NEMZETKÖZI JOG NEMZETKÖZI JOG ~: A jogrendszernek az a speciális ága, mely a nk jogalanyok egymás közötti kapcsolatát (jogviszonyát) szabályozza.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NEMZETKÖZI JOG NEMZETKÖZI JOG ~: A jogrendszernek az a speciális ága, mely a nk jogalanyok egymás közötti kapcsolatát (jogviszonyát) szabályozza."

Átírás

1 NEMZETKÖZI JOG NEMZETKÖZI JOG ~: A jogrendszernek az a speciális ága, mely a nk jogalanyok egymás közötti kapcsolatát (jogviszonyát) szabályozza. Államonként 1 jogrendszer ezen belül jogág jogszabály jogi normák Jogi kultúrák típusai: - kontinentális/szárazföldi/francia pl. a laikusokat a népi ülnökök képviselik; Mo. - angolszász pl. a laikusokat az esküdtszék képviseli; Anglia - iszlám Nk jog alanya: 1. az állam ( ez a legfontosabb, mivel a nk jog 98%-ban az áll-ról ill. szerződéseikről szól ) 2. nk szervezetek 3. egyén 1. az állam : a.) eredeti: - egy adott állam, létrejöttétől/megalakulásától automatikusan a nk jog része, pl. az egykori szomszédos államok széthullása után keletkező utódállamok - csatlakozik nk szervezetekhez, - az állam által felruházott személy nk szerződéseket írhat alá. b.) teljes: - mint nk jogalany bármely nk szerződés részesévé válhat. 2. nemzetközi szervezetek: a.) származékos: - akkor válik a nk jog alanyává, ha felruházza önmagát a nk jogalanyisággal. Alapokmány: - szerepel benne, hogy az adott nk szervezet hol, milyen céllal, kinek a közreműködésével jött létre. - az ebben foglaltak szerint építik fel kapcsolataikat, úgy működnek együtt más nk szervezetekkel vagy állammal. b.) részleges: - adott nk szervezetnek van profilja. pl. Labdarugó Szövetség 3. az egyén: - Jogalanyisága vitatott. Nk jog alanya csak az emberi jogok ügyében, peres ügyek elbírálásában lehet. pl. Alkotmány 12.fejezetében (Alapvető jogok és kötelességek) deklarált jogokkal, szerződésekkel van összhangban; 1966 nők védelme, rabszolgaság eltörlése, gyermek kereskedelem tiltása. Hatályos nk szerződésekkel kerül hatályba. - Az egyén jogainak sérelme esetén bírósághoz fordulhat: Mo: 1. fok ( ha elutasítják) 2. fok ( ha elutasítják ) per újrafelvételi kérelem ( ha elutasítják ) AB Nk szint: Emberi Jogok Európai Bírósága. Ide csak akkor fordulhat, ha minden hazai jogorvoslatot végigjárt. Megvizsgálják az iratokat Perbehívó az egyén, perbehívott az állam. Nk jog forrásai: 1) eredeti jogforrások: a. nk szerződés b. nk szokásjog c. nk jog alapelvei c1. az államok szuverenitásának és egyenlőségének elve c2. erőszak tilalma c3. a beavatkozás tilalma c4. a viták békés rendezésének a kötelezettsége 2) származékos jogforrások: a. nk bíróságok határozatai b. nk szervezetek határozatai c. nk udvariassági szabályok 1

2 Nk szerződés: a legfontosabb jogforrás Szokásjogi alapok is lehetnek rendezési alapok Nk jog alapelvei: Szuverenitás főhatalom gyakorlása: a) belső szuverenitás: - az állam területén belül a hatalom valamennyi ága (tv hozás, végrehajtás, ellenőrzés) az övé - az állam határozza meg, hogy milyen játékszabályokkal élhetnek a természetes és a jogi személyek (pl. drogfogyasztás). - a magyar BTK szerint felel állampolgárságától függetlenül az a személy, aki Mo-on bcs.-t követ el - magyar jogszabályok érvényesek, a magyar felségjel alatt közlekedő hajón vagy repülőgépen elkövetett bcs.-ek esetén b) külső szuverenitás: - az állam külső befolyástól mentesen döntheti el, kivel, milyen szinten folytat külkapcsolatokat. - nem lehet beleléptetni nk szervezetbe, nk szerződés aláírására kötelezni. Az államok egyenlősége: - az ENSZ közgyűlés évente egyszer ülésezik ( ENSZ-nek jelenleg 192 tagja van ) - minden tagállam 1-1 szavazattal rendelkezik és max. 5 fős delegátussal vehet részt. - népek önrendelkezési joga - jóhiszeműség Az erőszak tilalma: ~ = a háború indításának tilalma! 1919: Népszövetség Alapokmányban írnak az igazságos és az igazságtalan háborúról. 1928: Briand Kellog paktum USA-Fr. kétoldalú nk szerződése, melyben rögzítették az erőszak tilalmát. Generálisan mondják ki a háború indításának tilalmát, szankciókat fogalmaztak meg okt 24: ENSZ. 51 állam, [Mo dec óta, évi 1. tv. a kihirdetése] ENSZ Alapokmány 2. cikk 4. pontja kimondja az erőszak tilalmát, tartózkodni kell az erőszakkal való fenyegetéstől is. Pl: az állam által kifejtett erőszakos cselekménynek minősül és ezért tiltott: - az egyik állam katonai seregével bevonul a másik államba [denelláció: teljesen elfoglalja, annektálás: részben megszállja], - az egyik állam katonai eszközökkel egy másik állam területéről, vagy a nyílt vizekről indulva bombáz vagy átlő, - nem egy állam területén, hanem a nk területen [légtér, nk vizeken] haladó vízi v. légi jármű ellen indít fegyveres támadást, - A állam megtámadja C államot, miközben B állam légterén vonul át, - A állam katonái C állam területén legitim cselekvéseket követnek el, de a B állam területén lettek kiképezve. szükségesség arányosság időbeliség (kell-e a megtorlás? ha igen, milyen legyen a megtorlás aránya? mikor kerüljön erre sor?) Kollektív önvédelem. pl: NATO. Izland ugyan tag, de nincs is katonája. 1975: Helsinki, EBEÉ USA+Kanada+30 eu-i állam (?) 3 kosár -ban tárgyalták a témákat 1) ENSZ Alapokmány 2. cikk 4.pont (erőszak tilalma) újra kimondják a háború indításának tilalmát. 2) Emberi jogi kérdésekkel foglalkozik biztosítani kell a nk szerződések által biztosított jogokat. 3) Az államoknak törekedniük kell arra, hogy együttműködésük során béke, fejlődés, haladás Beavatkozás tilalma: ENSZ alapokmány 2. cikk 3.pontja: Tilos az egyik állam kormányának a másik állam kormányát pol és/vagy gazdasági eszközökkel arra kényszeríteni, hogy valami olyat tegyen /ne tegyen /vagy eltűrjön, amit nem akar. 2

3 Tilos az egyik állam belső ügyeibe való beavatkozás a másik állam kormánya által. Viták békés rendezése: - Alaphelyzet: konfliktusokat békésen kell rendezni! Módozatai: (a) tárgyalás (b) jószolgálat (c) közvetítés (d) nk vizsgálóbizottság (e) nk egyeztető bizottság (f) választott nk bíróság ad hoc bíróság (g) állandó nk bíróság a) tárgyalás: - két kijelölt delegáció kijelölt helyen, tárgyaló asztal mellett ismerteti álláspontját. - előnye: információ áttétel nélkül, egyenesben jut el egyik (állam) tól a másik (állam)-ig. - hátránya: a tárgyaló delegáció tagjait ugyan kötik a dipl / protokoll előírások, de indulatos szavak mégiscsak elhangzanak, ez visszavetheti a tárgyalás folyamatát. Az álláspont még rosszabb is lehet, mint kezdetkor. b) jószolgálat: - harmadik államhoz (pártatlan) tartozó személy tevékenykedik, ki nemzetközileg elismert diplomata, vagy politikus. - feltétel: mindkét érintett országnak el kell fogadnia a közvetítését. - addig tart, míg le nem ülteti őket a tárgyalóasztalhoz. c) közvetítés: - a jószolgálatot tevő ember részt vesz a tárgyalásokon és vezeti azokat. Meghatározza a napirendi pontokat, szót ad vagy elvesz, elfojtja az indulatokat. d) nk vizsgálóbizottság: - elvégzi a tényfeltárásokat és konkrét megoldási javaslatot tesz. f) választott nk bíróság ad hoc bíróság: - csak erre az egy ügyre hozzák létre - a két vitázó megállapodik, hogy mi az eljárási mód. - előre nyilatkoznak, hogy elfogadják e bíróság döntéseit csak 1 fokozat van, nincs fellebbezés. - mindig páratlan, 1 fő elnök, szakértőket is bevonhatnak, ezek lehetnek más államokból is. g) állandó nk bíróság: - ENSZ egyik fő szerve. Székhelye: Hága. - Ezen bíróság elé csak államok mehetnek. - Önkéntesség elve - A felek előre nyilatkoznak, hogy a döntést elfogadják 1 fokozat. Végre is kell hajtani! - Tagjai: 15 bíró. Minden bíró más-más állam polgára, 9 évre választják, Közgyűlésnek és BT-nek kell jóváhagyni a személyét. Rotáció: 3 évenként 5-5 fő cserélődik. Léc magasra helyezve : több nyelv ismerete, jogtudós, elmélet/gyakorlat. Más kereső foglalkozást nem űzhetnek, kivétel: szerzői jogvédelem alá eső tevékenység. 1 fő elnök, 1 fő alelnök. Van főtitkára is,aki nem bíró. Ha az érintett országnak, akkor éppen nincs tagja a bírók között, ad hoc delegálhat egyet (ő az un. ad hoc bíró ). Tárgyalásonként nincs ott valamennyi bíró, 9 fő jelenléte szükséges/tárgyalás. Nemzetközi bíróságok határozatai: ajánlás jellegűek. Nk udvariassági szabályok: a diplomáciai kapcsolatokról szóló 1961-es bécsi egyezmény rögzíti, hogy a küldő ország kinevezendő diplomatáját megbízólevéllel látja el ennek mit kell tartalmaznia - a fogadó országnak hogyan kell fogadnia, kinek kell átvennie. Az öltözékre vonatkozó szabályokat már a protokollszabályzat tartalmazza! Belső jog és a Nk jog viszonya: 1) dualista nézet: - a nk jog és a belső jog két különálló test és nincs egymással kapcsolatuk. - a nk jog a belső jog felett áll, erősebb. Érv: a belső jog megalkotásakor figyelembe kell venni a nk jogot, melynek az ország tagja. 3

