A Nemzeti Szélessávú Koncepció

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Nemzeti Szélessávú Koncepció"

Átírás

1 A Nemzeti Szélessávú Koncepció Összefoglaló a Szélessáv Műhely 2010-es Koncepciója alapján Sugár Mihály vezető tanácsadó

2 Tartalom A Szélessáv Műhely és a Koncepció Hazai szélessáv-körkép A legkritikusabb hiányosságok Célkitűzések, feladatok 2

3 Tartalom A Szélessáv Műhely és a Koncepció Hazai szélessáv-körkép A legkritikusabb hiányosságok Célkitűzések, feladatok 3

4 A Szélessáv Műhely és a Koncepció A Szélessáv Műhely kibővített civil kezdeményezés: túlmutat az állami, iparági és szolgáltatói egyeztető fórumon; tagjai és támogatói felelősséget éreznek a megfelelő minőségű szélessávú szolgáltatások széleskörű elterjedéséért, keresleti és a kínálati egyensúlyának megteremtéséért A Szélessáv Műhely mindent megtesz annak érdekében, hogy: a használattal kapcsolatban felmerülő akadályok megszűnésével a versenyképesség növekedjen, az esélyegyenlőség erősödjön, a hálózatbiztonság fejlődjön; ezáltal az ország gazdasági-társadalmi felzárkózásának üteme gyorsuljon. A Szélessáv Műhely működése keretében olyan projektek életre hívásán dolgozik, melyek a fenti ügyeket előmozdítják; erőfeszítéseit harmonizálja a mindenkori kormányzat stratégiájával; támogatja a hazai projektek EU notifikációs folyamatait az Európai Unió megfelelő szervezeteivel. A Szélessáv Műhely 2009-ben kidolgozta a minden érintett, de leginkább az állami szereplőknek szóló Vitaindítóját, melyet 2010-ben aktualizál és továbbfejleszt. Ez a Nemzeti Szélessávú Koncepció, melynek létrehozására a BellResearch, mint a Műhely tagja kapott felkérést. A Koncepció célkitűzése, hogy a kormányzat számára artikulálja a hazai szélessávú ipar fejlesztésében érdekelt és ezért a Szélessáv Műhelybe tömörült vállalatok, intézmények, szervezetek egyeztetett álláspontját a Műhely küldetésében megfogalmazott célok megvalósítása érdekében. 4

5 Tartalom A Szélessáv Műhely és a Koncepció Hazai szélessáv-körkép A legkritikusabb hiányosságok Célkitűzések, feladatok 5

6 Európai benchmark-index és versenyképesség Az Európai Unió az Europe 2020 dokumentumban meghatározza az unió országai szélessávú teljesítményét indexáló benchmarking-alapelveket Rurális szélessávú lefedettség A verseny kiterjedése és mértéke Az összehasonlítás alapja: Sávszélességek Szélessávú árak Fejlett szélessávú szolgáltatások elterjedése Társadalmi-gazdasági környezet fejlettsége : Broadband Performance Index a fenti mutatók algoritmizált értékelése alapján 2009: Europe s Competitiveness Report a fenti mutatók kvantitatív mérése alapján Az európai szélessávú benchmark-mutatók alkalmasak arra, hogy Magyarország is tükörbe nézzen és értékelje eddig elért eredményeit A Koncepció felvállalja, hogy bemutassa Magyarország pozícióit az egyes mutatók tükrében 6

7 Magyarország összesített értékelése BPI, 2009 Forrás: Commission staff working document to Europe's Digital Competitiveness Report [Brussels, SEC[2009] 1103] Hazánk a 20. helyezett volt a 2009 közepén közreadott BPI szerint Ennél frissebb BPI-t nem publikáltak 7

8 Tartalom A Szélessáv Műhely és a Koncepció Hazai szélessáv-körkép A legkritikusabb hiányosságok Célkitűzések, feladatok 16

