Kivonat Neszmély Önkormányzata Képviselő-Testületének 85/2013. (VI.26.) sz. határozata a község településszerkezeti tervéről

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kivonat Neszmély Önkormányzata Képviselő-Testületének 85/2013. (VI.26.) sz. határozata a község településszerkezeti tervéről"

Átírás

1 Kivonat Neszmély Önkormányzata Képviselő-Testületének 85/2013. (VI.26.) sz. határozata a község településszerkezeti tervéről Neszmély község Önkormányzatának Képviselő testülete a évi CLXXXIX. tv.13.. (1) bek.1. pontja szerint, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló módosított évi LXXVIII. törvény 7. -ának (3) bek. b) pontjára tekintettel az alábbi döntést hozza: A határozat hatálya területi értelemben Neszmély község egész közigazgatási területére kiterjed. Neszmély község közigazgatási területére vonatkozóan jóváhagyja a TSZT-1 jelű, M=1: méretarányú, TSZT-2 jelű, M=1:4.000 méretarányú Településszerkezeti tervét és az e határozat M-1 jelű mellékletében rögzített Településszerkezeti tervről szóló leírást. Területfelhasználás változásának területei: 1. A belterület D-i határában a Gote sor és a Petőfi utca közötti tömbben 493, 494/1-3 és 495 hrsz-ú még beépítetlen, jelenleg mezőgazdasági területen tervezett falusias lakóterület kialakítása. A terület nagysága kb. 0,8 ha. (I. ütem) 2. A belterület DK-i határában lévő , , 1068, 1069, 1071 hrsz-ú volt zártkerti és mezőgazdasági területek a Várhegy aljában tervezett kertvárosias lakóterület kialakítása céljára. A terület nagysága kb. 15 ha. (amennyiben a területre lakóterület kialakítás céljára szabályozási terv készül, úgy a bányakapitányság bevonásával kerülnek megállapításra szükséges mérnökgeológiai vizsgálatok, korlátozások és előírások) (II. ütem) 3. A belterület D-i határában lévő volt zártkerti területeken tervezett falusias lakóterületek kialakítása céljára. A terület nagysága kb. 19 ha. (amennyiben a területre lakóterület kialakítás céljára szabályozási terv készül, úgy a bányakapitányság bevonásával kerülnek megállapításra szükséges mérnökgeológiai vizsgálatok, korlátozások és előírások) (III. ütem) 4. Jelenlegi kertes mezőgazdasági területen a belterület déli határában tervezett falusias lakóterületek kialakítása céljára. A terület nagysága kb. 35 ha. (amennyiben a területre lakóterület kialakítás céljára szabályozási terv készül, úgy a bányakapitányság bevonásával kerülnek megállapításra szükséges mérnökgeológiai vizsgálatok, korlátozások és előírások). (IV. ütem) 5. A belterület keleti határának közelében a 10.sz. út kialakítása céljára. mentén a 2720/1, 3, 4, 0175 helyrajzi számú anyaggödör területeken tervezett ipari gazdasági terület kialakítása céljára. A terület nagysága kb. 2,75 ha. (amennyiben a területre lakóterület kialakítás céljára szabályozási terv készül, úgy a bányakapitányság bevonásával kerülnek megállapításra szükséges mérnökgeológiai vizsgálatok, korlátozások és előírások) 6. A belterület északi szomszédságában a Dunaparton 0420/4, 0420/5 és 0421 hrsz-ú erdőterületen tervezett Beépítésre nem szánt sport-rekreációs terület kialakítása céljára mintegy 10 ha-on. 7. A 0125-ös HRSZ-on a zagytározó területének erdőterületbe sorolása mintegy 170 ha-on. 8. A településszerkezet fenntartható fejlődése érdekében a lakóterület fejlesztés ütemezetten, minimum tömbönként szabályozási terv készítésével lehetséges. 9. Biológiai aktivitásérték kompenzáció A területek biológiai aktivitásértékének számításról szóló 9/2007. (IV. 3.) ÖTM rendelet értelmében kiszámított biológiai aktivitásérték pozitív mérlegű. 10. Belterületi határ módosítás: A Településszerkezeti terv alapján tervezett belterület vonható belterületbe.

2 M-1 melléklet: A településszerkezeti terv leírása Neszmély településszerkezeti és területfelhasználási rendszerének részletes leírását az alátámasztó munkarészek fejezetei tartalmazzák. Az alábbiakban a településszerkezet és területfelhasználás tervének rövid leírásáról, indoklásáról és kategóriáik egymáshoz való viszonyáról esik szó. A célok eléréséhez a Településszerkezeti terv: - meghatározza a település távlati területfelhasználását, - meghatározza az infrastruktúra-hálózat fejlesztését, - elősegíti a minőségi fejlesztését, - biztosítja a környezet természeti, táji és épített értékeinek védelmét és fejlesztését. 1. A település igazgatási területének felosztása 2. A település igazgatási területe beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területekre tagolódik. A beépítésre szánt területek jellemzően, de nem kizárólag a meglévő és tervezett belterületek. A beépítésre nem szánt területek jellemzően, de nem kizárólag a külterületek. 3. A település igazgatási területének beépítésre szánt területei az építési használatuk általános jellege, valamint sajátos építési használatuk szerint az alábbi területfelhasználási egységekre tagolódnak: a) Lakóterületek, b) Vegyes területek, c) Gazdasági területek, d) Különleges területek. 4. A beépítésre szánt területek építési használatának megengedett felső határa (legnagyobb szintterület-sűrűsége) a következő: Területfelhasználási egységek Tervi jele Legnagyobb szintterület-sűrűség Kertvárosias lakóterületek Lke 0,6 Falusias lakóterületek Lf 0,5 Településközpont vegyes területek Vt 1,6 Kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület Gksz 1,2 Ipari gazdasági terület Gip 1,2 Különleges terület Kereskedelmi területe Kk 0,5 Különleges terület Temető területe Kt 0,5 Különleges terület Kemping területe Kke 0,5 Különleges terület Borászat területe Kbo 1,0 Különleges terület Pincesor területe Kpp 1,0 Különleges terület Bánya területe Kb 0,5 5. Az egyes terület-felhasználási egységek kötelező minimális közüzemi közművesítettségének mértékét az alábbi táblázat rögzíti. A HÉSZ kidolgozása során legalább az alábbi táblázatban közölt minimális, vagy annál magasabb szintű közművesítettségi mértéknek megfelelő előírásokat kell alkalmazni. BELTERÜLETEN: Terület-felhasználási egység neve A kötelező minimális közüzemi közművesítettség mértéke Lakóterületek Vegyes területek Gazdasági területek Különleges területek Közlekedési és közmű-elhelyezési, hírközlési területek Zöldterületek Vízgazdálkodási területek KÜLTERÜLETEN: Teljes közművesítettség Teljes közművesítettség Teljes közművesítettség Teljes közművesítettség A feltárt terület közművesítettségi mértékével azonos Közművesítetlen Közművesítetlen 1

3 Gazdasági területek Különleges területek Közlekedési és közmű-elhelyezési, hírközlési területek Erdőterületek Mezőgazdasági területek Vízgazdálkodási területek Teljes közművesítettség Részleges, illetve teljes közművesítettség A feltárt terület közművesítettségi mértékével azonos Közművesítetlen Részleges közművesítettség Közművesítetlen 6. A település igazgatási területének beépítésre nem szánt területei használatuk általános valamint sajátos jellege szerint az alábbi területfelhasználási egységekre tagolódnak: a) Közlekedési területek b) Közműelhelyezési, hírközlési területek, c) Zöldterületek, d) Erdőterületek, e) Mezőgazdasági területek, f) Különleges beépítésre nem szánt területek g) Vízgazdálkodási területek. 2. A Tervváltozás Területi adatai és mutatói 2.1. Területi mérleg VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS -ELSŐ MEGKERESÉS EREDMÉNYE ÉS AZ ÖNKORMÁNYZATI SZÁNDÉKOK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL REALIZÁLT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVI VÁLTOZÁST IGÉNYLŐ FEJLESZTÉSI TERÜLETEK Beépítésre szánt területi növekménnyel járó változás sorszám Terület (ha) Helyrajzi szám (hrsz) 1. 0,8 ha 493,494, ha ha volt zártkert II. ütem volt zártkert III. ütem TSZT Terület-felhasználás módosítás hatályos tervezett Má Lf mezőgazdasági Falusias lakóterület terület Mk kertes mezőgazdasági Mk kertes mezőgazdasági Lke Kertvárosias lakóterület Lf Falusias lakóterület Mk 4. volt zártkert IV. 35 ha kertes ütem mezőgazdasági Összesen: - 74,3 ha Beépítésre szánt területen belüli területfelhasználás változás 5. 2,75 ha Összesen: 2,75 ha Beépítésre szánt terület visszaminősítése beépítésre nem szánt területté Összesen: --- Beépítésre nem szánt területen belüli ha területfelhasználás változás Összesen: 10 ha 2720/1, 3, 4, /4, 0420/5, 0421 Kb Különleges bányaterület Kb Különleges bányaterület E Erdőterület Lf Falusias lakóterület Gip Ipari gazdasági terület E Erdő terület Kk-re Beépítésre nem szánt sportrekreációs terület 2

