aurocompact/2 VSC S CZ, HU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "aurocompact/2 VSC S CZ, HU"

Átírás

1 aurocompact/ VSC S CZ, HU

2

3 Pro servisního technika Návod k instalaci a údržbě aurocompact/ Kompaktní plynový kondenzační kotel s podporou solárního ohřevu VSC S CZ

4 Obsah Obsah Pokyny k dokumentaci...4. Archivace podkladů...4. Použité symboly...4. Platnost návodu...4 Popis zařízení...4. Typový štítek...4. Označení CE...4. Použití v souladu s určením Konstrukce VSC S INT..6/-C Vybavení Přehled typů Funkční a ovládací prvky...9 Bezpečnostní pokyny a předpisy Bezpečnostní pokyny aurocompact Bezpečnostní pokyny - solární jednotka.... Předpisy..... Přehled norem EU... 4 Montáž Rozsah dodávky a příslušenství Přeprava přístroje bez obalu Místo instalace Rozměry Potřebné minimální vzdálenosti při instalaci Odstranění dvířek Instalace Všeobecné informace o topném zařízení Příprava instalace Plynová přípojka Přípojka topení Připojení vodovodního systému Připojení cirkulačního potrubí Termostatický směšovač teplé vody Připojení zařízení s připojovací konzolou Přívod vzduchu a odvod spalin Odtok kondenzátu Přípojka solární strany Všeobecné pokyny k provedení Materiál potrubí Odvzdušnění Expanzní nádoba a pojistný ventil Kolektory Bezpečnost Plochý kolektor aurotherm classic Připojení elektrického napájení Připojení síťového přívodu Připojení regulátorů a příslušenství Připojení solárního čidla Pokyny k připojení externího příslušenství a regulátorů Uvedení do provozu Napouštění zařízení Ohřev topné vody Napouštění a odvzdušňování topného zařízení Plnění a odvzdušňování ohřevu teplé užitkové vody Plnění sifonu Solární kapalina Vlastnosti solární kapaliny Ochrana solárního okruhu před mrazem a korozí Bezpečnostní datový list Uvedení solárního systému do provozu Naplnění solární kapaliny a kontrola těsnosti Vypláchnutí solárního okruhu Plnění solárního okruhu Nastavení objemového průtoku Nastavení oběhového čerpadla Protokol o uvedení solární strany do provozu Kontrola nastavení plynu Tovární nastavení Kontrola vstupního tlaku (tlak toku plynu) Kontrola a případné nastavení obsahu CO Kontrola funkce zařízení Topení Ohřev zásobníku pomocí kompaktního plynového kotle se solární podporou Ohřev zásobníku pomocí solárního výnosu Nastavení termostatického směšovače teplé vody Poučení provozovatele Přizpůsobení se topnému a solárnímu systému Volba a nastavení parametrů Přehled nastavitelných parametrů zařízení Nastavení dílčího výkonu topení Nastavení doby doběhu čerpadla Nastavení maximální teploty na stoupačce Nastavení regulace teploty zpátečky Nastavení doby blokování hořáku Nastavení maximální teploty zásobníku Nastavení solárního režimu Zadání průtoku solárního okruhu Teplotní diference pro spuštění solárního čerpadla Nastavení výkonu čerpadla Nastavení přepouštěcího ventilu Změna plynu Přepnutí plynového režimu ze zemního na propan Návod k instalaci a údržbě aurocompact

5 Obsah 8 Servis a údržba Informace k údržbě Bezpečnostní pokyny Přehled údržby Přehled těsnicích kroužků O a těsnění C Provádění údržby kotlů aurocompact Provádění údržby solárního systému Údržba hořákového modulu Demontáž hořákového modulu Čištění integrovaného kondenzačního tepelného výměníku Odvápnění integrovaného kondenzačního tepelného výměníku Kontrola hořáku Instalace hořákového modulu Čištění sifonu a kontrola odvodních hadic kondenzátu Vypouštění zařízení Vypouštění zařízení - ohřev Vypouštění zařízení - teplá voda Vypouštění celého zařízení Demontáž čerpadla topného okruhu Odvápnění sekundárního tepelného výměníku Údržba ochranných magneziových anod Čištění teplovodního zásobníku Opětovné napouštění zařízení Zkušební provoz Zákaznické služby a záruční lhůta Servis Záruční lhůta Recyklace a likvidace Zařízení Solární kolektory Obal Technické parametry Odstranění poruch Kódy poruch Stavové kódy Diagnostické kódy Zkušební programy Výměna součástí Bezpečnostní pokyny Výměna hořáku Výměna elektrod Výměna ventilátoru Výměna plynové armatury Výměna prioritního přepínacího ventilu Výměna průtokového senzoru Výměna senzoru NTC Výměna desky Výměna expanzní nádoby Výměna manometru Výměna termostatického směšovače teplé vody Výměna vodovodních zpětných ventilů Výměna pojistky Výměna solárních zpětnýchventilů Kontrola funkce zařízení...68 Návod k instalaci a údržbě aurocompact CZ

6 Pokyny k dokumentaci Popis zařízení Pokyny k dokumentaci Následující informace platí pro celou dokumentaci. Společně s tímto návodem k instalaci a údržbě platí také další podklady. Za škody, které vzniknou nedodržováním těchto návodů, nepřebírá výrobce žádnou odpovědnost. Další platné podklady a pomůcky pro servis Pro provozovatele zařízení: Návod k obsluze: Č Stručný návod k obsluze: Č Pro servisního technika: Návod k montáži přívodu vzduchu/odvodu spalin Č Případně platí také další návody všech použitých dílů příslušenství a regulátorů a návody ke změně nastavení resp Servisní pomocné prostředky: Následující kontrolní a měřicí prostředky jsou třeba k servisní kontrole a údržbě zařízení: Přístroj na měření CO Tlakoměr Endoskop ke kontrole zásobníku (v případě nutnosti). Archivace podkladů Stručný návod k obsluze se vyvěšuje uvnitř dvířek krytu zařízení. Návod k instalaci a údržbě a také všechny další platné podklady a případně potřebné pomůcky předejte provozovateli zařízení. Ten zajistí jejich uložení tak, aby návody byly v případě potřeby k dispozici.. Použité symboly Při používání tohoto zařízení dodržujte všechny bezpečnostní pokyny uvedené v tomto návodu! d Nebezpečí! Bezprostřední nebezpečí ohrožení zdraví a života! e Nebezpečí! Nebezpečí ohrožení života v důsledku zasažení elektrickým proudem! H Nebezpečí! Nebezpečí popálení nebo opaření! a Pozor! Možné ohrožení produktu a životního prostředí! h Upozornění Užitečné informace a pokyny. Symbol potřebné činnosti. Platnost návodu Tento návod k instalaci platí výhradně pro přístroje s následujícími čísly produktů: Číslo výrobku Vašeho zařízení je uvedeno na typovém štítku. Popis zařízení. Typový štítek U kotle aurocompact je typový štítek umístěn nahoře na podtlakové komoře. Je vidět po sejmutí krytu pláště.. Označení CE Označení CE dokládá, že zařízení podle přehledu typů splňují základní požadavky následujících směrnic Rady Evropy: Směrnice 90/96/EHS Rady Evropy se změnami Směrnice o srovnání právních předpisů členských států o plynových spotřebičích (směrnice o plynových zařízeních) Směrnice 9/4 EHS Rady Evropy se změnami Směrnice o účinnosti nových horkovodních kotlů napájených kapalnými nebo plynnými palivy (směrnice o účinnosti) Směrnice 7//EHS Rady Evropy se změnami Směrnice o elektrických provozních prostředcích určených k použití v rámci určitých mezí napětí (směrnice o nízkém napětí) Směrnice 89/6/EHS Rady Evropy se změnami Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě Přístroje jsou v souladu s užitným vzorem popsaným v potvrzení užitného vzoru ES PIN: CE-0085BS00 Přístroje jsou v souladu s následujícími normami: EN 97 EN 48 EN 65 EN 677 EN 5065 EN 5504 EN 605- EN 6059 EN EN Návod k instalaci a údržbě aurocompact

7 Popis zařízení Uvedením znaku CE výrobce zařízení potvrzuje, že zařízení splňuje bezpečnostní požadavky stanovené, 7. Zákona o bezpečnosti elektrických zařízení a že tento sériově vyráběný přístroj odpovídá homologovanému konstrukčnímu vzoru.. Použití v souladu s určením Plynové kondenzační kotle Vaillant VSC S INT..6/-C... byly zkonstruovány na základě stavu techniky a uznávaných bezpečnostních pravidel. Přesto může při jejich neodborném používání dojít k ohrožení zdraví a života uživatele nebo třetích osob, nebo k ohrožení zařízení či jiných věcných hodnot. Tato zařízení jsou určena jako zdroje tepla v uzavřených teplovodních zařízeních ústředního topení a k centrální přípravě teplé užitkové vody. Jiné použití nebo použití přesahující toto určení se považuje za použití v rozporu s určením zařízení. Za takto vzniklé škody nenese výrobce / dodavatel žádnou odpovědnost. Riziko nese samotný uživatel. Ke správnému použití patří také dodržování návodu k obsluze a instalaci a dodržování podmínek kontroly, pravidelných inspekcí a údržby. a Pozor! Jakékoliv zneužití či použití v rozporu s určením je zakázáno. Tato zařízení musí být instalována kvalifikovaným servisním technikem, který odpovídá za dodržování platných norem a předpisů, pravidel a směrnic..4 Konstrukce VSC S INT..6/-C Kondenzační plynové kotle Vaillant VSC S INT..6/-C se používají jako zdroje tepla v teplovodních systémech ústředního topení a k centrální ohřevu teplé užitkové vody. Jsou vhodné k provozu v nových zařízeních a k modernizaci existujících topných zařízení v rodinných domcích pro jednu nebo více rodin i v průmyslových provozech. Obrázky. a. znázorňují příklady možnosti použití přístrojů aurocompact u těchto systémů. Kotel typu VSC S INT..6/-C je kombinovaným kondenzačním kotlem se solární podporou a používá se ve spojení s regulátorem topení VRC-Set s pohyblivou útlumovou teplotou vody v kotli. Pro centrální ohřev teplé užitkové vody je v zařízení integrován vrstvený zásobník teplé vody. Kotle aurocompact jsou určeny k připojení na systémem solárních kolektorů Vaillant. Funkce solárního systému Solární systém se používá k podpoře ohřevu teplé pitné vody. Solární systém se skládá ze dvou hlavních komponentů: Plochých kolektorů, které absorbují a využívají sluneční záření. Zásobníku pitné vody v přístroji aurocompact, který přebírá akumulaci tepla. Plochý kolektor Vaillant aurotherm VFK přeměňuje solární energii na teplo a předává teplo nemrznoucí solární kapalině. Oběhové čerpadlo v potrubním systému zajišťuje přepravu tepla z kolektoru do zásobníku. Regulační jednotka v rozvaděči aurocompact vypíná resp. spouští oběhové čerpadlo, jakmile teplotní diference mezi kolektorem a zásobníkem teplé pitné vody klesne pod nebo překročí předem nastavenou hodnotu. Nedostačuje-li solární energie, zapíná regulační jednotka kondenzační kotel, takže zásobník teplé pitné vody je ohřát na nastavenou teplotu vody. Expanzní nádoba vyrovnává kolísání tlaku v solárním okruhu. Termostatický směšovač teplé vody integrovaný v kotlích aurocompact zajišťuje ochranu proti opaření. Solární systém je uzavřený systém. Solární systém je možno v rámci uvádění do provozu resp. provádění roční údržby odvzdušnit pomocí odvzdušňovače umístěného na nejvyšším bodě systému. Přezkoumejte vhodnost pračky nebo myčky nádobí, pokud mají být připojeny na rozvod teplé pitné vody. Návod k instalaci a údržbě aurocompact CZ 5

