AZ ÚJ ÉVFOLYAM 1988 DECEMBERÉTŐL MEGJELENIK HAVONTA XXii.ÉVFOLYAM, 8. szám 2009.augusztus.11.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ ÚJ ÉVFOLYAM 1988 DECEMBERÉTŐL MEGJELENIK HAVONTA XXii.ÉVFOLYAM, 8. szám 2009.augusztus.11."

Átírás

1 AZ ÚJ ÉVFOLYAM 1988 DECEMBERÉTŐL MEGJELENIK HAVONTA XXii.ÉVFOLYAM, 8. szám 2009.augusztus.11. Esküszünk! Díszes menetben járultak a nagytiszteletű elöljárók színe elé a kőszegi védők, és a támadó sereget képviselő csapatok augusztus havának 8. napján. A ceremónia fontos eseményeként Jurisics várkapitány átvette a város kulcsát, s letette esküjét. Dávid is legyőzte a nagy Góliátot Kőszeg megbosszulja törökön Mohácsot! Esküszünk! A feltüzelt maroknyi védő a kapitánynyal együtt mormolta: Megvédjük e várost minden rosszban, jóban! Lehet Ibrahimnak százezer tatárja, eljöhet a szultán minden janicsárja, állni fog e város, hisz Kőszeg a neve, nincsen olyan ellen, aki azt bevegye! Esküszünk! Esküszünk! Máig folyik a polémia arról, hogy is történt! Mely honfitársunknak ne tetszenének a maroknyi kőszegi csapat fantasztikus győzelméről szőtt legendák. A tények azonban némi pontosítást követelnek. Szégyenkeznünk persze így sem kell, sőt. Kevés megmaradt emberemből hatvan elesett, ráadásul jómagam megsebesültem, és mások is. Ugyanakkor a török csak kevés emberét vesztette el. Asszonyaink és gyermekeink jajveszékelését azonban úgy értelmezték, hogy felfegyverzett hadinépet rejtettünk el a házakba, s erre viszszahőköltek. A mindenható Isten, lám, megsegített minket írta Jurisics I. Ferdinándnak augusztus 30-án kelt levelében. Tóthárpád F.

2 KŐSZEG ÉS VIDÉKE XXiI.ÉVFOLYAM, 8. szám AUGUSZTUS 11. VÁROSHÁZA Feljelentés / Közérdekű bejelentés Ifj. Kondics Imre az Alpokalja Zöldek Közhasznú Egyesület elnöke a következő kiegészítést, helyreigazítást tette előző lapszámunk 2. oldalán megjelent Feljelentés c. írásunkra reagálva: A nevezett cikk címe félrevezető, ugyanis nem jelentettem fel senkit. Az Alpokalja Zöldek Közhasznú Egyesület elnökeként aláírtam azt a közérdekű bejelentést, amit az Alpokalja Zöldek Közhasznú Egyesület tett, miután olyan dokumentumok kerültek napvilágra, amik vélelmezték, hogy Kőszeg városát kár érte. A cikk azt sugallja, hogy én ifj. Kondics Imre alaptalanul vádoltam meg, jelentettem fel az önkormányzatot, holott ez nem igaz: egyesületünk közérdekű bejelentést tett! Az Alpokalja Zöldek Közhasznú Egyesület nem azért jött létre, hogy mások szennyesét teregesse, hanem azért, hogy például megtisztítsa a szeméttől a kőszegi erdőt. Az élet úgy hozta, hogy mint civilszervezet más közérdekű ügyeket is felvállaltunk. Az ügyek folyamatban vannak, a Kőszeg és Vidéke újságtól pedig nem várunk mást, mit hogy mindkét felet meghallgatva a valós tényeket közölje! Kondics Imre elnök Alpokalja Zöldek Közhasznú Egyesület Tisztelt Kondics Imre! Az Ön által említett sugallat -ot a rendőrségtől kapott szó szerinti tájékoztatásban vélte felfedezni. Erről már Önt, egy neten történt véleményváltás során is tájékoztattam. Ahogy az Ön véleményét, úgy a rendőrségtől kapott tájékoztatást sem változtattuk meg. Ezért kérem Önt, ha a fenti mondatokat továbbra sem tudja elfogadni, úgy szíveskedjék az illetékes hatósághoz fordulni. Az utolsó mondatában megfogalmazott valós tények számomra kizárólag a rendőrség által kiadott tájékoztatást jelenti, a többi mind célorientált vélemény. Mindkét felet meghallgatva annyit jelent, hogy mindkét fél elmondja a saját véleményét. Ingatlanügyben valós tényeket a rendőrség állapíthat meg, és nem más. Kámán Zoltán 2 Kőszeg és Vidéke Kőszeg város és környéke polgárainak ingyenes havilapja Kiadja: Kőszeg Város Polgármesteri Hivatala Felelős kiadó: Dr. Tóth László jegyző Felelős szerkesztő: Tóthárpád Ferenc Lapterv: Trifusz Péter Nyomdai munkák: László Reklámstúdió és Nyomdaipari Kft. Megjelenik havonta egyszer 5500 példányban Szerkeszti a szerkesztőbizottság: Helyettes szerkesztő: Kiss János Baudics Ildikó Hani Tibor Kámán Zoltán (hirdetésszervezés) Németh Iván Terjesztés: Vas-Média Bt., Tel.: ISSN

3 XXII.ÉVFOLYAM, 8. SZáM AUGUSZTUS 11. KŐSZEG ÉS VIDÉKE Gratulálunk! Kiváló oktató - nevelő munkájukért a Bersek József KIKI általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat két pedagógusa, Kiss Lajos Csaba és Fehér Lenke Miniszteri Elismerő Oklevél kitüntetésben részesültek. Fehér Lenke tanárnő 38 év közalkalmazotti jogviszonyban eltöltött idő után nyugállományba vonulása alkalmából Pedagógus Szolgálati Emlékérem kitüntetésben részesült. A kitüntetéseket a tanévzáró ünnepélyén Rába László országgyűlési képviselő úr adta át. Rába László országgyűlési képviselő felterjesztése nyomán több évtizeden át végzett kimagasló szakmai munkásságának elismeréseként Batthyány- Strattmann László-díjat kapott dr. Nedeczky Veronika kőszegi háziorvos. Az elmúlt időszakban házasságot kötöttek: (Gratulálunk!) Hettlinger Tímea - Debreceni Zoltán, Szöts Adrienna Elfriede - Farkas Szilveszter, Papp Orsolya - Wimmer László, Kovács Andrea - Katona Vilmos, Magyar Judit - Farnady Szilárd Vilmos, Kurucz Alexandra - Kondics árpád László, Vincze Csilla - Pék Gábor. Áradás után Lapzárta előtt befejeződött a külterületi utak járhatóvá tétele tájékoztatta lapunkat Kovács István városgondnok. A Hulladéku d v a r b a n működő törőgép az elmúlt hónapban szinte folyamatosan aprította az építési törmeléket, amiből legalább kétezer köbmétert szállítottak ki a külterületi utakra, hogy az ingatlanját mindenki meg tudja közelíteni. A mostanra járható utaknak nem lehet ez a végleges formája: meg kell oldani a vízelvezetést, és kialakítani az érintett tulajdonosok közreműködésével, a stabil járófelületet. Az áradás után építési szakértő mérte fel Kőszeg közterületein (utak, járdák, parkok) a valós károkat, melynek tényleges öszszege Ft kaptuk a tájékoztatást Huber László polgármester úrtól. A költségek kiegyenlítése képviselő-testületi döntés alapján a lakásprivatizációs számláról volt lehetséges, amit azonban az év végéig vissza kell pótolni. Hiller István miniszter kérésére felmérték a magántulajdonban lévő műemlék épületekben keletkező károkat. Ennek n a g y s á g a Ft. A beázások miatt utólag keletkező károk becsült értéke 80 millió forint. KZ A kocka(kő) még nincs elvetve Nincs kizárva, hogy az önkormányzat per útján érvényesíti a Fő tér átépítés műszaki hibáinak kárát. Az Írottkő Hotel bejárata előtt lerakott félbevágott kockaköveket már többször visszarakták, amelyek azonban rövid idő múlva újra elmozdultak helyükről. Talán nem véletlen, hogy a köznyelv időnként táncoló kövek -ről beszél. Az öt év garanciából három év telt el. A szokásos ellenőrzés során minden évben rögzítették az újra és újra keletkező károkat. A március 3-án írt jegyzőkönyv szerint a tervező és kivitelező jelenléte mellett a Városfejlesztési osztály kezdeményezésére megtörtént az ismételt ellenőrzés. Az akkori egyeztetésen a kivitelező képviselője kijelentette, hogy megítélésük szerint az Írottkő Szálló előtti területen az út nem a műszaki elvárásoknak megfelelően lett megtervezve, a tapasztalt hibák nem a kivitelezés hiányosságai miatt következtek be. A tervező pedig arra hivatkozott, hogy a tervezés előtt azt a tájékoztatást kapta, hogy a forgalom csökkentett és mérsékelt lesz. A mindennapok azonban nem ezt mutatják. Érvként hozta fel, hogy a tervezett műszaki megoldás az igazságügyi szakértő ismerősei szerint is megfelelő. Javasolta, hogy az érintett szakaszon a térburkolatot kiskockakőre cserélje ki a kivitelező, de ennek költségeit a tervező nem vállalja. A közember kérdése egyszerű: Tudott-e a tervező arról, hogy az Írottkő Hotel mögötti részen csak egy irányból megközelíthető parkoló működik, és tudja-e, hogy a parkolóba gépkocsik szoktak behajtani? Annyi bizonyos, hogy a felelősség kérdéséről a tervező (Pirk Park Bt.) és kivitelező (COLAS Dunantúl Zrt.) nem egyezett meg a határidő lejártáig. Ezért Huber László polgármester júliusban egy építőmérnöki és minőségvizsgáló céghez fordult műszaki szakvéleményért, amiben a szakértők megállapítják a hibák okait. Információink szerint a szakvélemény augusztusban elkészül. Ennek ismeretében kell, lehet tovább lépni a két fél felé, vagy jogi úton érvényesíteni az önkormányzat kárát. KZ VáROSHáZA 3

4 KŐSZEG ÉS VIDÉKE XXII.ÉVFOLYAM, 8. SZáM AUGUSZTUS 11. Első kézből Pályázatok, lehetőségek Belváros VáROSHáZA 4 Már túl vagyunk a nyár derekán, ezért talán kijelenthető, hogy ennek a nyárnak legszomorúbb eseménye a június 24-i természeti katasztrófa volt. Ez sok kőszeginek okozott jelentős kárt, ami tovább súlyosbítja a gazdasági válság hatásait. A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal közbenjárásával kértünk segítséget számukra a Nemzeti Kulturális Alaptól. Ez a támogatás a műemlék épületekben esett károk enyhítésére fordítható majd. Ezen ingatlanokban legalább 37,5 M Ft a kár. Sajnos az önkormányzatnál még jelentősebb kár keletkezett, az elmosott utak, a megrongálódott közművek erősen beszennyezett közterületek miatt. Kárelhárításra, védekezésre és takarításra eddig 28 M Ft-ot költöttünk. A végleges helyreállításra 145 M Ft-ra lenne szükség. A pénz előteremtésére pályázatot nyújtottunk be a Regionális Fejlesztési Tanács vis maior alapjára. Sajnos a támogatás csak a költségek 60%-ra nyújt fedezetet, több mint 60 M Ft-ot saját forrásból kell biztosítani. Ennek mérséklése érdekében levélben fordultunk az Önkormányzati Minisztériumhoz. A válasz sajnos elutasító volt. Az eddig elköltött pénz előteremtése is komoly gondot okozott, további forrás csak más tervezett fejlesztés elhagyásával biztosítható. Mindezek ellenére bízom benne, hogy sikerül úrrá lennünk a nehézségeken, és az eredeti állapotot helyre tudjuk állítani! Addig is kérem türelmüket, megértésüket! Az önkormányzat két évvel ezelőtt ötszáz millió értékben kötvényt bocsátott ki a pályázatokhoz szükséges önrész biztosítására. A városfejlesztés ennek a pénzösszegnek a felhasználásából történik, amit majd 25 év alatt kell visszafizetni. A fejlődés előnyeit már a következő években élvezhetik a kőszegiek. Ahhoz, hogy a város pénzhez jusson, nincs más mód, mint pályázni. A beadás előtt lévő pályázatokat röviden összefoglaljuk. Kistérségi járóbeteg, szakellátó központ létesítése és alapellátás fejlesztése Kőszegen. (Várhatóan től nyújtható be.) Városrehabilitáció: A közterület és zöldterület megújítása a Várkör szakaszán (a Fő tértől) a Károly Róbert téren át a diáksétányig; a könyvtár ablakcseréje. Cél a gazdasági vállalkozások bekapcsolása a beruházásba. Pályázható érték maximum 540 millió forint. Várhatóan től nyújtható be a nagy léptékű terv, ami a már megnyert pályázatokhoz csatlakozik. Aktív szabadidős park létrehozása Kőszegen a kenyérhegyi síugrósáncnál. Korábban már a benyújtott pályázatot forráshiány miatt elutasították. A szükséges engedélyes tervek elkészítése után várhatóan augusztus 10-től lehetséges az ismételt benyújtás. A pályázat tartalmazza a sípálya létesítését is. Energetikai pályázat: távhő és intézményi fűtéskorszerűsítés és energia program. A benyújtási határidő 2009 októbere. Kisléptékű városrehabilitáció: A városmajor területén piac, parkoló és út kialakítása. A pályázható érték maximum ötven millió forint lehet. A tervezett beadási határidő: október. Béri Balog Ádám Általános Iskola felújítása és Központi Óvoda felújítása. Előtérben a jövő nemzedéke fenntartható oktatási központok kialakítása a kőszegi kistérségben. Az engedélyes tervek elkészítése szükséges. Jurisics-vár felújítása II. ütem, ami a várárokban már egy 1600 fős nézőtérrel rendelkező szabadtéri színpad megépítését, és egy EU-normáknak megfelelő játszótér kialakítását is tartalmazza. A képviselők elé vitt javaslatokban ez a pályázat nem szerepelt. Ezért többen indítványozták a II. ütem felvételét, hiszen csak így lehet teljes a vár felújítása. Már korábban beszámoltunk arról, hogy a nagyberuházások elnyerésére alkalmas projektcég létrehozását határozták el a Kőszegen és környékén működő vállalkozók. Ha a cég létrejön, megcélozhatja a belváros átépítésére kiírandó munkát. Augusztus első napjaiban nyolcan jelezték részvételi szándékukat, de várnak még a következő hetekben további jelentkezőket is. (Érdeklődni lehet a következő telefonszámon: Krizmanich István 30/ ). Az idő rövid, mert a tervek szerint a belváros beruházására előre hozott pályázati rendszert alkalmaznak. Ezek szerint novemberben már be kell adni az ajánlatokat. Az összefogás a Regionet Aktiv projekt alapján valósulhat meg, aminek célja a vállalkozások hálózatba tömörítése. Együttműködés esetén a kőszegi cég sikeresen pályázhat a térség nagyobb volumenű építőipari beruházásainak kivitelezésére, így a belváros rekonstrukciójára is. Ez adhat alapot arra, hogy a helyi vállalkozások együttműködve felvehessék a versenyt a külső, tőkeerős versenytársakkal. (A víztározó építésére három ilyen típusú projektcég adta be a pályázatát.)

