EURACADEMY OBSERVATORY

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EURACADEMY OBSERVATORY"

Átírás

1 EURACADEMY OBSERVATORY AZ INFOKOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIÁK ÁLTAL TÁMOGATOTT ÉLETHOSSZIG TARTÓ TANULÁS EURÓPAI OBSZERVATÓRIUMA A VIDÉKI EGYÉNI VÁLLALKOZÁSOK, MIKRO KIS ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA WP2: Az IKT által támogatott tanuláshoz kapcsolódó politikák és gyakorlati tevékenységek áttekintése Vezetői összefoglaló Magyarország Kukorelli Irén Tóth Péter MTA RKK NYUTI Győr 2007

2 Magyarország területének legnagyobb hányada rurálisnak tekinthető. Bár a tudományos életben sokáig folyt polémia arról, hogy az ország különböző jellegű területei miként csoportosíthatóak különböző kritériumok mentén, a végső lehatárolás alapját a fejlesztési programozáshoz felhasznált, kistérségi alapon működő és az OECD kritériumait figyelembe vevő rendszer képezi. Ez alapján elmondható, hogy az ország 96%-a vidéki térségnek minősül, ahol a népesség 74,5%-a él, kétséget kizáróan vidéki területen él a népesség 31,3%-a, mely az ország területének 58,3%- át teszi ki. Bár a rurális területek aránya nagynak mondható, a KKV-k működési területe ennek ellenkezőjeként írható fel, a legnagyobb arányban ekkora méretű cégeket a fővárosban, a főváros agglomerációjában, a nagyvárosokban és azok agglomerációjában találhatunk. A KKV k számát jócskán meghaladja mindenhol a mikrovállalkozások (10 főnél kevesebb alkalmazottal rendelkező vállalkozás) száma. Arányaiban 6-10-szer magasabb ezen vállalkozások száma. A vállalkozói kedv esetében elmondható, hogy a kelet-nyugat regionális megosztottság ebben az esetben jelen van, az ország nyugati része vállalkozóbb szellemű, magasabb az aktív lakosság aránya. Nincs még pontos meghatározása a KKV-knak Magyarországon. Ami a KKV-k számítógépes ellátottságát illeti, ebben a magyar értékek nem sokkal maradnak el az európai értékektől ben a 10 főnél több alkalmazottnál többel rendelkező vállalkozások 88%-nak volt számítógépe, de csak 78 %-uk rendelkezett internetkapcsolattal. Amennyiben ezen adatokat külön vizsgáljuk a kicsi, majd a közepes méretű vállalkozásoknál, láthatóvá válik, hogy közepes méretű vállalkozások ellátottsága minden tekintetben jobb az országos átlagnál. Magyarország az IT infrastruktúra kiépítettsége szempontjából jól áll. (2005 végéig a hazai települések 81%-ra elért a szélessávú rendszer.) A rendszerváltás óta eltelt másfél évtized elsőként az akadémiai, kutatási szféra, majd a közigazgatás, közoktatás és a közösségi elérések IT infrastruktúrájának fejlesztését hozta magával, miközben a piaci alapon működő infrastrukturális beruházásokra is sor került. Az ország területe kicsi, ezért az internet valamilyen formában a társadalom nagy hányada számára elérhető (otthon, munkahely, közösségi pontok). A használati arány azonban alacsony, ami azt jelenti, hogy a magyarországi internethasználók köre igen homogén: más kifejezéssel élve hazánkban igen jelentős digitális 2

