SÁMSON TÍMEA MENTÁLIS EGÉSZSÉGÜNK MEGÓVÁSÁNAK SPECIÁLIS LEHET SÉGE - TELEFONOS SEGÍTÉS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SÁMSON TÍMEA MENTÁLIS EGÉSZSÉGÜNK MEGÓVÁSÁNAK SPECIÁLIS LEHET SÉGE - TELEFONOS SEGÍTÉS"

Átírás

1 SÁMSON TÍMEA MENTÁLIS EGÉSZSÉGÜNK MEGÓVÁSÁNAK SPECIÁLIS LEHET SÉGE - TELEFONOS SEGÍTÉS A magyar társadalom szociális- és egészségügyi szektorának szerepl i közegük sajátos konfliktusaira reagálva, saját nézetkülönbségeik megoldására keresték a m köd képes válaszokat. Az önsegítés és a civil szervezetek is többségében azért jöttek létre, mert az emberek vagy nem voltak elégedettek a gyógyító, rehabilitáló vagy szociális ellátó rendszer m ködésével, vagy mert az ellátórendszer hiányos volt. E szervezetek a náluk dolgozó szakemberekkel és önkéntesekkel megpróbálják ezt a hiányt pótolni, kiegészítve ezzel az ellátó-segít rendszer munkáját, így lényegében a társadalom öngyógyító törekvéseinek egyik megjelenési formájaként min síthetjük ket. A lelki els segély telefonszolgálatokat is az öngyilkosságok számának megnövekedése hívta életre. 1. Néhány szó a mentálhigiénér l A mentálhigiéné, mint tudomány "a lelkileg egészséges személyiség kialakítására, valamint a mentálhigiénés elvek társadalomba való érvényesítésére és fejlesztésére irányuló mindenfajta er feszítés és igyekezet közös elnevezése" (Tomcsányi, 23., 18. o.). Egyaránt segíti, mind az állami, mind a civil szférában tevékenyked szakembereket és önkénteseket. A társadalom elvárásaihoz való megfelel alkalmazkodáshoz az egyénnek rendelkeznie kell a nehézségekkel való megküzdés képességével és az ehhez szükséges mentális egyensúllyal, er vel. Tehát az egyén szemszögéb l nézve a lelki egészség "olyan pozitív életérzéssel járó bels folyamategyensúly és ebb l következ viselkedés, mellyel az egyén biztosítja bels stabilitását és a társadalomban elfoglalt megfelel helyét szüntelen változások -nehézségek, zavarok, terhelések, s t olykor szomatikus betegségek és fenyegetettség- közepette is." (Tomcsányi, 23., 2. o.)

2 1.1. A lelki egészség összetev i (Tomcsányi, 23., 33. o.): képesség életünk értelmének felismerésére önértékelés, önbizalom, kompetencia, alkalmazkodás, önelfogadás probl.megoldás LELKI EGÉSZSÉG növekedés, fejl dés, realitás elfogadása, empátia, érés szociális érzékenység integráció autonómia 1.2. Kik segíthetnek a lelki egészség meg rzésében? pszichológusok pszichiáterek szociális szakemberek mentálhigiénikusok lelkészek pedagógusok laikus segít k 1.3. Segít tevékenységüket -a teljesség igénye nélkül- az alább felsorolt intézmények keretei között is kifejthetik: Mentálhigiénés gondozók Pszichiátriák Családsegít Intézetek Nevelési Tanácsadók Gyermekjóléti Szolgálatok Lelki Els segély Telefonszolgálatok

3 2. A TELESZO Egyesület és az általa m ködtetett Kisalföld Telefonos Lelki Els segély Szolgálat Soproni Tagszolgálatának bemutatása 2.1. Kezdetek 195-ben egy indiai származású anglikán lelkész, Chad Varah, közzétett egy hirdetést a Times-ban: Miel tt kezet emel önmagára, hívjon fel s megadta parókiája telefonszámát, mivel ugyanott azt olvasta, hogy London területén naponta öt ember hal meg öngyilkosság következtében. Így indult a Szamaritánus mozgalom, a lelki els segély telefonszolgálatok mára az egész világot átfogó hálózata, segítve azokat, akik úgy érzik, nincs kiút, értelmetlen az életük. Magyarországon az 197-es évek elején alakultak meg az els lelki els segély telefonszolgálatok (Debrecen 197, Budapest 1973, Gy r 1974, Pécs 1975, Sopron 199.), már akkor önkéntesekkel, alulról szervez dve. Városunkban 199 óta m ködik lelki els segély telefonszolgálat, ekkor még napi 12 órás -este 7-t l reggel 7-ig- elérhet séget biztosítva hívói számára a SMJV Családsegít Intézet keretein belül. 2. június 15. óta a gy ri és mosonmagyaróvári Szolgálatokkal összefogva és együttm ködve Kisalföld Telefonos Lelki Els segély Szolgálat néven látjuk el a Nyugat- Dunántúli régió 24 órás krízis szolgálatát, melyb l a Soproni Tagszolgálat összesen heti 48 óra ügyeletet ad. 22 júliusáig -mint említettem- a SMJV Családsegít Intézet keretein belül m ködött e szolgáltatás, majd az Intézet az addigi együttm ködést felmondta, mert kib vült feladatai miatt Szolgálatunkat a továbbiakban nem állt módjában támogatni. Ekkor hoztuk létre a TELESZO Egyesületet -melyet 22. novemberében jegyeztek be, és tényleges m ködését december 19-t l a joger s bírósági határozat után kezdhette meg-, amely napjainkban is fenntartja és m ködteti a Kisalföld Telefonos Lelki Els segély Szolgálat Soproni Tagszolgálatát. 22. július 6. és október 1. között szünetelt a soproni szolgáltatás, majd 22. október 1-31-e között a gy ri tagszolgálat átvette, és látta el az ügyleti id nket. November 1-t l sikerült az új helyiséget találnunk, így innent l kezdve zavartalanul el tudtuk látni vállalt feladatunkat az eredeti 24 órás együttm ködésben. A Szolgálatnak jelenleg 14 aktív ügyel je van. Ellátási területünk: Gy r-moson-sopron és Komárom-Esztergom megye. Egyesületünk tagja a Lelkisegély Szolgálatok Országos Szövetségének (LESZ), mely anyagi és szakmai támogatást is nyújt számunkra.

4 2.2. A lelki els segély telefonszolgálatok szakmai profilját, céljait, alapelveit a követez kben foglalhatjuk össze: a telefonon -mint kommunikációs eszközön- keresztül, sajátos verbális eszközökkel, ért, emberi segítség nyújtása, amely hozzásegíti hívóit a testi, lelki és szociális jól-léthez, szuicid prevenció, krízisintervenció, névtelenség, anonimitás, állandó elérhet ség, az élet -mint érték- képviselete. f 2.3. A hívásokat fogadó szakemberek mentális egészség-megóvásának lehet ségei: A soproni Szolgálat önkéntesei 8 órás képzésen vesznek részt miel tt megkezdik munkájukat. Az operátorok kiképzését 2 küls s szakember végzi. Az feladatuk a képzésen -mely önismereti (6 óra) és speciális telefonos kommunikációs technikákat (2 óra) elsajátítandó tréning- túl, a válogatás, értékelés, javaslattétel, hogy a jelentkez k közül ki alkalmas a feladat ellátására. A hívásokat fogadó önkéntes operátoraink lelki egészségvédelmét a hívások esetmegbeszéléseken történ feldolgozása és a küls szakember bevonásával végzett szupervíziós lehet ség segíti. Emellett mentális egészségvédelmünk érdekében minden évben pályázunk különböz "mentálhigiénés" tréningek megvalósítására (burn-out, kommunikációs tréning, konfliktuskezel tréning, stábépítés), és a nyertes pályázataink függvénye, hogy terveinket meg tudjuk-e valósítani A hívók, kliensek bemutatása, a hívások elemzése A hívások adatainak feldolgozásának, analizálásának, összegzésének gondolata amiatt született meg, hogy az eredmények tükrében az operátorainkat még hatékonyabban fel tudjuk készíteni a rájuk váró nehéz, de nemes feladatra. Ügyel ink a hétköznapokban az élet legkülönböz bb területein dolgoznak (pl. könyvel, adminisztrátor, üzletköt ), és fontos, hogy megfelel empátiával és emellett elméleti tudással rendelkezzenek a hívásokban jelentkez problémákkal kapcsolatban. Magyarországon a LESZ keretein belül jelenleg 24 órás, non-stop elérhet séget az alábbi városokban m köd Szolgálatok nyújtnak: Debrecen, Budapest ÉLET, Miskolc L., Szolnok, Gy r-mosonmagyaróvár-sopron (társulásban), Hatvan-Eger-Gyöngyös (társulásban), Békéscsaba, Szeged, Veszprém.

