LOVÁSZPATONA KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ERDŐMÉRNÖKI KAR KÖRNYEZETI KOMPETENCIA ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "LOVÁSZPATONA KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ERDŐMÉRNÖKI KAR KÖRNYEZETI KOMPETENCIA ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONT"

Átírás

1 LOVÁSZPATONA KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2005 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ERDŐMÉRNÖKI KAR KÖRNYEZETI KOMPETENCIA ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONT

2 TARTALOMJEGYZÉK AZ ELVEK MEGHATÁROZÁSA... 5 HELYZETFELTÁRÁS A MEGLÉVŐ INFORMÁCIÓBÁZIS ÉS TERVEK KIÉRTÉKELÉSE A KÖRNYEZETI ÁLLAPOT FELMÉRÉSE Általános jellemzők Természetföldrajzi jellemzés Társadalmi jellemzők Táj, területhasználat A környezet állapotát befolyásoló hatótényezők számbavétele Mezőgazdaság Ipar Közlekedés Energiaellátás Hulladékgazdálkodás Vízellátás Szennyvízkezelés Zajterhelés Radioaktív sugárzás A környezeti elemek állapota Levegőminőség Felszíni vizek Talaj és talajvíz Élővilág Épített környezet Zöldfelületek Környezetegészségügy A környezeti állapot javítására tett intézkedések (megelőzés, kezelés, kárelhárítás) Önkormányzati és közszféra Civil és magánszféra ÉRTÉK ÉS PROBLÉMAKATASZTER ELÉRNI KÍVÁNT KÖRNYEZETVÉDELMI CÉLOK ÉS FELADATOK FÖLD-, TALAJ- ÉS TALAJVÍZVÉDELEM VÍZVÉDELEM Felszíni vizek védelme Cél Leírás Végrehajtás Monitoring Szervezet Ütemterv LEVEGŐMINŐSÉG JAVÍTÁSA Fűtésből eredő légszennyezés mértékének csökkentése kistelepüléseken Cél Leírás Végrehajtás Monitoring Szervezet Ütemterv A parlagfű által kiváltott allergiás megbetegedések számának és súlyosságának csökkentése Cél Leírás Végrehajtás Monitoring... 23

3 Szervezet Ütemterv Pormentes utak arányának növelése Cél Leírás Végrehajtás Monitoring Szervezet Ütemterv TÁJ- ÉS ÉLŐVILÁGVÉDELEM Érintett települések Cél Leírás Végrehajtás Monitoring Szervezet Ütemterv TELEPÜLÉSI KÖRNYEZET VÉDELME Települések szennyvíztisztítása és elhelyezése Cél Leírás Végrehajtás Monitoring Szervezet Ütemterv Vonatkozó jogszabályok Hulladékgazdálkodási terv végrehajtása Cél Leírás Végrehajtás Monitoring Szervezet Ütemterv Vonatkozó jogszabályok Szabálytalan hulladéklerakók felszámolása, a lerakás megakadályozása Cél Leírás Végrehajtás Monitoring Szervezet Ütemterv Vonatkozó jogszabályok Zaj- és rezgésterhelés csökkentése Cél Leírás Végrehajtás Monitoring Szervezet Ütemterv Radioaktív sugárzás elleni védelem Cél Leírás Végrehajtás Monitoring Szervezet Ütemterv Környezettudatosság fejlesztése Cél... 31

4 Leírás Végrehajtás Monitoring Szervezet Ütemterv FELHASZNÁLT IRODALOM ÉS DOKUMENTUMOK MELLÉKLETEK... 35

5 AZ ELVEK MEGHATÁROZÁSA Az egzakt megismerés elve Megbízhatóan akkor tudjuk felmérni a környezet állapotát, ha arról helyes jellemzőket gyűjtünk. Kiválasztásuknál igyekezni kell a szükséges és elegendő elv betartására. Az élet tiszteletének és védelmének elve A környezetvédelem alapvető célja az élet védelme. Az erkölcsileg fejlett ember ezt átlátja, cselekedeteiben érvényesíti. Az erkölcsi érés nagy részben kultúra- és nevelésfüggő. Azonban a magas erkölcsi szinten hozott döntés is hibás lehet, ha a cselekedet hatását helytelenül ismerjük fel, ezért a környezetről alkotott ismereteink és etikai szintünk együttes fejlesztésére van szükség az élet tiszteletének érvényre juttatásakor. A károk megelőzésének és megszüntetésének elve Az emberre, vagy környezetére káros tevékenység vagy még nem kezdődött meg, vagy folyamatban van, illetve már megtörtént. Első esetben lehetőség van megelőzésre, amelynek eszköze a környezeti hatásvizsgálat végzése. A második esetben azt kell eldönteni, hogy a tevékenység okoz-e és, ha igen, milyen mértékű kárt. Az vonatkozó vizsgálatot környezetvédelmi szempontú felülvizsgálatnak, vagy állapotfelmérésnek (auditálás) nevezzük. A harmadik esetben az okozott kárt fel kell számolni, és amennyiben lehetséges a környezetet helyre kell állítani. A visszaforgatás (recycling) elve A környezetből kivont anyagok a környezetben hiányt, hulladékként való megjelenésük környezeti terhet jelent, ezért a felhasznált anyagokat vissza kell vezetni a termelési ciklusba, vagy terhelés nélkül a környezetbe. A legnagyobb környezeti haszonnal az jár, ha ugyanabban a formában, ugyanabba a termelési folyamatba vezetjük vissza a hulladékot (üres palackok begyűjtése, majd újratöltése), mert minimális energiabefektetés szükséges hozzá. Jelentősebb energiabefektetéssel jár, ha a hulladékot anyagként vonjuk be a termelés valamelyik fázisába (üvegtörmelék újraolvasztása). A legkisebb környezeti haszonnal (magas energia felhasználással) jár az, ha a hulladék nem ugyanabba a termelési folyamatba kerül vissza, amelyben A takarékosság keletkezett. elve Energia- és nyersanyagforrásaink egy része nem megújuló, belőlük csak véges nagyságú készlet áll rendelkezésünkre. Megőrzésük módja a takarékosság. Az elővigyázatosság elve A környezetről alkotott ismereteink végesek, ezért cselekedeteink hatása csak valószínűsíthető, ezért helyes, ha a legrosszabbra számítva cselekszünk. Az alkalmazkodás elve Számos tapasztalat mutatja, hogy a környezetterhelő, a természet ellenére elkövetett cselekedeteink idővel súlyos károkat okoznak, ezért alapvetően fontos, hogy a természeti folyamatokhoz leginkább alkalmazkodó, környezetbarát eljárásokat válasszunk a célokhoz. A fenntartható fejlődés elve Megállapítást nyert, hogy a gazdasági növekedést egyetlen célnak tekintő modell tarthatatlan, ezért helyette a harmonikus fejlesztés elvét kell követni. Ez alapján csak olyan fejlődést szabad serkenteni, amely a környezet rombolása nélkül valósítható meg, és nem sérti az elkövetkező nemzedékek fejlődési esélyeit. A környezetvédelem tervszerű alakításának elve A harmonikus fejlesztés tervszerű tevékenységgel (pl. terület- és gazdaságfejlesztés, településrendezés, környezetvédelem) érhető el minden területi szinten (ország, régió, település, otthon). A környezetvédelmi cselekvéshez megfelelő környezeti politikára van Környezeti Kompetencia és Innovációs Központ 9400 Sopron, Csatkai E. u. 6.; Tf.: (99) Fx.: (99) ; 5

