Tisztelt Érdeklődő! Dr. Nacsa János

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tisztelt Érdeklődő! Dr. Nacsa János"

Átírás

1

2 Tisztelt Érdeklődő! A DIPO (Duna-Ipoly Határmenti Együttműködések Helyi Közössége) előzetesen elismert LAEDER akciócsoport a működési területén lévő 19 településre gazdaság, - szolgáltatás - és közösség fejlesztési tervet készít. Vállaltuk, olyan fejlesztésre teszünk javaslatot, amely az adott térségünket kiemeli a jelenlegi helyzetéből és olyan fejlődési pályára állítja, amelyben növekszik a térség népesség megtartó képessége, növekszik a térség gazdasági potenciálja, javul az itt élők élete. Lakosságunk Bánk, Berkenye, Borsosberény, Diósjenő, Felsőpetény, Keszeg, Kosd, Legénd, Nézsa, Nógrád, Nógrádsáp, Nőtincs, Ősagárd, Penc, Rád, Rétság, Szendehely, Tereske, Tolmács települések lakói. Nekünk adatott meg, hogy hazánk egyik legszebb táján a Börzsöny keleti lábánál és a Naszály által övezett térségben, amely kiemelkedően gazdag érintetlen természeti értékekben - tegyünk kísérletet komplex fejlesztésre. Ennek lehetőségét az Európai Unió közösségi kezdeményezése, a LEADER program teremtette meg. A lehetőséggel élve akciócsoportunk tevékenysége nem merül ki abban, hogy a központilag biztosított mintegy millió Ft felhasználására fejlesztési elképzelést fogalmazzunk meg, hanem erre támaszkodva adjunk programot más pályázatokon való forrásszerzésre, a 19 település lakóközösségének fejlesztéséhez. Éppen ezért nem elég, ha csak akciócsoportunk tagjaira építünk, szükségünk van a közel 24 ezer lakos támogatására, az itt működő szervezetek és vállalkozások együttműködésére. Ebben a fejlesztési munkában kérünk minden közösséget, vállalkozót, értelmiségit és mindazokat, akik szívügyüknek tekintik a térség, az itt élők lehetőségei javítását kísérje figyelembe tevékenységünket, munkánkat, tegyen észrevételt, javaslatot a jobbító szándék vezérelte megoldási elképzelésre fogadó készek vagyunk. Dr. Nacsa János

3 1. A TÉRSÉG ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI, A HELY SZELLEME A DIPO HVK a Rétsági Kistérség 16 településéből és a Váci Kistérség 3 településéből tevődik össze. A DIPO HVK közigazgatásilag az Észak- és a Közép-Magyarországi régióba tartozik. Gazdasági kapcsolatrendszerében meghatározó, hogy a főváros külső agglomerációs gyűrűje érinti, így erőteljesen érvényesül Budapest, illetve a központi régió hatása. A HVK határos a balassagyarmati, illetve szobi kistérséggel. Nyugati határán húzódik a Börzsöny hegység, mely meghatározó jelentőségű a térség klimatikus viszonyaira. A HVK markáns térszerkezeti eleme a 2. sz. főközlekedési út, mely a fővárost köti össze az urbanizáltabb közép-szlovákiai területekkel, és jelentős tranzitforgalmat bonyolít le. A térségközpont a 2. sz. főközlekedési út mentén fekvő Rétság. A HVK területe 361,48 km 2, a települések száma 19, lakónépessége fő, népsűrűsége 66,27 fő/km 2. A népesség csaknem teljes egészében településen él, külterületi lakos mindössze az össznépesség 1.17%-a. Jellemző az aprófalvas település szerkezet, a települési átlagos lakosságszám 1260 fő/település. 3

4 A HVK területén lévő települések a szomszédos településekkel évszázados gazdasági és kulturális kapcsolatokkal, valamint hagyományokkal rendelkeznek. A 19 település közül egyedüli város Rétság, mely korábban is járási székhely volt. Közigazgatása, kereskedelme, szolgáltatása és egészségügyi ellátása kistérségi igényeket is kielégít, jelenleg is a térség meghatározó központja. Specifikus adottságok: Az építészeti örökség elemeinek alapján kedvező adottságokkal rendelkezik. A műemléki védelem alatt álló épületegyüttesek, zöldfelületek jelentős volumenű felújításra és rehabilitációra szorulnak. Ugyanez igaz a falusi kúriák, népi lakóházak, településközpontok, és a kultúrtájak rehabilitációjára is. Igen sokan keresik fel a térség településeit, rendezvényeit, történelmi emlékhelyeit. Erre alapozva folyamatosan nő a minőségi szolgáltatást nyújtó vendéglátóhelyek száma. Legnagyobb tömeget vonzza a Bánki Nyár rendezvénysorozat, amely június elejétől augusztus végéig zajlik. Egyre nagyobb érdeklődésre tartanak számot a hagyományőrző rendezvények, melyeket szinte valamennyi településen megrendeznek (pl. berkenyei málnafesztivál, diósjenői Dió Fesztivál). A települések többségén található helytörténeti kiállítás, nemzeti tájház. Az aktív turizmus lehetősége folyamatosan bővül, több helyen biztosított a lovaglás, sétakocsizás, több településen a horgászat. A térség vadállománya igen gazdag, ezért a vadászat jelentős gazdasági ágazat, illetve azzá fejleszthető. Rétságon igen jó lehetőségek vannak sportlövészeti célok megvalósítására. 4

