Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Iroda 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Iroda 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300"

Átírás

1 Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Iroda 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/ Iksz: F /2015. Témafelelős: Cseuz András Tárgy: Szentes, Kiss Bálint Református Általános Iskola környezetének forgalomszabályozása, (IV. 16.) rendelet módosítása Melléklet: 1. sz.: Csm-i Közlekedési Felügyelőség állásfoglalása 2. sz.: Városfejlesztési Bizottság 4/2015. (III.25.) VB. határozata 3. sz.: Rendelet-tervezet Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Helyben Tisztelt Képviselő-testület! Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete február 25-i ülésén a 43/2015.(II.25.) határozatával döntött, hogy a Közlekedési Felügyeletet bevonásával a Műszaki Iroda vizsgálja meg a Hajdú Lajos utca gépjármű forgalom számára történő kinyitásának lehetőségét úgy, hogy az a közlekedési szabályoknak megfeleljen. Tárgyi ingatlan környezetének (Tóth József, Hajdú Lajos utca, Kossuth tér) forgalmi rendjét a Csm-i Közlekedési Felügyelet és a Szentesi Rendőrkapitányság bevonásával a Műszaki Iroda felülvizsgálta és a következőket állapítottuk meg: A Szentes, Kossuth tér 1. és 2. sz. ingatlanok (általános iskola, és a Volt Megyeháza ) előtt gyalogos forgalomra kiépített térburkolat van, amely azonos kivitelű a tér többi burkolt felületével, és szintben csatlakozik ahhoz. Végeinél poilerek közé feszített lánckorlát határolja, oldalainál azonban sem optikai, sem mechanikai elhatárolás nincs. A Csm-i Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőség 1. számú mellékleteként csatolt állásfoglalása alapján az utca gépjármű forgalom előtti megnyitása építési engedély alapján lehetséges, amelyhez a szabvány által előírt útparamétereket ki kell építeni, a gépjárművek részére kiépítendő útfelületet a gyalogos közlekedési felületektől el kell határolni. ( A tárgyi útszakaszon a tervezett beavatkozás az út közúthálózatba sorolását megváltoztató intézkedés: gyalogútból (járdából) lakóút vagy vegyes használatú út lesz, ezért építési engedélyköteles. ) Az eljárás lefolytatásához tervdokumentáció csatolása szükséges. A Szentes Városellátó Nkft. előzetes költségbecslése alapján a beruházás várható költsége eft, a meglévő pályaszerkezet elégséges teherbírása esetén eft, amelyre a város évi költségvetése jelenleg nem biztosít pénzügyi fedezetet. A reggeli csúcsforgalomban jelentkező zsúfoltság és az iskola parkolási gondjainak enyhítése érdekében a Rendőrkapitányság véleményével összhangban a Hajdú Lajos utca zsákutcás jellegét megtartva az alábbi forgalomszervezési változtatásokat javasoltuk: 1

2 1. A Tóth József utca volt Megyeháza kapubejárója és a Hajdú Lajos utca közötti szakaszán megállási tilalom bevezetése reggel óra között. Így biztosítható a Tóth József utca ezen keskeny szakaszán a folyamatos közlekedés és - az utca íves vonalvezetése ellenére is - a hosszabb belátható útszakasz. 2/1. Hajdú Lajos utca iskola felőli oldalán várakozási tilalom bevezetése reggel óra között 2/2. Hajdú Lajos utca parkoló felőli oldalán megállási tilalom bevezetése a parkoló bejárat és a Tóth József utca között. Így biztosítható a folyamatos kétirányú közlekedés a Hajdú Lajos utcában is. 3. Behajtási korlátozás, kivéve engedéllyel a Kiss Bálint Református Általános Iskola Kossuth tér felőli homlokzata előtti útszakaszra. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Városrendezési,- fejlesztési és Idegenforgalmi Bizottsága a forgalomszervezési javaslatot azzal a kiegészítéssel támogatta, hogy a 3. pont szerinti behajtási korlátozás csak munkanapokra, óra időtartamra vonatkozzon, és a bevezetett forgalmi rend módosítása három hónap múlva kerüljön felülvizsgálatra. 4. A Hajdú Lajos utcai nagy parkoló fizető parkolóvá történő átminősítése. A fizető parkolás bevezetése a reggeli csúcsidőben az ingyenes várakozási lehetőséget nem befolyásolja 8.00 óráig, a délutáni oktatási idő végeinek megoszlása miatt pedig vélhetően kevesebb zsúfoltságot okozna. A Hajdú Lajos utcai nagy parkoló fizető parkolóvá történő átminősítéséhez szükséges a (IV. 16.) rendelet módosítása, ezért javasoljuk a rendelet 1. sz. mellékletének kiegészítését a Hajdú Lajos utcai parkolóval. A forgalmi rend fentiek szerinti módosítását a május 1. határidővel javasoljuk bevezetni, amelynek visszaellenőrzése a Városrendezési Bizottság javaslata szerint 3 hónap múlva válik esedékessé. Azonban a tanításmentes nyári hónapok a visszaellenőrzés eredményességét befolyásolhatják, ezért ezt javasoljuk hat hónapra kiterjeszteni. A Városfejlesztési Bizottság a 2. számú mellékletben foglaltakat javasolja. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg, és hozza meg döntéseit az előterjesztés alapján.../2015.( IV. 17.) Tárgy: Szentes, Kiss Bálint Református Általános Iskola környezetének forgalomszabályozása HATÁROZATI JAVASLAT Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Szentes, Kiss Bálint Református Általános Iskola környezetének forgalomszabályozása irányuló előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 2

