ELİTERJESZTÉS forgalmi rend változásról. I. Mártírok útja, Dorogi utca és az Ady Endre krt. szervizútjainak forgalomszabályozása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELİTERJESZTÉS forgalmi rend változásról. I. Mártírok útja, Dorogi utca és az Ady Endre krt. szervizútjainak forgalomszabályozása"

Átírás

1 Hajdúnánás Városi Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T İ L Száma: HAJ/ / ELİTERJESZTÉS forgalmi rend változásról Elıkészítı: Nagy Imre csoportvezetı Az elıterjesztés törvényességi ellenırzıje: Dr. Kiss Imre jegyzı I. Mártírok útja, Dorogi utca és az Ady Endre krt. szervizútjainak forgalomszabályozása AKTÍV KÖZÖSSÉGI ZÖLDTERÜLET KIALAKÍTÁSA ÉS A HELYI TERMELİI PIAC INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE HAJDÚNÁNÁSON címő projekt keretében többek között a Hajdúnánás, Ady Endre körút, Mártírok útja és Dorogi utca környezete 600 millió forint pályázati forrásból megújul. A kialakuló szép és igényes környezetnek, továbbá az új útburkolatnak és parkolóknak a használhatósága érdekében a lentebbi helyen forgalom szabályozásra kerül sor, illetve lakó-pihenı övezet bevezetésére. Az elkészült pályázati tervdokumentáció szerint a Dorogi utca szerviz útja a Mártírok útja felıl behajtási tilalommal lesz ellátva, így megakadályozva a nagyobb forgalmat bonyolító szervizút túlterheltségét, behajtás csak az Ady Endre krt. felıl válik lehetıvé. Az útvonalat az elıterjesztéshez mellékelt térképen szemléltetem (I. sz. melléklet_dorogi utca). A várható forgalmi rend változásról az útvonallal érintett tulajdonosokat és használókat lakossági fórum keretében értesítettük, továbbá tervezzük a Hajdúnánási Újságban a tájékoztatást a lakosság felé. A fentieken túl az utcát lakó-pihenı övezetté jelöli ki a Tervezı. A kijelöléssel a gépjármővel közlekedıkkel szemben a gyalogosok elsıbbséget élveznek, az intenzívebb gyalogos közlekedésre tekintettel itt is indokolt a beavatkozás. A beavatkozás során figyelembe kell venni az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezésérıl szóló 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet (továbbiakban: R.) 4. (3) bekezdése értelmében a szabályozandó út közlekedésbiztonsági helyzetét és annak idıbeni változásait, forgalmának biztonságát és zavartalanságát befolyásoló környezetet, forgalmának nagyságát, összetételét és annak változásait, mőszaki jellemzıit, környezetének településrendezési és környezetvédelmi szempontjait, valamint az R. (4) bekezdése értelmében kiemelt figyelmet kell fordítani a gyalogosok és a kerékpárosok közlekedésére, az útkeresztezıdésekre, a vasúti átjárókra. Az R. II. fejezet pontja értelmében lakott területen belül a közúti közlekedés károsító hatásainak mérséklése és a forgalom biztonságának növelése érdekében korlátozott sebességő, illetve lakó-pihenı övezetek jelölhetık ki. A Dorogi utcai gyalogos forgalom biztonságos közlekedési követelményeinek megteremtésére csak forgalomsebesség csillapításával, azaz korlátozott sebességő övezet kijelölésével van mód. Az R. II. fejezet pontja szerint korlátozott sebességő övezetben, az azt határoló utaknak le kell vezetniük a terület átmenı forgalmát, annak kialakításakor (beépítésekor) jól felismerhetı

2 2 területfelhasználási egységet kell alkotni, továbbá az úthálózat szerkezetének, területhasználatának, övezeti besorolásának, az annak területén fekvı utak vízszintes, illetve magassági vonalvezetésének, az utak keresztmetszetének, az annak területén található gyalogos, illetve kerékpáros közlekedés nagyságának és jellemzıinek a teljes úthálózatra indokolttá kell tennie a csökkentett sebességő haladás elıírását. Az R pontja értelmében teljes lakott területre vagy annak egy részére (korlátozott sebességő övezet) kiterjedı területi sebességkorlátozás esetén - amennyiben azt helyi körülmények indokolják -, a területen belül helyi, alacsonyabb értékő sebességkorlátozás is elrendelhetı. Figyelemmel arra, hogy a beruházás pályáztatása megindult, és a közlekedésben résztvevık a beruházással megvalósult közlekedési létesítményeket teljes egészében igénybe vehetik, így az elıterjesztésben ismertetett forgalomszabályozás és korlátozás csak sikeres mőszaki átadás-átvételi eljárást követıen történı bevezetését és kijelölését javaslom, amely szabályozás költségét a fent említett pályázat lefedi. bizottsági ülésén az elıterjesztés határozati javaslatának I. pontját 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. A közúti közlekedésrıl szóló évi I. törvény (továbbiakban: KKt.) 34. (2) bekezdése alapján a forgalomszabályozás és a kijelölés a helyi önkormányzat képviselı-testületének hatásköre, így elıterjesztem az I. törvény 34. (2) bekezdése alapján az alábbiak szerint dönt: 1. A Dorogi utcai szervizút Ady Endre krt. felıli behajtását és egyirányúsítását a Mártírok útja felıli behajtási tilalommal, valamint lakó-pihenı övezet kialakítását támogatja és elfogadja. II. Kisfaludy utca forgalomszabályozása Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete 361/2013. (IX. 12.) számú Képviselıtestületi Határozatában döntött arról, hogy Hajdúnánás város kiskörúton belüli forgalmi rendjét egyes utcák vonatkozásában megváltoztatja, illetve a sebesség és súlykorlátozást egységesen kiterjeszti a kiskörúton belüli valamennyi utcára. A bevezetett új forgalmi rend tapasztalatairól szóló

3 3 tájékoztatót a Képviselı-testület 485/2013. (XI. 28.) számú Képviselı-testületi Határozattal fogadta el. pályázati forrásból valósul meg, az elkészült pályázati tervdokumentáció szerint a Kisfaludy utca kétirányú forgalmát egyirányú forgalommá szükséges alakítani a Nikodémusz utca és a Csokonai utca közötti szakaszán a kerékpáros közlekedésbiztonság biztosítása érdekében, amelyet a mellékelt (II. sz. melléklet_kisfaludy utca) térképen szemléltetek. A pályázat során elkészült fejlesztés a kerékpárosok részére lehetıvé teszi azt, hogy biztonságosan és KRESZ szabályokat betartva, menetiránnyal megegyezıen és ellentétesen is tudjanak haladni az érintett szakaszon. Forgalmi sáv szélesítéssel kerékpáros sáv kialakítása, illetve forgalommal szembeni kerékpáros nyom kivitelezése. Az érintett utca szakaszán forgalmai sáv szélesítés és meglévı kiemelt szegélyek átépítése a tervezett. A forgalomszabályozás költségeit a fent említett pályázat 100%-ban lefedi. bizottsági ülésén az elıterjesztés határozati javaslatának II. pontját 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. II. törvény 34. (2) bekezdése alapján a Kisfaludy utcában a Csokonai utca és a Nikodémusz István utca közötti szakaszán - Kölcsey utca irányából a Bocskai utca irányába - a kétirányú forgalmi rendet egyirányú forgalmi renddé kívánja módosítani. III. Ifjúság utca forgalomszabályozása Az óvoda és iskola építési engedélyes tervdokumentáció részét képezı közlekedési tervfejezetben az Ifjúság utcán párhuzamos állású parkolók lettek betervezve, majd kivitelezve, és ezzel együtt a terv az Ifjúság utca egyirányúsítását írta elı.

