EGYHÁZKÖZSÉGI ÉRTESÍTŐ

Save this PDF as:
Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EGYHÁZKÖZSÉGI ÉRTESÍTŐ"

Átírás

1 nt C e zs A KÖLNI ÉRSEKSÉG RÓMAI KATOLIKUS MAGYAR LELKÉSZSÉGE KATHOLISCHE UNGARNGEMEINDE IM ERZBISTUM KÖLN 1 EGYHÁZKÖZSÉGI ÉRTESÍTŐ év 2. szám HAJLÉKTALAN KRISZTUS r a y a g M d lá s a Sz Katolikus E g y h á zk ö é g K ö ln Az idei nagyhéten egy cikkre lettem figyelmes az interneten. Arról tudósított, hogy Budapesten az egyik plébániatemplom mellett felállították a Hajléktalan Krisztus szobor alkotást. Timothy P. Schmalz kanadai mûvésznek az együttérzés jelképévé vált szobra bejárta a világ nagyvárosait (Róma, Madrid, Washington, London) azzal a céllal, hogy megszólítson bennünket. Arra bíztat, hogy meglássuk Krisztust a másik emberben, a szenvedõben, a hajlék nélkül élõben. És ne csak meglássuk, hanem kiki a maga helyén és eszközeivel segítsen is rajta hatékonyan. A mûvész egy padon fekve ábrázolja Jézust, ahogy naponta látjuk a fedél nélküli embereket városainkban. A testet takaró borítja, a mezítelen lábakon a keresztre feszítés szögei által ütött sebek. Az alkotás az elesett, kirekesztett emberekre hívja fel a figyelmet. Azt remélem, minden egyes nagyvárosban állhat majd egy ilyen szobor, mint vizuális üzenet. Egy köztéri szobor napi 24 órában igét hirdet nyilatkozta korábban az alkotó. Való igaz: napjainkban sokféle beszéd és még több okoskodás elhangzik. A szavak inflációjában élõ ember egyre nehezebben igazodik el ebben a felgyorsult és egyre bonyolultabbnak tûnõ világban. De Jézus örökérvényû szavai amit a legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek /Mt 25,45/ sürgetõen hív a tevékeny szeretet megélésére. Egy ember elment levágatni a haját, és megigazíttatni a szakállát. Ahogy a fodrász dolgozni kezdett, kellemes beszélgetésbe elegyedtek. Sok mindenrõl szót ejtettek, különféle témákról beszélgettek. Végül szóba került Isten is, mire a fodrász határozottan kijelentette:

2 2 Egyházközségi Értesítő év 2. szám július-december Én nem hiszem, hogy Isten létezik. Miért ilyen biztos ebben? kérdezte a vendég. Nos, csak ki kell nézni az utcára, hogy mindenki megértse, miért nem létezhet Isten. Mondja meg õszintén, ha Isten létezne, hogy lehetne annyi beteg a világon? Hogy is hagyhatnának el szülõk gyermekeket? Ha Isten létezne, se szenvedés, se fájdalom nem lenne. Nem tudok elképzelni egy szeretettel teli Istent, aki megengedi mindezt körülöttünk. A vendég gondolkodott egy kis ideig, aztán úgy döntött, nem válaszol a fodrász feltevésére, mert nem akart vitába keveredni. Miután a fodrász befejezte a dolgát, a vendég fizetett, majd elbúcsúzott tõle és kilépett az utcára. A következõ pillanatban szemébe ötlött egy ember, akinek hosszú, kócos haja és loboncos szakálla volt. Piszkosnak és gondozatlannak tûnt. A vendég visszafordult, és megint belépett a fodrászüzletbe, ahol megszólította a fodrászát: Tudja, mit mondok? Nem léteznek fodrászok a világon! Hogy mondhat ilyet, uram? kérdezte meglepetten a fodrász. Hiszen itt vagyok én. Én fodrász vagyok, nem? Éppen most fejeztem be az Ön hajának és szakállának rendbetételét. Nem, nem! erõsködött a vendég. Fodrászok márpedig nem léteznek, hiszen ha léteznének, akkor nem lennének olyan hosszú, gondozatlan hajú és szakállú emberek az utcán, mint az az ember ott, látja? Ah, de hát attól még léteznek fodrászok! válaszolt a mester. Tehetek én arról, hogy az az ember nem jön be hozzám? Hát ez az! bólintott rá a vendég. Éppen errõl van szó! Isten is LÉTEZIK! Tehet Õ arról, hogy az emberek nem fordulnak Hozzá, hogy nem keresik meg Õt? Talán ezért is van olyan sok fájdalom és szenvedés a világon. VI. Pál pápa egyszer ezt mondta a Világiak Pápai Tanácsa elõtt: A mai embert inkább érdeklik a tanúk, mint a tanítók, és ha mégis hallgat a tanítókra, azért teszi, mert õk egyben tanúk is. Tanúskodnunk kell tehát tetteinkkel arról, hogy követjük a mindenkihez lehajló és segítõ Jézust. Szórd szét kincseid a gazdagság legyél te magad. Nyûdd szét díszeid a szépség legyél te magad. Feledd el mulatságaid a vígság legyél te magad. Égesd el könyveid a bölcsesség legyél te magad. Pazarold el izmaid az erõ legyél te magad. Oltsd ki lángjaid a szerelem legyél te magad. Ûzd el szánalmaid a jóság legyél te magad. Dúld fel hiedelmeid a hit legyél te magad. Törd át gátjaid a világ legyél te magad. Vedd egybe életed-halálod a teljesség legyél te magad. /Weöres Sándor: Tíz lépcsõ/

3 A KÖLNI ÉRSEKSÉG RÓMAI KATOLIKUS MAGYAR LELKÉSZSÉGE KATHOLISCHE UNGARNGEMEINDE IM ERZBISTUM KÖLN 3 KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR PROGRAM A Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága által létrehozott Kõrösi Csoma Sándor Program célja a diaszpóra és az anyaország magyarsága közti kapcsolatok erõsítése, a magyar identitás erõsítése érdekében végzett ismeretátadási, oktatási és szervezési tevékenység. Az elmúlt három évben Dóra Áron, Darabos Eszter hageni és Farkas Júlia kölni ösztöndíjasok nagyszerû segítségét tapasztalhattuk több programunkon is. A 2016/17-es tanévben Lelkészségünk is pályázott, így dolgozott velünk szeptembertõl májusig Farkas Júlia KCSP-ösztöndíjas, aki több területen is nagy segítségünkre volt: gyerekkatekézis, gyerekfoglalkozások, varázsjátékok, önismereti játékok, hittantanítás, Taizéi imaóra, fiatalok estje, beszélgetések a gyereknevelésrõl, ministránskirándulás, különbözõ programok szervezése, elõkészítése, lebonyolítása, beszámolók, cikkek írása. Ezúton is köszönjük nagyszerû munkáját, a sok befektetett idõt és energiát Kicsik és Nagyok körében egyaránt! Május végén az ösztöndíj lejártával ugyan búcsút kellett volna tõle vennünk, de a Lelkészség és Juli is újra megpályázta az ösztöndíjat, hogy az elkezdett projektek, gyerekfoglalkozások ne szakadjanak hirtelen félbe, hanem tovább folytatódhassanak, elmélyülhessenek. Örömmel közölhetjük, hogy Juli is és mi is újra elnyertük az ösztöndíjat: Juli szeptembertõl a 2017/18-as tanév idejére ismét közöttünk lesz, s a nyári szünet után feltöltõdve, újult erõvel folytatja az elkezdett munkát. Szeretettel várjuk vissza és sok sikert kívánunk feladataihoz! /Mustos Edit/ AACHENI MAGYAR KÁPOLNA JUBILEUMI ZARÁNDOKLAT Az aacheni zarándokút és az aacheni búcsújáróhely Nagy Károly idejétõl híres kegyhely volt, Magyarországról is, különösen minden hetedik évben nagy embertömeg zarándokolt oda. Az aacheni magyar kápolna a dóm egyik mellékkápolnájának története pedig akkor kezdõdött, amikor Erzsébet királyné, Károly Róbert özvegye, Nagy Lajos anyja, 1357-ben Aachenbe zarándokolt, ahol találkozott IV. Károly német-római császárral és Anna császárnéval is. Nagy Lajos az 1364-es zarándoklás alkalmával tett alapítványt a magyar kápolna építésére, amely 1367-ben készült el gótikus stílusban; az alapító oklevél felsorolja a templomi felszereléseket, liturgikus kellékeket, amellyekkel ugyancsak Nagy Lajos látta el a kápolnát. Idén, a magyar kápolna alapkõletételének 650. évfordulója alkalmából az õsz folyamán nemzeti zarándoklatot szervezünk. Részletek késõbb olvashatók a honlapunkon.

4 4 Egyházközségi Értesítő év 2. szám július-december FATIMAI ZARÁNDOKLAT VISSZATEKINTÉS I. Valahányszor Máriára nézünk, újra hinni kezdünk a gyengédség és a szeretet forradalmi erejében. /Ferenc pápa/ A fatimai jelenések 100. évfordulója alkalmából egyházközségünk területérõl összesen 37-en zarándokoltunk májusban Portugáliába. Útunk gazdag élményeit szeretném összefoglalni. Az út egész folyamán érvényes volt a közmondás: Ki korán kel, aranyat lel! A kölni fõpályaudvarra minden irányból korán érkeztünk. Vonattal utaztunk Frankfurtba, ahonnan Portóba repültünk, majd busszal értünk Fatimába. Figyelmes és segítõkész idegenvezetõnk, Krauze úr kísért bennünket a zarándoklat ideje alatt. Kitûnõ ellátású szállodánk pár lépésre volt az imahelyhez, így a kora reggeli és késõ esti programok is könnyen elérhetõk voltak számunkra. Minden este 21:30h-kor kezdõdött a rózsafüzér és a körmenet a bazilika elõtti téren, amely kétszer akkora, mint a római Szt. Péter tér. Ezrek érkeztek a világ minden részérõl: fiatalok, idõsek és gyerekek, jó volt látni a nagy világcsaládot. Együtt imádkoztuk a rózsafüzért, mindenki a maga nyelvén. A körmeneten égõ gyertyával a kezünkben mi is be tudtunk kapcsolódni a latin nyelvû fatimai Mária-énekek refrénjébe. Alkalmunk volt együtt és egyedül is imádkozni: örömeinket és gondjainkat elmondhattuk a Szûzanyának. Mindennap lehetõség nyílt a kegyhely valamelyik kápolnájában vagy a bazilikában, hogy József atya magyar nyelven szentmisét mutasson be, amelyet Edit orgona és furulya játéka színesített. Az énekeket egy elõre elkészített füzetbõl követhettük, s a benne lévõ imák által még jobban ráhangolódtunk a zarándoklatra. Minden könnycseppedet, Mely bûneidért pereg, Angyalok fogják fel Rózsaszirom-tálba Rózsafüzér lesz majd Szûzanya karjára. Így mutat be végül Szent Fiának minket, Szivárványszín prizmán Tisztítva bûnünket! Édes reménységünk Szûzanya jósága Rózsafüzér-imánk Út, a Mennyországba! /Pozsonyi Ágnes: Rózsafüzér/

