Dr. Ladó Judit szakmai alelnök

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dr. Ladó Judit szakmai alelnök"

Átírás

1 KÖNYVVIZSGÁLÓK LAPJA a MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA HIVATALOS LAPJA 3. évfolyam 2. szám 2014 február Konzultáció Életműdíj 2014 A Szakértői bizottság feladatai évben Beszámoló a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Nógrád megyei szervezetének tevékenységéről

2 előszó előtt a évben számos új szakmai kihívás áll. A jelenleg ismert ütemezés szerint április 3-án elfogadásra kerülhet az EU könyvvizsgálati reformmal kapcsolatos direktívája, amely hosszútávra meghatározza a könyvvizsgálók, a könyvvizsgáló társaságok és a kamara életét, mozgásterét. Elsődlegesen ugyan a változások csak a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodóknál jelentenek majd változást, de nem szabad elfelejteni, hogy a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók köre bővebb és folyamatosan bővül az Európai Unióban. A könyvvizsgálói jelentés tartalmának kibővülése a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodóknál, a lényeges hibás állítások, legjelentősebb kockázatok és lényeges bizonytalanságok belefoglalása a könyvvizsgálói jelentésbe nem csak formai, hanem tartalmi kérdés is. A nem könyvvizsgálati szolgáltatások nyújtásának tiltása, amelyet a direktíva tételesen szándékozik felsorolni vagyis azoknak a tevékenységeknek a bővülése, amelyeket a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodóknál a könyvvizsgáló a könyvvizsgálat mellett nem végezhet a könyvvizsgálói piac átrendeződését jelentheti. Hasonló hatása lehet a kötelező rotáció előírásának a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodóknál, még akkor is, ha bizonyos türelmi időt megenged majd várhatóan a direktíva. A kis- és középvállalkozások könyvvizsgálatára hatással lehet, ha az új direktíva nem csak hogy adaptálja a nemzetközi könyvvizsgálati standardokat (ISA-kat), hanem kötelezi a tagállamokat, hogy biztosítsák a standardok arányos alkalmazásának lehetőségét a kis- és középvállalkozások könyvvizsgálatánál. Az arányos alkalmazás kulcskérdése, hogy mit is jelent az arányos alkalmazás. Milyen ismérvek alapján lehet majd eldönteni, hogy az elvégzett munka megfelel-e az arányos alkalmazás követelményeinek. A szakmára váró temérdek változás láttán nem meglepő, hogy a kamara kiemelt szakmai feladata a külső és belső kommunikáció hatékonyságának növelése annak érdekében, hogy a könyvvizsgálók érdekei figyelembe-vételre kerüljenek a szabályozásban, valamint, hogy a könyvvizsgálat megbecsülése javuljon. Dr. Ladó Judit szakmai alelnök tartalom KAMARAI BESZÁMOLÓ Beszámoló a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Nógrád megyei szervezetének tevékenységéről _ 3 Felvételi Bizottság hírei Tagfelvétel, státuszmódosítások, minősítések _ 5 Szakértői Bizottság közleményei A Szakértői bizottság feladatai évben 6 Kamarai határozatok január 31-i elnökségi ülésének határozatai január 11-i küldöttgyűlésének határozatai 9 Életműdíj Javaslattételi felhívás _ 10 Kamarai közlemények Közlemény a Pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvényben meghatározott belső szabályzat kidolgozására kiadott mintaszabályzat február 12. napján hatályba lépett módosításáról 11 Hirdetmény Okleveles képzés _ 12 Konzultáció Tőkeleszállítás, jegyzett tőke 12 könyvvizsgálók lapja Főszerkesztő: Dr. Lukács János, a Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöke Felelős szerkesztő: Dr. Ladó Judit, a Magyar Könyvvizsgálói Kamara szakmai alelnöke Szerkesztőség: Magyar Könyvvizsgálói Kamara 1063 Budapest, Szinyei Merse u. 8. Kiadja: Saldo Zrt. (1135 Budapest, Mór u. 2 4.), felelős kiadó: Dr. Bokor Pál, vezérigazgató. ISSN

3 A magyar könyvvizsgálói kamara hivatalos lapja beszámoló Beszámoló a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Nógrád megyei szervezete munkájáról Elnökségének II. félévi munkaprogramjában foglaltaknak megfelelően az MKVK Nógrád Megyei Szervezete (továbbiakban: helyi szervezet) által a januárjában történt beszámolás óta végzett munkáról elkészítette az elnökség beszámolóját, melyet a kibővített elnökség is megtárgyalt. A helyi szervezetről általában A helyi szervezet a Magyar Könyvvizsgálói Kamara megalakulása óta Salgótarján belvárosában, bérelt irodában működik, címe Salgótarján, Füleki út 56. Az iroda biztosítja a működés megfelelő feltételeit. Nagyobb létszámú rendezvény esetén termet bérelünk. Nógrád megyei taglétszám alakulása 1999-től október 31-ig A helyi szervezet az ország legkisebb taglétszámú megyéje. Ahogy az az 1. táblázatban is látszik, a taglétszám Az elnökség tagjai Név Betöltött tisztség Megválasztásának éve Darancó Károly Elnök 1998-tól folyamatosan Czene Győző Alelnök 2011-től Grósz Józsefné Elnökségi tag 1998-tól folyamatosan Balláné Nagy Katalin Elnökségi tag 2008-tól Darancó Károly Grósz Józsefné Nagyfalusi Sándor Név Név Czékmánné Kelecsényi Ágnes Hajdúné Bodor Zsuzsa Ebeczné Angyal Éva Nagy Magdolna Motyovszki Andrásné Németh József Tibor Szöllősi Sándor Küldöttek Kibővített elnökség tagjai Működésének időtartama 1998-tól folyamatosan 1998-tól folyamatosan 2011-től tagságukat szüneteltető könyvvizsgálók küldötte aktív szüneteltető aktív aktív szüneteltető aktív aktív Könyvvizsgálói státusz folyamatosan csökkent, ami alapvetően a gazdasági környezettel öszszefüggő elvándorlással és a könyvvizsgálati értékhatár emelésével van összefüggésben. Köztestületi és szakmai feladatok ellátása A helyi szervezet működését alapvetően a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról szóló évi LXXV törvény az MKVK Alapszabálya a Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg. 1. Taggyűlés Évente általában 1 alkalommal tartunk taggyűlést, ahol a helyi szervezet Elnöke beszámol az elnökség által végzett munkáról, a küldöttgyűlések napirendjeiről, a főbb vitatémákról, a küldöttgyűlések határozatairól, beterjeszti az éves költségvetés végrehajtását, valamint a következő évi költségvetést 2. Elnökségi ülések A helyi szervezet sajátos működési formaként kialakította az úgynevezett kibővített vezetőség rendszerét. A tagok által mind az aktív, mind a szüneteltető tagok közül megválasztott kollégákkal kiegészülve tartja az elnökség az üléseit. Az ülések aktuális feladatokhoz, rendezvényekhez, küldöttgyűlések- Év Aktív Szüneteltető Összesen 1. táblázat Gazdasági társaság KÖNYVVIZSGÁLÓK LAPJA 2014 február 3

