Az EU Duna Stratégiája: tervek és lehetőségek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az EU Duna Stratégiája: tervek és lehetőségek"

Átírás

1 MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA KÖZLEKEDÉSI TAGOZATA Közlekedésfejlesztés Magyarországon Aktualítások Balatonföldvár, május Az EU Duna Stratégiája: tervek és lehetőségek Dr. Szegvári Péter c. egyetemi docens

2 Miről szeretnék beszélni? Mi a trendi az EU regionális politikájában? Mi a lényege a nagytérségi stratégiáknak? Mi a terv az EU Duna Stratégiával? Hogyan érinti az EU Duna Stratégiája a térségi megközelíthetőséget? Mi a jövője az EU Duna Stratégiájának a következő tervidőszakban között? Egy új lehetőség a hazai regionális és közlekedéspolitika számára: az EU Duna Stratégia?!

3 Az európai regionális politika főbb céljai: az európai régiók közötti fejlettségbeli különbség csökkentése; az egyes tagországok regionális politikájának támogatása és koordinálása az elmaradott és a strukturális problémákkal küzdő térségek felzárkóztatása érdekében; a társadalmi-gazdasági kohézió erősítése; a határon átnyúló / interregionális együttműködések ösztönzése és támogatása.

4 Makro regionális együttműködések az EU-ban Nemzetközi együttműködések kialakítása a közös érdekek eléréséért Alulról jövő kezdeményezések kell, hogy alapját képezzék cél ezek koordinálása Konkrét tevékenységek, közös projektek Hosszú távú cél; a nemzetközi versenyképesség erősítése a régió egészére nézve Jelenleg két EU makró-startégiai program létezik: - Balti Startégia - Duna Stratégia

5 Globális térségi politikai trendek North Atlantic 4+4 North Sea 6+1 Baltic Sea 3+4 Atlantic Arch 5+0 Alps 5+3 Danube 8+6 Adria 3+4 Black Sea 2+4 Mediterranean 8+17

6 A Duna medencével foglalkozó Uniós Stratégia/1 Az Európai Bizottság indítványozta a a Duna völgy újraegyesítését az integrációs folyamatok részeként 2008.októberében Európai Tanács június én felkérte az Európai Bizottságot arra, hogy 2010 végéig dolgozzon ki egy, a Dunamedencével foglalkozó uniós stratégiát, hogy nagyobb jólétet, biztonságot és békét biztosítson a térség polgárainak, EP Január 21-én kiadott állásfoglalásában megállapítja, hogy a Duna-medence részben Duna menti államokból, részben pedig a Duna vízgyűjtő területén fekvő államokból tevődik össze

7 A Duna medencével foglalkozó Uniós Stratégia/2 A helyi és regionális önkormányzatokat, valamint a regionális fejlesztésért felelős szervezeteket e stratégia nélkülözhetetlen partnereinek tartja. Fontos szerep hárul a gazdaság, a tudomány, a kultúra, a környezetvédelmi szervezetek, valamint a társadalmi szervezetek képviselőire. A dokumentum megállapítja, hogy a Duna-medencét teljes gazdasági, társadalmi, ökológiai és kulturális potenciáljának kiaknázása érdekében egy transznacionális európai támogatási területnek kellene tekinteni.

8 EU Perspektíva/3 European Macro-Region - (Danube Conference /2008. Október 6-7., Brüsszel és Final Declaration of the Danube Summit /2009. Május 6., Ulm) Single EU Development Area (COR 18 Th Commission Meeting / Június 24., Brüsszel) Area of place-based development strategy (Report by Fabrizio Barca to EC on Agenda for a reformed cohesion policy / Április 27., Brüsszel) Based on macro-regional approach (Pawel Samecki / Szeptember 17. Stockholm EP állásfoglalása Synergy of Coordinated European Policies / január Európai Duna Stratégia / EDS elfogadása

9 A Duna-völgy teljes térsége

10 A Duna-térség országai

11 A Duna-térség városai

12 A Duna-völgyi térség jellemzői 14 országot érint 8 EU tagállam 6 tagjelölt, illetve potenciális partner 260 millió főnyi népesség Kulturális és nyelvi sokszínűség Gazdasági és tudományos potenciál Interregionális és transznacionális kapcsolatok

