Jóváhagyási dokumentáció

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jóváhagyási dokumentáció"

Átírás

1 Véleményezési dokumentumok és tervezői válaszok Komárom város településrendezési eszközeinek 4/B. sz. módosításával kapcsolatban Írta Szerkesztette: Németh Iván TT/É OetU Kft. Dokumentum fájlneve: komarom_04_b_dokumentumok_v.05_önkormányzati.docx Utolsó mentés időpontja: :23:00 / Németh Iván

2 Komárom településrendezési eszközeinek 4/B. sz. módosítása Tartalomjegyzék Tervezői válaszok Tartalomjegyzék... 2 Vélemények... 3 KEM Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve KEM Építészkamara Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság KEM Kormányhivatal Komáromi Járási Hivatal Építésügyi Hivatala Észak-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság Kempelen Szakképző és Kollégium Észak-Dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség KEM Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége Útügyi Osztály Nemzeti Közlekedési Hatóság KEM Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága ÁNTSZ Országos Tisztiorvosi Hivatal Mocsa Község Polgármestere KEM Katasztrófavédelmi Igazgatóság Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Budapesti Bányakapitányság Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság FM Kormányhivatal, Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal, Állami Főépítészi Iroda

3 Véleményezési dokumentumok és tervezői válaszok Utolsó mentés időpontja: : Vélemények 3/23 KEM Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve

4 Komárom településrendezési eszközeinek 4/B. sz. módosítása KEM Építészkamara Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

5 Véleményezési dokumentumok és tervezői válaszok Utolsó mentés időpontja: : /23 Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság KEM Kormányhivatal Komáromi Járási Hivatal Építésügyi Hivatala

6 Komárom településrendezési eszközeinek 4/B. sz. módosítása Észak-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság Kempelen Szakképző és Kollégium

7 Véleményezési dokumentumok és tervezői válaszok Utolsó mentés időpontja: : Észak-Dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség /23

8 Komárom településrendezési eszközeinek 4/B. sz. módosítása KEM Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége Útügyi Osztály

9 Véleményezési dokumentumok és tervezői válaszok Utolsó mentés időpontja: : /23 Nemzeti Közlekedési Hatóság KEM Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága

10 Komárom településrendezési eszközeinek 4/B. sz. módosítása ÁNTSZ Országos Tisztiorvosi Hivatal Mocsa Község Polgármestere

11 Véleményezési dokumentumok és tervezői válaszok Utolsó mentés időpontja: : KEM Katasztrófavédelmi Igazgatóság /23

12 Komárom településrendezési eszközeinek 4/B. sz. módosítása Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Budapesti Bányakapitányság Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal

13 Véleményezési dokumentumok és tervezői válaszok Utolsó mentés időpontja: : Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság /23

14 Komárom településrendezési eszközeinek 4/B. sz. módosítása FM Kormányhivatal, Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal, Állami Főépítészi Iroda