9 Definíciós hiányosságok Az európai benchmarkok terminológiájában a szélessáv fogalma 144 kbps feletti sávszélességet jelent Lefedett egy település, ha a legalább 1, a fenti definíciónak megfelelő hozzáférés létrehozható Nincs konszenzus abban, mit tekintsünk alap szélessávnak, azaz olyan sávszélességnek, amelyből 100% lefedettséget el kell érni Az sem világos, hogy kell-e, lehet-e egyetemes szolgáltatásként előírni ezt az alap -sávszélességet Nem meghatározott, mi a valódi szélessáv Az európai benchmarkok egyelőre figyelmen kívül hagyják a vezetéknélküli szélessávú platformokat 17

10 Az infrastruktúráért felelős kínálati oldal hiányosságai Infrastrukturális hiányosságok Nem valósult meg az Nemzeti Szélessávú Stratégia 2005-ben kitűzött célja: 2010-re 100%- os lefedettség [mivel?] Mintegy 140 egyáltalán nem lefedett település, néhány tízezres populácó Optikai végpont hiányzik ezernél több településen, csak 1 van mintegy 1200 esetében Hiányos a körzethálózati lefedettség Ahol van szélessáv, ott sem garantált a teljes település lefedése A rézhálózatok a műszaki korlátok, illetve a korszerűsítések elmaradása miatt már nem tekinthetők jövőállóknak A fejlődésre alkalmasnak bizonyult HFC-hálózatokat rurálisan aligha építik meg A DSL-t felváltó korszerű elérési hálózatok kiépítése lelassult A mobilszolgáltatók HSPA-fejlesztései egyelőre visszafogottak A piac távközlési költései 2007 óta összességében zsugorodnak A hazai infrastruktúrák fejletlenek az EU Digital Agenda elvárásainak teljesítésére: 2013-ra 100%-os alap -ellátás 2020-ra 100%-os 30 Mbps lefedettség 2020-ra 50%-os 100 Mbps lefedettség Állami szándék, beavatkozás és programok nélkül ezek aligha érhetők el 18

11 A keresleti oldal szereplőinek hiányosságai - vállalatok Az infokommunikációs felkészültség hiánya Nem tudatosult lehetőségek A hazai KKV-k versenyhátránya A motiváció hiánya Csekély online aktivitás Penetráció 19

12 A keresleti oldal szereplőinek hiányosságai - lakosság Alacsony szintű digitális írástudás Bizalomhiány Kognitív és motivációs gátak Fejlett szolgáltatások alacsony igénybe vétele Digitális szakadék Alacsony háztartási számítógépés internet penetráció Generációs és regionális különbségek A háztartások belső penetrációja 20

13 A tartalmakért felelős oldal elmaradásai A szélessávú értékek cseréjéből mindig kihagyunk egy kritikus elemet Penetráció Magyar nyelvű, releváns tartalom, alkalmazás csak a tudatosak számára van 21

14 Tartalom A Szélessáv Műhely és a Koncepció Hazai szélessáv-körkép A legkritikusabb hiányosságok Célkitűzések, feladatok 22

15 Követelmények a kínálati oldalon A Szélessáv Műhely javasolja, hogy a követelmény az alábbi legyen: Minden településen kell legyen optikai POP 2013-ig minden település le legyen fedve legalább 1 Mbps alap sávszélességű szolgáltatással 2020-ra a teljes lakosság számára elérhető legyen legalább 30 Mbps letöltési sebességű hozzáférés Ugyanekkorra a lakosság 50%-a számára 100 Mbps sávszélesság álljon rendelkezésre A lefedés megoldásába vonjuk be a vezetéknélküli megoldásokat is megfelelő garanciális előírások mellett A 2013-as célok megvalósítására a ma rendelkezésre álló technológiák megfelelőek: DSL, HFC, FTTx, 3G UMTS, 3G CDMA450, WLAN, WiMax A 2020-as célok eléréséhez azonban a DSL, a 3G nem lesz elegendő csak az FTTx, a HFC, a WLAN, a 4G LTE, 4G WiMax lehet megoldás Ez nem működhet az állam szerepvállalása nélkül 23