6 szükség. Legfontosabb dokumentumai a hosszú távú környezetpolitikai koncepció és a középtávú nemzeti környezetvédelmi program. Ezekre épülhetnek a regionális és helyi sajátosságoknak megfelelő területi programok. Az állami felelősség- és kötelezettségvállalás elve Bár a környezet megóvása az egyes egyéneken múlik, de közösségük, az állam szerepe elvitathatatlanul nagy az alábbi szerepekben: irányítás a környezetvédelem szabályozásában és cselekvésben, a gazdaság szabályozása, a környezetvédelmi kutatások finanszírozása, irányítása, a környezetvédelmi információs rendszer kialakítása és irányítása, a környezeti ismeretek oktatása és terjesztése, nemzetközi együttműködés szervezése és koordinálása. Mindezeken túl az állam felelősséget és kötelezettséget is kell, hogy vállaljon a környezet védeleméért. Az egyéni és kollektív társadalmi részvétel elve A környezeti károk általában emberi közösségeket érintenek. A káros hatások elhárítása akkor lehet sikeres, ha a folyamatokba bevonjuk az érintett lakosságot. Az együttműködés elve A környezeti problémák összetettek, megoldásukhoz sok szereplőre van szükség, de munkájuk csak akkor eredményes, ha együttműködve és a célokat tekintve egyetértésben cselekszenek. Települési szinten ez azt jelenti, hogy a térség szereplőivel (megye, kistérség, környező települések), a település lakosaival és gazdasági szereplőivel egyeztetve, azonos célok mentén cselekedve képes csak hatékonyan megoldani a problémákat. Az életminőség javításának elve Elsősorban az egészséges élet lehetőséget kell megadni, másodsorban az emberi igényeket magas szinten kielégíteni a környezettel harmóniában. A teljes emberi élethez nem csak az egészséges élelmiszerek és ivóvíz tartozik, de az egészségügyi, a kulturális és oktatási szolgáltatások is. A távlati gondolkodás elve Az emberi tevékenység a természeti környezetre rövid- és hosszútávon hat. Döntéseinket úgy kell meghozni, hogy mindkét időtávlatban ne fokozzák a környezetre gyakorolt terhet. Az információk szabad áramlásának elve A társadalom tagjai számára lehetővé kell tenni, hogy hozzáférjenek mindazon információkhoz, amelyekkel a hivatalos szervezetek rendelkeznek és beleszólást kell kapjanak a döntéshozatali folyamatokba is. Az alacsony környezettudatú lakosság nem látja át saját érdekeit, ezért még akkor sem él a döntés lehetőségével, ha elegendő információ áll a rendelkezésére, ezért a színvonal emelése alapvető feladat. Környezeti Kompetencia és Innovációs Központ 9400 Sopron, Csatkai E. u. 6.; Tf.: (99) Fx.: (99) ; 6

7 HELYZETFELTÁRÁS 1. A meglévő információbázis és tervek kiértékelése Az önálló települési környezetvédelmi programok készítését a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995.évi LIII. törvény rendeli el. A törvény egy új típusú tervezési rendszert vezet be a hazai tervezési rendszerekbe, a környezetvédelmi tervezést. A környezetvédelmi tervezés alapja a Nemzeti Környezetvédelmi Program, a NKP-val összhangban álló önálló települési környezetvédelmi programok és az önkormányzatokkal egyeztetett megyei környezetvédelmi programok. A törvény 47. -a kimondja...települési környezetvédelmi programnak tartalmaznia kell, különösen: a) a települési környezet tisztasága, b) a csapadékvíz-elvezetés, c) a kommunális szennyvízkezelés, -gyűjtés, -elvezetés, -tisztítás, d) kommunális hulladékkezelés, e) a légszennyezés, a zaj és rezgés elleni védelem, a külön jogszabály alapján stratégiai zajtérkép készítésére kötelezett települési önkormányzatok esetén a stratégiai zajtérképek alapján készítendő intézkedési tervek, f) a helyi közlekedésszervezés, g) az ivóvízellátás, h) az energiagazdálkodás, i) a zöldterület-gazdálkodás, j) a feltételezhető rendkívüli környezetveszélyeztetés elhárításának és a környezetkárosodás csökkentésének, településre vonatkozó feladatait és előírásait. A törvény részletes formai követelményeket nem ír elő a települési környezetvédelmi programok készítéséhez ezért munkánk során a Decentralizált környezeti tervezés és management című Phare projekt keretében készült programalkotási útmutatót használtuk. A települési környezetvédelmi programok célja egyrészt az országos és regionális szinten prioritásnak ítélt környezetvédelmi problémák megoldásához hozzájárulni, másrészt a településen felmerülő fontos problémák kezelése. Az aktuális környezeti állapot felmérése és leírása szükséges a környezetvédelmi program szakmai és információs megalapozásához, részben azért, hogy a program készítése során a környezeti minőségjavító intézkedéseket fontossági és sürgősségi sorrendbe lehessen állítani és a környezeti koncepcióban meghatározott jövőképet milyen alapállapotról kiindulva kell elérni. Az aktuális környezeti állapot felméréséhez felhasznált információ forrásait a jelen dokumentum végén levő Felhasznált irodalom és dokumentumok alatt soroljuk fel. 2. A környezeti állapot felmérése A szövegközi Lp kezdetű hivatkozások a mellékletben csatolt térképre vonatkoznak (3. sz. melléklet). Környezeti Kompetencia és Innovációs Központ 9400 Sopron, Csatkai E. u. 6.; Tf.: (99) Fx.: (99) ; 7

8 2.1. Általános jellemzők Természetföldrajzi jellemzés Lovászpatona Veszprém megye észak-keleti szélén fekszik Győr-Moson-Sopron megye határán. A község a Kisalföld nagytáj, Marcal-medence középtáj, Pápa-Devecseri-sik kistáj észak- keleti részén helyezkedik el. A Marcal félmedencéje a Bakony és Kémeneshát között helyezkedik el. A Bakonyból eredő patakok a medence keleti részén hordalékkúpokat építettek és ezzel nyugat felé szorult a Marcal. A medence északról nyitott, a Rábaközzel érintkezik. Tanúhegyek is találhatóak a medencében, a Somló és a Ság hegy, amelyek bazaltból és bazalttufából állnak és viszonylag fiatal vulkáni működés eredményei. A Marcal széles árterén öntés- és homoktalaj a jellemző, a rossz lefolyású helyeken pedig tőzeges a felszín. A Bakony elalacsonyodó fennsíkját enyhén hullámos hegylábfelszín övezi. Talajtakarója változatos a barna erdőtalaj az uralkodó, de megtalálható a mészkövön képződött rendzina is. A Marcal folyót kizárólag jobb oldali mellékfolyókkal rendelkezik, vízgyűjtő területe a Marcal-medence, a Bakonyalja és a Pannonhalmi dombság egy része. Lovászpatona a sokorói dombság és a Bakony alja találkozásánál fekszik. A lakott terület átlagos tengerszint feletti magassága m közti, a legmagasabb pontja a 257, 6 m az Öreg hegyen van, amely a Sokorói dombság DNy-i részén található. Felszíne változatos a dombságtól az enyhén tagolt hordalékkúp-síkságig Társadalmi jellemzők A település összterülete ha, amiből belterület 224 ha és külterület 4708 ha és zártkert 56 ha. Lakosság száma fő, korosztály-összetétele elöregedő, bár a természetes fogyás aránya a nyolcvanas évekhez viszonyítva felére csökkent. A hetvenes években majdnem 20%- os volt az elvándorlás az akkori fiatalok körében, oka a munkanélküliség volt, ez a nyolcvanas években csökkent, napjainkban elenyésző mértékű. A 378 család él Lovászpatonán, a családban élők a lakosság 81%-át teszik ki, a lakosság 23%-a gyermek. A családok 77%-ában a szülők között házastársi kapcsolat van, 23%-nak egy gyermeke van, 21%-nak kettő, 10%-nak három és 3%nak négy vagy annál több. A családok 8%-ában a szülök közt élettársi kapcsolat van. A 14%-a családoknak csonka, ebből 11%-a apa és 89% anya aki egyedül neveli gyerekét vagy gyerekeit. Az egyedül élők száma csaknem a népesség 19%-át teszi ki, amely a korai férfihalandósággal és a család összetartó erejének csökkenésére vezethető vissza elsősorban. Ez a jelenség a környezetre számos ponton hat: lakások száma, az egy főre jutó energiafogyasztás, egyéni használati cikkek miatt fokozódó fogyasztás és közlekedési intenzitás, stb. A lakosság etnikai összetételére vonatkozó évi népszámlálási és a helyi közlésű (2005) adatok között jelentős eltérés mutatkozik, ezért zárójelben közöljük a helyi adatokat is. A népesség 94 (79) százaléka magyar nemzetiségű, az etnikumok aránya 1 (21) százalék. Népszámláláskor 16 (1) személy cigánynak és 2 (0) személy németnek vallotta magát. Környezetvédelmi szempontból fontos tényező a népesség környezettudatosságának fejleszthetősége, amely jelentős mértékben függ a kultúra gyökereitől, az erkölcsi normáktól és az iskolázottságtól. Az erkölcsi normák hordozói a vallások. A népesség 89 %-a valamilyen istenhiten alapuló vallást követ, 2 % nem tartozik felekezethez vagy egyházhoz. Sajnos a legutóbbi népszámlálás alkalmával 9% nem tudta, vagy nem akarta azonosítani magát sem a vallásnélküliekkel, sem a vallást követők egyik csoportjával sem (1. ábra). Környezeti Kompetencia és Innovációs Központ 9400 Sopron, Csatkai E. u. 6.; Tf.: (99) Fx.: (99) ; 8

