Tápiószecső polgármestertől

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tápiószecső polgármestertől"

Átírás

1 1

2 2

3 Tisztelt Tápiószecsőiek! Tápiószecső polgármestertől 2014-es esztendő a szokásosnál is több feladatot szabott ránk. Megnövekedett feladataink elvégzéséhez, mindennapi munkánkhoz nagyon sok segítséget kaptam, kaptunk Önöktől. Jelzéseik, javaslataik, kritikai észrevételeik több alkalommal is hozzásegítettek egy-egy probléma gyors, hatékony megoldásához. Bízom benne, hogy a következő időszakban egyre többen lesznek partnereink településünk fejlesztésében. Remélem egyre többen ismerik fel környezetünkben, hogy összefogással, közös akarattal hamarabb lehet Tápiószecső az a hely, ahol mindannyian otthon érezhetjük magunkat. Megköszönve eddigi támogatásukat és bízva az Önök és önkormányzatunk további eredményes együttműködésében Ady Endre versével kívánok Áldott békés karácsonyt és eredményekben gazdag boldog új esztendőt! Ezúton is szeretném megköszönni az önkormányzatunknak felajánlott fenyőfákat, az óvodásaink és iskolásaink által készített karácsonyi díszeket! Bízom benne, hogy közterületeinken feldíszített karácsonyfáinkkal hozzájárulhatunk az Ünnep fényéhez! Bata József polgármester Ady Endre: Karácsony Harang csendül, Ének zendül, Messze zsong a hálaének Az én kedves kis falumban Karácsonykor Magába száll minden lélek. Minden ember Szeretettel Borul földre imádkozni, Az én kedves kis falumban A Messiás Boldogságot szokott hozni. A templomba Hosszú sorba' Indulnak el ifjak, vének, Az én kedves kis falumban Hálát adnak A magasság Istenének. Mintha itt lenn A nagy Isten Szent kegyelme súgna, szállna, Az én kedves kis falumban Minden szívben Csak szeretet lakik máma. II. Bántja lelkem a nagy város Durva zaja, De jó volna ünnepelni Odahaza. De jó volna tiszta szívből - Úgy mint régen - Fohászkodni, De jó volna megnyugodni. De jó volna, mindent, Elfeledni, De jó volna játszadozó Gyermek lenni. Igaz hittel, gyermek szívvel A világgal Kibékülni, Szeretetben üdvözülni. III. Ha ez a szép rege Igaz hitté válna, Óh, de nagy boldogság Szállna a világra. Ez a gyarló ember Ember lenne újra, Talizmánja lenne A szomorú útra. Golgota nem volna Ez a földi élet, Egy erő hatná át A nagy mindenséget. Nem volna más vallás, Nem volna csak ennyi: Imádni az Istent És egymást szeretni... Karácsonyi rege Ha valóra válna, Igazi boldogság Szállna a világra. 3

4 Tisztelt Tápiószecsőiek! Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete rendes testületi ülésére november 19-én került sor. Testületünk az alábbi témákkal kapcsolatosan hozta meg döntéseit: 1.Tápiószecső Nagyközség Önkormányzatának döntésével úgy határozott, hogy a évi munkatervét az alábbiak szerint módosítja: évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása 2. Könyvtár évi programterve 3. Művelődési Ház évi programterve 4. Önkormányzati rendeletek felülvizsgálata pontjait áthelyezi a november 19-re tervezett képviselő-testületi ülésére. 2.Tápiószecső Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen, 1 nem szavazattal meghozott döntésével úgy határozott, hogy a tápiószecsői Nagyközségi Könyvtár évi munkatervét a Felzárkózatási, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság ülésén elhangzott módosításokkal átdolgozva a december havi rendes ülésén újra tárgyalja. 3. Tápiószecső Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangúan meghozott döntésével úgy határoz, hogy a Damjanich Művelődési Ház évi programtervét a Felzárkózatási, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság ülésén, valamint a képviselő-testületi ülésen elhangzott módosításokkal átdolgozva a december havi rendes ülésén újra tárgyalja. 4.Tápiószecső Nagyközség Önkormányzatának döntésével úgy határoz, hogy elfogadja Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata és intézményeinek évi belső ellenőrzési tervét. 5.Tápiószecső Nagyközség Önkormányzatának döntésével úgy határoz, hogy a papír alapú dokumentumkezelésről áttér az elektronikus dokumentumkezelésre a képviselő-testületi és a bizottsági anyagok vonatkozásában. Erre a célra 13 db Netbook (11,6 ) típusú eszközt szerez be. A szükséges informatikai eszközök beszerzésére a évi költségvetés általános tartalékából Ft-ot biztosít. 6.Tápiószecső Nagyközség Önkormányzatának döntésével úgy határoz, hogy a minden hónap Jegyzői tájékoztató 4 elején megtartott kabinetülésen kiválasztja, melyik 4 helyi rendelet kerüljön felülvizsgálatra. A Pénzügyi- Vagyongazdálkodási, Jogi és Településfejlesztési bizottság ülésén megválasztja a rendelet felelősét, majd a következő havi ülésre a mentor által vezetett csapat előkészíti a rendelet módosítását. A Felzárkóztatási, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság munkájához köthető rendeletek előkészítésében jelen bizottság is helyt kap. 7.Tápiószecső Nagyközség Önkormányzatának döntésével úgy határoz, hogy Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014 (III.05) számú rendeletének 3. számú módosítását elfogadja. A rendelet honlapunkon teljes egészében megtekinthető. 8.Tápiószecső Nagyközség Önkormányzatának döntésével úgy határoz, hogy Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének a helyi iparűzési adóról szóló 8/1995. (XII.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló rendeletet elfogadja. A rendelet honlapunkon teljes egészében megtekinthető. 9.Tápiószecső Nagyközség Önkormányzatának döntésével úgy határoz, hogy Pest Megyei Környezetvédelmi Program dokumentációjával kapcsolatban észrevételét nem tesz, támogatja a Programot. 10. Tápiószecső Nagyközség Önkormányzatának döntésével úgy határoz, hogy a évi közbeszerzési tervről szóló 30/2014. (III.27.) számú határozatát módosítja oly módon, hogy kiegészíti a villamosenergia közbeszerzéssel. 11.Tápiószecső Nagyközség Önkormányzatának döntésével úgy határoz, hogy a közbeszerzési eljárások bírálóbizottságába a Pénzügyi Bizottság részéről visszavonásig Gál Józsefet és Lázók Tibort bízza meg. Kedves Tápiószecsőiek! Ha bővebben érdeklődnek a képviselő-testület ülésein történtekről, a jegyzőkönyveket községünk honlapján olvashatják. Dr. Baráth Krisztina jegyző

5 Lakossági tájékoztató Közérdekű felhívás! Figyeljünk egymásra! Kérjük, hogy amennyiben tudomása van krízishelyzetbe került személyről, családról, különösen olyan személyről, aki fűtés biztosításáról egészségügyi vagy más okból gondoskodni nem tud és emiatt kihűlés veszélye fenyegeti, vagy ön került krízishelyzetbe hívja a Dr. Baráth Krisztina jegyzőt az alábbi telefonszámon: 06-20/ Előzetes tájékoztatásul közöljük, hogy a jegyzőasszony kizárólag a krízishelyzet elhárítására szolgáló faadomány juttatására tesz javaslatot. ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY A Magyar Állam képviseletében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.) felhatalmazására a Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: Árvereztető) nyilvános árverés keretében értékesíteni kívánja a Magyar Állam tulajdonában és a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében lévő alábbi ingatlant (a továbbiakban: Ingatlan): Ingatlan-nyilvántartási adatok, hrsz., cím, megnevezés Kikiáltási ár nettó (Ft) Terhek, egyéb fontos információk Árverési biztosíték és licitlépcső nettó (Ft) Megtekinté s időpontja Árverés helye és ideje Tápiószecső 0189/13 hrsz., 2251 Tápiószecső, Kátai út 93., kivett szolgáltatóház, üzlet (ABC) és udvar illeti a Tápiószecső 0189/14; 0189/15 hrsz.-ú ingatlanokat terhelő egyéb szolgalmi jogok (villanyvezeték-, táv-hővezeték-, szennyvízvezeték elhelyezési használati, hozzájárási szolgalmi jog) január február óra, 1101 Budapest, Salgótarjáni út 20. Az Ingatlan árverési biztosítéka a licitlépcső mértékének összege a fenti táblázatban megtalálhatóak. Az Ingatlan 1/1 tulajdoni hányada kerül értékesítésre. Az árverési biztosíték összegét az ajánlattevőnek úgy kell átutalnia az MNV Zrt. MÁK számú letéti számlájára, hogy a jóváírás legkésőbb az árverés időpontja előtti napon megtörténjen. Az átutalási megbízáson a közlemény rovatban kérjük feltüntetni a település nevét és az Ingatlan helyrajzi számát. Az árverési biztosíték készpénzben nem fizethető be! Az Ingatlan értékesítése az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény 88. (1) bekezdés a) pontja alapján 27%-os általános forgalmi adóval terhelt. A licitálás nettó összegen történik. A nyertesnek nyilatkoznia kell az árverést követően, hogy adóalanynak minősül-e, illetve áfafizetésre kötelezhető-e. Ezen utóbbi nyilatkozattól függően kerül meghatározásra az adásvételi szerződésben a vételár nettó, illetve bruttó formában, valamint a számla kiállítása is ehhez fog igazodni. Az Ingatlan a táblázatban megjelölt megjegyzések (illetve a HM vagyonkezelői joga) kivételével per-, teher- és igénymentes. Az Ingatlan legfontosabb ingatlan-nyilvántartási és egyéb adatait, valamint az Ingatlanról készített fényképfelvételeket tartalmazó tájékoztatót az érdeklődők az alábbi internetes elérhetőségeken keresztül tekinthetik meg: MNV Zrt.: HM: HM EI Zrt.: Az árverésen árverezőként csak az vehet részt, aki az árverésre jelentkezés során az árverési feltételeket tartalmazó külön Nyilatkozatokat, amelyek a Hirdetményben rögzített feltételeket tartalmazzák (hiánytalanul kitöltve és aláírva) átadja Árvereztető részére. Az üres nyilatkozatok az árverés helyszínén az árverést megelőzően átvehetőek, illetve az alábbi linken letölthetőek: A szerződéskötésre jogosult nem természetes személynek (vevőnek) az adásvételi szerződésben nyilatkoznia kell arról, hogy a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.) 3. (1) bekezdése szerinti átlátható szervezetnek minősül, és így részére a nemzeti vagyonnak minősülő Ingatlan tulajdonjoga az Nvt. 13. (2) bekezdése értelmében átruházható. Amennyiben e nyilatkozat nem felel meg a valóságnak, az az adásvételi szerződés semmisségét vonja maga után. Az árverés időpontja, helyszíne: jelen árverési hirdetmény táblázata szerint Az árverésre jelentkezés helye: az árverés helyszíne Az árverésre jelentkezés ideje: az árverés napján 9 00 órától óráig Az árverésre jelentkezés módja: személyesen vagy képviselő útján Az árveréssel kapcsolatosan a lebonyolítás és az értékesítésre kerülő Ingatlanok vonatkozásában további információ kérhető a HM EI Zrt.-nél [cím: 1101 Budapest, Salgótarjáni út 18., ügyintéző neve/telefonszám: Gyimóthy Balázs +36 (1) ]. 5

6 Lakossági tájékoztató Közlekedésbiztonsági tippsorozat- 4. rész A szélvédő A látni és látszani elvvel már foglalkoztunk a Közlekedésbiztonsági tippsorozatunkban, azonban a szélvédő ellenőrzésére és karbantartására is nagy hangsúlyt kell fektetni! A hideg éjszakákon a szabadban alvó gépkocsik szélvédője az autón belüli és kívüli hőmérsékletkülönbség miatt bepárásodik, majd a fagypont körüli és az alatti hőmérsékleten a lecsapódott pára ráfagy a szélvédő külső oldalára. Ezekben a hónapokban számítanunk kell erre a jelenségre, így a reggeli készülődési időnél a szélvédő letakarításával is számolnunk kell! A gépkocsi szélvédőjével kapcsolatosan az alábbi előkészületek szükségesek: - A jármű ablakmosó tartályát töltsük fel jó minőségű téli ablakmosó folyadékkal! Ennek elmaradása egyrészt a folyadék megfagyásával a tartály szétrepedéséhez, illetve a kispriccelt folyadék szélvédőre történő ráfagyásához vezethet. - Ellenőrizzük az ablaktörlő lapátokat! A téli hónapokban a megnövekedett csapadék miatt sokkal többet használjuk az ablaktörlőt, így elengedhetetlen annak hibátlan működése. Az ellenőrzés terjedjen ki a gumicsíkokra (azok állapotára, szennyezettségére, állagára), a mozgató motor működésére, valamint arra, hogy a lapát gumis része teljes hosszában feküdjön a szélvédő üvegén. - Minden elindulás előtt mentesítsük a szélvédőt belülről a párától, kívülről a ráfagyott csapadéktól! Érdemes korábban kimenni a gépkocsihoz, hiszen ezek a műveletek hosszabb időt is igénybe vehetnek. A gépkocsi fűtését állítsuk a szélvédőre, ezzel egyszerűen és csíkmentesen tudjuk párátlanítani a szélvédőt, valamint a kívülről ráfagyott csapadék is elkezd olvadni. A jég lekaparásánál figyeljünk arra, hogy ne sértsük meg az üveg felületét. Ha kavicsfelverődést észlelünk az ablakon, azt még a tél beköszönte előtt javíttassuk meg, akár a látótérben, akár azon kívül található. Pest Megyei Balesetmegelőzési Bizottság Civil szervezetek Kedves Tápiószecsői Lakosság! December 5-én a Tápiószecsői Polgárőr Szervezet Mikulás járata immáron negyedik alkalommal tett látogatást községünkben, ahol mintegy ezerötszázan, gyermekek, szülők, nagyszülők várták izgatottan érkezését. A Mikulás és krampuszai a régi és új támogatóknak köszönhetően a gyermekeknek idén közel 500 db ajándékkal, a szülőknek, nagyszülőknek pedig szaloncukorral kedveskedhetett. A Mikulás köszöni a gyerekektől kapott sok- sok szeretetet, verset, énekeket és rajzokat, valamint a forró teát, forralt bort és süteményeket, mellyel hosszú útja során megkínálták Őt és csapatát. Reméli, hogy jövőre is jók lesztek gyerekek, és újból ellátogathat Hozzátok. a Mikulás Köszönöm! Brekli Ferenc, Danó Rita, Dósa Zoltánné, Gáspár Zsolt, Komjátiné Mácsár Erika,Molnár László, Mudra Regina, Nagy Attila, Nagy Dániel, Nagy Szabolcs, Nagyné Palotai Anna, Palotai Gergely, Posztós György, Pozsgai József, Szőke Attila, Varga Brigitta-a Mikulás járat csapatának a négy éve tartó önzetlen áldozat kész munkáját. Támogatóink: Ács Imre, Adamecz Istvánné, Bachner József,Bata Bolt, Batáné Dósa Angelika, Bárányné Gál Andrea, Borosznok István, Celó Autósbolt, COOP Szuper Áruház, Czakó Éva, Czakó Hús Kft, Dósa Mihályné, ifj. Dósa Zoltán, Dr. Balogh Nikoletta, Erős Sándor COOP ABC Üzlet, Farkas Tibor önk. képviselő, Gáspár Zsolt, Gazsi Józsefné, Gregor Lászlóné, Grezsákné Czakó Marianna, Gyurina László, Holecz Gábor, Horváth Istvánné, Huba Róbert, Kamilla Virág-Ajándék, Kármán Józsefné,Kása Krisztina, Komjátiné Mácsár Erika, Laczkó Imréné, László Zoltán, Lénárdné Jeneses Mária, Lengyel István, Lesti Bertalan, Madai László, Mészáros Ferencné, Mészáros Istvánné, Mikulás István, Molnár Róbert, Nagy László, Nagyné Pálinkás, Szilvia, Nyeste Zsolt, Ofella Bertalanné, Pál Mónika, Palotai Gergely, Palotainé Bata Anikó, Papp Istvánné, Papp Józsefné, Papp Julianna, Papst Károly, Petőné Makádi Dóra, Pogány László, RECO PALETT Kft, Romhányi Erzsébet, Slezák Ferencné, Slezák Tünde, Snajder Mihály, Süli Anikó, Szilágyi István, Szmolliny László, Tápiómenti Tömegsport Alapítvány, Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat, Tlesimunkáné Gál Melinda, Tóth Csaba, Tóth Jánosné, Tóthné Papp Csilla, Walter Attila, 12-es Élelmiszer Bolt, és még sokan mások. Köszönjük hogy ebben az évben is mellénk álltak. 6

