Hegesztés és vágási eljárások

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hegesztés és vágási eljárások"

Átírás

1 Hegesztés és vágási eljárások AVI (TIG) hegesztés Az AVI hegesztés az Argon védőgázas Volfram elektródás Ívhegesztés kezdőbetűiből alkotott betűszó. Az angol nyelvű betűszó (TIG):Tungsten Inert Gas rövidítése. A hegesztés hőforrása a nem leolvadó, jellemzően Volfram ötvözetből készült elektróda és a munkadarab között égő elektromos ív. A varrat és az elektróda védelmére teljesen semleges gázt alkalmaznak. Ez lehet Argon gáz, nálunk ez az elterjedten alkalmazott védőgáz, de alkalmazható Hélium is, illetve ezek keveréke. Az Argonnak a levegőnél nagyobb a sűrűsége, ezért ez vízszintes pozícióban kedvezőbb, mint a levegőnél könnyebb Hélium. A He nagyobb hővezető képessége és magasabb ívhőmérséklete miatt nagyobb belovadási mélységet és nagyobb hegesztési sebességet lehet elérni, mint tiszta Ar alkalmazásával. Mégis az utóbbit alkalmazzák elterjedtebben a jóval alacsonyabb ára miatt. Az elektródák igen magas olvadáspontú fémből, vagy ötvözetből készülnek. Az ötvözöttséget színjelölés alapján lehet tudni (piros, zöld, szürke, fekete, fehér ). Az elektródát az alkalmazott áramerősséghez illesztve kell kiválasztani a szabványos méretsorozatból (Ø1, Ø1.6, Ø2.4, Ø3.2, Ø4, Ø5.mm). Az ívgyújtás kétféleképpen történhet: Érintéses gyújtás: Ekkor a hegesztő, hasonlóan a bevontelektródás kézi ívhegesztéshez egy pillanatra rövidzárlatot hoz létre, majd elemelve az elektróda végét a munkadarabtól a rövidzárlati áram által előmelegített elektróda ívet húz. Az ilyen gépekbe be van építve egy elektronika, ami

2 gondoskodik arról, hogy a zárlati áram 10 A körüli értéket ne haladja meg, különben az elektróda vége beleragadna a munkadarabba. A tűhegyesre kiköszörült elektróda egy kevésbé gyakorlott hegesztő esetén így is könnyen leragadhat, ekkor fennáll annak a veszélye, hogy letörik az elektróda vége és wolframmal szennyezi a varratot. Nagyfrekvenciás gyújtás: A hegesztőgépbe beépített nagyfrekvenciás gyújtó, nagy feszültséget (kv) igen rövid impulzusokkal 2-5 mm távolságból szikrát kelt az elektróda és a munkadarab között, mely szikra érintés nélkül begyújtja az ívet. Ez nem igényel különösebb gyakorlatot és az elektróda élettartamát is növeli. Hátránya, hogy a gyújtó által keltett elektromágneses hullámok megzavarhatják bizonyos műszerek működését. Technológiája a lánghegesztéshez hasonló, alkalmazzák a balra- és a jobbra hegesztés technológiáját. Az elektróda és a munkadarab között nem egyenletes a hőmegoszlás. A negatív póluson a hő 30 %-a, míg a pozitív póluson keletkezik a hő 70%-a. Egyenes polaritásról akkor beszélünk, ha az elektróda a negatív pólus (katód), míg a munkadarab a pozitív pólus (anód). Ekkor a hő kisebbik része az elektródán, nagyobbik része pedig a munkadarabon keletkezik. Ez kedvező, hiszen a cél az, hogy a munkadarabot hevítsük, ne az elektródát. Így hegesztik az acélokat, Cu, Ni, Zr fémeket és ötvözeteiket. Nem megfelelő az egyenes polaritás alkalmazása Alumínium, magnézium és ötvözeteik esetén. A problémát az okozza, hogy mindkét fém felületén magas olvadáspontú oxidréteg található, amihez képest a fém olvadáspontja jóval alacsonyabb. Hegesztés közben nem lehet tökéletesen megolvasztani az oxidot, ami a varratba bezáródva kötési hibát okoz. A megoldás a váltakozó áramú hegesztés, amikor is a polaritás időről időre változik. Amikor a munkadarab a negatív pólus (fordított polaritás), akkor lép fel az úgynevezett katódpolrasztás jelensége. A munkadarabból kilépő elektronok apró darabokra törik a felületi oxidréteget, az pedig a kisebb fajsúlyánál fogva az ömledék fürdő felületén úszik, így nem okoz kötéshibát a varratban. Amikor megfordul az áram iránya, akkor történik a mélyebb beolvasztás, hiszen a hőeloszlás ekkor kedvezőbb a hegesztés szempontjából. A berendezések rendelkeznek egy úgynevezett balance gombbal, amivel a két félperiódus arányát lehet megváltoztatni. A fordított polaritásnak akkorának kell lennie, hogy az oxidbontás megtörténjék, a többi időben pedig a beolvasztás történik.

3 Egyenáramú fordított polaritású hegesztést két ok miatt nem alkalmaznak. Az egyik az, hogy a nagy hőterhelés miatt az elektróda károsodik (csak kis áram esetén nem). A másik pedig az, hogy a kisebb áram esetén az ív rosszul vezethető, a talppontja a munkadarabon nem egyenletesen halad, hanem leragad egy-egy pontra, majd hirtelen ugrik egyet és az előbbitől nagyobb távolságra ragad le. Jellemző technológiai paraméterek: I=45 s *A+ acélok egyenáramú egyenes polaritású hegesztésekor I=40 s *A+ alumínium váltakozó áramú hegesztésekor, s *mm+ a lemezvastagság v heg =20-32 cm/min d p =s/2+1 *mm+ hegesztő pálca átmérője Alkalmazási területek: Az AVI hegesztés egy drága eljárás, ennek fő oka a kis termelékenysége. A varratok tiszták, igen jó minőségűek. Akkor célszerű alkalmazni, ha a varratokkal szemben különleges követelményeket támasztanak, különleges, drága anyagokat kell meghegeszteni. Alkalmazzák még acél csövek gyökhegesztésére, vékony lemezek hegesztésére, valamint hibás varratok átolvasztására. Az AVI hegesztésnél is alkalmazzák az impulzus technológiát. Ezek az impulzusok a védőgázas fogyóelektródás eljáráshoz képest kisebb frekvenciájúak (f= Hz). Az impulzus technika szabályozott cseppleválasztást és ömledék méretet biztosít. Az ilyen varratoknak jellegzetes, szabályos pikkelyezettségük van. Meg kell még említeni az orbitális hegesztést, mint az AVI egyik speciális gépesített eljárás változatát. Csövek egymáshoz történő tompa hegesztésére és hőcserélők csöveinek csőfalba való jó minőségű, automatizált hegesztésére használják. A csőhöz igazított körpályán a fejet egy speciális készülék forgatja körbe, közben a pozíciónak megfelelően alkalmazzák az impulzus hegesztés lehetőségeit is. Történnek kísérletek a technológia termelékenységének növelésére. Ennek egyik érdekes változata az A-TIG eljárás. Hegesztés előtt a munkadarab felületére különböző oxidok porát viszik fel. Ennek hatására jelentősen nő a beolvadási mélység és a hegesztési sebesség. Aktiváló por nélkül Aktiváló porral Hagyományos TIG és A-TIG eljárással készült varratok metszetei

4 Ellenállás hegesztések Az ellenállás hegesztések az ömlesztve sajtoló hegesztési eljárások csoportjába tartoznak, ami annyit jelent, hogy a megfelelő kötés kialakulásának feltétele, hogy a munkadarabokat meghatározott erővel összenyomjuk a hegesztési folyamat alatt. Az ellenállás hegesztéseknél az áram Joule hőjét használják fel hőforrásként. A keletkező hő nagysága függ az áramerősségtől, az ellenállástól és a hegesztési időtől a következők szerint: Az áram keltésének módja alapján két megoldást alkalmaznak, az egyik a közvetlen elektródákon keresztül történő árambevezetés, a másik pedig az, hogy változó mágneses térrel örvényáramokat keltenek a munkadarabban, ezek az úgynevezett indukciós hegesztési eljárások. A közvetlen árambevezetés esetén az elektróda egy kis ellenállású anyagból, jellemzően vörösrézből készül. A kis ellenállás biztosítja azt, hogy az átfolyó áram hatására keletkező hő kis része keletkezzen az elektródán, a jelentősebb pedig a munkadarabot hevítse a megfelelő helyen. Az összefüggésből látszik, hogy egy közös áramkörben elhelyezett elemeken keletkező hő az ellenállások arányában oszlik meg. Két ellenállás tagot kell figyelembe venni ebben az áramkörben. Az egyik az átmeneti ellenállás, ami az összehegesztendő munkadarabok érintkezési felületén jelentkezik. A nagyobb ellenállás a lemezek illeszkedésének hibáira és a felületen lévő szennyeződésekre vezethető vissza. Kezdetben ez az átmeneti ellenállás nagyobb, de a hőmérséklet növekedésével az erő hatására képlékeny alakváltozás javítja az illeszkedést. A másik tag a fémlemez ellenállása az elektródák között. Ez a hegesztés alatt növekszik, hiszen a fémek ellenállása a hőmérséklettel nő. Eredő ellenállás a hőmérséklet függvényében A kötés létrehozásához meghatározott mennyiségű hőre van szükség. Ezt létre lehet hozni nagy áram és kisebb hegesztési idővel (kemény munkarend), illetve kisebb áramerősség és hosszabb hegesztési idővel (lágy munkarend). Jó hővezető képességű anyagok kemény munkarendet igényelnek. A rövidebb hegesztési idő nagyobb termelékenységet eredményez. Edződésre hajalmos anyagoknál lágy munkarenddel lehet elkerülni a túlzott felkeményedést. A kemény munkarendnél az áramsűrűség elérheti a 300 A/mm 2, míg lágy munkarendnél értéke körülbelül 100 A/mm 2 A hegesztés előtt kisebb árammal a munkadarabot elő lehet melegíteni, illetve lehetőség van a varrat utóhőkezelésére is. Az eljárásokat a varrat jellege és az elektróda kialakítása alapján szokás csoportosítani.

5 Ellenállás ponthegesztés Az elektródák koncentrálják az áramot és szorítják össze a hegesztendő lemezeket. Az eljárás alapváltozatai szerint a hegesztés történhet egy oldalról, illetve két oldalról. Egyszerre készülhet egy, kettő vagy több hegesztett pont is. Kétoldali hegesztések Egyoldali hegesztések A hegesztési folyamat alatt egy lencse alakú ömledék jön létre, aminek nyomás alatt kell megszilárdulni. A jó minőségű varrat nyíró-szakító vizsgálat során kigombolódik, tehát nem a kötési síkban nyíródik el, hanem a varrat szakad ki az alapanyagból. Ponthegesztett varrat kigombolódása

6 Dudorhegesztés A dudorhegesztéseknél nem az elektróda koncentrálja a hegesztő áramot, hanem a munkadarab alakjából következik az, hogy azok csak kis felületen érintkeznek egymással, így kialakul a hegesztéshez szükséges áramsűrűség. A dudor lehet természetes, ennek klasszikus példája a huzalok keresztezett kötése. Vagy lehet a dudor mesterségesen kialakított, amikor a munkadarabon képlékeny alakítással hoznak létre dudorokat. Ellenállás vonalhegesztés Ellenállás vonalhegesztésnél két forgó, tárcsa alakú elektródával a ponthegesztéshez hasonlóan áram impulzusokkal pontsorozatot hoznak létre. Az áramimpulzusok közti szünetidő és a hegesztési sebesség függvényéven a pontok különböző távolságra kerülnek egymástól. Ha a pontok átfedik egymást, akkor folyamatos varrat keletkezik, szünet idő nélkül folyamatos árammal készül el a varrat. A vonalhegesztés egy speciális esete a fóliás vonalhegesztés. Ekkor a lemezek tompán illeszkednek és a lemezek és a görgők közé egy 4 mm széles 0.2 mm vastag lágyacél fóliát helyeznek el. A fóliák jórészt beolvadnak, a vastagodás mértéke csak néhány század mm nagyságú. A hegesztéshez szükséges sajtoló erőt itt nem a görgők nyomása biztosítja, hanem a tompán illesztett lemezek gátolt hőtágulása.

7 Tompahegesztés A tompahegesztéseket elsősorban rudak, rúdszerű termékek hegesztésére fejlesztették ki. A keresztmetszet alakjával szemben nincs semmiféle megkötés, a legegyszerűbb kör keresztmetszettől kezdve a csöveken át mindenféle idomacél összehegeszthető. A tompahegesztéssel gyártott legismertebb termékek a vasúti sínek, vasúti kerékabroncsok, láncok, száras forgácsoló szerszámok, motorszelepek, folyamatosan hengerelt termékek (rudak, lemezek). Az ellenállás tompahegesztéseknek két változatát alkalmazzák, a zömítő és a leolvasztó tompahegesztést. A két eljárás között nem a berendezés felépítésében van az alapvető különbség, hanem a technológiai paraméterekben és a kötés kialakításának elvében. A leolvasztó tompahegesztés hevítési és zömítési fázisból áll. A hevítési szakaszban a rúd végek felhevülnek, az ív hatására megolvadnak és az olvadék az érintkezési felületről kifröccsen, illetve a sorjába nyomódik. Az eljárásnál számolni kell a munkadarab hosszváltozásával. Leolvasztó tompahegesztés ciklusai Zömítő tompahegesztésnél a munkadarabok végei felhevülnek, de nem olvadnak meg, a hegesztett kötés képlékeny melegalakítás közben jön létre. A szennyeződések ennél az eljárás változatnál nehezebben távoznak el a kötési síkból, ezért kisebb igénybevételnek kitett alkatrészek és kisebb keresztmetszetek esetén (acéloknál mm átmérő) alkalmazható, mint a leolvasztó tompahegesztés.

8 Indukciós hegesztés A szerszám egy rézből készülő, vízhűtéses, néhány menetes tekercsinduktor, ami a hegesztendő tárgy körvonalát követi. Az induktorban folyó nagyfrekvenciás váltakozó áram mágneses tere örvényáramokat indukál a munkadarab felületi rétegében, ami a tárgy ellenállásán hőt fejleszt. A frekvencia változtatásával lehet szabályozni, hogy ilyen mélységig hevítjük a munkadarabot. A frekvencia növelésével a váltakozó áram mindinkább a felület felé szorul ki, ezt hívják skin hatásnak. Az induktor rossz hatásfokú eszköz, fő előnye, hogy fizikailag nem érintkezik a munkadarabbal, nem kopik és nem hagy nyomot a hegesztett szerkezeten. Az alkalmazott induktor típusok: tekercsinduktor vonalinduktor Az eljárást elsősorban csövek, zárt szelvények hosszvarratainak hegesztésére alkalmazzák, de használható forrasztásra, részleges hevítésre képlékeny alakításhoz, hőkezelésre, feszültég mentesítésre. Ív csaphegesztés Ez az eljárás különböző csapok (jellemzően menetes) igen termelékeny és megbízhatóan egyenletes minőségű hegesztésére alkalmazható. A hegesztendő csapot egy speciális pisztolyba helyezik be, ami gombnyomásra a csapot a lemezhez érinti, majd visszahúzva ívet gyújt a munkadarabok közt. A csap vége és a lemez felülete vékony rétegben megolvad, majd program szerinti idő leteltével a pisztoly a csapot a munkadarabba nyomja. Az áramforrás lehet transzformátor, ekkor a berendezés a gépre jellemző (800 A) áramot ad le ms ideig. A berendezésen csak egy paraméter, a hegesztési idő állítható. Kisebb csapok esetén olyan gyors a folyamat, hogy nem szükséges külön varrat védelemről gondoskodni. Ilyen csapokat úgynevezett gyújtócsúccsal képzik ki.

9 A kondenzátoros csaphegesztő áramforrások a transzformátoroshoz képest nagyobb áramra és rövidebb hegesztési időre képesek. Elsősorban akkor alkalmazzák ezeket a berendezéseket, ha a hegesztési hő okozta elszíneződés nem szabad, hogy meglátsszon a lemez túloldalán. A nagy áramerősség miatt erős mágneses tér alakul ki az ív körül. Aszimmetrikus áram hozzávezetés esetén a mágneses tér eltéríti az ívet, így a varrat sem lesz szabályos. Ennek elkerülése érdekében két szimmetrikusan elhelyezett testkábelt alkalmaznak. Nagyobb méretű csapok esetében a már szükséges a varrat védelméről gondoskodni. Ezt védőkerámiával, vagy védőgáz alkalmazásával lehet megoldani. A kerámiák egyszer használhatóak és illeszkednek a hegesztendő csap átmérőjéhez. A varratok minőségének ellenőrzése úgy történik, hogy egy próbalemezre felhegesztett csapot megpróbáljuk letörni, a csapnak ki kell bírnia a 90 -os hajlítást. Mivel a kevés technológiai paraméter pontosan reprodukálható, így a varratok minősége egyenletes. Termikus vágások Lángvágás A lángvágás a legrégebben alkalmazott termikus vágási eljárás. Az eljárás lényege, hogy a vágandó anyagot oxigén sugár segítségével elégetjük. Ez a vágási módszer csak bizonyos feltételek teljesülésekor alkalmazható: - A vágandó anyag gyulladási hőmérséklete alacsonyabb legyen, mint az olvadáspontja. - A keletkező égéstermék olvadáspontja alacsonyabb legyen, mint a vágandó anyagé. - Az olvadt oxid kis viszkozitású legyen, hogy könnyen kifújható legyen a vágási résből. - Az égéskor felszabaduló hő nagy legyen. Ezeket a feltételeket csak a kis széntartalmú, alacsonyan ötvözött acélok teljesítik. Az eljárást a vastag lemezek vágására alkalmazzák. Vékony lemezek esetén a nagy bevitt hő miatt a lemezek meghullámosodnak. Minden termikus vágási eljárás kritikus pontja a lyukasztás, mert amíg a lemez át nem lyukad, addig az égéstermék a vágó fej felé áramlik vissza és abban könnyen kárt tehet. Ezért a lyukasztást mindig más technológiai paraméterekkel végzik, mint a vágást. Általában a biztonság érdekében a lyukasztást nagyobb fejtávolsággal végzik. A lyukasztás ideje fontos része a technológia termelékenységének, mert sok alkatrész esetén ez jelentékeny időbe telhet. Ha a vágást a lemez szélén kezdik, akkor nincs szükség lyukasztásra, viszont a lemez jobban elmozdul a munkaasztalon, így kisebb pontosságú lesz a vágás.

10 Plazma vágás A plazma állapotot szokták az anyagok negyedik halmazállapotának nevezni. Plazmát különböző gázokból lehet legkönnyebben előállítani. Az energia bevitel hatására a molekuláris gázok először atomjaikra esnek szét, majd az energia nagyságától függően egy vagy több elektron szakad le az atomról. Az így keletkezett közeget hívjuk plazmának, ami ionok és elektronok nagy energiájú keveréke. A plazma hőmérséklete több tízezer fok is lehet, mivel tartalmaz szabad töltéshordozókat, így igen jó áramvezető. A plazma keltése elektromos ív segítségével történik, a plazma képző gázt és az ívet egy szűk furaton kényszerítik át, így biztosítva a hatékony energia átadást. Ez a magas hőmérsékletű közeg minden fémes anyagot képes megolvasztani, így hegesztésre és termikus vágásra is használható. Plazmavágáskor plazmaképző gázként sűrített levegőt alkalmaznak. A vágási mechanizmus a lángvágástól különbözik, bár a levegő oxigén tartalmából bekövetkező égési folyamat részben elősegíti a vágást, de az alapvető mechanizmus az olvasztás. A nagynyomású plazmaképző gáz energiája megolvasztja a vágandó fémet, kinetikus energiájánál fogva pedig kisodorja az olvadékot a vágási résből. A levegő nitrogén tartalma az oxigénnel egyesülve nitrózus gázok képződéséhez vezet, ezért ennél a technológiánál a megfelelő elszívásról gondoskodni kell. Figyelembe kell venni azt is, hogy a nitrogén reakcióba lép a vassal, így a vágott élen egy igen kemény, vasnitrideket tartalmazó réteg keletkezik. Plazma vágással nem csak az acélok vághatók, hanem szinte minden ötvözet vágására alkalmas. Jellemzően a néhány mm vastagságtól a mm vastagságig alkalmazzák a plazmavágást (közepesen vastag lemezek). A vágás indításakor a plazmát a fúvóka és az elektróda között gyújtott ív hozza létre (plazma sugár), majd átvált az elektróda és a munkadarab között égő plazma ívre. Lézersugaras vágás A lézer egy különleges tulajdonságú fény. Egy lézer sugárforrás abban különbözik a természetes sugárforrásoktól, hogy a kibocsátott fénysugarak a lézer esetében közel párhuzamosak. A lézereket a lézeraktív anyag alapján szokták csoportosítani. Vannak gáz lézerek, szilárdtest lézerek. Ipari lézervágó rendszereknél alkalmazzák mind az égetéses vágást szénacél anyagoknál, mind az olvasztásos vágást egyéb ötvözetek esetén. Bizonyos műanyagok, fa és papír vágásakor a vágandó anyag nem olvad, hanem szilárd halmazállapotból közvetlenül légnemű halmazállapotba megy át. Égetéses vágáskor oxigént alkalmaznak, míg olvasztásos vágáskor nitrogén a munkagáz.

11 A sugárforrásból kilépő lézernyalábot tükrök segítségével vezetik a munkadarab felé, majd egy fókuszáló lencse segítségével koncentrálják az energiáját. Felépítését tekintve kétféle vágó rendszer létezik. A gyakoribb az úgynevezett repülő optikás rendszer, amikor a vágó fej mozog a munkadarab fölött. A fő előnye ennek a megoldásnak az, hogy kicsi a mozgó tömeg, így a fej nagy sebességgel tud mozogni. Hátránya, hogy a tükör rendszer bonyolultabb, a mozgó tükrök megfelelő iránytartása nehezebben oldható meg. A tükrök kismértékű elállítódása azt eredményezi, hogy a munkatérben nem egyenletes minőségben vág a berendezés. A másik renszer esetén a munkadarabot mozgatják az álló lézerfej alatt. A lézer optikai rendszere egyszerűbb, stabilabb. Viszont a nagy tömegű asztal kisebb sebességgel tud mozogni a repülő optikához képest. Lézersugaras vágást leginkább a vékony anyagok vágásánál lehet alkalmazni, de természetesen megfelelő lézer teljesítmény esetén akár 20 mm vastag acéllemez is elvágható. Fontosabb technológiai paraméterek: Lézersugár teljesítménye: Lézer fókusz helyzete: Fókuszfolt átmérője: Vágási sebesség: Munkagáz nyomása: oxigén nitrogén P= kw def=±2 mm d= mm v= m/min p= bar p=10-25 bar Abrazív vágás Vízsugaras vágás A vágó berendezések alapvetően két egységből épülnek fel, a nyomásfokozó berendezésből és az igényeknek megfelelően kialakított vezérléssel ellátott vágógépből. A nagynyomású pumpa 360 MPa körüli nyomást állít elő, majd a vízsugár egy speciális zafír fúvókán áramlik ki, a nyomásból származó energiát kinetikai energiává alakítva. A kiáramlási sebesség m/s-ot is elérheti. Ez a vízsugár alkalmas arra, hogy különböző anyagokat vágjon pontosan és gazdaságosan. A berendezés teljesítményét az előállított nyomás és a vízmennyiség határozza meg. Átlagos vízfogyasztás 3.5 l/min, a teljesítmény pedig 30 kw. A vízsugár energiáját nem emészti fel teljesen a vágási folyamat, a maradék energiát egy a munkadarab tartó rács alá elhelyezett vízzel teli kád nyeli el. A vágás után még olyan nagy energia marad a sugárban, hogy vékonyabb anyagoknál előfordulhat, hogy a kád aljáról visszaverődve egy nem kívánt helyen kilyukasztja a lemezt. Térbeli vágásnál a

12 kilépő nyaláb ne találkozzon mégegyszer a munkadarabbal, mert akkor nem kívánt helyen is bekövetkezik a vágás. Technológiai szempontból két csoportba sorolhatók a vágandó anyagok: tiszta vízzel vágható anyagok: lágyabb anyagok egyszerű és szálerősítéses műanyagok gumi, bőr, papír, textil lágy gyúlékony anyagok (műanyag habok) élelmiszer anyag abrazív szemcsék vízbe való keverésével vágható anyagok: gyakorlatilag minden fémek, ötvözetek üveg, kerámia kőzetek, márvány, gránit többkomponensű anyagok többrétegű anyagok Abrazív anyagként egy speciális gránitőrleményt alkalmaznak, a vágási rés a tiszta vizes vágás mm vágási réséhez képest nagyobb, mm közötti érték. A tiszta vizes vágás előnye, hogy a víz szűrhető, a hulladék egynemű, viszont a vágási sebesség sokkal kisebb, mint ami az abrazív vágással elérhető. Abrazív vágáskor a hulladék az abrazív szemcséken kívül tartalmazza a vágott anyag részecskéit is. Ez egy igen finom, veszélyes hulladéknak minősülő iszapként rakódik le az energiaelnyelő kád alján. Főbb technológiai paraméterek: Nyomás: p= bar Vágási sebesség: v=0-200 mm/s Abrazív szemcsék átmérője: d= µm Abrazív szemcsék mennyisége: m=5-20 gr/s

Hidegsajtoló hegesztés

Hidegsajtoló hegesztés ANYAGTUDOMÁNY ÉS TECHNOLÓGIA TANSZÉK Fémek technológiája 2005/06 Hegesztési eljárások 2. Sajtoló hegesztési eljárások Dr. Palotás Béla palotasb@eik.bme.hu Hidegsajtoló hegesztés A fémfelületek kohéziós

Részletesebben

Plazmavágás

Plazmavágás 2016.09.23. Plazmavágás Ipari vágásmódszereket ismertető sorozatunkban egy, a magánszemélyek részére is már-már elérhető technológia, a plazmavágás került sorra. Százezerrel kezdődő összegtől már kapható

Részletesebben

Lánghegesztés és lángvágás

Lánghegesztés és lángvágás Dr. Németh György főiskolai docens Lánghegesztés és lángvágás 1 Lánghegesztés Acetilén (C 2 H 2 ) - oxigén 1:1 keveréke 3092 C 0 magas lánghőmérséklet nagy terjedési sebesség nagy hőtartalom jelentéktelen

Részletesebben

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem ELLENÁLLÁS HEGESZTÉSI ELJÁRÁSOK. Dr. Palotás Béla. Mechanikai Technológia és Anyagszerkezettani Tanszék

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem ELLENÁLLÁS HEGESZTÉSI ELJÁRÁSOK. Dr. Palotás Béla. Mechanikai Technológia és Anyagszerkezettani Tanszék Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem ELLENÁLLÁS HEGESZTÉSI ELJÁRÁSOK Dr. Palotás Béla Mechanikai Technológia és Anyagszerkezettani Tanszék Ellenállás hevítés A darabokon átfolyó áram Joule hője

Részletesebben

VÉDŐGÁZAS ÍVHEGESZTÉSEK

VÉDŐGÁZAS ÍVHEGESZTÉSEK VÉDŐGÁZAS ÍVHEGESZTÉSEK Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Mechanikai Technológia és Anyagszerkezettani Tanszék Dr. Palotás Béla Tartalom Védőgázas ívhegesztéseksek Argon védőgázas v volfrámelektr

Részletesebben

A PLAZMASUGARAS ÉS VÍZSUGARAS TECHNOLÓGIA VIZSGÁLATA SZERKEZETI ACÉL VÁGÁSAKOR

A PLAZMASUGARAS ÉS VÍZSUGARAS TECHNOLÓGIA VIZSGÁLATA SZERKEZETI ACÉL VÁGÁSAKOR A PLAZMASUGARAS ÉS VÍZSUGARAS TECHNOLÓGIA VIZSGÁLATA SZERKEZETI ACÉL VÁGÁSAKOR Készítette: TÓTH ESZTER A5W9CK Műszaki menedzser BSc. TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI DOLGOZAT CÉLJA Plazmasugaras és vízsugaras technológia

Részletesebben

Az ömlesztő hegesztési eljárások típusai, jellemzése A fogyóelektródás védőgázas ívhegesztés elve, szabványos jelölése, a hegesztés alapfogalmai

Az ömlesztő hegesztési eljárások típusai, jellemzése A fogyóelektródás védőgázas ívhegesztés elve, szabványos jelölése, a hegesztés alapfogalmai 1. Beszéljen arról, hogy milyen feladatok elvégzéséhez választaná a fogyóelektródás védőgázas ívhegesztést, és hogyan veszi figyelembe az acélok egyik fontos technológiai tulajdonságát, a hegeszthetőséget!

Részletesebben

Dobránczky János. Hegesztés. 60 percig fog hegeszteni MINDENKI gyakorlaton, pontos érkezés elvárt. A hegesztés egy alakadási technika.

Dobránczky János. Hegesztés. 60 percig fog hegeszteni MINDENKI gyakorlaton, pontos érkezés elvárt. A hegesztés egy alakadási technika. Dobránczky János Hegesztés 60 percig fog hegeszteni MINDENKI gyakorlaton, pontos érkezés elvárt. A hegesztés egy alakadási technika. Alakadási lehetőségek: öntés, porkohászat, képlékeny alakítás, forgácsolás,

Részletesebben

Műszaki klub Előadó: Raffai Lajos 2013-01-28

Műszaki klub Előadó: Raffai Lajos 2013-01-28 Műszaki klub Előadó: Raffai Lajos 2013-01-28 1 Cél: szerkezeti anyagok elsősorban fémek- mechanikai, technológiai, ritkábban esztétikai jellemzőinek célszerű megváltoztatása illetve darabolása, egyesítése.

Részletesebben

Tevékenység: Gyűjtse ki és tanulja meg a lézersugaras hegesztés csoportosítási megoldásait, jelöléseit!

Tevékenység: Gyűjtse ki és tanulja meg a lézersugaras hegesztés csoportosítási megoldásait, jelöléseit! Gyűjtse ki és tanulja meg a lézersugaras hegesztés csoportosítási megoldásait, jelöléseit! 2.3 Lézersugaras hegesztés A lézersugaras hegesztés az MSZ EN ISO 4063:2000 szerint az 52-es azonosító számú csoportba

Részletesebben

NAGY ENERGIA SŰRŰSÉGŰ HEGESZTÉSI ELJÁRÁSOK

NAGY ENERGIA SŰRŰSÉGŰ HEGESZTÉSI ELJÁRÁSOK Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem NAGY ENERGIA SŰRŰSÉGŰ HEGESZTÉSI ELJÁRÁSOK Dr. Palotás Béla Mechanikai Technológia és Anyagszerkezettani Tanszék Elektronsugaras hegesztés A katódból kilépő

Részletesebben

A tételhez használható segédeszköz: Műszaki táblázatok. 2. Mutassa be a különböző elektródabevonatok típusait, legfontosabb jellemzőit!

A tételhez használható segédeszköz: Műszaki táblázatok. 2. Mutassa be a különböző elektródabevonatok típusait, legfontosabb jellemzőit! 1. Beszéljen arról, hogy milyen feladatok elvégzéséhez választaná a kézi ívhegesztést, és hogyan veszi figyelembe az acélok egyik fontos technológiai tulajdonságát, a hegeszthetőségét! Az ömlesztő hegesztési

Részletesebben

7.3. Plazmasugaras megmunkálások

7.3. Plazmasugaras megmunkálások 7.3. Plazmasugaras megmunkálások (Plasma Beam Machining, PBM) Plazma: - nagy energiaállapotú gáz - az anyag negyedik halmazállapota - ionok és elektronok halmaza - egyenáramú ív segítségével állítják elő

Részletesebben

Hidegsajtoló hegesztés

Hidegsajtoló hegesztés Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem SAJTOLÓ HEGESZTÉSI ELJÁRÁSOK 1. Hőbevitel nélküli eljárások Dr. Palotás Béla Mechanikai Technológia és Anyagszerkezettani Tanszék Hidegsajtoló hegesztés A

Részletesebben

Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztés

Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztés Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztés Ívhegesztéskor a kialakuló elektromos ívben az áram hőteljesítménye olvasztja meg az összehegesztendő anyagokat, illetve a hozaganyagot. Ha a levegő oxigénjétől az

Részletesebben

Hegesztési eljárások. Ívhegesztések Gázhegesztés Egyéb ömlesztő hegesztések Ellenállás hegesztések Egyéb sajtoló hegesztések

Hegesztési eljárások. Ívhegesztések Gázhegesztés Egyéb ömlesztő hegesztések Ellenállás hegesztések Egyéb sajtoló hegesztések Hegesztési eljárások Ívhegesztések Gázhegesztés Egyéb ömlesztő hegesztések Ellenállás hegesztések Egyéb sajtoló hegesztések 1 A hegesztő eljárások bemutatása Az eljárások leírása A hegesztési eljárás elve

Részletesebben

Munkagázok hatása a hegesztési technológiára és a hegesztési kötésre a CO 2 és a szilárdtest lézersugaras hegesztéseknél

Munkagázok hatása a hegesztési technológiára és a hegesztési kötésre a CO 2 és a szilárdtest lézersugaras hegesztéseknél Munkagázok hatása a hegesztési technológiára és a hegesztési kötésre a CO 2 és a szilárdtest lézersugaras hegesztéseknél Fémgőz és plazma Buza Gábor, Bauer Attila Messer Innovation Forum 2016. december

Részletesebben

HEGESZTÉSTECHNIKA MI AZ A HEGESZTÉS?

HEGESZTÉSTECHNIKA MI AZ A HEGESZTÉS? HEGESZTÉSTECHNIKA HEGESZTÉSTECHNIKA MI AZ A HEGESZTÉS? A hegesztés olyan két különálló fém alkatrészek közötti oldhatatlan kötés, amelyet az összekötendő alkatrészek saját anyagával, vagy hozaganyaggal

Részletesebben

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. SAJTOLÓ HEGESZTÉSI ELJÁRÁSOK 2. Melegsajtoló hegesztési eljárások. Dr.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. SAJTOLÓ HEGESZTÉSI ELJÁRÁSOK 2. Melegsajtoló hegesztési eljárások. Dr. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem SAJTOLÓ HEGESZTÉSI ELJÁRÁSOK 2. Melegsajtoló hegesztési eljárások Dr. Palotás Béla Mechanikai Technológia és Anyagszerkezettani Tanszék Dörzshegesztés Elve:

Részletesebben

Lemezalkatrész gyártás Vastag lemezek vágása

Lemezalkatrész gyártás Vastag lemezek vágása Kecskeméti Főiskola GAMF Anyagtechnológia Tanszék Lemezalkatrész gyártás Vastag lemezek vágása 2014 Dr. Weltsch Zoltán weltsch.zoltan@gamf.kefo.hu 1 Lemezek darabolása, darabolási módok Alakító vágás,

Részletesebben

HEGESZTÉSI ELJÁRÁSOK I.

HEGESZTÉSI ELJÁRÁSOK I. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem HEGESZTÉSI ELJÁRÁSOK I. Dr. Palotás Béla Mechanikai Technológia és Anyagszerkezettani Tanszék Hegesztés előadások Szerző: dr. Palotás Béla 1 Hegesztési eljárások

Részletesebben

Plazmavágógépek 400V LPH 35, 50, 80, 120

Plazmavágógépek 400V LPH 35, 50, 80, 120 Plazmavágógépek 400V LPH 35, 50, 80, 120 Mindenféle elektromosan vezető anyag, úgymint ötvözött és ötvözetlen acélok, öntött vas, alumínium, bronz, réz és ötvözeteik vágására alkalmas, konvencionális,

Részletesebben

2.) Ismertesse a fémek fizikai tulajdonságait (hővezetés, hőtágulás stb.)!

2.) Ismertesse a fémek fizikai tulajdonságait (hővezetés, hőtágulás stb.)! 1.) Ismertesse az oldható és oldhatatlan kötéseket és azok fő jellemzőit, valamint a hegesztés fogalmát a hegesztés és a forrasztás közötti különbséget! 2.) Ismertesse a fémek fizikai tulajdonságait (hővezetés,

Részletesebben

MUNKAANYAG. Dabi Ágnes. Egyéb hegesztő eljárások paraméterei, anyagai, hozaganyagai. A követelménymodul megnevezése: Hegesztő feladatok

MUNKAANYAG. Dabi Ágnes. Egyéb hegesztő eljárások paraméterei, anyagai, hozaganyagai. A követelménymodul megnevezése: Hegesztő feladatok Dabi Ágnes Egyéb hegesztő eljárások paraméterei, anyagai, hozaganyagai A követelménymodul megnevezése: Hegesztő feladatok A követelménymodul száma: 0240-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

Weldi-Plas termékcsalád - Plazmavágók

Weldi-Plas termékcsalád - Plazmavágók Weldi-Plas termékcsalád - Plazmavágók A plazmasugaras vágási technológiával olcsón, pontosan és jó minőségben darabolhatók a fémes anyagok (acélok, nemesacélok, réz és alumínium ötvöztek) 45 mm vastagságig.

Részletesebben

Kötő- és rögzítőtechnológiák jellemzői. (C) Dr. Bagyinszki Gyula: ANYAGTECHNOLÓGIA II.

Kötő- és rögzítőtechnológiák jellemzői. (C) Dr. Bagyinszki Gyula: ANYAGTECHNOLÓGIA II. Kötő- és rögzítőtechnológiák jellemzői 1 Kötő- és rögzítőtechnológiák jellemzői Míg a mechanikus kötések fő jellemzője az, hogy kötőelemmel vagy anélkül valósulnak meg, addig a ragasztás, a forrasztás

Részletesebben

Kötő- és rögzítőtechnológiák

Kötő- és rögzítőtechnológiák Kötő- és rögzítőtechnológiák Szilárd anyagok illeszkedő felületük mentén külső (fizikai eredetű) vagy belső (kémiai eredetű) erővel köthetők össze. Külső erőnek az anyagok darabjait összefogó, összeszorító

Részletesebben

Bevontelektródás ívhegesztés

Bevontelektródás ívhegesztés Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Bevontelektródás ívhegesztés Dr. Palotás Béla Mechanikai Technológia és Anyagszerkezettani Tanszék Bevontelektródás kézi ívhegesztés Consumable electrode:

Részletesebben

Értékelés Összesen: 100 pont 100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 20%.

Értékelés Összesen: 100 pont 100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 20%. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2011. (VII. 18.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

tiszta alumínium hegesztő azonos tartalmú főlemezekhez ) magnézium-alumínium hegesztő huzal aluminium flux (kínai hegesztőhuzal (általános

tiszta alumínium hegesztő azonos tartalmú főlemezekhez ) magnézium-alumínium hegesztő huzal aluminium flux (kínai hegesztőhuzal (általános Hegesztő alkalmazás Mode I Anyag Vastagság Az eljárás mm típusa Hegesztőhuzal Flux alumínium lemez és alumínium lemez Aktuális beállítás Szabályozási beállítás V 1 2 alumínium-magnézium ötvözet és alumínium-

Részletesebben

Elektromos ellenállás, az áram hatásai, teljesítmény

Elektromos ellenállás, az áram hatásai, teljesítmény Elektromos ellenállás, az áram hatásai, teljesítmény Elektromos ellenállás Az anyag részecskéi akadályozzák a töltések mozgását. Ezt a tulajdonságot nevezzük elektromos ellenállásnak. Annak a fogyasztónak

Részletesebben

Eszkimó Magyarország Oktatási Zrt.

Eszkimó Magyarország Oktatási Zrt. Eszkimó Magyarország Oktatási Zrt. Szakképesítés/rész-szakképesítés/elágazás/ráépülés azonosító száma, és megnevezése: 31 521 01 Bevontelektródás kézi ívhegesztő Modul: 11453-12 Bevontelektródás kézi ívhegesztő

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Hegesztő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 521 06 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai és

Részletesebben

Acetilén és egyéb éghető gázok felhasználása pro és kontra. Gyura László, Balogh Dániel Linde Hegesztési Szimpózium Budapest, 2014.10.15.

Acetilén és egyéb éghető gázok felhasználása pro és kontra. Gyura László, Balogh Dániel Linde Hegesztési Szimpózium Budapest, 2014.10.15. Acetilén és egyéb éghető gázok felhasználása pro és kontra Gyura László, Balogh Dániel Linde Hegesztési Szimpózium Budapest, 2014.10.15. Láng alkalmazások (autogéntechnológiák) Legfőbb alkalmazások Oxigénes

Részletesebben

LÉZERES HEGESZTÉS AZ IPARBAN

LÉZERES HEGESZTÉS AZ IPARBAN LÉZERES HEGESZTÉS AZ IPARBAN Tartalom Hegesztésről általában Lézeres hegesztés Lézeres ötvözés, felrakó- és javítóhegesztés Lézeres hegesztés gáz- és szilárdtest lézerrel Scanner és 3D lézerhegesztés TRUMPF

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0240-06 Hegesztő feladatok Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 0240-06/3 Hegesztési szakmai

Részletesebben

Német minőség, nagyipari felhasználásra, az ipar minden területére!

Német minőség, nagyipari felhasználásra, az ipar minden területére! A MAHE által kifejlesztett, a világon egyedülálló HYPER Pulse, HYPER Force, HYPER Cold, HYPER Vdown hegesztési eljárásoknak köszönhetően rendkívül precíz, kevesebb utómunkát igénylő, minőségi varratok

Részletesebben

Elektromos áram. Vezetési jelenségek

Elektromos áram. Vezetési jelenségek Elektromos áram. Vezetési jelenségek Emlékeztető Elektromos áram: töltéshordozók egyirányú áramlása Áramkör részei: áramforrás, vezető, fogyasztó Áramköri jelek Emlékeztető Elektromos áram hatásai: Kémiai

Részletesebben

MUNKAANYAG. Dabi Ágnes. A villamos ívhegesztés fajtái, berendezései, anyagai, segédanyagai, berendezésének alkalmazása

MUNKAANYAG. Dabi Ágnes. A villamos ívhegesztés fajtái, berendezései, anyagai, segédanyagai, berendezésének alkalmazása Dabi Ágnes A villamos ívhegesztés fajtái, berendezései, anyagai, segédanyagai, berendezésének alkalmazása A követelménymodul megnevezése: Gépészeti kötési feladatok A követelménymodul száma: 0220-06 A

Részletesebben

Egyéb eljárás szerinti hegesztő. Hegesztő

Egyéb eljárás szerinti hegesztő. Hegesztő z Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

SZERVÍZTECHNIKA ÉS ÜZEMFENNTARTÁS. Dr. Szabó József Zoltán Egyetemi docens Óbudai Egyetem BDGBMK Mechatronika és Autótechnika Intézet

SZERVÍZTECHNIKA ÉS ÜZEMFENNTARTÁS. Dr. Szabó József Zoltán Egyetemi docens Óbudai Egyetem BDGBMK Mechatronika és Autótechnika Intézet SZERVÍZTECHNIKA ÉS ÜZEMFENNTARTÁS Dr. Szabó József Zoltán Egyetemi docens Óbudai Egyetem BDGBMK Mechatronika és Autótechnika Intézet ALKATRÉSZFELÚJÍTÁS I. Termikus szórások Termikus szórás A termikus szórásokról

Részletesebben

Programozható vezérlő rendszerek. Elektromágneses kompatibilitás II.

