A TERMÁLTURIZMUS, MINT A MOSONMAGYARÓVÁRI KISTÉRSÉG EGYIK KITÖRÉSI LEHETŐSÉGE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A TERMÁLTURIZMUS, MINT A MOSONMAGYARÓVÁRI KISTÉRSÉG EGYIK KITÖRÉSI LEHETŐSÉGE"

Átírás

1 A TERMÁLTURIZMUS, MINT A MOSONMAGYARÓVÁRI KISTÉRSÉG EGYIK KITÖRÉSI LEHETŐSÉGE KERN Ágnes 1 Nyugat- magyarországi Egyetem, Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, Mosonmagyaróvár Gazdaságtudományi Intézet, Agrárgazdaságtani és Marketing Intézeti Tanszék Összefoglaló A Mosonmagyaróvári Kistérség gazdasági életében rendkívül fontos szerepet játszik a területén található Flexum Termál- és Gyógyfürdő, valamint a Lipóti Termál és. Napjainkra a fejlesztések révén országos, illetve regionális jelentőségű a két termálfürdő, vendégkörük egyre bővül, a látogatók igénye pedig megköveteli a szolgáltatások színvonalának folyamatos emelését. Vizsgálataim fókuszában a térségbe érkező fürdővendégek igényeinek feltérképezése áll. A kutatás az Európai Unió és Magyarország támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával a TÁMOP A/ azonosító számú Nemzeti Kiválóság Program Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése konvergencia program című kiemelt projekt keretei között valósult meg 1 Nyugat-magyarországi Egyetem, Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, Gazdaságtudományi Intézet 1

2 1. BEVEZETÉS Kutatásom jelenlegi fázisában a Mosonmagyaróvári Kistérségben fellelhető termálvízkincset és annak kihasználtságát vizsgáltam, ezen belül a termálvizeinkre épülő fejlesztések támogatási lehetőségeit, valamint mindezek szerepét a vidékfejlesztésben. A térségben Lipóton és Mosonmagyaróváron üzemeltetnek termál- és élményfürdőt, amelyek mostanra már nemcsak a helyiek és a környékbeliek igényét elégítik ki, hanem a szomszédos országokból érkező, pihenni vágyó turistákét is. A határ közelsége miatt elsősorban Ausztriából és Szlovákiából látogatnak nagyobb számban e két fürdőhelyre, de a hosszabb nyaralást töltő vendégek között akadnak távolabbi országok polgárai is. 2. IRODALMI ÁTTEKINTÉS Napjainkban a népesség által különösképpen preferált pihenési módok közé elsősorban az utazás, rövidebb és hosszabb távú kikapcsolódás tartozik. Hazánk páratlanul gazdag természeti értékekben, történelmi városaink, látványosságaink évről - évre több turistát vonzanak Magyarországra. Jelentős a pihenni vágyó, gyógyturizmus céljából Magyarországra érkező külföldiek száma. A statisztikák szerint a nemzetközi turistaérkezések száma várhatóan tovább fog emelkedni. Mindezt azzal magyarázzák, hogy a legfőbb küldő országok lakosainak nő az elkölthető jövedelme, illetve a szabadideje. Kijelenthető, hogy a turizmus trendjei biztatóak. Érhetik ugyan negatív hatások is, de a szakértők szerint a legnagyobb gond mégis a szezonalitás, mely mind a kínálati, mind a keresleti oldalon megjelenik. Ezek hatására erősödött meg éppen a szezonalitástól független egészségturizmus. Jellemző, hogy amíg a hazai szállodák telítettsége január február hónapokban rendkívül alacsony, addig a gyógyszállók forgalma ebben az időszakban is viszonylag magas. (BUDAI, 2001) ÁKOSHEGYI és NÉMETH (2006) állítása alapján a nemzetközi tapasztalatok azt mutatják, hogy Magyarország jelenléte a nemzetközi piacon még nem elég erős, lehetőségeink jórészt kihasználatlanok. Fontos cél, hogy a nagyobb településeken létesült fürdők kedvező hatását a környező vidék is érezze, illetve élvezze. (CSETE és LÁNG, 2009). A fejlesztések már megkezdődtek, de elmondható, hogy hiányzik az összehangoltság e téren. Nem áll rendelkezésre még a több generációt ellátó egészségturisztikai szolgáltatások kínálata. Az emberi erőforrások vonatkozásában kiváló magyar szakemberekkel rendelkezünk, a lehetőségek tehát adottak ahhoz, hogy hamarosan Magyarország is okszerűen használja fel a számára rendelkezésre álló kincset, a termálvizet. 3. ANYAG ÉS MÓDSZER Vizsgálataimat, illetve az adatgyűjtést két helyszínen végeztem, mivel a kistérségben Mosonmagyaróváron és Lipóton is üzemel termál- és gyógyfürdő. Elsődleges célkitűzésem volt rávilágítani arra, hogy a térség számára a rendelkezésre álló termálvíz hosszú távra nyújt biztos keresleti lehetőséget. A város és környéke ugyanis olyan adottságokkal rendelkezik, amelyek még tovább erősítik a termálvíz adta lehetőségeket, hiszen a határ túloldaláról rengetegen érkeznek, jelentős bevételi forrást eredményezve ezzel a térségnek. Vizsgálatom további szempontja az volt, hogy a 2002-es időszaktól 2013-ig milyen források álltak a hazai, esetemben a kistérségben működő termálok rendelkezésére a terjeszkedés, a felújítások, illetve a szolgáltatások színvonalának növelése céljából. A kutatás következő szakaszában a termálturizmus által a térségbe érkező külföldi látogatók igényeinek felmérésével (kérdőíves vizsgálat) kívánom feltárni azokat a tényezőket, amelyek kitörési pontot jelenthetnek a környező települések vidékfejlesztésében. A kérdőív - mely a nagyrészt külföldi vendégkört vonzó élményfürdők látogatói számára több nyelven is rendelkezésre állnak majd- olyan lényeges szempontokat vizsgál, melyek megválaszolásával a kistérség turisztikai kínálata tovább 2