4 4 Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete Képviselı-testületi Határozatában döntött arról, hogy Hajdúnánás Ifjúság utca forgalmi rendjét megváltoztatja. pályázati forrásból az elkészült pályázati tervdokumentáció szerint az Ifjúság utca egyirányú forgalmát továbbra is egyirányú forgalom megtartásával szükséges alakítani a következı módon: a jelenleg használt és elfogadott forgalmi rend megfordítása szükséges a kerékpáros közlekedésbiztonság biztosítása érdekében, amelyet a mellékelt (III. sz. melléklet_ifjúság utca) térképen szemléltetek. A pályázat során elkészült fejlesztés a kerékpárosok részére lehetıvé teszi azt, hogy biztonságosan és KRESZ szabályokat betartva, menetiránnyal megegyezıen és ellentétesen is tudjanak haladni az érintett szakaszon. Az egyirányúsítás megtartásával, de a forgalmi rend megváltoztatásával járó változások mellett tervezett az utca 6,00 méterre való szélesítése is. A szélesített burkolaton kerékpársáv és kerékpáros nyom kerül kialakításra. A forgalomszabályozás költségeit a fent említett pályázat 100%-ban lefedi. bizottsági ülésén az elıterjesztés határozati javaslatának III. pontját 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. III. törvény 34. (2) bekezdése alapján az Ifjúság utcában a Hegedős Lóránt utca és a Barcsa János u. utca közötti szakaszán Hegedős Lóránt utca irányából a Dorogi utca irányába - az egyirányú forgalmi rendet ellentétes irányú egyirányú forgalmi renddé kívánja módosítani. IV. Óvoda utca forgalomszabályozása Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete 361/2013. (IX. 12.) számú Képviselıtestületi Határozatában döntött arról, hogy Hajdúnánás város kiskörúton belüli forgalmi rendjét egyes utcák vonatkozásában megváltoztatja.

5 5 pályázati forrásból, az elkészült pályázati tervdokumentáció szerint, az Óvoda utca egyirányú forgalmát továbbra is egyirányú forgalom megtartásával szükséges alakítani a következı módon: a jelenleg használt és elfogadott forgalmi rend megfordítása szükséges a kerékpáros közlekedésbiztonság biztosítása érdekében, amelyet a mellékelt (IV. sz. melléklet_óvoda utca) térképen szemléltetek. A pályázat során elkészült fejlesztés a kerékpárosok részére lehetıvé teszi azt, hogy biztonságosan és KRESZ szabályokat betartva, menetiránnyal megegyezıen és ellentétesen is tudjanak haladni az érintett szakaszon. Forgalmi sáv szélesítéssel kerékpáros sáv, illetve forgalommal szembeni kerékpáros nyom kerül kivitelezésre. Az érintett utca szakaszán forgalmai sáv szélesítés és meglévı kiemelt szegélyek átépítése a tervezett. A forgalomszabályozás költségeit a fent említett pályázat 100%-ban lefedi. bizottsági ülésén az elıterjesztés határozati javaslatának IV. pontját 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. IV. törvény 34. (2) bekezdése alapján az Óvoda utcában a Hunyadi utca és a Bocskai utca közötti szakaszán Bocskai utca irányából a Hunyadi utca irányába - az egyirányú forgalmi rendet ellentétes irányú egyirányú forgalmi renddé kívánja módosítani. V. Mártírok útja forgalomszabályozása pályázati forrásból, az elkészült pályázati tervdokumentáció szerint a Mártírok útja forgalmát egyirányú forgalom megtartásával a kerékpáros közlekedésbiztonság biztosítása érdekében módosítja, amelyet a mellékelt (V. sz. melléklet_mártírok útja) térképen szemléltetek. A pályázat során elkészült fejlesztés a kerékpárosok részére lehetıvé teszi azt, hogy biztonságosan és KRESZ szabályokat betartva, menetiránnyal megegyezıen és ellentétesen is tudjanak haladni az érintett szakaszon.

6 6 Az utca egyirányúságasának megtartásával a forgalom irányában kerékpársáv, a forgalom irányával ellentétesen kerékpáros nyom kerül kijelölésre az utca aszfaltozott felületének felújításával. A forgalomszabályozás költségeit a fent említett pályázat 100%-ban lefedi. bizottsági ülésén az elıterjesztés határozati javaslatának V. pontját 3 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett elfogadta. V. törvény 34. (2) bekezdése alapján a Mártírok útja kerékpárosokra vonatkozó forgalmi rendjét a mellékelt térkép szerint kívánja módosítani. VI. Iskola utca forgalomszabályozása pályázati forrásból, az elkészült pályázati tervdokumentáció szerint a Iskola forgalmát egyirányú forgalom megtartásával a kerékpáros közlekedésbiztonság biztosítása érdekében módosítja, amelyet a mellékelt (VI. sz. melléklet_iskola utca) térképen szemléltetek. A pályázat során elkészült fejlesztés a kerékpárosok részére lehetıvé teszi azt, hogy biztonságosan és KRESZ szabályokat betartva menetiránnyal megegyezıen és ellentétesen is tudjanak haladni az érintett szakaszon. A tervezett utca vízszintes vonalvezetése megegyezik a meglévı utca burkolatának vízszintes vonalvezetésével. Az utca egyirányúságasának megtartásával a forgalom irányában kerékpársáv, a forgalom irányával ellentétesen kerékpáros nyom kerül kijelölésre az utca teljes aszfaltozott felületének felújításával. A forgalomszabályozás költségeit a fent említett pályázat 100%-ban lefedi. bizottsági ülésén az elıterjesztés határozati javaslatának VI. pontját 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

7 7 VI. törvény 34. (2) bekezdése alapján a Iskola utca kerékpárosokra vonatkozó forgalmi rendjét a melléklet térkép szerint kívánja módosítani. VII. Nikodémusz utca forgalomszabályozása pályázati forrásból, az elkészült pályázati tervdokumentáció szerint a Nikodémusz utca forgalmát egyirányú forgalom megtartásával a kerékpáros közlekedésbiztonság biztosítása érdekében módosítja, amelyet a mellékelt (VII sz. melléklet_nikodémusz utca) térképen szemléltetek. A pályázat során elkészült fejlesztés a kerékpárosok részére lehetıvé teszi azt, hogy biztonságosan és KRESZ szabályokat betartva menetiránnyal megegyezıen és ellentétesen is tudjanak haladni az érintett szakaszon. Az utca vonalvezetése és geometriai kialakítása nem változik, kerékpáros sáv és nyom kijelölésére kerül sor a tervezett burkolati jel felfestésével. A forgalomszabályozás költségeit a fent említett pályázat 100%-ban lefedi. bizottsági ülésén az elıterjesztés határozati javaslatának VII. pontját 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. VII.

8 8 törvény 34. (2) bekezdése alapján a Nikodémusz utca kerékpárosokra vonatkozó forgalmi rendjét a melléklet térkép szerint kívánja módosítani. VIII. Bocskai utca forgalomszabályozása pályázati forrásból, az elkészült pályázati tervdokumentáció szerint a Bocskai utca forgalmát kétirányú forgalom megtartásával a kerékpáros közlekedésbiztonság biztosítása érdekében módosítja kerékpáros sáv kialakításával, amelyet a mellékelt (VIII. sz. melléklet_bocskai utca) térképen szemléltetek. A pályázat során elkészült fejlesztés a kerékpárosok részére lehetıvé teszi azt, hogy biztonságosan és KRESZ szabályokat betartva menetiránnyal megegyezıen külön forgalmi sáv kialakításával tudjanak közlekedni az érintett szakaszon. A Bocskai utca érintett szakaszán a meglévı 6,00 méter széles aszfaltozott út szélesítésre kerül 8,50 méter szélességre nemesített padka kialakítással. Az így megvalósuló pályaszerkezet mindkét oldalán 1,25 méter széles kerékpársáv kerül kialakításra. Az utca burkolati szélesítésével nem érintett szakaszán kerékpáros nyom kijelölése a tervezett. Az utca vízszintes vonalvezetése nem változik. Forgalmi sáv szélesítéssel kerékpáros sáv kialakítása, illetve forgalommal szembeni kerékpáros nyom kerül kivitelezésre kerékpártároló elhelyezésével. A forgalomszabályozás költségeit a fent említett pályázat 100%-ban lefedi. bizottsági ülésén az elıterjesztés határozati javaslatának VIII. pontját 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. VIII. törvény 34. (2) bekezdése alapján a Bocskai utca kerékpárosokra vonatkozó forgalmi rendjét a mellékelt térkép szerint kívánja módosítani.

