Kocsisné M. Gitta 1 Ács Balázs 2 Piros György 3 Tóth Roland 3

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kocsisné M. Gitta 1 Ács Balázs 2 Piros György 3 Tóth Roland 3"

Átírás

1 Kocsisné M. Gitta 1 Ács Balázs 2 Piros György 3 Tóth Roland 3 Növekedés- és gyümölcs minőség vizsgálata a Zalasárszegi intenzív körteültetvényben Examination of growth and fruit quality of Zalasárszeg intensive pear orchard kmg@georgikon.hu 1 Pannon Egyetem, Georgikon Kar, Növénytudományi és Biotechnológiai Tanszék, egyetemi docens 2 Pannon Egyetem, Georgikon Kar, egyetemi hallgató 3 Gyümölcskert Zrt, Nagykanizsa Mint minden gyümölcs esetében a körténél is megvannak a megfelelő művelési rendszerek, ahol a legjobban teljesít a növény. Olyan koronaformát célszerű választani, ahol a minimális fényellátás biztosítva van a fának. Ezt kisebb méretű, vagy jobban nyitott koronával lehet megoldani (PAPP, 2004). A művelési rendszer ehhez igazodva területenként eltérő lehet. Olaszországban legfőképpen palmetta és az orsókoronák terjedtek el. Hollandiában, Angliában, Belgiumban, Németországban a gyenge növekedésű alanyok és a megfelelő megvilágítottság érdekében az orsókoronát használják a legnagyobb mértékben. (GÖNDÖRNÉ, 2000). A körténél elsősorban sudárral rendelkező korona nevelését ajánlják, ezek az úgynevezett orsófák. A fajták többségénél erős dominancia figyelhető meg, a sudár és a vázágak irányából a másod-és harmadrendű elágazások felé. Ha erős növekedés figyelhető meg, még gyenge növekedésű alanyok esetében is, akkor az a megoldás, hogy új központi tengelyt kell nevelni. Az újranevelést a sudár visszametszésével érhetjük el. A központi tengely a vázágak szögállására különösen érzékeny, minden koronaforma estében. A kedvező állás fok közé tehető. A vízszintes helyzethez közel álló vázágak nagyon hamar elszáradnak (SOLTÉSZ, 1997). A karcsúorsó koronának két fontos eleme van, az egyik az, hogy a központi tengely dominanciája folyamatosan fennmaradjon, a másik pedig az, hogy az elágazások száma egyensúlyban legyen a központi tengellyel. Ez azt jelenti, hogy a legfejlettebb elágazás nem haladhatja meg a központi tengely vastagságának 60-70%-át, és az alsó három elágazás vastagsága között nem lehet 10%-nál nagyobb az eltérés. Az erős csúcsdominanciával rendelkező fajtáknál probléma adódhat abból, ha a központi tengely túlzottan megvastagszik és ezzel elsorvasztja az elágazódásokat. Az elágazódások hossza se mindegy, ugyanis nem lehet a suháng 60-70%-nál se hosszabb, se rövidebb (PAPP, 2004). Vannak fajták ( Conference, Vilmos körte, Packham s Triumph ), amelyek estében nehéz az orsó koronát kinevelni, ugyanis ezeknél a fajtáknál nehéz a központi tengely dominanciáját fenntartani. Ebben az esetben a központi tengelyt a nevelés során hosszabbra kell meghagyni. A központi tengely dominanciája és az elágazódások típusa is szerepet játszi a tőtávolság meghatározásában. Amennyiben a központi tengely dominanciája gyenge, a tőtávolságot csökkentve fokozhatjuk az ültetvény produktivitását. A Vilmos körte estében azzal, hogy a tőtávolságot 50 cm-ig lecsökkentették a termésmennyisége növekedett (SOLTÉSZ et al., 1997). A központi tengely túlzott megerősödésére a melegebb termőhelyeken kell számítani. A körte esetében a szuperorsó korona könnyen kialakítható és fenntartható, mivel a hosszú termőrészek itt hiányoznak. Másik módszer, amivel a központi tengely növekedését vissza tudjuk fogni, az a karcsúorsó V- rendszerben való nevelése (PAPP, 2004). A termőrészeket alaposan kell ismernünk ahhoz, hogy a koronát ki tudjuk alakítani, valamint hogy helyes metszési módot alkalmazzunk. Ha nem ismerjük pontosan a fajtára jellemző termőrészeket, olyan hibákat követhetünk el, amivel veszélyeztetjük a termés mennyiségét (SIPOS, 2013). 172

2 A körte termőrészei: dárda, sima termőnyárs, középhosszú és hosszú termővessző. Ezek az egyéves részek, ezekből fejlődnek ki a két- vagy több éves dárdás termőgallyak és a termőbogok (termőkalácsok) (CZÁKA- VALLÓ, 1989). SOLTÉSZ (1997) szerint az körtére kevésbé jellemző a hosszú hajtásokon történő virágképzés. Azzal, hogy nem jellemző a hosszú hajtások virágképződése, kedveznek az intenzív koronának, a karcsú és a szuperorsónak. A termőegyensúly ebben az esetben csak rövid termőrészekkel tartható fent. A fiatal fákra különösen jellemző, hogy nagy a versengés a hajtás és a gyümölcsképződés között. A cm hosszúságú vesszőket a rügyfakadásig el kell távolítani, hogy ne jelentsenek konkurenciát a rövid termőrészeknek (PAPP, 2004). A körte esetében a megfelelő gyümölcskötődéshez szükséges a fajtákat úgy társítni az ültetvényben, hogy legyen átfedés a fajták fővirágzásában. A társítás során figyelni kell arra, hogy a fajták kölcsönösen jól porozzák egymást. A virágzási idők átfedésétől függően 2-4 fajta társítására is szükség lehet. Vizsgálatokkal igazolják, hogy a fő fajta közé maximum 3 porzó fajtát lehet ültetni, ha egy virágzási csoportba tartoznak. Legjobb megporzással akkor számolhatunk, ha a társított fajták egy virágzási csoportba tartoznak (GÖNDÖRNÉ, 2000). A kísérletünk időtartama a 2014-es és 2015-ös vegetációs időszak volt. Vizsgálatainkat két világszerte ismert fajtán a Vilmos körtén és a Conference fajtán végeztük. Mindkét fajtát régóta termesztik, nagyobb mennyiségben a világ körtetermesztő országaiban. Megfigyeléseinkben külön figyelmet érdemel, a művelési rendszer, ugyanis a vizsgált egyedek egy része intenzív kordonos művelés alatt áll, míg a másik része fél-intenzív művelési rendszerben található. Vizsgálataink fontosságát az mutatja, hogy Magyarországon a Gyümölcskert Zrt. nagyon jelentős termelőnek számít, nagy területen folytatnak gyümölcstermesztési tevékenységet. Termésük nagy részét a magyar piacokon értékesítik, fő hányada friss fogyasztásra kerül. Ezért a gyümölcs minőségével szemben magas követelményeknek kell megfelelniük. Az ültetvény bemutatása Vizsgálatainkat, méréseinket az ültetvény két részén végeztük. Az ÜT-2010 néven feltüntetett ültetvény rész 2010 május-június hónapban került telepítésre a Zalasárszeg 027/c számú ingatlanra. A terület nagysága 12 hektár, melyen 4 méteres sortávolsággal és 1 méteres tőtávolsággal történt a telepítés. A sorok hossza 460 m. (SZABÓ, 2010). Az ültetvény 4 fajtából tevődik össze. Legnagyobb számban Bosc kobak (46 %) található benne, mely a többi fajtához viszonyítva kétszer akkora arányban van jelen. A másik 3 fajta szinte egyenlő arányban található meg, Vilmos körte (16 %), Fétel apát (22 %), Conference (16 %). A telepített csemeték egy Olaszországi cégtől származnak, akik a csemeték előállítására BA-29 típusú birs alanyt, közbeoltott fajtaként pedig Hardy vajkörtét használtak. Az ültetvény összesen darab fát tartalmaz, ami hektárra lebontva 2500 fát jelent. A koronaforma módosított szuperorsónak tekinthető, melynek kialakító metszése során speciális elemek kerültek elő, amelyekre a mai napig szükség van az ültetvény fenntartása céljából. Az elsődleges és legfontosabb lépés a korona nevelésében az volt, hogy megfelelő vázágakat neveljenek ki a talajszinttől mindössze cm-re. Törekedtek a kialakításnál arra, hogy, körkörösen helyezkedjenek el, úgy hogy körülbelül 45 fokos szöget zárjanak be a törzzsel. Cél a tölcsérszerű kialakítás volt, ahol 6-7 darab vázág lett végül kinevelve. (SZABÓ, 2010). 173

