Dr. Ladó Judit szakmai alelnök

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dr. Ladó Judit szakmai alelnök"

Átírás

1 KÖNYVVIZSGÁLÓK LAPJA a MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA HIVATALOS LAPJA 3. évfolyam 2. szám 2014 február Konzultáció Életműdíj 2014 A Szakértői bizottság feladatai évben Beszámoló a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Nógrád megyei szervezetének tevékenységéről

2 előszó előtt a évben számos új szakmai kihívás áll. A jelenleg ismert ütemezés szerint április 3-án elfogadásra kerülhet az EU könyvvizsgálati reformmal kapcsolatos direktívája, amely hosszútávra meghatározza a könyvvizsgálók, a könyvvizsgáló társaságok és a kamara életét, mozgásterét. Elsődlegesen ugyan a változások csak a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodóknál jelentenek majd változást, de nem szabad elfelejteni, hogy a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók köre bővebb és folyamatosan bővül az Európai Unióban. A könyvvizsgálói jelentés tartalmának kibővülése a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodóknál, a lényeges hibás állítások, legjelentősebb kockázatok és lényeges bizonytalanságok belefoglalása a könyvvizsgálói jelentésbe nem csak formai, hanem tartalmi kérdés is. A nem könyvvizsgálati szolgáltatások nyújtásának tiltása, amelyet a direktíva tételesen szándékozik felsorolni vagyis azoknak a tevékenységeknek a bővülése, amelyeket a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodóknál a könyvvizsgáló a könyvvizsgálat mellett nem végezhet a könyvvizsgálói piac átrendeződését jelentheti. Hasonló hatása lehet a kötelező rotáció előírásának a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodóknál, még akkor is, ha bizonyos türelmi időt megenged majd várhatóan a direktíva. A kis- és középvállalkozások könyvvizsgálatára hatással lehet, ha az új direktíva nem csak hogy adaptálja a nemzetközi könyvvizsgálati standardokat (ISA-kat), hanem kötelezi a tagállamokat, hogy biztosítsák a standardok arányos alkalmazásának lehetőségét a kis- és középvállalkozások könyvvizsgálatánál. Az arányos alkalmazás kulcskérdése, hogy mit is jelent az arányos alkalmazás. Milyen ismérvek alapján lehet majd eldönteni, hogy az elvégzett munka megfelel-e az arányos alkalmazás követelményeinek. A szakmára váró temérdek változás láttán nem meglepő, hogy a kamara kiemelt szakmai feladata a külső és belső kommunikáció hatékonyságának növelése annak érdekében, hogy a könyvvizsgálók érdekei figyelembe-vételre kerüljenek a szabályozásban, valamint, hogy a könyvvizsgálat megbecsülése javuljon. Dr. Ladó Judit szakmai alelnök tartalom KAMARAI BESZÁMOLÓ Beszámoló a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Nógrád megyei szervezetének tevékenységéről _ 3 Felvételi Bizottság hírei Tagfelvétel, státuszmódosítások, minősítések _ 5 Szakértői Bizottság közleményei A Szakértői bizottság feladatai évben 6 Kamarai határozatok január 31-i elnökségi ülésének határozatai január 11-i küldöttgyűlésének határozatai 9 Életműdíj Javaslattételi felhívás _ 10 Kamarai közlemények Közlemény a Pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvényben meghatározott belső szabályzat kidolgozására kiadott mintaszabályzat február 12. napján hatályba lépett módosításáról 11 Hirdetmény Okleveles képzés _ 12 Konzultáció Tőkeleszállítás, jegyzett tőke 12 könyvvizsgálók lapja Főszerkesztő: Dr. Lukács János, a Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöke Felelős szerkesztő: Dr. Ladó Judit, a Magyar Könyvvizsgálói Kamara szakmai alelnöke Szerkesztőség: Magyar Könyvvizsgálói Kamara 1063 Budapest, Szinyei Merse u. 8. Kiadja: Saldo Zrt. (1135 Budapest, Mór u. 2 4.), felelős kiadó: Dr. Bokor Pál, vezérigazgató. ISSN

3 A magyar könyvvizsgálói kamara hivatalos lapja beszámoló Beszámoló a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Nógrád megyei szervezete munkájáról Elnökségének II. félévi munkaprogramjában foglaltaknak megfelelően az MKVK Nógrád Megyei Szervezete (továbbiakban: helyi szervezet) által a januárjában történt beszámolás óta végzett munkáról elkészítette az elnökség beszámolóját, melyet a kibővített elnökség is megtárgyalt. A helyi szervezetről általában A helyi szervezet a Magyar Könyvvizsgálói Kamara megalakulása óta Salgótarján belvárosában, bérelt irodában működik, címe Salgótarján, Füleki út 56. Az iroda biztosítja a működés megfelelő feltételeit. Nagyobb létszámú rendezvény esetén termet bérelünk. Nógrád megyei taglétszám alakulása 1999-től október 31-ig A helyi szervezet az ország legkisebb taglétszámú megyéje. Ahogy az az 1. táblázatban is látszik, a taglétszám Az elnökség tagjai Név Betöltött tisztség Megválasztásának éve Darancó Károly Elnök 1998-tól folyamatosan Czene Győző Alelnök 2011-től Grósz Józsefné Elnökségi tag 1998-tól folyamatosan Balláné Nagy Katalin Elnökségi tag 2008-tól Darancó Károly Grósz Józsefné Nagyfalusi Sándor Név Név Czékmánné Kelecsényi Ágnes Hajdúné Bodor Zsuzsa Ebeczné Angyal Éva Nagy Magdolna Motyovszki Andrásné Németh József Tibor Szöllősi Sándor Küldöttek Kibővített elnökség tagjai Működésének időtartama 1998-tól folyamatosan 1998-tól folyamatosan 2011-től tagságukat szüneteltető könyvvizsgálók küldötte aktív szüneteltető aktív aktív szüneteltető aktív aktív Könyvvizsgálói státusz folyamatosan csökkent, ami alapvetően a gazdasági környezettel öszszefüggő elvándorlással és a könyvvizsgálati értékhatár emelésével van összefüggésben. Köztestületi és szakmai feladatok ellátása A helyi szervezet működését alapvetően a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról szóló évi LXXV törvény az MKVK Alapszabálya a Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg. 1. Taggyűlés Évente általában 1 alkalommal tartunk taggyűlést, ahol a helyi szervezet Elnöke beszámol az elnökség által végzett munkáról, a küldöttgyűlések napirendjeiről, a főbb vitatémákról, a küldöttgyűlések határozatairól, beterjeszti az éves költségvetés végrehajtását, valamint a következő évi költségvetést 2. Elnökségi ülések A helyi szervezet sajátos működési formaként kialakította az úgynevezett kibővített vezetőség rendszerét. A tagok által mind az aktív, mind a szüneteltető tagok közül megválasztott kollégákkal kiegészülve tartja az elnökség az üléseit. Az ülések aktuális feladatokhoz, rendezvényekhez, küldöttgyűlések- Év Aktív Szüneteltető Összesen 1. táblázat Gazdasági társaság KÖNYVVIZSGÁLÓK LAPJA 2014 február 3

4 könyvvizsgálók lapja beszámoló hez, szervezeti és szakmai anyagok véleményezéséhez kapcsolódnak. 3. Tagság részére nyújtott szolgáltatások Az évente előírt kötelező oktatást két csoportban szervezzük, a továbbképzésre minden esetben Salgótarjánban kerül sor. Előadóink voltak: Dr. Lukács János, Dr. Adorján Csaba, Dr. Ladó Judit, Szabó Zsuzsanna, Takácsné Grúz Erzsébet, Dr. Pál Tibor, Sike Olga, Bor Zoltán, Nagyfalusi Sándor, Ponyiné Oszvald Katalin, Csehné Telek Klára, Kissné Eged Gabriella, Tolmácsi Zsolt, Schulz Nándorné, Balla János A helyi szervezet által megtartott szakmai napokon tagjaink minden esztendőben rátartással is megszerezhették a szükséges kreditpontokat. Főbb témáink a beszámolási időszakban: Aktuális adózási kérdések megtárgyalására a beszámolási időszakban a gyakori jogszabályi változások, továbbá az új adónemek bevezetése miatt 7 alkalommal került sor; A minőség-ellenőrzés aktuális feladatairól, folyamatáról, követelményeiről, a vizsgálatok tapasztalatairól 2 alkalommal szerveztünk előadást; A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok változásával összefüggésben a kötelező első napi oktatáson túlmenően 2 további felkészítő nap került lebonyolításra; Csalások, hamisítások feltárása a könyvvizsgálati módszerek alkalmazásával 1 alkalom; Kapcsolt vállalkozások, transzferár 1 alkalommal; Gazdasági társaságok átalakulásának könyvvizsgálata; Könyvvizsgálat az új Polgári Törvénykönyvben 1 alkalommal; Az államháztartás számvitelének aktuális kérdései 1 alkalommal. A Magyar Pénzügyi Gazdasági Ellenőrök Közhasznú Egyesülete (MPGE) Nógrád megyei Szervezetével kötött megállapodásunk értelmében az általuk szervezett évi két előadáson is részt vehetnek a helyi szervezet tagjai. Ezeken a rendezvényeken általában az adó, vám és illeték törvények aktuális kérdései kerülnek napirendre a NAV Nógrád megyei Igazgatósága felkészült munkatársainak tolmácsolásában. Az MPGE Nógrád megyei Szervezetével együttműködésünk országosan is példaértékűnek mondható. A megyei elnök részt vesz a szervezet megyei elnökségének munkájában, a megyei kamaránk pártoló tagja a megyei szervezetnek és az MPGE minden megyei szakmai rendezvényén valamennyi tagunk díjmentesen is részt vehet. Kezdeményezésünkre más megyei szervezetek is (pl: B-A-Z megye) a miénkhez hasonló együttműködési megállapodást kötött. A rendezvények megtartása az APEH megyei Igazgatóságával kötött megállapodás alapján a városközpontban, kulturált helyen és körülmények között az adóhatóság tanácstermében történik. Tagjaink részére jogtár és szaksajtó áll rendelkezésre. Árbevételi sávok Könyvvizsgáló társaságok egyéni vállalkozókkal együtt (db) A Nógrád megyei könyvvizsgálók teljesítménye A 2. táblázat a évben elért árbevételt szemlélteti sávonkénti bontásban. Az árbevétel 2011-hez viszonyítva 2012-ben nem mérséklődött. A külön felmérés a megyében nem készült a bevételek tevékenységenkénti megoszlásáról, azonban a kollégáktól szerzett információk alapján megállapítható, hogy a növekedés nem könyvvizsgálatból származik, hanem egyéb számviteli szolgáltatásokból (pályázati audit, könyvelés, adótanácsadás), illetve oktatási tevékenységből. Az elszámolt bevételeknek ben 86%-a, 2012-ben 89%-a 5millió Ft éves árbevételi sáv feletti kategóriába esik. Minőség-ellenőrzés A 3. táblázat a minőség-ellenőrzés eredményeit mutatja. 3. táblázat Megnevezés 2011 egyedi megbízás 2011 MER 2012 egyedi megbízás 2012 MER fő fő fő fő Megfelelt: Megfelelt megjegyzéssel: Nem felelt meg: Összefoglalás Megítélésünk szerint a törvényben, az alapszabályban, az egyéb önkormányzati szabályzatainkban, az országos és megyei döntéshozatali fórumok és testületek határozatainak megfelelően folytattuk tevékenységünket a beszámolási időszakban. A személyi és a tárgyi feltételek megfelelően kialakításra kerültek és biztonságosan szolgálták a döntések végrehajtását, valamint a szükséges feladatok elvégzését. Darancó Károly MKVK Nógrád Megyei Szervezet elnöke Elért összes árbevétel (E Ft) 2. táblázat 2012/2011 % (E Ft) Társaság Árbevétel nincs % % % % % 168% % 76% % 80% % 82% % 221% Összesen: % 102% 4 KÖNYVVIZSGÁLÓK LAPJA 2014 február