9 3% 9% 0% 22% 2% római katolikus Református Evangélikus Egyéb istenhit 64% Egyházhoz, felekezethez nem tartozó Nem válaszolt 1. ábra: A népesség megoszlása vallások szerint. (Forrás: KSH) Az általános iskola első osztályát sem végezte el és már elmúlt 10 éves a lakosság 0,4 %-a. A község lakosságának majdnem 80%-a elvégezte az általános iskola nyolcadik osztályát, 16%-uk érettségizett és 4% rendelkezik felsőfokú végzetséggel. A megye többi régiójához viszonyítva a diplomások száma alacsony. Az aktív lakosság 44% -a a településen dolgozik, 55%-a a környező településeken és városokban dolgozik. Az ingázok 68%-a férfi, 31%-a nő, iskolai végzetségük 76%-uknak érettséginél alacsonyabb és 23%-nak van érettségije. Elhelyezkedési körük első sorban az ipar itt dolgozik 65%-uk és a szolgáltatás itt dolgozik 26%-uk. A munkanélküliekről nem készült friss felmérés, a polgármester becslése szerint az aktív lakosság 20-25% munkanélküli Táj, területhasználat A művelési ágak szerinti megoszlást az 1. táblázat és a 2. ábra mutatja. Művelési ág Összes terület ha % szántó kert 6 0 gyümölcsös 16 0 szőlő 16 0 rét 42 1 legelő 29 1 Mezőgazdasági terület fásított - erdő halastó 30 1 nádas - Termőterület kivett Összesen: táblázat: Művelési ágak megoszlása. (Forrás: Földhivatal) erdő 26% halastókivett 1% 8% legelő rét1% 1% szőlő 0% gyümölcs kert ös 0% 0% szántó 63% 2. ábra: A nagyobb területfoglalású művelési ágak. Az épített környezet és a természetközeli táj vonzó jellegének megőrzése helyi érdek. Az építészetileg és településszerkezetileg karakteres településeken, a védett természeti területeken, a hagyományos tájhasználatú térségekben gondot kell fordítani a köztárgyak, az Környezeti Kompetencia és Innovációs Központ 9400 Sopron, Csatkai E. u. 6.; Tf.: (99) Fx.: (99) ; 9

10 építmények, az utcabútorok, a különféle műszaki létesítmények (pl.: hírközlési antennák) elhelyezésére és a zöldfelületek tájbaillesztésére. A tájat súlyosan romboló tájsebek (pl.: roncsolt felszínek, külszíni bányák, depóniák), lepusztult ipari, mezőgazdasági létesítmények és lakóterületek felszámolása és újrahasznosítása gazdasági értéket is jelenthet. Nem a táj maximális igénybevétele a cél, hanem a természeti kincsekkel való optimális gazdálkodás, a táj teljesítőképességének fenntartására, illetve növelése. A település területén jelentős tájsebet nem találtunk, a régi téglagyári gödör területét rekultiválták A környezet állapotát befolyásoló hatótényezők számbavétele Mezőgazdaság A területhasználati táblázatból kitűnik, hogy az összterület 63%-a szántó, ebben gabonaféléket és takarmányokat termelnek. Lovászpatonán őstermelő van bejegyezve. A háztáji állattartás a lakosság körében csekély, néhány helyen 1-2 disznót tartanak. Néhány kisebb tehenészet van még tehénnel. Két nagyobb állattartó telep is működik. A pulykanevelő telep (Lp6 2. sz. melléklet 1-2. ábra) a volt téesz területén pulykát nevel egyszerre. A telep saját ásót kúttal rendelkezik, aminek vizét automata vegyszeradagolóval fertőtlenítik. A trágyát az almozáshoz használt szalmáért adják cserébe. Az elhullt tetemeket az önkormányzat által működtetett dögkútba teszik, a dögkút 2006-tól megszűnik. A szomszédos telephelyen a COMITAS terménytárolója (Lp5 2. sz. melléklet 4. ábra) üzemel. A sertéstelepen (Lp7 2. sz. melléklet 3. ábra) 180 koca szaporulatát hizlalják. A hígtrágyát aknában gyűjtik, majd szippantós kocsival kiviszik a szántóföldre és kiszórják. Az almozásnál használt szalmás trágyát, trágyagyűjtőben tárolják. A telep 2 saját fúrt kúttal rendelkezik. Az elhullt állatokat a győri Atev Fehérjefeldolgozó Rt. szállítja el Ipar Lovászpatonán 14 ipari vállalkozás működik, jelentősebbek a két varroda, amelyek a helyben dolgozó hölgy lakosságot foglalkoztatják és a Szabó-Folia Kft. (Lp12 2. sz. melléklet 5. ábra) amely csomagolási hulladék újrahasznosításával állit elő fóliát. A település területén 13 kereskedelmi, vendéglátó vállakózás működik, 11 javító, szolgáltató egység, 4 gazdasági szolgáltató és egy vadgazdálkodással, vadászattal foglalkozó cég tevékenykedik. A településen iskola, orvosi rendelő, fogorvosi rendelő, gyógyszertár, posta és pénzintézet is működik Közlekedés A község Győr felöl a 83. számú főközlekedési úton, Tétnél délkelet felé letérve, Gyömörén áthaladva érhető el, illetve a 82. számú főközlekedési útról nyugat fele letérve, Gicen, Nagydémen keresztül. A főközlekedési utak elkerülik a falut, ezért lakossági felháborodást kelltet az áthaladó kamion forgalom, amely házak alapjában repedéseket okoz. A település közúthálózatának hossza 32,9 km, amiből kiépített belterületi közút 4,49 km, kiépítetlen belterületi közút 7, 61 km, kiépített külterületi közút 3,66 km és kiépítetlen Környezeti Kompetencia és Innovációs Központ 9400 Sopron, Csatkai E. u. 6.; Tf.: (99) Fx.: (99) ; 10