5 XXII.ÉVFOLYAM, 8. SZáM AUGUSZTUS 11. KŐSZEG ÉS VIDÉKE Adózók tartozása Az előző év március 31-i időponthoz viszonyítva növekedett az önkormányzat kintlévősége, vagyis annak összege, amivel az adófizetők vagy bérlők tartoznak a városnak. Tavaly ez az összeg 61,9 millió forint volt, és ez mostanra 69,8 millió forintra emelkedett. A hátralékkal rendelkezők száma csökkent, ugyanakkor a kintlévőségek nagy része újratermelődött. Az intézkedési tervben a lakásbérletből átvett követelés pénzügyi felülvizsgálata megtörtént, a kis összegű követeléseknél az értékelési szabályzatban leírtak szerint jártak el. (Ahol a végrehajtás költségei a behajtandó összeget meghaladják, a behajthatatlan követelés leírható). Néhány adónemen a bevallások feldolgozása folyamatban van (iparűzési adó, vállalkozók kommunális adója), másokon a befizetési időszak még nem ért véget (pl. magánszemélyek kommunális adója, gépjárműadó), így a nyilvántartott hátralékok összege is magasabb. Néhány tétel a ki nem fizetett adótételekből: Telekadó: 13,2 MFt (26 fő), Magánszemélyek kommunális adója 3,7 MFt (202 fő), Vállalkozók kommunális adója 0,7 MFt (211 fő), Idegenforgalmi adó vendégéjszaka és épület után 0,33 MFt (11 fő), Iparűzési adó 16,9 MFt (196 fő), Gépjárműadó 8,9 MFt (267 fő), Bérleti és közüzemi díj: 13,6 MFt (184 fő). Európából jönnek Megindult a termelés Eddig több száz külföldi diák ismerte meg Kőszeget az AEGGEE hallgatói egyesület közreműködésével. Örülök, hogy kőszegiként, és Pécsi Tudományegyetem Egyesületének elnökeként ebben részt vehettem mondta Kiss András AEGEE elnök. Szeptemberben a Where Does Europe End projekt nyitókonferenciája lesz városunkban. Ezt követően Európa 43 országában folytatódik a sorozat. Megtiszteltetés a városnak is a megnyitó megrendezése. Ötven kiválasztott személy érkezik majd szeptemberben hozzánk. Jelentős az érdeklődés a konferencia és a történelmi kisvárosunk iránt. Kőszeg nyomatékosan bekerül az európai fiatal értelmiség köztudatába, mely a jövőre nézve sok pozitív dolgot hozhat városunknak. A kon- ferencián több ismert politikus, tudós is jelen lesz, ami növeli az esemény értékét. A rendezvény célja: megvizsgálni Európa fizikai és gondolati határait, melyet a helyi emberek, az adott országban, városban élők gondolkodása alapján mérünk fel, valamint megmutatni a társadalomnak rópa változatosságát Eués egységét, eltüntetni néhány régi rossz beidegződést Európával kapcsolatban, és célunk az egységes Európa építése megértéssel és toleranciával! GAZDASáG Bővül a centrum A tervek szerint fejlesztések lesznek a kerékpáros centrum területén. Az önkormányzat határozatban vállalta, hogy értékesíti az ehhez szükséges területet. Az értékesítés értékbecslésen alapuló piaci forgalmi értéken és egy újabb képviselő-testületi döntés alapján megtörténik legkésőbb év végéig. A kerékpáros centrum épülete továbbra is a Kerékpáros Egyesület tulajdonában marad. Az ABIC Kft december 2-án az önkormányzat részére szándéknyilatkozatot nyújtott be, mely szerint meg kívánja vásárolni a Kőszegi Kerékpáros Centrum alatt elhelyezkedő 560 m 2 földterületet, illetve a földhasználati joggal terhelt m 2 területet. Az ingatlanvásárlás célja a Kőszegi Kerékpáros Centrum szolgáltatásbővítésének saját finanszírozással történő megvalósítása. A fejlesztés során férőhelyes, 2-4 ágyas zuhanyozós vendégszobákat alakítanak ki a tetőtérben, a földszinten pedig turistaszállót fő elhelyezésére. Közel 200 m 2 -es bővítéssel nagyobb lesz az épület a kerékpáros centrum szolgáltatásai érdekében. A mellette lévő területen pedig szabadidő parkot alakítanak ki. Megindult a termelés a Wienerberger Téglaipari Zrt. Kőszegi Tégla- és Gerendagyárában kaptuk a tájékoztatást Tóth József igazgatótól. A gerenda termelés már július közepén elkezdődött, augusztus 10-én pedig begyújtották az égető kemencét, és megindult a téglagyártás. A teljes üzem beindításához közel két hét szükséges, azt követően tömör kisméretű, és lyukacsos burkoló tégla kerül ki a kőszegi üzemből. A munkát március 16-án állították le, a mostani újraindítást a növekvő igények tették szükségessé, és az a tény, hogy a Zrt. más gyáraiból is Kőszegre irányították át a termelést. Bölcsőde A terveknek megfelelően a Szárnyas Kft. július 31-ig megépítette az új bölcsődét, és megtörtént az épület műszaki átadása is. Augusztus 10-én megkezdődött a termek bútorozása is. A 24 gyermek ellátása kétszer tizenkét fős csoportban történik, és a bölcsőde szervezetileg a Központi Óvodához tartozik. Az első gyermekek fogadása a hatósági engedélyek megérkezésétől függ. Annyi bizonyos, hogy pompás körülmények között lesznek biztonságban az apróságok. 5

6 KŐSZEG ÉS VIDÉKE XXII.ÉVFOLYAM, 8. SZáM AUGUSZTUS 11. KáVÉSZÜNET 6 Kávészünet Kodolányi Lászlóval Kodolányi László eredetileg formatervező és ötvös, az utóbbi években, mint szobrász is egyre ismertebb. Munkássága meglehetősen egyéni színnel gazdagítja a magyar képzőművészeti palettát. Ékszerek, kovácsolt cégérek mellett korábban nagyméretű, lemezekből készített lendületes madárformákat alkotott, amelyek rendkívül költői műdarabok voltak. Eredetüket tekintve sok rokon vonással kapcsolódtak az ötvösséghez, ami a szobrászat nemes válfaja ban végzett az Iparművészeti Főiskolán. Tagja a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének, a Szobrász Társaságnak, a Képzőés Iparművészek Szövetségének, a Szerzői Jogvédő Szakértői Testületnek ben érkezett Perbálról Kőszegre, a megye által kiírt műterempályázat egyik nyerteseként. Első kiállítása 25 éve volt Kőszegen, a kereskedők rendeltek tőle cégéreket. Néhány éve elkezdett sorozata az Újrahasznosított tárgyak különféle, korábban más célokat szolgáló eszközök művészi kollázsai, összeállításai. Legalább húsz önálló kiállítást tudhat maga mögött. A befogadó, történelmi hangulatú kisváros azonban nem számol vele. Pedig elkészítette a középkori város hangulatához illő kandelábereket is. Büszke rá, hogy a török ostrom 475. évfordulójára szinte saját kezdeményezésből megalkotta Jurisics Miklós és I. Szulejmán képmását ábrázoló emléktábláit. Kertjében áll már a textileseknek emléket állító Egy kihaló tisztes ipar emlékműve című kompozíciója. Ezt a városnak ajándékozza. Három számmal is indokolja ennek okát: 65 éves, 40 éve van a pályán, 25 éve volt az első kiállítása Kőszegen. Nemrég súlyos betegséggel küzdött. Zsuzsa asszony zöld teája melletti második találkozásunk igazán jó hangulatú, erre csodálatos laboreredményei adnak jó okot. A júliusi sárlavina elöntötte műtermét, felbecsülhetetlen károkat okozva. Sebestyén fia barátaival két napig mentette a menthetőt. Mára ismét használható a műterem: a székesfehérvári Romkertnek készül IV. Béla domborműve a Képes krónika iniciáléi alapján. (A hetedik királytáblát készíti a Nemzeti Emlékhelynek.) Boldogsággal tölti el, hogy a szombathelyi textiltriennálé egyik kiállító díjnyertes művésze, a kőszegi származású Tömő Ilona tanítványa volt a művészeti gimnáziumban, ahol 4 évig tanított. Bátyád, Kodolányi Gyula költő, a Magyar Szemle főszerkesztője szinte a múzsájának tekint, azt nyilatkozta valahol, hogy Öcsém, Kodolányi László fémszobrai és ötvösmunkái azzal inspiráltak, hogy bennük olyan tulajdonságokat fedezek fel, amelyek érzésem szerint ez én verseimet is jellemzik: áttetszőség, ökonómia és fantázia, organikusság. Úgy látszik, valamilyen családi étosz ez. Ha ezt mondta, biztos így van és jólesik. Egy időre eltűntél, sokáig nem lehetett látni. Hogy vagy? Mostanában már jobban, egyre bizakodóbb vagyok. A betegségem alatt sokszor eszembe jutott, hogy az átépített Fő térre szívesen csináltam volna egy díszkutat. De kimaradtam a meghívottak névsorából. Néha még lebegtetik a felújítás és átépítés előtt álló Jurisics térre elkészítendő alkotásom lehetőségét. Folytatva a családi vonalat, Sebestyén fiad a filmes szakmában járja a művészek göröngyös útját. Filmeket készít, van aktuális munkája, de egyre nehezebb pénzt szerezni a munkákra. A műterem falán, a bejárat mellett kovácsoltvas lámpák vannak. A városnak terveztem őket, de ezt sem rendelte meg. Itt élek, itt alkotok immár 28 éve, de Az acsádi kastély és a celldömölki polgármesteri hivatal kovácsolt kerítés kapuja és lámpái, azonban az én munkáim. Ha számba vesszük a Kőszegen látható alkotásaimat, talán egy tucatra való jön össze. A házasságkötő lámpái, az Európa-ház lámpatervei, a Jurisics és a Szulejmán emléktábla, a Küttel emléktábla és a cégérek (ezekből több eltűnt, ahogy a Sárkánykútfej és a városköszöntő táblák is). Eddig önálló kiállításaid száma 20 fölött van. Azért töltenek el ezek nagy elégedettséggel, mert ezek meghívást, valódi érdeklődést jelentenek. Kőszegen 5 volt eddig, de Helsinki, Bécs, Celldömölk, Székesfehérvár, Kirchschlag, Hajdúböszörmény egyaránt ismeri munkáimat és nevemet. Nem jutottam el Vaihingenbe. A testvérvárosi kapcsolatokban nem számolnak velem. Magyarázatot nem találok, nem is kapok. Pedig Kodolányi Lászlónak voltak és vannak tervei. Kitalált egy kulturális innovációt, melynek a lényege: egy nemzetközi művésztelepet létrehozni, a határon átnyúló kapcsolatokkal. Pályázati támogatással az INTERREG lehetőséget adott volna, helyet is talált rá. Elképzelése a Gyöngyösparti-programhoz is csatlakozna. Sajnos, nyolc éve nem térnek vissza a kérdésre. Érthetetlen, hogy Kőszegnek nincsenek határon átnyúló képzőművészeti kapcsolatai. Mindig azt hangsúlyoztam, a kulturális támogatás nem azt jelenti, hogy pénzt adnak, hanem munkát. Ha az elmúlt 28 év alatt Bartha Laci bácsitól, Tornai Endrétől, Németh Jánostól, meg többek között tőlem évente vesz a város egy-egy alkotást, ma lehetne egy modern gyűjteménye. Amit lehetne mutogatni akár a turistáknak. Nem tudok szabadulni attól a gondolattól, ha nincsenek megrendelések, miből lehet megélni? Jelenleg szinte szegényszinten, nehezen élünk. Nincs nyugdíjam. Nyugdíjsegélyt kapok, melynek a kétharmadát 40 ezret lakbérre fizetem. Barátok, rokonok segítenek, adnak kölcsön, néha gyűjtők vásárolnak. Mindketten betegeskedünk. Év eleje óta Zsuzsa sem dolgozik. A budapesti Nyírő Gyula Kórház volt a munkahelye. Miután megszűnt a Dreiszker, nem kapott munkát Kőszegen. Pedig ígérték! Milyen tervek foglalkoztatnak a közeljövőben? Harmadszor voltam alkotótáborban Stadtschlainingban. Az újrahasznosított tárgyak témája nagyon érdekel, hiszen a kultúra megőrzése a fő kérdés. Nem az a lényeg, hogy egy ekevasat az ásóval össze tudom-e rakni szoborrá, hanem arra szeretném velük felhívni a figyelmet, hogy minden darab őriz valamit. Mindegyikben a Magyarországon nagyon értékes paraszti kultúra van benne, minden elkopott szerszám egy paraszti életet őriz. Erre kell felhívni a figyelmet. Egy új szerszám csak egy darab. Nincs története. Őszi, Szombathelyi Képtárbeli kiállításomat a vízár átmosta a jövő évre, egyelőre ismerkedem a műteremmel, mint 28 éve, mikor ideköltöztem. Kiss János