4 2.2. A KEMTrT Szerkezeti Terv és a 2013 évi TRT területi mérlege: / További beépítésre szánt területfelhasználás céljára igénybe vehető területek kimutatása / A KEMTrT-ben meghatározott, a települést érintő megyei területfelhasználási kategóriák Hagyományosan vidéki települési térség Vegyes területfelhasználású térség A KEMTrT-ben meghatározott, Területnagyságok (ha) és % 173 ha: 6,23 % 1160 ha 41,79% KEMTrT előírásai szerint más célra igénybevehető Területnagyságok (ha) évi tervmódosítás során igénybevett új beépítésre szánt területek (ha) További beépítésre szánt területfelhasználás céljára igénybe vehető területek (ha) ha 3. ter:16 ha 4. ter:35 ha 5. ter:2 ha 121 ha Erdőgazdálkodási térség 1199,5 ha 43,21% 179,925 ha 5. ter:0,75 ha 179,175 ha Vízgazdálkodási térség 243,5 ha 8,77% 24,35 ha ,35 ha Igazgatási terület összesen: 2776 ha 2776 ha 2776 ha 2776 ha KEMTrT Térségi szerkezeti terv alapján megállapítható hogy a változással érintett területek jelentős része a vegyes települési térség területfelhasználási kategóriájába tartoznak. Kisebb részük az erdőgazdálkodási térség töredékét veszi igénybe elsősorban beépítésre nem szánt területfelhasználás céllal. A tervkészítés keretében történő változtatási szándékok a KEMTrT előírt határértékeit nem haladják meg. A fentiek alapján e tervdokumentációban rögzített változási javaslatokkal kapcsolatban megállapítható, hogy azok a Komárom-Esztergom megye 23/2005. (IX.29.) sz. Kgy. rendelettel jóváhagyott KEMTrT tervlap előírásaival összhangban vannak. 3. Beépítésre szánt területek Az alábbi fejezetekben a változással érintett területek területfelhasználási kategóriáit és javaslatait ismertetjük Lakóterületek (Lf, Lke) A település területének jelentős része falusias lakóterület, amelyre a családi házas beépítés a jellemző. A lakóterületi településrészeket illetően megfigyelhető, hogy a lakófunkció mellett megjelenik a kereskedelmi-szolgáltató funkció is. A község lakó területein az oldalhatáron álló beépítési mód a jellemző, de szabadon álló, zártsorú és hézagosan zártsorú beépítések is megtalálhatók. Tervezői javaslat szerint a fejlesztési területek beépítése során az oldalhatáron álló beépítési mód támogatandó. A település egyes lakóterületi részeinek beépítési lehetőségei közötti különbségek igazán majd az építési előírásokban lesznek érzékelhetők. Lakó funkciójú fejlesztésre tervezett területek Még beépítetlen belterületi lakóterületek: Belterületi foghíjbeépítés útján beépítése került területek kb. 1 ha-on, ahol mintegy 10 db telek alakítható ki. Belterületi tömbfeltárás a Rózsa utca folytatásában és a10.sz. út Petőfi utca közötti tömbben kb. 4,5ha-on, ahol mintegy 40 db telek alakítható ki. 1-es számú módosítási terület: A belterület D-i határában a Gote sor és a Petőfi utca közötti tömbben még beépítetlen, jelenleg mezőgazdasági része (493, 494 és alátörései, 495 hrsz.). A terület nagysága kb. 0,8 ha, melyen kb. 10db új lakótelek alakítható ki. Összesen: 6,3 ha, mintegy 60 telek 3

5 Lakóterület-fejlesztésre kijelölt területek 3-as számú módosítási terület: Volt zártkerti területek a belterület déli határában mintegy 19 ha, tervezett falusias lakóterületként 110 db lakótelek alakítható ki. (amennyiben a területre lakóterület kialakítás céljára szabályozási terv készül, úgy a bányakapitányság bevonásával kerülnek megállapításra szükséges mérnökgeológiai vizsgálatok, korlátozások és előírások) 2-es számú módosítási terület: Volt zártkerti területek a Várhegy aljában kellemes domboldal eladható, beépíthető lakótelkeket kínál mintegy 15 ha, tervezett falusias lakóterületként 135 db lakótelek alakítható ki. (amennyiben a területre lakóterület kialakítás céljára szabályozási terv készül, úgy a bányakapitányság bevonásával kerülnek megállapításra szükséges mérnökgeológiai vizsgálatok, korlátozások és előírások) 4-es számú módosítási terület: Volt zártkerti területek a belterület déli határában mintegy 35 ha, tervezett falusias lakóterületként 190 db lakótelek alakítható ki. (amennyiben a területre lakóterület kialakítás céljára szabályozási terv készül, úgy a bányakapitányság bevonásával kerülnek megállapításra szükséges mérnökgeológiai vizsgálatok, korlátozások és előírások) Összesen: 33 ha. A dombvidéki (volt zárkerti) területekre készítendő részletes szabályozási terveknél a beépítési paramétereket (legnagyobb megengedett építménymagasság, legkisebb telekméret stb.) a tájképvédelmi értékek szem előtt tartásával szükséges meghatározni és az állattartás céljára szolgáló építmények elhelyezését korlátozni kell. A volt zárkerti területeken tervezett falusias lakóterületek részletes szabályozása során betartandó tájképvédelmi és építészeti kialakításra vonatkozó irányelvek A minimális telekméretet legalább 1500m-ben kell megállapítani. A beépítési mód szabadon-álló, vagy oldalhatáron-álló lehet. Az építménymagasság a 4,5 métert ne haladja meg. A zöldfelületi arányt minimum 60%-ban kell megállapítani. A tető hajlásszöge között határozható meg és kialakítása csak nyeregtetős, lehet. Az épület hossztengelye és a nyeregtető gerincvonala csak a lejtő irányával párhuzamos lehet A lejtőirányú főhomlokzat csak oromfalas kialakítású lehet. Az új épületek homlokzatának egységes kialakítására és színezésére vonatkozóan az engedélyezési eljárás során javasolt településképi véleményezési eljárást lefolytatni. A homlokzaton látszó módon fém- és műanyag elemek nem helyezhetők el. Egy telken belül egy fő rendeltetési egység helyezhető el, valamint az elhelyezhető melléképítmények fajtáit is korlátozni kell. A kerítéseknél csak áttört kerítés alkalmazható Településközponti vegyes területek (Vt) A község jelenleg nem rendelkezik a főbb községközponti funkciókat magába foglaló községközponttal, ezért szükséges a meglévő intézményi bővítési lehetőségek biztosítása és rendezett településközponti funkciót szolgáló területek formálása, kialakítása. A kialakított területhasználati és övezeti rendszerben közvetve biztosítva lesz majd szükség esetén az új intézmények létesítésének elvi lehetősége. A tervezett területhasználati és övezeti besorolások iránymutató jellegűek lehetnek az Önkormányzat részére. Új Vegyes funkciójú fejlesztésre tervezet jelen tervmódosítás keretében nincs. 4

6 3.3. Gazdasági területek (Gksz, Gip) A település belterületén meglévő, jelenleg működő gazdasági funkciójú területek a területükön folyó gazdasági tevékenység jellegétől függően a Településszerkezeti tervben kereskedelmi-szolgáltató illetve ipari gazdasági területként kerültek besorolásra. Jelenleg egy nagyobb gazdasági területen működnek kisebb vállalkozások: A 10.sz. út déli oldalán a belterület keleti határának közelében található virágkertészet, állattartó telep és kőfaragó üzemi vállalkozások telepedtek itt meg. A helyi munkahelyteremtés fokozása érdekében a korábban igénybevett gazdasági területek rehabilitációjával és új fejlesztési területek kijelölése is cél. A gazdasági területek kijelölésénél a Településszerkezeti terv a települési adottságokat és az önkormányzati fejlesztési elképzeléseket egyaránt figyelembe veszi. Gazdasági funkciójú fejlesztésre tervezett területek 5-ös számú módosítási terület: A belterület keleti határának közelében a 10.sz. út mentén a 2720/1, 3, 4, 0175 helyrajzi számú anyaggödör területeken tervezett, összesen kb. 2,75 ha nagyságú ipari gazdasági terület (Gip), (amennyiben a területre lakóterület kialakítás céljára szabályozási terv készül, úgy a bányakapitányság bevonásával kerülnek megállapításra szükséges mérnökgeológiai vizsgálatok, korlátozások és előírások) 3.4. Különleges területek (K) Különleges területek: A település igazgatási területén több olyan már meglévő területhasználat található, mely az OTÉK-nak megfelelően a különleges területek közé sorolható. - Temető területe (Kt) A temetője a belterület déli szélén található, s a Petőfi utcáról közelíthető meg. A temető két egymással szomszédos részterületből áll, melyeket a ravatalozó épülete és út választ ketté. A temető két részterületének nagysága: 1,16 ha és 0,32 ha, a ravatalozó területe: 0,11 ha. A temető védőtávolsága 30m. - Kemping területe (K-ke) A település területén három olyan terület található, melyeket kemping céljára alakítottak ki. Az egyik belterületen található, a Vízimolnár utca mellett (a vasúti megálló közelében), ennek területe mintegy 3000 m2. A legjobban kiépített kemping a süttői közigazgatási határnál, külterületen a 10-es út mellett, közvetlen a Duna-parton helyezkedik el, területe 3,1 hektár. Ugyanitt a 10-es út túloldalán is található kempingterület, melynek területe 3,3 hektár. - Kereskedelmi terület (K-kv) A település belterületének keleti szélén a 10 sz. főút mentén (216/2 hrsz.) területen található vendéglő. A mintegy 9000 m2-es telekméret lehetővé teszi a további építést, a idegenforgalmi szálláshelyek magas zöldfelületi aránnyal történő kialakítását. - Pincesor és présházak területe (Kpp) Két jelentősebb pincesor található a településen. Belterületen a Göte soron, valamint a belterülethez közvetlen csatlakozva a Sertés-völgyben. Mindkét helyen kis területű telkeken, sűrű beépítéssel helyezkednek el a pincék és présházak. - Borászati centrum és vendéglátás területe (Kbo) A Dunaszentmiklósra vezető út mellett, a domboldal tetején terül el a Hilltop Neszmély Zrt. által üzemeltetett komplexum, mely többek között borászati üzemet, hotelt, éttermet és szabadidősrekreációs területeket is magába foglal. - Bánya területe (Kb) Külterület a 10-es fűút mellett működik a Korpáshegy (Almásneszmély I bt.) nevű homokbánya, melyet a lábatlani székhelyű Holcim Hungária Cementipari ZRT. üzemeltet. A bánya területe mintegy 34 hektár. 5

