Kivonat Neszmély Önkormányzata Képviselő-Testületének 85/2013. (VI.26.) sz. határozata a község településszerkezeti tervéről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kivonat Neszmély Önkormányzata Képviselő-Testületének 85/2013. (VI.26.) sz. határozata a község településszerkezeti tervéről"

Átírás

1 Kivonat Neszmély Önkormányzata Képviselő-Testületének 85/2013. (VI.26.) sz. határozata a község településszerkezeti tervéről Neszmély község Önkormányzatának Képviselő testülete a évi CLXXXIX. tv.13.. (1) bek.1. pontja szerint, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló módosított évi LXXVIII. törvény 7. -ának (3) bek. b) pontjára tekintettel az alábbi döntést hozza: A határozat hatálya területi értelemben Neszmély község egész közigazgatási területére kiterjed. Neszmély község közigazgatási területére vonatkozóan jóváhagyja a TSZT-1 jelű, M=1: méretarányú, TSZT-2 jelű, M=1:4.000 méretarányú Településszerkezeti tervét és az e határozat M-1 jelű mellékletében rögzített Településszerkezeti tervről szóló leírást. Területfelhasználás változásának területei: 1. A belterület D-i határában a Gote sor és a Petőfi utca közötti tömbben 493, 494/1-3 és 495 hrsz-ú még beépítetlen, jelenleg mezőgazdasági területen tervezett falusias lakóterület kialakítása. A terület nagysága kb. 0,8 ha. (I. ütem) 2. A belterület DK-i határában lévő , , 1068, 1069, 1071 hrsz-ú volt zártkerti és mezőgazdasági területek a Várhegy aljában tervezett kertvárosias lakóterület kialakítása céljára. A terület nagysága kb. 15 ha. (amennyiben a területre lakóterület kialakítás céljára szabályozási terv készül, úgy a bányakapitányság bevonásával kerülnek megállapításra szükséges mérnökgeológiai vizsgálatok, korlátozások és előírások) (II. ütem) 3. A belterület D-i határában lévő volt zártkerti területeken tervezett falusias lakóterületek kialakítása céljára. A terület nagysága kb. 19 ha. (amennyiben a területre lakóterület kialakítás céljára szabályozási terv készül, úgy a bányakapitányság bevonásával kerülnek megállapításra szükséges mérnökgeológiai vizsgálatok, korlátozások és előírások) (III. ütem) 4. Jelenlegi kertes mezőgazdasági területen a belterület déli határában tervezett falusias lakóterületek kialakítása céljára. A terület nagysága kb. 35 ha. (amennyiben a területre lakóterület kialakítás céljára szabályozási terv készül, úgy a bányakapitányság bevonásával kerülnek megállapításra szükséges mérnökgeológiai vizsgálatok, korlátozások és előírások). (IV. ütem) 5. A belterület keleti határának közelében a 10.sz. út kialakítása céljára. mentén a 2720/1, 3, 4, 0175 helyrajzi számú anyaggödör területeken tervezett ipari gazdasági terület kialakítása céljára. A terület nagysága kb. 2,75 ha. (amennyiben a területre lakóterület kialakítás céljára szabályozási terv készül, úgy a bányakapitányság bevonásával kerülnek megállapításra szükséges mérnökgeológiai vizsgálatok, korlátozások és előírások) 6. A belterület északi szomszédságában a Dunaparton 0420/4, 0420/5 és 0421 hrsz-ú erdőterületen tervezett Beépítésre nem szánt sport-rekreációs terület kialakítása céljára mintegy 10 ha-on. 7. A 0125-ös HRSZ-on a zagytározó területének erdőterületbe sorolása mintegy 170 ha-on. 8. A településszerkezet fenntartható fejlődése érdekében a lakóterület fejlesztés ütemezetten, minimum tömbönként szabályozási terv készítésével lehetséges. 9. Biológiai aktivitásérték kompenzáció A területek biológiai aktivitásértékének számításról szóló 9/2007. (IV. 3.) ÖTM rendelet értelmében kiszámított biológiai aktivitásérték pozitív mérlegű. 10. Belterületi határ módosítás: A Településszerkezeti terv alapján tervezett belterület vonható belterületbe.

2 M-1 melléklet: A településszerkezeti terv leírása Neszmély településszerkezeti és területfelhasználási rendszerének részletes leírását az alátámasztó munkarészek fejezetei tartalmazzák. Az alábbiakban a településszerkezet és területfelhasználás tervének rövid leírásáról, indoklásáról és kategóriáik egymáshoz való viszonyáról esik szó. A célok eléréséhez a Településszerkezeti terv: - meghatározza a település távlati területfelhasználását, - meghatározza az infrastruktúra-hálózat fejlesztését, - elősegíti a minőségi fejlesztését, - biztosítja a környezet természeti, táji és épített értékeinek védelmét és fejlesztését. 1. A település igazgatási területének felosztása 2. A település igazgatási területe beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területekre tagolódik. A beépítésre szánt területek jellemzően, de nem kizárólag a meglévő és tervezett belterületek. A beépítésre nem szánt területek jellemzően, de nem kizárólag a külterületek. 3. A település igazgatási területének beépítésre szánt területei az építési használatuk általános jellege, valamint sajátos építési használatuk szerint az alábbi területfelhasználási egységekre tagolódnak: a) Lakóterületek, b) Vegyes területek, c) Gazdasági területek, d) Különleges területek. 4. A beépítésre szánt területek építési használatának megengedett felső határa (legnagyobb szintterület-sűrűsége) a következő: Területfelhasználási egységek Tervi jele Legnagyobb szintterület-sűrűség Kertvárosias lakóterületek Lke 0,6 Falusias lakóterületek Lf 0,5 Településközpont vegyes területek Vt 1,6 Kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület Gksz 1,2 Ipari gazdasági terület Gip 1,2 Különleges terület Kereskedelmi területe Kk 0,5 Különleges terület Temető területe Kt 0,5 Különleges terület Kemping területe Kke 0,5 Különleges terület Borászat területe Kbo 1,0 Különleges terület Pincesor területe Kpp 1,0 Különleges terület Bánya területe Kb 0,5 5. Az egyes terület-felhasználási egységek kötelező minimális közüzemi közművesítettségének mértékét az alábbi táblázat rögzíti. A HÉSZ kidolgozása során legalább az alábbi táblázatban közölt minimális, vagy annál magasabb szintű közművesítettségi mértéknek megfelelő előírásokat kell alkalmazni. BELTERÜLETEN: Terület-felhasználási egység neve A kötelező minimális közüzemi közművesítettség mértéke Lakóterületek Vegyes területek Gazdasági területek Különleges területek Közlekedési és közmű-elhelyezési, hírközlési területek Zöldterületek Vízgazdálkodási területek KÜLTERÜLETEN: Teljes közművesítettség Teljes közművesítettség Teljes közművesítettség Teljes közművesítettség A feltárt terület közművesítettségi mértékével azonos Közművesítetlen Közművesítetlen 1

3 Gazdasági területek Különleges területek Közlekedési és közmű-elhelyezési, hírközlési területek Erdőterületek Mezőgazdasági területek Vízgazdálkodási területek Teljes közművesítettség Részleges, illetve teljes közművesítettség A feltárt terület közművesítettségi mértékével azonos Közművesítetlen Részleges közművesítettség Közművesítetlen 6. A település igazgatási területének beépítésre nem szánt területei használatuk általános valamint sajátos jellege szerint az alábbi területfelhasználási egységekre tagolódnak: a) Közlekedési területek b) Közműelhelyezési, hírközlési területek, c) Zöldterületek, d) Erdőterületek, e) Mezőgazdasági területek, f) Különleges beépítésre nem szánt területek g) Vízgazdálkodási területek. 2. A Tervváltozás Területi adatai és mutatói 2.1. Területi mérleg VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS -ELSŐ MEGKERESÉS EREDMÉNYE ÉS AZ ÖNKORMÁNYZATI SZÁNDÉKOK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL REALIZÁLT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVI VÁLTOZÁST IGÉNYLŐ FEJLESZTÉSI TERÜLETEK Beépítésre szánt területi növekménnyel járó változás sorszám Terület (ha) Helyrajzi szám (hrsz) 1. 0,8 ha 493,494, ha ha volt zártkert II. ütem volt zártkert III. ütem TSZT Terület-felhasználás módosítás hatályos tervezett Má Lf mezőgazdasági Falusias lakóterület terület Mk kertes mezőgazdasági Mk kertes mezőgazdasági Lke Kertvárosias lakóterület Lf Falusias lakóterület Mk 4. volt zártkert IV. 35 ha kertes ütem mezőgazdasági Összesen: - 74,3 ha Beépítésre szánt területen belüli területfelhasználás változás 5. 2,75 ha Összesen: 2,75 ha Beépítésre szánt terület visszaminősítése beépítésre nem szánt területté Összesen: --- Beépítésre nem szánt területen belüli ha területfelhasználás változás Összesen: 10 ha 2720/1, 3, 4, /4, 0420/5, 0421 Kb Különleges bányaterület Kb Különleges bányaterület E Erdőterület Lf Falusias lakóterület Gip Ipari gazdasági terület E Erdő terület Kk-re Beépítésre nem szánt sportrekreációs terület 2