4 2) monista nézet: - egy jogrendszeren belül található a nk jog és a belső jog. - a belső jog a meghatározó, és ennek van alárendelve a nk jog. Érv: az állam a nk szerződés megkötésekor ügyel arra, hogy az ő (állam) érdeke feltétlenül érvényesüljön. Ha a belső szabály így és így szabályozza, akkor azt kell beleírni. Összességében: teljesen mellérendelt a belső- és a nk jog. A belsőnél figyelembe kell venni a nk jogban/szerződésekben foglaltakat. Nk szerződés megkötésekor figyelembe kell venni a belső jogot! AB ról szóló tv 8 témát sorol fel, 1) a nk jog és a belső jog figyelemmel kísérése. Sőt még a közt. elnöknek is figyelemmel kell kísérnie! NEMZETKÖZI JOGALKOTÁS Nemzetközi szerződés ~: Nk jogalanyok közötti megállapodás, mely írásbeli formát, jogviszonyt hoz létre és jogokat és kötelezettségeket eredményez a felek számára. - a nk szerződésekről szóló hatályos egyezmény az 1969-es Bécsi egyezmény (1982-ben emelték be a Magyar Tvkönyvbe ) - Ha egy ország egy nk szerz részévé válik, ebből minimum két kötelezettsége származik: 1) A nk szerz hivatalos magyar fordítását be kell emelni a jogforrási hierarchiába. 2) Más belső jogforrásokban is meg kell említeni. ~ ek kategorizálása: 1) Tárgya szerint: tudományos, oktatási stb. 2) Aláírók száma szerint: a. kétoldalú (bilaterális) b. többoldalú (multilaterális) - zárt: más államok már nem kapcsolódhatnak hozzá a szerződéskötés után - nyitott: kapcsolódhatnak más államok ~ ek részei: 1) Preambulum bevezetés: A nk szerz céljait fogalmazza meg. 2) Érdemi rész: Részletezi a szerződő feleket érintő jogokat és kötelezettségeket pontokba szedve 3) Záró rendelkezés: Ide kerül, hogy a szerz zárt vagy nyitott, határozott v. határozatlan időtartamú, milyen időközönként történik a szerz áttekintése, ellenőrzése ~ ek elnevezései: 1) Nemzetközi szerződés pol-i tartalmú. pl. Varsói Szerz. 2) Egyezmény szakmai kérdéseket tartalmaz. pl. Jogsegély Egyezmény 3) Megállapodás nem egy adott állam legfelsőbb vezetője, hanem a hierarchiában lejjebb levő személy írja alá 4) Alapokmány v. charta ha egy nk szervezetet létrehoznak, akkor a szervezetbe tömörült tagok vmlyen kérdést közösen akarnak megoldani és ezt írják bele az Alapokmányba 5) Paktum egy újszerű kérdés merül fel a korábbi szabályzathoz képest, amit külön szabályoznak 6) Akta jövőbe mutató, perspektivikus kérdésről rendelkező nk szerz, melyet feltételes módban fogalmaznak meg 7) Jegyzőkönyv a hosszú időre szóló nk szert-t évente áttekintik és ha abban állapodnak meg, hogy nem kell módosítani, akkor ezt foglalják a jk-be, ha módosítani fogják, akkor ezt veszik bele a jk-be 8) Kompromisszum abban állapodnak meg a felek, hogy egy nk bírósághoz fordulnak ~ ek megkötésének legfontosabb elemei: 1) Elkészítik a szerződés szövegét 2) Parafálják azt jelenti, hogy ha a szerződés szövege készen van, már nem változtatnak rajta 3) A szerződés ünnepélyes aláírása pl. osztrák-magyar szerz esetén a magyar nyelvű példányt a fő helyen: a bal oldalon lent a magyarok írják alá, a német nyelvű példányt a fő helyen a németek írják alá. Többoldalú szerz esetén a hivatalos nyelv szerint ABC sorrendbe állítva történik az aláírás. 4) Ratifikálás a szerz megerősítése az Országgyűlés elnöke által Mo-on, azt a szerz utolsó okmányának hátoldalára vezetik rá 4

5 Letéteményes: őrzi a szerződés eredeti okmányát Alapszerződés: Olyan jelentőségű, mint az Alkotmány a belső jogi hierarchiában. Ha további szerz-t kötnek, ezt kell alapul venni, nem lehet tőle eltérni. A nk szerz-eket ajánlatos az ENSZ főtitkárának bejelenteni. Nem kötelező, de célszerű, mert ha később szükség lesz az ENSZ segítségére pl. egy szerz-sel kapcsolatos jogvitában, akkor mondhatja az ENSZ, hogy mivel erről a szerz-ről nem tud, ezért nem is segít. Nk szerz-hez fűződő fenntartás: Többoldalú szerz-nél előfordulhat, hogy az egyik fél a szerz egy adott pontjával nem ért egyet és ezt beleveszik a szerz-be. AZ ÁLLAM ~: tartós uralmi képződmény, amelyet 3 ismérvvel definiálnak: 1) körülhatárolt államterület 2) fennhatósága alá tartozó állam népesség (ez kényszertagságot is jelent egyben) 3) legitim állami erőszak monopóliuma Ismérvek: 1) államhatár által körülhatárolt 2) viszonylag állandó népesség 3) hatalmi ág 4) főhatalmat az állam gyakorolja, ennek módja a jog Ha az egyik hiányzik, nem beszélhetünk államról. Res communis omnium usus területek: Államterületté senki által nem nyilvánítható ter-ek: 1) Déli-sarkvidék 2) Nyílt-tenger - a parttól számítva 200 tengeri mérföldre kezdődik 3) Világűr Állam keletkezésének és megszünésének formái: 1) Eredeti keletkezési mód - A még nem uralt területek benépesítését jelenti, ma már csak elméleti 2) Több állam, vagy államok részeinek összeolvadása ezzel a korábbi önálló államok megszűnnek és egy új keletkezik - pl: NSZK + NDK Németország 3) Az államból vmely terület elszakad és önálló állammá alakul, de a régi állam nem szűnik meg Pl. Jugoszláviából kivált Horváto és Szlovénia 4) Az eredeti állam több részre szakad és ezáltal megszűnik. Pl. Csehszlovákia és SZU felbomlása 5) Debelláció Jogellenes! Az egyik állam fegyveres erőinek felhasználásával elfoglal egy másik államot, azt a maga területéhez csatolja, így az megszűnik külön állam lenni Egy állam keletkezésének folyamata befejezettnek tekinthető, ha a nk jog által megkövetelt kritériumok fennállnak. Ezek: - állandó népesség, államhatárral körbevett meghatározott terület - működő, legitim kormány - képesség arra, hogy a többi állammal kapcsolatot tartson (szuverenitás) Államok és kormányok elismerése: - Írásbeli nyilatkozat arról, hogy az adott államot elismeri egy másik állam. - Jogkövetkezményei: 1) Diplomáciai kapcsolatot létesít az elismerő és az elismert állam között a két állam között rendszeres kétoldalú jogalkotás kezdődhet, nk szerz-eket kötnek 2) Az új állam lakosainak állampolgárságát elismerik 3) Az adott hivatalos pénznemét is elismerik 4) Egyúttal a kormányát is elismerik (akkor kell csak külön elismerni, ha több csoport tekinti magát egy országban kormánynak. Ilyenkor dönteni kell, melyiket tekintik legitimnek.) Államterület: ~ Az a térség, amelyben az állam minden más állam kizárásával főhatalmatat ( impérium ) 5

6 gyakorol. Ez a ter-i főhatalom: 1) teljes az állam ter-én levő javak és természetes személyek alávetettek az állami főhat-nak; ( kivéve: diplomáciai mentességgel rendelkező személyek) és 2) kizárólagos az államterületen idegen államok nem fejthetnek ki semmilyen tev-et a főhat-at gyakorló engedélye nélkül - A terület lehet: 1) szárazföldi 2) légi 3) vízi a folyók, tavak, csatornák és belvizek és a tenger bizonyos részei -Bizonyos tekintetben az állam területéhez tartozónak kell tekinteni a magyar felségjel alatt közlekedő hajókat és repülőgépeket Az államhatár: - Az államterületet veszi körül. - Háromdimenziós kiterjedése van: 1) domborzati, földfelszín 2) légtér: 83 km magasságig (Kármán vonalig) 3)Föld mélye a Föld mértani középpontjáig - Államhatár lehet: 1) természetes: ha folyó v. hegyvonulat képezi 2) mesterséges: minden más határ - Az államok közti határt mindig az államok együttesen jelölik ki, ilyen ért-ben minden határ mesterséges. - Hajózható nk folyó esetén a hajózási meder képezi az államhatárt. Ha híd ível át rajta, akkor ennek mértani középvonala. Asztronómiai határ: vmely hosszúsági v. szélességi kör jelöli ki az államhatárt. Delimitáció: a határvonal megrajzolása a térképen Demarkáció: ténylegesen, a helyszínen jelölik ki a határt műtárgyakkal, táblákkal stb. Államterület megszerzése és elvesztése: 1) Változhat természeti viszony következtében. Pl. ha egy határfolyó megváltoztatja medrét v. sziget keletkezik a parti tengerben. 2) Okkupáció: uratlan terület elfoglalása. Uratlan ter: az a ter, mely nem tartozik egyetlen államhoz sem és nem tekintendő minden állam által szabadon használható ter-nek. 3) Debelláció: egyik állam fegyveres erőinek felhasználásával elfoglalja egy másik állam egész ter-ét, s ott megszünteti az államhat-at, a sajátjához csatolja azt. Jogellenes! 4) Annexió: a megtámadott államnak csak egy részét csatolja el a támadó állam. Jogellenes! 5) Cessió: kétoldalú megegyezést követően egyik állam önként átadja ter-nek egy részét egy másik államnak (a baj, hogy ez inkább kényszerből történik, nem önként) 6) Elbirtoklás: egy állam száz évi birtoklás után szerezheti meg a ter-et. 7) Adás-vétel: pl. az USA 1803-ban megvásárolta Fro-tól Lousiana államot. Ter-i felségjog nk jogi korlátai: 1) Nk jogi szolgalom: Pozitív és negatív változata is létezik: - pozitív: az állam köteles eltűrni, hogy a szomszéd állam az ő ter-én tegyen vmit, pl. vasút átvezetésének joga - negatív: az állam a saját ter-én nem tehet meg vmit, amit egyébként megtehetne, pl. határmenti demilitarizált övezetet kell létrehoznia. 2) Nk közérdek: az állam köteles tűrni, hogy ter-én idegen államok bizonyos jogokat gyakoroljanak. Pl. a parti tengeren (ez 12 tengeri mérföldig tart az adott ország partjától számítva egy tengeri mérföld kb m) idegen államok hajója átmehet, de ott nem állhat meg és folytathat harci tev-et. Az 1958-as nk szerz szól erről. 6

7 3)Nk szomszédjog: az állam úgy köteles ter-én a főhat-at gyakorolni, hogy ezáltal ne sértse a vele szomszédos államok alapvető érdekeit. Pl. egy folyó esetében, mely több államon keresztül folyik nem lehet 50 m-re az államhatártól az összes nagyobb halat kifogó hálót elhelyezni, vagy olyan árvízvédő rdsz-t építeni rá, mely a szomszédos államra zúdítja az árvizet. DIPLOMÁCIAI JOG (TK. XIV. fejezet) - a nk jog egyik legrégebbi intézménye - Erre vonatkozó egyezmények: I évi bécsi egyezmény diplomáciai kapcsolatokról ( kihirdetve: 1965.évi XXII. tvr ) II évi bécsi egyezmény konzuli kapcsolatokról ( kihirdetve: évi XIII. tvr ) a tiszteletbeli konzulról szóló passzusát Mo csak 1990-től fogadja el! I évi bécsi egyezmény - Témái: 1) Diplomáciai képviselet 2) küldő állam 3) fogadó állam 4) diplomáciai testület 5) diplomáciai kiváltságok és mentességek 1) Diplomáciai képviselet: (a) Képviseli a küldő államot. Adott nagykövetség az fogadó állam területén nk jogügylet részesévé válik, a küldő állam nevében jár el és vállalal kötelezettséget. (b) Diplomáciai és konzuli védelem nyújtása. Konzuli védelem ha a küldő állam állampolgára a fogadó ország területén bajba jut, a fogadó ország jogrendje szerint jár el. Diplomáciai védelem ha a küldő államot a fogadó állam területén sérelem éri. Pl a küldő államot valótlanságot tartalmazó sajtótermékekkel, híradásokkal, tudósításokkal stb. kellemetlen helyzetbe hozzák. Ekkor a nagykövet diplomáciai jegyzék átadásával fejezi ki a küldő állam nevében tiltakozását. (c) Kapcsolattartás a fogadó állam hivatalos szerveivel mindig a fogadó állam külügyminisztériumának (KM) közvetítésével történik. KM koordinál a tárgyalás létrehozásában. (d) Minden megengedett módon tájékozódik a fogadó állam viszonyáról. (ez kb a dipl tevékenység legfontosabb része!) Sajtótermékek, stat. jelentések, közlemények stb., mely a fogadó országról ad hiteles információt. Ezt az információt hazaküldik, rendszerezik, feldolgozzák, tárolják és hivatalos látogatások/tárgyalások során ebből készülnek fel. Hírszerzés mindenki csinálja, de mindenki letagadja. Ha lehűlés a 2 állam viszonyában, akkor ezeket az embereket utasítják ki legelőször a fogadó államból. Ennek egy súlyosabb fokozata a mélyen titkos kémkedés. (e) A küldő és a fogadó állam mindent elkövet, hogy kapcsolata jó legyen.. 2) A küldő állam részéről: a diplomáciai képviseletek vezetőinek kinevezése Azt, hogy a küldő ország kit tart alkalmasnak arra, nagykövet legyen, nem a nk jog, hanem az ország belső jogszabálya határozza meg. Mo: 18 < életkor, ffokú isk végzettség, magyar állampolgár, a dipl hivatalos nyelvét (angol) és a fogadó ország nyelvét felsőfokon ismerje., tisztában kell lennie a fogadó ország történelmével és jelenével. Az ogy külügyi bizottsága előtt kell számot adnia mindezekről egy meghallgatás keretén belül. Mindezek felül eü+pszicho alkalmasságon is meg kell felelnie. Azonos képzettség stb esetén a tartós párkapcsolatban élő (házas) jelölt elsőbbséget élvez, mivel az egyedül élő jobban kompromittálható. A KM anyagot állít össze az illetőről, ezt elküldik a fogadó ország KM-nak. 3) A fogadó állam KM egyetértés esetén agrément [fogadó nyilatkozat] állít ki. Ha ezt megtagadja, az illető nem mehet oda nagykövetnek. Az agrément lehetőséget ad a fogadó országnak, hogy egyet nem értését kifejezze. Ez elég ritkán fordul elő (ált akkor, ha a jelölt régebben a fogadó állampolgára volt, de távozása és eredeti állampolgárságáról való lemondása sértően történt disszidált) 7