3 bővíthető. A kapott eredményeink várhatóan segíteni fogják a térség turisztikai koncepciójának aktualizálását, illetve hozzájárulnak a kistérségben található települések turizmusának fellendítéséhez. A vizsgálat végső célja egy olyan koncepció kidolgozása, melynek hatására a térségben eltöltött vendégéjszakák száma nő, és a termálfürdők hatását a szigetközi települések is jobban megérzik. 4. SAJÁT VIZSGÁLATOK Vizsgálataim első lépeseként szükségesnek éreztem néhány alapvető paraméter megismerését a kistérségben működő termál- és élményfürdőkről. (1. táblázat) 1. táblázat: Alapinformációk összehasonlítása Lipóti Termál és Szempontok Flexum Termál és Gyógyfürdő Mosonmagyaróvár 85 fő (főszezon) Foglalkoztatottak létszáma (fő) 40 fő 7 ha Fürdő alapterülete (ha) 3,5 ha 5000 fő Napi befogadóképesség (fő) 3150 fő év Célcsoport (év) Nyugdíjasok saját honlap, prospektusok, külföldi és hazai újságok, TV, rádió, külföldi és hazai weboldalak Marketing eszközök saját honlap, prospektusok, turisztikai weboldalak egész évben Nyitvatartás egész évben Forrás: Saját adatgyűjtés, 2013 Az 1. táblázatban jól látszik, hogy Lipóton éppen kétszer akkora a rendelkezése álló terület, mint Mosonmagyaróváron, ebből kifolyólag magasabb az egy napra jutó befogadóképesség is. A nagyobb terület több munkával is jár, a főszezon ideje alatt 85 főt foglalkoztatnak, ami egy 600 fős település esetén sok helybélinek ad munkalehetőséget. A célcsoportok vonatkozásában egyértelműen a termálok egyedi arculatai játszanak szerepet. A 2. táblázat adatai mutatják be a megvalósult fejlesztések volumenét a két termál vonatkozásában. A két fürdőkomplexum mindegyikében jelentős beruházások mentek végbe látványos, vendégforgalmat növelő eredménnyel. A Flexum Termál és Gyógyfüdő Mosonmagyaróváron önerőből alakított ki a fürdő területén három új élménymedencét, melyekhez esztétikus pihenőterület társul. Felújították az éttermet, bővült a szolgáltatások köre. Mindezek hatására a látogatók száma évről - évre nő, mára eléri a főt éves szinten. Jelenleg is folyamatban van egy sószoba kialakítása, továbbá modern hidro- és balneoterápiás kádak és eszközök beszerzése. A Lipóti Termál és 2002-es felújított állapotban való megnyitása óta szinte minden évben újdonságokkal várja és csábítja a vendégeket a településre. Ennek eredményeként a 2002-ben elért fős vendégforgalom mára közel főre emelkedett. A fejlesztések pénzügyi megvalósításához a fürdő sok esetben pályázati úton nyert támogatást, melyeket részletesen a következő táblázat mutat be. 3

