ISMERTETÉSEK A RÉGI SZATMÁRRÓL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ISMERTETÉSEK A RÉGI SZATMÁRRÓL"

Átírás

1 KÁVÁSSY SÁNDOR: ISMERTETÉSEK A RÉGI SZATMÁRRÓL II. közlemény* 3. SZATMÁR VÁRMEGYE Kari Gotílieb von Windisch: Geographie des Königreischs Ungarn II. Pressburg, Latin nevén: Comitatus Szatmariensis, németül: Satmarer Gespanschaft. Meglehetősen nagy kiterjedű, hosszúsága a 15 16, szélessége pedig néhány helyen a 12 mérföldet is eléri. Nevét Szatmár szabad királyi városról kapta, zakon Bereg Ugocsa, keleten a Kővári kerület (értsd: Kővár vidéke K. S.) Közép-Szolnok, délen Kraszna megye Bihar, nyugaton Szabolcs vármegye határolja. m Legnagyobb rze sík, földje azonban a sok homokos terület miatt éppen nem a legtermékenyebb. Mégis a gabonaneműek, különösen pedig a tengeri, vagy törökbúza szerfelett jól teremnek. Nincs hiány a fán érő kerti gyümölcsösökben sem, ám a szarvasmarhatartást nem a legnagyobb arányokban űzik. Annál nagyobb gondot fordít a lakosság egy rze a szőlőtermelre, amely kitűnően válik be módfelett olcsó. A hegyeken dombokon a legtöbb helyen szőlő díszlik, nagy kiterjedű erdők vannak, amelyekben sokféle vad tenyzik. A hegyek közt a legfontosabbak a Bikkoldal a Fekete-hegy, a legtöbb hegyen gazdag érclelőhelyek vannak. Aranyat éppúgy bányásznak itt, mint ezüstöt, sok egyéb mellett rezet, cinóbert, antimóniumot, illetve ként. A megyét öntöző folyókban meglehetős bőséggel találni halat, különösen a Szamosból fognak ki sok heringet, aminek mivel hiányzik a tengeri só nem a legjobb az íze / a * Az I. közleményt ld. Szabolcs-Szatmár megyei helytörténetírás III IV. Szerk.; Gyarmathy Zsigmond.: Nyíregyháza,

2 Mezeő Cyril Zanathy Antal: Szathmár vármegye (Comitatus Szathmaríensis) Görög Demeter Magyar átlásában

3 A megyét legnagyobb rzt magyarok lakják, de szlovákok (böhmische Slawen), németek, románok oroszok (értsd: ruszinok K. S.) is élnek köztük. A hadiadó forint 20 krajcár, a népesség lélek, 122 akik közül 1200 zsidó. A főispáni méltóság a gróf Károlyi-házban öröklődik azt jelenleg a Császári Királyi Titkos Tanács hozzájárulása folytán Nagykárolyi Károly Antal gróf főétekfogó vezérőrnagy tölti be. 123 A megye címere hosszában keresztben három rzre osztott pajzs, melynek középső mezőjében a hármashalmon álló héját ábrázoló gróf Károly-címer, a megye négy legnagyobb folyójának, ti. a Tiszának, Szamosnak, Krasznának Túrnak jelképe egy búzakéve látható. A felső mezőben rák, egy vár egy tok (ti. hal K. S.), alul pedig szőlőfürt, szarvas egy tölgyág van. A megyében négy járás van, melyeknek neve valamely városról, vagy folyóról származik. Ezekben egy szabad királyi város, két királyi bányaváros, 12 '' 1 16 mezőváros 236 falu található, 16 katolikus, 131 református 130 görög (értsd: görög katolikus K. S.) plébániával, illetve paróchiávai. I. A krasznai járásban (Processus Krasznaköz), melynek földjét két folyó, a Kraszna a Szamos mossa, 5 mezőváros 72 falu van. A mezővárosok az alábbiak: 1. Beitek, módos helység katolikus plébániával többségében német lakosokkal. 2. Csenger, csinos helység kastéllyal, Szatmártól két mérföldre, lakói magyarok református paróchiájuk van. 3. Daróc, vagy Királydaróc, magyarok románok lakják, mind a magyaroknak, mind a románoknak külön egyházközségük van. 4. Erdőd egy bükk-kel nagyon benőtt hegy lábánál terül el. Környékén számos üveghuta van, amelyek jó minőségű árut gyártanak. Legnagyobb rzt németek lakják, akiknek katolikus plébánosuk van. Az itt lévő vár ahogy a romokból még jól látható hajdan elég jelentős volt. Azelőtt a Drágfi család birtoka volt, ma azonban Károlyi grófé, aki itt szép nyári kastélyt építtetett. A várat hosszú ostrommal János Zsigmond idején foglalták el rombolták le. 5. Erdőszáda lakosai többségükben románok, görög plébánia egy Nagybányához tartozó harmincadfiók található. Katolikus plébániák az alábbi helységekben vannak : 1. Sándorfalu 1. Amac 2. Szakasz 2. Aranyos Görögök (görög katolikusok K. S.) azonban a következőkben:

4 Az erdődi vár Szirmay Antal Szathmár vármegye fekve, történetei polgári esmérete (Buda, ) c. monográfiájában 3. Dobrácsapáti 4. Balotafalu (románul: Acsuva) 5. Barlafalu (románul: Bariesti) 6. Bagos, ahol postaállomás van; 7. Szakálosbikó (románul: Bikogye imp.) 8. Papbikó (románul: Bikogye padure) 9. Borhíd 10. Felsőboldak (Felsőboldád) 11. Alsóboldak (Alsóboldád) 12. Cikó 13. Dob 14. Farkasaszó 15. Gyöngy 16. Gyűrűs 17. Oláhhodos 18. Alsóhomoród, nagykárolyi főhivatalhoz tartozó harmincadfiókkal 19. Felsőhomoród 20. Középhomoród. 21. Ivácskó 22. Kegye 23. Nagykolcs 24. Kórod; 25. Krassó 26. Lophágy 27. Lippó 28. Madarász 29. Medes

5 30. Mogyorós Reformátusok ezekben: 31. Nántű 32. Oroszfalu 1. Amac 33. Pácafalu 2. Angyalos 34. Piskáros 3. Dobrácsapáti 35. Porcsalma 4. Bagos 36. Remetemező 5. Dob 37. Rztelek 6. Dobra 38. Színfalu 7. Ököritó 39. Nagyszokond 8. Géres 40. Kisszokond 9. Györtelek 41. Szoldobágy 10. Hirip 42. Felsőszopor, 11. Ilosva 13. Alsószopor, Nagykárolyhoz 12. Nagyhódos tartozó harmincadfiókkal 13. Kishódos 1. Rákosterebes 14. Kórod \5. Tőketerebes 15. Krassó :6. Tomány 16. Ombod 47. Olah tótfalu 17. Óvári 48. Csengerújfalu 18. Pettyén 49. Oláhújfalu 19. Porcsalma 50. Válaszút 20. Sályi 51. Veresmart 21. Tunyog 52. Vet 22. Tyúkod 53. Zsadány 23. Csengerújfalu 24. Vet II. Nagybányai járás (Processus Nagybanyiensis), nevét az ott fekvő királyi bánynzyavárosról kapta, magyarok, románok kisebb rzt oroszok (értsd: rutének K. S.) lakják, két királyi bányavárost, három mezővárost 81 falut számlál. Bányavárosok: 1. Nagybánya, vagy Újváros (Neostadium, Neustadt) hegyektől körülvett völgyben terül el, régi német települ, amelyet egyszerű faluból emeltek szabad királyi várossá. Hajdan, bányáival együtt, a magyar királynőknek volt hagyományos nászajándéka ezért, valamint az zak felé futó patak miatt, amely az idáig nyúló Kárpátok irányába folyik, nevezték Patakocskának (Rivulinum), vagy Űrnők patakának (Rivulus Dominarum). Lakói, akik 2120-an vannak 2755 forint 20 krajcár hadiadót fizetnek, magyarok németek, akik kézművességgel, szőlőművelsel, de leginkább bányászattal foglalkoznak. Az itteni bányák hajdan oly gazdagok voltak, hogy a munkások kötelesek voltak ruhájukról lerázni az arany-

6 port, mielőtt feljöttek a bányából. A hozam, melyből az egyetlen N (ti. Nagybánya felirat K. S.) kivételével a körmöcivel mindenben azonos ismert dukátok kzülnek, ma is jelentős. A bányákat, ahogy az a város I Lajos királytól kapott kiváltságleveléből kitűnik, már 1347-ben művelték. Működik itt Bányafőfelügyelőség, amely a felügyelőből, öt ülnökből hivatalsegédből áll, nemkülönben pénzverde, bányahatóság bányabíróság. A felsőbányai, a kaphikbányai kicbányai bányahatóság szintén az említett felügyelőség alá tartozik. Van még a városban királyi főharminead-hivatal, sóhivatal egy postai váltóállomás. A hegyek közt gesztenyeerdők díszlenek források buzognak, melyek közül az egyik a legkitűnőbb borvízet kínálja, míg a másik inkább növeli, mint oltja a szomjúságot ban I. Ferdinánd császár a helységet a hozzá pártoló Balassa Menyhártnak adta, 1564-ben az erdélyiek, majd a következő évben Schwendi császári generális foglalta el ben a törökök veszik be haláláig János Zsigmond birtokolja ban Rákóczi erdélyi fejedelem kapja meg ben újra törökök foglalják el, azonban hamarosan el is kell, hogy hagyják ban a lázadók foglalják el fosztják ki teljesen. 2. Felsőbánya, egy mérföldre a fentitől, a Zazar folyócska által öntözött kies vidéken terül el. A régebbi bányavárosok közé tartozik, ahol 1689-ben már évszázadok óta űzték a bányászatot. A következő évben forintért Lipót császár vásárolta meg a bányát oklevélben biztosított a lakosoknak mentességet minden teher szolgáltatás alól; ettől kezdve a bánya egyre nagyobb mértékben virágzott fel. Jelenleg a Bánkuti- Nagyakna a legjövedelmezőbb. A lakosok, akik többségükben bányászattal foglalkoznak, szlovákok, németek románok, 3075-en vannak 6199 forint 30 krajcár hadiadót fizetnek. A három mezőváros: 1. Nagypeleske, 1^ közepes helység, orosz (értsd: rutén K. S.) lakosokkal egy görög plébániával. 2. Újváros, görög református egyháza van. 3. Szenyérváralja, görög református paróchiája van, magyarok románok lakják. A vár, mely itt állott, nincs többé. Katolikus plébánia csak egyetlen helyen, Giróttótfaluban található. A görög (azaz: görög katolikus K. S.) hiten lévőknek ellenben az alábbi falvakban van egyházuk: 1. Apa 4. Berence 2. Bajfalu, ahol postai váltóállo- 5. Bikszád más van 6. Bujánháza 3. Láposbánya, az itt termelt 7. Busák aranyat ezüstöt a nagybányai pénzverdébe szállítják

