Jóváhagyási dokumentáció

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jóváhagyási dokumentáció"

Átírás

1 Véleményezési dokumentumok és tervezői válaszok Komárom város településrendezési eszközeinek 4/B. sz. módosításával kapcsolatban Írta Szerkesztette: Németh Iván TT/É OetU Kft. Dokumentum fájlneve: komarom_04_b_dokumentumok_v.05_önkormányzati.docx Utolsó mentés időpontja: :23:00 / Németh Iván

2 Komárom településrendezési eszközeinek 4/B. sz. módosítása Tartalomjegyzék Tervezői válaszok Tartalomjegyzék... 2 Vélemények... 3 KEM Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve KEM Építészkamara Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság KEM Kormányhivatal Komáromi Járási Hivatal Építésügyi Hivatala Észak-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság Kempelen Szakképző és Kollégium Észak-Dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség KEM Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége Útügyi Osztály Nemzeti Közlekedési Hatóság KEM Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága ÁNTSZ Országos Tisztiorvosi Hivatal Mocsa Község Polgármestere KEM Katasztrófavédelmi Igazgatóság Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Budapesti Bányakapitányság Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság FM Kormányhivatal, Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal, Állami Főépítészi Iroda

3 Véleményezési dokumentumok és tervezői válaszok Utolsó mentés időpontja: : Vélemények 3/23 KEM Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve

4 Komárom településrendezési eszközeinek 4/B. sz. módosítása KEM Építészkamara Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

5 Véleményezési dokumentumok és tervezői válaszok Utolsó mentés időpontja: : /23 Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság KEM Kormányhivatal Komáromi Járási Hivatal Építésügyi Hivatala

6 Komárom településrendezési eszközeinek 4/B. sz. módosítása Észak-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság Kempelen Szakképző és Kollégium

7 Véleményezési dokumentumok és tervezői válaszok Utolsó mentés időpontja: : Észak-Dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség /23

8 Komárom településrendezési eszközeinek 4/B. sz. módosítása KEM Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége Útügyi Osztály

9 Véleményezési dokumentumok és tervezői válaszok Utolsó mentés időpontja: : /23 Nemzeti Közlekedési Hatóság KEM Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága

10 Komárom településrendezési eszközeinek 4/B. sz. módosítása ÁNTSZ Országos Tisztiorvosi Hivatal Mocsa Község Polgármestere

11 Véleményezési dokumentumok és tervezői válaszok Utolsó mentés időpontja: : KEM Katasztrófavédelmi Igazgatóság /23

12 Komárom településrendezési eszközeinek 4/B. sz. módosítása Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Budapesti Bányakapitányság Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal

13 Véleményezési dokumentumok és tervezői válaszok Utolsó mentés időpontja: : Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság /23

14 Komárom településrendezési eszközeinek 4/B. sz. módosítása FM Kormányhivatal, Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal, Állami Főépítészi Iroda

15 Véleményezési dokumentumok és tervezői válaszok Utolsó mentés időpontja: : /23

16 Komárom településrendezési eszközeinek 4/B. sz. módosítása

17 Véleményezési dokumentumok és tervezői válaszok Utolsó mentés időpontja: : /23

18 Komárom településrendezési eszközeinek 4/B. sz. módosítása Tervezői válaszok A véleményezési dokumentációt dr. Molnár Attila polgármester úr től tette elérhetővé a partnerek és a jogszabályban előírt véleményezők számára a város honlapjára feltöltött dokumentáció linkjének megküldésével és a véleményezésre való felkéréssel. A véleményezésre jogszabályban adott 15 napos határidő elteltével, ig beérkezett válaszokat a füzet előző fejezete tartalmazza. A véleményezők az alábbi táblázatban felsoroltak kivételével a véleményezési dokumentációval kapcsolatban észrevételt, új javaslatot nem tettek. Az alábbi táblázatban a beérkezett észrevételeket, javaslatokat válaszoljuk meg részletesen. VÉLEMÉNYEZŐ Vélemény kelte Vélemények Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság A Komárom 016/3 hrsz.-ú terület megosztásánál a megosztási vonalakat a védendő kocsányos tölgy egyedek elkerülésével kell kijelölni, azokon át nem húzódhatnak a határvonalak. Kempelen Szakképző és Kollégium Kérelmezem, hogy a tornaingatlan megépítését követően intézményünk is lehetőséget kapjon a közterületi parkolók ingyenes használatára. Tervezői válaszok Az észrevételnek megfelelően pontosítottuk az övezetnek a KÉSZ 5. mellékletében szereplő részletes szabályozási előírását. A közterületi parkolók kiépítéséről és használatáról nem a tervben kell intézkedni; ez az önkormányzat és az iskola közötti megállapodás tárgya. 2. A 30*45 méteres sportcsarnok megépítésére nyíljon lehetőségünk. A tervben lévő mindkét beépítési változat megvalósítható a terv jóváhagyása esetén. Észak-Dunántúli környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség A felosztani kívánt Komárom 016/3 hrsz-ú ingatlanon kocsányos tölgy hagyásfák találhatóak. A rendezési terv módosítása során ezen hagyásfákat továbbra is meg kell őrizni. 2. Zaj- és rezgésvédelmi szempontból: Kérjük az alábbiakat figyelembe vételét: - Az ipari és gazdasági-területek kialakítása, kijelölése során a lakó- és zajtól védendő egyéb területek esetében megfelelő védőtávolság tartása szükséges, hogy a zaj- és rezgésterhelési határértékek betartása teljesüljön. - A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. Az övezetnek a KÉSZ 5. mellékletében szereplő részletes szabályai előírják a hagyásfák megőrzését. A hivatkozott központi jogszabályoktól eltérő szabályozás a tervben nem szerepel. A tervmódosítás során új iparterület kialakítására nem kerül sor. Az építés tervezés és engedélyezés során kell biztosítani, hogy a minden területfelhasználási egységben a zaj- és rezgésterhelés ne lépje túl az övezetben megengedett határértéket, illetve a többi övezetben se okozzon határérték-túllépést.