13 A határok funkciói a múltban és a jövőben Európában Történelmileg > a határok akadályok az emberek egymás közötti együttműködésében = fejletlen régiók és térségek Az Európai Uniós perspektívájából > stratégiai területek a globális és regionális gazdaságfejlesztés számára valamint a szektorok és közösségek kooperációját integráló térségek = fejlődő és fejlesztendő térségek

14 Növekedési pólusok Európában Forrás: IBRD/THE WORLD BANK (2003)

15 Regionális különbségek az EU-ban

16 Területi elérhetőség mutatói az EU-ban

17 Regionális versenyképességi mutatók

18 Potenciális metropolis térségek

19 Potenciális integrációs zónák a megterületen kívül Forrás: DATAR (2002)

20 Területi kooperációs térségek Á lla m h a t á r K ö z é p - E u r ó p a i T r a n s z n a c io n á lis P r o g r a m t é r D é lk e le t - E u r ó p a i T r a n s z n a c io n á lis P r o g r a m t é r M in d k é t p r o g r a m t é r t a g ja

21 Európai fejlődési zónák modellje Fejlődési, kapcsolati tengelyek Európában

22 A megváltozott európai térszerkezet Erősödnek a meglévő Ny-K irányú tengelyeket metsző É- D irányú új tengelyekre vonatkozó kezdeményezések.

23

24 É-D multimodális tengely és a Duna térség kapcsolata

25 TEN és a Duna

26 Duna-térség multimodális fejlesztése

27 TEN-hálózat a Duna térségben

28 A Helsinki-folyosók Magyarországon

29 Magyarország területi integrálódásának főbb dimenziói

30 Regionális versenyképességi pólusok

31 Tervezett logisztikai hálózatok

32 Elérhetőségi színvonal javulása

33 Duna Stratégia Hazai Célpiramisa

34 Duna-völgyi program-régió kialakítása (MTTSZ javaslata alapján)

35 Megoldási lehetőségek a regionális fejlesztések intézményesítésére Nemzeti szinten lehetséges intézményi forma: térségi fejlesztési tanács az évi XXI. törvény alapján. EGTC intézményesülés az 1082/2006/EK Rendelet és a évi XCIX. törvény alapján. Az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága által szeptember 9-én elfogadott dokumentum hazai ratifikálását követően ECG létrehozatala.

36 Hármas Hármas Hármas Hármas Hármas Hármas Hármas Hármas Hármas Duna-Vidék Duna-Vidék Duna-Vidék Duna-Vidék Duna-Vidék Duna-Vidék Duna-Vidék Duna-Vidék Duna-Vidék Ister-Granum Duna Vág-Duna-Ipoly Duna-Dráva-Száva Duna-Körös-Maros-Tisza

37 ISTER-GRANUM RÉGIÓ

38 EGTC jellegzetességei Forrásfelhasználás: EU-s források Tagállami források Saját vagyon Cél: megkülönböztetés-mentesség szomszédos települések határon belül és a határ két oldalán ua. a lehetőségekkel rendelkezhessenek Pl. közös buszjárat vagy szennyvíztisztító vagy közös intézmények létrehozása, vagy közös ipari park kialakítása Gyakorlati előny a rugalmasabb politikai dialógus a közös fejlesztések érdekében Közös stratégiai tervezés egy terület vonatkozásában Lobbizás az EU-nál európai szereplőként lép fel a regionális és kohéziós politikában Többfajta szervezeti formában megvalósulhat céltól függően

39 Potenciális identitás-körzetek

40 Budapest intenzív agglomerációja

41 Budapest extenzív agglomerációja

42 Zöldfelületek rekultivációja Fejlesztés központja Célok és fejlesztési területek Vízparti regeneráció - Természeti környezet revitalizációja - Vízparti területek visszaadása a városnak - Az új közfejlesztések integrációja a vízparti zöldhálózatba Gazdasági regeneráció Barnamezős regenerációk - A barnamezős területek fejlesztése különös tekintettel a kulturális és környezetvédelmi minőségi szempontokra - A városhoz tartozó legkiterjedtebb terület legjobb hasznosítása - A várospolitikai célok összhangba hozatala a tudás-ipar erősítésével - Budapest északi és déli területeinek biztosítása a munkahelyteremtéshez - A barnamezős területek elérhetőségének biztosítása egy új Körgyűrű, az Aquincum-híd és a Galvani-híd beiktatásával Kulturális regeneráció - Az ipari örökségvédelem biztosítása - A fejlesztési területek felhasználása a kulturális és történelmi szempontokra tekintettel

