MENTORI, VEZETŐTANÁRI FELADATOKRA VALÓ FELKÉSZÍTÉS SZAKIRÁNNYAL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MENTORI, VEZETŐTANÁRI FELADATOKRA VALÓ FELKÉSZÍTÉS SZAKIRÁNNYAL"

Átírás

1 KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM OM-azonosító: FI Budapest, Kálvin tér 9. rektori.hivatal[kukac]kre.hu PEDAGÓGUS SZAKVIZSGA MENTORI, VEZETŐTANÁRI FELADATOKRA VALÓ FELKÉSZÍTÉS SZAKIRÁNNYAL A 2005.ÉVI CXXXIX. TÖRVÉNY A FELSŐOKTATÁSRÓL 33. (1) ÉS (3) BEKEZDÉSE SZERINT: A RÉSZIDŐS KÉPZÉS IDŐTARTAMA A TELJES IDEJŰ KÉPZÉS TANÓRÁINAK HARMINC SZÁZALÉKA. Pedagógus szakvizsga I. Kötelező ismeretkörök 55 kredit II. Választáson alapuló ismeretkörök 55 kredit a) Mentori, vezetőtanári feladatokra való felkészítés 32 kredit szakirány elméleti modulok b) Szakmai gyakorlati modulok 23 kredit III. Szakdolgozat 10 kredit Összes kredit: 120 kredit A választáson alapuló ismeretkör önálló szakirányú továbbképzésként is elvégezhetők 2 félév alatt 60 kredit értékben (55 kredit+5 kredit szakdolgozat) A képzés helye: KRE Bölcsészettudományi Kar, 1088 Reviczky u. 4. Szakfelelős: Dr. Szenczi Árpád PhD, intézetvezető főiskolai tanár Szakirány-felelős: Dr. N. Császi Ildikó PhD A képzés formája: levelező képzés Szakképesítés: Szakvizsgázott pedagógus, mentori, vezetőtanári feladatokra való felkészítés szakiránnyal 1

2 MINTATANTERV I./ PEDAGÓGIAI-PSZICHOLÓGIAI MODUL KÖTELEZŐ ISMERETKÖRÖK 55 kredit Tantárgy kód Előfeltétel kódja Közigazgatási vezetési ismeretek Közigazgatási-vezetési alapismeretek I. Közigazgatási-vezetési alapismeretek II. A nevelési-oktatási intézmény mint szervezet Tanügyigazgatásiintézményszervezeti ismeretek I. Tanügyigazgatásiintézményszervezeti ismeretek II. A nevelési-oktatási intézmény hatékonysága Szervezetfejlesztés, minőségbiztosítás I. Szervezetfejlesztés, minőségbiztosítás II. Egyházszervezet és társadalom I. Egyházszervezet és társadalom II. Pedagógus a nevelésioktatási intézmény szervezetében BPSZ 1011 TF SZ PSZ 1012 TF SZ BPSZ 1021 TF SZ BPSZ 1022 TF SZ BPSZ 1031 TF SZ BPSZ 1032 TF SZ BPSZ 1041 TF SZ BPSZ 1042 TF SZ Bibliaismeret BPSZ 2011 Reform- és alternatív pedagógia BPSZ 2021 Konfliktuskezelés I. BPSZ 2031 BTK, TFK BTK, TFK BTK, TFK BTK BPSZ 1011 TF SZ BPSZ 1021 TF SZ BPSZ 1031 TF SZ BPSZ 1041 TF SZ Konfliktuskezelés II. BPSZ 2032 BPSZ 2031 Iskolai integráció BPSZ 1061 Kisebbségpedagógia BPSZ 1071 BPSZ 1061 Félévek / kontaktóra / követelmény / kredit I. II. III. IV. őszi tavaszi őszi tavaszi 10/v/3 2/0 10/v/3 2/0 10/é/3 0/2 5/é/1 0/1 5/v/2 2/0 10/min.ai./3 0/1 5/min.ai./2 0/1 10/v/2 0/1 10/min.ai./3 0/2 10/min.ai./3 0/2 10/min.ai./3 0/2 5/min.ai./1 0/1 5/min.ai./2 0/1 10/é/2 0/1 Összes óraszám (BTK) 115 óra Összes kredit (BTK 33 kredit kredit 6 kredit 8 kredit 13 kredit 2

3 Tantárgy kód Előfeltétel kódja Félévek / kontaktóra / követelmény / kredit I. II. III. IV. őszi tavaszi őszi tavaszi Speciális nevelési BTK 20 kredit feladatok Család- és 5/v/2 BPSZ 1051 gyermekvédelem I. 1/0 Család- és 5/é/2 BPSZ 1052 BPSZ 1051 gyermekvédelem II. 0/1 10/v/2 Drámapedagógia BPSZ /0 A differenciálás alapjai 10/v/2 BPSZ 3011 I. 2/0 A differenciálás alapjai 5/é/2 BPSZ 3012 BPSZ 3011 II. 0/2 Részképesség-zavarok 10/v/3 BPSZ 3021 I. 2/0 Részképesség-zavarok 5/é/2 BPSZ 3022 BPSZ 3021 II. 0/2 Sajátos nevelési igényű 10/v/3 tanulók a közoktatásban BPSZ /0 I. Sajátos nevelési igényű 5/é/2 tanulók a közoktatásban BPSZ 3032 BPSZ /2 II. Szigorlat BTK 2 kredit BPSZ 1011 BPSZ 1012* BPSZ 1021 BPSZ 1022* BPSZ 1031 BPSZ 1032* BPSZ 1041 BPSZ 1042* BPSZ /Sz/2 Összevont szigorlat BPSZ 1001 BPSZ /0 BPSZ 1071* BPSZ 2021 BPSZ 3011 BPSZ 3012* BPSZ 3021 BPSZ 3022* BPSZ 3031 BPSZ 3032* Összes óraszám 65 óra Összes kredit 22 kredit

