lapja A Magyar Könyvvizsgálói Kamara hivatalos lapja 4. évfolyam 7 8. szám július augusztus

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "lapja A Magyar Könyvvizsgálói Kamara hivatalos lapja 4. évfolyam 7 8. szám 2015. július augusztus"

Átírás

1 Könyvvizsgálók lapja A Magyar Könyvvizsgálói Kamara hivatalos lapja 4. évfolyam 7 8. szám július augusztus Minősített oktatók Közlemény a kamarai törvény módosításáról XXIII. Országos Könyvvizsgálói Konferencia

2 Könyvvizsgálók lapja Kamarai beszámoló Közlemény a kamarai törvény módosításáról Felhívjuk a kamarai tagság szíves figyelmét arra, hogy az egyes törvényeknek a pénzügyi közvetítőrendszer fejlesztésének előmozdítása érdekében történő módosításáról szóló évi LXXXV. törvény a pénzügyi közvetítőrendszert szabályozó további ágazati törvény módosítása mellett döntően július 7-ei, részben szeptember 1-jei, illetve január 1-jei hatállyal több pontban módosította a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló évi LXXV. törvényt (továbbiakban: Kkt.). A módosítások alapvetően négy területet érintenek, az alábbiakban részletezettek szerint: A közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók könyvvizsgálatával és könyvvizsgálóival kapcsolatos változások A módosítások eredményeként július 7-ei hatállyal bővült a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók köre: a jövőben a tőzsdei cégek mellett értékhatártól függetlenül közérdeklődésűnek minősülnek a hitelintézetek (a Magyar Nemzeti Bank, az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Magyar Export-Import Bank Zrt. kivételével), a befektetési vállalkozások, valamint a kisbiztosítók és a kölcsönös biztosítóegyesületek kivételével a biztosítók. Előzőekkel párhuzamosan a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodóknál jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet végző könyvvizsgálói körnél január 1-jétől jelentősen emelkedik a felelősségbiztosítás biztosítási összegének minimuma (természetes személy könyvvizsgálók esetében 100 millió forintra, könyvvizsgáló cégeknél 500 millió forintra); július 7-étől kötelező rotáció került bevezetésre: e szerint a kamarai tag könyvvizsgáló, könyvvizsgáló cég jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység ellátására irányuló megbízása legfeljebb 5 üzleti évre szólhat, míg ugyanazon közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó tekintetében a megbízás lejáratát követő 4 üzleti éven belül nem vállalhat jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység ellátására irányuló megbízást. Kiemelendő, hogy a Kkt. átmeneti rendelkezése szerint a kötelező rotációval kapcsolatos rendelkezéseket a törvénymódosítás hatályba lépésekor hatályos szerződésekre a hatálybalépést (2015. július 7-ét) követő legfeljebb 5 évig nem kell alkalmazni; január 1-jétől kezdődően a kamarai tag könyvvizsgáló, valamint a könyvvizsgáló cég nevében a könyvvizsgálói feladatokat ellátó kamarai tag könyvvizsgáló e tevékenysége mellett az érintett gazdálkodónál más tevékenységet nem láthat el az általa vizsgált időszak kezdete és a könyvvizsgálói jelentés kiadása közötti időszakban, valamint ezen időszakot közvetlenül megelőző üzleti évben. Fentiekhez kapcsolódóan a közfelügyeleti hatóság által a minőségellenőrzéssel összefüggésben alkalmazható intézkedések köre nem felelt meg minősítés esetén július 7-ei hatállyal ki egészült a minősítés megvonása, pénzbírság kiszabása, illetve a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység gyakorlásától történő eltiltás szankcióval; a pénzbírság összege kamarai tag könyvvizsgáló esetén 100 ezer forinttól 100 millió forintig, könyvvizsgáló cég esetén 100 ezer forinttól 500 millió forintig terjedhet, míg a kamarai tagsági viszony megszűnését eredményező eltiltás maximális időtartama 3 év. Előzőekkel párhuzamosan a kamarai fegyelmi eljárások során a minősítés megvonása büntetés helyett annak kezdeményezése alkalmazható. A minősítési eljárással kapcsolatos változások A Kkt. módosított rendelkezései szerint szeptember 1-jétől a Magyar Könyvvizsgálói Kamara (továbbiakban: kamara) helyett valamennyi minősítésről, illetve azok visszavonásáról a közfelügyeleti hatóság dönt, az érintett állami szerv egyetértési és nem véleményezési joga mellett. Új minősítésként megjelenik a kibocsátói minősítés azzal, hogy a pénzügyi intézményi, befektetési vállal július augusztus Könyvvizsgálók lapja