5 A KÖLNI ÉRSEKSÉG RÓMAI KATOLIKUS MAGYAR LELKÉSZSÉGE KATHOLISCHE UNGARNGEMEINDE IM ERZBISTUM KÖLN 5 Fatimának több magyar vonatkozását is felfedeztük. A bazilikában ahol a szentté avatott látnokgyermekek, Jacinta és Francesco ill. az idõs korában elhunyt Lucia nõvér sírja található Szt. István szobra áll a kórus mellett. A jelenési kápolnától nem messze pedig Kondor Lajos verbita atyáról teret neveztek el és szobrot állítottak emlékének. Õ több, mint 50 évet élt Fatimában, fogadta a zarándokokat, misézett nekik, segített és hozzájárult, hogy sokan megismerjék a jelenések üzenetét. Mi is kinyilvánítottuk tiszteletünket: virágot helyeztünk el és imádkoztunk a szobránál. Lajos atya a szenttéavatás viceposztulátora alapította a Mindszenty bíborosról elnevezett Magyar keresztutat. Óriási élmény volt végigmenni a kálvárián: olajfák és parafatölgyek között vezetett az út, amelynek stációi is jelzik, hogy a világ magyarjainak adakozásából készülhetett el. A keresztút végén áll a Szt. István kápolna, amelynek mennyezetén gyönyörû mozaik örökíti meg a pillanatot, amikor Szt. István felajánlja országunkat a Szûzanyának, üvegablakai pedig magyar szenteket ábrázolnak. A keresztúttól nem messze van Aljustrel, a látnokgyermekek szülõfaluja. Õk 100 éve nyitottak voltak a Szûzanya üzenetére, s kérése mellett minden nehézség, meg nem értés ellenére is kitartottak. Zarándoklatunkat kirándulásokkal fûszereztük: Tomar, Porto, Nazaré, Alcobaca, Batalha, Obidos, Lisszabon szebbnél szebb városok, gazdag történelem és mûvészettörténet, festõi helyek, szûk utcák, pompás virágok, Portwein és Ginginha (meggylikõr csokiban), templomok és kolostorok jelentették a feledhetetlen élményeket. A Lisszabon Belém kerületében található Szent Jeromos-kolostor az UNESCO világörökség részeként Portugália aranykorát jelképezi. A templomban láttuk a nagy felfedezõ, Vasco da Gama sírját, majd megálltunk a Belém-toronynál, amelyet I. Mánuel portugál király a portugál késõ gótika késõbb róla elnevezett stílusában, a mánuel stílusban, Vasco da Gama felfedezõútjának emlékére építtetett. Utolsó este a rózsafüzér imádságon és a körmeneten mindenki a maga módján elbúcsúzott a nagy közösségtõl. Megható volt, de öröm töltött el bennünket. Csendben születtek apró csodák. Megerõsítést kaptunk, hogy imával, kitartással, példával szebb életet lehet élni. Köszönet a csoportnak az együttlétért, sok-sok köszönet József atyának és Editnek, hogy lehetõvé tették, elõkészítették ezt az utat, és köszönet Krauze úrnak, idegenvezetõnknek is, hogy figyelt ránk és segített bennünket a zarándoklaton. /Hellendahl Erzsébet, Düsseldorf/

6 6 Egyházközségi Értesítő év 2. szám július-december LACKFI JÁNOS: A HAJLÉKKÉSZÍTÉS ZSOLTÁRA Uram, mi, a te híveid, roppant rendes gyerekek vagyunk ám, lehozunk téged az égbõl, bebugyolálunk öblítõillatú ruhácskákba, megédesítjük a papit is, amivel megetetünk, nehogy elcsapd a kis haskódat, csinálunk neked babaházat, elnevezzük templomnak, ott majd minden habos márvány lesz meg csipi-csupa aranyozás, meg ájtatos tekintetû szentecskékkel pakolásszuk tele a fõhajót, legyen mivel játszanod, ha unod magad, zenélünk is neked, pihepuha zenéket, mindenesetre semmi olyasmit, amire amúgy szívesen rángatózunk õrjöngve a fesztiválokon, maradj csak meg, Uram, a te kis álomvilágodban, csíja, csicsíja, majd mi elringatunk, suttogva motyogunk neked szép szavakat, és engedelmesen ráfeleljük a zsoltárválaszokat, egyszerre vetünk keresztet, mint a kiskatonák, és dehogy szólunk vissza pimasz hangsúllyal, mint szeretteinknek otthon, négy fal között, dehogy hánytorgatjuk fel a sérelmeinket, dehogy kelünk ki fröcsögve magunkból, hogy lepofozlak, te büdös kölyök, vagy hogy fogja be a száját, anyuka, mielõtt rálépek, vagy hogy inkább fõzni tanulnál meg, te utolsó, nem, Uram, a te házadban minden olyan szelíden megy és olajozottan, még a Rózsikát is csak halkan mószeroljuk, amiért rosszul vasalta ki az oltárterítõt, és már megint nem oda tette a virágot, ahova illik, nem azért mondom, atyám, de tudnék magának mesélni errõl az ájtatos asszonyszemélyrõl, olyan cifra dolgokat, hogy esküszöm, a füle is kettéállna. És miután rózsaszín babaszobádat ilyen szépen berendeztük, Uram, nehogy találkoznod kelljen a valósággal, te fogod magad, és össze-vissza csavarogsz a világban, nem maradsz meg a jó kis kereteid között, én ezt nem is értem, Uram, hát mindent megadtunk neked, öntettünk harangot, hogy az órát se kelljen nézned, építtettünk orgonát, hadd búgjon érzelmesen a füledbe, erre te meg szabadon kószálsz olyan utcákon, ahol még az átlagembernek is veszélyes egyedül járnia, nem hogy neked, akit eddig pátyolgattunk, mindent alád tettünk, s tessék, így hálálod meg nekünk. Szóba elegyedsz a pénzváltókkal, az illegálisokkal, a vágott arcúakkal, és összevissza ölelgeted õket, még félreértik, Uram, te nem tudod, micsoda rettenetes félreértések vannak a világon, ha már valakit ölelgetned muszáj, hát babusgass minket, eleget fáradtunk érte, megérdemeljük, és ezt most minden beképzeltség nélkül mondom.

7 A KÖLNI ÉRSEKSÉG RÓMAI KATOLIKUS MAGYAR LELKÉSZSÉGE KATHOLISCHE UNGARNGEMEINDE IM ERZBISTUM KÖLN 7 Uram, te odaheveredsz az utcalányok mellé, és törölgeted a maszatos könnyeiket, pedig valaki benézhet az utcáról, és mit lát, Isten a bordélyban, ez rettenetes szalagcím, ennek nem tehetsz ki minket, vajon gondoltál erre, hogy honnan jössz, hová tartozol, hozzánk tartozol, tartozol nekünk, erre azoknak a szemérmetlen szerencsétleneknek a vállát simítod, mintha a koszos porontyaid lennének, és a csuda egye meg, még csak nem is azon járatod az eszedet, amin mi járatnánk hasonló helyzetben, csupa szívjóság vagy meg részvét, hát meddig mész még el, azt mondd meg, Uram, meddig, mert mi kezdünk torkig lenni a te végtelen jóságoddal! Csak egy kicsit lennél esendõbb, csak egy kicsit gondolnál a látszatra meg az illendõségre, de nem, fütyülsz az egész renomédra, amit olyan kínkeservesen építgettünk évezredeken át kártyalapokból. És odadõlsz az utcapadra, a koszba, a hajléktalan mellé, és eszünkbe juttatod, hogy nálunk pince-padlás teli van cuccokkal, õ meg két szatyorban hordja az életét, hogy mi tonnaszámra gyártjuk a szemetet, és idegesek vagyunk, ha nem szállítják el azonnal a szép kis házunk elõl, õ meg a mi szemetünkbõl él, megpróbál eltakarítani utánunk, lám, mekkora mocskot hagyunk a Föld nevû táncteremben, mennyi maradékot hajigálunk ki fene nagy jómódunkban. Uram, nem törõdsz a kosszal, a fertõzésveszéllyel, az élõsködõkkel, átmásznak rád esetleg, persze, tudom, õket is te teremtetted valahogy, akartam is már kérdezni, ugyan, minek, mi remekül ellennénk bacilusok, poloskák, tetvek, bolhák, egyebek nélkül, fene az ízlésedet, szerintem a hajléktalanok is jól ellennének ezek nélkül, de hát te tudod, te vagy a fõnök, bár ezt elég nehezen nyeljük le, mi, a te híveid, akik hívek vagyunk ugyan hozzád, de azért mindennek van határa, odadõlsz amellé az árva fickó mellé, és mindenféléket duruzsolsz a fülébe, szédíted, hitegeted, mennyei királysággal kábítod, ezerszer újrapörgeted vele veszteségeit, és megsiratod mindet, házat, hazát, asszonyt, állást, megbecsülést, mi mindent lehet elveszteni, te jó ég, mi mindent lehet megszerezni, te jó ég, közben igazából csak szétpergõ homok marad kezünkben, és úgy vágyjuk közeledet, Uram, te pedig megcsalsz minket, ott heverészel úri kedvedben a hidegben azzal az emberrel ott a padon, és bennünk nincs elég bátorság, hogy odaheveredjünk mellé, hogy odaheveredjünk melléd.

