2010. évi Pályázati Felhívása és Eljárásrendje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2010. évi Pályázati Felhívása és Eljárásrendje"

Átírás

1 A Magyar Termék Nagydíj Pályázati Rendszer évi Pályázati Felhívása és Eljárásrendje Az EXIMBANK Magyar Export Import Bank ZRt., az INDUSTORG VÉDJEGYIRODA Minôségügyi Kft., az ITD Hungary Non Profit Közhasznú ZRt., a MEHIB Magyar Exporthitel Biztosító ZRt., a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság, a TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.és a TÜV SÜD KERMI Minôségellenôrzô és Szolgáltató Kft. országos nyilvános egy- fordulós pályázatot hirdet a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium, az Önkormányzati Minisztérium, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium, valamint a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium szakmai támogatásával a évi Magyar Termék Nagydíj elnyerésére A Magyar Termék Nagydíj Pályázat küldetése A Magyar Termék Nagydíj kitüntetô cím azon termékek, szolgáltatások és gazdasági szervezetek elismerése és díjazása, amelyek tevékenységük során bizonyíthatóan elkötelezettek a minôség ügye iránt és kiemelt fontosságot tulajdonítanak az egyetemlegesen jó minôségû termékek elôállításának, illetve szolgáltatások nyújtásának. A pályázat díjazottjai olyan példaértékû modelleket jelenítenek meg, amelyek hozzájárulnak a gazdaság fejlesztéséhez. A Magyar Termék Nagydíj védjegy az európai regionális tanúsító védjegyek sorába tartozik. Megtestesíti és kifejezi Magyarország elismerését és elkötelezettségét a tanúsított minôség iránt. A Magyar Termék Nagydíj kitüntetô címet önkéntesen benyújtott pályázat alapján lehet elnyerni. A pályázati rendszer tisztaságát és sérthetetlenségét objektív követelményrendszer, pártatlan és független szakértôi testület bírálata jelenti. Az odaítélt védjegy használatát a kiírók rendszeresen ellenôriztetik, ezzel is garantálva a folyamatos minôségi színvonalat a felhasználók, fogyasztók részére. A Magyar Termék Nagydíj Pályázat célja: Ismerje el a Magyarországon gyártott, vagy forgalmazott termékek és szolgáltatások magas minôségi színvonalát Segítse elô a nemzetközi piacon versenyképes, kiemelkedô minôségû termékek elôállítását, ösztönözze a szolgáltatások fejlesztését Járuljon hozzá a pályázaton minôsítést szerzett termékek gyártóinak piaci munkájához, export tevékenységének fejlesztéséhez Nyújtson egyértelmû segítséget a termékeket szolgáltatásokat megvásároló fogyasztóknak a minôségtudatos választásban A pályázati rendszer szolgálja a gyártók, a forgalmazók, és szolgáltatók aktív minôségpolitikája fejlesztését A pályázat tárgyát képezhetik: A pályázaton részt vehet minden, a pályázati fôcsoportok szerinti, a pályázat céljainak megfelelô, Magyarországon gyártott, forgalmazott, sorozatgyártásra alkalmas késztermék, termékcsalád, illetve ahhoz kapcsolódó szolgáltatás, mellyel rendszert alkothat. A pályázat tárgyát képezheti továbbá önálló szolgáltatás is. Ha a pályázó nem azonos a gyártóval, illetve a pályázat tárgyát képezô termék, vagy szolgáltatás jogtulajdonosával, a pályázaton való részvételhez a gyártó/jogtulajdonos hozzájárulása szükséges Pályázati fôcsoportok: Gépek, berendezések, eszközök, jármûvek Ruházati termékek Kozmetikai és háztartás- vegyipari termékek Gyógyhatású készítmények Lakás és irodai berendezések, felszerelések, kellékek, bútorok (otthoni és munkahelyi kultúra) Építési termékek 29

2 Szilikátipari késztermékek (üveg, porcelán, kerámia) Sporteszközök, játékok Kézmûipari termékek: (zsûrizett, iparmûvészeti, népmûvészeti, háziipari termékek) Informatika (programok, rendszerek), irodatechnika Élelmiszerek Ipari berendezések és alkalmazott technikai megoldások Orvosi eszközök, mûszerek, egyéb, a segítséggel élôk számára fejlesztett segédeszközök A szabadidô kulturált eltöltését segítô szolgáltatások. Turisztika Csomagolás Oktatási, képzési, továbbképzési, nevelési módszertan tankönyvek, segédletek (interaktív eszközök is) és kiadványok Könyvek és egyéb nyomdai kiadványok 4. Pályázati feltételek: 4.1. A Pályázó: Pályázatot nyújthat be minden természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, alkotóközösség. Egy pályázó több pályázattal is szerepelhet. Több pályázó is benyújthat közös pályázatot. Egy pályázatban egy termék, vagy termékcsalád jelenhet meg. Egy termékcsalád maximum 6 termékbôl állhat. Nem képezheti pályázat tárgyát olyan technológiai eljárás, mely nem testesült meg termékben, illetve olyan szolgáltatás, mely a pályázat benyújtásakor nem került piaci bevezetésre A pályázat nyilvános. A pályázat kiírói a pályázóktól nem kérik üzleti titkok, vagy bizalmas információk közlését A pályázati dokumentáció tartalma A pályázatot magyar nyelven kell benyújtani egy példány nyomtatott és egy példány elektronikus adathordozón Tartalomjegyzék Pályázati ADATLAP Ki kell tölteni a Pályázat a Magyar Termék Nagydíj elnyerésére c. jelentkezési lapot, eredeti cégszerû aláírással ellátni. Az ûrlapot aláíró nevét olvashatóan is fel kell tüntetni! Nyilatkozatok (egy oldalon is beküldhetô, de minden nyilatkozatnak külön pontban kell szerepelnie!) Nyilatkozatot a pályázati felhívásban és a pályázati feltételekben foglaltak elfogadásáról Nyilatkozatot arról, hogy a pályázónak nincs lejárt, vagy meg nem fizetett köztartozása, nem áll csôd, vagy felszámolás, vagy végelszámolás hatálya alatt Nyilatkozat, hogy a cég termékei, szolgáltatásai minôségével, biztonságával kapcsolatban állt-e hatósági ellenôrzés alatt tárgyévben és az azt megelôzô évben, ha igen a hatóság lényeges kifogást, vagy intézkedést nem tett Nyilatkozatot arról, hogy a pályázott termék/termékcsalád, szolgáltatás harmadik személy szerzôi jogait nem sérti. Ha erre alapozva harmadik személy a pályázat kiíróival szemben igényt érvényesít, a pályázó közvetlen helytállási kötelezettséget vállal Abban az esetben, ha a pályázó nem azonos a pályázott termék/termékcsalád gyártójával, a gyártó írásos hozzájárulása (nyilatkozata) a pályázaton való részvételre A pályázati eljárási díj befizetését igazoló banki értesítés, igazolás. 30

3 A pályázat eljárási díja Ft + 25%, azaz Ft ÁFA, mindösszesen: Ft, mely benyújtott pályázatonként fizetendô. Az eljárási díjat az INDUSTORG-VÉDJEGYIRODA Minôségügyi Kft. OTP Budapesti Régió VII. ker. fiók számú számlájára kell átutalni A számlát a pályázatot mûködtetô INDUSTORG-VÉDJEGYIRODA Kft. állítja ki és küldi meg a pályázó részére utólag, az átutalás megtörténtét igazoló irat alapján A pályázati eljárási díj nem fizethetô be postai csekken, illetve készpénzben. A pályázati eljárási díj megfizetésének elmulasztása a pályázati rendszerbôl való kizárást vonja maga után A pályázó bemutatása. (maximum 4 oldal), amelyben tömören bemutatja a szervezetet (történetét, üzlet esetleg jogszabályi környezetét, legfontosabb termékeit, szolgáltatásait, éves gyártási mennyiségét/ értékét, árbevételt ezen belül az exportarányt, beszállítói vevôi kört, technológiai és alapanyag bázisát stb. minden olyan általa fontosnak ítélt tényt, amely a pályázat értékelését elôsegítheti.) A termék/termékcsalád, szolgáltatás leírása lehetôleg 1 2 oldal terjedelemben. Emelje ki a termék/szolgáltatás azon elônyeit, melyek a felhasználás szempontjából kedvezôbbek a hasonló termékekhez, szolgáltatásokhoz képest A termék/termékcsalád, szolgáltatás hazai és külpiaci helyzetének ismertetése (vállalkozás, értékesítés, piaci bevezetés, elvárások, eredmények leírása, tájékoztatás a piaci törekvésekrôl, referenciák bemutatása, piaci részesedés. Az elmúlt idôszak trendjeinek valamint a kitûzött célok elérésének bemutatása. Vevôi elégedettség (olyan eredmények bemutatása, melyek alátámasztják, hogy a szervezet mûködése a vevôi igények lehetô legjobb kielégítését szolgálják A termékhez/termékcsaládhoz szolgáltatáshoz kapcsolódó minden olyan dokumentum (pld. jótállás, használati útmutató, vevô-tájékoztató), amelyeket a fogyasztóvédelmi és egyéb jogszabályok megkövetelnek. Az elôírásokon felül a fogyasztók érdekében önként vállalt kötelezettségek bemutatása A környezetvédelmi teljesítmény bemutatása. (A környezetvédelmi elôírások betartása, a gyártásnál és a csomagolásnál, szolgáltatásnál. A környezetvédelmi szempontok érvényesülése a termékben, szolgáltatásban és a termék/szolgáltatás létrehozása, felhasználása és megsemmisítése során. Esetleges kapcsolódás környezetvédelmi eseményekhez, társadalmi szervezetekhez.) A termékrôl, termékcsaládról, szolgáltatásról kiállított minden érvényes, harmadik fél által kiállított minôsítô dokumentum, (szakvélemény, minôsítô bizonyítvány, tanúsítvány, vizsgálati jelentés másolata.) Abban az esetben, ha a minôsítô dokumentumokat nem a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság vagy a TÜV SÜD KERMI Kft. állította ki, azok megfelelôségét nevezett szervezetek egyikével el kell fogadtatni és megfelelôségi igazolást kell kiállíttatni, melynek másolatát is csatolni kell Az alkalmazott minôségirányítási rendszer tanúsításáról szóló okirat másolata (pl: ISO, TQM, HACCP), ha van ilyen. Amennyiben a pályázó tevékenységére- jogszabály általkötelezô valamilyen minôségirányítási rendszer (pl: HACCP) alkalmazása, abban az esetben ez is pályázati feltétel. Megjegyzés: Nem általános pályázati feltétel, de elônyt jelent ha a pályázó tanúsított minôségirányítási rendszerrel rendelkezik. Amennyiben a pályázó rendelkezik minôségvizsgáló laboratóriummal a pályázat tárgyát képezô termék/termékcsaládra, szolgáltatásra vonatkozó saját vizsgálati jegyzôkönyvet és annak külsô tanúsítását is mellékelni kell A termék, termékcsalád, szolgáltatás korábbi pályázatokon Magyarországon, vagy külföldön elnyert minôségdíjak, tanúsító okiratok másolatai, kiállítások, vásárokon elnyert díjak másolatai. (Pld. Kiváló Építési Termék tanúsító védjegy, Magyar Agrárgazdasági Minôségi Díj, Kiváló Magyar Élelmiszer tanúsító védjegy, Környezetbarát Termék védjegy, BNV Nagydíj, stb.) A termék/ termékcsalád/szolgáltatás egészét (alkalmazási környezetében is) és jellemzô részleteit bemutató fotó eredetiket, prospektusokat, ugyanezeket elektronikus formában is (az elektronikus adathordozón benyújtott pályázat mellett külön.doc fájlban is) 31