5 2. A TÉRSÉG KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁNAK LEÍRÁSA A DIPO HVK települései Nógrád megye nyugati és déli, valamint a Váci Kistérség keleti részén, a Börzsöny keleti lábánál és a Naszály által övezett területeken helyezkedik el. Az utóbbi években a klimatikus változások, amely főleg csapadékmennyiség csökkenésében, de intenzív csapadék formájában jelentkezik, egyre szárazabb mikroklíma megjelenésében érzékelhető. A tájat kisebb termékeny medencék, völgyek, dombok szabdalják. A térség kiemelkedően gazdag érintetlen természeti értékekben. Országos jelentőségű védett és jelentős természetvédelmi területekkel rendelkezik. Ilyenek: A Duna-Ipoly Nemzeti Parkhoz tartozó természetvédelmi terület, - különleges madárvédelmi területek (Börzsöny) - kiemelt jelentőségű különleges természeti megőrzési területek (Börzsöny, Naszály) amely lehetőséget biztosíthat a már hazánkban is egyre népszerűbb ökoturisztikai tevékenységek részére. A terület turisztikai vonzerejét veszélyeztető környezetszennyezés nem jellemző. A talaj szennyezettségére a foltszerűség jellemző. Az ipari, technológiai eredetű vízszennyezés pontszerű. A térség levegőminősége jó, a terület magas erdősültsége (meghaladja a megyei átlagértéket) és a szennyező források alacsony számának köszönhetően. A légszennyezés nem jelentős. A tranzitforgalmat lebonyolító utak szennyezettsége azonban számottevő. Gondot okoz a parlagon fekvő, gondozatlan magán - és állami tulajdonban lévő földterületek művelésének hiánya, az aszfaltutak melletti földutak és vízelvezető árkok beszántása. A fűtésből eredő légszennyezés a téli időszakban jelentősebb, bár a térség minden településen kiépítették a gázhálózatot. 5

6 A HVK mezőgazdasági területe három mikrokörzetre osztható. Börzsöny-Naszály vidék, Nógrádi medence déli része, Cserhát-vidék nyugati része. A terület 44% -a erdő, 37% -a szántó, 10,4% -a legelő. A térség legjellemzőbb növénykultúrája a bogyósgyümölcs. Az utóbbi időben a jövedelmezőség romlott. A termelési szerkezetváltás során jelentős gyümölcstelepítések - alma, szilva, meggy - történtek. Az öntözhető területek mennyisége 207 ha, a ténylegesen öntözött terület csupán 72 ha. A gyümölcs feldolgozására hűtőházak épültek, a nézsai hűtőház technológiája rekonstrukciót igényel. A terület alkalmas versenyképes árunövény termesztésre, szarvasmarha és sertés tenyésztésre. A szántóföldi növénytermesztésben meghatározó az őszi búza, tavaszi árpa, kukorica, repce, napraforgó és burgonya. A nagy erdős terület ellenére a gyenge termőhelyi adottságok és a kedvezőtlen fafaj összetétel miatt az erdőgazdálkodás jövedelmezősége szerény. Kedvezőek a feltételek a vadgazdálkodásra, a területen öt vadásztatási joggal rendelkező szervezet gazdálkodik. A horgászati turizmus feltételei javuló tendenciát mutatnak. A térség több tóval és víztározóval rendelkezik. A térség csatlakozott az ÉK-Pest és Ny-Nógrádi települések hulladékgazdálkodási társulásához, ezzel párhuzamosan a már bezárt, vagy bezárásra tervezett legális lerakók rekultiválása, az illegális lerakók felszámolása szükséges. 3. A TÉRSÉG HELYZETE A VÁLLALKOZÁSOK SZEMPONTJÁBÓL A térség fejlettsége és a vállalkozás sűrűsége, illetve a vállalkozói aktivitás mértéke közös szoros összefüggés figyelhető meg. Országosan végén 1 km 2 -re 13 vállalkozás, régióban 8. Nógrád megyében, 6.5, a Rétsági Kistérségben 4.1 jutott. A HVK területén 1150 regisztrált vállalkozás és 1446 őstermelő működött. A legtöbb regisztrált vállalkozás Rétságon (238), Kosdon (147), Diósjenőn (99), Rádon (93) és Szendehelyen (81) van bejegyezve. A vállalkozások foglalkoztatás szerinti megoszlása már kissé más képet ad. A mezőgazdasági vállalkozások száma vállalkozás foglalkoztatottai száma nem haladja meg a 9 főt. A maximum 19 főt foglalkoztató vállalkozások száma vállalkozás esetén a foglalkoztatottak száma meghaladja a 20 főt, de nem éri el az 50-et. Van 9 vállalkozás a HVK területén, ahol a foglalkoztatottak száma közé esik. 2 vállalkozás tartozik a fő foglalkoztatott tartományba. Rétságon működik a legtöbbet foglalkoztató vállalkozás. Kosd, Nőtincs, Rád és Szendehely településen van főt foglalkoztató vállalkozás. 6