Programozható vezérlő rendszerek. Elektromágneses kompatibilitás II. Elektromágneses kompatibilitás II. EMC érintkező védelem - az érintkezők nyitása és zárása során ún. átívelések jönnek létre - ezek csökkentik az érintkezők élettartamát - és nagyfrekvenciás EM sugárzások

Részletesebben

Megbízhatóság, precizitás, minőség

Megbízhatóság, precizitás, minőség Professzionális bevontelektródás inverteres hegesztőgép Liftes (emeléses) AWI gyújtással Megbízhatóság, precizitás, minőség MMA - Bevontelektródás inverteres hegesztőgépek Liftes (emeléses) AWI Gyújtással

Részletesebben

31 521 11 0000 00 00 Hegesztő Hegesztő

31 521 11 0000 00 00 Hegesztő Hegesztő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Hegesztett alkatrészek kialakításának irányelvei

Hegesztett alkatrészek kialakításának irányelvei Hegesztett alkatrészek kialakításának irányelvei. A hegesztend alkatrész kialakításának az anyag és a technológia kiválasztása után legfontosabb szempontja, hogy a hegesztési varrat ne a legnagyobb igénybevétel

Részletesebben

Hegesztés 1. Általános elvek Kézi ívhegesztés. Dr. Horváth László

Hegesztés 1. Általános elvek Kézi ívhegesztés. Dr. Horváth László Hegesztés 1 Általános elvek Kézi ívhegesztés Dr. Horváth László Hegesztés Kohéziós kapcsolat Nem oldható természetes, anyagszerő, folytonos Technológiailag igényes Hegesztési eljárások 2 Elektromos ívhegesztések

Részletesebben

Környezetbarát tervezés

Környezetbarát tervezés Környezetbarát tervezés Villamos hıtechnika tamus.adam@vet.bme.hu Villamos hıtechnika Betét: az elektrotermikus módon hevített tárgy A közvetlen elektrotermikus eljárások esetében a villamosenergia közvetlenül

Részletesebben

31 521 11 0000 00 00 Hegesztő Hegesztő

31 521 11 0000 00 00 Hegesztő Hegesztő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 6366-11 Hegesztési eljárások Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 6366-11/3 Hegesztési szakmai

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA ANYAGTUDOMÁNYI ÉS GÉPÉSZETI INTÉZET. Gyártástechnológia. Dr. Palotás Béla palotasb@mail.duf.hu.

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA ANYAGTUDOMÁNYI ÉS GÉPÉSZETI INTÉZET. Gyártástechnológia. Dr. Palotás Béla palotasb@mail.duf.hu. DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA ANYAGTUDOMÁNYI ÉS GÉPÉSZETI INTÉZET Gyártástechnológia Hegesztési eljárások 1. Ömlesztő hegesztési eljárások Dr. Palotás Béla palotasb@mail.duf.hu Lánghegesztés Disszu-gáz: az acetilént

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISMERETEK. 2.) Ismertesse a fémek fizikai tulajdonságait (hővezetés, hőtágulás stb.)!

ÁLTALÁNOS ISMERETEK. 2.) Ismertesse a fémek fizikai tulajdonságait (hővezetés, hőtágulás stb.)! ÁLTALÁNOS ISMERETEK 1.) Ismertesse az oldható és oldhatatlan kötéseket és azok fő jellemzőit, valamint a hegesztés fogalmát a hegesztés és a forrasztás közötti különbséget! 2.) Ismertesse a fémek fizikai

Részletesebben

MIG/MAG Hegesztőeljárás MIG/MAG hegesztés-simon János 1

MIG/MAG Hegesztőeljárás MIG/MAG hegesztés-simon János 1 MIG/MAG Hegesztőeljárás 2013.12.03. MIG/MAG hegesztés-simon János 1 Fogalmak áttekintése Fogyóelektródás védőgázos ívhegesztő eljárás MIG= Metal Inert Gas ( inert gas= semleges gáz)= Fogyóelektródás semleges

Részletesebben

HEGESZTÉSI SZAKISMERET

HEGESZTÉSI SZAKISMERET HEGESZTÉSI SZAKISMERET 1.) Ismertesse az SI mértékrendszer szerinti nyomás, hőmérséklet, mechanikai feszültség stb. mértékegységeket! 2.) Melyek azok a fizikai, kémiai, mechanikai tulajdonságok, amelyek

Részletesebben

HEGESZTÉS BEVEZETÉS. Kötési eljárások csoportosítása. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

HEGESZTÉS BEVEZETÉS. Kötési eljárások csoportosítása. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem HEGESZTÉS BEVEZETÉS Kötési eljárások csoportosítása KÖTÉSEK ALAKKAL ZÁRÓ SÚRLÓDÁSSAL ZÁRÓ ANYAGGAL ZÁRÓ Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Ék-, csap-, szegecskötés Karimás- és csavaros kötések

Részletesebben

Az anyagok változásai 7. osztály

Az anyagok változásai 7. osztály Az anyagok változásai 7. osztály Elméleti háttér: Hevítés hatására a jég megolvad, a víz forr. Hűtés hatására a vízpára lecsapódik, a keletkezett víz megfagy. Ha az anyagok halmazszerkezetében történnek

Részletesebben

Kötési eljárások csoportosítása

Kötési eljárások csoportosítása ANYAGTUDOMÁNY ÉS TECHNOLÓGIA TANSZÉK Fémek technológiája 2005/06 Hegesztési eljárások 1. Ömlesztő hegesztési eljárások Dr. Palotás Béla palotasb@eik.bme.hu Kötési eljárások csoportosítása KÖTÉSEK ALAKKAL

Részletesebben

GAFE FORGÁCSOLÁSI ALAPISMERETEK (Kézi forgácsoló műveletek)

GAFE FORGÁCSOLÁSI ALAPISMERETEK (Kézi forgácsoló műveletek) GAFE FORGÁCSOLÁSI ALAPISMERETEK (Kézi forgácsoló műveletek) Kézi forgácsoló műveletek Darabolás (fűrészelés, vágás) Forgácsolás reszelés fúrás (fúrás, süllyesztés) köszörülés menetkészítés Illesztés (csiszolás,

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre i napló a 20 /20. tanévre Hegesztő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 521 06 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai és értékelése

Részletesebben

10) Mutassa be az acélcsővezeték készítését az alábbi vázlat felhasználásával

10) Mutassa be az acélcsővezeték készítését az alábbi vázlat felhasználásával 10) Mutassa be az acélcsővezeték készítését az alábbi vázlat felhasználásával Készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzők kiemelésére! Az információtartalom

Részletesebben

Csikós Gábor Alumínium ötvözetek fogyóelektródás ívhegesztése, autóipari alkalmazás

Csikós Gábor Alumínium ötvözetek fogyóelektródás ívhegesztése, autóipari alkalmazás N aluminium building our world, respecting our planet W E S Csikós Gábor Alumínium ötvözetek fogyóelektródás ívhegesztése, autóipari alkalmazás 2011 november 30. Az alumínium ötvözése Legfontosabb cél:

Részletesebben

LSC LOW SPATTER CONTROL

LSC LOW SPATTER CONTROL LSC LOW SPATTER CONTROL AZ A CÉLUNK, HOGY MINDEN ALKALMAZÁSHOZ MEGALKOSSUK A TÖKÉLETES ÍVET! JELLEMZŐK / 3 LSC: MÓDOSÍTOTT RÖVIDZÁRAS ÍV RENDKÍVÜL NAGY ÍVSTABILITÁSSAL. / Az eredmény: kiváló minőségű hegesztési

Részletesebben

Preferred Packaging Food

Preferred Packaging Food Preferred Packaging Food Petruzalek Kft. Sörház utca 3/b 1222 Budapest Tel.: +36 1 424-0540 Preferred Packaging Food A csomagológépek legújabb generációja, a fóliahegesztő és vákuumcsomagoló gépek alkalmasak

Részletesebben

NEMZETKÖZI GÉPÉSZETI TALÁLKOZÓ - OGÉT

NEMZETKÖZI GÉPÉSZETI TALÁLKOZÓ - OGÉT NEMZETKÖZI GÉPÉSZETI TALÁLKOZÓ - OGÉT A SZAKASZOS ENERGIABEVITEL ALKALMAZÁSA AZ AUTÓIPARI KAROSSZÉRIAELEMEK PONTHEGESZTÉSE SORÁN Készítette: Prém László - Dr. Balogh András Miskolci Egyetem 1 Bevezetés

Részletesebben

Anyagismeret tételek

Anyagismeret tételek Anyagismeret tételek 1. Iparban használatos anyagok csoportosítása - Anyagok: - fémek: - vas - nem vas: könnyű fémek, nehéz fémek - nemesfémek - nem fémek: - műanyagok: - hőre lágyuló - hőre keményedő

Részletesebben

HEGESZTÉS BIZTONSÁGTECHNIKÁJA. Készítette: Bujnóczki Tibor Lezárva: 2005. március 1.