3 megosztottság tapasztalható bizonyos változók mentén. Ezek közül a legfontosabb az életkor és az iskolai végzettség. Az internet Magyarországon napjainkban főként a fiatalok és fiatal felnőttek, valamint a magasan képzettek technológiája. Az internethasználat terjedése szempontjából a jövedelmi helyzet is fontos tényező: a magas jövedelműek használják nagyobb gyakorisággal ezt a technológiát. Az idősek, a kistelepüléseken élők, illetve a roma származásúak egyaránt kedvezőtlenebb helyzetben vannak IKT-elérés és -használat szempontjából az átlaghoz viszonyítva. A kutatások azonban az anyagi háttér mellett egyre nagyobb arányban a mentális okokat is kimutatják amikor arról van szó, hogy adott rétegek miért nem használják az új technológiákat. Az új technológiák elterjedése szempontjából az utóbbi pár évben egyfajta telítődés érzékelhető, ami a fejlődés stagnálását mutatja. Internet és számítógéphasználat számokban: a háztartások számítógép-ellátottsága 31 és 54 százalék között, a háztartások internetellátottsága 15 és 19 százalék között mozog, aminek a kétharmada szélessávot használ a lakosság internethasználati mutatója 25 és 35 százalék között mozog a magyar cégek 78%-a használ internetet (ha az ötven főnél többet foglalkoztatókat nézzük, akkor ez az arány 90%) és 40%-uknak van weboldala Az elmúlt évek során az infrastruktúra fejlesztések mellett a társadalom érzékenyítésére, az IT eszközök használatának elterjesztésére és mindennapi használattal kapcsolatos ismeretek átadására fókuszáltak a témával foglalkozó állami szervezetek. (OM, IHM) A beavatkozás legfontosabb terepe a témára koránál fogva legfogékonyabb korosztály a közoktatásban és a felsőoktatásban részt vevő diákok voltak. Ezen a téren az infrastruktúra-fejlesztés mellett már oktatási tartalomfejlesztés és módszertani fejlesztés is történt. A fejlesztések nagy hányada azonban csupán a közoktatást érintette, aminek hatásai csak lassan sugároznak ki az oktatás további területeire. Az IKT alapú oktatás a magyar oktatási rendszer több évszázados hagyományai poroszos, frontális oktatáson alapuló rendszer- miatt nehezen tud elterjedni. Az új technológiák használatára és a módszertan kidolgozására a 70-es évek óta folynak kísérletek, az IKT alkalmazásával kapcsolatos ismeretek tanítása azonban napjainkig nem jelent meg a pedagógus-képzésben. 3

4 Az IKT eszközöket elsőként a rendszerváltás után a liberalizált oktatási piacra belépő magáncégek használták, vagy azért, mert nyugat-európai anyacégüknél már kidolgozottak voltak a módszerek, vagy mert pénzügyileg megérte nekik alkalmazni az új módszereket. Elsőként a nyelvoktatásban, majd a különféle tréningcégeknél jelent meg az IKT alapú oktatás. Az e-learning használatára alkalmas keretrendszerek fejlesztése pályázati pénzekből, átfogó koncepciók nélkül kezdődött meg Magyarországon a 90-es évek közepén, aminek hatására széttöredezett és átjárhatatlan rendszerek alakultak ki egymás mellet és kialakult a témával foglakozó intézményi háttér is. Az e-learning használata ekkor terjedt el a magyar felsőoktatásban (a távoktatásban) ahol az elnevezés a lehető legkülönfélébb technológiákat és módszereket tartalmazza. Ezen a szinten a rendszer működőképes, azonban a színvonal nagyon változó, sok esetben csak papíron létezik a rendszer. Az IKT alapú képzések legnagyobb felvevői azok a nagy cégek, amelyek nem rendelkeznek külön oktatási divízióval. (Azon multinacionális cégek, ahol létezik ilyen csoport, példaként szolgálnak a kisebb oktatási cégeknek.) Az oktatási cégek nagy hányada a piacról él. Amennyiben erre módja nyílik különböző támogatásokat igénybe véve szervez képzéseket hátrányos helyzetű társadalmi csoportoknak (munkanélkülieknek, rurális területeken élőknek, itt működő KKV-k alkalmazottainak). Az így elkészített oktatási anyagok nem egy hosszútávú koncepció részei, nem a fenntartható fejlődést szolgálják, csupán egyedi lehetőséget ragadnak meg, amely a támogatás megszűnésével nem működnek tovább. Témánk és kutatásunk szempontjából fontosabbak a közösségi tudatfomálás különböző formái, ezen belül a jobbára közpénzből vagy uniós támogatásból finanszírozott kísérleti programok érdemelnek nagyobb figyelmet. Ezekben az esetekben jelennek meg legmarkánsabban azok a csoportok, akiknek kutatására vállalkoztunk. Ezen programok támogatások nélküli túlélése azonban több szempontból is kérdéses. Másik fejlesztési irány a tartalomfejlesztés, aminek célja olyan új, hasznos és más módon nem elérhető IKT tartalmak létrehozása, amik továbbmozdítói lehetnek mind az internetpenetráció növekedésének mind az oktatás fejlődésének. 4