4 Elfogadható formátumok: Tiff, JPEG, BMP legalább 300 DPI felbontással. Vektoros anyagok PDF-ben, Corel Draw-ban 12. verzióig, Adobe Illustrator-ban CS3 verzióig, ez esetben mellékelni kell a beágyazott képeket, objektumokat, betûtípusokat is. A hiánytalan dokumentáció feltétele a jó, fent jelzett minôségû képi bemutatás. 5. A pályázatokkal kapcsolatban a Pályázati Iroda díjmentes konzultációs lehetôséget nyújt. A benyújtott és érkeztetett pályázatokkal kapcsolatban további konzultációra már nincs lehetôség. 6. A pályázat benyújtása A pályázatokat tartalmazó teljes írásos dokumentációt magyar nyelven egy példányban nyomtatott és egy példányban elektronikus formátumban kell benyújtani. A képanyagot külön.doc fájlban is meg kell jeleníteni, így kétszer fog szerepelni az adathordozón: a teljes pályázati anyagban és külön csak képanyagként A pályázatok benyújtási határideje: május 21. (péntek) (Megjegyzés: a jelzett határidô a pályázati dokumentumok benyújtási határideje, erre az idôpontra a terméket még nem kell benyújtani!) 6.2. Pályázatok benyújtása postai úton: Ajánlott küldeményként kell eljuttatni az alábbi címre: INDUSTORG VÉDJEGYIRODA Minôségügyi Kft. Magyar Termék Nagydíj Pályázati Iroda 1406 Budapest, PF. 64. postai úton történô benyújtásnál a postabélyegzôn szereplô dátum az elfogadott A pályázatok személyes benyújtása A pályázatok személyes benyújtása kizárólag május 21-én, 9:00-14:00 h.-ig lehetséges az alábbi címen TERC Kft. Irodaháza, Titkárság 1149 Budapest, Pillangó park 9. (Tel: +36(06)1/ ) 7. Pályázati eljárásrend: 7.1. A pályázati titkárság: A pályázati eljárás titkársági és koordinációs feladatait az INDUSTORG-VÉDJEGYIRODA Minôségügyi Kft., mint Magyar Termék Nagydíj Pályázati Iroda (a továbbiakban Pályázati Iroda) látja el. Cím: H-1076 Budapest, Dózsa Gy. út 66. III/19/A. Levelezési cím: H-1406 Budapest, Pf. 64. Telefonszámok: +36(06)1/ , +36(06)1/ , +36(06)20/ , +36(06)30/ Adószám: , Vezetô tisztségviselôk: Széman György ügyvezetô és Kiss Károlyné Ildikó ügyvivô 7.2. A pályázatok befogadása: A megadott határidôig benyújtott pályázati dokumentációt tartalmazó borítékot a Pályázati Iroda szervezésében tartandó dokumentum-zsûri bontja fel, melyrôl jegyzôkönyvet vesz fel. A dokumentum-zsûri tagjai a Kiírók Tanácsa által felkért szakértôk. A dokumentum-zsûrin jegyzôkönyvben kerül rögzítésre a benyújtott pályázati dokumentáció hiánytalansága, vagy hiányossága. Amennyiben a pályázati dokumentáció megfelel a pályázati felhívásban foglaltaknak, a Pályázati Iroda kiadja a befogadási számmal ellátott befogadó nyilatkozatot. A pályázat esetleges hiányossága esetén a Pályázati Iroda a jegyzôkönyvben foglaltaknak megfelelôen felszólítja a pályázót a hiányosság pótlására, melyre határidôt szab. 32

5 7.3. A pályázatok elbírálásának rendje és menete A pályázatok értékelése több fordulóban történik. A pályázatokat a kiírók által felkért szakmai zsûri bírálja el a benyújtott dokumentáció alapján. A zsûri munkáját a Kiírók Tanácsa által felkért szakértôk segítik, akik írásos jelentést készítenek. A felkért szakértôk összeférhetetlenségi nyilatkozatot tesznek. A zsûri tagjainak és a felkért szakértôknek a névsora a pártatlanság és a pályázati eljárás tisztaságának biztosítása érdekében az eredményhirdetés napjáig nem nyilvános. Az összeférhetetlenségi nyilatkozatok a pályázati eljárási dokumentumok részei. 1. Elsô forduló: pályázatok bontása, alaki, formai vizsgálat 2. Második forduló: Dokumentum zsûri, a pályázatok tematikus tartalmi értékelése az esetleges hiányok rögzítése, a szakértôk kijelölése 3. Harmadik forduló: szakértôi vizsgálatok és értékelések 4. Negyedik forduló: A szakértôi jelentések figyelembe vételével a pályázatok elbírálása, döntés elôkészítés 5. Ötödik forduló: A Kiírók Tanácsa döntése a díjazásról. A Kiírók Tanácsa tagjai: EXIMBANK Magyar Export Import Bank ZRt. INDUSTORG VÉDJEGYIRODA Minôségügyi Kft. ITD Hungary Non Profit Közhasznú ZRt. MEHIB Magyar Exporthitel Biztosító ZRt. Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. TÜV SÜD KERMI Minôségellenôrzô és Szolgáltató Kft A pályázati termékek bekérése: Az értékelés menetében a zsûri tagjai és a szakértôk jogosultak a pályázat tárgyát képezô termékek eredeti megtekintésére termékbekérés, vagy helyszíni megtekintés során. Errôl a Pályázati Iroda hivatalos értesítést küld a pályázó részére. A termék bekérésrôl szóló értesítés tartalmazza a beszállítás és az elszállítás idôpontját. A Pályázati Iroda ezen idôtartam alatt a megtekintésre bekért termékek biztonságos elhelyezésérôl és raktározásáról gondoskodik. A megadott idôpontig el nem szállított termékért a pályázati Iroda nem vállal felelôsséget. A zsûri tagjai és a szakértôk is dönthetnek úgy, hogy a terméket külsô helyszínen, vagy a gyártás helyszínén tekintik meg. Ebben az esetben a pályázónak elôre egyeztetett idôpontban biztosítania kell a termék/szolgáltatás megtekinthetôségét Fôbb értékelési szempontok: A zsûri az összesítés eredményét, a szakértôi jelentések figyelembevételével készített díjazási ajánlással együtt terjeszti a Kiírók Tanácsa elé. A zsûri az értékelésnél figyelembe veszi: a pályázati dokumentáció tartalmi és esztétikai teljességét a pályázatra benyújtott termék/ termékcsalád, szolgáltatás biztonságosságát, megfelelôségét, minôségét, újszerûségét, piacképességét, az energiatakarékos, környezetbarát megoldások alkalmazását, a fogyasztónak kínált elônyöket. a megfelelôséget igazoló, harmadik fél- tanúsító szervezet- által kiállított tanúsítványt vagy szakvéleményt. a szakértôk állásfoglalását a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság vizsgálatainak tapasztalatait minôségirányítási rendszer alkalmazását (Pl: ISO, vagy élelmiszerek esetében HACCP) forgalomba- hozatal jogszabályi feltételeit korábban elnyert díjak, tanúsító védjegyek meglétét 7.4. Értesítés a döntésérôl A Kiírók Tanácsa döntésérôl valamennyi pályázó ajánlott levélben kap értesítést a díjátadásra vonatkozó információkkal együtt. A Nagydíj elnyerése esetén a Pályázati Iroda az értesítéssel egyidôben megküldi a védjegyhasználati szerzôdést és a védjegy logojának grafikai megjelenítését. A védjegyhasználati szerzôdés megkötése a Nagydíj átvételének feltétele. A pályázat éves lezárását követôen a pályázók benyújtott pályázatokról rövid véleményt kapnak. 33