19 Véleményezési dokumentumok és tervezői válaszok Utolsó mentés időpontja: : (X.29.) Korm. rendelet előírásait, valamint a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet határértékeinek betarthatóságát biztosítani kell. KEM Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége Útügyi Osztály Az 1. módosításban szerepel 3 m széles magánút. Felhívom a figyelmet arra, hogy 3 m széles területen a műszaki előírások figyelembe vételével kétirányú út nem alakítható ki. 2. Az 5. módosítás a temető mellett lévő út megszüntetését teszi lehetővé. Az út megszűntetési engedélyét hatóságomtól meg kell kérni. 3. A 12. módosítás érint közlekedési területet. A kiszabályozás a Via Futura adatszolgáltatása szerint történt. ÁNTSZ Országos Tisztiorvosi Hivatal A város területén található a komáromi Gyógyfürdő. A koncepció kidolgozása során figyelembe kell venni az itt folyó gyógyító tevékenység zavartalanságának biztosítását. KEM Katasztrófavédelmi Igazgatóság A szakvélemény az Igazgatóság szakterületének megfelelő központi jogszabályokra hívja fel a figyelmet, illetve arra, hogy Komárom ár- és belvíz veszélyeztetettségi besorolása B- közepesen veszélyeztetett. FM Kormányhivatal, Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal, Állami Főépítészi Iroda A módosításban kialakítható magánút gyalogos közlekedésre szolgál. 19/23 A megszűntetési engedélyezést központi jogszabályok szabályozzák; rendezési tervi hivatkozásra nincsen szükség. Az út valójában csak a telekkönyv szerint út telek; nincs semmilyen módon kiépítve és jelenleg is be van kerítve. A tervezett szabályozási vonal módosítás a Via Futura adatszolgáltatása szerint történt. A tervezett módosítások közül csak a 6. van a gyógyfürdő szomszédságában; a tervezett módosítás nem érinti a gyógyfürdő területén folyó gyógyító tevékenységet. A tervezett módosítások a városnak a felsorolt jogszabályokban szabályozott helyzetét nem változtatják meg. A tervezési területek a Duna védvonalának védett oldalán helyezkednek el. Jelenleg folyamatban van az árvízi védőművek korszerűsítése, megerősítése. A Főépítészi Iroda a szabályozási tartalom szempontjából legfontosabb észrevételei amint az a tervező kérésére megtartott i egyeztetésen tisztázódott onnan származnak, hogy a tervező a Főépítészi Irodától eltérően értelmezte a 314/2012. Korm. rendelet átmeneti rendelkezéseit 1. (Míg az iroda lényegében az egész OTÉK korábbi tartalmát tartja kötelezőnek az átmeneti időszakban, addig a tervező az átmeneti rendelkezések alatt, csak az I. fejezetben a Településrendezési eszközökre vonatkozó követelménye (2) A december 31-én hatályban lévő településrendezési eszközök december 31-ig történő módosítása a VI. fejezet eljárási szabályai szerint, a) az OTÉK augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatának, alkalmazásával történhet.

20 Komárom településrendezési eszközeinek 4/B. sz. módosítása ket értette betartandónak, a II. Fejezetben lévő Településrendezési követelményeket, már az új jogszabályi előírásoknak megfelelően használta, az adott módosítási kérdésekre az új előírások a Megbízó szempontjából kedvezőbb lehetőségeket nyújtanak.) A tervező válaszokat az egyeztetés után a Főépítészi Iroda értelmezésének megfelelően átdolgoztuk. 1. Kérjük a dokumentáció kiegészítését az alábbiak szerint: - A 4-es és a 12-es területet érinti az OTrT Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete, amit az OTrT 31/B. l) pontja értelmében az államigazgatási szervek előzetes adatszolgáltatása figyelembevételével kell lehatárolni. A területi érintettséggel kapcsolatos állásfoglalásra kötelezett államigazgatási szervek körét a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek, valamint a településrendezési tervek készítése során az országos, a kiemelt térségi és a megyei övezetek területi érintettségével kapcsolatosan állásfoglalásra kötelezett államigazgatási szervek köréről és az eljárás részletes szabályairól szóló 282/2009. (XII.11.) Korm. rendelet határozza meg. Az OTrt 14/A (3) bekezdése szerint az övezet (1) bekezdés szerint pontosított lehatárolása által érintett területre a tájképi egység és a hagyományos tájhasználat fennmaradása érdekében a helyi építési szabályzatban meg kell határozni a területhasználatra és az építmények tájba illesztésére vonatkozó szabályokat. (4) bekezdése szerint: A helyi építési szabályzat az építmények tájba illeszkedésének bemutatására látványterv készítését írhatja elő, és a készítésre vonatkozó követelményeket határozhat meg. - A 3-as terület érinti az OTrT világörökségi és világörökségi várományos övezetet. Az OTrT 14/B. (1) bekezdése értelmében: A világörökségi és világörökségi várományos terület övezetét a településrendezési eszközökben kell tényleges kiterjedésének megfelelően lehatárolni. A 12-es módosítás területe az OTrT lehatárolásán is kívül helyezkedik el. A jelen tervművelettel párhuzamosan zajló másik komáromi tervmódosítás (4/C) előzetes véleményezésébe a komáromi önkormányzat bevonta az illetékes nemzeti parki igazgatóságokat (a 282/2009. Korm. rendelet 1. melléklet 5. pontja szerinti adatszolgáltatásra kötelezett állami szervek). Az OTrT szerinti tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő övezet településrendezési tervben való lehatárolásával kapcsolatban nem tettek javaslatot. Ennek figyelembe vételével a terület lehatárolásával kapcsolatban továbbra is a hatályos tervben és az új Megalapozó vizsgálatban ( ) kifejtett tervezői álláspontunkat tartjuk mérvadónak: Álláspontunk szerint a tájékvédelmi szempontból kiemelten védendő területek közé tartoznak a 46. ábra szerinti országos védelem alatt álló természeti területek; tehát a teljes Duna part is. A Duna parti területek között is kiemelkedő a Szent Pál sziget és a szőnyi halastó és környéke a természetközeli állapota miatt, továbbá a sík környezetből kiemelkedő koppánymonostori magaspart. Pontatlanul jelöli ki az OTrT tervlap a monostori erődöt és környezetét; a kijelölés nyilvánvalóan indokolatlanul tartalmazza az Ipari Park majd egész területét. Indokolt ugyanakkor a két másik erőd és környezete tájképi védelme is. Már a hatályos tervben is a tájképi egység és a hagyományos tájhasználat fennmaradása érdekében határoztuk meg a területhasználati és építési szabályokat. A látványtervek előírását nem tartjuk szükségesnek; a tervek általános tartalmi előírásainak megfelelő tervekből is meg lehet állapítani a tervezett létesítmény illeszkedését. A hatályos tervben az akkor kapott adatszolgáltatás szerint vannak lehatárolva a világörökség várományos területek. A Forster Központtól kapott újabb adatszolgáltatást a főépítész úr előírása alapján átvezetjük a terven.

21 Véleményezési dokumentumok és tervezői válaszok Utolsó mentés időpontja: : Településszerkezeti terv: - A jobb áttekinthetőség érdekében mind a szerkezeti tervlapon, mind a szabályozási tervlapokon kérjük jelölni a módosítással érintett terület határát Jelezzük, hogy a szerkezeti terv jelmagyarázatában nem szerepel a Kkhu jelű területfelhasználás terület: a szerkezeti terv a régi helyén ábrázolja a tervezett autóbuszpályaudvart terület: a tervlapon a komposztáló telep jelölés sincs átvezetve. 7. Szabályozási terv és helyi építési szabályzat: 1. terület: Kempelen Farkas Gazdasági, Vendéglátó, Idegenforgalmi Alapítványi Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Felhívjuk a figyelmet, hogy a lakóház hátsó telekhatáron lévő ablakai a tervezett közterület megszűntetésével a szomszéd telekre néznek. 8. Az OTÉK 42. (10) bekezdése szerint a parkolás az önkormányzat külön parkolási rendeletben szabályozhatja. A KÉSZ 5. sz. mellékletében szereplő, a 0449 számú övezet parkolásra vonatkozó részét kérjük törölni. 9. A 3. terület: MOLAJ társasházak tetőtér-beépítése A véleményezési dokumentáció szerint: A terület a Brigetio egykori területén fekszik, régészeti lelőhely, sőt a Forster Központtól kapott legújabb es adatszolgáltatás szerint a világörökség várományos terület része is. A 2014-es örökségvédelmi adatszolgáltatások településrendezési tervekbe való átvezetése a városrendezési terveinek a Megalapozó vizsgálattal megindult felülvizsgálata során fog megtörténni. Kérjük, hogy a meglévő adatszolgáltatás alapján, az OTrT 14/B. (1) bekezdése értelmében a világörökségi és világörökségi várományos területeket jelen módosítás során is határolják le, és szerepeltessék a terven terület: Bagó Roland kérelme, Pipacs utca A módosítás az építési hely lehatárolásának elhagyását rögzíti és az előkert méretét esetenkénti illeszkedési vizsgálat eredményeként akarja meghatározni. A jelenleg hatályos terv fontos feladatnak tartotta, hogy az építési helyek pontosabb szabályozásával teremtsen rendet. Az egyébként is keskeny (már korábban 12 méterről 5,5 méterre csökkentett szabályozási szélességű) utcában nem kívánatos az előkertet meghatározó építési hely határvonalának törlése. 21/23 A tervező félreértette a korábbi egyeztetést; a tervezési területeket ezért csak írásban határolta le. A záró véleményezésre küldendő dokumentációban a lehatárolásokat rajzosan is szerepelteti. A jelzett hibákat javítjuk. A korábbi tervezett közterületet a lakóházak övezetéhez csatoltuk, így az épülethomlokzatok nem fognak telekhatáron állni. Tekintettel arra, hogy a lakóházak magántulajdonban vannak, a telek megnövelésére a tulajdonosok nem kényszeríthetők, ezért alternatívaként a korábban tervezett közterület helyett az építési hely és az övezeti határ közötti sáv közhasználatra megnyitott magánútként is kialakítható. A jelzett telekcserék eredményeképpen első lépésben ez a sáv az önkormányzat tulajdonába fog kerülni. A kifogásolt rendelkezést töröljük, visszavezetésére az átmeneti időszak lezárulása után lesz lehetőség. A kérésnek megfelelően az adatszolgáltatás szerinti világörökségi várományos területeket a záró véleményezési dokumentációban a tervező szerepelteti. A polgármesteri hivatallal folytatott egyeztetésnek megfelelően az építési hely határvonala a Pipacs utca felé törlésre kerül; ez nem jelenti az épületeknek az utcai telekhatárra történő kiépítését; az építési hatóságnak az illeszkedési szabályok szerint kell dönteni az előkerti előírásról a jelenlegi sokféle előkert méret figyelembe vételével.

22 Komárom településrendezési eszközeinek 4/B. sz. módosítása terület: Kocsis étterem telke A számú övezet tekintetében a KÉSZ 5.sz. melléklete az Egyes övezetek részletes szabályozási előírásai kiegészül az alábbiakkal: Az övezeten belül legfeljebb kétszintes, legfeljebb 12 méter építménymagasságú épület részére legalább 2500 m 2 -es telek is kialakítható szabadonálló beépítéssel. Az OTÉK 7. (2) bekezdése szerint Az építési övezeteket, övezeteket a meglévő és/vagy tervezett szerepkörük, beépítettségük és karakterbeli különbségeik alapján és úgy kell besorolni, hogy az azokon belüli azonos helyzetben lévő telkeket azonos mértékű építési jogok és kötelezettségek illessék meg. Jelen módosítás lehetőséget teremt arra, hogy az építési övezetben, ahol egyébként a kialakítható telek megengedett legkisebb területe 8000 m 2 a legfeljebb kétszintes, legfeljebb 12 méter építménymagasságú épület részére legalább 2500 m 2 -es telek is kialakítható legyen. fentieket figyelembe véve az egy övezeten belüli kétféle kialakítható legkisebb teleknagyság meghatározása nem felel meg az OTÉK előírásainak. kérjük a szabályozás átgondolását terület: Volt RAKSPED telephely Megítélésünk szerint a buszpályaudvar új helyének kijelöléséről jelen módosítási eljárásnak gondoskodnia kell terület: Ipari Park (ALUMETAL) A vizsgálati dokumentációban hivatkozott az 1. sz. főút kilométer szelvényei között történő közlekedésbiztonsági és forgalomtechnikai beavatkozásokkal kapcsolatos településrendezési eszköz tárgyalásos eljárásáról Irodánk eddig nem értesült. Az Elj. 32. alapján kell meghatározni és lefolytatni a településrendezési eszközök egyeztetési eljárását. Ugyanazon módosítási szándék két külön eljárásban történő szerepeltetése nem lehetséges. 14. A tervezési területen megvalósítani kívánt tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik. 15. Felhívjuk a figyelmet, hogy az építési övezet jelenlegi besorolása egyéb ipari, azonban a dokumentáció nem tartalmaz kellő információt arra vonatkozóan, hogy a fémhulladék feldolgozása aluöntöde a környezetre jelentős mértékű zavaró hatású építménynek minősül-e vagy sem. Álláspontunk szerint az alternatív szabályozás nem ellentétes az OTÉK 7. (2) bekezdésének előírásaival, hiszen az övezeten belül minden területen a feltételek biztosítása esetén lehet élni az alternatívával. Ezt az álláspontunkat erősíti a 314/2012. Korm. rendelet 12. -a, mely szerint: A helyi építési szabályzat a kialakult állapotra, domborzati adottságokra tekintettel, a kedvezőbb településképi illeszkedés érdekében lehetőséget adhat a szabályaitól való eltérésre. Ebben az esetben meg kell határozni az eltérés mértékét és alkalmazásának feltételeit, amely nem korlátozhatja a szomszédos telek építési jogát. A gyakorlatban sok ilyen alternatív szabályozás érvényesülését bizonyító példát lehet találni; ilyenek gyakran a lakótelepi közintézmények. Az alternatív szabályozás a terv rugalmasabb használatát is segíti; a nem teljesen kikristályosodott fejlesztési programú területek esetén a terv újabb módosítások nélkül jobban tud a tényleges igényekhez alkalmazkodni. A tervben szereplő javaslat, a buszpályaudvarnak a jelenlegi MÁV területre történő áthelyezésére tervtávlaton túl tud csak esetleg megvalósulni, ezért a buszpályaudvar helyeként a jelenlegi helyet fogjuk javaslatuknak megfelelően a szerkezeti tervben megjelölni. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. képviselőjével folytatott újabb egyeztetés szerint elállnak a külön, tárgyalásos eljárásban való tervmódosítástól, így kérik az úttal kapcsolatos tervtartalom ezen eljárás keretében történő jóváhagyását. A rendezési terv módosítási eljárásában nem áll rendelkezésre a tervezett alumínium feldolgozó üzemről technológiai leírás; a környezeti hatásvizsgálat a rendezési terv módosításával párhuzamosan zajlik. A tervmódosítás tárgya nem az ALUMETAL engedélyezése, csak az övezetben megengedett legnagyobb építménymagasság módosítása, amelyhez az ALUMETAL rendelkezésre álló adatszolgáltatásait illusztrációként használtuk. A megbízó állásfoglalása szerint a területen a módosításra kerülő paramétereken kívül a hatályos övezeti szabályoknak megfelelő épületeket szabad elhelyezni.