43 Új intermodális kapcsolat Helyi tömegközlekedés Nemzetközi tömegközlekedési kapcsolat Új intermodális kapcsolat Területközi hajózási útvonal

44 A Duna-térség fejlesztésének gazdaságélénkítő hatása Mérhető gazdaságfejlesztést indukáló hatás Közvetlenül vagy közvetetten érintett területeken élő népesség számának növekedése Átlagos munkanélküliségi ráta dinamikusabb csökkenése Munkahelyteremtő hatás 20%-kal magasabb személyi jövedelmek az érintett térségekben Magasabb relatív komplex fejlettségi mutatók

45 A Duna-térség fejlesztésének főbb regionális hatásai Gyorsabb, magasabb színvonalú összeköttetés, csökkenő eljutási idők Közlekedésbiztonság növekedése, települési környezetterhelés csökkenése Az ipari és a logisztikai központok letelepedési feltételeinek javulása A meglévő gazdasági potenciálok kihasználtságának növekedése Területi versenyképesség és kohézió erősödése

46 A jövőszcenáriók csak akkor számíthatóak, ha meglepetésmentes jövőt feltételezünk. Enyedi György

47 Köszönöm a figyelmet! Dr. Szegvári Péter c. egyetemi docens

Makroregionális stratégiák

Makroregionális stratégiák Braun Gábor - Kovács Zoltán László Makroregionális stratégiák Kísérlet az Európai Unió gazdaságpolitikájának megújítására ÖSSZEFOGLALÓ: Az Európai Unió gazdaságpolitikája a politikai kísérletezés és innováció

Részletesebben

A Régiók Bizottsága véleménye A Duna régióra vonatkozó stratégia (2011/C 166/05)

A Régiók Bizottsága véleménye A Duna régióra vonatkozó stratégia (2011/C 166/05) 2011.6.7. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 166/23 A Régiók Bizottsága véleménye A Duna régióra vonatkozó stratégia (2011/C 166/05) A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA kimondottan üdvözli a Duna régióra vonatkozó európai

Részletesebben

TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM

TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM ELFOGADOTT VÁLTOZAT 2015.02.12. CCI Cím Verzió Első év 2014 Utolsó év 2023 2014HU16M2OP001 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Elfogadott

Részletesebben

TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM

TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM CCI Cím Verzió 6.0 Első év 2014 Utolsó év 2023 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Támogathatóság kezdete 2014. január 1. (1303/2013/EU rendelet

Részletesebben

97/2005. (XII. 25.) OGY határozat. az Országos Területfejlesztési Koncepcióról. I. A területfejlesztési politika funkciói és alapelvei

97/2005. (XII. 25.) OGY határozat. az Országos Területfejlesztési Koncepcióról. I. A területfejlesztési politika funkciói és alapelvei 97/2005. (XII. 25.) OGY határozat az Országos Területfejlesztési Koncepcióról Az Országgyűlés a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény alapján elfogadja a területi folyamatok

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt területi kohéziós útmutató

Egységes szerkezetbe foglalt területi kohéziós útmutató NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSÜGYI SZAKÁLLAMTITKÁRSÁG Egységes szerkezetbe foglalt területi kohéziós útmutató Budapest, 2009. május Készült a Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 2014.11.07.

TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 2014.11.07. TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 2014.11.07. CCI Cím Verzió 6.0 Első év 2014 Utolsó év 2023 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Támogathatóság kezdete 2014. január 1. (1303/2013/EU

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft 2014. június

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft 2014. szeptember

Részletesebben

VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM

VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM CCI 2014HU16M2OP Cím Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program Verzió 5.0 Első év 2014 Utolsó év 2023 Támogathatóság kezdete 2014. január 1. (1303/2013/EU

Részletesebben

A KELET-KÖZÉP-EURÓPAI TERÜLETFEJLESZTÉS MEGÚJÍTÁSÁRÓL. Horváth Gyula

A KELET-KÖZÉP-EURÓPAI TERÜLETFEJLESZTÉS MEGÚJÍTÁSÁRÓL. Horváth Gyula A KELET-KÖZÉP-EURÓPAI TERÜLETFEJLESZTÉS MEGÚJÍTÁSÁRÓL Horváth Gyula ABSZTRAKT: 1 A dolgozat két tartalmi kérdéssel foglalkozik, amelyek a napvilágot látott európai uniós regionális politikai dokumentumok

Részletesebben

A DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS

A DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS A DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS PROGRAMJA Helyzetfeltárás 1. verzió 2009. Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 2. MÓDSZERTAN... 4 3. HELYZETFELTÁRÁS... 7 3.1. KÜLSŐ KÖRNYEZET

Részletesebben

Prioritás. A program előzményei, indokoltsága, célja. A program tartalma (alprogramok)

Prioritás. A program előzményei, indokoltsága, célja. A program tartalma (alprogramok) Prioritás A program megnevezése A program előzményei, A program tartalma (alprogramok) EDRS Magyarország II. hozzájárulás tervezete Európai Duna Régió Stratégia EDRS III. Dunai identitás és együttműködés

Részletesebben

ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM STRATÉGIAI PROGRAM

ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM STRATÉGIAI PROGRAM ZALA MEGYEI KÖZGYŰLÉS ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM STRATÉGIAI PROGRAM V 0.4 2014. AUGUSZTUS 1. Készítette: a forprojekt Kft és a Városfejlesztés Zrt 1 Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 1) A tervezési

Részletesebben

Az Európai Unió Területi Agendája 2020

Az Európai Unió Területi Agendája 2020 Az Európai Unió Területi Agendája 2020 Egy sokszínű régiókból álló, befogadó, intelligens és fenntartható Európa felé a területi tervezésért és területfejlesztésért felelős miniszterek 2011. május 19-én,

Részletesebben

NEMZETI FEJLESZTÉS 2020. Az Országos Fejlesztési Koncepció és az Országos Területfejlesztési Koncepció társadalmi egyeztetési változata

NEMZETI FEJLESZTÉS 2020. Az Országos Fejlesztési Koncepció és az Országos Területfejlesztési Koncepció társadalmi egyeztetési változata Nemzeti Fejlesztés 2020 Országos Fejlesztési Koncepció és Országos Területfejlesztési Koncepció - 2012. 10. 27 NEMZETI FEJLESZTÉS 2020 Az Országos Fejlesztési Koncepció és az Országos Területfejlesztési

Részletesebben

1. KÖTET: HELYZETELEMZÉS

1. KÖTET: HELYZETELEMZÉS ÉPÍTÉSI ÉS KERESKE- DELMI amerikai magyar Kft. 1126 BUDAPEST, Istenhegyi út 9/d. HUNGARY Tel: 355-4614 Fax: 212-9626 Ökoszféra- Projekt Kft PARTNERSÉG 2007-13 KONZORCIUM GYŐR-MOSON-SORPON MEGYE HOSSZÚ

Részletesebben

a régiókért dolgozunk 2008. Január

a régiókért dolgozunk 2008. Január HU a régiókért dolgozunk Az Európai Unió regionális politikája 2007 2013 2008. Január Tartalomjegyzék Előszó... 1 Dióhéjban: politika Európa régiói számára... 2 Miért fontos az európai regionális politika?...

Részletesebben

Elõszó. LACE Phare CBC gyakorlati kézikönyv. Michel Barnier Az Európa Tanács tagja. Günther Verheugen Az Európa Tanács tagja

Elõszó. LACE Phare CBC gyakorlati kézikönyv. Michel Barnier Az Európa Tanács tagja. Günther Verheugen Az Európa Tanács tagja Elõszó Günther Verheugen Az Európa Tanács tagja Michel Barnier Az Európa Tanács tagja A Gyakorlati útmutató határ menti együttmûködéshez akkor jelenik meg, amikor a Közösségbe való felvétel elõkészítése,

Részletesebben

Háttéranyag a V/965. számú politikai vitához

Háttéranyag a V/965. számú politikai vitához A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA V/965/1 Háttéranyag a V/965. számú politikai vitához Új Magyarország Fejlesztési Terv Foglalkoztatás és növekedés 2007 2013 (Harmadik olvasat, partnerségi egyeztetés utáni

