Interjúvázlat szenvedélybetegséggel küzdők családjai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Interjúvázlat szenvedélybetegséggel küzdők családjai"

Átírás

1 Interjúvázlat szenvedélybetegséggel küzdők családjai Interjúvázlat Kvalitatív vizsgálat a szenvedélybetegséggel küzdők családtagjainak körében. A szenvedélybetegséggel küzdők körében végzett kutatás harmadik komponenséhez. A kutatás fő célja a szenvedélybetegséggel küzdők társadalmi jellemzőinek és környezetének vizsgálata. Ehhez illeszkedve interjú készül a szenvedélybetegek családjainak körében. A kutatásnak nem célja a betegségek kialakulásának, okainak és súlyossági fokának elemzése, sem az alkoholbetegek, sem más szenvedélybetegek esetében. Mivel a szolgáltatásokhoz és a szociális rendszerhez való kapcsolatuk releváns, így a kutatásban nem teszünk különbséget például alkoholbeteg, veszélyeztetett vagy rendszeresen ivó, alkalmi szerhasználó vagy függő között. Alapvetések Ha a szenvedélybetegekre úgy tekintünk, mint egy diszfunkcionális rendszer tagjára, akkor indokolt a családtagoknak mint ugyanazon rendszer tagjainak a vizsgálata is. Családkutatások bizonyítják, hogy azokban a rendszerekben, ahol szenvedélybeteg él, ott egyfelől a rendszer diszfunkciók konstatálhatók, másfelől az ún. tünethordozó mellett élő tagok is veszélyeztetettek valamilyen mértékben. Ez a veszélyeztetettség azzal a következménnyel jár, hogy protektív metódusok, azaz intézményes segítségnyújtás és támogatás nélkül ezek a tagok csak korlátozottan képesek stabilitást és egyensúlyt provokálni a családi rendszerben.

2 Részcélok Az interjúk ezen részcélok köré szerveződnek: 1. Megismerni a szenvedélybetegséggel küzdők családjainak szociokulturális státusát, az adatok alapján elemezni ennek mintázatát. (Például: falu-város, iskolázottság, jövedelmi helyzet, családszerkezet, foglalkozási státus, nem, etnikai hovatartozás, vallás.) 2. Információt szerezni arról, hogy milyen ellátási formákat vettek, vesznek igénybe a kérdezettek és milyen sűrűséggel. Ez abból a szempontból elemzendő, hogy az érintett célcsoport családja milyen környezeti erőforrásról kapott vagy szerzett információt, illetve képes-e mobilizálni külső támogató ágenseket. 3. Mi a családtagok viszonya, attitűdje ezekhez a szolgáltatásokhoz. Ennek elemzése az ún. gyógyulási prognózis szempontjából lényeges, mert esetfeldolgozások tanulsága szerint gyengíti a szolgáltatások hatékonyságát, ha az igénybevevő családtagjai nem bíznak az adott szolgáltatásban. Pszichológiai és rendszerdinamikai hatásuk az lesz, hogy az igénybe vevők is beállítják az észlelésüket a családtagokéra, és ezzel a gyógyulási vagy viselkedéskorrekciós esély nagymértékben csökken. 4. Informálódni kell arról is, hogy a családtagok maguk milyen segítséget igényelnének, milyen szükségleteik vannak arra vonatkozóan, hogy a családi formációjuk jobban működjön. Ebben a kérdéskörben az elemzendő, hogy ha igényük van rá, akkor intézményesen ellátottak-e azok a családtagok is, akik együtt élnek a szenvedélybetegekkel. 5. Cél még kideríteni, hogy miben látják a családtagok a legfontosabb működési zavart: - a betegség következtében kialakult anyagi terhek okozta nehézségekben, - a betegség miatti kommunikációs félreértésekben, -a családi alegységek, szövetségek, koalíciók nehezített együttműködésében, - izolációban, - vagy éppen a határok nélküli családi alakzatban 6. Tisztázandó az is hogy a szolgáltatások elérésében mennyi és milyen szerepe van a családoknak 7. Feltárandó, hogy milyen rokonsági relációban van a kérdezett a beteggel. Más működési mód jellemző azokra a családokra, ahol az idősebb korosztály szenvedélybeteg, és más, ha az utódok érintettek, azaz a szülő az interjúalany és a gyermek(ek) szenvedélybeteg(ek). Ez utóbbinak két további formája tisztázandó: maga az adatközlő nem élt szerrel soha vagy olyan, aki transzgenerációsan adta tovább a tünetet. Előbbi esetben a szülők igényei leszűrhetőek lesznek, és lehetséges egy olyan hipotézis, hogy nekik minimális információik vannak a fiatalok alkohol és droghasználatáról, és több felvilágosító, informatív szolgáltatást vennének igénybe. Ebben a családi dinamikában ugyanakkor meg kell