4 könyvvizsgálók lapja beszámoló hez, szervezeti és szakmai anyagok véleményezéséhez kapcsolódnak. 3. Tagság részére nyújtott szolgáltatások Az évente előírt kötelező oktatást két csoportban szervezzük, a továbbképzésre minden esetben Salgótarjánban kerül sor. Előadóink voltak: Dr. Lukács János, Dr. Adorján Csaba, Dr. Ladó Judit, Szabó Zsuzsanna, Takácsné Grúz Erzsébet, Dr. Pál Tibor, Sike Olga, Bor Zoltán, Nagyfalusi Sándor, Ponyiné Oszvald Katalin, Csehné Telek Klára, Kissné Eged Gabriella, Tolmácsi Zsolt, Schulz Nándorné, Balla János A helyi szervezet által megtartott szakmai napokon tagjaink minden esztendőben rátartással is megszerezhették a szükséges kreditpontokat. Főbb témáink a beszámolási időszakban: Aktuális adózási kérdések megtárgyalására a beszámolási időszakban a gyakori jogszabályi változások, továbbá az új adónemek bevezetése miatt 7 alkalommal került sor; A minőség-ellenőrzés aktuális feladatairól, folyamatáról, követelményeiről, a vizsgálatok tapasztalatairól 2 alkalommal szerveztünk előadást; A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok változásával összefüggésben a kötelező első napi oktatáson túlmenően 2 további felkészítő nap került lebonyolításra; Csalások, hamisítások feltárása a könyvvizsgálati módszerek alkalmazásával 1 alkalom; Kapcsolt vállalkozások, transzferár 1 alkalommal; Gazdasági társaságok átalakulásának könyvvizsgálata; Könyvvizsgálat az új Polgári Törvénykönyvben 1 alkalommal; Az államháztartás számvitelének aktuális kérdései 1 alkalommal. A Magyar Pénzügyi Gazdasági Ellenőrök Közhasznú Egyesülete (MPGE) Nógrád megyei Szervezetével kötött megállapodásunk értelmében az általuk szervezett évi két előadáson is részt vehetnek a helyi szervezet tagjai. Ezeken a rendezvényeken általában az adó, vám és illeték törvények aktuális kérdései kerülnek napirendre a NAV Nógrád megyei Igazgatósága felkészült munkatársainak tolmácsolásában. Az MPGE Nógrád megyei Szervezetével együttműködésünk országosan is példaértékűnek mondható. A megyei elnök részt vesz a szervezet megyei elnökségének munkájában, a megyei kamaránk pártoló tagja a megyei szervezetnek és az MPGE minden megyei szakmai rendezvényén valamennyi tagunk díjmentesen is részt vehet. Kezdeményezésünkre más megyei szervezetek is (pl: B-A-Z megye) a miénkhez hasonló együttműködési megállapodást kötött. A rendezvények megtartása az APEH megyei Igazgatóságával kötött megállapodás alapján a városközpontban, kulturált helyen és körülmények között az adóhatóság tanácstermében történik. Tagjaink részére jogtár és szaksajtó áll rendelkezésre. Árbevételi sávok Könyvvizsgáló társaságok egyéni vállalkozókkal együtt (db) A Nógrád megyei könyvvizsgálók teljesítménye A 2. táblázat a évben elért árbevételt szemlélteti sávonkénti bontásban. Az árbevétel 2011-hez viszonyítva 2012-ben nem mérséklődött. A külön felmérés a megyében nem készült a bevételek tevékenységenkénti megoszlásáról, azonban a kollégáktól szerzett információk alapján megállapítható, hogy a növekedés nem könyvvizsgálatból származik, hanem egyéb számviteli szolgáltatásokból (pályázati audit, könyvelés, adótanácsadás), illetve oktatási tevékenységből. Az elszámolt bevételeknek ben 86%-a, 2012-ben 89%-a 5millió Ft éves árbevételi sáv feletti kategóriába esik. Minőség-ellenőrzés A 3. táblázat a minőség-ellenőrzés eredményeit mutatja. 3. táblázat Megnevezés 2011 egyedi megbízás 2011 MER 2012 egyedi megbízás 2012 MER fő fő fő fő Megfelelt: Megfelelt megjegyzéssel: Nem felelt meg: Összefoglalás Megítélésünk szerint a törvényben, az alapszabályban, az egyéb önkormányzati szabályzatainkban, az országos és megyei döntéshozatali fórumok és testületek határozatainak megfelelően folytattuk tevékenységünket a beszámolási időszakban. A személyi és a tárgyi feltételek megfelelően kialakításra kerültek és biztonságosan szolgálták a döntések végrehajtását, valamint a szükséges feladatok elvégzését. Darancó Károly MKVK Nógrád Megyei Szervezet elnöke Elért összes árbevétel (E Ft) 2. táblázat 2012/2011 % (E Ft) Társaság Árbevétel nincs % % % % % 168% % 76% % 80% % 82% % 221% Összesen: % 102% 4 KÖNYVVIZSGÁLÓK LAPJA 2014 február

5 A magyar könyvvizsgálói kamara hivatalos lapja felvételi bizottság hírei Tájékoztatás a január hónapban átvezetett státuszmódosításokról Név A módosítás dátuma Tagsági szám Helyi szervezet A státuszváltozás oka Főfoglalkozásúból tagságát szüneteltetőbe Balogh József Bács-Kiskun Kérelemre Kiss Lászlóné Győr-Moson-Sopron Kérelemre Láng Klára Pest Kérelemre Péter Júlia Budapest Kérelemre Terhes Zsuzsanna Csongrád Kérelemre Szüneteltetőből Főfoglalkozásúba Mészárosné Nagy Alice Budapest Kérelemre Szilágyi Gyöngyi Pest Kérelemre Megszűnt tagsági viszony Ábrahám Ilona Pest Kérelemre Dr. Bilkei-Gorzó János Pest Kérelemre Bíróné Kovács Zsuzsanna Budapest Kérelemre Hergovits Mariann Budapest Kérelemre Kocsis János Szabolcs-Szatmár-Bereg Elhunyt Dr. Komáromy Emese Budapest Kérelemre Lipien Mihály Budapest Kérelemre Molnár Józsefné Budapest Kérelemre Dr. Németh József Budapest Elhunyt Peczöli Tibor Budapest Elhunyt Rábaközi Attila Budapest Kérelemre Szabóné Fodor Éva Bács-Kiskun Kérelemre Széll Sándor Budapest Kérelemre Tapasztó Lajosné Budapest Kérelemre Dr. Tóth Jánosné Zala Kérelemre Vankó Judit Budapest Kérelemre Név A módosítás dátuma Nyilvántartási szám Helyi szervezet A státuszváltozás oka Nyilvántartásból törölt Társaságok ADÓ-SZOLG Adótanácsadó és Gazdasági Szolgáltató Kft Borsod-Abaúj-Zemplén Kérelemre AMADÉ Könyvvizsgáló, Adótanácsadó és Gazdasági Szolgáltató Kft Szabolcs-Szatmár-Bereg Kérelemre DUNAKANYAR KÖNYVELŐIRODA Kft Pest Kérelemre Dr. Horváth Ferenc E. v Vas Kérelemre KECEL TER-KER Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft Bács-Kiskun Kérelemre Kiss Lászlóné E. v Győr-Moson-Sopron Kérelemre Kisházi Lászlóné E. v Csongrád Kérelemre PERCENT Könyvszakértő Adótanácsadó és Gazdasági Szolgáltató Kft Budapest Hivatalból Petri István E. v Budapest Kérelemre PÓPITY AUDIT Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft Csongrád Kérelemre TAX CONSULT Kft Pest Kérelemre Terhes Zsuzsanna E. v Csongrád Kérelemre Dr. Tótsimonné Drenyovszki Márta E. v Baranya Kérelemre Név Nyilvántartási szám Helyi szervezet Érvényesség kezdete Nyilvántartásba vett Társaságok DRAGÁN AUDIT Szolgáltató Kft Békés M+T Audit Kft Csongrád FIGYELEM! Amennyiben a kamara nyilvántartásából bármilyen okból (kérelemre, hivatalból, elhalálozás) törölt tagok tagsági igazolványa nem kerül vissza a főtitkári hivatalba, vagy névváltozás, elvesztés stb. miatt készül új igazolvány tag részére, külön nem kerül megjelentetésre az érvénytelenítés ténye, mert a kamara alapszabályának 92. pontja egyértelműen rögzíti azt. ALAPSZABÁLY 92. Az igazolvány érvénytelenné válik, ha a természetes személyt törlik a tagok nyilvántartásából, továbbá ha az igazolvány megrongálódott, elveszett, eltulajdonították vagy megsemmisült (a továbbiakban együtt: érvénytelenség). Tájékoztatás a MKVK Felvételi Bizottsága által kiadott / visszavont minősítésekről Felvételi Bizottsága figyelemmel a évi LXXV. törvény 50. -ában, valamint a Minősítési Szabályzat II/A. fejezetében foglaltakra az alábbiakban felsorolt könyvvizsgáló tag és könyvvizsgáló cég kérelmének helyt adott, és részükre minősítést adott Minősített tag / könyvvizsgáló cég neve Nyilvántartási szám Minősítés Minősítés száma Minősítés kelte Czene Győző Befektetési vállalkozási EBV Csabai Gergely Költségvetési KM KÖNYVVIZSGÁLÓK LAPJA 2014 február 5