7 Vállalkozások és foglalkoztatottak száma a HVK területén Nógrád megyében elsőként Rétságon kezdődött meg a "zöldmezős" ipartelepítésre alkalmas terület előkészítése, mely 1997-ben nyerte el az Ipari Park címet. A következő években multinacionális cégek sora létesített üzemet Rétságon. Vác felől a megyébe érkezők számára impozáns képet mutatnak az ipari parkban működő cégek építészetileg is elegáns megjelenésű üzemi épületei. Megállapítható, hogy a megye iparszerkezetében, területi elhelyezkedésében az elmúlt tíz évben történt változások a legkedvezőbben a DIPO HVK térségét érintették. Az eredmény több tényező együttes hatására jött létre. Kedvező földrajzi elhelyezkedés: a főváros közelsége, nemzetközi főút halad át a térségen. Kedvező ipartelepítési lehetőség. A vállalkozás számára kedvező humán tényezők. 7

8 A térségre jellemző bogyósgyümölcs termesztés anomáliái következtében a termelési szerkezetváltás során jelentős gyümölcs telepítések - alma, szilva, meggy - történtek. Az öntözhető területek mennyisége 207 ha, a ténylegesen öntözött terület csupán 72 ha. A gyümölcs feldolgozására hűtőházak épültek, többségének technológiai rekonstrukciója szükséges. Összességében elmondható, hogy a HVK jelentős gazdasági potenciállal rendelkezik. A vállalkozói aktivitás a nagyobb településeken koncentrálódik, a falvak jelentős részén azonban nem tapasztalható még a fejlődés. 4. A TÉRSÉG JELENTŐSEBB NON-PROFIT SZERVEZETEINEK JELLEMZÉSE A HVK területén számos civil szervezet működik, különböző érdekeltségű területen, jelentős szerepet játszva az érdekeltségi körükhöz kapcsolódó értékek előállításában. A non-profit szervezetek többsége bírósági bejegyzéssel rendelkezik. Számuk évről évre növekszik. Jelentős része egyesületi formában működik, vannak köztük alapítványok, néhány százaléka közhasznú, illetve kiemelten közhasznú szervezetként tevékenykedik. Jellemző ezekre a szervezetekre, hogy általában a helyi lehetőségek függvényében működnek. Nem rendelkeznek megfelelő alaptőkével, bevételeiket döntő többségben a tagok befizetései, az önkormányzatok támogatásai képezik, amelyek csak a legszükségesebb működési költségeket fedezik. Fejlesztésre, eszközbeszerzésre alig nyílik lehetőség. A szervezetek többsége néhány százezer Ft-os éves költségvetésből gazdálkodik, amely a szakmai programok megvalósítását, lebonyolítását jelentősen megnehezíti. Anyagi segítséget jelent a Nemzeti Civil Alapprogram támogatása, melyre egyre több szervezet pályázik rendszeresen, de kevés sikerrel. 8

9 A szervezetek székhelye vagy a polgármesteri hivatalban, vagy valamelyik intézményben, vagy az egyesület elnökének lakásán van. A vezetők a tevékenységet társadalmi munkában végzik. A szervezetek nagy többsége nem rendelkezik főállású alkalmazottal, önálló bázissal, objektummal, irodával, adminisztratív, ügyintézői lehetőségekkel (számítógép, telefon, fax, nyomtató, internet csatlakozás stb.). Nincs szakmai kapacitásuk pályázati programok kidolgozására és megvalósítására. Ismeretek hiányában kevés figyelmet fordítanak a PR munka fontosságára. Anyagi feltételeik változóak, még a nagyobb költségvetéssel rendelkező szervezetek sem rendelkeznek olyan saját bevétellel, amely a működést, a munkatársak bérezését fedezné, a pályázathoz esetenként szükséges önrészt biztosítaná. Változó a külső támogatók aránya, és hiányzik a megszerzés technikájának az ismerete. Legnagyobb számban a társadalmi szervezetek egyesületi formában tevékenykednek a térségben, amelyek jelentős önkéntes munkát végeznek és nagy létszámot mozgósítanak. Kevés a közfeladatot ellátó, illetve felvállaló szervezet. Nem alakult még ki teljes körűen a hasonló profilú szervezetek több településre kiterjedő közös szövetségbe való tömörülése. (Polgárőr Egyesületeknél megtörtént). Jelen tevékenységük nem terjed ki a működési területük kistérségi koordinációjára. Többségük helyi szervező erőt képvisel. A nehézségek ellenére egyre több civil szervezet működik ténylegesen, gazdag programmal, széles réteget érintő tevékenységi körrel, mellyel segíti a helyi közösségi élet kibontakozását. A leggyakrabban előforduló tevékenységi kör: kulturális, szabadidő, hagyományőrző, falufejlesztés, sport, horgász, vadász, környezetvédelem, közbiztonság, vallás, tűzoltó stb. A szervezetek nem vállalnak fel gazdasági tevékenységet, szolgáltatást, mert nincsenek felkészülve, nem rendelkeznek a szükséges felszereléssel, szakemberrel. 9