9 9 IX. Balassa utca forgalomszabályozása Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a 361/2013. (IX. 12.) számú Képviselıtestületi Határozatában döntött arról, hogy Hajdúnánás város kiskörúton belüli forgalmi rendjét egyes utcák vonatkozásában megváltoztatja. Hajdúnánás kerékpárút hálózatának fejlesztése érdekében, az Óvoda utca egyirányú forgalmát továbbra is egyirányú forgalom megtartásával szükséges alakítani a következı módon: a jelenleg használt és elfogadott forgalmi rend megfordítása szükséges a kerékpáros közlekedésbiztonság biztosítása érdekében, amelyet a mellékelt (IV. sz. melléklet_óvoda utca) térképen szemléltetek. Így az Óvoda utcával párhuzamos Balassa utca forgalmi rendjét az alábbi módon célszerő módosítani: A Balassa utca forgalomszabályozása mindkét irányból behajtani tilos (KRESZ 40. ábra) jelzıtábla kihelyezésével. Elınyök: Amennyiben a közúti közlekedés szabályiról szóló 1/1975. (II.5) KPM-BM együttes rendelet szabályait a jármővezetık betartják, akkor az érintett utca forgalma lecsökkenhet, így csak az ott lakók, a céllal érkezık és a szolgáltatásokat végzı jármővek forgalma terhelheti az utcát. A forgalmi rend módosításának költsége megközelítıleg 65eFt. Hátrányok: A beláthatóságot akadályozó tereptárgyak megléte nem változik, forgalombiztonság nem változik. Kétirányú forgalom lebonyolítására az utca szélessége miatt, a jelenlegi szabvány szerint nem alkalmas. A gyalogosforgalom nagy részben az úttestet érinti, mivel a járda nem teljesen kiépített, így a kétirányú forgalom fokozottan balesetveszélyt jelent a gyalogosok számára. bizottsági ülésén az elıterjesztés határozati javaslatának IX. pontját 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

10 10 IX. törvény 34. (2) bekezdése alapján mindkét irányból behajtani tilos (KRESZ 40. ábra) jelzıtábla kihelyezésével módosítja, alatta kiegészítı jelzéssel: kivéve célforgalom. Elfogadja a forgalomváltozással járó számított 65eFt költséget, amelyre az Önkormányzat évi költségvetés funkciókód alatti Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása jogcímő kiadás nyújt fedezetet. táblakihelyezés: augusztus 1. X. Reviczky utca forgalomszabályozása Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete 361/2013. (IX. 12.) számú Képviselıtestületi Határozatában döntött arról, hogy Hajdúnánás város kiskörúton belüli forgalmi rendjét egyes utcák vonatkozásában megváltoztatja, illetve sebesség és súlykorlátozást egységesen kiterjeszti a kiskörúton belüli valamennyi utcára. A bevezetett új forgalmi rend tapasztalatairól szóló tájékoztatót a Képviselı-testület 485/2013. (XI. 28.) számú Képviselı-testületi Határozattal fogadta el. A hivatkozott felmérés, és az az alapján elfogadott forgalmi rend egészében vizsgálta a kiskörúton belüli keskeny, kétirányú közlekedésre nem alkalmas utcák forgalomszabályozását. A Kisfaludy utca akkori egyirányúsítási javaslata alapján a Reviczky utca egyirányúsítására a jelenleg szabályozott, Kisfaludy utca felé történı irányra lett tervezve, és elfogadva. A évi forgalmi rend felülvizsgálatát követıen a Kisfaludy utca kétirányúvá került visszaállításra. A Hajdúnánási Rendırkapitányság 09060/3518-1/2016. ált. ügyiratszámon november 10-én kelt forgalomszervezési javaslatában leírtak szerint a bevezetett egyirányú forgalmi rend módosítására tett javaslatot, mivel a Reviczky utca forgalomszervezés szempontjából így már balesetveszélyes, amelyet az ott lakók több alkalommal is jeleztek a rendırségi adatgyőjtés szerint. A jelentést a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Üzemeltetési és Beruházási csoportja megvizsgálta, és indokoltnak találja a forgalmi rend módosítását, mivel az ott elhelyezkedı épületek valóban balesetveszélyt jelentenek a közlekedık számára. Továbbá a gyalogos közlekedés az utcában részben megoldott, és az ott közlekedı gyalogosok az úttestet veszik igénybe. Az utca elhelyezkedése miatt nagy forgalmat vonz, mivel a környezı utcákban telepített forgalomlassítók

11 11 elkerülése érdekében a gépjármővezetık nagy számban veszik igénybe azt ban társasház építésére engedélyek kerültek kiadásra, amely a fentebb ismertetett forgalomszabályozásnak megfelelı tervezıi javaslat szerint lett figyelembe véve a mellékelt (X. sz. melléklet_reviczky utca) helyszínrajzon jól szemléltetett módon. Az utca jelenleg a mindkét irányból behajtani tilos, kivéve célforgalom táblákkal van szabályozva. A társasház engedélyezésénél is figyelembe vett, a mellékelt (X. sz. melléklet_reviczky utca) helyszínrajzon látható Reviczky utca forgalmai rendjének a Bocskai utca felıl a Bartók Béla utca irányába egyirányú forgalmi renddé történı - módosítása a részletezett hatások függvényében: Elınyök: A Reviczky utca Bartók Béla körút felıli torkolata jobban belátható, az ott lévı épületek távolabb esnek az úttesttıl, valamint kevesebb a beláthatóságot akadályozó tereptárgy. A Bocskai utca felıl a Reviczky utcába érkezı jármővekkel szemben elsıbbsége van a gyalogosnak, akadályozó tereptárgy nincs. Nyilatkozatok alapján, az ott lakók támogatják a forgalmi rend módosítását. Az épülı társasház nagyobb gépjármőforgalmat jelent. Hátrányok: Az utca elhelyezkedése miatt nagy forgalmat vonz, és a környezı utcákban telepített forgalomlassítók elkerülése érdekében a gépjármővezetık nagy számban vehetik igénybe a Reviczky utcát. bizottsági ülésén az elıterjesztés határozati javaslatának X. pontját 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. A forgalomszabályozás kiépítésének költsége 100%-ban a társasház építtetıjét terheli. X. törvény 34. (2) bekezdése alapján a Reviczky utca kétirányú forgalmi rendjét módosítja egyirányú forgalmi renddé és a Bocskai utca irányából a Bethlen Gábor krt. irányába kívánja szabályozni. A határozatban foglalt forgalomszabályozás a társasház építésének sikeres mőszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatását követıen kerüljön bevezetésre.