7 XXII.ÉVFOLYAM, 8. SZáM AUGUSZTUS 11. KŐSZEG ÉS VIDÉKE Hova vigye a vashulladékot? (Olvasónk kérdezte) kozni akar. Ezért tavaly megvette az egykori Alkatraz-diszkó épületet, és a mellette lévő területet, összesen 1800 m 2 -t. Ígéret volt rá, de az oda vezető, használható szennycsatorna még hiányzik. Enélkül pedig nincs engedély. Patthelyzet! KZ A legközelebbi átvevőhely Szombathelyen van kaptuk a tájékoztatás Gergye Pétertől, akit a kőszegiek a MÉH-telep üzemeltetőjeként ismernek. A kőszegi telep január óta bizonytalan helyzetben van. A hulladékot átvehetik, de annak feldolgozására, ipari tevékenységre nincs lehetőség. Ezért Gergye Péter, a telephely tulajdonosa úgy döntött, hogy az év végéig eladja a meglévő készletet, de a távolabbi jövőről semmit nem tudott mondani. A történet hosszú fogalmazott röviden ben vette meg a telephelyet, majd 2002-ben megtudta, hogy a városnak ezen a területen városfejlesztési szándékai vannak. Az ANTSZ elvárja a telephely fejlesztését, az önkormányzat pedig az előbbi ok miatt nem adja meg az átépítési engedélyt. Január 1-től megszűnt a telephelyengedély, így nem végezhetnek ipari tevékenységet, vagyis a hulladékok feldolgozását. A működési engedélye megvan a cégnek, de nem logikus átvenni a hulladékot, amit feldolgozás nélkül lennének kénytelenek tovább szállítani. A laza rakodási lehetőség miatt drága a kamion indítása. A vállalkozó pedig vállal- VáROSHáZA Víztározó turisztikai centrum A Lukácsháza-Kőszeg víztározó területén a régészeti feltárás ősszel fejeződik be. Az eredeti elképzelés szerint mostanra tervezték az építési munkák beindítását, de még semmi mozgás nem tapasztalható. Rába László tájékoztatása szerint a Közbeszerzési Tanácshoz beérkezett fellebbezések jogosságát vizsgálták, és emiatt késik a kivitelezés. A döntőbizottság július 22-én meghozta hetvenöt oldalas határozatát, és új pontozási rendszerre kötelezte a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság. Augusztus közepén hirdetik ki a pályázat nyertesét. Bízom benne, hogy a továbbiakban nem fog fellebbezni senki, és elkezdődhet még ebben az évben a kivitelezés! nyilatkozta a képviselő. Nádor István igazgatótól megtudtuk, hogy három pályázó adta be fellebbezését. A pályázók ajánlati árkülönbözete 5%-on belül volt. A tervek szerint szeptember elején megkötik a kivitelezésre szóló szerződést, és röviddel ezután elkezdődhet a munka. Az építési munkára alkalmas értékes hónapok mentek veszendőbe, de ennek ellenére nem csúszik a 2010 nyarán fejeződik be a 2,78 milliárd értékű beruházás. Ezért a víztározó építésének nagy a jelentősége az építőipar számára. Elkészül két halastó 9, illetve 16 hektár területeken, az áramló vizet pedig négy zsilip szabályozza. A legalacsonyabb gát fél méter magas lesz, de a Lukácsháza-Kőszegdoroszló út mellett nyolc méteres gátra építik meg a zsilipet. A kőszegfalvi vasúti megállóval szemben lévő területen kezdődik a víztározó, innét (Kőszegszerdahely irányában) száz méter távolságra lesz az egyik, majd a másik halastó. Az építkezés során 145 hektár árterületet alakítanak ki, ahol összegyűjtik majdan az áradó Gyöngyös vízét, amit aztán a zsilipek segítségével vezetnek viszsza a patakba. Ezzel védik meg Szombathelyt az árvízveszélytől. Öt év szükséges ahhoz, hogy a kész víztározó területét jóléti, pihenő övezetté lehessen átminősíteni, azután alakítható ki egy jelentős turisztikai centrum. KéV Autóbusz pályaudvar feltétel, ugyanúgy, mint az információs tábla. A csomagmegőrző és kerékpárkölcsönző létesítését pedig célszerű megoldani. Október közepéig lehet beadni az autóbusz pályaudvar áthelyezésére vonatkozó pályázatot. Ehhez még augusztusban több építész cég is elkészíti az engedélyes terveket. Mint ismeretes a tervezett helyszín a volt Vágóhíd 5032 m 2 - es területe. Nyertes pályázat esetén a kistérség közlekedési csomópontja lesz az új pályaudvar, általa mentesül a Liszt Ferenc utca a túlzsúfolt forgalomtól. Az építész tervezőktől elvárás: a hozzá kapcsolódó utakkal együtt egy 165 m 2 összes alapterületű kiszolgáló épület tervezése. Nyolc darab részben fedett indulási helyet is ki kell alakítani, és hat autóbusz parkoló kiépítésére is szükség van. A teljes körű akadálymentesítés fontos 7

8 KŐSZEG ÉS VIDÉKE XXII.ÉVFOLYAM, 8. SZáM AUGUSZTUS 11. Megújulhat a Jurisics-vár ITTHON A Kőszegi Jurisics-vár turisztikai fejlesztése I. ütem című projekt eredményes volt, a második fordulóra az önkormányzat július 17-én adta be a pályázatot. Itt már nincs verseny, az ismételt támogatás esetén megvalósul a vár felújítása. A képviselők határozata szerint Kőszeg Város Önkormányzata a projekt megvalósítására kötelezettséget vállal, valamint a megvalósításhoz szükséges ,-Ft önerőt a kötvénykibocsátás terhére biztosítja. Az építkezés 2010 tavaszán kezdődhet el, a befejezés várható időpontja 2011 szeptemberére tehető. A fejlesztés célja öt év távlatában a Jurisics-vár gazdaságosabb üzemeltetése, a látogatók számának megduplázása, valamint, hogy legyen a nemzetközileg is elismert létesítmény kiemelkedő kulturális, turisztikai látványosság. Megújul a múzeum kiállítása, rendszeresen nyílnak majd új tárlatok. A komplett terv megvalósításához az igényelt támogatási összege 800 millió forint, az építési munkákra fordított összeg pedig 724 millió forint. Megváltoztak az építés két évvel korábbi költségvetési adatai, közel 140 millió forint volt a növekedés. Ennek oka az áfa változása és az építési költségek növekedése. A támogatás összege nem változtatható, és az önkormányzat önrészének növelésére sincs lehetőség. Ezért az eredeti tervek egy részének megvalósítását elhalasztották úgy, hogy ne sérüljenek a turisztikai és a közművelődési célok. Várható azonban a turistaszálló csökkentett értékű felújítása, és elmarad a padlásra tervezett próbatermek megépítése. Néhány képviselő aggályát fejezte ki amiatt, hogy a város 150 milliót fordít olyan épületre, ahol csak használati joga van, mert a tulajdon az államé. A felújítás melletti érvként hangzott el, hogy a vár mindenképpen itt marad, és erős a használati jog, melynek elvétele esetén a befektetett összeg viszszajár. Huber László polgármester levélben kérte az állami vagyonkezelőt, mint a tulajdonost, hogy járuljon hozzá a város önrészéhez. Találkoztak Június 27-én 55 éves érettségi találkozójukat tartották a Jurisich Miklós Gimnázium egykori diákjai, összesen negyvenheten. Mára huszonhárman maradtak. A betegségek miatt csak tizenegyen jöttek el, volt, aki Angliából, illetve Franciaországból. A diákok régi osztálytermükben gyűltek össze, a mai tanárok társaságában, amiért ezúton is köszönetüket fejezik ki. Miközben a múltat idézték, beszéltek a máról, és készültek a hatvanadik találkozóra. Az öreg diákok más-más életútjában Kőszeg maradandó értéke volt a közös. 8

9 XXII.ÉVFOLYAM, 8. SZáM AUGUSZTUS 11. KŐSZEG ÉS VIDÉKE Hatékony munka, sikeres pályázatok A számos probléma mellett, amelyek elsősorban a működtetéshez kötődnek, szép sikerekkel, eredményekkel zárta a 2008 / 2009-es tanévet a Dr. Nagy László Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. A néhány éve változatlannak mondható gyermeklétszám mellett az egykori 250 körüli dolgozói létszám 209 főre csökkent. Jelenleg a három belső iskolában 430 gyermekkel foglalkoznak. Ezen kívül fő kijár más iskolákba. Az intézmény költségvetése mégis 140 millió forinttal kevesebb a korábbi évekéhez viszonyítva. De még élünk, és itt vagyunk! mondta lapunknak Rába István igazgató úr. Alapvető problémát jelent a nagypolitika nálunk lecsapódó hatása, hogy a megyék és az intézmények működését el akarják lehetetleníteni. Napi kérdés, hogy miként lehet a likviditás megőrzése mellett megfelelően gazdálkodni. A gáz, a víz, a villanyszámlák kifizetése jelentős gondokat jelent, egyben rengeteg plusz emberi energiát emészt fel. Az igazgató és apparátusa mindezek ellenére számos szakmai sikerrel büszkélkedhet. Az intézmény és dolgozói nem várják a csodát. Az elmúlt évben több mint százmillió forintot termeltek meg amely egy pedagógiai intézmény esetében óriási összeg. Pályázataikkal is fantasztikus eredményeket értek el. Az elnyert összegek nemcsak az eszköztár bővülését eredményezik, hanem a szakmai gárda ismereteinek kötelező megújulását, a továbbképzések szükségességét is jelentik. Még fut az a pályázat, amely a Beszédjavító általános Iskola oktatástechnikai eszközeinek vásárlására fordíthatnak mintegy 10 millió forint értékben. Szakképzésük fejlesztésére 360 milliót nyertek, és várható, hogy további 10 milliós nagyságrendű támogatáshoz juthatnak, mely összegek a szakemberek továbbképzésére is fordíthatók. A sikersorozat folytatódik: a kooperatív tanulás kapcsán az általános iskolák és a speciális szakiskolák között induló együttműködésre 22 milliót kaptak, melyet továbbképzésre és technikai fejlesztésre használhatnak fel. Elindult továbbá a Pedagógiai Szakmai Szakszolgálat fejlesztése, kiépítése. Ehhez további 18 milliót használhatnak fel. Előállhat az a 21. századbeli helyzet, hogy minden sajátos nevelési igényű gyerek laptoppal közlekedik az iskolában, közben pedig fázni fog, mert nem tudunk fűteni adott hangot aggodalmának Rába István. Terveink között szerepel a nappali ellátás kiépítése, melyet annak idején felajánlottam a városi vezetésnek. Nagyon sok szülő is megkeresett ez ügyben, de sajnos a folyamat elakadt, pedig létrehozása a városnak semmibe sem kerülne. Nem értik, hogy amennyiben a lakosság igényli, mi az alapvető kötelező feladata. Az intézmény munkája, jelentősége vitathatatlan. A segítséget, amit nyújt talán csak az érintett családok értékelik igazán. Az oktatási-nevelési komplexum végzi a dolgát! Tóthárpád F. PáLYáZTAT Az ISES Alapítvány a Norvég Finanszírozási Mechanizmusok (Norvég Alap) támogatásával szeptember végén KuLTuRá- LIS ÖRÖKSÉG MENEDZSMENT ÉS FENNTARTATÓ FEJLŐDÉS felsőfokú szakirányú képzést indít. A képzés célja: olyan sokoldalú elméleti és gyakorlati szakemberek képzése, akik a kulturális örökséget működő rendszerként szemlélik, azaz nemcsak annak védelmét, hanem fenntarthatóságát és hasznosítását is szem előtt tudják tartani. A képzés oktatói: örökségvédelmi szakemberek, közgazdászok, szociológusok, művészeti szakemberek, történészek, menedzserek, városfejlesztők, kistérségi és regionális menedzserek (többek között Deme Péter, Fejérdy Tamás, Kerekes Sándor, Szentes Tamás, Hankiss Elemér, Bogyay Katalin, Laszlovszky József, Bassa Lia, Pallai Katalin stb.) Végzettség elnevezése: örökség menedzser. A képzési idő 3+1 félév. A képzés helyszíne a Kőszeg, Európa-Ház, a Budapesti Corvinus Egyetem kihelyezett képzési központja. Jelentkezési határidő: augusztus 31. Jelentkezési lap a honlapról tölthető le. További felvilágosítás: dr. Bariska István (Tel: , Horváth Anett és Nagy Réka oktatásszervezőknél: (Tel: , 9

10 KŐSZEG ÉS VIDÉKE XXII.ÉVFOLYAM, 8. SZáM AUGUSZTUS 11. VIDÉK Szent Anna-búcsú Szent Anna, Jézus nagyanyja, a bozsoki templom védőszentje. A helyi hagyományok tisztelete szerint július utolsó hétvégéjén tartották búcsúját. Családias, vendégváró hangulatban fogott össze a falu a háromnapos ünnepen. Bozsok két végének (Ószeg-Főszeg) focimeccsén voltak csak érdekellentétek. A Bozsoki Napok legfontosabb mozzanata a Harangozó Vilmos plébános úr által bemutatott ünnepi szentmise volt. A templom megtelt a helyiekkel és a vendégekkel. A mise elején a Bozsoki Csúzli Színjátszó Kör tagjai Anna-nap alkalmából versekkel köszöntötték saját nagyszüleiket, akik pedig rövid imát mondtak unokáikért. A templomban a nagyszülők köszöntése már hagyománynak számít Bozsokon. Molnár János, a hegyalja korábbi plébánosa kezdeményezésére alakult ki e meghitt ünnep. Péntek délután a Ládafia Műhely körhintája, csúzlizdája és bábszínháza szórakoztatta a kisebbeket. Este pedig a Bozsoki Borházban öt kórus (Perenyei Férfi Népdalkör, Kőszegszerdahelyi Férfikar, Őszirózsák Kórusa, Harkány-Beremendi Kórus, Bozsoki Dalárda) fellépése után harcba szálltak a nótás kedvű nők és férfiak, hogy elnyerjék a nótaverseny vándorserlegét. Vasárnap este az Aranypatak Vendéglő és a Bozsoki Önkéntes Tűzoltó Egyesület szervezésében színvonalas, jó hangulatú Annabált rendeztek. Hétfőn este újra báloztak a bozsoki családok sajátságosan ezúttal csak saját szórakoztatásukra. KéV 10 Vihar kétszer Falunap Július 18-án eső áztatta Cákon a falunapot. A nagy tölgyfa alatt felépített színpad üresen maradt. A kőszegi mazsorettek táncolva még végig vonultak a falun, majd megérkeztek a viharfelhők. A pörkölt elkészült, jóízűen elfogyasztották a falu lakói és a vendégek. Az időjárás több embert elriasztott, de értékes kínálattal telt a falunap. A programok a kultúrházban folytatódtak Megérkeztek a szomszédolók, a Kőszegszerdahelyi Vadrózsa énekegyüttes. Központi szerepet kapott a tangóharmonikások találkozója, és az Ír tánccsoport. A hajnalig tartó bálon, a Mulatósok(k) zenéjére is jól szórakoztak a résztvevők. A falunap aktív résztvevői voltak a kempingben lévő zenész tábor német vendégei. A falunap növeli a lakosság összefogását, amire nem lehet panasz mondta Pontyos György polgármester. A jövőben talán újra kellene gondolni a falunapot, hiszen a hagyományokkal rendelkező búcsú jelentőségét csökkentette. Az egykori és ma is élő búcsú a családok ünnepe. A faluközösség és a család pedig nem kettéválasztható. Áradás Az áradás (június 24.) Cákot sem kímélte! Július végén adták be kártérítésre a pályázatukat. A szakértői jelentés szerint 13 millió forintból hozható helyre a pusztítás. A hegyből lefelé több irányból indult meg a víztömeg. A kőbá- nya, a játszótér és a kerékpárút környékét szinte romba döntötte. A patakon három hidat rombolt szét, és jelentősek az utakban esett károk is. Szerencsés fekvése miatt a történelmi pincesor sértetlen maradt, az erdei utak viszont alig használhatóak. A vis maior támogatás 40%-os önrészét biztosan nem tudja kifizetni Cák önkormányzata mondta kérdésünkre Pontyos György polgármester, aki bízik a több százezer forintba kerülő beadott pályázatuk eredményességében. Egyben köszöni a falu minden aktív lakójának, és külön a tűzoltóknak a kárelhárítás során végzett kiemelkedő munkáját. Nem adják fel hangsúlyozta, mindent megtesznek, a két kezükkel is, a kárelhárítás érdekében. KZ GYORSKÖLCSÖN HITEL Ft-ig GYORSAN OTTHONÁBAN ISKOLA KEZDÉSRE 06/40/ sms:70/ BAR LISTÁSOKNAK IS NYUGDÍJASOKNAK IS KÁPÉ HITEL ZRT.