8 J Popis zařízení 6a V~ b 9 J 4a 4a 5b b d 5c 5a 58 Obr.. Schéma hydrauliky, příklad Legenda: aurocompact VSC S INT..6/-C Topné čerpadlo (integrováno v přístroji) 0 Termostatický ventil topného tělesa Elektronika zařízení Regulační jednotka v závislosti na počasí VRC 40 4 Přídavný připojovací box (pro ovládání cirkulačního čerpadla) 6a Venkovní čidlo VRC-DCF 7 Čidlo na stoupačce (integrováno v přístrojích NTC) 9 Příložný termostat 4a/b Teplotní čidlo zásobníku (v přístroji) 5 Solární připojovací konzola 5a Oběhové čerpadlo kolektoru (v zařízení) 5b Solární pojistný ventil 5c Solární expanzní nádoba 5d Předřazená nádoba 7 Čerpadlo dobíjení zásobníku (v zařízení) 0 Gravitační brzda 8 Prioritní přepínací ventil (v zařízení) 9 Termostatický směšovač teplé vody (v zařízení) 40 Tepelný výměník (v zařízení) 4a Pojistný ventil 4b Expanzní nádoba (v zařízení) 46 Cirkulační čerpadlo 58 Plnicí a vypouštěcí ventil 59 Odvzdušňovač 6 Plochý solární kolektor aurotherm classic 65 Směšovací a vyrovnávací nádoba 68 Teplotní čidlo kolektoru a Pozor! Schéma principu! Obr.. neobsahuje uzavírací a pojistné orgány, kterých je zapotřebí k odborné montáži. Je třeba dodržovat příslušné normy a směrnice. h Upozornění Přídavný připojovací box v separátním pouzdře je možno přimontovat na zadní stranu zařízení. 6 Návod k instalaci a údržbě aurocompact

9 Popis zařízení 6a a 0V~ 59 0 J 5 J a 7b 9 0 b 4 5 4a 7a b 9 J 45 4a 5b b d 5c 5a 58 Obr.. Schéma hydrauliky, příklad Legenda: aurocompact VSC S INT..6/-C Topné čerpadlo (integrováno v přístroji) a/b Topné čerpadlo (zajišťuje uživatel) 0 Termostatický ventil topného tělesa Elektronika zařízení Regulační jednotka v závislosti na počasí VRC 40 a Směšovací modul VR 6 5 -cestný-směšovač 6a Venkovní čidlo VRC-DCF 7 Čidlo na stoupačce (integrováno v přístrojích NTC) 7a Čidlo na stoupačce (okruh radiátorů) 7b Čidlo na stoupačce (okruh směšovače) 9 Příložný termostat 4a/b Teplotní čidlo zásobníku (v přístroji) 5 Solární připojovací konzola 5a Oběhové čerpadlo kolektoru (v zařízení) 5b Solární pojistný ventil 5c Solární expanzní nádoba 5d Předřazená nádoba 7 Čerpadlo dobíjení zásobníku (v zařízení) 0 Gravitační brzda Regulační ventil 8 Prioritní přepínací ventil (v zařízení) 40 Tepelný výměník (v zařízení) 4a Pojistný ventil 4b Expanzní nádoba (v zařízení) 4 Bezpečnostní skupina 45 Hydraulická odbočka 46 Cirkulační čerpadlo 5 Ventil pro regulaci jednotlivých místností 58 Plnicí a vypouštěcí ventil 59 Odvzdušňovač 6 Plochý solární kolektor aurotherm classic 65 Směšovací a vyrovnávací nádoba 68 Teplotní čidlo kolektoru a Pozor! Schéma principu! Obr.. neobsahuje uzavírací a pojistné orgány, kterých je zapotřebí k odborné montáži. Je třeba dodržovat příslušné normy a směrnice. Návod k instalaci a údržbě aurocompact CZ 7

10 Popis zařízení.5 Vybavení - Kompletní systém s integrovaným vrstveným teplovodním zásobníkem, tepelným výměníkem, plnícím čerpadlem, oběhovým čerpadlem, expanzní nádobou, automatickým rychlo-odvzduchňovačem, sifonem na odvod kondenzátu, termostatickým směšovačem teplé vody - Připravená solární přípojka, integrováno solární čerpadlo, solární regulační jednotka, tepelný výměník a omezovač průtoku - Integrovaná regulace zásobníku s prioritním přepínacím ventilem Integrovaný kondenzační tepelný výměník z ušlechtilé oceli Plynový hořák s nízkým obsahem škodlivin ve spalinách, s předmíšením a podporou ventilátorem Elektronické nastavení dílčího výkonu Svorkovnice zařízení se systémem ProE, tzn. kódované, barevně označené konektory ke snadnému spojení s elektrickými konstrukčními součástkami zařízení Vestavěná měřicí, ovládací a regulační zařízení: Teploměr, interní regulace teploty kotle, vypínač (ZAP/VYP), bezpečnostní omezovač teploty, displej k diagnostice a odstraňování závad Montážní pole pro modulující regulátor topení Vaillant VRC Připraveno k připojení přívodu vzduchu / odvodu spalin Vaillant (příslušenství)).6 Přehled typů Plynové kondenzační kotle se solární podporou Vaillant jsou dodávány v následujících verzích: Typ zařízení Země určení (označení podle ISO 66) Kategorie atestace Druh plynu Jmenovitý tepelný výkon P (kw) VSC S INT 96/-C 00 CZ (Česká republika) II HP G0 (zemní plyn H), G (propan) 6,7-9 kw (80/60 C) 7, - 0,6 kw (40/0 C) Tab.. Přehled typů 8 Návod k instalaci a údržbě aurocompact

11 bar Popis zařízení.7 Funkční a ovládací prvky Obr.. Uspořádání funkčních prvků Legenda: Přívod vzduchu/odvod spalin Podtlaková komora s hořákovým modulem Prioritní přepínací ventil 4 Tlakové čidlo 5 Sekundární tepelný výměník 6 Termostatický směšovač teplé vody 7 Sifon na odvod kondenzátu 8 Kohout pro vypouštění solárního systému 9 Vypouštěcí kohout zásobníku 0 Ochranná magneziová anoda Akumulační čerpadlo Hydraulický blok Kohout pro plnění solárního systému 4 Omezovač průtoku solárního systému 5 Solární čerpadlo 6 Topné čerpadlo 7 Tlakoměr solárního systému 8 Expanzní nádoba topného systému 9 Automatický rychlo-odvzdušňovač topného systému Ovládací prvky spínací lišty: 0 Pole k montáži regulátorů Informační tlačítko Tlakoměr topného systému Hlavní vypínač ZAP/VYP 4 Tlačítka k nastavení 5 Vynulování poruchy 6 Regulátor výstupní teploty 7 Regulátor teploty zásobníku 8 Displej Přívody na zadní straně kotle: 9 Přípojka solární zpátečky (ke kolektoru) 0 Přípojka solární stoupačky (z kolektoru) Průchodka potrubí Kabelový vstup Průchodka hadice k odvodu kondenzátu 4 Napojení cirkulace (TV) 5 Plynová přípojka 6 Přívod studené vody - zásobník (SV) 7 Přívod teplé vody - zásobník (TV)) 8 Připojení přívodu topení (HVL) 9 Připojení zpětného toku topení (HRL) Návod k instalaci a údržbě aurocompact CZ 9