4 II./ VÁLASZTÁSON ALAPULÓ ISMERETKÖRÖK 55 kredit a) Mentori, vezetőtanári feladatokra való felkészítés 32 kredit Tantárgy Pszichológiai, pedagógiai, szociológiai ismeretek felhasználása mentori és a vezetőtanári tevékenységben A mentori és vezetőtanári szerep pedagógiaipszichológiai elmélete A mentori és vezetőtanári szerep pedagógiaipszichológiai elméletének alkalmazása a gyakorlatban Az oktatási folyamat tervezése; osztályozás, értékelés A tanárjelöltek, kezdő tanár problémáinak különböző rétegei az iskolában A reflektívitás szerepe, fejlesztésének módszerei Modern szakpedagógiai ismeretek A tanári mesterség ITK alapjai kód BMT 1011 BMT 1012 BMT 1013 BMT 1014 BMT 1015 Előfeltétel kódja Félévek / kontaktóra / követelmény / kredit I. II. III. IV. őszi tavaszi őszi tavaszi 10/v/3 2/0 10/v/3 2/0 10/é/4 0/2 15/é/4 2/0 10/v/4 2/0 BMT /é/4 0/2 BMT /v/5 2/0 BMT /é/5 0/2 Összes óraszám 105 óra Összes kredit 32 kredit II./ VÁLASZTÁSON ALAPULÓ ISMERETKÖRÖK 55 kredit b) Szakmai gyakorlati modulok 23 kredit Tantárgy kód Tervezés és óraelemzés BMT 1021 A gyakorlat ellenőrzése és értékelése Tanárjelöltek óráin való részvétel (előkészítése, irányítása, értékelése) Tanárjelöltekkel való foglalkozás: óra tervezésének elemzésének irányítása BMT 1022 BMT 1023 BMT 1024 Előfeltétel kódja Félévek / Kontaktóra / követelmény / kredit I. II. III. IV. őszi tavaszi őszi tavaszi 10/é/4 0/2 15/é/5 0/3 25/min.ai./7 0/5 25/min.ai./7 0/5 Összes óraszám 75 óra Összes kredit 23 kredit

5 III./ SZAKDOLGOZAT 10 kredit Tantárgy Szakdolgozati konzultáció I. Szakdolgozati konzultáció II. Záróvizsga felkészítő (Tömbösítve) Szakdolgozat (Megvédett szakdolgozat) Záróvizsga kód BPSZ TF SZ BPSZ TF SZ BPSZ 5011 TF SZ BPSZ 5021 TF SZ BPSZ 5031 TF SZ Előfeltétel kódja Kritérium feltétel Kritérium feltétel Félévek / Kontaktóra / követelmény / kredit I. II. III. IV. őszi tavaszi őszi tavaszi 0/ai/0 0/0 0/ai/0 0/0 5/ai/0 0/1 Szv 10 Kr. Összes óraszám 5 óra Összes kredit 10 kredit Zv. 5

6 ÖSSZESÍTÉS PEDAGÓGIAI-PSZICHOLÓGIA MODUL 55 kredit + 10 kredit szakdolgozat Félévek / kontaktóra / követelmény / kredit I. II. III. IV. őszi tavaszi őszi tavaszi Összesítés BTK Óraszám Kredit Mentortanár BTK Óraszám Kredit Összes óraszám: 365 Összes kredit: 120 Fontos! Ha a mentortanári szakirányt pedagógus szakvizsga nélkül végzi el a jelentkező, akkor 5 kredit értékben szakdolgozatot kell írni, ennek kritériumfeltétele a szakdolgozati konzultáció. A szakvizsgás képzés elvégzése egyéni választás alapján megfelelő számú jelentkező esetén kezdhető a szakirány elvégzésével is. JELMAGYARÁZAT: ai = aláírás min.ai = minősített aláírás é = évközi jegy v = vizsga Sz = szigorlat Zv = záróvizsga Szv = szakdolgozat védése Kritérium feltétel = teljesítése kötelező Kontaktórás tanegységek > órarendben szerepelhető (tanítási órák) tanegységek Kontaktóra nélküli tanegységek > órarendben nem szereplő tanegységek pl.: 0/é/1 > nulla (kontaktóra nélküli tanegység) tanítási óra/évközi jegy/1 kredit 30/m.ai./1 > kettő (kontaktórás tanegység) tanítási óra/minősített aláírás/1 kredit Keresztféléves képzés esetén (I. félév = tavaszi félévben van meghirdetve) a félévek értelemszerűen váltogatják egymást! *A csillaggal jelölt kódot nem kell a Neptunban előfeltételként megadni! 6

7 BPSZ TF SZ Közigazgatási-vezetési alapismeretek I-II. Tantárgy oktatója: ÁJK oktató Kód BPSZ 1011 BPSZ 1012 Féléves óraszám Kredit 3 3 Óratípus előadás előadás Értékelés vizsga minősített aláírás A tantárgy célja, hogy a szakirányú továbbképzésben résztvevő hallgatók számára alapozásként szolgáljon a speciális tanügy-igazgatási, valamint az oktatásszervezéssel és szakmájukkal összefüggő igazgatási kurzusok elsajátításához. A tantárgy elsajátítása során az a cél, hogy a hallgató megismerje a magyar közigazgatás rendszerét, tisztában legyen az önkormányzatok működésével, az önkormányzati és államigazgatás alapvető szabályaival. A közigazgatás és a közigazgatási jog lényegének, társadalmi rendeltetésének, elméleti és gyakorlati alapfogalmainak, továbbá gyakorlása főbb tartalmának megismertetése. A magyar közigazgatás szervezetének és eljárási jogának a jártasság szintjén való elsajátíttatása. Az E-eljárásjog megismerése, használata a gyakorlatban. A jog fogalma, a jog rendszere, a magyar jogalkotási rendszer és jogszabály rendszer megismerése. A jogalkotási folyamat és a jogforrási hierarchia, a jogszabályok érvényességének és hatályosságának ismerete. Ismert legyen a közigazgatás fogalma, rendszere, alanyai, tartalma, sajátosságai, feladata, a magyar közigazgatás rendszere, személyi állománya, továbbá a közigazgatási jog forrásai, a közigazgatásra vonatkozó jogszabályok, a közigazgatás intézményrendszere, a Kormány, a minisztériumok és az országos hatáskörű szervek a közigazgatásban. A helyi önkormányzatok feladatának, a közigazgatásban betöltött szerepének, a helyi önkormányzás lényegének, a helyi önkormányzat felépítésének, szervezetének, működésének a megismertetése. A hatósági jogkör a helyi igazgatásban betöltött szerepének ismerete. Ismert legyen az államigazgatási/közigazgatási rendszer és eljárás, ennek szakaszai, szereplői. Ficzere Lajos (1998): A magyar közigazgatási jog általános rész. Osiris, Budapest. Közigazgatási Alapvizsga Tankönyv (2003) BM. Vass Gy.(2001): Jogi ismeretek I-II., Budapest LXV.tv a helyi önkormányzatokról évi CXL. tv. a közigazgatási eljárás és szolgáltatás szabályairól. 7