6 7.5. A védjegyhasználati szerzôdés tartalma: A védjegyekre vonatkozó törvény 23. (1) szerinti használati szerzôdés (védjegy - licenciaszerzôdés) alapján, a védjegyoltalom jogosultja engedélyt ad a magyar termék nagydíj védjegy használatára. A használó köteles ennek fejében díjat fizetni. A magyar termék nagydíj védjegy használata az elnyeréstôl számított egy évig díjmentes. A Magyar Termék Nagydíj védjegyek elnyerése esetén a pályázóval a védjegy tulajdonosok képviseletében az INDUSTORG-VÉDJEGYIRODA Minôségügyi Kft. köt védjegyhasználati szerzôdést. A Magyar Termék Nagydíj védjegyek használatára vonatkozó szerzôdés tartalma: a pályázati követelményeknek való folyamatos megfelelés vállalása a védjegy használatára vonatkozó kikötések a védjegytulajdonosok képviselôjének vagy megbízottjának ellenôrzési joga a védjegy használati szerzôdés betartására vonatkozóan a védjegy használati díj fizetésének részletei nyilvánosságra hozható egyedi adatok a szerzôdésszegés következményei. a védjegy feltûntetésének szabályai a védjegy megszûnésének szabályai az utóellenôrzés szabályai A védjegy használója a szerzôdésben vállalja a védjegy viselésének kötelezettségét. A védjegyet a szerzôdésben megadott grafikai módokon az elnyerés évének feltüntetésével kell alkalmazni. 8. Díjazás: 8.1. A Magyar Termék Nagydíj Kitüntetô Cím: A Kiírók Tanácsa döntése alapján a legkiemelkedôbbnek ítélt pályázatok elnyerik a Magyar Termék Nagydíj, angolul: Hungarian Quality Product Award kitüntetô címet, és ezzel együtt a magyar termék nagydíj tanúsító védjegy egy éves díjmentes használatát. A díjat magyar- angol nyelvû Kitüntetô Oklevél és a Magyar Termék Nagydíj emblémájával díszített, a Hollóházi Porcelán Manufaktúra ZRt. által készített egyedi iparmûvészeti trófea tanúsít. A Nagydíjas pályázónak a díjazott termék/ termékcsalád, szolgáltatás propagandája keretében a Magyar Termék Nagydíj Kitüntetô Címet az elnyerés évének feltüntetésével, változatlan termék/ termékcsalád, szolgáltatás forgalmazása idôtartama alatt szerepeltetnie kell. Az INDUSTORG-VÉDJEGYIRODA Kft., a védjegyoltalom jogosultjainak megbízásából a Nagydíjban részesült pályázóval a Magyar Termék Nagydíj cím és logo használatára vonatkozóan védjegyhasználati szerzôdést köt. (lásd.5.5.pont) A szerzôdésben a díjazott vállalja a védjegyhasználati díj megfizetését. A védjegy használata a díj elnyerésétôl számított egy évig díjmentes. (2010. szeptember szeptember 3.) A védjegyhasználat további meg hoszszabbítása csak a pályázat utóellenôrzése és jóváhagyó audit jelentéssel lehetséges. Az éves felülvizsgálatot a kiírók Tanácsa által kijelölt szakértô végzi. A felülvizsgálat költségét a pályázó köteles viselni. Az utóellenôrzés díja azonos a 212/2008.(VIII. 29.) Korm. rendeletben szabályozott költségekkel. A védjegy használatának díját a kiírók évente felülvizsgálják és meghatározzák évben a Kiírók Tanácsa döntése értelmében Ft + 25% azaz Ft ÁFA, mindösszesen Ft. A díjazott pályázatban szereplô termék, szolgáltatás változatlansága esetén a védjegyhasználat meghosszabbítása az elnyerés évétôl számított három évig lehetséges. Amennyiben a szakértô az éves utóellenôrzés során a folytatólagos védjegyhasználat jóváhagyását nem javasolja, a védjegyhasználat felfüggesztésre, vagy végsô soron visszavonásra kerül, melyet a Kiírók Tanácsa nyilvánosságra hoz. A Magyar Termék Nagydíj Kitüntetô Cím elnyerését tanúsító okleveleket és a Hollóházi Porcelán Manufaktúra Zrt. által készített egyedi trófeákat az Országgyûlés Gazdasági és Informatikai Bizottsága Elnöke adja át. 34

7 8.2. Különdíjak: Egy különdíjat felajánló egy pályázatot részesíthet elismerésben Gazdaságért Nívódíj: A Kiírók Tanácsa által évben alapított Gazdaságért Nívódíj elismerést, azon vállalkozások kaphatják meg, amelyek a pályázati rendszer elsô meghirdetésétôl (1998) illetve a Gazdaságért Nívódíj legutolsó elnyerésétôl számítva többször elnyerték a Magyar Termék Nagydíj kitüntetô címet, ezzel is bizonyítva, hogy képesek hosszasan kiváló minôség elôállítására. Piaci munkájukkal tartósan öregbítik a magyar gazdaság jó hírét. A Gazdaságért Nívódíjat magyarangol nyelvû oklevél, valamint az AJKA KRISTÁLY Üvegipari Kft. és Nakada Melinda, a cég üvegtervezô iparmûvésze által készített egyedi iparmûvészeti trófea tanúsít. A Gazdaságért Nívódíj elismerés szorosan összefügg a Magyar Termék Nagydíjjal, a védjegyhasználat megszûnése a különdíj visszavonásával jár. A kitüntetést a Magyar Országgyûlés Elnöke adja át Magyar Termék Nagydíj Klímabarát Termék Nívódíj: A környezet védelme, a föld ökológiai egyensúlyának megôrzése, a fenntartható civilizációs fejlôdés biztosításának ösztönzésére a Kiírók Tanácsa megalapította évben a Magyar Termék Nagydíj Klímabarát Termék Nívódíjat. A Nívódíjat azon megoldások, termékek, illetve rendszerek nyerhetik el, amelyek mérhetô módon hozzájárulnak a széndioxid kibocsátás csökkenéséhez, az energiatudatos környezet alakításához, fejlesztéséhez. A kitüntetést magyar- angol nyelvû oklevél és Botos Péter üvegtervezô iparmûvész által készített egyedi iparmûvészeti trófea tanúsít. Az elismerést az Országgyûlés Környezetvédelmi Bizottsága Elnöke adja át Az ITD Hungary Non Profit Közhasznú ZRt. Különdíja: A Magyar Termék Nagydíj pályázaton résztvevô cégek közül az ITD Hungary zsûrije kiválasztja azt a céget, melyet Különdíjában, az ITD Hungary Emlékplakettjében részesíti. A különdíjban részesült pályázó lehetôséget kap külpiaci törekvéseiknek és elképzeléseiknek megfelelô programok és célkitûzések megvalósítására A TÜV SÜD KERMI Kft. Különdíja: A TÜV SÜD KERMI Kft. különdíjként az általa kiválasztott egy pályázatra engedélyezi a TÜV MINÔSÉGJEL 1 éves díjmentes használatát A TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Különdíja: A Nagydíjat nyert, építôiparhoz kapcsolódó pályázatok gyártói közül az általa kiválasztott gazdasági szervezetnek a TERC Kft. által készített és forgalmazott software-t ajánl fel A Magyar Újságírók Országos Szövetsége (M.Ú.O.Sz.) Különdíja: A Magyar Termék Nagydíj kitüntetést elnyert pályázatok közül választja ki a Magyar Újságírók Országos Szövetsége Gazdasági Újságírók Szakosztálya által kijelölt Zsûri a M.Ú.O.Sz. Különdíjban részesülô pályázót, innovatív fejlesztô stratégiájáért. Az elismerést Díszoklevél tanúsítja A HUNGEXPO Vásár és Reklám ZRt. Különdíja: Azon céltól vezérelve, hogy a HUNGEXPO ZRt. a kiemelkedô minôségû magyar termékek népszerûségét növelje, egy általa kiválasztott, a Magyar Termék Nagydíj kitüntetést elnyert gyártó, vagy szolgáltató számára 10 m 2 kiállítási területet ajánl fel a díjazott által megnevezett, a HUNGEXPO ZRt. által évben szervezett kiállításon. 35