3 A Magyar Könyvvizsgálói Kamara hivatalos lapja Kamarai beszámoló kozási, pénztári, biztosítói és kibocsátói minősítés esetében a minősítés megadásának a szakmai minősítő vizsga teljesítése is feltétele, melynek a minősítéssel már rendelkező könyvvizsgálóknak de cember 31-ig kell megfelelniük. A legalább részben írásbeli szakmai minősítő vizsga követelményeit és eljárási szabályait a kamara határozza meg, a közfelügyeleti hatóság jóváhagyásával január 1-jétől további követelményként jelentkezik, hogy a Hpt. 8. (4) bekezdése szerinti hitelintézetnél (a továbbiakban: bank) pénzügyi intézményi minősítéssel rendelkező kamarai tag könyvvizsgáló is csak akkor végezhet jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet, ha rendelkezik a közfelügyeleti hatóság által elismert, banknál végzett számviteli, ellenőrzési gyakorlattal, vagy a pénzügyi intézményi minősítésű kamarai tag könyvvizsgáló mellett legalább két évig banknál végzett jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység ellátásában való közreműködéssel. Pénzügyi intézményi minősítésű könyvvizsgáló cég esetében a banknál folytatható könyvvizsgálói tevékenység feltétele, hogy legalább egy olyan kamarai tag könyvvizsgáló taggal vagy munkavállalóval rendelkezzen, aki a könyvvizsgáló cég nevében jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet végez, és megfelel az előző feltételeknek. A feltételek teljesülésének elismeréséről a közfelügyeleti hatóság értesíti a kamarát, melynek ténye a kamarai nyilvántartásokban és a honlapon rögzítésre/közzétételre kerül szeptember 1-jétől az érintett állami szerv kezdeményezésére a kamarai tag könyvvizsgáló, könyvvizsgáló cég minősítése felfüggeszthető. A közfelügyeleti hatóság a felfüggesztés elrendelését követően dönt a kamarai tag könyvvizsgáló, könyvvizsgáló cég minősítésének viszszavonásáról, vagy a rendkívüli közfelügyeleti minőségellenőrzés lefolytatásáról, illetve a 195. (1) bekezdése szerinti közfelügyeleti vizsgálat lefolytatásáról. A felfüggesztés a kamarai tag könyvvizsgáló, könyvvizsgáló cég minősítésének visszavonásakor, a rendkívüli közfelügyeleti minőségellenőrzés, illetve a 195. (1) bekezdése szerinti vizsgálat lezárásakor megszűnik. A nemzeti és szakmai standardalkotással kapcsolatos változások A kamara július 7-étől a közfelügyeleti hatóság jóváhagyásával alkotja meg és tartja naprakészen a könyvvizsgálati, valamint az átvilágítási megbízásokra, a bizonyosságot nyújtó megbízásokra, a kapcsolódó szolgáltatásokra és a belső minőségellenőrzésre vonatkozó nemzeti standardokat. Előzőeken túlmenően a közfelügyeleti hatóság a könyvvizsgálói közfelügyeleti rendszer részelemeinek vizsgálatával és értékelésével összefüggésben szakmai standard megalkotására kötelezheti a kamarát, melynek jóváhagyása során a közfelügyeleti hatóság kikéri az érintett állami szerv egyetértését. Hivatásbeli titoktartási kötelezettség feloldása július 7-ei hatállyal a könyvvizsgálói titoktartási kötelezettség alóli mentesülés kiegészül a pénz-, tőke- és biztosításpiaci szervezeteket, pénztárakat érintően a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank által lefolytatott ellenőrzési eljárás során a Magyar Nemzeti Bank által az adott intézmény jogszabály alapján kötelező könyvvizsgálatát végző kamarai tag könyvvizsgálótól, könyvvizsgáló cégtől kért, a tényállás megállapításához szükséges adatok rendelkezésre bocsátásával. E tekintetben a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró személyeket a kamarai tag könyvvizsgálóval, a könyvvizsgáló céggel azonos titoktartási kötelezettség terheli. Az egyes kamarai feladatok átvételére figyelemmel január 1-jétől kezdődően a kamara által a közfelügyeleti feladatok ellátásáért fizetett közfelügyeleti díj a duplájára emelkedik (mértéke a kamara tagdíjakból és hozzájárulási díjakból származó tárgyévi bevételének 10%-a). Budapest, július 10. Magyar Könyvvizsgálói Kamara Főtitkári Hivatala MINŐSÍTETT OKTATÓI KINEVEZÉSEK ( ) SZÁMVITEL MAGYAR SZABÁLYOZÁSA RÉSZ- MODUL Bíróné Zeller Judit Kardos Barbara Dr. Szekeres Bernadett Dr. Sztanó Imre Sándor SZÁMVITELI INFOR- MÁCIÓS RENDSZEREK MODUL Kardos Barbara, Nagy Péter SZÁMVITEL NEMZET- KÖZI SZABÁLYOZÁSA RÉSZMODUL Bíróné Zeller Judit Kardos Barbara Dr. Lakatos László Péter Dr. Sztanó Imre Sándor KÖNYVVIZSGÁLAT ÉS ELLENŐRZÉS MODUL Bíróné Zeller Judit Dr. Csemniczky Jánosné Dr. Fortvingler Judit Dr. Sztanó Imre Sándor Vladár Ferencné dr. Wessely Vilmos Könyvvizsgálók lapja július augusztus 3