12 12 XI. Liget utca forgalomszabályozása Lakossági kezdeményezés érdekében, a Liget utca kétirányú forgalmát a Magyar utca és Ifjúság utca közötti szakaszát egyirányú forgalomi rendé kívánják módosítani az alábbi módon és indokkal: pályázati forrásból, az elkészült pályázati tervdokumentáció szerint az Ifjúság utca egyirányú forgalmát továbbra is egyirányú forgalom megtartásával szükséges alakítani a következı módon: a jelenleg használt és elfogadott forgalmi rend megfordítása szükséges kerékpáros közlekedésbiztonság biztosítása érdekében, amelyet mellékelt (III. sz. melléklet_ifjúság utca) térképen szemléltetek. A pályázat során elkészült fejlesztés a kerékpárosok részére lehetıvé teszi azt, hogy biztonságosan és KRESZ szabályokat betartva menetiránnyal megegyezıen és ellentétesen is tudjanak haladni az érintett szakaszon. Lakossági kérelem alapján a kétirányú forgalmi rendet a Magyar utca irányából az Ifjúság utca irányába kívánja módosítani, mivel az útcsatlakozási keresztezıdés kialakítottsága is csak az egyirányú forgalom biztosítására alkalmas. Elınyök: Amennyiben a Közúti közlekedés szabályiról szóló 1/1975. (II.5) KPM-BM együttes rendelet szabályait a jármővezetık betartják, akkor az érintett utca forgalma lecsökkenhet, így csak az ott lakók, a céllal érkezık és a szolgáltatásokat végzı jármővek forgalma terhelheti az utcát. Kétirányú forgalom lebonyolítására az utca annak rendkívül kicsi szélessége miatt, a jelenlegi szabvány szerint nem alkalmas. A gyalogosforgalom nagy részben az úttestet érinti, mivel a járda egybe van építve az úttesttel, így a kétirányú forgalom fokozottan balesetveszélyt jelent a gyalogosok számára. Az utca szélessége és annak lakóövezeti funkciója, nem indokolja és nem is bírja el azt a környezeti terhelést, mely a zártkertekbe történı átmenı forgalmat és az Ifjuság utca egyirányúsításából keletkezett. A zártkertekbe történı kerékpáros közlekedés mindkét irányba biztosított marad, de a gépjármő forgalom a kétirányú közlekedésre alkalmas utcákra terelıdik át, mint a Nyíregyházi és a Dorogi utcák ahonnan a zártkertek feltárása eredetileg is kialakításra került. Hátrányok: Beláthatóságot akadályozó tereptárgyak megléte nem változik, forgalombiztonsága a forgalom csökkentését figyelembe véve változhat. Tervezést igényel, szükséges helyszínrajzon szaktervezı által késztett módon a Magyar Közút Nyrt-nél engedélyeket beszerezni. A forgalmi rend módosításának költsége megközelítıleg 400eFt.

13 13 bizottsági ülésén az elıterjesztés határozati javaslatának XI. pontját 1 igen, 1 nem szavazattal és 2 tartózkodás mellett nem fogadta el. XI. törvény 34. (2) bekezdése alapján a Liget utca egyirányúsítását a Magyar utca és az Ifjúság utca közötti szakaszán támogatja és elfogadja a forgalomváltozással járó számított 400eFt költséget, amelyre az Önkormányzat évi költségvetés funkciókód alatti Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása jogcímő kiadás nyújt fedezetet. táblakihelyezés: november 1. XII. Petıfi köz forgalomszabályozása Lakossági kezdeményezés érdekében, a Petıfi köz kétirányú forgalmát a Petıfi utca irányából a Széchenyi krt. irányába egyirányú forgalomi renddé kívánják módosítani a mellékelt (XII. sz. melléklet_petıfi köz) térkép szerint az alábbi módon és indokkal: A Petıfi köz forgalomszabályozása: Elınyök: Amennyiben a Közúti közlekedés szabályiról szóló 1/1975. (II.5) KPM-BM együttes rendelet szabályait a jármővezetık betartják, akkor az érintett utca forgalma lecsökkenhet, így csak az ott lakók, a céllal érkezık és a szolgáltatásokat végzı jármővek forgalma terhelheti az utcát. Hátrányok: Beláthatóságot akadályozó tereptárgyak megléte nem változik, forgalombiztonság nem változik. A forgalmi rend módosításának költsége megközelítıleg 65eFt. bizottsági ülésén az elıterjesztés határozati javaslatának XII. pontját 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

14 14 XII. törvény 34. (2) bekezdése alapján a Petıfi köz egyirányúsítását a Petıfi utca felıl a Széchenyi krt irányába elfogadja, amelyre az Önkormányzat évi költségvetés funkciókód alatti Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása jogcímő kiadás nyújt fedezetet. táblakihelyezés: szeptember 1. Hajdúnánás, június 20. Szólláth Tibor polgármester

ELŐTERJESZTÉS. Maglód Város Önkormányzat Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottságának október 24-ei ülésére 5. napirend

ELŐTERJESZTÉS. Maglód Város Önkormányzat Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottságának október 24-ei ülésére 5. napirend ELŐTERJESZTÉS Maglód Város Önkormányzat Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottságának 2016. október 24-ei ülésére 5. napirend Napirend tárgya: Lakossági kezdeményezés lakó-pihenő övezet kialakítására

Részletesebben

Gyır MJV Kerékpáros 2010.11.22. 1

Gyır MJV Kerékpáros 2010.11.22. 1 Gyır MJV Kerékpáros Hálózatfejlesztési Koncepciója és Tanulmányterve 2010.11.22. 1 Tervezı konzorcium bemutatása: K o n z o r c i u m v e z e t õ : J E L - K Ö Z M é r n ö k i Ir o d a K ft. U N IV E R

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 14/2014. (VI. 06.) Önkormányzati Rendelete

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 14/2014. (VI. 06.) Önkormányzati Rendelete Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 14/2014. (VI. 06.) Önkormányzati Rendelete a városképet meghatározó hirdetı-berendezések, hirdetmények elhelyezésérıl Hajdúnánás Városi Önkormányzat

Részletesebben

A Budapesti út kerékpárosbarát útvonalként történő kialakítása - javaslat

A Budapesti út kerékpárosbarát útvonalként történő kialakítása - javaslat A Budapesti út kerékpárosbarát útvonalként történő kialakítása - javaslat A Budapesti út a kerület fontos célpontjai között biztosít gyors és közvetlen eljutást. Elsőrendű szerepe a Centenáriumi lakótelep

Részletesebben

Város Polgármestere. A Szabadság úti forgalomtechnikai tervvel összefüggő kérdésekről

Város Polgármestere. A Szabadság úti forgalomtechnikai tervvel összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174 Fax: 06 23 310-135 E-mail: beruhazas@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu T Á J É K O Z T A T Ó A Szabadság úti forgalomtechnikai

Részletesebben

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. Karinthy utcai iskola körüli forgalmi rend módosításáról

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. Karinthy utcai iskola körüli forgalmi rend módosításáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/224, 226, 233 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: beruhazas@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Előzmények Karinthy

Részletesebben

KRESZ feladatlap (TÁBLAISMERET)

KRESZ feladatlap (TÁBLAISMERET) Kor: Nem: férfi/nő Település:... Jogosítvány: Van/Nincs 1) Mi a tábla megnevezése? KRESZ feladatlap (TÁBLAISMERET) a. Egyéb veszély b. Vigyázz! Autó c. Elsőbbségadás kötelező 2) Mi a tábla megnevezése?

Részletesebben

A BUDAPESTI KÖZÖSSÉGI KERÉKPÁROS KÖZLEKEDÉSI RENDSZER (KKKR) BEVEZETÉSÉHEZ SZÜKSÉGES INFRASTRUKTÚRA INTÉZKEDÉSI JAVASLATOK

A BUDAPESTI KÖZÖSSÉGI KERÉKPÁROS KÖZLEKEDÉSI RENDSZER (KKKR) BEVEZETÉSÉHEZ SZÜKSÉGES INFRASTRUKTÚRA INTÉZKEDÉSI JAVASLATOK TANDEM MÉRNÖKIRODA Kft. Postacím: 1300 Bp. Pf. 4. / Iroda: 1033 Budapest Polgár u. 12. Tel.: (1) 368-83-43; Tel./Fax: (1) 453-24-49 pej.kalman@tandemkft.hu www.tandemkft.hu A BUDAPESTI KÖZÖSSÉGI KERÉKPÁROS

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS KEOP pályázatokhoz BM EU Önerı Alapból támogatások igénylésére

ELİTERJESZTÉS KEOP pályázatokhoz BM EU Önerı Alapból támogatások igénylésére Hajdúnánás Városi Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T İ L 16. Száma: 4326-12/2014. ELİTERJESZTÉS KEOP pályázatokhoz BM EU Önerı Alapból támogatások igénylésére Elıkészítık: Kiss György Közgazdasági

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZET. 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépjármővek súlykorlátozásáról

EGYSÉGES SZERKEZET. 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépjármővek súlykorlátozásáról EGYSÉGES SZERKEZET 149. Budakeszi Város Önkormányzata Képviselı-testületének 5/2012. (II. 20.) ÖR és 21/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelettel módosított 47/2010. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 3,5

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés évi parkoló építési, felújítási keretösszeg felhasználásról

Város Polgármestere. Előterjesztés évi parkoló építési, felújítási keretösszeg felhasználásról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/224, 226, 233 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: beruhazas@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Ügyintéző: Zsók Anikó Előterjesztés

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Iroda 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/ Iksz: F /2015. Témafelelős: Cseuz András

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Iroda 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/ Iksz: F /2015. Témafelelős: Cseuz András Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Iroda 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Iksz: F- 20998-3/2015. Témafelelős: Cseuz András Tárgy: Szentes, Tóth József u. forgalmi rend felülvizsgálata

Részletesebben

Iktatószám: 01/ /2013.