8 8 Egyházközségi Értesítő év 2. szám július-december ELHUNYTAK: április 11-én, életének 94. évében elhunyt Meleghy Christine, Bergischgladbachi közösségi tagunk. Temetése április 21-én volt a Bergisch-gladbachi St. Laurentius temetõben. Lelki üdvéért április 22-én a Bergisch-gladbachi magyar szentmisén imádkoztunk május 18-án, életének 91. évében elhunyt Balogh Adrienne Mária, wuppertali közösségi tagunk. Temetése május 22-én volt a wuppertali Hochstr.-i temetetõben. Lelki üdvéért június 3-án a wuppertali magyar szentmise keretén belül imádkoztunk. Nyugodjanak békében! KERESZTELÕK: január 21-én a bergisch gladbachi St. Clemens templomban került sor Müller Tobias, Müller Krisztina és Stefan kisfiának keresztelõjére február 25-én a kölni Zum Heiligen Geist templomban kereszteltük Haupt Johannes Benediktet, Haupt Ilona és Alexander kisfiát március 4-én a wuppertali magyar szentmise keretében részesült a keresztség szentségében Szabó Klaudia, Dr. Szabó Judit és Dr. Szabó Kálmán kislánya április 1-jén került sor a wuppertali magyar szentmise keretében Fantoly Isabella és Frederik, Fantoly Daniella és Friepörtner Martin gyermekeinek keresztelõjére április 2-án a düsseldorfi magyar szentmise keretében részesült a keresztség EGYHÁZKÖZSÉGI KÖZLEMÉNYEK szentségében Kovács Mira Tamsyn, Gazdagh Edit és Kovács János kislánya április 2-án a duisburgi magyar szentmise keretében került sor Lapu Norbert Bence, Berecz Edina Anikó és Lapu Norbert kisfiának keresztelõjére április 23-án volt a kölni St. Aposteln bazilikában Keserû Amira, Lakatos Ivett és Keserû János kislányának a keresztelõje május 14-én a kölni St. Aposteln bazilikában részesült a keresztség szentségében Balog Lara Gizella, Szilágyi Rebeka és Balog József kislánya június 25-én került sor a kölni magyar szentmise keretében Hagen Kevin, Nagy Krisztina és Hagen Rajmund kisfiának keresztelõjére. Szeretettel gratulálunk, és kívánjuk Isten áldását kedves családjaik életére! ELSÕÁLDOZÁS: május 7-én a düsseldorfi szentmise keretében járult elõször szentáldozáshoz Bartha Roland (Köln), Borbély Annabella (Wuppertal), Domonyi Dániel és Eszter (Köln), Kiss Zsófia (Kempen). Kívánjuk, hogy az Oltáriszentségben köztünk lakó Jézussal mindvégig ápolják a barátságot! ESKÜVÕ: február 4-án kötött házasságot a düseldorfi Herz Jesu templomban Stosiek Natalie és Takács Gergely. Sok boldogságot kívánunk és kérjük Isten áldását közös életútjukra!

9 A KÖLNI ÉRSEKSÉG RÓMAI KATOLIKUS MAGYAR LELKÉSZSÉGE KATHOLISCHE UNGARNGEMEINDE IM ERZBISTUM KÖLN 9 KARITATÍV PROJEKTJEINK: Évente egyszer anyagi támogatásukat kérem, hogy egyházközségünk programjait és karitatív kezdeményezéseit fedezni tudjuk. Ebben az évben a következõ célokra igyekszünk adományokat továbbítani: 1. Gyimesfelsõloki Szent Erzsébet Liceum (csángó diákok kollégiumi ellátása) 2. Temesvár Gyárváros Plébánia (Szegények konyhája) 3. Gyulafehérvári Papnevelõ Intézet november 26-án, Krisztus Király vasárnapján kerül megrendezésre hagyományos jótékonysági koncertünk a kölni St. Aposteln bazilika Aulájában, amelynek bevételével a Zentai Caritas (Délvidék) tevékenységét támogatjuk. EGYÉB LELKÉSZSÉGI HÍREK: Kérjük, aki teheti, adja meg internetes elérhetõségét, hogy a körlevelet minél több címre digitális formában juttathassuk el, ill. a köztes idõben az értesítõben nem említett programokról is tudjuk Önöket tájékoztatni. Elérhetõségünk a körlevél 11. oldalán található. Honlapunkon a közérdekû információs fülön a hivatalos magyar vagy magyarul beszélõ szervek elérhetõségei mellett olyan szolgáltatásokat reklámozunk, ahol a hívek magyarul tudnak problémáikról kommunikálni, ügyeket intézni, orvosi ellátást igénybe venni. Aki szeretné, hogy magyar szolgáltatásairól az információk honlapunkon is megjelenjenek, kérjük jelezze a Lelkészségen. SZENTSÉGEK KISZOLGÁLTATÁSA Keresztség: Elsõáldozás: Gyónás: A keresztelési szándékot 14 év alatti gyermekek esetében a keresztelés tervezett idõpontja elõtt legalább 1 hónappal, 14 év feletti fiatalok és felnõttek keresztelése esetén pedig legalább 1 évvel kérjük bejelenteni keresztelési oktatás végett. A hétvégi magyar iskola tanítási napjain elsõáldozási felkészítést tartunk azoknak a gyermekeknek, akik legalább 3. osztályosok és meg vannak keresztelve. Jelentkezési határidõ: szeptember 15. Gyónásra minden szentmise elõtt és után, valamint idõpontegyeztetés esetén bármikor lehetõség van. Bérmálkozás: Jelentkezési határidõ: szeptember 15. Házasságkötés: Közösségünk életében aktívan résztvevõ jegyespárok a házasságkötés tervezett idõpontja elõtt legalább 6 hónappal jelentkezzenek jegyesoktatásra, amelynek rendszerességét és pontos dátumait a jelentkezéskor egyeztetjük.

10 10 Egyházközségi Értesítő év 2. szám július-december KÖZÉRDEKÛ INFORMÁCIÓK FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS, HITELESÍTÉS: Düsseldorf Annemarie Schwarz Német-magyar / magyar-német fordítás és hitelesítés, magyar nyelvoktatás Tel.: 0211/ Köln Dr. Heider-Lippkai Judit Német-magyar / magyar-német fordítás és hitelesítés. Tel.: 0221/ Moers (Ruhr-vidék) Ficsor László Fordítás, hitelesítés a világ szinte minden nyelvén. Tel.: :02841/ MAGYARORSZÁG DÜSSELDORFI FÕKONZULÁTUSA: Adersstrasse 12-14, Düsseldorf Tel.: , Fax: Titkársági Konzuli Gazdasági Ügyintézés kizárólag elõzetes idõpont-egyeztetéssel! FIZIOTERÁPIA MEGELÕZÉS WELLNESS: Therapiezentrum am Wiener Platz Györgyicze Levente Buchheimer Str , Köln Tel.: 0221/611608, MAGYAR TERMÉKEK: Magyar áruk webshopja: Üzlet: Neuer Wall 4 (Wallzentrum), Moers Tel.: 02841/ Nyitva: hétköznap óráig

11 A KÖLNI ÉRSEKSÉG RÓMAI KATOLIKUS MAGYAR LELKÉSZSÉGE KATHOLISCHE UNGARNGEMEINDE IM ERZBISTUM KÖLN 11 MISE HELYSZÍNEK Bergisch-Gladbach Bonn Duisburg Düsseldorf Essen Herzogenrath Köln Köln Wuppertal Dr. Robert-Koch-Str. 18, Bergisch Gladbach St. Marien Krankenhaus Kapelle Siemensstr. 259, Bonn-Dransdorf St. Antonius Kirche Karmelplatz 1-3, Duisburg Karmelkirche am Innenhafen Löricker Straße 35, Düsseldorf-Lörick St. Maria, Hilfe der Christen Kirche Michaelstr. 54, Essen St. Michael Kirche Josef-Lambertz-Str. 72, Herzogenrath St. Mariä Heimsuchung Kirche Neumarkt 30, Köln St. Aposteln bazilika Am Rinkenpfuhl 10, Köln Nemzetközi Katolikus Lelkipásztori Központ (IKS) Friedrich-Ebert-Str. 22, Wuppertal-Elberfeld St. Laurentius Kirche Kreuzkapelle Minden szentmise után közös beszélgetésre és kávézásra hívom Önöket, és egyben kérem segítségüket a termek rendezésében és a sütemények biztosításában. Gyónási lehetõség minden szentmise elõtt és után, megegyezés esetén bármikor. IMPRESSZUM KATHOLISCHE UNGARISCHE SEELSORGE IM ERZBISTUM KÖLN Am Rinkenpfuhl Köln Tel.: 0221/ Fax: 0221/ Franziskanerstr. 69/A Essen IBAN: DE BIC: GENODED1PAX Felelõs szerkesztõ: Lukács József plébános Megjelent 1400 példányban Lelkészségünk hivatalos órái: Kedd és csütörtök: 10:00-18:00

12 12 Egyházközségi Értesítő év 2. szám július-december ÁLLANDÓ PROGRAMOK Szerda 15:30-17:30h Zenés irodalmi kávéház MHdC/Düsseldorf 16:30-18:30h Zenés irodalmi kávéház IKS/Köln Havonta egyszer szellemi kikapcsolódásra, kávézásra és kötetlen beszélgetésre hívjuk a zenét és irodalmat kedvelõ érdeklõdõket. Annak is örülünk, ha a résztvevõk magukkal hozzák kedvenc verseiket, zenéiket vagy megosztják velünk olvasmányaikat. A kávéhoz süteményeket örömmel fogadunk. Dátumok az adott hónapnál felsorolva vagy a honlapon találhatók. Csütörtök 16:30-18:00h Legyél krea(k)tív IKS/Köln Kreatív magyar nyelvtanulás gyerekeknek. A foglalkozások lényege, hogy a gyerekek elsajátítsák (vagy tökéletesítsék) a magyar nyelvet játékos feladatok és kreatív foglalkozások által. Nagy hangsúlyt fektetünk az írásra és az olvasásra! Az iskola összóraszámához igazodva félévenként 20 (18+2) alkalmat garantálunk a jelentkezõknek, amelynek költségtérítési díja 100. A foglalkozásokat Páll Fatime vezeti. Jelentkezni a jelentkezési lap kitöltésével a Lelkészség elérhetõségein vagy Páll Fatiménél: lehet. Jelentkezési határidõ: július 31. Csütörtök 20:00-21:30h Jegyesoktatás IKS/Köln Közösségünk életében aktívan résztvevõ jegyespárok a házasságkötés tervezett idõpontja elõtt legalább 6 hónappal jelentkezzenek jegyesoktatásra, amelynek rendszerességét és pontos dátumait a jelentkezéskor egyeztetjük. Péntek 16:45-17:30h Varázsjátékok IKS/Köln Klaus W. Vopel ötlete alapján Gõbel Orsolya által megírt Varázsjátékok egy fantáziajáték, amely során relaxációs módszerrel képeket képzelnek el a gyerekek. A játék azzal zárul, hogy lerajzolják, ami megjelent a szemük elõtt. A játékok szorongáscsökkentõ, önértékelés növelõ hatásúak. Farkas Júlia tarja a foglalkozásokat, amelyekre 4-7 éves korú gyerekeket várunk. Jelentkezni a Lelkészség elérhetõségein lehet július 31-ig. Péntek 17:30-18:30h Dalosjáték+ Kreatív IKS/Köln A dalosjáték foglalkozáson magyar gyermekdalok, mondókák, gyermekjátékok által tanulják meg a gyerekek a tiszta, szép éneklést, fejlõdik a ritmusérzékük, elsajátítják a szolmizáció, valamint a zenei írás és olvasás alapjait. A foglalkozásokra 5-6 éves gyerekeket várunk.