11 XXII.ÉVFOLYAM, 8. SZáM AUGUSZTUS 11. KŐSZEG ÉS VIDÉKE Hétforrás Piknik A tiszta forrásért Július 25-én, szombaton 10 órakor kezdődött a hagyományos Hétforrás Piknik az Írottkő Natúrparkért Egyesület rendezésében a kőszegi Szabó-hegyen a Hétforrásnál. A különjáratú autóbusz kétóránként vitte fel és le a kirándulókat. A tú- a felnőttek helyismereti és parlagfű-totót tölthettek ki, de volt családi rókavadászat, Hétforrás víz-quiz is. A versenyek, totók legjobbjai nyereményekben részesültek: pólók, sapkák, a Kampits Pincészet által felajánlott borok, Csabi Hami Takarítást szervezett a Hétforrásnál az Írottkő Natúrparkért Egyesület július 21-én. Az akciónak fontosságát a korábbi özönvíz és a Hétforrás piknik indokolta. A sár, az összefolyt kavics, a föld, az állóvíz gallyhordaléka és az avar mindmind takarításra várt. Az egyesületi önkéntesek, a segíteni akaró ismerősök, barátok, családtagokat, az Őrségi Nemzeti Park munkatársai alapos munkát végeztek. Az Írottkő Natúrparkért Egyesület a Hétforrás takarítási munka minden résztvevőjének tisztelettel köszöni a segítségét és lelkesedését! CIVIL ÉLET rázók Hegyvári Ferenc vezetésével érkeztek a helyszínre, aki később az Óház kilátóhoz is elkísérte az érdeklődőket. A rendezvényt megtisztelték a Natúrpark ausztriai partnerei is. A kőszegi fúvósok kitűnő muzsikáját tapssal kísérték az odalátogatók. A kellemes időtöltéshez hozzájárult még: Vértes Ildikó mézeskalács-díszítő és a Tóth Pincészet. A finom ételt Gyöngyös Csaba biztosította. A gyermekek és étkezési utalványok és még sok apró ajándék került kiosztásra. A Piknik mintegy 300 embert csábított ki a természetbe. A szemerkélő eső ellenére láthatóan mindenki nagyon jól érezte magát, köszönhetően Kőszeg Város Fúvószenekarának, a segítőnek, illetve azoknak, akik a rendezvény lebonyolításában részt vettek, ajándékokat ajánlottak fel. Írottkő Natúrparkért Egyesület Az Egyesület a Központi Óvodáért Közhasznúsági jelentése január december 31. időszakra vonatkozóan FELHÍVÁS Ezúton értesítjük a felnőtt kőszegi lakosságot, hogy a 43/1999 (III.3.) Kormányrendelet értelmében időszakos állapotfelmérésen az alábbi rendszer szerint megjelenni szíveskedjenek a háziorvosuknál a 9730 Kőszeg, Munkácsy M. út 17. szám alatti orvosi rendelőkben, dr. Pusztai Szilveszter, dr. Bakács ákos, dr. Prugberger János és dr. Nedeczky Veronika háziorvosoknál év között 3 évente 35 év felett 2 évente Ennek, a rendelési időben végzendő vizsgálatnak, a zökkenőmentes ütemezése és lebonyolítása érdekében, előzetesen, telefonon, kérnénk időpontot egyeztetni. (Természetesen az állandó kezelés alatt álló és gondozott betegeink évenkénti folyamatos állapotfelmérése és statusz- kartonjának aktualizálása, eddig is megtörtént, nekik továbbiakban sem kell erre külön időpontot kérni.) Minden külön értesítés helyett! Bejelentkezés: rendelési időben: Tel.: 94/ dr. Pusztai Szilveszter; 94/ dr. Bakács Ákos; 94/ dr. Prugberger János, dr. Nedeczky Veronika. 1. Az éves működés során a cél szerinti tevékenység pénzbeni bevétele: Ft, a költség és kiadás: Ft. 2. Tagdíjbevételünk Ft volt. 3. Az APEH a felajánlott adó 1%-ból Ft-ot utalt számlánkra, melyet az udvari játékok bővítésére tartalékoltunk. 4. A pénzügyileg realizálható eredmény: Ft. 5. Az egyesület bevételei a tagdíjakból, támogatásokból és az adó 1%- ból tevődik össze. 6. Az egyesület vezető tisztségviselői munkájukért tiszteletdíjat nem kaptak. 7. Az egyesület fő tevékenységi köre az alapszabályban foglaltak szerint működött. A számviteli beszámolót a részletes évi Eredménylevezetés és mérleg tartalmazza. 8. A Küldöttgyűlés a Közhasznúsági jelentést egyhangúlag elfogadta. Raposa Gáborné az egyesület elnöke Lakossági apró NYELVTANuLás Angol korrepetálást vállalok, középiskolásoknak is! Érdeklődni: 70/ KIADÓ Kőszegen felújított, egyedi fűtésű, 48 m 2 -es két szobás lakás alacsony rezsivel kiadó. Érdeklődni: 20/ Virág, virág, virág 11

12 KŐSZEG ÉS VIDÉKE XXII.ÉVFOLYAM, 8. SZáM AUGUSZTUS 11. OSTROM-MOZAIK Félhold és telihold Ostromnapok Az évi jó példa alapján ismét összefogtak a kőszegiek, és csatlakoztak a környéken élők. Kitettek magukért a tűzoltók, az iparosok a horvátok, a szervezők hada, és még sokan mások. Augusztus 7-én megkezdődött a Félhold és telihold Ostromnapok egy hónapig tartó bőséges programkínálata. A természet sem tudta legyőzni a civilek összefogását. Az ostrom tervezett időpontjában, szombaton este hat órakor sűrű eső zúdult le az égből. A tömeg kitartóan várakozott, majd bőrig ázva indultak hazafelé. Döntöttek Augusztus 7-én az Ostromtanács rendkívüli szenátusi ülésen kereste a válaszokat a kérdésre: Hogyan Piacütés Repültek az almák a kőszegi piacon portyázó törökök felé, miközben az oszmánok falatoztak a kirakott árukból. Szombaton fél kilenckor szokatlanul nagy tömeg volt a piacon, kereskedők várták az előkészített támadást. A szertár felől érkeztek nagy hangzavarral a tűzoltó-törökök a piacra. Ruhát nem viszünk, azt nem tudjuk megenni hangzott el az egyiktől a megnyugtató mondat. Viszont kelendő volt a gyümölcs. Mindenbe beletúrtak, kóstolták a vinnivalót. Én adtam nekik mondta egy Lukácsházáról érkezett idősebb férfi. A lángosos bódé mellett aztán megindult az ellentámadás, három asszony szorgalmasan célzott, és talált az almákkal. Két asszony fogságba esett, mielőtt megérkeztek a védelmező kőszegi dragonyosok, akik rögtön törököt fogtak, és vittek magukkal. A kardcsata már a lezárt utakon folytatódott. Végül a két asszonyért a törökök visszakapták a rabul ejtett társukat. Nem tudni, hogy a tömegeket mozgató valós játékot ki élvezte jobban: a nézők vagy a harcosok? A programsorozat értékét növeli, hogy elnyerte a Nyugat-Dunántúl Kiemelt Rendezvénye címet. Jöttek a turisták, nyüzsgött a belváros. Pénteken este látványosan többen voltak a városban, mint a megelőző években. A korábban üres szombati időszakot programok töltötték meg, a gyermekek kapták a főszerepet, akik elhozták a szüleiket. Ötletes játékok tárházát vonultatták fel sokak örömére. Ebben az iparosok vállalták a főszerepet. lehetne elhárítani a Kőszeget veszélyeztető vészt? Összehívtuk a teljes elekta juráta kommunáliszt mondta Rempl városbíró (Huber László). Az oszmán fenyegetettség fontos döntésekre kényszerítette a szenátust. Például olyanokra, mint hogy adják át a város kulcsát Jurisicsnak (Petkovits Sándor), még ha nem is tud magyarul; hogy irassék levél Ferdinándnak; hogy erősítsék meg a falakat (akár a Műemlékvédelmi Hivatal ellenében is); hogy tanítsák a török nyelvet; erősítsék az állóképességet. Bár a török küldöttség vitába keveredett a kőszegi szenátussal, végül asztalhoz ülhettek ők is. Az éjszaka titokzatos fényei mellett a nemes urakat és a jelen lévő polgárokat az udvar hölgyei (Be-Jó) szórakoztatták táncaikkal. Fő támogató: EUTÉR Zrt. Kiemelt támogatók: FORRáS Üzletlánc Hotel Írottkő PONT Vendégház BÉCSIKAPU Étterem Soproni és Társa Kft. Zöld Erőmű Kft. Vas Megye Önkormányzata Szőnye Acélszerkezetek Wienerberger Rt. Kőszegi Várszínház Kőszeg és Vidéke Vállalkozók Ipartestülete A felszerelés Egy középkori katona hadi felszereléséről kérdeztük Ligetvári Gézát, a Bethlen Gábor hagyományőrző Egyesület kapitányát, aki civilben fegyverkovács. Egy kardozásra is alkalmas szablya ára legalább hetvenezer forint, a működőképes kanócos puska ára százezernél kezdődik, és ennél sokkal drágább egy kapitányi pisztoly. Harmincból kijön a segédfelszerelés. A katona eredethű ruházata legalább negyvenezer, a csizma ára is elérheti a negyvenezer forintot. A süveg a katona dísze, ha leveszik róla, megszégyenül, így érdemes ráfordítani a négyezer forintot. A tűzoltószertár előtti garázsokban működött az elmúlt évben a fegyverműhely. Közel kétszázezer forintot fordítottak anyagköltségként a török sereg felszerelésére. A munkaórák számáról nincs nyilvántartás, legalább ötvenen dolgoztak a sikerért. A kard bozótvágó késből készült, ezért kemény és harcra is alkalmas. Összedugott, majd hegesztett vízvezetékcsőből készült az elöltöltős puska. A puskatus felén lyukat fúrtak, és ide tették a gyújtókanócot, aminek parazsa robbantotta be a seregélyriasztó töltetet. Szekér tengelyére kötözték az vastag falú ágyúcsövet. Horganyzott kerítésdrótot rugóformára tekertek, majd szemekre vágták, szabásminta alapján ebből fűzték össze a páncélinget. Türelmet igénylő munka. A fejvédő egy formára vágott palacsintasütő, amire láncszemeket fűztek. A buzogány tenisz vagy szivacslabdából készült. 12 Ha véráldozat, akkor annak egy mai formája az, ami leginkább jellemző a kőszegi ostromnapokra. Az önzetlen segítés jóvoltából talán kevesebb olyan eset fordul elő, mint amiről a napokban hallhattunk hírt: vérhiány miatt elhunyt egy szervátültetésre váró beteg. Az Írottkő Hotelben 50 kőszegi, és idegenből ide látogató hazafi adta vérét, olyanok, akik a véradás elkötelezettjei kívánnak lenni. Köszönet érte!

13 XXII.ÉVFOLYAM, 8. SZáM AUGUSZTUS 11. KŐSZEG ÉS VIDÉKE Szép volt! A győzelmet hirdető harangok hangjára kezdődött vasárnap a Jurisics-vár ostroma. Reggeltől két tűzoltóautó hangszórói hirdették az eső miatt megváltozott időpontot. A nézők, akik szombaton eláztak, újra visszatértek. Érdemes volt. A látványos program a támadó törökök és a várvédők kitartó munkájának köszönhető. A látványnál csak az összefogás volt értékesebb. Lármával érkezett Szulejmán szultán Ibrahim nagyvezírrel (Seper András). A fogolycseréhez elfogadták a kőszegi vörösbort, de nem mondtak le a támadásról, mert Jurisics Miklós (Petkovits Sándor) nem adta fel a várat. A törökül elhangzó ima után megkezdődött az ágyúzás, hatalmas robajjal és füsttel. Majd a janicsárok létrákat támasztottak a falhoz, de a várfalon belül többször is elvéreztek a csata során. A támadók tüzet gyújtottak a falaknál, a robbanó gránátok gyengítették az erős bástyákat. Fantasztikus látvány volt a füstfelhőben létrákon támadó török sereg. A várvédők a várfalakra fektették a támadókat, az asszonyok pedig alma és tökdarabokkal dobálták a falra kapaszkodókat, és jutott víz bőven a dézsából is. Hihetetlen lendülettel törtek ki a várból a katonák, és a nők. Addig harcoltak, amíg minden török a földre került. A győzelem kiáltásait messzire visszhangozták a Jurisics-vár falai. Szép volt lányok és fiúk! Jövőre veletek, ugyanitt! Veszélyes a látványos harci játék mondta Szárnyas János az iparosok egyik aktív várvédője. Ezért gyakoroltuk, megbeszéltük a jeleneteket. Biztonságosan fogtuk a várfalra fektetett törököt. A többször elpróbált ostrom menete huszonhárom pontban lett rögzítve. Minden résztvevő aláírt egy papírt, hogy a saját felelősségére vállalja a közreműködést. Így tudatosult a csata veszélye és a biztonság fontossága. Az ismert vállalkozótól megtudtuk, hogy két hónapja kezdték el az iparosok a felkészülést az ostromra. Az aktív mag tette a dolgát, mindenki a sajátjából adott, és egy célért dolgozott. Szőnye József, mint stabil támogató neve is szóba került, és a beszélgetés során többször elhangzott a horvátok, a tűzoltók előkészületi teljesítménye, mintha az iparosoknak is ők lennének a fontosabbak. Távolról érkezettől tudjuk: Létezik török múlttal rendelkező város, ahol három rivalizáló Zrínyi csapat is van. OSTROM-MOZAIK Vélemények Nagyon eltökéltek vagyunk, nem fogjuk csak úgy átadni a várost a töröknek, a város a miénk marad nyugtatgatta portyája során a járókelőket a városbíró, Rempl István (Huber László). Ennek a rendezvénynek a célja, hogy megint sikerüljön bebizonyítani Kőszegen azt, hogy a sok nemzetiségű város sok-sok magánszemélye, ha egy cél érdekében közösen dolgozik, az sikerre van ítélve. Összejönnek emberek, akik jó kedvvel tesznek a városukért, ha német, ha horvát ha cseh. A szép, hogy ezt ki is merjük mondani! És ez nem szétválaszt, hanem összehoz bennünket hangsúlyozta a hadmozdulatokat irányító nemes úr (Pócza Zoltán). Identitásunk szempontjából óriási ez a rendezvény. Azt gondolom, hogy a kőszegiek talán nem is tudják, milyen világtörténeti esemény volt az, ami zajlott itt 1532-ben. A programot évről évre frissítve talán majd tudatosul mindenkiben, hogy milyen jelentőségű eseményre emlékezünk hangsúlyozta Fürmender nemes úr (Básthy Béla). Élveztük, amikor megtámadtak bennünket a piacon. Jól csinálták! mondta az egyik kereskedő. Az eskütétel látványos volt a Fő téren. Richárd (2) élvezettel nézte a katonákat, és a zászlóforgatókat. A felvonulásnál viszont hosszúak voltak a szünetek. A többi programra is eljövünk mondta Tóth-Pető Krisztina szombaton a déli órákban. Szeretek Kőszegre jönni, mert családias a fesztivál, és látszik az összefogás. A három év alatt hihetetlenül nagy a fejlődés. Sokat tettek a civil szervezetek, jó velük együtt dolgozni mondta Ligetvári Géza a hagyományőrzők kapitánya. 1% 3% 5% 7% 13