5 12 órás nyitva-tartást a Budapest Caritas, Kiskunhalas, Miskolc Esély, Salgótarján, Székesfehérvár, Szombathely, Hódmez vásárhely-makó (társulásban), Szekszárd, Balassagyarmat, Kaposvár városokban biztosítanak. 12 óránál kevesebb ügyeleti id t 3 városban m köd Szolgálat ad: Pápa, Budapest TLG, Kecskemét. Sajnos Mosonmagyaróvárra és Pápára befutó hívásokról nem állnak rendelkezésünkre adatok. Az 1. számú diagram a beérkez hívások megoszlását mutatja meg. A soproni Szolgálat a 13. helyen áll a beérkez hívások fogadásában, de ne feledjük el, hogy a mi Szolgálatunk "csak" heti 48 óra ügyeletet lát el. A hívások százalékos eloszlását tekintetbe véve a legtöbb hívás a "nagyvárosokba" fut be. A f város és a három kelet-magyarországi megyeszékhely (Békéscsaba, Debrecen és Miskolc) kiemelked en sok hívást fogad. 1. számú diagram % Balassagyarmat Békéscsaba BP Caritas BP Élet BP TLG Debrecen Eger Gyöngyös Gy r Hatvan Hódmez vásárhely Kaposvár Kecskemét Kiskunhalas Makó Miskolc Esély Miskolc L. Salgótarján Sopron Szeged Székesfehérvár Szekszárd Szolnok Szombathely Veszprém városo k forrás: LESZ A beérkez hívásokat az ún. "párizsi katalógus" alapján kódoljuk egységesen, melyet a telefonszolgálatok egyik nemzetközi szervezete, az IFOTES dolgozott ki, és tagjai ezt alkalmazzák. (Kézdi, 1995.) Az "egyéb" hívás kategóriába tartoznak a nem érdemi hívások. Ennek segítségével az összegy lt adatok feldolgozása után pl. el lehet készíteni az adott Szolgálat operátor felkészít programjának hangsúlyos elemeit, az alapján, hogy mely problémák fordulnak el gyakrabban az adott térség hívásaiban. Így a képzésben nagyobb hangsúlyt kaphat az adott nehézség megismerése, és a leend operátorokat "mélyebben" fel lehet készíteni rájuk, ezáltal kompetensebbé válnak a hívók segítésében. Sopronban

6 hívásonként 2-3 dilemmát kínálnak fel a hívóink (2. számú diagram), melyekben 24-ben az országos átlaghoz képest gyakrabban jelentek meg a lelki-egészség nehézségei, a szexuális élet zavarai, a családi és más partner problémák (más partner: élettárs, szerelmi háromszög, fiatalok partnerkapcsolati problémái, stb.) és a hirtelen sorscsapásokból fakadó nehézségek (gyász, veszteség, stb.) (3. számú diagram). 2. számú diagram d b 3,5 3 2,5 2 1,5 1,5 Balassagyarmat Békéscsaba BP Caritas BP Élet BP TLG Debrecen Eger Gyöngyös Gy r Hatvan Hódmez vásárhely Kaposvár Kecskemét Kiskunhalas Makó Miskolc Esély Miskolc L. Salgótarján Sopron Szeged Székesfehérvár Szekszárd Szolnok Szombathely Veszprém városo k forrás: LESZ 3. számú diagram % S o p ro n ö s s z e s S z o lg á la t Testi betegségek Öngyilkosság Magány, izoláció Alkohol toxikománia Lelki egészség Sex problémák Vallás, világnézet Házassági probl. Más partner probl. Családi probl. Állás, foglalkozás Anyagi probl. Társas kapcsolati Jogi probl. Hirtelen sorscsapás Egyéb " p á r iz s i k a t a ló g u s " k a t e g ó r iá i forrás: LESZ A Kisalföld Telefonos Lelki Els segély Szolgálat Soproni Tagszolgálatához közötti id szakban évente db hívás fut be a heti 48 óra ügyeleti id ben (4. számú

7 diagram). A 22-es évr l a fentebb említett változások következtében még nem sikerült az adatokat "fellelnem" és feldolgoznom. A többi rendelkezésre álló adatból látható, hogy a 23-as évben futott be a legkevesebb hívás Szolgálatunkhoz, amelynek egyik meghatározó oka az intézményi struktúra megváltozása volt. 4. számú diagram d b 3 ö s s z e s e n é v 2 1. é v 2 2. é v 2 3. é v 2 4. é v forrás: Kisalföld Telefonos Lelki Els segély Szolgálat Soproni Tagszolgálat A beérkez hívások elemzésénél ki kell térnem arra, hogy a fogadott hívásokat 2 nagy csoportra osztjuk: érdemi és nem érdemi hívásokra. Az érdemi hívások kategóriáit a fentebb látható 3. számú diagram tartalmazza, az "egyéb" kategória kivételével, amelyben a nem érdemi hívásokat rögzítjük, ebbe tartoznak a néma - és a szórakozó-hecc hívások. Az alábbi táblázatban láthatjuk, hogy a Sopronba beérkez összes hívásból 43-5 db évente az érdemi. Az 5. számú diagramból jól láthatjuk, hogy az összes érdemi hívás mindegyik - feldolgozott- évre közel azonos: 5. számú diagram d b 5 2 ö s s z e s é r d e m i h í v á s é v 2 1. é v 2 3. é v 2 4. é v forrás: Kisalföld Telefonos Lelki Els segély Szolgálat Soproni Tagszolgálat

8 A következ grafikon a Sopronban fogadott érdemi hívásokban megjelen tartalmi elemeket mutatja be. Az 6. számú diagram nem a szabályos "párizsi katalógus" kódolása szerint készült, hanem annak "s rített", összevont változata. Az általunk alkalmazott módszer a "párizsi katalógus" mintakövetése, azonban ez esetben nem másolást, sem nem szimpla recepciót, hanem a strukturális különbségekhez való alkalmazást, adoptációt jelent. Ez mit is jelent? szelekciót, ugyanis arra voltunk igazán nyitottak, ami aktuálisan használható, de ugyanakkor a legtöbb esetben újragondolást, átértelmezést, modifikációt is. A tartalmi elemzéshez az alábbi táblázatban mutatom be a kategóriák összevonását és megfeleltetését (1. számú táblázat): 1. számú táblázat Sopron "párizsi katalógus" 1. Egészségügyi problémák Testi betegségek 2. Öngyilkosság Öngyilkosság 3. Interperszonális problémák Házasságon belüli problémák Más partner probl. - Fiatalok partnerkapcsolati probl. Családi problémák Társas kapcsolatok problémái 4. Szenvedélybetegségek Alkohol, toxikománia 5. Szexuális zavarok Szex problémák 6. Vallási, politikai és világnézeti probl. Vallási, politikai és világnézeti probl. 7. Egzisztenciális problémák Állás, foglalkoztatásbeli problémák 8. Érzelmi problémák Magány, izoláció Lelki egészség problémái 9. Szociális jelleg problémák Anyagi problémák 1. Jogi probléma Jogi probléma 11. Hirtelen sorscsapás Hirtelen sorscsapás 12. Ismeretlen ok (külön rögzítjük) Egyéb (néma, hecc hívások) forrás: Sopronban használatos statisztika; LESZ; Kézdi, Az általunk vizsgált intervallumban (2-24.) a Sopronba befutó hívásokkal kapcsolatban összességében elmondható, hogy a problémák közül a vezet helyen az interperszonális nehézségek (Σ 563 db) jelennek meg, melyek általában az érzelmi dilemmákon (Σ 444 db) alapulnak. A harmadik helyen az egészségügyi gondok állnak (Σ 217 db), majd a szexuális problémák következnek (Σ 185 db). Mint látható az interperszonális problémákkal

