TEKITETÉBEN. Priszinger Krisztina Egyetemi tanársegéd,

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TEKITETÉBEN. Priszinger Krisztina Egyetemi tanársegéd, priszinger@turizmus.uni-pannon.hu"

Átírás

1 A Miskolci Egyetem Közleménye, A sorozat, Bányászat, 77. kötet (2009) FOGYASZTÓI MAGATARTÁS A ALPOZOTT TURISZTIKAI TEKITETÉBEN TERMÁLVÍZRE SZOLGÁLTATÁSOK Priszinger Krisztina Egyetemi tanársegéd, Pénzes Erzsébet Egyetemi tanársegéd, Pannon Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Turizmus Tanszék 8200 Veszprém, Egyetem utca Bevezetés Magyarország hidrogeológiai adottságai alapján önmagát termálvíznagyhatalomnak tartja. Ezen adottságaink világviszonylatban valóban kiválónak mondhatóak, hiszen Japán és Izland aktív vulkanikus tevékenységből adódó magas hőfokú, illetve Olaszország és Franciaország gazdag ásványi anyag tartalmú vízkincse után hazánk a világrangsor ötödik helyét foglalja el (Országos egészségturizmus fejlesztési stratégia, 2007). Először a Széchenyi Tervben kapott kiemelt jelentőséget az egészségturizmus fejlesztése, melyben célul tűzték ki, hogy hazánk 2010-re vezető helyet foglaljon el Európa egészségturisztikai piacán, és ne csupán gyógy-és termál/orrai, hanem gyógy-és termál turisztikai nagyhatalommá váljon (Budai, 2001). A Széchenyi Tervet követően a regionális operatív programok szintén nagy hangsúlyt fektettek az egészségturizmus infrastruktúrájának fejlesztésébe, bővítésébe. A fejlesztések eredményeként 2007-ben 187 gyógy-és termálfürdőre vonatkozó hasznosítást jegyeztek be (OEFS, 2007), 2008-ban 52 gyógy- és 84 wellness-szálloda működött, mintegy férőhellyel (www.ksh.hu). A fogyasztói magatartás szempontjából a fentieknél is fontosabb statisztikai adat, hogy 2008-ban ezer vendég összesen ezer vendégéjszakát töltött gyógy-és wellness szállodákban, mely az összes vendégszám mintegy 20, az összes vendégéjszakának pedig 22 százaléka, amely önmagában, minden magyarázat nélkül is rendkívül jelentős. 141

2 Príszinger Krisztina, Pénzes Erzsébet 2. Az egészségturizmus áttekintő értelmezése Az egészségturizmus jelentős fejlődésen ment keresztül az utóbbi két évtized során. A turizmus gyógy-és wellness szektorának piaca - mely elsősorban gyógy-és wellness központokat-, szállodákat és szálláshelyeket jelent általános értelmezésben világszerte nagymértékben növekszik és jelentősen diverzifikálódik. Az egészségturizmus fogalma legalább annyit változott/változik az utóbbi évtizedek során, mint maga a fogalom által leirt jelenség. Az egészségturizmus alapvetően magába foglal minden olyan utazást, amelynek elsődleges célja az egészségi állapot fenntartása, javítása és/vagy a gyógyulás, miközben sor kerül a különféle turisztikai szolgáltatások igénybevételére is (OEFS, 2007). Smith és Puczkó megfogalmazásában az egészségturizmus nem más, mint egészségi szolgáltatások, melyek egy ország természetes forrásaira (különös tekintettel az ásványvízre és a klímára) épülnek" (IOTO, 1973 in Smith és Puczkó, 2009). A természetes forrásokra épülő egészségturizmust alapvetően gyógy-és wellness turizmusra bonthatjuk. A Nyugat-Európából induló új trend, a medical wellness szintén természetes tényezőkre építi kínálatát. Továbbá említést érdemel a nemtermészetes alapokra építő ág, az úgynevezett medical turizmus is (Clarke Priszinger, 2008). A gyógyturizmus hátterében a gyógyulás és a rehabilitáció áll a középpontban a magukat inkább betegnek, mint turistának tartó utazóknál, akik valamilyen betegségben szenvednek vagy fájdalmaik vannak. (OEFS, 2007.) Esetükben a turisztikai szolgáltatások igénybevételére a kezelések közti szabadidőben kerül sor, illetve utazásuk során az esetek döntő többségében gyógyszállodákban szállnak meg. Ezen utazók átlagos tartózkodási ideje hosszabb, mint más turisztikai termékek esetében (Kiss Török, 2001), mivel a gyógykezeléseket és szolgáltatásokat kúraszerűen veszik igénybe, mely legalább két hetes ott-tartózkodást indukál. A gyógyturizmus kínálata a termál-és gyógyvizek, a gyógyiszap, a felszín alatti (gyógybarlang) és a felszín feletti (klimatikus gyógyhely) klíma határozza meg (Clarke - Priszinger, 2008). A wellness turizmus esetében a kényeztetés, kikapcsolódás és szépségszolgáltatások igénybevétele, továbbá az egészségi állapot megőrzése fő motivációs tényező. A wellness-turisták a test és a lélek egyensúlyára helyezik a hangsúlyt, melyet mindennapi életükben is igyekeznek megvalósítani, úgy mint a dohányzás, a túlzásba vitt alkoholfogyasztás és a drogok kerülése, a stresszfaktorok csökkentése, rendszeres testmozgás és egészséges táplálkozás, valamint környezettudatos életmód (Bodeker, 2008). A wellness turisták kevesebb időt töltenek a meglátogatott célterületen, de költési szintjük nagyjából megegyezik a 142