7 4.Infrastrukturális elemek (települési infrastruktúra hálózatok) 4.1. Közúthálózatok, közlekedés A forgalmi adatok és a magasabb rendű tervek alapján a szerkezeti terv a jelenlegi nyomvonalán tartja a 10. sz. főutat. A beépítési adottságai alapján szabályozási beavatkozásokkal a rendelkezésre álló terület nem bővíthető, de a szokásos közlekedésépítési és szabályozási eszközökkel a főút forgalma nagyobb időtávban is biztonsággal levezethető. Ehhez szükség esetén rendelkezésre állnak az alábbi eszközök, amelyek az adott szélességi méretek mellett is eredményesen alkalmazhatók: a forgalomcsillapítás sebességcsökkentő eszközei, megfelelő keresztmetszeti elrendezés (mindenképpen zárt csapadékcsatornával), a főút csomópontjainak forgalomtechnikai rendezése, stb. A belső úthálózat vonalvezetését, alkalmazható paramétereit döntő mértékben meghatározzák a település morfológiai, műszaki infrastruktúra és beépítési adottságai. A 10. sz. főút, a vasútvonal és a Duna egymáshoz közel levő, párhuzamos elhelyezkedése meghatározza a község viszonylag sík területrészein az utcák vonalvezetésének, kapcsolatának lehetőségeit. Hasonló módon meghatározottak a községnek a 10. sz. úttól délre fekvő területrészeinek lehetőségei. Itt a domborzati viszonyok és a vízelvezetés kialakult létesítményei korlátozzák az egészséges településszerkezet kialakítását. A meglehetősen meredek volt zártkerti részen tervezett lakóterületi fejlesztések közúti feltárása úgy oldható meg, hogy a mélyebb árkokkal szabdalt dombos területek megközelítése az egyes árkok közötti területre felvezető utak kialakítását igényli. Ezeket olyan paraméterekkel kell ellátni, amelyek az időjárási körülményektől függetlenül biztonsággal lehetővé teszik a kétirányú gépjármű közlekedést. Ennek minimális mérete 12 méter, amely a járműforgalom mellett a vízelvezetés és a gyalogos közlekedés számára is lehetőséget teremt. Mivel az ilyen módon feltárt, szinte különálló településrészek összefűzése a meredekebb, dombos részeken nem lehetséges, lényeges településszerkezeti kérdés ezen utak és a 10. sz. főút kapcsolata. Az előző településrendezési terv szakmailag egyébként igen helyesen - a Petőfi utcát jelölte ki a dombos területekről érkező forgalom összegyűjtésére, de ennek szabályozási következményeit a település nem vállalta, a megvalósítás érdekében nem történtek lépések. Ezért a Petőfi utca kiiktatásával a dombról érkező feltáró utaknak közvetlen kapcsolatot kell létesíteni a 10. sz. főúttal. Ez a levezető utak többségénél a meglevő utcahálózaton (ha szűkösen is, de) lehetséges, a temető nyugati oldalán szükségessé váló feltáró útszakasz számára azonban nincs más lehetőség, mint a szabályozási terven is feltüntetett, egy telket igénybevevő levezető út kialakítása. E nélkül a felvezető út által feltárható terület lakóterületbe vonása nem lehetséges, mert közúti feltárása biztonsággal nem oldható meg. Ezen közlekedési megoldások teszik szükségessé a fejezet elején a 10. sz. főúttal kapcsolatos fejlesztési feladatokat. A parkolást, gépjárműtárolást a vonatkozó előírások szerint telken belül kell megoldani. Lakó- és gazdasági területeken ez alól kivétel nem tehető. A település meglevő intézményeinél, ahol jelenleg közterületen van a parkolás megoldva, külön ön kormányzati rendelettel ez az állapot fenntartható. Gyalogos és kerékpáros közlekedés, parkolás A település belterületén a gyalogos közlekedés számára a biztonságos, lehetőleg a közúti forgalomtól elválasztott vezetést biztosítani kell. A domborzati viszonyok miatt a belső kerékpáros közlekedés csak a 10. sz. főút környezetében lehetséges, éppen ezért ez számottevő igényt nem jelent. A 10. sz. főút mellett tervezett a regionális fontosságú az Országos Területrendezési Tervben is szereplő Duna menti kerékpárút. Neszmély területén még nem került kialakításra. Autóbusz közlekedés A helyközi autóbusz közlekedés vonatkozásában a 10. sz. főúton áthaladó járatcsoportok biztosítják a település kedvezőnek tekinthető közlekedését. A település területén három autóbusz megállóhely pár van kialakítva, kiosztásuk kedvező. A megállóhelyek kiépítettsége megfelelő, a várakozóhelyek 6

8 funkcionálisan megfelelőek. A megállókhoz vezető hiányos járdák kiépítését fokozatosan meg kell valósítani. Vízi közlekedés Vízi közlekedés vonatkozásában nagyobb súlyt kell kapjon a kikötő fejlesztésének igénye. A vízi közlekedés fejlesztése elsősorban a turizmushoz kötődik, ezért inkább üzleti (gazdasági, gazdaságossági), mint közlekedési feladatok merülnek fel. A kikötő helyzete ugyanakkor kedvező, hiszen a vasútállomás a közelben van, nagymértékű parkolóhely kapacitás biztosítható, sőt az autóbusz megálló is csak néhány száz méteres távolságra van. Vasúti közlekedés Neszmélyen áthalad a (Budapest)- Esztergom Almásfüzitő (Komárom) MÁV egyvágányú fővonal. A vonalon napi 6 személyvonat pár közlekedik. Megfelelő szolgáltatási színvonal esetén a vasút ütőképes alternatívája lehetne az egyre nagyobb közúti forgalomnak (l. a Budapest-Esztergom szakaszt), de ehhez mind a pálya, mind a guruló állomány tekintetében lényeges fejlesztések lennének szükségesek. A községben a vasútállomás jelenlegi állapotán javítani szükséges, kiépítendő a hozzájáró út és megfelelő számú (lehetőleg őrzött) parkolóra is szükség lenne Közműfejlesztési javaslatok Neszmélyen a település Önkormányzata szeretné a népességszámát megőrizni, ezért a település fejlődését elősegítve törekszik a településen élők számára komfortosabb, urbánusabb életvitel lehetőségének megteremtésére. Javítani szeretné a település környezeti állapotát. Igényesebb közterülettel szeretné növelni a település vonzó képességét. Mivel telekalakítási, építési lehetőség kínálatával segíteni lehet a lakosság helyben tartását, továbbá építési lehetőséggel fogadni, várni lehet, a betelepülni, illetve üdülni szándékozókat, az ehhez szükséges építésügyi feltételeket meg kell teremteni. A gazdasági élet fellendítése is meghatározó feladata a település Önkormányzatának, ehhez is a lehetőségeket fel kell tárni és a hozzá szükséges területi feltételeket biztosítani kell. Az építési lehetőségek meghatározására, szabályozására készül a település településrendezési terve is. Feltételezve a település népességének, ha minimális szinten is, de a növekedését, megvizsgálva a település már beépített területeit, annak intenzívebb hasznosítását biztosító szabályozással, igényesebb lakásviszonyok kialakítását teszi lehetővé, valamint néhány új lakótelek kialakítására is nyújt lehetőséget. A település volt zártkert területének üdülő területté alakításával is a településhez kötődőket növelheti. A különleges övezeti és gazdasági övezeti területek kijelölésével a munkahely teremtésére biztosítanak lehetőséget. A készülő terv a beépítésre nem szánt területeken is a területek hasznosításához szükséges építési lehetőségeket szabályozza. A megfelelő élet- és munkakörülmény biztosítására, valamint a környezetvédelmi igények kielégítésére, a fenntartható fejlődést segítő, megfelelő közműellátást kell biztosítani. A településen építés, vagy használati mód megváltoztatásának engedélyezése akkor lehetséges, ha a központi belterületen, illetve ahhoz közvetlen kapcsolódó beépítésre szánt területen a teljes közműellátás biztosított, további beépítésre szánt területein pedig legalább a részleges közműellátás rendelkezésre áll, amelyhez biztosított a villamosenergia, a vezetékes ivóvíz ellátás, és a földgázellátás, valamint a szabályozási előírásokban a szennyvíz- és csapadékvíz elvezetésére vonatkozó előírások teljesülnek. A külterületen, a beépítésre nem szánt területen, a mezőgazdasági övezetekben is új építési engedély, használati mód megváltoztatás akkor engedélyezhető, ha az ÁNTSZ által is elfogadott egészséges ivóvízellátás és a villamosenergia ellátás biztosított, valamint a szabályozási tervben beépítésre nem szánt területekre vonatkozó szennyvíz- és csapadékvíz elvezetési előírások teljesülnek. A közműfejlesztési feladatok között elsődleges feladatnak kellene tekinteni a település meglevő beépített területeinek a közműellátottság növelését, amely érdekében a közmű ellátottsági hiányokat kellene pótolni. Mint, ahogy azt a közművizsgálatok feltárták a majdnem teljes körű vízellátás mellett a szenny- és csapadékvíz elvezetés, valamint a gázellátás is mutat hiányosságot. 7

9 A közműfejlesztési feladatok között, mint második fejlesztési feladat a területfejlesztés során új építési lehetőségek közműellátásának a megoldása. Az új beépítés, új területhasznosítás lehetőségének, már feltételként kell meghatározni, hogy a beépítés, az új hasznosítás csak a megfelelő, környezetvédelmi követelményeket kielégítő, közműellátás biztosítása esetén engedélyezhető. Nagyon fontos, hogy komfortos beépítés alakuljon ki. A településrendezési javaslat szerint akár 500 új lakás is építhető lehetne, további építési lehetőségek biztosítottak településközpont vegyesként jelölt területeken és további, különleges és gazdasági célra jelölt területeken. Az új beépítési lehetőségek közműellátási igényeinek kielégítése mellett a már meglevő beépített telkeken jelentkező igénynövekedésből eredő többletigény kielégítésével is kell számolni. A távlatban megvalósítható új beépítések és a meglevő beépítés komfortosabb ellátása esetén a következő közműigény növekedése várható: Meglevő beépítés Új épületek ÖSSZESEN igény növ új igények Vízigény m3/nap: Keletk. szennyv m3/nap Villamosenergia ig. kw: Földgázigény Nm3/h: Vezetékes távközlés db Ezek a prognosztizált igények a településtervező által a település adottságait figyelembe vevő lehetőségek alapján, nagyobb távlatra, a település optimális fejlődését feltételezve és a már beépített területek igényesebb teljes körű kiszolgálása esetén jelentkezne. Ezek a becsült igények csak a szolgáltató felé előzetes jelzésre, tájékoztatásra alkalmas adatok. Tervezői tapasztalataink szerint rövidtávon ezen többlet igényeknek ténylegesen kielégítendő igényként még optimális fejlődési folyamatot is feltételezve, reálisan a %-ának a jelentkezése várható, a tervezés távlatában pedig kb %-a. Így a reálisan kielégítendő igény összesen: víz igény m 3 /nap csatorna igény m 3 /nap vill.e. igény kw földgáz igény nm 3 /h távlati összes rövidtáv kb 15% terv távlat kb 25% Reálisan a már meglevő, kiépített hálózatokkal rendelkező üzemeltetők (víz, szennyvízcsatorna és gáz, villamosenergia ellátás) a település jelenlegi belterületén, a foghíjak és a már ellátott területekhez közvetlen kapcsolódó új ingatlanok közműellátását különösebb külső hálózatfejlesztési igény nélkül ki tudják elégíteni, vagy a már meglevő elosztóhálózatokról építendő új bekötővezetékekkel, vagy az elosztóhálózatok továbbépítésével és arról létesítendő új bekötővezetékek segítségével. A jelenlegi ellátó közműhálózatoktól távolabbi új fogyasztók ellátása már csak jelentősebb hálózatépítésekkel oldható meg. A közműfejlesztési feladatok között harmadlagos feladatként kell említeni az esztétikai igények kielégítési szükségességét, amely a település vonzóképességének a növelését szolgálja. A komfortosabb környezet kialakítási igénye, az utak és közterületek állapotának, látványának javítását teszi szükségessé. Ennek keretében a XXI. századhoz illő, a jelenlegi és várható motorizáltságot figyelembe vevő közterületi használatot kell biztosítani, amelyhez a felszíni vízrendezésnek is komfortosabb, nagyobb rendezettségű megoldását kellene előtérbe helyezni. Az útburkolat kiépítésével egyidejűleg kell a felszíni vízrendezést megoldani. A kiemelt járdaszegély, a kontúros útnyomvonal vezetés, a település belterületén kialakítandó zárt csapadékvíz csatornahálózat rendezettebb megjelenést eredményezhetne. A kisebb helyigényű zárt csapadékcsatorna által felszabaduló területen rendezett parkoló alakítható ki és látványosabb utcafásításra is biztosítható terület, amely a látványjavításon túl, a mikrokörnyezeti állapot javítását is szolgálja. Meg kell említeni, hogy a településen a burkolt felületek aránya a telkeken belül és a közterületeken egyaránt növekszik. A burkoltság várható növekedésével, az elvezetendő felszíni víz mennyisége is nőni fog. A településnek a felszíni vizektől az épített környezet védelmének biztosítása kiemelt feladata. Ezért nagyon fontos, hogy legyen a településnek a teljes közigazgatási területére a várható, javasolt fejlesztéseket is figyelembe vevő- felszíni vízrendezési tanulmánya, amelyben kijelölheti azt a 8