9 kapcsolatos hívások száma az érzelmi problémákkal kapcsolatos megkeresések számával fordított arányban változott meg a négy év alatt. Az öngyilkosság gondolata a hívásokban csökken tendenciát mutat. Ez konkordál Zonda Tamás Öngyilkos nép -e a magyar? cím könyvével, melyb l kiderül, hogy Magyarországon már a 19. sz-ban is kiemelked en magas volt az öngyilkosságok száma, azonban ez a negatív tendencia a rendszerváltás óta megfordult és a magyarországi öngyilkossági ráta 4 alá csökkent. (B hm, 1999.) Sopron geopolitikai fekvésének köszönhet en az egzisztenciális és szociális jelleg problémák megjelenése a hívásokban nem számottev. 6. számú diagram d b év 21. év 23. év 24. év 1 5 eü. probl. öngyilkosság interperszonális probl. szenvedélybetegség szexuális zavarok vallási, politikai, világnézeti probl. egzisztenciális probl. érzelmi probl. szociális jelleg probl. jogi probl. hirtelen sorscsapás ismeretlen ok k a t e g ó r iá k forrás: Kisalföld Telefonos Lelki Els segély Szolgálat Soproni Tagszolgálat A 7. számú diagramból kit nik, hogy 24-ben a 3-6 év közötti korosztály hívta leggyakrabban a Szolgálatunkat. A rendszerváltás radikálisan átalakította a magyar társadalom gazdasági és társadalmi szerkezetét. Ez az átalakulás alapjában véve pozitív folyamatokat indított el többek között a magántulajdon elismerését, a vállalkozások szabad lehet ségét és a piacgazdaság kialakulását. A 6. számú diagram adataiból láthattuk, hogy anyagi problémákkal a hozzánk tartozó két megyéb l minimális hívás fut be. Azonban a rendszerváltás negatív következményekkel is járt, amely az értékrend teljes átalakulását -a pénz értékének felértékel dését- hozta magával. Ennek következtében a társadalom nagy mértékben individualizálódott, a családi kötelékek meglazultak, a válások száma megn tt, az interperszonális és érzelmi problémák el térbe kerültek, mint ahogy a hívások analizálásából is kiderült. Ezek a tendenciák ezt az aktív korosztályt érintették a legnagyobb mértékben.

10 7. számú diagram % 2 5 az összes érdem i hívásban é le tk o r forrás: Kisalföld Telefonos Lelki Els segély Szolgálat Soproni Tagszolgálat Mint említettem Sopronban 48 óra ügyeleti id t adunk. 3 alkalommal éjszaka óra között-, és 2 alkalommal nappal óra és óra között- biztosítunk elérhet séget. A 8. számú diagram azt mutatja meg, hogy 24-ben hívóink mely id intervallumban vették igénybe leginkább szolgáltatásunkat. Az I. m szak 7-13 óráig terjed, a II. m szak a óra közötti, a III. m szak a 19-7 óra közötti id szakot jelöli. Kézdi Balázs pszichiáter is felhívja a figyelmet arra, hogy jelent s szakmai értelme van az esti, éjszakai és hajnali nyitvatartásra kiterjed ügyeletnek, mivel "a szorongás, a kínzó lelki feszültség, és a következményes vagy ezekt l független álmatlanság ebben az id szakban "támad" igazából, a nappali -munkából, más elfoglaltságból, társas kapcsolatokból és sok más egyébb l származóingerek tompító, csillapító, esetleg elterel hatása megsz nik, felfüggeszt dik. Ennek megfelel en várhatóan megn a segítségkérés és -keresés motivációja is." (Kézdi, 1995.) Ezt a saját adatsorunk is igazolja, mint láthatjuk a III. m szakban történ hívások relevánsabbak az I. és II. m szakhoz viszonyítva. Így ha 12 órás vagy annál kevesebb nyitva-tarást lehet csak - pl. szervezeti, gazdasági okok miatt- szolgáltatni, mindenképpen az éjszakai elérhet séget ajánlott nyújtani.

11 8. számú diagram % 7 6 I. m s z a k I I. m s z a k I I I. m s z a k é l e tk o r forrás: Kisalföld Telefonos Lelki Els segély Szolgálat Soproni Tagszolgálat 3. Végül Tanulmányom konklúziója: szükséges ez a fajta segítségadás, hiszen a Kisalföld Telefonos Lelki Els segély Szolgálat Soproni Tagszolgálatnál minden 5. órában megcsörren a telefon, ellátási területünkön az operátorok kiképzésében az emberi kapcsolatok pszichológiájára, a partner és családi konfliktusok megoldásának el segítésére kell helyezni a hangsúlyt. A telefonszolgálatok kritikusai gyakran hangoztatják, hogy a szolgáltatás az öngyilkossági cselekedetre készül ket nem éri el, és hogy a hívók között nagy számban vannak nem szuicidális esetek is, mint ahogy a problémák elemzésénél is láthattuk. Viszont, mint ahogy Buda Béla is írja: "A telefonszolgálatok munkájának értékét ez nem csökkenti. A nem szuicidális krízisben lev k többnyire még olyan stádiumban vannak, hogy nem érnek el az öngyilkossági "megoldás" fázisába, de lényegében haladnak arrafelé. Ha k segítséget kapnak, az öngyilkosság prevenciója érdekében mégis történt valami." (Buda, 1999., 128. o.) Sopron, 25. november 9. Irodalomjegyzék: 1. B hm Antal (1999.): A XX. századi magyar társadalom, Budapest, Korona Kiadó 2. Buda Béla dr. (1999.): A pszichoterápia alapkérdései - Kapcsolat és kommunikáció a pszichoterápiában, Budapest, Országos Alkohológiai Intézet és a Területi Általános Megel z Addiktológiai Szakgondozásért Alapítvány

12 3. Buda Béla: Együttm ködések a mentálhigiénében (segít szakmák, civil szervezetek, önsegít csoportok), in.: Tomcsányi Teodóra Grezsa Ferenc Jelenits István (szerk.) (23.): Tanakodó - A mentálhigiéné elmélete, a mentálhigiénés képzés, mentálhigiéné az emberek szolgálatában, Budapest, MTE és HÍD Alapítvány és a Párbeszéd (Dialógus) Alapítvány kiadványa 4. Buza Domonkos Sajtótájékoztató 24. május 5. Dr. Varga Gábor (2.): Ifjúsági telefonos segítés kézikönyve - telefonos segítés, Gy r, GYITOSZ 6. Kézdi Balázs (1995.): A negatív kód - Kultúra és öngyilkosság, Pécs, Pannónia Könyvek 7. Tomcsányi Teodóra: A mentálhigiéné jelenségvilága, in.: Tomcsányi Teodóra Grezsa Ferenc Jelenits István (szerk.) (23.): Tanakodó - A mentálhigiéné elmélete, a mentálhigiénés képzés, mentálhigiéné az emberek szolgálatában, Budapest, MTE és HÍD Alapítvány és a Párbeszéd (Dialógus) Alapítvány kiadványa 8. a Kisalföld Telefonos Lelki Els segély Szolgálat Soproni Tagszolgálat által készített statisztikai adatok és a LESZ bels anyagai

Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetsége TELEFONOS NAP 2009.

Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetsége TELEFONOS NAP 2009. Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetsége TELEFONOS NAP 2009. 1950-ben Chad Varah anglikán lelkész Londonban az öngyilkosság megelőzése céljából elindította az első lelki elsősegély telefonszolgálatot,

Részletesebben

családon belüli erőszak elleni

családon belüli erőszak elleni ábrák családon belüli erőszak elleni tárcaközi kampány a lelki elsősegély telefonszolgálatok hozzájárulása 23. december 1. 24. február 29. 24. A kampányt megelőző, a kampány-időszak, valamint az azt követő

Részletesebben

Megjelenésére számítunk! kapcsolattartó Debrecenben: Rénes László 06-30-670-1702

Megjelenésére számítunk! kapcsolattartó Debrecenben: Rénes László 06-30-670-1702 MAGYAR LELKI ELSŐSEGÉLY TELEFONSZOLGÁLATOK SZÖVETSÉGE 5600 Békéscsaba, Wlassits sétány 4. Tel.: 66/447-334 www.sos505.hu e-mail: iroda@sos505.hu szolgalat@sos505.hu Tisztelt Szerkesztőség! A Magyar Lelki

Részletesebben

Ellátók, kezel k, elterelést végz k, ingyenesen hívható telefonos szolgálatok

Ellátók, kezel k, elterelést végz k, ingyenesen hívható telefonos szolgálatok Ellátók, kezel k, elterelést végz k, ingyenesen hívható telefonos szolgálatok BUDAPEST DROGOPLEX AMBULANCIA Cím: 1152 Budapest, Arany János utca 73. Telefon: (1) 306-2584 Fogadás: hétf -péntek 9-15 KÉK

Részletesebben

VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15.

VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15. VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15. Budapest, Balassagyarmat, Cegléd, Debrecen, Dunaújváros, Eger, Esztergom, Kaposvár, Kecskemét, Miskolc, Nyíregyháza,

Részletesebben

RECHNITZER JÁNOS mint fentebb jeleztük újabb szervezetek jöttek létre. Vidéken csökkent az intézmények száma, míg a fővárosban kisebb mértékben emelkedett, ugyanakkor megnőtt az intézményi méret, nagyobb

Részletesebben

Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok

Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Mindannyiunk életében akadnak olyan pillanatok, amikor úgy érezzük, senkivel nem tudjuk megosztani terheinket, pedig éppen akkor lenne a legnagyobb szükségünk rá. A

Részletesebben

Irányítószám Település 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest

Irányítószám Település 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest Irányítószám Település 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest 1024 Budapest 1025 Budapest 1026 Budapest 1027 Budapest

Részletesebben

IrányítószámTelepülés 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest

IrányítószámTelepülés 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest IrányítószámTelepülés 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest 1024 Budapest 1025 Budapest 1026 Budapest 1027 Budapest

Részletesebben

Átlag napi elérés a 15 évesek és idősebbek körében országos

Átlag napi elérés a 15 évesek és idősebbek körében országos MR2-Petőfi MR3-Bartók 1 network 16 14 Átlag napi elérés a 15 évesek és idősebbek körében országos 1517 139 12 1173 1 8 6 513 456 633 4 2 13 Forrás: Ipsos-GfK s Közönségmérés, 211.május, ReachN Mintaelemszám:

Részletesebben

MEGYE BÍRÁLAT HELYE BÍRÁLAT IDEJE TELEFONSZÁM Baranya 7623. Pécs, Rákóczi u. 30. Hétf : 13.00-16.00, szerda: 8.00-16.00, péntek: 8.00-12.00.

MEGYE BÍRÁLAT HELYE BÍRÁLAT IDEJE TELEFONSZÁM Baranya 7623. Pécs, Rákóczi u. 30. Hétf : 13.00-16.00, szerda: 8.00-16.00, péntek: 8.00-12.00. MEGYE BÍRÁLAT HELYE BÍRÁLAT IDEJE TELEFONSZÁM Baranya 7623. Pécs, Rákóczi u. 30. Hétf : 13.00-16.00, szerda: 8.00-16.00, péntek: 8.00-12.00. 72/512-461 Bács-Kiskun 6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt.2

Részletesebben

A SZOLGÁLTATÓ NEVE TELEPÜLÉS CÍME TELEFONSZÁM. Kecskemét 6000 Kossuth tér 2. Szeged 6725 Bécsi krt. 24. Szeged 6724 Bécsi krt. 7.

A SZOLGÁLTATÓ NEVE TELEPÜLÉS CÍME TELEFONSZÁM. Kecskemét 6000 Kossuth tér 2. Szeged 6725 Bécsi krt. 24. Szeged 6724 Bécsi krt. 7. A 42/2008. (XI. 14.) EüM-SZMM együttes rendeletben foglaltak alapján végzendő megelőző-felvilágosító szolgáltatás (elterelés) területi ellátási kötelezettsége A SZOLGÁLTATÓ NEVE TELEPÜLÉS CÍME TELEFONSZÁM

Részletesebben

Beszámoló a Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde 2014. évi szakmai munkájáról

Beszámoló a Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde 2014. évi szakmai munkájáról Előterjesztő: Dr. Faragó Péter Társulási Tanács Elnöke Készítette: Aleva Mihályné Intézményvezető Beszámoló a Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde 2014. évi szakmai munkájáról A szociális

Részletesebben

2009. Perfekt Képzési Terv FAT: 0036 FNYSZ:01-0507-04. Képzési Terv 2009. 1. oldal

2009. Perfekt Képzési Terv FAT: 0036 FNYSZ:01-0507-04. Képzési Terv 2009. 1. oldal FAT: 0036 FNYSZ:01-0507-04 2009. 1. oldal Bevezetés A Perfekt Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zrt. több mint fél évszázados tapasztalattal, szakmai hírnévvel, az egész országot lefedı hálózattal rendelkezı

Részletesebben

Fót vevőszám vásárlás időpont nyugtaszám 35 14/04/2014 5:54:00 PM 7117

Fót vevőszám vásárlás időpont nyugtaszám 35 14/04/2014 5:54:00 PM 7117 "Minden 35. vásárló visszanyeri vásárlása teljes összegét" játék nyertes nyugtaszámok Levásárlási határidő meghosszabbítva plusz 1 nappal! A nyertes sorszámú nyugta tulajdonosa legkésőbb 2014. április

Részletesebben

11 - gépész szakmacsoport. Ideiglenes felvételi rangsor. Összes jelentkező (fő): 272

11 - gépész szakmacsoport. Ideiglenes felvételi rangsor. Összes jelentkező (fő): 272 1997.05.22. Székesfehérvár 74399953967 271 1997.07.19. Székesfehérvár 77745272516 270 1997.09.02. Budapest 72606002573 264 1997.10.18. Székesfehérvár 73516505996 200 1997.11.04. Székesfehérvár 73916032558

Részletesebben

ORSZÁGOS KÖZTERÜLETI PARKOLÁSI ZÓNAADATBÁZIS

ORSZÁGOS KÖZTERÜLETI PARKOLÁSI ZÓNAADATBÁZIS Város Zóna Szezon Üzemidő Üzemidő Üzemidő Hétfő - Péntek Szombat Vasárnap Max. parkolási idő Személygépkocsi díj Megjegyzés Budapest I. KERÜLET 3016 01.02-12.23 180 perc 440 Ft/óra Budapest I. KERÜLET

Részletesebben

Beszámoló. a Révfülöpi Szociális Szolgálat 2011. évben végzett munkájáról VÁGÓÖRS

Beszámoló. a Révfülöpi Szociális Szolgálat 2011. évben végzett munkájáról VÁGÓÖRS Beszámoló a Révfülöpi Szociális Szolgálat 2011. évben végzett munkájáról K VÁGÓÖRS Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képvisel -testület! Révfülöp Szociális Alapszolgáltató Társulás Szociális Szolgálata

Részletesebben

Statisztika. A hívások jellege. Meleg Háttér Információs és Lelkisegély. Szolgálat ügyeleti ideje (perc): Szolgálat kihasználtsága: 29,9%

Statisztika. A hívások jellege. Meleg Háttér Információs és Lelkisegély. Szolgálat ügyeleti ideje (perc): Szolgálat kihasználtsága: 29,9% Meleg Háttér Információs és Lelkisegély Statisztika Szolgálat ügyeleti ideje (perc): 109500 Szolgálat kihasználtsága: 29,9% A hívások száma (db): 2448 Hívások össz ideje (perc): Átlagos hívás idő (perc):

Részletesebben

A felsőoktatás regionalitása

A felsőoktatás regionalitása A felsőoktatás regionalitása Prof. Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár, rektor helyettes Széchenyi István Egyetem, Győr III. Országos Marketing Konferencia Pécs, 2010. október 20-21. Új helyzet, új környezet