12 Bezpečnostní pokyny a předpisy Bezpečnostní pokyny a předpisy. Bezpečnostní pokyny aurocompact Montáž Vzduch pro spalování, který se přivádí do zařízení, musí být bez obsahu chemických látek obsahujících například fluor, chlor nebo síru. Spreje, rozpouštědla nebo čisticí prostředky, barvy a lepidla mohou obsahovat takové látky, které mohou v nepříznivém případě způsobit u zařízení nebo v systému odvodu spalin korozi. V průmyslovém použití (například kadeřnický salón, lakovny a truhlárny, čistírny atd.) musí být k instalaci zařízení při provozu nezávislém na vnitřním ovzduší dílny vždy použita samostatná místnost instalace, ve které je zaručen přívod vzduchu do spalovacího procesu technicky bez chemických látek. Odstup zařízení od částí stavby z hořlavých materiálů nebo hořlavých částí staveb není třeba (minimální vzdálenost od stěny mm), protože při jmenovitém tepelném výkonu zařízení nevzniká na povrchu pláště teplota vyšší než přípustná teplota 85 C. Instalace a Pozor! Při dotahování nebo povolování šroubových spojení zásadně používejte vhodné otevřené klíče (nepoužívejte hasáky, nástavce atd.). Neodborné použití nebo nevhodné nástroje mohou mít za následek poškození (například únik vody nebo plynu)! Před instalací topného zařízení je třeba vyžádat si stanovisko plynárenského podniku a obvodního kominického mistra. Instalaci topného zařízení smí provádět výhradně autorizovaný kvalifikovaný servisní technik nebo servis. Ten také přebírá odpovědnost za řádnou instalaci a uvedení do provozu. Před připojením zařízení pečlivě propláchněte topný systém! Tím z potrubí odstraníte zbytky jako perličky ze svařování, opal a okuje, konopí, tmel, rez, hrubé nečistoty apod. Jinak by se tyto nečistoty mohly ukládat v zařízení a způsobovat poruchy. Dbejte na správnou montáž přívodů a plynového potrubí bez mechanického napětí, aby nevznikaly netěsnosti v topném systému nebo přívodu plynu! S uzavřenými topnými zařízeními musí být instalován pojistný ventil schváleného provedení odpovídající tepelnému výkonu. Není-li připojeno cirkulační potrubí, musí být přípojka cirkulačního potrubí na zásobníku v kotli uzavřena. Těsnost regulačního bloku plynu smí být zkoušena maximálním tlakem 0 hpa! Provozní tlak nesmí překročit 60 hpa! V případě překročení hodnoty tlaku by mohlo dojít k poškození plynové armatury. Elektroinstalaci smí provádět výhradně autorizovaný servisní technik. Nebezpečí ohrožení života v důsledku úrazu elektrickým proudem na vodivých přívodech zařízení. Napájecí svorky v ovládací skříňce zařízení jsou pod napětím i v případě, že je hlavní vypínač zařízení vypnutý. Před pracemi na zařízení odpojte napájení a zajistěte ho před opětovným zapnutím. Při instalaci přívodu vzduchu / odvodu spalin je povoleno používat jen odpovídající příslušenství Vaillant. Důležité informace - kotle na propan Odvzdušnění nádoby na kapalinu při nové instalaci zařízení: Před instalací zařízení se přesvědčete o tom, že plynová nádrž je odvzdušněna. Za řádné odvzdušnění nádrže odpovídá zásadně příslušný dodavatel kapalného plynu. V případě špatně odvzdušněné nádrže mohou vznikat problémy se zapalováním. V takovém případě se obraťte nejdříve na firmu, která nádrž plnila. Nalepení nálepky na nádrž: Na nádrž nalepte přiloženou nálepku (kvalita propanu) na dobře viditelné místo případně na skříň s láhvemi, pokud možno do blízkosti plnicího hrdla. Instalace pod úrovní země: Při instalaci v podzemních prostorách je třeba dodržet podmínky TRF 996. Doporučujeme používat externí magnetický ventil. Uvedení do provozu Před uvedením do provozu a po provedení kontrol, údržby a oprav je nezbytné zkontrolovat těsnost plynového zařízení! Při použití inhibitorů s obchodními názvy SENTINEL (vyjma typu X00) a FERNOX se dosud neobjevily žádné informace o jejich neslučitelnosti s našimi zařízeními. Za slučitelnost inhibitorů ve zbývajícím topném systému a za jejich účinnost nepřebírá výrobce žádnou odpovědnost. Vodu v topném systému s tvrdostí nad 6,8 dh změkčete! K tomu lze použít iontový měnič Vaillant. Dodržujte přiložený návod k obsluze. Za škody a jejich případné následky, které způsobí nemrznoucí směsi a prostředky na ochranu proti korozi, nepřebírá Vaillant žádnou odpovědnost. Informujte uživatele o opatřeních na ochranu proti mrazu. a Pozor! Za provozu zařízení s prázdným sifonem odtoku kondenzátu vzniká riziko otrávení unikajícími spalinami. Proto vždy před zapnutím zařízení naplňte sifon. 0 Návod k instalaci a údržbě aurocompact

13 Bezpečnostní pokyny a předpisy Aby bylo zabráněno opaření před opařením zkontrolujte teplotu na jednom z míst odběru teplé vody a nastavte termostatický směšovač na < 60 C. U zásobníku a na všech jeho komponentech vodících teplou vodu hrozí riziko popálení. V solárním režimu může teplota zásobníku dosáhnout až 90 C. Při nastavování termostatického směšovače se nedotýkejte teplovodních rozvodů. Jen u zemního plynu: Pokud vstupní tlak neleží v rozsahu od 7 do 5 hpa nesmíte provádět žádné nastavování ani nesmíte zařízení spouštět! Jen u kapalného plynu: Pokud vstupní tlak neleží v rozsahu od 5 do 5 hpa, nesmíte provádět žádné nastavování ani nesmíte zařízení spouštět! Servis a údržba a Pozor! Poškození plynového potrubí! Termo-kompaktní modul nesmí být za žádných okolností pověšen na pružnou plynovou zvlněnou trubku. Práce kontroly, údržby a oprav smějí provádět jen autorizované kvalifikované servisní firmy. Zanedbání pravidelných kontrol / údržby může mít za následek věcné škody a poškození zdraví osob. e Nebezpečí! Nebezpečí ohrožení života v důsledku zasažení elektrickým proudem! Napájecí svorky v ovládací skříňce zařízení jsou pod napětím i v případě, že je hlavní vypínač zařízení vypnutý. Před pracemi na zařízení odpojte napájení a zajistěte ho před opětovným zapnutím. Ovládací skříňku je třeba chránit před odstřikující vodou. d Nebezpečí! Nebezpečí výbuchu následkem netěsnosti plynového vedení! Směšovací potrubí mezi regulační jednotkou plynu a hořákem se nesmí otvírat. Plynová těsnost tohoto dílu může být zaručena jen po kontrole v závodě. H Nebezpečí! Nebezpečí popálení nebo opaření! Na hořákovém modulu a na všech součástech, které slouží k rozvodu vody, hrozí nebezpečí úrazu a opaření. Na jednotlivých dílech pracujte až v okamžiku, kdy jsou chladné. Odstraňování poruch a závad Před zahájením prací odpojte přístroj od elektrické sítě. Uzavřete plynový kohout a údržbové kohoutky. Chcete-li vyměnit vodovodní součásti zařízení, zařízení nejdříve vypusťte. e Nebezpečí! Nebezpečí ohrožení života v důsledku zasažení elektrickým proudem! Napájecí svorky v ovládací skříňce zařízení jsou pod napětím i v případě, že je hlavní vypínač zařízení vypnutý. Před pracemi na zařízení odpojte napájení a zajistěte ho před opětovným zapnutím. Dbejte na to, aby voda neodkapávala na díly pod napětím (například ovládací skříňka apod.). Používejte pouze nová těsnění a kroužky O. Po skončení prací proveďte kontrolu funkce.. Bezpečnostní pokyny - solární jednotka Všeobecně Obecně musí být veškerá solární zařízení montována a provozována podle uznávaných technických pravidel. Dbejte na dodržování platných předpisů bezpečnosti práce, zejména při práci na střeše. V případě rizika zřícení bezpodmínečně používejte zabezpečovací pomůcky (doporučujeme bezpečnostní pás Vaillant.) Dbejte bezpečnostních předpisů zaměstnaneckých spolků. Nebezpečí popálení Na komponentech vodících solární kapalinu jako jsou kolektory, solární potrubí a čerpadla hrozí riziko popálení. Během solárního režimu dosahují tyto komponenty velmi vysokých teplot. Předtím, než se dotknete těchto součástí, zjistěte jejich teplotu. Montáž a výměna kolektorů nebo kolektorových částí se má provádět ve dnech, kdy je velká oblačnost, aby nedošlo k poranění na horkých částech. Při slunečném počasí se tyto práce mohou provádět v ranních a večerních hodinách nebo při zakrytém kolektoru. Návod k instalaci a údržbě aurocompact CZ

14 Bezpečnostní pokyny a předpisy V případě odstavení systému z provozu může dojít k tomu, že z pojistného ventilu solární jednotky unikne pára. Aby při tom nedošlo k poranění osob, musí být pojistný ventil propojen pomocí ohebného potrubí se zachycovací nádržkou. Při odstavení systému z provozu může pára unikat také z neuzavřených automatických odvzdušňovačů. V provozu proto automatické odvzdušňovače uzavřete. Nebezpečí přepětí Uzemněte solární okruh jako vyrovnání potenciálu a ochranu před přepětím! Upevněte příchytky zemnících trubek na trubky solárního okruhu a spojte příchytky pomocí 6 mm -Cu-kabelu s potenciálovou kolejnicí.. Předpisy Při instalaci je třeba dodržovat zejména následující zákony, vyhlášky, technická pravidla, normy a předpisy v platném znění... Přehled norem EU Solární zařízení, všeobecně PrEN ISO 9488 Terminologie tepelných solárních systémů a jejich komponentů (ISO/DIS 9488; 995) Nutná minimální vzdálenost ve spojení s EN 975- Termické solární systémy a jejich komponenty; kolektory, část : Všeobecné požadavky EN 975- Termické solární systémy a jejich komponenty; kolektory, část : Zkušební postupy ENV 99-- Eurocode Podklady pro plánování nosných konstrukcí a vlivu na nosné konstrukce, část : Účinky na nosné konstrukce, zatížení sněhem EN 976- Termické solární systémy a jejich komponenty; Prefabrikované systémy, část : Všeobecné požadavky EN 976- Termické solární systémy a jejich komponenty; Prefabrikované systémy, část : Zkušební postupy ENV 977- Termické solární systémy a jejich komponenty; Systémy zhotovené podle požadavku zákazníka, část : Všeobecné požadavky ENV 977- Termické solární systémy a jejich komponenty; Systémy zhotovené podle požadavku zákazníka, část : Zkušební postupy ISO 9459-: 99 Solární ohřev Domovní systémy pro ohřev vody část : Postup pro hodnocení výkonu za použití vnitřních zkušebních metod ISO/TR 07 Solar energy Water heating systems Guide to material selection with regard to internal corrosion Kolektory a montáž kolektorů ENV Eurocode Podklady pro plánování nosných konstrukcí a vlivu na nosné konstrukce, část 4: Účinky na nosné soustavy, zatížení větrem Zásobník a montáž zásobníku Směrnice pro tlaková zařízení 97//EG Směrnice evropského parlamentu a rady ze dne 9. května 997 pro harmonizaci právních předpisů členských států pro tlaková zařízení PrEN 977- Termické solární systémy a jejich komponenty; Systémy zhotovené podle požadavku zákazníka, část : Kontrola výkonu zásobníku teplé vody. PrEN 897 Předpisy týkající se zásobování vodou pro nepřímo ohřívané, nevětrané (uzavřené) zásobníky teplé vody. PrEN 806- Technická pravidla pro instalace pitné vody uvnitř budov pro pitnou vodu pro spotřebu lidí, část : Všeobecně PrEN 77 Ochrana pitné vody před znečištěním v instalacích pitné vody a všeobecné požadavky na bezpečnostní zařízení zabraňující znečištění pitné vody zpětným tokem. EN Bezpečnost elektrických zařízení určených pro domácnost a podobné účely; část : Zvláštní požadavky na ohřívač vody (zásobník vody a bojler na teplou vodu) (IEC 5--: 989 a doplňky ; 990 a ; 990, modifikováno) Ochrana před bleskem ENV 604- Ochrana před bleskem pro stavební konstrukce - část : Všeobecné zásady (IEC 04-: 990; modifikováno) Návod k instalaci a údržbě aurocompact

15 Montáž 4 4 Montáž 4. Rozsah dodávky a příslušenství Ke snadné montáži se kotle aurocompact dodávají v jednotce balení s montovanými obaly. Na základě následující tabulky zkontrolujte úplnost dodávky. 4. Přeprava přístroje bez obalu Z důvodu zajištění ergonomické a bezpečné přepravy přístroje jsou na předních stojkách namontovány dva úchyty. Použijte je takto: Odstraňte spodní víko obložení, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy. Počet Popis Zařízení s namontovanými kryty na jedné paletě 4 Návod k obsluze, stručný návod k obsluze, návod k instalaci a údržbě, návod k montáži přívodu vzduchu/ odvodu spalin a nálepka u měřicího otvoru. Přibalené příslušenství (závěsy, zajišťovací čepy, čepička k uzavření přívodu cirkulační přípojky, záslepka s těsnící funkcí, těsnění k připojení topného okruhu, přívody plynového a vodního potrubí, velká a malá těsnění typu C, O-kroužky hydraulických přípojek a šrouby) Příslušenství (clona, popis) Tab. 4. Rozsah dodávky K instalaci zařízení je třeba následující příslušenství: Příslušenství pro přívod vzduchu a odvod spalin; další informace k plánování a instalaci viz návod k montáži Regulační zařízení Trychtýř pro odvod kondenzátu* Servisní kohouty* (přítok a odtok topení) Plynový kulový kohout se zařízením na ochranu proti požáru* Pojistný ventil na straně topného systému* Bezpečnostní skupina, TUV* - Servisní kohouty (solární stoupačka a zpátečka) - Pojistný ventil, solární strana - Expanzní nádoba, solární strana, min. 8 l Obr. 4. Odstranění obložení Sáhněte pod kotel a vyklopte nosné úchyty směrem kupředu. Pamatujte, že musíte stojky našroubovat až na doraz. * Tyto komponenty jsou sdruženy v připojovací konzole, kterou je možno použít k předběžné montáži. Obr. 4. Přenosné úchyty a Pozor! Přenášejte kotel vždy přesně tak, jak je znázorněno na obrázku 4.. V opačném případě může dojít k poškození přístroje. Návod k instalaci a údržbě aurocompact CZ

16 4 Montáž Obr. 4. Správná přeprava Obr. 4.5 Nesprávná přeprava, dojde k poškození zařízení. a Pozor! V žádném případě nepřepravujte kotel tak, jak je zobrazeno na obr. 4.4 a 4.5. Došlo by k poškození přístroje. Po instalaci zařízení odřízněte držadla a zahoďte je. Obr. 4.4 Nesprávná přeprava, zařízení se poškodí. Obr. 4.6 Odstranění přenosných úchytů 4 Návod k instalaci a údržbě aurocompact

17 Montáž 4 d Nebezpečí! Držadla nikdy znovu nepoužívejte! V důsledku stárnutí materiálu jsou držadla k pozdější přepravě zařízení nevhodná. Při dalším používání držadel hrozí uživateli vážné riziko poranění. Poté na zařízení znovu upevněte kryt obložení. 4. Místo instalace Zařízení instalujte v místnosti chráněné před mrazem. Zařízení lze provozovat za teplot prostředí zhruba od 4 C do cca 50 C. Při volbě místa instalace je třeba zohlednit hmotnost kotle včetně vodní náplně podle tabulky. Technické parametry (viz kapitola ). K utlumení hluku lze případně používat korkovou desku, podstavec pod kotel (tlumící hluk) a podobná zařízení. Stavět pod kotel základy není nutné. Předpisy k místu instalace Při výběru místa instalace a při výběru větracích a odvětrávacích zařízení místa instalace je třeba souhlas místního stavebního úřadu. Vzduch pro spalování, který se přivádí do zařízení, musí být bez obsahu chemických látek obsahujících například fluor, chlor nebo síru. Spreje, barvy, rozpouštědla nebo čisticí prostředky a lepidla mohou obsahovat takové látky, které mohou v nepříznivém případě způsobit u zařízení nebo v systému odvodu spalin korozi. Návod k instalaci a údržbě aurocompact CZ 5

18 4 Montáž 4.4 Rozměry 70 ) min ) Obr. 4.7 Rozměry Legenda: Hadice pro odtok kondenzátu Přípojka studené vody (KW) G/4 Přípojka cirkulačního potrubí (TV) G/4 4 Plynová přípojka G/4 5 Připojení teplé vody (TV) G/4 6 Přípojka stoupačky topení (ST) G/4 7 Přípojka zpátečky topení (ZT) G/4 8 Přípojka solární zpátečky (z kolektoru) G/4 9 Přípojka solární stoupačky (z kolektoru) G/4 0 Přívod vzduchu/odvod spalin ) Nutná minimální vzdálenost ve spojení s příslušenstvím připojovací konzoly na stěnu ) Podstavce výškově stavitelné o 0 mm 6 Návod k instalaci a údržbě aurocompact

19 bar bar Montáž Potřebné minimální vzdálenosti při instalaci 4.5. Odstranění dvířek V případě potřeby můžete demontovat dveře. 60 ) Obr. 4.9 Demontáž dveří Obr. 4.8 Vzdálenosti při instalaci (rozměry v mm) ) Nutná minimální vzdálenost ve spojení s příslušenstvím připojovací konzoly na stěnu Nejdříve vytáhněte horní díl obložení směrem nahoru. Otevřené dveře posuňte spolu s horním závěrem nahoru. Dveře vyjměte ze závěsu směrem dolů. Odstup zařízení od částí stavby z hořlavých materiálů nebo hořlavých částí staveb není třeba, protože při jmenovitém tepelném výkonu zařízení je na povrchu pláště teplota nižší než přípustná teplota 85 C. Potřebné minimální vzdálenosti při instalaci jsou uvedeny na obrázku 4.8. Dbejte však, aby vedle zařízení zůstával dostatečný prostor tak, aby bylo možné správně připojit a nastavit odpadní hadice nad vypouštěcím trychtýřem (). Odtok musí být přístupný. Nad zařízením je nutný volný prostor nejméně v délce 40 cm. Podle dorazu dveří je třeba dodržet odpovídající vzdálenost od stěny, aby bylo možné zajistit odpovídající otevírání dveří krytu h Upozornění Pokud na místě instalace není možno z důvodů nedostatku místa sejmout pravou bočnici zařízení, přečtěte si před započetím instalace odstavec Obr. 4.0 Výměna otevírání dveří. Závěsy opatrně vyjměte podle obrázku a pootočte je o 90. Závěs vyjměte a opět ho odpovídajícím způsobem nasaďte na druhé straně. Návod k instalaci a údržbě aurocompact CZ 7

20 4 Montáž 5 Instalace S vedením na druhé boční stěně postupujte stejně. Přemístěte magnety ve dveřích. 5 Instalace d Nebezpečí! Nebezpečí ohrožení života v důsledku otrávení a exploze z důvodu neodborné instalace! Instalaci kotle Vaillant aurocompact smí provádět výhradně autorizovaný kvalifikovaný servisní technik nebo servis. Ten také přebírá odpovědnost za řádnou instalaci a uvedení do provozu. a Pozor! Nebezpečí poškození například únikem vody nebo plynu v důsledku nevhodného nástroje nebo neodborného použití! Při dotahování nebo povolování šroubových spojení zásadně používejte vhodné otevřené klíče (nepoužívejte hasáky, nástavce atd.)! 5. Všeobecné informace o topném zařízení a Pozor! Před připojením zařízení pečlivě propláchněte topný systém! Tím z potrubí odstraníte zbytky jako perličky ze svařování, opal a okuje, konopí, tmel, rez, hrubé nečistoty apod. Jinak by se tyto nečistoty mohly ukládat v zařízení a způsobovat poruchy. - Při použití umělohmotného potrubí s nedostatečnou těsností proti difúzi v topném systému se musí instalovat sekundární tepelný výměník, aby nedocházelo ke korozi v topném kotli. - Zařízení je vybaveno expanzní nádobou ( l/75 kpa). Před montáží zařízení si ověřte, zda je tento objem dostatečný. Jestliže nestačí, je třeba v systému instalovat doplňkovou expanzní nádobu. - Před vypouštěcí potrubí pojistného ventilu musíte připravit vypouštěcí potrubí se vstupním nálevkou a sifonem pro hladký odtok kapalin z místa instalace. Odtok musí být přístupný! - Bezpečnostní teplotní omezovací člen instalovaný v kotli slouží současně jako pojistka proti nedostatku vody. - Teplota odpojení kotle v případě závady nebo poruchy činí zhruba 95 C. Jestliže se v topném systému používá umělohmotné potrubí, musí se na přívodním potrubí namontovat vhodný termostat. To je nutné, aby bylo topné zařízení chráněno před poškozením vlivem vysoké teploty. Termostat může být elektricky připojen ke konektoru příložného termostatu (modrý konektor se dvěma kontakty) systému ProE. 5. Příprava instalace K přípravě montáže všech přípojek systému lze použít připojovací konzoly Vaillant, které obsahují následující díly: - Servisní kohouty (výstup a zpětný tok topení) - Plynový kulový kohout se zařízením na ochranu proti požáru - Pojistný ventil na straně topného systému - Bezpečnostní skupina, TUV - Kohout KFE (instalace s připojovací konzolou viz odstavec 5.6). 5. Plynová přípojka d Nebezpečí! Nebezpečí ohrožení života v důsledku otrávení a exploze z důvodu neodborné instalace! Plynovou instalaci zařízení smí provádět výhradně autorizovaný servisní technik. Při instalaci je nutné dbát zákonných předpisů a místních předpisů plynárenského podniku. Přívod plynu musí být proveden podle místních předpisů, viz kapitola. a Pozor! Dbejte na správnou montáž přívodů a plynového potrubí bez mechanického napětí, aby nevznikaly netěsnosti v topném systému nebo přívodu plynu! Obr. 5. Umístění přípojek 4 5 Legenda: Přípojka cirkulačního potrubí (TV) G/4 Připojení plynu G/4 Připojení studené vody (KW) G/4 4 Připojení teplé vody (TV) G/4 5 Přípojka stoupačky topení (ST) G/4 6 Přípojka zpátečky topení (ZT) G/4 7 Přípojka solární zpátečky (do kolektoru) G/4 8 Přípojka solární stoupačky (z kolektoru) G/4 Instalujte plynový kulový kohout s protipožárním zařízením do přívodu plynu před přístroj. Tento kohout musí být instalován na dobře přístupném místě. Plynové potrubí sešroubujte přes ploché těsnění s plynovým přívodním hrdlem (). Aby nedošlo k poškození plynového potrubí, musí se při dotahování Návod k instalaci a údržbě aurocompact