8 Ha a küldő KM megkapta a fogadó egyetértését, a küldő ország legmagasabb közjogi méltósága írja alá azt a megbízólevelet, melyet majd a fogadó országban át kell nyújtani a szintén legmagasabb közjogi méltóságnak (NBr: II. Erzsébet). KM adja meg az időpontot, ünnepélyes aktus. A fogadó ország személyi igazoló okmányokat ad át. Nagyköveti megbízás megszűnhet: a: államokban rejlő okok miatt: pol elhidegülés, hadiállapot hazarendelik b: a nagykövet személye miatt: b/1:hazarendelik, b/2: határozott ideig nevezték ki, ez lejárt (ált. 4 év) b/3: lemond a pozícióról b/4: elhalálozik b/5: idő előtt visszahívják b/6: a fogadó ország kiutasítja 4) A diplomáciai testület: a) diplomaták. Rangsoruk: képviseletvezető (nagykövet) követtanácsos követségi tanácsos követségi 1. titkár követségi 2. titkár követségi 3. titkár szakattasé segédattasé (nemzetközi szokásjogon alapuló kötelezettségek, melyeket részben saját zsebből fizetik. még a segédattasénak is kiemelten jó fizetése van!) b) adminisztratív és technikai személyzet: tolmácsok rádiótávirászok futárszolgálat hivatalnokok (vízumügyintéző) c)segédszemélyzet: kertész sofőr Ők általában a fogadó állam állampolgáraipolgárai. 5) Diplomáciai kiváltságok és mentességek: - kiváltságok: a követség épületére, a nagykövet hivatalos autójára ki lehet tenni a küldő ország lobogóját, címerét, ill. zászlóját. - mentességek: 3-as tagozódás 1: személyi mentesség 2: közlekedési eszközök mentessége 3: épületek mentessége 1. személyi mentességek: a diplomata és a vele azonos háztartásban élő hozzátartozója csak a saját állama által vonható felelősségre. Más állam joghatósága alól ki van vonva. (Tranzit országokban is!) Amennyiben a házastárs a fogadó ország állampolgára, őrá nem vonatkozik a mentesség. Még bűncselekmény esetén sem érheti korlátozás személyi szabadságában- akár tettenérés esetén sem! Polgári peres eljárásában, büntetőeljárásban még tanúként sem idézhető. ÁFÁT fizetnie kell! Ha a jogsértés ténye bizonyítottá válik, a fogadó állam KM berendeli, tiltakozó jegyzéket adnak neki át, melynek hátoldalán felsorolják, hogy a fogadó országban XY mi ellen követett el, mely a diplomáciai státusszal össze nem egyeztethető. Persona non grata vá nyilvánítják. órán belül (.x 24 óra) el kell hagynia az országot. Ha ennek nem tesz eleget, a határidő lejártakor dipl mentessége megszűnik, de nem visszamenőleg. tehát most sem 8

9 vonható felelősségre azért, amit.. órája elkövetett. Csak az ettől az időponttól kezdődően elkövetett tetteiért vonható a fogadó államban is felelősségre. ez a követlen hozzátartozókra (pl. gyermekére) is igaz. 2. közl eszközök mentessége: Ezeket a fogadó országban átrendszámoznak és ellátnak okmánnyal. (ha lopott diplomata autóban utazik valaki de nincs dipl státusza személynek nincs védelme. Ha azonban a diplomata ül lopott autóban, azt elvehetik tőle, de személyét nem tartóztathatják fel. 3. épületek mentessége: hivatali épület lakás céljára szolgáló épület követségi asylum menedékjog, pol. menekültjog - példa: Mindszenty bíboros, ki évtizedekig élt ot követően az USA nagykövetségén Bp-en. II évi bécsi egyezmény konzuli kapcsolatokról Nagykövetség mellett lehet önálló konzulátus is. Nagykövetség: a fogadóállam teljes területére kiterjed, különleges esetben több ország területére is. Pl. Moszkvában lévő bangladesi nagykövetség Mo-ra is képvisel, mert itt nincs nekik. Konzulátus: 2 oldalú nk szerződés alapján döntik el, hogy helyileg hol lesz. Konzuli kerület: az a területileg sajátos közigazgatási egység, melyre kiterjed: Mo-on xy megyékre. Ott létesítik, ahol a nagy földrajzi távolságok, nagyszámú állampolgári jövés-menés miatt célszerű a nagykövetség mentesítése. A létrehozásról kölcsönös gesztusok alapján döntenek. Konzuli tevékenység: konzuli védelem: a fogadóállam területén bajba jutott állampolgár védelme, haláleset esetén ügyintézés, közjegyzői feladatok: közokirat készítése, hiv okmányokról másolat készítése anyakönyv vezetési jogosítványok: házasság, anyakönyvezés, Tiszteletbeli konzulátus: az 1963-as bécsi egyezség ezen passzusát Mo 1990óta fogadja csak el, azóta kb. 180 tb konzulja van Monak szerte a világon. Ők nem hivatalos diplomaták, szinte nincs is magyar állampolgár. A küldő országhoz érzelmi szálak fűzik (pl. magyar származású), itt tanult, tartózkodási helyén nagy köztiszteletnek örvend. feladata a lobbyzás a magyar érdekekért. LÉGTÉR NEMZETKÖZI JOGI SZABÁLYOZÁSA (TK. XII. fej) 20.szd. közepéig a légtér nem volt része az államterületnek, addig mindenki szabadon használhatta. Azóta: ha a légtér alatti terület államterület, akkor a légtér is az Párizs: a nk jogi alapokat fektette le. Légi járműveket lajstromozni kell. Zászló + azonosító szám. Légi folyosó fogalma megváltozott: ma már repülési útvonalnak hívják! A légtérben tartózkodó légi jármű földi irányítás nélkül nem lehet! 1929 Varsó: árufuvarozásról szól. A polgári légi jármű fedélzetén 4 kategória van: utas, áru (erről szól ez az egyezmény) poggyász, posta 1944 Chicago: átrepülés szabadságáról beszél. Korszerűsíti az 1919-es párizsi egyezséget, nem hivatalosan szabványosítási szerződésnek hívják. - nk légi közlekedésben résztvevő gépek személyzetének mindenkinek ugyanazt kell tudnia. (képzés) - minden gépen azonos okmányoknak kell lennie (pl. utaslista) - rávezető fények rendszere, színe ua. mindenhol, pl. a villogás és a fények színe ugyanaz mindenhol ICAO: nk polgári repülési szervezet (International Civil Aviation Organisation) április 4-én alakult meg Tokió: nk légi járművek fedélzetén elkövetett bűncselekményekről szól. (Nem eltérítés, nem terrorcselekedet, hanem pl. utasok egymás közötti vitás rendezés következtében elhalálozik a megkéselt egyik utas ) Helyszín nemzetközi légi jármű (ennek minősül, indulás előtti belső ajtóbezárástól landolást követő belső ajtókinyitásig), ki a joghatóság? Sorrend: 1: A lajstromozó ország (MALÉV gép esetén Mo, KLM- Hollandia stb.) 2: az az állam, ahol a bűncselekmény miatt kényszerleszállást hajtottak végre 9

10 3: az elkövető állampolgársága szerinti állam. gyakorlat: 1) ahol a kényszerleszállást végrehajtották, az az állam jár el joghatóságként és letartóztatja az elkövetőt és folytatja le a büntető eljárását. 2) ha az elkövető állampolgársága szerinti állam is tagja a tokiói egyezménynek és a fenti állam és közte van kiadatási egyezmény, akkor a letartóztatást követően kérheti a kiadatást, és itt folytatják le a büntető eljárást. Kivétel: megtagadhatják a kiadatást mindezek ellenére, a saját államában halálbüntetés várna rá. 3) nyílt tenger felett haladó légi járművön mindenképpen a lajstromozó országot illeti meg a joghatóság, és a főkapitánynak (hasonlóan a hajókapitányhoz) minden joga meg van ahhoz, hogy az elkövetőt fogva tartsa, személyi szabadságát korlátozza (gúzsbakötés) 4) a joghatóság azt az államot illeti meg, melyik felett haladnak, - ha az elkövető éppen ennek az államnak az állampolgára - ezen állam ellen irányul a bűncselekmény (pl. kémkedtek ellene), [az eltévedést már a chicagói 44es egyezmény szabályozza. Példaként emlegette a Szú légterében lelőtt, és kémkedéssel vádol KAL 007-es járatot.] 1970 Hága: Légi jármű jogellenes hatalomba vétele, eltérítése. Nk szerződés megkötése után az aláírók vállalták, hogy nem lehet büntetlenül járművet eltéríteni. Oka: 60as évek végén divattá vált a kommunista táborból oly módon való menekülés, hogy belföldi/nk légi járatokat nyugatra térítettek. Ott meg elengedték szegény menekülteket. Eljáró joghatóság: 1: lajstromozó állam 2: ahová az eltérített légi jármű leszállt. 3: az elkövető állampolgársága szerinti állam. (magyar BTK ként beemelve a magyar jogrendbe) kiadatás már ennek a témája, mert ez 2 ország 2oldalú megállapodásának kérdése, és ebben a megállapodásban sorolják fel, hogy milyen bűncselekmény elkövetése esetén adják ki/nem adják ki. Mo nem ad ki oda, ahol az elkövetőre tetteiért saját hazájában halálbüntetés várna. Ezért ül magyar börtönben Maga Marinko) 1971 Montreál: terrorcselekményekről szól. Az utasokat+gépet túszul ejtik, személyi szabadságukat korlátozzák. Az elkövetők követéléseiket állami v. társadalmi szervhez intézik (ez fontos!) Az egyezmény nem csak menet közbeni, utasokkal elfoglalt légi járművekre vonatkozik, hanem repüléssel összefüggő objektummal (hangár, légi irányító torony, repülésre előkészített, de még a földön álló repülőgépre) kapcsolatban elkövetett fenti bűncselekményre vonatkozik. Eljáró joghatóság: 1: az az állam, akinek területén elkövették 2: lajstromozó ország 3: az elkövető állampolgársága szerinti állam. TENGERJOG - Alapok már a római jogban fellelhetők - Tenger definíciója: az az összefüggő vízterület, melynek bármely pontjáról a világtenger bármely pontját elérjük. - Egyezmények: Genf, 1958: Hatályos nk szerződések zöme 58ban Genfben született, mert ekkor itt rendeztek egy nk tengerjogi konferenciát. 4 multilaterális egyezményt fogadtak el: - parti tenger és csatlakozó övezet (1963.évi 6.sz. tvr) - nyílt tenger (1963.évi 6.sz. tvr) - tengerek használatának joga, halászati jog ( Mo nem csatlakozott ) - kontinentális talapzat jogi helyzete ( Mo nem csatlakozott ) New York, 1965: egyezmény a tengerrel nem rendelkező államok tranzitjogáról ( tvr) Olyan államok is használhatják békés célokra, kereskedelemre, hajózásra, melyek nem rendelkeznek tengerrel. 10