5 A hazai IKT alapon működtetett LLL rendszerről összefoglalásként elmondható, hogy sem módszertani alapjai sem a stratégiák szintjén megfogható kezdeményezések, törvényi keretei és minőségbiztosítása nem adottak. A digitális írástudatlanság magas szintje a magyar társadalomban és az IKT használatától való ódzkodás, félelem nagyban megnehezíti az oktatási szervezetek helyzetét. Az internethasználók amúgy is kis rétegének is csak 20%-a használja tanuláshoz, interaktív oktatóprogramok működtetésére a számítógépét a KSH felmérései szerint. 5

Az operatív program hivatkozási (CCI) száma: 2007HU162PO001

Az operatív program hivatkozási (CCI) száma: 2007HU162PO001 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 Az operatív program hivatkozási (CCI) száma: 2007HU162PO001 Verzió: KMOP_070629.doc Oldalszám összesen: 152 TARTALOM 1. VEZETŐI

Részletesebben

AZ INTERNETHASZNÁLAT JELLEMZİI AZ 50 ÉV FELETTIEK KÖRÉBEN. Kutatási terv. Készítette: 2009. április 22.

AZ INTERNETHASZNÁLAT JELLEMZİI AZ 50 ÉV FELETTIEK KÖRÉBEN. Kutatási terv. Készítette: 2009. április 22. AZ INTERNETHASZNÁLAT JELLEMZİI AZ 50 ÉV FELETTIEK KÖRÉBEN Kutatási terv Készítette: Sándor Judit 2009. április 22. Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 1 A PROBLÉMA MEGHATÁROZÁSA... 2 A SZAKIRODALOM ÁTTEKINTÉSE...

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR. Infokommunikációs (IKT-) eszközök és használatuk a háztartási, a vállalati (üzleti) és a közigazgatási szektorban, 2013.

STATISZTIKAI TÜKÖR. Infokommunikációs (IKT-) eszközök és használatuk a háztartási, a vállalati (üzleti) és a közigazgatási szektorban, 2013. 14. szeptember Infokommunikációs (IKT-) eszközök és használatuk a háztartási, a vállalati (üzleti) és a közigazgatási szektorban, 13 STATISZTIKAI TÜKÖR Tartalom Bevezetés...2 Összefoglalás...2 I. Az IKT-eszközökkel

Részletesebben

Helyzetjelentés az e-gazdaság fejlettségéről: Magyarország európai összevetésben Kutatási Jelentés

Helyzetjelentés az e-gazdaság fejlettségéről: Magyarország európai összevetésben Kutatási Jelentés He ly z e t j e l e n t é s a z e-ga z da s á g f e j l e t t s é g é r ő l: Magyarország európai összevetésben Kutatási Jelentés 2007. November 23. A Kutatási Jelentés hátteréül szolgáló tanulmányt a

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 1 Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 2 Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 2. BEVEZETÉS... 5 2.1. A KERETSTRATÉGIA SZÜKSÉGESSÉGE... 5 2.2.

Részletesebben

Az információs és kommunikációs technológiák használata az üzleti szférában, 2010

Az információs és kommunikációs technológiák használata az üzleti szférában, 2010 Az információs és kommunikációs technológiák használata az üzleti szférában, 2010 Központi Statisztikai Hivatal 2011. október Tartalom Bevezetés... 2 1. Az információs és kommunikációs technológiák használatának

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 1 Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 2 3 Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 2. BEVEZETÉS... 6 2.1. A KERETSTRATÉGIA SZÜKSÉGESSÉGE... 6

Részletesebben

VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM

VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM CCI 2014HU16M2OP Cím Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program Verzió 5.0 Első év 2014 Utolsó év 2023 Támogathatóság kezdete 2014. január 1. (1303/2013/EU

Részletesebben

AZ INNOVÁCIÓS JÁRULÉK SZEREPE A MOL NYRT. KTD KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGÉBEN

AZ INNOVÁCIÓS JÁRULÉK SZEREPE A MOL NYRT. KTD KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGÉBEN BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Levelező tagozat Nemzetközi menedzsment szakirány AZ INNOVÁCIÓS JÁRULÉK SZEREPE A MOL NYRT. KTD KUTATÁS-FEJLESZTÉSI

Részletesebben

CIVIL SZERVEZETEK REGIONÁLIS ÖSSZEFÜGGÉSEI

CIVIL SZERVEZETEK REGIONÁLIS ÖSSZEFÜGGÉSEI CIVIL SZERVEZETEK REGIONÁLIS ÖSSZEFÜGGÉSEI Kákai László I. Előzmények A társadalmi életben kimagasló jelentősége van a civil társadalom szerveződéseinek, azok száma, gyarapodásának és terjedésének a településhálózat