8 Az INNOSTART Nemzeti Üzleti és Innovációs Központ Különdíja: A különdíjat azok a gyártók nyerhetik el, amelyeknek a Magyar Termék Nagydíj Pályázatra benyújtott terméke kiemelkedô innovációs teljesítménnyel rendelkezik és emiatt jelentôs üzleti eredményt ért el. Az innováció kiindulási alapja kutatás-fejlesztési eredmény, szabadalom, know-how alkalmazása, technológia-transzfer lehet. A Különdíj elnevezése: A Magyar Termék Nagydíj Pályázat LEGINNOVATÍVABB TER- MÉKE Elismerô Cím, melyet díszoklevél tanúsít. Az INNOSTART Nemzeti Üzleti és Innovációs Központ az általa kiválasztott cégnek felajánl egy, Egyéni gazdasági tevékenységet segítô tanácsadói csomag -ot összeállítása az innovációs központ szolgáltatásaiból történik megállapodás alapján melyet a nyertes 1 évig díjmentesen vehet igénybe Az Agrármarketing Centrum különdíja: A Magyar Termék Nagydíj pályázaton résztvevôk közül az Agrármarketing Centrum zsûrije kiválaszt egy mikro- vagy kisvállalkozást, amely magasan feldolgozott, minôségi élelmiszert állít elô kizárólag hazai alapanyagokból. A díjazott térítésmentes részvételi lehetôséget kap egy, az AMC programjában szereplô kiállításon, vagy fesztiválon való részvételre. A díjazott terméket és gyártóját az AMC bemutatja honlapján és egy szaklapban A SÉRÜLTEK.HU MAGAZIN Különdíja: az ODAFIGYELÉS DÍJ: A SÉRÜLTEK.HU MAGAZIN díja a segítséggel élô emberek számára olyan meglévô, a kereskedelemben már forgalomban lévô, vagy már gyártás alatt álló eszközök, gépek, találmányok felkutatása, és elismerése, melyek a segítséggel élôk számára értéket jelentenek. Az elismerést oklevél és Deél Vilma alkotómûvész,- a Sérült Mûvészek és Alkotók, Kézmûvesek Körének Elnöke- által készített egyedi kézmûipari dísztárgy tanúsít A Kiírók Tanácsa által adományozható további elismerések: A Magyar Termék Nagydíj Pályázat Kiírói a tárgyévben befogadott pályázatok gyártói, szolgáltatói részére EMLÉKLAPOT adományoz a Magyar Termék Nagydíj Pályázati Rendszer és a hazai termékkultúra fejlesztésében, valamint az aktív minôségpolitika alkalmazásában kifejtett tevékenységük elismeréséül. Az Emléklapok átadására a évi Budapesti Nemzetközi Vásáron a MINÔSÉG NAPJA szakmai konferencián, ünnepélyes keretek között kerül sor, melyeket a rendezvény Fôvédnöke, a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Fôigazgatója ad át A Magyar Termék Nagydíj SAJTÓKÖVETE NÍVÓDÍJ A évben alapított Nívódíjat a Magyar Termék nagydíj Pályázat Kiírói Tanácsa ítéli oda annak a nyomtatott, vagy elektronikus médiának, mely megítélése szerint a kiírás évében a legtöbbet tett a minôség kommunikációjáért, ezen belül a Magyar Termék Nagydíj Pályázati Rendszer népszerûsítéséért is. Az elismerés tényét saját kommunikációjában használhatja. A Magyar Termék Nagydíj Sajtókövete Nívódíj elismerést Díszoklevél tanúsít, melyet a Kiírók Tanácsa soros Elnöke ad át a Parlamentben a Pályázat eredményhirdetésén. 9. Eredményhirdetés: A Magyar Termék Nagydíj pályázat eredményhirdetésére ünnepélyes keretek között, széles nyilvánosság elôtt kerül sor szeptember elején a Parlament Felsôházi Termében. A meghívott vendégek között helyet foglalnak a gazdaság és közélet kiemelkedô személyiségei, a diplomáciai testületek vezetôi, a kereskedelmi diplomácia vezetô képviselôi. Az ünnepséget a legszélesebb sajtó nyilvánosság kíséri. 36

9 10. A Magyar Termék Nagydíj elismerést elnyert termékek, szolgáltatások felügyelete: A Kiírók Tanácsa jogosult arra, hogy a Magyar Termék Nagydíj Pályázat szerint minôsített terméket, termékcsaládot, szolgáltatást megfelelôség és a díjazás tényének díjazott általi publikálása szempontjából ellenôrizzék. Az ellenôrzésre kijelölt szervezetek: a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság és a TÜV SÜD KERMI Minôségellenôrzô és Szolgáltató Kft. A kijelölt szervezetek az utóellenôrzést évente végzik az INDUSTORG VÉDJEGYIRODA Kft. megbízásából, a Kiírók Tanácsa jóváhagyásával. Az utóellenôrzés a tárgyévet megelôzô évek díjazottait is érinti. Az utóellenôrzésrôl felülvizsgálati jelentés készül. A mintaként megvásárolt áru, vagy szolgáltatás értéke, valamint a vizsgálatok költsége a díjazottat terheli. Az utóellenôrzés díja azonos a 212/2008. (VIII. 29.) Korm. rendeletben szabályozott költségekkel. Amennyiben az ellenôrzött termék, termékcsalád, szolgáltatás a Magyar Termék Nagydíj odaítélésekor benyújtott termék, termékcsalád, szolgáltatás minôségéhez képest romlik és a pályázó nem hajtja végre az intézkedéseket vagy a pályázatot benyújtó a díj viselésére méltatlanná válik, a kiíró által elôírt módosításokat, vagy, a védjegy- használati jog viszszavonható, melyrôl a nyilvánosságot értesítik. Abban az esetben, ha a díjazott termékkel, szolgáltatással szemben hatósági eljárás indul, a Kiírók Tanácsa a díj használatát felfüggesztheti, hatósági elmarasztalás esetén visszavonja. 11. A pályázat nyilvánossága: A pályázati rendszer nyilvánosságával kapcsolatosan a kiírók együttesen járnak el A pályázat meghirdetésére minden év elején nyilvános sajtótájékoztató keretében kerül sor A pályázati felhívás teljes szövegének közlése, a pályázat jelentkezési lapja, a díjazottak bemutatása, a pályázat eseményei pályázati rendszer elsôdleges közlési helyén a címen történik A pályázati információk megtalálhatók a kiírók honlapjain A pályázati rendszer aktuális eseményeirôl a Kiírók Tanácsa közleményben ad hivatalos tájékoztatást A pályázaton díjazásban részesülôk elsô ismertetésére az eredményhirdetés alkalmával, az ünnepélyes díjátadás helyszínén kerül sor A pályázat eseményeirôl szóló hírek az MTI Gazdasági Fôszerkesztôségén keresztül jutnak el a médiaközpontokba A Magyar Termék Nagydíj kitüntetést szerzett termékek és gyártóik, vagy szolgáltatások és a szolgáltatóik díjmentesen bemutatásra kerülnek a Magyar Termék Nagydíj Pályázati Rendszer hivatalos, magyar- angol nyelvû katalógusában, mely megjelenik külföldi kiállításokon, üzleti fórumokon, eljut a gazdaságdiplomácia képviselôihez A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság marketing kommunikációjában díjmentesen közzéteszi a Magyar Termék Nagydíj Pályázaton elismerést szerzett pályázatokat és gyártóikat A Magyar Termék Nagydíj Pályázat kiírói: az EXIMBANK ZRt., az ITD HUNGARY np ZRt., a MEHIB ZRt., az NFH, a TERC Kft., és a TÜV SÜD KERMI Kft. a díjazott pályázókat és pályázatokat bemutatják saját honlapjukon Az ITD Hungary Non Profit Közhasznú ZRt. a díjazott pályázatokat szerepelteti hazai és nemzetközi szakmai kommunikációjában Az MTV 1 és a Duna TV által sugárzott dokumentum riportfilmek. 37

10 12. A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást nyújtanak a kiírók képviselôi: EXIMBANK Magyar Export Import Bank ZRt Budapest, Nagymezô u Tel.: +36(06)1/ Fax: 061/ Dr. Égeni Attila ügyvezetô igazgató, Tel.: +36(06)1/ Kôszegvári Noémi fômunkatárs, Tel.: +36(06)1/ W-mail: Internet: INDUSTORG VÉDJEGYIRODA Minôségügyi Kft. Magyar Termék Nagydíj Pályázati Iroda 1406 Budapest, Pf. 64. Tel.: +36(06)1/ , Tel./Fax: +36(06)1/ Fax: +36(06)1/ Kiss Károlyné Ildikó ügyvivô: +36(06)20/ , Széman György ügyvezetô: +36(06)30/ Kiss Károlyné: Internet: ITD Hungary Non Profit Közhasznú ZRt Budapest, Andrássy út 12. Tel.: +36(06)1/ , Fax: +36(06)1/ Varga Tímea Ügyfélszolgálati és Tanácsadó Központ vezetô: Tel: +36(06)/70/ Internet: MEHIB Magyar Exporthitel Biztosító ZRt Nagymezô u Tel.: +36(06)1/ , Fax: +36(06)1/ Orosz György fôosztályvezetô: Szabó Katalin osztályvezetô: Internet: Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 1088 Budapest, József krt. 6. Tel.: +36(06)1/ , Fax: +36(06)1/ Schreiberné Molnár Erzsébet fôigazgató helyettes Tel.: +36(06)1/ , Fax: +36(06)1/ Internet: TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Budapest, Pillangó park 9. Tel.: +36(06)1/ , +36(06)1/ , +36(06)1/ , Fax: +36(06)1/ Molnár Miklós ügyvezetô igazgató Tel.: +36(06)1/ Internet: TÜV SÜD KERMI Minôségellenôrzô és Szolgáltató Kft Budapest, Dugonics u. 11. Tel.: +36(06)1/ , Tapodi Attiláné Katalin tanúsítási osztályvezetô Mobil: +36(06)30/ Tel.: +36(06)1/ , Fax: +36(06)1/ Internet: 38

11 Be kül dé si határidõ: má jus 21. (pén tek) Be kül dé si cím: INDUSTORG VÉDJEGYIRODA Kft. MA GYAR TER MÉK NAGY DÍJ Pá lyá za ti Iro da 1406 Bu da pest, Pf. 64. A pá lyá za ti fel hí vás ban elõírt do ku men tá ci ó val együtt ér vé nyes. JELENTKEZÉSI LAP PÁLYÁZAT a Ma gyar Ter mék Nagy díj el nye ré sé re 1. A pá lyá zó ne ve 2. A pá lyá zó cí me: 3. A pá lyá zó pos ta cí me: 4. A pá lyá zó adó szá ma: A ter mék/ter mék csa lád, szolgáltatás megnevezése: 6. A ter mék/ter mék csa lád, szolgáltatás megnevezése meg ne ve zé se an go lul:. 7. A termék/termékcsalád, szolgáltatás rövid (5 mondatos) méltatása, kiemelt fontossága: A termék/termékcsalád, szolgáltatás rövid (5 mondatos) méltatása kiemelt fontossága angolul: A pályázó cég/vállalkozás vezetôjének neve és beosztása, telefonszáma és címe: A pályázat ügyintézôjének neve és beosztása, telefonszáma telefax száma, címe: A pályázó cég/vállalkozás Te le fon szá ma:... cí me:... Te le fax-szá ma:... Internet cí me: Cégszerû alá írás (cégbélyegzô, olvasható név és aláírás) 39

12

Mottó: Nem a siker elérése a művészet, hanem annak rendszeres megismétlése. A 2010. évi Magyar Termék Nagydíj Pályázat meghirdetése.