15 Véleményezési dokumentumok és tervezői válaszok Utolsó mentés időpontja: : /23

16 Komárom településrendezési eszközeinek 4/B. sz. módosítása

17 Véleményezési dokumentumok és tervezői válaszok Utolsó mentés időpontja: : /23

18 Komárom településrendezési eszközeinek 4/B. sz. módosítása Tervezői válaszok A véleményezési dokumentációt dr. Molnár Attila polgármester úr től tette elérhetővé a partnerek és a jogszabályban előírt véleményezők számára a város honlapjára feltöltött dokumentáció linkjének megküldésével és a véleményezésre való felkéréssel. A véleményezésre jogszabályban adott 15 napos határidő elteltével, ig beérkezett válaszokat a füzet előző fejezete tartalmazza. A véleményezők az alábbi táblázatban felsoroltak kivételével a véleményezési dokumentációval kapcsolatban észrevételt, új javaslatot nem tettek. Az alábbi táblázatban a beérkezett észrevételeket, javaslatokat válaszoljuk meg részletesen. VÉLEMÉNYEZŐ Vélemény kelte Vélemények Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság A Komárom 016/3 hrsz.-ú terület megosztásánál a megosztási vonalakat a védendő kocsányos tölgy egyedek elkerülésével kell kijelölni, azokon át nem húzódhatnak a határvonalak. Kempelen Szakképző és Kollégium Kérelmezem, hogy a tornaingatlan megépítését követően intézményünk is lehetőséget kapjon a közterületi parkolók ingyenes használatára. Tervezői válaszok Az észrevételnek megfelelően pontosítottuk az övezetnek a KÉSZ 5. mellékletében szereplő részletes szabályozási előírását. A közterületi parkolók kiépítéséről és használatáról nem a tervben kell intézkedni; ez az önkormányzat és az iskola közötti megállapodás tárgya. 2. A 30*45 méteres sportcsarnok megépítésére nyíljon lehetőségünk. A tervben lévő mindkét beépítési változat megvalósítható a terv jóváhagyása esetén. Észak-Dunántúli környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség A felosztani kívánt Komárom 016/3 hrsz-ú ingatlanon kocsányos tölgy hagyásfák találhatóak. A rendezési terv módosítása során ezen hagyásfákat továbbra is meg kell őrizni. 2. Zaj- és rezgésvédelmi szempontból: Kérjük az alábbiakat figyelembe vételét: - Az ipari és gazdasági-területek kialakítása, kijelölése során a lakó- és zajtól védendő egyéb területek esetében megfelelő védőtávolság tartása szükséges, hogy a zaj- és rezgésterhelési határértékek betartása teljesüljön. - A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. Az övezetnek a KÉSZ 5. mellékletében szereplő részletes szabályai előírják a hagyásfák megőrzését. A hivatkozott központi jogszabályoktól eltérő szabályozás a tervben nem szerepel. A tervmódosítás során új iparterület kialakítására nem kerül sor. Az építés tervezés és engedélyezés során kell biztosítani, hogy a minden területfelhasználási egységben a zaj- és rezgésterhelés ne lépje túl az övezetben megengedett határértéket, illetve a többi övezetben se okozzon határérték-túllépést.

19 Véleményezési dokumentumok és tervezői válaszok Utolsó mentés időpontja: : (X.29.) Korm. rendelet előírásait, valamint a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet határértékeinek betarthatóságát biztosítani kell. KEM Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége Útügyi Osztály Az 1. módosításban szerepel 3 m széles magánút. Felhívom a figyelmet arra, hogy 3 m széles területen a műszaki előírások figyelembe vételével kétirányú út nem alakítható ki. 2. Az 5. módosítás a temető mellett lévő út megszüntetését teszi lehetővé. Az út megszűntetési engedélyét hatóságomtól meg kell kérni. 3. A 12. módosítás érint közlekedési területet. A kiszabályozás a Via Futura adatszolgáltatása szerint történt. ÁNTSZ Országos Tisztiorvosi Hivatal A város területén található a komáromi Gyógyfürdő. A koncepció kidolgozása során figyelembe kell venni az itt folyó gyógyító tevékenység zavartalanságának biztosítását. KEM Katasztrófavédelmi Igazgatóság A szakvélemény az Igazgatóság szakterületének megfelelő központi jogszabályokra hívja fel a figyelmet, illetve arra, hogy Komárom ár- és belvíz veszélyeztetettségi besorolása B- közepesen veszélyeztetett. FM Kormányhivatal, Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal, Állami Főépítészi Iroda A módosításban kialakítható magánút gyalogos közlekedésre szolgál. 19/23 A megszűntetési engedélyezést központi jogszabályok szabályozzák; rendezési tervi hivatkozásra nincsen szükség. Az út valójában csak a telekkönyv szerint út telek; nincs semmilyen módon kiépítve és jelenleg is be van kerítve. A tervezett szabályozási vonal módosítás a Via Futura adatszolgáltatása szerint történt. A tervezett módosítások közül csak a 6. van a gyógyfürdő szomszédságában; a tervezett módosítás nem érinti a gyógyfürdő területén folyó gyógyító tevékenységet. A tervezett módosítások a városnak a felsorolt jogszabályokban szabályozott helyzetét nem változtatják meg. A tervezési területek a Duna védvonalának védett oldalán helyezkednek el. Jelenleg folyamatban van az árvízi védőművek korszerűsítése, megerősítése. A Főépítészi Iroda a szabályozási tartalom szempontjából legfontosabb észrevételei amint az a tervező kérésére megtartott i egyeztetésen tisztázódott onnan származnak, hogy a tervező a Főépítészi Irodától eltérően értelmezte a 314/2012. Korm. rendelet átmeneti rendelkezéseit 1. (Míg az iroda lényegében az egész OTÉK korábbi tartalmát tartja kötelezőnek az átmeneti időszakban, addig a tervező az átmeneti rendelkezések alatt, csak az I. fejezetben a Településrendezési eszközökre vonatkozó követelménye (2) A december 31-én hatályban lévő településrendezési eszközök december 31-ig történő módosítása a VI. fejezet eljárási szabályai szerint, a) az OTÉK augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatának, alkalmazásával történhet.