5 A magyar könyvvizsgálói kamara hivatalos lapja felvételi bizottság hírei Tájékoztatás a január hónapban átvezetett státuszmódosításokról Név A módosítás dátuma Tagsági szám Helyi szervezet A státuszváltozás oka Főfoglalkozásúból tagságát szüneteltetőbe Balogh József Bács-Kiskun Kérelemre Kiss Lászlóné Győr-Moson-Sopron Kérelemre Láng Klára Pest Kérelemre Péter Júlia Budapest Kérelemre Terhes Zsuzsanna Csongrád Kérelemre Szüneteltetőből Főfoglalkozásúba Mészárosné Nagy Alice Budapest Kérelemre Szilágyi Gyöngyi Pest Kérelemre Megszűnt tagsági viszony Ábrahám Ilona Pest Kérelemre Dr. Bilkei-Gorzó János Pest Kérelemre Bíróné Kovács Zsuzsanna Budapest Kérelemre Hergovits Mariann Budapest Kérelemre Kocsis János Szabolcs-Szatmár-Bereg Elhunyt Dr. Komáromy Emese Budapest Kérelemre Lipien Mihály Budapest Kérelemre Molnár Józsefné Budapest Kérelemre Dr. Németh József Budapest Elhunyt Peczöli Tibor Budapest Elhunyt Rábaközi Attila Budapest Kérelemre Szabóné Fodor Éva Bács-Kiskun Kérelemre Széll Sándor Budapest Kérelemre Tapasztó Lajosné Budapest Kérelemre Dr. Tóth Jánosné Zala Kérelemre Vankó Judit Budapest Kérelemre Név A módosítás dátuma Nyilvántartási szám Helyi szervezet A státuszváltozás oka Nyilvántartásból törölt Társaságok ADÓ-SZOLG Adótanácsadó és Gazdasági Szolgáltató Kft Borsod-Abaúj-Zemplén Kérelemre AMADÉ Könyvvizsgáló, Adótanácsadó és Gazdasági Szolgáltató Kft Szabolcs-Szatmár-Bereg Kérelemre DUNAKANYAR KÖNYVELŐIRODA Kft Pest Kérelemre Dr. Horváth Ferenc E. v Vas Kérelemre KECEL TER-KER Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft Bács-Kiskun Kérelemre Kiss Lászlóné E. v Győr-Moson-Sopron Kérelemre Kisházi Lászlóné E. v Csongrád Kérelemre PERCENT Könyvszakértő Adótanácsadó és Gazdasági Szolgáltató Kft Budapest Hivatalból Petri István E. v Budapest Kérelemre PÓPITY AUDIT Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft Csongrád Kérelemre TAX CONSULT Kft Pest Kérelemre Terhes Zsuzsanna E. v Csongrád Kérelemre Dr. Tótsimonné Drenyovszki Márta E. v Baranya Kérelemre Név Nyilvántartási szám Helyi szervezet Érvényesség kezdete Nyilvántartásba vett Társaságok DRAGÁN AUDIT Szolgáltató Kft Békés M+T Audit Kft Csongrád FIGYELEM! Amennyiben a kamara nyilvántartásából bármilyen okból (kérelemre, hivatalból, elhalálozás) törölt tagok tagsági igazolványa nem kerül vissza a főtitkári hivatalba, vagy névváltozás, elvesztés stb. miatt készül új igazolvány tag részére, külön nem kerül megjelentetésre az érvénytelenítés ténye, mert a kamara alapszabályának 92. pontja egyértelműen rögzíti azt. ALAPSZABÁLY 92. Az igazolvány érvénytelenné válik, ha a természetes személyt törlik a tagok nyilvántartásából, továbbá ha az igazolvány megrongálódott, elveszett, eltulajdonították vagy megsemmisült (a továbbiakban együtt: érvénytelenség). Tájékoztatás a MKVK Felvételi Bizottsága által kiadott / visszavont minősítésekről Felvételi Bizottsága figyelemmel a évi LXXV. törvény 50. -ában, valamint a Minősítési Szabályzat II/A. fejezetében foglaltakra az alábbiakban felsorolt könyvvizsgáló tag és könyvvizsgáló cég kérelmének helyt adott, és részükre minősítést adott Minősített tag / könyvvizsgáló cég neve Nyilvántartási szám Minősítés Minősítés száma Minősítés kelte Czene Győző Befektetési vállalkozási EBV Csabai Gergely Költségvetési KM KÖNYVVIZSGÁLÓK LAPJA 2014 február 5

6 könyvvizsgálók lapja beszámoló Minősített tag / könyvvizsgáló cég neve Nyilvántartási szám Minősítés Minősítés száma Minősítés kelte Gaál Adrienn Fruzsina IFRS IFRS Kárász Attila IFRS IFRS Kovácsné Révai Mónika IFRS IFRS Kugler Zsuzsanna IFRS IFRS Dr. Pavlik Lívia IFRS IFRS Dr. Pavlik Lívia E.v IFRS IFRS VENILIA VELLUM Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft IFRS IFRS Felvételi Bizottsága figyelemmel a évi LXXV. törvény 51. -ában, valamint a Minősítési Szabályzat IV. fejezetében foglaltakra az alábbi könyvvizsgáló cégek minősítését a Kkt. 52.(1)b) pontjára hivatkozással visszavonja. Minősített tag / könyvvizsgáló cég neve Nyilvántartási szám Minősítés Minősítés száma Visszavonás kelte Olasz Mihályné Költségvetési KM A Szakértői bizottság feladatai évben Az MKVK Szakértői bizottsága működését a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló, évi LXXV. tv., valamint az MKVK Alapszabálya határozza meg. A bizottság által készített feladatterv célszerűen tartalmazza a tárgyévi feladatok meghatározását, azok időbeni ütemezését a várható költségeket és a megvalósítás felelőseit, illetve érintettjeit. A évi tervet az elnökség január 30-i ülésén hagyta jóvá ben a Szakmai Alelnök és a Szakértői Bizottság kiemelt szakmai feladatként kezeli az EU könyvvizsgálati reformmal kapcsolatos direktívájának elfogadásából eredő feladatok meghatározását. Mint arról a Könyvvizsgálók Lapja januári számában beszámoltunk, a lapzártánkkor még az EU Parlament plenáris ülése általi szavazásra váró direktíva jelentős változásokat hoz a könyvvizsgálói gyakorlatba. Mivel tervek szerint az audit reform direktíva formában fog megjelenni, az adaptálásra két év áll majd a tagországok rendelkezésére. Ebből kifolyólag az elfogadásra kerülő direktíva előírásaiból adódó teendők meghatározása, a szakmai feladatok koordinálása a Szakértői Bizottság feladatkörébe tartozik. A bizottság tevékenységét továbbra is a szakmai szolgáltatások színvonalának, hatékonyságának, szakszerűségének és gyorsaságának további emelése szellemében látja el, feladata az alábbi területeket fedi le: Kisebb gazdálkodó egységek könyvvizsgálatának támogatása A meglévő módszertani útmutatók mellett kiemelt jelentőséggel bír a kisebb gazdálkodó egységek könyvvizsgálatával kapcsolatos, szakmai igényeknek megfelelő egyszerű segédanyagok és módszerek kidolgozása. Az elkészült segédanyagokat és módszertanokat a bizottság a kamara honlapján teszi közzé, de igény esetén lehetőség van azok oktatáson / továbbképzésen való bemutatására is. A Bizottság képviselőt delegált a FEE SMP (Kis- és Közepes méretű könyvvizsgáló társaságok) fórumába, mely által lehetőség nyílik a rendelkezésre álló szakanyagok folyamatos megismerésére, valamint azok megismertetésére a könyvvizsgálókkal. A Bizottság a kisebb vállalakozásokkal kapcsolatos hasznosabb FEE anyagokat igény szerint magyarra fordítja, és lehetőség szerint adaptálja a hazai gyakorlatba. Közérdeklődésnek kitett gazdálkodók könyvvizsgálatának támogatása július 1. napján lépett hatályba a Kamarai törvény azon módosítása, mely a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók könyvvizsgálatát ellátó könyvvizsgálók, könyvvizsgáló cégek külső, szakmától független minőségellenőrzését írja elő. A hatósági jogosítványokkal rendelkező, könyvvizsgálói közfelügyeleti feladatokat is ellátó Közfelügyeleti Hatóság mely teljes egészében átvette a KKB funkcióját július 1-jétől működteti a független minőség-ellenőrzés rendszerét év kiemelt szakmai feladata a Közfelügyeleti Hatóság és a Minőségellenőrzési Bizottság ellenőrzési tapasztalatainak és a feltárt hiányosságoknak a megismerése. Az eddigi ismeretek alapján a Közfelügyeleti Hatóság által alkalmazott kérdőív új és eddig kevésbé feltárt hiányosságokra is rávilágít. A feladat az, hogy feltárt szakmai hiányosságok a lehető leggyorsabban és a 6 KÖNYVVIZSGÁLÓK LAPJA 2014 február