Részletesebben

Kkv problémák: eltér hangsúlyok

Kkv problémák: eltér hangsúlyok Kisvállalati- és vállalkozáspolitika: vonzások és választások Dr. Habil. Szerb László Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar 2010.03.28. Dr. Szerb László 1 Kkv problémák: eltér hangsúlyok Vállalkozói

Részletesebben

Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek

Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. Melléklet Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek Tartalomjegyzék 1.... 3 2. Média- és Hírközlési Biztos... 3 3. Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság... 4

Részletesebben

Megyei jogú városok. 2011. évben alkalmazott épületek. adóztatással kapcsolatos adatai. Forrás: MJV önkormányzati adóhatóságai

Megyei jogú városok. 2011. évben alkalmazott épületek. adóztatással kapcsolatos adatai. Forrás: MJV önkormányzati adóhatóságai Megyei jogú városok 2011. évben alkalmazott épületek (egyéb építmények, lakások) adóztatással kapcsolatos adatai Forrás: MJV önkormányzati adóhatóságai Megyei jogú városok 2011. évi építményadó előírásai

Részletesebben

Dávidné B. Hidvégi Julianna Szász Henriett A Kapu Program

Dávidné B. Hidvégi Julianna Szász Henriett A Kapu Program Dávidné B. Hidvégi Julianna Szász Henriett A Kapu Program A Kapu Program kifejlesztője a Béthel Alapítvány amelynek jogelődje 1994-ben kezdte meg működését. Az Alapítvány fő célja a kezdetektől fogva a

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben 2011. január 27. Kommunikációs és csoportépítő tréning 3x6 óra Célok: - a csoporttagok beilleszkedésének csoportba és

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 28.424/2010.

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 28.424/2010. 1 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 28.424/2010. T á j é k o z t a t ó Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

On-line kutatás intézményvezetık körében. Lannert Judit, Kölöknet.hu, 2009. szeptember 18.

On-line kutatás intézményvezetık körében. Lannert Judit, Kölöknet.hu, 2009. szeptember 18. On-line kutatás intézményvezetık körében Erıszak az iskolában Lannert Judit, Kölöknet.hu, 2009. szeptember 18. A kutatás s céljac A kutatás mintája A problémák súlyossága az intézményvezetık szerint A

Részletesebben

A szolgáltató neve Település Címe Telefonszám BÁCS-KISKUN. Kecskemét 6000 Kossuth tér 2. Szeged 6725 Bécsi krt. 24. Szeged 6724 Bécsi krt. 7.

A szolgáltató neve Település Címe Telefonszám BÁCS-KISKUN. Kecskemét 6000 Kossuth tér 2. Szeged 6725 Bécsi krt. 24. Szeged 6724 Bécsi krt. 7. A 42/2008. (XI. 14.) EüM-SZMM együttes rendeletben foglaltak alapján végzendő megelőzőfelvilágosító szolgáltatás (elterelés) területi ellátási kötelezettsége A szolgáltató neve Település Címe Telefonszám

Részletesebben

Az Előfizetői panaszok kezelése

Az Előfizetői panaszok kezelése Az Előfizetői panaszok kezelése A Szolgáltató az Előfizetők tájékoztatására, az Előfizetői bejelentések intézésére, panaszok kivizsgálására és orvoslására az Előfizetők részére telefonon és interneten

Részletesebben

Max. parkolási idő Személygépkoc Motor Kistehergépjármű Tehergépjármű Busz

Max. parkolási idő Személygépkoc Motor Kistehergépjármű Tehergépjármű Busz Város Zónakód Aktuális szezon munkanapon szabadnapon munkaszüneti napon Max. parkolási idő Személygépkoc Motor Kistehergépjármű Tehergépjármű Busz Ajka 8401 Jan 02 - Dec 24 07:00-17:00 07:00-12:00 - -

Részletesebben

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ (RÖVID) TARTALMI BESZÁMOLÓ

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ (RÖVID) TARTALMI BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ (RÖVID) TARTALMI BESZÁMOLÓ 2015 3 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés Hazai Intézmények Szociális és Fejlesztési Igazgatóság Hazai szociális központok Modell- és fejlesztő programok

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. április 30-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. április 30-i ülésére Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2007. évi értékelése Elıkészítette: Tárnok Lászlóné osztályvezetı Igazgatási osztály, Bimbó Mária Gyámhivatali csoportvezetı, Károlyi Szilvia gyámügyi ügyintézı,

Részletesebben

Miért válaszd az E-business menedzsment szakirányt?

Miért válaszd az E-business menedzsment szakirányt? Miért válaszd az E-business menedzsment szakirányt? Az e-business menedzsment több, mint egy újabb oktatás az elektronikus kereskedelemr l. Ha meg akarunk felelni az elektronikus üzletvitel kihívásainak,

Részletesebben

Nógrád megye szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. (elsı forduló)

Nógrád megye szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. (elsı forduló) Nógrád megye szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. (elsı forduló) Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 2 I. Nógrád megye rövid bemutatása... 4 I. 1. Demográfiai változások... 5 I.1.1.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S NYÍLT ÜLÉS AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 62. MELLÉKLET: - TÁRGY: Beszámoló a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás mőködésének 2009. évi tapasztalatairól E L İ T E R J E S Z

Részletesebben

Ipari Park, egy régióközpont gazdaságfejlesztésének eszköze

Ipari Park, egy régióközpont gazdaságfejlesztésének eszköze Ipari Park, egy régióközpont gazdaságfejlesztésének eszköze 900 800 mrd Ft 739 747 779 803 827 843 883 700 600 500 400 300 200 100 62 59 65 62 197 225 290 ERFA 54% ESZA 13% KA 33% 0 2000 2001 2002 2003

Részletesebben

ESETTANULMÁNY II. A nagyváros és környéke területpolitikai sajátosságai a kistérségi rendszer működése szempontjából. című kutatás

ESETTANULMÁNY II. A nagyváros és környéke területpolitikai sajátosságai a kistérségi rendszer működése szempontjából. című kutatás ESETTANULMÁNY II. A nagyváros és környéke területpolitikai sajátosságai a kistérségi rendszer működése szempontjából című kutatás A program vezetője: Kovács Róbert A kutatás vezetője: Zsugyel János Készítette:

Részletesebben

(Min ségirányítási eljárás) 4. sz. verzió. A kiadás dátuma: 2008. március 3. Prof. Dr. Rudas Imre rektor

(Min ségirányítási eljárás) 4. sz. verzió. A kiadás dátuma: 2008. március 3. Prof. Dr. Rudas Imre rektor BUDAPESTI M SZAKI F ISKOLA 11 HALLGATÓI ÉLET (Min ségirányítási eljárás) 4. sz. verzió A kiadás dátuma: 2008. március 3. (Érvényes visszavonásig) FOLYAMATGAZDA: FHÖK elnök JÓVÁHAGYTA: Prof. Dr. Rudas Imre

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A GOOD IMPACTBEN VALÓ RÉSZVÉTELRE

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A GOOD IMPACTBEN VALÓ RÉSZVÉTELRE PÁLYÁZATI KIÍRÁS A GOOD IMPACTBEN VALÓ RÉSZVÉTELRE Pályázat kiírója, a program megálmodója A Civil Impact Nonprofit Kft-nél partnerségeket hozunk létre: gyümölcsöző, felelős, etikus partnerségeket a fenntarthatóság

Részletesebben

Tartalom: Bevezetés Rövid hírek, információk Programok A 2003-as év statisztikájából. Bevezetés

Tartalom: Bevezetés Rövid hírek, információk Programok A 2003-as év statisztikájából. Bevezetés "Segítőkéz" Lelkisegély Telefonszolgálat, Debrecen Tartalom: Bevezetés Rövid hírek, információk Programok A 2003-as év statisztikájából Bevezetés Kedves Ügyelőtársak! Január 26-án közgyűlésen számoltunk

Részletesebben

Veled vagyunk Akeem! - Országos véradás

Veled vagyunk Akeem! - Országos véradás 2013 szeptember 27. Flag 0 Értékelés kiválasztása Givenincs Veledértékelve vagyunk Akeem! Még Mérték - 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Budapesten és vidéken is több ponton van lehetőség vért adni Akeem Adams számára.