16 Foglalkozzunk a keresleti oldali korlátokkal is! Az infrastruktúra-fejlesztések nélkülözhetetlenek [enabler!], de a keresleti oldalon elért radikális javulás nélkül nem fognak áttörést hozni a penetrációban, a fejlett szolgáltatások igénybevételében, a versenyképesség fokozásában, a digitális szakadék csökkentésében Az IKT-kultúra alacsony szintje mellett a KKV-k jelentős hányada nem is érdekelt saját hatékonysága növelésében, mert elsődleges a fiskális nyomás kikerülése A lakosság IKT-oktatása elsőrendű fontosságú, kiemelten a közoktatás szintjén A lemaradók, akik a közoktatásnak nem részei, csak külön programok során tehetők írástudóvá A KKV-k jobb IKT-használata a lakosság, mint alkalmazott számára is az IKT-képzés leghatékonyabb útja A lakosság számára a szélessávú haszon kérdését górcső alá kell venni: kik a lemaradók, hogyan jellemezhetők, és milyen tartalmakkal/alkalmazásokkal=értékkel lehet őket megtalálni Az államigazgatásban kötelező legyen használni/elfogadni az e-megoldásokat 24

17 Hogyan lehet ezt elérni? Ha a kínálati oldal problematikája nem oldódik meg a verseny segítségével, a keresletié különösen nem: az állami beavatkozás létfontosságú Fiskális korrekciók, IKT-irányú motivációk, akár fiskális/közpolitikaiak is Közoktatási programok Felnőttoktatási programok Alapos társadalomkutatás a lemaradók motivációs rétegezettségének feltárására Támogatott tartalom/alkalmazásfejlesztési programok specifikusan a feltárt profilok mentén Eszközök és alkalmazások fejlesztése a felhasználói hasznok realizálásához szükséges kezdeti akadályok csökkentésére A közigazgatási szabályozás korszerűsítése, és a belső/külső online tranzakciók rendszeresítése A távmunka szerepe, elfogadása Digitális közbizalom: a biztonsági problémák kezelése felvilágosítással, technikai és jogi eszközökkel, szolgáltatói garanciákkal 25

18 Beruházás-barát szabályozást Az állami feladatok fontos része a szabályozás megfelelő hangolása Az elmúlt évtizedekben számos fejlesztés elmaradása részben vagy egészben a beruházások megtérülésére kockázatot jelentő szabályozási feltételekre vezethető vissza Az elvárt fejlesztések csak olyan politikai-szabályozási környezetben történhetnek meg, amely a beruházásokat fontolgatók számára is vonzó Amennyiben egyetértünk abban, hogy a Digital Agenda előirányzatai helyesek, és a gazdaság motorja az IKT, akkor ez legyen a prioritás Nyugodjunk meg az eddigi, alapvetően infrastruktúra-alapú verseny tapasztalatait látván, hogy a versenynek ez a szintje elegendő az árak kordában tartásához 26

19 A Szélessáv Műhely szerepe A Koncepció a feltételrendszert is alaposan körüljárja A társadalom szereplőinek felelősségét és tennivalóit összefoglalja A legfontosabb feltétel: állami elkötelezettség Mindezt a felek kommunikációjával, érdekegyeztetésével Ebben a Szélessáv Műhely lehet a katalizátor, mint az érintettek szakmai fóruma 27

20 Köszönöm a figyelmet! Összefoglaló a Szélessáv Műhely 2010-es Koncepciója alapján Sugár Mihály vezető tanácsadó

NEMZETI INFOKOMMUNIKÁCIÓS STRATÉGIA 2014-2020

NEMZETI INFOKOMMUNIKÁCIÓS STRATÉGIA 2014-2020 NEMZETI INFOKOMMUNIKÁCIÓS STRATÉGIA 2014-2020 2013.07.23. Az infokommunikációs szektor fejlesztési stratégiája (2014-2020) v5.0 Vezetői összefoglaló... 4 I. BEVEZETÉS... 9 I.1 Indíttatás és mandátum: a