6 könyvvizsgálók lapja beszámoló Minősített tag / könyvvizsgáló cég neve Nyilvántartási szám Minősítés Minősítés száma Minősítés kelte Gaál Adrienn Fruzsina IFRS IFRS Kárász Attila IFRS IFRS Kovácsné Révai Mónika IFRS IFRS Kugler Zsuzsanna IFRS IFRS Dr. Pavlik Lívia IFRS IFRS Dr. Pavlik Lívia E.v IFRS IFRS VENILIA VELLUM Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft IFRS IFRS Felvételi Bizottsága figyelemmel a évi LXXV. törvény 51. -ában, valamint a Minősítési Szabályzat IV. fejezetében foglaltakra az alábbi könyvvizsgáló cégek minősítését a Kkt. 52.(1)b) pontjára hivatkozással visszavonja. Minősített tag / könyvvizsgáló cég neve Nyilvántartási szám Minősítés Minősítés száma Visszavonás kelte Olasz Mihályné Költségvetési KM A Szakértői bizottság feladatai évben Az MKVK Szakértői bizottsága működését a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló, évi LXXV. tv., valamint az MKVK Alapszabálya határozza meg. A bizottság által készített feladatterv célszerűen tartalmazza a tárgyévi feladatok meghatározását, azok időbeni ütemezését a várható költségeket és a megvalósítás felelőseit, illetve érintettjeit. A évi tervet az elnökség január 30-i ülésén hagyta jóvá ben a Szakmai Alelnök és a Szakértői Bizottság kiemelt szakmai feladatként kezeli az EU könyvvizsgálati reformmal kapcsolatos direktívájának elfogadásából eredő feladatok meghatározását. Mint arról a Könyvvizsgálók Lapja januári számában beszámoltunk, a lapzártánkkor még az EU Parlament plenáris ülése általi szavazásra váró direktíva jelentős változásokat hoz a könyvvizsgálói gyakorlatba. Mivel tervek szerint az audit reform direktíva formában fog megjelenni, az adaptálásra két év áll majd a tagországok rendelkezésére. Ebből kifolyólag az elfogadásra kerülő direktíva előírásaiból adódó teendők meghatározása, a szakmai feladatok koordinálása a Szakértői Bizottság feladatkörébe tartozik. A bizottság tevékenységét továbbra is a szakmai szolgáltatások színvonalának, hatékonyságának, szakszerűségének és gyorsaságának további emelése szellemében látja el, feladata az alábbi területeket fedi le: Kisebb gazdálkodó egységek könyvvizsgálatának támogatása A meglévő módszertani útmutatók mellett kiemelt jelentőséggel bír a kisebb gazdálkodó egységek könyvvizsgálatával kapcsolatos, szakmai igényeknek megfelelő egyszerű segédanyagok és módszerek kidolgozása. Az elkészült segédanyagokat és módszertanokat a bizottság a kamara honlapján teszi közzé, de igény esetén lehetőség van azok oktatáson / továbbképzésen való bemutatására is. A Bizottság képviselőt delegált a FEE SMP (Kis- és Közepes méretű könyvvizsgáló társaságok) fórumába, mely által lehetőség nyílik a rendelkezésre álló szakanyagok folyamatos megismerésére, valamint azok megismertetésére a könyvvizsgálókkal. A Bizottság a kisebb vállalakozásokkal kapcsolatos hasznosabb FEE anyagokat igény szerint magyarra fordítja, és lehetőség szerint adaptálja a hazai gyakorlatba. Közérdeklődésnek kitett gazdálkodók könyvvizsgálatának támogatása július 1. napján lépett hatályba a Kamarai törvény azon módosítása, mely a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók könyvvizsgálatát ellátó könyvvizsgálók, könyvvizsgáló cégek külső, szakmától független minőségellenőrzését írja elő. A hatósági jogosítványokkal rendelkező, könyvvizsgálói közfelügyeleti feladatokat is ellátó Közfelügyeleti Hatóság mely teljes egészében átvette a KKB funkcióját július 1-jétől működteti a független minőség-ellenőrzés rendszerét év kiemelt szakmai feladata a Közfelügyeleti Hatóság és a Minőségellenőrzési Bizottság ellenőrzési tapasztalatainak és a feltárt hiányosságoknak a megismerése. Az eddigi ismeretek alapján a Közfelügyeleti Hatóság által alkalmazott kérdőív új és eddig kevésbé feltárt hiányosságokra is rávilágít. A feladat az, hogy feltárt szakmai hiányosságok a lehető leggyorsabban és a 6 KÖNYVVIZSGÁLÓK LAPJA 2014 február