3 A változat: 1.) Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kiss Bálint Református Általános Iskola környezetének forgalmi rend módosítását a Városrendezési Bizottság 64/2015. (III.25.) határozatában foglaltakkal egyetértve, az alábbiak szerint szabályozza: - A Tóth József utca volt Megyeháza kapubejárója és a Hajdú Lajos utca közötti szakaszán megállási tilalom lépjen életbe reggel óra között. - Hajdú Lajos utca iskola felőli oldalán várakozási tilalom lépjen életbe reggel óra között - Hajdú Lajos utca parkoló felőli oldalán megállási tilalom lépjen életbe munkanapokon óra között a parkoló bejárat és a Tóth József utca között. Behajtási engedélyhez kötött behajtási korlátozás lépjen életbe a Kiss Bálint Református Általános Iskola Kossuth tér felőli homlokzata előtti útszakaszra. - A Hajdú Lajos utcai parkolóban fizető parkolási rend lépjen életbe, amelyhez Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2007. (IV. 16.) rendelete 1. sz. melléklet szerinti korlátozott várakozási terület leírását a Hajdú Lajos utcai parkolóval kiegészíti. 2.) A Képviselő-testület felkéri a Szentesi Városellátó Nkft-t, hogy a szükséges közlekedési táblákat helyezze ki. Felelős: Nkft. ügyvezetője Határidő: ) A Képviselő-testület felkéri a Műszaki Irodát, hogy a forgalmi rendet hat hónap múlva vizsgálja felül. Felelős: Műszaki Iroda Határidő: október 31. B változat: Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete testülete a Kiss Bálint Református Általános Iskola környezetének forgalmi rend módosítását nem támogatja. Kapják: 1. Szentes Város Polgármestere 2. Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 3. Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Iroda 4. Irattár Szentes, április 7. Dr. Sztantics Csaba jegyző meghatalmazásával: Czirok Jánosné műszaki irodavezető 3

4

5

6

7

8 1 3. számú melléklet Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a fizető-parkolóhelyek működésének és igénybevételének előírásairól szóló 11/2007.(IV.16.) rendelet módosításáról. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvényének 32. cikkének (1) bekezdés a) pontjában, (2) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. tv. 13. (1) bekezdés 2. pontjában biztosított jogkörében eljárva, a közúti közlekedésről szóló I. törvény 15/A-15/E. és a 48. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a fizető-parkolóhelyek működésének és igénybevételének rendjéről a következő rendeletét (a továbbiakban: rendelet) alkotja. 1. A fizető-parkolóhelyek működésének és igénybevételének előírásairól szóló 11/2007.(IV.16.) rendelet 1. sz. melléklete helyébe ezen rendelet melléklete lép. Ez a rendelet május 01-től lép hatályba. 2. Dr. Sztantics Csaba sk. jegyző Szirbik Imre sk. polgármester