11 külterületi közút 17,09 km. Az utak átlagszélessége belterületen 3,6 m, külterületen 4m. A kiépített utak burkolata utótömörödő aszfalt. A tömegközlekedést főleg a Bakony Volán Rt buszai látják el, napi tizenkét járat indul Pápára. Győrből négy járat indul Lovászpatonára naponta, és nyolc járattal lehet téti vagy pápai átszállással eljutni. A település vasúton nem megközelíthető. A gyalogutak és járdák hossza 12 km, ebből 8,3 km burkolata utótömörödő aszfalt és 3,7 km beton. Kerékpárutak nincsenek kiépítve. A közeljövőben útépítés nem várható a településen Energiaellátás A településen a villanyáram van minden lakásban. A gáz hálózat 100%-osan kiépített a rákötöttség aránya 88%-os. A lakások 56%-ban van palackos gáz is. A gáz kiépítettsége ellenére sokan fűtenek fával. Az energiaforrásokat csak a háztartási igények kielégítésére használják így a fogyasztás átlagosnak mondható Hulladékgazdálkodás A településen képződő hulladék térfogata 2516 m 3 lakossági és 16 m 3 közületi, a települési szilárd hulladék sűrűsége 0,2 t/m 2, így kiszámolható a szilárd hulladék mennyisége 506,4 t/év. A települési szilárd hulladékot heti egy alkalommal a Győri Kommunális Szolgáltató Kft. szállítja el pormentes, öntömörítős gépjárművel a Somlójenőn található hulladéklerakójába. A szelektív hulladékgyűjtés jelenleg még nem megoldott a településen. A településen jelenleg nem üzemel környezetvédelmi felülvizsgálat köteles hulladéklerakó. Korábban működött a település közigazgatási területén egy kommunális hulladéklerakó, amely december 31-én bezárt. Területe jelenleg nyitott nagy környezeti kockázatott jelentő rekultiválandó terület. A terepi bejárás során a Tsz. volt vegyszerraktára helyén dögszagú hulladéklerakó helyet találtunk. A veszélyes hulladékok mennyiségéről nem áll rendelkezésre konkrétadat. Begyűjtésük szakszerű kezelésük megoldatlan. A településen 2005 végéig üzemel a dögkút, üzemeltetője az önkormányzat. A dögkút telítettsége 30%-os volt 2002-ben. Felépítése kb. 3-5 m-es átmérőjű betongyűrűk alkotják a talaj felszínétől mért magassága 1,4-1,5 m. Közterületi hulladékgyűjtés keretében évi 16 t szemetet gyűjtenek össze, amit a Győri Kommunális Szolgáltató szállít el, heti rendszerességgel. 2. táblázat: Kommunális hulladékkezelés. Hulladékszál lítás rendszeressé ge Hulladéklerakó helye Kommunális hulladék mennyisége Lomtalanítás t/év gyakorisága Évi egy Hulladékg azdálkodá si terv Hulladékgyűjtő cég Győri Kommunális Heti egy Szolgáltató Kft. alkalom Somlójenő 506,4 alkalom van * Becslés: 250 kg/fő/év átlagos hulladékképződéssel számolva, kertes, családiházas környezetben. ** Ismert adat 1248 m 3 /év, 140 kg/m 3 -el átszámítva Vízellátás A község ivóvízhálózata 100%-osan kiépített, a rákötöttség mértéke 84%-os. A lakások 4%-a saját vízellátással rendelkezik. A szolgáltató adatközlése alapján a bekötések száma 636 darab, ami jóval a lakások száma felett van és arra enged következtetni, hogy egy lakásban Környezeti Kompetencia és Innovációs Központ 9400 Sopron, Csatkai E. u. 6.; Tf.: (99) Fx.: (99) ; 11

12 több bekötés is lehet. Meleg folyóvíz van a lakások 75%-ában és 70% rendelkezik vízöblítéses WC-vel. A településen működő két állattartó telep saját kúttal rendelkezik. A vízellátási rendszer 17 település ivóvízellátását biztosítja, a vízkivételi művet és a fővezeték egy részét a Pannon-Víz Rt. üzemelteti, a nyomvezeték további részét és Lovászpatona elosztóhálózatát az Ép-Gép Szolgáltató Kft. üzemelteti. Az ivóvizet a Fenyőfő 1 számú bányamezőre épült Bakonyszentlászlói vízkivételi műből búvárszivattyúk emelik ki, a kiemelt víz tisztítás nélkül hálózatba juttatható. A vízbázisból kitermelhető vízmennyiség 6 m 3 /perc. A jelenlegi vízigények biztonságos ellátása a rendszerről megoldható. Lovászpatona éves vízfogyasztása 2004-ben m 3, aminek éves eloszlása kéthavonként mért adatok szerint m 3 és m 3 között változik. A vízfogyasztás július-augusztusban a legnagyobb és november-decemberben a legkisebb Szennyvízkezelés Fogalom lehatárolások: Szennyvíz: a termelési, szolgáltatási, fogyasztási tevékenység során használt, a használat - illetve az üzemi területen összegyűlő csapadékvizek esetében bemosódás vagy keveredés - következtében fizikai, kémiai vagy biológiai minőségében megváltozott, vízszennyező anyagot tartalmazó víz (220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól) Folyékony hulladék: Azokat a lakosságnál hulladékká vált folyadékokat, amelyeket nem vezetnek el és nem bocsátanak ki szennyvízelvezető hálózaton ill. szennyvíztisztító telepen keresztül, folyékony hulladéknak kell tekinteni. (2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról) A településen az ivóvíz hálózat 100% -osan kiépített, a szennyvíz hálózat nincs kiépítve. A szennyvíz hálózat kiépítését és szennyvíztisztító telep kialakítását hét térségi településsel közösen tervezik. A szennyvíztisztító telep helye Bakonyságon lesz. Becslés szerint a településen keletkezett települési folyékony hulladék éves mennyisége 2002-ben m 3 (66191 t) volt. A szennyvizet nem előírásszerűen kialakított és üzemeltetett szennyvíztározókban gyűjtik, amelyek lényegében földmedencék. Valószínűleg a szennyvíz 91-92% elszivárgott, a medencékben maradt mennyiség kb m 3. Az elszállítást a pápai Talajerő gazdálkodási Kft. Végzi és az elszállított mennyiségről nem rendelkezünk információval. 3. táblázat: Települési folyékony hulladék és kezelésének módja. Települési folyékony hulladékgyűjtés módja egyéni medencék Csatornahálózatra rákötött háztartások aránya % 0 Folyékony hulladék mennyisége* t/év Folyékony hulladék 80%-a t/év Adat forrása Lovászpatona község helyi hulladékgazdálkodási terve Szippantott szennyvíz t/év 0 Nem megfelelő ártalmatlanítás aránya** % 100% Szennyvíztisztító telep helye: * Azok a lakosságnál hulladékká vált folyadékok, amelyeket nem vezetnek el szennyvízelvezető hálózaton ill. szennyvíztisztító telepen keresztül. Párolgási veszteség következtében ennek 80%-a vár kezelésre. ** A nem megfelelően ártalmatlanított folyékony hulladék aránya. A település nem fekszik a szennyvízkezelés szempontjából érzékeny felszíni vizek vízgyűjtő területén. A felszín alatti vizek érzékenysége besorolásban az érzékeny területek kategóriában szerepel (1. sz. melléklet 4. ábra). Környezeti Kompetencia és Innovációs Központ 9400 Sopron, Csatkai E. u. 6.; Tf.: (99) Fx.: (99) ; 12

13 Zajterhelés A környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény 31. alapján a környezeti zaj és a rezgés elleni védelem kiterjed mindazon mesterségesen keltett energiakibocsátásokra, amelyek kellemetlen, zavaró, veszélyeztető vagy károsító hang-, illetve rezgésterhelést okoznak. A 12/1983. (V. 12.) MT rendelet szabályozta a zaj és rezgés elleni védelmet, települések esetében ennek felelőse a jegyző A környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet szerint stratégiai zajtérképet és intézkedési tervet kell készíteniük Budapest és vonzáskörzete és a nél több lakosú városok önkormányzatainak a közigazgatási területen belül a fő és egyéb közlekedési létesítmények, illetve az üzemi létesítmények által keltett zajkibocsátásról. A fő közlekedési létesítmény által keltett zaj (beépítésre szánt területeken, továbbá a zajvédelmi szempontból fokozottan védett területeken) esetén pedig a közlekedési miniszter jelöli ki a kötelezettet. A stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek készítésének részletes szabályait a 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet határozza meg. A zaj- és rezgésterhelési határértékeket a 8/2002. (III. 22.) KöM-EüM együttes rendelet állapította meg. A településről zajmérési adat nem áll rendelkezésünkre. Lakosságot zavaró zaj és rezgés forrásként a kamion forgalom említhető, aminek hatására néhány ház megrongálódott Radioaktív sugárzás A Bakony- hegységet felépítő kőzetek az átlagot meghaladó U- és Th-tartalmúak. Veszprém megye területének légiradometriai felvétele a hazai uránkutatás során 1965-ben megtörtént. Az 1958 és 1980 között lezajlott uránkutatás során megvizsgáltak minden működő nyersanyag bányát. A KGI Környezetvédelmi Intézete években vizsgálta a széntüzelésű erőművek radioaktív emisszióit. A Radon Kontroll Bt ben tanulmányt készített Veszprém megye radiológiai helyzetértékeléséről. Ajka és környékén a szén és a bauxit ásványoknak magas a radioaktív elem tartalma. A szén esetében a radioaktivitás meghaladja a világátlagot, a salak és pernyében pedig szeresen múlja felül, ezért ez a terület és legalább kilométeres körzete tekinthető a megye radiológiai szempontból leginkább szennyezett területének (Radon Kontrol Bt.). A szenek radioaktivitását nagyobbrészt a radioaktív kálium okozza. Az égetés során a radioaktív anyagok az égéstermékekbe kerülnek, ahol feldúsulnak. A környezetet az összesen kibocsátott aktivitás terheli. Az erőműi salakot korábban építkezéseknél is felhasználták akár betonelemek gyártásánál, akár feltöltésnél. Ezek az építmények sugárterhelési kockázatot jelentenek. A radioaktív nemesgáz, a radon, sok helyen előfordul a természetben, az urán radioaktív bomlásakor keletkezik. Nagy koncentrációban található urántartalmú talajokban és sziklákban. A radon miatti lakossági sugárterhelést főleg a lakásban fellépő sugárzás okozza. A lakásba a ház alatti talajból és az épületszerkezetekből (beton) kerül a radon, de a felhasznált ivóvíz is tartalmazza. A lakáson belüli koncentráció a levegő por tartalmától, a szellőzöttségtől és a dohányfüst mértékétől is függ, ennek koncentrációjával nő a kockázat mértéke. Veszprém megye egyes térségeiben a radon koncentráció magas lehet. A magyar szabvány az ivóvízben levő radon (Ra226) koncentrációját 630 mbq/l értékben határozta meg, az eu-szabvány pedig 490 mbq/l értékben. (Radon Kontrol Bt.). Környezeti Kompetencia és Innovációs Központ 9400 Sopron, Csatkai E. u. 6.; Tf.: (99) Fx.: (99) ; 13