3 A speciális metszések közül az egyik használt módszer a gyűrűzési eljárás volt, ahol a háncsszöveteket körkörösen roncsolták. Így próbálták meg előserkenteni a hiányzó vázágakat, ugyanis az volt a cél, hogy a roncsolás közelében elhelyezkedő rügyeket növekedésre serkentsék. Az itt felgyülemlett tápelemek és hormonok válthatják ki a növekedési folyamatot. A törzsön folytatott metszések is speciálisak, ugyanis itt nem találunk az alsó tölcséren kívül más vázágakat. A felsőbb részeken csak a törzsből előtörő hajtások közül tudunk válogatni. Itt figyelembe kell venni a megfelelő elhelyezkedést és a termőképletté alakítás lehetőségét. Általában a külső rügyre visszavágott cm hosszúságú hajtások rakódnak be (SZABÓ, 2010). Az általam vizsgált másik rész az ültetvényben az előzőhöz képest egy évvel később, 2011 tavaszán került telepítésre. Zalasárszeg 025/c, 027/c helyrajzi számú ingatlanra. Nagysága 14,57 ha, a telepítés 5x3m-es térállásban történt. Művelési rendszer tekintetében itt félintenzív termesztésről beszélhetünk. Az ültetvény legfiatalabb része két fajtából tevődik össze, 32,2%-ban Vilmos körte, 67,8%-ban pedig Bosc kobak fajta található benne. Mindkét fajta esetében Farold 87 alanyt használtak a csemeték előállításakor. A csemetéket egy magyarországi kft-től vásárolták. Ennél az ültetvénynél elsődleges szempont volt a telepítés után a megfelelő korona kialakítása. A választott karcsú orsó koronaforma kialakítása még mindig zajlik az ültetvény ezen részén. A megfelelő termőfelület kialakításában próbálták a lekötözés technológiáját használni. Kísérletünk idején a 2014-es év szokatlan időjárást mutatott. Az időjárás elemei közül a hőmérsékletet és a csapadékot mértük. Mindkét tényező fontos szerepet játszik az ültetvény virágzásában, annak idejében és hosszúságában, a termékenyülésben, a termések növekedésében, valamint hatást gyakorol a gyümölcsfa növekedésére és a következő évi termőrészekkel való berakódásban. Az időjárási adatok egy MiniMetos készülék segítségével állt rendelkezésünkre, amely az ültetvényben van elhelyezve A középhőmérséklet átlag értéke a 2014-es évben 12,9 C, 2015-ös évben, pedig 14,05 C volt. A 2015-ös év nyári időszaka jóval melegebbnek bizonyult a 2014-es képest. A 2014-es maximum középhőmérséklet nagysága elmarad a 2015-ös csúcstól. A két maximum között 4 C eltérés volt. A 2014-es évben átlagban nagyobb volt a virágok száma, mint a 2015-ös évben. Nagy eltérést mutat az átlagtól a C2/2, 1/1, valamint a 4/3-al jelölt rész. A Vilmos körtén kiugró virágszámot adó jelöléseken az égtájak iránya pont eltérő a termőrészek kora megegyező és mindegyik részen visszavágást alkalmaztak. A velük azonos irányban, azonos fán elhelyezkedő hajtások (1/2; 4/2) a 2015-ös évben nem hoztak virágokat, ezeken 2014-ben nem alkalmaztak visszavágást. A 2014-ben visszavágott és vágatlanul hagyott részek által hozott virágszám, csak kis mértékben tér el egymástól. 174

4 A táblázatokban a kísérlet beállítását tüntettük fel az alkalmazott jelölésekkel. 1. táblázat. A kísérlet beállításakor alkalmazott rövidítések Conference fajtán Conference fajta (birs alanyon) C1 éves vesszők Keleti irányban C2/1 kétéves részek függőleges helyzetben, Északi irányban C2/2 kétéves részek vízszintes helyzetben C2/3 négy darab éves vessző, csúcsban vegyes rüggyel C3 egész fa kijelölve, éves és két éves részeken külön számoltuk a gyümölcsöt C4/1 két éves részek vízszintes helyzethez közeli helyzetben, Északi irányban C4/2 két éves rész 70 fokos szögállásban, Déli irányban C5 egész fa kijelölve, rajta csak éves vesszők 2. táblázat. A kísérlet beállításánál használt rövidítések a birs alanyon lévő Vilmos körte fák estében Vilmos körte (közbe oltott fa, birs alanyon) V 1 V 2 V 3 V 4 V 5 V 6 V 7 V 8 V 9 V 10 egyéves vessző, kétéves gally, 45 fokos szögben, Déli irányban vízszintes helyzetben, kétéves gally Nyugati kétéves gally függőleges helyzetben, Nyugati irányban kétéves gally, 75 fokos szögállásban, Keleti irányban éves vessző Északi irányban egész fa, sok éves vessző rajta, mindegyiknek a csúcsrügye vegyes rügy 3 darab éves vessző, többi két éves gally vízszintesbe hajló helyzetben, Keleti irányban 3 darab éves, a többi 2 éves gally Nyugati irányban egy éves vessző visszavágva, 3 darab éves vessző vegyes rüggyel a végén, a többi 2 éves gally Északi irányban éves vessző visszavágva, 7 darab éves vessző csúcsrüggyel meghagyva Déli irányban 175

5 3. táblázat. A kísérlet beállításakor használt rövidítések a Farold alanyon lévő Vilmos körte fák esetében Vilmos körte (Farold alanyon) /1 1/2 1/3 2/1 2/2 3/1 3/2 3/3 4/1 4/2 4/3 5/1 5/2 5/3 5/4 éves vessző visszavágva, Dél irányban Éves vessző metszetlen állapotban, Déli irányban két éves gally, Északi irányban éves vessző visszavágva, metszetlenül, két éves részek Déli irányban éves vessző visszavágva, metszetlenül, két éves részek Északi irányban Déli irányban, két éves gally, 45 fokos szögállású Északi irányban, éves vessző függőleges helyzetben, metszetlen állapotban Dél- keleti irányban, éves vessző visszavágva, 50 fokos szögállásban éves vessző, valamint két éves gally Déli irányban éves vessző, metszetlenül Keleti irányban éves vessző, visszavágva, Északi irányban Déli irányban, éves vessző visszavágva Keleti irányban, két éves gally Vezérvessző visszavágva, tele virágrüggyel Déli irányban, éves vessző metszetlen 4. táblázat. A Conference fajta termékenyülési százalékának értékei (Zalasárszeg, ) Jelölések 2014 (%) 2015 (%) C1 15,52 4,95 Egyéves részek C2/3 25,00 23,53 C5 4,76 15,80 C2/1 5,00 0 Kétéves részek C2/2 6,67 12,90 C4/1 6,00 29,40 C4/2 18,19 0 Az 4. táblázatban a Conference fajta termékenyülési százaléka található. A termékenyülési százalékot a virágok és a termések számából számoltuk ki. Megfigyelhető, hogy az egyéves részeken átlagosan a két évben hasonló volt a 176

6 termékenyülés. Ahol a 2014-es évben alacsony volt a termékenyülési százalék, a 2015-ös évben magas lett a termékenyülés aránya. A magas termékenyülési százalék mellé, azonban a következő évben alacsony százalék tartozik. A jelöléskor kétéves részek estében egyetlen kimagasló esettől eltekintve a termékenyülési százalék nagyjából megegyezett. Azonban a második évben folytatott vizsgálatból azt tapasztaltuk, hogy az idősebb részek felén keletkezett csak termés. A kijelölésekből kiderül, hogy a C2/1 és a C4/2 szinte függőleges helyzetben helyezkednek el, és a fa ezen részén nem keletkezett termés. Ellentétben a C2/2 és a C4/1 kijelölésekkel, amelyek vízszintes helyzetűek voltak, és mindkét évben hoztak termést. A gyümölcsvizsgálatok eredményei ( db ) V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 1. ábra. A Vilmos körte birs alanyon keletkezett terméseinek száma (Zalasárszeg, ) Az 1. ábrán jól látható, hogy a 2015-ös évben számos jelölt veszőn nem történt termésképzés. A kétéves részeket tartalmazó kiválasztott termőfelületeken nem keletkezett termés. Az is megmutatkozik, hogy a 2015-ös évben jóval kevesebb termést tudtam betakarítani az előző évhez képest. Termésátlag tekintetében a két évben jelentős a különbség. Míg a 2014-es évben áltagosan 10 körtét tudtunk betakarítani a kijelöléseinkről, addig a 2015-ös évben a termés átlaga 2,9-re csökkent. 177

7 ( db ) /1 1/ 2 1/ 3 2/ 1 2/ 2 3/ 1 3/ 2 3/ 3 4/ 1 4/ 2 4/ 3 5/ 1 5/ 2 5/ 3 5/ 4 2.ábra. A Vilmos körte Farold alanyon keletkezett terméseinek száma (Zalasárszeg ) Ellentétben a birs alanyon termesztett Vilmos körtékkel, a Farold alanyon a 2015-ös évben, nagyobb mennyiségű termést kaptunk. Ennek ellenére az 11. ábrán jól látható, hogy az előzőhöz hasonlóan előfordult olyan eset, amikor nem keletkezett termés a jelölt részeken. Mindkét évben kimagasló termésmennyiséget mutatott a 2/1 jelöléssel ellátott termőrész. Hipotézises vizsgálatokat végeztünk a Vilmos körte parásodásának mértékére. A 2014-es termések parásodásának vizsgálata során két számítást végeztünk, mivel a minták száma nagyon eltérő volt, így figyelembe vettük az összes termést is. Azonos mintaszám esetén a kétmintás nem egyenlő szórásnégyzetű T-próba azt mutatta ki, hogy a parásodás mértékében szignifikáns eltérés nem tapasztalható. A számok nem ezt bizonyítják, de mivel mindkét évben található egy-egy nagyobb eltérés, ami kiegyenlíti és torzítja az eredményeket, ezért állapítható meg, hogy statisztikailag nincs eltérés a parásodás mértékében. 178

8 (%) Egyéves termőrész Kétéves termőrész 3. ábra. A leszedett Vilmos körte gyümölcsök parásodásának mértéke (Zalasárszeg, 2014) Amikor minden kijelölt részt figyelembe vettünk, akkor a statisztika azt mutatta, hogy az egyéves részeken a parásodás mértéke kisebb, mint a kétéves részeken, tehát ebben az esetben szignifikáns különbség megállapítható. A 2015-ös eredmények arányaiban teljesen megegyeznek az előző évi termések parásodásával, tehát az előző megállapítások érvényesek erre az évre is. Növekedés vizsgálatok A növekedés vizsgálatok az adott évben a vegetáció végére kifejlődött középhosszú termőrészek mérésével történtek. Az jelöléseken fejlődött összes középhosszú termőrész hosszúságának átlagával számoltuk. A 2014-es évben a növekedés tekintetében a Conference fajtánál a kijelölt részek felénél nem tudtunk növekedést mérni. Ezekben az esetekben nem képződtek középhosszú termőrészek. A diagramon megfigyelhető, hogy azokon a részeken, ahol a 2014-es évben nagyobb mértékű volt a növekedése a fának ott a következő évben nem produkált jelentős növekedést. A 2015-ös évben láthatóan a növekedés átlagosan egyöntetű volt. Az átlag növekedés a két évet figyelembe véve szinte azonos mértékű. A 2014-es évben 11,55 cm a 2015-ös évben pedig 12,77 cm volt a növekedések átlaga. 179

9 ( cm ) C1 C2/1 C2/2 C2/3 C3 C4/1 C4/2 C5 Átlag 4.ábra. A Conference fajta átlagos növekedési mutatói ( Zalasárszeg, ) A növekedések mértékében szintén végeztem hipotézis vizsgálatot. Az alkalmazott T-próbát itt egyenlő szórásnégyzetekkel végeztük, mivel az adatok szórása nem tér el nagymértékben egymástól. A két hipotézis közül, megállapítottam, hogy az egyéves és kétéves részek között szignifikáns eltérés nem figyelhető meg egyik vizsgált évben sem. Ezt mutatja a 15. ábrán, az adatok kiegyenlítettsége, ugyanis itt is vannak kiemelkedő számok, amelyek torzítják az eredményeket, és egyben kiegyenlítik azokat. Ezt mutatja meg a 15. ábra számunkra. Látható rajta, hogy az eltérő jelöléseken mind a két évben található egy nagyobb mértékű eltérés, ami kiegyenlíti a statisztikai vizsgálataimat. 180

10 ( cm ) Egyéves termőrészek növekedése 2014 Kétéves termőrészek növekedése 2015 Egyéves termőrészek növekedése 2015 Kétéves termőrészek növekedése 5. ábra. A hipotézis vizsgálat eredményeit igazoló táblázat, a növekedés ábrázolásában (Zalasárszeg, ) Rügydifferenciálódás, termőrész képződés vizsgálata A 5. táblázat adataiban látható, hogy a középhosszú termőrésszel való berakódás az évek során nem volt jelentős. A pirossal jelölt négyzetekben egyáltalán nem képződött középhosszú termőrész. Ezen részek száma a két vegetációban 1 és 7 db közé tehető. Észrevehető a Conference fajtánál, hogy ahol a 2014-es évben nem alakult ki középhosszú termőrész, ott a következő évben találhattunk. A dárdákkal és a termőbogokkal való berakódások mértéke megegyező az évek során. Néhány kivételtől eltekintve (amelyeket zöld színnel jelöltem) látható a táblázatban, hogy ahol 2014-ben több volt a dárdák száma, ott a 2015-ös évben is a dárdák száma dominált, és ez a termőbogok tekintetében hasonlóan alakult. A két egészfás jelölésen (C3; V6) megfigyelhető, hogy a Conference fajtánál a dárdák és a bogok száma a második évre szinte kiegyenlítődött, ellentétben a Vilmos körténél, ahol a dárdák és bogok aránya a két évben ugyanannyi volt. 181

11 5. táblázat. A vegetáció során fejlődött termőrészek mennyisége a birs alanyon nevelt fajták esetében (Zalasárszeg, ) A Vizsgált időszak A keletkezett termőrészek mennyisége Kijelölések dárda bog Középhosszú termőrész A keletkezett termőrészek mennyisége dárda bog Középhosszú termőrész C C2/ C2/ C2/ C C4/ C4/ C V V V V V V V V V V KÖVETKEZTETÉSEK Az elvégzett kísérletek, megfigyelések és azok kimutatott eredményei alapján a következő megállapításokat lehet tenni: A termékenyülési vizsgálatok alapján megállapítható, hogy jelentősen befolyásolja az évjárathatás a körtetermesztést. A Farold 87 -es alanyon nevelt félintenzív művelési rendszerben a fák virágképződésére erős hatással van a metszés. 182

12 A 2014-es kijelölések során, jelöltünk metszett és metszetlen részeket egyaránt. Két fa esetében megfigyeltem, hogy a metszés évében minden jelölt rész hozott megfelelő számú virágot és termést. A korábban metszett részek a következő vegetációban is kielégítő mennyiségű virágot és termést is hoztak, ellentétben a metszetlenül hagyott részekkel. Ezekben az esetekben nem képződött virág a 2015-ös vegetáció alatt. Ezzel alátámaszthatjuk, hogy a metszés nélkülözhetetlen a körtetermesztésben, még félintenzív művelés esetében is. A termékenyülési százalék eredményei alapján, megállapítható, hogy a fák az évek során kiegyenlítik a termésmennyiségüket. Az eredményekben látszik, hogy ahol egyik évben nagyobb volt a termékenyülési százalék, ott a másik évben jelentősen kisebb volt. Ez mutatja, hogy a fák képesek önmaguk szabályozására. A 2014-es év csapadékban gazdag év volt és ez a termésben is megmutatkozott. Ha megfelelő mennyiség víz áll a fák rendelkezésére, akkor képesek jó terméshozásra. Az intenzív ültetvények öntözése elengedetlenül szükséges, valamint a körte termesztésénél rendkívül fontos a megfelelő termőhely kiválasztása, csak ezeken a területeken lehet gazdaságosan termeszteni a körtét. Félintenzív művelésben a Vilmos körte az idősebb részeken nagyobb mértékben képes a terméshozásra. Ebből adódóan, a metszés során mindig 2-3 éves részek meghagyására kell törekedni. A minőséget nagymértékben csökkentő parásodás a Vilmos körte esetében az eltérő korú termőrészeknél nem mutatott eltérést, tehát megállapítható, hogy ez a parásodás mértékét nem befolyásolja. Irodalom: Czáka S.- Valló L. (1989): A metszés ábécéje Mezőgazda Kiadó, Budapest. Göndör J.-né. szerk. (2000): Körte Mezőgazda Kiadó, Budapest. Papp J. (szerk., 2004): A gyümölcsök termesztése 2. Mezőgazda Kiadó, Budapest. Sipos B (2013): Gyakorlati gyümölcstermesztés, Mezőgazda Kiadó, Budapest Soltész M. (1997): Integrált gyümölcstermesztés, Mezőgazda Kiadó, Budapest. Soltész M szerk (1998): Gyümölcsfajta-ismeret és használat, Mezőgazda Kiadó, Budapest. 183

A gyümölcstermesztésben alkalmazott művelési rendszerek

A gyümölcstermesztésben alkalmazott művelési rendszerek A gyümölcstermesztésben alkalmazott művelési rendszerek A művelési rendszer fogalma és elemei A koronaformák csoportosítása A fontosabb koronaformák, szerkezetük és jellemzőik Szerkesztette: Simon Gergely

Részletesebben

Gyümölcsök metszése és koronaformái

Gyümölcsök metszése és koronaformái Gyümölcsök metszése és koronaformái Művelési rendszer Telepítési rendszer Termőfelület- és termésszabályozás Ültetési rendszer tőtávolság Faalak Sorés Törzsmagasság és koronaforma Metszés Növekedés- és

Részletesebben

A szilva intenzív koronaformái és a metszés

A szilva intenzív koronaformái és a metszés A szilva intenzív koronaformái és a metszés Dr. Gonda István professor emeritus Debreceni Egyetem Kertészettudományi Intézet Ültetési rendszer kísérlet négy szilvafajtával Telepítés éve: 1997 tavasz Alany:

Részletesebben

Dr. Bujdosó Géza Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Gyümölcstermesztési Kutató Intézet

Dr. Bujdosó Géza Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Gyümölcstermesztési Kutató Intézet Dr. Bujdosó Géza Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Gyümölcstermesztési Kutató Intézet dr. Bujdosó Géza NAIK Gyümölcstermesztési Kutató Intézet Árutermelő gyümölcsültetvények kritériumai min.