unistor, aurostor, geostor

unistor, aurostor, geostor unistor, aurostor, geostor CZ; HU; PL; RO; SK Pro servisního technika Návod k obsluze a instalaci unistor, aurostor, geostor Bivalentní zásobník teplé vody pro solární zařízení VIH S Zásobník teplé vody

Részletesebben

HT 1.450 HT 1.550 HT 1.650

HT 1.450 HT 1.550 HT 1.650 Závěsné plynové kondenzační kotle Kondenzációs fali gázkazánok Centrale murale cu condensare, pe gaz HT 1.450 HT 1.550 HT 1.650 Návod k použití určený pro uživatele a technika Felhasználói és szerelői

Részletesebben

unistor, aurostor, geostor

unistor, aurostor, geostor unistor, aurostor, geostor CZ, HU, PL, RO, SK Pro servisního technika Návod k obsluze a instalaci unistor, aurostor, geostor Bivalentní zásobníky teplé vody pro solární zařízení VIH S Zásobníky teplé

Részletesebben

Installation instructions. geostor CZ, HU, PL

Installation instructions. geostor CZ, HU, PL Installation instructions geostor CZ, HU, PL Návod k instalaci a údržbě Pro servisního technika Návod k instalaci a údržbě geostor VIH RW 400 B CZ Obsah Obsah 1 Informace k dokumentaci... 3 1.1 Archivace

Részletesebben

Chladnička Hűtőszekrény Chladnička Hladilnik

Chladnička Hűtőszekrény Chladnička Hladilnik CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 13 SK Návod na používanie 26 SL Navodila za uporabo 37 Chladnička Hűtőszekrény Chladnička Hladilnik ZRA22800WA Obsah Bezpečnostní pokyny _ 2 Provoz _ 4 Při prvním

Részletesebben

Chladnička s mrazničkou Hűtő - fagyasztó Frigider-Congelator Chladnička s mrazničkou Hladilnik z zamrzovalnikom

Chladnička s mrazničkou Hűtő - fagyasztó Frigider-Congelator Chladnička s mrazničkou Hladilnik z zamrzovalnikom CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 14 RO Informaţii pentru 28 utilizator SK Návod na používanie 41 SL Navodila za uporabo 52 Chladnička s mrazničkou Hűtő - fagyasztó Frigider-Congelator Chladnička

Részletesebben

SANTO K 9 12 40-7i Návod k použití Chladnička Használati útmutató Hűtőszekrény Instrukcja obsługi Chłodziarka

SANTO K 9 12 40-7i Návod k použití Chladnička Használati útmutató Hűtőszekrény Instrukcja obsługi Chłodziarka SANTO K 9 12 40-7i Návod k použití Használati útmutató Instrukcja obsługi Chladnička Hűtőszekrény Chłodziarka 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte si

Részletesebben

Chladnička Hűtőszekrény Frigider

Chladnička Hűtőszekrény Frigider CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 12 RO Manual de utilizare 23 Chladnička Hűtőszekrény Frigider ZRA21600WA Obsah Bezpečnostní pokyny _ 2 Provoz _ 4 Při prvním použití _ 4 Denní používání 5 Užitečné

Részletesebben

EUT1106AOW... CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 17 SK MRAZNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 32

EUT1106AOW... CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 17 SK MRAZNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 32 EUT1106AOW...... CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 17 SK MRAZNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 32 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY..............................................................

Részletesebben

FAVORIT 88020 VI. Myčka nádobí Umývačka riadu Mosogatógép. Návod k použití Návod na používanie Használati útmutató. http://www.markabolt.

FAVORIT 88020 VI. Myčka nádobí Umývačka riadu Mosogatógép. Návod k použití Návod na používanie Használati útmutató. http://www.markabolt. FAVORIT 88020 VI Návod k použití Návod na používanie Használati útmutató Myčka nádobí Umývačka riadu Mosogatógép 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte

Részletesebben

Sporák Tűzhely Sporák

Sporák Tűzhely Sporák CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 15 SK Návod na používanie 28 Sporák Tűzhely Sporák ZCE560N Obsah Bezpečnostní informace 2 Popis spotřebiče 5 Před prvním použitím _ 6 Varná deska Denní používání

Részletesebben

EUT1106AOW... CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 22 SK MRAZNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42

EUT1106AOW... CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 22 SK MRAZNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42 EUT1106AOW...... CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 22 SK MRAZNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42 2 www.electrolux.com OBSAH BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE...............................................................

Részletesebben

S72300DSW0 CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 20 SK CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD NA POUŽÍVANIE 41

S72300DSW0 CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 20 SK CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD NA POUŽÍVANIE 41 S72300DSW0 CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 20 SK CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD NA POUŽÍVANIE 41 2 www.aeg.com OBSAH 4 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 6 PROVOZ

Részletesebben

Návod k použití 2 Használati útmutató 19 CS HU. Sporák Tűzhely ZCE540G1WA

Návod k použití 2 Használati útmutató 19 CS HU. Sporák Tűzhely ZCE540G1WA CS HU Návod k použití 2 Használati útmutató 19 Sporák Tűzhely ZCE540G1WA Obsah Bezpečnostní informace 2 Bezpečnostní pokyny 3 Popis spotřebiče 6 Před prvním použitím 7 Varná deska Denní používání 7 Varná

Részletesebben

EN3201MOX EN3201MOW CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 20

EN3201MOX EN3201MOW CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 20 EN3201MOX EN3201MOW CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 20 2 OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS SPOTŘEBIČE...6 4.

Részletesebben

návod k použití használati útmutató

návod k použití használati útmutató návod k použití használati útmutató Chladnička s mrazničkou Hûtõ - fagyasztó ENA34415X 2 electrolux Obsah Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace

Részletesebben

VII. Čištění a údržba. ES prohlášení o shodě. VIII. Skladování. IX. Záruční lhůta a podmínky

VII. Čištění a údržba. ES prohlášení o shodě. VIII. Skladování. IX. Záruční lhůta a podmínky VII. Čištění a údržba V případě potřeby štít omyjte vlahým roztokem saponátu nebo mýdlovou vodou a osušte jej měkkým hadříkem. V žádném případě k čištění nepoužívejte abrazivní čistící prostředky, např.

Részletesebben

PL 3 6 IP 24 IP 54. Provozní návod 7 10 UNIVERZÁLNÍ MOTOR MA II / MI 4. Kezelési utasítás 11 14 UNIVERZÁLIS MOTOR MA II / MI 4

PL 3 6 IP 24 IP 54. Provozní návod 7 10 UNIVERZÁLNÍ MOTOR MA II / MI 4. Kezelési utasítás 11 14 UNIVERZÁLIS MOTOR MA II / MI 4 PL PL 3 6 CZ HU SK Provozní návod 7 10 UNIVERZÁLNÍ MOTOR MA II / MI 4 Kezelési utasítás 11 14 UNIVERZÁLIS MOTOR MA II / MI 4 Návod na pou itie 15 18 UNIVERZÁLNY MOTOR MA II / MI 4 Pøed uvedením do provozu

Részletesebben

ČESKY 4. Obsah. Bezpečnostní pokyny

ČESKY 4. Obsah. Bezpečnostní pokyny SKINANDE CZ HU ČESKY 4 MAGYAR 20 ČESKY 4 Obsah Bezpečnostní pokyny 4 Popis spotřebiče 6 Ovládací panel 6 Programy 7 Funkce 8 Před prvním použitím 8 Denní používání 11 Zmĕny vyhrazeny. Bezpečnostní pokyny

Részletesebben

Truhlicová mraznička Fagyasztóláda Zamrażarka skrzyniowa Truhlicová mraznička

Truhlicová mraznička Fagyasztóláda Zamrażarka skrzyniowa Truhlicová mraznička CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 12 PL Instrukcja obsługi 22 SK Návod na používanie 32 Truhlicová mraznička Fagyasztóláda Zamrażarka skrzyniowa Truhlicová mraznička ZFC14400WA Obsah Bezpečnostní

Részletesebben

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie Mraznička Fagyasztó Zamrażarka Mraznička EUP23900X 2 electrolux OBSAH Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv. Uživatelské informace. Beépített sütő. Vestavná trouba ZOB 492

Felhasználói kézikönyv. Uživatelské informace. Beépített sütő. Vestavná trouba ZOB 492 Uživatelské informace Felhasználói kézikönyv Vestavná trouba Beépített sütő ZOB 492 Děkujeme vám, že jste si vybrali náš spotřebič Přejeme Vám s novým spotřebičem hodně spokojenosti a doufáme, že při dalším

Részletesebben

CS Návod k použití 2 Chladnička s mrazničkou HU Használati útmutató 19 Hűtő - fagyasztó PL Instrukcja obsługi 38 Chłodziarko-zamrażarka S53620CSX2

CS Návod k použití 2 Chladnička s mrazničkou HU Használati útmutató 19 Hűtő - fagyasztó PL Instrukcja obsługi 38 Chłodziarko-zamrażarka S53620CSX2 CS Návod k použití 2 Chladnička s mrazničkou HU Használati útmutató 19 Hűtő - fagyasztó PL Instrukcja obsługi 38 Chłodziarko-zamrażarka S53620CSX2 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2.