Részletesebben

NEMZETI INFOKOMMUNIKÁCIÓS STRATÉGIA 2014-2020

NEMZETI INFOKOMMUNIKÁCIÓS STRATÉGIA 2014-2020 NEMZETI INFOKOMMUNIKÁCIÓS STRATÉGIA 2014-2020 2014.02.04. Az infokommunikációs szektor fejlesztési stratégiája (2014-2020) v7.0 Vezetői összefoglaló... 4 I. BEVEZETÉS... 10 I.1 Indíttatás és mandátum:

Részletesebben

IKT szektor Iparpolitikai Ajánlás

IKT szektor Iparpolitikai Ajánlás IKT szektor Iparpolitikai Ajánlás Készült az Informatikai és Hírközlési Minisztérium (IHM), Informatikai Érdekegyeztető Fórum (Inforum), Informatikai Vállalkozások Szövetsége (IVSZ), Neumann János Számítógép-tudományi

Részletesebben

INTERNETHAJÓ 2006 keknotesz@internethajo.hu KÉK NOTESZ 1

INTERNETHAJÓ 2006 keknotesz@internethajo.hu KÉK NOTESZ 1 INTERNETHAJÓ 2006 keknotesz@internethajo.hu KÉK NOTESZ 1 Bevezető A KÉK NOTESZ elnevezés ezentúl azt a maximum egy szerzői ív terjedelmű helyzetértékelést jelenti majd a magyar nyilvánosságban, amelyet

Részletesebben

INFOKOMMUNIKÁCIÓS IPARPOLITIKAI AJÁNLÁS

INFOKOMMUNIKÁCIÓS IPARPOLITIKAI AJÁNLÁS INFOKOMMUNIKÁCIÓS IPARPOLITIKAI AJÁNLÁS Budapest, 2005. február 11. Információs és kommunikációs iparpolitikai ajánlások - MUNKAANYAG 1 ÖSSZEFOGLALÓ... 4 1.1 AZ IPARPOLITIKAI AJÁNLÁS INDOKOLTSÁGA ÉS TARTALMA...

Részletesebben

Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 2016-ig, kitekintéssel 2020-ra

Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 2016-ig, kitekintéssel 2020-ra Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 2016-ig, kitekintéssel 2020-ra Dokumentum az Európai Bizottság részére a végső energiamegtakarítást elősegítő nemzeti célkitűzésekről és intézkedésekrőla

Részletesebben

VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM

VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM CCI 2014HU16M2OP Cím Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program Verzió 5.0 Első év 2014 Utolsó év 2023 Támogathatóság kezdete 2014. január 1. (1303/2013/EU

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv Foglalkoztatás és növekedés 2007 2013

Új Magyarország Fejlesztési Terv Foglalkoztatás és növekedés 2007 2013 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA Új Magyarország Fejlesztési Terv Foglalkoztatás és növekedés 2007 2013 (Második olvasat) Előszó Magyarország történelmi lehetőség kapujába érkezett: 2007 és 2013 között az

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 1 Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 2 3 Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 2. BEVEZETÉS... 6 2.1. A KERETSTRATÉGIA SZÜKSÉGESSÉGE... 6

Részletesebben

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020 Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020 Tartalom 1 Köszöntő... 4 2 Bevezetés... 6 3 Tervezési és végrehajtási alapelvek... 8 3.1 A tématerület pontos definiálása a tervezés során...