A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Elfogadta: 198/2008. (III. 26.) Kt. hat. A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA A Nemzeti Környezetvédelmi Program a települési környezet védelmén belül egy kisebb környezet-, és stresszhatást

Részletesebben

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT.

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT. / 4 oldal Tartalomjegyzék:./ Célmeghatározás 2./ Területi érvényesség 3./ Fogalom meghatározások 4./ Eljárás 5./ Kapcsolódó dokumentációk jegyzéke 6./ Dokumentálás Készítette: Kővári Tímea Jóváhagyta:

Részletesebben

A rendelet célja és hatálya 1.

A rendelet célja és hatálya 1. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 22/2003. (IV.23.) önkormányzati rendelete a levegő minőségének védelmével kapcsolatos helyi szabályokról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 3. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV GRAFIKUS FELDOLGOZÁSA 2008.

PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 3. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV GRAFIKUS FELDOLGOZÁSA 2008. PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 3. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV GRAFIKUS FELDOLGOZÁSA 2008. OKTÓBER Van-e a településnek hatályos környezetvédelmi programja? van nincs

Részletesebben

1. Demográfiai, gazdasági vizsgálat (KSH, NFSZ adatok felhasználásával)

1. Demográfiai, gazdasági vizsgálat (KSH, NFSZ adatok felhasználásával) Alátámasztó munkarészek 1. Demográfiai, gazdasági vizsgálat (KSH, NFSZ adatok felhasználásával) Az alábbi ábrák Kál község lakónépességére vonatkozó főbb adatokat összegzik. A település lakossága a vizsgált

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVES BESZÁMOLÓ KÖRNYEZETI ÁLLAPOTRÓL

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVES BESZÁMOLÓ KÖRNYEZETI ÁLLAPOTRÓL ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVES BESZÁMOLÓ KÖRNYEZETI ÁLLAPOTRÓL 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. IVÓVÍZELLÁTÁS... 3 2. SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS... 4 2.1. Kommunális szennyvízkezelés,

Részletesebben

- A környezetvédelem alapjai -

- A környezetvédelem alapjai - Urbanista szakirányú tanfolyam Értékvédelem - A környezetvédelem alapjai - Előadó: Boromisza Zsombor, egyetemi tanársegéd e-mail: zsombor.boromisza@uni-corvinus.hu Budapesti Corvinus Egyetem Tájvédelmi

Részletesebben

Nemesgörzsöny Község Településrendezési Tervének kivonata

Nemesgörzsöny Község Településrendezési Tervének kivonata A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ MUNKARÉSZ A településrendezési tervek készítése során figyelembe kell venni a magasabb szintű területrendezési tervek szabályozásait.

Részletesebben

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba Újrahasznosítási logisztika 1. Bevezetés az újrahasznosításba Nyílt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók Zárt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók

Részletesebben

Alsónémedi Nagyközség Települési Környezetvédelmi Programjának felülvizsgálata

Alsónémedi Nagyközség Települési Környezetvédelmi Programjának felülvizsgálata Alsónémedi Nagyközség Települési Környezetvédelmi Programjának felülvizsgálata Készítette: Czafrangó Ágnes Fiatal Diplomások a Környezet Védelméért Alsónémedi bemutatása Budapest Alsónémedi általános jellemzői

Részletesebben

PEST MEGYE III. KÖRNYZETVÉDELMI PROGRAMJA 1. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV 2008. OKTÓBER

PEST MEGYE III. KÖRNYZETVÉDELMI PROGRAMJA 1. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV 2008. OKTÓBER PEST MEGYE III. KÖRNYZETVÉDELMI PROGRAMJA 1. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV 2008. OKTÓBER 1. oldal PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI KÉRDŐÍV Település

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Alsómocsolád község KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁRÓL 2010.

TÁJÉKOZTATÓ Alsómocsolád község KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁRÓL 2010. Alsómocsolád Község Önkormányzata 7345 Alsómocsolád, Rákóczi utca 21. Telefon: 72/560-026, Telefax: 72/451-748 E-mail: mocsolad@t-online.hu TÁJÉKOZTATÓ Alsómocsolád község KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁRÓL 2010.

Részletesebben

Természetes környezet. A bioszféra a Föld azon része, ahol van élet és biológiai folyamatok mennek végbe: kőzetburok vízburok levegőburok

Természetes környezet. A bioszféra a Föld azon része, ahol van élet és biológiai folyamatok mennek végbe: kőzetburok vízburok levegőburok Természetes környezet A bioszféra a Föld azon része, ahol van élet és biológiai folyamatok mennek végbe: kőzetburok vízburok levegőburok 1 Környezet természetes (erdő, mező) és művi elemekből (város, utak)

Részletesebben

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi

Részletesebben

Előterjesztés. a képviselő-testület 2015. december 30.-i ülésére

Előterjesztés. a képviselő-testület 2015. december 30.-i ülésére Segesd Község Önkormányzata Polgármesterétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 E-mail: segesd@latsat.hu Előterjesztés a képviselő-testület 2015. december 30.-i ülésére Tárgy: Beszámoló a lakóhely

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete a környezetvédelemről, közterületek használatáról és az állattartásról Hatályos: 2016. szeptember 6. Nyirád 2001

Részletesebben

XVIII. NEMZETKÖZI KÖZTISZTASÁGI SZAKMAI FÓRUM ÉS KIÁLLÍTÁS

XVIII. NEMZETKÖZI KÖZTISZTASÁGI SZAKMAI FÓRUM ÉS KIÁLLÍTÁS XVIII. NEMZETKÖZI KÖZTISZTASÁGI SZAKMAI FÓRUM ÉS KIÁLLÍTÁS Szombathely, 2008. április 24. A HULLADÉKLERAKÓK REKULTIVÁCIÓS PÁLYÁZATÁVAL KAPCSOLATOS ANOMÁLIÁK Előadó: Déri Lajos ügyvezető SOLVEX Kft. TERVEZŐI

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. november 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. november 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. november 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 4. napirendi pont: Beszámoló a Programban megfogalmazott

Részletesebben

JELENTÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI RÁFORDÍTÁSOKRÓL, A KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKEK ELŐÁLLÍTÁSÁRÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRÓL

JELENTÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI RÁFORDÍTÁSOKRÓL, A KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKEK ELŐÁLLÍTÁSÁRÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1892 JELENTÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI RÁFORDÍTÁSOKRÓL,

Részletesebben

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területrendezési Tervhez való igazodás vizsgálata

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területrendezési Tervhez való igazodás vizsgálata VAJA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területrendezési Tervhez való igazodás vizsgálata 1 1.) A Megyei Területrendezési Terv Vaja várost érintő elhatározásai