10 5. A TÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI HELYZETE A HVK térségen belüli munkaerő forgalomban továbbra is az utáni beruházásoknak van meghatározó szerepe. A rétsági ipari parkba az eltelt esztendőkben voltak ugyan betelepülők, azonban ez jelentősebb létszámnövekedést nem jelentett a foglalkoztatás terén, mivel a TDK Kft. ebben az időszakban jelentős létszámcsökkentést produkált. (A kezdetben 900 főnek munkát adó TDK ma 150 főt foglalkoztat). A foglalkoztatottak megoszlása összevont nemzetgazdasági ágak szerint (2001. február 1-jei népszámlálás alapján) mezőgazdaságban és erdőgazdaságban dolgozik a munkavállalók 2,9 %-a, iparban, építőiparban 48,8 %-a, szolgáltatásban 48,3 %-a. A munkahelyükre ingázókat vizsgálva megállapítható, hogy a központi régió hatása erőteljesen érvényesül. Az ingázási irány és az ingázók aránya: 1./ Rétsági kistérségbe 27,8 % 2./ A megye kistérségébe 5,3 % 3./ Megyén kívülre 53,2 % 4./ Változó településre 13,7 %. A helyszíni interjúk szerint a térségben aki fizikális és mentális problémákkal nem küzd, az a rétsági és váci kistérségben belül, illetve a fővárosban és Pest megyében el tud helyezkedni. Ennek némileg ellentmondó vélemény egyes településekről, hogy a év feletti nők elhelyezkedése problémásabb. Jelentős az építőiparban munkát találó ingázók száma. A legrosszabb helyzetűek foglalkoztatására közmunka program szolgál. A térségben ugyanakkor jelen van a munkaerőhiány is, ami elsősorban a képzés strukturális problémáira utal. 10

11 A térség versenyképességét döntően befolyásolja a népesség iskolai végzettsége. A legutóbbi népszámlálási adatok szerint a 15 éves és idősebb népességből az általános iskolát végzettek aránya 85,6 %, középiskolát végzett 26,7 %, egyetemi, főiskolai végzettséggel rendelkezik 6.3 %. A évi mikrocenzus adatai szerint régiós szinten az általános iskolát végzettek aránya 3, a középiskolát végzetteké 4, a felsőfokú végzettségűeké 1.5 százalékponttal nőtt. Az egyes településekről - differenciáltan - tanulnak tovább a középiskolát végzettek a különböző felsőoktatási intézményekben. Helyszíni vélemények eltérőek: van település, ahová szinte minden végzett hallgató visszatér és van, ahová szinte egy sem. Általános megállapítás: ha megfelelő foglalkoztatást tudnak biztosítani, akkor többségük szívesen vállal itt munkát. Specifikus kérdés Diósjenőn a Szociális Intézetben élőknek a foglalkoztatási probléma megoldása, melyhez megfelelő programokra van szükség. Az SZJA alap megoszlása és a lakosság számának alakulása a HVK területén 11

12 Munkanélküliségi arányok % Munkanélküli 980 fő, Aktív munkakorú: fő, Arány%: 6,23% 6. A TÉRSÉG DEMOGRÁFIAI HELYZETE A Budapesti Agglomerációból megkezdődött a vidékre település. Ez a tendencia elérte a DIPO HVK területét is. A Pest Megyei települések (Kosd, Rád, Penc) népesség növekedést értek el között, a 2-es úthoz és Pest Megye határához közeli településeken (Szendehely, Nógrád) szintén népesség növekedés tapasztalható. A többi településre még igaz a korábbi tendencia, hogy az lakosra jutó természetes fogyás az utóbbi öt évben átlag fő ben az 1000 lakosra jutó élve születések száma: 8.9 (Nógrád megyében a 4. legmagasabb) a halálozás 14,2 (a megyében a 2. legalacsonyabb). A népesség korcsoport szerinti megoszlása (2005.) 0-14 év - 15%, év - 35,8%, év - 28,6%, 60 < év % (Forrás: KSH) A népesség korstruktúrájában kedvezőtlen folyamatok zajlanak az utóbbi öt évben. A 0-14 éves korosztály között 1.5 százalékponttal csökkent, a 60 év felettieké 0.5 százalékponttal nőtt. A férfiak és nők aránya az utóbbi öt évben változatlan, az utóbbiak folyamatosan ~ 51%-ot képviselnek. 12

13 Az Agglomerációból történi kiáramlás a DIPO Pest Megyei településein már úgy jelenik meg, hogy a települési iskola bővítése ismét előtérbe kerül. Évtizedek tendenciája fordult meg! Kedvező a jel a tekintetben is, hogy a fiatalok "kitelepülése" a helyi közösség újraszerveződését is maga után vonhatja. A nemzetiségiek aránya a évi népszámlálás adatai szerint (Forrás: KSH): német nemzetiséghez tartozónak tekintette magát: 618 fő, szlovák: 644 fő, cigány: 485 fő, más nemzetiséghez (bolgár, görög, lengyel, román, szlovén stb.) tartozónak mondta magát 43 fő. A 2006-os választójegyzéken szereplő választópolgárok száma a felnőtt lakosság megoszlását jelzi a HVK területén. E szerint: fő választópolgárból 279 fő roma, 479 fő szlovák és 168 fő német nemzetiségű. A HVK területén 7 településen élnek romák, 6 településen szlovákok és 2 településen német nemzetiségűek. A HVK néhány településén probléma az egzisztenciális és szociális helyzetűeket tekintve kilátástalan körülmények között élő roma népesség helyzete. A hátrány felszámolásához komplex rehabilitációs programokra van szükség. A HVK települései egy részénél kedvező jelű változás tapasztalható, viszont a települések többségénél a lakónépesség fogyása, valamint az elöregedés a jellemző. A lefedett térségben élők jelentős aránya alacsony iskolázottságú, ami a foglalkoztatottság szempontjából komoly hátrányt jelent. A választójegyzéken szereplő választópolgárok (Kisebbségiek is) száma településenként 13