3 Fogyasztói magatartás a termálvízre alpozott turisztikai szolgáltatások tekitetében gyógyturisták költési szintjével - az emberek nem sajnálnak pénzt költeni az egészségre, a szépségre, az örök fiatalságra (Rácz, 2001). A napjainkban kialakuló medical wellness a wellness kezelések hátterébe orvosi szakértelmet helyez - ahogy a Német Wellness Szövetség meghatározza, a betegeket/vendégeket szakképzett alkalmazottak segítik abban, hogy megváltoztassák életstílusukat, amely segíti őket az optimális jól-lét elérésében" (Smith Puczkó, 2009). Az átlagos wellness turista különféle divatos és széles körben ismert kezeléseket vesz igénybe, mely választás mögött nem húzódik meg semmiféle tudatosság (OEFS, 2007). A medical wellness turista pontosan ebben a tudatosságban különbözik az átlagos wellness turistától: a wellness kezelések összeállítását egy orvosi vizsgálat előzi meg, mely meghatározza, hogy a vendég aktuális egészségi állapota mely kezelések igénybevételét teszi indokolttá (Bodeker, 2008). A gyógyturizmus egy speciális, nem-természetes alapokra épülő formája az úgynevezett medical turizmus, mely foként a fogászati-, optikai és plasztikai sebészeti orvosi kezelésekre épülő turisztikai termékek kínálatát jelenti. 3. A termálvízkincs, mint versenyképességi tényező Induljunk ki egy általános kijelentésből, amelyhez hasonlót számtalan, turizmust érintő irodalomban fellelhetünk: A természeti környezet a turisztikai kínálat tényezői között is fontos helyet foglal el, a turisztikai fejlesztések volumenét, helyszínét, jellegét pedig általában jelentősen befolyásolják a természeti adottságok. A természetföldrajzi tényezők és a természeti adottságok szerepe meghatározó volt minden földrajzi tértípus, település és táj kialakulásában. A domborzat és a vízrajz, vagy akár a talaj összetétele is meghatározta azt, hogy az ott élők mivel foglalkoztak. A természetföldrajzi alapon nyugvó meghatározottság mindaddig érvényes volt, amíg a késő-modemitásban a beágyazottság csökkenését előidéző folyamatok új, globális-virtuális szakaszba nem jutottak. Az individualizáció folyamata a dolgok térbeli viszonyokból való kiemelkedését eredményezte, ami azt jelenti, hogy a földrajzi-fizikai tér mellett a társadalmikulturális viszonyok ugyanolyan meghatározóak. Az individualizációs folyamatok eredményeként a szubjektív képzetek (a turisták előzetes elvárásai) veszik át a téralakító szerepet az eredeti, objektív földrajzi meghatározottsághoz képest (Mayer-Pénzes, 2009). Mit jelent ez az egészségturizmus esetében? Mekkora jelentősége van önmagában a termálvíz jelenlétének a turisztikai fogyasztás esetében? 143