8 BPSZ TF SZ Tanügyigazgatási-intézményszervezeti ismeretek I-II. Tantárgy oktatója: Dr. Sanda Dániel PhD Kód BPSZ 1021 BPSZ 1022 Féléves óraszám Kredit 3 3 Óratípus előadás előadás Értékelés vizsga minősített aláírás A hallgató ismerje meg a közoktatási rendszerben a tanügyigazgatás feladatait, jelentősebb szereplőit, központi és helyi szerveinek munkáját. A kurzus elsajátításával a hallgató betekintést nyerhet a közoktatási intézmények irányításába és működésébe, ezáltal vezetői kompetenciájának kialakulásához iskolavezetési ismereteket szerezhet. A tantárgy által érintett témakörök: A tanügyigazgatás helye és szerepe; a tanügyigazgatás fogalmi meghatározása, a tanügyigazgatás szervezeti rendszere, feladatai, hatásköre; központi és regionális tanügyigazgatási szervek feladatai; az oktatási miniszter feladatai; Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont; önkormányzatok oktatási kötelezettsége; az iskolaalapítás szabadsága; alapítói jogok és kötelességek; az alapító szervező feladatai; óvodáztatás és iskoláztatás. A tanügyigazgatás helye és szerepe; a tanügyigazgatás fogalmi meghatározása, a tanügyigazgatás szervezeti rendszere, feladatai, hatásköre; Központi és regionális tanügyigazgatási szervek feladatai; az oktatási miniszter feladatai A köznevelési rendszer sajátosságai, Az iskolarendszert alakító tényezők A közoktatási törvény Tantervi szabályozás Önkormányzatok oktatási kötelezettsége; az iskolaalapítás szabadsága; alapítói, fenntartói jogok és kötelességek; az alapító szervező feladatai; óvodáztatás és iskoláztatás Az iskola feladatai: műveltség átszármaztatása, értékek közvetítése, képességfejlesztés, szolgáltatás Az iskola szervezete, működése, szervezeti, működési szabályzat Az iskola vezetése, igazgató feladatai, felelőssége A pedagógusok jogai, kötelességei Diákönkormányzat, tanulók jogai, kötelességei Szülők jogai, kötelességei Dr. Bosch Márta (1999): Tanügyjog és igazgatási ismeretek; Budapesti Műszaki Egyetem. Közoktatási Törvény. Mezei Gyula Bosch Márta Pais Károlyné (1999): Az iskola igazgatása; Etnikum Kiadó, Budapest. Mezei Gyula Szebenyi Péter (1998): A közoktatás rendszere; Budapesti Műszaki Egyetem. 8

9 Mezei Gyula (1995): Alkalmazott vezetéselmélet, Az iskolavezetés elmélete és gyakorlata; BME NAT. TPI Műszaki Pedagógiai Tanszék Közoktatási vezető szakirányú továbbképzés. 9

10 BPSZ TF SZ Szervezetfejlesztés, minőségbiztosítás I-II. Tantárgy oktatója: Szervezeti Kommunikációs Szakirány oktatói Kód BPSZ 1031 BPSZ 1032 Féléves óraszám Kredit 3 3 Óratípus gyakorlat gyakorlat Értékelés évközi jegy minősített aláírás A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek az iskola alapdokumentumaival; a diákokra és a pedagógusokra vonatkozó állami és helyi jogi szabályzókkal. Célunk az, hogy a hallgató képes legyen a vonatkozó jogszabály megtalálására, a jogkeresés technikájára, a jogszabályok olvasására, egy-egy jogi probléma elvi és gyakorlati kezelésére. Ismerje az iskolai minőség legfontosabb elvi, pedagógiai, jogi kérdéseit. A hallgató ismerje a szocializáció lényegesebb szociológiai, szociálpszichológiai, oktatásszociológiai elméleteit; a szocializáció főbb terepeit, hatásait, szervezeti szabályozását Ismerje az oktatási rendszer főbb szabályozási formáit. Legyen képes a helyi rendszer elemeinek bemutatására, értékelésére. Fogalmazza meg a minőség és a teljesítmény relációjának összefüggéseit. A tanulói fejlesztés során legyen képes a tanulói igényszint, neveltségi állapot növelésére. Legyen képes a tanulókat a demokratikus értékek és szabályok szerinti cselekvés tapasztalatában részesíteni, és segíteni őket abban, hogy a demokratikus értékekre, folyamatokra, intézményekre és saját tapasztalataikra reflektálni tudjanak. Képes legyen az iskolai és iskolán kívüli tapasztalatok szervezésével a tanulókban felébreszteni a társadalmi egyenlőtlenségek iránti érzékenységet, a saját és mások esélyének növelését segítő lehetséges utak felismerését. Norma szabály fegyelem: oktatási rendszer szabályozása A jogalkalmazáshoz és joghasználathoz alapszinten szükséges jogértelmezés. Jog és nem-jog a pedagógiában. Szimbolikus eszközökkel való szabályozás. Erkölcsi szabályok, szokások. Az iskolai nevelés és oktatás közös szabályai, dokumentumai. Az iskola használóinak jogai és kötelességei. Szerepek, funkciók, döntési jogok és hatáskörök az iskolában. Az együttműködés lehetőségei a szervezeten belül. Jogi elemek a pedagógus munkájában. Diákönkormányzati hatáskörök az iskolában. Az érdekérvényesítés útja az iskolában. Tipikus jogi problémák az iskola nevelési-oktatási gyakorlatában. A nevelés-oktatás minősége. A minőség és az eredményesség értelmezése. A tanulói teljesítmények tudást mérő tesztek segítségével történő vizsgálata. A magyar közoktatás eredményességi problémái. A minőségpolitika eszközrendszere 10