7 8. Dobravica 9. Feketefalu 10. Felsőfalu 11. Alsófernezely 12. Felsőfernezely 13. Görbed 14. Györké falu 15. Iloba, postai váltóállomása van, ugyanott tiszta rezet fejtenek 16. Józsefházaj 17. Kányaháza 18. Magyarkékes 19. Oláhkékes 20. Komorzány 21. Lacfalu 22. Lekence 23. Lénárdfalu 24. Aranyosmeggyes, ahol azelőtt erős vár állott 25. Nyigrefalu. 26. Monostor 27. Oroszfalu 28. Rózsapallag 29. Pete 30. Pusztatelek 31. Ráksa 32. Sár 33. Sándorfalva 34. Nagysikálló 35. Kissikálló 36. Szürgyefalu, ahol Nagybányához tartozó harmincadfiók van 37. Szamostelek 38. Tartolc 39. Terep 40. Tők 41. Túrvékonya 42. Alsóújfalu 43. Felsőújfalu 44. Avasújlak 45. Sárközújlak 46. Vámfalu 47. Vasvári Református paróchiák a következőkben : 1. Adorján 2. Apa 3. Atya 4. Batiz; 5. Szamosbecs 6. Berend 7. Tisztabereg (!) 8. Szárazbereg (!) 9. Csegöld 10. Császló 11. Pusztadaróc 12. Gacsály 13. Garbolc 14. Géo 15. Homok 16. Nogyhodos 17. Kishódos 13. Lázári 19. Szentmártorn 20. Aranyosmeggyes 21. Méhtelek 22. Mikola 23. MisztótfalU 24. Patóháza 25. Kispeleske 26. Kőszegremete 27. Rozsály 28. Sárköz 29. Sima 30. Tatárfalu 31. Komlódtótfalu 32. Sárközújlak 33. Vámfalu 34. Egri

8 III. A szamosközi járást (Processus Szamosköz) a Szamos folyó öntözi, magyarok kisebb rzt románok lakják, területén egy szabad királyi város, négy mezőváros 37 falu van. Szatmár, vagy Szatmárnémeti szabad királyi város a Szamos által alkotott szigeten terül el, mind jellegénél, mind nagyságánál fogva tekintélyes erődítmény volt, amely a század elején kitört belső zavarok idején a leghősiesebb ellenállást tanúsította, de a felkelők teljesen tönkretették. A város tulajdonképpen két rzből áll, Szatmárból Németiből, amelyet azelőtt a Szamos választott el ben azonban egyesültek szabad királyi városi jogállást kapott. A várost magyarok, németek kisebb rzben románok lakják, akik kereskedsel, föld- szőlőművelsel foglalkoznak. A lakosság lélekszáma forint 40 krajcár hadiadót fizetnek. A Ferences rendi barátok, akiket I. Lajos anyja, Erzsébet hozott ide, 1370 óta élnek a városban, a jezsuitáknak szintén van egy kollégiumuk templomuk. Van továbbá egy Nagykárolyhoz tartozó harmincadfiók, sóhivatal egy postai váltóállomás ben a helységet a császári katonaság fosztotta ki gyújtotta fel, 1562-ben azonban ugyancsak ezek parancsnoka, Zay Ferenc hősiesen védte a török ellen ben Szapolyai János (értsd: János Zsigmond K. S.) kiüríttette felgyújttatta, Schwendi Lázár foglalta el állíttatta helyre ban, mint családja birtokát, Báthori István lengyel király követelte vissza, de ehelyett Nagybányát kapta ben Bocskai István veszi ostrom alá keríti kiéheztet révén hatalmába ban ismét császári kézre kerül jelentősen megerősítik. Ettől kezdve a császár hűségén maradt 1681-ben Serényi parancsnoksága alatt hősies ellenállást tanúsít a törökökkel szemben, akik egy hónapig ostromolják. A század elején azonban az erődítményt a felkelők teljesen tönkretették. A város különben az ben kötött s a Rákóczi- felkelt lezáró békéről nevezetes. Mezővárosok: 1. Fehérgyarmat, kicsiny, de jómódú helység a Szamos mellett, református paróchiával. 2. Jánk, csinos mezőváros görög református egyházzal. 3. Matolcs, a Szamos mellett fekszik, jómódú ugyancsak református paróchiaja van. 4. Tarpa, református egyháza van. E járás falvainak egyházközségei kizárólag a reformátusokhoz tartoznak, ilyenek az alábbiakban vannak: 1. Kisar 4. Csaholc 2. Nagyar 5. Csecse 3. Tiszabecs 6. Cégény

9 C. Szathmariensis (Szatmár vármegye) Korabinszky János Mátyás ( ) Atlas Regni Hungáriáé portabilis (A Magyar Királyság rzletes atlasza) (Wien, 1804.) c. munkájában

10 7. Dányád 8. Fülpösdaróc 9. Fülesd 10. Fülpös 11. Géberjény 12. Gyügye 13. Hermánszeg 14. Istvándi 15. Tiszakóród 16. Kölese 17. Kömörő 18. Majtis 19. Mánd 20. Milota Nábrád Namény Oroszi Botpalád Kispalád* Nagypalád Penyige Reese SonkácJ Kisszekeres"! Nagyszekeres Szamosújlak Uszka Zsarolyán IV. Nyíri járás (Frocessus Nyér), magyarok, németek, oroszok (értsd : rutének K. S.) románok lakják, négy mezővárost 46 falut számlál. Mezővárosok: 1. Ecsed, módos helység görög református egyházközséggel. Az itt található várat 1442-ben kimondhatatlan költséggel Báthori András építtette szerelte fel tekintélyes védőberendezsel. A Kraszna által képzett mocsár veszi körül, az sohasem fagy be. Kőbb Rákóczi fejedelemmé lett, 1670-ben azonban császári kézre került 1701-ben rombolták le. 2. Károly, másként Nagykároly, kedvező fekvű, tágas népes mezőváros termékeny szép síkságon. A gróf Károlyi család birtoka, akik annak nevét címükben is viselik, a városban szép kastélyuk van. Magyarok, szlovákok, németek oroszok (értsd: rutének K. S.) lakják, akiknek katolikus görög kálvinista egyházuk van. A piarista atyáknak is van itt templomuk, egy kollégiumuk a gimnáziumban is tanítanak. A várost széles mély árok veszi körül, a házak a népesség száma naponként gyarapszik. A kastély, amelyet majdnem négyszög alakúra építettek, még jó állapotban van. Működik végül a városban királyi főharmincad-hivatal, sóhivatal egy postai váltóállomás. 3. Nagymajtény, régi mezőváros a Kraszna mellett, egy mérföldre Nagykárolytól, katolikus plébániával döntő többségében német lakossággal. A helység a József császár által 1711-ben Rákóczi híveinek itt felkínált béke révén ismeretes, amelyet több mint tizenkétezren fogadtak el. 4. Szálka, módos helység református paróchiával magyar lakosokkal. Katolikus plébániák a következő helységekben vannak : 1. Csanálos 3. Kaplony 2. Fény 4. Mezőpetri

11 5. Vállaj 6. Vitka Református paróchiák a következő helységekben találhatók: Görög (értsd: görög katolikus K. S.) paróchiák: 1. Császár^ 2. Csomaköq 3. Dengelek (!) 4. Ders 5. Domahida 6. Encsencs 7. Esztró 8. Fábiánháza 9. Gencs 10. Hodász 11. Kaplony 12. Körtvélyes, postaállomással 13. Lúgos 14. Kismajtény 15. Szentmiklós 16. Parasznya 17. Penzlek 18. Portelek, ahol a nagykárolyi hivatalhoz tartozó harmincadfiók van 19. Rzege 20. Szaniszló 21. Terem 22. Vasvári 23. Vezend 1. Apáti 2. Bere 3. Börvely 4. Csomaköz 5. Dengelek (!) 6. Domahida 7. Fábiánháza 8. Gebe/ 9. Gencs, 10. Gyüre 11. Hodászj 12. Jánosi' 13. Jármi Í4. Ilk 15. Iriny 16. Kaplony 17. Kocsord 18. Körtvélyes 19. Kismajtény 20. Meggyes, postai váltóállomással 21. Szentmiklós 22. Mirk 23. Parasznya 24. Mezőpetri 25. Rohod 26. Szaniszló 27. Terem 28. Vitka Németből fordította: Kávássy Sándor