14 KŐSZEG ÉS VIDÉKE XXII.ÉVFOLYAM, 8. SZáM AUGUSZTUS 11. VáRSZÍNHáZ A hetedik napon Július (7. hónap) 7-én 7 órakor maroknyi csoport gyűlt össze a város határában, hogy felavassa azt az óriás hirdetőtáblát (plakátot), amely ezentúl a kőszegi programokra hívja fel a figyelmet. A Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház kezdeményezése 2007-ig nyúlik vissza. Az összefogás, amelyet Szőnye József a Kőszeg és Vidéke Vállalkozók Ipartestületének elnöke kezdeményezett, Szárnyas János, Bráder Tibor, Szárnyas Péter, Márffy Tamás és Kiss Péter munkájával most is sikerrel zárult. Eredménye (Szima Andrea terve, és Stampf Gyula statikus segítségével) ott látható az állomással szemben, a szombathelyre vezető út mellett. Elsőként a Kőszegi Várszínház óriásplakátja került rá. Húsz éve a helyi iparosok elnöke vagyok nyilatkozta Szőnye József. Ez a tábla az összefogás eredménye. Bármilyen nehéz is a gazdasági helyzet, néha kiszabadulunk a panaszok és a gondok közül, és azért teszünk a közért, hogy magunkat is erősítsük a hitben. Ehhez a városhoz tartozni, az valami gyönyörűség számomra, és hogy a kőszegi iparosok elnöke lehetek ilyen hosszú ideje, azt kimondottan kitüntetésnek gondolom. Mint a népmesékben, minden jó, ha a vége jó! A 7-es szám pedig ezúttal nem a gonoszokat, hanem a JÓ EMBEREKet juttatja az eszünkbe, no meg, hogy: Isten is megpihent a 7. napon. Nincs más hátra, ha tehetjük, kicsit pihenjünk és élvezzük a programokat! Most éppen az Ostromnapok vannak soron. Tóthárpád F. Jövőre ugyanitt A kőszegi színház szervező csapata folyamatosan figyeli az országos kínálatot. A várszínház repertoárjának összeállításában jelentős szerepet vállalt Gelencsér Ildikó művészeti titkár. Talán még soha nem tapasztalt, széles műfaji kínálattal jelentkeztek ebben az évadban. Bálint András Radnóti összeállítása kezdte a sort, és a Mesebolt Bábszínház különlegessége, a János Vitéz zárta. Hallhattunk oratóriumot (Vivaldi: Glória) és operettet (Viktória). Újdonság volt a Csecsemőszínház, sokáig emlegetjük még Tasnádi István Finitó c. komédiáját, és Menchell Sírpiknikjét, s gondolkodunk el saját életünkön a Jelenetek egy házasságból című darab kapcsán. Itt járt Bánffy György, a KoMa Társulat, Tarr Mari és Dunai Tamás, a GK- Impersonators, a Balázs emlék zenekar, Hay János, és tapsolhattunk a Haydn Vonósnégyesnek. Darvas Ivánt grafikáival idézték meg. Változatos, minden korosztály kedvét kereső és találó évadot zárhatunk. Az idei év sztárelőadása, a várszínház bemutatója, A makrancos hölgy volt. Az újdonságot a kortárs előadások hangsúlyosabb jelenléte hozta. Ilyen volt a kőszegi Gergye Krisztián nevével fémjelzett produkció is (a képen). Újszerűségével némiképp megosztotta a közönséget, de találkozunk még velük Kőszegen tudtuk meg. Azt szeretnénk, hogy 2010-ben is bőséges, de igényes kínálattal lephessük meg a közönséget! Olyan produkciókkal melyek mö- gött igényes gondolat van. Ez nagyon fontos. A művészek, akik itt megfordulnak, minden évben szeretnének visszajönni. Nagyon jó csapatmunka volt idén is. Ezzel nem árulok el titkot mondta Gelencsér Ildikó. Huszonegy emlékezetes produkciót láthatott a Nagyérdemű. Nehéz lesz felülmúlni, de reménykedjünk, és találkozzunk: jövőre ugyanitt! TáF Anyakönyvi hírek Halálozás (Búcsúzunk!) 14 Gneisz Imre, Horváth Józsefné szül: Gráf Mária Erzsébet, Pendli Ferencné szül: Horváth Mária Magdolna, Kerekes Mártonné szül: Csurai Mária Julianna, Lakatár Mártonné szül: Ekker Terézia, Schreiner Róza Mária, Pintér Józsefné szül: Háni Gertrúd, Bogdán Mihály.

15 XXII.ÉVFOLYAM, 8. SZáM AUGUSZTUS 11. KŐSZEG ÉS VIDÉKE Tamburica uz oganj po prvi put u Kisegu U vijenac priredbov Tamburica uz oganj ov put je po prvi put zaplelo i Kiseg Hrvatsko kulturno društvo u Gradišću (A). Ideja ovoga prikograničnoga projekta izmedju austrijski i ugarski Hrvatov hvali Waltera Weindingera neizrečenoga pejača ansambla Nostalgije. Po odobrenju dr. Stanka Horvata (HKD) od 8 uri navečer Muzička grupa Nostalgija (A Nosztalgia együttes) na dvoru hotela Strucc u Kisegu nezaboravljenu večer su dobili za dar svi sudionici ove priredbe. Ufamo se da ne po zadnji put! Tekst pjesmov je publika dostala u ruke, tako da zajedničko pjevanje je ujačalo kroz jačke i znanje jezika. Ali veliki izbor pjesam prv e n s t v e n o je uveselio i uteplio srca publike, koja je u velikom broju došla iz ovoga i onoga kraja granice. Na ov način su se Hrvati pomoću jačkov i muzike uz dobro jilo i pilo ponovo našli i razveselili u Kisegu. Kisežani na priredbi (Kőszegiek a rendezvényen) A Horvát Kulturális Egyesület (Ausztria) szervezésében augusztus első napján este 8 órától a Nosztalgia együttes Tambura a tábortűznél címmel nagysikerű közös énekléssel összekötött horvát estet tartott a Strucc Hotelben Kőszegen. Marija Fülöp - Huljev KŐSZEGI HORVáTOK Für die Pflege der deutschen Muttersprache A Német Kisebbségi Önkormányzat immár második alkalommal adományozta a Für die Pflege der deutschen Muttersprache ( A német anyanyelv ápolásáért ) díjat annak a végzős általános iskolai diáknak, aki a 8 év tanulmányai során a nemzetiségi német nyelvi vers és prózamondó versenyeken, a német rendezvényeken kiemelkedően szerepelt. Scheer Zóra, a Béri Balog ádám általános Iskola német nemzetiségi osztályának tanulója vehette át a Ft-os könyvvásárlási utalványt a tanévzáró ünnepélyen. Reméljük, hogy Zóra a középiskolai évek alatt is figyelemmel kíséri a német nemzetiségi rendezvényeket, és aktívan közreműködik azokon. Gratulálunk neki! Deutscher Leselager in Tschapring und in Güns A Vas megyében működő német önkormányzatok a német nemzetiségi nyelvet tanuló általános iskolásoknak több éve megszervezik a német nyelvi olvasótábort. Az idén is Csepregen tölthetett el egy hetet 53 gyerek, köztük Kőszegről, a Balog iskolából is 11 diák. Német irodalmi művet dolgoztak fel, kirándultak Ausztriába, sportoltak és barkácsoltak. A táborlakók jól érezték magukat, ami az ott lévő táborvezetőnek és a pedagógusoknak is köszönhető. Anyagi támogatást a szülői önrészhez a NKÖ is adott, gyerekenként 8000 Ft-tal egészítette ki a táborozók részvételi díját. A NKÖ Chernel utcai irodájában a balogos alsósoknak szerveztünk német napközis tábort, melynek során dalokat, játékokat ismertek meg németül a kicsik, barkácsoltunk, de kirándultunk a szombathelyi Kalandvárosba, megtekintettük a Postamúzeumot, Die Gruppe Mechanika a Tábornokház mesterségeket bemutató kiállítását, a Látogatóközpontot és a Chernel-kertet. A szerzett ismeretről a csoportok közös tablót készítettek, amelyek most is a NKÖ folyosóját díszítik. Talán a legizgalmasabb programnak az ebéd számított, hiszen minden nap étteremben ebédeltünk és mindig nagyon kíváncsian várták, mi lesz a menü. A tábort két pedagógus vezette, és népszerűségét mutatja, hogy 37 fő jelentkezett. Anyagilag a kőszegi önkormányzat mellett a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért közalapítvány is támogatta táborunkat. In der Abendteuerstadt Kőszegfalvi Ágnes NKÖ elnöke KŐSZEGI NÉMETEK 15

16 KŐSZEG ÉS VIDÉKE XXII.ÉVFOLYAM, 8. SZáM AUGUSZTUS 11. CIVIL ÉLET 16 A zászló ereje Minden civil szervezet, egyesület számára jelentős esemény, ha elismerésben részesül. Különösen igaz ez, az olyan szerveződések esetében, amelynek tagjai egykor fegyveres szolgálatot teljesítettek. Július 5-én a Kőszegi Nyugállományúak Egyesülete Kőszeg Város Önkormányzatától emlékzászlót kapott, amit Huber László polgármester úr adott át. Egész életünket meghatározó jelentőségűvé válhat ez a jelkép, ha magunkévá tesszük mondta az egyesület elnöke Hernigl László. Üzenet ez mások felé is: politikamentes, egyértelmű, az öszszefogásra buzdít; a felelősségre, a lelkiismeretre apellál. Az elnök kihangsúlyozta, hogy a 2005-ben alakult egyesületük nem zártkörű. Nyitottak a város más csoportjai, klubjai irányába. Hiszünk a közösség erejében! fogalmazta meg sok más mellett. Jelentős kapcsolatokat építettek ki már eddig is. Tagjai az országos ernyőszervezetnek, a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetségének is. A kérdésre, hogy a kőszegi egyesület számára mit jelent leginkább az új zászló, Hernigl László ezt mondta: az összetartozást, a katonai és civil társadalom összefonódását, a szakmai és emberi kötelékeket! július elsejével változott a közúton történő veszélyes anyagok és tárgyak szállítása (ADR) A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság felhívja a magánszemélyek figyelmét, hogy az általuk történő veszélyes áru szállítása abban az esetben nem tartozik az ADR hatálya alá, amennyiben az áru kiskereskedelmi csomagolásban van, és személyes vagy háztartási használatra, továbbá a szabadidő vagy sport célokra szolgál, feltéve, hogy a veszélyes áru normális szállítási feltételek melletti kiszabadulásának megakadályozására szükséges intézkedéseket megtették. (az áru rögzítve van, és lezárt csomagolásban van) Amennyiben ez az áru magánszemély által vagy magánszemély részére megtöltött, újratölthető tartályokban szállított gyúlékony folyékony anyag, akkor az összes mennyiség egy tartályban legfeljebb 60 liter és egy szállítóegységen legfeljebb 240 liter lehet. Az IBC (1m 3 -es csomagoló eszköz), a nagycsomagolás, ill. a tartány nem tekinthető kiskereskedelmi csomagolásnak. A 240 liter feletti gyúlékony folyékony anyagszállításra az ADR megfelelő pontjainak betartása vonatkozik, a be nem tartása közigazgatási bírságot von maga után. Legalacsonyabb bírságtétel ,-Ft., a legmagasabb ,-Ft. A bírságok összeadódhatnak akár a ,- Ft-ot is elérheti. A vállalkozókra, vállalkozásokra más szabályok vonatkoznak, érdeklődjenek a változásokról az ADR Biztonsági Tanácsadásokkal foglalkozó személyeknél. A veszélyes áruszállítást ellenőrizheti és szankcionálhatja: a Katasztrófavédelem, a Nemzeti Közlekedési Hatóság, a Vám és Pénzügyőrség és a Rendőrség. Farkas János pv alezredes ADR referens Újra itthon a SPEKTRUM Ötödik alkalommal gyűltek rendhagyó koncertre a kőszegi zenészek a Csónakázó tó mellett augusztus 2-án. Az egyik fő szervező, Scheer Pepi a kőszegi zenésztársadalom emblematikus alakja, öt zenekarban hozza a basszust. A többi között a legendás Masinában, mely a múlt év óta újra koncertezik. Pepi 1984 óta zenél a Spektrum zenekarban, melynek tagjai: Domby Bertalan (gitár, vokál), Svertsits Tamás (billentyű), Scheer Pepi József (baszszusgitár, ének). A csapat dobgéppel dolgozik, de az itthoni bulikon Vlasich Ernő ül a bőrök mögött. Senki nem lehet a saját hazájában próféta mondta Pepi utalva arra a tényre, hogy itthon nagyon keveset zenélnek. Minél többet szeretnénk Kőszegen játszani! Tudom, hogy szeretnek itthon bennünket. A gazdasági válság ellenére kétszer annyi a fellépésünk, mint a múlt évben tette hozzá a 35 éve az éjszakában dolgozó zenész. Nő az élőzene iránti igény. Márpedig akad kőszegi zenész, aki tud is ZENÉLNI. A szerencsés meghívottak hallhatták az említett nap estéjén, éjszakáján. Meglepetésként lépett színpadra a legfiatalabb énekes, Scheer Zóra. Nem hiányzott a tizenkét húros dal, a Hotel California (Eagles) épp úgy, mint a Jimi Hendrix vagy az ELP nóták sem. Elhangzott a Kőszegi születésnapi blues, egymást váltogatták a különféle felállású formációk. Fuzz Boksz zenekar: Pontyos Gábor (gitár, ének), Scheer Viktor (gitár, ének), Kappel Ottó (basszusgitár), Schwahoffer Zsolt (dobok). Vendégek voltak még: Szekér ádám (gitár), aki a népszerű IRIE MAFFIA zenekar gitárosa, Baán Imre (gitár) a Last Minut zenekarból, Kondor Tamás (billentyű), Ziskó Olivér (dobok), Scheer M i l á n (baszszusgitár) és Tulok Tamás (akusztikus gitár). Jó hír a rajongóknak, hogy augusztus 19-én a Fő téren újra itthon gerjednek majd a hangfalak. Összejöttünk itt este szólt az éjszakában az improvizatív szövegű blues. Jöjjünk össze újra, ezúttal a Fő téren, 19-én, az utcabálon! TáF.