Részletesebben

A KULTÚRA SZEREPE ÉS CÉLJAI A II. NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN

A KULTÚRA SZEREPE ÉS CÉLJAI A II. NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN A KULTÚRA SZEREPE ÉS CÉLJAI A II. NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN 2006. március Szerkezeti összefoglaló: I. Tartalmi összefoglaló II. A kulturális ágazat területei és fejlesztési irányai, céljai 1. Átfogó

Részletesebben

59. ÉVFOLYAM 9. SZÁM KÖZLEKEDÉSÉPÍTÉSI SZEMLE 2009. SZEPTEMBER

59. ÉVFOLYAM 9. SZÁM KÖZLEKEDÉSÉPÍTÉSI SZEMLE 2009. SZEPTEMBER 59. ÉVFOLYAM 9. SZÁM KÖZLEKEDÉSÉPÍTÉSI SZEMLE 2009. SZEPTEMBER FELELÔS KIADÓ: Kerékgyártó Attila fôigazgató FELELÔS SZERKESZTÔ: Dr. Koren Csaba SZERKESZTÔK: Fischer Szabolcs Dr. Gulyás András Dr. Petôcz

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv Foglalkoztatás és növekedés 2007 2013

Új Magyarország Fejlesztési Terv Foglalkoztatás és növekedés 2007 2013 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA Új Magyarország Fejlesztési Terv Foglalkoztatás és növekedés 2007 2013 (Második olvasat) Előszó Magyarország történelmi lehetőség kapujába érkezett: 2007 és 2013 között az

Részletesebben

Együttműködési program dokumentum

Együttműködési program dokumentum Együttműködési program dokumentum 2015 április Interreg V-A Románia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program az Európai Területi Együttműködési Cél keretében EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM (EP) DOKUMENTUM

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS SÁRINÉ CSAJKA EDINA KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS SÁRINÉ CSAJKA EDINA KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS SÁRINÉ CSAJKA EDINA KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR 2006 1 KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Gazdaság- és Vidékpolitikai Tanszék A doktori iskola vezetője: DR. VARGA

Részletesebben

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV Magyarország Nemzeti Stratégiai Referenciakerete 2007 2013 Foglalkoztatás és növekedés Az Európai Bizottság döntésének dátuma: 2007. május

Részletesebben

A HÉVÍZI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2008-2018

A HÉVÍZI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2008-2018 A HÉVÍZI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2008-2018 Készült: a Hévízi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása megbízásából a Pannon Projekt Kft.-ben Szombathely, 2008. szeptember 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Híd a forráshoz civil szervezetek pályázati forráshoz való hozzáférését elősegítő kiadvány

Híd a forráshoz civil szervezetek pályázati forráshoz való hozzáférését elősegítő kiadvány Híd a forráshoz civil szervezetek pályázati forráshoz való hozzáférését elősegítő kiadvány Felelős kiadó: Együtt a Munkaerőpiac Fejlesztéséért Alapítvány 1021 Budapest, Budakeszi út 77. III/8. Telefon:

Részletesebben

P R O J E K T J E I N K A K T U Á L I S T Á J É K O Z T A T Ó J A

P R O J E K T J E I N K A K T U Á L I S T Á J É K O Z T A T Ó J A P R O J E K T J E I N K A K T U Á L I S T Á J É K O Z T A T Ó J A DATOURWAY A Datourway (teljes neve: Transnational Strategy for the Sustainable Territorial Development of the Danube Area with special

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK BUDAPEST VÁROSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 13. NEMZETKÖZI KITEKINTÉS... 248

TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK BUDAPEST VÁROSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 13. NEMZETKÖZI KITEKINTÉS... 248 TARTALOMJEGYZÉK 13.... 248 TARTALOMJEGYZÉK 13.1. BUDAPEST ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ FŐVÁROSAINAK FŐBB JELLEMZŐI 2010.... 248 13.2. EGYES EURÓPAI NAGYVÁROSOK FEJLESZTÉSI DOKUMENTUMAINAK ELEMZÉSE... 248 13.3. NAGYVÁROSOK

Részletesebben