4 2.2. A KEMTrT Szerkezeti Terv és a 2013 évi TRT területi mérlege: / További beépítésre szánt területfelhasználás céljára igénybe vehető területek kimutatása / A KEMTrT-ben meghatározott, a települést érintő megyei területfelhasználási kategóriák Hagyományosan vidéki települési térség Vegyes területfelhasználású térség A KEMTrT-ben meghatározott, Területnagyságok (ha) és % 173 ha: 6,23 % 1160 ha 41,79% KEMTrT előírásai szerint más célra igénybevehető Területnagyságok (ha) évi tervmódosítás során igénybevett új beépítésre szánt területek (ha) További beépítésre szánt területfelhasználás céljára igénybe vehető területek (ha) ha 3. ter:16 ha 4. ter:35 ha 5. ter:2 ha 121 ha Erdőgazdálkodási térség 1199,5 ha 43,21% 179,925 ha 5. ter:0,75 ha 179,175 ha Vízgazdálkodási térség 243,5 ha 8,77% 24,35 ha ,35 ha Igazgatási terület összesen: 2776 ha 2776 ha 2776 ha 2776 ha KEMTrT Térségi szerkezeti terv alapján megállapítható hogy a változással érintett területek jelentős része a vegyes települési térség területfelhasználási kategóriájába tartoznak. Kisebb részük az erdőgazdálkodási térség töredékét veszi igénybe elsősorban beépítésre nem szánt területfelhasználás céllal. A tervkészítés keretében történő változtatási szándékok a KEMTrT előírt határértékeit nem haladják meg. A fentiek alapján e tervdokumentációban rögzített változási javaslatokkal kapcsolatban megállapítható, hogy azok a Komárom-Esztergom megye 23/2005. (IX.29.) sz. Kgy. rendelettel jóváhagyott KEMTrT tervlap előírásaival összhangban vannak. 3. Beépítésre szánt területek Az alábbi fejezetekben a változással érintett területek területfelhasználási kategóriáit és javaslatait ismertetjük Lakóterületek (Lf, Lke) A település területének jelentős része falusias lakóterület, amelyre a családi házas beépítés a jellemző. A lakóterületi településrészeket illetően megfigyelhető, hogy a lakófunkció mellett megjelenik a kereskedelmi-szolgáltató funkció is. A község lakó területein az oldalhatáron álló beépítési mód a jellemző, de szabadon álló, zártsorú és hézagosan zártsorú beépítések is megtalálhatók. Tervezői javaslat szerint a fejlesztési területek beépítése során az oldalhatáron álló beépítési mód támogatandó. A település egyes lakóterületi részeinek beépítési lehetőségei közötti különbségek igazán majd az építési előírásokban lesznek érzékelhetők. Lakó funkciójú fejlesztésre tervezett területek Még beépítetlen belterületi lakóterületek: Belterületi foghíjbeépítés útján beépítése került területek kb. 1 ha-on, ahol mintegy 10 db telek alakítható ki. Belterületi tömbfeltárás a Rózsa utca folytatásában és a10.sz. út Petőfi utca közötti tömbben kb. 4,5ha-on, ahol mintegy 40 db telek alakítható ki. 1-es számú módosítási terület: A belterület D-i határában a Gote sor és a Petőfi utca közötti tömbben még beépítetlen, jelenleg mezőgazdasági része (493, 494 és alátörései, 495 hrsz.). A terület nagysága kb. 0,8 ha, melyen kb. 10db új lakótelek alakítható ki. Összesen: 6,3 ha, mintegy 60 telek 3

5 Lakóterület-fejlesztésre kijelölt területek 3-as számú módosítási terület: Volt zártkerti területek a belterület déli határában mintegy 19 ha, tervezett falusias lakóterületként 110 db lakótelek alakítható ki. (amennyiben a területre lakóterület kialakítás céljára szabályozási terv készül, úgy a bányakapitányság bevonásával kerülnek megállapításra szükséges mérnökgeológiai vizsgálatok, korlátozások és előírások) 2-es számú módosítási terület: Volt zártkerti területek a Várhegy aljában kellemes domboldal eladható, beépíthető lakótelkeket kínál mintegy 15 ha, tervezett falusias lakóterületként 135 db lakótelek alakítható ki. (amennyiben a területre lakóterület kialakítás céljára szabályozási terv készül, úgy a bányakapitányság bevonásával kerülnek megállapításra szükséges mérnökgeológiai vizsgálatok, korlátozások és előírások) 4-es számú módosítási terület: Volt zártkerti területek a belterület déli határában mintegy 35 ha, tervezett falusias lakóterületként 190 db lakótelek alakítható ki. (amennyiben a területre lakóterület kialakítás céljára szabályozási terv készül, úgy a bányakapitányság bevonásával kerülnek megállapításra szükséges mérnökgeológiai vizsgálatok, korlátozások és előírások) Összesen: 33 ha. A dombvidéki (volt zárkerti) területekre készítendő részletes szabályozási terveknél a beépítési paramétereket (legnagyobb megengedett építménymagasság, legkisebb telekméret stb.) a tájképvédelmi értékek szem előtt tartásával szükséges meghatározni és az állattartás céljára szolgáló építmények elhelyezését korlátozni kell. A volt zárkerti területeken tervezett falusias lakóterületek részletes szabályozása során betartandó tájképvédelmi és építészeti kialakításra vonatkozó irányelvek A minimális telekméretet legalább 1500m-ben kell megállapítani. A beépítési mód szabadon-álló, vagy oldalhatáron-álló lehet. Az építménymagasság a 4,5 métert ne haladja meg. A zöldfelületi arányt minimum 60%-ban kell megállapítani. A tető hajlásszöge között határozható meg és kialakítása csak nyeregtetős, lehet. Az épület hossztengelye és a nyeregtető gerincvonala csak a lejtő irányával párhuzamos lehet A lejtőirányú főhomlokzat csak oromfalas kialakítású lehet. Az új épületek homlokzatának egységes kialakítására és színezésére vonatkozóan az engedélyezési eljárás során javasolt településképi véleményezési eljárást lefolytatni. A homlokzaton látszó módon fém- és műanyag elemek nem helyezhetők el. Egy telken belül egy fő rendeltetési egység helyezhető el, valamint az elhelyezhető melléképítmények fajtáit is korlátozni kell. A kerítéseknél csak áttört kerítés alkalmazható Településközponti vegyes területek (Vt) A község jelenleg nem rendelkezik a főbb községközponti funkciókat magába foglaló községközponttal, ezért szükséges a meglévő intézményi bővítési lehetőségek biztosítása és rendezett településközponti funkciót szolgáló területek formálása, kialakítása. A kialakított területhasználati és övezeti rendszerben közvetve biztosítva lesz majd szükség esetén az új intézmények létesítésének elvi lehetősége. A tervezett területhasználati és övezeti besorolások iránymutató jellegűek lehetnek az Önkormányzat részére. Új Vegyes funkciójú fejlesztésre tervezet jelen tervmódosítás keretében nincs. 4

6 3.3. Gazdasági területek (Gksz, Gip) A település belterületén meglévő, jelenleg működő gazdasági funkciójú területek a területükön folyó gazdasági tevékenység jellegétől függően a Településszerkezeti tervben kereskedelmi-szolgáltató illetve ipari gazdasági területként kerültek besorolásra. Jelenleg egy nagyobb gazdasági területen működnek kisebb vállalkozások: A 10.sz. út déli oldalán a belterület keleti határának közelében található virágkertészet, állattartó telep és kőfaragó üzemi vállalkozások telepedtek itt meg. A helyi munkahelyteremtés fokozása érdekében a korábban igénybevett gazdasági területek rehabilitációjával és új fejlesztési területek kijelölése is cél. A gazdasági területek kijelölésénél a Településszerkezeti terv a települési adottságokat és az önkormányzati fejlesztési elképzeléseket egyaránt figyelembe veszi. Gazdasági funkciójú fejlesztésre tervezett területek 5-ös számú módosítási terület: A belterület keleti határának közelében a 10.sz. út mentén a 2720/1, 3, 4, 0175 helyrajzi számú anyaggödör területeken tervezett, összesen kb. 2,75 ha nagyságú ipari gazdasági terület (Gip), (amennyiben a területre lakóterület kialakítás céljára szabályozási terv készül, úgy a bányakapitányság bevonásával kerülnek megállapításra szükséges mérnökgeológiai vizsgálatok, korlátozások és előírások) 3.4. Különleges területek (K) Különleges területek: A település igazgatási területén több olyan már meglévő területhasználat található, mely az OTÉK-nak megfelelően a különleges területek közé sorolható. - Temető területe (Kt) A temetője a belterület déli szélén található, s a Petőfi utcáról közelíthető meg. A temető két egymással szomszédos részterületből áll, melyeket a ravatalozó épülete és út választ ketté. A temető két részterületének nagysága: 1,16 ha és 0,32 ha, a ravatalozó területe: 0,11 ha. A temető védőtávolsága 30m. - Kemping területe (K-ke) A település területén három olyan terület található, melyeket kemping céljára alakítottak ki. Az egyik belterületen található, a Vízimolnár utca mellett (a vasúti megálló közelében), ennek területe mintegy 3000 m2. A legjobban kiépített kemping a süttői közigazgatási határnál, külterületen a 10-es út mellett, közvetlen a Duna-parton helyezkedik el, területe 3,1 hektár. Ugyanitt a 10-es út túloldalán is található kempingterület, melynek területe 3,3 hektár. - Kereskedelmi terület (K-kv) A település belterületének keleti szélén a 10 sz. főút mentén (216/2 hrsz.) területen található vendéglő. A mintegy 9000 m2-es telekméret lehetővé teszi a további építést, a idegenforgalmi szálláshelyek magas zöldfelületi aránnyal történő kialakítását. - Pincesor és présházak területe (Kpp) Két jelentősebb pincesor található a településen. Belterületen a Göte soron, valamint a belterülethez közvetlen csatlakozva a Sertés-völgyben. Mindkét helyen kis területű telkeken, sűrű beépítéssel helyezkednek el a pincék és présházak. - Borászati centrum és vendéglátás területe (Kbo) A Dunaszentmiklósra vezető út mellett, a domboldal tetején terül el a Hilltop Neszmély Zrt. által üzemeltetett komplexum, mely többek között borászati üzemet, hotelt, éttermet és szabadidősrekreációs területeket is magába foglal. - Bánya területe (Kb) Külterület a 10-es fűút mellett működik a Korpáshegy (Almásneszmély I bt.) nevű homokbánya, melyet a lábatlani székhelyű Holcim Hungária Cementipari ZRT. üzemeltet. A bánya területe mintegy 34 hektár. 5