4 2. táblázat:a megvalósult fejlesztések adatai a két termál vonatkozásában Beruházó Év Forrás Összeg Fejlesztések Széchenyi Terv Ft - 3 átvett medence teljes felújítása - parkosítás - infrastruktúra fejlesztés Flexum -Termál és Gyógyfürdő Önerő több millió Ft* Önerő több millió Ft* Önerő 2 milliárd Ft Nyugat- Dunántúli Operatív Program Ft (támogatás: Ft) m 2 es élménymedence - 2 gyermek pancsoló kialakítása - malom-szauna építése - fogadóépület - szolgáltató épület fejlesztése - 3 új élménymedence megépítése - étterem felújítása - pihenőterületek m 2 es strandmedence - vízi játszópark Új Széchenyi Terv Ft (támogatás: Ft) kemping létrehozása Flexum -Termál és Gyógyfürdő Új Széchenyi Terv Forrás: saját vizsgálatok, ( ) * A pontos számadat nem hozható nyilvánosságra Ft - sószoba - modern hidro- és balneoterápiás kádak és eszközök beszerzése - kétszintes öltöző Az 1-2. ábra szemlélteti a látogatók alakulását a Lipóti Termál és ben, valamint a Flexum Termál Gyógyfürdőben Mosonmagyaróváron. Az 1. ábra alapján megállapítható, hogy a Lipóti Termál- és évről évre tudja növelni és megtartani vendégkörét, mely várhatóan még tovább fog emelkedni, ha megvalósul egy fedett medence kivitelezése a jövőben. A 2. ábra illusztrálja, hogy a mosonmagyaróvári termál vendégköre stabil, nagymértékű ingadozás nincs. A 2002-es évben elért es létszámot minden azt követő évben növelni tudták. A vendégösszetétel arányában pedig a külföldiek állnak az élen, a belföldi jövedelmek még nem elég magasak ahhoz, hogy a magyar állampolgárok is kellő mértékben kihasználhassák a gyógyfürdők nyújtotta szolgáltatásokat. 4

5 ábra: A látogatóinak száma (ezer fő) y = 7089,9x R² = 0, ábra: A Flexum-Termál és Gyógyfürdő látogatóinak száma (ezer fő) y = 8172,7x R² = 0, Forrás: saját vizsgálatok, ( ) 5