Részletesebben

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie navodila za uporabo

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie navodila za uporabo návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie navodila za uporabo Chladnička s mrazničkou Hűtő - fagyasztó Chłodziarko-zamrażarka Chladnička s mrazničkou Hladilnik z zamrzovalnikom

Részletesebben

SCRUBTEC 234 C USER MANUAL 02/12 (2) 9099346000. Model: 9087133020 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK

SCRUBTEC 234 C USER MANUAL 02/12 (2) 9099346000. Model: 9087133020 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK 02/12 (2) 9099346000 ČESKY MAGYAR SLOVENSKY SLOVENŠČINA Model: 9087133020 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY SCRUBTEC 234

Részletesebben

Dvojitý palivový vařič Pokyny pro používání a instalaci

Dvojitý palivový vařič Pokyny pro používání a instalaci Dvojitý palivový vařič Pokyny pro používání a instalaci Kombinált tűzhely Használati és beszerelési utasítás Kuchnia gazowo-elektryczna Instrukcja obsługi i instalacji U104700-01 CEŠTINA 4 MAGYAR 20 POLSKI

Részletesebben

47745IQ CS Návod k použití 2 HUHasználati útmutató 34

47745IQ CS Návod k použití 2 HUHasználati útmutató 34 47745IQ CS Návod k použití 2 HUHasználati útmutató 34 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE............................................. 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY................................................

Részletesebben

ESL 8525RO CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 21 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42

ESL 8525RO CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 21 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42 ESL 8525RO CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 21 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42 2 OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS SPOTŘEBIČE...6

Részletesebben

Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis: www.electrolux.com/productregistration

Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis: www.electrolux.com/productregistration ESI 4610RAX...... CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 17 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 34 SL POMIVALNI STROJ NAVODILA ZA UPORABO 51 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ

Részletesebben

Bezpečnost dětí a postižených osob

Bezpečnost dětí a postižených osob CZ SKINANDE HU ČESKY 4 MAGYAR 24 ČESKY 4 Obsah Bezpečnostní informace 4 Bezpečnostní pokyny 5 Popis spotřebiče 7 Ovládací panel 8 Programy 8 Funkce 9 Nastavení 10 Před prvním použitím 12 Denní používání

Részletesebben

Üzembe helyezési útmutató

Üzembe helyezési útmutató Üzembe helyezési útmutató Az alábbi utasítások szakképzett szerelõnek szólnak, akinek biztosítania kell a beszerelés, beállítás, és mûszaki karbantartás helyes elvégzését a jelenleg érvényben lévõ elõírások

Részletesebben

L 60260 TL L 60060 TL CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 29 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 56

L 60260 TL L 60060 TL CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 29 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 56 L 60260 TL L 60060 TL CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 29 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 56 2 www.aeg.com OBSAH 4 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 6 POPIS SPOTŘEBIČE 6 PŘÍSLUŠENSTVÍ 7 OVLÁDACÍ

Részletesebben

Bezpečnost dětí a postižených osob. Všeobecné bezpečnostní informace

Bezpečnost dětí a postižených osob. Všeobecné bezpečnostní informace CZ KYLSLAGEN HU ČESKY 4 MAGYAR 24 ČESKY 4 Obsah Bezpečnostní informace 4 Bezpečnostní pokyny 5 Instalace 7 Popis spotřebiče 9 Provoz 10 Denní používání 11 Tipy a rady 14 Čištění a údržba 16 Odstraňování

Részletesebben

Chladnička s mrazničkou Hűt - fagyasztó Frigider cu congelator

Chladnička s mrazničkou Hűt - fagyasztó Frigider cu congelator CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 15 RO Manual de utilizare 29 Chladnička s mrazničkou Hűt - fagyasztó Frigider cu congelator ZRB934PWH2 Obsah Bezpečnostní informace 2 Provoz _ 5 P i prvním použití

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv. Uživatelské informace. Beépített sütő. Vestavná trouba ZOB 592. http://www.markabolt.hu/

Felhasználói kézikönyv. Uživatelské informace. Beépített sütő. Vestavná trouba ZOB 592. http://www.markabolt.hu/ Uživatelské informace Felhasználói kézikönyv Vestavná trouba Beépített sütő ZOB 592 Děkujeme vám, že jste si vybrali náš spotřebič Přejeme Vám s novým spotřebičem hodně spokojenosti a doufáme, že při dalším

Részletesebben

TRAKTOR S NAKLADAČEM

TRAKTOR S NAKLADAČEM TRAKTOR S NAKLADAČEM CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Dříve než si začnou Vaše děti s touto hračkou hrát, prosím přečtěte si pečlivě tento návod k použití. Dodržujte veškeré instrukce uvedené

Részletesebben

Návod k použití PRAÈKA. Obsah AQSL 109

Návod k použití PRAÈKA. Obsah AQSL 109 Návod k použití PRAÈKA CZ Èesky,1 HU Magyar,13 SK Slovenský,25 Obsah Instalace, 2-3 Rozbalení a vyrovnání do vodorovné polohy Pøipojení k elektrické síti a k rozvodu vody Technické údaje CZ PL Polski,37

Részletesebben

AR 740 (8865070) Pneumatická nýtovačka / CZ Pneumatická nitovačka / SK Pneumatikus szegecselő / HU Druckluft-Schlagschraubendreher / DE

AR 740 (8865070) Pneumatická nýtovačka / CZ Pneumatická nitovačka / SK Pneumatikus szegecselő / HU Druckluft-Schlagschraubendreher / DE AR 740 (8865070) Pneumatická nýtovačka / CZ Pneumatická nitovačka / SK Pneumatikus szegecselő / HU Druckluft-Schlagschraubendreher / DE Původní návod k použití Preklad pôvodného návodu na použitie Az eredeti

Részletesebben

CS Návod k použití 2 Myčka nádobí HU Használati útmutató 26 Mosogatógép SK Návod na používanie 52 Umývačka FAVORIT 99705 IM0P

CS Návod k použití 2 Myčka nádobí HU Használati útmutató 26 Mosogatógép SK Návod na používanie 52 Umývačka FAVORIT 99705 IM0P CS Návod k použití 2 Myčka nádobí HU Használati útmutató 26 Mosogatógép SK Návod na používanie 52 Umývačka FAVORIT 99705 IM0P 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4

Részletesebben

EWF 1476 GDW... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 23

EWF 1476 GDW... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 23 EWF 1476 GDW...... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 23 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE........................................................... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ

Részletesebben

ISTRUZIONI PER L USO AR372 FOLLETO DE INSTRUCCIONES

ISTRUZIONI PER L USO AR372 FOLLETO DE INSTRUCCIONES ISTRUZIONI PER L USO INSTRUCTIONS FOR USE AR372 CAMINO ELECTRIC FIRE MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG FOLLETO DE INSTRUCCIONES HASZNÁLATI UTASÍTÁS NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA OBSLUHU CHEMINÉE ÉLECTRIQUE

Részletesebben

S83600CMM0 CS Návod k použití 2 HUHasználati útmutató 20 PL Instrukcja obsługi 40

S83600CMM0 CS Návod k použití 2 HUHasználati útmutató 20 PL Instrukcja obsługi 40 S83600CMM0 CS Návod k použití 2 HUHasználati útmutató 20 PL Instrukcja obsługi 40 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY................................................ 3 2. POPIS SPOTŘEBIČE....................................................

Részletesebben

Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás

Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás 8856000 Skládací vozík-rudl / CZ Skládací vozík-rudla / SK Összehajtható kézikocsi / HU Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás Úvod Vážený zákazníku, děkujeme za důvěru, kterou jste projevili

Részletesebben

Smart. Janschitz ELEKTRICKÉ OHRADNÍKY VILLANYPÁSZTOROK IZOLÁTORY SZIGETELŐK BATERIE SZÁRAZELEMEK PÁSKY, LANKA, ŠŇŮRY SZALAGOK, HUZALOK,

Smart. Janschitz ELEKTRICKÉ OHRADNÍKY VILLANYPÁSZTOROK IZOLÁTORY SZIGETELŐK BATERIE SZÁRAZELEMEK PÁSKY, LANKA, ŠŇŮRY SZALAGOK, HUZALOK, VŠE KOLEM PASTVY Smart MINDEN A LEGELŐ KÖRÜL ELEKTRICKÉ OHRADNÍKY VILLANYPÁSZTOROK IZOLÁTORY SZIGETELŐK BATERIE SZÁRAZELEMEK PÁSKY, LANKA, ŠŇŮRY SZALAGOK, HUZALOK, DŮM & DVŮR HÁZ & UDVAR Janschitz Smart

Részletesebben

Bezpečnost dětí a postižených osob

Bezpečnost dětí a postižených osob CZ GRÄNSLÖS HU ČESKY 4 MAGYAR 29 ČESKY 4 Obsah Bezpečnostní informace 4 Bezpečnostní pokyny 6 Instalace 9 Popis spotřebiče 9 Před prvním použitím 10 Denní používání 11 Režim mikrovlnné trouby 13 Funkce

Részletesebben

47635IP. Sporák Sporák. Návod k použití Návod na použitie

47635IP. Sporák Sporák. Návod k použití Návod na použitie 47635IP Sporák Sporák Návod k použití Návod na použitie 2 Vítejte ve světě Electroluxu Vybrali jste si prvotřídní výrobek Electrolux, který si, jak věříme, v budoucnu velmi oblíbíte. Electrolux si klade

Részletesebben

EWF 1476 GDW EWF 1276 GDW EWF 1076 GDW... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 23

EWF 1476 GDW EWF 1276 GDW EWF 1076 GDW... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 23 EWF 1476 GDW EWF 1276 GDW EWF 1076 GDW...... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 23 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE...........................................................