12 SZATMÁR VÁRMEGYE Ludovicus Nagy: Notitiae politico-geographico-satisticae inclyti Regni Hungáriáé partiumque eidem adnexarum I. Budae, Magyarul Szatmár vármegyének, németül Satmarer Gespanschaft-nak. szlovákul Szatmárszka Sztolica-nak hívják. Nevét Szatmár szabad királyi városról kapta. Keletről Máramaros Ugocsa, nyugat felől Szabolcs határolja. Délről Erdély határát érinti, zakról Bereg Ugocsa vármegye szomszédos vele. Magyarország leghosszabb vármegyéi között tarthatjuk számon, amennyiben teljes hosszában a 15, sőt néhol a 16 mérföldet is eléri, szélessége pedig 7 8 mérföld. A halban bővelkedő Szamoson kívül, amely zak felől délre haladva majdnem a megye közepén folyik végig, több kisebb folyó is öntözi. Nem hiányoznak, sőt sűrűn fordulnak elő az erdők a hegyek. Az utóbbiak közt a legfőbb a Bükk-oldal, mely délről övezi, a Szamoson túl pedig a Fekete-hegy. A síkon megtelepült lakosok legnagyobb rzt magyarok, akikhez szlávok, valamint mentesítekkel megadományozott németek is csatlakoztak. Termékenység szempontjából nagy különbségek vannak ezen a tájon, néhol ui. homokos a szántóföld, másutt műveletlen, így nem nagyon alkalmas a nemesebb termeivények számára. Ezért leginkább a törökbúza terem nagy mennyiségben ezeken a helyeken. A borban szintén nagy a bőség, s e téren nagy az olcsóság, mivel a megye szélén majdnem minden hegy szőlővel van beültetve. Az egyéb gyümölcsökből hasonló a jövedelem. Állattenyzt a legelők mennyiségének mértékének megfelelően, különböző mértékben folyik. A vármegye négy járásból áll, melyek rzint egy városról, rzint egy tájról, vagy valamelyik közeli folyóról kapták a nevüket. Ezek: a nagybányai, a krasznaközi, a szamosközi a nyíri járások. Városok Nagybánya, más néven Rivulus Dominarum, Asszonypataka Frauenbach, Melkabánya, 1142-ben II. Géza király idejében szász telepesekkel benépesített, majd I. Lajos korában, 1347-ben sok kiváltsággal szabadalommal megajándékozott, végül sok keserves háború viszontagságai után a szabad királyi városok közé sorolt város. A Rivulus Dominarum nevet azért kapta, mert nemcsak maga a város, hanem az itteni bányák is, a királynék örökös birtokai voltak. Hogy a császároknak királyoknak milyen kitűnő

13 bányái léteztek itt, bizonyítja a gazdag jövedelem az, hogy a bányászoknak, mielőtt abbahagyták a munkát, még a cipőjük talpára ragadt port is le kellett törülniük, nehogy a bérüknél is több aranyat vigyenek haza. A munka, bár korántsem a régi eredménnyel, ma is folyik A föld gyomrából kibányászott aranyat pénzverre használják. Az itt vert s N. B. (= Nagybánya) rövidítsel jelzett aranyak az idők folyamán egz Európában jól ismertek voltak. A város a királyi bányafelügyelőségen a kerületi bányatörvényszéken kívül a konventuális minorita atyák rendjének is székhelye. Falai közt királyi katolikus gimnázium, fő elemi iskola, só- postahivatal működik. Büszke lehet a Szentháromság tiszteletére szentelt plébániatemplomára, továbbá egy-egy jeles evangélikus református imaházra. A város belső tanácsa a főbírón, a polgármesteren a kapitányon kívül 7 tanácsnokból áll. A városban 371 ház, 2836 római görög katolikus, 2092 evangélikus református, összesen 4928 lakos található. Szatmárnémeti (Szatmárnémet, Szatmár) szabad királyi város, Szatmár Németi egyesüléből 1715-ben jött létre. Először németek települtek itt le, akiket Gizella királyné hívott, vezetett ide, s akiket ezért András V. István király oklevelei hospeseknek is neveznek. V. István, kőbb Szapolyai János, II. Mátyás, II. Ferdinánd I. Lipót királyok idején sok kiváltságban rzesült a város, majd a szabad királyi városok közé sorolták. Egykor erős bástyákkal volt körülvéve, de a sok háború harc következtében elpusztult. Ma azonban régi fényében tündöklik. Püspöki székhely, a városban az uralkodó, I. Ferenc által 1304-ben alapított, 6 tényleges kanonokból álló római katolikus székeskáptalan, papi szeminárium püspöki líceum működik. (L. Nagy feljegyezte: A Szatmári Egyházmegye élén nagyméltóságú főtisztelendő Hám János, a Boldogságos Szent Szűz Mária Szent István magyar király Szent Jobbjáról elnevezett apátja, vagyis szentjbbi apát stb. áll.) Van ezen kívül királyi katolikus gimnázium, fő elemi iskolája, görög katolikus eleme iskolája református gimnáziuma. Büszke lehet az Űr mennybemeneteléről nevezett plébániatemplomára, valamint a görög katolikusok Szent Mihály főangyal egy másik, Szent Miklós tiszteletére emelt, nem éppen dísztelen templomára. Két evangélikus 120 imaházáról postájáról, sóhivataláról, alapítványi pénztári hivataláról szintén nevezetes. A városi belső tanács a főbíróból, polgármesterből, kapitányból 10 tanácsosból áll. A városban 2211 ház, 3423 római görög katolikus, evangélikus református, összesen lakos található. Mezővárosok 1. Aranyosmeggyes, mezőváros postahivatallal vásártartási joggal. Görög katolikus temploma lelkze, református temploma lelkze, va-

14 lamint izraelita imaháza van. 261 ház, 1612 római görög katolikus, 154 evangélikus református, 196 izraelita lakos. A lakosság összlélekszáma: Avasújváros, mezőváros, református temploma lelkze van. 112 ház, 18 római görög katolikus, 670 evangélikus református, 45 izraelita, összesen 608 lakos. 3. Beitek, vásárjoggal felruházott mezőváros, római katolikus temploma plébánosa van. 172 ház, 1259 római görög katolikus, 22 evangélikus református, 8 izraelita, összesen.1289 lakos. 4. Csenger, vásárjognak örvendő mezőváros. Római katolikus templom plébánia, református templom lelkz, valamint izraelita imaház, 266 ház, 336 római görög katolikus, 1339 evangélikus református, 451 izraelita, összesen 2161 lakos. 5. Erdőd, a hasonló nevű vár mellett elterülő mezőváros. Híres vásárairól. Római katolikus temploma plébánosa van. 206 ház, 1452 római görög katolikus, 3 evangélikus református, 8 izraelita, összesen 1463 lakos. 6. Erdőszáda, vásárjoggal rendelkező mezőváros. Görög katolikus temploma plébánosa van. 131 ház, 938 római görög katolikus, 27 evangélikus református, 2 izraelita, összesen 967 lakos. 7. Fehérgyarmat, mezővaros a Szamos partján, vásárjoga van. Római katolikus templom plébános, református templom lelkz. 217 ház, 272 római görög katolikus, 1494 evangélikus református, 56 izraelita, öszszesen 1822 lakos. 8. Felsőbánya, aranyat ezüstöt termelő, kiváltságos bányaváros, melynek polgárai valamennyien bányászkiváltságnak örvendenek, a dézsma katonaállítás alól fel vannak mentve. Római katolikus temploma plébánosa, görög katolikus temploma papja valamint református temploma lelkze van. 841 ház, 2751 római görög katolikus, 1512 evangélikus református, összesen 4263 lakos. 9. Jánk, mezőváros. Római katolikus temploma plébánosa, görög katolikus temploma papja van. 105 ház, 587 római görög katolikus, 161 evangélikus református, 20 izraelita, összesen 759 lakos.

15 Tóthfalusy Sámuel: Rajzolat, mely Kölese helység belső telkeit, avagy intravillanumát mutatja (1822.). Eredetije 72X63 cm nagyságban Szabolcs-Szatmár Megye Levéltárában 10. Józsefháza, mezőváros. 127 Római katolikus temploma plébánosa, görög katolikus temploma papja, református temploma lelkze van. 126 ház, 775 római görög katolikus, 135 evangélikus református, 16 izraelita, összesen 926 lakos. 11. Kapnik, kamarai bányaváros. Fele a megye joghatóságához, másik fele Kővár vidék, Erdély joghatósága alá tartozik. Római katolikus temploma lelkze van. 75 ház, 378 római görög katolikus, 217 evangélikus református, összesen 595 lakos. 12. Király daróc, vásár joggal felruházott mezőváros. Római katolikus temploma plébánosa, görög katolikus temploma papja, református temploma lelkze, izraelita imaháza van. 301 ház, 1732 római görög katolikus, 382 evangélikus református, 98 izraelita, összesen 2212 lakos.