10 területi lehatárolást, ahol szeretne a már meglevő zárt csapadékcsatornás területen túl is, zárt csapadékcsatornás vízelvezetési módot kialakítani. A tanulmányterv javaslata alapján megvalósítandó vízelvezetéssel az épített környezet vízkár elleni védettségét kell biztosítani. A pontos geodéziai felmérésen alapuló tanulmányterv lehetőséget nyújt a hidraulikailag méretezett vízelvezetési rendszer kialakítására, ütemezett fejlesztés megvalósítására, egyes szakaszok még a nyílt árkok kialakítására is készítendő vízjogi engedélyezési tervek elkészítésére, amellyel pályázati úton finanszírozási támogatás is szerezhető a beruházás megvalósítására. Meg kell említeni, hogy átfogó területrendezési tervek, a megyei területrendezési terv is, a települések csapadékvíz elvezetésének megoldását a településrendezési terv keretébe utalja. A településrendezési tervek készítése során azonban nem áll rendelkezésre, és a szükséges gazdasági fedezet sem biztosítható olyan pontos geodéziai felmérés elkészíttetésére, amely alkalmat adna hidraulikai méretezés elvégzésére, amely nélkül csapadékvíz elvezetési terv nem készíthető. Ez csak elkülönítetten, önálló tervkészítés keretében valósítható meg. A településrendezési terv keretében csak a helybiztosítás igénye elégíthető és elégítendő ki. Úgy kell a közterületeket, az utak szabályozási szélességét meghatározni, hogy abban a csapadékvizek biztonságos elvezetésének, még később választott műszaki megoldása mellett is, biztosított legyen. A település fejlődéséhez hozzátartozik a település arculatának a fejlődése is, amelyhez hozzá kell járulni a közművek megjelenésének a javításával is. E vonatkozásban különösen az energiaellátás és a vezetékes elektronikus hírközlés területén jelentkeznek feladatok. Az energiaellátás vonatkozásában figyelembe kell venni, hogy a teljes összkomfortot biztosító, környezetbarát, automatikus üzemviteli hőellátás iránti igényeken túl, az esztétikai igények bár nagyon távlati, de várható előtérbe kerülnek. A közműfejlesztések során távlatban előtérbe fog kerülni az utcaképet alakító szabadvezetékes, légkábeles villamosenergia ellátó és vezetékes hírközlési rendszerek látványjavítási igénye is. Ezért a villamosenergia ellátás hálózatainak és a vezetékes hírközlési hálózat település szintű föld-kábelesítésének távlati célkitűzéseivel is foglalkozni kell. Ennek a célkitűzésnek a megvalósítását szorgalmazza és a megvalósításának realitását növeli, a jósolt klímaváltozás is, hiszen a várható szélsőségesebb időjárás, a várható szélerősödés mellett a hálózatok föld alatti elhelyezkedése nagyobb üzembiztonságot ígér. A területfejlesztési oldalról meghatározott közműfejlesztési feladatokat, az új fogyasztók közműigényeinek mennyiségi új többlet igények- kielégítését a szolgáltatók vállalják, hisz érdekeltek a többlet-szolgáltatásban, gondot a közműellátás esztétikai megjelenésének javítási igénye okozza, amelyet a privatizált, gazdasági érdekeltségű szolgáltatók nagyon nehezen akarnak elfogadni. A villamosenergia (közép-, kisfeszültségű és közvilágítási) hálózatok és a vezetékes hírközlési hálózatok telepítésében a privatizált üzemeltető nem érdekelt az igényesebb, üzembiztosabb, s valóban többlet költséggel járó, földalatti kivitelezésben. Ezért nagyon fontos szerepe van a település szabályozási tervének, amelyben ha előírásra kerül és az, helyi építési szabályzatként elfogadást nyer, akkor rendeleti hátteret, törvényi alapot nyújt a Polgármesteri Hivatalnak a szolgáltatókkal szemben elvárt igényesebb közműfektetés megkövetelésére. 9

11 5.Beépítésre nem szánt területek (jellemzően külterületek) Különleges beépítésre nem szánt területek (Kk) 7-es számú módosítási terület: Különleges beépítésre nem szánt sport-rekreációs terület Kk-sr A Duna parti elhelyezkedésű, tervezett "különleges beépítésre nem szánt sport-rekreációs terület" összességében valamivel több, mint 10 hektáros területen fekszik. A 10 hektáros terület 2%-os beépíthetősége alapján elhelyezhető épületek és építmények csak az építési hely számára kijelölt területrészeken helyezhetők el. A fejlesztési elképzelések szerint a területen többek között a népi építészet jellegzetes épületei kerülnek bemutatásra, valamint ehhez kapcsolódó közösségi kiszolgáló épületek (pl irodák, vendéglátó helyek), szabadtéri színpad, és sportpálya kerülnek kialakításra, amelyeket sétányok vesznek majd körül. A terület szomszédságában hajó múzeum mutatja majd be a hajózás történetét. Az egymást kiegészítő és változatos területfelhasználást a terület nyugati határában kompkikötő és nagyhajó kikötő kiépítése egészíti majd ki és biztosít vízi kapcsolatot. Erdőterületek (E) Az erdőterületek rendezése az ökológiai és ökonómiai szempontok figyelembe vételével készült. A település területének több mint harmada erdő. A település erdőinek nagyobb része a külterület DK-i részén, valamint a belterülettől délre, a volt zártkerti területek mellett, valamint a Duna árterében található, s viszonylag összefüggő a területeket alkotnak. Az erdőterületek egy jelentős része természeti védelem alatt áll. - A település erdőterületinek jelentős része a védelmi erdőterületek (Ev) közé került besorolásra. A védelmi erdőterületek kezelése során cél egyrészt a talaj és vízvédelmi, ökológiai érdekek érvényesülése. A védelmi erdőterületeken sem lakó-, sem gazdasági célú építmény nem helyezhető el. - A település nagyobb kiterjedésű és védelem alatt nem álló erdőterületei a gazdasági erdőterületek (Eg) közé kerültek besorolásra. - A külterület középső részén, a 0125 helyrajzi számú területen található VIII. számú vörösiszap tározó megnevezésű veszélyes hulladéklerakó területén a szerkezeti terv rekultivációs, illetve utóhasznosítási célként tervezett véderdő (Ev) területet jelöl ki. Mezőgazdasági területek (M) A mezőgazdasági területek rendezésének célja egyrészt a termelőterületek megóvása, másrészt a gazdálkodás feltételeinek megteremtése. A mezőgazdasági területekre elsősorban általános gazdálkodási formák jellemzők (ültetvények, kertgazdasági, szántók és rét-legelők területek). - Az általános mezőgazdasági (Má) területek közé kerültek besorolásra elsősorban a főként szántó és gyep művelési ágú mezőgazdasági területek kerültek besorolásra. - A meglévő kertes mezőgazdasági területeknek a belterülethez kapcsolódó, valamint a belterülettől kissé távolabb eső, magasabban fekvő részei tervezett falusias lakóterületbe (ütemezett fejlesztéssel) kerültek átsorolásra. A tervezett lakóterületek felhasználásának feltétele a mérnökgeológiai szakvélemény eredményétől függ. Vízgazdálkodási (V) területek A település meghatározó vízfolyása a Duna folyam. A kisvízfolyások közül a jelentősebbek a Bikolpatak, Nyároska-patak, Göte-patak és a Szilva-patak. A kisvízfolyások mindegyika a Duna vízgyűjtő területéhez tartozik. A vízfolyásokhoz kapcsolódó természeti értékek védelmére fokozott figyelmet kell fordítani. 10

12 Művi értékvédelem A település művi értékei A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal (KÖH) műemlék-nyilvántartása szerint Neszmély területén négy db műemléki védelem alatt álló művi érték található. - A Református templom (hrsz:168) 2626, Komárom-Esztergom megye, Neszmély, Fő út 133. gótikus 14 sz. vége. Épült a 14. század végén, a 15. században bővítették, 1649-ben újjáépítették, majd 1787-ben megújították és bővítették. Átépítve 1891-ben (építész: Mikus Sándor és Aughoffer Adolf) és 1932-ben. - Lakóház (hrsz:355) Komárom-Esztergom megye, Neszmély, Fő út 140 Építtette Lévai Ferenc 1913-ban. Népi műemlék fésűs beépítésben álló, előkertes, téglalap alaprajzú, földszintes, nyeregtetős épület. - Királykút (hrsz: 1816) 2627 Komárom-Esztergom megye, Neszmély, 19.század Neszmély külterületén, a Szőlőhegy oldalában, vízmosás mellett elhelyezkedő, nagyméretű kváderkövekből rakott, kör alaprajzú fedett kútház, oldalában kőből faragott kifolyónyílás. - Várrom (hrsz: 0113) 2628 Komárom-Esztergom megye, Neszmély, 15.század Magas hegy tetején álló, két kúpként jelentkező, ma már csak romként létező, szabálytalan alaprajzú vár. A település jelenleg rendelkezik helyi értékvédelmi rendelettel, (de ennek módosítása folyamatban van. A módosítást az tette szükségessé, hogy korábban szakmailag nem eléggé megalapozottan, számtalan épületet nyilvánított védetté és ezzel a rendelet hitelét vesztve, egyben használhatatlan is volt. Az újonnan készült Kulturális Örökségvédelmi Hatástanulmány felülvizsgálta és újból számba vette a védelemre érdemes építészeti és kulturális szempontból védendő értékeket, amit külön tervlapon mutat be és ez alapján kerül sor a helyi értékvédelmi rendelet módosítására. Táji és természeti értékvédelem Települési szegélyek rendezése A meglévő belterületen (lakóterület), illetve a javasolt fejlesztési területeken kialakuló új települési szegélyek rendezése. A települési szegélyek rendezésének célja, hogy a beépített területek külső határa, valamint a szomszédos mező-, illetve erdőgazdasági területek találkozása rendezett képet mutasson. A települési szegélyek megjelenését elsősorban az határozza meg, hogy beépített területek szélén található többnyire (lakó)telkek végei, hátsókertjei mennyire rendezettek. Az összhatást tovább rontja telkek mögötti területsávban helyenként előforduló illegális hulladék elhelyezés. Természeti értékek védelme A település területének mintegy 87%-a áll természeti értékvédelem alatt, melyek döntő hányadát az országos ökológiai hálózat, a Natura 2000 európai ökológiai hálózat és az országos védettségű természeti területek teszik ki. A belterülettől déli irányba található többségében erdős területek a Gerecsei Tájvédelmi Körzet részét képezik. Földtani természeti értékek, azon belül is nyílt (fedetlen) karsztos kőzetből álló területek találhatók a település két déli területén. A Natura 2000 európai ökológiai hálózatnak a településre eső részterületei közé tartoznak a Duna és ártere (HUDI20034) - kiemelt jelentőségű különleges természet-megőrzési területek, a Gerecse (HUDI20020) - kiemelt jelentőségű különleges természet-megőrzési területek, valamint a Gerecse (HUDI10003) - különleges madárvédelmi területek. A Natura 2000 területeknek a település területére eső részterületei, a település területének mintegy 71 %-át érintik. Az országos ökológiai hálózatnak a településre eső részterületeit főként a Gerecsei Tájvédelmi Körzet területei, valamint a Natura 2000 területek és a Duna-menti területek alkotják. 11