Részletesebben

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV Magyarország Nemzeti Stratégiai Referenciakerete 2007 2013 Foglalkoztatás és növekedés Az Európai Bizottság döntésének dátuma: 2007. május

Részletesebben

Háttéranyag a V/965. számú politikai vitához

Háttéranyag a V/965. számú politikai vitához A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA V/965/1 Háttéranyag a V/965. számú politikai vitához Új Magyarország Fejlesztési Terv Foglalkoztatás és növekedés 2007 2013 (Harmadik olvasat, partnerségi egyeztetés utáni

Részletesebben

Emberi Erőforrás Fejlesztési. Operatív Program EFOP

Emberi Erőforrás Fejlesztési. Operatív Program EFOP Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program EFOP 2014-2020 A Bizottság 2013. május 21-i OP sablon verziója alapján. A Strukturális Alapokra vonatkozó operatív programok esetében. 2013. szeptember 30.

Részletesebben

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

A Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (és a felhőalapú szolgáltatások kapcsolata)

A Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (és a felhőalapú szolgáltatások kapcsolata) A Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (és a felhőalapú szolgáltatások kapcsolata) 2014. Szeptember 9. Kövesdi Zoltán Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 1 AZ INFOKOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIÁK (IKT) TÁRSADALMI

Részletesebben

NEMZETI TÁRSADALMI FELZÁRKÓZÁSI STRATÉGIA MÉLYSZEGÉNYSÉG, GYERMEKSZEGÉNYSÉG, ROMÁK (2011 2020)

NEMZETI TÁRSADALMI FELZÁRKÓZÁSI STRATÉGIA MÉLYSZEGÉNYSÉG, GYERMEKSZEGÉNYSÉG, ROMÁK (2011 2020) Mindenkinek éreznie kell, hogy a nemzeti közösség tagja! gróf Tisza István miniszterelnök (1861 1918) NEMZETI TÁRSADALMI FELZÁRKÓZÁSI STRATÉGIA MÉLYSZEGÉNYSÉG, GYERMEKSZEGÉNYSÉG, ROMÁK (2011 2020) Budapest,

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 1 Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 2 Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 2. BEVEZETÉS... 5 2.1. A KERETSTRATÉGIA SZÜKSÉGESSÉGE... 5 2.2.

Részletesebben

OKTATÁSI INFORMATIKAI STRATÉGIA

OKTATÁSI INFORMATIKAI STRATÉGIA Informatikai Főosztály OKTATÁSI INFORMATIKAI STRATÉGIA OM Informatikai Főosztály Budapest, 2004. március 26. TARTALOMJEGYZÉK 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 POLITIKAI ÉS GAZDASÁGI KÖRNYEZET... 8 2. BEHATÁROLÁS...

Részletesebben

MAGYAR EU FEJLESZTÉSI IGAZGATÓTANÁCS PARTNERSÉG A FEJLETT MAGYARORSZÁGÉRT

MAGYAR EU FEJLESZTÉSI IGAZGATÓTANÁCS PARTNERSÉG A FEJLETT MAGYARORSZÁGÉRT MAGYAR EU FEJLESZTÉSI IGAZGATÓTANÁCS PARTNERSÉG A FEJLETT MAGYARORSZÁGÉRT A Microsoft egyik legfontosabb kötelessége, hogy együttműködjön a különböző országokkal és szervezetekkel a digitális írástudás

Részletesebben

AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT

AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT MAGYAR NEMZETI ÉLELMISZER- TECHNOLÓGIAI PLATFORM AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT A magyar élelmiszeripar egyeztetett innovációs stratégiai terve (2014 2029) A 2014. évi felülvizsgált változat 2014. augusztus

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYÁNAK STRATÉGIÁJA AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁSRÓL

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYÁNAK STRATÉGIÁJA AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁSRÓL A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYÁNAK STRATÉGIÁJA AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁSRÓL 2005. szeptember 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS HAZAI FEJLESZTÉSÉNEK FŐ STRATÉGIAI IRÁNYAI... 5 1.1.