4 Könyvvizsgálók lapja Felvételi bizottság hírei Tájékoztatás a június hónapban átvezetett státuszmódosításokról Név A módosítás dátuma Tagsági szám Helyi szervezet A státuszváltozás oka Főfoglalkozásúból tagságát szüneteltetőbe Bém Lászlóné Borsod-Abaúj-Zemplén Kérelemre Csanak Jenőné Pest Kérelemre Csemez Zoltánné Győr-Moson-Sopron Kérelemre Fábián Ignác Nógrád Kérelemre Filipszki Mihályné Budapest Kérelemre Huszár Klára Budapest Kérelemre Kozma László Hajdú-Bihar Kérelemre Mihucz Anna Hajdú-Bihar Kérelemre Orsi Istvánné Somogy Kérelemre Sujbert Erika Komárom-Esztergom Kérelemre Szabó Sándor Győr-Moson-Sopron Kérelemre Szabó Zita Tolna Kérelemre Szűcs Istvánné Budapest Kérelemre Tóth Ferenc Hajdú-Bihar Kérelemre Trencsényi Klára Borsod-Abaúj-Zemplén Kérelemre Megszűnt tagsági viszony Asbóth István Komárom-Esztergom Kérelemre Ártner Tiborné Vas Kérelemre Baracsy Ferencné Borsod-Abaúj-Zemplén Kérelemre Bohus Zsolt Borsod-Abaúj-Zemplén Kérelemre Dr. Cselőtei Istvánné Pest Kérelemre Cserhalmi Józsefné Győr-Moson-Sopron Kérelemre Dénes Sándor Budapest Elhunyt Ecsekiné Karakas Katalin Jász-Nagykun-Szolnok Kérelemre Farkasné Vieser Mária Győr-Moson-Sopron Kérelemre Fekete Jánosné Borsod-Abaúj-Zemplén Kérelemre Fülöp Erzsébet Borsod-Abaúj-Zemplén Kérelemre Haáz Andorné Pest Kérelemre Ivánné Hermann Anikó Borsod-Abaúj-Zemplén Kérelemre Kiss Katalin Zala Kérelemre Kőröshegyi Gábor Budapest Kérelemre Lábas József Borsod-Abaúj-Zemplén Kérelemre Olasz István Csongrád Kérelemre Tóth Klára Budapest Kérelemre Dr. Forgó Béla Fejér Kérelemre Kenéz Ferenc Csongrád Kérelemre Dr. Kerepes Piroska Csongrád Kérelemre Király Andrásné Budapest Hivatalból Dr. Pompéry Béla Budapest Elhunyt Pónuzsné Varga Zsuzsanna Budapest Kérelemre Schwartz Béla Veszprém Kérelemre Vetró-Barna Valéria Veszprém Kérelemre Vinczéné Kertész Veronika Budapest Kérelemre Név A módosítás dátuma Nyilvántartási szám Helyi szervezet A státuszváltozás oka Nyilvántartásból törölt társaságok PARTNER-AUDITOR Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft Borsod-Abaúj-Zemplén Kérelemre GHJ ECOCONS Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Kft Borsod-Abaúj-Zemplén Kérelemre LÁBAS ÉS TÁRSA Könyvvizsgáló, Adószakértő és Szolgáltató Kft Borsod-Abaúj-Zemplén Kérelemre TABADAT Számviteli, Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft Somogy Kérelemre KEREK Auditor Bt Budapest Kérelemre július augusztus Könyvvizsgálók lapja

5 A Magyar Könyvvizsgálói Kamara hivatalos lapja küldöttgyűlés határozatai KÓDEX-AUDIT Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft Budapest Kérelemre WELTEX Könyvvizsgáló Kft Budapest Kérelemre MAX-REX Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Szabolcs-Szatmár-Bereg Kérelemre NOBI-AUDIT Könyvvizsgáló és Könyvelő Kft Győr-Moson-Sopron Kérelemre GAMA Könyvvizsgáló, Adó- és Gazdasági Tanácsadó Kft Budapest Kérelemre ALBA AGRO 2000 Adótanácsadó és Könyvvizsgáló Bt Budapest Kérelemre ALISCA-KONTÍR Könyvelési és Könyvvizsgálói Bt Tolna Kérelemre CASH-LEGAL Könyvvizsgáló, Adótanácsadó és Számviteli Szolg. Kft Hajdú-Bihar Kérelemre SH-SZIGNET Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Komárom-Esztergom Kérelemre TAK-AUDIT Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft Csongrád Kérelemre DÉNES ÉS LÁNYA Könyvvizsgáló Kft Budapest Kérelemre INTER-CONSULT Tanácsadó és Könyvvizsgáló Kft Budapest Kérelemre Név Nyilvántartási szám Helyi szervezet Érvényesség kezdete Nyilvántartásba vett társaságok KEREK AUDITOR Könyvelő és Pénzügyi Tanácsadó Kft Budapest FIGYELEM! Amennyiben a kamara nyilvántartásából bármilyen okból (kérelemre, hivatalból, elhalálozás) törölt kamarai tagok tagsági igazolványa nem kerül vissza a főtitkári hivatalba, vagy névváltozás, elvesztés stb. miatt készül új igazolvány kamarai tag részére, külön nem kerül megjelentetésre az érvénytelenítés ténye, mert a kamara alapszabályának 92. pontja egyértelműen rögzíti azt. ALAPSZABÁLY 92. Az igazolvány érvénytelenné válik, ha a természetes személyt törlik a kamarai tagok nyilvántartásából, továbbá ha az igazolvány megrongálódott, elveszett, eltulajdonították vagy megsemmisült (a továbbiakban együtt: érvénytelenség). Tájékoztatás az MKVK Felvételi Bizottsága által kiadott/visszavont minősítésekről A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Felvételi Bizottsága figyelemmel a évi LXXV. törvény 50. -ában, valamint a Minősítési Szabályzat II/A. fejezetében foglaltakra az alábbiakban felsorolt könyvvizsgáló kamarai tag és könyvvizsgáló cég kérelmének helyt adott, és részükre minősítést adott. Minősített kamarai tag / könyvvizsgáló cég neve Nyilvántartási szám Minősítés Minősítés száma Minősítés kelte Biczó Péter Pénzügyi intézményi E Biczó Péter Biztosítási EB Freiszberger Zsuzsanna IFRS IFRS Idei Erzsébet IFRS IFRS Róka Mihály IFRS IFRS ESZ-DA Pénzügyi Tanácsadó Kft Költségvetési KM EFENDER Számviteli, Tanácsadó és Könyvvizsgáló Bt Költségvetési KM A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Felvételi Bizottsága figyelemmel a évi LXXV. törvény 51. -ában, valamint a Minősítési Szabályzat IV. fejezetében foglaltakra az alábbi könyvvizsgáló cégek minősítését a Kkt. 52. (1) b) pontjára hivatkozással visszavonja. Minősített kamarai tag / könyvvizsgáló cég neve Nyilvántartási szám Minősítés Minősítés száma Visszavonás kelte Csikós Ferencné Pénzügyi intézményi E Horváth Tibor Pénzügyi intézményi E BÁCS-AKTIVA Könyvvizsgáló Kft Pénzügyi intézményi E A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA KIBŐVÍTETT ELNÖKSÉGI ÜLÉSÉNEK HATÁROZATAI ( ) 61/2015. ( ) számú elnökségi határozat a fellebbezést elbírálva a fegyelmi bizottság FBH-24/2015. sorszámú határozatát megváltoztatta, és az eljárás alá vont kamarai tag könyvvizsgálóval szemben a fegyelmi eljárást figyelmeztetés alkalmazása mellett megszüntette. 62/2015. ( ) számú elnökségi határozat figyelemmel arra, hogy a tárgyalási értesítés tértivevénye nem érkezett vissza és az eljárás alá vont kamarai tag a tárgyaláson nem jelent meg a fegyelmi bizottság FBH-9/2015. sorszámú határozata elleni fellebbezés elbírálását a soron következő ülésére halasztotta. 63/2015. ( ) számú elnökségi határozat a fellebbezést elbírálva a fegyelmi bizottság FBH-35/2015. sorszámú határozatát megváltoztatta és az eljárás alá vont kamarai tag könyvvizsgálót a fegyelmi büntetés mérséklésével Ft pénzbírsággal sújtotta, egyúttal az eljárás alá vont kamarai tag könyvvizsgá- Könyvvizsgálók lapja július augusztus 5