13 A KÖLNI ÉRSEKSÉG RÓMAI KATOLIKUS MAGYAR LELKÉSZSÉGE KATHOLISCHE UNGARNGEMEINDE IM ERZBISTUM KÖLN 13 A dalosjátékkal párhuzamosan haladó kézmûves foglalkozáson a gyerekek különbözõ kreatív dolgokat próbálhatnak ki (pl.: festés, szalvéta technika, hajtogatás, varrás, stb.). Félévenként 16 órát garantálunk: ebbõl 14 a pénteki foglalkozások száma és 2 a félévzáró mûsor. Költségtérítési díj: 40 /gyerek/félév. A dalosjátékot Mustos Edit tartja, a kézmûves foglalkozást Páll Fatime vezeti. Jelentkezni július 31-ig lehet Mustos Editnél, az címen. A csoport csak min. 10 fõ jelentkezése esetén indul! Szombat 09:30-13:00 Hétvégi magyar iskola IKS/Köln Kétheti rendszerességgel magyar iskolába hívjuk az általános iskolás gyerekeket. Magyar nyelv és irodalom, magyar népmesék, népdalok és mondák, hittan, matematika és környezetismeret alkotják a tananyagot. Az oktatás 4 tanítási órát foglal magába. Félévenként 10 alkalmat garantálunk a jelentkezõknek, melynek költségtérítési díja 100. A termeink méretei miatt csak korlátozott számú diákot tudunk egy-egy osztályba felvenni. Jelentkezni a jelentkezési lap kitöltésével (honlapról letölthetõ) a Lelkészség elérhetõségein vagy Mustos Editnél: lehet. Jelentkezési határidõ: július 31. Szombat 09:30-13:00 Hétvégi magyar óvoda St. Aposteln/Köln Az ovis foglalkozásokra amelyeket a magyar iskolával azonos napokon tartunk betöltött 3 éves kortól várjuk a játszópajtásokat, akik egy tartalmas, de játékos délelõttöt magyar nyelvû közegben szeretnének eltölteni. Az iskola programjához igazodva félévenként 10 alkalmat garantálunk a jelentkezõknek, amelynek költségtérítési díja szintén 100. A foglalkozásokat Bartháné Szarka Mónika vezeti. Jelentkezni a jelentkezési lap kitöltésével (honlapról letölthetõ) a Lelkészség elérhetõségein vagy Szarka Mónikánál: lehet. Jelentkezési határidõ: július 31. Szombat 13:15-14:00 Elsõáldozási felkészítõ IKS/Köln A hétvégi magyar iskola tanítási napjain elsõáldozási felkészítést tartunk azoknak a gyermekeknek, akik legalább 3. osztályosok. Jelentkezési határidõ: szeptember 15. Vasárnap 10:30-12:00 Gyerekkatekézis MHdC/Düsseldorf 10:30-12:00 Gyerekkatekézis St. Antonius/Bonn

14 14 JÚLIUS SZENTMISÉK Duisburg :00h Szentmise Düsseldorf :00h ELMARAD! Köln/IKS :00h Szentmise Wuppertal :00h Szentmise AUGUSZTUS Egyházközségi Értesítő év 2. szám július-december SZENTMISÉK Düsseldorf :00h Szentmise (Szt. István király) Köln/IKS :00h Szentmise :45h Szentmise (Nagyboldogasszony) :00h Szentmise (Szt. István király) PROGRAMOK :00h Nyílt nap és tanévzáró Kölnben A Hétvégi Magyar Iskola, és Óvoda nyílt napot tart a St. Aposteln bazilika Aulájában (Neumarkt 30, Köln Bejárat a templom és az óvoda közötti vaskapun keresztül), amelynek keretén belül rövid évzáró produkciót tekinthetnek meg az érdeklődők.

15 A KÖLNI ÉRSEKSÉG RÓMAI KATOLIKUS MAGYAR LELKÉSZSÉGE KATHOLISCHE UNGARNGEMEINDE IM ERZBISTUM KÖLN Bergisch-Gladbach :30h ELMARAD! Bonn :00h Szentmise Duisburg :00h Szentmise Düsseldorf :00h Szentmise :00h Szentmise (hétköznapi) :00h Szentmise Essen :00h Szentmise Herzogenrath :00h Szentmise Köln/St. Aposteln :00h Szentmise :00h Szentmise Köln/IKS :45h Elsõpénteki szentmise :45h Szentmise (hétköznapi) Wuppertal :00h Szentmise (elõesti) PROGRAMOK :30h Tudományos és ismeretbõvítõ törzsasztal a Lelkészségen Dr. Láber András képes beszámolója Laosz Vietnám Kambodzsai utazásáról :30h Zenés Irodalmi Kávéház Düsseldorfban :00h Taizéi imaóra és fiatalok estje a Lelkészségen :30h Zenés Irodalmi Kávéház a Lelkészségen :00-12:00h Beszélgetések a gyereknevelésrõl Kölnben Farkas Júlia pszichológussal gyereknevelési kérdésekrõl beszélgetünk a St. Aposteln plébániai termében :00h Mesekönyvbemutató Kölnben Páll Fatime Én és a sárkányaim címû kétnyelvû mesekönyve kerül bemutatásra a St. Aposteln plébániai termében (Apostelnkloster 4) :30h Nemzetközi dómzarándoklat Kölnben 17:00-18:00h óra között gyóntatás, 18:00 órakor rózsafüzér és 18:30h-kor ünnepi szentmise a kölni dómban az idegennyelvû közösségek részvételével :30h Széchenyi-est Kölnben Fenyõ Ervin Széchenyi mûveibõl és Kosztolányi Dezsõ: Lenni vagy nem lenni c. írásának Széchenyirõl szóló részébõl tart irodalmi estet a St. Aposteln plébániai termében Düsseldorfi Magyar Napok a Fõkonzulátus szervezésében Részletek a honlapunkon olvashatók. 15 SZEPTEMBER

16 16 OKTÓBER Egyházközségi Értesítő év 2. szám július-december SZENTMISÉK Bergisch-Gladbach :30h Szentmise (elõesti) Bonn :00h Szentmise Duisburg :00h Szentmise Düsseldorf :00h Szentmise :00h Szentmise (hétköznapi) :00h Szentmise Essen :00h Szentmise Herzogenrath :00h Szentmise Köln/St. Aposteln :00h Szentmise :00h Szentmise (Nemzeti ünnep) Köln/IKS :45h Elsõpénteki szentmise :45h Szentmise (hétköznapi) Wuppertal :00h Szentmise (elõesti) PROGRAMOK :30h Zenés Irodalmi Kávéház Düsseldorfban :00h Taizéi imaóra és fiatalok estje a Lelkészségen :30h Zenés Irodalmi Kávéház a Lelkészségen :00h Nemzeti ünnep Düsseldorfban A Düsseldorfi Magyar Fõkonzulátus rendezvényérõl részletek a honlapunkon olvashatók :00h Jubileumi Arany János est Düsseldorfban Farkas Ádám, a Kecskeméti Katona József Színház és Bohoczki Sára, a Budaörsi Latinovits Színház színmûvészének elõadásában Arany János estet hallgathatunk meg a Maria Hilfe der Christen templom közösségi termében (Löricker Str. 35). A programot a Düsseldorfi Magyar Fõkonzulátus támogatja :00h Nemzeti ünnep Kölnben 16:00 órakor a Lelkészség udvarán megkoszorúzzuk az emlékkeresztet. 17:00 órakor ünnepi szentmisében imádkozunk az 1956-os forradalom áldozataiért a St. Aposteln bazilikában. Ezt követi Farkas Ádám, a Kecskeméti Katona József Színház és Bohoczki Sára, a Budaörsi Latinovits Színház színmûvészének jubileumi Arany János estje az Aulában. A programot a Düsseldorfi Magyar Fõkonzulátus támogatja Magyar zarándoklat Banneaux-be 16:00 órakor a jelenési kápolnánál kezdõdik a program, utána az 56-os forradalom áldozataiért imádkozunk a magyar keresztnél, majd ünnepélyes szentmisén veszünk részt. Jelentkezni szeptember 15-ig lehet a Lelkészség elérhetõségein.

17 A KÖLNI ÉRSEKSÉG RÓMAI KATOLIKUS MAGYAR LELKÉSZSÉGE KATHOLISCHE UNGARNGEMEINDE IM ERZBISTUM KÖLN SZENTMISÉK Bergisch-Gladbach :30h Szentmise (elõesti) Bonn :00h Szentmise Duisburg :00h Szentmise Düsseldorf :00h Szentmise :00h Szentmise (hétköznapi) :00h Szentmise Essen :00h ELMARAD! Herzogenrath :00h Szentmise Köln/St. Aposteln :00h Szentmise :00h Szentmise Köln/IKS :45h Mindenszentek :45h Elsõpénteki szentmise :45h Szentmise (hétköznapi) Wuppertal :00h Szentmise (elõesti) 17 NOVEMBER PROGRAMOK :00-12:00h Beszélgetések a gyereknevelésrõl Kölnben Farkas Júlia pszichológussal gyereknevelési kérdésekrõl beszélgetünk a St. Aposteln plébániai termében :30h Zenés Irodalmi Kávéház Düsseldorfban :00h Taizéi imaóra és fiatalok estje a Lelkészségen :30h Zenés Irodalmi Kávéház a Lelkészségen :00h Jótékonysági koncert Kölnben Krisztus király vasárnapján a St. Aposteln bazilikában a szentmisébe bekapcsolódva és azt követõen az Aulában a Rajna-menti és Ruhr-vidéki magyar közösség zenészei adnak koncertet, amelynek bevételével ebben az évben a Zentai Caritas tevékenységét támogatjuk. Ne fogadj el semmit igazságnak, ami a szeretet nélkül van. És ne fogadj el semmit szeretetnek, ami az igazság nélkül való! /Edith Stein/

18 18 DEcEMBER Egyházközségi Értesítő év 2. szám július-december SZENTMISÉK Bergisch-Gladbach :30h Szentmise (elõesti) Bonn :00h Szentmise Duisburg :00h!!! Szentmise Düsseldorf :00h Szentmise :00h Szentmise :00h Szentmise (hétköznapi) :00h Karácsonyi szentmise Essen :00h Szentmise :00h Karácsonyi szentmise Herzogenrath :00h Szentmise Köln/St. Aposteln :00h Lelki nap (Plébániai terem) :00h Szentmise :00h Szentmise :00h Karácsonyi szentmise Köln/IKS :45h Elsõpénteki szentmise :00h Rorate szentmise :45h Lelki nap :00h Rorate szentmise :45h Szentmise (hétköznapi) :00h Rorate szentmise Wuppertal :00h Szentmise (elõesti) PROGRAMOK Az adventi rorate szentmisék után közös reggelire várjuk a szentmisén résztvevõket :00h Adventi koszorúkötés a Lelkészségen Adventi koszorúkötésre várjuk a családokat. Jelentkezni november 15-ig lehet a Lelkészség elérhetõségein vagy a honlapon :00-12:00h Beszélgetések a gyereknevelésrõl Kölnben Farkas Júlia pszichológussal gyereknevelési kérdésekrõl beszélgetünk a St. Aposteln plébániai termében Adventi lelkinapok Kölnben A karácsony ünnepére való felkészülést péntek este szentmisével kezdjük a Lelkészségen 18:45h-kor. Szombaton a St. Aposteln közösségi termében (Apostelnkloster 4) 10:30h-kor folytatódik a program. Az elmélkedéseket Csont Ede tusnádi plébános tartja. Jelentkezni november 15-ig lehet a Lelkészség elérhetõségein vagy a honlapon. Mivel közösségi szakácsunk már nincs, kérjük, mindenki járuljon hozzá valami finomsággal a közös ebédhez. 10:00 órától várunk segítséget a terem berendezéséhez.