7 Nagyanyáink konyhájából Lakossági vélemények, észrevételek A december, a keresztény emberek számára legszebb hónap. Az adventi időszak,a karácsony és a megváltó Jézus megszületésének időszaka. A háziasszonyok sok finomságot készítettek ebben az időszakban. Szeretnék én is három receptet megosztani,hátha valamelyik meg tetszik. Tárkonyos húsgombóc leves Hozzávalók: (8 főre) 80 dkg darált sertéslapocka, 1 kg gomba, 1 vöröshagyma, 3 tojás, másfél dl étolaj, 20 dkg előfőzött zöldborsó, 2 dl tejföl, 20 dkg rizs, só, 3 teáskanál őrölt feketebors, 2 teáskanál tárkony, 1 csokor petrezselyem zöldje. A vöröshagymát apró kockákra vágjuk. Nagyobb fazékban felhevítjük az étolajat, és üvegesre sütjük benne a hagymát. Közben megtisztítjuk, és nagyobb darabokra szeljük a gombát. A hagymás zsiradékba borítjuk, és percig fedő alatt összepároljuk. A darált húsba beleöntjük az rizst, sózzuk, 2 teáskanál őrölt borssal fűszerezzük, apróra vágott petrezselymet, és három tojást keverünk hozzá. Kicsit pihentetjük, majd vizes kézzel gombócokat formázunk belőle. A megpuhult gombát felöntjük három liter vízzel, egy teáskanál őrölt borssal, tárkonnyal, sóval ízesítjük, lefedjük, és felforraljuk. Belefőzzük a gombócokat, közben óvatosan kevergetjük. Amikor már feljöttek a leves színére, tejfölt, és előfőzött zöldborsót keverünk hozzá. Öt-tíz perc múlva tálalhatjuk. Pulyka fokhagymásan Hozzávalók: másfél kg pulykamell, só, 1 csokor kakukkfű, teáskanálnyi őrölt feketebors, 2 babérlevél, 2 evőkanálnyi margarin, 6 gerezd fokhagyma, 3 dl tejszín, 2 evőkanál liszt, 2 evőkanál tejföl. Az egész pulykamellet minden oldalán enyhén besózzuk, borssal átdörzsöljük. Előre beáztatott agyag edénybe tesszük. Dobunk mellé egy kis csokor kakukkfüvet, babérlevelet. Bedörzsöljük margarinnal, 2 dl vizet öntünk alá, lefedjük, és sütőben egy bő óráig pároljuk. A fokhagymát megtisztítjuk. Az átpuhult húst a tálból kiszedjük, az egész fűszereket kidobjuk. A szaftot serpenyőbe öntjük, átmelegítjük. A lisztet apránként tejszínnel és tejföllel simára keverjük. A forró szafthoz adjuk, belenyomjuk a fokhagymát, és összeforraljuk. Kevés vízzel megfelelő állagúra hígítjuk. A kihűlt húst vastagabb szeletekre vágva a mártásba tesszük. Újra összeforraljuk, hogy a pulyka is átvegye a kellemes fokhagyma ízt. Főtt krumplival tálaljuk. Gesztenyés koszorú Hozzávalók: 60 dkg liszt, 2 evőkanál cukor, 1 evőkanál só, 3 dkg élesztő, fél liter tej, kevés reszelt citromhéj, 4 nagy kanál aludttej, 1 tojás sárgája, 2 egész tojás, 10 dkg olvasztott vaj, 50 dkg gesztenyemassza, 1 evőkanál rum, 2 vaníliás cukor, 10 dkg porcukor, a tetejére 1 felvert tojás. Másfél dl langyos, cukros tejbe belemorzsoljuk az élesztőt. A lisztbe citromhéjat reszelünk, hozzáadjuk a megkelt élesztőt, a tojásokat, és a maradék langyos 7 tejjel alaposan kidagasztjuk a tésztát. Beledolgozzuk a sót, és az olvasztott vajat. Egy nagyobb edénybe tiszta ruhát teszünk, megszórjuk liszttel, és ebben fél óráig kelesztjük a tésztát. Közben a gesztenyemasszát rummal, cukorral, vaníliás cukorral ízesítjük. Lisztezett gyúródeszkára borítjuk a megkelt tésztát, kézzel óvatosan széthúzogatjuk, gyengéden megsodorjuk, és krumplinyomóval egyenletesen, gazdagon megtöltjük gesztenyével. Óvatosan feltekerjük, koszorút formázunk belőle. Egy kerek tálat vajjal kikenünk, belehelyezzük a tésztát, oldalait is megkenjük vajjal, a tetejét pedig felvert tojással. Pár percig pihentetjük, majd lassú tűzön legalább 40 percig sütjük Akinek meg tetszett valamelyik recept, és elkészíti, annak jó étvágyat kívánok hozzá. Békés,szeretetben gazdag,boldog karácsonyt kívánok. Gyurina László Köszönetünket fejezzük ki rokonoknak, ismerősöknek, szomszédoknak akik Walter Györgynét utolsó útjára elkísérték, a megemlékezés virágát elhelyezték, gyászunkban osztoztak Walter Györgyné családja * Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak a rokonoknak, barátoknak, szomszédoknak, ismerősöknek, akik Ofella Istvánt utolsó útjára elkísérték, mély fájdalmunkban osztoztak és koszorúikat, virágaikat sírján elhelyezték. Gyászoló család * Köszönettel és hálás szívvel gondolunk azokra, akik Gigor Károly (80) szeretett férjet és édesapát az utolsó útjára elkísérték. Mély fájdalmunkban osztoztak, sírján a megemlékezés virágait elhelyezték. Még nagyon fáj, s talán örökké így marad De velünk leszel, az idő bárhogy is halad Szívünkben él emléked örökre Ha látni szeretnénk, csak felnézünk az égre Gyászoló család * Köszönetünket fejezzük ki, mindazoknak a rokonoknak, szomszédoknak, ismerősöknek, akik Dósa Andrásné (85) temetésén részt vettek, sírjára elhelyezték a kegyelet virágait és fájdalmunkban osztoztak. Gyászoló család Kellemes karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag, boldog új esztendőt kívánok minden jelenlegi és leendő kedves ügyfelemnek! Nagy Attila "szennyvízszállító" ÁLDOTT KARÁCSONYT, BOLDOG ÚJ ÉVET kíván minden ügyfelének Bíró József gumiszerelő mester 06-30/ Fix áron: ,- Ft-ért eladó 776 nm-es építési telek Magdolna telepen. Érd:

8 Áldott, Békés ünnepet kívánunk! Fidesz tápiószecsői csoportja. Meghitt karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag új esztendőt kíván a Wass Albert Tápiómenti Kulturális Egyesület Gázkészülék Szerviz! Fali kazán, állókazán, bojler, konvektor, cirkó, vízmelegítő javítás, karbantartás, beüzemelés. BOSCH, JUNKERS, BETETTA, SAUNIER DUVAL, FÉG WESTEN, TERMOMAX hivatalos szakszerviz. Sürgősen eladó 3 szintes (pince,fsz.,tetőtér) kialakítású, jó állapotú családi családi ház Tápiószecsőn, a Hétvezér utcában, a focipálya közelében (Lakás: 175 m 2 ). Ár megegyezés szerint. Tel.:06/ Kegyelet KFT teljes körű temetkezési szolgáltatással áll a gyászoló családok rendelkezésére Tápiószecsőn. Kegyeleti képviselő: Ürmös József Tápiószecső, Honvéd u 6. Elérhetőség: Részletfizetés engedélyezett. Éjjel- nappal ügyelet: Sürgősen eladó/kiadó 1624 m 2 beépítetlen építési telek Tápiószecsőn, az Ugyer utcában, a Halastó közelében. Ár megegyezés szerint. Tel.:06/ Zemen Ákos Tel: ELADÓ! 230 literes boroshordó Betonkeverő 220V-os Alig használt olajkályha Szögesdróthuzal Alig használt, nagyon jó kukorica villanydaráló 220 V-os (Árpa, búza, borsó, kukorica, vegyes) Jó karban lévő vasállványra készült körfűrész, léc is vágható vele Kézi daráló Érd: vasárnap délután ig Tel Képkeretezés nagy választékban Áldott és meghitt karácsonyt, nagyon boldog új évet kíván a szerkesztőség újságunk minden olvasójának. 8