6 5. KÖVETKEZTÉTES ÉS JAVASLATOK Vizsgálatom zárását követően egyértelművé vált számomra, hogy a kistérség turisztikai életében jelentős szerepet tölt be a mosonmagyaróvári és a lipóti termálfürdő. A fenti ábrákra illesztett lineáris trendvonal a fürdővendégek egyenletes növekedését ábrázolja. A lineáris trend R 2 értékei is jól mutatják, hogy a trendvonal becsült értékei meglehetősen közel esnek a tényleges adatokhoz. Egy ilyen kisvárosnak és vonzáskörzetének nem könnyű turistacsalogató attrakciókat felvonultatni, még akkor sem, ha olyan páratlan természeti környezet övezi, mint a Szigetköz. A földből feltörő termálvíz azonban egyfajta adomány, hiszen az évek során mindkét településen olyan fürdőkultúra alakult ki, amely alapjául szolgál a fejlesztések következő lépéseihez. A hangsúly pedig a fejlődésen van, mert hiányában elmaradna a határ túloldaláról tapasztalható fokozott érdeklődés, és a két termál lassanként beolvadna Magyarország gyógyfürdőinek hosszú és egyhangú sorába. Éppen ezért gondolom, hogy a már meglévő adottságot kihasználva lehetne még több turista számára csalogatóvá tenni a várost és környezetét. A vendégek legnagyobb számban egy-egy napra érkeznek csak Mosonmagyaróvárra, vagy Lipótra, így nem tudják megismerni azt a rengeteg értéket, amellyel a kistérség rendelkezik. 6. ÖSSZEFOGLALÁS Vizsgálataim jelenlegi szakaszában megállapítottam, hogy a Mosonmagyaróvári Kistérség életében rendkívül fontos szerepet játszik a területén üzemelő Flexum Termál- és Gyógyfürdő, valamint a Lipóti Termál és. Nemcsak a városnak és környékének az arculatát alakítják és formálják, hanem hosszú távra nyújtanak biztos munkalehetőséget is. A további kutatások a kérdőíves vizsgálatok elvégzése után várhatóan segíteni fogják a térség turisztikai koncepciójának aktualizálását, illetve hozzájárulnak a kistérségben található települések turizmusának fellendítéséhez. A termálturizmus által a térségbe érkező külföldi látogatók igényeinek felmérésével feltárhatóak azok a tényezők, amelyek kitörési pontot jelenthetnek a környező települések vidékfejlesztésében. A vizsgálat végső célja egy olyan koncepció kidolgozása, melynek hatására a térségben eltöltött vendégéjszakák száma nő, és a termálfürdők hatását a szigetközi települések is jobban megérzik. 7. IRODALOMJEGYZÉK ÁKOSHEGYI GY.- NÉMETH I. (2006): A fürdők kézikönyve, Magyar Fürdőszövetség, Budapest p BUDAI Z. (2001): A Széchenyi Terv keretében megvalósuló egészségturisztikai fejlesztések első félévének eredményei, Turizmus Bulletin V. évfolyam 3. szám, Budapest CSETE L.- LÁNG I. (2009): A vidék fenntartható fejlesztése, MTA Történettudományi Intézet MTA Társadalomkutató Központ, Budapest p. 6

ÜZLETI KÖRNYEZET A GYÓGYTURIZMUSBAN MAGYARORSZÁGON

ÜZLETI KÖRNYEZET A GYÓGYTURIZMUSBAN MAGYARORSZÁGON Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat Európai üzleti tanulmányok szakirány ÜZLETI KÖRNYEZET A GYÓGYTURIZMUSBAN MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

Megvalósíthatósági tanulmány TARTALOMJEGYZÉK

Megvalósíthatósági tanulmány TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 1. VEZETŐI ÖSSZEGZÉS... 4 2. MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK JELLEMZŐI... 5 2.1. VILÁGTURISZTIKAI TRENDEK ÉS KILÁTÁSOK... 5 2.2. A MAGYARORSZÁGI TURIZMUS JELLEMZŐI, LEHETŐSÉGEI... 7 2.3. A MAGYARORSZÁGI

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Gyulai Várfürdő Fejlesztési Stratégia 2007-2013

Tartalomjegyzék. Gyulai Várfürdő Fejlesztési Stratégia 2007-2013 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS ÉS A MUNKA TARTALMA... 3 1.1 Bevezetés... 3 1.2 A tanulmány célja... 3 1.3 A koncepció és fejlesztési program felépítése... 3 1.4 Az elkészítés módszere... 4 1.5 Nyilatkozat...