Részletesebben

Kertészet és Szőlészet 27. szám, GYÜMÖLCSTERMESZTÉS Korai kajszifajták Olaszországban

Kertészet és Szőlészet 27. szám, GYÜMÖLCSTERMESZTÉS Korai kajszifajták Olaszországban Kertészet és Szőlészet 27. szám, GYÜMÖLCSTERMESZTÉS Korai kajszifajták Olaszországban old. Június 3-án Faenzához közeli kajsziültetvényekben rendezett fajtabemutatót a Dalmonte faiskola és a francia Escande

Részletesebben

Gyümölcsfélék testalakulása, termőrészei és a metszés alapjai

Gyümölcsfélék testalakulása, termőrészei és a metszés alapjai Gyümölcsfélék testalakulása, termőrészei és a metszés alapjai Gyümölcsfélék csoportosítása gyakorlati szempontok alapján Almatermésűek Csonthéjasok Héjasok Bogyósgyümölcsűek alma körte birs naspolya cseresznye

Részletesebben

Gyümölcsfélék testalakulás szerinti csoportosítás. Gyümölcsfélék csoportosítása gyakorlati szempontok alapján. Dudvásszárú növények: szamóca

Gyümölcsfélék testalakulás szerinti csoportosítás. Gyümölcsfélék csoportosítása gyakorlati szempontok alapján. Dudvásszárú növények: szamóca Gyümölcsfélék csoportosítása gyakorlati szempontok alapján Almatermésűek alma körte birs naspolya Csonthéjasok cseresznye meggy kajszi őszibarack szilva Héjasok dió mogyoró mandula gesztenye Bogyósgyümölcsűek

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar Mosonmagyaróvár Növénytermesztési Intézet

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar Mosonmagyaróvár Növénytermesztési Intézet NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar Mosonmagyaróvár Növénytermesztési Intézet Precíziós Növénytermesztési módszerek Doktori Iskola Doktori Iskola vezető: Prof. Dr. Neményi

Részletesebben

A gyümölcsfák metszése és koronaalakítása

A gyümölcsfák metszése és koronaalakítása A gyümölcsfák metszése és koronaalakítása Szerkesztette: Simon Gergely Sipos Béla Zoltán Papp János A gyümölcstermesztés technológiájának rendszere Termőfelület és termésszabályozás: - metszés, - metszést

Részletesebben

SzGy01 - Nevezze meg az előkészített szőlőtőkén a földalatti és föld feletti részeket, a csapokat a rügyszámmal mért hosszúságuk alapján!

SzGy01 - Nevezze meg az előkészített szőlőtőkén a földalatti és föld feletti részeket, a csapokat a rügyszámmal mért hosszúságuk alapján! SzGy01 - Nevezze meg az előkészített szőlőtőkén a földalatti és föld feletti részeket, a csapokat a rügyszámmal mért hosszúságuk alapján! Lásd még SZŐLÉSZET SZÓBELI TÉTELEK Sz02 Tőke föld alatti részek

Részletesebben

RÜGYVIZSGÁLAT EGERBEN (KŐLYUKTETŐ)

RÜGYVIZSGÁLAT EGERBEN (KŐLYUKTETŐ) RÜGYVIZSGÁLAT EGERBEN (KŐLYUKTETŐ) 2017.02.08 2017.02.17. A 2016/2017 telének tartós és kemény fagyokat hozó időjárása a korábbi enyhe évekhez képest próbára tette a szőlőtőkék állóképességét. Ebben az

Részletesebben

Árendás Tamás MTA ATK Mezőgazdasági Intézet, Martonvásár

Árendás Tamás MTA ATK Mezőgazdasági Intézet, Martonvásár Kukorica hibridek alkalmazkodóképességének jellemzése termésstabilitás vizsgálatokkal a Magyar Kukorica Klub TOP20 kísérleteinek 2015. évi eredményei alapján Árendás Tamás MTA ATK Mezőgazdasági Intézet,

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar Mosonmagyaróvár Növénytermesztési Intézet Precíziós Növénytermesztési módszerek Doktori Iskola Doktori

Részletesebben

MUNKAANYAG. Petesné Horváth Anna. Miként alakíthatjuk az eltelepített oltványok koronáját? A követelménymodul megnevezése: Gyümölcstermesztés

MUNKAANYAG. Petesné Horváth Anna. Miként alakíthatjuk az eltelepített oltványok koronáját? A követelménymodul megnevezése: Gyümölcstermesztés Petesné Horváth Anna Miként alakíthatjuk az eltelepített oltványok koronáját? A követelménymodul megnevezése: Gyümölcstermesztés A követelménymodul száma: 2228-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

Az állományon belüli és kívüli hőmérséklet különbség alakulása a nappali órákban a koronatér fölötti térben május és október közötti időszak során

Az állományon belüli és kívüli hőmérséklet különbség alakulása a nappali órákban a koronatér fölötti térben május és október közötti időszak során Eredmények Részletes jelentésünkben a 2005-ös év adatait dolgoztuk fel. Természetesen a korábbi évek adatait is feldolgoztuk, de a terjedelmi korlátok miatt csak egy évet részletezünk. A tárgyévben az

Részletesebben

A KUKORICA CSEPEGTETŐ SZALAGOS ÖNTÖZÉSE

A KUKORICA CSEPEGTETŐ SZALAGOS ÖNTÖZÉSE A KUKORICA CSEPEGTETŐ SZALAGOS ÖNTÖZÉSE A KUKORICA VÍZIGÉNYE A kukorica a szántóföldi növények között a közepes űek csoportjába tartozik. A tenyészidő folyamán a termőhelytől, a hibrid tenyészidejének

Részletesebben

- Párhuzamosan felvehető kurzus(ok) kódja:

- Párhuzamosan felvehető kurzus(ok) kódja: Kurzus neve: Nappali II.évf. BSC Idő: 2013/2014. I.félév Tantárgy neve: Gyümölcstermesztés I. Tantárgyelem neve: Felelős Kar: KF Kertészeti Főiskolai Kar Felelős tanszék/intézet: Gyümölcs- és Szőlőtermesztési

Részletesebben

Szimulált vadkárok szántóföldi kultúrákban

Szimulált vadkárok szántóföldi kultúrákban Szimulált vadkárok szántóföldi kultúrákban Napraforgó, kukorica és őszi búza Dr. habil. Marosán Miklós iü. szakértő Dr. Király István iü. szakértő Bevezetés A termésképzés befejeződése előtt keletkező

Részletesebben

A szőlő metszése. A metszés célja:

A szőlő metszése. A metszés célja: A szőlő metszése A metszés célja: a szőlő meghatározott alakúra nevelése és a kialakított forma fenntartása a tőke kezelhetőségének biztosítása a környezeti feltételekhez való alkalmazkodás termésszabályozás

Részletesebben

A VÁGÁSI KOR, A VÁGÁSI SÚLY ÉS A ROSTÉLYOS KERESZTMETSZET ALAKULÁSA FEHÉR KÉK BELGA ÉS CHAROLAIS KERESZTEZETT HÍZÓBIKÁK ESETÉBEN

A VÁGÁSI KOR, A VÁGÁSI SÚLY ÉS A ROSTÉLYOS KERESZTMETSZET ALAKULÁSA FEHÉR KÉK BELGA ÉS CHAROLAIS KERESZTEZETT HÍZÓBIKÁK ESETÉBEN A vágási kor, a vágási súly és a rostélyos keresztmetszet alakulása fehér kék belga és charolais keresztezett hízóbikák esetében 1 () A VÁGÁSI KOR, A VÁGÁSI SÚLY ÉS A ROSTÉLYOS KERESZTMETSZET ALAKULÁSA

Részletesebben

PEAC SZŐLÉSZETI ÉS BORÁSZATI KUTATÓINTÉZET,

PEAC SZŐLÉSZETI ÉS BORÁSZATI KUTATÓINTÉZET, PEAC SZŐLÉSZETI ÉS BORÁSZATI KUTATÓINTÉZET, BADACSONY BESZÁMOLÓ JELENTÉS A szőlőültetvényben, kisparcellás kísérlet keretében, a Symbivit nevű, mikorrhiza gombát tartalmazó mikrobiológiai készítmény vizsgálatának

Részletesebben

Szőlő művelés- és metszésmódok

Szőlő művelés- és metszésmódok Szőlő művelés- és metszésmódok A kialakult metszésmódok szorosan összefüggnek a művelésmódokkal. Ezért a metszés- és a művelésmódokat csak együtt lehet tárgyalni. I. A metszés ismertetését a metszés biológiai

Részletesebben

Statisztika I. 9. előadás. Előadó: Dr. Ertsey Imre

Statisztika I. 9. előadás. Előadó: Dr. Ertsey Imre Statisztika I. 9. előadás Előadó: Dr. Ertsey Imre Statisztikai hipotézis vizsgálatok elsősorban a biometriában alkalmazzák, újabban reprezentatív jellegű ökonómiai vizsgálatoknál, üzemi szinten élelmiszeripari

Részletesebben

FEGYVERNEKI SÁNDOR, Valószínűség-sZÁMÍTÁs És MATEMATIKAI

FEGYVERNEKI SÁNDOR, Valószínűség-sZÁMÍTÁs És MATEMATIKAI FEGYVERNEKI SÁNDOR, Valószínűség-sZÁMÍTÁs És MATEMATIKAI statisztika 8 VIII. REGREssZIÓ 1. A REGREssZIÓs EGYENEs Két valószínűségi változó kapcsolatának leírására az eddigiek alapján vagy egy numerikus