Részletesebben

CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK FENNTARTHATÓSÁGI TERVE

CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK FENNTARTHATÓSÁGI TERVE CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK FENNTARTHATÓSÁGI TERVE A cigándi Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése 1 2010 2 I. ELŐZMÉNYEK Cigánd Város Önkormányzata 8.280.200 Ft forintot nyert az ÁROP-1.A2/A pályázati

Részletesebben

AGRÁR-KÖRNYEZETI JOG JOGSZABÁLYJEGYZÉK

AGRÁR-KÖRNYEZETI JOG JOGSZABÁLYJEGYZÉK AGRÁR-KÖRNYEZETI JOG JOGSZABÁLYJEGYZÉK 2013/14. tanév I. félév A következőkben felsorolt jogszabályok a felkészülést kívánják elősegíteni azzal a megjegyzéssel, hogy a fontos jogszabályokként megjelölt

Részletesebben

Hatályos OTrT (Jelen tervezés terv alapja) Ország szerkezeti terv (hatályos településrendezési terv alapja)

Hatályos OTrT (Jelen tervezés terv alapja) Ország szerkezeti terv (hatályos településrendezési terv alapja) I I. 1. 5. A területrendezési tervvel való összhang igazolása Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12-től hatályos Bács-Kiskun

Részletesebben

Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Makó

Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Makó 1 / 6 TÁJÉKOZTATÓ Iktsz.: I. 2-390/2003. Üi.: Huszárik H. Tárgy: Tájékoztató a környezet állapotának alakulásáról Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Makó Tisztelt Képviselő-testület! A környezet

Részletesebben

Környezet és Energia Operatív Program

Környezet és Energia Operatív Program Környezet és Energia Operatív Program Heltai László referens, KEOP IH FVM VKSZI, 2008. június 17. Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) Derogációk: - Szennyvíz: - 2010-ig a 10 000 LE feletti agglomerációk,

Részletesebben

A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJA AZ ORSZÁGOS ÉS A MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL

A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJA AZ ORSZÁGOS ÉS A MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJA AZ ORSZÁGOS ÉS A MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (továbbiakban OTrT) országos ket, területfelhasználási

Részletesebben

A módosítások elhelyezkedése

A módosítások elhelyezkedése SZENTKIRÁLYSZABADJA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA A MÓDOSÍTÁSI IGÉNYEK BEMUTATÁSA, CÉLJA ÉS HATÁSA 9 8 5 7 6 1 3 4 2 A módosítások elhelyezkedése 1. A 638/3 hrsz-ú telket érintő módosítás Az ingatlan

Részletesebben

Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Makó

Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Makó Iktsz.: I. 2-371/2005. Üi.: Huszárik H. TÁJÉKOZTATÓ Tárgy: Tájékoztató a környezet állapotának alakulásáról Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Makó Tisztelt Képviselő-testület! A környezet védelmének

Részletesebben

A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra. Dióssy László KvVM szakállamtitkár

A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra. Dióssy László KvVM szakállamtitkár A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra Dióssy László KvVM szakállamtitkár A fenntartható fejlődés és hulladékgazdálkodás A fenntartható fejlődés biztosításának

Részletesebben

A SZENNYVÍZISZAPRA VONATKOZÓ HAZAI SZABÁLYOZÁS TERVEZETT VÁLTOZTATÁSAI. Domahidy László György főosztályvezető-helyettes Budapest, 2013. május 30.

A SZENNYVÍZISZAPRA VONATKOZÓ HAZAI SZABÁLYOZÁS TERVEZETT VÁLTOZTATÁSAI. Domahidy László György főosztályvezető-helyettes Budapest, 2013. május 30. A SZENNYVÍZISZAPRA VONATKOZÓ HAZAI SZABÁLYOZÁS TERVEZETT VÁLTOZTATÁSAI Domahidy László György főosztályvezető-helyettes Budapest, 2013. május 30. BKSZT Tartalom Előzmények, új körülmények Tervezett jogszabály

Részletesebben

TERMÉSZTVÉDELMI ELVÁRÁSOK AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN - TERMÉSZETVÉDELMI SZAKMAPOLITIKAI KERETEK

TERMÉSZTVÉDELMI ELVÁRÁSOK AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN - TERMÉSZETVÉDELMI SZAKMAPOLITIKAI KERETEK TERMÉSZTVÉDELMI ELVÁRÁSOK AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN - TERMÉSZETVÉDELMI SZAKMAPOLITIKAI KERETEK A természet mindennél és mindenkinél jobb vezető, ha tudjuk, hogyan kövessük. C. G. Jung Az előadás vázlata Természetvédelmi

Részletesebben

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA 5. melléklet az 57/2016.(XI.4.) kt. számú határozathoz A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott

Részletesebben

Környezetvédelmi tárgyú ügyek

Környezetvédelmi tárgyú ügyek Önkormányzat/Közérdekű adatok/ii/4. menüpontba Környezetvédelmi tárgyú ügyek Zajvédelem A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 1. számú melléklete

Részletesebben

Európa szintű Hulladékgazdálkodás

Európa szintű Hulladékgazdálkodás Európa szintű Hulladékgazdálkodás Víg András Környezetvédelmi üzletág igazgató Transelektro Rt. Fenntartható Jövő Nyitókonferencia 2005.02.17. urópa színtű hulladékgazdálkodás A kommunális hulladék, mint

Részletesebben

A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban

A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban Kihívások és lehetséges megoldások Tóth Péter Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Virágzó Vidékünk Európa Nap- Hogyan tovább

Részletesebben

JELENTÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI RÁFORDÍTÁSOKRÓL, A KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKEK ELŐÁLLÍTÁSÁRÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRÓL

JELENTÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI RÁFORDÍTÁSOKRÓL, A KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKEK ELŐÁLLÍTÁSÁRÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1892 JELENTÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI RÁFORDÍTÁSOKRÓL,

Részletesebben

NYÍRMADA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÉSZÍTÉSE

NYÍRMADA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÉSZÍTÉSE 2014. URBAN Linea Tervező és Szolgáltató Kft. NYÍRMADA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÉSZÍTÉSE KÜLZETLAP Nyírmada Város Településrendezési Tervének - készítéséhez - Településrendező tervező: ügyvezető.

Részletesebben

VAJA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA KÖRNYEZETVÉDELMI MUNKARÉSZ

VAJA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA KÖRNYEZETVÉDELMI MUNKARÉSZ VAJA VÁROS 2016.01. VAJA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 1 2. ALÁÍRÓLAP Környezetvédelmi munkarész: -------------------------------------------------- Barta Zoltán környezetmérnök 2 A RENDEZÉSI

Részletesebben

A település helyzete és sajátosságai

A település helyzete és sajátosságai Környezetvédelmi tapasztalatok Herceghalom Önkormányzatánál Fiatal Diplomások a Környezet Védelméért Program Tisztább Termelés Magyarországi Központja 2008. Február 20. Hadfalvi Ágnes Kertészmérnök Rónaszéki

Részletesebben

(egységes szerkezetben)

(egységes szerkezetben) 1 Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestületének 7/1999./V. 26./ Ktr. számú rendelete a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos kötelező közszolgáltatás igénybevételéről (egységes szerkezetben)

Részletesebben

Perőcsény község Önkormányzat Képviselő Testülete 7/2001. /VI. 29./ számú rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól. (egységes szerkezetben)

Perőcsény község Önkormányzat Képviselő Testülete 7/2001. /VI. 29./ számú rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól. (egységes szerkezetben) Perőcsény község Önkormányzat Képviselő Testülete 7/2001. /VI. 29./ számú rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól. (egységes szerkezetben) Perőcsény község Önkormányzat Képviselő Testülete az itt

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések

I. FEJEZET Általános rendelkezések Csörötnek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2012. (IV. 24.) önkormányzati rendelete a települési folyékony hulladék kezelésének kötelező közszolgáltatásáról Csörötnek Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV ENYING VÁROS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSRÓL SZÓLÓ 2000. ÉVI 43. TÖRVÉNY 37. - A ÉRTELMÉBEN 2007. ÉVBEN ELKÉSZÍTETT BESZÁMOLÓ Előzmények, általános bevezető A hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL

SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL Sajókápolna Község Önkormányzat Képviselőtestülete az egyes helyi közszolgáltatások

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 29-i ülésére Tárgy: A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére

Részletesebben

Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához

Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához

Részletesebben

Turizmus. Környezetvédelem a turizmusban. Ökoturizmus. Fenntartható fejlődés

Turizmus. Környezetvédelem a turizmusban. Ökoturizmus. Fenntartható fejlődés Turizmus Környezetvédelem a turizmusban Fenntartható fejlődés Olyan fejlődés, amely képes kielégíteni a jelen szükségleteit anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő generációinak lehetőségeit saját szükségleteik

Részletesebben

Blautech Humán - és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft

Blautech Humán - és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft Blautech Humán - és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft 8200 Veszprém, Hársfa u. 39. Tel: (88) 590-050 Fax: (88) 590-059 Honlap: www.blautech.hu E-mail cím: mail@blautech.hu A Környezetvédelmi Minisztérium

Részletesebben

A közúti forgalom hatása Pécs város levegőminőségére

A közúti forgalom hatása Pécs város levegőminőségére A közúti forgalom hatása Pécs város levegőminőségére Készítette: Emesz Tibor Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 2014. május 29. Jogszabályi háttér 306/2010 (XII.23.) Korm.

Részletesebben

Környezetvédelem, hulladékgazdálkodás

Környezetvédelem, hulladékgazdálkodás Környezetvédelem, hulladékgazdálkodás 2009 Dr Farkas Hilda Főosztályvezető, címzetes egyetemi docens KÖRNYEZETVÉDELEM A környezet védelme egyre inkább gazdasági szükségszerűség. Stern Jelentés Környezetvédelem

Részletesebben

TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA FENNTARTHATÓSÁGI TERV

TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA FENNTARTHATÓSÁGI TERV TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA FENNTARTHATÓSÁGI TERV Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése I. ELŐZMÉNYEK Tét Város Önkormányzata 10.819.200 forintot nyert az ÁROP-1.A2/A pályázati kiírás

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Nádasd Község KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁRÓL 2013.

TÁJÉKOZTATÓ Nádasd Község KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁRÓL 2013. TÁJÉKOZTATÓ Nádasd Község KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁRÓL 2013. Nádasd Községi Önkormányzat I. Bevezető A környezet védelméről szóló módosított 1995. évi LIII. Törvény határozza meg a magyar környezetpolitika célkitűzéseit

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. október 28-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. október 28-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 28-i ülésére Tárgy: Helyi építési szabályzat és a mellékletét képező szabályozási terv módosításának folyamatában a véleményezési

Részletesebben

NAGYRÁBÉ NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

NAGYRÁBÉ NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email: civisterv

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. (XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. (XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. (XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánításról Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

A környezetvédelem alapelvei

A környezetvédelem alapelvei A környezetvédelem alapelvei Alapelvek funkciói Kettős: - iránymutatás a jogalkotás számára - eligazítás a jogi dokumentumok gyakorlati alkalmazásában Az egzakt megismerés elve A környezet állapotának,

Részletesebben

Ipolytölgyes község Önkormányzat Képviselő Testülete 7/2001. /VI. 26./ számú rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól. /egységes szerkezetben/

Ipolytölgyes község Önkormányzat Képviselő Testülete 7/2001. /VI. 26./ számú rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól. /egységes szerkezetben/ Ipolytölgyes község Önkormányzat Képviselő Testülete 7/2001. /VI. 26./ számú rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól. /egységes szerkezetben/ Ipolytölgyes község Önkormányzat Képviselő Testülete

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2004. (VII. 1.) önkormányzati rendelete a szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról Módosítva: Kihirdetve:

Részletesebben

Hatályos március 1-től A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL

Hatályos március 1-től A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL Pacsa Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2004. (IX.7.) sz. önkormányzati rendelete / 5/2005.(VI.15.), 4/2012.(II.29.) rendelettel egységes szerkezetbe/ Hatályos 2012. március 1-től A TALAJTERHELÉSI

Részletesebben

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999.(IX.29.) r e n d e l e t e

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999.(IX.29.) r e n d e l e t e CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999.(IX.29.) r e n d e l e t e a települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről (a módosításokkal

Részletesebben

JELENTÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI RÁFORDÍTÁSOKRÓL, A KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKEK ELŐÁLLÍTÁSÁRÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRÓL

JELENTÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI RÁFORDÍTÁSOKRÓL, A KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKEK ELŐÁLLÍTÁSÁRÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1892 JELENTÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI RÁFORDÍTÁSOKRÓL,

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. Környezetgazdaságtan. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. Környezetgazdaságtan. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. Környezetgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Környezetvédelmi akcióprogramok az Európai Unióban (1-5. akcióprogramok)

Részletesebben

Módosította: a 18/2014.(IX.29.) önk. rendelet. (egységes szerkezetben)

Módosította: a 18/2014.(IX.29.) önk. rendelet. (egységes szerkezetben) Apátistvánfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(I.23.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Módosította:

Részletesebben

1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA

1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA SZERKEZETI TERV LEÍRÁS a 251 sz. főút és a 2502 j. ök. út építési területére megnevezésű Szerkezeti tervlaphoz 1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA 1. 1. A területfelhasználás Beépítésre nem szánt területek KÖu

Részletesebben

K ö r n y e z e t v é d e l m i n y i l a t k o z a t a 106/1995. (IX.8.) sz. Korm. rendelet alapján

K ö r n y e z e t v é d e l m i n y i l a t k o z a t a 106/1995. (IX.8.) sz. Korm. rendelet alapján K ö r n y e z e t v é d e l m i n y i l a t k o z a t a 106/1995. (IX.8.) sz. Korm. rendelet alapján 1/a. A felszámolás, végelszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet azonosító adatai Név: Székhely: KSH-szám:

Részletesebben

KÖRNYEZETSZENNYEZÉSI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS

KÖRNYEZETSZENNYEZÉSI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS KÖRNYEZETSZENNYEZÉSI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS Kérdőív Kelt: Kitöltötte: Beosztás, telefon, telefax: 1. Biztosított neve címe: 2. Tevékenység ismertetése: Mutassa be a telephelyen végzett tevékenységet Kérjük,

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS. ipari hulladékgazdálkodás 04. dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS. ipari hulladékgazdálkodás 04. dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ipari hulladékgazdálkodás 04 dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék Tartalom Készítette: dr. Torma A. Készült: 2012.09. 2 1. Kiemelten kezelendő hulladékáramok 2. Jogszabályi feladatok

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc ÚMVP II. tengely A földhasználat racionalizálása a környezeti és természeti értékek

Részletesebben

TÖRÖKBÁLINT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK.Önkormányzati rendelete a Környezetvédelmi Alap létrehozásáról. Preambulum

TÖRÖKBÁLINT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK.Önkormányzati rendelete a Környezetvédelmi Alap létrehozásáról. Preambulum 1. melléklet TÖRÖKBÁLINT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK.Önkormányzati rendelete a Környezetvédelmi Alap létrehozásáról Preambulum Törökbálint Város Önkormányzata Képviselő-testülete a környezet

Részletesebben

2. Település szintű jellemzése: az ellátórendszerek helyzetére távlati fejlesztési feladatokra Előadás anyaga

2. Település szintű jellemzése: az ellátórendszerek helyzetére távlati fejlesztési feladatokra Előadás anyaga BME Közgazdaságtudományi Kar: TELEPÜLÉS- ÉS TERÜLETFEJLESZTÉS szakirányt választott IV. éves hallgatók MŰSZAKI INFRASTRUKTÚRA szaktárgya keretében, a: TERÜLETI ENERGIAGAZDÁLKODÁS és ENERGIAELLÁTÁS és HÍRKÖZLÉS

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a 2008. november 26. napján tartandó Közmeghallgatásra

TÁJÉKOZTATÓ a 2008. november 26. napján tartandó Közmeghallgatásra TÁJÉKOZTATÓ a 2008. november 26. napján tartandó Közmeghallgatásra Edelény Város környezeti állapotáról (talajról, felszíni- és felszín alatti vizekről, levegőtisztaság védelemről, zaj- és rezgésvédelemről)

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/1149/2008. Tervezet a Somogyvári Kupavár-hegy természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervéről (közigazgatási egyeztetés) Budapest, 2008. szeptember

Részletesebben

Előz et es t ájékoztat ási d okumen táció

Előz et es t ájékoztat ási d okumen táció K á n t o r j á n o s i K ö z s é g T e l e p ü l é s f e j l e s z t é s i k o n c e p c i ó j á n a k k é s z í t é s é h e z Előz et es t ájékoztat ási d okumen táció Kon cepció készít éséről Tervező:

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. A Helyi Építési Szabályzat módosításáról és a Szabályozási Tervek elfogadásáról

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. A Helyi Építési Szabályzat módosításáról és a Szabályozási Tervek elfogadásáról Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 5/05.(III.05.)