Mottó: Nem a siker elérése a művészet, hanem annak rendszeres megismétlése. A 2010. évi Magyar Termék Nagydíj Pályázat meghirdetése. Mottó: Nem a siker elérése a művészet, hanem annak rendszeres megismétlése. A 2010. évi Magyar Termék Nagydíj Pályázat meghirdetése. 2010.-ben tizenharmadik alkalommal hirdette meg a Magyar Termék Nagydíj

Részletesebben

MAGYAR TERMÉK NAGYDÍJ

MAGYAR TERMÉK NAGYDÍJ A Magyar Termék Nagydíj Pályázati Rendszer 2012. évi Pályázati Felhívása és Eljárásrendje Az INDUSTORG VÉDJEGYIRODA Minôségügyi Kft., a Magyar Export- Import Bank Zrt., a Magyar Exporthitel Biztosító Zrt.,

Részletesebben

A Magyar Termék Nagydíj Pályázati Rendszer 2013. évi Pályázati Felhívása és Eljárásrendje

A Magyar Termék Nagydíj Pályázati Rendszer 2013. évi Pályázati Felhívása és Eljárásrendje A Magyar Termék Nagydíj Pályázati Rendszer 2013. évi Pályázati Felhívása és Eljárásrendje Az INDUSTORG-VÉDJEGYIRODA Minőségügyi Kft., a Kárpát Régió Üzleti Hálózat Zrt., a Magyar Export-Import Bank Zrt.,

Részletesebben

A Pályázati Rendszer 2014. évi Pályázati Felhívása és Eljárásrendje

A Pályázati Rendszer 2014. évi Pályázati Felhívása és Eljárásrendje A Pályázati Rendszer 2014. évi Pályázati Felhívása és Eljárásrendje A HIPAVILON Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft., az INDUSTORG- VÉDJEGYIRODA Minőségügyi Kft., a Magyar Export-Import Bank

Részletesebben

Magyar termék nagydíj

Magyar termék nagydíj Magyar termék nagydíj A Magyar Termék Nagydíj Pályázati Rendszer 2015. évi Pályázati Felhívása és Eljárásrendje A HIPAvilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség, az INDUSTORG-VÉDJEGYIRODA Minőségügyi Kft.,

Részletesebben

Pályázati felhívások. A Vidékfejlesztési Minisztérium pályázati felhívása a 2012. évi Magyar Agrárgazdasági Minõség Díj elnyerésére.

Pályázati felhívások. A Vidékfejlesztési Minisztérium pályázati felhívása a 2012. évi Magyar Agrárgazdasági Minõség Díj elnyerésére. H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2011. évi 25. szám 4895 IV. Pályázati felhívások A Vidékfejlesztési Minisztérium pályázati felhívása a 2012. évi Magyar Agrárgazdasági Minõség Díj elnyerésére A pályázat

Részletesebben

A Magyar Kézműves Remek cím szerepe a helyi termékek piacra juttatásában

A Magyar Kézműves Remek cím szerepe a helyi termékek piacra juttatásában A Magyar Kézműves Remek cím szerepe a helyi termékek piacra juttatásában Magyar Vidékakadémia második sorozata Konferencia a helyi termékekről Mórahalom, 2011. február 24. A Magyar Kézműves Remek cím szerepe

Részletesebben

19. alkalommal lehet pályázni a legrangosabb védjegy használatára, a Magyar Termék Nagydíjra

19. alkalommal lehet pályázni a legrangosabb védjegy használatára, a Magyar Termék Nagydíjra 19. alkalommal lehet pályázni a legrangosabb védjegy használatára, a Magyar Termék Nagydíjra Szerzõ Magyar Termék Nagydíj Pályázati Iroda 2016. 03 17. Utolsó frissítés 2016. 06 20. 19. alkalommal hirdették

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A FORMATERVEZÉSI NÍVÓDÍJ ELNYERÉSÉRE 2002

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A FORMATERVEZÉSI NÍVÓDÍJ ELNYERÉSÉRE 2002 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A FORMATERVEZÉSI NÍVÓDÍJ ELNYERÉSÉRE 2002 A nyilvános pályázatot a Gazdasági Minisztérium, az Oktatási Minisztérium és a Magyar Formatervezési Tanács hirdeti meg. A pályázat célja: új

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ELJÁRÁSREND 2017

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ELJÁRÁSREND 2017 A t ê{ > êu B Pályázati Rendszer 2017. évi Pályázati Felhívása és Eljárásrendje A Pályázati Felhívás és Eljárásrend elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek: 1. sz. Melléklet: Jelentkezési

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS INNOVÁCIÓS DÍJ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS INNOVÁCIÓS DÍJ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2011. évi Észak-magyarországi Regionális INNOVÁCIÓS DÍJ elnyerésére A NORRIA Észak-magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség, az Északmagyarországi Regionális Fejlesztési, valamint

Részletesebben

Felhívás az Észak-Alföldi Innovációs Díj elnyerésére

Felhívás az Észak-Alföldi Innovációs Díj elnyerésére Felhívás az Észak-Alföldi Innovációs Díj elnyerésére 2015 A felhívás háttere Az MTA Debreceni Területi Bizottsága (MTA DAB), a Hajdú Bihar, a Szabolcs-Szatmár-Bereg és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi

Részletesebben

A magyar termék nagydíj PÁLYÁZATI RENDSZER 2009. ÉVI PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A magyar termék nagydíj PÁLYÁZATI RENDSZER 2009. ÉVI PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A magyar termék nagydíj PÁLYÁZATI RENDSZER 2009. ÉVI PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A magyar termék nagydíj a gazdaság emblémája, szervesen illeszkedik a nemzetközi védjegyek sorába. A Pályázat kiírói: EXIMBANK Magyar

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara egyfordulós pályázatot hirdet. a MAGYAR KÉZMŰVES REMEK elismerő cím elnyerésére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara egyfordulós pályázatot hirdet. a MAGYAR KÉZMŰVES REMEK elismerő cím elnyerésére PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara egyfordulós pályázatot hirdet a MAGYAR KÉZMŰVES REMEK elismerő cím elnyerésére 1. A pályázat célja a magyar kézművesség értékeinek és mestereinek

Részletesebben

A Földművelésügyi Minisztérium pályázati felhívása a 2016. évi Magyar Agrárgazdasági Minőség Díj elnyerésére

A Földművelésügyi Minisztérium pályázati felhívása a 2016. évi Magyar Agrárgazdasági Minőség Díj elnyerésére A Földművelésügyi Minisztérium pályázati felhívása a 2016. évi Magyar Agrárgazdasági Minőség Díj elnyerésére A pályázat célja A vidékfejlesztési miniszter által kitűzhető díjakkal kapcsolatos minisztériumi

Részletesebben

I/VI A termék tervezett felhasználási területe: I. Termékjellemzők Azon termékjellemzők bemutatása, amelyeket műszaki specifikáció (harmonizált európai szabvány vagy ÉME) előír. Abban az esetben, ha a

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/90-1/2015/I Üi.: Tóth Ferenc Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Best of Makó turisztikai pályázat kiírása

Részletesebben

Pályázati kiírás. A pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45.

Pályázati kiírás. A pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45. Pályázati kiírás A pályázat címe: Civil pályázat A pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45. A pályázat célja: isaszegi székhelyű, bejegyzésű civil szervezetek,egyesületek,

Részletesebben

A Magyar Termék Nagydíj Pályázati Rendszer évi Pályázati Felhívása és Eljárásrendje

A Magyar Termék Nagydíj Pályázati Rendszer évi Pályázati Felhívása és Eljárásrendje A Magyar Termék Nagydíj Pályázati Rendszer 2016. évi Pályázati Felhívása és Eljárásrendje Szerzõ Magyar Termék Nagydíj Pályázati Iroda 2016. 04 02. Utolsó frissítés 2016. 04 06. A HIPAvilon Magyar Szellemi

Részletesebben

ÉME ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY

ÉME ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf : 69. Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794 E-mail: info@emi.hu Honlap:

Részletesebben

MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÉKELY TERMÉK/PRODUS SECUIESC/SEKLER PRODUKT védjegy tanusítási rendszer MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. A védjegytulajdonos: HARGITA MEGYE TANÁCSA RO 530140 Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám, Tel.: +4 0266

Részletesebben

Pályázati útmutató. Kozármisleny Város Képviselő-testülete A helyi építészeti értékek védelméről című pályázatához

Pályázati útmutató. Kozármisleny Város Képviselő-testülete A helyi építészeti értékek védelméről című pályázatához Pályázati útmutató Kozármisleny Város Képviselő-testülete A helyi építészeti értékek védelméről című pályázatához A Kozármisleny Város Képviselő-testülete (a továbbiakban: testület) a 11/2004. (IV.07.)