Részletesebben

A BOSC KOBAK ÉS VILMOS KÖRTEFAJTÁK HOZAMKOCKÁZATÁNAK ÖSSZEHASONLÍTÁSA KÉT TERMŐHELYEN

A BOSC KOBAK ÉS VILMOS KÖRTEFAJTÁK HOZAMKOCKÁZATÁNAK ÖSSZEHASONLÍTÁSA KÉT TERMŐHELYEN KLÍMA-21, 211 (64) A BOSC KOBAK ÉS VILMOS KÖRTEFAJTÁK HOZAMKOCKÁZATÁNAK ÖSSZEHASONLÍTÁSA KÉT TERMŐHELYEN YIELD RISK COMPARISONS OF PEAR VARIETIES BOSC BEURRE AND WILLIAMS REGARDING TWO SITES PERSELY SZILVIA

Részletesebben

Ökológiai igény. Növekedési sajátosságok. Birs fajtakutatás. Táplálkozásbiológiai érték Konstantinápolyi

Ökológiai igény. Növekedési sajátosságok. Birs fajtakutatás. Táplálkozásbiológiai érték Konstantinápolyi Birsfajták megfigyelése génbankokban Összeállította: Dr. Szabó Tibor Tápiószele 2014. 10. 21. Ökológiai igény Elő- és Közép-Ázsiából származik Meleg- és fényigényes gyümölcsfaj Téli lehűlésektől (-20 -

Részletesebben

HÁRSLEVELŰ KLÓNOK ÉS KLÓNJELÖLTEK VIZSGÁLATA 2003-2004

HÁRSLEVELŰ KLÓNOK ÉS KLÓNJELÖLTEK VIZSGÁLATA 2003-2004 HÁRSLEVELŰ KLÓNOK ÉS KLÓNJELÖLTEK VIZSGÁLATA 2003-2004 Gál Lajos 1 -Varsányi Lajos 2 -Nagy Szabolcs 1 -Kiss Péter 1 1. FVM Szőlészeti és Borászati Kutatóintézete, Eger Kőlyuktető Pf. 83 2. Varsányi Lajos

Részletesebben

Kiváltott agyi jelek informatikai feldolgozása Statisztika - Gyakorlat Kiss Gábor IB.157.

Kiváltott agyi jelek informatikai feldolgozása Statisztika - Gyakorlat Kiss Gábor IB.157. Kiváltott agyi jelek informatikai feldolgozása 2018 Statisztika - Gyakorlat Kiss Gábor IB.157. kiss.gabor@tmit.bme.hu Példa I (Vonat probléma) Aladár 25 éves és mindkét nagymamája él még: Borbála és Cecília.

Részletesebben

MUNKAANYAG. Dr. Princz Zoltán. Ismerjük meg a gyümölcsfajokat a termésük és a külső testalakulásuk alapján. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Dr. Princz Zoltán. Ismerjük meg a gyümölcsfajokat a termésük és a külső testalakulásuk alapján. A követelménymodul megnevezése: Dr. Princz Zoltán Ismerjük meg a gyümölcsfajokat a termésük és a külső testalakulásuk alapján A követelménymodul megnevezése: Gyümölcstermesztés A követelménymodul száma: 2228-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 1. téma Átlagbecslés (Barna Katalin) téma Hipotézisvizsgálatok (Nagy Mónika Zita)... 23

TARTALOMJEGYZÉK. 1. téma Átlagbecslés (Barna Katalin) téma Hipotézisvizsgálatok (Nagy Mónika Zita)... 23 TARTALOMJEGYZÉK 1. téma Átlagbecslés (Barna Katalin).... 7 2. téma Hipotézisvizsgálatok (Nagy Mónika Zita)... 23 3. téma Összefüggések vizsgálata, korrelációanalízis (Dr. Molnár Tamás)... 73 4. téma Összefüggések

Részletesebben

Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2012. augusztus 9.)

Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2012. augusztus 9.) Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2012. augusztus 9.) Nagykőrös-Cegléd-Monor-Kecel-Lőrinci térségére Kiadva: 2012.08.09. 12:00-kor. Érvényes: 2012.08.16-ig. Várható frissítés: 2012.08.16. 12:00-kor.

Részletesebben

Statisztika I. 10. előadás. Előadó: Dr. Ertsey Imre

Statisztika I. 10. előadás. Előadó: Dr. Ertsey Imre Statisztika I. 10. előadás Előadó: Dr. Ertsey Imre Varianciaanalízis A különböző tényezők okozta szórás illetőleg szórásnégyzet összetevőire bontásán alapszik Segítségével egyszerre több mintát hasonlíthatunk

Részletesebben

Beszámoló a évi kompetenciamérésről

Beszámoló a évi kompetenciamérésről Bocskai István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium Beszámoló a 2017. évi kompetenciamérésről Készítette: Mezeiné Gurbán Juliánna Hajdúnánás, 2018. március 26. Matematika 6. évfolyam

Részletesebben

A kálium jelentősége a vöröshagyma tápanyagellátásában

A kálium jelentősége a vöröshagyma tápanyagellátásában A kálium jelentősége a vöröshagyma tápanyagellátásában A vöröshagyma a hazai és a nemzetközi piacokon is folyamatosan, egész évben igényelt zöldségfélénk. A fogyasztók ellátása részben friss áruval, de

Részletesebben

Készítette: Kiliti Barbara

Készítette: Kiliti Barbara Készítette: Kiliti Barbara Vízkultúrás kísérletek A vízkultúrás kísérletek alapvetően a növény minőségi és mennyiségi ásványianyag-szükségletét és az ezekből adódó hiánybetegségeket megállapító növényélettani

Részletesebben

Mogyoró, mandula - megtermelni nehezebb, mint eladni

Mogyoró, mandula - megtermelni nehezebb, mint eladni Mint a statisztikákból kiderül, mogyoró és mandulát apróbb területeken ültettek, nehéz a számbavételük - mondta el Feldman Zsolt, a Földművelésügyi Minisztérium helyettes államtitkára. Szerencsére a területalapú

Részletesebben

HOLSTEIN-FRÍZ KERESZTEZETT TEHÉNÁLLOMÁNYOK KÜLLEMI TULAJDONSÁGAINAK ALAKULÁSA

HOLSTEIN-FRÍZ KERESZTEZETT TEHÉNÁLLOMÁNYOK KÜLLEMI TULAJDONSÁGAINAK ALAKULÁSA Holstein-fríz keresztezett tehénállományok küllemi tulajdonságainak alakulása 1(6) HOLSTEIN-FRÍZ KERESZTEZETT TEHÉNÁLLOMÁNYOK KÜLLEMI TULAJDONSÁGAINAK ALAKULÁSA BÁDER P. 1 - BÁDER E. 1 BARTYIK J 2.- PORVAY

Részletesebben

Kabos: Statisztika II. t-próba 9.1. Ha ismert a doboz szórása de nem ismerjük a

Kabos: Statisztika II. t-próba 9.1. Ha ismert a doboz szórása de nem ismerjük a Kabos: Statisztika II. t-próba 9.1 Egymintás z-próba Ha ismert a doboz szórása de nem ismerjük a doboz várhatóértékét, akkor a H 0 : a doboz várhatóértéke = egy rögzített érték hipotézisről úgy döntünk,

Részletesebben

Statisztika I. 8. előadás. Előadó: Dr. Ertsey Imre

Statisztika I. 8. előadás. Előadó: Dr. Ertsey Imre Statisztika I. 8. előadás Előadó: Dr. Ertsey Imre Minták alapján történő értékelések A statisztika foglalkozik. a tömegjelenségek vizsgálatával Bizonyos esetekben lehetetlen illetve célszerűtlen a teljes

Részletesebben

Egyszikű és kétszikű szár megfigyelése

Egyszikű és kétszikű szár megfigyelése A kísérlet megnevezése, célkitűzései: Az egyszikű és kétszikű szár összehasonlítása A szártípusok csoportosítása Eszközszükséglet: Szükséges anyagok: egyszikű és kétszikű növény szára (kukorica, petúnia,

Részletesebben

Az ültetvényanyagok előállítása. Fajtafenntartás, fajtagyűjtemények. dugványt. termő törzsültetvény. dugvány. dugványiskola. dugvány csemete.