13 Tájrendezés, környezetalakítás, környezetvédelem A felszíni és a felszín alatti vizek védelme A település a szennyeződés érzékenységi besorolás alapján az érzékeny területi kategóriába tartozik, valamint ezen belül kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület. A település belterületén a csatornahálózat kiépítettsége 100%-osnak tekinthető és a rákötöttség is viszonylag jelentős (82%). A szennyvizet a Dunaalmás területén lévő, közös üzemeltetésű települési szennyvíztisztító telepre szállítják. A tisztított szennyvizek befogadója az Izsán-árkon keresztül a Duna. A szennyvíztisztító telep a 10-es úttól délre, attól mintegy 200 méterre, viszonylag közel található a közös közigazgatási határhoz. A szennyvíztisztító telep védőtávolsága 100 m, ami részben átnyúlik Neszmély belterületére a Felsőhegyi út magasságában. Üzemelő közüzemi vízműkút, hidrogeológiai védőidom, valamint tartalék (távlati) vízbázis a település területén nem található. A település legjelentősebb vízfolyása a Duna, mely a település északi oldalán, mintegy 5,2 km hosszan, határfolyóként folyik. Neszmély magasságában a Duna több szigetet is létrehozott, ezek a következők: Felső-sziget, Alsó-sziget és Mocsi-(vagy Radvány-)sziget. A Felső- és Alsó-szigetek melletti töltések részben elzárják a Duna medrét és így holtágak, öblözetek alakultak ki. A Duna-parti területek nyílt ártérnek tekintendők. A település legjelentősebb kisvízfolyása a Bikol-patak. A belterületen nyugatról keleti irányban a következő kisebb patakok folynak be a Dunába: Nyároska-patak, Göte-patak, Szilva-patak. A termőföld védelme A település és térségében változatos adottságú talajtakaró alakult ki. A Duna menti hullámtéren fiatal nyers öntéstalaj, a magasabb ártéren réti öntéstalaj, az alacsonyabb teraszokon csernozjom barna öntéstalaj, míg a magasabb teraszokon barna erdőtalaj található. A mezőgazdasági területek a település területének jelenleg mintegy 37%-át teszik ki. A változatos domborzatú és művelési ágú mezőgazdasági területeknek megközelítőleg 40%-át teszik ki a szántók, 30%-t a gyepek, 20%-át a szőlők. A talajminőséget rontó talajhibák közül meghatározó, a jelentős szintkülönbségekből és növényzettel való nem megfelelő fedettségből adódó erózió. A település mezőgazdasági területein, a területi adottságok figyelembe vételével a talajvédelemre fokozott figyelmet kell fordítani. A település területének közel fele erdő, illetve rét-legelő terület. Ezek a növényzettel egész éven át fedett, biológiailag értékes területek a talajerózió és defláció ellen az ott található talajoknak a legjobb védelmet biztosítják. Élővilág, ökológiailag értékes területek Az ökológiailag értékes területek (erdő, rét, legelő és nádas) a település területének közel felét teszik ki. Az erdőterületek aránya több mint egyharmad, ami jóval magasabb az országos átlagnál. A település erdőinek nagyobb része a külterület DK-i részén, valamint a belterülettől délre, a volt zártkerti területek mellett, valamint a Duna árterében található, s viszonylag összefüggő területeket alkotnak. Hulladékgazdálkodás A település területén a kommunális hulladékok gyűjtése és elszállítása szervezett formában történik. A belterületen gyűjtött kommunális hulladékot jelenleg a tatabányai lerakóra, míg a volt zártkerti területekről a konténeres hulladékot Nyergesújfalura szállítják. A település bezárt kommunális hulladék lerakó telepe vasút és a 10-es főút kereszteződésénél, a belterülettől mintegy méterre, keletre található. A területen korábban a kommunális hulladékok elhelyezése mellett szippantott szennyvíz leürítés is történt. A magas partfallal körbevett terület rekultivációját még nem végezték el. A kommunális hulladék elhelyezés távlati megoldásai között továbbra is a kistérségi, illetve regionális lerakón történő elhelyezést kell előnyben részesíteni. A település minden lakott területrészén ki kell alakítani a szervezett szelektív hulladékelszállítást. Az új beépítésre szánt területek kialakításával 12

14 egyidejűleg e területeken is gondoskodni kell a szervezett hulladékgyűjtéséről és elszállításról. A kisebb illegális hulladék elhelyezéseket fel kell számolni, majd a területet rekultiválni kell. A települési szilárd hulladékok gyűjtése során, a veszélyes és újrahasznosítható komponensek szelektív gyűjtésének arányát növelni kell. Ehhez meg kell teremteni a szelektív hulladék gyűjtés infrastrukturális feltételeit, a gyűjtőedényzet beszerzés, az elszállítás és hasznosítás feltételeinek kialakításával. A levegő tisztaságának védelme A település a Komárom-Tatabánya-Esztergom légszennyezettségi zónába tartozik. A területén található gazdasági objektumok számottevő légszennyezéssel járó ipari tevékenységet nem folytatnak. A közlekedési eredetű légszennyezésben az 10.sz. főút átmenő forgalma által okozott terhelés a meghatározó. Az 10.sz. főút, mintegy 2 km-es szakaszon a belterület lakó- és központi területei mellett halad. A főút gépjárműforgalma a szomszédos területeken számottevő légszennyezés és porterhelést okoz. A településen a légszennyezettség terhelésen belül a nitrogén-dioxid és a szénmonoxid jelentős része a közlekedésből származik. A településen tervezett beépítésre szánt területi fejlesztésektől oly mértékű forgalmi változások nem várhatók, melyek a meglévő légszennyezés terhelést számottevően befolyásolnák. Zaj- és rezgésártalmak elleni védelem A településen a zajterhelés legjelentősebb forrása a közlekedés. A 10.sz főút jelentős, főként átmenő forgalma, a közlekedési terület melletti intenzív beépítésű területrészeken számottevő zaj- és rezgésterhelést okoz. A településen halad át az Esztergom-Komárom vasútvonal. A vasút által érintett településrészeken a szerelvények elhaladásakor észlelhető egyedi zajesemények zavaróak lehetnek. Lakóterületen, illetve a közelében jelentős zajkibocsátású ipari-gazdasági telephely, vagy szórakozóhely nem működik. A közlekedési eredetű légszennyezés terheléshez hasonlóan, a beépítésre szánt területi fejlesztések következtében nem várhatók olyan mértékű forgalmi változások, melyek a meglévő közlekedési eredetű zajterhelést jelentősen befolyásolnák. Biológiai aktivitásérték A területek biológiai aktivitásértékének számításáról a 9/2007. (IV. 3.) ÖTM rendelet rendelkezik. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 8. (2) bekezdés b) pontja értelmében az újonnan beépítésre szánt területek kijelölésével egyidejűleg a település közigazgatási területének biológiai aktivitás értéke az átminősítés előtti aktivitás értékhez képest nem csökkenhet. A terület eredeti (változtatás előtti) biológiai aktivitásértékének számítása hatályos településrendezési eszközök hiányában beépített területen a kialakult állapot, egyéb területen az ingatlan-nyilvántartás szerinti művelési ágak alapján, míg hatályos településrendezési eszközök esetében a területfelhasználási egységek és az építési övezeti, valamint az övezeti besorolásból adódó építési használat alapján történik. Hatályos településrendezési terv hiányában kiindulási állapotként a "Takarnet" földhivatali információs rendszerben lévő művelési ágankénti területmegoszlás lett alapul véve. biológiai aktivitásérték mutató számított biológiai aktivitásérték terület művelési ág (ha) erdő 998, ,72 gyep (legelő) 339, ,64 gyep (rét) 1,16 6 6,96 gyümölcsös 21, ,90 kert 20, ,10 kivett 740,67 2,0 1777,61 szántó 453,48 3,2 1451,14 szőlő 201, ,75 Összesen: 2776, ,55 13

15 Tervezett állapotként a településszerkezeti terv területfelhasználásait vettük alapul: biológiai aktivitásérték mutató számított biológiai aktivitásérték terület területfelhasználás (ha) Kertvárosias lakóterület 14, ,48 Falusias lakóterület 117,56 2,4 282,15 Településközpont vegyes terület 5,18 0,5 2,59 kereskedelmi-gazdasági terület 0,31 0,4 0,12 ipari-gazdasági terület 15,17 0,4 6,07 kereskedelmi terület (különleges) 0,91 1,5 1,37 kemping 9, ,37 pincesor és présház terület borászati centrum területe 8,34 1,5 12,51 temető 1,60 3 4,80 bánya 41,14 0,1 4,11 közúti közlekedési terület 59,85 0,5 29,93 kötöttpályás (vasútterület) közlekedési terület 13,92 0,5 6,96 védelmi erdőterület 1074, ,40 gazdasági erdőterület 160, ,93 általános mezőgazdasági terület 890,30 3,7 3294,11 kertes mezőgazdasági terület 84, ,05 vízgazdálkodási terület 268, ,95 különleges beépítésre nem szánt sport-rekreációs terület 10, ,82 Összesen: 2776, ,72 A biológiai aktivitásértékek változásának összesítése után települési szinten biológiai aktivitásérték növekmény keletkezik, ami elsősorban a vörösiszap tároló területén tervezett védelmi (és rekultivációs) célú erdőterületnek köszönhető. 14

FEKETEERDŐ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21

FEKETEERDŐ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21 FEKETEERDŐ Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21 2 Feketeerdő településrendezési terv módosítás Jóváhagyott dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2004. (IV.29.) számú önkormányzati RENDELETTEL jóváhagyott, 23/2005. (XII.15.), 22/2006 (XI. 23.) és 8/2008.