Részletesebben

A Díjbeszedő Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályzata

A Díjbeszedő Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Díjbeszedő Faktorház Zrt. Budapest A Díjbeszedő Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Hatályos: 2011. augusztus 22. A Díjbeszedő Faktorház Zrt. panaszkezelési szabályzata A Díjbeszedő Faktorház Zrt.

Részletesebben

Horváthné Csepregi Éva iskolapszichológus

Horváthné Csepregi Éva iskolapszichológus A nevelési tanácsadás feladatain belül a pszichológusokat érintő feladatkörök teljesítését a nevelési tanácsadást ellátó intézmény szervezeti és működési szabályzatában is rögzítetten lehet megosztani.

Részletesebben

Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Család- és gyermekjóléti Központ szakmai programjának

Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Család- és gyermekjóléti Központ szakmai programjának Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Család- és gyermekjóléti Központ szakmai programjának jóváhagyására Előterjesztő: Társulási Tanács Elnöke Előkészítő:

Részletesebben

A szolgáltató neve Település Címe Telefonszám BÁCS-KISKUN. Szeged 6726 Fésű u. 4. 6723 Kereszttöltés u. 13. BARANYA

A szolgáltató neve Település Címe Telefonszám BÁCS-KISKUN. Szeged 6726 Fésű u. 4. 6723 Kereszttöltés u. 13. BARANYA A 42/2008. (XI. 14.) EüM-SZMM együttes rendeletben foglaltak alapján végzendő megelőzőfelvilágosító szolgáltatás (elterelés) területi ellátási kötelezettsége A szolgáltató neve Település Címe Telefonszám

Részletesebben

F.3. számú függelék. Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása

F.3. számú függelék. Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása F.3. számú függelék Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása Hatályos: 2015.07.07. 1/5. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. 1. Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Fogyasztóvédelemi

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Jogszabályi háttér:

Tartalomjegyzék. Jogszabályi háttér: Tartalomjegyzék 1. Célok, funkció 2. Célcsoport, megvalósulási kritériumok 3. Alapelvek 4. Garanciális elemek - jogok és kötelezettségek 5. Szervezeti felépítés 6. Személyi feltételek, munkarend 7. A szolgáltatás

Részletesebben

Református Diakóniai Felnőttképzési Intézmény. Szabó Anna Felnőttképzési vezető

Református Diakóniai Felnőttképzési Intézmény. Szabó Anna Felnőttképzési vezető Református Diakóniai Felnőttképzési Intézmény Szabó Anna Felnőttképzési vezető Nem akkreditált, egyházunk által elfogadott képzések Kreditpontos szociális szférában, munkatársi továbbképzés Felnőttképzési

Részletesebben

Dévaványa Város Közfoglalkoztatási terve

Dévaványa Város Közfoglalkoztatási terve Dévaványa Város Közfoglalkoztatási terve 2010. I. A közfoglalkoztatási terv célja A közfoglalkoztatási terv elkészítésének célja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.

Részletesebben

A mentálhigiéné fogalma (vázlat) Dr. Grezsa Ferenc KRE BTK Pszichológiai Intézet

A mentálhigiéné fogalma (vázlat) Dr. Grezsa Ferenc KRE BTK Pszichológiai Intézet A mentálhigiéné fogalma (vázlat) Dr. Grezsa Ferenc KRE BTK Pszichológiai Intézet A mentálhigiéné főbb felfogásai (Buda, 2001) Klinikai pszichológiai nézőpont Segítő-pasztorális nézőpont (Bagdy) (Tomcsányi)

Részletesebben

KOLTAI ZOLTÁN, PTE FEEK. A geográfus útjai Tóth József Emlékkonferencia március 18.

KOLTAI ZOLTÁN, PTE FEEK. A geográfus útjai Tóth József Emlékkonferencia március 18. PIACKUTATÁS A MAGYAR TELEPÜLÉSEKRŐL, A TELEPÜLÉSEK VERSENYKÉPESSÉGÉRŐL KICSIT MÁSKÉNT KOLTAI ZOLTÁN, PTE FEEK A geográfus útjai Tóth József Emlékkonferencia 2014. március 18. KUTATANDÓ PROBLÉMA (2004/05

Részletesebben

Megyei Jogú Városok Szövetsége. Keringer Zsolt szakmai projektvezetõ /keringer@szombathely.hu/

Megyei Jogú Városok Szövetsége. Keringer Zsolt szakmai projektvezetõ /keringer@szombathely.hu/ Megyei Jogú Városok Szövetsége I 2 On-Line A konzorcium tagjai MJVSZ 5 Megyei Jogú Város (Szombathely, Tatabánya, Zalaegerszeg, Szeged, Miskolc) Matáv Rt. Geoview Systems Kft. Tagvárosok (Salgótarján,

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PRAEVENTIO BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: Baksa Melinda ügyvezető Győr, 2011. február 15. 1. A panasz általános meghatározása Minden olyan negatív értékítéletet vagy kritikát

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda Ikt. szám: 23469/2012. Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda Tájékoztató Megyei Jogú Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2011. évi ellátásáról Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben

InterNet-X Magyarország Kft. Általános Szerződési Feltételek kivonat (INTERNET szolgáltatás) 1./6.

InterNet-X Magyarország Kft. Általános Szerződési Feltételek kivonat (INTERNET szolgáltatás) 1./6. InterNet-X Magyarország Kft. Általános Szerződési Feltételek kivonat (INTERNET szolgáltatás) 1./6. 1. A szolgáltató neve, címe, telefonszáma, internetes honlapjának címe, az általános szerződési feltételek

Részletesebben

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek Telefonszolgáltatásra

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek Telefonszolgáltatásra Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek Telefonszolgáltatásra 6. sz. melléklet A hírközlési és a fogyasztóvédelmi hatóság szervei és azok elérhetősége

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÁS a TÁMOP-2.1.4-09/1-2010-0007 számú Projekt keretében a képzésekbe 2012.09.28.-ával lezárult beiskolázásokról és a képzések indításáról

TÁJÉKOZTATÁS a TÁMOP-2.1.4-09/1-2010-0007 számú Projekt keretében a képzésekbe 2012.09.28.-ával lezárult beiskolázásokról és a képzések indításáról TÁJÉKOZTATÁS a TÁMOP-2.1.4-09/1-2010-0007 számú Projekt keretében a képzésekbe 2012.09.28.-ával lezárult beiskolázásokról és a képzések indításáról Kommunikációs angol (120 óra) Képzési keretszám: 150

Részletesebben

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO 1 Tesco Veszprém Ajka 8400 Ajka, Fő út 66. 2 Tesco Bács-Kiskun Baja 6500 Baja, Gránátos u. 11. 3 Tesco Nógrád Balassagyarmat 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán u.

Részletesebben

Verőce Község Jegyzője

Verőce Község Jegyzője Verőce Község Jegyzője 2621 Verőce, Árpád út 40. - Tel: 27 / 350-033 - Fax: 27 / 380-381 - www.veroce.hu - Email: polghiv@veroce.hu Verőce Község Önkormányzat Jegyzőjének ELŐTERJESZTÉSE a Képviselő-testület

Részletesebben

Iskolai szexuális nevelés

Iskolai szexuális nevelés Iskolai szexuális nevelés Dr. Forrai Judit Dr. Semmelweis Egyetem Közegészségtani Intézet Emberi kapcsolatok, szerelem, szex Szerelmi-szexuális vágyak motivációi Szerelmesnek lenni Tartozni valakihez Szexuális

Részletesebben

Az addiktológiai problémával élők ellátásának jó gyakorlatairól" Kassai-Farkas Ákos"

Az addiktológiai problémával élők ellátásának jó gyakorlatairól Kassai-Farkas Ákos Az addiktológiai problémával élők ellátásának jó gyakorlatairól" Kassai-Farkas Ákos" Definíció A közösségi pszichiátriai gondozás és rehabilitáció a ma érvényes betegjogokkal összhangban igyekszik elkerülni

Részletesebben

HÁLÓZATI KOORDINÁCIÓS IRODA - Aktualitások

HÁLÓZATI KOORDINÁCIÓS IRODA - Aktualitások » Mártonné Máthé Kinga HÁLÓZATI KOORDINÁCIÓS IRODA - Aktualitások A HÁLÓZATI KOORDINÁCIÓS IRODA AKTUALITÁSAI HAJDÚSZOBOSZLÓ MAGYAR TURIZMUS 2014.MÁJUS Zrt.» 2013. november 13-14.. 13. Szervezet BELFÖLDI

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2010. április 7. (14.04) (OR. en) 8159/10 EUROPOL 13 ENFOPOL 89 JAIEX 33 COWEB 95

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2010. április 7. (14.04) (OR. en) 8159/10 EUROPOL 13 ENFOPOL 89 JAIEX 33 COWEB 95 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2010. április 7. (14.04) (OR. en) 8159/10 EUROPOL 13 ENFOPOL 89 JAIEX 33 COWEB 95 FELJEGYZÉS AZ I/A NAPIRENDI PONTHOZ Küldi: az Europol Címzett: a COREPER/a Tanács Tárgy:

Részletesebben

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa évi 24. heti ülésszakának napirendjére június 13.