11 1982 egyezmény: (320 cikk és 9 függelék) ENSZ III. tengerjogi konferenciája Mo 1994-ben ratifikálta - A tenger jogállását tekintve lehet: államterületnek minősülő tenger -,,-nek nem minősülő azaz nyílt tenger kettő közötti átmenet: csatlakozó övezet parti övezet 1. parti tenger: az apályvonaltól számított 12 tengeri mérföld (1 tmérf= 1806m) Keskeny tenger esetén, ahol nem biztosítható a 2 szomszédos országnak a 2x12 tmérf, ott a távolságot felezik A parti tenger alapvonalát a következők szerint állapítják meg: (a) ha a parti állam szárazföldi területe egyenes, akkor ezt összekötik, és onnantól kezdve számítják a 12 tmérf. (b) csipkézett partvonal esetén a legtávolabbi szárazföldi pontokat összekötik és ezen vonaltól kifelé számítják a 12 tmérf. (c) ahol kis szigetek is a vannak a szárazföld előtt, ott a legtávolabbi szigeteket kötik össze. (d) speciális esetben pl. Indonézia, mely szigetekből áll, a c.) módszert alkalmazzák, de a szigetek közötti távolság max 100 mérföld lehet, és a bezárt vízterület és a szárazföld aránya max. 9:1 lehet. Ha ez nem teljesül, akkor minden sziget körül kell a parti tengert megvonni. A szigetek között lévő víz a szigetközi tenger. Az alapvonaltól beljebb eső terület a beltenger/parti tenger A parti tenger a parti állam területe, de más hajók áthaladását is biztosítani kell (ezt az 1958as genfi egyezmény biztosítja) Az áthaladásnak békés célúnak kell lenni, más célra (csempészet) nem használható fel. (a) Tilos a környezet szennyezése az áthaladó hajók részéről (nem ereszthetnek semmi szennyező anyagot a vízbe!) (b) nem lehet a parti állam ellen irányuló cselekedetre sem felhasználni (pl. a parti tengeren fel-alá haladó hajóról a parti állam ellen lázító rádiót üzemeltetni, vagy onnan a pállam rádióját/hírközlési eszközeit megzavarni. (c) hadihajók nem haladhatnak konvojban, csak egyenként, fegyverzetnek alaphelyzetben kell lennie. Repülőgépeket, helikoptereket szállító hajókon szüneteltetni kell a fel/leszállást. Tengeralattjáróknak annyira fel kell jönniük a vízfelszínre, hogy a torony látható legyen. (d) áthaladás közben nem halászhatnak. (e) titkos, a parti állam sérelmére elkövetett hírszerzés is (f) nem lehet közben méréseket, kutatásokat végezni, bármit is kiaknázni. A parti állam kijelölhet 1 sávot, hogy egyáltalán hol lehet áthaladni az ő parti tengerén. Megállás csak rendkívüli esetben: (a) áthaladó hajó vízlévő bajba jutott embert ment ki (b) maga az áthaladó hajó vmilyen meghibásodás miatt kényszerül megállni (c) vis maior (akkora, de akkora vihar, tornádó stb törti ki, hogy nem tudnak továbbhaladni. 2.) csatlakozó övezet: a parti tengertől számított következő 12 tengeri mérföld, mely már nem a parti állam területe, de a nk jog (1958as genfi egyezmény) bizonyos előjogokat ad nekik: a parti állam aknázhatja a ki az itt található természeti kincseket (halászat, kőolaj/fölgáz bányászat) rendészeti jogokat gyakorolhat: pl már itt kiszűrheti és feltartóztathatja azokat a hajókat, igazoltathatja az utasaikat, melyek a parti tenger felé tartanak és az oda való behaladásukat megakadályozhatja. [vám, pénzügy, eü, bevándorlási] 3.) Kizárólagos gazdasági övezet: A csatl övezeten kívüli újabb 176(!) tengeri mérföld. A ~ben lévő természeti kincsek kiaknázásának joga kizárólag a parti államot illeti meg, ha ő nem akarja/tudja ezt elvégezni, másnak még nk szerződéssel sem ruházhatja át! Kivétel a megújulásra képes természeti kincs a hal, ezt 2oldalú egyezménnyel átengedheti másnak**. De ha a meg nem újuló természeti kincset nem tudja/akarja kibányászni pl.a kőolajat, ennek a jogát nem adhatja át bizonyos részesedés fejében másnak. 11

12 - a parti állam jogosult a tengeri áramlásokból és a fölötte fújó szélből energia termelésére - berendezések, mesterséges szigetek létesítésére. - a p.államot illeti meg a kutatás joga, de őt terheli a környeztvédelemmel kapcsolatos felelősség is. Nem minősül államterületnek, fölötte szabadon át lehet repülni, szabadon hajózhatnak rajta, gazdasági tevékenységet csak a parti állam engedélyével végezhetnek. Pl. ** lsd. fenn. A ~végén ( =200 tmf) kezdődik a nyílt tenger. 4.) Nyílt tenger: a tenger minden olyan részét kell érteni amely nem tartozik vmely parti állam területéhez, vagy belvizéhez nem minősül sem csatlakozó övezetnek, sem kizárólagos gazdasági övezetnek. ~minden nemzet számára szabad, ezért egyetlen állam sem tarthat jogosan igényt arra, hogy a annak bármely részét szuverenitása alá vonja. Jogállását tekintve azonos a világűrrel, a déli-sarkividékkel, azaz mindenki által békés célokra szabadon használható egyetlen állam sem minősítheti akár csak 1 részét is saját államterületté. A nyílt tenger szabadsága magában foglalja (a) a hajózás szabadságát, (b) a halászat szabadságát (c) a tenger alatti kábelek és olajvezetékek fektetésének szabadságát (d) nyílt tenger átrepülésének szabadságát. (e) minden államnak joga van a nyílt tengeren hajózni és hajóján saját lobogóját kitűzni. A hajók a nyílt tengeren csak egyetlen állam lobogója alatt haladhatnak! Bajbajutottak segítésének kötelezettsége, kalózkodási tilalom. (tk ) 5.) A kikötők: 3 félék lehetnek: 1. nemzeti kikötő 2. nk kereskedelmi kikötő (ide kötnek ki a kirándulóhajók is!) 3. hadikikötő ad.1. nemzeti kikötő: csak az adott parti állam hajói köthetnek ki. ad.2. nk kereskedelmi kikötő: más állam lobogója alatt közlekedő hajó a parti tenger határán bejelentkezik közli az azonosítóját, célját, ezt visszanyugtázzák, majd addig vár, míg a kikötői révkalauz (pilot) kimegy eléje, felmegy a fedélzetre, mindent ellenőriz, útiokmány, rakomány, személyzet, stb. ha ok, az ő irányításával kiköthetnek. Ha a nk hajó személyzetével bűncselekmény történik, vagy ő követi el, a parti állam területén ő a joghatóság! Még a hajóról is lehozhatják, ha oda menekülne. Ha a hajó felhasználásával követnek el bűncselekményt (csempészet) akár a hajót is elkobozhatják. ad3. hadikikötő: Az itt kikötött hajóra vonatkozó joghatósági jog mindig a hajüó lobogója szerinti államot illeti meg. ~ben általában úgyis csak a saját állam hadihajói kötnek ki, kivételes esetben (protokoláris látogatás) más államé. Ha vis maior miatt valakinek partra is kellene szállnia a hadihajóról (pl. szuper tökéletesen még kórházzal is felszerelt hadihajóról mégis szárazföldre kell vinni egy beteget) akkor is a hadihajó kinn marad és kis hajót bocsátanak vízre és ezzel jönnek be a kikötőbe. Kontinentális talapzat nem kell!! NEMZETKÖZI FOLYÓ (nem kell a TK!!) Tágabb értelemben: ~az a folyó, mely min 2 állam területét érinti. Szűkebb értelemben: ~ az a folyó, mely min 2 állam területét érinti, hajózható és a tengerbe ömlik. Egy adott ország önhatalmúlag nem vonhatja ki a nk jelleg alól, és pl. nem biztosítja a hajózhatóság feltételeit. Ha a folyó egyébként hajózható, köteles azokat a munkálatokat elvégezni, amelyet a többi állam is elvégez a hajózhatóság érdekében. CABOTAGE joga a.) légtér használta (kimaradt azon az órán) 12

13 b.) nk folyó használata ad.a.: belföldi légi közlekedés kizárólagos hasznosításával a területi állam rendelkezik (ez az EU-ban már nem így van. München-Róma-Palermo: Róma és Palermo között már belföldi utasok is utazhatnak) ad.b: az adott államban a belforgalom lebonyolítása csak az adott államot illeti meg. DUNA: nk folyó: Ulm =No) Braila (Ro, Sulinai ág) között. Használatát 2 nk egyezmény szabályozza: 1856: Európai Duna Bizottság (Eu-i nagyhatalmak vettek ebben részt, a Duna-menti kisállamok nem) 1948 óta nem hatályos. 1948: Belgrádi egyezmény (1949.évi XIII.tv emelte a magyar jogrendbe) Duna bizottság, mely a Duna menti államok tagjaiból áll. Tagjai nk jogi személyiségek, diplomáciai oltalommal bírnak. Székhelye: : Galac (Ro) 1953: : Budapest - Koordinációs tevékenységet végző nk szervezet, valamennyi, a Dunával kapcsolatos információ adatbázisaként szolgál. - Ajánlásokat tesz a Duna menti államoknak különféle műszaki fejlesztések elvégzésére pl. folyómeder tisztítás - Egységes vízi KRESZ szabályozást dolgoztak ki. - hidrometeorológiai szolgálatot üzemeltetnek. - hajózási térképeket készítenek. - -,,- kézikönyvet adtak ki. HADIJOG 19.szd. közepéig nem foglalkoztak hadijog kérdésével, attól léteznek az első nk szerződések, melyek a hadviselés szabályaival és a hadifoglyok kérdésével foglalkoznak. 2 fő ága van: 1. Hágai jog (konvenció): hadviselés szabályai 2. Genfi jog (konvenció) : humanitárius kérdéseket szabályoz, hadifoglyokkal és megsérül személyekkel, megszállt területek polgárairól szól. Háború fogalma: - államok fegyveres összeütközése - polgári háború adott állam területén a reguláris fegyveres erők és más fegyveres erők között (pl a fennálló államrend megdöntése érdekében) - magánháború egyének gazdaági érdekének megvédésére (pl. kolumbiai drogbárók hadserege harcol az államhadsereggel a kábítószer miatt) Hadviselők: mindig az államok! Harcosok kombattánsok (?írják??) természetes személyek (emberek) - aki ennek minősül, és a hadijog betartásával öl meg ellenséget, nem minősül gyilkosnak, hanem kitüntetik. - adott hadviselő állam reguláris hadseregébe tartozó személy - partizánok, gerillák esetén a hágai jog csak akkor minősíti harcosnak, ha: az egységben aláfölérendeltség van, a pk személyét elfogadják, parancsait végrehatják, együvé tartozásukat külsőségekkel (egyenruha, ennek hiányában jelvény, karszalag, fejpánt) jelzik, fegyvereiket nyíltan viselik. Hadüzenet: 1. diplomáciai jegyzék átadása a megszólított állam képviselője (dipl) útján, ahol leírják, hogy megtámadják. 2. Ultimátum: itt leírják, hogy eddig és eddig ezt és ezt meg kell tennie, mert különben... casus belli és támadok. 13

