NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 1/2006.( I.26.) KGY. r e n d e l e t e. az önkormányzat által alapított kitüntetések rendszeréről

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 1/2006.( I.26.) KGY. r e n d e l e t e. az önkormányzat által alapított kitüntetések rendszeréről"

Átírás

1 NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 1/2006.( I.26.) KGY r e n d e l e t e az önkormányzat által alapított kitüntetések rendszeréről A Közgyűlés A helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított évi LXV. törvény. 1. (6) bekezdése a.) pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 1. Megyei Jogú Város Közgyűlése egyes személyek és szervezetek kiemelkedő tevékenységének elismerésére és megbecsülésére az alábbi kitüntetéseket alapítja: - Város Díszpolgára, - Inczédy György ÉLETMŰ díj, - Városért Bencs Kálmán díj emlékérem - Bencs László Arany Emlékérem, - Bencs László Emléklap, - Város Közbiztonságáért Sztárek Ferenc- díj, - Kiváló Pedagógusa Margócsy Emil díj, - Oktató Nevelő Munkáért Vietórisz József díj, - Kiváló Egészségügyi Dolgozója Eisert Árpád díj, - Együtt egymásért Burger István díj, - Kiváló Köztisztviselői Munkáért Májerszky Béla díj, - Város Sportjáért Kovács Bütyök József díj, - Város Tudományos Életéért Westsik Vilmos díj, - Város Művészeti Életéért Barzó Endre díj, - Város Kultúrájáért Katona Béla - díj, - Érdemes Újságírója Krúdy Gyula díj, - Gyermekeiért és Ifjúságáért Kégly Szeréna díj.

2 I. rész "NYÍREGYHÁZA VÁROS DÍSZPOLGÁRA" 2. (1) A " Város Díszpolgára" cím annak a magyar állampolgárságú vagy külföldi, bel- vagy külföldön élő, vagy már elhunyt személynek adományozható, aki a) társadalmi, gazdasági, kulturális, illetőleg egyéb területen a város és lakossága érdekében hosszabb időn keresztül kimagaslóan eredményesen tevékenykedett, b) kiemelkedő és maradandó alkotásával jelentősen segítette fejlődését, gazdagította értékeit, eredményeit, hozzájárult a város polgárai szellemi és anyagi jólétének gyarapításához. (2) A cím évente egy személynek adományozható. 3. (1) A város díszpolgárának a közgyűlés - tisztelete és megbecsülése jeléül a város címerével ellátott - díszoklevelet, továbbá - arany pecsétgyűrűt és - arany kitűzőt adományoz. (2) A díszpolgárnak vagy hozzátartozójának (megbízottjának) a díszoklevél, az arany pecsétgyűrű és a kitűző augusztus 20-án, az állami ünnepség keretében kerül átadásra. (3) A díszpolgári cím adományozásának rendjét, a díszoklevél szövegét, az arany pecsétgyűrű és kitűző leírását a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. (1) város díszpolgára 4. - az önkormányzat által rendezett hivatalos ünnepségekre meghívót kap, - a közgyűlés külön határozata alapján felkérhető a várost képviselő delegáció résztvevőjéül, - díjtalanul látogathatja az önkormányzat művészeti és közművelődési létesítményeit, rendezvényeit. (2) A város díszpolgárát - hozzátartozójának kérése alapján - elhalálozása esetén ingyenes díszsírhely illeti meg.

3 (3) A díszpolgári címet a közgyűlés megvonhatja attól, aki annak viselésére méltatlanná válik. 5. Amennyiben a magánszemélyek jövedelemadójáról szóló hatályos jogszabály vonatkozó rendelkezése szerint a díszpolgári címmel az 3. (1) bekezdés szerint adományozott érték bevételnek minősül, az önkormányzat a legmagasabb adókulcsú sáv szerint kiszámított adót előlegként befizeti az adományozott helyett. INCZÉDY GYÖRGY ÉLETMŰ -díj 6. (1) Az INCZÉDY GYÖRGY ÉLETMŰ-díj annak a Nyíregyházán született, vagy hosszabb ideje városunkban élő, dolgozó, illetve nyugdíjas személynek adományozható, aki az élet bármely területén, maradandót alkotott, kiemelkedő szakmai tevékenységével jelentősen hozzájárult városunk fejlődéséhez, hírnevének öregbítéséhez a város közvéleménye által elismerten. (2) A díj az előkészítő bizottság javaslata alapján március 15-e, augusztus 20-a vagy nyugállományba vonulás alkalmából, évente legfeljebb öt személynek adományozható. 7. (1) A díjban részesülő személy az adományozást igazoló oklevelet, a város címerével ellátott arany kitűzőt és a mindenkori minimálbér hatszorosának megfelelő, ezresekre kerekített összegű jutalmat kap. (2) A kitüntetés adományozásának rendjét, az oklevél szövegét és az arany kitűző leírását a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. 8. Amennyiben a magánszemélyek jövedelemadójáról szóló hatályos jogszabály vonatkozó rendelkezése szerint az életmű-díjjal adományozott a 7. (1) bekezdése szerinti juttatás - bevételnek minősül, az Önkormányzat a legmagasabb adókulcsú sáv szerint kiszámított adót előlegként befizeti az adományozott helyett. NYÍREGYHÁZA VÁROSÉRT Bencs Kálmán Díj emlékérem 9. (1) Megyei Jogú Város Közgyűlése évente adományozásra kerülő NYÍREGYHÁZA VÁROSÉRT Bencs Kálmán Díj emlékérmet a továbbiakban: (emlékérem) alapít.

4 (2) Az emlékérem bronzból készült, kör alakú, művészi kivitelezésű alkotás. (3) Az emlékéremmel az adományozást tanúsító díszoklevél és a város címerével ellátott arany kitűző jár. 10. (1) Az emlékérem magyar és nem magyar természetes személyeknek, jogi személyeknek illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteknek (továbbiakban: személyek, közösségek) adományozható Nyíregyházán, illetve Nyíregyházáért az adott évben kifejtett kimagaslóan eredményes tevékenységük elismeréseként. (2) Az emlékérmet mely a karácsonyi ünnepi fogadáson kerül átadásra - egy évben legfeljebb három személynek illetve közösségnek lehet odaítélni. 11. A kitüntetés adományozásának rendjét, az emlékérem, az arany kitűző leírását és az oklevél szövegét a rendelet 3.. számú melléklete tartalmazza. II. rész BENCS LÁSZLÓ Arany Emlékérem és BENCS LÁSZLÓ Emléklap 12. (1) A BENCS LÁSZLÓ Arany Emlékérem (továbbiakban: emlékérem) kitüntetésben évente 5. személy részesülhet. (2) Az emlékérem átadására kiemelkedő alkalmakhoz, rendezvényekhez, évfordulókhoz kötötten kerülhet sor. (3) A kitüntetett adományozást igazoló oklevelet és arany emlékérmet kap. (4) Az emlékérem leírását és az oklevél szövegét a rendelet 4. számú melléklete tartalmazza. 13. (1) A BENCS LÁSZLÓ Emléklapot (továbbiakban: emléklap) évente tíz személy kaphatja. (2) Az emléklap átadására kiemelkedő alkalmakhoz, rendezvényekhez, évfordulókhoz kötötten kerülhet sor. (3) Az emléklap a város címerével ellátott bőr mappában kerül átadásra.

5 14. (1) A kitüntetésben részesülő személyekről Megyei Jogú Város Polgármestere dönt. (2) A polgármester köteles a kitüntetés adományozásáról a soron következő ülésen a közgyűlés tagjait tájékoztatni. III. rész 15. (1) A Város Közbiztonságáért" Sztárek Ferenc-díj kitüntetés a város lakosságának közbiztonsága érdekében hosszabb időn át végzett áldozatkész és felelősségteljes hivatásos tűzoltói, rendőri, polgárőri, közterület-felügyelői területen végzett tevékenység elismerésére adományozható. (2) A kitüntetést - melynek jutalomösszege a mindenkori minimálbér hatszorosa ezresekre kerekítve évente a Közgyűlés áprilisi ülésén egy személy kaphatja. (3) A kitüntetett adományozást igazoló oklevelet kap. (4) Az adományozás rendjét és az oklevél szövegét a rendelet 5. számú melléklete tartalmazza. 16. (1) A Kiváló Pedagógusa" Margócsy Emil-díj és az Oktató- Nevelő Munkáért" Vietorisz József-díj kitüntetések azoknak a város területén dolgozó és nyugdíjas pedagógusoknak adományozhatóak, akik munkájukat kiemelkedő eredményességgel végzik, illetve végezték. A kitüntetések posztumusz is adományozhatóak. (2) A " Kiváló Pedagógusa" Margócsy Emil-díj kitüntetést - melynek jutalomösszege a mindenkori minimálbér hatszorosa ezresekre kerekítve - évente a pedagógus napon rendezett ünnepségen három személy, az "Oktató-Nevelő Munkáért" Vietorisz József-díj kitüntetést - melynek jutalomösszege a mindenkori minimálbér négyszerese ezresekre kerekítve - évente a pedagógus napon rendezett ünnepségen tizenöt személy kaphatja. (3) A kitüntetettek bronz plakettet és adományozást igazoló oklevelet kapnak. (4) Az adományozás rendjét és az oklevél szövegét a rendelet 6. számú melléklete tartalmazza.