9 1. számú melléklet a /2015. (.) önkormányzati rendelethez Korlátozott várakozási terület leírása 1. Kossuth Lajos utca A Kossuth Lajos utca mindkét oldala a Kossuth tér 5. számtól a Kossuth Lajos utca 36/C számig és a Kossuth Lajos utca 3. számtól a Kossuth Lajos utca számig. 2. Kossuth Lajos utca északi oldala Ond Vezér tér déli oldala, északi oldala időkorlátozással.(12, 00 17, 00 fizető) Klauzál utca szám, az egész belső terület rész. A Klauzál utca Kossuth Lajos utca és a dr. Brusznyai Árpád sétány közötti szakasza (Klauzál utca 1-3. szám és a Kossuth Lajos utca 26. számtól a Klauzál utca 10. számig). Brusznyai sétány szám. Kossuth Lajos utca 36/A.,-B lépcsőház belső terülte. Brusznyai sétány 2-6. szám, szám, Bocskai utca 2-6. szám, Bocskai 8. szám, az egész belső területe. Bocskai utca Horváth Mihály utca Jövendő utca által határolt rész (Kossuth Lajos utca szám mögötti szakasz, a Kossuth Lajos 17. szám melletti rész). Kossuth Lajos utca 24. szám mögötti szakasz. A Horváth Mihály utca mindkét oldala (Kossuth Lajos utca 10. számtól a Horváth Mihály utca 16. számig és Kossuth Lajos utca 12. számtól a Horváth Mihály utca 19. számig). A Horváth Mihály utca 4-6. szám belső területe. A Jövendő utca Horváth Mihály utca és Bocskai utca közötti szakaszának mindkét oldala. Ady Endre utca Kossuth tér és a Kígyó utca közötti szakasz keleti oldala (Ady Endre utca 11. számig). A Munkácsy Mihály utca Ady Endre utca Kiss Bálint utca által határolt szakasz. (Hatályát vesztette: május 17. napjától) A Kiss Bálint utca Munkácsy Mihály utca és a Kossuth tér 4. szám közötti rész (Kiss Bálin utca 1-9. szám. Kiss Bálint utca szám). Hajdú Lajos utcai parkoló A Kossuth tér északi és keleti mindkét oldala (Kossuth tér 4, 5.szám) Nagy Ferenc utca mindkét oldala 3. Kossuth Lajos utca déli oldala Az Erzsébet tér északi,- déli,- oldala (Kossuth tér 1. szám ingatlan mellett mindkét oldalon, Kossuth tér 6. szám előtt Erzsébet téri oldalon, továbbá Erzsébet tér 1.,2.,3., 4. szám). A Petőfi Sándor utca nyugati oldala a Kossuth tér és Iskola utca közötti szakasz (Petőfi Sándor utca 1-7/A. számig). A Szabadság tér Petőfi Sándor utca és a József Attila utca által határolt rész (Petőfi S. u. 8. szám előtti parkoló, Szabadság tér B épület, Szabadság tér 4-6. szám, Szabadság tér buszpályaudvar felöli szakasz, József A. 1. szám melletti parkoló).

10 Páva utca mind két oldala az Új utcáig lévő szakasza. József Attila utca szám az Új utcáig (József Attila utca nyugati oldala). József Attila utca 2-4. szám, szám előtti, mögötti szakasz, belső parkoló). Új utca szám előtti, melletti parkoló, Kossuth Lajos utca szám mögötti, melletti, közti szakasz. Somogyi Béla utca 1-3. szám előtti, mögötti szakasz. Bacsó Béla szám előtti, mögötti szakasz.

Tárgy: Evangélikus templom körüli terület kertépítészete fenyőfa kivágása

Tárgy: Evangélikus templom körüli terület kertépítészete fenyőfa kivágása Szentes Város Polgármesterétől, 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy: Evangélikus templom körüli terület kertépítészete fenyőfa kivágása Témafelelős: Döbrőssy Iván Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Révi Zsolt városi főépítész előterjesztése

Révi Zsolt városi főépítész előterjesztése 2 Révi Zsolt városi főépítész előterjesztése Javaslat Győr Megyei Jogú Város Településszerkezeti tervének, valamint a Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006.

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom:

H I R D E T M É N Y. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: H I R D E T M É N Y Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: Bizottsága 2015. április 14-i ülésén az alábbi határozatokat hozta: Tárgy:

Részletesebben

4. NAPIREND Ügyiratszám: 4/633/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. március 27-i nyilvános ülésére

4. NAPIREND Ügyiratszám: 4/633/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. március 27-i nyilvános ülésére 4. NAPIREND Ügyiratszám: 4/633/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. március 27-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: Az orvosi körzetek

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Dr.Sós Csaba aljegyző, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, Kovács Lászlóné irodavezető,

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Dr.Sós Csaba aljegyző, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, Kovács Lászlóné irodavezető, JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. január 16-án de: 7,30 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatal tanácstermében a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülésének alkalmából. Jelen vannak: Beke

Részletesebben

Mórahalom város Képviselőtestületének 13/1999. (VII. 1.) Ör. rendelete a közutak igazgatásáról

Mórahalom város Képviselőtestületének 13/1999. (VII. 1.) Ör. rendelete a közutak igazgatásáról Mórahalom város Képviselőtestületének 13/1999. (VII. 1.) Ör. rendelete a közutak igazgatásáról Mórahalom Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. LXV. tv. 16. (1) bekezdés és a közúti

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztálya 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztálya 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztálya 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 1 Ikt.sz.: G-23899/2012 Témafelelős: Korom Pál, Tárgy: Szentes város bel- és csapadékvíz elvezetés