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa évi 24. heti ülésszakának napirendjére június 13. Kezdési időpont: 9.00 óra Helyszín: Médiatanács ülésterem Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2012. évi 24. heti ülésszakának napirendjére 2012. június 13. (szerda) Tájékoztató:

Részletesebben

Gyorsjelentés a hajléktalan emberek 2012 február 3-i kérdőíves adatfelvételéről

Gyorsjelentés a hajléktalan emberek 2012 február 3-i kérdőíves adatfelvételéről Február Harmadika Munkacsoport Gyorsjelentés a hajléktalan emberek 2012 február 3-i kérdőíves adatfelvételéről Összefoglaló: Győri Péter Szabó Andrea A hivatalos nyilvántartások szerint Az országban egy

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (Tervezet) A szakképzés-fejlesztési koncepció megalkotásának szükségessége 1) A munkaerı-piac igényeihez való alkalmazkodás

Részletesebben

HAJDÚSÁMSON VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010. január

HAJDÚSÁMSON VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010. január HAJDÚSÁMSON VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010. január Jóváhagyva Hajdúsámson Város Önkormányzatának /2010 (I.) képviselőtestületi határozatával 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

Barnaövezetek Magyarországon, kiváltképpen Budapesten

Barnaövezetek Magyarországon, kiváltképpen Budapesten Barnaövezetek Magyarországon, kiváltképpen Budapesten Barta Györgyi Ipari műemlékek megőrzése és hasznosítása nemzetközi konferencia 2006. szeptember 29 30. Mi a barnaövezet? 1980-as években az USA-ban.

Részletesebben

KÖZÖSSÉG ÖNSEGÍTÉS ÖNSEGÍTŐCSOPORTOK

KÖZÖSSÉG ÖNSEGÍTÉS ÖNSEGÍTŐCSOPORTOK Grezsa Ferenc KÖZÖSSÉG ÖNSEGÍTÉS ÖNSEGÍTŐCSOPORTOK (témavázlat) Belső használatra! lelki változást, fejlődést igazán csak a szeretet tud kiváltani bennünk. (Buda) Emberi közösség hiánya egzisztenciális

Részletesebben

Kiránduljunk vonattal! Csoportos utazási tájékoztató

Kiránduljunk vonattal! Csoportos utazási tájékoztató Kiránduljunk vonattal! Csoportos utazási tájékoztató MÁV-START / ÉKSZ - 07/015/2015 Kirándul az egész iskola! Charter vonatainkat nagy létszámú, több száz f s csoportok részére ajánljuk. A vonatok menetrendjét

Részletesebben

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu A állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatainak elérhetősége és nyitva tartása Baranya Megyei Baranya Megyei Baranya Megyei Bács-Kiskun Megyei Bács-Kiskun Megyei Békés Megyei Békés Megyei Békés Megyei Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

Diákhitel Központ Zrt.

Diákhitel Központ Zrt. Diákhitel Központ Zrt. Éves kiadvány Statisztikai melléklet 2005/2006. tanév Országos statisztikai adatok a Diákhitelben részesülő ügyfelekről Budapest, 2006. augusztus 31. TARTALOM: 1.1. Országos statisztikai

Részletesebben

Nyitva tartás ÁRUHÁZ Cím TPP pult H-Sz Szo

Nyitva tartás ÁRUHÁZ Cím TPP pult H-Sz Szo ÁRUHÁZ Cím TPP pult Nyitva tartás H-Sz CS P Szo V Ajka 8400 Ajka, Fő út 66. Aréna Plaza 1087 Budapest, Kerepesi út 9. Aréna Pláza 1087 Budapest, Kerepesi út 9. Baja 6500 Baja, Gránátos u. 11. Baja 6500

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÁS a TÁMOP-2.1.4-09/1-2010-0007 számú Projekt keretében megvalósuló képzések indításáról - a 2012.07.05.

TÁJÉKOZTATÁS a TÁMOP-2.1.4-09/1-2010-0007 számú Projekt keretében megvalósuló képzések indításáról - a 2012.07.05. TÁJÉKOZTATÁS a TÁMOP-2.1.4-09/1-2010-0007 számú Projekt keretében megvalósuló képzések indításáról - a 2012.07.05.-i állapot szerint Kommunikációs angol (120 óra) Képzési keretszám: 150 fő A-120-1 Kiskunfélegyháza

Részletesebben

Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning CB3063 Meghirdetés féléve 5 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 minősített aláírás Előfeltétel (tantárgyi kód) - Spanyol Ágnes tanársegéd-gyakornok SP A tréning

Részletesebben

Utolsó frissítés: április Szerkesztő: Csatlós Árpádné

Utolsó frissítés: április Szerkesztő: Csatlós Árpádné Utolsó frissítés: 2016. április Szerkesztő: Csatlós Árpádné BEVEZETŐ Ez a katalógus azokat a kézi vagy gépi postai bélyegzéseket dolgozza fel képekkel, adatokkal, amelyek a Vöröskereszt nevét vagy valamely

Részletesebben

13. Egy január elsejei népesség-statisztika szerint a Magyarországon él k kor és nem szerinti megoszlása (ezer f re) kerekítve az alábbi volt:

13. Egy január elsejei népesség-statisztika szerint a Magyarországon él k kor és nem szerinti megoszlása (ezer f re) kerekítve az alábbi volt: A 13. Egy 2000. január elsejei népesség-statisztika szerint a Magyarországon él k kor és nem szerinti megoszlása (ezer f re) kerekítve az alábbi volt: korcsoport (év) férfiak száma (ezer f ) n k száma

Részletesebben

Útközben Hírlevél. 1. Az együttműködés dimenziói. Az nyolcadik szám tartalmából:

Útközben Hírlevél. 1. Az együttműködés dimenziói. Az nyolcadik szám tartalmából: Útközben Hírlevél 1. Az együttműködés dimenziói Az Igazságügyi Hivatal Pártfogó Felügyelői Szolgálata az idei évben valósítja meg nyertes pályázatát - TÁMOP 1. 4. 3. Innovatív kísérleti foglalkoztatási

Részletesebben

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület. Színestér Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű Ellátása

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület. Színestér Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű Ellátása Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Színestér Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű Ellátása Győr, Vasvári Pál u. 1/a. www.maltai.hu 2011. Február 25. Szakmai Nap Előzmények Bűnmegelőzési pályázat:kiíró

Részletesebben

Magyarországon élő ember (a teljes felnőtt lakosság hét ezreléke) kényszerül majd valamennyi időt utcán vagy hajléktalan szállón éjszakázni.