19 A KÖLNI ÉRSEKSÉG RÓMAI KATOLIKUS MAGYAR LELKÉSZSÉGE KATHOLISCHE UNGARNGEMEINDE IM ERZBISTUM KÖLN :30h Zenés irodalmi kávéház a Lelkészségen :00h Taizéi imaóra és fiatalok estje a Lelkészségen :00h Szállást keres a Szent Család A Hétvégi Magyar Iskola és Óvoda gyerekeivel rövid adventi mûsort hallgathatnak meg az érdeklõdõk a St. Aposteln plébánia közösségi termében :30h Zenés irodalmi kávéház Düsseldorfban 19 DECEMBER Minden advent kegyelem: vétkem jóvátehetem. Minden advent vigalom: Isten Úr a viharon! Minden advent érkezés: Átölel egy drága kéz! Minden advent alkalom: gyõzhetsz saját magadon! Minden advent ítélet: így kellene s így élek! Minden advent remegés: Isten felé epedés! Minden advent ima is: Uram, fogadj be ma is! Minden advent Szeretet: Betlehembe vezetett, Köszönd meg hát a csodát: a világ karácsonyát! /Ürögdi Ferenc: Minden Advent/

20 20 Egyházközségi Értesítő év 2. szám július-december VISSZATEKINTÉS II. ELSÕÁLDOZÁS JÓ PÁSZTOR VASÁRNAPJÁN Minden katolikus közösségben nagy ünnep a szentségek kiszolgáltatása. Így volt ez a Lelkészség hívei körében is, ahol együtt örültek annak, hogy Jó Pásztor vasárnapján hosszú felkészülést követõen öt gyermek elõször gyónt és elõször vette magához Krisztust Testét, az Oltáriszentséget. Megmelengeti az ember szívét, amikor látja, milyen lelkiismeretesen, nagy lendülettel és komolyan készülnek a gyerekek az elsõáldozásra. Kéthetente szombaton a hétvégi magyar iskola után még József atya ráadás hittan óráin is ott maradtak, hogy a szentségek vételére felkészüljenek, az egyház tanításának alapjait megtanulják. Jó volt látni, ahogyan gyermeki természetességgel és nyíltsággal érdeklõdtek a hit kérdései iránt, és hogy ilyen fiatalon is fontosnak tartják az Istennel való kapcsolatot. Május 7-én, vasárnap Düsseldorfban került sor a nagy eseményre. A mise elõtt gyónással készítették elõ lelküket az elsõáldozók, hogy tiszta szívvel részesülhessenek az Oltáriszentségben. Az ünnepi mise elsõ felében a kisebbek gyerekkatekézisen vettek részt a sekrestyében, ahol az aktuális szentírási rész mentén Jézusról, a Jó Pásztorról beszélgettek, és készítettek bárány figurát. A misére visszatérve egy szép énekkel ajándékozták meg az elsõáldozókat, és a már szokássá vált módon végezték a rájuk bízott feladatot: kis csengõkkel csengettek a szertartás megfelelõ részeinél. Megható volt látni az újabb generációt, ahogy a hitünk középpontjában álló Oltáriszentséggel, vagyis magával Jézussal találkozik. Tulajdonképp egy tanúságtétel is ez, hiszen kiállva a közösség elé a fiatalok elõször vallhatták meg hitüket, ami reményt ad nekünk arra, hogy van, aki továbbadja a kereszténységet az utánunk jövõ nemzedékeknek. Az ünnepeltek természetesen kaptak ajándékot is: egy magyar nyelvû imakönyvet, egy gyertyát amit a keresztségi fogadalom megújításakor a húsvéti gyertyáról gyújtottak meg és egy elsõáldozási emléklapot. A misét követõen alkalomhoz illõ sütizésre is sor került: finom házi készítésû kakaó és kalács is várta a vendégeket. Így vált végképp jó hangulatú, meghitt közösségi együttlétté az elsõáldozás ünnepe. Köszönjük mindenkinek, aki széppé tette az ünnepet, és Isten áldását kérjük az elsõáldozók további életére, hogy mindig a Jó Pásztor, Jézus hangját kövessék! /Farkas Júlia, KCSP/

EGYHÁZKÖZSÉGI ÉRTESÍTŐ

EGYHÁZKÖZSÉGI ÉRTESÍTŐ 1 ázközség Köln Szent Család Magy h Egy toli Ka k us EGYHÁZKÖZSÉGI ÉRTESÍTŐ ar A KÖLNI ÉRSEKSÉG RÓMAI KATOLIKUS MAGYAR LELKÉSZSÉGE KATHOLISCHE UNGARNGEMEINDE IM ERZBISTUM KÖLN TEREMTÉL-E AZ ÖRÖKKÉVALÓNAK?

Részletesebben

EGYHÁZKÖZSÉGI ÉRTESÍTŐ

EGYHÁZKÖZSÉGI ÉRTESÍTŐ A kincs megszállottá teheti az embert. Az irodalom és a mozi tele van olyan emberi történetekkel, amelyek valami felbecsülhetetlen nagy értékek megszerzéséről szólnak. Az ember tudomást szerez egy fontos

Részletesebben

A KÖLNI ÉRSEKSÉG RÓMAI KATOLIKUS MAGYAR LELKÉSZSÉGE KATHOLISCHE UNGARNGEMEINDE IM ERZBISTUM KÖLN. s E g y h á. M d

A KÖLNI ÉRSEKSÉG RÓMAI KATOLIKUS MAGYAR LELKÉSZSÉGE KATHOLISCHE UNGARNGEMEINDE IM ERZBISTUM KÖLN. s E g y h á. M d t C Sz zs A KÖLNI ÉRSEKSÉG RÓMAI KATOLIKUS MAGYAR LELKÉSZSÉGE KATHOLISCHE UNGARNGEMEINDE IM ERZBISTUM KÖLN EGYHÁZKÖZSÉGI ÉRTESÍTÕ 2017. év 1. szám r a y g a M d lá a s Katolikus E g y h á zk ö é g 1 en

Részletesebben

EGYHÁZKÖZSÉGI ÉRTESÍTŐ

EGYHÁZKÖZSÉGI ÉRTESÍTŐ Szent Család Magy ázközség Köln A NAPKELETI BÖLCSEK NYOMÁBAN h Egy 2019. év 2. szám toli Ka k us EGYHÁZKÖZSÉGI ÉRTESÍTŐ ar A KÖLNI ÉRSEKSÉG RÓMAI KATOLIKUS MAGYAR LELKÉSZSÉGE KATHOLISCHE UNGARNGEMEINDE

Részletesebben

A KÖLNI ÉRSEKSÉG RÓMAI KATOLIKUS MAGYAR LELKÉSZSÉGE KATHOLISCHE UNGARNGEMEINDE IM ERZBISTUM KÖLN. s E g y h á. M d

A KÖLNI ÉRSEKSÉG RÓMAI KATOLIKUS MAGYAR LELKÉSZSÉGE KATHOLISCHE UNGARNGEMEINDE IM ERZBISTUM KÖLN. s E g y h á. M d t C zs A KÖLNI ÉRSEKSÉG RÓMAI KATOLIKUS MAGYAR LELKÉSZSÉGE KATHOLISCHE UNGARNGEMEINDE IM ERZBISTUM KÖLN EGYHÁZKÖZSÉGI ÉRTESÍTÕ 2016. év 1. szám r a y g a M d lá a s Katolikus E g y h á zk ö é g 1 K en

Részletesebben

egyházaink Hírei KATolIKuS EgYHÁZKÖZSÉgEINK F REFoRMÁTuS EgYHÁZKÖZSÉgEINK Egyházi búcsú szentmise és körmenet GYÓNI EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZET

egyházaink Hírei KATolIKuS EgYHÁZKÖZSÉgEINK F REFoRMÁTuS EgYHÁZKÖZSÉgEINK Egyházi búcsú szentmise és körmenet GYÓNI EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZET egyházaink Hírei KATolIKuS EgYHÁZKÖZSÉgEINK F gyóni KATolIKuS EgYHÁZKÖZSÉg A gyóni katolikus misék időpontja AugusztusbAn A következőképpen változik, szabadság miatt. augusztus 11-től szeptember 8-ig:

Részletesebben

Egyházközségi hírlevél

Egyházközségi hírlevél HAVAS BOLDOGASSZONY PLÉBÁNIA 2017. DECEMBER 29. Egyházközségi hírlevél Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja Ministránsok és cserkészek Január Szentmisék és szertartások rendje közösségi imaéletünk

Részletesebben

EGYHÁZAINK HÍREI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F április HIT VALLÁS

EGYHÁZAINK HÍREI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F április HIT VALLÁS 2019. április HIT VALLÁS EGYHÁZAINK HÍREI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F GYÓNI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG MISEREND A NYÁRI IDŐSZAKBAN: hétfő, kedd, péntek 18.00 óra, szombat 19.00 óra, vasárnap 9.00 óra (Dabas-Szőlők),

Részletesebben

SZENT ANNA PLÉBÁNIA. Állandó programjaink:

SZENT ANNA PLÉBÁNIA. Állandó programjaink: Munkaterv 2018 1 Állandó programjaink: Mise a Karitászért: minden hónap utolsó keddje 7 órakor Mise a papi, szerzetesi hivatásokért: minden hónap első péntekén 18 órakor Mise a Rózsafüzér-társulatért:

Részletesebben

Egyházközségi hírlevél

Egyházközségi hírlevél HAVAS BOLDOGASSZONY PLÉBÁNIA 2018. NOVEMBER 30. Egyházközségi hírlevél Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja Ministránsok és cserkészek Férfiszövetség, Rózsafüzértársulat és a Keresztény édesanyák

Részletesebben

22-én, hétfőn 17 órától az evangélikus templomban igét hirdet: dr. Tanczik Balázs

22-én, hétfőn 17 órától az evangélikus templomban igét hirdet: dr. Tanczik Balázs Katolikus egyházközségeink F Egyházaink hírei Gyóni Katolikus EgyHÁZKÖZSég Hétköznapi szentmiséinket a szokásos időpontokban kezdjük Gyónon: hétfőn, szerdán és pénteken 17 órától, utóbbi után 1 órás csendes

Részletesebben

egyházaink HÍrei katolikus egyházközségeink F református egyházközségeink hit vallás GyóNi katolikus egyházközség AlsóDABAsi katolikus egyházközség

egyházaink HÍrei katolikus egyházközségeink F református egyházközségeink hit vallás GyóNi katolikus egyházközség AlsóDABAsi katolikus egyházközség hit vallás katolikus egyházközségeink F GyóNi katolikus egyházközség miserendünk: hétfő, kedd, péntek, szombat 17.00 óra vasárnap: Szőlők 9.00 óra, Gyón 11.00 óra Nagyböjt péntekjein 16.15 órától keresztúti

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Szentmisék és szertartások rendje júniusban

HÍRLEVÉL. Szentmisék és szertartások rendje júniusban Egyházközség SZENTMISÉK, SZERTARTÁSOK, TUDNIVALÓK MINISTRÁNSOK CSERKÉSZEK JÓ MUNKÁT! SZENT MÓNIKA KÖZÖSSÉG ANYAI SZÍVVEL CARITAS GONDOSKODÓ SZERETET HÍRLEVÉL Szentmisék és szertartások rendje júniusban

Részletesebben

EGYHÁZAINK HÍREI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK GYÓNI EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZET szeptember HIT VALLÁS

EGYHÁZAINK HÍREI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK GYÓNI EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZET szeptember HIT VALLÁS 2019. szeptember HIT VALLÁS EGYHÁZAINK HÍREI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F GYÓNI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG A GYÓNI KATOLIKUS PLÉBÁNIA SZEPTEMBER 15-TŐL ÉRVÉ- NYES MISERENDJE: hétfő, kedd, péntek 18.00 óra,

Részletesebben

GYÓNI EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZET

GYÓNI EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZET Katolikus EGYHÁZKÖZSÉGEINK F Gyóni Katolikus EGYHÁZKÖZSÉG Miserendünk: hétfő, kedd, péntek szombat 18.00 óra (Gyón) vasárnap 8.30 (Dabasi-szőlők), 11.00 (Gyón) Szeptember 10-én, hétfőn este 18.30-tól Biblia

Részletesebben

EGYHÁZAINK HÍREI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZ- SÉGEINK GYÓNI EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZET május HIT VALLÁS

EGYHÁZAINK HÍREI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZ- SÉGEINK GYÓNI EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZET május HIT VALLÁS 2019. május HIT VALLÁS EGYHÁZAINK HÍREI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F GYÓNI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG MISEREND A NYÁRI IDŐSZAKBAN: hétfő, kedd, péntek 18.00 óra, szombat 19.00 óra, vasárnap 9.00 óra (Dabas-Szőlők),

Részletesebben

A KÖLNI ÉRSEKSÉG RÓMAI KATOLIKUS MAGYAR LELKÉSZSÉGE KATHOLISCHE UNGARNGEMEINDE IM ERZBISTUM KÖLN

A KÖLNI ÉRSEKSÉG RÓMAI KATOLIKUS MAGYAR LELKÉSZSÉGE KATHOLISCHE UNGARNGEMEINDE IM ERZBISTUM KÖLN t C zs A KÖLNI ÉRSEKSÉG RÓMAI KATOLIKUS MAGYAR LELKÉSZSÉGE KATHOLISCHE UNGARNGEMEINDE IM ERZBISTUM KÖLN EGYHÁZKÖZSÉGI ÉRTESÍTÕ 2016. év 2. szám ÉL-E AZ EGYHÁZ? r a y g a M d lá a s en Sz Katolikus E g

Részletesebben

December 17-én a harmadik gyertyát is meggyújtottuk az iskola adventi koszorúján.

December 17-én a harmadik gyertyát is meggyújtottuk az iskola adventi koszorúján. A 3. gyertya December 17-én a harmadik gyertyát is meggyújtottuk az iskola adventi koszorúján. A gyertyagyújtás sorrendjében a harmadik gyertya színe rózsaszín, mivel a bűnbánatba már egy kis öröm is keveredik,

Részletesebben

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia 2015.12.27. Szent Család vasárnapja Egyházközségi programok A hét ünnepei, szentjei hétfő: Aprószentek péntek: Szűz Mária, Istenanyja vasárnap: karácsony 2. vasárnapja 31,

Részletesebben

Írta: Administrator szeptember 06. szombat, 15:09 - Módosítás: szeptember 10. szerda, 16:44

Írta: Administrator szeptember 06. szombat, 15:09 - Módosítás: szeptember 10. szerda, 16:44 A levéltári források szerint Szilvágy nevének első írásos említése 1343-ból ered. Két Szilvágyról értesülünk, az egyikben akkor Szent Márton tiszteletére épült templom állt. A török harcok idején annyira

Részletesebben

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN 2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN Szent Mihály Főplébánia 2014. ÁPRILIS 11. FÁJDALMAS PÉNTEK 18.00 Élő keresztút a Károly templomtól a Bazilikáig 10.30 Érseki szentmise, barkaszentelés,

Részletesebben

EGYHÁZAINK HÍREI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK GYÓNI EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZET GYÓNI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

EGYHÁZAINK HÍREI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK GYÓNI EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZET GYÓNI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG EGYHÁZAINK HÍREI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F GYÓNI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG Májusban közvetlenül minden esti szentmise után közösen imádkozzuk a Loretói litániát. Ezeket idén az egyházközségünk egységéért

Részletesebben

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F EgyházAINk HÍRei GYÓNI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG Örömünkre, a szőlősi templomunk fűtéskorszerűsítésének eredményeként mostantól a szentmiséinken 17 C van. Az adventtel megkezdődött

Részletesebben

Egyházaink hírei MEGHÍVÓ november. GyóNI KATOLIKUS EGYHÁZKöZSÉG. AlsóDABASI KATOLIKUS EGYHÁZKöZSÉG. GyóNI REFORMÁTUS GyüLEKEZET

Egyházaink hírei MEGHÍVÓ november. GyóNI KATOLIKUS EGYHÁZKöZSÉG. AlsóDABASI KATOLIKUS EGYHÁZKöZSÉG. GyóNI REFORMÁTUS GyüLEKEZET 2018. november KATOLIKUS egyházközségeink F GyóNI KATOLIKUS EGYHÁZKöZSÉG miserendünk: Novembertől a téli miserend lép életbe. Hétfőn, kedden, pénteken és szombaton 17.00 órakor kezdődik a szentmise. Vasárnap

Részletesebben

KATolikus egyházközségeink F

KATolikus egyházközségeink F 2019. február hit vallás Egyházaink hírei KATolikus egyházközségeink F Gyóni KAToliKUs Egyházközség miserendünk: hétfő, kedd, péntek szombat 18.00 óra (Gyón), vasárnap 9.00 (Dabasi-szőlők), 11.00 (Gyón)

Részletesebben

AlsódABASi KAToliKUS EgYHÁzközség

AlsódABASi KAToliKUS EgYHÁzközség hit vallás Egyházaink hírei KAToliKUS egyházközségeink F Gyóni KAToliKUS EgYHÁzközség miserend: Hétfőn, kedden, pénteken és szombaton 17.00 órakor kezdődik a szentmise. Vasárnap változatlanul 9.00 (Dabasi-szőlőkben),

Részletesebben

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja A Körmendi Egyházközség 2017. évi tervezett programja Január 3. kedd 18.00 A Karitász csoport összejövetele 5. csütörtök 19.00 Felnőtt katekézis 7. szombat 19.00 A Családcsoport összejövetele 8. vasárnap

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2018. december 10. (hétfő) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: 2018/19.

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

H I R D E T É S E I N K november 30 december 7.

H I R D E T É S E I N K november 30 december 7. H I R D E T É S E I N K 2014. november 30 december 7. 1. A jövő heti Baba-Mama klub kivételesen nem kedden, hanem szerdán lesz 10 órától. Ekkor mikulásünnepség lesz, Petkó Tamás atyával. 2. Az Első Szeretet

Részletesebben

EGYHÁZKÖZSÉGI ÉRTESÍTŐ

EGYHÁZKÖZSÉGI ÉRTESÍTŐ 1 ázközség Köln Szent Család Magy h Egy toli Ka k us EGYHÁZKÖZSÉGI ÉRTESÍTŐ ar A KÖLNI ÉRSEKSÉG RÓMAI KATOLIKUS MAGYAR LELKÉSZSÉGE KATHOLISCHE UNGARNGEMEINDE IM ERZBISTUM KÖLN MÉRLEG Mikor jó pár éve Ruhr-vidéki

Részletesebben

Hitéleti alkalmaink a as tanévben

Hitéleti alkalmaink a as tanévben Hitéleti alkalmaink a 2017-2018-as tanévben Intézményünk vezérigéje a 2017-2018-as tanévben: "A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme, és a Szentnek megismerése ad értelmet." (Példabeszédek könyve 9,10)

Részletesebben

EGYHÁZAINK HÍREI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK HIT VALLÁS

EGYHÁZAINK HÍREI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK HIT VALLÁS HIT VALLÁS EGYHÁZAINK HÍREI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F GYÓNI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG A GYÓNI KATOLIKUS PLÉBÁNIA MISERENDJE: hétfő, kedd, péntek 18.00 óra, szombat 19.00 óra, vasárnap 9.00 óra Dabasi-Szőlők,

Részletesebben

EGYHÁZAINK HÍREI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK GYÓNI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F GYÓNI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

EGYHÁZAINK HÍREI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK GYÓNI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F GYÓNI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG EGYHÁZAINK HÍREI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F GYÓNI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG Dr. Beer Miklós megyéspüspök atya június 1-jén töltötte be 75. életévét. Ez a papi és püspöki nyugdíjkorhatárunk, amikor kötelező

Részletesebben

Szeptember. 14 péntek 7:45. felvételi tájékoztató iskolánkról leendő 5. és 9. évfolyamos diákjaink szüleinek. 17 hétfő 17:00