14 7. A TÉRSÉG INFRASTRUKTURÁLIS ADOTTSÁGAI Közúti közlekedés: A gyorsfogalmi és főúthálózati rendszer É-D-i irányú 2. sz. elsőrendű főútvonala köti össze a HVK térségét a fővárossal és Balassagyarmati Kistérségen keresztül Szlovákiával. Az összekötő utak a Rétsági-Váci és Balassagyarmati kistérség között megfelelő kapcsolatot teremtenek, a Rétsági Kistérség - és Nógrád Megye - déli része azonban főúthiányos, a régió központ elérhetősége körülményes. A településeket, illetve településrészeket összekötő utak kiépítettsége és minősége erősen változó (A közúthálózat műszaki problémáit mutatja, hogy a kistérségi projektgyűjtés jelentős hányadát az útépítési javaslatok képezték). Közúti tömegközlekedés: A térséget a 2. sz. főúton keresztül három nemzetközi és két távolsági autóbuszjárat érinti. Megyén belüli helyközi járat a városok között működik. A kistérségek településein helyi autóbusz-közlekedés nincs. Vasúti közlekedés: A térségben vasúti fővonal nincs, a jelenleg még működő helyi érdekű vasútvonalakat a Nógrád-Vidéki Regionális Vasút üzemelteti. A vasútvonalak kihasználtsága mind az árufuvarozás, mind a személyszállítás tekintetében folyamatosan csökken. A Vác-Balassagyarmat közötti 75. sz. vasútvonal a térség négy települését - Berkenye-Nógrád-Diósjenő-Borsosberény - érinti. A pálya avultsága miatt a pályaszakasz több pontján sebességkorlátozás van. Ivóvíz ellátás: A térség területén számottevő vízbázis nincs, ezért részben a dunai, részben a dejtári vízbázisokról történő átvételre szorul. Az 1990-es évek első felétől valamennyi település vezetékes ivóvízzel ellátott. 14

15 Szennyvízelvezetés és tisztítás: A térség településein a csatornahálózat -többnyire az utóbbi években - kiépült. A teljeskörű ellátottsághoz Bánkon (üdülő-terület), Rétságon (Pusztaszántó) hálózatbővítés, Nézsán, Tolmácson a csatornahálózat megvalósítása szükséges. Villamosenergia: A vezetékes energia a térség valamennyi településén biztosított. Vezetékes gázellátás: A térség településein biztosított a vezetékes gázzal való ellátás. A lakások 63.8 %-a csatlakozik a gázvezetékhez. Infrakommunikáció: A térség valamennyi településén elérhető a vezetékes és a mobil szolgáltatás (a mobil szolgáltatás területén azonban kisebb térerőhiányos szolgáltatás tapasztalható). A Kábel TV a települések többségén kiépült, vagy megvalósítása folyamatban van. (kivétel: Felsőpetény, Legénd). Az internet - ellátottság lassan fejlődik. 8. A LEGFONTOSABB PROBLÉMA A HVK TERÜLETÉN A munkaerő alacsony iskolázottsága a képzettségi szint, mind a felső- mind a középfokú végzettségűek vonatkozásában elmarad a régió átlagától. Alacsony a regisztrált vállalkozások száma és aránya. A térségben kutató- fejlesztő tevékenység nem folyik. Az idegenforgalom zöme egynapos látogatás és 1-2 vendégéjszakás. Hiányzik az a szolgáltatás, illetve program csomag, mely ösztönözné a hosszabb idejű tartózkodást. Hiányzik a magasabb minőségű szálláshely. A mezőgazdasági termelés eltartóképesség csökken, romlik a térségben a bogyós gyümölcs termesztésének jövedelmezősége, hiányzik a mezőgazdasági termelés és feldolgozás integrációja. Közepes a termőföldek AK. értéke. A térség belső úthálózatának minőségi paraméterei kedvezőtlenek. Hiányzik a megye déli részén K-NY-i irányú megfelelő összeköttetés. Rossz a tömegközlekedés. A tranzitforgalom a települések központján halad keresztül, ezzel nagy a környezetterhelés és fokozott balesetveszélyt okoz. Csökken az élve születések száma, az öregedési index emelkedik, fiatalok elköltözése folyamatos. 15

16 Magas az ingázók aránya, a településeken kevés a munkalehetőség, tartósan magas a munkanélküliség. A települések többségén indokolt a központok rehabilitációja, középületek jó karba helyezése. Szennyvíz, csapadékvíz, belvízveszély, patakmeder és csatornák állapota elhanyagolt. Az elszegényedés, a munkanélküliség, a munkaalkalom hiány a települések eltartóképességét, a közösségek megtartó képességét gyengítik. A települések elöregednek. Természeti és kulturális értékek fenntartásának szűkös forrása 9. LEGFONTOSABB LEHETŐSÉG A HVK TERÜLETÉN A főváros közelsége további termelő vállalkozások letelepedését eredményezheti. A vállalkozásfejlesztés, foglalkoztatás bővítés, valamint a munkaerő képzés és továbbképzés eredményeként a kisvállalkozások erősödnek és mind többen válnak beszállítóvá. Budapesthez - mint tudásközponthoz - való közelség, valamint a betelepült ipar eredményezheti kutató -fejlesztő -kapacitás létrejöttét. Nő a tájjellegű termékek feldolgozottsága, ami új munkahelyeket teremt és jövedelmet biztosít. A termőföld hasznosítás új formái (energia erdőtelepítés, energia növény telepítés) eredményeként a térségben is létrejön a megújuló energiaforrásokra alapozó nyersanyag termelés és ipar, megtörténik a megújuló energia felhasználása. 16