3 küzdenie a szenvedélybetegnek azzal a szégyennel, hogy csak ő érintett, és nem kompatibilis egy tiszta rendszerrel. Ha maguk a szülők is tartósan vagy epizodikusan érintettek voltak, akkor ismeretük feltehetően van, de a családi egyensúlyteremtéshez kevéssé tudnak hozzájárulni. Ha az interjú alanyok felmenői szenvedélybetegek, akkor kérdés lehet, hogy milyen hatékonyságot tulajdonítanak saját szerepüknek, milyen támogatást akarnak, tudnak adni a beteg családtagnak. Maguk hogyan minősítik a tünetet, mi okoz szenvedésnyomást. (Ezekben az esetekben van általában gyermekvédelmi múlt.) 8. A rokonsági fok mellett tisztázandó, hogy saját szerepüket hogyan látják, milyen direkt vagy látens öndefiníciójuk van a családi rendszerben betöltött helyről. 9. Tisztázandó, hogy milyen erősségeket tudnak felajánlani a beteg családtagnak, és ezen keresztül hatni az egészséges működés elérésére. 10. Felmérendő, hogy a szakirodalmi öt legveszélyeztetettebb családi mintázatból melyik milyen sűrűséggel fordul elő - mentális beteg szülők - hipochondriás szülők - szertartásos, rituális hitet gyakorló szülők - bántalmazó szülők - perfekcionista szülők

4 Kérdések 1. Milyen rokonsági relációban van a szenvedélybeteggel? 2. A beteg és családja falun vagy városon él? 3. Az interjúalany nő vagy férfi? 4. Milyen iskolai végzettsége van az interjú alanynak? 5. Van-e munkahelye? 6. Teljes családban élnek vagy nem? 7. Milyen etnikumhoz tartozónak vallja magát? 8. Hívő-e? 9. Egy háztartásban él a beteggel vagy külön? 10. A jelenlegi intézményről honnan értesült? 11. Milyen intézményes utat jártak már be és kinek a kezdeményezésére. 12. Igényelné-e, hogy valamilyen szakmai segítséget kapjon valamely intézménytől a beteggel való együttélés okozta nehézségek megoldásáért? 13. Oldja-e, oldaná-e az életnehézségeit, ha más olyan csoportokkal, személyekkel találkozna, akik hasonló helyzetben vannak. 14. Hogyan, milyen kezdeményezésre kerültek az adott ellátási formába, maga a szenvedélybeteg kezdeményezte, vagy valamelyik családtag, vagy maga a kérdezett? 15. Mit tud arról, hogy milyen intézményekben fordult meg eddig a szenvedélybeteg? 16. Mit gondolnak arról, hogy az addig kapott szakmai segítségek kevesek, elegendőek vagy nagyon jók, és ezek milyen intézményhez kötöttek? 17. Milyen erőforrások vannak a családban? Összetartóak, támogatják egymást vagy feszültségben élnek? 18. Maga a kérdezett mit gondol: fordulhat-e az intézményekhez segítségért vagy egyedül van a problémamegoldásban? 19. Betegségnek vagy jellemhibának tartják a családtagjuk szenvedélybetegségét?

5 20. Kinek tulajdonítják a betegség, a tünet kialakulását, látnak-e ebben a kérdésben felelőst? 21. Ha a tünet felszámolása a cél, akkor abban kinek tulajdonítják a legnagyobb szerepet? -intézmény/eknek -konkrét szakembereknek -családnak -valamelyik konkrét családtagnak -barátnak, barátnőnek, a beteg környezetében élő nem családtagnak 22. Van-e élménye arról, amikor még egészségese volt a beteg családtagja? 23. Mit tekint veszteségnek? (egyéni szinten is és rendszerszinten is) Miben korlátozza az életét a beteg, és miben korlátozza a család működését? 24. Mit tanult abból, hogy van egy beteg a családban, mit adott ez személy szerint az interjúalanynak, és mit adott a családnak, mint egységnek? 25. Milyen félelmei vannak a családra vonatkozóan, és milyen történés tudná ezt feloldani? 26. Bízik-e abban hogy segítséget kap a szakemberektől? 27. Mennyit tudott adott betegségről korábban, ha tudott, akkor honnan szerzett információt? Tudta-e hogy milyen intézmények felkeresésével kap segítséget? 28. Kik vesznek még részt a családban a beteg körüli teendők ellátásában?