20 Komárom településrendezési eszközeinek 4/B. sz. módosítása ket értette betartandónak, a II. Fejezetben lévő Településrendezési követelményeket, már az új jogszabályi előírásoknak megfelelően használta, az adott módosítási kérdésekre az új előírások a Megbízó szempontjából kedvezőbb lehetőségeket nyújtanak.) A tervező válaszokat az egyeztetés után a Főépítészi Iroda értelmezésének megfelelően átdolgoztuk. 1. Kérjük a dokumentáció kiegészítését az alábbiak szerint: - A 4-es és a 12-es területet érinti az OTrT Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete, amit az OTrT 31/B. l) pontja értelmében az államigazgatási szervek előzetes adatszolgáltatása figyelembevételével kell lehatárolni. A területi érintettséggel kapcsolatos állásfoglalásra kötelezett államigazgatási szervek körét a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek, valamint a településrendezési tervek készítése során az országos, a kiemelt térségi és a megyei övezetek területi érintettségével kapcsolatosan állásfoglalásra kötelezett államigazgatási szervek köréről és az eljárás részletes szabályairól szóló 282/2009. (XII.11.) Korm. rendelet határozza meg. Az OTrt 14/A (3) bekezdése szerint az övezet (1) bekezdés szerint pontosított lehatárolása által érintett területre a tájképi egység és a hagyományos tájhasználat fennmaradása érdekében a helyi építési szabályzatban meg kell határozni a területhasználatra és az építmények tájba illesztésére vonatkozó szabályokat. (4) bekezdése szerint: A helyi építési szabályzat az építmények tájba illeszkedésének bemutatására látványterv készítését írhatja elő, és a készítésre vonatkozó követelményeket határozhat meg. - A 3-as terület érinti az OTrT világörökségi és világörökségi várományos övezetet. Az OTrT 14/B. (1) bekezdése értelmében: A világörökségi és világörökségi várományos terület övezetét a településrendezési eszközökben kell tényleges kiterjedésének megfelelően lehatárolni. A 12-es módosítás területe az OTrT lehatárolásán is kívül helyezkedik el. A jelen tervművelettel párhuzamosan zajló másik komáromi tervmódosítás (4/C) előzetes véleményezésébe a komáromi önkormányzat bevonta az illetékes nemzeti parki igazgatóságokat (a 282/2009. Korm. rendelet 1. melléklet 5. pontja szerinti adatszolgáltatásra kötelezett állami szervek). Az OTrT szerinti tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő övezet településrendezési tervben való lehatárolásával kapcsolatban nem tettek javaslatot. Ennek figyelembe vételével a terület lehatárolásával kapcsolatban továbbra is a hatályos tervben és az új Megalapozó vizsgálatban ( ) kifejtett tervezői álláspontunkat tartjuk mérvadónak: Álláspontunk szerint a tájékvédelmi szempontból kiemelten védendő területek közé tartoznak a 46. ábra szerinti országos védelem alatt álló természeti területek; tehát a teljes Duna part is. A Duna parti területek között is kiemelkedő a Szent Pál sziget és a szőnyi halastó és környéke a természetközeli állapota miatt, továbbá a sík környezetből kiemelkedő koppánymonostori magaspart. Pontatlanul jelöli ki az OTrT tervlap a monostori erődöt és környezetét; a kijelölés nyilvánvalóan indokolatlanul tartalmazza az Ipari Park majd egész területét. Indokolt ugyanakkor a két másik erőd és környezete tájképi védelme is. Már a hatályos tervben is a tájképi egység és a hagyományos tájhasználat fennmaradása érdekében határoztuk meg a területhasználati és építési szabályokat. A látványtervek előírását nem tartjuk szükségesnek; a tervek általános tartalmi előírásainak megfelelő tervekből is meg lehet állapítani a tervezett létesítmény illeszkedését. A hatályos tervben az akkor kapott adatszolgáltatás szerint vannak lehatárolva a világörökség várományos területek. A Forster Központtól kapott újabb adatszolgáltatást a főépítész úr előírása alapján átvezetjük a terven.