6 Könyvvizsgálók lapja küldöttgyűlés határozatai lót az alapszabály 450/A. pontja alapján Ft II. fokú fegyelmi eljárási költségtérítés megfizetésére kötelezte. 64/2015. ( ) számú elnökségi határozat a fellebbezést elbírálva a felvételi bizottság FEB/1452-1/2015. sorszámú határozatát megsemmisítette, egyúttal a felvételi bizottságot új eljárásra utasította. 65/2015. ( ) számú elnökségi határozat elvetette azt a szóbeli módosító indítványt, amely az országos elnökség régiós (területi) alapon jelölt tagjainak jelöltállítását az érintett területi szervezeti elnökök hatáskörébe sorolná. 66/2015. ( ) számú elnökségi határozat a soron következő kamarai választásokra kiterjedő hatállyal valamennyi kamarai tisztségviselő és kamarai szervezeti tag megválasztásának időtartamát egységesen 5 évben indítványozza meghatározni. 67/2015. ( ) számú elnökségi határozat a kamarai tiszteletdíjak összegét január 1. napjától kezdődően a április 11-i küldöttgyűlésre előterjesztettek szerint javasolja megállapítani. 68/2015. ( ) számú elnökségi határozat a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodónál jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet végzők körén kívüli kamarai tag könyvvizsgálók, könyvvizsgáló cégek könyvvizsgálói felelősségbiztosítása minimális biztosítási összegének felemelését indítványozza, melynek érdekében a soron kívüli küldöttgyűlésre az MKVK Alkusz Kft. bevonásával többféle megoldási javaslatot is előterjeszt. 69/2015. ( ) számú elnökségi határozat a kamarai alapszabály 61. pontjának olyan tartalmú módosítását javasolja, melynek értelmében a Kkt. 11. (2) bekezdésének alkalmazhatósága iránti eljárások során a munkavállaló cégképviseleti jogával kapcsolatos megkötéstől a munkaidőre vonatkozó feltételekhez hasonlóan indokolt esetben el lehet tekinteni. 70/2015. ( ) számú elnökségi határozat megtárgyalta a kamara alapszabályának és választási szabályzatának tervezett módosítását, és azt az elhangzott pontosítással (az elnöki kabinet létszámának alelnökök számához igazodó csökkentése), valamint a 66/2015. ( ) és 69/2015. (06.26.) számú elnökségi határozat szerinti kiegészítésekkel a kamara küldöttgyűlése elé terjeszti elfogadásra azzal, hogy a kamarai törvény vonatkozó módosításai az egységes szerkezetű alapszabály szövegében átvezetésre kerülnek. Az elnökség a kamara minősítési szabályzatának, valamint felvételi szabályzata VI. fejezetének hatályon kívül helyezését indítványozza. 71/2015. ( ) számú elnökségi határozat a 15/2015. ( ) számú elnökségi határozat visszavonása mellett jóváhagyta a kamara okleveles könyvvizsgálói szakképzési és vizsgaszabályzatának előterjesztés szerinti módosítását, melynek hatálybalépéséhez a nemzetgazdasági miniszter egyetértése szükséges. 72/2015. ( ) számú elnökségi határozat a II. félévi munkaprogramot jóváhagyta. 73/2015. ( ) számú elnökségi határozat megtárgyalta és elfogadta a kamara I. negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztatást. 74/2015. ( ) számú elnökségi határozat a főtitkári hivatal tevékenységéről szóló beszámolót, valamint a beszámoló mellékletében szerepeltetett terven felüli költségeket tudomásul vette. 75/2015. ( ) számú elnökségi határozat megtárgyalta és jóváhagyta az okleveles könyvvizsgálói képzés vizsgáztatói névjegyzékébe történő felvételeket, amely a nemzetgazdasági miniszter egyetértésével válik hatályossá. 76/2015. ( ) számú elnökségi határozat az államháztartás könyvvizsgálatának helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadta. Az elnökség a tájékoztatóban foglaltak alapján szükségesnek tartotta az államháztartás szervezetei könyvvizsgálatának jövőjével kapcsolatos teendőkre intézkedési terv kidolgozását, különös tekintettel a következőkre: a évi költségvetési beszámolók könyvvizsgálata tapasztalatainak feldolgozása és hasznosítása, az államháztartás területén végzett könyvvizsgálatok módszertanának egységesítése, a módszertani munka módozatainak megújítása, bővítése, újabb együttműködési megállapodások előkészítése állami szervekkel, az államháztartás szervezetei könyvvizsgálatában alkalmazott jó gyakorlatok, a könyvvizsgálatok eredményeinek szélesebb körű megismertetése, a szakmai elismertség növelése, arculatának javítása érdekében. 77/2015. ( ) számú elnökségi határozat a Borsod-Abaúj-Zemplén és a Pest megyei területi szervezet munkájáról szóló beszámolót tudomásul vette. Budapest, június 30. Dr. Lukács János s. k., elnök július augusztus Könyvvizsgálók lapja