7 A magyar könyvvizsgálói kamara hivatalos lapja beszámoló lehető leghatékonyabban kiküszöbölésre kerüljenek. Kiemelt szakmai feladat, hogy a kötelező továbbképzések azokra a területekre koncentráljanak, ahol a Közfelügyeleti Hatóság és a Minőség-ellenőrzési Bizottság ellenőrzése a gyengeségeket feltárta. Módszertanokkal kapcsolatos feladatok évben a honlapon megtalálható módszertani útmutatók közül a következő szakmai kiadványok átdolgozása / aktualizálása tervezett: Igazságügyi Könyvszakértők Módszertani Útmutatója Építőipari vállalkozások könyvvizsgálatának speciális feladatai A Bizottság az ajánlott díjtételeket felülvizsgálja a évi adatszolgáltatás adatainak felhasználásával, ezen túlmenően pedig további módszertani anyagokat dolgoz ki a könyvvizsgálók által végezhető egyéb feladatokkal kapcsolatosan. Konzultációs szolgálattal kapcsolatos feladatok A Bizottság feladatkörébe tartozik a Konzultációs szolgálat hatékony működtetésének koordinálása. A Bizottság gondoskodik a honlapon, a Szakma, illetve a Könyvvizsgálók Lapja c. újságokban közérdekű szakmai információk, a konzultációs szolgálat által adott közérdeklődésre számottartó kérdések és válaszok folyamatos közzétételéről. Évek óta visszatérő kérdés a Konzultációs szolgálat esetenkénti fizetőssé tételének kidolgozása. Amennyiben a feltett kérdés túllépi a Konzultációs szolgálat kereteit, vagy a szolgáltatást nem tagok, hanem külsős kérdezők (pl. könyvelők, ügyvédek, önkormányzatok, stb.) vagy éppen notórius kérdezők veszik igénybe, a szolgáltatás fizetőssé tétele indokolt lehet. Az ezzel kapcsolatos keretelvek felállítása re ütemezett feladat. Nemzetközi jogszabály-követés A bizottság folyamatosan nyomon követi a könyvvizsgálattal és a számvitellel kapcsolatos EU-s jogszabályok tervezett és tényleges változásait, különös tekintettel az EU könyvvizsgálati reformmal kapcsolatos direktíva áprilisi várható elfogadására. Az elfogadásra kerülő direktíva előírásaiból adódó teendők meghatározása, a szakmai feladatok koordinálása kiemelt szakmai feladat 2014-ben. A Bizottság koordinálja a szabályozással kapcsolatos véleményezéseket és állásfoglalásokat. A tervezeteket és a változásokat honlapon, szakmai folyóiratokban közzétett publikációk segítségével, illetve a szakmai továbbképzések alkalmával megismerteti a kamara tagjaival. FEE szakmai munkájában való részvétel A kamara véleményét a Szakmai alelnök aktívan képviseli a FEE Tanácsüléseken, a FEE-ben folyó szakmai munkáról folyamatosan tájékoztatja a tagságot. A Bizottság a FEE tagszervezetek szakmai tapasztalatainak minél alaposabb megismerésére és hasznosítására törekszik, dönt a FEE által kidolgozott szakanyagok honlapon való megjelentetéséről, a leghasznosabb anyagok magyar nyelvre fordításáról. A FEE tagság anyagi megterhelésének enyhítése érdekében a kamara keresi a megoldást a FEE tagdíj csökkentésére. Hazai szabályozással kapcsolatos szakmai feladatok Szakmai munkája mellett a Szakértői Bizottság nyomon követi a Könyvvizsgálati standardok változásait, azokat szükség szerint átvezeti a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokban; a Számviteli törvény vagy más, a könyvvizsgálói szakmát érintő jogszabály módosításának előkészítése esetén a Bizottság igyekszik proaktív módon részt venni a véleményezési, javaslattételi eljárásban; a könyvvizsgálókat érintő peres ügyek, várható peres ügyek esetén igény szerint szakmai támogatást nyújt az eljárás alá vont könyvvizsgáló részére; közreműködik a Könyvvizsgálói konferencia szakmai munkájában, a szakmai anyagának előkészítését javaslatokkal látja el; a korrupció leküzdésével kapcsolatosan koordinálja a könyvvizsgálókkal kapcsolatos hazai feladatokat; koordinálja a pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának megakadályozásával kapcsolatos teendőket. Együttműködés A Bizottság feladatai közé tartozik a Nemzetgazdasági Minisztériummal kötendő stratégiai megállapodásból adódó jogszabályfigyelés, és jogszabály módosítások kezdeményezése. A Bizottság szorosan együttműködik az Oktatási bizottsággal. Véleményezi az általuk készített oktatási anyagokat, valamint kidolgozza a minőség-ellenőrzések során feltárt hiányosságok megszüntetésével kapcsolatos szakmai anyagokat. Kiemelt szakmai feladat a könyvvizsgálók IFRS továbbképzésének megszervezése, és olyan gyakorlat orientált megvalósítása, amely közvetlenül hasznosítható ismeretet ad a továbbképzésben résztvevőknek. Ennek érdekében a Bizottság szorosan együttműködik az MKVK Oktatási központtal. Folyamatosan figyelemmel kíséri az MKVK szakmai tagozatainak működését. A Pénz és Tőkepiaci tagozattal együttműködve részt vesz az MNB által tervezett kiegészítő jelentés tartalmával kapcsolatos, és egyéb szakanyagok kidolgozásában; A Bizottság segítséget nyújt a Helyi szervezetek részére a helyi szakmai problémák feltárásában, illetve azok megoldásában. A Szakértői Bizottság részt vesz a Minőség-ellenőrzési bizottság által elkészített és használt kérdőívek felülvizsgálatában az előző év szakmai tapasztalatai alapján, valamint folyamatosan egyeztet a Kamara jogi képviselőivel és a Fegyelmi Bizottsággal a könyvvizsgálói függetlenség és a könyvvizsgálati titoktartás kérdéseiben. A Szakértői bizottság évben minden hónap első hétfőjén tartja ülését, amelyről rövid összefoglalót tesz közzé a honlapon. Dr. Ladó Judit szakmai alelnök KÖNYVVIZSGÁLÓK LAPJA 2014 február 7

8 könyvvizsgálók lapja határozatok A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA KIBŐVÍTETT január 31-i elnökségi ülésének HATÁROZATAI 1/2014. számú (01.31.) elnökségi határozat elnöksége a fellebbezést elbírálva a fegyelmi bizottság FBH-129/2013. sorszámú határozatát megváltoztatta és az eljárás alá vont tag könyvvizsgálót Ft pénzbírsággal sújtotta, egyúttal az alapszabály 450/A. pontja alapján Ft II. fokú fegyelmi eljárási költségtérítés megfizetésére kötelezte. 2/2014. számú (01.31.) elnökségi határozat elnöksége a fellebbezést elbírálva a fegyelmi bizottság FBH-99/2013. sorszámú határozatát megváltoztatta és az eljárás alá vont tag könyvvizsgálót írásbeli megrovásban részesítette, egyúttal az alapszabály 450/A. pontja alapján Ft II. fokú fegyelmi eljárási költségtérítés megfizetésére kötelezte. 3/2014. számú (01.31.) elnökségi határozat elnöksége a fellebbezést elbírálva a fegyelmi bizottság FBH-115/2013. sorszámú határozatát helybenhagyta, egyúttal az eljárás alá vont tag könyvvizsgálót az alapszabály 450/A. pontja alapján Ft II. fokú fegyelmi eljárási költségtérítés megfizetésére kötelezte. 4/2014. számú (01.31.) elnökségi határozat elnöksége a fellebbezést elbírálva a fegyelmi bizottság FBH-133/2013. sorszámú határozatát megváltoztatta és az eljárás alá vont tag könyvvizsgálót a fegyelmi büntetés mérséklésével Ft pénzbírsággal sújtotta, egyúttal az alapszabály 450/A. pontja alapján Ft II. fokú fegyelmi eljárási költségtérítés megfizetésére kötelezte. 5/2014. számú (01.31.) elnökségi határozat elnöksége a fellebbezést elbírálva a fegyelmi bizottság FBH-132/2013. sorszámú határozatát megváltoztatta és az eljárás alá vont tag könyvvizsgáló esetében a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység 24 hónap időtartamra történő szüneteltetését rendelte el, a II. fokú fegyelmi eljárási költségtérítésre kötelezés mellőzése mellett. 6/2014. számú (01.31.) elnökségi határozat elnöksége a fellebbezést elbírálva a felvételi bizottság FEB/0747-1/2013. sorszámú határozatát megsemmisítette és a felvételi bizottságot új eljárás lefolytatására utasította. 7/2014. számú (01.31.) elnökségi határozat elnöksége akként határozott, hogy a kamara érdekében végzett bizottsági feladatok ellátásával kapcsolatban a bizottságok tagjai és elnökei részére kizárólag az elnökség jóváhagyásával adható díjazás ellenében megbízás, megrendelés. 8/2014. számú (01.31.) elnökségi határozat elnöksége a főtitkári hivatal tevékenységére vonatkozó tájékoztatót tudomásul vette, egyúttal az Állami Számvevőszék által január 11-én biztosított teremhasználatra bruttó Ft-ot utólagosan jóváhagyott. 9/2014. számú (01.31.) elnökségi határozat elnöksége a kamara működésének racionalizálásához és létszámcsökkentéséhez szükséges szervezeti átalakítás részleteinek, továbbá a területi szervezetek fix és változó költségekkel arányos finanszírozási modelljének kidolgozására az előterjesztés szerinti tagokkal, az oktatási és a szakmai alelnökkel kiegészítve ad-hoc bizottság felállításáról határozott azzal, hogy a testület elnökét az ad-hoc bizottság választja meg. 10/2014. számú (01.31.) elnökségi határozat elnöksége az oktatási bizottság évre tervezett feladatairól szóló előterjesztést elfogadta. 11/2014. számú (01.31.) elnökségi határozat elnöksége megtárgyalta és az elhangzott módosítással tudomásul vette a nemzetközi alelnöknek a kamara évre tervezett nemzetközi kapcsolataira vonatkozó beszámolóját. 12/2014. számú (01.31.) elnökségi határozat elnöksége megtárgyalta és elfogadta a minőség-ellenőrzési bizottság évi tervezett feladataira és működési tervére vonatkozó előterjesztést. 13/2014. számú (01.31.) elnökségi határozat elnöksége elfogadta a kamara évi szakmai feladatairól szóló előterjesztést. 14/2014. számú (01.31.) elnökségi határozat elnöksége megtárgyalta és elfogadta a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerinti bel- 8 KÖNYVVIZSGÁLÓK LAPJA 2014 február