HEGESZTÉS BIZTONSÁGTECHNIKÁJA. Készítette: Bujnóczki Tibor Lezárva: 2005. március 1. HEGESZTÉS BIZTONSÁGTECHNIKÁJA Készítette: Bujnóczki Tibor Lezárva: 2005. március 1. 1 ANYAGOK EGYESÍTÉSE ÉS ELKÜLÖNÍTÉSE Hegesztés: anyagok egyesítése hővel nyomással ezek kombinációjával (anyagok természetének

Részletesebben

ESAB HEGESZTŐANYAGOK ötvözetlen és mikroötvözött szerkezeti acélokhoz

ESAB HEGESZTŐANYAGOK ötvözetlen és mikroötvözött szerkezeti acélokhoz ESAB HEGESZTŐANYAGOK ötvözetlen és mikroötvözött szerkezeti acélokhoz A varratfém átlagos vegyi összetételénél található kén (S) és foszfor (P) értékek mindig maximumként értendők. Minden további ötvöző

Részletesebben

SiAlON. , TiC, TiN, B 4 O 3

SiAlON. , TiC, TiN, B 4 O 3 ALKALMAZÁSOK 2. SiAlON A műszaki kerámiák (Al 2 O 3, Si 3 N 4, SiC, ZrO 2, TiC, TiN, B 4 C, stb.) fémekhez képest igen kemény, kopásálló, ugyanakkor rideg, azaz dinamikus igénybevételek elviselésére csak

Részletesebben

Egyenáram. Áramkörök jellemzése Fogyasztók és áramforrások kapcsolása Az áramvezetés típusai

Egyenáram. Áramkörök jellemzése Fogyasztók és áramforrások kapcsolása Az áramvezetés típusai Egyenáram Áramkörök jellemzése Fogyasztók és áramforrások kapcsolása Az áramvezetés típusai Elektromos áram Az elektromos töltéshordozók meghatározott irányú rendezett mozgását elektromos áramnak nevezzük.

Részletesebben

MÉRNÖKI ANYAGISMERET AJ002_1 Közlekedésmérnöki BSc szak Csizmazia Ferencné dr. főiskolai docens B 403. Dr. Dogossy Gábor Egyetemi adjunktus B 408

MÉRNÖKI ANYAGISMERET AJ002_1 Közlekedésmérnöki BSc szak Csizmazia Ferencné dr. főiskolai docens B 403. Dr. Dogossy Gábor Egyetemi adjunktus B 408 MÉRNÖKI ANYAGISMERET AJ002_1 Közlekedésmérnöki BSc szak Csizmazia Ferencné dr. főiskolai docens B 403 Dr. Dogossy Gábor Egyetemi adjunktus B 408 Az anyag Az anyagot az ember nyeri ki a természetből és

Részletesebben

Hegesztőeljárások. Dr. Németh György főiskolai docens. Hegesztőeljárások energiaforrás szerint. A hegesztőeljárás. aluminotermikus.

Hegesztőeljárások. Dr. Németh György főiskolai docens. Hegesztőeljárások energiaforrás szerint. A hegesztőeljárás. aluminotermikus. Dr. Németh György főiskolai docens Hegesztőeljárások Hegesztőeljárások energiaforrás szerint energiaforrása mechanikai termokémiai villamos ív villamos ellenállás A hegesztőeljárás megnevezése hidegsajtoló

Részletesebben

Rozsdamentes anyagok fertőződésének megelőzése

Rozsdamentes anyagok fertőződésének megelőzése Rozsdamentes anyagok fertőződésének megelőzése Nemesacél anyagok feldolgozása során rendkívül nagy figyelmet kell fordítani a felületkezelés szakszerűségére, megfelelő hegesztőanyagok és kötőelemek kiválasztására.

Részletesebben

2 év teljeskörű, MMA AWI MIG BEVONTELEKTRÓDÁS WOLFRAMELEKTRÓDÁS FOGYÓELEKTRÓDÁS. háztól-házig garancia! Hegesztéstechnika 2014 A

2 év teljeskörű, MMA AWI MIG BEVONTELEKTRÓDÁS WOLFRAMELEKTRÓDÁS FOGYÓELEKTRÓDÁS. háztól-házig garancia! Hegesztéstechnika 2014 A MMA AWI MIG BEVONTELEKTRÓDÁS WOLFRAMELEKTRÓDÁS FOGYÓELEKTRÓDÁS HOBBY, ÉS IPARI.. HEGESZTŐGÉPEK MAGYAR MINŐSÉG BIZTOSÍTÁS. EURÓPAI MEGFELELŐSSÉG. teljeskörű, háztól-házig garancia! Új típusok a megszokott

Részletesebben

9. évfolyam. Osztályozóvizsga tananyaga FIZIKA

9. évfolyam. Osztályozóvizsga tananyaga FIZIKA 9. évfolyam Osztályozóvizsga tananyaga A testek mozgása 1. Egyenes vonalú egyenletes mozgás 2. Változó mozgás: gyorsulás fogalma, szabadon eső test mozgása 3. Bolygók mozgása: Kepler törvények A Newtoni

Részletesebben

Fizika Vetélkedő 8 oszt. 2013

Fizika Vetélkedő 8 oszt. 2013 Fizika Vetélkedő 8 oszt. 2013 Osztályz«grade» Tárgy:«subject» at: Dátum:«date» 1 Hány proton elektromos töltése egyenlő nagyságú 6 elektron töltésével 2 Melyik állítás fogadható el az alábbiak közül? A

Részletesebben

Az anyagok lehetséges állapotai, a fizikai körülményektől (nyomás, hőmérséklet) függően. Az anyagokat általában a normál körülmények között jellemző

Az anyagok lehetséges állapotai, a fizikai körülményektől (nyomás, hőmérséklet) függően. Az anyagokat általában a normál körülmények között jellemző Az anyagok lehetséges állapotai, a fizikai körülményektől (nyomás, hőmérséklet) függően. Az anyagokat általában a normál körülmények között jellemző állapotuk alapján soroljuk be szilárd, folyékony vagy

Részletesebben

Cloos eljárásváltozatok

Cloos eljárásváltozatok Cloos eljárásváltozatok A Cloos, a már jól bevált, és az újító jellegű hegesztési eljárásváltozatok széles tartományával megoldásokat kínál a hatékonyság és termelékenység növelésére. A már bevált MIG/MAG

Részletesebben

* )& #* ) ; & > ( $! 1; * 1 #* 1 ( 1;!0 ) @

* )& #* ) ; & > ( $! 1; * 1 #* 1 ( 1;!0 ) @ ! ! " #$%&' &( ) * +#,-./0"$,/( 123-%.45,-4-,%67/7/84 &92 :9 ; 0* & 11;< =!#>!!( 1&#""1 & >()? ) 0 ; @ * )& #* ) ; & > ( $! 1; * 1 #* 1 ( 1;!0 ) @ * )&0 A#* ) 0A("

Részletesebben

LEMEZMEGMUNKÁLÓ GÉPEINK

LEMEZMEGMUNKÁLÓ GÉPEINK LEMEZMEGMUNKÁLÓ GÉPEINK FRISSÍTVE: 2015.04.13. LÉZERVÁGÓ BERENDEZÉSEK TRUMPF TruLaser 5030 Classic TLF5000t Gyártás éve: 2008 Lézertípus: Optikás CO2 lézer ( TRUMPF TruFlow 5000 ) Lézerteljesítmény: 5000

Részletesebben

3.3.4. Forrasztott kötések

3.3.4. Forrasztott kötések 3.3.4. orrasztott kötések orrasztott kötéseket fémből készült alkatrészek kötésére használjuk. Előnyei: hegesztéssel szemben különböző fémek is összeköthetők akár nagy vastagságkülönbség esetén, mert nem

Részletesebben

TDK Dolgozat. DP acélok ellenállás ponthegesztése

TDK Dolgozat. DP acélok ellenállás ponthegesztése TDK Dolgozat DP acélok ellenállás ponthegesztése Készítette: Fürész Balázs IV. éves anyagmérnök hallgató Rózsahegyi Richárd III. éves gépészmérnök hallgató Konzulens: Dr. Palotás Béla főiskolai tanár 1