21 Véleményezési dokumentumok és tervezői válaszok Utolsó mentés időpontja: : Településszerkezeti terv: - A jobb áttekinthetőség érdekében mind a szerkezeti tervlapon, mind a szabályozási tervlapokon kérjük jelölni a módosítással érintett terület határát Jelezzük, hogy a szerkezeti terv jelmagyarázatában nem szerepel a Kkhu jelű területfelhasználás terület: a szerkezeti terv a régi helyén ábrázolja a tervezett autóbuszpályaudvart terület: a tervlapon a komposztáló telep jelölés sincs átvezetve. 7. Szabályozási terv és helyi építési szabályzat: 1. terület: Kempelen Farkas Gazdasági, Vendéglátó, Idegenforgalmi Alapítványi Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Felhívjuk a figyelmet, hogy a lakóház hátsó telekhatáron lévő ablakai a tervezett közterület megszűntetésével a szomszéd telekre néznek. 8. Az OTÉK 42. (10) bekezdése szerint a parkolás az önkormányzat külön parkolási rendeletben szabályozhatja. A KÉSZ 5. sz. mellékletében szereplő, a 0449 számú övezet parkolásra vonatkozó részét kérjük törölni. 9. A 3. terület: MOLAJ társasházak tetőtér-beépítése A véleményezési dokumentáció szerint: A terület a Brigetio egykori területén fekszik, régészeti lelőhely, sőt a Forster Központtól kapott legújabb es adatszolgáltatás szerint a világörökség várományos terület része is. A 2014-es örökségvédelmi adatszolgáltatások településrendezési tervekbe való átvezetése a városrendezési terveinek a Megalapozó vizsgálattal megindult felülvizsgálata során fog megtörténni. Kérjük, hogy a meglévő adatszolgáltatás alapján, az OTrT 14/B. (1) bekezdése értelmében a világörökségi és világörökségi várományos területeket jelen módosítás során is határolják le, és szerepeltessék a terven terület: Bagó Roland kérelme, Pipacs utca A módosítás az építési hely lehatárolásának elhagyását rögzíti és az előkert méretét esetenkénti illeszkedési vizsgálat eredményeként akarja meghatározni. A jelenleg hatályos terv fontos feladatnak tartotta, hogy az építési helyek pontosabb szabályozásával teremtsen rendet. Az egyébként is keskeny (már korábban 12 méterről 5,5 méterre csökkentett szabályozási szélességű) utcában nem kívánatos az előkertet meghatározó építési hely határvonalának törlése. 21/23 A tervező félreértette a korábbi egyeztetést; a tervezési területeket ezért csak írásban határolta le. A záró véleményezésre küldendő dokumentációban a lehatárolásokat rajzosan is szerepelteti. A jelzett hibákat javítjuk. A korábbi tervezett közterületet a lakóházak övezetéhez csatoltuk, így az épülethomlokzatok nem fognak telekhatáron állni. Tekintettel arra, hogy a lakóházak magántulajdonban vannak, a telek megnövelésére a tulajdonosok nem kényszeríthetők, ezért alternatívaként a korábban tervezett közterület helyett az építési hely és az övezeti határ közötti sáv közhasználatra megnyitott magánútként is kialakítható. A jelzett telekcserék eredményeképpen első lépésben ez a sáv az önkormányzat tulajdonába fog kerülni. A kifogásolt rendelkezést töröljük, visszavezetésére az átmeneti időszak lezárulása után lesz lehetőség. A kérésnek megfelelően az adatszolgáltatás szerinti világörökségi várományos területeket a záró véleményezési dokumentációban a tervező szerepelteti. A polgármesteri hivatallal folytatott egyeztetésnek megfelelően az építési hely határvonala a Pipacs utca felé törlésre kerül; ez nem jelenti az épületeknek az utcai telekhatárra történő kiépítését; az építési hatóságnak az illeszkedési szabályok szerint kell dönteni az előkerti előírásról a jelenlegi sokféle előkert méret figyelembe vételével.