23 Véleményezési dokumentumok és tervezői válaszok Utolsó mentés időpontja: : terület: SAXUM Kft. kérelme A területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményekről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X.6.) Korm. rendelet 7. mellékletének II. Javaslattevő fázis (terv készítése) 1.3 A műszaki infrastruktúra hálózatok és egyedi építmények térbeli rendje nevű táblázat szerint a nemveszélyes hulladék lerakó térségi jelentőségű elem. A hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV.5.) KvVM rendelet 2. - a meghatározza a hulladéklerakó fogalmát. Jelezzük, hogy nem rendelkezünk kellő információval annak megítéléséhez, hogy a tervezési területen elhelyezni kívánt hulladékkezelő központ a fentebb említett jogszabály szerinti nemveszélyes lerakónak minősül-e, vagy nem. 17. A terv az számú övezetet továbbra is Khu jelű hulladékkezelők és lerakók különleges építési övezetébe sorolja. Kérdéses, hogy a településnek szüksége van-e ennyi területre hulladékkezelés és lerakás céljára. 18. Felhívjuk a figyelmet, hogy az OTÉK 30/B. -a (3) bekezdése szerint: A különleges beépítésre nem szánt területeken épületek legfeljebb 2 %-os beépítettséggel helyezhetők el. A rendelet tervezet 76/A. -ában szereplő, Kkhu jelű beépítésre nem szánt hulladékkezelők és lerakók különleges övezetben megállapított 5 %-os beépítettség OTÉK előírásait túllépő érték. 23/23 A hivatkozott 20/2006. KvVM rendelet 2. f) pontja tartalmazza a hulladéklerakó definícióját. A komposztálóban és a hulladékudvarban a hulladékot továbbszállításra készítik elő abból a célból, hogy hasznosításra, előkezelésre, vagy más helyen ártalmatlanításra kerüljön, vagyis a tervezett létesítmény nem számít hulladéklerakónak. Komárom egyébként egy regionális hulladékgazdálkodási rendszer része, melynek keretében a városon belül hulladéklerakás nem történik. A rendszerről további információkat tartalmaz a város új Megalapozó vizsgálata. ( ) A jelenleg tervezett megoldás a tervben leírtak szerint kényszer az EU-s támogatású projekt határidőre való befejezése érdekében. Az övezet volt dögkút, részben ott is található a besorolásnak megfelelő új létesítmény (állategészségügyi telep) így a hatályos besorolás fenntartása indokolt. Remélhető, hogy kedvezőbb anyagi kondíciók esetén az új övezetbe tervezett funkciók áthelyezhetők lesznek az övezetbe; a tervezett épületek konténerek, a temető kertészet részeként is szükség lesz komposztálásra. Az önkormányzat kéri a Főépítész úr hozzájárulását, hogy Komárom Város Önkormányzata éljen az OTÉK 111. (2) bekezdésben foglalt lehetőséggel, tekintettel arra is, hogy az átmeneti időszak lezárulása után, a hatályos OTÉK 30/B. már lehetővé teszi az 5 %-os beépíthetőséget. (Az eltérés megfelel a ban megfogalmazott összes feltételnek; a tervben ismertetettek szerint az EU-s támogatású projekt határidőre való befejezésének feltétele a helyi adottságok és a projekt pénzügyi lehetőségeinek figyelembe vételével.)

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u 52 Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy- Zsilinszky út I/2 Tel/Fax: 46/356-345, Mobil:06/530-6676 E-mail: provinciaterv@gmailcom

Részletesebben

küldött 5. Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság X X 6.

küldött 5. Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság X X 6. Előzetes tájékoztató eljárás A településfejlesztési elképzelésekről és a tervezési programról megtörtént a lakosság és az államigazgatási szervek, valamint az érintett szervezetek tájékoztatása is. Az

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása /2015.( ) önkormányzati

Részletesebben

Egyeztetési dokumentumok és tervezői válaszok a KÉSZ és a SZT 3.sz. módosításával kapcsolatban Írta Szerkesztette: Németh Iván TT/É1 08-0067 OetU Kft.