Részletesebben

KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Településszerkezeti terv (módosítás 2005.) Megállapította

Részletesebben

RAJZI SZABÁLYOZÁSI ELEMEK Nem települési döntési szint FELÜLETEK Települési döntési szint HATÁRVONALAK... polgármester I. rendű közlekedési célú közterület II. rendű közlekedési célú közterület (belterületen

Részletesebben

JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK

JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK RÁBATAMÁSI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZMÓDOSÍTÁS JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK RÁBATAMÁSI KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA - 14/2008 (III. 21.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT (46/2003.

Részletesebben

Pomsár és Társai Építész Iroda Kft 1065 Budapest, Nagymező utca 25. Tel: ,

Pomsár és Társai Építész Iroda Kft 1065 Budapest, Nagymező utca 25. Tel: , BARACS KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA HÉSZ ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA kikötő bővítés, lakóterület bővítés, átminősítés gazdasági területté JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 2009. november egyeztetési

Részletesebben

H a t á r o z a t t a l j ó v á h a g y o t t t e l e p ü l é s s z e r k e z e t i t e r v

H a t á r o z a t t a l j ó v á h a g y o t t t e l e p ü l é s s z e r k e z e t i t e r v H a t á r o z a t t a l j ó v á h a g y o t t t e l e p ü l é s s z e r k e z e t i t e r v Településszerkezeti tervi leírás 97/2010. Kt.sz. határozat 103/2011. Kt. sz. határozat 2/2013.Kt. határozat 4/2015.

Részletesebben

2 A R. 4.. (1) (2) (3) bekezdése az alábbiak szerint változik:

2 A R. 4.. (1) (2) (3) bekezdése az alábbiak szerint változik: Kisbajcs község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2009 (VIII.25.) rendelete a helyi építési szabályzatáról szóló 4/2006. (III.1.) rendelet módosításáról Kisbajcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV Az 58/2015. (IV. 28.) Kt. határozat 2. sz. e BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSÁT MÓDOSÍTÓ DOKUMENTUM 1. A hatályos településszerkezeti leírás 5. fejezet (5) bekezdés e) pontja

Részletesebben

Törzsszám: P1/2014. Felelős tervező

Törzsszám: P1/2014. Felelős tervező PALOTÁS Számítástechnikai és Területrendezési Betéti Társaság 4026. Debrecen Bethlen u. 36-38 Telefon: (52) 427-329, Mobil: (30) 9833-022 E-mail: cpalotas@mail.datanet.hu TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV ÉS BEÉPÍTÉSI

Részletesebben

D Á N Y TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA KIEGÉSZÍTÉS AZ ALÁTÁMASZTÓ ÉS JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEKHEZ

D Á N Y TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA KIEGÉSZÍTÉS AZ ALÁTÁMASZTÓ ÉS JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEKHEZ D Á N Y TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA KIEGÉSZÍTÉS AZ ALÁTÁMASZTÓ ÉS JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEKHEZ A 4,5,11,12,13 HRSZ. INGATLANOK TERÜLETÉRE VONATKOZÓAN KÖZIGAZGATÁSI EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ

Részletesebben

M ó d o s í t á s i s m e r t e t é s e

M ó d o s í t á s i s m e r t e t é s e M ó d o s í t á s i s m e r t e t é s e Képviselő-testület telektulajdonos kérelmére kezdeményezte a településrendezési eszközök módosítását 16/2016.(II.10.) Kt. sz. határozatában. A határozat értelmében

Részletesebben

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 RÁBAPATONA Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 2 Rábapatona Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

(1) A HÉSZ 21. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A HÉSZ 21. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete Püspökladány Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 7/2005. (V. 27.) önkormányzati

Részletesebben

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti tartalommal készült a település sajátosságainak figyelembevételével.

Részletesebben

4. A RENDEZÉSI TERVBEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA

4. A RENDEZÉSI TERVBEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA 4. A RENDEZÉSI TERVBEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA 4.1 A módosítások bemutatása A módosítások településen elfoglalt helyét a mellékelt A-1 jelű átnézeti rajz tartalmazza. 1. sz módosítás A módosítandó terület

Részletesebben

Előzetes kiértesítés Péteri község településrendezési eszközeinek módosításához. Tartalom: Testületi határozat A módosítások tartalma, hatásterülete

Előzetes kiértesítés Péteri község településrendezési eszközeinek módosításához. Tartalom: Testületi határozat A módosítások tartalma, hatásterülete Előzetes kiértesítés Péteri község településrendezési eszközeinek módosításához Tartalom: Testületi határozat A módosítások tartalma, hatásterülete A módosítások tartalma, hatás területe A Képviselő-testület

Részletesebben

JOBAHÁZA. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció január TH

JOBAHÁZA. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció január TH JOBAHÁZA Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. január TH-14-02-02 2 Jobaháza településrendezési terv módosítás Véleményezési dokumentáció Aláírólap Felelős

Részletesebben

HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYOTT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 25/2004. (III.31.) határozat Településszerkezeti tervi leírás 142/2008.(X.14.

HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYOTT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 25/2004. (III.31.) határozat Településszerkezeti tervi leírás 142/2008.(X.14. HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYOTT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 25/2004. (III.31.) határozat Településszerkezeti tervi leírás 142/2008.(X.14.) számú határozat Településszerkezeti terv m=1:16 000 T-1 Belterület szerkezeti

Részletesebben

GYŐRSÖVÉNYHÁZ. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási anyag március TH

GYŐRSÖVÉNYHÁZ. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási anyag március TH GYŐRSÖVÉNYHÁZ Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási anyag 2016. március TH-15-02-16 2 Előzetes tájékoztatási anyag Aláírólap Felelős tervező: Németh Géza... TT-1 08-0065/2006 vezető

Részletesebben

SZABÁLYOZÁSI TERVE A 053/38,42,63,64 HRSZ. ÉS 2748/1-2 HRSZ. TERÜLETEKRE VONATKOZÓAN GYÖMRŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 202/2013. (IX. 23.) KT.

SZABÁLYOZÁSI TERVE A 053/38,42,63,64 HRSZ. ÉS 2748/1-2 HRSZ. TERÜLETEKRE VONATKOZÓAN GYÖMRŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 202/2013. (IX. 23.) KT. G Y Ö M R Ő TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE A 053/38,42,63,64 HRSZ. ÉS 2748/1-2 HRSZ. TERÜLETEKRE VONATKOZÓAN GYÖMRŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 202/2013. (IX. 23.) KT. HATÁROZATA

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/ Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/343-279 Sz.: 7/2016. TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

Részletesebben

MAGYARPOLÁNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES, FOLTSZERŰ MÓDOSÍTÁSA

MAGYARPOLÁNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES, FOLTSZERŰ MÓDOSÍTÁSA Építészeti, településrendezési és mérnöki tervezés, épületenergetika, műszaki ellenőrzés MAGYARPOLÁNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES, FOLTSZERŰ MÓDOSÍTÁSA Magyarpolány község településrendezési

Részletesebben

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!)

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!) C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK. 3.0.1 Előzmények

3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK. 3.0.1 Előzmények I.4.2. KÖZLEKEDÉS 3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK 3.0.1 Előzmények Közlekedési szempontból az alábbi tervelőzményeket vettük figyelembe: Országos területrendezési terv (2008. VÁTI) Bács-Kiskun M. területrendezési

Részletesebben

TATA, szőnyeggyári sziget - Berta malom SZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK

TATA, szőnyeggyári sziget - Berta malom SZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK LT-PLAN BT. Tatabánya, Tátra u. 1/A Munkaszám: 6/2016. TATA, szőnyeggyári sziget - Berta malom SZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA - 2016 JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK Tervező: László Tibor okl. építészmérnök

Részletesebben

Z S Á M B O K TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 57/2009. (IX. 17.) KT. HATÁROZATA. 2009.

Z S Á M B O K TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 57/2009. (IX. 17.) KT. HATÁROZATA. 2009. Z S Á M B O K TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 57/2009. (IX. 17.) KT. HATÁROZATA A 64/2005.(XI. 29.) ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

Részletesebben

Változtatási jegyzék

Változtatási jegyzék Változtatási jegyzék Fonyód Város településrendezési eszközeinek módosításához Jsz.: 50-1947/2016 VÁLTOZTATÁSI JEGYZÉK TARTALMA: 1. Fonyódi piac és vásárcsarnok fejlesztése. 2. Lakóterület fejlesztés az

Részletesebben

b) Vegyes terület ba) Településközponti vegyes c) Üdülő terület d) Gazdasági terület Gksz jelű e) Különleges terület

b) Vegyes terület ba) Településközponti vegyes c) Üdülő terület d) Gazdasági terület Gksz jelű e) Különleges terület Vasszécseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. (.) önkormányzati rendelete Vasszécseny Község Szabályozási Tervének jóváhagyásáról, valamint Helyi Építési Szabályzatáról szóló 2/2005. (II.25.)

Részletesebben

ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK TÖBB TERÜLETEN TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ

ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK TÖBB TERÜLETEN TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ 1 Sz: 5/2015. ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK TÖBB TERÜLETEN TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ (314/2012. (XI.08.) Korm. rendelet 37. szerinti dokumentáció) Tervező: Kiszelovics

Részletesebben

Taksony Helyi Építési Szabályzatának módosítása

Taksony Helyi Építési Szabályzatának módosítása BAU-URB Tsz.: 59/2014. Tervező és Tanácsadó Kft. 1112.Budapest, Dayka Gábor utca 94. Tel/Fax.: 319-36-44 Taksony Helyi Építési Szabályzatának módosítása Budapest, 2015. november hó Szabályozási Terv (bel-

Részletesebben

4. A RENDEZÉSI TERVBEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA

4. A RENDEZÉSI TERVBEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA 4. A RENDEZÉSI TERVBEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA 4.1 A módosítások bemutatása A módosítások településen elfoglalt helyét a mellékelt A-1 jelű átnézeti rajz tartalmazza! 1. sz módosítás A módosítandó terület

Részletesebben

4. A RENDEZÉSI TERVBEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA

4. A RENDEZÉSI TERVBEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA 4. A RENDEZÉSI TERVBEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA 4.1 A módosítások bemutatása A módosítások településen elfoglalt helyét a mellékelt A-1 jelű átnézeti rajz tartalmazza! 1. sz módosítás A módosítandó terület

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/ Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/343-279 Sz.: 7/2016. TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

Részletesebben

Befektetõi ajánlat. Csalánosi Lakópark

Befektetõi ajánlat. Csalánosi Lakópark Befektetõi ajánlat Csalánosi Lakópark T E R V E Z Z E V E L Ü N K J Ö V Õ J É T! BEFEKTETÉSI LEHETÕSÉG Kecskemét, a közel 110 ezer lelket számláló hírös város, az Alföld dinamikusan fejlõdõ települése,

Részletesebben

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 7/2013.(II.12.), 12/2013.(III.12.) ÉS A 16/2015.(II.11.) SZ.ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉSEK ALAPJÁN 314 / 2012.

