ÕSVALAMIRÕL (Részlet) Georg Groddeck Nem gondoltam volna, hogy ily KEMÉNY SZAVAKKAL képes MEGDORGÁLNI, Tisztelt Barátném. Ön világos okfejtést követel tõlem, pusztán

Részletesebben

Tudatosság, fenntarthatóság, növekedés: a családi vállalkozások gazdaságélénkítő és foglalkoztatási potenciálja

Tudatosság, fenntarthatóság, növekedés: a családi vállalkozások gazdaságélénkítő és foglalkoztatási potenciálja : a családi vállalkozások gazdaságélénkítő és foglalkoztatási potenciálja Horváth Anna, SEED Alapítvány 2008. szeptember 11., Budapest Komplex képzés a családi vállalkozások növekedéséért, versenyképességéért

Részletesebben

A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben. 2013. május 28.

A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben. 2013. május 28. LÁNG, PARÁZS, HAMU A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben 2013. május 28. A kiégési tünetegyüttes (burnout szindróma) jelensége Technológiából átvett fogalom: az energiaforrás

Részletesebben