Részletesebben

Nyílt PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Budakalász Város Képviselő-testületének 44/2008 (XII.1) rendelete alapján

Nyílt PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Budakalász Város Képviselő-testületének 44/2008 (XII.1) rendelete alapján Nyílt PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budakalász Város Képviselő-testületének 44/2008 (XII.1) rendelete alapján A Budakalász, 0184/4 hrsz kivett agyagbánya önkormányzati tulajdonban lévő tó felület értékesítésére KIÍRÓ:

Részletesebben

2011. ÉVI DÉL-ALFÖLDI INNOVÁCIÓS DÍJ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. Szeged, 2011. április 15.

2011. ÉVI DÉL-ALFÖLDI INNOVÁCIÓS DÍJ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. Szeged, 2011. április 15. 2011. ÉVI DÉL-ALFÖLDI INNOVÁCIÓS DÍJ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Szeged, 2011. április 15. A Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Akadémiai Bizottság szakmai közreműködésével a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi

Részletesebben

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjen megvitatni és az alábbi határozatot meghozni: Határozat

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjen megvitatni és az alábbi határozatot meghozni: Határozat Ásotthalom Község Önkormányzata Polgármesterétő l 21/2008 Témafelelős: Dr. Csúcs Áron Ikt. szám: 32- /2008. Véleményező bizottság: PTB, TVMB Tárgy: Az ÁSOTT-TELSZO Nonprofit Kft. értékesítésére pályázat

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) egyfordulós pályázatot hirdet. a MAGYAR KÉZMŰVES REMEK elismerő cím elnyerésére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) egyfordulós pályázatot hirdet. a MAGYAR KÉZMŰVES REMEK elismerő cím elnyerésére PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) egyfordulós pályázatot hirdet a MAGYAR KÉZMŰVES REMEK elismerő cím elnyerésére 1. A pályázat célja a magyar kézművesség értékeinek és mestereinek

Részletesebben

Indoklás. a könyvtárak minősítéséről és a Könyvtári Minőségi Díj bevezetéséről szóló miniszteri rendelet tervezetéhez

Indoklás. a könyvtárak minősítéséről és a Könyvtári Minőségi Díj bevezetéséről szóló miniszteri rendelet tervezetéhez Indoklás a könyvtárak minősítéséről és a Könyvtári Minőségi Díj bevezetéséről szóló miniszteri rendelet tervezetéhez A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló

Részletesebben

BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására

BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására A beszerzési felhívást Zsámbék Város Önkormányzata közzétevő intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu

Részletesebben

A Alapítvány, társadalmi szervezet, köztestület, közhasznú társaság részére

A Alapítvány, társadalmi szervezet, köztestület, közhasznú társaság részére Belépési sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS A Alapítvány, társadalmi szervezet, köztestület, közhasznú társaság részére Tanácsadás telefonon, írásban: Telefon: 237-9826, 237-9800/147 Telefax: 237-9821

Részletesebben

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A támogatás célja: Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A legalább 12 hónapja betöltetlen

Részletesebben

pályázat kiírására lakásfenntartási támogatás keretében nyújtott tüzelő segély biztosítása érdekében

pályázat kiírására lakásfenntartási támogatás keretében nyújtott tüzelő segély biztosítása érdekében J a v a s l a t pályázat kiírására lakásfenntartási támogatás keretében nyújtott tüzelő segély biztosítása érdekében Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Szociális és Egészségügyi Osztály Ózd, 2011.

Részletesebben

A Magyar Termék Nagydíj pályázat

A Magyar Termék Nagydíj pályázat A Magyar Termék Nagydíj pályázat Kiss Károlyné Ildikó ügyvivő igazgató Magyar Termék Nagydíj Pályázati Iroda Bálint Ágnes Kereskedelmi és marketing igazgató TÜV Rheinland InterCert Kft. Csíkszereda, 2012.

Részletesebben

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák AJÁNLATKÉRÉS Bem utca páratlan oldali járda építési munkák Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az Észak-alföldi Régióban működő cégek és intézmények gépjármű fenntartási költségeinek csökkentésére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az Észak-alföldi Régióban működő cégek és intézmények gépjármű fenntartási költségeinek csökkentésére PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az Észak-alföldi Régióban működő cégek és intézmények gépjármű fenntartási költségeinek csökkentésére A felhívás címe: Vállalkozások és Intézmények gépjármű fenntartási költségeinek

Részletesebben

Nyomda- és Papíripari Szövetség 1114 Budapest, Bartók Béla út 41. fszt. 6. EGYÜTTES VÉDJEGY HASZNÁLATI SZABÁLYZAT. Budapest, 2013. február 12.

Nyomda- és Papíripari Szövetség 1114 Budapest, Bartók Béla út 41. fszt. 6. EGYÜTTES VÉDJEGY HASZNÁLATI SZABÁLYZAT. Budapest, 2013. február 12. Nyomda- és Papíripari Szövetség 1114 Budapest, Bartók Béla út 41. fszt. 6. EGYÜTTES VÉDJEGY HASZNÁLATI SZABÁLYZAT Budapest, 2013. február 12. EGYÜTTES VÉDJEGY HASZNÁLATI SZABÁLYZAT 1. A védjegyek és a

Részletesebben

Pályázati felhívás sportegyesületek részére

Pályázati felhívás sportegyesületek részére Pályázati felhívás sportegyesületek részére Kiírás Leadási határidő Elbírálás 2014. február 5. 2014. február 21. 2014. március 7. iktatószám: 7738/2014/MAV. Pályázati Kiírás A MÁV Zrt. Támogatói Bizottsága

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a pályázatot hirdet Jegyzetelő szolgáltatás támogatása felsőoktatásban tanuló fogyatékos hallgatók érdekében (kód: 21221) címmel 1. A PÁLYÁZAT

Részletesebben

1. A J Á N L ATTÉTELI FELHÍVÁS

1. A J Á N L ATTÉTELI FELHÍVÁS 1. A J Á N L ATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe: LAKATOS ÚTI 2. SZ. LAKÁSFENNTARTÓ SZÖVETKEZET 1184 Budapest, Lakatos u. 32. Képviseletében eljáró szervezet neve, címe: ARCHIPARK MMX Kft. 2.

Részletesebben

Pályázatok benyújtása: Pályázni a pályáztató által kibocsátott adatlapon július 01. napjáig

Pályázatok benyújtása: Pályázni a pályáztató által kibocsátott adatlapon július 01. napjáig Pályázati útmutató (segédlet a pályázat benyújtásához, információk az elszámolásra vonatkozó szabályokkal kapcsolatban) Civil szakmai programok megvalósítása 2016 A támogatásra fordítható pénzkeret 2016.

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A LIFT - S Egyesület és a Magyar Felvonó Szövetség közös pályázatot hirdet az

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A LIFT - S Egyesület és a Magyar Felvonó Szövetség közös pályázatot hirdet az PÁLYÁZATI KIÍRÁS A LIFT - S Egyesület és a Magyar Felvonó Szövetség közös pályázatot hirdet az ÉV FELVONÓJA ÉV FELVONÓ TERVEZİJE cím elnyerésére 2009 Az év felvonója díjat olyan új, a tárgy évben üzembe

Részletesebben

A LIFT - S Egyesület és a Magyar Felvonó Szövetség közös pályázatot hirdet az

A LIFT - S Egyesület és a Magyar Felvonó Szövetség közös pályázatot hirdet az PÁLYÁZATI KIÍRÁS A LIFT - S Egyesület és a Magyar Felvonó Szövetség közös pályázatot hirdet az ÉV FELVONÓJA ÉV FELVONÓJÁNAK TERVEZİJE cím elnyerésére 2011 Az év felvonója díjat olyan új tárgy évben üzembe

Részletesebben

2. A határidőn túl érkező pályázatok nem kerülnek elbírálásra. 3. A pályázatok érvényességi feltételei:

2. A határidőn túl érkező pályázatok nem kerülnek elbírálásra. 3. A pályázatok érvényességi feltételei: PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ 1. A pályázók az ajánlatukat a www.jogazdabank.hu honlapról letölthető dokumentumok alapján (tulajdoni lap, vagyonértékelés stb.), továbbá a vagyontárgyak az informatikai eszközök kivételével

Részletesebben

A pályázat célja A kiemelkedő színvonalú teljesítmények szakmai elismerése.

A pályázat célja A kiemelkedő színvonalú teljesítmények szakmai elismerése. ALUTA NÍVÓDÍJ 2010 A pályázat kiírója Az ALUTA (Alumínium Ablak és Homlokzat Egyesület) hagyományainak megfelelően nyilvános pályázatot hirdet a tevékenységének célkitűzéseiben megfogalmazott szakmai elvárásoknak

Részletesebben

MŰVELŐDÉSI, KÖZOKTATÁSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁG

MŰVELŐDÉSI, KÖZOKTATÁSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁG Cegléd Város Önkormányzatának Művelődési, Közoktatási, Ifjúsági és Sport Bizottsága pályázatot hirdet 2011. évi Sport keretből elnyerhető, ceglédi székhelyű sportegyesületek működési támogatására A felosztható

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium támogatásával a Magyar Köztársaság Kormányának 100 lépés Programja keretében ÖNÁLLÓ

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján Melléklet a 70/2015. (IV. 14.) önkormányzati határozathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján 2015.