16 13. Nagyecsed, láppal körülvett mezőváros, a Báthory András idejéből való, XVI. században emelt ősi vár tövében fekszik. Híresek a vásárai. Református temploma lelkze van. 164 ház, 18 római görög katolikus református, 21 izraelita, összesen 1275 lakos. 14. Nagykároly, sík területen fekvő mezőváros, erős falakkal rendelkező vár alatt, a nemes Károlyi-nemzetség birtoka. A városban a megyeházán kívül a piarista atyák királyi gimnáziuma, valamint római katolikus fő elemi iskola található. Büszke lehet a Kalazanci Szent József tiszteletére emelt plébániatemplomra, a gróf Károlyi Sándor költségén helyreállított piarista templomra rendházra, a két, románok rutének számára épített görög katolikus templomra. Még két díszes imaháza van, az egyik az evangélikusoké, a másik a reformátusoké, továbbá izraelita zsinagógája van. Nevezetes megyegyűleiről, postahivataláról vásárairól ház, 6441 római görög katolikus, 2818 evangélikus református, 1796 izraelita, összesen lakos. 15. Nagymajtény, mezőváros a Kraszna partján, vásártartási joggal. Római katolikus temploma plébánosa van. 256 ház, 1919 római görög katolikus, 8 evangélikus református, 5 izraelita, összesen 1932 lakos. 16. Mátzalka, mezőváros, református temploma lelkze, izraelita imaháza van. 299 ház, 141 római görög katolikus, 2202 evangélikus református, 237 izraelita, összesen 2580 lakos. 17. Matolcs, mezőváros a Szamos partján. Vásárai látogatottak. Református temploma lelkze van. 94 ház, 5 római görög katolikus, 620 evangélikus református, 22 izraelita, összesen 649 lakos. 18. Misztótjalu, mezőváros. Római katolikus temploma plébánosa, görög katolikus temploma papja, református temploma lelkze, izraelita imaháza van. 86 ház, 396 római görög katolikus, 203 evangélikus református, 9 izraelita, összesen 608 lakos. 19. Színérváralja (Seini), mezőváros vásártartási joggal. Római katolikus temploma plébánosa, görög katolikus temploma papja, református temploma lelkze, izraelita imaháza van. 361 ház, 2105 római görög katolikus, 562 evangélikus református, 169 izraelita, összesen 2836 lakos. 20. Tarpa, mezőváros. Református temploma lelkze van. 296 ház, 15 római görög katolikus, 2160 evangélikus református, 22 izraelita, öszszesen 2197 lakos.

17 Falvak Ház Róm. kai. gör. kat. Ev. ref. Izr. Össz. 1. Adorján Alsóboldád (Unterboldád) Alsóf ernezely Alsónomoród Róm. kat. templom plébános 5. Alsószopor fi 1036 Görk. kat. templom pap 6. Alsóújfalu (Satunov, Dnyeszusz) Görk. kat. templom pap 7. Amac Görk. kat. templom pap 8. Angyalos 66 ( Apa Aranyos (Mezőaranyos) Atya Avasfelsőfalu (Negresti) Avasújfalu (Certic) Bagos G Postahivatal, gör. kat. templom pap ref. templom pap 15. Bajfalu (Bontei, Banyesti) Gör. kat. leányegyház 16. Balotafalu (Acsuva)

18 Róm. kat. Ev. Ház Izr. Össz. gör. kat. ref. 17. Barlafalu (Pariesti) Róm. kat. templom plébános 18. Batiz Batizvasvári (Osvari) Bere Berence (Babosesti) Berend Bikszád Savanyúvíz forrás 24. Borhíd Borzova Botpalád Börvely Bujánháza (Bunest) Busák Cégény Cikó Csaholc Csanálos < 919 Róm. kat. templom plébános 34. Császári (Osari) Császló

19 Ház Róm. kat. gör. kat. Ev. ref. Izr. össz. 36. Csecse Csegöld Cseke Róm. kat. templom plébános 39. Csengerújfalu Csomaköz Róm. kat. templom pap 41. Dányád Dara « Róm. kat. templom plébános 43. Darnó Dengeleg (Gingilag) Róm. kat. templom plébános 45. Derzs Dob Dobra Dobrácsapáti Gör. kat. leányegyház 49. Dobrovica Domahida Egri G

20 Róm. kat. Ev. Ház Ossz. gör. kat. ref. 52. Encsencs Gör. kat. leányegyház 53. Endréd (Enderéd) Gör. kat. templom pap 54. Esztró (Isztró) Fábiánháza Farkasaszó Feketefalu (Okolist) Felsőboldád (Oberboldád) Gör. kat. templom pap 59. Felsőfernezely (Cirizan) Róm. kat templom plébános Gör. kat. templom pap 60. Felsőhomoród Gör. kat. leányegyház 61. Felsőszopor Gör. kat. templom pap 62. Felsőújfalu (Satunov, Dnyeszusz) Fény Róm. kat. templom pap 64. Fülesd Fülpös Fülpösdaróc Gacsáiy Gai'Dolc R#* templom lelkz

21 Róm. kat. Ev. Ház Izr. össz. gör. kat. ref. 69. Gebe Gör. kat templom pap Izr. imaház 70. Géberjén Gencs Géres (Gyéres) Géc Ref.templom lelkz 74. Gilvács Róm. kat. leányegyház 75. Giróttótfalu í> Róm. kat. templom plébános Gör. kat. leányegyház 76. Görbed Gyöngy Györkefalu (Cetecele) Győrtelek Gyügye Gyűrűs Gör. kat.templom pap 82. Hermánszeg Hidegkút (Mocira) Hirip Hodász Gör. kat. templom lelkz Izr. imaház 86. Homok

22 Ház Róm. kat. gör 1. kat. Ev. ref. Össz. 87. Iklód Ilk Iloba Postahivatal Gör. kat. templom lelkz 90. Ilosva Iriny (Irim) Rom. kat. leányegyház 92. Istvándi Ivácskó (Nikopog) Jármi Kak Kálmánd Róm. kat. templom plébános 97. Kányaháza (Kalinest) Kántorjánosi Gör. kat. leányegyház Izr. imaház 99. Kaplony Róm. kat. templom plébános Gör. kat templom pap 100. Kegye Kér Kérsemjén Kisar

23 Ház Róm. kat. gör. kat. Ev. ós ref. Izr. össz Kisbánya (Kicbánya) Kishódos Kiskolcs (Kiskulcs) Kismajtény Kisnamény Kispalád Kispeleske Róm. kat. leányegyház 111. Kissikárló (Borgeu) Gör. kat. leányegyház 112. Kisszekeres Kisszokond Kocsord Izr. imaház 115. Komlódtótfalu Komorzán GÖr. kat. templom pap 117. Kölese Kömörő Körtvélyes Kőszegremete Középhomoród

FEHÉRGYARMAT AUTÓBUSZÁLLOMÁSRÓL INDULÓ HELYKÖZI AUTÓBUSZJÁRATOK KIVONATOS JEGYZÉKE

FEHÉRGYARMAT AUTÓBUSZÁLLOMÁSRÓL INDULÓ HELYKÖZI AUTÓBUSZJÁRATOK KIVONATOS JEGYZÉKE FEHÉRGYARMAT AUTÓBUSZÁLLOMÁSRÓL INDULÓ KIVONATOS JEGYZÉKE Érvényes: 2013. december 15-től www.szabolcsvolan.hu 5 Baktalórántháza, Fő tér M 5:40 S 6:15 be11:00 M12:10 be13:10 Beregsurány, aut. vt. M 5:45

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók 1 Ajak 3.500,- 2,0 2 Anarcs 1,4 3 Apagy 8.000.- 1,5 100,- 4 Aranyosapáti 3.000.- 1,5 500,- 5 Baktalórántháza 250.- Ft/m2 500,- 1,2

Részletesebben

Bevezetett helyi adók Szabolcs-Szatmár-Bereg megye január 1-jei állapot

Bevezetett helyi adók Szabolcs-Szatmár-Bereg megye január 1-jei állapot Bevezetett helyi adók Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 2009. január -jei állapot Vagyoni típusú adók AJAK 2,0 2 ANARCS,4 3 APAGY 0.000,5 4 ARANYOSAPÁTI 4000,5 5 BAKTALORÁNRHÁZA 250,2 6 BALKÁNY 200,7 7 BALSA

Részletesebben

Bevezetett helyi adók Szabolcs-Szatmár-Bereg megye január 1-jei állapot

Bevezetett helyi adók Szabolcs-Szatmár-Bereg megye január 1-jei állapot Bevezetett helyi adók Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 2008. január 1-jei állapot Vagyoni típusú adók Kommunális jellegő adók Helyi iparőzési adó 1 AJAK 2 2006.01.01 2008.01.01 2 ANARCS 1,4 2004.01.01 3 APAGY

Részletesebben

a.) jegyzőkönyve b.) 79-91/2009.(IX.24.) kt. határozata c.) 10/2009.(X.02.) kt. rendelete

a.) jegyzőkönyve b.) 79-91/2009.(IX.24.) kt. határozata c.) 10/2009.(X.02.) kt. rendelete 192 12/2009. Készült : 2 példányban. példány Mérk nagyközség Képviselő-testületének 2009. szeptember 24-én 15 00 órai kezdettel megtartott ülésének a.) jegyzőkönyve b.) 79-91/2009.(IX.24.) kt. határozata

Részletesebben

A MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI EGYESÜLETÉNEK

A MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI EGYESÜLETÉNEK Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete 4400 Nyíregyháza, Tiszavasvári u. 41. Telefonszám: (42)410-522 Fax: (42) 410-277 E-mail címek: szszbegy@meoszinfo.hu postmaster@szszbmegy.t-online.hu

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei MgSzH Földművelésügyi Igazgatóság

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei MgSzH Földművelésügyi Igazgatóság Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei MgSzH Földművelésügyi Igazgatóság Cím Telefonszám Levelezési cím Fax: Földművelésügyi Igazgatóság 4400, Keleti u. 1. 42/508-300 4401 Pf. 304. 42/508-311 Földművelésügyi és

Részletesebben

Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs- Szatmár-Bereg Megyei Levéltára

Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs- Szatmár-Bereg Megyei Levéltára Tartalomjegyzék IV. Megyei törvényhatóságok (1335) 1451-1950... 1 V. Mezővárosok, rendezett tanácsú városok, megyei városok, községek 1547-1950 (1983)... 10 VI. A központi államigazgatás területi szervei

Részletesebben

Járás Megnevezés Férőhely (fő) Cím Baktalórántházai j Közösségi Ház Nyíribrony, Fő út 42 Baktalórántházai j Közösségi Ház

Járás Megnevezés Férőhely (fő) Cím Baktalórántházai j Közösségi Ház Nyíribrony, Fő út 42 Baktalórántházai j Közösségi Ház Járás Megnevezés Férőhely (fő) Cím Baktalórántházai j Közösségi Ház 80 4535 Nyíribrony, Fő út 42 Baktalórántházai j Közösségi Ház 150 4536 Ramocsaháza, Fő tér 2 Baktalórántházai j Integrált Közösségi Szolgáltató

Részletesebben

21/2013. Készült: 2 példányban. példány

21/2013. Készült: 2 példányban. példány 21/2013. Készült: 2 példányban. példány Mérk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 9-én 15 00 órai kezdettel megtartott ülésének a.) jegyzőkönyve b.) 156-162/2013.(XII.09.) határozata

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 5/2006.(I. 25.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 5/2006.(I. 25.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 5/2006.(I. 25.) számú h a t á r o z a t a a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának és Alapító Okiratának

Részletesebben

Közbiztonsági referensek elérhetőségei

Közbiztonsági referensek elérhetőségei Közbiztonsági referensek elérhetőségei 2014-08-01 Ssz. Közbiztonsági referensre vonatkozó adatok Katasztrófavédelmi Kirendeltség hivatali elérhetősége (42/594- székhely település neve 603, Mell: 35050)

Részletesebben

Családi napközi Intézmény neve Működés helye Vezető Telefon Férőhelyek száma

Családi napközi Intézmény neve Működés helye Vezető Telefon Férőhelyek száma SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI CSALÁDI NAPKÖZIK, HÁZI GYERMEKFELÜGYELET CÍMLISTÁJA 20.. Családi napközi Intézmény neve Működés helye Vezető Telefon Férőhelyek száma Hétszínvirág Családi Napközi 448 Nyíregyháza-Sóstóhegy

Részletesebben

2. térkép: Szatmár vármegye természetföldrajzi képe és közigazgatási beosztása 1889-ben. Forrás: Gönczy P. 1889.

2. térkép: Szatmár vármegye természetföldrajzi képe és közigazgatási beosztása 1889-ben. Forrás: Gönczy P. 1889. 1. térkép: A vizsgált terület települései. 1 = államhatár; 2 = megyehatár Romániában; 3 = folyó; 4 = településhatár; BH = Bihor/Bihar; SM = Satu Mare/Szatmár; MM = Maramureş/Máramaros. A települések számait

Részletesebben

Település neve Lakosság szám/ gyermekszám

Település neve Lakosság szám/ gyermekszám Sor szám elepülés neve Lakosság szám/ gyermekszám GYERMEKJÓLÉI SZOLGÁLAÁS Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében 2010. GYERMEKJÓLÉI Gyermekjóléti szolgálat GYERMEKJ Főállásban Nem főállásban ársult SZOLGÁLA ÓLÉI

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t

T á r g y s o r o z a t Községi Polgármestertől S o n k á d 11-4/2009. Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 4-én megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve, b) tárgysorozata, c) rendelete: 11/2009.

Részletesebben

Észak-Aföldi régió területi hulladékgazdálkodási terv 20031

Észak-Aföldi régió területi hulladékgazdálkodási terv 20031 Észak-Aföldi régió területi hulladékgazdálkodási terv 20031 Észak-Aföldi régió területi hulladékgazdálkodási terv 2003 A közölt adatok, kiértékelések szabadon felhasználhatók a tervezi etika szabályinak

Részletesebben

Működési engedéllyel rendelkező gyermekjólét és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények (2012.02.29.)

Működési engedéllyel rendelkező gyermekjólét és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények (2012.02.29.) Működési engedéllyel rendelkező gyermekjólét és gyermekvédelmi k, intézmények (201029.) Sorszám Intézmény/ neve, székhelye Intézmény telephelye/területi irodája Fenntartó neve, székhelye Fenntartó típusa

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Rendőr-főkapitányság 2015. január hó

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Rendőr-főkapitányság 2015. január hó Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Rendőr-főkapitányság 2015. január hó nap 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 2015. február havi traffipax menetrend ( Autópálya alosztály ) mérés

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Rendőr-főkapitányság 2015. augusztus hó

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Rendőr-főkapitányság 2015. augusztus hó Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Rendőr-főkapitányság 2015. augusztus hó nap 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26 27. 28. 2015. Augusztus havi traffipax

Részletesebben

Település Ügyfélszolgálat címe Ügyf. Szolg. Tel. Hibabejelentő Nyitva tartás

Település Ügyfélszolgálat címe Ügyf. Szolg. Tel. Hibabejelentő Nyitva tartás Település Ügyfélszolgálat címe Ügyf. Szolg. Tel. Hibabejelentő Nyitva tartás Abádszalók 5240 Kunhegyes, Ady E. út 3 5350 Tiszafüred,Örvényi út 124. 59/510-210 70/331-5963 Kunhegyes: Hétfő:08:00-12:00 Szerda:

Részletesebben

Működési engedéllyel rendelkező szociális szolgáltatók, intézmények

Működési engedéllyel rendelkező szociális szolgáltatók, intézmények Működési engedéllyel rendelkező szociális szolgáltatók, intézmények (2012.02.29.) Fenntartó neve, Intézmény neve Intézmény székhelye, Szolgáltatások és Egyéb, székhelye telephelyek férőhelyszám ellátottak

Részletesebben

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: HIRDETMÉNY

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: HIRDETMÉNY Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA) mint Kiíró a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény

Részletesebben

Debreczeni csendőrkerület.

Debreczeni csendőrkerület. Sk J ). IH" CZ('nl f'sendórl"'rül," Debreczeni csendőrkerület. M. kir. debreczeni csendőrkerületi parancsnokság Debreczen. a) segédtisztség Tel. 444. b) katonai ügyész Tel. 225. c) törzsgazdasági hivatal

Részletesebben

Működési engedéllyel rendelkező gyermekjólét és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ( )

Működési engedéllyel rendelkező gyermekjólét és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ( ) Szociális és Gyámhivatal Működési engedéllyel rendelkező gyermekjólét és gyermekvédelmi k, intézmények (201029.) Sorszám Intézmény/ neve, székhelye Intézmény telephelye/területi irodája Fenntartó neve,

Részletesebben

ASZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI LEVÉLTÁR KIADVÁNYAI 1976-1997. ÉVKÖNYVEK

ASZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI LEVÉLTÁR KIADVÁNYAI 1976-1997. ÉVKÖNYVEK László Géza ASZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI LEVÉLTÁR KIADVÁNYAI 1976-1997. ÉVKÖNYVEK Szabolcs-Szatmár megyei helytörténetírás, 1-2. Szerk.: Gyarmathy Zsigmond. Nyíregyháza, 1979. 424 p. /Szabolcs-Szatmár

Részletesebben

A ROMA LAKOSSÁG HOZZÁFÉRÉSE AZ UNIÓS FEJLESZTÉSI FORRÁSOKHOZ

A ROMA LAKOSSÁG HOZZÁFÉRÉSE AZ UNIÓS FEJLESZTÉSI FORRÁSOKHOZ KADÉT ERNŐ VARRÓ GABRIELLA A ROMA LAKOSSÁG HOZZÁFÉRÉSE AZ UNIÓS FEJLESZTÉSI FORRÁSOKHOZ szabolcs-szatmár-bereg és borsod-abaúj-zemplén megyében Budapest, 2010. március A ROMA LAKOSSÁG HOZZÁFÉRÉSE AZ UNIÓS

Részletesebben

Egyszerűsített tűzvédelmi terv készítésére kötelezett gazdálkodók köre

Egyszerűsített tűzvédelmi terv készítésére kötelezett gazdálkodók köre 503 Guthi Erdészet 4254 Nyíradony Gúthpuszta 6551 Nyírlugos 53,60 Gazdálkodó összesen: 53,60 511 Fehérgyarmati Erdészet 4900 Fehérgyarmat Kisgyarmat út 19.sz. 6584 Csengersima 5,70 6607 Kisszekeres 0,90

Részletesebben

KATOLIKUS EGYHÁZ-LÁTOGATÁSI JEGYZŐKÖNYVEK. 16 17. század

KATOLIKUS EGYHÁZ-LÁTOGATÁSI JEGYZŐKÖNYVEK. 16 17. század KATOLIKUS EGYHÁZ-LÁTOGATÁSI JEGYZŐKÖNYVEK 16 17. század Osiris Kiadó Budapest, 2002 TARTALOM ELOSZO JEGYZETEK AZ ELŐSZÓHOZ n 25 SZEPETNEKI GÁSPÁR MESTER, VESZPRÉMI ORKANONOK ÖSSZEÍRÁSA (1554) Szepetneki

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE NYÍREGYHÁZA Pulmonológiai Osztály Magyar Állam Az intézmény címe (irányítószámmal): 4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 62. Az intézmény levelezési címe (irányítószámmal): 4400 Nyíregyháza,

Részletesebben

Háziorvosi körzetek. Dr. Balla Ferenc általános orvostan, sebész, Traumatológia szakorvos, háziorvostan

Háziorvosi körzetek. Dr. Balla Ferenc általános orvostan, sebész, Traumatológia szakorvos, háziorvostan Háziorvosi körzetek Körzet megnevezése/ Rendelés helye/ Háziorvos neve/ képesítési adatai I. számú felnőtt Kálvin tér 7. Dr. Király Tímea II. számú felnőtt Petőfi u. 14. Dr. Ungvári Zsigmond általános

Részletesebben

DEBRECEN VÁROS TÖRTÉNETI KRONOLÓGIÁJA II. Gazdag István

DEBRECEN VÁROS TÖRTÉNETI KRONOLÓGIÁJA II. Gazdag István DEBRECEN VÁROS TÖRTÉNETI KRONOLÓGIÁJA II Gazdag István Kronológiánk második fejezetében városunk eseményekben, megpróbáltatásokban bővelked ő korszakát követjük nyomon a szabad királyi város státusának

Részletesebben

Szatmár Leader Közhasznú Egyesület 4900 Fehérgyarmat, Kossuth tér 40. Tel: +36303750247 E-mail: leader.szatmar@gmail.com Honlap: www.szatmarleader.