Iktatószám: 01/ /2013. Előterjesztő megnevezése: Dr. Botka László Iktatószám: 01/58782-2/2013. Tárgy: Melléklet: Rókusi krt., Vértói út, Nyitra utca és Csáky József utca által körbehatárolt, valamint a Kapisztrán úti szervízút,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 26-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 26-i rendes ülésére 33. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 26-i rendes ülésére Tárgy: Közlekedés-szervezési döntések Előterjesztő: Szabó Loránd

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága augusztus 24-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága augusztus 24-i ülésére Tárgy: Forgalmi rend felülvizsgálata Sorszám: 2 Előkészítette: Gál András osztályvezető Műszaki Osztály Döntéshozatal módja: Egyszerű szótöbbség Tárgyalás módja: Nyilvános ülés Tisztelt Pénzügyi Bizottság!

Részletesebben

18. Útburkolati jelek

18. Útburkolati jelek 18. Útburkolati jelek (1) Az útburkolati jelek: a) úttest szélét jelző vonal: hosszirányú folytonos az útkereszteződésnél szaggatott vonal; b) 146 terelővonal: hosszirányú egy vagy [olyan útszakaszon,

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS önkormányzati tulajdonú épületek társasházzá alakítására

ELİTERJESZTÉS önkormányzati tulajdonú épületek társasházzá alakítására Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL Száma: 13240-11/2012. 11. Elıkészítı: Füz Péterné vagyonkezelési és hasznosítási ügyintézı Az elıterjesztés törvényességi ellenırzıje: Dr. Kiss Imre jegyzı

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S a Hajdúnánási Óvoda magasabb vezetıi álláshelyének betöltésére kiírt felhívásra beérkezett pályázatok elbírálásáról

E L İ T E R J E S Z T É S a Hajdúnánási Óvoda magasabb vezetıi álláshelyének betöltésére kiírt felhívásra beérkezett pályázatok elbírálásáról HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 4. Száma: HAJ/11994-20/2018. Elıkészítı: Dr. Szombati Ágnes önkormányzati csoportvezetı Az elıterjesztés törvényességi ellenırzıje: Dr. Kiss

Részletesebben

KILATERKER KFT 9163 Fehértó Tó utca 23.

KILATERKER KFT 9163 Fehértó Tó utca 23. KILATERKER KFT 9163 Fehértó Tó utca 23. Telefon: 06702568645 Munkaszám: OF-P-BpNy-18-006 Tervezési feladat: Lébény - Kimle 1612+38 sz. útátjárónál (8417. sz. ök. út 35+646 kmsz.) vágány átépítés ideiglenes

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. év október 15.-i ülésére Tárgy: Zirc, Kálvária, Petőfi utcák és Rákóczi téri üzletház közlekedésrendjének felülvizsgálata Előadó:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Karinthy utcai általános iskola környezetének forgalmi rendjével összefüggő kérdésekről. Előzmények

ELŐTERJESZTÉS. A Karinthy utcai általános iskola környezetének forgalmi rendjével összefüggő kérdésekről. Előzmények Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A Karinthy utcai általános

Részletesebben

Kerékpárforgalmi létesítmények

Kerékpárforgalmi létesítmények Mobile 2020 Kerékpárosbarát közlekedés és infrastruktúra 2013.05.09. REC Szentendre Kerékpárforgalmi létesítmények Sztaniszláv Tamás nyugalmazott építőmérnök A kerékpáros közlekedés előnye a települések

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2007. (V.31.) r e n d e l e t e. a jármővek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjérıl

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2007. (V.31.) r e n d e l e t e. a jármővek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjérıl SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2007. (V.31.) r e n d e l e t e a jármővek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjérıl Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete a helyi

Részletesebben

A kerékpárforgalmi hálózatfejlesztés lépései

A kerékpárforgalmi hálózatfejlesztés lépései TANDEM MÉRNÖKIRODA Kft. Postacím: 1300 Bp. Pf. 4. / Iroda: 1033 Budapest Polgár u. 12. Tel.: (1) 368-83-43; Tel./Fax: (1) 453-24-49 pej.kalman@tandemkft.hu www.tandemkft.hu Mobile2020- Kerékpárbarát közlekedéstervezés

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária Előterjesztő: Hegedűs

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Iroda 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Iroda 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Iroda 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Iksz: F- 9996-9/2015. Témafelelős: Cseuz András Tárgy: Szentes, Kiss Bálint Református Általános Iskola környezetének

Részletesebben

Péterhegyi lakópark külsı útcsatlakozás eng. terv Budapest XI., Hrsz.: 556/21

Péterhegyi lakópark külsı útcsatlakozás eng. terv Budapest XI., Hrsz.: 556/21 WETTSTEIN & TÁRSA TERVEZİ ÉS SZOLG ÁL TATÓ BE TÉ TI T ÁR S AS ÁG 1061 BUDAPEST VI., ANDRÁSSY ÚT 34. T.: +361 331 4631 Mobil: +3630 996 59 14 E-mail: wettsteinbt@gmail.com Tsz.: W-63/17 Péterhegyi lakópark

Részletesebben

A kerékpáros közlekedés javítása a Kerepesi út-veres Péter út - Szabadföld út tengelyen

A kerékpáros közlekedés javítása a Kerepesi út-veres Péter út - Szabadföld út tengelyen A kerékpáros közlekedés javítása a Kerepesi út-veres Péter út - Szabadföld út tengelyen A XVI. kerület legfontosabb közlekedési folyosója a Kerepesi út-veres Péter út, hiszen ez a legrövidebb, ezáltal

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. december 11-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. december 11-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Infrastruktúra tárgy Városi (települési) közlekedés

Infrastruktúra tárgy Városi (települési) közlekedés Infrastruktúra tárgy Városi (települési) közlekedés Kálnoki Kis Sándor okl. mérnök, okl. városrendezı szakmérnök 2007. április 18. Városi közlekedési módok Vasúti közlekedés Közúti közlekedés Közösségi

Részletesebben

3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK. 3.0.1 Előzmények

3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK. 3.0.1 Előzmények I.4.2. KÖZLEKEDÉS 3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK 3.0.1 Előzmények Közlekedési szempontból az alábbi tervelőzményeket vettük figyelembe: Országos területrendezési terv (2008. VÁTI) Bács-Kiskun M. területrendezési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület április 27-i nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület április 27-i nyilvános ülésére 9. NAPIREND Ügyiratszám: 14/600/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. április 27-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Tapolca belváros és Hősök tere forgalmi rendjének felülvizsgálata

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 102 MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének /2013. (.) önkormányzati rendelete a lakások és egyéb építmények építéséhez, kialakításához

Részletesebben

Előterjesztés. A Szalonna utca és környezetének forgalmi rend változásával összefüggő kérdésekről. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés. A Szalonna utca és környezetének forgalmi rend változásával összefüggő kérdésekről. Tisztelt Képviselő-testület! Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés A Szalonna utca és

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 27/2015. (X. 30.) Önkormányzati Rendelete

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 27/2015. (X. 30.) Önkormányzati Rendelete Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 27/2015. (X. 30.) Önkormányzati Rendelete a hirdetı-berendezések, hirdetmények és választási plakátok elhelyezésérıl Hajdúnánás Városi Önkormányzat

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének. 23/2007. (X. 31.) Önkormányzati Rendelete

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének. 23/2007. (X. 31.) Önkormányzati Rendelete Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 23/2007. (X. 31.) Önkormányzati Rendelete a fizetı parkolás rendjérıl Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a közúti közlekedésrıl szóló

Részletesebben

Kerékpáros Közlekedésbiztonsági Nap

Kerékpáros Közlekedésbiztonsági Nap Kerékpáros Közlekedésbiztonsági Nap A közlekedési hatóság véleménye a kormánytisztviselő és a közlekedő szemszögéből 2011. február 23. 10:50-11:10 Holnapy László vezető-főtanácsos főosztályvezető-helyettes

Részletesebben

Előterjesztés. Járdaépítési keret felhasználásával összefüggő kérdésekről

Előterjesztés. Járdaépítési keret felhasználásával összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310 174/224, 225, 233 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: beruhazas@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Járdaépítési keret

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.:22-17/2011. Tárgy: Kijelölt gyalogátkelıhelyek létesítése. Ea.: Gábor V.