14 ~megérkezését követően beáll a hadiállapot. Az persze lehet csak papíron és nem történik köztük semmi (pl. Mo a II.vh során az USA összes szövetségesének hadat üzent, de Costa Ricát mégsem támadtuk meg) Tiltott célpontok: eü intézmény (incl. hadikórház), okt intézmény, kulturális objektum (múzeum), közéleti szobrok, templomok, nukleáris objektum, lakosság alapvtő ellátását (víz, élelmiszererőű, mg terület, lábon álló aratás előtti búzatábla is) mindezek mindaddig, amíg rendeltetésszerűen használják. Tiltott eszközök: ABC (atom/biloógia/vegyi) fegyverek, olyan rakták, melyeket nem lehet irányítani (csak úgy vaktában ellőni olyat, melyről nem tudom hogy pontosan hová fog becsapódni), tompa golyó a kézifegyverben un. dum-dum golyó, mely a testben robban. Harci tevékenység: - álnok-perfid magatartás tilos. Pl mentőautóval robbanóanyagot szállítani. - megtévesztő, cseles magatartás megengedett (hadicsel) - tilos lőni légi balesetet szenvedett v. lelőtt légi járműből ejtőernyővel kiugró katonára lőni mindaddig, amíg a levegőben van, - de nem tilos a légi deszantos katonára már a levegőben lőni, mert ő ellenséges szándékkal ugrott ki a repülőből, hogy lenn harci cselekményeket kövesen el, az ő légijárműve a kiugrást követően rendben tovább halad. - tilos kémkedni. A csapat előtt menő, előreküldött un. felderítő nem minősül ennek. Genfi konvenció (1949): A) Hadifogoly: 1. megsérült, harcra már alkalmatlan 2. semmi baja, csak megadta magát - Hadifogoly táborba kell elhelyezni, itt olyan körülményeket kell nekik biztosítani, mint a saját (fogva tartó) katonáknak - fegyvert, támadásra alk. eszközt nem tarthat magával, személyes tárgyait igen - megkérdezhetik nevét, rangfokozatát, alakulatát, de hadititkot nem kérdezhetnek tőle, - katonai tevékenységgel összefüggésben lévő munkavégzésre nem kötelezhető (nem vihetik lőszergyárba dolgozni) - tiszti rangfokozatú személy munkavégzésre nem kötelezhető, - levelet/csomagot kaphat, küldhet - vallását szabadon gyakorolhatja, de nem fognak a kedvéért templomot építeni! - érdekképviselőt (ált. rangidős tiszt) választhatnak maguk közük, ki képviselheti őket a fogva tartókkal szemben. - ha a fogva tartás alatt bűncselekményt követ el, megöli rabtársát, őrét stb. a fogva tartó állam jogszabályai szerint járnak el, azonban a halálbüntetés végrehajtását 6 hónap alatt nem lehet végrehajtani. Közben kitörhet a béke, stb. - ha hadifogolycserére is kerülne sor, aki pl. jogos büntetését tölti, még kötelezhetik ennek letöltésére, addig nem engedik el. - orvosi kísérleteket nem hajthatnak végre rajtuk. B) Polgári lakosság A megszállók parancsnoka köteles a közigazgatás vezetését átvenni (pl. eü, ivóvíz, alapf oktatás fenntartása, fűtés, világítás) - polgári lakosságot katonai tevékenységgel nem szabad megbízni (nem küldhetik őket harciárok ásásra) - polgári lakosság kötelezhető saját életfenntartásukhoz szükséges tev elvégzésére (pl. élelmiszert tartalmazó konténer/vasúti kocsi kirakása) - tilos a fosztogatás - tilos a bosszúállás (nem tizedelhetik meg a polgári lakosságot, mert.) - tilos a polgári lakosság sérelmére elkövetett egyéb bűncselekmény (nem erőszak) Fegyverszünet: Az a cselekmény, amikor végleges szándékkal befejezik a harci tevékenységet, készülnek a békére. 14

15 Tűzszünet v. fegyvernyugvás: rövid ideig tartó szüneteltetés pl vallási ünnep miatt, vagy sérültek, holttestek eltávolításának idejére, utána folytatják. ENSZ Egyesült Nemzetek Szervezetének csírája az Atlanti Charta volt, amely először az USA és Nagy- Britannia együttműködésének elveit rögzítette a világháborúra való tekintettel, s melyet Roosevelt és Churchill augusztus 14-én írt alá. A megállapodás tartalmazta a népek önrendelkezése, a szabad kereskedelem, az ált. gazdasági együttműködés, az erőszakmentesség elvét, kilátásba helyezett egy általános biztonsági rendszert ben csatlakozott 26 állam, köztük SZU és Kína, majd június 26-án írták alá az Egyesült Nemzetek Kiáltványát, ebből született meg módosításokkal az ENSZ Alapokmánya, mely az egyes országokban történő ratifikálás után október 24-én lépett életbe. Alapvető célkitűzéseit az Alapokmány tartalmazza, amely nemzetközi jogi érvénnyel rögzíti az államközi kapcsolatok fő szabályait. I. cikkely a nemzetközi béke és biztonság fenntartását nevezi meg a szervezet alapvető céljaként. Államközi kapcsolatokat a következő főbb alapelvekre helyezi: -államok szuverenitása és egyenlősége -nemzetközi viszályok békés rendezése -Erőszakkal való fenyegetésről vagy az erőszak alkalmazásáról való lemondás, viták békés megoldására való törekvés -beavatkozás tilalma (szuverén államok belső ügyeibe az ENSZ sem szólhat bele) -népek önrendelkezési jog Minden tagországnak vállalnia kell, hogy hozzájárul az ENSZ tevékenységéhez, tartózkodik az olyan állam megsegítésétől, amely megszegi az ENSZ alapelveit. Alapelvek közé tartozik még az emberi jogok tiszteletben tartásának és érvényesítésének az elve, külön egységokmányba lett foglalva. ENSZ 6 fő szerve, székhelye New York: -Közgyűlés, demokrácia alapja, minden tagország képviselőjének szavazata egynek számít, többségi döntéssel hoz határozatot. Bármilyen kérdést megtárgyalhat, dönt a szervezet főbb szerveinek összetételéről, ellenőrzi az ENSZ költségvetését. Felülvizsgálj a Biztonsági Tanács és más szervek munkáját. -Biztonsági Tanács, 15 tag, fő felelősséget viseli a nemzetközi béke és biztonság fenntartásáért. Kötelező erejű határozatot hozhat a tagállamokra nézve. Állandó tagjai a nagyhatalmak: USA, Oroszország, Nagy- Britannia, Franciaország, Kína. Békefenntartó erői vannak, nemzetközi konfliktusokban vetnek be. -Gazdasági és Szociális Tanács, egyezménytervezeteket hoz létre, nemzetközi értekezleteket készít elő, regionális gazdasági bizottságokat állít fel, kapcsolatot teremt a szakosított nk intézmények egész sorával, melyek így az ENSZ égisze alatt működnek. -Gyámsági Tanács, jelentőségük addig volt, míg a gyarmatbirodalmak fennálltak, átmeneti helyzeteket kellett szabályozni -Nemzetközi Bíróság -Titkárság, szervezi a hivatali apparátus munkáját, előkészíti a közgyűlést és a nemzetközi konferenciákat. ENSZ szakosított intézményei: Nemzetközi politika legfontosabb szereplői. Nem az ENSZ alapította, hanem a kormányok között speciális feladatok teljesítésére létrejött nemzetközi szervezetek. Nk jog alanyai, érvényes szerződéseket köthetnek és kötelezettséget vállalhatnak, állandó kapcsolatot tartanak fenn az ENSZ-szel. -Nemzetközi Munkaügyi Szervezet -UNESCO -Egészségügyi Világszervezet -Világbank -Nemzetközi Valutaalap -Nemzetközi Atomenergia Ügynökség -Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezet 15

16 Sokoldalú kapcsolatot tartanak fel az ENSZ-szel, szavazati jog nélkül részt vehetnek bizottságainak tanácskozásain, ajánlásokat dolgozhatnak ki a tagállamok számára. Tevékenységük finanszírozásában a bennük részt vevő kormányok pénzügyi hozzájárulásán nyugszik, meghatározott kvóták szerint állapítanak meg. Szervezetekben való részvétel nem kötött ENSZ tagsághoz. Főtitkárok: 1: Trygve Lie (Norvégia) : Dag Hammarskjöld (Svédo) : Sthu U Thant (Buma) : Kurt Waldheim (Ausztria) : Javiér perez de Cuéllar (Peru) : Butros Butros Ghali (Egyiptom) : Kofi Annan (Ghána)

Lattmann Tamás (ELTE ÁJK) Fegyveres konfliktusok joga nemzetközi humanitárius jog. Alkalmazási kör. 2013. tavasz

Lattmann Tamás (ELTE ÁJK) Fegyveres konfliktusok joga nemzetközi humanitárius jog. Alkalmazási kör. 2013. tavasz Fegyveres konfliktusok joga nemzetközi humanitárius jog 2013. tavasz Lattmann Tamás ELTE ÁJK, Nemzetközi jogi tanszék Nemzetközi jog tagolása a fegyveres konfliktusokkal kapcsolatban ius ad bellum (háborúhoz

Részletesebben

Lattmann Tamás (ELTE ÁJK) 1

Lattmann Tamás (ELTE ÁJK) 1 Fegyveres konfliktusok joga nemzetközi humanitárius jog 2014. tavasz Lattmann Tamás ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Nemzetközi jogi tanszék Nemzetközi jog tagolása a fegyveres konfliktusokkal kapcsolatban

Részletesebben

Történeti áttekintés

Történeti áttekintés Nemzetközi menekültjog Nemzetközi jog 2012 tavasz dr. Lattmann Tamás Történeti áttekintés 1918-ig: menekültek a migráció részeként két világháború között: szerződések egyes konkrét üldözött csoportok tekintetében

Részletesebben

A viták békés rendezése. Az erőszak tilalma. Komanovics Adrienne, 2011

A viták békés rendezése. Az erőszak tilalma. Komanovics Adrienne, 2011 A viták békés rendezése Az erőszak tilalma Komanovics Adrienne, 2011 1 I. A viták békés rendezése Komanovics Adrienne, 2011 2 Áttekintés (1) A nemzetközi vita fogalma (2) Jogforrások (3) A viták békés

Részletesebben

Ez az Egyesült Nemzetek Szervezete

Ez az Egyesült Nemzetek Szervezete Vienna International Centre PO Box 500, A-1400 Vienna, Austria Tel: (+43-1) 26060 4666 Fax: (+43-1) 26060 5899 Email: unis@unvienna.org http://www.unis.unvienna.org/ Csak információs célokra nem hivatalos

Részletesebben

A diplomáciai és konzuli képviselet tagjainak kiváltságai és mentességei II.

A diplomáciai és konzuli képviselet tagjainak kiváltságai és mentességei II. A diplomáciai és konzuli képviselet tagjainak kiváltságai és mentességei II. A diplomáciai képviselő és konzuli tisztviselő adó- és vámmentessége Az igazgatási-műszaki személyzet, a kisegítő személyzet

Részletesebben

A nemzetközi jog forrásai

A nemzetközi jog forrásai A nemzetközi Bíróság Statútumának 38. cikke A nemzetközi jog forrásai Előadás-vázlat Sonnevend Pál 1. A Bíróság, amelynek az a feladata, hogy az eléje terjesztett jogvitákat a nemzetközi jog alapján döntse

Részletesebben

5. A NATO. Vázlat. Nemzetközi szervezetek joga 2010. október 07. 1. A NATO létrejötte 2. Tagság 3. Stratégia 4. Szervezet

5. A NATO. Vázlat. Nemzetközi szervezetek joga 2010. október 07. 1. A NATO létrejötte 2. Tagság 3. Stratégia 4. Szervezet 5. A NATO Nemzetközi szervezetek joga 2010. október 07. Vázlat 1. A NATO létrejötte 2. Tagság 3. Stratégia 4. Szervezet 1 1. A NATO létrejötte Vörös hadsereg Európa katonailag (+ gazdaságilag) gyenge USA-t

Részletesebben

Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) 1. Cikk. 2. Cikk. 3. Cikk

Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) 1. Cikk. 2. Cikk. 3. Cikk 1979. évi 19. törvényerejű rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás kihirdetéséről (A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa csatlakozási okiratának letétbe helyezése

Részletesebben

1962. évi 25. törvényerejű rendelet

1962. évi 25. törvényerejű rendelet A jogszabály mai napon hatályos állapota 1962. évi 25. törvényerejű rendelet a külföldi választottbírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, New Yorkban 1958. június 10-én kelt Egyezmény

Részletesebben

L 342/20 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.12.24.