Szatmár Leader Közhasznú Egyesület 4900 Fehérgyarmat, Kossuth tér 40. Tel: +36303750247 E-mail: leader.szatmar@gmail.com Honlap: www.szatmarleader. Szatmár Leader Közhasznú Egyesület 4900 Fehérgyarmat, Kossuth tér 40. Tel: +36303750247 E-mail: leader.szatmar@gmail.com Honlap: www.szatmarleader.hu HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2014-2020 TERVEZET 2016.

Részletesebben

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: HIRDETMÉNY

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: HIRDETMÉNY Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA) mint Kiíró a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény

Részletesebben

A RÉTKÖZ SZABOLCS VÁRMEGYE KATONAI LEÍRÁSÁBAN /1782-1785/

A RÉTKÖZ SZABOLCS VÁRMEGYE KATONAI LEÍRÁSÁBAN /1782-1785/ PÓK JUDIT A RÉTKÖZ SZABOLCS VÁRMEGYE KATONAI LEÍRÁSÁBAN /1782-1785/ Az I. katonai adatfelvétel, az ún. Josephinische Aufnahme, egy monumentális térképészeti munka, 1763-ban vette kezdetét, amikor is Mária

Részletesebben

BÉRES JÚLIA. A Hortobágy mint tájegység

BÉRES JÚLIA. A Hortobágy mint tájegység Interdiszciplinaritás a régiókutatásban IV. BÉRES JÚLIA A Hortobágy mint tájegység 1. A Hortobágy Közép-Európa legnagyobb füves pusztája, mely a Tisza bal partján, a Hajdúságtól keletre, az Észak-Tiszántúlon

Részletesebben

K I V O N A T. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról. A képviselő-testület

K I V O N A T. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról. A képviselő-testület K I V O N A T A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott ülése jegyzőkönyvéből. TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 96/2013.(IX.26.) számú határozata

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Képviselő-testületének 2013. október 24. napján a Demecseri Polgármesteri Hivatal A épülete (4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1.) Polgármester Irodájában megtartott

Részletesebben

Pályázati feltételek és bírálati szempontok A Hortobágyi Nemzeti Parki Termék védjegy használatához

Pályázati feltételek és bírálati szempontok A Hortobágyi Nemzeti Parki Termék védjegy használatához Pályázati feltételek és bírálati szempontok A Hortobágyi Nemzeti Parki Termék védjegy használatához A védjegy A Hortobágyi Nemzeti Parki védjegyet az 1. számú melléklet tartalmazza. A védjegy célja (1)

Részletesebben

1. helyen végzett szállító pályázatának benyújtási ideje. 2. helyen végzett 2. helyen végzett szállító. 1. helyen végzett szállító pontszáma

1. helyen végzett szállító pályázatának benyújtási ideje. 2. helyen végzett 2. helyen végzett szállító. 1. helyen végzett szállító pontszáma Ellátott intézmény OM azonosító Ellátott intézmény neve Ellátott intézmény címe Tankerület pontszáma pályázatának benyújtási ideje 2. helyen végzett 2. helyen végzett pontszáma 2. helyen végzett pályázatának

Részletesebben

a.) jegyzőkönyve b.) 38-50/2009./V.20./ kt. határozata c.) 4/2009./V.28./ kt. rendelete

a.) jegyzőkönyve b.) 38-50/2009./V.20./ kt. határozata c.) 4/2009./V.28./ kt. rendelete 100 6/2009. sz. Készült : 2 példányban példány Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 2009. május 20-án 15. 00 órai kezdettel megtartott ülésének a.) jegyzőkönyve b.) 38-50/2009./V.20./ kt. határozata

Részletesebben

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: HIRDETMÉNY

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: HIRDETMÉNY Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA) mint Kiíró a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény

Részletesebben

Felső Tisza Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Intézkedési Terve TARTALOMJEGYZÉK

Felső Tisza Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Intézkedési Terve TARTALOMJEGYZÉK MUNKAANYAG isza Vidéki öbbcélú Kistérségi ársulás Közoktatási ntézkedési erve ARALOMJEGYZÉK. BEVEZEÉS A többcélú kistérségi társulás megalakulása.... A többcélú kistérségi társulás alapadatai.. kt. szinten

Részletesebben

- Az anya, a 14. életévét betöltött gyermek, törvényes képviselő, a gyermeket magáénak elismerő férfi.

- Az anya, a 14. életévét betöltött gyermek, törvényes képviselő, a gyermeket magáénak elismerő férfi. Az ügytípus megnevezése: A gyermek családi jogállásának rendezése Az ügytípus rövid leírása: - A születési anyakönyvi kivonat az apa adatai nélkül kerül a gyámhivatalhoz, az anyát tájékoztatja a hatóság,

Részletesebben

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 2015. évi hatósági ellenőrzési terve. 2014/2015-ös tanév febr. 16-20. 2014/2015-ös tanév febr. 16-20.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 2015. évi hatósági ellenőrzési terve. 2014/2015-ös tanév febr. 16-20. 2014/2015-ös tanév febr. 16-20. Ellenőrző hatóság megnevezése: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály 1 A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 2015. i hatósági ellenőrzési terve Ellenőrzés tárgya Hétvezér

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkező 39/2005.(XI.5.),

Részletesebben

Projekthelyszín település(ek) A projekt elő készítettsége

Projekthelyszín település(ek) A projekt elő készítettsége GF3: Kis- és középvállalkozások közvetett közösségi GF3_megye_8: Megyei turisztikai marketingstratégia kidolgozása Megye minden járása Megye minden települése projektötlet Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei

Részletesebben

2.) Előterjesztés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás Társulási Megállapodása módosításának elfogadása tárgyában

2.) Előterjesztés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás Társulási Megállapodása módosításának elfogadása tárgyában Balkány Város Képviselő-testületének 2013. június 27-én megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (97-100) T á rg ysoroza t 1.) Előterjesztés a Központi Egészségügyi

Részletesebben

Egyszerűsített tűzvédelmi terv készítésére kötelezett gazdálkodók köre

Egyszerűsített tűzvédelmi terv készítésére kötelezett gazdálkodók köre (A 10 hektár erősen vagy 20 hektár közepesen et kezelők listája) 503 Guthi Erdészet 4254 Nyíradony Gúthpuszta 6551 Nyírlugos 73,50 Gazdálkodó : 73,50 507 Hajduhadházi Erdészet 4242 Hajdúhadház Sámsoni

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről 1 MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkező 39/2005.(XI.5.),

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testülete október 16.-án tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testülete október 16.-án tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e - 468 - Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. október 16.-án tartott nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 3 példányban Kapják: 2. példányt Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal, Nyíregyháza

Részletesebben

A Szent Márton Európai Kulturális Útvonal magyarországi szakasza gyalogosok számára

A Szent Márton Európai Kulturális Útvonal magyarországi szakasza gyalogosok számára A Szent Márton Európai Kulturális Útvonal magyarországi szakasza gyalogosok számára 1 A Szent Márton Európai Kulturális Útvonal összekapcsolja azokat a településeket, ahol Szent Márton járt és ahol az

Részletesebben

A gyámhivatal ügyfélfogadási rendje a polgármesteri hivatal ügyfélfogadási rendjével azonos.

A gyámhivatal ügyfélfogadási rendje a polgármesteri hivatal ügyfélfogadási rendjével azonos. Tisztelt Látogató! Köszöntjük Fehérgyarmat Város Gyámhivatalában! Címünk: 4900 Fehérgyarmat, Kiss E. u. 2. szám e-mail: gyamhivatal@fehergyarmat. hu tel.: 06-44-510-236 fax: 06-44-510-232 A gyámhivatal

Részletesebben

Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterme (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterme (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.) JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: 2013. szeptember 30-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendkívüli, nyílt üléséről. Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterme (4440

Részletesebben

Szatmár Leader Közhasznú Egyesület 4900 Fehérgyarmat, Kossuth tér 40. Tel: +36303750247 E-mail: leader.szatmar@gmail.com Honlap: www.szatmarleader.