7 A Magyar Könyvvizsgálói Kamara hivatalos lapja konferencia XXIII. Országos Könyvvizsgálói Konferencia szeptember 3 4. Thermál Hotel Visegrád **** JELEN ÉS JÖVŐ A SZAKMA KÉRDÉSEI SZEPTEMBER 3., CSÜTÖRTÖK REGISZTRÁCIÓ PLENÁRIS ÜLÉS EBÉD ÁLTALÁNOS SZEKCIÓ Szekcióvezető: dr. Veit József Dr. Bodzási Balázs A Ptk. várható módosítása szükség van-e módosításra? Mészáros László A számviteli törvény változásai MÓDSZERTANI SZEKCIÓ Szekcióvezető: Fridrich Péter Pankucsi Zoltán Változások a könyvvizsgálói környezetben (vagy Adóváltozások) Magyar Nemzeti Bank Követelmények az MNB felügyelete alá tartozó szervezetek könyvvizsgálóival szemben KÁVÉSZÜNET Gion Gábor Az üzleti visszaélések és vállalati csődök könyvvizsgálati kihívásai és az azokra adható lehetséges válaszok Dr. Csőke Andrea Számviteli ínyencségek a csődés felszámolási eljárásokban Rakó Ágnes Az IFRS-ekre történő átállás gyakorlati kihívásai: folyamatok, rendszerek, számviteli kérdések Molnár Csilla A közfelügyeleti minőség-ellenőrzés Dr. Gárdos Péter Ph.D. A könyvvizsgáló felelőssége a megváltozott szabályok szerint Szabó Zsuzsanna Kockázatbecslés és kontrollok ellenőrzése KÖLTSÉGVETÉSI SZEKCIÓ Szekcióvezető: Dr. Hegedűs Mihály Dr. Kézdi Árpád A számviteli törvény államháztartási vonatkozásai Sebestyén Gabriella A Magyar Államkincstár ellenőrzési feladata és a könyvvizsgálattal történő együttműködés lehetőségei Hegmanné Nemes Sára A költségvetés, oktatás, pályázat és a könyvvizsgálat kapcsolata Dr. Kiss Pál Pénzügyi végrehajtási társulás három járásban Ámon Gábor Korrupció és csalás a hétköznapokban GÁLAVACSORA SZEPTEMBER 4. PÉNTEK Dr. Veres Tünde A transzferárazásról másként Dr. Simonka Gábor Bejelentési kötelezettség a pénzmosás elleni intézményrendszerben Dr. Bary László Bizalom és könyvvizsgálat? (Az audit szerepe a brókerbotrányok tükrében) Dr. Adorján Csaba Az adók könyvvizsgálatának módszertana Siklós Márta Az áfa és az EKÁER Dr. Ladó Judit A könyvvizsgálati standardok változásai INFORMATIKAI SZEKCIÓ Szekcióvezető: dr. Gyöngyösi József Sándor Imre pénzügyi csalások észlelése informatikai eszközökkel Urbán Zoltán A Microsoft felhőszolgáltatások ereje a csalás elleni küzdelemben Tusnádi Márta Adatexport Csalásra utaló jelek kimutatása az adatállományban KÁVÉSZÜNET Dr. Polyák Imre Ha már az AUDIT.XML nem elég Szakértő igénybevétele PÓDIUMVITA Ruszin Zsolt Jelentés papírmentesen, avagy az illetéktelen személyek által kiállított és hamis jelentés közzétételének megakadályozása ZÁRÓ PLENÁRIS ÜLÉS, SZEKCIÓELNÖKÖK BESZÁMOLÓJA, ELNÖKI ZÁRSZÓ EBÉD Könyvvizsgálók lapja július augusztus 7