Az ültetvényanyagok előállítása. Fajtafenntartás, fajtagyűjtemények. dugványt. termő törzsültetvény. dugvány. dugványiskola. dugvány csemete. Gyümölcsfaiskola Gyökeres gyümölcs szaporítóanyagot előállító szaporító terület, a rajta lévő növényállománnyal, törzsültetvénnyel, felszerelésekkel, épületekkel, amelynek működését a minősítő intézet

Részletesebben

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei ÚJ ALMAFAJTÁK NÖVEKEDÉSI, TERMÉSHOZÁSI ÉS GYÜMÖLCSMINŐSÉGI TULAJDONSÁGAINAK VIZSGÁLATA Csihon Ádám Témavezető: Dr. Gonda István professor emeritus DEBRECENI EGYETEM

Részletesebben

GESZTENYE: Iharosberényi 2 Nagymarosi 22 Nagymarosi 38

GESZTENYE: Iharosberényi 2 Nagymarosi 22 Nagymarosi 38 DIÓ: Alsószentiváni 117 Alsószentiváni Bonifác Alsószentiváni Kései Milotai 10 Milotai bőtermő Milotai intenzív Milotai kései Flora-Pack Kertészet 2400 Dunaújváros Venyimi út 28. MANDULA_ Budatétényi 70

Részletesebben

Statisztika I. 11. előadás. Előadó: Dr. Ertsey Imre

Statisztika I. 11. előadás. Előadó: Dr. Ertsey Imre Statisztika I. 11. előadás Előadó: Dr. Ertsey Imre Összefüggés vizsgálatok A társadalmi gazdasági élet jelenségei kölcsönhatásban állnak, összefüggnek egymással. Statisztika alapvető feladata: - tényszerűségek

Részletesebben

A málna- és szedertermesztés gazdaságossága

A málna- és szedertermesztés gazdaságossága A málna és a szeder ültetvénytelepítési költsége meglehetősen közel áll egymáshoz, még ha művelési rendszerük némileg eltérő is. A málna térállása jellemzően 2,5-3 0,3-0,4 méter, hektáronkénti tőszáma

Részletesebben

Biomatematika 13. Varianciaanaĺızis (ANOVA)

Biomatematika 13. Varianciaanaĺızis (ANOVA) Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar Biomatematikai és Számítástechnikai Tanszék Biomatematika 13. Varianciaanaĺızis (ANOVA) Fodor János Copyright c Fodor.Janos@aotk.szie.hu Last Revision Date:

Részletesebben

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS 2017. március - kivonat - Készítette: az Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízjelző és Vízrajzi Főosztály Vízrajzi Monitoring Osztálya és az Alsó-Tisza-vidéki

Részletesebben

1. Adatok kiértékelése. 2. A feltételek megvizsgálása. 3. A hipotézis megfogalmazása

1. Adatok kiértékelése. 2. A feltételek megvizsgálása. 3. A hipotézis megfogalmazása HIPOTÉZIS VIZSGÁLAT A hipotézis feltételezés egy vagy több populációról. (pl. egy gyógyszer az esetek 90%-ában hatásos; egy kezelés jelentősen megnöveli a rákos betegek túlélését). A hipotézis vizsgálat

Részletesebben

STATISZTIKA. Egymintás u-próba. H 0 : Kefir zsírtartalma 3% Próbafüggvény, alfa=0,05. Egymintás u-próba vagy z-próba

STATISZTIKA. Egymintás u-próba. H 0 : Kefir zsírtartalma 3% Próbafüggvény, alfa=0,05. Egymintás u-próba vagy z-próba Egymintás u-próba STATISZTIKA 2. Előadás Középérték-összehasonlító tesztek Tesztelhetjük, hogy a valószínűségi változónk értéke megegyezik-e egy konkrét értékkel. Megválaszthatjuk a konfidencia intervallum

Részletesebben

A szőlő művelésmódjai

A szőlő művelésmódjai A szőlő művelésmódjai Művelésmód Az ültetvényszerkezet eleme A tőke föld feletti idősebb fás részeinek nagyságát, alakját, térbeli elhelyezkedését jelenti, melyet metszéssel és zöldmunkákkal alakítunk

Részletesebben

Új Budai Alma Mater Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda. Idegen nyelvi mérés értékelése. 2o16/2o17

Új Budai Alma Mater Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda. Idegen nyelvi mérés értékelése. 2o16/2o17 Új Budai Alma Mater Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Idegen nyelvi mérés értékelése 2o16/2o17 Az Oktatási Hivatal (OH) harmadik alkalommal, a 2o16/2o17-es tanévben szervezett idegen

Részletesebben

ELTÉRŐ TARTÁSTECHNOLÓGIÁK HATÁSA A TEJELŐ TEHÉNÁLLOMÁNYOK ÉLETTARTAMÁRA. Báder Ernő - Kertész Tamás Kertészné, Győrffy Eszter- Kovács Anita

ELTÉRŐ TARTÁSTECHNOLÓGIÁK HATÁSA A TEJELŐ TEHÉNÁLLOMÁNYOK ÉLETTARTAMÁRA. Báder Ernő - Kertész Tamás Kertészné, Győrffy Eszter- Kovács Anita Eltérő tartástechnológiák hatása a tejelő tehénállományok élettartamára 1 (6) ELTÉRŐ TARTÁSTECHNOLÓGIÁK HATÁSA A TEJELŐ TEHÉNÁLLOMÁNYOK ÉLETTARTAMÁRA Báder Ernő - Kertész Tamás Kertészné, Győrffy Eszter-

Részletesebben

Új Budai Alma Mater Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda. Idegen nyelvi mérés értékelése. 2o15/2o16

Új Budai Alma Mater Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda. Idegen nyelvi mérés értékelése. 2o15/2o16 Új Budai Alma Mater Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Idegen nyelvi mérés értékelése 2o15/2o16 Az Oktatási Hivatal (OH) második alkalommal a 2o15/2o16-os tanévben szervezett idegen nyelvi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Dunán 2009. tavaszán várható lefolyási viszonyokról

TÁJÉKOZTATÓ. a Dunán 2009. tavaszán várható lefolyási viszonyokról VITUKI Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Intézet Nonprofit Kft. Vízgazdálkodási Igazgatóság Országos Vízjelző Szolgálat TÁJÉKOZTATÓ a Dunán 29. tavaszán várható lefolyási viszonyokról A tájékoztató

Részletesebben

Dr. Janky Ferenc Rácz Kinga

Dr. Janky Ferenc Rácz Kinga Dr. Janky Ferenc Rácz Kinga Szőlészeti-Borászati és Marketing Konferencia Lakitelek, 2012. február 20.-24. Bevezetés Európa meghatározó mind a termelésben, mind a fogyasztásban Itt a fogyasztás csökken

Részletesebben

Kísérlet szöveges értékelése év

Kísérlet szöveges értékelése év Gazda neve: id. Varga Péter, Csanytelek. Kísérlet szöveges értékelése 2016. év Termesztett kultúrák: előnövény; kínai kel, ültetése: '16.02.10. Főnövény; TV paprika Fajták: Bravia F1, ensor F1 - fő fajta.

Részletesebben

2. A 2016.évi Országos kompetencia mérés eredményeinek feldolgozása

2. A 2016.évi Országos kompetencia mérés eredményeinek feldolgozása 2. A 2016.évi Országos kompetencia mérés eredményeinek feldolgozása A 2016.évi Országos kompetenciamérésen résztvevő 10 évfolyamos osztályok osztályfőnökei; a könnyebb beazonosíthatóság végett: 10.A: Ányosné

Részletesebben

TRENDRIPORT 2019 A HAZAI FÜRDŐÁGAZAT TELJESÍTMÉNYÉNEK VIZSGÁLATA I. FÉLÉV BUDAPEST AUGUSZTUS

TRENDRIPORT 2019 A HAZAI FÜRDŐÁGAZAT TELJESÍTMÉNYÉNEK VIZSGÁLATA I. FÉLÉV BUDAPEST AUGUSZTUS TRENDRIPORT 2019 A HAZAI FÜRDŐÁGAZAT TELJESÍTMÉNYÉNEK VIZSGÁLATA 2019. I. FÉLÉV BUDAPEST 2019. AUGUSZTUS Tartalom Összefoglaló... 2 Részletes elemzések... 3 1. Az értékesítés nettó árbevételének változása

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ KOHÉZIÓS POLITIKÁJÁNAK HATÁSA A REGIONÁLIS FEJLETTSÉGI KÜLÖNBSÉGEK ALAKULÁSÁRA

AZ EURÓPAI UNIÓ KOHÉZIÓS POLITIKÁJÁNAK HATÁSA A REGIONÁLIS FEJLETTSÉGI KÜLÖNBSÉGEK ALAKULÁSÁRA AZ EURÓPAI UNIÓ KOHÉZIÓS POLITIKÁJÁNAK HATÁSA A REGIONÁLIS FEJLETTSÉGI KÜLÖNBSÉGEK ALAKULÁSÁRA Zsúgyel János egyetemi adjunktus Európa Gazdaságtana Intézet Az Európai Unió regionális politikájának történeti

Részletesebben

kompetenciakompetenciakompetenci akompetenciakompetenciakompeten ciakompetenciakompetenciakompete nciakompetenciakompetenciakompet

kompetenciakompetenciakompetenci akompetenciakompetenciakompeten ciakompetenciakompetenciakompete nciakompetenciakompetenciakompet kompetenciakompetenciakompetenci akompetenciakompetenciakompeten ciakompetenciakompetenciakompete nciakompetenciakompetenciakompet A 2017. évi kompetenciamérés eredményei enciakompetenciakompetenciakomp

Részletesebben

A évi országos kompetenciamérés iskolai eredményeinek elemzése

A évi országos kompetenciamérés iskolai eredményeinek elemzése A 2014. évi országos kompetenciamérés iskolai eredményeinek elemzése Matematika 6. osztály A szignifikánsan jobban, hasonlóan, illetve gyengébben teljesítő telephelyek száma és aránya (%) Az ábra azt mutatja

Részletesebben

Szervezetfejlesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0033 számú pályázat alapján

Szervezetfejlesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0033 számú pályázat alapján Szervezetfejlesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0033 számú pályázat alapján A közszolgáltatásokról végzett átfogó lakossági elégedettség és igényfelmérés eredményeinek összefoglalása

Részletesebben

4. ábra: A GERD/GDP alakulása egyes EU tagállamokban 2000 és 2010 között (%) 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 2000 2001 2002 2003 Észtország Portugália 2004 2005 2006 2007 Magyarország Románia 2008

Részletesebben

Módszertani Intézeti Tanszéki Osztály. A megoldás részletes mellékszámítások hiányában nem értékelhető!