Szatmár Leader Közhasznú Egyesület 4900 Fehérgyarmat, Kossuth tér 40. Tel: +36303750247 E-mail: leader.szatmar@gmail.com Honlap: www.szatmarleader. Szatmár Leader Közhasznú Egyesület 4900 Fehérgyarmat, Kossuth tér 40. Tel: +36303750247 E-mail: leader.szatmar@gmail.com Honlap: www.szatmarleader.hu HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2014-2020 2016. május 1

Részletesebben

VÁRAKOZÁSI IDŐK JEGYZÉKE

VÁRAKOZÁSI IDŐK JEGYZÉKE SZABOLCS VOLÁN Zártkörűen Működő Közlekedi Rzvénytársaság Nyíregyháza, Korányi F. u. 12. A 2014/2015. évi Hivatalos VOLÁN Autóbusz Menetrend csatlakozásaival kapcsolatban megállapított VÁRAKOZÁSI IDŐK

Részletesebben

Fehérgyarmati kistérségi tükör Helyzetfeltárás

Fehérgyarmati kistérségi tükör Helyzetfeltárás Fehérgyarmati kistérségi tükör Helyzetfeltárás 2012 Szerzők: Balás Gábor Kozma Noémi Nyíri Noémi Czaller László Kulcsár Gábor Luksander Alexandra Lektorálta: Darvas Ágnes A Kistérségi tükör a Magyar Máltai

Részletesebben

KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY RÉGÉSZETI SZAKTERÜLETI RÉSZ BALATONAKALI (VESZPRÉM MEGYE)

KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY RÉGÉSZETI SZAKTERÜLETI RÉSZ BALATONAKALI (VESZPRÉM MEGYE) KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY RÉGÉSZETI SZAKTERÜLETI RÉSZ BALATONAKALI (VESZPRÉM MEGYE) Készült: Balatonakali község településrendezési tervéhez Készítette: Pintér László régész Laczkó Dezső

Részletesebben

VÁRAKOZÁSI IDŐK JEGYZÉKE

VÁRAKOZÁSI IDŐK JEGYZÉKE SZABOLCS VOLÁN Zártkörűen Működő Közlekedi Rzvénytársaság Nyíregyháza, Korányi F. u. 12. A 2013/2014. évi Hivatalos VOLÁN Autóbusz Menetrend csatlakozásaival kapcsolatban megállapított VÁRAKOZÁSI IDŐK

Részletesebben

VEZ ETÉKNEVEK ÉS TÖRTÉNELEM.

VEZ ETÉKNEVEK ÉS TÖRTÉNELEM. VEZ ETÉKNEVEK ÉS TÖRTÉNELEM. Közismert tény, hogy a magyar vezetéknevek kialakulása a XIV. században kezdödött ; először fó1eg a nemeseknél, de a XV. század folyamán már gyakori az öröklődő név a jobbágyok

Részletesebben

Pesthidegkút bemutatása

Pesthidegkút bemutatása BUDAPEST II. kerület / Pesthidegkút Pesthidegkút bemutatása 2013. szeptember 26. 1 Budapest II. kerülete A II. kerület területe: 36 km 2 Népesség: Polgármester: 88 200 fő Dr. Láng Zsolt 2 Pesthidegkút

Részletesebben

hogy ezzel a szultánt János ellen fordítja. I. Ferdinánd

hogy ezzel a szultánt János ellen fordítja. I. Ferdinánd Az előzményekről 1526 augusztusában Mohácsnál a Szulejmán szultán vezette törökök megverték a magyar sereget. A csatában odaveszett a magyar király, II. Lajos is. A csata után Szulejmánnak 12 nap is elegendő

Részletesebben

Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő- testületének. 15/2004.(VI.10.) Önk. rendelete. az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról

Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő- testületének. 15/2004.(VI.10.) Önk. rendelete. az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő- testületének 15/2004.(VI.10.) Önk. rendelete az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő- testülete a helyi

Részletesebben

1. Területek rajzolása, megnevezése 35 pont

1. Területek rajzolása, megnevezése 35 pont 1. Területek rajzolása, megnevezése 35 pont 1 1. ábra: A Partium területe Bethlen Gábor halálakor. Rajzolja be a Partiumot alkotó területrészeket piros határvonalakkal, és írja be a területek neveit! 2.

Részletesebben

Nyitra felől Turóc-völgyébe

Nyitra felől Turóc-völgyébe Nyitra felől Turóc-völgyébe Felsőelefánt (Horné Lefantovce) Kisebbik kastélya eredetileg az 1369-ben létesült pálos kolostor, a rend tartományi főnökének székhelye és a novícius szerzetesek szemináriuma

Részletesebben

A belügyminiszter. /2006. ( ) BM rendelete. 1. A Riasztási és Segítségnyújtási Tervről, a hivatásos önkormányzati és az önkéntes tűzoltóságok

A belügyminiszter. /2006. ( ) BM rendelete. 1. A Riasztási és Segítségnyújtási Tervről, a hivatásos önkormányzati és az önkéntes tűzoltóságok A belügyminiszter /2006. ( ) BM rendelete a Riasztási és Segítségnyújtási Tervről, a hivatásos önkormányzati és az önkéntes tűzoltóságok működési területéről, valamint a tűzoltóságok vonulásaival kapcsolatos

Részletesebben

Ellátási t: NYMJV Molnárné Tóth Katalin 42/310-910 Önkormányzat (állami) Ellátási t.: NYMJV Szokolyiné Koczka Judit

Ellátási t: NYMJV Molnárné Tóth Katalin 42/310-910 Önkormányzat (állami) Ellátási t.: NYMJV Szokolyiné Koczka Judit 1. számú táblázat Szabolcs-Szatmár-Bereg megye bölcsődéinek címjegyzéke 11. Sorszám Megnevezés Vezető neve Telefon Fenntartó forma, ellátási terület Megyei Jogú Város Nyíregyháza 1. 12.sz. Babaház Bölcsőde

Részletesebben

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak Uram! Téged tartottunk hajlékunknak 90. zsoltár A Vámosmikolai Református Gyülekezet küzdelmes évtizedeiből 1 A reformáció Vámosmikolán Mikola hitújítására vonatkozó feljegyzés csak a 17. század második

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS 2. MÓDOSÍTÁSA

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS 2. MÓDOSÍTÁSA 1KF VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS 2. MÓDOSÍTÁSA V. SZERELÉSI KÖRZET [A KÖZSZOLGÁLATI MÉDIASZOLGÁLTATÁSOK ORSZÁGOS DIGITÁLIS VÉTELÉNEK BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN VEVŐDEKÓDEREK TELEPÍTÉSE A DIGITÁLIS ÁTÁLLÁS FOLYAMATHOZ

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Rendőr-főkapitányság január hó

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Rendőr-főkapitányság január hó Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Rendőr-főkapitányság 2016. január hó 2016. Január havi traffipax menetrend ( Autópálya alosztály ) nap mérés tervezett ideje mérés tervezett helye 01. 07.15-12.45 M3 bal 214

Részletesebben

17/2013. Készült: 2 példányban.. példány. a.) jegyzőkönyve b.) /2013.(IX.18.) határozata

17/2013. Készült: 2 példányban.. példány. a.) jegyzőkönyve b.) /2013.(IX.18.) határozata 489 17/2013. Készült: 2 példányban.. példány Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 2013. szeptember 18-án 13 00 órai kezdettel megtartott ülésének a.) jegyzőkönyve b.) 127-131/2013.(IX.18.) határozata

Részletesebben

Töredékek egy 19. századi beregi ügyvéd életéből

Töredékek egy 19. századi beregi ügyvéd életéből Töredékek egy 19. századi beregi ügyvéd életéből A Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára rendkívül kevés Bereg megyére vonatkozó dokumentumot őriz. Ezért is érdemel ki emelt figyelmet

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

Pesthidegkút bemutatása

Pesthidegkút bemutatása BUDAPEST II. kerület / Pesthidegkút Pesthidegkút bemutatása 2012. október 4. 1 Budapest II. kerülete P.H P.H. A II. kerület területe: Népesség: Polgármester: 36 km 2 88 200 fő Dr. Láng Zsolt 2 Pesthidegkút

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu Száma: 41-84/2010. J E G Y Z Õ K Ö N Y

Részletesebben

A vízszabályozási munkák szülöttje: a Túr folyó

A vízszabályozási munkák szülöttje: a Túr folyó A vízszabályozási munkák szülöttje: a Túr folyó Dr. Szlávik Lajos Professor Emeritus, Eötvös József Főiskola A Túr folyó, ahogy azt ma ismerjük, a vízszabályozási munkák szülöttje, hiszen születési éve:

Részletesebben

B E K Ö L C E TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

B E K Ö L C E TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE EGRI ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3300 Eger, Dobó utca 18. Tel.: 36/511-570 Fax: 36/411-890 Heves Megyei Bíróság mint Cégbíróság Cg. 10-09-021606 E-mail: egriepir@egriepir.hu B E K Ö L C E TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez -

E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez - 4 MÁTÉSZALKA V Á R O S POLGÁRMESTERÉTŐ L 4701. Mátészalka, Hősök-tere 9. Tel.: (44) 501-358, Fax: (44) 501-360 e-mail:polgarmester@mateszalka.hu Száma: 60/2008. E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez

Részletesebben

Pályázati feltételek és bírálati szempontok. a Hortobágyi Nemzeti Parki Termék védjegy használatához. A védjegy. A védjegy célja

Pályázati feltételek és bírálati szempontok. a Hortobágyi Nemzeti Parki Termék védjegy használatához. A védjegy. A védjegy célja Pályázati feltételek és bírálati szempontok a Hortobágyi Nemzeti Parki Termék védjegy használatához A védjegy A Hortobágyi Nemzeti Parki védjegyet az 1. számú melléklet tartalmazza. A védjegy célja 1.