7 4.Infrastrukturális elemek (települési infrastruktúra hálózatok) 4.1. Közúthálózatok, közlekedés A forgalmi adatok és a magasabb rendű tervek alapján a szerkezeti terv a jelenlegi nyomvonalán tartja a 10. sz. főutat. A beépítési adottságai alapján szabályozási beavatkozásokkal a rendelkezésre álló terület nem bővíthető, de a szokásos közlekedésépítési és szabályozási eszközökkel a főút forgalma nagyobb időtávban is biztonsággal levezethető. Ehhez szükség esetén rendelkezésre állnak az alábbi eszközök, amelyek az adott szélességi méretek mellett is eredményesen alkalmazhatók: a forgalomcsillapítás sebességcsökkentő eszközei, megfelelő keresztmetszeti elrendezés (mindenképpen zárt csapadékcsatornával), a főút csomópontjainak forgalomtechnikai rendezése, stb. A belső úthálózat vonalvezetését, alkalmazható paramétereit döntő mértékben meghatározzák a település morfológiai, műszaki infrastruktúra és beépítési adottságai. A 10. sz. főút, a vasútvonal és a Duna egymáshoz közel levő, párhuzamos elhelyezkedése meghatározza a község viszonylag sík területrészein az utcák vonalvezetésének, kapcsolatának lehetőségeit. Hasonló módon meghatározottak a községnek a 10. sz. úttól délre fekvő területrészeinek lehetőségei. Itt a domborzati viszonyok és a vízelvezetés kialakult létesítményei korlátozzák az egészséges településszerkezet kialakítását. A meglehetősen meredek volt zártkerti részen tervezett lakóterületi fejlesztések közúti feltárása úgy oldható meg, hogy a mélyebb árkokkal szabdalt dombos területek megközelítése az egyes árkok közötti területre felvezető utak kialakítását igényli. Ezeket olyan paraméterekkel kell ellátni, amelyek az időjárási körülményektől függetlenül biztonsággal lehetővé teszik a kétirányú gépjármű közlekedést. Ennek minimális mérete 12 méter, amely a járműforgalom mellett a vízelvezetés és a gyalogos közlekedés számára is lehetőséget teremt. Mivel az ilyen módon feltárt, szinte különálló településrészek összefűzése a meredekebb, dombos részeken nem lehetséges, lényeges településszerkezeti kérdés ezen utak és a 10. sz. főút kapcsolata. Az előző településrendezési terv szakmailag egyébként igen helyesen - a Petőfi utcát jelölte ki a dombos területekről érkező forgalom összegyűjtésére, de ennek szabályozási következményeit a település nem vállalta, a megvalósítás érdekében nem történtek lépések. Ezért a Petőfi utca kiiktatásával a dombról érkező feltáró utaknak közvetlen kapcsolatot kell létesíteni a 10. sz. főúttal. Ez a levezető utak többségénél a meglevő utcahálózaton (ha szűkösen is, de) lehetséges, a temető nyugati oldalán szükségessé váló feltáró útszakasz számára azonban nincs más lehetőség, mint a szabályozási terven is feltüntetett, egy telket igénybevevő levezető út kialakítása. E nélkül a felvezető út által feltárható terület lakóterületbe vonása nem lehetséges, mert közúti feltárása biztonsággal nem oldható meg. Ezen közlekedési megoldások teszik szükségessé a fejezet elején a 10. sz. főúttal kapcsolatos fejlesztési feladatokat. A parkolást, gépjárműtárolást a vonatkozó előírások szerint telken belül kell megoldani. Lakó- és gazdasági területeken ez alól kivétel nem tehető. A település meglevő intézményeinél, ahol jelenleg közterületen van a parkolás megoldva, külön ön kormányzati rendelettel ez az állapot fenntartható. Gyalogos és kerékpáros közlekedés, parkolás A település belterületén a gyalogos közlekedés számára a biztonságos, lehetőleg a közúti forgalomtól elválasztott vezetést biztosítani kell. A domborzati viszonyok miatt a belső kerékpáros közlekedés csak a 10. sz. főút környezetében lehetséges, éppen ezért ez számottevő igényt nem jelent. A 10. sz. főút mellett tervezett a regionális fontosságú az Országos Területrendezési Tervben is szereplő Duna menti kerékpárút. Neszmély területén még nem került kialakításra. Autóbusz közlekedés A helyközi autóbusz közlekedés vonatkozásában a 10. sz. főúton áthaladó járatcsoportok biztosítják a település kedvezőnek tekinthető közlekedését. A település területén három autóbusz megállóhely pár van kialakítva, kiosztásuk kedvező. A megállóhelyek kiépítettsége megfelelő, a várakozóhelyek 6

8 funkcionálisan megfelelőek. A megállókhoz vezető hiányos járdák kiépítését fokozatosan meg kell valósítani. Vízi közlekedés Vízi közlekedés vonatkozásában nagyobb súlyt kell kapjon a kikötő fejlesztésének igénye. A vízi közlekedés fejlesztése elsősorban a turizmushoz kötődik, ezért inkább üzleti (gazdasági, gazdaságossági), mint közlekedési feladatok merülnek fel. A kikötő helyzete ugyanakkor kedvező, hiszen a vasútállomás a közelben van, nagymértékű parkolóhely kapacitás biztosítható, sőt az autóbusz megálló is csak néhány száz méteres távolságra van. Vasúti közlekedés Neszmélyen áthalad a (Budapest)- Esztergom Almásfüzitő (Komárom) MÁV egyvágányú fővonal. A vonalon napi 6 személyvonat pár közlekedik. Megfelelő szolgáltatási színvonal esetén a vasút ütőképes alternatívája lehetne az egyre nagyobb közúti forgalomnak (l. a Budapest-Esztergom szakaszt), de ehhez mind a pálya, mind a guruló állomány tekintetében lényeges fejlesztések lennének szükségesek. A községben a vasútállomás jelenlegi állapotán javítani szükséges, kiépítendő a hozzájáró út és megfelelő számú (lehetőleg őrzött) parkolóra is szükség lenne Közműfejlesztési javaslatok Neszmélyen a település Önkormányzata szeretné a népességszámát megőrizni, ezért a település fejlődését elősegítve törekszik a településen élők számára komfortosabb, urbánusabb életvitel lehetőségének megteremtésére. Javítani szeretné a település környezeti állapotát. Igényesebb közterülettel szeretné növelni a település vonzó képességét. Mivel telekalakítási, építési lehetőség kínálatával segíteni lehet a lakosság helyben tartását, továbbá építési lehetőséggel fogadni, várni lehet, a betelepülni, illetve üdülni szándékozókat, az ehhez szükséges építésügyi feltételeket meg kell teremteni. A gazdasági élet fellendítése is meghatározó feladata a település Önkormányzatának, ehhez is a lehetőségeket fel kell tárni és a hozzá szükséges területi feltételeket biztosítani kell. Az építési lehetőségek meghatározására, szabályozására készül a település településrendezési terve is. Feltételezve a település népességének, ha minimális szinten is, de a növekedését, megvizsgálva a település már beépített területeit, annak intenzívebb hasznosítását biztosító szabályozással, igényesebb lakásviszonyok kialakítását teszi lehetővé, valamint néhány új lakótelek kialakítására is nyújt lehetőséget. A település volt zártkert területének üdülő területté alakításával is a településhez kötődőket növelheti. A különleges övezeti és gazdasági övezeti területek kijelölésével a munkahely teremtésére biztosítanak lehetőséget. A készülő terv a beépítésre nem szánt területeken is a területek hasznosításához szükséges építési lehetőségeket szabályozza. A megfelelő élet- és munkakörülmény biztosítására, valamint a környezetvédelmi igények kielégítésére, a fenntartható fejlődést segítő, megfelelő közműellátást kell biztosítani. A településen építés, vagy használati mód megváltoztatásának engedélyezése akkor lehetséges, ha a központi belterületen, illetve ahhoz közvetlen kapcsolódó beépítésre szánt területen a teljes közműellátás biztosított, további beépítésre szánt területein pedig legalább a részleges közműellátás rendelkezésre áll, amelyhez biztosított a villamosenergia, a vezetékes ivóvíz ellátás, és a földgázellátás, valamint a szabályozási előírásokban a szennyvíz- és csapadékvíz elvezetésére vonatkozó előírások teljesülnek. A külterületen, a beépítésre nem szánt területen, a mezőgazdasági övezetekben is új építési engedély, használati mód megváltoztatás akkor engedélyezhető, ha az ÁNTSZ által is elfogadott egészséges ivóvízellátás és a villamosenergia ellátás biztosított, valamint a szabályozási tervben beépítésre nem szánt területekre vonatkozó szennyvíz- és csapadékvíz elvezetési előírások teljesülnek. A közműfejlesztési feladatok között elsődleges feladatnak kellene tekinteni a település meglevő beépített területeinek a közműellátottság növelését, amely érdekében a közmű ellátottsági hiányokat kellene pótolni. Mint, ahogy azt a közművizsgálatok feltárták a majdnem teljes körű vízellátás mellett a szenny- és csapadékvíz elvezetés, valamint a gázellátás is mutat hiányosságot. 7

9 A közműfejlesztési feladatok között, mint második fejlesztési feladat a területfejlesztés során új építési lehetőségek közműellátásának a megoldása. Az új beépítés, új területhasznosítás lehetőségének, már feltételként kell meghatározni, hogy a beépítés, az új hasznosítás csak a megfelelő, környezetvédelmi követelményeket kielégítő, közműellátás biztosítása esetén engedélyezhető. Nagyon fontos, hogy komfortos beépítés alakuljon ki. A településrendezési javaslat szerint akár 500 új lakás is építhető lehetne, további építési lehetőségek biztosítottak településközpont vegyesként jelölt területeken és további, különleges és gazdasági célra jelölt területeken. Az új beépítési lehetőségek közműellátási igényeinek kielégítése mellett a már meglevő beépített telkeken jelentkező igénynövekedésből eredő többletigény kielégítésével is kell számolni. A távlatban megvalósítható új beépítések és a meglevő beépítés komfortosabb ellátása esetén a következő közműigény növekedése várható: Meglevő beépítés Új épületek ÖSSZESEN igény növ új igények Vízigény m3/nap: Keletk. szennyv m3/nap Villamosenergia ig. kw: Földgázigény Nm3/h: Vezetékes távközlés db Ezek a prognosztizált igények a településtervező által a település adottságait figyelembe vevő lehetőségek alapján, nagyobb távlatra, a település optimális fejlődését feltételezve és a már beépített területek igényesebb teljes körű kiszolgálása esetén jelentkezne. Ezek a becsült igények csak a szolgáltató felé előzetes jelzésre, tájékoztatásra alkalmas adatok. Tervezői tapasztalataink szerint rövidtávon ezen többlet igényeknek ténylegesen kielégítendő igényként még optimális fejlődési folyamatot is feltételezve, reálisan a %-ának a jelentkezése várható, a tervezés távlatában pedig kb %-a. Így a reálisan kielégítendő igény összesen: víz igény m 3 /nap csatorna igény m 3 /nap vill.e. igény kw földgáz igény nm 3 /h távlati összes rövidtáv kb 15% terv távlat kb 25% Reálisan a már meglevő, kiépített hálózatokkal rendelkező üzemeltetők (víz, szennyvízcsatorna és gáz, villamosenergia ellátás) a település jelenlegi belterületén, a foghíjak és a már ellátott területekhez közvetlen kapcsolódó új ingatlanok közműellátását különösebb külső hálózatfejlesztési igény nélkül ki tudják elégíteni, vagy a már meglevő elosztóhálózatokról építendő új bekötővezetékekkel, vagy az elosztóhálózatok továbbépítésével és arról létesítendő új bekötővezetékek segítségével. A jelenlegi ellátó közműhálózatoktól távolabbi új fogyasztók ellátása már csak jelentősebb hálózatépítésekkel oldható meg. A közműfejlesztési feladatok között harmadlagos feladatként kell említeni az esztétikai igények kielégítési szükségességét, amely a település vonzóképességének a növelését szolgálja. A komfortosabb környezet kialakítási igénye, az utak és közterületek állapotának, látványának javítását teszi szükségessé. Ennek keretében a XXI. századhoz illő, a jelenlegi és várható motorizáltságot figyelembe vevő közterületi használatot kell biztosítani, amelyhez a felszíni vízrendezésnek is komfortosabb, nagyobb rendezettségű megoldását kellene előtérbe helyezni. Az útburkolat kiépítésével egyidejűleg kell a felszíni vízrendezést megoldani. A kiemelt járdaszegély, a kontúros útnyomvonal vezetés, a település belterületén kialakítandó zárt csapadékvíz csatornahálózat rendezettebb megjelenést eredményezhetne. A kisebb helyigényű zárt csapadékcsatorna által felszabaduló területen rendezett parkoló alakítható ki és látványosabb utcafásításra is biztosítható terület, amely a látványjavításon túl, a mikrokörnyezeti állapot javítását is szolgálja. Meg kell említeni, hogy a településen a burkolt felületek aránya a telkeken belül és a közterületeken egyaránt növekszik. A burkoltság várható növekedésével, az elvezetendő felszíni víz mennyisége is nőni fog. A településnek a felszíni vizektől az épített környezet védelmének biztosítása kiemelt feladata. Ezért nagyon fontos, hogy legyen a településnek a teljes közigazgatási területére a várható, javasolt fejlesztéseket is figyelembe vevő- felszíni vízrendezési tanulmánya, amelyben kijelölheti azt a 8