TÁMOP-5.4.1-12. A többgyermekes háztartásban élők szociológiai jellemzői és kapcsolatuk a szociális szolgáltatások rendszerével

TÁMOP-5.4.1-12. A többgyermekes háztartásban élők szociológiai jellemzői és kapcsolatuk a szociális szolgáltatások rendszerével TÁMOP-5.4.1-12 Szociális Szolgáltatások Modernizációja Módszertani kiadványok A többgyermekes háztartásban élők szociológiai jellemzői és kapcsolatuk a szociális szolgáltatások rendszerével A TÖBBGYERMEKES

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM DMJV GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE CSALÁDOK ÁTMENETI OTTHONA

SZAKMAI PROGRAM DMJV GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE CSALÁDOK ÁTMENETI OTTHONA SZAKMAI PROGRAM DMJV GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE CSALÁDOK ÁTMENETI OTTHONA 1. Az Intézményre vonatkozó általános adatok Az Intézmény neve: Debrecen Megyei Jogú Város Gyermekvédelmi Intézménye Székhelye:

Részletesebben

Herczog Mária: Szakellátásban élő gyerekek és a korai iskolaelhagyás

Herczog Mária: Szakellátásban élő gyerekek és a korai iskolaelhagyás Herczog Mária: Szakellátásban élő gyerekek és a korai iskolaelhagyás A tanulmány a QALL- Végzettséget mindenkinek! című projekt keretén belül készült. Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projekt

Részletesebben

Garami Erika Tóth Olga: A 14 18 éves fiatalok helyzete, politikai attitűdjei

Garami Erika Tóth Olga: A 14 18 éves fiatalok helyzete, politikai attitűdjei Garami Erika Tóth Olga: A 14 18 éves fiatalok helyzete, politikai attitűdjei (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Garami Erika Tóth Olga (1994): A 14 18

Részletesebben

Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE

Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE FSZH Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet Addiktológiai Szakértői Munkacsoport Budapest, 2008. TARTALOM: A közösség fogalma A közösségi ellátás

Részletesebben

Higher Education for Social Cohesion Cooperative Research and Development in a Cross-border area (HURO/0901/2.2.2.) Group: B2

Higher Education for Social Cohesion Cooperative Research and Development in a Cross-border area (HURO/0901/2.2.2.) Group: B2 Higher Education for Social Cohesion Cooperative Research and Development in a Cross-border area (HURO/0901/2.2.2.) Group: B2 Group leaders: Fényes Hajnalka Florica Chipea Hátrányos helyzetű, állami gondoskodásban

Részletesebben

A nonprofit szervezetek humán erőforrása

A nonprofit szervezetek humán erőforrása 2013/39. Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VII. évfolyam 39. szám 2013. június 04. A nonprofit szervezetek humán erőforrása A tartalomból 1 Bevezetés 1 A szektor mint foglalkoztató

Részletesebben

A SZOLIDARITÁS MAKRO- ÉS MIKROSZINTŰ ASPEKTUSAI KIKET ÉS MILYEN MÓDON TÁMOGAT ÉS TÁMOGATNA MAGYARORSZÁG LAKOSSÁGA ITTHON ÉS KÜLFÖLDÖN?

A SZOLIDARITÁS MAKRO- ÉS MIKROSZINTŰ ASPEKTUSAI KIKET ÉS MILYEN MÓDON TÁMOGAT ÉS TÁMOGATNA MAGYARORSZÁG LAKOSSÁGA ITTHON ÉS KÜLFÖLDÖN? A SZOLIDARITÁS MAKRO- ÉS MIKROSZINTŰ ASPEKTUSAI KIKET ÉS MILYEN MÓDON TÁMOGAT ÉS TÁMOGATNA MAGYARORSZÁG LAKOSSÁGA ITTHON ÉS KÜLFÖLDÖN? Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló... 2 Módszertani tudnivalók (adatfelvétel

Részletesebben

Tartalomjegyzék ISKOLAI SZOCIÁLIS MUNKA

Tartalomjegyzék ISKOLAI SZOCIÁLIS MUNKA Előszó A Módszertani Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesülete által életre hívott Konszenzus Konferencia idén tartotta X. jubileumi tanácskozását. Az eltelt tíz év során számos, a széles szakmai közösség

Részletesebben

B e s z á m o l ó. az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

B e s z á m o l ó. az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Fodorné Szabó Mária B e s z á m o l ó az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Részletesebben

Jelen kutatási beszámoló további felhasználásához lépjen kapcsolatba az Echo Survey Szociológiai Kutatóintézet Közhasznú Társasággal!