17 XXII.ÉVFOLYAM, 8. SZáM AUGUSZTUS 11. KŐSZEG ÉS VIDÉKE Aratni is fogunk (Isten és az egyház szolgálatára) Gyöngyös Balázs atya szenteléséről és első miséjéről már az előző számunkban írtunk. Vannak olyanok, akik számára hittel, vannak akik számára misztikummal átszőtt történések ezek. Ezért ezúttal arról faggattuk Balázs atyát, hogy mit jelent, milyen érzésekkel jár egy ilyen egész életet meghatározó esemény: Hogy milyen érzéssel jár a szentelés és az újmise? Rendkívül összetettel. Van benne egy jó adag izgalom. Olyan lesz-e, amilyennek elképzeltem? Minden szükséges felszerelés a helyén lesz-e? Van benne nagyon sok öröm. Hat éven át erre készültem: hogy bemutathassam a szentmiseáldozatot. Talán hasonlítható az egész érzés, a készület, és utána az ünneplés egy pár életéhez. Ismerkedés, szerelem, eljegyzés, készület a házasságra, házasságkötés. Utána pedig megmaradni hűségben. A férfinek a felesége mellett, a feleségnek a férje mellett, egy egész életen keresztül. Sokak számára felfoghatatlan mindez. Mert miről is szól? Ismerkedni a hittitkokkal, ismerkedni Istennel, szeretetével. Ezután, eközben jön az érzés, hogy papként tudom csak leélni az életem. Ez a szerelem. Eljegyzés analógiájára lehet hozni a diakónusszentelést az ötödik év végén, amikor először elkötelezzük magunkat, egy életre, Isten és Egyházának szolgálatára. A papszentelés ennek a megerősítése, mint ahogy a házasság is az eljegyzés megerősítése: véglegesen kimondott igen a közös életre. Egy becsületesen, hűségben leélt papi élet nagy hatással van az emberekre. Akár újabb hivatás kialakulásának a forrása is lehet. Első szolgálati helye Páka község. Fő feladata a hitoktatás lesz. Mivel az előző káplán már elkezdte ezt a munkát, megművelt talajjal dolgozhat, de vannak más feladatok is. Augusztus 2-ával foglaltam el a kápláni helyemet. Zalai kis falvak tartoznak még Pákához. Így öszszesen a plébánosnak és nekem tizennégy falu ellátása a feladatunk. Falu lévén házasságkötés nem nagyon van, keresztelő is nagyon kevés. Temetés várhatóan egyre több, mivel elöregedő falvakról van szó, a fiatal házasok munkalehetőség hiánya miatt beköltöznek Zalaegerszegre vagy Nagykanizsára. Minden hónap első péntekén ellátogatunk az idősekhez, betegekhez, és beszélgetünk velük, meggyóntatjuk, áldoztatjuk őket, valamint a betegek szentségét feladjuk, ha szükséges. Feladat van, de vallom, hogy ne fáradjunk bele tenni a jót, mert ha kitartunk, annak idején aratni is fogunk. (Gal 6, 9) TáF. HITÉLET A parlagfű története Világháborús ajándéknak tekinthetjük a parlagfüvet is, amelyet az I. világháború alatt hoztak át Észak-Amerikából. Igénytelensége és nagy növekedési, szaporodási erélye révén a kedvezőtlenné váló környezeti viszonyok között könnyen kerekedik felül más növényeken. Hatalmas magprodukciós képességével a következő évre megteremti a fajfenntartás a lehetőségét. Terjedését segítő tulajdonságok: Gyomnövény alkalmazkodóképességének megváltozása: Gyomirtó szerekkel szembeni ellenálló képesség kialakulása Hidegtűrő képesség növekedése Jó versenyképesség Jó szárazságtűrés Talajjal szembeni igénytelenség Természetes ellenség hiánya Emberi tényezők: Gondozatlan, elvadult területek gyarapodása Gyomirtás elmaradása Gyomirtási szakismeret hiánya Nem minősített, gyomokkal fertőzött, vetőmag Mezőgazdasági szerszámokkal, szállító eszközökkel a magok széthordása Tarlókezelés elmaradása Mit tehetünk? Magas pollenszám esetén minél kevesebb időt töltsünk a szabadban. Éjjel se tartsuk nyitva a hálószoba ablakát. Hajat - ami az egyik fő pollenraktár - naponta lefekvés előtt mossunk, hiszen a pollen szemcsék ezrei tapadhatnak meg rajta. Minél gyakrabban és alaposabban porszívózzuk a lakást, amilyen gyakran csak lehet nedves lemosást is alkalmazzunk. Cipőnket naponta tisztítsuk nedves ruhával, töröljük át. Ruhánkat naponta cseréljük és mossuk, mert a pollen könnyen rátapad. Gyakran cseréljük az ágyneműt is. Kerüljük a ruhák szabadban történő szárítását magas pollenkoncentráció esetén. Jó, ha tudjuk, hogy szeles napokon nagyobb a pollenterhelés, viszont magas helyeken, hegyek között, illetve eső után, magas páratartalom esetén a pollenszám alacsonyabb. A növényvédelemről szóló 2000.évi XXXV. Tv. kimondja: a termelő, földhasználó köteles a károsítók ellen ni, terjedésüket megakadályozni, védekez- szükség esetén azokat elpusztítani. A károsítók fogalomkörébe a gyomnövények is beletartoznak évi XXXVIII. törvény: A növényvédelemről szóló évi XXXV. törvény módosítása. ÁNTSZ Szombathelyi, Csepregi, Kőszegi Kistérségi Intézete Dr. Stánitz Éva kistérségi tisztifőorvos Összeállította: Fallerné Varga Andrea Egészségfejlesztő 17

18 KŐSZEG ÉS VIDÉKE XXII.ÉVFOLYAM, 8. SZáM AUGUSZTUS 11. Szárnyakkal a földön Nagyszabású gálakoncert CIVIL ÉLET Máger ágnes Festészet és offszet című kiállítása augusztus 18-ig látható a Művészetek Házában. A szombathelyi születésű művész 1971-ben végzett a Magyar Képzőművészeti Főiskolán, mestere Sarkantyú Simon és Domanovszky Endre volt és 75 között Derkovits-ösztöndíjas, számos elismerésben részesült. Művei a képzőművészet széles területét fogják át. Legutóbb 1979-ben állított ki Kőszegen. Ezúttal 56 képét hozta el. A biblikus és történelmi ihletésű művek mellett hét tájképe is látható. Központi helyen szerepelnek a vallási képek, az angyalmotívum, a pegazus. Újra és újra szárnyaikkal elrugaszkodni vágyó, mégis földhözragadt lények tekintenének ránk a nagyméretű alkotásokról. A groteszk alakok ha odafigyelünk néha talán ki is lépnek közénk, aztán viszszalebbennek, vagy éppen csúsznak (Csúszka) vászonvalóságukba. A kiállítást Marosfalvi Antal festő-restaurátor nyitotta meg. A kiállított művek hatására olvasott fel egy áprily Lajos verset Péterfi Ilona talán nem véletlen, hiszen a költőt is megihlették a vele jó barátságban lévő művésznő alkotásai. Scheer Bernadett és Uwe Černajšek csodálatos hegedűjátéka méltó kiegészítője volt a megnyitónak. Itt jelentette be Marosfalvi Antal azt is, hogy Máger ágnest a Magyar Tudományos Akadémia Borsodi Tagozata tagjává választotta. A dicsérő szavakat a művésznő a maga természetes, kedves szerénységével így kommentálta: A művészet és az egész élet csodálatos dolog, és ebben én csak egy kicsi pont vagyok. A Kőszegi Beteg Gyermekekért Myrtill Alapítvány fantasztikus koncerttel várja a zenebarátokat augusztus 30-án délután hat órakor a Jurisics-vár szabadtéri színpadán. A jótékonysági hangversenyen fellép a Szombathelyi Szimfonikus Zenekar Medveczky ádám, Lisztdíjas, Érdemes művész vezényletével; Bogányi Gergely (zongora), Simon Zsolt (trombita), Yuko Mitani (szoprán) és Soskó András (tenor). Soskó András tíz éve dolgozik együtt Medveczky ádámmal, aki a többiekhez hasonlóan ugyancsak első szóra vállalta a fellépést. A koncerten az Ostromnapok záró rendezvényeként népszerű, romantikus művek hangzanak el. A neves előadók egyike sem kért tiszteletdíjat. Nagy örömünkre szolgál, hogy erre a jótékony célú gálakoncertre emberileg is olyan csapatot sikerült megnyernünk, akiknek pályafutásán sohasem az öntelt magamutogatás, hanem a zene és az emberek iránti önzetlen szeretet, a művészi alázat a motiváció mondta Soskó András. A Myrtill Alapítványt Gráf Györgyi két éve alapította, és eddig már számos esetben sikerült segítséget nyújtaniuk beteg gyerekek számára. (Hamarosan sor kerül egy árverésre is, melyet az Arsenal labdarúgói írtak alá Maszlov Szabolcs közreműködésének köszönhetően.) Többek között műtétek, művégtag költségeit térítették, a gyógykezelésre való eljutást segítették eddig. Azt remélik, hogy a közönség adományainak segítségével további beteg gyermek arcára varázsolhatnak mosolyt. TáF Lakótelepi nap ötödször 18 Ötödik és egyben az utolsó! mondta a program kitalálója, szervezője, házigazdája: Rába László. Hat éve kezdődött a sorozat, csak tavaly elmaradt ban, amikor először voltam Kőszegfalván falunapon, akkor döntöttem el, hogy én is fogok egy ilyet csinálni Kőszegen. El kell azért mondanom, hogy ben, az elsőn még többen segítettek, de ma már nézegető ugyan volt sok az asztalokat például ketten állítottuk fel. A falvakban nagyobb az összetartás. Azért nem adom fel, lesz majd más rendezvényem. Példát akartam mutatni arra, hogy egy képviselő tud tenni valamit a saját körzetéért. Én nem adakozok a közösbe, én ide tettem a rendelkezésre álló pénzt, és saját pénzt is tettem bele, ami nem kevés. A hatalmas sátorban a nagy számú érdeklődő láthatóan jól érezte magát. Gazdag kínálat várta a felnőtteket is. Kisebb fajta majálishangulat alakult ki. Népszerű volt az ingyen légvárcsúszda, rotyogott a babgulyás az üstökben, a programok sorra követték egymást. Az előző években nyolcan, ki- lencen is főztek. A lakók részéről is mintha érdektelenséget tapasztalnék mondta kissé szomorúan a képviselő. A jelenlévők azonban jól érezték magukat, örömmel fogyasztották az ízletes ételt.

19 XXII.ÉVFOLYAM, 8. SZáM AUGUSZTUS 11. KŐSZEG ÉS VIDÉKE A kőszegi Jurisich Miklós Gimnázium érettségi eredményeiről (2009) 2005 júniusában vizsgáztak először a magyar középiskolások a kétszintű érettségi rendszer szerint. Azóta apróbb finomításokkal működik a vizsgarendszer. A jelöltek középszintű és emelt szintű vizsgákra jelentkezhetnek, melyek természetesen a követelményszintekben különböznek egymástól, valamint abban, hogy az emelt szintű írásbeli és szóbeli vizsgákat egyaránt független vizsgabizottságok előtt kell letenni. A kőszegi gimnáziumban érettségizők teljesítményével idén is elégedettek lehetünk! A korábban megjelent adatok nem szűkítettek az iskolákra, így megfelelő körültekintés nélkül félreértelmezhetővé váltak. Nagyon fontos, hogy az általunk hitelesnek vélt adatok autentikus forrásból származzanak, legtöbbször nem elég egy-egy röpke világháló-hír Az érettségizőink tanulói átlagteljesítménye 4,23. Ez magába öleli az összes vizsgázót, nemcsak a most végzősöket (rendes érettségi vizsga), hanem a vizsgázó alsóbb éveseket (előrehozott érettségi vizsga), sőt azoknak a diákoknak az eredményeit is, akiknek nincs tanulói jogviszonyuk, vagyis már érettségi bizonyítványt szereztek valahol (nem feltétlenül a Jurisich Miklós Gimnáziumban). Ez utóbbi jelöltek ismétlő, kiegészítő vagy szintemelő érettségi vizsgát tettek. Még kedvezőbb a helyzet, ha csak a nappali tagozaton rendes érettségi vizsgát tevők eredményeit vizsgáljuk. Így 4,67 a tantárgyi átlag. 14 kitűnő (minden érdemjegye ötös) 9 jeles (csak egy négyese van) érettségi vizsgabizonyítvány született. Az emelt szintű független (idegen) vizsgabizottság előtt tett vizsgák eredményei lényegesen emelik ezt a kiváló átlagértéket! A kitűnő eredmények azt mutatják, hogy diákjaink mindegyike jelest kapott a matematika, az angol nyelv, a német nyelv, a biológia és a földrajz emelt szintű vizsgájára. Ez különösen az angol nyelvre nézve kiemelkedő teljesítmény, hiszen itt 23 tanuló vizsgázott ezen a szinten. Az is igaz természetesen, hogy az egyes tantárgyakból a legjobbak választják az emelt szintű megmérettetést, KISTÉRSÉG így elvárható a jó eredmény. Semmiképpen nem szabad mindenek felett állónak gondolnunk az érettségi eredményeket éppen úgy, mint például az ún. kompetenciamérés eredményeit sem. Mégis sokan kíváncsiak az egyes iskolák ilyen módon való összehasonlítására. Más iskolák idei érettségi eredményei még nem ismertek, de a 2008-ban megírt matematika és szövegértés kompetencia területek országos eredményei elérhetők az inteneten (www.kompetenciameres.hu). Keszei Balázs Óvodába beiratott új gyermekek száma Központi Óvoda 42 fő, Központi Óvoda Felsővárosi Tagóvodája 17 fő, Központi Óvoda Horvátzsidányi Tagóvodája 4 fő, Központi Óvoda Peresznyei Tagóvodája 6 fő, Újvárosi Óvoda 36 fő, Újvárosi Óvoda Kőszegfalvi Tagóvodája 4 fő, Újvárosi Óvoda Bozsoki Tagóvodája 4 fő, Újvárosi Óvoda Velemi Tagóvodája 4 fő, ámk Napköziotthonos Óvoda Kőszegpaty 7 fő, ámk Napköziotthonos Óvoda Lukácsháza 11 fő. Első osztályosok száma Kőszegszerdahelyi Iskola 9 fő, általános Iskola Horvátzsidány 3 fő, Bersek József általános Iskola 34 fő, Béri Balog ádám általános Iskola 47 fő. Elutasított gyermek nem volt. ISKOLáK 19