4 Príszinger Krisztina, Pénzes Erzsébet Nyilvánvaló, hogy a turizmus piaca folyamatosan bővül, A kereslettel párhuzamosan a kínálati oldal is nőtt, egyrészt mennyiségi szempontból, másrészt a kínálat diverzifikációja is igen jelentős a XXI. században. A kínálat olyan mértékű ma már, hogy a meglévő kereslet ellenére is csak a célirányos fejlesztésekkel lehet fennmaradni. Ez felveti a versenyképesség kérdését. A globalizációs folyamatok megváltoztatták a verseny természetét, mert míg régebben az egyes szolgáltatók versenyeztek, ma inkább a turisztikai célterületek (desztináció). A 80-as évekig az úti cél kiválasztásában inkább a szolgáltatások kiválasztása játszotta a fő szerepet (pl. mindenki kedvenc szállodájába járt vissza), aztán a globalizáció során az egyes célterületek kínálata homogenizálódott. A homogén szolgáltatási kínálat mellett már volt jelentősége az úti cél jellegének, a különböző célterületek egyedi jellemzői felértékelődtek (Jancsik, 2007). A versenyképesség a tudományos érdeklődést a 90-es években keltette fel, és megjelentek a különböző szempontok alapján felépülő versenyképességi modellek. Ezek a modellek megpróbálják szemléltetni azt a komplexitást, ami egy terület versenyképességének összetevőit jellemzik. Jelen írásban nem kívánjuk részletezni ezeket a szemléleteket és modelleket, hanem egy modellen keresztül mutatjuk be röviden a versenyképesség jellemzőit. A modellt Ritchie és Crouch (Crouch és Ritchie, 1999, Ritchie és Crouch, 2005) alkotta még a 90-es évek végén, ez az a modell, amely a legátfogóbban, legrészletesebben íija le a versenyképesség rendszerét (1. ábra). Komparatív előnyök cohott.io I Desztináció versenyképessége«^ és fenntartható fejlődése / t i \ \ Minőséget meghatározó és erősítő tényezők 1 I " ^ ' i Kompetitív előnyök : tritc. réso'' teitvsz.jáiisa) TaitraMhanyi^f f ihhnurü Desztináció politika tervezés és fejlesztés /too Pwrnonafit/ <»«nyk«p«.5*9 Swüit 1«ttutímvvM*» MInóicJs Aufel / I 1 k Desztináció menedzsment ""ÍSSÍ-ISL Jj'ÍVOV»KUIII JSC. Alap erőforrásod és attrakciók KĽUij kl [ T7" DMorin- -.'pi I l^twn-ii I Kreca- Tám< >qató tényezők és erőforrások Irŕ'Mjrjktu.«j Hoc4rf«t*«tAMe Ereforrnofc aondoibu L'MtocwrtaJMWUxoxiook I - r Tl MCrtífTV J»fc. I. ábra Egy turisztikai célterület versenyképességi modellje, Ritchie és Crouch 1999, fordította Mondok Anita 144

5 Fogyasztói magatartás a termálvízre alpozott turisztikai szolgáltatások tekitetében A modellen látható, hogy a versenyképességet több oldalról is nagyon sok tényező befolyásolja. A természeti adottságok ugyan a versenyképesség alapját adják (az alsó, alapozó" sorban található), de ez csak egy nagyon kis része az egésznek. Porter gyémánt-modellje alapján is ugyanerre a következtetésre juthatunk (2. ábra). 2. ábra Porter gyémánt" modellje (Porter, 1990) A tényezőfeltételek az alábbiak (Porter, 1999): Természeti erőforrások (ide soroljuk a termálvízkincset) Kulturális erőforrások Humán erőforrások Infrastrukturális erőforrások Pénzügyi erőforrások A relatív tényezőellátottság nagymértékben befolyásolja egy turisztikai célterület versenyképességét, ugyanakkor a turisztikai fejlődési potenciál megítélésekor gyakran háttérbe szorul az a közgazdaságtanban jól ismert tény, hogy a versenyelőnyök fenntartásában a kreált tényezőknek nagyobb a szerepe, mint az örökölt vagy eredeti tényezőknek. Még a nagyon gazdag természeti és 145

6 Príszinger Krisztina, Pénzes Erzsébet kulturális adottság sem aknázható ki megfelelően, ha nem társul hozzá a fogyasztói igényeket kielégítő mennyiségi és minőségi infrastrukturális ellátottság és szakmai színvonal (Jancsik, 2007). Mekkora szerepe van az adott termálvízkincsnek a versenyképességben? A hazai egészségturizmus fejlesztése a 90-es évek végétől került fókuszba, és a különböző nemzeti fejlesztési tervek kiemelt területként kezelték a termálvízre alapozott turisztikai fejlesztést. A Széchenyi terv keretén belül 30.9 milliárd forint támogatással, több mint 81 mrd forintos bekerülési költséggel történtek beruházások. A nemzeti turizmusfejlesztési stratégia prioritásai között első helyen szerepel az egészségturizmus, az ez alapján készült egészségturizmus stratégia - amellett, hogy a többi ágazatot is figyelembe veszi a termálvízre alapozott fejlesztésre fókuszál leginkább (OEFS, 2007). A fürdők látogatóinak ugyanakkor ez már nem elég. Csak az, hogy egy víz kiváló minőségű és nagy mennyiségben van jelen, még nem jelenti egy fürdő sikerességét. Michalkó egyenesen azt állítja, hogy azt állítani, hogy Hévíz turisztikai potenciálja a gyógyvíz, kontár banalitás" (Michalkó, 2007). Napjaink gyakorlott fogyasztó utazója valóban elvárja, hogy a kiszolgálás tökéletes legyen, elvárja, hogy a vendéglátó ismeije fel - lehetőleg már előre, a szolgáltatás kialakításakor - a szolgáltatással kapcsolatos minőségi és tartalmi elvárásokat. A szolgáltató-vendéglátó részéről pedig az idomulás a racionális magatartás, hiszen a piaci versenyben az a szolgáltató marad talpon, amely a vevők által elvárt turisztikai élményt a legjobb minőségben és tartalommal tudja biztosítani, így a jól menedzselt turisztikai termékfejlesztés eredményeként korszerű és divatos turisztikai élmény következik (Aramberri, 2005) 4. Fogyasztói magatartás az egészségturizmusban Egy adott termék vagy szolgáltatás fogyasztóinak magatartását azért fontos tanulmányozni, mert segítségével megfigyelhetjük, hogy kik és hogyan, mit és mennyit vásárolnak az adott termék vagy szolgáltatás kapcsán. A definíció szerint a fogyasztói magatartás az emberek azon viselkedése, amely a javak és szolgáltatások vásárlásában, használatában és a vásárlás tervezésében jut kifejezésre" (Hofmeister-Tóth, 2003). A következő ábra segítségével bemutatjuk, hogy általánosságban milyen tényezők befolyásolják a fogyasztók vásárlási döntési folyamatát: 146