6 17. (1) A Kiváló Egészségügyi Dolgozója Eisert Árpád-díj kitüntetés a város lakosságának gyógyításában kifejtett odaadó, kiemelkedő munkát végző személyeknek adományozható. (2) A kitüntetést, - melynek jutalomösszege a mindenkori minimálbér hatszorosa ezresekre kerekítve évente a Közgyűlés júniusi ülésén két személy kaphatja. (3) A kitüntetettek adományozást igazoló oklevelet kapnak. (4) Az adományozás rendjét és az oklevél szövegét a rendelet 7. számú melléklete tartalmazza. 18. (1) Az Együtt egymásért" Burger István-díj kitüntetés az önkormányzatnál és intézményeiben, valamint a társadalmi és a civil szervezetekben, a szociális ellátás és gondozás területén kimagasló munkát végző személyeknek adományozható. (2) A kitüntetést, - melynek jutalomösszege a mindenkori minimálbér hatszorosa ezresekre kerekítve - évente a Szociális Munka Napját követő Közgyűlésen egy személy kaphatja. (3) A kitüntetett adományozást igazoló oklevelet kap. (4) Az adományozás rendjét és az oklevél szövegét a rendelet 8. számú melléklete tartalmazza. 19. (1) A Kiváló Köztisztviselői Munkáért" Májerszky Béla-díj kitüntetés a polgármesteri hivatalban legalább öt éve dolgozó köztisztviselőnek adományozható, aki munkáját pontosan, felelősséggel, megbízhatóan végzi, akinek munkájában érzékelhető a közigazgatási tevékenység színvonalának, hatékonyságának fokozására való törekvés. (2) A kitüntetést, - melynek jutalomösszege a mindenkori minimálbér hatszorosa ezresekre kerekítve - évente a Köztisztviselők Napján egy személy kaphatja. (3) A kitüntetett adományozást igazoló oklevelet kap. (4) Az adományozás rendjét és az oklevél szövegét a rendelet 9. számú melléklete tartalmazza. 20. (1) A Város Sportjáért" Kovács Bütyök József-díj kitüntetés a városban eredményesen tevékenykedő vagy kiemelkedő sportsikert elért sportolónak, sportszakembernek adományozható.

7 (2) A kitüntetést - melynek jutalomösszege a mindenkori minimálbér hatszorosa ezresekre kerekítve, - évente, a Magyar Sport Napját megelőző közgyűlésen egy személy kaphatja. (3) A kitüntetett adományozást igazoló oklevelet és bronz plakettet kap. (4) Az adományozás rendjét és az oklevél szövegét a rendelet 10. számú melléklete tartalmazza. 21. (1) A Város Tudományos Életéért" Westsik Vilmos-díj kitüntetés a városban hosszabb ideje eredményesen tevékenykedő tudományos kutatónak vagy munkatársnak adományozható. (2) A kitüntetést - melyeknek jutalomösszege a mindenkori minimálbér hatszorosa ezresekre kerekítve, először 2007-ben, majd ezt követően kétévente a Tudomány Napját megelőző közgyűlésen egy tudományos kutató kaphatja. (3) A kitüntetett adományozást igazoló oklevelet és bronz plakettet kap. (4) Az adományozás rendjét és az oklevél szövegét a rendelet 11. számú melléklete tartalmazza. 22. (1) A Város Művészeti Életéért" Barzó Endre-díj kitüntetés a városban hosszabb ideje eredményesen tevékenykedő képző- és építőművésznek adományozható. (2) A kitüntetést - melyeknek jutalomösszege a mindenkori minimálbér hatszorosa ezresekre kerekítve először 2008-ban, majd ezt követően kétévente a Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezett ünnepségen egy képző- vagy építőművész kaphatja. (3) A kitüntetett adományozást igazoló oklevelet és bronz plakettet kap. (4) Az adományozás rendjét és az oklevél szövegét a rendelet 12. számú melléklete tartalmazza. 23. (1) A Város Kultúrájáért" Katona Béla-díj kitüntetés a közművelődés, közgyűjtemény, tánc, kórus, film, zene, színház területén hosszabb időn át eredményesen dolgozó szakembernek adományozható. (2) A kitüntetést - melynek jutalomösszege a mindenkori minimálbér hatszorosa ezresekre kerekítve először 2007-ben, majd kétévente a Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezett ünnepségen egy személy kaphatja.

8 (3) A kitüntetett adományozást igazoló oklevelet és bronz plakettet kap. (4) Az adományozás rendjét és az oklevél szövegét a rendelet 13. számú melléklete tartalmazza. 24. (1) A Érdemes Újságírója Krúdy Gyula-díj kitüntetés a nyomtatott vagy az elektronikus sajtó területén hosszabb ideje dolgozó újságírónak adományozható. (2) A kitüntetést - melynek jutalomösszege a mindenkori minimálbér hatszorosa ezresekre kerekítve, - először 2007-ben, majd kétévente a Magyar Sajtó Napján egy személy kaphatja. (3) A kitüntetett adományozást igazoló okiratot és bronz kisplasztikát kap. (4) Az adományozás módját és az oklevél szövegét a rendelet 14. számú melléklete tartalmazza. 25. (1) A Gyermekeiért és Ifjúságáért" Kégly Szeréna-díj kitüntetés a városban a gyermekekért, a fiatalokért lelkiismeretesen, önzetlenül, hosszú éveken át végzett segítő, pártfogoló tevékenységért, érdekvédelmi munkáért adományozható. (2) A kitüntetést - amelynek jutalomösszege a mindenkori minimálbér hatszorosa ezresekre kerekítve először 2008-ban, majd ezt követően kétévente a Gyermeki Jogok Világnapját követő közgyűlésen egy személy kaphatja. (3) A kitüntetett adományozást igazoló oklevelet és bronz plakettet kap. (4) Az adományozás rendjét és az oklevél szövegét a rendelet 15. számú melléklete tartalmazza 26. (1)A kitüntetések adományozásáról a okban foglaltak kivételével a Közgyűlés dönt. (2) A javaslatok elbírálására, a közgyűlési előterjesztés előkészítésére a polgármester javaslattételi jogkörrel rendelkező bizottságot (továbbiakban: előkészítő bizottság) hoz létre, melynek elnöke a polgármester, tagjai pedig az alpolgármesterek, a jegyző, valamint a frakcióvezetők. (3) A kitüntetéseket a város polgármestere adja át, (4) A kitüntetésekkel járó anyagi kiadások fedezetét minden évben a Közgyűlés a város költségvetésében biztosítja.

9 (5) Az adományozott kitüntetésekről nyilvántartást kell vezetni. (6) A kitüntetettek nevét és az adományozás indokát a sajtó és a hírközlő szervek útján közzé kell tenni. (7) A kitüntetés adományozásának és átadásának időbeni ütemezését a rendelet 16. számú melléklete tartalmazza. 27. (1) A rendelet a (2) bekezdés kivételével január 1. napján lép hatályba. (2) Az rendelet 1. -nak, a 16. számú mellékletének Város Kultúrájáért Katona Béla díjra vonatkozó rendelkezései, a rendelet 23. -a, valamint a 13. számú melléklete február 1. napján lép hatályba. (3/a) A rendelet hatályba lépésének napján a (3/b) bekezdés kivételével- - a díszpolgári cím alapításáról, adományozásának rendjéről szóló 21/1992.(V.27.) KGY rendelet, valamint az azt módosító 24/1997. ( III. 3.) KGY, a 17/2000. (IV.1.) KGY, és a 48/2001. (IX. 1.) KGY rendelet, - az ÉLETMŰ-díj alapításáról, adományozásának rendjéről szóló 37/2000. (VI.29.) KGY rendelet, - az emlékérem alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 12/1993. (IV.1.) KGY rendelet, - a kitüntetés alapításáról szóló 63/2002. (XII. 19.) KGY rendelet, - a " Gyermekeiért és Ifjúságáért" Kégly Szeréna-díj kitüntetés alapításáról szóló 3/2000. (II. 1.) KGY rendelet, - a szakmai kitüntetések adományozási rendszeréről szóló 40/1997.(V.1.) KGY rendelet, valamint az azt módosító 53/1998. (XII. 9.) KGY, 27/1999. (VII.1.) KGY, a 3/2002. (II.1. KGY, a 44/2002. (X. 7.) KGY rendelet, - az emlékérem alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 12/1993. (IV.1.) számú rendeletet, a " Gyermekeiért és Ifjúságáért" Kégly Szeréna-díj kitüntetés alapításáról szóló 3/2000. (II. 1.) KGY rendeletet és a szakmai kitüntetések adományozási rendszeréről szóló 40/1997.(V.1.) KGY rendeletet módosító 49/2003. (X.29.) KGY rendelet hatályát veszti. (3/b) A Közgyűlés 27/1999. (VII.1.) KGY rendeletének a és a 7.. Város Küzművelődési Életéért kitüntetésre vonatkozó rendelkezése, valamint az e rendelettel egységes szerkezetbe foglalt 40/1997. (V. 1.) KGY rendelet 7/A -a, 7/A sz. melléklete és a 8. sz. mellékletének a Város

10 Közművelődési Életéért Porzsolt István-díj ra vonatkozó rendelkezése január 31. napján veszti hatályát. (4) A hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezések nem érintik a korábbi rendeletek szerint adományozott kitüntetések viselésének rendjét, valamint az azokhoz kapcsolódó jogosultságokat., január 25. Csabai Lászlóné polgármester Dr. Szemán Sándor jegyző Jelen rendeletet január hó 26. napján kihirdetem., január 26. Dr. Szemán Sándor jegyző

11 1. sz. melléklet az 1/2006.(I.26.) KGY rendelethez A Város Díszpolgára cím adományozásának rendje (1) Az adományozást bármely természetes vagy jogi személy kezdeményezheti. (2) A javaslatnak tartalmaznia kell a címre méltónak tartott személy nevét, címét, valamint az elismerni kívánt tevékenységeket. (3) A cím odaítélésére vonatkozó javaslatokat minden évben április 30-ig lehet eljuttatni Megyei Jogú Város polgármesteréhez. (4) A javaslatok elbírálására, a közgyűlési előterjesztés előkészítésére a polgármester javaslattételi jogkörrel rendelkező bizottságot (továbbiakban: előkészítő bizottság) hoz létre, melynek elnöke a polgármester, tagjai pedig az alpolgármesterek, a jegyző, valamint a frakcióvezetők. (5) Az előkészítő bizottság az ügyrendjét önmaga állapítja meg. (6) Az előkészítő bizottság a beérkezett javaslatokat május 31-ig bírálja el és terjeszti azokat javaslatával együtt döntéshozatalra a Közgyűlés júniusi ülése elé. (7) A díszpolgári oklevél szövege: DÍSZPOLGÁRI OKLEVÉL Megyei Jogú Város Közgyűlése részére kimagasló tevékenységéért, megbecsülése és tisztelete jeléül a NYÍREGYHÁZA VÁROS DÍSZPOLGÁRA címet adományozza. (8) Az arany pecsétgyűrű leírása: 14 karátos arany pecsétgyűrű, 15,2 grammos, Megyei Jogú Város címerét ábrázolja, véséssel és domborműszerű kialakítással. (9) Az arany kitűző leírása: 14 karátos 1 gramm aranyból készült kitűző - hátlapja ezüst -, amely domborműszerűen Megyei Jogú Város címerét ábrázolja.