9 Szecsői Tükör Kiadja: Nagyközségi Önkormányzat Tápiószecső Honlap: Tel: 06-29/ , 06-29/ Szerkesztő: Lesti Bertalan, Engedély:NySU.P/PHF/2824/1991 A leadott cikkek tartalmáért felelősséget nem vállalunk! Megjelenik havonta 2400 példányban. 9

10 Téli varázs Retro Bál Tápiószecsői Széchenyi István Általános Iskola Szülői Munkaközössége meghívja Önöket a január 31-én, 19 órakor kezdődő jótékonysági báljára. A bál bevételével az iskolát támogatjuk! Helyszín: Helyőrségi Klub Tápiószecső, Kátai út 93. A zenét Dj. Totya (Tóth Zoltán) szolgáltatja, Retro stílusban. Vacsorás jegy: Ft/fő Vacsora nélküli jegy: Ft/fő Támogatói jegy: 200 Ft/db (Támogatói jegy az iskolában kapható!) Vacsora: Desszert: Szezámmagos csirkemell, Natúr szelet gombamártással rizi-bizivel, káposztasalátával. sós és édes sütemények Jegyek csak elővételben, január 29-ig: Mészárosné Tóth Csilla: 06-20/ Pásztorné Dely Szilvia: 06-70/ "Tombola felajánlásokat szívesen elfogadunk!". Odakint esik a hó, hideg van, fúj a szél. Gyere el idén is bálunkra, retro zenénkkel elvarázsolunk, táncolj és itt garantáltan nem fogsz fázni!! 10

11 11

12 12

Polgármesteri tájékoztató

Polgármesteri tájékoztató 1 2 Polgármesteri tájékoztató Újra eltelt egy év! Több mint egy éve, 2012.októberében beszélgettünk a település gazdasági, kulturális jelenéről-jövőjéről. Az aktuális folyamatokról,tervekről a település

Részletesebben

2007. január Ára: 130 Ft XIII. évfolyam 1. szám M E G H Í V Ó

2007. január Ára: 130 Ft XIII. évfolyam 1. szám M E G H Í V Ó 2007. január Ára: 130 Ft XIII. évfolyam 1. szám Mesehallgatás Fotó: Yetik Éva M E G H Í V Ó Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete értesíti a lakosságot, hogy 2007. február 1-jén

Részletesebben

AZ ÁRVERÉS RENDJE (Minta)

AZ ÁRVERÉS RENDJE (Minta) AZ ÁRVERÉS RENDJE (Minta) Az árverés célja az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 33. -ának (1) bekezdése, 34. -a (2) bekezdésének b) pontja és az állami vagyonnal való

Részletesebben

uzsai írek BIANKA MOSOLYA... A

uzsai írek BIANKA MOSOLYA... A XXII. évfolyam R H uzsai írek RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA 2014. DECEMBER www.ruzsa.hu BIANKA MOSOLYA... A z idei év során többször is összefogott településünk a veleszületett szívizom rendellenességgel

Részletesebben

Jegyzõi tájékoztató a képviselõ-testület ülésérõl

Jegyzõi tájékoztató a képviselõ-testület ülésérõl SZENTMÁRTONKÁTAI XXIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM, 2013. JANUÁR ÚJSÁG Kányádi Sándor: Csendes pohárköszöntõ újév reggelén Tisztelt Lakosok! A 2013-as év elején e verssel kívánunk minden kedves lakosnak békességben,

Részletesebben

Kél a magasból tiszta fény

Kél a magasból tiszta fény Sávoly Község Önkormányzatának információs lapja VII. évfolyam IV. szám 2013. december Ajánló a Sávolyi Hírmondó tartalmából: -4. oldalon: Sávolyi arcok- Sávolyi sorsok -5. oldalon: Írás a Szent Család

Részletesebben

A tartalomból. Új háziorvos Pusztazámoron (4. old.) Zárszámadás és előretekintés (6. old.) Megjött a Mikulás (13. old.) PUSZTAZÁMOR KÖZÉLETI FÓRUMA

A tartalomból. Új háziorvos Pusztazámoron (4. old.) Zárszámadás és előretekintés (6. old.) Megjött a Mikulás (13. old.) PUSZTAZÁMOR KÖZÉLETI FÓRUMA INGYENES PUSZTAZÁMOR KÖZÉLETI FÓRUMA XVI. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2011. DECEMBER A tartalomból Új háziorvos Pusztazámoron (4. old.) Zárszámadás és előretekintés (6. old.) Archív fotó Megjött a Mikulás (13. old.)

Részletesebben

Rendhagyó kiállítás. Emlékezés a Kopjafánál

Rendhagyó kiállítás. Emlékezés a Kopjafánál 2. oldal 2014. december Rendhagyó kiállítás Emlékezés a Kopjafánál Fotók: Fujszné Kőnig Zsuzsa 2014. december 3. oldal Balatonfűzfő Város és a Művelődési Központ és Könyvtár december havi programja és

Részletesebben

Nemzeti ünnepünk - március 15.