Részletesebben

SÁVOLY KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA RÉSZTERÜLETEKRE

SÁVOLY KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA RÉSZTERÜLETEKRE SÁVOLY KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA RÉSZTERÜLETEKRE 1.sz. MOL Nyrt. Sáv-DK-11 és Sáv-DK-12 jelű kutak területének kijelölése a 094 hrsz területen,

Részletesebben

RAVAZD. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. ÁPRILIS TH-15-02-08

RAVAZD. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. ÁPRILIS TH-15-02-08 RAVAZD Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. ÁPRILIS TH-15-02-08 2 Ravazd Község Településrendezési tervének módosítása Előzetes tájékoztatási dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról Lajosmizse Városának Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

REGIOPLAN KÓPHÁZA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA. VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ (314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 41. ) Győr, 2016.

REGIOPLAN KÓPHÁZA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA. VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ (314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 41. ) Győr, 2016. REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, ÚJKAPU U. 13. TEL/FAX.: 96/529-751, 311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu KÓPHÁZA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA (314/2012.(XI.8.) Korm.

Részletesebben

PATCA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1. sz. MÓDOSÍTÁS

PATCA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1. sz. MÓDOSÍTÁS PATCA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1. sz. MÓDOSÍTÁS JSZ: 1/2007 JÓVÁHAGYVA A 23/2007. (IV. 27.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ÉS A 6/2007. (IV. 28.) SZÁMÚ RENDELETTEL VIRÁNYI ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ KFT 2007. JANUÁR 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

KÖKÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁSBAN

KÖKÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁSBAN KÖKÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁSBAN V É L E M É N Y E Z É S I D O K U M E N T Á C I Ó KÖKÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÍTETTE: KÖKÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

ZÁMOLY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV - HÉSZ JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ MEGRENDELŐ: TERVEZŐ:

ZÁMOLY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV - HÉSZ JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ MEGRENDELŐ: TERVEZŐ: ZÁMOLY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA 1 ZÁMOLY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV - HÉSZ JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ MEGRENDELŐ: Zámoly Község Önkormányzata 8081 Zámoly,

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA. Budapest, december VÁROS ÉS HÁZ BT DECEMBER

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA. Budapest, december VÁROS ÉS HÁZ BT DECEMBER BALATONSZEMES HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA BALATONSZEMES HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA (A 188/5 hrsz-ú telekre vonatkozóan) VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ A 314/2012. (XI.8.) Korm.

Részletesebben

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Ú J S Z Á S Z V Á O S P O L G Á M E S T E E 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉ 1. TEL: 5/552-022; FAX: 5/552-102 E-mail: ujszasz@pr.hu Tárgyalja: - Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság - Ügyrendi Bizottság

Részletesebben

Petőháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 62/2011. (V. 30.) Kt. határozata a településszerkezeti terv módosításáról

Petőháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 62/2011. (V. 30.) Kt. határozata a településszerkezeti terv módosításáról REGIOPLAN KÖRNYEZET ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, APÁCA U. 44. TEL/FAX.: 96/529751, 311304 email: regioplan@regioplan.hu Petőháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 62/2011. (V. 30.) Kt.

Részletesebben

a BUDAPEST, III. KERÜLET KASZÁSDŰLŐ ÉS KÖRNYÉKE Bécsi út Bojtár utca Csillaghegyi út 19916/5 hrsz telek által határolt terület

a BUDAPEST, III. KERÜLET KASZÁSDŰLŐ ÉS KÖRNYÉKE Bécsi út Bojtár utca Csillaghegyi út 19916/5 hrsz telek által határolt terület ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2002. (VII.4.) RENDELETE a BUDAPEST, III. KERÜLET KASZÁSDŰLŐ ÉS KÖRNYÉKE Bécsi út Bojtár utca Csillaghegyi út 19916/5 hrsz telek által határolt

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS FŐÉPÍTÉSZE 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS FŐÉPÍTÉSZE 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS FŐÉPÍTÉSZE 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. szám: 7399-5 /2008. Javaslat a településrendezési terv és a Salgótarján Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatának megállapításáról

Részletesebben

HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 100/2013.(IX.17.) SZ. ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉS ALAPJÁN 314 / 2012. (XI.8.) KORM. RENDELET 41. SZERINTI EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2016.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2016.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2016.(..) határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel Helyi építési szabályzat

Részletesebben

. számú előterjesztés. Ügyiratszám: 59/75/2016. Ügyintéző: Virányi István Főépítész ELŐTERJESZTÉS

. számú előterjesztés. Ügyiratszám: 59/75/2016. Ügyintéző: Virányi István Főépítész ELŐTERJESZTÉS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Pf: 5. Telefon: 85/501-003 E-mail: polghiv@marcali.hu Fax: 85/501-055 Ügyiratszám: 59/75/2016. Ügyintéző: Virányi István Főépítész. számú

Részletesebben

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 Győrsövényház HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 2 Győrsövényház HÉSZ módosítás Véleményezési dokumentáció Aláírólap Felelős tervező: Németh Géza...

Részletesebben

Módosító indítvány sorszáma. Érintett szelvény. Kovács László és Valek Piroska. 5. 3f-4. Indítvány rövid tartalma, helyszíne

Módosító indítvány sorszáma. Érintett szelvény. Kovács László és Valek Piroska. 5. 3f-4. Indítvány rövid tartalma, helyszíne Módosító indítvány sorszáma Érintett szelvény 5. 3f-4 Indítványozó Kovács László és Valek Piroska átnézeti térkép Indítvány rövid tartalma, helyszíne 39287 hrsz-ú közpark területfelhasználási módjának

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 43/2003. (VIII. 28.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 43/2003. (VIII. 28.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 43/2003. (VIII. 28.) számú r e n d e l e t e Nyíregyháza Általános Rendezési Terve szabályozási előírások és szabályozási terv Tiszavasvári út Tagló utca 0518/33

Részletesebben

A módosítások elhelyezkedése

A módosítások elhelyezkedése SZENTKIRÁLYSZABADJA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA A MÓDOSÍTÁSI IGÉNYEK BEMUTATÁSA, CÉLJA ÉS HATÁSA 9 8 5 7 6 1 3 4 2 A módosítások elhelyezkedése 1. A 638/3 hrsz-ú telket érintő módosítás Az ingatlan

Részletesebben

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Debrecen, 2013. augusztus hó

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Debrecen, 2013. augusztus hó LENGYEL ÉPÍTÉSZ MŰTEREM KFT. 4027 Debrecen, Egyetem sgt. 21. 1/2. Telefon / fax: (52) 425 428, (52) 532 896 E-mail: lengyel @ lengyelepitesz.t-online.hu Debrecen, 41. számú vrk. Debrecen-Nagykereki vasútvonal

Részletesebben

TÖBB RÉSZTERÜLETRE SZÓLÓ MÓDOSÍTÁSÁHOZ

TÖBB RÉSZTERÜLETRE SZÓLÓ MÓDOSÍTÁSÁHOZ ELŐZETES ( ELSŐKÖRÖS ) VÉLEMÉNYKÉRÉS GYÖNGYÖS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, VALAMINT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK TÖBB RÉSZTERÜLETRE SZÓLÓ MÓDOSÍTÁSÁHOZ CÍME: TERVEZŐ:

Részletesebben

TISZATENYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK

TISZATENYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Szikra Zoltán Egyéni Vállalkozó 5300 Karcag, Jókai utca 22. T.sz.:2/2017 TISZATENYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Elfogadva: Tiszatenyő Község Önkormányzata.../2017 (...)

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 2016. U D Urban Dimensio Tervező és Szolgáltató Betéti Társaság ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Módosítások 2016. I. KÜLZETLAP Újfehértó Város Településrendezési Tervének - módosításához

Részletesebben

VERŐCE TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLAT előzetes egyeztetési anyag

VERŐCE TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLAT előzetes egyeztetési anyag Verőce község egyaránt része a festői Dunakanyarnak és a domboldalakra felfutó Börzsönyi tájnak, továbbá közvetlenül határos a fővárosi agglomerációval. A Településrendezési terv felülvizsgálatának megkezdését

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÖZLEKEDÉSI ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ VIZSGÁLAT ÉS TERV

MÓDOSÍTOTT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÖZLEKEDÉSI ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ VIZSGÁLAT ÉS TERV 2. DOMASZÉK KÖZSÉG MÓDOSÍTOTT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÖZLEKEDÉSI ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ VIZSGÁLAT ÉS TERV - 2 - TARTALOMJEGYZÉK KÖZLEKEDÉSI ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Közlekedési Felügyelet levele 2002. 03.

Részletesebben

PÁZMÁNDFALU. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció március TH

PÁZMÁNDFALU. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció március TH PÁZMÁNDFALU Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2016. március TH-16-02-03 2 Pázmándfalu Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

DARNÓZSELI. Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11

DARNÓZSELI. Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11 DARNÓZSELI Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11 2 Darnózseli Településrendezési terv módosítás Jóváhagyott dokumentáció Aláírólap Felelős

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA. Budapest, december VÁROS ÉS HÁZ BT DECEMBER

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA. Budapest, december VÁROS ÉS HÁZ BT DECEMBER BALATONFŰZFŐ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA BALATONFŰZFŐ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA (Az 1491/1-2 és az 1492/1 hrsz-ú telkekre vonatkozóan) VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ A 314/2012.

Részletesebben

IPOLYTÖLGYES KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA

IPOLYTÖLGYES KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA IPOLYTÖLGYES KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA 2016. MÁJUS.../2015 (...) SZ. ÖNK. RENDELET 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet szerinti véleményezési anyag

Részletesebben

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat 38/2007. (XII. 21.) rendelettel módosított 32/2004. (IX. 27.) rendelete a Budapest, XVI. kerület Biztató út - Árpádföldi sor - HÉV vonal - (117579) hrsz. közterület

Részletesebben

Átnézeti térkép Kivonat az érvényben lévő szabályozási tervből Kivonat az érvényben lévő szerkezeti tervből

Átnézeti térkép Kivonat az érvényben lévő szabályozási tervből Kivonat az érvényben lévő szerkezeti tervből 18. 2d-2 Páfrány úti URÁN Társasgarázs A Páfrány út 543/1 hrsz-ú ingatlan beépítési %-nak növelése 70%-ra (Páfrány úti garázstelep). nem nem igen A kérést méltányolandó, az övezetben a beépítési lehetőséget

Részletesebben

Nyírábrány Nagyközség 6 tervezési egységét érintő településrendezési terv módosítás TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Törzsszám: /2014

Nyírábrány Nagyközség 6 tervezési egységét érintő településrendezési terv módosítás TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Törzsszám: /2014 P-ART Stúdió Kft 4400 Nyíregyháza, Legyező út 78/3 E-mail: veresis55@gmailcom Nyírábrány Nagyközség 6 tervezési egységét érintő településrendezési terv módosítás TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV Törzsszám: /2014

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda/levelezési cím: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5.