11 Bíró Endre (2000): Jogok az iskolában. Jogismereti Alapítvány, Budapest. Halász Gábor (2001): Az oktatási rendszer. Műszaki Könyvkiadó, Budapest. Mihály Ottó (1992): Az iskola humanizálása gyermeki jogok oktatási törvény. In: Gazsó- Halász-Mihály (szerk.) Törvény és iskola. Iskolafejlesztési Alapítvány, Budapest. 11

12 BPSZ TF SZ Egyházszervezet és társadalom I-II. Tantárgy oktatója: Dr. Sanda Dániel PhD Kód BPSZ 1041 BPSZ 1042 Féléves óraszám 5 5 Kredit 1 1 Óratípus gyakorlat gyakorlat Értékelés évközi jegy minősített aláírás Az egyház jelenkori társadalmi helyzetének és feladatának ismertetése bibliai, hitvallási, egyháztörténeti, ekkleziológiai alapokon. Korunk kihívásaira választ keresni keresztyén-református szemszögből, ökumenikus nyitottsággal. Az egyháznak mint intézménynek megismertetése, alapvető egyházi fogalmak, szimbólumok bemutatása alapismeretek szintjén. A kurzus hallgatói az általános műveltség érdekében alapvető tájékozottságra tesznek szert az egyházi fogalmak, szimbólumok területén, megismerik a református egyház felépítését, működésének alapjait, társadalmi szerepvállalásának formáit, jelentőségét. A hallgatók a református egyház megismerésén túl általános érvényű keresztyén szemléletmóddal szembesülhetnek, korunk kihívásaira bibliai- hitvallási- történeti- ekkleziológiai megalapozottságú, keresztyén olvasatú válaszokat hallhatnak, ezáltal a társadalmi párbeszédre alkalmasabbakká válhatnak. Főbb témakörök: az egyetemes keresztyén egyház a posztmodern társadalomban, az egyház közelmúltja és mai hatásai, az egyház tanításának alapja a bibliai kijelentés, keresztyén ünnepek, szimbólumok, az egyház társadalmi szolgálata választott területek keresztmetszetében, hallgatói probléma felvetések megvitatása. az egyházi élet alapokmányainak megismertetése az egyház szervezeti felépítése és működése társadalmi missziók kallódókért, idősekért, börtönmisszió, telefon-lelkigondozás mit tesz az egyház a gyermekekért, a családokért korunk jellegzetes társadalmi kihívásaira adandó egyházi válaszok keresztyén szimbólumok keresztyén válasz alapvető életkérdésekre: pl. igazságosság, szabadság, szeretet, bűn, megbocsátás ökumenikus kapcsolatok hallgatói kérdések megvitatása Bognár József (szerk.) (1999): Neveljétek őket az Úr tanítása szerint. Református Pedagógiai Intézet, Budapest. Cseri Kálmán (1991): Református hitünk. A Református Zsinati Iroda Sajtóosztálya, Budapest. Fodorné Nagy Sarolta (2006): Történelmi lecke. Dunamelléki Református Egyházkerület, Debrecen. Internetes, folyton frissülő honlap: valamint: 12

13 Németh Pál (szerk.) (1997): Magyar református önismereti olvasókönyv. Kálvin Kiadó, Budapest. Lesslie, Newbegin (2006): Evangélium a pluralista társadalomban. Harmat Kiadó, Budapest. (Eredeti kiad.: Wm. B. Eerdmans Publishing Co. Grand Rapids, Mich., 1989.) M. Eugene, Osterhaven (1995): Az egyház hite. Történelmi fejlődés református szempontból. Kálvin Kiadó, Budapest. John, Stott (1994): Az Efézusi levél. Harmat Kiadó, Budapest. 13

14 BPSZ 2011 Bibliaismeret Tantárgy oktatója: Dr. Balogh Csaba PhD Kód BPSZ 2011 Féléves óraszám 5 Kredit 2 Óratípus előadás Értékelés vizsga A hallgatókat megismertesse az általános műveltségi szinthez szükséges bibliai történetekkel és szövegekkel, és segítséget nyújtson ahhoz, hogy könnyebben tudjanak tájékozódni a bibliai vonatkozású irodalmi, képzőművészeti, zenei művek, illetve a médiában megjelenő hírek hátteréről. Az előadás áttekintést ad a szövegek irodalmi, műfaji sajátosságairól, viszonyukról az antik irodalmi hagyományhoz. Bevezető ismereteket nyújt a Szentírás felépítéséről, szöveghagyományozásáról, a kanonizációs folyamatról. Megismertet a szövegekben megjelenő legfontosabb történeti események történeti hátterével. Bemutat néhány jellegzetes példát a legfontosabb írásértelmezési módszerekre, valamint a tárgyalt szövegek teológiai, filozófiai, irodalmi és képzőművészeti recepciójára. Bibliai Atlasz, Magyar Bibliatársulat, Budapest, Biblia magyarázó jegyzetekkel. Kálvin Kiadó, Balla Péter (2008): Az újszövetségi iratok története. Károli Egyetemi Kiadó, Budapest. Pecsuk Ottó (szerk.) (2004): Bibliaismereti kézikönyv. Kálvin Kiadó. J. A., Soggin (1999): Bevezetés az Ószövetségbe, Kálvin Kiadó, Budapest. Vankó Zuzsa - Reisinger János (1993): Bevezetés a Biblia tanulmányozásához, Budapest. 14