10 területi lehatárolást, ahol szeretne a már meglevő zárt csapadékcsatornás területen túl is, zárt csapadékcsatornás vízelvezetési módot kialakítani. A tanulmányterv javaslata alapján megvalósítandó vízelvezetéssel az épített környezet vízkár elleni védettségét kell biztosítani. A pontos geodéziai felmérésen alapuló tanulmányterv lehetőséget nyújt a hidraulikailag méretezett vízelvezetési rendszer kialakítására, ütemezett fejlesztés megvalósítására, egyes szakaszok még a nyílt árkok kialakítására is készítendő vízjogi engedélyezési tervek elkészítésére, amellyel pályázati úton finanszírozási támogatás is szerezhető a beruházás megvalósítására. Meg kell említeni, hogy átfogó területrendezési tervek, a megyei területrendezési terv is, a települések csapadékvíz elvezetésének megoldását a településrendezési terv keretébe utalja. A településrendezési tervek készítése során azonban nem áll rendelkezésre, és a szükséges gazdasági fedezet sem biztosítható olyan pontos geodéziai felmérés elkészíttetésére, amely alkalmat adna hidraulikai méretezés elvégzésére, amely nélkül csapadékvíz elvezetési terv nem készíthető. Ez csak elkülönítetten, önálló tervkészítés keretében valósítható meg. A településrendezési terv keretében csak a helybiztosítás igénye elégíthető és elégítendő ki. Úgy kell a közterületeket, az utak szabályozási szélességét meghatározni, hogy abban a csapadékvizek biztonságos elvezetésének, még később választott műszaki megoldása mellett is, biztosított legyen. A település fejlődéséhez hozzátartozik a település arculatának a fejlődése is, amelyhez hozzá kell járulni a közművek megjelenésének a javításával is. E vonatkozásban különösen az energiaellátás és a vezetékes elektronikus hírközlés területén jelentkeznek feladatok. Az energiaellátás vonatkozásában figyelembe kell venni, hogy a teljes összkomfortot biztosító, környezetbarát, automatikus üzemviteli hőellátás iránti igényeken túl, az esztétikai igények bár nagyon távlati, de várható előtérbe kerülnek. A közműfejlesztések során távlatban előtérbe fog kerülni az utcaképet alakító szabadvezetékes, légkábeles villamosenergia ellátó és vezetékes hírközlési rendszerek látványjavítási igénye is. Ezért a villamosenergia ellátás hálózatainak és a vezetékes hírközlési hálózat település szintű föld-kábelesítésének távlati célkitűzéseivel is foglalkozni kell. Ennek a célkitűzésnek a megvalósítását szorgalmazza és a megvalósításának realitását növeli, a jósolt klímaváltozás is, hiszen a várható szélsőségesebb időjárás, a várható szélerősödés mellett a hálózatok föld alatti elhelyezkedése nagyobb üzembiztonságot ígér. A területfejlesztési oldalról meghatározott közműfejlesztési feladatokat, az új fogyasztók közműigényeinek mennyiségi új többlet igények- kielégítését a szolgáltatók vállalják, hisz érdekeltek a többlet-szolgáltatásban, gondot a közműellátás esztétikai megjelenésének javítási igénye okozza, amelyet a privatizált, gazdasági érdekeltségű szolgáltatók nagyon nehezen akarnak elfogadni. A villamosenergia (közép-, kisfeszültségű és közvilágítási) hálózatok és a vezetékes hírközlési hálózatok telepítésében a privatizált üzemeltető nem érdekelt az igényesebb, üzembiztosabb, s valóban többlet költséggel járó, földalatti kivitelezésben. Ezért nagyon fontos szerepe van a település szabályozási tervének, amelyben ha előírásra kerül és az, helyi építési szabályzatként elfogadást nyer, akkor rendeleti hátteret, törvényi alapot nyújt a Polgármesteri Hivatalnak a szolgáltatókkal szemben elvárt igényesebb közműfektetés megkövetelésére. 9

11 5.Beépítésre nem szánt területek (jellemzően külterületek) Különleges beépítésre nem szánt területek (Kk) 7-es számú módosítási terület: Különleges beépítésre nem szánt sport-rekreációs terület Kk-sr A Duna parti elhelyezkedésű, tervezett "különleges beépítésre nem szánt sport-rekreációs terület" összességében valamivel több, mint 10 hektáros területen fekszik. A 10 hektáros terület 2%-os beépíthetősége alapján elhelyezhető épületek és építmények csak az építési hely számára kijelölt területrészeken helyezhetők el. A fejlesztési elképzelések szerint a területen többek között a népi építészet jellegzetes épületei kerülnek bemutatásra, valamint ehhez kapcsolódó közösségi kiszolgáló épületek (pl irodák, vendéglátó helyek), szabadtéri színpad, és sportpálya kerülnek kialakításra, amelyeket sétányok vesznek majd körül. A terület szomszédságában hajó múzeum mutatja majd be a hajózás történetét. Az egymást kiegészítő és változatos területfelhasználást a terület nyugati határában kompkikötő és nagyhajó kikötő kiépítése egészíti majd ki és biztosít vízi kapcsolatot. Erdőterületek (E) Az erdőterületek rendezése az ökológiai és ökonómiai szempontok figyelembe vételével készült. A település területének több mint harmada erdő. A település erdőinek nagyobb része a külterület DK-i részén, valamint a belterülettől délre, a volt zártkerti területek mellett, valamint a Duna árterében található, s viszonylag összefüggő a területeket alkotnak. Az erdőterületek egy jelentős része természeti védelem alatt áll. - A település erdőterületinek jelentős része a védelmi erdőterületek (Ev) közé került besorolásra. A védelmi erdőterületek kezelése során cél egyrészt a talaj és vízvédelmi, ökológiai érdekek érvényesülése. A védelmi erdőterületeken sem lakó-, sem gazdasági célú építmény nem helyezhető el. - A település nagyobb kiterjedésű és védelem alatt nem álló erdőterületei a gazdasági erdőterületek (Eg) közé kerültek besorolásra. - A külterület középső részén, a 0125 helyrajzi számú területen található VIII. számú vörösiszap tározó megnevezésű veszélyes hulladéklerakó területén a szerkezeti terv rekultivációs, illetve utóhasznosítási célként tervezett véderdő (Ev) területet jelöl ki. Mezőgazdasági területek (M) A mezőgazdasági területek rendezésének célja egyrészt a termelőterületek megóvása, másrészt a gazdálkodás feltételeinek megteremtése. A mezőgazdasági területekre elsősorban általános gazdálkodási formák jellemzők (ültetvények, kertgazdasági, szántók és rét-legelők területek). - Az általános mezőgazdasági (Má) területek közé kerültek besorolásra elsősorban a főként szántó és gyep művelési ágú mezőgazdasági területek kerültek besorolásra. - A meglévő kertes mezőgazdasági területeknek a belterülethez kapcsolódó, valamint a belterülettől kissé távolabb eső, magasabban fekvő részei tervezett falusias lakóterületbe (ütemezett fejlesztéssel) kerültek átsorolásra. A tervezett lakóterületek felhasználásának feltétele a mérnökgeológiai szakvélemény eredményétől függ. Vízgazdálkodási (V) területek A település meghatározó vízfolyása a Duna folyam. A kisvízfolyások közül a jelentősebbek a Bikolpatak, Nyároska-patak, Göte-patak és a Szilva-patak. A kisvízfolyások mindegyika a Duna vízgyűjtő területéhez tartozik. A vízfolyásokhoz kapcsolódó természeti értékek védelmére fokozott figyelmet kell fordítani. 10

12 Művi értékvédelem A település művi értékei A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal (KÖH) műemlék-nyilvántartása szerint Neszmély területén négy db műemléki védelem alatt álló művi érték található. - A Református templom (hrsz:168) 2626, Komárom-Esztergom megye, Neszmély, Fő út 133. gótikus 14 sz. vége. Épült a 14. század végén, a 15. században bővítették, 1649-ben újjáépítették, majd 1787-ben megújították és bővítették. Átépítve 1891-ben (építész: Mikus Sándor és Aughoffer Adolf) és 1932-ben. - Lakóház (hrsz:355) Komárom-Esztergom megye, Neszmély, Fő út 140 Építtette Lévai Ferenc 1913-ban. Népi műemlék fésűs beépítésben álló, előkertes, téglalap alaprajzú, földszintes, nyeregtetős épület. - Királykút (hrsz: 1816) 2627 Komárom-Esztergom megye, Neszmély, 19.század Neszmély külterületén, a Szőlőhegy oldalában, vízmosás mellett elhelyezkedő, nagyméretű kváderkövekből rakott, kör alaprajzú fedett kútház, oldalában kőből faragott kifolyónyílás. - Várrom (hrsz: 0113) 2628 Komárom-Esztergom megye, Neszmély, 15.század Magas hegy tetején álló, két kúpként jelentkező, ma már csak romként létező, szabálytalan alaprajzú vár. A település jelenleg rendelkezik helyi értékvédelmi rendelettel, (de ennek módosítása folyamatban van. A módosítást az tette szükségessé, hogy korábban szakmailag nem eléggé megalapozottan, számtalan épületet nyilvánított védetté és ezzel a rendelet hitelét vesztve, egyben használhatatlan is volt. Az újonnan készült Kulturális Örökségvédelmi Hatástanulmány felülvizsgálta és újból számba vette a védelemre érdemes építészeti és kulturális szempontból védendő értékeket, amit külön tervlapon mutat be és ez alapján kerül sor a helyi értékvédelmi rendelet módosítására. Táji és természeti értékvédelem Települési szegélyek rendezése A meglévő belterületen (lakóterület), illetve a javasolt fejlesztési területeken kialakuló új települési szegélyek rendezése. A települési szegélyek rendezésének célja, hogy a beépített területek külső határa, valamint a szomszédos mező-, illetve erdőgazdasági területek találkozása rendezett képet mutasson. A települési szegélyek megjelenését elsősorban az határozza meg, hogy beépített területek szélén található többnyire (lakó)telkek végei, hátsókertjei mennyire rendezettek. Az összhatást tovább rontja telkek mögötti területsávban helyenként előforduló illegális hulladék elhelyezés. Természeti értékek védelme A település területének mintegy 87%-a áll természeti értékvédelem alatt, melyek döntő hányadát az országos ökológiai hálózat, a Natura 2000 európai ökológiai hálózat és az országos védettségű természeti területek teszik ki. A belterülettől déli irányba található többségében erdős területek a Gerecsei Tájvédelmi Körzet részét képezik. Földtani természeti értékek, azon belül is nyílt (fedetlen) karsztos kőzetből álló területek találhatók a település két déli területén. A Natura 2000 európai ökológiai hálózatnak a településre eső részterületei közé tartoznak a Duna és ártere (HUDI20034) - kiemelt jelentőségű különleges természet-megőrzési területek, a Gerecse (HUDI20020) - kiemelt jelentőségű különleges természet-megőrzési területek, valamint a Gerecse (HUDI10003) - különleges madárvédelmi területek. A Natura 2000 területeknek a település területére eső részterületei, a település területének mintegy 71 %-át érintik. Az országos ökológiai hálózatnak a településre eső részterületeit főként a Gerecsei Tájvédelmi Körzet területei, valamint a Natura 2000 területek és a Duna-menti területek alkotják. 11