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda/levelezési cím: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5. Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda/levelezési cím: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5. Sz.: 11/ 2016 KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYANDÓ

Részletesebben

C E G L É D V Á R O S

C E G L É D V Á R O S C E G L É D V Á R O S TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA A 03/24, 03/43 ÉS 0334/6 HRSZ. TERÜLETEKRE VONATKOZÓAN JÓVÁHAGYOTT

Részletesebben

I. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA

I. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA I. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA Polgár Város jelenleg hatályos Településszerkezeti tervét 87/2002.(X.03.) sz. határozatával hagyta jóvá az önkormányzat képviselő-testülete. Többszöri módosítást

Részletesebben

1. A R. 2. -a kiegészül az alábbi új (4) bekezdéssel, mellyel egyidejűleg a korábbi (4)-(8) bekezdéseinek számozása (5)-(9) bekezdésekre módosul:

1. A R. 2. -a kiegészül az alábbi új (4) bekezdéssel, mellyel egyidejűleg a korábbi (4)-(8) bekezdéseinek számozása (5)-(9) bekezdésekre módosul: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének /2011.. rendelete a Budapest, IX. ker. VÁGÓHÍD UTCA ÉS KÖRNYÉKE Soroksári út Haller utca Nagyvárad tér Szent László Kórház

Részletesebben

HAJDÚSÁMSON VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

HAJDÚSÁMSON VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV HAJDÚSMSON VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 471. SZ. ÚT VÁROSBÓL NYÍRADONY FELÉ KIVEZETÕ SZAKASZA MELLETTI KERÉKPÁRÚT NYOMVONALVEZETÉSÉVEL KAPCSOLATOS MÓDOSÍTÁSA I. TELEPÜLÉSSZERKEZETI

Részletesebben

36/2008. (XI. 12.) 59/2003. (XII.

36/2008. (XI. 12.) 59/2003. (XII. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlés 36/2008. (XI. 12.) Kgy. rendelete a Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 59/2003. (XII. 5.) Kgy rendelet módosításáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 27/2009.(IX.04.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: a Helyi Építési Szabályzatról Módosított rendelet azonosítója:

Részletesebben

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín a településszerkezeti terv belterületi részletén jelölve lakóterület helyett gazdasági terület 3.1. TELEPÜLÉSTERVEZÉS, TÁJRENDEZÉS Lakóterület helyett kereskedelmi

Részletesebben

1/2015. (I.28.) 16/2005. /V.

1/2015. (I.28.) 16/2005. /V. Sárvár Város Önkormányzati Képviselő-testülete 1/2015. (I.28.) önkormányzati rendelete a Sárvár város helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről szóló 16/2005. /V. 19./ önkormányzati rendelet

Részletesebben

BAKONYSZENTLÁSZLÓ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2015. július TH-15-02-12

BAKONYSZENTLÁSZLÓ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2015. július TH-15-02-12 BAKONYSZENTLÁSZLÓ Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2015. július TH-15-02-12 2 Bakonyszentlászló településrendezési terv módosítás Véleményezési dokumentáció

Részletesebben

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2014. (VII. 2.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2014. (VII. 2.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2014. (VII. 2.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros XIII. Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 56/2001. (XII.

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 ABÁDSZALÓK VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE jóváhagyva a 124/2005. (XI. 24.) számú határozattal 2010. február 11.

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2005.(V.10.) Ök. sz. rendelete. Kozármisleny község helyi építési szabályzatáról szóló

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2005.(V.10.) Ök. sz. rendelete. Kozármisleny község helyi építési szabályzatáról szóló Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2005.(V.10.) Ök. sz. rendelete a Kozármisleny község helyi építési szabályzatáról szóló 10/2003. (VII.3.) Ök. sz. rendelet módosításáról Kozármisleny

Részletesebben

1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA

1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA SZERKEZETI TERV LEÍRÁS a 251 sz. főút és a 2502 j. ök. út építési területére megnevezésű Szerkezeti tervlaphoz 1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA 1. 1. A területfelhasználás Beépítésre nem szánt területek KÖu

Részletesebben

Abádszalók Város Önkormányzatának 3/2010. (II. 11.) számú rendelete. Abádszalók helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosításáról

Abádszalók Város Önkormányzatának 3/2010. (II. 11.) számú rendelete. Abádszalók helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosításáról Abádszalók Város Önkormányzatának 3/2010. (II. 11.) számú rendelete Abádszalók helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosításáról Abádszalók Város Önkormányzati Képviselőtestülete A helyi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. év november 28-i ülésére Tárgy: Lakótelkek kialakítása, értékesítésre kijelölése a Szeptember 6. utcában Előadó: Horváth László

Részletesebben

RÉTKÖZBERENCS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

RÉTKÖZBERENCS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 2015. U D Urban Dimensio Tervező és Szolgáltató Betéti Társaság RÉTKÖZBERENCS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Teljes eljárás - Előzetes tájékoztatási dokumentáció KÜLZETLAP Rétközberencs Község

Részletesebben

A R. 40. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A R. 40. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 50/2015. (XI. 5.) önkormányzati rendelete Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 70/2005.(XII.15.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

4. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA

4. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA 4. A TELEPÜLÉSSZEREZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSO LEÍRÁSA 4.1 A módosítások bemutatása A rendezési terv módosítása során 12 terület módosítására kerül sor. A módosítani kívánt területek

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS DOKUMENTÁCIÓJA

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS DOKUMENTÁCIÓJA KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS DOKUMENTÁCIÓJA KAPOSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK M12-5/2016-OTÉK JELZŐSZÁMÚ MÓDOSÍTÁSÁHOZ 2016. SZEPTEMBER HÓ ALÁÍRÓLAP

Részletesebben

Településrendezési Tervének módosításához

Településrendezési Tervének módosításához Nagyecsed Város Településrendezési Tervének módosításához Teljes eljárás Előz et es t ájékoztat ási d okumen táció G a z d a s á g i t e r ü l e t e k - 2016 T ervező: Art Vital T ervező, Építő és Kereskedelmi

Részletesebben

T P. T P TALENT-PLAN Kft. 9023 Győr, Richter J.u.11. Tel: 96/418-373; Fax: 96/418-699; E-mail: talent_plan@arrabonet.hu - 2 -

T P. T P TALENT-PLAN Kft. 9023 Győr, Richter J.u.11. Tel: 96/418-373; Fax: 96/418-699; E-mail: talent_plan@arrabonet.hu - 2 - T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Gyõr, Richter János u. 11. Tel: 96/418 373; Fax: 96/418 699; E mail: talent_plan@arrabonet.hu VÉRTESKETHELY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

Részletesebben

ÉPÍTÉSI ÖVEZETEK BEÉPÍTÉSÉNEK ELŐÍRÁSAI. 1. táblázat Lakó övezetek beépítésének előírásai

ÉPÍTÉSI ÖVEZETEK BEÉPÍTÉSÉNEK ELŐÍRÁSAI. 1. táblázat Lakó övezetek beépítésének előírásai /013.(VI.30.) Önk. rendelettel jóváhagyott HÉSZ 5. melléklete ÉPÍTÉSI ÖVEZETEK BEÉPÍTÉSÉNEK ELŐÍRÁSAI 1. táblázat Lakó övezetek beépítésének előírásai // (m ) min-max 3 Nagyvárosias lakóterület építési

Részletesebben

Budaörs TSZT/HÉSZ partnerségi észrevételek és válaszok ALSÓSZÁLLÁS területén. A fejlesztéssel egyetért, támogatja.

Budaörs TSZT/HÉSZ partnerségi észrevételek és válaszok ALSÓSZÁLLÁS területén. A fejlesztéssel egyetért, támogatja. A fejlesztéssel egyetért, támogatja. A fejlesztéssel egyetért, támogatja. A fejlesztéssel egyetért, támogatja. A BHÉSZ az Alsószállásért Egyesülettel kötött TRSZ szerint tartalmazza az egyesület által

Részletesebben

CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 257/2003. (IX.23.) sz. határozattal jóváhagyott Településszerkezeti terv 16/2003. (XI.1.) sz. rendelettel jóváhagyott Szabályozási terv és Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSA ÉS AKTUALIZÁLÁSA

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSA ÉS AKTUALIZÁLÁSA PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9. I/2 Tel/Fax: /46/ 356-345, /46/ 313-476 E-mail: provinciaterv@gmail.com

Részletesebben

Tornyospálca község településrendezési terv módosítását megalapozó TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV

Tornyospálca község településrendezési terv módosítását megalapozó TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV P-ART Stúdió Kft Nyíregyháza Legyező u. 78/3 4400 E-mail: veresis55@gmail.com Tornyospálca község településrendezési terv módosítását megalapozó TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV Törzsszám:2/2015 1 Településrendezési

Részletesebben

Nagyhalász Város Településrendezési Tervének módosításához

Nagyhalász Város Településrendezési Tervének módosításához Nagyhalász Város Településrendezési Tervének módosításához Gazdasági és közlekedési terek 2014 Előzetes tájékoztatási dokumentáció ART VITAL Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft. 2014. Nagyhalász Város rendezési

Részletesebben

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín 3.1. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.2. Településrendezés, tájrendezés 3.3.

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín 3.1. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.2. Településrendezés, tájrendezés 3.3. 3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín 3.1. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.2. Településrendezés, tájrendezés 3.3. Környezetalakítás 3.4. Közlekedés 3.5. Közművesítés 3.6. Hírközlés

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításáról

E l ő t e r j e s z t é s. Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Oláh Károly E l ő t e r j e s z t é s Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításáról

Részletesebben

HATÁSVIZSGÁLATI LAP. 1. Társadalmi hatások A rendeletmódosítás a vonatkozó szabályok pontosítását, jogszabályi viszonyokhoz igazítását tartalmazza.

HATÁSVIZSGÁLATI LAP. 1. Társadalmi hatások A rendeletmódosítás a vonatkozó szabályok pontosítását, jogszabályi viszonyokhoz igazítását tartalmazza. HATÁSVIZSGÁLATI LAP Gyöngyösfalu község Önkormányzatának a Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási tervéről szóló 10/2015 (IX. 29.) önkormányzati rendelete módosításához 1. Társadalmi hatások A rendeletmódosítás

Részletesebben