17 Vár és kastély, valamint a kulturális örökség fenntartása, az idegenforgalom fejlesztése eredményeként megteremtődnek a minőségi turizmus fogadási feltételei, ezáltal nő a vendégéjszakák száma és az ebből származó bevétel. Új szolgáltatásként megteremtődik a szórakoztatóipar (élménypark) és az egészségmegőrző ipar. A központi régiótól való - megfelelő jövedelemmel rendelkező lakosok - kitelepülése kedvező hatással bír a településekre, és a szolgáltatások iránt bővülő fizetőképes keresletet támaszt. A nemzetközi tranzitút - különösen ha autóúttá fejlesztik - logisztikai szolgáltatások megteremtését és bővítését indokolja és segíti. Megvalósul a Nógrád megyei déli összekötő út, javul az úthálózat minősége. Horgásztó, víztározók, csapadéktározók kialakítása, fejlesztése A közösségi terek fejlesztésével megújul a település és közössége életfeltétele. AZ AKCIÓCSOPORT JÖVŐKÉPE: A határokon átívelő együttműködés eredményeként a versenyképes vidékgazdaságra támaszkodó, identitásában megerősödő helyi közösség kitör leszakadó (hátrányos) helyzetéből. ÁTFOGÓ CÉL I., II. A vidékgazdaság fejlesztése, a helyi gazdaság szereplőinek integrációja. A települések és a helyi közösség identitásának és kapcsolatainak erősítése, a humánerőforrás fejlesztése. 17

18 RÉSZCÉLOK: A vidéki térségekben új mikrovállalkozások létrehozásának, illetve működő mikrovállalkozások beruházásainak, műszaki-technológiai fejlesztésének támogatása által a vállalkozói aktivitás, a versenyképesség, az innovációs képesség ösztönzése, munkahelyek megtartása és újak létrehozása, valamint a gazdasági szerkezet fejlesztése, a helyi vállalkozások hálózatosodásának, információ-technológiájának és menedzsment és innovációs kapacitásának fejlesztése, a szolgáltató szektor fejlesztése. A vidékgazdasági termelők és a mikro- kis- középvállalkozások piaci és gazdasági helyzetének erősítése, a fenntartható táj -, környezet - és korszerű agrár-ökológiai gazdálkodás támogatása. Az erdő - és a vízgazdálkodás fejlesztése, valamint a megújuló energiaforrások felhasználásának bővítése. A hagyományos és innovatív helyi gazdaságra épülő képzés kialakítása, fejlesztése a korszerű továbbképzési formák fejlesztése. A vidéki munkahelyek létrehozása vagy megőrzése érdekében a vidéki turizmusformák közül a fenntartható falusi-, agro-, és ökoturisztikai fejlesztések, beruházások infrastrukturális és szolgáltatási feltételeinek, marketingjének támogatása új feldolgozóipar, az újjáéledő kézműipar fenntartható fejlesztése. A településkép, a vidéki lakókörnyezet és a közösségi terek, közterületek állapotának javítása, valamint a helyi piacok létrehozásának és fejlesztésének támogatása. A térségi és a települési (al)központok megújítása, a kapcsolatok erősítése, a kulturális funkciók bővítése. A civil szervezetek belső kohéziót erősítő társadalmi, kulturális tevékenységének támogatása. A kisebbségek (nemzetiségek, roma lakosság) integrációjának elősegítése. A vidéki térség településein a kulturális örökség fenntartása, helyreállítása, korszerűsítése, ezen belül a településkép és a környezet állapotának javítása, az épített, természeti és kulturális örökség és helyi identitás megőrzése, megújítása, és ezáltal a települések vonzerejének növelése

19 Kiadó: INNOLAND Khe. Nyomda, előkészítés, szerkesztés: Q-Print Kft Gödöllő, Remsey krt. 25. Tel./Fax: (28) Mobil: (20) Felelős kiadó: Márta Attila Minden jog fenntartva. A kiadvány másolása, sokszorosítása, valamint információszolgáltató rendszerben való tárolása és továbbítása tilos! Minden a kiadványhoz kapcsolódó az előzőekben megfogalmazott tevékenység a kiadó előzetes írásbeli engedélyéhez kötött! INNOLAND Khe., 2008

20 INFORMÁCIÓS PONTOK Javaslataikat, észrevételeiket, szóban, írásban (levélben és mailen) kérjük mondja el, juttassa el a polgármesterekhez, a HVI-hez, vagy a tervezőcsoport tagjaihoz: Gresina István, Kosztyán Kálmán, Szegner László, Pergel István, Girasek Károly, Pintér Bertalan, Czeba Pál, Jávorka János Tervezőcsoport vezetője: Dr. Nacsa János Helyi Vállalkozásfejlesztési Irodák: Jávorka János a Rétsági HVI vezetője Czeba Pál a Váci HVI vezetője További információkat a weblapon talál.