Módszertani Intézeti Tanszéki Osztály. A megoldás részletes mellékszámítások hiányában nem értékelhető! BGF KKK Módszertani Intézeti Tanszéki Osztály Budapest, 2012.. Név:... Neptun kód:... Érdemjegy:..... STATISZTIKA II. VIZSGADOLGOZAT Feladatok 1. 2. 3. 4. 5. 6. Összesen Szerezhető pontszám 21 20 7 22

Részletesebben

Rugalmas állandók mérése

Rugalmas állandók mérése KLASSZIKUS FIZIKA LABORATÓRIUM 2. MÉRÉS Rugalmas állandók mérése Mérést végezte: Enyingi Vera Atala ENVSAAT.ELTE Mérés időpontja: 2011. november 16. Szerda délelőtti csoport 1. A mérés rövid leírása Mérésem

Részletesebben

Havi hidrometeorológiai tájékoztató

Havi hidrometeorológiai tájékoztató Havi hidrometeorológiai tájékoztató 2011. december Decemberben a hazánk csapadékszegény időjárását meghatározó anticiklonális időjárási helyzet megszűnt, és újra a ciklonok vették át az időjárásunk irányítását.

Részletesebben

Tájékoztató. a Dunán tavaszán várható lefolyási viszonyokról. 1. Az ősz és a tél folyamán a vízgyűjtőre hullott csapadék

Tájékoztató. a Dunán tavaszán várható lefolyási viszonyokról. 1. Az ősz és a tél folyamán a vízgyűjtőre hullott csapadék Országos Vízügyi Főigazgatóság Országos Vízjelző Szolgálat Tájékoztató a Dunán 217. tavaszán várható lefolyási viszonyokról A tájékoztató összeállítása során az alábbi meteorológiai és hidrológiai tényezőket

Részletesebben

Szilva alany-nemes kombinációk növekedési erélyének vizsgálata The study of the vigour of the rootstocks plum variety combinations

Szilva alany-nemes kombinációk növekedési erélyének vizsgálata The study of the vigour of the rootstocks plum variety combinations Szilva alany-nemes kombinációk növekedési erélyének vizsgálata The study of the vigour of the rootstocks plum variety combinations Czinege Anikó Kertészeti Tanszék, Kertészeti Főiskolai Kar, Kecskeméti

Részletesebben

Hiányozhatnak a virágzatkezdemények o C-ig egyre több virágzatkezdemény. - Sok szőlőfajta termékenysége a trópusok felé haladva növekszik

Hiányozhatnak a virágzatkezdemények o C-ig egyre több virágzatkezdemény. - Sok szőlőfajta termékenysége a trópusok felé haladva növekszik A virágzatok és a termés kialakulási folyamatai A főhajtások fürtjei két vegetatív ciklus alatt fejlődik ki Hónaljhajtások másodfürtjei: néhány hónapos folyamat A kialakuló téli rügyekben végbemenő folyamatok

Részletesebben

Az alma organikus növényvédelme

Az alma organikus növényvédelme Az alma organikus növényvédelme Rész 1: Növényvédelmi stratégiák Az Európai Unió Lifelong Learning Programja támogatásával. Az Európai Bizottság támogatást nyújtott a projekt költségeihez. A kiadvány (közlemény)

Részletesebben

GYÜMÖLCSÖS ÜLTETVÉNYEK ÖSSZEÍRÁSA, 2017

GYÜMÖLCSÖS ÜLTETVÉNYEK ÖSSZEÍRÁSA, 2017 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 1/345-6000 Internet: www.ksh.hu Adatszolgáltatóinknak Nyomtatványok Az adatszolgáltatás a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 24. és 26. -a alapján

Részletesebben

FEGYVERNEKI SÁNDOR, Valószínűség-sZÁMÍTÁs És MATEMATIKAI

FEGYVERNEKI SÁNDOR, Valószínűség-sZÁMÍTÁs És MATEMATIKAI FEGYVERNEKI SÁNDOR, Valószínűség-sZÁMÍTÁs És MATEMATIKAI statisztika 9 IX. ROBUsZTUs statisztika 1. ROBUsZTUssÁG Az eddig kidolgozott módszerek főleg olyanok voltak, amelyek valamilyen értelemben optimálisak,

Részletesebben

A hallgató neve Minta Elemér A NEPTUN kódja αβγδεζ A tantárgy neve Fizika I. vagy Fizika II. A képzés típusa Élelmiszermérnök BSc/Szőlész-borász

A hallgató neve Minta Elemér A NEPTUN kódja αβγδεζ A tantárgy neve Fizika I. vagy Fizika II. A képzés típusa Élelmiszermérnök BSc/Szőlész-borász A hallgató neve Minta Elemér A NEPTUN kódja αβγδεζ A tantárgy neve Fizika I. vagy Fizika II. A képzés típusa Élelmiszermérnök BSc/Szőlész-borász /Biomérnök A gyakorlat ideje pl. Hétfő 18-20 Ez egy fiú

Részletesebben

Sikeres kajszibarack tanácskozás és fajtabemutató Cegléden a Gyümölcstermesztési Kutató-Fejlesztő Intézet Nonprofit Közhasznú Kftben

Sikeres kajszibarack tanácskozás és fajtabemutató Cegléden a Gyümölcstermesztési Kutató-Fejlesztő Intézet Nonprofit Közhasznú Kftben Sikeres kajszibarack tanácskozás és fajtabemutató Cegléden a Gyümölcstermesztési Kutató-Fejlesztő Intézet Nonprofit Közhasznú Kftben 2013 július 16-án több mint százan vettek részt a Gyümölcstermesztési

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS ŐSZI KÁPOSZTAREPCE FAJTÁK ÉS -HIBRIDEK MÉHÉSZETI ÉRTÉKÉNEK ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉSE

KUTATÁSI JELENTÉS ŐSZI KÁPOSZTAREPCE FAJTÁK ÉS -HIBRIDEK MÉHÉSZETI ÉRTÉKÉNEK ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉSE KUTATÁSI JELENTÉS ŐSZI KÁPOSZTAREPCE FAJTÁK ÉS -HIBRIDEK MÉHÉSZETI ÉRTÉKÉNEK ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉSE Készítette: Dr. Farkas Ágnes Pécsi Tudományegyetem Farmakognóziai Tanszék 2009 _ Kutatási előzmények

Részletesebben

Beszámoló feltöltése (zárójelentés)

Beszámoló feltöltése (zárójelentés) Beszámoló feltöltése (zárójelentés) Az OTKA kutatási feladat keretében született eredményeket folyamatosan publikáltuk, ezért e helyen a beszámolási útmutató szerint az elvégzett munkát csupán röviden

Részletesebben

Francia Orobanche toleráns fajták gyakorlati alkalmazhatóságának vizsgálata az ULT Magyarország Kft. és a Nyidoter Kft.-nél

Francia Orobanche toleráns fajták gyakorlati alkalmazhatóságának vizsgálata az ULT Magyarország Kft. és a Nyidoter Kft.-nél Francia Orobanche toleráns fajták gyakorlati alkalmazhatóságának vizsgálata az ULT Magyarország Kft. és a Nyidoter Kft.-nél Bevezetés A dohánytermesztők körében a vajvirág vagy dohány virág jól ismert,

Részletesebben

Vérnyomásmérés, elektrokardiográfia. A testhelyzet, a légzés, a munkavégzés hatása a keringési rendszerre. A mérési adatok elemzése és értékelése

Vérnyomásmérés, elektrokardiográfia. A testhelyzet, a légzés, a munkavégzés hatása a keringési rendszerre. A mérési adatok elemzése és értékelése Vérnyomásmérés, elektrokardiográfia A testhelyzet, a légzés, a munkavégzés hatása a keringési rendszerre. A mérési adatok elemzése és értékelése Pszichológia BA gyakorlat A mérést és kiértékelést végezték:............

Részletesebben

Pannon löszgyep ökológiai viselkedése jövőbeli klimatikus viszonyok mellett

Pannon löszgyep ökológiai viselkedése jövőbeli klimatikus viszonyok mellett Pannon löszgyep ökológiai viselkedése jövőbeli klimatikus viszonyok mellett Cserhalmi Dóra (környezettudomány szak) Témavezető: Balogh János (MTA-SZIE, Növényökológiai Kutatócsoport) Külső konzulens: Prof.