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS az önkormányzat 2015. évi költségvetésérıl szóló 6/2015. (II. 23.) Önkormányzati Rendelet módosítására

ELİTERJESZTÉS az önkormányzat 2015. évi költségvetésérıl szóló 6/2015. (II. 23.) Önkormányzati Rendelet módosítására Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL 2. Száma: 17391-3/2015. Elıkészítık: Kiss György Közgazdasági Iroda irodavezetıje, Pálócziné Tóth Mária költségvetési csoportvezetı Az elıterjesztés törvényességi

Részletesebben

150. sz. vasútvonal: Budapest (Ferencváros) - Kunszentmiklós-Tass 45. TAKSONY. Mőszaki leírás

150. sz. vasútvonal: Budapest (Ferencváros) - Kunszentmiklós-Tass 45. TAKSONY. Mőszaki leírás ELİVÁROSI VASÚTVONALAK MEGÁLLÓHELYEI MEGKÖZELÍTÉSÉNEK FEJLESZTÉSE, RÁHORDÁS FELTÉTELEINEK JAVÍTÁSA: P+R, B+R PARKOLÓK, BUSZFORDULÓK ÉPÍTÉSE I. ÜTEM 150. sz. vasútvonal: Budapest (Ferencváros) - Kunszentmiklós-Tass

Részletesebben

17. Tájékoztatást adó jelzőtáblák

17. Tájékoztatást adó jelzőtáblák 17. Tájékoztatást adó jelzőtáblák (1) A tájékoztatást adó jelzőtáblák a következők: a) 113 Kijelölt gyalogos-átkelőhely (103. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az úttestet a táblánál útburkolati jellel kijelölt

Részletesebben

Füzesabony Város Képviselı-testületének szeptember 10-i nyilvános ülésén hozott határozatok:

Füzesabony Város Képviselı-testületének szeptember 10-i nyilvános ülésén hozott határozatok: 2008. szeptember 10-i nyilvános ülésén hozott határozatok: 107/2008./IX.10./ határozata Füzesabony Város képviselı testülete az elıterjesztésben foglaltakat megtárgyalta és úgy határozott, hogy az 53/2008

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL 3. Száma: 9214-42011.

Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL 3. Száma: 9214-42011. Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL 3. Száma: 9214-42011. Elıkészítık: Kiss György Közgazdasági Iroda irodavezetıje, Pálócziné Tóth Mária költségvetési csoportvezetı Az elıterjesztés törvényességi

Részletesebben

Szegedi belváros kerékpáros átjárhatóságának biztosítása Készítette: Dávid Gábor

Szegedi belváros kerékpáros átjárhatóságának biztosítása Készítette: Dávid Gábor Szegedi belváros kerékpáros átjárhatóságának biztosítása Készítette: Dávid Gábor 1 Előzmények A lehetőség: KRESZ (2010.01.01) A módosítás előtt: (3) Ha az Egyirányú forgalmú út jelzőtáblák (104. és 105.

Részletesebben

Fentieket ismeretében a Tisztelt Bizottság elé terjesztem a kérelmet megvitatásra és döntésre.

Fentieket ismeretében a Tisztelt Bizottság elé terjesztem a kérelmet megvitatásra és döntésre. Nyílt ülésen kerül tárgyalásra A Bizottság saját hatáskörébe tartozó döntések: 1. Napirendi pont ELŐTERJESZTÉS Sárvári Állatvédő és Kutyás Sport Egyesület közterület-használati kérelme a Várpark területére

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének szeptember 24-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének szeptember 24-i ülésére Elıterjesztés 16. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére Tárgy: Belvízvédelmi rendszer fejlesztésével kapcsolatos pályázat lezárása Az elıterjesztést készítette:

Részletesebben

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága /l 0

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága /l 0 Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága /l 0 Előterjesztő: Gazdálkodási Ügyosztály '..ftt?.sz. napirend ELŐTERJESZTÉS A

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP kódszámú pályázaton való pályázati részvételről

ELŐTERJESZTÉS. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP kódszámú pályázaton való pályázati részvételről Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Gorzsás Anita ELŐTERJESZTÉS A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP-3.1.1-15 kódszámú pályázaton való pályázati

Részletesebben

Előterjesztés. Biatorbágy város forgalmi rendjének felülvizsgálatáról

Előterjesztés. Biatorbágy város forgalmi rendjének felülvizsgálatáról Előterjesztés Biatorbágy város forgalmi rendjének felülvizsgálatáról Biatorbágy Város feladata, hogy közútjain, a közút kezelőjeként gondoskodjon arról, hogy a közút biztonságos közlekedésre alkalmas,

Részletesebben

Szombathely, Éhen Gy. tér 1-3. forgalomtechnikai felülvizsgálata egyirányúsítás, parkoló kijelölés

Szombathely, Éhen Gy. tér 1-3. forgalomtechnikai felülvizsgálata egyirányúsítás, parkoló kijelölés H-9700 Szombathely Laky Demeter u. 8. Tel: +36-20-311-9750. Szombathely, 2015. május 22. Tartalomjegyzék: Címlap Tartalomjegyzék 1.0 Műszaki leírás Általános adatok Tervezési feladat Kiinduló adatok Jelenlegi

Részletesebben

A Kormány /2009. ( ) Korm. rendelete. a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet módosításáról

A Kormány /2009. ( ) Korm. rendelete. a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet módosításáról A Kormány /2009. ( ) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet módosításáról A közúti közlekedésrıl szóló 1988. évi I. törvény 48. (3) bekezdése a)

Részletesebben

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (IV. 24.) rendelet a közúti forgalmi rend változtatásáról

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (IV. 24.) rendelet a közúti forgalmi rend változtatásáról Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/07. (IV. 24.) rendelet a közúti forgalmi rend változtatásáról (Egységes szerkezetben a 26/17. (X.31.) 33, 16/17. (VII.31.) 32, 8/17. (IV.24.) 31,

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: a Képviselıtestület 2012. április 24 i ülése ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Budapest Airport Zrt. kérelme építési tilalom elrendelésérıl a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a Bőnmegelızési Tanács egy éves munkájáról. Készítette: Dombi György Bőnmegelızési Tanács elnöke

BESZÁMOLÓ. a Bőnmegelızési Tanács egy éves munkájáról. Készítette: Dombi György Bőnmegelızési Tanács elnöke BESZÁMOLÓ a Bőnmegelızési Tanács egy éves munkájáról Készítette: Dombi György Bőnmegelızési Tanács elnöke 1 A rendırségrıl szóló 1994. évi XXXIV. törvény 10. (1) bekezdése szerint az önkormányzatok közbiztonsággal

Részletesebben

HATÁROZAT KIVONAT. Készült: 2009. március 10-én a Városfejlesztési, Műemlékvédelmi és Környezetvédelmi Bizottság rendes ülésén.

HATÁROZAT KIVONAT. Készült: 2009. március 10-én a Városfejlesztési, Műemlékvédelmi és Környezetvédelmi Bizottság rendes ülésén. Készült: 2009. március 10-én a Környezetvédelmi Tárgy: Napirendi pontok elfogadása. 10/2009.( III. 10. ) VMKB. hat. 5 igen szavazattal a Környezetvédelmi Bizottság egyhangúlag egyetért azzal, hogy az elhangzott

Részletesebben

2011. október 27. napján tartandó

2011. október 27. napján tartandó Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 3024/2011. Sorszám: 8. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. október 27.