RÉTSÁG VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA és ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERVE

RÉTSÁG VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA és ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERVE RÉTSÁG VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA és ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERVE 2007-2013 Munkaváltozat 1. verzió (társadalmi egyeztetésre) 2008. április 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS 1.1. Vezetői összefoglaló

Részletesebben

Dél-Cserhát az új Európában

Dél-Cserhát az új Európában Dél-Cserhát az új Európában Helyi vidékfejlesztési terv 1. Helyzetértékelés, társadalmi, gazdasági és környezeti helyzetkép 1.1. Térségi lehatárolás, a települések közötti kapcsolatok rövid bemutatása

Részletesebben

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Felső-Tisza Völgye

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Felső-Tisza Völgye Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Felső-Tisza Völgye Fenntartható vidékgazdálkodás, magas hozzáadott értékű, minőségi élelmiszertermeléssel, turisztikai termék-fejlesztéssel. Budapest, 2009 Május 8. A dokumentumban

Részletesebben

HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 2013 HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2013. ZEMPLÉNI TÁJAK HACS Zempléni Tájak Vidékfejlesztési

Részletesebben

Sokszínű természet, sokszínű társadalom a Körösök Völgyében

Sokszínű természet, sokszínű társadalom a Körösök Völgyében Sokszínű természet, sokszínű társadalom a Körösök Völgyében A Körösök Völgye Vidékfejlesztési Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája 2013. április TARTALOM I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ I.1. A HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI

Részletesebben

Ózd Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája ÖZD - 2008. ITI. Kötet

Ózd Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája ÖZD - 2008. ITI. Kötet Ózd Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája ÖZD - 2008 ITI. Kötet Ózd Város Integrált Városfejlesztési Stratégiáját Ózd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja. - --"---.~:t~~., r"--; polgármester

Részletesebben

A Tisza-menti LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának 2011. évi felülvizsgálata

A Tisza-menti LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának 2011. évi felülvizsgálata A Tisza-menti LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának 2011. évi felülvizsgálata 1. Vezetői összefoglaló 1.1. A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia jövőképe A térségben működő élelmiszergazdasághoz

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM

NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM 2007HU161PO003 2007-2013 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 1. HELYZETÉRTÉKELÉS... 4 1.1 A régió általános jellemzői...

Részletesebben

LEADER Helyi Akciócsoport

LEADER Helyi Akciócsoport Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 2011 Otthonunk a napsugaras Nyugat-Balaton A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia az alábbi településekre

Részletesebben

BÁTONYTERENYEI KISTÉRSÉG

BÁTONYTERENYEI KISTÉRSÉG TÁMOP-5.2.1/07/1-2008-0001 KISTÉRSÉGI TÜKÖR BÁTONYTERENYEI KISTÉRSÉG 2009. november Bevezetés... 3 1. A kistérség általános jellemzése... 5 1.1. Földrajzi elhelyezkedés, településszerkezet és közlekedés...

Részletesebben

Integrált Városfejlesztési Stratégia

Integrált Városfejlesztési Stratégia Rácalmás Város Önkormányzata Integrált Városfejlesztési Stratégia I. változat (egyeztetési anyag) Hazai Térségfejlesztő Zrt. 2011. február Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 1. RÁCALMÁS SZEREPE A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN...

Részletesebben

A szécsényi kistérség fejlesztési stratégiája a 2010-2015 közötti időszakra vonatkozóan

A szécsényi kistérség fejlesztési stratégiája a 2010-2015 közötti időszakra vonatkozóan A szécsényi kistérség fejlesztési stratégiája a 2010-2015 közötti időszakra vonatkozóan 2011. április 1 Tartalomjegyzék I. Helyzetelemzés... 3-53 1. Bevezetés... 3-4 2. Jogi és törvényhozási keretek...4-11

Részletesebben

VIZEK HÁTÁN, SZELEK SZÁRNYÁN, GYERMEKEINK ÉLHETŐ JÖVŐJÉÉRT

VIZEK HÁTÁN, SZELEK SZÁRNYÁN, GYERMEKEINK ÉLHETŐ JÖVŐJÉÉRT Szigetköz Mosoni-sík LEADER Egyesület Munkaszervezete 9181 Kimle, Fő u. 114., Vízpart u. 6., Pf. 6. +3696/228-667, +3620/972-3733, Fax: +3696/228-667 e-mail: leadergabor@kimle.hu leadervera@kimle.hu leaderanita@kimle.hu

Részletesebben

PÁSZTÓ VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

PÁSZTÓ VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA PÁSZTÓ VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Készítette: Terra Studio Kft. 4 plusz Építész Stúdió Kft. 2008. június PÁSZTÓ VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Készítette: Terra Studio Kft.

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Dianné Kissimon Erzsébet 2008.

SZAKDOLGOZAT. Dianné Kissimon Erzsébet 2008. SZAKDOLGOZAT Dianné Kissimon Erzsébet 2008. BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Külgazdasági szak Levelező tagozat Export-import menedzsment szakirány A FOGLALKOZTATÁSRA ÉS A MUNKANÉLKÜLISÉGRE

Részletesebben

Az Észak-Alföldi Régió

Az Észak-Alföldi Régió Az Észak-Alföldi Régió 1. Bevezetés A kutatási eredmények elemzéséhez elengedhetetlen az Észak-Alföldi Régió bemutatása, megismerése. Célunk a régió olyan aspektusú vizsgálata, mely tematikájában és hatásában

Részletesebben

LEADER Helyi Akciócsoport

LEADER Helyi Akciócsoport Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 2013 Otthonunk a napsugaras Nyugat-Balaton A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia az alábbi településekre

Részletesebben

HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI TERVE

HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI TERVE Az AVOP LEADER+ intézkedés keretében A BAKONYALJA Akciócsoport HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI TERVE A KISBÉRI KISTÉRSÉG KOMPLEX FEJLESZTÉSE A BAKONYALJAI BARANGOLÓ ÚTVONALHOZ KAPCSOLÓDÓAN Ácsteszér, 2005. december

Részletesebben

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA IGAL 2012.