Részletesebben

repce 500-ak Klubja kísérleti eredmények

repce 500-ak Klubja kísérleti eredmények 04-05 repce 500-ak Klubja kísérleti eredmények Nicola F az Ön repce hibridje! A repce kiemelt fontosságú növény a számunkra. Mi sem mutatja jobban, mint az, hogy 8 fajtasorral együtt az 500-alk klubja

Részletesebben

BUDAÖRS, KORLÁTOZOTT IDEJŰ VÁRAKOZÁSI ÖVEZET,

BUDAÖRS, KORLÁTOZOTT IDEJŰ VÁRAKOZÁSI ÖVEZET, Pannon Engineering Kft. Tervszám: 1526 BUDAÖRS, KORLÁTOZOTT IDEJŰ VÁRAKOZÁSI ÖVEZET, VALAMINT A KÖRNYEZŐ KÖZTERÜLETEK PARKOLÁSI JELLEMZŐINEK VIZSGÁLATA Készült: 215. május Megbízó: Budaörs Város Önkormányzatának

Részletesebben

Választás 2018 Budapest A REPUBLIKON INTÉZET ELEMZÉSE

Választás 2018 Budapest A REPUBLIKON INTÉZET ELEMZÉSE Választás 2018 Budapest A REPUBLIKON INTÉZET ELEMZÉSE REZÜMÉ A rendszerváltás óta jellemző a magyar politikára, hogy a fővárosi lakosok pártválasztása némileg más képet mutat, mint az ország többi részén

Részletesebben

TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS

TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS A magyarországi turisztikai régiók vendégforgalma 2002-ben 1 Kiss Kornélia Sulyok Judit kapacitása 2002-ben 2 Magyarországon 3377 kereskedelmi szálláshely mûködött, összesen 77 155 szobával és 335 163

Részletesebben

Speciális tetőfedések és ács szerkezetei

Speciális tetőfedések és ács szerkezetei Speciális tetőfedések és ács szerkezetei 57 Hajlatképzés A hajlatképzést többnyire a bádogos szerkezetek kiváltására alkalmazzák. Fő jellemzője, hogy kis méretű palákból jobbos vagy balos fedéssel íves

Részletesebben

Tájékoztató. a Dunán tavaszán várható lefolyási viszonyokról. 1. Az ősz és a tél folyamán a vízgyűjtőre hullott csapadék

Tájékoztató. a Dunán tavaszán várható lefolyási viszonyokról. 1. Az ősz és a tél folyamán a vízgyűjtőre hullott csapadék Országos Vízügyi Főigazgatóság Országos Vízjelző Szolgálat Tájékoztató a Dunán 218. tavaszán várható lefolyási viszonyokról A tájékoztató összeállítása során az alábbi meteorológiai és hidrológiai tényezőket

Részletesebben

Red Jonaprince, egy nagy reményű almafajta

Red Jonaprince, egy nagy reményű almafajta A Wilton s Red Jonaprince Hollandiából származó Jonagold-változat. Magát az alapfajtát 1943ban, az USA ban hozták létre a Jonathan és a Golden Deliciousfajta keresztezéséből. A piros, savanykás jellegű

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉS A VILÁGON. Búza Ausztráliában: előrejelzett termelést csökkentették

MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉS A VILÁGON. Búza Ausztráliában: előrejelzett termelést csökkentették MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉS A VILÁGON Búza Ausztráliában: előrejelzett termelést csökkentették USDA a 2018/19 évre Ausztrália búza termelését 20,0 millió metrikus tonnára (mmt) becsülte, ami 2,0 mmt vagy 9%-os

Részletesebben

Dió szaporítás itthon és a nagyvilágban

Dió szaporítás itthon és a nagyvilágban Dió szaporítás itthon és a nagyvilágban Dr. Hrotkó Károly egyetemi tanár hrotko.karoly@kertk.szie.hu Előadásom témakörei A diófajták oltása, szemzése, oltványnevelése Autovegetatív szaporítási módok In

Részletesebben

A Kecskeméti Református Általános Iskola évi országos kompetenciamérés eredményének értékelése. 1. táblázat

A Kecskeméti Református Általános Iskola évi országos kompetenciamérés eredményének értékelése. 1. táblázat A Kecskeméti Református Általános Iskola 2014. évi országos kompetenciamérés eredményének értékelése Hatodik évfolyam. Létszámadatok: 1. táblázat A hatodik évfolyamon a 91 tanulóból 8 fő SNI és egyéb rész-képesség

Részletesebben

Szlovákiai régiók összehasonlítása versenyképességi tényezők alapján

Szlovákiai régiók összehasonlítása versenyképességi tényezők alapján Lukovics Miklós Zuti Bence (szerk.) 2014: A területi fejlődés dilemmái. SZTE Gazdaságtudományi Kar, Szeged, 81-92. o. Szlovákiai régiók összehasonlítása versenyképességi tényezők alapján Karácsony Péter

Részletesebben

Kajszi járványos betegségei (Monilíniás, sztigminás és tafrinás betegség) Nagy Géza NÉBIH NTAI (SZIE KertK Növénykórtani Tanszék)

Kajszi járványos betegségei (Monilíniás, sztigminás és tafrinás betegség) Nagy Géza NÉBIH NTAI (SZIE KertK Növénykórtani Tanszék) Kajszi járványos betegségei (Monilíniás, sztigminás és tafrinás betegség) Nagy Géza NÉBIH NTAI (SZIE KertK Növénykórtani Tanszék) Uralkodó időjárási körülmények 2013 Szélsőséges (tavaszi) időjárás 2014

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM Agrártudományi Centrum Mezőgazdaságtudományi Kar Fölhasznosítási, Műszaki és Területfejlesztési Intézet Debrecen, Böszörményi út 138

DEBRECENI EGYETEM Agrártudományi Centrum Mezőgazdaságtudományi Kar Fölhasznosítási, Műszaki és Területfejlesztési Intézet Debrecen, Böszörményi út 138 A T C DEBRECENI EGYETEM Agrártudományi Centrum Mezőgazdaságtudományi Kar Fölhasznosítási, Műszaki és Területfejlesztési Intézet Debrecen, Böszörményi út 138 BALMAZ típusú mélylazító munkájának minősítése

Részletesebben

y ij = µ + α i + e ij

y ij = µ + α i + e ij Elmélet STATISZTIKA 3. Előadás Variancia-analízis Lineáris modellek A magyarázat a függő változó teljes heterogenitásának két részre bontását jelenti. A teljes heterogenitás egyik része az, amelynek okai

Részletesebben

TAKARMÁNYOZÁSI CÉLÚ GMO MENTES SZÓJABAB TERMESZTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI HELYES AGROTECHNOLÓGIA ALKALMAZÁSA MELLETT A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN

TAKARMÁNYOZÁSI CÉLÚ GMO MENTES SZÓJABAB TERMESZTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI HELYES AGROTECHNOLÓGIA ALKALMAZÁSA MELLETT A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN TAKARMÁNYOZÁSI CÉLÚ GMO MENTES SZÓJABAB TERMESZTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI HELYES AGROTECHNOLÓGIA ALKALMAZÁSA MELLETT A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN A projekt címe: A GMO mentes minőségi takarmány szója termesztés

Részletesebben

Kötelező termesztésben tartási idő

Kötelező termesztésben tartási idő 1. számú melléklet a 7/2008. (I. 19.) FVM rendelethez 1. számú melléklet a 75/2007. (VII. 27.) FVM rendelethez Támogatásban részesíthető ültetvény fajok Faj Maximális fajlagos telepítési költségek (ezer

Részletesebben

y ij = µ + α i + e ij STATISZTIKA Sir Ronald Aylmer Fisher Példa Elmélet A variancia-analízis alkalmazásának feltételei Lineáris modell

y ij = µ + α i + e ij STATISZTIKA Sir Ronald Aylmer Fisher Példa Elmélet A variancia-analízis alkalmazásának feltételei Lineáris modell Példa STATISZTIKA Egy gazdálkodó k kukorica hibrid termesztése között választhat. Jelöljük a fajtákat A, B, C, D-vel. Döntsük el, hogy a hibridek termesztése esetén azonos terméseredményre számíthatunk-e.

Részletesebben

GÖRGŐS LÁNCHAJTÁS tervezése

GÖRGŐS LÁNCHAJTÁS tervezése MISKOLCI EGYETEM GÉPELEMEK TANSZÉKE OKTATÁSI SEGÉDLET a GÉPELEMEK II. c. tantárgyhoz GÖRGŐS LÁNCHAJTÁS tervezése Összeállította: Dr. Szente József egyetemi docens Miskolc, 008. A lánchajtás tervezése során

Részletesebben

Kísérleti Szöveges Értékelés 2017.

Kísérleti Szöveges Értékelés 2017. Kísérleti Szöveges Értékelés 2017. Gazda neve: Zsemberi Gábor, Ópusztaszer. Termesztés: -előnövény; nem volt -főnövény; berakó uborka Fajta: Triology F1 Genezis Kísérlet (GK): 350 m² 780 tő Üzemi Kísérlet

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS - TÉZISFÜZET

SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS - TÉZISFÜZET SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS - TÉZISFÜZET A MINŐSÉG- ÉS BIZTONSÁGMENEDZSMENT SZEREPÉNEK ÉS HATÉKONYSÁGÁNAK ÖKONÓMIAI VIZSGÁLATA

Részletesebben

A nappali tagozatra felvett gépészmérnök és műszaki menedzser hallgatók informatikai ismeretének elemzése a Budapesti Műszaki Főiskolán

A nappali tagozatra felvett gépészmérnök és műszaki menedzser hallgatók informatikai ismeretének elemzése a Budapesti Műszaki Főiskolán A nappali tagozatra felvett gépészmérnök és műszaki menedzser hallgatók informatikai ismeretének elemzése a Budapesti Műszaki Főiskolán Kiss Gábor BMF, Mechatronikai és Autótechnikai Intézet kiss.gabor@bgk.bmf.hu

Részletesebben