8 Könyvvizsgálók lapja konferencia XXIII. Országos Könyvvizsgálói Konferencia JELENTKEZÉSI LAP szeptember 3 4., Thermál Hotel Visegrád **** Jelen és jövo a szakma kérdései Jelentkezési határidő: július 31. Cím: Magyar Könyvvizsgálói Kamara, 1063 Budapest, Szinyei Merse u. 8. Fax: Tel.: Név:... Résztvevő Kísérő (A kísérő személy a konferencia szakmai programjaiban nem vesz részt. Kérjük, hogy a kísérő részére külön jelentkezési lapot szíveskedjen kitölteni.) Kamarai tagszám:... Helyi szervezet:... Levelezési cím:... Telefonszám:... cím (megadása kötelező, erre történik a visszaigazolás, mely egyben díjbekérő is):... Számlázási név:... Számlázási cím:... JELENTKEZÉS SZÁLLÁSSAL: (Az árak az áfát és az ifát tartalmazzák.) (A részvételi díjak tartalmazzák a szállás, a szakmai programokon való részvétel, a konferenciáról megjelenő kiadvány, az ebéd, a kávészünetek költségeit. A i gálavacsora költségeit az alábbi árak nem tartalmazzák.) A szobákat az érkezés napján 14:00 órától lehet elfoglalni, valamint a távozás napján 10:00 óráig kell elhagyni. A szálloda a poggyászok megőrzéséhez csomagszobát biztosít. Az igényelt szolgáltatás x-szel jelölendő. Kamarai tagok részére nem kamarai tagok részére 1 éjszaka 1 ágyas szobában ( ) Ft/fő Ft/fő 1 éjszaka 2 ágyas szobában ( ) Ft/fő Ft/fő 2 ágyas szoba megosztva: 2 ágyas szoba megosztva: (résztvevő/kísérő neve) (résztvevő/kísérő neve) JELENTKEZÉS SZÁLLÁS NÉLKÜL: (Az árak az áfát tartalmazzák.) (A részvételi díjak tartalmazzák a szakmai programokon való részvétel, a konferenciáról megjelenő kiadvány, az ebéd, a kávészünetek költségeit. A i gálavacsora költségeit az alábbi árak nem tartalmazzák.) Az igényelt szolgáltatás x-szel jelölendő. Kamarai tagok részére Nem kamarai tagok részére Ft/fő Ft/fő Ft/fő Ft/fő Ft/fő Ft/fő KÍSÉRŐ SZEMÉLY JELENTKEZÉSE: (Az árak az áfát és az ifát tartalmazzák.) (A részvételi díjak tartalmazzák a szállás, az étkezések és a kávészünetek költségeit. A i gálavacsora költségeit az alábbi árak nem tartalmazzák.) A kísérő személy a konferencia szakmai programjaiban nem vesz részt. 1 éjszaka 2 ágyas szobában ( ) Ft/fő szoba megosztva:... (résztvevő neve) GÁLAVACSORA ( , max. 300 fő) igénylem Ft/fő (Az ár az áfát tartalmazza.) nem igénylem Fizetés módja: átutalás A Magyar Könyvvizsgálói Kamara bankszámlaszáma: Lemondási feltételek: július 31-ig történő ÍRÁSOS lemondás esetén a befizetett díj 50%-át térítjük vissza. Ezen időpont után érkező vagy elmulasztott lemondás esetén a befizetett díjat nem áll módunkban visszatéríteni. Kelt.: aláírás Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a hotel férőhelyeinek száma korlátozott, ennek következtében az elhelyezés jelentkezési sorrendben történik. Kérjük a jelentkezési határidő betartását! Ha a konferenciát megelőző éjszakára ( ) is igényelne szállást, kérjük, az alábbi elérhetőségen jelezze, hivatkozva a kamara által igénybe vett kedvezményes árra: Nagy-Bándli Zsófia, július augusztus Könyvvizsgálók lapja

LAPJA. Változások a 2014. évi kötelező adatszolgáltatásban. Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Hatóság felé teljesítendő adatszolgáltatás

LAPJA. Változások a 2014. évi kötelező adatszolgáltatásban. Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Hatóság felé teljesítendő adatszolgáltatás KÖNYVVIZSGÁLÓK LAPJA a MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA HIVATALOS LAPJA 3. évfolyam 5. szám 2014 május Változások a 2014. évi kötelező adatszolgáltatásban Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Hatóság felé teljesítendő

Részletesebben

KÖNYVVIZSGÁLÓK LAPJA. Konzultáció. Minőség-ellenőrzés. XXII. Országos Könyvvizsgálói Konferencia. 3. évfolyam 7-8. szám 2014 július augusztus

KÖNYVVIZSGÁLÓK LAPJA. Konzultáció. Minőség-ellenőrzés. XXII. Országos Könyvvizsgálói Konferencia. 3. évfolyam 7-8. szám 2014 július augusztus KÖNYVVIZSGÁLÓK LAPJA a MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA HIVATALOS LAPJA 3. évfolyam 7-8. szám 2014 július augusztus Konzultáció Minőség-ellenőrzés XXII. Országos Könyvvizsgálói Konferencia előszó tartalom

Részletesebben

Dr. Ladó Judit szakmai alelnök

Dr. Ladó Judit szakmai alelnök KÖNYVVIZSGÁLÓK LAPJA a MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA HIVATALOS LAPJA 3. évfolyam 2. szám 2014 február Konzultáció Életműdíj 2014 A Szakértői bizottság feladatai 2014. évben Beszámoló a Magyar Könyvvizsgálói

Részletesebben

A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA HIVATALOS LAPJA KÖNYVVIZSGÁLÓK LAPJA A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA HIVATALOS LAPJA 4. évfolyam 2. szám 2015. február Tájékoztató az egyéni vállalkozók hivatalból történt megszüntetéséről Beszámoló a Magyar Könyvvizsgálói

Részletesebben

lapja A Magyar Könyvvizsgálói Kamara hivatalos lapja 4. évfolyam 1. szám 2015. január

lapja A Magyar Könyvvizsgálói Kamara hivatalos lapja 4. évfolyam 1. szám 2015. január Könyvvizsgálók lapja A Magyar Könyvvizsgálói Kamara hivatalos lapja 4. évfolyam 1. szám 2015. január Konzultáció Az oktatási bizottság pályázati felhívása Tájékoztatás a 2015. évi I. félévi tagdíjakról

Részletesebben

Hírlevél. A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA LAPJA 8. évfolyam 7 8. szám

Hírlevél. A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA LAPJA 8. évfolyam 7 8. szám Hírlevél Magyar Könyvvizsgálói Kamara Chamber of Hungarian Auditors AJÁNLÓ Létrejött a kamara egyeztető testülete A beérkezett pályázatok alapján választotta ki 2008. június 20-án az elnökség a kamarán

Részletesebben

KÖNYVVIZSGÁLÓK LAPJA. Dr. Adorján Csaba: Korszakváltás a számvitel szabályozásában. A közfelügyelet és a minőség-ellenőrzés új rendszere.