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA IGAL 2012. INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA IGAL 2012. Elfogadta: Igal Város Önkormányzata Képviselő-testületi határozat száma: 144/2012. (X/26.) 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 1. BEVEZETÉS... 5 1.1.

Részletesebben

Nagymányok Város Önkormányzata 7355 Nagymányok Dózsa György u. 28. Tel: 74-558-040; Fax: 74-558-043 Email cím: polghiv@nagymanyok.

Nagymányok Város Önkormányzata 7355 Nagymányok Dózsa György u. 28. Tel: 74-558-040; Fax: 74-558-043 Email cím: polghiv@nagymanyok. Nagymányok Város Önkormányzata 7355 Nagymányok Dózsa György u. 28. Tel: 74-558-040; Fax: 74-558-043 Email cím: polghiv@nagymanyok.hu NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2020 (Magyarország

Részletesebben

HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA RÁBAKÖZ HVS - 2013 HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Vonzó, fejlett Rábaköz a Kisalföld szívében. Kapuvár, 2013.04.09. Módosítva: 2013. 05. 08. 2 Tartalom 1. Vezetői összefoglaló... 4 1.1. A Helyi Vidékfejlesztési

Részletesebben

BÉKÉSCSABA VÁROS GAZDASÁGI POGRAMJA

BÉKÉSCSABA VÁROS GAZDASÁGI POGRAMJA BÉKÉSCSABA VÁROS GAZDASÁGI POGRAMJA 2014-2020 programozási időszak tervezése Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 5 2. Európai Uniós Irányelvek, hazai stratégiai tervdokumentumok... 7 2.1 Európai Uniós stratégiák

Részletesebben

A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás komplex területfejlesztési koncepciója, stratégiai és operatív programja. 2005. május

A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás komplex területfejlesztési koncepciója, stratégiai és operatív programja. 2005. május A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás komplex területfejlesztési koncepciója, stratégiai és operatív programja 2005. május Készítette: I. HELYZETELEMZÉS...3 1. FÖLDRAJZI FEKVÉS, ELÉRHETŐSÉG...3 1.1 Természeti

Részletesebben

Tata város Integrált Településfejlesztési Stratégiája

Tata város Integrált Településfejlesztési Stratégiája Tata város Integrált Településfejlesztési Stratégiája I. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar. A Balaton Régió felkészülése és csatlakozása az Európai Unióhoz

Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar. A Balaton Régió felkészülése és csatlakozása az Európai Unióhoz Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar A Balaton Régió felkészülése és csatlakozása az Európai Unióhoz Kolip Eliz Budapest 2003. 2 Tartalomjegyzék Bevezetés...5 I. Európai regionális

Részletesebben

Az operatív program hivatkozási (CCI) száma: 2007HU162PO001

Az operatív program hivatkozási (CCI) száma: 2007HU162PO001 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 Az operatív program hivatkozási (CCI) száma: 2007HU162PO001 Verzió: KMOP_070629.doc Oldalszám összesen: 152 TARTALOM 1. VEZETŐI

Részletesebben

Helyzetértékelés és fejlesztési koncepció. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében

Helyzetértékelés és fejlesztési koncepció. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében Helyzetértékelés és fejlesztési koncepció a 2011-2013 közötti időszakra Borsod-Abaúj-Zemplén megyében Miskolc, 2011. augusztus 18. I. Helyzetértékelés 8 1. Előzmények 8 1.1. Az 1970-1990 közötti időszak

Részletesebben

Ózd Város Önkormányzatának Gazdaságfejlesztési Stratégiája

Ózd Város Önkormányzatának Gazdaságfejlesztési Stratégiája 2014. március Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 1. Vezetői összefoglaló... 2 2. A helyi gazdaságfejlesztési stratégia célja... 4 3. Helyzetértékelés Társadalmi- és Gazdasági mutatók... 4 3.1. 3.2. 3.3.

Részletesebben

PEST MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ HELYZETFELTÁRÁS I. kötet. 2013. december

PEST MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ HELYZETFELTÁRÁS I. kötet. 2013. december PEST MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ HELYZETFELTÁRÁS I. kötet 2013. december Tartalom Összefoglaló megállapítások Pest megye helyzetértékeléséről... 6 1. PEST MEGYE A NEMZETKÖZI ÉS NAGYTÉRSÉGI TÉRBEN...

Részletesebben

Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. (02.21.) Önkormányzati határozatával jóváhagyott FEHÉRGYARMAT

Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. (02.21.) Önkormányzati határozatával jóváhagyott FEHÉRGYARMAT Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. (02.21.) Önkormányzati határozatával jóváhagyott FEHÉRGYARMAT INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Tervező: Origó Tervező Iroda Kft. 2013.

Részletesebben