Részletesebben

LÉTESÍTMÉNYTÍPUSOK ALAPELVEK. Kerékpárosbarát közlekedéstervezés

LÉTESÍTMÉNYTÍPUSOK ALAPELVEK. Kerékpárosbarát közlekedéstervezés LÉTESÍTMÉNYTÍPUSOK 1 ALAPELVEK Kerékpárforgalmi hálózat: minden felület, ahol nem tilos kerékpározni Ezen belül: kerékpárforgalmi létesítmények Beavatkozás sorrendje: 2. Konfliktuspontok kezelése 4. Elválasztott

Részletesebben

Kerékpárút építése Nagycenk és Pereszteg községek között TOP GM

Kerékpárút építése Nagycenk és Pereszteg községek között TOP GM Kerékpárút építése Nagycenk és Pereszteg községek között TOP-3.1.1-15-GM1-2016-00016 Kedvezményezett: Nagycenk Nagyközség Önkormányzata 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. A projekt megvalósítási időszaka: 2017.06.01.

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 6/911-1/2011/IX Üi.: dr. Sánta Edina Makó Város Önkormányzat Képviselı-testülete MAKÓ Tisztelt Képviselı-testület! ELİTERJESZTÉS Tárgy: Csongrád

Részletesebben

13. Gyalogos közlekedés

13. Gyalogos közlekedés SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM MŰSZAKI TUDOMÁNYI KAR KÖZLEKEDÉSÉPÍTÉSI TANSZÉK KÖZÚTI FORGALOMTECHNIKA 1. Tantárgykód: NGB_ET009_1 13. Gyalogos közlekedés Dr. Kálmán László egyetemi adjunktus Győr, 2014. január

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ 0357 ÉS 0348 KÜLTERÜLETI UTAK ÚTEFLÚJÍTÁSA. Műszaki leírás

ÚJFEHÉRTÓ 0357 ÉS 0348 KÜLTERÜLETI UTAK ÚTEFLÚJÍTÁSA. Műszaki leírás Székhely: 4400 Nyíregyháza, Bujtos utca 17. Tel/fax: +36-42-784-485 +36-30-743-0130 E-mail: iroda@aquak-kft.hu Műszaki leírás Megrendelő: Újfehértó Város Önkormányzata 4244 Újfehértó, Szent István út 10.

Részletesebben

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (IV. 24.) rendelet a közúti forgalmi rend változtatásáról

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (IV. 24.) rendelet a közúti forgalmi rend változtatásáról Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/07. (IV..) rendelet a közúti forgalmi rend változtatásáról (Egységes szerkezetben a 35/. (XII.07.) 29, 31/. (XI.07.), /. (X.04.), /. (VII.06.) 26,

Részletesebben

REGIOPLAN KECSKÉD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS

REGIOPLAN KECSKÉD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS Gyır, 2011.09. HÓ Msz.:Rp.I.189-2 Munkaszám: Rp.I.189-2 Pekkerné Szabó Piroska Felelıs tervezık: Településrendezés Tájrendezés, környezetalakítás okl. táj- és kertépítész okl. táj- és környezetrendezési

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: jegyzo@sarospatak.hu Elıterjesztés a - a képviselı- testületnek - az óvodai körzethatárok módosításáról

Részletesebben

Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2011.(VIII.29.) önkormányzati rendelete Albertirsa város forgalmi rendjéről

Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2011.(VIII.29.) önkormányzati rendelete Albertirsa város forgalmi rendjéről Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2011.(VIII.29.) önkormányzati rendelete Albertirsa város forgalmi rendjéről Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, az Alkotmány

Részletesebben

Nagyvárosi forgalomszervezés és KRESZ, figyelemmel a kerékpáros és közösségi közlekedésre

Nagyvárosi forgalomszervezés és KRESZ, figyelemmel a kerékpáros és közösségi közlekedésre Nagyvárosi forgalomszervezés és KRESZ, figyelemmel a kerékpáros és közösségi közlekedésre KRESZ-módosítási javaslatok a városi közútkezelő szempontjából Lendvai Gábor Forgalomtechnikai munkatárs Budapesti

Részletesebben

Tata Város Polgármesterétıl

Tata Város Polgármesterétıl Tata Város Polgármesterétıl Tata, Kossuth tér 1. 2890 (+36 34) 588 611 (+36 34) 588 480 E-mail: polgarmester@tata.hu Szám: I/3-153/2010 Elıterjesztés Tata Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2010.

Részletesebben

GYALOGOS KÖZLEKEDÉS SZEGEDEN

GYALOGOS KÖZLEKEDÉS SZEGEDEN GYALOGOS KÖZLEKEDÉS SZEGEDEN Dr. Oláh Miklós irodavezető-helyettes Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Fejlesztési Iroda Székesfehérvár, 2014. szeptember 16. 1. Szeged és a gyalogosközlekedés

Részletesebben

3. Az önkormányzat a támogatás keretösszegét a város éves költségvetési rendeletében határozza meg.

3. Az önkormányzat a támogatás keretösszegét a város éves költségvetési rendeletében határozza meg. Balatonfőzfı Város Önkormányzata Képviselı-testületének 7/2014. (IV.22.) önkormányzati rendelete Balatonfőzfı város közigazgatási területén útépítéshez, útfelújításhoz, parkoló kialakításához és járda

Részletesebben

GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület szeptember 20-i ülésére

GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület szeptember 20-i ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2018. szeptember 20-i ülésére Tárgy: Javaslat Kerékpárutak létesítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása Pest megye területén"

Részletesebben

ÚTHÁLÓZAT Mérnök Iroda Kft Tatabánya, Szent Borbála tér 6. II.em. 6. Tel.: 34/ ; Tel/Fax: 34/

ÚTHÁLÓZAT Mérnök Iroda Kft Tatabánya, Szent Borbála tér 6. II.em. 6. Tel.: 34/ ; Tel/Fax: 34/ Tartalomjegyzék Tata Város Kőkúti tömb szabályozási terv Közlekedési alátámasztó munkarész UK 001. UK 003. UK 004. Műszaki leírás Helyszínrajz Mintakeresztszelvények Munkaszám: 675/2017. Tatabánya, 2017.

Részletesebben

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 280. MELLÉKLET: - Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi Közbeszerzési tervének módosítására

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 280. MELLÉKLET: - Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi Közbeszerzési tervének módosítására AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 280. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010. évi Közbeszerzési tervének módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának 7/2006.(II.25.) rendelete az útépítési érdekeltségi hozzájárulásról

Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának 7/2006.(II.25.) rendelete az útépítési érdekeltségi hozzájárulásról Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának 7/2006.(II.25.) rendelete az útépítési érdekeltségi hozzájárulásról Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testülete a közúti közlekedésrıl szóló 1988.