Szeptember. 14 péntek 7:45. felvételi tájékoztató iskolánkról leendő 5. és 9. évfolyamos diákjaink szüleinek. 17 hétfő 17:00 Szeptember 2 vasárnap 9:00 tanévnyitó 9:30 Veni Sancte szentmise az 1-4. évfolyamnak 3 hétfő 1. tanítási nap 14:00-17:30 zeneiskolai beiratkozás régi és új hangszeres növendékeknek helyszín: az általános

Részletesebben

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN 2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN SzentMihályFőplébánia 2014. ÁPRILIS 11. FÁJDALMAS PÉNTEK 18.00 Élő keresztút a Károly templomtól a Bazilikáig 10.30 Érseki szentmise, barkaszentelés,

Részletesebben

egyházaink Hírei református egyházközségeink katolikus egyházközségeink F december hit vallás gyóni katolikus egyházközség

egyházaink Hírei református egyházközségeink katolikus egyházközségeink F december hit vallás gyóni katolikus egyházközség 2018. december hit vallás egyházaink Hírei katolikus egyházközségeink F gyóni katolikus egyházközség DeCeMBeri MisereND: A karácsony előtti négy hét az adventi idő egyházunk életében. Készületünk részét

Részletesebben

egyházaink Hírei református egyházközségeink katolikus egyházközségeink F december hit vallás gyóni katolikus egyházközség

egyházaink Hírei református egyházközségeink katolikus egyházközségeink F december hit vallás gyóni katolikus egyházközség 2018. december hit vallás egyházaink Hírei katolikus egyházközségeink F gyóni katolikus egyházközség DeCeMBeri MisereND: A karácsony előtti négy hét az adventi idő egyházunk életében. Készületünk részét

Részletesebben

egyházaink hírei KAtolIKus egyházközségeink F GyónI evangélikus GyüleKezet református egyházközségeink

egyházaink hírei KAtolIKus egyházközségeink F GyónI evangélikus GyüleKezet református egyházközségeink 2019. június hit vallás egyházaink hírei KAtolIKus egyházközségeink F GyónI KAtolIKus egyházközség miserend a nyári időszakban: hétfő, kedd, péntek 18.00 óra, szombat 19.00 óra, vasárnap 9.00 óra (dabas-szőlők),

Részletesebben

Megújult az egyházközségi honlap

Megújult az egyházközségi honlap LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIV. évfolyam 3. szám 2014. március Megújult az egyházközségi honlap Amint a templomi hirdetésekben már hírül adtuk, megújult a plébánia honlapja. A

Részletesebben

Nagyböjti elmélkedések. Olvass! Elmélkedj! Cselekedj! 1 / 31

Nagyböjti elmélkedések. Olvass! Elmélkedj! Cselekedj! 1 / 31 Nagyböjt Pontosan így (XVI. Bene Olvass! Elmélkedj! Cselekedj! 1 / 31 február 22. Hamvaz ószerda Joel 2,12-18; 2Kor 5,20-6,2; Mt 6,1-6.16-18 A legveszedelmesebb kísértés Részt veszek az első nagy február

Részletesebben

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban

Részletesebben

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned Iskolánk felsős énekkara és gregorián kórusa az őszi szünetben (2014.10.24 10.30-ig) egy hetet töltött Lengyelországban a prezentációs nővérek által fenntartott

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Adventi szombatok. Egyházközség

HÍRLEVÉL. Adventi szombatok. Egyházközség Egyházközség SZENTMISÉK, SZERTARTÁSOK, TUDNIVALÓK MINISTRÁNSOK CSERKÉSZEK JÓ MUNKÁT! SZENT MÓNIKA KÖZÖSSÉG ANYAI SZÍVVEL CARITAS GONDOSKODÓ SZERETET HÍRLEVÉL Adventi szombatok Az adventi időszak négy hete

Részletesebben

2019. július HIT VALLÁS EGYHÁZAINK HÍREI

2019. július HIT VALLÁS EGYHÁZAINK HÍREI 2019. július HIT VALLÁS EGYHÁZAINK HÍREI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F GYÓNI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG MISEREND A NYÁRI IDŐSZAKBAN: hétfő, kedd, péntek 18.00 óra, szombat 19.00 óra, vasárnap 9.00 óra (Dabasi-szőlők),

Részletesebben

Egyházközségi hírlevél

Egyházközségi hírlevél HAVAS BOLDOGASSZONY PLÉBÁNIA 2019. JANUÁR 31. Egyházközségi hírlevél Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja Ministránsok és cserkészek Férfiszövetség, Rózsafüzértársulat és a Keresztény édesanyák

Részletesebben

A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA

A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA IX. évf. 1. szám (100) 2011. December A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA Tartalomból: Miseszándékok 2. old. Részlet: Rainer Maria Rilke: Történetek a Jóistenrıl 3. old. E gy ház kö

Részletesebben

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK Egyházaink hírei Katolikus egyházközségeink F Gyóni Katolikus Egyházközség Nagyböjt hétfőin a szentmise után lehetőség a szentgyónásra 18.15-ig (26-án, nagyhétfőn 19.15-ig). 14-én, 21-én és 28-án a szentmisék

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

Kedves Versenyző! Szeretettel köszöntelek a Harmatcsepp 4. osztályos hittanverseny 2. fordulóján! Ebben a fordulóban az ősatyák és József életével,

Kedves Versenyző! Szeretettel köszöntelek a Harmatcsepp 4. osztályos hittanverseny 2. fordulóján! Ebben a fordulóban az ősatyák és József életével, 1 Kedves Versenyző! Szeretettel köszöntelek a Harmatcsepp 4. osztályos hittanverseny 2. fordulóján! Ebben a fordulóban az ősatyák és József életével, az adventtel és a szentmisével fogunk foglalkozni..

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Légy biztos benne, hogy Isten mindig azt adja neked, ami számodra a legjobb. Ward Mária. Éves munkaterv, tanév

Légy biztos benne, hogy Isten mindig azt adja neked, ami számodra a legjobb. Ward Mária. Éves munkaterv, tanév Légy biztos benne, hogy Isten mindig azt adja neked, ami számodra a legjobb. Ward Mária Éves munkaterv, 2018-2019. tanév Dátum Esemény Alsó tagozat Felső tagozat Középiskola Összes tagozat AUGUSZTUS 23.

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

Földszint Emelet fellépők Földszint Emelet Földszint Emelet Vízkereszti népszokások, új lakók bemutatása. Meghívott Résztvevő lakók.

Földszint Emelet fellépők Földszint Emelet Földszint Emelet Vízkereszti népszokások, új lakók bemutatása. Meghívott Résztvevő lakók. Hónap Január 01.06 Csoport foglalkozások Rendezvények Egyházi programok Vízkereszti népszokások, új lakók bemutatása 30 fő 2 fő 01.08 Legények klubja 16 fő - 01.13 Asszociációs játékok 7 fő - Katolikus

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Szentmisék és szertartások rendje áprilisban

HÍRLEVÉL. Szentmisék és szertartások rendje áprilisban Egyházközség SZENTMISÉK, SZERTARTÁSOK, TUDNIVALÓK MINISTRÁNSOK CSERKÉSZEK JÓ MUNKÁT! SZENT MÓNIKA KÖZÖSSÉG ANYAI SZÍVVEL CARITAS GONDOSKODÓ SZERETET HÍRLEVÉL Szentmisék és szertartások rendje áprilisban

Részletesebben

2018. szept.23. évközi 25. vas. 36.

2018. szept.23. évközi 25. vas. 36. 2018. szept.23. évközi 25. vas. 36. KÉT KERÉKEN KÖVETSÉGBEN A VATIKÁNBAN "Hogyan hallja hát őket mindegyikünk a saját anyanyelvén?" (ApCsel 2:8) 1 cél, 2 kerék, 5 püspök, 6 ország, 40 nap, 300 település,

Részletesebben

Szent László Magyar Katolikus Misszió

Szent László Magyar Katolikus Misszió Szent László Magyar Katolikus Misszió 2015. Nyár A képen láthatóak: 1 LELKI ROVAT Nyár VARGA PÉTER, ÚJ PLÉBÁNOSUNK BEMUTATKOZÁSA Nagy szeretettel köszöntöm a missziónkhoz tartozó magyar hívőket! Pünkösdkor

Részletesebben

Péntek, 18 óra: bibliatanulmányozás + imaközösség (havonta egyszer) Márk evangéliuma tanulmányozása

Péntek, 18 óra: bibliatanulmányozás + imaközösség (havonta egyszer) Márk evangéliuma tanulmányozása Katolikus egyházközségeink F Egyházaink hírei református egyházközségeink Gyóni Katolikus Egyházközség A nagyböt 14-én hamvazószerdával kezdődik. Ez szigorú böjti nap, melyen 18 60 éves korig 35 veszünk

Részletesebben

Gyóni ReforMÁTUS EgyHÁZközség

Gyóni ReforMÁTUS EgyHÁZközség KatolikUS egyházközségeink F Egyházaink hírei református egyházközségeink Gyóni Katolikus EgyHÁZközség A nagyböt 14-én hamvazószerdával kezdődik. Ez szigorú böjti nap, melyen 18 60 éves korig 35 veszünk

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI HÚSVÉTI MISERENDEK 2010. CSONGRÁD MEGYE NAGYOBB TEMPLOMAIBAN SZEGEDI SZÉKESEGYHÁZ SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI Április 1. Nagycsütörtök 10.00 Olajszentelési szentmise, melyet Püspök úr és az egyházmegye papsága

Részletesebben

A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra.