20 KŐSZEG ÉS VIDÉKE XXII.ÉVFOLYAM, 8. SZáM AUGUSZTUS 11. Programajánló Könyvtári hírek IRáNTŰ Augusztus Kiállítás Sándor Rebeka gyógyításáért a Sgrafittós-házban. Augusztus 15. Ostromkupa. Amatőr sakkverseny a Fő téren. Nevezés: án óráig a Fő téri újságboltban. Nevezési díj: 500 Ft. KUL-TÚRA SOROZAT: Kőszegi védművek. Találkozó kor a vár bejáratánál. Augusztus 15. Rőti zarándoklat. A Nagybányai Nagy Zoltán Festő Klub kiállításának megnyitója kor a Hotel Írottkőben. Augusztus 20. ÁLLAMALAPÍTÓ SZENT ISTVÁN ÜNNEPE órakor a Jurisics téren. Ünnepi beszédet mond, az új kenyeret megáldja: Harangozó Vilmos esperes-plébános, majd ünnepi szentmise és Szent István napi koncert, közreműködik Bartl Erzsébet orgonaművész. Augusztus 22. Ismerje meg Kőszeget! Találkozó: kor a Hősök tornyánál. Részvételi díj: 300 Ft/fő (családok részére kedvezmény!) Augusztus Horvát Gyalogos zarándoklat Mariazellbe. Augusztus 30. Az évi ostrom 477. évfordulója kor Hálaadó szentmise a Szent Jakabtemplomban kor Ostrom-megemlékezés. Ünnepi beszédet mond Dr. Simicskó István országgyűlési képviselő lor A savaria szimfonikus ZENEKAR ÜNNEPI HANGVERSENYE a Jurisics-várban. Augusztus 30. Kerékpártúra a Lékai várhoz. (Könnyű túra) Útvonal: Kőszeg-Léka-Kőszeg. Találkozó: órakor, Régiós Kerékpáros Centrumnál. Szeptember 13. XXVI. HISTÓRIA FUTÁS. I. kategória: 1532 m-es utcai távú tömegverseny, II. kategória: kb. 500 m-es utcai táv, III. kategória: m-es utcai táv. Az olvasótáborban készült képek megtekinthetők a könyvtár honlapján: A weblap látogatói továbbá ajánlókat olvashatnak a könyvtár legújabb szerzeményeiről, értesülhetnek a rendezvényekről, a friss hírekről, letölthetik a gyerekek aktuális rejtvényeit, illetve megtudhatják az előző havi nyertesek nevét, kereshetnek a könyvtár katalógusában, stb. Érdemes megismerni és gyakran meglátogatni! A könyvtár állományában a világ számos táját és települését bemutató útikönyvek gazdag választéka várja a nyaralásra, utazásra készülődőket. A nyár folyamán a gyermekrészlegbe érkezők művészi hajlamú fiatalok szárnypróbálgatásainak is tanúi lehetnek. Egyrészt a Triola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanulóinak munkáiból rendezett mini tárlatot tekinthetik meg, másrészt megismerkedhetnek Zantleitner Rita alkotásaival, aki az Evangélikus Mezőgazdasági, Kereskedelmi, Informatikai Szakképző Iskola és Kollégium 11. a osztályos tanulója. A kiállítások a gyermekrészleg nyitvatartási idejében, keddtől péntekig óráig látogathatók A június havi alsós rejtvény (Ha a világ rigó lenne) nyertesei Pongrácz Patrik (Balog, 3. b), Sárdy János (Beszédjavító) és Zsigmond Barbara (Bersek, 4. a). Jutalmukat a gyermekrészlegben vehetik át. A felső tagozatosok feladványát (Ördög és pokol) sajnos senki nem fejtette meg hibátlanul. Összeállította: Kissné Rentkó Zsuzsanna Nyelvet öltünk! a Petőfi Irodalmi Múzeum mozgó kiállítása Kazinczy Ferenc születésének 250. évfordulójára A Nyelvet öltünk! játékos címet viselő kiállítás Kazinczyék nyelvteremtő, nyelvújító generációjának törekvéseit ismétli meg. A magyar nyelvközösség aktuális nyelvhasználatát és magát a nyelvet helyezi a középpontba. Bemutatja a beszélt és írott nyelv, az egyéni nyelvhasználat sajátosságait: nyelvjárási, regionális, rétegnyelvi szavakat, fordulatokat. Felidézi a nyelvtörténeti hagyományt, nyelvemlékeinket, kalauzol a nyelvjárások között. Utazzon a régi szerelmes levelek nyelvezetétől az sms-ek jel-szavai-ig! Kőszeg városban augusztus én. Nyitva: óráig. A KIáLLÍTás INGYENEs! 20

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület november 29-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület november 29-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2004. november 29-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

Ezen dokumentum Jászárokszállás Város Önkéntes Tűzoltó Egyesületének 2007. évi jelentősebb eseményeit, beavatkozásait, híreit foglalja magába Készítette: Tekse Csaba parancsnok-helyettes 2007. október

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

TANULMÁNYI VERSENYEK

TANULMÁNYI VERSENYEK TANULMÁNYI VERSENYEK Német nemzetiségi vers- és prózamondó verseny megyei forduló Felkészítő: Cser Márta, Kornerné Kosztich Julianna, Tóth Zoltánné Kelemen Mária 1. kategória 2. hely: Tánczos Regina 2.a

Részletesebben

VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN

VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN 3507/00102 Szakmai beszámoló Az idén immár hatodik alkalommal volt Múzeumok Éjszakája Kisvárdán. A késő

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés Szöveges beszámoló. A MOHÁCSI JUNIOR ART ALAPÍTVÁNY évi tevékenységéről

Közhasznúsági jelentés Szöveges beszámoló. A MOHÁCSI JUNIOR ART ALAPÍTVÁNY évi tevékenységéről Közhasznúsági jelentés Szöveges beszámoló A MOHÁCSI JUNIOR ART ALAPÍTVÁNY 2014. évi tevékenységéről A Junior Art Alapítvány 2014. évben az alapító okiratában foglaltak szerint törvényesen és rendeltetésszerűen

Részletesebben

1,) A kerékpárút önrészének módosítása és a kivitelező kiválasztása

1,) A kerékpárút önrészének módosítása és a kivitelező kiválasztása Készült: Bajót Község Önkormányzatának Képviselő-testületének 2008. október 14- én megtartott rendkívüli testületi ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme Bajót, Kossuth Lajos utca 69.

Részletesebben

2012. évi közhasznúsági jelentése

2012. évi közhasznúsági jelentése KOSSUTH ISKOLA GYŐR A KORSZERŰ SZAKKÉPZÉSÉRT ALAPÍTVÁNY 9025 Győr, Kossuth Lajos u. 7. 2012. évi közhasznúsági jelentése 1 TARTALOM Tartalom 1. A SZERVEZET ALAPADATAI... 3 2. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ... 4

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Vámoscsalád Község Képviselő-testületének 2015. február 18-án 18 óra 30 perckor a Vámoscsaládi Kultúrház klubhelyiségében megtartott közmeghallgatásáról Jelen vannak: Németh

Részletesebben

A 2014. december 10-én Budapesten tartandó Dr. Ketter László Hagyományőrző Gasztronómiai Verseny versenyfelhívása és forgatókönyve

A 2014. december 10-én Budapesten tartandó Dr. Ketter László Hagyományőrző Gasztronómiai Verseny versenyfelhívása és forgatókönyve A 2014. december 10-én Budapesten tartandó Dr. Ketter László Hagyományőrző Gasztronómiai Verseny versenyfelhívása és forgatókönyve Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a Gödöllő Környéki Regionális Turisztikai

Részletesebben

Szám: 123-22/2013. Készült: 4 példányban

Szám: 123-22/2013. Készült: 4 példányban Szám: 123-22/2013. Készült: 4 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Bozsok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 28-án 17,00

Részletesebben

JEGYZŐKÖNV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2014.(VI.17.) számú határozata a Képviselő-testület 2014. június 17-i ülés hitelesítőiről

JEGYZŐKÖNV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2014.(VI.17.) számú határozata a Képviselő-testület 2014. június 17-i ülés hitelesítőiről JEGYZŐKÖNV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. június 17-i rendkívüli üléséről Az ülés helye: Váli Közös Önkormányzati Hivatal emeleti díszterme Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága

Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 2014. február 11-i soron kívüli ülésének jegyzőkönyve 8/2014. (II. 11.) sz. Városfejlesztési, Környezetvédelmi

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2006. június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz.

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz. A Csabacsűdi játszótér felújítása az Önkéntesek Hete keretében című projekt megvalósulása Csabacsűdön Pályázó: Tiszta Környezetünkért Alapítvány Csabacsűd Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen. Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

Részletesebben

Új lendületet vehet a Petőfi ügye

Új lendületet vehet a Petőfi ügye 1. oldal, összesen: 5 oldal Új lendületet vehet a Petőfi ügye Szecessziós "palota" lesz a Petőfiből Megszereztük a terveket! A város főutcáján álló Petőfi Szálló és Tóth József Színház műemlék épületének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A támogatás formája: működési támogatásnak nem minősülő vissza nem térítendő támogatás.

ELŐTERJESZTÉS. A támogatás formája: működési támogatásnak nem minősülő vissza nem térítendő támogatás. Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési osztály Az előterjesztést megtárgyalta: Pénzügyi

Részletesebben

Hirdetés leadásának dátuma: 2015.08.25.

Hirdetés leadásának dátuma: 2015.08.25. Főbérlő nélküli, bútorozott lakásban 1 szoba 2 fiú részére kiadó. Bérleti díj: 25 000 Ft/hó/fő+rezsi Kiadja: Németh Otília Telefon: 70/94-71-352 Megjegyzés: Egyetemhez közel Hirdetés leadásának dátuma:

Részletesebben

2011. április 7-i ülésére

2011. április 7-i ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 7-i ülésére Tárgy: Pályázati felhívás a dombóvári kisebbségi önkormányzatok részére elkülönített támogatási

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL Vasvári Pál Múzeum 4440 Tiszavasvári, Kálvin út. 7. Mobil:+36/30-676-8514 www.vasvaripalmuzeum.hu e-mail: info@vasvaripalmuzeum Nyitva tartás: Április 1-től - október 31-ig: K-V: 09-18 óráig November 1-től

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-22/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Pályázati figyelő 2014. augusztus

Pályázati figyelő 2014. augusztus Jelmagyarázat Műemlék-felújításhoz pályázatok kapcsolódó 1 ot Budapest Főváros Közgyűlése Műemléki Keret 2014 A főváros városképét meghatározó építészeti értékek rekonstrukciójára. A pályázat keretében

Részletesebben

Határok nélküli partnerség című konferencia

Határok nélküli partnerség című konferencia 31/2010 KTE KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI EGYESÜLET 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8. 1372 Budapest, Pf. 451. Telefon/Fax: 353-2005, 353-0562 (Rend. 31/2009) Határok nélküli partnerség című konferencia A régiók

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 14-i rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 14-i rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 14-i rendkívüli üléséről Helye: Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terme Jelen vannak: Bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház helyisége Vigántpetend, Kossuth u.32.

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház helyisége Vigántpetend, Kossuth u.32. Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 8293. Vigántpetend, Kossuth u. 32. Szám: 119-5/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április

Részletesebben

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16 Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 8/2013. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2015. június 14.-én (péntek) napján 8 00 órai

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2010/2011.

Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2010. szeptember 30. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 1 8 2 1 6 7 6 7 9 4 9 9 5 2 9 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 1 1 Év KORTÁRS GASZTRONÓMIAI

Részletesebben

11. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. június 15-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből.

11. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. június 15-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. 11. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. június 15-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív alapján. Pisók István polgármester:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. július 15-én megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal II. emeleti tanácskozó

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1136-8/2013. 1. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez az

Részletesebben

REGE KULTURÁLIS EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2005. ÉV Budapest, 2006. május 24. Elfogadva: KGy 3/2006 (05.24) 1. A szervezet alapadatai Elnevezés: Rege Kulturális Egyesület Képviselő: Vajna Balázs

Részletesebben

Erasmus+ Közoktatási dolgozók mobilitása 2014/2016. Beszámoló a pályázati program keretében október ig. tartó német nyelvi kurzusról

Erasmus+ Közoktatási dolgozók mobilitása 2014/2016. Beszámoló a pályázati program keretében október ig. tartó német nyelvi kurzusról Erasmus+ Közoktatási dolgozók mobilitása 2014/2016 Beszámoló a pályázati program keretében 2015. október 26-30-ig tartó német nyelvi kurzusról Egy hetes továbbképzésen vehettem részt az Erasmus+ pályázat

Részletesebben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben 2011-ben is bekerült az Igali Gyógyfürdő nyári rendezvénysorozatába a már évek óta hagyományosan megrendezésre kerülő és töretlen sikernek örvendő gyermeknap,

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

5. Az Év Tűzoltója kitüntető cím adományozása Előterjesztő: dr. Őri László alpolgármester. Előadó: Vetusinszki Balázs t.alezredes kirendeltségvezető

5. Az Év Tűzoltója kitüntető cím adományozása Előterjesztő: dr. Őri László alpolgármester. Előadó: Vetusinszki Balázs t.alezredes kirendeltségvezető 4. A TOP-6.6.1-15 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése, illetve a TOP-6.5.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése projektek keretében Pécs MJV tulajdonában lévő Pécs, Csontváry

Részletesebben

Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsági tagok: Tóth Sándor, Bobál Imréné, Varga Józsefné, Bárczi László

Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsági tagok: Tóth Sándor, Bobál Imréné, Varga Józsefné, Bárczi László Veresegyház Város Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P é n z ü g y i B i z o t t s á g i é s Ü g y r e n d i, J o g i é s K ö z b i z t o n s á g i B i z o t t s á g i ülés 2 0 1 6. j a n u á r 2 7. Készült:

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA ÖNKORMÁNYZATI HÍREK www.nyekladhaza.hu JUTALOM A JÓ GAZDÁLKODÁSÉRT Azok az önkormányzatok, amelyek nem halmoztak fel adósságállományt, most lehetőséget kaptak a Belügyminisztériumtól támogatási összeg

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 2015. május 6-án 9.00 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal nagytermében

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1136-9/2013. 1. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez az

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Karinthy utcai általános iskola környezetének forgalmi rendjével összefüggő kérdésekről. Előzmények

ELŐTERJESZTÉS. A Karinthy utcai általános iskola környezetének forgalmi rendjével összefüggő kérdésekről. Előzmények Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A Karinthy utcai általános

Részletesebben

2011. évi közhasznúsági jelentése. Bevezetés

2011. évi közhasznúsági jelentése. Bevezetés Börzsöny Természet- és Környezetvédelmi Közhasznú Alapítvány 2011. évi közhasznúsági jelentése Bevezetés A Börzsöny Természet- és Környezetvédelmi Közhasznú Alapítvány célja Pest és Nógrád megyében, szűkebben

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE november 18-án megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE november 18-án megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. november 18-án megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Sportpálya megközelítését

Részletesebben

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént.