12 2. sz. melléklet az 1/2006.(I.26.) KGY rendelethez Az Inczédy György ÉLETMŰ-díj adományozásának rendje (1) Az adományozást bármely természetes vagy jogi személy kezdeményezheti. (2) A javaslatnak tartalmaznia kell a díjra méltónak tartott személy nevét, címét, az elismerni kívánt tevékenységet, eredményeket. (3) A javaslatokat minden évben az adományozás idejét megelőzően legalább 2 hónappal lehet Megyei Jogú Város polgármesteréhez eljuttatni. (4) Az előkészítő bizottság a javaslatokat a beérkezésüket követő hónap végéig bírálja el, és terjeszti döntésre a közgyűlés elé. (5) Az INCZÉDY GYÖRGY ÉLETMŰ-díj adományozását igazoló oklevél szövege: O K L E V É L Megyei Jogú Város Közgyűlése részére kiemelkedően magas színvonalú tevékenységéért/nyugdíjba vonulása alkalmával, megbecsülése jeléül az INCZÉDY GYÖRGY ÉLETMŰ -díjat adományozza (6) Az aranykitűző leírása: 14 karátos 1 gramm aranyból készül, domborműszerűen Megyei Jogú Város címerét ábrázolja.

13 3. sz. melléklet az 1/2006.(I.26.) KGY rendelethez A Városért Emlékérem Bencs Kálmán díj adományozásának rendje (1) Az adományozást bármely természetes vagy jogi személy kezdeményezheti. A javaslatnak tartalmaznia kell az emlékéremre méltónak tartott személy illetve közösség nevét, címét valamint az elismerni kívánt tevékenységet. A javaslatot minden évben szeptember 30-ig lehet Megyei Jogú Város polgármesteréhez eljuttatni A javaslatok rangsorolása, az adományozásra vonatkozó előterjesztés előkészítése az előkészítő bizottság feladata. Az előkészítő bizottság minden év október 31-ig készíti el az adományozásra vonatkozó javaslatát és terjeszti azt döntéshozatalra a Közgyűlés novemberi ülése elé (2) A Városért Bencs Kálmán emlékérem leírása: Az emlékérem Zagyva László szobrászművész alkotása - bronzból készült, kör alakú 10 cm átmérőjű, mely Bencs Kálmán portréját, a Városháza épületét és a Kossuth tér részletét ábrázolja domborműszerűen, hátlapján pedig a címere és a Városért Emlékérem Bencs Kálmán díj felirat található. Az emlékérem bőrből készült tartójának fedőlapján Megyei Jogú Város címere áll. (3) Az arany kitűző leírása: 14 karátos 1 gramm aranyból készült kitűző - hátlapja ezüst -, amely domborműszerűen Megyei Jogú Város címerét ábrázolja. (4) Az oklevél szövege: Megyei Jogú Város Közgyűlése részére kimagaslóan eredményes tevékenységének elismeréseként a Városért Emlékérem Bencs Kálmán díj -at adományozza

14 4. sz. melléklet az 1/2006.(I.26.) KGY rendelethez Bencs László Arany Emlékérem és a Bencs László Emléklap (1) Az adományozást igazoló oklevél szövege: Megyei Jogú Város Polgármestere részére elismerése és megbecsülése jeléül a Bencs László Arany Emlékérmet/ Bencs László Emléklapot adományozza (2) A Bencs László Arany Emlékérem leírása: Az emlékérem melyet Nagy Lajos Imre szobrászművész készített - kerek alakú, aranyból készült, 32 mm átmérőjű, 2 mm vastagságú, 31 gramm súlyú. Az érem két oldalas. Első oldalán Bencs László domború arcképe és a BENCS LÁSZLÓ felirat, a hátsó oldalán a város címere és Polgármesterétől felirat látható.

15 5. sz. melléklet a 1/2006.(I.26.) KGY rendelethez A Város Közbiztonságáért Sztárek Ferenc-díj kitüntetés adományozásának rendje: (1) A díj adományozására bármely természetes és jogi személy tehet javaslatot. A javaslatnak tartalmaznia kell a díjra méltónak tartott személy nevét, címét, valamint az elismerni kívánt tevékenységet. (2) A javaslatokat minden évben február 28-ig lehet Megyei Jogú Város polgármesteréhez eljuttatni. (3) A közgyűlés illetékes bizottsága véleményezi a beérkezett javaslatokat, majd ezt követően a kitüntetés adományozásáról a közgyűlés az előkészítő bizottság javaslata alapján a márciusi ülésén dönt. (4) Az adományozást igazoló oklevél szövege: " Megyei Jogú Város Közgyűlése felelősségteljes munkája elismeréseként... részére a Város Közbiztonságáért Sztárek Ferenc-díj kitüntetést adományozza."

16 6. sz. melléklet az 1/2006.(I.26.) KGY rendelethez A " Kíváló Pedagógusa" Margócsy Emil-díj és az "Oktató-Nevelő Munkáért'" Vietorisz József-díj kitüntetések adományozásának rendje: (1) A kitüntetést kezdeményezheti a nevelési oktatási intézmény vezetője, a tantestület, a szülők, a tanulóifjúság bármely közössége, valamint a Közgyűlés oktatási feladatokkal megbízott bizottsága. Posztumusz kitüntetésre az oktatási feladatokkal megbízott bizottság tehet javaslatot. (2) A javaslatot minden évben március 20-ig. lehet Megyei Jogú Város polgármesteréhez eljuttatni. (3) A közgyűlés illetékes bizottsága véleményezi a beérkezett javaslatokat, majd ezt követően a kitüntetések adományozásáról az előkészítő bizottság javaslata alapján a Közgyűlés az áprilisi ülésén dönt. (4) Az adományozást igazoló oklevél szövege: " Megyei Jogú Város Közgyűlése (név, intézmény) óvónőjének, tanítójának, tanárának, szakoktatójának, vezetőjének eredményes munkája elismeréseként a NYÍREGYHÁZA KIVÁLÓ PEDAGÓGUSA MARGÓCSY EMIL-DÍJ OKTATÓ-NEVELŐ MUNKÁÉRT VIETORISZ JÓZSEF-DÍJ kitüntetést adományozza.

17 7. sz. melléklet az 1/2006.(I.26.) KGY rendelethez Kiváló Egészségügyi Dolgozója Eisert Árpád-díj kitüntetés adományozásának rendje. (1) A kitüntetés odaítélését bármely természetes és jogi személy kezdeményezheti. (2) A javaslatot minden évben március 31-ig lehet Megyei Jogú Város polgármesteréhez eljuttatni. (3) A kitüntetést egy orvos és egy nem orvos munkatársnak lehet odaítélni. (4) A közgyűlés illetékes bizottsága véleményezi a beérkezett javaslatokat. (5) Az előkészítő bizottság az adott évben április 30-ig a MOK, az ÁNTSZ, az EDDSZ, a Megyei Közgyűlés Egészségügyi Bizottsága képviselője jelenlétében kialakítja és a Közgyűlés elé terjeszti javaslatát. (6) A kitüntetés odaítéléséről a közgyűlés az adományozás évében a májusi ülésén dönt. (7) Az adományozást igazoló oklevél szövege: " Megyei Jogú Város Közgyűlése kiemelkedő munkája elismeréseként... részére a Kiváló Egészségügyi Dolgozója Eisert Árpáddíj kitüntetést adományozza."

18 8. sz. melléklet az 1/2006.(I.26.) KGY rendelethez Az "Együtt egymásért" Burger István-díj kitüntetés adományozásának rendje (1) A kitüntetést bármely természetes vagy jogi személy kezdeményezheti. A javaslatokat az adományozás évében augusztus 31-ig lehet Megyei Jogú Város polgármesteréhez eljuttatni. (2) A közgyűlés illetékes bizottsága véleményezi a beérkezett javaslatokat, majd ezt követően a kitüntetések adományozásáról az előkészítő bizottság javaslata alapján a Közgyűlés az októberi ülésén dönt. (3) Az adományozást igazoló oklevél szövege: " Megyei Jogú Város Közgyűlése...részére a szociális ellátás területén végzett kimagasló munkája elismeréseként az EGYÜTT EGYMÁSÉRT Burger István-díj kitüntetést adományozza."

19 9.sz. melléklet az 1/2006.(I.26.) KGY rendelethez A "Kiváló Köztisztviselői Munkáért" Májerszky Béla-díj kitüntetés adományozásának rendje (1) A kitüntetés adományozására javaslatot bármely természetes vagy jogi személy tehet, melyet minden évben március 31-ig lehet a város jegyzőjéhez eljuttatni. A javaslatnak tartalmaznia kell a javasolt köztisztviselő nevét, beosztását, az elismerni kívánt tevékenység ismertetését. (2) A javaslatokat az előkészítő bizottság, a hivatal szakszervezeti bizottságának és a személyügyi csoportnak a véleményét kikérve, április 30-ig véleményezi. (3) A kitüntetés adományozásáról a Közgyűlés a májusi ülésén dönt. (4) Az adományozást igazoló oklevél szövege: " Megyei Jogú Város Közgyűlése eredményes munkája elismeréseként... részére a Kiváló Köztisztviselői Munkáért Májerszky Béla-díj kitüntetést adományozza."

20 10. sz. melléklet az 1/2006.(I.26.) KGY rendelethez A " Város Sportjáért" Kovács (Bütyök) József-díj kitüntetés adományozásának rendje (1) A kitüntetés adományozását bármely természetes vagy jogi személy kezdeményezheti. A javaslatot évente január 31-ig lehet Megyei Jogú Város polgármesteréhez eljuttatni. (2) A javaslatnak tartalmaznia kell a díjra méltó személy nevét, címét, az elismerni kívánt tevékenységet. (3) A közgyűlés illetékes bizottsága véleményezi a beérkezett javaslatokat, majd ezt követően a kitüntetések adományozásáról az előkészítő bizottság javaslata alapján a Közgyűlés a márciusi ülésén dönt. (4) Az adományozást igazoló oklevél szövege: " Megyei Jogú Város Közgyűlése... részére eredményes sportmunkája elismeréséül a Város Sportjáért Kovács (Bütyök) József-díj kitüntetést adományozza."

21 11. sz. melléklet az 1/2006.(I.26.) KGY rendelethez A " Város Tudományos Életéért" Westsik Vilmos-díj adományozásának rendje kitüntetés (1) A kitüntetések adományozását bármely természetes vagy jogi személy kezdeményezheti. (2) A javaslatokat az adományozás évében július 31-ig lehet Megyei Jogú Város polgármesteréhez eljuttatni. (3) A közgyűlés illetékes bizottsága véleményezi a beérkezett javaslatokat, majd ezt követően a kitüntetések adományozásáról az előkészítő bizottság javaslata alapján a Közgyűlés a szeptemberi ülésén dönt. (4) Az adományozást igazoló oklevél szövege: " Megyei Jogú Város Közgyűlése... tudományos kutatónak/munkatársnak eredményes munkája elismeréséül a Város Tudományos Életéért Westsik Vilmos-díj kitüntetést adományozza."

22 12. sz. melléklet az 1/2006.(I.26.) KGY rendelethez A " Város Művészeti Életéért" Barzó Endre díj kitüntetés adományozásának rendje (1) A kitüntetések adományozását bármely természetes vagy jogi személy kezdeményezheti. (2) A javaslatokat az adományozás évében október 31-ig lehet Megyei Jogú Város polgármesteréhez eljuttatni. (3) A közgyűlés illetékes bizottsága véleményezi a beérkezett javaslatokat, majd ezt követően a kitüntetések adományozásáról az előkészítő bizottság javaslata alapján a Közgyűlés a decemberi ülésén dönt. (4) Az adományozást igazoló oklevél szövege: " Megyei Jogú Város Közgyűlése... képzőművésznek / építőművésznek eredményes munkája elismeréséül a Város Művészeti Életéért Barzó Endre-díj kitüntetést adományozza."

23 13. sz. melléklet az 1/2006.(I.26.) KGY rendelethez A Város Kultúrájáért" Katona Béla-díj kitüntetés adományozásának rendje (1) A kitüntetés adományozását bármely természetes és jogi személy kezdeményezheti. (2) A javaslatokat az adományozás évében október 31-ig lehet Megyei Jogú Város polgármesteréhez eljuttatni. (3) A közgyűlés illetékes bizottsága, a Közművelődési Tanács és a Megyei Önkormányzat kulturális feladatokat végző bizottsága véleményezi a beérkezett javaslatokat, majd ezt követően a kitüntetések adományozásáról az előkészítő bizottság javaslata alapján a Közgyűlés a decemberi ülésén dönt. (4) Az adományozást igazoló oklevél szövege: " Megyei Jogú Város Közgyűlése... népművelőnek /közművelődési szakembernek/ könyvtárosnak/ közgyűjteményi szakembernek/ kórusvezetőnek/ színésznek/táncművésznek/.. művésznek ered-ményes kultúraközvetítő munkája elismeréséül a " Város Kultúrájáért" Katona Béla-díj kitüntetést adományozza. (5) Az oklevél szövegében a kitüntetett személy nevét követő szakmai elnevezés a (4). pontban szereplő megnevezésen túl más munkaköri vagy szakmai besorolás is lehet.

24 14. sz. melléklet az 1/2006.(I.26.) KGY rendelethez A Érdemes Újságírója Krúdy Gyula-díj kitüntetés adományozásának rendje (1) A kitüntetés adományozását bármely természetes és jogi személy kezdeményezheti. (2) A javaslatokat az adományozás évében december 31-ig lehet Megyei Jogú Város polgármesteréhez eljuttatni (3) A közgyűlés illetékes bizottsága véleményezi a beérkezett javaslatokat, majd ezt követően a kitüntetések adományozásáról az előkészítő bizottság javaslata alapján a Közgyűlés a februári ülésén dönt. (4) Az adományozást igazoló oklevél szövege: Megyei Jogú Város Közgyűlése... újságírónak eredményes munkája elismeréseként a Érdemes Újságírója Krúdy Gyula-díj kitüntetést adományozza.

25 15. sz. melléklet az 1/2006.(I.26.) KGY rendelethez A Gyermekeiért és Ifjúságáért Kégly Szeréna-díj kitüntetés adományozásának rendje (1) A kitüntetés adományozását bármely természetes és jogi személy kezdeményezheti. (2) A javaslatokat az adományozás évében augusztus 31-ig lehet Megyei Jogú Város polgármesteréhez eljuttatni (3) A közgyűlés illetékes bizottsága véleményezi a beérkezett javaslatokat, majd ezt követően a kitüntetések adományozásáról az előkészítő bizottság javaslata alapján a Közgyűlés az októberi ülésén dönt. (4) Az adományozást igazoló oklevél szövege: Megyei Jogú Város Közgyűlése... részére a fiatalokért végzett eredményes munkája elismeréseként a Gyermekeiért és Ifjúságáért Kégly Szeréna-díj kitüntetést adományozza.

26 A kitüntetések adományozásának és átadásának ütemezése időszakra vonatkozóan Adományozás ideje A közgyűlés júniusi ülése Az átadás idejét megelőző közgyűlési ülés A közgyűlés novemberi ülése Folyamatos az év során A közgyűlés márciusi ülése A közgyűlés áprilisi ülése A közgyűlés áprilisi ülése A közgyűlés májusi ülése A közgyűlés októberi ülése Átadás ideje Augusztus 20. Augusztus 20. vagy a rendelet szerinti más időpont Karácsonyi ünnepi fogadás Folyamatos az év során Áprilisi közgyűlés Pedagógus nap (június első vasárnapja) Pedagógus nap (június első vasárnapja) Semmelweis napot (július 1.) megelőző közgyűlés Szociális Munka Napját (november 12) követő közgyűlés Város Díszpolgára Inczédy György ÉLETMŰ-díj Városért Emlékérem Bencs Kálmán-díj Bencs László Arany Emlékérem Bencs László Emléklap Város Közbiztonságáért Sztárek Ferenc-díj Kiváló Pedagógusa Margócsy Emil-díj Oktató-Nevelő Munkáért Vietórisz József-díj Kiváló Egészségügyi Dolgozója Eisert Árpád-díj Együtt egymásért Burger István-díj Város Díszpolgára Inczédy György ÉLETMŰ-díj Városért Emlékérem Bencs Kálmándíj Bencs László Arany Emlékérem Bencs László Emléklap Város Közbiztonságáért Sztárek Ferenc-díj Kiváló Pedagógusa Margócsy Emildíj Oktató-Nevelő Munkáért Vietórisz Józsefdíj Kiváló Egészségügyi Dolgozója Eisert Árpád-díj Együtt egymásért Burger István-díj Város Díszpolgára Inczédy György ÉLETMŰ-díj Városért Emlékérem Bencs Kálmándíj Bencs László Arany Emlékérem Bencs László Emléklap Város Közbiztonságáért Sztárek Ferenc-díj Kiváló Pedagógusa Margócsy Emildíj Oktató-Nevelő Munkáért Vietórisz Józsefdíj Kiváló Egészségügyi Dolgozója Eisert Árpád-díj Együtt egymásért Burger István-díj Város Díszpolgára Inczédy György ÉLETMŰ-díj Városért Emlékérem Bencs Kálmán-díj Bencs László Arany Emlékérem Bencs László Emléklap Város Közbiztonságáért Sztárek Ferenc-díj Kiváló Pedagógusa Margócsy Emil-díj Oktató-Nevelő Munkáért Vietórisz József-díj Kiváló Egészségügyi Dolgozója Eisert Árpád-díj Együtt egymásért Burger István-díj

27 Adományozás ideje A közgyűlés májusi ülése A közgyűlés márciusi ülése A közgyűlés szeptemberi ülése A közgyűlés decemberi ülése Átadás ideje Köztisztviselői nap (július 1.) A Magyar Sport Napját (május 2.) megelőző közgyűlés A Magyar Tudomány Napját (november 3.) megelőző közgyűlés A Magyar Kultúra Napján (január 22.) Kiváló köztisztviselői Munkáért Májerszky Béla-díj Város Sportjáért Kovács Bütyök József-díj Város Tudományos Életéért Westsik Vilmos-díj Kiváló köztisztviselői Munkáért Májerszky Béladíj Város Sportjáért Kovács Bütyök Józsefdíj - Város Művészeti Életéért Barzó Endre-díj Kiváló köztisztviselői Munkáért Májerszky Béladíj Város Sportjáért Kovács Bütyök Józsefdíj - Város Tudományos Életéért Westsik Vilmos-díj Kiváló köztisztviselői Munkáért Májerszky Béla-díj Város Sportjáért Kovács Bütyök József-díj - Város Művészeti Életéért Barzó Endre-díj - A közgyűlés márciusi ülése A közgyűlés februári ülése A közgyűlés októberi ülése A Magyar Kultúra Napján (január 22.) A Magyar Sajtó Napján (március 15.) A Gyermeki Jogok Világnapját (november 20.) követő közgyűlés Város Kultúrájáért Katona Béla-díj Érdemes Újságírója Krúdy Gyula-díj - Gyermekeiért és Ifjúságáért Kégly Szeréna-díj - Város Kultúrájáért Katona Béla-díj - Érdemes Újságírója Krúdy Gyula-díj - Gyermekeiért és Ifjúságáért Kégly Szeréna-díj - -

28 I N D O K O L Á S Az önkormányzat által alapított kitüntetések rendszeréről szóló rendelet - tervezethez 2. -hoz Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezés a díszpolgári cím rangját hivatott biztosítani hoz A széleskörű kezdeményezési lehetőség, a javaslattételi jogkörrel rendelkező előkészítő bizottság létrehozása a kiválasztás demokratizmusát garantálja, elősegíti a megfontolt, felelősségteljes döntéshozatalt. A díszpolgár városért végzett tevékenységének méltó elismerése, hogy részére a díszoklevélen kívül a város címerével ellátott arany pecsétgyűrűt és arany kitűzőt is adományoz a testület. Szép hagyományt teremtett a közgyűlés azzal, hogy minden év augusztus 20-án, nemzeti ünnepünkön kerül átadásra a díszoklevél, valamint az arany pecsétgyűrű és kitűző. A város címerével ellátott arany pecsétgyűrűt és kitűzőt ötvösművésszel évente el kell készíttetni. 6. -hoz A Város Díszpolgára címre évente több olyan személyre is érkezik javaslat, akik munkásságukkal a címre méltóak lennének. Mivel a Közgyűlés évente csak egy díszpolgári címet adományozhat, így lehetősége nyílik e díjjal a kiemelkedőt alkotó személyeket elismerni. A díj tervezett átadásának alkalma a díj értékét növeli. 7. -hoz A széleskörű javaslattételi lehetőség biztosítja, hogy a városlakók részt vegyenek a döntés előkészítésében. A díj értékét emeli a vele járó kitűző adományozása, mely a város megbecsülését is kifejezné hoz A díszpolgári cím és az Inczédy György ÉLETMŰ-díj kitüntetések egy életút, életpálya elismerését jelentik, e kitüntetésben azok részesülhetnek, akik a város érdekében az adott évben kiemelkedően eredményes tevékenységet fejtettek ki hoz Az utóbbi években nagyon sok magas rangú külföldi és magyar látogató érkezett városunkba. Vannak, akik meghívásunkra udvariassági látogatást tesznek, de sokan

29 konkrét céllal érkeznek. A velük folytatott tárgyalások a város számára gyakran kedvező eredménnyel zárultak. Ezeknek a vendégeknek a segítségét, vagy akár a nálunk tett látogatását az elegáns emlékéremmel, vagy emléklappal is meg lehet köszönni. A kitüntetés értékét biztosítani kell. Erre szolgál egyrészt az érmek és az emléklap kivitele, másrészt az adományozható keret behatárolása hoz A kitüntetés adományozása aktuális lehet két közgyűlés közötti időben is, ezért szükséges az adományozás jogával a város polgármesterét felruházni hoz A város közbiztonsága érdekében nagyon sokan és sokat dolgoznak. Felelősségteljes munkájuk elismerésére szükséges, hogy a város saját alapítású kitüntetéssel rendelkezzen hoz A város nevelési-oktatási intézményeiben dolgozó pedagógusok munkájának elismerésére az intézményvezetőknek kevés lehetőségük van, mivel az adományozható miniszteri kitüntetések nagy része megszűnt. Az intézményhálózat és az eredményesen dolgozó pedagógusok száma indokolja, hogy a város saját alapítású kitüntetéssel rendelkezzen. Az eredményességet elsősorban mérhető teljesítményhez kell kötni: - városi, megyei, országos tanulmányi versenyeken több éven át eredményesen szereplő tanulók száma, - a felvételi vizsgák átlageredményessége, - a nevelő-oktató munkát javító, hatékonyságát növelő kezdeményezések, tanulmányok, - országos, nemzetközi elismerést kivívó szakkörök, csoportok létrehozása és vezetése, - a tanítványok, szülők és a pedagógus társadalom megbecsülését, tiszteletét bíró életút, - kitüntetésben részesülhet az az intézményvezető, aki által irányított intézmény országos vagy nemzetközi elismerést, eredményeket ért el. Kiváló Pedagógusa kitüntetésben a kimagasló eredményeket elért pedagógusok részesülhetnek.

30 17. -hoz A város lakosságának gyógyításában eredményesen dolgozó orvosok és nem orvos munkatársak munkájának elismerését szolgája a kitüntetés hoz A társadalmi, gazdasági problémák városunkban fokozottabban vannak jelen, ezek nagy része elsősorban a szociális ellátás területén jelentkezik. Nem kevés azoknak a száma, akik e téren eredményesen dolgoznak. Munkájuk elismerésére indokolt e kitüntetés alapítása hoz Az átlagon felül teljesítő köztisztviselők munkájának elismerésére a Polgármesteri Hivatal vezetésének kevés a lehetősége. Ezért indokolt e kitüntetés alapítása hoz A városban élő és dolgozó, valamint a város hírnevét öregbítő sportolók és sportszakemberek száma, színvonalas tevékenységük, illetve a város életében betöltött jelentőségük indokolja, hogy a méltó helyi elismerés biztosítása érdekében városunk saját alapítású kitüntetéssel rendelkezzen hoz A városban élő és dolgozó, vagy innen származó kutatók, tudományos munkát végzők tevékenységének elismerése helyi szinten is szükséges hoz A városban élő és alkotó művészek száma és a város életében betöltött jelentős szerepük indokolja, hogy a méltó helyi elismerés lehetőségének biztosítása érdekében városunk saját alapítású kitüntetéssel rendelkezzen hoz A képzőművészek mellett a város kulturális életében nagy szerepet töltenek be a közművelődésben, a közgyűjteményben, a tánc, kórus, zene, film és színház terén dolgozók hoz A város lakosságának hiteles és valósághű tájékoztatása nagyon fontos. A nyomtatott és az elektronikus sajtó terén nagyon sokan dolgoznak, akik munkájában jól érzékelhető a város gazdasági, kulturális és művészeti életének igényes és színvonalas bemutatása.

31 25. -hoz a fiatalok városa, iskolaváros. A jövőért érzett felelősségteljes gondolkodás a gyermekeket és a fiatalokat segítő, pártfogoló, érdekvédelmi és nevelő munka elismerésére indokolt, hogy a város saját alapítású kitüntetéssel rendelkezzen hoz A kitüntetésekkel járó jutalomösszeget, az okleveleket és egyéb kellékeket évente el kell készíttetni. Ezek költségeit a város költségvetésében évente kell biztosítani. Az adományozást követő döntést a város lakossága tudomására kell hozni.

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 40/1997.(V.1.) számú. r e n d e l e t e. a szakmai kitüntetések adományozási rendszerérõl

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 40/1997.(V.1.) számú. r e n d e l e t e. a szakmai kitüntetések adományozási rendszerérõl NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK 40/1997.(V.1.) számú r e n d e l e t e a szakmai kitüntetések adományozási rendszerérõl A Közgyûlés a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 5/2016.(II.26.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 5/2016.(II.26.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 5/2016.(II.26.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e az önkormányzat által alapított kitüntetésekről és azok adományozásának rendjéről (egységes

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 21/1992. (V.27.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 21/1992. (V.27.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 21/1992. (V.27.) számú r e n d e l e t e a díszpolgári cím alapításáról, adományozásának rendjéről (egységes szerkezetben a 24/1997.(III.3.) számú, a 17/2000.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 1/2006.( I.26.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 1/2006.( I.26.) KGY. r e n d e l e t e 1 NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 1/2006.( I.26.) KGY r e n d e l e t e az önkormányzat által alapított kitüntetések rendszeréről (egységes szerkezetben a 24/2007.(VI.26.), a 34/2009.(X.27.),

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 12/1993. (IV.1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 12/1993. (IV.1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 12/1993. (IV.1.) számú r e n d e l e t e emlékérem alapításáról és adományozásának rendjéről (egységes szerkezetben a 49/2003. (X.29.) számú rendelettel) Nyíregyháza

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez

ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TElEFON: +3642524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAil: POlGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: JKAB-138-1j2016. Ügyintéző

Részletesebben

KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 24/2005.(XI.25.) rendelete

KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 24/2005.(XI.25.) rendelete KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 24/2005.(XI.25.) rendelete A Kitüntetı díjak és címek alapításáról és adományozásának eljárási rendjérıl Kemecse Város Képviselıtestülete a társadalmi

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) sz. önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapítására és adományozására

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) sz. önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapítására és adományozására Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) sz. önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapítására és adományozására Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) 1 önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról 2

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) 1 önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról 2 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) 1 önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról 2 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Magyarország címerének

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2014. (IX. 5.) önkormányzati rendelete a kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2014. (IX. 5.) önkormányzati rendelete a kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2014. (IX. 5.) önkormányzati rendelete a kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. a Képviselő-testület által adományozható kitüntetésekről és díjakról

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. a Képviselő-testület által adományozható kitüntetésekről és díjakról MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a Képviselő-testület által adományozható kitüntetésekről és díjakról 25/2006. (XII. 5.) ÖR. sz. R E N D E L E T E Egységes szerkezetben: 2/2007.

Részletesebben

I.Fejezet DÍSZPOLGÁRI CÍM l..

I.Fejezet DÍSZPOLGÁRI CÍM l.. Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2002. (XI. 29.) számú rendelete a díszpolgári cím, valamint kitüntető díj alapításáról és adományozásáról Murakeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelete a városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelete a városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelete a városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 8/2016.(VII.06.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A helyi kitüntető díjak adományozásáról Módosított rendelet azonosítója:

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2010.(IV.29.)rendelete a városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2010.(IV.29.)rendelete a városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2010.(IV.29.)rendelete a városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

Harkány Város Önkormányzatának 8/2012. (V. 14.) sz. rendelete a Díszpolgári cím, valamint a kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről

Harkány Város Önkormányzatának 8/2012. (V. 14.) sz. rendelete a Díszpolgári cím, valamint a kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről Harkány Város Önkormányzatának 8/2012. (V. 14.) sz. rendelete a Díszpolgári cím, valamint a kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről Harkány Város Önkormányzatának az 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2012. (IX. 07.) önkormányzati rendelete az önkormányzati kitüntetésekről és elismerő címekről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

NAGYHALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/2007.(IV.11.) számú rendelete

NAGYHALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/2007.(IV.11.) számú rendelete NAGYHALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2007.(IV.11.) számú rendelete A DÍSZPOLGÁRI CÍM ÉS EGYÉB KITÜNTETÉSEK ALAPÍTÁSÁRÓL, ADOMÁNYOZÁSÁRÓL Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

13/2000. (VI.16.) rendelete. Berhida Önkormányzat által alapított kitüntetõ címekrõl, díjakról

13/2000. (VI.16.) rendelete. Berhida Önkormányzat által alapított kitüntetõ címekrõl, díjakról BERHIDA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 13/2000. (VI.16.) rendelete Berhida Önkormányzat által alapított kitüntetõ címekrõl, díjakról Berhida Város Önkormányzata Képviselõ-testülete a módosított

Részletesebben

RENDELETTERVEZET. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2016. ( ) önkormányzati rendelete

RENDELETTERVEZET. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2016. ( ) önkormányzati rendelete RENDELETTERVEZET Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2016. ( ) önkormányzati rendelete Az önkormányzati kitüntetésekről és adományozásuk rendjéről Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Díszpolgári cím. (2) Díszpolgári címből évente kettő, választási ciklusonként hat adományozható.

Díszpolgári cím. (2) Díszpolgári címből évente kettő, választási ciklusonként hat adományozható. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 38/2011 (X.28) önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések, díjak, elismerő címek alapításáról és adományozásáról módosította: 63/2011. (XII.23.) önkormányzati

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 20/2005. (VII.14.) önkormányzati rendelete a helyi kitüntetésekről 1

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 20/2005. (VII.14.) önkormányzati rendelete a helyi kitüntetésekről 1 Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 20/2005. (VII.14.) önkormányzati rendelete a helyi kitüntetésekről 1 (Egységes szerkezetben a 40/2006. (XI.16.), 42/2008. (X.17.), 60/2008. (XII.22.), 37/2009.

Részletesebben

Nagylók Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2006. (III.29.) önkormányzati rendelettel módosított 3/2006. (II.16.) önkormányzati rendelete

Nagylók Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2006. (III.29.) önkormányzati rendelettel módosított 3/2006. (II.16.) önkormányzati rendelete Nagylók Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2006. (III.29.) önkormányzati rendelettel módosított 3/2006. (II.16.) önkormányzati rendelete (egységes szerkezetben) a kitüntetések alapításáról és

Részletesebben

K i v o n a t a Bocskaikerti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2003. augusztus 26- án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K i v o n a t a Bocskaikerti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2003. augusztus 26- án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K i v o n a t a Bocskaikerti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2003. augusztus 26- án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Bocskaikerti Községi Önkormányzat Képviselőtestület 17/ 2003. (IX.

Részletesebben

2013. május 31. -i módosítást követően egységes szerkezetben

2013. május 31. -i módosítást követően egységes szerkezetben Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő Testületének 10/2001.(IV.13.) Ör.sz. rendelete a helyi kitüntető címek, díjak alapításáról és adományozásáról. 2013. május 31. -i módosítást követően egységes

Részletesebben

PRO URBE SZIGETSZENTMIKLÓS 1.. (2) A Pro Urbe díj adományozására javaslatot tehetnek: (3) A díj odaítélésére a Kulturális Bizottság tesz javaslatot.

PRO URBE SZIGETSZENTMIKLÓS 1.. (2) A Pro Urbe díj adományozására javaslatot tehetnek: (3) A díj odaítélésére a Kulturális Bizottság tesz javaslatot. SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 23/2004./IX.29./sz. r e n d e l e t e EGYES KITÜNTETŐ DÍJAK ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS ADOMÁNYOZÁSUK RENDJÉRŐL ========================================= Szigetszentmiklós

Részletesebben

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat. /egységes szerkezet/

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat. /egységes szerkezet/ 1 Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 7/2009./VI. 29./Ör. rendelettel módosított 1/2005. /I.31./Ör. rendelete /egységes szerkezet/ a helyi kitüntető címek, díjak és elismerések alapításáról és adományozásának

Részletesebben

Lezárva: 2015. április 2. Hatály: 2015.IV.2. - Rendeletek - 15/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelet - Szolnok Megyei Jogú Vár

Lezárva: 2015. április 2. Hatály: 2015.IV.2. - Rendeletek - 15/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelet - Szolnok Megyei Jogú Vár 1. oldal 15/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata díjairól Egységes szerkezetbe foglalva a 34/2010. (IX.24.), 51/2010. (XII.9.), a 20/2011. (V.26.), a 26/2011. (VI.30.),

Részletesebben

Téglás Városi Önkormányzat 10/2002. (V. 30.) TÖ. számú rendelete az önkormányzat által adományozható címekről és kitüntetésekről

Téglás Városi Önkormányzat 10/2002. (V. 30.) TÖ. számú rendelete az önkormányzat által adományozható címekről és kitüntetésekről Téglás Városi Önkormányzat 10/2002. (V. 30.) TÖ. számú rendelete az önkormányzat által adományozható címekről és kitüntetésekről A 10/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelet módosításával (*) egységes szerkezetbe

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 33/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete DÍSZPOLGÁRI CÍM ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS ADOMÁNYOZÁSA RENDJÉRŐL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 33/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete DÍSZPOLGÁRI CÍM ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS ADOMÁNYOZÁSA RENDJÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 33/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete DÍSZPOLGÁRI CÍM ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS ADOMÁNYOZÁSA RENDJÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 33/2007.(XI.

Részletesebben

NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 8/2012 (V.31.) rendelete

NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 8/2012 (V.31.) rendelete NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2012 (V.31.) rendelete A DÍSZPOLGÁRI CÍM, A TELEPÜLÉSI KITÜNTETŐ DÍJAK ÉS ELISMERÉSEK ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS ADOMÁNYOZÁSÁRÓL SZÓLÓ RENDELET TERVEZETÉRE Nyírpazony Község

Részletesebben

MEDGYESEGYHÁZA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK 10/2001. (III.28.) Ök. RENDELETE

MEDGYESEGYHÁZA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK 10/2001. (III.28.) Ök. RENDELETE MEDGYESEGYHÁZA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK 10/2001. (III.28.) Ök. RENDELETE a kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről Élve a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

A 15/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt rendelet.

A 15/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt rendelet. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelete a kitüntetések, elismerő címek, díszpolgári cím adományozásáról Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

XIX. 41/2011. (XI.30.), 16/2010. (VI.18.), 17/2009. (V.22.), 22/2008. (VI.20.), 6/2007. (II.23.), 17/2004. (IV.13.), 3/1998. (II.20.), 27/1995.(VI.

XIX. 41/2011. (XI.30.), 16/2010. (VI.18.), 17/2009. (V.22.), 22/2008. (VI.20.), 6/2007. (II.23.), 17/2004. (IV.13.), 3/1998. (II.20.), 27/1995.(VI. Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzatának Kispest Díszpolgára cím alapításáról és adományozásáról szóló 41/2011. (XI.30.), 16/2010. (VI.18.), 17/2009. (V.22.), 22/2008. (VI.20.), 6/2007. (II.23.),

Részletesebben

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/20 10. (VII. 20.) számú rendelete. Az Önkormányzat által adományozható elismerésekről

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/20 10. (VII. 20.) számú rendelete. Az Önkormányzat által adományozható elismerésekről Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/20 10. (VII. 20.) számú rendelete Az Önkormányzat által adományozható elismerésekről Szajol Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének./2016. (IX..) önkormányzati rendelete Enying Város kitüntetéseinek és elismeréseinek adományozásáról

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének./2016. (IX..) önkormányzati rendelete Enying Város kitüntetéseinek és elismeréseinek adományozásáról Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének./2016. (IX..) önkormányzati rendelete Enying Város kitüntetéseinek és elismeréseinek adományozásáról Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Csenger Város Önkormányzat Képviselő- Testületének. 9/2015.(VII.24.) önkormányzati rendelete

Csenger Város Önkormányzat Képviselő- Testületének. 9/2015.(VII.24.) önkormányzati rendelete Csenger Város Önkormányzat Képviselő- Testületének 9/2015.(VII.24.) önkormányzati rendelete Csenger Város Díszpolgári cím, a Csenger Szolgálatáért érdemérem és a Csengerért kitüntető cím alapításáról és

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. Ferencváros Díszpolgára cím

1. A rendelet célja. 2. Ferencváros Díszpolgára cím Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. ( ) önkormányzati rendelete a ferencvárosi kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről Budapest Főváros IX.

Részletesebben

JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. 20/2009. (VI.28.) sz. r e n d e l e t e

JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. 20/2009. (VI.28.) sz. r e n d e l e t e JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 20/2009. (VI.28.) sz. r e n d e l e t e a képviselő-testület által odaítélhető díjak adományozásáról, és a közszférában tevékenykedők elismeréséről (módosításokkal egységes

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI KITÜNTETÉSEK ÉS DÍJAK ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS ADOMÁNYOZÁSÁRÓL SZÓLÓ MIKEPÉRCS KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/1997.(IX.22.) SZ.

ÖNKORMÁNYZATI KITÜNTETÉSEK ÉS DÍJAK ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS ADOMÁNYOZÁSÁRÓL SZÓLÓ MIKEPÉRCS KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/1997.(IX.22.) SZ. ÖNKORMÁNYZATI KITÜNTETÉSEK ÉS DÍJAK ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS ADOMÁNYOZÁSÁRÓL SZÓLÓ MIKEPÉRCS KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/1997.(IX.22.) SZ. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE egységes szerkezetben a tiszteletbeli polgári

Részletesebben

TARANY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. Képviselő-testületének. 5 /1999.(V.27.) kt.sz. r e n d e l e t e

TARANY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. Képviselő-testületének. 5 /1999.(V.27.) kt.sz. r e n d e l e t e TARANY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 5 /1999.(V.27.) kt.sz. r e n d e l e t e Tarany Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által alapított kitüntető címről, díjról és oklevélről és adományozások

Részletesebben

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 2/1997.(III.27.) KT. R e n d e l e t e. kitüntetések alapításáról és adományozásáról

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 2/1997.(III.27.) KT. R e n d e l e t e. kitüntetések alapításáról és adományozásáról Szentlőrinc Városi Önkormányzat 2/1997.(III.27.) KT. R e n d e l e t e kitüntetések alapításáról és adományozásáról (A 15/2012.(VI.29.), a 10/2010.(VI.17.), a 16/2006.(VII.21.), a 16/2003.(VI.30.), a 17/2002.(VI.27.),

Részletesebben

A Mohácsi Önkormányzat 3/2002.(II.4.) r e n d e l e t e 1 az önkormányzati elismerésekről és a tiszteletbeli polgár cím adományozásáról

A Mohácsi Önkormányzat 3/2002.(II.4.) r e n d e l e t e 1 az önkormányzati elismerésekről és a tiszteletbeli polgár cím adományozásáról A Mohácsi Önkormányzat 3/2002.(II.4.) r e n d e l e t e 1 az önkormányzati elismerésekről és a tiszteletbeli polgár cím adományozásáról (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 22/2011.(VI.27.), 15/2007.(V.29.),

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. A képviselő-testület által alapított kitüntető címek, díjak. 3. Kistelek Város Díszpolgára cím

1. A rendelet célja. 2. A képviselő-testület által alapított kitüntető címek, díjak. 3. Kistelek Város Díszpolgára cím Kistelek Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (XI. 11.) önkormányzati rendelete Kistelek Városi Önkormányzat kitüntetéseinek, díjainak alapításáról és adományozásuk rendjéről Kistelek Város

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2007.(XI.12.) számú rendelete. a kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről I.

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2007.(XI.12.) számú rendelete. a kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről I. Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2007.(XI.12.) számú rendelete a kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről Élve a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1.

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület szeptember 24-én tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület szeptember 24-én tartandó ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. szeptember 24-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat az önkormányzat által adományozható kitüntetésekről és díjakról szóló 21/2013. (VIII. 16.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Kunszentmárton Város Önkormányzata képviselő-testületének

Kunszentmárton Város Önkormányzata képviselő-testületének Kunszentmárton Város Önkormányzata képviselő-testületének 22/2013.(V.31.) önkormányzati rendelete Kunszentmárton Város Önkormányzata kitüntető díjainak alapításáról, adományozásának rendjéről Kunszentmárton

Részletesebben

NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2003. (II.20.) ÖKT. számú R E N D E L E T E

NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2003. (II.20.) ÖKT. számú R E N D E L E T E NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2003. (II.20.) ÖKT. számú R E N D E L E T E városi kitüntetés és elismerés alapításáról, adományozásáról A többször módosított 1990 évi LXV. törvény

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 ----------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1992.(V.11.) önkormányzati rendelete a kitüntető cimek alapításáról és adományozásáról (2)

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1992.(V.11.) önkormányzati rendelete a kitüntető cimek alapításáról és adományozásáról (2) Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1992.(V.11.) önkormányzati rendelete a kitüntető cimek alapításáról és adományozásáról (2) (egységes szerkezetben a módosítására kiadott 13/1994.(V.26.),

Részletesebben

1. Megyei kitüntető díjak és cím. a) a megye rangját emelő, fejlődését elősegítő kiemelkedő tevékenység elismerésére Pro Comitatu Baranya;

1. Megyei kitüntető díjak és cím. a) a megye rangját emelő, fejlődését elősegítő kiemelkedő tevékenység elismerésére Pro Comitatu Baranya; A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2011. (V. 6.) önkormányzati rendelete a kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról (a módosításokkal egységes szerkezetben) A Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. A képviselő-testület által alapított kitüntető címek, díjak

1. A rendelet célja. 2. A képviselő-testület által alapított kitüntető címek, díjak Kistelek Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014. (X.02.) önkormányzati rendelete Kistelek Városi Önkormányzat kitüntetéseinek, díjainak alapításáról és adományozásuk rendjéről Kistelek Város

Részletesebben

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011. (XII. 9.) önkormányzati rendelet a kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011. (XII. 9.) önkormányzati rendelet a kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011. (XII. 9.) önkormányzati rendelet a kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar

Részletesebben

"Pro Urbe" díj. (1) A Pro Urbe díj ezüst alapanyagú, aranyozott plakettből, és oklevélből áll.

Pro Urbe díj. (1) A Pro Urbe díj ezüst alapanyagú, aranyozott plakettből, és oklevélből áll. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 17/1993. (VII.10.) Kgy. rendelete az Önkormányzat kitüntetéseinek alapításáról és adományozásuk rendjéről (Egységes szerkezetbe foglalva) Szeged Megyei Jogú Város

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) önkormányzati rendelete az önkormányzati kitüntetésekről és elismerő címekről (T E R V E Z E T) Budapest Főváros IV.

Részletesebben

Díszpolgári cím, valamint emlékplakett alapítása 1..

Díszpolgári cím, valamint emlékplakett alapítása 1.. Csabacsüd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2004. (V.26.) KT.számú rendelete a községi díszpolgári cím, valamint emlékplakett alapításáról és adományozásáról. Csabacsüd Nagyközség Képviselő-testülete

Részletesebben

Balatonrendes Község Képviselő-testület 9/2010. (VIII.03.) r e n d e l e t e. Egyes kitüntetések alapításáról és adományozás rendjéről

Balatonrendes Község Képviselő-testület 9/2010. (VIII.03.) r e n d e l e t e. Egyes kitüntetések alapításáról és adományozás rendjéről Balatonrendes Község Képviselő-testület 9/2010. (VIII.03.) r e n d e l e t e Egyes kitüntetések alapításáról és adományozás rendjéről A település önkormányzata a település gazdasági gyarapodását, továbbfejlődését,

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelete a városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelete a városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelete a városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról (Egységes szerkezetbe foglalva. 2016. október 11-től hatályos

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/2014.(V.30.) Rendelet típusa: alap Rendelet címe: Kitüntető cím és díj alapításáról Módosított rendelet azonosítója:

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2012. (II.28.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2012. (II.28.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2012. (II.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzati kitüntetésekről és elismerő címekről (módosításokkal egységes szerkezetben)

Részletesebben

a díszpolgári cím adományozásáról és a Szatymaz Községért kitüntetés alapításáról és adományozásáról 1

a díszpolgári cím adományozásáról és a Szatymaz Községért kitüntetés alapításáról és adományozásáról 1 Szatymaz Község Képviselőtestületének 16/2000. (IX.14.) KT.sz. r e n d e l e t e a díszpolgári cím adományozásáról és a Szatymaz Községért kitüntetés alapításáról és adományozásáról 1 a módosításáról szóló

Részletesebben

1. 1 1/A. 3. Sásd Város Önkormányzata 1997. július 1. napjától Sásd Városért Ifjúsági Díj -at alapít. Díszpolgári cím

1. 1 1/A. 3. Sásd Város Önkormányzata 1997. július 1. napjától Sásd Városért Ifjúsági Díj -at alapít. Díszpolgári cím Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010.(IV.21.) számú önkormányzati rendelete a díszpolgári cím, a kitüntető díjak, valamint Sásd aranykönyvének alapításáról szóló 4/1994. (VIII.20.) számú

Részletesebben

1.. a./ Bugac Község Díszpolgára b./ Bugac Községért Kitüntetés c./ Bugac Község Polgármesterének kitüntető díja. Bugac Község Díszpolgára 2..

1.. a./ Bugac Község Díszpolgára b./ Bugac Községért Kitüntetés c./ Bugac Község Polgármesterének kitüntető díja. Bugac Község Díszpolgára 2.. BUGAC ÉS BUGACPUSZTAHÁZA KÖZSÉGEK KÖZÖS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/1997. /VII. 1. / sz. RENDELETE A KITÜNTETŐ DÍJAK ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS ADOMÁNYOZÁSÁRÓL (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva.) Módosítások:

Részletesebben

Díszpolgári cím. (2) Díszpolgári címből évente kettő, választási ciklusonként hat adományozható.

Díszpolgári cím. (2) Díszpolgári címből évente kettő, választási ciklusonként hat adományozható. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 38/2011 (X. 28) önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések, díjak, elismerő címek alapításáról és adományozásáról módosította: 63/2011. (XII.23.) önkormányzati

Részletesebben

I. FEJEZET ALGYŐ NAGYKÖZSÉG DÍSZPOLGÁRA KITÜNTETŐ CÍM. (1) A Képviselő-testület megalapítja az Algyő Nagyközség Díszpolgára kitüntető címet.

I. FEJEZET ALGYŐ NAGYKÖZSÉG DÍSZPOLGÁRA KITÜNTETŐ CÍM. (1) A Képviselő-testület megalapítja az Algyő Nagyközség Díszpolgára kitüntető címet. Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2007. (X.3.) Önkormányzati rendelete a kitüntető címek, díjak és elismerő oklevél alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló rendelet / egységes

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 13/2009. (IX.9.) KT. Rendelete. Kacsóta község kitüntető címeinek, díjának alapításáról és adományozásuk rendjéről

Kacsóta Községi Önkormányzat 13/2009. (IX.9.) KT. Rendelete. Kacsóta község kitüntető címeinek, díjának alapításáról és adományozásuk rendjéről Kacsóta Községi Önkormányzat 13/2009. (IX.9.) KT. Rendelete Kacsóta község kitüntető címeinek, díjának alapításáról és adományozásuk rendjéről Kacsóta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete - a helyi

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalva. I. fejezet. A díszpolgári és tiszteletbeli polgár cím 1.

Egységes szerkezetbe foglalva. I. fejezet. A díszpolgári és tiszteletbeli polgár cím 1. BÉKÉSSZENTANDRÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2002.(XI.19.) számú rendeletével módosított 15/2001.(X.29.) számú rendelete a díszpolgári, tiszteletbeli polgár kitüntető cím és egyes

Részletesebben

Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2012. (III.07.) számú RENDELETE

Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2012. (III.07.) számú RENDELETE Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012. (III.07.) számú RENDELETE a díszpolgári cím adományozásáról Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete 26/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelete

Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete 26/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelete Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete 26/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelete A díszpolgári címről és a városi önkormányzati elismerő címről, kitüntetésekről és díjakról Nádudvar Város Önkormányzat

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Zalaszentgyörgy község Önkormányzati Képviselőtestületének 5./2006. (V.03.) sz. önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapítására és adományozására Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete

Részletesebben

(4) A Megyei Közgyűlés a Tolna megyében végzett kiemelkedő szociális munka elismerésére Kiemelkedő Szociális Munkáért elismerő címet adományozhat.