Részletesebben

MINISZTERI KÖSZÖNTŐ. Kóka János Miniszter

MINISZTERI KÖSZÖNTŐ. Kóka János Miniszter I MINISZTERI KÖSZÖNTŐ A közlekedés az országok gazdaságának stratégiai fontosságú eleme, amely szorosan kapcsolódik a gazdasági és társadalmi élet szinte minden területéhez. Jelenleg Magyarországon a közlekedés,

Részletesebben

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. Tel.: (36 1) 204-2951 (36 1) 204-2970 Fax: (36 1) 204-2953 E-mail:ipargazd@t-online.h Internet:http://www.ikt.hu Az innovációs

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.10.6. COM(2010) 546 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

Az EU és Magyarország szélessávfejlesztési

Az EU és Magyarország szélessávfejlesztési INFOKOM 2014 Az EU és Magyarország szélessávfejlesztési programjának kihívásai HORVÁTH PÁL Contel Kft., ügyvezetô igazgató (phorvath.xy@gmail.com) EQnet Zrt., elnök (horvath.pal@eqnet.hu) Kulcsszavak:

Részletesebben

Memorandum az egész életen át tartó tanulásról

Memorandum az egész életen át tartó tanulásról Memorandum az egész életen át tartó tanulásról 1 Letölthetô EU-dokumentumok magyarul (www.oki.hu/eudok.asp) Memorandum az egész életen át tartó tanulásról Tartalomjegyzék 1. Bevezetô 2. Egész életen át

Részletesebben

Útmutató a köztulajdonban álló társaságok vállalatirányítási rendszerének vizsgálatához

Útmutató a köztulajdonban álló társaságok vállalatirányítási rendszerének vizsgálatához Oldal: 1/69 Útmutató a köztulajdonban álló társaságok vállalatirányítási Készítette: Trusted Business Partners Kft. www.trusted.hu 2014. július Oldal: 2/69 Tartalom 1. A TULAJDONOSI KONTROLL ÉRVÉNYESÍTÉSE...

Részletesebben

1117/2001. (X. 19.) Korm. határozat. a Nemzeti Környezetvédelmi Program második tervezési időszakára (2003-2008.) vonatkozó koncepcióról

1117/2001. (X. 19.) Korm. határozat. a Nemzeti Környezetvédelmi Program második tervezési időszakára (2003-2008.) vonatkozó koncepcióról 1117/2001. (X. 19.) Korm. határozat a Nemzeti Környezetvédelmi Program második tervezési időszakára (2003-2008.) vonatkozó koncepcióról A Kormány 1. elfogadja a Nemzeti Környezetvédelmi Program második

Részletesebben

A KÖZIGAZGATÁS ELEKTRONIZÁLÁSÁNAK GYAKORLATA MAGYARORSZÁGON

A KÖZIGAZGATÁS ELEKTRONIZÁLÁSÁNAK GYAKORLATA MAGYARORSZÁGON III. Évfolyam 1. szám - 2008. március Pándi Balázs ZMNE PhD hallgató Takács Attila ZMNE PhD hallgató Pándi Erik Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem pandi.erik@zmne.hu A KÖZIGAZGATÁS ELEKTRONIZÁLÁSÁNAK

Részletesebben

AZ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOKNAK A SZÉLESSÁVÚ HÁLÓZATOK MIELŐBBI KIÉPÍTÉSÉRE VALÓ ALKALMAZÁSÁRÓL SZÓLÓ KÖZÖSSÉGI IRÁNYMUTATÁS

AZ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOKNAK A SZÉLESSÁVÚ HÁLÓZATOK MIELŐBBI KIÉPÍTÉSÉRE VALÓ ALKALMAZÁSÁRÓL SZÓLÓ KÖZÖSSÉGI IRÁNYMUTATÁS Állami támogatások joga 1 (2009/1) 85 101. AZ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOKNAK A SZÉLESSÁVÚ HÁLÓZATOK MIELŐBBI KIÉPÍTÉSÉRE VALÓ ALKALMAZÁSÁRÓL SZÓLÓ KÖZÖSSÉGI IRÁNYMUTATÁS GALAMB ZSÓFIA KÁNYÁSI

Részletesebben