Részletesebben

A Széchenyi Terv egészségturisztikai beruházásainak gazdasági hatásai. Szerzõ: dr. Mundruczó Györgyné 1 dr. Szennyessy Judit 2

A Széchenyi Terv egészségturisztikai beruházásainak gazdasági hatásai. Szerzõ: dr. Mundruczó Györgyné 1 dr. Szennyessy Judit 2 A Széchenyi Terv egészségturisztikai beruházásainak gazdasági hatásai Szerzõ: dr. Mundruczó Györgyné 1 dr. Szennyessy Judit 2 A Széchenyi Terv egészségturizmus-fejlesztési programja Magyarország turisztikai

Részletesebben

Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar. Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet. Szakdolgozat

Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar. Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet. Szakdolgozat Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet Szakdolgozat A Mórahalmi egészségturizmus kialakulása, fejlődése és fejlesztési lehetőségei

Részletesebben

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ TURISZTIKAI HELYZETKÉPE ÉS FEJLESZTÉSI FELADATAI. (első munkaváltozat)

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ TURISZTIKAI HELYZETKÉPE ÉS FEJLESZTÉSI FELADATAI. (első munkaváltozat) A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ TURISZTIKAI HELYZETKÉPE ÉS FEJLESZTÉSI FELADATAI (első munkaváltozat) Készült a Magyar Tudományos Akadémia RKK felkérésére Győr, 2004. Dr. Fekete Mátyás egyetemi adjunktus, szaktanácsadó

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Az osztrák lakosság utazási szokásai, Magyarország ismertsége és imázsa Ausztriában A Magyar Turizmus Rt. megbízásából összeállította a KPMG Tanácsadó Kft. Utazás, Szabadidõ és Turizmus Csoportja A Magyarország

Részletesebben

AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ

AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ GYÓGY- ÉS TERMÁLFÜRDŐINEK STRATÉGIAI FEJLESZTÉSÉT MEGALAPOZÓ FÓKUSZTANULMÁNY Debrecen, 2010 1 Tartalomjegyzék Rövidítések jegyzéke... 3 Vezetői összefoglaló... 4 I. Helyzetfeltárás...

Részletesebben

Turizmusfejlesztési stratégia SZAKMAI VITAIRAT

Turizmusfejlesztési stratégia SZAKMAI VITAIRAT Turizmusfejlesztési stratégia SZAKMAI VITAIRAT 2011. május Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 4 2. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 6 3. DEFINICIÓK, MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ... 9 3.1. Definíciók... 9 3.2. A koncepció

Részletesebben

Megvalósíthatósági tanulmány

Megvalósíthatósági tanulmány Megvalósíthatósági tanulmány Keszthely történeti városközpontjának rehabilitációja és a gyalogos közlekedés tér rendszer kiterjesztése a fenntartható fejlődés tükrében Kiemelt Projekt 2007. június Készítette:

Részletesebben

Turisztikai koncepciót megalapozó helyzetfeltárás Vas megyében

Turisztikai koncepciót megalapozó helyzetfeltárás Vas megyében Turisztikai koncepciót megalapozó helyzetfeltárás Vas megyében Készítette: a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal megbízásából a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. augusztus 31. 1 Köszönet Ezúton

Részletesebben

Gyöngyös Város Turisztikai Fejlesztési Koncepciója és Átfogó Stratégiája Gyöngyös, 2015. április 8

Gyöngyös Város Turisztikai Fejlesztési Koncepciója és Átfogó Stratégiája Gyöngyös, 2015. április 8 Gyöngyös Város Turisztikai Fejlesztési Koncepciója és Átfogó Stratégiája Gyöngyös, 2015. április 8 Tartalom 1. Vezetői összefoglaló... 2 2. Külső környezet elemzése... 4 2.1 Turisztikai trendek... 4 Heves