13 Tájrendezés, környezetalakítás, környezetvédelem A felszíni és a felszín alatti vizek védelme A település a szennyeződés érzékenységi besorolás alapján az érzékeny területi kategóriába tartozik, valamint ezen belül kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület. A település belterületén a csatornahálózat kiépítettsége 100%-osnak tekinthető és a rákötöttség is viszonylag jelentős (82%). A szennyvizet a Dunaalmás területén lévő, közös üzemeltetésű települési szennyvíztisztító telepre szállítják. A tisztított szennyvizek befogadója az Izsán-árkon keresztül a Duna. A szennyvíztisztító telep a 10-es úttól délre, attól mintegy 200 méterre, viszonylag közel található a közös közigazgatási határhoz. A szennyvíztisztító telep védőtávolsága 100 m, ami részben átnyúlik Neszmély belterületére a Felsőhegyi út magasságában. Üzemelő közüzemi vízműkút, hidrogeológiai védőidom, valamint tartalék (távlati) vízbázis a település területén nem található. A település legjelentősebb vízfolyása a Duna, mely a település északi oldalán, mintegy 5,2 km hosszan, határfolyóként folyik. Neszmély magasságában a Duna több szigetet is létrehozott, ezek a következők: Felső-sziget, Alsó-sziget és Mocsi-(vagy Radvány-)sziget. A Felső- és Alsó-szigetek melletti töltések részben elzárják a Duna medrét és így holtágak, öblözetek alakultak ki. A Duna-parti területek nyílt ártérnek tekintendők. A település legjelentősebb kisvízfolyása a Bikol-patak. A belterületen nyugatról keleti irányban a következő kisebb patakok folynak be a Dunába: Nyároska-patak, Göte-patak, Szilva-patak. A termőföld védelme A település és térségében változatos adottságú talajtakaró alakult ki. A Duna menti hullámtéren fiatal nyers öntéstalaj, a magasabb ártéren réti öntéstalaj, az alacsonyabb teraszokon csernozjom barna öntéstalaj, míg a magasabb teraszokon barna erdőtalaj található. A mezőgazdasági területek a település területének jelenleg mintegy 37%-át teszik ki. A változatos domborzatú és művelési ágú mezőgazdasági területeknek megközelítőleg 40%-át teszik ki a szántók, 30%-t a gyepek, 20%-át a szőlők. A talajminőséget rontó talajhibák közül meghatározó, a jelentős szintkülönbségekből és növényzettel való nem megfelelő fedettségből adódó erózió. A település mezőgazdasági területein, a területi adottságok figyelembe vételével a talajvédelemre fokozott figyelmet kell fordítani. A település területének közel fele erdő, illetve rét-legelő terület. Ezek a növényzettel egész éven át fedett, biológiailag értékes területek a talajerózió és defláció ellen az ott található talajoknak a legjobb védelmet biztosítják. Élővilág, ökológiailag értékes területek Az ökológiailag értékes területek (erdő, rét, legelő és nádas) a település területének közel felét teszik ki. Az erdőterületek aránya több mint egyharmad, ami jóval magasabb az országos átlagnál. A település erdőinek nagyobb része a külterület DK-i részén, valamint a belterülettől délre, a volt zártkerti területek mellett, valamint a Duna árterében található, s viszonylag összefüggő területeket alkotnak. Hulladékgazdálkodás A település területén a kommunális hulladékok gyűjtése és elszállítása szervezett formában történik. A belterületen gyűjtött kommunális hulladékot jelenleg a tatabányai lerakóra, míg a volt zártkerti területekről a konténeres hulladékot Nyergesújfalura szállítják. A település bezárt kommunális hulladék lerakó telepe vasút és a 10-es főút kereszteződésénél, a belterülettől mintegy méterre, keletre található. A területen korábban a kommunális hulladékok elhelyezése mellett szippantott szennyvíz leürítés is történt. A magas partfallal körbevett terület rekultivációját még nem végezték el. A kommunális hulladék elhelyezés távlati megoldásai között továbbra is a kistérségi, illetve regionális lerakón történő elhelyezést kell előnyben részesíteni. A település minden lakott területrészén ki kell alakítani a szervezett szelektív hulladékelszállítást. Az új beépítésre szánt területek kialakításával 12

14 egyidejűleg e területeken is gondoskodni kell a szervezett hulladékgyűjtéséről és elszállításról. A kisebb illegális hulladék elhelyezéseket fel kell számolni, majd a területet rekultiválni kell. A települési szilárd hulladékok gyűjtése során, a veszélyes és újrahasznosítható komponensek szelektív gyűjtésének arányát növelni kell. Ehhez meg kell teremteni a szelektív hulladék gyűjtés infrastrukturális feltételeit, a gyűjtőedényzet beszerzés, az elszállítás és hasznosítás feltételeinek kialakításával. A levegő tisztaságának védelme A település a Komárom-Tatabánya-Esztergom légszennyezettségi zónába tartozik. A területén található gazdasági objektumok számottevő légszennyezéssel járó ipari tevékenységet nem folytatnak. A közlekedési eredetű légszennyezésben az 10.sz. főút átmenő forgalma által okozott terhelés a meghatározó. Az 10.sz. főút, mintegy 2 km-es szakaszon a belterület lakó- és központi területei mellett halad. A főút gépjárműforgalma a szomszédos területeken számottevő légszennyezés és porterhelést okoz. A településen a légszennyezettség terhelésen belül a nitrogén-dioxid és a szénmonoxid jelentős része a közlekedésből származik. A településen tervezett beépítésre szánt területi fejlesztésektől oly mértékű forgalmi változások nem várhatók, melyek a meglévő légszennyezés terhelést számottevően befolyásolnák. Zaj- és rezgésártalmak elleni védelem A településen a zajterhelés legjelentősebb forrása a közlekedés. A 10.sz főút jelentős, főként átmenő forgalma, a közlekedési terület melletti intenzív beépítésű területrészeken számottevő zaj- és rezgésterhelést okoz. A településen halad át az Esztergom-Komárom vasútvonal. A vasút által érintett településrészeken a szerelvények elhaladásakor észlelhető egyedi zajesemények zavaróak lehetnek. Lakóterületen, illetve a közelében jelentős zajkibocsátású ipari-gazdasági telephely, vagy szórakozóhely nem működik. A közlekedési eredetű légszennyezés terheléshez hasonlóan, a beépítésre szánt területi fejlesztések következtében nem várhatók olyan mértékű forgalmi változások, melyek a meglévő közlekedési eredetű zajterhelést jelentősen befolyásolnák. Biológiai aktivitásérték A területek biológiai aktivitásértékének számításáról a 9/2007. (IV. 3.) ÖTM rendelet rendelkezik. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 8. (2) bekezdés b) pontja értelmében az újonnan beépítésre szánt területek kijelölésével egyidejűleg a település közigazgatási területének biológiai aktivitás értéke az átminősítés előtti aktivitás értékhez képest nem csökkenhet. A terület eredeti (változtatás előtti) biológiai aktivitásértékének számítása hatályos településrendezési eszközök hiányában beépített területen a kialakult állapot, egyéb területen az ingatlan-nyilvántartás szerinti művelési ágak alapján, míg hatályos településrendezési eszközök esetében a területfelhasználási egységek és az építési övezeti, valamint az övezeti besorolásból adódó építési használat alapján történik. Hatályos településrendezési terv hiányában kiindulási állapotként a "Takarnet" földhivatali információs rendszerben lévő művelési ágankénti területmegoszlás lett alapul véve. biológiai aktivitásérték mutató számított biológiai aktivitásérték terület művelési ág (ha) erdő 998, ,72 gyep (legelő) 339, ,64 gyep (rét) 1,16 6 6,96 gyümölcsös 21, ,90 kert 20, ,10 kivett 740,67 2,0 1777,61 szántó 453,48 3,2 1451,14 szőlő 201, ,75 Összesen: 2776, ,55 13

15 Tervezett állapotként a településszerkezeti terv területfelhasználásait vettük alapul: biológiai aktivitásérték mutató számított biológiai aktivitásérték terület területfelhasználás (ha) Kertvárosias lakóterület 14, ,48 Falusias lakóterület 117,56 2,4 282,15 Településközpont vegyes terület 5,18 0,5 2,59 kereskedelmi-gazdasági terület 0,31 0,4 0,12 ipari-gazdasági terület 15,17 0,4 6,07 kereskedelmi terület (különleges) 0,91 1,5 1,37 kemping 9, ,37 pincesor és présház terület borászati centrum területe 8,34 1,5 12,51 temető 1,60 3 4,80 bánya 41,14 0,1 4,11 közúti közlekedési terület 59,85 0,5 29,93 kötöttpályás (vasútterület) közlekedési terület 13,92 0,5 6,96 védelmi erdőterület 1074, ,40 gazdasági erdőterület 160, ,93 általános mezőgazdasági terület 890,30 3,7 3294,11 kertes mezőgazdasági terület 84, ,05 vízgazdálkodási terület 268, ,95 különleges beépítésre nem szánt sport-rekreációs terület 10, ,82 Összesen: 2776, ,72 A biológiai aktivitásértékek változásának összesítése után települési szinten biológiai aktivitásérték növekmény keletkezik, ami elsősorban a vörösiszap tároló területén tervezett védelmi (és rekultivációs) célú erdőterületnek köszönhető. 14

FEKETEERDŐ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21

FEKETEERDŐ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21 FEKETEERDŐ Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21 2 Feketeerdő településrendezési terv módosítás Jóváhagyott dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Településszerkezeti terv (módosítás 2005.) Megállapította

Részletesebben

BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV Az 58/2015. (IV. 28.) Kt. határozat 2. sz. e BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSÁT MÓDOSÍTÓ DOKUMENTUM 1. A hatályos településszerkezeti leírás 5. fejezet (5) bekezdés e) pontja

Részletesebben

H a t á r o z a t t a l j ó v á h a g y o t t t e l e p ü l é s s z e r k e z e t i t e r v

H a t á r o z a t t a l j ó v á h a g y o t t t e l e p ü l é s s z e r k e z e t i t e r v H a t á r o z a t t a l j ó v á h a g y o t t t e l e p ü l é s s z e r k e z e t i t e r v Településszerkezeti tervi leírás 97/2010. Kt.sz. határozat 103/2011. Kt. sz. határozat 2/2013.Kt. határozat 4/2015.