15 BPSZ 2021 Reform- és alternatív pedagógia Tantárgyfelelős: Dr. habil Bodonyi Edit Félévek I. Kód BPSZ 2021 Féléves óraszám 10 Kredit 3 Óratípus gyakorlat Értékelés minősített aláírás A tantárgy tanításának alapvető gondolata: pedagógusként elengedhetetlen a különféle pedagógiai alternatívák beható, árnyalt ismerete, hiszen ezzel is a pedagógiai pluralizmus tudatosabb érvényesítését, a pedagógiai koncepciók közötti döntés szabadságát segíthetjük elő. A kurzus célja, hogy hallgatóink megismerkedjenek a hagyományoktól eltérő pedagógiák történetével, célkitűzéseikkel, az alternatív, a független iskolákban folyó pedagógiai munkával, és azzal, hogy mit is jelent egy ilyen intézményben pedagógusnak lenni. A kurzus során arra törekszünk, hogy az elméleti megalapozást követően a hallgatók személyes tapasztalatokat szerezzenek az alternatív iskolák működéséről az intézménylátogatások segítségével. Az alternatív pedagógiai koncepciók történeti és filozófiai háttere Az alternatív iskolák jellemzői Magyarországon és külföldön Az alternatív pedagógia módszerei A tanárszerep változásai az alternatív iskolában kihívások és új feladatok a pedagógusok előtt Pedagógiai értékelés az alternatív iskolákban Az alternatív pedagógiai koncepciók elemzésének módszerei - esettanulmány készítésének módszerei Az alternatív iskolák innovációs törekvéseinek hatása közoktatásunkra Értékek és újdonságok az alternatív pedagógiában Sajátos nevelési igényű gyermekek az alternatív pedagógiai koncepciók szemszögéből, az alternatív iskolákban A gyakorlati rész: Iskolalátogatások (A félév során 2 3 alternatív iskola megtekintése a megbeszélt szempontok alapján) Brezsnyánszky László (2004): Alternatívok és alternatívák: az alternatív iskolák értelmezése. Új Pedagógiai Szemle, 6. sz Czike Bernadett (szerk.) (1997): Fejezetek az alternatív nevelés gyakorlatából. BTF, Budapest. Karácsony Sándor (2000): Kik vagyunk, és mit akarunk? SDG füzetek 1. Budapest. Németh András (1993): A reformpedagógia múltja és jelene, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. H. Richard, Niebuhr (2006): Krisztus és a kultúra. Harmat Kiadó Sárospataki keresztyén Filozófiaintézet. Budapest-Sárospatak. Réthy Endréné - Schaffhauser Franz - Szabolcs Éva (szerk.) (2000): Iskolák és iskolareformok Magyarországon és Svájcban. Osiris Kiadó Budapest. Vincze Beatrix (2005): A reformpedagógia aktualitása és a megváltozott tanárszerep. Iskolakultúra, 8. sz

16 BPSZ Konfliktuskezelés I-II. Tantárgy oktatója: Oroszné Dr. Perger Mónika Kód BPSZ 2031 BPSZ 2033 Féléves óraszám 5 5 Kredit 2 2 Óratípus gyakorlat gyakorlat Értékelés minősített aláírás minősített aláírás A személyes motivációk, tapasztalatok tudatosítása a saját élményen alapuló csoportmunka alapján. A pedagógus pályaorientáció feltárása és tudatosítása a pályaalkalmasság segítése az önismeret szintjének növelésével. A kurzus lehetőséget teremt a pedagógiai és pszichológiai ismeretek személyes adaptációjára, vagyis felszínre hozni a személyes motivációkat, tapasztalatokat, segíti az ok-okozati összefüggéseknek szélesebb, differenciáltabb megértését. A tudatosodás és mélyebb átélés biztosította önismeret szakmai önismerethez vezet. A sajátélmények feldolgozásán keresztül újfajta tanulási folyamatot indít el, segíti a pszichológiai jelenségek felismerését, mely szemléletmódbeli, életvezetési változást jelenthet, kihatva szakmai készségekre is. A változást a csoport hatótényezőinek köszönhetjük, s bár alapvető személyiségváltozást nem tud létrehozni, mégis alakító, formáló hatású, mert az önismereti tudatosságot növeli, rendeződést indítva el a lelki folyamatokban, melynek távolhatásai 1 2 év alatt beérnek. A kiscsoportos tréning jellemzői, hatásai. Rudas János (1990): Delfi örökösei. Gondolat Kiadó, Budapest. Rudas János (szerk.) (2002): Önismereti csoportok. Animula Kiadó Budapest. Schmidt, T. (2009): Konfliktuskezelési tréninggyakorlatok. Komplett forgatókönyvek tréningvezetőknek. Z-Press Kiadó, Miskolc. 16

17 BPSZ 1061 Iskolai integráció Tantárgyfelelős: Dr. F.Földi Rita Kód BPSZ 1061 Féléves óraszám 10 Kredit 2 Óratípus előadás Értékelés vizsga Olyan ismeretek nyújtása, mellyel a mentorképzésben résztvevő hallgatók kompetensen segíthetik az iskolában a gyerekek esélyegyenlőségét. Képesek legyenek megfelelő támogatás nyújtása a hallgatói gyakorlatokon résztvevő tanárjelölteknek. Célja továbbá olyan ismeretek nyújtása, amelyekkel a mentortanárok eredményesen készíthetik fel a hallgatókat a gyerekekkel való foglalkozásra és a szakemberek közötti együttműködésre. Az integráció fogalma, fajtái és típusai Törvényi feltételek, az integráció lehetősége és menete. Teljes és részleges integráció Az egyházi intézmények szerepe a sérült gyerekek ellátásában. Az Unión belüli országok inklúziós stratégája, eltérő megközelítések. A speciális megsegítést igénylő tanulók a magyar közoktatásban. Az integrációhoz szükséges személyi és infrastrukturális feltételek. Az integráció/szegregáció előnyei és problémái Magyarországon. Az évi törvény a közoktatásról, az évi LXVIII Törvénnyel egységes szerkezetbe foglalt szöveg. Oktatási Közlöny, Csányi Yvonne (1993): Együttnevelés. Speciális igényű tanulók az iskolában. Illyés Sándor (1992): A speciális nevelés alternatívái. In.: Kozma P. - Lukács P. (szerk.) Szabad legyen vagy kötelező. A közoktatási törvény koncepciójához, Educatió Kiadó, Budapest, Lányiné Engelmayer Ágnes (1992): A külföldi integrációs modellek tanulságai a hazai alkalmazás számára. Új Pedagógiai Szemle 1992/