L 342/20 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.12.24. L 342/20 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.12.24. A BIZOTTSÁG 2150/2005/EK RENDELETE (2005. december 23.) a rugalmas légtérfelhasználásra vonatkozó közös szabályok megállapításáról (EGT vonatkozású

Részletesebben

A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946)

A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946) A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946) 2012. szeptember Valki László www.nemzetkozi jog.hu 15 m halott I. világháború Összehasonlítás: áldozatok száma millióban 62 II. világháború 40 Mongol hódítások

Részletesebben

Alapvető jogok az Európai Unióban, Európai Polgárság

Alapvető jogok az Európai Unióban, Európai Polgárság Alapvető jogok az Európai Unióban, Európai Polgárság 2012. december 13. Európai integráció és emberi jogok az EGK/Euroatom és ESZAK keretében lezajló európai integráció egyértelműen gazdasági célkitűzéseket

Részletesebben

2005. évi III. Kiegészítő Jegyzőkönyv

2005. évi III. Kiegészítő Jegyzőkönyv 2005. évi III. Kiegészítő Jegyzőkönyv http://humanitarius.nemzetkozijog.hu Kiegészítő Jegyzőkönyv az 1949. augusztus 12-én aláírt Genfi Egyezményekhez egy további megkülönböztető jelvény elfogadásáról

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. azzal a céllal, hogy elősegítsék és továbbfejlesszék a rendőri együttműködést a szomszédos országok között;

MEGÁLLAPODÁS. azzal a céllal, hogy elősegítsék és továbbfejlesszék a rendőri együttműködést a szomszédos országok között; BGBl. III - Ausgegeben am 18. April 2008 - Nr. 42 1 von 5 MEGÁLLAPODÁS az Osztrák Köztársaság Kormánya, a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között Dolga Vason Rendészeti Együttműködési

Részletesebben

Az a személy akinek joga a légijármûvel kapcsolatos minden kérdés végsõ eldöntése a repülés idõtartama alatt: A parancsnok

Az a személy akinek joga a légijármûvel kapcsolatos minden kérdés végsõ eldöntése a repülés idõtartama alatt: A parancsnok 1. oldal 1. 2. 100413 212 00 00 00 Légijog Kivéve, ha egy légiforgalmi irányító egységtõl erre engedélyt kapott, VFR szerint mûködõ légijármû nem léphet be egy repülõtéri irányító körzetbe, illetve nem

Részletesebben

Általános Megállapodás az Európa Tanács kiváltságairól és mentességeiről. I. rész. Jogi személyiség - Jogképesség. 1. cikk. 2. cikk. II.

Általános Megállapodás az Európa Tanács kiváltságairól és mentességeiről. I. rész. Jogi személyiség - Jogképesség. 1. cikk. 2. cikk. II. Általános Megállapodás az Európa Tanács kiváltságairól és mentességeiről A Belga Királyság, a Dán Királyság, a Francia Köztársaság, a Görög Királyság, az Ír Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi

Részletesebben

Az Európai Biztonsági és Együttmûködési Értekezlet Záróokmánya. Az európai biztonsággal összefüggô kérdések (A Helsinki Záróokmány részletei)

Az Európai Biztonsági és Együttmûködési Értekezlet Záróokmánya. Az európai biztonsággal összefüggô kérdések (A Helsinki Záróokmány részletei) Az Európai Biztonsági és Együttmûködési Értekezlet Záróokmánya. Az európai biztonsággal összefüggô kérdések (A Helsinki Záróokmány részletei) A) Nyilatkozat a résztvevô Államok kölcsönös kapcsolatait vezérlô

Részletesebben

Emberi jogok védelme a nemzetközi jog területén

Emberi jogok védelme a nemzetközi jog területén Emberi jogok védelme a nemzetközi jog területén 2012. ősz dr. Lattmann Tamás ELTE ÁJK, Nemzetközi jogi tanszék Emberi jogok fajtái Karel Vasak: Human Rights: A Thirty-Year Struggle: the Sustained Efforts

Részletesebben

Az uniós jogrend, az uniós jog forrásai

Az uniós jogrend, az uniós jog forrásai Az uniós jogrend, az uniós jog forrásai 2012. ősz Dr. Lattmann Tamás Az uniós jog természete Közösségi jog : acquis communautaire (közösségi vívmányok) része a kötelező szabályok összessége Európai Bíróság

Részletesebben

172. sz. Egyezmény. a szállodákban, éttermekben és hasonló létesítményekben irányadó munkafeltételekről

172. sz. Egyezmény. a szállodákban, éttermekben és hasonló létesítményekben irányadó munkafeltételekről 172. sz. Egyezmény a szállodákban, éttermekben és hasonló létesítményekben irányadó munkafeltételekről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató

Részletesebben

A személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében az ügyfél köteles valamely alábbi, érvényes és sérülésmentes okiratát bemutatni:

A személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében az ügyfél köteles valamely alábbi, érvényes és sérülésmentes okiratát bemutatni: H I R D E T M É N Y A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény által támasztott követelményekről A Magyarországi Volksbank Zrt. (a továbbiakban:

Részletesebben

A Bizottság (European Commission) A Bizottság szervezeti felépítése 2004. november 1-tıl. A Bizottság tagjai

A Bizottság (European Commission) A Bizottság szervezeti felépítése 2004. november 1-tıl. A Bizottság tagjai 2007-tıl két további tag! A Bizottság (European Commission) Az Európai Bizottság Kormányszerően mőködı, döntéselıkészítı, javaslattevı, egyes esetekben végrehajtó szerv. Szupranacionális jellegő: nem a

Részletesebben

Általános áttekintés a jogforrások rendszeréről

Általános áttekintés a jogforrások rendszeréről Általános áttekintés a jogforrások rendszeréről Közjogi természető keretek: belsı nemzeti jogok engedélyezési rendje nemzetközi szerzıdések szokásjog Magánjogi keretek: szerzıdések jogszabályok jogszabálynak

Részletesebben

Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16.

Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16. Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16. A definíció hiánya Dilemma: - a szuverén állam ismeri/dönti el - az identitásválasztás szabadsága Az ET Parlamenti Közgyűlésének 1201 (1993) sz. ajánlása:

Részletesebben

55. sz. Egyezmény. a hajótulajdonost a tengerész betegsége, sebesülése vagy halála esetén terhelő felelősségről

55. sz. Egyezmény. a hajótulajdonost a tengerész betegsége, sebesülése vagy halála esetén terhelő felelősségről 55. sz. Egyezmény a hajótulajdonost a tengerész betegsége, sebesülése vagy halála esetén terhelő felelősségről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal

Részletesebben

Az új Munka Törvénykönyve. Dr. Komlódi Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds

Az új Munka Törvénykönyve. Dr. Komlódi Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Az új Munka Törvénykönyve Dr. Komlódi Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Általános magatartási követelmények Az adott helyzetben általában elvárható magatartás ÚJ! Jóhiszeműség és tisztesség

Részletesebben

Magyar Jacht Akadémia

Magyar Jacht Akadémia KÖZLEKEDÉSI FŐFELÜGYELET KÖZÚTI, VASÚTI ÉS HAJÓZÁSI FŐOSZTÁLY HAJÓZÁSI ÉS TENGERÉSZETI OSZTÁLY A víziközlekedésről szóló 2000. évi 42. törvény 56. -nak megfelelően az alábbi tájékoztatást teszem közzé.

Részletesebben

KATONAI ALAPISMERETEK ÓRAELOSZTÁS. Évfolyam Fejezet Elmélet Gyakorlat Összesen

KATONAI ALAPISMERETEK ÓRAELOSZTÁS. Évfolyam Fejezet Elmélet Gyakorlat Összesen KATONAI ALAPISMERETEK ÓRAELOSZTÁS Évfolyam Fejezet Elmélet Gyakorlat Összesen 9. A) FEJEZET A Magyar Köztársaság biztonság- és szövetségi politikája 26 10 36 10. B) FEJEZET Térkép- és tereptani alapismeretek

Részletesebben

A szakmai követelménymodul tartalma:

A szakmai követelménymodul tartalma: Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

ÁLLAMKÖZI KAPCSOLATOK KÜLGAZDASÁGI KAPCSOLATOK VÁLLALATKÖZI NEMZETKÖZI GAZDASÁGI KAPCSOLATOK 2010.09.12.

ÁLLAMKÖZI KAPCSOLATOK KÜLGAZDASÁGI KAPCSOLATOK VÁLLALATKÖZI NEMZETKÖZI GAZDASÁGI KAPCSOLATOK 2010.09.12. KÜLGAZDASÁGI KAPCSOLATOK 1 NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK SZÜKSÉGESSÉGE Egymásra utaltság (természeti erıforrások hiánya) Méretgazdaságosság (technikaitechnológiai fejlıdés) Komparatív elınyök 2 NEMZETKÖZI GAZDASÁGI

Részletesebben

Jogi nyilatkozat Budapest, 2014. szeptember 24.

Jogi nyilatkozat Budapest, 2014. szeptember 24. Bátor Tábor Alapítvány Jogi nyilatkozat Budapest, 2014. szeptember 24. 1 1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI: A szolgáltató neve: Bátor Tábor Alapítvány A szolgáltató székhelye: 1135 Budapest, Reitter Ferenc u. 46-48.

Részletesebben

A hatósági eljárás és eljárásjog fogalma és a kodifikáció hazai története. A hatósági eljárás és eljárásjog fogalma. Eljárásfajták a közigazgatásban

A hatósági eljárás és eljárásjog fogalma és a kodifikáció hazai története. A hatósági eljárás és eljárásjog fogalma. Eljárásfajták a közigazgatásban A hatósági eljárás és eljárásjog fogalma és a kodifikáció hazai története 1 A hatósági eljárás és eljárásjog fogalma 2 Eljárásfajták a közigazgatásban Az eljárás és az eljárásjog definiálása Magyary Zoltán:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Diego-modul.hu Általános Szerződési Feltételek Dabas, 2014. augusztus 6. 1 Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar

Részletesebben

T/13575. számú törvényjavaslat

T/13575. számú törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/13575. számú törvényjavaslat a Magyarország Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya közötti, a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között a repülő és

Részletesebben

Lakosság. Komanovics Adrienne, 2013. Komanovics Adrienne, 2013 1

Lakosság. Komanovics Adrienne, 2013. Komanovics Adrienne, 2013 1 Lakosság Komanovics Adrienne, 2013 Komanovics Adrienne, 2013 1 Áttekintés Az állampolgárság és a honosság A nemzetközi kisebbségi jog Az emberi jogok nemzetközi rendszere A külföldiek jogállása A menekültek

Részletesebben

A nemzetközi jog és a belső jog viszonya

A nemzetközi jog és a belső jog viszonya A nemzetközi jog és a belső jog viszonya Előadás-vázlat Sonnevend Pál A lehetséges szempontok A nemzetközi jog szempontja: monizmus és dualizmus ellentéte A belső jog szempontja: miként válik a belső jog

Részletesebben

T Á J É K O Z T AT Ó

T Á J É K O Z T AT Ó T Á J É K O Z T AT Ó az ideiglenes tartózkodási engedély kérelmezéséhez 1. Jogosultak köre 2. Fogalom magyarázat 3. A kérelem benyújtása és az eljárással kapcsolatos információk 4. Formanyomtatvány 5.