Részletesebben

2 A R. 4.. (1) (2) (3) bekezdése az alábbiak szerint változik:

2 A R. 4.. (1) (2) (3) bekezdése az alábbiak szerint változik: Kisbajcs község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2009 (VIII.25.) rendelete a helyi építési szabályzatáról szóló 4/2006. (III.1.) rendelet módosításáról Kisbajcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Z S Á M B O K TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 57/2009. (IX. 17.) KT. HATÁROZATA. 2009.

Z S Á M B O K TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 57/2009. (IX. 17.) KT. HATÁROZATA. 2009. Z S Á M B O K TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 57/2009. (IX. 17.) KT. HATÁROZATA A 64/2005.(XI. 29.) ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

Részletesebben

Előzetes kiértesítés Péteri község településrendezési eszközeinek módosításához. Tartalom: Testületi határozat A módosítások tartalma, hatásterülete

Előzetes kiértesítés Péteri község településrendezési eszközeinek módosításához. Tartalom: Testületi határozat A módosítások tartalma, hatásterülete Előzetes kiértesítés Péteri község településrendezési eszközeinek módosításához Tartalom: Testületi határozat A módosítások tartalma, hatásterülete A módosítások tartalma, hatás területe A Képviselő-testület

Részletesebben

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti tartalommal készült a település sajátosságainak figyelembevételével.

Részletesebben

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 RÁBAPATONA Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 2 Rábapatona Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

(1) A HÉSZ 21. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A HÉSZ 21. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete Püspökladány Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 7/2005. (V. 27.) önkormányzati

Részletesebben

HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYOTT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 25/2004. (III.31.) határozat Településszerkezeti tervi leírás 142/2008.(X.14.

HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYOTT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 25/2004. (III.31.) határozat Településszerkezeti tervi leírás 142/2008.(X.14. HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYOTT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 25/2004. (III.31.) határozat Településszerkezeti tervi leírás 142/2008.(X.14.) számú határozat Településszerkezeti terv m=1:16 000 T-1 Belterület szerkezeti

Részletesebben

GYŐRSÖVÉNYHÁZ. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási anyag március TH

GYŐRSÖVÉNYHÁZ. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási anyag március TH GYŐRSÖVÉNYHÁZ Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási anyag 2016. március TH-15-02-16 2 Előzetes tájékoztatási anyag Aláírólap Felelős tervező: Németh Géza... TT-1 08-0065/2006 vezető

Részletesebben

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 7/2013.(II.12.), 12/2013.(III.12.) ÉS A 16/2015.(II.11.) SZ.ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉSEK ALAPJÁN 314 / 2012.

Részletesebben

3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK. 3.0.1 Előzmények

3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK. 3.0.1 Előzmények I.4.2. KÖZLEKEDÉS 3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK 3.0.1 Előzmények Közlekedési szempontból az alábbi tervelőzményeket vettük figyelembe: Országos területrendezési terv (2008. VÁTI) Bács-Kiskun M. területrendezési

Részletesebben

ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK TÖBB TERÜLETEN TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ

ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK TÖBB TERÜLETEN TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ 1 Sz: 5/2015. ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK TÖBB TERÜLETEN TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ (314/2012. (XI.08.) Korm. rendelet 37. szerinti dokumentáció) Tervező: Kiszelovics

Részletesebben

a BUDAPEST, III. KERÜLET KASZÁSDŰLŐ ÉS KÖRNYÉKE Bécsi út Bojtár utca Csillaghegyi út 19916/5 hrsz telek által határolt terület

a BUDAPEST, III. KERÜLET KASZÁSDŰLŐ ÉS KÖRNYÉKE Bécsi út Bojtár utca Csillaghegyi út 19916/5 hrsz telek által határolt terület ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2002. (VII.4.) RENDELETE a BUDAPEST, III. KERÜLET KASZÁSDŰLŐ ÉS KÖRNYÉKE Bécsi út Bojtár utca Csillaghegyi út 19916/5 hrsz telek által határolt

Részletesebben

Befektetõi ajánlat. Csalánosi Lakópark

Befektetõi ajánlat. Csalánosi Lakópark Befektetõi ajánlat Csalánosi Lakópark T E R V E Z Z E V E L Ü N K J Ö V Õ J É T! BEFEKTETÉSI LEHETÕSÉG Kecskemét, a közel 110 ezer lelket számláló hírös város, az Alföld dinamikusan fejlõdõ települése,

Részletesebben

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!)

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!) C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

PATCA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1. sz. MÓDOSÍTÁS

PATCA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1. sz. MÓDOSÍTÁS PATCA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1. sz. MÓDOSÍTÁS JSZ: 1/2007 JÓVÁHAGYVA A 23/2007. (IV. 27.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ÉS A 6/2007. (IV. 28.) SZÁMÚ RENDELETTEL VIRÁNYI ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ KFT 2007. JANUÁR 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 100/2013.(IX.17.) SZ. ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉS ALAPJÁN 314 / 2012. (XI.8.) KORM. RENDELET 41. SZERINTI EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról Lajosmizse Városának Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Petőháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 62/2011. (V. 30.) Kt. határozata a településszerkezeti terv módosításáról

Petőháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 62/2011. (V. 30.) Kt. határozata a településszerkezeti terv módosításáról REGIOPLAN KÖRNYEZET ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, APÁCA U. 44. TEL/FAX.: 96/529751, 311304 email: regioplan@regioplan.hu Petőháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 62/2011. (V. 30.) Kt.

Részletesebben

RAVAZD. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. ÁPRILIS TH-15-02-08

RAVAZD. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. ÁPRILIS TH-15-02-08 RAVAZD Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. ÁPRILIS TH-15-02-08 2 Ravazd Község Településrendezési tervének módosítása Előzetes tájékoztatási dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Debrecen, 2013. augusztus hó

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Debrecen, 2013. augusztus hó LENGYEL ÉPÍTÉSZ MŰTEREM KFT. 4027 Debrecen, Egyetem sgt. 21. 1/2. Telefon / fax: (52) 425 428, (52) 532 896 E-mail: lengyel @ lengyelepitesz.t-online.hu Debrecen, 41. számú vrk. Debrecen-Nagykereki vasútvonal

Részletesebben

TÖBB RÉSZTERÜLETRE SZÓLÓ MÓDOSÍTÁSÁHOZ

TÖBB RÉSZTERÜLETRE SZÓLÓ MÓDOSÍTÁSÁHOZ ELŐZETES ( ELSŐKÖRÖS ) VÉLEMÉNYKÉRÉS GYÖNGYÖS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, VALAMINT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK TÖBB RÉSZTERÜLETRE SZÓLÓ MÓDOSÍTÁSÁHOZ CÍME: TERVEZŐ:

Részletesebben

Átnézeti térkép Kivonat az érvényben lévő szabályozási tervből Kivonat az érvényben lévő szerkezeti tervből

Átnézeti térkép Kivonat az érvényben lévő szabályozási tervből Kivonat az érvényben lévő szerkezeti tervből 18. 2d-2 Páfrány úti URÁN Társasgarázs A Páfrány út 543/1 hrsz-ú ingatlan beépítési %-nak növelése 70%-ra (Páfrány úti garázstelep). nem nem igen A kérést méltányolandó, az övezetben a beépítési lehetőséget

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 43/2003. (VIII. 28.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 43/2003. (VIII. 28.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 43/2003. (VIII. 28.) számú r e n d e l e t e Nyíregyháza Általános Rendezési Terve szabályozási előírások és szabályozási terv Tiszavasvári út Tagló utca 0518/33

Részletesebben

C E G L É D V Á R O S

C E G L É D V Á R O S C E G L É D V Á R O S TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA A 03/24, 03/43 ÉS 0334/6 HRSZ. TERÜLETEKRE VONATKOZÓAN JÓVÁHAGYOTT

Részletesebben

DARNÓZSELI. Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11

DARNÓZSELI. Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11 DARNÓZSELI Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11 2 Darnózseli Településrendezési terv módosítás Jóváhagyott dokumentáció Aláírólap Felelős

Részletesebben

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 Győrsövényház HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 2 Győrsövényház HÉSZ módosítás Véleményezési dokumentáció Aláírólap Felelős tervező: Németh Géza...