Jelen kutatási beszámoló további felhasználásához lépjen kapcsolatba az Echo Survey Szociológiai Kutatóintézet Közhasznú Társasággal! A kutatásra Ercsi Nagyközség Önkormányzatának megbízásából került sor. A program megvalósítója a Monitor Társadalomkutató Intézet és Módszertani Központ volt. 1999. január Jelen kutatási beszámoló további

Részletesebben

Szerzők: Dr. Hatvani Erzsébet Juhász Péter Zámbori Tamás

Szerzők: Dr. Hatvani Erzsébet Juhász Péter Zámbori Tamás A fiatalok családi kapcsolatainak erősítését, családba történő visszaillesztését segítő, a további kriminalizálódást fékező stratégia és hozzá kapcsolódó cselekvési terv tanulmány formájában és végrehajtása

Részletesebben

POLGÁR VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁS- TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

POLGÁR VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁS- TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA POLGÁR VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁS- TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2014. Készítette: Deme Dóra szociálpolitikai szakértő 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Szociálpolitikai elvek, elméleti felvetések 4. 1.1. Tendenciák 4. 1.2.

Részletesebben

Módszertani fejlesztés és adaptáció

Módszertani fejlesztés és adaptáció SANSZ - ESÉLYEGYENLŐSÉGI KÍSÉRLETI PROGRAM BARANYA MEGYÉBEN CÍMŰ TÁMOP 5.5.1/A-10/1-2010-0011 SZÁMÚ PÁLYÁZAT Módszertani fejlesztés és adaptáció PSZICHOSZOCIÁLIS TANÁCSADÁS - módszertani tanulmány - Készítette:

Részletesebben

ISKOLAI SZOCIÁLIS MUNKÁS HÁLÓZAT

ISKOLAI SZOCIÁLIS MUNKÁS HÁLÓZAT JANKÓ JUDIT ISKOLAI SZOCIÁLIS MUNKÁS HÁLÓZAT egy lehetséges modell általános iskolákban AZ ISKOLAI SZOCIÁLIS MUNKA LÉNYEGE Magyarországon az iskolai szociális munka az új típusú szolgáltatások közé tartozik,

Részletesebben

VIII. CSALÁDBARÁT KONFERENCIA. A család mint egység, mint érték

VIII. CSALÁDBARÁT KONFERENCIA. A család mint egység, mint érték VIII. CSALÁDBARÁT KONFERENCIA A család mint egység, mint érték 2 0 0 2 VIII. CSALÁDBARÁT KONFERENCIA A család mint egység, mint érték 2 0 0 2 V I I I. C s a l á d b a r á t K o n f e r e n c i a 2 0 0

Részletesebben

Mennyire szolidáris a magyar?

Mennyire szolidáris a magyar? Mennyire szolidáris a magyar? A szolidaritás makro- és mikroszintű aspektusai 2013. augusztus Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló... 3 Módszertani tudnivalók (adatfelvétel módja, mintavétel, minta bemutatása)...

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM DMJV GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE CSALÁDSEGÍTŐ KÖZPONT

SZAKMAI PROGRAM DMJV GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE CSALÁDSEGÍTŐ KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM DMJV GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE CSALÁDSEGÍTŐ KÖZPONT 1. Az Intézményre vonatkozó általános adatok Az Intézmény neve: Debrecen Megyei Jogú Város Gyermekvédelmi Intézménye Székhelye: 4032

Részletesebben

2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI

2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI 2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI Családsegítő Szolgálat szakmai programja Bevezetés A családsegítés feladatát Polgár Város Önkormányzatának

Részletesebben

Elméleti ismeretek a személyközpontú területi védőnői gondozáshoz

Elméleti ismeretek a személyközpontú területi védőnői gondozáshoz Koragyermekkori (0-7 év) program TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001 Elméleti ismeretek a személyközpontú területi védőnői gondozáshoz OTH, Budapest 2014. október Szerző Odor Andrea Lektor Kispéter Lászlóné A TÁMOP

Részletesebben

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény Módszertani Központ. Családsegítés-szociális alapszolgáltatás

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény Módszertani Központ. Családsegítés-szociális alapszolgáltatás 4. melléklet Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény Módszertani Központ Családsegítés-szociális alapszolgáltatás SZAKMAI PROGRAMJA (egységes szerkezetben) 2013 A Miskolc