Részletesebben

118 118 L, M, H PŘÍRUČKA S POKYNY PRÍRUČKA PRE POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI KEZELÉSI UTASÍTÁS

118 118 L, M, H PŘÍRUČKA S POKYNY PRÍRUČKA PRE POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI KEZELÉSI UTASÍTÁS 118 118 L, M, H PŘÍRUČKA S POKYNY PRÍRUČKA PRE POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI KEZELÉSI UTASÍTÁS CZ SK PL H C76 - CZ - SK - PL - H 10/2007 Obsah Návod k použití... 2 Bezpečnost operátora...2 Obecné informace

Részletesebben

Stručný průvodce Analytické váhy Modely XPE Rövid útmutató Analitikai mérlegek XPE típusok Kratke upute Analitičke vage Modeli XPE

Stručný průvodce Analytické váhy Modely XPE Rövid útmutató Analitikai mérlegek XPE típusok Kratke upute Analitičke vage Modeli XPE F F Čeština Magyar Hrvatski Stručný průvodce Analytické váhy Modely XPE Rövid útmutató Analitikai mérlegek XPE típusok Kratke upute Analitičke vage Modeli XPE www.mt.com XPE04 METTLER TOLEDO StaticDetect

Részletesebben

Highlights Highlights Highlights

Highlights Highlights Highlights ighlights ighlights ighlights modular, fl exible, virginio SS PT oduláris felépítés SS (=Steel odular System) fém keretszerkezet (minden odell) rős, építőkocka elven kialakított keretszerkezet. Kapható

Részletesebben

Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / SK Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU

Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / SK Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU EG 11 IMR (8896109) Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / SK Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás Úvod Vážení zákazníci,

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika. 2. Obsah dodávky. 3. Technická špecifikácia

Systém domáceho videovrátnika. 2. Obsah dodávky. 3. Technická špecifikácia Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládanie dverného zámku. Základným prínosom tohto systému je zvýšenie komfortu a bezpečnosti bývania. Základné

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019

Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019 Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019 *H1018 / *H1019 www.emos.eu Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládania dverného zámku. Základným

Részletesebben

Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / SK Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU

Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / SK Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU EGM 30 LPG-NG-1F (8896316) Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / Elektromos áramot fejlesztő generátor / Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás Úvod Vážení zákazníci,

Részletesebben

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie Myčka nádobí Mosogatógép Zmywarka do naczyń Umývačka riadu ESI 47020 2 electrolux Obsah Electrolux. Thinking of you. Více o nás

Részletesebben

Bezpečnost dětí a postižených osob

Bezpečnost dětí a postižených osob CZ HÖGKLASSIG HU ČESKY 4 MAGYAR 27 ČESKY 4 Obsah Bezpečnostní informace 4 Bezpečnostní pokyny 5 Popis spotřebiče 8 Denní používání 10 Flexibilní indukční varná zóna 12 Tipy a rady 16 Čištění a údržba

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika H1009

Systém domáceho videovrátnika H1009 SK Systém domáceho videovrátnika H1009 *H1009 www.emos.eu Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládania dverného zámku. Základným prínosom tohto

Részletesebben

... CS TRUHLICOVÁ MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU FAGYASZTÓLÁDA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 15 PL ZAMRAŻARKA EC2233AOW1

... CS TRUHLICOVÁ MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU FAGYASZTÓLÁDA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 15 PL ZAMRAŻARKA EC2233AOW1 EC2233AOW1...... CS TRUHLICOVÁ MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU FAGYASZTÓLÁDA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 15 PL ZAMRAŻARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 29 SKRZYNIOWA SK TRUHLICOVÁ MRAZNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 43 2 www.electrolux.com

Részletesebben

FAVORIT 44410 I Návod k použití Myčka nádobí Használati útmutató Mosogatógép Manual de instrucciones Lavavajillas

FAVORIT 44410 I Návod k použití Myčka nádobí Használati útmutató Mosogatógép Manual de instrucciones Lavavajillas FAVORIT 44410 I Návod k použití Használati útmutató Manual de instrucciones Myčka nádobí Mosogatógép Lavavajillas 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte

Részletesebben

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie Myčka nádobí Mosogatógép Zmywarka do naczyń Umývačka riadu ESI 67050 2 electrolux Obsah Electrolux. Thinking of you. Více o nás

Részletesebben

DUP361. DE Akku-Astschere 71. Battery Powered Pruning Shears Akumulatorowy sekator ogrodniczy INSTRUCTION MANUAL 8 HU HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV 25

DUP361. DE Akku-Astschere 71. Battery Powered Pruning Shears Akumulatorowy sekator ogrodniczy INSTRUCTION MANUAL 8 HU HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV 25 EN PL Battery Powered Pruning Shears Akumulatorowy sekator ogrodniczy INSTRUCTION MANUAL 8 6 HU HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV 5 SK CS UK RO Akumulátorové prerezávacie Akumulátorové zahradnické acumulator NÁVOD

Részletesebben

SCRUBTEC 653B 653BL 651BCL 661BL

SCRUBTEC 653B 653BL 651BCL 661BL SCRUBTEC 653B 653BL 651BCL 661BL ČESKY MAGYAR SLOVENSKY SLOVENŠČINA PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY PRIROČNIK ZA UPORABNIKA

Részletesebben

... CS CHLADNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU HŰTŐSZEKRÉNY HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 16 SK CHLADNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 32 SL HLADILNIK NAVODILA ZA UPORABO 46

... CS CHLADNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU HŰTŐSZEKRÉNY HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 16 SK CHLADNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 32 SL HLADILNIK NAVODILA ZA UPORABO 46 ERT1500FOW2 ERT1502FOW2...... CS CHLADNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU HŰTŐSZEKRÉNY HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 16 SK CHLADNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 32 SL HLADILNIK NAVODILA ZA UPORABO 46 2 www.electrolux.com OBSAH

Részletesebben

S72700DSX0 CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 21 PL CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 41

S72700DSX0 CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 21 PL CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 41 S72700DSX0 CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 21 PL CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 41 2 PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY Děkujeme vám, že jste si zvolili

Részletesebben

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie Chladnička s mrazničkou Hűtő - fagyasztó Chłodziarko-zamrażarka Chladnička s mrazničkou ENN28600 2 electrolux Obsah Electrolux.

Részletesebben

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie Chladnička Hűtőszekrény Chłodziarka Chladnička ERN15510 2 electrolux Obsah Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na

Részletesebben

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie Chladnička s mrazničkou Hűtő - fagyasztó Chłodziarko-zamrażarka Chladnička s mrazničkou ENN28600 2 electrolux OBSAH Electrolux.

Részletesebben

FAVORIT 88009 CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 26 SK UMÝVAČKA RIADU NÁVOD NA POUŽÍVANIE 50

FAVORIT 88009 CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 26 SK UMÝVAČKA RIADU NÁVOD NA POUŽÍVANIE 50 FAVORIT 88009 CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 26 SK UMÝVAČKA RIADU NÁVOD NA POUŽÍVANIE 50 2 PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG.

Részletesebben

S70368KG. mrazničkou

S70368KG. mrazničkou S70368KG Návod k použití Használati útmutató Instrukcja obsługi Návod na používanie Chladnička s mrazničkou Hûtõ - fagyasztó Chłodziarkozamrażarka Chladnička s mrazničkou 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali

Részletesebben

Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / SK Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU

Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / SK Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU EGM 30 AVR (8896116) Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / Elektromos áramot fejlesztő generátor / Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás Úvod Vážený zákazníku,

Részletesebben

S75348KG2 S75388KG2. mrazničkou. Informaţii pentru utilizator. Frigider cu congelator

S75348KG2 S75388KG2. mrazničkou. Informaţii pentru utilizator. Frigider cu congelator S75348KG2 S75388KG2 Návod k použití Használati útmutató Informaţii pentru utilizator Chladnička s mrazničkou Hűtő - fagyasztó Frigider cu congelator 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich

Részletesebben

Chladnička s mrazničkou Hűtő - fagyasztó Chladnička s mrazničkou

Chladnička s mrazničkou Hűtő - fagyasztó Chladnička s mrazničkou CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 15 SK Návod na používanie 29 Chladnička s mrazničkou Hűtő - fagyasztó Chladnička s mrazničkou ZRB33104WA ZRB33104XA Obsah Bezpečnostní pokyny _ 2 Popis spotřebiče

Részletesebben

NÁVOD NA INSTALACI, ÚDRŽBU A POUŽITÍ

NÁVOD NA INSTALACI, ÚDRŽBU A POUŽITÍ NÁVOD NA INSTALACI, ÚDRŽBU A POUŽITÍ OK 610 W OK 610 X CZ POKYNY K INSTALACI, ÚDRŽBĚ A POUŽÍVÁNÍ ODSAVAČE SK POKYNY K INŠTALÁCII, ÚDRŽBE A POUŽÍVANIU ODSÁVAČA HUN ELSZÍVÓBERENDEZÉS BESZERELÉSI, KARBANTARTÁSI

Részletesebben

... CS CHLADNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU HŰTŐSZEKRÉNY HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 16 SK CHLADNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 30 SR ФРИЖИДЕР УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ 44

... CS CHLADNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU HŰTŐSZEKRÉNY HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 16 SK CHLADNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 30 SR ФРИЖИДЕР УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ 44 ERT1601AOW...... CS CHLADNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU HŰTŐSZEKRÉNY HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 16 SK CHLADNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 30 SR ФРИЖИДЕР УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ 44 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ

Részletesebben

... CS CHLADNIČKA S EJ1800ADW NÁVOD K POUŽITÍ 2 MRAZNIČKOU HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 18 SK CHLADNIČKA S

... CS CHLADNIČKA S EJ1800ADW NÁVOD K POUŽITÍ 2 MRAZNIČKOU HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 18 SK CHLADNIČKA S EJ1800ADW...... CS CHLADNIČKA S NÁVOD K POUŽITÍ 2 MRAZNIČKOU HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 18 SK CHLADNIČKA S NÁVOD NA POUŽÍVANIE 36 MRAZNIČKOU SL HLADILNIK Z NAVODILA ZA UPORABO 52 ZAMRZOVALNIKOM

Részletesebben

BR 652 - BR 752 - BR 752C

BR 652 - BR 752 - BR 752C BR 652 - BR 752 - BR 752C PŘÍRUČK UŽIVTELE PŮVODNÍ POKYNY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTTÓ EREDETI UTSÍTÁSOK NÁVOD N OBSLUHU ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY PRIROČNIK Z UPORBNIK ORIGINLN NVODIL 9098684000 Edition 2 2010-12 Printed

Részletesebben

S53600CSS0 S53600CSW0. CS Návod k použití 2 HUHasználati útmutató 22 SR Упутство за употребу 43

S53600CSS0 S53600CSW0. CS Návod k použití 2 HUHasználati útmutató 22 SR Упутство за употребу 43 S53600CSS0 S53600CSW0 CS Návod k použití 2 HUHasználati útmutató 22 SR Упутство за употребу 43 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY................................................ 3 2. POPIS SPOTŘEBIČE....................................................