Részletesebben

A módosítások elhelyezkedése

A módosítások elhelyezkedése SZENTKIRÁLYSZABADJA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA A MÓDOSÍTÁSI IGÉNYEK BEMUTATÁSA, CÉLJA ÉS HATÁSA 9 8 5 7 6 1 3 4 2 A módosítások elhelyezkedése 1. A 638/3 hrsz-ú telket érintő módosítás Az ingatlan

Részletesebben

BAKONYSZENTLÁSZLÓ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2015. július TH-15-02-12

BAKONYSZENTLÁSZLÓ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2015. július TH-15-02-12 BAKONYSZENTLÁSZLÓ Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2015. július TH-15-02-12 2 Bakonyszentlászló településrendezési terv módosítás Véleményezési dokumentáció

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításáról

E l ő t e r j e s z t é s. Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Oláh Károly E l ő t e r j e s z t é s Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításáról

Részletesebben

Nyírábrány Nagyközség 6 tervezési egységét érintő településrendezési terv módosítás TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Törzsszám: /2014

Nyírábrány Nagyközség 6 tervezési egységét érintő településrendezési terv módosítás TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Törzsszám: /2014 P-ART Stúdió Kft 4400 Nyíregyháza, Legyező út 78/3 E-mail: veresis55@gmailcom Nyírábrány Nagyközség 6 tervezési egységét érintő településrendezési terv módosítás TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV Törzsszám: /2014

Részletesebben

ÉPÍTÉSI ÖVEZETEK BEÉPÍTÉSÉNEK ELŐÍRÁSAI. 1. táblázat Lakó övezetek beépítésének előírásai

ÉPÍTÉSI ÖVEZETEK BEÉPÍTÉSÉNEK ELŐÍRÁSAI. 1. táblázat Lakó övezetek beépítésének előírásai /013.(VI.30.) Önk. rendelettel jóváhagyott HÉSZ 5. melléklete ÉPÍTÉSI ÖVEZETEK BEÉPÍTÉSÉNEK ELŐÍRÁSAI 1. táblázat Lakó övezetek beépítésének előírásai // (m ) min-max 3 Nagyvárosias lakóterület építési

Részletesebben

CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 257/2003. (IX.23.) sz. határozattal jóváhagyott Településszerkezeti terv 16/2003. (XI.1.) sz. rendelettel jóváhagyott Szabályozási terv és Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT FŐ ÉPÍTÉSZ 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 Témafelelős: Wittek Krisztina főépítész Iktatószám: E 20543 11

Részletesebben

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat 38/2007. (XII. 21.) rendelettel módosított 32/2004. (IX. 27.) rendelete a Budapest, XVI. kerület Biztató út - Árpádföldi sor - HÉV vonal - (117579) hrsz. közterület

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 ABÁDSZALÓK VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE jóváhagyva a 124/2005. (XI. 24.) számú határozattal 2010. február 11.

Részletesebben

1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA

1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA SZERKEZETI TERV LEÍRÁS a 251 sz. főút és a 2502 j. ök. út építési területére megnevezésű Szerkezeti tervlaphoz 1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA 1. 1. A területfelhasználás Beépítésre nem szánt területek KÖu

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra.

TÁJÉKOZTATÓ. Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra. TÁJÉKOZTATÓ Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra. I. A területre jelenleg a következő településrendezési eszközök vannak hatályban: Sajóbábony Település-rehabilitációs

Részletesebben

1/2015. (I.28.) 16/2005. /V.

1/2015. (I.28.) 16/2005. /V. Sárvár Város Önkormányzati Képviselő-testülete 1/2015. (I.28.) önkormányzati rendelete a Sárvár város helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről szóló 16/2005. /V. 19./ önkormányzati rendelet

Részletesebben

T P. T P TALENT-PLAN Kft. 9023 Győr, Richter J.u.11. Tel: 96/418-373; Fax: 96/418-699; E-mail: talent_plan@arrabonet.hu - 2 -

T P. T P TALENT-PLAN Kft. 9023 Győr, Richter J.u.11. Tel: 96/418-373; Fax: 96/418-699; E-mail: talent_plan@arrabonet.hu - 2 - T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Gyõr, Richter János u. 11. Tel: 96/418 373; Fax: 96/418 699; E mail: talent_plan@arrabonet.hu VÉRTESKETHELY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSA ÉS AKTUALIZÁLÁSA

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSA ÉS AKTUALIZÁLÁSA PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9. I/2 Tel/Fax: /46/ 356-345, /46/ 313-476 E-mail: provinciaterv@gmail.com

Részletesebben

P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS

P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS REGIOPLAN KÖRNYEZET ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, APÁCA U. 44. TEL/FAX.: 96/529751, 311304 email: regioplan@regioplan.hu Munkaszám. Rp.I.1136 P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2005.(V.10.) Ök. sz. rendelete. Kozármisleny község helyi építési szabályzatáról szóló

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2005.(V.10.) Ök. sz. rendelete. Kozármisleny község helyi építési szabályzatáról szóló Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2005.(V.10.) Ök. sz. rendelete a Kozármisleny község helyi építési szabályzatáról szóló 10/2003. (VII.3.) Ök. sz. rendelet módosításáról Kozármisleny

Részletesebben

Tér- Haló Kft. RÁBASZENTMIHÁLY rendezési terv módosítás 1 RÁBASZENTMIHÁLY

Tér- Haló Kft. RÁBASZENTMIHÁLY rendezési terv módosítás 1 RÁBASZENTMIHÁLY RÁBASZENTMIHÁLY rendezési terv módosítás 1 RÁBASZENTMIHÁLY Településszerkezeti és szabályozási terv módosítás Előzetes tájékoztatási szakasz dokumentációja 2015. május TH-15-02-09 RÁBASZENTMIHÁLY rendezési

Részletesebben

Nagyhalász Város Településrendezési Tervének módosításához

Nagyhalász Város Településrendezési Tervének módosításához Nagyhalász Város Településrendezési Tervének módosításához Gazdasági és közlekedési terek 2014 Előzetes tájékoztatási dokumentáció ART VITAL Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft. 2014. Nagyhalász Város rendezési

Részletesebben

4. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA

4. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA 4. A TELEPÜLÉSSZEREZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSO LEÍRÁSA 4.1 A módosítások bemutatása A rendezési terv módosítása során 12 terület módosítására kerül sor. A módosítani kívánt területek

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 27/2009.(IX.04.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: a Helyi Építési Szabályzatról Módosított rendelet azonosítója:

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosítások leírása. I. Ipari park további fejlesztési, bővítési területének (belterületbe vonandó terület) kijelölése

Településszerkezeti terv módosítások leírása. I. Ipari park további fejlesztési, bővítési területének (belterületbe vonandó terület) kijelölése Településszerkezeti terv módosítások leírása 294/2014.(IX.30.) Kt. határozat melléklete I. Ipari park további fejlesztési, bővítési területének (belterületbe vonandó terület) kijelölése Indoklás: A város

Részletesebben

MISKOLC DÉLI IPARI PARK

MISKOLC DÉLI IPARI PARK MISKOLC DÉLI IPARI PARK I. Elhelyezkedés Miskolc elhelyezkedése MISKOLC Miskolc Déli Ipari Park (MIDIP) elhelyezkedése A 93,5 hektáros Ipari Park címmel rendelkező terület Miskolc déli határában, az M30-as

Részletesebben

SIÓAGÁRD KÖZLEKEDÉS. 1. Előzmények

SIÓAGÁRD KÖZLEKEDÉS. 1. Előzmények SIÓAGÁRD KÖZLEKEDÉS 1. Előzmények Közlekedési szempontból az alábbi tervelőzményeket vettük figyelembe: Országos területrendezési terv (2003. évi XXVI. Tv.) Tolna M. területrendezési terve (VÁTI) Tolna

Részletesebben

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u 52 Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy- Zsilinszky út I/2 Tel/Fax: 46/356-345, Mobil:06/530-6676 E-mail: provinciaterv@gmailcom

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII.19.) RENDELETE

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII.19.) RENDELETE Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII.19.) RENDELETE a helyi építési szabályzat módosításáról Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

MÁRIAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV SZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS

MÁRIAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV SZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS 1 MÁRIAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV SZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS Megbízó Máriahalom község Önkormányzata Murczin Kálmán Polgármester 2527 Máriahalom, Széchenyi

Részletesebben

ABÁDSZALÓK VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

ABÁDSZALÓK VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 ABÁDSZALÓK VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Településszerkezeti terv törzsszám : GJ-0315 Szolnok, 2005. november

Részletesebben

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV melléklet a../2014.( ) számú önkormányzati határozathoz DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROSPOLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSTERVEZÉSI OSZTÁLY Debrecen, Piac utca 20.sz. (52) 511-513, (52) 511-400, fax.: 511-575 e-mail:

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 37/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete *

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 37/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete * ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 37/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete * BUDAPEST, III. KERÜLET BATTHYÁNY UTCA PÜNKÖSDFÜRDŐ UTCA ÁRPÁD UTCA IPARTELEP UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET

Részletesebben

SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV Jóváhagyott dokumentáció - 2013. 10.29. SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1.2- jelű területegységhez kapcsolódó 2013. évi módosítás I. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA II /A. BELTERÜLET

Részletesebben

1. CÍMLAP TÁLLYA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE K-1 JELŰ KORSZERŰSÉGI FELÜLVIZSGÁLATA

1. CÍMLAP TÁLLYA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE K-1 JELŰ KORSZERŰSÉGI FELÜLVIZSGÁLATA 1. CÍMLAP TÁLLYA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE K-1 JELŰ KORSZERŰSÉGI FELÜLVIZSGÁLATA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA Megrendelő: Tállya község Önkormányzata Tállya Rákóczi utca 34. 3907 Tervező:

Részletesebben

Általános rendelkezések 1 1. 1/ A rendelet hatálya Kazincbarcika város közigazgatási határán belül a beépítésre szánt területre terjed ki.

Általános rendelkezések 1 1. 1/ A rendelet hatálya Kazincbarcika város közigazgatási határán belül a beépítésre szánt területre terjed ki. 1 Kazincbarcika Város Önkormányzatának 13/2009. (III. 20.) sz. rendelete az építési engedélyezési eljárás során szükséges parkolóhely biztosítási kötelezettség elősegítéséről Kazincbarcika Város Önkormányzatának

Részletesebben

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín 3.1. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.2. Településrendezés, tájrendezés 3.3.

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín 3.1. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.2. Településrendezés, tájrendezés 3.3. 3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín 3.1. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.2. Településrendezés, tájrendezés 3.3. Környezetalakítás 3.4. Közlekedés 3.5. Közművesítés 3.6. Hírközlés

Részletesebben

Településszerkezeti terv Határozattal jóváhagyandó munkarész (tervezet)

Településszerkezeti terv Határozattal jóváhagyandó munkarész (tervezet) Településszerkezeti terv Határozattal jóváhagyandó munkarész (tervezet) PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK.. számú önkormányzati határozata a Pilis város Településszerkezeti Tervének jóváhagyásáról

Részletesebben

ARCHITEX É p í t é s z K f t JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA ALAPDOKUMENTUMOK. tsz.: 213/15

ARCHITEX É p í t é s z K f t JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA ALAPDOKUMENTUMOK. tsz.: 213/15 ARCHITEX É p í t é s z K f t S z o l n o k, Verseghy park 8. telefon: 56/789-307 telefax: 56/789-327 e-mail: architex@architexkft.hu JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA ALAPDOKUMENTUMOK

Részletesebben

Döröske község településszerkezeti és szabályozási terve - ZÁRÓDOKUMENTÁCIÓ. 2008. május

Döröske község településszerkezeti és szabályozási terve - ZÁRÓDOKUMENTÁCIÓ. 2008. május Döröske község településszerkezeti és szabályozási terve - ZÁRÓDOKUMENTÁCIÓ Döröske község településszerkezeti és szabályozási terve ZÁRÓDOKUMENTÁCIÓ JÓVÁHAGYVA Döröske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály

Abony Városi Önkormányzat. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Kossuth tér 1. Telefon/fax: (53) 360-049 Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést véleményezte:

Részletesebben

A(z) 4255 HRSZ-Ú FÖLDRÉSZLETRE ( 2009 )

A(z) 4255 HRSZ-Ú FÖLDRÉSZLETRE ( 2009 ) 4001 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Telefon: (42) 524-524 NYÍREGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA A(z) 4255 HRSZ-Ú FÖLDRÉSZLETRE ( 2009 ) A jelen adatszolgáltatás tájékoztató jellegű Nyíregyháza

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása /2015.( ) önkormányzati

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ TERVEZET

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ TERVEZET TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ TERVEZET Újhartyán Önkormányzata Képviselő Testületének./2012. (.) számú határozata Újhartyán Község Településszerkezeti Tervének Jóváhagyásáról

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 15/2002. (III. 27.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 15/2002. (III. 27.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 15/2002. (III. 27.) számú r e n d e l e t e Sóstófürdő Kemecsei u. Állomás u. 15403 hrsz-ú út Napfény u., valamint a Kemecsei u. Állomás u. 27751/156 hrsz-ú

Részletesebben

2009.03.12. du. 3:13 C:\hivatal\kozlony\download\2009_14.doc Horváth János 1. oldal, összesen: 5

2009.03.12. du. 3:13 C:\hivatal\kozlony\download\2009_14.doc Horváth János 1. oldal, összesen: 5 Kaposvár megyei Jogú Város Önkormányzatának 14/2009. (II.27) önkormányzati rendelete Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló, többször módosított 70/2005.(XII.15.)