(4) A Megyei Közgyűlés a Tolna megyében végzett kiemelkedő szociális munka elismerésére Kiemelkedő Szociális Munkáért elismerő címet adományozhat. 1. oldal A Tolna Megyei Önkormányzat 8/1993. (VII. 4.) önkormányzati rendelete a Tolna Megyei Önkormányzat kitüntető díjainak alapításáról és - a módosításokkal egységes szerkezetben - 1 Tolna Megye Közgyűlése

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2016. (V.2.) önkormányzati rendelete. Helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2016. (V.2.) önkormányzati rendelete. Helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2016. (V.2.) önkormányzati rendelete Helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2007. (VI. 28.) sz. rendelete

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2007. (VI. 28.) sz. rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2007. (VI. 28.) sz. rendelete A városi kitüntetések, elismerő címek, a díszoklevél alapításáról és adományozásáról Módosította: 24/2007. (IX. 27.)

Részletesebben

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 37/1995. (XI. 2.) számú rendelete

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 37/1995. (XI. 2.) számú rendelete Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 37/1995. (XI. 2.) számú rendelete a Díszpolgári cím, a Budakesziért Emlékérem, a Budakeszi Oktatásügyért Díj, valamint a Budakeszi Egészségügyért Díj

Részletesebben

A RENDELET CÉLJA I. FEJEZET A "DÍSZPOLGÁRI CÍM" ADOMÁNYOZÁSA "TISZACSEGE VÁROS DÍSZPOLGÁRA"

A RENDELET CÉLJA I. FEJEZET A DÍSZPOLGÁRI CÍM ADOMÁNYOZÁSA TISZACSEGE VÁROS DÍSZPOLGÁRA TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL ALAPÍTOTT ÉS ADOMÁNYOZOTT ELISMERÖ CÍMRÖL, KITÜNTETÉSEKRÖL ÉS DÍJAKRÓL SZÓLÓ 3/2001.(II. 01.) KT. SZ. RENDELETÉNEK A 4/2002.(I.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Zalaboldogfa község Önkormányzati Képviselőtestületének 7/2006. (VI.19.) sz. önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapítására és adományozására Zalaboldogfa Község Önkormányzati Képviselőtestülete

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó Városi kitüntetések, elismerő címek, díszoklevél adományozásáról

T Á J É K O Z T A T Ó Városi kitüntetések, elismerő címek, díszoklevél adományozásáról T Á J É K O Z T A T Ó Városi kitüntetések, elismerő címek, díszoklevél adományozásáról Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete A Kerekegyházáért díj alapításáról szóló 11/1997. (IV. 25.) sz.,

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2013 (...) számú rendelete a helyi kitüntetésekről és adományozásuk rendjéről

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2013 (...) számú rendelete a helyi kitüntetésekről és adományozásuk rendjéről Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2013 (...) számú rendelete a helyi kitüntetésekről és adományozásuk rendjéről Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország címerének és

Részletesebben

10/1997. (IV.10.)Makó ör. kitüntető cím, emlékplakett, kitüntető díjak és elismerő oklevél alapításáról, valamint adományozásuk rendjéről 1

10/1997. (IV.10.)Makó ör. kitüntető cím, emlékplakett, kitüntető díjak és elismerő oklevél alapításáról, valamint adományozásuk rendjéről 1 10/1997. (IV.10.)Makó ör. kitüntető cím, emlékplakett, kitüntető díjak és elismerő oklevél alapításáról, valamint adományozásuk rendjéről 1 Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

1/7. 35/2013. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 1. a) pontja. Hatályos: január 1-jétől.

1/7. 35/2013. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 1. a) pontja. Hatályos: január 1-jétől. Cegléd Város Önkormányzatának a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 38/2003. (XII. 31.) Ök. rendelete a 3/2007. (II. 22.) Ök. rendelet, a 2/2012. (II. 23.) és a 35/2013.

Részletesebben

Rákóczifalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelete

Rákóczifalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelete Rákóczifalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelete A rákóczifalvai kitüntető címek és díjak alapításáról és adományozásának rendjéről Rákóczifalva Város Önkormányzata

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete 22/2014.(XI.6.) önkormányzati RENDELETE

Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete 22/2014.(XI.6.) önkormányzati RENDELETE Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete 22/2014.(XI.6.) önkormányzati RENDELETE A Díszpolgári Cím, valamint egyes kitüntető díjak alapításáról és adományozásának rendjéről Lőrinci Város Önkormányzata

Részletesebben

Pásztó Város önkormányzat Képviselő-testülete 20/2006./VII.28./ számú rendelete a városi önkormányzat által alapított kitüntető címről és díjakról

Pásztó Város önkormányzat Képviselő-testülete 20/2006./VII.28./ számú rendelete a városi önkormányzat által alapított kitüntető címről és díjakról Pásztó Város önkormányzat Képviselő-testülete 20/2006./VII.28./ számú rendelete a városi önkormányzat által alapított kitüntető címről és díjakról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések adományozásáról. I.

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések adományozásáról. I. Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések adományozásáról Kozármisleny Város Önkormányzatának Képviselő- testülete az Alaptörvény

Részletesebben

SOLTSZENTIMRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2010. ( ) rendelete a Soltszentimréért Díj alapításáról és adományozásáról

SOLTSZENTIMRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2010. ( ) rendelete a Soltszentimréért Díj alapításáról és adományozásáról - 1 - SOLTSZENTIMRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2010. ( ) rendelete a Soltszentimréért Díj alapításáról és adományozásáról Soltszentimre Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

K I V O N A T. Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. március 22-én megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

K I V O N A T. Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. március 22-én megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl K I V O N A T Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. március 22-én megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl Tárgy: Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének./2011. (..) önkormányzati

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 21-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 21-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 21-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

11/2006. (III.10.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet. a Józsefvárosban adományozható kitüntetésekről 1

11/2006. (III.10.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet. a Józsefvárosban adományozható kitüntetésekről 1 11/2006. (III.10.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet a Józsefvárosban adományozható kitüntetésekről 1 Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban Képviselő-testület)

Részletesebben

I. Pátka Község Díszpolgára cím alapítása

I. Pátka Község Díszpolgára cím alapítása Pátka Község Önkormányzat Képviselı-testülete 9/2007 (VI. 27.) számú rendelete Az önkormányzat által alapított kitüntetések adományozásáról, valamint a kitüntetések adományozásának és visszavonásának rendjérıl

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. Ferencváros Díszpolgára cím

1. A rendelet célja. 2. Ferencváros Díszpolgára cím Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2012. (VII.16.) önkormányzati rendelete a ferencvárosi kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről Budapest Főváros

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Rákóczifalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Rákóczifalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2005.(IX. 21.), a 11/2006.(IV. 28.) a 12/2007.(IV. 27.) a 9/2009.(IV.29.) a 15/2009.(IX.04.) a 16/2009.(IX.29.) a 9/2011. (VI. 24.) és a

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések A Szálkai Önkormányzat 4/2007. (II.13.) rendelete a helyi kitüntetések és elismerő címek alapításáról és adományozásának rendjéről a módosításokkal egységes szerkezetben Szálka Község Önkormányzatának

Részletesebben

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/ (VI. 10.) rendelete. a kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról. I.

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/ (VI. 10.) rendelete. a kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról. I. TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/20015. (VI. 10.) rendelete a kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

M Á S O L A T Vác Város Önkormányzat 63/2013. (XII.13.) számú rendelete a városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról (egységes szerkezetben)

M Á S O L A T Vác Város Önkormányzat 63/2013. (XII.13.) számú rendelete a városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról (egységes szerkezetben) M Á S O L A T Vác Város Önkormányzat 63/2013. (XII.13.) számú rendelete a városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról (egységes szerkezetben) Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2006. /VII. 28./ önkormányzati rendelete a városi önkormányzat által alapított kitüntető címről és díjakról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

GÖLLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 6/2007. (VIII. 3.) sz. rendelete. a díszpolgári cím adományozásáról

GÖLLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 6/2007. (VIII. 3.) sz. rendelete. a díszpolgári cím adományozásáról GÖLLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 6/2007. (VIII. 3.) sz. rendelete a díszpolgári cím adományozásáról Gölle Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 4/2012. (II.03.) számú rendelete Lakitelek kitüntető díjairól

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 4/2012. (II.03.) számú rendelete Lakitelek kitüntető díjairól LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 4/2012. (II.03.) számú rendelete Lakitelek Nagyközség Képviselő-testületének 4/2012. (II.3.) számú rendelete a 13/2015. (IV.10.), 5/2016. (II.12.), 7/2016. (II.26.) számú rendelettel

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015. (...) önkormányzati rendelete

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015. (...) önkormányzati rendelete MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6. sz. előterjesztés /2015. (...) önkormányzati rendelete az önkormányzati kitüntetésekről szóló 17/2003. (X. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 4/2012. (II.3.) számú rendelete Lakitelek kitüntető díjairól

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 4/2012. (II.3.) számú rendelete Lakitelek kitüntető díjairól LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 4/2012. (II.3.) számú rendelete Lakitelek Nagyközség Képviselő-testületének 4/2012. (II.3.) számú rendelete formailag egységes szerkezetben (2012.06.20.) 2. oldal Lakitelek Önkormányzat

Részletesebben

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 7 /1998. ( IX.21.) valamint. 9/2012.(XI.15.) önkormányzati rendeleteivel módosított

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 7 /1998. ( IX.21.) valamint. 9/2012.(XI.15.) önkormányzati rendeleteivel módosított Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7 /1998. ( IX.21.) valamint 9/2012.(XI.15.) önkormányzati rendeleteivel módosított 6 /1998.( VIII.24.) számú rendelete Pro Civitate Hantos kitüntetés

Részletesebben