Részletesebben

TERRA STUDIO Kft. Készítette: Makó Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal megbízásából a

TERRA STUDIO Kft. Készítette: Makó Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal megbízásából a 1 / 72 TERRA STUDIO Kft Készítette: Makó Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal megbízásából a Terra Studio Kft. és a Dr. Rubovszky Turisztikai Tanácsadó Bt. Terra Studio Kft. részéről Felelős tervező

Részletesebben

A magyar Turisztikai Desztinációs Menedzsment rendszer bemutatása Hévíz példáján

A magyar Turisztikai Desztinációs Menedzsment rendszer bemutatása Hévíz példáján EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR FÖLDRAJZ- ÉS FÖLDTUDOMÁNYI INTÉZET Földrajztudományi Központ Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék A magyar Turisztikai Desztinációs Menedzsment

Részletesebben

Országos egészségturizmus fejlesztési stratégia

Országos egészségturizmus fejlesztési stratégia AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TURISZTIKAI SZAKÁLLAMTITKÁRSÁGA MEGBÍZÁSÁBÓL Országos egészségturizmus fejlesztési stratégia A stratégia elkészítésben részt vevő szakértők Aquaprofit

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TURIZMUSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TURIZMUSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA MEGYEI JOGÚ VÁROS TURIZMUSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2014-2020. MEGBÍZÓ: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata KÉSZÍTETTE: ECORYS MAGYARORSZÁG Kft. Kaposvár és a Zselic vidéke Turisztikai Desztináció Menedzsment

Részletesebben

A LIFE BALATON PROJEKT SIKERESSÉGÉNEK

A LIFE BALATON PROJEKT SIKERESSÉGÉNEK BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK NAPPALI TAGOZAT EU-KAPCSOLATOK SZAKIRÁNY A LIFE BALATON PROJEKT SIKERESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA A projekt keretében megvalósult

Részletesebben

Megbízó: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata. Megrendelő Káli Sándor polgármester. Készítették:

Megbízó: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata. Megrendelő Káli Sándor polgármester. Készítették: Megbízó: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Megrendelő Káli Sándor polgármester Készítették: Bodonyi Csaba DLA építész, generál tervező Bodonyi Építész Kft. Huszti Gábor területfejlesztési szakértő,

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT JUHÁSZ NÓRA TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS SZAK

SZAKDOLGOZAT JUHÁSZ NÓRA TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS SZAK Kodolányi János Főiskola SZAKDOLGOZAT JUHÁSZ NÓRA TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS SZAK Budapest 2012 1 Kodolányi János Főiskola Turizmus Tanszék Az orosz turisták egészségturisztikai kereslete Magyarországon Konzulens:

Részletesebben

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 700-710

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 700-710 Petykó Csilla 1 A KEMPINGTURIZMUS ÉS A FENNTARTHATÓSÁG KÉRDÉSEI BEVEZETÉS A turizmus keresleti trendjei között az egyik kiemelkedő tendencia a természet felértékelődése. Ez a tendencia az előrejelzések

Részletesebben

TURISZTIKAI TERMÉKEK. A magyarországi gyógyfürdõk versenyképessége Egy magyar és egy ausztriai létesítmény összehasonlító elemzése 1

TURISZTIKAI TERMÉKEK. A magyarországi gyógyfürdõk versenyképessége Egy magyar és egy ausztriai létesítmény összehasonlító elemzése 1 A magyarországi gyógyfürdõk versenyképessége Egy magyar és egy ausztriai létesítmény összehasonlító elemzése 1 Szerzõ: Szûcs Mariann 2 Magyarország egyike a nemzetközileg elismert, hagyományos gyógyturisztikai

Részletesebben

Jászberényi Strand- és Termálfürdő fejlesztése

Jászberényi Strand- és Termálfürdő fejlesztése Jászberényi Strand- és Termálfürdő fejlesztése Előzetes Vizsgálati Dokumentáció Jászberény, 2011. február 22. Tartalomjegyzék 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ...4 1.1 Miért szükséges a projekt?... 4 1.2 Miért kell