Részletesebben

SZINDIKÁTUSI SZERZŐDÉS

SZINDIKÁTUSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBEFOGLALT EGYSÉGES SZERKEZETŰ SZINDIKÁTUSI SZERZŐDÉS A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ BRÜSSZELI KÉPVISELETÉNEK LÉTREHOZÁSÁRA ÉS MŰKÖDTETÉSÉRE PREAMBULUM A jelen okiratban a szerződő felek a közöttük

Részletesebben

1. Nemzetközi Munkaügyi Hivatal (International Labour Office)

1. Nemzetközi Munkaügyi Hivatal (International Labour Office) A NEMZETKÖZI MUNKAÜGYI SZERVEZET FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE Az ILO tripartit felépítése egyedülálló az ENSZ rendszerében, hiszen a munkaadók és munkavállalók szervezetei egyenlő partnerként vesznek részt az

Részletesebben

Vezetői Részvényopciós Programja

Vezetői Részvényopciós Programja Az RFV Regionális Fejlesztési, Beruházó, Termelő és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) Vezetői Részvényopciós Programja RFV Regionális Fejlesztési,

Részletesebben

P A N A S Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T

P A N A S Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T P A N A S Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T P A N A S Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T 1. Alapelvek 1.1. A Takarék Faktorház Pénzügyi Szolgáltató Zrt. a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Részletesebben

T/807. számú. törvényjavaslat

T/807. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/807. számú törvényjavaslat a Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán, Abaújvár és Kechnec (Kenyhec) települések közötti közúti

Részletesebben

ANYAKÖNYVEZÉSI ELJÁRÁSOK

ANYAKÖNYVEZÉSI ELJÁRÁSOK ANYAKÖNYVEZÉSI ELJÁRÁSOK Ügyintéző: Kákonyi Orsolya Ügyintézés helye: Fadd Nagyközség Polgármesteri Hivatala 8. sz. Iroda Fadd, Dózsa György utca 12. Ügyfélfogadás ideje: Hétfő: 8 00-12 00 ; 13 00-16 00

Részletesebben

Nemzetközi szervezetek, az Egyesült Nemzetek (ENSZ)

Nemzetközi szervezetek, az Egyesült Nemzetek (ENSZ) Nemzetközi szervezetek, az Egyesült Nemzetek (ENSZ) 203. tavasz Lattmann Tamás ELTE ÁJK Nemzetközi jogi tanszék Nemzetközi szervezetek mint a nemzetközi jog alanyai nemzetközi szervezetek = államok által,

Részletesebben

HIRDETMÉNY. rögzíteni és azokat a Pmt-ben meghatározott ideig visszakereshető módon nyilvántartani.

HIRDETMÉNY. rögzíteni és azokat a Pmt-ben meghatározott ideig visszakereshető módon nyilvántartani. HIRDETMÉNY A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről l és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény által támasztott követelményekről 2013. november 01 A Sberbank Magyarország Zrt.

Részletesebben

A hallgatók fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata A Szervezeti és Működési Szabályzat 7. sz. melléklete

A hallgatók fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata A Szervezeti és Működési Szabályzat 7. sz. melléklete Ikt. sz.: RH/206-7/2014 A hallgatók fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata A Szervezeti és Működési Szabályzat 7. sz. melléklete 2014. augusztus 28. Tartalomjegyzék 1. A szabályzat célja...

Részletesebben

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület ALAPSZABÁLYA Csobánka, 2012 március 23 2 I) Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Csobánkai Polgárőr Egyesület 2. Székhelye: 2014 Csobánka, Fő út 1. (Csobánka Község

Részletesebben

A Tanács 2004/80/EK (2004. április 29.) irányelve

A Tanács 2004/80/EK (2004. április 29.) irányelve 1 / 5 2014.10.20. 14:36 A Tanács 2004/80/EK (2004. április 29.) irányelve 2012.08.10. A Tanács 2004/80/EK irányelve Nyomtatás: A Tanács 2004/80/EK (2004. április 29.) irányelve a bűncselekmények áldozatainak

Részletesebben

STÚDIUM TÉRI KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. augusztus 29.

STÚDIUM TÉRI KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. augusztus 29. STÚDIUM TÉRI KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. augusztus 29. I. A kollégium célja (1) A kollégium célja, hogy elhelyezést nyújtson az Edutus Főiskolán tanulmányokat folytató hallgatók számára,

Részletesebben

felcím kezesi biztosítása ALCÍM Ügyfél-tájékoztató AHE - 13659/5 1/5

felcím kezesi biztosítása ALCÍM Ügyfél-tájékoztató AHE - 13659/5 1/5 Közúti felcím árufuvarozók kezesi biztosítása Ügyfél-tájékoztató ALCÍM 1/5 A biztosítási díj összege egy biztosítási idõszakon belül a biztosító által egyoldalúan nem módosítható. Kivételes esetben, ha

Részletesebben

Általános Rendelkezések. Célok. Feladatok

Általános Rendelkezések. Célok. Feladatok Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd ALAPSZABÁLYA Általános Rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd 2. Az egyesület rövidített neve: GY.K.S.E. Szekszárd 3.

Részletesebben

MEDIÁCIÓ. A viták békés rendezésének útja.

MEDIÁCIÓ. A viták békés rendezésének útja. MEDIÁCIÓ A viták békés rendezésének útja. Ha megtanulunk a szívünkből beszélni, az asztalra tenni a különbségeinket, és kölcsönös tisztelettel és méltósággal párbeszédet folytatni, annak a konfliktus megoldása

Részletesebben

Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. A Fórum üléseinek helyszíne: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18. Békés Megye Önkormányzat Közgyűlésének

Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. A Fórum üléseinek helyszíne: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18. Békés Megye Önkormányzat Közgyűlésének A BÉKÉS MEGYEI KÁBÍTÓSZERÜGYI EGYEZTETŐ FÓRUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Fórum adatai A Fórum neve: A Fórum rövidített neve: Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető

Részletesebben

Az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa (ENSZ BT) és az Európai Unió (EU) Tanácsa által elfogadott korlátozó intézkedések (szankciók)

Az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa (ENSZ BT) és az Európai Unió (EU) Tanácsa által elfogadott korlátozó intézkedések (szankciók) Az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa (ENSZ BT) és az Európai Unió (EU) Tanácsa által elfogadott korlátozó intézkedések (szankciók) I. Szankciók jogalapjai I.1. ENSZ szankciók Az Egyesült Nemzetek Alapokmánya

Részletesebben

Közigazgatási Megállapodás

Közigazgatási Megállapodás BGBl. III - Ausgegeben am 18. August 2005 - Nr. 150 1 von 5 Közigazgatási Megállapodás az Osztrák Köztársaság Szövetségi Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között az Európai Unió Tanácsa 2003. február

Részletesebben

HATÁRON ÁTLÉPŐ GÉPJÁRMŰVEK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSÉNEK IGAZOLÁSA

HATÁRON ÁTLÉPŐ GÉPJÁRMŰVEK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSÉNEK IGAZOLÁSA HATÁRON ÁTLÉPŐ GÉPJÁRMŰVEK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSÉNEK IGAZOLÁSA A PSZÁF tájékoztatója a Magyar Köztársaság területére belépő külföldi telephelyű gépjárművek, valamint a magyar forgalmi rendszámú

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 29/2007. (IX. 19.) rendelete az önálló közterület-felügyeletről

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 29/2007. (IX. 19.) rendelete az önálló közterület-felügyeletről Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 29/2007. (IX. 19.) rendelete az önálló közterület-felügyeletről Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testülete a Fővárosi Önkormányzat

Részletesebben

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés)

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) I. fejezet Általános rendelkezések 1.) A társadalmi szervezet neve: MAGYAR

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS - ÜZEMVITEL, KÖZLEKEDÉS-TECHNIKA) KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS - ÜZEMVITEL, KÖZLEKEDÉS-TECHNIKA) KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS - ÜZEMVITEL, KÖZLEKEDÉS-TECHNIKA) 1.1 Közlekedési alapfogalmak 1.2 Közúti közlekedés technikai elemei KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK

Részletesebben

Bevezetés... 3 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5

Bevezetés... 3 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 3 A jogok generációi...3 A hatalmi ágak elválasztása... 4 Az Alaptörvény és a korábbi Alkotmány kapcsolata... 4 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5 1.1.

Részletesebben

VÁZLATOK. II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai. közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában: Alpokban, Kárpátok vidékén

VÁZLATOK. II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai. közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában: Alpokban, Kárpátok vidékén VÁZLATOK II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai Népek, nyelvek, vallások Európa benépesedésének irányai: Ázsia, Afrika alpi típusú emberek közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában:

Részletesebben

Érkezett 2012 APR 16. 2012. évi... törvény a nem átlátható cégek állami finanszírozásának teljes tilalmáró l

Érkezett 2012 APR 16. 2012. évi... törvény a nem átlátható cégek állami finanszírozásának teljes tilalmáró l LA, :,-.dggyú'i,,s Hivatal a?rarttányrs if :1 \( o- N- Érkezett 2012 APR 16. 2012. évi... törvény a nem átlátható cégek állami finanszírozásának teljes tilalmáró l Az Országgyűlés a közpénzekkel való átlátható

Részletesebben

Diplomáciai és konzuli jog

Diplomáciai és konzuli jog Diplomáciai és konzuli jog Immunitás a fogadó állam joghatóságától történő eltérés ALAPJA: állami szuverenitás államok jogegyenlősége par in parem non habet imperium Diplomáciai és konzuli kapcsolatok

Részletesebben

NEMZETKÖZI REKLÁMKIADVÁNY SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

NEMZETKÖZI REKLÁMKIADVÁNY SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI NEMZETKÖZI REKLÁMKIADVÁNY SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos 2012. január 1-jétől 1. Általános rész 1.1. Az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Magyar Posta által

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

A MAGYAR VÖRÖSKERESZT HELYI SZERVEZETÉNEK Kiadás: 02. Változásokkal egységes szerkezet Oldal: 1/7. Preambulum. Első rész. Az Alapszabály hatálya

A MAGYAR VÖRÖSKERESZT HELYI SZERVEZETÉNEK Kiadás: 02. Változásokkal egységes szerkezet Oldal: 1/7. Preambulum. Első rész. Az Alapszabály hatálya Változásokkal egységes szerkezet Oldal: 1/7 Preambulum A Magyar Vöröskereszt Károly Róbert Főiskolán működő Helyi Szervezete a Magyar Vöröskereszt (a továbbiakban: MVK) Alapszabálya, Szervezeti és Működési

Részletesebben

A Kerge Zerge Természetjáró és Kulturális Egyesület Alapszabálya

A Kerge Zerge Természetjáró és Kulturális Egyesület Alapszabálya A Kerge Zerge Természetjáró és Kulturális Egyesület Alapszabálya melyet az alulírott tagok az 1989. évi II. tv. 1.. szerint fogadtak el az alulírott helyen és időben.. 1. Az Egyesület adatai: (1) Az egyesület

Részletesebben

41/2001. (III. 14.) Korm. rendelet

41/2001. (III. 14.) Korm. rendelet 41/2001. (III. 14.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között a vízgazdálkodási kérdések tárgyában aláírt Egyezmény kihirdetéséről (A jóváhagyásról szóló jegyzékváltás

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Veszprémi Múzeumegylet 2. Az egyesület székhelye: 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. 3. Az egyesület működési területe: Veszprém megye.

Részletesebben

dr. Lattmann Tamás 1

dr. Lattmann Tamás 1 Erő alkalmazása a nemzetközi jog területén önvédelem és csatlakozó kérdések Nemzetközi jog 2013. tavasz Lattmann Tamás ELTE ÁJK, Nemzetközi Jogi Tanszék Ius ad bellum ENSZ rendszere előtt Összességében:

Részletesebben

FEGYELMI SZABÁLYZAT. A Baráti Kör tagsága tekintetében első fokon a Választmány, másodfokon a Közgyűlés rendelkezik fegyelmi jogkörrel.