Nemzeti ünnepünk - március 15. Nagytálya Község önkormányzatának lapja 2014. április Nagytálya és Maklár Önkormányzatai korábbi években úgy határoztak, hogy - a két falu kapcsolatának szorosabbá tétele érdekében - közösen ünneplik meg

Részletesebben

SZECSŐI TÜKÖR 2007 március. M e g h í v ó! Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete

SZECSŐI TÜKÖR 2007 március. M e g h í v ó! Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete M e g h í v ó! Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete nevében szeretettel meghívom Önt és kedves családját az 1848-as forradalom és szabadságharc 159. évfordulója alkalmából tartandó

Részletesebben

TURAI HIRLAP XXI. évfolyam 10. szám

TURAI HIRLAP XXI. évfolyam 10. szám INGYENES KÖZÉLETI HAVILAP TURAI HIRLAP XXI. évfolyam 10. szám 2012 DECEMBER A Turai Hírlap szerkesztôsége és lapunk fenntartója, Tura Város Önkormányzata ezúton köszöni meg kedves olvasóinak ezévi érdeklôdését,

Részletesebben

isaszeg Karácsonyfa önkormányzati tájékoztató Békés, boldog, örömteljes karácsonyi ünnepet kívánunk minden kedves olvasónknak!

isaszeg Karácsonyfa önkormányzati tájékoztató Békés, boldog, örömteljes karácsonyi ünnepet kívánunk minden kedves olvasónknak! isaszeg önkormányzati tájékoztató VIII. évfolyam, 12. szám 2009. december Gyenes István Karácsonyfa Szobám sarkában a békesség fája zöld ruháján sok ezernyi szín, alatta fénylô melegségben a gyermeki világ

Részletesebben

Tavaszi nagytakarítás a Föld Napjára

Tavaszi nagytakarítás a Föld Napjára Tisztelt Tápiószecsői Polgárok! A Szecsői Tükör februári számában tájékoztattam Önöket a Képviselő-testület azon döntéseiről, melyek a település közbiztonsági kérdéseit érintik. Ennek folytatásaként szeretnék

Részletesebben

Alsónémedi Hírmondó. Áldott Húsvéti Ünnepeket Kívánunk! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata

Alsónémedi Hírmondó. Áldott Húsvéti Ünnepeket Kívánunk! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Alsónémedi Hírmondó XXV. évfolyam 3. szám Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának és Képviselőtestületének ingyenes tájékoztató és kulturális folyóirata Áldott Húsvéti Ünnepeket Kívánunk! Alsónémedi Nagyközség

Részletesebben

GALGA HÉVÍZ. Havonta megjelenô olvasnivaló INGYENES. Arany János: Alkalmi vers. 1. szám 2001. JANUÁR

GALGA HÉVÍZ. Havonta megjelenô olvasnivaló INGYENES. Arany János: Alkalmi vers. 1. szám 2001. JANUÁR INGYENES GALGA Havonta megjelenô olvasnivaló 1. szám 2001. JANUÁR HÉVÍZ Boldog új évezredet! A történelemben különösen ritkán elõforduló év váltásoknak és eseményeknek lehetnek átélõi és tanúi a ma és

Részletesebben

Tisztelt Lakosság! Örömhír. 2008. december XVIII. évfolyam 12. szám 100 Ft

Tisztelt Lakosság! Örömhír. 2008. december XVIII. évfolyam 12. szám 100 Ft 2008. december XVIII. évfolyam 12. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP Békés, boldog karácsonyi ünnepeket kíván a képviselõ-testület és a szerkesztõbizottság! Örömhír Örömhírt mondok

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGHÁZBAN NEM LESZ SZAVAZÓ HELYISÉG!

AZ EGÉSZSÉGHÁZBAN NEM LESZ SZAVAZÓ HELYISÉG! Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes, tájékoztató havi lapja V. évfolyam 2. szám 2010. február Választási Híradó Sólyom László köztársasági elnök az országgyűlési képviselők 2010. évi általános választása

Részletesebben

KEDVES KARTALI LAKOSOK!

KEDVES KARTALI LAKOSOK! XX. évfolyam 1. szám A KARTALI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2010. JANUÁR KEDVES KARTALI LAKOSOK! Polgármesteri funkciómban lezárult az elsõ gazdasági év, s már készülünk a 2010. évi költségvetés elfogadására. Bár

Részletesebben

III. évfolyam, 4. szám 2009. december

III. évfolyam, 4. szám 2009. december III. évfolyam, 4. szám 2009. december Meghívó a karácsonyi kézműves délelőttre 2009. december 19-én, délelőtt 8-11 óra között, Mány Község Önkormányzata és a Hársfadombi Általános Iskola szeretettel meghív