7 A magyar könyvvizsgálói kamara hivatalos lapja beszámoló lehető leghatékonyabban kiküszöbölésre kerüljenek. Kiemelt szakmai feladat, hogy a kötelező továbbképzések azokra a területekre koncentráljanak, ahol a Közfelügyeleti Hatóság és a Minőség-ellenőrzési Bizottság ellenőrzése a gyengeségeket feltárta. Módszertanokkal kapcsolatos feladatok évben a honlapon megtalálható módszertani útmutatók közül a következő szakmai kiadványok átdolgozása / aktualizálása tervezett: Igazságügyi Könyvszakértők Módszertani Útmutatója Építőipari vállalkozások könyvvizsgálatának speciális feladatai A Bizottság az ajánlott díjtételeket felülvizsgálja a évi adatszolgáltatás adatainak felhasználásával, ezen túlmenően pedig további módszertani anyagokat dolgoz ki a könyvvizsgálók által végezhető egyéb feladatokkal kapcsolatosan. Konzultációs szolgálattal kapcsolatos feladatok A Bizottság feladatkörébe tartozik a Konzultációs szolgálat hatékony működtetésének koordinálása. A Bizottság gondoskodik a honlapon, a Szakma, illetve a Könyvvizsgálók Lapja c. újságokban közérdekű szakmai információk, a konzultációs szolgálat által adott közérdeklődésre számottartó kérdések és válaszok folyamatos közzétételéről. Évek óta visszatérő kérdés a Konzultációs szolgálat esetenkénti fizetőssé tételének kidolgozása. Amennyiben a feltett kérdés túllépi a Konzultációs szolgálat kereteit, vagy a szolgáltatást nem tagok, hanem külsős kérdezők (pl. könyvelők, ügyvédek, önkormányzatok, stb.) vagy éppen notórius kérdezők veszik igénybe, a szolgáltatás fizetőssé tétele indokolt lehet. Az ezzel kapcsolatos keretelvek felállítása re ütemezett feladat. Nemzetközi jogszabály-követés A bizottság folyamatosan nyomon követi a könyvvizsgálattal és a számvitellel kapcsolatos EU-s jogszabályok tervezett és tényleges változásait, különös tekintettel az EU könyvvizsgálati reformmal kapcsolatos direktíva áprilisi várható elfogadására. Az elfogadásra kerülő direktíva előírásaiból adódó teendők meghatározása, a szakmai feladatok koordinálása kiemelt szakmai feladat 2014-ben. A Bizottság koordinálja a szabályozással kapcsolatos véleményezéseket és állásfoglalásokat. A tervezeteket és a változásokat honlapon, szakmai folyóiratokban közzétett publikációk segítségével, illetve a szakmai továbbképzések alkalmával megismerteti a kamara tagjaival. FEE szakmai munkájában való részvétel A kamara véleményét a Szakmai alelnök aktívan képviseli a FEE Tanácsüléseken, a FEE-ben folyó szakmai munkáról folyamatosan tájékoztatja a tagságot. A Bizottság a FEE tagszervezetek szakmai tapasztalatainak minél alaposabb megismerésére és hasznosítására törekszik, dönt a FEE által kidolgozott szakanyagok honlapon való megjelentetéséről, a leghasznosabb anyagok magyar nyelvre fordításáról. A FEE tagság anyagi megterhelésének enyhítése érdekében a kamara keresi a megoldást a FEE tagdíj csökkentésére. Hazai szabályozással kapcsolatos szakmai feladatok Szakmai munkája mellett a Szakértői Bizottság nyomon követi a Könyvvizsgálati standardok változásait, azokat szükség szerint átvezeti a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokban; a Számviteli törvény vagy más, a könyvvizsgálói szakmát érintő jogszabály módosításának előkészítése esetén a Bizottság igyekszik proaktív módon részt venni a véleményezési, javaslattételi eljárásban; a könyvvizsgálókat érintő peres ügyek, várható peres ügyek esetén igény szerint szakmai támogatást nyújt az eljárás alá vont könyvvizsgáló részére; közreműködik a Könyvvizsgálói konferencia szakmai munkájában, a szakmai anyagának előkészítését javaslatokkal látja el; a korrupció leküzdésével kapcsolatosan koordinálja a könyvvizsgálókkal kapcsolatos hazai feladatokat; koordinálja a pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának megakadályozásával kapcsolatos teendőket. Együttműködés A Bizottság feladatai közé tartozik a Nemzetgazdasági Minisztériummal kötendő stratégiai megállapodásból adódó jogszabályfigyelés, és jogszabály módosítások kezdeményezése. A Bizottság szorosan együttműködik az Oktatási bizottsággal. Véleményezi az általuk készített oktatási anyagokat, valamint kidolgozza a minőség-ellenőrzések során feltárt hiányosságok megszüntetésével kapcsolatos szakmai anyagokat. Kiemelt szakmai feladat a könyvvizsgálók IFRS továbbképzésének megszervezése, és olyan gyakorlat orientált megvalósítása, amely közvetlenül hasznosítható ismeretet ad a továbbképzésben résztvevőknek. Ennek érdekében a Bizottság szorosan együttműködik az MKVK Oktatási központtal. Folyamatosan figyelemmel kíséri az MKVK szakmai tagozatainak működését. A Pénz és Tőkepiaci tagozattal együttműködve részt vesz az MNB által tervezett kiegészítő jelentés tartalmával kapcsolatos, és egyéb szakanyagok kidolgozásában; A Bizottság segítséget nyújt a Helyi szervezetek részére a helyi szakmai problémák feltárásában, illetve azok megoldásában. A Szakértői Bizottság részt vesz a Minőség-ellenőrzési bizottság által elkészített és használt kérdőívek felülvizsgálatában az előző év szakmai tapasztalatai alapján, valamint folyamatosan egyeztet a Kamara jogi képviselőivel és a Fegyelmi Bizottsággal a könyvvizsgálói függetlenség és a könyvvizsgálati titoktartás kérdéseiben. A Szakértői bizottság évben minden hónap első hétfőjén tartja ülését, amelyről rövid összefoglalót tesz közzé a honlapon. Dr. Ladó Judit szakmai alelnök KÖNYVVIZSGÁLÓK LAPJA 2014 február 7

8 könyvvizsgálók lapja határozatok A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA KIBŐVÍTETT január 31-i elnökségi ülésének HATÁROZATAI 1/2014. számú (01.31.) elnökségi határozat elnöksége a fellebbezést elbírálva a fegyelmi bizottság FBH-129/2013. sorszámú határozatát megváltoztatta és az eljárás alá vont tag könyvvizsgálót Ft pénzbírsággal sújtotta, egyúttal az alapszabály 450/A. pontja alapján Ft II. fokú fegyelmi eljárási költségtérítés megfizetésére kötelezte. 2/2014. számú (01.31.) elnökségi határozat elnöksége a fellebbezést elbírálva a fegyelmi bizottság FBH-99/2013. sorszámú határozatát megváltoztatta és az eljárás alá vont tag könyvvizsgálót írásbeli megrovásban részesítette, egyúttal az alapszabály 450/A. pontja alapján Ft II. fokú fegyelmi eljárási költségtérítés megfizetésére kötelezte. 3/2014. számú (01.31.) elnökségi határozat elnöksége a fellebbezést elbírálva a fegyelmi bizottság FBH-115/2013. sorszámú határozatát helybenhagyta, egyúttal az eljárás alá vont tag könyvvizsgálót az alapszabály 450/A. pontja alapján Ft II. fokú fegyelmi eljárási költségtérítés megfizetésére kötelezte. 4/2014. számú (01.31.) elnökségi határozat elnöksége a fellebbezést elbírálva a fegyelmi bizottság FBH-133/2013. sorszámú határozatát megváltoztatta és az eljárás alá vont tag könyvvizsgálót a fegyelmi büntetés mérséklésével Ft pénzbírsággal sújtotta, egyúttal az alapszabály 450/A. pontja alapján Ft II. fokú fegyelmi eljárási költségtérítés megfizetésére kötelezte. 5/2014. számú (01.31.) elnökségi határozat elnöksége a fellebbezést elbírálva a fegyelmi bizottság FBH-132/2013. sorszámú határozatát megváltoztatta és az eljárás alá vont tag könyvvizsgáló esetében a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység 24 hónap időtartamra történő szüneteltetését rendelte el, a II. fokú fegyelmi eljárási költségtérítésre kötelezés mellőzése mellett. 6/2014. számú (01.31.) elnökségi határozat elnöksége a fellebbezést elbírálva a felvételi bizottság FEB/0747-1/2013. sorszámú határozatát megsemmisítette és a felvételi bizottságot új eljárás lefolytatására utasította. 7/2014. számú (01.31.) elnökségi határozat elnöksége akként határozott, hogy a kamara érdekében végzett bizottsági feladatok ellátásával kapcsolatban a bizottságok tagjai és elnökei részére kizárólag az elnökség jóváhagyásával adható díjazás ellenében megbízás, megrendelés. 8/2014. számú (01.31.) elnökségi határozat elnöksége a főtitkári hivatal tevékenységére vonatkozó tájékoztatót tudomásul vette, egyúttal az Állami Számvevőszék által január 11-én biztosított teremhasználatra bruttó Ft-ot utólagosan jóváhagyott. 9/2014. számú (01.31.) elnökségi határozat elnöksége a kamara működésének racionalizálásához és létszámcsökkentéséhez szükséges szervezeti átalakítás részleteinek, továbbá a területi szervezetek fix és változó költségekkel arányos finanszírozási modelljének kidolgozására az előterjesztés szerinti tagokkal, az oktatási és a szakmai alelnökkel kiegészítve ad-hoc bizottság felállításáról határozott azzal, hogy a testület elnökét az ad-hoc bizottság választja meg. 10/2014. számú (01.31.) elnökségi határozat elnöksége az oktatási bizottság évre tervezett feladatairól szóló előterjesztést elfogadta. 11/2014. számú (01.31.) elnökségi határozat elnöksége megtárgyalta és az elhangzott módosítással tudomásul vette a nemzetközi alelnöknek a kamara évre tervezett nemzetközi kapcsolataira vonatkozó beszámolóját. 12/2014. számú (01.31.) elnökségi határozat elnöksége megtárgyalta és elfogadta a minőség-ellenőrzési bizottság évi tervezett feladataira és működési tervére vonatkozó előterjesztést. 13/2014. számú (01.31.) elnökségi határozat elnöksége elfogadta a kamara évi szakmai feladatairól szóló előterjesztést. 14/2014. számú (01.31.) elnökségi határozat elnöksége megtárgyalta és elfogadta a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerinti bel- 8 KÖNYVVIZSGÁLÓK LAPJA 2014 február