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. J e l e n t é s a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

Viharsarok Néptáncszövetség KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉV

Viharsarok Néptáncszövetség KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉV Viharsarok Néptáncszövetség KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. ÉV A közgyűlés a jelentést elfogadta. A szervezet adatai: Elnevezés: Viharsarok Néptáncszövetség Képviselő: Dombi Ildikó Székhely: 5600 Békéscsaba,

Részletesebben

P e r e s z t e g K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a

P e r e s z t e g K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a P e r e s z t e g K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a 9484 Pereszteg, Ady Endre utca 1. Telefon: 99/532-040, Fax: 99/532-041 E-mail: jegyzo@pereszteg.hu honlap: www.pereszteg.hu JEGYZŐKÖNYV Készült:

Részletesebben

Dr. Mezős Tamás, Elnök Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 1.

Dr. Mezős Tamás, Elnök Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 1. Dr. Mezős Tamás, Elnök Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 1. Tárgy: Roma Parlament (VIII. Tavaszmező u.6.) és Műteremház és Művészkert (VIII. József u. 37.) műemlékvédelmi

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 35/2014.(VII.23.) önkormányzati határozat 36/2014.(VII.23.)

Részletesebben

ÉS AKKOR JÖTT A NYUSZI! HÚSVÉTI KÉSZÜLŐDÉS A NAPKÖZIBEN

ÉS AKKOR JÖTT A NYUSZI! HÚSVÉTI KÉSZÜLŐDÉS A NAPKÖZIBEN iskolai híradó Budapest III. kerületi Önkormányzat Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény III. Szellő utca 9-11. 1035 www.szelloegymi.hu 2011. június 5. évf. 3. szám BÚCSÚZUNK!

Részletesebben

Hagyomány és kreativitás a Zagyván innen és a Galgán túl - tanórán kívüli kulturális kapcsolatok Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság jegyében

Hagyomány és kreativitás a Zagyván innen és a Galgán túl - tanórán kívüli kulturális kapcsolatok Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság jegyében térségében a fenntarthatóság jegyében Alapadatok TÁMOP 3.2.13/12/1 Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában című felhívásra beadott pályázat. A pozitív támogatói

Részletesebben

KIEGÉSZÍTÉS. 11. napirendi pontjához

KIEGÉSZÍTÉS. 11. napirendi pontjához KIEGÉSZÍTÉS a Közgyűlés 2006. május 12-én tartandó ülésének 11. napirendi pontjához a Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései című előterjesztéshez Tisztelt Közgyűlés! I.) Tájékoztatás Szeged Megyei

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT. Közbeszerzési eljárás előkészítésére háziorvosi rendelő felújítására és gyógyszertárral való bővítésére

ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT. Közbeszerzési eljárás előkészítésére háziorvosi rendelő felújítására és gyógyszertárral való bővítésére BUDAPEST XXI.KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT Közbeszerzési eljárás előkészítésére háziorvosi rendelő felújítására és gyógyszertárral való bővítésére Készítette: Lombos Antal ágazatvezető

Részletesebben

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015.

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Készítette: Sümeginé Vitális Éva D e b r e c e n, 2014. szeptember 12. Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások:

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15.

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. Szakmai beszámoló a kerületi kortárssegítő képzésről 1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. 2. A képzés további időpontjai és helyszíne:

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 37/1998.(XII.15.)Kt.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. a Szépítő Egyesület, Szombathely választmányi üléséről. 2010. szeptember 15 én 17.00 órakor

Jegyzőkönyv. a Szépítő Egyesület, Szombathely választmányi üléséről. 2010. szeptember 15 én 17.00 órakor Jegyzőkönyv a Szépítő Egyesület, Szombathely választmányi üléséről 2010. szeptember 15 én 17.00 órakor a Kisfaludy Sándor u.1.sz. II. emeleti helyiségében Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint

Részletesebben

V. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január-február

V. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január-február Pontot TETT-ek az alszerzõdések végére 3. oldal TETT HÍRLAP BÁTASZÉK BÁTAAPÁTI CIKÓ FEKED MÓRÁGY MÕCSÉNY VÉMÉND V. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január-február EZÉRT TET(T)SZIK NEKEM A TELEPÜLÉSEM... Fogalmazásíró

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. évről Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. Tartalmi beszámoló a Gyermekeink a jövő Alapítvány 2013. évi működéséről A Gyermekeink a jövő Alapítvány 2013-ban

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2009. augusztus 13-i rendkívüli üléséről Jelen vannak: l./ Tóth Ferencné polgármester 2./ dr. Berecz Botond alpolgármester 3./

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m : Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma Tárgy

Részletesebben

FALUGYŰLÉS VARSÁNY. 2015. június 17. Közösségi Ház

FALUGYŰLÉS VARSÁNY. 2015. június 17. Közösségi Ház FALUGYŰLÉS VARSÁNY 2015. június 17. Közösségi Ház témák 2014. évi beszámoló Közös Önkormányzati Hivatal működése Az önkormányzat gazdálkodása Szociális helyzet Intézmények működése Adózási kérdések Start

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 1/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés Értetek Veletek Fogyatékosokért Közhasznú Alapítvány 2009. évi tevékenységéről

Közhasznúsági jelentés Értetek Veletek Fogyatékosokért Közhasznú Alapítvány 2009. évi tevékenységéről Közhasznúsági jelentés Értetek Veletek Fogyatékosokért Közhasznú Alapítvány 2009. évi tevékenységéről Az Értetek Veletek Fogyatékosokért Közhasznú Alapítvány 2006 óta támogatja a fogyatékos fiatal felnőtteket.

Részletesebben

Éves beszámoló 2012. A település élhetõbbé tétele szempontjából az itt élõk bevonása a község életébe az egyik legfontosabb célkitûzésünk.

Éves beszámoló 2012. A település élhetõbbé tétele szempontjából az itt élõk bevonása a község életébe az egyik legfontosabb célkitûzésünk. Éves beszámoló 2012 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Kapott támogatások és egyéb bevételek bemutatása 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 4. Vagyon kimutatás a 2012. évre 5. A cél szerinti

Részletesebben

MEGHÍVÓ A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT, ÖNKÉNTESSÉG JELENE ÉS JÖV AZ OKTATÁSBAN CÍM KONFERENCIÁRA

MEGHÍVÓ A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT, ÖNKÉNTESSÉG JELENE ÉS JÖV AZ OKTATÁSBAN CÍM KONFERENCIÁRA A Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Oktatási és Üdültetési Nonprofit Közhasznú Kft. szervezésében a NEFMI 2011. január 22-én OK 3879-7/2010.sz. Támogatási Szerz dés alapján Konferenciát szervez. MEGHÍVÓ

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny Község Képviselő-testületének 2014. március 13-án megtartott üléséről Hozott döntések: 22/2014. számú határozat pályázatok benyújtásáról 23/2014. számú határozat

Részletesebben

8296 Monostorapáti 8296 H e g y e s d. J e g y z ő k ö n y v

8296 Monostorapáti 8296 H e g y e s d. J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselő-testület Önkormányzati Képviselő-testület 8296 Monostorapáti 8296 H e g y e s d Száma: 332-10/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestülete,

Részletesebben

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2014. július 11-én Csincse Község Önkormányzatának Képviselőtestületi üléséről, Csincse Község Művelődési Házában.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2014. július 11-én Csincse Község Önkormányzatának Képviselőtestületi üléséről, Csincse Község Művelődési Házában. Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Csincse Község JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. július 11-én Csincse Község Önkormányzatának Képviselőtestületi üléséről, Csincse Község Művelődési Házában. Jelen vannak: Klein János

Részletesebben

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 50. (2) bekezdése alapján készült jelentés - TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 50. (2) bekezdése alapján készült jelentés - TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 50. (2) bekezdése alapján készült jelentés - TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010 évi kötelezettségek és követelések összesített állománya Kötelezettségek

Részletesebben

DÉL-BORSODI LEADER EGYESÜLET, 3450 Mezőcsát, Hősök tere.24.

DÉL-BORSODI LEADER EGYESÜLET, 3450 Mezőcsát, Hősök tere.24. DÉL-BORSODI LEADER EGYESÜLET, 3450 Mezőcsát, Hősök tere.24. Jogcímkód: 6.352.01.01 Pályázó neve: Vattai Református Egyházközség Pályázó MVH regisztrációs száma: 1008787606 Iratazonosító: 1553488383 Vattai

Részletesebben

Gárdony-Kápolnásnyék-Nadap-Pákozd-Pázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu

Gárdony-Kápolnásnyék-Nadap-Pákozd-Pázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI FELÜLVIZSGÁLAT (HVS) 2013! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatósága 16/2013. (III.6.) közlemény értelmében elrendelte

Részletesebben

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének május 19-én kor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének május 19-én kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 19-én 08 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. tárgysorozata: határozata: 37 rendelete: TÁRGYSOROZAT 1. Döntéshozatal közbeszerzésekkel

Részletesebben

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület február 23-i ülésére

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület február 23-i ülésére 359/2011.(XI.10.)Kt.sz. 2012. évi költségvetési koncepció Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2012. február 23-i ülésére Jánoshalma Város Önkormányzati Képviselő- testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21. napján délután 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről, Nyáregyháza,

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2011/2012.

Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2011. szeptember 30. A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása 1/a Pedagógusok és diákok környezettudatosságának

Részletesebben

Készült: Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete által február 10-én (hétfőn) 17 órakor megtartott rendes nyilvános üléséről.

Készült: Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete által február 10-én (hétfőn) 17 órakor megtartott rendes nyilvános üléséről. Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete 8296. Hegyesd, Zrínyi u.1. Tel: 87/435-038. Száma: 616-1/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete által 2014.

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Képviselő-testületeinek 2016. április 22.-én 13 órai kezdettel Segesd községben, az önkormányzat házasságkötő termében megtartott, munkaterv

Részletesebben

SÉRÜLTEKÉRT ALAPÍTVÁNY

SÉRÜLTEKÉRT ALAPÍTVÁNY Statisztikai szám: 19183189 9190 569 13 SÉRÜLTEKÉRT ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓJA 2010. Részei: I. Számviteli beszámoló II. A Központi költségvetési szervektől, az elkülönített pénzalaptól, a helyi

Részletesebben

Mádi Furmint Ünnep 2013 Szakmai Beszámoló

Mádi Furmint Ünnep 2013 Szakmai Beszámoló Mádi Furmint Ünnep 2013 Szakmai Beszámoló Tartalomjegyzék: Technikai adatok 2 A program eredményessége, szakmai hatásai 3 Részletes Program 4-6 Fotóalbum 7-16 Sajtómegjelenések 17-22 Kreatív anyagok 23-24

Részletesebben

Polgármester JAVASLAT. a közoktatási intézmények felújításáról szóló KMOP-2007-4.6.1.-es pályázaton való részvételre

Polgármester JAVASLAT. a közoktatási intézmények felújításáról szóló KMOP-2007-4.6.1.-es pályázaton való részvételre BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA Polgármester JAVASLAT a közoktatási intézmények felújításáról szóló KMOP-2007-4.6.1.-es pályázaton való részvételre Készítette: Vukovich Zoltán irodavezető Kovács

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Dozmat község Önkormányzata Dozmat Fiumei út 26. 4/2011. jkv.. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dozmat község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. április 26-án megtartott képviselőtestületi

Részletesebben

Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082

Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082 Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082 A zongorás tábor résztvevőinek a száma a tervezetthez képest jóval magasabb lett. Az eredetileg tervezett 25-30 gyermek helyett több mint 50 gyermek jelentkezett

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. február 12-én (csütörtök), 17.00 órakor, a Közösségi Házban megtartott munkaterv szerinti üléséről Jelen vannak: Bárány Erzsébet jegyző Bárány Pál, Bocskayné Tóth Katalin,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. november 11 - i RENDKÍVÜLI üléséről Önkormányzati rendelet: - Határozat: 118-119 /2013. (11.11.) 2 J E G Y Z Ő K

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 59/2015. sz. képviselő-testületi határozat: Napirendi pontok elfogadása

Részletesebben

Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről.

Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről. 1 Jegyzőkönyv Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről. Ülés helye: Jelen vannak: Városháza Tanácskozóterme Sásd, Dózsa

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Mányi Német Nemzetiségi Önkormányzata Maaner Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung Képviselő-testületének 2012. június 1-én, délelőtt 8.30-kor, Mány Község Önkormányzata

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselő-testület 8294 Kapolcs Száma: 271-10/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 9-én (hétfőn) 18 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

HÁTTÉRANYAG a 2013. június 26-i Választmányi ülés napirendjéhez

HÁTTÉRANYAG a 2013. június 26-i Választmányi ülés napirendjéhez HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR Székesfehérvári Szervezete - közhasznú szervezet- 8000 Székesfehérvár, Malom u. 2. Tel./ Fax: 00-36-22 311-255 E-mail: htbk.szfvár@regiment.hu HÁTTÉRANYAG a 2013. június

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének augusztus 31-én 14 órától megtartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének augusztus 31-én 14 órától megtartott rendkívüli üléséről. Jegyzőkönyv Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 31-én 14 órától megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Dr. Lakos Roland polgármester, Bögös István, Gáspár János,

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK PÉNZÜGYI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK PÉNZÜGYI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK PÉNZÜGYI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. május

Részletesebben