Részletesebben

17/2001. (V.24.) önkormányzati r e n d e l e t 1. Szolnok város helyi parkolási rendjéről

17/2001. (V.24.) önkormányzati r e n d e l e t 1. Szolnok város helyi parkolási rendjéről 1. oldal 17/2001. (V.24.) önkormányzati r e n d e l e t 1 Szolnok város helyi parkolási rendjéről Egységes szerkezetbe foglalva a 26/2001. (VI.18.), a 28/2001. (VIII.1.), a 45/2001. (XII.27.) KR. sz. és

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 2015. május 14-én 9.30 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal kistermében

Részletesebben

1. A társulás neve: Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás (a továbbiakban: Társulás)

1. A társulás neve: Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás (a továbbiakban: Társulás) KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA (MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Amely létrejött az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés k) pont és a Magyarország

Részletesebben

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása Az előterjesztés száma: 95/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. május 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A Decs Tesz- Vesz

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 12/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 14-én 15.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

2. Értelmező rendelkezések

2. Értelmező rendelkezések Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 48/2013. (XI. 18.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és megszegésük jogkövetkezményeiről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 18/2014. (III.17.) 19/2014. (III. 17.) 20/2014. (III.17.) 21/2014. (III.17.) A lejárt határidejű

Részletesebben

3. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Ikt. szám: 33-20/2013. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT

3. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Ikt. szám: 33-20/2013. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT 3. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE Ikt. szám: 33-20/2013. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 9/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 20-án 11.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25.

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25. Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pult Név Voks Frakció 1. Bajusz Istvánné polgármester 1-2. Buczi Zoltán képviselő 1-3. Kissné Pusztai Ibolya

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 187-7/2011. 18. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Sárréti

Részletesebben

A rendelet hatálya. Várakozási övezet

A rendelet hatálya. Várakozási övezet A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 39/2011 (XII.12.) önkormányzati rendelete Ferencváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. március 5-én 16.30. órakor tartott rendkívüli, nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 34

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 34 Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 17/2013. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének és az 1. napirendi pont tárgyalásánal Tabdi

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2011. március 31. napján tartandó rendkívüli, nyilvános ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2011. március 31. napján tartandó rendkívüli, nyilvános ülésére LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL Cím: 3021 Lőrinci, Szabadság tér 26. E-mail: ph@lorinci.hu Telefon: (37) 388-155 Fax: (37) 388-464 Előterjesztés a Képviselő-testület 2011. március 31. napján

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 13/1998.(III.30.) számú rendelete. a közterületek rendjéről

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 13/1998.(III.30.) számú rendelete. a közterületek rendjéről MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/1998.(III.30.) számú rendelete a közterületek rendjéről (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 27/1998.(IX.07.), 12/1999.(IV.01.), 17/2000.(IV.10.), 21/2000.(V.08.),

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A járóbeteg-szakellátási feladatokkal összefüggő kérdésekről

ELŐTERJESZTÉS. A járóbeteg-szakellátási feladatokkal összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A járóbeteg-szakellátási

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 2015. március 17-én 9.30 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal kistermében

Részletesebben

234/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat

234/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat 234/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kolping Támogató Szolgálat Sárvár és Kistérsége 2014. évi munkájáról szóló beszámolót - megköszönve

Részletesebben

17/2015. (02. 17.) Kt. határozat. 18/2015. (02. 17.) Kt. határozat. 19/2015. (02. 17.) Kt. határozat

17/2015. (02. 17.) Kt. határozat. 18/2015. (02. 17.) Kt. határozat. 19/2015. (02. 17.) Kt. határozat 17/2015. (02. 17.) Kt. határozat a balatonfűzfői 1498/320 és 1498/321 helyrajzi számú ingatlanok értékesítése című napirendet Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. (2)

Részletesebben

16/2009.(II.27.) számú Képviselő-testületi határozat Dorog Város Képviselő-testülete az 5/2009.(I.30.) sz 6/2009.(I.30.) sz. 7/2009.(I.30.) sz. 8/2009.(I.30.) sz. 9/2009.(I.30.) sz. 10/2009.(I.30.) sz..

Részletesebben

MEGHÍVÓ 2015. február 12.

MEGHÍVÓ 2015. február 12. MEGHÍVÓ 2015. február 12. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. február 12-én (csütörtök) 09 00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem Javasolt

Részletesebben

MEGHÍVÓ 2014. december 18.

MEGHÍVÓ 2014. december 18. MEGHÍVÓ 2014. december 18. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. december 18-án (csütörtök) 10 00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem Javasolt

Részletesebben