FEGYELMI SZABÁLYZAT. A Baráti Kör tagsága tekintetében első fokon a Választmány, másodfokon a Közgyűlés rendelkezik fegyelmi jogkörrel. HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR Székesfehérvári Szervezete -Kiemelkedően közhasznú társadalmi szervezet- 8000. Székesfehérvár, Malom utca 2. Tel./ Fax: 00-36-22 311-255, www.htbkszfvar.hu, email: htbk.szfvar@regiment.hu

Részletesebben

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY A 2000. január 29.-án megtartott alapító taggyűlésen és 2000. június 21-én tartott taggyűlésen elfogadott, egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

Rendes felmondás. A felmondásról általában. A munkajog nagy kézikönyve 972

Rendes felmondás. A felmondásról általában. A munkajog nagy kézikönyve 972 uj10(04)resz1.qxd 2006.11.15. 11:17 Page 972 A munkajog nagy kézikönyve 972 5. fejezet 7505 7507 Rendes felmondás A felmondásról általában 7509 7511 Felmondás A felmondás olyan egyoldalú, címzett jognyilatkozat,

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Önkormányzat 15/2009.(IX.04.) rendeletével módosított 17/2000. (VII. 27.) számú rendelete

Rákóczifalva Nagyközség Önkormányzat 15/2009.(IX.04.) rendeletével módosított 17/2000. (VII. 27.) számú rendelete Rákóczifalva Nagyközség Önkormányzat 15/2009.(IX.04.) rendeletével módosított 17/2000. (VII. 27.) számú rendelete ár- és belvíz által keletkezett károk enyhítésének szabályozására Rákóczifalva Város Önkormányzatának

Részletesebben

Tartalomjegyzék ELŐSZÓ 11 ELSŐ RÉSZ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 15

Tartalomjegyzék ELŐSZÓ 11 ELSŐ RÉSZ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 15 Tartalomjegyzék ELŐSZÓ 11 ELSŐ RÉSZ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 15 I. FEJEZET BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG 15 1. A BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG ELBÍRÁLÁSA 15 1.1. A teljes körű biztosítottak 15 1.1.1. A foglalkoztatott

Részletesebben

8. A nemzetközi béke és biztonság fenntartása. A humanitárius nemzetközi jog.

8. A nemzetközi béke és biztonság fenntartása. A humanitárius nemzetközi jog. 8. A nemzetközi béke és biztonság fenntartása. A humanitárius nemzetközi jog. 2011. március 31. Nemzetközi jog II. I. Az ENSZ Biztonsági Tanácsa Szervezete: Tagság állandó tagok + választott tagok Állandó:

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS KÖNYVVITELI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS KÖNYVVITELI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS KÖNYVVITELI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA Amely létrejött, egyrészről Név:.... Adószám:. Székhely:.... Levelezési cím:. Képviselő:. Telefonszám:.... E-mail cím:. mint Megbízó (továbbiakban:

Részletesebben

Tájékoztató. az anyakönyvi ügyekkel kapcsolatos eljárásokról

Tájékoztató. az anyakönyvi ügyekkel kapcsolatos eljárásokról Tájékoztató az anyakönyvi ügyekkel kapcsolatos eljárásokról A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal illetékességi területe: Komárom-Esztergom megye Alkalmazásra kerülő jogszabályok: - Az anyakönyvekről,

Részletesebben

A KÉPVISELETEK, MINT SZERVEZETEK. A KÉPVISELETEK KIVÁLTSÁGAI ÉS MENTESSÉGEI

A KÉPVISELETEK, MINT SZERVEZETEK. A KÉPVISELETEK KIVÁLTSÁGAI ÉS MENTESSÉGEI A KÉPVISELETEK, MINT SZERVEZETEK. A KÉPVISELETEK KIVÁLTSÁGAI ÉS MENTESSÉGEI A lobogó és a címerhasználat joga. Könnyítések az ingatlanok megszerzése tekintetében. A képviselet tevékenységének könnyítése.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN A MÓDOSÍTÁSOKKAL

ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN A MÓDOSÍTÁSOKKAL ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN A MÓDOSÍTÁSOKKAL (A MÓDOSÍTÁSOK A TAGOK 2014/3., 2014/4., 2014/6. ÉS 2014/7.SZÁMÚ HATÁROZATAIN ALAPULNAK. A MÓDOSÍTÁSOKAT DŐLT BETŰS SZEDÉS JELZI.) Franciaországi Ösztöndíjasok

Részletesebben

Felhasználási Feltételek

Felhasználási Feltételek Felhasználási Feltételek A jelen szabályzat tartalmazza a DélUtán Alapítvány (székhelye: 1093 Budapest, Közraktár u. 22. elérhetősége: info@delutan.hu) közvetítő szolgáltató (a továbbiakban: üzemeltető)

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. 4. A tagság keletkezése, a tagok jogai és kötelezettségei, a tagság megszűnése

ALAPSZABÁLY. 4. A tagság keletkezése, a tagok jogai és kötelezettségei, a tagság megszűnése ALAPSZABÁLY 1. Az egyesület neve Pozsonyi Piknik Egyesület 2. Az egyesület célja Az egyesület célja: 2.1. Az Egyesület célja a magyar kultúra megismerése és megismertetése, a hagyományok és az anyanyelv

Részletesebben

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Hatályos: 2013. május 29. ArteusCredit Zrt. 1134 Budapest, Róbert K. krt. 59., Telefon: 06/1 814 2179 1 Az ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

FAZEKAS MIHÁLY GIMNÁZIUM LYCÉE FAZEKAS MIHÁLY INSTITUTO FAZEKAS MIHÁLY

FAZEKAS MIHÁLY GIMNÁZIUM LYCÉE FAZEKAS MIHÁLY INSTITUTO FAZEKAS MIHÁLY FAZEKAS MIHÁLY GIMNÁZIUM LYCÉE FAZEKAS MIHÁLY INSTITUTO FAZEKAS MIHÁLY A KÖZALKALMAZOTTK ÖZALKALMAZOTTI TANÁCS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 5 sz. függeléke OM

Részletesebben

HATÓSÁGI IGAZOLVÁNY KIADÁSA HIVATALBÓL TÖRTÉNIK, HA

HATÓSÁGI IGAZOLVÁNY KIADÁSA HIVATALBÓL TÖRTÉNIK, HA A lakcímkártya kiadására irányuló eljárás hivatalból vagy kérelemre indul. A HATÓSÁGI IGAZOLVÁNY KIADÁSA HIVATALBÓL TÖRTÉNIK, HA 1. a polgár a lakcímet is tartalmazó régi típusú személyazonosító igazolványát

Részletesebben

153. sz. Ajánlás. a fiatal tengerészek védelméről

153. sz. Ajánlás. a fiatal tengerészek védelméről 153. sz. Ajánlás a fiatal tengerészek védelméről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa hívott össze Genfbe, és amely 1976. október

Részletesebben

ÁLLAM ÉS POLGÁR II. NEMZETISÉGEK ÉS EGYÉB JOGI STÁTUSZOK. Alkotmányjog 1. előadás 2015. április 9.

ÁLLAM ÉS POLGÁR II. NEMZETISÉGEK ÉS EGYÉB JOGI STÁTUSZOK. Alkotmányjog 1. előadás 2015. április 9. ÁLLAM ÉS POLGÁR II. NEMZETISÉGEK ÉS EGYÉB JOGI STÁTUSZOK Alkotmányjog 1. előadás 2015. április 9. ÁLLAMI SZUVERENITÁS ÉS ANNAK ALANYI KÖREI 1. A magyar állami szuverenitás személyi hatálya A magyar állampolgárok

Részletesebben

ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Pick Alapítványi Bölcsőde 6725 Szeged Szabadkai út 18. Tel. /fax: 62/567-177 Tel.: 62/ 421-477 Fenntartó: Pick Gyermeknevelési Alapítvány Adószám: 18469910-1-06 E-mail: pickalapitvany@invitel.hu ÉRDEKKÉPVISELETI

Részletesebben

MENTESÍTÉS A BÜNTETETT ELŐÉLETHEZ FŰZŐDŐ HÁTRÁNYOK ALÓL A MENTESÍTÉS HATÁLYA

MENTESÍTÉS A BÜNTETETT ELŐÉLETHEZ FŰZŐDŐ HÁTRÁNYOK ALÓL A MENTESÍTÉS HATÁLYA MENTESÍTÉS A BÜNTETETT ELŐÉLETHEZ FŰZŐDŐ HÁTRÁNYOK ALÓL A MENTESÍTÉS HATÁLYA 100. (1) A mentesítés folytán - törvény eltérő rendelkezése hiányában - az elítélt mentesül az elítéléshez fűződő hátrányos

Részletesebben

Tanárok Európai Egyesülete

Tanárok Európai Egyesülete Tanárok Európai Egyesülete A Tanárok Európai Egyesületének Alapszabálya, amely készült az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. tv., valamint annak módosításai alapján. I. AZ EGYESÜLET NEVE ÉS CÉLJA Az

Részletesebben

Állásfoglalás a munkavállalók alkoholszondával történő ellenőrzéséről

Állásfoglalás a munkavállalók alkoholszondával történő ellenőrzéséről Állásfoglalás a munkavállalók alkoholszondával történő ellenőrzéséről Sok esetben nem csak jogos gazdasági érdeke diktálja a munkáltatónak, hogy munkavállalói tiszta fejjel, alkoholos befolyásoltságtól

Részletesebben

AZ ŐRMESTER VAGYONVÉDELMI NYRT KÖZLEMÉNYE

AZ ŐRMESTER VAGYONVÉDELMI NYRT KÖZLEMÉNYE AZ ŐRMESTER VAGYONVÉDELMI NYRT KÖZLEMÉNYE A közgyűlési határozatokról Az Őrmester Vagyonvédelmi Nyrt. (1142 Budapest, Ógyalla tér 8-9.) 2011. október 10-én 10.00 órakor éves rendkívüli közgyűlést tartott.

Részletesebben

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM Munkanyag

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM Munkanyag GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM Munkanyag E l ő t e r j e s z t é s (közigazgatási egyeztetés anyaga) a Bernben 1980. május 9-én kelt, Nemzetközi Vasúti Fuvarozási

Részletesebben

MIRE FIGYELJÜNK A MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSEKOR?

MIRE FIGYELJÜNK A MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSEKOR? MIRE FIGYELJÜNK A MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSEKOR? Az új Munka Törvénykönyve a munkaviszony megszüntetésének rendszerét némiképp átalakította. A munkaviszony megszüntetésére a jövőben az alábbi módokon kerülhet

Részletesebben

Hatáskörrel rendelkező szerv. Öttevény Község Jegyzője 9153 Öttevény, Fő utca 100. Illetékességi terület. Öttevény Község közigazgatási területe.

Hatáskörrel rendelkező szerv. Öttevény Község Jegyzője 9153 Öttevény, Fő utca 100. Illetékességi terület. Öttevény Község közigazgatási területe. Hatáskörrel rendelkező szerv Öttevény Község Jegyzője 9153 Öttevény, Fő utca 100. Illetékességi terület Öttevény Község közigazgatási területe. Elérhetőség Öttevényi Polgármesteri Hivatal 9153 Öttevény,

Részletesebben

Járulékok, biztosítási kötelezettség

Járulékok, biztosítási kötelezettség Járulékok, biztosítási kötelezettség 1. Kérdés: Egy Magyarországon bejegyzett betéti társaság beltagja - aki a társaság tevékenységében személyesen közreműködik - román állampolgár, Romániában van munkaviszonyból

Részletesebben

Mint a gép! Balesetek nélkül. Szimpózium

Mint a gép! Balesetek nélkül. Szimpózium Mint a gép! Balesetek nélkül. Szimpózium Az új Mt. alkalmazása a munkaügyi ellenőrzések tükrében Előadó: Dr. Csigi Imre Ferenc közigazgatási tanácsadó Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkaügyi Főosztály E-mail

Részletesebben