KÖNYVVIZSGÁLÓK LAPJA. Dr. Adorján Csaba: Korszakváltás a számvitel szabályozásában. A közfelügyelet és a minőség-ellenőrzés új rendszere. KÖNYVVIZSGÁLÓK LAPJA a MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA HIVATALOS LAPJA 2. évfolyam 1. szám 2013. JANUÁR Konzultáció A közfelügyelet és a minőség-ellenőrzés új rendszere Dr. Adorján Csaba: Korszakváltás a

Részletesebben

Beszámoló a 2010. évi minőségellenőrzésekről

Beszámoló a 2010. évi minőségellenőrzésekről Hírlevél Magyar Könyvvizsgálói Kamara Chamber of Hungarian Auditors Ajánló XIX. Országos Könyvvizsgálói Konferencia A szeptemberi konferencián az általános, a módszertani és a költségvetési szekció mellett

Részletesebben

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara alapszabálya

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara alapszabálya A Magyar Könyvvizsgálói Kamara alapszabálya A kamara küldöttgyűlése elfogadta 2007. november 10-én. Hatályba lépett 2008. január 1-jén. Módosítva 2007. december 15-én, 2008. május 17-én, 2009. május 9-én,

Részletesebben

2007. évi LXXV. törvény

2007. évi LXXV. törvény 2007/80. szám MAGYAR KÖZLÖNY 5615 sa jelentõsen több villamosenergia felhasználását teszi szükségessé, mint az integrált digitális televízió készülékek alkalmazása. (4) Felhatalmazást kap az audiovizuális

Részletesebben

könyvvizsgálók lapja A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA HIVATALOS LAPJA 1. évfolyam 11. szám 2012. NOVEMBER

könyvvizsgálók lapja A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA HIVATALOS LAPJA 1. évfolyam 11. szám 2012. NOVEMBER könyvvizsgálók lapja A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA HIVATALOS LAPJA 1. évfolyam 11. szám 2012. NOVEMBER Konzultáció A kamarai tagdíjbevételek kálváriája A Szlovák egykulcsos szja adaptálásának lehetőségei

Részletesebben

Hírlevél. Lezárultak a választások a helyi szervezeteknél AJÁNLÓ

Hírlevél. Lezárultak a választások a helyi szervezeteknél AJÁNLÓ Hírlevél Magyar Könyvvizsgálói Kamara Chamber of Hungarian Auditors AJÁNLÓ Új megyei elnökök a kamaránál A helyi szervezeteknél lezárult tisztségviselőválasztásokban öt helyen szavaztak meg új elnököket.

Részletesebben

Hírlevél 2007. ÉVI TAPASZTALATOK

Hírlevél 2007. ÉVI TAPASZTALATOK Hírlevél Magyar Könyvvizsgálói Kamara Chamber of Hungarian Auditors AJÁNLÓ Elnökségi határozatok Az elnökség a 2008. október 10-én megtartott ülésén 11 ügyben hozott határozatot, többek között arról, hogy

Részletesebben

Könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező továbbképzése

Könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező továbbképzése Könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező továbbképzése Államháztartási szakterület 2012. Menedzser Praxis Szakkiadó és Gazdasági Tanácsadó Kft. Budapest Tartalomjegyzék I. Aktuális számviteli kérdések...

Részletesebben

2011. november 14. - 2011. november 27. 294/2011. (XI. 17.) KE Határozat Egyetemi tanári kinevezésrõl 2.oldal

2011. november 14. - 2011. november 27. 294/2011. (XI. 17.) KE Határozat Egyetemi tanári kinevezésrõl 2.oldal 2011. november 14. - 2011. november 27. MAGYAR KÖZLÖNY 134. szám 2011. november 17. 32 648 oldal 294/2011. (XI. 17.) KE Határozat Egyetemi tanári kinevezésrõl 2.oldal MAGYAR KÖZLÖNY 134. szám 2011. november

Részletesebben

A Magyar Számviteli Szakemberek Egyesületének az időközi módosításokkal hatályos és egységes szerkezetbe foglalt

A Magyar Számviteli Szakemberek Egyesületének az időközi módosításokkal hatályos és egységes szerkezetbe foglalt A Magyar Számviteli Szakemberek Egyesületének az időközi módosításokkal hatályos és egységes szerkezetbe foglalt A L A P S Z A B Á L Y A A magyar számviteli szakemberek szakmai érdekeik képviseletére,

Részletesebben

KÖNYVVIZSGÁLATI HÍRLEVÉL 2011. ÁPRILIS

KÖNYVVIZSGÁLATI HÍRLEVÉL 2011. ÁPRILIS KÖNYVVIZSGÁLATI HÍRLEVÉL 2011. ÁPRILIS 1 A számviteli törvény 2011. évi változásai Az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgálói kamarai törvény, valamint az európai közösségi jogharmonizációs