Részletesebben

Plazmasugaras felülettisztítási kísérletek a Plasmatreater AS 400 laboratóriumi kisberendezéssel

Plazmasugaras felülettisztítási kísérletek a Plasmatreater AS 400 laboratóriumi kisberendezéssel Plazmasugaras felülettisztítási kísérletek a Plasmatreater AS 400 laboratóriumi kisberendezéssel Urbán Péter Kun Éva Sós Dániel Ferenczi Tibor Szabó Máté Török Tamás Tartalom A Plasmatreater AS400 működési

Részletesebben

Acélok ívhegesztésének technológiavizsgálata az ISO 15614-1 és az ISO 15609-1 szabványok tükrében

Acélok ívhegesztésének technológiavizsgálata az ISO 15614-1 és az ISO 15609-1 szabványok tükrében Acélok ívhegesztésének technológiavizsgálata az ISO 15614-1 és az ISO 15609-1 szabványok tükrében Fémek hegesztési utasítása és hegesztéstechnológiájának minősítése Szabványszám MSZ EN ISO 15607:04 MSZ

Részletesebben

Me gbízha tóság, pre cizitás, Minősé g

Me gbízha tóság, pre cizitás, Minősé g BEVONTELEKTRÓDÁS koppintós AWI GYÚJTÁSSAL BLM MINI INNovatív FejlesztésekNek, a NagyteljesítméNyű IgBt -Nek, sajtolt hűtőb ordáknak köszönhetően teljesítményben ugyanazt TuDJA MINT A NAGYOK! aggregátorról

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0109-06/5 Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység időtartam: 45 perc A 20/2007. (V. 21.)

Részletesebben

1. SI mértékegységrendszer

1. SI mértékegységrendszer I. ALAPFOGALMAK 1. SI mértékegységrendszer Alapegységek 1 Hosszúság (l): méter (m) 2 Tömeg (m): kilogramm (kg) 3 Idő (t): másodperc (s) 4 Áramerősség (I): amper (A) 5 Hőmérséklet (T): kelvin (K) 6 Anyagmennyiség

Részletesebben

Előadó: Érseki Csaba http://ersekicsaba.hu

Előadó: Érseki Csaba http://ersekicsaba.hu Előadó: Érseki Csaba http://ersekicsaba.hu Extrudálás, mint kiinduló technológia Flakonfúvás Fóliafúvás Lemez extrudálás Profil extrudálás Csőszerszám* - Széles résű szerszám* - Egyedi szerszámok** * -

Részletesebben

Hőkezelő technológia tervezése

Hőkezelő technológia tervezése Miskolci Egyetem Gépészmérnöki Kar Gépgyártástechnológiai Tanszék Hőkezelő technológia tervezése Hőkezelés és hegesztés II. című tárgyból Név: Varga András Tankör: G-3BGT Neptun: CP1E98 Feladat: Tervezze

Részletesebben

Szerkezetlakatos Szerkezetlakatos

Szerkezetlakatos Szerkezetlakatos Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

FIZIKA II. 2. ZÁRTHELYI DOLGOZAT A MŰSZAKI INFORMATIKA SZAK

FIZIKA II. 2. ZÁRTHELYI DOLGOZAT A MŰSZAKI INFORMATIKA SZAK FIZIKA II. 2. ZÁRTHELYI DOLGOZAT A MŰSZAKI INFORMATIKA SZAK 2007-2008-2fé EHA kód:.név:.. 1. Egy 5 cm átmérőjű vasgolyó 0,01 mm-rel nagyobb, mint a sárgaréz lemezen vágott lyuk, ha mindkettő 30 C-os. Mekkora

Részletesebben

DENER Plazmavágók. Típus: Mitsubishi DNR-I 1530 CNC. Dener plazmavágás. Dener plazmavágók. http://www.dener.com/sayfa/89/plasma-cutting.

DENER Plazmavágók. Típus: Mitsubishi DNR-I 1530 CNC. Dener plazmavágás. Dener plazmavágók. http://www.dener.com/sayfa/89/plasma-cutting. DENER Plazmavágók Dener plazmavágás Dener plazmavágók http://www.dener.com/sayfa/89/plasma-cutting.html Típus: Mitsubishi DNR-I 1530 CNC A képek illusztrációk A képek illusztrációk A képek illusztrációk

Részletesebben

Mikrohullámú abszorbensek vizsgálata

Mikrohullámú abszorbensek vizsgálata Óbudai Egyetem Anyagtudományok és Technológiák Doktori Iskola Mikrohullámú abszorbensek vizsgálata Balla Andrea Témavezetők: Dr. Klébert Szilvia, Dr. Károly Zoltán MTA Természettudományi Kutatóközpont

Részletesebben

A szilárd testek alakja és térfogata észrevehetően csak nagy erő hatására változik meg. A testekben a részecskék egymáshoz közel vannak, kristályos

A szilárd testek alakja és térfogata észrevehetően csak nagy erő hatására változik meg. A testekben a részecskék egymáshoz közel vannak, kristályos Az anyagok lehetséges állapotai, a fizikai körülményektől (nyomás, hőmérséklet) függően. Az anyagokat általában a normál körülmények között jellemző állapotuk alapján soroljuk be szilád, folyékony vagy

Részletesebben

ÖNTVÉNYTISZTÍTÓ SZŰRŐASZTAL

ÖNTVÉNYTISZTÍTÓ SZŰRŐASZTAL 070702-X-1/5 ÖNTVÉNYTISZTÍTÓ SZŰRŐASZTAL (Az alábbi adatok a képen bemutatott berendezésre érvényesek) TECHNOLÓGIAI MŰVELETEK Öntvények sorjázása, köszörülése. 070702-X-2/5 MÉRETEK Munkadarab: legnagyobb

Részletesebben

HELIARC. AWI HEGESZTÉSBEN ÉLENJÁR.

HELIARC. AWI HEGESZTÉSBEN ÉLENJÁR. HELIARC. AWI HEGESZTÉSBEN ÉLENJÁR. ÖN ÉS A HELIARC. A HELIARC AZ AWI HEGESZTÉS EGYIK ÉLENJÁRÓJÁNAK SZÁMÍT, HOSSZÚ ÉVEK MUNKÁJÁVAL LETT TÖKÉLETESRE KIDOLGOZVA. AZ AWI AC ÉS DC HEGESZTÉS TERÉN KATEGÓRIÁJÁNAK

Részletesebben

HEGESZTŐROBOT-ÁLLOMÁSOK A TERMELÉKENYSÉG NÖVELÉSÉRE

HEGESZTŐROBOT-ÁLLOMÁSOK A TERMELÉKENYSÉG NÖVELÉSÉRE Gerd-Volker Klaas Cloos Schweisstechnik GmbH, Haiger, Németország HEGESZTŐROBOT-ÁLLOMÁSOK A TERMELÉKENYSÉG NÖVELÉSÉRE A robotos hegesztési alkalmazások egyre nagyobb sze repet kapnak a termelékenység növelésében.

Részletesebben

Feladatlap X. osztály

Feladatlap X. osztály Feladatlap X. osztály 1. feladat Válaszd ki a helyes választ. Két test fajhője közt a következő összefüggés áll fenn: c 1 > c 2, ha: 1. ugyanabból az anyagból vannak és a tömegük közti összefüggés m 1

Részletesebben

Elektromos áram, egyenáram

Elektromos áram, egyenáram Elektromos áram, egyenáram Áram Az elektromos töltések egyirányú, rendezett mozgását, áramlását, elektromos áramnak nevezzük. (A fémekben az elektronok áramlanak, folyadékokban, oldatokban az oldott ionok,

Részletesebben

31 521 11 0100 31 06 Volfrámelektródás hegesztő Volfrámelektródás hegesztő

31 521 11 0100 31 06 Volfrámelektródás hegesztő Volfrámelektródás hegesztő 02-0 Volfrámelektródás semleges védőgázas ívhegesztő (TIG) feladatok /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/200 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe

Részletesebben

HEGESZTÉSI SZAKISMERET

HEGESZTÉSI SZAKISMERET HEGESZTÉSI SZAKISMERET 1.) Ismertesse az SI mértékrendszer szerinti nyomás, hőmérséklet, mechanikai feszültség stb. mértékegységeket! 2.) Ismertesse a műanyagok csoportosítását, főbb típusait és azok jellemzőit!

Részletesebben

7. Élettartam növelő megmunkálások (tartósság növelő)

7. Élettartam növelő megmunkálások (tartósság növelő) 7. Élettartam növelő megmunkálások (tartósság növelő) Gépek működésekor igénybevétel elületi elületi réteg belső keresztmetszet Felületi mikrogeometria (érdesség) hatással van a: kopásállóságra áradási

Részletesebben