7 Fogyasztói magatartás a termálvízre alpozott turisztikai szolgáltatások tekitetében Társa dalini-kiiltúilis tényezők Pszichológiai tényezők Kultúra Társadalmi retegződés eletstihis Refei euciacsoportok Személyes befolyás Háztartás/család folyamat Percepció Tanulás Motiváció Szeméhises Attitűd 3. ábra A fogyasztók vásárlási döntési folyamatát befolyásoló tényezők A befolyásoló tényezők mindegyike megjelenik a turista vásárlási folyamatában, befolyásolva annak lépéseit már a szükségletek kialakulásának szintjén is. Például a magasabb végzettségű, magasabb társadalmi szinten élő (társadalmi rétegződés), környezettudatosán élő nő (életstílus), akinek munkahelyén szintén jellemző a környezettudatosság (referencia csoportok), valamint fontosnak tartja a stresszmentes életmódra való áttérést (motiváció), és érdeklődik az egészségtudatosság iránt (attitűd) családi nyaralásként nagy valószínűséggel gyógy és/vagy wellness turizmushoz köthető turisztikai csomagot fog vásárolni. Az egészségturizmusban tevékenykedő valamennyi szolgáltató számára fontos tehát, hogy tisztában legyen a turisták/vásárlók döntését befolyásoló tényezőkkel, mely a versenyképes szolgáltatások kialakítása és fejlesztése kapcsán elsődlegesen útmutatóul szolgál (lásd Porter gyémánt modelljében a keresleti viszonyokat). A Pannon Egyetem Turizmus Tanszéke 2009 májusában felmérést készített a zalakarosi Gránit Gyógyfürdőben többek között az igénybe vett szolgáltatások vonatkozásában. Az adatfelvétel kérdőíves megkérdezéssel készült május 1 és 9. között. A minta 330 elemű, melyben a megkérdezettek kétharmada nő, a válaszadók 35,8%-a férfi. Az átlag életkor 40 év, mely viszonylag nagy szórást mutat. A legidősebb válaszadó 1935-ös, a legfiatalabb 1990-es születésű. A válaszadók több mint fele (54,6%) középfokú végzettségű, a főiskolai és/vagy egyetemi végzettségűek aránya is magas (40,7%). Alapfokú végzettséggel a megkérdezettek 4,7%-a rendelkezik. A megkérdezettek közül senki sem érkezett 147

8 Priszinger Krisztina, Pénzes Erzsébet egyedül a fürdőbe, a legtöbben (93,8%) a családdal látogattak a fürdőbe, 6,2% pedig barátokkal. A családosok 83,3%-a gyermekével érkezett - ugyanakkor a gyermekek 7,5 átlagéletkora erős szórást mutat: a legifjabb gyermek 3 hónapos, a legidősebb 32 éves. 4. ábra A felmérésben résztvevők életkor szerinti megoszlása A felmérés kiterjedt a vendégek által jelenleg igénybevett szolgáltatások körének vizsgálatára. A 4. ábra azon szolgáltatásokat foglalja össze, melyeket a megkérdezettek közül legalább 50 vendég használt (azaz a teljes minta 15 százaléka). Csúszdák Gyermek medence Szauna Sóbarlang Gyógymassüázs Külső medence Gyógymedence Wellness medence 50 ÍOO ISO 200 2SO BOO 5. ábra A zalakarosi Gránit Gyógyfürdőben legtöbbet igénybevett szolgáltatások A fenti ábra azt mutatja, hogy a vendégek elsősorban a vízre épülő szolgáltatásokat veszik igénybe, azaz a külső-, wellness-, gyermek- és gyógymedencéket. A jobb érthetőség és a teljesség kedvéért meg kell említeni,