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 324-2/2017. Sorszám: 11. ELŐTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. február 15. napján tartandó ülésére Tárgy:

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P Siófok Város Önkormányzat által a helyi civil szervezeteknek nyújtható támogatások igénybevételéhez

P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P Siófok Város Önkormányzat által a helyi civil szervezeteknek nyújtható támogatások igénybevételéhez P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P Siófok Város Önkormányzat által a helyi civil szervezeteknek nyújtható támogatások igénybevételéhez A beérkezés dátuma: (Pályázatot személyesen leadni a Siófoki Közös Önkormányzati

Részletesebben

F E L H Í V Á S. Gencsapáti székhelyű civil szervezetek évi támogatására

F E L H Í V Á S. Gencsapáti székhelyű civil szervezetek évi támogatására F E L H Í V Á S Gencsapáti székhelyű civil szervezetek 2015. évi támogatására Gencsapáti Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet az Önkormányzat költségvetésében civil szervezetek számára

Részletesebben

Pályázati dokumentáció. Antoni Györgyi antoni.gyorgyi@rekthiv.elte.hu

Pályázati dokumentáció. Antoni Györgyi antoni.gyorgyi@rekthiv.elte.hu Pályázati dokumentáció Antoni Györgyi antoni.gyorgyi@rekthiv.elte.hu Pályázati dokumentáció legfontosabb elemei: 1. Pályázati felhívás 2. Pályázati útmutató 3. Adatlap 4. Mellékletek A pályázati felhívás

Részletesebben

Pályázati útmutató (segédlet a pályázat benyújtásához, információk az elszámolásra vonatkozó szabályokkal kapcsolatban) Füzesabonyért 2016

Pályázati útmutató (segédlet a pályázat benyújtásához, információk az elszámolásra vonatkozó szabályokkal kapcsolatban) Füzesabonyért 2016 Pályázati útmutató (segédlet a pályázat benyújtásához, információk az elszámolásra vonatkozó szabályokkal kapcsolatban) Füzesabonyért 2016 A támogatásra fordítható pénzkeret 2016. évben: 600.000,- A pályázat

Részletesebben

JELENTKEZÉSI LAP /kiállítók számára/ AGRÁREXPORA / innovációs kiállításra/

JELENTKEZÉSI LAP /kiállítók számára/ AGRÁREXPORA / innovációs kiállításra/ JELENTKEZÉSI LAP /kiállítók számára/ a 2009. szeptember 9-13 között a HUNGEXPO területén, a Budapesti Nemzetközi Vásárral egy időben a G pavilonban megrendezendő AGRÁREXPORA / innovációs kiállításra/ /Expo

Részletesebben

2. A határidőn túl érkező pályázatok nem kerülnek elbírálásra. 3. A pályázatok érvényességi feltételei:

2. A határidőn túl érkező pályázatok nem kerülnek elbírálásra. 3. A pályázatok érvényességi feltételei: PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ 1. A pályázók az ajánlatukat a www.jogazdabank.hu honlapról letölthető dokumentumok alapján (tulajdoni lap, stb.), továbbá a vagyontárgyak az informatikai eszközök kivételével - megtekintést

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt (2) alkalmazásával

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt (2) alkalmazásával AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 251. (2) alkalmazásával 1) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe: Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

Mezőgazdasági földterületek haszonbérletre, értékesítésre

Mezőgazdasági földterületek haszonbérletre, értékesítésre Mezőgazdasági földterületek haszonbérletre, értékesítésre Tájékoztatás, felvilágosítás kérhető a Váci Városfejlesztő Kft. Vác, Köztársaság út 34. szám alatti irodájában, ügyfélfogadási időben vagy telefonon

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési és Gazdasági Bizottságának 2005. március 31-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési és Gazdasági Bizottságának 2005. március 31-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési és Gazdasági Bizottságának 2005. március 31-i ülésére Tárgy: Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Tisztelt Ajánlattevő! Ajánlatkérő ezúton kéri fel ajánlattételre a Tisztelt Ajánlattevőt (a továbbiakban: Ajánlattevő) a jelen ajánlattételi felhívásban meghatározott feladat elvégzésére

Részletesebben

Az Akadémia Domus programja támogatni kívánja a magyar közösségek szempontjából fontos konferenciák megrendezését, kiadványok megjelentetését.

Az Akadémia Domus programja támogatni kívánja a magyar közösségek szempontjából fontos konferenciák megrendezését, kiadványok megjelentetését. A Magyar Tudományos Akadémia pályázati felhívása a szomszédos országokban működő magyar tudományos szervezetek 2015. évi konferencia- és kiadvány-támogatására 1. A pályázat célja A Magyar Tudományos Akadémiáról

Részletesebben

Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 22/2015

Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 22/2015 Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 22/2015 Kedves Kolléga! Kérem engedje meg, hogy tájékoztassuk arról, hogy idén is meghirdetésre került a Magyar Termék Nagydíj nyilvános pályázat,

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Modix Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-064045, székhely: 1027 Budapest, Vitéz utca 9.., levelezési cím: 1027 Budapest, Vitéz utca 9..), mint a(z) Révai Nyomda Kft. f.a (cégjegyzékszám:

Részletesebben

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A támogatás célja: hatályos: 2015.08.18 - A legalább

Részletesebben

Pályázati felhívás a SIRHA Budapest 2014 innovációs versenyre

Pályázati felhívás a SIRHA Budapest 2014 innovációs versenyre Budapest X., Albertirsai út 10. Levélcím 1441 Budapest, Pf. 44. Tel: +06 1 263-6455, Fax: +06 1 263 6086 K&H Bank 10402283-50526554-52511006 SIRHA Budapest - Nemzetközi Élelmiszeripari, Sütő- és Cukrászipari,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Dombóvár Város Önkormányzata pályázat útján kívánja bérbe adni az alábbi Dombóvár, Dombó P. u. 9. szám alatti ingatlant.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Dombóvár Város Önkormányzata pályázat útján kívánja bérbe adni az alábbi Dombóvár, Dombó P. u. 9. szám alatti ingatlant. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS pályázat útján kívánja bérbe adni az alábbi Dombóvár, Dombó P. u. 9. szám alatti ingatlant. A bérlemény általános adatai: Dombóvár, Dombó P. u. 9. - Hrsz.: 1299/5/A/76 - Ingatlan megnevezése:

Részletesebben

A pályázat benyújtásához önrész vállalása nem kötelező.

A pályázat benyújtásához önrész vállalása nem kötelező. Pályázati felhívás Nemti Község Önkormányzata tájékoztatja a helyi civil szervezeteket, alapítványokat, hogy Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi civil szervezetek, alapítványok, pénzügyi

Részletesebben

Pályázati kiírás. Tolna Város Önkormányzata által alapított költségvetési szervek irodaszerekkel történő ellátására

Pályázati kiírás. Tolna Város Önkormányzata által alapított költségvetési szervek irodaszerekkel történő ellátására Pályázati kiírás Tolna Város Önkormányzata által alapított költségvetési szervek irodaszerekkel történő ellátására 1. A pályázat kiírójának neve, címe, telefon és telefax száma 2. Bevezetés Tolna Város

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására Jelen pályázati kiírás részét képezi a Pályázati Adatlap, amely letölthető www.velence.hu oldalon, vagy átvehető

Részletesebben

Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett. vagyonvédelem a 2014-2015. évben tárgyú. Ajánlattételi felhívás és dokumentáció

Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett. vagyonvédelem a 2014-2015. évben tárgyú. Ajánlattételi felhívás és dokumentáció Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett vagyonvédelem a 2014-2015. évben tárgyú Ajánlattételi felhívás és dokumentáció 2013. november Oldal: 1 / 7 AJÁNLATI FELHÍVÁS a. Adatok Ajánlatkérő

Részletesebben

Módosítás - Pénzügyi vezető

Módosítás - Pénzügyi vezető Módosítás - Pénzügyi vezető Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/8 Megbízási szerződés alapján A Felső-Szabolcsi Kórház egészségügyi ellátórendszerének korszerűsítése, komplex fejlesztési program Beszerzés

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ NYÍLT PÁLYÁZAT Ajánlatkérő: Budapest Főváros XV. kerületi

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT 1. kiadás 1. módosítás 1. oldal DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa a 30-2010/2011. (2011.06.07.) sz. határozatával 2011.06.07-én jóváhagyta, hatályos 2011.06.08-tól. módosítások: - A

Részletesebben

Az Artisjus Zenei Alapítvány PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. Könnyűzenei egyedi projekttámogatás tárgyú pályázatra

Az Artisjus Zenei Alapítvány PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. Könnyűzenei egyedi projekttámogatás tárgyú pályázatra Az Artisjus Zenei Alapítvány PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Könnyűzenei egyedi projekttámogatás tárgyú pályázatra I. Alapvető információk 1) Pályázati kiírás célja A jelen pályázati kiírás célja, hogy vissza nem

Részletesebben

J a v a s l a t az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetői állás betöltésére vonatkozó nyilvános pályázat kiírására

J a v a s l a t az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetői állás betöltésére vonatkozó nyilvános pályázat kiírására J a v a s l a t az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetői állás betöltésére vonatkozó nyilvános pályázat kiírására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: P.H. Településfejlesztési Osztály Ózd,

Részletesebben

MAGYAR HELSINKI BIZOTTSÁG

MAGYAR HELSINKI BIZOTTSÁG MAGYAR HELSINKI BIZOTTSÁG 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 36-38. I/12. 1242 Budapest, Pf. 317. Tel/fax: + 36 1 321 4323, 321 4141, 321 4327 www.helsinki.hu TISZTELT AJÁNLATTEVŐ! A nevében ezennel tisztelettel

Részletesebben

PANNON Egyetem TÁMOP-4.2.2.-B-10/1-2010-0025

PANNON Egyetem TÁMOP-4.2.2.-B-10/1-2010-0025 A Pannon Egyetem Mérnöki Kar Tudományos Diákköri Tanácsa TÁMOP 4.2.2/B-10/1-2010-0025 című projektje keretében pályázatot hirdet A Mérnöki Kar Kiemelkedő Tudományos eredményeket elért hallgatója díj elnyerésére.