Egyeztetési dokumentumok és tervezői válaszok a KÉSZ és a SZT 3.sz. módosításával kapcsolatban Írta Szerkesztette: Németh Iván TT/É1 08-0067 OetU Kft. Egyeztetési dokumentumok és tervezői válaszok a KÉSZ és a SZT 3.sz. módosításával kapcsolatban Írta Szerkesztette: Németh Iván TT/É1 08-0067 OetU Kft. Dokumentum fájlneve: Komárom3 dokumentumok véglegesítés.docx

Részletesebben

SOLTVADKERT S z a b á l y o z á s i t e r v é n e k m ó d o s í t á s a (Elírás javítása)

SOLTVADKERT S z a b á l y o z á s i t e r v é n e k m ó d o s í t á s a (Elírás javítása) ÉPÍTÉSZMŰHELY Kft. Kecskemét, 6000 Wesselényi utca 1. Tervező: Szilberhorn Erzsébet TT1/É 03 0105 Tel.,fax.:76/482-916 06/30-349-68-74 SOLTVADKERT S z a b á l y o z á s i t e r v é n e k m ó d o s í t

Részletesebben

K I V O N A T. A településrendezési terv és helyi építési szabályzat módosítása véleményezési szakaszának lezárásáról

K I V O N A T. A településrendezési terv és helyi építési szabályzat módosítása véleményezési szakaszának lezárásáról K I V O N A T A Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-án tartott ülése jegyzőkönyvéből. TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 65/2014.(VI. 26.) számú határozata

Részletesebben

MÁRIAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV SZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS

MÁRIAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV SZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS 1 MÁRIAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV SZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS Megbízó Máriahalom község Önkormányzata Murczin Kálmán Polgármester 2527 Máriahalom, Széchenyi

Részletesebben

A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE

A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE A közbenső véleményezési eljárás során 8 államigazgatási szerv tett véleményezési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló város hatályos bel- és külterületi szabályozási tervének 2012/2.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. március 31-én tartandó ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. március 31-én tartandó ülésére. Izsák Város Polgármesterétől. E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. március 31-én tartandó ülésére. Tárgy: Településrendezési eszközök (településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat)

Részletesebben

Rp.I.113-8 (1. és 2. sz. módosítás) a további folyamatban Államigazgatási szervek. küldött. nem kíván részt kíván venni részt venni 1.

Rp.I.113-8 (1. és 2. sz. módosítás) a további folyamatban Államigazgatási szervek. küldött. nem kíván részt kíván venni részt venni 1. Előzetes tájékoztató eljárás A településfejlesztési elképzelésekről és a tervezési programról megtörtént a lakosság és az államigazgatási szervek, valamint az érintett szervezetek tájékoztatása is. Az

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosítása (határozattal jóváhagyandó)./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel

Településszerkezeti terv módosítása (határozattal jóváhagyandó)./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel Településszerkezeti terv módosítása (határozattal jóváhagyandó)./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel /2015.(...) KT Soltvadkert településszerkezeti tervének módosítása HATÁROZAT-TERVEZET Soltvadkert

Részletesebben

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel Helyi építési szabályzat

Részletesebben

PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA A BUDAPEST-ESZTERGOM VASÚTVONAL REKONSTRUKCIÓJA NEMZETGAZDÁSÁGI SZEMPONTBÓL KIEMELT JELENTŐSÉGŰ BERUHÁZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓAN TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS

Részletesebben

PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN

PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN Megbízó Pilisvörösvár város Önkormányzata Gromon István polgármester 2085 Pilisvörösvár,

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA Munkaszám: HszM-1/2012. Ikt. sz.: 43/2012. HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA (2012. ÉVI III. MÓDOSÍTÁS) 2012. ÉVI III. MÓDOSÍTÁS KÜLTERÜLETEN A NÁDUDVARI ÉS HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI

Részletesebben

FEKETEERDŐ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21

FEKETEERDŐ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21 FEKETEERDŐ Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21 2 Feketeerdő településrendezési terv módosítás Jóváhagyott dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 100/2013.(IX.17.) SZ. ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉS ALAPJÁN 314 / 2012. (XI.8.) KORM. RENDELET 41. SZERINTI EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról Lajosmizse Városának Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA

1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA SZERKEZETI TERV LEÍRÁS a 251 sz. főút és a 2502 j. ök. út építési területére megnevezésű Szerkezeti tervlaphoz 1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA 1. 1. A területfelhasználás Beépítésre nem szánt területek KÖu

Részletesebben

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2014.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2014.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2014.(..) határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel Helyi építési szabályzat

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ Ügyiratszám: 1623-2 / 2009.. Ügyintéző: Mándi-Hajnal Brigitta / Jné NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-550

Részletesebben

I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA

I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12-tıl hatályos Bács-Kiskun Megyei Területrendezési

Részletesebben

1. MELLÉKLET. 1.1 ÉD. Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

1. MELLÉKLET. 1.1 ÉD. Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 1. MELLÉKLET TATA VÁROS ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁSÁRA BEÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK ÉS TERVEZŐI VÁLASZ Fekete út - Gyertános utca - Akácos út által határolt terület (Gottwald) 1. Véleményében

Részletesebben

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 7/2013.(II.12.), 12/2013.(III.12.) ÉS A 16/2015.(II.11.) SZ.ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉSEK ALAPJÁN 314 / 2012.

Részletesebben

BAKONYSZENTLÁSZLÓ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2015. július TH-15-02-12

BAKONYSZENTLÁSZLÓ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2015. július TH-15-02-12 BAKONYSZENTLÁSZLÓ Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2015. július TH-15-02-12 2 Bakonyszentlászló településrendezési terv módosítás Véleményezési dokumentáció

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS. Msz.: Rp.I182-13 TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV VÉLEMÉNYÖSSZESÍTŐ. Győr, 2015.

JÁNOSSOMORJA VÁROS. Msz.: Rp.I182-13 TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV VÉLEMÉNYÖSSZESÍTŐ. Győr, 2015. REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, ÚJKAPU. U. 13. TEL/FAX.: 96/529-751, 311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu Msz.: Rp.I182-13 JÁNOSSOMORJA VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI

Részletesebben

Tárgy: Középső Ferencváros rehabilitációja, KSZT módosítás, tervezői válasz

Tárgy: Középső Ferencváros rehabilitációja, KSZT módosítás, tervezői válasz T/F 4660 300, 3614 296 email: iroda@korenyikft.hu 1/5 IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Szűcs Balázs főépítész úr részére Budapest Bakáts tér 14. 1092 Tárgy: Középső Ferencváros rehabilitációja, KSZT

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel /2015.( ) határozat Településszerkezeti terv módosítása

Részletesebben

Cegléd Város Önkormányzatának Polgármesterétől 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85. Tel.: 06/53/511-400

Cegléd Város Önkormányzatának Polgármesterétől 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85. Tel.: 06/53/511-400 Szám: 15/ 3080 30 /2014. Ügyintéző: Dr. Farkas Gábor/ Ecsedi János Cegléd Város Önkormányzatának Polgármesterétől 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85. Tel.: 06/53/511400 Tárgy: Cegléd

Részletesebben

1/2015. (I.28.) 16/2005. /V.