22 Komárom településrendezési eszközeinek 4/B. sz. módosítása terület: Kocsis étterem telke A számú övezet tekintetében a KÉSZ 5.sz. melléklete az Egyes övezetek részletes szabályozási előírásai kiegészül az alábbiakkal: Az övezeten belül legfeljebb kétszintes, legfeljebb 12 méter építménymagasságú épület részére legalább 2500 m 2 -es telek is kialakítható szabadonálló beépítéssel. Az OTÉK 7. (2) bekezdése szerint Az építési övezeteket, övezeteket a meglévő és/vagy tervezett szerepkörük, beépítettségük és karakterbeli különbségeik alapján és úgy kell besorolni, hogy az azokon belüli azonos helyzetben lévő telkeket azonos mértékű építési jogok és kötelezettségek illessék meg. Jelen módosítás lehetőséget teremt arra, hogy az építési övezetben, ahol egyébként a kialakítható telek megengedett legkisebb területe 8000 m 2 a legfeljebb kétszintes, legfeljebb 12 méter építménymagasságú épület részére legalább 2500 m 2 -es telek is kialakítható legyen. fentieket figyelembe véve az egy övezeten belüli kétféle kialakítható legkisebb teleknagyság meghatározása nem felel meg az OTÉK előírásainak. kérjük a szabályozás átgondolását terület: Volt RAKSPED telephely Megítélésünk szerint a buszpályaudvar új helyének kijelöléséről jelen módosítási eljárásnak gondoskodnia kell terület: Ipari Park (ALUMETAL) A vizsgálati dokumentációban hivatkozott az 1. sz. főút kilométer szelvényei között történő közlekedésbiztonsági és forgalomtechnikai beavatkozásokkal kapcsolatos településrendezési eszköz tárgyalásos eljárásáról Irodánk eddig nem értesült. Az Elj. 32. alapján kell meghatározni és lefolytatni a településrendezési eszközök egyeztetési eljárását. Ugyanazon módosítási szándék két külön eljárásban történő szerepeltetése nem lehetséges. 14. A tervezési területen megvalósítani kívánt tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik. 15. Felhívjuk a figyelmet, hogy az építési övezet jelenlegi besorolása egyéb ipari, azonban a dokumentáció nem tartalmaz kellő információt arra vonatkozóan, hogy a fémhulladék feldolgozása aluöntöde a környezetre jelentős mértékű zavaró hatású építménynek minősül-e vagy sem. Álláspontunk szerint az alternatív szabályozás nem ellentétes az OTÉK 7. (2) bekezdésének előírásaival, hiszen az övezeten belül minden területen a feltételek biztosítása esetén lehet élni az alternatívával. Ezt az álláspontunkat erősíti a 314/2012. Korm. rendelet 12. -a, mely szerint: A helyi építési szabályzat a kialakult állapotra, domborzati adottságokra tekintettel, a kedvezőbb településképi illeszkedés érdekében lehetőséget adhat a szabályaitól való eltérésre. Ebben az esetben meg kell határozni az eltérés mértékét és alkalmazásának feltételeit, amely nem korlátozhatja a szomszédos telek építési jogát. A gyakorlatban sok ilyen alternatív szabályozás érvényesülését bizonyító példát lehet találni; ilyenek gyakran a lakótelepi közintézmények. Az alternatív szabályozás a terv rugalmasabb használatát is segíti; a nem teljesen kikristályosodott fejlesztési programú területek esetén a terv újabb módosítások nélkül jobban tud a tényleges igényekhez alkalmazkodni. A tervben szereplő javaslat, a buszpályaudvarnak a jelenlegi MÁV területre történő áthelyezésére tervtávlaton túl tud csak esetleg megvalósulni, ezért a buszpályaudvar helyeként a jelenlegi helyet fogjuk javaslatuknak megfelelően a szerkezeti tervben megjelölni. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. képviselőjével folytatott újabb egyeztetés szerint elállnak a külön, tárgyalásos eljárásban való tervmódosítástól, így kérik az úttal kapcsolatos tervtartalom ezen eljárás keretében történő jóváhagyását. A rendezési terv módosítási eljárásában nem áll rendelkezésre a tervezett alumínium feldolgozó üzemről technológiai leírás; a környezeti hatásvizsgálat a rendezési terv módosításával párhuzamosan zajlik. A tervmódosítás tárgya nem az ALUMETAL engedélyezése, csak az övezetben megengedett legnagyobb építménymagasság módosítása, amelyhez az ALUMETAL rendelkezésre álló adatszolgáltatásait illusztrációként használtuk. A megbízó állásfoglalása szerint a területen a módosításra kerülő paramétereken kívül a hatályos övezeti szabályoknak megfelelő épületeket szabad elhelyezni.

23 Véleményezési dokumentumok és tervezői válaszok Utolsó mentés időpontja: : terület: SAXUM Kft. kérelme A területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményekről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X.6.) Korm. rendelet 7. mellékletének II. Javaslattevő fázis (terv készítése) 1.3 A műszaki infrastruktúra hálózatok és egyedi építmények térbeli rendje nevű táblázat szerint a nemveszélyes hulladék lerakó térségi jelentőségű elem. A hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV.5.) KvVM rendelet 2. - a meghatározza a hulladéklerakó fogalmát. Jelezzük, hogy nem rendelkezünk kellő információval annak megítéléséhez, hogy a tervezési területen elhelyezni kívánt hulladékkezelő központ a fentebb említett jogszabály szerinti nemveszélyes lerakónak minősül-e, vagy nem. 17. A terv az számú övezetet továbbra is Khu jelű hulladékkezelők és lerakók különleges építési övezetébe sorolja. Kérdéses, hogy a településnek szüksége van-e ennyi területre hulladékkezelés és lerakás céljára. 18. Felhívjuk a figyelmet, hogy az OTÉK 30/B. -a (3) bekezdése szerint: A különleges beépítésre nem szánt területeken épületek legfeljebb 2 %-os beépítettséggel helyezhetők el. A rendelet tervezet 76/A. -ában szereplő, Kkhu jelű beépítésre nem szánt hulladékkezelők és lerakók különleges övezetben megállapított 5 %-os beépítettség OTÉK előírásait túllépő érték. 23/23 A hivatkozott 20/2006. KvVM rendelet 2. f) pontja tartalmazza a hulladéklerakó definícióját. A komposztálóban és a hulladékudvarban a hulladékot továbbszállításra készítik elő abból a célból, hogy hasznosításra, előkezelésre, vagy más helyen ártalmatlanításra kerüljön, vagyis a tervezett létesítmény nem számít hulladéklerakónak. Komárom egyébként egy regionális hulladékgazdálkodási rendszer része, melynek keretében a városon belül hulladéklerakás nem történik. A rendszerről további információkat tartalmaz a város új Megalapozó vizsgálata. ( ) A jelenleg tervezett megoldás a tervben leírtak szerint kényszer az EU-s támogatású projekt határidőre való befejezése érdekében. Az övezet volt dögkút, részben ott is található a besorolásnak megfelelő új létesítmény (állategészségügyi telep) így a hatályos besorolás fenntartása indokolt. Remélhető, hogy kedvezőbb anyagi kondíciók esetén az új övezetbe tervezett funkciók áthelyezhetők lesznek az övezetbe; a tervezett épületek konténerek, a temető kertészet részeként is szükség lesz komposztálásra. Az önkormányzat kéri a Főépítész úr hozzájárulását, hogy Komárom Város Önkormányzata éljen az OTÉK 111. (2) bekezdésben foglalt lehetőséggel, tekintettel arra is, hogy az átmeneti időszak lezárulása után, a hatályos OTÉK 30/B. már lehetővé teszi az 5 %-os beépíthetőséget. (Az eltérés megfelel a ban megfogalmazott összes feltételnek; a tervben ismertetettek szerint az EU-s támogatású projekt határidőre való befejezésének feltétele a helyi adottságok és a projekt pénzügyi lehetőségeinek figyelembe vételével.)

Környezeti vizsgálat. FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához

Környezeti vizsgálat. FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához Környezeti vizsgálat (2/2005.(I.11.) Korm. rendelet szerint) FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához (jóváhagyott, végleges dokumentáció alátámasztó munkarésze)

Részletesebben

GÁRDONY TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA

GÁRDONY TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA GÁRDONY TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA Véleményezésre elkészített terv 2015. április Készítette: Ertl Antal TT 07-0075 településtervező TARTALOMJEGYZÉK:

Részletesebben

SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV Jóváhagyott dokumentáció - 2013. 10.29. SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1.2- jelű területegységhez kapcsolódó 2013. évi módosítás I. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA II /A. BELTERÜLET

Részletesebben

Révi Zsolt városi főépítész előterjesztése

Révi Zsolt városi főépítész előterjesztése 2 Révi Zsolt városi főépítész előterjesztése Javaslat Győr Megyei Jogú Város Településszerkezeti tervének, valamint a Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006.