Részletesebben

Pályázati kiírás. Tolna Város Önkormányzata által alapított költségvetési szervek tisztítószerekkel történő ellátására

Pályázati kiírás. Tolna Város Önkormányzata által alapított költségvetési szervek tisztítószerekkel történő ellátására Pályázati kiírás Tolna Város Önkormányzata által alapított költségvetési szervek tisztítószerekkel történő ellátására 1. A pályázat kiírójának neve, címe, telefon és telefax száma 2. Bevezetés Tolna Város

Részletesebben

46/2014.(III.25.)Kt. számú határozat melléklete. Pályázati kiírás

46/2014.(III.25.)Kt. számú határozat melléklete. Pályázati kiírás 46/2014.(III.25.)Kt. számú határozat melléklete Pályázati kiírás Mélykút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (6449 Mélykút Petőfi tér 1.) a Képviselő-testület 46/2014.(III.25.)Kt. számú határozata

Részletesebben

P á l y á z a t i f e l h í v á s AZ ÉV ÖKOTURISZTIKAI LÉTESÍTMÉNYE 2015 cím elnyerésére

P á l y á z a t i f e l h í v á s AZ ÉV ÖKOTURISZTIKAI LÉTESÍTMÉNYE 2015 cím elnyerésére P á l y á z a t i f e l h í v á s AZ ÉV ÖKOTURISZTIKAI LÉTESÍTMÉNYE 2015 cím elnyerésére A Földművelésügyi Minisztérium (FM) Környezetügyért felelős Helyettes Államtitkársága, a Nemzetgazdasági Minisztérium

Részletesebben

Díjazási sokadalom - összefoglaló a 2013-as évrõl

Díjazási sokadalom - összefoglaló a 2013-as évrõl Díjazási sokadalom - összefoglaló a 201-as évrõl Szerzõ Magyar Termék Nagydíj Pályázati Iroda 2014. 04 15. Utolsó frissítés 2014. 04 15. Minden eddiginél több vállalkozás jelentkezett tavaly a Magyar Termék

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete június 11-i rendkívüli ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete június 11-i rendkívüli ülésére Tárgy: A Múzeum köz 1. sz. ingatlan értékesítése Sorszám: 5 Elıkészítette: Véleményezı bizottság: Váczi Julianna osztályvezetı Gazdálkodási Osztály Dr. Farkas László jogi munkatárs Pénzügyi Bizottság Döntéshozatal

Részletesebben

A játszótéri eszközök biztonságosságáról

A játszótéri eszközök biztonságosságáról A játszótéri eszközök biztonságosságáról 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet 7/2012. (IV. 18.) NGM rendelet 2012. 05. 18. hatálya: játszótéren elhelyezett játszótéri eszközökre terjed ki kizárólag saját, családi

Részletesebben

5. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje A teljesítés végső határideje: 2008. október 10. 12:00 óra

5. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje A teljesítés végső határideje: 2008. október 10. 12:00 óra 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Kapcsolattartási cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 3., II. emelet 210. szoba Címzett: Támis Norbert Telefon: + 36 (1) 511-1922 Fax: + 36 (1) 511-1982

Részletesebben

KÓDSZÁM MEGNEVEZÉS TULAJDONOS

KÓDSZÁM MEGNEVEZÉS TULAJDONOS Pályázati azonosító: KPH-JO-538/2017. Kalocsa Város Önkormányzata NYILVÁNOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁST tesz közzé mez gazdasági gépek/eszközök értékesítése céljából Kiíró megnevezése: Kalocsa Város Önkormányzata

Részletesebben

A J Á N L A T T É T E L I F E L H Í V Á S E G Y S Z E R Ű E L J Á R Á S

A J Á N L A T T É T E L I F E L H Í V Á S E G Y S Z E R Ű E L J Á R Á S A J Á N L A T T É T E L I F E L H Í V Á S E G Y S Z E R Ű E L J Á R Á S 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma Szent István Egyetem 2103 Gödöllő, Páter K. u. 1. Telefon:28 522 967, Fax:

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyílt pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyílt pályázatot hirdet PÁLYÁZATI KIÍRÁS Budakeszi Város Önkormányzatának tulajdonában lévő, 2092 Budakeszi, Fő u. 108. szám alatt található Erkel Ferenc Művelődési Központ bontásához kapcsolódó építészeti-műszaki dokumentáció

Részletesebben

A Gyermek és Ifjúsági Konferencia (GYIK) PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Kódszáma:FM-KISTELEPULES/2008

A Gyermek és Ifjúsági Konferencia (GYIK) PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Kódszáma:FM-KISTELEPULES/2008 A Gyermek és Ifjúsági Konferencia (GYIK) Kódszáma:FM-KISTELEPULES/2008 A Gyermek és Ifjúsági Konferencia (GYIK) pályázatot hirdet a Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma, a Finn Köztársaság Oktatási Minisztériuma,

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Pécsi Vasutas Sportkör 7622 Pécs, Verseny u. 11. Ajánlattételi felhívás A Pécsi Vasutas Sportkör Pécs, Verseny u. 11. alatt létesítendő multifunkciós sportcsarnok kiviteli terveinek elkészítésére 2015.

Részletesebben

Egységes szakmai beszámolói útmutató a Nemzeti Tehetség Program 2013-2014. évi Cselekvési Program papír alapon benyújtott pályázataihoz

Egységes szakmai beszámolói útmutató a Nemzeti Tehetség Program 2013-2014. évi Cselekvési Program papír alapon benyújtott pályázataihoz Egységes szakmai beszámolói útmutató a Nemzeti Tehetség Program 2013-2014. évi Cselekvési Program papír alapon benyújtott pályázataihoz Oldal: 1 / 6 SZAKMAI RÉSZBESZÁMOLÓ A részletekben történő finanszírozás

Részletesebben

PÁLYÁZATOT HIRDET óvodák számára Zöld Óvoda cím elnyerésére

PÁLYÁZATOT HIRDET óvodák számára Zöld Óvoda cím elnyerésére A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium és az Oktatási és Kulturális Minisztérium megbízásából az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelı Igazgatósága PÁLYÁZATOT HIRDET óvodák számára Zöld

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megye Turisztikai Értéke cím

Jász-Nagykun-Szolnok Megye Turisztikai Értéke cím JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS 4/2012. (III. 30.) KR. sz. rendelete a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés kitüntető címeinek adományozási rendjéről A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés a helyi

Részletesebben

Tájékoztatás, nyilvánosság feladatok ellátására

Tájékoztatás, nyilvánosság feladatok ellátására AJÁNLATKÉRÉS Tájékoztatás, nyilvánosság feladatok ellátására Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

Pályázati felhívás. Megjegyzés: Az ingatlan üzemeltetője a BFVK Zrt

Pályázati felhívás. Megjegyzés: Az ingatlan üzemeltetője a BFVK Zrt Pályázati felhívás Kiíró: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (BFVK Zrt.), (székhelye: 1013 Budapest, Attila út 13/a), Budapest Főváros Önkormányzata megbízásából. Pályázat célja: A Fővárosi Önkormányzat

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK PIACFELÜGYELETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK PIACFELÜGYELETE BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK PIACFELÜGYELETE PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat Piacfelügyelete (a továbbiakban: Piacfelügyelet ) az

Részletesebben

PROJEKT ADATLAP A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM

PROJEKT ADATLAP A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM PROJEKT ADATLAP A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM ÉLŐHELYVÉDELEM, -HELYREÁLLÍTÁS, VONALAS LÉTESÍTMÉNYEK TERMÉSZETKÁROSÍTÓ HATÁSÁNAK MÉRSÉKLÉSE C. ELŐKÉSZÍTÉSI PÁLYÁZATI FELHÍVÁSHOZ KÓDSZÁM: KEOP

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A KISZOMBORON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK 2015. évi TÁMOGATÁSÁRA

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A KISZOMBORON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK 2015. évi TÁMOGATÁSÁRA PÁLYÁZATI KIÍRÁS A KISZOMBORON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK 2015. évi TÁMOGATÁSÁRA Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatni kívánja a település területén működő civil szervezeteket

Részletesebben

Magyar Termék Nonprofit Kft. szakmai nap 2013.11.07.

Magyar Termék Nonprofit Kft. szakmai nap 2013.11.07. Magyar Termék Nonprofit Kft. szakmai nap 2013.11.07. Tanúsítási eljárás: gyakorlati tapasztalatok Ősz Katalin Élelmiszerek bírálati tapasztalatai A tanúsítási eljárásrend nevezési lap beküldése nevezési

Részletesebben

J a v a s l a t az ÓZDINVEST Kft. ügyvezetői állás betöltésére vonatkozó nyilvános pályázat kiírására

J a v a s l a t az ÓZDINVEST Kft. ügyvezetői állás betöltésére vonatkozó nyilvános pályázat kiírására J a v a s l a t az ÓZDINVEST Kft. ügyvezetői állás betöltésére vonatkozó nyilvános pályázat kiírására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: P.H. Településfejlesztési Osztály Ózd, 2017. október 26. Ózd

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. nappali tagozatos hallgatói, oktatói és kutatói részére. A PÁLYÁZAT KATEGÓRIÁI

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. nappali tagozatos hallgatói, oktatói és kutatói részére. A PÁLYÁZAT KATEGÓRIÁI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Kereskedelmi Bank Rt. által 1988. december 17-én a volt Kossuth Lajos Tudományegyetem javára létesített UNIVERSITAS ALAPÍTVÁNY kuratóriuma az alapító dokumentum szellemében a 2016-os

Részletesebben

Kivonat. Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 08. napján megtartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyvből

Kivonat. Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 08. napján megtartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyvből Isaszeg Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Kivonat Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 08. napján megtartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyvből 184/2013.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, renoválása, helyreállítása témában a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány

Részletesebben