1/2015. (I.28.) 16/2005. /V. Sárvár Város Önkormányzati Képviselő-testülete 1/2015. (I.28.) önkormányzati rendelete a Sárvár város helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről szóló 16/2005. /V. 19./ önkormányzati rendelet

Részletesebben

Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (I.23.) önkormányzati rendelete

Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (I.23.) önkormányzati rendelete Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (I.23.) önkormányzati rendelete Gyöngyöshalász Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 14/2012. (VII. 11.)

Részletesebben

T P. T P TALENT-PLAN Kft. 9023 Győr, Richter J.u.11. Tel: 96/418-373; Fax: 96/418-699; E-mail: talent_plan@arrabonet.hu - 2 -

T P. T P TALENT-PLAN Kft. 9023 Győr, Richter J.u.11. Tel: 96/418-373; Fax: 96/418-699; E-mail: talent_plan@arrabonet.hu - 2 - T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Gyõr, Richter János u. 11. Tel: 96/418 373; Fax: 96/418 699; E mail: talent_plan@arrabonet.hu VÉRTESKETHELY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzata

Újhartyán Község Önkormányzata Újhartyán Község Önkormányzata Schulcz József polgármester 2367 Újhartyán, Fő u. 21. Tel./Fax: (29)372-133, 372-258, 372-025 Iktatószám:42-5/2013. Ügyintéző: Göndörné Frajka Gabriella, Jegyző elérhetősége:06/29-372-133

Részletesebben

ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek

ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK ÉS A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ VIZSGÁLATA Őcsény

Részletesebben

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA A KözOP-3.2/C-08-11 pályázattal épülő VESZPRÉM-MÁRKÓ-BÁND HIVATÁSFORGALMI ÉS KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI KERÉKPÁRÚT ENGEDÉLYEZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES

Részletesebben

Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete

Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete A Helyi Építési Szabályzatról szóló a hatályos 21/2008.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról ARNÓT

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII.19.) RENDELETE

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII.19.) RENDELETE Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII.19.) RENDELETE a helyi építési szabályzat módosításáról Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Főép ítés zétől

Salgótarján Megyei Jogú Város Főép ítés zétől Salgótarján Megyei Jogú Város Főép ítés zétől Szám: 23126 33 / 2013 Javaslat a Salgótarján, Arany János és Március 15. utca és környékét érintő településrendezési eszköz módosítása véleményezési szakaszának

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. október 28-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. október 28-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 28-i ülésére Tárgy: Helyi építési szabályzat és a mellékletét képező szabályozási terv módosításának folyamatában a véleményezési

Részletesebben

Javaslat Ózd Város Településszerkezeti Tervének módosítására

Javaslat Ózd Város Településszerkezeti Tervének módosítására Javaslat Ózd Város Településszerkezeti Tervének módosítására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Pénzügyi és Gazdasági Osztály Ózd, 2015. december 21. Előzmények: Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Nemesgörzsöny Község Településrendezési Tervének kivonata

Nemesgörzsöny Község Településrendezési Tervének kivonata A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ MUNKARÉSZ A településrendezési tervek készítése során figyelembe kell venni a magasabb szintű területrendezési tervek szabályozásait.

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (X.1) RENDELETE. a helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításáról Preambulum

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (X.1) RENDELETE. a helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításáról Preambulum Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (X.1) RENDELETE a helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításáról Preambulum Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített

Részletesebben

helyi építési szabályzat módosítása (önkormányzati rendelet-tervezet) 1

helyi építési szabályzat módosítása (önkormányzati rendelet-tervezet) 1 Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő- testületének../2013. (.) önkormányzati rendelete Felcsút helyi építési szabályzatáról szóló 8/2006.(VII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet) Felcsút

Részletesebben

A veszélyességi övezet és a veszélyeztetett terület

A veszélyességi övezet és a veszélyeztetett terület A veszélyességi övezet és a veszélyeztetett terület. Laczkó Levente tű. százados Iparbiztonsági Szakértői napok 2012. november 8-9. -1- -2- Előadás tartalma: 1. Településrendezési tervezés jogi szabályozása

Részletesebben

A településfejlesztés és a településrendezés változásai

A településfejlesztés és a településrendezés változásai A településfejlesztés és a településrendezés változásai dr. Hajnóczi Péter főosztályvezető Belügyminisztérium Területrendezési és Településügyi Főosztály Az Építési törvény változásai az új önkormányzati

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály

Abony Városi Önkormányzat. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Kossuth tér 1. Telefon/fax: (53) 360-049 Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést véleményezte:

Részletesebben

P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS

P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS REGIOPLAN KÖRNYEZET ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, APÁCA U. 44. TEL/FAX.: 96/529751, 311304 email: regioplan@regioplan.hu Munkaszám. Rp.I.1136 P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 Győrsövényház HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 2 Győrsövényház HÉSZ módosítás Véleményezési dokumentáció Aláírólap Felelős tervező: Németh Géza...

Részletesebben

Petőháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 62/2011. (V. 30.) Kt. határozata a településszerkezeti terv módosításáról

Petőháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 62/2011. (V. 30.) Kt. határozata a településszerkezeti terv módosításáról REGIOPLAN KÖRNYEZET ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, APÁCA U. 44. TEL/FAX.: 96/529751, 311304 email: regioplan@regioplan.hu Petőháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 62/2011. (V. 30.) Kt.

Részletesebben

M E N D E. 2014. január

M E N D E. 2014. január M E N D E TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA A 0126/17 HRSZ. TERÜLETRE VONATKOZÓAN MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 22/2013. (XII. 20.) KT. RENDELETE A 11/2002. (X. 8.) KT. RENDELETTEL

Részletesebben

a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi szabályozási tervét

a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi szabályozási tervét ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2011. (V.5.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE* a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi

Részletesebben

RAVAZD. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. ÁPRILIS TH-15-02-08

RAVAZD. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. ÁPRILIS TH-15-02-08 RAVAZD Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. ÁPRILIS TH-15-02-08 2 Ravazd Község Településrendezési tervének módosítása Előzetes tájékoztatási dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

MELLÉKLET. A MOL Rt és az Alba-Seed Kft veszélyességi övezeteinek szerkezeti és szabályozási tervlapon való feltüntetése.

MELLÉKLET. A MOL Rt és az Alba-Seed Kft veszélyességi övezeteinek szerkezeti és szabályozási tervlapon való feltüntetése. MELLÉKLET SZ. MÓDOSÍTÁS TÁRGYA EGYÉB MEGJEGYZÉS ÉRVÉNYBEN LÉVŐ SZERKEZETI TERV KIVÁGAT ÉRVÉNYBEN LÉVŐ SZABÁLYOZÁSI TERV KIVÁGAT 1. A MOL Rt és az Alba-Seed Kft veszélyességi övezeteinek szerkezeti és szabályozási

Részletesebben

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín 3.1. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.2. Településrendezés, tájrendezés 3.3.