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének február 14-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének február 14-i ülésére E L İ T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. február 14-i ülésére Tárgy: Raklap és Tüzép Kft kérelme útcsatlakozás létesítéséhez, út használatához Az elıterjesztést

Részletesebben

Pér Község Önkormányzata 9099 Pér, Szent Imre u. 1. Tel: (96) , Fax: (96)

Pér Község Önkormányzata 9099 Pér, Szent Imre u. 1. Tel: (96) , Fax: (96) Ügyiratszám: Dr. Fellegi Tamás nemzeti fejlesztési miniszter részére Tárgy: Baleseti gócpont megszüntetése iránti kérelem Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 1051 Budapest Honvéd utca 13-15. Tisztelt Miniszter

Részletesebben

kerékpáros nyom (pl: Iszák utca) kerékpáros nyom (pl: Sportcsarnok))

kerékpáros nyom (pl: Iszák utca) kerékpáros nyom (pl: Sportcsarnok)) 2012. 12.10. A biztonságos közlekedésért I. - Hol szabad kerékpározni? Kaposváron elkészült 7 kilométer hosszú kerékpárforgalmi úthálózat. Mivel a városban közlekedőknek több, Kaposváron eddig ismeretlen

Részletesebben

A közutakon alkalmazott kerékpáros átvezetések a forgalomtechnikus szemével. Mocsári Tibor főmérnök

A közutakon alkalmazott kerékpáros átvezetések a forgalomtechnikus szemével. Mocsári Tibor főmérnök A közutakon alkalmazott kerékpáros átvezetések a forgalomtechnikus szemével Mocsári Tibor főmérnök 2010. szeptember Kerékpáros Vasúti ájárók Közlekedésbiztonsági forgalombiztonsága Nap - NKH - KKK, szakmai

Részletesebben

A képviselőtestületek és a jegyzők közútkezelői és közlekedési hatósági feladatai

A képviselőtestületek és a jegyzők közútkezelői és közlekedési hatósági feladatai BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Közlekedési Felügyelősége A képviselőtestületek és a jegyzők közútkezelői és közlekedési hatósági feladatai Gida Attila útügyi szakmai tanácsadó Jogszabályi háttér 1988. évi

Részletesebben

Közúti jelzőtáblák Az útvonal típusát jelző táblák

Közúti jelzőtáblák Az útvonal típusát jelző táblák Közúti jelzőtáblák Az útvonal típusát jelző táblák Autópálya Autópálya Autóút Autóút Főútvonal Főútvonal Elsőbbséget szabályozó jelzőtáblák Elsőbbségadás kötelező Állj! Elsőbbségadás kötelező A szembejövő

Részletesebben

A (közösségi) közlekedés biztonsága érdekében

A (közösségi) közlekedés biztonsága érdekében Általános Közlekedési Tagozat, Közlekedésjogi és Igazgatási Szakosztály Szakmai találkozó Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2019. február 19. A (közösségi) közlekedés biztonsága érdekében Autóbuszok közlekedése

Részletesebben

Projekt címe: Kerékpáros közlekedés feltételeinek javítása Rábapatonán Kedvezményezett:

Projekt címe: Kerékpáros közlekedés feltételeinek javítása Rábapatonán Kedvezményezett: Kerékpáros közlekedés feltételeinek javítása Rábapatonán A projekt bemutatása Projekt címe: Kerékpáros közlekedés feltételeinek javítása Rábapatonán Kedvezményezett: Rábapatona Község Önkormányzata Projekt

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. március 26-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. március 26-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Jegyzője Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300

Szentes Város Önkormányzata Jegyzője Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Szentes Város Önkormányzata Jegyzője Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Ikt.sz.: 07-3556-20, 25, 26/2005. E.a: Cseuz András Tárgy: Interpellációkra adott válaszok

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

I. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2017.(VIII. 25.) önkormányzati rendelete Kadarkút Város Önkormányzata tulajdonát képező, illetve üzemeltetésében lévő egyes közutak használatának

Részletesebben

A KRESZ mozgáskorlátozottakra vonatkozó rendelkezései

A KRESZ mozgáskorlátozottakra vonatkozó rendelkezései A KRESZ mozgáskorlátozottakra vonatkozó rendelkezései A mozgáskorlátozottak külön engedélye és jelzése 51/A. A 13. (1) bekezdésének g/1. és i/1. pontjában, a 14. (13) bekezdésében, a 17. (1) bekezdésének

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének./2015. (...) Önkormányzati Rendelete

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének./2015. (...) Önkormányzati Rendelete Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének./2015. (...) Önkormányzati Rendelete a városképet meghatározó hirdetı-berendezések, hirdetmények és választási plakátok elhelyezésérıl Hajdúnánás Városi

Részletesebben

A Magyar Közút üzemeltetésébe kerülő kerékpárúti hidakról. Lázár Mihály hídmérnök Magyar Közút NZrt. Híd Osztály

A Magyar Közút üzemeltetésébe kerülő kerékpárúti hidakról. Lázár Mihály hídmérnök Magyar Közút NZrt. Híd Osztály A Magyar Közút üzemeltetésébe kerülő kerékpárúti hidakról Lázár Mihály hídmérnök Magyar Közút NZrt. Híd Osztály Előzmények - kerékpárforgalmi létesítmények működtetéséhez kapcsolódó feladatokról I. TERV:

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30,

Részletesebben

2015.04.28. TATABÁNYA KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI KONZORCIUM

2015.04.28. TATABÁNYA KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI KONZORCIUM 1 2015.04.28. TATABÁNYA KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI KONZORCIUM A forgalomcsillapítás jelentősége és kerékpárosbarát alkalmazása Megközelítési módok közlekedési hálózatok kialakításánál Cél Jellemző feladatok

Részletesebben

Minisztériumi elvárások

Minisztériumi elvárások Minisztériumi elvárások Vagyongazdálkodási konferencia, Magyar Közút NZrt. Mátraháza, 2017. május 9. Thoroczkay Zsolt főosztályvezető NFM Közúti Infrastruktúra Fejlesztési Főosztály Minisztériumi elvárások

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 7/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési eljárásról *

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 7/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési eljárásról * Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 7/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési eljárásról * Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése az épített

Részletesebben

BERHIDA VÁROS FORGALMI RENDJÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA

BERHIDA VÁROS FORGALMI RENDJÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA BERHIDA VÁROS FORGALMI RENDJÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA Megrendelő: Berhida Város Önkormányzata 8181 Berhida, Veszprémi utca 1-3. Készítette: GEOplaner Építőipari Tervező KFT 8200 Veszprém, Kistó utca 25. Tsz.:

Részletesebben

Kerékpáros forgalomtechnika és biztonság néhány összefüggése

Kerékpáros forgalomtechnika és biztonság néhány összefüggése Forgalmász napok Sopron, 2013. június 12-13. Kerékpáros forgalomtechnika és biztonság néhány összefüggése Vincze Tibor vin@trenecon.hu 1 2013.06.24. Tartalom 1. Miként látjuk a kerékpárost? 2. Kívánatos

Részletesebben

Pásztó Város Polgármestere Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) * ; * /13 Fax: (06-32)

Pásztó Város Polgármestere Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) * ; * /13 Fax: (06-32) Pásztó Város Polgármestere 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/13 Fax: (06-32) 460-918 E-mail: forum@paszto.hu Szám: 1-98/2016. A rendelet megalkotása minősített szavazattöbbséget

Részletesebben

12. Kerékpáros közlekedés

12. Kerékpáros közlekedés SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM MŰSZAKI TUDOMÁNYI KAR KÖZLEKEDÉSÉPÍTÉSI TANSZÉK KÖZÚTI FORGALOMTECHNIKA 1. Tantárgykód: NGB_ET009_1 12. Kerékpáros közlekedés Dr. Kálmán László egyetemi adjunktus Győr, 2014. január

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság július 2-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság július 2-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-413 /2012. ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2012. július 2-i ülésére Tárgy: Közterület-használati

Részletesebben

FÉNYKÉP MELLÉKLET MEGLÉVŐ FORGALOMTECHNIKAI ESZKÖZÖK

FÉNYKÉP MELLÉKLET MEGLÉVŐ FORGALOMTECHNIKAI ESZKÖZÖK FÉNYKÉP MELLÉKLET MEGLÉVŐ FORGALOMTECHNIKAI ESZKÖZÖK I terület: a 71 sz. főút ill. a vasútvonal déli oldalán, a főút és a Balaton közötti terület. A terület az alábbi utcákat foglalja magába: Halász utca,

Részletesebben

20/1984. (XII. 21.) KM rendelet. az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről

20/1984. (XII. 21.) KM rendelet. az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről A belügyminiszterrel, valamint a Minisztertanács Tanácsi Hivatalának elnökével egyetértésben a következıket

Részletesebben

SÜRGİSSÉGI INDÍTVÁNY! 19/2011. számú elıterjesztés

SÜRGİSSÉGI INDÍTVÁNY! 19/2011. számú elıterjesztés SÜRGİSSÉGI INDÍTVÁNY! 19/2011. számú elıterjesztés A határozati javaslat(ok) elfogadásához a Képviselıtestület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló, többször módosított 7/2006. (IV.14.) sz. önkormányzati

Részletesebben