Részletesebben

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ 2/2005.(I.11.) KORM. RENDELET SZERINT 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti véleményezési dokumentáció alátámasztására

Részletesebben

Balatonvilágos Helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítása Véleményezési szakasz során tett észrevételek és válaszok

Balatonvilágos Helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítása Véleményezési szakasz során tett észrevételek és válaszok Balatonvilágos Helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítása Véleményezési szakasz során tett észrevételek és válaszok válasz 314/2012. (XI.8.) Korm. rend. 9. melléklet szerinti résztvevő államigazgatási

Részletesebben

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS VÁTI VÁROSÉPÍTÉSI TANÁCSADÓ ÉS TERVEZŐ IRODA KFT. H-1085 BUDAPEST, JÓZSEF KRT. 29. WWW.VATIKFT.HU TELEFON: (36 1) 413 0959 FAX: (36 1) 413 0958 TÁBORFALVA NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 1-én tartandó rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 1-én tartandó rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 1-én tartandó rendkívüli ülésére Az előterjesztés tárgya: a 11/2004. (VI.23.) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat

Részletesebben

CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. 16/2003. (XI.1.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA EGYEZTETÉSI ANYAG

CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. 16/2003. (XI.1.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA EGYEZTETÉSI ANYAG CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 16/2003. (XI.1.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA Megbízó Csopak község Önkormányzata Ambrus Tibor polgármester 8229 Csopak, Petőfi

Részletesebben

az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény felülvizsgálatának, módosító javaslatának véleményezésére

az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény felülvizsgálatának, módosító javaslatának véleményezésére Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke Készítette: Terület- és Vidékfejlesztési Osztály E L Ő T E R J E S Z T É S az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény felülvizsgálatának,

Részletesebben

D E M E C S E R V Á R O S T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V É N E K 2 0 1 5. É V I M Ó D O S Í T Á S A D E M E C S E R, H U N Y A D I U

D E M E C S E R V Á R O S T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V É N E K 2 0 1 5. É V I M Ó D O S Í T Á S A D E M E C S E R, H U N Y A D I U NYÍRSÉGTERV Kft. Székhely: 4431. Nyíregyháza, Mackó u. 6. sz. Iroda: 4400. Nyíregyháza, Szegfű u. 73.sz. Telefon/fax: (42) 421-303 Mobil: (06-30) 307-7371 E-mail: nyirsegterv@nyirsegterv.t-online.hu Web:

Részletesebben

ÁLL.IG. EGYEZTETÉS TERVDOK. - VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ - 314/2012. KORM.R. 38. 2 0 1 4. M Á J U S H Ó

ÁLL.IG. EGYEZTETÉS TERVDOK. - VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ - 314/2012. KORM.R. 38. 2 0 1 4. M Á J U S H Ó NÓGRÁD 0104/50 HRSZ, 0208/1, 2 HRSZ ÉS 097/17 HRSZ TERÜLETEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA (TSZT/M1 ÉS TSZT/M2 ÉS SZT/M1 ÉS SZT/M2) 2 0 1 4. M Á J U S H Ó Z. É. M Ű H E L Y V

Részletesebben

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS SIÓFOK VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE MÓDOSÍTÁSÁHOZ

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS SIÓFOK VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE MÓDOSÍTÁSÁHOZ KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS SIÓFOK VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE MÓDOSÍTÁSÁHOZ A Balaton vasúti megközelítése és a kötöttpályás körüljárás feltételeinek

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

ALSÓÖRS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS HELYZETELEMZÉS

ALSÓÖRS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS HELYZETELEMZÉS ALSÓÖRS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS HELYZETELEMZÉS VÁROS TEAMPANNON KFT., 2013 Alsóörs településrendezési terve - módosítás Helyzetelemzés ALSÓÖRS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

Cegléd Város Önkormányzatának Polgármesterétől 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85. Tel.: 06/53/511-400

Cegléd Város Önkormányzatának Polgármesterétől 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85. Tel.: 06/53/511-400 Szám: 15/ 3080 30 /2014. Ügyintéző: Dr. Farkas Gábor/ Ecsedi János Cegléd Város Önkormányzatának Polgármesterétől 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85. Tel.: 06/53/511400 Tárgy: Cegléd

Részletesebben

PEST MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE

PEST MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE Készült Pest Megye Önkormányzata megbízásából PEST MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE JAVASLATTEVŐ TERVFÁZIS EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ I. KÖTET ELFOGADÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK 1085 Budapest Kőfaragó u. 9. Tel:

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK 2009. ÉVI MÓDOSÍTÁSA

EGYEK NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK 2009. ÉVI MÓDOSÍTÁSA II/2. FEJEZET EGYEK NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT 2009. ÉVI MÓDOSÍTÁS. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2010.(VIII.26.) sz. rendelete a 11/2005.(IV.14.) sz. rendeletével jóváhagyott

Részletesebben

2008. évi L. törvény indokolása. Általános indokolás

2008. évi L. törvény indokolása. Általános indokolás 2008. évi L. törvény indokolása az országos területrendezési tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény módosításáról Általános indokolás Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (a

