Kochmeister-díj Pályázati csomag

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kochmeister-díj 2014-2015. Pályázati csomag"

Átírás

1 Budapest, június 18. Pályázati kiírás A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Budapesti Értéktőzsde) ben alapította meg a Kochmeister-díjat, amellyel olyan tehetséges fiatalokat kíván jutalmazni, akik előre meghatározott, a tőzsdével, tőkepiaccal, a pénzügyi öngondoskodás témájával kapcsolatos témakörökben a legjobb tanulmány(oka)t készítik el. A díj névadója báró Kochmeister Frigyes, aki 1864-ben vezető szerepet játszott a Budapesti Áru- és Értéktőzsde megalakításában, majd később a Tőzsde első elnökeként több mint harminc éven keresztül irányította az intézményt. A pályázati kiírás elválaszthatatlan részét képezi a pályázati adatlap és a pályázati útmutató, amelyek együttesen tartalmazzák a pályázat beadásához a pályázótól várt valamennyi feltételt. A pályázat érvénytelen, ha azt a pályázati felhívás alapján pályázni nem jogosult pályázó nyújtotta be, illetve ha a pályázatként benyújtott anyagot korábban más pályázathoz is benyújtották. Érvénytelen a pályázat akkor is, ha azt a benyújtási határidőt követően juttatják el a Budapesti Értéktőzsdére. A Szakmai Bizottság a pályázat érvénytelensége esetén a hibák, hiányok kijavítására külön nem szólítja fel a pályázót. A pályázati kiírásnak nem megfelelő pályázati dokumentációk érvénytelenek, ezért kérjük, hogy a kiírásban foglalt feltételeket pontosan olvassák el. Ha a pályázó a diplomamunkáját kívánja benyújtani pályázatként, azt az adatlapon fel kell tüntetni.

2 Pályázati útmutató A pályázat benyújtásának módja, helye és határideje A pályázati dokumentációt a pályázati útmutatóban közölteknek megfelelően hiánytalanul kell benyújtani. A pályázatra való jelentkezés határideje (a kidolgozni tervezett téma megjelölésével): szeptember 15. A pályázatra való jelentkezés módja: a Budapesti Értéktőzsde honlapjáról letölthető pályázati adatlapot, valamint az adatkezelési hozzájárulást kitöltve és aláírva elektronikusan a -címre vagy postai úton a Budapesti Értéktőzsde Zrt. Kochmeister-díj pályázat címzéssel ellátva, a levelezési címre lehet eljuttatni. A Budapesti Értéktőzsde azon pályázók számára, akik a pályázatra való jelentkezéssel együtt (2015. szeptember 15-ig) előzetesen benyújtják rövid témavázlatukat is, konzultációs lehetőséget biztosít. A Budapesti Értéktőzsde a pályázati témákat a tőkepiac aktuális kérdéseinek figyelembe vételével állítja össze. Lehetőséget kínálunk arra is, hogy a pályázók a felsorolt témakörökön kívül más a Budapesti Értéktőzsdével való előzetes egyeztetés alapján, a kiírásban nem szereplő témában nyújtsák be pályázatukat. Az egyes témakörökhöz elsősorban az ajánlott szakterületekről várjuk a jelentkezőket, de természetesen más, a témához kapcsolódó területekről is várjuk a pályázókat. A pályázatok benyújtásának határideje: október 15. A pályázat benyújtási határideje alatt a postára adás dátumát kell érteni. A határidőn túl postára adott pályázatot érvénytelennek tekintjük és nem áll módunkban elfogadni azt, kétség esetén a pályázónak kell bizonyítani a postára adás időpontját. Hiánypótlásra nincs lehetőség, a Szakmai Bizottság csak a formailag megfelelő pályázatokat értékeli. A pályázatot elsősorban elektronikus formában várjuk a -címen. Amennyiben a pályázatot postai úton szeretnék eljuttatni, úgy 1 nyomtatott példányban, összefűzve, vagy elektronikus adathordozón (CD-n, pendrive-on stb.) zárt csomagolásban kell eljuttatni a Budapesti Értéktőzsde címére ajánlott küldeményként. Lehetőség nyílik arra is, hogy pályázatukat személyesen adják le. A személyesen beadott pályázatokat a határidő napján óráig áll módunkban elfogadni. Személyes átadás esetén időpontot egyeztetés szükséges a Budapesti Értéktőzsde munkatársával a címen, vagy a os telefonszámon. A pályázat terjedelme: minimum 25, maximum 50 oldal. Formai követelmények: 12-es betűméret, 1,5-es sorköz. A pályázattal kapcsolatban további információkat a címen, vagy a os telefonszámon kaphatnak. A pályázati felhívás, valamint az adatlap, a nyilatkozat és az útmutató elektronikus úton is letölthető a BÉT honlapjáról a weboldalon található Kochmeister-díj menüpont alatt.

3 Kik nyújthatnak be pályázatot? A pályázatra várjuk minden 35 év alatti nappali, esti és levelező tagozatos egyetemista, főiskolás, PhD, MBA hallgató, illetve másoddiplomás, külföldi egyetemen, főiskolai képzésben részt vevő hallgató munkáját, továbbá azon személyek pályázatát is, akik a tanévben diplomáztak. A pályázatokat mind egyénileg, mind pedig csoportban (2-3 fő) is be lehet nyújtani. Nem adhatnak be pályázatot a Budapesti Értéktőzsdével munkaviszonyban álló személyek és ezek hozzátartozói. A pályázat díjazása A pályázat első három helyezettje a pénzjutalmon kívül publikációs lehetőséget is kap. Az első helyezett Ft, a második helyezett Ft, a harmadik helyezett Ft-os díjazásban részesül. A bíráló testület a pénzjutalmat a kiírtnál alacsonyabb mértékben is megállapíthatja. (Az itt feltüntetett díjak bruttó összegként értendőek és azt a BÉT szellemi tevékenységből származó jövedelemként - az annak megfelelő adóelőleg- és járuléklevonást követően - nettó módon fizeti ki a díjazottaknak.) Az elbírálási kritériumok A pályázati munkákat a Budapesti Értéktőzsde által felkért független szakmai bizottság (Szakmai Bizottság) bírálja el diszkrecionális döntés alapján. A legjobb tanulmányok készítőit a Szakmai Bizottság meghívja, hogy dolgozatukat egy 25 perces előadás keretében mutassák be. Az elbírálás határideje: november 30. A pályázók értesítése A pályázatok elbírálását végző testület döntéséről, a Budapesti Értéktőzsde a döntést követő 15 munkanapon belül elektronikus úton értesíti a pályázókat. A pályázat eredményét a Budapesti Értéktőzsde a honlapján is hozzáférhetővé teszi. A díjak átadására 2015 decemberében a Budapesti Értéktőzsde által szervezett díjátadón kerül majd sor. A pályamunkák felhasználási joga A nyertes pályázók (1-3. helyezettek) kötelesek felhasználási szerződést kötni a Budapesti Értéktőzsdével, amelyben hozzájárulnak ahhoz, hogy a pályázati munka kizárólagos felhasználási joga a Budapesti Értéktőzsdét illesse meg, így a díjnyertes pályázatokat a jövőben más pályázathoz, publikációhoz felhasználni kizárólag a Budapesti Értéktőzsde hozzájárulásával lehet! Sikeres pályázatírást kívánunk!

4 Pályázati témakörök high-end tőkepiaci infrastruktúrája Technikai és/vagy fundamentális elemzés és/vagy modellezés (információ) technológiai korlátai (előrejelzés, kockázatkezelés területeken). Különös tekintettel az alábbiakra: A feldolgozott információ mennyisége, a detektálásának és feldolgozásának a sebessége, kapcsolódási és ajánlatkezelési sebesség jelenlegi korlátai (HFT, LLT, üvegszálas kapcsolat, BIG DATA, stb.). Pozitív hatások és kockázatok A különböző internetes befektetési rendszerek előnyeinek és hátrányainak bemutatása A téma feldolgozását elsősorban olyan pályázóknak javasoljuk, akik közgazdasági és pénzügyi ismeretekkel rendelkeznek, ilyen területtel foglalkoznak. 2. Árjegyzői rendszerek a modern tőzsdék részvénypiacain Európa vs USA és Egyes tőzsdék árjegyzői keretrendszerei közötti különbségek hasonlóságok Alternatív piacok (MTF-ek) megoldásai Maker/Taker avagy Liquidity Provider modellek előnyei és hátrányai Árjegyzők kockázatkezelési technikái és profitlehetőségei Hagyományos árjegyzők vs nem hivatalos árjegyzők (HFT) EU szabályozások az árjegyzőkre (és árjegyzőként viselkedő HFT-ekre) vonatkozólag A téma feldolgozását elsősorban olyan pályázóknak, illetve internetes elemzői csoportoknak javasoljuk, akik közgazdasági, pénzügyi, illetve jogi ismeretekkel rendelkeznek. 3. Az ETF-ekben rejlő lehetőségek Nagy ETF kibocsátók jellemzői Európában Külföldi ETF-ek hazai piacra való bevezetésének lehetőségei A hazai magánbefektetők és/vagy intézményi befektetők lehetőségei Árjegyzés A téma feldolgozását elsősorban olyan pályázóknak javasoljuk, akik pénzügyi, befektetési - elemzési ismeretekkel rendelkeznek, illetve ilyen területtel foglalkoznak. 4. Az EU szabályozás megújításának eddigi és várható hatásai Mennyiben rendezi át az új EU-s szabályozási környezet (MiFID II, MiFIR, EMIR, Benchmark Regulation, Financial Transaction Tax, egyéb) a tőzsdei kereskedést? Tőzsde, alternatív kereskedési helyek valamint egyéb OTC piacok közötti súlypont eltolódások az egyes termékcsoportok vonatkozásában. A téma feldolgozását elsősorban olyan pályázóknak javasoljuk, akik közgazdasági, pénzügyi illetve jogi ismeretekkel rendelkeznek.

5 5. Alacsony forgalmú papírok kezelése A forgalom bővítésére vonatkozó lehetséges eszközök, gyakorlati alkalmazásuk (árjegyzés, kereskedéstechnikai eszközök) Ezen instrumentumok szankcionálása kategorizálás, átsorolás, törlés útján A téma feldolgozását elsősorban olyan pályázóknak javasoljuk, akik pénzügyi és befektetési ismeretekkel rendelkeznek, ilyen területtel foglalkoznak. 6. Milyen egy ideális tőzsdeaspiráns cég, hogyan határozzák meg az egyes tőzsdék a tőzsdei bevezetések kritériumrendszerét Összehasonlító elemzés, elsősorban az EU szabályozott piacaira koncentrálva, esetleg az USA piacok szabályozásával is összevetve Fő hangsúly a tőzsdei cégek előzetes szűrésén, a bevezetési feltételeken (különös tekintettel a szabályozott piacok legalsó szegmenseiben alkalmazott szűrőfeltételekről) Mennyire alkalmasak az objektív kritériumok a tőzsdei alkalmasság kiszűrésére, esetleges későbbi piaci teljesítmény előrevetítésére? Mely tőzsdéken és milyen mértékben van diszkrecionális jogköre a tőzsdéknek a bevezetési döntések meghozatalában, mennyire alkalmazzák a tőzsdék ezt a gyakorlatot, és ha igen, milyen ismérveket vesznek alapul a döntések meghozatalánál? Milyen egyéb szereplők vállalnak szerepet a tőzsdére lépő cégek előzetes szűrésében (felügyeleti szervek, befektetési szolgáltatók, auditorok, etc.)? A téma feldolgozását elsősorban olyan pályázóknak javasoljuk, akik jogi és pénzügyi, illetve befektetési ismeretekkel rendelkeznek, ilyen területtel foglalkoznak. 7. A tőzsdei cégek folyamatos ellenőrzésének gyakorlati kérdései, nehézségei, az egyes országokban alkalmazott megoldásai Összehasonlító elemzés, elsősorban az EU szabályozott piacaira koncentrálva, esetleg az USA piacok szabályozásával is összevetve A tőzsdei cégek felügyeletének megoszlása a tőzsde és a felügyeleti hatóság között (hol milyen megoldás van, átfedők-e egyes felügyeleti funkciók, stb.) Alkalmasak-e a tőzsdék/felügyeletek által alkalmazott és alkalmazható szankciók a legsúlyosabb befektetői érdeksérelmek megelőzésére, reparálására? Melyek a leggyakrabban szankcionált szabályzat- illetve jogszabálysértések? Milyen gyakorlati nehézségek merülhetnek fel a tőzsdei szankciók alkalmazásánál (okozhat-e például valamely érdekcsoportnak aránytalan érdeksérelmet, stb.)? Mennyire jellemző a tőzsdéről való kizárás szankcióként való alkalmazása a kibocsátókkal szemben? Mit várnak a piaci résztvevők a tőzsdéktől a felügyeleti tevékenység körében és ez mennyiben valósítható meg a jelenlegi szabályozási környezetben? A téma feldolgozását elsősorban olyan pályázóknak javasoljuk, akik jogi és pénzügyi, illetve befektetési ismeretekkel rendelkeznek.

6 8. Részvények tőzsdei forgalmazásának megszüntetésével kapcsolatos gyakorlat Összehasonlító elemzés, elsősorban az EU szabályozott piacaira koncentrálva, esetleg az USA piacok szabályozásával is összevetve Elsődleges hangsúly a kibocsátók által eldöntött és kérelmezett önkéntes kivezetésen, annak szabályozási megoldásain (az egyes tőzsdék alkalmaznak-e, és ha igen, milyen befektetővédelmi eszközöket a kivezetések szabályozásánál, mint pl. a kötelező vételi ajánlat, stb.) Megfigyelhető-e a kivezetések szabályozásával kapcsolatosan valamiféle általános tendencia (EU törekvés)? Mennyire fontos a befektetők védelme a kivezetéseknél és milyen gyakorlati problémákat vet fel e védelem esetleges hiánya? A téma feldolgozását elsősorban olyan pályázóknak javasoljuk, akik jogi és pénzügyi, illetve befektetési ismeretekkel rendelkeznek.

7 PÁLYÁZATI ADATLAP A Budapesti Értéktőzsde Kochmeister - díjának pályázati felhívásához. Kérjük olvashatóan, nyomtatott nagybetűkkel, vagy számítógépen kitölteni! Pályázó neve: Ha csoportban indulnak, akkor a csoport neve: A pályázati tanulmánytervezet címe: Ország: Megye: Település: Irányítószám: Utca, házszám: Telefonszám: Felsőoktatási intézményének neve: Évfolyam megnevezése: Tanulmányok befejezésének (várható) időpontja: Kérjük itt feltüntetni, ha PhD hallgató, másoddiplomás, vagy külföldi egyetem, főiskola hallgatója: A benyújtott pályázati munka egyben diplomamunka is (kérjük a megfelelőt aláhúzni) Igen Nem Felhívjuk figyelmét, hogy a Pályázati Adatlapot a Pályázati útmutató -ban foglaltaknak megfelelően a kitöltött és aláírt Hozzájárulás a pályázat lebonyolításához szükséges adatkezeléshez c. Nyilatkozattal együtt kell megküldenie vagy elektronikusan a címre, vagy postai úton a Budapesti Értéktőzsde Zrt. Kochmeister-díj pályázat címzéssel ellátva, a levelezési címre.

8 Hozzájárulás a pályázat lebonyolításához szükséges adatkezeléshez A jelen nyilatkozat elfogadásával Ön egyértelműen és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Budapesti Értéktőzsde Zrt. (cégjegyzékszám: ; székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 93.; a továbbiakban: BÉT) az Ön által önkéntesen megadott személyes adatokat (név, cím, telefonszám, cím, felsőoktatási intézmény, képzés, évfolyam, annak a ténye, hogy PhD hallgató, másoddiplomás, vagy külföldi egyetem, főiskola hallgatója) a Kochmeister-díj pályázat lebonyolítása céljából a pályázat sikeres lebonyolításáig, de legfeljebb az adatszolgáltatástól számított 1 (egy) évig kezelje, és Önnel ezen célból kifolyólag a későbbiekben a fenti elérhetőségeken kapcsolatba lépjen. A jelen hozzájárulás továbbá kiterjed arra is, hogy a BÉT a nyertes (1-3. helyezett) játékosok nevét megjelentesse a honlapján (http://bet.hu/) a játék eredményhirdetésétől számított 3 (három) évig. Tájékoztatjuk, hogy a jelen adatkezelés az Ön, mint érintett hozzájárulása alapján történik. Ezen adatkezelést az adatszolgáltatást követően közvetlenül megkezdjük. Tájékoztatjuk, hogy a fent felsorolt személyes adatok kizárólag olyan adatok, amelyek az adatkezelés céljához elengedhetetlenek. Ezen személyes adatokhoz kizárólag olyan személyek férhetnek hozzá, akik hozzáférése elengedhetetlenül szükséges az adatkezelés szempontjából. Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-56588/2012. Ön a jelen hozzájárulás megadásával egyben kijelenti, hogy elolvasta és megértette a BÉT adatvédelmi tájékoztatóját (http://bet.hu/magyar_egyeb/pr/adatvedelmi_tajekoztato.html), tisztában van azzal, hogy a fentiek szerint jogában áll az adatkezelésről tájékoztatást kérni, valamint kérheti személyes adatainak törlését, zárolását és helyesbítését, tiltakozhat az adatkezelés ellen, továbbá tisztában van a fentiek szerinti jogorvoslati lehetőségekkel is. Kérjük, hogy amennyiben a jelen nyilatkozat, illetve az adatkezelési tájékoztató tartalma nem egyértelmű, úgy szíveskedjen a jelen nyilatkozat megadása előtt további tájékoztatást kérni tőlünk erre vonatkozóan. Elérhetőségeinket megtalálja az adatvédelmi tájékoztatóban. Kötelezettséget vállalunk arra, hogy a tudomásunkra jutott információkat teljes körű titoktartással kezeljük, valamint minden szükséges technikai illetve egyéb intézkedést megteszünk az Ön adatainak védelme érdekében. Felhívjuk a figyelmét, hogy a megadott személyes adatok valódiságáért Ön felel. Kérjük, csak a saját személyes adatait adja meg, más személyes adatára vonatkozó adatszolgáltatásra Ön csak az érintett meghatalmazásával jogosult. Amennyiben valótlan adatokat szolgáltat, vagy másvalaki személyes adatait adja meg, az érintetteknek ebből kára származhat, és polgári jogi, büntetőjogi, illetve szabálysértési eljárást kezdeményezhetnek Ön ellen. Pályázó neve: Pályázó lakcíme: (keltezés helye), (hónap). (nap).. aláírás