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín 3.1. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.2. Településrendezés, tájrendezés 3.3. 3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín 3.1. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.2. Településrendezés, tájrendezés 3.3. Környezetalakítás 3.4. Közlekedés 3.5. Közművesítés 3.6. Hírközlés

Részletesebben

0. jelű rajzi melléklet: Az érvényesség tervlapja

0. jelű rajzi melléklet: Az érvényesség tervlapja 0. jelű rajzi melléklet: Az érvényesség tervlapja JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ 15 2015 VÁTERV95 1. jelű rajzi melléklet: Belterület és külterület tervlapja JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ 16 2015 VÁTERV95 2. jelű

Részletesebben

SUKORÓ TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

SUKORÓ TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA SUKORÓ TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA a 034/11, 034/12 és 034/28-as hrsz-ú ingatlanokra vonatkozóan 2015. május A településfejlesztési koncepcióról,

Részletesebben

PATCA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1. sz. MÓDOSÍTÁS

PATCA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1. sz. MÓDOSÍTÁS PATCA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1. sz. MÓDOSÍTÁS JSZ: 1/2007 JÓVÁHAGYVA A 23/2007. (IV. 27.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ÉS A 6/2007. (IV. 28.) SZÁMÚ RENDELETTEL VIRÁNYI ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ KFT 2007. JANUÁR 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 257/2003. (IX.23.) sz. határozattal jóváhagyott Településszerkezeti terv 16/2003. (XI.1.) sz. rendelettel jóváhagyott Szabályozási terv és Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Módosítási helyszín 3.1. Településtervezés, tájrendezés 3.2. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.3.

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Módosítási helyszín 3.1. Településtervezés, tájrendezés 3.2. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.3. 3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Módosítási helyszín 3.1. Településtervezés, tájrendezés 3.2. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.3. Közlekedés 3.4. Környezetalakítás 3.5. Közművesítés 3.6. Hírközlés

Részletesebben

a BUDAPEST, III. KERÜLET KASZÁSDŰLŐ ÉS KÖRNYÉKE Bécsi út Bojtár utca Csillaghegyi út 19916/5 hrsz telek által határolt terület

a BUDAPEST, III. KERÜLET KASZÁSDŰLŐ ÉS KÖRNYÉKE Bécsi út Bojtár utca Csillaghegyi út 19916/5 hrsz telek által határolt terület ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2002. (VII.4.) RENDELETE a BUDAPEST, III. KERÜLET KASZÁSDŰLŐ ÉS KÖRNYÉKE Bécsi út Bojtár utca Csillaghegyi út 19916/5 hrsz telek által határolt

Részletesebben

DARNÓZSELI. Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11

DARNÓZSELI. Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11 DARNÓZSELI Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11 2 Darnózseli Településrendezési terv módosítás Jóváhagyott dokumentáció Aláírólap Felelős

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra.

TÁJÉKOZTATÓ. Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra. TÁJÉKOZTATÓ Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra. I. A területre jelenleg a következő településrendezési eszközök vannak hatályban: Sajóbábony Település-rehabilitációs

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 24-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat Vecsés Város Hosszútávú Településfejlesztési Koncepciójának

Részletesebben

MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA

MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA Mezőlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének a az 57/2009 (VIII. 27.) önkormányzati határozattal elfogadott áról 2015. október 2 MEGRENDELŐ:

Részletesebben

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2013.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról szabályozási tervi

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2013.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról szabályozási tervi Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2013.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról szabályozási tervi mellékletekkel /2013.(VII.17.) önkormányzati rendelete a helyi

Részletesebben

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Dósa Henrietta Táj- és természetvédelmi referens VM, Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály Természet védelméről szóló 1996. évi LIII. Törvény

Részletesebben

C E G L É D V Á R O S

C E G L É D V Á R O S C E G L É D V Á R O S TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA A 03/24, 03/43 ÉS 0334/6 HRSZ. TERÜLETEKRE VONATKOZÓAN JÓVÁHAGYOTT

Részletesebben

91/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet

91/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet 91/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet az M4 autópálya/autóút és a 4. számú főút fejlesztéseihez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Részletesebben

RAKTÁR UTCA - VIHAR UTCA - HUNOR UTCA - HÉVÍZI ÚT - KUNIGUNDA ÚTJA

RAKTÁR UTCA - VIHAR UTCA - HUNOR UTCA - HÉVÍZI ÚT - KUNIGUNDA ÚTJA ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 34/2003. (X.2.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE AZ ÓBVSZ-RŐL SZÓLÓ 32/2001.(XI.30) Ö.K. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL valamint A BUDAPEST III. kerület RAKTÁR UTCA -

Részletesebben

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!)

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!) C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 65. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 65. szám MAGYAR KÖZLÖNY 65. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. május 6., kedd Tartalomjegyzék 149/2014. (V. 6.) Korm. rendelet Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)

Részletesebben

ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEKŰ 39/2005. (IX.20.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE

ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEKŰ 39/2005. (IX.20.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEKŰ 39/2005. (IX.20.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE BUDAPEST, III. KERÜLET MIKOVINY U. - FOLYONDÁR U. - PODOLIN U. - DOBERDÓ ÚT KÖZÖTTI TERÜLET KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

Területrendezési (területi) tervezés

Területrendezési (területi) tervezés A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEZÉS KÖZÚTI VONATKOZÁSAI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLATÁRA Vezető területrendező tervező: Faragó Péter Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai

Részletesebben

Tervezõk névsora. Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési Szabályzatának módosítása

Tervezõk névsora. Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési Szabályzatának módosítása BAU-URB Tsz.: 56/2012. Tervező és Tanácsadó Kft. 1112.Budapest, Dayka Gábor utca 94. Tel/Fax.: 319-36-44 Tervezõk névsora Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1 Budapest, III. kerület POMÁZI ÚT BÉCSI ÚT ARANYVÖLGY UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET kerületi szabályozási tervére

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK BELVÁROSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁSA PINTÉR FERENC 2010.09.29.

BUDAPEST FŐVÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK BELVÁROSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁSA PINTÉR FERENC 2010.09.29. BUDAPEST FŐVÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK BELVÁROSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁSA PINTÉR FERENC 2010.09.29. A településszerkezeti terv felépítése I. Bevezető II. Jóváhagyandó munkarész A terv leírása Rajzi

Részletesebben

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK Debrecen 37. vrk Nyugati Ipari park 17182 és 17189/77 hrsz-ú iparvasút 17189/23, 17189/25, 17189/28, 17189/76, 17189/56,

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelete

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelete Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelete az Eplény Helyi Építési Szabályzatáról szóló 13/2004. (XI. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról Eplény

Részletesebben

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZOK

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZOK NAGYKOVÁCSI TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONEPCIÓ ÉS ITS KÉSZÍTÉSE 1 NAGYKOVÁCSI TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁSA SORÁN BEÉRKEZETT VÉLEMÉNYEKRE

Részletesebben

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 RÁBAPATONA Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 2 Rábapatona Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

A kerületi szabályozási tervre vonatkozó rendelkezések

A kerületi szabályozási tervre vonatkozó rendelkezések ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2008. (III.12.) RENDELETE * a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi szabályozási

Részletesebben

SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV Jóváhagyott dokumentáció - 2013. 10.29. SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1.2- jelű területegységhez kapcsolódó 2013. évi módosítás I. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA II /A. BELTERÜLET

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 15/2002. (III. 27.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 15/2002. (III. 27.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 15/2002. (III. 27.) számú r e n d e l e t e Sóstófürdő Kemecsei u. Állomás u. 15403 hrsz-ú út Napfény u., valamint a Kemecsei u. Állomás u. 27751/156 hrsz-ú

Részletesebben

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 28/2001.(VII.20)Ök. számú rendelete

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 28/2001.(VII.20)Ök. számú rendelete Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 28/2001.(VII.20)Ök. számú rendelete a Budapest, XXIII. kerület Helsinki út Hold u. MÁV vasútvonal által határolt terület szabályozási tervéről

Részletesebben

Tervezõk névsora. SZÁRLIGET Helyi Építési Szabályzatának és belterületi Szabályozási Tervének módosítása. Végdokumentáció. Füredi Éva TT/1 01-3432

Tervezõk névsora. SZÁRLIGET Helyi Építési Szabályzatának és belterületi Szabályozási Tervének módosítása. Végdokumentáció. Füredi Éva TT/1 01-3432 BAU-URB Tsz.: 55/2011. Tervező és Tanácsadó Kft. 1112. Budapest, Dayka Gábor utca 94. Tel/Fax.: 319-36-44 Tervezõk névsora SZÁRLIGET Helyi Építési Szabályzatának és belterületi Szabályozási Tervének módosítása

Részletesebben

A törvény jelentősége:

A törvény jelentősége: Magó Erzsébet osztályvezető Belügyminisztérium Területrendezési és Településügyi Főosztály 2012. április 26. Az Agglomerációs törvény (továbbiakban: Törvény) 2005. szeptember 1-én lépett hatályba. A törvény

Részletesebben

TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához. (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra)

TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához. (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra) TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra) A tervezett fejlesztés helyszíne (Forrás: maps.google.hu) Salgótarján, 2012. június 20.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításáról

E l ő t e r j e s z t é s. Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Oláh Károly E l ő t e r j e s z t é s Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításáról

Részletesebben

Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához

Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához Ipari területek övezeti előírásainak módosítása Környezeti vizsgálat lefolytatásához egyeztetési dokumentáció Tervező: ART VITAL Tervező, Építő

Részletesebben

KAPOSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK M8/1 JELŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ

KAPOSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK M8/1 JELŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA KAPOSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK M8/1 JELŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG A 314/2012. (XI.8.) KORM.REND.

Részletesebben

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti tartalommal készült a település sajátosságainak figyelembevételével.

Részletesebben

13/2001. (VIII.29.) 18/1993. (VI.

13/2001. (VIII.29.) 18/1993. (VI. Ercsi Város Önkormányzatának 13/2001. (VIII.29.) Kt. számú rendelete a többször módosított 18/1993. (VI. 29.) Kt. Ercsi Nagyközség helyi építési szabályzat 19. -ának kiegészítéséről, illetve módosításáról,

Részletesebben

(TERVEZET) A rendelet 3. -a következő (6) és (7) bekezdéssel egészül ki:

(TERVEZET) A rendelet 3. -a következő (6) és (7) bekezdéssel egészül ki: Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének. /2011. ( ) önkormányzati rendelete a járművek elhelyezéséről, a parkolóhely építési kötelezettségről, és annak megváltásáról szóló

Részletesebben

HATÁROZAT. Szám: 13/2015. (II. 12.) MÖK határozat Tárgy: Tájékoztató a megyei önkormányzat 2014. évi területrendezési tevékenységéről

HATÁROZAT. Szám: 13/2015. (II. 12.) MÖK határozat Tárgy: Tájékoztató a megyei önkormányzat 2014. évi területrendezési tevékenységéről VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT Szám: 13/2015. (II. 12.) MÖK határozat Tárgy: Tájékoztató a megyei önkormányzat 2014. évi területrendezési tevékenységéről A Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2016.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2016.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2016.(..) határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel Helyi építési szabályzat

Részletesebben

BALATONBOGLÁR TELEPÜLÉS RENDEZÉSI TERVÉNEK M10/2015-OTÉK JELŰ MÓDOSÍTÁSA

BALATONBOGLÁR TELEPÜLÉS RENDEZÉSI TERVÉNEK M10/2015-OTÉK JELŰ MÓDOSÍTÁSA BALATONBOGLÁR TELEPÜLÉS RENDEZÉSI TERVÉNEK M10/2015-OTÉK JELŰ MÓDOSÍTÁSA JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ JÓVÁHAGYVA: HÉSZ MÓDOSÍTÁSA 19/2015.(VIII.31.) ÖNK. RENDELETTEL TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 260/2015.(VIII.28.)

Részletesebben

Átnézeti térkép Kivonat az érvényben lévő szabályozási tervből Kivonat az érvényben lévő szerkezeti tervből

Átnézeti térkép Kivonat az érvényben lévő szabályozási tervből Kivonat az érvényben lévő szerkezeti tervből 18. 2d-2 Páfrány úti URÁN Társasgarázs A Páfrány út 543/1 hrsz-ú ingatlan beépítési %-nak növelése 70%-ra (Páfrány úti garázstelep). nem nem igen A kérést méltányolandó, az övezetben a beépítési lehetőséget

Részletesebben

TÖBB RÉSZTERÜLETRE SZÓLÓ MÓDOSÍTÁSÁHOZ

TÖBB RÉSZTERÜLETRE SZÓLÓ MÓDOSÍTÁSÁHOZ ELŐZETES ( ELSŐKÖRÖS ) VÉLEMÉNYKÉRÉS GYÖNGYÖS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, VALAMINT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK TÖBB RÉSZTERÜLETRE SZÓLÓ MÓDOSÍTÁSÁHOZ CÍME: TERVEZŐ:

Részletesebben