Részletesebben

GÖDÖLLŐ, SZENT ISTVÁN EGYETEM 15, 16, 17, 18 SZ. TERÜLETEI SZT, HÉSZ MÓDOSÍTÁSA

GÖDÖLLŐ, SZENT ISTVÁN EGYETEM 15, 16, 17, 18 SZ. TERÜLETEI SZT, HÉSZ MÓDOSÍTÁSA MŰ-HELY TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ ZRT 1065. Bp., VI. Bajcsy Zsilinszky út. 31. I. POB: 1368 BP 5. PF 215, TEL: (36-1) 312 4570, 312-4573, FAX: (36-1) 312 2598 E MAIL: muhelyrt@muhelyrt.hu GÖDÖLLŐ, SZENT ISTVÁN

Részletesebben

A településfejlesztés és a településrendezés változásai

A településfejlesztés és a településrendezés változásai A településfejlesztés és a településrendezés változásai dr. Hajnóczi Péter főosztályvezető Belügyminisztérium Területrendezési és Településügyi Főosztály Az Építési törvény változásai az új önkormányzati

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TÁJRENDEZÉSI HATÁSTANULMÁNY (EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ)

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TÁJRENDEZÉSI HATÁSTANULMÁNY (EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ) MEDINA KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TÁJRENDEZÉSI HATÁSTANULMÁNY (EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ) 3. átdolgozott dokumentáció (2013. december) MEDINA KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TÁJRENDEZÉSI HATÁSTANULMÁNY (2. ÁTDOLGOZOTT DOKUMENTÁCIÓ)

Részletesebben

VÁROSI FŐÉPÍTÉSZ ELŐTERJESZTÉSE Győr 2009. évben rendezési terv módosítás céljából benyújtott SZTM 2009-064 számú egyedi kérelem

VÁROSI FŐÉPÍTÉSZ ELŐTERJESZTÉSE Győr 2009. évben rendezési terv módosítás céljából benyújtott SZTM 2009-064 számú egyedi kérelem napirendi pont VÁROSI FŐÉPÍTÉSZ ELŐTERJESZTÉSE Győr 2009. évben rendezési terv módosítás céljából benyújtott SZTM 2009-064 számú egyedi kérelem Tisztelt Közgyűlés! Jelen előterjesztés a Főépítészi Csoporthoz

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. (1) E rendelet hatálya Nagyhegyes község igazgatási területére terjed ki.

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. (1) E rendelet hatálya Nagyhegyes község igazgatási területére terjed ki. Nagyhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelete Nagyhegyes Község Helyi Építési Szabályzatáról és a hozzá tartozó Szabályozási Tervéről Nagyhegyes Község

Részletesebben

Környezeti Management és Jog Egyesület 2014 TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS - TELEPÜLÉSRENDEZÉS. Jogi útmutató civil szervezetek számára

Környezeti Management és Jog Egyesület 2014 TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS - TELEPÜLÉSRENDEZÉS. Jogi útmutató civil szervezetek számára Környezeti Management és Jog Egyesület 2014 TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS - TELEPÜLÉSRENDEZÉS Jogi útmutató civil szervezetek számára Településfejlesztés, településrendezés - Jogi útmutató civil szervezetek számára

Részletesebben

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet. az országos településrendezési és építési követelményekről

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet. az országos településrendezési és építési követelményekről 1. oldal 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Kács Község településrendezési Terve

Kács Község településrendezési Terve 1 K Á C S TELEPÜLÉSRENDEZÉSI T E R V E KÜLZETLAP Településtervező: Sáth Péter.. Munkatársak: Herkely György... Miklósiné Panyi Borbála... Mezőkövesd, 2002. augusztus 2 TARTALOMJEGYZÉK I. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ Ügyiratszám: 1623-2 / 2009.. Ügyintéző: Mándi-Hajnal Brigitta / Jné NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-550

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Tisztelt Képviselő-testület!

POLGÁRMESTERE. Tisztelt Képviselő-testület! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Csömör Nagyközség MO útgyűrű 65. km szelvényében komplex pihenőhely kialakításához szükséges településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat

Részletesebben

ÚJPEST VÁROSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA UKVSZ

ÚJPEST VÁROSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA UKVSZ ÚJPEST VÁROSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA UKVSZ II. KÖTET: JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK A szabályzatot a Képviselő-testület a 20/2014. (VI. 27.) számú rendelettel fogadta el. 2 Budapest Főváros IV.

Részletesebben