18 BPSZ 1071 Kisebbségpedagógia Tantárgy oktatója: Dr. habil Bodonyi Edit Kód BPSZ 1071 Féléves óraszám 10 Kredit 2 Óratípus gyakorlat Értékelés évközi jegy A tantárgy oktatása során arra törekszünk, hogy a szociológiai és szociálpolitikai alapismeretekkel rendelkező hallgatók részletesebben megismerkedjenek a kisebbségekhez tartozó csoportok helyzetével társadalmunkban. A tantárgy alapvető célja, hogy a hallgatók betekintést nyerjenek az inter- és multikulturális nevelés egyes kérdéseibe, fogalmának értelmezésébe, ismerjék meg fejlődését, és tisztán lássák, hogy mitől lesz egy oktatási intézmény kulturálisan érzékeny, vagyis választ kapjanak arra, hogy mi teszi az iskolát inter- vagy multikulturálissá. Törekszünk arra, hogy felkészítsük hallgatóinkat a diszkriminatív megnyilvánulások kivédésére és megelőzésére, arra, hogy mit tehetnek a gyakorlatban az előítéletes viselkedés ellen. Gyakorlati példák elemzésével segítjük a jellegzetes konfliktusok, és azok konstruktív megoldási lehetőségeinek megismerését és elemzését. Mindemellett fontosnak tartjuk felkészíteni a hallgatókat a saját előítéleteik legyőzésére, vagyis arra, hogy képesek legyenek önnevelésre és tanuljanak meg folyamatos önvizsgálatot tartani. A kisebbség többség viszonyrendszer értelmezése Kisebbségi és többségi identitás, az identitás fejlődése, ennek pedagógiai vetületei. A kisebbségek (nemzetiségi, etnikai, vallási) társadalmi, gazdasági, kulturális helyzete, életmódjukat meghatározó hagyományok és értékek. A társadalomban létező kisebbségi és szubkultúrák jellemzői, sajátos kommunikációja, jelrendszerei, hagyományai, értékrendje. Az életmód sajátos jellemzői, különbségek, másságok elemzése. A többség és a kisebbség jellegzetes viszonyulásai, és ezek okai. A cigányság élete, hagyományai, szokásai, nyelve és kultúrája. A cigány gyermekek szocializációjának jellegzetességei. Roma gyerekek a hazai közoktatásban. A jellegzetes iskolai konfliktusok. Integráció/szegregáció. A nemzetiségi kisebbségek helyzete és oktatása Magyarországon. Migráns gyermek az iskolában. A kölcsönös elfogadás folyamatának tényezői, segítő és hátráltató befolyások a folyamatban. Vallási kisebbségek Magyarországon: egyházi oktatás és vallási kisebbségek az állami közoktatási intézményekben. Bodonyi Edit (1999): Nemzetiségi oktatásügy Magyarországon 1945-től napjainkig. ELTE BTK, Pro Educatione Gentis Hungariae Alapítvány, Budapest, Bodonyi Edit Kovács Anna Müller Rodica Vámos Ágnes: Kisebbségi népismeret oktatása a nemzetiségi iskolákban Új Pedagógiai Szemle, sz p., Új Pedagógiai Szemle, sz Boreczky Ágnes (2009): Cigányokról másképpen. Gondolat, Budapest. 18

19 Forray R. Katalin Cs. Czachesz Erzsébet Lesznyák Márta (2001): Multikulturális társadalom - interkulturális nevelés. In: Báthory Zoltán és Falus Iván (szerk.): Tanulmányok a neveléstudomány köréből. Osiris Kiadó, Budapest, Forray R. Katalin Hegedűs T. András (1994): Tradicionális családi nevelés és iskolai magatartás egy innovatív cigány közösségben. In: Nyári László (szerk): Míg én rólad mindent, te rólam semmit sem tudsz. NCsT Kiadó, Budapest, Paveszka Dóra Nyíri Pál (2006): Oktatási stratégiák és a migráns tanulók iskolai integrációja. In: Feischmidt Margit Nyíri Pál (szerk.): Nem kívánt gyerekek? SÍK Kiadó, Budapest,

20 BPSZ Család- és gyermekvédelem I-II. Tantárgy oktatója: Dr. habil Bodonyi Edit Kód BPSZ 1051 BPSZ 1052 Féléves óraszám 5 5 Kredit 2 2 Óratípus előadás gyakorlat Értékelés vizsga évközi jegy A tantárgyi blokk három ismeretkört foglal magában: a család- és gyermekvédelem történetét, szociológiai és szociálpolitikai ismereteket, valamint a kisebbségszociológia alapjait. A blokk oktatása során arra törekszünk, hogy megismertessük hallgatóinkat a gyermekkép történeti alakulásával, kiemelve a hátrányos, veszélyeztetett helyzetű gyermekekről való gondolkodásmód változásait, a velük való bánásmód alakulását, a gyermekvédelem intézményesülését. Célunk az, hogy a hallgatóink képessé váljanak a korabeli gyermekvédelmi problémák mögött rejlő társadalmi, esetleges ideológiai-hatalmi tényezők értelmezésére; a család- és gyermekvédelem pedagógiájának több szempontú (történeti, szociológiai, pedagógiai, jogi) elemzésére; a társadalmi jelenségek, összefüggések felismeréséhez szükséges fogalmi és ismereti alapok elsajátíttatásra. A tantárgy során általános ismereteket nyújtunk a mai magyar társadalom struktúrájáról, a társadalmi folyamatokról, a működési zavarokról és azok okairól, valamint speciális betekintést adunk a gyermek és ifjúsági korosztály oktatásának, életmódjának, szabadidő felhasználásának szociológiai jellemzőibe, az esélyek és a mobilitás egyenlőtlenségeinek tényezőibe, valamint azok enyhítésének, illetve felszámolásának lehetőségeibe. Alapvetően fontosnak tartjuk, hogy a családés gyermekvédelemben dolgozó segítő szakemberek előítélet-mentesen és szakszerűen értelmezzék a különböző társadalmi rétegek, csoportok viszonyrendszerét, az egyenlőtlenségeket az életmódban, az értékrendben. A gyermekvédelemmel foglalkozó pedagógusok számára elengedhetetlen, hogy ismerjék a nemzeti és etnikai kisebbségek társadalmi problémáit, munkaerőpiaci helyzetét, és oktatásuk speciális vonásait. A blokk alapvető célja, hogy a hallgatók betekintést nyerjenek az inter- és multikulturális nevelés egyes kérdéseibe, fogalmának értelmezésébe, ismerjék meg fejlődését, és tisztán lássák, hogy mitől lesz egy oktatási intézmény előítélet-mentes és kulturálisan érzékeny. Gyakorlati példák elemzésével segítjük a jellegzetes konfliktusok, és azok konstruktív megoldási lehetőségeinek megismerését és elemzését. Mindemellett fontosnak tartjuk felkészíteni a hallgatókat a saját előítéleteik legyőzésére, vagyis arra, hogy képesek legyenek önnevelésre és tanuljanak meg folyamatos önvizsgálatot tartani. A gyermekkép történeti alakulása A család- és gyermekvédelem történeti változásai: az állami család- és gyermekvédelem kialakulása hazánkban. Az árva és elhagyatott gyermekek helyzetének alakulása lelencházaktól a gyermekotthonig. A rendszerváltás hatása a gyermekvédelemre. A társadalom mint rendszer. Rétegződés, mobilitás, egyenlőtlenségek. Az egyenlőtlenségek eredete, okai, az újratermelődés mechanizmusai és következményei. Társadalmi előnyök és hátrányok átörökítése. Egyenlőtlenségek, szegénység a családban és a társadalomban. A szegénység kultúrája. A gyermek és ifjúsági korosztály oktatásának, életmódjának és szabadidő felhasználásának szociológiai jellemzői, a változások és az egyenlőtlenségek okai. 20

A típusú tárgyak tantárgyleírásai

A típusú tárgyak tantárgyleírásai A típusú tárgyak tantárgyleírásai 1 2 TANTÁRGYLEÍRÁS Digitális kommunikáció, távoktatás PDB1000 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+4 - Dr. Dráviczki Sándor főiskolai

Részletesebben

Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS Társadalomismeret CSM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Tantárgyfelelős

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. A szociális professzió alapjai

TANTÁRGYLEÍRÁS. A szociális professzió alapjai A szociális professzió alapjai SPB1101 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 6 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+4 Kollokvium Bodnárné dr Kiss Katalin SP A hallgatók megismerkednek a szociális munka tárgyával,

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Gyógypedagógiai és gyógypedagógiai pszichológiai alapismeretek Tantárgy kódja INM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) -

Részletesebben

ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK A BA SZINTŰ ÓVODAPEDAGÓGUS-KÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA

ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK A BA SZINTŰ ÓVODAPEDAGÓGUS-KÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR A BA SZINTŰ ÓVODAPEDAGÓGUS-KÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA 2010 Tartalom AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAK ÓRA- VIZSGA- ÉS KREDITTERVE PSZICHOLÓGIA... 3 AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAK ÓRA- VIZSGA-

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Ajánlott részvétel az előadásokon. A félév során egy alkalommal írjanak zárthelyi dolgozatot.

TANTÁRGYLEÍRÁS. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Ajánlott részvétel az előadásokon. A félév során egy alkalommal írjanak zárthelyi dolgozatot. A nevelés történeti alapjai CGB1101 Meghirdetés féléve 2. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+0 Kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pornói Imre főiskolai tanár SP A hallgatók megismertetése

Részletesebben

Szakmai, szakmódszertani, pedagógiai és pszichológiai tantárgyak tartalma és aránya az angol, finn, holland és német tanítóképzésben.

Szakmai, szakmódszertani, pedagógiai és pszichológiai tantárgyak tartalma és aránya az angol, finn, holland és német tanítóképzésben. Szakmai, szakmódszertani, pedagógiai és pszichológiai tantárgyak tartalma és aránya az angol, finn, holland és német tanítóképzésben. A bolognai folyamat A bolognai folyamat célja az európai felsőoktatás

Részletesebben

KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI (BACHELOR) SZAK KÉPZÉSI PROGRAMJA

KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI (BACHELOR) SZAK KÉPZÉSI PROGRAMJA KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI (BACHELOR) SZAK KÉPZÉSI PROGRAMJA NAGYKŐRÖS 01 TK601 TANULÁSMÓDSZERTAN jelentkezési előfeltétel 1 0 A tantárgy célja,

Részletesebben

A TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYE

A TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYE A TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYE 1.-10. A TANÁRI MESTERSZAK..5 1. A mesterképzési szak megnevezése: tanári szak (Teacher Education)... 5 2. A mesterképzési szakon szerezhető

Részletesebben

Tantárgyleírás. Tantárgy neve

Tantárgyleírás. Tantárgy neve A pszichológia alapjai Tantárgy kódja TK 1101 Meghirdetés féléve 1. és 2. Félév Kreditpont 2 Összóraszám 30 + 0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi Nincs kód) Dr. Madácsi Mária Tantárgyfelelős beosztása

Részletesebben

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI PROGRAMJA NAGYKŐRÖS 01 TO010 A DIFFERENCIÁLÁS PEDAGÓGIÁJA AZ ÓVODÁBAN - 1

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Szakirányú továbbképzések képzési és kimeneti követelményei. Kisgyermek pedagógia (óvodapedagógusok részére)...25

TARTALOMJEGYZÉK. Szakirányú továbbképzések képzési és kimeneti követelményei. Kisgyermek pedagógia (óvodapedagógusok részére)...25 TARTALOMJEGYZÉK Szakirányú továbbképzések képzési és kimeneti követelményei Szakirányú továbbképzések Egészségfejlesztő mentálhigiéne...2 Gyakorlatvezető mentortanár...5 Kisgyermek pedagógia (óvodapedagógusok

Részletesebben

Tanegységleírások. (Neptun szerinti ábécérendben) Tanegységleírások

Tanegységleírások. (Neptun szerinti ábécérendben) Tanegységleírások Tanegységleírások (Neptun szerinti ábécérendben) 2013 2014 Tanegységleírások A tanegységleírások a Neptun szerinti abc sorrendben találhatóak. Tartalom A betegség lélektana A családi életre nevelés elmélete

Részletesebben

Andragógia alapszak Tantárgyi programok. Tantárgy neve: A PEDAGÓGIA ALAPJAI, A NEVELÉS TÖRTÉNETE (alapozó, kötelező)

Andragógia alapszak Tantárgyi programok. Tantárgy neve: A PEDAGÓGIA ALAPJAI, A NEVELÉS TÖRTÉNETE (alapozó, kötelező) Tantárgy neve: A PEDAGÓGIA ALAPJAI, A NEVELÉS TÖRTÉNETE (alapozó, kötelező) Kredit: 2+2 Félév: 1., 2. Heti óraszám: 2/0, 1/1 i jegy A cél azoknak az alapvető pedagógiai, neveléstörténeti, nevelés- és művelődésfilozófiai

Részletesebben

A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM (5500. Gyomaendrőd, Selyem út 109/2.) OM: 028300 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 1.1. A pedagógiai program célja,

Részletesebben

A budaörsi Herman Ottó Általános Iskola nevelési programja. Tartalomjegyzék

A budaörsi Herman Ottó Általános Iskola nevelési programja. Tartalomjegyzék A budaörsi Herman Ottó Általános Iskola nevelési programja 2010. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Küldetésnyilatkozat... 4 2. Pedagógiai alapelveink, céljaink, feladataink... 5 3. Az iskolában folyó

Részletesebben

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola felhasznalo 5600. B É K É S C S A B A, T H U R Z Ó U. 33. Tartalomjegyzék Mottó... 6 BEVEZETŐ... 7 1. INTÉZMÉNYÜNK NEVELÉSI PROGRAMJA... 8 1.1. Pedagógiai

Részletesebben

CSEMŐI LADÁNYI MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NYÁRSAPÁTI TAGINTÉZMÉNYÉNEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

CSEMŐI LADÁNYI MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NYÁRSAPÁTI TAGINTÉZMÉNYÉNEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CSEMŐI LADÁNYI MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NYÁRSAPÁTI TAGINTÉZMÉNYÉNEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014 Tartalomjegyzék 1 Figyelembe vett jogszabályok... 4 2 Helyzetelemzés... 4 3 Az intézményekben folyó nevelő-oktató

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT Vezető- és mentortanári szerep a logopédusok képzésében

SZAKDOLGOZAT Vezető- és mentortanári szerep a logopédusok képzésében ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Doktori és Továbbképzési Osztály Budapest SZAKDOLGOZAT Vezető- és mentortanári szerep a logopédusok képzésében Irányító tanár: Tölgyszéky Papp Gyuláné Készítette:

Részletesebben

FEJLESZTŐ ÓVODAPEDAGÓGUS

FEJLESZTŐ ÓVODAPEDAGÓGUS SZENT ISTVÁN EGYETEM ALKALMAZOTT BÖLCSÉSZETI ÉS PEDAGÓGIAI KAR FEJLESZTŐ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAKTERÜLETEN PEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK III. IV. FÉLÉV Szarvas 2014 2015 ÖSSZEÁLLÍTOTTA:

Részletesebben

2.2.1 A TANÁRI KOMPETENCIÁK 5 SZINTJE (SZTENDERDEK) rövidített változat

2.2.1 A TANÁRI KOMPETENCIÁK 5 SZINTJE (SZTENDERDEK) rövidített változat A TÁMOP 4.1.2-08/1/B pályázat 13. "Módszertani sztenderdek kidolgozása a pedagógusjelöltek pályaalkalmasságára és a képzés eredményességére irányuló kutatásokhoz" című alprojekt 2.2.1 A TANÁRI KOMPETENCIÁK

Részletesebben

Az iskolák belső világa

Az iskolák belső világa A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése Az iskolák belső világa Bábosik István Golnhofer Erzsébet Hegedűs Judit Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária Ollé János Szivák Judit Bölcsész Konzorcium 2006 Kiadta

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. Kossuth Lajos Baptista Általános Iskola és Kollégium 5310 Kisújszállás, Rákóczi u. 1;. Tel./fax.: 59/321-312; e-mail: kossuth.kisujszallas@baptistaoktatas.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. TARTALOMJEGYZÉK Preambulum...

Részletesebben

Pedagógiai Program BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

Pedagógiai Program BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT Pedagógiai Program BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT 2011 A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE 1. BEVEZETÉS... 0 1. Makláry

Részletesebben

Szabó Antal A TANÁRI MESTERSZAK ÖSSZEFÜGGŐ SZAKMAI GYAKORLATÁNAK BEMUTATÁSA

Szabó Antal A TANÁRI MESTERSZAK ÖSSZEFÜGGŐ SZAKMAI GYAKORLATÁNAK BEMUTATÁSA Szabó Antal A TANÁRI MESTERSZAK ÖSSZEFÜGGŐ SZAKMAI GYAKORLATÁNAK BEMUTATÁSA Tartalomjegyzék A tanárképzés intézményi fejlesztésének területei a Nyíregyházi Főiskolán... 3. 1. A képzés tartami fejlesztésének

Részletesebben

FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2 TARTALOMJEGYZÉK I. A FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 6 I.1. MUNKÁNK ALAPELVE: A GYERMEKSZERETETEN ALAPULÓ, A GYERMEKI JOGOKAT TISZTELETBEN

Részletesebben

TANÓRAI DIFFERENCIÁLÁS

TANÓRAI DIFFERENCIÁLÁS TANÓRAI DIFFERENCIÁLÁS OKTATÁSI PROGRAMCSOMAG A PEDAGÓGUSKÉPZÉS SZÁMÁRA ÍRTÁK: KOPP ERIKA OLLÉ JÁNOS ZÁGON BERTALANNÉ KÉSZÜLT A NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 2.1

Részletesebben

Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium

Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai programja 2014 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS...5 I.1. Küldetésnyilatkozat...5 I.2. Az iskola adatai...6 I.3. Helyzetelemzés...8

Részletesebben

HATÉKONY TANULÓMEGISMERÉSI TECHNIKÁK

HATÉKONY TANULÓMEGISMERÉSI TECHNIKÁK HATÉKONY TANULÓMEGISMERÉSI TECHNIKÁK OKTATÁSI PROGRAMCSOMAG A PEDAGÓGUSKÉPZÉS SZÁMÁRA ÍRTÁK: DÁVID MÁRIA ESTEFÁNNÉ VARGA MAGDOLNA FARKAS ZSUZSANNA DR. HÍDVÉGI MÁRTA LUKÁCS ISTVÁN KÉSZÜLT A NEMZETI FEJLESZTÉSI

Részletesebben

A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei

A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei Társadalmi Megújulás Operatív Program Regionális Pedagógiai Kutató és Szolgáltató Központ kialakítása pedagógusképző intézmények együttműködésére TÁMOP-4.1.2-08/1/B-2009-0002 13. alprojekt: Módszertani

Részletesebben