Részletesebben

A szociális segélyezettek új típusú együttműködési kötelezettsége. A helyi rendeletalkotás és a gyakorlati végrehajtás tapasztalatai

A szociális segélyezettek új típusú együttműködési kötelezettsége. A helyi rendeletalkotás és a gyakorlati végrehajtás tapasztalatai A szociális segélyezettek új típusú együttműködési kötelezettsége A helyi rendeletalkotás és a gyakorlati végrehajtás tapasztalatai A szociális segélyezettek új típusú együttműködési kötelezettsége A

Részletesebben

LELKIERŐ FIATALON A FIATALOKÉRT EGYESÜLET 2007. ÉVI BESZÁMOLÓ

LELKIERŐ FIATALON A FIATALOKÉRT EGYESÜLET 2007. ÉVI BESZÁMOLÓ LELKIERŐ FIATALON A FIATALOKÉRT EGYESÜLET 2007. ÉVI BESZÁMOLÓ A szervezet bemutatása Az utóbbi évek gazdasági és társadalmi átalakulása súlyos lelki terheket rótt az egyénekre és a családokra. Az anyagi

Részletesebben

Civil szervezetek és ifjúsági közösségek vidéken

Civil szervezetek és ifjúsági közösségek vidéken Central European Rural Youth Centre 2013. különszám Civil szervezetek és ifjúsági közösségek vidéken összefoglaló a kutatás eredményeiről Central European Rural Youth Centre Civil szervezetek, ifjúsági

Részletesebben

Vagyon, bevételek, jól-lét... 23. Tájékozottság, ismeretek... 26 Problémák...29 Önkormányzati segítség... 32. Jövőkép, várakozások, elvárások...

Vagyon, bevételek, jól-lét... 23. Tájékozottság, ismeretek... 26 Problémák...29 Önkormányzati segítség... 32. Jövőkép, várakozások, elvárások... Szociális térkép...5 Iskolai végzettség...6 1. körzet...6 2. körzet...6 3. körzet...7 4. körzet...7 5. körzet...7 Összefoglaló megállapítások...7 Foglalkoztatottság, munkanélküliség...8 1. körzet...9 2.

Részletesebben

a Képviselő-testületnek az önkormányzat 2014. évi átfogó értékelése a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátására

a Képviselő-testületnek az önkormányzat 2014. évi átfogó értékelése a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátására 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1729-3/2015. 28. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testületnek az önkormányzat

Részletesebben

TANULMÁNY AZ ELTERELÉS HATÁSOSSÁGÁNAK VIZSGÁLATA CÍMŰ KUTATÁS EREDMÉNYEIRŐL

TANULMÁNY AZ ELTERELÉS HATÁSOSSÁGÁNAK VIZSGÁLATA CÍMŰ KUTATÁS EREDMÉNYEIRŐL TANULMÁNY AZ ELTERELÉS HATÁSOSSÁGÁNAK VIZSGÁLATA CÍMŰ KUTATÁS EREDMÉNYEIRŐL Kutatásvezető: Dr. Vitrai József EgészségMonitor Kutató és Tanácsadó Nonprofit Közhasznú Kft. Munkatársak: Busa Csilla, Dr. Füzesi

Részletesebben

Egészségfelmérés (ELEF), 2009

Egészségfelmérés (ELEF), 2009 21/ Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu IV. évfolyam. szám 21. április 27. Egészségfelmérés (ELEF), 29 A tartalomból 1 Fókuszban az egészség 1 Főbb megállapítások 1 Az egészség önértékelése,

Részletesebben

GYERMEKBÁNTALMAZÁS FELISMERÉS, MEGELŐZÉS, KEZELÉS

GYERMEKBÁNTALMAZÁS FELISMERÉS, MEGELŐZÉS, KEZELÉS GYERMEKBÁNTALMAZÁS FELISMERÉS, MEGELŐZÉS, KEZELÉS Oktatási segédanyag A Gyermekbántalmazás, megelőzés, kezelés c. fakultációhoz Készítette: Babity Mária Lektorálta: Dr. révész György 2005 Az Európai Szociális

Részletesebben

Területi Szakértői Csoport. Családsegítő szolgáltatás

Területi Szakértői Csoport. Családsegítő szolgáltatás Területi Szakértői Csoport Családsegítő szolgáltatás 2010. november 30. Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet TÁMOP 5.4.1. Szakértők: Szabó János Zomboriné Botás Mária Földessy Judit I. BEVEZETÉS a TÁMOP

Részletesebben