9 A magyar könyvvizsgálói kamara hivatalos lapja határozatok ső szabályzat kidolgozásához kiadott mintaszabályzat előterjesztés szerinti módosítását. 15/2014. számú (01.31.) elnökségi határozat elnöksége megtárgyalta és elfogadta a évben hozott küldöttgyűlési és elnökségi határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót. 16/2014. számú (01.31.) elnökségi határozat elnöksége megtárgyalta és elfogadta az MKVK Bács-Kiskun Megyei Szervezetének munkájáról készült beszámolót. 17/2014. számú (01.31.) elnökségi határozat elnöksége megtárgyalta és elfogadta az MKVK Baranya Megyei Szervezetének munkájáról készült beszámolót. 18/2014. számú (01.31.) elnökségi határozat elnöksége tudomásul vette a kamara számviteli politikájának aktualizálásával kapcsolatos tájékoztatót azzal a kiegészítéssel, hogy az ingatlanok (épület, építmény) értékelését a kamara szervezetében egységesen, az alábbiak szerint kell elvégezni: meg kell határozni a hasznos élettartamot, az annak végén várható maradványértéket, és ennek alapján kerül az értékcsökkenés elszámolásra. 19/2014. számú (01.31.) elnökségi határozat elnöksége elfogadta az elnökség I. félévi munkaprogramjának előterjesztés szerinti dátumváltozásait. 20/2014. számú (01.31.) elnökségi határozat elnöksége tudomásul vette a kamara kötelezettségvállalási és utalványozási szabályzatának módosításával kapcsolatos tájékoztatót. 21/2014. számú (01.31.) elnökségi határozat Az elnökség megtárgyalta és jóváhagyta az okleveles könyvvizsgálói képzés adózási ismeretek moduljához kapcsolódó vizsgáztatói névjegyzéket azzal, hogy a jóváhagyás a nemzetgazdasági miniszter egyetértésével válik hatályossá. Dr. Lukács János elnök A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA KIBŐVÍTETT január 11-i küldöttgyűlésének érdemi HATÁROZATAI küldöttgyűlésének 1/2014. (1.11.) küldöttgyűlése megtárgyalta és az elhangzott kiegészítéssel 1 tartózkodás mellett elfogadta a Magyar Könyvvizsgálói Kamara alapszabályának előterjesztés szerinti módosítását azzal, hogy a törvény vonatkozó módosításai az egységes szerkezetű szabályzat szövegében átvezetésre kerülnek. küldöttgyűlésének 2/2014. (1.11.) küldöttgyűlése megtárgyalta és az elhangzott kiegészítésekkel egyhangúlag elfogadta a Magyar Könyvvizsgálói Kamara felvételi szabályzatának, valamint a szabályzat mellékletét képező Könyvvizsgálói tevékenység végzésének engedélyezése gazdálkodó szervezet részére nyomtatvány előterjesztés szerinti módosítását azzal, hogy a törvény vonatkozó változásai az egységes szerkezetű szabályzat szövegében átvezetésre kerülnek. küldöttgyűlésének 3/2014. (1.11.) küldöttgyűlése megtárgyalta és az elhangzott kiegészítéssel egyhangúlag elfogadta a Magyar Könyvvizsgálói Kamara minősítési szabályzatának, valamint a szabályzat mellékletét képező adatlapok előterjesztés szerinti módosítását azzal, hogy a törvény vonatkozó változásai az egységes szerkezetű szabályzat szövegében átvezetésre kerülnek. küldöttgyűlésének 4/2014. (1.11.) küldöttgyűlése megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta a Magyar Könyvvizsgálói Kamara szakmai továbbképzési szabályzatának előterjesztés szerinti módosítását. küldöttgyűlésének 5/2014. (1.11.) küldöttgyűlése 4 igen szavazat és 5 tartózkodás mellett elvetette a tisztségviselők, testületi tagok tisztelet- KÖNYVVIZSGÁLÓK LAPJA 2014 február 9

10 könyvvizsgálók lapja határozatok díjának 50%-os csökkentésére irányuló módosító indítványt. küldöttgyűlésének 6/2014. (1.11.) küldöttgyűlése 3 nem szavazat és 8 tartózkodás mellett akként határozott, hogy a tisztségviselők, testületi tagok tiszteletdíját január hó 1. napjától kezdődően 5%-kal csökkenti. küldöttgyűlésének 7/2014. (1.11.) küldöttgyűlése 3 tartózkodás mellett elfogadta azt a módosító indítványt, melynek értelmében a küldöttgyűlés a kamara központjának évi üzemgazdasági tervét azzal fogadja el, hogy a következő döntés hatásait az elnökség a májusi küldöttgyűlés elé terjeszti a területi szervezetek pénzügyi terveivel kiegészített éves pénzügyi tervhez: a kamara továbbra is fenntartja a SZAKma című újság megrendelését, de azt digitális formában kéri attól az időponttól kezdődően, amikortól a vonatkozó szerződés lehetővé teszi. küldöttgyűlésének 8/2014. (1.11.) küldöttgyűlése 7 igen szavazat és 5 tartózkodás mellett elvetette az üzemgazdasági tervben rögzített 2,4%-os béremelés betervezésének mellőzésére irányuló szóbeli módosító indítványt. küldöttgyűlésének 9/2014. (1.11.) küldöttgyűlése az ellenőrző bizottság véleményének ismeretében 5 tartózkodás mellett jóváhagyta a Magyar Könyvvizsgálói Kamara központjának évi üzemgazdasági tervét az alábbi főbb számokkal: Mérlegfőösszeg: Bevétel: Ráfordítások: ezen belül a területi szervezeteknek átengedett bevételek: Mérleg szerinti eredmény (nyereség) : E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft küldöttgyűlésének 10/2014. (1.11.) küldöttgyűlése felkérte az elnökséget arra, hogy szeptemberében megtartandó rendkívüli küldöttgyűlésre dolgozza ki a kamara működésének racionalizálásához és létszámcsökkentéséhez szükséges szervezeti átalakítás részleteit, beleértve a belső szabályzatok és a törvény esetleges változtatásának tervezetét, továbbá a területi szervezetek fix és változó költségekkel arányos finanszírozási modelljét. Dr. Lukács János elnök A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA JAVASLATTÉTELI FELHÍVÁSA Dr. BARTÓK NAGY ANDRÁS ÉLETMŰDÍJ ADOMÁNYOZÁSÁRA (továbbiakban: MKVK) küldöttgyűlése december hó 4-én kelt 4-es számú határozatával Dr. BARTÓK NAGY ANDRÁS ÉLETMŰDÍJ -at (továbbiakban: életműdíj) alapított. A Dr. Bartók Nagy András Életműdíj azoknak a természetes személyeknek adományozható, akik a könyvvizsgálat szakmai, közéleti és társadalmi területén kiemelkedő munkát végeztek, hosszú időn keresztül elismerésre méltó tevékenységet folytattak, és ezzel a kamara, illetve a könyvvizsgálói szakma hírnevének növeléséhez hozzájárultak. A díj posztumusz is odaítélhető. Az életműdíjban részesülő személyre a MKVK tagjai tehetnek javaslatot. Felkérjük a MKVK tagjait, hogy a felhívás mellékletét képező javaslatnak megfelelő formai és tartalmi követelmények figyelembevételével írásban tegyenek javaslatot arra a természetes személyre, akit évben méltónak tartanak az életműdíjra. A javaslatot kérjük június hó 11-i beérkezési határidővel a MKVK Díjazó Testületéhez (MKVK 1063 Budapest, Szinyei Merse u. 8.) címezve ajánlott küldeményként eljuttatni. A felhívás és annak melléklete a MKVK honlapjáról (www.mkvk.hu) letölthető. Kérem a tisztelt könyvvizsgáló kollégákat, hogy minél többen tegyék meg jelölésüket, emelve ezzel az életműdíj méltóságát. Beérkezett ajánlatok hiányában, a díjazó testület tagjai önállóan is állíthatnak jelölteket a díj odaítélése érdekében. Budapest, január 31. A Díjazó Testület nevében: Dr. Eperjesi Ferenc elnök 10 KÖNYVVIZSGÁLÓK LAPJA 2014 február

11 A magyar könyvvizsgálói kamara hivatalos lapja közlemények KÖZLEMÉNY A PÉNZMOSÁS ÉS A TERRORIZMUS FINANSZÍROZÁSA MEGELŐZÉSÉRŐL ÉS MEGAKADÁLYOZÁSÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNYBEN MEGHATÁROZOTT BELSŐ SZABÁLYZAT KIDOLGOZÁSÁRA KIADOTT KAMARAI MINTASZABÁLYZAT FEBRUÁR 12. NAPJÁN HATÁLYBA LÉPETT MÓDOSÍTÁSÁRÓL A évi LII. törvény július 1-jei hatállyal módosította a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvényt (továbbiakban: Pmt.), melyre figyelemmel a kamara elnöksége október 7-én átdolgozta a Pmt-ben meghatározott belső szabályzat elkészítéséhez kidolgozott mintaszabályzatot (továbbiakban: mintaszabályzat). Az elnökség 14/2014. számú ( ) elnökségi határozatával az előzőek szerint átdolgozott mintaszabályzatot a Nemzetgazdasági Minisztérium időközbeni észrevételeinek megfelelően kisebb mértékben módosította, mely módosítások a vonatkozó elnökségi határozat és az egységes szerkezetbe foglalt mintaszabályzat honlapon történő közzétételével, február 12. napjával hatályba lépett. Hangsúlyozni kívánjuk, hogy a korábban a mintaszabályzat szövegével megegyező tartalmú belső szabályzatot életbe léptetett szolgáltatóknak e körben nincsen tennivalójuk; a belső szabályzatuk módosítása a mintaszabályzat módosulásával automatikusan megtörténik. A saját belső szabályzatot kidolgozó és elfogadó szolgáltatóknak a mintaszabályzat módosulásaira figyelemmel szükség esetén hatályosítaniuk kell a belső szabályzatukat, melyet azonban ismételten nem kell jóváhagyásra megküldeniük a kamara részére. A tevékenységüket későbbiekben megkezdő szolgáltatók a Pmt. hatályos előírásainak megfelelően, az egyedi belső eljárási rendet és működési sajátosságokat figyelembe véve kötelesek a belső szabályzatukat elkészíteni (melyhez az átdolgozott mintaszabályzat segítséget nyújt), majd jóváhagyásra megküldeni az illetékes területi szervezet részére. Mindez természetesen megvalósulhat a mintaszabályzat szövegével megegyező tartalmú belső szabályzat életbe léptetésével és a hatályba léptetésről, valamint a kijelölt személy(ek) nevéről, beosztásáról és elérhetőségéről szóló határozat illetékes területi szervezetnek történő megküldésével is. A fentiekre tekintettel a könyvvizsgáló szolgáltatóknak a Pmt.-ben, valamint a Pmt.-ben foglaltak végrehajtására készített belső szabályzatban rögzített kötelezettségei teljesítésének ellenőrzése tárgyában lefolytatandó hatósági eljárás során a vonatkozó kérdőív 1. kérdésére (A szolgáltató a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló belső szabályzata megfelel-e a jogszabályi előírásoknak?) igen válasz adható, ha a szolgáltató a mintaszabályzat szövegével megegyező tartalmú belső szabályzatot léptetett annak idején életbe. A saját belső szabályzatot kidolgozó szolgáltató a Pmt. 33. (3c) bekezdése alapján, a 45. (2) bekezdésére is figyelemmel a mintaszabályzat közzétételét követő 45 napon belül március 24-éig köteles a szabályzatát szükség esetén megfelelően módosítani. Ennek megfelelően az előző időponton belüli ellenőrzésnél a vonatkozó kérdőív 1. kérdésre igen válasz adható, ha az egyedi mintaszabályzat a korábbi előírásoknak megfelel, ezt követő ellenőrzésnél viszont az esetlegesen szükséges módosítások átvezetése számon kérhető. A vonatkozó kérdőív többi kérdésénél az vizsgálandó, hogy az adott megbízás keletkezésekor a szolgáltató eleget tett-e az akkor hatályos ügyfél átvilágítási intézkedéseknek azzal, hogy a Pmt ára tekintettel a szolgáltató december 31-ét követően köteles az ügyleti megbízás teljesítését megtagadni, amennyiben az ügyféllel július 1. előtt létesített üzleti kapcsolatot, az ügyfél a szolgáltatónál ügyfél-átvilágítás céljából személyesen vagy képviselő útján december 31-ig nem jelent meg, és az ügyfél vonatkozásában a ban meghatározott ügyfél-átvilágítás eredményei december 31-én nem állnak teljes körűen rendelkezésére. Dr. Lukács János a Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöke KÖNYVVIZSGÁLÓK LAPJA 2014 február 11

12 könyvvizsgálók lapja közlemények HIRDETMÉNY Okleveles könyvvizsgálói képzés szervezésére és folytatására jogosító engedélyt szerzett szakképző helyek ( ) Budapesti Gazdasági Főiskola 1149 Budapest, Buzogány U Tel.: Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft Budapest, Szinyei Merse U. 8. Tel.: (Oktatási centrumai: Budapest, Szeged, Miskolc, Veszprém, Debrecen) MINŐSÍTETT OKTATÓK ADÓZÁSI ISMERETEK TANTÁRGY Baranyi Irén 2. Bary László 3. Dr. Czabay Ilona 4. Dr. Gyenge Magdolna 5. Hegedűs Mihály 6. Hirsch László 7. Jacsmenik Gyula Attila 8. Joó Ágnes 9. Kéri Anna 10. Dr. Kökényesi László 11. Dr. Lakatos László Péter 12. Paróczai Péterné dr. 13. Reizingerné Dr. Ducsai Anita 14. S. Csizmazia György 15. Dr. Szebellédi István 16. Dr. Tasnádi Márta Éva 17. Dr. Zéman Zoltán MINŐSÍTETT OKTATÓK SZÁMVITELI INFORMÁCIÓS RENDSZEREK Dr. Galamos Péter 2. Kisgyörgy Ilona 3. Dr. Polyák Imre 4. Szakál Pálné 5. Vladár Ferencné dr. MINŐSÍTETT OKTATÓK SZÁMVITEL NEMZETKÖZI SZABÁLYOZÁSA Bűdyné Rózsa Ildikó 2. Kisgyörgy Ilona 3. Kovács Dániel Máté 4. Dr. Ladó Judit 5. Mohl Gergely 6. Dr. Polyák Imre 7. Reizingerné Dr. Ducsai Anita 8. Szakál Pálné 9. Vladár Ferencné dr. A könyvvizsgáló kérdez, a konzultációs szolgálat válaszol Az alábbiakban a konzultációs szolgálathoz beérkezett érdekesebb, szakmailag fontos kérdéseket tesszük közzé. Felhívjuk figyelmüket, hogy a Konzultációs szolgálat szakértőjének szakmai véleménye a jelenlegi jogszabályok alapján jóhiszeműen kialakított kollégák közti szakmai véleménycserének és álláspontnak tekinthető, nem tükrözi a kamara hivatalos véleményét. Továbbra is várjuk kérdéseiket, melyeket kizárólag a honlapon keresztül az erre rendszeresített űrlapon (annak minden pontját kitöltve) tehetnek fel. Egy kft évben tőkeleszállítást hajtott végre. A leszállított jegyzett tőkét felvették a tagok. A jegyzett tőkehez kapcsoló eredménytartalékát is csökkentette a társaság, melyet a tagok nem vettek fel, kötelezettségként szerepelteti könyveiben. Most az új rendelet előírása szerint, tőkeemelést tervez a kft. és ezt a leszállított tőkét szeretné jegyzett tőkévé alakítani, adózás nélkül. A kérdésben szereplő tartozás valójában osztaléktartozás a tulajdonosok felé. Apportálni a követeléseket lehet a Gt. szerint. A Gt. nem tesz különbséget a különféle követelések között, tehát az osztalék-követelés is apportálható. (Az világos, hogy a kötelezettségből nem lehet tőkét emelni.) Apró probléma, hogy a mérlegben szereplő céges tartozás nem a tulajdonos követelése, mert csak az adózott összeg lehet valós követelés. Ebből következően az osztaléktartozást először számfejteni kell, az adótartozásokat elő kell írni kötelezettségként és a nettó összeg marad a mérlegben, ami viszont a tulajdonos valós követelése lesz és ez már apportálható. A cégbírósági bejegyzés után tehát ezt az összeget lehet átvezetni a jegyzett tőkébe. A kérdésre tehát az a válasz, hogy adózás nélkül nem lehet az osztaléktartozásból közvetlenül tőkét emelni, mert ez az összeg nem azonos az osztalék-követeléssel. 12 KÖNYVVIZSGÁLÓK LAPJA 2014 február

Átláthatósági jelentés 2014.

Átláthatósági jelentés 2014. Átláthatósági jelentés 2014. a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény 55. (1) bekezdése alapján Tartalomjegyzék

Részletesebben

Átláthatósági jelentés 2015.

Átláthatósági jelentés 2015. Átláthatósági jelentés 2015. a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény 55. (1) bekezdése alapján Tartalomjegyzék

Részletesebben

LAPJA. A Szakértői bizottság feladatai 2013. évben. Hegedűs Mihály: Az államháztartás számviteli rendszerének szemléletváltozásai

LAPJA. A Szakértői bizottság feladatai 2013. évben. Hegedűs Mihály: Az államháztartás számviteli rendszerének szemléletváltozásai KÖNYVVIZSGÁLÓK LAPJA a MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA HIVATALOS LAPJA 2. évfolyam 3. szám 2013. március A Szakértői bizottság feladatai 2013. évben Hegedűs Mihály: Az államháztartás számviteli rendszerének

Részletesebben

Átláthatósági jelentés

Átláthatósági jelentés Átláthatósági jelentés a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény 55. (1) bekezdése alapján Tartalomjegyzék

Részletesebben

A könyvvizsgáló kapcsolatrendszere. Kapcsolatrendszer elemei. Szabályozási háttér. Dr. Kántor Béla

A könyvvizsgáló kapcsolatrendszere. Kapcsolatrendszer elemei. Szabályozási háttér. Dr. Kántor Béla A könyvvizsgáló kapcsolatrendszere Dr. Kántor Béla 1 Kapcsolatrendszer elemei Tulajdonosok Menedzsment Igazgatóság, Felügyelő Bizottság (Igazgatótanács), Audit Bizottság Megbízó belső audit részlege Pénzügyi

Részletesebben

A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA HIVATALOS LAPJA KÖNYVVIZSGÁLÓK LAPJA A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA HIVATALOS LAPJA 4. évfolyam 11. szám 2015. november Vizsganaptár 2016 Lezárultak a választások a helyi szervezeteknél Beszámol az MKVK Zala Megyei Szervezete

Részletesebben

ÁTLÁTHATÓSÁGI JELENTÉS. Nagy Györgyi bejegyzett könyvvizsgáló tekintetében

ÁTLÁTHATÓSÁGI JELENTÉS. Nagy Györgyi bejegyzett könyvvizsgáló tekintetében ÁTLÁTHATÓSÁGI JELENTÉS Nagy Györgyi bejegyzett könyvvizsgáló tekintetében A jelentés a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló

Részletesebben

A minőség-ellenőrzés tapasztalatai a pénz- és tőkepiac könyvvizsgálóinál

A minőség-ellenőrzés tapasztalatai a pénz- és tőkepiac könyvvizsgálóinál A minőség-ellenőrzés tapasztalatai a pénz- és tőkepiac könyvvizsgálóinál 2012. december 3. SZABÓ ZSUZSANNA - RÉDEI EMESE A Minőségellenőrzési Bizottság tagjai 1 2012. évi minőségellenőrzési feladatok I.

Részletesebben

LAPJA. XXII. Országos Könyvvizsgáló Konferancia. Beszámoló a 2013. évi minőség-ellenőrzésekről

LAPJA. XXII. Országos Könyvvizsgáló Konferancia. Beszámoló a 2013. évi minőség-ellenőrzésekről KÖNYVVIZSGÁLÓK LAPJA a MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA HIVATALOS LAPJA 3. évfolyam 4. szám 2014 április XXII. Országos Könyvvizsgáló Konferancia Beszámoló a 2013. évi minőség-ellenőrzésekről Közfelügyeleti

Részletesebben

K Ö Z Z É T É T E L. A üzleti évre vonatkozó, és a számviteli törvény szerinti éves beszámoló

K Ö Z Z É T É T E L. A üzleti évre vonatkozó, és a számviteli törvény szerinti éves beszámoló K Ö Z Z É T É T E L A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság (1113 Budapest, Bartók Béla út 152.; cégjegyzékszáma: 01-10-043872) Igazgatósága, a 2015. március 25. napján

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Társaság 2005. április 28-i évi rendes Közgyűlésére

ELŐTERJESZTÉS a Társaság 2005. április 28-i évi rendes Közgyűlésére a Társaság 2005. április 28-i évi rendes Közgyűlésére Tárgy: A 2004. üzleti év lezárása, ezen belül az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság, a Könyvvizsgáló jelentései, a mérleg jóváhagyása, döntés a 2004.

Részletesebben

Audit reform Magyarországon

Audit reform Magyarországon Audit reform Magyarországon Dr. Sramkó Szilvia Tolnai Krisztián Ádám Nemzetgazdasági Minisztérium 2016 Témáink: Audit reform dr. Sramkó Szilvia 2015. évi minőségellenőrzések tapasztalatai Tolnai Krisztián

Részletesebben

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Cégjegyzékszáma: Fővárosi Bíróság: 0l-10-043313 KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Készült: Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ (a továbbiakban röviden:

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK. Az Igazgatótanács és az Audit Bizottság határozatai

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK. Az Igazgatótanács és az Audit Bizottság határozatai 1047 Budapest, Baross utca 91-95. telefon: 399-5500 fax: 399-5599 press@synergon.hu www.synergon.hu SORONKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK Az Igazgatótanács és az Audit Bizottság határozatai A

Részletesebben

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ. RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HU-1118 Budapest, Ménesi u. 22. szám

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ. RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HU-1118 Budapest, Ménesi u. 22. szám Cégjegyzékszáma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága: 0l-10-043313 KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2013. 04. 19-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Készült: Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ (a

Részletesebben

Minőség-ellenőrzés 2016

Minőség-ellenőrzés 2016 Minőség-ellenőrzés 2016 Visegrád 2016. szeptember 8. Mádi-Szabó Zoltán MKVK Minőségellenőrzési Bizottság elnöke 1 A minőség-ellenőrzés célja A minőség-ellenőrzési rendszer célja a könyvvizsgálók által

Részletesebben

Előterjesztések és határozati javaslatok a FuturAqua Nyrt április 30-án tartandó évi rendes közgyűléséhez

Előterjesztések és határozati javaslatok a FuturAqua Nyrt április 30-án tartandó évi rendes közgyűléséhez Előterjesztések és határozati javaslatok a FuturAqua Nyrt. 2016. április 30-án tartandó évi rendes közgyűléséhez A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszáma:

Részletesebben

A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA HIVATALOS LAPJA KÖNYVVIZSGÁLÓK LAPJA A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA HIVATALOS LAPJA 4. évfolyam 2. szám 2015. február Tájékoztató az egyéni vállalkozók hivatalból történt megszüntetéséről Beszámoló a Magyar Könyvvizsgálói

Részletesebben

KÖNYVVIZSGÁLÓK LAPJA. Konzultáció. Küldöttgyűlés változások a kamara életében

KÖNYVVIZSGÁLÓK LAPJA. Konzultáció. Küldöttgyűlés változások a kamara életében KÖNYVVIZSGÁLÓK LAPJA a MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA HIVATALOS LAPJA 3. évfolyam 10. szám 2014 október Konzultáció Küldöttgyűlés változások a kamara életében Beszámoló az MKVK Jász-Nagykun Szolnok Megyei

Részletesebben

Fekete Imréné Pénz és Tőkepiaci Tagozat rendezvénye

Fekete Imréné Pénz és Tőkepiaci Tagozat rendezvénye A közfelügyeleti bizottság tapasztalatai a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók könyvvizsgálóinak kamarai minőségellenőrzésénél A KKB szerepe és munkája 2010-2011-es években, tervezett jogszabály módosítások

Részletesebben

A minőség-ellenőrzés tapasztalatai a pénz- és tőkepiac könyvvizsgálóinál

A minőség-ellenőrzés tapasztalatai a pénz- és tőkepiac könyvvizsgálóinál A minőség-ellenőrzés tapasztalatai a pénz- és tőkepiac könyvvizsgálóinál 2010. december 9. Biróné Zeller Judit A Minőségellenőrzési Bizottság tagja 1 A minőségellenőrzések feltételei 2009. évben 2010.

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek!

Tisztelt Részvényesek! Tisztelt Részvényesek! A Pannon Váltó Nyrt. Igazgatósága az alábbiakban teszi közzé a 2015. április 30-n 13.00 órakor tartandó közgyűléséhez kapcsolódó tájékoztató anyagokat és határozati javaslatokat:

Részletesebben

A szakmai továbbképzés tavalyi tapasztalatai és idei feladatai

A szakmai továbbképzés tavalyi tapasztalatai és idei feladatai Hírlevél Magyar Könyvvizsgálói Kamara Chamber of Hungarian Auditors Ajánló Elnökségi határozatok A 2011. március 4-ei, valamint az április 15-ei elnökségi ülés határozatait közöljük, melyek egy része a

Részletesebben

Ami nincs dokumentálva, az olyan mintha el sem végeztük volna!

Ami nincs dokumentálva, az olyan mintha el sem végeztük volna! Minőségellenőrzés a pénz- és tőkepiaci terület könyvvizsgálóinál 2008. Készítette: Biróné Zeller Judit 1 10/13/2008 Ami nincs dokumentálva, az olyan mintha el sem végeztük volna! 2 10/13/2008 A minőségellenőrzés

Részletesebben

2007. április 19. napján 10.30 órakor megtartott éves rendes közgyűlésén. Jelen vannak: a részvényesek és meghívottak a mellékelt jelenléti ív szerint

2007. április 19. napján 10.30 órakor megtartott éves rendes közgyűlésén. Jelen vannak: a részvényesek és meghívottak a mellékelt jelenléti ív szerint Jegyzőkönyv mely felvételre került a Graphisoft Park SE Európai Részvénytársaság (a továbbiakban: Társaság) (H-1031 Budapest, Graphisoft park 1., Záhony u. 7.) 2007. április 19. napján 10.30 órakor megtartott

Részletesebben

A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KÖZFELÜGYELET

A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KÖZFELÜGYELET A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KÖZFELÜGYELET Dr Sugár Dezső előadás a VISEGRÁDI NÉGYEK TALÁLKOZÓJÁRA MISKOLC, LILLAFÜRED 1 A KÖNYVVIZSGÁLÓI KÖZFELÜGYELET MUNKÁJÁNAK JOGI KERETEI EU irányelv egységes keretfeltételeket

Részletesebben

Átláthatósági jelentés

Átláthatósági jelentés Átláthatósági jelentés 2012 RSM DTM AUDIT Átláthatósági jelentés 2012 Tartalomjegyzék Gazdálkodási forma és tulajdonosi struktúra 2 Cégcsoport bemutatása 3 RSMi hálózat 3 Irányító struktúra leírása 4 Belső

Részletesebben

EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Kft

EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Kft EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Kft 2012. évi MÉRLEGBESZÁMOLÓ KIEGÉSZITŐ MELLÉKLETE * 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Az éves beszámoló formája: éves beszámoló Beszámolási időszak: 2012. január 1-től

Részletesebben

A minőség-ellenőrzés tapasztalatai a pénz- és tőkepiac könyvvizsgálóinál

A minőség-ellenőrzés tapasztalatai a pénz- és tőkepiac könyvvizsgálóinál A minőség-ellenőrzés tapasztalatai a pénz- és tőkepiac könyvvizsgálóinál 2011. december 9. Biróné Zeller Judit A Minőségellenőrzési Bizottság tagja 1 A minőségellenőrzések személyi feltételei 2009. évben

Részletesebben

A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE

A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE 1. STÁTUSZ, CÉL ÉS SZEREP 1.1. A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a Társaság

Részletesebben

A tőzsdén jegyzett gazdálkodók könyvvizsgálatának specialitásai

A tőzsdén jegyzett gazdálkodók könyvvizsgálatának specialitásai A tőzsdén jegyzett gazdálkodók könyvvizsgálatának specialitásai Mádi-Szabó Zoltán 2010. november 18. és 22. AUDIT Tartalom A közérdeklődésre klődé számot tartó tó gazdálkodó dó fogalma Értékpapírt kibocsátó

Részletesebben

Az Őrmester Vagyonvédelmi Nyrt. Közleménye

Az Őrmester Vagyonvédelmi Nyrt. Közleménye Az Őrmester Vagyonvédelmi Nyrt. Közleménye Rendkívüli közgyűlés határozatai amely felvételre került az ŐRMESTER Vagyonvédelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: H-; cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-045715;

Részletesebben

A Közgyülés meghívójában szereplő 1.-es napirendi pontjához kapcsolódó határozati javaslatok:

A Közgyülés meghívójában szereplő 1.-es napirendi pontjához kapcsolódó határozati javaslatok: HATÁROZATI JAVASLATOK A 2015. május 26.-i Közgyűlés részére A Közgyülés meghívójában szereplő 1.-es napirendi pontjához kapcsolódó határozati javaslatok: Kgy. 1/2015 számú Közgyűlési határozat: A Közgyűlés

Részletesebben

Aktualitások az adózás, a könyvvizsgálat és a számvitel területén Izer Norbert

Aktualitások az adózás, a könyvvizsgálat és a számvitel területén Izer Norbert Aktualitások az adózás, a könyvvizsgálat és a számvitel területén Izer Norbert Adószabályozásért és számvitelért felelős helyettes államtitkár 1 Trendek a magyar adórendszerben Gazdaságpolitikai célok

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség Éves rendes Küldöttközgyűlés Napirend és határozati javaslatok 2014 A Küldöttközgyűlés napirendje 1. Az MLSZ tevékenységéről szóló elnökségi szakmai beszámoló elfogadása 2. A

Részletesebben

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Cégjegyzékszáma: Fővárosi Bíróság: 0l-10-043313 KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2008. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Készült: Az ELSŐ HAZAI ENERGIA PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ (a továbbiakban röviden:

Részletesebben

A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA HIVATALOS LAPJA KÖNYVVIZSGÁLÓK LAPJA A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA HIVATALOS LAPJA 5. évfolyam 1. szám 2016. január Tisztújító küldöttgyűlés a kamarában Pályázati felhívások: minősítő vizsgákhoz kapcsolódó vizsgáztatói

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek!

Tisztelt Részvényesek! Tisztelt Részvényesek! A Pannon Váltó Nyrt. Igazgatósága az alábbiakban teszi közzé a 2013. április 25-n 9.00 órakor tartandó közgyűléséhez kapcsolódó tájékoztató anyagokat és határozati javaslatokat:

Részletesebben

A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlésének 7/2016. számú határozata

A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlésének 7/2016. számú határozata Közgyűlésének 7/2016. számú határozata A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlése az előterjesztésnek megfelelően a következő személyeket jelölte ki a Szavazatszámláló Bizottság

Részletesebben

Független ellenőrzés (inspekció) a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók könyvvizsgálóinál

Független ellenőrzés (inspekció) a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók könyvvizsgálóinál Független ellenőrzés (inspekció) a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók könyvvizsgálóinál Molnár Csilla koordináló független ellenőr 1 TÉMÁK Inspekciós rendszer elindulása 2011 2012. évi események

Részletesebben

A SZAKMAI TAGOZATOK MŰKÖDÉSE évtől

A SZAKMAI TAGOZATOK MŰKÖDÉSE évtől A SZAKMAI TAGOZATOK MŰKÖDÉSE 2012. évtől Készítette: Tóth Andrea MESZK Felnőtt Ápolás Tagozat, Országos Tagozatvezető MESZK Országos Szervezet 1082 Budapest, Üllői út 82. Szakmai Tagozatok Alapszabály

Részletesebben

AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA

AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA Vörös László AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA 2008 2 szerző: Vörös László lektor: Dr. Sztanó Imre alkotó szerkesztő: Dr. Bokor Pál ISBN 978 963 638 248 3 A kézirat lezárva: 2008. január

Részletesebben

lapja A Magyar Könyvvizsgálói Kamara hivatalos lapja 4. évfolyam 7 8. szám 2015. július augusztus

lapja A Magyar Könyvvizsgálói Kamara hivatalos lapja 4. évfolyam 7 8. szám 2015. július augusztus Könyvvizsgálók lapja A Magyar Könyvvizsgálói Kamara hivatalos lapja 4. évfolyam 7 8. szám 2015. július augusztus Minősített oktatók Közlemény a kamarai törvény módosításáról XXIII. Országos Könyvvizsgálói

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Felelős: Igazgatóság elnöke Határidő: azonnal, ill. következő éves Küldöttgyűlés

H I R D E T M É N Y. Felelős: Igazgatóság elnöke Határidő: azonnal, ill. következő éves Küldöttgyűlés H I R D E T M É N Y A Szendrő és Vidéke Takarékszövetkezet (Székhelye: 3752. Szendrő, Hősök tere 2.) Igazgatósága az Alapszabályban előírtakkal összhangban - értesíti a Tisztelt Tagságot a 2015. 05. 27.

Részletesebben

LAPJA. A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA HIVATALOS LAPJA 4. évfolyam 6. szám 2015. június

LAPJA. A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA HIVATALOS LAPJA 4. évfolyam 6. szám 2015. június KÖNYVVIZSGÁLÓK LAPJA A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA HIVATALOS LAPJA 4. évfolyam 6. szám 2015. június Beszámol Vas megye Utazási kedvezmények XXIII. Országos Könyvvizsgálói Konferencia KÖNYVVIZSGÁLÓK LAPJA

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2015. április 30. napján tartandó 2015. évi rendes Közgyűlésére

ELŐTERJESZTÉS. Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2015. április 30. napján tartandó 2015. évi rendes Közgyűlésére ELŐTERJESZTÉS 2015. április 30. napján tartandó 2015. évi rendes Közgyűlésére 1. napirendi pont Tárgy: Az Igazgatótanács jelentése a 2014. évi üzleti tevékenységről Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan

Részletesebben

ÁTLÁTHATÓSÁGI JELENTÉS 2015

ÁTLÁTHATÓSÁGI JELENTÉS 2015 RSM Audit Hungary Zrt. 1138 Budapest, Faludi u. 3. T 06 1 886 3700 06 1 886 3701 F 06 1 886 3729 E rsm.audit@rsm.hu W www.rsmaudit.hu ÁTLÁTHATÓSÁGI JELENTÉS 2015 A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálati

Részletesebben

A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA HIVATALOS LAPJA KÖNYVVIZSGÁLÓK LAPJA A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA HIVATALOS LAPJA 4. évfolyam 12. szám 2015. december Közúti áruforgalmi engedély kiadásához szükséges könyvvizsgálói nyilatkozat Beszámoló a kamara 2015.

Részletesebben

CÍM: Előterjesztés a Sopron és Környéke Víz és Csatornamű ZRt. 2007. évi Éves Beszámolójáról és Alapszabályának szükséges módosításáról.

CÍM: Előterjesztés a Sopron és Környéke Víz és Csatornamű ZRt. 2007. évi Éves Beszámolójáról és Alapszabályának szükséges módosításáról. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 58940-5/2008 CÍM: Előterjesztés a Sopron és Környéke Víz és Csatornamű ZRt. 2007. évi Éves Beszámolójáról és Alapszabályának

Részletesebben

LAPJA. A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA HIVATALOS LAPJA 4. évfolyam 3. szám 2015. március

LAPJA. A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA HIVATALOS LAPJA 4. évfolyam 3. szám 2015. március KÖNYVVIZSGÁLÓK LAPJA A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA HIVATALOS LAPJA 4. évfolyam 3. szám 2015. március Konzultáció Kedvezmények tagjainknak Beszámoló az MKVK Hajdú-Bihar Megyei Szervezete munkájáról KÖNYVVIZSGÁLÓK

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tahitótfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 20/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 12-én (kedd) 18 00 órakor tartott

Részletesebben

2014. január március 28.

2014. január március 28. 2014. január 10. 1/2014. (I. 10.) MMK Küldöttgyűlési határozat A Magyar Mérnöki Kamara Küldöttgyűlése a Magyar Mérnöki Kamara Szakmagyakorlási Szabályzatát elfogadta. A szavazati joggal rendelkező 284

Részletesebben

Határozatok tára. Közgyűlések határozatai:

Határozatok tára. Közgyűlések határozatai: Határozatok tára Közgyűlések határozatai: 1/2012.01.06 határozat: a tagok egyhangúan döntenek arról, hogy létrehozzák az EGY S ÉG Központ Közhasznú Egyesületet. 2/2012.01.06 határozat: a jelen lévő alapítók

Részletesebben

Számviteli szabályozás

Számviteli szabályozás Dr. Pál Tibor 2010.11.29. Társasági Számviteli szabályozás 7. ELŐADÁS Szabályok és elvek a könyvvizsgálat során Egyéb standardok KÖNYVVIZSGÁLAT Számviteli Könyvvizsgáló választása Ki lehet könyvvizsgáló?

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Budapesti ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. Közgyűlése részére. 2174 Verseg, Fenyőharaszti Kastélyszálló

ELŐTERJESZTÉS. a Budapesti ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. Közgyűlése részére. 2174 Verseg, Fenyőharaszti Kastélyszálló ELŐTERJESZTÉS a Budapesti ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. Közgyűlése részére Az ülés időpontja: Az ülés helye: 24. április 26. délelőtt 8,3 óra 2174 Verseg, Fenyőharaszti Kastélyszálló 1. napirendi

Részletesebben

2013. Szobért-Szobiakért Közalapítvány. Egyszerűsített éves beszámoló. Nyilvántartási szám: 1380. 2628 Szob, Szent Imre u. 12.

2013. Szobért-Szobiakért Közalapítvány. Egyszerűsített éves beszámoló. Nyilvántartási szám: 1380. 2628 Szob, Szent Imre u. 12. Szobért-Szobiakért Közalapítvány 2628 Szob, Szent Imre u. 12. Nyilvántartási szám: 138 Egyszerűsített éves beszámoló 213. Tartalom: - közhasznúsági jelentés - mérleg - eredménykimutatás - könyvvizsgálói

Részletesebben

ÁTLÁTHATÓSÁGI JELENTÉS 2013.

ÁTLÁTHATÓSÁGI JELENTÉS 2013. ÁTLÁTHATÓSÁGI JELENTÉS 2013. 1.) Gazdálkodási forma és tulajdonviszonyok A MOORE STEPHENS K-E-S AUDIT Könyvvizsgáló, Könyvvezető és Adószakértő Kft. a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság által bejegyzett

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 18642304-1-12 Bejegyző szerv: Nógrád Megyei Bíróság, Regisztrációs szám: 615 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1 2011 Fordulónap: 2011. december 31. Beszámolási időszak: 2011. január 01. - 2011. december

Részletesebben

Szabályzat a Magyar Kormánytisztviselő Kar által alapított díjakról és a díjadományozás rendjéről

Szabályzat a Magyar Kormánytisztviselő Kar által alapított díjakról és a díjadományozás rendjéről Szabályzat a Magyar Kormánytisztviselő Kar által alapított díjakról és a díjadományozás rendjéről Elfogadva: 2014. szeptember 8-án a Magyar Kormánytisztviselői Kar Országos Közgyűlésének 1/2014 (IX.08.)

Részletesebben

könyvvizsgálók lapja Összefoglaló a kamara szabályzatainak módosításáról Kamarai beszámoló Érdekképviselet a kamarában

könyvvizsgálók lapja Összefoglaló a kamara szabályzatainak módosításáról Kamarai beszámoló Érdekképviselet a kamarában könyvvizsgálók lapja A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA HIVATALOS LAPJA 2. évfolyam 5. szám 2013. május Kamarai beszámoló Érdekképviselet a kamarában Összefoglaló a kamara szabályzatainak módosításáról Adatszolgáltatás

Részletesebben

LAPJA. A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA HIVATALOS LAPJA 4. évfolyam 5. szám 2015. május

LAPJA. A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA HIVATALOS LAPJA 4. évfolyam 5. szám 2015. május KÖNYVVIZSGÁLÓK LAPJA A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA HIVATALOS LAPJA 4. évfolyam 5. szám 2015. május Konferencia Szüneteltető tagok adatszolgáltatása Változások a 2015. évi adatszolgáltatásban KÖNYVVIZSGÁLÓK

Részletesebben

Összefoglaló a FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelő Bizottságának évi határozatairól

Összefoglaló a FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelő Bizottságának évi határozatairól Összefoglaló a FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelő Bizottságának 2008. évi határozatairól 2008. január 17. 1/2008. (01.17.) sz. FEB Határozat: A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelő Bizottsága úgy dönt, hogy a

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére. Tárgy: Önkormányzati gazdasági társaságok 2013. évi beszámolója, 2014.

ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére. Tárgy: Önkormányzati gazdasági társaságok 2013. évi beszámolója, 2014. Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 107/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Tárgy: Önkormányzati gazdasági társaságok 2013. évi beszámolója,

Részletesebben

A könyvvizsgálat jelenlegi helyzete Európában

A könyvvizsgálat jelenlegi helyzete Európában A könyvvizsgálat jelenlegi helyzete Európában Az EU és a könyvvizsgálók Olivier Boutellis-Taft, FEE ügyvezető igazgató Standing for trust and integrity 2013. szeptember 19-20. MKVK, Magyarország Jó! Több,

Részletesebben

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara mentori szabályzata. A kamara küldöttgyűlése elfogadta december 4-én. Hatályba lép február 1-jén.

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara mentori szabályzata. A kamara küldöttgyűlése elfogadta december 4-én. Hatályba lép február 1-jén. A Magyar Könyvvizsgálói Kamara mentori szabályzata A kamara küldöttgyűlése elfogadta 2004. december 4-én. Hatályba lép 2005. február 1-jén. A Magyar Könyvvizsgálói Kamara (a továbbiakban: kamara) küldöttgyűlése

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Miskolc, 2012. 8.2. számú Egyetemi Szabályzat Hallgatók Előnyben Részesítésével Foglalkozó Bizottság

Részletesebben

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve Jászivány Község Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési terve Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 61. -a szerint az államháztartási kontrollok célja az államháztartás

Részletesebben

KÖNYVELŐI MOZGÁSTEREK. Etikai szabályzat és titoktartás könyvelői oldalról

KÖNYVELŐI MOZGÁSTEREK. Etikai szabályzat és titoktartás könyvelői oldalról KÖNYVELŐI MOZGÁSTEREK Etikai szabályzat és titoktartás könyvelői oldalról Fegyelmi vétség Kkt. 174.. 174.. (1) Fegyelmi vétséget követ el az a kamarai tag könyvvizsgáló, könyvvizsgáló cég, aki/amely a)

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: május 21. Author. Author Deleted: október

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: május 21. Author. Author Deleted: október HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2015. május 21. Deleted: 3 Deleted: október Deleted: 0 TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése. 3 1. A HTE képviselete.

Részletesebben

A ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

A ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI KÖZLEMÉNY Az FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1082 Budapest, Üllői út 48., cégjegyzékszám: 01-10-043638; a továbbiakban: Társaság ) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény és a

Részletesebben

Képzési ajánlat a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Helyi Szervezetei és Tagozatai részére

Képzési ajánlat a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Helyi Szervezetei és Tagozatai részére Képzési ajánlat a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Helyi Szervezetei és Tagozatai részére SZÁMVITEL ADÓ JOG Budapest, 2015. január SZÁMVITEL TÉMAKÖRÖK 1. Előadók: A számviteli törvény 2015. évi változásai

Részletesebben

A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA

A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA SZABÁLYZATA A PÉNZMOSÁS ÉS A TERRORIZMUS FINANSZÍROZÁSA MEGELŐZÉSÉRE ÉS MEGAKADÁLYOZÁSÁRA SZOLGÁLÓ KÖNYVVIZSGÁLÓI TEVÉKENYSÉG KAMARAI ELLENŐRZÉSÉRŐL A kamara küldöttgyűlése

Részletesebben

A MTESZ SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZERVEZET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE év

A MTESZ SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZERVEZET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE év A MTESZ SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZERVEZET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2011. év Nyíregyháza, 2012.május 18. Losonczi László ügyvezető igazgató 1 AZ MTESZ SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZERVEZET KÖZHASZNÚSÁGI

Részletesebben

A Synergon Informatika Nyrt. 2012. április 27-én megtartott évi rendes közgyűlésének határozatai

A Synergon Informatika Nyrt. 2012. április 27-én megtartott évi rendes közgyűlésének határozatai KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK A Synergon Informatika Nyrt. 2012. április 27-én megtartott évi rendes közgyűlésének határozatai BUDAPEST, 2012. ÁPRILIS 27. A Synergon Informatika Nyrt. (1191 Budapest, Vak Bottyán

Részletesebben

POLGÁRMESTER J A V A S L A T

POLGÁRMESTER J A V A S L A T Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata POLGÁRMESTER J A V A S L A T a CSEVAK Zrt. 2010. üzleti év könyvvizsgálói megbízására Készítette: Szenteczky János vezérigazgató CSEVAK Zrt. Előterjesztő: Tóth

Részletesebben

Közfelügyeleti minőségellenőrzések

Közfelügyeleti minőségellenőrzések Közfelügyeleti minőségellenőrzések Molnár Csilla Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Főosztály főosztályvezető 2015. szeptember 3. Témák: Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Hatóság feladatai Közérdeklődésre számot

Részletesebben

LAPJA. Változások a 2014. évi kötelező adatszolgáltatásban. Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Hatóság felé teljesítendő adatszolgáltatás

LAPJA. Változások a 2014. évi kötelező adatszolgáltatásban. Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Hatóság felé teljesítendő adatszolgáltatás KÖNYVVIZSGÁLÓK LAPJA a MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA HIVATALOS LAPJA 3. évfolyam 5. szám 2014 május Változások a 2014. évi kötelező adatszolgáltatásban Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Hatóság felé teljesítendő

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. 1 1. Általános rendelkezések: A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) rendelkezéseit a tervező-és

Részletesebben

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara szabályzata a kamarai tag könyvvizsgálók és könyvvizsgáló cégek minősítéséhez

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara szabályzata a kamarai tag könyvvizsgálók és könyvvizsgáló cégek minősítéséhez A Magyar Könyvvizsgálói Kamara szabályzata a kamarai tag könyvvizsgálók és könyvvizsgáló cégek minősítéséhez A kamara küldöttgyűlése elfogadta 2007. december 15-én. Hatályba lépett 2008. január 1-jén.

Részletesebben

Közgyűlési jegyzőkönyv

Közgyűlési jegyzőkönyv JEGYZŐKÖNYV AZ ANY BIZTONSÁGI NYOMDA NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2015. ÁPRILIS 20-I ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Közgyűlés helye: az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. székhelye, 1102 Bp. Halom u. 5. Közgyűlés

Részletesebben

QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyrt. H-1132 Budapest Váci út 30. 6. emelet TÁJÉKOZTATÁS. a 2014. évi rendes közgyűléséhez kapcsolódóan

QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyrt. H-1132 Budapest Váci út 30. 6. emelet TÁJÉKOZTATÁS. a 2014. évi rendes közgyűléséhez kapcsolódóan TÁJÉKOZTATÁS a 2014. évi rendes közgyűléséhez kapcsolódóan A QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1132 Budapest, Váci út 30., cégjegyzékszám: Cg.

Részletesebben

Bevezető 11. A rész Az általános könyvvizsgálati és bankszámviteli előírások összefoglalása 13

Bevezető 11. A rész Az általános könyvvizsgálati és bankszámviteli előírások összefoglalása 13 Bevezető 11 A rész Az általános könyvvizsgálati és bankszámviteli előírások összefoglalása 13 I. rész Rövid összefoglaló az általános könyvvizsgálati előírásokról 15 1. A könyvvizsgálati környezet 17 1.1.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KONZUM Irodaház III. emeleti konferenciaterem 7621 Pécs, Irgalmasok u. 5.

JEGYZŐKÖNYV. KONZUM Irodaház III. emeleti konferenciaterem 7621 Pécs, Irgalmasok u. 5. JEGYZŐKÖNYV Készült: A KONZUM Kereskedelmi és Ipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (7621 Pécs, Irgalmasok u. 5.) 2008. április 28. 10 00 órai évi rendes közgyűléséről Helyszín: Jelen vannak: KONZUM

Részletesebben

ORSZÁGOS ETIKAI BIZOTTSÁG UGYRENDJE

ORSZÁGOS ETIKAI BIZOTTSÁG UGYRENDJE MAGYAR EGÉSZSÉGÜGYI SZAKDOLGOZÓI KAMARA 1450 Budapest, Pf.:214. Telefon: 1-323-2070 Fax: 1-323-2079 e-mail: meszk@meszk.hu ORSZÁGOS ETIKAI BIZOTTSÁG UGYRENDJE Az Országos Elnökség 3/2015. (01.22.) sz.

Részletesebben

Előterjesztés. Zalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testületének április -i ülésére

Előterjesztés. Zalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testületének április -i ülésére sz. napirend Előterjesztés Zalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. április -i ülésére Tárgy: Éves ellenőrzési jelentés a 2009. évi belső ellenőrzési tevékenységről Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

A NAT Akkreditálási Tanácsa évi üléseinek napirendi pontjai és határozatai

A NAT Akkreditálási Tanácsa évi üléseinek napirendi pontjai és határozatai A NAT Akkreditálási Tanácsa 2007. évi üléseinek napirendi pontjai és határozatai A NAT Akkreditálási Tanácsa 2007. március 30-i ülése 1. Tájékoztatás a GKM által indított per eredményérõl (elsõ fokú ítélet)

Részletesebben

A számviteli törvény, könyvvizsgálati törvény, és a vonatkozó számvitelt szabályozó kormányrendeletek változásai

A számviteli törvény, könyvvizsgálati törvény, és a vonatkozó számvitelt szabályozó kormányrendeletek változásai A számviteli törvény, könyvvizsgálati törvény, és a vonatkozó számvitelt szabályozó kormányrendeletek változásai Molnár Csilla főosztályvezető-helyettes Számviteli és Felügyeleti Főosztály 2013. december

Részletesebben

Beszámoló a 2010. évi minőségellenőrzésekről

Beszámoló a 2010. évi minőségellenőrzésekről Hírlevél Magyar Könyvvizsgálói Kamara Chamber of Hungarian Auditors Ajánló XIX. Országos Könyvvizsgálói Konferencia A szeptemberi konferencián az általános, a módszertani és a költségvetési szekció mellett

Részletesebben

LAPJA. A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA HIVATALOS LAPJA 5. évfolyam 5. szám május

LAPJA. A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA HIVATALOS LAPJA 5. évfolyam 5. szám május KÖNYVVIZSGÁLÓK LAPJA A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA HIVATALOS LAPJA 5. évfolyam 5. szám 2016. május A 2016. évi adatszolgáltatás kitöltése Beszámoló a fegyelmi bizottság 2015. évi tevékenységéről KÖNYVVIZSGÁLÓK

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013..

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013.. HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2013.. TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése... 3 1. A HTE képviselete... 3 2. Titkárság... 3 3. Ügyvezető

Részletesebben

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Cégjegyzékszáma: Fővárosi Bíróság: 0l-10-043313 KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2006. 04. 07-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Készült: Helyszín: Az ELSŐ HAZAI ENERGIA PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ (a továbbiakban

Részletesebben

Átláthatósági jelentés

Átláthatósági jelentés Átláthatósági jelentés PKF Könyvvizsgáló Kft, 2017. Tartalom Bemutatkozás Tulajdonosi szerkezet Cégvezetés Könyvvizsgálat minőségbiztosítása Könyvvizsgálói függetlenség Egyéb tájékoztazás Közérdeklődésre

Részletesebben

VÁLASZTÁSI MENETREND 2014-2015.

VÁLASZTÁSI MENETREND 2014-2015. KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI EGYESÜLET VÁLASZTÁSI MENETREND 2014-2015. A KTE soron következő területi és tagozati tisztségviselők választása 2014 őszén, az országos tisztségviselők választása pedig 2015 tavaszán

Részletesebben

LAPJA. Dr. Ladó Judit Audit-reform az Európai Unióban. Dr. Printz János Az államháztartás könyvvizsgálatának jövőképe

LAPJA. Dr. Ladó Judit Audit-reform az Európai Unióban. Dr. Printz János Az államháztartás könyvvizsgálatának jövőképe KÖNYVVIZSGÁLÓK LAPJA a MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA HIVATALOS LAPJA 3. évfolyam 1. szám 2014 január IFRS könyv Dr. Ladó Judit Audit-reform az Európai Unióban Dr. Printz János Az államháztartás könyvvizsgálatának

Részletesebben

I. Országgyűlés Közbeszerzési Hatóság

I. Országgyűlés Közbeszerzési Hatóság I. Országgyűlés Közbeszerzési Hatóság I. A célok meghatározása, felsorolása A Közbeszerzési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) egyik legfontosabb feladata 2016-ban a törvényekből eredő feladatainak ellátása,

Részletesebben

Magyar Könyvvizsgálói Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezete 3527. Miskolc, Bajcsy-Zs. E. u. 17. ELŐTERJESZTÉS

Magyar Könyvvizsgálói Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezete 3527. Miskolc, Bajcsy-Zs. E. u. 17. ELŐTERJESZTÉS Magyar Könyvvizsgálói Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezete 3527. Miskolc, Bajcsy-Zs. E. u. 17. ELŐTERJESZTÉS a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezet taggyűlése részére

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere JAVASLAT

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Szám:39253/2012. JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. évi belső ellenőrzési tervére és a 2012. évi belső ellenőrzési terv módosítására

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI ÜGYRENDJE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI ÜGYRENDJE MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA ÉPÍTÉSI TAGOZAT TERÜLET-ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZAKOSZTÁLY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI ÜGYRENDJE 2011. 2 TARTALOMJEGYZÉK MAGYARÁZAT 1. A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZAKOSZTÁLY 2. A

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének április 22-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének április 22-i ülésére Szám:02/86-26/20 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)4-011, FAX: (88)4-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. 2014/2015. évi Forint. Keretösszegű Kötvényprogramja. Összevont Alaptájékoztatójának. 5. számú kiegészítése

Az OTP Bank Nyrt. 2014/2015. évi Forint. Keretösszegű Kötvényprogramja. Összevont Alaptájékoztatójának. 5. számú kiegészítése Az OTP Bank Nyrt. 2014/2015. évi 500.000.000.000 Forint Keretösszegű Kötvényprogramja Összevont Alaptájékoztatójának 5. számú kiegészítése Jelen dokumentum alapjául szolgáló összevont alaptájékoztató két

Részletesebben