A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra. A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra. A vendégek érkezését megelőző készülődés része, hogy

Részletesebben

XXV. ÉVFOLYAM, 9. (295.) SZÁM, 2014. SZEPTEMBER

XXV. ÉVFOLYAM, 9. (295.) SZÁM, 2014. SZEPTEMBER XXV. ÉVFOLYAM, 9. (295.) SZÁM, 2014. SZEPTEMBER EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! Jöjj Szentlélek, segítsd a fiatalokat az új tanévben is! nyári vakáció élményei még A alig múltak el, az élmények elevenek,

Részletesebben

Iskolai programterv ( as tanév) Szeptember

Iskolai programterv ( as tanév) Szeptember Iskolai programterv (2017-18-as tanév) Szeptember 1. péntek 8.00 Tanévnyitó ünnepség, osztályfőnöki órák 17.00 Szülői értekezlet 1.a és 1.z osztálynak 4. hétfő 16.00 Összevont szülői értekezlet 5. osztályoknak

Részletesebben

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR 2017-2018 "A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme, és a Szentnek megismerése ad értelmet." (Példabeszédek könyve 9,10) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét, vezetését

Részletesebben

CSALÁDI LELKINAP Apák napja. (és márciusban)? Vecsés, Irgalmas Jézus Plébánia. 2011. március megjelenik évente néhányszor

CSALÁDI LELKINAP Apák napja. (és márciusban)? Vecsés, Irgalmas Jézus Plébánia. 2011. március megjelenik évente néhányszor Vecsés, Irgalmas Jézus Plébánia 2011. március megjelenik évente néhányszor CSALÁDI LELKINAP Apák napja (és márciusban)? Idei lelkinapunk egy kicsit másképp - családi lelkinap : - egy házaspár fogja tartani:

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

KÉT ZARÁNDOKLAT KÖZÖTT

KÉT ZARÁNDOKLAT KÖZÖTT LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XI. évfolyam 8. szám 2011. szeptember KÉT ZARÁNDOKLAT KÖZÖTT Amikor e sorok megjelennek már épp befejeződött a Hétkápolnai zarándoklat, és amire a következő

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

KAToLIKUS egyházközségeink F. Alsódabasi KAToLIKUS EgYHÁZKÖZSÉg

KAToLIKUS egyházközségeink F. Alsódabasi KAToLIKUS EgYHÁZKÖZSÉg KAToLIKUS egyházközségeink F Gyóni KAToLIKUS EgYHÁZKÖZSÉg Szentmiséink Gyónon hétfőnként, szerdánként, péntekenként és szombatonként 18 órakor kezdődnek. A pénteki szentmisék után 1 órás csendes szentségimádást

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Szentmisék és szertartások rendje októberben. Egyházközség

HÍRLEVÉL. Szentmisék és szertartások rendje októberben. Egyházközség Egyházközség SZENTMISÉK, SZERTARTÁSOK, TUDNIVALÓK MINISTRÁNSOK CSERKÉSZEK JÓ MUNKÁT! SZENT MÓNIKA KÖZÖSSÉG ANYAI SZÍVVEL CARITAS GONDOSKODÓ SZERETET HÍRLEVÉL Szentmisék és szertartások rendje októberben

Részletesebben

forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március

forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptárja

Részletesebben

2016/2017-es tanév rendje (programok)

2016/2017-es tanév rendje (programok) Augusztus Szeptember Október 23. kedd 9.00 Alakuló értekezlet 24. szerda 9.00 Munkaközösségi értekezletek 25. csütörtök 9.00 Javítóvizsgák 29. hétfő 9.00 Szent Liturgia / Nyitó értekezlet Tanári lelki

Részletesebben

A KÖLNI ÉRSEKSÉG RÓMAI KATOLIKUS MAGYAR LELKÉSZSÉGE KATHOLISCHE UNGARNGEMEINDE IM ERZBISTUM KÖLN. s E g y h á. M d

A KÖLNI ÉRSEKSÉG RÓMAI KATOLIKUS MAGYAR LELKÉSZSÉGE KATHOLISCHE UNGARNGEMEINDE IM ERZBISTUM KÖLN. s E g y h á. M d t C zs A KÖLNI ÉRSEKSÉG RÓMAI KATOLIKUS MAGYAR LELKÉSZSÉGE KATHOLISCHE UNGARNGEMEINDE IM ERZBISTUM KÖLN EGYHÁZKÖZSÉGI ÉRTESÍTÕ 2015. év 2. szám CERUZAHEGYEZÕ r a y g a M d lá a s en Sz Katolikus E g y

Részletesebben

Betlehemezés Létavértesen

Betlehemezés Létavértesen A XXVI. Nemzetközi Betlehemes Találkozón Betlehemezés Létavértesen Immáron negyedik éve, a dráma szakköröseimmel november elején elkezdünk készülődni a betlehemezésre. A mi vidékünkre jellemző alföldi

Részletesebben

JANUÁR. Dátum Nap Időpont Esemény Felelős Megjegyzés TÉLI SZÜNET. Kerületi Kazinczy verseny a fővárosi kiírás függvényében

JANUÁR. Dátum Nap Időpont Esemény Felelős Megjegyzés TÉLI SZÜNET. Kerületi Kazinczy verseny a fővárosi kiírás függvényében JANUÁR 1. hétfő 2. kedd TÉLI SZÜNET 3. szerda Kerületi Kazinczy verseny a fővárosi kiírás függvényében Kormos Noémi Szünet utáni 1. tanítási nap E-napló, ellenőrzők egyeztetése Osztályfőnökök 4. csütörtök

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció 2014. Március 16. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció II/11. szám Íme a totális kommunikáció! A tanítványok minden érzékszervükkel vesznek

Részletesebben

Eseménynaptár 2018/2019-es tanév

Eseménynaptár 2018/2019-es tanév Dátum szept. 01. szombat szept. 02. vasárnap szept. 03. hétfő szept. 04. kedd szept. 05. szerda szept. 06. csütörtök szept. 07. péntek szept. 08. szombat szept. 09. vasárnap szept. 10. hétfő szept. 11.

Részletesebben

Szeretettel hívunk és várunk benneteket iskolánkba játékos, iskolaelőkészítő foglalkozásainkra, melyet a tanítónők havonta tartanak.

Szeretettel hívunk és várunk benneteket iskolánkba játékos, iskolaelőkészítő foglalkozásainkra, melyet a tanítónők havonta tartanak. Játsszunk együtt! 4. Kedves Nagycsoportos Óvodások! Szeretettel hívunk és várunk benneteket iskolánkba játékos, iskolaelőkészítő foglalkozásainkra, melyet a tanítónők havonta tartanak. A részvétel ingyenes!

Részletesebben

Eseménynaptár 2018/19 tanév (181 tanítási nap, 6 tn)

Eseménynaptár 2018/19 tanév (181 tanítási nap, 6 tn) Eseménynaptár 2018/19 tanév (181 tanítási nap, 6 tn) -10 2018.08.23 cs -9 2018.08.24 p -8 2018.08.25 szo -7 2018.08.26 v -6 2018.08.27 h -5 2018.08.28 k -4 2018.08.29 sze -3 2018.08.30 cs -2 2018.08.31

Részletesebben

a fák táncra állanak.

a fák táncra állanak. 2015. április 10-én ismét a költészet parkjává alakul a KÖSZI előtti tér. A Költészet Napja Kőbányán ebben az évben is olyan különleges rendezvény lesz, amelyre érdemes jelentkezni gyerekeknek és felnőtteknek

Részletesebben

SUHANÓK éves munkaterve (SÚlyosan-HAlmozottan sérült személyekkel foglalkozó Nevelők és Oktatók Közössége) tanév

SUHANÓK éves munkaterve (SÚlyosan-HAlmozottan sérült személyekkel foglalkozó Nevelők és Oktatók Közössége) tanév SUHANÓK éves munkaterve (SÚlyosan-HAlmozottan sérült személyekkel foglalkozó Nevelők és Oktatók Közössége) 2015-2016. tanév 0 Összeállították: Aknai Dóra Orsolya Bálint Zsuzsanna Beke Anita Gombor Zsuzsa

Részletesebben

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 11. szám 2009. november Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Részletesebben

e) Az intézmény nyitva tartásának rendje, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai

e) Az intézmény nyitva tartásának rendje, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai e) Az intézmény nyitva tartásának rendje, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai Az óvoda nyitva tartása: Az óvoda öt napos munkarenddel

Részletesebben

2018. július hit vallás. GYÓNI KATOlIKus EGYHáZKÖZSÉG

2018. július hit vallás. GYÓNI KATOlIKus EGYHáZKÖZSÉG 2018. július hit vallás Egyházaink hírei KATOlIKus egyházközségeink F református egyházközségeink GYÓNI KATOlIKus EGYHáZKÖZSÉG Július hónap hétköznapi szentmiséivel kapcsolatban figyeljük a templomi hirdetéseket!

Részletesebben

keresztjének drága áldott fája: ezen függ az egész világ váltságdíja, és

keresztjének drága áldott fája: ezen függ az egész világ váltságdíja, és LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIV. évfolyam 4. szám 2014. április TITKA A KERESZTFÁNAK A hamvazószerdával elkezdődött szent negyven nap célja húsvét méltó megünneplésének az előkészítése.

Részletesebben

2017. évi programjaink

2017. évi programjaink 2017. évi programjaink Kedves Barátaink! Szeretettel ajánljuk a 2017 lelkigyakorlatos lehetőségeinket. Reméljük, örömet okoz és tudnak választani belőle. Jézus örömével várunk Benneteket: A lelkigyakorlatos

Részletesebben

A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007.

A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007. A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007. Január Február 6. szombat 9.00 Házáldások 8. hétfő 17.00 Karitász összejövetele 13. szombat 19.30 Egyházközségi farsangi bál 15. hétfő 9.00 Szentségimádás

Részletesebben

ZARÁNDOKLAT LOURDES-BA

ZARÁNDOKLAT LOURDES-BA UTAZÁSI ÉS ZARÁNDOKUTAZÁSI IRODA 1091 Budapest, Üllői út 7. BÍZZA MAGÁT A MEGBÍZHATÓRA! ZARÁNDOKLAT LOURDES-BA Lelkivezető: Kálmán Antal pilismaróti atya autóbusszal 2-3 ágyas egyszerű szállodai szobákban

Részletesebben

Az éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvénye, események időpontjai

Az éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvénye, események időpontjai Az éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvénye, események időpontjai Dátum Feladat I. félév Szeptember 1. Első tanítási nap (1-6. 4 of. óra, 7-12. 5. óra szaktárgyi)

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA OKTÓBER 1.

KÖZZÉTÉTELI LISTA OKTÓBER 1. KÖZZÉTÉTELI LISTA 2018. OKTÓBER 1. Aktív pedagógusok munkakör szakképzettség létszám tanító tanító 11 angol műveltségi terület 1 ember- és társadalom műveltségi terület 1 ének műveltségi terület 6 fejlesztő

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

KATolIKUS egyházközségeink F

KATolIKUS egyházközségeink F KATolIKUS egyházközségeink F GyÓNI KATolIKUS egyházközség MiserenDÜnk: hétfő, kedd, péntek szombat 18.00 óra (Gyón) vasárnap 8.30 (Dabasi-szőlők), 10.30 (Gyón) Augusztus 21 24-ig a hétköznapi szentmisék

Részletesebben

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május Galgagyörki Napló Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám 2012. május ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Lőrik László átveszi a Köznevelésért díjat Fristáczki Erik 8. osztályos tanuló Izgatottan

Részletesebben

1.A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Molnárné Preczlik Mariann

1.A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Molnárné Preczlik Mariann I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1.A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Molnárné Preczlik Mariann 2.A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai Név: Molnárné

Részletesebben