9 Fogyasztói magatartás a termálvízre alpozott turisztikai szolgáltatások tekitetében hogy az 5. ábrából kimaradt szolgáltatások szépség-, wellness (zömmel masszázs)-, fimess-, gyermek- és éttermi szolgáltatások voltak. 5. Összegzés A felmérés alapján meghatározható, hogy a vendégek alapvetően továbbra is a víz és a vízre épülő szolgáltatások miatt keresik fel a fürdőt, ugyanakkor koránt sem ennyire egyértelmű, hogy vajon a víz összetétele miatt választották-e a fürdőt, vagy egyéb tényezők befolyásolták őket a döntésben. A fent bemutatott elméletek segítik (segíthetik) a szolgáltatókat abban, hogy megfelelően felméijék és kövessék a kereslet igényeit, annak érdekében, hogy versenyképes kínálatot tudjanak biztosítani és ne maradjanak le az igen erős hazai versenyben, illetve az egyre erősödő és Magyarország számára egyre fenyegetőbb nemzetközi versenyben. Természetesen nem jelent megoldást az, hogy valamennyi létező vagy tervezett fürdőlétesítmény és egészségturizmusban érdekelt szállásszolgáltató valamennyi igényelt és divatos szolgáltatást bevezesse, hiszen ez a homogenitás nem felel meg a kereslet igényei diverzifikálódásának: a gyógyulásra, rehabilitációra vágyó beteg, nem ritkán idős emberek és a játszó, hangoskodó gyermekek nem jelenthetnek célcsoportot ugyanazon fürdő vagy szálloda számára, hiszen egészen eltérőek az igényeik. Irodalomjegyzék Aramberri, J. 2005: The Host Should Get Lost. Paradigms in the Tourism Theory. Annals of Tourism Research Vol. 28 Nr. 3., Pergamon Bodeker, G. 2008: Understanding the Global Spa Industry Elsevier Budai, Z. 2001: A Széchenyi Terv keretében megvalósuló egészségturisztikai fejlesztések első félévének eredményei Turizmus Bulletin Vol.5. Nr. 3. Clarke, A. Priszinger, K. 2008: The Challanges of Hungarian Health Tourism, CHME Conference, Glasgow Crouch I. and Ritchie J.R.B 1999: Tourism, competitiveness and societal prosperity, Journal of Business Research, 44. pp Hofmeister-Tóth Á. 2006: Fogyasztói magatartás, Aula Kiadó Jancsik, A: A versenyképesség és annak fejlesztési lehetőségei turisztikai célterületeken. In: Kovács Z. Szabó L. 2007: Menedzsment technikák a 21. században Pannon Egyetem, Veszprém Kiss K. Török P. 2001: Az egészségturizmus nemzetközi keresleti és kínálati trendjei Turizmus Bulletin, Vol. 5. Nr. 3. Mayer, P. - Fehérvölgyi, B. 2009: Kutatási beszámoló a zalakarosi Gránit gyógyfürdőben végzett kutatásról 149

10 Príszinger Krisztina, Pénzes Erzsébet Mayer, P. - Pénzes, E. 2009: A szolgáltató vidék - a térélmény változása, a földrajzi tértípusok és a turisták kölcsönhatása rurális területeken. In: Michalkó (szerk): A tér vonzásában: a turisztikai termékfejlesztés térspecifikus vonásai, Kodolányi János Főiskola Michalkó, G. 2007: Magyarország modern turizmusföldrajza, Dialóg Campus kiadó, pp. 63. Országos egészségturizmus fejlesztési stratégia 2007 Porter, M. 1990: Competitive Advantage of Nations, Free Press, New York Puczkó, L. - Smith, M. 2009: Health and Wellness Tourism Elsevier Rácz, T. 2001: Zennis és Lomi-lomi, avagy új trendek az egészségturizmusban, Turizmus Bulletin, Vol. 5., Nr. 4. Ritchie J.R.B Crouch I. 2005: The competitive destination, A sustainable tourism perspective, CAB International 150

Michalkó Gábor Rátz Tamara

Michalkó Gábor Rátz Tamara Michalkó Gábor Rátz Tamara Egészségturizmus és életminőség Magyarországon: Fejezetek az egészség, az utazás és a jól(l)ét magyarországi összefüggéseiről Egészségturizmus és életminőség Magyarországon:

Részletesebben

Országos egészségturizmus fejlesztési stratégia

Országos egészségturizmus fejlesztési stratégia AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TURISZTIKAI SZAKÁLLAMTITKÁRSÁGA MEGBÍZÁSÁBÓL Országos egészségturizmus fejlesztési stratégia A stratégia elkészítésben részt vevő szakértők Aquaprofit

Részletesebben

Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar. Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet. Szakdolgozat

Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar. Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet. Szakdolgozat Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet Szakdolgozat A Mórahalmi egészségturizmus kialakulása, fejlődése és fejlesztési lehetőségei

Részletesebben

Turizmusfejlesztési stratégia SZAKMAI VITAIRAT

Turizmusfejlesztési stratégia SZAKMAI VITAIRAT Turizmusfejlesztési stratégia SZAKMAI VITAIRAT 2011. május Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 4 2. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 6 3. DEFINICIÓK, MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ... 9 3.1. Definíciók... 9 3.2. A koncepció

Részletesebben

Megvalósíthatósági tanulmány TARTALOMJEGYZÉK

Megvalósíthatósági tanulmány TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 1. VEZETŐI ÖSSZEGZÉS... 4 2. MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK JELLEMZŐI... 5 2.1. VILÁGTURISZTIKAI TRENDEK ÉS KILÁTÁSOK... 5 2.2. A MAGYARORSZÁGI TURIZMUS JELLEMZŐI, LEHETŐSÉGEI... 7 2.3. A MAGYARORSZÁGI

Részletesebben

ÜZLETI KÖRNYEZET A GYÓGYTURIZMUSBAN MAGYARORSZÁGON

ÜZLETI KÖRNYEZET A GYÓGYTURIZMUSBAN MAGYARORSZÁGON Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat Európai üzleti tanulmányok szakirány ÜZLETI KÖRNYEZET A GYÓGYTURIZMUSBAN MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

VITAANYAG 3. VERZIÓ E-MAIL: TURIZMUSSTRATEGIA@GKM.HU (A TÁRSADALMI EGYEZTETÉS 2004. JÚNIUS 30-ÁN ZÁRUL) 2004. ÁPRILIS 26.

VITAANYAG 3. VERZIÓ E-MAIL: TURIZMUSSTRATEGIA@GKM.HU (A TÁRSADALMI EGYEZTETÉS 2004. JÚNIUS 30-ÁN ZÁRUL) 2004. ÁPRILIS 26. VITAANYAG 3. VERZIÓ TÁRSADALMI EGYEZTETÉS E-MAIL: TURIZMUSSTRATEGIA@GKM.HU (A TÁRSADALMI EGYEZTETÉS 2004. JÚNIUS 30-ÁN ZÁRUL) 2004. ÁPRILIS 26. Készítette az Országos Idegenforgalmi Bizottság Stratégiai

Részletesebben

TARTALOM ÁBRAJEGYZÉK

TARTALOM ÁBRAJEGYZÉK TARTALOM oldal I. A KUTATÁS CÉLJA, A TÉMAVÁLASZTÁS INDOKLÁSA 2 II. ELMÉLETI HÁTTÉR, SZAKIRODALMI ÁTTEKINTÉS 6 III. A KUTATÁS MÓDSZERTANA 9 IV. KUTATÁSI EREDMÉNYEK, A HIPOTÉZISEK ÉRTÉKELÉSE 13 V. PUBLIKÁCIÓK,

Részletesebben

A wellness, mint egészségmegőrző projekt lehetőségei a régiók fejlesztésében fogyasztói primer adatok tükrében

A wellness, mint egészségmegőrző projekt lehetőségei a régiók fejlesztésében fogyasztói primer adatok tükrében Dr. Fodor Mónika, Szilágyi Tibor Pál A wellness, mint egészségmegőrző projekt lehetőségei a régiók fejlesztésében fogyasztói primer adatok tükrében A wellness, mint egészségmegőrző projekt lehetőségei

Részletesebben

Minősítési rendszer kidolgozása a termálfürdőkben

Minősítési rendszer kidolgozása a termálfürdőkben Dél-Dunántúli Gyógy- és Termálfürdők Egyesülete Gyógy- és Termálturisztikai Klaszter Minősítési rendszer kidolgozása a termálfürdőkben Jelentés Orfűi Turisztikai Egyesület Ez a dokumentum 54 oldalt tartalmaz

Részletesebben

FUNKCIONÁLIS ÉLELMISZEREK PIACI

FUNKCIONÁLIS ÉLELMISZEREK PIACI FUNKCIONÁLIS ÉLELMISZEREK PIACI HELYZETÉNEK VIZSGÁLATA Kutatási zárójelentés OTKA K69336 Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kar Marketing és Kereskedelem Tanszék Kaposvár 2010 TARTALOMJEGYZÉK Oldal 1.

Részletesebben

VII. KHEOPS Tudományos Konferencia

VII. KHEOPS Tudományos Konferencia KHEOPS Automobil-Kutató Intézet VII. KHEOPS Tudományos Konferencia AKTUÁLIS GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI ATTITŰDÖK MAGYARORSZÁGON - fiatal kutatók tudományos fóruma - ELŐADÁSKÖTET Mór, 2012. május 16. Hétkúti

Részletesebben

A Dél Dunántúli Örökségturisztikai Klaszter marketingstratégiája

A Dél Dunántúli Örökségturisztikai Klaszter marketingstratégiája A Dél Dunántúli Örökségturisztikai Klaszter marketingstratégiája 2014-2016 CampInvest Kft. 2013. december Készítették: Dr. Gonda Tibor PhD. Dr.Spiegler Patrícia PhD. Dr. Bencsikné Aubert Judit Tartalomjegyzék

Részletesebben

365 nap turizmus Nyugat-Dunántúlon. Nyugat-Dunántúl Turisztikai Régió szezonon túli turizmusfejlesztési programja

365 nap turizmus Nyugat-Dunántúlon. Nyugat-Dunántúl Turisztikai Régió szezonon túli turizmusfejlesztési programja 365 nap turizmus Nyugat-Dunántúlon Nyugat-Dunántúl Turisztikai Régió szezonon túli turizmusfejlesztési programja Nyugat-Dunántúl Turisztikai Régió szezonon túli turizmusfejlesztési programja 3 365 nap

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGTURIZMUS SZOLGÁLTATÁSAI ÉS MENEDZSMENTJE

AZ EGÉSZSÉGTURIZMUS SZOLGÁLTATÁSAI ÉS MENEDZSMENTJE BOROS SZILVIA- MONDOK ANITA- VÁRHELYI TAMÁS AZ EGÉSZSÉGTURIZMUS SZOLGÁLTATÁSAI ÉS MENEDZSMENTJE Szolnoki Főiskola 2012 AZ EGÉSZSÉGTURIZMUS SZOLGÁLTATÁSAI ÉS MENEDZSMENTJE Szerkesztette: Dr.Kóródi Márta,

Részletesebben

Jó(l)lét és turizmus. Utazók, termékek és desztinációk a boldogság és a boldogulás kontextusában. Szerkesztette: Michalkó Gábor Rátz Tamara

Jó(l)lét és turizmus. Utazók, termékek és desztinációk a boldogság és a boldogulás kontextusában. Szerkesztette: Michalkó Gábor Rátz Tamara Jó(l)lét és turizmus Utazók, termékek és desztinációk a boldogság és a boldogulás kontextusában Szerkesztette: Michalkó Gábor Rátz Tamara 6. Michalkó Gábor Rátz Tamara (szerkesztette) Jó(l)lét és turizmus:

Részletesebben

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ TURISZTIKAI HELYZETKÉPE ÉS FEJLESZTÉSI FELADATAI. (első munkaváltozat)

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ TURISZTIKAI HELYZETKÉPE ÉS FEJLESZTÉSI FELADATAI. (első munkaváltozat) A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ TURISZTIKAI HELYZETKÉPE ÉS FEJLESZTÉSI FELADATAI (első munkaváltozat) Készült a Magyar Tudományos Akadémia RKK felkérésére Győr, 2004. Dr. Fekete Mátyás egyetemi adjunktus, szaktanácsadó

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT Poór Adrienn 2012

SZAKDOLGOZAT Poór Adrienn 2012 SZAKDOLGOZAT Poór Adrienn 2012 Pannon Egyetem Gazdaság Tudományi Kar Turizmus-vendéglátás alapszak SZAKDOLGOZAT Terítéken az egészségturizmus gasztronómia kínálata büki szállodák példáján keresztül Poór

Részletesebben

Országos ökoturizmus fejlesztési stratégia

Országos ökoturizmus fejlesztési stratégia Pannon Egyetem Turizmus Tanszék Aquaprofit Zrt. Országos ökoturizmus fejlesztési stratégia Készítették: Pannon Egyetem, Turizmus Tanszék Konzorcium-vezető Aquaprofit Zrt. Konzorciumi partner Készült az

Részletesebben

ECONOMICA KÜLÖNSZÁM 2009.