Részletesebben

EN3201MOX EN3201MOW CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 19

EN3201MOX EN3201MOW CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 19 EN3201MOX EN3201MOW CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 19 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS

Részletesebben

Obsah Nezapomeňte přečíst

Obsah Nezapomeňte přečíst Česky Polski Magyar Číslo modelu TX-P42XT50E TX-P50XT50E Návod k obsluze Plazmový televizor Podrobnější informace naleznete v návodu k obsluze dodávaném na CD-ROM. K zobrazení návodu k obsluze na CD-ROM

Részletesebben

Az Ön kézikönyve HOTPOINT LI 675 DUO http://hu.yourpdfguides.com/dref/4692380

Az Ön kézikönyve HOTPOINT LI 675 DUO http://hu.yourpdfguides.com/dref/4692380 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

S83600CSM1 CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 25

S83600CSM1 CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 25 S83600CSM1 CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 25 2 PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG. Aby vám bezchybně sloužil

Részletesebben

CS Návod k použití 2 Myčka nádobí HU Használati útmutató 23 Mosogatógép SK Návod na používanie 46 Umývačka FAVORIT 99705 IM0P

CS Návod k použití 2 Myčka nádobí HU Használati útmutató 23 Mosogatógép SK Návod na používanie 46 Umývačka FAVORIT 99705 IM0P CS Návod k použití 2 Myčka nádobí HU Használati útmutató 23 Mosogatógép SK Návod na používanie 46 Umývačka FAVORIT 99705 IM0P 2 OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS

Részletesebben

FAVORIT 65002 I CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 22 SK UMÝVAČKA RIADU NÁVOD NA POUŽÍVANIE 44

FAVORIT 65002 I CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 22 SK UMÝVAČKA RIADU NÁVOD NA POUŽÍVANIE 44 FAVORIT 65002 I CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 22 SK UMÝVAČKA RIADU NÁVOD NA POUŽÍVANIE 44 2 PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky

Részletesebben

Bezpečnost dětí a postižených osob

Bezpečnost dětí a postižených osob DAGLIG CZ HU ČESKY 4 MAGYAR 20 ČESKY 4 Obsah Bezpečnostní informace 4 Bezpečnostní pokyny 5 Popis spotřebiče 8 Denní používání 9 Tipy a rady 11 Čištění a údržba 12 Odstraňování závad 12 Instalace 14 Technické

Részletesebben

... CS CHLADNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU HŰTŐSZEKRÉNY HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 15 PL CHŁODZIARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 29 SK CHLADNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42

... CS CHLADNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU HŰTŐSZEKRÉNY HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 15 PL CHŁODZIARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 29 SK CHLADNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42 ERN1305FOW ERN1300FEW ERN1302FOW ERN1300FOW...... CS CHLADNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU HŰTŐSZEKRÉNY HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 15 PL CHŁODZIARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 29 SK CHLADNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42 2 www.electrolux.com

Részletesebben

SCRUBTEC 545B / 545BL / 553B 553BL / BOOST 5 Instructions for use

SCRUBTEC 545B / 545BL / 553B 553BL / BOOST 5 Instructions for use SCRUBTEC 545B / 545BL / 553B 553BL / BOOST 5 Instructions for use Návod k použití Használati útmutató Pokyny pre použitie Navodila za uporabo 02/2007 Revised 05/2015 (3) 9097054000 Česky Magyar Slovensky

Részletesebben

FAVORIT 88020I. Návod k použití Návod na používanie Használati útmutató. Myčka nádobí Umývačka riadu Mosogatógép

FAVORIT 88020I. Návod k použití Návod na používanie Használati útmutató. Myčka nádobí Umývačka riadu Mosogatógép FAVORIT 88020I Návod k použití Návod na používanie Használati útmutató Myčka nádobí Umývačka riadu Mosogatógép 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte si

Részletesebben

S63300KDX0 CS CHLADNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU HŰTŐSZEKRÉNY HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 20 SL HLADILNIK NAVODILA ZA UPORABO 41

S63300KDX0 CS CHLADNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU HŰTŐSZEKRÉNY HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 20 SL HLADILNIK NAVODILA ZA UPORABO 41 S63300KDX0 CS CHLADNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU HŰTŐSZEKRÉNY HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 20 SL HLADILNIK NAVODILA ZA UPORABO 41 2 www.aeg.com OBSAH 4 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 6 POPIS SPOTŘEBIČE 7 OVLÁDACÍ PANEL 9

Részletesebben

Návod k použití Használati útmutató. kombinace chladnickamraznicka. hűtő-fagyasztó kombináció ERB 29001 W ERB 29001 W8

Návod k použití Használati útmutató. kombinace chladnickamraznicka. hűtő-fagyasztó kombináció ERB 29001 W ERB 29001 W8 Návod k použití Használati útmutató CZ HU kombinace chladnickamraznicka hűtő-fagyasztó kombináció ERB 29001 W ERB 29001 W8 We were thinking of you when we made this product CZ electrolux 3 Vítejte ve světě

Részletesebben

CS Návod k použití 2 Myčka nádobí HU Használati útmutató 21 Mosogatógép SK Návod na používanie 42 Umývačka FAVORIT 88712 VI0P

CS Návod k použití 2 Myčka nádobí HU Használati útmutató 21 Mosogatógép SK Návod na používanie 42 Umývačka FAVORIT 88712 VI0P CS Návod k použití 2 Myčka nádobí HU Használati útmutató 21 Mosogatógép SK Návod na používanie 42 Umývačka FAVORIT 88712 VI0P 2 OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS

Részletesebben

ČESKY 4. Obsah. Bezpečnostní informace

ČESKY 4. Obsah. Bezpečnostní informace HJÄLPSAM CZ HU ČESKY 4 MAGYAR 19 ČESKY 4 Obsah Bezpečnostní informace 4 Popis spotřebiče 6 Ovládací panel 6 Programy 6 Funkce 7 Před prvním použitím 8 Denní používání 10 Zmĕny vyhrazeny. Bezpečnostní

Részletesebben

Bezpečnost dětí a postižených osob. Všeobecné bezpečnostní informace

Bezpečnost dětí a postižených osob. Všeobecné bezpečnostní informace SVALNA CZ HU ČESKY 4 MAGYAR 19 ČESKY 4 Obsah Bezpečnostní informace 4 Bezpečnostní pokyny 5 Instalace 7 Popis spotřebiče 8 Provoz 8 Při prvním použití 9 Denní používání 9 Tipy a rady 10 Čištění a údržba

Részletesebben

S70368KG. mrazničkou.

S70368KG. mrazničkou. S70368KG Návod k použití Használati útmutató Instrukcja obsługi Návod na používanie Chladnička s mrazničkou Hûtõ - fagyasztó Chłodziarkozamrażarka Chladnička s mrazničkou 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali

Részletesebben

509111-69 CZ/SK DC010

509111-69 CZ/SK DC010 509111-69 CZ/SK DC010 2 3 CZ RADIOPØIJÍMAÈ Blahopøejeme Vám! Zvolili jste si náøadí spoleènosti DEWALT. Roky zkušeností, dùkladný vývoj výrobkù a inovace vytvoøily ze spoleènosti DEWALT jednoho z nejspolehlivìjších

Részletesebben

Bezpečnost dětí a postižených osob

Bezpečnost dětí a postižených osob CZ BARMHÄRTIG HU ČESKY 4 MAGYAR 19 ČESKY 4 Obsah Bezpečnostní informace 4 Bezpečnostní pokyny 5 Popis spotřebiče 8 Denní používání 9 Tipy a rady 11 Čištění a údržba 11 Odstraňování závad 12 Instalace

Részletesebben

S70367KG. mrazničkou. Informaţii pentru utilizator. Frigider cu congelator

S70367KG. mrazničkou. Informaţii pentru utilizator. Frigider cu congelator S70367KG Návod k použití Használati útmutató Instrukcja obsługi Informaţii pentru utilizator Chladnička s mrazničkou Hűtő - fagyasztó Chłodziarkozamrażarka Frigider cu congelator 2 Obsah Děkujeme, že jste

Részletesebben

AE9C25A WATER PUMP 250W 7-10 11-15. CZ PONORNÉ ČERPADLO - Návod k obsluze 3-6. H EL. TISZTAVÍZ SZIVATTYÚ - Kezelési utasítas

AE9C25A WATER PUMP 250W 7-10 11-15. CZ PONORNÉ ČERPADLO - Návod k obsluze 3-6. H EL. TISZTAVÍZ SZIVATTYÚ - Kezelési utasítas AE9C25A WATER PUMP 250W CZ PONORNÉ ČERPADLO - Návod k obsluze 3-6 SK PONORNÉ ČERPADLO - Návod na obsluhu 7-10 H EL. TISZTAVÍZ SZIVATTYÚ - Kezelési utasítas 11-15 RO POMPĂ DE APA CURATA - Instructiuni de

Részletesebben

Generátor elektrického proudu CZ Generátor elektrického prúdu SK Elektromos áramot fejlesztő generátor HU

Generátor elektrického proudu CZ Generátor elektrického prúdu SK Elektromos áramot fejlesztő generátor HU HERON EG 12 AVR (8896110) Generátor elektrického proudu CZ Generátor elektrického prúdu Elektromos áramot fejlesztő generátor Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás Úvod Vážený zákazníku,

Részletesebben

Bezpečnost dětí a postižených osob. Všeobecné bezpečnostní informace

Bezpečnost dětí a postižených osob. Všeobecné bezpečnostní informace KYLD CZ HU ČESKY 4 MAGYAR 23 ČESKY 4 Obsah Bezpečnostní informace 4 Bezpečnostní pokyny 5 Instalace 7 Popis spotřebiče 8 Provoz 9 Denní používání 10 Tipy a rady 13 Čištění a údržba 14 Odstraňování závad

Részletesebben

S83600CMM0 CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 26 PL CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 51

S83600CMM0 CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 26 PL CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 51 S83600CMM0 CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 26 PL CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 51 2 PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY Děkujeme vám, že jste si zvolili

Részletesebben