9 A magyar könyvvizsgálói kamara hivatalos lapja határozatok ső szabályzat kidolgozásához kiadott mintaszabályzat előterjesztés szerinti módosítását. 15/2014. számú (01.31.) elnökségi határozat elnöksége megtárgyalta és elfogadta a évben hozott küldöttgyűlési és elnökségi határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót. 16/2014. számú (01.31.) elnökségi határozat elnöksége megtárgyalta és elfogadta az MKVK Bács-Kiskun Megyei Szervezetének munkájáról készült beszámolót. 17/2014. számú (01.31.) elnökségi határozat elnöksége megtárgyalta és elfogadta az MKVK Baranya Megyei Szervezetének munkájáról készült beszámolót. 18/2014. számú (01.31.) elnökségi határozat elnöksége tudomásul vette a kamara számviteli politikájának aktualizálásával kapcsolatos tájékoztatót azzal a kiegészítéssel, hogy az ingatlanok (épület, építmény) értékelését a kamara szervezetében egységesen, az alábbiak szerint kell elvégezni: meg kell határozni a hasznos élettartamot, az annak végén várható maradványértéket, és ennek alapján kerül az értékcsökkenés elszámolásra. 19/2014. számú (01.31.) elnökségi határozat elnöksége elfogadta az elnökség I. félévi munkaprogramjának előterjesztés szerinti dátumváltozásait. 20/2014. számú (01.31.) elnökségi határozat elnöksége tudomásul vette a kamara kötelezettségvállalási és utalványozási szabályzatának módosításával kapcsolatos tájékoztatót. 21/2014. számú (01.31.) elnökségi határozat Az elnökség megtárgyalta és jóváhagyta az okleveles könyvvizsgálói képzés adózási ismeretek moduljához kapcsolódó vizsgáztatói névjegyzéket azzal, hogy a jóváhagyás a nemzetgazdasági miniszter egyetértésével válik hatályossá. Dr. Lukács János elnök A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA KIBŐVÍTETT január 11-i küldöttgyűlésének érdemi HATÁROZATAI küldöttgyűlésének 1/2014. (1.11.) küldöttgyűlése megtárgyalta és az elhangzott kiegészítéssel 1 tartózkodás mellett elfogadta a Magyar Könyvvizsgálói Kamara alapszabályának előterjesztés szerinti módosítását azzal, hogy a törvény vonatkozó módosításai az egységes szerkezetű szabályzat szövegében átvezetésre kerülnek. küldöttgyűlésének 2/2014. (1.11.) küldöttgyűlése megtárgyalta és az elhangzott kiegészítésekkel egyhangúlag elfogadta a Magyar Könyvvizsgálói Kamara felvételi szabályzatának, valamint a szabályzat mellékletét képező Könyvvizsgálói tevékenység végzésének engedélyezése gazdálkodó szervezet részére nyomtatvány előterjesztés szerinti módosítását azzal, hogy a törvény vonatkozó változásai az egységes szerkezetű szabályzat szövegében átvezetésre kerülnek. küldöttgyűlésének 3/2014. (1.11.) küldöttgyűlése megtárgyalta és az elhangzott kiegészítéssel egyhangúlag elfogadta a Magyar Könyvvizsgálói Kamara minősítési szabályzatának, valamint a szabályzat mellékletét képező adatlapok előterjesztés szerinti módosítását azzal, hogy a törvény vonatkozó változásai az egységes szerkezetű szabályzat szövegében átvezetésre kerülnek. küldöttgyűlésének 4/2014. (1.11.) küldöttgyűlése megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta a Magyar Könyvvizsgálói Kamara szakmai továbbképzési szabályzatának előterjesztés szerinti módosítását. küldöttgyűlésének 5/2014. (1.11.) küldöttgyűlése 4 igen szavazat és 5 tartózkodás mellett elvetette a tisztségviselők, testületi tagok tisztelet- KÖNYVVIZSGÁLÓK LAPJA 2014 február 9

10 könyvvizsgálók lapja határozatok díjának 50%-os csökkentésére irányuló módosító indítványt. küldöttgyűlésének 6/2014. (1.11.) küldöttgyűlése 3 nem szavazat és 8 tartózkodás mellett akként határozott, hogy a tisztségviselők, testületi tagok tiszteletdíját január hó 1. napjától kezdődően 5%-kal csökkenti. küldöttgyűlésének 7/2014. (1.11.) küldöttgyűlése 3 tartózkodás mellett elfogadta azt a módosító indítványt, melynek értelmében a küldöttgyűlés a kamara központjának évi üzemgazdasági tervét azzal fogadja el, hogy a következő döntés hatásait az elnökség a májusi küldöttgyűlés elé terjeszti a területi szervezetek pénzügyi terveivel kiegészített éves pénzügyi tervhez: a kamara továbbra is fenntartja a SZAKma című újság megrendelését, de azt digitális formában kéri attól az időponttól kezdődően, amikortól a vonatkozó szerződés lehetővé teszi. küldöttgyűlésének 8/2014. (1.11.) küldöttgyűlése 7 igen szavazat és 5 tartózkodás mellett elvetette az üzemgazdasági tervben rögzített 2,4%-os béremelés betervezésének mellőzésére irányuló szóbeli módosító indítványt. küldöttgyűlésének 9/2014. (1.11.) küldöttgyűlése az ellenőrző bizottság véleményének ismeretében 5 tartózkodás mellett jóváhagyta a Magyar Könyvvizsgálói Kamara központjának évi üzemgazdasági tervét az alábbi főbb számokkal: Mérlegfőösszeg: Bevétel: Ráfordítások: ezen belül a területi szervezeteknek átengedett bevételek: Mérleg szerinti eredmény (nyereség) : E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft küldöttgyűlésének 10/2014. (1.11.) küldöttgyűlése felkérte az elnökséget arra, hogy szeptemberében megtartandó rendkívüli küldöttgyűlésre dolgozza ki a kamara működésének racionalizálásához és létszámcsökkentéséhez szükséges szervezeti átalakítás részleteit, beleértve a belső szabályzatok és a törvény esetleges változtatásának tervezetét, továbbá a területi szervezetek fix és változó költségekkel arányos finanszírozási modelljét. Dr. Lukács János elnök A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA JAVASLATTÉTELI FELHÍVÁSA Dr. BARTÓK NAGY ANDRÁS ÉLETMŰDÍJ ADOMÁNYOZÁSÁRA (továbbiakban: MKVK) küldöttgyűlése december hó 4-én kelt 4-es számú határozatával Dr. BARTÓK NAGY ANDRÁS ÉLETMŰDÍJ -at (továbbiakban: életműdíj) alapított. A Dr. Bartók Nagy András Életműdíj azoknak a természetes személyeknek adományozható, akik a könyvvizsgálat szakmai, közéleti és társadalmi területén kiemelkedő munkát végeztek, hosszú időn keresztül elismerésre méltó tevékenységet folytattak, és ezzel a kamara, illetve a könyvvizsgálói szakma hírnevének növeléséhez hozzájárultak. A díj posztumusz is odaítélhető. Az életműdíjban részesülő személyre a MKVK tagjai tehetnek javaslatot. Felkérjük a MKVK tagjait, hogy a felhívás mellékletét képező javaslatnak megfelelő formai és tartalmi követelmények figyelembevételével írásban tegyenek javaslatot arra a természetes személyre, akit évben méltónak tartanak az életműdíjra. A javaslatot kérjük június hó 11-i beérkezési határidővel a MKVK Díjazó Testületéhez (MKVK 1063 Budapest, Szinyei Merse u. 8.) címezve ajánlott küldeményként eljuttatni. A felhívás és annak melléklete a MKVK honlapjáról (www.mkvk.hu) letölthető. Kérem a tisztelt könyvvizsgáló kollégákat, hogy minél többen tegyék meg jelölésüket, emelve ezzel az életműdíj méltóságát. Beérkezett ajánlatok hiányában, a díjazó testület tagjai önállóan is állíthatnak jelölteket a díj odaítélése érdekében. Budapest, január 31. A Díjazó Testület nevében: Dr. Eperjesi Ferenc elnök 10 KÖNYVVIZSGÁLÓK LAPJA 2014 február

11 A magyar könyvvizsgálói kamara hivatalos lapja közlemények KÖZLEMÉNY A PÉNZMOSÁS ÉS A TERRORIZMUS FINANSZÍROZÁSA MEGELŐZÉSÉRŐL ÉS MEGAKADÁLYOZÁSÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNYBEN MEGHATÁROZOTT BELSŐ SZABÁLYZAT KIDOLGOZÁSÁRA KIADOTT KAMARAI MINTASZABÁLYZAT FEBRUÁR 12. NAPJÁN HATÁLYBA LÉPETT MÓDOSÍTÁSÁRÓL A évi LII. törvény július 1-jei hatállyal módosította a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvényt (továbbiakban: Pmt.), melyre figyelemmel a kamara elnöksége október 7-én átdolgozta a Pmt-ben meghatározott belső szabályzat elkészítéséhez kidolgozott mintaszabályzatot (továbbiakban: mintaszabályzat). Az elnökség 14/2014. számú ( ) elnökségi határozatával az előzőek szerint átdolgozott mintaszabályzatot a Nemzetgazdasági Minisztérium időközbeni észrevételeinek megfelelően kisebb mértékben módosította, mely módosítások a vonatkozó elnökségi határozat és az egységes szerkezetbe foglalt mintaszabályzat honlapon történő közzétételével, február 12. napjával hatályba lépett. Hangsúlyozni kívánjuk, hogy a korábban a mintaszabályzat szövegével megegyező tartalmú belső szabályzatot életbe léptetett szolgáltatóknak e körben nincsen tennivalójuk; a belső szabályzatuk módosítása a mintaszabályzat módosulásával automatikusan megtörténik. A saját belső szabályzatot kidolgozó és elfogadó szolgáltatóknak a mintaszabályzat módosulásaira figyelemmel szükség esetén hatályosítaniuk kell a belső szabályzatukat, melyet azonban ismételten nem kell jóváhagyásra megküldeniük a kamara részére. A tevékenységüket későbbiekben megkezdő szolgáltatók a Pmt. hatályos előírásainak megfelelően, az egyedi belső eljárási rendet és működési sajátosságokat figyelembe véve kötelesek a belső szabályzatukat elkészíteni (melyhez az átdolgozott mintaszabályzat segítséget nyújt), majd jóváhagyásra megküldeni az illetékes területi szervezet részére. Mindez természetesen megvalósulhat a mintaszabályzat szövegével megegyező tartalmú belső szabályzat életbe léptetésével és a hatályba léptetésről, valamint a kijelölt személy(ek) nevéről, beosztásáról és elérhetőségéről szóló határozat illetékes területi szervezetnek történő megküldésével is. A fentiekre tekintettel a könyvvizsgáló szolgáltatóknak a Pmt.-ben, valamint a Pmt.-ben foglaltak végrehajtására készített belső szabályzatban rögzített kötelezettségei teljesítésének ellenőrzése tárgyában lefolytatandó hatósági eljárás során a vonatkozó kérdőív 1. kérdésére (A szolgáltató a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló belső szabályzata megfelel-e a jogszabályi előírásoknak?) igen válasz adható, ha a szolgáltató a mintaszabályzat szövegével megegyező tartalmú belső szabályzatot léptetett annak idején életbe. A saját belső szabályzatot kidolgozó szolgáltató a Pmt. 33. (3c) bekezdése alapján, a 45. (2) bekezdésére is figyelemmel a mintaszabályzat közzétételét követő 45 napon belül március 24-éig köteles a szabályzatát szükség esetén megfelelően módosítani. Ennek megfelelően az előző időponton belüli ellenőrzésnél a vonatkozó kérdőív 1. kérdésre igen válasz adható, ha az egyedi mintaszabályzat a korábbi előírásoknak megfelel, ezt követő ellenőrzésnél viszont az esetlegesen szükséges módosítások átvezetése számon kérhető. A vonatkozó kérdőív többi kérdésénél az vizsgálandó, hogy az adott megbízás keletkezésekor a szolgáltató eleget tett-e az akkor hatályos ügyfél átvilágítási intézkedéseknek azzal, hogy a Pmt ára tekintettel a szolgáltató december 31-ét követően köteles az ügyleti megbízás teljesítését megtagadni, amennyiben az ügyféllel július 1. előtt létesített üzleti kapcsolatot, az ügyfél a szolgáltatónál ügyfél-átvilágítás céljából személyesen vagy képviselő útján december 31-ig nem jelent meg, és az ügyfél vonatkozásában a ban meghatározott ügyfél-átvilágítás eredményei december 31-én nem állnak teljes körűen rendelkezésére. Dr. Lukács János a Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöke KÖNYVVIZSGÁLÓK LAPJA 2014 február 11

12 könyvvizsgálók lapja közlemények HIRDETMÉNY Okleveles könyvvizsgálói képzés szervezésére és folytatására jogosító engedélyt szerzett szakképző helyek ( ) Budapesti Gazdasági Főiskola 1149 Budapest, Buzogány U Tel.: Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft Budapest, Szinyei Merse U. 8. Tel.: (Oktatási centrumai: Budapest, Szeged, Miskolc, Veszprém, Debrecen) MINŐSÍTETT OKTATÓK ADÓZÁSI ISMERETEK TANTÁRGY Baranyi Irén 2. Bary László 3. Dr. Czabay Ilona 4. Dr. Gyenge Magdolna 5. Hegedűs Mihály 6. Hirsch László 7. Jacsmenik Gyula Attila 8. Joó Ágnes 9. Kéri Anna 10. Dr. Kökényesi László 11. Dr. Lakatos László Péter 12. Paróczai Péterné dr. 13. Reizingerné Dr. Ducsai Anita 14. S. Csizmazia György 15. Dr. Szebellédi István 16. Dr. Tasnádi Márta Éva 17. Dr. Zéman Zoltán MINŐSÍTETT OKTATÓK SZÁMVITELI INFORMÁCIÓS RENDSZEREK Dr. Galamos Péter 2. Kisgyörgy Ilona 3. Dr. Polyák Imre 4. Szakál Pálné 5. Vladár Ferencné dr. MINŐSÍTETT OKTATÓK SZÁMVITEL NEMZETKÖZI SZABÁLYOZÁSA Bűdyné Rózsa Ildikó 2. Kisgyörgy Ilona 3. Kovács Dániel Máté 4. Dr. Ladó Judit 5. Mohl Gergely 6. Dr. Polyák Imre 7. Reizingerné Dr. Ducsai Anita 8. Szakál Pálné 9. Vladár Ferencné dr. A könyvvizsgáló kérdez, a konzultációs szolgálat válaszol Az alábbiakban a konzultációs szolgálathoz beérkezett érdekesebb, szakmailag fontos kérdéseket tesszük közzé. Felhívjuk figyelmüket, hogy a Konzultációs szolgálat szakértőjének szakmai véleménye a jelenlegi jogszabályok alapján jóhiszeműen kialakított kollégák közti szakmai véleménycserének és álláspontnak tekinthető, nem tükrözi a kamara hivatalos véleményét. Továbbra is várjuk kérdéseiket, melyeket kizárólag a honlapon keresztül az erre rendszeresített űrlapon (annak minden pontját kitöltve) tehetnek fel. Egy kft évben tőkeleszállítást hajtott végre. A leszállított jegyzett tőkét felvették a tagok. A jegyzett tőkehez kapcsoló eredménytartalékát is csökkentette a társaság, melyet a tagok nem vettek fel, kötelezettségként szerepelteti könyveiben. Most az új rendelet előírása szerint, tőkeemelést tervez a kft. és ezt a leszállított tőkét szeretné jegyzett tőkévé alakítani, adózás nélkül. A kérdésben szereplő tartozás valójában osztaléktartozás a tulajdonosok felé. Apportálni a követeléseket lehet a Gt. szerint. A Gt. nem tesz különbséget a különféle követelések között, tehát az osztalék-követelés is apportálható. (Az világos, hogy a kötelezettségből nem lehet tőkét emelni.) Apró probléma, hogy a mérlegben szereplő céges tartozás nem a tulajdonos követelése, mert csak az adózott összeg lehet valós követelés. Ebből következően az osztaléktartozást először számfejteni kell, az adótartozásokat elő kell írni kötelezettségként és a nettó összeg marad a mérlegben, ami viszont a tulajdonos valós követelése lesz és ez már apportálható. A cégbírósági bejegyzés után tehát ezt az összeget lehet átvezetni a jegyzett tőkébe. A kérdésre tehát az a válasz, hogy adózás nélkül nem lehet az osztaléktartozásból közvetlenül tőkét emelni, mert ez az összeg nem azonos az osztalék-követeléssel. 12 KÖNYVVIZSGÁLÓK LAPJA 2014 február

A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA HIVATALOS LAPJA KÖNYVVIZSGÁLÓK LAPJA A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA HIVATALOS LAPJA 4. évfolyam 2. szám 2015. február Tájékoztató az egyéni vállalkozók hivatalból történt megszüntetéséről Beszámoló a Magyar Könyvvizsgálói

Részletesebben

LAPJA. Változások a 2014. évi kötelező adatszolgáltatásban. Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Hatóság felé teljesítendő adatszolgáltatás

LAPJA. Változások a 2014. évi kötelező adatszolgáltatásban. Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Hatóság felé teljesítendő adatszolgáltatás KÖNYVVIZSGÁLÓK LAPJA a MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA HIVATALOS LAPJA 3. évfolyam 5. szám 2014 május Változások a 2014. évi kötelező adatszolgáltatásban Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Hatóság felé teljesítendő

Részletesebben

lapja A Magyar Könyvvizsgálói Kamara hivatalos lapja 4. évfolyam 1. szám 2015. január

lapja A Magyar Könyvvizsgálói Kamara hivatalos lapja 4. évfolyam 1. szám 2015. január Könyvvizsgálók lapja A Magyar Könyvvizsgálói Kamara hivatalos lapja 4. évfolyam 1. szám 2015. január Konzultáció Az oktatási bizottság pályázati felhívása Tájékoztatás a 2015. évi I. félévi tagdíjakról

Részletesebben

könyvvizsgálók lapja A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA HIVATALOS LAPJA 1. évfolyam 11. szám 2012. NOVEMBER

könyvvizsgálók lapja A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA HIVATALOS LAPJA 1. évfolyam 11. szám 2012. NOVEMBER könyvvizsgálók lapja A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA HIVATALOS LAPJA 1. évfolyam 11. szám 2012. NOVEMBER Konzultáció A kamarai tagdíjbevételek kálváriája A Szlovák egykulcsos szja adaptálásának lehetőségei

Részletesebben

Hírlevél. A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA LAPJA 8. évfolyam 7 8. szám

Hírlevél. A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA LAPJA 8. évfolyam 7 8. szám Hírlevél Magyar Könyvvizsgálói Kamara Chamber of Hungarian Auditors AJÁNLÓ Létrejött a kamara egyeztető testülete A beérkezett pályázatok alapján választotta ki 2008. június 20-án az elnökség a kamarán

Részletesebben

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara alapszabálya

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara alapszabálya A Magyar Könyvvizsgálói Kamara alapszabálya A kamara küldöttgyűlése elfogadta 2007. november 10-én. Hatályba lépett 2008. január 1-jén. Módosítva 2007. december 15-én, 2008. május 17-én, 2009. május 9-én,

Részletesebben

2007. évi LXXV. törvény

2007. évi LXXV. törvény 2007/80. szám MAGYAR KÖZLÖNY 5615 sa jelentõsen több villamosenergia felhasználását teszi szükségessé, mint az integrált digitális televízió készülékek alkalmazása. (4) Felhatalmazást kap az audiovizuális

Részletesebben

Tisztelt Olvasó! A szerkesztőbizottság nevében kellemes kikapcsolódást, hasznos olvasást kíván: Dr. Szabó Mária főszerkesztő

Tisztelt Olvasó! A szerkesztőbizottság nevében kellemes kikapcsolódást, hasznos olvasást kíván: Dr. Szabó Mária főszerkesztő Tisztelt Olvasó! A Magyar Bírói Egyesület 2008 decemberében megújult vezetése és a választmánya is állást foglalt az egyesület tájékoztatási tevékenységének megújítása mellett. Az információcsere felgyorsítása,

Részletesebben

TVK-csoport Felelős Társaságirányítási Jelentése a 2013. évről

TVK-csoport Felelős Társaságirányítási Jelentése a 2013. évről TVK-csoport Felelős Társaságirányítási Jelentése a 2013. évről TARTALOMJEGYZÉK Az Igazgatóság... 3 Az Igazgatóság és az Ügyvezetés kapcsolata... 5 Felső vezetés, vezető állású személyek... 6 Felügyelő

Részletesebben

Befektető-védelmi Alap JELENTÉS a Befektető-védelmi Alap 2012. évi tevékenységéről 2013. május

Befektető-védelmi Alap JELENTÉS a Befektető-védelmi Alap 2012. évi tevékenységéről 2013. május Befektető-védelmi Alap JELENTÉS a Befektető-védelmi Alap 2012. évi tevékenységéről 2013. május 2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ... 3 II. A BEFEKTETŐ-VÉDELMI ALAP SZABÁLYOZÁSA... 5 1. A JOGI SZABÁLYOZÁS...

Részletesebben

AZ MMK ELNÖKSÉGÉNEK BESZÁMOLÓJA A 2013. MÁJUS 16-I KÜLDÖTTGYŰLÉS ÓTA ELTELT IDŐSZAKRÓL

AZ MMK ELNÖKSÉGÉNEK BESZÁMOLÓJA A 2013. MÁJUS 16-I KÜLDÖTTGYŰLÉS ÓTA ELTELT IDŐSZAKRÓL MMK Küldöttgyűlés 2014. május 24. AZ MMK ELNÖKSÉGÉNEK BESZÁMOLÓJA A 2013. MÁJUS 16-I KÜLDÖTTGYŰLÉS ÓTA ELTELT IDŐSZAKRÓL TARTALOM 1) A Mérnöki Kamara működését érintő feladatok... 3 Szakmagyakorlási Szabályzat...

Részletesebben

KARTONPACK DOBOZIPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELELŐS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI JELENTÉSE 2014. ÉV

KARTONPACK DOBOZIPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELELŐS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI JELENTÉSE 2014. ÉV KARTONPACK DOBOZIPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELELŐS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI JELENTÉSE 2014. ÉV Debrecen, 2015 Kartonpack Nyrt. Felelős Társaságirányítási Jelentés a Budapesti Értéktőzsde Zrt.

Részletesebben

Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság. Ernst & Young Tanácsadó Kft. és a Kapolyi Ügyvédi Iroda. Know-How Fund

Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság. Ernst & Young Tanácsadó Kft. és a Kapolyi Ügyvédi Iroda. Know-How Fund FELELŐS VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI AJÁNLÁSOK Készítette a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság az Ernst & Young Tanácsadó Kft. és a Kapolyi Ügyvédi Iroda közreműködésével, a Know-How Fund támogatásával. Budapest,

Részletesebben

JELENTÉS A TERÉZVÁROSI KÖZBIZTONSÁGI KFT PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI-JOGI ÁTVILÁGÍTÁSÁRÓL (2006. ÉV, 2007. ÉV, 2008. ÉV)

JELENTÉS A TERÉZVÁROSI KÖZBIZTONSÁGI KFT PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI-JOGI ÁTVILÁGÍTÁSÁRÓL (2006. ÉV, 2007. ÉV, 2008. ÉV) Gyöngy-Audit Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft JELENTÉS A TERÉZVÁROSI KÖZBIZTONSÁGI KFT PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI-JOGI ÁTVILÁGÍTÁSÁRÓL (2006. ÉV, 2007. ÉV, 2008. ÉV) Budapest, 2009. október 15. 2 JELENTÉS

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlése abból a felismerésből kiindulva, hogy

ALAPSZABÁLY. A Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlése abból a felismerésből kiindulva, hogy ALAPSZABÁLY A Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlése abból a felismerésből kiindulva, hogy - kiemelkedően fontos a köznevelésben foglalkoztatott pedagógusok egységes szakmai hivatásrendjének kialakításához

Részletesebben

ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 2. szám 129. évfolyam 2014. január 31. TARTALOM

ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 2. szám 129. évfolyam 2014. január 31. TARTALOM 2. szám 129. évfolyam 2014. január 31. ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Utasítások Oldal 3/2014. (I. 31. MÁV Ért. 2.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt.

Részletesebben

8. szám 124. évfolyam 2009. március 6. TARTALOM

8. szám 124. évfolyam 2009. március 6. TARTALOM 8. szám 124. évfolyam 2009. március 6. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 18/2009. (III. 6. MÁV Ért. 8.) VIG számú vezérigazgatói utasítás az alapítványok

Részletesebben

TA RTALOM. ADVOCAT 2014. XVII. évfolyam, 3-4. szám ISSN 1585-5198

TA RTALOM. ADVOCAT 2014. XVII. évfolyam, 3-4. szám ISSN 1585-5198 TA RTALOM Gaál Nóra Nagy Andrea Beszámoló a civil szervezetekkel összefüggő szakmai kerekasztal megbeszélésről... 1 Kiss István A Miskolci Törvényszéken nyilvántartott civil szervezetek számadatai és a

Részletesebben

Hírlevél. Könyvvizsgálók és Könyvvizsgáló társaságok által végezhető tevékenységek

Hírlevél. Könyvvizsgálók és Könyvvizsgáló társaságok által végezhető tevékenységek Hírlevél Magyar Könyvvizsgálói Kamara Chamber of Hungarian Auditors AJÁNLÓ Nemzetközi szakmai konferencia A Magyar Könyvvizsgálói Kamara 2007. október 24 25. között nemzetközi szakmai konferenciát szervez,

Részletesebben

A Magyar Vámügyi Szövetség Alapszabálya

A Magyar Vámügyi Szövetség Alapszabálya A Magyar Vámügyi Szövetség Alapszabálya (Elfogadta a Magyar Vámügyi Szövetség 2012. április 25 -i közgyűlése) 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A szövetség neve: Magyar Vámügyi Szövetség A szövetség rövidített

Részletesebben

Nemzeti Együttműködési Alap

Nemzeti Együttműködési Alap Nemzeti Együttműködési Alap Képzési segédlet 2012. A megújult civil támogatási rendszer a Nemzeti Együttműködési Alap bemutatása Képzési segédlet Készült az ÁROP 2.2.10-10-2010-0001 program keretében Budapest,

Részletesebben

A KÖZGYŰLÉS NAPIRENDJÉN SZEREPLŐ ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS ELŐTERJESZTÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA ÉS A NAPIRENDI PONTOKKAL KAPCSOLATOS HATÁROZATI JAVASLATOK

A KÖZGYŰLÉS NAPIRENDJÉN SZEREPLŐ ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS ELŐTERJESZTÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA ÉS A NAPIRENDI PONTOKKAL KAPCSOLATOS HATÁROZATI JAVASLATOK A KÖZGYŰLÉS NAPIRENDJÉN SZEREPLŐ ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS ELŐTERJESZTÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA ÉS A NAPIRENDI PONTOKKAL KAPCSOLATOS HATÁROZATI JAVASLATOK A CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. 2014. ÁPRILIS 18. NAPJÁN

Részletesebben

2011. november 14. - 2011. november 27. 294/2011. (XI. 17.) KE Határozat Egyetemi tanári kinevezésrõl 2.oldal

2011. november 14. - 2011. november 27. 294/2011. (XI. 17.) KE Határozat Egyetemi tanári kinevezésrõl 2.oldal 2011. november 14. - 2011. november 27. MAGYAR KÖZLÖNY 134. szám 2011. november 17. 32 648 oldal 294/2011. (XI. 17.) KE Határozat Egyetemi tanári kinevezésrõl 2.oldal MAGYAR KÖZLÖNY 134. szám 2011. november

Részletesebben

MEGHÍVÓ 2015. február 12.

MEGHÍVÓ 2015. február 12. MEGHÍVÓ 2015. február 12. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. február 12-én (csütörtök) 09 00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem Javasolt

Részletesebben

A nonprofit szervezetek gazdálkodásának sajátosságai a Balatonfűzfői Vállalkozások és Civil Szerveződések Egyesülete példáján keresztül

A nonprofit szervezetek gazdálkodásának sajátosságai a Balatonfűzfői Vállalkozások és Civil Szerveződések Egyesülete példáján keresztül BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG A nonprofit szervezetek gazdálkodásának sajátosságai a Balatonfűzfői Vállalkozások és Civil Szerveződések Egyesülete példáján keresztül Belső

Részletesebben

A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara ALAPSZABÁLYA. 2013. május 31.

A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara ALAPSZABÁLYA. 2013. május 31. Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara 1135 B u d a p e s t, Szegedi út 37-39. Telefon: 00-(36)-1-422-0079. FAX: 00-(36)-1-220-8921. A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai

Részletesebben

JELENTÉS az Új Kézfogás Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről

JELENTÉS az Új Kézfogás Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről JELENTÉS az Új Kézfogás Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről 2001. november 0136 Az ellenőrzés végrehajtásáért felelős: Dr. Lóránt Zoltán számvevő igazgató Az ellenőrzést vezette: Balázs Andrásné

Részletesebben

A Danubius Hotels Nyrt. nyilatkozata a BÉT Zrt. által kiadott Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban (FTA) foglaltaknak való megfelelésről

A Danubius Hotels Nyrt. nyilatkozata a BÉT Zrt. által kiadott Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban (FTA) foglaltaknak való megfelelésről A Danubius Hotels Nyrt. nyilatkozata a BÉT Zrt. által kiadott Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban (FTA) foglaltaknak való megfelelésről A Danubius Hotels Nyrt. mindig is kiemelten fontosnak tartotta

Részletesebben

A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP 2007. ÉVI BESZÁMOLÓJA AZ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTERNEK

A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP 2007. ÉVI BESZÁMOLÓJA AZ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTERNEK A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP 2007. ÉVI BESZÁMOLÓJA AZ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTERNEK Dr. Harsányi László elnök Perlik Pál igazgató Jóváhagyom: Dr. Hiller István miniszter NKA Nemzeti Kulturális Alap

Részletesebben

Valorizáció. Képzési intézmények és programok akkreditációja Magyarországon

Valorizáció. Képzési intézmények és programok akkreditációja Magyarországon Valorizáció Képzési intézmények és programok akkreditációja Magyarországon Tartalomjegyzék Bevezetés 3 A FAT tevékenysége 3 A FAT szervezeti és működési szabályzata 5 Preambulum 5 A FAT jogállása, szervezete

Részletesebben