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlése abból a felismerésből kiindulva, hogy

ALAPSZABÁLY. A Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlése abból a felismerésből kiindulva, hogy ALAPSZABÁLY A Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlése abból a felismerésből kiindulva, hogy - kiemelkedően fontos a köznevelésben foglalkoztatott pedagógusok egységes szakmai hivatásrendjének kialakításához

Részletesebben

2007. évi CXXXV. törvény. a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről

2007. évi CXXXV. törvény. a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről 2007. évi CXXXV. törvény a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről A törvény célja, hogy a pénzügyi piacok zavartalan és eredményes működése, a piaci viszonyok átláthatósága, a tisztességes piaci verseny

Részletesebben

A Magyar Ügyvédek Kölcsönös Biztosító Egyesületének módosított és egységes szerkezetbe foglalt A l a p s z a b á l y a

A Magyar Ügyvédek Kölcsönös Biztosító Egyesületének módosított és egységes szerkezetbe foglalt A l a p s z a b á l y a Hatályos: 2014. november 26. A Magyar Ügyvédek Kölcsönös Biztosító Egyesületének módosított és egységes szerkezetbe foglalt A l a p s z a b á l y a 2 A MAGYAR ÜGYVÉDEK KÖLCSÖNÖS BIZTOSÍTÓ EGYESÜLETÉNEK

Részletesebben

ALAPSZABÁLY MAGYAR SAKKSZÖVETSÉG

ALAPSZABÁLY MAGYAR SAKKSZÖVETSÉG 1 ALAPSZABÁLY MAGYAR SAKKSZÖVETSÉG 2001. március 24. Módosítva: 2002..március 23-án a XIII. Közgyűlésen, a 2004. március 6-án a XV. Közgyűlésen a 2005. augusztus 28-i Rendkívüli Közgyűlésen a 2007. február

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 54. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. május 8., kedd. Tartalomjegyzék. 24/2012. (V. 8.) BM rendelet

MAGYAR KÖZLÖNY. 54. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. május 8., kedd. Tartalomjegyzék. 24/2012. (V. 8.) BM rendelet MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. május 8., kedd 54. szám Tartalomjegyzék 24/2012. (V. 8.) BM rendelet 25/2012. (V. 8.) KIM rendelet 32/2012. (V. 8.) NEFMI rendelet 22/2012. (V. 8.) NFM

Részletesebben

Szövetségi Hírlevél. Kéthavonta megjelenõ bulletin csak az IPOSZ tagszervezetei részére! I. évfolyam 3. szám 2006. július

Szövetségi Hírlevél. Kéthavonta megjelenõ bulletin csak az IPOSZ tagszervezetei részére! I. évfolyam 3. szám 2006. július Szövetségi Hírlevél Kéthavonta megjelenõ bulletin csak az IPOSZ tagszervezetei részére! I. évfolyam 3. szám 2006. július FELHÍVÁS Az Ipartestületek Országos Szövetsége Országos Elnökségének 28/2006. (VI.

Részletesebben

Valorizáció. Képzési intézmények és programok akkreditációja Magyarországon

Valorizáció. Képzési intézmények és programok akkreditációja Magyarországon Valorizáció Képzési intézmények és programok akkreditációja Magyarországon Tartalomjegyzék Bevezetés 3 A FAT tevékenysége 3 A FAT szervezeti és működési szabályzata 5 Preambulum 5 A FAT jogállása, szervezete

Részletesebben

Befektető-védelmi Alap JELENTÉS a Befektető-védelmi Alap 2012. évi tevékenységéről 2013. május

Befektető-védelmi Alap JELENTÉS a Befektető-védelmi Alap 2012. évi tevékenységéről 2013. május Befektető-védelmi Alap JELENTÉS a Befektető-védelmi Alap 2012. évi tevékenységéről 2013. május 2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ... 3 II. A BEFEKTETŐ-VÉDELMI ALAP SZABÁLYOZÁSA... 5 1. A JOGI SZABÁLYOZÁS...

Részletesebben

Magyar Orvosi Kamara Tolna Megyei Területi Szervezet ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

Magyar Orvosi Kamara Tolna Megyei Területi Szervezet ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA Magyar Orvosi Kamara Tolna Megyei Területi Szervezet ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. 2. ADAT A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon-

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 42. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 42. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 42. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2014. augusztus 15., péntek Tartalomjegyzék I. Utasítások 31/2014. (VIII. 15.) EMMI utasítás a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Esélyegyenlőségi Szabályzatáról

Részletesebben

A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara ALAPSZABÁLYA. 2013. május 31.

A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara ALAPSZABÁLYA. 2013. május 31. Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara 1135 B u d a p e s t, Szegedi út 37-39. Telefon: 00-(36)-1-422-0079. FAX: 00-(36)-1-220-8921. A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai

Részletesebben

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 168. szám 27931 19. Az Európai Unió jogának való megfelelés 39. E rendelet az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekû

Részletesebben

HATÁROZATOK. L. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM Ára: 690 Ft 2006. MÁRCIUS 13. TARTALOM

HATÁROZATOK. L. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM Ára: 690 Ft 2006. MÁRCIUS 13. TARTALOM L. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM Ára: 690 Ft 2006. MÁRCIUS 13. TARTALOM oldal HATÁROZATOK 3/2006. (I. 13.) ME h. Fõiskolai tanárok kinevezésérõl... 521 6/2006. (I. 19.) ME h. Fõiskolai tanár felmentésérõl... 521 1006/2006.

Részletesebben