Részletesebben

Magyar Turizmus Rt. A Budapest-közép-dunavidéki régió turisztikai stratégiája

Magyar Turizmus Rt. A Budapest-közép-dunavidéki régió turisztikai stratégiája Szemrédi Turizmus A Jelentés Ez a dokumentum 101 oldalt tartalmaz 2006. május 15. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 4 1.1 A DOKUMENTUM CÉLJA... 4 1.2 FEJLESZTÉSI STRATÉGIA ILLESZKEDÉSE AZ ORSZÁGOS TURISZTIKAI

Részletesebben

Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampusz

Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampusz Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampusz Vállalkozásfejlesztési törekvések az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület területén Készítette: Fehérvölgyi Beáta Dr. Péter Erzsébet Kaszás Nikoletta Horváth

Részletesebben

2005-2013 2 0 0 5. J A N U Á R MAGYAR TURISZTIKAI HIVATAL ÖSSZEGZÉS

2005-2013 2 0 0 5. J A N U Á R MAGYAR TURISZTIKAI HIVATAL ÖSSZEGZÉS MAGYAR TURISZTIKAI HIVATAL 2005-2013 ÖSSZEGZÉS 2 0 0 5. J A N U Á R A regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli miniszter felügyelete alá tartozó kormányhivatal 1012 BUDAPEST,

Részletesebben

Városmarketing stratégia

Városmarketing stratégia ÉAOP-5.1.1/D-09-2f-2011-0007 Hajdúböszörmény városközpontjának funkcióbővítő integrált fejlesztése Városmarketing stratégia 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Vezetői összefoglaló... 4 2. Hajdúböszörmény versenyképességének

Részletesebben

A Liget Budapest projekt mint kulturális és turisztikai beruházás hatása a nemzetgazdaságra

A Liget Budapest projekt mint kulturális és turisztikai beruházás hatása a nemzetgazdaságra A Liget Budapest projekt mint kulturális és turisztikai beruházás hatása a nemzetgazdaságra VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ VÁROSLIGET ZRT. 2014. június 20. 0 Korlátozó feltételek A KPMG Tanácsadó Kft. (a továbbiakban

Részletesebben

A Dél Dunántúli Örökségturisztikai Klaszter marketingstratégiája

A Dél Dunántúli Örökségturisztikai Klaszter marketingstratégiája A Dél Dunántúli Örökségturisztikai Klaszter marketingstratégiája 2014-2016 CampInvest Kft. 2013. december Készítették: Dr. Gonda Tibor PhD. Dr.Spiegler Patrícia PhD. Dr. Bencsikné Aubert Judit Tartalomjegyzék

Részletesebben

Közép-Dunántúli Régió Turisztikai Fejlesztési Stratégiája- 2006 TARTALOMJEGYZÉK:

Közép-Dunántúli Régió Turisztikai Fejlesztési Stratégiája- 2006 TARTALOMJEGYZÉK: Közép-Dunántúli Régió Turisztikai Fejlesztési Stratégiája 2006. INN-SIDE TANÁCSADÓ Kft 1114-Budapest, Bartók Béla út 57. Tel: 1 209 3057 Fax: 1 385 2082 www.inn-side.hu TARTALOMJEGYZÉK: 1. Vezetői összefoglaló...

Részletesebben

TARTALOM ÁBRAJEGYZÉK

TARTALOM ÁBRAJEGYZÉK TARTALOM oldal I. A KUTATÁS CÉLJA, A TÉMAVÁLASZTÁS INDOKLÁSA 2 II. ELMÉLETI HÁTTÉR, SZAKIRODALMI ÁTTEKINTÉS 6 III. A KUTATÁS MÓDSZERTANA 9 IV. KUTATÁSI EREDMÉNYEK, A HIPOTÉZISEK ÉRTÉKELÉSE 13 V. PUBLIKÁCIÓK,

Részletesebben