Részletesebben

1. ELŐZMÉNYEK 2. A TERVEZÉSI TERÜLET ADOTTSÁGAI

1. ELŐZMÉNYEK 2. A TERVEZÉSI TERÜLET ADOTTSÁGAI EGRI ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3300 Eger, Dobó utca 18. Heves Megyei Bíróság mint Cégbíróság Cg. 10-09-021606 Tel.: 36/511-570 Fax: 36/411-890 E-mail: egriepir@egriepir.hu Munkaszám: 022010/2 1. ELŐZMÉNYEK MŰSZAKI

Részletesebben

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter, valamint a környezetvédelmi és vízügyi miniszter. /2006. ( ) ÖTM-KvVM r e n d e l e t e

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter, valamint a környezetvédelmi és vízügyi miniszter. /2006. ( ) ÖTM-KvVM r e n d e l e t e Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter, valamint a környezetvédelmi és vízügyi miniszter /2006. ( ) ÖTM-KvVM r e n d e l e t e a területek biológiai aktivitásértékének számításáról Az épített

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2011.(X.12.) önkormányzati rendelete az építésügyi engedélyezési eljárás során szükséges parkolóhely biztosítási kötelezettségről Szikszó Város Önkormányzatának

Részletesebben

MŰSZAKI LEÍRÁS. Tenk község településrendezési tervének módosításához

MŰSZAKI LEÍRÁS. Tenk község településrendezési tervének módosításához EGRI ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3300 Eger, Dobó utca 18. Heves Megyei Bíróság mint Cégbíróság Cg. 10-09-021606 Tel.: 36/511-570 Fax: 36/411-890 E-mail: egriepir@egriepir.hu Munkaszám: 082007/13 MŰSZAKI LEÍRÁS

Részletesebben

DOMBIRATOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK. 20/2007. (XII.20.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA

DOMBIRATOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK. 20/2007. (XII.20.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA DOMBIRATOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 20/2007. (XII.20.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA Megbízó Dombiratos község Önkormányzata Bojczán Endre Péter polgármester

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV DÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 178/2005.(XII. 29.) KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL Dány község Önkormányzatának Képviselő testülete az 1990. évi LXV. tv. szerint,

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1 Budapest, III. kerület POMÁZI ÚT BÉCSI ÚT ARANYVÖLGY UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET kerületi szabályozási tervére

Részletesebben

Badacsonytördemic Község Képviselő-testületének /2014. (..). számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI RENDELETE

Badacsonytördemic Község Képviselő-testületének /2014. (..). számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI RENDELETE Badacsonytördemic Község Képviselő-testületének /2014. (..). számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI RENDELETE Badacsonytördemic község helyi építési szabályzatának, és szabályozási tervének jóváhagyásáról szóló 4/2005.

Részletesebben

M E N D E K Ö Z S É G

M E N D E K Ö Z S É G M E N D E K Ö Z S É G TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA A 0126/17 HRSZ. TERÜLETRE VONATKOZÓAN ÉS A 0126/17 HRSZ. TERÜLET SZABÁLYOZÁSI TERVE ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

Dány Község Önkormányzatának /2015. (..) határozata Dány Község településszerkezeti tervéről

Dány Község Önkormányzatának /2015. (..) határozata Dány Község településszerkezeti tervéről Dány Község Önkormányzatának /2015. (..) határozata Dány Község településszerkezeti tervéről Dány Község Önkormányzatának Képviselő testülete úgy dönt, a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 39/1998. (XII.29) Ör. sz. rendelete a járművek elhelyezésének szabályozásáról

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 39/1998. (XII.29) Ör. sz. rendelete a járművek elhelyezésének szabályozásáról Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 39/1998. (XII.29) Ör. sz. rendelete a járművek elhelyezésének szabályozásáról (egységes szerkezetben a 20/1999.(X.25.), 13/2004.(IV.29.), 17/2010.(VII.01.),

Részletesebben

JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK

JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK BUDAPEST FŐVÁROS VÁROSÉPÍTÉSI TERVEZŐ KFT. 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 9-11. LEVÉLCÍM: 1364 BUDAPEST, PF. 338. TEL.: 3175-318, FAX: 3173-296 PILISSZENTIVÁN TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV FELÜLVIZSGÁLATA III.

Részletesebben

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel Helyi építési szabályzat

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. október 28-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. október 28-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 28-i ülésére Tárgy: Helyi építési szabályzat és a mellékletét képező szabályozási terv módosításának folyamatában a véleményezési

Részletesebben

Az Ózdi Ipari Park Kft. befektetők számára kiajánlható épületeinek, csarnokainak rövid leírása

Az Ózdi Ipari Park Kft. befektetők számára kiajánlható épületeinek, csarnokainak rövid leírása Az Ózdi Ipari Park Kft. befektetők számára kiajánlható épületeinek, csarnokainak rövid leírása Az ipari parkról, valamint az ózdi régióról a honlapunkon (www.ozdipark.hu), valamint a magyarországi ipari

Részletesebben

A kerületi szabályozási tervre vonatkozó rendelkezések

A kerületi szabályozási tervre vonatkozó rendelkezések ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2008. (III.12.) RENDELETE * a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi szabályozási

Részletesebben

RAKTÁR UTCA - VIHAR UTCA - HUNOR UTCA - HÉVÍZI ÚT - KUNIGUNDA ÚTJA

RAKTÁR UTCA - VIHAR UTCA - HUNOR UTCA - HÉVÍZI ÚT - KUNIGUNDA ÚTJA ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 34/2003. (X.2.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE AZ ÓBVSZ-RŐL SZÓLÓ 32/2001.(XI.30) Ö.K. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL valamint A BUDAPEST III. kerület RAKTÁR UTCA -

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ERDŐKERTES TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MEGALAPOZÁSÁHOZ BEVEZETŐ

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ERDŐKERTES TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MEGALAPOZÁSÁHOZ BEVEZETŐ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ERDŐKERTES TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MEGALAPOZÁSÁHOZ BEVEZETŐ Erdőkertes község Képviselő testülete úgy döntött, hogy elkészítteti a község településszerkezeti tervét és szabályozási

Részletesebben

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Módosítási helyszín 3.1. Településtervezés, tájrendezés 3.2. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.3.

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Módosítási helyszín 3.1. Településtervezés, tájrendezés 3.2. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.3. 3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Módosítási helyszín 3.1. Településtervezés, tájrendezés 3.2. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.3. Közlekedés 3.4. Környezetalakítás 3.5. Közművesítés 3.6. Hírközlés

Részletesebben

Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban

Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban A Területrendezés (1996. évi XXI. Törvény (Tftv.) alapján): A területrendezés az országra, illetve térségeire

Részletesebben

ᜇ卷 ÁJ : O ÁC : ÚJ Á H : J Ő : ᜇ卷Oᜇ卷Á JÁ O : O A.D. & U. Kft 2. T A R T A L O M J E G Y Z É K ᜇ咧 6 KOVÁCS PÉTER Ő Ő 6ᜇ咧 3. A KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA A TELEPÜLÉS ÁLTALÁNOS CÉLKITŰZÉSE, KÜLDETÉSE:

Részletesebben

I. Kerepes Város Településszerkezeti Terve Leírásának (továbbiakban:l) módosításáról szóló határozat 1. sz. melléklete.

I. Kerepes Város Településszerkezeti Terve Leírásának (továbbiakban:l) módosításáról szóló határozat 1. sz. melléklete. I. Kerepes Város Településszerkezeti Terve Leírásának (továbbiakban:l) módosításáról szóló határozat 1. sz. melléklete. 1.) Az L 2. fejezetében (A település igazgatási területe, a belterületi határ módosítás

Részletesebben

Kesztölc Településrendezési terv módosítása. HÉSZ előírásainak kismértékű módosítása

Kesztölc Településrendezési terv módosítása. HÉSZ előírásainak kismértékű módosítása Településrendezési terv módosítása HÉSZ előírásainak kismértékű módosítása Pro Arch. 2015 Megbízó: Kesztölc Önkormányzat Tervező: Pro Arch. Építész Stúdió /1085 Budapest, József krt. 36./ R. Takács Eszter

Részletesebben

a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi szabályozási tervét

a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi szabályozási tervét ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2011. (V.5.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE* a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi

Részletesebben

2. Település szintű jellemzése: az ellátórendszerek helyzetére távlati fejlesztési feladatokra Előadás anyaga

2. Település szintű jellemzése: az ellátórendszerek helyzetére távlati fejlesztési feladatokra Előadás anyaga BME Közgazdaságtudományi Kar: TELEPÜLÉS- ÉS TERÜLETFEJLESZTÉS szakirányt választott IV. éves hallgatók MŰSZAKI INFRASTRUKTÚRA szaktárgya keretében, a: TERÜLETI ENERGIAGAZDÁLKODÁS és ENERGIAELLÁTÁS és HÍRKÖZLÉS

Részletesebben

Alsótold Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2006.(IV.3.)számú rendelete. A helyi építési szabályzatról

Alsótold Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2006.(IV.3.)számú rendelete. A helyi építési szabályzatról Alsótold Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2006.(IV.3.)számú rendelete A helyi építési szabályzatról [ A 9/2009.(X.6.) számú rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt szöveg] I.

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 7/2005. (II. 21.) rendelete A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet ódosításáról és a Budapest, XVI. kerület Újszász

Részletesebben