ECONOMICA KÜLÖNSZÁM 2009. ECONOMICA KÜLÖNSZÁM 2009. A Szolnoki Főiskola Tudományos Közleményei Különszám, 2009. december Dr. Nagy Rózsa főszerkesztő Dr. Fülöp Tamás felelős szerkesztő A különszám szakmai szerkesztője Dr. Várhelyi

Részletesebben

SZLOVÁK MAGYAR GASZTRONÓMIAI ÉS IDEGENFORGALMI ISMERETEK 1. MODUL

SZLOVÁK MAGYAR GASZTRONÓMIAI ÉS IDEGENFORGALMI ISMERETEK 1. MODUL SZLOVÁK MAGYAR GASZTRONÓMIAI ÉS IDEGENFORGALMI ISMERETEK 1. MODUL Gasztronómiai, vendéglátási és idegenforgalmi alapismeretek Magyarország- Szlovákia a Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013

Részletesebben

TANULMÁNY. Végső teljesítés. Tartalom:

TANULMÁNY. Végső teljesítés. Tartalom: TANULMÁNY a Joint Planning CODE Közös Tervezés és Együttműködés a Határmenti Térség Hosszútávú Fejlesztéséért elnevezésű (HUHR/1101/2.1.4/0013) projekt keretein belül Zala megye Turisztikai Desztinációs

Részletesebben

Sziva Ivett TURISZTIKAI DESZTINÁCIÓK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK. Budapest, 2010. ÉRTELMEZÉSE ÉS ELEMZÉSE

Sziva Ivett TURISZTIKAI DESZTINÁCIÓK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK. Budapest, 2010. ÉRTELMEZÉSE ÉS ELEMZÉSE Sziva Ivett TURISZTIKAI DESZTINÁCIÓK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK ÉRTELMEZÉSE ÉS ELEMZÉSE Budapest, 2010. VÁLLALATGAZDASÁGTAN INTÉZET ÜZLETI GAZDASÁGTAN TANSZÉK Témavezető: Dr. Czakó Erzsébet, egyetemi docens Sziva

Részletesebben

Kommunikációs, kapcsolati és egyéni tényezők az egészségügyi szolgáltatások minőségében és kimeneteiben

Kommunikációs, kapcsolati és egyéni tényezők az egészségügyi szolgáltatások minőségében és kimeneteiben Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Közgazdaságtani Doktori Iskola Kincsesné Vajda Beáta Kommunikációs, kapcsolati és egyéni tényezők az egészségügyi szolgáltatások minőségében és kimeneteiben

Részletesebben

Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Programja

Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Programja Balaton Fejlesztési Tanács Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Programja Koncepció 2014-2030 II. kötet 2014. szeptember Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 1. A térség jövőképe... 6 2. A térség célrendszerének

Részletesebben

Gyula Város egészségturizmus fejlesztési koncepciója

Gyula Város egészségturizmus fejlesztési koncepciója Gyula Város egészségturizmus fejlesztési koncepciója Készítette: Aquaprofit Műszaki, Tanácsadási és Befektetési Rt. 2006. április 30. TARTALOMJEGYZÉK NYILATKOZAT... 3 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 1. BEVEZETÉS

Részletesebben

Turizmus Bulletin. A MAGYAR TURIZMUS ZRT. SZAKMAI ÉS TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA XI. évfolyam, 1-2. szám Megjelenés: 2007. június Lapzárta: 2007.

Turizmus Bulletin. A MAGYAR TURIZMUS ZRT. SZAKMAI ÉS TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA XI. évfolyam, 1-2. szám Megjelenés: 2007. június Lapzárta: 2007. IMPRESSZUM Turizmus Bulletin A MAGYAR TURIZMUS ZRT. SZAKMAI ÉS TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA XI. évfolyam, 1-2. szám Megjelenés: 2007. június Lapzárta: 2007. május Felelős kiadó: Dr. Róna Iván vezérigazgató Főszerkesztő:

Részletesebben

Készítette: Nógrád Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft.

Készítette: Nógrád Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. Tanulmány az Erdei Turizmus fejlesztésére és az idegenforgalmi lehetőségek optimalizálására az Ipoly Erdő Zrt. működési területén (Nógrád megyében valamint Pest megye Szobi és Váci kistérségében), kapcsolódva

Részletesebben

AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ

AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ GYÓGY- ÉS TERMÁLFÜRDŐINEK STRATÉGIAI FEJLESZTÉSÉT MEGALAPOZÓ FÓKUSZTANULMÁNY Debrecen, 2010 1 Tartalomjegyzék Rövidítések jegyzéke... 3 Vezetői összefoglaló... 4 I. Helyzetfeltárás...

Részletesebben

Egységes szerkezetben a 2012. július 30-i elnökségi ülésen elfogadott módosításokkal!

Egységes szerkezetben a 2012. július 30-i elnökségi ülésen elfogadott módosításokkal! Egységes szerkezetben a 2012. július 30-i elnökségi ülésen elfogadott módosításokkal! KÉSZÍTETTE: Zalai Falvakért Egyesület TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 CÉLOK... 9 PROBLÉMAFA... 10 CÉLFA... 11 HELYZETELEMZÉS...

Részletesebben