Részletesebben

TÖRTÉNELEM FELADATLAP

TÖRTÉNELEM FELADATLAP VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM 2030 Érd, Széchenyi tér 1. TÖRTÉNELEM FELADATLAP 2016 Név:... Iskola:... A megoldásra 45 perc áll rendelkezésedre! Eredményes munkát kívánunk! A KÖVETKEZŐ KÉRDÉSEK AZ ÓKORI

Részletesebben

VII. FEJEZET. Erdőhátság.

VII. FEJEZET. Erdőhátság. VII. FEJEZET. Erdőhátság. 1. A királyi ispánság falvai. 2. A Becsegergely nemzetség szállásterülete. 3. A Zóvárd és Barsa nem birtoktöredékei. A mezőség középső részén elterülő kisnemes falutömböt délről

Részletesebben

TARTALOM KÖSZÖNTŐ 17 CUVÂNT DE SALUT 19 GREETINGS 21 ELŐSZÓ 23 PREFAȚĂ 31 FOREWORD 41

TARTALOM KÖSZÖNTŐ 17 CUVÂNT DE SALUT 19 GREETINGS 21 ELŐSZÓ 23 PREFAȚĂ 31 FOREWORD 41 5 TARTALOM KÖSZÖNTŐ 17 CUVÂNT DE SALUT 19 GREETINGS 21 ELŐSZÓ 23 PREFAȚĂ 31 FOREWORD 41 BEVEZETŐ 51 SZÉKELYFÖLD FÖLDRAJZA ÉS KÖZIGAZGATÁSA (Elekes Tibor) 55 Természetföldrajzi adottságok és hasznosítható

Részletesebben

I. FORDULÓ. Ki volt a magyar uralkodó a szabadságharc kirobbanásának idején?

I. FORDULÓ. Ki volt a magyar uralkodó a szabadságharc kirobbanásának idején? I. FORDULÓ Név:... Cím:.. Iskola, évfolyam:.. E-mail cím:... Felkészítő: 1. A Rákóczi-szabadságharc Ki volt a magyar uralkodó a szabadságharc kirobbanásának idején? Milyen okai voltak a szabadságharc kirobbanásának?

Részletesebben

IV. Megyei Törvényhatóságok, Szabad Királyi Városok és Törvényhatósági Jogú Városok... 1

IV. Megyei Törvényhatóságok, Szabad Királyi Városok és Törvényhatósági Jogú Városok... 1 Tartalomjegyzék IV. Megyei Törvényhatóságok, Szabad Királyi Városok és Törvényhatósági Jogú Városok... 1 V. Mezővárosok, Rendezett Tanácsú Városok, Megyei Városok, Községek... 18 VI. A Központi Államigazgatás

Részletesebben

Targonca vagy kapa? (Nagybánya 1480. évi pecsétjéről)

Targonca vagy kapa? (Nagybánya 1480. évi pecsétjéről) T a n u l m á n y o k Targonca vagy kapa? (Nagybánya 1480. évi pecsétjéről) GAVALLÉR PÁL Nagybánya máig ismert legrégibb pecsétjéről és a hozzá tartozó typariumról, magyarul pecsételőről (1) sokan írtak

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei regionális Szilárdhulladék-gazdálkodási Rendszer I. szakasz.elnevezéső, 2004/HU/16/C/PE/004. azonosítási számú KA projekt továbbiakban KA projekt -, valamint a Szabolcs-Szatmár-

Részletesebben

Nyíregyháza járás APAGY KÖZSÉG. Apagyi Zrínyi Ilona Általános Iskola 4553 Apagy, Béke u 2. KÁLMÁNHÁZA KÖZSÉG

Nyíregyháza járás APAGY KÖZSÉG. Apagyi Zrínyi Ilona Általános Iskola 4553 Apagy, Béke u 2. KÁLMÁNHÁZA KÖZSÉG APAGY KÖZSÉG Intézmény 033559 Apagyi Zrínyi Ilona Általános Iskola 4553 Apagy, Béke u 2. KÁLMÁNHÁZA KÖZSÉG Intézmény 033571 Kálmánházi Benedek Elek Általános Iskola 4434 Kálmánháza, Nyíregyházi út 30.

Részletesebben

Készítette: Habarics Béla

Készítette: Habarics Béla A Simai-tó tanösvény terve Készítette: Habarics Béla A településről hhhhhhhhhelyszí Csengersima a 49. számú főút mellett keletről elterülő ne község. Közúti és teherforgalmi határátkelőhely található külterületén.

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőrfőkapitányság. Kamerák száma (db) a kamera pontok helyszíne, elhelyezése

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőrfőkapitányság. Kamerák száma (db) a kamera pontok helyszíne, elhelyezése Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság Rendőri Szerv RK, HRK Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőrfőkapitányság Települések Nyíregyháza Kamerák száma (db) 12 a kamera pontok helyszíne, elhelyezése.nyíregyháza,

Részletesebben

Tornyospálca, református templom 1

Tornyospálca, református templom 1 Juan Cabello Simon Zoltán Tornyospálca, református templom 1 A falu neve elôször egy Péter nevû ember birtokaként Polcia formában, 1212-ben bukkan fel Zsurk határosaként. 2 Az eredetileg máshol birtokos

Részletesebben

d barokk c görög/római g mezopotámiai toronytemplom b román f bizánci

d barokk c görög/római g mezopotámiai toronytemplom b román f bizánci A 2004/2005. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első (iskolai) fordulójának feladatmegoldásai TÖRTÉNELEMBŐL I. KÉPAZONOSÍTÁS (5 pont) A képeken különböző korok templomai láthatóak. Válassza

Részletesebben

Nagybánya történetéből.

Nagybánya történetéből. r Nagybánya történetéből. Megfakult száz esztendős írás akadt a kezembe. Czifra, német betűkkel van elejétöl-végig írva, durva vastag papíron, lúdtollal. írója a nagy kezdőbetűket úgy kiczifrázta, mint

Részletesebben

Város Megnevezés Utca. Tornaterem Szent I. Művelődési Ház Szent I. Templom Szent I. Plébánia Szent I. Általános Iskola Szent I.

Város Megnevezés Utca. Tornaterem Szent I. Művelődési Ház Szent I. Templom Szent I. Plébánia Szent I. Általános Iskola Szent I. Almáskamarás Város Megnevezés Utca Idősek Klubja Dózsa Gy. Tornaterem Szent I. Művelődési Ház Szent I. Templom Szent I. Plébánia Szent I. Óvoda Dózsa Gy. Általános Iskola Szent I. Battonya Békés Békéscsaba

Részletesebben

III. Ispánságok és a nemesi megye. Az egyházi szervezet.

III. Ispánságok és a nemesi megye. Az egyházi szervezet. III. Ispánságok és a nemesi megye. Az egyházi szervezet. Nem sokkal azután, hogy a magyarság első képviselői a Szamos partján megjelentek, Szent István kiterjesztette jogát az ország minden használatlan

Részletesebben

Székelyszenterzsébet

Székelyszenterzsébet Nagy Emma Székelyszenterzsébet Séta térben és időben Szent Erzsébet Sancta Elisabeth Székelyszenterzsébet, így látom leírva a falu nevét a régi dokumentumokban, vagy a jelenlegi helységnévtáblán és máshol.

Részletesebben

AZ ESZTERGOMI ZÁSZLÓ L. BALOGH BÉNI PERAGOVICS FERENC. polgármesterének iratai (V-2-a), ad 14.993/1943. ikt. sz.

AZ ESZTERGOMI ZÁSZLÓ L. BALOGH BÉNI PERAGOVICS FERENC. polgármesterének iratai (V-2-a), ad 14.993/1943. ikt. sz. L. BALOGH BÉNI PERAGOVICS FERENC AZ ESZTERGOMI ZÁSZLÓ Levéltári rendezés során nemegyszer kerülnek elő a kutatók által még fel nem tárt iratcsomók, amelyek váratlanul új megvilágításba helyezhetik a történelmi

Részletesebben

LUKÁCS ANTAL Fogarasföld autonómiája: keretek és korlátok

LUKÁCS ANTAL Fogarasföld autonómiája: keretek és korlátok LUKÁCS ANTAL Fogarasföld autonómiája: keretek és korlátok A XIII. század eleji Erdélyben a források, a királyi vármegyék gazdaságitársadalmi struktúrája mellett, egy alternatív szerveződés típusát is rögzítik,

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI CSALÁD- ÉS IRODALOMTÖRTÉNETI OKMÁNYOK A NAGYBÁNYAI ÁLLAMI LEVÉLTÁRBAN

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI CSALÁD- ÉS IRODALOMTÖRTÉNETI OKMÁNYOK A NAGYBÁNYAI ÁLLAMI LEVÉLTÁRBAN Balogh Béla SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI CSALÁD- ÉS IRODALOMTÖRTÉNETI OKMÁNYOK A NAGYBÁNYAI ÁLLAMI LEVÉLTÁRBAN Az Állami Levéltárak nagybányai fiókja gyakorlatilag 1953-ban mint tartományi levéltár létesült.

Részletesebben

03. 09.00-13.00 Északi-Keleti-Déli cs.pont - Kálmánháza ( jobb - bal ) 04. 09.00-13.00 Északi-Keleti-Déli cs.pont - Kálmánháza ( jobb - bal )

03. 09.00-13.00 Északi-Keleti-Déli cs.pont - Kálmánháza ( jobb - bal ) 04. 09.00-13.00 Északi-Keleti-Déli cs.pont - Kálmánháza ( jobb - bal ) 2013. NOVEMBER havi traffipax Autópálya alosztály nap mérés tervezett ideje mérés tervezett helye 01. 09.00-13.00 Északi-Keleti-Déli cs.pont - Kálmánháza ( jobb - bal ) 02. 09.00-13.00 Északi-Keleti-Déli

Részletesebben