Részletesebben

2013.március. Nőnapi köszöntő

2013.március. Nőnapi köszöntő Ó L P ÁGASEGYHÁZA NA 2013/3 2013.március Ára: 100 Ft Nőnapi köszöntő Kedves ágasegyházi Nők, Lányok, Asszonyok, Nagymamák, Déd mamák! Nagy szeretettel és a legnagyobb Tisztelettel köszöntöm Önöket és minden

Részletesebben

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES XXIII. évfolyam, Közéleti információs lap Városi elismerések átadása Siklósi István polgármester, Szekeres Józsefné alpolgármester, Mezeiné Szegedi Erzsébet a Mazsorett Együttes

Részletesebben

Falugondnoki Hírlevél

Falugondnoki Hírlevél falugondnok2.qxd 2006.12.14. 13:41 Page 1 Duna Tisza Közi Falugondnoki Hírlevél IX. évfolyam, 35. szám Falinaptár ajándékba! 2006/6. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet kívánunk minden kedves

Részletesebben

(06-20)320-25-45. Solt, Kossuth u. 54. SOLT OPTIKA

(06-20)320-25-45. Solt, Kossuth u. 54. SOLT OPTIKA Solt, Kossuth u. 54. (06-20)320-25-45 Bejelentkezés: (06-20)489-45-07 SOLT OPTIKA Nyitva: hétfõ, szerda, péntek 9-12 és 13-17 csütörtök 8-12 TÁRSASÁGI ROVAT Tisztelt Olvasók! Továbbra is várjuk az Önök

Részletesebben

Ha ez a szép rege Igaz hitté válna, Óh, de nagy boldogság Szállna a világra. Ez a gyarló ember Ember lenne újra, Talizmánja lenne A szomorú útra.

Ha ez a szép rege Igaz hitté válna, Óh, de nagy boldogság Szállna a világra. Ez a gyarló ember Ember lenne újra, Talizmánja lenne A szomorú útra. A FALU HÍREI Szeretetben gazdag békés, boldog karácsonyt kívánunk mindenkinek! Harang csendül, Ének zendül, Messze zsong a hálaének Az én kedves kis falumban Karácsonykor Magába száll minden lélek. Minden

Részletesebben

uzsai XIX. Jótékonysági bálját A vásárra menőket Sehol ki ne fosszák.

uzsai XIX. Jótékonysági bálját A vásárra menőket Sehol ki ne fosszák. R uzsai XXII. évfolyam H írek RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA JANUÁR www.ruzsa.hu BÚÉK MEGHÍVÓ A ruzsai Hétszínvirág Óvoda február 15-én 1830 órai kezdettel a Móra Ferenc Művelődési Házban tartja Kívül,

Részletesebben

Gyertyák fényénél KARÁCSONYRA. Ázamc^iamfl, s 4. (léaés', ú j/ e&ztendéá ^úfdm m Á/

Gyertyák fényénél KARÁCSONYRA. Ázamc^iamfl, s 4. (léaés', ú j/ e&ztendéá ^úfdm m Á/ Gyertyák fényénél Advent a karácsonyi előkészület, a reménykedés ideje. Egy- részt utalás a történelmi adventre, a választott nép Messiást váró évezredeire, másrészt készület karácsony ünnepére, Jézus

Részletesebben

ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART

ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART NYERGESÚJFALUI HÍRMONDÓ NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2014-ben huszonöt éves a város MEGJELENIK HAVONTA XXIV. ÉVFOLYAM 2014. FEBRUÁR havonta ingyenesen 3200 otthonban a város szolgálatában

Részletesebben

A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 25. évfolyam 6. szám 2014. NOVEMBER DECEMBER Ára: 120 Ft Írjuk együtt a Kocséri Híradót! Szeretnénk, hogy ismét felálljon egy szerkesztőbizottság, amelynek tagjai rendszeresen

Részletesebben

SZENTKIRÁLYI HÍRMONDÓ. Minden kedves olvasónak békés, és szeretetben gazdag karácsonyi ünnepeket kívánnak a Szentkirályi Hírmondó szerkesztői!

SZENTKIRÁLYI HÍRMONDÓ. Minden kedves olvasónak békés, és szeretetben gazdag karácsonyi ünnepeket kívánnak a Szentkirályi Hírmondó szerkesztői! XXIII. ÉVFOLYAM 12. szám ÁRA: 100,-Ft 2012. december SZENTKIRÁLYI FÜGGETLEN KÖZÉLETI HELYI LAP www.szentkiraly.hu HÍRMONDÓ Minden kedves olvasónak békés, és szeretetben gazdag karácsonyi ünnepeket kívánnak

Részletesebben

2009. február XIX. évfolyam 240. szám Ára: 120 Ft E-mail: nlakicszsuzsa@gmail.com www.acsvaros.hu

2009. február XIX. évfolyam 240. szám Ára: 120 Ft E-mail: nlakicszsuzsa@gmail.com www.acsvaros.hu Ácsi HÍREK Ács város közéleti havi lapja 2009. február XIX. évfolyam 240. szám Ára: 120 Ft E-mail: nlakicszsuzsa@gmail.com www.acsvaros.hu A kínálatból Önkormányzati Híradó 2. oldal Racionalizálási intézkedések

Részletesebben