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6

TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6 TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6 II. HÓDMEZŐVÁSÁRHELY ÉS TÉRKÖRNYEZETE (NÖVÉNYI ÉS ÁLLATI BIOMASSZA)... 8 1. Jogszabályi háttér ismertetése... 8 1.1. Bevezetés... 8 1.2. Nemzetközi

Részletesebben

1. A rendelet hatálya 1..

1. A rendelet hatálya 1.. 1 Jászboldogháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014.(VII. 02.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Jászboldogháza

Részletesebben

Stratégiai zajtérképekről mindenkinek

Stratégiai zajtérképekről mindenkinek Környezetvédelem / Levegőtisztaság; Zaj- és rezgésvédelem / Hírek Zajtérképek 2007-06-27 10:01:27 Az idei évben elkészül Budapest és a közvetlen környeztében lévő huszonegy település stratégiai zajtérképe.

Részletesebben

Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások

Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások? Bibók Zsuzsanna főosztályvezető-helyettes 2011. június 14. Tartalom Fenntartható fejlődés A környezetvédelem és alapelvei

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Vasszécseny Község Képviselő-testületének 10/2002. (XII.20.) számú rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás igénybevételéről Vasszécseny Község Képviselő-testülete a település

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/827/2008. Tervezet a Megyer-hegyi Tengerszem Természetvédelmi Terület 24/1997. (VIII. 1.) KTM rendelet módosításáról (közigazgatási egyeztetés) Budapest,

Részletesebben

JELENTÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI RÁFORDÍTÁSOKRÓL, A KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKEK ELŐÁLLÍTÁSÁRÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRÓL

JELENTÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI RÁFORDÍTÁSOKRÓL, A KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKEK ELŐÁLLÍTÁSÁRÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1892 JELENTÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI RÁFORDÍTÁSOKRÓL,

Részletesebben

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete. 14/2005.(VI.10) rendelete. az Önkormányzati Környezetvédelmi Alapról

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete. 14/2005.(VI.10) rendelete. az Önkormányzati Környezetvédelmi Alapról Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 14/2005.(VI.10) rendelete az Önkormányzati Környezetvédelmi Alapról Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete ( továbbiakban: képviselőtestület )

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II. 19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II. 19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II. 19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A NEM KÖZMŰVEL ÖSSZEGYŰJTÖTT HÁZTARTÁSI SZENNYVÍZ BEGYŰJTÉSÉRE VONATKOZÓ KÖZSZOLGÁLTATÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL

Részletesebben

1. A rendelet célja 1.. 2. A rendelet hatálya 2.. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése 3..

1. A rendelet célja 1.. 2. A rendelet hatálya 2.. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése 3.. Tapsony Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2014.(II.05.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Tapsony Községi

Részletesebben

Sárpilis Község Önkormányzat Környezetvédelmi Programja

Sárpilis Község Önkormányzat Környezetvédelmi Programja Sárpilis Község Önkormányzat Környezetvédelmi Programja Készítette: Tóth Vilmos okl. környezetvédelmi szakmérnök Jóváhagyta: Sárpilis Község Önkormányza 58/2009(VII.09.) KT számú határozatával Sárpilis,

Részletesebben

Beszámoló a lakóhely környezeti állapotáról. 2013. év

Beszámoló a lakóhely környezeti állapotáról. 2013. év Beszámoló a lakóhely környezeti állapotáról 2013. év A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. (1) bekezdés e) pontja kimondja, hogy A települési önkormányzat a környezet

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYZAT

KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYZAT KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYZAT A FELIKON Kft. 1165 Budapest, Margit u. 114. sz. alatti telephelyén működő minden bérlő köteles tevékenységét az érvényben lévő környezetvédelmi törvényekben és rendeletekben

Részletesebben

A környezetvédelem szerepe

A környezetvédelem szerepe A környezetvédelem szerepe Szerepek a környezetvédelemben 2010. június 17. 7. Tisztább Termelés Szakmai Nap TÖRTÉNETE Az emberi tevékenység hatásai a történelem során helyi, térségi, országos, majd ma

Részletesebben

RÉTKÖZBERENCS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

RÉTKÖZBERENCS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 2015. U D Urban Dimensio Tervező és Szolgáltató Betéti Társaság RÉTKÖZBERENCS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Teljes eljárás - Előzetes tájékoztatási dokumentáció KÜLZETLAP Rétközberencs Község

Részletesebben

sek Környezetvédelmi Programja Gyakorlati tanácsok

sek Környezetvédelmi Programja Gyakorlati tanácsok Kistelepülések sek Környezetvédelmi Programja Gyakorlati tanácsok Alapfogalmak Környezetvédelmi program Környezetvédelmi program, amely: Felméri a környezet állapotát Feltárja a hiányosságokat Megtalálja

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM. Tervezet. az Erdőtelki égerláp természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervéről

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM. Tervezet. az Erdőtelki égerláp természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervéről KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/267/2008. Tervezet az Erdőtelki égerláp természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervéről (közigazgatási egyeztetés) Budapest, 2008. február

Részletesebben

Ócsa környezetének regionális hidrodinamikai modellje és a területre történő szennyvíz kihelyezés lehetőségének vizsgálata

Ócsa környezetének regionális hidrodinamikai modellje és a területre történő szennyvíz kihelyezés lehetőségének vizsgálata Ócsa környezetének regionális hidrodinamikai modellje és a területre történő szennyvíz kihelyezés lehetőségének vizsgálata Kocsisné Jobbágy Katalin Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 2016 Vizsgált terület

Részletesebben

A rendelet hatálya. A közszolgáltatás tartalma, területe

A rendelet hatálya. A közszolgáltatás tartalma, területe Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. (III.03.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatatásra Bocskaikert

Részletesebben

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti tartalommal készült a település sajátosságainak figyelembevételével.

Részletesebben

A Budapesti Erőmű ZRt. 2014. évi környezeti tényező értékelés eredményének ismertetése az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány 4.4.

A Budapesti Erőmű ZRt. 2014. évi környezeti tényező értékelés eredményének ismertetése az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány 4.4. A Budapesti Erőmű ZRt. 214. évi környezeti tényező értékelés eredményének ismertetése az MSZ EN SO 141:25 szabvány 4.4.3 fejezet alapján 215. április A fenntartható fejlődés szellemében folyamatosan törekszünk

Részletesebben

Hulladékgazdálkodás Budapest III. kerületében

Hulladékgazdálkodás Budapest III. kerületében Hulladékgazdálkodás Budapest III. kerületében Óbudai Zöld Szabadegyetem Szabó Magdolna 2011. december 1. főtanácsadó Törvényi háttér Európa Tanácsi alapelvek, Környezeti akcióprogramok 1990. évi LXV. trv.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év május 24.-i ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben

KISTOLMÁCS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 8868 Kistolmács, Béke u. 4. Tel.: 93/543-191

KISTOLMÁCS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 8868 Kistolmács, Béke u. 4. Tel.: 93/543-191 KISTOLMÁCS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 8868 Kistolmács, Béke u. 4. Tel.: 93/543-191. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS Kistolmács Község Képviselő-testületének 2013. december 16 -i ülésére Tárgy: Lakossági tájékoztató

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása /2015.( ) önkormányzati

Részletesebben

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata 2014-2019 Kapolcs község Önkormányzata 2 BEVEZETŐ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a kimondja, hogy a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit

Részletesebben