Részletesebben

ORSZÁGOS FEJLESZTÉSPOLITIKAI KONCEPCIÓ I. RÉSZ A JÖVŐÉPÍTÉS ALAPJAI

ORSZÁGOS FEJLESZTÉSPOLITIKAI KONCEPCIÓ I. RÉSZ A JÖVŐÉPÍTÉS ALAPJAI Melléklet: az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepcióról szóló /2005. ( ) OGY határozathoz ORSZÁGOS FEJLESZTÉSPOLITIKAI KONCEPCIÓ I. RÉSZ A JÖVŐÉPÍTÉS ALAPJAI KIINDULÓPONTOK MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSPOLITIKÁJÁHOZ

Részletesebben

Szabó László: Az elektronikus gazdaság fejlődése Magyarországon és az Európai Unió országaiban

Szabó László: Az elektronikus gazdaság fejlődése Magyarországon és az Európai Unió országaiban Szabó László: Az elektronikus gazdaság fejlődése Magyarországon és az Európai Unió országaiban (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Szabó László (2004)

Részletesebben

A nemzetközi szervezetek dokumentumai megfogalmazzák, a felnőttképzésnek egyaránt kell gazdasági és társadalmi célokat szolgálni.

A nemzetközi szervezetek dokumentumai megfogalmazzák, a felnőttképzésnek egyaránt kell gazdasági és társadalmi célokat szolgálni. (Felnőtt)képzés és tudástranszfer a Dél- dunántúli régióban - kiindulópontok szakmai műhelymunkához Az alábbi rövid tanulmány célja a felkérésnek megfelelően a Dél- dunántúli régió vonatkozásában a felnőttképzés

Részletesebben

Javasolt új TIOP-indikátorok

Javasolt új TIOP-indikátorok Javasolt új TIOP-indikátorok Az ÚMFT humán programjai indikátorainak felülvizsgálata Értékelő jelentés Budapest, 2010. február. 1 TIOP 3a és 3b Specifikus célok: A humán infrastruktúra területi egyenlőtlenségeinek

Részletesebben

AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG MINT HORIZONTÁLIS ELV ÉRVÉNYESÜLÉSE A REGIONÁLIS FEJLESZTÉS OPERATÍV PROGRAMBAN

AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG MINT HORIZONTÁLIS ELV ÉRVÉNYESÜLÉSE A REGIONÁLIS FEJLESZTÉS OPERATÍV PROGRAMBAN AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG MINT HORIZONTÁLIS ELV ÉRVÉNYESÜLÉSE A REGIONÁLIS FEJLESZTÉS OPERATÍV PROGRAMBAN Zárótanulmány A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megbízásából készítette: a Magyar Tudományos Akadémia Regionális

Részletesebben

JAVASLATOK. a vállalkozás-ösztönzés, foglalkoztatás-támogatás, vállalkozó és foglalkoztatott képzés lehetséges jövőjére

JAVASLATOK. a vállalkozás-ösztönzés, foglalkoztatás-támogatás, vállalkozó és foglalkoztatott képzés lehetséges jövőjére Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium JAVASLATOK a vállalkozás-ösztönzés, foglalkoztatás-támogatás, vállalkozó és foglalkoztatott képzés lehetséges jövőjére Készült a Foglalkoztatáspolitikai

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR A doktori iskola vezetıje: Dr. UDOVECZ GÁBOR MTA doktora, egyetemi tanár Témavezetı: Dr. PIROS MÁRTA Fıiskolai tanár AZ ISKOLARENDSZEREN

Részletesebben

Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală

Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală HURO/0901/165/2.3.1 Maradj az iskolában/ramai la scoala www.huro-cbc.eu www.hungary-romania-cbc.eu Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală Módszertani kézikönyv 1 Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală Módszertani

Részletesebben

Az üzleti információs rendszerek használatának jellemzői a magyarországi és bosznia-hercegovinai kis- és középvállalkozások körében

Az üzleti információs rendszerek használatának jellemzői a magyarországi és bosznia-hercegovinai kis- és középvállalkozások körében Az üzleti információs rendszerek használatának jellemzői a magyarországi és bosznia-hercegovinai kis- és középvállalkozások körében SASVÁRI Péter Miskolci Egyetem, Miskolc sasvari.peter@uni-miskolc.hu

Részletesebben

1.1.1 Közlekedési hálózat: úthálózat, vasúthálózat, vízi, légi közlekedés 5

1.1.1 Közlekedési hálózat: úthálózat, vasúthálózat, vízi, légi közlekedés 5 1 A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ HELYZETÉNEK ÁTTEKINTŐ ELEMZÉSE 1 A Közép-magyarországi régió Budapestet és Pest megyét foglalja magába, területe 6.919 km 2, ezzel az ország területének 7,4%-át teszi ki.

Részletesebben

IFM Humán Erőforrás Háttértanulmányok

IFM Humán Erőforrás Háttértanulmányok IFM Humán Erőforrás Háttértanulmányok Integrációs és Fejlesztéspolitikai Munkacsoport Humánerőforrás-fejlesztési Szakmai Munkacsoport 2004/1/3.5. AZ ÉLETHOSSZIG TANULÁS MAGYARORSZÁGI INTÉZMÉNYRENDSZERE

Részletesebben

Vezető: Prof. Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár. Horváth Eszter okleveles közgazdász

Vezető: Prof. Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár. Horváth Eszter okleveles közgazdász Vezető: Prof. Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár Horváth Eszter okleveles közgazdász Kicsik között a legkisebbek A törpefalvak sikerének kulcstényezői Doktori értekezés Témavezető: Prof. Dr. Rechnitzer

Részletesebben

Inkluzív nevelés Az integrált oktatás jogi háttere. Kézikönyv a pedagógusképzô intézmények számára

Inkluzív nevelés Az integrált oktatás jogi háttere. Kézikönyv a pedagógusképzô intézmények számára Inkluzív nevelés Az integrált oktatás jogi háttere Kézikönyv a pedagógusképzô intézmények számára Készült a Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerôforrás-fejlesztési Operatív Program 2.1. intézkedés Hátrányos

Részletesebben

Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2

Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2 Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2 1 BEVEZETŐ... 8 1.1. Az anyag célja és az információk forrásai... 8 1.2. A téma általános megközelítése... 9 2 AZ EGYES KÉPZÉSI FORMÁK JELLEMZŐI... 15 2.1. Közoktatás...

Részletesebben

A kiadvány az Európai Unió társfinanszírozásával készült (ROP-3.3.1-2005-01-0024/34). Készült a Nemzeti Fejlesztési Terv Regionális Fejlesztés

A kiadvány az Európai Unió társfinanszírozásával készült (ROP-3.3.1-2005-01-0024/34). Készült a Nemzeti Fejlesztési Terv Regionális Fejlesztés A kiadvány az Európai Unió társfinanszírozásával készült (ROP3.3.12005010024/34). Készült a Nemzeti Fejlesztési Terv Regionális Fejlesztés Operatív Programja keretében. Regionális foglalkoztatáspolitikai

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS AJKAY ADRIÁN Nyugat-magyarországi Egyetem Sopron 2011 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZÉCHENYI ISTVÁN GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA KÖZÖSSÉGI GAZDÁLKODÁSTAN PROGRAM

Részletesebben

A magyarországi felnőttképzés

A magyarországi felnőttképzés A magyarországi felnőttképzés Készült a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium megbízásából Budapest, 2004. január Professzorok Háza Felsőoktatási Kutatóintézet 2 Összeállította: Györgyi Zoltán

Részletesebben

A kis- és középvállalkozások. fejlesztésének

A kis- és középvállalkozások. fejlesztésének A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája 2007 2013 A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája 2007 2013 A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája (2007 2013)

Részletesebben

1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz. Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020

1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz. Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020 1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020 Tartalomjegyzék I. HELYZETELEMZÉS 1. Az önkéntesség meghatározása 2. Az önkéntesség hazai történetének áttekintése

Részletesebben

NEMZETI INFOKOMMUNIKÁCIÓS STRATÉGIA 2014-2020

NEMZETI INFOKOMMUNIKÁCIÓS STRATÉGIA 2014-2020 NEMZETI INFOKOMMUNIKÁCIÓS STRATÉGIA 2014-2020 2014.02.04. Az infokommunikációs szektor fejlesztési stratégiája (2014-2020) v7.0 Vezetői összefoglaló... 4 I. BEVEZETÉS... 10 I.1 Indíttatás és mandátum:

Részletesebben