Magyarországon élő ember (a teljes felnőtt lakosság hét ezreléke) kényszerül majd valamennyi időt utcán vagy hajléktalan szállón éjszakázni. Előrejelzések a Február Harmadika kutatás sorozat adatainak a felhasználásával PROGNÓZIS Nr. 1. 2012-2018 tartó időszakban előreláthatóan 58.500 Magyarországon élő ember (a teljes felnőtt lakosság hét

Részletesebben

KÖRÖSLADÁNYI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY CSALÁDSEGÍTŐ SZAKMAI PROGRAMJA

KÖRÖSLADÁNYI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY CSALÁDSEGÍTŐ SZAKMAI PROGRAMJA Körösladány Város Önkormányzat Körösladányi Egyesített Szociális Intézmény 5516 Körösladány, Simai út 2. Tel./fax.: 06 66 474 058 E-mail: keszi.kladany@gmail.hu KÖRÖSLADÁNYI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Részletesebben

Részvételi- és játékszabályzat

Részvételi- és játékszabályzat Részvételi- és játékszabályzat 1. A FrieslandCampina Hungária Zrt. (székhely: 1134 Budapest, Váci út 33.,továbbiakban: Szervező) promóciós nyereményjátékot (továbbiakban: Kampány vagy Játék) szervez. A

Részletesebben

Megvalósítás helyszíne település. Hajléktalanokat Segítő Szolgálat 9027 Győr, Avar u. 3. Győr Közterületen élők étkeztetése

Megvalósítás helyszíne település. Hajléktalanokat Segítő Szolgálat 9027 Győr, Avar u. 3. Győr Közterületen élők étkeztetése TE-001 TE-002 TE-003 TE-004 TE-005 TE-006 TE-007 TE-008 Hajléktalanokat Segítő Szolgálat 9027 Győr, Avar u. 3. Győr Hajléktalanokat Segítő Szolgálat 9027 Győr, Avar u. 3. Győr Betegszoba működtetése 8

Részletesebben

RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT

RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT WAVIN EU IC315 AKNA és WAVIN FELÜLETFŰTÉS ÉS -HŰTÉS elnevezésű akciókkal kapcsolatban 1. Akciók szervezője: A Wavin Hungary Kft. (székhely: 2072 Zsámbék, Új gyártelep Pf.44.; cégjegyzékszám:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1/2015 (II.26.) számú ÜGYVEZETŐI UTASÍTÁS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: Budapest, 2015. február 26. Kiadva: Kiss Antal ügyvezető Érvényes: 2015. február hó 27. napjától 2 A Korma ny 1856/2014.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2016. május 19-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2016. május 19-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2016. május 19-én tartandó ülésére Tárgy: Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2015. évi átfogó értékeléséről Előterjesztő: dr. Váliné Antal Mária címzetes

Részletesebben

A Kiválósági Kultúra terjesztésének lehetőségei

A Kiválósági Kultúra terjesztésének lehetőségei Győr Moson - Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara A Kiválósági Kultúra terjesztésének lehetőségei 2012.03.08. Pongrácz Balázs www.gymskik.hu Oldal: 1 I. Bemutatkozás Önkéntes tagok száma: 1,200 vállalkozás

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS A L P O L G Á R M E S T E R E

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS A L P O L G Á R M E S T E R E ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS A L P O L G Á R M E S T E R E ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKVÉDELEMI FELADATOK 2015. ÉVI ELLÁTÁSÁRÓL Összeállította: Érd MJV Polgármesteri Hivatala Humán Iroda Érd, 2016. május 4. - 1

Részletesebben

10. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez

10. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez EL TERJESZTÉS Tárgya: önkormányzatok gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfogó értékelése Készítette: dr. Szabó Tímea Tisztelt Képvisel -testület! A gyermekek védelmér l és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

A szinergia-elv alkalmazása a sikeresség fokozásában Foldana Kft. Előadó: Dr. Balla Róbert, és Dr. Gáva Tamás

A szinergia-elv alkalmazása a sikeresség fokozásában Foldana Kft. Előadó: Dr. Balla Róbert, és Dr. Gáva Tamás A szinergia-elv alkalmazása a sikeresség fokozásában Foldana Kft. Előadó: Dr. Balla Róbert, és Dr. Gáva Tamás 2008. január 1-től lakossági követelésbehajtás 100%-os magyar tulajdonosi kör Több, mint 100

Részletesebben

Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103 Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.

Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103 Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz. Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103 Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T ÉS a Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti

Részletesebben

Megvalósítás helyszíne, település. Pályázati azonosító. Igényelt támogatás (Ft) Javasolt támogatás (Ft) Pályázó szervezet neve

Megvalósítás helyszíne, település. Pályázati azonosító. Igényelt támogatás (Ft) Javasolt támogatás (Ft) Pályázó szervezet neve TÁMOGATÁSI DÖNTÉS az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Hajléktalanokért Közalapítvány között kötött, 13818-6/2016/SZOCSZOLG ügyiratszámú együttműködési megállapodás alapján, a Hajléktalanokért Közalapítvány

Részletesebben

Megszüntető okirat. 1. A megszűnő költségvetési szerv megnevezése, székhelye, törzskönyvi azonosító száma

Megszüntető okirat. 1. A megszűnő költségvetési szerv megnevezése, székhelye, törzskönyvi azonosító száma 383/2015. (XI. 19.) Kt. határozat melléklete Okirat száma: CSSK-2015./2 Megszüntető okirat Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11. (7) bekezdése alapján Rákoskeresztúri Családsegítő Központ

Részletesebben

Vác Város Önkormányzat Váci Család - és Gyermekjóléti Központ SZAKMAI PROGRAM 2016.

Vác Város Önkormányzat Váci Család - és Gyermekjóléti Központ SZAKMAI PROGRAM 2016. Váci Család- és Gyermekjóléti Központ 2600 Vác, Deákvári fasor 2. Telefon: 06-27/306-882; 06-27/502-300; 06-27/502-301; 06-30/381-9113 E-mail: vacicsalgyejokozp@gmail.com Vác Város Önkormányzat Váci Család

Részletesebben

Éghajlatvédelmi kerettörvény. tervezet. 2010. évi törvény. az éghajlat védelmérıl. Preambulum

Éghajlatvédelmi kerettörvény. tervezet. 2010. évi törvény. az éghajlat védelmérıl. Preambulum Éghajlatvédelmi kerettörvény tervezet 2010. évi törvény az éghajlat védelmérıl Preambulum Az Országgyőlés az éghajlatvédelmi kerettörvény elıkészítésérıl szóló 60/2009. (VI. 24.) OGY határozatnak megfelelıen;

Részletesebben

START Klub Kártya átvevő helyek

START Klub Kártya átvevő helyek START Klub Kártya átvevő helyek Balassagyarmat, vasútállomás: 2660 Balassagyarmat, Benczúr Gyula u. u. 1/a Kunszentmiklós-Tass, vasútállomás: 6090 Kunszentmiklós-Tass, Vasút u. 9. H-V: 00:00-24:00 H-V:

Részletesebben

A mentálhigiéné fogalma (vázlat) Dr. Grezsa Ferenc KRE BTK Pszichológiai Intézet

A mentálhigiéné fogalma (vázlat) Dr. Grezsa Ferenc KRE BTK Pszichológiai Intézet A mentálhigiéné fogalma (vázlat) Dr. Grezsa Ferenc KRE BTK Pszichológiai Intézet A mentálhigiéné főbb felfogásai (Buda, 2001) Klinikai pszichológiai nézőpont Segítő-pasztorális nézőpont (Bagdy) (Tomcsányi)

Részletesebben

A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált Központja. Beszámoló a 2012-es évről

A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált Központja. Beszámoló a 2012-es évről A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált Központja Beszámoló a 2012-es évről 1 I. Az intézmény szakmai működése: 1. Szervezeti felépítés (lsd. melléklet) 2. Feladat mutatók Ellátás

Részletesebben

Mentálhigiénés asszisztens / PEFŐ

Mentálhigiénés asszisztens / PEFŐ 1. a) Fogalmazza meg a szociális munka főbb dilemmáit, és saját munkaköréből támassza alá egy-egy példával! b) Határozza meg a neurózis és a pszichózis fogalmát! Soroljon fel jellemző tüneteket, tünetegyüteseket!

Részletesebben

Magyar Telekom Nyrt. T-Mobile Jogorvoslati fórumok elérhetősége

Magyar Telekom Nyrt. T-Mobile Jogorvoslati fórumok elérhetősége 1 Magyar Telekom Nyrt. T-Mobile Jogorvoslati fórumok elérhetősége T-Mobile dedikált üzleti hálózati szolgáltatás 6. sz. melléklet Hatályos: 2011. január 1-jétől 1. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben