Kivonat Neszmély Önkormányzata Képviselő-Testületének 85/2013. (VI.26.) sz. határozata a község településszerkezeti tervéről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kivonat Neszmély Önkormányzata Képviselő-Testületének 85/2013. (VI.26.) sz. határozata a község településszerkezeti tervéről"

Átírás

1 Kivonat Neszmély Önkormányzata Képviselő-Testületének 85/2013. (VI.26.) sz. határozata a község településszerkezeti tervéről Neszmély község Önkormányzatának Képviselő testülete a évi CLXXXIX. tv.13.. (1) bek.1. pontja szerint, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló módosított évi LXXVIII. törvény 7. -ának (3) bek. b) pontjára tekintettel az alábbi döntést hozza: A határozat hatálya területi értelemben Neszmély község egész közigazgatási területére kiterjed. Neszmély község közigazgatási területére vonatkozóan jóváhagyja a TSZT-1 jelű, M=1: méretarányú, TSZT-2 jelű, M=1:4.000 méretarányú Településszerkezeti tervét és az e határozat M-1 jelű mellékletében rögzített Településszerkezeti tervről szóló leírást. Területfelhasználás változásának területei: 1. A belterület D-i határában a Gote sor és a Petőfi utca közötti tömbben 493, 494/1-3 és 495 hrsz-ú még beépítetlen, jelenleg mezőgazdasági területen tervezett falusias lakóterület kialakítása. A terület nagysága kb. 0,8 ha. (I. ütem) 2. A belterület DK-i határában lévő , , 1068, 1069, 1071 hrsz-ú volt zártkerti és mezőgazdasági területek a Várhegy aljában tervezett kertvárosias lakóterület kialakítása céljára. A terület nagysága kb. 15 ha. (amennyiben a területre lakóterület kialakítás céljára szabályozási terv készül, úgy a bányakapitányság bevonásával kerülnek megállapításra szükséges mérnökgeológiai vizsgálatok, korlátozások és előírások) (II. ütem) 3. A belterület D-i határában lévő volt zártkerti területeken tervezett falusias lakóterületek kialakítása céljára. A terület nagysága kb. 19 ha. (amennyiben a területre lakóterület kialakítás céljára szabályozási terv készül, úgy a bányakapitányság bevonásával kerülnek megállapításra szükséges mérnökgeológiai vizsgálatok, korlátozások és előírások) (III. ütem) 4. Jelenlegi kertes mezőgazdasági területen a belterület déli határában tervezett falusias lakóterületek kialakítása céljára. A terület nagysága kb. 35 ha. (amennyiben a területre lakóterület kialakítás céljára szabályozási terv készül, úgy a bányakapitányság bevonásával kerülnek megállapításra szükséges mérnökgeológiai vizsgálatok, korlátozások és előírások). (IV. ütem) 5. A belterület keleti határának közelében a 10.sz. út kialakítása céljára. mentén a 2720/1, 3, 4, 0175 helyrajzi számú anyaggödör területeken tervezett ipari gazdasági terület kialakítása céljára. A terület nagysága kb. 2,75 ha. (amennyiben a területre lakóterület kialakítás céljára szabályozási terv készül, úgy a bányakapitányság bevonásával kerülnek megállapításra szükséges mérnökgeológiai vizsgálatok, korlátozások és előírások) 6. A belterület északi szomszédságában a Dunaparton 0420/4, 0420/5 és 0421 hrsz-ú erdőterületen tervezett Beépítésre nem szánt sport-rekreációs terület kialakítása céljára mintegy 10 ha-on. 7. A 0125-ös HRSZ-on a zagytározó területének erdőterületbe sorolása mintegy 170 ha-on. 8. A településszerkezet fenntartható fejlődése érdekében a lakóterület fejlesztés ütemezetten, minimum tömbönként szabályozási terv készítésével lehetséges. 9. Biológiai aktivitásérték kompenzáció A területek biológiai aktivitásértékének számításról szóló 9/2007. (IV. 3.) ÖTM rendelet értelmében kiszámított biológiai aktivitásérték pozitív mérlegű. 10. Belterületi határ módosítás: A Településszerkezeti terv alapján tervezett belterület vonható belterületbe.

2 M-1 melléklet: A településszerkezeti terv leírása Neszmély településszerkezeti és területfelhasználási rendszerének részletes leírását az alátámasztó munkarészek fejezetei tartalmazzák. Az alábbiakban a településszerkezet és területfelhasználás tervének rövid leírásáról, indoklásáról és kategóriáik egymáshoz való viszonyáról esik szó. A célok eléréséhez a Településszerkezeti terv: - meghatározza a település távlati területfelhasználását, - meghatározza az infrastruktúra-hálózat fejlesztését, - elősegíti a minőségi fejlesztését, - biztosítja a környezet természeti, táji és épített értékeinek védelmét és fejlesztését. 1. A település igazgatási területének felosztása 2. A település igazgatási területe beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területekre tagolódik. A beépítésre szánt területek jellemzően, de nem kizárólag a meglévő és tervezett belterületek. A beépítésre nem szánt területek jellemzően, de nem kizárólag a külterületek. 3. A település igazgatási területének beépítésre szánt területei az építési használatuk általános jellege, valamint sajátos építési használatuk szerint az alábbi területfelhasználási egységekre tagolódnak: a) Lakóterületek, b) Vegyes területek, c) Gazdasági területek, d) Különleges területek. 4. A beépítésre szánt területek építési használatának megengedett felső határa (legnagyobb szintterület-sűrűsége) a következő: Területfelhasználási egységek Tervi jele Legnagyobb szintterület-sűrűség Kertvárosias lakóterületek Lke 0,6 Falusias lakóterületek Lf 0,5 Településközpont vegyes területek Vt 1,6 Kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület Gksz 1,2 Ipari gazdasági terület Gip 1,2 Különleges terület Kereskedelmi területe Kk 0,5 Különleges terület Temető területe Kt 0,5 Különleges terület Kemping területe Kke 0,5 Különleges terület Borászat területe Kbo 1,0 Különleges terület Pincesor területe Kpp 1,0 Különleges terület Bánya területe Kb 0,5 5. Az egyes terület-felhasználási egységek kötelező minimális közüzemi közművesítettségének mértékét az alábbi táblázat rögzíti. A HÉSZ kidolgozása során legalább az alábbi táblázatban közölt minimális, vagy annál magasabb szintű közművesítettségi mértéknek megfelelő előírásokat kell alkalmazni. BELTERÜLETEN: Terület-felhasználási egység neve A kötelező minimális közüzemi közművesítettség mértéke Lakóterületek Vegyes területek Gazdasági területek Különleges területek Közlekedési és közmű-elhelyezési, hírközlési területek Zöldterületek Vízgazdálkodási területek KÜLTERÜLETEN: Teljes közművesítettség Teljes közművesítettség Teljes közművesítettség Teljes közművesítettség A feltárt terület közművesítettségi mértékével azonos Közművesítetlen Közművesítetlen 1

3 Gazdasági területek Különleges területek Közlekedési és közmű-elhelyezési, hírközlési területek Erdőterületek Mezőgazdasági területek Vízgazdálkodási területek Teljes közművesítettség Részleges, illetve teljes közművesítettség A feltárt terület közművesítettségi mértékével azonos Közművesítetlen Részleges közművesítettség Közművesítetlen 6. A település igazgatási területének beépítésre nem szánt területei használatuk általános valamint sajátos jellege szerint az alábbi területfelhasználási egységekre tagolódnak: a) Közlekedési területek b) Közműelhelyezési, hírközlési területek, c) Zöldterületek, d) Erdőterületek, e) Mezőgazdasági területek, f) Különleges beépítésre nem szánt területek g) Vízgazdálkodási területek. 2. A Tervváltozás Területi adatai és mutatói 2.1. Területi mérleg VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS -ELSŐ MEGKERESÉS EREDMÉNYE ÉS AZ ÖNKORMÁNYZATI SZÁNDÉKOK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL REALIZÁLT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVI VÁLTOZÁST IGÉNYLŐ FEJLESZTÉSI TERÜLETEK Beépítésre szánt területi növekménnyel járó változás sorszám Terület (ha) Helyrajzi szám (hrsz) 1. 0,8 ha 493,494, ha ha volt zártkert II. ütem volt zártkert III. ütem TSZT Terület-felhasználás módosítás hatályos tervezett Má Lf mezőgazdasági Falusias lakóterület terület Mk kertes mezőgazdasági Mk kertes mezőgazdasági Lke Kertvárosias lakóterület Lf Falusias lakóterület Mk 4. volt zártkert IV. 35 ha kertes ütem mezőgazdasági Összesen: - 74,3 ha Beépítésre szánt területen belüli területfelhasználás változás 5. 2,75 ha Összesen: 2,75 ha Beépítésre szánt terület visszaminősítése beépítésre nem szánt területté Összesen: --- Beépítésre nem szánt területen belüli ha területfelhasználás változás Összesen: 10 ha 2720/1, 3, 4, /4, 0420/5, 0421 Kb Különleges bányaterület Kb Különleges bányaterület E Erdőterület Lf Falusias lakóterület Gip Ipari gazdasági terület E Erdő terület Kk-re Beépítésre nem szánt sportrekreációs terület 2

4 2.2. A KEMTrT Szerkezeti Terv és a 2013 évi TRT területi mérlege: / További beépítésre szánt területfelhasználás céljára igénybe vehető területek kimutatása / A KEMTrT-ben meghatározott, a települést érintő megyei területfelhasználási kategóriák Hagyományosan vidéki települési térség Vegyes területfelhasználású térség A KEMTrT-ben meghatározott, Területnagyságok (ha) és % 173 ha: 6,23 % 1160 ha 41,79% KEMTrT előírásai szerint más célra igénybevehető Területnagyságok (ha) évi tervmódosítás során igénybevett új beépítésre szánt területek (ha) További beépítésre szánt területfelhasználás céljára igénybe vehető területek (ha) ha 3. ter:16 ha 4. ter:35 ha 5. ter:2 ha 121 ha Erdőgazdálkodási térség 1199,5 ha 43,21% 179,925 ha 5. ter:0,75 ha 179,175 ha Vízgazdálkodási térség 243,5 ha 8,77% 24,35 ha ,35 ha Igazgatási terület összesen: 2776 ha 2776 ha 2776 ha 2776 ha KEMTrT Térségi szerkezeti terv alapján megállapítható hogy a változással érintett területek jelentős része a vegyes települési térség területfelhasználási kategóriájába tartoznak. Kisebb részük az erdőgazdálkodási térség töredékét veszi igénybe elsősorban beépítésre nem szánt területfelhasználás céllal. A tervkészítés keretében történő változtatási szándékok a KEMTrT előírt határértékeit nem haladják meg. A fentiek alapján e tervdokumentációban rögzített változási javaslatokkal kapcsolatban megállapítható, hogy azok a Komárom-Esztergom megye 23/2005. (IX.29.) sz. Kgy. rendelettel jóváhagyott KEMTrT tervlap előírásaival összhangban vannak. 3. Beépítésre szánt területek Az alábbi fejezetekben a változással érintett területek területfelhasználási kategóriáit és javaslatait ismertetjük Lakóterületek (Lf, Lke) A település területének jelentős része falusias lakóterület, amelyre a családi házas beépítés a jellemző. A lakóterületi településrészeket illetően megfigyelhető, hogy a lakófunkció mellett megjelenik a kereskedelmi-szolgáltató funkció is. A község lakó területein az oldalhatáron álló beépítési mód a jellemző, de szabadon álló, zártsorú és hézagosan zártsorú beépítések is megtalálhatók. Tervezői javaslat szerint a fejlesztési területek beépítése során az oldalhatáron álló beépítési mód támogatandó. A település egyes lakóterületi részeinek beépítési lehetőségei közötti különbségek igazán majd az építési előírásokban lesznek érzékelhetők. Lakó funkciójú fejlesztésre tervezett területek Még beépítetlen belterületi lakóterületek: Belterületi foghíjbeépítés útján beépítése került területek kb. 1 ha-on, ahol mintegy 10 db telek alakítható ki. Belterületi tömbfeltárás a Rózsa utca folytatásában és a10.sz. út Petőfi utca közötti tömbben kb. 4,5ha-on, ahol mintegy 40 db telek alakítható ki. 1-es számú módosítási terület: A belterület D-i határában a Gote sor és a Petőfi utca közötti tömbben még beépítetlen, jelenleg mezőgazdasági része (493, 494 és alátörései, 495 hrsz.). A terület nagysága kb. 0,8 ha, melyen kb. 10db új lakótelek alakítható ki. Összesen: 6,3 ha, mintegy 60 telek 3

5 Lakóterület-fejlesztésre kijelölt területek 3-as számú módosítási terület: Volt zártkerti területek a belterület déli határában mintegy 19 ha, tervezett falusias lakóterületként 110 db lakótelek alakítható ki. (amennyiben a területre lakóterület kialakítás céljára szabályozási terv készül, úgy a bányakapitányság bevonásával kerülnek megállapításra szükséges mérnökgeológiai vizsgálatok, korlátozások és előírások) 2-es számú módosítási terület: Volt zártkerti területek a Várhegy aljában kellemes domboldal eladható, beépíthető lakótelkeket kínál mintegy 15 ha, tervezett falusias lakóterületként 135 db lakótelek alakítható ki. (amennyiben a területre lakóterület kialakítás céljára szabályozási terv készül, úgy a bányakapitányság bevonásával kerülnek megállapításra szükséges mérnökgeológiai vizsgálatok, korlátozások és előírások) 4-es számú módosítási terület: Volt zártkerti területek a belterület déli határában mintegy 35 ha, tervezett falusias lakóterületként 190 db lakótelek alakítható ki. (amennyiben a területre lakóterület kialakítás céljára szabályozási terv készül, úgy a bányakapitányság bevonásával kerülnek megállapításra szükséges mérnökgeológiai vizsgálatok, korlátozások és előírások) Összesen: 33 ha. A dombvidéki (volt zárkerti) területekre készítendő részletes szabályozási terveknél a beépítési paramétereket (legnagyobb megengedett építménymagasság, legkisebb telekméret stb.) a tájképvédelmi értékek szem előtt tartásával szükséges meghatározni és az állattartás céljára szolgáló építmények elhelyezését korlátozni kell. A volt zárkerti területeken tervezett falusias lakóterületek részletes szabályozása során betartandó tájképvédelmi és építészeti kialakításra vonatkozó irányelvek A minimális telekméretet legalább 1500m-ben kell megállapítani. A beépítési mód szabadon-álló, vagy oldalhatáron-álló lehet. Az építménymagasság a 4,5 métert ne haladja meg. A zöldfelületi arányt minimum 60%-ban kell megállapítani. A tető hajlásszöge között határozható meg és kialakítása csak nyeregtetős, lehet. Az épület hossztengelye és a nyeregtető gerincvonala csak a lejtő irányával párhuzamos lehet A lejtőirányú főhomlokzat csak oromfalas kialakítású lehet. Az új épületek homlokzatának egységes kialakítására és színezésére vonatkozóan az engedélyezési eljárás során javasolt településképi véleményezési eljárást lefolytatni. A homlokzaton látszó módon fém- és műanyag elemek nem helyezhetők el. Egy telken belül egy fő rendeltetési egység helyezhető el, valamint az elhelyezhető melléképítmények fajtáit is korlátozni kell. A kerítéseknél csak áttört kerítés alkalmazható Településközponti vegyes területek (Vt) A község jelenleg nem rendelkezik a főbb községközponti funkciókat magába foglaló községközponttal, ezért szükséges a meglévő intézményi bővítési lehetőségek biztosítása és rendezett településközponti funkciót szolgáló területek formálása, kialakítása. A kialakított területhasználati és övezeti rendszerben közvetve biztosítva lesz majd szükség esetén az új intézmények létesítésének elvi lehetősége. A tervezett területhasználati és övezeti besorolások iránymutató jellegűek lehetnek az Önkormányzat részére. Új Vegyes funkciójú fejlesztésre tervezet jelen tervmódosítás keretében nincs. 4

6 3.3. Gazdasági területek (Gksz, Gip) A település belterületén meglévő, jelenleg működő gazdasági funkciójú területek a területükön folyó gazdasági tevékenység jellegétől függően a Településszerkezeti tervben kereskedelmi-szolgáltató illetve ipari gazdasági területként kerültek besorolásra. Jelenleg egy nagyobb gazdasági területen működnek kisebb vállalkozások: A 10.sz. út déli oldalán a belterület keleti határának közelében található virágkertészet, állattartó telep és kőfaragó üzemi vállalkozások telepedtek itt meg. A helyi munkahelyteremtés fokozása érdekében a korábban igénybevett gazdasági területek rehabilitációjával és új fejlesztési területek kijelölése is cél. A gazdasági területek kijelölésénél a Településszerkezeti terv a települési adottságokat és az önkormányzati fejlesztési elképzeléseket egyaránt figyelembe veszi. Gazdasági funkciójú fejlesztésre tervezett területek 5-ös számú módosítási terület: A belterület keleti határának közelében a 10.sz. út mentén a 2720/1, 3, 4, 0175 helyrajzi számú anyaggödör területeken tervezett, összesen kb. 2,75 ha nagyságú ipari gazdasági terület (Gip), (amennyiben a területre lakóterület kialakítás céljára szabályozási terv készül, úgy a bányakapitányság bevonásával kerülnek megállapításra szükséges mérnökgeológiai vizsgálatok, korlátozások és előírások) 3.4. Különleges területek (K) Különleges területek: A település igazgatási területén több olyan már meglévő területhasználat található, mely az OTÉK-nak megfelelően a különleges területek közé sorolható. - Temető területe (Kt) A temetője a belterület déli szélén található, s a Petőfi utcáról közelíthető meg. A temető két egymással szomszédos részterületből áll, melyeket a ravatalozó épülete és út választ ketté. A temető két részterületének nagysága: 1,16 ha és 0,32 ha, a ravatalozó területe: 0,11 ha. A temető védőtávolsága 30m. - Kemping területe (K-ke) A település területén három olyan terület található, melyeket kemping céljára alakítottak ki. Az egyik belterületen található, a Vízimolnár utca mellett (a vasúti megálló közelében), ennek területe mintegy 3000 m2. A legjobban kiépített kemping a süttői közigazgatási határnál, külterületen a 10-es út mellett, közvetlen a Duna-parton helyezkedik el, területe 3,1 hektár. Ugyanitt a 10-es út túloldalán is található kempingterület, melynek területe 3,3 hektár. - Kereskedelmi terület (K-kv) A település belterületének keleti szélén a 10 sz. főút mentén (216/2 hrsz.) területen található vendéglő. A mintegy 9000 m2-es telekméret lehetővé teszi a további építést, a idegenforgalmi szálláshelyek magas zöldfelületi aránnyal történő kialakítását. - Pincesor és présházak területe (Kpp) Két jelentősebb pincesor található a településen. Belterületen a Göte soron, valamint a belterülethez közvetlen csatlakozva a Sertés-völgyben. Mindkét helyen kis területű telkeken, sűrű beépítéssel helyezkednek el a pincék és présházak. - Borászati centrum és vendéglátás területe (Kbo) A Dunaszentmiklósra vezető út mellett, a domboldal tetején terül el a Hilltop Neszmély Zrt. által üzemeltetett komplexum, mely többek között borászati üzemet, hotelt, éttermet és szabadidősrekreációs területeket is magába foglal. - Bánya területe (Kb) Külterület a 10-es fűút mellett működik a Korpáshegy (Almásneszmély I bt.) nevű homokbánya, melyet a lábatlani székhelyű Holcim Hungária Cementipari ZRT. üzemeltet. A bánya területe mintegy 34 hektár. 5

7 4.Infrastrukturális elemek (települési infrastruktúra hálózatok) 4.1. Közúthálózatok, közlekedés A forgalmi adatok és a magasabb rendű tervek alapján a szerkezeti terv a jelenlegi nyomvonalán tartja a 10. sz. főutat. A beépítési adottságai alapján szabályozási beavatkozásokkal a rendelkezésre álló terület nem bővíthető, de a szokásos közlekedésépítési és szabályozási eszközökkel a főút forgalma nagyobb időtávban is biztonsággal levezethető. Ehhez szükség esetén rendelkezésre állnak az alábbi eszközök, amelyek az adott szélességi méretek mellett is eredményesen alkalmazhatók: a forgalomcsillapítás sebességcsökkentő eszközei, megfelelő keresztmetszeti elrendezés (mindenképpen zárt csapadékcsatornával), a főút csomópontjainak forgalomtechnikai rendezése, stb. A belső úthálózat vonalvezetését, alkalmazható paramétereit döntő mértékben meghatározzák a település morfológiai, műszaki infrastruktúra és beépítési adottságai. A 10. sz. főút, a vasútvonal és a Duna egymáshoz közel levő, párhuzamos elhelyezkedése meghatározza a község viszonylag sík területrészein az utcák vonalvezetésének, kapcsolatának lehetőségeit. Hasonló módon meghatározottak a községnek a 10. sz. úttól délre fekvő területrészeinek lehetőségei. Itt a domborzati viszonyok és a vízelvezetés kialakult létesítményei korlátozzák az egészséges településszerkezet kialakítását. A meglehetősen meredek volt zártkerti részen tervezett lakóterületi fejlesztések közúti feltárása úgy oldható meg, hogy a mélyebb árkokkal szabdalt dombos területek megközelítése az egyes árkok közötti területre felvezető utak kialakítását igényli. Ezeket olyan paraméterekkel kell ellátni, amelyek az időjárási körülményektől függetlenül biztonsággal lehetővé teszik a kétirányú gépjármű közlekedést. Ennek minimális mérete 12 méter, amely a járműforgalom mellett a vízelvezetés és a gyalogos közlekedés számára is lehetőséget teremt. Mivel az ilyen módon feltárt, szinte különálló településrészek összefűzése a meredekebb, dombos részeken nem lehetséges, lényeges településszerkezeti kérdés ezen utak és a 10. sz. főút kapcsolata. Az előző településrendezési terv szakmailag egyébként igen helyesen - a Petőfi utcát jelölte ki a dombos területekről érkező forgalom összegyűjtésére, de ennek szabályozási következményeit a település nem vállalta, a megvalósítás érdekében nem történtek lépések. Ezért a Petőfi utca kiiktatásával a dombról érkező feltáró utaknak közvetlen kapcsolatot kell létesíteni a 10. sz. főúttal. Ez a levezető utak többségénél a meglevő utcahálózaton (ha szűkösen is, de) lehetséges, a temető nyugati oldalán szükségessé váló feltáró útszakasz számára azonban nincs más lehetőség, mint a szabályozási terven is feltüntetett, egy telket igénybevevő levezető út kialakítása. E nélkül a felvezető út által feltárható terület lakóterületbe vonása nem lehetséges, mert közúti feltárása biztonsággal nem oldható meg. Ezen közlekedési megoldások teszik szükségessé a fejezet elején a 10. sz. főúttal kapcsolatos fejlesztési feladatokat. A parkolást, gépjárműtárolást a vonatkozó előírások szerint telken belül kell megoldani. Lakó- és gazdasági területeken ez alól kivétel nem tehető. A település meglevő intézményeinél, ahol jelenleg közterületen van a parkolás megoldva, külön ön kormányzati rendelettel ez az állapot fenntartható. Gyalogos és kerékpáros közlekedés, parkolás A település belterületén a gyalogos közlekedés számára a biztonságos, lehetőleg a közúti forgalomtól elválasztott vezetést biztosítani kell. A domborzati viszonyok miatt a belső kerékpáros közlekedés csak a 10. sz. főút környezetében lehetséges, éppen ezért ez számottevő igényt nem jelent. A 10. sz. főút mellett tervezett a regionális fontosságú az Országos Területrendezési Tervben is szereplő Duna menti kerékpárút. Neszmély területén még nem került kialakításra. Autóbusz közlekedés A helyközi autóbusz közlekedés vonatkozásában a 10. sz. főúton áthaladó járatcsoportok biztosítják a település kedvezőnek tekinthető közlekedését. A település területén három autóbusz megállóhely pár van kialakítva, kiosztásuk kedvező. A megállóhelyek kiépítettsége megfelelő, a várakozóhelyek 6

8 funkcionálisan megfelelőek. A megállókhoz vezető hiányos járdák kiépítését fokozatosan meg kell valósítani. Vízi közlekedés Vízi közlekedés vonatkozásában nagyobb súlyt kell kapjon a kikötő fejlesztésének igénye. A vízi közlekedés fejlesztése elsősorban a turizmushoz kötődik, ezért inkább üzleti (gazdasági, gazdaságossági), mint közlekedési feladatok merülnek fel. A kikötő helyzete ugyanakkor kedvező, hiszen a vasútállomás a közelben van, nagymértékű parkolóhely kapacitás biztosítható, sőt az autóbusz megálló is csak néhány száz méteres távolságra van. Vasúti közlekedés Neszmélyen áthalad a (Budapest)- Esztergom Almásfüzitő (Komárom) MÁV egyvágányú fővonal. A vonalon napi 6 személyvonat pár közlekedik. Megfelelő szolgáltatási színvonal esetén a vasút ütőképes alternatívája lehetne az egyre nagyobb közúti forgalomnak (l. a Budapest-Esztergom szakaszt), de ehhez mind a pálya, mind a guruló állomány tekintetében lényeges fejlesztések lennének szükségesek. A községben a vasútállomás jelenlegi állapotán javítani szükséges, kiépítendő a hozzájáró út és megfelelő számú (lehetőleg őrzött) parkolóra is szükség lenne Közműfejlesztési javaslatok Neszmélyen a település Önkormányzata szeretné a népességszámát megőrizni, ezért a település fejlődését elősegítve törekszik a településen élők számára komfortosabb, urbánusabb életvitel lehetőségének megteremtésére. Javítani szeretné a település környezeti állapotát. Igényesebb közterülettel szeretné növelni a település vonzó képességét. Mivel telekalakítási, építési lehetőség kínálatával segíteni lehet a lakosság helyben tartását, továbbá építési lehetőséggel fogadni, várni lehet, a betelepülni, illetve üdülni szándékozókat, az ehhez szükséges építésügyi feltételeket meg kell teremteni. A gazdasági élet fellendítése is meghatározó feladata a település Önkormányzatának, ehhez is a lehetőségeket fel kell tárni és a hozzá szükséges területi feltételeket biztosítani kell. Az építési lehetőségek meghatározására, szabályozására készül a település településrendezési terve is. Feltételezve a település népességének, ha minimális szinten is, de a növekedését, megvizsgálva a település már beépített területeit, annak intenzívebb hasznosítását biztosító szabályozással, igényesebb lakásviszonyok kialakítását teszi lehetővé, valamint néhány új lakótelek kialakítására is nyújt lehetőséget. A település volt zártkert területének üdülő területté alakításával is a településhez kötődőket növelheti. A különleges övezeti és gazdasági övezeti területek kijelölésével a munkahely teremtésére biztosítanak lehetőséget. A készülő terv a beépítésre nem szánt területeken is a területek hasznosításához szükséges építési lehetőségeket szabályozza. A megfelelő élet- és munkakörülmény biztosítására, valamint a környezetvédelmi igények kielégítésére, a fenntartható fejlődést segítő, megfelelő közműellátást kell biztosítani. A településen építés, vagy használati mód megváltoztatásának engedélyezése akkor lehetséges, ha a központi belterületen, illetve ahhoz közvetlen kapcsolódó beépítésre szánt területen a teljes közműellátás biztosított, további beépítésre szánt területein pedig legalább a részleges közműellátás rendelkezésre áll, amelyhez biztosított a villamosenergia, a vezetékes ivóvíz ellátás, és a földgázellátás, valamint a szabályozási előírásokban a szennyvíz- és csapadékvíz elvezetésére vonatkozó előírások teljesülnek. A külterületen, a beépítésre nem szánt területen, a mezőgazdasági övezetekben is új építési engedély, használati mód megváltoztatás akkor engedélyezhető, ha az ÁNTSZ által is elfogadott egészséges ivóvízellátás és a villamosenergia ellátás biztosított, valamint a szabályozási tervben beépítésre nem szánt területekre vonatkozó szennyvíz- és csapadékvíz elvezetési előírások teljesülnek. A közműfejlesztési feladatok között elsődleges feladatnak kellene tekinteni a település meglevő beépített területeinek a közműellátottság növelését, amely érdekében a közmű ellátottsági hiányokat kellene pótolni. Mint, ahogy azt a közművizsgálatok feltárták a majdnem teljes körű vízellátás mellett a szenny- és csapadékvíz elvezetés, valamint a gázellátás is mutat hiányosságot. 7

9 A közműfejlesztési feladatok között, mint második fejlesztési feladat a területfejlesztés során új építési lehetőségek közműellátásának a megoldása. Az új beépítés, új területhasznosítás lehetőségének, már feltételként kell meghatározni, hogy a beépítés, az új hasznosítás csak a megfelelő, környezetvédelmi követelményeket kielégítő, közműellátás biztosítása esetén engedélyezhető. Nagyon fontos, hogy komfortos beépítés alakuljon ki. A településrendezési javaslat szerint akár 500 új lakás is építhető lehetne, további építési lehetőségek biztosítottak településközpont vegyesként jelölt területeken és további, különleges és gazdasági célra jelölt területeken. Az új beépítési lehetőségek közműellátási igényeinek kielégítése mellett a már meglevő beépített telkeken jelentkező igénynövekedésből eredő többletigény kielégítésével is kell számolni. A távlatban megvalósítható új beépítések és a meglevő beépítés komfortosabb ellátása esetén a következő közműigény növekedése várható: Meglevő beépítés Új épületek ÖSSZESEN igény növ új igények Vízigény m3/nap: Keletk. szennyv m3/nap Villamosenergia ig. kw: Földgázigény Nm3/h: Vezetékes távközlés db Ezek a prognosztizált igények a településtervező által a település adottságait figyelembe vevő lehetőségek alapján, nagyobb távlatra, a település optimális fejlődését feltételezve és a már beépített területek igényesebb teljes körű kiszolgálása esetén jelentkezne. Ezek a becsült igények csak a szolgáltató felé előzetes jelzésre, tájékoztatásra alkalmas adatok. Tervezői tapasztalataink szerint rövidtávon ezen többlet igényeknek ténylegesen kielégítendő igényként még optimális fejlődési folyamatot is feltételezve, reálisan a %-ának a jelentkezése várható, a tervezés távlatában pedig kb %-a. Így a reálisan kielégítendő igény összesen: víz igény m 3 /nap csatorna igény m 3 /nap vill.e. igény kw földgáz igény nm 3 /h távlati összes rövidtáv kb 15% terv távlat kb 25% Reálisan a már meglevő, kiépített hálózatokkal rendelkező üzemeltetők (víz, szennyvízcsatorna és gáz, villamosenergia ellátás) a település jelenlegi belterületén, a foghíjak és a már ellátott területekhez közvetlen kapcsolódó új ingatlanok közműellátását különösebb külső hálózatfejlesztési igény nélkül ki tudják elégíteni, vagy a már meglevő elosztóhálózatokról építendő új bekötővezetékekkel, vagy az elosztóhálózatok továbbépítésével és arról létesítendő új bekötővezetékek segítségével. A jelenlegi ellátó közműhálózatoktól távolabbi új fogyasztók ellátása már csak jelentősebb hálózatépítésekkel oldható meg. A közműfejlesztési feladatok között harmadlagos feladatként kell említeni az esztétikai igények kielégítési szükségességét, amely a település vonzóképességének a növelését szolgálja. A komfortosabb környezet kialakítási igénye, az utak és közterületek állapotának, látványának javítását teszi szükségessé. Ennek keretében a XXI. századhoz illő, a jelenlegi és várható motorizáltságot figyelembe vevő közterületi használatot kell biztosítani, amelyhez a felszíni vízrendezésnek is komfortosabb, nagyobb rendezettségű megoldását kellene előtérbe helyezni. Az útburkolat kiépítésével egyidejűleg kell a felszíni vízrendezést megoldani. A kiemelt járdaszegély, a kontúros útnyomvonal vezetés, a település belterületén kialakítandó zárt csapadékvíz csatornahálózat rendezettebb megjelenést eredményezhetne. A kisebb helyigényű zárt csapadékcsatorna által felszabaduló területen rendezett parkoló alakítható ki és látványosabb utcafásításra is biztosítható terület, amely a látványjavításon túl, a mikrokörnyezeti állapot javítását is szolgálja. Meg kell említeni, hogy a településen a burkolt felületek aránya a telkeken belül és a közterületeken egyaránt növekszik. A burkoltság várható növekedésével, az elvezetendő felszíni víz mennyisége is nőni fog. A településnek a felszíni vizektől az épített környezet védelmének biztosítása kiemelt feladata. Ezért nagyon fontos, hogy legyen a településnek a teljes közigazgatási területére a várható, javasolt fejlesztéseket is figyelembe vevő- felszíni vízrendezési tanulmánya, amelyben kijelölheti azt a 8